17 C
Antananarivo
Sat 1 Apr 2023 06:58
Home Fifidiana depiote 27Mey2019

Fifidiana depiote 27Mey2019

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
light intensity drizzle
17 ° C
17 °
17 °
100 %
2.6kmh
75 %
Sat
24 °
Sun
25 °
Mon
24 °
Tue
23 °
Wed
23 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Anosy (Solimotel, 31.03.2023) – Fanambarana nataon’ny G5 mikasika ny fifidianana 2023

Ny Valosoa

Araka ny fivoriana natao ny 21 Febroary 2023 dia tapaka fa nitambatra ho vondrona iray antsoina hoe G5 ireto vondrona politika ireto: RMDM, HIFIM, PANORAMA, DPHM, HVM.

Toy izao ny fomba fijery itambarana:
1- manaiky ny G5 fa ny vahoaka malagasy no masi-mandidy sy tompon’ny fahefana eto amin’ny firenena arak any rafitra repoblika demokratika;
2- tsy maintsy tanterahina amin’ity taona 2023 ity ny fifidianana filoham-pirenena ho fanajana ny Lalampanorenana;
3- mialoha izany anefa dia tsy maintsy tanterahina ny fikaonandoham-pirenena andraisan’ny rehetra anjara handinihana sy hitadiavam-bahaolana ireto manaraka ireto: lalam-pifidianana, lisi-pifidianana ary ireo rafitra mikarakara ny fifidianana eken’ny rehetra, CENI, HCC, mba ho vahaolana;
4- handinihana ny ho fanarenana ny firenena izay latsaka lalina anaty fahantrana sy krizy lalipaka miverimberina.

Noho izany:
1- miantso ny fitondram-panjakana mba handray ny andraikitra tandrify azy araka ny voalazan’ny Lalampanorenana araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-61;
2- miantso ireo ray amandreny ara-panahy sy ara-drazana mba hijoro ho mpanelanelana;
3- miantso ny hery velona rehetra sy ny vahoaka malagasy mba hanambatra ny hery handray an-tanana ny hoavin’ny firenena sy ny taranaka fara aman-dimby;
4- miantso ireo vondrona iraisampirenena hanolo-tanana hahatongavana amin’ny tanjona iombonana hisian’ny fitoniana.

Antsoina araka izany ny hery velona rehetra eto amin’ny firenena, ny vahoaka malagasy mba hiaraka hifandinika an-databatra boribory amahantsika an’izao krizy misy eto amin’ny firenentsika izao.

Natao teto Antananarivo, ny zoma faha-31 martsa 2023

(FB Arphine Rahelisoa www.facebook.com/story.php?story_fbid=1436726233758193&id=100022624896995)

www.gvalosoa.net/2023/03/31/anosy-solimotel-31-03-2023-fanambarana-nataonny-g5-mikasika-ny-fifidi...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Anosy (Solimotel, 31.03.2023) – Fanambarana nataon’ny G5 mikasika ny fifidianana 2023

Ny Valosoa

Araka ny fivoriana natao ny 21 Febroary 2023 dia tapaka fa nitambatra ho vondrona iray antsoina hoe G5 ireto vondrona politika ireto: RMDM, HIFIM, PANORAMA, DPHM, HVM.

Toy izao ny fomba fijery itambarana:
1- manaiky ny G5 fa ny vahoaka malagasy no masi-mandidy sy tompon’ny fahefana eto amin’ny firenena arak any rafitra repoblika demokratika;
2- tsy maintsy tanterahina amin’ity taona 2023 ity ny fifidianana filoham-pirenena ho fanajana ny Lalampanorenana;
3- mialoha izany anefa dia tsy maintsy tanterahina ny fikaonandoham-pirenena andraisan’ny rehetra anjara handinihana sy hitadiavam-bahaolana ireto manaraka ireto: lalam-pifidianana, lisi-pifidianana ary ireo rafitra mikarakara ny fifidianana eken’ny rehetra, CENI, HCC, mba ho vahaolana;
4- handinihana ny ho fanarenana ny firenena izay latsaka lalina anaty fahantrana sy krizy lalipaka miverimberina.

Noho izany:
1- miantso ny fitondram-panjakana mba handray ny andraikitra tandrify azy araka ny voalazan’ny Lalampanorenana araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-61;
2- miantso ireo ray amandreny ara-panahy sy ara-drazana mba hijoro ho mpanelanelana;
3- miantso ny hery velona rehetra sy ny vahoaka malagasy mba hanambatra ny hery handray an-tanana ny hoavin’ny firenena sy ny taranaka fara aman-dimby;
4- miantso ireo vondrona iraisampirenena hanolo-tanana hahatongavana amin’ny tanjona iombonana hisian’ny fitoniana.

Antsoina araka izany ny hery velona rehetra eto amin’ny firenena, ny vahoaka malagasy mba hiaraka hifandinika an-databatra boribory amahantsika an’izao krizy misy eto amin’ny firenentsika izao.

Natao teto Antananarivo, ny zoma faha-31 martsa 2023

(FB Arphine Rahelisoa https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1436726233758193&id=100022624896995)

http://www.gvalosoa.net/2023/03/31/anosy-solimotel-31-03-2023-fanambarana-nataonny-g5-mikasika-ny-fifidianana-2023/

Comment on Facebook 1764140243706142_685028930289442

Fanambarana lava Tsisy action Iomehazan'ny adva ftsn🤔

FANAMBARANA avy amin’ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara (Association des Femmes
Journalistes de Madagascar - AFJM)

Ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara (Association des Femmes
Journalistes de Madagascar - AFJM) dia manambara etoana fa miombom-po amin'ireo
mpanao gazety La Gazette de la Grande Ile izay very asa sy sahirana ary tsy milamin-tsaina
ankchitriny.

Maneho koa ny fanahiany amin'ny ho avin'ny fanaovan-gazety iray manontolo eto
Madagasikara amin'ny fahafahana miteny.

Mitaky ny fahazoana vaovao mitombina sy ilaina ho ampitaina amin'ny vahoaka fa tsy ho
fenoina sakatsakana na avilivily vao omena vaovao.

Ny AFJM dia manantitra fa :
- Mafy ny hoe anatinizao vanimpotoana izao dia mbola hisy very asa;
- Tsy vahaolana araka izany ny endrika fanakatonana orinasa fanaovan-gazety izay�orinasa mamelona malagasy maro;
- Mino sy matoky ny FJM fa hisy ny vahaolana haingana ijerevana ny marimaritra iraisana ahafahan'ireo malagasy manambady aman janaka hiverina amin'ny asany;
- Aoka ho sarahina ny resaka politika sy ny asa fanaovan-gazety.

Antananarivo, faha 31 Martsa 2023

Ny Birao AFJM
... TohinyFintinina

17 ora lasa

FANAMBARANA avy amin’ny fikambananny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara (Association des Femmes
Journalistes de Madagascar - AFJM) 

Ny fikambananny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara (Association des Femmes
Journalistes de Madagascar - AFJM) dia manambara etoana fa miombom-po aminireo
mpanao gazety La Gazette de la Grande Ile izay very asa sy sahirana ary tsy milamin-tsaina
ankchitriny.

Maneho koa ny fanahiany aminny ho avinny fanaovan-gazety iray manontolo eto
Madagasikara aminny fahafahana miteny.

Mitaky ny fahazoana vaovao mitombina sy ilaina ho ampitaina aminny vahoaka fa tsy ho
fenoina sakatsakana na avilivily vao omena vaovao.

Ny AFJM dia manantitra fa :
- Mafy ny hoe anatinizao vanimpotoana izao dia mbola hisy very asa;
- Tsy vahaolana araka izany ny endrika fanakatonana orinasa fanaovan-gazety izay�orinasa mamelona malagasy maro;
- Mino sy matoky ny FJM fa hisy ny vahaolana haingana ijerevana ny marimaritra iraisana ahafahanireo malagasy manambady aman janaka hiverina aminny asany;
- Aoka ho sarahina ny resaka politika sy ny asa fanaovan-gazety.

Antananarivo, faha 31 Martsa 2023

Ny Birao AFJM

ROUTE NATIONALE 4 (RN4)

Tsy azo hoanina moa ny lalana prezidà ô!

Sao dia mba azo ampiasaina ilay vy hanamboarana ny tsangambatonao rehefa mitokana EPP manara-penitra! Ntsôôô…
... TohinyFintinina

20 ora lasa

ROUTE NATIONALE 4 (RN4)

Tsy azo hoanina moa ny lalana prezidà ô!

Sao dia mba azo ampiasaina ilay vy hanamboarana ny tsangambatonao rehefa mitokana EPP manara-penitra! Ntsôôô…

#ceni #doublon #lisipifidianana

Ô ry CENI ô,

Efa tsy miezaka ianareo mampiditra olona anaty lisi-pifidianana,
efa tsy miezaka ianareo mba tsy hitanila any amin’ny volomboasary,
dia mbola tsy voavahanareo ve izao doublons miisa 64.884 anaty lisi-pifidianana ireto?

Aleo miala rangahy fa mamboly korontana ianareo ary amin’ny fomba tena fangoloka mihitsy! 😡😡😡

fb.watch/jCbejKOyIs
... TohinyFintinina

22 ora lasa

#ceni #doublon #lisipifidianana

Ô ry CENI ô,

Efa tsy miezaka ianareo mampiditra olona anaty lisi-pifidianana,
efa tsy miezaka ianareo mba tsy hitanila any amin’ny volomboasary,
dia mbola tsy voavahanareo ve izao doublons miisa 64.884 anaty lisi-pifidianana ireto?

Aleo miala rangahy fa mamboly korontana ianareo ary amin’ny fomba tena fangoloka mihitsy! 😡😡😡

https://fb.watch/jCbejKOyIs

RY MPAMPIASA KAONTY FAKO

Kaonty fako hatrany hatrany no fitaovana ampiasaina,
Ho an’ireo mpitondra vendrana efa an-dalam-pialana aina.
Ireny no hamafazan-dainga sy entina mirehareha,
Rehefa injay efa tsaroana ho tapi-dalana haleha!

Ry bemolotra no havanana amin-javatra toy ireny.
Maro ireo nokaramainy mba hihiaka sy hiteny.
Saingy zavatra tsy marina, izany hatrany no afafiny,
Hamelezany ny hafa izay atsangany ho rafiny!

Kaonty fako no indreny fa maniry toy ny anana,
Hamotehana ny hafa mialoha ny fifidianana.
Tsy dia zava-mahataitra, tetika mirefarefa.
Ny hany tokana ho voafitany dia ireo « zefa tena zefa »!

Ireo olona efa tonga saina, tsy ho voafitaka intsony,
Fa mahay mikombom-bava, mba tsy haloto ny ao am-pony.
Tsy ny “vavabe” akory no hibatana fandresena,
Mainka ireny no hitsarana ireo tsy manam-pahendrena!

…Ka mahaiza re mandinika ary koa mitsakotsako
Ry mpandainga tia miafina ao anaty kaonty fako,
Fa “ny marina tsy maty” sady vonona handresy,
N’inona n’inom-panenjehana na koa fingana misesy!

TSIMIMALO (24-03-23)

www.gvalosoa.net/2023/03/30/ry-mpampiasa-kaonty-fako-2/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

RY MPAMPIASA KAONTY FAKO

Kaonty fako hatrany hatrany no fitaovana ampiasaina,
Ho an’ireo mpitondra vendrana efa an-dalam-pialana aina.
Ireny no hamafazan-dainga sy entina mirehareha,
Rehefa injay efa tsaroana ho tapi-dalana haleha!

Ry bemolotra no havanana amin-javatra toy ireny.
Maro ireo nokaramainy mba hihiaka sy hiteny.
Saingy zavatra tsy marina, izany hatrany no afafiny,
Hamelezany ny hafa izay atsangany ho rafiny!

Kaonty fako no indreny fa maniry toy ny anana,
Hamotehana ny hafa mialoha ny fifidianana.
Tsy dia zava-mahataitra, tetika mirefarefa.
Ny hany tokana ho voafitany dia ireo « zefa tena zefa »!

Ireo olona efa tonga saina, tsy ho voafitaka intsony,
Fa mahay mikombom-bava, mba tsy haloto ny ao am-pony.
Tsy ny “vavabe” akory no hibatana fandresena,
Mainka ireny no hitsarana ireo tsy manam-pahendrena!

…Ka mahaiza re mandinika ary koa mitsakotsako
Ry mpandainga tia miafina ao anaty kaonty fako,
Fa “ny marina tsy maty” sady vonona handresy,
N’inona n’inom-panenjehana na koa fingana misesy!

      TSIMIMALO (24-03-23)

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/ry-mpampiasa-kaonty-fako-2/

Fisoratana anarana anaty lisi-pifidianana – FFKM – Antso avo ho an’ny Malagasy rehetra tsy vaky volo

Nanapa-kevitra ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara na ny FFKM fa hanao antso avo amin’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo. Tsy ny vahoaka ato anaty ny FFKM ihany, tsy ny vahoaka Kristiana ihany fa amin’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo, mba hanao ny maha-zava-dehibe ny maha-olompirenena azy ka hiady fo mihitsy hanao izay hahatonga azy ho voasoratra anarana ara-dalàna amin’ny lisi-pifidianana mba handray anjara tsara sy mavitrika ao anatin’izany zotram-pifidianana izay atao izany
Miantso ny vahoaka malagasy manontolo ny FFKM mba ho olom-pirenena vanona sy tomponandraikitra.

Adidintsika, hoy ny filohan’ny ny mijoro fa firenentsika ity, dia isika no sarotiny amin’ny zotram-pifidianana izay atao. Hoy izy nanampy: “Hamarino ny anaranao any amin’ny lisi-pifidianana, misorata anarana any ianao, ary rehefa tonga ny fifidianana, mandraisa anjara ianao, ary rehefa atao izany zavatra izany mirotsaha ianao handray andraikitra arak’izay manandrify anao mba ahatanteraka izany ho amin’izay tena ahasoa ity tanindrazana iombonana ity”.

Dieny izao dia naneho fisaorana ny tenany ho an’izay rehetra miombona amin’ny FFKM amin’izany antso izany, na eo amin’ny fitondram-panjakana izany na ivelan’ny fitondram-panjakana.

fb.watch/jBmq4gNzVW/

www.gvalosoa.net/2023/03/30/fisoratana-anarana-anaty-lisi-pifidianana-ffkm-antso-avo-ho-anny-mala...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fisoratana anarana anaty lisi-pifidianana – FFKM – Antso avo ho an’ny Malagasy rehetra tsy vaky volo

Nanapa-kevitra ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara na ny FFKM fa hanao antso avo amin’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo. Tsy ny vahoaka ato anaty ny FFKM ihany, tsy ny vahoaka Kristiana ihany fa amin’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo, mba hanao ny maha-zava-dehibe ny maha-olompirenena azy ka hiady fo mihitsy hanao izay hahatonga azy ho voasoratra anarana ara-dalàna amin’ny lisi-pifidianana mba handray anjara tsara sy mavitrika ao anatin’izany zotram-pifidianana izay atao izany
Miantso ny vahoaka malagasy manontolo ny FFKM mba ho olom-pirenena vanona sy tomponandraikitra.

Adidintsika, hoy ny filohan’ny ny mijoro fa firenentsika ity, dia isika no sarotiny amin’ny zotram-pifidianana izay atao. Hoy izy nanampy: “Hamarino ny anaranao any amin’ny lisi-pifidianana, misorata anarana any ianao, ary rehefa tonga ny fifidianana, mandraisa anjara ianao, ary rehefa atao izany zavatra izany mirotsaha ianao handray andraikitra arak’izay manandrify anao mba ahatanteraka izany ho amin’izay tena ahasoa ity tanindrazana iombonana ity”.

Dieny izao dia naneho fisaorana ny tenany ho an’izay rehetra miombona amin’ny FFKM amin’izany antso izany, na eo amin’ny fitondram-panjakana izany na ivelan’ny fitondram-panjakana.

https://fb.watch/jBmq4gNzVW/

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/fisoratana-anarana-anaty-lisi-pifidianana-ffkm-antso-avo-ho-anny-malagasy-rehetra-tsy-vaky-volo/

Tazominao atao inona ny karapanondron’olona ry députée an’i Mahajanga Rahantanirina Lalao? Mila fanazavana matotra izahay.

Lazainao fa mifanosika hiditra anaty antoko kanefa atakalonao fanomezana karapanondro ny fahazoana misitraka vatsy tsinjo.

Mirefarefa amin’ny tany na ny ataonao na ny lazain’ny vavanao. Indrisy!

fb.watch/jCe2olqUN2
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tazominao atao inona ny karapanondron’olona ry députée an’i Mahajanga Rahantanirina Lalao? Mila fanazavana matotra izahay.

Lazainao fa mifanosika hiditra anaty antoko kanefa atakalonao fanomezana karapanondro ny fahazoana misitraka vatsy tsinjo.

Mirefarefa amin’ny tany na ny ataonao na ny lazain’ny vavanao. Indrisy!

https://fb.watch/jCe2olqUN2

Comment on Facebook 1764140243706142_684506483675020

Tsy mahagaga e,bacc+24 ireny

Le olona ko anie de vendrana e! Omena vary tsinjo v ilana karapanondro. Tena zfa tsy kely lalana ireto mpisolelaka ireto marina

Malahelo anao aho ry Gasikarako

Miala any sahady ny doublant

Tsy manjary fa angalabato ndray eh ..

Kkkk! Ef leo fanadiova.tena eh ......

Nga asany ko zany?

EFA MARARY SAINA , EFA TSY ZAKA INTSONY ILAY FAHEFANA ( TSY HOENTINA ANY AMPASANA ! ) DIA LASA MANAO HADALANA ! TS'ISY SAINA , EFA MIVORAKA , TRATRAN' NY TAZOMPAHEFANA !

View more comments

CEG Begidro Belo Tsiribihina – Manofa trano ny ray aman-dreny ampianarana ny mpianatra

Rajepa

Ravan’ny cyclone Freddy ny sabotsy 4 martsa ny sekoly, izay trano bararata, ka tsy mianatra ny mpianatra ao amin’ny CEG Begidro Ankiroroky ao amin’ny Cisco Belo sur Tsiribihina, ka tsy nianatra ny mpianatra. Efa nisy ny tatitra nalefa amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny toy ny chef Cisco, ny solombavambahoaka, sns… saingy hatreto tsy misy ny fandraisana andraikitra, na dia izany aza dia efa niezaka nitady vahaolana hatrany ny talen-tsekoly sy ny Ray aman-dreny, ka tapaka nandidritra ny fivoriana izay niarahan’ireo mpampianatra sy ny Ray aman-drenin’ny mpianatra, fa hitady trano hofaina aloha hanohizana ny fampianarana satria mijaly ireo mpianatra, indrindra fa ireo hanao fanadinam-panjakana.

Eo an-toerana koa tsy misy tranompokonolona, ka rehefa nisy ny fitadiavana trano dia nahita izy ireo izay efitra roa ka 35.000 Ariary ny iray, izany hoe 70.000 Ariary isam-bolana, no aloan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra. Raha ny CEG Begidro dia tsy nisy afa tsy trano hazo efitra roa izay ravan’ny Freddy izay, 121 no isan’ny mpianatra ao, izay mizara kilasy telo, ny dablio raha 26 dia 21 sisa no azo ampiasaina, fa ny dimy potika nandritra ny firodanan’ny trano, tsy ampy ny dablio fa ezahina alamina sy miaina ny zava-misy hoy ny talen-tsekoly, Andriamatoa Zafianaka.

Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana ireo mpampianatra sy Ray aman-drenin’ny mpianatra, mba hijerena ny sekolin’izy ireo, satria iny trano izay ezaka nataon’ny Ray aman-dreny dia efa narodan’ny Rivodoza iny, ny fiveloman’ireo ray aman-dreny anefa dia fambolena sy fiompiana, ny vokatra mbola tsy miakatra sady maro koa no simban’ny ranobe farany teo, efa nampiasaina ilay trano nofaina nanomboka ny alatsinainy 27 martsa teo ary mbola hivory ireo Ray aman-dreny handamina ny fandoavana ny hofan-trano.

Raha resaka fanabeazana ao amin’ny kaominina Begidro Ankiroroky no resahina dia tsy misy fotodrafitr’asa azo jerena, fa dia ny Epp ihany no mba sekoly trano vato, izay niorina tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, fiarahamiasa niarahana tamin’ny FID, izay mbola mijoro tsara amin’izao, saingy ny dabilio no tsy misy, fa efa simba avokoa, ary noho ny fitomboan’ny mpianatra ihany koa dia tsy maharaka intsony ny efitrano.

www.gvalosoa.net/2023/03/30/ceg-begidro-belo-tsiribihina-manofa-trano-ny-ray-aman-dreny-ampianara...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

CEG Begidro Belo Tsiribihina – Manofa trano ny ray aman-dreny ampianarana ny mpianatra

Rajepa

Ravan’ny cyclone Freddy ny sabotsy 4 martsa ny sekoly, izay trano bararata, ka tsy mianatra ny mpianatra ao amin’ny CEG Begidro Ankiroroky ao amin’ny Cisco Belo sur Tsiribihina, ka tsy nianatra ny mpianatra. Efa nisy ny tatitra nalefa amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny toy ny chef Cisco, ny solombavambahoaka, sns… saingy hatreto tsy misy ny fandraisana andraikitra, na dia izany aza dia efa niezaka nitady vahaolana hatrany ny talen-tsekoly sy ny Ray aman-dreny, ka tapaka nandidritra ny fivoriana izay niarahan’ireo mpampianatra sy ny Ray aman-drenin’ny mpianatra, fa hitady trano hofaina aloha hanohizana ny fampianarana satria mijaly ireo mpianatra, indrindra fa ireo hanao fanadinam-panjakana.

Eo an-toerana koa tsy misy tranompokonolona, ka rehefa nisy ny fitadiavana trano dia nahita izy ireo izay efitra roa ka 35.000 Ariary ny iray, izany hoe 70.000 Ariary isam-bolana, no aloan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra. Raha ny CEG Begidro dia tsy nisy afa tsy trano hazo efitra roa izay ravan’ny Freddy izay, 121 no isan’ny mpianatra ao, izay mizara kilasy telo, ny dablio raha 26 dia 21 sisa no azo ampiasaina, fa ny dimy potika nandritra ny firodanan’ny trano, tsy ampy ny dablio fa ezahina alamina sy miaina ny zava-misy hoy ny talen-tsekoly, Andriamatoa Zafianaka.

Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana ireo mpampianatra sy Ray aman-drenin’ny mpianatra, mba hijerena ny sekolin’izy ireo, satria iny trano izay ezaka nataon’ny Ray aman-dreny dia efa narodan’ny Rivodoza iny, ny fiveloman’ireo ray aman-dreny anefa dia fambolena sy fiompiana, ny vokatra mbola tsy miakatra sady maro koa no simban’ny ranobe farany teo, efa nampiasaina ilay trano nofaina nanomboka ny alatsinainy 27 martsa teo ary mbola hivory ireo Ray aman-dreny handamina ny fandoavana ny hofan-trano.

Raha resaka fanabeazana ao amin’ny kaominina Begidro Ankiroroky no resahina dia tsy misy fotodrafitr’asa azo jerena, fa dia ny Epp ihany no mba sekoly trano vato, izay niorina tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, fiarahamiasa niarahana tamin’ny FID, izay mbola mijoro tsara amin’izao, saingy ny dabilio no tsy misy, fa efa simba avokoa, ary noho ny fitomboan’ny mpianatra ihany koa dia tsy maharaka intsony ny efitrano.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/ceg-begidro-belo-tsiribihina-manofa-trano-ny-ray-aman-dreny-ampianarana-ny-mpianatra/

Analanjirofo – Mitohy ny fanofanana ataon’ny Coach TIM, Rasomotra

Isambilo

Mitohy hatrany ny formation na ny fanofanana ataon’ny Coach Regional ny antoko TIM amin’ny faritra Analanjirofo, ny depiote teo aloha Rasomotra sy ny President ny jeune Tim Mananara Avaratra Berchon Lahy, ho an’ireo mpitarika ity antoko ity tany an-toerana.

Tao amin’ny fokontany Soanierana Kaominina Maroantsetra, no nanaovana izany afak’omaly maraina. Tao anatin’izany ny fanomezana toromarika amin’ny zavatra tokony hatao: mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana ho avy hatao eto amintsika amin’ity taona ity. Tsy adinon’izy ireo koa ny fanentanana ny mponina hiditra ao anaty lisi-pifidianana.

www.gvalosoa.net/2023/03/30/analanjirofo-mitohy-ny-fanofanana-ataonny-coach-tim-rasomotra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Analanjirofo – Mitohy ny fanofanana ataon’ny Coach TIM, Rasomotra

Isambilo

Mitohy hatrany ny formation na ny fanofanana ataon’ny Coach Regional ny antoko TIM amin’ny faritra Analanjirofo, ny depiote teo aloha Rasomotra sy ny President ny jeune Tim Mananara Avaratra Berchon Lahy, ho an’ireo mpitarika ity antoko ity tany an-toerana.

Tao amin’ny fokontany Soanierana Kaominina Maroantsetra, no nanaovana izany afak’omaly maraina. Tao anatin’izany ny fanomezana toromarika amin’ny zavatra tokony hatao: mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana ho avy hatao eto amintsika amin’ity taona ity. Tsy adinon’izy ireo koa ny fanentanana ny mponina hiditra ao anaty lisi-pifidianana.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/analanjirofo-mitohy-ny-fanofanana-ataonny-coach-tim-rasomotra/

Fihaonamben’ny FFKM – Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanokafana izany

Isambilo

Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanokafana ny fihaonambe mandritra ny 3 andro an’ny FFKM: Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara omaly, fanokafana ny fihaonambe natao tao amin’ny FJKM Ambohipanja Fitiavana Ankadikely Antananarivo Avaradrano. Ao anatin’izany fihaonambe izany no hibanjinana ny lohahevitra: “Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin’ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy hanjera, hanapotika sy handrava, ary hanorina sy hamboly indray.” Jeremia 1/10 DIEM.

Ny FFKM dia manao antso avo ihany koa amin’ny fisoratana anarana anatin’ny lisi-pifidianana, ny fanamarinana ny anarana anaty lisi-pifidianana ary ny fahatongavana handatsa-bato amin’ny androm-pifidianana. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Miombona amin’izay mandeha amin’ny fahamarinana ny FFKM ary manohitra izay manohitra ny fahamarinana, anisan’ny nisongadina tamin’ny toriteny nataon’ny mpitarika izany dia ny filohany ny mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ami. Niatrika izany koa ireo filoham-piangonana 3 hafa dia ny avy amin’ny EKAR Mgr Odon Razanakolona, ny avy amin’ny FLM Dr Rakotozafy Denis ary ny avy amin’ny EEM Mgr Ranarivelo Samoela Jaona. Maro koa ireo olo-manakaja niatrika izany, nahitana ny filoha Marc Ravalomanana, ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao, ny filohan’ny CENI Dama Andrianarisedo, niatrika izany koa ny avy amin’ny fitondrana mpanatanteraka, nahitana ministra ao amin’ny governemanta,…

www.gvalosoa.net/2023/03/30/fihaonambenny-ffkm-fotoam-pivavahana-iraisam-pinoana-no-nanokafana-iz...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fihaonamben’ny FFKM – Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanokafana izany

Isambilo

Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanokafana ny fihaonambe mandritra ny 3 andro an’ny FFKM: Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara omaly, fanokafana ny fihaonambe natao tao amin’ny FJKM Ambohipanja Fitiavana Ankadikely Antananarivo Avaradrano. Ao anatin’izany fihaonambe izany no hibanjinana ny lohahevitra: “Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin’ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy hanjera, hanapotika sy handrava, ary hanorina sy hamboly indray.” Jeremia 1/10 DIEM.

Ny FFKM dia manao antso avo ihany koa amin’ny fisoratana anarana anatin’ny lisi-pifidianana, ny fanamarinana ny anarana anaty lisi-pifidianana ary ny fahatongavana handatsa-bato amin’ny androm-pifidianana. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Miombona amin’izay mandeha amin’ny fahamarinana ny FFKM ary manohitra izay manohitra ny fahamarinana, anisan’ny nisongadina tamin’ny toriteny nataon’ny mpitarika izany dia ny filohany ny mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ami. Niatrika izany koa ireo filoham-piangonana 3 hafa dia ny avy amin’ny EKAR Mgr Odon Razanakolona, ny avy amin’ny FLM Dr Rakotozafy Denis ary ny avy amin’ny EEM Mgr Ranarivelo Samoela Jaona. Maro koa ireo olo-manakaja niatrika izany, nahitana ny filoha Marc Ravalomanana, ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao, ny filohan’ny CENI Dama Andrianarisedo, niatrika izany koa ny avy amin’ny fitondrana mpanatanteraka, nahitana ministra ao amin’ny governemanta,…

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/fihaonambenny-ffkm-fotoam-pivavahana-iraisam-pinoana-no-nanokafana-izany/

TIM Boriboritany faha-3 – Hanao fihaonambe sy ny dinika ho fampandrosoana ny antoko

Niaina

Hisy ny fihaonambe sy dinidinika ho fampandrosoana ny antoko TIM: Tiako i Madagasikara ny sabotsy 01 Aprily 2023 ho avy izao, ao amin’ny QG Bel’air, izay ho karakarain’ny antoko TIM ao amin’ny Boriboritany faha-3, ahitana ny depiote Feno Ralambomanana sy ny ekipany, miaraka amin’ny avy amin’ny DISTIM ao amin’ity Boriboritany ity. Izany dia hanomboka amin’ny 02 ora tolakandro, ka hanasan’izy ireo ny mpikatroka sy ny mpanara-dia rehetra ao anivon’ny Boriboritany faha-3.

Araka ny nambaran’ny depiote Feno Ralambomanana, entanina ny rehetra mba ho tonga amin’io fotoan-dehibe io, indrindra ny Biraon’ny Fokotim isam-pokontany, ny biraon’ny Jeunes TIM ary ny biraon’ny Femme TIM.

www.gvalosoa.net/2023/03/30/tim-boriboritany-faha-3-hanao-fihaonambe-sy-ny-dinika-ho-fampandrosoa...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

TIM Boriboritany faha-3 – Hanao fihaonambe sy ny dinika ho fampandrosoana ny antoko

Niaina

Hisy ny fihaonambe sy dinidinika ho fampandrosoana ny antoko TIM: Tiako i Madagasikara ny sabotsy 01 Aprily 2023 ho avy izao, ao amin’ny QG Bel’air, izay ho karakarain’ny antoko TIM ao amin’ny Boriboritany faha-3, ahitana ny depiote Feno Ralambomanana sy ny ekipany, miaraka amin’ny avy amin’ny DISTIM ao amin’ity Boriboritany ity. Izany dia hanomboka amin’ny 02 ora tolakandro, ka hanasan’izy ireo ny mpikatroka sy ny mpanara-dia rehetra ao anivon’ny Boriboritany faha-3.

Araka ny nambaran’ny depiote Feno Ralambomanana, entanina ny rehetra mba ho tonga amin’io fotoan-dehibe io, indrindra ny Biraon’ny Fokotim isam-pokontany, ny biraon’ny Jeunes TIM ary ny biraon’ny Femme TIM.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/tim-boriboritany-faha-3-hanao-fihaonambe-sy-ny-dinika-ho-fampandrosoana-ny-antoko/

Comment on Facebook TIM Boriboritany ...

Maka anao zahay Mr le Député a!

Mamaky barazy e

Rajoelina mpampahantra firenena – Toa mpanivaiva ny tolon’ny tia tanindrazana hoy Hery Rasoamanana

Nangonin’ny Ny Valosoa

Mitondra ny heviny mahakasika ny fahatsiarovana ny faha-76 taonan’ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa 1947, Hery Rasoamanana, Malagasy any Dilambato:

Izay mankalaza ny “29 Martsa” nefa mpampahantra ny vahoaka sy ny firenena ankehitriny na dia manana fahefana aza dia mpanivaiva sy mpamadika ny tolon’ny Tia tanindrazana malagasy! Mpamadika ary mpisoloky. Tsy tia tanindrazana satria faran’izay mahantra isika ankehitriny. Andro fisaonana. Andro ahatsiarovana ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra rehetra tamin’ny famerenana ny fiandrianam-pirenena, eny andro fandinihin-tena hanovozan-kevitra enti-mampandroso ny firenena ny 29 Martsa raha ny hevitro.

Tsy “fankalazana” na fanaovana kabary ambony vavahady etsy sy eroa sanatriavin’ny vava… Aiza ho aiza isika ankehitriny? Aiza ho aiza ny firenena? Firy ireo mizaka ny zom-pirenena Malagasy, ka nitondra na mitondra ity firenena ity ary mitohy mampahantra ny vahoaka malagasy? Faha firy amin’ny firenena mahantra eran-tany tokoa moa isika ankehitriny? Fanambaniana ary fanesoana ny maty noho ny tanindrazana tamin’ny Martsa 1947 sy ny talohan’izay na taorian’izay no misy ankehitriny.

Nahoana? Tsy mba namitaka na nanao ronono an-tavy ireny mpitari-tolona tamin’ny “raharaha 1947” ireny, fa nahitsy ary nihevitra ny soa hoan’ny mpiray tanindrazana aminy no laharam-pahamehana tamin’izany. Tsy nambotry ny mpamboly na nangalatra tany na namboly risoriso izy ireny tompoko! Jamba ny mason’izay tsy mahita ny fahoriana mianjady amin’ny malagasy amin’izao fotoana hamakianao izao soratra izao. Jamba ary voan’ny fandraikiraikena avolenta: “Ra-lainga sy ra-risoriso”. Raha ny voalazan’ny mpanadihady ny “raharaha Martsa 1947” dia mihoatra ny 89000 ny isan’ny malagasy novonoin’ny voanjo ankolaka na mivantana. Hilaza isika fa tsy misy famonoana olona mivantana intsony ankehitriny. Marina tokoa izany saingy ny “famonoana” olona tsy azo lavina dia ny famonoana ny eritreriny, famonoana ny maha izy azy amin’ny alalan’ny fambolena fahantrana atao aminy: fampiakarana ny vidin’entana tsy voafehy noho ny tsy fahaiza-mitantana, fampanantenana poakaty, fanaovana drafitr’asa tsy mifanentana amin’ny fiainany andavanandro na tsy tokony ho laharam-pahamehana akory, fanondranana harena antsokosoko tsy misy bedy …

Ho mpiray tsikombakomba amin’izy ireo ary ve ianao? Sanatriavina izany, hoy ianao … Diniho tsara anefa. Raha mbola tsy sahy mijoro isika manoloana ny herisetra sy ny fampitahorana ankolaka ataon’ny mpitondra na ny mpanohana ny mpitondra ankehitriny dia mpiray tsikombakomba aminy. Hanontany ianao, ohatra, hoe misy herisetra ve ankehitriny? Eny tompoko. Firifiry ny olona mitaraina ary tsy mahazo rariny amin’ny fanaovana taratasy sandoka ny taniny? Ohatra herisetra izany… Inona ary no azonao atao ankehitriny? Manala ny “omby mitondraka eo amin’ny volinao”! izay aloha satria izay no lalana haingana indrindra ary heverinay fa mahomby. Amin’ny fomba ahoana? Fanalana amin’ny fomba mihaja sy mifanaraka amin’ny lalàna velona: amin’ny alalan’ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy haha very zo anao dia mandehana misoratra anarana any amin’ny fokontany ho isan’ny mpifidy ianao! Mitambara manazava amin’ny hafa ny tokony hatao rehetra amin’ny fanarahamaso ny lisi-pifidianana sy amin’ny andro fifidianana.

Tsarovy fa ny tia tanindrazana dia “velona ho an’ny hafa”. Dradradradrao ary mijoroa vavolombelona amin’ny seho hitanao na ny tsy rariny fantatrao. Rehefa tsy mandray ny andraikiny ny mpitandrofilaminana dia manatona mpanao gazety na haino aman-jery fantatrao. Mandeha amin’ny ara-dàlana isika, fa raha mitohy mafy sofina ireo dia ho tonga ho azy ny “angaredona” … Mijoroa, misorata anarana ho isan’ny mpifidy. Tairo ny zoky, entano ny zandry. Ampio ny tsy mahay manoratra ho isan’ny mpifidy. Tsy ho raraka ny “ilo mby an-doha” napetrak’ireo Tia tanindrazana talohanao rehetra, raha vonona ianao. Inoako marimarina fa tsy isan’ireo ” tia kely” ianao na ho isan’ireo “jamban’ny vary iray lovia na iray kapoaka”. Aza mety fitahin’ny mpambotry firenena ankehitriny!

www.gvalosoa.net/2023/03/30/rajoelina-mpampahantra-firenena-toa-mpanivaiva-ny-tolonny-tia-tanindr...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Rajoelina mpampahantra firenena – Toa mpanivaiva ny tolon’ny tia tanindrazana hoy Hery Rasoamanana

Nangonin’ny Ny Valosoa

Mitondra ny heviny mahakasika ny fahatsiarovana ny faha-76 taonan’ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa 1947, Hery Rasoamanana, Malagasy any Dilambato:

Izay mankalaza ny “29 Martsa” nefa mpampahantra ny vahoaka sy ny firenena ankehitriny na dia manana fahefana aza dia mpanivaiva sy mpamadika ny tolon’ny Tia tanindrazana malagasy! Mpamadika ary mpisoloky. Tsy tia tanindrazana satria faran’izay mahantra isika ankehitriny. Andro fisaonana. Andro ahatsiarovana ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra rehetra tamin’ny famerenana ny fiandrianam-pirenena, eny andro fandinihin-tena hanovozan-kevitra enti-mampandroso ny firenena ny 29 Martsa raha ny hevitro.

Tsy “fankalazana” na fanaovana kabary ambony vavahady etsy sy eroa sanatriavin’ny vava… Aiza ho aiza isika ankehitriny? Aiza ho aiza ny firenena? Firy ireo mizaka ny zom-pirenena Malagasy, ka nitondra na mitondra ity firenena ity ary mitohy mampahantra ny vahoaka malagasy? Faha firy amin’ny firenena mahantra eran-tany tokoa moa isika ankehitriny? Fanambaniana ary fanesoana ny maty noho ny tanindrazana tamin’ny Martsa 1947 sy ny talohan’izay na taorian’izay no misy ankehitriny.

Nahoana? Tsy mba namitaka na nanao ronono an-tavy ireny mpitari-tolona tamin’ny “raharaha 1947” ireny, fa nahitsy ary nihevitra ny soa hoan’ny mpiray tanindrazana aminy no laharam-pahamehana tamin’izany. Tsy nambotry ny mpamboly na nangalatra tany na namboly risoriso izy ireny tompoko! Jamba ny mason’izay tsy mahita ny fahoriana mianjady amin’ny malagasy amin’izao fotoana hamakianao izao soratra izao. Jamba ary voan’ny fandraikiraikena avolenta: “Ra-lainga sy ra-risoriso”. Raha ny voalazan’ny mpanadihady ny “raharaha Martsa 1947” dia mihoatra ny 89000 ny isan’ny malagasy novonoin’ny voanjo ankolaka na mivantana. Hilaza isika fa tsy misy famonoana olona mivantana intsony ankehitriny. Marina tokoa izany saingy ny “famonoana” olona tsy azo lavina dia ny famonoana ny eritreriny, famonoana ny maha izy azy amin’ny alalan’ny fambolena fahantrana atao aminy: fampiakarana ny vidin’entana tsy voafehy noho ny tsy fahaiza-mitantana, fampanantenana poakaty, fanaovana drafitr’asa tsy mifanentana amin’ny fiainany andavanandro na tsy tokony ho laharam-pahamehana akory, fanondranana harena antsokosoko tsy misy bedy …

Ho mpiray tsikombakomba amin’izy ireo ary ve ianao? Sanatriavina izany, hoy ianao … Diniho tsara anefa. Raha mbola tsy sahy mijoro isika manoloana ny herisetra sy ny fampitahorana ankolaka ataon’ny mpitondra na ny mpanohana ny mpitondra ankehitriny dia mpiray tsikombakomba aminy. Hanontany ianao, ohatra, hoe misy herisetra ve ankehitriny? Eny tompoko. Firifiry ny olona mitaraina ary tsy mahazo rariny amin’ny fanaovana taratasy sandoka ny taniny? Ohatra herisetra izany… Inona ary no azonao atao ankehitriny? Manala ny “omby mitondraka eo amin’ny volinao”! izay aloha satria izay no lalana haingana indrindra ary heverinay fa mahomby. Amin’ny fomba ahoana? Fanalana amin’ny fomba mihaja sy mifanaraka amin’ny lalàna velona: amin’ny alalan’ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy haha very zo anao dia mandehana misoratra anarana any amin’ny fokontany ho isan’ny mpifidy ianao! Mitambara manazava amin’ny hafa ny tokony hatao rehetra amin’ny fanarahamaso ny lisi-pifidianana sy amin’ny andro fifidianana.

Tsarovy fa ny tia tanindrazana dia “velona ho an’ny hafa”. Dradradradrao ary mijoroa vavolombelona amin’ny seho hitanao na ny tsy rariny fantatrao. Rehefa tsy mandray ny andraikiny ny mpitandrofilaminana dia manatona mpanao gazety na haino aman-jery fantatrao. Mandeha amin’ny ara-dàlana isika, fa raha mitohy mafy sofina ireo dia ho tonga ho azy ny “angaredona” … Mijoroa, misorata anarana ho isan’ny mpifidy. Tairo ny zoky, entano ny zandry. Ampio ny tsy mahay manoratra ho isan’ny mpifidy. Tsy ho raraka ny “ilo mby an-doha” napetrak’ireo Tia tanindrazana talohanao rehetra, raha vonona ianao. Inoako marimarina fa tsy isan’ireo ” tia kely” ianao na ho isan’ireo “jamban’ny vary iray lovia na iray kapoaka”. Aza mety fitahin’ny mpambotry firenena ankehitriny!

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/rajoelina-mpampahantra-firenena-toa-mpanivaiva-ny-tolonny-tia-tanindrazana-hoy-hery-rasoamanana/

Filoha Ravalomanana mivady – Niara-nankalaza ny faha-90 taonan’i Henri Ratsimbazafy

Niaina

Nanamarika ny tsingerin-taona faha-90 nahaterahany omaly 29 martsa ny mpanakanto Henri Ratsimbazafy. Niara-nankalaza izany taminy ny filoha Marc Ravalomanana mivady.

Fotoam-pivavahana ho fisaorana an’Andriamanitra no nanamarihana izany omaly, noho io tsingerin-taonan’i Henri Ratsimbazafy io, tao amin’ny FJKM Ankadifotsy, natrehan’ny filoha Marc Ravalomanana mivady.

Ankoatra ny vavaka, nisy ihany koa ny rindran-kira nataon’i Dear Henri, niaraka tamin’ireo antoko mpihiran’ny fiangonana niderana ilay nahary noho ny fahasoavana nomeny ity mpanakanto ity, ka nahatratrarany izao tsingerin-taona faha-90 izao. Nirary azy tsy harofy sy hatanjaka hatrany, ka ho tratran’ny mbola hitsinjgeringerina ny filoha Marc Ravalomanana mivady tamin’io fotoana io.

Ao anatin’izao fankalazana ny faha-90 taonan’i Henri Ratsimbazafy izao, hisy ny seho sehatra lehibe hataony ny alahady 02 aprily ho avy izao tolakandro ao amin’ny CC Esca.

www.gvalosoa.net/2023/03/30/filoha-ravalomanana-mivady-niara-nankalaza-ny-faha-90-taonani-henri-r...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Filoha Ravalomanana mivady – Niara-nankalaza ny faha-90 taonan’i Henri Ratsimbazafy

Niaina

Nanamarika ny tsingerin-taona faha-90 nahaterahany omaly 29 martsa ny mpanakanto Henri Ratsimbazafy. Niara-nankalaza izany taminy ny filoha Marc Ravalomanana mivady.

Fotoam-pivavahana ho fisaorana an’Andriamanitra no nanamarihana izany omaly, noho io tsingerin-taonan’i Henri Ratsimbazafy io, tao amin’ny FJKM Ankadifotsy, natrehan’ny filoha Marc Ravalomanana mivady.

Ankoatra ny vavaka, nisy ihany koa ny rindran-kira nataon’i Dear Henri, niaraka tamin’ireo antoko mpihiran’ny fiangonana niderana ilay nahary noho ny fahasoavana nomeny ity mpanakanto ity, ka nahatratrarany izao tsingerin-taona faha-90 izao. Nirary azy tsy harofy sy hatanjaka hatrany, ka ho tratran’ny mbola hitsinjgeringerina ny filoha Marc Ravalomanana mivady tamin’io fotoana io.

Ao anatin’izao fankalazana ny faha-90 taonan’i Henri Ratsimbazafy izao, hisy ny seho sehatra lehibe hataony ny alahady 02 aprily ho avy izao tolakandro ao amin’ny CC Esca.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/filoha-ravalomanana-mivady-niara-nankalaza-ny-faha-90-taonani-henri-ratsimbazafy/

Tsy mazava intsony ny raharaha, leo sy tofoka ny olom-pirenena

Beharo

Tsy mazava intsony ny raharaha, efa leo, tofoka ny olom-pirenena. Tsy vitsy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tato ho ato no nilaza fa: tsy mazava intsony izy ity, izany hoe: tsy teny fanoherana na tsikera ranofotsiny, fa tantaram-piainana hita maso ary misy porofo mazava avokoa. Ny resaka governemanta sy ireo ministera ao anatiny moa no efa tena tsy zakan’ny olona intsony, ka mahatonga ireo teny mavesatra etsy sy eroa ataon’ny mpiara-monina sy ny tontolo manodidina azy mihitsy.

Ny ministeran’ny finansy, fitantanam-bola, dia efa ela no voaenjika tamin’izany noho ireo tsy rariny ataony mikasika ny karama sy tambin-karama, na izay vola kely anjarany, ka miteraka grevy sy fitokonana samihafa manerana ny firenena. Io resaka vola io anefa no fototra entina mikarakara ny lafim-piainana isan-karazany, izay efa manimba tokoa ny varotra eto an-toerana ohatra, ka miitatra tonga aty amin’ny resaka asa sy ny maro hafa ary manimba tanteraka ny fiompiana sy ny fambolena mihitsy, manimba ny fidiram-bola sy ny toe-karena tanteraka, porofon’izany ny resaka vary sy lavanila….., miampy ny asa maizina eo amin’ny lafiny fitrandrahana.

Serasera

Ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina dia efa lasibatra tanteraka manoloana ireo mpanakanto marobe ao amin’ ny Omda, nefa mbola manafintohina ny mpanao gazety maro ihany koa, noho izy tsy mahay miaro ireo namany, mitazam-potsiny ireo namana efa any am-ponja sy ireo vao nampidirina koa aza, toy ny nanjo an-dry Lola Rasoamaharo.

Ny fampianarana ambony moa dia ao anatin’ny fahasarotana tanteraka, satria mbola nahazo valiny mazava momba ny raharaha eny Vontovorona ohatra, izay efa manafosafo ny fampianarana ambony momba ny fitsaboana ihany koa raha ny akom-baovao voaray tamin’ny tompon’andraikitra ambony iray avy amin’ny Anjerimanontolo tsy miankina iray: Ramatoa Haingo Paradis, nanambara fa tsy mazava mihitsy ny lalam-bola ao amin’ny ministeran’ny fahasalamana ao momba ireo karama, tambin-karama, ireo trano naorina tsy ara-pitaovana hanaovana fankalazana sy fitokanana amin’ny tsy rariny nefa hono manara-penitra. Manampy trotraka izany ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy na mpampiteraka nefa dia verezin-jo tanteraka, ka vao mitaky izay anjarany dia mahazo teny fandrahonana indray toy ny nahazo mpitsabo iray araka ny nambaran’ity manam-pahaizana tamin’ny fahitalavitra rahavavy iray vao tsy ela.

Mifandrombaka fahefana

Hita sy tsapa hoy ny mpampianatra fahiny teny Ankatso iray, fa misy lesoka avokoa ireo ministera, miainga eo amin’ireo minisitra sy ny sekreterany ary mipaka amin’ireo tale sy mpanolontsaina ary tompon’andraikitra isan-karazany, nefa raha vao misy teny atsipy na tsikera mahasoa atao, dia lazaina fa: MPANOHITRA foana, ka ny aty amin’ny fiarovana sy ny filaminana no atao biby fampitahorana, nefa dia manimba ny lafiny fiaraha-monina tanteraka tokoa, ka na misy amin’izao fotoana olon’ny tafika asondrotra kilasy na grady ambony toy ireo jeneraly vao notendrena, dia toa tsy manaitra ny maro intsony, na koa ireo sivily tsara toerana izay notendrena, toa mamikitra seza fotsiny ihany koa sisa no ataon’ireny; izy samy izy no mifandrombaka fahefana ao, “Mandrora mitsilany”, izay voatendry miaro seza mafy, ireo izay te-hiditra, mitady toerana dia manozongozona mafy ihany koa.

www.gvalosoa.net/2023/03/30/tsy-mazava-intsony-ny-raharaha-leo-sy-tofoka-ny-olom-pirenena/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy mazava intsony ny raharaha, leo sy tofoka ny olom-pirenena

Beharo

Tsy mazava intsony ny raharaha, efa leo, tofoka ny olom-pirenena. Tsy vitsy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety tato ho ato no nilaza fa: tsy mazava intsony izy ity, izany hoe: tsy teny fanoherana na tsikera ranofotsiny, fa tantaram-piainana hita maso ary misy porofo mazava avokoa. Ny resaka governemanta sy ireo ministera ao anatiny moa no efa tena tsy zakan’ny olona intsony, ka mahatonga ireo teny mavesatra etsy sy eroa ataon’ny mpiara-monina sy ny tontolo manodidina azy mihitsy.

Ny ministeran’ny finansy, fitantanam-bola, dia efa ela no voaenjika tamin’izany noho ireo tsy rariny ataony mikasika ny karama sy tambin-karama, na izay vola kely anjarany, ka miteraka grevy sy fitokonana samihafa manerana ny firenena. Io resaka vola io anefa no fototra entina mikarakara ny lafim-piainana isan-karazany, izay efa manimba tokoa ny varotra eto an-toerana ohatra, ka miitatra tonga aty amin’ny resaka asa sy ny maro hafa ary manimba tanteraka ny fiompiana sy ny fambolena mihitsy, manimba ny fidiram-bola sy ny toe-karena tanteraka, porofon’izany ny resaka vary sy lavanila….., miampy ny asa maizina eo amin’ny lafiny fitrandrahana.

Serasera

Ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina dia efa lasibatra tanteraka manoloana ireo mpanakanto marobe ao amin’ ny Omda, nefa mbola manafintohina ny mpanao gazety maro ihany koa, noho izy tsy mahay miaro ireo namany, mitazam-potsiny ireo namana efa any am-ponja sy ireo vao nampidirina koa aza, toy ny nanjo an-dry Lola Rasoamaharo.

Ny fampianarana ambony moa dia ao anatin’ny fahasarotana tanteraka, satria mbola nahazo valiny mazava momba ny raharaha eny Vontovorona ohatra, izay efa manafosafo ny fampianarana ambony momba ny fitsaboana ihany koa raha ny akom-baovao voaray tamin’ny tompon’andraikitra ambony iray avy amin’ny Anjerimanontolo tsy miankina iray: Ramatoa Haingo Paradis, nanambara fa tsy mazava mihitsy ny lalam-bola ao amin’ny ministeran’ny fahasalamana ao momba ireo karama, tambin-karama, ireo trano naorina tsy ara-pitaovana hanaovana fankalazana sy fitokanana amin’ny tsy rariny nefa hono manara-penitra. Manampy trotraka izany ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy na mpampiteraka nefa dia verezin-jo tanteraka, ka vao mitaky izay anjarany dia mahazo teny fandrahonana indray toy ny nahazo mpitsabo iray araka ny nambaran’ity manam-pahaizana tamin’ny fahitalavitra rahavavy iray vao tsy ela.

Mifandrombaka fahefana

Hita sy tsapa hoy ny mpampianatra fahiny teny Ankatso iray, fa misy lesoka avokoa ireo ministera, miainga eo amin’ireo minisitra sy ny sekreterany ary mipaka amin’ireo tale sy mpanolontsaina ary tompon’andraikitra isan-karazany, nefa raha vao misy teny atsipy na tsikera mahasoa atao, dia lazaina fa: MPANOHITRA foana, ka ny aty amin’ny fiarovana sy ny filaminana no atao biby fampitahorana, nefa dia manimba ny lafiny fiaraha-monina tanteraka tokoa, ka na misy amin’izao fotoana olon’ny tafika asondrotra kilasy na grady ambony toy ireo jeneraly vao notendrena, dia toa tsy manaitra ny maro intsony, na koa ireo sivily tsara toerana izay notendrena, toa mamikitra seza fotsiny ihany koa sisa no ataon’ireny; izy samy izy no mifandrombaka fahefana ao, “Mandrora mitsilany”, izay voatendry miaro seza mafy, ireo izay te-hiditra, mitady toerana dia manozongozona mafy ihany koa.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/tsy-mazava-intsony-ny-raharaha-leo-sy-tofoka-ny-olom-pirenena/

EDITO 30 Marsa – Nilamina ny fahatsiarovana ny 30 martsa 1947

Isambilo

Nilamina ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa 1947, 76 taona lasa izay manerana ny Nosy omaly. Amin’ny fotoana toy izao, tsy nahazo atao ny nivarotra zava-pisotro mahamamo, tsy fety tsy akory no atao nanamarihana ity fahatsiarovana ity, satria Malagasy an’hetsiny maro no lavon’ny mpanjanatany Frantsay tamin’izany fotoana izany, noho ny fitiavan-tanindrazana tao amin’izy ireo nanoherana ny mpanani-bohitra sy ireo nibodo ny tanindrazany. Androm-pisaonana aza no tena marina no atao amin’izay fotoam-pahatsiarovana izay.

Tany Moramanga faritra Alaotra Mangoro no ivon’ny fanamarihana, araka ny vaovao voaray, somary nisavoritaka ihany ny fandaminana tany an-toerana tsy toy ny isan-taona, satria tsy natao teo amin’ny tsangambaton’ny mahery fo ny lahateny nifandimbiasana, fa tany amin’ny tobina mpitandro filaminana. Anisan’ny nahitana fanoherana mavaivay ny Frantsay koa ny tany amin’ny faritra Fitovinany sy Vatovavy tamin’izany fotoana, nisy koa arak’izany ny fahatsiarovana natao tany Manakara, ny tany Ikongo, ny tany Mananjary,… samy nisy an’izay ihany koa manerana ny Nosy.

“Tolom-panafahana, firaisankina ho an’ny fitiavan-tanindrazana”, no loha-hevitry ny fanamarihana tamin’ity taona ity. Somary very na manjavozavo ihany izay fitiavan-tanindrazana izay ankehitriny, indrindra ho an’ireo mpitondra eto amintsika, satria tsy fitiavan-tanindrazana no misy amin’izy ireo, fa fitiavantena, fitiavam-bola, fitiavan-karena tafahoatra, fitiavana sehoseho sy deradera, ny zava-bita tena anasoavam-bahoaka izay tompon’ny fahefana anefa tsy misy, satria iaraha-mahita ankehitriny fa tena sahirana ny vahoaka sy ny firenena, tsy mahita vahaolana amin’izany ny mpitondra.

www.gvalosoa.net/2023/03/30/edito-30-marsa-nilamina-ny-fahatsiarovana-ny-30-martsa-1947/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 30 Marsa – Nilamina ny fahatsiarovana ny 30 martsa 1947

Isambilo

Nilamina ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa 1947, 76 taona lasa izay manerana ny Nosy omaly. Amin’ny fotoana toy izao, tsy nahazo atao ny nivarotra zava-pisotro mahamamo, tsy fety tsy akory no atao nanamarihana ity fahatsiarovana ity, satria Malagasy an’hetsiny maro no lavon’ny mpanjanatany Frantsay tamin’izany fotoana izany, noho ny fitiavan-tanindrazana tao amin’izy ireo nanoherana ny mpanani-bohitra sy ireo nibodo ny tanindrazany. Androm-pisaonana aza no tena marina no atao amin’izay fotoam-pahatsiarovana izay.

Tany Moramanga faritra Alaotra Mangoro no ivon’ny fanamarihana, araka ny vaovao voaray, somary nisavoritaka ihany ny fandaminana tany an-toerana tsy toy ny isan-taona, satria tsy natao teo amin’ny tsangambaton’ny mahery fo ny lahateny nifandimbiasana, fa tany amin’ny tobina mpitandro filaminana. Anisan’ny nahitana fanoherana mavaivay ny Frantsay koa ny tany amin’ny faritra Fitovinany sy Vatovavy tamin’izany fotoana, nisy koa arak’izany ny fahatsiarovana natao tany Manakara, ny tany Ikongo, ny tany Mananjary,… samy nisy an’izay ihany koa manerana ny Nosy.

“Tolom-panafahana, firaisankina ho an’ny fitiavan-tanindrazana”, no loha-hevitry ny fanamarihana tamin’ity taona ity. Somary very na manjavozavo ihany izay fitiavan-tanindrazana izay ankehitriny, indrindra ho an’ireo mpitondra eto amintsika, satria tsy fitiavan-tanindrazana no misy amin’izy ireo, fa fitiavantena, fitiavam-bola, fitiavan-karena tafahoatra, fitiavana sehoseho sy deradera, ny zava-bita tena anasoavam-bahoaka izay tompon’ny fahefana anefa tsy misy, satria iaraha-mahita ankehitriny fa tena sahirana ny vahoaka sy ny firenena, tsy mahita vahaolana amin’izany ny mpitondra.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/30/edito-30-marsa-nilamina-ny-fahatsiarovana-ny-30-martsa-1947/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 30 Marsa 2023.

Ho hitanao anaty tranonkala :
- ny lahatsoratra: www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
-ny serasera FB Valosoa: gvalosoa.net/FB-Valosoa
- ny tahirin-gazety: gvalosoa.net/tahiry/
- ny fikarohana lahatsoratra: gvalosoa.net/?s=
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 30 Marsa 2023.

Ho hitanao anaty tranonkala :
- ny lahatsoratra: http://www.gvalosoa.com na http://www.gvalosoa.net
-ny serasera FB Valosoa: http://gvalosoa.net/FB-Valosoa
- ny tahirin-gazety: http://gvalosoa.net/tahiry/
- ny fikarohana lahatsoratra: http://gvalosoa.net/?s=

Comment on Facebook 1764140243706142_684216967037305

Ny mpanenjika dia ao afara foana M.Jean Nirina o!Bon courage,f'izany ny fiainana eto.

FJKM Ankadifotsy (29 martsa 2023) - Fotoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny tsingerin-taonan'i Henri Ratsimbazafy

90 taona anio Alarobia 29 martsa 2023.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

FJKM Ankadifotsy (29 martsa 2023) - Fotoam-pivavahana ho fisaorana anAndriamanitra noho ny tsingerin-taonani Henri Ratsimbazafy

90 taona anio Alarobia 29 martsa 2023.

Comment on Facebook 1764140243706142_683785640413771

Bon anniversaire 🎉🎂🎊 Monsieur Ratsimbazafy Henri 🍀😘90ans

Ary mba aiza i voahirana e

Ho ela velona e

Légende 💗

Dear HENRI !

Rr mijoro izy tsy adino

Arabaina ianao Dear HENRI tratr'izao andro iray toa zato izao. Mitomboa taona ihany ka ho ela velona.

View more comments

FJKM Ambohimanarina Fitiavana (29 martsa 2023) - Fihaonambe FFKM

Tanteraka androany, Alarobia 29 Martsa 2023, ny fanokafana ny fihaonambe FFKM tao amin’ny FJKM Ambohipanja Fitiavana.
Ao anatin’izao fihaonambe izao no hibanjinana ny lohahevitra manao hoe: “Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin’ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy hanjera, hanapotika sy handrava, ary hanorina sy hamboly indray.” Jeremia 1/10 DIEM

Ny FFKM dia manao antso avo amin’ny fisoratana anarana anatin’ny lisim-pifidianana, ny fanamarinana ny anarana anaty lisim-pifidianana ary ny fahatongavana handatsa-bato.

Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Miombona amin’izay mandeha amin’ny fahamarinana ny FFKM ary manohitra izay manohitra ny fahamarinana.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

FJKM Ambohimanarina Fitiavana (29 martsa 2023) - Fihaonambe FFKM

Tanteraka androany, Alarobia 29 Martsa 2023, ny fanokafana ny fihaonambe FFKM tao amin’ny FJKM Ambohipanja Fitiavana.
Ao anatin’izao fihaonambe izao no hibanjinana ny lohahevitra manao hoe: “Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin’ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy hanjera, hanapotika sy handrava, ary hanorina sy hamboly indray.” Jeremia 1/10 DIEM

Ny FFKM dia manao antso avo amin’ny fisoratana anarana anatin’ny lisim-pifidianana, ny fanamarinana ny anarana anaty lisim-pifidianana ary ny fahatongavana handatsa-bato.

Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Miombona amin’izay mandeha amin’ny fahamarinana ny FFKM ary manohitra izay manohitra ny fahamarinana.

Fanamarihana ny 29 martsa sy ireo mizaka zom-pirenena 2

Andrianjakahasina Rasamimanana : TSY MILA PRM SY PM SNS… MIZAKA ZOMPIRENENA FRANTSAY HITONANTONANA MAMETAVETA NY TOLON'NY RAZANA MIHINTSY, FA RAJAKOMBAZAHA MPIRAY TSIKOMBAKOMBA @ MPANJANATANY.

Andriamanankasina Dera Ravonjiarisoa : ary enao mipetraka any Europe io izany inona, andevom-bazaha kay.

Samuel Razanakoto : mitady fivelomana no ataony any, fa tsy mivarotra an'i Lafrantsa am karana akory.

Raharison Gabrielle : ny Malagasy rehetra dia afaka mankalaza ny 29 mars avokoa.

Simon Noumenjanahary Fandrava : FAHATSIAROVANA IO FA TSY FANKALAZANA.
Andrianjakahasina Rasamimanana : aleo tsy ho raisintsika an-tendrony ilay resaka. NY PRM NA PM NA MINISITRA sns..... MIZAKA ZOMPIRENENA FRANTSAY DIA TSY MAINTSY (AVERIKO FA TSY MAINTSY) MANAO VAZAHA MODY MIADY @ MPANJANATANY SATRIA DIA MBOLA MIFIDY MACRON SY NY TOA AZY IZY IRENY HO FILOHAM-PIRENENY @ MAHA FRANTSAY AZY.

Rajo RakotoArivony : TSY MILA RAJAKOMBAZAHA MIFIDY MACRON SARKO SNS.... OHATRA NY AN'IALAHY ISANY.

Andrianjakahasina Rasamimanana : HO AN'IZAY TSY MAHALALA DIA FANTARO FA I SARKOZY NO NANAO NY FANONGANAM-PANJAKANA TETO MADAGASIKARA T@ 2009, FA NY RAJAKOMBAZAHA MPANATANTERAKA FOTSINY. Efa nilaza io koa ny Filoha RAVALOMANANA MARC (fifamaliana t@ izany).
Harimanana Randriantsitoharana : azo raisina sady mitombina: tsy ilaina manatrika mihitsy izay rehetra double nationalité : Malagasy sy Français.

Anthelme Ramparany : TENA OMBAKO MANANA.

Martial Tovonirina : izay mihitsy no tokony ho izy e !

Roma Mamy : tolon'ny ho ao ambilaninao sy famelomantenanao aza iandrasanao Rajoelina, ka razana razana ahoana?

Andrianjakahasina Rasamimanana : TSY MILA RAJAKOMBAZAHA E!

Violette Rasoanorosoa: ny heloky ny ray aman-dreny tany aloha kosa tsy heloky ny ankizy aty aoriana, raha lasa manana nationalité roa izy ireny amin’izao fotoana e!

Justin Pierre Ranaivosoa: fanesoana sy fanaovana tsinontsinona ireo Malagasy nitolona tamin’izany kosa, ny fanatrehan’ny vazaha taratasy ny fanamarihana ny 29 mars e!
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fanamarihana ny 29 martsa sy ireo mizaka zom-pirenena 2

Andrianjakahasina Rasamimanana : TSY MILA PRM SY PM SNS… MIZAKA ZOMPIRENENA FRANTSAY HITONANTONANA MAMETAVETA NY TOLONNY RAZANA MIHINTSY, FA RAJAKOMBAZAHA MPIRAY TSIKOMBAKOMBA @ MPANJANATANY.

Andriamanankasina Dera Ravonjiarisoa : ary enao mipetraka any Europe io izany inona, andevom-bazaha kay.

Samuel Razanakoto : mitady fivelomana no ataony any, fa tsy mivarotra ani Lafrantsa am karana akory.

Raharison Gabrielle : ny Malagasy rehetra dia afaka mankalaza ny 29 mars avokoa.

Simon Noumenjanahary Fandrava : FAHATSIAROVANA IO FA TSY FANKALAZANA.
Andrianjakahasina Rasamimanana : aleo tsy ho raisintsika an-tendrony ilay resaka. NY PRM NA PM NA MINISITRA sns..... MIZAKA ZOMPIRENENA FRANTSAY DIA TSY MAINTSY (AVERIKO FA TSY MAINTSY) MANAO VAZAHA MODY MIADY @ MPANJANATANY SATRIA DIA MBOLA MIFIDY MACRON SY NY TOA AZY IZY IRENY HO FILOHAM-PIRENENY @ MAHA FRANTSAY AZY.

Rajo RakotoArivony : TSY MILA RAJAKOMBAZAHA MIFIDY MACRON SARKO SNS.... OHATRA NY ANIALAHY ISANY.

Andrianjakahasina Rasamimanana : HO ANIZAY TSY MAHALALA DIA FANTARO FA I SARKOZY NO NANAO NY FANONGANAM-PANJAKANA TETO MADAGASIKARA T@ 2009, FA NY RAJAKOMBAZAHA MPANATANTERAKA FOTSINY. Efa nilaza io koa ny Filoha RAVALOMANANA MARC (fifamaliana t@ izany).
Harimanana Randriantsitoharana : azo raisina sady mitombina: tsy ilaina manatrika mihitsy izay rehetra double nationalité : Malagasy sy Français.

Anthelme Ramparany : TENA OMBAKO MANANA.

Martial Tovonirina : izay mihitsy no tokony ho izy e !

Roma Mamy : tolonny ho ao ambilaninao sy famelomantenanao aza iandrasanao Rajoelina, ka razana razana ahoana?

Andrianjakahasina Rasamimanana : TSY MILA RAJAKOMBAZAHA E!

Violette Rasoanorosoa: ny heloky ny ray aman-dreny tany aloha kosa tsy heloky ny ankizy aty aoriana, raha lasa manana nationalité roa izy ireny amin’izao fotoana e!

Justin Pierre Ranaivosoa: fanesoana sy fanaovana tsinontsinona ireo Malagasy nitolona tamin’izany kosa, ny fanatrehan’ny vazaha taratasy ny fanamarihana ny 29 mars e!

Mananara Avaratra- Manentana momba ny lisi-pifidianana ny Coach TIM Analanjirofo

Stefa

Manentana momba ny lisi-pifidianana, any amin’ny distrikan’i Mananara Avaratra faritra Analanjirofo amin’izao fotoana, ny Coach TIM Analanjirofo, ny depiote teo aloha Rasomotra, na Mananjara Fidison. Ny zoma teo, tao amin’ny Kaominina ambonivohitra Mananara-Nord izy sy ny ekipa tarihany, nanofana sy nanangana ny rafitra ho enti-miatrika ny fifidianana ho avy, amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any an-toerana. Nanentana koa izy ireo ny olona, mba hazoto hiditra ao anaty lisi-pifidianana. Ny sabotsy teo kosa indray, nametraka ny lamina sy fanofanana amin’ny fananganana ny Comite de vigilance izy ireo, tany amin’ny kaominina Manambolosy, ao anatin’ny distrikan’i Mananara Avaratra ihany. Nanotrona azy tany an-toerana kosa ny filohan’ny Jeune Tim distrika Mananara-Nord Berchon Lahy. Tany amin’ny kaominina Imorona, distrikan’i Mananara-Nord indray izy ireo avy eo, mbola manodidina ny fanentanana amin’ny resaka fiatrehana fifidianana ihany, no niarahan’izy ireo tamin’ireo mpitarika TIM tany amin’izany toerana izany.

www.gvalosoa.net/2023/03/28/mananara-avaratra-manentana-momba-ny-lisi-pifidianana-ny-coach-tim-an...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Mananara Avaratra- Manentana momba ny lisi-pifidianana ny Coach TIM Analanjirofo

Stefa

Manentana momba ny lisi-pifidianana, any amin’ny distrikan’i Mananara Avaratra faritra Analanjirofo amin’izao fotoana, ny Coach TIM Analanjirofo, ny depiote teo aloha Rasomotra, na Mananjara Fidison. Ny zoma teo, tao amin’ny Kaominina ambonivohitra Mananara-Nord izy sy ny ekipa tarihany, nanofana sy nanangana ny rafitra ho enti-miatrika ny fifidianana ho avy, amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any an-toerana. Nanentana koa izy ireo ny olona, mba hazoto hiditra ao anaty lisi-pifidianana. Ny sabotsy teo kosa indray, nametraka ny lamina sy fanofanana amin’ny fananganana ny Comite de vigilance izy ireo, tany amin’ny kaominina Manambolosy, ao anatin’ny distrikan’i Mananara Avaratra ihany. Nanotrona azy tany an-toerana kosa ny filohan’ny Jeune Tim distrika Mananara-Nord Berchon Lahy. Tany amin’ny kaominina Imorona, distrikan’i Mananara-Nord indray izy ireo avy eo, mbola manodidina ny fanentanana amin’ny resaka fiatrehana fifidianana ihany, no niarahan’izy ireo tamin’ireo mpitarika TIM tany amin’izany toerana izany.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/mananara-avaratra-manentana-momba-ny-lisi-pifidianana-ny-coach-tim-analanjirofo/

FIFIDIANANA 2023

Hatreto aloha ny fifidianana dia tsy anaty fandaharana,
Fa ny fibodoana seza no efa toa manarangarana.
Ny hanalava taom-piasana, tena izany no ketrehina,
Ary ireo mandà izany dia ezahina potehina!

Misy ireo izay namoronana taratasy fiampangana.
Re fa hoe manohintohina ny ao anaty fitondrana.
Sakantsakana hatrany, fandrahonana tsy ferana,
No mahazo ireo voalaza fa avy amin’ny fanoherana!

Irony sezan’ny mpitondra, hita ny fihozongozony,
Ka hatramin’ny solombava no indro raisina amin’ny vozony.
Tena fihetsika voarara, nefa ataon’ireo zandary.
(Sao ny sain’ny ireo lehibeny no efa hita ho marary?)

Hatreto aloha ny fifidianana dia toa nofinofy ihany.
Valo volana no isaina, maro ireo mifanontany.
Hatreto mantsy raha ny sary, indrindra indrindra koa ny feo,
Dia toa tsy miomana amin’izany ry zareo mpitondra ireo.

…Fa ny hiletra sy hitavana, izay no kajy efa voarindra,
Sy ny hoe “fitiavan-tseza”, io no lehibe indrindra!

DADAN’i RIANA (26-03-23)

www.gvalosoa.net/2023/03/28/fifidianana-2023-3/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

FIFIDIANANA 2023

Hatreto aloha ny fifidianana dia tsy anaty fandaharana,
Fa ny fibodoana seza no efa toa manarangarana.
Ny hanalava taom-piasana, tena izany no ketrehina,
Ary ireo mandà izany dia ezahina potehina!

Misy ireo izay namoronana taratasy fiampangana.
Re fa hoe manohintohina ny ao anaty fitondrana.
Sakantsakana hatrany, fandrahonana tsy ferana,
No mahazo ireo voalaza fa avy amin’ny fanoherana!

Irony sezan’ny mpitondra, hita ny fihozongozony,
Ka hatramin’ny solombava no indro raisina amin’ny vozony.
Tena fihetsika voarara, nefa ataon’ireo zandary.
(Sao ny sain’ny ireo lehibeny no efa hita ho marary?)

Hatreto aloha ny fifidianana dia toa nofinofy ihany.
Valo volana no isaina, maro ireo mifanontany.
Hatreto mantsy raha ny sary, indrindra indrindra koa ny feo,
Dia toa tsy miomana amin’izany ry zareo mpitondra ireo.

…Fa ny hiletra sy hitavana, izay no kajy efa voarindra,
Sy ny hoe “fitiavan-tseza”, io no lehibe indrindra!

      DADAN’i RIANA (26-03-23)

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/fifidianana-2023-3/

Faha-76 taonan’ny 29 martsa 1947 – Nanatrika ny vavaka nataon’ny FFKM ny Filoha Ravalomanana mivady

Isambilo

Ho marihina rahampitso alarobia 29 martsa, ny faha-76 taonan’ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa 1947 manerana ny Nosy. Noho izay fanamarihana tsingerin-taona izay, nisy ny fotoampivavahana iraisam-pinoana ho fahatsiarovana ireo maherifon’ny firenena tamin’izany fotoana izany, fotoambavaka lehibe nokarakarain’ny FFKM tao amin’ny Katedraly FJKM Analakely ny alahady teo. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Efa ny 22 martsa lasa teo, no nanomboka ny hetsika samy hafa, ho fahatsiarovana ity tolom-panafahana nataon’ny MDRM tamin’izany fotoana izany ity, tolona izay namoizana aina malagasy an’hetsiny maro naripaky ny mpanjanatany Frantsay. Ny fanirian’ny maro ankehitriny, mba tsy ho very maina fotsiny ny rà nalatsak’ireo martiora tamin’izany, fa tena hipaka amin’ny vahoaka rehetra ny fampandrosoam-pirenena.

www.gvalosoa.net/2023/03/28/faha-76-taonanny-29-martsa-1947-nanatrika-ny-vavaka-nataonny-ffkm-ny-...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Faha-76 taonan’ny 29 martsa 1947 – Nanatrika ny vavaka nataon’ny FFKM ny Filoha Ravalomanana mivady

Isambilo

Ho marihina rahampitso alarobia 29 martsa, ny faha-76 taonan’ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa 1947 manerana ny Nosy. Noho izay fanamarihana tsingerin-taona izay, nisy ny fotoampivavahana iraisam-pinoana ho fahatsiarovana ireo maherifon’ny firenena tamin’izany fotoana izany, fotoambavaka lehibe nokarakarain’ny FFKM tao amin’ny Katedraly FJKM Analakely ny alahady teo. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Efa ny 22 martsa lasa teo, no nanomboka ny hetsika samy hafa, ho fahatsiarovana ity tolom-panafahana nataon’ny MDRM tamin’izany fotoana izany ity, tolona izay namoizana aina malagasy an’hetsiny maro naripaky ny mpanjanatany Frantsay. Ny fanirian’ny maro ankehitriny, mba tsy ho very maina fotsiny ny rà nalatsak’ireo martiora tamin’izany, fa tena hipaka amin’ny vahoaka rehetra ny fampandrosoam-pirenena.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/faha-76-taonanny-29-martsa-1947-nanatrika-ny-vavaka-nataonny-ffkm-ny-filoha-ravalomanana-mivady/

Fiarovana ireo varika – Azo lazaina ho nahomby ny tetikasa SOS Lemur nandritra ny 5 taona

Aly

Atrikasa notanterahana teny amin’ny Hotel Panorama Andrainarivo, no namaranana ny tetikasa SOS Lemur, tetikasa naharitra 5 taona, ho fiarovana ireo varika eto amintsika. Nandritra izany atrikasa nandritra ny 3 andro izany no nanaovana tombana sy jery todika ity tetikasa ity, niarahan’ireo mpisehatra amin’izany sehatra izany, sy ireo mpamatsy vola.

Nisongadina araka ny nambaran’ireo anisan’ny tompon’andraikitra amin’ity tetikasa SOS Lemur ity, Profesora Jonah Ratsimbazafy sy Dr Sylviane Volampeno, fa fahombiazana ny nanatanterahana izany tetikasa fiarovana varika izany teto amintsika nandritra izay 5 taona izay. Nihena hoy izy ireo ny fihazana varika amin’ny toerana fonenan’ireo biby arovana ireo, nihena ny fitrandrahana ala, nihena ihany koa ny doro tanety tamin’ireny toerana ireny. Fikambanana miisa 49 no niara-niasa tamin’ny tetikasa SOS Lemur ary saika nisy azy ireo ny faritra 23 eto amintsika, izany hoe tamin’ny toerana miisa 28 no tena nisian’ny fiaraha-miasa tamin’ny mponina eny ifotony.

Azo lazaina ho nahomby ny tetikasa, satria nahazo tombontsoa tamin’izany ny vondron’olona ifotony tamin’ny alalan’ny fanampiana ny velontenan’izy ireo, ka tsy nitrandraka ala intsony izy ireo, fa nanatanteraka tetikasa toy ny fiompiana akoho, fiompiana tantely, sns… Namatsy vola izany nandritra ny 5 taona ny IUCN sy ny avy any Suisse.

Avy amin’ny atrikasa notanterahana ny herinandro lasa teo io, no hijerena na mbola hotohizana mandritra ny 5 taona manaraka indray ny tetikasa SOS Lemur, satria tsy vita 5 taona ny fiarovana varika sy fiarovana tontolo iainana izany, hoy ireo tompon’andraikitra.

www.gvalosoa.net/2023/03/28/fiarovana-ireo-varika-azo-lazaina-ho-nahomby-ny-tetikasa-sos-lemur-na...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fiarovana ireo varika – Azo lazaina ho nahomby ny tetikasa SOS Lemur nandritra ny 5 taona

Aly

Atrikasa notanterahana teny amin’ny Hotel Panorama Andrainarivo, no namaranana ny tetikasa SOS Lemur, tetikasa naharitra 5 taona, ho fiarovana ireo varika eto amintsika. Nandritra izany atrikasa nandritra ny 3 andro izany no nanaovana tombana sy jery todika ity tetikasa ity, niarahan’ireo mpisehatra amin’izany sehatra izany, sy ireo mpamatsy vola.

Nisongadina araka ny nambaran’ireo anisan’ny tompon’andraikitra amin’ity tetikasa SOS Lemur ity, Profesora Jonah Ratsimbazafy sy Dr Sylviane Volampeno, fa fahombiazana ny nanatanterahana izany tetikasa fiarovana varika izany teto amintsika nandritra izay 5 taona izay. Nihena hoy izy ireo ny fihazana varika amin’ny toerana fonenan’ireo biby arovana ireo, nihena ny fitrandrahana ala, nihena ihany koa ny doro tanety tamin’ireny toerana ireny. Fikambanana miisa 49 no niara-niasa tamin’ny tetikasa SOS Lemur ary saika nisy azy ireo ny faritra 23 eto amintsika, izany hoe tamin’ny toerana miisa 28 no tena nisian’ny fiaraha-miasa tamin’ny mponina eny ifotony.

Azo lazaina ho nahomby ny tetikasa, satria nahazo tombontsoa tamin’izany ny vondron’olona ifotony tamin’ny alalan’ny fanampiana ny velontenan’izy ireo, ka tsy nitrandraka ala intsony izy ireo, fa nanatanteraka tetikasa toy ny fiompiana akoho, fiompiana tantely, sns… Namatsy vola izany nandritra ny 5 taona ny IUCN sy ny avy any Suisse.

Avy amin’ny atrikasa notanterahana ny herinandro lasa teo io, no hijerena na mbola hotohizana mandritra ny 5 taona manaraka indray ny tetikasa SOS Lemur, satria tsy vita 5 taona ny fiarovana varika sy fiarovana tontolo iainana izany, hoy ireo tompon’andraikitra.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/fiarovana-ireo-varika-azo-lazaina-ho-nahomby-ny-tetikasa-sos-lemur-nandritra-ny-5-taona/

Ankadimbahoaka, By-Pass sy ny manodidina – Mbola hitohana be ny fifamoivoizana amin’ity herinandro ity

Aly

Mbola hitohy hitohana be ny fifamoivoizana amin’ny faritra Ankadimbahoaka, By-Pass sy ny manodidina iny amin’ity herinandro ity. Araka ny voalazan’ny ao amin’ny ministeran’ny asa vaventy, mbola hitohy amin’ity herinandro ity ny fanaboaran-dalana amin’izany toerana izany.

Araka ny fanambarana nataon’izy ireo:”ny Minisiteran’ny Asa Vaventy dia mampahafantatra ny be sy ny maro, fa mbola mitohy ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny rond-point Ankadimbahoaka sy rond-point By pass. Efa eo ampanaovana ny asa famaranana (finition) ny orinasa ary hiverina hisokatra amin’ity herinandro ity io ampahan-dalana io. Ny Minisitera dia mametraka ny fialan-tsiny amin’ny fanelingelenana sy fikorontanana aterik’izany fanapahana izany.”

iteraka fahasahiranana ho an’ny rehetra mampiasa izany lalana izany tokoa io fahatapaha-dalana io, satria mitohana tanteraka ny fifamoivoizana miainga avy any Tanjombato, mihazo an’Ankadimbahoaka, mahazo ny avy any Iavoloha sy ny avy any Alasora sy Ambohimangakely iny koa, toy izany koa ireo hivoaka ny renivohitra, hihazo ny lalampirenena faha-7 dia sahirana tanteraka noho ny fitohanana lavareny.

Heverina fa mba ho vita tsara amin’izay izany lalana izany, satria raha ny lalana vita teo aloha, tsy naharitra herintaona akory izany lalana izany dia potika tanteraka, ka niteraka fahasahiranana ho an’ny mpampiasa azy hatramin’izay nahasimbany izay.

www.gvalosoa.net/2023/03/28/ankadimbahoaka-by-pass-sy-ny-manodidina-mbola-hitohana-be-ny-fifamoiv...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ankadimbahoaka, By-Pass sy ny manodidina – Mbola hitohana be ny fifamoivoizana amin’ity herinandro ity

Aly

Mbola hitohy hitohana be ny fifamoivoizana amin’ny faritra Ankadimbahoaka, By-Pass sy ny manodidina iny amin’ity herinandro ity. Araka ny voalazan’ny ao amin’ny ministeran’ny asa vaventy, mbola hitohy amin’ity herinandro ity ny fanaboaran-dalana amin’izany toerana izany.

Araka ny fanambarana nataon’izy ireo:”ny Minisiteran’ny Asa Vaventy dia mampahafantatra ny be sy ny maro, fa mbola mitohy ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny rond-point Ankadimbahoaka sy rond-point By pass. Efa eo ampanaovana ny asa famaranana (finition) ny orinasa ary hiverina hisokatra amin’ity herinandro ity io ampahan-dalana io. Ny Minisitera dia mametraka ny fialan-tsiny amin’ny fanelingelenana sy fikorontanana aterik’izany fanapahana izany.”

iteraka fahasahiranana ho an’ny rehetra mampiasa izany lalana izany tokoa io fahatapaha-dalana io, satria mitohana tanteraka ny fifamoivoizana miainga avy any Tanjombato, mihazo an’Ankadimbahoaka, mahazo ny avy any Iavoloha sy ny avy any Alasora sy Ambohimangakely iny koa, toy izany koa ireo hivoaka ny renivohitra, hihazo ny lalampirenena faha-7 dia sahirana tanteraka noho ny fitohanana lavareny.

Heverina fa mba ho vita tsara amin’izay izany lalana izany, satria raha ny lalana vita teo aloha, tsy naharitra herintaona akory izany lalana izany dia potika tanteraka, ka niteraka fahasahiranana ho an’ny mpampiasa azy hatramin’izay nahasimbany izay.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/ankadimbahoaka-by-pass-sy-ny-manodidina-mbola-hitohana-be-ny-fifamoivoizana-aminity-herinandro-ity/

Ambohimanarina, Mahitsy, Ankazobe – Nangorom-potsy sy nidorehitra mena izay nolalovan-dRavalo

Isambilo

Tao aorian’ny teny Ambatolampy Ambohimanarina Boriboritany faha-6 ny sabotsy teo, nihazo ny lalampirenena faha-4 indray omaly ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasionalin’ny antoko TIM. Nandalo an’i Mahitsy distrikan’Ambohidratrimo izy sy ny mpiara-dia aminy, ary nipaka hatrany Ankazobe.

Fa ny sabotsy, hetsika fifampiarahabana tratry ny taona no natao tany amin’ny trano fonenan’ny depiote Todisoa Andriamampandry, fotoana koa izany, nanentanana ireo rehetra tonga tao mahakasika ny resaka fifidianana, indrindra ny fisoratana anarana amin’ny lisi-pifidianana aloha mialoha ny zava-drehetra. Naneho indray ny maha iray ihany ny antoko TIM koa ny hetsika ny faran’ny herinandro teo iny, tonga tao avokoa ny avy amin’ny birao polikan’ny antoko, nahitana ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina, ireo depiote voafidy tamin’ny anaran’ny antoko TIM, na ireo mpanao ny Miara-manonja amin’ny radio sy televiziona MBS ary ny Radio Mada, tarihan’ny filohan’ny vondrona parlemantera TIM: Fetra Ralambozafimbololona, na ny mpanentana ny fandaharana Miara-manonja amin’ny Az Radio, nahitana ny depiote Fidèle Razarapiera sy Rodin Rakotomanjato.

Nangorom-potsy sy nidorehitra mena ny teny Ambatolampy Ambohimanarina tamin’io fotoana io. Nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany, ny hanatonan’ireo mbola tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana eny amin’ny fokontany, lalàna no tsy maintsy hanatanterahana ny fifidianana amin’ity taona ity hoy izy, ka tokony tsy maintsy ho tontosaina izany, misy anefa ireo tokony hahitsy mahakasika ny lalàmpifidianana, ka tsy maintsy ilana fikaonandoha.

Na tao Mahitsy, na tany Ankazobe, vory lanona ihany koa ny olona tany an-toerana, nihaino sy nifampitafa mivantana tamin’ny filoha nasionalin’ny antoko TIM. Tena sahirana izahay hoy ny feo avy amin’izy ireo, ka mila anao Dada, hanavotra ny vahoaka sahirana sy ny firenena indray. Toy ny tao Ambatolampy Ambohimanarina, nangorom-potsy sy nidorehitra mena ihany koa ny tany Mahitsy sy Ankazobe.

www.gvalosoa.net/2023/03/28/ambohimanarina-mahitsy-ankazobe-nangorom-potsy-sy-nidorehitra-mena-iz...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ambohimanarina, Mahitsy, Ankazobe – Nangorom-potsy sy nidorehitra mena izay nolalovan-dRavalo

Isambilo

Tao aorian’ny teny Ambatolampy Ambohimanarina Boriboritany faha-6 ny sabotsy teo, nihazo ny lalampirenena faha-4 indray omaly ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasionalin’ny antoko TIM. Nandalo an’i Mahitsy distrikan’Ambohidratrimo izy sy ny mpiara-dia aminy, ary nipaka hatrany Ankazobe.

Fa ny sabotsy, hetsika fifampiarahabana tratry ny taona no natao tany amin’ny trano fonenan’ny depiote Todisoa Andriamampandry, fotoana koa izany, nanentanana ireo rehetra tonga tao mahakasika ny resaka fifidianana, indrindra ny fisoratana anarana amin’ny lisi-pifidianana aloha mialoha ny zava-drehetra. Naneho indray ny maha iray ihany ny antoko TIM koa ny hetsika ny faran’ny herinandro teo iny, tonga tao avokoa ny avy amin’ny birao polikan’ny antoko, nahitana ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro sy ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina, ireo depiote voafidy tamin’ny anaran’ny antoko TIM, na ireo mpanao ny Miara-manonja amin’ny radio sy televiziona MBS ary ny Radio Mada, tarihan’ny filohan’ny vondrona parlemantera TIM: Fetra Ralambozafimbololona, na ny mpanentana ny fandaharana Miara-manonja amin’ny Az Radio, nahitana ny depiote Fidèle Razarapiera sy Rodin Rakotomanjato.

Nangorom-potsy sy nidorehitra mena ny teny Ambatolampy Ambohimanarina tamin’io fotoana io. Nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany, ny hanatonan’ireo mbola tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana eny amin’ny fokontany, lalàna no tsy maintsy hanatanterahana ny fifidianana amin’ity taona ity hoy izy, ka tokony tsy maintsy ho tontosaina izany, misy anefa ireo tokony hahitsy mahakasika ny lalàmpifidianana, ka tsy maintsy ilana fikaonandoha.

Na tao Mahitsy, na tany Ankazobe, vory lanona ihany koa ny olona tany an-toerana, nihaino sy nifampitafa mivantana tamin’ny filoha nasionalin’ny antoko TIM. Tena sahirana izahay hoy ny feo avy amin’izy ireo, ka mila anao Dada, hanavotra ny vahoaka sahirana sy ny firenena indray. Toy ny tao Ambatolampy Ambohimanarina, nangorom-potsy sy nidorehitra mena ihany koa ny tany Mahitsy sy Ankazobe.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/ambohimanarina-mahitsy-ankazobe-nangorom-potsy-sy-nidorehitra-mena-izay-nolalovan-dravalo/

Raharaha Lôla Rasoamaharo – Na gadraina ny mpanao gazety, misy foana ny gazety

Ny Valosoa

Hita fa tena misy ambadika politika ny raharaha nampidirana am-ponja ny filoha tale jeneralin’ny gazety La Gazette de la Grande Ile, Lôla Rasoamaharo. Antony iray anaporofoina izany, farany izay haingana ny nampakarana azy tao anivon’ny fampanoavana sy ny nampidirana azy eny am-ponja. Misy ny raharaha maro mitarazoka amin’ny fitsarana, fa ity raharaha ity farany haingana, midika fa misy ambadika poltika izany, noho ny gazety izay tantanan’i Lôla, manakiana ny rehetra izay manao ny tsy mety eto amin’ny firenena, na ny mpomba na ny mpanohitra ny fitondrana, na ny tsy momba ny atsy na ny aroa,… Na eo aza izany antsojay sy ramatahora ary karazana tsindry atao amin’ny mpanao gazety izany, noho ny fampidirana am-ponja ity zokibe eo amin’ny asa fanaovan-gazety ity, nilaza ny gazetiny fa tsy hihemotra izy ireo fa vao mainka hijoro hilaza ny marina. Na gazety tokoa misy foana, na gadraina azan y mpanao gazety.

FAJM

Mahakasika ity raharaha ity, misy ny fanambarana avy amin’ny FAJM, na ny “Fédération des Associations des Journalistes Malagasy”: ”manoloana ny tranga izay niseho ny faran’ny herinandro teo, mikasika ny fisamborana sy ny famonjana vonjimaika ny Filoha Tale Jeneralin’ny La Gazette de La Grande ile. Mijoro ny Federasiona iraisan’ny Fikambanan’ny mpanao gazety eto Madagasikara, maneho ny ahiahinay. Manameloka ny fisamborana mpanao gazety, ny fanohintohinana mivantana na ankolaka ny orinasan-gazety. Tsy mitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana izahay, fa anjaran’ny voakasik’izany na ny mpitory na ny toriana, sy ny mpisolovava azy ireo, no mitondra ny fiarova-tenany. Raharaha manokana tsy misy idiran’ny asa fanaovan-gazety ny ambara fa fototry ny fitoriana azy, raha jerena indray mielatra, rehefa tena fotorana akaiky sy lanjalanjaina daholo anefa, dia mampanahy ny zava-misy. Mifototra amin’ny mety ho fiantraikan’izao zava-misy izao amin’ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra eto amin’ny firenena ny ahiahinay. Ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra izay hita miharihary fa efa miha-tery sy miha-sarotra hatrany. Manahy izahay fa misy dian-tanana politika ao ambadik’izao raharaha izao. Miendrika ramatahora sy fampihorohoroana, atao amin’izay mahasahy miteny ny zava -misy eto amin’ny firenena, ny zava-misy. Manahy izahay, sao dingana hirosoana any amin’ny fanakatonana, na fanampenam-bava ny orinasan-gazety ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Tranga izay midika ho fanasaziana ny olom-pirenena rehetra manan-jo hisitraka vaovao maro lafy. Noho izany, manambara etoana izahay fa manaramaso ary mijery akaiky ity raharaha ity.”

www.gvalosoa.net/2023/03/28/raharaha-lola-rasoamaharo-na-gadraina-ny-mpanao-gazety-misy-foana-ny-...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha Lôla Rasoamaharo – Na gadraina ny mpanao gazety, misy foana ny gazety

Ny Valosoa

Hita fa tena misy ambadika politika ny raharaha nampidirana am-ponja ny filoha tale jeneralin’ny gazety La Gazette de la Grande Ile, Lôla Rasoamaharo. Antony iray anaporofoina izany, farany izay haingana ny nampakarana azy tao anivon’ny fampanoavana sy ny nampidirana azy eny am-ponja. Misy ny raharaha maro mitarazoka amin’ny fitsarana, fa ity raharaha ity farany haingana, midika fa misy ambadika poltika izany, noho ny gazety izay tantanan’i Lôla, manakiana ny rehetra izay manao ny tsy mety eto amin’ny firenena, na ny mpomba na ny mpanohitra ny fitondrana, na ny tsy momba ny atsy na ny aroa,… Na eo aza izany antsojay sy ramatahora ary karazana tsindry atao amin’ny mpanao gazety izany, noho ny fampidirana am-ponja ity zokibe eo amin’ny asa fanaovan-gazety ity, nilaza ny gazetiny fa tsy hihemotra izy ireo fa vao mainka hijoro hilaza ny marina. Na gazety tokoa misy foana, na gadraina azan y mpanao gazety.

FAJM

Mahakasika ity raharaha ity, misy ny fanambarana avy amin’ny FAJM, na ny “Fédération des Associations des Journalistes Malagasy”: ”manoloana ny tranga izay niseho ny faran’ny herinandro teo, mikasika ny fisamborana sy ny famonjana vonjimaika ny Filoha Tale Jeneralin’ny La Gazette de La Grande ile. Mijoro ny Federasiona iraisan’ny Fikambanan’ny mpanao gazety eto Madagasikara, maneho ny ahiahinay. Manameloka ny fisamborana mpanao gazety, ny fanohintohinana mivantana na ankolaka ny orinasan-gazety. Tsy mitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana izahay, fa anjaran’ny voakasik’izany na ny mpitory na ny toriana, sy ny mpisolovava azy ireo, no mitondra ny fiarova-tenany. Raharaha manokana tsy misy idiran’ny asa fanaovan-gazety ny ambara fa fototry ny fitoriana azy, raha jerena indray mielatra, rehefa tena fotorana akaiky sy lanjalanjaina daholo anefa, dia mampanahy ny zava-misy. Mifototra amin’ny mety ho fiantraikan’izao zava-misy izao amin’ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra eto amin’ny firenena ny ahiahinay. Ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra izay hita miharihary fa efa miha-tery sy miha-sarotra hatrany. Manahy izahay fa misy dian-tanana politika ao ambadik’izao raharaha izao. Miendrika ramatahora sy fampihorohoroana, atao amin’izay mahasahy miteny ny zava -misy eto amin’ny firenena, ny zava-misy. Manahy izahay, sao dingana hirosoana any amin’ny fanakatonana, na fanampenam-bava ny orinasan-gazety ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Tranga izay midika ho fanasaziana ny olom-pirenena rehetra manan-jo hisitraka vaovao maro lafy. Noho izany, manambara etoana izahay fa manaramaso ary mijery akaiky ity raharaha ity.”

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/raharaha-lola-rasoamaharo-na-gadraina-ny-mpanao-gazety-misy-foana-ny-gazety/

Raharaha Lôla Rasoamaharo – Mifanenjika sy mifankahala ny samy mpomba ny fitondrana ankehitriny

Andry Tsiavalona

Tsy takona hafenina intsony fa mitady tena tsy hisy afaka manao hetsika sy maneho hevitra ary manakiana intsony eto amin’ity Firenena ity, amin’izao faramparan’ny fitondrana Rajoelina Andry izao. Mitovy tsy misy valaka tamin’ny tetezamita ny toe-draharaha politika amin’izao fotoana izao.

Tsara ampatsiahivina koa anefa fa fony tao anatin’ny fanoherana ireo manampahefana ao anatin’izao fitondrana izao dia nanisika tao an-tsain’ny teo amin’ny fitondrana Rajaonarimampianina Hery, fa zo fototra maneran-tany ny fahazoana manao hetsika sy maneho hevitra na aiza na aiza toerana. Azo lazaina anefa fa azo isaina amin’ny ratsan-tànana ny fanakanana hetsika sy fisamborana mpanao fihetsiketsehana na mpaneho hevitra nandritra ny Repoblika III-1. Tsy nisy koa izany mpandraharaha nanao asa fanamboarana fotodrafitrasa sy mpianatra ary mpiasa eo anivon’ny sampan-draharaham-panjakana, ka tsy voaloa ny tambin-karamany na karamany na ny vatsim-pianarany. Vitsy ihany koa ny fampidirana am-ponja olompirenena mpanao politika, na maneho hevitra na mpampaneno lakolosy, na manao hetsika an-dàlambe.

Tao anatin’ny volana vitsivitsy dia iaraha-nahita ny fanasaziana aman-taonany ny mpanao gazety sady politisiana toa an’i Rolly Mercia, mpandraharaha sady mpanao politika Rajaonah Mbola, izay mbola nanaovana fisavana indray ny tranon’ny fianakaviany andro vitsy lasa izay. Tsara tsiahivina ihany koa i Malama, sy i Berija, sns,… Vao omaly ny omaly indray dia nampidirina am-ponja ny filoha tale jeneralin’ny gazety mpiseho isan’andro, La Gazette de la Grande Île, izay nanaitra ny mpisehatra eo anivon’ny serasera, satria toa tsy dia mitanila loatra aza ny asa soratra satria toa voatsikera ao avokoa na ny eo amin’ny fitondrana na ny mpanohitra, izay heveriny fa mibirioka amin’ny làlana tokony hizorany.

Raha ny fantatra ihany koa anefa dia manana namana ao amin’ny fitondrana tena afaka manome baiko ny sehatra rehetra ity filoha tale jeneraly ity kanefa dia nidoboka ihany. Raha ny vaovao mivoaka amin’ny gazety ihany dia fitakiam-bola tsy ara-drariny no nampidirana azy any am-ponja. Raha ireo toe-javatra ireo no dinihana dia mivadibadika sy misafotofoto ary mihodina valopolo ambizato degre mihitsy ny toerana misy ny olompirenena, na politisiana na mpanao gazety na olon-tsotra araka ny toe-draharaha politika iainana. Tondro molotra ataon’ny manampahefana iray dia ampy hampiditra olompirenena am-ponja, na dia tsy mbola nisy famotorana teo anivon’ny polisim-pirenena na ny zandarimaria aza. Tsy mahagaga loatra ny tranga misy satria na ny mpiara-dia sy mpiray petsapetsa nandritra ny fotoana lava aza dia mifamingana sy mifanenjika amin’ny vanim-potoana iray noho ny fitiavan-tena sy ny fialonana ary ny fiarovan-tena rehefa mahatsiaro fa voakitikitika ny tombontsoa.

Rahampitso Alarobia 29 Martsa dia fahatsiarovana ny faha-eninambiefapolo taonan’ny tolom-panafahana nataon’ny Malagasy tia Tanindrazana tamin’ny taona 1947. Tombotsoam-pirenena sy fikatsahana ny famotsorana ny Firenena teo amin’ny fanagejan’ny mpanjanaka azy ny tolona tamin’izany dia nisy ny mpamadika noho ny fitiavan-kely. Nitohy izany famadihana ny mpiray Firenena sy fivarotana ny Tanindrazana izany taorian’ny namerenan’ny mpanjanaka ny fahaleovantena ary tsy mbola mifarana hatramin’izao Repoblika IV-II izao. Na ny samy tandapa sy mpiray làlana ary mpiray tsikombakomba aza dia mifanenjika sy mifankahala ankehitriny ary mivarotra fanahy dia ilaozan’ny fahendrena sady tsy afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy intsony. Lesona ho an’ny rehetra mpisehatra eo amin’ny fitantanana ny Firenena sy mpanohitra mahita sy mahatsapa ny fahantrana sy fahoriana ary ny fibolisaran’ny mpitondra amin’izao fotoana izao, ny tranga rehetra ka tsy maintsy hisaina sy handinika ary hijery tsara izay hasiana ny tongotra, mba tsy hanitsaka hoditr’akondro, ka hibolisatra sy hikarapoka ary tsy ho tafarina intsony.

www.gvalosoa.net/2023/03/28/raharaha-lola-rasoamaharo-mifanenjika-sy-mifankahala-ny-samy-mpomba-n...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha Lôla Rasoamaharo – Mifanenjika sy mifankahala ny samy mpomba ny fitondrana ankehitriny

Andry Tsiavalona

Tsy takona hafenina intsony fa mitady tena tsy hisy afaka manao hetsika sy maneho hevitra ary manakiana intsony eto amin’ity Firenena ity, amin’izao faramparan’ny fitondrana Rajoelina Andry izao. Mitovy tsy misy valaka tamin’ny tetezamita ny toe-draharaha politika amin’izao fotoana izao.

Tsara ampatsiahivina koa anefa fa fony tao anatin’ny fanoherana ireo manampahefana ao anatin’izao fitondrana izao dia nanisika tao an-tsain’ny teo amin’ny fitondrana Rajaonarimampianina Hery, fa zo fototra maneran-tany ny fahazoana manao hetsika sy maneho hevitra na aiza na aiza toerana. Azo lazaina anefa fa azo isaina amin’ny ratsan-tànana ny fanakanana hetsika sy fisamborana mpanao fihetsiketsehana na mpaneho hevitra nandritra ny Repoblika III-1. Tsy nisy koa izany mpandraharaha nanao asa fanamboarana fotodrafitrasa sy mpianatra ary mpiasa eo anivon’ny sampan-draharaham-panjakana, ka tsy voaloa ny tambin-karamany na karamany na ny vatsim-pianarany. Vitsy ihany koa ny fampidirana am-ponja olompirenena mpanao politika, na maneho hevitra na mpampaneno lakolosy, na manao hetsika an-dàlambe.

Tao anatin’ny volana vitsivitsy dia iaraha-nahita ny fanasaziana aman-taonany ny mpanao gazety sady politisiana toa an’i Rolly Mercia, mpandraharaha sady mpanao politika Rajaonah Mbola, izay mbola nanaovana fisavana indray ny tranon’ny fianakaviany andro vitsy lasa izay. Tsara tsiahivina ihany koa i Malama, sy i Berija, sns,… Vao omaly ny omaly indray dia nampidirina am-ponja ny filoha tale jeneralin’ny gazety mpiseho isan’andro, La Gazette de la Grande Île, izay nanaitra ny mpisehatra eo anivon’ny serasera, satria toa tsy dia mitanila loatra aza ny asa soratra satria toa voatsikera ao avokoa na ny eo amin’ny fitondrana na ny mpanohitra, izay heveriny fa mibirioka amin’ny làlana tokony hizorany.

Raha ny fantatra ihany koa anefa dia manana namana ao amin’ny fitondrana tena afaka manome baiko ny sehatra rehetra ity filoha tale jeneraly ity kanefa dia nidoboka ihany. Raha ny vaovao mivoaka amin’ny gazety ihany dia fitakiam-bola tsy ara-drariny no nampidirana azy any am-ponja. Raha ireo toe-javatra ireo no dinihana dia mivadibadika sy misafotofoto ary mihodina valopolo ambizato degre mihitsy ny toerana misy ny olompirenena, na politisiana na mpanao gazety na olon-tsotra araka ny toe-draharaha politika iainana. Tondro molotra ataon’ny manampahefana iray dia ampy hampiditra olompirenena am-ponja, na dia tsy mbola nisy famotorana teo anivon’ny polisim-pirenena na ny zandarimaria aza. Tsy mahagaga loatra ny tranga misy satria na ny mpiara-dia sy mpiray petsapetsa nandritra ny fotoana lava aza dia mifamingana sy mifanenjika amin’ny vanim-potoana iray noho ny fitiavan-tena sy ny fialonana ary ny fiarovan-tena rehefa mahatsiaro fa voakitikitika ny tombontsoa.

Rahampitso Alarobia 29 Martsa dia fahatsiarovana ny faha-eninambiefapolo taonan’ny tolom-panafahana nataon’ny Malagasy tia Tanindrazana tamin’ny taona 1947. Tombotsoam-pirenena sy fikatsahana ny famotsorana ny Firenena teo amin’ny fanagejan’ny mpanjanaka azy ny tolona tamin’izany dia nisy ny mpamadika noho ny fitiavan-kely. Nitohy izany famadihana ny mpiray Firenena sy fivarotana ny Tanindrazana izany taorian’ny namerenan’ny mpanjanaka ny fahaleovantena ary tsy mbola mifarana hatramin’izao Repoblika IV-II izao. Na ny samy tandapa sy mpiray làlana ary mpiray tsikombakomba aza dia mifanenjika sy mifankahala ankehitriny ary mivarotra fanahy dia ilaozan’ny fahendrena sady tsy afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy intsony. Lesona ho an’ny rehetra mpisehatra eo amin’ny fitantanana ny Firenena sy mpanohitra mahita sy mahatsapa ny fahantrana sy fahoriana ary ny fibolisaran’ny mpitondra amin’izao fotoana izao, ny tranga rehetra ka tsy maintsy hisaina sy handinika ary hijery tsara izay hasiana ny tongotra, mba tsy hanitsaka hoditr’akondro, ka hibolisatra sy hikarapoka ary tsy ho tafarina intsony.

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/raharaha-lola-rasoamaharo-mifanenjika-sy-mifankahala-ny-samy-mpomba-ny-fitondrana-ankehitriny/

EDITO 28 Marsa – Raharaha Lôla Rasoamaharo – Naneho ny fitanilan’ny fitsarana Malagasy indray

Ny Valosoa

Naneho ny fitanilana misy eo anivon’ny fitsarana Malagasy indray, ny raharaha Lôla Rasoamaharo nitranga ny faran’ny herinandro teo. Tsy ampy 24 ora akory dia nidodoka avy hatrany tany Antanimora ity filoha tale jeneralina orinasan-gazety an-tsoratra ity, rehefa avy niatrika tao anivon’ny fampanoavana. Misy anefa raharaha andro maro, na am-bolana mihitsy vao miakatra fampanoavana, na tsy tafakatra ao anivon’izany sampam-pitsarana izany mihitsy aza. Manontany tena noho izany ny olom-pirenena, rehefa raharaha toy ny ahoana no haingana toy izay nitranga ny sabotsy teo ny fandehan’ny raharaham-pitsarana, rehefa inona dia ampitarazohana?

Raha hiverenana ny raharaha Lôla Rasoamaharo, ny sabotsy tamin’ny 1 ora maraina izy no nosamborin’ny zandary. Tamin’ny 12 ora atoandro ny sabotsy io ihany no nanaovana Perquisition na fisavana ny tranony. Sabotsy tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro nentina teny amin’ny fitsarana, tsy nisy afa tsy izy irery ihany no noraisina ny sabotsy tolakandro, ary tokony ho tamin’ny 8 ora latsaka tamin’ny alin’iny ihany no nalefa teny Antanimora.
Ny pejy amin’ny facebook manohana fitondrana, no namoaka ny secret de l’instruction na ny tsiambaratelon’ny famotorana voalohany ary dia lainga avokoa no navokan’ireo pejy rehetra, satria nolazaina fa nanao chèque sans provision i Lôla. Ny mpitory anefa dia nilaza zavatra hafa tanteraka.

Raha tahak’izao daholo no anaovana ny raharaham-pitsarana, afaka miasa sabotsy ilay fitsarana, afaka miasa amin’ny andro alina dia vitsy ny olona hanana olana eny amin’ny fitsarana.

Firy amin’ireo olona no migadra amin’ny zavatra tsy nataony, dia lazaina hoe mbola manao fanadihadiana ny fitsarana dia any dia any, mivalona ho azy ny afera sasany,… I Lôla anefa noho ny teny midina, nofonjaina tamin’ny hafainganam-pandeha TGV!

www.gvalosoa.net/2023/03/28/edito-28-marsa-raharaha-lola-rasoamaharo-naneho-ny-fitanilanny-fitsar...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 28 Marsa – Raharaha Lôla Rasoamaharo – Naneho ny fitanilan’ny fitsarana Malagasy indray

Ny Valosoa

Naneho ny fitanilana misy eo anivon’ny fitsarana Malagasy indray, ny raharaha Lôla Rasoamaharo nitranga ny faran’ny herinandro teo. Tsy ampy 24 ora akory dia nidodoka avy hatrany tany Antanimora ity filoha tale jeneralina orinasan-gazety an-tsoratra ity, rehefa avy niatrika tao anivon’ny fampanoavana. Misy anefa raharaha andro maro, na am-bolana mihitsy vao miakatra fampanoavana, na tsy tafakatra ao anivon’izany sampam-pitsarana izany mihitsy aza. Manontany tena noho izany ny olom-pirenena, rehefa raharaha toy ny ahoana no haingana toy izay nitranga ny sabotsy teo ny fandehan’ny raharaham-pitsarana, rehefa inona dia ampitarazohana?

Raha hiverenana ny raharaha Lôla Rasoamaharo, ny sabotsy tamin’ny 1 ora maraina izy no nosamborin’ny zandary. Tamin’ny 12 ora atoandro ny sabotsy io ihany no nanaovana Perquisition na fisavana ny tranony. Sabotsy tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro nentina teny amin’ny fitsarana, tsy nisy afa tsy izy irery ihany no noraisina ny sabotsy tolakandro, ary tokony ho tamin’ny 8 ora latsaka tamin’ny alin’iny ihany no nalefa teny Antanimora.
Ny pejy amin’ny facebook manohana fitondrana, no namoaka ny secret de l’instruction na ny tsiambaratelon’ny famotorana voalohany ary dia lainga avokoa no navokan’ireo pejy rehetra, satria nolazaina fa nanao chèque sans provision i Lôla. Ny mpitory anefa dia nilaza zavatra hafa tanteraka.

Raha tahak’izao daholo no anaovana ny raharaham-pitsarana, afaka miasa sabotsy ilay fitsarana, afaka miasa amin’ny andro alina dia vitsy ny olona hanana olana eny amin’ny fitsarana.

Firy amin’ireo olona no migadra amin’ny zavatra tsy nataony, dia lazaina hoe mbola manao fanadihadiana ny fitsarana dia any dia any, mivalona ho azy ny afera sasany,… I Lôla anefa noho ny teny midina, nofonjaina tamin’ny hafainganam-pandeha TGV!

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/edito-28-marsa-raharaha-lola-rasoamaharo-naneho-ny-fitanilanny-fitsarana-malagasy-indray/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 28 Marsa 2023.

Ho hitanao anaty tranonkala :
- ny lahatsoratra: www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
-ny serasera FB Valosoa: gvalosoa.net/FB-Valosoa
- ny tahirin-gazety: gvalosoa.net/tahiry/
- ny fikarohana lahatsoratra: gvalosoa.net/?s=
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 28 Marsa 2023.

Ho hitanao anaty tranonkala :
- ny lahatsoratra: http://www.gvalosoa.com na http://www.gvalosoa.net
-ny serasera FB Valosoa: http://gvalosoa.net/FB-Valosoa
- ny tahirin-gazety: http://gvalosoa.net/tahiry/
- ny fikarohana lahatsoratra: http://gvalosoa.net/?s=

FJKM Analakely (26.03.2023) – Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notarihin’ny FFKM ho fahatsiarovana ny tolom-pahafahana

Ny Valosoa

Tontosa tetsy FJKM Analakely ny alahady 26 martsa lasa teo ny fotoam-pivavahana iraisampinoana hanamarihana ny faha-76 taona ho fahatsiarovana ny tolom-pahafahana tamin’ny taona 1947.

Ny lohahevitra nosafidiana amin’ity taona ity dia “Tolo-pahafahana, firaisankina ho an’ny Tanindrazana”.

Raha nandray fitenenana ny filohan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) Pasitera Ammi Irako Andriamahazosoa dia izao no hafatra nampitainy:
“L’histoire nous apprend que nous n’avons rien appris de l’histoire. Mba tsy ho marina re izany fa ny tantara tsarovintsika anie hanova ny tantara ankehitriny".

Nanamafy ny FFKM fa handray anjara mavitrika amin’ny fananganana ny andrimason’ny FFKM indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana izao.

www.youtube.com/live/ejMJG7-N2yM?t=378

www.gvalosoa.net/2023/03/28/fjkm-analakely-26-03-2023-fotoam-pivavahana-iraisam-pinoana-notarihin...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

FJKM Analakely (26.03.2023) – Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notarihin’ny FFKM ho fahatsiarovana ny tolom-pahafahana

Ny Valosoa

Tontosa tetsy FJKM Analakely ny alahady 26 martsa lasa teo ny fotoam-pivavahana iraisampinoana hanamarihana ny faha-76 taona ho fahatsiarovana ny tolom-pahafahana tamin’ny taona 1947.

Ny lohahevitra nosafidiana amin’ity taona ity dia “Tolo-pahafahana, firaisankina ho an’ny Tanindrazana”.

Raha nandray fitenenana ny filohan’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) Pasitera Ammi Irako Andriamahazosoa dia izao no hafatra nampitainy:
“L’histoire nous apprend que nous n’avons rien appris de l’histoire. Mba tsy ho marina re izany fa ny tantara tsarovintsika anie hanova ny tantara ankehitriny.

Nanamafy ny FFKM fa handray anjara mavitrika amin’ny fananganana ny andrimason’ny FFKM indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana izao.

https://www.youtube.com/live/ejMJG7-N2yM?t=378

http://www.gvalosoa.net/2023/03/28/fjkm-analakely-26-03-2023-fotoam-pivavahana-iraisam-pinoana-notarihinny-ffkm-ho-fahatsiarovana-ny-tolom-pahafahana/
Load more