24 C
Antananarivo
Mon 21 Oct 2019 21:19

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
24 ° C
24 °
24 °
47 %
3.1kmh
40 %
Mon
21 °
Tue
32 °
Wed
28 °
Thu
28 °
Fri
30 °

Ambohitrimanjaka – 21 oktobra – Mitohy ny tolona

“Tsy ekenay izany! Aza totofana ny taninay, aza totofana ny tanimbary. Fa io fivelomanay mpiray lohasaha, mpiray donakafo!… Ajanony io asa io dia ajanona ny fitokonana”

“Fambolena sy fiompiana ny asanay ety! 90%. Ambohitrimanjaka, Ambohidrapeto, Ankadimanga, Fiombonana, Anosibe Izaivola. Ny avy any Imerintsiatosika tonga aty mikarama. Mifamelona izahay… Afaka mifampiresaka izahay, mifanakalo hevitra fa ny tanimbary tsy azo totofana. Fanotorana ny tanimbary dia famonoana olona”

“Misy fiantraikany be dia be aminay mihitsy raha totofana io tanimbary satria ao ny fivelomanay, io no miantoka ny fiainanay madinika rehetra hatramin’ny taranaka fara aman-dimby. Tsy ekenay ny fanotorana. Aiza no hipetraka ireo vahoaka tsy mandady harona ireo?”

“Na ny lalàna àry rehefa tsy mifanaraka amin’ny tombontsoam-bahoaka dia azo ovaina. Noho izany raha ny vinan’ny filohampirenena izay manimba ny fiainan’olona an’alina maro dia mangataka izahay mba hihemotra izy fa izahay vahoaka koa tsy hanaiky mihitsy fa lovanay tamin’Andriamanitra io”

“Olona mponina daholo ireto fa tsy misy voakarama izany. Tsy resaka politika ity fa tena hetsi-bahoaka. Tsy ekenay ny fanaratsiana sy fanambaniana anay aty. Lazaina fa ampahan’olona no mipetraka ety. Tsy ampahan’olona fa mponina ety daholo izahay mianakavy”

“Tsy voakarama izao vahoaka izao, fa vahoaka miaro ny zony. Satria tany ivelomana hatramin’ny naharazana. Lotoina ny tolona fa lazaina TIM mpanohitra ny fitondrana no manao an’io. Mba tianay ahitsy mihitsy ireny hevitra aely amin’ny fampielezam-peo ireny fa ny vahoaka manontolo eto Ambohidrapeto, Ambohitrimanjaka, dia tsy manaiky io fanotofana io. Famonoana olona io.”

“Teraka tamin’ny 1947, miaramila retraite. Matoa aho mijoro eto dia mba hiaro ilay tanindrazako ary izay no nahatonga ahy hanao miaramila. Ka ny teny ataoko amin’ireo mpitandro filaminana ireo dia izao: zanabahoaka nareo ary tsy maintsy hiverina amin’ny vahoaka, fa mba hajao ireo. Matoa ianao manao miaramila dia hiaro ny tanindrazana. Tsy fahavalonao ny Malagasy.”

“Tolona madio no ataonay. Misy anefa ny zanakay nosamborina. Hatramin’izao dia mbola voahidy ao Fiadanana. Mampalahelo anay izany satria tsy nangalatra ireo, tsy namono olona ireo dia nohazonina fotsiny. Koa mangataka izahay raha mba fitondram-panjakana mahalala ny rariny, havoahy ireo ankizy ireo”

www.gvalosoa.net/2019/10/21/ambohitrimanjaka-21-oktobra-mitohy-ny-tolona/
... TohinyFintinina

35 minitra lasa

 

Comment on Facebook

tsy vovidy vola ny tanindrazana

Ndriiii mivavaha dia miara-mivavaka isika, samy te handroso ary samy te hiaina tsara fa raha fanimbana fiainan'olona no hiakarana tsy hitondra soa ary tsy ho tsara tso-drano.

Miray FO aminareo

Ambohitrimanjaka – Famotopotorana sarintsariny

Araka ny filazàna momba ny famotopotorana ara-pitondrandraharaha izay nosoniavin’ny ministry ny fanjariana ny tany sy ny asa vaventy, Hajo Andrianainarivelo, dia tsy manan-tsafidy ny mponina eny Ambohitrimanjaka fa na manao raharaham-pihavanana na esorina amin’ny taniny, izany hoe ho totofana ny tanimbary na tiana na tsy tiana.

Nanomboka ny 14 Jiona 2019 io famotopotorana io, araka ny filazàna nosoniavin’ny ministra ihany, ary nanome 30 andro ireo voakasiky ny didim-pitondrana raha toa ka misy fitsipahana na fitarainana na soson-kevitra mikasika ny tetikasa.

Raha io 30 andro io tokoa no fe-potoana nomena ireo mponina eny Ambohitrimanjaka hitsipaka na hilaza ny fitarainany, dia fohy dia fohy tokoa raha mihoatra amin’ny vokatr’izany tetikasa fanotorana eo amin’ny fiainan’ny ankohonany sy ny ho aviny. Ary olona aman’alina maro sy fiaraha-monina iray manontolo no voakasik’izany.

Manaraka izany dia tsy azo atao hoe nanakoako eran’ny haino aman-jery izao filazàna izao. Noho izany maro no tsy mahalala izay zony. Ny filazàna dia manambara koa fa tsy maintsy nosokafana teny amin’ny kaominina, distrika sy faritra ny kahie handraisana ny fitsipahana na fitarainana avy amin’ireo olompirenena mahatsiaro voakasiky ny tetikasa. Mba firy ireo nahalala izany? Atao fa raha nisy ny fampielezana momba io filazana io dia kahie maromaro mihitsy no feno.

Tsikaritra koa tamin’ny filazàna fa nisy tefy maika ihany ny fanasoniavin’ny ministra azy ity satria daty 14 Jiona 2018, no eo ambonin’ny soniany. Sa efa fikasàna hatramin’ny fampielezan-kevitra tamin’ny herintaona ny hanotorana an’Ambohitrimanjaka ka tsy hay intsony na 2018 na 2019 ny daty anio?

Mbola nitohy am-pilaminana aloha ny fitokonana androany faha-21 oktobra ary tsy manaiky ny fanotorana ny tanimbariny aloha ny mponina hatreto. Ny fitondrana etsy ankilany manohy ny di-dohany amin’ny fanorenana tetezana hanatanterahana ny asa fanotorana.

Toa tian-kano tsy tian-kano ity tetikasa Tanamasoandro ity!

Nangonin’i Lanzelo

www.gvalosoa.net/2019/10/21/ambohitrimanjaka-famotopotorana-sarintsariny/
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Ambohitrimanjaka – Famotopotorana sarintsariny

Araka ny filazàna momba ny famotopotorana ara-pitondrandraharaha izay nosoniavin’ny ministry ny fanjariana ny tany sy ny asa vaventy, Hajo Andrianainarivelo, dia tsy manan-tsafidy ny mponina eny Ambohitrimanjaka fa na manao raharaham-pihavanana na esorina amin’ny taniny, izany hoe ho totofana ny tanimbary na tiana na tsy tiana.

Nanomboka ny 14 Jiona 2019 io famotopotorana io, araka ny filazàna nosoniavin’ny ministra ihany, ary nanome 30 andro ireo voakasiky ny didim-pitondrana raha toa ka misy fitsipahana na fitarainana na soson-kevitra mikasika ny tetikasa.

Raha io 30 andro io tokoa no fe-potoana nomena ireo mponina eny Ambohitrimanjaka hitsipaka na hilaza ny fitarainany, dia fohy dia fohy tokoa raha mihoatra amin’ny vokatr’izany tetikasa fanotorana eo amin’ny fiainan’ny ankohonany sy ny ho aviny. Ary olona aman’alina maro sy fiaraha-monina iray manontolo no voakasik’izany.

Manaraka izany dia tsy azo atao hoe nanakoako eran’ny haino aman-jery izao filazàna izao. Noho izany maro no tsy mahalala izay zony. Ny filazàna dia manambara koa fa tsy maintsy nosokafana teny amin’ny kaominina, distrika sy faritra ny kahie handraisana ny fitsipahana na fitarainana avy amin’ireo olompirenena mahatsiaro voakasiky ny tetikasa. Mba firy ireo nahalala izany? Atao fa raha nisy ny fampielezana momba io filazana io dia kahie maromaro mihitsy no feno.

Tsikaritra koa tamin’ny filazàna fa nisy tefy maika ihany ny fanasoniavin’ny ministra azy ity satria daty 14 Jiona 2018, no eo ambonin’ny soniany. Sa efa fikasàna hatramin’ny fampielezan-kevitra tamin’ny herintaona ny hanotorana an’Ambohitrimanjaka ka tsy hay intsony na 2018 na 2019 ny daty anio?

Mbola nitohy am-pilaminana aloha ny fitokonana androany faha-21 oktobra ary tsy manaiky ny fanotorana ny tanimbariny aloha ny mponina hatreto. Ny fitondrana etsy ankilany manohy ny di-dohany amin’ny fanorenana tetezana hanatanterahana ny asa fanotorana.

Toa tian-kano tsy tian-kano ity tetikasa Tanamasoandro ity!

Nangonin’i Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2019/10/21/ambohitrimanjaka-famotopotorana-sarintsariny/Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Miakarā lehitia raha sahy a EFA masaka NY lohanomby ety ambohitrimanjaka ! Zahay vonona NY hofaty hoany tanindrazanay

Aleo andeha ho jerena e. Izay mpitondra nanao be marenina sy mpanao didin'ny be sandry teto @ ity Tany Masina ity,ka tsy niraharaha ny vahoaka Malagasy anie,dia efa noporofoin'ny tantara fa tsy nisy tafapetraka maharitra teo @ sezany zany mihitsy e. Mety @ndry zareo zany dia aleo ho ataony.

Nandao antsika i Fafah! 😭

Dadah Mahaleo:

Nandao antsika ilay rahalahy sy namana tsy foy rehefa nahavita ny fihazakazahana tety an-tany, i FAFAH ilay sangany tamin’ny feo tao amin’ny tarika Mahaleo sy teo amin’ny sehatry ny kanto eran-tany.

Efa narary elaela ihany saingy efa nihatsara. Izany no nampazoto azy ary nahafaly azy hoe mba hiaraka izahay na dia hira vitsy ihany no ho ataony. Izany no nahatonga ny hetsika faradoboka natao tany Antsirabe sy teto Antananarivo. Noraisina daholo ny fepetra rehetra mba tsy hamizana azy, na ny teo amin’ny fitaterana, na ny trano nipetrahany, na ny fomba iakarany an-tsehatra… Na ny mpitsabo mpanara-maso aza teo hatrany ; toy izany koa ny dokotera vadiny.

Saingy ny fikasana an’olombelona ihany fa Andriamanitra no mahalala ny lalana tiany hitondrana antsika. Tsy afaka niakatra an-tsehatra izy tamin’ny ora farany. Andro vitsy taty aoriana voatery naiditra hopitaly.

Lasa izy namonjy ny toerana nomanin’ny Tompo ho azy eo anilany. Ny finoana ny fisian’ny fiainana mandrakizay aorian’ny fahafatesana no mampahery sy mampitraka antsika na dia torotoro aza ny fo.

Isaorana ny Tompo ny nanomezany antsika nandritry ny taona maro. Misaotra an’i FAFAH amin’ny soa, ny tsara ary ny mamy navelany ho an’ny ankohonany, ho anay mpanakanto rehetra namany, ho an’ny mpankafy rehetra, ho an’ny tanindrazana.

Miara-ory amin’ny fianakaviana ary mampahery fa tsy maty izy akory fa mbola matory…

Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Dadah

FB 24h Mada

www.facebook.com/1909690405921155/posts/2540019202888269

www.gvalosoa.net/2019/10/20/nandao-antsika-i-fafah/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Nandao antsika i Fafah! 😭

Dadah Mahaleo:

Nandao antsika ilay rahalahy sy namana tsy foy rehefa nahavita ny fihazakazahana tety an-tany, i FAFAH ilay sangany tamin’ny feo tao amin’ny tarika Mahaleo sy teo amin’ny sehatry ny kanto eran-tany.

Efa narary elaela ihany saingy efa nihatsara. Izany no nampazoto azy ary nahafaly azy hoe mba hiaraka izahay na dia hira vitsy ihany no ho ataony. Izany no nahatonga ny hetsika faradoboka natao tany Antsirabe sy teto Antananarivo. Noraisina daholo ny fepetra rehetra mba tsy hamizana azy, na ny teo amin’ny fitaterana, na ny trano nipetrahany, na ny fomba iakarany an-tsehatra… Na ny mpitsabo mpanara-maso aza teo hatrany ; toy izany koa ny dokotera vadiny.

Saingy ny fikasana an’olombelona ihany fa Andriamanitra no mahalala ny lalana tiany hitondrana antsika. Tsy afaka niakatra an-tsehatra izy tamin’ny ora farany. Andro vitsy taty aoriana voatery naiditra hopitaly.

Lasa izy namonjy ny toerana nomanin’ny Tompo ho azy eo anilany. Ny finoana ny fisian’ny fiainana mandrakizay aorian’ny fahafatesana no mampahery sy mampitraka antsika na dia torotoro aza ny fo.

Isaorana ny Tompo ny nanomezany antsika nandritry ny taona maro. Misaotra an’i FAFAH amin’ny soa, ny tsara ary ny mamy navelany ho an’ny ankohonany, ho anay mpanakanto rehetra namany, ho an’ny mpankafy rehetra, ho an’ny tanindrazana.

Miara-ory amin’ny fianakaviana ary mampahery fa tsy maty izy akory fa mbola matory…

Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Dadah

FB 24h Mada

https://www.facebook.com/1909690405921155/posts/2540019202888269

http://www.gvalosoa.net/2019/10/20/nandao-antsika-i-fafah/

 

Comment on Facebook

Mandria ampiadanana Fafah. Nahafinaritra ary tsy adino ny fiarahana.

Mandria ampiadanana FAFAH

Mandria am-piadanana Fafah.

Ambohitrimanjaka voadinika daholo – Ministra Hajo Andrianainarivelo – Miantsy ady sy manao tsinontsinona ny antoko TIM

Raha nitafa tamin’ny mpanao gazety ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, Hajo Andrianainarivelo, dia naneho ny heviny momba ny antoko TIM araka izao:

“Mpanohitra anie ny antoko TIM e. Dia mazava ho azy izany ny antoko TIM hanao izay tsy hahavitan’ny tetikasan’ny fanjakana. Izay ilay fanoherana tiany atao. Tsy araka ilay teneniny hoe izahay dia manohitra hanatsara zavatra.

Fa androany anie izy, tsy manana vaha-olana ho entina ilay solombavambahoaka e, fa manohitra manao bontolo fotsiny. Satria hoe tetikasan’ny filohampirenena io dia ndao toherina ilay izy.”

Tsy vitan’ny somary nanao tsinontsinona ny antoko TIM ny ministra Hajo Andrianainarivelo fa mandrangitra toy ny ministry ny serasera koa.

Etsy akaiky dia mifanohitra ny filazan’ny ministra Hajo Andrianainarivelo sy ny ministry ny tontolo iainana, Alexandre Georget, avy ao amin’ny governemanta iarahany ihany, izay niala tsiny tamin’ny tsy fahaizany nitondra ny tetikasa.

Nanamafy ny ministra Hajo Andrianainarivelo fa tsy manomboka ny tetikasa raha tsy vita nyfanonerana sy fifanarahana amin’ireo tompontany sy tompon-trano.

Volan’ny fitondrana madiodio hono no hanatanterahina ity tetikasa ity, ary niarahana nifampidinika tamin’ny manampahaizana Malagasy sy vahiny, handinihana ny fomba anatanterahana azy. Voadinika tao anaty izany ny lafiny ara-tsosialy, toe-karena sy ny fikorianan’ny rano ary ny fivoahan’ny rano manodidina ny tanàna.

Mahagaga anefa fa tsy hita taratra mihitsy izany rehetra izany fa toa miafina tsara.

Nangonin’i Lanzelo

youtu.be/cyZBGNgXxOk

youtu.be/8QnL7tFTsXk

www.gvalosoa.net/2019/10/19/ministra-hajo-andrianainarivelo-miantsy-ady-sy-manao-tsinontsinona-ny...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ambohitrimanjaka voadinika daholo – Ministra Hajo Andrianainarivelo – Miantsy ady sy manao tsinontsinona ny antoko TIM

Raha nitafa tamin’ny mpanao gazety ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, Hajo Andrianainarivelo, dia naneho ny heviny momba ny antoko TIM araka izao:

“Mpanohitra anie ny antoko TIM e. Dia mazava ho azy izany ny antoko TIM hanao izay tsy hahavitan’ny tetikasan’ny fanjakana. Izay ilay fanoherana tiany atao. Tsy araka ilay teneniny hoe izahay dia manohitra hanatsara zavatra.

Fa androany anie izy, tsy manana vaha-olana ho entina ilay solombavambahoaka e, fa manohitra manao bontolo fotsiny. Satria hoe tetikasan’ny filohampirenena io dia ndao toherina ilay izy.”

Tsy vitan’ny somary nanao tsinontsinona ny antoko TIM ny ministra Hajo Andrianainarivelo fa mandrangitra toy ny ministry ny serasera koa.

Etsy akaiky dia mifanohitra ny filazan’ny ministra Hajo Andrianainarivelo sy ny ministry ny tontolo iainana, Alexandre Georget, avy ao amin’ny governemanta iarahany ihany, izay niala tsiny tamin’ny tsy fahaizany nitondra ny tetikasa.

Nanamafy ny ministra Hajo Andrianainarivelo fa tsy manomboka ny tetikasa raha tsy vita nyfanonerana sy fifanarahana amin’ireo tompontany sy tompon-trano.

Volan’ny fitondrana madiodio hono no hanatanterahina ity tetikasa ity, ary niarahana nifampidinika tamin’ny manampahaizana Malagasy sy vahiny, handinihana ny fomba anatanterahana azy. Voadinika tao anaty izany ny lafiny ara-tsosialy, toe-karena sy ny fikorianan’ny rano ary ny fivoahan’ny rano manodidina ny tanàna.

Mahagaga anefa fa tsy hita taratra mihitsy izany rehetra izany fa toa miafina tsara.

Nangonin’i Lanzelo

https://youtu.be/cyZBGNgXxOk

https://youtu.be/8QnL7tFTsXk

http://www.gvalosoa.net/2019/10/19/ministra-hajo-andrianainarivelo-miantsy-ady-sy-manao-tsinontsinona-ny-antoko-tim/

 

Comment on Facebook

Vao mijery ny lohany dia tsiravina. Olona ratsy!

ny tanidrazanao ramose Hajo no omeo AN -Drajoelina , dia totofy hatramin ny fasana sy zaridaina ary ny villa-nao , tsotra be , mazava ve?

Otrany i hajo mihintsy ny pm amizao fa dinio ange e,fa i ntsay otrany pamonjy lanona sisa zany oe ilay governemanta dia tsanganolona sisa fa i hajo sy lalatina no tompony raharaha rehatra

Io ihany no minisitry ny fanajarinan'ny tany t@ tetezamiitatra,dia mbola io indray izy ankehitriny. Mazava ho azy arak' izany fa tsy misy zavatra ho azo antenaina aminy,fa dia mbola ny VAHINY no hanao zay tiany atao sy hanjakazaka eto noho ireto SARIBAKOLINY ireto.

Ianareo IRD mianakavy no mpivarotra tanindrazana,koa ny TIM no tsy ahaizana miaina. Aza mampiomehy fa tsy olona adala sy ketrona daholo akory ny Malagasy 22,5 tapitrisa. Ny 2,5 tapitrisa ihany no nifidy anareo ka mba havadibadio im-pito ihany ny lela vao miteny fa mahamenatr'olona.

Miteniteny foana ty antimaola ty sann'a .... NY MPONINA REHETRA MITSY NO MANAO NON ...TSY MANAIKY KA TIM TIM NINONA ... Tsy mila ze Tim sy ird sy hvn nareo ny aty Ambohitrimanjaka fa zahay vahoaka mihitsy no tsy hanaiky anio hatramn farany

Tsy misy idiran"ny Tim izany rangahy ity ah! tsy efa ampy ve izay tanin'olona nalaina ankeriny sy fiainana rava depuis 2009 izay

Ary noheveriko ho ireto mpi fb kely mpanohana mapar no tsy ao loatra kay tena hatrany ambony..Tsy menatra mihitsy fa manilika manilika tsy fahaizana hatrany....Tena trop

Masika be sy ratsy fijery ary otran'ny tsy faly mihitsy ilay Ingahy DGPP mijery an'i Hajo an, misy raha tsy milamina ao annnnnnn

io na nahazoan'karana sy vahiny tany maro fony izy minisitra t@ tetezamihitatra, sao mba efa t@ zany koa no lafony Ambohitrimanjaka?

Tsia tsy .mba mandiniha tsara vao miteny tompoko fa aza dia ny antoko TIM foana no tenenina vao misy olana miseho. Fa raha izany no marina ndrao kosa ary ianareo henjehin'ny eritreritrareo ka lasa midelira hoe TIM Vao misy olana miseho. Izaho manoka aloha dia mihino fa eo @ fialanareo aina farany dia i RAVALOMANANA na ny TIM no ambetiteninareo nohon'ny tahotrareo io olona io mijoro @ fahamarinana sady mivavaka

Hajo ANDRIANAINARIVELO il a fait beaucoup affaires sale avec les karanas

Matahotra TIM mafy d TIM foana no omena loza! Efa projet tsy ho vita io d tsy maintsy mitady anilihana

Volam- panjakana madiodio? Dia nisy appel d'offre izany, ho an'izay hanao ilay asa eo? Tsy mahay, dia manontany e!

Anisany nandray vola t@ fivarotna anambotrimanjka Tony k mirediredy f teren I tombola tsis idirany Tim io ny vahoka n ambotrimanjaka zao no milaza mazava tsar f ts omena ny tany k mbla inona hisny.

Iza avy ilay nahita ilay kiraro lany ila tamin'ny 2009 iny nareo??

Mb asaivo asehony ao am tetibolam panjakana ilay tetikasa

De Gaga ela ,io no fototry ratsy rehetra @ fanotofana tany h@izay .ratsy toetra o.

Nga le tetik'asa tsy maintsy atao ao e, fa maninona ra afindra ra mahabe probleme e

TENA MBOLA PIRE NO ILAY DEVOLY MIHITSY RETO OLONA MANKAHALA AN TIM RETO

Lafo Ambohitrimanjaka, lasan'ny karana hoy Fleury Rakotomalala

Somary entimpo ranamana niteny an io.Hita mihitsy hoe misy tsy mangarahara ao ambadika.

Malaelo ny vahoka @ zao adalan i Mr andriamatoa filoha izao

Afindrao @ toerana malalak tsis mpanohitra zany oe tompon ny tany ny Tana Masoandro dia hita eo oe bontolo e f aza lalaovinare mpitondra ilay vahoak e

Manodiava ny taranaka fara aman_dimbiny zao ataony @ Vahoakan'Ambohitrimanjaka zao

+ View more comments

Ambohitrimanjaka – Ho hamafisina ny herim-pamoretana (EMMOREG)

Taorian’ny fifandonana teo amin’ny mponina sy ny mpitandro filaminana teny Ambohitrimanjaka ny alakamisy 17 oktobra dia nanao fivoriana tsy ara-potoana ny ampitso teny Tsimbazaza ny OMC na Organe Mixte de Conception, izay tarihin’ny prefen’Antananarivo, jeneraly Angelo Ravelonarivo.

Tapaka nandritra izany fivoriana izany fa ho hamafisina ny fiembenana sy fiarovana ny toerana voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Hisy araka izany ny toerana izay ho sakanana tanteraka amin’ny fivezivezena. Ary voalaza koa fa ho samborina ireo olona rehetra “niketrika iny fanakorontanana iny”.

Hihenjana izany ve ny tady? Hitohy izany ve ny fanotorana sy ny tian-kano tsy tian-kano?

Ma-laza rohy

matv.mg/tanamasoandro-renforcement-de-la-securisation-des-sites-des-travaux-selon-le-prefet/

www.gvalosoa.net/2019/10/19/ambohitrimanjaka-ho-hamafisina-ny-herim-pamoretana-emmoreg/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ambohitrimanjaka – Ho hamafisina ny herim-pamoretana (EMMOREG)

Taorian’ny fifandonana teo amin’ny mponina sy ny mpitandro filaminana teny Ambohitrimanjaka ny alakamisy 17 oktobra dia nanao fivoriana tsy ara-potoana ny ampitso teny Tsimbazaza ny OMC na Organe Mixte de Conception, izay tarihin’ny prefen’Antananarivo, jeneraly Angelo Ravelonarivo.

Tapaka nandritra izany fivoriana izany fa ho hamafisina ny fiembenana sy fiarovana ny toerana voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Hisy araka izany ny toerana izay ho sakanana tanteraka amin’ny fivezivezena. Ary voalaza koa fa ho samborina ireo olona rehetra “niketrika iny fanakorontanana iny”.

Hihenjana izany ve ny tady? Hitohy izany ve ny fanotorana sy ny tian-kano tsy tian-kano?

Ma-laza rohy

http://matv.mg/tanamasoandro-renforcement-de-la-securisation-des-sites-des-travaux-selon-le-prefet/

http://www.gvalosoa.net/2019/10/19/ambohitrimanjaka-ho-hamafisina-ny-herim-pamoretana-emmoreg/

 

Comment on Facebook

Efa tena adala ve ianareo ao @ fitondrana ao e? Nahoana ny mponina tsy avelanareo hivezivezy @ taniny? Mpangalatra sa mpamono olona ireo?

Tsy mba filohan' ny vahoaka ity fa tena fahavalo tanteraka

Alefa iaro an le entatsinoa sy karana tonga anototra tanin ol zany no ilana ny zandary v??

Naninona ny teny Anosibe no avy hatrany dia najanona ny tetikasan'ny CUA tao satria mpomba ny fitondrana no nitarika tao. Fa maninona ny eny Ambotrimanjaka no tsy amoahana didy fampiatohana nefa ny vahoaka no tsy manaiky. Misy mizana tsindrian'ila ao

Aza manaiky ampihorohorona zny ry vahoka a! Izy no nandray vola try ny tanin olona no ho totofana?

efa tsy mahalala menatra hoy lay hira, tsy tanin'ingahy io ka tsy azo hivezivezena, alefao any tanindrazanareo any fa tsy Ambohitrimanjaka no hanaonareo barofo e

IZAY DEDADEDAKÃ NIFIDY 13 ABY EFA HITA FA TANA-POZA NY SIGNENY DIA MBOLA NOFIDINA IHANY .ZAO NAREO NAÑDRORA MIATSILANY ABY

aiza ny democratie tsy maintsy ienjana ny tady efa nandatsadra ianareo d mbola anoy izany fona v?

NA JENERALY ELA NA IZA KINDINDRENAREO NAREO JIABY ZAY NIVORY TANY IO VE TANY NI BABANAREO ZA ANDRENIBE NAREO KA ANAOVANAREO ZAY TETIKASA TINAREO ANAOVANAZY ANDE OMENA KARANA SY SINOA SY ZAO MANAMBONINAHITRA TEHETRA ZAO TSISY SAINA MBA MIJERY AMBANY LONY NA FOMBA FIJERY ÉGALITÉ AM FIAINANA FA MANAO DIDINI BE SANDRY KINDINAVANI RETO A!!!! VORIVORY PORY AO NAREO SY NY BE COCO NAREO AO FA NY VAHOOKA TSY ANAIKY ANIO ZANY E LELENA!!! FITONDRANA FITIAVANTENA PORY!! IO ZAY DE SENEGAL MAHAZO BAIKOU DAOOLY RETO LALIMANGA RETO SATRIA MATAHOTRA SAODE MIALA BOKITRA OLA MISAINA AMBODY PORY TSSSS!!!!

Tena mahamenatra mintsy ny mba fanampan- kevitra raisin' io rangaha io tsy mba misy henatra ve e! Vakiana fotsiny ilay fihetsika.

mbola misy FANJANAHAN TSAINA VE TANY NGEZABE ERAN NY MADAGASCAR IO FA MANINON RAH NY TANINAREO MPITONDRA REO NO HANAOVANA IZANY TANANAMPAMOSAVY ZANY KAY FA TSY TANIN OLONA NO BODOIAN E

Miomana fa mbola ho avy Ambohdrapeto + Fenoarivo🔒

Vao manomboka aza dia tsy avela mivezivezy ny olona, nefa mbola eo amin'ny taniny mainka fa rehefa vita sy lasan'ny vahiny io (Propriété privé).

Nga moa anan tananarivo renivohitra ambotsimanjaka .nga mila autorization @ mon general ny fanajanonana ny fanotofana

Ka efa nahazo menace taminy patron asoriko aminy toerana ianareo raha tsy hiasa

An ny vahoaka ny teny farany ka. Eo koa tsika mahita izy

Kibonao Noana Say Mivezivezy! Solution N* 13. Aleo Ny Artiste No Hitsara Azy.

Andriamanitra o ,vonjeo ireo mahantra fa tsy misy mpiahy intsony

Ka ny volan'ny olona efa noraisina ary efa lany tsimaintsy atao ny sitrapony izany ko.

Ha!Ha!Hamafiso fa ataoko any amonareo izao ny hery sy Tanjaka

Dia hifankahita eo izany e !

K io préfet io Tena olon-ndry IEM .D efa mandidy jadona ry zareo zany fa mitohy n'y tototra à!

Andefaso varatra main'andro e,de maty eo aby reo

EFA FANTATRA ANIE FA TSY MAINTSY HAMPIASA HERY ITY FITONDRANA KANOSA ITY E

Tokony ihany kaý raha hitsangana ho antoko mpanohitra i Ravalo ko

+ View more comments

OJM sy CRIMAD – Manameloka ny fanitsakitsahana ny asa fanaovan-gazety nataon’ny mpitandro filaminana

Nangonin’ny Ny Valosoa

Taorian’ny fisamborana notanterahan’ny mpitandro filaminana teny Ambohitrimanjaka ny alakamisy hariva, dia nisy ireo mpaka sary an-gazety no voatositosika sy nalaina an-keriny ny fakan-tsariny ary mbola nofafana ihany koa ny sariny.

Noho izany dia manameloka tanteraka izany fanitsakitsahina ny lalànan’ny fanaovan-gazety izany ny Crimad (Collectif des Reporter d’Image de Madagascar) sy ny OJM (Holafitry ny Mpanao-gazety eto Madagasikara), satria ny mpitandro ny filaminana tokony hanaja ny lalàna indray no mandika izany, hoy ny fanambarana izay nataon’ny Filohan’ny CRIMAD sy ny Filohan’ ny OJM: Rakotondrazaka Hery sy Rakotonirina Gerard.

www.gvalosoa.net/2019/10/19/ojm-sy-crimad-manameloka-ny-fanitsakitsahana-ny-asa-fanaovan-gazety-n...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

OJM sy CRIMAD – Manameloka ny fanitsakitsahana ny asa fanaovan-gazety nataon’ny mpitandro filaminana

Nangonin’ny Ny Valosoa

Taorian’ny fisamborana notanterahan’ny mpitandro filaminana teny Ambohitrimanjaka ny alakamisy hariva, dia nisy ireo mpaka sary an-gazety no voatositosika sy nalaina an-keriny ny fakan-tsariny ary mbola nofafana ihany koa ny sariny.

Noho izany dia manameloka tanteraka izany fanitsakitsahina ny lalànan’ny fanaovan-gazety izany ny Crimad (Collectif des Reporter d’Image de Madagascar) sy ny OJM (Holafitry ny Mpanao-gazety eto Madagasikara), satria ny mpitandro ny filaminana tokony hanaja ny lalàna indray no mandika izany, hoy ny fanambarana izay nataon’ny Filohan’ny CRIMAD sy ny Filohan’ ny OJM: Rakotondrazaka Hery sy Rakotonirina Gerard.

http://www.gvalosoa.net/2019/10/19/ojm-sy-crimad-manameloka-ny-fanitsakitsahana-ny-asa-fanaovan-gazety-nataonny-mpitandro-filaminana/

 

Comment on Facebook

Ka tsy tiana ho hita publuque ny ratsy atao fa tia ho tsara foana ny famonoana ny malagasy no tanjony polutique maloto mpivarotanindrazana miLa toberina

SAO DIA HANDOHA HONITRA 10MILLION EO NDRAY E! NY MPITANDRON'NY FILAMINANA ANIE TSY MBA MELOKA REHEFA MANAO NY ASANY E!

Tsy quoi hoy la superministre

Depiote TIM – Ambohitrimanjaka – Ny seraseran’ny mpitondra indray no mandrangitra

Helisoa

Nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny solombavambahoaka Tiako i Madagasikara (TIM) omaly, mikasika ny raharaha Ambotrimanjaka. Nanambara ny depiote Mamy Rabenirina fa tsy nandeha araka ny lalàna ny fanaovana io tetik’asa Tanamasoandro io satria tsy nakàna ny hevitry ny vahoaka avy eny ifotony fa natao araka izay itiavan’ny fitondràna azy. Sonia efa ho 1000 mahery no voahangona tao Ambotrimanjaka sy ny manodidina tsy manaiky io tetik’asa io, fa tsy noraharahin’ny fanjakàna.

Tsy ny tetik’asa no ratsy hoy ny depiote Mamy Rabenirina, fa tena tsara raha vita aza, saingy ny hanatanterahana azy ao Ambotrimanjakàna no tsy mety satria miteraka korontana ara-toekarena sy ara–tsosialy. Izahay hoy izy mahita toerana tena tsara azo anaovana io tetik’asa io sady tsy andoavana volabe ary tsy misy ady raha izay no hampilamina zavatra.

Nahitsy kosa ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa nilaza fa raha tetik’asa lehibe ohatra no misy rà mandrika sahady vao tsy manomboka akory dia tsy mahasoa izany. Eto izahay hoy izy dia manameloka ny fifamonoan’ny samy Malagasy, zavatra tsy tokony hisy akory ny zavatra toy ireny raha nisy ny fifampiresahana.

Eto koa izahay dia manambara fa tsy tsara ny manely vaovao tsy marina. Vao tsy ela akory no nisy mpanao gazety lazaina fa nanely vaovao tsy marina nasaina nandoa vola 10 tapitrisa ariary. Ankehitriny anefa ny compte Fake sy ny gazetin’ny mpitondra no milaza fa ny TIM no ao ambadiky ny fitokonana sy ny korontana eny Ambotrimanjaka. Mila atao ambonimbony ny ady hevitra hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa fa aza manao izany, eto ny tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny fitondràna indray no lasa mandrangitra olona ary mandefa sary mampihorin-koditra sy maha tohina.

Ny mponina ao Ambohitrimanjaka dia vahoaka Malagasy, misy ny TIM, ary misy ireo nifidy ny filoha Andry Rajoelina ary misy ny olontsotra, ka tsy tokony handefa vaovao tsy marina toy izany ny seraseran’ny mpitondra.

www.gvalosoa.net/2019/10/19/depiote-tim-ambohitrimanjaka-ny-seraseranny-mpitondra-indray-no-mandr...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Depiote TIM – Ambohitrimanjaka – Ny seraseran’ny mpitondra indray no mandrangitra

Helisoa

Nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny solombavambahoaka Tiako i Madagasikara (TIM) omaly, mikasika ny raharaha Ambotrimanjaka. Nanambara ny depiote Mamy Rabenirina fa tsy nandeha araka ny lalàna ny fanaovana io tetik’asa Tanamasoandro io satria tsy nakàna ny hevitry ny vahoaka avy eny ifotony fa natao araka izay itiavan’ny fitondràna azy. Sonia efa ho 1000 mahery no voahangona tao Ambotrimanjaka sy ny manodidina tsy manaiky io tetik’asa io, fa tsy noraharahin’ny fanjakàna.

Tsy ny tetik’asa no ratsy hoy ny depiote Mamy Rabenirina, fa tena tsara raha vita aza, saingy ny hanatanterahana azy ao Ambotrimanjakàna no tsy mety satria miteraka korontana ara-toekarena sy ara–tsosialy. Izahay hoy izy mahita toerana tena tsara azo anaovana io tetik’asa io sady tsy andoavana volabe ary tsy misy ady raha izay no hampilamina zavatra.

Nahitsy kosa ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa nilaza fa raha tetik’asa lehibe ohatra no misy rà mandrika sahady vao tsy manomboka akory dia tsy mahasoa izany. Eto izahay hoy izy dia manameloka ny fifamonoan’ny samy Malagasy, zavatra tsy tokony hisy akory ny zavatra toy ireny raha nisy ny fifampiresahana.

Eto koa izahay dia manambara fa tsy tsara ny manely vaovao tsy marina. Vao tsy ela akory no nisy mpanao gazety lazaina fa nanely vaovao tsy marina nasaina nandoa vola 10 tapitrisa ariary. Ankehitriny anefa ny compte Fake sy ny gazetin’ny mpitondra no milaza fa ny TIM no ao ambadiky ny fitokonana sy ny korontana eny Ambotrimanjaka. Mila atao ambonimbony ny ady hevitra hoy ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa fa aza manao izany, eto ny tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny fitondràna indray no lasa mandrangitra olona ary mandefa sary mampihorin-koditra sy maha tohina.

Ny mponina ao Ambohitrimanjaka dia vahoaka Malagasy, misy ny TIM, ary misy ireo nifidy ny filoha Andry Rajoelina ary misy ny olontsotra, ka tsy tokony handefa vaovao tsy marina toy izany ny seraseran’ny mpitondra.

http://www.gvalosoa.net/2019/10/19/depiote-tim-ambohitrimanjaka-ny-seraseranny-mpitondra-indray-no-mandrangitra/

 

Comment on Facebook

A Z RADIO TELEVUSION

AZ RADIO TELEVISION

Ento foana feo vaoka fa aza manaiky h tapenambava merci metre

Marina zan Maître!

Makasitra anareo zahay madinika eeee✊✊✊✊

Tsara ilay tetik'asa tompoko fa mba tokony hajaina re ny soatoavin'ny faritra tsirairay fa ohatrin'ny manao tsinotsinona very ireo mba endrika fahatsiarovana maha antananarivo antananarivo fahizay.mba tokony hosainina ihany

Ok mijoro ary mila mandinika

+ View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Oktobra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 19 Oktobra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Ambohitrimanjaka – Depiote Mamy Rabenirina – Mahavita 2.000 ha ny vola hanotofana io tanimbary io raha ohatra ka miala amin’io toerana io

Nihazakazaka be ny tetikasa Tanamasoandro kanefa tsy nanaraka ny endrika sy dingana ara-dalàna amin’ny fanatanterahana tetikasa. Ohatra eo amin’ny fampahalalàna ny tetikasa, eo amin’ny fifampiresahana, eo amin’ny fananganana ny comité technique d’évaluation, eo amin’ny fanaovana étude d’impact rehetra. Tsy nisy nivoaka afa tsy ny maquette Tanamasoandro

Rehefa nodinihina ohatra ho an’i Ambohitrimanjaka tany amin’ny cahier de consultation publique, dia 100% no nandà ny tetikasa. Tsy nisy ny fandraisan-kevitra avy amin’ny vahoaka fa nanjary tian-kano tsy tian-kano.

Izahay efa niteny foana fa tsy ny tetikasa Tanamasoandro no ratsy fa aleo tsy eo amin’io toerana io, noho ny antony maro technique, économique,… Na ny panneau de chantier aza tsy misy, ka raha vao tonga ny mpitatitra vato dia taitra ny vahoaka. Tsy nisy ny fifampiresahana fa toa tonga dia fanotofana no nanomboka. Dia ireny no zavatra nitranga. Tetikasam-panjakana goavana toa io ve vao manomboka dia hifamono sy hifanenjika sy hifampisambotra.

Aleo mifampidinika fa mahavita 2.000 ha ny vola hanotorana io tanimbary io raha ohatra ka miala an’io toerana io.

youtu.be/bNo7HGycGqs

Nangonin’i Lanzelo

www.gvalosoa.net/2019/10/18/ambohitrimanjaka-depiote-mamy-rabenirina-mahavita-2-000-ha-ny-vola-ha...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ambohitrimanjaka – Depiote Mamy Rabenirina – Mahavita 2.000 ha ny vola hanotofana io tanimbary io raha ohatra ka miala amin’io toerana io

Nihazakazaka be ny tetikasa Tanamasoandro kanefa tsy nanaraka ny endrika sy dingana ara-dalàna amin’ny fanatanterahana tetikasa. Ohatra eo amin’ny fampahalalàna ny tetikasa, eo amin’ny fifampiresahana, eo amin’ny fananganana ny comité technique d’évaluation, eo amin’ny fanaovana étude d’impact rehetra. Tsy nisy nivoaka afa tsy ny maquette Tanamasoandro

Rehefa nodinihina ohatra ho an’i Ambohitrimanjaka tany amin’ny cahier de consultation publique, dia 100% no nandà ny tetikasa. Tsy nisy ny fandraisan-kevitra avy amin’ny vahoaka fa nanjary tian-kano tsy tian-kano.

Izahay efa niteny foana fa tsy ny tetikasa Tanamasoandro no ratsy fa aleo tsy eo amin’io toerana io, noho ny antony maro technique, économique,… Na ny panneau de chantier aza tsy misy, ka raha vao tonga ny mpitatitra vato dia taitra ny vahoaka. Tsy nisy ny fifampiresahana fa toa tonga dia fanotofana no nanomboka. Dia ireny no zavatra nitranga. Tetikasam-panjakana goavana toa io ve vao manomboka dia hifamono sy hifanenjika sy hifampisambotra.

Aleo mifampidinika fa mahavita 2.000 ha ny vola hanotorana io tanimbary io raha ohatra ka miala an’io toerana io.

https://youtu.be/bNo7HGycGqs

Nangonin’i Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2019/10/18/ambohitrimanjaka-depiote-mamy-rabenirina-mahavita-2-000-ha-ny-vola-hanotofana-io-tanimbary-io-raha-ohatra-ka-miala-aminio-toerana-io/

 

Comment on Facebook

Satria volam- bahoaka no ho ampiasaina dia tsy maintsy mifandinika @ vahoaka ny Filoha. Tsy ekena mihitsy ny " abus de pouvoir " .

Miarahaba Tompoko, sosokevitra mahakasika io Ambohitrimanjaka io aparitaho indray : MANINONA TSY INY TANIMBARY AMBOHIMANARINA, ANKAZOMANGA, ANDOHATAPENAKA REHETRA REHETRA IO NO HANAOVANA AZY. E

tampotanety malalak b manodidina anantananarivo io de mbl eo ian no misisika

Fa maninn mintsy anefa no Tsy maintsy hoe atao eo e? Maninn raha atao am toerana tsy misy rahoraho?

Raha tena tsy mety ao Tsimabeomby 10km eo ho eo miala mianatsimo an' Imeritsiatosika otriny misy tany malalaka be tsy mila totofana, raha ny hoe lavitry ny ville dia tsy olana angamba raha izay 30 km, atao auto route ny lalana miala eto andrenivohitra mandrapahatonga any,sa ve lavitra iny, sa vé tsy mety

Mila kisa ny tanamasoandro fa tokony tsy io no maika fa ny karamanao iza daholo no faritany efa nandray azy, le karama 200000ar ovina manomboka, fanendrena ny lehiben'ny mpamohitra tsy mazava, ireo gouvernorat ve zany eo ny lehoben'ny faritra mankaiza nefa nofidiny maire sy mpiara miasa aminy anie ireo

Bodongerona e.

+ View more comments

Ambohitrimanjaka – Ministry ny tontolo iainana – “Miala tsiny amin’ny tsy fahaizanay nitondra ity dosie ity … amin’ny anaran’ny governemanta”

Nanao valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety ny solontenan’ny depiote Analamanga, Hanitra Razafimanantsoa, androany 18 oktobra 2019, mikasika ny tranga teny Ambohitrimanjaka omaly izay nisehoan’ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mponina, niarahana fampisamborana ary nahitàna olona naratra mafy.

Nanambara ny depiote Hanitra Razafimanantsoa fa tsy mety raha tetikasa goavana tahaka izao no manomboka amin’ny fandatsahan-drà. Very hoy izy ilay fifanajana samy maha-malagasy ka ny tompon-tany, mpamboly, mpivelona amin’ny tanimbary iharan’ny herisetra, ary torak’izany ireo mpitandro filaminana irahina izay mandeha tsy fidiny. Nanameloka tanteraka ny fifamonoana samy Malagasy ny tenany.

Nampatsiahiviny ny tenin’ny filohan’ny Antenierampirenena nilaza fa tsy misy afa tsy ny fifanantonana ary ny fitadiavana ny marimaritra iraisana ihany, satria samy manana ny tombontsoany daholo na ny fitondram-panjakana na ny tompontany.

Notsindrìn’ny depiote koa fa tsy mety ny mamafy lainga na manao désinformation. Misy tomponandraiki-panjakana mihitsy no manao désinformation ary mamoaka mihitsy izany amina gazety (izay zary lasa gazetim-panjakana, ndlr Free News) mamoaka sary mampihoron-koditra ary indrindra mampiseho ratra sy rà, ary mamafy lainga ambonin’izany fa ny antoko TIM no ao ambadiky ny sakoroka. Misy vahoaka maro be hoy izy eny Ambohitrimanjaka, mponina avy amin’ny distrika telo no voakasiky ny tetikasa, ary misy avy ireo nifidy TIM, na IRD na hafa koa, misy koa ireo tsy nifidy, izany hoe vahoaka Malagasy.

Ankaotr’izay, nisy ny fihaonana tamin’ny ministra misahana ny tontolo iainana izay nilaza mazava ary niala tsiny tamin’ny tsy fahaizany nitondra ny tetikasa. Ratsy hoy izy ny fomba nitondrana ny tetikasa ka amin’ny alalan’ny governemanta no nialàny tsiny.

Ka raha ny tomponandraikitra amin’ny tetikasa aza efa manaiky ny lesoka teo amin’ny fanombohana ny tetikasa, nahoana ny tomponandraikitry ny seraseram-panjakana indray no mandrangitra sy mampiady, ary manendrikendrika ny hafa.

Rehefa tsy nety ny fametrahana ny tetikasa dia azo atao tsara hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa ny mamerina ny fifandinihana sy fifampiresahana, miverina ambony latabatra. Tsy misy tsy te-handroso na hanana ny soa hoy izy, fa ny fomba fanaovana azy no mila fifanajàna. Misy fombafomba sy ambaratonga daholo, ary marimaritra iraisana no tadiavina. Izay no maha-malagasy antsika, hoy izy namarana ny teniny.

youtu.be/ihD0tkuNY_Y

Nangonin’i Lanzelo

www.gvalosoa.net/2019/10/18/ambohitrimanjaka-ministry-ny-tontolo-iainana-miala-tsiny-aminny-tsy-f...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ambohitrimanjaka – Ministry ny tontolo iainana – “Miala tsiny amin’ny tsy fahaizanay nitondra ity dosie ity … amin’ny anaran’ny governemanta”

Nanao valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety ny solontenan’ny depiote Analamanga, Hanitra Razafimanantsoa, androany 18 oktobra 2019, mikasika ny tranga teny Ambohitrimanjaka omaly izay nisehoan’ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mponina, niarahana fampisamborana ary nahitàna olona naratra mafy.

Nanambara ny depiote Hanitra Razafimanantsoa fa tsy mety raha tetikasa goavana tahaka izao no manomboka amin’ny fandatsahan-drà. Very hoy izy ilay fifanajana samy maha-malagasy ka ny tompon-tany, mpamboly, mpivelona amin’ny tanimbary iharan’ny herisetra, ary torak’izany ireo mpitandro filaminana irahina izay mandeha tsy fidiny. Nanameloka tanteraka ny fifamonoana samy Malagasy ny tenany.

Nampatsiahiviny ny tenin’ny filohan’ny Antenierampirenena nilaza fa tsy misy afa tsy ny fifanantonana ary ny fitadiavana ny marimaritra iraisana ihany, satria samy manana ny tombontsoany daholo na ny fitondram-panjakana na ny tompontany.

Notsindrìn’ny depiote koa fa tsy mety ny mamafy lainga na manao désinformation. Misy tomponandraiki-panjakana mihitsy no manao désinformation ary mamoaka mihitsy izany amina gazety (izay zary lasa gazetim-panjakana, ndlr Free News) mamoaka sary mampihoron-koditra ary indrindra mampiseho ratra sy rà, ary mamafy lainga ambonin’izany fa ny antoko TIM no ao ambadiky ny sakoroka. Misy vahoaka maro be hoy izy eny Ambohitrimanjaka, mponina avy amin’ny distrika telo no voakasiky ny tetikasa, ary misy avy ireo nifidy TIM, na IRD na hafa koa, misy koa ireo tsy nifidy, izany hoe vahoaka Malagasy.

Ankaotr’izay, nisy ny fihaonana tamin’ny ministra misahana ny tontolo iainana izay nilaza mazava ary niala tsiny tamin’ny tsy fahaizany nitondra ny tetikasa. Ratsy hoy izy ny fomba nitondrana ny tetikasa ka amin’ny alalan’ny governemanta no nialàny tsiny.

Ka raha ny tomponandraikitra amin’ny tetikasa aza efa manaiky ny lesoka teo amin’ny fanombohana ny tetikasa, nahoana ny tomponandraikitry ny seraseram-panjakana indray no mandrangitra sy mampiady, ary manendrikendrika ny hafa.

Rehefa tsy nety ny fametrahana ny tetikasa dia azo atao tsara hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa ny mamerina ny fifandinihana sy fifampiresahana, miverina ambony latabatra. Tsy misy tsy te-handroso na hanana ny soa hoy izy, fa ny fomba fanaovana azy no mila fifanajàna. Misy fombafomba sy ambaratonga daholo, ary marimaritra iraisana no tadiavina. Izay no maha-malagasy antsika, hoy izy namarana ny teniny.

https://youtu.be/ihD0tkuNY_Y

Nangonin’i Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2019/10/18/ambohitrimanjaka-ministry-ny-tontolo-iainana-miala-tsiny-aminny-tsy-fahaizanay-nitondra-ity-dosie-ity-aminny-anaranny-governemanta/

 

Comment on Facebook

Tsy mila tanamasoandro ny tanimbarin bahoaka. Any BEVOAY na IHOROMBE fa any malalaka ary tsy antananarivo ihany koa tsinona i Madagascar

Tsy misy marimaritra iraisana zn kosa io e. Tsy omenay fotsn zao ambotrimanjaka de point.

Hazavao hoe voafitaka ny vahoaka fa tsy nifanarahana izany, milaza tsy tsy haka ny tanin'olona Ka inona ity atao??

Merci Maitre Hanitra

tsihay zany fa ze hintsiny lohany sy ze eritreritiny sainy ihany no mety aminie na faty olona mikararana aza no eo de io ny intsiny lohany de io ihany no hotaterahiny. na izany aza de toeritsika hatriminy farany io tsiekena mihintsy no anotofana io vakoka maha lemaky betsimitatatra anio masay isika miteny hoe tsia na tsihainy zany de atao hoe non ?

Didijadona amntsy rariny no misy amzao an

Misaotra maître député Hanitra! Mpampihavana toko ianao! mankasitraka e!

Merci Maître Hanitra fa mazav tsar kooos ngamb zay an!!!!

Mijaly n'y olona,amiko tsy h voasolo vola n tanibary zani n atao millions année ar n calcul satri lova taranaka fara mandimby

mialtsiny ra iteny za we..ita ten miavaka ian ny olona ts d nandalina fianarana rehefa mitondra @fomba fandinihana s fanaovaon zvtra..ts hainy f n base oentina hampandrosoana firenena ray dfametrehana n bonne gouvernance..

nandoro ny vakokam pirenena tam 2009, RNM io aza sahin ireo koa maika izay hangalatra tanindrazn ny mpiarabelona aminy, fitondrana manozona ny tenany sy ny taranany ireo

marina loatra ny fanazavana nentinao maitre ary mankasikatra miaro ny tombontsoam bahoaka ary izay no ilana ny SOLOMBAVAM BAHOAKA miaro an reo vahoaka ireo ; lay tanamasoandro alo TSY MAHARESY LAHATRA MINTSY LAY HEVITR E

Dia tsisy nieritreritra mihintsy ve oe " cinéma" ataony io ? efa fantany ny tsy faisabilité n'io ary efa fantany fa tsy ho vitany io fa mody forcer'na @ zay oe "efa vonona daholo na ny vola na ny matériel ect … hanaovana ny tanamasoandro fa dia miala tsiny ry vahoaka fa nohon'ny TIM dia tsy tanteraka ilay izy " . Ilay fitondrana milaza fa hanao mangarahara , efa niteny ve zareo oe IZA ary avy AIZA ny vola hanaovany an'io ???

AFINDRAO FTSN NY TETKASA DIA VITA TS6 RAHORAHO SADY VITA SOAMANTSARA NY VELIRAN E

Sady ko ange tsy nilaza hoe totofana a/ ka e fa velirano no lazainy fa tsy zany akory

tsotra ny hevitray afindrao any @ toerana malalaka tsy misy fambolena ny tanamasoandro eh hanazava ny haizina fa tsy handoro

Tsy nahazoany vato Tana dia korotanina fotsiny izao , projet hita fa tsy ho vita 5 taona izany io

AFAKA TORIANA NA EO AMIN FITONDRANA AZA IO GAZETY FREE NEWS IO .. TSISY AMBONIN NY LALANA ZANY

Maninona moa afindra @ toerankafa de tsy misy kabary lava fa ity mandeha ny fotoana de efa 4 ans sisa e

TSy misy tsy te handroso fa ataovy tena fijery lavitrezaka

Aza halaina ankeriny przsd NY fivelomany vahoaka madinika

HAZAVAO AMIN'NY IREO MARIVO SALOSANA SY MPAMAFY LAINGA IREO MIHITSY MAITRE NY ZAVAMISY AN

Omeo hasiny n tompon tany d ampy zay f aza atao amboletra le izy

Ty filoha ity mihitsy no nilaza fa tsy haka tanin'olona ary tsy hivarotra tany nefa izy indray ity no mividy forcé tanimbary ......mifono lainga daholo ny propavande eee kkkkkk

Sady Tananarive zany anie tsy nalany izao fitondrana izao e raha n'y fifidianana teo no resahina. Fa maninona raha afindra any @ province any

+ View more comments

MIVORY INDRAY…

Mivory indray ireo tsy mamboly nefa voky, tena voky,
Dia hamitaka olo-maro sady mbola hisoloky
Fa hoe mpiaro ny vahoaka sy ho mpitondra ny hetahetany.
(Izany, hono, no imasoany sady asa iandraiketany !)

Kanjo tena tsy izay ny zava-misy tato ho ato,
F’izy ireo ilay vilam-bava nefa te hitari-bato.
Mody hoe ny firenena sy vahoaka no hotompoiny,
Kanjo indrisy fa ny paosiny, io hatrany no fenoiny !

Toa tsy henony ireo antson’ny vahoaka sy tomaniny,
Izay alana an-terisetra ka totofana ny taniny.
Miady izay ho tombontsoany, izay no tena imatesany.
(Tsy araka ny seho ivelany sy ny fomba amam-piresany !)

Mivory indray ireo tsy mamboly nefa mihinana, miletra.
Toa tsy mahalala voky sy tsy mahalala fetra.
Leo tanteraka ny maro ny amin’ny olona toy ireo,
Ka miakatra ny maripana, toy izany koa ny feo.

DADAN’i ZINA (18-10-19)

www.gvalosoa.net/2019/10/18/mivory-indray/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

MIVORY INDRAY…

Mivory indray ireo tsy mamboly nefa voky, tena voky,
Dia hamitaka olo-maro sady mbola hisoloky
Fa hoe mpiaro ny vahoaka sy ho mpitondra ny hetahetany.
(Izany, hono, no imasoany sady asa iandraiketany !)

Kanjo tena tsy izay ny zava-misy tato ho ato,
F’izy ireo ilay vilam-bava nefa te hitari-bato.
Mody hoe ny firenena sy vahoaka no hotompoiny,
Kanjo indrisy fa ny paosiny, io hatrany no fenoiny !

Toa tsy henony ireo antson’ny vahoaka sy tomaniny,
Izay alana an-terisetra ka totofana ny taniny.
Miady izay ho tombontsoany, izay no tena imatesany.
(Tsy araka ny seho ivelany sy ny fomba amam-piresany !)

Mivory indray ireo tsy mamboly nefa mihinana, miletra.
Toa tsy mahalala voky sy tsy mahalala fetra.
Leo tanteraka ny maro ny amin’ny olona toy ireo,
Ka miakatra ny maripana, toy izany koa ny feo.

DADAN’i ZINA (18-10-19)

http://www.gvalosoa.net/2019/10/18/mivory-indray/

 

Comment on Facebook

Misaotra Ny Valisoa a

Rehefa resaka tanamasoandro, vao hita. Fa lany rano, ts'isy jiro, ppn misondrotra, insécurité, toa tsy mba heno loatra??? Mme Lalatiana sy ny namany koa, t@ Soamahamanina , niresaka be, fa mba te hihaino ny feony aho, ny momba io

Mety tsy vahoaka angamba no nifidy azy matoa izy tsy mitondra ny fitarainan'ny vahoaka

Dia tena tsy aiko ny ao anatin’ny lohan’ireo marina e! Mafy anie ny mahazo ny vahoaka e!

Miaro ny tombotsoan'ny vahoaka madinika ve ny députés sa mpiaro ny mpitondra an-Jambany noho ny tombotsoany manokana?

IREO NO ANTSOINA HOE SOLOMBAVANY DEVOLY NY TOMBOTSOANY NO MAHAMAIKA AZY

Za aloha tsy nifidy an'ireny e !lany hoazy ireny,tsimahagga ,le ten tia tandrazan mba nofidian mafiady de tsitaf

Tsy an'lah n voatototr d mahay miresak elah faly n fahoriab'ny hafa olona misy devoly

tsy vahiny aty ireo a

Dia ny tena no menatra.

Misaotra anao e.Tena marina izany!

Natao, hiaro andrajoelina reo fa solony vavany vahoaka zany.

Zay anie lay oe velirano Hototofana ny tanimbary sy ny trano Atsangana ny Miami sy ny tanamasoandro Ambohitimanjaka zao no hidiran'angano Velirano :fahirano

+ View more comments

SEHATRA MPANARA-MASO ?

Sehatra mpanara-maso, izay no anarana isalorany.
Toa tsy antoko politika raha jerena sy tombanana,
Fa ny fomba amam-panaony sady tetika ifotorany
Dia maneho fa misy “akama” izay heveriny hotohanana.

Sehatra mpanara-maso no anarana iafenany,
Ary dia ny manakiana no talenta tena ananany.
Ireo tsy tiany dia lotoiny tsy hahita izay hiarenany,
Ary ny olony sy akamany dia hajainy sy tantanany.

Sehatra mpanara-maso, tena anarana manaitra.
(Miafina ao ny akamakama tsy nahomby tany ho any.)
Raha jerena ety ivelany, toa akanjo tsara zaitra,
Kanjo nony injay hatonina, tena ny tranainy ihany.

Sehatra mpanara-maso, misy koa ny zandrinjandriny,
Tonga mba hampiaka-peo sy hanatevina laharana,
Ary maika, tena maika f’efa mila tsy ho andriny,
‘Zany hanan-toerana avo mba ho valin-kasasarana.

Sehatra mpanara-maso , mahagaga ny mpitazana.
(Manampahefana maro , tena tao no niandry seza!)
Saingy niova sy nivadika ho mpivaro-tanindrazana,
Nony injay nahazo toerana ka nanomboka ho ngeza.

Sehatra mpanara-maso , izay no voizina eny ho eny,
Kanjo hay tsy hafa akory f’io dia “efitra fiandrasana”.
Ao ny ngeza no miery , tsy mitsahatra miteny,
Mandra-piandry ilay atao hoe “toerana ifandimbiasana” !

Sehatra mpanara-maso, ‘ndeha jereo ireo niainga tao
Fa ao anaty fitondrana izay mijoro ankehitriny.
Aoka ho menatra ianareo fa be no tsisy kalitao,
Voavidim-bola sy efa tena kilalaon’ireo vahiny !

DADAN’i ZINA (12-10-19)

www.gvalosoa.net/2019/10/18/sehatra-mpanara-maso/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

SEHATRA MPANARA-MASO ?

Sehatra mpanara-maso, izay no anarana isalorany.
Toa tsy antoko politika raha jerena sy tombanana,
Fa ny fomba amam-panaony sady tetika ifotorany
Dia maneho fa misy “akama” izay heveriny hotohanana.

Sehatra mpanara-maso no anarana iafenany,
Ary dia ny manakiana no talenta tena ananany.
Ireo tsy tiany dia lotoiny tsy hahita izay hiarenany,
Ary ny olony sy akamany dia hajainy sy tantanany.

Sehatra mpanara-maso, tena anarana manaitra.
(Miafina ao ny akamakama tsy nahomby tany ho any.)
Raha jerena ety ivelany, toa akanjo tsara zaitra,
Kanjo nony injay hatonina, tena ny tranainy ihany.

Sehatra mpanara-maso, misy koa ny zandrinjandriny,
Tonga mba hampiaka-peo sy hanatevina laharana,
Ary maika, tena maika f’efa mila tsy ho andriny,
‘Zany hanan-toerana avo mba ho valin-kasasarana.

Sehatra mpanara-maso , mahagaga ny mpitazana.
(Manampahefana maro , tena tao no niandry seza!)
Saingy niova sy nivadika ho mpivaro-tanindrazana,
Nony injay nahazo toerana ka nanomboka ho ngeza.

Sehatra mpanara-maso , izay no voizina eny ho eny,
Kanjo hay tsy hafa akory f’io dia “efitra fiandrasana”.
Ao ny ngeza no miery , tsy mitsahatra miteny,
Mandra-piandry ilay atao hoe “toerana ifandimbiasana” !

Sehatra mpanara-maso, ‘ndeha jereo ireo niainga tao
Fa ao anaty fitondrana izay mijoro ankehitriny.
Aoka ho menatra ianareo fa be no tsisy kalitao,
Voavidim-bola sy efa tena kilalaon’ireo vahiny !

DADAN’i ZINA (12-10-19)

http://www.gvalosoa.net/2019/10/18/sehatra-mpanara-maso/

 

Comment on Facebook

Tsy mahita n’inon’inona nefa mba manao solomaso ihany ny ankamaroany. Sa fôsika koa?

Sehatra mpanara maso,izay no atao ambety resaka Tsy h'eno intsony ny madinika mitoreo Ny ngeza kay no maika te hipetraka Hadino ilay nametraka an' zandry kely teo

Tiako ity lahatsoratra ity

Gazety mamely gazety amin’ny lainga? Izay ve sisa no paikady?

Mamoron-dainga indray ny gazetin’i Lalatiana (Free fake news) izay manendrinkendrika tsy misy porofo ny antoko TIM na ny gazety Ny Valosoa, fa nikononkonona teti-dratsy nahatonga ny sakoroka teny Ambohitrimanjaka omaly alakamisy 17 oktobra.

Marihina aloha hatreto fa tsy nivohy afa-tsy vaovao misy loharano mitombina ny gazety Ny Valosoa, na momba ny tetikasa Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka izany, na momba ny fihetsehampon’ny mponina eny. Fanelingelenana ny tetikasan’ny fitondrana manitsakitsaka ny zon’olombelona ve no mahatonga ny gazetin’ny ministry ny serasera mamoron-dainga? Angatahan’ny mponina ohatra mba ho lazaina hoe izy ireo efa nolazaina fa nandray vola nivarotra tany izany, izay tsy fantatra aloha ankehitriny. Milaza izany ve ny gazetin’i Lalatiana?

Tsy ny gazetin’i Lalatiana mihitsy no hitatitra izao teny nataon’i Prisca Ranjalahy izao:

Nofafana ankeriny ny sary azon’ny mpanao gazety

Tsy nisy mpanao gazety nanembatsembana asa mpiandro ny filaminana mihitsy teny Ambohitrimanjaka azafady tompoko. Ary tsy izahay sy ny mpaka sarinay irery no teny fa lasibatra ihany koa ny an’ny l’Express. Aleo aza tantaraiko.
Vao tonga teny Ambohitrimanjaka izahay teo amin’ny tetezana dia nahita kodiarana nirehitra. Tsy maintsy nijanona aloha izahay satria nahery NY afo. Hitan’ireo mpitandro ny filaminana fa mpanao gazety daholo . 4 mianadahy ary mpamily iray. Nidina izahay. Dia hoy ilay mpamily hoe aleo entina miala ny afo ny fiara. Dia hoy ireo zandary teo hoe ”mandroso fa tsy maninona. Mandeha mafimafy fotsiny”. Teo izahay dia efa hitan’izy ireo ary fantany hoe mpanao gazety fa tsy nisy olana. (Ils ont coopéré même). Ohatrany nisy hazakazaka sy kirodokirodo izany. Dia hoy ilay namako hoe ”hanao opération ireto fa andao hiala lavitra”. Dia Izaho sy ny namako moa saika nidina nankany ambadiky ny fatam biriky fa hoy ireo zandary hoe ”miampità fa tsy maninona” (satria NY fiara no niampita ny afo teo fa zahay mbola nivorivory saika hiresaka). Niditra tao anatin’ny fiaranay (izay niantsona teo amin’ny toerana nasain’ireo zandary nametrahana azy izahay) izahay vehivavy (efatra). Ireo mpakasary kosa teo ivelany fa tany amin’ny sisiny niatrana niaraka tamin’ny fakatsary. Raikitra arrestation lehilahy iray nanao akanjo mena. Sivily. Nijoro tsy lavitra anay(50metres angamba). Naka sary ireo namanay. Tonga dia nioraka izay mianakavy no sady nibetroka hoe ”hey lay sary e! Ajanony ilay sary” Ary toa ohatran’ny pakasarinay indray no jiolahy sary nitandroka azy ilay nanao cagoule. Nitangorona teo aminy daholo ireo zandary. ”Fafanlah ireo sary ireo!!” dia hoy ny pakasarinay ”Sefo a,nirahina niasa aho aty. Mpanao gazety aho”. ”Tsy misy irarahinay an’izany fa fafao ireo aingana lah”. Nitambaran’izy ireo ilay pakasary. ”Sefo a! Mpanao gazety aho. Tsy afaka mamafa ireo sary aho sefo..”Nalain’izy ireo ilay appareil dia nofafany daholo ireo sarin’ny arrestation.”

FB Fleury rohy

www.facebook.com/100005875354028/posts/1105144736358028

Misy sosokevitra koa ity ho an’ny gazetin’i Lalatiana raha hamoaka vaovao marina, izay fanambaràna avy amin’ny CRIMAD sy ny holafitry ny mpanao gazety, mifanaraka ihany amin’ny tranga teny Ambohitrimanjaka omaly:

Fanambaràna

Taorian’ny fisamborana notanterahan’ ny mpitandro ny filaminana teny Ambohitrimanjaka omaly hariva dia nisy ireo mpaka-sary an-gazety no voatositosika sy nalaina an-keriny ny fakan-tsariny ary mbola nofafana ihany koa ny sariny .

Noho izany dia manameloka tanteraka izany fanitsakitsahina ny lalànan’ny fanaovan-gazety izany izahay Crimad (Collectif des Reporter d’Image de Madagascar) sy ny OJM (Holafitry ny Mpanao-gazety)satria ny mpitandro ny filaminana tokony hanaja ny lalàna indray no mandika izany.

Ny Filohan’ny CRIMAD sy ny Filohan’ ny OJM Rakotondrazaka Hery sy Rakotonirina Gerard

FB 24H Mada rohy

www.facebook.com/1909690405921155/posts/2537315659825290

www.gvalosoa.net/2019/10/18/gazety-mamely-gazety-aminny-lainga-izay-ve-sisa-no-paikady/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Gazety mamely gazety amin’ny lainga? Izay ve sisa no paikady?

Mamoron-dainga indray ny gazetin’i Lalatiana (Free fake news) izay manendrinkendrika tsy misy porofo ny antoko TIM na ny gazety Ny Valosoa, fa nikononkonona teti-dratsy nahatonga ny sakoroka teny Ambohitrimanjaka omaly alakamisy 17 oktobra.

Marihina aloha hatreto fa tsy nivohy afa-tsy vaovao misy loharano mitombina ny gazety Ny Valosoa, na momba ny tetikasa Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka izany, na momba ny fihetsehampon’ny mponina eny. Fanelingelenana ny tetikasan’ny fitondrana manitsakitsaka ny zon’olombelona ve no mahatonga ny gazetin’ny ministry ny serasera mamoron-dainga? Angatahan’ny mponina ohatra mba ho lazaina hoe izy ireo efa nolazaina fa nandray vola nivarotra tany izany, izay tsy fantatra aloha ankehitriny. Milaza izany ve ny gazetin’i Lalatiana?

Tsy ny gazetin’i Lalatiana mihitsy no hitatitra izao teny nataon’i Prisca Ranjalahy izao:

Nofafana ankeriny ny sary azon’ny mpanao gazety

Tsy nisy mpanao gazety nanembatsembana asa mpiandro ny filaminana mihitsy teny Ambohitrimanjaka azafady tompoko. Ary tsy izahay sy ny mpaka sarinay irery no teny fa lasibatra ihany koa ny an’ny l’Express. Aleo aza tantaraiko.
Vao tonga teny Ambohitrimanjaka izahay teo amin’ny tetezana dia nahita kodiarana nirehitra. Tsy maintsy nijanona aloha izahay satria nahery NY afo. Hitan’ireo mpitandro ny filaminana fa mpanao gazety daholo . 4 mianadahy ary mpamily iray. Nidina izahay. Dia hoy ilay mpamily hoe aleo entina miala ny afo ny fiara. Dia hoy ireo zandary teo hoe ”mandroso fa tsy maninona. Mandeha mafimafy fotsiny”. Teo izahay dia efa hitan’izy ireo ary fantany hoe mpanao gazety fa tsy nisy olana. (Ils ont coopéré même). Ohatrany nisy hazakazaka sy kirodokirodo izany. Dia hoy ilay namako hoe ”hanao opération ireto fa andao hiala lavitra”. Dia Izaho sy ny namako moa saika nidina nankany ambadiky ny fatam biriky fa hoy ireo zandary hoe ”miampità fa tsy maninona” (satria NY fiara no niampita ny afo teo fa zahay mbola nivorivory saika hiresaka). Niditra tao anatin’ny fiaranay (izay niantsona teo amin’ny toerana nasain’ireo zandary nametrahana azy izahay) izahay vehivavy (efatra). Ireo mpakasary kosa teo ivelany fa tany amin’ny sisiny niatrana niaraka tamin’ny fakatsary. Raikitra arrestation lehilahy iray nanao akanjo mena. Sivily. Nijoro tsy lavitra anay(50metres angamba). Naka sary ireo namanay. Tonga dia nioraka izay mianakavy no sady nibetroka hoe ”hey lay sary e! Ajanony ilay sary” Ary toa ohatran’ny pakasarinay indray no jiolahy sary nitandroka azy ilay nanao cagoule. Nitangorona teo aminy daholo ireo zandary. ”Fafanlah ireo sary ireo!!” dia hoy ny pakasarinay ”Sefo a,nirahina niasa aho aty. Mpanao gazety aho”. ”Tsy misy irarahinay an’izany fa fafao ireo aingana lah”. Nitambaran’izy ireo ilay pakasary. ”Sefo a! Mpanao gazety aho. Tsy afaka mamafa ireo sary aho sefo..”Nalain’izy ireo ilay appareil dia nofafany daholo ireo sarin’ny arrestation.”

FB Fleury rohy

https://www.facebook.com/100005875354028/posts/1105144736358028

Misy sosokevitra koa ity ho an’ny gazetin’i Lalatiana raha hamoaka vaovao marina, izay fanambaràna avy amin’ny CRIMAD sy ny holafitry ny mpanao gazety, mifanaraka ihany amin’ny tranga teny Ambohitrimanjaka omaly:

Fanambaràna

Taorian’ny fisamborana notanterahan’ ny mpitandro ny filaminana teny Ambohitrimanjaka omaly hariva dia nisy ireo mpaka-sary an-gazety no voatositosika sy nalaina an-keriny ny fakan-tsariny ary mbola nofafana ihany koa ny sariny .

Noho izany dia manameloka tanteraka izany fanitsakitsahina ny lalànan’ny fanaovan-gazety izany izahay Crimad (Collectif des Reporter d’Image de Madagascar) sy ny OJM (Holafitry ny Mpanao-gazety)satria ny mpitandro ny filaminana tokony hanaja ny lalàna indray no mandika izany.

Ny Filohan’ny CRIMAD sy ny Filohan’ ny OJM Rakotondrazaka Hery sy Rakotonirina Gerard

FB 24H Mada rohy

https://www.facebook.com/1909690405921155/posts/2537315659825290

http://www.gvalosoa.net/2019/10/18/gazety-mamely-gazety-aminny-lainga-izay-ve-sisa-no-paikady/Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Resaka asa fanaovan-gazety indray ity. Tsaroako tsara ilay ady hevitra be hoe tsy mahazo mamoaka sary feno ra sy tsy manaja ny hasin'ny aina tahaka izao ny gazety mivoaka eto amintsika, tsy manaraka ny Etika sy deontolozia sns... Nolazaina mihitsy fa ho saziana izay mandika lalana. Manaitra ny tomponandraikam-panjakana mahefa handray andraikitra hanasazy ity gazety ity. Fanahimanana Tiaray www.facebook.com/100000356972147/posts/2664128206942386

Io v atao mahagaga eee. Courage foana Valisoa

de gaga ela.tsisy vao2 na zava miseho maha gaga intsony zao.zay tiany atao io e, de zay tiany atao e.

aza miasa loha amze vavan pitaty rà kena any e, tsy misy ambara hafatsy ny mandainga izy, zay sisa no mba paikady itany, courage nareo

Fa na izany aza asiana sary manopa.Lasa mitovy aminjareo.

Efa tsy mahagaga le fanaovana politika e.

Tsy hita fa tsy maintsy iaraha-miaina eo ny adalan’ny tena na dia ministra mpanao gazety vendrana aza.

Gazetin'ny mpitondra fanjakana ireny e! Bingo manao matso ka miteniteny foana. Izy ministry ny serasera indray no mampiseho sary mamoafady sy milaza vaovao tsy misy porofo mazava dia diffamation be izao.

Ny asa ataovy milay e!ho tsarain'ny tantara eo foana reo fahefana zany mandalo fa ny asa mitoetra

Hanody anareo sy NY taranakareo izao ratsy hataonareo izao.Mbola ho avy NY fitsarana farany fa hoy ny Soratra Masina aza miampanga lainga hanamelohana NY namao.Izay afafy no jinjaina o

Tsy hitako izay ilaina any io gazety free neus io ?

gazetin'ny BM ve ahagaga e,

Ts maagaga!vitan mits nmamadik fots ho mainty!eto ambavk le tompny!

Lavalela

gazety mandainga mitsy reo😂🖕🖕

LES'AVOCAT DU DIABLE

TSY MAHAGAGA IO E

Tsy mahagaga e tsy mipetraka tsara le molotra bé

R balarora

+ View more comments

Anosibe 18 Oktobra – Alefa Dada a! Alefa Rina a! Olona tia fahadiovana ary akaiky vahoaka maro an’isa
18/10/2019

Nidina teny Anosibe androany maraina i Dada sy i Rina nitafa tamin’ny mponina, ary nandray kofafa mihitsy handray anjara amin’ny fahadiovana.
Olona mahay mandray ravin-dena, manetry tena, mahay mifandray amin’ny rehetra sy mikatsaka ny sosialim-bahoaka no ilain’ny firenena.

Ny Valosoa

www.gvalosoa.net/2019/10/18/anosibe-18-oktobra-alefa-dada-a-alefa-rina-a-olona-tia-fahadiovana-ar...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

 

Comment on Facebook

ALEFA DADA ALEFA RINA a ALEFA TIM a Tsy omen-tsika ny SAFIOTRA ANTANANARIVO.

Alefa Rina, alefa dada a!

Ok! Rina,alefa dada tinay

Merci DADA sy RANADAHY. HITA MIHITSY OE NIAINGA T@ FAHASAHIRANANA IANAREO KA MAHALALA NY FAHASAHIRANANAY VAHOAKA. VAO TONGA @ZAO TOERANAREO IZAO.

Sur sur

Ataon'ny sasany copicole ndray zao io ,Mercie eeeee

+ View more comments

Tohin’ny vaovao Ambohitrimanjaka.Arakin'ny fampitam-baovao farany nifanaovanay ato amin'ny 24h Mada vao minitra vitsy lasa teo tamin' i Kolonely Ravoavy Zafisambatra mikasika ny zava-mitranga etsy Ambohitrimanjaka:

Amin'izao ora izao dia efa milamindamina eny an-toerana, efa miroso amin'ny fanaovana "Patrouille" ny avy eo anivon'ny zandarimaria, 4 ny zandary naratra ary ny iray no naratra mafy raha ny nambarany hatramin'izao ora hanoratanay izao ary efa ao amin'ny Urgence manaraka fitsaboana, 9 ny olona voasambotra raha ny nambarany taminay ihany.

Vaovao antso an-tarobia nifanaovanay teto amin'ny 24h Mada sy ny Kolonely Ravoavy Zafisambatra avy eo anivon'ny zandarimaria.

Sary fb
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tohin’ny vaovao Ambohitrimanjaka.

 

Comment on Facebook

Fa anga ireo vahoaka kely ireo nanimba zavatra e?ts azoko mits!ts mazak democratie ny fanjakana!!!

Misy Ra latsaka sahady!? Enga anie mba tsy hisy aina hafoy, hihosindra sahady ve?! Indrisy mampalahelo ilay vahoaka iharan'ny antsojay!

Tsy tokony handefasana herim-pamoretana eny dia milamina io. Izao no hasetry ny vahoaka miaro ny tany sy fananany? Ireo nantenain-kanirina indray no mampivandravandra!!!

Mandalo ihany ny fahefana sy voninahitra koa aoka tsy ho ataony vahiny fitaovana hamoritra ny gasy fa mba fitaovana hiaro ny gasy nareo e

VAO NANOMBOKA ANIE ITY FITONDRANA ITY DIA MIHOSI DRA E HATRAMIN'NY NANAOVANA FIHANIHANANA

Samia mivavaka mafy fa ilay NAHARY IZAO REHETRA IZAO ange ka nahita n'y seho nisy tany e...Mampalahelo n'y vahoaka

Dia samborina atao inona ny tompon-tany? Sa lazaina fa mpanakorontana indray. Ilay vahoaka maty sy maratra no mampalahelo sy mahonena fa....

Hiaro ny vahoaka sy fananany .....

Asakasakao rafanjakana fa nimajinika ihany nopotehinao esorinao aminy kapokany mbola afa izany hoe trondron'Ambohitrimanjaka.

NY eto antany vitanareo fa hoy NY Soratra Masina izay afafy no jinjaina ,ka namafy rivotra hinjinja tadio ,ifototra @nareo raha ho avy NY fitsarana farany .Hanody anareo rehetra h@ taranaka fara Aman dimby ireo ra latsaka .

,Ny mpitandro ny filaminana v zany d natao hiaro ny mpitondra fona sy ny tombotsoa an'olombitsy aiza le oe tandroka aron'vozona mba dinio iany e

Ajanony ny amboletra ry zandary à,

F nga mo ts we maty ndray le zandary

Tia tena be zandary tokony hiaro namono vahoaka. Dia hainy zareo ery miteny eto. Be film be le fitondrana.

+ View more comments

Vaovao Ambohitrimanjaka.Ambohitrimanjaka: raikitra ny sakoroka nanomboka ny harivariva teo. Nisy ny fandatsahana baomba mandatsa-dranomaso, nisy ny voasambotra,nisy ny naratra(zandary sy olon-tsotra). Ho hampitaina eto ihany ny fanampim-baovao.

Sary Mah R ofisialy
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vaovao Ambohitrimanjaka.

 

Comment on Facebook

Mb teny kely hoany filoha azfd président mb nis nifidy anao reo olona reo de zao ve ny valisoa omenao azy ref tanterak noho izy reo ny fanirinao

De inona no MARINA ny fanazavan' ny Sekreteram-panjakana Miadidy ny Gendarmerie sa ny nolazain' i Colonel RAVOAVY Zafisambatra?

Midina ifotony d maita ny matna jeneraly miaro ny sezany sy ny fitondrany efa zatra renu tsy magaga

Tohizo lay vaovao fa aza misalasala o.inona ny tohiny

Lazao ilzy oe nisy fitifirana ô!

+ View more comments

Fanendrena governora : fanitsakitsahana ny lalàna fototra no ataon’ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Maha be resaka, tsy eo anivon’ny mpisehatra ara- politika ihany, fa na ny olompirenena tsotra tsy mahalala izay atsimo sy avaratra momba izay voarakitry ny Lalàmpanorenana aza dia tena mba mahatsiaro ho sahiran-tsaina ihany momba ny raharaha politika iainana amin’izao fotoana izao.

Ho an’izay mahatadidy dia fito ambinifolo taona lasa izay no nisy toe-draharaha politika misafotofoto toy izao raha eo amin’ny sehatra fitsinjaram-pahefana no asian-teny. Ny taona 2002 no nahenoana izany “governora” izany teto Madagasikara kanefa tsy voarakitra tao anaty Lalàmpanorenana izany. Nipetrapetraka tsara ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana niainga avy any amin’ny rafitra fototra Fokontany, nandalo ny Firaisam-pokontany, Fivondronam-pokontany ary ny faratampony dia ny Faritany. Nofidiana avokoa ny mpitantanana ireo rafitra ireo. Resaka fifidianana filoham-pirenena no niandohan’ny disadisa ary toa fifandrifian-javatra fa tao anatin’izany ny filoha Ravalomanana Marc. Niaro ny safidiny ny vahoaka tamin’izany ka tsy nanaiky ny voka-pifidianana nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana tamin’izany fotoana izany. Tsy nanam-potoana nanoloana ireo filohan’ny rafitra isan’ambaratonga ny Amiraly Ratsiraka Didier, ka ny teo amin’ireo faritany enina izay nambara fa “mizaka tena” no nanendreny governora. Fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana no nisy tamin’izany fotoana izany. Niezahana ny nahafay rano ny faritany Antananarivo satria teto no tena nahery ny fanoherana ny voka-pifidianana ka izany no nahatonga ny fisakanana nisy tany amin’ny tetezan’i Brickaville sy Namorona ary Fatihita.

Raha vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ihany no resahina dia efa tamin’ny tetezamita no nosoloina fotsiny izao ny filohan’ny Fokontany izay voafidim-bahoaka. Rehefa lany ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika IV, ny volana septambra 2010, dia tsy rafitra fototra intsony ny Fokontany ka olom-boatendry avokoa no lasa “Sefom-pokontany” raha filoham-pokontany no niantsoana azy tany aloha. Araka izany dia ny Kaominina (Firaisam-pokontany taloha) no lasa rafitra fototra ka ny ben’ny tanàna no fidian’ny vahoaka. Tsy tafiditra tao amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana intsony ny Fivondronam-pokontany izay “Distrika” amin’izao fotoana izao, ka mitondra ny satan’ny fanapariaham-pahefana (déconcentration). Ny Faritra izany no rafitra itsinjaram-pahefana eo ambonin’ny Kaominina ka araka ny lalàmpanorenana dia olomboafidy no tsy maintsy filohan’ny Faritra. Tsy izany no zava-misy amin’izao fotoana izao dia ny filan-kevitry ny minisitra no manendry ny lehiben’ny Faritra toy ireny fanendrena mpiasam-panjakana ambony ireny, izany hoe toy ny fanapariaham-pahefana (déconcentration) izany ny Faritra fa tsy anisan’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana (décentralisation).

Midika izany fa tsy mihàtra eto amin’ity Firenena ity izany “fitsinjaram-pahefana tena izy” (décentralisation effective) izany. Fanitsakitsahana ny lalàna fototra, ny Lalàmpanorenana, tsotra izao no ataon’ny fitondrana Rajoelina Andry. Ny tena mahavariana dia tena fanina tokoa, angamba, ireo kaomisera sivy mianadahy ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ka tsy sahy mamoaka didy na maneho hevitra (avis) momba izao fahasahiana tsy roa aman-tany ataon’ny fitondrana izao. Zary lasa kilalaon-jaza ny fitantanana ny Firenena satria tsy misy arofanina entina mamerina amin’ny làlana tokony hizorany intsony ny manam-pahefana ka manampatra izany araka izay mahafinaritra azy. Ny mahavariana ihany koa dia toa any amin’ireo faritra be mpifidy sy nahazoan-dRajoelina Andry vato betsaka tamin’ny fifidianana filoham-pirenena no notendrena ny lehiben’ny faritra fa ny ambiny dia miandry.

Efa akaiky tokoa ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ka azo inoana fa hanomana izany no nanendrena ireo lehiben’ny Faritra ireo maimaika. Tokony ho an-tsaina mandrakariva anefa fa mety manaiky ny tsy rariny in-dray mandeha ny olompirenena fa hijinja izay hafafiny indray ny mpanao taingim-bozona ny manaraka koa “mahaiza manetsa Ravaly, fa hafa ny anio sy ny omaly”.

www.gvalosoa.net/2019/10/17/fanendrena-governora-fanitsakitsahana-ny-lalana-fototra-no-ataonny-fi...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fanendrena governora : fanitsakitsahana ny lalàna fototra no ataon’ny fitondrana Rajoelina

Andry Tsiavalona

Maha be resaka, tsy eo anivon’ny mpisehatra ara- politika ihany, fa na ny olompirenena tsotra tsy mahalala izay atsimo sy avaratra momba izay voarakitry ny Lalàmpanorenana aza dia tena mba mahatsiaro ho sahiran-tsaina ihany momba ny raharaha politika iainana amin’izao fotoana izao.

Ho an’izay mahatadidy dia fito ambinifolo taona lasa izay no nisy toe-draharaha politika misafotofoto toy izao raha eo amin’ny sehatra fitsinjaram-pahefana no asian-teny. Ny taona 2002 no nahenoana izany “governora” izany teto Madagasikara kanefa tsy voarakitra tao anaty Lalàmpanorenana izany. Nipetrapetraka tsara ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana niainga avy any amin’ny rafitra fototra Fokontany, nandalo ny Firaisam-pokontany, Fivondronam-pokontany ary ny faratampony dia ny Faritany. Nofidiana avokoa ny mpitantanana ireo rafitra ireo. Resaka fifidianana filoham-pirenena no niandohan’ny disadisa ary toa fifandrifian-javatra fa tao anatin’izany ny filoha Ravalomanana Marc. Niaro ny safidiny ny vahoaka tamin’izany ka tsy nanaiky ny voka-pifidianana nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana tamin’izany fotoana izany. Tsy nanam-potoana nanoloana ireo filohan’ny rafitra isan’ambaratonga ny Amiraly Ratsiraka Didier, ka ny teo amin’ireo faritany enina izay nambara fa “mizaka tena” no nanendreny governora. Fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana no nisy tamin’izany fotoana izany. Niezahana ny nahafay rano ny faritany Antananarivo satria teto no tena nahery ny fanoherana ny voka-pifidianana ka izany no nahatonga ny fisakanana nisy tany amin’ny tetezan’i Brickaville sy Namorona ary Fatihita.

Raha vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ihany no resahina dia efa tamin’ny tetezamita no nosoloina fotsiny izao ny filohan’ny Fokontany izay voafidim-bahoaka. Rehefa lany ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika IV, ny volana septambra 2010, dia tsy rafitra fototra intsony ny Fokontany ka olom-boatendry avokoa no lasa “Sefom-pokontany” raha filoham-pokontany no niantsoana azy tany aloha. Araka izany dia ny Kaominina (Firaisam-pokontany taloha) no lasa rafitra fototra ka ny ben’ny tanàna no fidian’ny vahoaka. Tsy tafiditra tao amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana intsony ny Fivondronam-pokontany izay “Distrika” amin’izao fotoana izao, ka mitondra ny satan’ny fanapariaham-pahefana (déconcentration). Ny Faritra izany no rafitra itsinjaram-pahefana eo ambonin’ny Kaominina ka araka ny lalàmpanorenana dia olomboafidy no tsy maintsy filohan’ny Faritra. Tsy izany no zava-misy amin’izao fotoana izao dia ny filan-kevitry ny minisitra no manendry ny lehiben’ny Faritra toy ireny fanendrena mpiasam-panjakana ambony ireny, izany hoe toy ny fanapariaham-pahefana (déconcentration) izany ny Faritra fa tsy anisan’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana (décentralisation).

Midika izany fa tsy mihàtra eto amin’ity Firenena ity izany “fitsinjaram-pahefana tena izy” (décentralisation effective) izany. Fanitsakitsahana ny lalàna fototra, ny Lalàmpanorenana, tsotra izao no ataon’ny fitondrana Rajoelina Andry. Ny tena mahavariana dia tena fanina tokoa, angamba, ireo kaomisera sivy mianadahy ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ka tsy sahy mamoaka didy na maneho hevitra (avis) momba izao fahasahiana tsy roa aman-tany ataon’ny fitondrana izao. Zary lasa kilalaon-jaza ny fitantanana ny Firenena satria tsy misy arofanina entina mamerina amin’ny làlana tokony hizorany intsony ny manam-pahefana ka manampatra izany araka izay mahafinaritra azy. Ny mahavariana ihany koa dia toa any amin’ireo faritra be mpifidy sy nahazoan-dRajoelina Andry vato betsaka tamin’ny fifidianana filoham-pirenena no notendrena ny lehiben’ny faritra fa ny ambiny dia miandry.

Efa akaiky tokoa ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ka azo inoana fa hanomana izany no nanendrena ireo lehiben’ny Faritra ireo maimaika. Tokony ho an-tsaina mandrakariva anefa fa mety manaiky ny tsy rariny in-dray mandeha ny olompirenena fa hijinja izay hafafiny indray ny mpanao taingim-bozona ny manaraka koa “mahaiza manetsa Ravaly, fa hafa ny anio sy ny omaly”.

http://www.gvalosoa.net/2019/10/17/fanendrena-governora-fanitsakitsahana-ny-lalana-fototra-no-ataonny-fitondrana-rajoelina/

Ho tohizinao mandritra ny efa-taona ve ry Andry Nirina Rajoelina izao fanaovana tsinontsinona ny vahoaka izao? ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ho tohizinao mandritra ny efa-taona ve ry Andry Nirina Rajoelina izao fanaovana tsinontsinona ny vahoaka izao?

 

Comment on Facebook

Mila iantsoana ny international io fa efa be mokondoha ary efa tsy ampy vola averina intsony ry zalahy.

Mba mangataka vao2 eny Ambohitrimanjaka f ef manototra ony zao ef raikitra ny sakoroka vao2 maripototra fa mba jereo mila vonjy ny vahoaka MALAGASY

Hifarana tsy ho ela

Amirale Van Alexandre olo malaza 🤣

Tsy mety anarina mihitsy mantsy ianareo mpitondra ‘reto an! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tsy mety anarina mihitsy mantsy ianareo mpitondra ‘reto an!

Miteniteny foana mihitsy ilay filoha! Fantaro aloha ny zava-misy vao miteny fa toa lasa rediredy.🔍BEVOAY

⭕️Gaga sy talanjona ireo mponina ao BEVOAY raha nandreha ny filoham-pirenena nilaza fa ireo izay manome tany 1ha dia honerana avo dimy heny any Bevoay ireo mponina Ambohitrimanjaka.

⭕️Nilaza anefa izy ireo fa ny tany any an-toerana aza tsy ampy ireo mponina,efa misy tompony avokoa ireo tany voajary afaka hambolena sy hamokarana ary efa vita taratasy mazava avokoa ny momba izany.

⭕️Noho izany tsy mitombona io fanomezana tany avo 5 heny any bevoay io fa mbola famitahana ny mponin'Ambohitrimanjaka hatrany.

❌HITARIKA FIFAMALIANA EO AMIN'NY TOMPON-TANANA SY NY MPIAVY IZANY ZAVATRA IZANY SATRIA MAMIN'IREO MPONINA BEVOAY IHANY KOA NY TANINDRAZANY.

MARINA FA NY MALAGASY DIA IRAY IHANY FA SAINGY SAMY MANANA NY FIAVIANY ARY SAMY MASINA AN-TANINY.

NB: Mitandrema ihany ry fanjakana‼️
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Miteniteny foana mihitsy ilay filoha! Fantaro aloha ny zava-misy vao miteny fa toa lasa rediredy.

 

Comment on Facebook

Looooooza mampalaelo ny mponina ambohitrimanjaka tratry ny expropriations ny fanjaakana

Hita fa adala, te hampiady vahoaka no sady tsy mandinika. Na mbola avo 50 heny aza tsy mitombona mihitsy ilay tiany atao. Any ankafa izy tokony manao anio

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Oktobra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Oktobra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

 

Comment on Facebook

Maro be indray izany kaonty fako manafika ato izany. Mila diovina foana ny tanana e! Tanàna madio maha-te-honina.

ohatra ny fanaony isan'andro ihany ..tsy misy fahamarinana mihitsy fa halatra foana no misy...pfff..

Dia mbola hidrikina amin’i Ambohitrimanjaka ve ny fitondran-dRajoelina? ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Dia mbola hidrikina amin’i Ambohitrimanjaka ve ny fitondran-dRajoelina?
Load more