25 C
Antananarivo
Sun 27 Sep 2020 18:55
Home Fifidiana depiote 27Mey2019

Fifidiana depiote 27Mey2019

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
25 ° C
25 °
25 °
38 %
3.1kmh
40 %
Sun
23 °
Mon
28 °
Tue
28 °
Wed
32 °
Thu
28 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

26 Septambra – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao.

Ny tenako mpanoratra dia avy aty Toliara. Misy fihenam-bidy amin’izao fotoana ny tambavy CVO, raha 1500 Ar ny vidiny teo aloha, misy amin’izao fotoana ny dokam-barotra amin’ny fihenam-bidin’izany tambavy izany ho 1000 Ar. Fanafody atao promotion mbola tsy nisy teto an-tany izany, mampihomehy mihitsy izao fitondrana Rajoelina izao.

Ny tetik’izy ireo, vidiny ireo dia halefa atao don any Afrika. Raha mahasitrana sy niaro marina ireo CVO dia ho tapitra ritra sy tsy naharaka ny commande… Indrisy mantsy, mibaribary izao fa toa tsy misy ilaina azy ilay tambavy. Tsy lany fa mitobaka fotsiny sy hanaovana fihenam-bidy amin’ny mpivarotra lehibe.

Natao paika(alibi) hanamarinana ny nandaniana ny volam-bahoaka efa ho 1 miliara de dolara izay trosabe lasa rano ity tambavy CVO ity. Lasa any am-paosin’ny filou sy ny clan mafieux manodidina azy fotsiny ny vola. Ny vahoaka malagasy marary sy mitsakôka mandry fotsy.

Mody notsipazana fotsim-bary kely etsy sy eroa dia variana ny sasany. Mila mifoha amin’izay ny rehetra fa fitapitahan’izao fitondrana izao fotsiny.

Haga Zafinike
Sanfily

www.gvalosoa.net/2020/09/26/26-septambra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

26 Septambra – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao.

Ny tenako mpanoratra dia avy aty Toliara. Misy fihenam-bidy amin’izao fotoana ny tambavy CVO, raha 1500 Ar ny vidiny teo aloha, misy amin’izao fotoana ny dokam-barotra amin’ny fihenam-bidin’izany tambavy izany ho 1000 Ar. Fanafody atao promotion mbola tsy nisy teto an-tany izany, mampihomehy mihitsy izao fitondrana Rajoelina izao.

Ny tetik’izy ireo, vidiny ireo dia halefa atao don any Afrika. Raha mahasitrana sy niaro marina ireo CVO dia ho tapitra ritra sy tsy naharaka ny commande… Indrisy mantsy, mibaribary izao fa toa tsy misy ilaina azy ilay tambavy. Tsy lany fa mitobaka fotsiny sy hanaovana fihenam-bidy amin’ny mpivarotra lehibe.

Natao paika(alibi) hanamarinana ny nandaniana ny volam-bahoaka efa ho 1 miliara de dolara izay trosabe lasa rano ity tambavy CVO ity. Lasa any am-paosin’ny filou sy ny clan mafieux manodidina azy fotsiny ny vola. Ny vahoaka malagasy marary sy mitsakôka mandry fotsy.

Mody notsipazana fotsim-bary kely etsy sy eroa dia variana ny sasany. Mila mifoha amin’izay ny rehetra fa fitapitahan’izao fitondrana izao fotsiny.

Haga Zafinike
Sanfily 

http://www.gvalosoa.net/2020/09/26/26-septambra-taratasinny-mpamaky/

Tsehenoarisoa Rabenja – Hoesorina Rivo Rakotovao, hosoloina olon’ny fitondrana

Tsehenoarisoa Rabenja
Nangonin’i Niaina

Mitondra ny fahitany ny paikady tokony hananana amin’ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny mpanao politika sady administratera sivily Tsehenoarisoa Rabenja. Mila mailo isika hoy izy. Efa tena ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny antoko mihevitra hananana ny fahafahana handrotsaka kandidà ho amin’izany.

Ny rafitra apetraky ny mpanohitra amin’izao dia tena saro-pady, hoy Tsehenoarisoa Rabenja, izay talen’ny fampielezan-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana koa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tamin’ny taona 2018. Lalana iray ho any amin’ny fahafahana manetsika ny base na ny fototra io. Fantatry ny eo amin’ny fitondrana tsara ny zavatra mety ho aterik’izany raha mitohy, ka mahazo faka io rafitra io. Tena fantany fa sady mobilisateur, na manetsika io, no mampivondrona ny hery hiatrika fahavalo iray ihany koa, fa tsy hery miparitaka.

Jereo tsara hoy izy ny ezaka fandravana io rafitra io ataon’ny fitondrana: tsy afaka managadra ny filoha RAVALOMANANA izy ireo, fa tsy voafehiny ny akon’izany eo amin’ny iraisam-pirenena: lasa voakitika daholo na ny financement na famatsiam-bola, ny composition na ny firafitr’ireo andrim-panjakana miahy fifidianana. Ny ataon’ny fitondrana noho izany, manakatona ny orinasan-dRavalomanana, mba hampiozongozona ny fahatapahan-keviny. Toa milaza hoe “tongava miresaka dia sokafantsika ireo e !” Mamorona mouvements na hetsika mitovy anarana amin’ny RDMD koa izy ireo hampikorontana ny sain’ny olon-tsotra. Miaraka amin’ny infiltrations amin’ireny hetsika toy ny Kmmr: izay mitondra ny anarany. Ny fanampena-maso ny fampanantenana tamin’ny fifidianana, ka tsy natomboka akory ny maro. Izay io Tsinjo sy Tosika lavareny eto Antananarivo io nefa ny faritra hafa tsy mahazo. Izay io fitsidiham-paritra anaty famehana ara-pahasalamana ataon’ny filoha Andry Rajoelina io.

Fa ny ngeza indrindra dia io fifidianana senatera tsy manara-dalàna io. Tadidio fa ny filohan’ny Antenimierandoholona no misolo toerana ny Filohan’ny Repoblika raha mirotsaka kandidà izy, ary hirotsaka ilay zalahy io. Raha voaendaka amin’ny toerany i Rakotovao Rivo, dia manantena izy fa olona avy ao amin’ny antokon’ny fitondrana no haka io seza io. Milamina ny paik’ady fa ho azon’io mpisolo-toerana io hatao ny manome baiko mihoa-pefy, fa tsy mibedy ry “tsymitombona “. Koa samia mailo ho ihany ity mpanao politika ity.

www.gvalosoa.net/2020/09/26/tsehenoarisoa-rabenja-hoesorina-rivo-rakotovao-hosoloina-olonny-fiton...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsehenoarisoa Rabenja – Hoesorina Rivo Rakotovao, hosoloina olon’ny fitondrana

Tsehenoarisoa Rabenja
Nangonin’i Niaina

Mitondra ny fahitany ny paikady tokony hananana amin’ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny mpanao politika sady administratera sivily Tsehenoarisoa Rabenja. Mila mailo isika hoy izy. Efa tena ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka, ny antoko mihevitra hananana ny fahafahana handrotsaka kandidà ho amin’izany.

Ny rafitra apetraky ny mpanohitra amin’izao dia tena saro-pady, hoy Tsehenoarisoa Rabenja, izay talen’ny fampielezan-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana koa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, tamin’ny taona 2018. Lalana iray ho any amin’ny fahafahana manetsika ny base na ny fototra io. Fantatry ny eo amin’ny fitondrana tsara ny zavatra mety ho aterik’izany raha mitohy, ka mahazo faka io rafitra io. Tena fantany fa sady mobilisateur, na manetsika io, no mampivondrona ny hery hiatrika fahavalo iray ihany koa, fa tsy hery miparitaka.

Jereo tsara hoy izy ny ezaka fandravana io rafitra io ataon’ny fitondrana: tsy afaka managadra ny filoha RAVALOMANANA izy ireo, fa tsy voafehiny ny akon’izany eo amin’ny iraisam-pirenena: lasa voakitika daholo na ny financement na famatsiam-bola, ny composition na ny firafitr’ireo andrim-panjakana miahy fifidianana. Ny ataon’ny fitondrana noho izany, manakatona ny orinasan-dRavalomanana, mba hampiozongozona ny fahatapahan-keviny. Toa milaza hoe “tongava miresaka dia sokafantsika ireo e !” Mamorona mouvements na hetsika mitovy anarana amin’ny RDMD koa izy ireo hampikorontana ny sain’ny olon-tsotra. Miaraka amin’ny infiltrations amin’ireny hetsika toy ny Kmmr: izay mitondra ny anarany. Ny fanampena-maso ny fampanantenana tamin’ny fifidianana, ka tsy natomboka akory ny maro. Izay io Tsinjo sy Tosika lavareny eto Antananarivo io nefa ny faritra hafa tsy mahazo. Izay io fitsidiham-paritra anaty famehana ara-pahasalamana ataon’ny filoha Andry Rajoelina io.

Fa ny ngeza indrindra dia io fifidianana senatera tsy manara-dalàna io. Tadidio fa ny filohan’ny Antenimierandoholona no misolo toerana ny Filohan’ny Repoblika raha mirotsaka kandidà izy, ary hirotsaka ilay zalahy io. Raha voaendaka amin’ny toerany i Rakotovao Rivo, dia manantena izy fa olona avy ao amin’ny antokon’ny fitondrana no haka io seza io. Milamina ny paik’ady fa ho azon’io mpisolo-toerana io hatao ny manome baiko mihoa-pefy, fa tsy mibedy ry “tsymitombona “. Koa samia mailo ho ihany ity mpanao politika ity.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/26/tsehenoarisoa-rabenja-hoesorina-rivo-rakotovao-hosoloina-olonny-fitondrana/

Kajikaky politika – Ny ho avin’ny fitondram-panjakana Rajoelina-Ntsay Christian

Ny Valosoa

Herintaona sy 10 volana izay no nitondra ny tany sy firenena ny Mpitondra ankehitriny. In-droa ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina no niroso tamin’ny « remaniement partiel », na fanovana amin’ny ampahany ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Ankoatra ny fanalana tampoka ireo Minisitra izay nahenoana resabe teo amin’ny fomba nitantanany ny departementa nisy azy, ka tsy maintsy nanesorana azy tamin’ny toerany. Ohatra amin’izany ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha izay voarohirohy tamin’ny raharaha « bonbon sucette » 8 miliara ariary.

Ny volana aogositra 2020 teo no nikitika farany ny firafitry ny governemanta ny Filohan’ny Repoblika. Raha niandry fanovana goavana ny mpanara-baovao noho ireo raharaha sy resabe samihafa nahakasika Minisitra maromaro, toy ilay raharaha « écran plat » maha-voasaringotra Minisitra iray sy ny vadiny, sy ilay ady an-tsena teo amin’ny Minisitra vavy iray sy tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny fiadidina ny repoblika, momba ny fiainan’izy ireo manokana, dia fahadisom-panantenana no nitranga. Famenoana ny banga sy fanalana ahi-dratsy ihany no natao. Teo ny fanendrena ny tompon’andraikitra voalohan’ny Minisiteran’ny Fanabezam-pirenena izay notantanana vonjimaikan’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ny fanendrena Minisitra vaovao be hiandraikitra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ary ny fanoloana ny Minisitry ny mponina, izay nametra-pialana noho ny antony manokana ara-pianakaviana. Fa ny tena naha be resaka dia ny fanalana ny Minisitry ny Fahasalama-bahoaka ny Pr AHMAD Ahmad, izay tsy ho tantaraina amintsika intsony ny antony.

Raha dinihina lalindalina kokoa ny fomba nandrafetana ireo mpikambana ao amin’ny governamanta NTSAY Christian tany am-boalohany hatramin’izao dia mifono kajikajy politika avo lenta. Hinoana fa samy mahafantatra isika, fa ny Praiministra Ntsay Christian dia olon’ny « communauté internationale ». Talohan’ny nanendrena azy ho eo amin’ny toerana dia nitana andraikitra ambony teo amin’ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny asa ingahy Lehiben’ny governemanta. To teny sy manana ny toerana teo amin’ny sehatra nisy azy, ary ananan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena fitokisana. Olom-baovao tanteraka teo amin’ny sehatra politika ary tsy mba anisan’ireo mpiaradia amin’ny antokon’ny fitondrana na ireo antoko mpanohana azy. Mazava araka’izany fa natolotry ny fianakaviambe iraisam-pirenena i NTSAY Christian, ary tsy nanam-pidiny fa nanaiky azy ny Filohan’ny Repoblika.

Teo amin’ny fizaran-tsezan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta vao afaka nametraka ny olony ny Filoham-pirenena. Anisan’ireo tsy maintsy nomena toerana ireo namana akaiky tsy nivadika hatramin’izay. Irma (…) izay mpitarika mafana fo ny antoko TGV tany amin’ny faritra Atsinanana ary nahita fahombiaza hatrany tamin’ny fifidianana, ary anisan’ny namolavola ara-politika na « coach politique » ny ben’ny tanànan’i Toamasina renivohitra amin’izao fotoana, sy ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy ao amin’ny faritra Analanjirofo, izay nasolo azy ho Minisitry ny Mponina taty aoriana. TINOKA Roberto, namana sady mpanohana mafana fo ny Filoha mpanorina ny TGV hatramin’izay ary nampiroborobo ny antoko tany amin’ny faritanin’i Toliara. Ankoatra ireo mpiara-mitolona ara-politika dia tsy nanadino ireo mpandraharaha namany sy niara-niasa taminy i Zandry kely, na i Boaikely. Izy ireo no mampiandraiketina ireo departemanta teknika sy iankinan’ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny toy ny sehatry ny fitaterana, ny fambolena sy fiompiana, ny harena ankibon’ny tany, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny sisa.

Fa nanana ny ekipany ihany koa ny Praiminisitra, mba hananany tanjaka ara-potokevitra any anaty filankevitry ny Minisitra. Nametrahany ny olona ananany fitokisana feno ny Minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola, mba hahafahany mifehy ny ampihimamba ny volam-bahoaka. Porofon’izany dia efa maro ireo tompon’andraikitra ambony avy amin’ny Minisitera hafa no nanana olana tamin’ity Minisitra tanankavanan’ny Praiminisitra ity : ny fikasana hampiditra mpiasam-panjakana maro tamin’ny fomba tsy ara-drariny, ny fanodinkodinana volam-panjakana sy ny sisa… Ankoatra ireo notendren’ny Filoham-pirenena sy ny avy amin’ny Praiminisitra dia manana anjara amin’ny fizarana seza ihany koa ireo « alliés politiques », na ireo antoko politika tsy nanana ny heriny manokana intsony, ka nivondrona anaty vovonana manohana ny Filoham-pirenena. Anisan’izany ny MMM tarihan’i Hajo ANDRIANAINARIVELO. Izy tenany mihitsy no nisafidy hitana ny andraikitra Minisitry ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany, niampy seza iray hafa dia ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena teo aloha sy tompon’andraikitra samihafa eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana samihafa toy ny fitaleavana eo anivon’ny radio sy televiziona Malagasy. Na dia vitsy an’isa aza izy ireo ao anaty governemanta dia heverina fa manana tombon-dahany ny MMM noho ny fananana Solombavambahoaka maromaro ao Tsimbazaza. Ny Freedom tarihan-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy no antoko politika hafa manana solontena ao anaty governemanta. Izy ihany koa dia tsy nanolotra olon-kafa fa ny tenany ihany no nisafidy ny ho Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Maivana ihany anefa ny herin’ny antoko tarihany satria tsy misy afatsy ny Solombavambahoakan’i Miarinarivo ihany no olom-boafidy ao aminy. Anisan’ny nanohana fatratra an’i Zandry kely ihany koa ny AVI saingy tsy mba anisan’ireo nifantenanana izay ho Minisitra hatrany am-boalohany, ka hatramin’ny « remaniement » farany teo. Ny AVI anefa dia manana ben’ny tananàna maro sy mpanolotsaina monisipaly maromaro manerana ny nosy.

Manontany angamba ianao mpamaky hoe aiza amin’izany ilay kajikajy politika? Dia ampahafantarina anao ary fa tsy mba anisan’ireo voahozongozona tamin’ny toerany ireo « Alliés politiques » ‘ny TGV na teo aza ny resabe samihafa momba azy ireo, na ihany koa ny tsy fahombiazana teo amin’ny asa nampandraiketina azy ireo. Ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izay miteraka resabe isak’izay miloa-bava noho ny tsy fahaizana mandanjalanja ny teny havoaka. Toetra izay nanomezan’ny mpikirakira tambazotra sosialy anarambositra azy. Ny Minisitry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany kosa indray izay sady tsy hita eny amin’ny « chantier » no tsy tazana ihany koa amin’ireo fampielezankevitra ataon’ny Filoham-pirenena hatramin’izao io. Raha samy nanao izay ho hafany ohatra ireo Minisitra « redevables » amin’ny Zandry kely, tamin’ny fisehosehoana nandritra ireny fizarana fanampiana ireny dia tsy mba anisan’ireo nanao izany ingahy mpitarika ny MMM. Raha ny sitrapon’ny mpanapaka dia efa ela no nahilika ireto sakaiza politika ireto satria tsy vitan’ny manimba sary fa mbola midingin-drambo ihany koa. Saingy! hodian-tsy hita aloha izany tao anatin’izay herintaona sy tapany mahery izay satria mbola ilaina faramparany ny « Alliance politique ».

Ho tanterahana tsy ho ela mantsy ny fifidianana loholon’i Madagasikara. Rehefa tsy nahomby ny tetikady nanafoanana ny Antenimierandoholona dia natao amboletra ny fandaniana ilay hitsivolana nampihenana ny isan’ny Loholona izay feno fandikan-dalàna. Atao tery vay manta ihany koa ny hanatontosana ny fifidianana ny 21 desambra 2020 izao, raha ho tanteraka ihany. Hanao izay ho afany ireo kandidà hatolotry ny vondron’antoko mpanohana ny fitondrana, ka ho azon’izy ireo zato isan-jato ny seza valo ambin’ny folo etsy amin’ny lapan’Anosikely. Hinoana fa amin’ity fifidianana ity dia ireo avy amin’ny TGV no ankamaroan’ireo hatolotry ny « Alliance politique », ka ho lany Loholon’i Madagasikara satria hanova famindra amin’izay i Zandry kely. Rehefa tafapetraka amin’ny toerany ireo Loholona vaovao izay zato isan-jato TGV dia hanomboka hanala tsikelikely ireo olon’ny MMM sy ny Freedom i Zandry kely sy ny ekipany araka ny kajikajy politikan’ireo mpiara-dia akaiky amin’ny Filoha Rajoelina. Ary tsy ho tavela eo ihany koa ry Praiminisitra sy ny tanankavanany.

Raha ny zava-misy tato ho ato dia mizotra miandalana amin’izany ny fanapahankevitry ny Filoha tao anatin’izay fanovana amin’ny ampahany ny Mpikambana ao amin’ny governemanta izay. Natomboka tamin’ny fanalana ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha izay Solombavambahoaka MMM lany tany Bealanana. Izay adika ho toy ny fanalefahana ny tanjaky ny antoko ao anaty ny fitondrana. Teo ihany koa ny fampijabahana ny Minisitra mpitondra tenin’ny governemanta tamin’ny fanomezana fahalalahana azy amin’ny fandraisam-pitenena hisolo vava ny fitondram-panjakana, ka nisian’ireo teny nibolisatra sy fanevatevana olona ireny. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ny olon-tsotra na ny mpikirakira « Facebook », hatramin’ny Minisitra toa azy. Manginy fotsiny ny vava ratsy mahazo ny mpanao gazety izay tsy mitovy fomba fijery aminy. Ny mahatsikaiky anefa dia toa mihevitra azy ho tsy refesimandidy ity Minisitra vavy ity, ka tafalatsaka tanteraka ao anaty velampandrika. Hinoana marimarina, raha tsy misy ny fiovan-javatra, fa tsy ho anisan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta intsony ireo Minisitra mianadahy ireo any amin’ny fiandohan’ny taona 2021 any, raha tsy hisy ny fiovan-javatra lehibe eto amin’ny firenena mialoha an’izay.

www.gvalosoa.net/2020/09/26/kajikaky-politika-ny-ho-avinny-fitondram-panjakana-rajoelina-ntsay-ch...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Kajikaky politika – Ny ho avin’ny fitondram-panjakana Rajoelina-Ntsay Christian

Ny Valosoa

Herintaona sy 10 volana izay no nitondra ny tany sy firenena ny Mpitondra ankehitriny. In-droa ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina no niroso tamin’ny « remaniement partiel », na fanovana amin’ny ampahany ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Ankoatra ny fanalana tampoka ireo Minisitra izay nahenoana resabe teo amin’ny fomba nitantanany ny departementa nisy azy, ka tsy maintsy nanesorana azy tamin’ny toerany. Ohatra amin’izany ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha izay voarohirohy tamin’ny raharaha « bonbon sucette » 8 miliara ariary.

Ny volana aogositra 2020 teo no nikitika farany ny firafitry ny governemanta ny Filohan’ny Repoblika. Raha niandry fanovana goavana ny mpanara-baovao noho ireo raharaha sy resabe samihafa nahakasika Minisitra maromaro, toy ilay raharaha « écran plat » maha-voasaringotra Minisitra iray sy ny vadiny, sy ilay ady an-tsena teo amin’ny Minisitra vavy iray sy tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny fiadidina ny repoblika, momba ny fiainan’izy ireo manokana, dia fahadisom-panantenana no nitranga. Famenoana ny banga sy fanalana ahi-dratsy ihany no natao. Teo ny fanendrena ny tompon’andraikitra voalohan’ny Minisiteran’ny Fanabezam-pirenena izay notantanana vonjimaikan’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ny fanendrena Minisitra vaovao be hiandraikitra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ary ny fanoloana ny Minisitry ny mponina, izay nametra-pialana noho ny antony manokana ara-pianakaviana. Fa ny tena naha be resaka dia ny fanalana ny Minisitry ny Fahasalama-bahoaka ny Pr AHMAD Ahmad, izay tsy ho tantaraina amintsika intsony ny antony.

Raha dinihina lalindalina kokoa ny fomba nandrafetana ireo mpikambana ao amin’ny governamanta NTSAY Christian tany am-boalohany hatramin’izao dia mifono kajikajy politika avo lenta. Hinoana fa samy mahafantatra isika, fa ny Praiministra Ntsay Christian dia olon’ny « communauté internationale ». Talohan’ny nanendrena azy ho eo amin’ny toerana dia nitana andraikitra ambony teo amin’ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny asa ingahy Lehiben’ny governemanta. To teny sy manana ny toerana teo amin’ny sehatra nisy azy, ary ananan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena fitokisana. Olom-baovao tanteraka teo amin’ny sehatra politika ary tsy mba anisan’ireo mpiaradia amin’ny antokon’ny fitondrana na ireo antoko mpanohana azy. Mazava araka’izany fa natolotry ny fianakaviambe iraisam-pirenena i NTSAY Christian, ary tsy nanam-pidiny fa nanaiky azy ny Filohan’ny Repoblika.

Teo amin’ny fizaran-tsezan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta vao afaka nametraka ny olony ny Filoham-pirenena. Anisan’ireo tsy maintsy nomena toerana ireo namana akaiky tsy nivadika hatramin’izay. Irma (…) izay mpitarika mafana fo ny antoko TGV tany amin’ny faritra Atsinanana ary nahita fahombiaza hatrany tamin’ny fifidianana, ary anisan’ny namolavola ara-politika na « coach politique » ny ben’ny tanànan’i Toamasina renivohitra amin’izao fotoana, sy ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy ao amin’ny faritra Analanjirofo, izay nasolo azy ho Minisitry ny Mponina taty aoriana. TINOKA Roberto, namana sady mpanohana mafana fo ny Filoha mpanorina ny TGV hatramin’izay ary nampiroborobo ny antoko tany amin’ny faritanin’i Toliara. Ankoatra ireo mpiara-mitolona ara-politika dia tsy nanadino ireo mpandraharaha namany sy niara-niasa taminy i Zandry kely, na i Boaikely. Izy ireo no mampiandraiketina ireo departemanta teknika sy iankinan’ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny toy ny sehatry ny fitaterana, ny fambolena sy fiompiana, ny harena ankibon’ny tany, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny sisa.

Fa nanana ny ekipany ihany koa ny Praiminisitra, mba hananany tanjaka ara-potokevitra any anaty filankevitry ny Minisitra. Nametrahany ny olona ananany fitokisana feno ny Minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola, mba hahafahany mifehy ny ampihimamba ny volam-bahoaka. Porofon’izany dia efa maro ireo tompon’andraikitra ambony avy amin’ny Minisitera hafa no nanana olana tamin’ity Minisitra tanankavanan’ny Praiminisitra ity : ny fikasana hampiditra mpiasam-panjakana maro tamin’ny fomba tsy ara-drariny, ny fanodinkodinana volam-panjakana sy ny sisa… Ankoatra ireo notendren’ny Filoham-pirenena sy ny avy amin’ny Praiminisitra dia manana anjara amin’ny fizarana seza ihany koa ireo « alliés politiques », na ireo antoko politika tsy nanana ny heriny manokana intsony, ka nivondrona anaty vovonana manohana ny Filoham-pirenena. Anisan’izany ny MMM tarihan’i Hajo ANDRIANAINARIVELO. Izy tenany mihitsy no nisafidy hitana ny andraikitra Minisitry ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany, niampy seza iray hafa dia ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena teo aloha sy tompon’andraikitra samihafa eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana samihafa toy ny fitaleavana eo anivon’ny radio sy televiziona Malagasy. Na dia vitsy an’isa aza izy ireo ao anaty governemanta dia heverina fa manana tombon-dahany ny MMM noho ny fananana Solombavambahoaka maromaro ao Tsimbazaza. Ny Freedom tarihan-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy no antoko politika hafa manana solontena ao anaty governemanta. Izy ihany koa dia tsy nanolotra olon-kafa fa ny tenany ihany no nisafidy ny ho Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Maivana ihany anefa ny herin’ny antoko tarihany satria tsy misy afatsy ny Solombavambahoakan’i Miarinarivo ihany no olom-boafidy ao aminy. Anisan’ny nanohana fatratra an’i Zandry kely ihany koa ny AVI saingy tsy mba anisan’ireo nifantenanana izay ho Minisitra hatrany am-boalohany, ka hatramin’ny « remaniement » farany teo. Ny AVI anefa dia manana ben’ny tananàna maro sy mpanolotsaina monisipaly maromaro manerana ny nosy.

Manontany angamba ianao mpamaky hoe aiza amin’izany ilay kajikajy politika? Dia ampahafantarina anao ary fa tsy mba anisan’ireo voahozongozona tamin’ny toerany ireo « Alliés politiques » ‘ny TGV na teo aza ny resabe samihafa momba azy ireo, na ihany koa ny tsy fahombiazana teo amin’ny asa nampandraiketina azy ireo. Ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izay miteraka resabe isak’izay miloa-bava noho ny tsy fahaizana mandanjalanja ny teny havoaka. Toetra izay nanomezan’ny mpikirakira tambazotra sosialy anarambositra azy. Ny Minisitry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany kosa indray izay sady tsy hita eny amin’ny « chantier » no tsy tazana ihany koa amin’ireo fampielezankevitra ataon’ny Filoham-pirenena hatramin’izao io. Raha samy nanao izay ho hafany ohatra ireo Minisitra « redevables » amin’ny Zandry kely, tamin’ny fisehosehoana nandritra ireny fizarana fanampiana ireny dia tsy mba anisan’ireo nanao izany ingahy mpitarika ny MMM. Raha ny sitrapon’ny mpanapaka dia efa ela no nahilika ireto sakaiza politika ireto satria tsy vitan’ny manimba sary fa mbola midingin-drambo ihany koa. Saingy! hodian-tsy hita aloha izany tao anatin’izay herintaona sy tapany mahery izay satria mbola ilaina faramparany ny « Alliance politique ».

Ho tanterahana tsy ho ela mantsy ny fifidianana loholon’i Madagasikara. Rehefa tsy nahomby ny tetikady nanafoanana ny Antenimierandoholona dia natao amboletra ny fandaniana ilay hitsivolana nampihenana ny isan’ny Loholona izay feno fandikan-dalàna. Atao tery vay manta ihany koa ny hanatontosana ny fifidianana ny 21 desambra 2020 izao, raha ho tanteraka ihany. Hanao izay ho afany ireo kandidà hatolotry ny vondron’antoko mpanohana ny fitondrana, ka ho azon’izy ireo zato isan-jato ny seza valo ambin’ny folo etsy amin’ny lapan’Anosikely. Hinoana fa amin’ity fifidianana ity dia ireo avy amin’ny TGV no ankamaroan’ireo hatolotry ny « Alliance politique », ka ho lany Loholon’i Madagasikara satria hanova famindra amin’izay i Zandry kely. Rehefa tafapetraka amin’ny toerany ireo Loholona vaovao izay zato isan-jato TGV dia hanomboka hanala tsikelikely ireo olon’ny MMM sy ny Freedom i Zandry kely sy ny ekipany araka ny kajikajy politikan’ireo mpiara-dia akaiky amin’ny Filoha Rajoelina. Ary tsy ho tavela eo ihany koa ry Praiminisitra sy ny tanankavanany.

Raha ny zava-misy tato ho ato dia mizotra miandalana amin’izany ny fanapahankevitry ny Filoha tao anatin’izay fanovana amin’ny ampahany ny Mpikambana ao amin’ny governemanta izay. Natomboka tamin’ny fanalana ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha izay Solombavambahoaka MMM lany tany Bealanana. Izay adika ho toy ny fanalefahana ny tanjaky ny antoko ao anaty ny fitondrana. Teo ihany koa ny fampijabahana ny Minisitra mpitondra tenin’ny governemanta tamin’ny fanomezana fahalalahana azy amin’ny fandraisam-pitenena hisolo vava ny fitondram-panjakana, ka nisian’ireo teny nibolisatra sy fanevatevana olona ireny. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ny olon-tsotra na ny mpikirakira « Facebook », hatramin’ny Minisitra toa azy. Manginy fotsiny ny vava ratsy mahazo ny mpanao gazety izay tsy mitovy fomba fijery aminy. Ny mahatsikaiky anefa dia toa mihevitra azy ho tsy refesimandidy ity Minisitra vavy ity, ka tafalatsaka tanteraka ao anaty velampandrika. Hinoana marimarina, raha tsy misy ny fiovan-javatra, fa tsy ho anisan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta intsony ireo Minisitra mianadahy ireo any amin’ny fiandohan’ny taona 2021 any, raha tsy hisy ny fiovan-javatra lehibe eto amin’ny firenena mialoha an’izay.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/26/kajikaky-politika-ny-ho-avinny-fitondram-panjakana-rajoelina-ntsay-christian/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 26 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 26 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Comment on Facebook Vidio ny ...

stade manaram-penitra no hatao,tena hivarin' ankady mihintsy ity firenena ity raha mbola i Radomelina no mbola eo amin'ity fitondrana ity,fa angaha io azo ohanina,ny vahoaka efa mijaly ,ny mpianatra tsy misy sekoly misy toerana aminy tany no mipetraka,tsy misy raharaha vanona eto aminy firenena,tena mampiteny ny maona mihintsy,ilay gasy koa moa manaiky izay hataony na efa voazona koa angamba dia miandry fotsiny fa izay koa angamba ny lahatra,izay foana moa ny fiteniny ny malagasy.

Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina manohana ny antson’ny Collectif des Parlementaires – Fanambarana – Panorama II – 25 Septambra

Manoloana ny olana ara-piarahamonina sy ny fahasahiranan lalipaka mianjady amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fanararaotana mihoa-pampana, ny fandikan-dalàna, ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana miverimberina, izay ataon’ny mpitondra ankehitriny tamin’ny fahefana nampindramin’ny vahoaka azy.

Rehefa nahare ny antso nataon’ny antoko politika sy ny vondrona parlementera izay nivory ny alakamisy 17 septambra 2020 tao amin’ny Hotel Panorama, rehefa nihaona sy nivory koa androany zoma 25 septambra 2020, izay nahitàna ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina monisipaly sy kaominaly miankina sy tsy miankina amin’ny antoko, dia manao izao fanambarana izao:

1. miombon-kevitra tanteraka tamin’ny fanambarana voalohany nataon’ny antoko politika sy vondrona parlementera izahay

2. miantso ireo olomboafidy rehetra lany tamin’ny antoko na ny tsy miankina hiara-dia aminay.

Masina ny Tanindrazana.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2783118735295435

www.gvalosoa.net/2020/09/25/benny-tanana-sy-mpanolotsaina-manohana-ny-antsonny-collectif-des-parl...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina manohana ny antson’ny Collectif des Parlementaires – Fanambarana – Panorama II – 25 Septambra

Manoloana ny olana ara-piarahamonina sy ny fahasahiranan lalipaka mianjady amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fanararaotana mihoa-pampana, ny fandikan-dalàna, ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana miverimberina, izay ataon’ny mpitondra ankehitriny tamin’ny fahefana nampindramin’ny vahoaka azy.

Rehefa nahare ny antso nataon’ny antoko politika sy ny vondrona parlementera izay nivory ny alakamisy 17 septambra 2020 tao amin’ny Hotel Panorama, rehefa nihaona sy nivory koa androany zoma 25 septambra 2020, izay nahitàna ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina monisipaly sy kaominaly miankina sy tsy miankina amin’ny antoko, dia manao izao fanambarana izao:

1. miombon-kevitra tanteraka tamin’ny fanambarana voalohany nataon’ny antoko politika sy vondrona parlementera izahay

2. miantso ireo olomboafidy rehetra lany tamin’ny antoko na ny tsy miankina hiara-dia aminay.

Masina ny Tanindrazana.

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/2783118735295435

http://www.gvalosoa.net/2020/09/25/benny-tanana-sy-mpanolotsaina-manohana-ny-antsonny-collectif-des-parlementaires-fanambarana-panorama-ii-25-septambra/Image attachment

Collectif des Parlementaires – Fanambarana – Panorama II – 25 Septambra

Lasa fomba fanao mahazatra ny mpitondra ankehitriny ny manosihosy ny Lalampanorenana. Miseho laniny ny fanamparam-pahefana satria ampiasainy amin’ny tombotsoany manokana ny lalàna velona.

Izahay antoko politika sy ireo olomboafidy nivory teto amin’ny Hotel Panorama androany zoma 25 septambra 2020, izay mahatsapa hatrany ny fahoriam-bahoaka dia manao izao fanambarana izao:

Hiroso amin’ny famakiana bantsilana an’ireo fanapahan-kevitra izay noraisin’ny HCC ka niteraka savorovoro sy korontana.
Hamoaka ampahibemaso ny fisian’ny ‘doublons’, fototry ny fahadisoan’ny fifidianana sy tsy fahaleovantenan’ny CENI.
Manameloka ny fampiasana ny ‘Etat d’urgence sanitaire’ izay natao fitaovana politika hanampenam-bava sy hanitsakitsahana ny demokrasia ary niteraka fahantrana lalina ho an’ny vahoaka.
Tsy handray anjara amin’ny fifidianana izay atao amboletra ny 21 desambra 2020 ho avy izao.
Ho famerenana ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana, dia vonona izahay hijoro ary tsy hijanona intsony raha tsy tanteraka ny hetahetan’ny Malagasy, mba ho tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo.

Masina ny tanindrazana.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2783113438629298

www.gvalosoa.net/2020/09/25/collectif-des-parlementaires-fanambarana-panorama-ii-25-septambra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

LaLana simba – Nanome lesona an’i Vazahabe ny kaomisaria analakely

Helisoa

Miteraka fitohanan’ny fiara lavareny ireo lalana feno lavadavaka eto Antananarivo Renivohitra. Manoloana izany, nandray ny andraikitra ireo polisy ao amin’ny kaomisaria Analakely, na tsy andraikiny aza ny manentsina ireo lavadavaka amin’ny lalana simba, mba hanalàna fahasahiranana ireo mpampiasa lalana eto Antananarivo Renivohitra, ka toerana maro no nanaovany izany ny andron’ny omaly.

Maha te-hidera ny ezaky ny polisy ao amin’ity kaomisaria ity, hany ka maro ireo mponina indrindra amin’ireo tambazotran-tserasera no nankasitraka azy ireo tamin’izany. Fa manontany tena kosa ny olompirenena hoe aiza ny ben’ny Tanàna eto Antananarivo Renivohitra Naina Andriatsitohaina Vazahabe, no tsy manamboatra ireny lalana ireny? Ny fako aza moa mivangongo tsy misy ohatra izany manerana ny tanànan’Antananarivo nefa tsy hita izay fandraisan’andraikitra ataony, sa hiandrasana ny polisy indray ny fanesorana ireny fakobe ireny? Nilaza anefa ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, fa hanamboatra lalana izy ireo, natao laza masaka ery izany tamin’ny tambazotran-tserasera nefa aiza izany ankehitriny? Potika tanteraka ny lalana amin’izao, nefa ny fahavaratra efa ho avy.

Efa mitovy tadin-dokanga sy loko politika ny filohan’ny repoblika sy ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra, nefa toa volan-kakafotra ihany, fa ny omaly tsy miova ihany no hita eto Antananarivo Renivohitra. Tamin’ny ben’ny Tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana, tsy nisy fanampiana tamin’ny fitondràna foibe nefa nahita vahaolana ny mpitantana ny Tanàna tamin’izany nanadio ny Tanàna sy nanala ireo fako nivangongo. Fa ankehitriny, ny fakana hetra sy ny fanaovana antsojay amin’ireo olona tsy mitovy loko politika amin’ny ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina toy ny orinasan’ny filoha Ravalomanana MBS , ALMA sns… no mahamaika azy.

Ankoatra izay, mandrodana ny trano fivarotana vitan’ny mpitondra teo aloha Neny Lalao Ravalomanana izay nandaniana vola be no laharam-pahamehan’ny ben’ny Tanàna Vazahabe, izay lazain’ity farany fa hoe tsy manaradalàna hono, nefa hevitra tapaky ny mpanolotsaina ny Tanàna no nanatanterahana azy ireny. Izao ka ny polisy mihintsy no manome lesona ity ben’ny Tanàna ity, mba hanotofany ny lavadavaka satria ireny no tena maha betsaka ny fitohanana eto Antananarivo Renivohitra.

www.gvalosoa.net/2020/09/24/lalana-simba-nanome-lesona-ani-vazahabe-ny-kaomisaria-analakely/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3348107548642729

Mankasitraka sefo mba ho fitaratran Dray ianareo tohizo.

Fa aiza le vola azo isitrahana tetik'asa zay azo anaovana fangatahana nolazain'ny vazaha sa lay mponina mints no tsy taitra amolavola tetik'asa ho tombon-tsoany kosa?

Efa lany henatra mihitsy ireo bandy ao @ fitondrana ao ireo

Collectif des Parlementaires – Tsy namaly ny antso nataon’ny CENI

Isambilo

Namory ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin’ny resaka fifidianana omaly, ny CENI: na ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fifidianana teny amin’ny foiben-toerany eny Ivandry.

Ny antoko politika sasany, indrindra ireo milaza ho mpanohitra sy ny « Collectif des Parlementaires » dia tsy nanatrika izany fivoriana niantsoan’ny CENI teny Alarobia-Ivandry izany.

Nanao fanambarana ireo Antoko politika sy ny « Collectif des Parlementaires » nivory teny amin’ny Panorama ny alakamisy 17 septambra 2020 lasa teo, fa « tsy hanatrika ny fivoriana izay iantsoan’ny CENI ny alarobia 23 septambra 2020 ». Ny antony ambarany dia noho ny tsy faneken’izy ireo intsony ny Vaomieram-Pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na ny (CENI) amin’izao endriny izao.

Tokony ho ravana amin’izay ity rafitra mpanomana fifidianana ity hoy ny fanambarana, satria be loatra ny heloka vitany sy ny hadisoana nataony nandritra izay fifidianana nifanesy teto amintsika izay.

www.gvalosoa.net/2020/09/24/collectif-des-parlementaires-tsy-namaly-ny-antso-nataonny-ceni/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Collectif des Parlementaires – Tsy namaly ny antso nataon’ny CENI

Isambilo

Namory ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin’ny resaka fifidianana omaly, ny CENI: na ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fifidianana teny amin’ny foiben-toerany eny Ivandry.

Ny antoko politika sasany, indrindra ireo milaza ho mpanohitra sy ny « Collectif des Parlementaires » dia tsy nanatrika izany fivoriana niantsoan’ny CENI teny Alarobia-Ivandry izany.

Nanao fanambarana ireo Antoko politika sy ny « Collectif des Parlementaires » nivory teny amin’ny Panorama ny alakamisy 17 septambra 2020 lasa teo, fa « tsy hanatrika ny fivoriana izay iantsoan’ny CENI ny alarobia 23 septambra 2020 ». Ny antony ambarany dia noho ny tsy faneken’izy ireo intsony ny Vaomieram-Pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana na ny (CENI) amin’izao endriny izao.

Tokony ho ravana amin’izay ity rafitra mpanomana fifidianana ity hoy ny fanambarana, satria be loatra ny heloka vitany sy ny hadisoana nataony nandritra izay fifidianana nifanesy teto amintsika izay.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/collectif-des-parlementaires-tsy-namaly-ny-antso-nataonny-ceni/

Comment on Facebook Collectif des ...

Ravao any fa taloha tsy nisy io CENI io tsy dia , nisy olana firy ny resaka fifidianana teto madagasikara.

TOY NY ZAZA FOLO TAONA

Vatsy tohana no entina hidedahana isam-paritra,
Miampy tosika fameno , izay inoana fa tsy haharitra?
Maro no misento anaty ny olo-manam-pahendrena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Ny “aorian’ny krizy”, mbola ho mafy noho izao.
Tsy azo afenina intsony, matroka ny tabilao.
Tena maizina daholo ny tontolo izay jerena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena !

Ireo izay miezaka hanitsy sy mikasa ny hanoro,
Dia montsanina daholo ho potika sy torotoro.
Izany ve no hanehoana fa anareo ny fandresena?
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Tena tsisy fivoarana antenaina velively,
Fa ny ambony tsy fitaratra sady tena tsy modely.
Ireo zokiolona aza, indrisy, be no toa manongo tena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Rendrarendra no ifotorana, zavajava-tsisy vidiny.
Ny vahoaka anefa, indrisy, mihamahantra faraidiny!
‘Ndeha jereo ny tabilao fa tsisy tsy manopy mena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Toa mitohy tsy misy farany ilay atao hoe fahamehana,
Hamotehana ny hafa, dia ireo hafa firehana.
Dia mitohy torak’izany ny hadisoana sy hagegena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

… Folo taona lasa izay, filoha iray no efa nitrena:
“Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!”
Ka dia asa ankehitriny, folo taona aty aoriana,
Miova ve sa mbola izany ilay mivoy ny familiana?

DADAN’i ZINA (23-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/24/toy-ny-zaza-folo-taona/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

TOY NY ZAZA FOLO TAONA

Vatsy tohana no entina hidedahana isam-paritra,
Miampy tosika fameno , izay inoana fa tsy haharitra?
Maro no misento anaty ny olo-manam-pahendrena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Ny “aorian’ny krizy”, mbola ho mafy noho izao.
Tsy azo afenina intsony, matroka ny tabilao.
Tena maizina daholo ny tontolo izay jerena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena !

Ireo izay miezaka hanitsy sy mikasa ny hanoro,
Dia montsanina daholo ho potika sy torotoro.
Izany ve no hanehoana fa anareo ny fandresena?
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Tena tsisy fivoarana antenaina velively,
Fa ny ambony tsy fitaratra sady tena tsy modely.
Ireo zokiolona aza, indrisy, be no toa manongo tena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Rendrarendra no ifotorana, zavajava-tsisy vidiny.
Ny vahoaka anefa, indrisy, mihamahantra faraidiny!
‘Ndeha jereo ny tabilao fa tsisy tsy manopy mena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

Toa mitohy tsy misy farany ilay atao hoe fahamehana,
Hamotehana ny hafa, dia ireo hafa firehana.
Dia mitohy torak’izany ny hadisoana sy hagegena.
Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!

… Folo taona lasa izay, filoha iray no efa nitrena:
“Toy ny zaza folo taona no mitondra firenena!”
Ka dia asa ankehitriny, folo taona aty aoriana,
Miova ve sa mbola izany ilay mivoy ny familiana?

      DADAN’i ZINA (23-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/toy-ny-zaza-folo-taona/

RY KOMITY FAMPIHAVANANA

Hanao inona ianareo ry ilay komity fampihavanana?
Sao mandany vola fotsiny ka tsy aleo ve hofoanana?
Firy taona nijoroana, saingy tsy ahitana vokatra.
Tena miadana fiasa sy manao famindran-tsokatra!

Aiza izao ilay fampihavanana? tsisy zavatra mivaingana!
Nefa izay no efa nandrasana fa hoe mila hatomboka haingana.
E! mandroso ny fotoana, saingy toa vao mainka loza,
Fa dia be no miady lava, mifanaikitra toa foza!

Ny taloha toa tsy milamina, tonga indray ny gidragidra,
Mainka miitatra ny fery ka mivadika ho dridra.
Saingy toa mitazam-potsiny ilay komity fampihavanana.
(Tena toy ny sarivongana, moana sady mondry tanana!)

Nefa tsy olonolom-poana fa dia tena notsongaina
Ireo mpikambana amin’ity komity mahabe taraina,
Ka dia gaga ny rehetra, maro no mifanontany,
Misy hatrany ve ny tsindry sy ny sakana any ho any?

Firy taona aty aoriana, toa mitohy ny “fikafika”,
Fa tsy misy fanonerana ho an’ny gadra politika.
Moa mitady hiala bala ry boaikely sy ny tariny,
Fa dia hoe “izay tiany ihany”, izay no ataony sy ampihariny?

DADAN’i ZINA (20-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/24/ry-komity-fampihavanana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

RY KOMITY FAMPIHAVANANA

Hanao inona ianareo ry ilay komity fampihavanana?
Sao mandany vola fotsiny ka tsy aleo ve hofoanana?
Firy taona nijoroana, saingy tsy ahitana vokatra.
Tena miadana fiasa sy manao famindran-tsokatra!

Aiza izao ilay fampihavanana? tsisy zavatra mivaingana!
Nefa izay no efa nandrasana fa hoe mila hatomboka haingana.
E! mandroso ny fotoana, saingy toa vao mainka loza,
Fa dia be no miady lava, mifanaikitra toa foza!

Ny taloha toa tsy milamina, tonga indray ny gidragidra,
Mainka miitatra ny fery ka mivadika ho dridra.
Saingy toa mitazam-potsiny ilay komity fampihavanana.
(Tena toy ny sarivongana, moana sady mondry tanana!)

Nefa tsy olonolom-poana fa dia tena notsongaina
Ireo mpikambana amin’ity komity mahabe taraina,
Ka dia gaga ny rehetra, maro no mifanontany,
Misy hatrany ve ny tsindry sy ny sakana any ho any?

Firy taona aty aoriana, toa mitohy ny “fikafika”,
Fa tsy misy fanonerana ho an’ny gadra politika.
Moa mitady hiala bala ry boaikely sy ny tariny,
Fa dia hoe “izay tiany ihany”, izay no ataony sy ampihariny?

      DADAN’i ZINA (20-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/ry-komity-fampihavanana/

Comment on Facebook RY KOMITY ...

Nefa anokanana volabe.poufff trangabolona mpambotry firenena

Fihinanambola sy fandementsaimbahoaka no ipetrahany eo ambony seza.

Fihetsiketsehana no betsaka hatreto fa asa vita ZERO

Photos de la publication de Marc Ravalomanana - Ofisialy ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3347529065367244

Mandefitra andriamparany , manenjika mandroso mankany @ gisitra , mila ampatsahivina anao indray ve fa faha _3 any @ farany no laharana misy an_tsika @zao , i Comore izay nireharehana ho hampindramina aza ity hampindrana an_tsika indray raha izao no mitohy sa izay ilay fomba fijery mi _ tourne ( foza orana ? ) , tsy mahagaga , izay tokoa NY hoe samy manana ny atao hoe fandrosoany , indrisy fa izany no fomba fijerin'ny mitondra ny Firenena @ zao .

Antananarivo : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy an’i Naina

Fitahiana Feno : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina ankehitriny. Izao daholo vao nanenina ireo IRK na IRD nifidy an’i NAINA Vazahabe, iszao vao milaza fa hoe tahak’ izay i RINA no nofidiana... Tara e.... Amin ny manaraka mahaiza mifidy!

Kakay Poux : momb an’i Rina, be vava tamn fifidianana rehef ts lany anefa rehef avy eo tsy sahy akory.

Haingo Rabe : tsy hoe mahaiza mifidy, fa aza manaiky hangalaran'ny olona jiolahy intsony amin’ny resaka fifidianana, tokony ho mailo tsara amin’izay amin’ny manaraka.

Alexis Rajaonera : alefa Tim, hita ny fitantanany ny vola tao amin’ny CUA, namela tahiry ho an’ny maire mpandimby aza i Rina sy Neny Lalao Ravalomanana, tena izy no mendrika hitondra an’Antananarivo, fa noresena tamin’ny doublon, tokony hoesorina sy hosoloina tokoa ny CENI, araka ny fangatahan’ny maro amin’izao fotoana.

Miaramalala Randrianasolo : aleo ho faizin’I Vazahabe kely ao daholo ireo mpivarotra amoron-dalana ireo fa te hanao aminy eo e !

Taratra Ny Mazava : fa ngah rina sy naina rery no mpifaninana tao? Anisan’ny mbola mampahantra ity fanohanana antoko politika ity fa tongav saina e! Na izany na tsy izany aloha, ny fanaovana politika dia natao hahazoana fahefana, natao ho fanatsarana ny fitantanana tanàna.

Mireille Gabriella : nanenina izahay nifidy an’i Maire Naina Andriantsitohaina satria nataony tohatra fiakarana fotsiny izahay mpivarotra, lany izy dia nailiny sy nopotehany ny fivelomanay na nanohana azy.

Bro Skroun : resaka alika sisa amin’izao ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina izao no misy eto amin’ny tanàna. Ny zava-bita tsy misy, ny mpiasa sekretera-mpitam-bola nailika sy tsy nomena karama hatramin’izao. Tsy mba nahazo fanomezana tamin’ny fety, tamin’ny andron’i Neny sy Rina anefa, nilamina tsara ery ny mpiasan’ny CUA.

Hortense Rasoa : efa i Rina anie no nofidin'olona tao Tana fa tsy afa- nanoatra tam fika maro nampiasain'ny mpifanandrina taminy e (doublons, kara-panondro sandoka , fraudes , .....Ceni...). Tsikombakomban’ny CENI sy ny Tribunal Administratif no naharesy an’i Rina. Raha izy no lany teo, efa namiratra Antananarivo satria notohizana ireo tetikasa maro fampandrosoana ny Renivohitra efa natombok’i Neny Lalao Ravalomanana.

Cynthia Lalasoa : mpandrodana fa tsy mpanangana marina i Naina Vazahabe. Narodany ny fivarotan’olona, hatramin’izao, tsy mbola hita izay nasolony ireny. Zaimaika simba, mbola tsy voaarina. Tena Tsy Zaimaika mihitsy ilay CUA amin’izao, miadam-pandeha toy ny sokatra, toy ny fitondran-dRajoelina ihany. Mitovy fa tsy sahala.

Rivo Richard Andrianjara : ny doublon no nifidy an’i Naina, fa tsy lanim-bahoaka izany izy.

Rabemananjara Rija James : ny fitondrana foibe, ny samva, efa miaraka amin’i Naina Vazahabe avokoa, mbola tsy afany ihany ny fako. Tamin’ny andron’i Rina sy Neny anefa, tsy nisy fanampiana avy amin’ny fanjakana, fa nahavita tena ny CUA, voaloa foana ny karaman’ny mpiasa, nisy ny prime : fanomezana isaky ny fety, nandeha sy niroborobo ny tetikasa lalankely, nahazo tombony tamin’izany avokoa ny Arrondissement enina eto an-drenivohitra.

Theogene Andriamilanto : ataon’i Naina Vazahabe mahita daholo izao : na mpivarotra, na ny sokajin’olona rehetra mihitsy dia tsy misy tsy mimenomenona amin’ny ataon’i Naina sy ny ekipany. Tsy misy vola dia mamorona io karazan-ketra tsy ankasitrahan’ny mpandoa hetra rehetra io ny CUA, tarihany.

Kalo Ravaosolo : na fako, na lalana, tsy misy vitan’i Naina. Fampanantenana ny hanao WC marobe, hatramin’izao, na biriky iray aza tsy mijoro.

Jeannot Rakotoson: Rina no tena tanora hitondra ainga vao indray ho an’Antananarivo. Eo amin’ny tontolo politika izy dia azo heverina fa ho solofo handimby na relève ao amin’ny antoko TIM. Eo isika mahita izy hoy ny fomba fiteny Avaratra any izay.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antananarivo : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy an’i Naina

Fitahiana Feno : manenina ireo mpomba ny fitondrana nifidy ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina ankehitriny. Izao daholo vao nanenina ireo IRK na IRD nifidy an’i NAINA Vazahabe, iszao vao milaza fa hoe tahak’ izay i RINA no nofidiana... Tara e.... Amin ny manaraka mahaiza mifidy!

Kakay Poux : momb an’i Rina, be vava tamn fifidianana rehef ts lany anefa rehef avy eo tsy sahy akory.

Haingo Rabe : tsy hoe mahaiza mifidy, fa aza manaiky hangalaranny olona jiolahy intsony amin’ny resaka fifidianana, tokony ho mailo tsara amin’izay amin’ny manaraka.

Alexis Rajaonera : alefa Tim, hita ny fitantanany ny vola tao amin’ny CUA, namela tahiry ho an’ny maire mpandimby aza i Rina sy Neny Lalao Ravalomanana, tena izy no mendrika hitondra an’Antananarivo, fa noresena tamin’ny doublon, tokony hoesorina sy hosoloina tokoa ny CENI, araka ny fangatahan’ny maro amin’izao fotoana.

Miaramalala Randrianasolo : aleo ho faizin’I Vazahabe kely ao daholo ireo mpivarotra amoron-dalana ireo fa te hanao aminy eo e !

Taratra Ny Mazava : fa ngah rina sy naina rery no mpifaninana tao? Anisan’ny mbola mampahantra ity fanohanana antoko politika ity fa tongav saina e! Na izany na tsy izany aloha, ny fanaovana politika dia natao hahazoana fahefana, natao ho fanatsarana ny fitantanana tanàna. 

 Mireille Gabriella : nanenina izahay nifidy an’i Maire Naina Andriantsitohaina satria nataony tohatra fiakarana fotsiny izahay mpivarotra, lany izy dia nailiny sy nopotehany ny fivelomanay na nanohana azy.

Bro Skroun : resaka alika sisa amin’izao ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina izao no misy eto amin’ny tanàna. Ny zava-bita tsy misy, ny mpiasa sekretera-mpitam-bola nailika sy tsy nomena karama hatramin’izao. Tsy mba nahazo fanomezana tamin’ny fety, tamin’ny andron’i Neny sy Rina anefa, nilamina tsara ery ny mpiasan’ny CUA.

Hortense Rasoa : efa i Rina anie no nofidinolona tao Tana fa tsy afa- nanoatra tam fika maro nampiasainny mpifanandrina taminy e (doublons, kara-panondro sandoka , fraudes , .....Ceni...). Tsikombakomban’ny CENI sy ny Tribunal Administratif no naharesy an’i Rina. Raha izy no lany teo, efa namiratra Antananarivo satria notohizana ireo tetikasa maro fampandrosoana ny Renivohitra efa natombok’i Neny Lalao Ravalomanana.

Cynthia Lalasoa : mpandrodana fa tsy mpanangana marina i Naina Vazahabe. Narodany ny fivarotan’olona, hatramin’izao, tsy mbola hita izay nasolony ireny. Zaimaika simba, mbola tsy voaarina. Tena Tsy Zaimaika mihitsy ilay CUA amin’izao, miadam-pandeha toy ny sokatra, toy ny fitondran-dRajoelina ihany. Mitovy fa tsy sahala.

Rivo Richard Andrianjara : ny doublon no nifidy an’i Naina, fa tsy lanim-bahoaka izany izy.

Rabemananjara Rija James : ny fitondrana foibe, ny samva, efa miaraka amin’i Naina Vazahabe avokoa, mbola tsy afany ihany ny fako. Tamin’ny andron’i Rina sy Neny anefa, tsy nisy fanampiana avy amin’ny fanjakana, fa nahavita tena ny CUA, voaloa foana ny karaman’ny mpiasa, nisy ny prime : fanomezana isaky ny fety, nandeha sy niroborobo ny tetikasa lalankely, nahazo tombony tamin’izany avokoa ny Arrondissement enina eto an-drenivohitra.

Theogene Andriamilanto : ataon’i Naina Vazahabe mahita daholo izao : na mpivarotra, na ny sokajin’olona rehetra mihitsy dia tsy misy tsy mimenomenona amin’ny ataon’i Naina sy ny ekipany. Tsy misy vola dia mamorona io karazan-ketra tsy ankasitrahan’ny mpandoa hetra rehetra io ny CUA, tarihany.

Kalo Ravaosolo : na fako, na lalana, tsy misy vitan’i Naina. Fampanantenana ny hanao WC marobe, hatramin’izao, na biriky iray aza tsy mijoro.

Jeannot Rakotoson: Rina no tena tanora hitondra ainga vao indray ho an’Antananarivo. Eo amin’ny tontolo politika izy dia azo heverina fa ho solofo handimby na relève ao amin’ny antoko TIM. Eo isika mahita izy hoy ny fomba fiteny Avaratra any izay.

Comment on Facebook Antananarivo : ...

Tsy hoe nanenina fa izao ny alehany refa tsy mijoro hiaro ny safidiny.Iza moa no nilaza fa lany Andriamatoa Naina, toy izay ny Filoha ,hany ka tsy mety mahazo ny fankatoavan'ny vahoaka fa lany anaty halatra

Efa fanatatra mialoha ny zava hitranga saingy nanaiky nambakainy t@ tee shirt misy fanafody tsy misy ilaina azy iny

nanenin mhts

Ny hetra zao no malaza

View more comments

Raharaham-pirenena – Hiketrika ny antoko TIM

Isambilo

Na ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza ny eto Madagasikara amin’izao fotoana, manaraka akaiky ny raharaham-pirenena hatrany ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Ao anatin’ny fanetsehana sy ny fanomezan-kery indray ny antoko, na redynamisation, ny mpitarika tarihan’ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana amin’izao fotoana.

Mialohan’ny hidinana hitety faritra, hanamafy ny fototra manerana an’i Madagasikara, satria efa misokatra avokoa ankehitriny ireo lalam-pirenena manerana ny Nosy, hiketrika momba ny raharaham-pirenena izy ireo etsy amin’ny foiben-toerany etsy Bel’Air Ampandrana

Arak’izany, ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM Rina Randriamasinoro dia manambara fa hivory ny Birao Politikan’ny Antoko Tiako i Madagasikara sy ireo olomboafidy rehetra :
Loholona, solombavambahoaka, Ben’ ny Tanàna, Mpanolotsaina, hivory izy ireo ao amin’ ny QG Bel’Air anio alakamisy 24 Septambra hanomboka amin’ ny 9 ora sy sasany. Zava-dehibe no ho dinihana hoy Rina, ka manainga antsika rehetra ho tonga amin’ izany.

Mahakasika izay raharaham-pirenena izay, manara-maso ny aty an-tanindrazana koa ny TIM any ivelany. Noho ny fahatsapana ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, sy ny fahitana ireo fandikan-dalàna maro ataon’ny mpitondra ankehitriny dia miantso ny mpomba ny Filoha Marc RAVALOMANANA sy ireo mpanohana ary mpikatroka TIM rehetra any Frantsa sy manodidinana izy ireo, ho tonga amin’ny fihaonambe izay hatao rahampitso ZOMA 25 Septambra 2020 amin’ny 8 ora alina ao amin’ny 24 rue Pierre Nicole Paris 5ème. Zava-dehibe ihany koa no hodinihina hoy ny fanambarana, ka manantena ny fahatongavana maro.

(Sary: Marc Ravalomanana, Rina Randriamasinoro, Fidèle Razara Pierre Ny filoha nasionaly, ny sekretera jeneraly ary ny tompon’andraikitry ny seraseran’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM))

www.gvalosoa.net/2020/09/24/raharaham-pirenena-hiketrika-ny-antoko-tim/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaham-pirenena – Hiketrika ny antoko TIM

Isambilo

Na ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza ny eto Madagasikara amin’izao fotoana, manaraka akaiky ny raharaham-pirenena hatrany ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Ao anatin’ny fanetsehana sy ny fanomezan-kery indray ny antoko, na redynamisation, ny mpitarika tarihan’ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana amin’izao fotoana.

Mialohan’ny hidinana hitety faritra, hanamafy ny fototra manerana an’i Madagasikara, satria efa misokatra avokoa ankehitriny ireo lalam-pirenena manerana ny Nosy, hiketrika momba ny raharaham-pirenena izy ireo etsy amin’ny foiben-toerany etsy Bel’Air Ampandrana

Arak’izany, ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM Rina Randriamasinoro dia manambara fa hivory ny Birao Politikan’ny Antoko Tiako i Madagasikara sy ireo olomboafidy rehetra :
Loholona, solombavambahoaka, Ben’ ny Tanàna, Mpanolotsaina, hivory izy ireo ao amin’ ny QG Bel’Air anio alakamisy 24 Septambra hanomboka amin’ ny 9 ora sy sasany. Zava-dehibe no ho dinihana hoy Rina, ka manainga antsika rehetra ho tonga amin’ izany.

Mahakasika izay raharaham-pirenena izay, manara-maso ny aty an-tanindrazana koa ny TIM any ivelany. Noho ny fahatsapana ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, sy ny fahitana ireo fandikan-dalàna maro ataon’ny mpitondra ankehitriny dia miantso ny mpomba ny Filoha Marc RAVALOMANANA sy ireo mpanohana ary mpikatroka TIM rehetra any Frantsa sy manodidinana izy ireo, ho tonga amin’ny fihaonambe izay hatao rahampitso ZOMA 25 Septambra 2020 amin’ny 8 ora alina ao amin’ny 24 rue Pierre Nicole Paris 5ème. Zava-dehibe ihany koa no hodinihina hoy ny fanambarana, ka manantena ny fahatongavana maro.

(Sary: Marc Ravalomanana, Rina Randriamasinoro, Fidèle Razara Pierre Ny filoha nasionaly, ny sekretera jeneraly ary ny tompon’andraikitry ny seraseran’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM))

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/raharaham-pirenena-hiketrika-ny-antoko-tim/

Comment on Facebook Raharaham-pirenena ...

💪💪💪💪💪💪✊✊✊✊

Fanoherana – Mahazo hery ny RMDM any Toliara

Ireo mpitarika, nandritra ny fivorian’ny RMDM tany Toliara.
Stefa

Eo amin’ny fanoherana ny fitondrana misy eto Madagasikara, azo lazaina ho mahazo hery ny RMDM, na ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara any Toliara, faritra Atsimo Andrefana. Tontosa soa aman-tsara ny fivoriana izay nataon’ny RMDM tany Toliara, nitarika izany tany an-toerana ny filoha lefitra avy any amin’iny faritra iny, Pasitera Edouard Tsarahame, sy ny depiote teo aloha Tsianihy.

Ny mahakasika ny raharaham-pirenena tsy mandeha amin’ny laoniny ankehitriny, no niompanan’ny dinika tamin’izany, sy ny fananganana ary ny fanamafisana ity rodoben’antoko ity any amin’iny faritra Atsimo Andrefana iny.

Noho ny fahombiazan’ny hetsika tany an-toerana, misaotra bevata ny rehetra namaly ny antso izay nataony ireo mpitarika. Mamerina ny fialantsiny amin’ny mpikambana rehetra tao ivelan’ny toera fivoriana, izay maro tokoa tsy tafiditra nohon’ny fahafenoany efitrano nivoriana. Mankany mankany arak’izany ny fanoherana any Toliara.

(Sary FB Vahoaky Mifampiaro Mazava Zay)
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3346667852120032

Mirary soa ho anareo... Maherezà

Merci Toliara

Bravo atambaro ny hery hanoheran ny tsy mety

Makasitraka anareo ao toliara fa hoavy tsihoela n'y fahapafatarana n'y pikabana rehetra ato anatiny RMDM faritra boeny

Efa manomboka mihiratra sy mahita ny masony angamba ???

Ok

Alefa Toliara, mirary soa ny Rmdm

View more comments

Hadihady – Mbola ho sarotra ny fiaraha-miarina

Sôh’son

Nanafika tao amin’ny tanàna kely iray ny dahalo. Norobainy avokoa ny omby rehetra tao an-tanàna, norobainy ny vola aman-karena noharian’ny mponina, nisetrasetrain’ny lehilahy mbamin’ny zaza amam-behivavy, nisy fandorana trano fonenana, dia lasa izy ireo. Am-bolana maromaro taty aoriana, nilaza ho niova fo ireo jiolahy nipoitra avy any amin’ny nisy azy. Nitondra hena sy zavatra maro samihafa tena nilain’ireo mponina izy ireo. Nampifaliany tamin’ny rendrarendra sy korana isan-karazany ny tao an-tanàna satria nanankarena izy ireo tamin’ny fandrobana nataony. Dia hisy ve olona ao amin’io tanàna io hilaza fa tsy mbola nisy nahavita toy izao? Mby amin’ny fitenenana ary ny zava-mitranga hoe: ny azy ihany no hanajàny azy. Ohatra sy kisarisary tonga ao an-tsaina ihany izany fa tsy zava-nisy akory…

Mahavariana ny mandre olona miteny rehefa nahazo fanampiana avy amin’ny fitondrana, ka milaza fa tsy mbola nisy fitondrana nahavita toy ity fitondrana ankehitriny ity. Ny fitondrana rahateo etsy ankilany mirehaka ho babany fa tsy mitovy ny teo alohany rehetra. Atao mipoapoaka amin’ny haino aman-jery indrindra ny an’ny fanjakana ny fisaorana ny filohan’ny Repoblika, noho ny nahazoana izao sy izatsy. Ohatra amin’izany ny làlana novahana fa efa sokafana miandalana ny fepetra amin’ny fihibohana. Toy ny tsy nisy ny fahasahiranana lalina niainana sy mbola iainana mandraka ankehitriny vokatry ny fahapotehan’ny fihariam-bahoaka sy ny fikatsoan’ny fivelomana. Toa nodian-tsy hita sy tsy tsaroana ny fihafiana mafy efa mila tsy ho zaka intsony nikaroka ny hanina isan’andro mba hihazonan’aina fotsiny sisa. Tsy tokony hohadinoina velively anefa, ary hipetraka ho tantaran’ny firenena, fa noho ny tsy nanakatonana aloha tamin’ny fotoanany ny sisin-tany sy ny vavahadin-tseranana rehetra teto amin’ny firenena mba tsy hidiran’ny valanaretina covid-19, no anton’izao fahasahiranana lalina nanjo ny sarambabem-bahoaka sy ny firenena izao. Nisy aza ireo mpiray tanindrazana lavo, namoy ny ainy, mihitsy efa ho roanjato mahery izao. Dia hoe isaorana ve ny fitondrana raha manome fanampiana izay sendra tandrify izany? Misy anefa ireo tsy mbola nisitraka izany mihitsy, koa ao anatin’izany kanefa marefo tena mila fanampiana. Tsy tokony handoa onitra amin’ny vahoaka aza ve ny fitondrana satria noho ny nataony, ny fepetra noraisiny sy ny fomba fiasany ihany no nahatonga ny fahavoazana?

Saika tojo olana avokoa ny sehatra rehetra misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy. Tsy afa-bela amin’ny valanaretina covid-19 ny firenena na dia lazaina ho efa nandalo ny “pic” aza, ary efa miditra amin’ny faha-14 amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny firenena. Mampieritreritra ihany ny fampidirana ao an-tsain’ny maro, fa tsy maintsy miara-miaina amin’ny valanaretina isika. Midika izany fa tsy ho resy ity valanaretina ity. Teny filamatra atao hatrany am-piandohana sy mandraka ankehitriny anefa ny hoe “Madagasikara mandresy ny coronavirus”. Raha ny zava-misy dia resy tosika ny valanaretina, fa tsy resy tanteraka.

Ankehitriny dia manomboka miroso amin’ny fiarenana sy fanarenana isika. Mbola misy ankamingana indray koa anefa atao amin’ny sasany. Ny tokony ho izy anefa, dia Malagasy miara-miarina aorian’ny nahavitana niara-nanohitra sy nanosika ny valanaretina. Tsy ho vitan’ny fitondrana samirery ny niady tamin’ny valanaretina, ny mizara fanampiana ara-tsosialy ho an’ny Malagasy, ny fanarenana ny lafiny sosialy sy ny toekarena. Raha mbola mihambo hahavita irery toy ny hatramin’izay kanefa tsy tafavoaka akory ny fitondrana, araka ny fahitana ny zava-nisy, dia handeha ila toy ny “kiraron’i Beminahy” ihany, ny zavatra hitranga eto. Mahadika zavatra maro izany…

www.gvalosoa.net/2020/09/24/hadihady-mbola-ho-sarotra-ny-fiaraha-miarina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Hadihady – Mbola ho sarotra ny fiaraha-miarina

Sôh’son

Nanafika tao amin’ny tanàna kely iray ny dahalo. Norobainy avokoa ny omby rehetra tao an-tanàna, norobainy ny vola aman-karena noharian’ny mponina, nisetrasetrain’ny lehilahy mbamin’ny zaza amam-behivavy, nisy fandorana trano fonenana, dia lasa izy ireo. Am-bolana maromaro taty aoriana, nilaza ho niova fo ireo jiolahy nipoitra avy any amin’ny nisy azy. Nitondra hena sy zavatra maro samihafa tena nilain’ireo mponina izy ireo. Nampifaliany tamin’ny rendrarendra sy korana isan-karazany ny tao an-tanàna satria nanankarena izy ireo tamin’ny fandrobana nataony. Dia hisy ve olona ao amin’io tanàna io hilaza fa tsy mbola nisy nahavita toy izao? Mby amin’ny fitenenana ary ny zava-mitranga hoe: ny azy ihany no hanajàny azy. Ohatra sy kisarisary tonga ao an-tsaina ihany izany fa tsy zava-nisy akory…

Mahavariana ny mandre olona miteny rehefa nahazo fanampiana avy amin’ny fitondrana, ka milaza fa tsy mbola nisy fitondrana nahavita toy ity fitondrana ankehitriny ity. Ny fitondrana rahateo etsy ankilany mirehaka ho babany fa tsy mitovy ny teo alohany rehetra. Atao mipoapoaka amin’ny haino aman-jery indrindra ny an’ny fanjakana ny fisaorana ny filohan’ny Repoblika, noho ny nahazoana izao sy izatsy. Ohatra amin’izany ny làlana novahana fa efa sokafana miandalana ny fepetra amin’ny fihibohana. Toy ny tsy nisy ny fahasahiranana lalina niainana sy mbola iainana mandraka ankehitriny vokatry ny fahapotehan’ny fihariam-bahoaka sy ny fikatsoan’ny fivelomana. Toa nodian-tsy hita sy tsy tsaroana ny fihafiana mafy efa mila tsy ho zaka intsony nikaroka ny hanina isan’andro mba hihazonan’aina fotsiny sisa. Tsy tokony hohadinoina velively anefa, ary hipetraka ho tantaran’ny firenena, fa noho ny tsy nanakatonana aloha tamin’ny fotoanany ny sisin-tany sy ny vavahadin-tseranana rehetra teto amin’ny firenena mba tsy hidiran’ny valanaretina covid-19, no anton’izao fahasahiranana lalina nanjo ny sarambabem-bahoaka sy ny firenena izao. Nisy aza ireo mpiray tanindrazana lavo, namoy ny ainy, mihitsy efa ho roanjato mahery izao. Dia hoe isaorana ve ny fitondrana raha manome fanampiana izay sendra tandrify izany? Misy anefa ireo tsy mbola nisitraka izany mihitsy, koa ao anatin’izany kanefa marefo tena mila fanampiana. Tsy tokony handoa onitra amin’ny vahoaka aza ve ny fitondrana satria noho ny nataony, ny fepetra noraisiny sy ny fomba fiasany ihany no nahatonga ny fahavoazana?

Saika tojo olana avokoa ny sehatra rehetra misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy. Tsy afa-bela amin’ny valanaretina covid-19 ny firenena na dia lazaina ho efa nandalo ny “pic” aza, ary efa miditra amin’ny faha-14 amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny firenena. Mampieritreritra ihany ny fampidirana ao an-tsain’ny maro, fa tsy maintsy miara-miaina amin’ny valanaretina isika. Midika izany fa tsy ho resy ity valanaretina ity. Teny filamatra atao hatrany am-piandohana sy mandraka ankehitriny anefa ny hoe “Madagasikara mandresy ny coronavirus”. Raha ny zava-misy dia resy tosika ny valanaretina, fa tsy resy tanteraka.

Ankehitriny dia manomboka miroso amin’ny fiarenana sy fanarenana isika. Mbola misy ankamingana indray koa anefa atao amin’ny sasany. Ny tokony ho izy anefa, dia Malagasy miara-miarina aorian’ny nahavitana niara-nanohitra sy nanosika ny valanaretina. Tsy ho vitan’ny fitondrana samirery ny niady tamin’ny valanaretina, ny mizara fanampiana ara-tsosialy ho an’ny Malagasy, ny fanarenana ny lafiny sosialy sy ny toekarena. Raha mbola mihambo hahavita irery toy ny hatramin’izay kanefa tsy tafavoaka akory ny fitondrana, araka ny fahitana ny zava-nisy, dia handeha ila toy ny “kiraron’i Beminahy” ihany, ny zavatra hitranga eto. Mahadika zavatra maro izany…

http://www.gvalosoa.net/2020/09/24/hadihady-mbola-ho-sarotra-ny-fiaraha-miarina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 24 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 24 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Songadina 21 Septambra 2020 ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 3344223862364431

Loza

Fa nga misy jadona e!

Milay kosa izany

Fa ahoana ary ity? Maimbo ny tanàna ry vazahabe a! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3343963919057092

Tsika eto tana aloha d resiny mahajanga râ fahadiovana satr TS d mihinambola lotra n mitovy asa amn vazaha nen'olon rf asa d asa f TS lozana manisa vola ho anina mapalaelo n toetsaina râ izao no mbola mitohy mamono gasy i vazaha mipetrak amn villa TS maheno maimbo

Ny handroaka an'ïreo ny propagande ny sady naseho hatr@ le camion pitatitra fako reny mitsy, naderadera eraky ny tanàna nefa aiza @zao ?ny vola efa nomena azy handraofany azy !zao miaraka maty antoka na ny nifidy an'ï vazaha na ny tsy nifidy azy !pfff

Raha vao misy fofona zao io de mando 50.000 ar ndray a

Fa inona ny ataony ao e.

Loza

View more comments

FAMPIANTSOANA

Ny Birao Politika ny Antoko Tiako i Madagasikara dia mampiantso ireo olomboafidy rehetra :
- Loholona
- Solombavambahoaka
- Ben' ny Tanana
- Mpanolotsaina

mba ho tonga amin'ny fivoriana izay atao ao amin' ny QG Bel air ny Alakamisy 24 Septambra amin' ny 9 ora sy sasany.
Zava- dehibe no ho dinihana ka manainga antsika rehetra ny ho tonga amin' izany.

Ny Sekretera Jeneraly.
Ny Rina Randriamasinoro
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Mbola tsy nisy nahavita ny vitany amin’ny fanampiana ny tantsaha

Isambilo

Raha ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy tantsaha hatreto eto Madagasikara, mbola tsy nisy nahavita ny vitan’ny Filoha Marc Ravalomanana.

Tamin’ny fotoana nitondrany, ka hatramin’ny taona 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina tamin’izany fotoana izany, tsy nitsahatra nisonga ny voka-bary teto Madagasikara, efa nanakaiky tamin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo ara-bary aza ny nosintsika tamin’izany.

Ny filoha Marc Ravalomanana dia anisan’ny nanampy betsaka ireo tantsaha fony izy teo amin’ny fitondrana. Hatreto dia tsy mbola nisy nahavita ny vitany tamin’ireo tantsaha maro eran’i Madagasikara. Nanampy ara-pitaovana: ragiragy, traktera,… sy ara-masom-boly sy zezika izy; nampanao fifaninanana ihany koa ny tantsaha, izay nahazoana vary aman-taoniny maro.

Hatramin’izao, mbola tsy tratra ny voka-bary teto Madagasikara tamin’ny taona 2008 nitondran’i Dada, satria mbola latsaka ny vokatra tamin’izany no misy ankehitriny, noho ny politikam-pambolena tsy mahomby ataon’ny mpitondra ankehitriny.

(Sary: Ny filoha Marc Ravalomanana, niara-nihosina tamin’ny tantsaha tamin’izany fotoana izany, ho fampiroboroboana ny voka-bary)

www.gvalosoa.net/2020/09/22/filoha-ravalomanana-mbola-tsy-nisy-nahavita-ny-vitany-aminny-fanampia...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Mbola tsy nisy nahavita ny vitany amin’ny fanampiana ny tantsaha

Isambilo

Raha ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy tantsaha hatreto eto Madagasikara, mbola tsy nisy nahavita ny vitan’ny Filoha Marc Ravalomanana.

Tamin’ny fotoana nitondrany, ka hatramin’ny taona 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina tamin’izany fotoana izany, tsy nitsahatra nisonga ny voka-bary teto Madagasikara, efa nanakaiky tamin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo ara-bary aza ny nosintsika tamin’izany.

Ny filoha Marc Ravalomanana dia anisan’ny nanampy betsaka ireo tantsaha fony izy teo amin’ny fitondrana. Hatreto dia tsy mbola nisy nahavita ny vitany tamin’ireo tantsaha maro eran’i Madagasikara. Nanampy ara-pitaovana: ragiragy, traktera,… sy ara-masom-boly sy zezika izy; nampanao fifaninanana ihany koa ny tantsaha, izay nahazoana vary aman-taoniny maro.

Hatramin’izao, mbola tsy tratra ny voka-bary teto Madagasikara tamin’ny taona 2008 nitondran’i Dada, satria mbola latsaka ny vokatra tamin’izany no misy ankehitriny, noho ny politikam-pambolena tsy mahomby ataon’ny mpitondra ankehitriny.

(Sary: Ny filoha Marc Ravalomanana, niara-nihosina tamin’ny tantsaha tamin’izany fotoana izany, ho fampiroboroboana ny voka-bary)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/22/filoha-ravalomanana-mbola-tsy-nisy-nahavita-ny-vitany-aminny-fanampiana-ny-tantsaha/

Comment on Facebook Filoha Ravalomanana ...

Ravalomanana, namotiky ny fiainanay tantsaha mpamboly lavanila. Nampahantra vahoaka taty @ faritany izy

Misaotra anareo tsy tia sy manenjika o!

Merci dada 🥰🥰🥰🥰

Hafa ihany i Dada e!

Hafa mihitsy ny olona nandalina

Izany no mpitondra ilainay ! Tsy nividy diplomes izy fa ny ezaka nataony no nahatafita azy. Mahafantatra ny fahorianay ary mitady vahaolana hanampiana anay.

c'est évident

View more comments

Lavo ny andrarezina – Lasa Ramahafadrahona, mpanakanto, mpanentana fandaharana

Stefa

Lavo ny andrarezina, izay no azo anambarana ny fahalasanan’ny zokibe mpanakanto sady mpanentana fandaharana tao amin’ny Radio Madagasikara, Ramafa, na Ramahafadrahona. Nandao ny tany omaly maraina teo amin’ny faha-82 taonany Ramafa, izay no fiantso azy ho an’ny namana sy olona akaiky ary mpiara-miasa taminy.

Nodimandry tao amin’ny Hopitaly HJRA i Rakotomahafadrahona Alphonse. Araka ny efa voalaza teo: mpanakanto namorona ny tarika Ramahafadrahona, Ramafa, mpanentana fandaharana tao amin’ny Radio Nasionaly Malagasy, na Radio Madagasikara koa izy hatramin’izao nahafatesany izao.

Mpikambana sy mpandray fisotroan-dronono ao amin’ny OMDA. Anisan’ireo hira nahafantaran’ny maro azy ny “Ity semboko ity”, “Raozy maria”, “Bakomanga”, “Vive l’amour”,… Nisy fotoana koa nanao politika Ramafa, izy no filohan’ny fikambanana politika “Baton Rouge” tamin’izany fotoana izany. Ny gazety Ny Valosoa Vaovao dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany.

(Sary: Ramahafadrahona, mpanakanto, mpanentana fandaharana, nanao politika ihany koa)

www.gvalosoa.net/2020/09/22/lavo-ny-andrarezina-lasa-ramahafadrahona-mpanakanto-mpanentana-fandah...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Lavo ny andrarezina – Lasa Ramahafadrahona, mpanakanto, mpanentana fandaharana

Stefa

Lavo ny andrarezina, izay no azo anambarana ny fahalasanan’ny zokibe mpanakanto sady mpanentana fandaharana tao amin’ny Radio Madagasikara, Ramafa, na Ramahafadrahona. Nandao ny tany omaly maraina teo amin’ny faha-82 taonany Ramafa, izay no fiantso azy ho an’ny namana sy olona akaiky ary mpiara-miasa taminy.

Nodimandry tao amin’ny Hopitaly HJRA i Rakotomahafadrahona Alphonse. Araka ny efa voalaza teo: mpanakanto namorona ny tarika Ramahafadrahona, Ramafa, mpanentana fandaharana tao amin’ny Radio Nasionaly Malagasy, na Radio Madagasikara koa izy hatramin’izao nahafatesany izao.

Mpikambana sy mpandray fisotroan-dronono ao amin’ny OMDA. Anisan’ireo hira nahafantaran’ny maro azy ny “Ity semboko ity”, “Raozy maria”, “Bakomanga”, “Vive l’amour”,… Nisy fotoana koa nanao politika Ramafa, izy no filohan’ny fikambanana politika “Baton Rouge” tamin’izany fotoana izany. Ny gazety Ny Valosoa Vaovao dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany.

(Sary: Ramahafadrahona, mpanakanto, mpanentana fandaharana, nanao politika ihany koa)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/22/lavo-ny-andrarezina-lasa-ramahafadrahona-mpanakanto-mpanentana-fandaharana/

Fitondrana Rajoelina – Ireo fandikan-dalàna tsy tambo isaina ataony

Andry Tsiavalona

Mitohy dimy ambinifolo andro indray ny fihibohana manerana an’i Madagasikara, ka enimbolana izany no nifandrirarira teto ny mpitondra sy ny vahoaka, izay mikoroso fahana tokoa ny fiainany kanefa iretsy voalohany kosa dia migalabona sy miaina tsara mihoatra ny tsara. Toe-javatra vitsivitsy nitranga teto amin’ny Firenena no manahirana ny ankamaroan’ny Malagasy niandrandra fanavaozana sy nanantena fiovàna ary fandrosoana eo amin’ny sehatra rehetra. Raha ny taona voalohany nitantanan’izao fitondrana izao dia savorovoro sy adintsaina no hita sy taratra teny amin’ny vahoaka.

Ny harivan’ny nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fianihanana tetsy Mahamasina dia niaraha-nahalala ny firodanan’ny vato be avy eny Ampamarinana, izay nandrava trano maro, ka nahatonga fianakaviana maro traboina izay nafindra toerana. Tsy ny resaka fiaimpiainan’ireo traboina ireo nandritra ny volana maromaro no asian-teny satria heverina fa tsy tongatonga ho azy iny tranga iny.

Nanomboka io andro io tokoa dia nanontany tena ny vahoaka ny antony tsy nanaovana fianihanana tamin’ny Baiboly Masina. Tsy naharesy lahatra ary tsy mbola maharesy lahatra ny antony nolazaina, fa Repoblika laika no mijoro eto Madagasikara, ka tsy tokony nisy resaka finoana tamin’ny vanim-potoana toy ireny. Loza tsy nampitandrina iny satria tampoka tsy nisy nanampo fa efa mby an-koditra vao samy taitra. Loza voajanahary no azo ilazana azy, ka nitohy tamin’ny tondra-drano saika nanerana an’i Madagasikara, ny teo an-tratra tsy mbola hita ny vahaolana dia nisosoka indray ny loza hafa.

Tetsy ankilany dia nifanehitra tamin’ny fanoheran’ny vahoaka ny tetikasa “Tanamasoandro” nokasain’ny filohan’ny Repoblika naorina tetsy Ambohitrimanjaka. Nitady nitondra lamasinina efa nandeha indray, ka nametraka vato fototra tany Avaratra sy tany Alaotra Mangoro na dia efa nametrahan’ny filohan’ny Repoblika teo aloha, Rajaonarimampianina Hery, vato fehizoro kanefa tsy nisy niainga ireny fa nikatso.

Nitsidika ny fiandohan’ny taona faharoa nitondran-dRajoelina Andry, ny valanaretina covid-19, nolazainy ho taty daholo ny mason’izao tontolo izao satria nahita fanafody fanefitra na fitsaboana ny mpikaroka eto Madagasikara. Tsy naharitra anefa izany fa tsy nisy nilaza ireo firenena nomena izany hoe nahomby, fa gazety vahiny aza no namoaka fa “fiasco” ilay izy. Nankalazaina fa fito tapitrisa no nahazo sy nisotro ity fanafody mirakla ity. Tarehimarika naroso fotsiny io handrebirebena ny saim-bahoaka fa tsy misy porofo mivaingana.

Nitranga daholo izao fanodinkodinana ara-bola nataon’ny ao amin’ny fitondrana izao, ka anisan’izany ny resaka “Bonbons sucettes” sy “écran plat”. Itsy voalohany dia tsy nisy hatakandro ny fanasaziana ny minisitry ny fanabeazana ary niditra am-ponja ireo manampahefana sasany tao amin’ny minisitera saingy ny faharoa kosa dia mbola miriaria sy sarotra hesorina ny lohan’ny mpisorona tamin’ny raharaha.

Tsy tambo isaina ny fandikan-dalàna nataon’izao fitondrana izao fa ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana hatrany no namoaka didy tsy azo hivalozana izay tsy mifototra velively amin’ny lalàna manan-kery ka anisan’izany ny fanomezana rariny ny Governemanta sy ny Antenimieram-pirenena momba firosohana amin’ny fifidianana Loholona. Manangam-peo avokoa ny politisiana sy ny olompirenena mahatsiaro manana adidy eto amin’ity Firenena ity. Miezaka miaro tena ny praiministra ny alahady lasa teo kanefa tsy maharesy lahatra ny fanehoan-keviny. Tsy tongatonga ho azy anefa ny nanendren’ny filohan’ny Repoblika azy nametraka ireo fepetra vaovao (tsy vaovao loatra) fa adidiny no miaro ny tenany tamin’ny fanapahankeviny manokana na fanapahankevitry ny governemanta. Ny tsy maintsy fantarina sy ao an-tsaina mandrakariva mantsy fa na tiana na tsy tiana dia hiteraka savorovoro ara-politika eto amin’ny Firenena izay ho didy havoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana raha mbola hanamafy ny maha ara-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ny 11 desambra 2020.

Ny lehibe ihany tokoa no tarafin’ny mpanaradia izao fitondrana izao ka variana ny mponina eto an-drenivohitra amin’ny resaka alika namoahan’ny ben’ny tanàna lalàna manasazy, tsy fantatra iza no handoa izany na ny tompon’ny alika na izy mivovoa. Raha fahadiovana no resahiana dia tadidin’ny mponina eto fa tamin’ny Repoblika I dia voasasa isan-kariva ny tsena eo Analakely ka manao ganagana tsy ary nify ny ben’ny tanàna kanefa manakora saka banga. Manambara etsy sy eroa izao fitondrana izao fa “miasa vao mikabary” kanefa ny tsapa hatarmin’izao dia ny fandokafan-tena sy fizahozahoana no lasa aloha ka miborioka any amin’ny tsy tokony alehany izay rehetra ataony.

www.gvalosoa.net/2020/09/22/fitondrana-rajoelina-ireo-fandikan-dalana-tsy-tambo-isaina-ataony/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Ireo fandikan-dalàna tsy tambo isaina ataony

Andry Tsiavalona

Mitohy dimy ambinifolo andro indray ny fihibohana manerana an’i Madagasikara, ka enimbolana izany no nifandrirarira teto ny mpitondra sy ny vahoaka, izay mikoroso fahana tokoa ny fiainany kanefa iretsy voalohany kosa dia migalabona sy miaina tsara mihoatra ny tsara. Toe-javatra vitsivitsy nitranga teto amin’ny Firenena no manahirana ny ankamaroan’ny Malagasy niandrandra fanavaozana sy nanantena fiovàna ary fandrosoana eo amin’ny sehatra rehetra. Raha ny taona voalohany nitantanan’izao fitondrana izao dia savorovoro sy adintsaina no hita sy taratra teny amin’ny vahoaka.

Ny harivan’ny nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fianihanana tetsy Mahamasina dia niaraha-nahalala ny firodanan’ny vato be avy eny Ampamarinana, izay nandrava trano maro, ka nahatonga fianakaviana maro traboina izay nafindra toerana. Tsy ny resaka fiaimpiainan’ireo traboina ireo nandritra ny volana maromaro no asian-teny satria heverina fa tsy tongatonga ho azy iny tranga iny.

Nanomboka io andro io tokoa dia nanontany tena ny vahoaka ny antony tsy nanaovana fianihanana tamin’ny Baiboly Masina. Tsy naharesy lahatra ary tsy mbola maharesy lahatra ny antony nolazaina, fa Repoblika laika no mijoro eto Madagasikara, ka tsy tokony nisy resaka finoana tamin’ny vanim-potoana toy ireny. Loza tsy nampitandrina iny satria tampoka tsy nisy nanampo fa efa mby an-koditra vao samy taitra. Loza voajanahary no azo ilazana azy, ka nitohy tamin’ny tondra-drano saika nanerana an’i Madagasikara, ny teo an-tratra tsy mbola hita ny vahaolana dia nisosoka indray ny loza hafa.

Tetsy ankilany dia nifanehitra tamin’ny fanoheran’ny vahoaka ny tetikasa “Tanamasoandro” nokasain’ny filohan’ny Repoblika naorina tetsy Ambohitrimanjaka. Nitady nitondra lamasinina efa nandeha indray, ka nametraka vato fototra tany Avaratra sy tany Alaotra Mangoro na dia efa nametrahan’ny filohan’ny Repoblika teo aloha, Rajaonarimampianina Hery, vato fehizoro kanefa tsy nisy niainga ireny fa nikatso.

Nitsidika ny fiandohan’ny taona faharoa nitondran-dRajoelina Andry, ny valanaretina covid-19, nolazainy ho taty daholo ny mason’izao tontolo izao satria nahita fanafody fanefitra na fitsaboana ny mpikaroka eto Madagasikara. Tsy naharitra anefa izany fa tsy nisy nilaza ireo firenena nomena izany hoe nahomby, fa gazety vahiny aza no namoaka fa “fiasco” ilay izy. Nankalazaina fa fito tapitrisa no nahazo sy nisotro ity fanafody mirakla ity. Tarehimarika naroso fotsiny io handrebirebena ny saim-bahoaka fa tsy misy porofo mivaingana.

Nitranga daholo izao fanodinkodinana ara-bola nataon’ny ao amin’ny fitondrana izao, ka anisan’izany ny resaka “Bonbons sucettes” sy “écran plat”. Itsy voalohany dia tsy nisy hatakandro ny fanasaziana ny minisitry ny fanabeazana ary niditra am-ponja ireo manampahefana sasany tao amin’ny minisitera saingy ny faharoa kosa dia mbola miriaria sy sarotra hesorina ny lohan’ny mpisorona tamin’ny raharaha.

Tsy tambo isaina ny fandikan-dalàna nataon’izao fitondrana izao fa ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana hatrany no namoaka didy tsy azo hivalozana izay tsy mifototra velively amin’ny lalàna manan-kery ka anisan’izany ny fanomezana rariny ny Governemanta sy ny Antenimieram-pirenena momba firosohana amin’ny fifidianana Loholona. Manangam-peo avokoa ny politisiana sy ny olompirenena mahatsiaro manana adidy eto amin’ity Firenena ity. Miezaka miaro tena ny praiministra ny alahady lasa teo kanefa tsy maharesy lahatra ny fanehoan-keviny. Tsy tongatonga ho azy anefa ny nanendren’ny filohan’ny Repoblika azy nametraka ireo fepetra vaovao (tsy vaovao loatra) fa adidiny no miaro ny tenany tamin’ny fanapahankeviny manokana na fanapahankevitry ny governemanta. Ny tsy maintsy fantarina sy ao an-tsaina mandrakariva mantsy fa na tiana na tsy tiana dia hiteraka savorovoro ara-politika eto amin’ny Firenena izay ho didy havoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana raha mbola hanamafy ny maha ara-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ny 11 desambra 2020.

Ny lehibe ihany tokoa no tarafin’ny mpanaradia izao fitondrana izao ka variana ny mponina eto an-drenivohitra amin’ny resaka alika namoahan’ny ben’ny tanàna lalàna manasazy, tsy fantatra iza no handoa izany na ny tompon’ny alika na izy mivovoa. Raha fahadiovana no resahiana dia tadidin’ny mponina eto fa tamin’ny Repoblika I dia voasasa isan-kariva ny tsena eo Analakely ka manao ganagana tsy ary nify ny ben’ny tanàna kanefa manakora saka banga. Manambara etsy sy eroa izao fitondrana izao fa “miasa vao mikabary” kanefa ny tsapa hatarmin’izao dia ny fandokafan-tena sy fizahozahoana no lasa aloha ka miborioka any amin’ny tsy tokony alehany izay rehetra ataony.

http://www.gvalosoa.net/2020/09/22/fitondrana-rajoelina-ireo-fandikan-dalana-tsy-tambo-isaina-ataony/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 22 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 22 Septambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Comment on Facebook Vidio ny ...

i Gasikara dia grenier any vary kanefa manafatra vary, tsy logique mihintsy, ny antony dia ny lasany vahiny avokoa ny vokatra tsara eto dia izay ratsy sy mora avy any no afarana maketo :(,

MBOLA MISY KOA RAKOTO…

Mbola misy koa Rakoto hotaterina eto anio,
Dia ilay mpitantana komity ambara fa tsy dia madio,
Satria dia tena nampanjaka ny hosoka sy ny hala-bato,
Ka tsy mendrika intsony f’efa tokony haato.

Fifidianana efa impiry no nandraisanao anjara,
Saingy indrisy re Rakoto, tsisy ny mangarahara!
Fa ny vokatra navoaka dia mazàna no tsy marina.
(Noho ilay “tsindry” sa ahoana fa dia be no namboamboarina!)

Ilay Rakoto anankiray moa dia tsy fantatra mazava
Na nametra-pialana na natao “veloma lava”.
Fa toa vetivety foana dia voailika, voakosoka.
(Asa! noho ny gidragidra tamin’ny « lisitra vorosoka »?)

…Ry Rakoto nofidiana, ry Rakoto notendrena,
Tena tonga ny fotoana tokony handinihan-tena.
Ka dia aoka tsy ho sodokam-bolabe sy fahefana,
Fa tandrovy re ny marina, ampiharo ny lalàna.

Ny “mizana tsindrian’ila”, tena tsara raha hialana,
Ry Rakoto samihafa, ambara fa mpahay lalàna.
‘Ndao ovàna ny tantara, mijoroa ho “olotsara”,
Dia ho tany tena sambatra ilay Madagasikara!

DADAN’i ZINA (18-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/21/mbola-misy-koa-rakoto/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

MBOLA MISY KOA RAKOTO…

Mbola misy koa Rakoto hotaterina eto anio,
Dia ilay mpitantana komity ambara fa tsy dia madio,
Satria dia tena nampanjaka ny hosoka sy ny hala-bato,
Ka tsy mendrika intsony f’efa tokony haato.

Fifidianana efa impiry no nandraisanao anjara,
Saingy indrisy re Rakoto, tsisy ny mangarahara!
Fa ny vokatra navoaka dia mazàna no tsy marina.
(Noho ilay “tsindry” sa ahoana fa dia be no namboamboarina!)

Ilay Rakoto anankiray moa dia tsy fantatra mazava
Na nametra-pialana na natao “veloma lava”.
Fa toa vetivety foana dia voailika, voakosoka.
(Asa! noho ny gidragidra tamin’ny « lisitra vorosoka »?)

…Ry Rakoto nofidiana, ry Rakoto notendrena,
Tena tonga ny fotoana tokony handinihan-tena.
Ka dia aoka tsy ho sodokam-bolabe sy fahefana,
Fa tandrovy re ny marina, ampiharo ny lalàna.

Ny “mizana tsindrian’ila”, tena tsara raha hialana,
Ry Rakoto samihafa, ambara fa mpahay lalàna.
‘Ndao ovàna ny tantara, mijoroa ho “olotsara”,
Dia ho tany tena sambatra ilay Madagasikara!

      DADAN’i ZINA (18-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/21/mbola-misy-koa-rakoto/

ANY IANAO RAKOTO IZAY...

E! izany mahatsiaro sy misaina irony lasana,
Vava anie ny anao Rakoto tao an’efitra fiandrasana!
Natsinkafonao ny loto sy ny zavatra tsy tsara.
(Toa ianao no ilay Mesia hanavotra an’i Gasikara!)

Noderaina ianao Rakoto, tena niaiky anao ‘zahay.
Ianao koa moa dia voakilasy ho mpampianatra mahay.
Ny sehatra mpanara-maso izay nandraisanao anjara,
Dia nalaza tamin’izany fa hanova ny tantara.

…Kanjo azonao ny seza, azonao ny fahefana,
Lasanao ny toerana avo, saingy tsisy fiovana
Fa vao mainka miharatsy ny tontolo izay jerena.
Ianao mihitsy ankehitriny no “henatry ny firenena”!

Indro ianao ilay avo vava, lasa moana tsy miteny,
Fa manaiky ny tsy mety izay miseho ombieny ombieny.
Ireo nokianinao taloha, ireo nolavinao fahiny,
Mahagaga fa nanjary nekenao ankehitriny!

Angamba menatra tanteraka ‘ty sehatra mpanara-maso,
Fa ny olony omaly, toa sakaizan’ny malaso.
Zary tena tsy ahitana na dia teny kely akory
Fa tanteraka ‘lay hoe: voky izy dia natory!

Ry Rakoto nandrandraina, ry nahazo fahefana,
Avereno i Gasikara mba ho tany tan-dalàna.
Fony ianao vao notendrena dia nitsofanay trompetra,
K’aza faly miara-komana amin’ny olona voretra.

Miverena, miverena ery an-toerana fiaingàna.
Asehoy f’ianao dia mendrika, tena hoe mpahay lalàna,
Ka ny soan’ny firenena no asandrato sy tadiavo,
Dia hidera anao ‘zahay Andriamatoa “mpitsara avo”!

DADAN’i ZINA (16-09-20)

www.gvalosoa.net/2020/09/21/any-ianao-rakoto-izay/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

ANY IANAO RAKOTO IZAY...

E! izany mahatsiaro sy misaina irony lasana,
Vava anie ny anao Rakoto tao an’efitra fiandrasana!
Natsinkafonao ny loto sy ny zavatra tsy tsara.
(Toa ianao no ilay Mesia hanavotra an’i Gasikara!)

Noderaina ianao Rakoto, tena niaiky anao ‘zahay.
Ianao koa moa dia voakilasy ho mpampianatra mahay.
Ny sehatra mpanara-maso izay nandraisanao anjara,
Dia nalaza tamin’izany fa hanova ny tantara.

…Kanjo azonao ny seza, azonao ny fahefana,
Lasanao ny toerana avo, saingy tsisy fiovana
Fa vao mainka miharatsy ny tontolo izay jerena.
Ianao mihitsy ankehitriny no “henatry ny firenena”!

Indro ianao ilay avo vava, lasa moana tsy miteny,
Fa manaiky ny tsy mety izay miseho ombieny ombieny.
Ireo nokianinao taloha, ireo nolavinao fahiny,
Mahagaga fa nanjary nekenao ankehitriny!

Angamba menatra tanteraka ‘ty sehatra mpanara-maso,
Fa ny olony omaly, toa sakaizan’ny malaso.
Zary tena tsy ahitana na dia teny kely akory
Fa tanteraka ‘lay hoe: voky izy dia natory!

Ry Rakoto nandrandraina, ry nahazo fahefana,
Avereno i Gasikara mba ho tany tan-dalàna.
Fony ianao vao notendrena dia nitsofanay trompetra,
K’aza faly miara-komana amin’ny olona voretra.

Miverena, miverena ery an-toerana fiaingàna.
Asehoy f’ianao dia mendrika, tena hoe mpahay lalàna,
Ka ny soan’ny firenena no asandrato sy tadiavo,
Dia hidera anao ‘zahay Andriamatoa “mpitsara avo”!

      DADAN’i ZINA (16-09-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/09/21/any-ianao-rakoto-izay/
Load more