18.7 C
Antananarivo
Sat 25 Jan 2020 17:24

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
light rain
18.7 ° C
18.7 °
18.7 °
88 %
4.1kmh
100 %
Sat
18 °
Sun
23 °
Mon
26 °
Tue
28 °
Wed
24 °

Ahoana tsara hoe filoha hajaina dedaka Andry Nirina Rajoelina mamimbahoaka a?...

"Ny fanapahankevitra noraisina tao amin’ny "conseil des ministres" dia fizaràna "panier garni" fa tsy vola, atao eo anivon’ny ministera. Fa nisy ny ministra no nanararaotra. Tsy fantatra na fanararaotana na tsy fahaizana miasa fa ny lisitry ny mpiasampanjakana manerana ny nosy no nalefany."
... TohinyFintinina

5 ora lasa

Ahoana tsara hoe filoha hajaina dedaka Andry Nirina Rajoelina mamimbahoaka a?...

Ny fanapahankevitra noraisina tao amin’ny conseil des ministres dia fizaràna panier garni fa tsy vola, atao eo anivon’ny ministera. Fa nisy ny ministra no nanararaotra. Tsy fantatra na fanararaotana na tsy fahaizana miasa fa ny lisitry ny mpiasampanjakana manerana ny nosy no nalefany.

 

Comment on Facebook

Panier garni marina

Mihomàna ry vahoakan’i Fenoarivo, Imerintsiatosika, Arivonimamo, fa ho avy indray koa ny resaka fakàna tany.

"Nanome fanampim-panazavana aza izy (ndlr, ny filoha hajaina dedaka mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina) fa tsy hijanona eo Ambohitrimanjaka sy ireo kaominina manodidina azy io tetikasa Tanamasoandro fanitarana an’Antananarivo toa an’i Fenoarivo, Imerintsiatosika, Arivonimamo."
[...]
"Asa izay tokony ho efa notanterahan’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy moa fa raha ny tatitry ny filoham-pirenena omaly dia tsy nahavita ny asany io minisitera iray io"

tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=41262
... TohinyFintinina

16 ora lasa

Mihomàna ry vahoakan’i Fenoarivo, Imerintsiatosika, Arivonimamo, fa ho avy indray koa ny resaka fakàna tany.

Nanome fanampim-panazavana aza izy (ndlr, ny filoha hajaina dedaka mamimbahoaka Andry Nirina Rajoelina) fa tsy hijanona eo Ambohitrimanjaka sy ireo kaominina manodidina azy io tetikasa Tanamasoandro fanitarana an’Antananarivo toa an’i Fenoarivo, Imerintsiatosika, Arivonimamo.
[...]
Asa izay tokony ho efa notanterahan’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy moa fa raha ny tatitry ny filoham-pirenena omaly dia tsy nahavita ny asany io minisitera iray io

https://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=41262

 

Comment on Facebook

Aty @ faritry ny Zanakantitra sy Zazamarolahy.izany ny fanamboarana.Ilay modelin ny fandrosoana no manjavozavo fa tsy hoe tsy tia fandrosoana.

Gay le😱😱😱😱😱

Alô fô

Dakàna ho aiza enao raMerina ?

Vokatry ny rotsak’orana mahery teto Madagasikara.Tarehy -marika vonjimaika voaray teo anivon'ny BNGRC anio 23 Janoary 2020 tamin'ny 5ora hariva, mahakasika ny rotsak'orana mahery nisesy teto Madagasikara.

ANALAMANGA
426 traboina ,70 trano dibo-drano , 07 trano nahitana fahasimbana , 07 trano rava
ALAOTRA MANGORO
01 maty ,17 212 traboina ,2 154 trano dibo-drano , 02 trano rava
BESTSIBOKA
01 olona tsy hita , 07 maty , 1 399 traboina , 15 trano no nahitana fahasimbana , 12 trano rava
BOENY
18 tsy hita , 04 maty , 8 049 traboina , 1717 trano dibo-drano , 24 trano rava
DIANA
20 traboina , 03 trano dibo-drano
MELAKY
800 traboina , 200 trano dibo-drano
SOFIA
01 maty , 19 380 traboina , 3 642 trano dibo-drano .

Raha fintinina ireo rehetra ireo dia manome an’izao tarehi-marika manaraka izao ho an’i Madagasikara manontolo .
19 : TSY HITA POPOKA
13 : MATY
47 286 : TRABOINA
7 786 : TRANO DIBO-DRANO
22 : TRANO NAHITANA FAHASIMBANA
45 : TRANO RAVA
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vokatry ny rotsak’orana  mahery teto Madagasikara.

Tapaka ny lalana.Ambatondrazaka

Lasan'ny rano ny pont bailey eo Atsimon'Ankazotsaravolo ( eo amin’ny digue fotsy) tapaka tanteraka ny lalana.

Sary nindramina
... TohinyFintinina

2 andro lasa

 

Comment on Facebook

Simba daholo ny ketsa, lasan'ny rano ny biby fiompy, dibodrano ny tahirim-bary kely tavela 😢😢😢, ny vidin tsakafo efa miakatra satria sarotra hita 😲, tsy afaka mivezivezy mitoka- monina 😢

Navelanareo nirediredy tany Prezda .Loza

Loza ny mahazo ireto ol marina

Aiaiay. Loza ty. Tompo o, mamela ny nosinay!!!

Vaky ny barrage ao Tanambe (Amparafaravola-Ambatondrazaka).Arakin'ny fampitam-baovao navoakan'ny Solombavambahoaka Fidèle Razara Piera ao amin'ny Kaonty facebook-ny dia vaky ny Barrage ao Tanambe (Amparafaravola-Ambatondrazaka) amin'izao fotoana izao.

Misy sary ihany ity tany amin'olon-tsotra nindramina.
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vaky ny barrage ao Tanambe (Amparafaravola-Ambatondrazaka).

Mitombo ihany ny loza.Sary fanampiny mikasika ny fahavakisan'ny Barrage ao Tanambe.

Sary Milijaona R.
... TohinyFintinina

2 andro lasa

 

Comment on Facebook

Tena enjana. Courage oan vahoakan Tanambe. Mivavaka oanareo izahay

VAO MANOMBOKA NY TAONA

Vao manomboka ny taona dia miseho ny zara vilana.
Tena hita miharihary ny mizàna mitongilana.
Ny mpampianatra hatrany no mazàna “tratra farany”,
Ary indrisy “sisan’olona” no nomena mba ho anjarany!

Vao manomboka ny taona dia miseho ny fangalarana.
Efa nihodina ny vola tamin`ny seha-pampianarana.
Tena tsy mazavazava fa nitranga ny “avakavaka”,
Ny amin`ilay hoe fanomezana, dia ny “harona voaravaka”.

Vao manomboka ny taona dia miseho ny gidragidra.
Eo ny tongo-bakivaky izay nivadika ho dridra.
Ny mpitondra ery ambony, indreo miletra sy mandàny,
Saingy roahina ny mpiasa, “nodakana” ireo ambany!

Vao manomboka ny taona dia mandainga ny filoha,
Fa tsy nitàna irony teny nolazainy tany aloha.
Ampanofaina indray ny tany na totofana, tsy ierana.
Indreo mandidy dia mihinana ny mpitondra fanjakana!

Vao manomboka ny taona dia tsy misy zava-banona.
(Re fa hoe nafindra toerana, hono, ranona sy ranona)
Toa tsy zakan-dry “zavavy” irony “kiana” sy “tsikera”,
Nefa anie dia ao anaty sehatry ny serasera!

Vao manomboka ny taona dia voaroaka ireo mpivarotra.
Tsisy fitsinjovana azy na dia eo ny fiainan-tsarotra.
Tsisy izay mba vahaolana na mba sombim-piantrana,
F’efa tena “tsisy maso, tsisy fo” ny fanjakana!

Vao manomboka ny taona dia manjombona ny lanitra,
Fa atao an-jorom-bala, tsisy lanjany Andriamanitra!
Alahady, fitsaharana, saingy indrisy toa hadino,
Fa indreo namboly hazo ireo mitonona ho “mpino” !

DADAN’i ZINA ( 22/01/20)

www.gvalosoa.net/2020/01/23/vao-manomboka-ny-taona/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

VAO MANOMBOKA NY TAONA

Vao manomboka ny taona dia miseho ny zara vilana.
Tena hita miharihary ny mizàna mitongilana.
Ny mpampianatra hatrany no mazàna “tratra farany”,
Ary indrisy “sisan’olona” no nomena mba ho anjarany!

Vao manomboka ny taona dia miseho ny fangalarana.
Efa nihodina ny vola tamin`ny seha-pampianarana.
Tena tsy mazavazava fa nitranga ny “avakavaka”,
Ny amin`ilay hoe fanomezana, dia ny “harona voaravaka”.

Vao manomboka ny taona dia miseho ny gidragidra.
Eo ny tongo-bakivaky izay nivadika ho dridra.
Ny mpitondra ery ambony, indreo miletra sy mandàny,
Saingy roahina ny mpiasa, “nodakana” ireo ambany!

Vao manomboka ny taona dia mandainga ny filoha,
Fa tsy nitàna irony teny nolazainy tany aloha.
Ampanofaina indray ny tany na totofana, tsy ierana.
Indreo mandidy dia mihinana ny mpitondra fanjakana!

Vao manomboka ny taona dia tsy misy zava-banona.
(Re fa hoe nafindra toerana, hono, ranona sy ranona)
Toa tsy zakan-dry “zavavy” irony “kiana” sy “tsikera”,
Nefa anie dia ao anaty sehatry ny serasera!

Vao manomboka ny taona dia voaroaka ireo mpivarotra.
Tsisy fitsinjovana azy na dia eo ny fiainan-tsarotra.
Tsisy izay mba vahaolana na mba sombim-piantrana,
F’efa tena “tsisy maso, tsisy fo” ny fanjakana!

Vao manomboka ny taona dia manjombona ny lanitra,
Fa atao an-jorom-bala, tsisy lanjany Andriamanitra!
Alahady, fitsaharana, saingy indrisy toa hadino,
Fa indreo namboly hazo ireo mitonona ho “mpino” !

DADAN’i ZINA ( 22/01/20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/23/vao-manomboka-ny-taona/

 

Comment on Facebook

2019 vatobe

Sao dia isaky ny manomboka ny taona no marina kokoa ?

Raharaham-pirenena – Mandrora mitsilany ny mpanongam-panjakana

Ny Valosoa

Efa io iaraha-mahita io fa dia lasan’ny Irk ny fitantanana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, na dia iaraha-mahalala aza ny tsy ara-dalàna sy ny tsy fahatomombanana teo amin’ny fifidianana.

Tsy niandry ela ny mpitondra ny Cua vaovao, fa tsy mbola vita akory ny famindrampahefana teo amin’ny ben’ny tanàna nifandimby, dia efa niroso tamin’ny fanesorana mpivarotra ry zareo. Nisedra olana avy hatrany ireto mitonona ho« mpandray andraikitra », satria fanoherana bontolo no nasetrin’ireo mpivarotra ny fanesorana azy, tsy dia atao mahataitra izany satria tonga amin’ilay fitenenana manao hoe: ny vava no tsy atao be ny mamerina azy no raharaha, mbola tsy maty ao an-tsaina ny fitaomana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy hanara-dalàna nanomboka tamin’ny taona 2009 ary mbola nitohy izany nandritra ny fitantanan’ i Neny Lalao Ravalomanana ny tanànan’Antananarivo, ny tena loza aza dia nisy hatramin’ny filokana teny amin’ny kianjan’ny 13 mey tamin’ny 2009. Koa tsy nahagaga ireo mpivarotra raha tsy nanaiky ny niala, ny vokany henjandroa ny tady ary niafara tamin’ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso ny raharaha, f’ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa kendan’ny vomanga nanesikin’ny tanany nihevitra fa hahazo ravin’avaratra amin’ireo vao nahazo fahefana kinanjo voadaka ambavafo.

Mikasika indray ilay “panier garni” mitentina 5000 Ariary x 13 dia mbola azo lazaina hoe, nandrora nitsilany ihany koa ny mpitondra, satria matoa tsy milamina ny fitsinjarana azy dia mazava fa nisy ny zara vilana , ny niafaran’ny resaka dia tsy maintsy niala ilany sy nanilika tany amin’ireo ministra sisa nataon’Ingahy Filoha Rajoelina nanadiovany tena kanefa tsy afa miala.

Mikasika ny fandriampahalemana indray, ilay Jeneraly malaza ho mpaminany sy mahalala mialoha ny mety hitranga, mbola tsy teo amin’ny toerany izy tamin’ny taondasa fony nisy, ny fitakiana ny fahamarinana momba ny fifidianana dia efa izy no nibaiko ambadika ireo mpitandro filaminana nandrava ny hetsika teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey, kinanjo nony tena tonga tamin’ny toerany tsy nahovoka, hita porofo fa tsy voafehy ny filaminana ary ny tena zavadoza ireo mpitandro filaminana indray no tompon’ny herisetra manerana ny nosy.

Mihevitra ireo mpanongampanjakana, fa hadino sy voafafa ny hagaigena vitany tamin’ny I0 taona lasa ary manantena izy ireo fa azy ireo ny fahefana ankehitriny dia madio tsy misy pentina izy mianakavy, saingy io mbola tsy afabela io, fa vao mainka ho sahirana hatrany, satria tsy maintsy misy fetrany ny zava-drehetra, ary izay namafy rivotra tsy maintsy hijinja tadio. Raha nitohy tokoa ny hazo: tonga tany an-danitra hatramin’ny voalavo, samia velon’aina hahita ny tohiny.

www.gvalosoa.net/2020/01/22/raharaham-pirenena-mandrora-mitsilany-ny-mpanongam-panjakana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaham-pirenena – Mandrora mitsilany ny mpanongam-panjakana

Ny Valosoa

Efa io iaraha-mahita io fa dia lasan’ny Irk ny fitantanana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, na dia iaraha-mahalala aza ny tsy ara-dalàna sy ny tsy fahatomombanana teo amin’ny fifidianana.

Tsy niandry ela ny mpitondra ny Cua vaovao, fa tsy mbola vita akory ny famindrampahefana teo amin’ny ben’ny tanàna nifandimby, dia efa niroso tamin’ny fanesorana mpivarotra ry zareo. Nisedra olana avy hatrany ireto mitonona ho« mpandray andraikitra », satria fanoherana bontolo no nasetrin’ireo mpivarotra ny fanesorana azy, tsy dia atao mahataitra izany satria tonga amin’ilay fitenenana manao hoe: ny vava no tsy atao be ny mamerina azy no raharaha, mbola tsy maty ao an-tsaina ny fitaomana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy hanara-dalàna nanomboka tamin’ny taona 2009 ary mbola nitohy izany nandritra ny fitantanan’ i Neny Lalao Ravalomanana ny tanànan’Antananarivo, ny tena loza aza dia nisy hatramin’ny filokana teny amin’ny kianjan’ny 13 mey tamin’ny 2009. Koa tsy nahagaga ireo mpivarotra raha tsy nanaiky ny niala, ny vokany henjandroa ny tady ary niafara tamin’ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso ny raharaha, f’ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa kendan’ny vomanga nanesikin’ny tanany nihevitra fa hahazo ravin’avaratra amin’ireo vao nahazo fahefana kinanjo voadaka ambavafo.

Mikasika indray ilay “panier garni” mitentina 5000 Ariary x 13 dia mbola azo lazaina hoe, nandrora nitsilany ihany koa ny mpitondra, satria matoa tsy milamina ny fitsinjarana azy dia mazava fa nisy ny zara vilana , ny niafaran’ny resaka dia tsy maintsy niala ilany sy nanilika tany amin’ireo ministra sisa nataon’Ingahy Filoha Rajoelina nanadiovany tena kanefa tsy afa miala.

Mikasika ny fandriampahalemana indray, ilay Jeneraly malaza ho mpaminany sy mahalala mialoha ny mety hitranga, mbola tsy teo amin’ny toerany izy tamin’ny taondasa fony nisy, ny fitakiana ny fahamarinana momba ny fifidianana dia efa izy no nibaiko ambadika ireo mpitandro filaminana nandrava ny hetsika teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey, kinanjo nony tena tonga tamin’ny toerany tsy nahovoka, hita porofo fa tsy voafehy ny filaminana ary ny tena zavadoza ireo mpitandro filaminana indray no tompon’ny herisetra manerana ny nosy.

Mihevitra ireo mpanongampanjakana, fa hadino sy voafafa ny hagaigena vitany tamin’ny I0 taona lasa ary manantena izy ireo fa azy ireo ny fahefana ankehitriny dia madio tsy misy pentina izy mianakavy, saingy io mbola tsy afabela io, fa vao mainka ho sahirana hatrany, satria tsy maintsy misy fetrany ny zava-drehetra, ary izay namafy rivotra tsy maintsy hijinja tadio. Raha nitohy tokoa ny hazo: tonga tany an-danitra hatramin’ny voalavo, samia velon’aina hahita ny tohiny.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/22/raharaham-pirenena-mandrora-mitsilany-ny-mpanongam-panjakana/

Rajoelina: herintaona tsy nahavita nampivoatra ny fiainan’ny vahoaka malagasy

Sôh’son

Herintaona naha teo amin’ny fitondrana, maro amin’ny olom-pirenena tsy nahita izay vokatra tsara nahakasika ny fiainany. Mazava loatra fa ny zavatra miova eo amin’ny fiainan’ny vahoaka isan’andro no handrefesany ny zava-bitan’ny fitondrana Rajoelina. Midika mazava izany, fa tsy nisy fiantraikany amin’ny fiainam-bahoaka ny tahan’ny fitomboana ara-toekarena tsy nisy afa-tsy 4,7 % tamin’iny taoana 2019 ary tsy tratra ny tanjona maherin’ny 5%. Tsy vitan’ny vava ny fitantanam-pirenena

Raha niakatra teo amin’ny fitondrana Rajoelina ny janoary 2019, dia toy ny hahavita fahagagana tampotampoka eto amin’ny firenena hanova ny fiainan’ny vahoaka malagasy. Niaraha-nandre tsara ihany koa ny fampielezan-kevitra nanatobahana volabe tsy tambo isaina, tamin’ireny fotoana ireny izay nampîteny ny moana tokoa, izay nilazana fa efa vonona avokoa ny zava-drehetra hampandrosoana ity firenena ity sy hanalàna azy ao anaty fahantrana, raha vao vantany tonga eo amin’ny fitondrana izy.

Iaraha-mahita tsara anefa izao ny fihisaran’ny fiarenan’ny firenena ary tsy misy afitsoka ny lamasinina haingam-pandeha, fa tsy nahatarika n’inona n’inona. Mikasa ny hanatratra hatrany amin’ny 5,4% ny taha fitomboan’ny toekarena amin’ity taona ity, asa ho tratra indray ve ? Anisan’ny hisarangotana aloha ao anatin’izany ny tataon-ketra izay hifatrarana hatrany amin’ireo vokatra samihafa mety hiteraka olana any amin’ny fanjifan’ny vahoaka. Efa adi-hevitra be ny amin’io ary ho hita eo ny tohiny sy hiafaràny.

Mikaro-kevitra mafy ny fitondrana Rajoelina amin’izay efa tsy fahombiazana izay amin’izao taona vaovao izao. Miantso manam-pahaizana amin’arivony. Hanao ahoana ny fifantenana izany, sy ny kajikajy politika indray ao anatiny? Iaraha-mahalala fa ny fitondrana Rajoelina dia tsy miala velively amin’io kajikajy politika io entina hanamafisan-tseza sy fiarovana tombontsoa manokana. Vita izany vao manao ny asa eo imasom-bahoaka, izay ilazana fa mikaroka ny tombontsoam-bahoaka sy ny tombontsoa ambonin’ny firenena.

Nanaitra ny tenin’ny tompon’andraikitra iray an’ny Fjkm teny Antsonjombe ny alahady lasa teo, fa tsy misy afa-tsy iray alina ny olona migoka ny 90%-n’ny harena eto Madagasikara ary Malagasy 9 amin’ny 10 no zara fa mihinana. Ny dikan’izany tsy nahavita nampivoatra ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ny fitondrana Rajoelina tamin’iny herintaona voalohany nitondrany iny. Ny fomba fiasany mantsy, kajikajy politika aloha vao tombontsoam-bahoaka, ary iray amin’izany ny nandaniana ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra ankehitriny.

www.gvalosoa.net/2020/01/22/rajoelina-herintaona-tsy-nahavita-nampivoatra-ny-fiainanny-vahoaka-ma...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rajoelina: herintaona tsy nahavita nampivoatra ny fiainan’ny vahoaka malagasy

Sôh’son

Herintaona naha teo amin’ny fitondrana, maro amin’ny olom-pirenena tsy nahita izay vokatra tsara nahakasika ny fiainany. Mazava loatra fa ny zavatra miova eo amin’ny fiainan’ny vahoaka isan’andro no handrefesany ny zava-bitan’ny fitondrana Rajoelina. Midika mazava izany, fa tsy nisy fiantraikany amin’ny fiainam-bahoaka ny tahan’ny fitomboana ara-toekarena tsy nisy afa-tsy 4,7 % tamin’iny taoana 2019 ary tsy tratra ny tanjona maherin’ny 5%. Tsy vitan’ny vava ny fitantanam-pirenena

Raha niakatra teo amin’ny fitondrana Rajoelina ny janoary 2019, dia toy ny hahavita fahagagana tampotampoka eto amin’ny firenena hanova ny fiainan’ny vahoaka malagasy. Niaraha-nandre tsara ihany koa ny fampielezan-kevitra nanatobahana volabe tsy tambo isaina, tamin’ireny fotoana ireny izay nampîteny ny moana tokoa, izay nilazana fa efa vonona avokoa ny zava-drehetra hampandrosoana ity firenena ity sy hanalàna azy ao anaty fahantrana, raha vao vantany tonga eo amin’ny fitondrana izy.

Iaraha-mahita tsara anefa izao ny fihisaran’ny fiarenan’ny firenena ary tsy misy afitsoka ny lamasinina haingam-pandeha, fa tsy nahatarika n’inona n’inona. Mikasa ny hanatratra hatrany amin’ny 5,4% ny taha fitomboan’ny toekarena amin’ity taona ity, asa ho tratra indray ve ? Anisan’ny hisarangotana aloha ao anatin’izany ny tataon-ketra izay hifatrarana hatrany amin’ireo vokatra samihafa mety hiteraka olana any amin’ny fanjifan’ny vahoaka. Efa adi-hevitra be ny amin’io ary ho hita eo ny tohiny sy hiafaràny.

Mikaro-kevitra mafy ny fitondrana Rajoelina amin’izay efa tsy fahombiazana izay amin’izao taona vaovao izao. Miantso manam-pahaizana amin’arivony. Hanao ahoana ny fifantenana izany, sy ny kajikajy politika indray ao anatiny? Iaraha-mahalala fa ny fitondrana Rajoelina dia tsy miala velively amin’io kajikajy politika io entina hanamafisan-tseza sy fiarovana tombontsoa manokana. Vita izany vao manao ny asa eo imasom-bahoaka, izay ilazana fa mikaroka ny tombontsoam-bahoaka sy ny tombontsoa ambonin’ny firenena.

Nanaitra ny tenin’ny tompon’andraikitra iray an’ny Fjkm teny Antsonjombe ny alahady lasa teo, fa tsy misy afa-tsy iray alina ny olona migoka ny 90%-n’ny harena eto Madagasikara ary Malagasy 9 amin’ny 10 no zara fa mihinana. Ny dikan’izany tsy nahavita nampivoatra ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ny fitondrana Rajoelina tamin’iny herintaona voalohany nitondrany iny. Ny fomba fiasany mantsy, kajikajy politika aloha vao tombontsoam-bahoaka, ary iray amin’izany ny nandaniana ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra ankehitriny.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/22/rajoelina-herintaona-tsy-nahavita-nampivoatra-ny-fiainanny-vahoaka-malagasy/

Resaka "panier garni"

Famakafakana ny lahatenin’ny filoha hajaina dedaka Andry Nirina Rajoelina mamimbahoaka nandritra ny fanasàna tampotampoka ny mpanao gazety (voasivan’ny fiadidian’ny repoblika) hiara-kisakafo eny Iavoloha ny faha-20 janoary 2020

"Lazaiko aminareo ny mangarahara. Misy 1 miliara 500 millions ato amin’ny présidence. Ka ento aty amin’ny présidence ny lisitry ny mpiaramiasa AU NIVEAU CENTRAL mba hahafahana mizara aminareo panier garni".

Ka CENTRAL izany fa tsy ho an’ny sisiny. Ny any amin’ny faritra izany dia tsy noeritreretin’ny filoha hajaina mamimbahoaka hisitraka ity PANIER GARNI.

"Ny fanapahankevitra noraisina tao amin’ny "conseil des ministres" dia fizaràna "panier garni" fa tsy vola, atao eo anivon’ny ministera. Fa nisy ny ministra no nanararaotra. Tsy fantatra na fanararaotana na tsy fahaizana miasa fa ny lisitry ny mpiasampanjakana manerana ny nosy no nalefany."

Misy ministra efatra aloha hatreto, fa mety misy hafa koa, no nanararaotra na tsy mahay ny asany. Nanararaotra na tsy nahay ny asany ve izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ministry ny asa anaty, ministry ny fitantanambola sy sekreterampanjakana misahana ny zandarimaria?

"Feno herintaona amin’ny 24 Janoary ny nananganana ny governemanta. Nisy ny contrat programme. Hisy ny évaluation ... . Io hoatrany ekipana foot eo ambony terrain. Misy ny mahafaty baolina, misy ny tsy nahafaty, misy ireo reraka ambony ihany."

Ka manao ahoaha no azo ilazàna ny ministry ny asa vaventy? Reraka ambony ihany ve? Ho alàna àry ve?

Horonampeo
www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/MBS-Fidel-Famakafakana-20200121.mp3

www.gvalosoa.net/2020/01/22/radio-mbs-fidele-razara-pierre-famakafakana-panier-garni/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Resaka panier garni

Famakafakana ny lahatenin’ny filoha hajaina dedaka Andry Nirina Rajoelina mamimbahoaka nandritra ny fanasàna tampotampoka ny mpanao gazety (voasivan’ny fiadidian’ny repoblika) hiara-kisakafo eny Iavoloha ny faha-20 janoary 2020

Lazaiko aminareo ny mangarahara. Misy 1 miliara 500 millions ato amin’ny présidence. Ka ento aty amin’ny présidence ny lisitry ny mpiaramiasa AU NIVEAU CENTRAL mba hahafahana mizara aminareo panier garni.

Ka CENTRAL izany fa tsy ho an’ny sisiny. Ny any amin’ny faritra izany dia tsy noeritreretin’ny filoha hajaina mamimbahoaka hisitraka ity PANIER GARNI.

Ny fanapahankevitra noraisina tao amin’ny conseil des ministres dia  fizaràna panier garni fa tsy vola, atao eo anivon’ny ministera. Fa nisy ny ministra no nanararaotra. Tsy fantatra na fanararaotana na tsy fahaizana miasa fa ny lisitry ny mpiasampanjakana manerana ny nosy no nalefany.

Misy ministra efatra aloha hatreto, fa mety misy hafa koa, no nanararaotra na tsy mahay ny asany. Nanararaotra na tsy nahay ny asany ve izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ministry ny asa anaty, ministry ny fitantanambola sy sekreterampanjakana misahana ny zandarimaria?

Feno herintaona amin’ny 24 Janoary ny nananganana ny governemanta. Nisy ny contrat programme. Hisy ny évaluation ... . Io hoatrany ekipana foot eo ambony terrain. Misy ny mahafaty baolina, misy ny tsy nahafaty, misy ireo reraka ambony ihany.

Ka manao ahoaha no azo ilazàna ny ministry ny asa vaventy? Reraka ambony ihany ve? Ho alàna àry ve?

Horonampeo
http://www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2020/01/MBS-Fidel-Famakafakana-20200121.mp3

http://www.gvalosoa.net/2020/01/22/radio-mbs-fidele-razara-pierre-famakafakana-panier-garni/

 

Comment on Facebook

Antananarivo ihany no Madagasikara.

1- ny foibe ihany no mpiasa fa ny foikely tsy mpiasa 2- nilaza fa tsy hisy ny lanonana fifampiarahabana toy ny mahazatra mba ho fitsitsiana. Nefa fahanana ihany ireo mandeha (sa antsoina) hifampiarahaba eny. Sa kosa nanao kotikotà ny mpanao gazety?

Filan-kevitra Monisipalin’ny CUA – Andriamparany Guy Ralitera no voafidy ho filoha vaovao

Stefa

Niatrika fivoriana voalohany ny mpanolotsaina Monisipalin’ny tanànan’Antananarivo omaly, nifidianana ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra. Telo ny kandida nifaninana ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna dia Andriamparany Guy Ralitera narotsaky ny vovonana IRK, Andriambahoaka Faustin narotsaky ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), izay filohan’ny filankevitry ny tanàna nandritra ny fitondran’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ity farany ary Ralambomahay Toavina, no kandida naroson’ny lisitra KOMBA, avy amin’ny Antoko Politika Madio.

Tonga avokoa ireo mpanolotsaina miisa 55 mandrafitra ny Filankevitry ny tanàna. Nahazo vato 28 ny IRK, 25 ny an’ny TIM ary 2 ny an’ny KOMBA. Fihodinana indray mihodina no natao. Voafidy ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna, nahazo ny vato be indrindra arak’izany i Andriamparany Guy Ralitera. Manana mpanolotsaina 25 avy ny IRK sy ny TIM, 3 ny an’ny KOMBA ary 1 avy ny tsy miankina Lalatiana Ravololomanana sy Tiana Laurence Randrianantoandro.

Nifidy IRK ireo tsy miankina ary namadika tsy nifidy kandida KOMBA ny mpikambana iray ao aminy, raha tarafina tamin’io isam-bato azon’ny kandidan’ny IRK io, ka nahavoafidy ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna an’i Andriamparany Guy Ralitera.

www.gvalosoa.net/2020/01/21/filan-kevitra-monisipalinny-cua-andriamparany-guy-ralitera-no-voafidy...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Filan-kevitra Monisipalin’ny CUA – Andriamparany Guy Ralitera no voafidy ho filoha vaovao

Stefa

Niatrika fivoriana voalohany ny mpanolotsaina Monisipalin’ny tanànan’Antananarivo omaly, nifidianana ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra. Telo ny kandida nifaninana ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna dia Andriamparany Guy Ralitera narotsaky ny vovonana IRK, Andriambahoaka Faustin narotsaky ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), izay filohan’ny filankevitry ny tanàna nandritra ny fitondran’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ity farany ary Ralambomahay Toavina, no kandida naroson’ny lisitra KOMBA, avy amin’ny Antoko Politika Madio.

Tonga avokoa ireo mpanolotsaina miisa 55 mandrafitra ny Filankevitry ny tanàna. Nahazo vato 28 ny IRK, 25 ny an’ny TIM ary 2 ny an’ny KOMBA. Fihodinana indray mihodina no natao. Voafidy ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna, nahazo ny vato be indrindra arak’izany i Andriamparany Guy Ralitera. Manana mpanolotsaina 25 avy ny IRK sy ny TIM, 3 ny an’ny KOMBA ary 1 avy ny tsy miankina Lalatiana Ravololomanana sy Tiana Laurence Randrianantoandro.

Nifidy IRK ireo tsy miankina ary namadika tsy nifidy kandida KOMBA ny mpikambana iray ao aminy, raha tarafina tamin’io isam-bato azon’ny kandidan’ny IRK io, ka nahavoafidy ho filohan’ny Filankevitry ny tanàna an’i Andriamparany Guy Ralitera.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/21/filan-kevitra-monisipalinny-cua-andriamparany-guy-ralitera-no-voafidy-ho-filoha-vaovao/

Rivo Rakotovao sy ny Antenimierandoholona – Tsy miray tsikombakomba amin’ny tsy fanarahan-dalàna

Isambilo

Mahakasika ny fitoriana napetraka teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana (HCC) dia nanao izao fanamarihana izao ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo RAKOTOVAO, raha nahare ny fanambarana nataon’ny Loholon’i Madagasikara vitsivitsy.

Tamin’ny fotoam-pivoriana azon’ny besinimaro natrehana (séance plénière) ny zoma 13 desambra 2019 sady famaranana ny fotoam-pivoriana faharoa dia noresahina tao, fa tsy maintsy hanao “saisine” eny amin’ny HCC ny Antenimierandoholona, mahakasika ireo didy hitsivolana (Ordonnance), tokony handalo fankatoavana (ratification) eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Tsy nisy nitsipaka izany ny loholona rehetra izay tonga nanatrika ny fivoriana. Mialoha izany anefa, nandritra ny asam-baomiera izay natrehan’ny solontenan’ny Primatora tao amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona dia nanontaniana ity farany ny mahakasika ny “ratification” an’ireo didy hitsivolana ireo, ka nanambara fa efa eo am-pandinihana azy ry zareo.

Marihany fa na tsy nanatrika fivoriana ireo Loholona nanao fanambarana ireo, na tsy nihaino tsara. Aleo ny marina no lazaina hoy ny Filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Ireo Loholona izay nanao fanambarana dia ahitana Filoha lefitra saingy tsy tonga manatrika ny fivorian’ny Birao Maharitra. Ny Antenimierandoholona dia miasa mafy ho an’ny fametrahana ny tany tan-dalàna, ka noho izany tsy miray tsikombakomba amin’ny tsy fanarahan-dalàna.

Tsiahivina fa ny andininy faha-3 amin’ny fanapahana laharana faha-5 HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019, mahakasika ny lalàna lah. 2019-001 izay manome fahefana ny Filohan’ny Repoblika hanao lalàna dia manambara fa ny volavolan-dalàna fankatoavana ireo didy hitsivolana dia tsy maintsy mandalo eny amin’ny Antenimiera mandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana faharoa amin’ny taona 2019.

www.gvalosoa.net/2020/01/21/rivo-rakotovao-sy-ny-antenimierandoholona-tsy-miray-tsikombakomba-ami...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Rivo Rakotovao sy ny Antenimierandoholona – Tsy miray tsikombakomba amin’ny tsy fanarahan-dalàna

Isambilo

Mahakasika ny fitoriana napetraka teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana (HCC) dia nanao izao fanamarihana izao ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo RAKOTOVAO, raha nahare ny fanambarana nataon’ny Loholon’i Madagasikara vitsivitsy.

Tamin’ny fotoam-pivoriana azon’ny besinimaro natrehana (séance plénière) ny zoma 13 desambra 2019 sady famaranana ny fotoam-pivoriana faharoa dia noresahina tao, fa tsy maintsy hanao “saisine” eny amin’ny HCC ny Antenimierandoholona, mahakasika ireo didy hitsivolana (Ordonnance), tokony handalo fankatoavana (ratification) eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Tsy nisy nitsipaka izany ny loholona rehetra izay tonga nanatrika ny fivoriana. Mialoha izany anefa, nandritra ny asam-baomiera izay natrehan’ny solontenan’ny Primatora tao amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona dia nanontaniana ity farany ny mahakasika ny “ratification” an’ireo didy hitsivolana ireo, ka nanambara fa efa eo am-pandinihana azy ry zareo.

Marihany fa na tsy nanatrika fivoriana ireo Loholona nanao fanambarana ireo, na tsy nihaino tsara. Aleo ny marina no lazaina hoy ny Filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Ireo Loholona izay nanao fanambarana dia ahitana Filoha lefitra saingy tsy tonga manatrika ny fivorian’ny Birao Maharitra. Ny Antenimierandoholona dia miasa mafy ho an’ny fametrahana ny tany tan-dalàna, ka noho izany tsy miray tsikombakomba amin’ny tsy fanarahan-dalàna.

Tsiahivina fa ny andininy faha-3 amin’ny fanapahana laharana faha-5 HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019, mahakasika ny lalàna lah. 2019-001 izay manome fahefana ny Filohan’ny Repoblika hanao lalàna dia manambara fa ny volavolan-dalàna fankatoavana ireo didy hitsivolana dia tsy maintsy mandalo eny amin’ny Antenimiera mandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana faharoa amin’ny taona 2019.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/21/rivo-rakotovao-sy-ny-antenimierandoholona-tsy-miray-tsikombakomba-aminny-tsy-fanarahan-dalana/

 

Comment on Facebook

Mankasitraka e! iza ndray moa no anara-dalana rehefa ny mpitondra no tsy anara-dalana?izany no maha loholona anareo,manoro hevitra,miteny,manitsy,fa rehefa tsy miaino ny zanaka,izy hiany no hizaka ny vokany.

EDITO 21 Janoary – Herintaona nitondràn’i Andry Rajoelina – Velirano aotra (0) no misy, fa tsy 13 araka ny lazaina

Helisoa

Feno herintaona ny 19 janoary lasa teo no nitantanan’ny filoha Andry Rajoelina ny firenena . Tsy hiteny ny fomba nahatonga ity farany teo amin’ny toerana naha filohan’ny repoblika azy isika, efa fantatra ny nataony sy ny forongony, fa izy izao no mitondra na nahabe resaka teto amin’ny tany sy ny fanjakàna aza ny halabato be vata nisy tamin’izany.

Maro ny fampanantenana nataon’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ny fampielezan-kevitra: velirano 13, nambaboana ny fon’ny vahoaka, saingy mbola tsy misy fanombohany hatramin’izao, fa ny makety no malaza sy miteronterona etsy sy eroa, izay tsy misy fiantraikany amin’ny fiainan’ny valalabe mandry akory. Ny laharam-pahamehana ataon’ny mpitondra ankehitriny dia ny manakenda ny vahoaka tantsaha toy ny eny Ambohitrimanjaka, izay hangalàna ny tanin’izy ireo homena ny vahiny. Ny fanomezana vahana ny vahiny hahazoana bizina izao no malaza, fa raha ny fijerena ny sosialin’ny mponina dia tsy misy.

Re ihany koa ankehitriny fa omena tany 60000ha ho trandrahany ny Arabo, nefa ny filoha Marc Ravalomanana nenjehina tamin’ny fotoan’androny, fa hoe mivarotra tanindrazana tamin’ilay tetik’asa DAEWOO. Ka iza izany izao no tena mivarotra tanindrazana, tsy ry Rajoelina sy ny forongony hanome tany ny Arabo any Bas Mangoky ve? Ry Rajoelina mianakavy mikasa hanome ny vahiny an’Ambohitrimanjaka. Hita fa tena mpitari-bato vilam-bava ny fitondrana misy eto amintsika ankehitriny. Ambonin’izany, mbola tsy misy miainga ny IEM nodradradradraina, fa ny zavabitan’ny teo aloha, ny zava-bita sy ny tetikasan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina aloha izao no hatomboka sy tokanana etsy sy eroa.

Velirano mbola aotra (0) no misy ankehitriny, fa tsy 13 araka ilay nolazaina .

www.gvalosoa.net/2020/01/21/edito-21-janoary-herintaona-nitondrani-andry-rajoelina-velirano-aotra...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 21 Janoary – Herintaona nitondràn’i Andry Rajoelina – Velirano aotra (0) no misy, fa tsy 13 araka ny lazaina

Helisoa

Feno herintaona ny 19 janoary lasa teo no nitantanan’ny filoha Andry Rajoelina ny firenena . Tsy hiteny ny fomba nahatonga ity farany teo amin’ny toerana naha filohan’ny repoblika azy isika, efa fantatra ny nataony sy ny forongony, fa izy izao no mitondra na nahabe resaka teto amin’ny tany sy ny fanjakàna aza ny halabato be vata nisy tamin’izany.

Maro ny fampanantenana nataon’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ny fampielezan-kevitra: velirano 13, nambaboana ny fon’ny vahoaka, saingy mbola tsy misy fanombohany hatramin’izao, fa ny makety no malaza sy miteronterona etsy sy eroa, izay tsy misy fiantraikany amin’ny fiainan’ny valalabe mandry akory. Ny laharam-pahamehana ataon’ny mpitondra ankehitriny dia ny manakenda ny vahoaka tantsaha toy ny eny Ambohitrimanjaka, izay hangalàna ny tanin’izy ireo homena ny vahiny. Ny fanomezana vahana ny vahiny hahazoana bizina izao no malaza, fa raha ny fijerena ny sosialin’ny mponina dia tsy misy.

Re ihany koa ankehitriny fa omena tany 60000ha ho trandrahany ny Arabo, nefa ny filoha Marc Ravalomanana nenjehina tamin’ny fotoan’androny, fa hoe mivarotra tanindrazana tamin’ilay tetik’asa DAEWOO. Ka iza izany izao no tena mivarotra tanindrazana, tsy ry Rajoelina sy ny forongony hanome tany ny Arabo any Bas Mangoky ve? Ry Rajoelina mianakavy mikasa hanome ny vahiny an’Ambohitrimanjaka. Hita fa tena mpitari-bato vilam-bava ny fitondrana misy eto amintsika ankehitriny. Ambonin’izany, mbola tsy misy miainga ny IEM nodradradradraina, fa ny zavabitan’ny teo aloha, ny zava-bita sy ny tetikasan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina aloha izao no hatomboka sy tokanana etsy sy eroa.

Velirano mbola aotra (0) no misy ankehitriny, fa tsy 13 araka ilay nolazaina .

http://www.gvalosoa.net/2020/01/21/edito-21-janoary-herintaona-nitondrani-andry-rajoelina-velirano-aotra-0-no-misy-fa-tsy-13-araka-ny-lazaina/

 

Comment on Facebook

Efio eo leretsià🤣😂😁

85% tsy nianatra ka mora ambakain'olo

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

 

Comment on Facebook

Zero rel no misy ,fa tsy 4rl ,werawera tsy maintsy mandeha

Veliranon’Iarivo: be famaritra toa rambon’osy ny ben’ny tanàna vaovao

Andry Tsiavalona

Notanterahina ny alakamisy maraina lasa teo ny famindram-pahefana teo amin’ny Ben’ny tanàna teo aloha, Ravalomanana Lalao, sy ny nambaran’ny Fitsarana momba ny ady amin’ny Fanjakana sy ny ara-bola (Tribunal Administratif et Financier), fa lany hitantana ny Renivohitra indray mandritra ny efatra taona.

Ny tolakandro kosa no nametrahana ny samboady manamarika ny maha ben’ny tanàna an’Andriatsitohaina Naina. Novelabelariny tamin’ny kabary nataony ireo «veliranon’Iarivo», ka anisan’ny misongadina amin’izany ny fanajana lalàna, fanorenena sekoly ambaratonga fototra, fanorenana trano fonenana (logements sociaux, 500 isa), fanorenana trano fivoahana (WC publics) tsy andoavam-bola, fampitomboana isa ireo paompim-pokonolona izay tsy andoavam-bola toy ny fahiny elabe, tsena misy rihana, ka ho fiantsonan’ny fiara ny ambany rihana,… Tena ho renivohitra tsy mena-mitahy amin’ny any ivelany tokoa Antananarivo raha ho tanteraka ao anatin’ny efatra taona ireo tetikasa ireo.

Ny azo lazaina aloha dia ny vola hanatanterahana azy ireo, angamba, efa vonona ao satria nanambara ny filohan’ny Repoblika fa tsy hiara-hiasa amin’izay ben’ny tanàna tsy ao anatin’ny antokony ka ho toy ny nataony tamin’ireo «governora» nomena vola 1 miliara ariary isanisany entina mampandroso ny Faritra. Azo antoka izany fa hahazo amin’ilay 200 miliara ariary tantanan’ny fiadidiana ny Repoblika ny ben’ny tanànan’ny Renivohitr’i Madagasikara. Mety efa nisy ihany koa maketin’ireo trano fonenana sy ny tombam-bidiny, torak’izany koa ireo fotodrafitrasa sasany.

Ny tsara ho marihana dia tsara dia tsara ny «velirano» ka izay mivadika, anefa hono, araka ny finoan’ny gasy dia ho kely ila. Raha ny fanajana ny lalàna no resahina dia izao Repoblika IV, andiany faharoa, izao no lohalaharana raha ny fanitsakitsahana lalàna, eny hatramin’ny Lalàmpanorenana aza, ka mba hiavaka amin’ireo manampahefana malaza amin’izany anie ity ben’ny tanàna ity. Hitombo isa ny sekoly ambaratonga fototra ary hisy «cantines» ao amin’izy ireo.

Ny azo lazaina dia ampahafirin’ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly amin’izao fotoana izao no hanana fahafahana, ara-bola sy ara-pitaovana, ka ho tafiditra amin’ireny sekoly ireny. Ary ahoana ihany koa ny momba ny mpampianatra satria ireo Fram am-perinasa aza misy olana tsy voavaha hatramin’izao. Raha hanorina trano fonenana aman-jatony amin’izao dingana voalohany izao dia hamaha ny olan’ireo tsy manan-kialofana ve izany. Ny “trano vy” eny Anosibe aza tsy nitombo isa fa nijanona teo ny fampanantenana. Hiditra any amin’ny kitapom-bolan’iza ny hofan’ireo trano ireo? Araka ny fantatra dia olon-tsotra no mitantanana ireny trano fivoahana mijoro amin’izao fotoana izao ireny, araka izany dia tsy maintsy mandoa vola izay mampiasa satria andoavam-bola amin’ny Jirama ny rano lany sy ny jiro manazava. Mpiasan’ny kaominina izany no hitantana izay vao haorina? Mety hampihena ireo mpanao maloto eny rehetra eny ve ny fisian’izany fotodrafitrasa vaovao izany. Mahabe resaka sy tsy mbola ahitana vahaolana ny resaka famatsian-drano amin’izao fotoana izao. Mety tsy ho ampy angamba ny isan’ny paompy eto an-drenivohitra saingy ireo efa mijoro aza tsy ampy ny tosika (pression), ka miteraka filaharan’ny “daba mavo” am-polony metatra maro. Mety hihena ny filaharana satria hisy paompy maromaro eny anivon’ny fokontany iray fa tsy mbola hisy vahaolana ny momba ny tosika na dia nosoloina aza ny tale jeneralin’ny orinasa Jirama. Hibananaka izany ny fikorinan’ny rano kanefa tsy maintsy tsinjovina ny fikojakojana ireny paompy ireny, ka ahiana ho toy ny tany aloha tany no hitranga, ka izay simba dia tsy misy mpanamboatra. Eo koa ny toetsaina lomorina, ka rehefa maimaimpoana no ahazoana zavatra iray dia tsy misy ny fanajana ireny fotodrafitrasa tsy andoavam-bola ireny. Amin’ny ankapobeny dia toa metimety amin’ny mponina ihany ireny mpivarotra amoron-dàlana ireny na dia mimenomenona aza ny olona sasany, ka heverina fa hiankina betsaka amin’izay toerana hanorenana izany tsena misy rihana izany no mety hamaha ny olana. Toy izany koa ny resaka fiantsonan’ny fiara satria raha lavitra ny toeram-piasan’ny manana fiara no hanorenana azy dia tsy hamaha ny olana ihany izany.

Ny vola, angamba, tsy ho olana satria tsara mpiantoka manana ny vonona ny ben’ny tanàna vaovao, fa hifanentana amin’ny filan’ny mponina tokoa ve ireo fotodrafitrasa vao haorina ireo? Ny ampitso no hanamarina na tsia izany..!

www.gvalosoa.net/2020/01/20/veliranoniarivo-be-famaritra-toa-rambonosy-ny-benny-tanana-vaovao/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Veliranon’Iarivo: be famaritra toa rambon’osy ny ben’ny tanàna vaovao

Andry Tsiavalona

Notanterahina ny alakamisy maraina lasa teo ny famindram-pahefana teo amin’ny Ben’ny tanàna teo aloha, Ravalomanana Lalao, sy ny nambaran’ny Fitsarana momba ny ady amin’ny Fanjakana sy ny ara-bola (Tribunal Administratif et Financier), fa lany hitantana ny Renivohitra indray mandritra ny efatra taona.

Ny tolakandro kosa no nametrahana ny samboady manamarika ny maha ben’ny tanàna an’Andriatsitohaina Naina. Novelabelariny tamin’ny kabary nataony ireo «veliranon’Iarivo», ka anisan’ny misongadina amin’izany ny fanajana lalàna, fanorenena sekoly ambaratonga fototra, fanorenana trano fonenana (logements sociaux, 500 isa), fanorenana trano fivoahana (WC publics) tsy andoavam-bola, fampitomboana isa ireo paompim-pokonolona izay tsy andoavam-bola toy ny fahiny elabe, tsena misy rihana, ka ho fiantsonan’ny fiara ny ambany rihana,… Tena ho renivohitra tsy mena-mitahy amin’ny any ivelany tokoa Antananarivo raha ho tanteraka ao anatin’ny efatra taona ireo tetikasa ireo.

Ny azo lazaina aloha dia ny vola hanatanterahana azy ireo, angamba, efa vonona ao satria nanambara ny filohan’ny Repoblika fa tsy hiara-hiasa amin’izay ben’ny tanàna tsy ao anatin’ny antokony ka ho toy ny nataony tamin’ireo «governora» nomena vola 1 miliara ariary isanisany entina mampandroso ny Faritra. Azo antoka izany fa hahazo amin’ilay 200 miliara ariary tantanan’ny fiadidiana ny Repoblika ny ben’ny tanànan’ny Renivohitr’i Madagasikara. Mety efa nisy ihany koa maketin’ireo trano fonenana sy ny tombam-bidiny, torak’izany koa ireo fotodrafitrasa sasany.

Ny tsara ho marihana dia tsara dia tsara ny «velirano» ka izay mivadika, anefa hono, araka ny finoan’ny gasy dia ho kely ila. Raha ny fanajana ny lalàna no resahina dia izao Repoblika IV, andiany faharoa, izao no lohalaharana raha ny fanitsakitsahana lalàna, eny hatramin’ny Lalàmpanorenana aza, ka mba hiavaka amin’ireo manampahefana malaza amin’izany anie ity ben’ny tanàna ity. Hitombo isa ny sekoly ambaratonga fototra ary hisy «cantines» ao amin’izy ireo.

Ny azo lazaina dia ampahafirin’ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly amin’izao fotoana izao no hanana fahafahana, ara-bola sy ara-pitaovana, ka ho tafiditra amin’ireny sekoly ireny. Ary ahoana ihany koa ny momba ny mpampianatra satria ireo Fram am-perinasa aza misy olana tsy voavaha hatramin’izao. Raha hanorina trano fonenana aman-jatony amin’izao dingana voalohany izao dia hamaha ny olan’ireo tsy manan-kialofana ve izany. Ny “trano vy” eny Anosibe aza tsy nitombo isa fa nijanona teo ny fampanantenana. Hiditra any amin’ny kitapom-bolan’iza ny hofan’ireo trano ireo? Araka ny fantatra dia olon-tsotra no mitantanana ireny trano fivoahana mijoro amin’izao fotoana izao ireny, araka izany dia tsy maintsy mandoa vola izay mampiasa satria andoavam-bola amin’ny Jirama ny rano lany sy ny jiro manazava. Mpiasan’ny kaominina izany no hitantana izay vao haorina? Mety hampihena ireo mpanao maloto eny rehetra eny ve ny fisian’izany fotodrafitrasa vaovao izany. Mahabe resaka sy tsy mbola ahitana vahaolana ny resaka famatsian-drano amin’izao fotoana izao. Mety tsy ho ampy angamba ny isan’ny paompy eto an-drenivohitra saingy ireo efa mijoro aza tsy ampy ny tosika (pression), ka miteraka filaharan’ny “daba mavo” am-polony metatra maro. Mety hihena ny filaharana satria hisy paompy maromaro eny anivon’ny fokontany iray fa tsy mbola hisy vahaolana ny momba ny tosika na dia nosoloina aza ny tale jeneralin’ny orinasa Jirama. Hibananaka izany ny fikorinan’ny rano kanefa tsy maintsy tsinjovina ny fikojakojana ireny paompy ireny, ka ahiana ho toy ny tany aloha tany no hitranga, ka izay simba dia tsy misy mpanamboatra. Eo koa ny toetsaina lomorina, ka rehefa maimaimpoana no ahazoana zavatra iray dia tsy misy ny fanajana ireny fotodrafitrasa tsy andoavam-bola ireny. Amin’ny ankapobeny dia toa metimety amin’ny mponina ihany ireny mpivarotra amoron-dàlana ireny na dia mimenomenona aza ny olona sasany, ka heverina fa hiankina betsaka amin’izay toerana hanorenana izany tsena misy rihana izany no mety hamaha ny olana. Toy izany koa ny resaka fiantsonan’ny fiara satria raha lavitra ny toeram-piasan’ny manana fiara no hanorenana azy dia tsy hamaha ny olana ihany izany.

Ny vola, angamba, tsy ho olana satria tsara mpiantoka manana ny vonona ny ben’ny tanàna vaovao, fa hifanentana amin’ny filan’ny mponina tokoa ve ireo fotodrafitrasa vao haorina ireo? Ny ampitso no hanamarina na tsia izany..!

http://www.gvalosoa.net/2020/01/20/veliranoniarivo-be-famaritra-toa-rambonosy-ny-benny-tanana-vaovao/

TSY HO OLOM-PANJAKANA …

Tsy ho olom-panjakana
Mendrika ny fitondrana
Ianao boaikely, ianao sakaiza
Na ho aiza ianao na ho aiza.

Na somary hiova endrika
Ka hanao izay hahamendrika.
Na somary hivelabelatra
Na hiakanjo ny manjelatra.
Na hividy solomaso
Dia tsy hiova fa MALASO.

Na hianjaika ny mazefatra
Na hitaingina efatrefatra.
Na hisolo pataloha,
Na hihaingo hatrany an-tampon-doha
Dia tsy hisondrotra hanainga
Fa hitoetra ho tranon-dainga.

Na hanao izay hivoarana
Na koa mbola hanova anarana
Na hividy diplaoma
Ka hizesta ho “praoma”
Tsotra ihany, tsotra ihany:
Tsy hanova anao izany
Ka lazaina am-pahatsorana:
Ianao dia mbola ho fozaorana!

ZANDRY TAFITA (17-01-20)

(Sary nindramina lexpress.mu)

www.gvalosoa.net/2020/01/20/tsy-ho-olom-panjakana/

Aingam-panahy sy dika malalaka natao avy tamin’ny tononkalo nosoratan’i Kristiann Ramiann (FB),

Tu ne seras jamais … jamais… un homme d’état
14/01/2020

Peu importe tout ce que tu fais,
Lunettes strictes et 4×4 blindé,
Un costume en milliers d’euros
Tu resteras toujours un zéro.

Tu as copié les grands de ce monde,
Tu as creusé les pensées profondes,
Mais hélas pour toi, la vérité est là.
Crois-moi, tu n’es pas fait pour ça.

Le vide sonne creux dans ta tête,
Quand tu parles tu as l’air si bête
Tout sonne faux dans tes mots,
Des mensonges à gogo.. . .

Tu as beau acheté la voix et ta vie,
Tu t’es orné de tout ce qui brille,
Mais tes empreintes t’ont trahi,
Tu resteras celui qui a détruit.

Tout ce qu’on vit jusqu’à demain,
Ce sont les oeuvres de tes mains
À ta place, sagement je me retire
Pour ne pas attiser davantage d’ires

Tu n’es même pas populaire,
Sinon tu oseras prendre l’air
Auprès de ceux que tu as achetés
Tu ne seras jamais jamais

Un homme d’Etat.. .
... TohinyFintinina

5 andro lasa

TSY HO OLOM-PANJAKANA …

Tsy ho olom-panjakana
Mendrika ny fitondrana
Ianao boaikely, ianao sakaiza
Na ho aiza ianao na ho aiza.

Na somary hiova endrika
Ka hanao izay hahamendrika.
Na somary hivelabelatra
Na hiakanjo ny manjelatra.
Na hividy solomaso
Dia tsy hiova fa MALASO.

Na hianjaika ny mazefatra
Na hitaingina efatrefatra.
Na hisolo pataloha,
Na hihaingo hatrany an-tampon-doha
Dia tsy hisondrotra hanainga
Fa hitoetra ho tranon-dainga.

Na hanao izay hivoarana
Na koa mbola hanova anarana
Na hividy diplaoma
Ka hizesta ho “praoma”
Tsotra ihany, tsotra ihany:
Tsy hanova anao izany
Ka lazaina am-pahatsorana:
Ianao dia mbola ho fozaorana!

         ZANDRY TAFITA (17-01-20)

(Sary nindramina lexpress.mu)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/20/tsy-ho-olom-panjakana/

Aingam-panahy sy dika malalaka natao avy tamin’ny tononkalo nosoratan’i Kristiann Ramiann (FB),

Tu ne seras jamais … jamais… un homme d’état
14/01/2020

Peu importe tout ce que tu fais,
Lunettes strictes et 4×4 blindé,
Un costume en milliers d’euros
Tu resteras toujours un zéro.

Tu as copié les grands de ce monde,
Tu as creusé les pensées profondes,
Mais hélas pour toi, la vérité est là.
Crois-moi, tu n’es pas fait pour ça.

Le vide sonne creux dans ta tête,
Quand tu parles tu as l’air si bête
Tout sonne faux dans tes mots,
Des mensonges à gogo.. . .

Tu as beau acheté la voix et ta vie,
Tu t’es orné de tout ce qui brille,
Mais tes empreintes t’ont trahi,
Tu resteras celui qui a détruit.

Tout ce qu’on vit jusqu’à demain,
Ce sont les oeuvres de tes mains
À ta place, sagement je me retire
Pour ne pas attiser davantage d’ires

Tu n’es même pas populaire,
Sinon tu oseras prendre l’air
Auprès de ceux que tu as achetés
Tu ne seras jamais jamais

Un homme d’Etat.. .

 

Comment on Facebook

Ny mbiwi raha n'y fahalalana sy ny filalaovana azy Dia dihivodim- behivavy. Hany Ka tsy misy lehilahy mihintsy miditra an- tsehatra anaty mbiwi. Fohy fanao bé Io any Comores s'y Arnaud Mayotte

Toa ilay sary no be commentaires fa tsy ny tononkalo, izay marina dia marina 😂

Mahay le mpanoratra

Efa manamboatra fonja manarapenitra nge manafo prezida io ein

tsara ny tononkalo

mankasitraka o!!!! Zoan Rand aty lo raha hiomehy kely🤣🤣

Ao Tsara

Mba mandihy ré ,miarahaba mifaly @zay mifaly

...foza Land ihany

Car il l'a gagner par vol

Tononkalo milay

Tena marina mihitsy

Mahay zao

Mety!

Mahay koa zany mpanao tononkalo zany a

Zao ve tsara ?

lol

Nao koah , tsy maré aloha zao , ndao moa...

amnazy rah ty!!

Hiiiiii solution numéro 13 fô ninjare

Tsy azoko ny tena tianao lazaina, mi critique ve sa manaratsy ?

😲🤭😂😂

De raha vahiny no mandihy karah io zao de mety

o leretsy olon dehibe ne io presindan.

Amnazy. 👥

+ View more comments

Inona sisa ny tany ho antsika Malagasy tompon-tany raha izao no mitohy?Faritra Mangoky: tany manodidina 60.000 Ha nomena hotrandrahin'ny orinasa Arabo.

Manasa anao hamaky ny gazety #LE_QUOTIDIEN, laharana faha 0257 mivoaka anio 20 janoary 2020 izay ahitanao ireo vaovao tsara ho fantatra mahakasika ny sehatra ara-toekarena, sosialy, politika eto Madagasikara.
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Inona sisa ny tany ho antsika Malagasy tompon-tany raha izao no mitohy?

 

Comment on Facebook

Kobosoroka atrany ny fiainana e, iza n mahalala n efa nisy avance Tam propagande

Loza!

Ingahy rajoel io mihitsy no nanongana ny Filoha Ravalomanana t@ io resaka fampanofana tany t@ DAIWOO corporation

Izay no politika kinendriny rehefa nahazo fahefana izy fa ny olompirenena tsy mandray andraikitra fa manao "mety foana" io no hanenina!

Mampalahelo fa lafo Gasikara,misy manao joko sorona mivarotra tanindrazana ao.

Daewoo bis ty zany

Fotopisainana mpanao afera e ! Ny hivarobarotra sy hampanofanofa ary ny vola ihany no mahamay fa tsy te hisasatra mihintsy. Dia mbola enjehina koa fanampiny izay Malagasy mba te hiasa. Mampalahelo ilay famotehina ny mitovy sy ny an'ny tena ihany !

De mieux en mieux......13 fô solution 😂😂😂😂

mialafo mialafo iany madagascar

+ View more comments

Hosoka sy hala-bato – Mahatsikaiky ny fanadiovantenan-dRajoelina

Ny Valosoa

Nofoanana hoy Ingahy Filoha ny fifampiarahabana fanao teny amin’ny Lapampanjakana Iavoloha, fa mandany vola hono, ny vokatr’izany anefa dia mbola tonga mandadilady miarahaba an’Ingahy filoha ihany ireo andrimpanjakana sy rafitra isankarazany, ka vao mainka miteraka fandaniana ho an’ireo mpamangy izany satria ,tsy maintsy mamorona fanomezana ho an’Ingahy Filoha ireo mpitsidika ary ilay vangiana koa, tsy hitazam-potsiny, fa hanolotra izay azony aroso , azo antoka fa tsy vola am-paosiny no miala amin’izany, fa volambahoaka kanefa, mazava fa ny fanomezana dia ho azy madiodio, ary ny azo ambara ihany koa dia fantatr’Ingahy Filoha avokoa izay nanome sy tsy nanome solombodiakoho ary tsy misy miafina aminy hatramin’ny sandan’izay natolotra.

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ny mikasika izay fifamangiana izay, fa ny tiana anaovana fanamarihana, ny mikasika ny famangiana nataon’ny Vaomierampirenena « Mahaleotena » momba ny Fifidianana na Ceni , satria nilaza tsy nanontaniana Ingahy Filoha nanadio tena , fa tsy nampangalabato ny Ceni hono izy ary efa ela hono izy no tsy nihaona tamin’ireo mpikambana tao amin’ny Ceni, fa tamin’ny fahatongavan’izy ireo niarahaba azy indray vao nifankahita ry zareo.

Mahatsikaiky ilay fanadiovantena, satria angaha moa mila mifanatritava amin’izao fotoana izao rehefa misy tiana ampanaovina, fa tsy efa misy ny fitaovantserasera ahafahana mampita ny baiko tiana tanterahana, fa ny tena mampihomehy ihany koa momba ilay tenin’Ingahy Filoha voalaza tetsy aloha hoe tsy nampangalabato hono izy, ka ilay tsy nampangalabato no tena namafisiny fa toa milaza ambadika izy hoe nangalabato ny Ceni, fa tsy izy no nampanao azy.

Ny tsy takona afenina aloha dia nisy ny hosoka tamin’ny fifidianana nifandimby ary tompon’andraikitra tsy afa-miala amin’izany ny Ceni indrindra fa tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna farany teo, ka nampibaribary ny fanovana ny lisi-pifidianana, ny tiana asongadina dia tsy mahaleotena izany ny Ceni fa miankina tanteraka amin’ny rafitra mpanatanteraka.

www.gvalosoa.net/2020/01/20/hosoka-sy-hala-bato-mahatsikaiky-ny-fanadiovantenan-drajoelina/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Hosoka sy hala-bato – Mahatsikaiky ny fanadiovantenan-dRajoelina

Ny Valosoa

Nofoanana hoy Ingahy Filoha ny fifampiarahabana fanao teny amin’ny Lapampanjakana Iavoloha, fa mandany vola hono, ny vokatr’izany anefa dia mbola tonga mandadilady miarahaba an’Ingahy filoha ihany ireo andrimpanjakana sy rafitra isankarazany, ka vao mainka miteraka fandaniana ho an’ireo mpamangy izany satria ,tsy maintsy mamorona fanomezana ho an’Ingahy Filoha ireo mpitsidika ary ilay vangiana koa, tsy hitazam-potsiny, fa hanolotra izay azony aroso , azo antoka fa tsy vola am-paosiny no miala amin’izany, fa volambahoaka kanefa, mazava fa ny fanomezana dia ho azy madiodio, ary ny azo ambara ihany koa dia fantatr’Ingahy Filoha avokoa izay nanome sy tsy nanome solombodiakoho ary tsy misy miafina aminy hatramin’ny sandan’izay natolotra.

Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ny mikasika izay fifamangiana izay, fa ny tiana anaovana fanamarihana, ny mikasika ny famangiana nataon’ny Vaomierampirenena « Mahaleotena » momba ny Fifidianana na Ceni , satria nilaza tsy nanontaniana Ingahy Filoha nanadio tena , fa tsy nampangalabato ny Ceni hono izy ary efa ela hono izy no tsy nihaona tamin’ireo mpikambana tao amin’ny Ceni, fa tamin’ny fahatongavan’izy ireo niarahaba azy indray vao nifankahita ry zareo.

Mahatsikaiky ilay fanadiovantena, satria angaha moa mila mifanatritava amin’izao fotoana izao rehefa misy tiana ampanaovina, fa tsy efa misy ny fitaovantserasera ahafahana mampita ny baiko tiana tanterahana, fa ny tena mampihomehy ihany koa momba ilay tenin’Ingahy Filoha voalaza tetsy aloha hoe tsy nampangalabato hono izy, ka ilay tsy nampangalabato no tena namafisiny fa toa milaza ambadika izy hoe nangalabato ny Ceni, fa tsy izy no nampanao azy.

Ny tsy takona afenina aloha dia nisy ny hosoka tamin’ny fifidianana nifandimby ary tompon’andraikitra tsy afa-miala amin’izany ny Ceni indrindra fa tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna farany teo, ka nampibaribary ny fanovana ny lisi-pifidianana, ny tiana asongadina dia tsy mahaleotena izany ny Ceni fa miankina tanteraka amin’ny rafitra mpanatanteraka.

http://www.gvalosoa.net/2020/01/20/hosoka-sy-hala-bato-mahatsikaiky-ny-fanadiovantenan-drajoelina/

Rivo Rakotovao – Mandika lalàna hatrany ny Filoha Rajoelina

Isambilo

Manoloana ny fisian’ny tsy fanajana ny lalàna velona misy eto Madagasikara, izay ataon’ireo mpanatanteraka, tarihan’ny filoha Andry Rajoelina dia nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao afak’omaly.

Fitoriana izay milaza fa misy ny tsy fahatomombonana hita taratra tamin’ny fanatanterahana ilay fanapahan-kevitra laharana 005-HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019, izay noraisin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, mahakasika ireo didy hitsivolana izay nosoniavin’ny Filohampirenena nandritra ny fotoana nanomezana azy fahefana hanao lalàna tamin’ny taona 2019, tamin’ny fotoana tsy nampisy ny Antenimierampirenena.

Satria raha voalaza ao dia tokony hampandalovina sy hankatoavinaeo anivon’ny Antenimiera roa tonta izany didy hitsivolana izany mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan’ireo Parlemanta farany teo saingy tsy tanteraka izany.

Koa noho izany ny Antenimierandoholona dia manameloka izany fandikan-dalàna izany. Mandika lalàna hatrany arak’izany ny filoha mpitondra eto amintsika ankehitriny, ka ho hita eo indray ny ho fanapahan-kevitry ny andrimpanjakana etsy Ambohidahy, raha mba hanaja ny fahamarinana sy ny hitsiny amin’izay izy ireo na tsia.

youtu.be/Lr0puoEkIzU?t=580

www.gvalosoa.net/2020/01/19/rivo-rakotovao-mandika-lalana-hatrany-ny-filoha-rajoelina/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

 

Comment on Facebook

Inona hirarahiny ireo pitsara izany nifirenena mihitsy anie izao no efa ataony ireo sorona @fitiavambola izay rehetra fitorina atao n' olona de hoe no lavin'i fitsarana mba oviana koa re reo no MBA handa VOLA angamba @izay vao hotena firenena tandalana

Rah manaraka ny tantaram-pirenetsika isika hatram'izay de ny HCC no niavian'izao rehetra izao,fakafakao ange ny tantara 1991,1993,1996,2002,2009,indrindra fa i A/toa filohan'ny antoko AVI

Efa tsy hena an-tanantsaka intsony ity fa efa hena an- tanam-boay ! Hihihi ! Maty antsika ty !!!

Ka na ny nameteaana anao teo koa az mb nandika lalàna koa d mitovy iany zany z

Eken'ny HCC indray io : toton'omby bory = manaradalana mitombina !!!

Ka ny hcc efa any ampaosiny koh

Azo ekena fa tsy mitombina ndray ngamba

GRAVE

Tsy motif d'empêchement ve?

Izay tiako ihany io izaho izao no eto hoy lay Rajao zay

Azo raisina fa ts mitombina e!

Na mitombona aza,tsy azo raisina

Loza

Vice de procédure indray no contre attaque eo

Tsy misy fanantenana intsony kosa Eric izany eh

Tsita tsony zay ambara mapalaelo ny FIRENENA

+ View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

MIANTSO NY MANANA CERVEAU INDRAY ? MITADY ATIDOHA ?

Mitady “atidoha” ve ny kely atidoha
Sa dia inona no anton`ireo fiantsoana?
F’angaha tsy nambaranareo tany aloha
Hoe ny “gasy efa vonona” no manoloana?

Sa lasa nankaiza ny “be atidoha”?
Moa nisinda any ho any fa tsy nahatanty,
Ka dia mihetsiketsika indray ny filoha,
F’efa toa manirery sy be mpanabanty ?

Tsy hoe ny atidoha no tsy misy, matetika ,
Fa ny mpitarika no tsy dia afaka.
Fatra-pandainga ka diso fitetika,
Vao mba miroso dia indro solafaka !

Raha ny atidoha dia tsy ambaka ny gasy
Fa manana isika ary lava ny lisitra.
Ny olo-mitarika no “tsy mipasy”
Matoa isika rambony na miady gisitra !

DADAN’i ZINA (16-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/17/miantso-ny-manana-cerveau-indray-mitady-atidoha/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

MIANTSO NY MANANA CERVEAU INDRAY ? MITADY ATIDOHA ?

Mitady “atidoha” ve ny kely atidoha
Sa dia inona no anton`ireo fiantsoana?
F’angaha tsy nambaranareo tany aloha
Hoe ny “gasy efa vonona” no manoloana?

Sa lasa nankaiza ny “be atidoha”?
Moa nisinda any ho any fa tsy nahatanty,
Ka dia mihetsiketsika indray ny filoha,
F’efa toa manirery sy be mpanabanty ?

Tsy hoe ny atidoha no tsy misy, matetika ,
Fa ny mpitarika no tsy dia afaka.
Fatra-pandainga ka diso fitetika,
Vao mba miroso dia indro solafaka !

Raha ny atidoha dia tsy ambaka ny gasy
Fa manana isika ary lava ny lisitra.
Ny olo-mitarika no “tsy mipasy”
Matoa isika rambony na miady gisitra !

DADAN’i ZINA (16-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/17/miantso-ny-manana-cerveau-indray-mitady-atidoha/

 

Comment on Facebook

io ary fa miaky fa leky atidoha ny dedaka

NY AMBADIKY NY FANDRESENA

Inoana fa hoe mahafaly ny mibata fandresena.
(Mahatonga hisavoana sy hideradera tena!)
Saingy raha dia fandresena tamim-pomba tsy mazava,
Dia aleo mangina ihany sady mba mikombom-bava.

F’ao ambadik’io mazàna hisy seza hihozongozona.
Hisy kiaka sy tomany, tsipatsipaky ny trozona.
Eo no hanomboka, hono, mantsy irony lalana mideza,
Hanisana ny andro sisa hipetrahana amin’ny seza!

Ao ambadik’io mazàna hisy hetsi-panoherana,
Noho ny fo efa sendaotra sady vonton-katezerana.
Hisy olona efa romotra, hanatevina laharana.
Hisy antsoantso mafy, fitakiana tsy mifarana.

Eo no hanomboka hiseho ny tebiteby sy adin-tsaina.
Eo ny ngeza vao hiaiky f’izy anie mbola hotsaraina!
Dia ho toy ny sahobakaka am-bodiriana ry zareo:
Ho taitai-dava tsisy farany ka hisento sy hitoreo!

DADAN’i ZINA (15-01-20)

www.gvalosoa.net/2020/01/16/ny-ambadiky-ny-fandresena/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

NY AMBADIKY NY FANDRESENA

Inoana fa hoe mahafaly ny mibata fandresena.
(Mahatonga hisavoana sy hideradera tena!)
Saingy raha dia fandresena tamim-pomba tsy mazava,
Dia aleo mangina ihany sady mba mikombom-bava.

F’ao ambadik’io mazàna hisy seza hihozongozona.
Hisy kiaka sy tomany, tsipatsipaky ny trozona.
Eo no hanomboka, hono, mantsy irony lalana mideza,
Hanisana ny andro sisa hipetrahana amin’ny seza!

Ao ambadik’io mazàna hisy hetsi-panoherana,
Noho ny fo efa sendaotra sady vonton-katezerana.
Hisy olona efa romotra, hanatevina laharana.
Hisy antsoantso mafy, fitakiana tsy mifarana.

Eo no hanomboka hiseho ny tebiteby sy adin-tsaina.
Eo ny ngeza vao hiaiky f’izy anie mbola hotsaraina!
Dia ho toy ny sahobakaka am-bodiriana ry zareo:
Ho taitai-dava tsisy farany ka hisento sy hitoreo!

         DADAN’i ZINA (15-01-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/01/16/ny-ambadiky-ny-fandresena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Janoary 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Load more