18 C
Antananarivo
Wed 13 Nov 2019 22:36

Fidio Rina n°2 ho ben'ny tanàna Antananarivo Renivohitra

Sehatry ny mpanohitra

Depiote TIM – Ambohitrimanjaka – Ny seraseran’ny mpitondra indray ...

Helisoa Nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny solombavambahoaka Tiako i Madagasikara (TIM) omaly, mikasika ny raharaha Ambotrimanjaka. Nanambara ny depiote...

Ambohitrimanjaka – Depiote Mamy Rabenirina – Mahavita 2.000 ha ny vola...

Nihazakazaka be ny tetikasa Tanamasoandro kanefa tsy nanaraka ny endrika sy dingana ara-dalàna amin'ny fanatanterahana tetikasa. Ohatra eo amin'ny fampahalalàna ny tetikasa, eo amin'ny...

Ambohitrimanjaka – Ministry ny tontolo iainana – “Miala tsiny amin’ny tsy...

Nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ny solontenan'ny depiote Analamanga, Hanitra Razafimanantsoa, androany 18 oktobra 2019, mikasika ny tranga teny Ambohitrimanjaka omaly izay nisehoan'ny fifandonana...

Gasikarako

6 novambra – 24 taona omaly ny nahamay ny Rovan’I Manjakamiadana

Naina 24 taona omaly 6 novambra no nahamay ny Rovan’i Manjakamiadana. 06 novambra 1995 - 06 novambra 2019: 24 taona tokoa no nandoran’ny tsy mataho-tody...

11 septambra 2001, nisy foana ny fampihorohoroana

Ny Valosoa Feno 18 taona katroka omaly ny herisetra sy fampihorohoroana nitranga tany Etazonia, ny 11 Septambra 2001, kapoka mahamay ho an’ny Amerikana, satria Etazonia...

TENA MATIMATY FOANA ?

Moa ve matimaty foana ny havantsika izay nitolona, Fa ny tany sy ny harena toa vao mainka lasan’olona? E jereo fa mihetraketraka sy manjaka ireo vahiny. Moa...

Ako - Sosialy sy Politika

Ambohitrimanjaka – Nihosi-potaka ny solontenam-panjakana

Nosoran’ny mponina fotaka ny solontenam-panjakana. Hafatra ho an’ny fitondràna izao fa tsy mila bildìna ny mponin’Ambohitrimanjaka ary tsy ho totofana ny tanimbariny. Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka. Nindramina tamin’ny FB Zanak’i Gasikara Ofisialy https://www.facebook.com/100022775732885/posts/605183170250869

HO ANAREO MPIKARAKARA FIFIDIANANA

Fifidianana maloto no ketrehina ato ho ato? Tena mampanahy tanteraka ny hisian’ny hala-bato! Tsy mitovy nomerao ny “mera” sy “mpanolotsaina”. (Efa fantatra sahady ny hevi-dratsy izay...

Vonoina ve ny mponin’Antananarivo? Fanotofana, fanakanana rano, fanapoizinana rano!

Araka ny lahatsoratra izay navoakan'ny gazety Tia Tanindrazana ny 12/11/2019 (rohy eto) dia manao di-doha ny orinasa sinoa mpanao goudron izay nasain'ny tompon'andraki-panjakana hampitsahatra...

EDITO 13 Novambra – Politika sy fampielezan-kevitra – Aoka tsy ho voafitaka amin’ny fandaharan’asa...

Sôh’son Ho tandindonin’ny fanotofana tany hatrany Antananarivo renivohitra hanorenan-javatra amin’ny tetikasa tefy maika. Nambaran’ny kandidàn’ny IRD na IRK, fa fandaharan’asany ny hanorina trano vaovao ho...

Echos - social et politique

OJM : Condamnation des actes à l’encontre des photographes à Ambohitrimanjaka

Ma-LAZA - MaTV Madagascar Les présidents de l’ordre des journalistes de Madagascar (ojm), Gérard Rakotonirina et du collectif des reporter d'image de Madagascar (crimad) Hery...

Jirama – «bombe à retardement»

RFI, publié le 25_09-2019 Une étude révèle la situation financière catastrophique de la Jirama, la compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar. Réalisée par deux cabinets...

4000 citoyens tués depuis 2012 – Rajoelina, impuissant – Demande d’enquête...

Cancre Premier se fait tirer les oreilles. Une Organisation non gouvernementale (ONG) très active à Madagascar dans le suivi de massacres perpétrés dans le Sud...

Cancre Premier enterre les paysans

Avec son projet Tanamasoandro - synonyme également de tournesol - Cancre Premier va balayer d'un coup de crayon la vie de dizaines de milliers...

VAOVAO MBS TV

Tsapankevitra FB

MBS Radio

Ny Valosoa Vaovao FB

Ambohitrimanjaka - Nihosim-potaka ny solontenam-panjakana

Nosoran’ny mponina fotaka ny solontenam-panjakana. Hafatra ho an’ny fitondràna izao fa tsy mila bildìna ny mponin’Ambohitrimanjaka ary tsy ho totofana ny tanimbariny.

Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka.

Nindramina tamin’ny FB Zanak’i Gasikara Ofisialy

www.facebook.com/100022775732885/posts/605183170250869

www.gvalosoa.net/2019/11/13/ambohitrimanjaka-nihosi-potaka-ny-solontenam-panjakana/
... TohinyFintinina

3 ora lasa

Ambohitrimanjaka - Nihosim-potaka ny solontenam-panjakana

Nosoran’ny mponina fotaka ny solontenam-panjakana. Hafatra ho an’ny fitondràna izao fa tsy mila bildìna ny mponin’Ambohitrimanjaka ary tsy ho totofana ny tanimbariny.

Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka.

Nindramina tamin’ny FB Zanak’i Gasikara Ofisialy

https://www.facebook.com/100022775732885/posts/605183170250869

http://www.gvalosoa.net/2019/11/13/ambohitrimanjaka-nihosi-potaka-ny-solontenam-panjakana/Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Mbola misisika ihany elah raha foza d zao no avaliny aminao. Ambohitrimanjaka,manohana anareo izahay! Tgv va faire ton tanamasoandro ailleurs

Tiko kosa zany. Milay ny vahoaka eeee ny vahoaka malagasy no tompon i Madagasikara fa tsy ry karana sy ry sinoa ary ry franstay

FA INONA FOANA LE MBOLA HISISIHANA AO RY ZANDRY KELY A MAHA MERINA NY MERINA IO OTRAN.NY TSY ANIMBAZIMBANA NY FOKO HAFA MALAGASY ETO MADAGASCAR AZA MANIRY LOZA AMINY FIAINANA E

👏👏 asehoy azy fa an’ny Malagasy ny tany fa tsy an’ny vahiny.

Ninan'iemny tsara zany. Mbola aiza ny anaovany vahoaka

Suuur

Hay ve tsy haiko hoe zany 😄😄😄

AKORY NAO ZENY? Tohanaki Ambotrimanjaka

Hoan' ze nanirak azy ndray n manarak ôôô...

Bravo aza manaiky hatramin'ny farany

Iza ar io o kkkk

+ View more comments

HO ANAREO MPIKARAKARA FIFIDIANANA

Fifidianana maloto no ketrehina ato ho ato?
Tena mampanahy tanteraka ny hisian’ny hala-bato!
Tsy mitovy nomerao ny “mera” sy “mpanolotsaina”.
(Efa fantatra sahady ny hevi-dratsy izay kasaina!)

Nanamafy ny komity tamin’ny resaka sy tafa
Fa ny kandida irery, (tsy azo asiana sary hafa),
Izay no tokony ho afisy, (ny hafa ve manelingelina?)
Dia ahoana ny amin’ireo hoe “miaraka amin-dRajoelina?

Olon-tokana hatrany no tsy tiana sy atahorana,
Ka asiana fingampingana eny an-dalana hizorana?
Tsy ny zava-mampivoatra, tsy izany no ketrehina,
Fa dia misy, tena misy ireo ezahina hopotehina?

Paika ambany toy izany, izany foana ve no voizina?
Tsy mba fanafody no entina fa vao mainka tena poizina?
Mahakivy, mahonena raha dia olon`ny lalàna
No hanan-tsaina tena ambany sy efa tena igagàna!

Tsy “lalàna peta-toko” no hitera-pivoarana,
Fa vao mainka hampitombo ny hosoka sy fangalarana.
Fifidianana madio no andrasana eto Gasikara
Koa dia tanteraho izany, iaino ny mangarahara!

DADAN’i ZINA (11-11-19)

www.gvalosoa.net/2019/11/13/ho-anareo-mpikarakara-fifidianana/
... TohinyFintinina

8 ora lasa

HO ANAREO MPIKARAKARA FIFIDIANANA

Fifidianana maloto no ketrehina ato ho ato?
Tena mampanahy tanteraka ny hisian’ny hala-bato!
Tsy mitovy nomerao ny “mera” sy “mpanolotsaina”.
(Efa fantatra sahady ny hevi-dratsy izay kasaina!)

Nanamafy ny komity tamin’ny resaka sy tafa
Fa ny kandida irery, (tsy azo asiana sary hafa),
Izay no tokony ho afisy, (ny hafa ve manelingelina?)
Dia ahoana ny amin’ireo hoe “miaraka amin-dRajoelina?

Olon-tokana hatrany no tsy tiana sy atahorana,
Ka asiana fingampingana eny an-dalana hizorana?
Tsy ny zava-mampivoatra, tsy izany no ketrehina,
Fa dia misy, tena misy ireo ezahina hopotehina?

Paika ambany toy izany, izany foana ve no voizina?
Tsy mba fanafody no entina fa vao mainka tena poizina?
Mahakivy, mahonena raha dia olon`ny lalàna
No hanan-tsaina tena ambany sy efa tena igagàna!

Tsy “lalàna peta-toko” no hitera-pivoarana,
Fa vao mainka hampitombo ny hosoka sy fangalarana.
Fifidianana madio no andrasana eto Gasikara
Koa dia tanteraho izany, iaino ny mangarahara!

DADAN’i ZINA (11-11-19)

http://www.gvalosoa.net/2019/11/13/ho-anareo-mpikarakara-fifidianana/

Rina N°2 Antananarivo – Programa mitombina fa tsy misavoana sy mampanonofinofy

Isambilo

Fokontany maromaro tao amin’ny boriboritany faha-2 sy faha-3 indray, no nanaovan’ny kandidà ben’ny tanàna avy amin’ny Tiako i Madagasikara (TIM) eto Antananarivo Renivohitra Rina N°2 fampielezan-kevitra omaly sy afak’omaly.

Nihaona tamin’ny mponina teny amin’ny faritra Ambohitrakely, Avaradoha, Besarety ao anatin’ny boriboritany faha III indray ny kandidà Rina RANDRIAMASINORO sy ny kandidà mpanolotsaina TIM omaly. Nafana aoka izany no nandraisan’ny olona azy teny an-toerana. Maro tsy tambo isany ireo olana mampijaly ny mponina ao amin’ny boriboritany faha III, toy ny lalankely, ny tatatra tsentsina, ny fanasan-damba sns… Mamaly ireo olana tena mianjady amin’ny mponina ny fandaharanasako hoy Rina nifampitafa tamin’izy ireo, fa tsy tetikasa misavoamboana sy mampanonofy. Tsy ambaka amin’izany ihany koa fa dia nifanotofan’ny olona i Rina nandritra ny fandalovany teny amin’ny faritra Ambohitsoa, Ankazolava Ambohibary, Ampamantanana ary Androndra teny amin’ny boriboritany faha-2 afak’omaly. Ny olan’ny fitobahan’ny fako eny amin’ny dabam-pako, ny fahatapahan’ny jiro ary ny tsy fisian’ny rano, ireo no fitarainana nampitan’ny mponina tamin’i Rina teny an-toerana.

Tsy hiandrasana fanjakana intsony ireo olana mbola azo vahana hoy i Rina, fa efa misy ireo paikady matotra hiatrehana izany. Mbola nanome toky ny mponin’ny boriboritany faha 2 ny filohan’ny TIM Marc RAVALOMANANA, fa olona azo antoka i Rina ary mahavita mamaha ny olana mianjady, amin’ny alalan’ny fandaharanasa harosony. Mametraka ny fitokisana amin’ny Kandida ho ben’ny tanàna laharana faha-2, Rina RANDRIAMASINORO ny mponina eto andrenivohitra, mila manova fijery isika, tsy ho voasanda vola na zavatra mandritry ny fampielezankevitra fa hijoro amin’ny tena safidy, havitrika amin’ny fandehanana mifidy ary hifanome tanana amin’ny fiarovana ny safidy hoy ny kandidà Rina tamin’ireo olona maro nihaino azy.

Anisan’ny fandaharan’asan’i Rina rehefa lany ben’ny tanàna soa aman-tsara izy ny fanazàvana ny tanàna sy ny elakelan-trano, ny fanangànana bassin- lavoir na toeram-panasan-damba sy toeram-pidiovana.

www.gvalosoa.net/2019/11/13/rina-n2-antananarivo-programa-mitombina-fa-tsy-misavoana-sy-mampanono...
... TohinyFintinina

10 ora lasa

Rina N°2 Antananarivo – Programa mitombina fa tsy misavoana sy mampanonofinofy

Isambilo

Fokontany maromaro tao amin’ny boriboritany faha-2 sy faha-3 indray, no nanaovan’ny kandidà ben’ny tanàna avy amin’ny Tiako i Madagasikara (TIM) eto Antananarivo Renivohitra Rina N°2 fampielezan-kevitra omaly sy afak’omaly.

Nihaona tamin’ny mponina teny amin’ny faritra Ambohitrakely, Avaradoha, Besarety ao anatin’ny boriboritany faha III indray ny kandidà Rina RANDRIAMASINORO sy ny kandidà mpanolotsaina TIM omaly. Nafana aoka izany no nandraisan’ny olona azy teny an-toerana. Maro tsy tambo isany ireo olana mampijaly ny mponina ao amin’ny boriboritany faha III, toy ny lalankely, ny tatatra tsentsina, ny fanasan-damba sns… Mamaly ireo olana tena mianjady amin’ny mponina ny fandaharanasako hoy Rina nifampitafa tamin’izy ireo, fa tsy tetikasa misavoamboana sy mampanonofy. Tsy ambaka amin’izany ihany koa fa dia nifanotofan’ny olona i Rina nandritra ny fandalovany teny amin’ny faritra Ambohitsoa, Ankazolava Ambohibary, Ampamantanana ary Androndra teny amin’ny boriboritany faha-2 afak’omaly. Ny olan’ny fitobahan’ny fako eny amin’ny dabam-pako, ny fahatapahan’ny jiro ary ny tsy fisian’ny rano, ireo no fitarainana nampitan’ny mponina tamin’i Rina teny an-toerana.

Tsy hiandrasana fanjakana intsony ireo olana mbola azo vahana hoy i Rina, fa efa misy ireo paikady matotra hiatrehana izany. Mbola nanome toky ny mponin’ny boriboritany faha 2 ny filohan’ny TIM Marc RAVALOMANANA, fa olona azo antoka i Rina ary mahavita mamaha ny olana mianjady, amin’ny alalan’ny fandaharanasa harosony. Mametraka ny fitokisana amin’ny Kandida ho ben’ny tanàna laharana faha-2, Rina RANDRIAMASINORO ny mponina eto andrenivohitra, mila manova fijery isika, tsy ho voasanda vola na zavatra mandritry ny fampielezankevitra fa hijoro amin’ny tena safidy, havitrika amin’ny fandehanana mifidy ary hifanome tanana amin’ny fiarovana ny safidy hoy ny kandidà Rina tamin’ireo olona maro nihaino azy.

Anisan’ny fandaharan’asan’i Rina rehefa lany ben’ny tanàna soa aman-tsara izy ny fanazàvana ny tanàna sy ny elakelan-trano, ny fanangànana bassin- lavoir na toeram-panasan-damba sy toeram-pidiovana.

http://www.gvalosoa.net/2019/11/13/rina-n2-antananarivo-programa-mitombina-fa-tsy-misavoana-sy-mampanonofinofy/

Vonoina ve ny mponin’Antananarivo? Fanotofana, fanakanana rano, fanapoizinana rano!

Araka ny lahatsoratra izay navoakan’ny gazety Tia Tanindrazana ny 12/11/2019 (rohy eto) dia manao di-doha ny orinasa sinoa mpanao goudron izay nasain’ny tompon’andraki-panjakana hampitsahatra ny asany. Olona mihoatra ny fito no fantatra fa niharan’ny olana ara-pahasalamana.

Tetika maloto hanoherana izany no ampiasain’ity sinoa tompon’ny ozinina ity, ka vidìna 50.000 ariary ny sonian’ireo olona monina eny an-toerana hanambara fa ilaina ny orinasa amin’ny ady tsy fananan’asa.

Ao anaty filàna tokoa ireo madinika ka mora aviravira amin’ny vola ary tsy mahatakatra ny fiantraikan’izay sonia izay amin’ny ho avin’ny taranaka sy fara aman-dimby.

Fantatr’izy ireo ve fa toerana stratezika Ankazobe Alasora amin’izy andalovan’ny reniranon’Ikopa? Ao an-tsain’izy ireo ve fa eo dia isan’ny toerana fampiakaran’ny Jirama rano amatsiana an’Antananarivo renivohitra. Kanefa poizina avy amin’io orinasa fanamboarana goudron io dia mivarina ao Ikopa?

Mijoro ny mponina eny an-toerana fa anjakan’ny gaboraraka sy ny kolikoly Ankazobe Alasora.

youtu.be/mkD8QEjpGTk

www.gvalosoa.net/2019/11/13/vonoina-ve-ny-mponinantananarivo-fanotofana-fanakanana-rano-fanapoizi...
... TohinyFintinina

10 ora lasa

 

Comment on Facebook

ATAOVY MAHITA , MITONDRÀ IANY FITAOVAMPIADINA FA MAMELY ANTSY TAMPOKA REO SINOA REO A

Velirano.daholo.zao.e kkkk

Asa petatoko tsy maharitra, tsy misy fanadihadiana toy ny mahazatra ny an’ny fitondrana Rajoelina.

Praopagandy dia hoe iny fa vatsiana rano ny faritra iva kanefa rano maloto no omena azy.

11 volana izay no nofahanana lalitra ny vahoaka, ary tsy hiova vetivety izany fisainana lomorina sy mamono vahoaka izany.

Aoka izay!
... TohinyFintinina

12 ora lasa

Asa petatoko tsy maharitra, tsy misy fanadihadiana toy ny mahazatra ny an’ny fitondrana Rajoelina.

Praopagandy dia hoe iny fa vatsiana rano ny faritra iva kanefa rano maloto no omena azy.

11 volana izay no nofahanana lalitra ny vahoaka, ary tsy hiova vetivety izany fisainana lomorina sy mamono vahoaka izany.

Aoka izay!

Amin’izao fotoana fampielezankevitra ho an’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina amin’ny Alarobia 27 Novambra 2019 ho avy izao, dia hiseho isanandro ny gazetintsika Ny Valosoa, Alatsinainy hatramin’ny Sabotsy.

Misaotra sy mankasitraka ireo mpanjifa ny gazety sy manaraka ny vaovao amin’ny alalan’ny tranonkala sy FB.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alarobia 13 Novambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

12 ora lasa

Amin’izao fotoana fampielezankevitra ho an’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina amin’ny Alarobia 27 Novambra 2019 ho avy izao, dia hiseho isanandro ny gazetintsika Ny Valosoa, Alatsinainy hatramin’ny Sabotsy.

Misaotra sy mankasitraka ireo mpanjifa ny gazety sy manaraka ny vaovao amin’ny alalan’ny tranonkala sy FB.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alarobia 13 Novambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Misy isainan-tsika tsara izao tranga izao.

LaChasse-info.com
Efa eo an-dala-panorenana ny "buildings" any Sénégal, nomena tany maimaim-poana farafaha-keliny 64Ha ny vahiny hanorenany ireo. Rehefa vita dia hampanofainy amin'ireo vahiny sy ireo mpanam-bola. Nangaina ireo Sénégalais maro an'isa nanonofy honina amin'ny trano avo.

#Fampieritreretana

(Horonantsary : France 2)
... TohinyFintinina

13 ora lasa

 

Comment on Facebook

Nihinan'ny iEManniny koa izay!!!

Tsy rariny intsony – Mivadika « orange » ny lokon’ny ranon’ny Jirama

Soh’son

Vao mamaha ny robinet-dranon’i Jirama dia ranom-potaka toy ny miloko volon-daoranjy na “orange” no mipoitra avy any. Izany no mitranga amin’ny fokontany maromaro no itrangan’izany eny amin’ny faritra iva. Hatezerana ny an’ny mpanjifa, fa izao angaha no nifanarahana handoavam-bola isam-bolana? Tsia, fa rano madio fisotro no tadiavin’ny vahoaka, ary tsy tokony hijaly amin’izany velively. Raha ny fijerena ny ezaka dradradradraina atao ankehitriny dia toy ny hivaha ery ny olana amin’ity rano fisotro madio ity. Tsy izany anefa no mitranga amin’izao fotoana izao. Ankoatra ny efa tsy fahampian’ny rano vatsiany dia izao mbola misy halotoana izao ny rano avy aminy.

Tsy rano ihany, fa ny jiro ihany koa tena mahatsiravina ny mpanjifa mihitsy amin’izao fotoana izao. Isan’andro isan’andro tsy maintsy tapatapaka farafahakeliny in’enina ary tena ao amin’ny fotoana ilan’ny mpanjifa azy no tapaka lava. Ho zarina amin’ny fiainana kimaizimaizina koa ve ity vahoaka an’Antananarivo ity? Nanakianana ny fitondrana teo aloha ireo olona eo amin’ny fitondrana ankehitriny io delestazy io, izay nanome telo volana ny hahavaha izany. Iaraha-mahita tsara anefa izao, fa 11 volana aty aoriana ny naha teo amin’ny fitondrana tsy mbola mivaha ny olana amin’ny famatsiana jiro eto Antananarivo sy ny manodidina.

Raha tena mahavita ary ity fitondrana Rajoelina ity dia misehoa indray manolo ny zavatra simba any amin’ny mpanjifa noho ny fahatapatapahan’izay famatsiana jiro izay. Rehefa tsy ahavita dia aza avo vava indrindra ireo mpanohana sy mpisolelaka aminy rehetra. Ny zava-droa iankinan’ny fiainam-bahoaka andro aman’alina ity no olana lehibe tsy voavaha, izay no zava-misy ankehitriny, dia aoka hiaiky ny halemena sy tsy fahombiazana. “Tsy halohalika intsony ny ranom-bary, fa efa an-tenda mihitsy ny ranon-diky”, hoy ny olom-pirenena mpanjifa tezitra mafy.

Sary nindramina (actutana.com) Rano Jirama lokomboasary

www.gvalosoa.net/2019/11/13/tsy-rariny-intsony-mivadika-orange-ny-lokonny-ranonny-jirama/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Tsy rariny intsony – Mivadika « orange » ny lokon’ny ranon’ny Jirama

Soh’son

Vao mamaha ny robinet-dranon’i Jirama dia ranom-potaka toy ny miloko volon-daoranjy na “orange” no mipoitra avy any. Izany no mitranga amin’ny fokontany maromaro no itrangan’izany eny amin’ny faritra iva. Hatezerana ny an’ny mpanjifa, fa izao angaha no nifanarahana handoavam-bola isam-bolana? Tsia, fa rano madio fisotro no tadiavin’ny vahoaka, ary tsy tokony hijaly amin’izany velively. Raha ny fijerena ny ezaka dradradradraina atao ankehitriny dia toy ny hivaha ery ny olana amin’ity rano fisotro madio ity. Tsy izany anefa no mitranga amin’izao fotoana izao. Ankoatra ny efa tsy fahampian’ny rano vatsiany dia izao mbola misy halotoana izao ny rano avy aminy.

Tsy rano ihany, fa ny jiro ihany koa tena mahatsiravina ny mpanjifa mihitsy amin’izao fotoana izao. Isan’andro isan’andro tsy maintsy tapatapaka farafahakeliny in’enina ary tena ao amin’ny fotoana ilan’ny mpanjifa azy no tapaka lava. Ho zarina amin’ny fiainana kimaizimaizina koa ve ity vahoaka an’Antananarivo ity? Nanakianana ny fitondrana teo aloha ireo olona eo amin’ny fitondrana ankehitriny io delestazy io, izay nanome telo volana ny hahavaha izany. Iaraha-mahita tsara anefa izao, fa 11 volana aty aoriana ny naha teo amin’ny fitondrana tsy mbola mivaha ny olana amin’ny famatsiana jiro eto Antananarivo sy ny manodidina.

Raha tena mahavita ary ity fitondrana Rajoelina ity dia misehoa indray manolo ny zavatra simba any amin’ny mpanjifa noho ny fahatapatapahan’izay famatsiana jiro izay. Rehefa tsy ahavita dia aza avo vava indrindra ireo mpanohana sy mpisolelaka aminy rehetra. Ny zava-droa iankinan’ny fiainam-bahoaka andro aman’alina ity no olana lehibe tsy voavaha, izay no zava-misy ankehitriny, dia aoka hiaiky ny halemena sy tsy fahombiazana. “Tsy halohalika intsony ny ranom-bary, fa efa an-tenda mihitsy ny ranon-diky”, hoy ny olom-pirenena mpanjifa tezitra mafy.

Sary nindramina (actutana.com) Rano Jirama lokomboasary

http://www.gvalosoa.net/2019/11/13/tsy-rariny-intsony-mivadika-orange-ny-lokonny-ranonny-jirama/

 

Comment on Facebook

Tena efa famonoana vahoaka mihitsy.

Ilazana ny be sy ny maro fa efa tonga isan-tokatrano izao ny jus tamarin, orange, ary ny jus papay! Afaka misotro izay laniny ny rehetra fa aza hadino ny facture isam-bolana a! Ary somary niakatra kely ny vidiny ato ho ato noho izy akora efa voahodina. Miaraka @ jirama a! Fiainana mivoatra isan'andro!!!!!!!!!!!!!

Nga vitan' izany fa sady maloto no ilahalarana be tena mijaly izay ilay vely rano fa manomboka tanteraka

Manaraka thème ny fitondrana ko ny jirama zany!!!!😂😂😂 vazivazy ny ana iny gode misy tezitra b eo dray

Tsy te halala ze fiainambahoaka any izy fa mandoa VOLANJIRO SY RANO isambolana iany elah na tapaka iray volana aza io rano io ... Ny Tanamasoandro no MAIKA zao fa manjary tezitra ny karana vaza ka lasa mameribola eo .... Mbola ho betsaka ny fahoriana hiatra amitsika eo e .... Vao misy miteny kely eo dia : "Emmoreg sy Balle à réel no miandry azy "

Io le Rano poza orana eeeee, IEM

Gouvernement incompétent

Efa tsy rariny kosa e.

Lasa manarapentra atr@ rano lol tandrmo fa makarary io ah! zay voany veli aretina eo

+ View more comments

Antananarivo Renivohitra – Mirona mankany amin’i Rina ny fon’ny mpifidy

Rajaonarimpanontsana

Angaredona, tambabe, kibay ary teny ratsy sisa no tsy nivoaka. Izany ny kisary hitan’ny mponin’Antananarivo Renivohitra ampiharina amin’ny Kandidan’ny TIM, Rina Randriamasinoro amin’izao fifidianana Ben’ny Tanàna ho avy izao, ataon’ireo mpifanandrina aminy. Na eny amin’ny sehatry ny gazety, haino amanan-jery isan-tsokajiny na eny amin’ny tambazotra izany. Mandany vola amina miliara mihitsy ireo mpifanandrina aminy. Ampiasain’izy ireo ny vola sy fitaovana anaratsiana ity kandida heverina fa atahorany ity, ka dia atao avokoa izay fomba rehetra handotoana azy.

Mety handaitra amin’ny ampahany angamba izay amin’ireo takon’ny volabe, fa ny mponin’Antananarivo kosa, efa resy lahatra fa tsy handairan’ny fampanantenana poakaty. Tokana ny safidiny, dia i Rina Randriamasinoro no Ben’ny Tanàna eto an-drenivohitra. Ny fihetsika ivelany, toy ny fisehosehoana Makety, fizarana vola na zavatra etsy sy eroa; raisin’ny olona tokoa ireny, fa indrindra ireo mpomba ny IRD miaradia amin’ny Andry Rajoelina sy ireo mpitady seza ary mpila ranondranony, efa jamban’ny fampanofisana isan-karazany. Tsy atao mahagaga raha mivoaka avokoa ireo fitaovana raitra, vokatry ny fampiasam-bola goavana, hambaboana ny vahoaka izay efa tena latsaka anaty fahasahiranana lalina. Ireo mpanao politika sasany aza moa voaraviravin’ny volan-dRampanana, ka vao mainka fa ireo olona efa nampahantraina, nanomboka hatramin’ny Tetezamita no ho mankaty?

Tsy ny tsangan-kevitra izao no fifidianana ataon’ny IRD fa tsangan’olona. Ny fanontaniana apetraka dia ny hoe: rehefa lany eo àry ilay Rampanana, dia inona no ho azonao eo? Sarotra ny inoana fa olona tsy mahafantatra na inona na inona amin’ny zavatra tena ilaina sy hampandroso ny mponina eto Antananarivo Renivohitra akory no hitondra azy mandritra ny efa-taona eto. Sarotra amin’ny olon-droa no hiaraka, raha olona tsy mifankahafantatra, tsy mifankahalala akory no ho lasa mpivady. Tsy mety mihitsy izany . Olona tsy mahalala afa tsy ny harembe eo anivon’ny fianakaviany sy ireo mpanefoefo miaraka aminy ve no hahalala izay tena ilain’ny vahoaka?

Fa Inona loatra moa no anton’ny fanenjehana ny kandida Rina Randriamasinoro, laharana faharoa ao anatin’ny bileta tokana, hoy ianao? Efa fantatra ankehitriny fa mirona mankany amin’i Rina avokoa ny fon’ny mpifidy eto an-drenivohitra. Kandida matanjaka, manana hery sy vahoaka maro ao an-damosiny ny kandida atolotry ny TIM. Olona avy any amin’ny vahoaka madinika ny tenany ary efa niasa sy hiasa hoan’izany vahoaka izany hatrany. Kandida mifanohitra tanteraka amin’ny mpiara-dia amin’ny fanjakana rahateo ny tovolahy, fa sady tanora manana traikefa, manam-pahaizana no tanora mahalala tsara izay tena mahasoa ny mponina. Tsy olona notoloram-potsiny tamin’ny alalan’ireo harena be nolovaina, toy ny an’ny hafa, fa mahay, mahalala ary mahafantatra tsara izay hampandroso ity Renivohitra iombonana ity i Rina.

Koa sokafy amin’izay àry ny masontsika ry Iarivo, Rina N°2 sy ny mpanolotsaina TIM no vato harotsatsika ny 27 novambra ho avy izao.

www.gvalosoa.net/2019/11/12/antananarivo-renivohitra-mirona-mankany-amini-rina-ny-fonny-mpifidy/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Antananarivo Renivohitra – Mirona mankany amin’i Rina ny fon’ny mpifidy

Rajaonarimpanontsana

Angaredona, tambabe, kibay ary teny ratsy sisa no tsy nivoaka. Izany ny kisary hitan’ny mponin’Antananarivo Renivohitra ampiharina amin’ny Kandidan’ny TIM, Rina Randriamasinoro amin’izao fifidianana Ben’ny Tanàna ho avy izao, ataon’ireo mpifanandrina aminy. Na eny amin’ny sehatry ny gazety, haino amanan-jery isan-tsokajiny na eny amin’ny tambazotra izany. Mandany vola amina miliara mihitsy ireo mpifanandrina aminy. Ampiasain’izy ireo ny vola sy fitaovana anaratsiana ity kandida heverina fa atahorany ity, ka dia atao avokoa izay fomba rehetra handotoana azy.

Mety handaitra amin’ny ampahany angamba izay amin’ireo takon’ny volabe, fa ny mponin’Antananarivo kosa, efa resy lahatra fa tsy handairan’ny fampanantenana poakaty. Tokana ny safidiny, dia i Rina Randriamasinoro no Ben’ny Tanàna eto an-drenivohitra. Ny fihetsika ivelany, toy ny fisehosehoana Makety, fizarana vola na zavatra etsy sy eroa; raisin’ny olona tokoa ireny, fa indrindra ireo mpomba ny IRD miaradia amin’ny Andry Rajoelina sy ireo mpitady seza ary mpila ranondranony, efa jamban’ny fampanofisana isan-karazany. Tsy atao mahagaga raha mivoaka avokoa ireo fitaovana raitra, vokatry ny fampiasam-bola goavana, hambaboana ny vahoaka izay efa tena latsaka anaty fahasahiranana lalina. Ireo mpanao politika sasany aza moa voaraviravin’ny volan-dRampanana, ka vao mainka fa ireo olona efa nampahantraina, nanomboka hatramin’ny Tetezamita no ho mankaty?

Tsy ny tsangan-kevitra izao no fifidianana ataon’ny IRD fa tsangan’olona. Ny fanontaniana apetraka dia ny hoe: rehefa lany eo àry ilay Rampanana, dia inona no ho azonao eo? Sarotra ny inoana fa olona tsy mahafantatra na inona na inona amin’ny zavatra tena ilaina sy hampandroso ny mponina eto Antananarivo Renivohitra akory no hitondra azy mandritra ny efa-taona eto. Sarotra amin’ny olon-droa no hiaraka, raha olona tsy mifankahafantatra, tsy mifankahalala akory no ho lasa mpivady. Tsy mety mihitsy izany . Olona tsy mahalala afa tsy ny harembe eo anivon’ny fianakaviany sy ireo mpanefoefo miaraka aminy ve no hahalala izay tena ilain’ny vahoaka?

Fa Inona loatra moa no anton’ny fanenjehana ny kandida Rina Randriamasinoro, laharana faharoa ao anatin’ny bileta tokana, hoy ianao? Efa fantatra ankehitriny fa mirona mankany amin’i Rina avokoa ny fon’ny mpifidy eto an-drenivohitra. Kandida matanjaka, manana hery sy vahoaka maro ao an-damosiny ny kandida atolotry ny TIM. Olona avy any amin’ny vahoaka madinika ny tenany ary efa niasa sy hiasa hoan’izany vahoaka izany hatrany. Kandida mifanohitra tanteraka amin’ny mpiara-dia amin’ny fanjakana rahateo ny tovolahy, fa sady tanora manana traikefa, manam-pahaizana no tanora mahalala tsara izay tena mahasoa ny mponina. Tsy olona notoloram-potsiny tamin’ny alalan’ireo harena be nolovaina, toy ny an’ny hafa, fa mahay, mahalala ary mahafantatra tsara izay hampandroso ity Renivohitra iombonana ity i Rina.

Koa sokafy amin’izay àry ny masontsika ry Iarivo, Rina N°2 sy ny mpanolotsaina TIM no vato harotsatsika ny 27 novambra ho avy izao.

http://www.gvalosoa.net/2019/11/12/antananarivo-renivohitra-mirona-mankany-amini-rina-ny-fonny-mpifidy/

 

Comment on Facebook

NDAO E! MBOLA HANDRAY ANAO IZAHAY TOHANO .TOHANANTSIKA BAREA . ALEFA RINA A!

Resy lahatra izahay e. Alefa Rinaaaaa. Rina ian Rina hatrany Rina fona

ALEFA RINA f'izahay tsy miala aminao zany a

Alefa Rina!!

Alefa Rina

Décembre i Rina no ben'ny tanana Antananarivo, koa aza mikoropaka r'zareo a.

alefa Rina a ,zay manohana anao fona

Mazava ho azy, Tana ts azo viravirain'ny mpanjanaka s jiolahy

'Ok Rina aa...n°2

Alefa Rina ah

Alefa rina rina no hofidiantsika o

+ View more comments

Anosibe zaivola – Maty tapaka lalan-drà noho ny tetikasa Tana-Masoandro i Dada Roger

Voalevina ny Sabotsy lasa teo ilay raim-pianakaviana maty vokatry ny poa-basy teny Anosibe Zaivola tamin’ny volana oktobra lasa teo mahakasika ny raharaha Tana-Masoandro, ka nahatonga azy ho tapaka lalandrà. Ary rehefa notsaboina sy nialana nenina teny amin’ny toeram-pitsaboana dia tsy tana fa nodimandry i Dada Roger ny alarobia teo.

Araka ny nambaran’ny fianakaviana dia nangina aloha izy ireo, fa satria efa lasa dada, hoy izy ireo, dia hiteny amin’izay izahay, satria marary tsy zaka izany. Ankoatr’izay koa dia nilaza ireo mponina voakasika amin’ity tetikasa ity, fa na inona na inona fanapahan-kevitry ny fanjakana dia tsy hanaiky na oviana na oviana ny hanotofana ny tanimbary sy hamindrana toerana azy ireo, ireo tantsaha eny Ambohitrimanjaka sy ireo kaominina manodidina, na dia misy aza ny ramatahora sy fanerena ankolaka ataon’ny fanjakana, ny hoe “hosamborina izay tsy manaiky eo”.

Ny sabotsy teo no nanao fotoam-bavaka iraisam-pinoana izy ireo tao amin’ny kianjan’Anelotsara.

RaEVA

www.gvalosoa.net/2019/11/12/anosibe-zaivola-maty-tapaka-lalan-dra-noho-ny-tetikasa-tana-masoandro...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Anosibe zaivola – Maty tapaka lalan-drà noho ny tetikasa Tana-Masoandro i Dada Roger

Voalevina ny Sabotsy lasa teo ilay raim-pianakaviana maty vokatry ny poa-basy teny Anosibe Zaivola tamin’ny volana oktobra lasa teo mahakasika ny raharaha Tana-Masoandro, ka nahatonga azy ho tapaka lalandrà. Ary rehefa notsaboina sy nialana nenina teny amin’ny toeram-pitsaboana dia tsy tana fa nodimandry i Dada Roger ny alarobia teo.

Araka ny nambaran’ny fianakaviana dia nangina aloha izy ireo, fa satria efa lasa dada, hoy izy ireo, dia hiteny amin’izay izahay, satria marary tsy zaka izany. Ankoatr’izay koa dia nilaza ireo mponina voakasika amin’ity tetikasa ity, fa na inona na inona fanapahan-kevitry ny fanjakana dia tsy hanaiky na oviana na oviana ny hanotofana ny tanimbary sy hamindrana toerana azy ireo, ireo tantsaha eny Ambohitrimanjaka sy ireo kaominina manodidina, na dia misy aza ny ramatahora sy fanerena ankolaka ataon’ny fanjakana, ny hoe “hosamborina izay tsy manaiky eo”.

Ny sabotsy teo no nanao fotoam-bavaka iraisam-pinoana izy ireo tao amin’ny kianjan’Anelotsara.

RaEVA

http://www.gvalosoa.net/2019/11/12/anosibe-zaivola-maty-tapaka-lalan-dra-noho-ny-tetikasa-tana-masoandro-i-dada-roger/

 

Comment on Facebook

Mandria ampiadanana Dada Roger. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Ny Valosoa.

Fanjakana didijadona tena mampalahelo mirary fiononana ho an' ny fianakaviana

Rip..

Mandria am- piadanana

MANDRIA AM_PIADANANA DADA ROGER.TSY MAINTSY MANDRESY NY TOLONA

Repose en paix

Mandria am-piadanana Dada Roger.

Rip! Dada Roger Aza manaiky ,fa mijoro hatramin'ny farany , masina ny tanin_ drazana ,masina Ambohitsimanjaka ,

Rip

rip

aza manaiky tohero hatraminy farany ni taninareo na i dada aza maty noho ni taniny ka aza avela ho maty momoka ni fiarvany ni taniny ho nareo taranany.

mampalahelo, fanjakana atao hiaro indray no mampijaly vahoaka , otriny lany ny tanim-panjakana tsy misy azo ampiasana ratsy io Ambotrimanjaka 😂😂😂😂😂

Mankahery ny fianakaviana Tena Mapalaelobe ny zava miseo. Tena Mapalaelobe

Fanjakana tsy misaina ny sosialim-bahoaka

Rip

Ty tn fanjakana tss ilaivana azy indrindra eto ambony tany .Rip Dada Roger

Mapalahelo

Mahereza e

Mila faty olona firy nareo rafanja vao mahatsapatena fa tsy mety izao bontolonareo zao

Rip DADA ROGER MANKAHERY NY MPONINA AO ZAIVOLA SY NY FIANAKAVIANA

Fanjakana mamono vahoka

MAMANGY @ FAHORIANA TOMPOKO

EFA MIHOATRIN'NY LOHA ZAO A ... MILA SORONA AINA MAROMARO ANGAH IZY IO ?!? KA TSIS MAHARESY HERIMBAHOAKA MITAMBATRA ZANY NA EMMOREG FIRY CAMION NO ALEFA HAMONO SY HITIFITRA BALLE A RÉEL EO FA DE MIARA RIPAKA EO ...

Mamangy ny fahoriana tompoko o

+ View more comments

Looooza!... fa iza moa no nanendry ity tale jeneralin’ny sersasera ity e! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Looooza!... fa iza moa no nanendry ity tale jeneralin’ny sersasera ity e!

 

Comment on Facebook

Fa tena oe niandry fahombiazana avy tamin'ny ekipan'i Lalatiana ve nareo??? Je rêve!!

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 12 Novambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 12 Novambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

 

Comment on Facebook

Mampiseho ny maha volom-boasary azy izy de ny rano no avadiny loko😂😂😂

L' "orangisation" de Madagascar

Manarapenitra izany .

Loza 😂😂😂😂 zny marina navadika manarapentra atr@ Rano?😂😂😂😂😂😭

k ef voveli ku

+ View more comments

Mila mailo Antananarivo amin’ireo efatra izay iray: “ 4 izay 1 “

Te hahazo mafy ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny mpitondra, ka mitady izay fomba rehetra hamitahana ny vahoaka mpifidy. Hita mibaribary tamin’ny fifanatrehan’ireo kandida 5 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna nampitondraina ny lohateny hoe: Donakafon’Analakely, fa ny efatra amin’ireo kandida dia samy olon-dry Bevoay avokoa; dia mody mitonona ho tsy miankina sy mahaleo tena, ny hafa indray mody mamely miaraka ny fitondrana sy ny mpanohitra hoe variana amin’ny adilahy politika kanefa hita ho fikan-jaza ihany, satria izy efatra ireo dia niaraka tamin’ny fanonganampanjakana sy fanapotehana an’Antananarivo ary fampandresena an-dry Bevoay avokoa.

Ny vahoakan’Antananarivo tsy bado, fa faran’izay marani-tsaina, ka tsy ho azo fandrihana, iza no tsy mahalala f’ilay mpanakanto mirotsaka ho fidiana dia mpanao fandaharana tao amin’ny haino amanjerin’ny antokon’ny fitondrana amin’izao fotoana izao, ilay tovolahy kely mitonona ho olombaovao tsy mbola nanao politika dia endrika tsy vaovao f’efa teo anilan’Ingahy Rajoelina tamin’ny fampielezankevitra, toy izany koa ilay somary efa zokinjokiny.

Ny tanjon’ireto efatra izay iray: 4 izay 1 dia ny hanao tambabe amin’ny Kandida Rina Randriamasinoro, ka nokajiana ho sokajin’olona tsy mitovy sy sokajintaona samihafa no aroso handrebirebena ny mpifidy tsy ho liana amin’i Rina Randriamasinoro.
Ny olon-dry Bevoay no nanimba an’Antananarivo nanomboka tamin’ny 2009, nitondra an’Antananarivo ny taona 2007 hatramin’ny 2015, niaraha-nahita ny tsy fahombiazana tamin’izany kanefa dia ry zareo ihany koa no teo amin’ny fanjakana foibe, i Neny anefa na dia tsy nahazo ny vola fanampiana avy amin’ny fitondrana izay efa voafaritra tao amin’ny tetibolampanjakana ny tokony hisitrahany izany, dia nahavita nampandroso ny tanàna, voaloa ara-dalàna ny karaman’ny mpiasa ary mbola mahazo fankasitrahana isaky ny tonga ny fety ny mpiasan’ny kaominina.

Tsy mampalain-komana ny vahoaka hendry maro an’isa, efa vonona hifidy ny Kandida Rina Randriamasinoro izay efa voasedra sy manana traikefa amin’ny fitantanana ny tanàna, ny kajikajy apetraka satria azo antoka fa ny kely ananan’izy 4 izay 1 ihany no ifampizarany eo tsy hisy fiantraikany amin’ny vato ho azon’i Rina Randriamasinoro. Dia efa miomana ianareo efatra, tsy maintsy hisy ny hahazo ny 0 virgule (0,….) amin’ny voka-pifidianana ny 27 novambra izao.

www.gvalosoa.net/2019/11/11/mila-mailo-antananarivo-aminireo-efatra-izay-iray-4-izay-1/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

 

Comment on Facebook

Yaya tonga de Bevoay Tana soleil Raha vao independant na lay iray no ao a😀😀

Efa fantatra dieny mialoha fa hampizarazaranan'ny vato io paikan'ireo io e ! Any ivelany raha misy milatsaka ho fidiana dia 2 na 3 farafaha-betsany ary antoko samy hafa mihitsy fa ny aty dia efa tena mahamenatra...fitiavam-bola sy harena no tena tanjona 😢

TSY MISY ATAHORAN-TSIKA IZY KANDIDA EFATRA IREO f'aleo hitambatra e. Matoa hanaovan-dry zareo TAMBA-BE ny BEN'NY TANANA RINA LAHARANA FAHA2,dia tadidio sy tsarovy tsara fa MAFY IZY ZAY. ALEEEFA RIIIINA a. ANTANANARIVO TSY MILA VAZAHA 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

Toa tsisy atahorana izy ireto.efa mankaleo ny ataony mpitondra tsy mitsinjo ny vahoakany .MIARA MIRONA .ALEFA RINA IABY IABY E!

Aleo hanao eo e,,, ambenana tsara ftsn ny safidy natao mba tsy haodinkodina sy angalarina tahaka ny fika masiso nandritra ny fametrahana an'IEM teo @fitondrana!!!

Tena fetsy izy ka!

Alefa Rina

reraka eo izy raha izany izany .

olona adala daholy reo

Mba aiza no mety mba hahitana n'y vidéo intégrale an'iny Débat INY e!? azfady e !

Voay be fa tsy be voay an , aleo mailo mihitsy

Na mbola anampy azy ireo az i mamim-bahoaka to kel ny finoko andreseny an'rina

Efa hita fironan'ny rivotra hoe mafibe hanintsana voasary e .

Rina 'o hanavotra ireo 4amis

Casquette atakalo tanim-bary ee

+ View more comments

Boriboritany voalohany – Tsy mampanantena nofinofy tsy ho tanteraka i Rina

Helisoa

Teny Ampefiloha, Manarintsoa, Ambodinisotry ary 67 ha, Boriboritany voalohany indray no nanohizan’ny kandida Rina N°2 avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ny fampielezan-kevitra nataony ny faran’ny herinandro teo.

Niara-dia tamin’ny kandida Rina ny filoha Marc Ravalomanana sy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa ary ireo kandida mpanolotsaina ny tanàna TIM ao amin’ny boriboritany voalohany. Tarehy miramirana hatrany no nandraisan’ireo mponina ny kandida Rina, ary noporofoin’ity farany fa Malagasy rano iray mahay miara-miaina amin’ny mponina rehetra eto an-drenivohitra izy. Amin’ny maha- tanàna iva toerana ny faritra nolalovany dia nampanantena ireo mponina i Rina N°2 fa tsy haka ny tanin’izy ireo na iray metatra toradroa aza izy rehefa tonga eo amin’ny toeran’ny ben’ny tanàna, fa hiaro azy ireo amin’ireo izay mieritreritra sy mitetika haka ny tanim-bahoaka. Tsy mampanantena nofinofy tsy ho tanteraka aminareo aho hoy izy fa ireo izay eo ampelatanana no amboarintsika ho tsara. Hiaraka-hiasa isika hampandroso, hanatsara sy hanadio ary handamina ny tanàna. Ankoatra izay, hijery manokana ireo tanora aho hoy izy, ka hijery ny fanamoràna ny fitadiavana asa ho azy ireo.

Maro ny fanamby ataon’ny kandida Rina N°2, izay mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina MIVANTANA eto Iarivo, fa tsy fampandriana adrisa toy ny ataon’ny sasany. Koa manentana ny rehetra fa ny kandida Rina N°2 tanora, mahavita ary manana traikefa no azo antoka fa ho ben’ny tanàna hitondra fandrosoana ho an’Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara, nandritra ny fanentanana re tao amin’ny Boriboritany voalohany ity.

Ankoatra izany omaly alahady, niara-niombom-bavaka tamin’ireo mpino tao amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, tetsy Ankorondrano ny kandidà Rina Randriamasinoro mivady, teny an-toerana koa ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana. Nahazo tsodrano sy vavaka avy amin’ireo mpitarika ity fiangonana ity izy ireo tamin’izany.

www.gvalosoa.net/2019/11/11/boriboritany-voalohany-tsy-mampanantena-nofinofy-tsy-ho-tanteraka-i-r...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Boriboritany voalohany – Tsy mampanantena nofinofy tsy ho tanteraka i Rina

Helisoa

Teny Ampefiloha, Manarintsoa, Ambodinisotry ary 67 ha, Boriboritany voalohany indray no nanohizan’ny kandida Rina N°2 avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ny fampielezan-kevitra nataony ny faran’ny herinandro teo.

Niara-dia tamin’ny kandida Rina ny filoha Marc Ravalomanana sy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa ary ireo kandida mpanolotsaina ny tanàna TIM ao amin’ny boriboritany voalohany. Tarehy miramirana hatrany no nandraisan’ireo mponina ny kandida Rina, ary noporofoin’ity farany fa Malagasy rano iray mahay miara-miaina amin’ny mponina rehetra eto an-drenivohitra izy. Amin’ny maha- tanàna iva toerana ny faritra nolalovany dia nampanantena ireo mponina i Rina N°2 fa tsy haka ny tanin’izy ireo na iray metatra toradroa aza izy rehefa tonga eo amin’ny toeran’ny ben’ny tanàna, fa hiaro azy ireo amin’ireo izay mieritreritra sy mitetika haka ny tanim-bahoaka. Tsy mampanantena nofinofy tsy ho tanteraka aminareo aho hoy izy fa ireo izay eo ampelatanana no amboarintsika ho tsara. Hiaraka-hiasa isika hampandroso, hanatsara sy hanadio ary handamina ny tanàna. Ankoatra izay, hijery manokana ireo tanora aho hoy izy, ka hijery ny fanamoràna ny fitadiavana asa ho azy ireo.

Maro ny fanamby ataon’ny kandida Rina N°2, izay mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina MIVANTANA eto Iarivo, fa tsy fampandriana adrisa toy ny ataon’ny sasany. Koa manentana ny rehetra fa ny kandida Rina N°2 tanora, mahavita ary manana traikefa no azo antoka fa ho ben’ny tanàna hitondra fandrosoana ho an’Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara, nandritra ny fanentanana re tao amin’ny Boriboritany voalohany ity.

Ankoatra izany omaly alahady, niara-niombom-bavaka tamin’ireo mpino tao amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, tetsy Ankorondrano ny kandidà Rina Randriamasinoro mivady, teny an-toerana koa ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana. Nahazo tsodrano sy vavaka avy amin’ireo mpitarika ity fiangonana ity izy ireo tamin’izany.

http://www.gvalosoa.net/2019/11/11/boriboritany-voalohany-tsy-mampanantena-nofinofy-tsy-ho-tanteraka-i-rina/

 

Comment on Facebook

Zao ny atao hoe zana-BAHOAKA. samy avy any ambany no miakatra hany ka mahatsapa ny atao hoe fahoriana.Ny sasany mba mitrotro zaza tsisazoka kanefa...Akombony zaza @tanana ny vava sao mampanantena lainga indray

Roule la jeunesse et vive tim rh

Tohizana ny lalantsika eh...alefa RINA

Alefa Rina a

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alatsinainy 11 Novambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alatsinainy 11 Novambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Kandidà RINA n°2 teny Ampefiloha

www.gvalosoa.net/2019/11/10/kandida-rina-n2-teny-ampefiloha/

youtu.be/RPfDtWa10pw09 11 2019 RINA + MARC RAVALOMANANA AMPEFILOHA
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Video image

 

Comment on Facebook

Alefa Rina io ihany jy Antsika

Alefa RINA na dia aty lavitra be aza no misy anay

Kandidà RINA n°2 teny Ambodin’Isotry

www.gvalosoa.net/2019/11/10/kandida-rina-n2-teny-ambodinisotry/

youtu.be/gkw8iFns72c09 11 2019 RINA AMBODIN'ISOTRY
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Video image

 

Comment on Facebook

alefa RINA a ! 🏆🏆🏆

Alefa Rina

Kandidà RINA n°2 teny Andranomanalina

www.gvalosoa.net/2019/11/10/kandida-rina-n2-teny-andranomanalina/

youtu.be/UXa8P1ixdxs09 11 2019 AMBIANCE RINA - RAVALO ANDRANOMANALINA
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Video image

 

Comment on Facebook

Kandidà RINA n°2 teny Isotry

www.gvalosoa.net/2019/11/10/kandida-rina-n2-teny-isotry/

youtu.be/HgATewUGQaQ09 11 2019 RINA AMBIANCE ISOTRY
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Video image

 

Comment on Facebook

Load more

International

Tsy rariny kosa e!

Mahajanga
few clouds
29 ° C
29 °
29 °
74 %
4.6kmh
20 %
Wed
28 °
Thu
30 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Sun
29 °
Toliara
broken clouds
25.6 ° C
25.6 °
25.6 °
82 %
4.6kmh
73 %
Wed
25 °
Thu
26 °
Fri
26 °
Sat
26 °
Sun
26 °
Antsiranana
broken clouds
25.1 ° C
25.1 °
25.1 °
91 %
3.3kmh
84 %
Wed
25 °
Thu
30 °
Fri
30 °
Sat
29 °
Sun
30 °
Antananarivo
thunderstorm
18 ° C
18 °
18 °
93 %
1kmh
40 %
Wed
18 °
Thu
29 °
Fri
29 °
Sat
28 °
Sun
28 °
Toamasina
thunderstorm
25 ° C
25 °
25 °
88 %
1.5kmh
40 %
Wed
26 °
Thu
27 °
Fri
27 °
Sat
27 °
Sun
28 °
Fianarantsoa
light rain
18.7 ° C
18.7 °
18.7 °
94 %
3.9kmh
79 %
Wed
18 °
Thu
29 °
Fri
23 °
Sat
23 °
Sun
26 °