15 C
Antananarivo
Sat 24 Oct 2020 02:50

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
15 ° C
15 °
15 °
87 %
3.6kmh
20 %
Sat
26 °
Sun
26 °
Mon
27 °
Tue
31 °
Wed
23 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Rajoelina – Voafehy ny COVID-19 – Fa mbola hamokatra ‘gélules CVO” atao inona?

#Rajoelina #COVID-19 #CVO

Ankehitriny, hoy ny filoha mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina, ny ‘artesunate’ samirery dia manasitrana amin’ny coronavirus … mihoatra ny 70% ka hatramin’ny 80% amin’ireo tratran’ny valanaretina COVID-19.

Saingy hatreto aloha araka ny nambaran’i Abel Ranaivoson, filohan’ny sindikàn’ny mpitsabo eto Madagasikara, dia mbola tsy nisy vokatra ara-siantifika nivoaka ofisialy.

Etsy ankilany, lazaina fa ny orinasa Pharmalagasy vao notokanan’ny filoha dia mamokatra ‘gélule’ 32.000 isa isan’andro ary efa manana tahiry hatramina 275 tapitrisa. Atao inona daholo? Izay angaha no laharampahamehana? Sady angaha tsy efa resy ny valanaretina? Ny COVID-Organics noderaderaina rahateo hoe mahasitrana COVID-19 efa tsy misy mila an’izany ny firenena any ivelany.

Araky ny tarehimarika nanomboka ny volana marsa 2020, dia 16.493 no isan’ny fitambaran’ny tranga COVID-19 ary 232 no namoy ny ainy, raha 25 tapitrisa no isan’ny mponina eto Madagasikara. Maro no efa tsy mahatoky ny antontanisa avoakan’ny Centre de Commandement Operationnel (CCO) eny Ivato.

Eo amin’ny fitiliana ny soritraretina dia sahabo eo amin’ny 300 (0.013/mponina 1000 hatramin’ny 13/10/2020) eo no vita ao anaty iray andro raha atambatra ny PCR (90%) sy Genexpert (10%). Raha atao ny fampitahana, any Frantsa ohatra dia mahatratra 185.000 (19/10/2020) ny fitiliana vita ao anaty iray andro. 85.407 (16/10) ny fitambaranan’ny fitiliana vita teo Madagasikara efa ho fito volana izay.

Raha ankinina amin’ireo zavamisy ireo ny famakafakana dia olona vendrana na manao fanahy iniana ratsy no sahy hilaza fa voafehy ny aretina.

Nangonin’ny Valosoa Vaovao

Le Monde
Andry Rajoelina: “Aujourd’hui, on a pu constater que l’artesunate seul guérit le coronavirus … à plus de 70 à 80% des malades atteints du COVID-19”
www.lemonde.fr/afrique/video/2020/10/08/madagascar-le-president-rajoelina-lance-la-gelule-contre-...

youtu.be/LPkd4GT-YkU

Tatitra (avy amin’ny CCO) fitambaran’ny fitiliana valanaretina coronavirus nanomboka ny volana marsa 2020: 11/10/2020 83.458, 13/10/2020 84328 (+870), 16/10/2020 85407 (+1079)

Fitiliana vita isan’andro isaky ny firenena manerantany
docs.google.com/spreadsheets/d/1iDrNZRAGQqdm_1mOoO1xqQ5r8EMdj9deAZAo-gVFayU/edit?usp=sharing
ourworldindata.org/coronavirus-testing
... TohinyFintinina

9 ora lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3431289906991159

Ny olona marefo sy manana aretina mitaiza ange no olana mila vahana fa ny matanjaka sitra tsy miody.Niaraha nahalala iny hoe voafehy fa ny ambulance tena mitatitra be tsy voatery ho izy ve.

Firaisankina no hery ry vahoaka. ... TohinyFintinina

11 ora lasa

"Miakatra ny feon'ny tany ... Mandray andraikitra ny komitim-pokonolona."

"Akatonao ny orinasa malagasy androany,... amin'ny fomba ofisialinao io no mikatona, fa tsy mikatona io amin'ny tantsaha."

Léon Razafiarison, filohan'ny Vondrona Mpiarabelona Miaradia Miady ho an'ny Tanindrazana - V3MT Vakinankaratra
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Ampitan’ny Building Ramaroson – Niharan’ny fanaparam-pahefan’ny CUA ireo mpivarotra

Stefa

Niharan’ny fanaparam-pahefana ataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina, ihany koa ireo mpivarotra tamin’ny box, teo ampitain’ny Building Ramaroson.

Noravan’ny ao amin’ny fiadidiana ny tanàna izany toeram-pivarotana izany na misy aza ny fifanarahana mazava eo amin’ny mpitantana ny CUA teo aloha sy ireo mpivarotra niharan’ny antsojay ireo.

Amin’i Vazahabe sy ny ekipany izany, tsy misy lanjany aminy ny zavatra efa tapaka tany aloha, tsy misy fitohizany ny raharaham-panjakana, manana ny lanjany ara-pitsarana sy ara-dalàna tsara anefa ireny fifanarahana vita tany aloha ireny.

Olana amin’ny mpitantana ny tanàna ankehitriny, miova ny fitondrana, dia heverin’izy ireo koa fa miova manaraka an’izany ny lalàna. Ny lalàna anefa tokana ihany, ka tokony harahana izany, fa tsy tokony ho tsinontsinoavina toy izao ataon-dry Vazahabe sy ny forongony izao.

Lazainy fa tsy manara-dalàna hono ireo mpivarotra amin’ny trottoir, na amin’ny sisin-dalana ireo; ny trottoir eo anoloan’ny Tour Eiffel any Frantsa aza ivarotan’ny olona. Toy izany koa, tsy vitsy ireo mpivarotra amoron-dalana any New-York, fa misy koa.

Manao tsinontsinona ny mpivarotra madinika mihitsy ny CUA amin’izao fotoana, vao manomboka hiarina tao aorian’ny fihibohana ireo mpivarotra dia izao tratran’ny fandravana izao indray ny toeram-pivarotany. Tena tsy misy fijerena ny maha-olombelona mihitsy ny ao amin’ny fiadidiana ny tanàna ankehitriny.

www.gvalosoa.net/2020/10/22/ampitanny-building-ramaroson-niharanny-fanaparam-pahefanny-cua-ireo-m...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook Ampitan’ny ...

Tsy.mihanambary tsony Zany

Fampidirana ambalafihibohana – Tia vola loatra Vazahabe sy ny ekipany

Ny Valosoa

Mihoa-pampana loatra amin’izao fotoana ny fampidirana ambalafihibohana, na fourrière, alain’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Natao amboletra fotsiny ny nandaniana izany tao anivon’ny Filankevitry ny tanàna, nandritra ny fivoriana nandaniana azy.

Hatramin’ izay dia manodidina ny 80.000 Ar ny saran’ny fidirana fourrière 10 andro rehefa misy ny fandikan-dalàna. Fa natahoran’ny olona foana izany fidirana ambalafihibohana izany, satria tsy resa-bola ihany, fa tsy zakan’ny olona indrindra indrindra ny fiara tsy hihetsika mandritra ny 10 andro be izao, nefa fiara mpitatitra ohatra.

Amin’izao fotoana izao dia manodidina ny 2.000.000 Ar ny saram-pampidirana ambalafihibohana 10 andro, raha batain’ny fiara ventouse ny fiara. Raha tsia kosa dia manodidina ny 1.800.000 Ar arakaraky ny isan’ny chevaux. Ny fiara tsy lany visite, fiara tsy vita mutation dia hidirana fourrière avokoa.

Arak’izany, tsy ny fampiharana ny lalàna no tsy mety fa ny lalàna dia natao hanitsiana fa tsy natao hanangonam-bola, hita fa tena tia vola loatra ny ben’ny tanàna Vazahabe sy ny ekipany raha jerena ireo sara rehetra alainy ireo.

(Sary: Ny valafihibohana na fourrière an’ny CUA eny Anosipatrana)

www.gvalosoa.net/2020/10/22/fampidirana-ambalafihibohana-tia-vola-loatra-vazahabe-sy-ny-ekipany/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook Fampidirana ...

Huum sosy be izany ireo zao an.

D manaraha lalàna d vita e. Tsy mihatra amnao io ra manarak n ftspka napetraka enao

Dia mbola lazain'ny sasany fa madame Lalao ben'ny tanana teo aloha tia vola,kanefa dia ity benin'ny tanana vaovao ity sy ny ekipany no tia vola tafahoatra

Fidirambola kosa io ko!

I vazaha lany mofo na i VAZAHA TARA SAMBO

Soloina gasycar angamba

ereto eeehh

View more comments

Iharan’ny fanavakavahana sy antsojay ataon’ny fahefana mpanatanteraka ny Antenimierandoholona

Aristide Rahelison: samihafa tanteraka ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona raha ny hita ny talata teo, nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa. Ny iray feno minisitra, cocktail tsy lany laniana, ny iray Zara fa nisy. Ny tetsy Anosikely koa samy niala maina rehefa vita ny fotoam-panokafana, nangingina. Tsy gaga isika fa io dia hitarafana ny fiainan'ny Malagasy, mankahery ny loholona e! Misy ny fanavakavahana sy ny antsojay ataon’ny fitondrana mpanatanteraka amin’ity andrimpanjakana faha-2 eto amin’ny firenena ity.
Mandroso Randria : ankoatra izany notapahan'ny fitondram-panjakana fa omena an'ireo mahantra kere any Atsimo ny teti-bolan'ny Loholona amin'ity telo volana farany ity. Izany dia noho ny fandaminana ny volam-panjakana. Tsy laharam-pahamehana ny Antenimerandoholona miohatra an'ireo kere sy ny karaman'ny mpiasam-panjakana...

Etsy andanin'izay anefa dia sahy milaza ireto loholona ampolony mpiara-dia amin'ny fitondrana, fa efa voaloa mialoha tamin'ity indray mitoraka ity ny vola rehetra entina mivory, ary tsy tokony hanana olana velively amin'izany ny loholona tsirairay. Filam-boatsiary fotsiny ny an'ireo loholona hafa tsy tonga nivory, hoy izy ireo.

Tena misy sahy mandainga tsotr'izao ny iray amin'ireo tompon'andraikitra ireo satria dia mifanipaka tanteraka ny resaka ataony eo amin'ny micro-n'ny mpanao gazety.

Arp Helisoa : ny RN13 aza mbola baraingo a? dia tsy hanao politika intsony izany ny filoha mamim-bahoaka Rajoelina ato ho ato koa!

Andrianjakahasina Rasamimanana : ka misy RAIN' NY LAINGA ao.

Tahinjanahary Randriamampianina : fanjakan’ny manongampanjakana, ireto izy samy andrimpanjakana ihany mifamely.

Tefy Richard Rafaralahitsialofana : dia loza mintsy ilay rarahampirenena e, cas possible koa anefa efa nomena mialoha ny an'ireo senatera miara-dia amin'ny fitondrana dia izay no nahatonga azy ireo nanao ilay fanambarana, fa ny tsy miara-dia amin’ny fitondrana tsy nomena.

Tiana Ravel : tena talanjona ny tena mamaky an' ilay vaovao dia manontany tena ihany hoe: natera-behivavy ve ireto mpitondra ireto, tsy maninona raha nifarahan'ny rehetra ilay izy. Ilay didi-jadona no tsy mety. Tena loza mihàtra fa tsy mitatao intsony izao fanapotehana andrimpanjakana, fanapotehana firenena ataon’ny fitondrana Rajoelina izao.

Solofo Rakotoandrianaly : ny minisitra moa efa adversaire-ny Firenena mikambana, kanefa dia mila ireo bailleurs indray ankehitriny. Tokony havoaka ny mangarahara mikasika ny fitantanana t@ Covid.19 fa tsy pasopasohana fotsiny Mr le ministre a!

Mahery Lanto Manandafy : mitady loza mihitsy ity ministry ny finances et budget richard randriamandranto ity ka!

Jayoun : CCI Ivato: hofaina 3.500.000ar/jour hivorian'ny depiote. Ny Antenimierandoholona, andrimpanjakana mbola mijoro ara-dalàna mandra-pahavitan’ny fifidianana loholona vaovao raha ho vita. Raha tsy ho vita aza moa ny fifidianana amin’ny 11 desambra dia mbola ireo senateran’i Madagasikara am-perinasa ireo no tokony mbola ho eo.

Didier Rasamison : fa de inon loatr ranga ty zava-miseho eto @firenen-tsik ty légôna an?tong de oe tapaka ny teti-bola ao @Senat fa hanampiana ny kere atsimo, fa sad ef ho tapitr ku ono ny fiasan' loholona! enjana ty lereitsy an! Tonga dia kopy soroka araka ny lazain’ny tanora tokoa ity ataon-dRajoelina sy Richard Randriamandranto ity.

Māná Smart : fa tena mahagaga lasa io kere io zan no anapahana ny volan’ny andrimpanjakana . Fa maninona raha sahy, mba tokon’ny karaman’ny ministre sy prezidà ary deputé reo koa tapahana. Ary Prezidà Rajoelina aza efa nilaza fa tsy handray ny karamany, koa maninona raha ny karamany koa anisan’ny hanampiana ny kere any Atsimo, fa tsy ny volan’ny andrimpanjakana mbola ara-dalàna no tapahana. Tena fandikan-dalàna tsotra izao no ataon’ny ministry ny vola, ny Praiministra ary ny filohampirenena amin’izao zavatra izao.

Charlot Berthin Andriamahazosoa : resaka politique daholo, maninona raha ny budget ny présidence mintsy no alefa any Atsimo.

Harilala Abram : tena kivy @ ity Honoré Rakotomanana ity ho le aza, tena lahiantitra mpamarina an-kady firenena marina.

Asro Hi : ny flou efa niteny fa tsy handray karama fa anampiany ny mahantra, tokony ny azy mitsy no voalohany tapahana.
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook Iharan’ny ...

Raha ny mifanohitra ary no mitranga oe Ny Antenimeram pirenena no ahena sy atao fifidianana mialoha de aona re no mety fipetraky eh..

Tsy mahatoky ny Fitondrana Rajoelina ny PAM, USAID ary UNICEF amin’ny fitantanana ny fanampiana

Nanolotra 2,5 tapitrisa dolara ho an’ireo kere any Atsimo.

Manamafy ny fanohanana ireo olona tratran’ny kere any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara ny masoivohon’i Etazonia eto amintsika amin’ny alalan’ny USAID, na ny sampan-draharaha Amerikana ho an’ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena. Eo amin’ izay ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo izay: zaza miisa 64 000 any atsimo no hisitraka ny fanampian’ny Amerikana.

Tsy mitsaha-mihombo ny tsy fahampiana ara-tsakafo any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. Manoloana izany dia manolotra vola mitentina 2,5 tapitrisa dolara Amerikana ho an’ny UNICEF sy ny Sampandraharahan’ny Firenena Mikambana momba ny sakafo (PAM), ny governemanta amerikana amin’ny alàlan’ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID), hitsaboana ireo zaza latsaky ny dimy taona ianjadian’ ny tsy fanjarian-tsakafo antonony sy mahery vaika.

Nisy fanadihadiana natao tamin’ny volana aprily 2020, izay nahafahana naminavina, fa zaza maherin’ny 119 000 no ho voan’ny tsy fanjarian-tsakafo antonony, ka mihoatra ny 19 000 amin’izy ireo no ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin’ny Distrika enina any atsimo amin’ity taona ity. Mitarika ny fahafatesan’ny 44% an’ireo zaza latsaky ny dimy taona farafahakeliny eto Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo.

« Ity fanampiana ity dia ahafahan’ny zaza miisa 64 000 tratry tsy fanjarian-tsakafo mahazo fitsaboana vonjy aina », hoy ny Ambasadaoron’i Etazonia eto amintsika, Michael Pelletier.

Hampiasain’ny UNICEF sy ny PAM ity famatsiam-bola ity, hividianana sakafo vokatra eto an-toerana, izay ahitana singa manokana mampatanjaka sy manome hery ary natao hanampiana ireo zaza latsaky ny dimy taona ha-hazo lanja haingana. Izao no midika fa tsy mahatoky ny fitondrana izy ireo amin’ ny fitantanana ny fanampiana omeny, fa dia ny fikambanan’ny Firenena Mikambana no misahana an’izany, mba tsy hivily any amin’ny tsy izy ny fanampiana ireo olona sahirana any Atsimo ireo.

www.gvalosoa.net/2020/10/22/tsy-mahatoky-ny-fitondrana-rajoelina-ny-pam-usaid-ary-unicef-aminny-f...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3428501980603285

Aleo izay manome mihitsy no mizara fa tsy ho entin'ny sasany miwerawera ohatran'ny rn 13 eo indray Dia avy eo indray Dia milaza indray ry fanatika hoe merci president

Marina tokoa ary izay manome fanampiana antsika Malagasy @ho avy dia aleo ry zareo mihitsy no mizara izany mba hialana @ fanodikodinana marao samy hafa ka mba tena hisitraka ireny fanampiana ireny tokoa ny Vahoaka.Mankasitraka andry zareo

Raha manome fanapina ndray zany zao le akama avany dubai iny ka anatitra direct any kere ndray de sur fa higadra ndray ve

maereza topoko

Azo raisina sady mitombina

Marina ny azy so lasa selfe service ery ivato ew ndray ko

efa hainy kosa fa misy manana specialitee @ fizarana eto dia ny anazy no ataony tonga aloha ko

Mody alainy sary aminy andro voaloany fotsiny anaovana le owerawera ato aminy fb fotsiny de hoe nizara

Soa fa nisy azy ireo izany tena mitsinjo vahoaka fa tsy manao werawera fotsiny

De ny tena no menatra

azo raisina sady mitombona tsy iadian-kevitra

Marina ny azy

Marina kosa ny azy koa

Marina mitsy ny azy

View more comments

CCI sy Hotel 5 étoiles – Zava-bita anisan’ny goavana tamin-dRavalo

Helisoa

Fitondrana anisan’ny nanao foto-drafitrasa maro ny fitondrana Ravalomanana, nandritra ny 7 taona nahateo azy.

Anisan’ny zavabita goavana tamin’ny fitondràn’ny filoha Marc Ravalomanana ny Hotel kintana 5, na 5 étoiles, sy ny trano fivoriana iraisampirenena CCI Ivato. Natsangana ity fotodrafitr’asa ity tamin’izany fotoana, niomanana handraisana ny fivorian’ny Vondrona Afrikana eto Madagasikara, saingy rehefa nisy ny fanonganam-panjakàna notarihan’i Andry Rajoelina ny taona 2009 dia foana avokoa izany rehetra izany.

Ny zavadehibe aloha dia vita hatramin’ny farany ny asa fanamboarana ny fotodrafitr’asa ary tsy voakitiky ny mpandroba sy mpandrava, na nisy aza ny feo niely tamin’ireny fanonganam-panjakàna ireny, fa hoe ho dorana tahaka ny natao tamin’ireo orinasa Malagasy sy ny fananam-panjakàna ny CCI Ivato, sy ny Trano Fandraisam-bahiny Kintana 5, saingy narovan’ny mponina teny Ivato sy ny manodidina dia tsy tanteraka izany.

Amin’izao fotoana izao, ampiasain’ny mpitondra fanjakàna hanaovana fivoriana ity fotodrafitr’asa niorina tamin’ny fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana ity, ka maro no mametraka fanontaniana, raha tsy nisy ity trano lehibe ity, dia aiza ny toerana hanaovana fivoriana?

Nahazo fanakianana mafy anefa ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ireny fotoana ireny, ankehitriny ao ihany no hivoriana amin’izao fitondràna volomboasary izao, ka tsy ho lokoin’izy ireo “orange” koa ve ny CCI, sy ity Hotel kintana 5 ity atsy ho atsy?

www.gvalosoa.net/2020/10/22/cci-sy-hotel-5-etoiles-zava-bita-anisanny-goavana-tamin-dravalo/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3428009510652532

Tsy nanao bal populaire nareo d zay nahatonga azy tsy lany tsony

Vita t@ volam-bahoaka anie io e, ary tsy nisy niteny kosa hoe tsy nanao izy. Raha ny fijery ny tolona 2009 kosa dia tsampa sy hita fa tena tezitra t@ Marc Ravalomanana ny vahoaka satria saika ny fananany no presque lasibatra ka hasakasak'izay mpitondra mbola hanangon-karena eo ihany fa tsy mba handray lesona. Mbola tsisy namaly moa hoe inona marina ary no antony nahavanona ny tolona t@ ireny kanefa ianareo mpomba azy toa tehilaza mihintsy hoe tena nandroso i Madagascar (foana ny mosary , veloma ny fahantrana) ka moa ve leo mpiadanana ve zany ny vahoaka??

11 ans après, c'est la dérive totale

NY valosoa vaovao.MBA Ambany kosa zany fijerinareo zany.NY toerana nivorina Ve no tsy nisy ra tsy teo io?MBA fatatrao NY fijalinay tety ivato taminy nananganana anio?MBA fatatrao oe aniza io tranobe io nefa de volapanjakana no mifangaro nanaovana anio?amizao fotona izao anefa NY fanjakana mbola manofa ivory ao.de inona zany no tena ilaina anio?atao inona alo zany zao ilay 5etoil?aiza zao ilay vidin'tany nanaovana anio fotodrafitrasa io taoko niala maina toiny pamotsitra alika NY toponireo tany ireo.MBA alefaso lavitra le saina na panohitra aza fa aza de mirefarefa e.

E e dia iny fivoriamben’ny vondrona afrikana iny mihitsy koa dia nataony mihitsy izay tsy hanatanterahana azy. Nandresy ve izao ny tolona? Mbola 13 fô ve?

Firenena latsaka Anaty hady izao no misy eto vola tsy voafehy

Fanodikodonambola trosambahoaka sy fanampiana avy tany ivelany ary vola mpanjakana miampy fangalarana aloha izao no misy hitampoko hitampirenena am'ingaha manarapenitra sy ny forongony mamba noana

Mila averina aingana i filoha r8manana

View more comments

Fanajana lalàna – Misy ny “fototr’olona” sy ny “kitoatoan’olona” eto amin’ny firenena

Ny Valosoa

Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny andiany faha-2 amin’ny fivoriana ara-potoan’ireo fahefana mpanao lalàna ny Talata 20 Oktobra 2020 teo, ny talata fahatelon’ny volana oktobra no voatondron’ny lalampanorenana, ka ny fandinihana ny lalàna mifehy ny teti-bola amin’ny taona hoavy no hibahana mandritra ny fivoriana,” session budgétaire” rahateo no iantsoana ny fivoriana, ny tapakandro maraina no nisokatra ny an’ny Antenimierampirenena teny amin’ny Ivontoerana fandraisana fivoriana iraisampirenena (CCI) teny Ivato, ny tapakandro hariva indray ny anny Antenimierandoholona tetsy Anosikely.

Nahitana karazan’olona ny andro voalohany, satria samy naneho hevitra avokoa ireo ankolafin-kery politika misy eto amin’ny firenena momba ny toe-raharaha iainantsika.
Ramatoa Filohan’ny Antenimierampirenena dia nanambara fa hiasa mafy ireo solombavambahoaka amin’ny fandinihana ny lalàna mifehy ny teti-bola, satria hono homena sehatra ny fanatanterahana ny veliranon’ny filohampirenena, nambaran-dRamatoa filoha ihany koa fa, ilaina hono ny fihainoana ny hevitry ny mpanohitra sy ireo eo anelanelany, kanefa ny mahavariana dia notsikerain’ity filohan’ny Antenimierampirenena ity mafy ny hevitry ny mpanohitra mitsipaka ny firosoana amin’ny fifidianana loholona, izay fifidianana manome vahana ireo matahotra ny firosoana amin’ny tena fifidianana madio tokony ho tanterahina any amin’ny faritra sy ny faritany.

Ny Maitre Hanitra Razafimanantsoa indray, solombavambahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny Antoko Tim, dia nitaky tamin’ny minisiteran’ny fitantanambola ny tokony hahatongavana ara-potoana, ny lalàna mifehy ny tetibola, ho eny ampelatanan’ireo solombavambahoaka, mba hahafahana miasa sy mandinika ampitoniana izay voarakitra ao, matetika dia tratra aoriana hatrany vao tonga eny andapa ilay teti-bola, sady soratana amin’ny teny frantsay ny tahirinkevitra mirakitra izany, ny tanjona ho an’ny ministra miadidy ny fitantanambola dia ny hampanaiky mora foana ireo solombavambahoaka, izay efa voataiza tamin’ny fananganan-tanana be fahatany, sady maro amin’ireo depiote koa no tsy mahafehy tsara ny teny frantsay. Nanitrikitrika ihany koa ny Maitre Hanitra Razafimanantsoa ny amin’ny tokony hisian’ny mangarahara mikasika ny nampiasana ny volambahoaka nandritra ny fitantanana ny aretina koronaviriosy, fa tsy nitsitsy fitenenana ihany koa ity Solombavambahoaka avy amin’ny Antoko Tim ity nanambara fa hadisoana bevava ny fanaovana fahirano ny Antenimierandoholona, izay andrimpanjakana ara-dalàna na “institution de la république”, ka midika ho fanitsakitsahana ny lalampanorenana ny fihetsika nataon’ny fitondrana mpanantanteraka, heloka azo itoriana tompon’andraikitra izany hoy ny Depiote Maitre Hanitra Razafimanantsoa.

Fa mifandraika amin’izay fanaovana fahirano ny Antenimierandoholona izay, dia tsy tahotra tsy henatra Ingahy Minisitra miadidy ny fitantanambola teny Ivato, fa dia nahavita niteny hoe ny vola tokony ho an’ny Antenimierandoholona dia alefa any atsimo iadiana amin’ny kere, sanatria tsy fanamaivanana ny manjo ny mpiray firenena any atsimo, fa ilay fomba fiasa mihitsy no tsy mifanaraka amin’ny fomba fitantanana ny volampanjakana, kanefa dia minisitra miadidy ny teti-bola ilay niteny. Ny sora-bola ho an’ny Antenimierandoholona dia efa nolanian’ireo fahefana mpanao lalàna roa tonta, tsy misy azo ovaina ny fampiasana ilay sora-bola, ary tsy azo avilivily any amin’ny lalan-kafa, ary matoa koa manjaka ny kere any atsimo dia tsy nandray ny andraikiny ireo minisitra sy solombavambahoaka ary loholona avy any amin’ny faritra atsimo, nampahafantatra ny tena zava-misy ary tsy nahavita nandresy lahatra ara-potoana ireo mpanapa-kevitra, kanefa tsy zava-baovao ny kere f’efa nisy foana hatramin’izay, ny azo ambara koa dia nanamaivana ny zava-bitan-dRamatoa Onintiana Realy minisitry ny mponina teo aloha, ka tsy te hanohy ilay tetik’asa efa nahitana fahombiazana ny fitondrana Rajoelina, dia ny vahoaka no mahita faisana.

Fa raha atao mahitsy ihany koa ny filaza azy, dia tsy tao anatin’ny lalàna mifehy ny tetibola mihitsy na ilay lalàna lasitra nolaniana tamin’ny taon-dasa, na ny fanitsiana tamin’ity taona ity, ny mikasika ny fitsinjovana ny kere any atsimo, hany ka miafara amin’ny fandikan-dalàna tsotra izao: ny vola natokana ho an’ny andrimpanjakana iray no hamendrofendroana ireo vahoaka any amin’ny faritra atsimo. Amin’ny fitantanana volam-panjakana, rehefa natao hanamboarana sekoly ohatra ny sorabola iray, dia sekoly no atao amin’iny fa tsy azo anaovana zavatra hafa, ka ity familiana ny volan’ny etsy Anosikely ho any Atsimo ity dia tena fandikan-dalàna maha-voasazy, satria fanodinkodinana volam-panjakana.

Ventesina ombieny ombieny fa tany misy lalàna ny eto amintsika, kanefa ireo nantenainkanirina mihitsy no vao maika nampivandravandra amin’ny fanosihosena ny lalàna, ny azo hamehezana azy dia misy ny tena” fototr’olona “manaja toy ny anakandriamaso ny lalàna velona eto amin’ny firenena, fa misy koa ireo “kitoatoan’olona “ manao hevitra taingina, mihevitra ny mpiray firenena ho bado sy dondrona, kanefa dia raisimpotsiny rehefa toriana.

(Horonantsary - Ny ministry ny fitantanambola - www.facebook.com/100007920066152/posts/2806791559594819/)

www.gvalosoa.net/2020/10/22/fanajana-lalana-misy-ny-fototrolona-sy-ny-kitoatoanolona-eto-aminny-f...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 22 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

TSY ZAKANAREO NY DEMOKRASIA ?

Tsy zakanareo ny demokrasia
Nefa maminareo ny mitaingina seza?
Ampiriatinareo ny olo-maro satria
Manakiana isan’andro anareo ve ry ngeza?

Tsy zakanareo ny demokrasia
Nefa anie ny vahoaka no masi-mandidy?
Ianareo no matahotra ny hikodia
Ka ny vavam-bahoaka no tiana hihidy?

Tsy zakanareo ny demokrasia
Fa ‘nareo efa zatra manao lalam-poza?
Faingàna, ahitsio amin’izay re ny dia
F’efa mananontanona anie izany loza!

Tsy zakanareo ny demokrasia
Dia nakatona, tsy azo ivoriana ny kianja?
Vao mainka hitombo ireo olon-tsy tia
Ka hirehitra ny afo, hanakaiky ny vanja.

Fianarana anie ny demokrasia
K’aza manampin-tsofina na miala bala.
Tsy atao hankarary io na koa hankahia
Fa rehefa tsy zaka dia tsara ny miala!

DADAN’i ZINA

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1813380752150272
... TohinyFintinina

2 andro lasa

C’est aberrant! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook Ce Mercredi 21 ...

Non mais c’est vraiment un pays de honte 😡

Tokony mba hieriitreritra ihany , firy ny olona any Atsimo maty noana, kere? Voola lanina @ coctail, sitrany hay hamonjean aina

mitsiky tsara fa mihinana miliara a!

Miteny ho azy ny sary!

#kere #Rajoelina #pharmalagasy #cvo

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1803379596483721/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3425801790873304

lojika olona adala. fanafody ho an dia tsara moa izay aloha vao sakafo mahasalama. kondrana efa ela. voany ménopause io rangahy io

Mba nisaina ve ity rangahy ity nilaza izany! Aiza no handroso ny firenena. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook " Natokana ...

Ngah ts ho foanana d hanamboarana Université ndray ??? Tokony haverina ilay fanontaniana notenenina tao am Palais des sports tam 100 andro iny: " Inona no tinareo Sénat sa Université ? Valiny Université. Ankehitriny le Université zany lasa KERE ndray fa le Sénat ts foana fa mbola eo fona fa ny olona no miova .Mahagaga ???

Kkkkk aleoko tsy miteny intsony fa dia mihomehy ny a... nreto olona ireto

Maninona tsy ny volan’ny ao an-dapa no ampiasaina. Izay misolelaka ihany ve no vatsiana ary izay manohitra kapaina? Tsy vonona @ demokrasia izany nareo forongon’i boaikely fa mila atoka-monina mihitsy.

tena lohamboto ko lo le resaka.tsy mifanaja mitsy ,asa tony na ande oany france vo tsy eo am fitondrana le flou io.

Ref mandany vola ts ilaina fa any @ ze maasoa n vahoaka no andaniana azy Az mody aodina @ resak politika fona fa promesse n anafoana anio fa ts neken hcc de zao niafarany

Tena gaga ny Tena, Io lalana RN 13 io aza mbola baraingo ndray a!

Fa Angaha azo atao toy izany moa n'y teti bola efa lany teny @ Assemblées

aleo fa mbola havaly azy io teniny io indray andro any!

😱🤯

View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 20 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

AIZA IZAO IREO NOFINOFY ?

Aiza izao ireo nofinofy? misy ve ny mba tanteraka?
Ilay Ambato hoe bevohoka, rahoviana no ho teraka?
Sasa-miandry ny vahoaka izay nomem-panantenana,
Saingy hatreto toa tsy misy izay mba sombim-piovana !

Aiza ho aiza ilay Toamasina be mpitia sy mpankafy?
Ilay efa tena nohiraina fa ho lasa Miami?
Ny tazana ao dia fandravana nolaroina fandrobana,
Fa izay tena fanorenana dia mitoetra ho “fikasana”!

Tranobe mijoalajoala. Aiza ireny? Rahoviana?
Fa ny fototra aza hatreto toa tsy mbola nohadiana!
Mbola tsisy ve ny vola sa vao eo am-pikarohana?
Moa tsy efa be no azo tao anaty fihibohana?

Aiza ho aiza ity Ambato izay kasaina atao Parisy?
Revin-gadra hoy ny maro fa hatreto aloha tsy hisy !
Fanamboaran-dalana aza, mihisatra fa tsy misosa
Ka ahoana no hinoana fa izany no ho tontosa?

“Roaka alika” no mahazo ireo madinika mpivarotra,
Manoloana itony fiainana efa tena mihasarotra.
Saingy ireo vahiny kosa, ireny indray no omena vahana
Ka manao izay tiany hatao, mividy tany an-kahalalahana !

… Aiza izao ireo nofinofy, taona firy no efa lasa.
Ny kabary izay natao dia tsy nivadika ho asa.
Ka dia lozanao mpitondra mampandihy sy mampibitaka,
Fa izao ilay azo ambara ho tena “kobaka” sy “fitaka” !

TSIMIMALO (16-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/19/aiza-izao-ireo-nofinofy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook AIZA IZAO IREO ...

Tsy atao mahagaga fa ze nitondra teo efa nanao hotrizao daholo e

Efa vita doly zany e kkkkkk

Mankasitraka ny mpanoratra e! Tafita ny hafatra.

Hita fa resaka adala fotsiny

Fikambanan’ny Malagasy atsy La Réunion – Hanorina trano feta miisa 80 any Atsimo

Stefa

Manoloana ny fahasahiranan’ireo mponina any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara iny, noho ny haintany sy ny kere ary ny haintrano, hanampy ireo mponina any an-toerana ny fikambanan’ny Malagasy monina atsy amin’ny Nosy La Réunion, avy amin’ny fikambanana Les Indignés de Madagascar sy ny fikambanana Soleil Marmailles.

Misy ireo tanàna tratran’ny kere sy ny haintrano any amin’iny faritra iny, noho ny fahasimban’ny tranon’izy ireo, eny am-body hazo ireo mponina no matory amin’ny alina nanomboka tamin’ny tapaky ny volana septambra ka hatramin’izao.

Tsy mba hitan’ny filoha Rajoelina akory izany tamin’izy nanao “cinéma” tany Atsimo, hoy ireto Malagasy atsy La Réunion ireto, nefa dia tanàna manamorona ny lalam-pirenena…

Saingy izy moa nitaingina helikôptera dia tsy nahita ny tena fahoriam-bahoaka. Noho izany antony izany, nanapak’hevitra ny fikambanana Les Indignés de Madagascar sy ny Association Soleil Marmailles, fa hanampy amin’ny FANORENANA TRANO FETA MIISA 80, HO AN’IRETO MPONINA IRETO. Miantso ihany koa izy ireo ny malala-tanana hanampy azy ireo amin’izany ezaka hataony any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara izany.

youtu.be/97j9q1j_8qI

www.gvalosoa.net/2020/10/19/fikambananny-malagasy-atsy-la-reunion-hanorina-trano-feta-miisa-80-an...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Zon’ny vahoaka zany mahafantatra ny marina ary zon’ny solombavambahoaka ny mampahafantatra izany tsy misy fanakantsakanana.

AZ TV - Manazava ny depiote Hanitra Razafimanantsoa sy Fidèle Razara Pierre

www.facebook.com/azradiotelevisionofisialy/videos/2817292518595978/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

NY FAHA-60 TAONAN’NY FAHALEOVANTENA

Tsy nandrenesam-peo intsony ny mpanao lohan’angidina,
Ny amin’izay ho famerenana iretsy nosy manodidina.
Asa na voavidy indray fa tsy tena tsy ahitana teny,
Tsy araka ny fihoerahoerany, tsy araka ny vavabeny!

Teo aloha dia nodradraina sy nitsofana mozika,
Fa ho azo iretsy nosy, tena hiverina amintsika.
Kanjo hatreto dia indrisy, tsy izany velively
Fa “fiarahana mitantana”, izany indray no toa haely!

Hita ho mandrirarira ry zareo frantsay.
Sahiny aza ny mihantsy, manao teny mahamay.
Ry boaikely anefa, indrisy, tsy misaina hanova “pasy”.
Tena tsy hainy ny manetsika ny hambom-pon-dRamalagasy!

Ny mangina indray no ataony, molotra no toa kaikeriny.
Etsy ankilany i Frantsa, mampiasa ny “olony” sy ny “heriny”.
Ka dia asa indray ny “gasy” raha hitafy lamban-tsaona,
Fa hatreto aloha dia maizina ny fahaenimpolo taona!

DADAN’I ZINA (20-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/18/ny-faha-60-taonanny-fahaleovantena/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook NY FAHA-60 ...

k'efa nahazo ilay vola naterin'ingahy ministry ny raharaham-bahiny frantsay izy dia nangina kah!

Ici !!!!pourri la france

Ka I boay kely ko pondro ko....asaivo mianatra aloha

Rajoelina izany bolokin'ny frantsay sy karana ka raha treromin'ireo fotsiny dia miforitra

boay sa zandry tsy mikatona lo malemy

Ici c'est Madagascar et non la France il serait temps que le président Macron respecte les décisions de l ONU et restitue îles éparses au peuple malagasy alefa malagasy toutes et tous derrière notre Président

View more comments

Hetsika MAHAJANGA (tohiny) ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3415372905249526

Makasitra eeee ✊✊✊✊❤️❤️❤️

Matahotra!

Fa in zàny no ataoranareo fitondrana reo raha mahatsapa nareo fa tiany olone

Mpitondra tsy mahatoky tena ireo

Manahy fisamborana aho.

Fa in loatra ty atahorana e...

View more comments

Filohan’ny HCC, filohana andrim-panjakana mampidi-kizo firenena

Voahangy Randria : tena filohana andrim-panjakana mampidi-kizo ny firenena mihitsy ny filohan’ny HCC, Jean Eric Rakotoarisoa, satria mamy ny vola!

Tojo Ravelonarivo : ts azo alain-tahaka.

Frank Ram : dia mino sy manantena hono izy izany fa dia hitondra ho an'ny filaminana sy fandrosoana izao decision raisiny lava izao, nefa tena mampivarina an-kady ny firenena.

Rijasoloharilala Raveloson : tandremo fa mpanabe io an!

MFlo Rahary Manantsoa : fantatray tsara fa Professeur izy, fa tsy io ataony io mihintsy no nampianariny , fa diso lalana mintsy izy@ izao ataony izao. fa inona loatra? Samy ho tsarain'ny Tantara éto é!!

Hari'njaka Fana : HIPOAKA EO IHANY IO LOHANY IO REHEFA LANY FIKA IZY.

Veve Nomenjanahary : lany henatra.

Rayann Rowan Fitia : mbola ho tsaraina izy.

Voniarisoa Riavololomboahangy : vola daholo ny anton'izany.

Giostino Ursulla : misy ny hatao hoe mahalala menatra dia misy ny hira manao hoe tsy mahalala menatra ...

Elysan Razafindrazaka : mba iza loatra ary no nametraka an'io teo? Tokony ho efa hesorina any amin’izay io filohan’ny HCC Jean Eric Rakotoarisoa io fa mamarina an-kady firenena.

Zacharie Rakotoarisoa : ory loatra ilay kibo niteraka anao andriamatoa!!

Léonie Ravo : vola ihany, vola hatrany, maty eritreritra !

TiNa Ratinarison : VOARAY NY FANANKIANANAO FA TS MITOMBINA.

Tahiana Malagasy : fanetribe ny firenena , tsy mahasoa ny firenena mihitsy raha ataony fa voatamby vola avy @ ireo mpitondra mipetraka eo , décision forcine zany foana dia hoe tsy azo hivalozana , misy farany raha jiaby…

Iary Malala : ry azo raisina fa tsy mitombina.

Lovaniaina Doenherry Andriamalalah : merci Mr Le Président. Maromaroa ny olon-kendry sy manam-pahalalana toa anao.

Charles Rabearison : ndre mahita azy da mahasosotry, k’az miseho télé fa mahasosotra ny olo maro mahita anao miseho Télé eo.

Bernard Rasolonjatovo : MPAMORIKA FIRENENA, NEFA MPAHAY LALANA ANISAN’NY MBA MAHAY IHANY.

Hanitra Nico Ralantonisainana : kikisan'ny nenina io filohan’ny HCC io.

Lalao Anjasoa : mbola ho avy ny mafy indrindra hahazo an’io, tsy manozona!

Razeroma Bean : mahay mandihy io an , nianatra danse de salon mihitsy, efa mahay Jerosalem izy izao.

Malala Vero : voalazanao.

Georges Randriamanana : ilay taranja ampianariny mihintsy no tena tsy misy ilana azy raha toa ka toy ireny ny fihetsika ataony.

Zamalahy Mijery Atriky : olona sarimbavy io.

Verohanitra Nimaro : manao jupe. Hihihiiiii !
Harimanga Adrien Andriamilanto : bögôsy ery izy izany.

Mamie Rakotomalala : tsarao aminy endriny fotsiny e!

Martial Tovonirina : raha ny Ozona sy ny Ompa no nahafaty dia io no efa lasa razana efa ela be ! Mampanjaka ny tsy fahamarinana eto amin’ny firenena.

Raharimanana Jean Herique : ilay fahaizan-dalàna hireharehavana ve dia atao resin’ny vola.

Razafindrakoto Jean Olivier : io rangahy io no tena nampitondra mangirifiry ny firenena ohatr’izao, mbola ao koa ry CENI, tsy maintsy ho a vy ny an’ireo.

Hillary Holiniaina Rajaofetra : zany mintsy.

Aza Atao Hitako Fotsiny : ianareo tsy mila azy fa ny MAPAR- IRK IRMAR-TGV, sns… mila azy a. Raha tsy nisy an'io manko dia tsy filoha i andradroelina a!

Artinah Onor Ny Ala : oul marikivy lava otran mihinamboamadilo foana zany ty izy, tsy milamin-tsaina.

Orlando Rakoto : f'anga moa izy tsy nanao fihanianana e ?

Lety Rabeary : aleoko zany dia ts miteny tsony.

Andriamora Babah Rakotoarinelina : izany mihitsy no fanafody, aleo tsy miteny!

Rasoanandrasana Erline : za mbo gaga!!!!

Nehemia Rakotoarivony : mahantra.ny.taranaka.fara.mandimby.
feno.hozona.alahelo..fahoriana.tsy.misy.masoandro mihiratra.intsony.ny.androny..


Rem's Andriamiadamanana : tena râ otran'itony ny manmpahaizana mahamenatra.

Roland Dinho Gift : nefa t@ izy mbola tsy tao , tena hoe zavatra.

Rayan Ramino : efa voky be!
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook Filohan’ny HCC, ...

"tsy afaka manompo tompo roa" efa $ no safidiny.

mamy loatra ny voninahitra, vola, seza dia manao an'izao izy

Monsieur le Mikiry Biby

Raharaham-pirenena – Mpanavakavaka ny fitondrana misy eto amintsika hoy ny HVM

Niaina

Nanatanteraka fivoriana teny amin’ny foiben-toerany afak’omaly ny avy amin’ny antoko HVM (Hery Vaovaon’i Madagasikara), ny mahakasika ireo raharaha mafanafana eto amin’ny firenena no voaresak’izy ireo tamin’izany. Nilaza ireo mpivory fa filohampirenena mpanavakavaka no misy eto amintsika. Mamparary anaty ny antoko HVM ihany koa ny fahenona ny nanagadrana ny mpanao gazety, ministra teo aloha, Rolly Mercia. Milaza ihany koa ny ao amin’ity antoko ity: “tsy trano nianjera, tsy basy nipoaka ary tsy nisy ny maty, ny fananana fahefana izany dia hanapotehina izay tsy mitovy hevitra amin’ny tena ? haharitra hatramin’ny oviana izany”, hoy izy ireo.

Mazava ihany koa izao, fa ny olona mandrafitra ny Antenimierandoholona no tsy tian’ny mpitondra, fa tsy ilay rafitra hoy ity antoko teo aloha teo amin’ny fitondrana ity. Tsy ilaina sy mandany vola marina io rafitra io, koa inona no antony mbola androtsahan’ny fitondrana kandida, hoy hatrany izy ireo.

Halako bika tsy tiako tarehy no misy eto ary tsy mahazaka ny mpiray tanindrazana tsy mitovy firehana aminy ny fitondrana Rajoelina, hoy ny fanehoan-kevitry ny HVM, ka ny fampiasaina ny fahefana no entina hamotehina izay tsy mitovy hevitra. Raha izany rehetra izany no fomba itondrana ity firenena ity dia ho potika tsy ho ela ny fitondrana Rajoelina, satria ny rariny no itsakitsahina sy atao tsinontsinona.

www.gvalosoa.net/2020/10/17/raharaham-pirenena-mpanavakavaka-ny-fitondrana-misy-eto-amintsika-hoy...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook Raharaham-pirenena ...

Samy nanao daholo ihany nareo fa Samy nanana ny fanaovana azy

Mahajanga – Manamafy ny fototra ny antoko TIM

Isambilo

Tao aorian’ny tany Toamasina, faritra Atsinanana ny herinandro lasa teo, ny tany Mahajanga faritra Boeny indray no nanaovan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ny fanamafisana ny fototry ny antoko.

Ao anatin’ izay asa famelomamaso sy fanamafisana ny fototry ny antoko Tiako i Madagasikara izay, nihaona tamin’ ireo tompon’andraikitra ny antoko any amin’ny faritra Boeny, dia ny avy amin’ny Faritra: RegTim), ny avy amin’ny Distrika: DisTim tao an-drenivohitra Boeny, ny solontena avy amin’ny Birao Politika Foibe, izay tarihin’ny sekretera jeneraly, Rina Randriamasinoro, nahitana koa ny mpandrindra nasionaly, Jean Claude Rakotonirina.

Maneho hatrany ny fahavononany, handray anjara mavitrika amin’ izany asa famelomamaso ny antoko izany ny tsirairay any an-toerana ary mijoro hatrany ireo mpikambana, hitondra avo sy hanatanjaka hatrany ny antoko, ao anatin’ny filamatra napetraky ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana hoe: TIM FOREVER, TEAM DYNAMIC, na TIM foana foana, sady ekipa mavitrika lalandava.

(Sary: Ny fihaonan’ny solontena avy amin’ny Birao politika foiben’ny antoko TIM, sy ireo mpitarika ny antoko any amin’ny faritra Boeny.)

www.gvalosoa.net/2020/10/17/mahajanga-manamafy-ny-fototra-ny-antoko-tim/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fitakiana ireo Nosy Malagasy – Tsy andrenesam-peo intsony ny Filoha Rajoelina

Sôh’son

Maro ireo soso-kevitra mipoitra ankehitriny momba ny amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy bodoin’ny fitondrana frantsay. Nosy izay tokony hiverina amin’ny Malagasy rehefa niverina ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Ankoatra ny famoahana fehin-kevitra teny Ivato, dia misy ny olom-pirenena mampahatsiaro izany, no misy ihany koa ireo hevi-baovao. Hatraiza anefa ny handraisan’ny fanjakana tomponandraikitra ireny rehetra ireny.

Tsy andrenesam-peo intsony momba an’io resaka fitakiana ny amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy ireo ny filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, nanomboka ny volana jona ankatoky ny fanamarihana ny fetim-pirenena. Izy izay nanao angoan-tenda fa tsy maintsy tafaverina amin’ny Malagasy ireo alohan’ny 26 Jona. Nisy ny fihaonany tamin’ny tomponandraikitra frantsay volana vitsy lasa izay, fa tsy nisy resaka momba izany mba nantenain’ny Malagasy.

Mazava loatra, hita miharihary ny hakely endaky ny fitondrana Rajoelina amin’ny fifanatrehana amin’ny fitondrana frantsay. Ity farany izay hita miharihary fa mandrirarira fotsiny ny mpitondra Malagasy eo amin’ny resaka fifampidinihina sy amin’ny hahatongavana amin’ny famerenana ireo ampaha-tanin’ny Malagasy ireo. Tsy misy anefa ny mangarahara momba izany ataon’ny fitondrana, kanefa tena ilain’ny vahoaka izany amin’izay tokony hataony. Mitaky fiaraha-mientana amin’ny rehetra sy ny vahoaka ny mpitondra, kanefa manafinafina izay dingana nataony marina amin’ny fifanatrehana amin’ny mpitondra frantsay, ankoatra ireo ambaran’ny tomponandraikitra Malagasy amin’ny fomba ofisialy aparitaka amin’ny haino vaky jery.

Raha tsy mangarahara tsara ny raharaha, fa tsy afinafenina na misy zavatra atao mangingina, indrindra amin’ny politika sy foto-kevitra ijoroan’ny fitondrana, dia mbola sarotra ny hanetsika ny hambompon’ny vahoaka Malagasy manontolo. Manonofy ny fitondrana raha toa ka mihevitra ny hahita fientanam-bahoaka toy ny tamin’i Barea ireny. Raha mbola misy ny ahiahin’ny vahoaka amin’ny fitondrana, toy ny amin’ny hoe firaisana petsapetsa ataony miaraka amin’ny frantsay, ohatra, dia tsy hisy izany. Ny filohan’ny Repoblika rahateo sy olona maro ao amin’ny fitondrana, dia samy manana ny fizakàna ny zom-pirenena frantsay avokoa, izany hoe misabaka, fa tsy mifototra amin’ny maha Malagasy madio mangarahara.

Araka izany, dia tsy ampy ny serasera ataon’ny fitondrana amin’ny vahoaka momba ity resaka famerenana ireo Nosy ireo hatreto. Efa ampy anefa izay 60 taona, ankoatra ny taona maro nanjanahana an’i Madagasikara izay, ka hametrahana ny tena fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena marina. Fotoana izao, fa tsy miala iandrasana ny rahampitso, izay karazan’ny ho fialàna bala sy fanilihana andraikitra amin’ny taranaka any aoriana.

www.gvalosoa.net/2020/10/17/fitakiana-ireo-nosy-malagasy-tsy-andrenesam-peo-intsony-ny-filoha-raj...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook Fitakiana ireo Nosy ...

Mataotra ny voaongana ko

Courage fa mbola hiverina @tsika ireo! Tsy maintsy! Raha mbola velona koa i Jesosy Kristy.

Mbola heno iany siosio sisa, fa nisy fihaonana tam ambassadeur France farany teo , vao 1moiq zay raha lavitra dia vita !! Mangina tanteraka Nisy raiamandreny b ambassadeur taloha gamb izy iny tam invite du jour réal TV tam 2 semaines lasa na'azava tsara anzay

In no ho feo avaokany eo...koa voa maika natsatok'i Macron any ny saina Frantsay, ici c' est la France hoy izy, nangina ho azy teo ny filoha nefa ny vahoaka nomeny fotoana t@ 26 juin.. hahaha

EDITO 17 Oktobra – HCC – Tsy mahita ny vahaolana marina momba ity firenena ity

Sôh’son

Manana andraikitra lehibe ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) amin’ireo fanapahan-kevitra raisiny isaky ny voka-pifidianana avoakany, indrindra nanomboka tao anatin’ireo fifidianana nahatongavan’izao fitondrana izao eo amin’ny toerany. Nanambara ny filohany, fa mifamatotra amin’ny fisorohana ny krizy politika mety hisy eto amin’ny firenena no tsinjoviny amin’izay fanapahan-keviny.

Eo anefa dia samy manana ny fiheverany ny amin’izay hoe krizy politika izay. Ho an’ny Hcc dia rehefa tsy misy korontana ve izany dia nety ny fanapahan-kevitra noraisiny? Ho an’ny hafa kosa anefa, na eo aza izany nataony izany, dia misy ny krizy politika rehefa tsy voatsinjo ny heverin’ny hafa fa tokony ho havoakany.

Nanomboka tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, izay nisian’ny fitoriana marobe izay nahitana porofo, kanefa nolavina izany ary nolazaina fa tsy mitombina. Moa tsy olom-pirenena aman-tapitrisany mpifidy na mbamin’ny tsy nifidy koa aza sy ireo efa zatovo fa manaraka ny fiainam-pirenena, no sorena sy feno hatezerana tamin’izany? Nisy ny fitakiana ny fahamarinana momba ny fizotry ny fifidianana tamin’ireny, ary nisy mihitsy aza ny nitondra fanazavana ho an’ny vahoaka teny anoloan’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Nodiana tsy hita sy nikimpiana mihitsy aza ireny fihetsika tokony hampanjakaina eto amin’ny firenena ireny. Amin’ireny fotoana ireny anefa, no torontoronina ny krizy politika eto amin’ny firenena. Ka na nihevitra ny hisoroka krizy aza ny Hcc, raha ny eritreriny manokana, dia tsy izany velively no zava-misy eo anivom-piarahamonina. Miha-mitombo sy mitambatra mivaingana eo io toe-javatra io arakaraky ny zava-mitranga amin’ny fizotry ny fifidianana sy ny fapahan-kevitra raisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana.

Efa fifidianana maromaro izay no notanterahina teto taorian’ny fifidianana filoham-pirenena indroa miantaona. Hita taratra hatrany ilay tsy fitovian-kevitry ny olom-pirenena maro amin’ny Hcc. Misy akony ratsy eo amin’ny fomba fiheveram-bahoaka sy ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny izany, fa tsy mandeha ho azy na vitavita ho azy amin’izao fotsiny. Miotrika eo anivom-piarahamonina eo io, ary ratsy izany.

Araka izany, raha mihevitra ireo mpikambana eo anivon’ny Hcc, fa nahasoroka ny krizy politika teto amin’ny firenena tamin’izay fanapahan-kevitra noraisiny izay, dia hadisoan-kevitra ihany izany. Mbola mitady hitohy anefa io fomba fiasana io amin’io fifidianana loholon’i Madagasikara kasaina hotanterahina amin’ny volana novambra io.

Raha oharina amin’ny fitsaboana, dia miendrika manala fanaintainana fotsiny ihany no ataon’ny Hcc, fa tsy mahita fanafody mahomby manasitrana ny fototr’aretina. Mbola harary ihany ny marary. Ny fototry ny olan’ity firenena ity tsy voavahany, fa karazany vonjy tavan’andro ihany handaminan-draharaha ao anaty vanim-potoana voafaritra, izay tsy maintsy hipoaka rehefa feno ny fepetra ho amin’izany.

www.gvalosoa.net/2020/10/17/edito-17-oktobra-hcc-tsy-mahita-ny-vahaolana-marina-momba-ity-firenen...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Load more