16 C
Antananarivo
Sat 1 Oct 2022 21:27
Home Pub rehetra Sehatry ny mpanohitra

Sehatry ny mpanohitra

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
16 ° C
16 °
16 °
72 %
4.1kmh
20 %
Sat
16 °
Sun
28 °
Mon
29 °
Tue
29 °
Wed
28 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Efa lazaina fa vendrana i boaikely dia mbola misy manaiky ho voarebireby ihany!… ankoatran’ny mpisolelaka… ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Efa lazaina fa vendrana i boaikely dia mbola misy manaiky ho voarebireby ihany!… ankoatran’ny mpisolelaka…

Comment on Facebook 1764140243706142_529958422463161

Champion mits k!!

Misaotra

Izay no hanimbana ny fanabeazana fototra, dia amin'ny izay afaka badoana.

🛑 URGENT ‼️⛔MAHERY LANTO MANANDAFY
NAIDITRA AM-PONJA VONJIMAIKA...‼️

❌Naiditra am-ponja vonjimaika etsy Antanimora i Mahery Lanto Manandafy.

🛑Nisy fitoriana mahakasika azy tetsy amin'ny cybercriminalité tetsy Anosy ary tonga niatrika izany teny izy androany. Vazaha iray antsoina hoe: Olivier Blancard no voalaza fa nitory azy noho ny filazan'i Malama fa mpivarotra bala io, ary miaramila iray ao amin'ny Fiadidian'ny Repoblika no manatitra izany any amin'ny dahalo, araka ny resaka naparitak'i Malama hatrany.
... TohinyFintinina

1 andro lasa

🛑 URGENT ‼️⛔MAHERY LANTO MANANDAFY
NAIDITRA AM-PONJA VONJIMAIKA...‼️

❌Naiditra am-ponja vonjimaika etsy Antanimora i Mahery Lanto Manandafy. 

🛑Nisy fitoriana mahakasika azy tetsy aminny cybercriminalité tetsy Anosy ary tonga niatrika izany teny izy androany. Vazaha iray antsoina hoe: Olivier Blancard no voalaza fa nitory azy noho ny filazani Malama fa mpivarotra bala io, ary miaramila iray ao aminny Fiadidianny Repoblika no manatitra izany any aminny dahalo, araka ny resaka naparitaki Malama hatrany.

Comment on Facebook 🛑‼️⛔MAHERY ...

De ts ita ze atao @ nio e miandry n'y rariny n'a maika aza e n'y evitra Samy Mana n'y fandraisany azy n'y olombelona

Stations services – Milaza ho tsy tompon’antoka amin’ny fanaovana solika hosoka

Nangonin’i Helisoa

Manambara ireo “stations services” na toby mpitsinjara solika fa tsy tompon’antoka amin’ny fanaovana solika hosoka na solika mitapoka izy ireo.

Araka ny fanambaran’izy ireo: “manoloana ny tranga mikasika ny raharaha solika hosoka eto Toamasina ka nampidirana am- ponja vonjimaika ny tompon’andraikitra eo anivon’ny « stations-services » sasantsasany, izahay mpitantana « stations-services » rehetra eto Toamasina dia manao izao fanambarana izao :

Tsy tompon’antoka velively ao anatin’ny fanaovana solika hosoka ny «stations-services » izaytantananay;
Ny stations-services dia manao « commande» ary mividy solika amin’ny « Compagnies Petrolières ». Rehefa tonga ny solika dia tsy maintsy manaraka ny « procédures de dépotage » apetraky ny OMH sy ny « Compagnies Petrolières » izahay ary manao ny fitsirihana sy ny fanarahamaso rehetra mikasika ny fatra sy ny kalitao araka ny fenitra tokony ho izy.
Mandritra ny fanarahamaso izay ataon’ny « stations-services », no hijerevana ny « numéros de scellées » mifanaraka amin’ny « bon de livraison », ny fatra araka ny « commande » natao, ary indrindra fa ny kalitao araka ny fenitra tokony ho izy, amin’ny alalan’ny fitaovana fitsirihana kalitao nomena ny stations (Thermo-densimètre) ;
Manao ny asanay aradalana izahay : maninjara solika mahafeno ny fenitra ivarotana azy araka ny fatra ilain’ny mpanjifa, tsy afaka mandà na manao « refus de vente » izahay, ka tsy tompon’andraikitra velively amin’izay rehetra ampiasain’ ny mpanjifa ny solika novidiany,
Noho ny toedraharaha misy amin’izao fotoana izao anefa dia maneho ny ahiahinay izahay mpitantana « stations-services » rehetra sy ny mpiara miasa eny amin’ny « stations », noho ny endrikendrika tsy ara-drariny izay atao aminay mandritra ny fanatanterahana ny asa;
Araka izany dia mangataka ny fitondra-panjakana mahefa isantsokajiny izahay mba hanao ny fanadihadihana lalina mahakasika ny fanaovana solika hosoka eto Toamasina.
Raha misy kosa anefa « stations-services » tafiditra ao anatin’ny fanaovana solika hosoka dia mangataka ny hampiharana aminy ny lalàna, mba tsy hananan’ ny mpanjifa ahiahy momba ny
kalitaon’ny solika tsinjaraina ety amin’ny « stations-services ».”

Efa maro ireo mpitantana Tobin-tsolika anyo Toamasina no natao famotorana ary Mpitantana Tobin-tsolika miisa 2 no efa naiditra amponja vonjimaika amin’izao fotoana izao. Manahy amin’ny mety hisian’ny fanakatonana ny Tobin-tsolika araka izany ireo mpitantana Tobin-tsolika any Toamasina. Anisan’ny fangatahan’izy ireo ny hampitoviana ny fitaovana fitiliana solika amin’ny OMH. Betsaka rahateo hoy izy ireo ny Orinasa mampiasa solika fandrehitra izay mampanahy.

www.gvalosoa.net/2022/09/29/stations-services-milaza-ho-tsy-tomponantoka-aminny-fanaovana-solika-...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Stations services – Milaza ho tsy tompon’antoka amin’ny fanaovana solika hosoka

Nangonin’i Helisoa

Manambara ireo “stations services” na toby mpitsinjara solika fa tsy tompon’antoka amin’ny fanaovana solika hosoka na solika mitapoka izy ireo.

Araka ny fanambaran’izy ireo: “manoloana ny tranga mikasika ny raharaha solika hosoka eto Toamasina ka nampidirana am- ponja vonjimaika ny tompon’andraikitra eo anivon’ny « stations-services » sasantsasany, izahay mpitantana « stations-services » rehetra eto Toamasina dia manao izao fanambarana izao :

Tsy tompon’antoka velively ao anatin’ny fanaovana solika hosoka ny «stations-services » izaytantananay;
Ny stations-services dia manao « commande» ary mividy solika amin’ny « Compagnies Petrolières ». Rehefa tonga ny solika dia tsy maintsy manaraka ny « procédures de dépotage » apetraky ny OMH sy ny « Compagnies Petrolières » izahay ary manao ny fitsirihana sy ny fanarahamaso rehetra mikasika ny fatra sy ny kalitao araka ny fenitra tokony ho izy.
Mandritra ny fanarahamaso izay ataon’ny « stations-services », no hijerevana ny « numéros de scellées » mifanaraka amin’ny « bon de livraison », ny fatra araka ny « commande » natao, ary indrindra fa ny kalitao araka ny fenitra tokony ho izy, amin’ny alalan’ny fitaovana fitsirihana kalitao nomena ny stations (Thermo-densimètre) ;
Manao ny asanay aradalana izahay : maninjara solika mahafeno ny fenitra ivarotana azy araka ny fatra ilain’ny mpanjifa, tsy afaka mandà na manao « refus de vente » izahay, ka tsy tompon’andraikitra velively amin’izay rehetra ampiasain’ ny mpanjifa ny solika novidiany,
Noho ny toedraharaha misy amin’izao fotoana izao anefa dia maneho ny ahiahinay izahay mpitantana « stations-services » rehetra sy ny mpiara miasa eny amin’ny « stations », noho ny endrikendrika tsy ara-drariny izay atao aminay mandritra ny fanatanterahana ny asa;
Araka izany dia mangataka ny fitondra-panjakana mahefa isantsokajiny izahay mba hanao ny fanadihadihana lalina mahakasika ny fanaovana solika hosoka eto Toamasina.
Raha misy kosa anefa « stations-services » tafiditra ao anatin’ny fanaovana solika hosoka dia mangataka ny hampiharana aminy ny lalàna, mba tsy hananan’ ny mpanjifa ahiahy momba ny
kalitaon’ny solika tsinjaraina ety amin’ny « stations-services ».”

Efa maro ireo mpitantana Tobin-tsolika anyo Toamasina no natao famotorana ary Mpitantana Tobin-tsolika miisa 2 no efa naiditra amponja vonjimaika amin’izao fotoana izao. Manahy amin’ny mety hisian’ny fanakatonana ny Tobin-tsolika araka izany ireo mpitantana Tobin-tsolika any Toamasina. Anisan’ny fangatahan’izy ireo ny hampitoviana ny fitaovana fitiliana solika amin’ny OMH. Betsaka rahateo hoy izy ireo ny Orinasa mampiasa solika fandrehitra izay mampanahy.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/29/stations-services-milaza-ho-tsy-tomponantoka-aminny-fanaovana-solika-hosoka/

Comment on Facebook Stations services ...

io ve tsy efa fanta2tra e! tsy mbola nisy h@6o taona???!!!!

Mponin’Ambahikily any Bas Mangoky – Mitady hivadika amin’ny fifanekena ny fanjakana amin’ny fizarana ny tany

Aly

Manahy sy mitaintaina amin’izao fotoana ireo mponina tantsaha tompon-tany any Ambahikily distrikan’i Morombe faritra Atsimo Andrefana, ao amin’ny lemak’i Bas Mangoky, satria lasa tompony mangataka atiny izy ireo amin’ny tanimbary azy ireo izay novoleny, tao aorian’ny fanajariana ny tany niarahan’ny fitondrana niara-niasa tamin’ny BAD: Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana. Mitondra ny fitarainany amin’ny tompon’andraikitra aty an-drenivohitra amin’izao fotoana ny solontenan’ireo mponina ireo tarihan’i Durlin Raharison. Takian’ireo mponina ireo arak’izany ny hampiharana ny fizarana ny tany araka ny fifanarahana voalohany tamin’ny BAD: miverina amin’ny tompony ny tany ao aorian’ny fanajariana natao, fa ny 25% ihany no an’ny fanjakana. Nisy tompon’andraikitra namadika anefa izany ankehitriny, ka lasa ny ampahany betsaka no lasan’ny fanjakana, fa ny 25% sisa no ho azon’ny tompon’ny tany, nefa izy ireo no efa nanajary izany tanimbariny izany efa an-taonany maro.

Tamin’ny voalohany, tonga ny BAD nifanaraka fa hamboarina ilay tany, hohajariana mba ho tombony ho an’ny mpamboly, tamin’izay nisy an’ilay hoe: homena tambiny ny fanjakana amin’ilay fanajariana ny tany, hotolorana 25%, nanaiky ny vahoaka, satria hoe haverina amin’ny vahoaka ny taniny, haverina amin’ny tompony rehefa voajarin’ny BAD sy ny fitondrana, mba hanatsarana ny fambolem-bary. Nony taty aoriana, nisy nanova indray ilay izy ho amin’izany « valeur venale » izany, izay tsy fantatra ny nipoiran’io, ny kajikajy nahatonga izany, ka gaga ny vahoaka hoe ny ampahany kely indray no ho an’ny vahoaka tompon’ny tany. Izany hoe nivadika ho 25% sisa no ho azon’ny vahoaka mpamboly tompon’ny tany, fa ny 75% no ho lasan’ny fanjakana. Ka mahatsiaro ho maty antoka ny vahoaka, mahatsiaro ho diso fanantenana, satria nieritreritra fa hahazo tombony, ho tafarina ny fari-piainany, nefa nony taty afara lasa tompony mangataka atiny ny vahoaka mpamboly any amin’ny faritry ny lemak’i Bas Mangoky manontolo, nefa amin’izao lasa diso fanantenana satria na ny lisitra efa navoaka aza, ny sasany tsy anaty lisitra, ny sasany ny taniny hafa ny tokony ho azony, nefa hafindra amin’ny toeran-kafa dia lasa mieritreritra hoe ho mpikarama ny hiafarany satria ny tany azy, maro an’isa koa ny tsy nanao fangatahana intsony satria efa taniny ny ao. Neritreretiny hamelomana bebe kokoa ny vady aman-janaka sy ny fara aman-dimby, nefa ho lasan’olon-kafa izay tsy fantatra hoe iza no ho eo, ahoana ny fandehan’io zavatra io, izay no mahatonga ny vahoakan’Ambahikily, ny ao amin’ny lemak’i Bas Mangoky mitondra ny tarainany amin’ny fitondrana mahefa, mba hihaino izao fijalian’izy ireo izao.

Ny hetahetan’ny vahoaka dia ny hiverenan’ny taniny aminy, satria mahatsiaro ho voafitaka izy ireo, ka takiany ny hamerenana ny fifanarahana tamin’ny voalohany hoe: miverina amin’ny vahoaka ny tany, fa ny ¼ ihany no an’ny fanjakana, ho tambiny amin’ny fanatsarana, izay mahafinaritra tokoa amin’izao fotoana.

Ny fanjakana ankilan’izany dia manome fe-potoana 10 andro ho an’ireo vahoaka, hahafahany manao fitarainana momba ity raharaha resaka fizarana tany any Ambahikily amin’ny lemak’i Bas Mangoky ity.

www.gvalosoa.net/2022/09/29/mponinambahikily-any-bas-mangoky-mitady-hivadika-aminny-fifanekena-ny...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mponin’Ambahikily any Bas Mangoky – Mitady hivadika amin’ny fifanekena ny fanjakana amin’ny fizarana ny tany

Aly

Manahy sy mitaintaina amin’izao fotoana ireo mponina tantsaha tompon-tany any Ambahikily distrikan’i Morombe faritra Atsimo Andrefana, ao amin’ny lemak’i Bas Mangoky, satria lasa tompony mangataka atiny izy ireo amin’ny tanimbary azy ireo izay novoleny, tao aorian’ny fanajariana ny tany niarahan’ny fitondrana niara-niasa tamin’ny BAD: Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana. Mitondra ny fitarainany amin’ny tompon’andraikitra aty an-drenivohitra amin’izao fotoana ny solontenan’ireo mponina ireo tarihan’i Durlin Raharison. Takian’ireo mponina ireo arak’izany ny hampiharana ny fizarana ny tany araka ny fifanarahana voalohany tamin’ny BAD: miverina amin’ny tompony ny tany ao aorian’ny fanajariana natao, fa ny 25% ihany no an’ny fanjakana. Nisy tompon’andraikitra namadika anefa izany ankehitriny, ka lasa ny ampahany betsaka no lasan’ny fanjakana, fa ny 25% sisa no ho azon’ny tompon’ny tany, nefa izy ireo no efa nanajary izany tanimbariny izany efa an-taonany maro.

Tamin’ny voalohany, tonga ny BAD nifanaraka fa hamboarina ilay tany, hohajariana mba ho tombony ho an’ny mpamboly, tamin’izay nisy an’ilay hoe: homena tambiny ny fanjakana amin’ilay fanajariana ny tany, hotolorana 25%, nanaiky ny vahoaka, satria hoe haverina amin’ny vahoaka ny taniny, haverina amin’ny tompony rehefa voajarin’ny BAD sy ny fitondrana, mba hanatsarana ny fambolem-bary. Nony taty aoriana, nisy nanova indray ilay izy ho amin’izany « valeur venale » izany, izay tsy fantatra ny nipoiran’io, ny kajikajy nahatonga izany, ka gaga ny vahoaka hoe ny ampahany kely indray no ho an’ny vahoaka tompon’ny tany. Izany hoe nivadika ho 25% sisa no ho azon’ny vahoaka mpamboly tompon’ny tany, fa ny 75% no ho lasan’ny fanjakana. Ka mahatsiaro ho maty antoka ny vahoaka, mahatsiaro ho diso fanantenana, satria nieritreritra fa hahazo tombony, ho tafarina ny fari-piainany, nefa nony taty afara lasa tompony mangataka atiny ny vahoaka mpamboly any amin’ny faritry ny lemak’i Bas Mangoky manontolo, nefa amin’izao lasa diso fanantenana satria na ny lisitra efa navoaka aza, ny sasany tsy anaty lisitra, ny sasany ny taniny hafa ny tokony ho azony, nefa hafindra amin’ny toeran-kafa dia lasa mieritreritra hoe ho mpikarama ny hiafarany satria ny tany azy, maro an’isa koa ny tsy nanao fangatahana intsony satria efa taniny ny ao. Neritreretiny hamelomana bebe kokoa ny vady aman-janaka sy ny fara aman-dimby, nefa ho lasan’olon-kafa izay tsy fantatra hoe iza no ho eo, ahoana ny fandehan’io zavatra io, izay no mahatonga ny vahoakan’Ambahikily, ny ao amin’ny lemak’i Bas Mangoky mitondra ny tarainany amin’ny fitondrana mahefa, mba hihaino izao fijalian’izy ireo izao.

Ny hetahetan’ny vahoaka dia ny hiverenan’ny taniny aminy, satria mahatsiaro ho voafitaka izy ireo, ka takiany ny hamerenana ny fifanarahana tamin’ny voalohany hoe: miverina amin’ny vahoaka ny tany, fa ny ¼ ihany no an’ny fanjakana, ho tambiny amin’ny fanatsarana, izay mahafinaritra tokoa amin’izao fotoana.

Ny fanjakana ankilan’izany dia manome fe-potoana 10 andro ho an’ireo vahoaka, hahafahany manao fitarainana momba ity raharaha resaka fizarana tany any Ambahikily amin’ny lemak’i Bas Mangoky ity.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/29/mponinambahikily-any-bas-mangoky-mitady-hivadika-aminny-fifanekena-ny-fanjakana-aminny-fizarana-ny-tany/

Rovan’i Manjakamiadana – Nanota fady indray ry Rajoelina sy ry Lalatiana

Ny Valosoa

Tao aorian’ny Colisée izay ota fady ho an’ny Rovan’i Manjakamiadana, nanota fady hafa indray amin’izao fotoana ry Rajoelina sy ry Lalatiana, mahakasika ny fanaovany ny Tranovola eny amin’ity tanàna ambony eto an-drenivohitra ity.

Ny Tranovola eo ankavanan’ny Lapan’i MANJAKAMIADANA ao anatin’ny Rovan’Antananarivo, izay napetraky ny Mpanjaka tamin’izany fotoana dia vita tamin’ny Hazo. Izao anefa dia miparitaka ny sary misy fanorenana fotodrafitrasa atao amin’ny vato na parpaing ao anatin’ny Rovan’Antananarivo. Manoloana ny ady hevitra sy ny fanakianana dia nitondra fanazavana ny pejy Facebook Serasera Mada, izay an’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina ary nilaza fa fanarenana ny lapan’i Manampisoa sy ny Tranovola no atao ao amin’ny Rova.

Efa nisy tokoa ny fampahafantarana ny fanamboarana io Tranovola io, saingy tsy nisy fifampierana mihintsy ny nanaovana ny fanorenana amin’ny Béton, hoy ny Filohan’ny Ampanjaka eto Madagasikara, ny Mpanjaka Ndriana RABARIOELINA: ” ny fanorenana ny Rova dia tokony hanaja ny Hasina, ny fomba aman-panao, ny soa toavina Malagasy ary indrindra ny soa toavina Andriana, izay misy amin’io toerana io, ary ny fanarenana ny Rova dia tokony haverina amin’ny endriny taloha nisy ary tsy anampiana ary tsy analana. Raha ohatra ka ilay ao amin’ny Tranovola ohatra hoe trano hazo no nanaovan’ireo Mpanjaka azy teo aloha, haverina amin’ny maha trano hazo azy, fa tsy tokony hasiana béton, tsy tokony hasiana parpaing, satria izay no maha vakoka ny vakoka, rakitry ny tantara, rakitry ny ela. Ny tsy fanajana ny Hasina, ny tsy fanajana ny fomba amam-panao ary ny tsy fanajana ny fady amina toerana anankiray dia tonga amin’ilay fitenenana hoe manota fady. Izay rehetra manota fady dia tsy maintsy iharan’ny loza. Raha nohon’ny tsy fahalalana ilay izy, na hoe fanahiniana dia mbola manao antso avo izahay hoe “OVAY NY FAMINDRA”, fa rehefa tsy manova famindra dia ho tratran’ny loza, hoy ny fanambarany. Izay rehetra nanota fady teo amin’ny Rovan’Antananarivo dia hitanay fa niongana avokoa.

Ny Colisée Romanina izay napetraka eo amin’ny Rovan’Antananarivo, zavatra natsangana taty aoriana, ka tsy mifanaraka amin’ireo vakoka napetrak’ireo Mpanjaka taloha dia tsy maintsy arodana ary tsy maintsy averina amin’ny nanaovan’ireo Mpanjaka azy teo aloha.”

www.gvalosoa.net/2022/09/29/rovani-manjakamiadana-nanota-fady-indray-ry-rajoelina-sy-ry-lalatiana/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Rovan’i Manjakamiadana – Nanota fady indray ry Rajoelina sy ry Lalatiana

Ny Valosoa

Tao aorian’ny Colisée izay ota fady ho an’ny Rovan’i Manjakamiadana, nanota fady hafa indray amin’izao fotoana ry Rajoelina sy ry Lalatiana, mahakasika ny fanaovany ny Tranovola eny amin’ity tanàna ambony eto an-drenivohitra ity.

Ny Tranovola eo ankavanan’ny Lapan’i MANJAKAMIADANA ao anatin’ny Rovan’Antananarivo, izay napetraky ny Mpanjaka tamin’izany fotoana dia vita tamin’ny Hazo. Izao anefa dia miparitaka ny sary misy fanorenana fotodrafitrasa atao amin’ny vato na parpaing ao anatin’ny Rovan’Antananarivo. Manoloana ny ady hevitra sy ny fanakianana dia nitondra fanazavana ny pejy Facebook Serasera Mada, izay an’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina ary nilaza fa fanarenana ny lapan’i Manampisoa sy ny Tranovola no atao ao amin’ny Rova.

Efa nisy tokoa ny fampahafantarana ny fanamboarana io Tranovola io, saingy tsy nisy fifampierana mihintsy ny nanaovana ny fanorenana amin’ny Béton, hoy ny Filohan’ny Ampanjaka eto Madagasikara, ny Mpanjaka Ndriana RABARIOELINA: ” ny fanorenana ny Rova dia tokony hanaja ny Hasina, ny fomba aman-panao, ny soa toavina Malagasy ary indrindra ny soa toavina Andriana, izay misy amin’io toerana io, ary ny fanarenana ny Rova dia tokony haverina amin’ny endriny taloha nisy ary tsy anampiana ary tsy analana. Raha ohatra ka ilay ao amin’ny Tranovola ohatra hoe trano hazo no nanaovan’ireo Mpanjaka azy teo aloha, haverina amin’ny maha trano hazo azy, fa tsy tokony hasiana béton, tsy tokony hasiana parpaing, satria izay no maha vakoka ny vakoka, rakitry ny tantara, rakitry ny ela. Ny tsy fanajana ny Hasina, ny tsy fanajana ny fomba amam-panao ary ny tsy fanajana ny fady amina toerana anankiray dia tonga amin’ilay fitenenana hoe manota fady. Izay rehetra manota fady dia tsy maintsy iharan’ny loza. Raha nohon’ny tsy fahalalana ilay izy, na hoe fanahiniana dia mbola manao antso avo izahay hoe “OVAY NY FAMINDRA”, fa rehefa tsy manova famindra dia ho tratran’ny loza, hoy ny fanambarany. Izay rehetra nanota fady teo amin’ny Rovan’Antananarivo dia hitanay fa niongana avokoa.

Ny Colisée Romanina izay napetraka eo amin’ny Rovan’Antananarivo, zavatra natsangana taty aoriana, ka tsy mifanaraka amin’ireo vakoka napetrak’ireo Mpanjaka taloha dia tsy maintsy arodana ary tsy maintsy averina amin’ny nanaovan’ireo Mpanjaka azy teo aloha.”

http://www.gvalosoa.net/2022/09/29/rovani-manjakamiadana-nanota-fady-indray-ry-rajoelina-sy-ry-lalatiana/

Comment on Facebook Rovan’i ...

mampalahelo ahy rnao

Eee .ampalaelo

Raha nanota fady izy, naninona no tsy misy zavatra mihatra aminy.

Toa “devolikrasia” no itondrana ny firenena amin’izao fotoana

Andry Tsiavalona

Hanontany ny maro hoe inona no dikan’izany “devolikrasia” izany? Miainga amin’ny famaritana ny “demokrasia” no hahafahana manazava ny tiana ho lazaina.Voambolana latina ny “démocratie ka ny “démo” dia “vahoaka” no dikany ary ny “cratie” dia “fiandrianana” (souveraineté) izany hoe: ny “vahoaka no manjaka”. Raha ny zava-misy iainan’ny Malagasy tany tamin’ny tetezamita sy amin’izao Repoblika IV-2 izao dia mandohalika ny vahoaka roambisivifolo isan-jato (92%). Manaporofo izany dia miraviravy tànana ny vahoaka manerana ny Firenena manoloana ny tsy fandriampahalemana.

Misy ny ezaka ataon’ny “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” kanefa azo lazaina tsy misy ampahafirin’ny vonoan’olona, ny halatromby sy ny asan-jiolahy ary ny fakana an-keriny avoakan’ny haino aman-jery isan’andro ary hita sy re etsy sy eroa izany. Ny vahoaka ihany koa no mitondra faisana amin’ny kolikoly ataon’ny afaka manao izany eny amin’ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana ary eny amin’ny sampan-draharaha miankina amin’ny fanjakana isan-tokony.Tsapa amin’izao fotoana izao fa efa manomboka ho tofoka ny vahoaka, ka mitranga amin’ny toerana maro ny fitsaram-bahoaka. Voaroaka eo amin’ny tanindrazany na ny tany nohajariana am-polo taonany maro noho ny tsindry ataon’ny manampahefana, na noho ny kolikoly manajamba ny mason’ny hendry sy mamadika ny tenin’ny marina. Tsy mitsahatra ny mirehareha sy mieboebo ny mpitondra isan’ambaratonga manomboka amin’ny filohan’ny Repoblika. Tsy afa-manoatra ny ankamaroan’ny olompirenena manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana, ka mba tsy ihoaram-pefy dia aleo mihinan-kely toy izay mandry fotsy ary mitombo andro aman’alina ny matory manao tafo lanitra sy ny mpangataka.

Ireo rehetra ireo dia mampiseho sy manaporofo, fa manjaka tanteraka eto amin’ny Firenena ny devoly: ny lainga afafin’ny mpitondra, etsy sy eroa, andemena ny saim-bahoaka, ny fanompoana mamôna (vola amin-karena), ny halatra sy fanodinkodinana ny volam-bahoaka, ny vonoan’olona amin’ny endriny samihafa, ny kolikoly, ny halatra sy sinto-mahery ary vaky trano, ny fisandohana sy fametsifetsena ny mpiarabelona. Raha mitondra faisana sy very fanahy mbola velona ny ankamaroan’ny Malagasy dia mifanohitra amin’izany kosa ny fiainan’ny mpitondra, satria mitombo harena sy milomano ao anatin’ny fahalemana sy fanapena-maso manoloana ny fahorian’ny vahoaka miandrandra tamberin’andraikitra.

Tsy fantatra intsony na tsy fahaizana na fitiavana lainga na voafahan-dalitra ny filohan’ny Repoblika tany amin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana, New York, raha nikabary fa 146% ny ankizy Malagasy no tafiditra an-tsekoly. Ny manahirana dia mirehareha Rajoelina Andry tany amin’ity Fivoriambe ity, satria nitanisa ny làlana notokanany sy ny hanaovana ato anatin’ny herinandro vitsivitsy ny làlambe migodana (autoroute) mampitohy ny Renivohitra sy Toamasina, sns,… Tsy mba manana fanetren-tena mihitsy ny filohan’ny Repoblika, ny fireharehana anefa mialohan’ny faharavana. Vao omaly no nanambara ny fanodinkodinana volambahoaka dimampolo miliara ariary ny IGE. Halatra izany, ka raha ny marina dia tsy maintsy nomena ny antsipiriany: tao amin’ny departemanta iza avy ary ohatr’inona avy. Tamin’ny herinandro lasa koa dia namaky bantsilana ny ao amin’ny Rafitra miady amin’ny Kolikoly fa sarotra ny fanatanterahana ny asa entina miady amin’ny kolikoly, satria misy foana ny tsindry avy any ambony.

Tsy hain’ny vahoaka Malagasy izay hatao manoloana ny fanondranana ny harem-pirenena izay heverina fa tafiditra ao anatin’ny tambazotra mpanao izany ny tandapa. Tsy manjaka eto amin’ity Firenena ity mihitsy ny fahamarinana, fa ny lainga no afafin’ny manampahefana, tsy eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany kanefa dia “ny fahamarinana no manandratra ny Firenena”. Ny mpino kristiana rehetra anefa dia mahalala fa ny devoly no mpandainga sady rain’ny lainga, ka izy no angamba no manolotsaina ny mpitondra, fa hitovy amin’ireo firenen-dehibe i Madagasikara rehefa mandainga kanefa tsy misy marina tsy hiseho.

www.gvalosoa.net/2022/09/29/toa-devolikrasia-no-itondrana-ny-firenena-aminizao-fotoana/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Toa “devolikrasia” no itondrana ny firenena amin’izao fotoana

Andry Tsiavalona

Hanontany ny maro hoe inona no dikan’izany “devolikrasia” izany? Miainga amin’ny famaritana ny “demokrasia” no hahafahana manazava ny tiana ho lazaina.Voambolana latina ny “démocratie ka ny “démo” dia “vahoaka” no dikany ary ny “cratie” dia “fiandrianana” (souveraineté) izany hoe: ny “vahoaka no manjaka”. Raha ny zava-misy iainan’ny Malagasy tany tamin’ny tetezamita sy amin’izao Repoblika IV-2 izao dia mandohalika ny vahoaka roambisivifolo isan-jato (92%). Manaporofo izany dia miraviravy tànana ny vahoaka manerana ny Firenena manoloana ny tsy fandriampahalemana.

Misy ny ezaka ataon’ny “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” kanefa azo lazaina tsy misy ampahafirin’ny vonoan’olona, ny halatromby sy ny asan-jiolahy ary ny fakana an-keriny avoakan’ny haino aman-jery isan’andro ary hita sy re etsy sy eroa izany. Ny vahoaka ihany koa no mitondra faisana amin’ny kolikoly ataon’ny afaka manao izany eny amin’ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana ary eny amin’ny sampan-draharaha miankina amin’ny fanjakana isan-tokony.Tsapa amin’izao fotoana izao fa efa manomboka ho tofoka ny vahoaka, ka mitranga amin’ny toerana maro ny fitsaram-bahoaka. Voaroaka eo amin’ny tanindrazany na ny tany nohajariana am-polo taonany maro noho ny tsindry ataon’ny manampahefana, na noho ny kolikoly manajamba ny mason’ny hendry sy mamadika ny tenin’ny marina. Tsy mitsahatra ny mirehareha sy mieboebo ny mpitondra isan’ambaratonga manomboka amin’ny filohan’ny Repoblika. Tsy afa-manoatra ny ankamaroan’ny olompirenena manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana, ka mba tsy ihoaram-pefy dia aleo mihinan-kely toy izay mandry fotsy ary mitombo andro aman’alina ny matory manao tafo lanitra sy ny mpangataka.

Ireo rehetra ireo dia mampiseho sy manaporofo, fa manjaka tanteraka eto amin’ny Firenena ny devoly: ny lainga afafin’ny mpitondra, etsy sy eroa, andemena ny saim-bahoaka, ny fanompoana mamôna (vola amin-karena), ny halatra sy fanodinkodinana ny volam-bahoaka, ny vonoan’olona amin’ny endriny samihafa, ny kolikoly, ny halatra sy sinto-mahery ary vaky trano, ny fisandohana sy fametsifetsena ny mpiarabelona. Raha mitondra faisana sy very fanahy mbola velona ny ankamaroan’ny Malagasy dia mifanohitra amin’izany kosa ny fiainan’ny mpitondra, satria mitombo harena sy milomano ao anatin’ny fahalemana sy fanapena-maso manoloana ny fahorian’ny vahoaka miandrandra tamberin’andraikitra.

Tsy fantatra intsony na tsy fahaizana na fitiavana lainga na voafahan-dalitra ny filohan’ny Repoblika tany amin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana, New York, raha nikabary fa 146% ny ankizy Malagasy no tafiditra an-tsekoly. Ny manahirana dia mirehareha Rajoelina Andry tany amin’ity Fivoriambe ity, satria nitanisa ny làlana notokanany sy ny hanaovana ato anatin’ny herinandro vitsivitsy ny làlambe migodana (autoroute) mampitohy ny Renivohitra sy Toamasina, sns,… Tsy mba manana fanetren-tena mihitsy ny filohan’ny Repoblika, ny fireharehana anefa mialohan’ny faharavana. Vao omaly no nanambara ny fanodinkodinana volambahoaka dimampolo miliara ariary ny IGE. Halatra izany, ka raha ny marina dia tsy maintsy nomena ny antsipiriany: tao amin’ny departemanta iza avy ary ohatr’inona avy. Tamin’ny herinandro lasa koa dia namaky bantsilana ny ao amin’ny Rafitra miady amin’ny Kolikoly fa sarotra ny fanatanterahana ny asa entina miady amin’ny kolikoly, satria misy foana ny tsindry avy any ambony.

Tsy hain’ny vahoaka Malagasy izay hatao manoloana ny fanondranana ny harem-pirenena izay heverina fa tafiditra ao anatin’ny tambazotra mpanao izany ny tandapa. Tsy manjaka eto amin’ity Firenena ity mihitsy ny fahamarinana, fa ny lainga no afafin’ny manampahefana, tsy eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany kanefa dia “ny fahamarinana no manandratra ny Firenena”. Ny mpino kristiana rehetra anefa dia mahalala fa ny devoly no mpandainga sady rain’ny lainga, ka izy no angamba no manolotsaina ny mpitondra, fa hitovy amin’ireo firenen-dehibe i Madagasikara rehefa mandainga kanefa tsy misy marina tsy hiseho.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/29/toa-devolikrasia-no-itondrana-ny-firenena-aminizao-fotoana/

EDITO 29 Septambra – Septambra : volana mafy eo amin’ny seha-pampianarana

Radafy

Mamarana ny volana voalohany amin’ny taom-pianarana vaovao 2022 – 2023 ny mpianatra amin’izao fotoana izao. Tao anatin’izay fotoana izay no nahitana na farafahakeliny nahatarafana ny zava-misy marina iainan’ireo mpisehatra rehetra eo anivon’ity sehatra iray lehibe iankinan’ny fiainam-pirenena ity. Ny tsikaritra mazava, samy miatrika olana na ny ray aman-dreny, na ny ankizy mpianatra, ny mpampianatra na ny sekoly. Ny iombonana na ny fototry ny olana, fahantrana. Ny ray aman-dreny maro aloha, dia nifohifohy volo vao tafita naha tafidi-janaka. Zara fa tafiditra amin’ny varavaran-tsekoly ny zanany na dia tsy araka ny faniriany loatra aza ny safidin’izy ireo. Ny fanampian’ny fitondrana dia tsy hita soritra mazava izay nataony, fa fihalangalanana aza no betsaka, ary navela hiady irery ny ray aman-dreny. Mandrapahafaka ity volana ity aloha hoan’ny tokantrano marobe, dia ao anaty fihafiana lalina izy ireo, satria tsy mahaleo ny fandaniana amin’ny vola fampianarana ny vola miditra na karama isam-bolana, na isan’andro akory aza ho an’ny sasany. Iaraha-mahalala ihany koa anefa, fa tsy nahavita n’inona n’inona ny fitondrana tamin’ny fampihenana ny fidangan’ny vidim-piainana izay tsy nitsahatra niakatra hatramin’izay.

Io olana io, dia misy fiantraikany amin’ny fandrantoan’ny mpianatra fianarana sy ny lentam-pahaizany na tiana na tsy tiana, ary mipàka hatrany amin’ny voka-panadinana izany. Dia lasa fandre isan-taona tato ho ato, ny amin’ny filazana ny fitotonganan’ny fahaizan’izy ireo. Tsy miankina amin’ny tenany irery anefa izany manjo azy ireo izany, fa eo ihany koa ny mpampianatra. Ny mpampianatra izay tsy afa-miàla amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena ary miatrika ny olan’ny mpianatra sy ny ray aman-dreny, ary ny sekoly hiasany. Ny mpampianatra izay tsy hita mihitsy izay mba fanomezan-danja ataon’ny fanjakana azy ireo, fa atao kitoatoa ny momba azy. Ny fitsinjovana mpitandro filaminana lasa lavitra noho ny an’izy ireo izay antoky ny fandrosoan’ity firenena ity. Mazava loatra, fa misy fiantraikany any amin’ny fomba fampianarany izany rehetra izany, hany ka any amin’ny vokatra no lasibatra.

Ny tompon-tsekoly na ny talen-tsekoly ihany koa dia tsy mijery afa-tsy izay hampandroso ny sekoliny. Miankina amin’ny fahavitrihan’ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany ao aminy, ny fahazotoan’ny mpianatra sy ny finiavany, ny ezaka ataon’ny mpampianatra no antok’izany. Maro amin’ireo sekoly anefa, indrindra ireo any amin’ny tsy miankina, no tsy nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana na tao anaty krizy ara-pahasalamana teto amin’ny firenena roa taona nisesy ireny aza. Niady irery izy ireny mba hahafahana mandray sy mampianatra ireo zaza Malagasy. Raha mijery ny zava-misy eo amin’ity seha-pampianarana eto amin’ny firenena ity, dia mbola lavitra ny ezaka fanatsarana sy ny fivoarany.

www.gvalosoa.net/2022/09/29/edito-29-septambra-septambra-volana-mafy-eo-aminny-seha-pampianarana/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 29 Septambra – Septambra : volana mafy eo amin’ny seha-pampianarana

Radafy

Mamarana ny volana voalohany amin’ny taom-pianarana vaovao 2022 – 2023 ny mpianatra amin’izao fotoana izao. Tao anatin’izay fotoana izay no nahitana na farafahakeliny nahatarafana ny zava-misy marina iainan’ireo mpisehatra rehetra eo anivon’ity sehatra iray lehibe iankinan’ny fiainam-pirenena ity. Ny tsikaritra mazava, samy miatrika olana na ny ray aman-dreny, na ny ankizy mpianatra, ny mpampianatra na ny sekoly. Ny iombonana na ny fototry ny olana, fahantrana. Ny ray aman-dreny maro aloha, dia nifohifohy volo vao tafita naha tafidi-janaka. Zara fa tafiditra amin’ny varavaran-tsekoly ny zanany na dia tsy araka ny faniriany loatra aza ny safidin’izy ireo. Ny fanampian’ny fitondrana dia tsy hita soritra mazava izay nataony, fa fihalangalanana aza no betsaka, ary navela hiady irery ny ray aman-dreny. Mandrapahafaka ity volana ity aloha hoan’ny tokantrano marobe, dia ao anaty fihafiana lalina izy ireo, satria tsy mahaleo ny fandaniana amin’ny vola fampianarana ny vola miditra na karama isam-bolana, na isan’andro akory aza ho an’ny sasany. Iaraha-mahalala ihany koa anefa, fa tsy nahavita n’inona n’inona ny fitondrana tamin’ny fampihenana ny fidangan’ny vidim-piainana izay tsy nitsahatra niakatra hatramin’izay.

Io olana io, dia misy fiantraikany amin’ny fandrantoan’ny mpianatra fianarana sy ny lentam-pahaizany na tiana na tsy tiana, ary mipàka hatrany amin’ny voka-panadinana izany. Dia lasa fandre isan-taona tato ho ato, ny amin’ny filazana ny fitotonganan’ny fahaizan’izy ireo. Tsy miankina amin’ny tenany irery anefa izany manjo azy ireo izany, fa eo ihany koa ny mpampianatra. Ny mpampianatra izay tsy afa-miàla amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena ary miatrika ny olan’ny mpianatra sy ny ray aman-dreny, ary ny sekoly hiasany. Ny mpampianatra izay tsy hita mihitsy izay mba fanomezan-danja ataon’ny fanjakana azy ireo, fa atao kitoatoa ny momba azy. Ny fitsinjovana mpitandro filaminana lasa lavitra noho ny an’izy ireo izay antoky ny fandrosoan’ity firenena ity. Mazava loatra, fa misy fiantraikany any amin’ny fomba fampianarany izany rehetra izany, hany ka any amin’ny vokatra no lasibatra.

Ny tompon-tsekoly na ny talen-tsekoly ihany koa dia tsy mijery afa-tsy izay hampandroso ny sekoliny. Miankina amin’ny fahavitrihan’ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany ao aminy, ny fahazotoan’ny mpianatra sy ny finiavany, ny ezaka ataon’ny mpampianatra no antok’izany. Maro amin’ireo sekoly anefa, indrindra ireo any amin’ny tsy miankina, no tsy nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana na tao anaty krizy ara-pahasalamana teto amin’ny firenena roa taona nisesy ireny aza. Niady irery izy ireny mba hahafahana mandray sy mampianatra ireo zaza Malagasy. Raha mijery ny zava-misy eo amin’ity seha-pampianarana eto amin’ny firenena ity, dia mbola lavitra ny ezaka fanatsarana sy ny fivoarany.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/29/edito-29-septambra-septambra-volana-mafy-eo-aminny-seha-pampianarana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 29 Septambra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 29 Septambra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Comment on Facebook 1764140243706142_528805102578493

Ny tenako dia ao anatin'ny membre AR na Agent ressencer eto madagasikara aty amin'ny faritra. Maro izay ary mifampiresaka daholo amin'ny faratra eran'ny Madagascar 🇲🇬. Maro ny olana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Raha ny araka Tokony ho izy dia manomboka ny 01 octobre rahampitso ny asa. Nefa ny zavatra misy dia izao. 1- Ny tablette hoentina miasa mbola tsy tonga. 2- Ny formation na ny fampiofanana tsy misy. 3- Omena karama vary masaka ireo olona tena hanatanteraka ilay asa hatao. Dia omena teny hoe : <<Rehefa tsy mety aminareo io karama io dia afaka miala ianareo fa maro ireo te hiasa >> Marihiko etoana anefa fa ireo AR ireo dia tsy antofana sakafo sy frais de déplacement. Ny karama omena azy ireo anefa 300Ar isan'olona(300Ar/prs) Hitety tokantrano ny asa ary hanao saisie ao anaty tablette sy hanoratra anaty boky.

Ataon’ ny prezidà fa jamba daholo angamba ny olona! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ataon’ ny prezidà fa jamba daholo angamba ny olona!

Comment on Facebook SEHATRY NY ...

Tsara mihitsy prezidà mba mandeha fiara dia mahita ireny ankizy kely manampina lalana mangata-bola ireny afatsy ny miandry omby nefa tokony hianatra ka lasa miteniteny foana toy ny adala. Tsy misy ezaka mihitsy ataonareo fa vava fotsiny. Mampalahelo ny zava-misy. Raha dinihana ny tanjonareo dia ny hanabado ny vahoaka mba ahafanareo manao izay tianareo.

Kkkkkk, " ... ZA TSY NITENY AN'IZANY AN ...!!!"

Afabaraka ndray zany aloa tamin'ity ndray mitoraka ity

👊 Zay le langage diplomatique 👍

Dia ahoana izany ry "filoha tsy mahavita azy", "champion de l’industrialisation"?
CVO, resaka nampiesona, sady nanodinkodinam-bola. Ireo tantsaha nihaino namboly Artemesia niala maina tsy nahalafo vokatra. Ny fitaovana raitra naseho dia toa hoatrany ireny fitokanana lalana ireny, arentirenty vetivety dia izay no vita. Izao koa ny mpiasa tsy mahazo karama, ka miala maina.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Dia ahoana izany ry filoha tsy mahavita azy, champion de l’industrialisation?
CVO, resaka nampiesona, sady nanodinkodinam-bola. Ireo tantsaha nihaino namboly Artemesia niala maina tsy nahalafo vokatra. Ny fitaovana raitra naseho dia toa hoatrany ireny fitokanana lalana ireny, arentirenty vetivety dia izay no vita. Izao koa ny mpiasa tsy mahazo karama, ka miala maina.

Comment on Facebook 1764140243706142_528402115952125

Aza menamenatra mamerina ilay trop fou fa tsy mety e! Afabaraka

Zao no alehany rehefa matikambo loatra noharatsiana mihintsy ny teo aloha hoe vovoka hono ny tao e tamin izy nitoka à io zao aiza izy izao mahamenatra olona e

Werawera s'y n'y tsy fahaiza mitantana no lehibe indrindra eh. .

Tena fahombiazana kosa nen'izay nampijabaka tamty😂.

Champion !!!!

Tsy fahaizana daholo izao e , fitiavana hanan-karena tampoka fa fahaizana sy famakafakana 0

Misaotra an'ireo mpiasa na Dia izany aza, fa anisany nanampy be ny vahoaka tamin'ny famokarana

View more comments

VOANDALANA AVY ANY ZAMERIKA ?

Rahoviana Andavamamba no ho lasa Zamerika,
Fa ny ekipan-dry Lemizo, miandry ny filohantsika?
Mety ho amin’ny fiverenany, amin’izay no hanambaràny
F’eo an-dalam-piketrehana ny hahatongavana amin’izany!

Fa hatreto ry Lemizo tena mbola mafy ady.
Mila tsy hahajoro intsony f’atsy ho atsy angamba handady,
Noho ny olana misesy sy ny hasarotry ny fiainana,
Saingy, indrisy, ny mpitondra toa tsy azony itarainana!

Efa tapitra namidy ireo soavaly mba nananana.
Efa fongana tanteraka izay rehetra teo an-tanana.
Ka ny nofinofy sisa dia ny hisian’ny mazika,
Hampiova ilay Andavamamba mba ho lasa Zamerika!

Toamasina ho Miami no efa tena nolazaina.
Ambato hivadika ho Parisy , izany koa ilay andrandraina,
Ka ho diso ve Lemizo hiandrandra ny filohantsika
Hiteny fa Andavamamba koa ho lasa Zamerika?

TSIMIMALO (23-09-22)

www.gvalosoa.net/2022/09/27/voandalana-avy-any-zamerika/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

VOANDALANA AVY ANY ZAMERIKA ?

Rahoviana Andavamamba no ho lasa Zamerika,
Fa ny ekipan-dry Lemizo, miandry ny filohantsika?
Mety ho amin’ny fiverenany, amin’izay no hanambaràny
F’eo an-dalam-piketrehana ny hahatongavana amin’izany!

Fa hatreto ry Lemizo tena mbola mafy ady.
Mila tsy hahajoro intsony f’atsy ho atsy angamba handady,
Noho ny olana misesy sy ny hasarotry ny fiainana,
Saingy, indrisy, ny mpitondra toa tsy azony itarainana!

Efa tapitra namidy ireo soavaly mba nananana.
Efa fongana tanteraka izay rehetra teo an-tanana.
Ka ny nofinofy sisa dia ny hisian’ny mazika,
Hampiova ilay Andavamamba mba ho lasa Zamerika!

Toamasina ho Miami no efa tena nolazaina.
Ambato hivadika ho Parisy , izany koa ilay andrandraina,
Ka ho diso ve Lemizo hiandrandra ny filohantsika
Hiteny fa Andavamamba koa ho lasa Zamerika?

      TSIMIMALO (23-09-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/voandalana-avy-any-zamerika/

Mpianatra Malagasy any Rosia – Mijaly tsy mahazo ny tohana ara-bola tokony homen’ny fitondrana

Stefa

Mijaly amin’izao fotoana ireo mpianatra Malagasy mandranto fianarana any Rosia, an-taonany izy ireo tsy mahazo ny tohana ara-bola tokony homen’ny fitondrana. Mahatsiaro tsy misy Ray aman-dreny ireo mpianatra Malagasy ireo noho izany. Efa aman-taonany izao ireto mpianatra mandranto fianarana any Rosia ireto, no mijaly amin’ny fandraisana ny fanampiana ara-bola tokony homen’ny Fanjakana Malagasy azy ireo.

Ilain’ireo mpianatra anefa izany, satria tsy manan-jo hiasa ihany koa izy ireo, nefa tsy maintsy miantoka ny fiainana any an-toerana.

I Rosia dia anisan’ireo firenena nanesoran’ny fitondrana malagasy ireo ambasadoro maneran-tany tamin’ny taona 2019, ary hatreto mbola tsy misy solony izany masoivohon’i Madagasikara any Moscou izany.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/mpianatra-malagasy-any-rosia-mijaly-tsy-mahazo-ny-tohana-ara-bola-tok...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Mpianatra Malagasy any Rosia – Mijaly tsy mahazo ny tohana ara-bola tokony homen’ny fitondrana

Stefa

Mijaly amin’izao fotoana ireo mpianatra Malagasy mandranto fianarana any Rosia, an-taonany izy ireo tsy mahazo ny tohana ara-bola tokony homen’ny fitondrana. Mahatsiaro tsy misy Ray aman-dreny ireo mpianatra Malagasy ireo noho izany. Efa aman-taonany izao ireto mpianatra mandranto fianarana any Rosia ireto, no mijaly amin’ny fandraisana ny fanampiana ara-bola tokony homen’ny Fanjakana Malagasy azy ireo.

Ilain’ireo mpianatra anefa izany, satria tsy manan-jo hiasa ihany koa izy ireo, nefa tsy maintsy miantoka ny fiainana any an-toerana.

I Rosia dia anisan’ireo firenena nanesoran’ny fitondrana malagasy ireo ambasadoro maneran-tany tamin’ny taona 2019, ary hatreto mbola tsy misy solony izany masoivohon’i Madagasikara any Moscou izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/mpianatra-malagasy-any-rosia-mijaly-tsy-mahazo-ny-tohana-ara-bola-tokony-homenny-fitondrana/

Etazonia – Manampy ny fanofanana ireo tanora Malagasy ho lasa mpitarika

Aly

Manampy ny fanofanana ireo tanora Malagasy ho lasa mpitarika i Etazonia. “Manohana anareo izahay” hoy ny Ambasadaoro Amerikana Claire Pierangelo raha niarahaba ireo tanora Malagasy mpitarika 74 vao nahavita fiofanana, tanora mpitarika sy mpiaro ny tontolo iainana iray koa nahazo fankasitrahana manokana. Nandritra ny lanonana izay natao ny zoma teo teto Antananarivo, ho fiarahabana ireo mpandray anjara Malagasy miisa 74 tamin’ny programa YALI, izay hanohanan’ny governemanta amerikana ireo tanora afrikana dia niantso azy ireo ny Ambasadaoro Amerikana Claire Pierangelo, mba ho tonga mpitarika sy fitaratra ho an’ireo tanora hafa any amin’ny fiarahamonina misy azy, hahay miara-miasa hiatrika ireo fanamby maika atrehan’i Madagasikara sy izao tontolo izao.

Nilaza mazava ny fahavononan’ny governemanta amerikana hanohana ireo tanora Malagasy mpitarika vao misandratra ny Ambasadaoro Pierangelo, ka niteny fa “Etazonia dia mahatoky anareo ary manohana anareo”. Anisan’ireo nahazo fankasitrahana manokana i Marie Christina Kolo izay tanora mpitarika sy mpiaro ny tontolo iainana, satria natolotra azy ny loka YALI Leadership Impact ho an’ny taona 2022. Marie Christina Kolo dia nandray anjara tamin’ny programa YALI Mandela Washington tamin’ny taona 2017 ary voafantina tao anatin’ireo nisitraka ny programa YALI maherin’ny 5 100 maneran-tany, noho ny asa nataony ka nitondrany fiovana teo amin’ny sehatry ny tontolo iainana sy ny miralenta teto Madagasikara. Ny 60 tamin’ireo tanora mpitarika ireo dia niofana tany amin’ny YALI Regional Leadership Center, ny 11 dia YALI Mandela Washington ary vao tafaverina eto an-tanindrazana taorian’ny fiofanana tany Etazonia, ary ny telo dia nisitraka ny programa YALI Alumni Enrichment Institute.

Ny programa YALI Mandela Washington Fellowship dia natao hanohanana ireo tanora mpitarika ao anatin’ny asam-panjakana, sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny tontolon’ny fandraharahana ho any Etazonia, hisitraka fiofanana momba ny fahaiza-mitarika ary hianatra amin’ny Oniversite amerikana mandritra ny enina herinandro. Ny programa YALI Alumni Enrichment Institute indray dia natao ho an’ireo efa misitraka ny YALI Mandela Washington hiverina any Etazonia ary hiara-hiasa amin’ireo mpitarika Amerikana mitovy aminy sy hampihàtra ny fahalalana izay noratoviny nandritra ny fiofanany. Ny programa YALI Regional Leadership Center dia sady misy fiofanana mivantana no misy fiofanana ampitain-davitra, ho an’ireo misehatra amin’ny varotra sy ny fandraharahana, ny fitantanana fikambanana tsy miankina, ary ny fitantanan-draharaham-panjakana, izay atao any amin’ireo foibe fiofanana any Sénégal sy Afrika Atsimo.

Ny fanohanana ny tanora mpitarika afrikana dia hetsika lehibe ataon’ny governemanta amerikana, ho fanohanana ireo afrikana ho mpitarika atsy ho atsy.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/etazonia-manampy-ny-fanofanana-ireo-tanora-malagasy-ho-lasa-mpitarika/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Etazonia – Manampy ny fanofanana ireo tanora Malagasy ho lasa mpitarika

Aly

Manampy ny fanofanana ireo tanora Malagasy ho lasa mpitarika i Etazonia. “Manohana anareo izahay” hoy ny Ambasadaoro Amerikana Claire Pierangelo raha niarahaba ireo tanora Malagasy mpitarika 74 vao nahavita fiofanana, tanora mpitarika sy mpiaro ny tontolo iainana iray koa nahazo fankasitrahana manokana. Nandritra ny lanonana izay natao ny zoma teo teto Antananarivo, ho fiarahabana ireo mpandray anjara Malagasy miisa 74 tamin’ny programa YALI, izay hanohanan’ny governemanta amerikana ireo tanora afrikana dia niantso azy ireo ny Ambasadaoro Amerikana Claire Pierangelo, mba ho tonga mpitarika sy fitaratra ho an’ireo tanora hafa any amin’ny fiarahamonina misy azy, hahay miara-miasa hiatrika ireo fanamby maika atrehan’i Madagasikara sy izao tontolo izao.

Nilaza mazava ny fahavononan’ny governemanta amerikana hanohana ireo tanora Malagasy mpitarika vao misandratra ny Ambasadaoro Pierangelo, ka niteny fa “Etazonia dia mahatoky anareo ary manohana anareo”. Anisan’ireo nahazo fankasitrahana manokana i Marie Christina Kolo izay tanora mpitarika sy mpiaro ny tontolo iainana, satria natolotra azy ny loka YALI Leadership Impact ho an’ny taona 2022. Marie Christina Kolo dia nandray anjara tamin’ny programa YALI Mandela Washington tamin’ny taona 2017 ary voafantina tao anatin’ireo nisitraka ny programa YALI maherin’ny 5 100 maneran-tany, noho ny asa nataony ka nitondrany fiovana teo amin’ny sehatry ny tontolo iainana sy ny miralenta teto Madagasikara. Ny 60 tamin’ireo tanora mpitarika ireo dia niofana tany amin’ny YALI Regional Leadership Center, ny 11 dia YALI Mandela Washington ary vao tafaverina eto an-tanindrazana taorian’ny fiofanana tany Etazonia, ary ny telo dia nisitraka ny programa YALI Alumni Enrichment Institute.

Ny programa YALI Mandela Washington Fellowship dia natao hanohanana ireo tanora mpitarika ao anatin’ny asam-panjakana, sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny tontolon’ny fandraharahana ho any Etazonia, hisitraka fiofanana momba ny fahaiza-mitarika ary hianatra amin’ny Oniversite amerikana mandritra ny enina herinandro. Ny programa YALI Alumni Enrichment Institute indray dia natao ho an’ireo efa misitraka ny YALI Mandela Washington hiverina any Etazonia ary hiara-hiasa amin’ireo mpitarika Amerikana mitovy aminy sy hampihàtra ny fahalalana izay noratoviny nandritra ny fiofanany. Ny programa YALI Regional Leadership Center dia sady misy fiofanana mivantana no misy fiofanana ampitain-davitra, ho an’ireo misehatra amin’ny varotra sy ny fandraharahana, ny fitantanana fikambanana tsy miankina, ary ny fitantanan-draharaham-panjakana, izay atao any amin’ireo foibe fiofanana any Sénégal sy Afrika Atsimo.

Ny fanohanana ny tanora mpitarika afrikana dia hetsika lehibe ataon’ny governemanta amerikana, ho fanohanana ireo afrikana ho mpitarika atsy ho atsy.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/etazonia-manampy-ny-fanofanana-ireo-tanora-malagasy-ho-lasa-mpitarika/

Tsy mifanaraka amin’ny ministra Lalatiana intsony – Nametra-pialana ny tale jeneralin’ny Tranombokim-pirenena

Stefa

Tsy nifanaraka tamin’ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy intsony, nametra-pialana ny tale jeneralin’ny Tranombokim-pirenena Andrianjaka Raonison. Naleony niala satria tsy mety intsony ny fiaraha-miasa. Izy izay nandray io toerana io tamin’ny 22 martsa 2019, nandimby toerana an’i Willy Rahetilahy. Tsy nambara ofisialy ny antony nitarika ho amin’izao fametraham-pialana izao, na izany aza tombanan’ny mpiasa ho tsy fitoviana fomba fijery sy resa-pitantanana no ambadik’izao.

Velon’ahiahy ny mpiara-miasa aminy, indrindra ireo mpiasan’ny ANTA (Agence Nationale d’Information Taratra) teo aloha, izay nisafidy ny hifindra hiasa ao, nisahana ny Arsiva; ny sasany lasa ao amin’ny ORTM, manoloana izao fametraham-pialan’ny Tale Jeneraly izao, satria tsy misy mangirana mantsy hatreto ny mety ho fandraisana ho mpiasam-panjakana raikitra azy ireo.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/tsy-mifanaraka-aminny-ministra-lalatiana-intsony-nametra-pialana-ny-t...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tsy mifanaraka amin’ny ministra Lalatiana intsony – Nametra-pialana ny tale jeneralin’ny Tranombokim-pirenena

Stefa

Tsy nifanaraka tamin’ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy intsony, nametra-pialana ny tale jeneralin’ny Tranombokim-pirenena Andrianjaka Raonison. Naleony niala satria tsy mety intsony ny fiaraha-miasa. Izy izay nandray io toerana io tamin’ny 22 martsa 2019, nandimby toerana an’i Willy Rahetilahy. Tsy nambara ofisialy ny antony nitarika ho amin’izao fametraham-pialana izao, na izany aza tombanan’ny mpiasa ho tsy fitoviana fomba fijery sy resa-pitantanana no ambadik’izao.

Velon’ahiahy ny mpiara-miasa aminy, indrindra ireo mpiasan’ny ANTA (Agence Nationale d’Information Taratra) teo aloha, izay nisafidy ny hifindra hiasa ao, nisahana ny Arsiva; ny sasany lasa ao amin’ny ORTM, manoloana izao fametraham-pialan’ny Tale Jeneraly izao, satria tsy misy mangirana mantsy hatreto ny mety ho fandraisana ho mpiasam-panjakana raikitra azy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/tsy-mifanaraka-aminny-ministra-lalatiana-intsony-nametra-pialana-ny-tale-jeneralinny-tranombokim-pirenena/

Erikerika Madagasikara avy any Frantsa – Nanampy ny mpianatra tao Ambohitravoko Mantasoa

Ny Valosoa

Tonga tao amin’ny EPP Ambohitravoko, kaominina Mantasoa, distrikan’i Manjakandriana, faritra Analamanga ny solontenan’ny fikambanana Erikerika Madagasikara avy any Frantsa, Jean Philippe Rafidison, filoha, sy Noro Ramanoarison, filoha lefitra, nihaona tamin’ireo mpianatra sy tomponandraikitra, ary nitondra ny voatsirambin’ny tanana ho fanampiana azy ireo.

Ny fikambanana Erikerika Madagasikara dia mifindrafindra araka ny fisehoan’ny toe-javatra, ny filàna sy ny fetezan’ny fiaraha-miasa miaraka amina tomponandraikitra an-toerana vonona sy mahatoky. Nanomboka ny fotoan’ny krismasy 2021 dia nisafidy ity toerana ity, izay vaovao amin’ny fikambanana izy ireo, ka namatsy vola hanatanterahana sakafo hiaraha-mizara nokarakarain’ireo mpanabe sy ray aman-dreny malala tanana.
Ankizy mpianatra miisa 10 no afaka fanadinana CEPE tamin’ity taona 2022 ity ary nisitraka fanomezana manokana avy tamin’ny fikambanana. Tsy adino koa ireo mpianatra rehetra ao amin’ny sekoly izay miisa 137 ary koa ireo mpanabe miisa 9. Samy nisitraka fitaovam-pianarana: kahie, crayon sy mofomamy ary bonbons daholo izy ireo.

Nidinika tamin’ireo mpampianatra ny fikambanana, ka nivoitra tamin’izany ny fahasahiranana mihàtra eo anivon’ny ray aman-dreny. Raha 3 amin’ireto farany no mpiasam-panjakana raikitra, dia ny 6 dia mpampianatra FRAM (Fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra). Maro ireo ray aman-dreny anefa no tsy mahaloa ny saram-pidirana 20.000 ariary ho an’ny taona 2022. 20 amin’ireo 50 ihany no nahaloa izany amin’izao fotoana anoratana izao.

Tsy ny ray aman-dreny sy ny ankizy ihany no ihàran’ny fahasahiranana lalina fa na dia ireo mpampianatra koa dia mizaka izany. Ohatra amin’izany ireto mpampianatra FRAM izay manjary ny roa amin’izy ireo no miasa maimaimpoana, ary roa hafa dia miankina amin’ny vola miditra avy amin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra.

Amin’izao fotoana izao ny mpianatra dia miditra maraina amin’ny valo ora ary mirava amin’ny iray ora antoandro. Ary amin’izao fotoana izao ihany koa, misy tetikasa hanohizana fianarana hariva. Ka dia hiampy indray ny olana amin’ny fomba isakafoanan’ireo mpianatra. Izany rehetra izany dia mampiseho fa mbola lavitr’ezaka ny fahafahan’ny ankizy mpianatra hisitraka fanabeazana mendrika.

Manoloana ny fahasahiranana sy manaraka ny fikasan’ny fikambanana hitodi-doha amin’ity sekoly ity dia nilaza ireo solontenan’ny fikambanana Erikerika Madagasikara avy any Frantsa, fa hitondra ny hafatra any amin’ny ireo mpikambanana, ary amin’ity taona ity ihany dia efa hitondra anjara biriky. Etsy ankilany, hitohy hatrany ny fankalazana ny fotoanan’ny krismasy amin’ny alalan’ny fikarakarana sakafo hiarahan’ny sekoly rehetra mizara. Mankasitraka ireo tomponandraikitra sy malala tanana rehetra nanampy sy nahafoy andro tamin’ity asa soa notanterahin’ny fikambanana ity.

Faly ary naneho fankasitrahana sy nisaotra ny fikambanana ny solontenan’ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny, tamin’ny alalan’ny fanomezana vokatra avy ao an-toerana. Tamin-kafaliana no nandraisan’ireo solontenan’ny fikambanana ireo fanomezana ary nirary ny hitohizan’ny fifandraisana izy ireo.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/erikerika-madagasikara-avy-any-frantsa-nanampy-ny-mpianatra-tao-amboh...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Erikerika Madagasikara avy any Frantsa – Nanampy ny mpianatra tao Ambohitravoko Mantasoa

Ny Valosoa

Tonga tao amin’ny EPP Ambohitravoko, kaominina Mantasoa, distrikan’i Manjakandriana, faritra Analamanga ny solontenan’ny fikambanana Erikerika Madagasikara avy any Frantsa, Jean Philippe Rafidison, filoha, sy Noro Ramanoarison, filoha lefitra, nihaona tamin’ireo mpianatra sy tomponandraikitra, ary nitondra ny voatsirambin’ny tanana ho fanampiana azy ireo.

Ny fikambanana Erikerika Madagasikara dia mifindrafindra araka ny fisehoan’ny toe-javatra, ny filàna sy ny fetezan’ny fiaraha-miasa miaraka amina tomponandraikitra an-toerana vonona sy mahatoky. Nanomboka ny fotoan’ny krismasy 2021 dia nisafidy ity toerana ity, izay vaovao amin’ny fikambanana izy ireo, ka namatsy vola hanatanterahana sakafo hiaraha-mizara nokarakarain’ireo mpanabe sy ray aman-dreny malala tanana.
Ankizy mpianatra miisa 10 no afaka fanadinana CEPE tamin’ity taona 2022 ity ary nisitraka fanomezana manokana avy tamin’ny fikambanana. Tsy adino koa ireo mpianatra rehetra ao amin’ny sekoly izay miisa 137 ary koa ireo mpanabe miisa 9. Samy nisitraka fitaovam-pianarana: kahie, crayon sy mofomamy ary bonbons daholo izy ireo.

Nidinika tamin’ireo mpampianatra ny fikambanana, ka nivoitra tamin’izany ny fahasahiranana mihàtra eo anivon’ny ray aman-dreny. Raha 3 amin’ireto farany no mpiasam-panjakana raikitra, dia ny 6 dia mpampianatra FRAM (Fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra). Maro ireo ray aman-dreny anefa no tsy mahaloa ny saram-pidirana 20.000 ariary ho an’ny taona 2022. 20 amin’ireo 50 ihany no nahaloa izany amin’izao fotoana anoratana izao.

Tsy ny ray aman-dreny sy ny ankizy ihany no ihàran’ny fahasahiranana lalina fa na dia ireo mpampianatra koa dia mizaka izany. Ohatra amin’izany ireto mpampianatra FRAM izay manjary ny roa amin’izy ireo no miasa maimaimpoana, ary roa hafa dia miankina amin’ny vola miditra avy amin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra.

Amin’izao fotoana izao ny mpianatra dia miditra maraina amin’ny valo ora ary mirava amin’ny iray ora antoandro. Ary amin’izao fotoana izao ihany koa, misy tetikasa hanohizana fianarana hariva. Ka dia hiampy indray ny olana amin’ny fomba isakafoanan’ireo mpianatra. Izany rehetra izany dia mampiseho fa mbola lavitr’ezaka ny fahafahan’ny ankizy mpianatra hisitraka fanabeazana mendrika.

Manoloana ny fahasahiranana sy manaraka ny fikasan’ny fikambanana hitodi-doha amin’ity sekoly ity dia nilaza ireo solontenan’ny fikambanana Erikerika Madagasikara avy any Frantsa, fa hitondra ny hafatra any amin’ny ireo mpikambanana, ary amin’ity taona ity ihany dia efa hitondra anjara biriky. Etsy ankilany, hitohy hatrany ny fankalazana ny fotoanan’ny krismasy amin’ny alalan’ny fikarakarana sakafo hiarahan’ny sekoly rehetra mizara. Mankasitraka ireo tomponandraikitra sy malala tanana rehetra nanampy sy nahafoy andro tamin’ity asa soa notanterahin’ny fikambanana ity.

Faly ary naneho fankasitrahana sy nisaotra ny fikambanana ny solontenan’ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny, tamin’ny alalan’ny fanomezana vokatra avy ao an-toerana. Tamin-kafaliana no nandraisan’ireo solontenan’ny fikambanana ireo fanomezana ary nirary ny hitohizan’ny fifandraisana izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/erikerika-madagasikara-avy-any-frantsa-nanampy-ny-mpianatra-tao-ambohitravoko-mantasoa/

Baie de Baly any Soalala – May ny faritra arovana misy ireo Angonoka tsy misy afa tsy eto amintsika

Niaina

Nirehitra efa ho 5 andro izao ny faritra arovana Baie de Baly, na ny Helodranon’i Baly any amin’ny distrikan’i Soalala faritra Boeny, toerana misy ireo sokatra Angonoka izay tsy misy afa tsy eto Madagasikara. Araka ny vaovao voaray, tsy nisy may aloha hatreto ireo sokatra Angonoka mampalaza an’i Madagasikara eran’izao tontolo izao ireo. Araka ny vaovao avy amin’ny ministeran’ny tontolo iainana, ny 22 septambra 2022 dia nahazo fampandrenesana avy amin’ny Madagascar National Parks, mpitantana ny Faritra arovana Baie de Baly, ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy Boeny-Betsiboka, fa misy firehetana nitranga tao amin’ny Faritra arovana Baie de Baly, toeram-ponenan’ireo sokatra Angonoka, izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tao amin’ny zone tampon ao Baly no niantombohan’ny afo ary nahakasika ny atiala (noyau dur) ao Ambida.

Ny 23 septambra dia nidina avy hatrany tany an-toerana ny ekipa DIREDD Boeny-Betsiboka sy ny mpamonjy voina (pompier), avy ao Mahajanga, ary nanaraka ihany koa ny ampitso ny Préfet an’i Mahajanga, ny Solombavambahoakan’i Soalala SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph, ny mpitandro filaminana avy amin’ny miaramila, ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena, izay nifarimbona tamin’ny fokonolona avy ao amin’ny fokontany Baly, Ankera, Soalala ary Antanamanintsy tamin’ny famonoana ny afo, izay efa nanomboka voafehy.

Nisy tranga firehetana vaovao miisa 3 indray nitranga nanomboka ny alahady 25 septambra 2022, tao anatin’ity Faritra arovana Baie de Baly ity ihany. Nandray fepetra nidina any an-toerana avy hatrany ny OMC sy ny avy ao anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, nanatevin-daharana ireo efa tonga tany an-toerana hamono ny afo, sy hanao ny fomba rehetra hiarovana ireo sokatra Angonoka izay monina ao anatin’ity Faritra arovana ity tsy ho may.

Sarotra ny fifehezana ny afo noho ny hamafin’ny rivotra sy ny fahasarotana amin’ny fidirana ao anaty ala, na dia efa manao izay ho afany aza ny rehetra amin’ny famonoana ny afo. Efa manao ny fomba rehetra hiarovana ireto sokatra ireto tsy ho tratran’ny afo ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ankehitriny ary maneho sahady ny fisaorana ireo rehetra izay efa nanolo tanana hifehezana ny afo. Ary mbola manao antso avo amintsika rehetra izay afaka manolo-tanana hahafahana mifehy haingana ity afo ao amin’ny Faritra arovana Baly ity. Raha sanatria tsy voafehy fa hitohitohy izao afo any an-toerana izao, ahiana ho lany tamingana ireo sokatra Angonoka mampalaza iny distrikan’i Soalala iny, eto amin’izao tontolo izao.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/baie-de-baly-any-soalala-may-ny-faritra-arovana-misy-ireo-angonoka-ts...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Baie de Baly any Soalala – May ny faritra arovana misy ireo Angonoka tsy misy afa tsy eto amintsika

Niaina

Nirehitra efa ho 5 andro izao ny faritra arovana Baie de Baly, na ny Helodranon’i Baly any amin’ny distrikan’i Soalala faritra Boeny, toerana misy ireo sokatra Angonoka izay tsy misy afa tsy eto Madagasikara. Araka ny vaovao voaray, tsy nisy may aloha hatreto ireo sokatra Angonoka mampalaza an’i Madagasikara eran’izao tontolo izao ireo. Araka ny vaovao avy amin’ny ministeran’ny tontolo iainana, ny 22 septambra 2022 dia nahazo fampandrenesana avy amin’ny Madagascar National Parks, mpitantana ny Faritra arovana Baie de Baly, ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy Boeny-Betsiboka, fa misy firehetana nitranga tao amin’ny Faritra arovana Baie de Baly, toeram-ponenan’ireo sokatra Angonoka, izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tao amin’ny zone tampon ao Baly no niantombohan’ny afo ary nahakasika ny atiala (noyau dur) ao Ambida.

Ny 23 septambra dia nidina avy hatrany tany an-toerana ny ekipa DIREDD Boeny-Betsiboka sy ny mpamonjy voina (pompier), avy ao Mahajanga, ary nanaraka ihany koa ny ampitso ny Préfet an’i Mahajanga, ny Solombavambahoakan’i Soalala SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph, ny mpitandro filaminana avy amin’ny miaramila, ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena, izay nifarimbona tamin’ny fokonolona avy ao amin’ny fokontany Baly, Ankera, Soalala ary Antanamanintsy tamin’ny famonoana ny afo, izay efa nanomboka voafehy.

Nisy tranga firehetana vaovao miisa 3 indray nitranga nanomboka ny alahady 25 septambra 2022, tao anatin’ity Faritra arovana Baie de Baly ity ihany. Nandray fepetra nidina any an-toerana avy hatrany ny OMC sy ny avy ao anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, nanatevin-daharana ireo efa tonga tany an-toerana hamono ny afo, sy hanao ny fomba rehetra hiarovana ireo sokatra Angonoka izay monina ao anatin’ity Faritra arovana ity tsy ho may.

Sarotra ny fifehezana ny afo noho ny hamafin’ny rivotra sy ny fahasarotana amin’ny fidirana ao anaty ala, na dia efa manao izay ho afany aza ny rehetra amin’ny famonoana ny afo. Efa manao ny fomba rehetra hiarovana ireto sokatra ireto tsy ho tratran’ny afo ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ankehitriny ary maneho sahady ny fisaorana ireo rehetra izay efa nanolo tanana hifehezana ny afo. Ary mbola manao antso avo amintsika rehetra izay afaka manolo-tanana hahafahana mifehy haingana ity afo ao amin’ny Faritra arovana Baly ity. Raha sanatria tsy voafehy fa hitohitohy izao afo any an-toerana izao, ahiana ho lany tamingana ireo sokatra Angonoka mampalaza iny distrikan’i Soalala iny, eto amin’izao tontolo izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/baie-de-baly-any-soalala-may-ny-faritra-arovana-misy-ireo-angonoka-tsy-misy-afa-tsy-eto-amintsika/

Comment on Facebook Baie de Baly any ...

Hiteny indray izao ilay bandy député fohikely iny (Raholdina moa izy teo raha tsy diso aho) fa ny TIM indray no ao ambadik'izao.

Fidirana politika – Ao anatin’ny fahalovana tanteraka i Madagasikara hoy ny HVM

Helisoa

Tontosa ny sabotsy teo tao amin’ny foiben-toeran’ny HVM tao Andraharo ny fidiran’ny HVM indray eo amin’ny politika, rehefa nijanona nandritra ny fotoana maharitraritra , fa nihanona fotsiny tamin’ny fanambaràna manameloka ny zavatra misy sy tsy mety eto amin’ny firenena niarahan’ny antoko tamin’ireo mpanohitra eto Madagasikara toy ny RMDM sy ny PANORAMA. Tonga maro ireo mpikatroka HVM manerana ny faritra manerana an’i Madagasikara. Olom-boafidy depiote sy senatera, tazana ihany koa ireo olomboatendry sy ny minisitra teo aloha.

Niditra mivantana tamin’ny alalan’ny visioconférence ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ao anatin’ny fahalovana tanteraka i Madagasikara ankehitriny hoy izy , manjaka ny kolikoly sy ny fanaparam-pahefàna. Aoka hajanona hoy ity filoha teo aloha ity ny fanenjehana ny olona tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra. Aoka izay ny lainga sy ny fitaka hitondràna ny firenena. Koa miantso ny mpanao politika rehetra hijery miaraka ny hanarenana ny firenena. Nandritra ny fidiran’ny HVM eo amin’ny sehatra politika indray, araka ny fandaharam-potoana izay efa napetraky ny mpikarakara dia nisy ny famelabelarankevitra izay nahitàna mpanao politika, fiarahamonim-pirenena tsy voatery ho mpikambana HVM. Rivo Rakotovao mpanao politika, namelabelatra ny fisandratan’i Madagasikara, nofinofy ve? Beantanana Erick «mbola misy fampandrosoana azo antenaina ve »? Ny Mompera tonian-dahatsoratry ny gazety Lakroa “ny vahoaka manoloana ny adidy masina sy ny zony hitroatra” ary Razanamahefa Desirée Marie Stella, solontenan’ny fiaraha-monim-pirenena nitondra ny lohahevitra hoe « vahaolana ve ny fifidianana? ».

Fa nandritra ny fotoana dia nisy ny varavarana misokatra na porte ouverte nampisehoana zavabita tamin’ny fotoana nitondràn’ny HVM, tao ihany koa ny nahafantarana ny vina sy ny tanjon’ny antoko. Fa nandritra ny fotoana dia nanambara ny SG HVM Rasambany Alain Desiré raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy, fa hamafisin’ny antoko HVM hoy izy ny hanaovana ny fikaonan-dohampirenena, na izay fomba hitenenana azy mialohan’ny fifidianana, mba hisian’ny filaminana eto amin’ny firenena. Rivo Rakotovao mpandrindra nasionalin’ny antoko HVM dia nanambara mazava, fa handrotsaka kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2023 ny antoko Hery vaovaon’i Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/fidirana-politika-ao-anatinny-fahalovana-tanteraka-i-madagasikara-hoy...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fidirana politika – Ao anatin’ny fahalovana tanteraka i Madagasikara hoy ny HVM

Helisoa

Tontosa ny sabotsy teo tao amin’ny foiben-toeran’ny HVM tao Andraharo ny fidiran’ny HVM indray eo amin’ny politika, rehefa nijanona nandritra ny fotoana maharitraritra , fa nihanona fotsiny tamin’ny fanambaràna manameloka ny zavatra misy sy tsy mety eto amin’ny firenena niarahan’ny antoko tamin’ireo mpanohitra eto Madagasikara toy ny RMDM sy ny PANORAMA. Tonga maro ireo mpikatroka HVM manerana ny faritra manerana an’i Madagasikara. Olom-boafidy depiote sy senatera, tazana ihany koa ireo olomboatendry sy ny minisitra teo aloha.

Niditra mivantana tamin’ny alalan’ny visioconférence ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ao anatin’ny fahalovana tanteraka i Madagasikara ankehitriny hoy izy , manjaka ny kolikoly sy ny fanaparam-pahefàna. Aoka hajanona hoy ity filoha teo aloha ity ny fanenjehana ny olona tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra. Aoka izay ny lainga sy ny fitaka hitondràna ny firenena. Koa miantso ny mpanao politika rehetra hijery miaraka ny hanarenana ny firenena. Nandritra ny fidiran’ny HVM eo amin’ny sehatra politika indray, araka ny fandaharam-potoana izay efa napetraky ny mpikarakara dia nisy ny famelabelarankevitra izay nahitàna mpanao politika, fiarahamonim-pirenena tsy voatery ho mpikambana HVM. Rivo Rakotovao mpanao politika, namelabelatra ny fisandratan’i Madagasikara, nofinofy ve? Beantanana Erick «mbola misy fampandrosoana azo antenaina ve »? Ny Mompera tonian-dahatsoratry ny gazety Lakroa “ny vahoaka manoloana ny adidy masina sy ny zony hitroatra” ary Razanamahefa Desirée Marie Stella, solontenan’ny fiaraha-monim-pirenena nitondra ny lohahevitra hoe « vahaolana ve ny fifidianana? ».

Fa nandritra ny fotoana dia nisy ny varavarana misokatra na porte ouverte nampisehoana zavabita tamin’ny fotoana nitondràn’ny HVM, tao ihany koa ny nahafantarana ny vina sy ny tanjon’ny antoko. Fa nandritra ny fotoana dia nanambara ny SG HVM Rasambany Alain Desiré raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy, fa hamafisin’ny antoko HVM hoy izy ny hanaovana ny fikaonan-dohampirenena, na izay fomba hitenenana azy mialohan’ny fifidianana, mba hisian’ny filaminana eto amin’ny firenena. Rivo Rakotovao mpandrindra nasionalin’ny antoko HVM dia nanambara mazava, fa handrotsaka kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2023 ny antoko Hery vaovaon’i Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/fidirana-politika-ao-anatinny-fahalovana-tanteraka-i-madagasikara-hoy-ny-hvm/

Filoha Ravalomanana tany Ambatofotsikely – Faratsiho Nizara fahaizana momba ny « leadership » kristiana

Isambilo

Nizara ny fahaizany momba ny antsoina hoe: ”leadership” kristiana, na fahaiza-mitarika eo amin’ny kristiana tany amin’ny FJKM Ambatofotsikely any amin’ny distrikan’i Faratsiho faritra Vakinankaratra ny faran’ny herinandro teo ny filoha Marc Ravalomanana. Izy dia efa anisan’ny nahazo mari-pankasitrahana voalohany taty Afrika amin’izay resaka fahaiza-mitarika izay, fahaiza-mitarika amin’ny ankapobeny fa tsy eo amin’ny sehatra kristiana ihany, niara-nahazo amboara taminy tamin’izay fotoana izay ny filohan’i Rwanda Paul Kagame.

Nanambara ny filoha Marc Ravalomanana ny sabotsy teo io fa: ”nitondra anjara fampiofanana “Leadership” sy nanatrika ny fanolorana ny Prezidà Synodaly Andriamihajamahaleo Josoa, Mpitandrina mivady tao amin’ny Fitandremana Ambatofotsikely Fahamarinana, Faratsiho aho ny sabotsy teo ». Zava-dehibe tsy ho an’ny kristiana ihany, fa ho an’ny rehetra ny fahaiza-mitarika, hahafahana mitondra ho amin’ny fampandrosoana ny olombelona, sy ny fiaraha-monina amin’ny ankapobeny, hoy ny filoha Ravalomanana.

Fiangonana maromaro eto amin’ny Nosy no efa nizarany izay fahaizany momba ny “leadership” izay, ary tsy amin’ny sehatry ny finoana ihany no izarany izany fahaizany izany, fa amin’ny sehatra rehetra izay mitady azy.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/filoha-ravalomanana-tany-ambatofotsikely-faratsiho-nizara-fahaizana-m...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Filoha Ravalomanana tany Ambatofotsikely – Faratsiho Nizara fahaizana momba ny « leadership » kristiana

Isambilo

Nizara ny fahaizany momba ny antsoina hoe: ”leadership” kristiana, na fahaiza-mitarika eo amin’ny kristiana tany amin’ny FJKM Ambatofotsikely any amin’ny distrikan’i Faratsiho faritra Vakinankaratra ny faran’ny herinandro teo ny filoha Marc Ravalomanana. Izy dia efa anisan’ny nahazo mari-pankasitrahana voalohany taty Afrika amin’izay resaka fahaiza-mitarika izay, fahaiza-mitarika amin’ny ankapobeny fa tsy eo amin’ny sehatra kristiana ihany, niara-nahazo amboara taminy tamin’izay fotoana izay ny filohan’i Rwanda Paul Kagame.

Nanambara ny filoha Marc Ravalomanana ny sabotsy teo io fa: ”nitondra anjara fampiofanana “Leadership” sy nanatrika ny fanolorana ny Prezidà Synodaly Andriamihajamahaleo Josoa, Mpitandrina mivady tao amin’ny Fitandremana Ambatofotsikely Fahamarinana, Faratsiho aho ny sabotsy teo ». Zava-dehibe tsy ho an’ny kristiana ihany, fa ho an’ny rehetra ny fahaiza-mitarika, hahafahana mitondra ho amin’ny fampandrosoana ny olombelona, sy ny fiaraha-monina amin’ny ankapobeny, hoy ny filoha Ravalomanana.

Fiangonana maromaro eto amin’ny Nosy no efa nizarany izay fahaizany momba ny “leadership” izay, ary tsy amin’ny sehatry ny finoana ihany no izarany izany fahaizany izany, fa amin’ny sehatra rehetra izay mitady azy.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/filoha-ravalomanana-tany-ambatofotsikely-faratsiho-nizara-fahaizana-momba-ny-leadership-kristiana/

Fahaleovantena, fiandrianam-pirenena, resahana fa tsy voahaja

Sôh’son

Ny teny hoe « mahaleotena » na fahaleovantena raha ny fahitana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao, dia anarany fotsiny. Teny ambara ihany, fa tsy mifanaraka amin’izany ny zava-misy iaraha-mahita sy miaina.

Eo aloha ny lafiny fiandrianam-pirenena. Tena manana ny fiandrianany marina ve ny firenena malagasy raha ny tontolo ara-jeôstratejika miatrika ny fifandraisana iraisam-pirenena? Ny voalohany amin’izany ny fifandraisana amin’i Frantsa. Ao ambadik’izany ny « Tandrefana » izay misy an’i Eôrôpa andrefana sy Etazonia, sy ny « Tatsinanana » misy an’i Rosia, raha mbola mitoetra izany voambolana izany amin’izao fotoana izao, fa izay aloha raha tsorina ny fahitana azy. Ny fifandraisana amin’i Frantsa no miharihary mazava tsara, izay mbola mampihàtra sy raiki-tampisaka aminy, ny politikan’ny « néocolonialisme » na ny fanjanahantany amin’ny endriny vaovao. Ilaina ny fahaizana manavaka ny vary amin’ny tsiparifary. Tena tsara marina ve ny mpitondra frantsay hilaza, fa imperialista i Rosia. Tsy midika ho fiandaniana aminy akory raha milaza izany, fa mijery ny zava-misy, ary mahatsiaro avy hatrany ireo Nosy Malagasy izay bodoin’ny fitondrana frantsay. Miendrika inona ny fibodoana ireo Nosy Malagasy ireo izany? Tsy ampahana tany sisa tavela amin’ny fananiham-bohitra, imperialisma, nataon’ny mpanjanatany frantsay tamin’ny fotoan’andro teto ve ireo Nosy an’ny Malagasy giaziny mafy ireo? Mariky ny fiandrianam-pirenena mbola voahosihosy izany. Ny fitondrana ankehitriny rahateo dia tsy atao hahagaga raha arirariran’ny mpitondra frantsay fotsiny amin’ny dinika ifanaovana aminy satria kely endaka rahateo. Mbola hiaraha-mahita eo izany amin’ny lazaina ho fihaonana faharoa hotanterahina tsy ho ela izay nambara tato ho ato. Fa hatreto aloha tsy mahaleotena i Madagasikara, na ara-toekarena sy indrindra ara-politika eo amin’izay sehatra lehibe ara-jeôstratejika izay, ary mahafantatra izany tsara ankehitriny ny olom-pirenena maro eto amin’ny firenena. Ny olana, tsy izao fitondrana Rajoelina izao mihitsy no hahavaha izany geja manjo ny firenena izany. Azo tarafina tsara amin’ny tamin’ny re sy hita tamin’ny dian’i Andry Rajoelina sy ny ekipany tany no ahafahana mandrefy izany, na dia nisy aza fieboeboana amin’ny filazan’ny tenany sy fitanisany ho “nahavita zavatra” nandritra ny fitantanany izao. Ho an’ny olom-pirenena mpanara-baovao ireny, dia mba miakatra polipitran’ny Firenena Mikambana sy mikabary fe mikabary angaha, fa ny zava-misy marina iainam-bahoaka, toa lavitry ny afo ny kitay…

Etsy ankilan’izay, ambara ho mahaleotena ireo sampan-draharaha lehibe roa, miady amin’ny kolikoly na ny Bianco ( Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly), sy ny misahana ny fifidianana na ny Ceni (Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana). Mihifikifika ny maro momba izany, fa raha ny fizotry ny fomba fiasa sy ny zava-misy dia anarana ka mba anarana napetraka ny an’ireo amin’izao fotoana izao. Efa naneho ny fiheverany sy ny fahitany azy ireo ny sokajy maro samihafa, olom-pirenena tsotra, fikambanana, indrindra ireo antoko politika avy amin’ny mpanohitra, sns… Tsy mahaleotena izany ireo raha ny hevitry ny maro, ary noho izany ihany no fototry ny fisian’ny ahiahy lehibe misy eo amin’ny mpanohitra, raha hiatrika fifidianana amin’ny taona 2023. Tsy handeha amin’ny fahamarinana sy madio mangarahara io fifidianana io noho ireo olona mpikambana ao anatiny, ary hatrany amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC). Manaporofo izay rahateo ny nitranga tamin’ny fifidianana natao teto farany. Ny “tanana zatra mitsotra, hono, tsy afaka hivonkona intsony”. Ny ahiahy ihany koa tsy hihavanana, ary izay indrindra no tsy ifampitokisana amin’ny fifidianana ho avy sy ny mety hitranga eto amin’ity firenena ity raha tsy misy fiovàna na fanovàna ireo olana manahirana samihafa ao anatiny. Fomba fijery na fiheverana tsy azo lazaina velively ho tsy mitombina ny azy ireo, ka hiaraha-mahita eo ny fepetra horaisin’izao fitondrana izao.

Hatreto anefa aloha raha ny fahitana ny raharaha, dia miziriziry amin’ny heviny, na dia efa resena lahatra hatrany aza, ny fitondrana. Toy ny hoe miezaka mampiditra ny firenena hatrany ao anaty lalan-kizo sy ratsy. Tsy mendrika ny vahoaka Malagasy sy i Madagasikara intsony anefa izany. Mila mahaleotena madio mangarahara ny firenena amin’ny lafiny rehetra amin’ny seha-pitantanana, mba tsy ho rambony maneran-tany toy izao toerana misy antsika amin’izao fotoana.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/fahaleovantena-fiandrianam-pirenena-resahana-fa-tsy-voahaja/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fahaleovantena, fiandrianam-pirenena, resahana fa tsy voahaja

Sôh’son

Ny teny hoe « mahaleotena » na fahaleovantena raha ny fahitana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao, dia anarany fotsiny. Teny ambara ihany, fa tsy mifanaraka amin’izany ny zava-misy iaraha-mahita sy miaina.

Eo aloha ny lafiny fiandrianam-pirenena. Tena manana ny fiandrianany marina ve ny firenena malagasy raha ny tontolo ara-jeôstratejika miatrika ny fifandraisana iraisam-pirenena? Ny voalohany amin’izany ny fifandraisana amin’i Frantsa. Ao ambadik’izany ny « Tandrefana » izay misy an’i Eôrôpa andrefana sy Etazonia, sy ny « Tatsinanana » misy an’i Rosia, raha mbola mitoetra izany voambolana izany amin’izao fotoana izao, fa izay aloha raha tsorina ny fahitana azy. Ny fifandraisana amin’i Frantsa no miharihary mazava tsara, izay mbola mampihàtra sy raiki-tampisaka aminy, ny politikan’ny « néocolonialisme » na ny fanjanahantany amin’ny endriny vaovao. Ilaina ny fahaizana manavaka ny vary amin’ny tsiparifary. Tena tsara marina ve ny mpitondra frantsay hilaza, fa imperialista i Rosia. Tsy midika ho fiandaniana aminy akory raha milaza izany, fa mijery ny zava-misy, ary mahatsiaro avy hatrany ireo Nosy Malagasy izay bodoin’ny fitondrana frantsay. Miendrika inona ny fibodoana ireo Nosy Malagasy ireo izany? Tsy ampahana tany sisa tavela amin’ny fananiham-bohitra, imperialisma, nataon’ny mpanjanatany frantsay tamin’ny fotoan’andro teto ve ireo Nosy an’ny Malagasy giaziny mafy ireo? Mariky ny fiandrianam-pirenena mbola voahosihosy izany. Ny fitondrana ankehitriny rahateo dia tsy atao hahagaga raha arirariran’ny mpitondra frantsay fotsiny amin’ny dinika ifanaovana aminy satria kely endaka rahateo. Mbola hiaraha-mahita eo izany amin’ny lazaina ho fihaonana faharoa hotanterahina tsy ho ela izay nambara tato ho ato. Fa hatreto aloha tsy mahaleotena i Madagasikara, na ara-toekarena sy indrindra ara-politika eo amin’izay sehatra lehibe ara-jeôstratejika izay, ary mahafantatra izany tsara ankehitriny ny olom-pirenena maro eto amin’ny firenena. Ny olana, tsy izao fitondrana Rajoelina izao mihitsy no hahavaha izany geja manjo ny firenena izany. Azo tarafina tsara amin’ny tamin’ny re sy hita tamin’ny dian’i Andry Rajoelina sy ny ekipany tany no ahafahana mandrefy izany, na dia nisy aza fieboeboana amin’ny filazan’ny tenany sy fitanisany ho “nahavita zavatra” nandritra ny fitantanany izao. Ho an’ny olom-pirenena mpanara-baovao ireny, dia mba miakatra polipitran’ny Firenena Mikambana sy mikabary fe mikabary angaha, fa ny zava-misy marina iainam-bahoaka, toa lavitry ny afo ny kitay…

Etsy ankilan’izay, ambara ho mahaleotena ireo sampan-draharaha lehibe roa, miady amin’ny kolikoly na ny Bianco ( Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly), sy ny misahana ny fifidianana na ny Ceni (Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana). Mihifikifika ny maro momba izany, fa raha ny fizotry ny fomba fiasa sy ny zava-misy dia anarana ka mba anarana napetraka ny an’ireo amin’izao fotoana izao. Efa naneho ny fiheverany sy ny fahitany azy ireo ny sokajy maro samihafa, olom-pirenena tsotra, fikambanana, indrindra ireo antoko politika avy amin’ny mpanohitra, sns… Tsy mahaleotena izany ireo raha ny hevitry ny maro, ary noho izany ihany no fototry ny fisian’ny ahiahy lehibe misy eo amin’ny mpanohitra, raha hiatrika fifidianana amin’ny taona 2023. Tsy handeha amin’ny fahamarinana sy madio mangarahara io fifidianana io noho ireo olona mpikambana ao anatiny, ary hatrany amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC). Manaporofo izay rahateo ny nitranga tamin’ny fifidianana natao teto farany. Ny “tanana zatra mitsotra, hono, tsy afaka hivonkona intsony”. Ny ahiahy ihany koa tsy hihavanana, ary izay indrindra no tsy ifampitokisana amin’ny fifidianana ho avy sy ny mety hitranga eto amin’ity firenena ity raha tsy misy fiovàna na fanovàna ireo olana manahirana samihafa ao anatiny. Fomba fijery na fiheverana tsy azo lazaina velively ho tsy mitombina ny azy ireo, ka hiaraha-mahita eo ny fepetra horaisin’izao fitondrana izao.

Hatreto anefa aloha raha ny fahitana ny raharaha, dia miziriziry amin’ny heviny, na dia efa resena lahatra hatrany aza, ny fitondrana. Toy ny hoe miezaka mampiditra ny firenena hatrany ao anaty lalan-kizo sy ratsy. Tsy mendrika ny vahoaka Malagasy sy i Madagasikara intsony anefa izany. Mila mahaleotena madio mangarahara ny firenena amin’ny lafiny rehetra amin’ny seha-pitantanana, mba tsy ho rambony maneran-tany toy izao toerana misy antsika amin’izao fotoana.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/fahaleovantena-fiandrianam-pirenena-resahana-fa-tsy-voahaja/

EDITO 27 Septambra – Antananarivo – Maloto, tsy voadion’i Vazahabe hatrany, tsy afaka ny fako

Sôh’son

Mahavariana ny zava-mitranga eo amin’ny fitantanana ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA). Ilay toe-tsaina entina mitantana mihitsy no tiana ambara amin’izany. Tamin’iny herinandro lasa iny, dia mbola noraisin’ny Ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina indray, ireo mpitondra taxi-môtô ary nisy ny dinika nifanaovan’izy ireo. Niaraha-nandre sy nahalala tsara anefa, fa tsy lany teo anivon’ny mpanolotsaina kaominaly, ny lalàna ny amin’ny ahafahan’izy ireo miasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina, tamin’ny fivoriana nataon’izy ireo farany. Voalaza fa isam-bato iray no tsy nitovian’ny isa tamin’ny fifidianana fandaniana izany. Fantatra ihany koa, fa fanindroany amin’ny fandavana nataon’ireo mpanolotsaina ity farany, ka na dia nifanakaiky aza ny isam-bato, dia mazava ny tsy fandaniana ilay lalàna manaiky ny haha-ara –dalàna azy ireo hiasa hitatitra olona eto amin’ny renivohitra. Mazava loatra ho an’ny mpanara-baovao, fa “tao raha” matoa toy izany ny nivoaka tao amin’ny fivoriana. Tsy mandehandeha ho azy amin’izany. Maneho indrindra izany, fa misy tian’ny Ben’ny tanàna sy ny ekipany miara-dia aminy ahatongavana ao anatin’izao raharaha izao matoa mbola mamerina ny fandaniana ilay lalàna sy iny fiaraha-midinika tamin’ireo mpamily taksi-môtô ireo izy. Santionany amin’ny fomba fitantanana ity renivohitr’i Madagasikara ity izany miseho izany. Zavatra efa nolavin’ny maro tamin’ny fomba ara-dalàna, dia itadiavan-kevitry ny olom-bitsy mpitantana izay fomba samihafa hahatanteraka azy ihany, indrindra eo amin’ny lafiny ity fifamoivoizana sy fitateram-bahoaka ity izay tsy mitsahatra misy olana hatrany. Misy kajikajy politika sa bizina ambadika ve izany toe-javatra izany?

Hatreto ny tanànan’Antananarivo, dia mbola ao anaty fahalotoana, tsy afaka ny fako tsy voaalan’i Vazahabe sy ny ekipany, na dia niseho hahavita ny fanadiovana azy aza ny Ben’ny tanàna nandritry ny fampielezan-kevitra nataony tamin’ny fifidianana sy ny fanampian’ny filoham-pirenena azy tao anatin’izany. Toy ny hadio hihatsara i Antananarivo, raha vao nandray ny toeran’ny Ben’ny tanàna ny tenany. Iaraha-mahita anefa ny zava-misy, fa mbola mitoetra ny loto, ny fako tsy afaka, ary asa indray izay hitranga rehefa higadona ny fotoam-piotazana sy varotra vokatra lôdisia sy manga. Miseho manadio ireo lakandrano ny kaomina miaraka amin’ny Apipa, kanefa ireo fakobe noesorina tamin’ireny toerana ireny toa tsy afaka tsara akory, ary ireo fako nalàna tsy niàla lavitra ny tanàna na ny fokontany misy azy. Hita izany eny Ampasika mihazo an’Ampefiloha Ambodirano iny, izay ny fako napetraka amin’ny faritra iray tsy lavitra ny lakandrano. Ny loto anefa iaraha-mahalala fa mitondra aretina. Be zaza sy ankizy milalao izany lalana izany manamorona ny lakandrano eny. Tsy misarika ny mponina rahateo mba hiàla sy hanana toe-tsaina ho tia sy handàla fahadiovana ny zava-misy.

Raha izany rehetra izany no fomba fitantanana atao, sarotra ihany ny hiheverana hisian’ny fiovàna miharihary eto amin’ity renivohitr’i Madagasikara ity.

Amin’izao fotoana, miezaka manala ireo mpivarotra eny amin’ny Petite Vitesse ny CUA, henjana ny tady ankehitriny eny an-toerana, satria lazain’ireo mpivarotra ho manalika azy ireo i Vazahabe sy ny ekipany, tsy mahita vahaolana maharitra hoy izy ireo ny kaominina fa manilikilika ny mpivarotra amin’izay tiany atao, izay hambaran’ireo mpivarotra ireo fa manambany azy ireo toy ny biby sanatria ny CUA.

www.gvalosoa.net/2022/09/27/edito-27-septambra-antananarivo-maloto-tsy-voadioni-vazahabe-hatrany-...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 27 Septambra – Antananarivo – Maloto, tsy voadion’i Vazahabe hatrany, tsy afaka ny fako

Sôh’son

Mahavariana ny zava-mitranga eo amin’ny fitantanana ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA). Ilay toe-tsaina entina mitantana mihitsy no tiana ambara amin’izany. Tamin’iny herinandro lasa iny, dia mbola noraisin’ny Ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina indray, ireo mpitondra taxi-môtô ary nisy ny dinika nifanaovan’izy ireo. Niaraha-nandre sy nahalala tsara anefa, fa tsy lany teo anivon’ny mpanolotsaina kaominaly, ny lalàna ny amin’ny ahafahan’izy ireo miasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina, tamin’ny fivoriana nataon’izy ireo farany. Voalaza fa isam-bato iray no tsy nitovian’ny isa tamin’ny fifidianana fandaniana izany. Fantatra ihany koa, fa fanindroany amin’ny fandavana nataon’ireo mpanolotsaina ity farany, ka na dia nifanakaiky aza ny isam-bato, dia mazava ny tsy fandaniana ilay lalàna manaiky ny haha-ara –dalàna azy ireo hiasa hitatitra olona eto amin’ny renivohitra. Mazava loatra ho an’ny mpanara-baovao, fa “tao raha” matoa toy izany ny nivoaka tao amin’ny fivoriana. Tsy mandehandeha ho azy amin’izany. Maneho indrindra izany, fa misy tian’ny Ben’ny tanàna sy ny ekipany miara-dia aminy ahatongavana ao anatin’izao raharaha izao matoa mbola mamerina ny fandaniana ilay lalàna sy iny fiaraha-midinika tamin’ireo mpamily taksi-môtô ireo izy. Santionany amin’ny fomba fitantanana ity renivohitr’i Madagasikara ity izany miseho izany. Zavatra efa nolavin’ny maro tamin’ny fomba ara-dalàna, dia itadiavan-kevitry ny olom-bitsy mpitantana izay fomba samihafa hahatanteraka azy ihany, indrindra eo amin’ny lafiny ity fifamoivoizana sy fitateram-bahoaka ity izay tsy mitsahatra misy olana hatrany. Misy kajikajy politika sa bizina ambadika ve izany toe-javatra izany?

Hatreto ny tanànan’Antananarivo, dia mbola ao anaty fahalotoana, tsy afaka ny fako tsy voaalan’i Vazahabe sy ny ekipany, na dia niseho hahavita ny fanadiovana azy aza ny Ben’ny tanàna nandritry ny fampielezan-kevitra nataony tamin’ny fifidianana sy ny fanampian’ny filoham-pirenena azy tao anatin’izany. Toy ny hadio hihatsara i Antananarivo, raha vao nandray ny toeran’ny Ben’ny tanàna ny tenany. Iaraha-mahita anefa ny zava-misy, fa mbola mitoetra ny loto, ny fako tsy afaka, ary asa indray izay hitranga rehefa higadona ny fotoam-piotazana sy varotra vokatra lôdisia sy manga. Miseho manadio ireo lakandrano ny kaomina miaraka amin’ny Apipa, kanefa ireo fakobe noesorina tamin’ireny toerana ireny toa tsy afaka tsara akory, ary ireo fako nalàna tsy niàla lavitra ny tanàna na ny fokontany misy azy. Hita izany eny Ampasika mihazo an’Ampefiloha Ambodirano iny, izay ny fako napetraka amin’ny faritra iray tsy lavitra ny lakandrano. Ny loto anefa iaraha-mahalala fa mitondra aretina. Be zaza sy ankizy milalao izany lalana izany manamorona ny lakandrano eny. Tsy misarika ny mponina rahateo mba hiàla sy hanana toe-tsaina ho tia sy handàla fahadiovana ny zava-misy.

Raha izany rehetra izany no fomba fitantanana atao, sarotra ihany ny hiheverana hisian’ny fiovàna miharihary eto amin’ity renivohitr’i Madagasikara ity.

Amin’izao fotoana, miezaka manala ireo mpivarotra eny amin’ny Petite Vitesse ny CUA, henjana ny tady ankehitriny eny an-toerana, satria lazain’ireo mpivarotra ho manalika azy ireo i Vazahabe sy ny ekipany, tsy mahita vahaolana maharitra hoy izy ireo ny kaominina fa manilikilika ny mpivarotra amin’izay tiany atao, izay hambaran’ireo mpivarotra ireo fa manambany azy ireo toy ny biby sanatria ny CUA.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/27/edito-27-septambra-antananarivo-maloto-tsy-voadioni-vazahabe-hatrany-tsy-afaka-ny-fako/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Septambra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 27 Septambra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Tsotra izany ny zavamisy eto. Ny lalàna dia ho an’ny rehetra, saingy ny volan’ny karana mbola ambonin’ny lalàna. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsotra izany ny zavamisy eto. Ny lalàna dia ho an’ny rehetra, saingy ny volan’ny karana mbola ambonin’ny lalàna.

Comment on Facebook 1764140243706142_526305586161778

Noheveriko fa i Stanley io anaty cellule io 🥴

Tena loza

Ny enjana iany mahavita zn

Kkkk

View more comments

Mahafinaritra. Faly Bongolava. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mahafinaritra. Faly Bongolava.

Comment on Facebook 1764140243706142_526288906163446

Mankasitraka anareo vahoaka ao Bongolava. Dada ihany no antsika.

Ary tao afaka namory vahoaka?

Mizàna tsindrinila tsisy farany ny fitondrana gaboraraka Rajoelina.

Aiza ho aiza ny resaka kaonty fake ny raharaha Ikongo.

Sady fitondrana tsy marin-toerana no kanosa tsy sahy miatrika fikaonandoha nasionaly.
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mizàna tsindrinila tsisy farany ny fitondrana gaboraraka Rajoelina.

Aiza ho aiza ny resaka kaonty fake ny raharaha Ikongo.

Sady fitondrana tsy marin-toerana no kanosa tsy sahy miatrika fikaonandoha nasionaly.

Stanley Ramarivelo lançeur d’alerte amin’ny FB – Mbola voatazona ao amin’ny Toby Ratsimandrava

Helisoa

Voatazona eny amin’ny Sampana momba ny heloka an’habaka, na Cybercriminalite eny amin’ny Toby Ratsimandrava i Stanley Ramarivelo, lançeur d’alerte, na mpampaneno lakolosy amin’ny FB. Mahakasika an’ilay compte fake “stanley ramaro” nampiasa ny sariny, no voalaza fa antony nanaovana famotorana sy itazonana azy hoy ny reniny, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety teny ivelan’ny Toby Ratsimandrava omaly. Tonga tato an-tranonay nanao “perquisitions”, hoy izy ny zandary 3 lahy ka, nentin’izy ireo any ny unité centrale sy ny ordinateur fampiasako. Nanontany ireo zandary aho hoy ny reniny Stanley mikasika ny itondràna ireo fitaovana ireo, ka namaly ireto farany, fa aza matahotra Neny fa entina hiarovana azy ary ahafantarana ny marina, fa tsy azy ilay compte Stanley Ramaro ireto.”
Gaga anefa izahay fianakaviana nahita ireo andiana compte sy pejy fako manaparitaka sy manitrikitrika fa “Stanley Ramarivelo”, no mitondra ilay compte Rano mangotraka”, izay mbola mandeha ankehitriny nefa i Stanley voatazona eny amin’ny Zandary.

Nilaza ny Reniny fa lehibe tany amoron-tsiraka, tany Sambava) i Stanley ary manana namana maro avy any, ka tsy izy mihintsy no hanao publication mandranitra adim-poko sy fanambaniana tahaka ny publication aparitak’ilay kaonty fako mampiasa ny sariny. Ankoatra izay, mpino katolika hiringiriny rahateo ny fianakaviana, ka tsy i Stanley mihintsy no andeha hamingavinga ny finoany. Tsara ny manamarika, fa isan’ireo tanora mpaneho hevitra ara-pôlitika sy mikasika ny raharaham-pirenena i Stanley Ramarivelo, ary notsikerainy matetika ny Fitondrana Rajoelina. Hatramin’ny fotoana nanoratanay, na efa tokony ho tapitra tamin’ny 12 ora atoandro omaly zoma ny fotoana nitazonana ity tanora ity dia mbola tao amin’ny Toby Ratsimandrava ny tenany. Mbola ramatahora sy antsojay ataon’ny fitondrana Rajoelina, amin’ny mpaneho hevitra amin’ny FB izao mitranga momba an’i Stanley izao.

www.gvalosoa.net/2022/09/24/stanley-ramarivelo-lanceur-dalerte-aminny-fb-mbola-voatazona-ao-aminn...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Stanley Ramarivelo lançeur d’alerte amin’ny FB – Mbola voatazona ao amin’ny Toby Ratsimandrava

Helisoa

Voatazona eny amin’ny Sampana momba ny heloka an’habaka, na Cybercriminalite eny amin’ny Toby Ratsimandrava i Stanley Ramarivelo, lançeur d’alerte, na mpampaneno lakolosy amin’ny FB. Mahakasika an’ilay compte fake “stanley ramaro” nampiasa ny sariny, no voalaza fa antony nanaovana famotorana sy itazonana azy hoy ny reniny, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety teny ivelan’ny Toby Ratsimandrava omaly. Tonga tato an-tranonay nanao “perquisitions”, hoy izy ny zandary 3 lahy ka, nentin’izy ireo any ny unité centrale sy ny ordinateur fampiasako. Nanontany ireo zandary aho hoy ny reniny Stanley mikasika ny itondràna ireo fitaovana ireo, ka namaly ireto farany, fa aza matahotra Neny fa entina hiarovana azy ary ahafantarana ny marina, fa tsy azy ilay compte Stanley Ramaro ireto.”
Gaga anefa izahay fianakaviana nahita ireo andiana compte sy pejy fako manaparitaka sy manitrikitrika fa “Stanley Ramarivelo”, no mitondra ilay compte Rano mangotraka”, izay mbola mandeha ankehitriny nefa i Stanley voatazona eny amin’ny Zandary.

Nilaza ny Reniny fa lehibe tany amoron-tsiraka, tany Sambava) i Stanley ary manana namana maro avy any, ka tsy izy mihintsy no hanao publication mandranitra adim-poko sy fanambaniana tahaka ny publication aparitak’ilay kaonty fako mampiasa ny sariny. Ankoatra izay, mpino katolika hiringiriny rahateo ny fianakaviana, ka tsy i Stanley mihintsy no andeha hamingavinga ny finoany. Tsara ny manamarika, fa isan’ireo tanora mpaneho hevitra ara-pôlitika sy mikasika ny raharaham-pirenena i Stanley Ramarivelo, ary notsikerainy matetika ny Fitondrana Rajoelina. Hatramin’ny fotoana nanoratanay, na efa tokony ho tapitra tamin’ny 12 ora atoandro omaly zoma ny fotoana nitazonana ity tanora ity dia mbola tao amin’ny Toby Ratsimandrava ny tenany. Mbola ramatahora sy antsojay ataon’ny fitondrana Rajoelina, amin’ny mpaneho hevitra amin’ny FB izao mitranga momba an’i Stanley izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/24/stanley-ramarivelo-lanceur-dalerte-aminny-fb-mbola-voatazona-ao-aminny-toby-ratsimandrava/

Comment on Facebook Stanley Ramarivelo ...

Misy raha hafahafa ao

Afaho ny marina tompo o Vonjeo ny. Fireneko amen

Fitondrana Rajoelina – Mitranga foana ny karazan’olana saika isan-kerinandro izao

Sôh’son

Ity fitondrana Rajoelina ity no fitondrana tsy maintsy ahitana olana ary saika isan-kerinandro mihitsy izany. Olana maro samihafa, tsy mitovy tranga izy ireo, ary mahita sy mahare zava-baovao hatrany ny vahoaka. Vaovao, satria tsy mbola fahita teto amin’ny firenena hatramin’izay tato anatin’ny 60 taona nisian’ny fitondrana samihafa nifandimby.

Anisan’izany ny nitranga tato ho ato, sy niteraka resabe tokoa, momba ny solika mitapoka rano sy pétrole na zavatra hafa, ka manimba ny môteran’ireo môtô sy fiarakodia maro izany. Tsy mbola nisy teto izany. Iza no afaka manangona solika be dia be sy pétrole toy ireny tamin’ny fampitam-baovao ireny eto amin’ny firenena? Mazava loatra fa mpanefoefo tsotra izao no afaka hanao izany, fa tsy vitan’ny olom-pirenena tsotra, na ny sarambabem-bahoaka izany. Nambara fa misy tambazotra na “mafia” mihitsy izao raharaha izao.

Lasa ny saina mandre izany, aiza ihany no tsy misy “mafià” izany, fa saika ambaran’ny fitondrana ho misy izany rehefa tranga mafanafana. Anisan’izany, ohatra, ny resaka fanondranana volamena antsokosoko any ivelany, izay tsy fantatra ny fanadihadiana sy ny fiafaran’ny raharaha, toy ny sarona tao Afrika Atsimo, sy tao amin’ny Nosy kômôro, na tany amin’ny firenen-kafa. Tsy fahita teto amin’ny firenena ihany koa anefa izany toe-javatra izany, ary miha-maro tao anatin’izao dimy taona farany izao, raha araka ny fampitam-baovao sy fanazavana re.

Inona indray koa ny hiseho manaraka, aorian’izao resaka solika izao? Tsy maintsy misy izany raha ny fisehon’ny raharaha tato anatin’ny efa-taona latsaka nahateo amin’ny toerany izao fitondrana Rajoelina izao. Efa nanome lohateny mihitsy ny namana ao amin’ny “Miara-manonja” MBS, hoe “scandales de la semaine”, ka itanisany ireo toe-javatra nitranga vaovao indray tao anatin’ny herinandro teto amin’ny firenena. Ilay mitranga amin’io matetika manala-baraka sy mampietry voninahitra ny firenena malagasy eo imason’izao tontolo izao.

Ny nataon’izao fitondrana izao ihany ve no mahatonga izany? Anisan’ny efa nambara teto amin’ny gazety, fa hatrany am-piandohana izao fitondrana Rajoelina izao, no ratsy fototra. Noho ny fampanginana na fanafenana mihitsy ny fahamarinana tsy hitranga eto, nanomboka hatrany amin’ny famoahana voka-pifidianana ho filoham-pirenena. Mitohy hatrany izany tsy fanehoana ny marina izany ary ny mifanohitra amin’izany no ezahina voizina sy ampidirina ao an-tsain’ny sarambabem-bahoaka, na ihany koa fanilihana andraikitra amin’ny hafa. Tsy atao hahagaga araka izany, raha mitranga manao tohivakana ny olana maro samihafa eto amin’ity firenena ity. Ny manahirana, ny vahoaka hatrany no mizaka ny vokany, toy izao manjo ny mpanjifa na mpampiasa solika izao. Tsy mahasoa ary tsy hahasoa ny firenena velively ny fitondrana ny firenena ao anaty tsy fahamarinana.

www.gvalosoa.net/2022/09/24/fitondrana-rajoelina-mitranga-foana-ny-karazanolana-saika-isan-kerina...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fitondrana Rajoelina – Mitranga foana ny karazan’olana saika isan-kerinandro izao

Sôh’son

Ity fitondrana Rajoelina ity no fitondrana tsy maintsy ahitana olana ary saika isan-kerinandro mihitsy izany. Olana maro samihafa, tsy mitovy tranga izy ireo, ary mahita sy mahare zava-baovao hatrany ny vahoaka. Vaovao, satria tsy mbola fahita teto amin’ny firenena hatramin’izay tato anatin’ny 60 taona nisian’ny fitondrana samihafa nifandimby.

Anisan’izany ny nitranga tato ho ato, sy niteraka resabe tokoa, momba ny solika mitapoka rano sy pétrole na zavatra hafa, ka manimba ny môteran’ireo môtô sy fiarakodia maro izany. Tsy mbola nisy teto izany. Iza no afaka manangona solika be dia be sy pétrole toy ireny tamin’ny fampitam-baovao ireny eto amin’ny firenena? Mazava loatra fa mpanefoefo tsotra izao no afaka hanao izany, fa tsy vitan’ny olom-pirenena tsotra, na ny sarambabem-bahoaka izany. Nambara fa misy tambazotra na “mafia” mihitsy izao raharaha izao.

Lasa ny saina mandre izany, aiza ihany no tsy misy “mafià” izany, fa saika ambaran’ny fitondrana ho misy izany rehefa tranga mafanafana. Anisan’izany, ohatra, ny resaka fanondranana volamena antsokosoko any ivelany, izay tsy fantatra ny fanadihadiana sy ny fiafaran’ny raharaha, toy ny sarona tao Afrika Atsimo, sy tao amin’ny Nosy kômôro, na tany amin’ny firenen-kafa. Tsy fahita teto amin’ny firenena ihany koa anefa izany toe-javatra izany, ary miha-maro tao anatin’izao dimy taona farany izao, raha araka ny fampitam-baovao sy fanazavana re.

Inona indray koa ny hiseho manaraka, aorian’izao resaka solika izao? Tsy maintsy misy izany raha ny fisehon’ny raharaha tato anatin’ny efa-taona latsaka nahateo amin’ny toerany izao fitondrana Rajoelina izao. Efa nanome lohateny mihitsy ny namana ao amin’ny “Miara-manonja” MBS, hoe “scandales de la semaine”, ka itanisany ireo toe-javatra nitranga vaovao indray tao anatin’ny herinandro teto amin’ny firenena. Ilay mitranga amin’io matetika manala-baraka sy mampietry voninahitra ny firenena malagasy eo imason’izao tontolo izao.

Ny nataon’izao fitondrana izao ihany ve no mahatonga izany? Anisan’ny efa nambara teto amin’ny gazety, fa hatrany am-piandohana izao fitondrana Rajoelina izao, no ratsy fototra. Noho ny fampanginana na fanafenana mihitsy ny fahamarinana tsy hitranga eto, nanomboka hatrany amin’ny famoahana voka-pifidianana ho filoham-pirenena. Mitohy hatrany izany tsy fanehoana ny marina izany ary ny mifanohitra amin’izany no ezahina voizina sy ampidirina ao an-tsain’ny sarambabem-bahoaka, na ihany koa fanilihana andraikitra amin’ny hafa. Tsy atao hahagaga araka izany, raha mitranga manao tohivakana ny olana maro samihafa eto amin’ity firenena ity. Ny manahirana, ny vahoaka hatrany no mizaka ny vokany, toy izao manjo ny mpanjifa na mpampiasa solika izao. Tsy mahasoa ary tsy hahasoa ny firenena velively ny fitondrana ny firenena ao anaty tsy fahamarinana.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/24/fitondrana-rajoelina-mitranga-foana-ny-karazanolana-saika-isan-kerinandro-izao/

EDITO 24 Septambra – Ady amin’ny fahantrana lalina misy – Mila fongorina ny tsy fahamarinana sy ny tsy rariny ataon’ny mpitondra

Lalasoa

Ireo mpisitraka tombontsoa manokana sy mihoa-pampana avy amin’ireo mpitondra ankehitriny sisa, no tsy miaiky sy tsy mahita ary tsy mandre fa latsaka anaty fahantrana lalina ny fianan-dRamalagasy, nanomboka, ny taona 2009; nisian’ny « fanonganam-panjakana manara-penitra » notarihan’ireo « Ory hava-manana » sy mamban-tseza tafahoatra mandraka ankehitriny. Tsy ho voatanisa etoana ireo fahoriana ateraky ny fahantrana lalina misy amin’izao vanimpotoana iainantsika izao, fa ho singanina amin’ireny ny tsy fisian’ny asa, ny tsy fandriampahalemana amin’ny endriny marolafy miseho tsy andro tsy alina ary saika hita manerana ny Nosy, ny tsy fahafahana mitsabo tena ary ny fitondrana tapa-kibo isan’andro vaky izao, noho ny tsy fahampian’ny harapaka vokatry ny tsy fahampian’ny vola miditra isan-tokantrano, sns…

Manoloana ireo rehetra ireo, toa valala voatango Ramalagasy, very fanahy mbola velona ary tsapa fa toa miraviravy tanana ny ankamaroany. Velom-panontaniana ny mpanara-baovao manoloana izany manao hoe: Miharitra ve sa tsy afa-manoatra Ramalagasy? Raha ny Soatoavina malagasy anefa no itodihana dia mazava ny voambarany, fa ny marina tsy enti-mandefitra, tsy fanao ny mijery arina an-tava. Etsy ankilany, ireo Vahiny dia nanasokajy an’i Gasikara ho « Firenena sy Vahoaka maka milamina » eo amin’ny fomba fiaina sy fisaina eo am-pamakivakiana ny fiainana. Toa fijery sy petra-kevitra roa mifanohitra ireo. Aoka koa anefa tsy ho hadinoina fa anisan’ny mahari-pery ihany koa ny Malagasy.

Sao efa tonga kosa ny fotoana hijoroana handresena ny haizin’ny tsy fahamarinana mahazo laka amin’izao fotoana izao, izay anisan’ny antony maventy miteraka ilay fahantrana lalina iainan’ny maro an’isa amin’ny Malagasy. Mila firaisankina mafy orina sy fifampatokisana ary fahavononana ombam-pinoana eo amin’ny isam-batan’olona anefa ny hahafahana mandrava ny tsy rariny, sy ny tsy fahamarinana mahazo laka eto amin’ny firenena misy ankehitriny. Tsy tokony hanararaotra ny fahatsorana sy ny fahareta-perin’ny Malagasy ireo “Mpitondra fanjakana” fa raha mitohy izany mety ho sakoroka tsy hifankahitana no hiafaran’ny fizotran’ny tantaran’i Gasikara. Mila tonga saina sy samy mandini-tena, araka izany, ny “Vahoaka” valalabemandry sy ny “Mpitondra nampindramina fahefana”, fa tsy hanao resaky ny moana sy ny marenina tsy miera-bokatsoa lava izao isika mianakavy. Samy kôpy (Mahafantatra sy mahalala) fa mody mitapy tokoa ve? Samia mandray ny andraikiny sy ny manandrify azy dia hirindra ny fiainam-piaraha-monina e! Ny manam-pahefana aoka hampiasa am-pahamarinana ilay “Fahefana” fa tsy hanao izany ho fihazana tombontsoa manokana sy fitazonan-tseza. Ny Vahoaka kosa ho sahy hijoro hilaza ny tsy rariny sy ny tsy fahamarinana fa tsy hanao “Eny tompoko” isan’andro vaky izao manoloana ny zara vilana sy ny kely tsy mba mamindro misy ankehitriny. Sao tratry ny “Bemanaiky” kosa àry isika mianakavy ity, hoy ilay be vazivazy izay. Na izany na tsy izany, misy farany avokoa ny zava-drehetra, indrindra ny zavatra atao tsy am-pahamarinana, sy tsy ara-drariny toy ny ataon-dRajoelina sy ny forongony izao.

www.gvalosoa.net/2022/09/24/edito-24-septambra-ady-aminny-fahantrana-lalina-misy-mila-fongorina-n...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

EDITO 24 Septambra – Ady amin’ny fahantrana lalina misy – Mila fongorina ny tsy fahamarinana sy ny tsy rariny ataon’ny mpitondra

Lalasoa 

Ireo mpisitraka tombontsoa manokana sy mihoa-pampana avy amin’ireo mpitondra ankehitriny sisa, no tsy miaiky sy tsy mahita ary tsy mandre fa latsaka anaty fahantrana lalina ny fianan-dRamalagasy, nanomboka, ny taona 2009; nisian’ny « fanonganam-panjakana manara-penitra » notarihan’ireo « Ory hava-manana » sy mamban-tseza tafahoatra mandraka ankehitriny. Tsy ho voatanisa etoana ireo fahoriana ateraky ny fahantrana lalina misy amin’izao vanimpotoana iainantsika izao, fa ho singanina amin’ireny ny tsy fisian’ny asa, ny tsy fandriampahalemana amin’ny endriny marolafy miseho tsy andro tsy alina ary saika hita manerana ny Nosy, ny tsy fahafahana mitsabo tena ary ny fitondrana tapa-kibo isan’andro vaky izao, noho ny tsy fahampian’ny harapaka vokatry ny tsy fahampian’ny vola miditra isan-tokantrano, sns…

Manoloana ireo rehetra ireo, toa valala voatango Ramalagasy, very fanahy mbola velona ary tsapa fa toa miraviravy tanana ny ankamaroany. Velom-panontaniana ny mpanara-baovao manoloana izany manao hoe: Miharitra ve sa tsy afa-manoatra Ramalagasy? Raha ny Soatoavina malagasy anefa no itodihana dia mazava ny voambarany, fa ny marina tsy enti-mandefitra, tsy fanao ny mijery arina an-tava. Etsy ankilany, ireo Vahiny dia nanasokajy an’i Gasikara ho « Firenena sy Vahoaka maka milamina » eo amin’ny fomba fiaina sy fisaina eo am-pamakivakiana ny fiainana. Toa fijery sy petra-kevitra roa mifanohitra ireo. Aoka koa anefa tsy ho hadinoina fa anisan’ny mahari-pery ihany koa ny Malagasy.

Sao efa tonga kosa ny fotoana hijoroana handresena ny haizin’ny tsy fahamarinana mahazo laka amin’izao fotoana izao, izay anisan’ny antony maventy miteraka ilay fahantrana lalina iainan’ny maro an’isa amin’ny Malagasy. Mila firaisankina mafy orina sy fifampatokisana ary fahavononana ombam-pinoana eo amin’ny isam-batan’olona anefa ny hahafahana mandrava ny tsy rariny, sy ny tsy fahamarinana mahazo laka eto amin’ny firenena misy ankehitriny. Tsy tokony hanararaotra ny fahatsorana sy ny fahareta-perin’ny Malagasy ireo “Mpitondra fanjakana” fa raha mitohy izany mety ho sakoroka tsy hifankahitana no hiafaran’ny fizotran’ny tantaran’i Gasikara. Mila tonga saina sy samy mandini-tena, araka izany, ny “Vahoaka” valalabemandry sy ny “Mpitondra nampindramina fahefana”, fa tsy hanao resaky ny moana sy ny marenina tsy miera-bokatsoa lava izao isika mianakavy. Samy kôpy (Mahafantatra sy mahalala) fa mody mitapy tokoa ve? Samia mandray ny andraikiny sy ny manandrify azy dia hirindra ny fiainam-piaraha-monina e! Ny manam-pahefana aoka hampiasa am-pahamarinana ilay “Fahefana” fa tsy hanao izany ho fihazana tombontsoa manokana sy fitazonan-tseza. Ny Vahoaka kosa ho sahy hijoro hilaza ny tsy rariny sy ny tsy fahamarinana fa tsy hanao “Eny tompoko” isan’andro vaky izao manoloana ny zara vilana sy ny kely tsy mba mamindro misy ankehitriny. Sao tratry ny “Bemanaiky” kosa àry isika mianakavy ity, hoy ilay be vazivazy izay. Na izany na tsy izany, misy farany avokoa ny zava-drehetra, indrindra ny zavatra atao tsy am-pahamarinana, sy tsy ara-drariny toy ny ataon-dRajoelina sy ny forongony izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/09/24/edito-24-septambra-ady-aminny-fahantrana-lalina-misy-mila-fongorina-ny-tsy-fahamarinana-sy-ny-tsy-rariny-ataonny-mpitondra/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 24 Septambra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 24 Septambra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

REHEFA NY OLONAO MPITONDRA

Rehefa ny olonao mpitondra no manao fahadisoana,
Dia tsy misy fitsarana na koa mihemo-dava foana?
Ampanginina mihitsy sy tsy avela mba hifoha,
Fa misy ve ny teny midina na baiko avy amin’ny filoha?

Aiza ho aiza izao ny momba ireo aferan’andramena,
Ary moa tsy misy tohiny ny fanondranam-bolamena?
Misy ve ny voasaringotra amin’ireo mpitondra ambony,
No dia mangingina ireny, tsy hofohazina intsony?

Rehefa ny olonao mpitondra no iharam-piampangana,
Dia mazàna afa-maina sy tsy misy mba voatana?
Sa madio daholo ireny ka arovana hatrany,
Ahoana ny “bonbon sucette” , vita maina ny amin’izany?

Ao ny ecran plat sy ny tsy mety ataon-dry sola.
Moa ho afa-maina ve ireo mpanodinkodim-bola?
Raharaha tranainy ireny nefa iniana tsy fongarina,
Sa tsy avela mba hipoitra fa totofana ny marina?

Saingy raha vao mahakasika ireo avy amin’ny fanoherana,
Dia tsy angatahina andro sy tsy asiana fileferana?
Zara misy lelo ahisina, ny hamorona aza atao?
(Ontsa anao aho ry mpitondra tena tsisy kalitao !)

Moa manaiky izany koa ny ao anaty fitsarana,
Dia ianao izay nianiana fa hampihàtra ny lalàna?
Manantena anao ‘zahay ka aoka tsy handraraka ilo.
Ry mpitsara mijoroa dia misehoa mba ho fanilo!

Aoka hanananao tanteraka izany atao hoefahafahana.
‘Ndeha ialao ny teritery izay mamatotra valahana.
Mijoroa dia miadia mba hanam-pahaleovantena,
Fa ianao madio sy marina no hampandroso firenena!

DADAN’i RIANA (sept 2022)

www.gvalosoa.net/2022/09/23/rehefa-ny-olonao-mpitondra-2/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

REHEFA NY OLONAO MPITONDRA

Rehefa ny olonao mpitondra no manao fahadisoana,
Dia tsy misy fitsarana na koa mihemo-dava foana?
Ampanginina mihitsy sy tsy avela mba hifoha,
Fa misy ve ny teny midina na baiko avy amin’ny filoha?

Aiza ho aiza izao ny momba ireo aferan’andramena,
Ary moa tsy misy tohiny ny fanondranam-bolamena?
Misy ve ny voasaringotra amin’ireo mpitondra ambony,
No dia mangingina ireny, tsy hofohazina intsony?

Rehefa ny olonao mpitondra no iharam-piampangana,
Dia mazàna afa-maina sy tsy misy mba voatana?
Sa madio daholo ireny ka arovana hatrany,
Ahoana ny “bonbon sucette” , vita maina ny amin’izany?

Ao ny ecran plat sy ny tsy mety ataon-dry sola.
Moa ho afa-maina ve ireo mpanodinkodim-bola?
Raharaha tranainy ireny nefa iniana tsy fongarina,
Sa tsy avela mba hipoitra fa totofana ny marina?

Saingy raha vao mahakasika ireo avy amin’ny fanoherana,
Dia tsy angatahina andro sy tsy asiana fileferana?
Zara misy lelo ahisina, ny hamorona aza atao?
(Ontsa anao aho ry mpitondra tena tsisy kalitao !)

Moa manaiky izany koa ny ao anaty fitsarana,
Dia ianao izay nianiana fa hampihàtra ny lalàna?
Manantena anao ‘zahay ka aoka tsy handraraka ilo.
Ry mpitsara mijoroa dia misehoa mba ho fanilo!

Aoka hanananao tanteraka izany atao hoefahafahana.
‘Ndeha ialao ny teritery izay mamatotra valahana.
Mijoroa dia miadia mba hanam-pahaleovantena,
Fa ianao madio sy marina no hampandroso firenena!

      DADAN’i RIANA (sept 2022)

http://www.gvalosoa.net/2022/09/23/rehefa-ny-olonao-mpitondra-2/

Comment on Facebook REHEFA NY OLONAO ...

Tsy crime noho compte fako ireo ka

Aleo ANDE LO N MANDE FA REFVOKY IZY HO HITA EO NY HANJOA AZY.

Indrisyyyyyy😑

Inona daholo reto leretsy a???? Tena fanina Marina e

Load more