16 C
Antananarivo
Tue 27 Oct 2020 04:18

FANTARO NY MAIKA

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
16 ° C
16 °
16 °
87 %
2.1kmh
75 %
Tue
30 °
Wed
27 °
Thu
24 °
Fri
22 °
Sat
22 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ambatondrazaka - 23 oktobra 2020 - Filoha mamimbahoaka Rajoelina - Fitokanana manara-penitra Tribune tsy mbola vita

Fomba hafa kely indray ity fitokanana tamin’ny zoma lasa teo ity tao amin’ny Kianja Rasolonjatovo - na koa Parc des Princes, satria ho atao tahaka an’i Paris Ambatondrazaka.

Tribune tsy mbola misy tafo no sady mbola misy ‘échafaudage ‘ no nolokoina maimaika ho vantanin’i Prezidà. Dia miara-mikiaka hoe ‘merci prezidà’. Toa hadino ny loko loranzy!
... TohinyFintinina

8 ora lasa

Comment on Facebook Ambatondrazaka - 23 ...

Kkkkkkkkn

Kkkkkkkk

Mampiomehy😂😂🤣🤣

Mety ho tour Eiffel io izany ko? Kkkkk...kely sisa hono de vita é?

Tena mafy @ ty président ity mihitsy ialahy ry député Fidel fa mila amindry mafy anao mihitsy Raprezy mba tsy ho tian'i olona si Ambatondrazaka intsony ianao.Fa lasa manaonao fona ve rangahy . Zavatra mbola tsy vita dia ninjanona.Mafy aloha ty Fidel Razanamiera ity fa miaiky azy hatramin'i Raprezy.Alefa fona député @ zay mahazo jiro sy rano manarampenitra koa ny Ambatondrazaka.

Le mpanao fb sady mpanohana mpitondra ato otrany hoe....soa ihany, ai ve fitaka daholo refa lavitry ny ville e

aza omen tsin reto f sendran olon taitaitr sy miala sakan 'e tsik e

Zvtr ts vita ve rangah de tokanana a!

Werawera tsy maintsy mandeha

Raha mbola tsy vita de efa nitokanana 😂😂😂

Werawera😎

View more comments

Le pape François a défendu mercredi très explicitement le droit des couples gays, "enfants de Dieu", de vivre au sein d'une "union civile", dans un changement radical par rapport à ses prédécesseurs.
[...]
"Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu, elles ont le droit à une famille", a-t-il ainsi déclaré. "Nous devons créer une loi d’union civile, pour qu'elles soient légalement protégées".
[...]
Cette petite phrase a marqué le pontificat de François, qui a reçu nombre de personnes homosexuelles en audience privée, provoquant l'ire de la branche la plus conservatrice de l'Eglise. Il reste toutefois fermement opposé à leur "mariage", en droite ligne avec le dogme de l'Eglise.

fr.euronews.com/2020/10/22/le-pape-francois-defend-le-droit-a-l-union-civile-pour-les-couples-de-...
... TohinyFintinina

9 ora lasa

Comment on Facebook Le pape François a ...

Fausse information

Aleo mba tsy manimba ilay page eh

Fa oe Pape no tokony miverina manazava ze tiany lazaina fa mahagaga ihany fa lasa manao avocats tsy fidiny daholo reo mpino katô . Plus izy tsy manazava plus misavoritaka ny finoana katolika

Otran déformée be izy izany an. Ity misy version iray dia aoka samy hamaky sy mandalina arakaraka ny fahafahany mandray.

Adinony papa aty dago ny baiboliny de hadinony hoe fahavetavetany eo imason'a/tr zany

View more comments

Ambatondrazaka - Rajoelina - Nihezaka nanindry ny vondrona Panorama sy ny solombavambahoaka

Ny Valosoa Vaovao

Nangonina tao amin’ny fandaharana manokana niarahana tamin’ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa sy Fidèle Razara Pierre niainga avy tao Ambatondrazaka

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1818590918295922

Taorian'ny fikasàn'ny vondrona Panorama-RMDM sy ny solombavambahoaka TIM hanao tatitra tamin'ny mponin'i Mahajanga ny asabotsy 17 oktobra, izay tsy tontosa noho ny fanakanana nataon'ny mpitandro filaminana, dia nitodika tany Ambatondrazaka indray izy ireo hanatanteraka izany ny asabotsy 24 oktobra.

Raha vao nahalala izany ny fitondram-panjakana dia nanomana alasafay fisehoana goavana ny zoma omalin'io, ka tao koa ny hevitra 'hanindriana an'i Del kely'. Natao ny fitokanana lalana (800 metatra amina tetikasa 8km), natao fitokanana EPP (izay efa vita efa ela satria nododosana ny orinasa mpanao trano, kinanjo trano efa triatra no hita androany), narantiranty ny 'tribune' tao amin'ny kianja filalaovambaolina (nolokoina tsy vita tafo no misy échafaudage), nomena vatsy tsinjo ny mponin'Ambatondrazaka miisa 2000 - 200 isaky ny fokontany miisa 10, notaterina tamina Sprinter miisa 50, ary nasaina hisy olona iray miaraka amin'ny mpisitraka hitondra ny entana sy hampitombo isa ny olona hanao 'merci prezidà'. Ny fepetra ara-pahasalamana dia mametra ny fivoriana tsy hihoatra ny olona 200, kanefa modely hafa no nasehon'ny filoha mamimbahoaka amin'ny famoriambahoaka olona mihoatra ny 4000.

Araka ny mahazatra amin'ny filoha mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina, dia fidedahana no betsaka. Fa tamin'ity indray nitoraka ity, dia niampy fanambaniana sy fanaovana tsinontsinona ny mponin'Ambatondrazaka no nahatalanjona ny rehetra. Lalana no notokanana kanefa fiaramanidina maro no nipetraka teo amin'ny seranampiaramanidin'Ambatondrazaka, toa tsy mahatoky ny lalampirenena RN44 hindrahindraina fa ho vita, toy ilay tantaran'ny 'Manaingazipo' vita ao anaty ny efa-bolana.

Teo amin'ny fanomezana ny 'vatsy tsinjo' dia vary 'stock tampon' no nozaraina aty amin'ny faritra mpamoka-bary, sompitr'i Madagasikara. Henatra sy fahafahambaraka no asetrin'ny filohan'ny repoblika, mampibaribary fa firenena tena mahantra i Madagasikara.

Ny fanamboarana ny lalampirenena RN44 dia mampiakatra avy hatrany ny faripiainan'ny faritra Aloatra Mangoro, kanefa toa iniana tsy tanterahina. Talohan'ny 2009 dia efa nisy ny vola natokana ho fanamboarana ny RN44 ary orinasa malaisiana no efa nanomboka ny asa. Notapahan'ny filohan'ny tetezamita ny asa ka nampidi-kizo an'i Madagasikara izay nanjary voasazy handoa onitra, satria tsy azo kitihina ny fifanarahana iraisampirenena (na accords internationaux) araka ny lalampanorenana andininy 137 sy 138. Ary torak'izany koa ny miandry an'i Madagasikara mikasika ny lalana Ambilobe-Vohémar.

Taty aoriana dia lany indray tao amin'ny antenimierampirenena (mandat teo aloha) ny tetibola hanamboarana ny RN44 kanefa dia ampiasaina amina zavatra hafa indray ny vola efa voatokana. Misy mahazo tombontsoa anefa amin'ny tsy fahavitàn'ny lalana. Ka inona marina no tena antony tsy hamitàna ny lalampirenena RN44? Fa raha ny zavatra hita maso sy nolalovan'ireo tonga nanao tatitra dia tsy misy lalana vita izany mihitsy na kely.

Raha todihana indray ny andro asabotsy nanaovan'ireo solombavambahoaka tatitra, dia dian-tongotra na 'ligne 11' no natrehan'ny mponina am-pifaliana tsy nisy fanomezana na fitaterana, ary naharitra nihaino am-pilaminana sy am-panajana ireo solombavambahoaka sivy nikabary. Leon'ny lainga sy fampanantenana paokaty ny olona ka mitady feon-dakolosy hafa, izay mifanandrify amin'ny zavatra tena hiainany.

Fifidianana loholona sy fanitsakitsahana ny lalàna

Teren-ko masaka fotsiny ny fifidianana loholona kasaina atao ny 11 desambra ho avy izao. Tsy mety io fifidianana io. Tsy resaka fahatahorana fa raha tiana ho tany tan-dalàna sy manaja ny lalampanorenana dia ny fifidiana tsy mbola vita eo anivon'ny faritra sy ny kaominina no tokony tanterahana.

Mahatonga ny vondrona Panorama (vondrona politika 30) na ny RMDM (Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara) mandà ny fifidianana dia ny fomba fiasan'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, mampisalasala, maneho hevitra politika. Tsy voahaja ny fepetra ary tsy feno. Aleon'ny aty amin'ny fanoherana tsy mandika lalàna miaraka amin'ireo zatra mandika lalàna ireo. Ny tsy mandray anjara mihitsy no mety mba tsy ho mpiaramombon'antoka amin'ny tsy fetezana.

Fitondrana tsy atokisana sy fotodrafitrasa mikatso

70% amin'ny famatsiambola hanatanterahana tetikasa goavana dia avy any ivelany avokoa. Tsy mety mamaly ny FMI amin'ny firosoana amin'ny famatsiambola ara-dalàna. Dia misintaka koa ny Japoney, izay mitarika fiantonana koa eo amin'ny BAD (Banky afrikana momba ny fampandrosoana - 90% amin'ny petrabola dia avy amin'ny firenena japana).

Izay no mahatonga ny asa fanamboarana ao amin'ny seranantsambon'i Toamasina miantona.

80 % amin'ny tetibolam-panjakana dia avy any ivelany. Nilaza anefa ny filoha Rajoelina fa raha mbola ireo no iankinana dia tsy handroso mihitsy na any amin'ny 2030, na 2050.

Hita ny vokany amin'izao fa mitarazoka daholo ny raharaha rehetra. Eo ihany koa ny tsy fahatokisana ny mpitondra sy ny filaminana ara-politika na 'stabilité politique'. Tsy voaaja ny toerana soritan'ny lalampanorenana ny mpanohitra.

Tandindomin-doza ny asa fanaovan-gazety

Raha tsy mivondrona ny mpanao gazety ary tsy tonga saina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, dia ho tsimponin'ny fanjakana tsirairay. Fa andrasana hisy mpanao gazety firy no miditra ao am-ponja vao hitsangana ny mpanao gazety. Tokony hivory ny mpanao gazety hiady hevitra.

Tsy laharampahamehana ny tantsaha mpamokatra (80%-n'ny mponina malagasy)

Tsy laharampahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny ny fikarakarana ny tantsaha - 80%-n'ny mponina malagasy. Ny azy dia ny mahafinaritra aloha vao ny mahasoa.

Ho an'ny famokarana, mialoha ny mécanisation dia misy fototra roa lehibe izay tsy fantatry ny fanjakana akory ny tokony ataony manoloana izany. Voalohany, ny fandriampahalemana: vaky vala isan'andro eto, mandry tsy lavo loha ny olona. Mila mametraka fandriampahalemana mari-toerana vao afaka mamboly ny tantsaha. Faharoa, mila milamina ny fahatongavan'ny rano eny an-tanimbary vao misy vokatra mandeha.

Aty amin'ny sompitry ny fambolembary, tsy ny fijerevana ny zavatra tena ifotoran'ny fiveloman'ny olona no ahatongavana fa ny mizesta sy ny manindry. Tamin'ny voalohan'ny taona dia nisy rano be namotika fotodrafitrasa (PC15/PC23).Tsy ny tatatra potika mitondra rano, tsy ny resaka fahatongavan'ny rano any an-tanimbary no nisarika ny filoha fa ny hidedaka.
... TohinyFintinina

15 ora lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3438916436228506

Tsy vitany nozaraina vary kay fa de nisy folo sprinter noetina hiteaka fotsiny sa hijery secptacle 😂😂😂😂😂

potika Madagasikara miala rajoelina

Tsara aloha raha mba avela haneho hevitra ankalamanjana ny vahoaka ahitanz izay tena ao an,-tsainy manoloana izao fahantrana lalina sy fahaverezan'asa ary ny fandikana lalàna nisy.

Marina avokoa ireo lazainao ireo. Tsy mbola nisy otr'ity marina. Rajao aza mbola nisy2 jerena

Akory kay

Marar fo be an

May ambondrona 😱

Loza. Marina izany.

Zay🙄

ny asa vita no ifampitsarana o!

Atao aona e!!? Mafy ref midina popularité zay!

View more comments

Ny fandaharana mivantana @ AZ Radio ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Manasa antsika hanaraka ny fandaharana mivantana avy any Ambatondrazaka.

Rohy hanarahana mivantana

youtu.be/YGkyNCbgFK0
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsy misy ny fandriam-pahalemana. Mijaly ny vahoaka. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ireo mpilalaon’ny Barea an’i Madagasikara hiatrika ny Elefantan’i Côté d’Ivoire.

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/10/NY-VALOSOA-24-OCT-1084_page-4.pdf

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/10/NY-VALOSOA-24-OCT-1084_page-5.pdf
... TohinyFintinina

2 andro lasa

LAINGA SY FITAKA MANARA-PENITRA ?

Matahotra mafy ny mpamafy lainga,
Fa tsisy tanteraka izay nolazainy.
Jerena ireo asa, tsy misy mba miainga,
Ka boda tanteraka hatramin’ny sainy.

Ireo zavatra maro nampanantenaina,
Mitoetra ho nofy ririnina hatrany,
Fa hafa dia hafa ny zava-dazaina,
Ny atao kosa dia tsy mitovy amin’izany.

Fampanantenana, mameno sobika.
Ny kely mba vita, tsy misy manjary.
Ny hevitr’izany raha toa ka adika
Dia tsy avotra fa manakofa ny vary.

Ny lalana ity toa tsy misy mpamboatra,
Kanefa efa tapitra ny fahamehana.
Ilay fidedahana ve no be loatra,
Fa ny hany mba hita dia fanapotehana.

Hanorina foana no toa mahamaika,
Kanefa ny vita tsy kojakojaina.
Dia aiza amin’izany fa mahasadaika
Ilay “manara-penitra” nohindrahindraina?

DADAN’i ZINA (22-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/25/lainga-sy-fitaka-manara-penitra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

24 Oktobra – Taratasin’ny mpamaky

Na dia nahazo RARINY teny amin’ny fitsarana aza ireo mpivarotra ao amin’ny ESPLANADE ANALAKELY dia tsy manaiky izany ny CUA, fa mitady ny fomba rehetra ha-nesorana azy ireo ao an-toerana hatrany ny kaominina.

Nampiakatra ny raharaha eny amin’ny filakevim-panjakàna: Conseil d’Etat indray ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriatsitohaina , ka handeha ny alarobia izao ny fitsaràna mahakasika izany.

Amiko tsy rariny ny handravana ireo tsena eo amin’ny Esplanade satria nahazo alalana tamin’ny mpitondra teo aloha izany, aiza ny fitohizan’ny raharaham-panjakana?

Tena tsy milamina koa io rangahy Vazahabe io zany a ! mahaiza mifidy Ry Antananarivo amin’ny manaraka, kakerin’ny amboa-kely tianareo nareo zao. Tena efa mitapy io rangahy ben’ny tanàna io! Ny handrava ihany no ao an-do-hany. Ny fako sy ny lalana potika tsy hitany.

Claude Ratovojaona
Lot III-G….. Andrefan’Ambohijanahary.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/24-oktobra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 24 Oktobra – ...

Inona intsony moa fa efa izy no nofidian'Antananarivo. Izao mizaka ny vokany. Mety fifanarahana hatrany @ faratampony ara- panjakana io.

Ralaiseheno Guy Maxime – Tsy tokony ho sakanana ny mpanohitra hiresaka amin’ny vahoaka

Helisoa

Tsy tanteraka ny fanaovana tatitra tamin’ny vahoaka saika nataon’ny solombavambahoaka Tiako i Madagasikara (TIM) tany Mahajanga ny faran’ny herinandro lasa teo, niaraka tamin’ny vondron’ny PANORAMA. Tsy neken’ny mpitondra tany an-toerana mihintsy ny hetsika, na nisy aza ny fifampiresahana teo amin’ireto farany sy ny solombavambahoaka ankilany.

Noho izany rehetra izany dia naneho ny heviny ny ben’ny tanàna teo aloha Guy Maxime Ralaiseheno mpikambana ao amin’ny vondrona PANORAMA. Tsy tokony ho sakanana ny mpanohitra hoy izy hanao tatitra amin’ny vahoaka mikasika ny zava-misy eto amin’ny firenena satria efa feno ny fepetra ahafahana manao izany. Ny hamehana ara-pahasalamana efa tsy misy intsony, fa ny fepetra no tokony hajaina hoy izy dia ny famoriana olona tsy mihoatra ny 200, na dia efa manome ohatra ratsy mandika an’izany aza ny filoha Rajoelina ankehitriny, izay mamory vahoaka aman’alina isaky ny mivoaka any amin’ny faritra.

Ho an’ny anio sabotsy hoy ity mpanao politika ity dia any Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro indray no hitafa sy hanao izay tatitra amin’ny vahoaka ireo parlemantera TIM, hotronin’ny Vondrona PANORAMA. Zon’ny vahoaka hoy izy ny mahalala ny raharaha politika eto amin’ny firenena, ka tsy afaka hitazam-potsiny manoloana ny tsy rariny, sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenena izahay mpanohitra hoy Guy Maxime.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/ralaiseheno-guy-maxime-tsy-tokony-ho-sakanana-ny-mpanohitra-hiresaka-...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fiainam-pirenena – Depiote maro an’isa tena mpiara-misaosy tokoa

Ny Valosoa

Tsy mbola nisy ohatr’ity hatrizay nanaovana hoy ny fiteny mahazatra, izay no azo ilazana ny zava-nitranga teny amin’ny CCI Ivato, tao amin’ilay toerana ari-fomba natsangan’ny Filoha Ravalomanana, ny Talata lasa teo, taorian’ny kabary fanokafana ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimierampirenena dia niroso tamin’ny fiarahamitsaingoka sy fialana hetaheta, ireo solombavambahoaka, tsy nanatrika izany fihinanambe izany ireo solombavam bahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny Antoko Tiako I Madagasikara ,ny ambiny kosa dia niala vonkina nanao voky antenda.

Efa fankalazana mialoha ny heveriny ho fandresena iny fiarahamisakafo iny. Inona moa izay fandresena mampandihy tsy afa-tavony ny olon’ny fitondrana izay? Tsy inona fa ny fahataperan’ny fotoampiasan’ireo loholona nahitana mpikambana avy amin’ny TIM sy HVM, efa mipi-kelika ny olondRajoelina fa ho mpiaramisaosy amin’izay ireo 18 izay ho loholona amin’ny taona hoavy, ny ao antsain’izy ireo dia mandeha ho azy amin’izay ,ny atao rehetra satria tsy hisy intsony ireo mpitsongoloka ny hagaigen’izy ireo.

Ny azo ambara ihany koa dia solombavambahoaka lany henatra ireo nanao hanimbao hita ireo, satria etsy andaniny ny Antenimierandoholona, mpanao lalana ihany koa, andrimpanjakanan’ny repoblika, mbola amperin’asa tanteraka, satria tsy mbola lany fotoampiasana, tsy nomena ny vola hanantontosana ny fivoriana ara-potoana faharoa, sora-bola efa lany tamin’ny lalana lasitra sy nasiampanitsiana io, kanefa dia sahin’Ingahy minisitra miadidy ny fitantanambola ny manambara fa nalefa itsinjovana ireo vahoaka tratrin’ny kere any atsimo hono ny vola tokony ivorian’ny loholona, anterina eto fa hevitra taingina sy famendrofendroana ireo vahoaka tra-pahavoazana ihany izany satria, navily lalana tsy nisy fierana tamin’ny fahefana mpanao lalana ny vola, ankoatr’izay, matoa izao vao mandray fanapahankevitra peta-toko dia satria tsy nisy mihitsy fiheverana ireo vahoaka any atsimo tamin’ireo lalana mifehy ny teti-bola narafitra teo aloha. Ary ny fetinkanina toy ireny tamin’ny talata teo ireny dia fandatsana ireo vahoaka tratrin’ny kere any atsimo, kanefa moa tonga amin’ilay fitenenana hoe : « ny hendry mody voky fa ny adala manesika ihany», dia manesokesoka tokoa anie izany ireto maro an’isa.

Fa nivoaka tao amin’ny antenimierampirenena ihany koa ny resaka fitakiana fiara tsy mataho-dalana sy fisotroandronono, azo inoana fa ho azon’izy ireo izany, satria efa loholona mitovy loko no ho avy eo, nanahirana mantsy raha nomena tamin’ny fotoana nahateo ireo loholona TIM sy HVM ny tombontsoa izay tokony hitovy ho an’ny samy andrimpanjakana mpanao lalana.

Fa misy ny tantara tsy azo kosehina fa miverimberina , tamin’ny taona 2001 dia nanjakan’ny Filoha Ratsiraka ny andrimpanjakana rehetra, hatrany amin’ny kaomina sy ny fokontany, kanefa dia resin’ny Filoha Ravalomanana izy tamin’ny fifidianana madio, ny taona 2007 koa dia teo ampelatanan’ny Filoha Ravalomanana ihany koa ny fahefana rehetra kanefa dia tsy maintsy niala teo amin’ny fitondrana izy rehefa tonga ry mpandroba fahefana, ny Filoha Rajaonarimampianina koa , dia feno olon’ny HVM tany amin’ireo ambaratongampahefana rehetra, kanefa dia tsy lany, koa ankehitriny mihevitra ry Rajoelina fa lasany avokoa ny tanana iray manontolo,dia manantena ny hamahatra ela eo izy mianakavy, hevi-diso ihany izany, satria efa mihazakazaka ny firoboroboan’ny fitaovantserasera amin’izao fotoana izao, ka tsy azo badoina intsony ny vahoaka, ary ny lainga marivo tototra fanaon’ireo mpanao hosoka tamin’ny fifidiananana, dia efa hain’ny vahoaka tsianjery satria horonantsary efa nandeha, ka tsy maintsy hiverina hatrany ny tantara ho an’izay nahazo fahefana mihoampampana, fa ny fisehony no mivoatra araka ny zava-misy.

F’ireo maro an’isa niara nisaosy, ara-bakiteny teny Ivato, raha izao aloha tsy te hiasa saina amin’ izay tohin’ny tantara ho avy eo, fa dia homana ihany, homana hatrany aloha, na mandrezatra ny alahelombahoaka any atsimo aza.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/fiainam-pirenena-depiote-maro-anisa-tena-mpiara-misaosy-tokoa/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Johary Ravoajanahary – Nadoboky ny fitondrana eny Antanimora koa

Helisoa

Nadoboky ny fitondrana omaly tolakandro eny Antanimora ihany koa izao ny mpanao gazety, Johary Ravoajanahary, tale jeneralin’ny ORTM (Ofisin’ny Radio sy ny Televiziona Malagasy) teo aloha. Niakatra teny amin’ny Bianco (Birao Mahaleotena misahana ny kolikoly) indray, ny raharaha mahakasika ny fitantanany tao amin’ny ORTM omaly, ary ny PAC ( Pôle Anti-Corruption) no nampiditra azy eny Antanimora izao.

Araka ny vaovao voaray dia nisy ny tsindry avy amin’ny fahefana mpanatanteraka nahatonga izao famonjana ity mpanao gazety ity izao. Nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora tokoa ny tale jeneralin’ny ORTM teo aloha, Johary Ravoajanahary, rehefa avy narahi-mason’ny fitsaràna tao anatin’ny andro vitsivitsy. Ny vesatra anenjehana azy araka ny feo miely tamin’ny tambazotran-tserasera dia hoe resaka fanodinkodinam-bola tao amin’ny ORTM, tamin’ny fifidianana filohampirenena. Voalaza fa vola tao amin’ny ORTM aloha no naroso nikarakarana izany ady hevitra mivantana tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana izany, satria mbola tsy vonona ny vola tany amin’ny CENI. Rehefa nivoaka ny vola tany amin’ny CENI dia naverina ny an’ny ORTM.

Dia ho toy izany foana ve no ahazo ity asa fanaovan-gazety ity satria dia mpanao gazety maromaro ihany izay nigadra tamin’ity fitondràna Rajoelina ity izay, indrindra tamin’ny andron’ny minisitry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriantogarivo!

www.gvalosoa.net/2020/10/24/johary-ravoajanahary-nadoboky-ny-fitondrana-eny-antanimora-koa/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Mangoron-karena eo ambonin’ny fahoriam-bahoaka

Andry Tsiavalona

Nifarana nanomboka tamin’ny alatsinainy 19 oktobra 2020 ny hamehana ara-pahasalamana rehefa nihàtra nandritra ny fito volana. Efa roa na telo volana teo no noheverina fa tokony efa nifarana izany. Mazava ho azy anefa fa mbola niandry izay mety ho fanoherana ny fifidianana loholona ny mpitondra. Rehefa namoaka didy tsy azo hivalozana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana vao nanafoana ny hamehana ny fitondrana. Noheverin’ny mpitondra mantsy fa tsy afaka manao na inona na inona ny mpanohitra ity fifidianana ity raha mbola ao anatin’ny hamehana. Afaka nanao izay tiany natao koa ny mpitondra nandritra izay fotoana lavabe izay. Satria mpanara-dalàna ny vondron’ny mpanohitra dia hanaiky lembenana na dia fantatra fa mifanohitra amin’ny Lalàmpanorenana aza ny firosoana amin’ny fifidianana noho ireo antony efa iaraha-mahalala.

Tonga eo amin’ny fotoana aorian’ny hamehana izany ny Firenena amin’izao fotoana izao, ka handrasana izay lamina sy laharampamehana haroson’ny fitondrana hanarenana ny fitotongan’ny lafim-piainana eo amin’ny sehatra rehetra. Raha ny zava-misy sy iainan’ny vahoaka Malagasy dia tsy ny any Atsimon’ny Nosy ihany no mandala fahasahiranana ara-tsakafo, ka tsy azo hodian-tsy hita ireo very asa tsy fidiny sy ireo mpivarotra izay atao haza-lambo sy roahina amin’ny toerana nanovan’izy ireo izany asa fivelomany izany. Ny maha-maika ny fitondran-dRajoelina Andry dia ny fananganana fotodrafitrasa izay tsy mahavaha ny olana ara-tsosialy mahavaivay amin’izao fotoana izao. Tsy fanipazana sakafo mahavonjy ao anatin’ny fotoana fohy no hanafaka ny fahasahiranan’ny Malagasy. Ny fampiroboroboana haingana sy betsaka ny fambolena (culture intensive) no vahaolana.

Iaraha-mahatadidy fa tamin’ny Repoblika III-3, nitantanan-dRavalomanana Marc ny firenena no nisy fifaninanana tamin’ny famokaram-bary ka nanomezana loka ho an’ireo namokatra amam-polo taonina isaky ny hektara. Tamin’izany fotoana izany iany koa no namadihana ireo tany mena teny Iavoloha ho tanimbary izay nomena ny anarana hoe “vitrine de Madagascar”. Tsy nisy kere izany mihitsy nandritra ny fito taona nitondran’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Nolazaina fa nanao ampihimamba teo amin’ny sehatra famokarana izy tamin’izany fotoana izany satria anisan’ny nanao fanangonam-bokatra ihany koa ny orinasa Tiko kanefa dia nividy ny vokatry ny mpamboly tamin’ny vidiny ara-dalàna tsara.

Porofon’izany dia nitaraina indray ny mpamboly rehefa niverina nanao ny asany indray ireo mpanangom-bokatra izay nanambaka ireo tantsaha satria izy ireo no mametraka ny vidim-bokatra araka izay tiany. Tsy ny teo amin’ny resaka fambolem-bary ihany no nosahanin’ny orinasa Tiko fa teo koa ny resaka rano fanalana hetaheta niparitaka manerana ny Nosy ny vokatra ary nifaninana tamin’ny orinasa Star ka heverina fa anisan’ny antony iray nitarika ny fanonganam-panjakana izany.

Rehefa tena didihana izao toe-draharaha misy amin’izao fotoana izao momba ny antsojay atao amin’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc dia noho ilay fisainana efa raiki-tapisaka ao amin’ny gasy dia ny fihalonana ka rehefa misy mpiray tanindrazana niezaka sy tafavoaka eo amin’ny fiainana dia sintonina hidina. Ny tena manahirana eto amin’ity Firenena ity dia ny mpitondra izay natao ho modely halain-tahaka indray no mampiseho toetra sy fanao mifanohitra amin’ny famporisihana hamokatra sy hampiroborobo ny famokarana. Tokony ho ao an-tsaina mandrakariva anefa fa ny harena ahorina amin’ny fanambakana sy fametsifetsena ny mpiarabelona dia zava-poana ary tsy hitondra soa ho an’ny taranaka mifandimby.

www.gvalosoa.net/2020/10/24/fitondrana-rajoelina-mangoron-karena-eo-amboninny-fahoriam-bahoaka/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook Fitondrana Rajoelina...

Eto Madagasikara: mpifahavalo NY mpanohitra sy NY mpitondra.

Samia misaina ny ho avin ity gasikara ity ary samy ho tsaraina daholo amin izay vitanao eto

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 24 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tongava maro! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rajoelina – Voafehy ny COVID-19 – Fa mbola hamokatra ‘gélules CVO” atao inona?

#Rajoelina #COVID-19 #CVO

Ankehitriny, hoy ny filoha mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina, ny ‘artesunate’ samirery dia manasitrana amin’ny coronavirus … mihoatra ny 70% ka hatramin’ny 80% amin’ireo tratran’ny valanaretina COVID-19.

Saingy hatreto aloha araka ny nambaran’i Abel Ranaivoson, filohan’ny sindikàn’ny mpitsabo eto Madagasikara, dia mbola tsy nisy vokatra ara-siantifika nivoaka ofisialy.

Etsy ankilany, lazaina fa ny orinasa Pharmalagasy vao notokanan’ny filoha dia mamokatra ‘gélule’ 32.000 isa isan’andro ary efa manana tahiry hatramina 275 tapitrisa. Atao inona daholo? Izay angaha no laharampahamehana? Sady angaha tsy efa resy ny valanaretina? Ny COVID-Organics noderaderaina rahateo hoe mahasitrana COVID-19 efa tsy misy mila an’izany ny firenena any ivelany.

Araky ny tarehimarika nanomboka ny volana marsa 2020, dia 16.493 no isan’ny fitambaran’ny tranga COVID-19 ary 232 no namoy ny ainy, raha 25 tapitrisa no isan’ny mponina eto Madagasikara. Maro no efa tsy mahatoky ny antontanisa avoakan’ny Centre de Commandement Operationnel (CCO) eny Ivato.

Eo amin’ny fitiliana ny soritraretina dia sahabo eo amin’ny 300 (0.013/mponina 1000 hatramin’ny 13/10/2020) eo no vita ao anaty iray andro raha atambatra ny PCR (90%) sy Genexpert (10%). Raha atao ny fampitahana, any Frantsa ohatra dia mahatratra 185.000 (19/10/2020) ny fitiliana vita ao anaty iray andro. 85.407 (16/10) ny fitambaranan’ny fitiliana vita teo Madagasikara efa ho fito volana izay.

Raha ankinina amin’ireo zavamisy ireo ny famakafakana dia olona vendrana na manao fanahy iniana ratsy no sahy hilaza fa voafehy ny aretina.

Nangonin’ny Valosoa Vaovao

Le Monde
Andry Rajoelina: “Aujourd’hui, on a pu constater que l’artesunate seul guérit le coronavirus … à plus de 70 à 80% des malades atteints du COVID-19”
www.lemonde.fr/afrique/video/2020/10/08/madagascar-le-president-rajoelina-lance-la-gelule-contre-...

youtu.be/LPkd4GT-YkU

Tatitra (avy amin’ny CCO) fitambaran’ny fitiliana valanaretina coronavirus nanomboka ny volana marsa 2020: 11/10/2020 83.458, 13/10/2020 84328 (+870), 16/10/2020 85407 (+1079)

Fitiliana vita isan’andro isaky ny firenena manerantany
docs.google.com/spreadsheets/d/1iDrNZRAGQqdm_1mOoO1xqQ5r8EMdj9deAZAo-gVFayU/edit?usp=sharing
ourworldindata.org/coronavirus-testing
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3431289906991159

2 commentaires fotsiny v, 1 partage sy 26 like. Hita fa tsy sahy miteny sasany

Ny olona marefo sy manana aretina mitaiza ange no olana mila vahana fa ny matanjaka sitra tsy miody.Niaraha nahalala iny hoe voafehy fa ny ambulance tena mitatitra be tsy voatery ho izy ve.

Firaisankina no hery ry vahoaka. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

"Miakatra ny feon'ny tany ... Mandray andraikitra ny komitim-pokonolona."

"Akatonao ny orinasa malagasy androany,... amin'ny fomba ofisialinao io no mikatona, fa tsy mikatona io amin'ny tantsaha."

Léon Razafiarison, filohan'ny Vondrona Mpiarabelona Miaradia Miady ho an'ny Tanindrazana - V3MT Vakinankaratra
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ampitan’ny Building Ramaroson – Niharan’ny fanaparam-pahefan’ny CUA ireo mpivarotra

Stefa

Niharan’ny fanaparam-pahefana ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina, ihany koa ireo mpivarotra tamin’ny box, teo ampitain’ny Building Ramaroson.

Noravan’ny ao amin’ny fiadidiana ny tanàna izany toeram-pivarotana izany na misy aza ny fifanarahana mazava eo amin’ny mpitantana ny CUA teo aloha sy ireo mpivarotra niharan’ny antsojay ireo.

Amin’i Vazahabe sy ny ekipany izany, tsy misy lanjany aminy ny zavatra efa tapaka tany aloha, tsy misy fitohizany ny raharaham-panjakana, manana ny lanjany ara-pitsarana sy ara-dalàna tsara anefa ireny fifanarahana vita tany aloha ireny.

Olana amin’ny mpitantana ny tanàna ankehitriny, miova ny fitondrana, dia heverin’izy ireo koa fa miova manaraka an’izany ny lalàna. Ny lalàna anefa tokana ihany, ka tokony harahana izany, fa tsy tokony ho tsinontsinoavina toy izao ataon-dry Vazahabe sy ny forongony izao.

Lazainy fa tsy manara-dalàna hono ireo mpivarotra amin’ny trottoir, na amin’ny sisin-dalana ireo; ny trottoir eo anoloan’ny Tour Eiffel any Frantsa aza ivarotan’ny olona. Toy izany koa, tsy vitsy ireo mpivarotra amoron-dalana any New-York, fa misy koa.

Manao tsinontsinona ny mpivarotra madinika mihitsy ny CUA amin’izao fotoana, vao manomboka hiarina tao aorian’ny fihibohana ireo mpivarotra dia izao tratran’ny fandravana izao indray ny toeram-pivarotany. Tena tsy misy fijerena ny maha-olombelona mihitsy ny ao amin’ny fiadidiana ny tanàna ankehitriny.

www.gvalosoa.net/2020/10/22/ampitanny-building-ramaroson-niharanny-fanaparam-pahefanny-cua-ireo-m...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook Ampitan’ny ...

Tsy.mihanambary tsony Zany

Fampidirana ambalafihibohana – Tia vola loatra Vazahabe sy ny ekipany

Ny Valosoa

Mihoa-pampana loatra amin’izao fotoana ny fampidirana ambalafihibohana, na fourrière, alain’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Natao amboletra fotsiny ny nandaniana izany tao anivon’ny Filankevitry ny tanàna, nandritra ny fivoriana nandaniana azy.

Hatramin’ izay dia manodidina ny 80.000 Ar ny saran’ny fidirana fourrière 10 andro rehefa misy ny fandikan-dalàna. Fa natahoran’ny olona foana izany fidirana ambalafihibohana izany, satria tsy resa-bola ihany, fa tsy zakan’ny olona indrindra indrindra ny fiara tsy hihetsika mandritra ny 10 andro be izao, nefa fiara mpitatitra ohatra.

Amin’izao fotoana izao dia manodidina ny 2.000.000 Ar ny saram-pampidirana ambalafihibohana 10 andro, raha batain’ny fiara ventouse ny fiara. Raha tsia kosa dia manodidina ny 1.800.000 Ar arakaraky ny isan’ny chevaux. Ny fiara tsy lany visite, fiara tsy vita mutation dia hidirana fourrière avokoa.

Arak’izany, tsy ny fampiharana ny lalàna no tsy mety fa ny lalàna dia natao hanitsiana fa tsy natao hanangonam-bola, hita fa tena tia vola loatra ny ben’ny tanàna Vazahabe sy ny ekipany raha jerena ireo sara rehetra alainy ireo.

(Sary: Ny valafihibohana na fourrière an’ny CUA eny Anosipatrana)

www.gvalosoa.net/2020/10/22/fampidirana-ambalafihibohana-tia-vola-loatra-vazahabe-sy-ny-ekipany/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook Fampidirana ...

Huum sosy be izany ireo zao an.

D manaraha lalàna d vita e. Tsy mihatra amnao io ra manarak n ftspka napetraka enao

Dia mbola lazain'ny sasany fa madame Lalao ben'ny tanana teo aloha tia vola,kanefa dia ity benin'ny tanana vaovao ity sy ny ekipany no tia vola tafahoatra

Fidirambola kosa io ko!

I vazaha lany mofo na i VAZAHA TARA SAMBO

Soloina gasycar angamba

ereto eeehh

Fa inona ny tanjon io eto mdgscar e izay ataony to fanapotehana no betsaka sy atsojay fa iza .marina. Io

View more comments

Iharan’ny fanavakavahana sy antsojay ataon’ny fahefana mpanatanteraka ny Antenimierandoholona

Aristide Rahelison: samihafa tanteraka ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona raha ny hita ny talata teo, nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa. Ny iray feno minisitra, cocktail tsy lany laniana, ny iray Zara fa nisy. Ny tetsy Anosikely koa samy niala maina rehefa vita ny fotoam-panokafana, nangingina. Tsy gaga isika fa io dia hitarafana ny fiainan'ny Malagasy, mankahery ny loholona e! Misy ny fanavakavahana sy ny antsojay ataon’ny fitondrana mpanatanteraka amin’ity andrimpanjakana faha-2 eto amin’ny firenena ity.
Mandroso Randria : ankoatra izany notapahan'ny fitondram-panjakana fa omena an'ireo mahantra kere any Atsimo ny teti-bolan'ny Loholona amin'ity telo volana farany ity. Izany dia noho ny fandaminana ny volam-panjakana. Tsy laharam-pahamehana ny Antenimerandoholona miohatra an'ireo kere sy ny karaman'ny mpiasam-panjakana...

Etsy andanin'izay anefa dia sahy milaza ireto loholona ampolony mpiara-dia amin'ny fitondrana, fa efa voaloa mialoha tamin'ity indray mitoraka ity ny vola rehetra entina mivory, ary tsy tokony hanana olana velively amin'izany ny loholona tsirairay. Filam-boatsiary fotsiny ny an'ireo loholona hafa tsy tonga nivory, hoy izy ireo.

Tena misy sahy mandainga tsotr'izao ny iray amin'ireo tompon'andraikitra ireo satria dia mifanipaka tanteraka ny resaka ataony eo amin'ny micro-n'ny mpanao gazety.

Arp Helisoa : ny RN13 aza mbola baraingo a? dia tsy hanao politika intsony izany ny filoha mamim-bahoaka Rajoelina ato ho ato koa!

Andrianjakahasina Rasamimanana : ka misy RAIN' NY LAINGA ao.

Tahinjanahary Randriamampianina : fanjakan’ny manongampanjakana, ireto izy samy andrimpanjakana ihany mifamely.

Tefy Richard Rafaralahitsialofana : dia loza mintsy ilay rarahampirenena e, cas possible koa anefa efa nomena mialoha ny an'ireo senatera miara-dia amin'ny fitondrana dia izay no nahatonga azy ireo nanao ilay fanambarana, fa ny tsy miara-dia amin’ny fitondrana tsy nomena.

Tiana Ravel : tena talanjona ny tena mamaky an' ilay vaovao dia manontany tena ihany hoe: natera-behivavy ve ireto mpitondra ireto, tsy maninona raha nifarahan'ny rehetra ilay izy. Ilay didi-jadona no tsy mety. Tena loza mihàtra fa tsy mitatao intsony izao fanapotehana andrimpanjakana, fanapotehana firenena ataon’ny fitondrana Rajoelina izao.

Solofo Rakotoandrianaly : ny minisitra moa efa adversaire-ny Firenena mikambana, kanefa dia mila ireo bailleurs indray ankehitriny. Tokony havoaka ny mangarahara mikasika ny fitantanana t@ Covid.19 fa tsy pasopasohana fotsiny Mr le ministre a!

Mahery Lanto Manandafy : mitady loza mihitsy ity ministry ny finances et budget richard randriamandranto ity ka!

Jayoun : CCI Ivato: hofaina 3.500.000ar/jour hivorian'ny depiote. Ny Antenimierandoholona, andrimpanjakana mbola mijoro ara-dalàna mandra-pahavitan’ny fifidianana loholona vaovao raha ho vita. Raha tsy ho vita aza moa ny fifidianana amin’ny 11 desambra dia mbola ireo senateran’i Madagasikara am-perinasa ireo no tokony mbola ho eo.

Didier Rasamison : fa de inon loatr ranga ty zava-miseho eto @firenen-tsik ty légôna an?tong de oe tapaka ny teti-bola ao @Senat fa hanampiana ny kere atsimo, fa sad ef ho tapitr ku ono ny fiasan' loholona! enjana ty lereitsy an! Tonga dia kopy soroka araka ny lazain’ny tanora tokoa ity ataon-dRajoelina sy Richard Randriamandranto ity.

Māná Smart : fa tena mahagaga lasa io kere io zan no anapahana ny volan’ny andrimpanjakana . Fa maninona raha sahy, mba tokon’ny karaman’ny ministre sy prezidà ary deputé reo koa tapahana. Ary Prezidà Rajoelina aza efa nilaza fa tsy handray ny karamany, koa maninona raha ny karamany koa anisan’ny hanampiana ny kere any Atsimo, fa tsy ny volan’ny andrimpanjakana mbola ara-dalàna no tapahana. Tena fandikan-dalàna tsotra izao no ataon’ny ministry ny vola, ny Praiministra ary ny filohampirenena amin’izao zavatra izao.

Charlot Berthin Andriamahazosoa : resaka politique daholo, maninona raha ny budget ny présidence mintsy no alefa any Atsimo.

Harilala Abram : tena kivy @ ity Honoré Rakotomanana ity ho le aza, tena lahiantitra mpamarina an-kady firenena marina.

Asro Hi : ny flou efa niteny fa tsy handray karama fa anampiany ny mahantra, tokony ny azy mitsy no voalohany tapahana.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook Iharan’ny ...

Raha ny mifanohitra ary no mitranga oe Ny Antenimeram pirenena no ahena sy atao fifidianana mialoha de aona re no mety fipetraky eh..

Tsy mahatoky ny Fitondrana Rajoelina ny PAM, USAID ary UNICEF amin’ny fitantanana ny fanampiana

Nanolotra 2,5 tapitrisa dolara ho an’ireo kere any Atsimo.

Manamafy ny fanohanana ireo olona tratran’ny kere any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara ny masoivohon’i Etazonia eto amintsika amin’ny alalan’ny USAID, na ny sampan-draharaha Amerikana ho an’ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena. Eo amin’ izay ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo izay: zaza miisa 64 000 any atsimo no hisitraka ny fanampian’ny Amerikana.

Tsy mitsaha-mihombo ny tsy fahampiana ara-tsakafo any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. Manoloana izany dia manolotra vola mitentina 2,5 tapitrisa dolara Amerikana ho an’ny UNICEF sy ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana momba ny sakafo (PAM), ny governemanta amerikana amin’ny alàlan’ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID), hitsaboana ireo zaza latsaky ny dimy taona ianjadian’ ny tsy fanjarian-tsakafo antonony sy mahery vaika.

Nisy fanadihadiana natao tamin’ny volana aprily 2020, izay nahafahana naminavina, fa zaza maherin’ny 119 000 no ho voan’ny tsy fanjarian-tsakafo antonony, ka mihoatra ny 19 000 amin’izy ireo no ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin’ny Distrika enina any atsimo amin’ity taona ity. Mitarika ny fahafatesan’ny 44% an’ireo zaza latsaky ny dimy taona farafahakeliny eto Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo.

« Ity fanampiana ity dia ahafahan’ny zaza miisa 64 000 tratry tsy fanjarian-tsakafo mahazo fitsaboana vonjy aina », hoy ny Ambasadaoron’i Etazonia eto amintsika, Michael Pelletier.

Hampiasain’ny UNICEF sy ny PAM ity famatsiam-bola ity, hividianana sakafo vokatra eto an-toerana, izay ahitana singa manokana mampatanjaka sy manome hery ary natao hanampiana ireo zaza latsaky ny dimy taona ha-hazo lanja haingana. Izao no midika fa tsy mahatoky ny fitondrana izy ireo amin’ ny fitantanana ny fanampiana omeny, fa dia ny fikambanan’ny Firenena Mikambana no misahana an’izany, mba tsy hivily any amin’ny tsy izy ny fanampiana ireo olona sahirana any Atsimo ireo.

www.gvalosoa.net/2020/10/22/tsy-mahatoky-ny-fitondrana-rajoelina-ny-pam-usaid-ary-unicef-aminny-f...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3428501980603285

Aleo izay manome mihitsy no mizara fa tsy ho entin'ny sasany miwerawera ohatran'ny rn 13 eo indray Dia avy eo indray Dia milaza indray ry fanatika hoe merci president

Marina tokoa ary izay manome fanampiana antsika Malagasy @ho avy dia aleo ry zareo mihitsy no mizara izany mba hialana @ fanodikodinana marao samy hafa ka mba tena hisitraka ireny fanampiana ireny tokoa ny Vahoaka.Mankasitraka andry zareo

Raha manome fanapina ndray zany zao le akama avany dubai iny ka anatitra direct any kere ndray de sur fa higadra ndray ve

maereza topoko

Azo raisina sady mitombina

Marina ny azy so lasa selfe service ery ivato ew ndray ko

efa hainy kosa fa misy manana specialitee @ fizarana eto dia ny anazy no ataony tonga aloha ko

Angah izay ihan fa lokoiny lokom boasary avokoa izay eo na bazary na ny lalana na trano ny fananam pokon olona rehetra eo kanefa tsy vola avy any ampaosiny no miala fa vola avy amin fikambanana iraisam pirenena .aleo mailo

Mody alainy sary aminy andro voaloany fotsiny anaovana le owerawera ato aminy fb fotsiny de hoe nizara

Soa fa nisy azy ireo izany tena mitsinjo vahoaka fa tsy manao werawera fotsiny

De ny tena no menatra

Marina ny azy

azo raisina sady mitombona tsy iadian-kevitra

Marina kosa ny azy koa

Marina mitsy ny azy

View more comments

CCI sy Hotel 5 étoiles – Zava-bita anisan’ny goavana tamin-dRavalo

Helisoa

Fitondrana anisan’ny nanao foto-drafitrasa maro ny fitondrana Ravalomanana, nandritra ny 7 taona nahateo azy.

Anisan’ny zavabita goavana tamin’ny fitondràn’ny filoha Marc Ravalomanana ny Hotel kintana 5, na 5 étoiles, sy ny trano fivoriana iraisampirenena CCI Ivato. Natsangana ity fotodrafitr’asa ity tamin’izany fotoana, niomanana handraisana ny fivorian’ny Vondrona Afrikana eto Madagasikara, saingy rehefa nisy ny fanonganam-panjakàna notarihan’i Andry Rajoelina ny taona 2009 dia foana avokoa izany rehetra izany.

Ny zavadehibe aloha dia vita hatramin’ny farany ny asa fanamboarana ny fotodrafitr’asa ary tsy voakitiky ny mpandroba sy mpandrava, na nisy aza ny feo niely tamin’ireny fanonganam-panjakàna ireny, fa hoe ho dorana tahaka ny natao tamin’ireo orinasa Malagasy sy ny fananam-panjakàna ny CCI Ivato, sy ny Trano Fandraisam-bahiny Kintana 5, saingy narovan’ny mponina teny Ivato sy ny manodidina dia tsy tanteraka izany.

Amin’izao fotoana izao, ampiasain’ny mpitondra fanjakàna hanaovana fivoriana ity fotodrafitr’asa niorina tamin’ny fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana ity, ka maro no mametraka fanontaniana, raha tsy nisy ity trano lehibe ity, dia aiza ny toerana hanaovana fivoriana?

Nahazo fanakianana mafy anefa ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ireny fotoana ireny, ankehitriny ao ihany no hivoriana amin’izao fitondràna volomboasary izao, ka tsy ho lokoin’izy ireo “orange” koa ve ny CCI, sy ity Hotel kintana 5 ity atsy ho atsy?

www.gvalosoa.net/2020/10/22/cci-sy-hotel-5-etoiles-zava-bita-anisanny-goavana-tamin-dravalo/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3428009510652532

Tsy nanao bal populaire nareo d zay nahatonga azy tsy lany tsony

NY valosoa vaovao.MBA Ambany kosa zany fijerinareo zany.NY toerana nivorina Ve no tsy nisy ra tsy teo io?MBA fatatrao NY fijalinay tety ivato taminy nananganana anio?MBA fatatrao oe aniza io tranobe io nefa de volapanjakana no mifangaro nanaovana anio?amizao fotona izao anefa NY fanjakana mbola manofa ivory ao.de inona zany no tena ilaina anio?atao inona alo zany zao ilay 5etoil?aiza zao ilay vidin'tany nanaovana anio fotodrafitrasa io taoko niala maina toiny pamotsitra alika NY toponireo tany ireo.MBA alefaso lavitra le saina na panohitra aza fa aza de mirefarefa e.

Efa 23000 fmg zao n 1 euro

11 ans après, c'est la dérive totale

Efa mihinan ny i e m izao ny Malagasy a

Mila averina aingana i filoha r8manana

Fanodikodonambola trosambahoaka sy fanampiana avy tany ivelany ary vola mpanjakana miampy fangalarana aloha izao no misy hitampoko hitampirenena am'ingaha manarapenitra sy ny forongony mamba noana

E e dia iny fivoriamben’ny vondrona afrikana iny mihitsy koa dia nataony mihitsy izay tsy hanatanterahana azy. Nandresy ve izao ny tolona? Mbola 13 fô ve?

Firenena latsaka Anaty hady izao no misy eto vola tsy voafehy

View more comments

Fanajana lalàna – Misy ny “fototr’olona” sy ny “kitoatoan’olona” eto amin’ny firenena

Ny Valosoa

Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny andiany faha-2 amin’ny fivoriana ara-potoan’ireo fahefana mpanao lalàna ny Talata 20 Oktobra 2020 teo, ny talata fahatelon’ny volana oktobra no voatondron’ny lalampanorenana, ka ny fandinihana ny lalàna mifehy ny teti-bola amin’ny taona hoavy no hibahana mandritra ny fivoriana,” session budgétaire” rahateo no iantsoana ny fivoriana, ny tapakandro maraina no nisokatra ny an’ny Antenimierampirenena teny amin’ny Ivontoerana fandraisana fivoriana iraisampirenena (CCI) teny Ivato, ny tapakandro hariva indray ny anny Antenimierandoholona tetsy Anosikely.

Nahitana karazan’olona ny andro voalohany, satria samy naneho hevitra avokoa ireo ankolafin-kery politika misy eto amin’ny firenena momba ny toe-raharaha iainantsika.
Ramatoa Filohan’ny Antenimierampirenena dia nanambara fa hiasa mafy ireo solombavambahoaka amin’ny fandinihana ny lalàna mifehy ny teti-bola, satria hono homena sehatra ny fanatanterahana ny veliranon’ny filohampirenena, nambaran-dRamatoa filoha ihany koa fa, ilaina hono ny fihainoana ny hevitry ny mpanohitra sy ireo eo anelanelany, kanefa ny mahavariana dia notsikerain’ity filohan’ny Antenimierampirenena ity mafy ny hevitry ny mpanohitra mitsipaka ny firosoana amin’ny fifidianana loholona, izay fifidianana manome vahana ireo matahotra ny firosoana amin’ny tena fifidianana madio tokony ho tanterahina any amin’ny faritra sy ny faritany.

Ny Maitre Hanitra Razafimanantsoa indray, solombavambahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny Antoko Tim, dia nitaky tamin’ny minisiteran’ny fitantanambola ny tokony hahatongavana ara-potoana, ny lalàna mifehy ny tetibola, ho eny ampelatanan’ireo solombavambahoaka, mba hahafahana miasa sy mandinika ampitoniana izay voarakitra ao, matetika dia tratra aoriana hatrany vao tonga eny andapa ilay teti-bola, sady soratana amin’ny teny frantsay ny tahirinkevitra mirakitra izany, ny tanjona ho an’ny ministra miadidy ny fitantanambola dia ny hampanaiky mora foana ireo solombavambahoaka, izay efa voataiza tamin’ny fananganan-tanana be fahatany, sady maro amin’ireo depiote koa no tsy mahafehy tsara ny teny frantsay. Nanitrikitrika ihany koa ny Maitre Hanitra Razafimanantsoa ny amin’ny tokony hisian’ny mangarahara mikasika ny nampiasana ny volambahoaka nandritra ny fitantanana ny aretina koronaviriosy, fa tsy nitsitsy fitenenana ihany koa ity Solombavambahoaka avy amin’ny Antoko Tim ity nanambara fa hadisoana bevava ny fanaovana fahirano ny Antenimierandoholona, izay andrimpanjakana ara-dalàna na “institution de la république”, ka midika ho fanitsakitsahana ny lalampanorenana ny fihetsika nataon’ny fitondrana mpanantanteraka, heloka azo itoriana tompon’andraikitra izany hoy ny Depiote Maitre Hanitra Razafimanantsoa.

Fa mifandraika amin’izay fanaovana fahirano ny Antenimierandoholona izay, dia tsy tahotra tsy henatra Ingahy Minisitra miadidy ny fitantanambola teny Ivato, fa dia nahavita niteny hoe ny vola tokony ho an’ny Antenimierandoholona dia alefa any atsimo iadiana amin’ny kere, sanatria tsy fanamaivanana ny manjo ny mpiray firenena any atsimo, fa ilay fomba fiasa mihitsy no tsy mifanaraka amin’ny fomba fitantanana ny volampanjakana, kanefa dia minisitra miadidy ny teti-bola ilay niteny. Ny sora-bola ho an’ny Antenimierandoholona dia efa nolanian’ireo fahefana mpanao lalàna roa tonta, tsy misy azo ovaina ny fampiasana ilay sora-bola, ary tsy azo avilivily any amin’ny lalan-kafa, ary matoa koa manjaka ny kere any atsimo dia tsy nandray ny andraikiny ireo minisitra sy solombavambahoaka ary loholona avy any amin’ny faritra atsimo, nampahafantatra ny tena zava-misy ary tsy nahavita nandresy lahatra ara-potoana ireo mpanapa-kevitra, kanefa tsy zava-baovao ny kere f’efa nisy foana hatramin’izay, ny azo ambara koa dia nanamaivana ny zava-bitan-dRamatoa Onintiana Realy minisitry ny mponina teo aloha, ka tsy te hanohy ilay tetik’asa efa nahitana fahombiazana ny fitondrana Rajoelina, dia ny vahoaka no mahita faisana.

Fa raha atao mahitsy ihany koa ny filaza azy, dia tsy tao anatin’ny lalàna mifehy ny tetibola mihitsy na ilay lalàna lasitra nolaniana tamin’ny taon-dasa, na ny fanitsiana tamin’ity taona ity, ny mikasika ny fitsinjovana ny kere any atsimo, hany ka miafara amin’ny fandikan-dalàna tsotra izao: ny vola natokana ho an’ny andrimpanjakana iray no hamendrofendroana ireo vahoaka any amin’ny faritra atsimo. Amin’ny fitantanana volam-panjakana, rehefa natao hanamboarana sekoly ohatra ny sorabola iray, dia sekoly no atao amin’iny fa tsy azo anaovana zavatra hafa, ka ity familiana ny volan’ny etsy Anosikely ho any Atsimo ity dia tena fandikan-dalàna maha-voasazy, satria fanodinkodinana volam-panjakana.

Ventesina ombieny ombieny fa tany misy lalàna ny eto amintsika, kanefa ireo nantenainkanirina mihitsy no vao maika nampivandravandra amin’ny fanosihosena ny lalàna, ny azo hamehezana azy dia misy ny tena” fototr’olona “manaja toy ny anakandriamaso ny lalàna velona eto amin’ny firenena, fa misy koa ireo “kitoatoan’olona “ manao hevitra taingina, mihevitra ny mpiray firenena ho bado sy dondrona, kanefa dia raisimpotsiny rehefa toriana.

(Horonantsary - Ny ministry ny fitantanambola - www.facebook.com/100007920066152/posts/2806791559594819/)

www.gvalosoa.net/2020/10/22/fanajana-lalana-misy-ny-fototrolona-sy-ny-kitoatoanolona-eto-aminny-f...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Load more