22 C
Antananarivo
Fri 4 Dec 2020 20:04

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
heavy intensity rain
22 ° C
22 °
22 °
78 %
1.5kmh
75 %
Fri
21 °
Sat
27 °
Sun
27 °
Mon
29 °
Tue
27 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Mankasitraka. ... TohinyFintinina

2 ora lasa

Mankasitraka.

HAZAKAZAKA HAFA KELIN’NY MPITONDRA TSY MAMELY!

Hazakazaka hafa kely ity hatao eto an-tanàna,
Entina mba hanafenana ny loto sy ny fahantrana.
Miomankomana ny ngeza, hisy ny handray fiaingàna.
(Aza gaga fa tsy vitsy ireo mitombo hadalàna!)

Hazakazaka hafa kely anaty rivotra maloto.
Inoana fa tsy hamparisika ary tena tsy hampazoto.
Apetaka ny arovava, mbola izay no toromarika,
Ka raha olona mandinika dia angamba tsy ho voatarika!

Hazakazaka hafakely anaty fako be miavosa.
(Tena andraikitrao mpitondra saingy indrisy tsy tontosa!)
Toa miampanga anao sahady ho tsy mitana izay nekena,
Ka manodinkodin-dresaka hoenti-manamarin-tena!

Hazakazaka hafa kely “tena diso vaninandro”.
Firy moa no efa tsy mihinana, firy no efa tsy mahandro?
Saingy izany dia tsy sakana ho an-dry sola sy ny tariny,
Fa vao mainka ny hadalana sy hagegena no hampariny!

Hazakazaka hafa kely, tsy laharam-pahamehana.
Tsy hitsarana ny mpitondra ho manana fahamendrehana!
Ka ny mponina eto Iarivo, aoka kely tsy hofitahiny,
Fa ny fako sy ny loto, ireo no “mari-boninahiny”!

TSIMIMALO (04-12-20)

www.gvalosoa.net/2020/12/04/hazakazaka-hafa-kelinny-mpitondra-tsy-mamely/
... TohinyFintinina

8 ora lasa

HAZAKAZAKA HAFA KELIN’NY MPITONDRA TSY MAMELY!

Hazakazaka hafa kely ity hatao eto an-tanàna,
Entina mba hanafenana ny loto sy ny fahantrana.
Miomankomana ny ngeza, hisy ny handray fiaingàna.
(Aza gaga fa tsy vitsy ireo mitombo hadalàna!)

Hazakazaka hafa kely anaty rivotra maloto.
Inoana fa tsy hamparisika ary tena tsy hampazoto.
Apetaka ny arovava, mbola izay no toromarika,
Ka raha olona mandinika dia angamba tsy ho voatarika!

Hazakazaka hafakely anaty fako be miavosa.
(Tena andraikitrao mpitondra saingy indrisy tsy tontosa!)
Toa miampanga anao sahady ho tsy mitana izay nekena,
Ka manodinkodin-dresaka hoenti-manamarin-tena!

Hazakazaka hafa kely “tena diso vaninandro”.
Firy moa no efa tsy mihinana, firy no efa tsy mahandro?
Saingy izany dia tsy sakana ho an-dry sola sy ny tariny,
Fa vao mainka ny hadalana sy hagegena no hampariny!

Hazakazaka hafa kely, tsy laharam-pahamehana.
Tsy hitsarana ny mpitondra ho manana fahamendrehana!
Ka ny mponina eto Iarivo, aoka kely tsy hofitahiny,
Fa ny fako sy ny loto, ireo no “mari-boninahiny”!

     TSIMIMALO (04-12-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/12/04/hazakazaka-hafa-kelinny-mpitondra-tsy-mamely/

Comment on Facebook HAZAKAZAKA HAFA ...

Mankasitraka ny mpanoratra

Ho sempotra eo zany koa. Ny ambulances sy ny oxygène est no tokony atao betsaka sady ny andro mafana be

FIFIDIANANA LOHOLONA

Efa fantatra mialoha fa anareo ny fandresena,
Ka nahoana indray izato izy no misento mahonena?
Tsy mba manam-pifaliana fa somary toa kizitina,
Ary miaka-pofona aza nony sendra mba rangitina?

Tsisy indray ny mpifanandrina ka mba menatra ny tena
Fa tsy hampisy voninahitra ity karazam-pandresena?
Hany sisa tetikady dia ny hanambitamby indray,
Na koa hividy ny safidin’ny “tsy foza” any aminay?

Dia izany hatrany ve no fifidianana hifanesy?
Ireo izay “mahakolikoly”, ireo hatrany no handresy?
Sa hanendry “rambon’olona” no anton’ito fifidianana,
Dia ireo izay mora ahodina ka atao “mpanangan-tanana”?

Na ho maro ny “vaventy” izay ho tonga handatsa-bato,
K’anareo ny fandresena dia ny “zato amin’ny zato”.
Tsotra ihany no azo ambara : ny vahoaka efa leo
Ka dia tsy hisy hasina aminy ianareo voafidy eo!

DADAN’i ZINA (28-11-20)

www.gvalosoa.net/2020/12/03/fifidianana-loholona/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

FIFIDIANANA LOHOLONA

Efa fantatra mialoha fa anareo ny fandresena,
Ka nahoana indray izato izy no misento mahonena?
Tsy mba manam-pifaliana fa somary toa kizitina,
Ary miaka-pofona aza nony sendra mba rangitina?

Tsisy indray ny mpifanandrina ka mba menatra ny tena
Fa tsy hampisy voninahitra ity karazam-pandresena?
Hany sisa tetikady dia ny hanambitamby indray,
Na koa hividy ny safidin’ny “tsy foza” any aminay?

Dia izany hatrany ve no fifidianana hifanesy?
Ireo izay “mahakolikoly”, ireo hatrany no handresy?
Sa hanendry “rambon’olona” no anton’ito fifidianana,
Dia ireo izay mora ahodina ka atao “mpanangan-tanana”?

Na ho maro ny “vaventy” izay ho tonga handatsa-bato,
K’anareo ny fandresena dia ny “zato amin’ny zato”.
Tsotra ihany no azo ambara : ny vahoaka efa leo
Ka dia tsy hisy hasina aminy ianareo voafidy eo!

      DADAN’i ZINA (28-11-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/12/03/fifidianana-loholona/

Tsy mety afaky ny CUA sy ny Samva ny fako, hitombo anefa ny loto amin’izao fotoam-pahavaratra izao

Joseph Randriantsihoarana : tsy mety afaky ny CUA sy ny Samva ny fako, hitombo anefa ny loto amin’izao fotoam-pahavaratra izao . Efa mitovy loko avokoa izy ireo ankehitriny nefa mbola tsy afak’i Vazahabe sy ny ekipany ihany ny fakobe.

Tintin Ravonison : FAKO: Hanampy ny SAMVA ny CUA ary miketrika ny handray an-tanana ny Fitantanana azy io amin'izay... Afaka maneno mafy be @izay ny rehetra rehefa eo ampelan-tanan'ny CUA ny raharaha rehefa avy eo…

Tita Ramanandraibe : inona moa no tsy tian’ny laoranjy ho tantanina sy halaina, fa vao mainka ratsy noho ny hôrera ny zavamisy! Ny vava no tsy ataobe fa ny mamerina azy no ratsy anie e.

Nirina Harry Tiana Andrianrivololona : efa ela izay hoe halain’ny CUA izay ny Samva no reko, mandrak'androany tsy hita bé ihany.

Arp Helisoa : tsy izany anefa no nolazaina tami propavandy e !

Lalaina Andri : fa iza moa zany no tokony manampy an’iza dia iza no tokony hampiana ? Fanina mintsy ny spekta.

Jean Chrys Rakotoary : hadio @ izay ny tanàna. Mankasitraka.

Arp Helisoa : efa tamin’ny andron’i Neny Lalao Ravalomanana no tokony ho efa naverina tamin’ny CUA ny Samva, nefa tamin’izany, tonga teny amin’ny dabam-pako hatrany ny fako, fa ny Samva no tsy nahavita ny adidiny nanary izany teny Andralanitra.

Sylvain Ramanankasina : Tintin Ravonison, mitady tsy hanara-dalàna indray vé ianareo sa hianao mihintsy no tsy à la page, vao t@ inty herinandro anan-kitelo be izao no nanao Sonia fifanarahana teny Ivato mikasika NY shema directeur assainissement, voaresaka tao NY hoavin'ny fitantanana assainissement, option anankitelo no nifanarahan'ny mpivory rehera tao ary tsy misy milaza fa mankany @ CUA izany NY SAMVA, MBA makà ihany aloha renseignemet fa aza miteniteny foana fa maha-menatra.

Poly Rakotoarisolo : ampy anareo fatratra mpanenjika ny taloha izao. hitanareo Zao fa tranom-pody aza tsy vitan’ny Vava, efa anareo mianakavy no mitantana nefa mbola Loza nohon'ny taloha, tsy afaka ny fakobe.

Aina Nmg : médecin après la mort, efa tezitra mafy ny vahoaka izay vao mihetsika sa ve hoe izay ilay miala Zigle ?

Zava Anjaranantenaina : noheveriko fa vao lany anie dia efa vonona izany rehetra izany e. Hay eo vao mandinika.

Herilalaina Ramiharisoa : miala any ny pompiers, mankasitraka namana olona tsara.

Majö Laurent : averiko eto foana ity fanontaniana ity. Fa maninona ianao no tsy nahenoana feo mahakasika ny fahatongavan'i mpihira jerosalema teto ry Tintin Ravonison? Nefa niteraka resabe teto @ tanàna. Resaka kere? Resaka fanolanana?? Asa mety efa niteny ihany ianao fa izaho ngamba no tsy nahita.

Michaelalatiana Raharinaivo : izay ataonareo tsy rarahinay fa esory ilay fako, fa efa samy ianareo daholo na CUA na SAMVA e! Tsy ohatran'ny teo aloha...!

Olom-banona Marina : aiza ho aiza kay ny fandehany convention nifanaovantsika, fa miandry mafy izahay aty amin'ny orinasa SOVIMA( Solika Vita Malagasy) mahakasika io fakonareo io. Mba ilazao Mr le Maire hoe aiza ho aiza hono ny fandehan’ny convention ny SOVIMA aty Mahitsy e?

Toultr Arnambint's : mbola tsy lany ny Ben'ny tanàna dia efa izay no nolazainy! Efa ho herintaona aty aoriana dia hoe mbola "miketrika" ny hitantana azy!? Ny sisa manaraka eny ihany! WC Public 700 ISA, ny antsasany atao ny taona voalohany, asa mba firy izao no vita?
Rija Ramahatandrina : resaka fako koa ve de mbola hisolelahana eh??

Mamami Rakotonirina : fa inona mihitsy le olana, fa izay fôna na tam fitondrana teo aloha aza, NANANTENA ZAH FA TSY HIVERINA LE BLEM NEFA MBOLA TSY MIVAHA IHANY.

James Ratsima : manjaka ny tontakely , grave be ny insécurité eran'ny Nosy, indrindra eto Tana.
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Tsy mety afaky ny CUA sy ny Samva ny fako, hitombo anefa ny loto amin’izao fotoam-pahavaratra izao
 
Joseph Randriantsihoarana : tsy mety afaky ny CUA sy ny Samva ny fako, hitombo anefa ny loto amin’izao fotoam-pahavaratra izao . Efa mitovy loko avokoa izy ireo ankehitriny nefa mbola tsy afak’i Vazahabe sy ny ekipany ihany ny fakobe.
 
Tintin Ravonison : FAKO: Hanampy ny SAMVA ny CUA ary miketrika ny handray an-tanana ny Fitantanana azy io aminizay... Afaka maneno mafy be @izay ny rehetra rehefa eo ampelan-tananny CUA ny raharaha rehefa avy eo…
 
Tita Ramanandraibe : inona moa no tsy tian’ny laoranjy ho tantanina sy halaina, fa vao mainka ratsy noho ny hôrera ny zavamisy! Ny vava no tsy ataobe fa ny mamerina azy no ratsy anie e.
 
Nirina Harry Tiana Andrianrivololona : efa ela izay hoe halain’ny CUA izay ny Samva no reko, mandrakandroany tsy hita bé ihany.
 
Arp Helisoa : tsy izany anefa no nolazaina tami propavandy e !
 
Lalaina Andri : fa iza moa zany no tokony manampy an’iza dia iza no tokony hampiana ? Fanina mintsy ny spekta.
 
Jean Chrys Rakotoary : hadio @ izay ny tanàna. Mankasitraka.
 
Arp Helisoa : efa tamin’ny andron’i Neny Lalao Ravalomanana no tokony ho efa naverina tamin’ny CUA ny Samva, nefa tamin’izany, tonga teny amin’ny dabam-pako hatrany ny fako, fa ny Samva no tsy nahavita ny adidiny nanary izany teny Andralanitra. 
 
Sylvain Ramanankasina : Tintin Ravonison, mitady tsy hanara-dalàna indray vé ianareo sa hianao mihintsy no tsy à la page, vao t@ inty herinandro anan-kitelo be izao no nanao Sonia fifanarahana teny Ivato mikasika NY shema directeur assainissement, voaresaka tao NY hoavinny fitantanana assainissement, option anankitelo no nifanarahanny mpivory rehera tao ary tsy misy milaza fa mankany @ CUA izany NY SAMVA, MBA makà ihany aloha renseignemet fa aza miteniteny foana fa maha-menatra.
 
Poly Rakotoarisolo : ampy anareo fatratra mpanenjika ny taloha izao. hitanareo Zao fa tranom-pody aza tsy vitan’ny Vava, efa anareo mianakavy no mitantana nefa mbola Loza nohonny taloha, tsy afaka ny fakobe.
 
Aina Nmg : médecin après la mort, efa tezitra mafy ny vahoaka izay vao mihetsika sa ve hoe izay ilay miala Zigle ?
 
Zava Anjaranantenaina : noheveriko fa vao lany anie dia efa vonona izany rehetra izany e. Hay eo vao mandinika.
 
Herilalaina Ramiharisoa : miala any ny pompiers, mankasitraka namana olona tsara.
 
Majö Laurent : averiko eto foana ity fanontaniana ity. Fa maninona ianao no tsy nahenoana feo mahakasika ny fahatongavani mpihira jerosalema teto ry Tintin Ravonison? Nefa niteraka resabe teto @ tanàna. Resaka kere? Resaka fanolanana?? Asa mety efa niteny ihany ianao fa izaho ngamba no tsy nahita.
 
Michaelalatiana Raharinaivo : izay ataonareo tsy rarahinay fa esory ilay fako, fa efa samy ianareo daholo na CUA na SAMVA e! Tsy ohatranny teo aloha...!
 
Olom-banona Marina : aiza ho aiza kay ny fandehany convention nifanaovantsika, fa miandry mafy izahay aty aminny orinasa SOVIMA( Solika Vita Malagasy) mahakasika io fakonareo io. Mba ilazao Mr le Maire hoe aiza ho aiza hono ny fandehan’ny convention ny SOVIMA aty Mahitsy e?
 
Toultr Arnambints : mbola tsy lany ny Benny tanàna dia efa izay no nolazainy! Efa ho herintaona aty aoriana dia hoe mbola miketrika ny hitantana azy!? Ny sisa manaraka eny ihany! WC Public 700 ISA, ny antsasany atao ny taona voalohany, asa mba firy izao no vita?
Rija Ramahatandrina : resaka fako koa ve de mbola hisolelahana eh??
 
Mamami Rakotonirina : fa inona mihitsy le olana, fa izay fôna na tam fitondrana teo aloha aza, NANANTENA ZAH FA TSY HIVERINA LE BLEM NEFA MBOLA TSY MIVAHA IHANY.
 
James Ratsima : manjaka ny tontakely , grave be ny insécurité eranny Nosy, indrindra eto Tana.

Comment on Facebook Tsy mety afaky ny ...

Izao ve no mendrika an’ny mponin’Antananarivo?

Depiote TIM – Tsy mahasoa ny vahoaka ny tetibolam-panjakàna 2021

Helisoa

Nolanian’ny depiote 93 ny zoma teo ny tetibolam-panjakàna hiasàna ny taona 2021, teny amin’ny CCI Ivato. Manoloana izany indrindra dia nivoaka ny trano fivoriana ny depiote Tiako i Madagasikara (TIM), satria tsy te-hiray tsikombakomba amin’ny fandaniana io tetibola tsy mahasoa ny vahoaka io ny solombavambahoaka TIM, araka ny fanambaràna nataon’ny mpitondra teniny, ny solombavambahoaka Me Hanitra Razafimanantsoa, voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany.

Famitaham-bahoaka hoy izy no betsaka ary tsy mitsinjo ny sosialim-bahoaka velively ny tetibolam-panjakana 2021. Nahena avokoa hoy izy ny anjara volan’ny ankamaroan’ny ministera ary natao tsinontsinona ny sehatra tsy miankina, izay tena hozatry ny toe-karena.

Ankoatr’izay, sehatr’asa sasantsasany navahana noho ny antony tsy fantatra. Tsy nisy ny “conférence budgétaire” ary tsy manaja ny voalazan’ny lalàm-panorenana, sy ny lalàna velona ny fomba nandinihana ity LFI 2021 ity.

Mivangongo loatra any amin’ny filoham-pirenena avokoa ny fahefana, hany ka na ny tetibola hampihodinana ny Antenimierampirenena aza dia mbola nolazaina, fa ho entina any amin’i Prezidà. Manginy fotsiny ny valy boraingina isan-karazany tany anaty asam-baomiera.

Noho izany rehetra izany dia tsy nandray anjara tamin’ny fandaniana ny LFI 2021 ireo Depiote avy amin’ny Tiako i Madagasikara.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2840549379552370/

youtu.be/xE6XqMMf-ec?t=1655

www.gvalosoa.net/2020/12/03/depiote-tim-tsy-mahasoa-ny-vahoaaka-ny-tetibolam-panjakana-2021/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Depiote TIM – Tsy mahasoa ny vahoaka ny tetibolam-panjakàna 2021

Helisoa

Nolanian’ny depiote 93 ny zoma teo ny tetibolam-panjakàna hiasàna ny taona 2021, teny amin’ny CCI Ivato. Manoloana izany indrindra dia nivoaka ny trano fivoriana ny depiote Tiako i Madagasikara (TIM), satria tsy te-hiray tsikombakomba amin’ny fandaniana io tetibola tsy mahasoa ny vahoaka io ny solombavambahoaka TIM, araka ny fanambaràna nataon’ny mpitondra teniny, ny solombavambahoaka Me Hanitra Razafimanantsoa, voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany.

Famitaham-bahoaka hoy izy no betsaka ary tsy mitsinjo ny sosialim-bahoaka velively ny tetibolam-panjakana 2021. Nahena avokoa hoy izy ny anjara volan’ny ankamaroan’ny ministera ary natao tsinontsinona ny sehatra tsy miankina, izay tena hozatry ny toe-karena.

Ankoatr’izay, sehatr’asa sasantsasany navahana noho ny antony tsy fantatra. Tsy nisy ny “conférence budgétaire” ary tsy manaja ny voalazan’ny lalàm-panorenana, sy ny lalàna velona ny fomba nandinihana ity LFI 2021 ity.

Mivangongo loatra any amin’ny filoham-pirenena avokoa ny fahefana, hany ka na ny tetibola hampihodinana ny Antenimierampirenena aza dia mbola nolazaina, fa ho entina any amin’i Prezidà. Manginy fotsiny ny valy boraingina isan-karazany tany anaty asam-baomiera.

Noho izany rehetra izany dia tsy nandray anjara tamin’ny fandaniana ny LFI 2021 ireo Depiote avy amin’ny Tiako i Madagasikara.

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/2840549379552370/

https://youtu.be/xE6XqMMf-ec?t=1655

http://www.gvalosoa.net/2020/12/03/depiote-tim-tsy-mahasoa-ny-vahoaaka-ny-tetibolam-panjakana-2021/

Comment on Facebook 1764140243706142_3544432749010207

Zany ka depute. Mijoro fwn mb ho tena solon-tenanay.

Mila miomana zany ho an’y 2021 fa ho mafy ny hanjo. Mbola vao manomboka ny fery efa mianjady @ izao.

3 Desambra – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina izao manaraka izao satria tena mampalahelo ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny ny amin’ny ataon’ny mpitondra.

Tena hita hoe ny tahotra no lehibe indrindra. Hatrany am-piangonana aza ireto lazaina ho mpitandro ny filaminana no manakana ny filoha RAVALOMANANA, noho ny tahotra, kanefa dia olona lazaina fa resy lava. Ny mahagaga dia harifitaovana tsara ry zareo mankany am-piangonana, kanefa ny mandeha miady amin’ny dahalo, zara raha manana basim-borona.

Izahay ve no diso fijery, sa izany mihintsy no asa anakaraman’ny Vahoaka ny Polisy sy Zandary? Hapetraka aminao manantsaina ny fanontaniana: zarao ho hitan’ny rehetra. Efa tena olona tsy milamin-tsaina izao fitondrana Rajoelina izao, sy ny mpiara-dia aminy.

Taiza teto ambonin’ny tany no nisy hoe olona andeha hivavaka dia andefasana mpitandro filaminana?? Mba valio kely hoe azafady?? Fa an’ny anadahindreninareo angaha ny fiangonana, sa anadahindreninareo Jesosy Kristy, ka ianareo no manakana sy mampihorohoro izay olona hivavaka aminy? Hafa kely, fa mba hasio fandinihina ihany e! Sa efa lasanareo ihany koa ny fanjakan’ny lanitra ry mpitondra sy ny forongony??

Henintsoa Rasitrakiniaina
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

www.gvalosoa.net/2020/12/03/3-desambra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

3 Desambra – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina izao manaraka izao satria tena mampalahelo ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny ny amin’ny ataon’ny mpitondra.

Tena hita hoe ny tahotra no lehibe indrindra. Hatrany am-piangonana aza ireto lazaina ho mpitandro ny filaminana no manakana ny filoha RAVALOMANANA, noho ny tahotra, kanefa dia olona lazaina fa resy lava. Ny mahagaga dia harifitaovana tsara ry zareo mankany am-piangonana, kanefa ny mandeha miady amin’ny dahalo, zara raha manana basim-borona.

Izahay ve no diso fijery, sa izany mihintsy no asa anakaraman’ny Vahoaka ny Polisy sy Zandary? Hapetraka aminao manantsaina ny fanontaniana: zarao ho hitan’ny rehetra. Efa tena olona tsy milamin-tsaina izao fitondrana Rajoelina izao, sy ny mpiara-dia aminy.

Taiza teto ambonin’ny tany no nisy hoe olona andeha hivavaka dia andefasana mpitandro filaminana?? Mba valio kely hoe azafady?? Fa an’ny anadahindreninareo angaha ny fiangonana, sa anadahindreninareo Jesosy Kristy, ka ianareo no manakana sy mampihorohoro izay olona hivavaka aminy? Hafa kely, fa mba hasio fandinihina ihany e! Sa efa lasanareo ihany koa ny fanjakan’ny lanitra ry mpitondra sy ny forongony??

Henintsoa Rasitrakiniaina
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

http://www.gvalosoa.net/2020/12/03/3-desambra-taratasinny-mpamaky/

Potika ny firenena – Manjaka ny fahalovana, nefa toa miala andraikitra ny FFKM

Ny Valosoa

Migadona ny volana desambra volana mamarana ny taona, sady hiandrandràna ny fotoan-dehibe ho an’ny finoana kristiana dia ny fankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy, ilay Zanak’Andriamanitra tonga nofo natera-behivavy. Hifarana rahateo koa ny taona 2020, izay nisedran’izao tontolo izao fahasahiranana tamin’ny endriny samihafa, anisan’ny niaina izany isika malagasy.

Ho antsika malagasy manokana, mpandala ny finoana kristiana dia manana ny toerany ny taona 2020, satria feno 40 taona ny nijoroan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM), ireo fiangonana tranainy ara-tantara no mandrafitra ny FFKM, ka ny hevitra niraisana dia ny hoe: « Mba ho iray ihany isika eo anatrehan’ny tompo », mazava fa ny firaisampinoana no lolohavina miaraka, ankoatr’izay dia vaindohandraharahan’ny FFKM ny fijeren’ny rehetra izay mahasoa ny firenena. Voaporofo izany tamin’ny fandraisana andraikitra tamin’ny taona 1991 sy 2002, fa tsy azo adinoina ny tsy fahombiazan’ny FFKM tamin’ny 2009, niezaka nanarina ny tsy mety ireo ray amandrenim-piangonana, ka tonga tamin’ny fametrahana ireo teny efatra miatomboka amin’ny F dia ny 4F: Fienken-keloka, Fibebahana, Fahamarinana, Fihavanana, teny filamatry ny FFKM tamin’ny taona 2013, ary tamin’ity taona 2020 ity nanamarihana ny faha40 taona dia ny tao amin’ny Korontiana Voalohany, Toko Voalohany, Andininy 10b izay mivaky hoe : « Aoka hiray saina sy hevitra ianareo, ka hivondrona tsara », no noraisina ho filamatra izay tsy manafoana velively ny 4F izany.

Nosembanin-drahona ny FFKM tamin’ity taom-pankalazana ity satria nodimandry ny filoha amperin’asa, ny Pasitora Rakotonirina David Filohan’ny FLM, ny Arsevekan’Antananarivo Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, izay tokony ho filoha amin’ny taona 2021 no nandray ny fitantanana ny FFKM.

Tamin’ny Alahady 29 Novambra 2020 teo dia ny nisy ny fotoam-pivavahana lehibe tafiditra tao anatin’ny fankalazana ny faha40 taona ny FFKM, nanaitra ny tenin’ny Filoha, ny Arseveka Mgr Razanakolona nanao hoe: « Nahoana no tsy mifanatona ny mpanao politika raha fihavanana ara-politika no tiana hapetraka, ireo efa samy lehilahy lehibe ireo ve dia tsy mahay mifandamina», nambarany ihany koa fa tsy voatery hiandry ny FFKM ny fampihavanampirenena.

Mivoana amin’ny lalana tsy tokony halehany ny FFKM satria ny olana eto amin’ny firenena anie, ka tsy fifanolanana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha Rajoelina, fa fahasahiranana vokatry ny tsy fahombiazan’ny fitondran-dRajoelina, izay gaboraraka tanteraka, tsy mijery izay mahasoa ny vahoaka, fa variana amin’ny resaka tsy mahomby, ny resa-pety sy fisehosehona no voizina mafy hanampenana ny masom-bahoaka efa domelin’ny fahantrana, tsy omena vahana ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny volambahoaka sy ireo fanampiana avy any ivelany, ny hambara ho tetikasa fanarenana ny aimpirenena indray, tsy mifantoka amin’ny sosialimbahoaka, fa mirona any amin’ny fananganana fotodrafitrasa tsy ihinanan-kanina, tsy ao an-tsain’ny fitondrana mihitsy, fa vahoaka noana, nolazoin’ny aretina no misy eto Madagasikara.

Aleo hambara mazava, fa ny fototry ny olana tamin’ny taona 2009, dia ny tsy fahazakan’ireo mpomba ny filoha ankehitriny ny fampandrosoana nentin’ny Filoha Ravalomanana, ka nampisy ny fanonganampanjakana, ary mbola tahotra ny fijoroan’ny fahamarinana eto amin’ny firenena no mahatonga ny fanakanana an’i Dada etsy sy eroa, hatreny an-tsena, ka hatrany am-piangonana.

Ny teny filamatry ny faha40 taonan’ny FFKM dia mitaky firaisan-tsaina sy hevitra, mba hivondrona tsara, tsy mifanipaka velively amin’ny 4F izany.

Ho avy tsy ho ela ny “ Noely na Krismasy ”, hankalazana ny nahaterahan’ny mpamonjy, ny mpino kristiana dia mifaly avokoa rehefa tonga io andro lehibe io, saingy ny mampalahelo dia toa zary nohadinoina ny toe-javatra nampalahelo tamin’izany, dia ny famonoan-jaza nataon’i Heroda mpanjaka lozabe, ankehitriny anefa dia manjaka eto amin’ny firenena malagasy ny fanahy ratsin’i Heroda, hita izany amin’ny karazan-kosoka sy halatra mahazo vahana eto amin’ny firenena, ny fanamparam-pahefana amin’ny endriny samihafa, ny fanaovana tsinontsinona ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo, fa toa ariana dia amin’ny resaka tsy mahavaha olana, ireo voalaza rehetra ireo dia endriky ny famonoana zaza avokoa, fa ny zava-doza indrindra dia ny fisian’ny fanolanan-jaza lahy sy vavy manerana ny nosy, izay tsy ara-boajanahary tsy mifanaraka amin’ny finoana kristiana sy ny fahendrena malagasy, izay anaovana fanamarihina manokana, fa tsy misy idiran’ny fifanolanana politika eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha Rajoelina.

Aleo tsiahivina fa noraisin’ny Filoha manokana ireo ray amandrenim-piangonana efatra mirahalahy tamin’ny fiandohan’ny taona, taorian’izay dia toa nangina tsy niloa-bava izy ireo, kanefa dia nanjaka tanteraka teto amin’ny firenena ny fahalovana tamin’ny endriny maro, dia alaim-panahy ireo mpanara-baovao sasany ka miteny hoe: sao kosa efa namboarin’Ingahy Filoha tany ry zalahy ireo, eritreritra sendra mandalo ihany izany, satria olon’Andriamanitra ireo, azo antoka fa hiray saina sy hevitra ary hivondrona tsara hampanjaka ny 4F eto amin’ny firenena, ary anterina mafy dia mafy fa tsy vato misakana amin’ny famahana ny olana eto amin’ny firenena ny Filoha Ravalomanana, koa miandrandra ireo ray amandrenim-piangonana ny vahoaka malagasy amin’izao fahatongavan’ny Asaramanitra izao.

www.gvalosoa.net/2020/12/03/potika-ny-firenena-manjaka-ny-fahalovana-nefa-toa-miala-andraikitra-n...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Potika ny firenena – Manjaka ny fahalovana, nefa toa miala andraikitra ny FFKM

Ny Valosoa

Migadona ny volana desambra volana mamarana ny taona, sady hiandrandràna ny fotoan-dehibe ho an’ny finoana kristiana dia ny fankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy, ilay Zanak’Andriamanitra tonga nofo natera-behivavy. Hifarana rahateo koa ny taona 2020, izay nisedran’izao tontolo izao fahasahiranana tamin’ny endriny samihafa, anisan’ny niaina izany isika malagasy.

Ho antsika malagasy manokana, mpandala ny finoana kristiana dia manana ny toerany ny taona 2020, satria feno 40 taona ny nijoroan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM), ireo fiangonana tranainy ara-tantara no mandrafitra ny FFKM, ka ny hevitra niraisana dia ny hoe: « Mba ho iray ihany isika eo anatrehan’ny tompo », mazava fa ny firaisampinoana no lolohavina miaraka, ankoatr’izay dia vaindohandraharahan’ny FFKM ny fijeren’ny rehetra izay mahasoa ny firenena. Voaporofo izany tamin’ny fandraisana andraikitra tamin’ny taona 1991 sy 2002, fa tsy azo adinoina ny tsy fahombiazan’ny FFKM tamin’ny 2009, niezaka nanarina ny tsy mety ireo ray amandrenim-piangonana, ka tonga tamin’ny fametrahana ireo teny efatra miatomboka amin’ny F dia ny 4F: Fienken-keloka, Fibebahana, Fahamarinana, Fihavanana, teny filamatry ny FFKM tamin’ny taona 2013, ary tamin’ity taona 2020 ity nanamarihana ny faha40 taona dia ny tao amin’ny Korontiana Voalohany, Toko Voalohany, Andininy 10b izay mivaky hoe : « Aoka hiray saina sy hevitra ianareo, ka hivondrona tsara », no noraisina ho filamatra izay tsy manafoana velively ny 4F izany.

Nosembanin-drahona ny FFKM tamin’ity taom-pankalazana ity satria nodimandry ny filoha amperin’asa, ny Pasitora Rakotonirina David Filohan’ny FLM, ny Arsevekan’Antananarivo Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, izay tokony ho filoha amin’ny taona 2021 no nandray ny fitantanana ny FFKM.

Tamin’ny Alahady 29 Novambra 2020 teo dia ny nisy ny fotoam-pivavahana lehibe tafiditra tao anatin’ny fankalazana ny faha40 taona ny FFKM, nanaitra ny tenin’ny Filoha, ny Arseveka Mgr Razanakolona nanao hoe: « Nahoana no tsy mifanatona ny mpanao politika raha fihavanana ara-politika no tiana hapetraka, ireo efa samy lehilahy lehibe ireo ve dia tsy mahay mifandamina», nambarany ihany koa fa tsy voatery hiandry ny FFKM ny fampihavanampirenena.

Mivoana amin’ny lalana tsy tokony halehany ny FFKM satria ny olana eto amin’ny firenena anie, ka tsy fifanolanana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha Rajoelina, fa fahasahiranana vokatry ny tsy fahombiazan’ny fitondran-dRajoelina, izay gaboraraka tanteraka, tsy mijery izay mahasoa ny vahoaka, fa variana amin’ny resaka tsy mahomby, ny resa-pety sy fisehosehona no voizina mafy hanampenana ny masom-bahoaka efa domelin’ny fahantrana, tsy omena vahana ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny volambahoaka sy ireo fanampiana avy any ivelany, ny hambara ho tetikasa fanarenana ny aimpirenena indray, tsy mifantoka amin’ny sosialimbahoaka, fa mirona any amin’ny fananganana fotodrafitrasa tsy ihinanan-kanina, tsy ao an-tsain’ny fitondrana mihitsy, fa vahoaka noana, nolazoin’ny aretina no misy eto Madagasikara.

Aleo hambara mazava, fa ny fototry ny olana tamin’ny taona 2009, dia ny tsy fahazakan’ireo mpomba ny filoha ankehitriny ny fampandrosoana nentin’ny Filoha Ravalomanana, ka nampisy ny fanonganampanjakana, ary mbola tahotra ny fijoroan’ny fahamarinana eto amin’ny firenena no mahatonga ny fanakanana an’i Dada etsy sy eroa, hatreny an-tsena, ka hatrany am-piangonana.

Ny teny filamatry ny faha40 taonan’ny FFKM dia mitaky firaisan-tsaina sy hevitra, mba hivondrona tsara, tsy mifanipaka velively amin’ny 4F izany.

Ho avy tsy ho ela ny “ Noely na Krismasy ”, hankalazana ny nahaterahan’ny mpamonjy, ny mpino kristiana dia mifaly avokoa rehefa tonga io andro lehibe io, saingy ny mampalahelo dia toa zary nohadinoina ny toe-javatra nampalahelo tamin’izany, dia ny famonoan-jaza nataon’i Heroda mpanjaka lozabe, ankehitriny anefa dia manjaka eto amin’ny firenena malagasy ny fanahy ratsin’i Heroda, hita izany amin’ny karazan-kosoka sy halatra mahazo vahana eto amin’ny firenena, ny fanamparam-pahefana amin’ny endriny samihafa, ny fanaovana tsinontsinona ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo, fa toa ariana dia amin’ny resaka tsy mahavaha olana, ireo voalaza rehetra ireo dia endriky ny famonoana zaza avokoa, fa ny zava-doza indrindra dia ny fisian’ny fanolanan-jaza lahy sy vavy manerana ny nosy, izay tsy ara-boajanahary tsy mifanaraka amin’ny finoana kristiana sy ny fahendrena malagasy, izay anaovana fanamarihina manokana, fa tsy misy idiran’ny fifanolanana politika eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha Rajoelina.

Aleo tsiahivina fa noraisin’ny Filoha manokana ireo ray amandrenim-piangonana efatra mirahalahy tamin’ny fiandohan’ny taona, taorian’izay dia toa nangina tsy niloa-bava izy ireo, kanefa dia nanjaka tanteraka teto amin’ny firenena ny fahalovana tamin’ny endriny maro, dia alaim-panahy ireo mpanara-baovao sasany ka miteny hoe: sao kosa efa namboarin’Ingahy Filoha tany ry zalahy ireo, eritreritra sendra mandalo ihany izany, satria olon’Andriamanitra ireo, azo antoka fa hiray saina sy hevitra ary hivondrona tsara hampanjaka ny 4F eto amin’ny firenena, ary anterina mafy dia mafy fa tsy vato misakana amin’ny famahana ny olana eto amin’ny firenena ny Filoha Ravalomanana, koa miandrandra ireo ray amandrenim-piangonana ny vahoaka malagasy amin’izao fahatongavan’ny Asaramanitra izao.

http://www.gvalosoa.net/2020/12/03/potika-ny-firenena-manjaka-ny-fahalovana-nefa-toa-miala-andraikitra-ny-ffkm/

Comment on Facebook Potika ny firenena ...

Tokony fantatreo Ray amandreny ampanahy zavatramahazo malagasy

Ffkm mataotra ny ratsy

Talata Volonondry – Kits scolaire tao an-tsena no novidian-dRavalo ho an’ireo mpianatra

Ny filoha Ravalomanana nividy kits scolaires ho an’ny mpianatra, tao an-tsena teny Talata Volonondry.
Isambilo

Tao aorian’ny tany Soavinandriana faritr’Itasy, sy tany Tsiroanomandidy faritra Bongolava, nihaona mivantana tamin’ireo tantsaha sy vahoaka teny Talata Volonondry distrikan’Antananarivo Avaradrano faritra Analamanga indray ny Filoha Marc Ravalomanana ny talata teo.

Niantsena tao amin’ity tsena anisan’ny malaza eto amin’ny faritra Analamanga ity i Dada sy ireo mpanara-dia azy, tamin’izany no nanararaotana nihaona tamin’ireo mpivarotra, ireo tantsaha, eny hatramin’ireo mpianatra ao amin’ity tanàna ity. Nandritra izany, tsy nisalasala namoaka ny fitarainany manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena izao ireo mponina, rehefa nifananakalo hevitra tamin’izy ireo ny filoha Ravalomanana nandritra ny fandalovany tao amin’ity tsenan’ i Talata Volonondry ity.

Anisan’ny fitarainan’izy ireo ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny fahalafosan’ireo kojakoja samy hafa ilain’ny tantsaha amin’ny famokarana, ny olan’ny rano, sy ny maro hafa… Anisan’ny mampalaza ny any an-toerana koa ny saosisy sy ny koba, manana olana amin’ny mpitantana ny tanàna ireo mpivarotra satria tsy avela hivarotra amoron-dalana intsony, ny tena varotra ataon’izy ireo anefa dia eny amoron-dalana amin’iny lalampirenena faha-3 (RN3) iny, satria ireo mpandalo amin’ny fiara no tena mividy ny saosisy sy ny koban’izy ireo, ka mananosarotra izy ireo raha hampidirina any an-tsena.

Fa niavaka ny fihetsik’i Dada tamin’ireo mpianatra sendra azy, nandritra izao fidinana teny anivon’ny vahoaka izao, ireo kits scolaires na fitaovam-pianarana tao an-tsena ihany no novidiany ary nomeny ireo mpianatra tao Talata Volonondry. Samy nahazo ny anjarany arak’izany, na ireo mpivarotra, na ireo ankizy mpianatra. Naneho ny hafaliany izy ireo ary nanambara fa hafa ihany ny filoha Marc Ravalomanana. Vonjeo ihany koa izahay tantsaha hoy izy ireo, fa tena mijaly ankehitriny araka ny fitarainany.

www.gvalosoa.net/2020/12/03/talata-volonondry-kits-scolaire-tao-an-tsena-no-novidian-dravalo-ho-a...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Talata Volonondry – Kits scolaire tao an-tsena no novidian-dRavalo ho an’ireo mpianatra

Ny filoha Ravalomanana nividy kits scolaires ho an’ny mpianatra, tao an-tsena teny Talata Volonondry.
Isambilo

Tao aorian’ny tany Soavinandriana faritr’Itasy, sy tany Tsiroanomandidy faritra Bongolava, nihaona mivantana tamin’ireo tantsaha sy vahoaka teny Talata Volonondry distrikan’Antananarivo Avaradrano faritra Analamanga indray ny Filoha Marc Ravalomanana ny talata teo.

Niantsena tao amin’ity tsena anisan’ny malaza eto amin’ny faritra Analamanga ity i Dada sy ireo mpanara-dia azy, tamin’izany no nanararaotana nihaona tamin’ireo mpivarotra, ireo tantsaha, eny hatramin’ireo mpianatra ao amin’ity tanàna ity. Nandritra izany, tsy nisalasala namoaka ny fitarainany manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena izao ireo mponina, rehefa nifananakalo hevitra tamin’izy ireo ny filoha Ravalomanana nandritra ny fandalovany tao amin’ity tsenan’ i Talata Volonondry ity.

Anisan’ny fitarainan’izy ireo ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny fahalafosan’ireo kojakoja samy hafa ilain’ny tantsaha amin’ny famokarana, ny olan’ny rano, sy ny maro hafa… Anisan’ny mampalaza ny any an-toerana koa ny saosisy sy ny koba, manana olana amin’ny mpitantana ny tanàna ireo mpivarotra satria tsy avela hivarotra amoron-dalana intsony, ny tena varotra ataon’izy ireo anefa dia eny amoron-dalana amin’iny lalampirenena faha-3 (RN3) iny, satria ireo mpandalo amin’ny fiara no tena mividy ny saosisy sy ny koban’izy ireo, ka mananosarotra izy ireo raha hampidirina any an-tsena.

Fa niavaka ny fihetsik’i Dada tamin’ireo mpianatra sendra azy, nandritra izao fidinana teny anivon’ny vahoaka izao, ireo kits scolaires na fitaovam-pianarana tao an-tsena ihany no novidiany ary nomeny ireo mpianatra tao Talata Volonondry. Samy nahazo ny anjarany arak’izany, na ireo mpivarotra, na ireo ankizy mpianatra. Naneho ny hafaliany izy ireo ary nanambara fa hafa ihany ny filoha Marc Ravalomanana. Vonjeo ihany koa izahay tantsaha hoy izy ireo, fa tena mijaly ankehitriny araka ny fitarainany.

http://www.gvalosoa.net/2020/12/03/talata-volonondry-kits-scolaire-tao-an-tsena-no-novidian-dravalo-ho-anireo-mpianatra/

Comment on Facebook 1764140243706142_3544294892357326

Merci DADA a!

Alefa dada

Moa ve efa nisy fitondram-panjakana nampanan-karena ny vahoakany teto amintsika. Tandremo ny tampimaso !

Mankasitraka Dada

Samia mivavaka ho an'ny Mada isika fa Tsy maintsy mbola hitraka ihany izy indray andro any e

Ok Dada

View more comments

Filoha Marc Ravalomanana – Hihaona hatrany amin’ny tantsaha sy ny vahoaka

Helisoa

Na eo aza ny fampitahorana sy ny fanakantsakanana, hihaona hatrany amin’ny tantsaha maro an’isa, sy ny vahoaka ny Filoha Marc Ravalomanana. Tsy afaka ao an-tsain’ny Malagasy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana, na efa 10 taona mahery izy no tsy teo amin’ny fitondràna intsony. Maro be ny zava-bitany teo amin’ny fitondràna, izay nibahana tamin’izany ny mahasoa ny vahoaka, fa tsy ny mahafinaritra fotsiny. Ka na misy fahasarotana aza ny fanatanterahana ny asa dia atao satria izay ilay mahasoa.

Amin’izao, izay tany alehany manerana an’i Madagasikara dia vahoaka marobe no tonga mihaino sy mijery maso azy. Tsy mamory olona velively izy, amin’ny faritra izay lalovany, fa avy hatrany ny vahoaka dia manatona sy miantsoantso azy mitaraina hoe ‘vonjeo zahay Dada’. Izay no mahatonga ny fitondràna ankehitriny mihoatra ny fefy noho ny tahotra loatra, ka lasa manao ny tsy fanao. Any an-tokontanim-piangonana avy ve no itondràna zandary mirongo fiadiana hampitahorana azy? Maro ny fanapotehina natao tamin’ny filoha Marc Ravalomanana, fa mbola mijoro hatrany izy manarina ny efa rava. Raha olon-kafa no toa azy angamba efa tsy hay intsony, fa dia efa nifotetaka tamin’ny tany nihomehezan’ny olona teo sisa.

Fa ny tena maha hafa ny filoha Marc Ravalomanana dia ny fitiavany ny tanindrazany. Nisy ny fanonganam-panjakàna ny taona 2009 notarihin’ny filohampirenena amin’izao fotoana izao, Andry Rajoelina sy ireo forongony. Voatery nanao sesitany ny tenany tany Afrika Atsimo ny filoha Ravalomanana, sy ny fianakaviany tamin’izany. Manoloana izany anefa dia nitady ny hevitra rehetra hiverenany eto Madagasikara ity farany na dia fantany aza fa tsy ho mora ny zavatra hiandry azy eto an-tanindrazana raha vao migadona eto ny tenany. Neny Lalao Ravalomanana aza renim-pianakaviana saika hody hitsabo an-dreniny narary, tosika sy vono ary fandroahana no nahazo azy teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, niaraka tamin’ny vinantovaviny. Nafoin’ny filoha Ravalomanana avokoa anefa ny tombontsoa marobe tokony ho azony tany an-tsesitany, fa naleony nody teto an-tanindrazana noho ny fitiavan-tanindrazana tao anatiny. Ny filohampirenena sasany teto vao tsy teo amin’ny fitondràna dia any andafy no mipetraka, tsy manisy maso ny tanindrazana, nefa tsy misy manenjika azy akory. Rehefa hanomboka ny fampielezan-kevitra vao mody eto an-tanindrazana milaza hatsanga tsy aman’orana.

Ankoatra izay, mijoro izy ary mbola nahavita ezaka lehibe, na teo amin’ny lafiny finoana amin’ny naha lehiben’ny jobily faha50 taonan’ny FJKM, sy faha200 taona nidiran’ny filazantsara teto Madagasikara azy. Teo koa ny fijerena ny sosialim-bahoaka, izay nodradradradrainy hatrany ny hijeren’ny fanjakàna ny vahoaka Malagasy, efa tratry ny fahantrana lalina ankehitriny.

Inona ary no tena hatahoran’ny fanjakàna ny filoha Marc Ravalomanana? Tsy mpanongam-panjakàna izahay ary tsy mitady toerana hoy izy, fa ny tombontsoa ho an’ny Malagasy no antony hijoroanay antoko mpanohitra, mba ho arofanina amin’ny fitondràna ny firenena. Tsy misakana anareo hanao ny asanareo izahay hoy ny filohan’ny RMDM, Marc Ravalomanana, fa miteny kosa rehefa misy zavatra hitanay fa tsy mahasoa ny firenena ataonareo. Ka inona no mampitahotra ny fitondràna amin’izany? Anareo avokoa anie ny ankabeazan’ny kaominina eto Madagasikara e! Anareo ireo depiote maro an’isa. Ny loholona atsy ho atsy efa ho 100% IRD. Ny mpitondra efa milaza fa vitsy an’isa ireo manohitra fitondràna, fa marobe ny vahoaka manaraka azy. Koa inona no hatahorana ny filoha Marc Ravalomanana?

Sao kosa aza, ka mahana tamin’ny fanonganam-panjakàna natao tamin’ny 2009 ny mpitondra ankehitriny, ka hoe sao hanongana azy ny filohan’ny RMDM Marc Ravalomanana? Tsy hisy hanongana ianareo, fa raha izao fomba fitantananareo ny firenena izao no mitohy dia hiongana ho azy tsy hisy mpanongana. Enjeo foana ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara sady filohan’ny antoko mpanohitra RMDM, fa vao mainka manalavitra anareo amin’ny vahoaka izany, fa mampisongadina ny filoha Ravalomanana Marc hatrany hatrany.

www.gvalosoa.net/2020/12/03/filoha-marc-ravalomanana-hihaona-hatrany-aminny-tantsaha-sy-ny-vahoaka/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Filoha Marc Ravalomanana – Hihaona hatrany amin’ny tantsaha sy ny vahoaka

Helisoa

Na eo aza ny fampitahorana sy ny fanakantsakanana, hihaona hatrany amin’ny tantsaha maro an’isa, sy ny vahoaka ny Filoha Marc Ravalomanana. Tsy afaka ao an-tsain’ny Malagasy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana, na efa 10 taona mahery izy no tsy teo amin’ny fitondràna intsony. Maro be ny zava-bitany teo amin’ny fitondràna, izay nibahana tamin’izany ny mahasoa ny vahoaka, fa tsy ny mahafinaritra fotsiny. Ka na misy fahasarotana aza ny fanatanterahana ny asa dia atao satria izay ilay mahasoa.

Amin’izao, izay tany alehany manerana an’i Madagasikara dia vahoaka marobe no tonga mihaino sy mijery maso azy. Tsy mamory olona velively izy, amin’ny faritra izay lalovany, fa avy hatrany ny vahoaka dia manatona sy miantsoantso azy mitaraina hoe ‘vonjeo zahay Dada’. Izay no mahatonga ny fitondràna ankehitriny mihoatra ny fefy noho ny tahotra loatra, ka lasa manao ny tsy fanao. Any an-tokontanim-piangonana avy ve no itondràna zandary mirongo fiadiana hampitahorana azy? Maro ny fanapotehina natao tamin’ny filoha Marc Ravalomanana, fa mbola mijoro hatrany izy manarina ny efa rava. Raha olon-kafa no toa azy angamba efa tsy hay intsony, fa dia efa nifotetaka tamin’ny tany nihomehezan’ny olona teo sisa.

Fa ny tena maha hafa ny filoha Marc Ravalomanana dia ny fitiavany ny tanindrazany. Nisy ny fanonganam-panjakàna ny taona 2009 notarihin’ny filohampirenena amin’izao fotoana izao, Andry Rajoelina sy ireo forongony. Voatery nanao sesitany ny tenany tany Afrika Atsimo ny filoha Ravalomanana, sy ny fianakaviany tamin’izany. Manoloana izany anefa dia nitady ny hevitra rehetra hiverenany eto Madagasikara ity farany na dia fantany aza fa tsy ho mora ny zavatra hiandry azy eto an-tanindrazana raha vao migadona eto ny tenany. Neny Lalao Ravalomanana aza renim-pianakaviana saika hody hitsabo an-dreniny narary, tosika sy vono ary fandroahana no nahazo azy teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, niaraka tamin’ny vinantovaviny. Nafoin’ny filoha Ravalomanana avokoa anefa ny tombontsoa marobe tokony ho azony tany an-tsesitany, fa naleony nody teto an-tanindrazana noho ny fitiavan-tanindrazana tao anatiny. Ny filohampirenena sasany teto vao tsy teo amin’ny fitondràna dia any andafy no mipetraka, tsy manisy maso ny tanindrazana, nefa tsy misy manenjika azy akory. Rehefa hanomboka ny fampielezan-kevitra vao mody eto an-tanindrazana milaza hatsanga tsy aman’orana.

Ankoatra izay, mijoro izy ary mbola nahavita ezaka lehibe, na teo amin’ny lafiny finoana amin’ny naha lehiben’ny jobily faha50 taonan’ny FJKM, sy faha200 taona nidiran’ny filazantsara teto Madagasikara azy. Teo koa ny fijerena ny sosialim-bahoaka, izay nodradradradrainy hatrany ny hijeren’ny fanjakàna ny vahoaka Malagasy, efa tratry ny fahantrana lalina ankehitriny.

Inona ary no tena hatahoran’ny fanjakàna ny filoha Marc Ravalomanana? Tsy mpanongam-panjakàna izahay ary tsy mitady toerana hoy izy, fa ny tombontsoa ho an’ny Malagasy no antony hijoroanay antoko mpanohitra, mba ho arofanina amin’ny fitondràna ny firenena. Tsy misakana anareo hanao ny asanareo izahay hoy ny filohan’ny RMDM, Marc Ravalomanana, fa miteny kosa rehefa misy zavatra hitanay fa tsy mahasoa ny firenena ataonareo. Ka inona no mampitahotra ny fitondràna amin’izany? Anareo avokoa anie ny ankabeazan’ny kaominina eto Madagasikara e! Anareo ireo depiote maro an’isa. Ny loholona atsy ho atsy efa ho 100% IRD. Ny mpitondra efa milaza fa vitsy an’isa ireo manohitra fitondràna, fa marobe ny vahoaka manaraka azy. Koa inona no hatahorana ny filoha Marc Ravalomanana?

Sao kosa aza, ka mahana tamin’ny fanonganam-panjakàna natao tamin’ny 2009 ny mpitondra ankehitriny, ka hoe sao hanongana azy ny filohan’ny RMDM Marc Ravalomanana? Tsy hisy hanongana ianareo, fa raha izao fomba fitantananareo ny firenena izao no mitohy dia hiongana ho azy tsy hisy mpanongana. Enjeo foana ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara sady filohan’ny antoko mpanohitra RMDM, fa vao mainka manalavitra anareo amin’ny vahoaka izany, fa mampisongadina ny filoha Ravalomanana Marc hatrany hatrany.

http://www.gvalosoa.net/2020/12/03/filoha-marc-ravalomanana-hihaona-hatrany-aminny-tantsaha-sy-ny-vahoaka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 3 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 3 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Mba misaina ve ny ao @ CUA ao? Mihazakazaka @ andro mafana be manao aro-tava sy @ ny rivotra maimbo. Raofy aloha ny fako! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mba misaina ve ny ao @ CUA ao? Mihazakazaka @ andro mafana be manao aro-tava sy @ ny rivotra maimbo. Raofy aloha ny fako!

Comment on Facebook 1764140243706142_3541283389325143

Manaonao foana mintsy ny dadabe vazaha 😒

Tss kil Zao io a.kkkk

firy ny isa.?tsy mihoatrany 200 ve?

Ny zava-misy! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ny zava-misy!

Comment on Facebook Ny zava-misy!

gazety vao² ngà ty fa ôtran'ny mba mahafinaritra kosa ilay izy?

O I O ‘NDEHA HIANATRA IZAHAY

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
F’ataovy mba mitafo ity sekolinay.
Ireto mpanabe, mba tena omeo karama,
Fa olo-mihinan-kanina Mose sy ry Madama!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
F’ataovy metimety ny lakilasinay.
Tsy mila rendrarendra na zava-toy izany
Fa aoka kosa re tsy hitombina amin’ny tany!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Satria filamatray ny ho hendry sy mahay.
Fitaovanay rehetra dia entina amin’ny tanana,
Ka izarao kitapo f’izany no tsy ananana!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Handresy ny habadoana, izay no tanjonay.
Tolory aron’akanjo dia amin’izay mba jenitra,
Ka tsy ho teny foana ilay hoe “manara-penitra”!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Dia mba vangio matetika, tolory darazay.
Matetika izahay tsy mihinana maraina,
Ka mba jereo ihany fa maina tena maina!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Henoy re ry mpitondra izany hiranay,
Fa mila havaozina haingana ny seha-panabeazana,
Kanefa hatreto izany tsy hita sy tsy tazana.

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
‘Nareo koa mba mianara, ‘nareo mpitondranay
Ho tonga olo-marina, ho tia manao ny tsara,
Fa tena mila izany i Madagasikara!

DADAN’I ZINA (29-11-20)

www.gvalosoa.net/2020/11/30/o-i-o-ndeha-hianatra-izahay/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

O I O ‘NDEHA HIANATRA IZAHAY

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
F’ataovy mba mitafo ity sekolinay.
Ireto mpanabe, mba tena omeo karama,
Fa olo-mihinan-kanina Mose sy ry Madama!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
F’ataovy metimety ny lakilasinay.
Tsy mila rendrarendra na zava-toy izany
Fa aoka kosa re tsy hitombina amin’ny tany!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Satria filamatray ny ho hendry sy mahay.
Fitaovanay rehetra dia entina amin’ny tanana,
Ka izarao kitapo f’izany no tsy ananana!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Handresy ny habadoana, izay no tanjonay.
Tolory aron’akanjo dia amin’izay mba jenitra,
Ka tsy ho teny foana ilay hoe “manara-penitra”!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Dia mba vangio matetika, tolory darazay.
Matetika izahay tsy mihinana maraina,
Ka mba jereo ihany fa maina tena maina!

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
Henoy re ry mpitondra izany hiranay,
Fa mila havaozina haingana ny seha-panabeazana,
Kanefa hatreto izany tsy hita sy tsy tazana.

O i o ‘ndeha hianatra izahay!
‘Nareo koa mba mianara, ‘nareo mpitondranay
Ho tonga olo-marina, ho tia manao ny tsara,
Fa tena mila izany i Madagasikara!

      DADAN’I ZINA (29-11-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/11/30/o-i-o-ndeha-hianatra-izahay/

Orinasa KRAOMA. Tsy miasa alahady ny ministra. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Orinasa KRAOMA. Tsy miasa alahady ny ministra.

SARY TENA MIFANOHITRA

Etsy misy fananganana dobobe filomanosana.
Etsy misy ngezalahy miletra sy miosanosana.
Saingy tsy dia lavitra eo no misy tany tena maina,
Misy mponina mijaly fa kere ka mitaraina!

Etsy misy raikalahy izay manam-be fa tsy mizara,
Ary ny ekolazin-janany efa ho telo miliara.
Saingy tsy dia lavitra azy, misy zaza mitomany,
Anarany ao an-dakilasy fa manoratra amin’ny tany!

Etsy misy mpanambola faly ny mihetraketraka.
Misy olona voafidy saingy tsy mahay mipetraka.
Eo ambaniny eo anefa, misy ireo ampijaliany,
Ka ravàny ny fananany sady anaovany izay tiany!

Etsy misy antokon’olona eo an-dalam-piketrehana
Zavajava-tsisy dikany, tsy laharam-pahamehana.
Tsy dia lavitra azy anefa, be ireo matin’ny mosary,
Fa tsy mahavidy intsony ny iray kapoakam-bary!

DADAN’i ZINA (27-11-20)

www.gvalosoa.net/2020/11/30/sary-tena-mifanohitra/

Rohy samihafa:
FB Malagasy en France
www.facebook.com/250846075055823/posts/1839659079507840

FB Malagasy Mijoro
www.facebook.com/845024309218015/posts/1227599510960491

Mediapart – Les coûteuses études d’Arena Rajoelina, fils aîné du président malgache
blogs.mediapart.fr/goodmorningmada/blog/301020/les-couteuses-etudes-d-arena-rajoelina-fils-aine-d...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

SARY TENA MIFANOHITRA

Etsy misy fananganana dobobe filomanosana.
Etsy misy ngezalahy miletra sy miosanosana.
Saingy tsy dia lavitra eo no misy tany tena maina,
Misy mponina mijaly fa kere ka mitaraina!

Etsy misy raikalahy izay manam-be fa tsy mizara,
Ary ny ekolazin-janany efa ho telo miliara.
Saingy tsy dia lavitra azy, misy zaza mitomany,
Anarany ao an-dakilasy fa manoratra amin’ny tany!

Etsy misy mpanambola faly ny mihetraketraka.
Misy olona voafidy saingy tsy mahay mipetraka.
Eo ambaniny eo anefa, misy ireo ampijaliany,
Ka ravàny ny fananany sady anaovany izay tiany!

Etsy misy antokon’olona eo an-dalam-piketrehana
Zavajava-tsisy dikany, tsy laharam-pahamehana.
Tsy dia lavitra azy anefa, be ireo matin’ny mosary,
Fa tsy mahavidy intsony ny iray kapoakam-bary!

      DADAN’i ZINA (27-11-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/11/30/sary-tena-mifanohitra/

Rohy samihafa:
FB Malagasy en France
https://www.facebook.com/250846075055823/posts/1839659079507840

FB Malagasy Mijoro
https://www.facebook.com/845024309218015/posts/1227599510960491

Mediapart – Les coûteuses études d’Arena Rajoelina, fils aîné du président malgache
https://blogs.mediapart.fr/goodmorningmada/blog/301020/les-couteuses-etudes-d-arena-rajoelina-fils-aine-du-president-malgache

Ho an izay mpianatra mahay sy manam-pahaizana ny EPP sekoly manara-penitra. Ny tsy mahay tsy mianatra. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ho an izay mpianatra mahay sy manam-pahaizana ny EPP sekoly manara-penitra. Ny tsy mahay tsy mianatra.

Comment on Facebook 1764140243706142_3535565619896920

Raha azoko tsara efa nahay hatrany ankibon_dreniny zany lay hianatra ao 😂😂😂

Kkkkkkkkl Kkkkklkkk Fitondran jaza be

Hafa kely mihitsy hoa ity fitondrana ity. Inona intsony ny hianarany raha mahay sy manam-pahaizana izy? Ny sekoly anie natao an’ny tsy mahay sa diso aho?

Dans EPP nga mo tsy public ny P farany? Manin kay ny ankizy mbola vao kely dia ampianarina manao fanavakavahana? Ampianarina ny ratsy?

Juste natao pres texte io mba tsy hilaza azy directe hoe natao hoany zanakin'ny TGV SNS fa tsy hoan'ny sarambam-be mbahoaka fa mbo mody avilivily eo

Inona zany NY test mety hoataon NY ankizy hiditra hianatra ao amin NY kilasy voalohany T1?

Hafa kely ndray izany 🤔🤔🤔

rabekoto ity NISY CEG REFERENCE NATAO TAMY ANDRONY PRESIDENT MARC RAVALOMANANA TENA TSARA ILAY IZY AO TOLEAR IO DIA MBA NANKATAHAKA I VENDRANA FA NY MAHA SAMIAFA AZY TSY MITOVY VELIVELY AMY FOZA NY ZAVATRA HITRANGA DIA ZANAKY RY IRD NO TAFIDITRA AO

Et l'égalité des chances ??? toijours dans la régression , aseez !

Du jamais vu

Ary ra mbola tsiniana mihintsy le zaza de aona mo zany mba atonga azy mahay tompo ko

Fa nga tsy Volambahoka no nanorenana anio ?? no tsy ahazo hianatra ao ny Tena Zanabahoka?? ny sahirana matetika tsy de afaka mampianajanaka..ny tranony aza tsizarizary..ny fitaovana tsizarizary .aona mo no hifantoan zanany am fianarana..

Ts fidiny ho ho azy ny tsy mahay izy mety hiala refa tsy mba mahitarirany amfianaranza ataony

MANAVAKAVAKA foana ity fitondrana ity pff ! 👎👎👎

Ho avy ndrzy ny kolikoly..fanavakavahana no misy...pff

Teste manarapenitra kio 😂😂😂

Zesita foana no atao betsaka, tsy Hay hoe ho tena izy ve ny fitsapampahaizana.....

Raha ilay filoha vendrana izany dia tsy tafiditra tao mihitsy. Ssss... fitondrana mandrebireby mambotry vahoaka tsy misy farany.

Oh ampihomehy ihany Ny mpianatra @ireny rehefa mody any antrano dia mitantara angano tsy misy jiro ny tranony Raha ampitondraina tablette dia alefa @inona Oh nofinofy fotsiny izy ity

View more comments

Ny Valosoa

Androany alahady faha-30 novambra 2020, fetin'ny taranaka tao amin'ny FJKM Soavinandriana no nahitàn'ity fitondrana ity hisongadinana indray amin'ny fihetsika antsonjay efa ho lava reny atao amin'ny filoha Marc Ravalomanana, nasain'ny fiangonana ary tonga nidera an'Andriamanitra niaraka tamin'ireo mpino kristianina. Rehefa nirava ny fiangonana ka nivoaka ny filoha Ravalomanana dia nitsotsotso ny zandary niditra masiaka ny tokontanim-piangonana niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana toy ny hiatrika ady.

Zandary amam-polony maro no nampiasaina hanakanana ny filoha Ravalomanana sao hono mamory olona hoy ny lehiben'ny distrika. Fahafahambaraka eo anatrehan'ny olona vory maro be sy ireo mpanara-baovao ny an'ity fitondram-panjakana Rajoelina ity, fa olona avy mivavaka no anaovana antsonjay sy hampisehoana herisetra toy izao. Nibaribary indray ny tahotra an'ny filoha Ravalomanana, ilay filoha lazaina fa resy lava. Handaniana hery, fotoana sy vola aman-karena mihitsy ny fanarahana azy. Omaly dia nirahina ny mpitsikilo hamantatra ny toerana alehany sy hitobiany. Androany indray rehefa hitodi-doha hody aty an-drenivohitra dia narahina fiara feno zandary hatreo Imerintsiatosika. Rehefa mijanona ny fiara, ohatra teo Ampefy rehefa hisakafo iny na teny am-pandehanana hividy voandalana dia iny koa ny mpanaraka fa mijanona.

Tsy tamby isaina intsony ny fihoaram-pefy ataon'ity fitondra Rajoelina sy ny forongony ity, fa dia niampy iray indray androany amin'ny fanitsakitsahana zo fototra fahafan'ny olompirenena iray mivezivezy malalaka. Raha ny resaka famoriana olona indray no asian-teny dia namory olona aman'alina ny fitondrana tamin'ny mpanakanto vahiny 'Jerusalem' ary i Rajoelina kosa indray dia nikabary tamin'ireo olona maro tonga nijery ny Barea tamin'ny 'écran géant', tsy nisy fitandrovana ny elanelana ara-pahasalamana na resaka tampim-bava. Tsy nahitàna olana izany. Fa tonga mitsidika ny tantsaha kosa ny filoha Ravalomanana, izay anateran'izy ireo ny tarainany noho ny tsy firaharahian'ny fitondram-panjakana azy. Mahatsiaro voaelingelina araka izany ity farany ka manjary manao ny tsy fanao.

Ny tanjon'izao fitondrana izao dia ny hampangina ny mpanohitra sy ny vahoaka malagasy tsy hitabataba sy hiteny azy na dia tsy mety aza ny ataony eto amin'ny firenena. Reraka eo foana anefa izy ary tsy hahavita ny andraikitra rehetra tokony ho tanterahiny fa ny mpanohitra dia tsy azo tampenam-bava intsony amin'izao vaninandro iainantsika izao, ary samy afaka misitraka vaovao malaky sy tena marina ny olompirenena tsirairay rehefa mahay misafidy ny loharano iaviany.

fb.watch/23HkNpUgQ3/

youtu.be/My7Szm4F7ss
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Ny Valosoa

Androany alahady faha-30 novambra 2020, fetinny taranaka tao aminny FJKM Soavinandriana no nahitànity fitondrana ity hisongadinana indray aminny fihetsika antsonjay efa ho lava reny atao aminny filoha Marc Ravalomanana, nasainny fiangonana ary tonga nidera anAndriamanitra niaraka taminireo mpino kristianina. Rehefa nirava ny fiangonana ka nivoaka ny filoha Ravalomanana dia nitsotsotso ny zandary niditra masiaka ny tokontanim-piangonana niaraka taminny fitaovam-piadiana toy ny hiatrika ady.

Zandary amam-polony maro no nampiasaina hanakanana ny filoha Ravalomanana sao hono mamory olona hoy ny lehibenny distrika. Fahafahambaraka eo anatrehanny olona vory maro be sy ireo mpanara-baovao ny anity fitondram-panjakana Rajoelina ity, fa olona avy mivavaka no anaovana antsonjay sy hampisehoana herisetra toy izao. Nibaribary indray ny tahotra anny filoha Ravalomanana, ilay filoha lazaina fa resy lava. Handaniana hery, fotoana sy vola aman-karena mihitsy ny fanarahana azy. Omaly dia nirahina ny mpitsikilo hamantatra ny toerana alehany sy hitobiany. Androany indray rehefa hitodi-doha hody aty an-drenivohitra dia narahina fiara feno zandary hatreo Imerintsiatosika. Rehefa mijanona ny fiara, ohatra teo Ampefy rehefa hisakafo iny na teny am-pandehanana hividy voandalana dia iny koa ny mpanaraka fa mijanona.

Tsy tamby isaina intsony ny fihoaram-pefy ataonity fitondra Rajoelina sy ny forongony ity, fa dia niampy iray indray androany aminny fanitsakitsahana zo fototra fahafanny olompirenena iray mivezivezy malalaka. Raha ny resaka famoriana olona indray no asian-teny dia namory olona amanalina ny fitondrana taminny mpanakanto vahiny Jerusalem ary i Rajoelina kosa indray dia nikabary taminireo olona maro tonga nijery ny Barea taminny écran géant, tsy nisy fitandrovana ny elanelana ara-pahasalamana na resaka tampim-bava. Tsy nahitàna olana izany. Fa tonga mitsidika ny tantsaha kosa ny filoha Ravalomanana, izay anateranizy ireo ny tarainany noho ny tsy firaharahianny fitondram-panjakana azy. Mahatsiaro voaelingelina araka izany ity farany ka manjary manao ny tsy fanao.

Ny tanjonizao fitondrana izao dia ny hampangina ny mpanohitra sy ny vahoaka malagasy tsy hitabataba sy hiteny azy na dia tsy mety aza ny ataony eto aminny firenena. Reraka eo foana anefa izy ary tsy hahavita ny andraikitra rehetra tokony ho tanterahiny fa ny mpanohitra dia tsy azo tampenam-bava intsony aminizao vaninandro iainantsika izao, ary samy afaka misitraka vaovao malaky sy tena marina ny olompirenena tsirairay rehefa mahay misafidy ny loharano iaviany.

https://fb.watch/23HkNpUgQ3/

https://youtu.be/My7Szm4F7ss

Comment on Facebook 1764140243706142_3533897506730398

Fa inona no hatahorana any Ravalomanana e;tena mibaribary mihintsy n'y tahotrareo azy io;tsy matoky valeur nareo zany a;sakano ihany fa vao maika manome lanja azy @ny vahoaka zao fihetsika ataonareo zao

Ho tsarainy tatara anareo aminy razabe nareo sy andriamanitra un jour,ary eganie saigny nareo mandry tsara aminy alina tssssssss

Hay misy toy izao koa maninona ny dahalo no avela hanjaka Tsy menatra.. baiboly ve hosakanan olona marobe amim basy

Ny olona lany aminy tsy fahamarinana Dia matahotra lava sy tsy manana saina Tony hitondrany firenena

mampalahelo, mihevitra azy hijanona eo @ fitondrana mandrakizay mihitsy ity boaikely ity

Tena efa lasa adala le fitondrana efa tsy fantany zay atao olona hivavaka @ tanapolo miaraka @ baiboly no andefasana emmo miaraka @ fitaova piadina loza zao v mba tolotsaina atao ndratsirahonana @ ndrajoel ao eh mba tena lany henatra ka

Ba tiako hay ny lalana firy article no navoaka fa tsy mahazo mivoaka ny olo nitondra teo aloha????(article 13 ) ve loza ary tssssss😡😡😡😡

Zaho Leo aminy olo reto tsy malala fomba tsy vitany tsy malala fomba de tsy manaja lalana koa,Madagascar raiky fooo no misy lalana donc fa tsy mahazo mivoaka ny olo nitondra teo aloho tssssss 😡😡😡

Andriamanitra o. Jereo ity nosinay ity.Loza.

Ny zavatra tena inoana dia ny agents de renseignement sy ny conseils spécials n'ny zandrikaly iety tena tsy mamely ary tena hoditr'ankondry-be aminy mihitsy izao ka tokony mba hisaina ihany izy!!

View more comments

Toa misy aromontana miparitaka eto amin’ny firenena an! ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Toa misy aromontana miparitaka eto amin’ny firenena an!

Comment on Facebook Toa misy aromontana ...

liana

Taminy androny fanenjehana Kristiana angamba no nisy anizao farany Dia izao indray a

Kara izany anie ny devoly latsaka eh fa ny mapalahelo anie reto maramila reto na tombotsoa jareo tsy hay jareo azy manao zavatra hotrany nio 😡

Lozaaaa hahaha tsy mahalala menatra. Fa ny tahotra no lehibe indrindra 😅😅🤣🤣

Ka efa hoe tsy mila baiboly, tsy mila fivavahana t@ investiture 2019 koh. En tout cas, c un combat entre l' esprit de Dieu et satan.

Ny tsy vitany mpitondra nifandimby atrizay novitainy izao,miasa n'y devoly

F angaha tena tsy navelan ny taranapoza miditra tao apiangonana mihitsy

?????

MBOLA VELONA NY MPANJAKAVAVY ANDRY RANAVALONA I TOMPOKOLAHY SY TOMPOKOVAVY

View more comments

Tosika Fameno sy Tosika Tsinjo – Tsy hita akory izay feno sy voatosika hoy Ravalo

Helisoa

Tany Tsiroanomandidy faritra Bongolava indray omaly zoma 27 novambra ny filoha Marc Ravalomanana. Nandritra ny fandalovany tany an-toerana dia nitafa tamin’ny olona teny andalam-be sy an-tsena izy mialohan’ny fandraisana azy tao amin’ny FJKM Ziona Tsiroanomandidy.

Mahafaly sy mahafinaritra ahy mandrakariva hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny mitety ity Nosintsika ity, mahita hatrany izay tena iainan’ny vahoaka. Ny zavatra hita sy tsapa hoy izy dia ny fahasahiranan’ny vahoaka, ny fitarainan’izy ireo ny amin’ny fisondrotan’ny vidim-piainana, ny vidim-bary, ny fidinan’ny sandam- bola malagasy, ny tsy fisin’ ny asa ho an’ny tanora ary indrindra ny tsy fandriampahalemana. Tsy ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakàna anefa izany fa izay metimety aminy no ataony. Natao avokoa ny resaka tosika fameno, tosika tsinjo, nefa tosika nankaiza izany? tsy fantatra hoe iza no feno sy voatosika tamin’izany.

Fa nasian’ny filoha Marc Ravalomanana resaka manokana ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy satria tena lafo dia lafo ny vidiny ankehitriny tsy takatry ny fahefa-mividy intsony. Teo ihany koa ny resaka tsy fisian’ny rano izay tena efa mampikaikaika tokoa any amin’izay toerana aleha rehetra. Fa na izany aza ny zava-misy eto aminareo vahoaka eto Bongolava dia hita taratra ny fitia mifamaly teo amiko sy ianareo, izay feno fifaliana rehefa tafahoana indray hoy ihany i Dada.

www.facebook.com/100007920066152/posts/2840396639567644

www.gvalosoa.net/2020/11/28/tosika-fameno-sy-tosika-tsinjo-tsy-hita-akory-izay-feno-sy-voatosika-...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tosika Fameno sy Tosika Tsinjo – Tsy hita akory izay feno sy voatosika hoy Ravalo

Helisoa

Tany Tsiroanomandidy faritra Bongolava indray omaly zoma 27 novambra ny filoha Marc Ravalomanana. Nandritra ny fandalovany tany an-toerana dia nitafa tamin’ny olona teny andalam-be sy an-tsena izy mialohan’ny fandraisana azy tao amin’ny FJKM Ziona Tsiroanomandidy.

Mahafaly sy mahafinaritra ahy mandrakariva hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny mitety ity Nosintsika ity, mahita hatrany izay tena iainan’ny vahoaka. Ny zavatra hita sy tsapa hoy izy dia ny fahasahiranan’ny vahoaka, ny fitarainan’izy ireo ny amin’ny fisondrotan’ny vidim-piainana, ny vidim-bary, ny fidinan’ny sandam- bola malagasy, ny tsy fisin’ ny asa ho an’ny tanora ary indrindra ny tsy fandriampahalemana. Tsy ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny fanjakàna anefa izany fa izay metimety aminy no ataony. Natao avokoa ny resaka tosika fameno, tosika tsinjo, nefa tosika nankaiza izany? tsy fantatra hoe iza no feno sy voatosika tamin’izany.

Fa nasian’ny filoha Marc Ravalomanana resaka manokana ny vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy satria tena lafo dia lafo ny vidiny ankehitriny tsy takatry ny fahefa-mividy intsony. Teo ihany koa ny resaka tsy fisian’ny rano izay tena efa mampikaikaika tokoa any amin’izay toerana aleha rehetra. Fa na izany aza ny zava-misy eto aminareo vahoaka eto Bongolava dia hita taratra ny fitia mifamaly teo amiko sy ianareo, izay feno fifaliana rehefa tafahoana indray hoy ihany i Dada.

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/2840396639567644

http://www.gvalosoa.net/2020/11/28/tosika-fameno-sy-tosika-tsinjo-tsy-hita-akory-izay-feno-sy-voatosika-hoy-ravalo/

Comment on Facebook 1764140243706142_3531234016996747

Zahay tsy mba nahita zny mihitsy na kely ary sdy le izy taty @nay @ 9hr alina jusque 3hr maraina no nozarain dreo le tosika fameno zny

tsy hita akory izy feno sy voatosika 😂😂😆😅😅😅 azoko indray iny 😄😄

Zahay aloha tsy nahita an zany taty nefa toa hoe ampy ny gasy tsirairay ary trosa iraisana

Fiainam-pirenena – Tsy tokony hampijaly ny Malagasy ny rano sy vary

Ny Valosoa

Nandalo tany Tsiroanomandidy renivohitr’i Bongolava ny Filoha Ravalomanana omaly Zoma 27 Novambra, toy ny mahazatra azy dia nitafatafa sy nihaino ireo tantsaha sy ireo mponina tany an-toerana ny tenany, zony tanteraka ny manao izany amin’ny mahaolompirenena azy. Ankoatran’ny fahasahiranana efa mahazatra, dia nisongadina tamin’ny fanamarihana nataon’ny Filoha Ravalomanana ny olana sedrain’ny vahoakan’i Bongolava eo amin’ny famatsiandrano sy fahitana ny vary atokona.

MIKASIKA NY RANO

Tsy tokony hisedra fahasahiranana isika malagasy eo amin’ny fahazoana rano fisotro sy idiovana, satria ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara dia samy lalovan’ny renirano avokoa, na ny any amin’ny faritra atsimo anjakan’ny kere aza dia ahitana ny reniranon’i Mandrare, Mangoky, Onilahy, Ifaho, Fiherenana sns…

Tsiahivina fa tamin’ny fitondrana tetezamita notarihan’ny Filoha ankehitriny dia fahavakisana no nanjo ny fefilohan’ny Fiherenana fa tsy faharitrana akory, ny dikan’izany rehetra izany dia misy ny rano eto amintsika f’ireo mpitondra no tsy mahay mifehy azy, ny marimarina kokoa dia tsy te-hisahirana amin’izay manjo ny vahoaka ireo nahazo fahefana, fa faly fotsiny higoka ny tombontsoa azo amin’ny toeram-pandalovana.

Ny Filoha Ravalomanana no hany mpitondra nametraka fandaharan’asa mazava amin’ny famatsiandrano ho an’ny vahoaka manerana an’i Madagasikara, nisy mihitsy aza ny fanamby mety ahatonga antsika malagasy ho mpanondrana rano any ivelany, kanefa akory atao fa tsy tanteraka izany hatramin’izao vokatry ny fanonganampanjakana tamin’ny 2009, sy ny hala-bato tamin’ny 2018, dia izao isika malagasy mbola mangetaheta ambony lakana izao.

VARY IHANY NY ANAY MALAGASY

Mazava tsy azo iadiankevitra ny hiran’i Ramboatiana Etienne manao hoe “vary ihany ny anay malagasy”, satria foto-tsakafontsika malagasy ny vary, manan-kery ho an’ny faritra rehetra izany fihinanam-bary izany, ary aza adinoina f’isika malagasy rehefa tonga ny ora fisakafoana dia tsy miteny hoe ndao hisakafo fa ndao hihinam-bary, ny mampalahelo anefa dia mihena ny fanjifana vary ho an’ny fianakaviana maro, raha intelo isan’andro fahiny dia mihena ho indroa na indray mandeha sisa, ary ny fatran’ny vary atokona koa nilatsaka be dia be, fa raha nafatra tamin’ny kapoakan-dronono Nestlé fahiny dia tsy izany intsony, fa ny kapoakam-boatabia Madco no miasa ankehitriny.

Tsy takatry ny rehetra ny vidiny, ny tantsaha malagasy na dia mazoto miasa aza dia tsy tafavoaka satria tsy maharaka ny ho enti-manana amin’ny fahazoana vokatra ampy sy tsara kalitao, ireo mpitondra tsy mijery izay fahasahiranan’ny tantsaha, ny teti-bola nasiam-panitsiana tamin’ny fivoriana ara-potoanan’ireo fahefana mpanao lalàna farany teo, aza moa nahena indray ho an’ny ministeran’ny fambolena, tsy mandry fahalemana koa ny tantsaha, fa manjaka ny asan-dahalo sy ny hala-botry, ireo mpijirika manararaotra amin’ny fividianana mora ny akotry jeren’ny fitondrana fotsiny, misy mihitsy aza olona akaikin’ny mpitondra mirotsaka amin’ny fanambakana ny tantsaha.

Ny vahaolana hitan’ny fitondrana hamatsiana vary ny vahoaka malagasy dia ny fanafarana vary any ivelany, izay misy sarany be dia be, voatery tsy maintsy amidy amin’ny vidiny mitovy amin’ny vary eto an-toerana anefa ireny vary nafarana ireny, ny vokatr’izany dia matetika manentsina ny banga ny fitondrana, izay midika hoe nanome fanampiana ireo tantsaha any ivelany toy ny any Pakistan, Chine, sns… Ireo orinasa nomena ny tsena tamin’ny fanafaram-bary araka ny nambaran’ny Filoha Ravalomanana tany Tsiroanomandidy, dia mpandraharaha vahiny izay tsy mitsinjo ny maha foto-tsakafon’ny malagasy ny vary, fa dia ny fakana tombony mihoa-pampana ihany no masaka an-tsain’ireny vahiny ireny.

Tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana no nahatsapan’ireo tantsaha, fa misy mpitondra mitsinjo ny fiainany, nomena ny enti-manana rehetra ny tantsaha, na zezika na masomboly voafantina, tamin’ny alalan’ny tetikasa PSDR, nisy koa ny fanampiana ara-bola izay tsy averina raha tsy efa fotoana fiakaran’ny vokatra, na koa fanampiana tsy averina intsony na averina ihany fa amin’ny ampahany , ny vokatr’ireo tantsaha dia vidian’ny “Fanamby Rice Meal” amin’ny vidiny ara-dalàna tany amin’ny faritra Alaotra sy ireo faritra mahavoka-bary, fay tanteraka ireo mpijirika mpanararaotra ny tantsaha. Ankoatr’izany ny lalana namoahan’ny tantsaha ny vokatra vita ara-dalàna, sady tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana ihany koa dia tsy miala lavitra ny tanànany ireo tantsaha, fa ny fiarabe miaraka amin’ny mizana no manatona ny tantsaha, mividy ny vary akotry.

Ny fisian’ireo ezaka goavana nanampiana ny tantsaha ireo no nahatonga ny fanonganampanjakana, sy ny fisakanana ny Filoha Ravalomanana tamin’ny alalan’ny hala-bato.

Efa mahalala ny marina ny malagasy ankehitriny, satria na ny rano na ny vary dia samy tsy tokony hampijaly antsika malagasy velively, hatramin’ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo dia efa tsy ho voambaka intsony amin’ny aoriana.

www.gvalosoa.net/2020/11/28/fiainam-pirenena-tsy-tokony-hampijaly-ny-malagasy-ny-rano-sy-vary/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fiainam-pirenena – Tsy tokony hampijaly ny Malagasy ny rano sy vary

Ny Valosoa

Nandalo tany Tsiroanomandidy renivohitr’i Bongolava ny Filoha Ravalomanana omaly Zoma 27 Novambra, toy ny mahazatra azy dia nitafatafa sy nihaino ireo tantsaha sy ireo mponina tany an-toerana ny tenany, zony tanteraka ny manao izany amin’ny mahaolompirenena azy. Ankoatran’ny fahasahiranana efa mahazatra, dia nisongadina tamin’ny fanamarihana nataon’ny Filoha Ravalomanana ny olana sedrain’ny vahoakan’i Bongolava eo amin’ny famatsiandrano sy fahitana ny vary atokona.

MIKASIKA NY RANO

Tsy tokony hisedra fahasahiranana isika malagasy eo amin’ny fahazoana rano fisotro sy idiovana, satria ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara dia samy lalovan’ny renirano avokoa, na ny any amin’ny faritra atsimo anjakan’ny kere aza dia ahitana ny reniranon’i Mandrare, Mangoky, Onilahy, Ifaho, Fiherenana sns…

Tsiahivina fa tamin’ny fitondrana tetezamita notarihan’ny Filoha ankehitriny dia fahavakisana no nanjo ny fefilohan’ny Fiherenana fa tsy faharitrana akory, ny dikan’izany rehetra izany dia misy ny rano eto amintsika f’ireo mpitondra no tsy mahay mifehy azy, ny marimarina kokoa dia tsy te-hisahirana amin’izay manjo ny vahoaka ireo nahazo fahefana, fa faly fotsiny higoka ny tombontsoa azo amin’ny toeram-pandalovana.

Ny Filoha Ravalomanana no hany mpitondra nametraka fandaharan’asa mazava amin’ny famatsiandrano ho an’ny vahoaka manerana an’i Madagasikara, nisy mihitsy aza ny fanamby mety ahatonga antsika malagasy ho mpanondrana rano any ivelany, kanefa akory atao fa tsy tanteraka izany hatramin’izao vokatry ny fanonganampanjakana tamin’ny 2009, sy ny hala-bato tamin’ny 2018, dia izao isika malagasy mbola mangetaheta ambony lakana izao.

VARY IHANY NY ANAY MALAGASY

Mazava tsy azo iadiankevitra ny hiran’i Ramboatiana Etienne manao hoe “vary ihany ny anay malagasy”, satria foto-tsakafontsika malagasy ny vary, manan-kery ho an’ny faritra rehetra izany fihinanam-bary izany, ary aza adinoina f’isika malagasy rehefa tonga ny ora fisakafoana dia tsy miteny hoe ndao hisakafo fa ndao hihinam-bary, ny mampalahelo anefa dia mihena ny fanjifana vary ho an’ny fianakaviana maro, raha intelo isan’andro fahiny dia mihena ho indroa na indray mandeha sisa, ary ny fatran’ny vary atokona koa nilatsaka be dia be, fa raha nafatra tamin’ny kapoakan-dronono Nestlé fahiny dia tsy izany intsony, fa ny kapoakam-boatabia Madco no miasa ankehitriny.

Tsy takatry ny rehetra ny vidiny, ny tantsaha malagasy na dia mazoto miasa aza dia tsy tafavoaka satria tsy maharaka ny ho enti-manana amin’ny fahazoana vokatra ampy sy tsara kalitao, ireo mpitondra tsy mijery izay fahasahiranan’ny tantsaha, ny teti-bola nasiam-panitsiana tamin’ny fivoriana ara-potoanan’ireo fahefana mpanao lalàna farany teo, aza moa nahena indray ho an’ny ministeran’ny fambolena, tsy mandry fahalemana koa ny tantsaha, fa manjaka ny asan-dahalo sy ny hala-botry, ireo mpijirika manararaotra amin’ny fividianana mora ny akotry jeren’ny fitondrana fotsiny, misy mihitsy aza olona akaikin’ny mpitondra mirotsaka amin’ny fanambakana ny tantsaha.

Ny vahaolana hitan’ny fitondrana hamatsiana vary ny vahoaka malagasy dia ny fanafarana vary any ivelany, izay misy sarany be dia be, voatery tsy maintsy amidy amin’ny vidiny mitovy amin’ny vary eto an-toerana anefa ireny vary nafarana ireny, ny vokatr’izany dia matetika manentsina ny banga ny fitondrana, izay midika hoe nanome fanampiana ireo tantsaha any ivelany toy ny any Pakistan, Chine, sns… Ireo orinasa nomena ny tsena tamin’ny fanafaram-bary araka ny nambaran’ny Filoha Ravalomanana tany Tsiroanomandidy, dia mpandraharaha vahiny izay tsy mitsinjo ny maha foto-tsakafon’ny malagasy ny vary, fa dia ny fakana tombony mihoa-pampana ihany no masaka an-tsain’ireny vahiny ireny.

Tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana no nahatsapan’ireo tantsaha, fa misy mpitondra mitsinjo ny fiainany, nomena ny enti-manana rehetra ny tantsaha, na zezika na masomboly voafantina, tamin’ny alalan’ny tetikasa PSDR, nisy koa ny fanampiana ara-bola izay tsy averina raha tsy efa fotoana fiakaran’ny vokatra, na koa fanampiana tsy averina intsony na averina ihany fa amin’ny ampahany , ny vokatr’ireo tantsaha dia vidian’ny “Fanamby Rice Meal” amin’ny vidiny ara-dalàna tany amin’ny faritra Alaotra sy ireo faritra mahavoka-bary, fay tanteraka ireo mpijirika mpanararaotra ny tantsaha. Ankoatr’izany ny lalana namoahan’ny tantsaha ny vokatra vita ara-dalàna, sady tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha Ravalomanana ihany koa dia tsy miala lavitra ny tanànany ireo tantsaha, fa ny fiarabe miaraka amin’ny mizana no manatona ny tantsaha, mividy ny vary akotry.

Ny fisian’ireo ezaka goavana nanampiana ny tantsaha ireo no nahatonga ny fanonganampanjakana, sy ny fisakanana ny Filoha Ravalomanana tamin’ny alalan’ny hala-bato.

Efa mahalala ny marina ny malagasy ankehitriny, satria na ny rano na ny vary dia samy tsy tokony hampijaly antsika malagasy velively, hatramin’ireo vahoaka tratran’ny kere any atsimo dia efa tsy ho voambaka intsony amin’ny aoriana.

http://www.gvalosoa.net/2020/11/28/fiainam-pirenena-tsy-tokony-hampijaly-ny-malagasy-ny-rano-sy-vary/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 28 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 28 Novambra 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Ilaina henoina ny feon’ny vahoaka. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Ilaina henoina ny feon’ny vahoaka.

Comment on Facebook 1764140243706142_3530759743710841

Mba asio fetrany ihany le fandeferana fa mijaly zahay vahoaka e

Mila tohanana ny tantsaha. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mila tohanana ny tantsaha.

Rano, lalana, kere, vidimpiainana, kolikoly, fanimbazimbàna, fanitsakitsahana, fanimbàna, lainga, fanararaotana, fanenjehana, ramatahora, ... ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Rano, lalana, kere, vidimpiainana, kolikoly, fanimbazimbàna, fanitsakitsahana, fanimbàna, lainga, fanararaotana, fanenjehana, ramatahora, ...

Comment on Facebook Rano, lalana, kere, ...

Zah Tim fa mba te hiteny hoe Dada ihany zao nametrak azy teo

😮 Tena tezitra be ianao matoa sahy milaza an'izao. Miharatsy isan'andro ny politika. Indrindra rehefa manomana ny fifidianana ireny....Indrisy !

Gasy ataratasy no nametraka teo ka tsy mahagaga raha tsy mifanindra-dàlana amin'ny foto-pisainana mahamalagasy ny fanapahan-keviny #tivaotenaborizanyaminazy

Ekena fa i Dada Ra-8 no nametra'azy teo; Nefa mba fantatrao moa Ra-Tahina ny vokany Raha tsy nanaiky teo Ra-8??????Enga anie ka mba ho tontosa ny enquete parlementaire hataon'ny Senateur; ary mino fa efa mahalala ny handefasan'azy ireo Senateur ireo fa raha ny H.C.J.dia ho maty momoka io ezaka tsara io aty ivelany aho mipetraka manaraka tsara ny manjo an'i Mada mamin-tsika misaotra:!!!!!

View more comments

Sarotra ny fiainan-dRamalagasy. ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Sarotra ny fiainan-dRamalagasy.
Load more