21 C
Antananarivo
Mon 20 Jan 2020 20:54

ALEFA BAREA!

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
21 ° C
21 °
21 °
94 %
3.1kmh
75 %
Mon
20 °
Tue
19 °
Wed
17 °
Thu
25 °
Fri
26 °

Inona sisa ny tany ho antsika Malagasy tompon-tany raha izao no mitohy?Faritra Mangoky: tany manodidina 60.000 Ha nomena hotrandrahin'ny orinasa Arabo.

Manasa anao hamaky ny gazety #LE_QUOTIDIEN, laharana faha 0257 mivoaka anio 20 janoary 2020 izay ahitanao ireo vaovao tsara ho fantatra mahakasika ny sehatra ara-toekarena, sosialy, politika eto Madagasikara.
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Inona sisa ny tany ho antsika Malagasy tompon-tany raha izao no mitohy?

 

Comment on Facebook

Fotopisainana mpanao afera e ! Ny hivarobarotra sy hampanofanofa ary ny vola ihany no mahamay fa tsy te hisasatra mihintsy. Dia mbola enjehina koa fanampiny izay Malagasy mba te hiasa. Mampalahelo ilay famotehina ny mitovy sy ny an'ny tena ihany !

De mieux en mieux......13 fô solution 😂😂😂😂

Mampalahelo fa lafo Gasikara,misy manao joko sorona mivarotra tanindrazana ao.

mialafo mialafo iany madagascar

Hosoka sy hala-bato – Mahatsikaiky ny fanadiovantenan-dRajoelina

Ny Valosoa

Nofoanana hoy Ingahy Filoha ny fifampiarahabana fanao teny amin’ny Lapampanjakana Iavoloha, fa mandany vola hono, ny vokatr’izany anefa dia mbola tonga mandadilady miarahaba an’Ingahy filoha ihany ireo andrimpanjakana sy rafitra isankarazany, ka vao mainka miteraka fandaniana ho an’ireo mpamangy izany satria ,tsy maintsy mamorona fanomezana ho an’Ingahy Filoha ireo mpitsidika ary ilay vangiana koa, tsy hitazam-potsiny, fa hanolotra izay azony aroso , azo antoka fa tsy vola am-paosiny no miala amin’izany, fa volambahoaka kanefa, mazava fa ny fanomezana dia ho azy madiodio, ary ny azo ambara ihany koa dia fantatr’Ingahy Filoha avokoa izay nanome sy tsy nanome solombodiakoho ary tsy misy miafina aminy hatramin’ny sandan’izay natolotra.

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ny mikasika izay fifamangiana izay, fa ny tiana anaovana fanamarihana, ny mikasika ny famangiana nataon’ny Vaomierampirenena « Mahaleotena » momba ny Fifidianana na Ceni , satria nilaza tsy nanontaniana Ingahy Filoha nanadio tena , fa tsy nampangalabato ny Ceni hono izy ary efa ela hono izy no tsy nihaona tamin’ireo mpikambana tao amin’ny Ceni, fa tamin’ny fahatongavan’izy ireo niarahaba azy indray vao nifankahita ry zareo.

Mahatsikaiky ilay fanadiovantena, satria angaha moa mila mifanatritava amin’izao fotoana izao rehefa misy tiana ampanaovina, fa tsy efa misy ny fitaovantserasera ahafahana mampita ny baiko tiana tanterahana, fa ny tena mampihomehy ihany koa momba ilay tenin’Ingahy Filoha voalaza tetsy aloha hoe tsy nampangalabato hono izy, ka ilay tsy nampangalabato no tena namafisiny fa toa milaza ambadika izy hoe nangalabato ny Ceni, fa tsy izy no nampanao azy.

Ny tsy takona afenina aloha dia nisy ny hosoka tamin’ny fifidianana nifandimby ary tompon’andraikitra tsy afa-miala amin’izany ny Ceni indrindra fa tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna farany teo, ka nampibaribary ny fanovana ny lisi-pifidianana, ny tiana asongadina dia tsy mahaleotena izany ny Ceni fa miankina tanteraka amin’ny rafitra mpanatanteraka.

www.gvalosoa.net/2020/01/20/hosoka-sy-hala-bato-mahatsikaiky-ny-fanadiovantenan-drajoelina/
... TohinyFintinina

6 ora lasa

Hosoka sy hala-bato – Mahatsikaiky ny fanadiovantenan-dRajoelina

Ny Valosoa

Nofoanana hoy Ingahy Filoha ny fifampiarahabana fanao teny amin’ny Lapampanjakana Iavoloha, fa mandany vola hono, ny vokatr’izany anefa dia mbola tonga mandadilady miarahaba an’Ingahy filoha ihany ireo andrimpanjakana sy rafitra isankarazany, ka vao mainka miteraka fandaniana ho an’ireo mpamangy izany satria ,tsy maintsy mamorona fanomezana ho an’Ingahy Filoha ireo mpitsidika ary ilay vangiana koa, tsy hitazam-potsiny, fa hanolotra izay azony aroso , azo antoka fa tsy vola am-paosiny no miala amin’izany, fa volambahoaka kanefa, mazava fa ny fanomezana dia ho azy madiodio, ary ny azo ambara ihany koa dia fantatr’Ingahy Filoha avokoa izay nanome sy tsy nanome solombodiakoho ary tsy misy miafina aminy hatramin’ny sandan’izay natolotra.

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ny mikasika izay fifamangiana izay, fa ny tiana anaovana fanamarihana, ny mikasika ny famangiana nataon’ny Vaomierampirenena « Mahaleotena » momba ny Fifidianana na Ceni , satria nilaza tsy nanontaniana Ingahy Filoha nanadio tena , fa tsy nampangalabato ny Ceni hono izy ary efa ela hono izy no tsy nihaona tamin’ireo mpikambana tao amin’ny Ceni, fa tamin’ny fahatongavan’izy ireo niarahaba azy indray vao nifankahita ry zareo.

Mahatsikaiky ilay fanadiovantena, satria angaha moa mila mifanatritava amin’izao fotoana izao rehefa misy tiana ampanaovina, fa tsy efa misy ny fitaovantserasera ahafahana mampita ny baiko tiana tanterahana, fa ny tena mampihomehy ihany koa momba ilay tenin’Ingahy Filoha voalaza tetsy aloha hoe tsy nampangalabato hono izy, ka ilay tsy nampangalabato no tena namafisiny fa toa milaza ambadika izy hoe nangalabato ny Ceni, fa tsy izy no nampanao azy.

Ny tsy takona afenina aloha dia nisy ny hosoka tamin’ny fifidianana nifandimby ary tompon’andraikitra tsy afa-miala amin’izany ny Ceni indrindra fa tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna farany teo, ka nampibaribary ny fanovana ny lisi-pifidianana, ny tiana asongadina dia tsy mahaleotena izany ny Ceni fa miankina tanteraka amin’ny rafitra mpanatanteraka.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/20/hosoka-sy-hala-bato-mahatsikaiky-ny-fanadiovantenan-drajoelina/

Rivo Rakotovao – Mandika lalàna hatrany ny Filoha Rajoelina

Isambilo

Manoloana ny fisian’ny tsy fanajana ny lalàna velona misy eto Madagasikara, izay ataon’ireo mpanatanteraka, tarihan’ny filoha Andry Rajoelina dia nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao afak’omaly.

Fitoriana izay milaza fa misy ny tsy fahatomombonana hita taratra tamin’ny fanatanterahana ilay fanapahan-kevitra laharana 005-HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019, izay noraisin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, mahakasika ireo didy hitsivolana izay nosoniavin’ny Filohampirenena nandritra ny fotoana nanomezana azy fahefana hanao lalàna tamin’ny taona 2019, tamin’ny fotoana tsy nampisy ny Antenimierampirenena.

Satria raha voalaza ao dia tokony hampandalovina sy hankatoavinaeo anivon’ny Antenimiera roa tonta izany didy hitsivolana izany mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan’ireo Parlemanta farany teo saingy tsy tanteraka izany.

Koa noho izany ny Antenimierandoholona dia manameloka izany fandikan-dalàna izany. Mandika lalàna hatrany arak’izany ny filoha mpitondra eto amintsika ankehitriny, ka ho hita eo indray ny ho fanapahan-kevitry ny andrimpanjakana etsy Ambohidahy, raha mba hanaja ny fahamarinana sy ny hitsiny amin’izay izy ireo na tsia.

youtu.be/Lr0puoEkIzU?t=580

www.gvalosoa.net/2020/01/19/rivo-rakotovao-mandika-lalana-hatrany-ny-filoha-rajoelina/
... TohinyFintinina

6 ora lasa

 

Comment on Facebook

Efa tsy hena an-tanantsaka intsony ity fa efa hena an- tanam-boay ! Hihihi ! Maty antsika ty !!!

Azo ekena fa tsy mitombina ndray ngamba

Tsita tsony zay ambara mapalaelo ny FIRENENA

Eken'ny HCC indray io : toton'omby bory = manaradalana mitombina !!!

Tsy misy fanantenana intsony kosa Eric izany eh

Loza

Vice de procédure indray no contre attaque eo

Ka ny hcc efa any ampaosiny koh

+ View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

MIANTSO NY MANANA CERVEAU INDRAY ? MITADY ATIDOHA ?

Mitady “atidoha” ve ny kely atidoha
Sa dia inona no anton`ireo fiantsoana?
F’angaha tsy nambaranareo tany aloha
Hoe ny “gasy efa vonona” no manoloana?

Sa lasa nankaiza ny “be atidoha”?
Moa nisinda any ho any fa tsy nahatanty,
Ka dia mihetsiketsika indray ny filoha,
F’efa toa manirery sy be mpanabanty ?

Tsy hoe ny atidoha no tsy misy, matetika ,
Fa ny mpitarika no tsy dia afaka.
Fatra-pandainga ka diso fitetika,
Vao mba miroso dia indro solafaka !

Raha ny atidoha dia tsy ambaka ny gasy
Fa manana isika ary lava ny lisitra.
Ny olo-mitarika no “tsy mipasy”
Matoa isika rambony na miady gisitra !

DADAN’i ZINA (16-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/17/miantso-ny-manana-cerveau-indray-mitady-atidoha/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

MIANTSO NY MANANA CERVEAU INDRAY ? MITADY ATIDOHA ?

Mitady “atidoha” ve ny kely atidoha
Sa dia inona no anton`ireo fiantsoana?
F’angaha tsy nambaranareo tany aloha
Hoe ny “gasy efa vonona” no manoloana?

Sa lasa nankaiza ny “be atidoha”?
Moa nisinda any ho any fa tsy nahatanty,
Ka dia mihetsiketsika indray ny filoha,
F’efa toa manirery sy be mpanabanty ?

Tsy hoe ny atidoha no tsy misy, matetika ,
Fa ny mpitarika no tsy dia afaka.
Fatra-pandainga ka diso fitetika,
Vao mba miroso dia indro solafaka !

Raha ny atidoha dia tsy ambaka ny gasy
Fa manana isika ary lava ny lisitra.
Ny olo-mitarika no “tsy mipasy”
Matoa isika rambony na miady gisitra !

DADAN’i ZINA (16-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/17/miantso-ny-manana-cerveau-indray-mitady-atidoha/

 

Comment on Facebook

io ary fa miaky fa leky atidoha ny dedaka

NY AMBADIKY NY FANDRESENA

Inoana fa hoe mahafaly ny mibata fandresena.
(Mahatonga hisavoana sy hideradera tena!)
Saingy raha dia fandresena tamim-pomba tsy mazava,
Dia aleo mangina ihany sady mba mikombom-bava.

F’ao ambadik’io mazàna hisy seza hihozongozona.
Hisy kiaka sy tomany, tsipatsipaky ny trozona.
Eo no hanomboka, hono, mantsy irony lalana mideza,
Hanisana ny andro sisa hipetrahana amin’ny seza!

Ao ambadik’io mazàna hisy hetsi-panoherana,
Noho ny fo efa sendaotra sady vonton-katezerana.
Hisy olona efa romotra, hanatevina laharana.
Hisy antsoantso mafy, fitakiana tsy mifarana.

Eo no hanomboka hiseho ny tebiteby sy adin-tsaina.
Eo ny ngeza vao hiaiky f’izy anie mbola hotsaraina!
Dia ho toy ny sahobakaka am-bodiriana ry zareo:
Ho taitai-dava tsisy farany ka hisento sy hitoreo!

DADAN’i ZINA (15-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/16/ny-ambadiky-ny-fandresena/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

NY AMBADIKY NY FANDRESENA

Inoana fa hoe mahafaly ny mibata fandresena.
(Mahatonga hisavoana sy hideradera tena!)
Saingy raha dia fandresena tamim-pomba tsy mazava,
Dia aleo mangina ihany sady mba mikombom-bava.

F’ao ambadik’io mazàna hisy seza hihozongozona.
Hisy kiaka sy tomany, tsipatsipaky ny trozona.
Eo no hanomboka, hono, mantsy irony lalana mideza,
Hanisana ny andro sisa hipetrahana amin’ny seza!

Ao ambadik’io mazàna hisy hetsi-panoherana,
Noho ny fo efa sendaotra sady vonton-katezerana.
Hisy olona efa romotra, hanatevina laharana.
Hisy antsoantso mafy, fitakiana tsy mifarana.

Eo no hanomboka hiseho ny tebiteby sy adin-tsaina.
Eo ny ngeza vao hiaiky f’izy anie mbola hotsaraina!
Dia ho toy ny sahobakaka am-bodiriana ry zareo:
Ho taitai-dava tsisy farany ka hisento sy hitoreo!

         DADAN’i ZINA (15-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/16/ny-ambadiky-ny-fandresena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Tsy hita fa efa very hevitra. Tsy mety miainga ny IEM. Fampiesonana avo lenta no betsaka.

Loza ity manely tsaho sy mankahala ny fahamarinana.RINA RANDRIAMASINORO ( kandidan'ny TIM ho ben'ny tanana teo)
🛑Nisaotra ny fitondram-panjakana mijoro izy manoloana ilay tolotr'asa ho mpiasam-panjakana ambony izay hanaovan'ny fanjakana antso amin'izay rehetra vonona amin'ny fampandrosoana .
☑️"Anisan'ny handefa ny candidature ko aho hoy izy satria ny fiainana mitohy ary izaho ihany no hamelona ny vady aman-janako , opportunité ho antsika vahoaka malagasy io hoy izy ka andao ho avela ny ambom-po fa handeha hifanolo-tanana amin'ny fampandrosoana ny firenena"
(Vaovao nindramina)
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsy hita fa efa very hevitra. Tsy mety miainga ny IEM. Fampiesonana avo lenta no betsaka.

Loza ity manely tsaho sy mankahala ny fahamarinana.

... TohinyFintinina

5 andro lasa

Misy minia mikimpy manoloana ny loza hanjo ny firenena

Sôh’son

Maro ireo manam-pahaizana eo anivon’ny andrimpanjakana no sahy minia mamono eritreritra fotsiny izao manoloana ny zava-tsy manjary amin’ny raharaham-pirenena. Azo lazaina mihitsy ho miray petsapetsa amin’ny mpanao ratsy ao anatin’izany aza izy ireo raha ny fahitana azy. Midika ihany koa izany fa mitsipa-doha amin’ny laka nitany izy ireo ary tsy mivaky loha manosihosy ny hasin’ny firenena. Ny firenena no nahatafita azy ireo, tsy misy adihevitra izany, kanefa ankehitriny dia tsy olana ho azy ireo ny lalana diavin’ny firenena, izay miroso mankany amin’ny fahasimbana tanteraka. Io toe-javatra io dia ezahin’ireo olona migoka tombontsoa akaiky vilanin’ny fitondrana afenina andro aman’alina amin’ny fihetsika na fiteny laroin’ny politika mikatsaka, izay anampena-maso sy ahadonto sofina ny vahoaka tsy hahita sy handre ny marina tokony ho fantany.

Fa oviana akory, na fotoana inona ny vahoaka Malagasy no mba nampahafantarina sy nanehoana mangarahara marina, izay momba ny fitantanam-pirenena teto, na ny raharaha mafana nitranga nilàna fanazavana? Ny zavatra ambara mandrakariva amin’ny vahoaka teto dia efa namboamboarina avokoa, fa tsy araka ny tena marina velively. Porofo mitohoka amin’ny tendany amin’izany dia ny famoahana ny voka-pifidianana na ny vonjimaika na ny ofisialy, tamin’ny fifidianana nifanesy hatrany amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2019. Tsy misy badrahodra eto, ka tsy ahita ireny toe-javatra nanafenana ny marina ireny akory. Tsy maintsy mbola hivoaka anefa ny marina fa miandry fotoana ireny na dia ezahina ankehitriny afenina aza.

Tsy maintsy mihodina io “kodiaran-tsarety” io, hoy ilay manamboninahitra nanan-toerana teo amin’ny andrim-panjakana iray tamin’ny fotoan’androny izay tratry ny fanenjehana azy, ary izao izy miara-dia amin’ny fitondrana. Fantany araka izany, fa tsy hijanona amin’izao toe-java-misy ankehitriny ezahin’izy ireo gejaina tsy hihetsika izao raharaha famongorana ny Marina eto amin’ity firenena ity izao. Na dia ezahina ampihorohoroana sy enjehina aza ireo olom-pirenena vanona tsy manaiky ny tsy fahamarinana hanjaka eto amin’ny firenena, dia tsy afaka ny hihazona ny hihodinan’ny tantara ireo andian’olona mihazom-pahefana isan-tsokajiny, sy ireo manam-pahaizana mitana andraikitra eto amin’ity firenena ity.

Ireo olom-pirenena vanona ireo dia tsy te ho hataon’ny taranaka fara aman-dimby any aoriana ho ao anaty kitapo iray amin’ireo mpiray petsapetsa ratsy ireo ho nanapotika sy nanao izay tsy hahavanona ny marina teto amin’ity firenena ity, ka ho melohin’izy ireo amin’izany fotoana izany. Tsy maintsy manao izay hiarovana ity firenena ity tsy handia ny lalana tsy mendrika azy ny olom-pirenena saro-piaro amin’ny hasin’ity Nosy malalantsika ity. Adidy masina ho an’ny tanindrazana sy ny taranaka any aoriana izany, fa asakasak’izay minia mikimpy anoloan’ny “loza hanjo” azy.

www.gvalosoa.net/2020/01/14/misy-minia-mikimpy-manoloana-ny-loza-hanjo-ny-firenena/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Misy minia mikimpy manoloana ny loza hanjo ny firenena

Sôh’son

Maro ireo manam-pahaizana eo anivon’ny andrimpanjakana no sahy minia mamono eritreritra fotsiny izao manoloana ny zava-tsy manjary amin’ny raharaham-pirenena. Azo lazaina mihitsy ho miray petsapetsa amin’ny mpanao ratsy ao anatin’izany aza izy ireo raha ny fahitana azy. Midika ihany koa izany fa mitsipa-doha amin’ny laka nitany izy ireo ary tsy mivaky loha manosihosy ny hasin’ny firenena. Ny firenena no nahatafita azy ireo, tsy misy adihevitra izany, kanefa ankehitriny dia tsy olana ho azy ireo ny lalana diavin’ny firenena, izay miroso mankany amin’ny fahasimbana tanteraka. Io toe-javatra io dia ezahin’ireo olona migoka tombontsoa akaiky vilanin’ny fitondrana afenina andro aman’alina amin’ny fihetsika na fiteny laroin’ny politika mikatsaka, izay anampena-maso sy ahadonto sofina ny vahoaka tsy hahita sy handre ny marina tokony ho fantany.

Fa oviana akory, na fotoana inona ny vahoaka Malagasy no mba nampahafantarina sy nanehoana mangarahara marina, izay momba ny fitantanam-pirenena teto, na ny raharaha mafana nitranga nilàna fanazavana? Ny zavatra ambara mandrakariva amin’ny vahoaka teto dia efa namboamboarina avokoa, fa tsy araka ny tena marina velively. Porofo mitohoka amin’ny tendany amin’izany dia ny famoahana ny voka-pifidianana na ny vonjimaika na ny ofisialy, tamin’ny fifidianana nifanesy hatrany amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2019. Tsy misy badrahodra eto, ka tsy ahita ireny toe-javatra nanafenana ny marina ireny akory. Tsy maintsy mbola hivoaka anefa ny marina fa miandry fotoana ireny na dia ezahina ankehitriny afenina aza.

Tsy maintsy mihodina io “kodiaran-tsarety” io, hoy ilay manamboninahitra nanan-toerana teo amin’ny andrim-panjakana iray tamin’ny fotoan’androny izay tratry ny fanenjehana azy, ary izao izy miara-dia amin’ny fitondrana. Fantany araka izany, fa tsy hijanona amin’izao toe-java-misy ankehitriny ezahin’izy ireo gejaina tsy hihetsika izao raharaha famongorana ny Marina eto amin’ity firenena ity izao. Na dia ezahina ampihorohoroana sy enjehina aza ireo olom-pirenena vanona tsy manaiky ny tsy fahamarinana hanjaka eto amin’ny firenena, dia tsy afaka ny hihazona ny hihodinan’ny tantara ireo andian’olona mihazom-pahefana isan-tsokajiny, sy ireo manam-pahaizana mitana andraikitra eto amin’ity firenena ity.

Ireo olom-pirenena vanona ireo dia tsy te ho hataon’ny taranaka fara aman-dimby any aoriana ho ao anaty kitapo iray amin’ireo mpiray petsapetsa ratsy ireo ho nanapotika sy nanao izay tsy hahavanona ny marina teto amin’ity firenena ity, ka ho melohin’izy ireo amin’izany fotoana izany. Tsy maintsy manao izay hiarovana ity firenena ity tsy handia ny lalana tsy mendrika azy ny olom-pirenena saro-piaro amin’ny hasin’ity Nosy malalantsika ity. Adidy masina ho an’ny tanindrazana sy ny taranaka any aoriana izany, fa asakasak’izay minia mikimpy anoloan’ny “loza hanjo” azy.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/14/misy-minia-mikimpy-manoloana-ny-loza-hanjo-ny-firenena/

Serasera – Manenjana amin’ireo tsy manan-tsiny indray Ramatoa ministra Lozabe

Ny Valosoa

Manenjana ny tsy manantsiny indray Ramatoa Lozabe, tsy refesimandidy misahana ny serasera sy ny kolontsina, Lalatiana Rakotondrazafy amin’izao ankatoky ny fanadinana fitsapam-pahaizana, an’ireo mpikambana ao amin’ny governamanta izao. Mpiasa 52 be izao no indray noroahina tamin’ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny ORTM, na ny Ofisin’ny radio sy televiziona Malagasy. Ireo mpiasa karamain’ny orinasa manokana, na ECD avokoa ireo noroahina tamin’ny fomba feno habibiana sy fanitsakitsahana ankitsirano ny zon’ireo mpiasa izao. Fandroahana tsy misy antony akory na “renvois sans motif”. Tsy nisy ihany koa ny fampilazana mialoha na “Préavis” araka izay tondroin’ny lalàna mifehy ny asa, fa avy hatrany dia taratasy midina nosoniavin-dRamatoa Minisitra Lozabe, misy koa moa no milaza hoe Ramatoa Ministra SMOTIG, maneho ny lisitr’ireo mpiasa voaroaka, no naterin’ny “coursier” isaky ny lehiben’ny sampandraharaha eo anivon’ny ORTM.

Ray sy renim-pianakaviana 52 indray izany izao no manampy isa ireo tsy an’asa eto amin’ny firenena. Tsy nananan-dRamatoa tsy refasimandidy antra na dia kely aza ny vady aman-janak’ireo mpiasa voaroaka ireo. Tsy fantatra mazava hatreto hoe inona no fepetra nanasokajiana ireo mpiasa noroahana ireo. Maro an’isa ireo tanora vao tafiditra niasa tato anatin’ny 3 taona. Teo ihany koa anefa ireo efa nahavita mihoatra ny 10 taona. Raha ny fahadisoana arak’asa indray (faute professionnelle) dia samy tsy nanana olana momba izany izy ireo.

Raha ny fanazavana nentin’ny Tale jeneralin’ny ORTM, Jean Yves Belalahy, araka ny fanambarana izay nataony dia nisy ny fitsapam-pahalalàna na “evaluation” natao tamin’ireo mpiasa. Nambarany fa tsy nahafapo ny fahalalàna sy traikefa ara-kasan’ireo mpiasa noroahana ireo. Tsiahivina anefa fa mpanao gazety an-tsoratra sy mpahay lalàna “juriste” avokoa ireo ekipa nambara fa nanadina ireo mpanao gazetin’ny RNM sy TVM ireo. Izany hoe tsy mahalala akory ny fomba fiasan’ny haino aman-jery izany. Misy amin’izy ireo aza no tsy mahalala akory ny fahalalana fototra amin’ny fanaovangazety an-tsary sy feo, ka mampanao asa tsy fanao amin’ny radio sy tele.

Ny mampalahelo dia soketaina sy haratsiana amin’izao rehetra izao, fa be tsy andraofana ny mpiasa ao amin’ny haino amanjerim-panjakana. Ny mahavariana anefa dia mbola ireo mpiasa ireo ihany no antsoina mampiofana ireo mpiasa vaovao hampidirin’ny minisitra sy ny ekipany. Raha tsiahivina dia ny alatsinainy 6 janoary teo, nandritra ny fananganan-tsaina fanaon’ny Ministera isaky ny alatsinainy voalohan’ny volana, no nanambaran-dRamatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izao fepetra ho raisiny momba ny mpiasa izao. Namafisiny tamin’izany fa tsy matahotra ny tomban’ezaka atao amin’ireo mpikambana amin’ny governemanta ny tenany, satria efa tafiditra tao anatin’ny vinan’asany ny fandroahana ireo mpiasa ECD rehetra ao amin’ny Ministera iandraiketany.

Raha atao ny jery todika dia ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina, no Ministera nahitana olana sy niteraka resabe nandoto ny fitondram-panjakana be indrindra tao anatin’ny herintaona nitsanganan’ny governamanta. Efa tsy zoviana amin’ny mpanara-baovao intsony ny fandrahonana sy fanagejana ny mpiasa eo ambany fiadidiany, ary tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny disadisa eo amin-dRamatoa Ministra Lozabe sy ny mpikambana hafa ao amin’ny governemanta sy ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidina ny repoblika. Araka ny vaovao voaray dia nigagana mihitsy ny ady teo amin’izy ireo vavy ireo tany an-dafy tany. Tsy misy marina izay tsy hipoitra tokoa, fa toy ireny ady an-tsena eny Tsaralalana ireny mihitsy ny adin’izy ireo tamin’izany. Izany no santionany amin’ireo olona manodidina ny filohan’ny mpanongam-panjakana Andry Rajoelina ankehitriny.

Ho hita eo indray araka izany hoe: hatraiza ny fahefana ananan-dRamatoa Minisitra, na ny fahaiza-manaony manokana, ka mbola hitazonan’ny Filohampirenena sy ny Praiministra azy eo amin’ny toerany. Poizina ho azy ireo mangtsy ity Ramatoa ministra Lozabe ity.

www.gvalosoa.net/2020/01/14/serasera-manenjana-aminireo-tsy-manan-tsiny-indray-ramatoa-ministra-l...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Serasera – Manenjana amin’ireo tsy manan-tsiny indray Ramatoa ministra Lozabe

Ny Valosoa

Manenjana ny tsy manantsiny indray Ramatoa Lozabe, tsy refesimandidy misahana ny serasera sy ny kolontsina, Lalatiana Rakotondrazafy amin’izao ankatoky ny fanadinana fitsapam-pahaizana, an’ireo mpikambana ao amin’ny governamanta izao. Mpiasa 52 be izao no indray noroahina tamin’ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny ORTM, na ny Ofisin’ny radio sy televiziona Malagasy. Ireo mpiasa karamain’ny orinasa manokana, na ECD avokoa ireo noroahina tamin’ny fomba feno habibiana sy fanitsakitsahana ankitsirano ny zon’ireo mpiasa izao. Fandroahana tsy misy antony akory na “renvois sans motif”. Tsy nisy ihany koa ny fampilazana mialoha na “Préavis” araka izay tondroin’ny lalàna mifehy ny asa, fa avy hatrany dia taratasy midina nosoniavin-dRamatoa Minisitra Lozabe, misy koa moa no milaza hoe Ramatoa Ministra SMOTIG, maneho ny lisitr’ireo mpiasa voaroaka, no naterin’ny “coursier” isaky ny lehiben’ny sampandraharaha eo anivon’ny ORTM.

Ray sy renim-pianakaviana 52 indray izany izao no manampy isa ireo tsy an’asa eto amin’ny firenena. Tsy nananan-dRamatoa tsy refasimandidy antra na dia kely aza ny vady aman-janak’ireo mpiasa voaroaka ireo. Tsy fantatra mazava hatreto hoe inona no fepetra nanasokajiana ireo mpiasa noroahana ireo. Maro an’isa ireo tanora vao tafiditra niasa tato anatin’ny 3 taona. Teo ihany koa anefa ireo efa nahavita mihoatra ny 10 taona. Raha ny fahadisoana arak’asa indray (faute professionnelle) dia samy tsy nanana olana momba izany izy ireo.

Raha ny fanazavana nentin’ny Tale jeneralin’ny ORTM, Jean Yves Belalahy, araka ny fanambarana izay nataony dia nisy ny fitsapam-pahalalàna na “evaluation” natao tamin’ireo mpiasa. Nambarany fa tsy nahafapo ny fahalalàna sy traikefa ara-kasan’ireo mpiasa noroahana ireo. Tsiahivina anefa fa mpanao gazety an-tsoratra sy mpahay lalàna “juriste” avokoa ireo ekipa nambara fa nanadina ireo mpanao gazetin’ny RNM sy TVM ireo. Izany hoe tsy mahalala akory ny fomba fiasan’ny haino aman-jery izany. Misy amin’izy ireo aza no tsy mahalala akory ny fahalalana fototra amin’ny fanaovangazety an-tsary sy feo, ka mampanao asa tsy fanao amin’ny radio sy tele.

Ny mampalahelo dia soketaina sy haratsiana amin’izao rehetra izao, fa be tsy andraofana ny mpiasa ao amin’ny haino amanjerim-panjakana. Ny mahavariana anefa dia mbola ireo mpiasa ireo ihany no antsoina mampiofana ireo mpiasa vaovao hampidirin’ny minisitra sy ny ekipany. Raha tsiahivina dia ny alatsinainy 6 janoary teo, nandritra ny fananganan-tsaina fanaon’ny Ministera isaky ny alatsinainy voalohan’ny volana, no nanambaran-dRamatoa Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina izao fepetra ho raisiny momba ny mpiasa izao. Namafisiny tamin’izany fa tsy matahotra ny tomban’ezaka atao amin’ireo mpikambana amin’ny governemanta ny tenany, satria efa tafiditra tao anatin’ny vinan’asany ny fandroahana ireo mpiasa ECD rehetra ao amin’ny Ministera iandraiketany.

Raha atao ny jery todika dia ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina, no Ministera nahitana olana sy niteraka resabe nandoto ny fitondram-panjakana be indrindra tao anatin’ny herintaona nitsanganan’ny governamanta. Efa tsy zoviana amin’ny mpanara-baovao intsony ny fandrahonana sy fanagejana ny mpiasa eo ambany fiadidiany, ary tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny disadisa eo amin-dRamatoa Ministra Lozabe sy ny mpikambana hafa ao amin’ny governemanta sy ny fitondram-panjakana, indrindra fa ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidina ny repoblika. Araka ny vaovao voaray dia nigagana mihitsy ny ady teo amin’izy ireo vavy ireo tany an-dafy tany. Tsy misy marina izay tsy hipoitra tokoa, fa toy ireny ady an-tsena eny Tsaralalana ireny mihitsy ny adin’izy ireo tamin’izany. Izany no santionany amin’ireo olona manodidina ny filohan’ny mpanongam-panjakana Andry Rajoelina ankehitriny.

Ho hita eo indray araka izany hoe: hatraiza ny fahefana ananan-dRamatoa Minisitra, na ny fahaiza-manaony manokana, ka mbola hitazonan’ny Filohampirenena sy ny Praiministra azy eo amin’ny toerany. Poizina ho azy ireo mangtsy ity Ramatoa ministra Lozabe ity.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/14/serasera-manenjana-aminireo-tsy-manan-tsiny-indray-ramatoa-ministra-lozabe/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 14 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 14 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

HAMBOLY HAZO NY MPANOTO-TANIMBARY ?

Misy ireo mihevi-tena fa hoe manan-tsai-maranitra,
Dia mamboatra tetikady mba hihantsiana an’Andriamanitra.
Andro mamy sy fotoana mba noheverina hiombonana,
Saingy handeha hamboly hazo ireo mpihantsy ny fiangonana!

Avelao ho tazana eo ny vary sy tsiparifary,
Ireo miasa an-kitsim-po sy ireo malaza ho be kabary,
Fa ny zavatra rehetra tena mbola hisy farany,
Ary koa ny Tompontsika mbola hanana ny hambarany.

Saingy mandra-piandry izany, lalan-tsara no izory:
Ilay mitondra fiadanana, hoy ny tenin’ny mpitory.
Aza miherika hijery ireo sakaizan’ny devoly:
Ireo mpanoto-tanimbary nefa dia miseho hamboly !

Mahereza f’aza kivy, asehoy ny fivondronana
’Zay mampiavaka tanteraka ny olonao ry fiangonana.
Ilazao ireo diso lalana : hositranina ny taniny
Raha Jehovah no ekeny mba ho Tompo sy Andriamaniny.

Dadan’i Zina (13-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/14/hamboly-hazo-ny-mpanoto-tanimbary/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

HAMBOLY HAZO NY MPANOTO-TANIMBARY ?

Misy ireo mihevi-tena fa hoe manan-tsai-maranitra,
Dia mamboatra tetikady mba hihantsiana an’Andriamanitra.
Andro mamy sy fotoana mba noheverina hiombonana,
Saingy handeha hamboly hazo ireo mpihantsy ny fiangonana!

Avelao ho tazana eo ny vary sy tsiparifary,
Ireo miasa an-kitsim-po sy ireo malaza ho be kabary,
Fa ny zavatra rehetra tena mbola hisy farany,
Ary koa ny Tompontsika mbola hanana ny hambarany.

Saingy mandra-piandry izany, lalan-tsara no izory:
Ilay mitondra fiadanana, hoy ny tenin’ny mpitory.
Aza miherika hijery ireo sakaizan’ny devoly:
Ireo mpanoto-tanimbary nefa dia miseho hamboly !

Mahereza f’aza kivy, asehoy ny fivondronana
’Zay mampiavaka tanteraka ny olonao ry fiangonana.
Ilazao ireo diso lalana : hositranina ny taniny
Raha Jehovah no ekeny mba ho Tompo sy Andriamaniny.

            Dadan’i Zina (13-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/14/hamboly-hazo-ny-mpanoto-tanimbary/

Taratra ny mpitondra e! Marina sa tsy marina?

Misy saina sa tsisy saina?Tsiaritra Ifampizarana :

Mitodika amin'ity Solombavam-bahoaka an'i Madagasikara ity ny tenako.
Alohan'ny fakana sary feno tsiky ry ise, dia ny bitika indrindra dia mandinika ny Sainam-pirenena Malagasy aloha. Indrindra fa misolo tena ny Malagasy iray manontolo ianao any ampivoriana an-tany lavitra any.

Tsy mahamenatra ny manontany raha sendra tsy ampy fahalalana fa manalabaraka ny FIRENENA #MADAGASIKARA iombonana.

Izay mantsy no ilaina ny atao hoe AMPY FAHALALANA na FAMPIANARANA na FANABEAZANA na hoe MANDIA FIANARANA fa lasa mampanongo tena ny toy izao.

Miantso hatrany ny Malagasy ny tenako hampiana-janaka mba tsy ataon'olona fihomehezana rehefa mba sendra mitondra firenena toy izao.

Mino aho fa hisy hanoro azy amin'ny manaraka satria ny HENDRY no hanarina.

Maka lesona ny Omaly, hanatsarana ny anio, hampandrosoana ny ampitso.

Nyrado Rafalimanana
President ONG NY FANAHY MAHA-OLONA
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Taratra ny mpitondra e! Marina sa tsy marina?

Misy saina sa tsisy saina?

Tsy takon'afenina intsony fa mandalo krizy ny haino aman-jerim-panjakana.Omaly alahady 12 janoary amin'ny 10 ora sy 24 minitra alina no nanaparitaka fampitam-baovao amin'ny anaran'ny ORTM ary nosoniavin'ny tale jeneraliny ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina , ka manazava ny momba ireo mpiasa ECD. Nambara fa 368 ny mpiasa teo anivon'ny ORTM tamin'ny taona 2019, ka ECD ny 147 tamin'ireo.Natao ny tomban'ezaka sy fanadihadiana ka nojerena ny fanajana ny fitsipi-pifehezana, fitsipi-pitondran-tena, ny fanajana ny soatoavin'ny asam-panjakana ambaran'ny didim-panjakana laharana 2003-1158; ka ireo izay nahafeno ny fepetra no navaozina ny fifanaraham-piaraha-miasa aminy, hoy hatrany ny fampitam-baovao.Mpiasa 52 tamin'ny fiandohan'ity taona 2020 ity no tsy navaozina fifanaraham-piaraha-miasa intsony..raha tsorina dia hoe noroahana.Misy resaka be nandeha fa hoe hisy mpiasa hitokona ny alatsinainy 13 janoary eo anivon'ny haino aman-jerim-panjakana,Ho hita eo ny mety ho tohiny. ... TohinyFintinina

7 andro lasa

... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Andry Rajoelina - Ianareo no tsy nahavita, ianareo no nandainga, fa ny tenako sy ny gouvernemanta miaraka amiko, mahavita sady tsy mandainga.

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/ianareo-no-tsy-nahavita-andry-rajoelina.m4a

—-

Aleo ampahatsiahivina kely ny zavabitan’ny filoha Marc Ravalomanana. Raha mahavita tsara kokoa dia raisina an-tanandroa. Raha tsy izany dia aleo tsy mifamitaka.

—-

Madagasikara – 2002-2009 – Nandritra ny fito taona nitondran’ny Filoha Marc Ravalomanana

1. Nahatratra 9000km ny lalana vita manerana an’i Madagasikara
2. Fandriam-pahalemana nanjaka
3. Nanamora ny famoronan’asa ny fiaraha-miasa t@ firenen-dehibe toa Etats-Unis, Canada, Allemagne,…
4. AGOA nitondra asa betsaka ho an’ny Malagasy
5. Nijanona ho 9.4% ny sondro-bidim-piainana raha 12% izany manerana an’i Afrika
6. Ady tamin'ny kolikoly : BIANCO sy SAMIFIN
7. Teo amin'ny sehatry ny kolikoly, araka ny tarehimarika navoakan’ny « Transparency International » dia tamin'ny fitondrana Ravalomanana no ambany indrindra ny tahan’ny fanaovana kolikoly teto Madagasikara.
8. Education pour tous : betsaka ny zanaka Malagasy no niditra nianatra, nahazo kits scolaires, boky, aron’akanjo sns ; Ady tamin'ny risoriso resaka diplaoma, izay mpianatra tena mahay no mahazo bourses d’études mandranto fianarana aty ivelany
9. Nahazo fanampiana ara-pitaovana ny mpianatra Malagasy
10. Nampidirina ary nohamafisina ho isan’ireo fiteny fampiasa ofisialy ny fiteny Anglisy
11. Fampiroboroboana ny tantsaha
12. Ministra tena niasa fa tsy nanao be kibo tao amin'ny birao fotsiny : nisy ny objectifs napetrany, nisy ny compte-rendu ny vokatra isaky ny ministera
13. Ny taona 2008 dia efa nidina ho 68% ny Taux de pauvreté raha 80% tamin'ny taona 2002, Taux de Croissance nahatratra 7%
14. Tafakatra maherin’ny 1.4 miliara dolara ny tahirim-bolan’ny fanjakana Malagasy tao amin'ny Banky Foibe raha 200 tapitrisa tamin'ny taona 2003
15. Tafakatra 7.1% ny fisondrotry ny harikarena faobe teto tamin'ny taona 2008 raha manodidina ny 6% izany manerana an’i Afrika. Efa teo an-dalam-pivoahana tamin'ireo Firenena mahantra indrindra i Madagasikara
16. Ny taona 2009 dia efa tokony niditra t@ izany hoe sécurité alimentaire izany ny Malagasy, ary saika hitokana banky malagasy ny fitondrana Ravalomanana hahafahan’ny Malagasy hindram-bola hamoronany orinasa sns…
17. Ny taona 2009 dia nanana vina hanangana banky Malagasy ny fitondrana Ravalomanana. Sehatra izay mbola voagejan’ireo vahiny (frantsay) mandraka ankehitriny.
18. « Tsy mbola nandroso toy izao i Madagasikara teo @ tantarany » hoy ny Banque Mondiale

Indrisy fa potiky ny mpanongam-panjakana daholo ny zava-bitany ary dia lasa nanefoefo be daholo ny mpanongana rehetra afatsy ny vahoaka Malagasy.

www.gvalosoa.net/2020/01/13/madagasikara-2002-2009-nandritra-ny-fito-taona-nitondranny-filoha-mar...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Edouard Tsarahame – RMDM – Hafatra

Ry vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana, tsy ho avelanay ho tompontrano mihono ianareo amin’ny fitantanana ny firenena, fa hanolotra ny herinay izahay.

Araka ny tenin’ny filohan’ny RMDM, ny androko sisa rehetra, hoy izy, dia ho entoko manompo ny miray tanindrazana amiko. Zava-dehibe ho antsika izany fanetrentena izany .

Ka izahay rehetra dia miombon-kevitra fa hanolotra izay mety azonay atolotra ho fanatsaràna ny fiainan’ny vahoaka malagasy, ho famonjena an’ity firenena ity amin’izao fitantana izay tsy araka ny eritreretintsika.

Minoa ahy ianareo fa tsy hitsanga-menatra isika manana an’ity RMDM ity.

Misaotra Tompokolahy. Mankasitraka Tompokovavy.

www.gvalosoa.net/2020/01/13/edouard-tsarahame-rmdm-hafatra/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Edouard Tsarahame – RMDM – Hafatra

Ry vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana, tsy ho avelanay ho tompontrano mihono ianareo amin’ny fitantanana ny firenena, fa hanolotra ny herinay izahay.

Araka ny tenin’ny filohan’ny RMDM, ny androko sisa rehetra, hoy izy, dia ho entoko manompo ny miray tanindrazana amiko. Zava-dehibe ho antsika izany fanetrentena izany .

Ka izahay rehetra dia miombon-kevitra fa hanolotra izay mety azonay atolotra ho fanatsaràna ny fiainan’ny vahoaka malagasy, ho famonjena an’ity firenena ity amin’izao fitantana izay tsy araka ny eritreretintsika.

Minoa ahy ianareo fa tsy hitsanga-menatra isika manana an’ity RMDM ity.

Misaotra Tompokolahy. Mankasitraka Tompokovavy.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/13/edouard-tsarahame-rmdm-hafatra/

 

Comment on Facebook

Tolory fitaovana entimamikatra izahay, dia manaiky izahay fa tsy kabary ambony goudron mandrovitra pataloha fotsiny OK ary e

Tokony mba jeren-dry zareo koa ny lalana Ambilobe-Vohemar

Mankasitraka Pasteur Edouard Tsarame

Tena marina mihitsy zan

Ny marina momba ny lalampirenena RN44 sy RN5

Manao tatitra ny Pasitera Edouard Tsarahame, filoha lefitra faritany Toliara amin’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, tamin’ny fidinana ifotony hijery sy hanamarina ny zavamisy momba ny fanamboarana ny lalampirenena RN44, mampitohy any Moramanga sy Ambatondrazaka, mba tsy hilaza lainga, fa hilaza ny marina.

Ny vokatr’izany dia tsy araka ny zavatra nolazain’ny filohan’ny repoblika ny zavamisy sy iainan’ireo olona miasa eny sy mampiasa ny RN44.

Raha raisina amin’ny fomba fiteniny ny filohan’ny repoblika amin’ny hoe: marina sa tsy marina? Dia marina fa tsy misy asa nanomboka.

Natao nakotroka ny fametrahana ny vatofototra ny faha-15 oktobra 2019 ary narentirenty ny fitaovan’ny orinasa. Nodradradraina ny velirano ary nolazaina fa manomboka eo noho eo ny asa.

Misoratra mazava amin’ny takelaka momba ny asa fanamboran-dalana 40 km mampitohy any Marovoay (PK20) sy Amboasary (PK60) manomboka ny 10 oktobra 2019 ary maharitra 18 volana, izany hoe mifarana ny 10 aprily 2021.

Vatofototra foana no notokanana ny faha-15 oktobra 2019, ary naseho teo ny fitaovan’ireo orinasa. Lalana 140km no ho amboarina ary orinasa tsy miankina telo no manao azy, CGC, SOGEA, COLAS. Mizara telo ny lalana, ka ny CGC no tokony nanao ity ampahany PK20-PK60.

Eo Betsipolotra, misy mpiasa maro saingy tsy lalana no ampanamboarina azy fa trano. Tsy fantatra akory ambonin’izany ny antony hanamboarana tranobe velarana. Karama ambany, mpiasa avy lavitra, ampiasaina 12 ora, 7500ar isanandro, tsy iantohana sakafo na trano.

Ny alatsinainy 6 janoary 2020 teo dia nisy appel d’offres vaovao vao nivoaka. Ny eo tsy vita. Hitaky fanazavàna ny RMDM.

Ho arahin’ny mpanohitra RMDM amin’ny antsipiriany ny fitantanana rehetra ataon’ity fitondrana ity, fanoherana ao anaty lalampanorenana, ary hilaza ny marina.

Eo koa ny lalampirenena RN5 Toamasina-Fenoarivo-Atsinanana

Marina fa nisy asa nanomboka. Marina fa nisy fotoana nilazàna fa vita. Fa rehefa jerena akaiky, 4,195km amin’ny 100km no vita natao béton tapatapaka manomboka eo Ivoloina mandra-pahatonga eo Ambodiatafana. Avy eo no miala mandra-pahatonga any Fenoarivo, izany no atao hoe “Merci, prezidà”.

Araka ny hita dia tsy misy fanamboarana ny lalana mandra-pahatonga any Fenoarivo-Atsinanana. Manjaka ny fanararaotana ataon’olombitsy manoloana ny vidin’ny vokatra fanondrana ao amin’ity faritra ity noho ny haratsian’ny lalana.

Lalana hadiny iray sasany taloha lasa hadiny dimy, mitombo ny solika lany, ny harerahana mitombo, ny vola lany amin’ny fanamboarana fiara.

Lainga sy fitaka daholo no avoakan’ity filoha ity arak’izany.

Ka hanaraka ny fanamboarana ny Rova koa ny RMDM, hijery ny ao anatiny. Satria lazaina fa ho tokanana alohan’ny 26 jiona.
Teo koa ny filazàna fa hahazo lamasinina Fianarantsoa alohan’ny faran’ny taona. Tapitra ny taona 2019, tsy nisy lamasinina tazana.

youtu.be/ZB-YI20lJmk

www.gvalosoa.net/2020/01/13/ny-marina-momba-ny-lalampirenena-rn44-sy-rn5/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

 

Comment on Facebook

9000km no lalana vita nandritra ny fito taona nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana. Ity 40km dia efa gidragidra sy resabe. Ary vitan’i boaikely ny milaza fa hanamboatra lalana hatramin’ny 13.000km fa omeo mandat faharoa izy tompokolahy sy tompokovavy. Dia mandat fahatelo 13x2, 26.000km! Tsy aleo ve ajanona ry boaikely ny fampiesonana! Tsy maintsy mipoitra foana ny marina. Marina sa tsy marina?

Hi hi , misaotra ny rajao aloha fa raha tsy rajao tsy nahavita ny lalana tulear - ifaty mankany sy lalana digue -ambohimanjaka mivoaka RN 4 ,andrano behivava mahazo baypas .lazaina fa i rajao fa mampiesona fa kay ity no tena loza ato.

Ilay RN5 aloha tena marina izany voalaza izany e tsy iadiankevitra fa masoko nahita .

Misy an'zany rehetra izany ve ? Lay RN 44 anie ka efa nanizingizina lay minisitry zay hoe jamba ngah hono ny mpandeha taxi brousse sa matory no tsy mahita asa efa mandeha ao .

Zay NY fandraisana andraikitra eo @ panohitra, RAHA NY TIM tel dia mbola mafy noho izao NY fanaramaso nisy teo

Rn44 ary tss fanamboarana akory, vatofototra no arantiranty ndrindra fa le eo manainga zipo zw

RN5 tompoko Toamasina Maroantsetra fa ts tapak eto Fenoarivo Antsinanana

RMDM,merci

Tsy lalana hoany 4×4 ity sa RN 44

😱🙄

Mino aho fa hitany io

KA TSISY VOLA ZANDRIKELY KA MAMPIDERA NIFY SY MITSANGANGATSANGANA MISEHO TELE NO TENA TALENTANY ARY NY RESABE

+ View more comments

Lalampirenena RN44 – Tsy mahavita sy mandainga Andry Rajoelina! Marina sa tsy marina?

Andry Rajoelina – Aty Moramanga no anombohantsika ny lalampirenena RN44 izay mankany Ambatondrazaka, mitohy mankany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala.

Ny Valosoa – Manao sangodimpanina ny lalampirenenan’ny filoha mamimbahoaka zany an!

Andry Rajoelina – Ianareo no tsy nahavita, ianareo no nandainga, fa ny tenako sy ny governemanta miaraka amiko, mahavita fa tsy mandainga tompoko.

Ny Valosoa – Mahavita fa tsy mandainga?… Ny marina ankehitriny dia sady tsy nahavita no nandainga!

Andry Rajoelina – Ho atao ary tsy maintsy ho vita ny RN44 manomboka androany (ndlr, 15 oktobra 2019) tompokolahy sy tompokovavy

Ny Valosoa – Telo volana izao no namoahan’ny filoha mamimbahoaka izany teny izany, fa tsy nisy asa nanomboka afa tsy fanamboarana trano. Trano fa tsy lalana an!

Andry Rajoelina – Izany velirano izany dia zavatra masina. Izay lazaina, atao velirano dia tsy maintsy tanterahina… Velirano no ataontsika… Tsy maintsy atao amin’ity taona ity, ary ataovy amin’ny tetibolantsika aloha ny anombohana io RN44 io, tonga eto izahay miaraka amin’ ny orinasa, atomboka manomboka androany ny RN44 tompokolahy sy tompokovavy.

Ny Valosoa – Ny asa tsy nanomboka, ny appel d’offres mikasika ny asa tohiny indray no navoaka ny herinandro lasa teo.

Feo – Sombiny tamin’ny kabarin’ny filohan’ny repolika tany Moramanga ny 15 oktobra 2019

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/rn44-andry-rajoelina.m4a

www.gvalosoa.net/2020/01/13/lalampirenena-rn44-tsy-mahavita-sy-mandainga-andry-rajoelina-marina-s...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Lalampirenena RN44 – Tsy mahavita sy mandainga Andry Rajoelina! Marina sa tsy marina?

Andry Rajoelina – Aty Moramanga no anombohantsika ny lalampirenena RN44 izay mankany Ambatondrazaka, mitohy mankany Marovoay ary tonga hatrany Vodiala.

Ny Valosoa – Manao sangodimpanina ny lalampirenenan’ny filoha mamimbahoaka zany an!

Andry Rajoelina – Ianareo no tsy nahavita, ianareo no nandainga, fa ny tenako sy ny governemanta miaraka amiko, mahavita fa tsy mandainga tompoko.

Ny Valosoa – Mahavita fa tsy mandainga?… Ny marina ankehitriny dia sady tsy nahavita no nandainga!

Andry Rajoelina – Ho atao ary tsy maintsy ho vita ny RN44 manomboka androany (ndlr, 15 oktobra 2019) tompokolahy sy tompokovavy

Ny Valosoa – Telo volana izao no namoahan’ny filoha mamimbahoaka izany teny izany, fa tsy nisy asa nanomboka afa tsy fanamboarana trano. Trano fa tsy lalana an!

Andry Rajoelina – Izany velirano izany dia zavatra masina. Izay lazaina, atao velirano dia tsy maintsy tanterahina… Velirano no ataontsika… Tsy maintsy atao amin’ity taona ity, ary ataovy amin’ny tetibolantsika aloha ny anombohana io RN44 io, tonga eto izahay miaraka amin’ ny orinasa, atomboka manomboka androany ny RN44 tompokolahy sy tompokovavy.

Ny Valosoa – Ny asa tsy nanomboka, ny appel d’offres mikasika ny asa tohiny indray no navoaka ny herinandro lasa teo.

Feo – Sombiny tamin’ny kabarin’ny filohan’ny repolika tany Moramanga ny 15 oktobra 2019

http://www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/rn44-andry-rajoelina.m4a

http://www.gvalosoa.net/2020/01/13/lalampirenena-rn44-tsy-mahavita-sy-mandainga-andry-rajoelina-marina-sa-tsy-marina/

 

Comment on Facebook

Aleo mba ho afaka18 mois aloha dia ho hita eo e.

Fa efa tsy vitan'ny miezaka manaratsy sy manenjika ve ?? fa dia mbola manamboatra sarin'olona ho ratsy koa?? mba natao oe olona matotra ilay mitantana ny page kay olona kely saina tanteraka.

Misaotra ny député Fidel Razarapiera nanome fanazavana ny momba io lalana io... Mahereza daholo

De gaga zah. Rehefa miteny aho de tanteraka tompokolahy sy tompokovavy. Ohatrilay hoe misia ny mazava de nisy. Ho anAtra irery ihany ny hery sy voninahitra

Soloy mpamosavy rangahy fa aleonay mifanena @ mpamosavy toy izay mifanena @ mpandainga a

Efa ao ny vatofototra eee...kkkkkkkk

Izy no atao president BALARORA

Fa nga tsioe. Efa aon. Panw azy reeee

Rain'lainga fotsiny, tokony tsy miteny refa tsy mahavita

Pinocchio

+ View more comments

AMBOHITRIMANJAKA INDRAY DIA TSY HANAIKY !

Ny mpanolotsaina va re no tsy tsara
Sa manoro vohony anao izy ireny,
No manaonao foana, mandiso tantara
Amin’ny fomba sy ny asa ary koa ny fiteny?

Resahinao foana ny hoe “velirano”
Ary lasa fiteny toa mampihomehy,
Ka mba tandremo sao dia hidiran’angano
Amin-java-tsy hay sady toa tsy voafehy!

Dia ianaro, fantaro koa ‘reo soatoavina
‘Zay vao manapaka na koa mandidy,
Fa aza variana amin’ny hazo be ravina,
(Toa misy voany kanefa mangidy!)

Ny vitan’ny ntaolo, tsy hoe tonga lafatra,
Saingy nasandrany ny voly vary.
Ny mpanjakantsika efa nanafatrafatra
Hoe fahavalony anie ny mosary.

Ka tena tsy rariny sy tsy azo ekena
Raha hoe hototofana ireo tanimbary,
F’Ambohitrimanjaka tsy maintsy mitrena,
Manohitra mafy sy an-karihary !

DADAN’i ZINA (11-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/12/ambohitrimanjaka-indray-dia-tsy-hanaiky/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

AMBOHITRIMANJAKA INDRAY DIA TSY HANAIKY !

Ny mpanolotsaina va re no tsy tsara
Sa manoro vohony anao izy ireny,
No manaonao foana, mandiso tantara
Amin’ny fomba sy ny asa ary koa ny fiteny?

Resahinao foana ny hoe “velirano”
Ary lasa fiteny toa mampihomehy,
Ka mba tandremo sao dia hidiran’angano
Amin-java-tsy hay sady toa tsy voafehy!

Dia ianaro, fantaro koa ‘reo soatoavina
‘Zay vao manapaka na koa mandidy,
Fa aza variana amin’ny hazo be ravina,
(Toa misy voany kanefa mangidy!)

Ny vitan’ny ntaolo, tsy hoe tonga lafatra,
Saingy nasandrany ny voly vary.
Ny mpanjakantsika efa nanafatrafatra
Hoe fahavalony anie ny mosary.

Ka tena tsy rariny sy tsy azo ekena
Raha hoe hototofana ireo tanimbary,
F’Ambohitrimanjaka tsy maintsy mitrena,
Manohitra mafy sy an-karihary !

DADAN’i ZINA (11-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/12/ambohitrimanjaka-indray-dia-tsy-hanaiky/

 

Comment on Facebook

Izao vary izao ve dia ho totofana ry tsy misy saina a!

Ry zareo fanatika ihany no mahita fa azo totofana io... tsy ay we @maskoditra v no msaina

Na inona efa natao sy fahazaram-panjakana hatrizay ny hiarovana ny tombotsoam-bahoaka ihany koa no nanaovana ny lalam-panorenana. Zon'ny olom-pirenena noho izany ny miaro ny fananany.

Izahay avy aty Toamasina dia manohana anareo mba tsy hanotofana ny tanin'olona!

Kahie zaraina maimaimpoana manjary misy mivarotra eny an-tsena.

Sady asiana soratra dokambarotra IEM mba ho donto tsara ny ankizy.

Izany no fanabeazana rehefa vendrana no tafapetraka eo amin’ny fitondrana.

Atao sorona tokoa ianareo rankizy. Tsy vitan’ny atao mahita faisana ara-batana amin’izao fiainana mampijaly izao ianareo fa na ny saina sy ny fanahy koa dia verezina tokoa.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Kahie zaraina maimaimpoana manjary misy mivarotra eny an-tsena.

Sady asiana soratra dokambarotra IEM mba ho donto tsara ny ankizy.

Izany no fanabeazana rehefa vendrana no tafapetraka eo amin’ny fitondrana.

Atao sorona tokoa ianareo rankizy. Tsy vitan’ny atao mahita faisana ara-batana amin’izao fiainana mampijaly izao ianareo fa na ny saina sy ny fanahy koa dia verezina tokoa.

 

Comment on Facebook

Inona no mahagaga amin'izany? Tsy tadidy angaha fa ny dikan'ny Maimaim-poana ka hoe payant

Fa mety 13% ihany angamba ny vidiny ô Hahahaha

Adalany izay mividy porte malheur

Fanotofana an’Ambohitrimanjaka – Miziriziry hanao ny Tanamasoandro-ny ny fitondram-panjakana

Araka ny loharanombaovao dia hidina etsy Ambohitrimanjaka indray ireo solontena avy ao amin’ny fitondram-panjakana amin’nizao herinandro ho avy izao. Nilaza omaly, 10 Janoary 2020, ny mpanolotsain’ny filohan’ny repoblika fa tsy maintsy atao ny tetikasa Tanamasoandro.

Tsy hiova amin’ny heviny ary tsy hanaiky ny hanotofana ny tanimbariny ny mponina eo Ambohitrimanjaka sy ireo avy ao amin’ny kaominina telo hafa ary ny ao amin’ny fokontony Anosibe Zaivola. Hiverina indray arak’izany ireo hetsika fanaon’ireo vahoaka, tsy mankasitraka ny fanotofana ny tanimbary.

Tsy miady irery intsony ny vahoakan’Ambohitrimanjaka fa efa maro no miray feo aminy, toy ny solontenan’ny mpiray tanindrazana avy any ivelany, ary indrindra ny RMDM.

Tsiahy kely momba ny tantara

Gaga aho fa hoe Malagasy no manototra tanimbary. Nilaza ry zareo hoe: ahoana no nototofana teny any amin’ny 67ha, na Antanimbarinandriana, na tetsy sy teroa.

Tsy Malagasy mihitsy no nitondra fa ny colons, ary tamin’ny andron’ny colons dia nisy ny Office du riz. Potehina ny vary, tsy hihinana vary ramalagasy. Na ny tany anaty sompitra aza, loarana ho doroina. Mbola natao indray koa bala tafondro ny vary ho totoina. Nalona tao anaty barika ny vary. Nahatonga ny fiteny hoe tafondro vary masaka ny an-dramalagasy. Fanambaniana Malagasy be dia be no natao tamin’ny vary, fa tsy nisy mihitsy Malagasy nanototra tanimbary.

(Vaovao MBS)
youtu.be/02EQzSk1XrM?t=558

Edouard Tsarahame (RMDM) – Lesona na hafatra ho an’ireo izay mieritreritra ny hasarobidin’ny tany

Isaky ny miteny isika mpanao politika, dia hoe “Masina ny Tanindrazana!”. Aoka re ho hajaintsika sy ho ekentsika ny maha-masina ny Tanindrazana.

Hanome lesona na hafatra ho an’ireo mieritreritra, ny hasarobidin’ny tany aho.

Ny tany no nataon’Andriamanitra mifaningotra aina amin’ny olombelona. Satria nataon’Andriamanitra mialoha ny tany, izay Andriamanitra vao nanao ny olona. Ary ny tany no novolavolain’ Andriamanitra nataony ho olona.

Ary raha misy latsaka amin’ny tany, marary ity tany ity. Satria tsy zakan’ny tany, satria mifaningotra aina aminy ny olombelona. Ary raha misy koa ny mikasika ny tany, tsy zakan’ny olombelona. Satria mafy aminy. Satria tany no nangalàna azy, tany koa no iafarany. Ka sarobidy amin’ny olombelona ny tany.

Mbola tany ihany koa no isakafoanantsika, ivelomantsika. Tsy tanin’olon-kafa no anampiana anao, tsy tanin’olon-kafa no itsaboana anao fa ny Tanindrazanao ihany.

Ry mpitondra ô, aoka ajanona tsy misy hatakandro ny fieritreretana hanototra an’Ambohitrimanjaka.

(Vaovao MBS)
youtu.be/02EQzSk1XrM?t=624

www.gvalosoa.net/2020/01/12/fanotofana-anambohitrimanjaka-miziriziry-hanao-ny-tanamasoandro-ny-ny...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fanotofana an’Ambohitrimanjaka – Miziriziry hanao ny Tanamasoandro-ny ny fitondram-panjakana

Araka ny loharanombaovao dia hidina etsy Ambohitrimanjaka indray ireo solontena avy ao amin’ny fitondram-panjakana amin’nizao herinandro ho avy izao. Nilaza omaly, 10 Janoary 2020, ny mpanolotsain’ny filohan’ny repoblika fa tsy maintsy atao ny tetikasa Tanamasoandro.

Tsy hiova amin’ny heviny ary tsy hanaiky ny hanotofana ny tanimbariny ny mponina eo Ambohitrimanjaka sy ireo avy ao amin’ny kaominina telo hafa ary ny ao amin’ny fokontony Anosibe Zaivola. Hiverina indray arak’izany ireo hetsika fanaon’ireo vahoaka, tsy mankasitraka ny fanotofana ny tanimbary.

Tsy miady irery intsony ny vahoakan’Ambohitrimanjaka fa efa maro no miray feo aminy, toy ny solontenan’ny mpiray tanindrazana avy any ivelany, ary indrindra ny RMDM.

Tsiahy kely momba ny tantara

Gaga aho fa hoe Malagasy no manototra tanimbary. Nilaza ry zareo hoe: ahoana no nototofana teny any amin’ny 67ha, na Antanimbarinandriana, na tetsy sy teroa.

Tsy Malagasy mihitsy no nitondra fa ny colons, ary tamin’ny andron’ny colons dia nisy ny Office du riz. Potehina ny vary, tsy hihinana vary ramalagasy. Na ny tany anaty sompitra aza, loarana ho doroina. Mbola natao indray koa bala tafondro ny vary ho totoina. Nalona tao anaty barika ny vary. Nahatonga ny fiteny hoe tafondro vary masaka ny an-dramalagasy. Fanambaniana Malagasy be dia be no natao tamin’ny vary, fa tsy nisy mihitsy Malagasy nanototra tanimbary.

(Vaovao MBS)
https://youtu.be/02EQzSk1XrM?t=558

Edouard Tsarahame (RMDM) – Lesona na hafatra ho an’ireo izay mieritreritra ny hasarobidin’ny tany

Isaky ny miteny isika mpanao politika, dia hoe “Masina ny Tanindrazana!”. Aoka re ho hajaintsika sy ho ekentsika ny maha-masina ny Tanindrazana.

Hanome lesona na hafatra ho an’ireo mieritreritra, ny hasarobidin’ny tany aho.

Ny tany no nataon’Andriamanitra mifaningotra aina amin’ny olombelona. Satria nataon’Andriamanitra mialoha ny tany, izay Andriamanitra vao nanao ny olona. Ary ny tany no novolavolain’ Andriamanitra nataony ho olona.

Ary raha misy latsaka amin’ny tany, marary ity tany ity. Satria tsy zakan’ny tany, satria mifaningotra aina aminy ny olombelona. Ary raha misy koa ny mikasika ny tany, tsy zakan’ny olombelona. Satria mafy aminy. Satria tany no nangalàna azy, tany koa no iafarany. Ka sarobidy amin’ny olombelona ny tany.

Mbola tany ihany koa no isakafoanantsika, ivelomantsika. Tsy tanin’olon-kafa no anampiana anao, tsy tanin’olon-kafa no itsaboana anao fa ny Tanindrazanao ihany.

Ry mpitondra ô, aoka ajanona tsy misy hatakandro ny fieritreretana hanototra an’Ambohitrimanjaka.

(Vaovao MBS)
https://youtu.be/02EQzSk1XrM?t=624

http://www.gvalosoa.net/2020/01/12/fanotofana-anambohitrimanjaka-miziriziry-hanao-ny-tanamasoandro-ny-ny-fitondram-panjakana/Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Famonoana vahoaka ny fanotofana ny tanimbary. Firaisankina no hery.

Ka io efa lafo dia tsy maintsy ataony fa mila foanana mihitsy ity fanjakana hosoka ity ny fidinana an_ dalam_ be ihany no vahaolona

Ohatra ny rano andamosingisa izany ilay tondra-drano teo. Fa tsy afaka haka lesona mihintsy izany na tsy mety toa inona aza ?

Efa ireny ve ny ataon'ny Ranobe teto Antananarivo dia mbola mikiribiby hanototra tanimbary ihany e ? Mba tokony jerena akaiky ny zava-misy ary tokony mba dinihina tsara ihany koa ny mety ho vokany.

Tsy ekena Ramaroson Andria'Njaka

+ View more comments

Load more