11 C
Antananarivo
Wed 15 Jul 2020 00:25

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
11 ° C
11 °
11 °
87 %
0.5kmh
20 %
Wed
21 °
Thu
20 °
Fri
17 °
Sat
18 °
Sun
13 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

EFA FATY MITSANGANA !

Tena noana ny “ambany tanàna”.
Tsisy hafitsoka rafanjakana.
Be ireo ory tsy manan-kohanina,
Nefa indrisy toa odiany fanina !

Amin’ny vatsy natao hozaraina,
Dia matetika no miala maina.
E! manjaka ny kitranoantrano,
Ka maloto ilay hoe “loharano”.

“Maika isika” hoy ny ventin-kabary.
(Maika hiseho amin`ireo mpaka sary!”
Ka toa endrika “ivelany” ihany,
No aseho sy aely eran-tany.

Fa raha momba izay hoe “ao anatiny”,
(Efa tena “mihinana ny fatiny”!)
Tsy voajery fa tena efa mangana.
Raha mijoro dia “faty mitsangana”!

Fihibohana mbola hotohizana,
Maro anefa ireo tena efa vizana.
Toa tsy fantatra intsony ny ho farany
Amin’ity fihibohana “anarany” !

TSIMIMALO (12-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/07/14/efa-faty-mitsangana/
... TohinyFintinina

13 ora lasa

EFA FATY MITSANGANA !

Tena noana ny “ambany tanàna”.
Tsisy hafitsoka rafanjakana.
Be ireo ory tsy manan-kohanina,
Nefa indrisy toa odiany fanina !

Amin’ny vatsy natao hozaraina,
Dia matetika no miala maina.
E! manjaka ny kitranoantrano,
Ka maloto ilay hoe “loharano”.

“Maika isika” hoy ny ventin-kabary.
(Maika hiseho amin`ireo mpaka sary!”
Ka toa endrika “ivelany” ihany,
No aseho sy aely eran-tany.

Fa raha momba izay hoe “ao anatiny”,
(Efa tena “mihinana ny fatiny”!)
Tsy voajery fa tena efa mangana.
Raha mijoro dia “faty mitsangana”!

Fihibohana mbola hotohizana,
Maro anefa ireo tena efa vizana.
Toa tsy fantatra intsony ny ho farany
Amin’ity fihibohana “anarany” !

     TSIMIMALO (12-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/07/14/efa-faty-mitsangana/

Comment on Facebook EFA FATY MITSANGANA ...

Tsy voajery fa tena mangana e

Safidy Maurel

Vahoaka malagasy anaty fahantrana lalina – Tsy hita taratra ny ataon’ireo mpanefoefo vahiny monina eto

Sôh’son

Anisan’ny sangany amin’ny mpanefoefo aty Afrika ny mpanefoefo eto Madagasikara. Misy aza tafiditra amin’ny dimy voalohany indrindra amin’ny laharan’ny mpanefoefo araka ny fanadihadiana. Fantatra ihany koa fa teratany vahiny vitsivitsy no mpanefoefo manankarena indrindra eto Madagasikara. Karana izy ireo raha ny anarana hita ao anatin’izany fanadihadiana izany, izany hoe misy teratany Indiana ary misy pakistaney, fa amintsika Malagasy dia karana hatrany no iantsoana azy ireo. Voalaza mihitsy fa mifehy ny toe-karena eto amin’ny firenena nandritry ny taona maro izy ireo. Misongadina izany fananan’izy ireo harem-be izany raha eto an-drenivohitra, anisany ireo tranobe mijoalajoala sangany eny amin’ny faritra samihafa izay toerana manokana nofinidiny avy.

Ankoatra ny fifehezany ny toekarena Malagasy dia mazava loatra fa niditra amin’ny lafiny politika koa izy ireo ary nisy aza ireo sasany tena niditra lalina hifehezany ny lalan-kizoran’i Madagasikara hifanaraka amin’ny mahamety aminy. Taty amin’ny taona 2009 no tena tsikaritra izay fihetsik’izy ireo mifandray tendro amin’ny mpanao politika izay noho ny resaka fiarovana tombontsoa. Politika avo lenta nataon’izy ireto ihany koa ny fakàna ny zo maha-olom-pirenena frantsay azy ary misy antony lehibe izany amin’ny fahafantarany ny amin’izay firenena ivelany mbola manjakazaka eto amin’ity firenena ity amin’izao vanim-potoana izao. Hafetsena lalina izany. Mazava loatra fa ao ambadika ny fifandraisany tendro amin’ny mpitondra sy ireo mpanao politika maloto frantsay ho amin’ny fihazonana an’i Madagasikara tsy hanilika azy ireo.

Ireo sehatra roa lehibe ireo no tena vaindohan-draharaha ho an’ireto karana mpanefoefo ireto. Tsy hita taratra mihitsy kosa izay anjara biriky nentin’ireo hamahana ny olan’ny vahoaka Malagasy amin’ny lafiny sosialy. Tsy lavina, misy ireo nataony ao anatin’izany sehatra izany, toy ny fanampiana eo amin’ny seha-pitsaboana, na ara-tsakafo, na fampianarana, fa ampahafirin’ny harena nangonin’izy ireo nandritry ny taona maro teto izany? Marina fa nanangana orinasa samihafa izy ireo, fa iza amin’ireo mpiasa nampiasainy no afaka hitsangana hilaza fa nanankarena lasa mpanefoefo ihany koa izy ireo ary nilamina tanteraka ny fiainany, izy sy ny ankohonany na ny fianakaviany. Vao mandalo olana kely na krizy politika na toekarena, na dia ao anaty fotoana fohy aza ny firenena, dia indreo fa mikorontana tanteraka ihany koa ny fiainan’ireo mpiasa Malagasy ampiasain’izy ireo. Midika izany fa natao hivelomana isan’andro fotsiny ihany ny karama omena azy ireo, tsy natao hampanan-karena akory.

Ao anatin’izao fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana izao no tena ilàna ireo mpanefoefo manankarem-be. Ny antony, tsy mahavita ny fitsinjovana ny vahoaka ny fitondrana na miseho hahavita aza, ny resaka fotsiny no betsaka. Miha-mihitsoka ao anaty fahasahiranana sy fahantrana lalina ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao. “Rano eran’ny sotrokely amin’ny ranobe, ndeha atao hoe amin’ny dobo filomanosana lehibe”, no alain’izy ireo omena ny Malagasy, raha atao kisarisary ny zava-misy hita. Indraindray anefa mihambo mba ho tia an’i Madagasikara, na te ho Malagasy mihitsy aza izy ireo. Sao ho fiarovana tombontsoa sy harena fotsiny no anton’izany? Ny fihetsika mijery fotsiny toy izao, fa tsy ahitana fandavan-tena marina hanao asa soa hanàla ny vahoaka ao anaty fahantrany, no mahatonga ny Malagasy ho sarotiny hampiditra ireto mpanefoefo ireto hizaka ny zom-pireneny. Iza no sahy hanome tsiny azy amin’izany? Ao anaty fotoan-tsarotra, hono, no ahitana ny tena namana.

www.gvalosoa.net/2020/07/14/vahoaka-malagasy-anaty-fahantrana-lalina-tsy-hita-taratra-ny-ataonire...
... TohinyFintinina

13 ora lasa

Vahoaka malagasy anaty fahantrana lalina – Tsy hita taratra ny ataon’ireo mpanefoefo vahiny monina eto

Sôh’son

Anisan’ny sangany amin’ny mpanefoefo aty Afrika ny mpanefoefo eto Madagasikara. Misy aza tafiditra amin’ny dimy voalohany indrindra amin’ny laharan’ny mpanefoefo araka ny fanadihadiana. Fantatra ihany koa fa teratany vahiny vitsivitsy no mpanefoefo manankarena indrindra eto Madagasikara. Karana izy ireo raha ny anarana hita ao anatin’izany fanadihadiana izany, izany hoe misy teratany Indiana ary misy pakistaney, fa amintsika Malagasy dia karana hatrany no iantsoana azy ireo. Voalaza mihitsy fa mifehy ny toe-karena eto amin’ny firenena nandritry ny taona maro izy ireo. Misongadina izany fananan’izy ireo harem-be izany raha eto an-drenivohitra, anisany ireo tranobe mijoalajoala sangany eny amin’ny faritra samihafa izay toerana manokana nofinidiny avy.

Ankoatra ny fifehezany ny toekarena Malagasy dia mazava loatra fa niditra amin’ny lafiny politika koa izy ireo ary nisy aza ireo sasany tena niditra lalina hifehezany ny lalan-kizoran’i Madagasikara hifanaraka amin’ny mahamety aminy. Taty amin’ny taona 2009 no tena tsikaritra izay fihetsik’izy ireo mifandray tendro amin’ny mpanao politika izay noho ny resaka fiarovana tombontsoa. Politika avo lenta nataon’izy ireto ihany koa ny fakàna ny zo maha-olom-pirenena frantsay azy ary misy antony lehibe izany amin’ny fahafantarany ny amin’izay firenena ivelany mbola manjakazaka eto amin’ity firenena ity amin’izao vanim-potoana izao. Hafetsena lalina izany. Mazava loatra fa ao ambadika ny fifandraisany tendro amin’ny mpitondra sy ireo mpanao politika maloto frantsay ho amin’ny fihazonana an’i Madagasikara tsy hanilika azy ireo.

Ireo sehatra roa lehibe ireo no tena vaindohan-draharaha ho an’ireto karana mpanefoefo ireto. Tsy hita taratra mihitsy kosa izay anjara biriky nentin’ireo hamahana ny olan’ny vahoaka Malagasy amin’ny lafiny sosialy. Tsy lavina, misy ireo nataony ao anatin’izany sehatra izany, toy ny fanampiana eo amin’ny seha-pitsaboana, na ara-tsakafo, na fampianarana, fa ampahafirin’ny harena nangonin’izy ireo nandritry ny taona maro teto izany? Marina fa nanangana orinasa samihafa izy ireo, fa iza amin’ireo mpiasa nampiasainy no afaka hitsangana hilaza fa nanankarena lasa mpanefoefo ihany koa izy ireo ary nilamina tanteraka ny fiainany, izy sy ny ankohonany na ny fianakaviany. Vao mandalo olana kely na krizy politika na toekarena, na dia ao anaty fotoana fohy aza ny firenena, dia indreo fa mikorontana tanteraka ihany koa ny fiainan’ireo mpiasa Malagasy ampiasain’izy ireo. Midika izany fa natao hivelomana isan’andro fotsiny ihany ny karama omena azy ireo, tsy natao hampanan-karena akory.

Ao anatin’izao fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana izao no tena ilàna ireo mpanefoefo manankarem-be. Ny antony, tsy mahavita ny fitsinjovana ny vahoaka ny fitondrana na miseho hahavita aza, ny resaka fotsiny no betsaka. Miha-mihitsoka ao anaty fahasahiranana sy fahantrana lalina ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao. “Rano eran’ny sotrokely amin’ny ranobe, ndeha atao hoe amin’ny dobo filomanosana lehibe”, no alain’izy ireo omena ny Malagasy, raha atao kisarisary ny zava-misy hita. Indraindray anefa mihambo mba ho tia an’i Madagasikara, na te ho Malagasy mihitsy aza izy ireo. Sao ho fiarovana tombontsoa sy harena fotsiny no anton’izany? Ny fihetsika mijery fotsiny toy izao, fa tsy ahitana fandavan-tena marina hanao asa soa hanàla ny vahoaka ao anaty fahantrany, no mahatonga ny Malagasy ho sarotiny hampiditra ireto mpanefoefo ireto hizaka ny zom-pireneny. Iza no sahy hanome tsiny azy amin’izany? Ao anaty fotoan-tsarotra, hono, no ahitana ny tena namana.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/14/vahoaka-malagasy-anaty-fahantrana-lalina-tsy-hita-taratra-ny-ataonireo-mpanefoefo-vahiny-monina-eto/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 14 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

14 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 14 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Manohana anareo! ... TohinyFintinina

16 ora lasa

Gravy be ianao prezidà a! Miaiky aho! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 3133055066814646

ka ny marina anie no lazaina 1l =33cl

Mahita atao le olona ka 😂😂😂

R I D I C U L E !!!!!

Andriantsoa Nantenaina Rakotondramanana

Ny Aina 😂🤣😂🤣🤣😂 Lisany letsy aza mahalatsaka le 😂😂🙉

View more comments

Mitohy ny tolona! Mankasitraka anareo. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY ZAVA-MISY ETO AMINTSIKA

Ato an-trano misy zaza mitoloko, mitaraina
F’efa andro roa na telo no efa tsy nanendry hanina,
Saingy i dada angaha mba rototra, izy angaha mampiasa saina
Fa manampin-tsofina izy sady modimody fanina!

Ato an-trano misy neny trotraky ny tsy fisiana,
Ka misento, mitoloko f’efa tojo ny mafaitra.
Saingy i dada toa mikimpy sy manao fanahy iniana,
Tokana no ao an-tsainy, ny hamoaka fiara raitra!

Ato an-trano tsisy intsony na ny seza na kidoro,
F’efa tapitra namidy vokatry ny tsy fananana,
Saingy i dada mbola io, midehaka tsy laitra atoro,
Ny mieboebo hatrany, izay no ataony ho fiadanana!

…Sarim-piainana toy izany no efa hita miharihary:
Mitaraina ireo vahoaka, tsy hainy intsony izay halehany,
Saingy ny filoha hajaina, lany andro mikabary,
Colisee sy gasycar no laharam-pahamehany!

Ary dia tsy miery intsony fa ny vontoatin-dresany
Dia ny fieboana lava sy ny fanandratan-tena.
Nofin-jaza hatrany hatrany , izay no tena imatesany
Ka raha ‘zao dia ho any an-kady no iafaran’ny firenena !

TSIMIMALO (11-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/07/13/ny-zava-misy-eto-amintsika/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY ZAVA-MISY ETO AMINTSIKA

Ato an-trano misy zaza mitoloko, mitaraina
F’efa andro roa na telo no efa tsy nanendry hanina,
Saingy i dada angaha mba rototra, izy angaha mampiasa saina
Fa manampin-tsofina izy sady modimody fanina!

Ato an-trano misy neny trotraky ny tsy fisiana,
Ka misento, mitoloko f’efa tojo ny mafaitra.
Saingy i dada toa mikimpy sy manao fanahy iniana,
Tokana no ao an-tsainy, ny hamoaka fiara raitra!

Ato an-trano tsisy intsony na ny seza na kidoro,
F’efa tapitra namidy vokatry ny tsy fananana,
Saingy i dada mbola io, midehaka tsy laitra atoro,
Ny mieboebo hatrany, izay no ataony ho fiadanana!

…Sarim-piainana toy izany no efa hita miharihary:
Mitaraina ireo vahoaka, tsy hainy intsony izay halehany,
Saingy ny filoha hajaina, lany andro mikabary,
Colisee sy gasycar no laharam-pahamehany!

Ary dia tsy miery intsony fa ny vontoatin-dresany
Dia ny fieboana lava sy ny fanandratan-tena.
Nofin-jaza hatrany hatrany , izay no tena imatesany
Ka raha ‘zao dia ho any an-kady no iafaran’ny firenena !

     TSIMIMALO (11-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/07/13/ny-zava-misy-eto-amintsika/

Comment on Facebook NY ZAVA-MISY ETO ...

Ny fanampiana, hono, efa tamin'ny 2002 no tsy hita e! Nefa be dia be mihitsy no tonga. Ilaozana manaratsy olona, hany ka miteniteny foana. Ny dokambarotra no nibahana t@ ny kabary. CVO, and tsisy Farany. Solution covid 19 zero. Mampalahelo ilay toe-tsaina.

Tena tsy azoko mihitsy ity hoe fanampiana tamin'ny, 2002 ity fa MBA hazavao raha azo atao tompoko

Ny #sosialy no niandrasana fa dia ny fanehoana tsy #fitiavana no nabaribary sy ny #fanenjehana an' i #Ravalomanana. Manana mpitondra mahay kosa isika koooo

Ka T@ rajoely mbola ninono zany no azo le fanampiana covid19 v?

Mpivarotra gazety Ny Valosoa Vaovao 60 nisitraka fanampiana

Manoloana ny fahasahiranana mianjady amin’ny vahoaka ankehitriny dia nisy ny fanampiana izay nataon’ny fikambanana Erikerika Madagasikara niarahana tamin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao.

Tsy afaka miasa ara-dalàna ireo mpivarotra gazety noho ny fandraràna ataon’ny fanjakana mifandraika amin’ny fepetra ara-pahasalamana eto amin’ny firenena. Latsaka an-katerena tanteraka izy ireo. Vary sy menaka no voatsirambin’ny tanana nentina ho an’ireto mpivarotra gazety. Fankasitrahana sy hafaliana araka izany no nandraisan’izy ireo izany fanampiana izany.

Tsy mba nisy tokoa ny fijerevan’ny fanjakana azy ireo manokana nandritra izay fihibohana izay ka mpivarotra gazety 60 teo no nisitraka fanampiana vary dimy kilao sy menaka iray litatra avy, avy amin’ity fikambanana malala-tanana ity.

Ny Valosoa Vaovao

youtu.be/8k5l63TRmhQ

www.gvalosoa.net/2020/07/13/mpivarotra-gazety-ny-valosoa-vaovao-60-nisitraka-fanampiana/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

V, le prezida pompier pyromane

Après avoir mis à l’abri ses progénitures loin de ce désastre qui profile à l’horizon, après cette partie de cache-cache qui lui a fait croire qu’il manque à la population, les ondes annoncent son retour sur le plateau.

Si les yeux du monde risquent de rester sur les porteurs-seins de l’Art-meziah à défaut de la gloire ratée de son artemesia, V a compris qu’il risque de perdre la main sur la visibilité, d’où ce retour en catimini…

Que pourra t-il dire qui ira encore changer la donne? La pandémie est désormais partout. Le peuple essaie de s’entraider dans les partages de bons plans pour la prévention et le traitement, comme si les médicaments dignes du 21e siècle ne le méritent pas.

On ne s’étonne plus de la prolifération des maladies de reins dues à ces automédications sans aucun contrôle médical.

Va t’il encore annoncer une construction? une célébration ou une élucubration?
On dirait que son régime fonctionne en mode “pompier” depuis le début. Exactement comme ce qu’il a fait lors de la deuxième tour de la présidentielle.
En effet, lui et sa clique n’avaient pas d’agenda établi à cette époque là. Et c’était fait exprès. En fait, ils passaient juste à l’endroit où Ravalomanana avait organisé ses meetings pour effacer sa trace, pour dénigrer et pour acheter des voix.

Maintenant qu’il est au pouvoir, pareil, sauf qu’il allume le feu en même temps qu’il joue au pompier. Une théorie de chaos qui ne fait que nous détruire dans tous les sens.

Lui n’a plus honte de rien. Combien de fois il se ridiculise devant la face du monde avec des discours à s”enterrer vivant tellement c’est honteux, mais il s’en fout. Son but c’est de s’asseoir au dessus d’un parterre de gens pour se croire empereur. Peu importe s’ils sont pauvres, s’ils sont malades car les voir inférieurs à lui lui donne le sentiment d’être grand, puissant et intouchable.

Il va donc nous trouver encore un enfumage pour que son peuple acclame le ” merci prezida ” chaud à son coeur. Pour les restes, malgré leur nombre incalculable, ils seront inaudibles dans leur silence.

Tant qu’on donne carte blanche aux imbéciles, on consent également à leurs idioties perpétuelles. Si vous attendez encore un miracle dans tout ça, soit vous êtes déjà atteints d’une forme grave de l’abrutissement, soit le covid ne vous a seulement pas enlevé le goût et l’odorat, mais également le bon sens.

Les yeux du monde.

FB Kristiann Ramiann

www.facebook.com/1211713547/posts/10217414635297115

www.gvalosoa.net/2020/07/13/v-le-prezida-pompier-pyromane/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

V, le prezida pompier pyromane

Après avoir mis à l’abri ses progénitures loin de ce désastre qui profile à l’horizon, après cette partie de cache-cache qui lui a fait croire qu’il manque à la population, les ondes annoncent son retour sur le plateau.

Si les yeux du monde risquent de rester sur les porteurs-seins de l’Art-meziah à défaut de la gloire ratée de son artemesia, V a compris qu’il risque de perdre la main sur la visibilité, d’où ce retour en catimini…

Que pourra t-il dire qui ira encore changer la donne? La pandémie est désormais partout. Le peuple essaie de s’entraider dans les partages de bons plans pour la prévention et le traitement, comme si les médicaments dignes du 21e siècle ne le méritent pas.

On ne s’étonne plus de la prolifération des maladies de reins dues à ces automédications sans aucun contrôle médical.

Va t’il encore annoncer une construction? une célébration ou une élucubration?
On dirait que son régime fonctionne en mode “pompier” depuis le début. Exactement comme ce qu’il a fait lors de la deuxième tour de la présidentielle.
En effet, lui et sa clique n’avaient pas d’agenda établi à cette époque là. Et c’était fait exprès. En fait, ils passaient juste à l’endroit où Ravalomanana avait organisé ses meetings pour effacer sa trace, pour dénigrer et pour acheter des voix.

Maintenant qu’il est au pouvoir, pareil, sauf qu’il allume le feu en même temps qu’il joue au pompier. Une théorie de chaos qui ne fait que nous détruire dans tous les sens.

Lui n’a plus honte de rien. Combien de fois il se ridiculise devant la face du monde avec des discours à s”enterrer vivant tellement c’est honteux, mais il s’en fout. Son but c’est de s’asseoir au dessus d’un parterre de gens pour se croire empereur. Peu importe s’ils sont pauvres, s’ils sont malades car les voir inférieurs à lui lui donne le sentiment d’être grand, puissant et intouchable.

Il va donc nous trouver encore un enfumage pour que son peuple acclame le ” merci prezida ” chaud à son coeur. Pour les restes, malgré leur nombre incalculable, ils seront inaudibles dans leur silence.

Tant qu’on donne carte blanche aux imbéciles, on consent également à leurs idioties perpétuelles. Si vous attendez encore un miracle dans tout ça, soit vous êtes déjà atteints d’une forme grave de l’abrutissement, soit le covid ne vous a seulement pas enlevé le goût et l’odorat, mais également le bon sens.

Les yeux du monde.

FB Kristiann Ramiann

https://www.facebook.com/1211713547/posts/10217414635297115

http://www.gvalosoa.net/2020/07/13/v-le-prezida-pompier-pyromane/

Comment on Facebook V, le prezida ...

merci

J'adoreeee la pub

Kkkkkk iny ndray no ts hitako kakakakak esy aho M le president V e!avec le CVZero e!kkkkk ten latsak aho kkkkkkk

Baikobaiko, laingalainga, fampihorohoroana, fanodinkodinam-bola fanampiana amin’ny valan’aretina, fitantanana gaboraraka,... dia mbola dedaka ihany i rainilainga! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Baikobaiko, laingalainga, fampihorohoroana, fanodinkodinam-bola fanampiana amin’ny valan’aretina, fitantanana gaboraraka,... dia mbola dedaka ihany i rainilainga!

Tonga hatrany Afrika ny ady hevitra momba ny CVO

Marcel Razafimahatratra : tonga hatrany Afrika ny ady hevitra momba ny Ganiks (CVO).

Alfred Rasendra : ny hita aloha toa tsisy manafatra intsony. Ny president- n’i Sénégal aza testé positifs nefa tena akaman' i Andry Rajoelina no fiantsoany azy . Vita ny exportation niaraka t@ sarin'i Rajoelina.

Ralaizandry Adoré : hoe ahoana hono, hanafatra @ taonina maro daholo amzay ve hono ry zareo ? Zay lay efa nampoiziko. Toa tsy misy intsony tokoa ilay manafatra.

Razafindravavy Gisele Aimee: ho tanteraka amzay zany lay hahalohany atsika a ! Lohany amin’ny lainga sy ny fitapitaka!

Tessycreation Rajarison : ny ahy, ny ahiako hoe avereno ny volanay , angamba dia asa ??? Ny eto nefa toa hoe sitrany daholo ireny isa be dia be ireny... inona ny tena marina??? Ny Filoha Rajoelina aza toa nihiboka, sao dia tena marary tokoa?

Randriambahoaka Soanaivo Erik : lasa polémique hono any Afrika ny nanafarana an’ilay tambavy CVO na ilay Covid Organics.

Vahoaka Malagasy : tsy mahomby zato isan-jato ilay tambavy matoa misy mampiasa, misy tsy mampiasa azy.

Jean Claude Rasoamahefa : tsy tia tanindrazana rizareo any zany, rah any CVO aty no hafarany, nefa ny eto koa aza misy manao toy ny valalan’amboa izy ity, ka n any tompony aza tsy tia azy.

Jean Claude Rasoamahefa : ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana eto amintsika tsy dia miresaka firy ity tambavy CVO ity, fa ny mpitondra tsy amin’ny sehatra indray no be resaka sy manao dokam-barotra azy. Matoa tsy andrenesam-peo ny tena tompon’andraikitra, ao zavatra!

Fidelis Nirina Rakotomavo : mahasitrana mintsy io fa ny blem mahihitra ny mpizara moa ny olona malaina mividy. Ny aty Bira aloha tsy maharaka fa izay tonga de lany.

Eddy Andrianasolo : efa hain-dry zalah hoe tsy nahomby izy io, dia izay no mahatonga azy ho resabe any Afrika koa.

Johnny Lemriss Ranaivoarison : ny tsapa tokoa, tsy nisy intsony tato ho ato ny CVO naondrana any ivelany, tsy mahatoky azy ity intsony izany ny any ivelany satria miparitaka amin’ny gazety sy ny haino aman-jery any fitapitaka sy ny laingalainga ataon’ny Filoha.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tonga hatrany Afrika ny ady hevitra momba ny CVO
 
Marcel Razafimahatratra : tonga hatrany Afrika ny ady hevitra momba ny Ganiks (CVO).
 
Alfred Rasendra : ny hita aloha toa tsisy manafatra intsony. Ny president- n’i Sénégal aza testé positifs nefa tena akaman i Andry Rajoelina no fiantsoany azy . Vita ny exportation niaraka t@ sarini Rajoelina.
 
Ralaizandry Adoré : hoe ahoana hono, hanafatra @ taonina maro daholo amzay ve hono ry zareo ? Zay lay efa nampoiziko. Toa tsy misy intsony tokoa ilay manafatra.
 
Razafindravavy Gisele Aimee: ho tanteraka amzay zany lay hahalohany atsika a ! Lohany amin’ny lainga sy ny fitapitaka!
 
Tessycreation Rajarison : ny ahy, ny ahiako hoe avereno ny volanay , angamba dia asa ??? Ny eto nefa toa hoe sitrany daholo ireny isa be dia be ireny... inona ny tena marina??? Ny Filoha Rajoelina aza toa nihiboka, sao dia tena marary tokoa?
 
Randriambahoaka Soanaivo Erik : lasa polémique hono any Afrika ny nanafarana an’ilay tambavy CVO na ilay Covid Organics.
 
Vahoaka Malagasy : tsy mahomby zato isan-jato ilay tambavy matoa misy mampiasa, misy tsy mampiasa azy.
 
Jean Claude Rasoamahefa : tsy tia tanindrazana rizareo any zany, rah any CVO aty no hafarany, nefa ny eto koa aza misy manao toy ny valalan’amboa izy ity, ka n any tompony aza tsy tia azy.
 
Jean Claude Rasoamahefa : ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana eto amintsika tsy dia miresaka firy ity tambavy CVO ity, fa ny mpitondra tsy amin’ny sehatra indray no be resaka sy manao dokam-barotra azy. Matoa tsy andrenesam-peo ny tena tompon’andraikitra, ao zavatra!
 
Fidelis Nirina Rakotomavo : mahasitrana mintsy io fa ny blem mahihitra ny mpizara moa ny olona malaina mividy. Ny aty Bira aloha tsy maharaka fa izay tonga de lany.
 
Eddy Andrianasolo : efa hain-dry zalah hoe tsy nahomby izy io, dia izay no mahatonga azy ho resabe any Afrika koa.
 
Johnny Lemriss Ranaivoarison : ny tsapa tokoa, tsy nisy intsony tato ho ato ny CVO naondrana any ivelany, tsy mahatoky azy ity intsony izany ny any ivelany satria miparitaka amin’ny gazety sy ny haino aman-jery any fitapitaka sy ny laingalainga ataon’ny Filoha.

Comment on Facebook Tonga hatrany Afrika...

Le CVO est atteint du covid 19 😆

Izaho niandry ilay CVO pommade vao hampiasa raha sanatria tonga aty aminay i #corona fa raha iny #tambavy lainga iny dia aleoko misotro #aferontany

Za vao tsy ny tompon'andraikitra voalohany aminy famokarana azy no tsy de sà miseho2 amin'io CVO de efa tsy natoky anio ah

ka le olona nisitro aza pisitif ko (paul rabary)

Ary mbola sahiny fo milaza izy akeo io mahomby

Werawera b

Tena mampime ka

View more comments

Fitondrana Rajoelina – Lesoka iray lehibe ny politika momba ny mponina

Radafy

Tsy mahafehy ny politika momba ny mponina mazava ny fitondrana Rajoelina ankehitriny. Tsy afaka hilaza mazava sy hentitra marina ny tompon’andraikitra ny amin’izay isan’ny mponina fa manakaikikaiky na manodidina ny isa tena marina no ambarany. Ambara fotsiny hoe 25 tapitrisa ny isan’ny vahoaka Malagasy, tena izay marina tokoa ve?

Tranga iray teny amin’ny faritr’Ivandry iny, nandritry ny fidinan’ny filohan’ny Repoblika teny an-toerana volana vitsivitsy lasa izay ary tao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao, no nahitana fa misy olona tsy voasoratra akory ao anaty fokontany na misy tsy manana karapanondrom-pirenena kanefa manao sahanasa sy mitady fivelomana eny isan’andro. Tamin’izay fotoana izay no nilazan’ny filohan’ny repoblika Andry Rajoelina fa hisy fanavaozana ny karapanondro ary ampiasana teknolojia maoderina. Azo inoana fa mety ho maromaro ny tranga toy io manerana ny nosy fa tsy eny irery. Misarika ny saina, ohatra, ny any amin’ireo tanàna sy faritra anjakan’ny asan-dahalo, ka misy fotoana matory any an-tsaha ny mponina, mifindra fonenana any amin’ny toeran-kafa ny sasany, sy tranga maro samihafa. Marina fa nisy ny hetsika nataon’ny teo anivon’ny Ivotoeram-pirenena misahana ny antontan’isa (Instat), kanefa azo antoka ve fa tafiditra ao anatin’ny fanisam-bahoaka izy ireny? Tena afaka hilaza ve fa tontosa antsakany sy andavany ny fanadihadiana sy ny fanisana natao farany teo? Volabe anefa no lany tamin’izany.

Ato anatin’izao fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana izao, dia tsikaritra ny tsy fifehezan’ny minisitera miahy ny mponina ny politika momba ny mponina. Porofon’izany, raha niseho hitsinjo ny mponina amin’ny alalan’ny fizarana zavatra samihafa ny fitondram-panjakana, dia namaritra ireo sokajin’olona hisitraka izany. Tany am-boalohany toy ny voafehy ihany hoe ireo tokoa ireo sokajin’olona tokony hotsinjovina akaiky. Rehefa nandeha ny andro sy ny volana dia indreo fa nisy sokajin’olona niseho sy nitaky izany satria tena tsy ao anatin’ny kajin’ny fitondrana sy hita ho tsy noeritreretiny mihitsy izy ireo.

Tsiahivina, nisy anefa fanadihadiana izay amin’ny antsipiriany mihitsy natao teny amin’ny mponina manerana ny nosy, izay nahatonga ny sasany ho sorena aza satria toa niditra lalina amin’ny fiainany. Izany anefa dia azo itarafana tsara ny sokajin’ny olona misy eto Madagasikara sy ny lafim-piainana misy eto. Nahoana izany no tsy hita taratra amin’ny fomba fiasan’ny minisiteran’ny mponina na ny fitondrana tao anatin’ny lazaina ho fitsinjovana ny vahoaka ao anaty fahasahiranany izao? Sa ireny natao hisehoana fa miasa sy handaniam-bola fotsiny ihany?

Ny fahaizana mifehy ny politika momba ny mponina no antoka iray lehibe amin’ny fampandrosoana ny firenena. Mihodinkodina fotsiny eo ny mpitondra fa tsy mahatafavoaka ny firenena hiroso marina amin’ny tena fampandrosoana raha toa ka tsy mahavita izany. Iaraha-mahita tsara izao fa miova isaky ny misy tranga tsy azo anoharana ny laharam-pahamehan’ny fitondrana ankehitriny ary anisan’ny antony iray amin’izany ny tsy fifehezana mazava ny politika momba ny mponina. Manaporofo izany koa, raha tsy efa misy hetsika ataon’ny mponina atsy na aroa na vondrona samihafa amin’ny fitakiana ataony sy rehefa miha-mafana izany vao taitra sy mandray fepetra ny fitondrana.

Azo lazaina araka izany fa mandeha an-jambany fotsiny sy amin’izay fantatry ny sainy eo izao fitondrana izao amin’ny fitantanana ny mponina, hany ka tsy mahavaly mihitsy ny hetahetan’ny vahoaka Malagasy. Rahoviana no hifarana izay politika mandeha an-jambany izay?

www.gvalosoa.net/2020/07/12/fitondrana-rajoelina-lesoka-iray-lehibe-ny-politika-momba-ny-mponina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Lesoka iray lehibe ny politika momba ny mponina

Radafy

Tsy mahafehy ny politika momba ny mponina mazava ny fitondrana Rajoelina ankehitriny. Tsy afaka hilaza mazava sy hentitra marina ny tompon’andraikitra ny amin’izay isan’ny mponina fa manakaikikaiky na manodidina ny isa tena marina no ambarany. Ambara fotsiny hoe 25 tapitrisa ny isan’ny vahoaka Malagasy, tena izay marina tokoa ve?

Tranga iray teny amin’ny faritr’Ivandry iny, nandritry ny fidinan’ny filohan’ny Repoblika teny an-toerana volana vitsivitsy lasa izay ary tao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao, no nahitana fa misy olona tsy voasoratra akory ao anaty fokontany na misy tsy manana karapanondrom-pirenena kanefa manao sahanasa sy mitady fivelomana eny isan’andro. Tamin’izay fotoana izay no nilazan’ny filohan’ny repoblika Andry Rajoelina fa hisy fanavaozana ny karapanondro ary ampiasana teknolojia maoderina. Azo inoana fa mety ho maromaro ny tranga toy io manerana ny nosy fa tsy eny irery. Misarika ny saina, ohatra, ny any amin’ireo tanàna sy faritra anjakan’ny asan-dahalo, ka misy fotoana matory any an-tsaha ny mponina, mifindra fonenana any amin’ny toeran-kafa ny sasany, sy tranga maro samihafa. Marina fa nisy ny hetsika nataon’ny teo anivon’ny Ivotoeram-pirenena misahana ny antontan’isa (Instat), kanefa azo antoka ve fa tafiditra ao anatin’ny fanisam-bahoaka izy ireny? Tena afaka hilaza ve fa tontosa antsakany sy andavany ny fanadihadiana sy ny fanisana natao farany teo? Volabe anefa no lany tamin’izany.

Ato anatin’izao fotoanan’ny hamehana ara-pahasalamana izao, dia tsikaritra ny tsy fifehezan’ny minisitera miahy ny mponina ny politika momba ny mponina. Porofon’izany, raha niseho hitsinjo ny mponina amin’ny alalan’ny fizarana zavatra samihafa ny fitondram-panjakana, dia namaritra ireo sokajin’olona hisitraka izany. Tany am-boalohany toy ny voafehy ihany hoe ireo tokoa ireo sokajin’olona tokony hotsinjovina akaiky. Rehefa nandeha ny andro sy ny volana dia indreo fa nisy sokajin’olona niseho sy nitaky izany satria tena tsy ao anatin’ny kajin’ny fitondrana sy hita ho tsy noeritreretiny mihitsy izy ireo.

Tsiahivina, nisy anefa fanadihadiana izay amin’ny antsipiriany mihitsy natao teny amin’ny mponina manerana ny nosy, izay nahatonga ny sasany ho sorena aza satria toa niditra lalina amin’ny fiainany. Izany anefa dia azo itarafana tsara ny sokajin’ny olona misy eto Madagasikara sy ny lafim-piainana misy eto. Nahoana izany no tsy hita taratra amin’ny fomba fiasan’ny minisiteran’ny mponina na ny fitondrana tao anatin’ny lazaina ho fitsinjovana ny vahoaka ao anaty fahasahiranany izao? Sa ireny natao hisehoana fa miasa sy handaniam-bola fotsiny ihany?

Ny fahaizana mifehy ny politika momba ny mponina no antoka iray lehibe amin’ny fampandrosoana ny firenena. Mihodinkodina fotsiny eo ny mpitondra fa tsy mahatafavoaka ny firenena hiroso marina amin’ny tena fampandrosoana raha toa ka tsy mahavita izany. Iaraha-mahita tsara izao fa miova isaky ny misy tranga tsy azo anoharana ny laharam-pahamehan’ny fitondrana ankehitriny ary anisan’ny antony iray amin’izany ny tsy fifehezana mazava ny politika momba ny mponina. Manaporofo izany koa, raha tsy efa misy hetsika ataon’ny mponina atsy na aroa na vondrona samihafa amin’ny fitakiana ataony sy rehefa miha-mafana izany vao taitra sy mandray fepetra ny fitondrana.

Azo lazaina araka izany fa mandeha an-jambany fotsiny sy amin’izay fantatry ny sainy eo izao fitondrana izao amin’ny fitantanana ny mponina, hany ka tsy mahavaly mihitsy ny hetahetan’ny vahoaka Malagasy. Rahoviana no hifarana izay politika mandeha an-jambany izay?

http://www.gvalosoa.net/2020/07/12/fitondrana-rajoelina-lesoka-iray-lehibe-ny-politika-momba-ny-mponina/

Mampametraka fanontaniana ny filazàn’ny depiote Ratsivahiny manome toky 100% fa manasitrana sy mahasalama ny COVID-Organics.

Mbola azo raisina sy mitombina ve izany sa diso ihany izay filazàna izay ny hafaràny?

Hoatrany natao handrakandrana ilay fitantanana firenena an! Sa ahoana hoy ianao?

Sao dia tsy vavaka aloha izao no ilaina fa ny fampiasàna ireo vola amina tapitrisa dolara maromaro tsy misy mangarahara ny fampiasana azy, tsy misy mipàka any amin’ny vahoaka fa toa manjavona any amin’ny "paradisa".

Raha misy ny vavaka tokony hatao dia ny hiantefan’ireo fanampiana vola be any amin’ireo filàna ara-pahasalamana sy ireo vahoaka mosary noho ny fahaverezana asa sy ny fihibohana.

Tsy fotoana ve izao hilazàna ny marina amin’izay?

Lanzelo
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mampametraka fanontaniana ny filazàn’ny depiote Ratsivahiny manome toky 100% fa manasitrana sy mahasalama ny COVID-Organics.

Mbola azo raisina sy mitombina ve izany sa diso ihany izay filazàna izay ny hafaràny?

Hoatrany natao handrakandrana ilay fitantanana firenena an! Sa ahoana hoy ianao?

Sao dia tsy vavaka aloha izao no ilaina fa ny fampiasàna ireo vola amina tapitrisa dolara maromaro tsy misy mangarahara ny fampiasana azy, tsy misy mipàka any amin’ny vahoaka fa toa manjavona any amin’ny paradisa.

Raha misy ny vavaka tokony hatao dia ny hiantefan’ireo fanampiana vola be any amin’ireo filàna ara-pahasalamana sy ireo vahoaka mosary noho ny fahaverezana asa sy ny fihibohana.

Tsy fotoana ve izao hilazàna ny marina amin’izay?

LanzeloImage attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3129069193879900

Sotroy NY tambavinao député a, fa aleoko olona nianatra dokotera en medecine no hilako hevitra ré-fa manana problème santé zay

Eh eh... dia mirary fahasitranana ary tokony mba lazain’ity solombavam-pitondrana ity fa tsy mety @ ilay filohany ity mijabaka lava @ zavatra tsy hainy ity. Dia ilay laharampahamehana koa tokony hasiana fandinihina mba ny mankarary sy manaintaina ny vahoaka aloha fa tsy ny hadedahana.

N'y tena mandreraka Dia hoe araka n'y filan kevitra n'y minisitra hono Dia toa hoe miampy 15 jrs indray n'y fihoboana fa raha izay tokoa Dia tsy Hay intsony n'y fanampiana tsymisy manaraka Izany misy raharaha ilaina any@ biraompanjakana Dia miantona daholo

Omeko ny mahereza ianao eeee

Nanantena ho fanoherana politika fotsiny no hatrehan'ny sasany ka sendra ny tsy azo poretina sy atao didy jadona toy ny covid-19, ny loza ara-boajanahary sy ny soatoavimpiainana ary ny fitakian'ny fahombiazana dia tsy mahita izay ho raisina sy andraisana ny fomba hitantanana ny raharaha. Asa miandry ny ho lasa toy ny any Mali ve dia hiara-handripaka ny aretina sy ny korontana !

Atao akory moa fa ny kofehy, tsy maintsy manaraka ny dian'ny fanjaitra.kkkkk

Ts amp dôz le cvo fa ampio e

Izany mihitsy

ka ny fiangonana aza idiana ko .

Izy ko ary mba diso fanatenana ko

Dia gaga enao

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

View more comments

Nodimandry androany sabotsy 11 jolay 2020 ny Filohan'ny FLM Pasitora Rakotonirina David izay sady Filohan'ny FFKM.

Ny Valosoa Vaovao dia mankahery ary mampionona ny fianakaviana sy ny kristianina miombona ao amin’ny fianakaviamben’ny FFKM.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Nodimandry androany sabotsy 11 jolay 2020 ny Filohanny FLM Pasitora Rakotonirina David izay sady Filohanny FFKM.

Ny Valosoa Vaovao dia mankahery ary mampionona ny fianakaviana sy ny kristianina miombona ao amin’ny fianakaviamben’ny FFKM.

Comment on Facebook Nodimandry androany ...

Mapahery FLM😭😭😭

Rip

Mampahery ny fianakaviana sy ny kristiana rehetra

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 11 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fantatrao ve izany « formes graves » izany prezidà? Sao dia ataonao fa vendrana daholo ny Malagasy! Mba menatra! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fantatrao ve izany « formes graves » izany prezidà? Sao dia ataonao fa vendrana daholo ny Malagasy! Mba menatra!Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3126013310852155

Sao dia everiny lery fa ny lokon''ny drap aza no mahasitrana 😆😆😆

Misy ny respirateur portable

Ary tsi MB misy selfi miarak @marary mitsy hatrizay nanomboany cov19 zay e fa Manin nef Ranobe Mila hafat reny aza misy fona

Tena gaga ianao ! Traitement forme grave nefa tsisy respirateurs na iray aza.

Zao n'y alehany tsis mandeh amze laoniny s'y tokon ho izy daholo Zay zavatr atao d rehf mitsikera s'y manakihana foana n'y olona d lazaina fa miteny foana eeeee,manohitra bontolo eeeee

Menatra aho marina ,jereo ny an'ny olona

View more comments

TANDREMO!⚠️📌𝐕𝐎𝐀𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐘 𝐕𝐎𝐀𝐏𝐎𝐑𝐎𝐅𝐎 𝐅𝐀 𝐓𝐒𝐘 𝐌𝐈𝐀𝐑𝐎 𝐀𝐑𝐘 𝐓𝐒𝐘 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐒𝐈𝐓𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐂𝐒

⚠️Tandremo ny misotro an'io fa poizina ho an'ny tenanao io ary poizina ho an'ny olona izay mifanerasera aminao ihany koa.
⚠️Voaporofo ihany koa ankehitriny fa betsaka ireo izay nisotro an'ity Covid Organics no voamarina fa voan'ny covid-19.
⚠️Ny Filohampirenena moa dia nanafina fa hoe tsy voa ary salama tsara satria menatra izy fa tsy miaro ary tsy manasitrana ilay Tambavy.
⚠️Tsy manasitrana tokoa satria na ireo marary aza tsaboina amin'ny Vitamine C daholo.
⚠️Raha tena niaro sy nanasitrana tokoa dia tsy nitombo andro aman'alina ny isan'ireo maty sy mararin'ity covid-19 ity.

🟥Hametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana ireo rehetra izay voasoloky ka lany vola tamin'ity tambavy ity nefa mbola narary ihany.

🚨Diso fanantenana ihany koa ireo mpoba azy manoloana an'ity raharaha Covid Organics ity.

#Charlatan

#WakeUpMadagascar #MifohazaRyMalagasy
... TohinyFintinina

4 andro lasa

TANDREMO!

Comment on Facebook ⚠️📌𝐕𝐎𝐀𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀...

Raha tazomoka dia efficace io.

Satria tsy vokatra Tiko ve?

Ho any mazoto inana de avelao isotro e!!

Misotro rano ampango gasy president mankasitrakeee

Ataova sérieux

View more comments

NY NOFINOFIN’NY ENY AMIN’NY VATOBE (ANDREFAN’NY 67 Ha)

Mba nanantena ery ‘zahay
Hoe ho avy “ry miseho milay”,
Ry mpiedinedina, ry sola,
Hizara vatsy, hizara vola.

Mba nanantena ery ‘zahay
Hoe hikabary “ry mahay”,
Ka tsy hieboebo lava,
Fa hanangana ny rava.

Dia tsy handaitra ny ririnina,
Fa hisy trano “building”,
Hoentina mamaha olana,
Hitsangana afaka iray volana!

Mba nanantena ery ‘zahay
Hoe hiova be ny eny aminay,
hanjary ho lasa Miami,
Ho avotra ny “quatre ‘mi”.

… Hadino anefa fa tsy re
Ny anay eny ami’ny vatobe,
Fa toa ny maika dia ny hoe:
Tohizo hatrany “colisee”!

… Mba nanantena ery ‘zahay
Fa hoe honerana ny may,
Kinanjo indrisy! tena indrisy!
Miandry hatrany ny tsy misy!

TSIMIMALO (08-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/07/10/ny-nofinofinny-eny-aminny-vatobe-andrefanny-67-ha/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

NY NOFINOFIN’NY ENY AMIN’NY VATOBE (ANDREFAN’NY 67 Ha)

Mba nanantena ery ‘zahay
Hoe ho avy “ry miseho milay”,
Ry mpiedinedina, ry sola,
Hizara vatsy, hizara vola.

Mba nanantena ery ‘zahay
Hoe hikabary “ry mahay”,
Ka tsy hieboebo lava,
Fa hanangana ny rava.

Dia tsy handaitra ny ririnina,
Fa hisy trano “building”,
Hoentina mamaha olana,
Hitsangana afaka iray volana!

Mba nanantena ery ‘zahay
Hoe hiova be ny eny aminay,
hanjary ho lasa Miami,
Ho avotra ny “quatre ‘mi”.

… Hadino anefa fa tsy re
Ny anay eny ami’ny vatobe,
Fa toa ny maika dia ny hoe:
Tohizo hatrany “colisee”!

… Mba nanantena ery ‘zahay
Fa hoe honerana ny may,
Kinanjo indrisy! tena indrisy!
Miandry hatrany ny tsy misy!

      TSIMIMALO (08-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/07/10/ny-nofinofinny-eny-aminny-vatobe-andrefanny-67-ha/

Comment on Facebook NY NOFINOFIN’NY ...

io zao hatao tsena hoany vahoka zao

Mila valiny aminareo ao @ fitondrana. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Iza moa Andry Rajoelina?⚠️📌Andry Rajoelina, "Nividy ny lohany nefa matahotra ny masony"

⚠️📌Andry Rajoelina dia olona kanosa, tsy mendrika azy ny ho filoha, manque de charisme, tsy mahay mitantana, tsy hita popoka rehefa ao anaty ady sarotra, ary rehefa manomboka may ny endim-boanjo dia mitsoaka ady ary tsy mahasahy mipoitra vahoaka fa misitrika any amin'ny tsy fantatro any.

⚠️📌Toy ny tamin'ny resaka:
🔘Tanamasoandro, rehefa nanomboka nafana ny raharaha tanamasoandro teny Ambohitrimanjaka
🔘COVID-19, rehefa nanomboka nidangana be ny tahan'ireo voamarina fa mitondra ny valan'aretina, ny maty...
🔘Colisée, ...vola lany amin'ny tsy tokony ho izy...

⚠️📌Izany tokoa ve no atao hoe Leader ? Bandy kely mpanao arizato ampandriana.

⚠️📌Eo ihany tokoa izy ary salama...🤣🤔 Mandany fotoana mamaly ny tsaho rehetra izay hita ato amin'ny tambazotra serasera, fa nga dia tsy misy zavatra hafa important eto amin'ny tany sy ny firenena?
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Iza moa Andry Rajoelina?

Comment on Facebook ⚠️📌Andry ...

Efa fantatra hatramin’ny ela anie fa paokaty ilay boaikely e. Ary tena fanahy inian’ireo izay nametraka an’io teo izany. Fantaro fotsiny hoe iza avy no mahazo tombontsoa @ maha-eo an’io olona vendrana io hitantana ity firenena ity dia azonao an-tsaina fa tsy hisitraka izany fandrosoana izany na oviana na oviana ny maro an’isa raha mbola izy no eo.

Depiote Todisoa – Ravao io governemanta tsy mahomby io

Isambilo

Manoloana ny tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina amin’ny fitantanana ny ady amin’ny valanaretina coronavirus amin’izao fotoana, naneho hevitra mahakasika izany ny depioten’i Madagasikara avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara, voafidy tao amin’ny Boriboritany faha-6, Todisoa Andriamampandry. Tsy mahomby izao fitondram-panjakana izao hoy izy, noho izany, tokony ho ravana ny governemanta tarihan’ny Praiministra Ntsay Christian io.

Raha ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olona maro anefa amin’izao fotoana, tsy ny governemanta ihany no tokony hoesorina, fa ny filoha Andry Rajoelina mihitsy no tokony hametra-pialana, fa izy lohany mihitsy no matsatso, na hoe tsy mamely mihitsy no tena azo ilazana azy.

www.gvalosoa.net/2020/07/09/depiote-todisoa-ravao-io-governemanta-tsy-mahomby-io/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Depiote Todisoa – Ravao io governemanta tsy mahomby io

Isambilo

Manoloana ny tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina amin’ny fitantanana ny ady amin’ny valanaretina coronavirus amin’izao fotoana, naneho hevitra mahakasika izany ny depioten’i Madagasikara avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara, voafidy tao amin’ny Boriboritany faha-6, Todisoa Andriamampandry. Tsy mahomby izao fitondram-panjakana izao hoy izy, noho izany, tokony ho ravana ny governemanta tarihan’ny Praiministra Ntsay Christian io.

Raha ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olona maro anefa amin’izao fotoana, tsy ny governemanta ihany no tokony hoesorina, fa ny filoha Andry Rajoelina mihitsy no tokony hametra-pialana, fa izy lohany mihitsy no matsatso, na hoe tsy mamely mihitsy no tena azo ilazana azy.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/09/depiote-todisoa-ravao-io-governemanta-tsy-mahomby-io/

Comment on Facebook Depiote Todisoa – ...

Avelao tampitra any corona ty,,,fa ihina ny ts fihina eo tsika rah io ovana anatin crise zao.

Alleloia

Soloy anah fa vitako io.

pItondra mapme be io

Afaka hataon'ny depiote tsara vé ny Manala NY mpitondra raha tsy mahomby tahaka ilay Filohampirenena nody mandry iny???

Miala satana

Tsy vitan'ny tsy mahavita azy fa efa maimbo hatrany am-piandohana (fanonganam-panjakana+ fangalaram-bato) no mitantana ny firenena, hatrany @fara-tampony, mpanolo-tsaina ambony, lehiben'ny antenimieram-pirenena DOUBLONS, député DOUBLONS maro an'isa, PM no parachuté-n'ny frantsany, governemanta MAPAR fôpla Niara nisaron-doha nangery daholo ireo ary sokina nifankahita tay hatrany amboalohany. Ravim-body sy salaka tsy afa-misaraka fa samy miharitra ny maimbo . Vokany : NY VAHOAKA MALAGASY NO MIHARITRA NY MAIMBO SY MIHINANA NY TAINY SY NY TAIN'IREO MPITONDRA TSY VALAHARA.

Tsy ny Gouvernement no tsy mahomby fa izy ireo dia tsy avelan'ny sefonjareo hiasa ankalalahana fa manaraka izay baiko amezan'ny sefonjareo faona.

Amiko tsy hoe "izy lohany mihitsy no matsatso" fa "izy lohany mihitsy no lo sy masiso"!

Marina mihitsy Mr le députe izany ah...MIJALY NY VAHOAKA. NOANA NEFA MBOLA HANAOVANA RAMATAHORA AMIN IREO MIARAMILA @ KAMIAO BE IHANY ...AOKA IZAY

Loranjy lò mihitsy mila miala satria tsy mahazaka izany filoham_pirenena zany

Mbola tsy mamay tsara matoa mbola tsy mipôka nu sarom.bilany e! Aoka aloha😀😀😀😀😀😀

Zao d izao

Avelao taperiny ny mandat-ny fa fitondrana tsy nahazo tsodrano tamin'Andriamanitra ary azo tamin'ny Tsy marina. Fahoriam-bahoaka no ivelomany. Alahelom-bahoaka no hanorenany ny fiainany. Ndao fa lalana tompoko !

Esory é,manaova petition, araho asa le izy

Fitondrana azo avy @ halatra, ka n'inona n'inona atao, tsy mahomby e! Avereno amin'ny vahoaka ny fahefana.

Bonne idée

Aza ravàna alo fa zaho mbola ts fa aleo rehefa vita corona😁😁😁

Leo ,mankaleo mpitondra tsss

Raiso ny MENETP Monsieur le député

Tsy handrava an' io izy fa manjary rava ny mandan' ny #Jericco

MITONDRA AM-BAVAKA HO ANTSIKA VAHOAKA MALAGASY REHETRA,AMIN'IZAO ANDRO MAHA ORY IZAO,SY ETO AMIN ITY TANY ITY FANDALOVANA ITY,SAMIA MIFONA SY MIBEBAKA ISIKA REHETRA FA INDRO NY AIZINA MANARONA NY TANY,ARY NY AIZIM-PINTO MANARONA NY FIRENENA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA MIBEBAHA

Fiaraha mitantana

FA TSY HO NOFY VE RAHA NY TIM NO ANDRASANA ITENY HOE MAHOMBY NY TGV?

Tsy ny petsay akory no matsatso fa ny hena matavy afangaro azy no tsisy.

View more comments

Raharaham-pirenena – Nitera-doza iny lalana iny, ka tohizo ny lalantsika

Ny Valosoa

Nanakoako ny hira mitondra ny lohateny hoe “Iny lalana iny“ tamin’ny taona 2009, nampiasain’ireo mpanongampanjakana, ny tao anaty tononkira dia misy ny hoe ”lalantsarotra”. Nahomby ilay fanonganana ary dia voaporofo ihany koa fa vao mainka tafiditra tamin’ny lalantsarotra ny firenena ary mbola tsy afaka amin’izany hatramin’izao, Ingahy Rajoelina rahateo dia mbola nilatsaka ho fidiana indray farany teo dia ireny niaraha-nahita ireny ny vokany fa tafaverina indray teo amin’ny fitondrana ary mbola izy no mitondra hatramin’izao.

Marihina fa tamin’ny fampielezankevitra nataon’ity mpanongampanjakana ity dia ilay hira hoe “dia ilay fitia“ indray no natatatata ho ren-tany ho ren-danitra , satria te hampiseho ny Mapar fa manana fitiavana lehibe hanarina ny firenena, ny tena marina koa anefa dia halatahaka tsotr’izao ny nataon’ny Filoha Ravalomanana, izay nanangana ny fikambanana “Tiako Iarivo” raha nirotsaka Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra, ary nanangana indray ny Antoko “Tiako i Madagasikara” ny taona 2002, no nataon-dRajoelina mianakavy izay te haneho fa be fitiavana noho ny hafa.

I Neny Lalao Ravalomanana koa dia nanangana ny fikambanana “Tiako” hampandrosoana ny vehivavy, dia iny koa fa nanangana ny fikambanana “Fitia” i Mialy Rajoelina.

Tamin’ny fotoana naha Ben’ny tanànan’ Antananarivo Renivohitra ny Filoha Ravalomanana dia nisy ny antsoina hoe “FAR, na Fanarenana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra”, izay nandrotsahan’ireo tsara sitrapo izay foiny hanarenana ny tanàna tamin’izany, nanao tsy omby aloha nanao ny fitia tsy mba hetra ny olompirenena vonona hampandroso an’Antananarivo, ny fitantanana tamin’izany tao anaty mangarahara tanteraka ary hita nisongadina ny asa nataon’ny mpitantana ny tanàna, ka tsy maty antoka ireo mpandrotsa-bola, nirotsaka ho fidiana Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra Ingahy Rajoelina tamin’ny 2007 ary voafidy dia novaina ilay “FAR natao hoe Fitiavana an’Antananarivo Renivohitra” saingy vitsy sisa no namaly ny antso, mba tsy hilazana hoe tsy nisy intsony, mazava ny antony fa tsy nahatoky ilay fitia ankosotra sy sadasada ny vahoakan’Iarivo, ary voaporofo sy tsapan’ny olompirenena fa ny orin’asa “TIKO“ natsangan’ny Filoha Marc Ravalomanana dia vokatry ny fitiavana ny vahoaka Malagasy, mba hihinana sakafo ara-pahasalamana, nanala ny fahasahiranan’ny vahoaka teo amin’ny fahazoana ireo entana nampijaly tamin’ny Repoblika faharoa, toy ny menaka, ny dibera sns… Tsy ireo ihany fa niitatra tamin’ny famokarana ny “provende” sy ny “feed meal”, sakafo ho an’ny biby fiompy, sy ireo zezika nanampiana ireo tantsaha ary manginy fotsiny ny fividian’ny Orinasa Tiko ny vokatry ny tantsaha toy ny ronono sy ny voankazo isankarazany ary indrindra ny fijoroan’ny Fanamby Rice Meal tany Vohidiala faritra Alaotra Mangoro, izay nanafoana ny fanararaotan’ireo mpanambaka ny tantsaha.

Betsaka tsy ho tanisaina ny vitan’ny Filoha Ravalomanana ho an’ny vahoaka Malagasy , fa ny hamehezana azy dia mbola misy ny fanambinan’Andriamanitra matoa tsy maty vonoina ny Antoko TIM, sady vao nankalaza indray ny fahavalo ambin’ny folo taona nijoroany tamin’ny herinandro lasa teo io antoko io ary ny Filoha Ravalomanana mpitaritolona, toa vao mainka aza mahazo hery ary tsy kivy na milofika na dia teo aza ny antsojay tamin’ny endriny samihafa.

Koa tsotra ny hafatra ampitain’ny Gazety Ny Valosoa vaovao , efa nitera-doza “iny lalana iny” ary tsy azo ianteherana “ilay fitia” sandoka, fa tsotra ny antsika dia ilay nambaran’i Dada hoe “TOHIZO NY LALANTSIKA” fa efa nahitam-pahombiazana, lalana maherin’ny 9000 km mahery no efa vita.

www.gvalosoa.net/2020/07/09/raharaham-pirenena-nitera-doza-iny-lalana-iny-ka-tohizo-ny-lalantsika/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Raharaham-pirenena – Nitera-doza iny lalana iny, ka tohizo ny lalantsika

Ny Valosoa

Nanakoako ny hira mitondra ny lohateny hoe “Iny lalana iny“ tamin’ny taona 2009, nampiasain’ireo mpanongampanjakana, ny tao anaty tononkira dia misy ny hoe ”lalantsarotra”. Nahomby ilay fanonganana ary dia voaporofo ihany koa fa vao mainka tafiditra tamin’ny lalantsarotra ny firenena ary mbola tsy afaka amin’izany hatramin’izao, Ingahy Rajoelina rahateo dia mbola nilatsaka ho fidiana indray farany teo dia ireny niaraha-nahita ireny ny vokany fa tafaverina indray teo amin’ny fitondrana ary mbola izy no mitondra hatramin’izao.

Marihina fa tamin’ny fampielezankevitra nataon’ity mpanongampanjakana ity dia ilay hira hoe “dia ilay fitia“ indray no natatatata ho ren-tany ho ren-danitra , satria te hampiseho ny Mapar fa manana fitiavana lehibe hanarina ny firenena, ny tena marina koa anefa dia halatahaka tsotr’izao ny nataon’ny Filoha Ravalomanana, izay nanangana ny fikambanana “Tiako Iarivo” raha nirotsaka Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra, ary nanangana indray ny Antoko “Tiako i Madagasikara” ny taona 2002, no nataon-dRajoelina mianakavy izay te haneho fa be fitiavana noho ny hafa.

I Neny Lalao Ravalomanana koa dia nanangana ny fikambanana “Tiako” hampandrosoana ny vehivavy, dia iny koa fa nanangana ny fikambanana “Fitia” i Mialy Rajoelina.

Tamin’ny fotoana naha Ben’ny tanànan’ Antananarivo Renivohitra ny Filoha Ravalomanana dia nisy ny antsoina hoe “FAR, na Fanarenana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra”, izay nandrotsahan’ireo tsara sitrapo izay foiny hanarenana ny tanàna tamin’izany, nanao tsy omby aloha nanao ny fitia tsy mba hetra ny olompirenena vonona hampandroso an’Antananarivo, ny fitantanana tamin’izany tao anaty mangarahara tanteraka ary hita nisongadina ny asa nataon’ny mpitantana ny tanàna, ka tsy maty antoka ireo mpandrotsa-bola, nirotsaka ho fidiana Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra Ingahy Rajoelina tamin’ny 2007 ary voafidy dia novaina ilay “FAR natao hoe Fitiavana an’Antananarivo Renivohitra” saingy vitsy sisa no namaly ny antso, mba tsy hilazana hoe tsy nisy intsony, mazava ny antony fa tsy nahatoky ilay fitia ankosotra sy sadasada ny vahoakan’Iarivo, ary voaporofo sy tsapan’ny olompirenena fa ny orin’asa “TIKO“ natsangan’ny Filoha Marc Ravalomanana dia vokatry ny fitiavana ny vahoaka Malagasy, mba hihinana sakafo ara-pahasalamana, nanala ny fahasahiranan’ny vahoaka teo amin’ny fahazoana ireo entana nampijaly tamin’ny Repoblika faharoa, toy ny menaka, ny dibera sns… Tsy ireo ihany fa niitatra tamin’ny famokarana ny “provende” sy ny “feed meal”, sakafo ho an’ny biby fiompy, sy ireo zezika nanampiana ireo tantsaha ary manginy fotsiny ny fividian’ny Orinasa Tiko ny vokatry ny tantsaha toy ny ronono sy ny voankazo isankarazany ary indrindra ny fijoroan’ny Fanamby Rice Meal tany Vohidiala faritra Alaotra Mangoro, izay nanafoana ny fanararaotan’ireo mpanambaka ny tantsaha.

Betsaka tsy ho tanisaina ny vitan’ny Filoha Ravalomanana ho an’ny vahoaka Malagasy , fa ny hamehezana azy dia mbola misy ny fanambinan’Andriamanitra matoa tsy maty vonoina ny Antoko TIM, sady vao nankalaza indray ny fahavalo ambin’ny folo taona nijoroany tamin’ny herinandro lasa teo io antoko io ary ny Filoha Ravalomanana mpitaritolona, toa vao mainka aza mahazo hery ary tsy kivy na milofika na dia teo aza ny antsojay tamin’ny endriny samihafa.

Koa tsotra ny hafatra ampitain’ny Gazety Ny Valosoa vaovao , efa nitera-doza “iny lalana iny” ary tsy azo ianteherana “ilay fitia” sandoka, fa tsotra ny antsika dia ilay nambaran’i Dada hoe “TOHIZO NY LALANTSIKA” fa efa nahitam-pahombiazana, lalana maherin’ny 9000 km mahery no efa vita.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/09/raharaham-pirenena-nitera-doza-iny-lalana-iny-ka-tohizo-ny-lalantsika/

Fiainam-pirenena – Tsy maintsy mitady ny hanin-kohaniny ny vahoaka na eo aza ny loza mitatao

Andry Tsiavalona

Naroso herinandro mialoha indray ny fanambarana momba ny fepetra entina miatrika ny valanaretina Covid-19, satria nitombo izay tsy izy ny isan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Nikoropaka ve ny fitondrana raha nahita izany tarehimarika izany, ka minisitra maromaro ao amin’ny governemanta mihitsy no nametraka ny fepetra mifanandrify amin’ny sehatra iandraiketany avy. Ny resaka fitaterana ohatra dia tsy misy afaka mahazo miasa ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra sy ny manodidina (lignes urbaines et suburbaines).

Betsaka tokoa mantsy tamin’ny herinandro lasa, fa maro ireo mpamily sy resevera no voasazy, niditra « violon », ary tsy vitsy koa ireo fiara no niditra « fourrière » satria misy mpandeha tsy nanao tampim-bava sy orona izay, kanefa rehefa tafiditra ireo mpandeha dia sarotra ny hanara-maso iza no mampidina. Tsy fantatra intsony koa na manao fanahy iniana ny mpandeha, ka rehefa misy mpitandro ny filaminana dia ataony izany fihetsika izany. Raha ireo tranga ireo dia samy saziana na ny mpamily sy ny resevera ary ny mpandeha izay tratra. Iaraha-mahalala fa efa sempotra ihany koa ny mpitatitra toy ny olompirenena miasa tratry ny fampiatoana teknika (chômage technique) ihany koa. Tapakandro ihany koa ny mpiasa, na miankina na tsy miankina, no miasa, kanefa ho an’ireo izay tsy maintsy miasa na manao “service minimum” izany. Tsy olana izany ho an’ny mpiasam-panjakana fa ny tsy mazava dia ahoana ny karaman’ireo any amin’ny tsy miankina satria tokony hisy fifanarahana mazava tsara ny momba izany eo amin’ny mpitondra sy ny mpampiasa.

Efa sempotra ihany koa mantsy ny sehatra tsy miankina satria tsy misy fanampiana ho an’izy ireo fa ny vahaolana naroson’ny mpitondra dia nasaina mindram-bola any amin’ny banky izy hoentiny mientana indray. Tsy oksizena hamelomana ny orinasa izany fa tena entona karbonika hamono azy indray. Mitsahatra tanteraka ny fampianarana ao amin’ny faritra Analamanga. Sahiran-tsaina na ny ray aman-dreny na ny mpianatra na dia efa nanome toky aza ny mpitondra fa tsy maintsy hisy ny fanadinana. Tsy ny fisiany na tsy fisian’ny fanadinana no olana fa ny tebiteby ara-tsaina momba izay mety ho lanjan’ny vokatry ny fanadinana (valeur). Iaraha-mahatadidy ny bakalorea nisy fihodinana faharoa tamin’ny taon-dasa rehefa nisy ny laza adina nivoaka mialohan’ny fotoana, izay niteraka ahiahy ho an’ny rehetra momba izay handraisan’ny sehatra samy hafa ny lanjan’izany diplaoma izany. Tsy resahana intsony ny toe-javatra iainan’ireo mpampianatra any amin’ny sekoly tsy miankina izay mikarama isan’ora iasana.

Torak’izany koa ny iainan’ireo manao asa tena sy ireo mpivarotra entana ilain’ny mponina andavanandro izay tapakandro ihany no afaka manao izany. Tokony ho ao an-tsaina mandrakariva fa izay vola azon’izy ireny androany no miantoka ny rahampitso sy ny androany ihany koa aza. Tsy ampy hividianana sakafo mampavitrika ny hery fiarovana hanoherana ny covid-19 akory anefa izany satria tsy maintsy tsinjovina ihany koa ny hofan-trano, sns,… Tamin’ny fotoana namoahan’ny IPM ny isan’ny olona 67 nitondra ny tsimok’aretina dia efa namolavola paikady sy politika matotra ny mpitondra fa tsy variana niady sy nanakiana ity orinasa mpanao fitiliana ity. Amin’izao fotoana izao dia variana manangana laboratoara hanaovana fitiliana sy ozinina hamokarana fanafody kanefa nankalazaina fa mahasitrana ny CVO. Angamba tsy nisotro tokoa, toy ny eo amin’ny fitondrana, ireo olona aman-jatony maro mitondra ny otrikaretina ireo.

Ny tsapa dia tsy misy tsy sempotry ny fiainana, ankoatr’ireo eo amin’ny fitondrana sy ireo manam-pahefana ihany koa, ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo miampy ireo enina isan-jato vitsy an’isa tsy manan-katao afa tsy ny mpanenjika. Satry hihiboka ao an-trano, tsy hivoaka any ivelany fa ny tsy fisiana, hono, mahazaka maniraka. Raha mpitondra tena manana politika sy paikady entina miatrika ady dia vonona amin’ny zavatra rehetra fa tsy handrangaranga fiara mifono vy sy angidim-by hifanandrina amin’ny fahavalo tsy hita maso. Ny mpitondra afaka mivory amin’ny “visioconférence” entina miaro tena amin’ny aretina, fa ny vahoaka tsy mandady harona tsy maintsy mivoaka mitady ny hanin-kohaniny na dia eo aza ny loza mitatao.

www.gvalosoa.net/2020/07/09/fiainam-pirenena-tsy-maintsy-mitady-ny-hanin-kohaniny-ny-vahoaka-na-e...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fiainam-pirenena – Tsy maintsy mitady ny hanin-kohaniny ny vahoaka na eo aza ny loza mitatao

Andry Tsiavalona

Naroso herinandro mialoha indray ny fanambarana momba ny fepetra entina miatrika ny valanaretina Covid-19, satria nitombo izay tsy izy ny isan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Nikoropaka ve ny fitondrana raha nahita izany tarehimarika izany, ka minisitra maromaro ao amin’ny governemanta mihitsy no nametraka ny fepetra mifanandrify amin’ny sehatra iandraiketany avy. Ny resaka fitaterana ohatra dia tsy misy afaka mahazo miasa ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra sy ny manodidina (lignes urbaines et suburbaines).

Betsaka tokoa mantsy tamin’ny herinandro lasa, fa maro ireo mpamily sy resevera no voasazy, niditra « violon », ary tsy vitsy koa ireo fiara no niditra « fourrière » satria misy mpandeha tsy nanao tampim-bava sy orona izay, kanefa rehefa tafiditra ireo mpandeha dia sarotra ny hanara-maso iza no mampidina. Tsy fantatra intsony koa na manao fanahy iniana ny mpandeha, ka rehefa misy mpitandro ny filaminana dia ataony izany fihetsika izany. Raha ireo tranga ireo dia samy saziana na ny mpamily sy ny resevera ary ny mpandeha izay tratra. Iaraha-mahalala fa efa sempotra ihany koa ny mpitatitra toy ny olompirenena miasa tratry ny fampiatoana teknika (chômage technique) ihany koa. Tapakandro ihany koa ny mpiasa, na miankina na tsy miankina, no miasa, kanefa ho an’ireo izay tsy maintsy miasa na manao “service minimum” izany. Tsy olana izany ho an’ny mpiasam-panjakana fa ny tsy mazava dia ahoana ny karaman’ireo any amin’ny tsy miankina satria tokony hisy fifanarahana mazava tsara ny momba izany eo amin’ny mpitondra sy ny mpampiasa.

Efa sempotra ihany koa mantsy ny sehatra tsy miankina satria tsy misy fanampiana ho an’izy ireo fa ny vahaolana naroson’ny mpitondra dia nasaina mindram-bola any amin’ny banky izy hoentiny mientana indray. Tsy oksizena hamelomana ny orinasa izany fa tena entona karbonika hamono azy indray. Mitsahatra tanteraka ny fampianarana ao amin’ny faritra Analamanga. Sahiran-tsaina na ny ray aman-dreny na ny mpianatra na dia efa nanome toky aza ny mpitondra fa tsy maintsy hisy ny fanadinana. Tsy ny fisiany na tsy fisian’ny fanadinana no olana fa ny tebiteby ara-tsaina momba izay mety ho lanjan’ny vokatry ny fanadinana (valeur). Iaraha-mahatadidy ny bakalorea nisy fihodinana faharoa tamin’ny taon-dasa rehefa nisy ny laza adina nivoaka mialohan’ny fotoana, izay niteraka ahiahy ho an’ny rehetra momba izay handraisan’ny sehatra samy hafa ny lanjan’izany diplaoma izany. Tsy resahana intsony ny toe-javatra iainan’ireo mpampianatra any amin’ny sekoly tsy miankina izay mikarama isan’ora iasana.

Torak’izany koa ny iainan’ireo manao asa tena sy ireo mpivarotra entana ilain’ny mponina andavanandro izay tapakandro ihany no afaka manao izany. Tokony ho ao an-tsaina mandrakariva fa izay vola azon’izy ireny androany no miantoka ny rahampitso sy ny androany ihany koa aza. Tsy ampy hividianana sakafo mampavitrika ny hery fiarovana hanoherana ny covid-19 akory anefa izany satria tsy maintsy tsinjovina ihany koa ny hofan-trano, sns,… Tamin’ny fotoana namoahan’ny IPM ny isan’ny olona 67 nitondra ny tsimok’aretina dia efa namolavola paikady sy politika matotra ny mpitondra fa tsy variana niady sy nanakiana ity orinasa mpanao fitiliana ity. Amin’izao fotoana izao dia variana manangana laboratoara hanaovana fitiliana sy ozinina hamokarana fanafody kanefa nankalazaina fa mahasitrana ny CVO. Angamba tsy nisotro tokoa, toy ny eo amin’ny fitondrana, ireo olona aman-jatony maro mitondra ny otrikaretina ireo.

Ny tsapa dia tsy misy tsy sempotry ny fiainana, ankoatr’ireo eo amin’ny fitondrana sy ireo manam-pahefana ihany koa, ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo miampy ireo enina isan-jato vitsy an’isa tsy manan-katao afa tsy ny mpanenjika. Satry hihiboka ao an-trano, tsy hivoaka any ivelany fa ny tsy fisiana, hono, mahazaka maniraka. Raha mpitondra tena manana politika sy paikady entina miatrika ady dia vonona amin’ny zavatra rehetra fa tsy handrangaranga fiara mifono vy sy angidim-by hifanandrina amin’ny fahavalo tsy hita maso. Ny mpitondra afaka mivory amin’ny “visioconférence” entina miaro tena amin’ny aretina, fa ny vahoaka tsy mandady harona tsy maintsy mivoaka mitady ny hanin-kohaniny na dia eo aza ny loza mitatao.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/09/fiainam-pirenena-tsy-maintsy-mitady-ny-hanin-kohaniny-ny-vahoaka-na-eo-aza-ny-loza-mitatao/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 9 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Filoha Andry Rajoelina – Mihiboka fa voan’ny coronavirus tokoa ve?

Araka ny vaovao manomboka miely amin’ny aterineto dia voalaza fa tratran’ny valan’aretina COVID-19 ny filoha Andry Rajoelina. Tsy araka ny nambaran’ny seraseran’ny fiadidian’ny repoblika anefa izany. Ka raha mitombina tokoa izany vaovao izany dia tsy lasa tranon-dainga ve izany ity lapam-panjakana ity? Toa nilaozan’ny marina sy mangarahara tanteraka?

Ny mahagaga dia ity tambavy COVID-Organics izay nodradradrain’ny filoha mamimbahoaka lava fa sady misoroka no mitsabo, kanefa aiza izao izany raha marina tokoa izany?

Raha lainga ity vaovao ity dia mendrika enjehina izay nampiely izany, fa raha marina kosa, dia mendrika ny hiala daholo ireo mpitondra fanjakana miray tsikombakomba amin’ny lainga sy fitantanana gaboraraka.

Lanzelo

Rohy: Madagascar President, Rajoelina Tests Positive For Coronavirus, Is Self-Isolating

mcmnt.com/madagascar-president-rajoelina-tests-positive-for-coronavirus-is-self-isolating/

www.gvalosoa.net/2020/07/08/filoha-andry-rajoelina-mihiboka-fa-voanny-coronavirus-tokoa-ve/
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Filoha Andry Rajoelina – Mihiboka fa voan’ny coronavirus tokoa ve?

Araka ny vaovao manomboka miely amin’ny aterineto dia voalaza fa tratran’ny valan’aretina COVID-19 ny filoha Andry Rajoelina. Tsy araka ny nambaran’ny seraseran’ny fiadidian’ny repoblika anefa izany. Ka raha mitombina tokoa izany vaovao izany dia tsy lasa tranon-dainga ve izany ity lapam-panjakana ity? Toa nilaozan’ny marina sy mangarahara tanteraka?

Ny mahagaga dia ity tambavy COVID-Organics izay nodradradrain’ny filoha mamimbahoaka lava fa sady misoroka no mitsabo, kanefa aiza izao izany raha marina tokoa izany?

Raha lainga ity vaovao ity dia mendrika enjehina izay nampiely izany, fa raha marina kosa, dia mendrika ny hiala daholo ireo mpitondra fanjakana miray tsikombakomba amin’ny lainga sy fitantanana gaboraraka.

Lanzelo

Rohy: Madagascar President, Rajoelina Tests Positive For Coronavirus, Is Self-Isolating

https://mcmnt.com/madagascar-president-rajoelina-tests-positive-for-coronavirus-is-self-isolating/

http://www.gvalosoa.net/2020/07/08/filoha-andry-rajoelina-mihiboka-fa-voanny-coronavirus-tokoa-ve/

Comment on Facebook Filoha Andry ...

toa arakarak io tambavy io no nampitombo isa ny voan ny corona eto dago! ary koa ra tena mandaitra io nahoana no tsy mandaiyra amin ny malagasy?

6% we need our 600 millions dollars Take your cvo's drinking with your president putsch 2009 miala rajoelina tsisy ilavana azy

Ny manao zvtra ko nge réf ni'hadedahana no atao aloha de tsy mahomby ny ankabeazany eee!!!..mirary fahasalamana ho an'izay tsy salama rehetra eee!!!!

Mrar santé oanzay tsy voa na voa e!az maniry ny hafa ho voa koa

Loza!

Tsy tokony ho enjehina sy ho gadraina ve ity gazety panafrikanina MCM News ity ry fiadidiana ny repoblika a!... sa misy fahamarinana?

Nanadino nisotro 7 andro !

CVO😂😂😂

Mety itombona aaa

Loza

Efa mipoa tsatroka ny any ivelany . Echec ny tambavy cvo ka mbola inona indray e? . Aza asiana resaka intsony ny cvo fa efa fantatra zero ny cvo e

Hahaha

View more comments

Izao izany no tena marina. Tsy mandainga ny fitondrana eto an! ... TohinyFintinina

7 andro lasa

Izao izany no tena marina. Tsy mandainga ny fitondrana eto an!Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3119629458157207

6% we need our 600 millions dollars Take your cvo's drinking with your president putsch 2009 miala rajoelina tsisy ilavana azy

Ary tsy mandeha angaha ny fifandraisan-davitra ao @ lapa ao no tsy afaka miteny mivantana amin’ny alalany ny filoha hajaina. Tena mahatsiaro kamboty ilay vahoaka mankamamy azy. Te-hahita azy sy handre ilay feo maminy sy mambabo.

Mba misy manalanazy fotsiny kou re ny olona hanalana hamohamo a. Refa tsy nisy fotsiny lay tsaho dia milamina nareo e. Ampahafiriny reny oe test be Dia be naverina ireny fa oe nisy diso nolazaina t@ haino amanjery reny ka nanankorontany ny sainy vahoaka maro be. Calme fotsiny iany fa mbola hoela nge vao tapitra ny mandat prezida hajaina e. ✌✌

Joda Razakasoa – Avereno ny telefônina amin’ny fandaharana mba ho afaka haneho hevitra ny vahoaka

Niaina

Misy ihany koa ny olon-tsotra, olom-pirenena maneho ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena amin’izao fotoana, toy izany Andriamatoa Joda Razakasoa. Nandefa taratasy amin’ny Filoha Andry Rajoelina izy:

Andriamatoa Filoha, amiko manokana mety ny fandraisana fanapahan-kevitra fiverenana amin’ny fihibohana tanteraka eto Analamanga ary mankasitraka izahay fa mangataka izahay mba jereo manokana ireto zavatra ireto: manana paik’ady entina hiatrehana izany fihibohana izany ve ianareo?

Mangataka izahay vahoaka mba ho jerena akaiky ny momba anay fa mitontongona tanteraka ny fiainanay vahoaka Malagasy. Hatramin’izao, tsy hita ilay Kaly Tsinjo, na Kaly Mora, ilay 100 000 Ar teo aloha, maro no tsy nahazo. Aza asiana hoe ny marefo ihany no mahazo fanampiana, fa marefo daholo izahay tompoko, alaiko ohatra :” raha manana fiara miasa any amin’ny faritany ve izahay? Kanefa tsy afaka miasa noho izao zavatra izao” tsy marefo ihany koa ve ny anaranay?

Marefo daholo ny vahoaka Malagasy tompoko amin’izao fotoana, ka tokony ho jerena avokoa fa tsy hasiana fanavahana. Atero isan-tokantrano ny fanampiana raha misy, fa aza avela mankany amin’ny fokontany ny olona, fa miteraka fitangorongoronana izany, rehefa izay no ataonareo tsy misy olona mivoaka ny trano izany, fa manaja fepetra tsara ny olona.

Hajanony ny fizarana VARY MORA, fa miteraka fisavorovorona izany, fa atero isan-tokantrano izany. Avelao ny rano mba tsy ho vidiam-bola, fa sahirana izahay, fa na vola hividianana savony ary mila tsy hahita. Ataovy ny “test” isan-tokantrano mba hamantarana ny tena fiparitahan’ity aretina ity. Ary manaova “test” farany izay tratra ianareo isan’andro. Mametraha tanjona hoe: mila mahavita “test” dimy arivo isan’andro ianareo.

Avereno ny “APPEL TÉLÉPHONIQUE”, mba hahafahanay vahoaka maneho hevitra sy miara-miasa aminareo Fanjakana, aza raisina ho tsikera ny fanehoan-kevitray fa raiso ho fifanampiana izany , fa ilaina ny hevitry ny vahoaka, ny hevitry ny maro mahataka-davitra. Ekena fa mety 2% amin’ny vahoaka Malagasy no mahazaka izao fepetra izao kanefa tsara ny handraisana izao mba hiadiana amin’ny aretina, fa ampio kosa ireo vahoaka ireo, rehefa misy sakafo ao an-trano tsy mivoaka izany ireo vahoaka ireo, satry aza hatory fotsiny ao an-trano.

Aza manome tsiny vahoaka foana ihany koa hoe izahay no tsy manaraka fepetra, fa miara-miasa isika amin’izay rehetra atao, ianareo mametraka fepetra, izahay manaraka, samy manaja ny fepetra isika rehetra na ianareo fanjakana na izahay vahoaka. Izay zavatra lazainareo mba tanteraho avy hatrany, samy tompon’andraikitra isika fa tsy ny vahoaka foana.

Mankasitraka tompoko.

www.gvalosoa.net/2020/07/07/joda-razakasoa-avereno-ny-telefonina-aminny-fandaharana-mba-ho-afaka-...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Joda Razakasoa – Avereno ny telefônina amin’ny fandaharana mba ho afaka haneho hevitra ny vahoaka

Niaina

Misy ihany koa ny olon-tsotra, olom-pirenena maneho ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena amin’izao fotoana, toy izany Andriamatoa Joda Razakasoa. Nandefa taratasy amin’ny Filoha Andry Rajoelina izy:

Andriamatoa Filoha, amiko manokana mety ny fandraisana fanapahan-kevitra fiverenana amin’ny fihibohana tanteraka eto Analamanga ary mankasitraka izahay fa mangataka izahay mba jereo manokana ireto zavatra ireto: manana paik’ady entina hiatrehana izany fihibohana izany ve ianareo?

Mangataka izahay vahoaka mba ho jerena akaiky ny momba anay fa mitontongona tanteraka ny fiainanay vahoaka Malagasy. Hatramin’izao, tsy hita ilay Kaly Tsinjo, na Kaly Mora, ilay 100 000 Ar teo aloha, maro no tsy nahazo. Aza asiana hoe ny marefo ihany no mahazo fanampiana, fa marefo daholo izahay tompoko, alaiko ohatra :” raha manana fiara miasa any amin’ny faritany ve izahay? Kanefa tsy afaka miasa noho izao zavatra izao” tsy marefo ihany koa ve ny anaranay?

Marefo daholo ny vahoaka Malagasy tompoko amin’izao fotoana, ka tokony ho jerena avokoa fa tsy hasiana fanavahana. Atero isan-tokantrano ny fanampiana raha misy, fa aza avela mankany amin’ny fokontany ny olona, fa miteraka fitangorongoronana izany, rehefa izay no ataonareo tsy misy olona mivoaka ny trano izany, fa manaja fepetra tsara ny olona.

Hajanony ny fizarana VARY MORA, fa miteraka fisavorovorona izany, fa atero isan-tokantrano izany. Avelao ny rano mba tsy ho vidiam-bola, fa sahirana izahay, fa na vola hividianana savony ary mila tsy hahita. Ataovy ny “test” isan-tokantrano mba hamantarana ny tena fiparitahan’ity aretina ity. Ary manaova “test” farany izay tratra ianareo isan’andro. Mametraha tanjona hoe: mila mahavita “test” dimy arivo isan’andro ianareo.

Avereno ny “APPEL TÉLÉPHONIQUE”, mba hahafahanay vahoaka maneho hevitra sy miara-miasa aminareo Fanjakana, aza raisina ho tsikera ny fanehoan-kevitray fa raiso ho fifanampiana izany , fa ilaina ny hevitry ny vahoaka, ny hevitry ny maro mahataka-davitra. Ekena fa mety 2% amin’ny vahoaka Malagasy no mahazaka izao fepetra izao kanefa tsara ny handraisana izao mba hiadiana amin’ny aretina, fa ampio kosa ireo vahoaka ireo, rehefa misy sakafo ao an-trano tsy mivoaka izany ireo vahoaka ireo, satry aza hatory fotsiny ao an-trano.

Aza manome tsiny vahoaka foana ihany koa hoe izahay no tsy manaraka fepetra, fa miara-miasa isika amin’izay rehetra atao, ianareo mametraka fepetra, izahay manaraka, samy manaja ny fepetra isika rehetra na ianareo fanjakana na izahay vahoaka. Izay zavatra lazainareo mba tanteraho avy hatrany, samy tompon’andraikitra isika fa tsy ny vahoaka foana.

Mankasitraka tompoko.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/07/joda-razakasoa-avereno-ny-telefonina-aminny-fandaharana-mba-ho-afaka-haneho-hevitra-ny-vahoaka/

Comment on Facebook Joda Razakasoa – ...

Avereno ee

Tsy zakany zany e ,ts hanaiky reo

Hifanilihan'ireo ny handray anjara @le fandaharana

Ngamba dia higadra dahol ny vahoaka na tonga dia ho vonoina ankolaka

Load more