15 C
Antananarivo
Mon 10 Aug 2020 21:21

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
15 ° C
15 °
15 °
62 %
4.1kmh
76 %
Mon
13 °
Tue
23 °
Wed
20 °
Thu
23 °
Fri
24 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📍VALIN-KAFATRA AVY AMIN'Atoa MARC RAVALOMANANA
📍Nahitsy ny fitenenana androany tetsy Bel'air momba ny raharaha MBS.
Niantso ny ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina mba hijery sy handinika tsara ny atao hoe "bail emphytéotique".
📍Jereo dia ianaro aloha, rehefa mahay ianao dia ho fantatrao hoe azo atao sa tsia ny manafoana azy, hoy hatrany izy.
Aza matikenamaso fotsiny ianao fa diniho tsara.
📍"Izao ianao vao mianatra politika ka aza miditra amin'ny zavatra tsy hay" hoy izy.
... TohinyFintinina

6 ora lasa

Misaotra ny tahirin-tsary. Ratsiraka mpamon’olona! ... TohinyFintinina

9 ora lasa

Comment on Facebook 3212205495566269

Tsy adino mandrakizay ny fijaliana t@ fitondran-dRatsiraka. Ny an-dRajoelina koa ity loza. Tsy kivy! Mitohy ny tolona!

Paris – 8 aogositra – Hetsika ‘Ravao io colisée io’

Fikambanana ‘Ravao io colisée io’

Tontosa soa aman-tsara ny hetsika nokarakarain’ny fikambanana ‘Ravao io colisée io’ ny sabotsy 8 aogositra teo anoloan’ny ambasady malagasy tao Paris. Ankasitrahana ireo olompirenena namaly ny antso na dia teo àry ny hafanana migaingaina.

Eto dia miondrika eo anatrehan’ireo Malagasy namoy ny ainy noho ny aretina coronavirus tsy voafehy ary mihanika eran’ny Nosy, ary mahatsiaro ireo rehetra mandalo fahasahiranana mafy vokatry ny fihibohana.

Etsy ankilany dia manohy ny hetsika natomboka ny fikambanana ‘Ravao io colisée io’ ary efa nifandray tamin’ny ministera sy ambasady vahiny maro hampahalala ny zavamisy sy hifanakalo hevitra amin’izy ireo. Voaray ny antso, nanohina azy ireo ny fanimbàna ny Rovan’Antananarivo, izay vakoka malaza erantany, ary efa namaly ny antso izy ireo.

Maro ireo vondrona naneho ny fitsipahana io fanorenana io. Misy ny fitoriana tafapetraka teo anivon’ny ‘Conseil d’Etat’. Miray fo sy saina amin’izy ireo ny fikambanana ‘Ravao io colisée io’, ary manohy araka izany ny tanjona tokana ijoroan’ny fikambanana dia ny fandravàna io colisée naorina ao Anatirova io, na ho ela na ho haingana.

Marihina fa noho ny fepetra noraisin’ny tomponandraikitra tao Paris hiarovana ny kalitaon-drivotra hiainana na ny ‘mesure anti-pollution’ ao Paris dia tsy nahazo niditra ny tanàna ireo fiara voakajy ho tsy mifanentana amin’ny fepetra ‘anti-pollution’ (Crit’Air 3, 4, 5), hany ka maro ireo namana voasakana tsy afaka nandray anjara tamin’ny hetsika.
Isan’ireo olona voasakana tamin’izany i Guy Raelison, ka nametraka hafatra tamin’ny filohan’ny fikambanana ny tenany ho vakiana amin’ny mpiatrika:

youtu.be/4s1Ebd2qsOI

www.gvalosoa.net/2020/08/09/paris-8-aogositra-hetsika-ravao-io-colisee-io/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook 3209685589151593

Misaotra anareo f 'izahay aty maro n'y matahotra higadra , Sady Tonga Dia eny antanimora , nefa eny efa teribe n'y Corona virus mandringana , n'y fahantrana mandombaravarana n'y maro , fa dia misaotra e

👍👍👍

Tsy maharaka ny fivoaram-piarahamonina ny fitondrana

Radafy

Famaritana tranainy efa lany andro tanteraka no mbola ao an-tsain’ny fitondrana raha ny mikasika ny atao hoe « marefo » eto Madagasikara. Tsy maharaka ny fivoaran’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena, sa tena tsy fahaizana mihitsy ? Ny tsikaritra dia ny olom-pirenena eny anivon’ny vahoaka ifotony indray no mampahafantatra an’ilay fitondrana, fa efa miova ny famaritana ny atao hoe « marefo », fa tsy ny ao an-tsain’ny fitondrana ankehitriny intsony. Eo amin’ny fizarana fanampiana samihafa, ka hamaritan’ny fitondrana ny marefo na sahirana ara-pivelomana eto amin’ny firenena no ahitana izany. Tsapa fa tsy mbola raisin’ny fitondrana ho marefo ny ankoatran’ireo olona lazaina ho tena mahantra toy ny tsy manan-trano ialofana na manana ihany, fa tsizarizary na mitafy akanjo tsizarizary na zara angaha raha mahita vola ividianan-kanina isan’andro na ny mitovitovy amin’izany. Indraindray ireo ilay antsoina hoe « 4’mi ».

Ankehitriny anefa, indrindra tao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, dia tsy mitoetra intsony ny famaritana teo aloha fa tena misy fivoarany be. Saika ny ankamaroan’ny malagasy no sahirana mafy ara-pivelomana avokoa amin’izao fotoana izao. Tsy misy fidiram-bola tsara intsony noho ny fikatonan’ny orinasa, ohatra, ka lasa very asa. misy mbola orinasa mihodina fa mitsipozipozy mila tsy ahavelon-tena intsony. Ny mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina, ohatra, tsy mandray karama efa ho dimy volana. Ny mpitatitra, indrindra amin’ny nasionaly, tsy afa-nihetsika niasa am-bolana maro, sns… Maro tsy tambo ho isaina ireo sokajin’olona voa mafy ara-pihariana ireo ary manao izay ahavelona fotsiny sisa isan’andro. Anisan’ny olona marefo koa izy ireo amin’izao fotoana izao.

Voalaza nandritry ny taona maro, ny folo taona farany no raisina, dia mahatratra 92%-n’ny Malagasy ny anaty fahantrana. Latsaky ny roa dolara no vola raisin’izy ireo isan’andro. Mbola mitombo io taha io raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Mety misy mbola tsaratsara fitafiana na endrika ivelany, fa ny ao anatiny na ny ao an-tokantranony zara raha misy horaisina, na tsy misy n’inona n’inona, tsy misy vola, tsy misy sakafo hohanina, sns… Marobe ny olona toy izany amin’izao fotoana izao. Saika ny Malagasy rehetra no sahirana mafy, fa ny fitondrana sy ireo tompon’andraikitra samihafa mbola mahita avahana ihany. Moa tsy ireo mpiasam-panjakana na ireo mpiasa amin’ny banky angamba sisa no tsy voatohintohina ny karamany ary toy ny teo aloha ihany ny fiainany. Ny ankamaroan’ny Malagasy sahirana ara-pivelomana tanteraka avokoa, ary tena marefo amin’ny lafiny maro vokatr’izao krizy ara-pahasalamana eto amin’ny firenena izao.

Mahavariana mihitsy fa toy ny mbola tsy ao anaty kajin’ny fitondrana Rajoelina ireo sokajin’olona marefo vaovao ireo. Efa tena miova be ny “donne”, araka ny fitenenana, eo amin’ny rafitra sy ny fiainam-piarahamonina, ary hita ho taraiky ny fitondrana ary tsy mahafehy izany. Miseho miharihary izany amin’ireo fanampiana ara-tsosialy ataony isaky ny mihetsika. Tsy fahaizana mitondra firenena ve izany? Tsy tokony hadinoina ihany koa fa noho ny fahataran’ny fanakatonana mialoha ny sisintany ihany no fototr’izany trangan-javatra amin’ny fiovam-piarahamonina izany.

www.gvalosoa.net/2020/08/08/tsy-maharaka-ny-fivoaram-piarahamonina-ny-fitondrana/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy maharaka ny fivoaram-piarahamonina ny fitondrana

Radafy

Famaritana tranainy efa lany andro tanteraka no mbola ao an-tsain’ny fitondrana raha ny mikasika ny atao hoe « marefo » eto Madagasikara. Tsy maharaka ny fivoaran’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena, sa tena tsy fahaizana mihitsy ? Ny tsikaritra dia ny olom-pirenena eny anivon’ny vahoaka ifotony indray no mampahafantatra an’ilay fitondrana, fa efa miova ny famaritana ny atao hoe « marefo », fa tsy ny ao an-tsain’ny fitondrana ankehitriny intsony. Eo amin’ny fizarana fanampiana samihafa, ka hamaritan’ny fitondrana ny marefo na sahirana ara-pivelomana eto amin’ny firenena no ahitana izany. Tsapa fa tsy mbola raisin’ny fitondrana ho marefo ny ankoatran’ireo olona lazaina ho tena mahantra toy ny tsy manan-trano ialofana na manana ihany, fa tsizarizary na mitafy akanjo tsizarizary na zara angaha raha mahita vola ividianan-kanina isan’andro na ny mitovitovy amin’izany. Indraindray ireo ilay antsoina hoe « 4’mi ».

Ankehitriny anefa, indrindra tao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, dia tsy mitoetra intsony ny famaritana teo aloha fa tena misy fivoarany be. Saika ny ankamaroan’ny malagasy no sahirana mafy ara-pivelomana avokoa amin’izao fotoana izao. Tsy misy fidiram-bola tsara intsony noho ny fikatonan’ny orinasa, ohatra, ka lasa very asa. misy mbola orinasa mihodina fa mitsipozipozy mila tsy ahavelon-tena intsony. Ny mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina, ohatra, tsy mandray karama efa ho dimy volana. Ny mpitatitra, indrindra amin’ny nasionaly, tsy afa-nihetsika niasa am-bolana maro, sns… Maro tsy tambo ho isaina ireo sokajin’olona voa mafy ara-pihariana ireo ary manao izay ahavelona fotsiny sisa isan’andro. Anisan’ny olona marefo koa izy ireo amin’izao fotoana izao.

Voalaza nandritry ny taona maro, ny folo taona farany no raisina, dia mahatratra 92%-n’ny Malagasy ny anaty fahantrana. Latsaky ny roa dolara no vola raisin’izy ireo isan’andro. Mbola mitombo io taha io raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Mety misy mbola tsaratsara fitafiana na endrika ivelany, fa ny ao anatiny na ny ao an-tokantranony zara raha misy horaisina, na tsy misy n’inona n’inona, tsy misy vola, tsy misy sakafo hohanina, sns… Marobe ny olona toy izany amin’izao fotoana izao. Saika ny Malagasy rehetra no sahirana mafy, fa ny fitondrana sy ireo tompon’andraikitra samihafa mbola mahita avahana ihany. Moa tsy ireo mpiasam-panjakana na ireo mpiasa amin’ny banky angamba sisa no tsy voatohintohina ny karamany ary toy ny teo aloha ihany ny fiainany. Ny ankamaroan’ny Malagasy sahirana ara-pivelomana tanteraka avokoa, ary tena marefo amin’ny lafiny maro vokatr’izao krizy ara-pahasalamana eto amin’ny firenena izao.

Mahavariana mihitsy fa toy ny mbola tsy ao anaty kajin’ny fitondrana Rajoelina ireo sokajin’olona marefo vaovao ireo. Efa tena miova be ny “donne”, araka ny fitenenana, eo amin’ny rafitra sy ny fiainam-piarahamonina, ary hita ho taraiky ny fitondrana ary tsy mahafehy izany. Miseho miharihary izany amin’ireo fanampiana ara-tsosialy ataony isaky ny mihetsika. Tsy fahaizana mitondra firenena ve izany? Tsy tokony hadinoina ihany koa fa noho ny fahataran’ny fanakatonana mialoha ny sisintany ihany no fototr’izany trangan-javatra amin’ny fiovam-piarahamonina izany.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/08/tsy-maharaka-ny-fivoaram-piarahamonina-ny-fitondrana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 8 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy azo ekena! Mba nijery ireo mpiray tanin-drazana aminao matin’ny hanohanana sy ny aretina ve ianao? Sa ny fety no lehibe indrindra madama? ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy azo ekena! Mba nijery ireo mpiray tanin-drazana aminao matin’ny hanohanana sy ny aretina ve ianao? Sa ny fety no lehibe indrindra madama?Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3206381276148691

Henjana be ve ny Gasy Tim any la réunion de nandefasana an'ity Madama ity anangana bureau ny TGV ,,,aleo zala milamina fa jereo ity firenena mitokongana farany izay tsy izy ity e

marary izany endriny izany,sanatria vé de tsy sitrzna ao majunga na tana,tena nihaantitra be

Aza variana mizara vary sy mampitangoron’olona ianao prezidà a! Ampodio ireo Malagasy mitovy aminao tavela any ivelany fa tena mijaly! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Aza variana mizara vary sy mampitangoron’olona ianao prezidà a! Ampodio ireo Malagasy mitovy aminao tavela any ivelany fa tena mijaly!Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3203526989767453

Mahereza e!

Propagande aloha

Ka prezida angaha mitovy @ rehetra. Sady ambonin’ny lalàna, gasy-vazaha, manao tsinontsinona ny vahoaka, ny werawera no lehibe indrindra... na lava-piringa aza tsy mendrika azy.

Tsy kilalao ‘polisy-volera’ intsony izao no malaza fa ‘polisy-zandary’ e... efa masiso ve ny lohany tsy hanao danin’ny kibony ry tontakely.

Alefa prezida a ... voafehinao irery daholo io e ... sady aty ny mason’izao tontolo izao!⚠️📌𝐙𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐘 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐍'𝐍𝐘 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍'𝐍𝐘 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐒𝐘 (Zandary miasa ao amin'ny Toby Ratsimandrava)

🔴Efa tsy ampy an'ireo Zandary ihany koa ny karama izay omentsika azy ireo isambolana, na dia tsy miasa aza izy ireo fa dia mbola mandeha mangalatra ihany koa.

⚠️Lavon'ny balan'ny polisy teny amin'ny axe fasan-karana ny iray tamin'izy ireo rehefa avy nanao ny asa ratsiny teny Anosipatrana.

"La honte pour la nation"
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tsy kilalao ‘polisy-volera’ intsony izao no malaza fa ‘polisy-zandary’ e... efa masiso ve ny lohany tsy hanao danin’ny kibony ry tontakely.

Alefa prezida a ... voafehinao irery daholo io e ... sady aty ny mason’izao tontolo izao!

Comment on Facebook ⚠️📌𝐙𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐘...

Bravo Police Soldat est mort(soldat universel)😃😃😃

L' example vient d' en haut

Efa ela io a

De mety hisy koa zao am manaraka hifamadika am io ndray

ILAINA NY MANGARAHARA

Izay olo-mitaky ny mangarahara
Ve dia kilasiana fa mpanakorontana?
Amboary ny saina mba hadio tsara.
Aza mora sendaotra, manao valy bontana.

Ambara fa zonay ny manadihady
Izay tena fandehan’ireo fanampiana,
Kanefa nahoana no toa mila ady,
Manao izay hisian’ny fifandrafiana?

Tsy ‘nareo ihany va re no niteny
Fa hoe tena ilaina ny mangarahara?
Sa teny manidina fotsiny ireny,
Fanaon’ny tsy marina sy ny mapara?

Dia tena kendaina ireo sahy manakiana,
Satria ao anatin’ilay fahamehana?
Mieritrereta fa sao dia variana
Manenjika ireo tsy mitovy firehana.

TSIMIMALO (28-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/08/06/ilaina-ny-mangarahara/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

ILAINA NY MANGARAHARA

Izay olo-mitaky ny mangarahara
Ve dia kilasiana fa mpanakorontana?
Amboary ny saina mba hadio tsara.
Aza mora sendaotra, manao valy bontana.

Ambara fa zonay ny manadihady
Izay tena fandehan’ireo fanampiana,
Kanefa nahoana no toa mila ady,
Manao izay hisian’ny fifandrafiana?

Tsy ‘nareo ihany va re no niteny
Fa hoe tena ilaina ny mangarahara?
Sa teny manidina fotsiny ireny,
Fanaon’ny tsy marina sy ny mapara?

Dia tena kendaina ireo sahy manakiana,
Satria ao anatin’ilay fahamehana?
Mieritrereta fa sao dia variana
Manenjika ireo tsy mitovy firehana.

     TSIMIMALO (28-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/08/06/ilaina-ny-mangarahara/

Fitondrana Rajoelina: tsy mampanara-dalàna – Miiba lava ny fomba fandaminany

Sôh’son

« Tsy mety ny fandaminana », io no hatrany ambentin-tenin-dresak’izay mahita ny filaharambe ataon’ny vahoaka eny amin’ny faritra maro an-drenivohitra, sy ny manodidina hatramin’izay nisian’ny fizarana vatsy sosialim-bahoaka izay. Anisan’ny nisongadina sy nampiteny ny moana ny zava-nitranga teny amin’ny kaomina Bemasoandro eny Atsimondrano tato anatin’izao roa andro lasa izao. Tapaka hatramin’ny làlana mihitsy aza indraindray, ary ny fitohanana manaraka ho azy eo. Ahoana ny amin’ny fiarovan-tenan’ny vahoaka amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 ao anatin’ny filaharambe sy ny fifampikasohana ary ny fifanosehana? Dia Andriamanitra sisa no mahita sy mihevitra ny momba ny rehetra, fa sarotra ny zava-misy. Toa tsy misy mihevitra intsony ny amin’ny fahatahorana ny amin’ny valanaretina ny maro. Tsy tongatonga ho azy izany fiheverana izany.

Fandaminana tsy mahomby
Ity fitondrana ity no voalohany azo lazaina ho tsy manana fahaiza-mandamina amin’ny fizaran-javatra, indrindra ny sakafo ho an’ny vahoaka. Nisy fotoana nandalovan’ny firenena ao anaty krizy ara-tsakafo, nanomboka tamin’ny fotoana nitondran’ny capitaine de frigate Didier Ratsiraka tany amin’ny taoana 1982. Tsy nahomby ny fitantanan’ny fitondrana sosialista Malagasy tamin’izany ary tsy tafavoaka ny toekarena. Nijaly sy tena sahirana mafy ara-bary ny vahoaka Malagasy. Nisy ny fandaminana amin’ny fizaram-bary sy filaharana voalohany ho an’ny vahoaka teny anivon’ny fokontany rehetra, fa toa tsy nitranga toy ny tamin’ny ankehitriny izany. Ny ankehitriny tsy mandeha amin’izay laoniny ny fizarana eny anivon’ny fokontany sy kaomina. Tsy maintsy misy fisavorovoroana hatrany eny amin’izay tanàna isian’ny fizarana, ary nanomboka tamin’ny fizarana ny tambavin’ny fitondrana izany ary mandraka ankehitriny. Ny filaharana vao maraina mangiran-dratsy hatramin’ny hariva manontolo sy mitehin-ko alina mihitsy aza. Mazava loatra, fa mikorontana ny fiainam-bahoaka ao anatin’izany satria lany andro amin’ny filaharana, ary tsy fantatra na hahazo indray amin’iny andro iny na tsia. Efa nisy ny nody maina fa tsy nahazo tamin’ireo nozaraina hatramin’izay ireo. Harerahana, alahelo, hasorenana sy hatezerana no entina mody. Tsy misy manantena izany 15 andro izany, ary efa firy andro sahady izay no lasa. Tsy milamina sy tsy mahomby ny fandaminana ataon’ny fitondrana.

Tsy voahaja ny sakana ara-pahasalamana
Efa zary litania isan’andro vaky, hatramin’ny zaza mahay miteny no efa mahay ny amin’ny fepetra amin’ny sakana ara-pahasalamana (barrière sanitaire), tokony hataon’ny tsirairay raha vao mivoaka ny trano: aron-tava, fanasàna tànana ary ny elanelana iray metatra. Ity farany no tsy misy manàja intsony ary tsy voahaja intsony mihitsy ao anatin’ny fotoana hizarana ny fanampiana ho an’ny vahoaka. Miendrika fihatsarambelatsihy ny hita atao eny an-kianja toy ny teny amin’ny kianjan’i Malacam na Antaninkatsaka na Alasora na tany amin’ny hafa, izay toy ny voahaja izany. Fa eo am-bavahady sy ivelan’ireny kianja rehetra ireny, fifanosehana tsy ifankahitana miampy ny tabataba sy korontana. Tsy izany ve no tena nafatrafarana mafy tamin’ny haino aman-jery rehetra fa mila manàja ny iray metatra? Inona no dikan’izay fiarovan-tena sy fanajàna fepetra raha ny tapak’andro maraina na iray andro manontolo mifampikasoka, mifanosona sy mifanositosika ery an-dalambe ery ilay vahoaka? Antananarivo anefa no ivon’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 tato anatin’ny iray volana izao. Moa tsy tokony nandaniana ron-doha lalina ny fitadiavana vahaolana tsy hahatongavana amin’izao toe-javamisy manerana ny tanàna maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina izao, manoloana ny valanaretina? Tsy mahavita izany anefa ilay fitondrana Rajoelina hita miharihary mazava izany izao.

Mety hihevitra fa hanakaiky ny vahoaka kokoa ny fahatongavan’i Andry Rajoelina miresaka amin’ny vahoaka tezitra sy manahy mafy fa tsy hahazo fanampiana. Hadisoan-kevitra be mihitsy anefa izany, fa efa fitsaboana ny zava-misy sisa ireny, efa miseho ny olana, ary asa hanao ahoana ny hiafaràny? Efa tsy fahaizana manao zavatra mihitsy no hitan’ny vahoaka maso satria tsy indray mandeha na indroa intsony no mitranga ny tsy fahombiazana amin’ny fandaminana, ary efa ho lava izy ity. Raha tsy nihetsika toy ireny aza ny vahoaka nitabataba naneho ny tsy milamina eny aminy, angamba ho lasa lavitra ny fahalovana nitranga nataon’ireo “mpandoa-bary” akaikin’ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2020/08/06/fitondrana-rajoelina-tsy-mampanara-dalana-miiba-lava-ny-fomba-fandami...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitondrana Rajoelina: tsy mampanara-dalàna – Miiba lava ny fomba fandaminany

Sôh’son

« Tsy mety ny fandaminana », io no hatrany ambentin-tenin-dresak’izay mahita ny filaharambe ataon’ny vahoaka eny amin’ny faritra maro an-drenivohitra, sy ny manodidina hatramin’izay nisian’ny fizarana vatsy sosialim-bahoaka izay. Anisan’ny nisongadina sy nampiteny ny moana ny zava-nitranga teny amin’ny kaomina Bemasoandro eny Atsimondrano tato anatin’izao roa andro lasa izao. Tapaka hatramin’ny làlana mihitsy aza indraindray, ary ny fitohanana manaraka ho azy eo. Ahoana ny amin’ny fiarovan-tenan’ny vahoaka amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 ao anatin’ny filaharambe sy ny fifampikasohana ary ny fifanosehana? Dia Andriamanitra sisa no mahita sy mihevitra ny momba ny rehetra, fa sarotra ny zava-misy. Toa tsy misy mihevitra intsony ny amin’ny fahatahorana ny amin’ny valanaretina ny maro. Tsy tongatonga ho azy izany fiheverana izany.

Fandaminana tsy mahomby
Ity fitondrana ity no voalohany azo lazaina ho tsy manana fahaiza-mandamina amin’ny fizaran-javatra, indrindra ny sakafo ho an’ny vahoaka. Nisy fotoana nandalovan’ny firenena ao anaty krizy ara-tsakafo, nanomboka tamin’ny fotoana nitondran’ny capitaine de frigate Didier Ratsiraka tany amin’ny taoana 1982. Tsy nahomby ny fitantanan’ny fitondrana sosialista Malagasy tamin’izany ary tsy tafavoaka ny toekarena. Nijaly sy tena sahirana mafy ara-bary ny vahoaka Malagasy. Nisy ny fandaminana amin’ny fizaram-bary sy filaharana voalohany ho an’ny vahoaka teny anivon’ny fokontany rehetra, fa toa tsy nitranga toy ny tamin’ny ankehitriny izany. Ny ankehitriny tsy mandeha amin’izay laoniny ny fizarana eny anivon’ny fokontany sy kaomina. Tsy maintsy misy fisavorovoroana hatrany eny amin’izay tanàna isian’ny fizarana, ary nanomboka tamin’ny fizarana ny tambavin’ny fitondrana izany ary mandraka ankehitriny. Ny filaharana vao maraina mangiran-dratsy hatramin’ny hariva manontolo sy mitehin-ko alina mihitsy aza. Mazava loatra, fa mikorontana ny fiainam-bahoaka ao anatin’izany satria lany andro amin’ny filaharana, ary tsy fantatra na hahazo indray amin’iny andro iny na tsia. Efa nisy ny nody maina fa tsy nahazo tamin’ireo nozaraina hatramin’izay ireo. Harerahana, alahelo, hasorenana sy hatezerana no entina mody. Tsy misy manantena izany 15 andro izany, ary efa firy andro sahady izay no lasa. Tsy milamina sy tsy mahomby ny fandaminana ataon’ny fitondrana.

Tsy voahaja ny sakana ara-pahasalamana
Efa zary litania isan’andro vaky, hatramin’ny zaza mahay miteny no efa mahay ny amin’ny fepetra amin’ny sakana ara-pahasalamana (barrière sanitaire), tokony hataon’ny tsirairay raha vao mivoaka ny trano: aron-tava, fanasàna tànana ary ny elanelana iray metatra. Ity farany no tsy misy manàja intsony ary tsy voahaja intsony mihitsy ao anatin’ny fotoana hizarana ny fanampiana ho an’ny vahoaka. Miendrika fihatsarambelatsihy ny hita atao eny an-kianja toy ny teny amin’ny kianjan’i Malacam na Antaninkatsaka na Alasora na tany amin’ny hafa, izay toy ny voahaja izany. Fa eo am-bavahady sy ivelan’ireny kianja rehetra ireny, fifanosehana tsy ifankahitana miampy ny tabataba sy korontana. Tsy izany ve no tena nafatrafarana mafy tamin’ny haino aman-jery rehetra fa mila manàja ny iray metatra? Inona no dikan’izay fiarovan-tena sy fanajàna fepetra raha ny tapak’andro maraina na iray andro manontolo mifampikasoka, mifanosona sy mifanositosika ery an-dalambe ery ilay vahoaka? Antananarivo anefa no ivon’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 tato anatin’ny iray volana izao. Moa tsy tokony nandaniana ron-doha lalina ny fitadiavana vahaolana tsy hahatongavana amin’izao toe-javamisy manerana ny tanàna maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina izao, manoloana ny valanaretina? Tsy mahavita izany anefa ilay fitondrana Rajoelina hita miharihary mazava izany izao.

Mety hihevitra fa hanakaiky ny vahoaka kokoa ny fahatongavan’i Andry Rajoelina miresaka amin’ny vahoaka tezitra sy manahy mafy fa tsy hahazo fanampiana. Hadisoan-kevitra be mihitsy anefa izany, fa efa fitsaboana ny zava-misy sisa ireny, efa miseho ny olana, ary asa hanao ahoana ny hiafaràny? Efa tsy fahaizana manao zavatra mihitsy no hitan’ny vahoaka maso satria tsy indray mandeha na indroa intsony no mitranga ny tsy fahombiazana amin’ny fandaminana, ary efa ho lava izy ity. Raha tsy nihetsika toy ireny aza ny vahoaka nitabataba naneho ny tsy milamina eny aminy, angamba ho lasa lavitra ny fahalovana nitranga nataon’ireo “mpandoa-bary” akaikin’ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/06/fitondrana-rajoelina-tsy-mampanara-dalana-miiba-lava-ny-fomba-fandaminany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 6 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tena marina izany!⚠️📌Izy no Filoha "irresponsable" voalohany indrindra teto Madagasikara.

🔴Tsy hatao mahagaga intsony raha toa ka hitombo folo avo heny ny antotanisa izay ho taterin'i Pr Vololotiana Hanta M.D amintsika manomboka amin'ny herinandro ambony io.

⚠️📌Hatramin'izao ora anoratanay izay dia mbola mitangorona eny amin'ny fokotany ny ankamaroan'ny olona milahatra misoratra anarana mba ahazoana an'ilay sosialimbahoaka.

🔴Efa tapitra ihany koa ilay fihibohana kilaingalainga izay nisy tao amin'ny faritra Analamanga, efa tapitra satria mbola milahatra ny olona, afaka mitangorona ny olona, , sady ny Filoha mihitsy no miantso ny vahoaka mba hitangorona.
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tena marina izany!

Comment on Facebook ⚠️📌Izy no ...

Avelao ranga n olona hiasa s hamelotena f ianao ray amandteny tokony halaitahaka az izao n atao a s rhf n majinika n mivaritra d ts ekena f mampitangorona olona f rhf enw tss blem lazao n tena marina

Ridicule mihitsy ty rangah mamory olona amin zao fotoana Coronavirus izao. Aiza moa no tsy ataon olona SANS QUALITÉ PFFFF

Loza

Famonoan’olona izao ary ny fitondrana no tompon’andraikitra. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3198469836939835

DECONFINEO ANY FA TOA MIHATSARA IVELATSIHY FOTSINY...ZAHAY FOTSINY NO RERAKA MIHIBOKA ATO ANTRANO

Tosika famono no azo amzao a

Mafy ré refaory ,aleo maty rahapitso toizay maty androany ;Ka le Prezida tsika ane tokana fa le minisitriny mponona tsisy ilainy azy izy indray lasa minisitriny Ponona,mbola holasa minisitriny fiarovana koa izy atsioatsy,minisitriny fahalamana moa dia eee ,Raha izaho aloa ny minisitra d nametrapialana aho satria tsisy ilana ahy koa menatra aho

Mankasitraka anareo.RMDM: hanantateraka fakan-kevitra hitondrana vahaolana hoan'ny firenena.

Izay hiantsoan'izy ireo ny Hery velona rehetra amin'ny faha 10Aogositra hoavy izao.Hetsika tafiditra ao anaty fankalazana ny faha eritaona nijoron'ity vondrona antoko mpanohitra ity.
Nambaran'izy ireo moa fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fitsekerana ny RMDM fa mitondra vahaolana sy fanitsina ihany koa amin'ny tsy mety eto amin'ny Firenena.
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mankasitraka anareo.

4 Aogositra – Taratasin’ny mpamaky

Ny Mapar no nampianatra hoe rehefa tsara akanjo ny vadin’ny filoha dia mila critique. Nahazo anarana mananasy ilay akanjo. Ny Mapar no nampianatra anay hoe tsy azo hoanina ny lalana. Fa ankehitriny efa fihinana.

Ny Mapar sy Rajoelina no nampianatra anay hoe tsy laharampahamehana ny fanamboarana 5 etoiles, izao toa laharam-pahamehana indray. Fa rehefa izy no manao azy dia lasa laharampahamehana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila maneho hevitra ho marikin’ny fitiavana ny tanindrazana, fa izao izay mitsikera dia tsy tia tanindrazana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila midina andalam-be rehefa tsy mety ny ataon’ny mpitondra ary hetsi-bahoaka no anarany, fa izao izay mitady anao izay dia fahavalom-pirenena sy mpanakorontana ny anarany.

Rajoelina sy ny forongony no nampianatra hoe rehefa maneho hevitra dia afaka mitondra vatam-paty eny @ 13 mey, zao izay miteny dia rahonana hoe te hihinana mangahazo na gagazo angaha?

Tsy maintsy hisy farany raha jiaby e!

Miora Razanajatovo
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

www.gvalosoa.net/2020/08/04/4-aogositra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

4 Aogositra – Taratasin’ny mpamaky

Ny Mapar no nampianatra hoe rehefa tsara akanjo ny vadin’ny filoha dia mila critique. Nahazo anarana mananasy ilay akanjo. Ny Mapar no nampianatra anay hoe tsy azo hoanina ny lalana. Fa ankehitriny efa fihinana.

Ny Mapar sy Rajoelina no nampianatra anay hoe tsy laharampahamehana ny fanamboarana 5 etoiles, izao toa laharam-pahamehana indray. Fa rehefa izy no manao azy dia lasa laharampahamehana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila maneho hevitra ho marikin’ny fitiavana ny tanindrazana, fa izao izay mitsikera dia tsy tia tanindrazana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila midina andalam-be rehefa tsy mety ny ataon’ny mpitondra ary hetsi-bahoaka no anarany, fa izao izay mitady anao izay dia fahavalom-pirenena sy mpanakorontana ny anarany.

Rajoelina sy ny forongony no nampianatra hoe rehefa maneho hevitra dia afaka mitondra vatam-paty eny @ 13 mey, zao izay miteny dia rahonana hoe te hihinana mangahazo na gagazo angaha?

Tsy maintsy hisy farany raha jiaby e!

Miora Razanajatovo
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

http://www.gvalosoa.net/2020/08/04/4-aogositra-taratasinny-mpamaky/

Tsy voafehin’ny fitondrana ny coronavirus – Mandady ny vahoaka, milofika ny toekarena

Andry Tsiavalona

Efa ho efa-bolana sy tapany izao no tafiditra teto Madagasikara ity valanaretina Covid-19 ity. Tsy nitsahatra nitombo ny isan’ireo tratry ny valanaretina sy ny maty. Iaraha-mahalala ny fototry ny nahatrarana izao tarehimarika mampivarahontsana izao. Naterak’izany dia nikorosofahana ny fiainam-bahoaka sy ny fihariana ary ny lafiny sosialy.

Maro ny antony nahatonga ireo fahasahiranana maro samihafa ireo. Ny voalohany amin’izany dia ny tsy nanidiana ny sisintany tamin’ny fotoana tokony ho nanaovana izany, ka namelana ilay fiaramanidina avy any Eoropa nitondra mpandeha izay efa nisy nitondra ny tsimokaretina. Ny faharoa dia ny niheveran’ny fitondrana fa tsy mampatahotra noho ny kolera sy pesta ity valanaretina ity ary ambonin’izany dia efa nihambo ho efa namokatra fanafody enti-miady amin’ny aretina ny fitondrana tamin’ny alalan’ny IMRA. Nanaovan’ny filohan’ny Repoblika dokam-barotra tsy nisy toy izany ity fanafody CVO ity, ka nilazany fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao sady efa nisy mpaminany vavy breziliana rahateo koa tonga teto nanambara fa i Madagasikara no hanavotra izao tontolo izao avy amin’ny alàlan’ity ny fanafody ity. Angamba, noho ireo seho ireo dia nisy firenena afrikana maromaro no nandefa fiaramanidina mpitondra entana (cargo) naka ny anjarany ary nisy firenena iray mihitsy niverina fanindroany naka indray. Tsy fantatra moa na nividy izy tamin’ity fiverenany ity na mbola fanomezana maimampoana ihany.

Araka ny vaovao tamin’ny tapabolana lasa iny anefa dia nivoaka tamin’ny tambazotra samy hafa, fa nisy firenena afrikana maromaro nanambara fa tsy nahitam-bokatra araka ny niheveran’izy ireo azy ny CVO. Niteraka resabe izany ka maro no mihevitra fa hiteraka fahafaham-baraka ho an’ny Firenena izany raha toa ka mitombona izany toe-javatra izany. Nentin’ny fitondrana nanohitra izany dia nialohan’ny famoahana ny tarehimarika amin’ny haino aman-jery isaky ny atoandro dia nisy olona nasaina nijoro vavolombelona fa sitran’ny CVO. Mbola nanamafy ny fahombiazan’ny CVO moa ny filohan’ny Repoblika tany amin’ny faritra avaratra andrefana iny nandritra ny fitsidihana nataony tany ny faran’ny herinandro lasa iny.

Raha hiverenana anefa ny tarehimarika dia raha telo tany am-boalohany no nitondra ny tsimokaretina dia nanaitra ihany raha andro maromaro taty aoriana dia nahatratra fitoambienimpolo (67) ny nitondra ny tsimokaretina araka ny fitiliana nataon’ny IPM, ka niteraka resabe sy nampiantsoana ny tomponandraikitra tao amin’ity laboratoara ity teny Iavoloha, izay nangatahana fanazavana tao anatin’ny andro vitsy. Nasiana “doublon” ny laboratoara taorian’izay kanefa ny tsapa dia arakaraky ny nampitomboina ny laboratoara (dimy ankehitriny) no nampitombo ny voamarina fa mitondra ny tsimokaretina, izay efa nisy eninjato mahery andro maromaro lasa izay ary efa mananika ny 110 mahery ny namoy ny ainy hatramin’ny alakamisy lasa teo. Raha ny tarehimarika ofisialy aloha dia mihena isan’andro tokoa ny isan’ny mitondra ny tsimokaretina ary mitombo ny isan’ny sitrana kanefa ny mamoy ny ainy koa dia miaka-midina.

Araka ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika ny faran’ny herinandro teo dia tsy ho ela dia ho resy ity valanaretina ity, araka ny vinavian’ireo siantifika, hono. Heverina anefa fa tsy kajy na tranga iray afaka hilazana fa raha izao ny antony dia tsy maintsy izao no fiantraikany (phénomène de cause à effet) ny fihanaky ny valanaretina, ka hahafahana manome valiny tsy azo iadian-kevitra. Tsy afaka manome toky ihany koa ny filohan’ny Repoblika Rajoelina fa raha omena fanampiana mahavita fianakaviana iray mandritra ny iray volana ny fitondrana dia tsy ho afaka ny fahasahirana nianjady taminy tao anatin’izay volana efatra niainany tao anaty fihibohana izay.

Raha tena mahatsapa sy miaina izany fahasahiranam-bahoaka izany ny fitondrana dia izay vola noheveriny sy notapahiny hanatanterahana ny “fly over” amin’ny toerana roa eto an-drenivohitra amin’ity taona ity dia hanampiana ny vahoaka satria tsy hiteraka fidiram-bola ho azy izany fotodrafitrasa izany. Rehefa atao ny tambatra dia tsy ao an-tsain’izao fitondrana izao mihitsy ny tombontsoan’ny firenena sy ny fampivoarana ny fihariana sy ny sosialim-bahoaka, fa mibahana ao aminy ny fampisongadinan-tena sy fisehosehoana.

www.gvalosoa.net/2020/08/04/tsy-voafehinny-fitondrana-ny-coronavirus-mandady-ny-vahoaka-milofika-...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy voafehin’ny fitondrana ny coronavirus – Mandady ny vahoaka, milofika ny toekarena

Andry Tsiavalona

Efa ho efa-bolana sy tapany izao no tafiditra teto Madagasikara ity valanaretina Covid-19 ity. Tsy nitsahatra nitombo ny isan’ireo tratry ny valanaretina sy ny maty. Iaraha-mahalala ny fototry ny nahatrarana izao tarehimarika mampivarahontsana izao. Naterak’izany dia nikorosofahana ny fiainam-bahoaka sy ny fihariana ary ny lafiny sosialy.

Maro ny antony nahatonga ireo fahasahiranana maro samihafa ireo. Ny voalohany amin’izany dia ny tsy nanidiana ny sisintany tamin’ny fotoana tokony ho nanaovana izany, ka namelana ilay fiaramanidina avy any Eoropa nitondra mpandeha izay efa nisy nitondra ny tsimokaretina. Ny faharoa dia ny niheveran’ny fitondrana fa tsy mampatahotra noho ny kolera sy pesta ity valanaretina ity ary ambonin’izany dia efa nihambo ho efa namokatra fanafody enti-miady amin’ny aretina ny fitondrana tamin’ny alalan’ny IMRA. Nanaovan’ny filohan’ny Repoblika dokam-barotra tsy nisy toy izany ity fanafody CVO ity, ka nilazany fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao sady efa nisy mpaminany vavy breziliana rahateo koa tonga teto nanambara fa i Madagasikara no hanavotra izao tontolo izao avy amin’ny alàlan’ity ny fanafody ity. Angamba, noho ireo seho ireo dia nisy firenena afrikana maromaro no nandefa fiaramanidina mpitondra entana (cargo) naka ny anjarany ary nisy firenena iray mihitsy niverina fanindroany naka indray. Tsy fantatra moa na nividy izy tamin’ity fiverenany ity na mbola fanomezana maimampoana ihany.

Araka ny vaovao tamin’ny tapabolana lasa iny anefa dia nivoaka tamin’ny tambazotra samy hafa, fa nisy firenena afrikana maromaro nanambara fa tsy nahitam-bokatra araka ny niheveran’izy ireo azy ny CVO. Niteraka resabe izany ka maro no mihevitra fa hiteraka fahafaham-baraka ho an’ny Firenena izany raha toa ka mitombona izany toe-javatra izany. Nentin’ny fitondrana nanohitra izany dia nialohan’ny famoahana ny tarehimarika amin’ny haino aman-jery isaky ny atoandro dia nisy olona nasaina nijoro vavolombelona fa sitran’ny CVO. Mbola nanamafy ny fahombiazan’ny CVO moa ny filohan’ny Repoblika tany amin’ny faritra avaratra andrefana iny nandritra ny fitsidihana nataony tany ny faran’ny herinandro lasa iny.

Raha hiverenana anefa ny tarehimarika dia raha telo tany am-boalohany no nitondra ny tsimokaretina dia nanaitra ihany raha andro maromaro taty aoriana dia nahatratra fitoambienimpolo (67) ny nitondra ny tsimokaretina araka ny fitiliana nataon’ny IPM, ka niteraka resabe sy nampiantsoana ny tomponandraikitra tao amin’ity laboratoara ity teny Iavoloha, izay nangatahana fanazavana tao anatin’ny andro vitsy. Nasiana “doublon” ny laboratoara taorian’izay kanefa ny tsapa dia arakaraky ny nampitomboina ny laboratoara (dimy ankehitriny) no nampitombo ny voamarina fa mitondra ny tsimokaretina, izay efa nisy eninjato mahery andro maromaro lasa izay ary efa mananika ny 110 mahery ny namoy ny ainy hatramin’ny alakamisy lasa teo. Raha ny tarehimarika ofisialy aloha dia mihena isan’andro tokoa ny isan’ny mitondra ny tsimokaretina ary mitombo ny isan’ny sitrana kanefa ny mamoy ny ainy koa dia miaka-midina.

Araka ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika ny faran’ny herinandro teo dia tsy ho ela dia ho resy ity valanaretina ity, araka ny vinavian’ireo siantifika, hono. Heverina anefa fa tsy kajy na tranga iray afaka hilazana fa raha izao ny antony dia tsy maintsy izao no fiantraikany (phénomène de cause à effet) ny fihanaky ny valanaretina, ka hahafahana manome valiny tsy azo iadian-kevitra. Tsy afaka manome toky ihany koa ny filohan’ny Repoblika Rajoelina fa raha omena fanampiana mahavita fianakaviana iray mandritra ny iray volana ny fitondrana dia tsy ho afaka ny fahasahirana nianjady taminy tao anatin’izay volana efatra niainany tao anaty fihibohana izay.

Raha tena mahatsapa sy miaina izany fahasahiranam-bahoaka izany ny fitondrana dia izay vola noheveriny sy notapahiny hanatanterahana ny “fly over” amin’ny toerana roa eto an-drenivohitra amin’ity taona ity dia hanampiana ny vahoaka satria tsy hiteraka fidiram-bola ho azy izany fotodrafitrasa izany. Rehefa atao ny tambatra dia tsy ao an-tsain’izao fitondrana izao mihitsy ny tombontsoan’ny firenena sy ny fampivoarana ny fihariana sy ny sosialim-bahoaka, fa mibahana ao aminy ny fampisongadinan-tena sy fisehosehoana.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/04/tsy-voafehinny-fitondrana-ny-coronavirus-mandady-ny-vahoaka-milofika-ny-toekarena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 4 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tezitra ny mponin’Angarangarana. ... TohinyFintinina

7 andro lasa

Manohana hatrany.Karatra mena ho an'ny Mpitondra manao "lalao maloto". Ny vahoaka no "arbitre" mitsara sy mandroaka ny mpilalao manao "fautes graves" toy ny :
- fampidirana ny Coronavirus tao Madagasikara t@ Mars
- tsy fahaizana mifehy ny aretina (le cap des 10 000 cas et des 100 morts sont dépassés; les entreprises même les géantes comme Star sont à l'agonie);
- fampiasana ny fanampiana avy any ivelany anaovana "propavandy" sy werawera : loko Orange sy association Fitia
- fanaovana bizness ho an'ny namana sy ny fianakavian'ny Filoha
- tsy fahaizana mijery ny laharam-pahamehana manoloana ny ady @ Covid 19 : fanamboarana Colisée, kianjan'i Mahamasina, kianja filalaovam-baolina, flyover, tsena any Berary Ambovombe namonoana olona... nefa ny fitsaboana tsy manjary, ny fitaovana tsy ampy, ny vahoaka noana, mananontanina ny Kere any Atsimo...
Io no hafatray olom-pirenena mitolona aty La Réunion, ny Asabotsy 1 aogositra. Nametraka ny lamina rehetra hanaovana ny Tolo-tànana ho an'ny Mpiray Tanindrazana koa izahay. Eny Ambohimanarina sy any Mananjary no anombohana izany ato ho ato.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Manohana hatrany.

Comment on Facebook Karatra mena ho ...

Reo ve de sahirana?

OK TOHIZO NY TOLONA

Tafahoatra ny ataonao Andry Rajoelina a!Avoaka mba ho fantatry ny vahoaka ny ataon’ny filohany. Tsy rariny! ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3189651964488289

flou tsis ilana azy

Mibaby trosa zany tsika?

Enao anefa minan'IEM dia izy miriaria ny volanao. Loza loza loza

Angaha hita e! Samia mizaka ny vokany sy ny safidiny

Miala rajoel

Ka ny Gasy anie bado sy tsy afaka maneho hevitra satria mahantra sy fadiranovana!

Maninona no tsy Gas'car no ampiasainy fa mbola mividy hafa nefa MBA dokafana otrnin😈😈

Ny zafitsika mbola ho avy efa mibaby trosa sahady

Tsy misy iasany saina na ho ripaka aza NY gasy fa ny azy hanangon_karena NY tanjony ,ka na himenomeno eo aza ny ataony ihany no ataony fa lay malagasy no tsy misy saina nifidy olona tahaka azy

View more comments

Inona no tena marina Andry Rajoelina? Mijaly ny marary!🚨🚨VANGAINDRANO

⚠️📌Mitaraina ny havan'ireo marary any an-toerana, indrindra fa ny havan'ireo olona 3 formes graves satria tsy misy hôpitaly mety mandray.

♦️Tsy mety mandray mihitsy ireo mpiasan'ny fahasalamana any an-toerana satria matahotra sady tsy manana EPI.

♦️Ireo mpitsabo tsy miankina ihany no mety mandray azy ireo.

⚠️📌Mitaraina ihany koa ireo fianakaviana satria lafo be ny fitsaboana amin'ireny tsy miankina ireny, hany ka miezaka mitady hevitra izy ireo mba handefa ireo marary any Manakara.

🔴Fisehosehoana no be indrindra amin'ireto mpitondra fanjakana ireto.

⚠️À bas! le populisme.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Inona no tena marina Andry Rajoelina? Mijaly ny marary!

Comment on Facebook 🚨🚨VANGAINDRANO...

ny fisesehona no betsaka fa ny tena fandraisana andraikitra tsy misy "don andry rajoelina!!!" tsy maintsy mamela trace an!

Solution n'13

Seha-pikarohana – Omeo lanja avokoa amin’izay fa aza asiana fanavakavahana

Radafy

Fotoanan’ny seha-pikarohana izao, tsy any ivelany ihany izay efa mandany ron-doha mandrakariva amin’izany, fa na eto Madagasikara ihany koa aza. Anisan’ny vaovao nisongadina tamin’ity herinandro ity ny famoahana ny fikarohana nataon’ny Profesora Jonah Ratsimbazafy momba ny karazana varika vaovao hitany. Fikarohana izay efa nataony sy ireo mpiara-miasa aminy malagasy sy teratany vahiny nandritry ny folo taona ngarangidiny. Manampahaizana manokana ary sangany momba ny varika ity profesora malagasy ity ary tena reharehan’ny firenena Malagasy tokoa izy. Hafatrafany hatrany ny amin’ny tokony hanamafisana ny fiarovana ny varika tsy hiampitan’ny valanaretina coronavirus mahazo ny olombelona ankehitriny.

Raha miresaka ity valanaretina ankehitriny ity, dia maro ny seha-pikarohana momba izany, na amin’ny fitadiavana ny fanafody fisorohana na ny fanefitra na ny vaksiny, na ny fanafody fitsaboana. Raha ny eto amintsika, fa tsy hiresaka ny any ivelany, dia samy mikaroka avokoa ny mpitsabo ara-tsiansa moderina na ireo mpitsabo nentim-paharazana amin’ny alalan’ny raokandro. Samy mikofoka amin’izay sehatra misy azy avy ny rehetra. Tsara ho an’ny vahoaka izany satria mitombo ny azony isafidianana amin’ny fanafody misoroka ny aretina na fitsaboana tena. Anisan’ny nohindrahindraina ny tambavy CVO, vao niandoha ny fidiran’ny valanaretina. Rehefa tsy nipariaka nanerana ny vahoaka manontolo anefa izy io, noho ny resaka politika sy antony ara-bola, sy noho ny fihanaky ny valanaretina hatrany, dia niha-nanatonan’ny olona ny mpitsabo tsy miankina amin’ny fanjakana.

Tsikaritra ihany koa taoriana kely monja fa nisy ireo mpitsabo amin’ny raokandro sasany nilaza ho manana fanafody fisorohana sy fitsaboana ihany koa. Nisy ny nilaza mivantana izany, anisany ohatra, Rackiky mpanakanto, izay nanangaana toeram-pitsaboana nentim-paharazana eny Soavimasoandro eny ary nilaza fa mahasitrana ity aretina coronavirus ity ny raokandro ampiasain’izy sy ekipany ao. Misy koa anefa ireo tsy te-hiseho sy hitonona anarana miasa mangina manasoa ny mpiara-belona sy ny mpiray tanindrazana noho ny ahiahy tsy ihavanana amin’ny fitondrana. Tiany ny tanindrazany sy ny vahoaka Malagasy iray rà aminy no anaovany izany asa soa lehibe izany ary tsy ilàny setriny tombontsoa manokana toy ny ataon’ny mpitondra. Mahavita be mihoatra noho ny olona eo anivon’ny fitondrana izy ireny. Mazava loatra, tsy asan’ny fitondrana irery ny fisian’ny olona sitrana amin’ny valanaretina coronavirus na ny olona tsy andairany noho ny fananany hery fiarovana, fa misy olom-pirenena vanona ihany koa any ambadimbadika any miasa an-tsitrapo.

Natao ambanin-javatra sy tsy nomena lanja firy teto amin’ny firenena ny seha-pikarohana. Bitika dia bitika ny vola atokana amin’izany ao anaty teti-bolam-panjakana hatramin’izay, na ao anatin’izao fitondrana ankehitriny izao. Iaraha-mahita anefa ny maha zava-dehibe azy ao anatin’izao fotoan-tsarotra ara-pahasalamana izao. Be ny manam-pahaizana Malagasy manokan-tena amin’izany, fa tsy mba voajery akory izy ireo, ary tsy hita soritra mazava izay mba famporisihana ataon’ny fitondrana. Tranga iray amin’izany sady tari-tsaina ihany, misy amin’ireo sekoly ambony eto Madagasikara tsy miankina amin’ny fanjakana no manana mpianatra mandranto fahaizana amam-pahalalana ao aminy manaraka lalam-piofanana iray ary mahavita fikarohana tena ilain’ny firenena tokoa amin’izao vanin’andro izao. Maro ireo tanora Malagasy marani-tsaina lalina ary mahavita voka-pikarohana tsara dia tsara tokoa. Misy amin’izany ny amin’ny lalam-piofanana momba ny biolojika na sakafo mahavelona sy tena mahasoa ny vatana; misy mikasika ny fahasalamana. Tsy mena-mitaha amin’ny voka-pikarohana any am-pita any ny vitan’izy ireo ary misy mihitsy aza ny mahatalanjona ny vahiny. Tsy hitan’ny fitondrana izany ary raha atao hoe henony ihany aza dia mijanona eo fa tsy mampiraika azy. Dia mijanona eo amin’ny sehatry ny fianarany ihany, nahazoany diplôma ambony ilay fikarohana fa tsy mipàka hahasoa ny firenena noho izay fihetsiky ny fitondrana izay. Tsy atao hahagaga raha indraindray izany lasa any ivelany dia ny any no misitraka ilay voka-pikarohana.

Miara-mahita tsara ny zava-misy ny Malagasy amin’izao fotoana izao na jembin’ny fahantrana lalina aza. Na dia tsy misy azony atao firy, dia fantany fa misy ary manana ny toerany sy ny lanjany ny seha-pikarohana indrindra ny mahakasika mivantana ny fahasalamany na ny fiainany andavanandro. Ny fitondrana sisa no andrasana raha ahatsapa izany marina sy hahay hiasa mahitsy tokoa tsy hamatotra amin’ny ziogan’ny politika maloto ny seha-pikarohana sy ny mpisehatra ao anatiny, ho amin’ny fivelarany sy ny firoboroboany. Ny ampitso no hahitàna izany.

www.gvalosoa.net/2020/08/01/seha-pikarohana-omeo-lanja-avokoa-aminizay-fa-aza-asiana-fanavakavahana/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Seha-pikarohana – Omeo lanja avokoa amin’izay fa aza asiana fanavakavahana

Radafy

Fotoanan’ny seha-pikarohana izao, tsy any ivelany ihany izay efa mandany ron-doha mandrakariva amin’izany, fa na eto Madagasikara ihany koa aza. Anisan’ny vaovao nisongadina tamin’ity herinandro ity ny famoahana ny fikarohana nataon’ny Profesora Jonah Ratsimbazafy momba ny karazana varika vaovao hitany. Fikarohana izay efa nataony sy ireo mpiara-miasa aminy malagasy sy teratany vahiny nandritry ny folo taona ngarangidiny. Manampahaizana manokana ary sangany momba ny varika ity profesora malagasy ity ary tena reharehan’ny firenena Malagasy tokoa izy. Hafatrafany hatrany ny amin’ny tokony hanamafisana ny fiarovana ny varika tsy hiampitan’ny valanaretina coronavirus mahazo ny olombelona ankehitriny.

Raha miresaka ity valanaretina ankehitriny ity, dia maro ny seha-pikarohana momba izany, na amin’ny fitadiavana ny fanafody fisorohana na ny fanefitra na ny vaksiny, na ny fanafody fitsaboana. Raha ny eto amintsika, fa tsy hiresaka ny any ivelany, dia samy mikaroka avokoa ny mpitsabo ara-tsiansa moderina na ireo mpitsabo nentim-paharazana amin’ny alalan’ny raokandro. Samy mikofoka amin’izay sehatra misy azy avy ny rehetra. Tsara ho an’ny vahoaka izany satria mitombo ny azony isafidianana amin’ny fanafody misoroka ny aretina na fitsaboana tena. Anisan’ny nohindrahindraina ny tambavy CVO, vao niandoha ny fidiran’ny valanaretina. Rehefa tsy nipariaka nanerana ny vahoaka manontolo anefa izy io, noho ny resaka politika sy antony ara-bola, sy noho ny fihanaky ny valanaretina hatrany, dia niha-nanatonan’ny olona ny mpitsabo tsy miankina amin’ny fanjakana.

Tsikaritra ihany koa taoriana kely monja fa nisy ireo mpitsabo amin’ny raokandro sasany nilaza ho manana fanafody fisorohana sy fitsaboana ihany koa. Nisy ny nilaza mivantana izany, anisany ohatra, Rackiky mpanakanto, izay nanangaana toeram-pitsaboana nentim-paharazana eny Soavimasoandro eny ary nilaza fa mahasitrana ity aretina coronavirus ity ny raokandro ampiasain’izy sy ekipany ao. Misy koa anefa ireo tsy te-hiseho sy hitonona anarana miasa mangina manasoa ny mpiara-belona sy ny mpiray tanindrazana noho ny ahiahy tsy ihavanana amin’ny fitondrana. Tiany ny tanindrazany sy ny vahoaka Malagasy iray rà aminy no anaovany izany asa soa lehibe izany ary tsy ilàny setriny tombontsoa manokana toy ny ataon’ny mpitondra. Mahavita be mihoatra noho ny olona eo anivon’ny fitondrana izy ireny. Mazava loatra, tsy asan’ny fitondrana irery ny fisian’ny olona sitrana amin’ny valanaretina coronavirus na ny olona tsy andairany noho ny fananany hery fiarovana, fa misy olom-pirenena vanona ihany koa any ambadimbadika any miasa an-tsitrapo.

Natao ambanin-javatra sy tsy nomena lanja firy teto amin’ny firenena ny seha-pikarohana. Bitika dia bitika ny vola atokana amin’izany ao anaty teti-bolam-panjakana hatramin’izay, na ao anatin’izao fitondrana ankehitriny izao. Iaraha-mahita anefa ny maha zava-dehibe azy ao anatin’izao fotoan-tsarotra ara-pahasalamana izao. Be ny manam-pahaizana Malagasy manokan-tena amin’izany, fa tsy mba voajery akory izy ireo, ary tsy hita soritra mazava izay mba famporisihana ataon’ny fitondrana. Tranga iray amin’izany sady tari-tsaina ihany, misy amin’ireo sekoly ambony eto Madagasikara tsy miankina amin’ny fanjakana no manana mpianatra mandranto fahaizana amam-pahalalana ao aminy manaraka lalam-piofanana iray ary mahavita fikarohana tena ilain’ny firenena tokoa amin’izao vanin’andro izao. Maro ireo tanora Malagasy marani-tsaina lalina ary mahavita voka-pikarohana tsara dia tsara tokoa. Misy amin’izany ny amin’ny lalam-piofanana momba ny biolojika na sakafo mahavelona sy tena mahasoa ny vatana; misy mikasika ny fahasalamana. Tsy mena-mitaha amin’ny voka-pikarohana any am-pita any ny vitan’izy ireo ary misy mihitsy aza ny mahatalanjona ny vahiny. Tsy hitan’ny fitondrana izany ary raha atao hoe henony ihany aza dia mijanona eo fa tsy mampiraika azy. Dia mijanona eo amin’ny sehatry ny fianarany ihany, nahazoany diplôma ambony ilay fikarohana fa tsy mipàka hahasoa ny firenena noho izay fihetsiky ny fitondrana izay. Tsy atao hahagaga raha indraindray izany lasa any ivelany dia ny any no misitraka ilay voka-pikarohana.

Miara-mahita tsara ny zava-misy ny Malagasy amin’izao fotoana izao na jembin’ny fahantrana lalina aza. Na dia tsy misy azony atao firy, dia fantany fa misy ary manana ny toerany sy ny lanjany ny seha-pikarohana indrindra ny mahakasika mivantana ny fahasalamany na ny fiainany andavanandro. Ny fitondrana sisa no andrasana raha ahatsapa izany marina sy hahay hiasa mahitsy tokoa tsy hamatotra amin’ny ziogan’ny politika maloto ny seha-pikarohana sy ny mpisehatra ao anatiny, ho amin’ny fivelarany sy ny firoboroboany. Ny ampitso no hahitàna izany.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/01/seha-pikarohana-omeo-lanja-avokoa-aminizay-fa-aza-asiana-fanavakavahana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 1 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fananganana saina fotsy midika: tsy fisiam-panafody, hanohanana, tsy fisiam-bola, fahaverezana asa,…

Tanora Tim Antsirabe : aza afangaro fa tsy ny firenena no resin’ny fahavalo mpanani-bohitra, fa ny vahoaka no resin’ny hanohanana izay maro be no tsy misy mpiahy, resin’ny tsy fisiam-panafody, resin’ny tsy fisiam-bola, resin’ny fahaverezana aza,... ny ankamaroan’ny olona. Ho firaisam-po sy saina no antony hananganana saina fotsy. Io tsy misy idiran’ny resaka politika.

Lalahery Ranaivo : tsy sainampirenena anie no atsanganay ka ho terenareo ho maitso-mena- fotsy e. Saina fotsy ataonay ho mariky ny hanoanana, fahasahiranana, areti-mandringana, sns... no atsanganay.

Tsy hitako izay maharomotra anareo voky, ny ankamaroan’ny olona ankehitriny dia kere.

Jean Aime Andriamiharisoa : ny olona manana phone android anaovana fb tsy tokony hanangana saina fotsy fa mahamenatra.

Jean Aime Andriamiharisoa : amiko indray efa hita miharihary ny dikany saina fotsy mijoro kah. Fahantran’ny firenena sy ny vahoaka ao aminy.

Belle NY Aina : hay ve zay no dikan’ilay saina fotsy ee ! Misaotra nanazava fa betsk no tsy mahazo ny dikany, tena NOANA ny ankamaroan’ny Vahôaka ee!

Bakoliarisoa Andriamiseza : zany mihts be dia b ny tsy mahazo mila hazavaina, tena noana ny vahoaka, hampahantrain’ny mpitondra ny vahoaka. Maro no very asa. Tsy raharahian’ny mpitondra amin’izao olana mahazo azy izao koa ny mpampianatra amin’ny privé, ny mpianatry ny Université, ny mpitatitra taxibe sy ny zotra nasionaly,… Hipoaka ny sarom-bilany dia ho avy ny anareo mpitondra.

Razafy Patric : za ts resy izany eeee, tsy maintsy mihoitra foana na inona mahazo na inona. Tsy tokony ho resy amin’ny fitsapana.

Perline Razaiarisoa : fitsapana, fitsapana eo ihany, fa efa tena miantraika amin’ny taolana ny problème. Izao zava-misy eto izao no hanehoan'Andriamanitra ny Voninahitra, fa tsy ho resy izany ny Malagasy rehetra. Hasehony hatrany ny tsy fahombiazan’izao mpitondra eto izao, izay tarihan-dRajoelina dia tsy ho mora intsony avy eo ny hisoroka azy ireo.

Ravao Miry : tena marina, AOKA HAZAVA TSARA MITSY ZAY. Resin'ny hanohanana sy tsy fisiana fa tsy hoe resin'ny mpanao kely tsy mba mamindro akory.
Misy farany ny zava-drehetra.

Ylias Tsimiavontsoa : bien dit, noana ny vahoaka, ny asa tsy misy, ny vola miditra mihena, na tsy misy mihitsy koa.

Mamitiana Robison : resin'ny fahantrana ny vahoaka Malagasy, noana, marefo, tsy misy mpiahy, tsy misy fandriam-pahalemana. Ny nataony sy ny ataon’ny fitondran-dRajoelina no fototr’izany rehetra izany.

Tana Andria : mijaly ny vahoaka, asaina mitsabo tena any an-trano nefa ny vola hividianana fanafody tsy misy. Ny fanafody lazaina fa maimaimpoana avy amin’ny fanjakana tsy hita!

Yvane Sanders Rabesandry : marina izany rehetra izany, fa tsy takatry ny foza kely saina ilay izy. Satria lazainy fa Tim manaiky resy lava ndray nge hono lay manangana saina fotsy e! nefa ny ankamaroan’ny vahoaka mihitsy no resy noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra.

Vic Rakoto : ny hanohanana no hananganana? tsy misy maniry ny ho faty, ka izay no handraisana fepetra mba ho tonga saina ny mpindram-pahefana? Ny vahoaka no tompon’ny fahefana, ka maneho fanairana sy fampitandremana izy amin’izao fananganana saina fotsy izao.

Laurence Nirina : aiza ilay hiran'i Bodo hoe fa isika tsy resy fa isika mpandresy koa ny morale no tokony ambony fa aza manangana saina fotsy izany.

Liberté d'expression Ofisialy : Mitsangana ny saina fotsy ao amin'ny Orinasa Star. 65 taona izay no nijoroan'ny Ozinina ao Antsirabe ary sambany teto amin'ny tantara izy ireo no nanakatom-baravarana. Note interne nivoaka ny 27 Jolay 2020:
Ozinina miisa 5 no voatery tsy maintsy hakatona.
Mikatona hatramin'ny 31 Aogositra ny Ozinina, ary miankina amin'ny fivoaran'ny famehezana ny valan'aretina no handraisana fepetra indray.
-Ary halefa "chômage technique" daholo ny mpiasa.
Star koa aza izany manangana saina fotsy mandritra ny fotoana voafetra koa !
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fananganana saina fotsy midika: tsy fisiam-panafody, hanohanana, tsy fisiam-bola, fahaverezana asa,…

Tanora Tim Antsirabe : aza afangaro fa tsy ny firenena no resin’ny fahavalo mpanani-bohitra, fa ny vahoaka no resin’ny hanohanana izay maro be no tsy misy mpiahy, resin’ny tsy fisiam-panafody, resin’ny tsy fisiam-bola, resin’ny fahaverezana aza,... ny ankamaroan’ny olona. Ho firaisam-po sy saina no antony hananganana saina fotsy. Io tsy misy idiran’ny resaka politika.

Lalahery Ranaivo : tsy sainampirenena anie no atsanganay ka ho terenareo ho maitso-mena- fotsy e. Saina fotsy ataonay ho mariky ny hanoanana, fahasahiranana, areti-mandringana, sns... no atsanganay.

Tsy hitako izay maharomotra anareo voky, ny ankamaroan’ny olona ankehitriny dia kere.

Jean Aime Andriamiharisoa : ny olona manana phone android anaovana fb tsy tokony hanangana saina fotsy fa mahamenatra.

Jean Aime Andriamiharisoa : amiko indray efa hita miharihary ny dikany saina fotsy mijoro kah. Fahantran’ny firenena sy ny vahoaka ao aminy.

Belle NY Aina : hay ve zay no dikan’ilay saina fotsy ee ! Misaotra nanazava fa betsk no tsy mahazo ny dikany, tena NOANA ny ankamaroan’ny Vahôaka ee!

Bakoliarisoa Andriamiseza : zany mihts be dia b ny tsy mahazo mila hazavaina, tena noana ny vahoaka, hampahantrain’ny mpitondra ny vahoaka. Maro no very asa. Tsy raharahian’ny mpitondra amin’izao olana mahazo azy izao koa ny mpampianatra amin’ny privé, ny mpianatry ny Université, ny mpitatitra taxibe sy ny zotra nasionaly,… Hipoaka ny sarom-bilany dia ho avy ny anareo mpitondra.

Razafy Patric : za ts resy izany eeee, tsy maintsy mihoitra foana na inona mahazo na inona. Tsy tokony ho resy amin’ny fitsapana.

Perline Razaiarisoa : fitsapana, fitsapana eo ihany, fa efa tena miantraika amin’ny taolana ny problème. Izao zava-misy eto izao no hanehoanAndriamanitra ny Voninahitra, fa tsy ho resy izany ny Malagasy rehetra. Hasehony hatrany ny tsy fahombiazan’izao mpitondra eto izao, izay tarihan-dRajoelina dia tsy ho mora intsony avy eo ny hisoroka azy ireo.

Ravao Miry : tena marina, AOKA HAZAVA TSARA MITSY ZAY. Resinny hanohanana sy tsy fisiana fa tsy hoe resinny mpanao kely tsy mba mamindro akory.
Misy farany ny zava-drehetra.

Ylias Tsimiavontsoa : bien dit, noana ny vahoaka, ny asa tsy misy, ny vola miditra mihena, na tsy misy mihitsy koa.

Mamitiana Robison : resinny fahantrana ny vahoaka Malagasy, noana, marefo, tsy misy mpiahy, tsy misy fandriam-pahalemana. Ny nataony sy ny ataon’ny fitondran-dRajoelina no fototr’izany rehetra izany.

Tana Andria : mijaly ny vahoaka, asaina mitsabo tena any an-trano nefa ny vola hividianana fanafody tsy misy. Ny fanafody lazaina fa maimaimpoana avy amin’ny fanjakana tsy hita!

Yvane Sanders Rabesandry : marina izany rehetra izany, fa tsy takatry ny foza kely saina ilay izy. Satria lazainy fa Tim manaiky resy lava ndray nge hono lay manangana saina fotsy e! nefa ny ankamaroan’ny vahoaka mihitsy no resy noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra.

Vic Rakoto : ny hanohanana no hananganana? tsy misy maniry ny ho faty, ka izay no handraisana fepetra mba ho tonga saina ny mpindram-pahefana? Ny vahoaka no tompon’ny fahefana, ka maneho fanairana sy fampitandremana izy amin’izao fananganana saina fotsy izao.

Laurence Nirina : aiza ilay hirani Bodo hoe fa isika tsy resy fa isika mpandresy koa ny morale no tokony ambony fa aza manangana saina fotsy izany.

Liberté dexpression Ofisialy : Mitsangana ny saina fotsy ao aminny Orinasa Star. 65 taona izay no nijoroanny Ozinina ao Antsirabe ary sambany teto aminny tantara izy ireo no nanakatom-baravarana. Note interne nivoaka ny 27 Jolay 2020:
Ozinina miisa 5 no voatery tsy maintsy hakatona.
Mikatona hatraminny 31 Aogositra ny Ozinina, ary miankina aminny fivoaranny famehezana ny valanaretina no handraisana fepetra indray.
-Ary halefa chômage technique daholo ny mpiasa.
Star koa aza izany manangana saina fotsy mandritra ny fotoana voafetra koa !Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3184936031626549

Rip

Efatsy mahazo maneho hevitra Dia aleon' n'y olona manangna saina fotsy ho entina maneho hevitra

FANTARO NY MAIKA

Aoka izay ny fandrebirebena
Amin-dresaka sy ny kabary.
Efa rendrika ny firenena,
Izahay efa maty mosary.

Izany masom-bahoaka efa folo.
Sasa-miandry an’ilay vatsy tohana.
‘Ndeha ataovy mahazo daholo,
Mba ho tambin’ilay fihibohana.

Aoka izay ny fanodinkodinana
Nahazatra anareo iray antoko.
‘Ndeha zarao amim-pahamarinana,
F’aza dia anavahana loko.

Aza faly ny hampanonofy,
Na koa hoe hampandihy ny marary.
Ny ilain’ny vahoaka farofy:
Fanafody sy vola ary vary.

Fa ny ankoatran’ireo dia tsy maika.
(Colisee izany aloha adabohy !)
‘Ndeha havaozy mihitsy ny paika,
Ary izay mahasoa no karohy.

TSIMIMALO (27-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/07/31/fantaro-ny-maika/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

FANTARO NY MAIKA

Aoka izay ny fandrebirebena
Amin-dresaka sy ny kabary.
Efa rendrika ny firenena,
Izahay efa maty mosary.

Izany masom-bahoaka efa folo.
Sasa-miandry an’ilay vatsy tohana.
‘Ndeha ataovy mahazo daholo,
Mba ho tambin’ilay fihibohana.

Aoka izay ny fanodinkodinana
Nahazatra anareo iray antoko.
‘Ndeha zarao amim-pahamarinana,
F’aza dia anavahana loko.

Aza faly ny hampanonofy,
Na koa hoe hampandihy ny marary.
Ny ilain’ny vahoaka farofy:
Fanafody sy vola ary vary.

Fa ny ankoatran’ireo dia tsy maika.
(Colisee izany aloha adabohy !)
‘Ndeha havaozy mihitsy ny paika,
Ary izay mahasoa no karohy.

     TSIMIMALO (27-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/07/31/fantaro-ny-maika/

Comment on Facebook FANTARO NY MAIKA ...

Tena mampalahelo ny Vahoaka noana tsy ampy sakafo, saingy indrisy tsy misy miheno

MITSANGANA NY SAINA FOTSY (eo anivon’ny mpampianatra tsy miankina)

Atsanganay ny saina fotsy mba ho marika mitory
Fa mijaly ny mpampianatra, efa noana sady refona.
Tsisy resaka maloto miharo politika akory,
F’efa resy, tena resy, hany ka milavo lefona!

Tena niezaka hatrany ny hijoro sy hikiry
Mba hanohitra ny aretina ary koa ny tsy fisiana,
Saingy nofo ihany anefa ka mandre mangirifiry,
Hany ka milavo lefona ety an-tany fiadiana!

Mafy izany tsisy mpihaino sy tsy nisy fo nangoraka.
(Ny mpitondra fanjakana, toa marenina sy jamba!)
Tsy mba henony mihitsy ny antsoantso sy horakoraka,
Izay nataon’ireo mpampianatra miaraka amin’ny hofa lamba!

Tsy voaloa ny hofantrano, (ataon’ny olona firesaka!)
Fa mpampianatra mahantra sy efa tena tsisy vidiny!
Ny mpitondra anefa maro no matavy mila hitresaka,
Saingy tsy ahoany akory izay mba tokony ho adidiny!

Antso vonjy no atao, “vonjy aina” no andrasana,
F’efa tena mitoloko sy efa miondrika amin’ny tany.
Aza andrasana higaona re ny varavaram-pasana
Fa vonjeo ireo mpampianatra raha mba azo atao ihany!

SEDERA RAVALISON (30-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/07/31/mitsangana-ny-saina-fotsy-eo-anivonny-mpampianatra-tsy-miankina/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

MITSANGANA NY SAINA FOTSY (eo anivon’ny mpampianatra tsy miankina)

Atsanganay ny saina fotsy mba ho marika mitory
Fa mijaly ny mpampianatra, efa noana sady refona.
Tsisy resaka maloto miharo politika akory,
F’efa resy, tena resy, hany ka milavo lefona!

Tena niezaka hatrany ny hijoro sy hikiry
Mba hanohitra ny aretina ary koa ny tsy fisiana,
Saingy nofo ihany anefa ka mandre mangirifiry,
Hany ka milavo lefona ety an-tany fiadiana!

Mafy izany tsisy mpihaino sy tsy nisy fo nangoraka.
(Ny mpitondra fanjakana, toa marenina sy jamba!)
Tsy mba henony mihitsy ny antsoantso sy horakoraka,
Izay nataon’ireo mpampianatra miaraka amin’ny hofa lamba!

Tsy voaloa ny hofantrano, (ataon’ny olona firesaka!)
Fa mpampianatra mahantra sy efa tena tsisy vidiny!
Ny mpitondra anefa maro no matavy mila hitresaka,
Saingy tsy ahoany akory izay mba tokony ho adidiny!

Antso vonjy no atao, “vonjy aina” no andrasana,
F’efa tena mitoloko sy efa miondrika amin’ny tany.
Aza andrasana higaona re ny varavaram-pasana
Fa vonjeo ireo mpampianatra raha mba azo atao ihany!

     SEDERA RAVALISON (30-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/07/31/mitsangana-ny-saina-fotsy-eo-anivonny-mpampianatra-tsy-miankina/

Comment on Facebook MITSANGANA NY SAINA ...

Marina io ry rahalahy. Tsisy resa-politika. Fa ny tena, fo, fanahy, Samy mila efa hivika. Ka asandrato re ny feo, Sao mba henon-dry zareo. Izay mety ho afaka hitsetra Ireto lavo manjoretra.

Ra toa mangataka izahay; mahatsiaro fa tena resy; Koa mba henoy ny feonay ry mpitondra!!!

Ary izahay Ray aman-Dreny mandoa ecolage foana! Tokony hanangana saina fotsy 🤔😶😷

ino marina fiheveranareo anay ,ampandoavinareo ecolage nefa ny mpianatra ts mianatra, mbola mivovo @ fb ko nareo milaza sahirana nefa mandray vola ts misasatra ,

Tena mampalahelo ny mpampianatra tsy miankina ,valaka araky ny fiteny

Hanao politika koa no solution @ zao zavatra @ manaraka

Tena marina

Marina mhtsy

Tsivahiny Andriamampisava Nanandy II,efa ela no nanangana fa tsis naita atramzao an😷😷⛺

Efa ela no nahenoko anio fa tsisy mijery atramzao

ngha nareo rery no ts an asa sad noana e, vokarama ngamba reto, sam noana dahlo, sam ts miasa kou, ecolage 10ms nalou ,asaina maka devoir an ampianaran n radny, manao examen antrano n akizy, aterina an ampianaran corrigene, @ le 11juillej mzara billetin d vacance, an @tale nareo managna drapeau blanc, f az manakorontan sain olna ef res zao

Sitraka Fy ehhh

Anga, narei tsy manana fokontany no tsy misoratra, anaeana, amin'ny handrzy fanampiana amin'ny firondrana any e?????

View more comments

Load more