21 C
Antananarivo
Fri 21 Jan 2022 18:06
Home Fifidiana depiote 27Mey2019

Fifidiana depiote 27Mey2019

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
21 ° C
21 °
21 °
88 %
1.5kmh
75 %
Fri
21 °
Sat
20 °
Sun
23 °
Mon
18 °
Tue
18 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Mafy ny mahazo ny tantsaha nohon’ny haratsin’ny lalana. ... TohinyFintinina

3 ora lasa

Mafy ny mahazo ny tantsaha nohon’ny haratsin’ny lalana.

Photos de la publication de Météo Madagascar ... TohinyFintinina

6 ora lasa

Samy manana ny laharampahamehany.

Samy manana ny anjara andraikitra tandrify azy.
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Samy manana ny laharampahamehany.

Samy manana ny anjara andraikitra tandrify azy.

... TohinyFintinina

8 ora lasa

MINISTRA EDGAR R. – Vidim-piainana tsy voafehiny koa teleferika no maha-maika

Stefa

Tsy mitsaha-midangana amin’izao fotoana ny vidin’ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro eto amintsika, ary tena sahirana ny mponina satria ao anatin’ny maitso ahitra koa ankehitriny, izay fotoam-pahasahiranana ho an’ny mponina, indrindra ny amin’ny faritra ambanivohitra.

Tafakatra 3000 Ar ny kilaon’ny vary, 8000-9000 Ar ny litatra ny menaka, misonga hatramin’ny 18000 Ar ny kg ny hena, ny fanafody tsy taka-bidy nefa tena mbola ao anatin’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus isika amin’izao fotoana, resaka fotsiny ny hoe maimaim-poana ny fanafody, fa rehefa marary dia tsy maintsy mividy rehefa te ho sitrana.

Ankilanin’izany anefa, tsy niakatra ny karama, tsy niakatra ny karama farany ambany na ny Smig. Maty noana ny vahoaka, mbola teleferika ihany koa no anterin’ny ministry ny varotra sy ny Indostria Edgar Razafindravahy fa tokony hatao.

Ho an’ny mpandinika ny fiainam-pirenena anefa, tokony hanamboaran-dalana hamoahana ny vokatra ny vola tokony hanaovana izany fitaterana mihantona izany, izay no maika raha hampitombo ny trosa ihany, miantraika amin’ny ankamaroan’ny Malagasy izany, fa tsy te-leferika tsy ho takatry ny sarambabem-bahoaka akory ny saram-pitaterany 3000 na 4000 Ar.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/ministra-edgar-r-vidim-piainana-tsy-voafehiny-koa-teleferika-no-maha-...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

MINISTRA EDGAR R. – Vidim-piainana tsy voafehiny koa teleferika no maha-maika

Stefa

Tsy mitsaha-midangana amin’izao fotoana ny vidin’ny zavatra ilain’ny mponina andavanandro eto amintsika, ary tena sahirana ny mponina satria ao anatin’ny maitso ahitra koa ankehitriny, izay fotoam-pahasahiranana ho an’ny mponina, indrindra ny amin’ny faritra ambanivohitra.

Tafakatra 3000 Ar ny kilaon’ny vary, 8000-9000 Ar ny litatra ny menaka, misonga hatramin’ny 18000 Ar ny kg ny hena, ny fanafody tsy taka-bidy nefa tena mbola ao anatin’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus isika amin’izao fotoana, resaka fotsiny ny hoe maimaim-poana ny fanafody, fa rehefa marary dia tsy maintsy mividy rehefa te ho sitrana.

Ankilanin’izany anefa, tsy niakatra ny karama, tsy niakatra ny karama farany ambany na ny Smig. Maty noana ny vahoaka, mbola teleferika ihany koa no anterin’ny ministry ny varotra sy ny Indostria Edgar Razafindravahy fa tokony hatao.

Ho an’ny mpandinika ny fiainam-pirenena anefa, tokony hanamboaran-dalana hamoahana ny vokatra ny vola tokony hanaovana izany fitaterana mihantona izany, izay no maika raha hampitombo ny trosa ihany, miantraika amin’ny ankamaroan’ny Malagasy izany, fa tsy te-leferika tsy ho takatry ny sarambabem-bahoaka akory ny saram-pitaterany 3000 na 4000 Ar.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/ministra-edgar-r-vidim-piainana-tsy-voafehiny-koa-teleferika-no-maha-maika/

Rano niakatra teto Antananarivo – Niteraka asa ho an’ny sarety ny fampitana olona

Niteraka asa hafa ho an’ny mpitondra sarety teto Antananarivo ny fiakaran’ny rano noho ny orambe ny alatsinainy teo. Nampiasain’ireo mpitondra sarety nampitana ny olona tsy hirobo-drano ny fitaovam-pitateran’izy ireo.

Toerana maro eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina no tondraky ny rano ny arabe. Maro amin’ireo mpandeha an-tongotra hamonjy to-ram-piasana sy toeram-pianarana, no voatery manala kiraro ka mirobo-drano. Ho an’ireo tsy te hirobo-drano kosa dia mitaingina sarety. Niteraka asa hafa ho an’ireo mpitarika sarety tokoa ity fiakaran’ny rano eto Antananarivo ity.

Anisan’ny ahitana izany ny eny amin’iny faritra Andravoahangy, Besarety, ary Isotry iny. Araka ny filazan’ny mpitarika sarety iray dia manomboka amin’ny 500 Ar, ka hatramin’ny 1000 Ar ny saran-dàlana alain’izy ireo amin’izany.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/rano-niakatra-teto-antananarivo-niteraka-asa-ho-anny-sarety-ny-fampit...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Rano niakatra teto Antananarivo – Niteraka asa ho an’ny sarety ny fampitana olona

Niteraka asa hafa ho an’ny mpitondra sarety teto Antananarivo ny fiakaran’ny rano noho ny orambe ny alatsinainy teo. Nampiasain’ireo mpitondra sarety nampitana ny olona tsy hirobo-drano ny fitaovam-pitateran’izy ireo.

Toerana maro eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina no tondraky ny rano ny arabe. Maro amin’ireo mpandeha an-tongotra hamonjy to-ram-piasana sy toeram-pianarana, no voatery manala kiraro ka mirobo-drano. Ho an’ireo tsy te hirobo-drano kosa dia mitaingina sarety. Niteraka asa hafa ho an’ireo mpitarika sarety tokoa ity fiakaran’ny rano eto Antananarivo ity.

Anisan’ny ahitana izany ny eny amin’iny faritra Andravoahangy, Besarety, ary Isotry iny. Araka ny filazan’ny mpitarika sarety iray dia manomboka amin’ny 500 Ar, ka hatramin’ny 1000 Ar ny saran-dàlana alain’izy ireo amin’izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/rano-niakatra-teto-antananarivo-niteraka-asa-ho-anny-sarety-ny-fampitana-olona/

CTC-19 eny Alarobia – Nisy ireo maty noho ny kitoatoa sy tsy fahampiam-pitaovana

Beharo

Mihazakazaka be amin’ izao fiandohan’ny taona 2022 izao, ny voka-dratsy ateraky ny vala-naretina Covid-19 eto amintsika. Tsy latsaky ny 50 isan-kerinandro ny isan’ireo maty, ka ny eto amin’ny faritra Anala-manga no tena voa mafy amin’izany. Nisy ireo nihorin-koditra raha nandre tamin’ny herinandro voalohany teo, teny amin’ny CTC-19/Alarobia, fa 20 ireo namoy ny ainy tao, noho ny kitoatoa sy ny zavatra tsy ampy teny an-toerana, izay nampitaraina ireo havan’ ny maty.

Ny mpanao gazety koa niezaka nanatona mpitsabo mpanampy na mpanampy mpitsabo teny akaiky teny, izay nanamarina fa anisan’ny fositra tamin’izany ny fahataran’ny Oxygene tonga teny an-toerana, tao koa ny areti-mitaiza atao tsinontsinona miampy ny tsy fahampian’ireo dokotera matihanina eny amin’ ity CTC ity. Izany hoe: ny momba ny oxygene ohatra, na dia tsy an-doavam-bola aza ny fitsaboana atao miaraka aminy dia eo ihany ilay fahatarana, ka lasa fahoriana, ny dokotera rahateo efa tsy ampy, ary mbola maro ireo tsy zatra mampiasa ny fitaovana momba azy ity, ka manao asa tandrevaka ihany, ireo Paramed no hianteherana kanefa misy ihany ny tsy fahatomombanana.

Ireo mpanampy sendra ny mpanao gazety, avy amin’ny Croix-Rouge, dia nanamarika fa ny covid-19 ihany no tena imasoany na dia misy aza aretina hafa mitaiza ny marary iray, izay nosoritany fa handoavam-bola hafa mihitsy nefa dia mety hifangaro amin’ity fitsaboana valanaretina coronavirus ity, raha toa ka tsy jerena haingana eo anatrehan’ireo mpitsabo tompon’andraikitra, nefa dia mampitombo ny isan’ ireo maty hatrany. Mitombo hatrany ny isan’ireo nodimandry, miakatra ihany koa ny mitondra ny tsimokaretina corona, nefa mbola maro ireo tsy taitra hono satria na ilay serasera tokony hamoaka vaovao isaky ny atoandro aza toa tsy hita intsony, ireo tompon’andraikitra tsy fantatra mazava, ny filoha rahateo tsy re feo intsony isaky ny alahady toy ny nataony tamin’ny taon-dasa.

Eto am-pamaranana, nilaza ireo mpanampy sendra ny mpanao gazety, fadio ny mivezivezy eny amin’ ny toerana fitsaboana toy ireny, aoka ho mailo hatrany sao ho voan’ny valanaretina amin’ ny tsy ampoizina.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/ctc-19-eny-alarobia-nisy-ireo-maty-noho-ny-kitoatoa-sy-tsy-fahampiam-...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

CTC-19 eny Alarobia – Nisy ireo maty noho ny kitoatoa sy tsy fahampiam-pitaovana

Beharo

Mihazakazaka be amin’ izao fiandohan’ny taona 2022 izao, ny voka-dratsy ateraky ny vala-naretina Covid-19 eto amintsika. Tsy latsaky ny 50 isan-kerinandro ny isan’ireo maty, ka ny eto amin’ny faritra Anala-manga no tena voa mafy amin’izany. Nisy ireo nihorin-koditra raha nandre tamin’ny herinandro voalohany teo, teny amin’ny CTC-19/Alarobia, fa 20 ireo namoy ny ainy tao, noho ny kitoatoa sy ny zavatra tsy ampy teny an-toerana, izay nampitaraina ireo havan’ ny maty.

Ny mpanao gazety koa niezaka nanatona mpitsabo mpanampy na mpanampy mpitsabo teny akaiky teny, izay nanamarina fa anisan’ny fositra tamin’izany ny fahataran’ny Oxygene tonga teny an-toerana, tao koa ny areti-mitaiza atao tsinontsinona miampy ny tsy fahampian’ireo dokotera matihanina eny amin’ ity CTC ity. Izany hoe: ny momba ny oxygene ohatra, na dia tsy an-doavam-bola aza ny fitsaboana atao miaraka aminy dia eo ihany ilay fahatarana, ka lasa fahoriana, ny dokotera rahateo efa tsy ampy, ary mbola maro ireo tsy zatra mampiasa ny fitaovana momba azy ity, ka manao asa tandrevaka ihany, ireo Paramed no hianteherana kanefa misy ihany ny tsy fahatomombanana.

Ireo mpanampy sendra ny mpanao gazety, avy amin’ny Croix-Rouge, dia nanamarika fa ny covid-19 ihany no tena imasoany na dia misy aza aretina hafa mitaiza ny marary iray, izay nosoritany fa handoavam-bola hafa mihitsy nefa dia mety hifangaro amin’ity fitsaboana valanaretina coronavirus ity, raha toa ka tsy jerena haingana eo anatrehan’ireo mpitsabo tompon’andraikitra, nefa dia mampitombo ny isan’ ireo maty hatrany. Mitombo hatrany ny isan’ireo nodimandry, miakatra ihany koa ny mitondra ny tsimokaretina corona, nefa mbola maro ireo tsy taitra hono satria na ilay serasera tokony hamoaka vaovao isaky ny atoandro aza toa tsy hita intsony, ireo tompon’andraikitra tsy fantatra mazava, ny filoha rahateo tsy re feo intsony isaky ny alahady toy ny nataony tamin’ny taon-dasa.

Eto am-pamaranana, nilaza ireo mpanampy sendra ny mpanao gazety, fadio ny mivezivezy eny amin’ ny toerana fitsaboana toy ireny, aoka ho mailo hatrany sao ho voan’ny valanaretina amin’ ny tsy ampoizina.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/ctc-19-eny-alarobia-nisy-ireo-maty-noho-ny-kitoatoa-sy-tsy-fahampiam-pitaovana/

Depiote Todisoa, lemak’i Betsimitatatra – Miasa ny depiote TIM, nanampy ireo mpamboly vary

Niaina

Lemak’i Betsimitatatra boriboritany faha-4 Antananarivo Renivohitra: Ambodimita Ambohimanarina. Nanampy ireo tantsaha mpamboly vary ny depiote avy amin’ny antoko TIM, Todisoa Andriamampandry.

Fararano ny eny an-toerana amin’izao fotoana, satria miakatra ny vary aloha. Mitohy koa ny asa na dia miakatra aza ny rano. Mijinja vary, miara-mitaona, mively vary ary manala tsikafona miaraka amin’ireo tantsaha mba hanamora ny fivoahan’ny rano ity olom-boafidy ity. Nitondra fanampiana koa izy ho an’ireo traboina, satria dibo-drano avokoa ny tanimbary, amin’ny tanàna rehetra ambany tanàna. Miakatra ny rano vokatry ny fanotofana tanimbary, ny fahatsetsenan’ny lakandrano, ny fako miavosa sy ny tsikafona manentsina ny lalandrano, hoy ny depiote Todisoa.

Ankoatra izany, mankahery ireo tra-boina rehetra ary mampionona ireo izay namoy havana nohon’ny firodanan’ny trano fonenana ny tenany. Miantso ireo tompon’andraikitra rehetra izy, mba hanampy ireo tra-boina sy hijery ifotony eny an-toerana ihany koa. Na mpanao lalàna aza ny tenany, miara-miasa amin’ny tantsaha ihany koa amin’ny lafiny fampandrosoana toy izao.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/depiote-todisoa-lemaki-betsimitatatra-miasa-ny-depiote-tim-nanampy-ir...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Depiote Todisoa, lemak’i Betsimitatatra – Miasa ny depiote TIM, nanampy ireo mpamboly vary

Niaina

Lemak’i Betsimitatatra boriboritany faha-4 Antananarivo Renivohitra: Ambodimita Ambohimanarina. Nanampy ireo tantsaha mpamboly vary ny depiote avy amin’ny antoko TIM, Todisoa Andriamampandry.

Fararano ny eny an-toerana amin’izao fotoana, satria miakatra ny vary aloha. Mitohy koa ny asa na dia miakatra aza ny rano. Mijinja vary, miara-mitaona, mively vary ary manala tsikafona miaraka amin’ireo tantsaha mba hanamora ny fivoahan’ny rano ity olom-boafidy ity. Nitondra fanampiana koa izy ho an’ireo traboina, satria dibo-drano avokoa ny tanimbary, amin’ny tanàna rehetra ambany tanàna. Miakatra ny rano vokatry ny fanotofana tanimbary, ny fahatsetsenan’ny lakandrano, ny fako miavosa sy ny tsikafona manentsina ny lalandrano, hoy ny depiote Todisoa.

Ankoatra izany, mankahery ireo tra-boina rehetra ary mampionona ireo izay namoy havana nohon’ny firodanan’ny trano fonenana ny tenany. Miantso ireo tompon’andraikitra rehetra izy, mba hanampy ireo tra-boina sy hijery ifotony eny an-toerana ihany koa. Na mpanao lalàna aza ny tenany, miara-miasa amin’ny tantsaha ihany koa amin’ny lafiny fampandrosoana toy izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/depiote-todisoa-lemaki-betsimitatatra-miasa-ny-depiote-tim-nanampy-ireo-mpamboly-vary/

Vehivavy TIM Analamanga – Hanampy ireo namany traboina

Helisoa

Nivory omaly alarobia tao Bel’Air ny Vehivavy Tiako i Madagasikara, TIM Analamanga. Araka ny maha mpikambana ny vehivavy TIM ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara dia notaizan’ny filoha Marc Ravalomanana tsy hanao ambanin-javatra ny lafiny sosialy sy fijerena ny olona sahirana, indrindra amin’izao loza mihàtra vokatry ny rotsak’orana teto Antananarivo izao ny mpikambana. Vokatr’izany, nanapakevitra ireo vehivavy TIM, fa ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fifampiarahabana tratry ny taona izay nokasaina hatao ny sabotsy 5 febroary ho avy izao ao Bel’Air noho ny zavamisy iainan’ny vahoaka traboina amin’ny resaka rano be eto Antananarivo.

Maro ireo vehivavy TIM no traboina vokatr’izany, ka tapaka fa hitondra izay mba voatsirambin’ny tanana ho azy ireo ny vehivavy TIM ny zoma 28 janoary ho avy izao. Ny fanangonana ny fanampiana amin’izany dia ny alarobia 26 janoary. Raha misy afaka manampy ireo olona tsara sitrapo dia ho raisin’ny Vehivavy TIM an-tanandroa izany ho mariky ny firaisankina.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/vehivavy-tim-analamanga-hanampy-ireo-namany-traboina/
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Vehivavy TIM Analamanga – Hanampy ireo namany traboina

Helisoa

Nivory omaly alarobia tao Bel’Air ny Vehivavy Tiako i Madagasikara, TIM Analamanga. Araka ny maha mpikambana ny vehivavy TIM ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara dia notaizan’ny filoha Marc Ravalomanana tsy hanao ambanin-javatra ny lafiny sosialy sy fijerena ny olona sahirana, indrindra amin’izao loza mihàtra vokatry ny rotsak’orana teto Antananarivo izao ny mpikambana. Vokatr’izany, nanapakevitra ireo vehivavy TIM, fa ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fifampiarahabana tratry ny taona izay nokasaina hatao ny sabotsy 5 febroary ho avy izao ao Bel’Air noho ny zavamisy iainan’ny vahoaka traboina amin’ny resaka rano be eto Antananarivo.

Maro ireo vehivavy TIM no traboina vokatr’izany, ka tapaka fa hitondra izay mba voatsirambin’ny tanana ho azy ireo ny vehivavy TIM ny zoma 28 janoary ho avy izao. Ny fanangonana ny fanampiana amin’izany dia ny alarobia 26 janoary. Raha misy afaka manampy ireo olona tsara sitrapo dia ho raisin’ny Vehivavy TIM an-tanandroa izany ho mariky ny firaisankina.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/vehivavy-tim-analamanga-hanampy-ireo-namany-traboina/

17 Janoary 2009 – 17 Janoary – Lasa kianja voarara ilay kianjan’ny demokrasia

Ny Valosoa

Ny Talata 13 Janoary 2009 no nanao fanambarana ny Ben’ny tananan’Antananarivo tamin’izany fotoana, izay filoha amin’izao fotoana, fa hatao “Kianjan’ny Demokrasia” ny kianjan’Ambohijatovo, izay kianja tantanan’ny Kaomin’Antananarivo Renivohitra, ka ny Sabotsy 17 Janoary 2009 no notokanana io kianja io, Ingahy Ben’ny tanàna izay nitokana ilay kianja dia nanambara fa ny atao hoe “kianjan’ny demokrasia ” dia kianja ahafahana maneho hevitra ankalalahana ary ahazoana mamory olona, tsy mila fahazoan-dalana avy amin’ny Kaomina na ny Prefektioran’ny Polisy eto Antananarivo Renivohitra.

Nandritra io fitokanana io dia nomena vahana tamin’ny fandraisam-pitenenana ny fanenjehana ny Filoha Marc Ravalomanana, ireo mpanao politika zatra ny lalan-dririnina tamin’ny fanaovana gaboraraka, tapa-tenda noho ny fandraisan’andraikitry ny fitondrana notarihan’ny Filoha Ravalomanana, no nibarareoka teo Ambohijatovo.

Ny Sabotsy 24 Janoary 2009 no fihaonana faharoa teo Ambohijatovo, sady farany, satria tamin’io andro io no nilaza Ingahy Filoha ankehitriny, fa nanomboka tamin’io dia izy no mibaiko ny mpiasam-panjakana, ny miaramila, ny zandary ary ny polisy, ary nambarany ihany koa fa tsy misy intsony ny fihaonana eny Ambohijatovo fa manomboka ny Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia eny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey amin’izay no fihaonana ary atao isan’andro izany.

Mbola ho resahina eto amin’ny Gazety Ny Valosoa Vaovao ny mikasika ny zava-nitranga ny 26 Janoary 2009, fa ny azo lazaina dia maro ireo zava-doza nitranga, izay tsy maintsy tonga tany amin’ny fialan’ny Filoha Ravalomanana sy ny fahazoan’ny Filoha ankehitriny ny fitondrana ny 17 Martsa 2009, ka nametrahana azy ampahibemaso teo Mahamasina ny 21 Martsa 2009.

Io Sabotsy 21 Martsa 2009 io no nihetsika ireo vahoakan’ny Filoha Ravalomanana, nihaona voalohany teny Ambohijatovo, tsy mbola nisy mpanao politika nitarika, fa dia vahoaka tsotra nentanin’ny fitiavana ny Filoha Ravalomanana no nifamotoana sy nifampitaona ary nanambatra ny heriny, ny Alatsinainy 23 Martsa 2009 vao tonga nitarika ny hetsika, ireo mpanao politika samihafa izay samy mpomba ny Filoha Ravalomanana. Nisy isan’andro ny fihaonana teo Ambohijatovo, ny Alakamisy 26 Martsa 2009 no niditra mivantana tamin’ny telefonina teny Ambohijatovo ny Filoha Ravalomanana, nampihetsipo ireo vahoaka mpitolona ny fahenoana ny feon’ny Filoha Ravalomanana, ka maro ireo faly sy velombolo, tsy vitsy koa ireo latsa-dranomaso.

Nahazo vahana ny tolona taorian’ny fahenoana ny feon’i Dada, noho izay antony izay dia nanapa-kevitra ny mpandroba fahefana nanakatona ny kianjan’Ambohijatovo, ilay nodradradradraina hoe: “Kianjan’ny Demokrasia”, nofenoina miaramila sy zandary niantrana am-bavabasy teo ambavahadin’ny kianja, nanomboka teo dia lasa “kianja voarara” ilay “kianjan’ny demokrasia”.

Ny 17 Janoary 2012, nanampikasana hametraka fehezamboninkazo teo amin’ny “Kianjan’ny Demokrasia” teo Ambohijatovo Ny Filoha Zafy Albert mivady, kanefa dia noraran’ny mpitandro filaminana teo ambany fitarihan’ny Jeneraly Richard Ravalomanana izany, teo amin’ny vavahadin’ny Kianja aty amin’ny ilany andrefana no napetraka ilay voninkazo, tsy vitan’izany fa mbola napoaka ny baomba mandatsa-dranomaso nanempotra ny Filoha Zafy Albert mivady izay efa samy feno 80 taona mahery tamin’izany. Tsy nahazo alalana intsony niditra tao Ambohijatovo ny Filoha Zafy Albert, fa ny tsangambato misy ny sariny no najoro tao anatin’ny kianja, ka ny mapme na mampihomehy araka ny fitenin’ny tanora ankehitriny dia tsy kianjan’ny demokrasia intsony Ambohijatovo na dia misy ny sarin’ny Filoha Zafy Albert aza, fa “Parc bootanique” indray hono, ny tena marina dia “Kianja Voarara” no anarana sahaza ny kianjan’Ambohijatovo.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/17-janoary-2009-17-janoary-lasa-kianja-voarara-ilay-kianjanny-demokra...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

17 Janoary 2009 – 17 Janoary – Lasa kianja voarara ilay kianjan’ny demokrasia

Ny Valosoa

Ny Talata 13 Janoary 2009 no nanao fanambarana ny Ben’ny tananan’Antananarivo tamin’izany fotoana, izay filoha amin’izao fotoana, fa hatao “Kianjan’ny Demokrasia” ny kianjan’Ambohijatovo, izay kianja tantanan’ny Kaomin’Antananarivo Renivohitra, ka ny Sabotsy 17 Janoary 2009 no notokanana io kianja io, Ingahy Ben’ny tanàna izay nitokana ilay kianja dia nanambara fa ny atao hoe “kianjan’ny demokrasia ” dia kianja ahafahana maneho hevitra ankalalahana ary ahazoana mamory olona, tsy mila fahazoan-dalana avy amin’ny Kaomina na ny Prefektioran’ny Polisy eto Antananarivo Renivohitra.

Nandritra io fitokanana io dia nomena vahana tamin’ny fandraisam-pitenenana ny fanenjehana ny Filoha Marc Ravalomanana, ireo mpanao politika zatra ny lalan-dririnina tamin’ny fanaovana gaboraraka, tapa-tenda noho ny fandraisan’andraikitry ny fitondrana notarihan’ny Filoha Ravalomanana, no nibarareoka teo Ambohijatovo.

Ny Sabotsy 24 Janoary 2009 no fihaonana faharoa teo Ambohijatovo, sady farany, satria tamin’io andro io no nilaza Ingahy Filoha ankehitriny, fa nanomboka tamin’io dia izy no mibaiko ny mpiasam-panjakana, ny miaramila, ny zandary ary ny polisy, ary nambarany ihany koa fa tsy misy intsony ny fihaonana eny Ambohijatovo fa manomboka ny Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia eny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey amin’izay no fihaonana ary atao isan’andro izany.

Mbola ho resahina eto amin’ny Gazety Ny Valosoa Vaovao ny mikasika ny zava-nitranga ny 26 Janoary 2009, fa ny azo lazaina dia maro ireo zava-doza nitranga, izay tsy maintsy tonga tany amin’ny fialan’ny Filoha Ravalomanana sy ny fahazoan’ny Filoha ankehitriny ny fitondrana ny 17 Martsa 2009, ka nametrahana azy ampahibemaso teo Mahamasina ny 21 Martsa 2009.

Io Sabotsy 21 Martsa 2009 io no nihetsika ireo vahoakan’ny Filoha Ravalomanana, nihaona voalohany teny Ambohijatovo, tsy mbola nisy mpanao politika nitarika, fa dia vahoaka tsotra nentanin’ny fitiavana ny Filoha Ravalomanana no nifamotoana sy nifampitaona ary nanambatra ny heriny, ny Alatsinainy 23 Martsa 2009 vao tonga nitarika ny hetsika, ireo mpanao politika samihafa izay samy mpomba ny Filoha Ravalomanana. Nisy isan’andro ny fihaonana teo Ambohijatovo, ny Alakamisy 26 Martsa 2009 no niditra mivantana tamin’ny telefonina teny Ambohijatovo ny Filoha Ravalomanana, nampihetsipo ireo vahoaka mpitolona ny fahenoana ny feon’ny Filoha Ravalomanana, ka maro ireo faly sy velombolo, tsy vitsy koa ireo latsa-dranomaso.

Nahazo vahana ny tolona taorian’ny fahenoana ny feon’i Dada, noho izay antony izay dia nanapa-kevitra ny mpandroba fahefana nanakatona ny kianjan’Ambohijatovo, ilay nodradradradraina hoe: “Kianjan’ny Demokrasia”, nofenoina miaramila sy zandary niantrana am-bavabasy teo ambavahadin’ny kianja, nanomboka teo dia lasa “kianja voarara” ilay “kianjan’ny demokrasia”.

Ny 17 Janoary 2012, nanampikasana hametraka fehezamboninkazo teo amin’ny “Kianjan’ny Demokrasia” teo Ambohijatovo Ny Filoha Zafy Albert mivady, kanefa dia noraran’ny mpitandro filaminana teo ambany fitarihan’ny Jeneraly Richard Ravalomanana izany, teo amin’ny vavahadin’ny Kianja aty amin’ny ilany andrefana no napetraka ilay voninkazo, tsy vitan’izany fa mbola napoaka ny baomba mandatsa-dranomaso nanempotra ny Filoha Zafy Albert mivady izay efa samy feno 80 taona mahery tamin’izany. Tsy nahazo alalana intsony niditra tao Ambohijatovo ny Filoha Zafy Albert, fa ny tsangambato misy ny sariny no najoro tao anatin’ny kianja, ka ny mapme na mampihomehy araka ny fitenin’ny tanora ankehitriny dia tsy kianjan’ny demokrasia intsony Ambohijatovo na dia misy ny sarin’ny Filoha Zafy Albert aza, fa “Parc bootanique” indray hono, ny tena marina dia “Kianja Voarara” no anarana sahaza ny kianjan’Ambohijatovo.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/17-janoary-2009-17-janoary-lasa-kianja-voarara-ilay-kianjanny-demokrasia/

Hosoka tamin’ny fifidianana 2018 – Mbola mila ireo porofo ny OLAF amin’ny Vondrona Eoropeana

Helisoa

Nivaly ny fitorian’ny Pro Ravalomanana Diaspora, tany amin’ny OLAF, ao amin’ny Vondrona Eoropena, mahakasika ny hosoka tamin’ny fifidianana ny taona 2018 teto amintsika. Noho izay antony izay, mbola mitady ireo porofo sy vavolombelona tamin’izany ity OLAF ity:

www.gvalosoa.net/2022/01/20/hosoka-taminny-fifidianana-2018-mbola-mila-ireo-porofo-ny-olaf-aminny...
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Hosoka tamin’ny fifidianana 2018 – Mbola mila ireo porofo ny OLAF amin’ny Vondrona Eoropeana

Helisoa

Nivaly ny fitorian’ny Pro Ravalomanana Diaspora, tany amin’ny OLAF, ao amin’ny Vondrona Eoropena, mahakasika ny hosoka tamin’ny fifidianana ny taona 2018 teto amintsika. Noho izay antony izay, mbola mitady ireo porofo sy vavolombelona tamin’izany ity OLAF ity:

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/hosoka-taminny-fifidianana-2018-mbola-mila-ireo-porofo-ny-olaf-aminny-vondrona-eoropeana/

Comment on Facebook 1764140243706142_4771094313010705

Porofo inona no ilaina vavolombelona iza fa tsy ny vondrona eropeana ihany ve no nanery ny fitsarana sy ny tafika teto é dia io foza tafapetraka io porofo à porofo

Efa tapitra mandat zay vao nivaly? Cinema no betsaka

inona moa ilay OLAF fa tsy fantatro azafady?

any am Thierry Rakotonarivo..

Fiainam-pirenena – Midangana tsy misy fiafarany ny vidim-piainana

Andry Tsiavalona

Tena maro tokoa ny atidoha ao amin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Mampiseho ny fahaizany manodinkodina ny sain’ny olona tsy hifantoka amin’ny tranga misy ihany koa ny filohan’ny Repoblika. Iaraha-mahalala mantsy, ho an’ireo mpandeha any amin’ireny toeram-pandihizana ireny, fa raha variana amin-javatra hafa ny mpandihy dia ovain’ny mpampandihy ny lanton’ny mozika hanaitra ny rehetra. Mazava ho azy fa adino ilay nahavariana, ka mifantoka amin’ny haroso indray. Mitovy tsy misy valaka amin’izany no itondran-dRajoelina Andry sy ny ekipany ny fitantanana ny Firenena sy ny fanodinkodinana ny sain’ny vahoaka tsy hifantoka amin’ny tranga iray izay tena misy fiantraikany ratsy, tsy eo amin’ny Firenena ihany fa eo amin’ny fiainan’ny mponina ihany koa.

Tsiahivina, ary tsy tokony hadinoina, ny nataon’ny fitondrana raha vao nisy olona nitondra ny valanaretina covid-19 voalohany. Nanaitra ny mpitondra izay nisaina, fa tsy ho voasakana intsony ny aretina ka tsy maintsy tokony nidina ny sisintany. Tsy noraharahian’ny mpitondra anefa izany, na mbola nisy olona nandrasana ny fiverenany, ka nitohy ihany ny sidina avy any ivelany ka nihàtra ny loza. Navoaka ny didy momba ny hamehana ara-pahasalamana, ka nentin’ny mpitondra nandemy ny saim-bahoaka izay nanakiana mafy tokoa dia nankalazaina fa nahita fanafody mahomby, CVO, niadiana tamin’ny covid-19. Nozaraina maimaimpoana ny “fanafody”, ka tonga hatramin’ny firenena avy atsy Afrika naka ny fanafody ka nitodika taty Madagasikara tokoa ny mason’izao tontolo izao saingy, ny nifanohitra tamin’ny nantenaina ny vokatra, ka nangarika sy naneso ireo neverina nanao komandy.

Tsy tonga irery tokoa ny loza ka namely mafy tany Atsimo ny kere. Nitsoaka tsy azo nosakanana avy any ny ankamaroan’ny mponina ka niazo ny Renivohitra sy ny Avaratry ny Nosy. Manana fahaizana manokana amin’ny fampandriana adrisa ny filohan’ny Repoblika ka nidina tany an-toerana ary nanaratsy ny mpitondra nifandimby ho tsy nanao na inona na inona niatrehana ity loza ity, ka nampandry adrisa ary nanova ny mozika mikorontana ho milantolanto, ka hametraka fantson-drano avy any Avaratra entina manondraka ny tany sy hanomezana rano fisotro madio ho an’ny mponina sy ny biby fiompy. Tsy nampiova na inona na inona teo amin’ny fiainam-bahoaka ny toky nomen’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, ka asa lanton-kira inona indray no homeny ny vahoaka any.

Ny faran’ny taona 2020 dia niseho ny fahafaham-baraka noho ilay volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Nataon’ny mpitondra avokoa ny fomba rehetra nialàna tamin’ny ho anisan’ny tomponandraikitra azy amin’ity raharaha ity. Na izany aza dia niezaka nifampiraharaha tamin’ny mpitondra ao Afrika Atsimo ny hamerenana ny volamena, sy ireo gasy telo lahy nitondra izany. Tsy nisy vokany anefa izany herintaona mahery aty aoriana. Harena be an’ny Firenena no very kanefa ny Malagasy no tokony hisitraka izany ary nentin’ny mpitondra nanodina ny saim-bahoaka tsy hifantoka tamin’izany dia nipoitra tampoka ny raharaha Apollo 21. Azo heverina fa ny làlan-tsaina tamin’ity raharaha ity dia ny hoe tsy misy vidiny izany volamena 73,5 kilao izany, raha oharina amin’ny ain’ny filohan’ny Repoblika misy mifofo, ka hoadinoina ilay harena be lasa rano sy ny famotorana momba izany. Tsy niandry ela fa fotoana fohy dia voasambotra ary niakatra fitsarana ireo voampanga ho voasaringotra tamin’ity raharaha ity. Tsy mbola hita ary tsy nahazoana vaovao kosa ny atidoha, na ny dahalo ambony latabatra niketrika ity trafika ity.

Midangana tsy misy fiafarany ny vidim-piainana, ka nanome baiko ny filohan’ny Repoblika fa tsy maintsy nidina izany tao anatin’ny telo andro. Rano natondraka teo ambony lamosin-gisa izany baiko izany, ka mba tsy nifatratra tany amin’ity mpanome baiko ity ny rihitra rehetra dia novainy indray ny baiko ka nanome baiko ny tenany nanafatra sambo roapolo isa hitondra ireo zavatra ilain’ny mponina andavanandro izay hiteraka fidinan’ny vidin’entana. Firy ary izao ny sambo tonga?

Tratra tao Comores indray ny volamena 49 kilao. Gasy roalahy indray no tratra nitondra izany. Ny mahamaika ny mpitondra dia ny famerenana ireo teratany gasy ireo eto an-tanindrazana hatao famotorana. Ny volamena tsy mbola fantatra izay hihafarany. Navily tamin’ny loza hafa indray ny saim-bahoaka ka nisy nanapoaka ny fitaovam-pamokarana rianaratra tao Andekaleka. Araka ny nolazain’ny filohan’ny Repoblika dia efa nisy olona niresaka taminy, hono, ny taona 2018, nangataka vola nentina nanaovana zavatra mitovy amin’ity tranga ity. Tsy nanaiky hono izy kanefa mety misy olona (ao amin’ny fitondrana?) nanaiky dia izao nitranga izao ny loza. Ny loza, hono, tsy tonga irery ary toa misy fifandrifian-javatra amin’ny trafikam-bolamena sy ny tranga misy eo amin’ny fiainan’ny filohan’ny Repoblika manokana, ka tokony hitandrina ihany satria tsy misy, hono, ny “roa” raha tsy misy ny “telo”.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/fiainam-pirenena-midangana-tsy-misy-fiafarany-ny-vidim-piainana/
... TohinyFintinina

17 ora lasa

Fiainam-pirenena – Midangana tsy misy fiafarany ny vidim-piainana

Andry Tsiavalona

Tena maro tokoa ny atidoha ao amin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Mampiseho ny fahaizany manodinkodina ny sain’ny olona tsy hifantoka amin’ny tranga misy ihany koa ny filohan’ny Repoblika. Iaraha-mahalala mantsy, ho an’ireo mpandeha any amin’ireny toeram-pandihizana ireny, fa raha variana amin-javatra hafa ny mpandihy dia ovain’ny mpampandihy ny lanton’ny mozika hanaitra ny rehetra. Mazava ho azy fa adino ilay nahavariana, ka mifantoka amin’ny haroso indray. Mitovy tsy misy valaka amin’izany no itondran-dRajoelina Andry sy ny ekipany ny fitantanana ny Firenena sy ny fanodinkodinana ny sain’ny vahoaka tsy hifantoka amin’ny tranga iray izay tena misy fiantraikany ratsy, tsy eo amin’ny Firenena ihany fa eo amin’ny fiainan’ny mponina ihany koa.

Tsiahivina, ary tsy tokony hadinoina, ny nataon’ny fitondrana raha vao nisy olona nitondra ny valanaretina covid-19 voalohany. Nanaitra ny mpitondra izay nisaina, fa tsy ho voasakana intsony ny aretina ka tsy maintsy tokony nidina ny sisintany. Tsy noraharahian’ny mpitondra anefa izany, na mbola nisy olona nandrasana ny fiverenany, ka nitohy ihany ny sidina avy any ivelany ka nihàtra ny loza. Navoaka ny didy momba ny hamehana ara-pahasalamana, ka nentin’ny mpitondra nandemy ny saim-bahoaka izay nanakiana mafy tokoa dia nankalazaina fa nahita fanafody mahomby, CVO, niadiana tamin’ny covid-19. Nozaraina maimaimpoana ny “fanafody”, ka tonga hatramin’ny firenena avy atsy Afrika naka ny fanafody ka nitodika taty Madagasikara tokoa ny mason’izao tontolo izao saingy, ny nifanohitra tamin’ny nantenaina ny vokatra, ka nangarika sy naneso ireo neverina nanao komandy.

Tsy tonga irery tokoa ny loza ka namely mafy tany Atsimo ny kere. Nitsoaka tsy azo nosakanana avy any ny ankamaroan’ny mponina ka niazo ny Renivohitra sy ny Avaratry ny Nosy. Manana fahaizana manokana amin’ny fampandriana adrisa ny filohan’ny Repoblika ka nidina tany an-toerana ary nanaratsy ny mpitondra nifandimby ho tsy nanao na inona na inona niatrehana ity loza ity, ka nampandry adrisa ary nanova ny mozika mikorontana ho milantolanto, ka hametraka fantson-drano avy any Avaratra entina manondraka ny tany sy hanomezana rano fisotro madio ho an’ny mponina sy ny biby fiompy. Tsy nampiova na inona na inona teo amin’ny fiainam-bahoaka ny toky nomen’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, ka asa lanton-kira inona indray no homeny ny vahoaka any.

Ny faran’ny taona 2020 dia niseho ny fahafaham-baraka noho ilay volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Nataon’ny mpitondra avokoa ny fomba rehetra nialàna tamin’ny ho anisan’ny tomponandraikitra azy amin’ity raharaha ity. Na izany aza dia niezaka nifampiraharaha tamin’ny mpitondra ao Afrika Atsimo ny hamerenana ny volamena, sy ireo gasy telo lahy nitondra izany. Tsy nisy vokany anefa izany herintaona mahery aty aoriana. Harena be an’ny Firenena no very kanefa ny Malagasy no tokony hisitraka izany ary nentin’ny mpitondra nanodina ny saim-bahoaka tsy hifantoka tamin’izany dia nipoitra tampoka ny raharaha Apollo 21. Azo heverina fa ny làlan-tsaina tamin’ity raharaha ity dia ny hoe tsy misy vidiny izany volamena 73,5 kilao izany, raha oharina amin’ny ain’ny filohan’ny Repoblika misy mifofo, ka hoadinoina ilay harena be lasa rano sy ny famotorana momba izany. Tsy niandry ela fa fotoana fohy dia voasambotra ary niakatra fitsarana ireo voampanga ho voasaringotra tamin’ity raharaha ity. Tsy mbola hita ary tsy nahazoana vaovao kosa ny atidoha, na ny dahalo ambony latabatra niketrika ity trafika ity.

Midangana tsy misy fiafarany ny vidim-piainana, ka nanome baiko ny filohan’ny Repoblika fa tsy maintsy nidina izany tao anatin’ny telo andro. Rano natondraka teo ambony lamosin-gisa izany baiko izany, ka mba tsy nifatratra tany amin’ity mpanome baiko ity ny rihitra rehetra dia novainy indray ny baiko ka nanome baiko ny tenany nanafatra sambo roapolo isa hitondra ireo zavatra ilain’ny mponina andavanandro izay hiteraka fidinan’ny vidin’entana. Firy ary izao ny sambo tonga?

Tratra tao Comores indray ny volamena 49 kilao. Gasy roalahy indray no tratra nitondra izany. Ny mahamaika ny mpitondra dia ny famerenana ireo teratany gasy ireo eto an-tanindrazana hatao famotorana. Ny volamena tsy mbola fantatra izay hihafarany. Navily tamin’ny loza hafa indray ny saim-bahoaka ka nisy nanapoaka ny fitaovam-pamokarana rianaratra tao Andekaleka. Araka ny nolazain’ny filohan’ny Repoblika dia efa nisy olona niresaka taminy, hono, ny taona 2018, nangataka vola nentina nanaovana zavatra mitovy amin’ity tranga ity. Tsy nanaiky hono izy kanefa mety misy olona (ao amin’ny fitondrana?) nanaiky dia izao nitranga izao ny loza. Ny loza, hono, tsy tonga irery ary toa misy fifandrifian-javatra amin’ny trafikam-bolamena sy ny tranga misy eo amin’ny fiainan’ny filohan’ny Repoblika manokana, ka tokony hitandrina ihany satria tsy misy, hono, ny “roa” raha tsy misy ny “telo”.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/fiainam-pirenena-midangana-tsy-misy-fiafarany-ny-vidim-piainana/

EDITO 20 Janoary – Miraikitra ao an-tsain’ny vahoaka ny tsy firaharahian’ny fitondrana ny laharam-pahamehany

Sôh’son

Niaraha-nahalala izany izao fa nampidirina an-tsekoly ny mpianatra nanomboka ny alatsinainy, rehefa nahemotra tapa-bolana ny fidiran’izy ireo. Fahasahiana be ve ny an’ny fitondrana ao anatin’izao mbola mampirongatra ny valanaretina izao, sa tsy afa-nanoatra amin’ny faneren’ireo fikambanana na vondron’ny sekoly tsy miankina? Mila alaina ihany koa ny fon’ireo, mba tsy hanampy ny isam-baton’ny mpanohitra izay efa manahirana ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Ho inona anefa ny vokany amin’ireo mpianatra sy ny fampianarana? Ny ampitso no hamaly izay.

Mila maka namana ny mpitondra ankehitriny fa “savolaina” amin’ny manjo azy noho ny ny fomba fiasany ihany. Hatramina mpanohitra izay tsy miahotra mamadika palitao dia anokafam-baravarana, sy tambatambazana avokoa izao. Vao mainka nety taminy ny loko nisaloran’ireo manamboninahitra tamin’iny herinandro lasa iny, raha nankeny amin’ny Lapan’Iavoloha nanamarika ny androny. Hoan’ny olom-pirenena maro kosa, dia sadaikatra sy kivy satria midika zavatra be dia be aminy ireny fihetsika ireny. Sary izay manatsidika ao an-tsain’ny maro, fa misy ny fironana na fitongilanana amin’ny fitondrana bebe kokoa, fa tsy eo am-pelatanan’ireo intsony ny rariny sy hitsiny andrasan’ny vahoaka aminy. Mamela lasitra ao an-tsain’ny vahoaka izany, fa ankilahila be ihany ny fiarovana azy. Hitondra ny firenena mankaiza izany toe-javatra izany? Eo indrindra no tokony hiadian-kevitra lalina eto amin’ity firenena ity. Matetika dia omen-tsiny ilay vahoaka amin’ny fomba fandraisany hevitra ambara na ampitaina amin’ny haino aman-jery. Zary adinoin’ireo manakiana azy anefa, fa miankina amin’ny zavatra hitan’ny vahoaka isan’andro eo anivon’ny fiainam-pirenena, no mamaritra ny lasin-tsaina amin’izany. Tsy adala na zazabodo akory ny vahoaka malagasy, fa mbola manana ny maha izy azy izy na poretina anaty fahantrana sy gejaina amin’ny endri-javatra maro samihafa aza. Izao ataon’ny fitondrana ankehitriny izao, izay tsy miahotra amin’ny fanatanterahana asa tsy laharam-pahamehana amin’ny vahoaka izao, dia tsy mandalo fotsiny amin’izao fa misy miraikitra ao an-tsainy. Ny vokatr’izay, dia mivoaka eny amin’ny fiainana andavanandro eny sy maneho ny fiainam-pirenena ihany.

Zary tsy manan-tsafidy ny vahoaka malagasy ankehitriny, fa toy ny miaina ny tian-kano tsy tian-kano. Ahoana no inoana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, izay mba mody mitovy na mahatsapa ny fijaliam-bahoaka amin’ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro? Fa moa tsy ny mpitondra sy ireo olona miara-dia sy mpanasohaso ny fitondrana no tsara fari-piainana indrindra eto amin’ity firenena ity amin’izao fotoana izao? Olom-bitsy ihany anefa ireo, fa tsy ao anatin’ireo sarambabem-bahoaka maro an’isa sahirana ara-pivelomana mafy sy miady mafy, mba hahafahany miaina isan’andro. Aoka tsy ho voafitaka intsony… ary hahatsapa sy ho tonga saina amin’ny hantsana lalina manasaraka ny mpanefoefo sy ny mahantra eto amin’ity firenena ity.

www.gvalosoa.net/2022/01/20/edito-20-janoary-miraikitra-ao-an-tsainny-vahoaka-ny-tsy-firaharahian...
... TohinyFintinina

18 ora lasa

EDITO 20 Janoary – Miraikitra ao an-tsain’ny vahoaka ny tsy firaharahian’ny fitondrana ny laharam-pahamehany

Sôh’son

Niaraha-nahalala izany izao fa nampidirina an-tsekoly ny mpianatra nanomboka ny alatsinainy, rehefa nahemotra tapa-bolana ny fidiran’izy ireo. Fahasahiana be ve ny an’ny fitondrana ao anatin’izao mbola mampirongatra ny valanaretina izao, sa tsy afa-nanoatra amin’ny faneren’ireo fikambanana na vondron’ny sekoly tsy miankina? Mila alaina ihany koa ny fon’ireo, mba tsy hanampy ny isam-baton’ny mpanohitra izay efa manahirana ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Ho inona anefa ny vokany amin’ireo mpianatra sy ny fampianarana? Ny ampitso no hamaly izay.

Mila maka namana ny mpitondra ankehitriny fa “savolaina” amin’ny manjo azy noho ny ny fomba fiasany ihany. Hatramina mpanohitra izay tsy miahotra mamadika palitao dia anokafam-baravarana, sy tambatambazana avokoa izao. Vao mainka nety taminy ny loko nisaloran’ireo manamboninahitra tamin’iny herinandro lasa iny, raha nankeny amin’ny Lapan’Iavoloha nanamarika ny androny. Hoan’ny olom-pirenena maro kosa, dia sadaikatra sy kivy satria midika zavatra be dia be aminy ireny fihetsika ireny. Sary izay manatsidika ao an-tsain’ny maro, fa misy ny fironana na fitongilanana amin’ny fitondrana bebe kokoa, fa tsy eo am-pelatanan’ireo intsony ny rariny sy hitsiny andrasan’ny vahoaka aminy. Mamela lasitra ao an-tsain’ny vahoaka izany, fa ankilahila be ihany ny fiarovana azy. Hitondra ny firenena mankaiza izany toe-javatra izany? Eo indrindra no tokony hiadian-kevitra lalina eto amin’ity firenena ity. Matetika dia omen-tsiny ilay vahoaka amin’ny fomba fandraisany hevitra ambara na ampitaina amin’ny haino aman-jery. Zary adinoin’ireo manakiana azy anefa, fa miankina amin’ny zavatra hitan’ny vahoaka isan’andro eo anivon’ny fiainam-pirenena, no mamaritra ny lasin-tsaina amin’izany. Tsy adala na zazabodo akory ny vahoaka malagasy, fa mbola manana ny maha izy azy izy na poretina anaty fahantrana sy gejaina amin’ny endri-javatra maro samihafa aza. Izao ataon’ny fitondrana ankehitriny izao, izay tsy miahotra amin’ny fanatanterahana asa tsy laharam-pahamehana amin’ny vahoaka izao, dia tsy mandalo fotsiny amin’izao fa misy miraikitra ao an-tsainy. Ny vokatr’izay, dia mivoaka eny amin’ny fiainana andavanandro eny sy maneho ny fiainam-pirenena ihany.

Zary tsy manan-tsafidy ny vahoaka malagasy ankehitriny, fa toy ny miaina ny tian-kano tsy tian-kano. Ahoana no inoana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, izay mba mody mitovy na mahatsapa ny fijaliam-bahoaka amin’ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro? Fa moa tsy ny mpitondra sy ireo olona miara-dia sy mpanasohaso ny fitondrana no tsara fari-piainana indrindra eto amin’ity firenena ity amin’izao fotoana izao? Olom-bitsy ihany anefa ireo, fa tsy ao anatin’ireo sarambabem-bahoaka maro an’isa sahirana ara-pivelomana mafy sy miady mafy, mba hahafahany miaina isan’andro. Aoka tsy ho voafitaka intsony… ary hahatsapa sy ho tonga saina amin’ny hantsana lalina manasaraka ny mpanefoefo sy ny mahantra eto amin’ity firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/20/edito-20-janoary-miraikitra-ao-an-tsainny-vahoaka-ny-tsy-firaharahianny-fitondrana-ny-laharam-pahamehany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 20 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

18 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 20 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

PREZIDÀ TENA MPAMONO OLONA IANAO RAHA NY TELEFERIKA NO ATAONAO AMBONY NOHON’NY AIN’IREO OLONA iREO! ... TohinyFintinina

19 ora lasa

PREZIDÀ TENA MPAMONO OLONA IANAO RAHA NY TELEFERIKA NO ATAONAO AMBONY NOHON’NY AIN’IREO OLONA iREO!

Comment on Facebook 1764140243706142_4770778333042303

Ny teleferika aloha no lohalaharana zay vao mandeha ny manaraka e,ze kere any tsy misy aminy

anga président ndray izi aminareo ? anga tsi le dadabe no presda ?

Photos de la publication de Météo Madagascar ... TohinyFintinina

1 andro lasa

... TohinyFintinina

1 andro lasa

MIVERENA MANAO FANEKENA…

Matoa tsy afaka olana ny firenena
Dia antony tsotra no mahatonga izany:
Finiavana handeha amin’ny “herin’ny tena”,
No ataon’ny mpitondra ary ireharehany!

Tery am-piaingana dia efa nandà
Ary nanifikifika ny baiboly,
Ka moa tsy efa azo nosainina va
Fa dia hisy ary hibahana ny asan-devoly?

Matoa tsy afaka olana ny firenena,
(Tsy hoe manam-pidiny iretsy vahoaka.)
Fa tena mitohy ny fandrebirebena
Sy ny tampi-mason’ireo tsisy hapoaka.

Ny “mahafinaritra” no imasoany
Fa rambony hatrany ny hoe “mahasoa”,
Ka ’zay mba nambolena dia tsy misy voany
Ary hita fa toa manakofa avokoa!

…Ka raha tiana ho tafarina ny firenena
Sy tiana ho lavitry ny kolikoly,
Rateloambinifolo o! andeha miverena
Manao fanekena amin’ny baiboly!

DADAN’i RIANA (19-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/19/miverena-manao-fanekena/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

MIVERENA MANAO FANEKENA…

Matoa tsy afaka olana ny firenena
Dia antony tsotra no mahatonga izany:
Finiavana handeha amin’ny “herin’ny tena”,
No ataon’ny mpitondra ary ireharehany!

Tery am-piaingana dia efa nandà
Ary nanifikifika ny baiboly,
Ka moa tsy efa azo nosainina va
Fa dia hisy ary hibahana ny asan-devoly?

Matoa tsy afaka olana ny firenena,
(Tsy hoe manam-pidiny iretsy vahoaka.)
Fa tena mitohy ny fandrebirebena
Sy ny tampi-mason’ireo tsisy hapoaka.

Ny “mahafinaritra” no imasoany
Fa rambony hatrany ny hoe “mahasoa”,
Ka ’zay mba nambolena dia tsy misy voany
Ary hita fa toa manakofa avokoa!

…Ka raha tiana ho tafarina ny firenena
Sy tiana ho lavitry ny kolikoly,
Rateloambinifolo o! andeha miverena
Manao fanekena amin’ny baiboly!

      DADAN’i RIANA (19-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/19/miverena-manao-fanekena/

Comment on Facebook MIVERENA MANAO ...

" ... Fa izaho kosa miteny anareo tsy hianiana na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan' Anriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandiavan'ny tongony izy, na amin'i Jerosalema fa tanànan'ny Mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny dia eny; tsia dia tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy." (Matio 5, 34-37). Ka ahoana no hahasahianao hampanao fianianana amin'ny BAIBOLY izay mirakitra ny Tenin'Andriamanitra !? Sao tsy kristianina ianao io !!!!

Matahotra baiboly io, le diable en personne!

Henjana lay mpanoratra,merci

Ino moa dikany manao fanekena am Beboly? Izay tsy nanota aminareo no aoka hitorabato azy Samia miezaka manintsy n'y tsy mety Zanahary irery no lafatra Ze tsy mahavita raha esory Téo Maro gasy mahay raha toy Président e

Milay be @ antsoin'ny fitenenana ilay inspiraka ,tsara fa tohizo.

View more comments

RA-13 SY NY OLONY

fb.watch/aFkYF4uih-/
youtu.be/R9Imn76aDu4
(mampitandrina fa teny ratsy fotsiny)

Ireo olonareo ve Rateloambinifolo
Dia tena sokajin’ny veta daholo?
Fa na ny fiteny na ny atao rehetra
Dia toa tsy madio fa dia tena voretra!

F’angaha dia tsy manana “ra malagasy”
No dia hifamono sy hifanondro basy?
Sa manana mpiaro satria eny ambony
Ka tena tsy misy atahorana intsony?

Ireo olonareo ve Rateloambinifolo
Dia tena sokajin’ny mpanao bontolo?
Ny tohatra tsy afaka, tsy hay koa ny rihana,
Nefa dia rindrina ve no ianihana?

Lalana tsotra aza iaraha-mahita
Fa mila hatsaraina kanefa tsy vita,
Dia ‘ndeha hisavoana amin’ny teleferika
Izay hita fa mbola tsy mety amintsika?

Ireo olonareo ve Rateloambinifolo
Dia tena efa lo ary koa bobongolo?
Raha ‘zay “teny gasy” toa tsy hainy miteny
Kanefa malaza amin`ny “ompa reny”?

…Mba mieritrereta Rateloambinifolo
Fa tena efa miaiky anareo ny tontolo,
Ka raha izay ny anio ary koa atsy ho atsy
Dia tena ianareo ilay malaza amin’ny ratsy!

DADAN’i ZINA (19-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/19/ra-13-sy-ny-olony/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

RA-13 SY NY OLONY

https://fb.watch/aFkYF4uih-/
https://youtu.be/R9Imn76aDu4
(mampitandrina fa teny ratsy fotsiny)

Ireo olonareo ve Rateloambinifolo
Dia tena sokajin’ny veta daholo?
Fa na ny fiteny na ny atao rehetra
Dia toa tsy madio fa dia tena voretra!

F’angaha dia tsy manana “ra malagasy”
No dia hifamono sy hifanondro basy?
Sa manana mpiaro satria eny ambony
Ka tena tsy misy atahorana intsony?

Ireo olonareo ve Rateloambinifolo
Dia tena sokajin’ny mpanao bontolo?
Ny tohatra tsy afaka, tsy hay koa ny rihana,
Nefa dia rindrina ve no ianihana?

Lalana tsotra aza iaraha-mahita
Fa mila hatsaraina kanefa tsy vita,
Dia ‘ndeha hisavoana amin’ny teleferika
Izay hita fa mbola tsy mety amintsika?

Ireo olonareo ve Rateloambinifolo
Dia tena efa lo ary koa bobongolo?
Raha ‘zay “teny gasy” toa tsy hainy miteny
Kanefa malaza amin`ny “ompa reny”?

…Mba mieritrereta Rateloambinifolo
Fa tena efa miaiky anareo ny tontolo,
Ka raha izay ny anio ary koa atsy ho atsy
Dia tena ianareo ilay malaza amin’ny ratsy!

      DADAN’i ZINA (19-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/19/ra-13-sy-ny-olony/

Comment on Facebook RA-13 SY NY OLONY ...

mitovy daolo izy mianakavy ao! hatramin ny solombavabahoaka, sns.....

NY VOKATR’ILAY VELIRANO

Izao ve no vokatr’ilay velirano
Nodradradradraina ho ren’ny tany?
Ny gasy mahantra no idiran’angano,
Satria tsy misaina ny nanao izany!

Ny fiainana tena tsy misy mirindra,
(Ny manara-penitra toa rediredy!)
Ny vola, ny vola no lehibe indrindra.
Ny ngeza, mangalatra tsy misy bedy!

Izao ve no vokatr’ilay velirano
Nohirahiraina natao an-kabary?
Fananana, rava, mianjera ny trano.
Ny maro amin’ny gasy efa maty mosary!

‘Reo olo-mitondra, vao mainka matavy.
Miletra, miletra, tsy manana ahiana.
Ny vahoaka kosa efa be no manavy,
Mizaka ny vesatry ny tsy fisiana!

…Fa hay veliranon’ny olon-tsy matotra
Ny an’ilay iray izay miseho ho mpandresy,
Ka ny firenena no indro voafatotry
Ny ozona sy fahoriana misesy!

IRINA HO TAFITA (19-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/19/ny-vokatrilay-velirano/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY VOKATR’ILAY VELIRANO

Izao ve no vokatr’ilay velirano
Nodradradradraina ho ren’ny tany?
Ny gasy mahantra no idiran’angano,
Satria tsy misaina ny nanao izany!

Ny fiainana tena tsy misy mirindra,
(Ny manara-penitra toa rediredy!)
Ny vola, ny vola no lehibe indrindra.
Ny ngeza, mangalatra tsy misy bedy!

Izao ve no vokatr’ilay velirano
Nohirahiraina natao an-kabary?
Fananana, rava, mianjera ny trano.
Ny maro amin’ny gasy efa maty mosary!

‘Reo olo-mitondra, vao mainka matavy.
Miletra, miletra, tsy manana ahiana.
Ny vahoaka kosa efa be no manavy,
Mizaka ny vesatry ny tsy fisiana!

…Fa hay veliranon’ny olon-tsy matotra
Ny an’ilay iray izay miseho ho mpandresy,
Ka ny firenena no indro voafatotry
Ny ozona sy fahoriana misesy!

      IRINA HO TAFITA (19-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/19/ny-vokatrilay-velirano/

Comment on Facebook NY VOKATR’ILAY ...

Misaotra an'ilay nanoratra

WERAWERA TSY MAINTSY MANDEHA KOA

Fitondran-tena tsy mendrika.

youtu.be/R9Imn76aDu4

fb.watch/aFkqnY3v4b/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondran-tena tsy mendrika.

https://youtu.be/R9Imn76aDu4

https://fb.watch/aFkqnY3v4b/

Roberto Tinoka-Raharoari­lala, ministra sady vendrana no mpandainga

Lanzelo

Mampahatsiahy olona ity ministry ny fitaterana sy famantarana toetrandro ity amin’ny fihetsiny vendrana sy mandainga, ilay nilaza hoe ho vitany ao anaty dimy taona kanefa ankehitriny mitaky fe-potoana avo efatra heny.

Niteniteny foana i Roberto Tinoka-Rahariarilala raha nampiseho ny fifehezana ny mikasika ny fiaramanidina mba entina hanaromana fitantanana tsy nahomby ny orinasa Tsaradia, sampan’ny Air Madagascar. Tsy vitan’izany fa mbola nampiana lainga ihany koa nentina hanaronana ny trosa be zakain’ny orinasa Tsaradia. Nalefa tany amin’ny orinasa Air Austral avy atsy amin’ny nosy rahavavy ny rihatry ny trosa sy tsy fahaiza-mitantana.

Nolazain’ity ministry ny “sports” teo aloha ity izay lasa misahana ny “trans-sports” ankehitriny fa 196.000$ (783 tapitrisa ariary) isambolana hono no nanofana ny fiaramanidina ATR72 tamin’ny orinasa Air Austral. Teo noho eo ihany ity farany dia nanambara fa 75.000$ (300 tapitrisa ariary) izany hofany izany, izany hoe mbola latsaka antsasany amin’ny tena hofany. Lainga marivo fototra toy ny an’ny filohany ihany izao nafitsok’i Roberto Tinoka-Raharoarilala, ka nifoterany. Manala baraka firenena iray manontolo ary mampisitri-belona mihitsy ny fanaon’izao fitondrana izao.
Tsy vitan’izany ihany fa dia sahin’ity ministra tsy manana traikefa na dia kely akory mikasika ny fiaramanidina ny nanambara fa tsy natao ho an’ny toetany toa Ivato na ireo faritra hafa manerana an’i Madagasikara ny fiaramanidina ATR72! Dia izany hono no antony nahatonga ny mpandeha niato tamina “liste d’attente”. Dia gaga ialahy, hoy ny fiteny malaza.

Nampahafantarin’ny Air Austral indray ity ministry ny fitaterana ity fa izany ATR72 izany dia afaka mipetraka sy miainga miaraka amin’ny mpandeha sy entana feno amin’ireo toerana maro sarotra toa Antsiranana sy Toamasina.

Raha niseho ho entitra tamin’ireo mpikamban’ny governemanta ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fivorian’ny filankevitra tamin’ny voalohan-taona nampitandrina azy ireo, dia ho sahiny ve ny handray fepetra amin’ity akama miteniteny foana ity?… aza manofy antoandro hoy ny fiteny. Tsy mbola nisy toy izao nandritra ny enimpolo taona, fa dia iaretana e!

Rohy: la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-air-austral-repond-aux-accusations-du-ministre-des-tran...

www.gvalosoa.net/2022/01/19/roberto-tinoka-raharoari%C2%ADlala-ministra-sady-vendrana-no-mpandainga/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Roberto Tinoka-Raharoari­lala, ministra sady vendrana no mpandainga

Lanzelo

Mampahatsiahy olona ity ministry ny fitaterana sy famantarana toetrandro ity amin’ny fihetsiny vendrana sy mandainga, ilay nilaza hoe ho vitany ao anaty dimy taona kanefa ankehitriny mitaky fe-potoana avo efatra heny.

Niteniteny foana i Roberto Tinoka-Rahariarilala raha nampiseho ny fifehezana ny mikasika ny fiaramanidina mba entina hanaromana fitantanana tsy nahomby ny orinasa Tsaradia, sampan’ny Air Madagascar. Tsy vitan’izany fa mbola nampiana lainga ihany koa nentina hanaronana ny trosa be zakain’ny orinasa Tsaradia. Nalefa tany amin’ny orinasa Air Austral avy atsy amin’ny nosy rahavavy ny rihatry ny trosa sy tsy fahaiza-mitantana.

Nolazain’ity ministry ny “sports” teo aloha ity izay lasa misahana ny “trans-sports” ankehitriny fa 196.000$ (783 tapitrisa ariary) isambolana hono no nanofana ny fiaramanidina ATR72 tamin’ny orinasa Air Austral. Teo noho eo ihany ity farany dia nanambara fa 75.000$ (300 tapitrisa ariary) izany hofany izany, izany hoe mbola latsaka antsasany amin’ny tena hofany. Lainga marivo fototra toy ny an’ny filohany ihany izao nafitsok’i Roberto Tinoka-Raharoarilala, ka nifoterany. Manala baraka firenena iray manontolo ary mampisitri-belona mihitsy ny fanaon’izao fitondrana izao.
Tsy vitan’izany ihany fa dia sahin’ity ministra tsy manana traikefa na dia kely akory mikasika ny fiaramanidina ny nanambara fa tsy natao ho an’ny toetany toa Ivato na ireo faritra hafa manerana an’i Madagasikara ny fiaramanidina ATR72! Dia izany hono no antony nahatonga ny mpandeha niato tamina “liste d’attente”. Dia gaga ialahy, hoy ny fiteny malaza.

Nampahafantarin’ny Air Austral indray ity ministry ny fitaterana ity fa izany ATR72 izany dia afaka mipetraka sy miainga miaraka amin’ny mpandeha sy entana feno amin’ireo toerana maro sarotra toa Antsiranana sy Toamasina.

Raha niseho ho entitra tamin’ireo mpikamban’ny governemanta ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fivorian’ny filankevitra tamin’ny voalohan-taona nampitandrina azy ireo, dia ho sahiny ve ny handray fepetra amin’ity akama miteniteny foana ity?… aza manofy antoandro hoy ny fiteny. Tsy mbola nisy toy izao nandritra ny enimpolo taona, fa dia iaretana e!

Rohy: https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-air-austral-repond-aux-accusations-du-ministre-des-transports-1205437.html

http://www.gvalosoa.net/2022/01/19/roberto-tinoka-raharoari%C2%ADlala-ministra-sady-vendrana-no-mpandainga/

Comment on Facebook Roberto ...

Tamin'ny filankevitry ny ministra voalohany taona 2022, dia nanipy teny ho amin'ny fitondran-tenan'ny minisitra ny filoha Rajoelina. Tsara ary asany izany. Ho voasazy, sa ho voaroaka ve ny minisitra mandainga raha izy filoha aza tsy mahafehy ny tenany ! (no comment).

Rain lainga reo rehetra reo,EF lany henatra,Zao za vao tena manaiky fa misy mafia eto,reny manko ts menatra zan

Place politique n'y azy fa Tsy resaka compétence mihintsy n'a kely aza normal bé tsisy Dia misy ivakiny loa aminio fa refa manaraka eo atao ministriny fitsarana indray refa Tsy mety e😁😁😁😁

No diplaoma sandoka

Ka ny lohany ihany anie no arahin ny ato afara e ! Rehefa vendrana sy donto ny filoha mpitarika dia manaraka ny diany fotsiny ihany koa ny vendrana avy ato afara.

Mpandainga diplome sy dj no tafiaraka,inona no mba hataony?

Tarana-boanjo, foto-boanemba koa! Iza moa no tahafiny eo... Izany dossiers izany zao azo anarahana aay tsara rehefa miala eo izy...

View more comments

HIOVA HO PATY ?

Angamba dia hiova ny foto-tsakafo,
Ka tsy ho vary intsony fa asa atsy ho atsy.
Ny vidiny mantsy efa lafo dia lafo.
(Tsy takatra intsony raha atao vatsy!)

Kapoaka, mananika ny valonjato.
(Efa efatra arivo raha dimy kapoaka!)
Ny vidiny anefa misonga tsy miato,
Ka saino izay mbola hanjo ny vahoaka!

Nandrasana ihany ilay kapoakam-bary
Mba “manara-penitra” nohindrahindraina,
Kinanjo nijanona foana ho kabary
Sy teny natao hanodinana saina!

Ny sambo mpitatitra koa toa tsy tonga,
(Fa ny ambotaiazy ve no anton’izany?)
Ary vary mampangidihidy kilonga
No indreo fa mitobaka tsy mety lany!

…Ka angamba dia hiova ny foto-tsakafon
Ny gasy efa reraka sady mahia,
Ary “paty” no tsy ela, tsy mandany afo
Sy mba mampatavy raha “be am-bilia”!

IRINA HO TAFITA (15-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/18/hiova-ho-paty/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

HIOVA HO PATY ?

Angamba dia hiova ny foto-tsakafo,
Ka tsy ho vary intsony fa asa atsy ho atsy.
Ny vidiny mantsy efa lafo dia lafo.
(Tsy takatra intsony raha atao vatsy!)

Kapoaka, mananika ny valonjato.
(Efa efatra arivo raha dimy kapoaka!)
Ny vidiny anefa misonga tsy miato,
Ka saino izay mbola hanjo ny vahoaka!

Nandrasana ihany ilay kapoakam-bary
Mba “manara-penitra” nohindrahindraina,
Kinanjo nijanona foana ho kabary
Sy teny natao hanodinana saina!

Ny sambo mpitatitra koa toa tsy tonga,
(Fa ny ambotaiazy ve no anton’izany?)
Ary vary mampangidihidy kilonga
No indreo fa mitobaka tsy mety lany!

…Ka angamba dia hiova ny foto-tsakafon
Ny gasy efa reraka sady mahia,
Ary “paty” no tsy ela, tsy mandany afo
Sy mba mampatavy raha “be am-bilia”!

      IRINA HO TAFITA (15-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/hiova-ho-paty/

Comment on Facebook HIOVA HO PATY ? ...

Ny aretina mamely, ny tondra-drano etsy ankilany. Ny vidim-bary mba hevero, fa tsy takatry ny farahidiny. Antso ho an ny pitondra

Antananarivo Renivohitra – Ny lalana no maha maika fa tsy izay teleferika

Beharo

Hita sy tsapa izao fa ny fitohanana na embouteillage dia tsy avy amin’ny olona mifamezivezy, fa noho ireo fiarakodia sy moto marobe tsy afaka mizotra amin’ny làlana mety sy sahaza azy avy. Ny eto an-drenivohitra dia samy mahita, fa tsy hampihena ny isan’ny fiara mifamezivezy mihitsy izany teleferika izany, fa toa haingo sy fifaninanana eo anatrehan’ny firenena matanjaka amin’izany fotsiny, izay efa manana làlana sy arabe mihaja sy maha-te ho tia tokoa eo amin’ny renvohi-paritaniny.

Raha eto Antananarivo anefa, tsorina fa efa tsy fanao ianao intsony ny lalana, toy ny eny Antohomadinika, Isotry, Andavamamba, 67Ha, Ankazomanga, Manjakaray, sns… Ireo lalana eto Antananarivo simba ireo no tena maika, fa tsy izany haitraitra teleferika izany. Ny bus class izay mandeha amin’izao fotoana aza tsy misy mpitaingina, mainka fa izany fitaterana mihantona ho 3000 na 4000 Ar izany ny ho saran-dalana, dia tsy ho an’ny sarambabem-bahoaka mihitsy ny hanaovana azy.

Manala baraka tokoa raha ny fijery ireo ankamaroan’ny lalana eto an-drenivohitra, satria vao tamin’ny faran’ny herinandro teo ohatra, nisy olona iray niala fiara fitaterana teny Antohomadinika avy any Ivato, no tonga dia robo-drano tao anaty lavaka feno fotaka, ka dia voatery niverin-dàlana indray hanova kiraro sy pataloha, nefa handeha hamonjy mariazy, ka nahatafavoaka teny mavesatra hoe: ny telepherique ve no mahamaika, sa itony làlana simba efa tsy fampiseho masoandro itony intsony?

Satria na ny filoha Rajoelina miseho ho vazaha, na ilay ben’ny tanàna efa vazaha be dia toa minia tsy mahita azy ireny mihitsy, fa heveriny fa tanànan’ny mafy ady angamba ka tsy raharahian’izy ireo!

www.gvalosoa.net/2022/01/18/antananarivo-renivohitra-ny-lalana-no-maha-maika-fa-tsy-izay-teleferika/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antananarivo Renivohitra – Ny lalana no maha maika fa tsy izay teleferika

Beharo

Hita sy tsapa izao fa ny fitohanana na embouteillage dia tsy avy amin’ny olona mifamezivezy, fa noho ireo fiarakodia sy moto marobe tsy afaka mizotra amin’ny làlana mety sy sahaza azy avy. Ny eto an-drenivohitra dia samy mahita, fa tsy hampihena ny isan’ny fiara mifamezivezy mihitsy izany teleferika izany, fa toa haingo sy fifaninanana eo anatrehan’ny firenena matanjaka amin’izany fotsiny, izay efa manana làlana sy arabe mihaja sy maha-te ho tia tokoa eo amin’ny renvohi-paritaniny.

Raha eto Antananarivo anefa, tsorina fa efa tsy fanao ianao intsony ny lalana, toy ny eny Antohomadinika, Isotry, Andavamamba, 67Ha, Ankazomanga, Manjakaray, sns… Ireo lalana eto Antananarivo simba ireo no tena maika, fa tsy izany haitraitra teleferika izany. Ny bus class izay mandeha amin’izao fotoana aza tsy misy mpitaingina, mainka fa izany fitaterana mihantona ho 3000 na 4000 Ar izany ny ho saran-dalana, dia tsy ho an’ny sarambabem-bahoaka mihitsy ny hanaovana azy.

Manala baraka tokoa raha ny fijery ireo ankamaroan’ny lalana eto an-drenivohitra, satria vao tamin’ny faran’ny herinandro teo ohatra, nisy olona iray niala fiara fitaterana teny Antohomadinika avy any Ivato, no tonga dia robo-drano tao anaty lavaka feno fotaka, ka dia voatery niverin-dàlana indray hanova kiraro sy pataloha, nefa handeha hamonjy mariazy, ka nahatafavoaka teny mavesatra hoe: ny telepherique ve no mahamaika, sa itony làlana simba efa tsy fampiseho masoandro itony intsony?

Satria na ny filoha Rajoelina miseho ho vazaha, na ilay ben’ny tanàna efa vazaha be dia toa minia tsy mahita azy ireny mihitsy, fa heveriny fa tanànan’ny mafy ady angamba ka tsy raharahian’izy ireo!

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/antananarivo-renivohitra-ny-lalana-no-maha-maika-fa-tsy-izay-teleferika/

Fitantanana tanàna – Maloto sy potika Antananarivo Renivohitra

Stefa

Maloto sy potika Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana, izay no azo amehezana ny zava-misy eto amin’ny renivohitr’i Madagasikara ankehitriny, tsy voafehin’ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina sy ny ekipany mihitsy izany atao hoe fitantanana tanàna. Tsy afaka ny fako amin’izao fotoana na dia efa ny kaominina ihany koa aza no mitantana ny sampan-draharaha mpanala fako, fa tsy toy ny teo aloha intsony. Ny lalana dia mampiteny ny moana, saika potika avokoa efa volana vitsivitsy izao ny ankamaroany, izany dia miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana, sy fahapotehan’ny fiaran’ny mpampiasa lalana indrindra indrindra ihany koa.

Nodradradradraina ny hoe “rehefa prezidà MAPAR/IRK miaraka amin’ny Ben’ny Tanàna MAPAR/IRK no hitondra an’Antananarivo dia handroso haingana. Fihemorana aza no hita ankehitriny noho ireo loto mivangongo sy lalana potika ireo. Ny mpivarotra amoron-dalana manginy fotsiny tsy voafehy, satria dia miverina eny amoron-dalana indray izy ireo, tsy mamaly ny filan’ireo mpivarotra ny trano lehibe fivarotana nataon’ny kaominina raha tsy hiteny afa-tsy ny etsy Behoririka. Mandat na fotoam-piasana iray aza tsy vitan’i Vazahabe koa fotoam-piasana inona koa no mbola hantenainy eo amin’ny taona 2023? Tsy adala ny vahoakan’Antananarivo ary efa mailo amin’ny mety hisian’ny doublons indray amin’ny fifidianana.

www.gvalosoa.net/2022/01/18/fitantanana-tanana-maloto-sy-potika-antananarivo-renivohitra/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitantanana tanàna – Maloto sy potika Antananarivo Renivohitra

Stefa

Maloto sy potika Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana, izay no azo amehezana ny zava-misy eto amin’ny renivohitr’i Madagasikara ankehitriny, tsy voafehin’ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina sy ny ekipany mihitsy izany atao hoe fitantanana tanàna. Tsy afaka ny fako amin’izao fotoana na dia efa ny kaominina ihany koa aza no mitantana ny sampan-draharaha mpanala fako, fa tsy toy ny teo aloha intsony. Ny lalana dia mampiteny ny moana, saika potika avokoa efa volana vitsivitsy izao ny ankamaroany, izany dia miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana, sy fahapotehan’ny fiaran’ny mpampiasa lalana indrindra indrindra ihany koa.

Nodradradradraina ny hoe “rehefa prezidà MAPAR/IRK miaraka amin’ny Ben’ny Tanàna MAPAR/IRK no hitondra an’Antananarivo dia handroso haingana. Fihemorana aza no hita ankehitriny noho ireo loto mivangongo sy lalana potika ireo. Ny mpivarotra amoron-dalana manginy fotsiny tsy voafehy, satria dia miverina eny amoron-dalana indray izy ireo, tsy mamaly ny filan’ireo mpivarotra ny trano lehibe fivarotana nataon’ny kaominina raha tsy hiteny afa-tsy ny etsy Behoririka. Mandat na fotoam-piasana iray aza tsy vitan’i Vazahabe koa fotoam-piasana inona koa no mbola hantenainy eo amin’ny taona 2023? Tsy adala ny vahoakan’Antananarivo ary efa mailo amin’ny mety hisian’ny doublons indray amin’ny fifidianana.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/fitantanana-tanana-maloto-sy-potika-antananarivo-renivohitra/

Raharaham-pirenena – Niaiky ny hadisoany tamin’ny taona 2009 Rajoelina

Sôh’son

Misarika ny saina ny fanehoan-kevitr’ireo mpamakafaka ny raharaham-pirenena momba ny zava-nitranga tany Andekaleka, sy ny fihetsiky ny fitondrana tao anatin’izany, na ny momba ny tsoa-keviny nahatonga ny fahamaizan’ny fitaovana, na ny volabe nanambazana izay manome vaovao amin’izany. Fijery iray ihany koa manampy ireny, ny amin’ny fiheverana fa misy indray ny politika fanodinana ny saim-bahoaka tsy hibanjina hifantoka amin’ny fahasahiranany sy ny fihanaky ny valanaretina. Efa fanaon’ny fitondrana ihany mantsy izany, izay tsikaritra rehefa misy toe-draharaha mafampana eto amin’ny firenena. Anisan’ny maresaka ao anatin’izany ny fitaterana an-tariby « teleferika » ity, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny raharaha volamena mibananàka mivoaka eto Madagasikara ary any amin’ny firenen-kafa vao tratra, sns…

Izay eo ihany, fa ny tiana horesahana, dia ny filazan’i Andry Rajoelina, fa mila in’efatra mifanesy amin’ny fe-potoana iasàna, na ny « mandat » vao tontosa na tratra ny tanjona amin’ny fampandrosoana ny firenena. Efa nisy ny fanehoan-kevitra nataon’ny olom-pirenena na mpanao politika momba izany, fa izao no tsy voalaza. Midika izany, fa miaiky izy ary tonga saina, fa nanao hadisoana tamin’ny firenena, sy indrindra tamin’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ny fotoana nitondràn’i Dada. Iaraha-mahalala fa fe-potoana niasana iray mahery no vitany, 2001 – 2009, dia ireny niaraha-nahita ny hasomparana nataony tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana ny taona 2008-2009 ireny. Niaraha-nahalala tsara anefa, ho an’ireo mahitsy fijery sy madio fo, fa efa antomotra mihitsy ny hahatafavoaka an’i Madagasikara, sy hisandratra tamin’iny taona 2009 iny. Efa tafakatra ho 7% ny taha-pitomboana ara-toekarena tamin’izany. Noho ny fankahalàna fotsiny izao, sy ny fananana toe-tsaina ory hava-manana, sy ny fahaverezana tombontsoa no antony naminganana azy. Ho an’ny filoha Ravalomanana, tsy mila in’efatra ny “mandat” iasàna vao maha tafavoaka ny firenena, fa latsak’izany. Miharihary araka izany ny tsy fitoviana eo amin’ireto olona roa ireto eo amin’ny fahaizana mitondra firenena na ny haitarika. Raha tsy hilaza afa-tsy ny fahaizan’ny filoha Ravalomana mifehy ny mpamatsy vola sy ny sehatra iraisam-pirenena tamin’ny fotoana nitondràny, fa tsy toy ny ataon’ny fitondrana Rajoelina, izay asain’ny olona mamerina ny volany.

Ankoatra izay, dia mahavariana ihany, fa raha tsy efa mitondra firenena telo taona ve i Andry Rajoelina vao mahatsapa izany, kanefa milaza ho mahay sy babany noho ireo mpitondra teo alohany? Inona fotsiny izany no nataony nandritra ny tetezamiitatra dimy taona, izay efa “mandat” iray be izao? Nitondra tsy am-pisainana lalina ny firenena, fa nandeha amin’izay hitsiny fotsiny ve tamin’ireny fotoana ireny? Ary raha nandinika ny fitondrana talohan’izao izy, nialoha ny niakarany teo amin’ny fitondrana, dia efa afaka nisinton-kevitra ihany koa. Tsy atao kitsapatsapa sy andrankandrana ny fitondrana ny firenena ary rariny ireo mpanohitra raha sarotiny mafy, sy mitsikera fatratra ihany koa izao fitondràny izao, fototry ny demokrasia izany, nefa odian-dRajoelina sy ny forongony fanina koa hatramin’izao, izay satan’ny fanoherana izay.

www.gvalosoa.net/2022/01/18/raharaham-pirenena-niaiky-ny-hadisoany-taminny-taona-2009-rajoelina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaham-pirenena – Niaiky ny hadisoany tamin’ny taona 2009 Rajoelina

Sôh’son

Misarika ny saina ny fanehoan-kevitr’ireo mpamakafaka ny raharaham-pirenena momba ny zava-nitranga tany Andekaleka, sy ny fihetsiky ny fitondrana tao anatin’izany, na ny momba ny tsoa-keviny nahatonga ny fahamaizan’ny fitaovana, na ny volabe nanambazana izay manome vaovao amin’izany. Fijery iray ihany koa manampy ireny, ny amin’ny fiheverana fa misy indray ny politika fanodinana ny saim-bahoaka tsy hibanjina hifantoka amin’ny fahasahiranany sy ny fihanaky ny valanaretina. Efa fanaon’ny fitondrana ihany mantsy izany, izay tsikaritra rehefa misy toe-draharaha mafampana eto amin’ny firenena. Anisan’ny maresaka ao anatin’izany ny fitaterana an-tariby « teleferika » ity, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny raharaha volamena mibananàka mivoaka eto Madagasikara ary any amin’ny firenen-kafa vao tratra, sns…

Izay eo ihany, fa ny tiana horesahana, dia ny filazan’i Andry Rajoelina, fa mila in’efatra mifanesy amin’ny fe-potoana iasàna, na ny « mandat » vao tontosa na tratra ny tanjona amin’ny fampandrosoana ny firenena. Efa nisy ny fanehoan-kevitra nataon’ny olom-pirenena na mpanao politika momba izany, fa izao no tsy voalaza. Midika izany, fa miaiky izy ary tonga saina, fa nanao hadisoana tamin’ny firenena, sy indrindra tamin’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ny fotoana nitondràn’i Dada. Iaraha-mahalala fa fe-potoana niasana iray mahery no vitany, 2001 – 2009, dia ireny niaraha-nahita ny hasomparana nataony tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana ny taona 2008-2009 ireny. Niaraha-nahalala tsara anefa, ho an’ireo mahitsy fijery sy madio fo, fa efa antomotra mihitsy ny hahatafavoaka an’i Madagasikara, sy hisandratra tamin’iny taona 2009 iny. Efa tafakatra ho 7% ny taha-pitomboana ara-toekarena tamin’izany. Noho ny fankahalàna fotsiny izao, sy ny fananana toe-tsaina ory hava-manana, sy ny fahaverezana tombontsoa no antony naminganana azy. Ho an’ny filoha Ravalomanana, tsy mila in’efatra ny “mandat” iasàna vao maha tafavoaka ny firenena, fa latsak’izany. Miharihary araka izany ny tsy fitoviana eo amin’ireto olona roa ireto eo amin’ny fahaizana mitondra firenena na ny haitarika. Raha tsy hilaza afa-tsy ny fahaizan’ny filoha Ravalomana mifehy ny mpamatsy vola sy ny sehatra iraisam-pirenena tamin’ny fotoana nitondràny, fa tsy toy ny ataon’ny fitondrana Rajoelina, izay asain’ny olona mamerina ny volany.

Ankoatra izay, dia mahavariana ihany, fa raha tsy efa mitondra firenena telo taona ve i Andry Rajoelina vao mahatsapa izany, kanefa milaza ho mahay sy babany noho ireo mpitondra teo alohany? Inona fotsiny izany no nataony nandritra ny tetezamiitatra dimy taona, izay efa “mandat” iray be izao? Nitondra tsy am-pisainana lalina ny firenena, fa nandeha amin’izay hitsiny fotsiny ve tamin’ireny fotoana ireny? Ary raha nandinika ny fitondrana talohan’izao izy, nialoha ny niakarany teo amin’ny fitondrana, dia efa afaka nisinton-kevitra ihany koa. Tsy atao kitsapatsapa sy andrankandrana ny fitondrana ny firenena ary rariny ireo mpanohitra raha sarotiny mafy, sy mitsikera fatratra ihany koa izao fitondràny izao, fototry ny demokrasia izany, nefa odian-dRajoelina sy ny forongony fanina koa hatramin’izao, izay satan’ny fanoherana izay.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/raharaham-pirenena-niaiky-ny-hadisoany-taminny-taona-2009-rajoelina/

Comment on Facebook Raharaham-pirenena ...

Too late! 😂 Efa mitady ho raharaha ny tantara vao hoe... Tsy ny fiaikena no ilain'ny vahoaka fa ny famelana azy ho entin'ny olona izay nofidiany.

Asaivo mifona aloha jerena raha mahay

Misaotra fa marina zany

Mpitondra sarotra’CAN – Tsy misy CAN, tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy misy…

Ny Valosoa

Hay tokoa moa rehefa mandeha ny andro, volana, taona dia heverina toy ny tsy nisy ireny rehetra ireny. Mba naka mora fotsiny ahy teo ambony fandriana hoe hijery CAN amin’ny TVM, fa hoe handeha mivantana ao; gaga aho: manonofy ve aho sa tsy TVM no nalefako fa toa tsy nandeha leaza hoy ny fitenin-jatovo izay. Nitodika tampoka tany amin’ny taona 2018 ny saiko. Hoy ny mpanao gazety nametraka fanontaniana tamin’izay: raha tonga eo amin’ny fitondrana ve ianao andriamatoa filoha, manome toky fa halefa mivantana ao amin’ny TVM daholo ny CAN, MONDIAL? ENY avy hatrany no valin-teniny, nihoraka ary tehaka tsy nisy ohatr’izany tao an-trano, eny fa na ny moana sy ny marenina aza dia mba faly ery tany ho any. Ankehitriny tonga ity ny CAN, hay tendan-CAN sy sarotra’CAN koa ny televiziona-nay.

Dia mbola nipetraka ho nofinofinofy ary nampanofisin’ny taon-dasa sy ny alina mangina moa zany ny tenanay sy ny maro. Raha mba nitovy daholo mantsy ny fahefa-mividin’ny malagasy rehetra dia nandeha be ny televiziona satelita: Canal+ sy ny Startimes. Nefa moa raha samy hiala vola tsy aleo ve izay hahavoky ny kibo sy ny hahasalama no atao, aleo lazaina tsy maharaka any anaty haino aman-jerim-panjakana, toy izay mivezivevy ny fanahy. Tsy aleo ve miasa mangina mahavita zavatra toy ireo mpitondra mahavita mampandroso ny fireneny, toy izay hilaza hatsanga tsy aman’orana foana. Ny fahanginana anie midika fandeferana fahendrena e, dia mbola tsy leo MORA lava izao moa isika fa vao maheno io dia tehaka re zao. Tena tanteraka moa izany ilay hoe tsy mbola nisy nahavita ny toy ny vitan’ity fitondrana ity tao anatin’ny 60 taona.

Mandroso ve izany isika amin’izao sa mihemotra mankany amin’ny voalohany avy any aoriana! Dia mbola ho hanonofy foana aloha isika Malagasy. Dia hoy ilay ray aman-dreny efa lasan-ko razana hoe: ” fohazy aho rehefa mandroso i Madagasikara”. Ny sasany manao io teny io ho tsy misy dikany, ao ireo manao io ho adaladala, fa izaho kosa miteny hoe: teny fampisainana an’ireo mpitondra tsy mahavita azy amin’izao fotoana izao io, ny miala no mety aminy fa mampijaly vahoaka fotsiny: izao tsy misy CAN, tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy misy lalana tsara, tsy misy…

www.gvalosoa.net/2022/01/18/mpitondra-sarotracan-tsy-misy-can-tsy-misy-jiro-tsy-misy-rano-tsy-misy/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mpitondra sarotra’CAN – Tsy misy CAN, tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy misy…

Ny Valosoa

Hay tokoa moa rehefa mandeha ny andro, volana, taona dia heverina toy ny tsy nisy ireny rehetra ireny. Mba naka mora fotsiny ahy teo ambony fandriana hoe hijery CAN amin’ny TVM, fa hoe handeha mivantana ao; gaga aho: manonofy ve aho sa tsy TVM no nalefako fa toa tsy nandeha leaza hoy ny fitenin-jatovo izay. Nitodika tampoka tany amin’ny taona 2018 ny saiko. Hoy ny mpanao gazety nametraka fanontaniana tamin’izay: raha tonga eo amin’ny fitondrana ve ianao andriamatoa filoha, manome toky fa halefa mivantana ao amin’ny TVM daholo ny CAN, MONDIAL? ENY avy hatrany no valin-teniny, nihoraka ary tehaka tsy nisy ohatr’izany tao an-trano, eny fa na ny moana sy ny marenina aza dia mba faly ery tany ho any. Ankehitriny tonga ity ny CAN, hay tendan-CAN sy sarotra’CAN koa ny televiziona-nay.

Dia mbola nipetraka ho nofinofinofy ary nampanofisin’ny taon-dasa sy ny alina mangina moa zany ny tenanay sy ny maro. Raha mba nitovy daholo mantsy ny fahefa-mividin’ny malagasy rehetra dia nandeha be ny televiziona satelita: Canal+ sy ny Startimes. Nefa moa raha samy hiala vola tsy aleo ve izay hahavoky ny kibo sy ny hahasalama no atao, aleo lazaina tsy maharaka any anaty haino aman-jerim-panjakana, toy izay mivezivevy ny fanahy. Tsy aleo ve miasa mangina mahavita zavatra toy ireo mpitondra mahavita mampandroso ny fireneny, toy izay hilaza hatsanga tsy aman’orana foana. Ny fahanginana anie midika fandeferana fahendrena e, dia mbola tsy leo MORA lava izao moa isika fa vao maheno io dia tehaka re zao. Tena tanteraka moa izany ilay hoe tsy mbola nisy nahavita ny toy ny vitan’ity fitondrana ity tao anatin’ny 60 taona.

Mandroso ve izany isika amin’izao sa mihemotra mankany amin’ny voalohany avy any aoriana! Dia mbola ho hanonofy foana aloha isika Malagasy. Dia hoy ilay ray aman-dreny efa lasan-ko razana hoe: ” fohazy aho rehefa mandroso i Madagasikara”. Ny sasany manao io teny io ho tsy misy dikany, ao ireo manao io ho adaladala, fa izaho kosa miteny hoe: teny fampisainana an’ireo mpitondra tsy mahavita azy amin’izao fotoana izao io, ny miala no mety aminy fa mampijaly vahoaka fotsiny: izao tsy misy CAN, tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy misy lalana tsara, tsy misy…

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/mpitondra-sarotracan-tsy-misy-can-tsy-misy-jiro-tsy-misy-rano-tsy-misy/

Comment on Facebook Mpitondra ...

...tsy misy hanina; tsy misy filoha...

Tsy fantatr’i Rajoelina ny tena atao hoe fandrosoana

Ny Valosoa

Mailaka ery ny vavan’Ingahy Filoha milaza ny hoe izay mitsipaka ny “telepherique” hono dia tsy tia fandrosoana.

FA INONA NO ATAO HOE FANDROSOANA ?

Iray tamin’ny teny filamatry ny Repoblika voalohany ny “fandrosoana”, nesorina tao amin’ny lalampanorenan’ny Repoblika faharoa sy ny tapany voalohany tamin’ny Repoblika fahatelo, nony niverina teo amin’ny fitondrana Ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny taona 1997, nokitihany ny lalampanorenan’ny Repoblika fahatelo dia naverina tao indray ny “fandrosoana” ary mbola ao hatramin’izao Repoblika fahaefatra izao.

Roso ny fototeny niavian’ny teny hoe “fandrosoana”, izay azo adika mazava hoe tsy mihemotra, fa mizotra mankany aloha.

Ilaina ihany anefa ny manantitrantitra, fa tsy izay mirentirenty sy mamirapiratra dia azo antsoina hoe fandrosoana, f’izay mitondra fahasoavana sy fitoniana ho an’ny vahoaka no mendrika ny anarana hoe “fandrosoana”.

Raha tsorina sy atao mahitsihitsy kokoa ny “fandrosoana”, raha eo amin’ny lafiny fitondram-bahoaka dia ny fikatsahana izay fomba rehetra manala ny fahasahiranam-bahoaka, sy ny mampisitraka an’ireo vahoaka ny sahaza ny hetra naloany, ary ny tsy azo amaivanina dia tokony hifanaraka amin’ny toetaniny sy ny tantarany ary ny kolontsaina azony, fa sanatria tsy hitomany randrana manendrika ny hafa, ilay sokajiana ho “fandrosoana”.

NY MPITONDRA NO MANAO IZAY HAMPISY NY FANDROSOANA

Manana adidy amin’ny fijerena izay mahasoa ny vahoaka izay mitondra, ka ny takiana aminy dia ny fahalalana ny antsoina hoe laharampahamehana sy filan’ny vahoaka andavanandro.

Tamin’ireo mpitondra nifandimby nandritra ny 60 taona mahery dia samy nanao izay ho afany avokoa, ireo nahazo fankatoavana avy tamin’ny vahoaka, afa tsy ny mpitondra ankehitriny izay tsy nitondra fampandrosoana sahaza ny vahoaka, fa lany andro manaratsy ireo nahavita teo aloha, ny “werawera” no lasa aloha fa tsy ny fijerena izay mety amin’ ny vahoaka .

Ny fanaovan-dalana mampifandray ny malagasy sy ivezivezen’ny vokatra no lohalaharana amin’ny asa fampandrosoana ny firenena, nahavita 9000 km mahery ny Filoha Ravalomanana nandritra ny nahateo amin’ny fitondrana azy, ireo filoha sasany samy niezaka arak’izay tratrany na dia tsy mitovy amin’ny vitan’i Dada aza, fa ity amin’izao fotoana izao ity dia” aotra” tanteraka, ny RN 13 tetikasan’ny Filoha Rajaonarimampianina, tokony ho efa natomboka efa ela, kanefa sendra ny mpitondra mitamatama, ka amin’ity taona 2022 ity hono vao hatomboka indray, kanefa efa nanaovan’ilay Filoha vavabe, fa tsy hanao politika intsony hono izy raha tsy vita io RN13 io, ny hany fara herin’Ingahy Filoha dia ny mitokana lalana rarivato 200 m, izay tokony ho tokanan’ny sefo fokontany.

LAZAINA HO FANDROSOANA NY RENDRARENDRA TSY MAHASOA

Milaza azy ho sangany amin’ny fampandrosoana Ingahy Rajoelina, ka mitanisa fandaharan’asa izay tsy misy fiantraikany any amin’ny fiainambahoaka,toy ny “kianja Barea” izay nandaniana volabe, kanefa dia niteraka fatiantoka makadiry ho an’ny firenena, satria tsy nitondra fandresena ho an’ny baolina kitra malagasy ilay kianja, fa vao nosantarina dia faharesena no azo, ny fahamaikana hitokana io kianja io ihany koa no namitahana ny vahoaka, ka nilazana fa voafehy hono ny koronaviriosy, dia io iaraha-mahita io fa mirongatra izy eto amin’ny Faritra Analamanga, ka hamoizana aina izay tsy mitsaha-mitombo ny isany, ary ilay kianja nidedahana dia kianja tafolanitra, ny tafo lanitra dia tsy manara-penitra, ny an’ny rehetra efa mitafo avokoa, sady ilay kianja mivadika ho “piscine olympique” rehefa mirotsaka ny orana.

Ilay fitaterana mihantona manao gorisagorisa eny ambony eny antsoina hoe “telepherique”, no ventesin’Ingahy Filoha ho “fandrosoana” goavana, dia sahin’ilay Filoha ny miteny hoe hampihena ny fitohanan’ny fiara sy manadio ny tontolo iainana hono, satria fitaterana tsy mamoaka setroka, manahirana ny miady hevitra lava amin’io resaka “telepherique” io, fa dia izay nambaran’ny Filoha Marc Ravalomanana no mazava indrindra dia ny hoe: tsy natao ho fitaovam-pitaterana ampiasaina amin’ny andavanandro ny “telepherique” fa natokana ho an’ny toerana tsidihan’ny mpizahatany.

FEHINY

Telo taona izay no lasa tamin’ny fotoam-piasan’ny filoha ankehitriny, tsy hita izay “fandrosoana”, f’ izay vitan’ireo nitondra teo aloha aza tsy hain’ny Filoha sy ny mpiara-miasa aminy ny manohy sy miaro ireo zava-bita.

Ampy hanarenana ny firenena sy hitondrana “fandrosoana”, ny fotoam-piasana dimy taona, voaporofo izany tamin’ny fitondran’ireo nitondra teo aloha, fa ny filoha amin’izao fotoana izao mihitsy no tsy hanao raha.

Ny vahoaka tsy bado akory fa manan-tsaina mandinika sy havanana amin’ny fampitahana ny nataon’ireo efa nitondra, ka raha “fandrosoana” no resahina, dia izay mpitondra mitsinjo ny fahasahiranam-bahoaka ihany no fantatry ny vahoaka ho nitondra ny “fandrosoana”, nampiakatra ny fahefa-mividy, nampisy ny fandriampahalemana, nahavita lalana, nahatafiditra an-tsekoly ny taranaka, nahazoana fitsaboana sahaza sns … Fa ny renty manadala sy ny ravoravo natentina, miampy bala rora tsy mamokatra toy ny ataon’Ingahy Rajoelina dia tsy “fandrosoana” no anarany, fa vao mainka aza fandetehana ny firenena any amin’ny lavaka mangitsokitsoka, noho ireo voalaza rehetra ireo dia tsotra ny amehezana azy: Rajoelina, filoha tsy tia “fandrosoana”, filoha tsy mahafantatra ny tena atao hoe: “fandrosoana”!

www.gvalosoa.net/2022/01/18/tsy-fantatri-rajoelina-ny-tena-atao-hoe-fandrosoana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsy fantatr’i Rajoelina ny tena atao hoe fandrosoana

Ny Valosoa

Mailaka ery ny vavan’Ingahy Filoha milaza ny hoe izay mitsipaka ny “telepherique” hono dia tsy tia fandrosoana.

FA INONA NO ATAO HOE FANDROSOANA ?

Iray tamin’ny teny filamatry ny Repoblika voalohany ny “fandrosoana”, nesorina tao amin’ny lalampanorenan’ny Repoblika faharoa sy ny tapany voalohany tamin’ny Repoblika fahatelo, nony niverina teo amin’ny fitondrana Ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny taona 1997, nokitihany ny lalampanorenan’ny Repoblika fahatelo dia naverina tao indray ny “fandrosoana” ary mbola ao hatramin’izao Repoblika fahaefatra izao.

Roso ny fototeny niavian’ny teny hoe “fandrosoana”, izay azo adika mazava hoe tsy mihemotra, fa mizotra mankany aloha.

Ilaina ihany anefa ny manantitrantitra, fa tsy izay mirentirenty sy mamirapiratra dia azo antsoina hoe fandrosoana, f’izay mitondra fahasoavana sy fitoniana ho an’ny vahoaka no mendrika ny anarana hoe “fandrosoana”.

Raha tsorina sy atao mahitsihitsy kokoa ny “fandrosoana”, raha eo amin’ny lafiny fitondram-bahoaka dia ny fikatsahana izay fomba rehetra manala ny fahasahiranam-bahoaka, sy ny mampisitraka an’ireo vahoaka ny sahaza ny hetra naloany, ary ny tsy azo amaivanina dia tokony hifanaraka amin’ny toetaniny sy ny tantarany ary ny kolontsaina azony, fa sanatria tsy hitomany randrana manendrika ny hafa, ilay sokajiana ho “fandrosoana”.

NY MPITONDRA NO MANAO IZAY HAMPISY NY FANDROSOANA

Manana adidy amin’ny fijerena izay mahasoa ny vahoaka izay mitondra, ka ny takiana aminy dia ny fahalalana ny antsoina hoe laharampahamehana sy filan’ny vahoaka andavanandro.

Tamin’ireo mpitondra nifandimby nandritra ny 60 taona mahery dia samy nanao izay ho afany avokoa, ireo nahazo fankatoavana avy tamin’ny vahoaka, afa tsy ny mpitondra ankehitriny izay tsy nitondra fampandrosoana sahaza ny vahoaka, fa lany andro manaratsy ireo nahavita teo aloha, ny “werawera” no lasa aloha fa tsy ny fijerena izay mety amin’ ny vahoaka .

Ny fanaovan-dalana mampifandray ny malagasy sy ivezivezen’ny vokatra no lohalaharana amin’ny asa fampandrosoana ny firenena, nahavita 9000 km mahery ny Filoha Ravalomanana nandritra ny nahateo amin’ny fitondrana azy, ireo filoha sasany samy niezaka arak’izay tratrany na dia tsy mitovy amin’ny vitan’i Dada aza, fa ity amin’izao fotoana izao ity dia” aotra” tanteraka, ny RN 13 tetikasan’ny Filoha Rajaonarimampianina, tokony ho efa natomboka efa ela, kanefa sendra ny mpitondra mitamatama, ka amin’ity taona 2022 ity hono vao hatomboka indray, kanefa efa nanaovan’ilay Filoha vavabe, fa tsy hanao politika intsony hono izy raha tsy vita io RN13 io, ny hany fara herin’Ingahy Filoha dia ny mitokana lalana rarivato 200 m, izay tokony ho tokanan’ny sefo fokontany.

LAZAINA HO FANDROSOANA NY RENDRARENDRA TSY MAHASOA

Milaza azy ho sangany amin’ny fampandrosoana Ingahy Rajoelina, ka mitanisa fandaharan’asa izay tsy misy fiantraikany any amin’ny fiainambahoaka,toy ny “kianja Barea” izay nandaniana volabe, kanefa dia niteraka fatiantoka makadiry ho an’ny firenena, satria tsy nitondra fandresena ho an’ny baolina kitra malagasy ilay kianja, fa vao nosantarina dia faharesena no azo, ny fahamaikana hitokana io kianja io ihany koa no namitahana ny vahoaka, ka nilazana fa voafehy hono ny koronaviriosy, dia io iaraha-mahita io fa mirongatra izy eto amin’ny Faritra Analamanga, ka hamoizana aina izay tsy mitsaha-mitombo ny isany, ary ilay kianja nidedahana dia kianja tafolanitra, ny tafo lanitra dia tsy manara-penitra, ny an’ny rehetra efa mitafo avokoa, sady ilay kianja mivadika ho “piscine olympique” rehefa mirotsaka ny orana.

Ilay fitaterana mihantona manao gorisagorisa eny ambony eny antsoina hoe “telepherique”, no ventesin’Ingahy Filoha ho “fandrosoana” goavana, dia sahin’ilay Filoha ny miteny hoe hampihena ny fitohanan’ny fiara sy manadio ny tontolo iainana hono, satria fitaterana tsy mamoaka setroka, manahirana ny miady hevitra lava amin’io resaka “telepherique” io, fa dia izay nambaran’ny Filoha Marc Ravalomanana no mazava indrindra dia ny hoe: tsy natao ho fitaovam-pitaterana ampiasaina amin’ny andavanandro ny “telepherique” fa natokana ho an’ny toerana tsidihan’ny mpizahatany.

FEHINY

Telo taona izay no lasa tamin’ny fotoam-piasan’ny filoha ankehitriny, tsy hita izay “fandrosoana”, f’ izay vitan’ireo nitondra teo aloha aza tsy hain’ny Filoha sy ny mpiara-miasa aminy ny manohy sy miaro ireo zava-bita.

Ampy hanarenana ny firenena sy hitondrana “fandrosoana”, ny fotoam-piasana dimy taona, voaporofo izany tamin’ny fitondran’ireo nitondra teo aloha, fa ny filoha amin’izao fotoana izao mihitsy no tsy hanao raha.

Ny vahoaka tsy bado akory fa manan-tsaina mandinika sy havanana amin’ny fampitahana ny nataon’ireo efa nitondra, ka raha “fandrosoana” no resahina, dia izay mpitondra mitsinjo ny fahasahiranam-bahoaka ihany no fantatry ny vahoaka ho nitondra ny “fandrosoana”, nampiakatra ny fahefa-mividy, nampisy ny fandriampahalemana, nahavita lalana, nahatafiditra an-tsekoly ny taranaka, nahazoana fitsaboana sahaza sns … Fa ny renty manadala sy ny ravoravo natentina, miampy bala rora tsy mamokatra toy ny ataon’Ingahy Rajoelina dia tsy “fandrosoana” no anarany, fa vao mainka aza fandetehana ny firenena any amin’ny lavaka mangitsokitsoka, noho ireo voalaza rehetra ireo dia tsotra ny amehezana azy: Rajoelina, filoha tsy tia “fandrosoana”, filoha tsy mahafantatra ny tena atao hoe: “fandrosoana”!

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/tsy-fantatri-rajoelina-ny-tena-atao-hoe-fandrosoana/

EDITO 18 Janoary – Filoha Rajoelina – Toa hita amin’ny sehatra rehetra nefa toa aloka miserana ihany

Andry Tsiavalona

Sarotra ho an’ny ankamaroan’ny mpamaky maro no manontany ny tena tiana ho lazaina amin’io lohatenin’ny lahatsoratra io. Raha manao jery todika ny hetsika eo amin’ny rehetra natrehin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina anefa dia mazava ny tian-kambara. Eo amin’ny sehatra politika dia nisongadina ny fifanatrehan’ny filoha Ravalomanana Marc sy Rajoelina Andry tamin’ny fampielezan-kevitra fihodinana faharoa dia samy nanambara ho ren-tany ren-danitra, fa raha lany ho Filoham-pirenena ny iray dia hanaiky ho filohan’ny mpanohitra ny kandidà tsy lany. Voarakitra ao anaty Lalàmpanorenana rahateo izany, kanefa miditra amin’ny taona fahaefatra amin’ny maha filohan’ny Repoblika azy Rajoelina Andry, nefa tsy mbola hita maso sy henon’ny sofina, fa namoaka didim-panjakana (ordonnance) manendry ny filoha Ravalomanana Marc ho eo amin’izany toerana izany. Nasaina namorona lalàna ny depiote iray nentina nanodinkodina ny fotokevi-dehibe voarakitra ao anaty Lalàmpanorenana momba ity fanoherana ity. Nandalo toy ny aloka ihany izany Rajoelina Andry tamin’iny adihevitra farany iny, na dia hita vatana sy re-feo aza.

Nanakiana mafy ny federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra (FMF) Rajoelina Andry, momba ny taratasy nalefa tany amin’ny CAF nametra ny isan’ny mpijery sy nampandehanana ireo mpilalao gasy avy any ivelany tamin’ny “classe économique”. Nanofany fiaramanidina manokana ilay mpilalao baolina kitra malaza eran-tany Samuël E’too, noho ny fitokanana ny Kianjan’i Mahamasina sy hanatrika ny baolina nifandonan’ny Barea sy ny ekipam-pirenen’ny RDC. Hita maso tamin’ny fitokanana ny kianjan’i Mahamasina tokoa ny filoha Rajoelina Andry, sy ilay mpilalao baolina kitra malaza kanefa nandalo ihany izany, satria resy teo ny ekipam-pirenena Malagasy, Barea, andro vitsy taoriana izany. Aloka niserana ihany ilay mpilalao malaza satria tsy hita nanatrika ny fety be.

Vita ny fanavaozana ny Rovan’i Manjakamiadana ary hita sy niseho vahoaka Rajoelina Andry, sady nanambara fa ho “Rovan’i Madagasikara” no hiantsoana azy nanomboka tamin’izay. Tafatsangana ny “Colisée” ary na dia efa ren’ny sofina aza fa notokanana dia nandalo ihany izany, fa tsy nisy fanamarihana.

Nirehareha sy nalaza maneran-tany fa hanangana ozinina fanamboarana ilay fiara “Gasy Car” ny fitondrana malagasy. Tafiditra tao amin’ny sehatry ny famokarana ihany koa Rajoelina Andry kanefa nofy toy ny nofy rehetra ihany, satria tsy tafatsangana na aiza na aiza ny orinasa ary tsy mbola nisy fiara nivoaka hatramin’izao.

Tonga teto amin’ny Nosy ny valanaretina covid-19, nipoitra teo amin’ny sehatry ny fitsaboana na fahasalamana ihany koa ny filohan’ny Repoblika ary nanambara fa efa nanana fanafody nentina nitsabo izany ny eto Madagasikara, ka tonga teto ny solontenan’ny firenena aty amin’ny Kaontinanta afrikana naka ny fanafody. Nandalo fotsiny ihany ireny fa tsy hita na re na taiza na taiza ny fahombiazany.

Nirotsaka teny amin’ny fokontany ny filoha faratampon’ny mpanatanteraka, ka nampahafantatra fa soloina “karne biômetrika” ny karnem-pokontany ary naseho tamin’izany ho hitan”ny mpiray tanindrazana ny santionany. Toy ny zavatra tsy nisy iny hetsika iny, ka lasa lokom-boasary ny fonon’ny karnem-pokontany nasolo ny teo aloha.

Taonan’ny asa eo amin’ny sehatra rehetra, hono, ity taona 2022 ity ka raha ny hita amin’izao fotoana izao dia ny sehatry ny famokarana rianaratra no hanombohana izany, kanefa dia mbola afaka dimy taona vao hisy vahaolana azo antoka momba ny delestazy. Na iza na iza miseho ho mpitarika eo amin’ny sehatra rehetra, kanefa tsy hahitàna vokatra azo tsapain-tànana ny ataony dia toy ny tsy taiza na taiza izy. Aloka miserana ihany!

www.gvalosoa.net/2022/01/18/filoha-rajoelina-toa-hita-aminny-sehatra-rehetra-nefa-toa-aloka-miser...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 18 Janoary – Filoha Rajoelina – Toa hita amin’ny sehatra rehetra nefa toa aloka miserana ihany

Andry Tsiavalona

Sarotra ho an’ny ankamaroan’ny mpamaky maro no manontany ny tena tiana ho lazaina amin’io lohatenin’ny lahatsoratra io. Raha manao jery todika ny hetsika eo amin’ny rehetra natrehin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina anefa dia mazava ny tian-kambara. Eo amin’ny sehatra politika dia nisongadina ny fifanatrehan’ny filoha Ravalomanana Marc sy Rajoelina Andry tamin’ny fampielezan-kevitra fihodinana faharoa dia samy nanambara ho ren-tany ren-danitra, fa raha lany ho Filoham-pirenena ny iray dia hanaiky ho filohan’ny mpanohitra ny kandidà tsy lany. Voarakitra ao anaty Lalàmpanorenana rahateo izany, kanefa miditra amin’ny taona fahaefatra amin’ny maha filohan’ny Repoblika azy Rajoelina Andry, nefa tsy mbola hita maso sy henon’ny sofina, fa namoaka didim-panjakana (ordonnance) manendry ny filoha Ravalomanana Marc ho eo amin’izany toerana izany. Nasaina namorona lalàna ny depiote iray nentina nanodinkodina ny fotokevi-dehibe voarakitra ao anaty Lalàmpanorenana momba ity fanoherana ity. Nandalo toy ny aloka ihany izany Rajoelina Andry tamin’iny adihevitra farany iny, na dia hita vatana sy re-feo aza.

Nanakiana mafy ny federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra (FMF) Rajoelina Andry, momba ny taratasy nalefa tany amin’ny CAF nametra ny isan’ny mpijery sy nampandehanana ireo mpilalao gasy avy any ivelany tamin’ny “classe économique”. Nanofany fiaramanidina manokana ilay mpilalao baolina kitra malaza eran-tany Samuël E’too, noho ny fitokanana ny Kianjan’i Mahamasina sy hanatrika ny baolina nifandonan’ny Barea sy ny ekipam-pirenen’ny RDC. Hita maso tamin’ny fitokanana ny kianjan’i Mahamasina tokoa ny filoha Rajoelina Andry, sy ilay mpilalao baolina kitra malaza kanefa nandalo ihany izany, satria resy teo ny ekipam-pirenena Malagasy, Barea, andro vitsy taoriana izany. Aloka niserana ihany ilay mpilalao malaza satria tsy hita nanatrika ny fety be.

Vita ny fanavaozana ny Rovan’i Manjakamiadana ary hita sy niseho vahoaka Rajoelina Andry, sady nanambara fa ho “Rovan’i Madagasikara” no hiantsoana azy nanomboka tamin’izay. Tafatsangana ny “Colisée” ary na dia efa ren’ny sofina aza fa notokanana dia nandalo ihany izany, fa tsy nisy fanamarihana.

Nirehareha sy nalaza maneran-tany fa hanangana ozinina fanamboarana ilay fiara “Gasy Car” ny fitondrana malagasy. Tafiditra tao amin’ny sehatry ny famokarana ihany koa Rajoelina Andry kanefa nofy toy ny nofy rehetra ihany, satria tsy tafatsangana na aiza na aiza ny orinasa ary tsy mbola nisy fiara nivoaka hatramin’izao.

Tonga teto amin’ny Nosy ny valanaretina covid-19, nipoitra teo amin’ny sehatry ny fitsaboana na fahasalamana ihany koa ny filohan’ny Repoblika ary nanambara fa efa nanana fanafody nentina nitsabo izany ny eto Madagasikara, ka tonga teto ny solontenan’ny firenena aty amin’ny Kaontinanta afrikana naka ny fanafody. Nandalo fotsiny ihany ireny fa tsy hita na re na taiza na taiza ny fahombiazany.

Nirotsaka teny amin’ny fokontany ny filoha faratampon’ny mpanatanteraka, ka nampahafantatra fa soloina “karne biômetrika” ny karnem-pokontany ary naseho tamin’izany ho hitan”ny mpiray tanindrazana ny santionany. Toy ny zavatra tsy nisy iny hetsika iny, ka lasa lokom-boasary ny fonon’ny karnem-pokontany nasolo ny teo aloha.

Taonan’ny asa eo amin’ny sehatra rehetra, hono, ity taona 2022 ity ka raha ny hita amin’izao fotoana izao dia ny sehatry ny famokarana rianaratra no hanombohana izany, kanefa dia mbola afaka dimy taona vao hisy vahaolana azo antoka momba ny delestazy. Na iza na iza miseho ho mpitarika eo amin’ny sehatra rehetra, kanefa tsy hahitàna vokatra azo tsapain-tànana ny ataony dia toy ny tsy taiza na taiza izy. Aloka miserana ihany!

http://www.gvalosoa.net/2022/01/18/filoha-rajoelina-toa-hita-aminny-sehatra-rehetra-nefa-toa-aloka-miserana-ihany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 18 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 18 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/
Load more