24 C
Antananarivo
Wed 14 Apr 2021 19:36

RAJOELINA, TSIA amin’ny jadona! RAJOELINA, NON à la dictature! RAJOELINA, dictatorship OUT!

Avoahy ireo tsy manantsiny 12! Libérez les 12 innocents! Free the 12 innocents!

Roger Randriamboavonjy (64 taona), Fanoboha Raveloson (59), Daniel Ramamonjisoa (57), Haja Tahiry Andrianarimanana (44), Joseph-Michel Rabenandrasana (44), Serge Alain Rakotonarivo (40), Lynah Rakotomalala 39), Roger Randrianarimanana (36), Ambinintsoa Judikael Rakotoarimanana (26), Fanantenana Ramiaranjatovo (21), Jean-Félicien Rakotoarisoa, Parfait Rakotoarimanana. 

Enquête Parlementaire - Doublons - Matériels de guerre - COVID-19 - Tuerie Farafangana

Sehatry ny mpanohitra

Depiote Fidèle R. – Baikon’ny grady, sy ny kibo ary… ny...

Ny Valosoa Miaramila, tsy natao hanana fahasahiana hijoro fa baikon'ny grady, sy ny kibo ary zavatra hafa… hoy ny depiote Fidèle Razara Pierre, tao amin’ny...

RMDM, fandaharana : Sahia Lasa Izao – Manome sehatra ny vahoaka,...

Helisoa Hita taratra ny elanelana misy eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra amin'izao fotoana. Manao zavatra ny mpitondra, tsy raharahian'ny vahoaka, manao hetsika ny vahoaka...

Miara-manonja – Mamono olona ianareo mpitondra, hoy depiote Me Hanitra

Ny Valosoa Nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa maimaimpoana ny fanafody hiadiana amin'ny Covid-19, maimampoana ny fitsaboana ireo olona tratran'ny valanaretina. "Tsy marina izany!", hoy...

Gasikarako

74 taona lasa izay – Tsiahin’ny 29 martsa 1947 (2/2)

Ny Valosoa Raha tsiahivina fohifohy ny voalaza tamin’ny laharana farany teo dia nambara teto ny fijoroan’ny Firenena Mikambana (ONU), taorian’ny fahavitan’ny ady lehibe faharoa ,...

EDITO 30 Marsa – 29 Martsa : hadisoana ny tsy nanamarihana...

Sôh’son Tsy ny trangan-javatra ankehitriny akory no hanarontsaronana, na hanakontakonana ny lanja sy maha zava-dehibe ny vaninandron’ny 29 Martsa. Andro lehibe manatantara eo amin’ny fiainan’ny...

74 taona lasa izay – Tsiahin’ny 29 martsa 1947 (1/2)

Ny Valosoa Feno 74 taona ny nipoahan’ny raharaha 47, ny alin’ny Sabotsy 29 Martsa 1947 no nipoaka ny raharaha tao Moramanga ary niitatra nanerana an’i...

Coronavirus - Covid-19

Covid-19 – Vakisiny rosiana “Spoutnik V” – Mitohy ny tsy mangarahara...

Mbola resaka bizina indray ve ilay fanaovana tandrevaka? Efa mahazatra loatra ny tandrametaka raha tsy hilaza fa fanahy iniana ratsy ataon'ity fitondran-dRajoelina ity eo amin'ny...

Fiarovana sy fanafodin’ny covid19 – Lava dia lava ny filaharana fividianana...

Andry Tsiavalona Lava dia lava ny filaharana fividianana ilay Ed1, fiarovana sy fanafodin’ny valanaretina coronavirus eto an-drenivohitra : eny Ambatoroka, sy eny Mahazoarivo. Vokatr’izay fahombiazan’ity...

Ako - Sosialy sy Politika

KADOA TSY AMIN’NY LERANY

Fanafody maimaimpoana, rivotra hamelomana aina: Izany izao no tena maika, izany izao no tena ilaina. Mila izany ireo marary, tsy azo mbola ifampiandrasana, Fa raha dila ny ora iray dia efa miandry izatsy fasana. Saingy ny an'Ingahy filoha dia hafa foana no ao an-tsaina. (Zary maivamaivana aminy, tsisy vidiny...

Fahalasanan’ny jeneraly Amady Augustin – Naneho fiaraha-miory ny filoha Ravalomanana

Helisoa Misaona ny tontolon’ny Polisim-pirenena eto amintsika, nodimandry ny alahady teo ny jeneraly Amady Augustin, efa ministry ny polisim-pirenena teo aloha, efa mpitarika ny polisy...

Zotra nasionaly sy rejionaly – Manangana saina fotsy ireo mpitatitra

Niaina Nanambara ireo mpandraharaha mpitatitra amin’ny zotra nasionaly, sy rejionaly eto amintsika amin’izao fotoana, fa tena resy izy ireo noho ny fepetra noraisin’ny fitondrana iadiana...

Sakana ara-pahasalamana – Misy ny mizana tsindrian’ila

Helisoa Mirongatra izay tsy izy ny valanaretina CORONAVIRUS eto Madagasikara ary tena mampitahotra, satria ao anatin’ny fotoana fohy dia mitarika fahafatesana ho an’ny olona iray....

Echos - social et politique

video

Miara-manonja – Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à...

(Lien cagnotte Leetchi - https://www.leetchi.com/c/miara-manonja) Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à Madagascar Mandraisa anjara amin'ny fanomanana ny fihaonanan'ny Solombavambahoaka amin'ny vahoaka eny Soamandrakizay,...

Rajoelina, boaikely ‘dictateur’ et traître à la Nation!

Lanzelo Samedi 20 février 2021, Andry Rajoelina n'a pas hésité à utiliser des milices serbes, et s'apprêtait à massacrer la population. De source sûre, ces...

Madagascar – Samedi 20 février 2021 – Rajoelina, le vrai visage:...

Lanzelo Samedi 20 février 2021, les rues de la capitale ont été investies par des militaires armés jusqu'aux dents, des blindés, des hommes cagoulés. Les...

Coronavirus : quels sont les 16 pays sur la “liste rouge”...

LCI (24 juil. 2020, Cédric Stanghellini) Alors que la circulation du virus montre des signes d'accélération, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les...

Fifidianana kaominaly sy monisipaly - 27 Novambra 2019: vaovao, tranga, ady amin'ny halabato

Fikarakarana fifidianana – Miady an-trano koa ny CENI

Helisoa Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana eto amintsika. Tao aorian’ilay fanambarana nataon’ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo ny herinandro lasa teo, momba ny tsy fahatomombanana amin’ny lisi-pifidianana sy ireo karapanondrom-pirenena mitovy laharana nandritra ny fifidianana notanterahana teto amintsika. Izao dia miady an-trano ny ao amin’ity...

Karapanondro mitovy – Tsy avotra ny CENI na mandamin-dresaka aza

Ny Valosoa Mbola nitafa tamin’ny mpanao gazety indray ny CENI, notarihan’ny filohany Hery Rakotomanana omaly, teny Alarobia. Tsy avotra ity rafitra mpikarakara fifidianana ity na...

Anorotsangana-Ambanja – Misy mijoro manohitra ny vokatra fifidianana ben’ny tanàna

Niaina Misy mijoro manohitra ny voka-pidifianana Ben’ny tanàna farany teo amin’izao fotoana, any amin’ny kaominina Anorotsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana. Gaga sy talanjona ny vahoaka tany...

Rina Randriamasinoro – Tsy handroso ny firenena raha mbola manjaka ny tsy fahamarinana

Helisoa Manoloana ny fanambaràna miezinezina nataon'ny CENI tamin’ny nisian’ny karapanondro mitovy laharana miisa 1 tapitrisa mahery, tamin’ny lisi-pifidianana nampiasaina hatramin’izay, sy nikitihana ny lisi-pifidianana dia...

MIARA-MANONJA

Miara-manonja - Ny horonam-peo - Dingana 1

Ny Valosoa Vaovao FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

KADOA TSY AMIN’NY LERANY

Fanafody maimaimpoana, rivotra hamelomana aina:
Izany izao no tena maika, izany izao no tena ilaina.
Mila izany ireo marary, tsy azo mbola ifampiandrasana,
Fa raha dila ny ora iray dia efa miandry izatsy fasana.

Saingy ny an’Ingahy filoha dia hafa foana no ao an-tsaina.
(Zary maivamaivana aminy, tsisy vidiny ny aina?)
Fa dia tena zava-kafa ireo natao ho fanomezana.
(Toa tsy mahagaga intsony f’efa zary fihomehezana!)

Yaourt ary zava-mamy dia nampiana sokolà?
Sao dia mba tsy izay no maika ho an’ny voan’ny corona?
Sa tena hoe ny fidedahana no atao tazana eo aloha,
Sy mahamendimendy hatrany, mahamaika ny filoha?

Tsy ‘zany ve ilay hoe kadoa izay tonga nefa tsy amin’ny lera?
Tsy mitera-bokatsoa fa hoentina hideradera!
Mahafaly vetivety saingy mora adino ihany,
Noho ilay izy tsy hahavaha ireo olana efa zavon-tany!

Rehefa an’aliny no maty, izay vao hiova ve ny paika,
Fa hatreto aloha ireo isa, mbola tsy dia mampiraika?
Vakisiny, tsy dia maika, hoy ireo deba tao ho ao,
Kinanjo nony avy any andafy dia milaza fa natao….!

Dia asa indray ity vakisiny raha mba tena hirosoana,
Na hitoetra ho rediredy sy ho teniteny foana.
Mampahatsiahy ny teny faran’ilay raikalahy taloha,
Fa raha mandroso i Gasikara, tairo,hono, izy mba hifoha!

TSIMIMALO (13-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/13/kadoa-tsy-aminny-lerany/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

KADOA TSY AMIN’NY LERANY

Fanafody maimaimpoana, rivotra hamelomana aina:
Izany izao no tena maika, izany izao no tena ilaina.
Mila izany ireo marary, tsy azo mbola ifampiandrasana,
Fa raha dila ny ora iray dia efa miandry izatsy fasana.

Saingy ny an’Ingahy filoha dia hafa foana no ao an-tsaina.
(Zary maivamaivana aminy, tsisy vidiny ny aina?)
Fa dia tena zava-kafa ireo natao ho fanomezana.
(Toa tsy mahagaga intsony f’efa zary fihomehezana!)

Yaourt ary zava-mamy dia nampiana sokolà?
Sao dia mba tsy izay no maika ho an’ny voan’ny corona?
Sa tena hoe ny fidedahana no atao tazana eo aloha,
Sy mahamendimendy hatrany, mahamaika ny filoha?

Tsy ‘zany ve ilay hoe kadoa izay tonga nefa tsy amin’ny lera?
Tsy mitera-bokatsoa fa hoentina hideradera!
Mahafaly vetivety saingy mora adino ihany,
Noho ilay izy tsy hahavaha ireo olana efa zavon-tany!

Rehefa an’aliny no maty, izay vao hiova ve ny paika,
Fa hatreto aloha ireo isa, mbola tsy dia mampiraika?
Vakisiny, tsy dia maika, hoy ireo deba tao ho ao,
Kinanjo nony avy any andafy dia milaza fa natao….!

Dia asa indray ity vakisiny raha mba tena hirosoana,
Na hitoetra ho rediredy sy ho teniteny foana.
Mampahatsiahy ny teny faran’ilay raikalahy taloha,
Fa raha mandroso i Gasikara, tairo,hono, izy mba hifoha!

      TSIMIMALO (13-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/kadoa-tsy-aminny-lerany/

Comment on Facebook KADOA TSY AMIN’NY ...

Marina loatra! Mbola ampiko kely koa atolotro ho an ingahy Filoha: Fialan-tsasatra va re no asetrinao; ireo vahoaka marobe mitomany mitalaho; Miantso vonjy mikikiaka toa efa mila ho isa-minitra; oe vonjeo fa tsy misy na ko tena tsy mahita toerana afaka handray marary fa efa feno ny hopitaly !!! 😪 ny oxygene amin izay tena lafo ra mahita!!!..

Depiote Fidèle R. – Baikon’ny grady, sy ny kibo ary… ny miaramila

Ny Valosoa

Miaramila, tsy natao hanana fahasahiana hijoro fa baikon’ny grady, sy ny kibo ary zavatra hafa… hoy ny depiote Fidèle Razara Pierre, tao amin’ny fandaharana Miara-manonja omaly.

Tsy hijoro ho mandan’ny firenena izany mihitsy ireo miaramila, fa baikona zavatra telo hoy izy: grady, kibo ary ilay zavatra manjaka amin’izao fitondran-dRajoelina izao. Ireo efa lasa jeneraly dia tsy handeha hitsangana voalohany izany mihitsy, raha misy zavatra tsy mety ataon’ny fitondram-panjakana, fa baikon’ireo zavatra telo ireo izy ireo. Ka tsy tokony hisy vahoaka hieritreritra hanosika ireo miaramila hitsangana, satria tsy kolontsainy izany, fa izy dia baikoana ary manatanteraka ny baiko. Rehefa sarotra aminy ny manatanteraka ny baiko dia izay izy vao mitsangana, fa tsy ho an’ny maha-olona mihitsy.

Manomboka sarotra ho azy ny manatanteraka ny baiko rehefa mitsangana ny vahoaka. Misy ireo manonofy, fa tokony hitsangana ny miaramila. Saingy tsy misy izany miaramila mitsangana izany. Fa na ny vahoaka tsy mandady harona no mitsangana miaraka amin’ireo mpanao politika rehefa matsapa, fa misy zavatra tsy mety mitranga eo anivon’ny firenena, mba hisy ny fanovàna, ary miatrika ny mpitandro filaminana, na tsy mahavita mitsangana fa matahotra mpitandro filaminana, dia tsy misy zavatra miova. Saro-tahotra kokoa noho ny sivily ny mpitandro filaminana. Ny basy ihany no tanjany, fa rehefa tonga ny fotoana ijoroana dia matahotra, fa fanambarana tsy misy anarana manao sonia no misy eo.

Ny zavatra takiana amin’ny vahoaka dia hijery ny zavatra tsy mety ataon’ny mpitondra, fa tsy variana mitehaka, dia hisintonana lesona. Ny zavatra mitranga dia miankina amin’ny tsirairay izay mahatsapa, fa anaty lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana ankehitriny, toy ny valala voatango. Tapaka ny herinaratra. Tsy misy ny oxygène. Tsy misy fanafody. Ny fanafody mba azo jifaina dia ahorin’ny sasany. Ireo mpikambana ao amin’ny governemanta dia mihinana Ed1 any ambadika any daholo, fa tsy hoe CVO ihany, hoy ihany ity depioten’Ambatondrazaka ity.

Isika vahoaka ihany no afaka hanoa ny firenena, fa tsy natao hijoro hiaro ny maha-olona mihitsy ny miaramila. Ny miaramila dia baikoan’ny grady, ny kibo sy ny vola.

Inona no tsapa sy hita: mitavozavoza ny tomponandraikitra ary tsy mahafantatra ny laharampahamehana, mimenomena daholo ny olona amin’ny lafiny rehetra: voasakana ny razana, mihidy ny lalana, miseho ny fanaparam-pahefana, mirongatra ny bizina manararaotra ny fikatonana, misy ny fangoronana ny entana, mihoa-pampana ny vidina oxygène, tsy misy vahaolana azo tsapain-tanana mazava avy amin’ny fitondram-panjakana, hahafahana manantena fa hisinda ny olana afaka fotoana voafetra mazava. Afenina ny tarehimarika marina mikasika ireo tratran’ny Covid sy ireo namoy ny ainy. Manolotra karazana tohan’aina (chocolat, yaourt,…) ho an’ny marary ny filohan’ny Repoblika mivady, mampivandravandra fa tsy mahatsapa ny marary amin’ny vahoaka Malagasy izy ireo, zary lasa toa fanesoana izany, satria tsy afaka mihinana izany ny marary fa zavatra hafa no ilainy: herinaratra tsy tapaka, oxygène, fanafody, fanohanana ireo mpitsabo, sns… Avela hitsipatsipaka ho faty ny marary noho ny fahatapahan’ny herinatra kanefa misy “groupe” ana sinoa ao Mahamasina teo akaiky, tokony ho azo nifampiraharahàna, hoy ihany ity olom-boafidy ity.

www.gvalosoa.net/2021/04/13/depiote-fidele-r-baikonny-grady-sy-ny-kibo-ary-ny-miaramila/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Depiote Fidèle R. – Baikon’ny grady, sy ny kibo ary… ny miaramila

Ny Valosoa

Miaramila, tsy natao hanana fahasahiana hijoro fa baikon’ny grady, sy ny kibo ary zavatra hafa… hoy ny depiote Fidèle Razara Pierre, tao amin’ny fandaharana Miara-manonja omaly.

Tsy hijoro ho mandan’ny firenena izany mihitsy ireo miaramila, fa baikona zavatra telo hoy izy: grady, kibo ary ilay zavatra manjaka amin’izao fitondran-dRajoelina izao. Ireo efa lasa jeneraly dia tsy handeha hitsangana voalohany izany mihitsy, raha misy zavatra tsy mety ataon’ny fitondram-panjakana, fa baikon’ireo zavatra telo ireo izy ireo. Ka tsy tokony hisy vahoaka hieritreritra hanosika ireo miaramila hitsangana, satria tsy kolontsainy izany, fa izy dia baikoana ary manatanteraka ny baiko. Rehefa sarotra aminy ny manatanteraka ny baiko dia izay izy vao mitsangana, fa tsy ho an’ny maha-olona mihitsy.

Manomboka sarotra ho azy ny manatanteraka ny baiko rehefa mitsangana ny vahoaka. Misy ireo manonofy, fa tokony hitsangana ny miaramila. Saingy tsy misy izany miaramila mitsangana izany. Fa na ny vahoaka tsy mandady harona no mitsangana miaraka amin’ireo mpanao politika rehefa matsapa, fa misy zavatra tsy mety mitranga eo anivon’ny firenena, mba hisy ny fanovàna, ary miatrika ny mpitandro filaminana, na tsy mahavita mitsangana fa matahotra mpitandro filaminana, dia tsy misy zavatra miova. Saro-tahotra kokoa noho ny sivily ny mpitandro filaminana. Ny basy ihany no tanjany, fa rehefa tonga ny fotoana ijoroana dia matahotra, fa fanambarana tsy misy anarana manao sonia no misy eo.

Ny zavatra takiana amin’ny vahoaka dia hijery ny zavatra tsy mety ataon’ny mpitondra, fa tsy variana mitehaka, dia hisintonana lesona. Ny zavatra mitranga dia miankina amin’ny tsirairay izay mahatsapa, fa anaty lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana ankehitriny, toy ny valala voatango. Tapaka ny herinaratra. Tsy misy ny oxygène. Tsy misy fanafody. Ny fanafody mba azo jifaina dia ahorin’ny sasany. Ireo mpikambana ao amin’ny governemanta dia mihinana Ed1 any ambadika any daholo, fa tsy hoe CVO ihany, hoy ihany ity depioten’Ambatondrazaka ity.

Isika vahoaka ihany no afaka hanoa ny firenena, fa tsy natao hijoro hiaro ny maha-olona mihitsy ny miaramila. Ny miaramila dia baikoan’ny grady, ny kibo sy ny vola.

Inona no tsapa sy hita: mitavozavoza ny tomponandraikitra ary tsy mahafantatra ny laharampahamehana, mimenomena daholo ny olona amin’ny lafiny rehetra: voasakana ny razana, mihidy ny lalana, miseho ny fanaparam-pahefana, mirongatra ny bizina manararaotra ny fikatonana, misy ny fangoronana ny entana, mihoa-pampana ny vidina oxygène, tsy misy vahaolana azo tsapain-tanana mazava avy amin’ny fitondram-panjakana, hahafahana manantena fa hisinda ny olana afaka fotoana voafetra mazava. Afenina ny tarehimarika marina mikasika ireo tratran’ny Covid sy ireo namoy ny ainy. Manolotra karazana tohan’aina (chocolat, yaourt,…) ho an’ny marary ny filohan’ny Repoblika mivady, mampivandravandra fa tsy mahatsapa ny marary amin’ny vahoaka Malagasy izy ireo, zary lasa toa fanesoana izany, satria tsy afaka mihinana izany ny marary fa zavatra hafa no ilainy: herinaratra tsy tapaka, oxygène, fanafody, fanohanana ireo mpitsabo, sns… Avela hitsipatsipaka ho faty ny marary noho ny fahatapahan’ny herinatra kanefa misy “groupe” ana sinoa ao Mahamasina teo akaiky, tokony ho azo nifampiraharahàna, hoy ihany ity olom-boafidy ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/depiote-fidele-r-baikonny-grady-sy-ny-kibo-ary-ny-miaramila/

Comment on Facebook Depiote Fidèle R. ...

d tena izany tokoa zava-misy eh!

RMDM, fandaharana : Sahia Lasa Izao – Manome sehatra ny vahoaka, hanosika azy handray andraikitra

Helisoa

Hita taratra ny elanelana misy eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra amin’izao fotoana. Manao zavatra ny mpitondra, tsy raharahian’ny vahoaka, manao hetsika ny vahoaka tsy raharahian’ny mpitondra. Zava-dehibe anefa ny tokony hisian’ny fifandraisana eo amin’ireo roa tonta ireo.

Ao anatin’izany no hiditra an-tsehatra ny fandaharana: Sahia Lasa Izao, fandaharana vokarin’ny RMDM: Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagaskikara, hanabe ny olom-pirenena, hahalala ny andraikiny, sy handray izany andraikitra izany. Ity fandaharana ity dia azo arahina ao amin’ny fahitalavitra, sy ny Radio MBS, na amin’ny tambazotran-tserasera ihany koa:
-Alarobia amin’ny 8 ora sy sasany alina: ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka, vondron’olona, na fiaraha-monim-pirenena, izay te handray anjara.
-Zoma amin’ny 8 ora sy sasany alina: natokana ho an’ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka.

www.gvalosoa.net/2021/04/13/rmdm-fandaharana-sahia-lasa-izao-manome-sehatra-ny-vahoaka-hanosika-a...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

RMDM, fandaharana : Sahia Lasa Izao – Manome sehatra ny vahoaka, hanosika azy handray andraikitra

Helisoa

Hita taratra ny elanelana misy eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra amin’izao fotoana. Manao zavatra ny mpitondra, tsy raharahian’ny vahoaka, manao hetsika ny vahoaka tsy raharahian’ny mpitondra. Zava-dehibe anefa ny tokony hisian’ny fifandraisana eo amin’ireo roa tonta ireo.

Ao anatin’izany no hiditra an-tsehatra ny fandaharana: Sahia Lasa Izao, fandaharana vokarin’ny RMDM: Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagaskikara, hanabe ny olom-pirenena, hahalala ny andraikiny, sy handray izany andraikitra izany. Ity fandaharana ity dia azo arahina ao amin’ny fahitalavitra, sy ny Radio MBS, na amin’ny tambazotran-tserasera ihany koa:
-Alarobia amin’ny 8 ora sy sasany alina: ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka, vondron’olona, na fiaraha-monim-pirenena, izay te handray anjara.
-Zoma amin’ny 8 ora sy sasany alina: natokana ho an’ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/rmdm-fandaharana-sahia-lasa-izao-manome-sehatra-ny-vahoaka-hanosika-azy-handray-andraikitra/

Miara-manonja – Mamono olona ianareo mpitondra, hoy depiote Me Hanitra

Ny Valosoa

Nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa maimaimpoana ny fanafody hiadiana amin’ny Covid-19, maimampoana ny fitsaboana ireo olona tratran’ny valanaretina. “Tsy marina izany!”, hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, tao amin’ny fandaharana Miara-manonja omaly.

Ny fianakaviana no mitotototo mitady fanafody amin’ny fomba rehetra hoy izy. Tsy hita ho vidiana ny fanafody, na eny amin’ny farmasia, na eny amin’ny hopitaly. Manjaka ny fanararaotana izao toe-javatra izao ary isan’izany ny ao amin’ny fitondram-panjakana, kanefa nolazaina tao anaty ny filankevitry ny ministra, fa ho saziana daholo ireo izay manararaotra. Tsy to teny intsony ny fitondram-panjakana. Tsy voahaja intsony ny fepetra ara-pahasalamana toa ny elanelana sy ny aro tava. Ny antsasa-manilan’ny mponina eo anivon’ny faritra izany dia ho voan’ny aretina afaka fotoana fohy raha izao no mitohy, ankoatra ny aretina hafa. Mandripaka vahoaka ny hanohanana sy aretina kanefa tsy hita izay fepetra maty paika raisin’ny fitondram-panjakana, izay tsy maha-hetsika sy tsy mahavita mitantana ny firenena intsony. Aina maro no nafoy ny andro fialantsasatra teo, fa ny filoham-pirenena mandritra izany dia midedaka miala sasatra any amin’ny nosy Ankao.

“Mamono olona ianareo mpitondra!” hoy ihany ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, nandritra izany fandaharana izany. Kanefa maro ireo anaty fitondram-panjakana no tsy tafahetsika satria tratran’ny “forme grave” ary mila “oxygène”. Saingy rehefa ho vonoin’ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy dia ho avy ny fotoana, ka hanonja izy ireo ary ho esoriny aminy io “oxygène” io, hoy hatrany ity olom-boafidy ity.

www.gvalosoa.net/2021/04/13/miara-manonja-mamono-olona-ianareo-mpitondra-hoy-depiote-me-hanitra/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Miara-manonja – Mamono olona ianareo mpitondra, hoy depiote Me Hanitra

Ny Valosoa

Nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa maimaimpoana ny fanafody hiadiana amin’ny Covid-19, maimampoana ny fitsaboana ireo olona tratran’ny valanaretina. “Tsy marina izany!”, hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, tao amin’ny fandaharana Miara-manonja omaly.

Ny fianakaviana no mitotototo mitady fanafody amin’ny fomba rehetra hoy izy. Tsy hita ho vidiana ny fanafody, na eny amin’ny farmasia, na eny amin’ny hopitaly. Manjaka ny fanararaotana izao toe-javatra izao ary isan’izany ny ao amin’ny fitondram-panjakana, kanefa nolazaina tao anaty ny filankevitry ny ministra, fa ho saziana daholo ireo izay manararaotra. Tsy to teny intsony ny fitondram-panjakana. Tsy voahaja intsony ny fepetra ara-pahasalamana toa ny elanelana sy ny aro tava. Ny antsasa-manilan’ny mponina eo anivon’ny faritra izany dia ho voan’ny aretina afaka fotoana fohy raha izao no mitohy, ankoatra ny aretina hafa. Mandripaka vahoaka ny hanohanana sy aretina kanefa tsy hita izay fepetra maty paika raisin’ny fitondram-panjakana, izay tsy maha-hetsika sy tsy mahavita mitantana ny firenena intsony. Aina maro no nafoy ny andro fialantsasatra teo, fa ny filoham-pirenena mandritra izany dia midedaka miala sasatra any amin’ny nosy Ankao.

“Mamono olona ianareo mpitondra!” hoy ihany ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa, nandritra izany fandaharana izany. Kanefa maro ireo anaty fitondram-panjakana no tsy tafahetsika satria tratran’ny “forme grave” ary mila “oxygène”. Saingy rehefa ho vonoin’ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy dia ho avy ny fotoana, ka hanonja izy ireo ary ho esoriny aminy io “oxygène” io, hoy hatrany ity olom-boafidy ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/miara-manonja-mamono-olona-ianareo-mpitondra-hoy-depiote-me-hanitra/

Fahalasanan’ny jeneraly Amady Augustin – Naneho fiaraha-miory ny filoha Ravalomanana

Helisoa

Misaona ny tontolon’ny Polisim-pirenena eto amintsika, nodimandry ny alahady teo ny jeneraly Amady Augustin, efa ministry ny polisim-pirenena teo aloha, efa mpitarika ny polisy monisipaly tao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ihany koa tamin’ny fotoan’androny. Efa mpitarika ny fikambanan’ny Zanaka Antenomoro monina sy miasa eto an-drenivohitra.

Ny jeneraly, na ny Inspecteur Général de Police AMADY Augustin dia teraka tamin’ny taona 1942 tany LAZAMASY VOHIPENO. Manambady, niteraka roa.

Ny 25 mey 1963 no nidirany tao amin’ny Polisim-pirenena, grady inspecteur auxiliaire.
Toa izao ny fizotry ny fiainany tao amin’ny polisimpirenena Malagasy:
– 1964: Officier de Police
– 1967: Commissaire de Police
– 1980: Commissaire Principal de Police
– 1986: Commissaire Divisionnaire de Police
– 1988: Contrôleur Général de Police
– 2003: Inspecteur Général de Police.

Efa nisahana andraikitra maro teo anivon’ny Polisim-pirenena izy, fa ny tena nisongadina dia:
– 1992-1993 Minisitry ny Polisim-pirenena.
– 2002-2004 Minisitry ny Filaminam-bahoaka.

Noho ny fahalasanan’ity ray aman-dreny ity izay, naneho fiaraha-miory amin’ny fianakaviany, sy ny fianakaviamben’ny Polisim-pirenena, ny filoha Marc Ravalomanana: filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), sady filohan’ny vondron’ny mpanohitra RMDM. “Tamin’ny alahelo lehibe no nandrenesana ny fahalasanan’i Jeneraly AMADY Augustin, Minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha ary mpiara-miasa akaiky tokoa. Ny tenako sy ny ankohonako, ny antoko TIM ary ny RMDM dia maneho indrindra ny fiaraha-miory amin’ireo vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo. Mirary fiononana feno ary mahereza indrindra”, hoy ny fiaraha-miory nataony. Ankoatra izany, ny gazety Ny Valosoa Vaovao koa dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’ny jeneraly Amady Augustin.

www.gvalosoa.net/2021/04/13/fahalasananny-jeneraly-amady-augustin-naneho-fiaraha-miory-ny-filoha-...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fahalasanan’ny jeneraly Amady Augustin – Naneho fiaraha-miory ny filoha Ravalomanana

Helisoa

Misaona ny tontolon’ny Polisim-pirenena eto amintsika, nodimandry ny alahady teo ny jeneraly Amady Augustin, efa ministry ny polisim-pirenena teo aloha, efa mpitarika ny polisy monisipaly tao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ihany koa tamin’ny fotoan’androny. Efa mpitarika ny fikambanan’ny Zanaka Antenomoro monina sy miasa eto an-drenivohitra.

Ny jeneraly, na ny Inspecteur Général de Police AMADY Augustin dia teraka tamin’ny taona 1942 tany LAZAMASY VOHIPENO. Manambady, niteraka roa.

Ny 25 mey 1963 no nidirany tao amin’ny Polisim-pirenena, grady inspecteur auxiliaire.
Toa izao ny fizotry ny fiainany tao amin’ny polisimpirenena Malagasy:
– 1964: Officier de Police
– 1967: Commissaire de Police
– 1980: Commissaire Principal de Police
– 1986: Commissaire Divisionnaire de Police
– 1988: Contrôleur Général de Police
– 2003: Inspecteur Général de Police.

Efa nisahana andraikitra maro teo anivon’ny Polisim-pirenena izy, fa ny tena nisongadina dia:
– 1992-1993 Minisitry ny Polisim-pirenena.
– 2002-2004 Minisitry ny Filaminam-bahoaka.

Noho ny fahalasanan’ity ray aman-dreny ity izay, naneho fiaraha-miory amin’ny fianakaviany, sy ny fianakaviamben’ny Polisim-pirenena, ny filoha Marc Ravalomanana: filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), sady filohan’ny vondron’ny mpanohitra RMDM. “Tamin’ny alahelo lehibe no nandrenesana ny fahalasanan’i Jeneraly AMADY Augustin, Minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha ary mpiara-miasa akaiky tokoa. Ny tenako sy ny ankohonako, ny antoko TIM ary ny RMDM dia maneho indrindra ny fiaraha-miory amin’ireo vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo. Mirary fiononana feno ary mahereza indrindra”, hoy ny fiaraha-miory nataony. Ankoatra izany, ny gazety Ny Valosoa Vaovao koa dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’ny jeneraly Amady Augustin.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/fahalasananny-jeneraly-amady-augustin-naneho-fiaraha-miory-ny-filoha-ravalomanana/

Comment on Facebook Fahalasanan’ny ...

Rip

Mirary fiononana ho an ny fianakaviana tompoko.

Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy izay rehetra akaiky ny Jeneraly

Zotra nasionaly sy rejionaly – Manangana saina fotsy ireo mpitatitra

Niaina

Nanambara ireo mpandraharaha mpitatitra amin’ny zotra nasionaly, sy rejionaly eto amintsika amin’izao fotoana, fa tena resy izy ireo noho ny fepetra noraisin’ny fitondrana iadiana amin’ny valanaretina coronavirus, ka nanakatonana tsy nisy fifampidinihana tamin’izy ireo, ireo faritra ahitana olona maro mitondra ny tsimokaretina corona.

Manangana saina fotsy mihitsy izahay hoy ireo mpitatitra ireo, satria tsy misy mba misy akory ny haraton’aina anampian’ny fitondrana anay amin’izao tsy fahafahanay miasa izao. Nilaza izy ireo fa vonona hampanaraka fepetra ary ho hentitra amin’ireo mpanjifa, na ireo olona taterina, amin’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus eo amin’ity sehatry ny fitaterana nasionaly sy rejionaly ity. Mandrahona ny hitokona izy ireo noho izany, satria sehatr’asa tena miaina anaty fijaliana tanteraka ankehitriny ireo taksibrosy ireo, manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondrana, tena misedra ady mafy mihintsy ireo mpisehatra amin’ity asa ity. Izy ireo izay mamelona ankohonana toy ny malagasy rehetra.

Manao antso avo izy ireo, fa mafy ny mahazo azy, ny zaza tsy mahalala tsy misy, ny hofan-trano, jiro sy rano tsy lazaina intsony, tsy mba misy mesure d’accompagnement, na haraton’aina araka ny efa voalaza teo mba homen’ny mpitondra, fa dia mijanona tsy misy resaka, tsy misy fifampiresahana, fa tian-kano, tsy tian-kano fotsiny izao. Fitarainana ataon’ireto mpitatitra ireto ny hoe:” tsy ny aretina no hahafaty anay mianakavy, fa ny tsy fisiana sy ny fahoriana”.

www.gvalosoa.net/2021/04/13/zotra-nasionaly-sy-rejionaly-manangana-saina-fotsy-ireo-mpitatitra/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Zotra nasionaly sy rejionaly – Manangana saina fotsy ireo mpitatitra

Niaina

Nanambara ireo mpandraharaha mpitatitra amin’ny zotra nasionaly, sy rejionaly eto amintsika amin’izao fotoana, fa tena resy izy ireo noho ny fepetra noraisin’ny fitondrana iadiana amin’ny valanaretina coronavirus, ka nanakatonana tsy nisy fifampidinihana tamin’izy ireo, ireo faritra ahitana olona maro mitondra ny tsimokaretina corona.

Manangana saina fotsy mihitsy izahay hoy ireo mpitatitra ireo, satria tsy misy mba misy akory ny haraton’aina anampian’ny fitondrana anay amin’izao tsy fahafahanay miasa izao. Nilaza izy ireo fa vonona hampanaraka fepetra ary ho hentitra amin’ireo mpanjifa, na ireo olona taterina, amin’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus eo amin’ity sehatry ny fitaterana nasionaly sy rejionaly ity. Mandrahona ny hitokona izy ireo noho izany, satria sehatr’asa tena miaina anaty fijaliana tanteraka ankehitriny ireo taksibrosy ireo, manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondrana, tena misedra ady mafy mihintsy ireo mpisehatra amin’ity asa ity. Izy ireo izay mamelona ankohonana toy ny malagasy rehetra.

Manao antso avo izy ireo, fa mafy ny mahazo azy, ny zaza tsy mahalala tsy misy, ny hofan-trano, jiro sy rano tsy lazaina intsony, tsy mba misy mesure d’accompagnement, na haraton’aina araka ny efa voalaza teo mba homen’ny mpitondra, fa dia mijanona tsy misy resaka, tsy misy fifampiresahana, fa tian-kano, tsy tian-kano fotsiny izao. Fitarainana ataon’ireto mpitatitra ireto ny hoe:” tsy ny aretina no hahafaty anay mianakavy, fa ny tsy fisiana sy ny fahoriana”.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/zotra-nasionaly-sy-rejionaly-manangana-saina-fotsy-ireo-mpitatitra/

Sakana ara-pahasalamana – Misy ny mizana tsindrian’ila

Helisoa

Mirongatra izay tsy izy ny valanaretina CORONAVIRUS eto Madagasikara ary tena mampitahotra, satria ao anatin’ny fotoana fohy dia mitarika fahafatesana ho an’ny olona iray. Maro ny olom-pirenena no manome sosokevitra ny mpitondra fanjakàna, izay voalohany amin’izany ny filohan’ny antoko mpanohitra eto Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana, mba hampidirana vaksiny eto amin’ny firenena, fa efa mihàtra aman’aina izy ity, fa tsy sangisangy intsony. Toa antso an’efitra ihany anefa izany, satria dia minia mikimpy ny fanjakàna misalasala, sy mitamatama maka fanapahan-kevitra amin’ny fampidirana vaksiny hamonjena ny ain’ny vahoaka Malagasy.

Ny mahamaika azy dia ny maka fanapahan-kevitra mitory didy jadona. Ohatra amin’izany ny fanidiana ny faritra ahitana ny valanaretina toy ny eto Analamanga, Boeny, Atsinanana, Diego ary Nosibe. Manoloana izany anefa, tsy misy ny fandraisana andraikitra hanampiana ireo tsy an’asa vokatr’izany akory, fa atao baiko midina fotsiny, tsy misy ny fanohanana na mesure d’accompagnement, ka lasa miteraka fahasahiranana sy mampikorontana ny fiarahamonina tanteraka. Ny sidina ho an’ny fiaramanidina anefa mbola misy mandeha ihany ny miditra sy mivoaka eto Madagasikara, nefa, ny taxibrousse hidiana tsy avela andeha, misy ny mizana tsindrin’ila araka ny fahitan’ny maro an’izay eo amin’ity sakana noho ny hamehana ara-pahasalamana ity. Tsy mamono ny vahoaka madinika ve izany?

Manoloana ny fahasahiranana mahazo ny Malagasy ankehitriny dia heno araka ny vaovao nandeha tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny gazety, fa toa lasa naka rivotra any Ankao ny filohampirenena mianakavy. Dia ny mahagaga, nanolotra fanomezana yaourt, chocolat, tantely sns… ho an’ny marary sempotra voan’ny CORONAVIRUS ny filohampirenena. Izany ve no tena tsy ampy amin’ireo marary? Voavidin’ny fianakaviana izany raha tena ilaina, fa tsy any no mahamaika azy ireo. Ny fanafody sy oksizena, ahafahana mitsabo ny aretina no mahamaika, fa tsy gouter araka ny fanambaràna nataon’ny solombavambahoaka Me Hanitra Razafimanantsoa, tao amin’ny fandaharana Miara-manonja omaly. Mba fantatry ny vadin’ny filoha Andry Rajoelina, ramatoa Mialy Rajoelina ve izany, satria izy mba nandia fianarana be be kokoa noho ny vadiny hoe ilaina ve zavatra mamy omena ny marary, hoy ity olom-boafidy ity?

Tena mampametra-panontaniana mihintsy hoe fantatry ny mpitondra TGV ankehitriny ve ny tena laharam-pahamehan’ny vahoaka Malagasy? Toa ny werawera (fisehosehoana) mantsy no manjaka ankehitriny, fa tsy fantany ny tena fahasahiranana mahazo ny vahoaka tarihiny, ny mahafinaritra ny azy no fantany, izay vao ny mahasoa. Tena tsy mahakivy, sy tsy izy mihitsy ilay fisainana!

www.gvalosoa.net/2021/04/13/sakana-ara-pahasalamana-misy-ny-mizana-tsindrianila/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Sakana ara-pahasalamana – Misy ny mizana tsindrian’ila

Helisoa

Mirongatra izay tsy izy ny valanaretina CORONAVIRUS eto Madagasikara ary tena mampitahotra, satria ao anatin’ny fotoana fohy dia mitarika fahafatesana ho an’ny olona iray. Maro ny olom-pirenena no manome sosokevitra ny mpitondra fanjakàna, izay voalohany amin’izany ny filohan’ny antoko mpanohitra eto Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana, mba hampidirana vaksiny eto amin’ny firenena, fa efa mihàtra aman’aina izy ity, fa tsy sangisangy intsony. Toa antso an’efitra ihany anefa izany, satria dia minia mikimpy ny fanjakàna misalasala, sy mitamatama maka fanapahan-kevitra amin’ny fampidirana vaksiny hamonjena ny ain’ny vahoaka Malagasy.

Ny mahamaika azy dia ny maka fanapahan-kevitra mitory didy jadona. Ohatra amin’izany ny fanidiana ny faritra ahitana ny valanaretina toy ny eto Analamanga, Boeny, Atsinanana, Diego ary Nosibe. Manoloana izany anefa, tsy misy ny fandraisana andraikitra hanampiana ireo tsy an’asa vokatr’izany akory, fa atao baiko midina fotsiny, tsy misy ny fanohanana na mesure d’accompagnement, ka lasa miteraka fahasahiranana sy mampikorontana ny fiarahamonina tanteraka. Ny sidina ho an’ny fiaramanidina anefa mbola misy mandeha ihany ny miditra sy mivoaka eto Madagasikara, nefa, ny taxibrousse hidiana tsy avela andeha, misy ny mizana tsindrin’ila araka ny fahitan’ny maro an’izay eo amin’ity sakana noho ny hamehana ara-pahasalamana ity. Tsy mamono ny vahoaka madinika ve izany?

Manoloana ny fahasahiranana mahazo ny Malagasy ankehitriny dia heno araka ny vaovao nandeha tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny gazety, fa toa lasa naka rivotra any Ankao ny filohampirenena mianakavy. Dia ny mahagaga, nanolotra fanomezana yaourt, chocolat, tantely sns… ho an’ny marary sempotra voan’ny CORONAVIRUS ny filohampirenena. Izany ve no tena tsy ampy amin’ireo marary? Voavidin’ny fianakaviana izany raha tena ilaina, fa tsy any no mahamaika azy ireo. Ny fanafody sy oksizena, ahafahana mitsabo ny aretina no mahamaika, fa tsy gouter araka ny fanambaràna nataon’ny solombavambahoaka Me Hanitra Razafimanantsoa, tao amin’ny fandaharana Miara-manonja omaly. Mba fantatry ny vadin’ny filoha Andry Rajoelina, ramatoa Mialy Rajoelina ve izany, satria izy mba nandia fianarana be be kokoa noho ny vadiny hoe ilaina ve zavatra mamy omena ny marary, hoy ity olom-boafidy ity?

Tena mampametra-panontaniana mihintsy hoe fantatry ny mpitondra TGV ankehitriny ve ny tena laharam-pahamehan’ny vahoaka Malagasy? Toa ny werawera (fisehosehoana) mantsy no manjaka ankehitriny, fa tsy fantany ny tena fahasahiranana mahazo ny vahoaka tarihiny, ny mahafinaritra ny azy no fantany, izay vao ny mahasoa. Tena tsy mahakivy, sy tsy izy mihitsy ilay fisainana!

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/sakana-ara-pahasalamana-misy-ny-mizana-tsindrianila/

EDITO 13 Aprily – Fitondrana Rajoelina – Mampisotro kapoaka mangidy ny vahoaka Malagasy

Ny Valosoa

Kapoaka mangidy firy no mbola ho ampisotroin’ity fitondrana Rajoelina ity, sy ireo ao avara-patana ao amin’ny fitondrany, ny Malagasy an-tapitrisany?

Raha ny halabato nampandaniana an’i Andry Rajoelina, izay navoitry ny fanadihadiana nataon’ireo loholona tamin’ny alalan’ny « enquête parlémentaire » dia miharihary fa voahitsakitsaka ankitsirano ny safidimbahoaka an-tapitrisany. Ary raha ampiana ireo olona mitambatra ankehitriny ao anaty ny Rodoben’ny Mpanohitra, na ny RMDM izany, dia azo lazaina fa vitsy an’isa lavitra i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy amin’izao fotoana izao. Dia raha mbola ampiana koa ireo tonga saina sy manenina nifidy azy izany dia sisa tavela ireo mpandroba fahefana, sy mpisolelaka ary ireo avara-patana vitsivitsy mahazo ranondranony.

Maro ireo tonga saina sy nanenina, voafitaky ny fampanantenana poakaty sy lainga tsara lahatra. Tsy vitan’izany ihany, fa ao ireo very asa, ireo very na rava fananana, ireo gadraina amin’ny tsy antony sy tsy fitovian-kevitra, ampiana fanesoana, fanambanimbaniana sy dingin-drambo. Saingy mbola tsy ampy ihany izany, fa ankoatra ny efa nahodinkodina ireo fanampiana an-tapitrisa dolara, izay tokony ho nisitrahan’ny sarababembahoaka, indrindra amin’izao olana sy fangirifiriana ateraky ny valanaretina Covid19 izao dia mitohy ny filalaovana ny aim-bahaoka, ka be ny aina afoy ary mbola mety hitohy izany, noho ny fitavozavozana sy saina ratsin’ny mpitondra. Asiana fanesoana kely ihany eny am-pandehana, toy ny hoe nahavita vaksiny tany an-dafy ny solombavambahoaka Siteny, na koa hoe misy ny toerana fitsaboana vaovao andoavambola ary hanasàna ireo mpitsabo tsara sitrapo mba hanampy.

Efa nozarina hisotro mangidy tokoa ny Malagasy ka na kapaoka firy aza dia sotroina hatramin’ny fialàn’ny fofonainy. Efa resy sy reraka ny vahoaka, ka tsy mahatohitra intsony ity fitondrana ity, izay tsy mitsahatra mirehareha sy midehaka, manampatra hery sy fahefana, amin’ny alalan’ny herimpamoretana sy ny fitsaràna. Ireo andrimpanjakana izay natao ho arofanina amin’izany dia nofeheziny eo ambany fahefany daholo.

Izay ve no sitrapon’Andriamanitra, sa tena efa resy ka tsy afaka intsony mampitambatra ny hery ireo voahitsaka sy voahosihosy? Mbola mitoetra ve ny hoe “mamy ny aina” eo anatrehan’ireto namana sy havana tsy tambo isaina “ndaozin’ny fahafatesana”, ndaosin’ny fahafatesana no tena izy? Dia miandry ny kapoaka mangidy manaraka indray aloha ny vahoaka an-tapitrisany mandra-pigoka ny mamy! Na ho ela na ho haingana anefa, misy farany raha jiaby hoy ny fiteny Malagasy izay, ho an’ireto mpitondra mizahozaho, nefa mihanahana ireto.

www.gvalosoa.net/2021/04/13/edito-13-aprily-fitondrana-rajoelina-mampisotro-kapoaka-mangidy-ny-va...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 13 Aprily – Fitondrana Rajoelina – Mampisotro kapoaka mangidy ny vahoaka Malagasy

Ny Valosoa

Kapoaka mangidy firy no mbola ho ampisotroin’ity fitondrana Rajoelina ity, sy ireo ao avara-patana ao amin’ny fitondrany, ny Malagasy an-tapitrisany?

Raha ny halabato nampandaniana an’i Andry Rajoelina, izay navoitry ny fanadihadiana nataon’ireo loholona tamin’ny alalan’ny « enquête parlémentaire » dia miharihary fa voahitsakitsaka ankitsirano ny safidimbahoaka an-tapitrisany. Ary raha ampiana ireo olona mitambatra ankehitriny ao anaty ny Rodoben’ny Mpanohitra, na ny RMDM izany, dia azo lazaina fa vitsy an’isa lavitra i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy amin’izao fotoana izao. Dia raha mbola ampiana koa ireo tonga saina sy manenina nifidy azy izany dia sisa tavela ireo mpandroba fahefana, sy mpisolelaka ary ireo avara-patana vitsivitsy mahazo ranondranony.

Maro ireo tonga saina sy nanenina, voafitaky ny fampanantenana poakaty sy lainga tsara lahatra. Tsy vitan’izany ihany, fa ao ireo very asa, ireo very na rava fananana, ireo gadraina amin’ny tsy antony sy tsy fitovian-kevitra, ampiana fanesoana, fanambanimbaniana sy dingin-drambo. Saingy mbola tsy ampy ihany izany, fa ankoatra ny efa nahodinkodina ireo fanampiana an-tapitrisa dolara, izay tokony ho nisitrahan’ny sarababembahoaka, indrindra amin’izao olana sy fangirifiriana ateraky ny valanaretina Covid19 izao dia mitohy ny filalaovana ny aim-bahaoka, ka be ny aina afoy ary mbola mety hitohy izany, noho ny fitavozavozana sy saina ratsin’ny mpitondra. Asiana fanesoana kely ihany eny am-pandehana, toy ny hoe nahavita vaksiny tany an-dafy ny solombavambahoaka Siteny, na koa hoe misy ny toerana fitsaboana vaovao andoavambola ary hanasàna ireo mpitsabo tsara sitrapo mba hanampy.

Efa nozarina hisotro mangidy tokoa ny Malagasy ka na kapaoka firy aza dia sotroina hatramin’ny fialàn’ny fofonainy. Efa resy sy reraka ny vahoaka, ka tsy mahatohitra intsony ity fitondrana ity, izay tsy mitsahatra mirehareha sy midehaka, manampatra hery sy fahefana, amin’ny alalan’ny herimpamoretana sy ny fitsaràna. Ireo andrimpanjakana izay natao ho arofanina amin’izany dia nofeheziny eo ambany fahefany daholo.

Izay ve no sitrapon’Andriamanitra, sa tena efa resy ka tsy afaka intsony mampitambatra ny hery ireo voahitsaka sy voahosihosy? Mbola mitoetra ve ny hoe “mamy ny aina” eo anatrehan’ireto namana sy havana tsy tambo isaina “ndaozin’ny fahafatesana”, ndaosin’ny fahafatesana no tena izy? Dia miandry ny kapoaka mangidy manaraka indray aloha ny vahoaka an-tapitrisany mandra-pigoka ny mamy! Na ho ela na ho haingana anefa, misy farany raha jiaby hoy ny fiteny Malagasy izay, ho an’ireto mpitondra mizahozaho, nefa mihanahana ireto.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/13/edito-13-aprily-fitondrana-rajoelina-mampisotro-kapoaka-mangidy-ny-vahoaka-malagasy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 13 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 13 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Ianareo izao no mitondra dia izay tianareo atao. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ianareo izao no mitondra dia izay tianareo atao.

Comment on Facebook 1764140243706142_3893474787439333

Sshhh... jeneraly Elack ve? Hanaramaso? Aleoko tsy manome toy izay ho tantanany.

Tsy misy azo andrasana avy amin’ny fitondrana Rajoelina fa ritra ny kitapombolam-panjakana.

youtu.be/QpZgUJpOaGo?t=3896

youtu.be/QpZgUJpOaGo?t=7206
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy misy azo andrasana avy amin’ny fitondrana Rajoelina fa ritra ny kitapombolam-panjakana.

https://youtu.be/QpZgUJpOaGo?t=3896

https://youtu.be/QpZgUJpOaGo?t=7206

Comment on Facebook Tsy misy azo ...

zavadoza anie zany..cessation de paiement zany e

Mbola nentiny nanao vacances ny kitapo e !!!

enga anie mba tsy ho marina

Ho tombontsoa ho an’ny rehetra ve no nakàna an’i #Edmond Rakotomalala, namorona ny fanafody #Ed1, tamin’ny #elikoptera omaly alahady 11 aprily.

youtu.be/QpZgUJpOaGo?t=7292
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ho tombontsoa ho an’ny rehetra ve no nakàna an’i #Edmond Rakotomalala, namorona ny fanafody #Ed1, tamin’ny #elikoptera omaly alahady 11 aprily.

https://youtu.be/QpZgUJpOaGo?t=7292

Comment on Facebook Ho tombontsoa ho ...

CVOED? Hihi

Waoooooo

Izay no nampisy ilay filazana hoe n'y président ihany no hiarahany miasa ,

tsy ho ela dia hivoaka ny ed 13

Tsy to teny sy diso mamosavy ny Malagasy loatra ity fitondrana ity. Adalàna ny mbola hiray petsapetsa aminy.

Misy v ny fanafody contre ny sery, ny toux sy ny grippe? Non n'est pas , tsy misy satria virus ireo, fa ny tenanao no manamboatra anticorps dia mamono any ireo virus ireo. Ny fanafody homeny dokotera dia manalefaka ny symptome fotsiny: doliprane (température), vitamine C, Sirop, huiles essentielles, mievoka eucaluptus,. Miandry 7 jours à 15 jours dia afaka ny sery, ny grippe. Dia mieritreritra ny sasany fa tena mamono any lay virus ireo fanafody ireo. Otrany izany ko ny ED1 sy ny CVO tsy vita essais clanika ka tsy misy profo fa mahasitrana. Miandry 15 jours dia refa tsy maty ny forme grave dia sitrana. Ny Magnbé B6, Vit C, aspirine, paracetamol, lovenox (contre caillot), dexamethasone (atténuation d'une réponse immunitaire excessive) dia mampihena ny symptomes fa tsy mamono ny virus covid . Ny azithromycine refa natao essais clanika dia tsy mahomby. www.vidal.fr/actualites/26808-pas-d-azithromycine-dans-la-covid-19-en-dehors-d-une-indication-ant... sante.lefigaro.fr/article/pourquoi-il-n-existe-pas-de-medicament-miracle-contre-la-grippe/?fbclid...

Tsy mazava amiko mitsy wa ti resak ED1ty

ho hitantsika eo ny valiny . Ny tsara aloha dia tsy asiana resaka politika fa manjary potika a! omeo malalaka izy hitsabo ny marary

nikorapaka rafanja zan apres nandalovany Ny Rado tany

Amiko manokana dia tsy olana Zay ifanarahany @ Fanjakana raha fanasoavana NY vahoaka fa tsy hidedaka ndray ka NY pub mankany ivelany no voalohany.NY tokony hataon'Fanjakana dia karakarainy Zay momba an'Dr Edmond Zay ifanarahany any de mba amidy @ Zay takatry NY be sy NY maro le fanafody ED1.Miasaotra tompoko

Zaho tena gaga izay zava.misy izao dia misy resaka foana.Tadidio fa rehefa fanafody noentim.paharazana izany na nohatsaraina na ahoana dia mipetraka foana ny hasina.Ka tokony tsy asiana resaka be loatra fa manjary very hasina.

Tokony Ilay resaka fanafody 100% no resahiny : composants , effets secondaires , mises en garde ... ( posologie rehetra ) , droit de propriete , commercialisation ... Fa tsy hoe ny position ny na Ilay fanafody par rapport mpitondra , mpanohitra , Ird ...

F ahona zany lasa VIP zany raedy ah....sa mandeh ve n bizna d mahofa hélicoptère sahady😂

Tsy azoko le resaka.nihaona t@ i Edmond i Ny Rado d Inona no nataon le filou?

Tsss. Angaha.

Mety misy marary koa any dia ilaina mihitsy ny savant e.

Tsy takatrin'ny saina no mety ao ambadika rehetra fa enga anie ka mba ho tombony hoan'ny Malagasy ny fikarohana nataony.

Aza de manely tsaho re fa tsisy anzany eo AAA ,ajanony buzz nareo fa mampikorontana saimbahoaka

@ ity eerinadro izy irwsak d mijere vaov ,ee okon habaoi firwbena io factshade atao in vahoaka jerena

Fa nalaina aona le

Zay vao tena hosalorana loko politika handimby ny cvo ndray ty raha ty

oadray re ry lala !!

Ny tanjona dia n'y fandresen-tsika n'y covd mba ho salama tsara n'y Malagasy fa tsy izany no zavatra misy fa mifamingana Samy olombelona tohizo fikarohana mba handresy

Hisy te hosavika indray e

Alaina ambavany ny momba n composants ny ED1 zay malaza angamba dia hamokatra coved ny pharmalagasy kkkk

View more comments

EFA TENA TSY TO TENY

Taona iray no efa lasa saingy tsisy fiovana.
Mitavozavoza hatrany ny mpitondra fanjakana.
Tena tsisy fivoarana azo mba tsapaina tanana,
Fa dia mihanaka ny aretina ary tena tsy hay sakanana.

Tena tsisy zava-banona ny fandraisana marary.
Fitsaboana, fanafody, tsisy iray mba lavorary.
Ny mpitsabo toa mikiry sy manao izay fara heriny,
Saingy misy fetra ihany, tsy araky ny noheveriny.

Mikabary ny filoha, mametraka an’ireo fepetra,
Saingy vitsy ireo manaja, tsy ny olona rehetra.
Tokony ho tonga saina ny amin’izany ny mpitarika,
Manoloana ireo rehetra tsy mandray ny toromarika.

Moa ny maro ve variana ny mitady izay harapany
Ka ny fihanaky ny aretina, tena mila tsy ho tsapany?
Raha izany ny mpitondra, tokony hanova tantana,
Ka tsy handefa baiko fotsiny fa hanohana mivantana.

Fa rehefa ny kabary no atao miraradraraka,
Nefa toa tsy misy mihaino sy tsy misy mba manaraka,
Dia midika ho lakolosy te hampita feo ireny,
Fa ny olona mitondra no efa tena tsy to teny!

Vakisiny no andrasana, ary koa ny vatsy tohana.
Raha tsy izany dia ho loza, ho avy indray ny fihibohana!
Saingy indrisy, ny mpitondra, zava-kafa no ao an-tsainy.
Tsy ny ho an’ireo vahoaka fa ny hameno ny tsinainy!

DADAN’i RIANA (11-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/11/efa-tena-tsy-to-teny/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EFA TENA TSY TO TENY

Taona iray no efa lasa saingy tsisy fiovana.
Mitavozavoza hatrany ny mpitondra fanjakana.
Tena tsisy fivoarana azo mba tsapaina tanana,
Fa dia mihanaka ny aretina ary tena tsy hay sakanana.

Tena tsisy zava-banona ny fandraisana marary.
Fitsaboana, fanafody, tsisy iray mba lavorary.
Ny mpitsabo toa mikiry sy manao izay fara heriny,
Saingy misy fetra ihany, tsy araky ny noheveriny.

Mikabary ny filoha, mametraka an’ireo fepetra,
Saingy vitsy ireo manaja, tsy ny olona rehetra.
Tokony ho tonga saina ny amin’izany ny mpitarika,
Manoloana ireo rehetra tsy mandray ny toromarika.

Moa ny maro ve variana ny mitady izay harapany
Ka ny fihanaky ny aretina, tena mila tsy ho tsapany?
Raha izany ny mpitondra, tokony hanova tantana,
Ka tsy handefa baiko fotsiny fa hanohana mivantana.

Fa rehefa ny kabary no atao miraradraraka,
Nefa toa tsy misy mihaino sy tsy misy mba manaraka,
Dia midika ho lakolosy te hampita feo ireny,
Fa ny olona mitondra no efa tena tsy to teny!

Vakisiny no andrasana, ary koa ny vatsy tohana.
Raha tsy izany dia ho loza, ho avy indray ny fihibohana!
Saingy indrisy, ny mpitondra, zava-kafa no ao an-tsainy.
Tsy ny ho an’ireo vahoaka fa ny hameno ny tsinainy!

    DADAN’i RIANA (11-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/11/efa-tena-tsy-to-teny/

Comment on Facebook EFA TENA TSY TO TENY...

Mila mihaino ny mpanohitra ihany ry pitondra ianareo! fa raha toa ka tsy mety hihaino dia ho zava-doza no hiseho. Aretina efa mby ankoditra ny fahoriana efa mafy. Ny tsy fisiana koa etsy ankilany manampy trotraka. Tsy bodofotsy no maha ory ny vahoaka ankehitriny fa ny fanafody ! sy sakafo ary koa ny Vaksiny.

Kapoaka mangidy!

Lanzelo

Kapoaka mangidy firy no mbola ho ampisotroin’ity fitondrana ity sy ireo ao avara-patana, ny Malagasy an-tapitrisany?

Raha ny halabato nampandaniana an’i Andry Rajoelina izay navohitry ny fanadihadiana nataon’ireo loholona tamin’ny alalan’ny « enquête parlementaire » dia miharihary fa voahitsaka ankitsirano ny safidimbahoaka an-tapitrisany. Ary raha ampiana ireo olona mitambatra ankehitriny ao anaty ny rodoben’ny mpanohitra na ny RMDM izany, dia azo lazaina fa vitsy an’isa lavitra i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy amin’izao fotoana izao. Dia raha mbola ampiana koa ireo tonga saina sy manenina nifidy azy izany dia sisa tavela ireo mpandroba fahefana sy mpisolelaka ary ao avara-patana mahazo ranondranony.

Maro ireo tonga saina sy nanenina, voafitaky ny fampanantenana poakaty sy lainga tsara lahatra. Tsy vitan’izany ihany fa ao ireo very asa, ireo very na rava fananana, ireo gadraina amin’ny tsy antony sy tsy fitovian-kevitra, ampiana fanesoana, fanambanimbaniana sy dingin-drambo. Saingy mbola tsy ampy ihany izany fa ambaraky ny efa nahodinkodina ireo fanampiana an-tapitrisa dolara izay tokony ho sitrahan’ny sarababembahoaka, indrindra amin’izao kizotra sy mangirifiry ateraky ny valanaretina Covid izao dia mitohy ny filalaovana ny aim-bahaoka ka be ny aina afoy ary mbola hitohy izany noho ny fitavozavozana sy saina ratsy. Asiana fanesoana kely ihany eny am-pandehana toy ny hoe nahavita vakisiny tany an-dafy ny solombavambahoaka Siteny na koa hoe misy ny toerana fitsaboana vaovao andoavambola ary hanasàna ireo mpitsabo tsara sitrapo mba hanampy.

Efa nozarina hisotro mangidy tokoa ny Malagasy ka na kapaoka firy aza dia sotroina hatramin’ny fialàn’ny fofonaina. Efa resy sy reraka ny vahoaka ka tsy mahatohitra intsony ity fitondrana ity izay tsy mitsahatra mirehareha sy midedaka, manampatra hery sy fahefana, amin’ny alalan’ny herimpamoretana sy ny fitsaràna. Ireo andrimpanjakana izay natao ho arofanina amin’izany dia nofeheziny eo ambany fahefany daholo.

Izay ve no sitrapon’Andriamanitra sa tena efa resy ka tsy afaka intsony mampitambatra ny hery ireo voahitsaka sy voahosihosy? Mbola mitoetra ve ny hoe “mamy ny aina” eo anatrehan’ireto namana sy havana tsy tamby isaina “ndaozin’ny fahafatesana”? Dia miandry ny kapoaka mangidy manaraka indray aloha ny vahoaka an-tapitrisany mandra-pigoka ny mamy!

www.gvalosoa.net/2021/04/11/kapoaka-mangidy/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Kapoaka mangidy!

Lanzelo

Kapoaka mangidy firy no mbola ho ampisotroin’ity fitondrana ity sy ireo ao avara-patana, ny Malagasy an-tapitrisany?

Raha ny halabato nampandaniana an’i Andry Rajoelina izay navohitry ny fanadihadiana nataon’ireo loholona tamin’ny alalan’ny « enquête parlementaire » dia miharihary fa voahitsaka ankitsirano ny safidimbahoaka an-tapitrisany. Ary raha ampiana ireo olona mitambatra ankehitriny ao anaty ny rodoben’ny mpanohitra na ny RMDM izany, dia azo lazaina fa vitsy an’isa lavitra i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy amin’izao fotoana izao. Dia raha mbola ampiana koa ireo tonga saina sy manenina nifidy azy izany dia sisa tavela ireo mpandroba fahefana sy mpisolelaka ary ao avara-patana mahazo ranondranony.

Maro ireo tonga saina sy nanenina, voafitaky ny fampanantenana poakaty sy lainga tsara lahatra. Tsy vitan’izany ihany fa ao ireo very asa, ireo very na rava fananana, ireo gadraina amin’ny tsy antony sy tsy fitovian-kevitra, ampiana fanesoana, fanambanimbaniana sy dingin-drambo. Saingy mbola tsy ampy ihany izany fa ambaraky ny efa nahodinkodina ireo fanampiana an-tapitrisa dolara izay tokony ho sitrahan’ny sarababembahoaka, indrindra amin’izao kizotra sy mangirifiry ateraky ny valanaretina Covid izao dia mitohy ny filalaovana ny aim-bahaoka ka be ny aina afoy ary mbola hitohy izany noho ny fitavozavozana sy saina ratsy. Asiana fanesoana kely ihany eny am-pandehana toy ny hoe nahavita vakisiny tany an-dafy ny solombavambahoaka Siteny na koa hoe misy ny toerana fitsaboana vaovao andoavambola ary hanasàna ireo mpitsabo tsara sitrapo mba hanampy.

Efa nozarina hisotro mangidy tokoa ny Malagasy ka na kapaoka firy aza dia sotroina hatramin’ny fialàn’ny fofonaina. Efa resy sy reraka ny vahoaka ka tsy mahatohitra intsony ity fitondrana ity izay tsy mitsahatra mirehareha sy midedaka, manampatra hery sy fahefana, amin’ny alalan’ny herimpamoretana sy ny fitsaràna. Ireo andrimpanjakana izay natao ho arofanina amin’izany dia nofeheziny eo ambany fahefany daholo.

Izay ve no sitrapon’Andriamanitra sa tena efa resy ka tsy afaka intsony mampitambatra ny hery ireo voahitsaka sy voahosihosy? Mbola mitoetra ve ny hoe “mamy ny aina” eo anatrehan’ireto namana sy havana tsy tamby isaina “ndaozin’ny fahafatesana”? Dia miandry ny kapoaka mangidy manaraka indray aloha ny vahoaka an-tapitrisany mandra-pigoka ny mamy!

http://www.gvalosoa.net/2021/04/11/kapoaka-mangidy/

Mitohy ihany ny famonoan’olona ataon’ity fitondrana jiolahim-boto ity. Mijoroa ry Malagasy fa tapitra eto isika raha izao no mitohy. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Mitohy ihany ny famonoan’olona ataon’ity fitondrana jiolahim-boto ity. Mijoroa ry Malagasy fa tapitra eto isika raha izao no mitohy.

Comment on Facebook 1764140243706142_3886726661447479

Mazava be ilay tsy fahaiza mitantana , ary tena famonoana ny malagasy ary fanapotehana ny firenena mihintsy ny politika ho entin ity fitondrana ity . 2009 mandrak androany dia niazakazaka be ny fitontongany ny fiainana ny malagasy. Indrisy anefa fa dia tsy manampotoana ieritreritra afa tsy ny hoanina isanandro sisa isika satria sahirana . Zay anefa le tena tanjona hoe rehefa tena mahantra ilay firenena dia azo lalaovina @ zay satria tsy manan aina ijoroana intsony

MBOLA MIANA-DRAHARAHA ?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha,
Sa dia variana mihoerahoera na koa manonofy antoandro?
Ny olana eto, mivangongo, tsisy iray izay mba voavaha,
Kanefa fohazina indray ny momba ilay “Tanamasoandro”!

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Ny mahamaika ny vahoaka toa odiana tsy jerena.
Tena mihevitra mihitsy ho eo mandrakizay angaha,
No sahy miteny tsy voahevitra, toy ny tsy ampy fahendrena?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Matetika aza raha tsy tairina, indro fa mandeha an-jamba.
Ny firain’izato vava, mahatratra fito saha,
Fa raha ny zava-bita kosa, tena hoe “voantondro” angamba!

Telo taona nitondrana, mampisento ny mpitazana,
Fa toa rendrarendra hatrany no mba andaniany ny orany!
Raha fehezina dia tsotra: tsy mitondra fahombiazana
F’efa tena any amin’ny “tsy izy” izato lalana izorany!

TSIMIMALO (07-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/10/mbola-miana-draharaha/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

MBOLA MIANA-DRAHARAHA ?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha,
Sa dia variana mihoerahoera na koa manonofy antoandro?
Ny olana eto, mivangongo, tsisy iray izay mba voavaha,
Kanefa fohazina indray ny momba ilay “Tanamasoandro”!

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Ny mahamaika ny vahoaka toa odiana tsy jerena.
Tena mihevitra mihitsy ho eo mandrakizay angaha,
No sahy miteny tsy voahevitra, toy ny tsy ampy fahendrena?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Matetika aza raha tsy tairina, indro fa mandeha an-jamba.
Ny firain’izato vava, mahatratra fito saha,
Fa raha ny zava-bita kosa, tena hoe “voantondro” angamba!

Telo taona nitondrana, mampisento ny mpitazana,
Fa toa rendrarendra hatrany no mba andaniany ny orany!
Raha fehezina dia tsotra: tsy mitondra fahombiazana
F’efa tena any amin’ny “tsy izy” izato lalana izorany!

      TSIMIMALO (07-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/mbola-miana-draharaha/

Comment on Facebook MBOLA ...

3 taona nidedahana. 3taona nahitan ny vahoaka ny mafy sy mangidy. Tamin ity fitondrana ity no niainanay izany oe vary 1kp 900 Ar 😭.

10 Aprily – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao : MANGATAKA @ FANJAKANA MBA HANOKANA TANY HANDEVENAN’IREO TSY AFAKA MITONDRA RAZANA MIVOAKA NY RÉGION NOHIDIANA NOHO NY CORONAVIRUS.

Nanomboka tamin’ny fihibohana noho ny valan’aretina corona t@ 2020 dia nisy hatrany ireo olona matin’ny corona izay tsy maintsy nalevina tao anatin’ny 24 ora nahafatesany nefa tsy mahazo mivoaka ny Région nohidiana . Misy amin’ireny razana ireny anefa no tsy manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana nefa voatery alevina ao. Vokatr’izany dia sahirana ireo olona avy any amin’ny Région hafa mitady toerana handevenana ny havany matin’ny coronavirus ao amin’ilay Région nohidiana, toy ny Région Analamanga.

Misy ihany olona avy any amin’ny Faritra nahavidy tany ao @ ilay Région nohidiana, ka mierireritra fa eo amin’ilay tany novidiany no handevenany ny maty, na hilevenany raha sanatriavina matin’ny coronavirus. Mety hiteraka fisian’ny fasana maro ety afovoan-tanàna, na anaty tambohon’olona maro izany, koa tsy mety hoan’ny fahasalamàna sy ny mpiray vody rindrina manodidina.

Misy koa olona avy any amin’ny Région hafa no mindrana fasana amin’izay olona tsy havany, fa nifankahazo aminy nefa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana, na mindrana tany atao anirotra eo akaikin’ny fasandrazan’ilay olona mifankahazo aminy, mba handevenana ny maty.

Misy koa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana saingy vao avy nandevenana, ka tsy mbola azo vohaina handevenana indray, ka sahirana mitady toerana handevenanana raha tery ny tokontanim-pasana, ka tsy azo anaovana anirotra.
Misy milaza fa misy olona tsy fantatra mandevina antsokosoko amin’ny tanin’olon-tsotra tsy fantany akory , dia ireny tany mangingina tsy be mpandalo ireny.

Tsy mety amin’ny maro amin’ ireo olona tsy manana fasandrazana ao anatin’ny Région nohidiana noho ny coronavirus koa anefa ny hoe handevina eny amin’ny ” fasam-bazaha” satria tsy vazaha ny havany nodimandry no lafo rahateo ny saran’ny toeram-pandevenana amin’ireny fasam-bazaha ireny.

Izany indrindra no angatahana amin’ny Fanjakàna, mba hanokana tany 2 ha amin’ny tanimpanjakana eny Soamandrakizay ,ohatra , na amin’ny tanimpanjakana lasan’ny karàna, mba handevenan’ireo tsy manana fasandrazana eto Analamanga ny maty mandritra izao ady amin’ny valan’aretina coronavirus izao ary tsy asiana sarany/hofany isan-taona ny tanim-pasana.

Rangorindralesoka Zanakandriana
Mpamaky gazety Ny Valosoa

www.gvalosoa.net/2021/04/10/10-aprily-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

10 Aprily – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao : MANGATAKA @ FANJAKANA MBA HANOKANA TANY HANDEVENAN’IREO TSY AFAKA MITONDRA RAZANA MIVOAKA NY RÉGION NOHIDIANA NOHO NY CORONAVIRUS.

Nanomboka tamin’ny fihibohana noho ny valan’aretina corona t@ 2020 dia nisy hatrany ireo olona matin’ny corona izay tsy maintsy nalevina tao anatin’ny 24 ora nahafatesany nefa tsy mahazo mivoaka ny Région nohidiana . Misy amin’ireny razana ireny anefa no tsy manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana nefa voatery alevina ao. Vokatr’izany dia sahirana ireo olona avy any amin’ny Région hafa mitady toerana handevenana ny havany matin’ny coronavirus ao amin’ilay Région nohidiana, toy ny Région Analamanga.

Misy ihany olona avy any amin’ny Faritra nahavidy tany ao @ ilay Région nohidiana, ka mierireritra fa eo amin’ilay tany novidiany no handevenany ny maty, na hilevenany raha sanatriavina matin’ny coronavirus. Mety hiteraka fisian’ny fasana maro ety afovoan-tanàna, na anaty tambohon’olona maro izany, koa tsy mety hoan’ny fahasalamàna sy ny mpiray vody rindrina manodidina.

Misy koa olona avy any amin’ny Région hafa no mindrana fasana amin’izay olona tsy havany, fa nifankahazo aminy nefa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana, na mindrana tany atao anirotra eo akaikin’ny fasandrazan’ilay olona mifankahazo aminy, mba handevenana ny maty.

Misy koa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana saingy vao avy nandevenana, ka tsy mbola azo vohaina handevenana indray, ka sahirana mitady toerana handevenanana raha tery ny tokontanim-pasana, ka tsy azo anaovana anirotra.
Misy milaza fa misy olona tsy fantatra mandevina antsokosoko amin’ny tanin’olon-tsotra tsy fantany akory , dia ireny tany mangingina tsy be mpandalo ireny.

Tsy mety amin’ny maro amin’ ireo olona tsy manana fasandrazana ao anatin’ny Région nohidiana noho ny coronavirus koa anefa ny hoe handevina eny amin’ny ” fasam-bazaha” satria tsy vazaha ny havany nodimandry no lafo rahateo ny saran’ny toeram-pandevenana amin’ireny fasam-bazaha ireny.

Izany indrindra no angatahana amin’ny Fanjakàna, mba hanokana tany 2 ha amin’ny tanimpanjakana eny Soamandrakizay ,ohatra , na amin’ny tanimpanjakana lasan’ny karàna, mba handevenan’ireo tsy manana fasandrazana eto Analamanga ny maty mandritra izao ady amin’ny valan’aretina coronavirus izao ary tsy asiana sarany/hofany isan-taona ny tanim-pasana.

Rangorindralesoka Zanakandriana
Mpamaky gazety Ny Valosoa

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/10-aprily-taratasinny-mpamaky/

Arlette Ramaroson – Tsy to teny amin’ny vahoaka ny fitondrana Rajoelina

Helisoa

Manoloana ny firongatry ny valanaretina CORONAVIRUS dia nanoratra any amin’ny filoha Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana, ny manampahaizana iraisam-pirenena mikasika ny lalàna, Arlette Ramaroson:
“Ianareo no namoaka lalàna momban’ny hoe «état d’urgence sanitaire» sady hatramin’izay, nataonareo hazalambo ny olona sasany tsy mitondra cache-bouche sy tsy manao geste barrière ho fampiharana ny lalâna. Ekena izany satria anjaranareo no mampihàtra lalàna, koa nahoana no tsy niaro ireo vahoaka nifanitsa-kitro tao Toamasina amin’ny aretina ianareo tamin’ny fety teo? amin’ny voalazan’ ny teny baiko hoe : vous n’avez pas bougé le petit doigt. Tianay ho fantatra ny antony, tompon’andraikitra 100% ianareo raha misy manjo ireo, ka voan’ny covid izy ireo.
Etsy andaniny, hita fa tsy tó teny amin’ny vahoaka matoa izy mandà ankitsirano ny fepetra voalazan’ny lalàna toy ny fivorian’olona maro sy ny gestes barrières. Mmanao désobéissance civile ry zareo. Leo ny promesse na fampanantenanareo. Tsy misy fanampiana, tsy misy respirateur, tsy ampy dokotera, ets….
Hiteraka zava-doza ireo fihetsika tamin’ny Lundi de Pâques teo. Tompon’andraikitra 100 % ianareo raha mipoitra ny covid19 amin’ireo olona ireo.
Hita fa tsy voafehy intsony ny firongan’ ity aretina ity, ankoatran’ny filaminam-bahoaka, izay tsy voafehy koa noho ny asan-jiolhay sy ny asan-dahalo.
Koa mangataka vaha-olana mahomby aminareo ny vahoaka, fa trotraky ny fahoriana sy ny fahantràna.”

www.gvalosoa.net/2021/04/10/arlette-ramaroson-tsy-to-teny-aminny-vahoaka-ny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Arlette Ramaroson – Tsy to teny amin’ny vahoaka ny fitondrana Rajoelina

Helisoa

Manoloana ny firongatry ny valanaretina CORONAVIRUS dia nanoratra any amin’ny filoha Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana, ny manampahaizana iraisam-pirenena mikasika ny lalàna, Arlette Ramaroson:
“Ianareo no namoaka lalàna momban’ny hoe «état d’urgence sanitaire» sady hatramin’izay, nataonareo hazalambo ny olona sasany tsy mitondra cache-bouche sy tsy manao geste barrière ho fampiharana ny lalâna. Ekena izany satria anjaranareo no mampihàtra lalàna, koa nahoana no tsy niaro ireo vahoaka nifanitsa-kitro tao Toamasina amin’ny aretina ianareo tamin’ny fety teo? amin’ny voalazan’ ny teny baiko hoe : vous n’avez pas bougé le petit doigt. Tianay ho fantatra ny antony, tompon’andraikitra 100% ianareo raha misy manjo ireo, ka voan’ny covid izy ireo.
Etsy andaniny, hita fa tsy tó teny amin’ny vahoaka matoa izy mandà ankitsirano ny fepetra voalazan’ny lalàna toy ny fivorian’olona maro sy ny gestes barrières. Mmanao désobéissance civile ry zareo. Leo ny promesse na fampanantenanareo. Tsy misy fanampiana, tsy misy respirateur, tsy ampy dokotera, ets….
Hiteraka zava-doza ireo fihetsika tamin’ny Lundi de Pâques teo. Tompon’andraikitra 100 % ianareo raha mipoitra ny covid19 amin’ireo olona ireo.
Hita fa tsy voafehy intsony ny firongan’ ity aretina ity, ankoatran’ny filaminam-bahoaka, izay tsy voafehy koa noho ny asan-jiolhay sy ny asan-dahalo.
Koa mangataka vaha-olana mahomby aminareo ny vahoaka, fa trotraky ny fahoriana sy ny fahantràna.”

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/arlette-ramaroson-tsy-to-teny-aminny-vahoaka-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook Arlette Ramaroson ...

Mar nio

Mankasitraka tompoko

Heveriko fa tena fasahina sy teny feno fampieritreretana tokoa. Azo hisintonana lesona maro tokoa' Misaotr' anao. Mampahatsiaro ny andraikitra tandrify 'ny olona mpitondra MISAOTRA TOMPOKO HO AMINAO 'ANIE NY.FIADANAN'TOMPO (Nomery 6/26)

Toa antso an'efitra izany resaka ataonao izany ramatoa Arlette hajaina satria tsy takany ny heviny,fa misaotra @fahasahiana mandray andraikitra

Makasitraka tompoko

View more comments

Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina – Tena Vazahabe tokoa, ka tsy mahay ny olan’ny vahoaka

Helisoa

Herintaona mahery no nitantana ny tanànan’Antananarivo ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina: Vazahabe.

Raha ny fihetsiketsehana teo aloha nandritra ny fampielezan-kevitra dia velirano marobe no nampanantenaina ny vahoakan’Iarivo. Ny singaninana manokana amin’izany dia ny fanamboarana trano maro be; fananganana Wc public roanjato isan-taona, fijerena manokana ireo mpivarotra, tramway, hadio Antananarivo sns…

Lasa ity ny taona, tsy nisy zava-bita na kely aza mba hita misongadina eto amin’ny Tanàna fa werawera sy zavatra tsy misy fiantraikany amin’ny vahoaka sy ny sosialim-bahoaka no atao. Nolanian’ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo ny tetibola fanampiny nomen’ny fanjakàna foibe ny kaominina Antananarivo Renivohitra.

Raha ny zavatra hita dia toa mamofompofona kolikoly hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Riana Randriamasinoro, sady efa talen’ny volan’ny CUA tamin’ny fotoana nitantanan’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny Renivohitra, ny fandaniana io tetibola io, satria tsy sahy ny mpitantana ny Tanàna manao tsangan-tanana amin’ny fandaniana azy, fa atao latsabato miafina rehefa misy fanapahankevitra lehibe raisina. Nisy ny mpanolotsaina TIM tafiditra tao anatin’ny vela-pandrika tamin’izany dia nandany io lalàna io. Ao anatin’izany tetibola izany dia vola 2 miliara ariary be izao no hanamboarana zaridaina botanique ao amin’ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo. Vola anie izany rey olona e! mbola tsy nisy fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina anefa namafa io kianjan’ny demokrasia io araka ny fanambarana heno tamin’izy ireo.

Vao omaly ny omaly indray dia niedinedina ny ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina naka sary niaraka tamin’ny bus, teny amin’ny lapan’ny Tanàna, fa ho sokafana eto Antananarivo hono ny Bus Class, ka 1500 ariary ny sarandalana amin’izany. Maro ny naneho hevitra tamin’ny tambazotran-tserasera sy teny an-dalambe vao nahita io vaovao io. Tena laharam-pahamehana ho an’ny vahoakan’Antananarivo ve izany Bus Class izany? tsy fantatr’ity ben’ny Tanàna ity ve hoe ny sarandalana 500 Ar aza tsy takatry ny Malagasy, koa ahoana no ahatakarany 1500 Ar be izao? efa mba miezaka ihany anie ny zotra manatsara ny fiarany e! Ny taxibe tsotra amin’izao dia 500 ariary ny sarandalana ary 4 isaky ny seza. Koa tsy misarika ny taxibe tsy Class hampiakatra ny sarandalana ho 1000 ariary ve izany, satria 1 fotsiny ny elanelana misy amin’izany. Samy ho tratran’ny fitohanan’ny fiara avokoa sy handeha amin’ny lalana ratsy eto Antananarivo na class na tsy class. Ny arabe potika sy lavadavaka andehanan’ny bus class amin’izao tsy hitan’ingahy ben’ny Tanàna izay atao hanamboarana azy ireny.

Ny fakobe miavosa eran’ny Tanàna tsy ahitàny vahaolana, nefa efa naverina tamin’ny CUA ny SAMVA. Ny eny ambany Tanàna tototry ny rano maloto isaky ny fahavaratra tsy misy mba vahaolana kely mba haroso. Ny mahasoa sy ny mahafinaritra ny maso izany izao no atao laharam-pahamehana. Ny fanomezana laka ny mpanambola no atao zavadehibe. Ny fanapotehana ny tsenan’ireo mpandraharaha kely sahirana tamin’ny fitadiavana vola hanamboarana ny trano fivarotana manaraka ny ara-dalàna potehina tsy misy indrafo.

Raha ny tetibolan’ ny CUA dia tsy ahafahana manangana fotodrafitr’asa toy ny tsena lehibe. Ka mampametram-panontaniana ihany ireo tsena eny Behoririka sy eny Anosikely nisy ny parking Antenimierandoholona. Ahoana ny fomba nananganana azy ireny? iza no namatsy vola? Fanjakan’ny manambola sy fanomezana tombondahiny ho an’ny manan-katao no misy eto Antananarivo Renivohitra ankehitriny, ka izay no hitenenana hoe tena ‘Vazaha be’ tokoa ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina, ka tsy mahay izy ny tena olam-bahoaka, tsy mahay ny olan’ny Malagasy!

www.gvalosoa.net/2019/11/25/fa-iza-moa-i-naina-andriantsitohaina-kandida-ird-fifidianana-benny-ta...

www.gvalosoa.net/2021/04/10/benny-tanana-naina-andriantsitohaina-tena-vazahabe-tokoa-ka-tsy-mahay...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina – Tena Vazahabe tokoa, ka tsy mahay ny olan’ny vahoaka

Helisoa

Herintaona mahery no nitantana ny tanànan’Antananarivo ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina: Vazahabe.

Raha ny fihetsiketsehana teo aloha nandritra ny fampielezan-kevitra dia velirano marobe no nampanantenaina ny vahoakan’Iarivo. Ny singaninana manokana amin’izany dia ny fanamboarana trano maro be; fananganana Wc public roanjato isan-taona, fijerena manokana ireo mpivarotra, tramway, hadio Antananarivo sns…

Lasa ity ny taona, tsy nisy zava-bita na kely aza mba hita misongadina eto amin’ny Tanàna fa werawera sy zavatra tsy misy fiantraikany amin’ny vahoaka sy ny sosialim-bahoaka no atao. Nolanian’ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo ny tetibola fanampiny nomen’ny fanjakàna foibe ny kaominina Antananarivo Renivohitra.

Raha ny zavatra hita dia toa mamofompofona kolikoly hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Riana Randriamasinoro, sady efa talen’ny volan’ny CUA tamin’ny fotoana nitantanan’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny Renivohitra, ny fandaniana io tetibola io, satria tsy sahy ny mpitantana ny Tanàna manao tsangan-tanana amin’ny fandaniana azy, fa atao latsabato miafina rehefa misy fanapahankevitra lehibe raisina. Nisy ny mpanolotsaina TIM tafiditra tao anatin’ny vela-pandrika tamin’izany dia nandany io lalàna io. Ao anatin’izany tetibola izany dia vola 2 miliara ariary be izao no hanamboarana zaridaina botanique ao amin’ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo. Vola anie izany rey olona e! mbola tsy nisy fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina anefa namafa io kianjan’ny demokrasia io araka ny fanambarana heno tamin’izy ireo.

Vao omaly ny omaly indray dia niedinedina ny ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina naka sary niaraka tamin’ny bus, teny amin’ny lapan’ny Tanàna, fa ho sokafana eto Antananarivo hono ny Bus Class, ka 1500 ariary ny sarandalana amin’izany. Maro ny naneho hevitra tamin’ny tambazotran-tserasera sy teny an-dalambe vao nahita io vaovao io. Tena laharam-pahamehana ho an’ny vahoakan’Antananarivo ve izany Bus Class izany? tsy fantatr’ity ben’ny Tanàna ity ve hoe ny sarandalana 500 Ar aza tsy takatry ny Malagasy, koa ahoana no ahatakarany 1500 Ar be izao? efa mba miezaka ihany anie ny zotra manatsara ny fiarany e! Ny taxibe tsotra amin’izao dia 500 ariary ny sarandalana ary 4 isaky ny seza. Koa tsy misarika ny taxibe tsy Class hampiakatra ny sarandalana ho 1000 ariary ve izany, satria 1 fotsiny ny elanelana misy amin’izany. Samy ho tratran’ny fitohanan’ny fiara avokoa sy handeha amin’ny lalana ratsy eto Antananarivo na class na tsy class. Ny arabe potika sy lavadavaka andehanan’ny bus class amin’izao tsy hitan’ingahy ben’ny Tanàna izay atao hanamboarana azy ireny.

Ny fakobe miavosa eran’ny Tanàna tsy ahitàny vahaolana, nefa efa naverina tamin’ny CUA ny SAMVA. Ny eny ambany Tanàna tototry ny rano maloto isaky ny fahavaratra tsy misy mba vahaolana kely mba haroso. Ny mahasoa sy ny mahafinaritra ny maso izany izao no atao laharam-pahamehana. Ny fanomezana laka ny mpanambola no atao zavadehibe. Ny fanapotehana ny tsenan’ireo mpandraharaha kely sahirana tamin’ny fitadiavana vola hanamboarana ny trano fivarotana manaraka ny ara-dalàna potehina tsy misy indrafo.

Raha ny tetibolan’ ny CUA dia tsy ahafahana manangana fotodrafitr’asa toy ny tsena lehibe. Ka mampametram-panontaniana ihany ireo tsena eny Behoririka sy eny Anosikely nisy ny parking Antenimierandoholona. Ahoana ny fomba nananganana azy ireny? iza no namatsy vola? Fanjakan’ny manambola sy fanomezana tombondahiny ho an’ny manan-katao no misy eto Antananarivo Renivohitra ankehitriny, ka izay no hitenenana hoe tena ‘Vazaha be’ tokoa ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina, ka tsy mahay izy ny tena olam-bahoaka, tsy mahay ny olan’ny Malagasy!

http://www.gvalosoa.net/2019/11/25/fa-iza-moa-i-naina-andriantsitohaina-kandida-ird-fifidianana-benny-tanananantananarivo-renivohitra/

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/benny-tanana-naina-andriantsitohaina-tena-vazahabe-tokoa-ka-tsy-mahay-ny-olanny-vahoaka/

Comment on Facebook 1764140243706142_3886683434785135

Hirotsaka zao io am 2024, dia manantena be mihitsy datria namoaka bisy liks, ary mety izy indray no apetraky reny malala eo, 😊

Tsy hainy loatra ny tena olana mianjady @ vahoaka

2023 anareo no tompiny 6% io fa tsy misy raha hilana anareo mitsy

Pour moi c’est du n’importe quoi mbola masahy fière eo manaboaka bus mass kara ty au lieu mandeha manome fanafody olo marary agny

Fay NY bakar amin'io

Olo foiré io ai

View more comments

Tsy misy fitsinjovana ny valala bemandry mihitsy ny ataon’ny fitondrana

Andry Tsiavalona

Ao anatin’izao fasahiranana tsy roa aman-tany mianjady amin’ny vahoaka Malagasy izao dia mbola manan-tsaina hampiaina ny olompirenena, amin’ny haitraitra sy rendrarendra mahajamba, ny fitondrana tarihin-dRajoelina Andry. Ankoatry ny fikasana sy fanorenana fotodrafitrasa sy trano mijoalajoala izay tsy ny iray isan-jaton’ny vahoaka akory no afaka hanofa azy dia adino tanteraka ny « trano sosialy », izay mba mety ho tratry ny fahefa-mividin’ireo tanora izay manorina tokantrano.

Tsara ampahatsiahivina ny fivoaran’ny saran-dàlana nefain’ny mpanjifa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny Repoblika II. Ariary roa na 10 fmg tamin’ny koperativam-pitaterana rehetra nisy. Mbola vitsy ny zotra tamin’izany fotoana izany. Tsaroan’ny efa nahazo taona tsara ny fisian’ireo kaoperativa izay notantanan’ny mpitondra na ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo: toy ny “Fibata” sy “Fima”. Ny entina manamarina fa notantanan’ny mpitondra tamin’izany fotoana izany ireo kaoperativa ireo dia ny fanjavonany rehefa rava ny Repoblika II.

Tsy nitsaha-nisondrotra ny saran-dàlana ary ny mifanohitra tamin’izany kosa ny fidinan’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa. Dimanjato ariary ankehitriny ny saran-dàlana kanefa dia efa mampikaikaika ny mponina eto an-drenivohitra, eny hatrany amin’ireo tanàn-dehibe hafa aza. Na ny mpitatitra koa aza anefa etsy an-kilany dia mbola milaza fa tsy araka ny tokony ho izy izany saran-dàlana izany satria ny fitohanana sy ny haratsian’ny làlana efa tsy hahavitana mandroso sy miverina (tour) tahaka ny taloha intsony.

Ny tsapa dia te-hanao bizina amin’ny sehatra rehetra ny fitondrana Rajoelina Andry raha vao tonga teo amin’ny fitondrana. Izy no nihevitra ny hametraka fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra amin’ny alàlan’ny “tramway”. Sarotra angamba ny fanatanterahana izany, ka niova indray ny heviny, ka ny « téléphérique » no noheveriny hapetraka kanefa tsy mbola nofaritany ny saran-dàlana amin’izany. Tsy vitan’ny fientanam-po ihany koa satria mila fanadihadiana (études) lalina izany fa tsy vitan’ny vava fotsiny. Angamba mahatsapa izao fitondrana izao, fa sarotra ny hanatanterahana ireo tetikasa ireo satria vola avy aiza na sorabolan’ny departemanta minisiterialy iza no ahitàna izany.

Nivoaka indray ny hevitra avy ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa hametraka fitateram-bahoaka tena raitra mifanaraka amin’ny fepetra ara-pahasalamana (gestes barrières) amin’izao fotoana izao. Angamba hiara-monina amin’ny covid-19 izao tontolo izao kanefa tsy mbola misy mpitondra firenena any ivelany mamorona fitateram-bahoaka raitra tahaka ny mpitantana ny renivohitr’i Madagasikara. Mbola tsy mazava ihany koa na efa tapaka tao amin’ny filankevitry ny tanàna ity raharaha ity, na fanapahan-kevitry ny ben’ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ihany. Na izany na tsy izany dia manaitra maso sy mahasodoka tokoa ny endrika ivelan’ny santionany naseho. Afaka manova ny fiara fitaterana hitovy amin’izany ny tompon’ny fiara te hanao izany.

Ny olana dia ny saran’izany fanovana izany izay azo inoana fa ireo mpitondra amin’izao fotoana izao izay manana fiara fitaterana ihany no afaka hanao izany fanovana izany. Ny mahavaka ihany koa dia tsy fantatra iza na ampahafirin’ny vahoaka Malagasy no kendrena (cibles) hanjifa na hitaingina ity fitaterana ity amin’ny saran-dàlana dimanjato sy arivo ariary (1 500 ariary). Tsy ny valala bemandry mihitsy satria dimanjato ariary aza efa mikaikaika ny olona, ka raha làlana mbola vita an-tongotra dia ataony izany.

Hita sy azo tsapain-tànana fa tsy misy fitsinjovana ny valala be mandry mihitsy izay ataon’izao fitondrana izao, fa bizina no mahamaika azy. Araka izany dia tsy ny “tramway” na “téléphérique” na ity “bus manara-penitra” kasaina havoaka ity no manahirana ny vahoaka Malagasy, fa ny fikatsahana vahaolana ivoahana amin’izao fahantrana, kere, areti-mandoza misy eto amin’ny Firenena izao. Olon’ny rendrarendra sy ny fireharehana ary ny fisehosehoana ivelany no misy amin’izao fitondrana izao, ka minia tsy mijery ny zavatra marina iainan’ny vahoaka entiny.

www.gvalosoa.net/2021/04/10/tsy-misy-fitsinjovana-ny-valala-bemandry-mihitsy-ny-ataonny-fitondrana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tsy misy fitsinjovana ny valala bemandry mihitsy ny ataon’ny fitondrana

Andry Tsiavalona

Ao anatin’izao fasahiranana tsy roa aman-tany mianjady amin’ny vahoaka Malagasy izao dia mbola manan-tsaina hampiaina ny olompirenena, amin’ny haitraitra sy rendrarendra mahajamba, ny fitondrana tarihin-dRajoelina Andry. Ankoatry ny fikasana sy fanorenana fotodrafitrasa sy trano mijoalajoala izay tsy ny iray isan-jaton’ny vahoaka akory no afaka hanofa azy dia adino tanteraka ny « trano sosialy », izay mba mety ho tratry ny fahefa-mividin’ireo tanora izay manorina tokantrano.

Tsara ampahatsiahivina ny fivoaran’ny saran-dàlana nefain’ny mpanjifa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny Repoblika II. Ariary roa na 10 fmg tamin’ny koperativam-pitaterana rehetra nisy. Mbola vitsy ny zotra tamin’izany fotoana izany. Tsaroan’ny efa nahazo taona tsara ny fisian’ireo kaoperativa izay notantanan’ny mpitondra na ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo: toy ny “Fibata” sy “Fima”. Ny entina manamarina fa notantanan’ny mpitondra tamin’izany fotoana izany ireo kaoperativa ireo dia ny fanjavonany rehefa rava ny Repoblika II.

Tsy nitsaha-nisondrotra ny saran-dàlana ary ny mifanohitra tamin’izany kosa ny fidinan’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa. Dimanjato ariary ankehitriny ny saran-dàlana kanefa dia efa mampikaikaika ny mponina eto an-drenivohitra, eny hatrany amin’ireo tanàn-dehibe hafa aza. Na ny mpitatitra koa aza anefa etsy an-kilany dia mbola milaza fa tsy araka ny tokony ho izy izany saran-dàlana izany satria ny fitohanana sy ny haratsian’ny làlana efa tsy hahavitana mandroso sy miverina (tour) tahaka ny taloha intsony.

Ny tsapa dia te-hanao bizina amin’ny sehatra rehetra ny fitondrana Rajoelina Andry raha vao tonga teo amin’ny fitondrana. Izy no nihevitra ny hametraka fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra amin’ny alàlan’ny “tramway”. Sarotra angamba ny fanatanterahana izany, ka niova indray ny heviny, ka ny « téléphérique » no noheveriny hapetraka kanefa tsy mbola nofaritany ny saran-dàlana amin’izany. Tsy vitan’ny fientanam-po ihany koa satria mila fanadihadiana (études) lalina izany fa tsy vitan’ny vava fotsiny. Angamba mahatsapa izao fitondrana izao, fa sarotra ny hanatanterahana ireo tetikasa ireo satria vola avy aiza na sorabolan’ny departemanta minisiterialy iza no ahitàna izany.

Nivoaka indray ny hevitra avy ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa hametraka fitateram-bahoaka tena raitra mifanaraka amin’ny fepetra ara-pahasalamana (gestes barrières) amin’izao fotoana izao. Angamba hiara-monina amin’ny covid-19 izao tontolo izao kanefa tsy mbola misy mpitondra firenena any ivelany mamorona fitateram-bahoaka raitra tahaka ny mpitantana ny renivohitr’i Madagasikara. Mbola tsy mazava ihany koa na efa tapaka tao amin’ny filankevitry ny tanàna ity raharaha ity, na fanapahan-kevitry ny ben’ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ihany. Na izany na tsy izany dia manaitra maso sy mahasodoka tokoa ny endrika ivelan’ny santionany naseho. Afaka manova ny fiara fitaterana hitovy amin’izany ny tompon’ny fiara te hanao izany.

Ny olana dia ny saran’izany fanovana izany izay azo inoana fa ireo mpitondra amin’izao fotoana izao izay manana fiara fitaterana ihany no afaka hanao izany fanovana izany. Ny mahavaka ihany koa dia tsy fantatra iza na ampahafirin’ny vahoaka Malagasy no kendrena (cibles) hanjifa na hitaingina ity fitaterana ity amin’ny saran-dàlana dimanjato sy arivo ariary (1 500 ariary). Tsy ny valala bemandry mihitsy satria dimanjato ariary aza efa mikaikaika ny olona, ka raha làlana mbola vita an-tongotra dia ataony izany.

Hita sy azo tsapain-tànana fa tsy misy fitsinjovana ny valala be mandry mihitsy izay ataon’izao fitondrana izao, fa bizina no mahamaika azy. Araka izany dia tsy ny “tramway” na “téléphérique” na ity “bus manara-penitra” kasaina havoaka ity no manahirana ny vahoaka Malagasy, fa ny fikatsahana vahaolana ivoahana amin’izao fahantrana, kere, areti-mandoza misy eto amin’ny Firenena izao. Olon’ny rendrarendra sy ny fireharehana ary ny fisehosehoana ivelany no misy amin’izao fitondrana izao, ka minia tsy mijery ny zavatra marina iainan’ny vahoaka entiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/tsy-misy-fitsinjovana-ny-valala-bemandry-mihitsy-ny-ataonny-fitondrana/

EDITO 10 Aprily – Ady sy fiarovana amin’ny coronavirus – Mitanila sy miangatra hatrany ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miditra amin’ny volana faha-efatra amin’ity taona diavina ity isika ankehitriny ary misoka ao anaty volana faharoa, irongatan’ny valanaretina covid-19 andiany faharoa, sy amin’ny endriny vaovao. Niaraha-nahita ihany koa ny fanesoana sy fampangotsohana ny sarambabem-bahoaka, ny Malagasy, nataon’ireo tomponandraiki-panjakana ambony eo anivon’ny fitondrana, sy indrindra ny governoran’ny faritra Analamanga ny amin’ny nahafahany nitsabo tena tany ivelany, sy ny vola lany tamin’izany, izay toa nidedahana mihitsy. Manampy izay ireo olom-boafidy sasantsasany miara-dia amin’ny fitondrana nanao vaksiny tany ivelany ihany koa, ary isehosehoana mihitsy ny nahavitany izany. Toa midika izany sy toy ny milaza hoe: Eo ianareo vahoaka fa izahay tsy toa anareo amin’ny fiarovan-tena amin’ity valanaretina ity, izahay manam-bola…

Tena mahatsiaro tomponandraikitra marina amin’ny fiahiana ny vahoaka ve ireo olona eo anivon’ny fitondrana ireo? Miendrika fitiavan-tena no be dia be tsapa ao anatin’izany, ary zary manamafy izany ny nitranga tato ho ato. Iray amin’izany, ohatra, ny fampitam-baovao tamin’ny fitsinjovana ireo “mpitandro filaminana” tamin’ny famatsiana azy ireo fitaovana ilaina amin’ny fiatrehana ny valanaretina. Teo indrindra ihany koa ny filazan’ny filohan’ny Repoblika, izay nivadika amin’ny teny nambarany ary tsy atao hahagaga loatra, fa ny mpitandro filaminana, no iray anisany hisitraka voalohany amin’ny vaksiny hatao eto amin’ny firenena. Tany aloha anefa dia nanao vavabe ny tenany, fa ny mpanohitra no hatao izany voalohany.

Fa nahoana no mpitandro filaminana no voatsinjo voalohany hatrany eto, ary tsy tapaka isam-bolana ny fanambatambazana azy ireo? Ireo ve no tena am-bava ady miatrika ny valanaretina? Tsia, fa eo voalohany indrindra ireo mpitsabo ary ny maro amin’ireo dia ireo mpitsabo mpanampy na “paramedy” izay maro an’isa eto amin’ny firenena. Izy ireo anefa dia nitaky efa am-bolana maro izao ny vola anjarany tamin’ny asa nataony tamin’ny taon-dasa, fa tsy nahazo na ariary aza hatramin’izao raha ny nambaran’ny filohany. Natao an-tsirambina ny volan’izy ireo ary narirarira mandraka ankehitriny; ny fitaovana entiny miaro tena tsizarizary ary nianto-tena namoaka vola am-paosy mihitsy aza izy ireo. Izy ireo anefa no tena mitakosina amin’ny marary. Nisy mihitsy aza fotoana nampitahorana na nampihorohoroana azy ireo, toy ny fisavana trano fonenana, ny tsy famelana hanao fivoriana, sns… Ankehitriny dia mody mahita zavatra hafa indray ny fitondrana…

Miharihary eo anatrehan’izany ny fitanilana sy ny fiangarana ataon’ny fitondrana Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa akaiky ary ireo miara-dia aminy amin’ny vahoaka malagasy. Misy tsinjovina tsy mitsahatra, satria ireo no miaro ny seza sy ny tombontsoany manokana, fa misy kosa ireo zara fa topaza-maso sy ambinambin-javatra kely na tsy mahazo n’inona n’inona mihitsy. Midika tsotra izao ho tsy fahaizana mitondra firenena izany n’inona n’inona fanazavana. Santionany ihany ary ireo fa, tranga maro no tsy mandeha amin’ny laoniny eto ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana faharoa izao, izay midona mafy kokoa noho ny tamin’ny voalohany. Mazava izao, ary manamafy ny filazana hatrany, fa tsy izay olona rehetra izao te hitondra akory dia miana-kendry mitondra firenena, lasa ilay vahoaka no mifafa ny kihony fotsiny.

www.gvalosoa.net/2021/04/10/edito-10-aprily-ady-sy-fiarovana-aminny-coronavirus-mitanila-sy-miang...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 10 Aprily – Ady sy fiarovana amin’ny coronavirus – Mitanila sy miangatra hatrany ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miditra amin’ny volana faha-efatra amin’ity taona diavina ity isika ankehitriny ary misoka ao anaty volana faharoa, irongatan’ny valanaretina covid-19 andiany faharoa, sy amin’ny endriny vaovao. Niaraha-nahita ihany koa ny fanesoana sy fampangotsohana ny sarambabem-bahoaka, ny Malagasy, nataon’ireo tomponandraiki-panjakana ambony eo anivon’ny fitondrana, sy indrindra ny governoran’ny faritra Analamanga ny amin’ny nahafahany nitsabo tena tany ivelany, sy ny vola lany tamin’izany, izay toa nidedahana mihitsy. Manampy izay ireo olom-boafidy sasantsasany miara-dia amin’ny fitondrana nanao vaksiny tany ivelany ihany koa, ary isehosehoana mihitsy ny nahavitany izany. Toa midika izany sy toy ny milaza hoe: Eo ianareo vahoaka fa izahay tsy toa anareo amin’ny fiarovan-tena amin’ity valanaretina ity, izahay manam-bola…

Tena mahatsiaro tomponandraikitra marina amin’ny fiahiana ny vahoaka ve ireo olona eo anivon’ny fitondrana ireo? Miendrika fitiavan-tena no be dia be tsapa ao anatin’izany, ary zary manamafy izany ny nitranga tato ho ato. Iray amin’izany, ohatra, ny fampitam-baovao tamin’ny fitsinjovana ireo “mpitandro filaminana” tamin’ny famatsiana azy ireo fitaovana ilaina amin’ny fiatrehana ny valanaretina. Teo indrindra ihany koa ny filazan’ny filohan’ny Repoblika, izay nivadika amin’ny teny nambarany ary tsy atao hahagaga loatra, fa ny mpitandro filaminana, no iray anisany hisitraka voalohany amin’ny vaksiny hatao eto amin’ny firenena. Tany aloha anefa dia nanao vavabe ny tenany, fa ny mpanohitra no hatao izany voalohany.

Fa nahoana no mpitandro filaminana no voatsinjo voalohany hatrany eto, ary tsy tapaka isam-bolana ny fanambatambazana azy ireo? Ireo ve no tena am-bava ady miatrika ny valanaretina? Tsia, fa eo voalohany indrindra ireo mpitsabo ary ny maro amin’ireo dia ireo mpitsabo mpanampy na “paramedy” izay maro an’isa eto amin’ny firenena. Izy ireo anefa dia nitaky efa am-bolana maro izao ny vola anjarany tamin’ny asa nataony tamin’ny taon-dasa, fa tsy nahazo na ariary aza hatramin’izao raha ny nambaran’ny filohany. Natao an-tsirambina ny volan’izy ireo ary narirarira mandraka ankehitriny; ny fitaovana entiny miaro tena tsizarizary ary nianto-tena namoaka vola am-paosy mihitsy aza izy ireo. Izy ireo anefa no tena mitakosina amin’ny marary. Nisy mihitsy aza fotoana nampitahorana na nampihorohoroana azy ireo, toy ny fisavana trano fonenana, ny tsy famelana hanao fivoriana, sns… Ankehitriny dia mody mahita zavatra hafa indray ny fitondrana…

Miharihary eo anatrehan’izany ny fitanilana sy ny fiangarana ataon’ny fitondrana Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa akaiky ary ireo miara-dia aminy amin’ny vahoaka malagasy. Misy tsinjovina tsy mitsahatra, satria ireo no miaro ny seza sy ny tombontsoany manokana, fa misy kosa ireo zara fa topaza-maso sy ambinambin-javatra kely na tsy mahazo n’inona n’inona mihitsy. Midika tsotra izao ho tsy fahaizana mitondra firenena izany n’inona n’inona fanazavana. Santionany ihany ary ireo fa, tranga maro no tsy mandeha amin’ny laoniny eto ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana faharoa izao, izay midona mafy kokoa noho ny tamin’ny voalohany. Mazava izao, ary manamafy ny filazana hatrany, fa tsy izay olona rehetra izao te hitondra akory dia miana-kendry mitondra firenena, lasa ilay vahoaka no mifafa ny kihony fotsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/edito-10-aprily-ady-sy-fiarovana-aminny-coronavirus-mitanila-sy-miangatra-hatrany-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook EDITO 10 Aprily – ...

Ny miaramila omena vaksiny mba hanana. Hery b hitorahana ny vahoka @ lacrymogene. V

Tena mba tsy menatra koa ve ny miarmila amin' izany e! Ny miaramila no sokajiana ho tomady sy matanjaka eto amin' ny firenena dia ry zareo indray no hiady atao vaksiny voalohany.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 10 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 10 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

VENDRANA SA NANDRA ?

Toa mamotaka daholo na tanora na ny sola.
(Tena hita miharihary ilay fisainana tia vola!)
Hoentina aiza re ry sola sy boaikely izay angonina?
Fa ny ataonareo rehetra, tsisy mahasoa ny mponina!

Zotra atao “manara-penitra”, tsisy maharatsy izany,
Saingy moa ve ny mpandeha dia ireo izay manam-bola ihany?
Fa raha ny olona sahirana, saino kely ka tsahivo,
Sarotra aminy ny sara dimanjato miampy arivo!

Dimanjato aza, tsarovy, f’efa ela no tsy takany,
Ka raha avo telo heny dia vao mainka tsy ho zakany.
Saingy ny anareo dia hafa, f’ianareo dia tia mamorona,
Ny fijery anefa, indrisy, tena hatreo an-tendron’orona!

O! ry sola nandrandraina mba hanitsy ny boaikely.
Nantenaina ianao “hanirina”, hay tsy izany velively,
Fa vao mainka kosa indray toa tena « mampivandravandra »,
Ka dia iza re no vendrana, iza kosa ilay hoe nandra?

IRINA HO TAFITA (09-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/09/vendrana-sa-nandra/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

VENDRANA SA NANDRA ?

Toa mamotaka daholo na tanora na ny sola.
(Tena hita miharihary ilay fisainana tia vola!)
Hoentina aiza re ry sola sy boaikely izay angonina?
Fa ny ataonareo rehetra, tsisy mahasoa ny mponina!

Zotra atao “manara-penitra”, tsisy maharatsy izany,
Saingy moa ve ny mpandeha dia ireo izay manam-bola ihany?
Fa raha ny olona sahirana, saino kely ka tsahivo,
Sarotra aminy ny sara dimanjato miampy arivo!

Dimanjato aza, tsarovy, f’efa ela no tsy takany,
Ka raha avo telo heny dia vao mainka tsy ho zakany.
Saingy ny anareo dia hafa, f’ianareo dia tia mamorona,
Ny fijery anefa, indrisy, tena hatreo an-tendron’orona!

O! ry sola nandrandraina mba hanitsy ny boaikely.
Nantenaina ianao “hanirina”, hay tsy izany velively,
Fa vao mainka kosa indray toa tena « mampivandravandra »,
Ka dia iza re no vendrana, iza kosa ilay hoe nandra?

      IRINA HO TAFITA (09-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/09/vendrana-sa-nandra/

Comment on Facebook VENDRANA SA NANDRA ?...

Anaty fotoana sarotra lalovana ny firenena. Ny ady amin.ny aretina no mahamaik ny vahoaka izao.Ny an ndry Sola hafa mitsy fa Bus manara penitra aloha amin.ny sarany 1500Ar no.mahamaika.

Lol, manina ra hamptombona 2000 Ar ko n frais an bus rehetra ho haingana? Refa hitan mptondra bus tsotra we mahatakatra n frais an bus class n akamaron olna d aptombony ko nenaz, ts aiko we ina lotra n tadiavnareo, ny hapiakatra n fari piainanan malagasy v? Tena lol b, tsitako ze maha priorité anze bus class eo 😑. # VP 😂

Ary ny lalana sy ny fako ve efa milamina msé lé mera class?

Nandra no izy e,vendrana ko tsy lavitra

VENAN!!!🤣🤣🤣

Mankasitraka e! tena tsara ilay tononkalo no sady miantefa ao am-pon'ny mahalala.

View more comments

Load more

VAOVAO MBS TV

Taratasin'ny mpamaky

Podcasts

International

Tsy rariny kosa e!

Mahajanga
light rain
29 ° C
29 °
29 °
70 %
2.6kmh
20 %
Wed
29 °
Thu
30 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Sun
30 °
Toliara
clear sky
26.2 ° C
26.2 °
26.2 °
76 %
4.5kmh
2 %
Wed
26 °
Thu
29 °
Fri
27 °
Sat
23 °
Sun
28 °
Antsiranana
scattered clouds
27 ° C
27 °
27 °
74 %
5.1kmh
40 %
Wed
26 °
Thu
30 °
Fri
30 °
Sat
29 °
Sun
30 °
Antananarivo
moderate rain
24 ° C
24 °
24 °
60 %
4.1kmh
20 %
Wed
24 °
Thu
24 °
Fri
22 °
Sat
24 °
Sun
20 °
Toamasina
light rain
25 ° C
25 °
25 °
94 %
1kmh
75 %
Wed
25 °
Thu
28 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Sun
24 °
Fianarantsoa
moderate rain
16.8 ° C
16.8 °
16.8 °
96 %
1.9kmh
100 %
Wed
17 °
Thu
25 °
Fri
25 °
Sat
21 °
Sun
20 °