19 C
Antananarivo
Wed 1 Dec 2021 08:37
Home Fifidiana depiote 27Mey2019

Fifidiana depiote 27Mey2019

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
19 ° C
19 °
19 °
82 %
1kmh
20 %
Wed
26 °
Thu
23 °
Fri
26 °
Sat
29 °
Sun
29 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

... TohinyFintinina

13 ora lasa

Raharaha Ravo Nambinina – Hampakatra fitsarana ambony ny fianakaviana, tsy afa-po tamin’ny didy

Niaina

Nivoaka omaly maraina io ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha mahavoasaringotra an’i Ravo Nambinina, na Ravo Ramasomanana, mpiasan’ny fahasalamana sahy namotsipotsitra ny kolikoly tao anivon’ny ministeran’ny fahasalamana ary nitory teny amin’ny Bianco, nefa ankilany notorian’ny ministeran’ny fahasalamana koa fa hoe: manohintohina ny filaminam-bahoaka, sy manila Baraka ny fitondrana.

Araka ny didy nivoaka: voasazy handoa onitra 1 tapitrisa ariary amin’ny fanjakana Malagasy izy, noho ny fanalana baraka ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany dia afaka noho ny fisalasalana tamin’ny raharaha fanohintohinana ny filaminam-bahoaka izay nitoriana azy i Ravo Nambinina. Tsy afa-po tamin’ny didy ny fianakaviana, ka hampiakatra ny raharaha amin’ny fitsarana ambony.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/raharaha-ravo-nambinina-hampakatra-fitsarana-ambony-ny-fianakaviana-t...
... TohinyFintinina

19 ora lasa

Raharaha Ravo Nambinina – Hampakatra fitsarana ambony ny fianakaviana, tsy afa-po tamin’ny didy

Niaina

Nivoaka omaly maraina io ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha mahavoasaringotra an’i Ravo Nambinina, na Ravo Ramasomanana, mpiasan’ny fahasalamana sahy namotsipotsitra ny kolikoly tao anivon’ny ministeran’ny fahasalamana ary nitory teny amin’ny Bianco, nefa ankilany notorian’ny ministeran’ny fahasalamana koa fa hoe: manohintohina ny filaminam-bahoaka, sy manila Baraka ny fitondrana.

Araka ny didy nivoaka: voasazy handoa onitra 1 tapitrisa ariary amin’ny fanjakana Malagasy izy, noho ny fanalana baraka ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany dia afaka noho ny fisalasalana tamin’ny raharaha fanohintohinana ny filaminam-bahoaka izay nitoriana azy i Ravo Nambinina. Tsy afa-po tamin’ny didy ny fianakaviana, ka hampiakatra ny raharaha amin’ny fitsarana ambony.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/raharaha-ravo-nambinina-hampakatra-fitsarana-ambony-ny-fianakaviana-tsy-afa-po-taminny-didy/

Dobo rano ny kianja Barea Mahamasina

Tsy manara-penitra ilay kianja lazaina fa manara-penitra

Raharimanana Patrick : dobo rano, tsy nanao Etude d'impact Environnemental. Ny lalàna mifehy ny tontolo iainana dia mazava, LOI n° 2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy, ny fotodrafitrasa fampiasam-bola rehetra, na miankina amin'ny fanjakana, na tsy miankina, dia tsy maintsy anaovana fanadihadiana amin'ny mety vokatra aterany amin'ny tontolo iainana. Fantatra anefa fa ny Stade Barea Mahamasina dia tsy nanaovana fanadihadiana ara-tontolo iainana, izay mitaky ny fandinihana ara-teknika rehetra ny mety fiovana aterany sy ny mety voka-dratsy ho an'ilay fotodrafitrasa sy ny manodidina azy. Tsy mila injeniera dia mahita, fa ny rano rehetra, sy ireo vato mety mihotsaka avy eny ambonin'Ampamarinana ambanin'ny Rova Manjakamiadana, izay efa nanaovan'ny BNGRC sy ny CUA fanairana matetika, ary nananganana saina mena maro be, dia efa hita, fa hamefika ny aty ambany avokoa ireo rano sy riaka avy eny ambony ireo, nefa natao béton avokoa ny toerana ety ambany, ka dia mitady lalana ny rano. Midika izany fa nisy fanadihadiana ara-teknika tsy nilamina izany ny famoahan-drano, na tsy nahazaka namoaka izay rano izay ny famoahan-drano efa nisy hizoran'ireto rano vaovao hiaraka hiditra ireto. Ny tompon'ny asa no tokony nanao izay fanadihadiana ara-teknika izay, ary ny orinasa nanara-maso ny asa no tompon'antoka raha nisy asa natao tsy nifanaraka tamin'ny tetikasa efa voadinika mialoha.

Rhasa Dianne : Tim ndray ny ao ambadik'izao Mahamasina tondaraka zao. Hihihiiiii!

Vonimbola Manantsoa : sao dia ny sira no nahatonga an’zao. Tsy ni-etude ny sira nampiasaina.

Mamy Tiana : nataon'ny TIM be sira ny orana artifisialy dia tondraka i Mahamasina. Tena tsy tia fandrosoana mihitsy reoTIM reo, tadidinay daholo nareo reo!

Gabriel Rahamefy : mamiratra fotsiny ilay kianja Barea izany, fa hay tsy manara-penitra akory. Tondra-drano, tsy misy tafo ihany koa, nefa taloha izy nisy tafo.

Bènn Allih : TSY MAHAGAGA SATRIA MADE IN CHINA KO!

Hoby Arisoa : Bènn Allih : tsy nahasahy Colas fa lafo be hono. Zao rehefa vita sinoa ve?

Randriaharimanana Iavotra'Antsa Rinaa'Rah : diso kosa ilay hoe made in China nahatonga an’io e, foto- drafitrasa bien dimensionnée io, fa ny evacuation avy aty ivelany no tsentsina noho ny fako, fanotorana tany, sns… ka tsy tafavoaka mihintsy ny rano.

Edouard Edouard : Bènn Allih : firenena matanjaka zany Chine zany, tena Sambatra tsika raha ohatr'azy.

Naivo Rabe : Bènn Allih : Palais des Sports Mahamasima anie ka vita sinoa eh. Ny tena marina rehefa ny bizina no mandeha alohan’ny mahasoa ny vahoaka dia zao no vokany. Ny vola lany nefa ny fotodrafitrasa omena ny vahoaka tsizarizary.

Naivo Rabe : Malala Ny Aina : inona moa lay nolazainy hoe izy no vahaolana ho an’ ny firenena? tsy izy no nilaza hi- regler ireo problème rehetra reo? tsy izy no nilaza hoe efa vonona ao ny vola ary hampindrana aza isika? zay ny nifidiananan'izay nifidy azy, nefa aiza zany zao?

Malala Ny Aina : Naivo Rabe : problème-na plan d'urbanisme efa tamin’ny andron’i Dadabe kosa no mahatonga an’zao e. Ny anareo efa fanakianana diso tafahoatra dia zara aza misy hirika foana anehoana azy.

Rv's Gah : zao ny volanao kely mitetika manarapenitra? Mdr!

Mino Hery Rabenjason : ngah moa tsy efa tokony ho fantany ny tokony ho ataony e , ary minoa ahy fa ireny stades any ampita rehetra ireny tsy maintsy misy évacuation d'eau daholo , any ambanin'ny tany any... mbola mila baikoana ve zareo ny amin'izany ?

Eric Andrianasolo : tsy any @zany voatanisanao izany no tsiny fa lay nanova azy ho manarapenitra mihitsy no fôpla fa diso miwerawera loatra.

Justin Rajeriniaina: fehiny: tsy manara-penitra indray ilay manarara-penitra e!
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Dobo rano ny kianja Barea Mahamasina
 
Tsy manara-penitra ilay kianja lazaina fa manara-penitra
 
Raharimanana Patrick : dobo rano, tsy nanao Etude dimpact Environnemental. Ny lalàna mifehy ny tontolo iainana dia mazava, LOI n° 2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy, ny fotodrafitrasa fampiasam-bola rehetra, na miankina aminny fanjakana, na tsy miankina, dia tsy maintsy anaovana fanadihadiana aminny mety vokatra aterany aminny tontolo iainana. Fantatra anefa fa ny Stade Barea Mahamasina dia tsy nanaovana fanadihadiana ara-tontolo iainana, izay mitaky ny fandinihana ara-teknika rehetra ny mety fiovana aterany sy ny mety voka-dratsy ho anilay fotodrafitrasa sy ny manodidina azy. Tsy mila injeniera dia mahita, fa ny rano rehetra, sy ireo vato mety mihotsaka avy eny amboninAmpamarinana ambaninny Rova Manjakamiadana, izay efa nanaovanny BNGRC sy ny CUA fanairana matetika, ary nananganana saina mena maro be, dia efa hita, fa hamefika ny aty ambany avokoa ireo rano sy riaka avy eny ambony ireo, nefa natao béton avokoa ny toerana ety ambany, ka dia mitady lalana ny rano. Midika izany fa nisy fanadihadiana ara-teknika tsy nilamina izany ny famoahan-drano, na tsy nahazaka namoaka izay rano izay ny famoahan-drano efa nisy hizoranireto rano vaovao hiaraka hiditra ireto. Ny tomponny asa no tokony nanao izay fanadihadiana ara-teknika izay, ary ny orinasa nanara-maso ny asa no tomponantoka raha nisy asa natao tsy nifanaraka taminny tetikasa efa voadinika mialoha.

Rhasa Dianne : Tim ndray ny ao ambadikizao Mahamasina tondaraka zao. Hihihiiiii!

Vonimbola Manantsoa : sao dia ny sira no nahatonga an’zao. Tsy ni-etude ny sira nampiasaina.

Mamy Tiana : nataonny TIM be sira ny orana artifisialy dia tondraka i Mahamasina. Tena tsy tia fandrosoana mihitsy reoTIM reo, tadidinay daholo nareo reo!

Gabriel Rahamefy : mamiratra fotsiny ilay kianja Barea izany, fa hay tsy manara-penitra akory. Tondra-drano, tsy misy tafo ihany koa, nefa taloha izy nisy tafo.

Bènn Allih : TSY MAHAGAGA SATRIA MADE IN CHINA KO!

Hoby Arisoa : Bènn Allih : tsy nahasahy Colas fa lafo be hono. Zao rehefa vita sinoa ve?

Randriaharimanana IavotraAntsa RinaaRah : diso kosa ilay hoe made in China nahatonga an’io e, foto- drafitrasa bien dimensionnée io, fa ny evacuation avy aty ivelany no tsentsina noho ny fako, fanotorana tany, sns… ka tsy tafavoaka mihintsy ny rano.

Edouard Edouard : Bènn Allih : firenena matanjaka zany Chine zany, tena Sambatra tsika raha ohatrazy.

Naivo Rabe : Bènn Allih : Palais des Sports Mahamasima anie ka vita sinoa eh. Ny tena marina rehefa ny bizina no mandeha alohan’ny mahasoa ny vahoaka dia zao no vokany. Ny vola lany nefa ny fotodrafitrasa omena ny vahoaka tsizarizary.

Naivo Rabe : Malala Ny Aina : inona moa lay nolazainy hoe izy no vahaolana ho an’ ny firenena? tsy izy no nilaza hi- regler ireo problème rehetra reo? tsy izy no nilaza hoe efa vonona ao ny vola ary hampindrana aza isika? zay ny nifidianananizay nifidy azy, nefa aiza zany zao?

Malala Ny Aina : Naivo Rabe : problème-na plan durbanisme efa tamin’ny andron’i Dadabe kosa no mahatonga an’zao e. Ny anareo efa fanakianana diso tafahoatra dia zara aza misy hirika foana anehoana azy.

Rvs Gah : zao ny volanao kely mitetika manarapenitra? Mdr!
 
Mino Hery Rabenjason : ngah moa tsy efa tokony ho fantany ny tokony ho ataony e , ary minoa ahy fa ireny stades any ampita rehetra ireny tsy maintsy misy évacuation deau daholo , any ambaninny tany any... mbola mila baikoana ve zareo ny aminizany ?

Eric Andrianasolo : tsy any @zany voatanisanao izany no tsiny fa lay nanova azy ho manarapenitra mihitsy no fôpla fa diso miwerawera loatra.

Justin Rajeriniaina: fehiny: tsy manara-penitra indray ilay manarara-penitra e!

Antoko Arema – Manabe voho ny eny ifotony koa

Niaina

Manabe voho ny eny ifotony koa ny antoko Arema amin’izao fotoana. Nitety faritra tato ho ato ny avy amin’ny birao politika nasionalin’ny antoko. Fantatra tamin’izany fa hifarana amin’ny alalan’ny « Bazar de Noel » eto Antananarivo ny 10,11,12 desambra ao amin’ny Hotel Restaurant La rotonde ny fankalazana ny faha-45 taonan’ ny Antoko Arema, anisan’ny nambaran’ny mpitarika izany, raha nitety ny faritan’i FIANARANTSOA izy ireo, tamin’ny « Tombazoliky sy Zamanosika » ary fitsidihana ny akanin-jaza izay mbola miasa ao amin’io Faritany io.

Nanomboka tao Ambositra ireo delegasiona tarihan’ny Sekretera Nasionaly Annick Ratsiraka dia nitodidoha tany Ambohimahasoa, Ifanadiana, Vohipeno, Vangaindrano, Farafangana, Manakara, Mananjary, Ihosy, ary nifarana tao an-tampon-tanànan’i FIANARANTSOA tao amin’ny Espace Royal. Nararaotina tamin’izany ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitra tao amin’ny kongresin’ny antoko, izay natao tamin’ny 20 Martsa 2020.

Fotoana ihany koa izany nahafahana nitafatafa sy nandray ny hetaheta sy soso-kevitry ny mpikambana AREMA hampiroboroboana ny antoko. Resadresaka izay niafara tamin’ sakafo mitam-pihavanana natolotr’ireo mpikambana any an-toerana. Nifarana tamin’ny fambolena zana-kazo 1000 fototra: voasary, ananambo, kafe, eucalyptus sy kininina, tany Isandra, toerana ilevenan’ny raiben’ny Sekretera Nasionaly ny hetsika. Nisy fotoam-pivavahana ho an’ny fanahin’ny Amiraly Didier Ratsiraka tao amin’ny Sœur Reparatrices, talohan’ny niverenan’ny delegasiona any amin’ny faritany fihaviany tsirairay avy.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/antoko-arema-manabe-voho-ny-eny-ifotony-koa/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Antoko Arema – Manabe voho ny eny ifotony koa

Niaina

Manabe voho ny eny ifotony koa ny antoko Arema amin’izao fotoana. Nitety faritra tato ho ato ny avy amin’ny birao politika nasionalin’ny antoko. Fantatra tamin’izany fa hifarana amin’ny alalan’ny « Bazar de Noel » eto Antananarivo ny 10,11,12 desambra ao amin’ny Hotel Restaurant La rotonde ny fankalazana ny faha-45 taonan’ ny Antoko Arema, anisan’ny nambaran’ny mpitarika izany, raha nitety ny faritan’i FIANARANTSOA izy ireo, tamin’ny « Tombazoliky sy Zamanosika » ary fitsidihana ny akanin-jaza izay mbola miasa ao amin’io Faritany io.

Nanomboka tao Ambositra ireo delegasiona tarihan’ny Sekretera Nasionaly Annick Ratsiraka dia nitodidoha tany Ambohimahasoa, Ifanadiana, Vohipeno, Vangaindrano, Farafangana, Manakara, Mananjary, Ihosy, ary nifarana tao an-tampon-tanànan’i FIANARANTSOA tao amin’ny Espace Royal. Nararaotina tamin’izany ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitra tao amin’ny kongresin’ny antoko, izay natao tamin’ny 20 Martsa 2020.

Fotoana ihany koa izany nahafahana nitafatafa sy nandray ny hetaheta sy soso-kevitry ny mpikambana AREMA hampiroboroboana ny antoko. Resadresaka izay niafara tamin’ sakafo mitam-pihavanana natolotr’ireo mpikambana any an-toerana. Nifarana tamin’ny fambolena zana-kazo 1000 fototra: voasary, ananambo, kafe, eucalyptus sy kininina, tany Isandra, toerana ilevenan’ny raiben’ny Sekretera Nasionaly ny hetsika. Nisy fotoam-pivavahana ho an’ny fanahin’ny Amiraly Didier Ratsiraka tao amin’ny Sœur Reparatrices, talohan’ny niverenan’ny delegasiona any amin’ny faritany fihaviany tsirairay avy.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/antoko-arema-manabe-voho-ny-eny-ifotony-koa/

Tamin’ity fitondrana Rajoelina ity – Tsy misy henomby amidy ny Bazar-n’i Morondava

Jean Patrick R.

Morondava faritra Menabe, resaka fandraharana omby, tamin’ity fitondrana Rajoelina ity vao tsy nisy hen’omby amidy ny bazar–n’i Morondava.

Ny talata faha 02 novembra dia nivory ireo lehiben’ny boriboritany rehetra tato amin’ny faritra Menabe nohon’ny olana sedrain’izy ireo eo amin’ny fanantanterahany ny asany, ka mitaky ny fampiharana ny ARRETE INTERMINISTERIEL N°17916/2020 fixant modalités d’application du Décret N° 2017-023 DU 10/01/17 rélatif au recensement d’identification ; à la circulation et la commercialisation des bovins; indrindra ny andininy faha-05 ary miandry ny hananan’ny mpiompy ny bokin’omby, izay voalaza ao amin’ny andininy faha-05 io ny CAA, vao miroso amin’ny famoahana FIB araky ny fitanana an-tsorana nataon’izy ireo.

Vokatr’izany dia lany tamin’ny talata faha-23 novembra teo ny tahiry ho an’ireo mpivaro-kena, ka tsy misy intsony ny omby ho vonoina raha ny eto Morondava manokana. Raha omby folo isan’andro no vonoina amidy manerana an’i Morondava amin’ny andavanandro, fa avo roa heny izany rehefa fety sy ankatoky ny fety toy izao. Raha ny fanadihadiana natao tamin’ireo mpivaro-kena dia milaza izy ireo, fa tsy mitokona akory ny mpivaro-kena, fa noho ny olana misy eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo biby ary ny Delege no lasa tsy hiasan’izy ireo, izay lasa miteraka olana ho azy ireo, satria dia tokantrano maro no mivelona amin’ny fivarotan-kena eto Morondava. Koa manao antso avo amin’ny mpitondra foibe ireto mpivaro-kena ato Morondava ireto, mba hijery vahaolana mikasika ity olana ity, fa sahirana izy ireo. Ny mpitondra aty an-toerana tsy mahavaha ny olana na dia niezaka nanatona ireo tompon-andraikitra aza izy ireo dia toa ifanilihan’ny mpitondra aty an-toerana fotsiny.

Ny mahagaga azy ireo dia rehefa ny mpitondra aty an-toerana no hamono omby dia toa mandeha ho azy ary tsy misy resaka na dia ny fanamarinana aza, tsy misy fa tonga dia entina izay omby hita avy any; ary ireo mpitondra omby miakatra koa dia mbola mandeha foana, izany hoe misy ihany izany ny mahazo taratasy sa ve olona ambony no tompon’ireny, ka mahita lalana ambanin’ny tany? hoy hatrany ireo mpivaro-kena. Takian’izy ireo ny hisian’ny service minimum na dia misy aza ny fitokonana, fa tsy ny fiveloman’izy ireo no atao sorona manoloana ny olan’ny samy mpiasampanajakana; ahiana koa ny mety hiakaran’ny vidin’ny henomby amin’izao fotoana maha sarotra ny omby izao, hoy hatrany ireo mpivaro-kena.

Etsy ankilany koa dia mitaraina ireo mpanjifa, satria dia isan’ireo faritra maro fady kisoa ny aty Morondava ary ilain’ny fahasalamana ny fihinana hena, koa manao antso avo amin’ny mpitondra izy ireo, mba hamaha ny olan’ny fivarotan-kena faran’izay malaky, satria ny fety ho avy ary efa manararaotra koa ireo mpivarotra akoho amam-borona, satria tsy misy ny henomby dia tsy maintsy mividy akoho na vorona izay mahatakatra hoy ny mpanjifa.

Ireo mpiompy kosa dia very fanahy mbola velona, satria ny fihariana omby, no mba bankin’ny tantsaha aty; na dia sarotra aza ny famarotana omby teo noho ny pitsompitsony maro, eo koa ireo karazana vola alain’ny tompon-andraikitra dia izao indray misy izao olana izao nefa ny fomba aty Menabe dia mamono omby rehefa misy fety sy fahoriana, eo koa rehefa misy fahasahiranana dia tsy maintsy mivarotra omby nefa izao dia tsy afaka hamidy ny omby.

Koa manontany tena ny rehetra hoe fa mbola misy mpitondra afaka mijery ny vahoaka ve eto? satria raha nangingina ny halatr’omby dia izao nogiazana izao indray ny resaka fandraharana omby.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/taminity-fitondrana-rajoelina-ity-tsy-misy-henomby-amidy-ny-bazar-ni-...
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Tamin’ity fitondrana Rajoelina ity – Tsy misy henomby amidy ny Bazar-n’i Morondava

Jean Patrick R.

Morondava faritra Menabe, resaka fandraharana omby, tamin’ity fitondrana Rajoelina ity vao tsy nisy hen’omby amidy ny bazar–n’i Morondava.

Ny talata faha 02 novembra dia nivory ireo lehiben’ny boriboritany rehetra tato amin’ny faritra Menabe nohon’ny olana sedrain’izy ireo eo amin’ny fanantanterahany ny asany, ka mitaky ny fampiharana ny ARRETE INTERMINISTERIEL N°17916/2020 fixant modalités d’application du Décret N° 2017-023 DU 10/01/17 rélatif au recensement d’identification ; à la circulation et la commercialisation des bovins; indrindra ny andininy faha-05 ary miandry ny hananan’ny mpiompy ny bokin’omby, izay voalaza ao amin’ny andininy faha-05 io ny CAA, vao miroso amin’ny famoahana FIB araky ny fitanana an-tsorana nataon’izy ireo.

Vokatr’izany dia lany tamin’ny talata faha-23 novembra teo ny tahiry ho an’ireo mpivaro-kena, ka tsy misy intsony ny omby ho vonoina raha ny eto Morondava manokana. Raha omby folo isan’andro no vonoina amidy manerana an’i Morondava amin’ny andavanandro, fa avo roa heny izany rehefa fety sy ankatoky ny fety toy izao. Raha ny fanadihadiana natao tamin’ireo mpivaro-kena dia milaza izy ireo, fa tsy mitokona akory ny mpivaro-kena, fa noho ny olana misy eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo biby ary ny Delege no lasa tsy hiasan’izy ireo, izay lasa miteraka olana ho azy ireo, satria dia tokantrano maro no mivelona amin’ny fivarotan-kena eto Morondava. Koa manao antso avo amin’ny mpitondra foibe ireto mpivaro-kena ato Morondava ireto, mba hijery vahaolana mikasika ity olana ity, fa sahirana izy ireo. Ny mpitondra aty an-toerana tsy mahavaha ny olana na dia niezaka nanatona ireo tompon-andraikitra aza izy ireo dia toa ifanilihan’ny mpitondra aty an-toerana fotsiny.

Ny mahagaga azy ireo dia rehefa ny mpitondra aty an-toerana no hamono omby dia toa mandeha ho azy ary tsy misy resaka na dia ny fanamarinana aza, tsy misy fa tonga dia entina izay omby hita avy any; ary ireo mpitondra omby miakatra koa dia mbola mandeha foana, izany hoe misy ihany izany ny mahazo taratasy sa ve olona ambony no tompon’ireny, ka mahita lalana ambanin’ny tany? hoy hatrany ireo mpivaro-kena. Takian’izy ireo ny hisian’ny service minimum na dia misy aza ny fitokonana, fa tsy ny fiveloman’izy ireo no atao sorona manoloana ny olan’ny samy mpiasampanajakana; ahiana koa ny mety hiakaran’ny vidin’ny henomby amin’izao fotoana maha sarotra ny omby izao, hoy hatrany ireo mpivaro-kena.

Etsy ankilany koa dia mitaraina ireo mpanjifa, satria dia isan’ireo faritra maro fady kisoa ny aty Morondava ary ilain’ny fahasalamana ny fihinana hena, koa manao antso avo amin’ny mpitondra izy ireo, mba hamaha ny olan’ny fivarotan-kena faran’izay malaky, satria ny fety ho avy ary efa manararaotra koa ireo mpivarotra akoho amam-borona, satria tsy misy ny henomby dia tsy maintsy mividy akoho na vorona izay mahatakatra hoy ny mpanjifa.

Ireo mpiompy kosa dia very fanahy mbola velona, satria ny fihariana omby, no mba bankin’ny tantsaha aty; na dia sarotra aza ny famarotana omby teo noho ny pitsompitsony maro, eo koa ireo karazana vola alain’ny tompon-andraikitra dia izao indray misy izao olana izao nefa ny fomba aty Menabe dia mamono omby rehefa misy fety sy fahoriana, eo koa rehefa misy fahasahiranana dia tsy maintsy mivarotra omby nefa izao dia tsy afaka hamidy ny omby.

Koa manontany tena ny rehetra hoe fa mbola misy mpitondra afaka mijery ny vahoaka ve eto? satria raha nangingina ny halatr’omby dia izao nogiazana izao indray ny resaka fandraharana omby.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/taminity-fitondrana-rajoelina-ity-tsy-misy-henomby-amidy-ny-bazar-ni-morondava/

Comment on Facebook Tamin’ity ...

Ny omby eto Vakinankaratra aza moa izao nampidirany an io aretin omby io dia ripadripaka aby.

Avelao mba ho velona ny omby dia hiroborobo ny seham-piompiana omby eto gasikara

Eh!!! tsy mahafaty ange ny Henakisoa na Fahotana e. 🤣😂

Fandikan-dalàna tany Mahanoro faritra Atsinanana – Kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy nosalorana samboady

Ny Valosoa

Nahitana fandikan-dalàna nataon’ny solontenam-panjakana sy olom-boafidy tany Mahanoro faritra Atsinanana ny sabotsy teo, Ramatoa kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy tany amin’ny kaominina Masomeloka Mahanoro, Vavisoa Line, no nosalorana samboady tamin’io andro io, niaraka tamin’ireo ben’ny tanàna hafa miisa 11 voafidy ara-dalàna tamin’ny fifidianana.

Nanatanteraka izany fanolorana samboady izany ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena Naharimamy Irma, ny senateran’i Madagasikara Manasoa Donnah Tang, ny depioten’i Madagasikara voafidy tany Mahanoro Rakotoson Hubert na depiote Salo, ny governoran’ny faritra Atsinanana Rafidison Richard, ny Prefet an’i Toamasina, ary ny lehiben’ny distrikan’i Mahanoro Reziky Nestor.

Efa nofoanan’ny filan-kevi-panjakana ny didy nahavoafidy an’ity kandidà ben’ny tanànan’i Masomeloka avy amin’ny IRD ity, nataon’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjkakana tamin’ny volana Febroary 2021. Ny antony, ny kandidà tsy miankina Farouk no tena voafidim-bahoaka tao amin’izany kaominina izany, nisy 985 ny elanelam-bato teo amin’izy ireo, nefa navadiky ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny vokatra, ka io nofoanan’ny filankevi-panjakana io rehefa nitory ny kandidà Farouk, ary tokony mbola haverina ny fifidianana any amin’ity kaominina Masomeloka ity, toy ny any amin’ireo kaominina hafa nahitana olana teto Madagasikara, nefa mbola tsy vita hatramin’izao.

Ny volana jolay lasa teo araka ny vaovao voaray, olom-boafidy sy solontenam-panjakana any amin’ny faritra Atsinanana, no namerina an’ity kandidà ben’ny tanàna Vavisoa Line ity niasa nitantana ny kaominina nefa zavatra tsy ara-dalàna izany. Dia mbola nohamafisin’izy ireo tamin’ny sabotsy teo izany tsy fanarahan-dalàna izany, tamin’ny nampisalorana samboady ity Ramatoa ity. Ahiana hiteraka savorovoro any Masomeloka indray iny zava-nitranga tany Mahanoro ny sabotsy teo iny.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/fandikan-dalana-tany-mahanoro-faritra-atsinanana-kandida-benny-tanana...
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Fandikan-dalàna tany Mahanoro faritra Atsinanana – Kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy nosalorana samboady

Ny Valosoa

Nahitana fandikan-dalàna nataon’ny solontenam-panjakana sy olom-boafidy tany Mahanoro faritra Atsinanana ny sabotsy teo, Ramatoa kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy tany amin’ny kaominina Masomeloka Mahanoro, Vavisoa Line, no nosalorana samboady tamin’io andro io, niaraka tamin’ireo ben’ny tanàna hafa miisa 11 voafidy ara-dalàna tamin’ny fifidianana.

Nanatanteraka izany fanolorana samboady izany ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena Naharimamy Irma, ny senateran’i Madagasikara Manasoa Donnah Tang, ny depioten’i Madagasikara voafidy tany Mahanoro Rakotoson Hubert na depiote Salo, ny governoran’ny faritra Atsinanana Rafidison Richard, ny Prefet an’i Toamasina, ary ny lehiben’ny distrikan’i Mahanoro Reziky Nestor.

Efa nofoanan’ny filan-kevi-panjakana ny didy nahavoafidy an’ity kandidà ben’ny tanànan’i Masomeloka avy amin’ny IRD ity, nataon’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjkakana tamin’ny volana Febroary 2021. Ny antony, ny kandidà tsy miankina Farouk no tena voafidim-bahoaka tao amin’izany kaominina izany, nisy 985 ny elanelam-bato teo amin’izy ireo, nefa navadiky ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny vokatra, ka io nofoanan’ny filankevi-panjakana io rehefa nitory ny kandidà Farouk, ary tokony mbola haverina ny fifidianana any amin’ity kaominina Masomeloka ity, toy ny any amin’ireo kaominina hafa nahitana olana teto Madagasikara, nefa mbola tsy vita hatramin’izao.

Ny volana jolay lasa teo araka ny vaovao voaray, olom-boafidy sy solontenam-panjakana any amin’ny faritra Atsinanana, no namerina an’ity kandidà ben’ny tanàna Vavisoa Line ity niasa nitantana ny kaominina nefa zavatra tsy ara-dalàna izany. Dia mbola nohamafisin’izy ireo tamin’ny sabotsy teo izany tsy fanarahan-dalàna izany, tamin’ny nampisalorana samboady ity Ramatoa ity. Ahiana hiteraka savorovoro any Masomeloka indray iny zava-nitranga tany Mahanoro ny sabotsy teo iny.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/fandikan-dalana-tany-mahanoro-faritra-atsinanana-kandida-benny-tanana-tsy-voafidy-nosalorana-samboady/

Filoha Ravalomanana – Leo amin’ny tsy mety ataon’ny mpitondra ny vahoaka

Helisoa

Notanterahina ny sabotsy teo, tao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka, ny famaranana ny famelomamaso ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny boriboritany voalohany. Tao anatin’io fotoana io no namaranana ny famelomamaso na redynamisation ny TIM manerana ny boriboritany 6 eto Antananarivo Renivohitra.

Tonga teny an-toerana nanome voninahitra ny fotoana ny filoha nasionalin’ny antoko, ny filoha Marc Ravalomanana. Teo koa ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa sy ireo solombavambahoaka miaraka aminy, filohan’ny vondrona parlemantera TIM, Fetra Ralambozafivololona ary ny avy amin’ny birao politika nasionaly nahitana ny sekretera jeneraly faha-2, Mamy Rabenirina ary ireo DISTIM Antananarivo Renivohitra.

Ny mpandrindra nasionaly ny antoko TIM no nanome toromarika amin’ny fanaovana ny famelomamaso ny TIM: antsoina avokoa ireo mpikambana hatramin’izay, sy ireo mbola tsy niala ary ireo izay hiditra ho mpikambana vaovao hoy izy. Miainga eny amin’ny fototra FOKO-TIM ny hifidianana ny rafitra ao anatin’ny antoko ary tsy hisy intsony hoy izy ny olona harotsaka avy any ambony, na parachutage, fa tsy maintsy ho fidian’ny fototra, satria io no nampisy disadisa sy olana tao anatin’ny antoko.

Ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa dia nanambara mazava, fa tsy miandry ny depiote, na Distim na birao politika ny eny amin’ny fototra, fa avy hatrany dia mandray andraikitra. Nanentana ny rehetra koa izy hijery ny anarana sy hanoratra anarana raha sanatria ka tsy tafiditra rehefa tonga ny fotoana hanaovana izany. Efa miomana amin’ny fangalaram-bato ny mpitondra ankehitriny, ka aoka ho mailo isika hoy izy.

Ny filoha Marc Ravalomanana indray raha nandray anjara fitenenana dia nanambara mazava fa leo amin’ny zavatra ataon’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy. Tsy misy mandeha amin’izay izy ny fiainana fa tena tafiditra ao anaty fahantrana lalina ny tokantrano Malagasy. Samia miomana isika hoy izy, fa efa tonga ny farany fandeferana. Sahia amin’ny lafiny rehetra avokoa. Ireo omby nafaran’ny mpitondra hoy izy no nitondra aretina ka mandripaka any Antsirabe sy ny manodidina. Tsy tokony ho entina amin’ny fiaramanidina ny omby vavy bevohoka. Tokony hilaza ampahibemaso ny mpitondra hoe: firy ny omby nafarana ary firy sisa no velona ao raha sahy ka atao mangarahara izany. Mbola nampiany hoe: izaho Ravalomanana Marc dia mpiompy omby efa an-taonany maro ary nianatra manokana momba an’io.

Fa mikasika ny famelomamaso ny antoko TIM dia nilaza ny filoha Ravalomanana fa ny redynamisation dia tsy hoe atao betsaka fotsiny ny mpanaraka, fa ny antoko TIM dia efa tokony hanaraka ny toetr’andro ihany koa. Ho avy any amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara manomboka izao ny antoko TIM hoy izy, fa tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny. Mahakasika ny vola tao amin’ny Jirama takian’ny Banky Iraisam-pirenena, maha menatra ny zavatra ataon’ny mpitondra eto amintsika toy izany hoy Dada.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/filoha-ravalomanana-leo-aminny-tsy-mety-ataonny-mpitondra-ny-vahoaka/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Filoha Ravalomanana – Leo amin’ny tsy mety ataon’ny mpitondra ny vahoaka

Helisoa

Notanterahina ny sabotsy teo, tao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka, ny famaranana ny famelomamaso ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny boriboritany voalohany. Tao anatin’io fotoana io no namaranana ny famelomamaso na redynamisation ny TIM manerana ny boriboritany 6 eto Antananarivo Renivohitra.

Tonga teny an-toerana nanome voninahitra ny fotoana ny filoha nasionalin’ny antoko, ny filoha Marc Ravalomanana. Teo koa ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa sy ireo solombavambahoaka miaraka aminy, filohan’ny vondrona parlemantera TIM, Fetra Ralambozafivololona ary ny avy amin’ny birao politika nasionaly nahitana ny sekretera jeneraly faha-2, Mamy Rabenirina ary ireo DISTIM Antananarivo Renivohitra.

Ny mpandrindra nasionaly ny antoko TIM no nanome toromarika amin’ny fanaovana ny famelomamaso ny TIM: antsoina avokoa ireo mpikambana hatramin’izay, sy ireo mbola tsy niala ary ireo izay hiditra ho mpikambana vaovao hoy izy. Miainga eny amin’ny fototra FOKO-TIM ny hifidianana ny rafitra ao anatin’ny antoko ary tsy hisy intsony hoy izy ny olona harotsaka avy any ambony, na parachutage, fa tsy maintsy ho fidian’ny fototra, satria io no nampisy disadisa sy olana tao anatin’ny antoko.

Ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa dia nanambara mazava, fa tsy miandry ny depiote, na Distim na birao politika ny eny amin’ny fototra, fa avy hatrany dia mandray andraikitra. Nanentana ny rehetra koa izy hijery ny anarana sy hanoratra anarana raha sanatria ka tsy tafiditra rehefa tonga ny fotoana hanaovana izany. Efa miomana amin’ny fangalaram-bato ny mpitondra ankehitriny, ka aoka ho mailo isika hoy izy.

Ny filoha Marc Ravalomanana indray raha nandray anjara fitenenana dia nanambara mazava fa leo amin’ny zavatra ataon’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy. Tsy misy mandeha amin’izay izy ny fiainana fa tena tafiditra ao anaty fahantrana lalina ny tokantrano Malagasy. Samia miomana isika hoy izy, fa efa tonga ny farany fandeferana. Sahia amin’ny lafiny rehetra avokoa. Ireo omby nafaran’ny mpitondra hoy izy no nitondra aretina ka mandripaka any Antsirabe sy ny manodidina. Tsy tokony ho entina amin’ny fiaramanidina ny omby vavy bevohoka. Tokony hilaza ampahibemaso ny mpitondra hoe: firy ny omby nafarana ary firy sisa no velona ao raha sahy ka atao mangarahara izany. Mbola nampiany hoe: izaho Ravalomanana Marc dia mpiompy omby efa an-taonany maro ary nianatra manokana momba an’io.

Fa mikasika ny famelomamaso ny antoko TIM dia nilaza ny filoha Ravalomanana fa ny redynamisation dia tsy hoe atao betsaka fotsiny ny mpanaraka, fa ny antoko TIM dia efa tokony hanaraka ny toetr’andro ihany koa. Ho avy any amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara manomboka izao ny antoko TIM hoy izy, fa tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny. Mahakasika ny vola tao amin’ny Jirama takian’ny Banky Iraisam-pirenena, maha menatra ny zavatra ataon’ny mpitondra eto amintsika toy izany hoy Dada.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/filoha-ravalomanana-leo-aminny-tsy-mety-ataonny-mpitondra-ny-vahoaka/

Fidangan’ny vidin-javatra – Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro

Sôh’son

Hiroso mankaiza ny firenena hiditra amin’ny volana farany amin’ity taona ity? Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro ny fidangan’ny vidin-javatra. Tsy misy izay tsy misondrotra ny entana fanjifa andavanandro.

Ankoatra ny sakafo, eo ihany koa ny hafa. Anisan’izany ny labozia, izay tena miasa ao anaty fotoam-pahavaratra izao noho ny fahatapahan’ny jiro lava isan’andro vaky izao. Tsy ao anaty fotoam-pahavaratra aza misy ny fahatapahan’ny rian’aratra mainka fa izao. Manimba zavatra betsaka, tsy any amin’ny orinasa mampiasa izany ihany, fa hatrany amin’ny isan-tokantrano izany. Tsy mbola nisy aloha hita fa hoe nanonitra ny fahavoazana amin’izany ny orinasa Jirama. Efa manamboatra saina sisa ny mpanjifa amin’izany toe-javatra izany, ary mahatsiaro fa tena mahantra tokoa ny firenena.

Ankoatra ny labozia, eo ihany koa ny savony izay niteraka resabe tato ho ato. Aoka anefa hazava, fa n’inona n’inona adihevitra be natao teo ireny, dia ho an’ny sarambabem-bahoaka mpanjifa, miha-lafo ny savony ary mora lany, indrindra rehefa manasa lamba. Tsy fantatry ny tomponandraiki-panjakana sy ireo olom-boafidy maro angamba izany, satria ny lamban’izy ireo alefa any amin’ny orinasa mpanasa lamba. Mikiky haingana ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano ireo zavatra ireo kanefa tsy maintsy jifainy.

Maro ireo sehatra na teboka lehibe tsy voavahan’ny fitondrana tao anatin’ny fitantanany ny firenena, na tamin’ity taona afaka iray volana hivalona ity. Ireo anefa mikasika be dia be ny fiainam-bahoaka andavanandro. Mijanona ho fampanantenana ihany ny filazana ny amin’ny hiakaran’ny tahan’ny fitomboan-karena ho 4, 5%. Ny fiharian-karenan’ny sarambabem-bahoaka maro an’isa tsy misy fitomboany fa ny eo ihany no ho eo. Ny an’ny olom-bitsy efa mpanefoefo no mahatonga io tarehimarika io. Izany hoe hisy famitahana vahoaka indray ny amin’izany. Ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka tsy misy, ary mbola tsy hisy. Ny vola miditra ao amin’ny kitapom-bolany no resahina amin’izany, fa ny tsy ivelambelany anaovan’ny fitondrana kajikajy, toy ny teleferika, sy ny bus class, na ny kianjan’i Mahamasina, na ny rentirenty amin’ny jiro manjelatra sy mamirapiratra samihafa ho hapetraka indray tsy ho ela, sns… Tsy mampitombo akory ny ao amin’ny kitapom-bolan’ny sarambabem-bahoaka ireny, fa vao mainka aza managorobaka. Amin’izao fotoana izao aza mbola misy fepetra raisina kanefa tsy misy setriny, ka manohintohina ny fiharian’ny olona.

Raha fintinina, mitombo ny vidin-javatra jifain’ny vahoaka ary mbola hitombo, ny fiainany anefa tsy misy fihatsaràny, ary famitahana ivelambelany hamitaha-maso sisa no ataon’ny fitondrana. Ankoatra izany, ny hiafaràn’izao fitomboana miandalana ny trangana valanaretina izao tsy mbola fantatra indray.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/fidanganny-vidin-javatra-mively-kanota-ny-sarambabem-bahoaka-isanandro/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Fidangan’ny vidin-javatra – Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro

Sôh’son

Hiroso mankaiza ny firenena hiditra amin’ny volana farany amin’ity taona ity? Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro ny fidangan’ny vidin-javatra. Tsy misy izay tsy misondrotra ny entana fanjifa andavanandro.

Ankoatra ny sakafo, eo ihany koa ny hafa. Anisan’izany ny labozia, izay tena miasa ao anaty fotoam-pahavaratra izao noho ny fahatapahan’ny jiro lava isan’andro vaky izao. Tsy ao anaty fotoam-pahavaratra aza misy ny fahatapahan’ny rian’aratra mainka fa izao. Manimba zavatra betsaka, tsy any amin’ny orinasa mampiasa izany ihany, fa hatrany amin’ny isan-tokantrano izany. Tsy mbola nisy aloha hita fa hoe nanonitra ny fahavoazana amin’izany ny orinasa Jirama. Efa manamboatra saina sisa ny mpanjifa amin’izany toe-javatra izany, ary mahatsiaro fa tena mahantra tokoa ny firenena.

Ankoatra ny labozia, eo ihany koa ny savony izay niteraka resabe tato ho ato. Aoka anefa hazava, fa n’inona n’inona adihevitra be natao teo ireny, dia ho an’ny sarambabem-bahoaka mpanjifa, miha-lafo ny savony ary mora lany, indrindra rehefa manasa lamba. Tsy fantatry ny tomponandraiki-panjakana sy ireo olom-boafidy maro angamba izany, satria ny lamban’izy ireo alefa any amin’ny orinasa mpanasa lamba. Mikiky haingana ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano ireo zavatra ireo kanefa tsy maintsy jifainy.

Maro ireo sehatra na teboka lehibe tsy voavahan’ny fitondrana tao anatin’ny fitantanany ny firenena, na tamin’ity taona afaka iray volana hivalona ity. Ireo anefa mikasika be dia be ny fiainam-bahoaka andavanandro. Mijanona ho fampanantenana ihany ny filazana ny amin’ny hiakaran’ny tahan’ny fitomboan-karena ho 4, 5%. Ny fiharian-karenan’ny sarambabem-bahoaka maro an’isa tsy misy fitomboany fa ny eo ihany no ho eo. Ny an’ny olom-bitsy efa mpanefoefo no mahatonga io tarehimarika io. Izany hoe hisy famitahana vahoaka indray ny amin’izany. Ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka tsy misy, ary mbola tsy hisy. Ny vola miditra ao amin’ny kitapom-bolany no resahina amin’izany, fa ny tsy ivelambelany anaovan’ny fitondrana kajikajy, toy ny teleferika, sy ny bus class, na ny kianjan’i Mahamasina, na ny rentirenty amin’ny jiro manjelatra sy mamirapiratra samihafa ho hapetraka indray tsy ho ela, sns… Tsy mampitombo akory ny ao amin’ny kitapom-bolan’ny sarambabem-bahoaka ireny, fa vao mainka aza managorobaka. Amin’izao fotoana izao aza mbola misy fepetra raisina kanefa tsy misy setriny, ka manohintohina ny fiharian’ny olona.

Raha fintinina, mitombo ny vidin-javatra jifain’ny vahoaka ary mbola hitombo, ny fiainany anefa tsy misy fihatsaràny, ary famitahana ivelambelany hamitaha-maso sisa no ataon’ny fitondrana. Ankoatra izany, ny hiafaràn’izao fitomboana miandalana ny trangana valanaretina izao tsy mbola fantatra indray.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/fidanganny-vidin-javatra-mively-kanota-ny-sarambabem-bahoaka-isanandro/

EDITO 30 Novambra – Fakana tanin’olona sy ny propavandin-dRajoelina

Helisoa

Nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ny kandida Andry Rajoelina tamin’ny fotoan’androny, no nitenenan’ity farany tamin’ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa mahery, fa tsy haka ny tanin’ny Malagasy ny tenany na iray metatra aza rehefa tonga eo amin’ny fitondràna izy. Fanampin’izany aza dia hanome tany 1 ha ho an’ny tanora izy mba hivelomana. Ankehitriny anefa, ny mifanohitra amin’iany no misy, satria dia maro ireo mponina no mitaraina fa alain’ny fanjakàna ny taniny, na omen’ny fanjakana ny vahiny ny taniny.

Toy izany ny zavatra mitranga any amin’ny kaominina Amboditandroroho Toamasina II, nalaina ny tanin’ireo fokonolona ary efa tonga any amin’ny fitsaràna mihintsy ity ady tany ifanolanan’ny fokonolona ao anatin’ny fianakaviana 300 sy ny FILATEX ity. Raha ny tantara dia nisy tany tamin’ny taona 1923 no nalain’ny colon na voanjo, ka rehefa lasa izy ireo, dia ny fokonolona no nanamasaka sy nanajary ny tany. Ny taona 2018 anefa dia tampoka teo ny Orinasa Filatex, no nilaza fa nahazo ny tany, ka anaovana famokarana rianaratra mandeha amin’ny masoandro, veliranon’ny Filoham-pirenena hono, amin’ny tany mirefy 14ha.

Ny fikambanana FIPAMA (FIKAMBANAN’NY MPAMBOLY MANAMBATSIO), ivondronan’ireo fokonolona no efa nanajary sy nahazo taratasy momba ny tany. Ankehitriny dia tonga namefy ny tany ny Filatex, ary rehefa nanao hetsika ny fokonolona, dia nosamborin’ny zandary ny Ben’ny tanàna lefitra, isan’ny miaro ireto fokonolona ireto, ka nametrahan’ny préfet any an-toerana EMMO ao anatin’ilay tany nofefena.

Izay ary ny zavamisy, koa mitana ny teny nomeny ve ny filoha Andry Rajoelina? Tsy any Toamasina ihany, fa misy ihany koa ny any Nosy-Be, nahatonga ny mpanakanto Ninie Donia niady tsy hanaiky hatramin’ny farany ny angalàna ny taniny. Izay tokoa ilay propavandy hakana ny fon’ny olona fotsiny, satria io aditany io no tena iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/edito-30-novambra-fakana-taninolona-sy-ny-propavandin-drajoelina/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

EDITO 30 Novambra – Fakana tanin’olona sy ny propavandin-dRajoelina

Helisoa

Nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ny kandida Andry Rajoelina tamin’ny fotoan’androny, no nitenenan’ity farany tamin’ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa mahery, fa tsy haka ny tanin’ny Malagasy ny tenany na iray metatra aza rehefa tonga eo amin’ny fitondràna izy. Fanampin’izany aza dia hanome tany 1 ha ho an’ny tanora izy mba hivelomana. Ankehitriny anefa, ny mifanohitra amin’iany no misy, satria dia maro ireo mponina no mitaraina fa alain’ny fanjakàna ny taniny, na omen’ny fanjakana ny vahiny ny taniny.

Toy izany ny zavatra mitranga any amin’ny kaominina Amboditandroroho Toamasina II, nalaina ny tanin’ireo fokonolona ary efa tonga any amin’ny fitsaràna mihintsy ity ady tany ifanolanan’ny fokonolona ao anatin’ny fianakaviana 300 sy ny FILATEX ity. Raha ny tantara dia nisy tany tamin’ny taona 1923 no nalain’ny colon na voanjo, ka rehefa lasa izy ireo, dia ny fokonolona no nanamasaka sy nanajary ny tany. Ny taona 2018 anefa dia tampoka teo ny Orinasa Filatex, no nilaza fa nahazo ny tany, ka anaovana famokarana rianaratra mandeha amin’ny masoandro, veliranon’ny Filoham-pirenena hono, amin’ny tany mirefy 14ha.

Ny fikambanana FIPAMA (FIKAMBANAN’NY MPAMBOLY MANAMBATSIO), ivondronan’ireo fokonolona no efa nanajary sy nahazo taratasy momba ny tany. Ankehitriny dia tonga namefy ny tany ny Filatex, ary rehefa nanao hetsika ny fokonolona, dia nosamborin’ny zandary ny Ben’ny tanàna lefitra, isan’ny miaro ireto fokonolona ireto, ka nametrahan’ny préfet any an-toerana EMMO ao anatin’ilay tany nofefena.

Izay ary ny zavamisy, koa mitana ny teny nomeny ve ny filoha Andry Rajoelina? Tsy any Toamasina ihany, fa misy ihany koa ny any Nosy-Be, nahatonga ny mpanakanto Ninie Donia niady tsy hanaiky hatramin’ny farany ny angalàna ny taniny. Izay tokoa ilay propavandy hakana ny fon’ny olona fotsiny, satria io aditany io no tena iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/edito-30-novambra-fakana-taninolona-sy-ny-propavandin-drajoelina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 30 Novambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 30 Novambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

AKOMBONY RE NY VAVA

O ry vendrana rehetra misonanina eny ambony,
‘Ndeha efao ny trosabe, ny vava kosa akombòny,
F’efa fantatra eran-tany ny hagegenareo rehetra,
Ry mpanodinkodim-bola, mpanao bizina voretra.

Raha ‘nareo no mbola hiteny, tena tsisy hihaino intsony.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Ataovy ny mangarahara ry mpitantana tsy marina,
Avereno f’aza giazana ‘reo rehetra nangalarina!

Fitapitaka misesy, laingalainga, ajanòny.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Izay ialanareo milamina ‘zany sisa no hany andrasana,
F’aza miandry ny hosorohina sy haiditra ao am-pasana.

Ny vahoaka Malagasy, efa nihodina ny fony,
Ka tsy mila olon-dratsy sy mpamitaka intsony.
Raha izay V dia aok’izay fa Veta, Vendrana, Vorosoka.
Tsy mba tia manao ny tsara fa miaina anaty hosoka!

IRINA HO TAFITA (28-11-21)

www.gvalosoa.net/2021/11/29/akombony-re-ny-vava/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

AKOMBONY RE NY VAVA

O ry vendrana rehetra misonanina eny ambony,
‘Ndeha efao ny trosabe, ny vava kosa akombòny,
F’efa fantatra eran-tany ny hagegenareo rehetra,
Ry mpanodinkodim-bola, mpanao bizina voretra.

Raha ‘nareo no mbola hiteny, tena tsisy hihaino intsony.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Ataovy ny mangarahara ry mpitantana tsy marina,
Avereno f’aza giazana ‘reo rehetra nangalarina!

Fitapitaka misesy, laingalainga, ajanòny.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Izay ialanareo milamina ‘zany sisa no hany andrasana,
F’aza miandry ny hosorohina sy haiditra ao am-pasana.

Ny vahoaka Malagasy, efa nihodina ny fony,
Ka tsy mila olon-dratsy sy mpamitaka intsony.
Raha izay V dia aok’izay fa Veta, Vendrana, Vorosoka.
Tsy mba tia manao ny tsara fa miaina anaty hosoka!

            IRINA HO TAFITA (28-11-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/11/29/akombony-re-ny-vava/

Comment on Facebook AKOMBONY RE NY VAVA...

Noheverin'ilay ramatoa iray ho olona ilay hoe BM, de tezitra br izy nanao hoe : i BM aza no tokony enjehina KO : izy indray vé nous homena! Hihi

Nanala baraka ahoana? ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Nanala baraka ahoana?

Comment on Facebook RAVO NAMBININA ...

Tsy manan-kambara angaha ny Bianco? Sa miray petsapetsa amin’ny ministeran’ny fahasalamana?

tandremo lesy zany fa mtady vola ne zao rafanja e

mihaiky aho izay

AZA MBA HO ISAN’NY V INTSONY!

Fitaovam-piadiana indray, izany ve no mahamaika,
Fa ny fahoriam-bahoaka zary toa tsy mampiraika?
Ny hampidirana an’izany mialoha ny fifidianana,
Izay no tapaky ny vendrana sy naroso hotohanana?

Tena hevitra fanary sy fisainan’olon-donto!
(Volo no hosora-menaka nefa nify no mivonto?)
Kibo fisaka sy noana ve dia mbola omena toky,
Hoe “raha mijery ilay kianja barea io dia ho voky”!

Sambo am-polony aza hatreto toa tsy re hoe efa tonga,
Na dia efa nohiraina, nidobohana amponga.
Nolazaina hitondra vatsy sy sakafo marobe,
Kinanjo reraka ny tanana na dia “nomena aza ny V”!

…Koa aza ho isan’izay V ry Malagasy tonga saina,
Fa raha mbola ireo no eo dia tsisy zavatra antenaina.
Mila ny firaisankina sy fiaraha-mientanao,
Fa efa lo ny fitondrana raha ny endriny amin’izao!

DADAN’I ZINA (27-11-21)

www.gvalosoa.net/2021/11/29/aza-mba-ho-isanny-v-intsony/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

AZA MBA HO ISAN’NY V INTSONY!

Fitaovam-piadiana indray, izany ve no mahamaika,
Fa ny fahoriam-bahoaka zary toa tsy mampiraika?
Ny hampidirana an’izany mialoha ny fifidianana,
Izay no tapaky ny vendrana sy naroso hotohanana?

Tena hevitra fanary sy fisainan’olon-donto!
(Volo no hosora-menaka nefa nify no mivonto?)
Kibo fisaka sy noana ve dia mbola omena toky,
Hoe “raha mijery ilay kianja barea io dia ho voky”!

Sambo am-polony aza hatreto toa tsy re hoe efa tonga,
Na dia efa nohiraina, nidobohana amponga.
Nolazaina hitondra vatsy sy sakafo marobe,
Kinanjo reraka ny tanana na dia “nomena aza ny V”!

…Koa aza ho isan’izay V ry Malagasy tonga saina,
Fa raha mbola ireo no eo dia tsisy zavatra antenaina.
Mila ny firaisankina sy fiaraha-mientanao,
Fa efa lo ny fitondrana raha ny endriny amin’izao!

         DADAN’I ZINA (27-11-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/11/29/aza-mba-ho-isanny-v-intsony/

Comment on Facebook 1764140243706142_4578657615587710

Mety aminizao fotoana izao vao alohany ny vidin-ireny fitaovampiadiana nampidirina antsokosoko ireny .

Hetsika Miara-Manonja tany La Réunion – Nandositra toy ny akoholahy fataka ny ministra Patrick Rajoelina

Niaina

Hetsika Miara-manonja tany amin’ny Nosy La Réunion, nandositra toy ny akoholahy fataka i Patrick Rajoelina. Sora-baventy sy kiakiaka ary kiririoka mitory ny hatezerana sy ny alahelom-bahoaka, no nitsena ny ministra Vazaha Patrick Rajoelina, tao amin’ny Nosy La Réunion. Nandrasan’ny mpitolona « Miara-manonja » nanoloana ny Consulat ity minisitra ity, ka ora maro taorian’ny fotoana voatondro nidirany tao, vao nipoitra. Nandositra nirifatra haingana tao amin’ny trano misy ny Consulat ny fiara nitondra azy, fa tsy sahy nifanatri-tava tamin’ireto Malagasy « Miara-manonja ». Teo amin’ny 20 isa teo ireo mpitolona nanao ny fanamiana mena midorehitra, fa ireo mpanaraka mivantana ny zava-niseho tamin’ny tambazotra Facebook kosa dia an’arivony maro. Somary diso fanantenana ihany ireo mpitolona, satria araka ny voalaza tao amin’ny fampitana mivantana ny hetsika dia efa niomana izy ireo, ny hanolotra boky Lala sy Noro, mba hafahan’ity minisitra ity mianatra teny malagasy! « Henatra ho an’i Madagasikara ny fananana minisitra tsy mahay teny Malagasy », hoy ny voasoratra tamin’ny takelaka nolanjain’ireo mpitolona.

Nilaza ny iray tamin’ireo mpitolona hoe: « Maro ireo fanontaniana saika napetrakay tamin-dRajoelina Patrick, indrindra ny mikasika ireo mpianatra Malagasy nenjehiny tany amin’ny toby Cachan sy Arago, fony izy niasa ho an’ny Pôlisy frantsay fahiny. Mitoroka mpiray Tanindrazana no asa nampiandreketina azy tamin’izany. Efa ela io tantara mampalahelo io no niparitaka satria ireo mpianatra voaroaka avy any Frantsa dia tsy nitsitsy azy tsy nitsitsy azy teo anivon’ny tambazotra. Tsy mbola nandà ny nanaovany io asa ratsy famadihana Mpiray Tanindrazana tany dilam-bato io mihitsy Rajoelina Patrick, fa ompa sy eso-teny kosa no navaliny ireo mpianatra nanao ny ampamoaka sy namboraka ny karama kely noraisiny, tao amin’ny tambazotra Twitter. Anisan’ny latsa nosoratany ny tamin’ny 1 novambra 2013 ny hoe « Ry ilay voangory mahantra velona ity! Raha vola dia manana aho. Fa ialahy ve mba manana rano fisotro madio ao an-trano? Tsy mafy loatra ve ny fiainan’ialahy amin’ilay 2$ isan’andro monja ? » Tsy ny olona nifamaly aminy ihany no iantefan’izany latsa sy fanambaniana izany, fa ny vahoaka tra-pahasahiranana rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/11/27/hetsika-miara-manonja-tany-la-reunion-nandositra-toy-ny-akoholahy-fat...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Hetsika Miara-Manonja tany La Réunion – Nandositra toy ny akoholahy fataka ny ministra Patrick Rajoelina

Niaina

Hetsika Miara-manonja tany amin’ny Nosy La Réunion, nandositra toy ny akoholahy fataka i Patrick Rajoelina. Sora-baventy sy kiakiaka ary kiririoka mitory ny hatezerana sy ny alahelom-bahoaka, no nitsena ny ministra Vazaha Patrick Rajoelina, tao amin’ny Nosy La Réunion. Nandrasan’ny mpitolona « Miara-manonja » nanoloana ny Consulat ity minisitra ity, ka ora maro taorian’ny fotoana voatondro nidirany tao, vao nipoitra. Nandositra nirifatra haingana tao amin’ny trano misy ny Consulat ny fiara nitondra azy, fa tsy sahy nifanatri-tava tamin’ireto Malagasy « Miara-manonja ». Teo amin’ny 20 isa teo ireo mpitolona nanao ny fanamiana mena midorehitra, fa ireo mpanaraka mivantana ny zava-niseho tamin’ny tambazotra Facebook kosa dia an’arivony maro. Somary diso fanantenana ihany ireo mpitolona, satria araka ny voalaza tao amin’ny fampitana mivantana ny hetsika dia efa niomana izy ireo, ny hanolotra boky Lala sy Noro, mba hafahan’ity minisitra ity mianatra teny malagasy! « Henatra ho an’i Madagasikara ny fananana minisitra tsy mahay teny Malagasy », hoy ny voasoratra tamin’ny takelaka nolanjain’ireo mpitolona.

Nilaza ny iray tamin’ireo mpitolona hoe: « Maro ireo fanontaniana saika napetrakay tamin-dRajoelina Patrick, indrindra ny mikasika ireo mpianatra Malagasy nenjehiny tany amin’ny toby Cachan sy Arago, fony izy niasa ho an’ny Pôlisy frantsay fahiny. Mitoroka mpiray Tanindrazana no asa nampiandreketina azy tamin’izany. Efa ela io tantara mampalahelo io no niparitaka satria ireo mpianatra voaroaka avy any Frantsa dia tsy nitsitsy azy tsy nitsitsy azy teo anivon’ny tambazotra. Tsy mbola nandà ny nanaovany io asa ratsy famadihana Mpiray Tanindrazana tany dilam-bato io mihitsy Rajoelina Patrick, fa ompa sy eso-teny kosa no navaliny ireo mpianatra nanao ny ampamoaka sy namboraka ny karama kely noraisiny, tao amin’ny tambazotra Twitter. Anisan’ny latsa nosoratany ny tamin’ny 1 novambra 2013 ny hoe « Ry ilay voangory mahantra velona ity! Raha vola dia manana aho. Fa ialahy ve mba manana rano fisotro madio ao an-trano? Tsy mafy loatra ve ny fiainan’ialahy amin’ilay 2$ isan’andro monja ? » Tsy ny olona nifamaly aminy ihany no iantefan’izany latsa sy fanambaniana izany, fa ny vahoaka tra-pahasahiranana rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/27/hetsika-miara-manonja-tany-la-reunion-nandositra-toy-ny-akoholahy-fataka-ny-ministra-patrick-rajoelina/

Comment on Facebook Hetsika ...

MALAGASY IANY IZY ZANY NA DIA TSY MAHAY TENY GASY AZA ZANY ZAO NY LAMAODY OANY TSY MAHARAKA

Natao teny vazaha fa sao dia tsy azon'ilay ministra ny dikany. Ministra gasy ihany ve ny tena dia tsy maintsy tenvazaha no ifampiresahana ? Natao teny mivadika mihintsy ho an'ny banderole sasany 😀 ?

Tsy malala menatra lay ministra des affaires etranges mitsaoka nefa misy polisy miambina azy teo

Miomehy irery aho, @ ilay boky " Lala sy Noro"

Saiky tsy iomehy aho 👉 akoho lahy fatàka🤔😂😂😂

View more comments

Nosy-Be

Mijoro amin’ny tsy rariny amin’ny resaka tany i Ninie Donia

Patrick Raharimanana : Ninie Doniah : nosamborina fa mitarika fanonganam-panjakana?
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny Facebook i Bezara Eliane Virginie, fantatry ny maro amin’ny anarana maha mpanakanto hoe : Ninie Doniah, fa “niboaka zahay hariva be, fa hoe mitady hanongam-panjakana, ary contre projet presidentiel zegny ny antony nisamboragna zahay 5”. Resaka fiarovana tany no fototry ny olana. Andaniny ny orinasa SIRAMA milaza fa azy ny tany ary hanaovana “projet présidentiel” EPP Manarapenitra. Ankilany ny mponina tarihin’i Ninie Doniah mijoro fa tany manan-tompo, an’i Mahafaly Olivier, Praiminisitra teo aloha ity tondroina hanaovana “projet présidentiel” ity, ka aleo ny tany ho an’ny Malagasy, hoy izy ireo, fa tsy omena ny vahiny izay ambaran’i Ninie Doniah, fa lasan’ny Karana ny tany mifanila amin’io toerana io, nefa tsy kitihina, ka toherin’izy ireo izany. Nilanja sorabaventy teo amin’ny toerana io, manohitra ny fakana ny tany an’ny Malagasy ny andian’olona maromaro, izay misy tompontany ary misy Malagasy valovotaka avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, tarihin’i Ninie Doniah, tamin’ny fotoana nahatongavan’ny avy amin’ny SIRAMA, nametaka fefy amin’ny tany hanatanterahana ny sekoly, ambara fa “projet présidentiel”, ny 21 novambra lasa teo.
Nisy ny fifamaliana, izay niitatra tamin’ny fangoronan’ny mpitandro ny filaminana ny sorabaventy nentin’ireo miaro ny fakana ny tanin’ny Malagasy, ka niafara tamin’ny savorovoro.
Nahazo fampiantsoana teny amin’ny zandary i Ninie Doniah sy olona efatra hafa, ny talata. Araka ny nambaran’ity mpanakanto ity dia fitarihana fanonganam-panjakana sy fanoherana ny tetikasan’ny filoham-pirenena no niantsoana, ka nanaovana famotorana azy ireo.
Nilaza i Ninie Doniah: “Zahay tsy contre ny projet Présidentiel fa … ambilanarô taninay “Royal Beach” ataon'ny Fanjakagna fitaovagna andravagna tany … Nikaiky DG SIRAMA zaho dia izao ny valiny hoe efa vita titre sy borne amin'ny Royal Beach io tany io … moa va mpivarotro tany ny SIRAMA, fa tsy hoe manodina ny fary ho siramamy ndraiky toaka, izay Bail nifanarahagna tamin'ny Mpanjaka… Gaga zahay ?”.
Navotsotra ny talata hariva ihany izy dimy mianadahy nanaovana famotorana ireto.
Nilaza i Ninie Doniah fa tsy mihemotra manoloana ny fandrahonana na amin’ny endriny inona na ahoana, ho fiarovana ny tanin’ny Malagasy.

Irene Ranaivoson : Jesoa Kristy homba anareo hanome rariny anareo.

Jacqueline Raherilalaina : misaotra Ninie, manohana anao izahay.

Hery Kelly : courage ianao Ninie ary mijoroa hatr@ farany ho fiarovana ity Nosindrazantsika ity! mba tsy ahafoizako ny fitondrana Ravalomanana Marc ny tsy fanekeny lembenana ny vazaha mibodo tanin'i Malagasy izany! samia mahereza!

Barison Andriamalala : félicitations Ninie Donia @ fitiavantanindrazana ataognareo!

Rakotobe Mahagaga Hanitriniaina : manohana anao zahay fa aza kivy.

Catarina Andrianjaka : NY TAHOTRA NO LEHIBE INDRINDRA.

Patrichk Lava : alefa Ninie Donia.

Ikala Tsotra : efa tsy matoky valeur koa ngamba.

Haja Randriamampianina : zà dia mankahery anao manokana, courage!

Jean Marie Andrianarivony : continuez jusqu'au bout Ninie. Courage anao !

Soagasy Rafsah : ALEFA FOANA NINIE DONIA A! AZA MANAIKY MANANA NY MARINA ZANY. MASINA NY TANINDRAZANA.

Olivier Hirdown : mbola mba misy olona tia Tanindrazana ihany kay!

Julia Razafindrahova : mankasitraka Ninie Donia ... courage fa misy mpahita ny ataonao.

Marie Dinvan : ny mba miaro ny vahoaka madinika indray no samborina ? Courage enao Ninie a, que Dieu soit toujours avec vous.

Fano Pita : mitady inona mihintsy ity fitondrana ity.

Bruno Razafindrabe : mbola vao Ninie donia manao zany dia tsy zakanareo, nefa innoa no fanjakana ndeha haongany any?

Ravalo Max : vao miha-henjan ny tantara!

Rota Rakotoarivelo : zay ndray lay tsy mahazaka fanakianana.

Lalao Razafindrakoto : alefaso Ninie Doniah . Marina marina ihany.

Rouva Mucel : aza manaiky.

Bosco Abdallah Mahatonga : merci Ninie.

Rado Haja Rakotonanahary : aleo izy hanongana rehefa tsy sahy ny miaramanonja e! Alefaaa!
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Nosy-Be
 
Mijoro amin’ny tsy rariny amin’ny resaka tany i Ninie Donia
 
Patrick Raharimanana : Ninie Doniah : nosamborina fa mitarika fanonganam-panjakana?
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny Facebook i Bezara Eliane Virginie, fantatry ny maro amin’ny anarana maha mpanakanto hoe : Ninie Doniah, fa “niboaka zahay hariva be, fa hoe mitady hanongam-panjakana, ary contre projet presidentiel zegny ny antony nisamboragna zahay 5”. Resaka fiarovana tany no fototry ny olana. Andaniny ny orinasa SIRAMA milaza fa azy ny tany ary hanaovana “projet présidentiel” EPP Manarapenitra. Ankilany ny mponina tarihin’i Ninie Doniah mijoro fa tany manan-tompo, an’i Mahafaly Olivier, Praiminisitra teo aloha ity tondroina hanaovana “projet présidentiel” ity, ka aleo ny tany ho an’ny Malagasy, hoy izy ireo, fa tsy omena ny vahiny izay ambaran’i Ninie Doniah, fa lasan’ny Karana ny tany mifanila amin’io toerana io, nefa tsy kitihina, ka toherin’izy ireo izany. Nilanja sorabaventy teo amin’ny toerana io, manohitra ny fakana ny tany an’ny Malagasy ny andian’olona maromaro, izay misy tompontany ary misy Malagasy valovotaka avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, tarihin’i Ninie Doniah, tamin’ny fotoana nahatongavan’ny avy amin’ny SIRAMA, nametaka fefy amin’ny tany hanatanterahana ny sekoly, ambara fa “projet présidentiel”, ny 21 novambra lasa teo.
Nisy ny fifamaliana, izay niitatra tamin’ny fangoronan’ny mpitandro ny filaminana ny sorabaventy nentin’ireo miaro ny fakana ny tanin’ny Malagasy, ka niafara tamin’ny savorovoro.
Nahazo fampiantsoana teny amin’ny zandary i Ninie Doniah sy olona efatra hafa, ny talata. Araka ny nambaran’ity mpanakanto ity dia fitarihana fanonganam-panjakana sy fanoherana ny tetikasan’ny filoham-pirenena no niantsoana, ka nanaovana famotorana azy ireo.
Nilaza i Ninie Doniah: “Zahay tsy contre ny projet Présidentiel fa … ambilanarô taninay “Royal Beach” ataonny Fanjakagna fitaovagna andravagna tany … Nikaiky DG SIRAMA zaho dia izao ny valiny hoe efa vita titre sy borne aminny Royal Beach io tany io … moa va mpivarotro tany ny SIRAMA, fa tsy hoe manodina ny fary ho siramamy ndraiky toaka, izay Bail nifanarahagna taminny Mpanjaka… Gaga zahay ?”.
Navotsotra ny talata hariva ihany izy dimy mianadahy nanaovana famotorana ireto.
Nilaza i Ninie Doniah fa tsy mihemotra manoloana ny fandrahonana na amin’ny endriny inona na ahoana, ho fiarovana ny tanin’ny Malagasy.

Irene Ranaivoson : Jesoa Kristy homba anareo hanome rariny anareo.

Jacqueline Raherilalaina : misaotra Ninie, manohana anao izahay.

Hery Kelly : courage ianao Ninie ary mijoroa hatr@ farany ho fiarovana ity Nosindrazantsika ity! mba tsy ahafoizako ny fitondrana Ravalomanana Marc ny tsy fanekeny lembenana ny vazaha mibodo tanini Malagasy izany! samia mahereza!

Barison Andriamalala : félicitations Ninie Donia @ fitiavantanindrazana ataognareo!

Rakotobe Mahagaga Hanitriniaina : manohana anao zahay fa aza kivy.

Catarina Andrianjaka : NY TAHOTRA NO LEHIBE INDRINDRA.

Patrichk Lava : alefa Ninie Donia.

Ikala Tsotra : efa tsy matoky valeur koa ngamba.

Haja Randriamampianina : zà dia mankahery anao manokana, courage!

Jean Marie Andrianarivony : continuez jusquau bout Ninie. Courage anao !

Soagasy Rafsah : ALEFA FOANA NINIE DONIA A! AZA MANAIKY MANANA NY MARINA ZANY. MASINA NY TANINDRAZANA.

Olivier Hirdown : mbola mba misy olona tia Tanindrazana ihany kay!

Julia Razafindrahova : mankasitraka Ninie Donia ... courage fa misy mpahita ny ataonao.

Marie Dinvan : ny mba miaro ny vahoaka madinika indray no samborina ? Courage enao Ninie a, que Dieu soit toujours avec vous.

Fano Pita : mitady inona mihintsy ity fitondrana ity.

Bruno Razafindrabe : mbola vao Ninie donia manao zany dia tsy zakanareo, nefa innoa no fanjakana ndeha haongany any?

Ravalo Max : vao miha-henjan ny tantara!

Rota Rakotoarivelo : zay ndray lay tsy mahazaka fanakianana.

Lalao Razafindrakoto : alefaso Ninie Doniah . Marina marina ihany.

Rouva Mucel : aza manaiky.

Bosco Abdallah Mahatonga : merci Ninie.

Rado Haja Rakotonanahary : aleo izy hanongana rehefa tsy sahy ny miaramanonja e! Alefaaa!

Ravo Ramasomanana – Fikambanana fiarahamonim-pirenena 15 manohana azy

Stefa

Fikambanana fiarahamonim-pirenena miisa 15 amin’izao fotoana no manohana an’i Ravo Ramasomanana, mahakasika ny fitoriana ataon’ny ministeran’ny fahasalamana ity mpanao fanairana, na lanceur d’alerte ity. Ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena ireo dia misy avy eto an-toerana, misy iraisam-pirenena koa dia ny Amnesty International, ny Transparency International Initiative Madagascar, ny Divers’Unité, ny Farm Madagascar, ny Green N Kool, ny HFKF, ny KMF/CNOE, ny Mouvement Rohy, ny MSIS Tatao, ny Observatoire Safidy, ny OIMP, ny ONG Hitsy, ny ONG Ivorary, ny ONG Ravintsara, ny ONG Saha, ny ONG Tolotsoa, ny PFNOSCM Vohifiraisana, ny PPLAAF ary ny SIF na Solidarité des Intervenants Foncier.

Mpiasan’ny ministeran’ny fahasalamana i Ravo teo aloha ary namoaka ho fantatry ny rehetra, ny voalaza fa fisian’ny kolikoly ao anivon’ity ministera ity. Noho izay antony izay, nitory ny ministera ary ampangaina ho manohintohina ny filaminam-bahoaka izy, mamporisika amin’ny hetsika sy fankahalana politika, izay mety hahazoana sazy mihàtra 5 taona an-tranomaizina.

Ny alatsinainy 29 novambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana. Mitaky ny fanafahana madiodio an’i Ravo ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena miisa 5 ireo amin’ity raharaha ity, satria arovan’ny lalàna izy ny amin’izany dia ny mahakasika ny fampahafantarana ny marina, izay arovan’ny fahafahana manome vaovao sy fahafahana miteny sy maneho hevitra izany, hoy ireto fikambanana maromaro ireto.

Toy izao ny fanambaran’ireo fikambanana ireo:

RAVO – DECLARATION PUBLIQUE – 26 NOVEMBRE 2021

Ravo DÉCLARATION (format pdf)
www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2021/11/Ravo-DÉCLARATION.pdf

Madagascar – Les autorités doivent abandonner les poursuites contre le lanceur d’alerte Ravo Ramasomanana engagées sur la base de fausses accusations.

Les autorités doivent abandonner les poursuites contre Ravo Ramasomanana, un ancien agent du ministère de la Santé publique et lanceur d’alerte, faussement accusé d’« atteinte à l’ordre et à la sécurité publics » et d’« incitation à des troubles politiques et à la haine ». En cause : une vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, le 15 avril 2021, dans laquelle il fait état d’actes de corruption présumés au sein du ministère de la Santé publique. C’est ce que rapportent aujourd’hui 15 organisations de la société civile, dont Transparency International and Amnesty International. Alors qu’il devrait être protégé par les autorités, il encourt, s’il est reconnu coupable, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression et dénoncé la corruption.

Le 3 mai 2021, Ravo Ramasomanana a été cité à comparaître devant le tribunal en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il a révélé des informations relatives à des appels d’offres qui seraient truqués, à des emplois fictifs, des contrats de gré à gré non autorisés par la loi et à des falsifications. Il n’a pas pu s’y présenter car il devait alors respecter la quarantaine imposée aux personnes ayant contracté le COVID-19.

« En avril dernier, j’étais très malade du Covid. J’étais face à la mort ; ça a été le déclic, ce qui m’a poussé à dénoncer les magouilles dont j’étais témoin depuis des mois. Je devais partager ça et pas l’emmener avec moi dans mon tombeau, c’est ça qui m’a donné le courage de faire la vidéo », a dit Ravo Ramasomanana au micro de RFI.

Le 12 mai 2021, suite à sa convocation, il a déposé une plainte contre le ministère de la Santé publique auprès du Pôle anticorruption d’Antananarivo (BIANCO) pour « faux et usage de faux, abus de pouvoir, corruption active et passive, abus de confiance, détournement de fonds publics et complicité » dans le cadre de l’attribution de marchés publics, pour une valeur de 44 milliards d’ariary (environ 11,7 millions de dollars des États-Unis). Ramasomanana a rapporté un cas présumé de corruption dans la passation d’un marché de construction d’un centre de transplantation rénale. Ses révélations ont été le point de départ d’une enquête sur l’attribution d’un marché public pour la construction du centre de transplantation rénale d’Andohatapenaka 2 par le réseau de journalistes d’investigation MALINA, soutenu par Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG). Les résultats de cette investigation corroborent les soupçons du lanceur d’alerte : concurrence déloyale entre les soumissionnaires; dossiers incomplets aux références discutables; attribution d’un marché de travaux publics à une entreprise spécialisée dans le nettoyage; soumission d’une entreprise fictive déclarée comme partenaire de l’entreprise titulaire du marché et qui serait liée à celle-ci par une « clause de groupement » qui est introuvable.

Le 15 juin 2021, Ravo Ramasomanana a répondu à l’assignation à comparaître qui lui avait été adressée et s’est présenté devant le tribunal. C’est à cette occasion qu’il a été notifié d’une autre poursuite qui venait d’être intentée contre lui, cette fois-ci, par la gendarmerie nationale. Ce qu’on lui reproche : le chef de l’unité de lutte contre la cybercriminalité aurait reçu des messages insultants sur son téléphone après que la convocation de Ravo Ramasomanana a été publiée sur Facebook.

À la suite de cela, Ravo Ramasomanana a également été inculpé « d’actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou à provoquer la haine du gouvernement ou à inciter à enfreindre les lois en vigueur du pays » en vertu de l’article 91 du Code pénal malgache. Son audience a eu lieu le 15 novembre 2021. Le verdict sera rendu le 29 novembre 2021.

Les lanceurs d’alerte : Maillon vital d’une société transparente

Dans l’exercice du droit d’informer et d’être informé et du droit des citoyens à la vérité, les lanceurs d’alerte jouent un rôle crucial. Ils sont indispensables pour susciter un débat éclairé au sein de l’opinion publique, ils sont cruciaux dans l’ouverture d’une investigation journalistique et nécessaires pour interpeller les décideurs. Les lanceurs d’alerte sont un maillon essentiel pour la promotion des droits humains, l’état de droit, l’exercice de la transparence, de l’obligation de rendre des comptes, de la lutte contre la corruption et de la justice sociale. Or, la situation des lanceurs d’alerte de Madagascar demeure extrêmement dangereuse. Rendus vulnérables, exposés à des représailles et des pressions multiples avec des impacts psychologiques tant sur leurs personnes que sur leurs proches, les lanceurs d’alerte font face à une vague d’intimidation et risquent souvent une procédure abusive en diffamation.

En effet, les lois relatives à la diffamation ainsi que les articles 89, 90 et 91 de la loi 84-001 du 12 juin 1984 relatifs aux menaces à l’ordre et à la sécurité publics, à l’incitation à l’agitation politique et à la haine continuent à être utilisées abusivement et de façon répétée par les autorités malgaches pour harceler, intimider et persécuter les lanceurs d’alertes et les défenseurs des droits humains.

Ravo Ramasomanana, Raleva, Thomas Razafindremaka, Jean-Louis Bérard, Clovis Razafimalala: autant de lanceurs d’alerte qui, ces dernières années, ont été soumis à des actes de harcèlement, d’intimidation et à des attaques de la part des autorités malgaches, malgré leurs contributions à la révélation et la dénonciation de graves faits de corruption présumée et d’atteintes aux droits humains. À travers eux, ce sont tous les citoyens de Madagascar, potentiels lanceurs d’alerte dans leurs domaines respectifs qui risquent un traitement injuste pour l’exercice de leurs droits humains, salutaire pour tout pays aspirant à la transparence, à l’obligation de rendre des comptes et au respect des droits humains et de l’état de droit.

Pour une justice impartiale et une protection juridique des lanceurs d’alerte

C’est pourquoi, les organisations de défense des droits humains continuent à demander aux autorités malgaches de :

Abandonner immédiatement les poursuites contre Ravo Ramasomanana et les autres lanceurs d’alerte et garantir une justice indépendante et impartiale. Les autorités doivent mettre fin aux actes d’intimidation, de harcèlement et d’agression à l’encontre des lanceurs d’alerte, des défenseur.e.s et des et des militant.e.s des droits humains.
Le droit à l’expression des lanceurs d’alerte inclut celui de pouvoir exprimer et dénoncer des faits de corruption, d’en apporter les preuves et d’en informer l’ensemble de la communauté de citoyens ;

Accélérer le processus d’adoption de la loi sur la protection des défenseur.e.s et des militant.e.s des droits humains, y compris les lanceurs d’alerte. Madagascar s’est déjà engagé dans cette voie lors de l’Examen périodique universel (EPU) pour la période 2017 – 2022 des réalisations des États membres de l’ONU dans le domaine des droits humains. L’adoption de ce projet de loi serait le signe d’une volonté claire de Madagascar d’instaurer une véritable protection juridique en faveur de celles et ceux qui, par leurs alertes, permettent au pays d’accentuer son combat contre la corruption et son engagement à défendre les droits humains ainsi que l’état de droit.
Amnesty International Divers’Unité
FARM Madagascar Green N Kool
HFKF KMF/CNOE
Mouvement Rohy MSIS Tatao
Observatoire SAFIDY OIMP
ONG HITSY ONG Ivorary
ONG Ravintsara ONG Saha
ONG Tolotsoa PFNOSCM Vohifiraisana
PPLAAF Solidarité des Intervenants du Foncier (SIF)
Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG)CCOC

www.gvalosoa.net/2021/11/27/ravo-ramasomanana-fikambanana-fiarahamonim-pirenena-15-manohana-azy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ravo Ramasomanana – Fikambanana fiarahamonim-pirenena 15 manohana azy

Stefa

Fikambanana fiarahamonim-pirenena miisa 15 amin’izao fotoana no manohana an’i Ravo Ramasomanana, mahakasika ny fitoriana ataon’ny ministeran’ny fahasalamana ity mpanao fanairana, na lanceur d’alerte ity. Ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena ireo dia misy avy eto an-toerana, misy iraisam-pirenena koa dia ny Amnesty International, ny Transparency International Initiative Madagascar, ny Divers’Unité, ny Farm Madagascar, ny Green N Kool, ny HFKF, ny KMF/CNOE, ny Mouvement Rohy, ny MSIS Tatao, ny Observatoire Safidy, ny OIMP, ny ONG Hitsy, ny ONG Ivorary, ny ONG Ravintsara, ny ONG Saha, ny ONG Tolotsoa, ny PFNOSCM Vohifiraisana, ny PPLAAF ary ny SIF na Solidarité des Intervenants Foncier.

Mpiasan’ny ministeran’ny fahasalamana i Ravo teo aloha ary namoaka ho fantatry ny rehetra, ny voalaza fa fisian’ny kolikoly ao anivon’ity ministera ity. Noho izay antony izay, nitory ny ministera ary ampangaina ho manohintohina ny filaminam-bahoaka izy, mamporisika amin’ny hetsika sy fankahalana politika, izay mety hahazoana sazy mihàtra 5 taona an-tranomaizina.

Ny alatsinainy 29 novambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana. Mitaky ny fanafahana madiodio an’i Ravo ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena miisa 5 ireo amin’ity raharaha ity, satria arovan’ny lalàna izy ny amin’izany dia ny mahakasika ny fampahafantarana ny marina, izay arovan’ny fahafahana manome vaovao sy fahafahana miteny sy maneho hevitra izany, hoy ireto fikambanana maromaro ireto.

Toy izao ny fanambaran’ireo fikambanana ireo:

RAVO – DECLARATION PUBLIQUE – 26 NOVEMBRE 2021

Ravo DÉCLARATION (format pdf)
http://www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2021/11/Ravo-DÉCLARATION.pdf

Madagascar – Les autorités doivent abandonner les poursuites contre le lanceur d’alerte Ravo Ramasomanana engagées sur la base de fausses accusations.

Les autorités doivent abandonner les poursuites contre Ravo Ramasomanana, un ancien agent du ministère de la Santé publique et lanceur d’alerte, faussement accusé d’« atteinte à l’ordre et à la sécurité publics » et d’« incitation à des troubles politiques et à la haine ». En cause : une vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, le 15 avril 2021, dans laquelle il fait état d’actes de corruption présumés au sein du ministère de la Santé publique. C’est ce que rapportent aujourd’hui 15 organisations de la société civile, dont Transparency International and Amnesty International. Alors qu’il devrait être protégé par les autorités, il encourt, s’il est reconnu coupable, jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression et dénoncé la corruption.

Le 3 mai 2021, Ravo Ramasomanana a été cité à comparaître devant le tribunal en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il a révélé des informations relatives à des appels d’offres qui seraient truqués, à des emplois fictifs, des contrats de gré à gré non autorisés par la loi et à des falsifications. Il n’a pas pu s’y présenter car il devait alors respecter la quarantaine imposée aux personnes ayant contracté le COVID-19.

« En avril dernier, j’étais très malade du Covid. J’étais face à la mort ; ça a été le déclic, ce qui m’a poussé à dénoncer les magouilles dont j’étais témoin depuis des mois. Je devais partager ça et pas l’emmener avec moi dans mon tombeau, c’est ça qui m’a donné le courage de faire la vidéo », a dit Ravo Ramasomanana au micro de RFI.

Le 12 mai 2021, suite à sa convocation, il a déposé une plainte contre le ministère de la Santé publique auprès du Pôle anticorruption d’Antananarivo (BIANCO) pour « faux et usage de faux, abus de pouvoir, corruption active et passive, abus de confiance, détournement de fonds publics et complicité » dans le cadre de l’attribution de marchés publics, pour une valeur de 44 milliards d’ariary (environ 11,7 millions de dollars des États-Unis). Ramasomanana a rapporté un cas présumé de corruption dans la passation d’un marché de construction d’un centre de transplantation rénale. Ses révélations ont été le point de départ d’une enquête sur l’attribution d’un marché public pour la construction du centre de transplantation rénale d’Andohatapenaka 2 par le réseau de journalistes d’investigation MALINA, soutenu par Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG). Les résultats de cette investigation corroborent les soupçons du lanceur d’alerte : concurrence déloyale entre les soumissionnaires; dossiers incomplets aux références discutables; attribution d’un marché de travaux publics à une entreprise spécialisée dans le nettoyage; soumission d’une entreprise fictive déclarée comme partenaire de l’entreprise titulaire du marché et qui serait liée à celle-ci par une « clause de groupement » qui est introuvable.

Le 15 juin 2021, Ravo Ramasomanana a répondu à l’assignation à comparaître qui lui avait été adressée et s’est présenté devant le tribunal. C’est à cette occasion qu’il a été notifié d’une autre poursuite qui venait d’être intentée contre lui, cette fois-ci, par la gendarmerie nationale. Ce qu’on lui reproche : le chef de l’unité de lutte contre la cybercriminalité aurait reçu des messages insultants sur son téléphone après que la convocation de Ravo Ramasomanana a été publiée sur Facebook.

À la suite de cela, Ravo Ramasomanana a également été inculpé « d’actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves ou à provoquer la haine du gouvernement ou à inciter à enfreindre les lois en vigueur du pays » en vertu de l’article 91 du Code pénal malgache. Son audience a eu lieu le 15 novembre 2021. Le verdict sera rendu le 29 novembre 2021.

Les lanceurs d’alerte : Maillon vital d’une société transparente

Dans l’exercice du droit d’informer et d’être informé et du droit des citoyens à la vérité, les lanceurs d’alerte jouent un rôle crucial. Ils sont indispensables pour susciter un débat éclairé au sein de l’opinion publique, ils sont cruciaux dans l’ouverture d’une investigation journalistique et nécessaires pour interpeller les décideurs. Les lanceurs d’alerte sont un maillon essentiel pour la promotion des droits humains, l’état de droit, l’exercice de la transparence, de l’obligation de rendre des comptes, de la lutte contre la corruption et de la justice sociale. Or, la situation des lanceurs d’alerte de Madagascar demeure extrêmement dangereuse. Rendus vulnérables, exposés à des représailles et des pressions multiples avec des impacts psychologiques tant sur leurs personnes que sur leurs proches, les lanceurs d’alerte font face à une vague d’intimidation et risquent souvent une procédure abusive en diffamation.

En effet, les lois relatives à la diffamation ainsi que les articles 89, 90 et 91 de la loi 84-001 du 12 juin 1984 relatifs aux menaces à l’ordre et à la sécurité publics, à l’incitation à l’agitation politique et à la haine continuent à être utilisées abusivement et de façon répétée par les autorités malgaches pour harceler, intimider et persécuter les lanceurs d’alertes et les défenseurs des droits humains.

Ravo Ramasomanana, Raleva, Thomas Razafindremaka, Jean-Louis Bérard, Clovis Razafimalala: autant de lanceurs d’alerte qui, ces dernières années, ont été soumis à des actes de harcèlement, d’intimidation et à des attaques de la part des autorités malgaches, malgré leurs contributions à la révélation et la dénonciation de graves faits de corruption présumée et d’atteintes aux droits humains. À travers eux, ce sont tous les citoyens de Madagascar, potentiels lanceurs d’alerte dans leurs domaines respectifs qui risquent un traitement injuste pour l’exercice de leurs droits humains, salutaire pour tout pays aspirant à la transparence, à l’obligation de rendre des comptes et au respect des droits humains et de l’état de droit.

Pour une justice impartiale et une protection juridique des lanceurs d’alerte

C’est pourquoi, les organisations de défense des droits humains continuent à demander aux autorités malgaches de :

Abandonner immédiatement les poursuites contre Ravo Ramasomanana et les autres lanceurs d’alerte et garantir une justice indépendante et impartiale. Les autorités doivent mettre fin aux actes d’intimidation, de harcèlement et d’agression à l’encontre des lanceurs d’alerte, des défenseur.e.s et des et des militant.e.s des droits humains.
Le droit à l’expression des lanceurs d’alerte inclut celui de pouvoir exprimer et dénoncer des faits de corruption, d’en apporter les preuves et d’en informer l’ensemble de la communauté de citoyens ;

Accélérer le processus d’adoption de la loi sur la protection des défenseur.e.s et des militant.e.s des droits humains, y compris les lanceurs d’alerte. Madagascar s’est déjà engagé dans cette voie lors de l’Examen périodique universel (EPU) pour la période 2017 – 2022 des réalisations des États membres de l’ONU dans le domaine des droits humains. L’adoption de ce projet de loi serait le signe d’une volonté claire de Madagascar d’instaurer une véritable protection juridique en faveur de celles et ceux qui, par leurs alertes, permettent au pays d’accentuer son combat contre la corruption et son engagement à défendre les droits humains ainsi que l’état de droit.
Amnesty International Divers’Unité
FARM Madagascar Green N Kool
HFKF KMF/CNOE
Mouvement Rohy MSIS Tatao
Observatoire SAFIDY OIMP
ONG HITSY ONG Ivorary
ONG Ravintsara ONG Saha
ONG Tolotsoa PFNOSCM Vohifiraisana
PPLAAF Solidarité des Intervenants du Foncier (SIF)
Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG)CCOC

http://www.gvalosoa.net/2021/11/27/ravo-ramasomanana-fikambanana-fiarahamonim-pirenena-15-manohana-azy/

RMDM, sabotsy 4 desambra – Miantso ny Malagasy hifanome tanana amin’i Farafangana

Helisoa

Na antoko mpanohitra aza ny RMDM dia tsy mijanona fotsiny amin’ny maha ivelan’ny fitondràna azy, fa mahatsapa koa fa manana adidy amin’ny fijerena ny olana mianjady amin’ny mpiray tanindrazana aminy. Hita izany nandritra ny fitondràna fanomezana ho an’ireo havana tratry ny kere tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy.

Ankehitriny, misy ireo Malagasy mpiray tanindrazana tratry ny haintrano mahatsiravina tany Farafangana faritra Atsimo Atsinanana. Maro amin’izy ireo no potika tanteraka ny fananany, tsy manana hosarangotina. Noho izany, hisy ny tolotanana hataon’ny RMDM ao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny 4 desambra 2021 ho avy izao, araka ny valandresaka nataon’ireo fikambanana mandrafitra ny RMDM tao amin’ny foiben-toeran’ny antoko TIM omaly. Io dia hiantsoana ny olom-pirenena tsy ankanavaka, izay mahatsiaro tena, fa zavadehibe ny fifanampiana eo amin’ny samy Malagasy hoy ny mpitondra teny Ramatoa Petera Soa, mpitarika ny RMDM any Manakara faritra Fitovinany, izay tonga eto Antananarivo. Miantso ny terak’i Farafangana monina eto Antananarivo ihany koa ny tenany, satria ny hafa aza manampy, koa mainka fa ny samy mpiray tanindrazana.

Fanombohan’ny fifanomezan-tanana ny 4 desambra ho avy izao. Tsy hijanona amin’io fotsiny ny RMDM, fa hijery ny Malagasy manontolo. Hatao ao anatin’ny mangarahara tanteraka ny fanampiana izay azo amin’io fotoana io, hoy ny mpitarika ny vehivavy TIM Analamanga Rahelisoa Arphine; ka afaka mitondra izay voatsirambin’ny tanany avokoa ny rehetra toy ny vary na vola na fitafiana sns… Nitaona ny vehivavy TIM ihany koa ny tenany na ireo tsy ao anatin’ny antoko koa, satria isika vehivavy hoy izy no tena mahatsapa ny fahasahiranana misy eo anivon’ny tokantrano tsirairay avy. Maharary isika hoy izy mahita ny mpiray tanindrazana amintsika tratry ny fahasahirana, ka andao hifanome tanana.

Ny vehivavy RMDM avy any Toliara Christelle Viera sy ny tanora RMDM eto Analamanga Robert dia nanamafy ny fitaomana ny olona handray anjara amin’ny fifanomezan-tanana ny sabotsy 4 desambra ho avy izao ao amin’ny Magro Behiririka io, izay hanomboka amin’ny 9 ora maraina.

www.gvalosoa.net/2021/11/27/rmdm-sabotsy-4-desambra-miantso-ny-malagasy-hifanome-tanana-amini-far...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

RMDM, sabotsy 4 desambra – Miantso ny Malagasy hifanome tanana amin’i Farafangana

Helisoa

Na antoko mpanohitra aza ny RMDM dia tsy mijanona fotsiny amin’ny maha ivelan’ny fitondràna azy, fa mahatsapa koa fa manana adidy amin’ny fijerena ny olana mianjady amin’ny mpiray tanindrazana aminy. Hita izany nandritra ny fitondràna fanomezana ho an’ireo havana tratry ny kere tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy.

Ankehitriny, misy ireo Malagasy mpiray tanindrazana tratry ny haintrano mahatsiravina tany Farafangana faritra Atsimo Atsinanana. Maro amin’izy ireo no potika tanteraka ny fananany, tsy manana hosarangotina. Noho izany, hisy ny tolotanana hataon’ny RMDM ao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny 4 desambra 2021 ho avy izao, araka ny valandresaka nataon’ireo fikambanana mandrafitra ny RMDM tao amin’ny foiben-toeran’ny antoko TIM omaly. Io dia hiantsoana ny olom-pirenena tsy ankanavaka, izay mahatsiaro tena, fa zavadehibe ny fifanampiana eo amin’ny samy Malagasy hoy ny mpitondra teny Ramatoa Petera Soa, mpitarika ny RMDM any Manakara faritra Fitovinany, izay tonga eto Antananarivo. Miantso ny terak’i Farafangana monina eto Antananarivo ihany koa ny tenany, satria ny hafa aza manampy, koa mainka fa ny samy mpiray tanindrazana.

Fanombohan’ny fifanomezan-tanana ny 4 desambra ho avy izao. Tsy hijanona amin’io fotsiny ny RMDM, fa hijery ny Malagasy manontolo. Hatao ao anatin’ny mangarahara tanteraka ny fanampiana izay azo amin’io fotoana io, hoy ny mpitarika ny vehivavy TIM Analamanga Rahelisoa Arphine; ka afaka mitondra izay voatsirambin’ny tanany avokoa ny rehetra toy ny vary na vola na fitafiana sns… Nitaona ny vehivavy TIM ihany koa ny tenany na ireo tsy ao anatin’ny antoko koa, satria isika vehivavy hoy izy no tena mahatsapa ny fahasahiranana misy eo anivon’ny tokantrano tsirairay avy. Maharary isika hoy izy mahita ny mpiray tanindrazana amintsika tratry ny fahasahirana, ka andao hifanome tanana.

Ny vehivavy RMDM avy any Toliara Christelle Viera sy ny tanora RMDM eto Analamanga Robert dia nanamafy ny fitaomana ny olona handray anjara amin’ny fifanomezan-tanana ny sabotsy 4 desambra ho avy izao ao amin’ny Magro Behiririka io, izay hanomboka amin’ny 9 ora maraina.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/27/rmdm-sabotsy-4-desambra-miantso-ny-malagasy-hifanome-tanana-amini-farafangana/

Fameloma-maso ny TIM, Magro Behoririka – Hiara-hihetsika ny Boriboritany enina anio

Isambilo

Hanatanteraka ny fameloma-maso, na redynamisation ny antoko TIM amin’ny Boriboritany miisa 6 eto an-drenivohitra anio, ireo mpitarika sy ny mpikatroka ary ny olona tsy ankanavaka liana amin’ity antoko ity eto Antananarivo. Etsy amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka no hanatanterahana izany fanabeazam-boho sy fameloma-maso ary fanetsehana ny fototry ny antoko TIM izany amin’ity anio ity.

Araka ny nambaran’ny mpikarakara, amin’ny hanomboka aminy 9 ora maraina izany, izay famaranana koa ny redynamisation ny antoko TIM amin’ny Boriboritany miisa 6 eto Antananarivo Renivohitra. Efa nisy ny hetsika fameloma-maso isaky ny Boriboritany nialohan’izao, notarihan’ireo depiote sy ireo Dis-TIM teto an-drenivohitra, ka etsy amin’ny kianjan’ny Finoana no handravonana izay efa vita nandritra izany fanetsiketsehana ao anivon’ny antoko izany.

Hanatrika ny fotoana ny avy amin’ny Birao Politika Nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/11/27/fameloma-maso-ny-tim-magro-behoririka-hiara-hihetsika-ny-boriboritany...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fameloma-maso ny TIM, Magro Behoririka – Hiara-hihetsika ny Boriboritany enina anio

Isambilo

Hanatanteraka ny fameloma-maso, na redynamisation ny antoko TIM amin’ny Boriboritany miisa 6 eto an-drenivohitra anio, ireo mpitarika sy ny mpikatroka ary ny olona tsy ankanavaka liana amin’ity antoko ity eto Antananarivo. Etsy amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka no hanatanterahana izany fanabeazam-boho sy fameloma-maso ary fanetsehana ny fototry ny antoko TIM izany amin’ity anio ity.

Araka ny nambaran’ny mpikarakara, amin’ny hanomboka aminy 9 ora maraina izany, izay famaranana koa ny redynamisation ny antoko TIM amin’ny Boriboritany miisa 6 eto Antananarivo Renivohitra. Efa nisy ny hetsika fameloma-maso isaky ny Boriboritany nialohan’izao, notarihan’ireo depiote sy ireo Dis-TIM teto an-drenivohitra, ka etsy amin’ny kianjan’ny Finoana no handravonana izay efa vita nandritra izany fanetsiketsehana ao anivon’ny antoko izany.

Hanatrika ny fotoana ny avy amin’ny Birao Politika Nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/27/fameloma-maso-ny-tim-magro-behoririka-hiara-hihetsika-ny-boriboritany-enina-anio/

Fitondrana Rajoelina 3 taona niasana – Tsy ifotorany ny fambolem-bary sy ny famporisihana ny tantsaha

Sôh’son

Dia nirotsaka iny ny orana, kanefa tsy tokony hifaly ambony ihany, satria mitatao mandrakariva ny fiovaovan’ny toetrandro, vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Tsy tokony hadinoina ihany koa, fa nisy fahataràny izany ary misy fiantraikany tamin’ny fambolem-bary ataon’ny tantsaha. Mazava loatra mety hipàka hatrany amin’ny voka-bary izany.

Tsy tokony hanahy ny amin’izany anefa isika raha nifofotra mafy hatrany am-piandohany nitantanany ny firenena ny fitondrana Rajoelina ankehitriny amin’ity sehatry ny fambolem-bary ity sy ny fanosehana ny tantsaha mpamboly. Tsy hita nisoritra ny fanampiana azy ireo, ohatra, tamin’ny fanampiana ara-pitaovana, indrindra toy ny zezika, na ny fanaovana fifaninanana ihany koa famporisihana.

Tamin’ny andron’ny filoha Marc Ravalomanana, dia nisongadina izany ezaka samihafa izany, ary nampalaza azy aza ny amin’ny fanaovana fitaratr’i Madagasikara na « vitrine de Madagasikara » amin’ny fambolena. Vitany mihitsy aza ny nanàla tao an-dohan’ny Malagasy ny lasintsaina nipetraka nandritry ny taonjato maro izay lasa fomba fisainana raikitra ny hoe: “ny tany mena ve hirehitra?”. Naneho môdely ny tenany, fa azo avadika ho tany fambolena ny tany mena, ary nasehony teny amin’ny tany malalaka teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha izany.

Vao niditra nandrombaka fahefana anefa ny mpanongam-panjakana ny taona 2009, dia tapitra teo koa ny momba ny fikarakarana sy fiheverana ny hanatsara izany. Iaraha-mahalala, ankoatra ny miharo fankahalana olona, dia tsy mpanome lanja velively izany sehatra izany ireo mpandrombaka fahefana tamin’izany. Mbola hita taratra aza izany miditra amin’izao fitondrany izao. Niaraha-nahita ny fikasan’ny fitondrana saika hiroso amin’ny fanapotehana sy fanotofana tanimbary amina arivony hektara teny amin’ny lemak’i Betsimitatatra ireny. Be ny olom-pirenena no nanakiana ihany koa ny amin’ny politika ny fanomezan-danja fanafarana vary any ivelany. Tsy vitan’ny fitondrana tao anatin’ny telo taona ny famahana olana amin’ny voly vary sy fampitomboana ny vokatra mba ho ampy hamatsiana ny mponina. Tokony ho vita anefa izany raha nisy tokoa ny ezaka sy finiavana.

Ny manahirana, ny nofinofin’izao tontolo izao no heverina asandratra eto, fa tsy ny nofinofin’ny vahoaka malagasy, dia ny hiadana sy ho finaritra eto amin’ity Nosy nolovaina tamin’ny razany ity. Ny fakana ny tanin’ny tantsaha, ny fanafarana vary be avy any ivelany aza dia tena famonoana tsotra izao ny tantsaha Malagasy ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2021/11/27/fitondrana-rajoelina-3-taona-niasana-tsy-ifotorany-ny-fambolem-bary-s...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitondrana Rajoelina 3 taona niasana – Tsy ifotorany ny fambolem-bary sy ny famporisihana ny tantsaha

Sôh’son

Dia nirotsaka iny ny orana, kanefa tsy tokony hifaly ambony ihany, satria mitatao mandrakariva ny fiovaovan’ny toetrandro, vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Tsy tokony hadinoina ihany koa, fa nisy fahataràny izany ary misy fiantraikany tamin’ny fambolem-bary ataon’ny tantsaha. Mazava loatra mety hipàka hatrany amin’ny voka-bary izany.

Tsy tokony hanahy ny amin’izany anefa isika raha nifofotra mafy hatrany am-piandohany nitantanany ny firenena ny fitondrana Rajoelina ankehitriny amin’ity sehatry ny fambolem-bary ity sy ny fanosehana ny tantsaha mpamboly. Tsy hita nisoritra ny fanampiana azy ireo, ohatra, tamin’ny fanampiana ara-pitaovana, indrindra toy ny zezika, na ny fanaovana fifaninanana ihany koa famporisihana.

Tamin’ny andron’ny filoha Marc Ravalomanana, dia nisongadina izany ezaka samihafa izany, ary nampalaza azy aza ny amin’ny fanaovana fitaratr’i Madagasikara na « vitrine de Madagasikara » amin’ny fambolena. Vitany mihitsy aza ny nanàla tao an-dohan’ny Malagasy ny lasintsaina nipetraka nandritry ny taonjato maro izay lasa fomba fisainana raikitra ny hoe: “ny tany mena ve hirehitra?”. Naneho môdely ny tenany, fa azo avadika ho tany fambolena ny tany mena, ary nasehony teny amin’ny tany malalaka teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha izany.

Vao niditra nandrombaka fahefana anefa ny mpanongam-panjakana ny taona 2009, dia tapitra teo koa ny momba ny fikarakarana sy fiheverana ny hanatsara izany. Iaraha-mahalala, ankoatra ny miharo fankahalana olona, dia tsy mpanome lanja velively izany sehatra izany ireo mpandrombaka fahefana tamin’izany. Mbola hita taratra aza izany miditra amin’izao fitondrany izao. Niaraha-nahita ny fikasan’ny fitondrana saika hiroso amin’ny fanapotehana sy fanotofana tanimbary amina arivony hektara teny amin’ny lemak’i Betsimitatatra ireny. Be ny olom-pirenena no nanakiana ihany koa ny amin’ny politika ny fanomezan-danja fanafarana vary any ivelany. Tsy vitan’ny fitondrana tao anatin’ny telo taona ny famahana olana amin’ny voly vary sy fampitomboana ny vokatra mba ho ampy hamatsiana ny mponina. Tokony ho vita anefa izany raha nisy tokoa ny ezaka sy finiavana.

Ny manahirana, ny nofinofin’izao tontolo izao no heverina asandratra eto, fa tsy ny nofinofin’ny vahoaka malagasy, dia ny hiadana sy ho finaritra eto amin’ity Nosy nolovaina tamin’ny razany ity. Ny fakana ny tanin’ny tantsaha, ny fanafarana vary be avy any ivelany aza dia tena famonoana tsotra izao ny tantsaha Malagasy ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/27/fitondrana-rajoelina-3-taona-niasana-tsy-ifotorany-ny-fambolem-bary-sy-ny-famporisihana-ny-tantsaha/

EDITO 27 Novambra – Voasambotra hono Arizaka Rabekoto Raoul – Miandry ny tohiny ny mpanara-baovao

Ny Valosoa

Nifandrombahan’ireo gazetin’ireo mpomba ny fitondrana ny namoaka ny vaovao, izay nilaza fa voasambotra tany Benin hono, ny filohan’ny Federasiona Malagasy momba ny baolina kitra (FMF) Arizaka Rabekoto Raoul, sady niniana natao teo amin’ny takila voalohany mihitsy, nanantitrantitra ireo namoaka ny vaovao fa atao hono izay ampodiana azy antanindrazana (extradition), ka ho tsaraina eto Madagasikara hono.

Dia ho hita eo raha tanteraka izany, satria efa betsaka ihany izay fanambarana navoakan’ny fitsarana izay, kanefa toa lasan-kovavany fotsiny fa tsy hita izay fahatanterahan’izay nambara, ohatra azo tsapain-tanana ny mikasika ilay raharaha volamena 73,5 Kg tratra tatsy Afrika Atsimo, efa ho herintaona izao no nisehoan’ny fanondranana antsokosoko, tsy mbola nisy tafody na izy telo lahy nampangaina, na ireo volamena nentin’izy ireo, izay nambara fa ho azo tsy ho ela, tamin’ny volana Janoary 2021 no nahenoina izany, hatramin’izao mbola Ambatobevohoka.

Marihina fa resaka fanodinkondinam-bola tao amin’ny “Cnaps”, fony izy Tale Jeneralin’ny Cnaps no anenjehana azy any amin’ny fitsarana, efa nivoaka ny didimpitsarana nanameloka ity Tale Jeneraly sady filohan’ny (Fmf) ity, nohelohin’ny fitsarana niaraka taminy koa ny Praiminisitra teo aloha dia ny Jeneraly Ravelonarivo Jean, kanefa ny nahavariana na dia na navoaka aza ny didy fanamelohana an’Ingahy Praiminisitra teo aloha, dia tsy nisy sahy nisambotra azy, ka tafaporitsaka ho azy tany ivelany izy. Efa ela ihany koa no nivoaka ny fanamelohana ny Filoha Rabekoto Arizaka Raoul, kanefa dia mbola afaka nandray anjara tamin’ny fifidianana izay ho filohan’ny “Caf” soa amantsara izy ary tsy nisy olana sy arakaraka.

Voasambotra tany Benin hono ny Filoha Rabekoto Arizaka Raoul hoy ny vaovao naparitaka, mampieritreritra satria aoka tsy ho adinoina fa ny ekipampirenenan’i Benin eo amin’ny taranja baolina kitra no nandresy voalohany ny Barean’i Madagasikara teo Mahamasina, ry zareo Beninois no nahafaty hasina voalohany ny kianjan’i Mahamasina, ary tsiahivina fa taoriana kelin’ny nahatongavan’Ingahy Rajoelina avy any Frantsa io lalao io, ny mpanarabaovao rehetra dia samy nahatadidy ny vavabe nataon’Ingahy Filoha tamin’ny Filohan’ny Fmf teny Ivato, tsiahivina ihany koa fa ny Alarobia alina nialoha ny lalao natao ny Alakamisy dia mbola nampirevena teny amin’ny Lapan’Iavoloha ireo mpilalao malagasy, ka vizana ary tsy nahazo vokatra tsara, tsy nisy tsy nahalala fa ny filohampirenena dia tsy nankasitraka ny mpanazatra Eric Rabesandratana, izay notendren’ny Filohan’ny Fmf, ny vokatr’izany dia fahaverezan’ny hasin’ilay kianja, ka azo eritreretina hoe sao mba te hamaly fitia ny filohantsika ireo mpitondra any Benin. Fa ny “Fifa” koa mety tsy hitazampotsiny manoloana izao fihetsik’ireo mpitandro filaminana any Benin izao .

Efa tratra ny tanjona ny an’ireo mankahala ny Filoha Rabekoto Arizaka Raoul sy ny mpanazatra Eric Rabesandratana, satria efa tsy tafakatra ireo mpilalaontsika, fa ny mpilalao avy any Benin koa tsy tafakatra mitovy amintsika ihany.

Raharaha fanodikodinambola tao amin’ny Cnaps no nanenjehana ny filohan’ny “Fmf”, koa antenaina fa tsy hijanona ny fanadihadiana momba ny volan’ny “Cnaps” , anisan’izany ny mikasika ny volabe lany nomena an’i Nicolas Dupuis ilay mpanazatra teratany frantsay nesorina fa tsy namokatra, sy ny momba ny volan’ny “Cnaps” nalefa tao amin’ny Air Madagascar, ilay kaompania misahana ny fitaterana an’habakabaka izay reharehantsika malagasy, kanefa dia bankiropotra noho ny fanafaran’ny mpitondra tetezamitatra ireo Airbus roa izay fiaramanidina brokantera.

Ny mahatsikaiky amin’ny mpitondra eto amintsika, dia mendy amin’ny valala an-danitra ho asiana sira, f’ireo eto an-tanàna tokony horaisimpotsiny hodian-tsy hita toy ireo nividy “bonbons sucetttes” sy “écrans plats”.

Fa mikasika ny honohono amin’ny fisamborana ny filohan’ny “Fmf” dia ho avy tsy ho ela, sahala amin’ny volan’ny “Cnaps” ny marina momba io raharaha io.

www.gvalosoa.net/2021/11/27/edito-27-novambra-voasambotra-hono-arizaka-rabekoto-raoul-miandry-ny-...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 27 Novambra – Voasambotra hono Arizaka Rabekoto Raoul – Miandry ny tohiny ny mpanara-baovao

Ny Valosoa

Nifandrombahan’ireo gazetin’ireo mpomba ny fitondrana ny namoaka ny vaovao, izay nilaza fa voasambotra tany Benin hono, ny filohan’ny Federasiona Malagasy momba ny baolina kitra (FMF) Arizaka Rabekoto Raoul, sady niniana natao teo amin’ny takila voalohany mihitsy, nanantitrantitra ireo namoaka ny vaovao fa atao hono izay ampodiana azy antanindrazana (extradition), ka ho tsaraina eto Madagasikara hono.

Dia ho hita eo raha tanteraka izany, satria efa betsaka ihany izay fanambarana navoakan’ny fitsarana izay, kanefa toa lasan-kovavany fotsiny fa tsy hita izay fahatanterahan’izay nambara, ohatra azo tsapain-tanana ny mikasika ilay raharaha volamena 73,5 Kg tratra tatsy Afrika Atsimo, efa ho herintaona izao no nisehoan’ny fanondranana antsokosoko, tsy mbola nisy tafody na izy telo lahy nampangaina, na ireo volamena nentin’izy ireo, izay nambara fa ho azo tsy ho ela, tamin’ny volana Janoary 2021 no nahenoina izany, hatramin’izao mbola Ambatobevohoka.

Marihina fa resaka fanodinkondinam-bola tao amin’ny “Cnaps”, fony izy Tale Jeneralin’ny Cnaps no anenjehana azy any amin’ny fitsarana, efa nivoaka ny didimpitsarana nanameloka ity Tale Jeneraly sady filohan’ny (Fmf) ity, nohelohin’ny fitsarana niaraka taminy koa ny Praiminisitra teo aloha dia ny Jeneraly Ravelonarivo Jean, kanefa ny nahavariana na dia na navoaka aza ny didy fanamelohana an’Ingahy Praiminisitra teo aloha, dia tsy nisy sahy nisambotra azy, ka tafaporitsaka ho azy tany ivelany izy. Efa ela ihany koa no nivoaka ny fanamelohana ny Filoha Rabekoto Arizaka Raoul, kanefa dia mbola afaka nandray anjara tamin’ny fifidianana izay ho filohan’ny “Caf” soa amantsara izy ary tsy nisy olana sy arakaraka.

Voasambotra tany Benin hono ny Filoha Rabekoto Arizaka Raoul hoy ny vaovao naparitaka, mampieritreritra satria aoka tsy ho adinoina fa ny ekipampirenenan’i Benin eo amin’ny taranja baolina kitra no nandresy voalohany ny Barean’i Madagasikara teo Mahamasina, ry zareo Beninois no nahafaty hasina voalohany ny kianjan’i Mahamasina, ary tsiahivina fa taoriana kelin’ny nahatongavan’Ingahy Rajoelina avy any Frantsa io lalao io, ny mpanarabaovao rehetra dia samy nahatadidy ny vavabe nataon’Ingahy Filoha tamin’ny Filohan’ny Fmf teny Ivato, tsiahivina ihany koa fa ny Alarobia alina nialoha ny lalao natao ny Alakamisy dia mbola nampirevena teny amin’ny Lapan’Iavoloha ireo mpilalao malagasy, ka vizana ary tsy nahazo vokatra tsara, tsy nisy tsy nahalala fa ny filohampirenena dia tsy nankasitraka ny mpanazatra Eric Rabesandratana, izay notendren’ny Filohan’ny Fmf, ny vokatr’izany dia fahaverezan’ny hasin’ilay kianja, ka azo eritreretina hoe sao mba te hamaly fitia ny filohantsika ireo mpitondra any Benin. Fa ny “Fifa” koa mety tsy hitazampotsiny manoloana izao fihetsik’ireo mpitandro filaminana any Benin izao .

Efa tratra ny tanjona ny an’ireo mankahala ny Filoha Rabekoto Arizaka Raoul sy ny mpanazatra Eric Rabesandratana, satria efa tsy tafakatra ireo mpilalaontsika, fa ny mpilalao avy any Benin koa tsy tafakatra mitovy amintsika ihany.

Raharaha fanodikodinambola tao amin’ny Cnaps no nanenjehana ny filohan’ny “Fmf”, koa antenaina fa tsy hijanona ny fanadihadiana momba ny volan’ny “Cnaps” , anisan’izany ny mikasika ny volabe lany nomena an’i Nicolas Dupuis ilay mpanazatra teratany frantsay nesorina fa tsy namokatra, sy ny momba ny volan’ny “Cnaps” nalefa tao amin’ny Air Madagascar, ilay kaompania misahana ny fitaterana an’habakabaka izay reharehantsika malagasy, kanefa dia bankiropotra noho ny fanafaran’ny mpitondra tetezamitatra ireo Airbus roa izay fiaramanidina brokantera.

Ny mahatsikaiky amin’ny mpitondra eto amintsika, dia mendy amin’ny valala an-danitra ho asiana sira, f’ireo eto an-tanàna tokony horaisimpotsiny hodian-tsy hita toy ireo nividy “bonbons sucetttes” sy “écrans plats”.

Fa mikasika ny honohono amin’ny fisamborana ny filohan’ny “Fmf” dia ho avy tsy ho ela, sahala amin’ny volan’ny “Cnaps” ny marina momba io raharaha io.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/27/edito-27-novambra-voasambotra-hono-arizaka-rabekoto-raoul-miandry-ny-tohiny-ny-mpanara-baovao/

Comment on Facebook EDITO 27 Novambra ...

Voasambotra Hono A suivre zany e

Miandry mihintsy izahay ny tohiny.

Endraso eo

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 27 Novambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 27 Novambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Fa nataonareo mianakavy aiza ny vola? ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fa nataonareo mianakavy aiza ny vola?

Comment on Facebook 1764140243706142_4570830243037114

Zay le hoe tsis takona Zay tsy hiseho,

Dia ny mpanjifa indray izany no hivesatra sy hilanja ny fanefana an'izany @ tsy eran'ny ainy🥺🥺😢😢

Ankahaizan' i Del kely sy Me Hanitra indray ity. Hazavao misimisy mihintsy

Ataovy la vente daholo ny fananan'ireny nahazo prime reny de sady roahina tsy hiasa ao @ JIRAMA tsony

tena henjana bé ty

Valio izy ry fanjakana oe :Makorel ts mamerimbol ry ti aaaa

Tsy rariny kosa aloha raha hoe mbola ho averina le prime matavy be e! Efa hena lanin'ny saka iny

MIOMANA DRAY ZANY FA NY VAHOAKA NY HANDOA NY DOMMAGE ET INTÉRÊT @ IO E

View more comments

Tsy azon’ ny olona misaina ny ataon’ny prezidà! ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsy azon’ ny olona misaina ny ataon’ny prezidà!

Tsara ho fantatra. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsara ho fantatra.

Comment on Facebook Afaka misy ...

ilay omaly kosa aloha tsy teto tana irery ka hoe artificielle e

Load more