18 C
Antananarivo
Fri 23 Apr 2021 10:29
Home Fifidiana depiote 27Mey2019

Fifidiana depiote 27Mey2019

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
18 ° C
18 °
18 °
82 %
4.1kmh
75 %
Fri
23 °
Sat
22 °
Sun
20 °
Mon
21 °
Tue
22 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

TONGA NY ORA!

Tonga ny ora sy fotoana
Ivelezana vilany,
F’efa noana, tena noana,
Izahay tanàna ambany.

Nefa tsy ‘zahay ihany
Fa ny maro eto amin’ny nosy,
No hively ny vilany
Sy hampaneno lakolosy!

Mbola ampianay horakoraka,
Kiririoka sy anjomara,
Mba hanaitra sy hampivoraka
‘Reo lohany eto Gasikara!

Tsy hirotaka izahay
Na sanatria hanaonao foana,
Fa haverinay indray
Hoe: noana, noana, tena noana!

… Aleo ny maika no hanombohana.
(Lasa ny andro sy ny volana!)
Alefao ny vatsy tohana,
Izay no tena vahaolana.

Rehefa voky ny vahoaka
Dia hilamina ny tany.
Hiato ny hiaka sy hoakoaka,
Tsisy hively ny vilany!

DADAN’i RIANA (22-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/23/tonga-ny-ora-2/
... TohinyFintinina

9 ora lasa

TONGA NY ORA!

Tonga ny ora sy fotoana
Ivelezana vilany,
F’efa noana, tena noana,
Izahay tanàna ambany.

Nefa tsy ‘zahay ihany
Fa ny maro eto amin’ny nosy,
No hively ny vilany
Sy hampaneno lakolosy!

Mbola ampianay horakoraka,
Kiririoka sy anjomara,
Mba hanaitra sy hampivoraka
‘Reo lohany eto Gasikara!

Tsy hirotaka izahay
Na sanatria hanaonao foana,
Fa haverinay indray
Hoe: noana, noana, tena noana!

… Aleo ny maika no hanombohana.
(Lasa ny andro sy ny volana!)
Alefao ny vatsy tohana,
Izay no tena vahaolana.

Rehefa voky ny vahoaka
Dia hilamina ny tany.
Hiato ny hiaka sy hoakoaka,
Tsisy hively ny vilany!

      DADAN’i RIANA (22-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/23/tonga-ny-ora-2/

Comment on Facebook TONGA NY ORA! Tonga...

Raikitra fa tena LEO TANTERAKA

Lasa izao fa izahay efa vonona hively vilany ahitan ny mpitondra oe tena noana

NA MISY NA TSISY NY VELY VILANY

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany
Satria mbola misy ireo vita amin’ny tany,
Dia mety dia mety koa ny kiririoka,
Ka ampanenoy ary araho siotsioka.

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany
Dia ‘ndao hihorakoraka eo an-tokotany.
Laroy antsoantso, kiakiaka misesy,
Na hisy aza hiteny f’ianao olon-dresy!

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany,
Dia ataovy manako sy re eran-tany
Fa maro amin’ny gasy no noana sy reraka,
Miandry an’Ambatobevohoka ho teraka!

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany,
Ny vavaka kosa azo akarina hatrany.
Na inon-kihatra na inon-kidona,
Meteza handohalika sady hifona.

Na misy na tsisy ny vely vilany,
Ny tanjona iraisana tokana ihany:
Ny MIARA-MANONJA no ifanekena,
Mba hoenti-manavotra ity firenena!

IRINA HO TAFITA (22-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/22/na-misy-na-tsisy-ny-vely-vilany/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

NA MISY NA TSISY NY VELY VILANY

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany
Satria mbola misy ireo vita amin’ny tany,
Dia mety dia mety koa ny kiririoka,
Ka ampanenoy ary araho siotsioka.

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany
Dia ‘ndao hihorakoraka eo an-tokotany.
Laroy antsoantso, kiakiaka misesy,
Na hisy aza hiteny f’ianao olon-dresy!

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany,
Dia ataovy manako sy re eran-tany
Fa maro amin’ny gasy no noana sy reraka,
Miandry an’Ambatobevohoka ho teraka!

Raha toa ka tsy mety ny vely vilany,
Ny vavaka kosa azo akarina hatrany.
Na inon-kihatra na inon-kidona,
Meteza handohalika sady hifona.

Na misy na tsisy ny vely vilany,
Ny tanjona iraisana tokana ihany:
Ny MIARA-MANONJA no ifanekena,
Mba hoenti-manavotra ity firenena!

      IRINA HO TAFITA (22-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/22/na-misy-na-tsisy-ny-vely-vilany/

Federasiona ny sekoly miahitena FEEPEM – Tsy maintsy mitabataba sy miteny ny maharary azy

Isambilo

Tsy mety ny mihiboka fotsiny tsy miteny ao anaty fahasahiranana, fa tsy maintsy miteny sy mitabataba izay maharary anay izahay, hoy ny avy amin’ny FEEPEM : Fédérations des Etablissements d’Enseignements Privés pour l’Education à Madagascar, na Fiaraha-Mientan’ny Mpisehatra amin’ny Fampianarana sy Fanofanana, ny Ambaratonga Fototra Isan-tsokajiny ary ny Ambaratonga ambony Miahitena eto Madagasikara.

Araka ny valan-dresaka nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety ny talata teo, tetsy amin’ny Restaurant Bon Acceuil Ambatonakanga. Nitarika izany valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety izany ny mpitondra tenin’ny FEEPEM, Jen Raharinivo. Takian’izy ireo amin’ny fitondrana: amin’izao fampiatoana ny fampianarana ataon’ny fanjakana izao, tsy tokony hisy aloha ny fakana hetra, sy fandoavana jiro ho an’ireo sekoly tsy miankina rehetra, hoy ny fanambarany. Raha tena ho ajanona na hahiboka ny fampianarana, tokony hisy ny “mesure d’accompagnement”, na ny fanampian’ny fanjakana azy ireo. Tsy tokony hisy koa ny didikofehy lehibe, fa tokony hisy ny fifampidinihana, sy ny teny ierana amin’ity sehatry ny fampianarana tsy miankina ity, amin’izao olana eto amin’ny firenena, noho ny valanaretina coronavirus izao.

Milaza ihany koa izy ireo: “izahay Mpandraharaha, Tale Jeneraly, Mpampianatra, Mpampiofana ary ireo Mpiasa rehetra Mpisehatra mampandeha ny Fampianarana sy Fanofanana amin’ny Sekoly ISAN’AMBARATONGANY MIAHI-TENA (écoles-collèges-lycées-centres de formation-Instituts-Universités). Taorian’ny Filan-kevitra tsy ara-potoana ampitain-davitra notontosainay, manoloana ny toe-draharaha eto amin’ny tany sy ny firenena mahakasika NY MPAMPIANATRA ATY AMIN’NY SEKOLY TSY MIANKINA AMIN’NY FIATREHANA ny ady amin’ny COVID19 sy ny « varian sud Africain » ny 19 aprily 2021 (ary ho fanamafisana ny FANAMBARANA natao ny 11 mey 2020 sy ny FAMPAHATSIAHIVANA ny Fanambarana natao ny Talata 16 Mey 2020 tamin’ny taon-dasa ary ny fanambarana natao ny 14 aprily 2021, dia manao izao FAMPATSIAHIVANA izao indray izahay:
Izahay rehetra ireo dia resy lahatra tanteraka fa Kitro ifaharan’ny Fampandrosoana ny Fampianarana, ny Fanabeazana ary ny Fanofanana. Safidy efa voadinika sy lalim-paka izany ny anay raha nanangana sy nampandeha itony sekoly miahi-tena itony izahay, mba hanampiana ny Fanjakana eo amin’izany Asa Masina sy be voninahitra iantsorohany izany. Manaja ihany koa ny fisianay ny fahafahan’ny Ray aman-dreny mifantina ny sekoly miahi-tena, mba hampianarany sy hanofanany ny zanany. Miaina tanteraka ao anatin’ny « Etat d’Urgence Sanitaire » toy ny olom-pirenena Malagasy rehetra amin’izao fotoana izao izahay ary manaja tsara ihany koa ny « Fihibohana » na ny « Confinement », izay napetraky ny fitondram-panjakana. Efa ho fito (07) volana no nihibohanay tamin’ny 2020 ka Sempotra tanteraka. Amin’izao taona 2021 izao indray dia mbola mitohy izany. Efa nisy ny antsoantso fangatahana fihaonana natao ny 2020 nalefa tamin’ny alalan’ny Fanambarana, izay efa natao fa tsy mbola misy valiny hatreto.

Tsy afaka ny hangina intsony izahay manoloana ny zava-misy efa mihàtra aman’aina. Noho izany dia mitaky tsy misy hatak’andro amin’ny Fitondran-panjakana mahefa isan’ambaratonga voakasika izao ny hanampiana ny Mpampianatra aty amin’ny Sekoly Miahi-tena rehetra tsy ankanavaka. Anatsahatra ihany koa ny fitakiana ny hetra 2020 sy ny jirama 2020 amin’ny sekoly, satria tsy misy ny hanefana izany rehefa mikatona ny sekoly ary maniry ny hihaona amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, toy ny Ministry ny Fampianarana Ambaratonga Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, ny Ministry ny Fanabeazam-pirenena sy teknika ary fanofanana arak’asa, ny Ministry ny fitatanam-bolam-panjakana, ny Praiministra ary ny Filohan’ny Repoblika. Izany fihaonana izany dia mba hahazoanay maneho sy mitaky mivantana zo maha olom-pirenena izany zavatra efa tena mihàtra aman’aina manjo anay izany sy ny hahafahanay mitondra vahaolana ihany koa ny amin’izao ady iombonana atrehin’ny Firenena izao, satria izahay no mahalala sy miaina mahatsapa ny maharary anay hahatafavoaka antsika miaraka soa amantsara. Araka ilay fiteny hoe « La meilleure forteresses des tyrans, c’est l’inertie du peuple », sy ilay hoe « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire ».

Noho izany tsy hitazam-potsiny izahay manoloana izao zava-misy mitranga eto amin’ny firenena izao. MASINA NY TANINDRAZANA REHEFA MASINA NY FANABEAZANA”, hoy ny fanambarana nataon’izy ireo.

www.gvalosoa.net/2021/04/22/federasiona-ny-sekoly-miahitena-feepem-tsy-maintsy-mitabataba-sy-mite...
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Federasiona ny sekoly miahitena FEEPEM – Tsy maintsy mitabataba sy miteny ny maharary azy

Isambilo

Tsy mety ny mihiboka fotsiny tsy miteny ao anaty fahasahiranana, fa tsy maintsy miteny sy mitabataba izay maharary anay izahay, hoy ny avy amin’ny FEEPEM : Fédérations des Etablissements d’Enseignements Privés pour l’Education à Madagascar, na Fiaraha-Mientan’ny Mpisehatra amin’ny Fampianarana sy Fanofanana, ny Ambaratonga Fototra Isan-tsokajiny ary ny Ambaratonga ambony Miahitena eto Madagasikara.

Araka ny valan-dresaka nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety ny talata teo, tetsy amin’ny Restaurant Bon Acceuil Ambatonakanga. Nitarika izany valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety izany ny mpitondra tenin’ny FEEPEM, Jen Raharinivo. Takian’izy ireo amin’ny fitondrana: amin’izao fampiatoana ny fampianarana ataon’ny fanjakana izao, tsy tokony hisy aloha ny fakana hetra, sy fandoavana jiro ho an’ireo sekoly tsy miankina rehetra, hoy ny fanambarany. Raha tena ho ajanona na hahiboka ny fampianarana, tokony hisy ny “mesure d’accompagnement”, na ny fanampian’ny fanjakana azy ireo. Tsy tokony hisy koa ny didikofehy lehibe, fa tokony hisy ny fifampidinihana, sy ny teny ierana amin’ity sehatry ny fampianarana tsy miankina ity, amin’izao olana eto amin’ny firenena, noho ny valanaretina coronavirus izao.

Milaza ihany koa izy ireo: “izahay Mpandraharaha, Tale Jeneraly, Mpampianatra, Mpampiofana ary ireo Mpiasa rehetra Mpisehatra mampandeha ny Fampianarana sy Fanofanana amin’ny Sekoly ISAN’AMBARATONGANY MIAHI-TENA (écoles-collèges-lycées-centres de formation-Instituts-Universités). Taorian’ny Filan-kevitra tsy ara-potoana ampitain-davitra notontosainay, manoloana ny toe-draharaha eto amin’ny tany sy ny firenena mahakasika NY MPAMPIANATRA ATY AMIN’NY SEKOLY TSY MIANKINA AMIN’NY FIATREHANA ny ady amin’ny COVID19 sy ny « varian sud Africain » ny 19 aprily 2021 (ary ho fanamafisana ny FANAMBARANA natao ny 11 mey 2020 sy ny FAMPAHATSIAHIVANA ny Fanambarana natao ny Talata 16 Mey 2020 tamin’ny taon-dasa ary ny fanambarana natao ny 14 aprily 2021, dia manao izao FAMPATSIAHIVANA izao indray izahay:
Izahay rehetra ireo dia resy lahatra tanteraka fa Kitro ifaharan’ny Fampandrosoana ny Fampianarana, ny Fanabeazana ary ny Fanofanana. Safidy efa voadinika sy lalim-paka izany ny anay raha nanangana sy nampandeha itony sekoly miahi-tena itony izahay, mba hanampiana ny Fanjakana eo amin’izany Asa Masina sy be voninahitra iantsorohany izany. Manaja ihany koa ny fisianay ny fahafahan’ny Ray aman-dreny mifantina ny sekoly miahi-tena, mba hampianarany sy hanofanany ny zanany. Miaina tanteraka ao anatin’ny « Etat d’Urgence Sanitaire » toy ny olom-pirenena Malagasy rehetra amin’izao fotoana izao izahay ary manaja tsara ihany koa ny « Fihibohana » na ny « Confinement », izay napetraky ny fitondram-panjakana. Efa ho fito (07) volana no nihibohanay tamin’ny 2020 ka Sempotra tanteraka. Amin’izao taona 2021 izao indray dia mbola mitohy izany. Efa nisy ny antsoantso fangatahana fihaonana natao ny 2020 nalefa tamin’ny alalan’ny Fanambarana, izay efa natao fa tsy mbola misy valiny hatreto.

Tsy afaka ny hangina intsony izahay manoloana ny zava-misy efa mihàtra aman’aina. Noho izany dia mitaky tsy misy hatak’andro amin’ny Fitondran-panjakana mahefa isan’ambaratonga voakasika izao ny hanampiana ny Mpampianatra aty amin’ny Sekoly Miahi-tena rehetra tsy ankanavaka. Anatsahatra ihany koa ny fitakiana ny hetra 2020 sy ny jirama 2020 amin’ny sekoly, satria tsy misy ny hanefana izany rehefa mikatona ny sekoly ary maniry ny hihaona amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, toy ny Ministry ny Fampianarana Ambaratonga Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, ny Ministry ny Fanabeazam-pirenena sy teknika ary fanofanana arak’asa, ny Ministry ny fitatanam-bolam-panjakana, ny Praiministra ary ny Filohan’ny Repoblika. Izany fihaonana izany dia mba hahazoanay maneho sy mitaky mivantana zo maha olom-pirenena izany zavatra efa tena mihàtra aman’aina manjo anay izany sy ny hahafahanay mitondra vahaolana ihany koa ny amin’izao ady iombonana atrehin’ny Firenena izao, satria izahay no mahalala sy miaina mahatsapa ny maharary anay hahatafavoaka antsika miaraka soa amantsara. Araka ilay fiteny hoe « La meilleure forteresses des tyrans, c’est l’inertie du peuple », sy ilay hoe « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire ».

Noho izany tsy hitazam-potsiny izahay manoloana izao zava-misy mitranga eto amin’ny firenena izao. MASINA NY TANINDRAZANA REHEFA MASINA NY FANABEAZANA”, hoy ny fanambarana nataon’izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/22/federasiona-ny-sekoly-miahitena-feepem-tsy-maintsy-mitabataba-sy-miteny-ny-maharary-azy/

Gadra politika 10 mianadahy – Nahazo 2 hetsy Ariary avy indray avy amin’ny Vehivavy TIM

Helisoa

Mafy ny fahasahiranana mianjady amin’ny fianakavian’ireo gadra politika miisa 10 mianadahy, izay nosamborina tamin’ny hetsika nataon’ny depiote, saika hanao tatitra teo amin’ny kianjan’ ny 13 mey ny 20 feborary 2021. Ray sy renim-pianakaviana mamelom-bady amanjanaka izy ireo, kanefa tsy afaka miandraikitra sy manefa ny adidiny amin’ny fianakaviany ireto farany, noho ny famonjana tsy ara-drariny azy ireo. Nahatsapa izany ireo Vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), ka nisy indray ny hetsika fanangonam-bola nataon’izy ireo entina hanampiana ny fianakavian’izy 10 mianadahy tao anatin’ny andro maromaro.

Vokany, vola mitentina 2 tapitrisa ariary no voahangona tamin’izany, ka nahazo 200000 Ar (2 hetsy Ar) tsirairay avy izy ireo. Raha atambatra dia efa eo amin’ny 10 tapitrisa ariary ny vola natolotra ho an’ireo voafonja hatramin’izay nijanonany teny amponja izay. Izany moa dia entina hanamaivanana ny fahasahiranan’izy ireo. Manoloana izany, ny Vehivavy TIM dia nanolotra fisaorana ho an’ireo mpiray tanindrazana eto an-toerana sy any ampitandranomasina, izay nanampy ny Vehivavy TIM tamin’ny fanangonam-bola nataony. Tsy adino Ny Diasopra RMDM, ny GTT atsy amin’ny Nosy La Réunion. Mbola ny 22 mey vao hivoaka ny fonja izy 9 mianadahy, noho izany dia mbola mitohy hatrany ny fanangonana vola hoentina hanampiana azy ireo, satria mbola misy eo amin’ny 1 volana no hijanonany any am-ponja.

Ny Vehivavy Tiako i Madagasikara ihany koa dia mampahery ny fianakavian’ireo voafonja amin’izao ady sarotra mahazo azy ireo izao.

www.gvalosoa.net/2021/04/22/gadra-politika-10-mianadahy-nahazo-2-hetsy-ariary-avy-indray-avy-amin...
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Gadra politika 10 mianadahy – Nahazo 2 hetsy Ariary avy indray avy amin’ny Vehivavy TIM

Helisoa

Mafy ny fahasahiranana mianjady amin’ny fianakavian’ireo gadra politika miisa 10 mianadahy, izay nosamborina tamin’ny hetsika nataon’ny depiote, saika hanao tatitra teo amin’ny kianjan’ ny 13 mey ny 20 feborary 2021. Ray sy renim-pianakaviana mamelom-bady amanjanaka izy ireo, kanefa tsy afaka miandraikitra sy manefa ny adidiny amin’ny fianakaviany ireto farany, noho ny famonjana tsy ara-drariny azy ireo. Nahatsapa izany ireo Vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), ka nisy indray ny hetsika fanangonam-bola nataon’izy ireo entina hanampiana ny fianakavian’izy 10 mianadahy tao anatin’ny andro maromaro.

Vokany, vola mitentina 2 tapitrisa ariary no voahangona tamin’izany, ka nahazo 200000 Ar (2 hetsy Ar) tsirairay avy izy ireo. Raha atambatra dia efa eo amin’ny 10 tapitrisa ariary ny vola natolotra ho an’ireo voafonja hatramin’izay nijanonany teny amponja izay. Izany moa dia entina hanamaivanana ny fahasahiranan’izy ireo. Manoloana izany, ny Vehivavy TIM dia nanolotra fisaorana ho an’ireo mpiray tanindrazana eto an-toerana sy any ampitandranomasina, izay nanampy ny Vehivavy TIM tamin’ny fanangonam-bola nataony. Tsy adino Ny Diasopra RMDM, ny GTT atsy amin’ny Nosy La Réunion. Mbola ny 22 mey vao hivoaka ny fonja izy 9 mianadahy, noho izany dia mbola mitohy hatrany ny fanangonana vola hoentina hanampiana azy ireo, satria mbola misy eo amin’ny 1 volana no hijanonany any am-ponja.

Ny Vehivavy Tiako i Madagasikara ihany koa dia mampahery ny fianakavian’ireo voafonja amin’izao ady sarotra mahazo azy ireo izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/22/gadra-politika-10-mianadahy-nahazo-2-hetsy-ariary-avy-indray-avy-aminny-vehivavy-tim/

Comment on Facebook Gadra politika 10 ...

Mankasitraka ee

Sambatra ny manome ee

Mpitondra – Maranin-tsaina amin’ny fameriverezana dia ny vahoaka

Andry Tsiavalona

Manampahaizana manokana momba ny fampirevena sy ny fampiesonana ary ny famahanana voa manadino izao fitondrana izao, ka isaky ny misy zava-miseho, tsapany fa mampihozonozona ny sezany dia mahita zavatra hisarihana ny sain’ny vahoaka hatrany Rajoelina Andry.

Vita ny amin’ny fampielezan-kevitra dia nezahiny ny namiliviliana ny saim-bahoaka tsy hahatsiaro ireo fahotana mahafaty nataony nandritra ny tetezamita. Voalohany tamin’izany ny fanorenana “Colisée” ao Manjakamiadana, sy ny nanovana ny anaran’ny Rovan’i Manjakamiadana ho Rovan’i Madagasikara. Natao antsokosoko ny fananganana izany satria nofefena ny manodidina, ka tsy nisy nahafantatra raha tsy efa nihoatra ny halavan’ny tafo ny foto-drafitrasa. Efa somary hadinon’ny mponin’ Antananarivo ny fisian’io “Colisée” io amin’izao fotoana izao, ka heverina fa amin’ny ora tsy ampoizina dia ho tohizan’izao fitondrana izao ny asa fanorenana raha tena adino tokoa ny fisiany.

Tonga ny fotoana nidiran’ny valanaretina noho ny fahataran’ny mpitondra teo amin’ny fandraisana fanapahankevitra tamin’ny fanidiana ny sisintany. Nanao vedetisma indray Rajoelina Andry momba ny nahitana ilay fanafody CVO, ka nanambarany, fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao. Neveriny fa adinon’ny Malagasy tamin’ny alàlan’ny fanambarana ny tandrevaka nataony. Tsapa amin’izao fotoana izao, fa na mbola mitohy aza ny fandokafana ny CVO dia tsy misy miraharaha intsony, fa mifandrombaka any amin’ny Ed1 ny vahoaka rehetra.

Ny manaraka nandrebirebena ny saim-bahoaka ny fanafoanana ny Antenimierandoholona satria hono mandany vola (budgétivore). Ny zava-nitranga anefa dia vao tonga teo amin’ny fitondrana izy dia namorona lalàna nentina nampihena ny isan’ny mpikambana ho valoambinifolo (18). Raha ny tokony ho izy anefa dia fara-faharatsiny roambiroapolo mitovy amin’ny isan’ny Faritra satria ny loholona no Andrimpanjakana miandraikitra ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny tena zava-doza dia be lavitra noho ny vola nampiasain’ny teloambienimpolo (63) loholona ny tetibola nomena ireo naman’ny mpitondra voafidy. Ary na tsy ampy aza ny mpifidy vaventy nifidy ny loholona dia naroso ihany ny fifidianana. Tsy nisy azon’ny vahoaka natao kanefa azo inoana fa mbola ho avy ny fotoana ampahatsiahivan’ny vahoaka izany fanitsakitsahan’izao fitondrana izao ny Lalàna fototra. Na izany na tsy izany anefa dia maro an’isa toy ny eny amin’ny Antenimierampirenena ny loholona ka tsy ho gaga isika raha izay lalàna rehetra handalo ao amin’ireto rafitra roa mpanao lalàna ireto dia ho lany zato isan-jato avokoa.

Amin’izao fotoana izao dia mirongatra izay tsy izy ny valanaretina covid-19, ka samy manana ny fahitany azy ny mpamakafaka rehetra. Ny andaniny mahita fa noho ny tandrevaka sy ny tsy fahaiza-manaon’ny mpitondra no mahatonga izao valanaretina izao hahazo laka. Marina izany raha jerena amin’ny tarehimarika avoakan’ny fitondrana isan’andro. Tsy tokony ho hadinoina anefa fa mampisalasala ihany raha mahavita fitiliana efa ho amin’arivony isan’andro tsy toy ny tamin’ny taona lasa. Enimbolana anefa no nihiboka ny vahoaka tamin’izany ary be lavitra noho ny tamin’izany ny tratry ny aretina amin’izao fotoana izao, kanefa dia fihibohana ampahany no misy, roa andro ao anatin’ny herinandro.

Araka izany dia familiviliana ny saim-bahoaka indray izany, satria efa tsy ao an-tsain’ny ankamaroan’ny vahoaka indray ilay volamena navoakan’ny mpitondra, tsy antsokosoko, fa tena fanahy iniana mihitsy. Azo lazaina izany fa tena kinga ara-tsaina tokoa izao fitondrana izao rehefa mitady ny voamanadino asainy leran’ny olompirenena. Na inona na inona mitranga eo amin’ny sehatra politika dia tsy azo ekena ny fanadinoina ny fahotana mahafaty nataon’ny mpitondra. Koa na tsy fahaiza-manao na fanahy iniana natao izao fandetehana ny Firenena ao anaty lavaky ny fahantrana izao dia tsy maintsy haverina amin’ny laoniny, na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana.

www.gvalosoa.net/2021/04/22/mpitondra-maranin-tsaina-aminny-fameriverezana-dia-ny-vahoaka/
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Mpitondra – Maranin-tsaina amin’ny fameriverezana dia ny vahoaka

Andry Tsiavalona

Manampahaizana manokana momba ny fampirevena sy ny fampiesonana ary ny famahanana voa manadino izao fitondrana izao, ka isaky ny misy zava-miseho, tsapany fa mampihozonozona ny sezany dia mahita zavatra hisarihana ny sain’ny vahoaka hatrany Rajoelina Andry.

Vita ny amin’ny fampielezan-kevitra dia nezahiny ny namiliviliana ny saim-bahoaka tsy hahatsiaro ireo fahotana mahafaty nataony nandritra ny tetezamita. Voalohany tamin’izany ny fanorenana “Colisée” ao Manjakamiadana, sy ny nanovana ny anaran’ny Rovan’i Manjakamiadana ho Rovan’i Madagasikara. Natao antsokosoko ny fananganana izany satria nofefena ny manodidina, ka tsy nisy nahafantatra raha tsy efa nihoatra ny halavan’ny tafo ny foto-drafitrasa. Efa somary hadinon’ny mponin’ Antananarivo ny fisian’io “Colisée” io amin’izao fotoana izao, ka heverina fa amin’ny ora tsy ampoizina dia ho tohizan’izao fitondrana izao ny asa fanorenana raha tena adino tokoa ny fisiany.

Tonga ny fotoana nidiran’ny valanaretina noho ny fahataran’ny mpitondra teo amin’ny fandraisana fanapahankevitra tamin’ny fanidiana ny sisintany. Nanao vedetisma indray Rajoelina Andry momba ny nahitana ilay fanafody CVO, ka nanambarany, fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao. Neveriny fa adinon’ny Malagasy tamin’ny alàlan’ny fanambarana ny tandrevaka nataony. Tsapa amin’izao fotoana izao, fa na mbola mitohy aza ny fandokafana ny CVO dia tsy misy miraharaha intsony, fa mifandrombaka any amin’ny Ed1 ny vahoaka rehetra.

Ny manaraka nandrebirebena ny saim-bahoaka ny fanafoanana ny Antenimierandoholona satria hono mandany vola (budgétivore). Ny zava-nitranga anefa dia vao tonga teo amin’ny fitondrana izy dia namorona lalàna nentina nampihena ny isan’ny mpikambana ho valoambinifolo (18). Raha ny tokony ho izy anefa dia fara-faharatsiny roambiroapolo mitovy amin’ny isan’ny Faritra satria ny loholona no Andrimpanjakana miandraikitra ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny tena zava-doza dia be lavitra noho ny vola nampiasain’ny teloambienimpolo (63) loholona ny tetibola nomena ireo naman’ny mpitondra voafidy. Ary na tsy ampy aza ny mpifidy vaventy nifidy ny loholona dia naroso ihany ny fifidianana. Tsy nisy azon’ny vahoaka natao kanefa azo inoana fa mbola ho avy ny fotoana ampahatsiahivan’ny vahoaka izany fanitsakitsahan’izao fitondrana izao ny Lalàna fototra. Na izany na tsy izany anefa dia maro an’isa toy ny eny amin’ny Antenimierampirenena ny loholona ka tsy ho gaga isika raha izay lalàna rehetra handalo ao amin’ireto rafitra roa mpanao lalàna ireto dia ho lany zato isan-jato avokoa.

Amin’izao fotoana izao dia mirongatra izay tsy izy ny valanaretina covid-19, ka samy manana ny fahitany azy ny mpamakafaka rehetra. Ny andaniny mahita fa noho ny tandrevaka sy ny tsy fahaiza-manaon’ny mpitondra no mahatonga izao valanaretina izao hahazo laka. Marina izany raha jerena amin’ny tarehimarika avoakan’ny fitondrana isan’andro. Tsy tokony ho hadinoina anefa fa mampisalasala ihany raha mahavita fitiliana efa ho amin’arivony isan’andro tsy toy ny tamin’ny taona lasa. Enimbolana anefa no nihiboka ny vahoaka tamin’izany ary be lavitra noho ny tamin’izany ny tratry ny aretina amin’izao fotoana izao, kanefa dia fihibohana ampahany no misy, roa andro ao anatin’ny herinandro.

Araka izany dia familiviliana ny saim-bahoaka indray izany, satria efa tsy ao an-tsain’ny ankamaroan’ny vahoaka indray ilay volamena navoakan’ny mpitondra, tsy antsokosoko, fa tena fanahy iniana mihitsy. Azo lazaina izany fa tena kinga ara-tsaina tokoa izao fitondrana izao rehefa mitady ny voamanadino asainy leran’ny olompirenena. Na inona na inona mitranga eo amin’ny sehatra politika dia tsy azo ekena ny fanadinoina ny fahotana mahafaty nataon’ny mpitondra. Koa na tsy fahaiza-manao na fanahy iniana natao izao fandetehana ny Firenena ao anaty lavaky ny fahantrana izao dia tsy maintsy haverina amin’ny laoniny, na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/22/mpitondra-maranin-tsaina-aminny-fameriverezana-dia-ny-vahoaka/

EDITO 22 Aprily – Tokony ho sarotiny mandrakariva amin’ny harenan’ny fireneny ny vahoaka Malagasy

Sôh’son

Maro ireo toe-draharaha nafampana zary takona tato ho ato noho ny firongatry ny valanaretina covid-19 eto amin’ny firenena. Anisan’izany, ny raharaha efa nisy nampiakatra eny anivon’ny tendro amin’ny ady amin’ny kolikoly (PAC), toy ny resaka “écran plat”, ny “bonbon sucette”, sns… Tsy re mihitsy ny tohin’ireo raharaha ireo. Ary ny raharaha lehibe iray anisany narahin’ny maro kanefa toa tsy re mihitsy ihany koa ny tohiny, dia ny momba ilay volamena 73,5 kg sarona sy voatazona ao Afrika atsimo. Aiza ho aiza ny toe-draharaha ankehitriny sy ny tohiny? Nijanona teo amin’ny fisamborana olona maromaro teto an-toerana sy fampidirana azy ireo am-ponja no fantatra sy nampitaina tamin’ny haino vaky jery, ary ny momba ireo telolahy voatazona tao Afrika atsimo, izay nifangaroharo tamin’ny fanenjehan’ny “Interpol”, dia zary hatreo no fantatry ny vahoaka mazava. Hatreto tsy fantatra iza no trondro vaventy, atidoha niketrika ity raharaha maizina mikasa hanao tantely afa-drakotra hatrany ny harem-pirenena ity. Ho sarontsaronana amin’ny ady amin’ity fihanaky ny valanaretina mandavo ain’olom-pirenena maro ity ve ny raharaha maizina toy izany mitranga eto amin’ny firenena?

Manaitra ny sain’ny mpanara-baovao, ny zava-misy any atsimon’ny Nosy amin’izao fotoana izao. Eo ny resaka tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere, fa ny iray lehibe ihany koa ankehitriny, dia momba ilay fanomezana ny fari-dranomasina any amin’ny faritra atsimo andrefan’ny Nosy hofain’ny orinasa iray aziatika “Blue Ocean” hitrandrahany ny haren-dranomasina izay iray lehibe amin’izany ilay antsoina hoe “tselatselaka”. Efa fantatra ankehitriny ny hasarobidin’io haren-dranomasina io raha tsy dia notrandrahana loatra tany aloha. Voalaza fa mirefy 1000 ha ny velarana an-dranomasina kasain’izy ireo halaina ary misy an-tanety koa izany, velaran-tany mirefy 250 ha. Nisy fanoherana nataon’ny mponina efa hatramin’ny taon-dasa, ary mbola mitohy izany amin’izao fotoana izao. Hanao ahoana ihany koa ny ho tohiny sy ny hiafaràny? Tsikaritry ny mpandinika ny amin’ny fisian’ny paipaik’ady an-kafetsena ao anatin’ny raharaha. Ambara mantsy fa misy ny ampahany efa mankasitraka ny hidiran’ity orinasa ity, sy hitrandraka ny haren-dranomasina, ary lazaina fa vitsy no manohitra. Fomba fiady an-kafetsena efa fahita an-taonany maro nandrobana ny harem-pirenena teto izany fa tsy vaovao akory, ary tsy io any atsimo andrefana io ihany no nahitana izany politika maloto izany. Politika fanomezana vahana ny vahiny hanagorobaka ny kitapon-karem-pirenena Malagasy. Ao anatin’izany rehetra izany dia tsy namakiana loha mihitsy izay vahoaka na mponina mibaby ny vokany sy voa mafy.

Tsy lavina, fa mafy ny ady atrehin’ny vahoaka Malagasy ankehitriny na ara-pahasalamana na ara-tsosialy, kanefa tsy tokony ho very dia amin’izany izy, ka tsy hahara-maso ny harenany izay misy hatrany ny mitady izay fomba handrobana azy amin’ny fomba samihafa rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/04/22/edito-22-aprily-tokony-ho-sarotiny-mandrakariva-aminny-harenanny-fire...
... TohinyFintinina

22 ora lasa

EDITO 22 Aprily – Tokony ho sarotiny mandrakariva amin’ny harenan’ny fireneny ny vahoaka Malagasy

Sôh’son

Maro ireo toe-draharaha nafampana zary takona tato ho ato noho ny firongatry ny valanaretina covid-19 eto amin’ny firenena. Anisan’izany, ny raharaha efa nisy nampiakatra eny anivon’ny tendro amin’ny ady amin’ny kolikoly (PAC), toy ny resaka “écran plat”, ny “bonbon sucette”, sns… Tsy re mihitsy ny tohin’ireo raharaha ireo. Ary ny raharaha lehibe iray anisany narahin’ny maro kanefa toa tsy re mihitsy ihany koa ny tohiny, dia ny momba ilay volamena 73,5 kg sarona sy voatazona ao Afrika atsimo. Aiza ho aiza ny toe-draharaha ankehitriny sy ny tohiny? Nijanona teo amin’ny fisamborana olona maromaro teto an-toerana sy fampidirana azy ireo am-ponja no fantatra sy nampitaina tamin’ny haino vaky jery, ary ny momba ireo telolahy voatazona tao Afrika atsimo, izay nifangaroharo tamin’ny fanenjehan’ny “Interpol”, dia zary hatreo no fantatry ny vahoaka mazava. Hatreto tsy fantatra iza no trondro vaventy, atidoha niketrika ity raharaha maizina mikasa hanao tantely afa-drakotra hatrany ny harem-pirenena ity. Ho sarontsaronana amin’ny ady amin’ity fihanaky ny valanaretina mandavo ain’olom-pirenena maro ity ve ny raharaha maizina toy izany mitranga eto amin’ny firenena?

Manaitra ny sain’ny mpanara-baovao, ny zava-misy any atsimon’ny Nosy amin’izao fotoana izao. Eo ny resaka tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere, fa ny iray lehibe ihany koa ankehitriny, dia momba ilay fanomezana ny fari-dranomasina any amin’ny faritra atsimo andrefan’ny Nosy hofain’ny orinasa iray aziatika “Blue Ocean” hitrandrahany ny haren-dranomasina izay iray lehibe amin’izany ilay antsoina hoe “tselatselaka”. Efa fantatra ankehitriny ny hasarobidin’io haren-dranomasina io raha tsy dia notrandrahana loatra tany aloha. Voalaza fa mirefy 1000 ha ny velarana an-dranomasina kasain’izy ireo halaina ary misy an-tanety koa izany, velaran-tany mirefy 250 ha. Nisy fanoherana nataon’ny mponina efa hatramin’ny taon-dasa, ary mbola mitohy izany amin’izao fotoana izao. Hanao ahoana ihany koa ny ho tohiny sy ny hiafaràny? Tsikaritry ny mpandinika ny amin’ny fisian’ny paipaik’ady an-kafetsena ao anatin’ny raharaha. Ambara mantsy fa misy ny ampahany efa mankasitraka ny hidiran’ity orinasa ity, sy hitrandraka ny haren-dranomasina, ary lazaina fa vitsy no manohitra. Fomba fiady an-kafetsena efa fahita an-taonany maro nandrobana ny harem-pirenena teto izany fa tsy vaovao akory, ary tsy io any atsimo andrefana io ihany no nahitana izany politika maloto izany. Politika fanomezana vahana ny vahiny hanagorobaka ny kitapon-karem-pirenena Malagasy. Ao anatin’izany rehetra izany dia tsy namakiana loha mihitsy izay vahoaka na mponina mibaby ny vokany sy voa mafy.

Tsy lavina, fa mafy ny ady atrehin’ny vahoaka Malagasy ankehitriny na ara-pahasalamana na ara-tsosialy, kanefa tsy tokony ho very dia amin’izany izy, ka tsy hahara-maso ny harenany izay misy hatrany ny mitady izay fomba handrobana azy amin’ny fomba samihafa rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/22/edito-22-aprily-tokony-ho-sarotiny-mandrakariva-aminny-harenanny-fireneny-ny-vahoaka-malagasy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 22 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

22 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 22 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Tena henjana! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tena henjana!

Comment on Facebook 1764140243706142_3919974058122739

Tena enjana mihintsy le filoha sendra ze filoha alika ny malagasy

NY VELY VILANINAY

Tsy vely vilany mitory hafaliana,
Fa vely vilany maneho fitakiana.
Miantefa amin’ireo izay minia toa matory,
Sy ireo efa voky ka tsy havan’ny ory.

Tsy vely vilany misarin-korana,
Fa tena ho fanairana ny fanjakana,
Satria tena tsapa ny firaikiraikiny,
Ka taomina izy mba handray ny andraikiny.

Tsy vely vilanin’ny olona adala,
Fa tena hisarihana ireo mahalala,
Kanefa dia miezaka manampi-maso
Sy mandrebireby amin’ny andrasoandraso.

Tsy vely vilanin’ny olona nandra,
Fa vely vilanin’ireo mba miandrandra
Izay ho fanampiana sy ho tolotanana
Tena fanao amin’ny olon-tsy manana.

Tsy vely vilany nataotao foana,
Fa vely vilanin’ny olona noana.
Mizaka ny mafy amin’ity fihibohana,
Ka mba miandrandra an’ilay vatsy tohana.

Tsy vely vilanin’ny mpamboly rotaka,
Tia milomano any anatin’ny fotaka.
Fa tena vely vilany am-pisainana,
Hoenti-maneho an’ireo fitarainana.

Tsy vely vilanin’ireo tia korana,
Sy mpandany andro amin’ny filibana.
Fa vely vilanin’ny olona lanaka,
Tsisy sakafo hamelomana zanaka.

Tsy vely vilanin’ireo mpisavoana,
Variana, sondriana mandany fotoana,
Fa tena hitenenana tsy vazivazy
Hoe: mialà ny mpitondra tsy mahavita azy!

TSIMIMALO (21-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/22/ny-vely-vilaninay/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

NY VELY VILANINAY

Tsy vely vilany mitory hafaliana,
Fa vely vilany maneho fitakiana.
Miantefa amin’ireo izay minia toa matory,
Sy ireo efa voky ka tsy havan’ny ory.

Tsy vely vilany misarin-korana,
Fa tena ho fanairana ny fanjakana,
Satria tena tsapa ny firaikiraikiny,
Ka taomina izy mba handray ny andraikiny.

Tsy vely vilanin’ny olona adala,
Fa tena hisarihana ireo mahalala,
Kanefa dia miezaka manampi-maso
Sy mandrebireby amin’ny andrasoandraso.

Tsy vely vilanin’ny olona nandra,
Fa vely vilanin’ireo mba miandrandra
Izay ho fanampiana sy ho tolotanana
Tena fanao amin’ny olon-tsy manana.

Tsy vely vilany nataotao foana,
Fa vely vilanin’ny olona noana.
Mizaka ny mafy amin’ity fihibohana,
Ka mba miandrandra an’ilay vatsy tohana.

Tsy vely vilanin’ny mpamboly rotaka,
Tia milomano any anatin’ny fotaka.
Fa tena vely vilany am-pisainana,
Hoenti-maneho an’ireo fitarainana.

Tsy vely vilanin’ireo tia korana,
Sy mpandany andro amin’ny filibana.
Fa vely vilanin’ny olona lanaka,
Tsisy sakafo hamelomana zanaka.

Tsy vely vilanin’ireo mpisavoana,
Variana, sondriana mandany fotoana,
Fa tena hitenenana tsy vazivazy
Hoe: mialà ny mpitondra tsy mahavita azy!

      TSIMIMALO (21-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/22/ny-vely-vilaninay/

Comment on Facebook NY VELY VILANINAY ...

Tsy maintsy hively vilany izahay rehefa tsy mety hihaino ny.fanjakana.

Mafy be ianao tsimimalo a,milay be

Mankasitraka ny mpamorona ."atsipy ny teny ao ampon'ny mahalala"

Tiako ity ASA soratra ity

Tohanako 100%!!!!

View more comments

Aoka izay ny fanapahankevitra tsy misy fifampidinihana sy manao tsinontsinona ny vahoaka. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Aoka izay ny fanapahankevitra tsy misy fifampidinihana sy manao tsinontsinona ny vahoaka.

ZOMA 23 APRILY - Amin’ny 12 ora ka hatramin’ny 2 ora tolakandro

NDAO HIANTSOANTSO FA MARARY ISIKA!

Ampanenoy ny anjomara!

Tsofy ny kiririoka!

Kapohy ny vilany!
... TohinyFintinina

2 andro lasa

TAMIN’ILAY KABARY FARANY…

Tamin’ilay kabary farany, nisy indray ny fampiandrasana.
Asa angamba, mbola revo tamin’ny hananganam-pasana?
Tsy mba hoe ny vakisiny, izay no tokony hoezahina,
Fa dia fasana no maika ka tsy maintsy noresahina?

Tamin’ilay kabary farany, tsisy fanajana lera.
Iza loatra no tsy matotra, sa variana mihoerahoera?
Zava-tsarobidy loatra izany fanajam-potoana,
Sa iniana hamaivanina ho anareo mpanaonao foana?

Tamin’ilay kabary farany, resabe hatrany no heno.
Moa niniana nohadinoina ny amin’ny tosika fameno?
Sa variana naka rivotra ka dia tena tsy tsaroana
Ny fisian’ny olo-maro, very asa, maty noana?

Tamin’ilay kabary farany, tsisy zava-nisongadina,
Fa nivaona izay nalahatra, tsy araka ny lazaadina!
Vatsy no mba nantenaina, fanafody no nandrasana,
Hay ny tena vahaolana dia ny fananganam-pasana!

Tamin’ilay kabary farany, tsisy zavatra nivaingana.
(Misy dodona sy maika saingy indrisy fa tsy faingana!)
Misy ihany ny fitsipika tena tokony hapetraka.
Ny azy fasana no maika, izay no mampivalaketraka!

DADAN’i RIANA (20-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/20/taminilay-kabary-farany/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

TAMIN’ILAY KABARY FARANY…

Tamin’ilay kabary farany, nisy indray ny fampiandrasana.
Asa angamba, mbola revo tamin’ny hananganam-pasana?
Tsy mba hoe ny vakisiny, izay no tokony hoezahina,
Fa dia fasana no maika ka tsy maintsy noresahina?

Tamin’ilay kabary farany, tsisy fanajana lera.
Iza loatra no tsy matotra, sa variana mihoerahoera?
Zava-tsarobidy loatra izany fanajam-potoana,
Sa iniana hamaivanina ho anareo mpanaonao foana?

Tamin’ilay kabary farany, resabe hatrany no heno.
Moa niniana nohadinoina ny amin’ny tosika fameno?
Sa variana naka rivotra ka dia tena tsy tsaroana
Ny fisian’ny olo-maro, very asa, maty noana?

Tamin’ilay kabary farany, tsisy zava-nisongadina,
Fa nivaona izay nalahatra, tsy araka ny lazaadina!
Vatsy no mba nantenaina, fanafody no nandrasana,
Hay ny tena vahaolana dia ny fananganam-pasana!

Tamin’ilay kabary farany, tsisy zavatra nivaingana.
(Misy dodona sy maika saingy indrisy fa tsy faingana!)
Misy ihany ny fitsipika tena tokony hapetraka.
Ny azy fasana no maika, izay no mampivalaketraka!

     DADAN’i RIANA (20-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/taminilay-kabary-farany/

Mandohalika eo anatrehan’ny Fondation Akbaraly ny fitondrana Rajoelina

#Miaramanonja #Ylias #Akbaraly #Rajoelina

Vonison Andrianjato

Rehefa lasa tanteraka ny frantsay tamin’ny nanonganana ny repoblika voalohany dia raikitra ny ‘complot politique’ lavareny. Ny toetsaina repoblikana mbola narefo satria 12 taona fotsiny no naharetan’ny fanjakan’ny filoha Philbert Tsiranana. Samy tsy mahafehy an’i Madagasikara ny mpanao politika, ny zesta no lasa aloha, ny mpanorovoana maro dia maro. Samy milaza ho tia tanindrazana ny mpanao politika fa rehefa voa tamin’ny hevi-dravona dia mitsoaka mamonjy an’i renimalala manavotra aina.

Ny filoha Philbert Tsiranana, maty tao Befelatanana. Ny profesora Albert Zafy sy ny filoha Marc Ravalomanana irery no sahy niatrika teto na inon-kidona na inon-nihatra. Ka dia ‘complot sur complot’ no nitranga teto Madagasikara. Izay nahazo fahefana dia tsy nisy nihevitra hijery vahoaka mihitsy fa hoatrany miandry “ny tody tsy misy fa ny atao no miverina” fotsiny nitanana fahefana no tena foto-keviny.

Lesona notsoahina tamin’izany rehetra izany no nentina nandrafitra ity tolona “Miara-manonja” ity. Miantehitra amin’ny kabarin-Janahary. Maneho hevitra an-kitsipo. Tsy maika tsy faingana. Tsy miteny tsy misy porofo. Mihezaka ny ho ‘opposition intelligente’ na malala fomba. Tsy manao sorona ny vahoaka. Mianatra ny misy eto Madagasikara. Mivonona hanao ‘alternance démocratique’, “hevitra fa tsy vola” no fotokevitra nananganana ny tolona nandritra izay fotoana efa lavalava izay.

Mila mahay an’i Madagasikara ny mpanao politika, Madagasikara izay tsiriritin’olona saingy mitavozavoza isika ka efa fehezin’ny karana ny 60%n’ny toekarena. Lasa karana no ‘faiseur de rois’ na mpanendry eto Madagasikara. Mazava izany fa manakarembe ity Madagasikara ity matoa fita-kitro ireo karana ireo. Teto ihany no naka izy ireo ary nianatra ny fomba hitantanana harena tamin’ireo malagasy, Efa ‘questeur’, mpitantana vola tao amin’ny Antenimierandoholona ny tao amin’ny Fondation Akbaraly tamin’ny vanimpotoana sasany. Io Fondation Akbaraly io dia lohalarana amin’ny filalaovana volamena eto Madagasikara. Rehefa tafapetraka ny ‘sécurité aéroportuaire’ teto Madagasikara dia saika hanafatra ‘hélicoptère furtif’ tsy tratran’ny ‘radar’ ny sasany tamin’izany fotoana izany. Ny tantara dia mbola hitohy.

Nangonin’i Lanzelo

Ny Fondation Akbaraly dia natsangan’i Cinzia Catafalmo, teratany italiana, vadin’i Ylias Akbaraly, izay mitantana ny Groupe Sipromad, isan’ny namatsy vola (4 miliara ariary) tamin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Isan’ireo voatonona tamin’ny raharaha Panama Papers, fanodinkodinambola koa i Ylias Akbaraly. Misy azy daholo ny sehatra matanjaka eto Madagasikara, ary eo ambany fifehezany ny ao an-dapa. Ny Fondation Akbaraly ankehitriny no miantso fivoriana any amin’ny foibeny ny solontenan’ny fiadidiana ny repoblika, miantso ny solontena avy amin’ny governemanta, miantso ireo ambasady. Tsy voahaja intsony ny aro fenitry ny repoblika. Tsy ny fiadidiana ny repoblika no miantso fa ny karana indray izao no mampiantso filohampirenena.

Rohy
fr.wikipedia.org/wiki/Ylias_Akbaraly
youtu.be/wat_oWkpc30?t=7237
youtu.be/wat_oWkpc30?t=5452

Misisy kokoa mikasika ny tambazotran’i Ylias Akbaraly
bit.ly/2RUa6qU

www.gvalosoa.net/2021/04/20/mandohalika-eo-anatrehanny-fondation-akbaraly-ny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mandohalika eo anatrehan’ny Fondation Akbaraly ny fitondrana Rajoelina

#Miaramanonja #Ylias #Akbaraly #Rajoelina

Vonison Andrianjato

Rehefa lasa tanteraka ny frantsay tamin’ny nanonganana ny repoblika voalohany dia raikitra ny ‘complot politique’ lavareny. Ny toetsaina repoblikana mbola narefo satria 12 taona fotsiny no naharetan’ny fanjakan’ny filoha Philbert Tsiranana. Samy tsy mahafehy an’i Madagasikara ny mpanao politika, ny zesta no lasa aloha, ny mpanorovoana maro dia maro. Samy milaza ho tia tanindrazana ny mpanao politika fa rehefa voa tamin’ny hevi-dravona dia mitsoaka mamonjy an’i renimalala manavotra aina.

Ny filoha Philbert Tsiranana, maty tao Befelatanana. Ny profesora Albert Zafy sy ny filoha Marc Ravalomanana irery no sahy niatrika teto na inon-kidona na inon-nihatra. Ka dia ‘complot sur complot’ no nitranga teto Madagasikara. Izay nahazo fahefana dia tsy nisy nihevitra hijery vahoaka mihitsy fa hoatrany miandry “ny tody tsy misy fa ny atao no miverina” fotsiny nitanana fahefana no tena foto-keviny.

Lesona notsoahina tamin’izany rehetra izany no nentina nandrafitra ity tolona “Miara-manonja” ity. Miantehitra amin’ny kabarin-Janahary. Maneho hevitra an-kitsipo. Tsy maika tsy faingana. Tsy miteny tsy misy porofo. Mihezaka ny ho ‘opposition intelligente’ na malala fomba. Tsy manao sorona ny vahoaka. Mianatra ny misy eto Madagasikara. Mivonona hanao ‘alternance démocratique’, “hevitra fa tsy vola” no fotokevitra nananganana ny tolona nandritra izay fotoana efa lavalava izay.

Mila mahay an’i Madagasikara ny mpanao politika, Madagasikara izay tsiriritin’olona saingy mitavozavoza isika ka efa fehezin’ny karana ny 60%n’ny toekarena. Lasa karana no ‘faiseur de rois’ na mpanendry eto Madagasikara. Mazava izany fa manakarembe ity Madagasikara ity matoa fita-kitro ireo karana ireo. Teto ihany no naka izy ireo ary nianatra ny fomba hitantanana harena tamin’ireo malagasy, Efa ‘questeur’, mpitantana vola tao amin’ny Antenimierandoholona ny tao amin’ny Fondation Akbaraly tamin’ny vanimpotoana sasany. Io Fondation Akbaraly io dia lohalarana amin’ny filalaovana volamena eto Madagasikara. Rehefa tafapetraka ny ‘sécurité aéroportuaire’ teto Madagasikara dia saika hanafatra ‘hélicoptère furtif’ tsy tratran’ny ‘radar’ ny sasany tamin’izany fotoana izany. Ny tantara dia mbola hitohy.

Nangonin’i Lanzelo

Ny Fondation Akbaraly dia natsangan’i Cinzia Catafalmo, teratany italiana, vadin’i Ylias Akbaraly, izay mitantana ny Groupe Sipromad, isan’ny namatsy vola (4 miliara ariary) tamin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Isan’ireo voatonona tamin’ny raharaha Panama Papers, fanodinkodinambola koa i Ylias Akbaraly. Misy azy daholo ny sehatra matanjaka eto Madagasikara, ary eo ambany fifehezany ny ao an-dapa. Ny Fondation Akbaraly ankehitriny no miantso fivoriana any amin’ny foibeny ny solontenan’ny fiadidiana ny repoblika, miantso ny solontena avy amin’ny governemanta, miantso ireo ambasady. Tsy voahaja intsony ny aro fenitry ny repoblika. Tsy ny fiadidiana ny repoblika no miantso fa ny karana indray izao no mampiantso filohampirenena.

Rohy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ylias_Akbaraly
https://youtu.be/wat_oWkpc30?t=7237
https://youtu.be/wat_oWkpc30?t=5452

Misisy kokoa mikasika ny tambazotran’i Ylias Akbaraly
https://bit.ly/2RUa6qU

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/mandohalika-eo-anatrehanny-fondation-akbaraly-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook Mandohalika eo ...

Lay miteny io fa teo fa tsy nahaleo manjary mitabataba

Nyaina Rabemiakatra

Hitako fototry ny olana Mampahazo vahana ny vahiny eto dia resaka lalàna momba ny fananan-tany, Ary fototra hatrany amboalohany izany. Ny andry zareo Sinoa dia tsy misy mahazo tany misoratra @ olon-tsotra izany fa an'ny fanjakana foana n'y tany. Raha misy te hanongana foto-drafitrasa Dia tsy maintsy ankatoavin'ny fanjakana nna tsia. Rehefa ilain'ny fanjakana ilay tany Dia alainy n'a misy foto-drafitrasa goavana tahaka n'y inona aza eo. Dia mijanona Andry zareo Sinoa foana n'y tany fa tsy lasan'ny vahiny. Ny antsika dia mifanohitra @ izany. Vidina ny tany ka ireo vahiny mpanambola no mahazo n'y alohan'ny betsaka ary tsy azo esorina intsony satria ny fanjakana izao no manamarina n'y fahazoana ny tany ho an'olontsotra. N'a Iza no mpitondra eo dia tsy afaka hanao na inona n'a inona satria izay no lalàna tsinona ko !! Dia Io no iafarany, lasandry zalahy ambongadiny ny tany Ary manjakazaka ry zalahy.

VELOOOOOOMA LESY GASIKARA.TOMPONY MANGATAKA ATINY SISA NY GASY VERY AHO RY FIRENEKO.AMIDIO AMINY DAHOLO LESY NA ZANAKA MALAGASY AZA .AMZAY LASANY AMBONGADINY.KIVY AHO ALEOKO MIHONDRANA ANY KAOMORO FA TSSSSSSSS.

Raha ny karana anie izany no mifehy ny 60% isanjaton’ny toekarena dia izy izany no tokony mandoa ny 60% amin’ny hetra e! Kanefa tsolorany indray ny ao @ hetra dia tampina ny daomy. Mbola ho ela ny rariny sy ny hitsiny vao hanjaka fa tsy hain’ny vahoaka ny heriny sy ny zony.

Misaotra manome vaovao e

Mankasitraka ray @dreny, zavatra kely MBA tiako ho lazaina mikasika l historik +analyse d zao hoe fotoana izao no tokony hieveratsika Malagasy hijoro sy hiray hina anafaka antsika @lay fanagejana, mety ho sarotra anefA izan satria ts ny karana ihany no olana eto @firenena f indrindra Koa reto frantsay reto mila esprit de patriotisme tsika, mila miady miaraka isika f r ts izan d tsi hisy intsony zan Madagascar zan atsy ho atsy.

Rendrika ve ilay SAMBO GASIKARA raha izany sa mbola misy antenaina???????? Indrisy ry taranako sy ry tanindrazako!!!!

Tsy politicien ny tenako fa na dia izany manaraka ny toe-draharaha politique eto Mcar ihany sy ny fizotran'ny toe-draharaha nisy sy misy eto ihany. Izay tsy mbola tonga eo amin'ny fitondrana dia manan- kolazaina daholo fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia tsy mahatanty ny mena miraviravy ka tampina ny vava. Iza moa no tsy mahafantatra fa ny karana ni mifehy ny toe-karena eto Mcar. Raha mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana dia milaza sy miloka fa ampidiniko ny vidin'ny solika.....sns. Nefa rehefa tonga eo, mihidy ny vava. Izay mifehy ny toe-karena no mifehy ny firenena.

T@ ity fitondrana ity zany nahatonga ny fondation Akbarali no lasa mifehy an' madagasikara à 60 % ny toekarena ...satria nandoha 4 milliards ariary izy t@ fanonganana t@ 2009...de io manefa dette dette @ karana isika hatramin'zao ... de.io tsy afaka mitraka io... zay zany ny mahatonga ny wouera wouera etsy sy eroa io...mba miatsara velantsihy @nao......pauvre de moi

Misaotra anao zokibe!mazava zay misy osainina!ary misy aita ny tsifahita eto misy manontany oe maditra ve gasy sa dondrona!

Ataon' ny taranaka karana milaza nationalité française ireo tena paradisan' izy ireo ara bolany i Madagascar fa tsy tia gasy izany ireo fa lasa vazaha misolo karana ! Ny frantsay koa tompon - andraikitra amin'ny mampahantra ny Malagasy sy ireo gasy mivarotra tanindrazana ireo namany mpanao business rehetra eto ! Ny metisy ao anatiny betsaka

Zany no izy Koa de ,tohano fona n'y mpitondra ry mpisolelak'isany a,,,

mon pauvre pays!rendrika tanteraka.mampalaelo

tantely afadrakotra i Madagasikara... ary very fanah mbola velona anefa ny Malagasy 😓😓

Misaotra fa tena mahaliana mitsy le tantara , d mahereza hatrany

ngah tsy ry zareo " V endrana " ihany no hanokana an'io fasasan'ny " firaisampo io ",asaivo lokony " orange" d fantatra oe ireo ny zanaka Mapar !

République de l'impunité des trafiquants en tous genres Ho avy n'y Fidel Castro fa aza matahotra N'iza n'iza ho petahina avokoa nangasy n'a vazaha

Misaotra manome vao2,sady ianao tena malala-tsaina sy mahitsy..fa io de zao ihany, efa manomboka mivaly @ nyataony..fa Andriamanitra tsy andriny,andrasan,ny gasy eto ihany,,ary mihevitra ny mpanohitra ho malemy sy ny gasy ho bado sy dondrona.fa misy farany raha jiaby.

Efa ela anie reo karana reo no nividy an i dago e fa zao vo misy olona sahy milaza n y marina ,mbola maro ary ny tsy voalaza a

Azo Raisina Ary koa mitombona ilay resakao zoky Be

Misaotra @ fizaram-bao e

Mazava , JIRAMALY

Tsy mbola hita tao anatin'ny 60 taona ré olona ô

Mijaly ny vahoak Malagasy lafo be n'y vidin vary gony n'a gasy

View more comments

Tsy fomba loatra ny tonga dia miresaka fasana rehefa misy ny tsy salama

Lalahery Ranaivo : tsy fomba ny tonga dia manao fasana rehefa misy tsy salama. Tena efa ovan’izao fitondrana Rajoelina izao mihitsy njy fomba sy ny kolontsaina eto amintsika.

Elly Sou : raha azony natao aza ny niteny hoe matesa daholo dia nataony ko, toerana hanaterana aretina aza atao tongasoa.

Lalahery Ranaivo : Elly Sou : ka iny tongasoa tamin’ny Hopitaly sy CTC iny, sy ity fasana fasana ity mihitsy no mahalasasaina anie e!

Elly Sou : Lalahery Ranaivo: te hamono olona fa diso kajy eo izy ka, Andriamanitra anie mijery midina e!

Arp Helisoa : tena tsy mety izao ataon’ny mpitondra momba ny resa-pasana sy tonga soa eny amin’ny CTC19 izao a!

Lalahery Ranaivo : zavatra iray tena tsy zakan'ny sain'ny Malagasy izany tsy hilevina ampasandrazana izany, rehefa tonga ny fotoana hiverenana ho vovoka. Na ilaina aza ny fanokanana ireo matin'ny covid19 dia tsy tokony natao kabarimpanjakana ny fanaovampasana...
Najabaky ny mpanomana ny kabariny foana ranamana.

Blaise Dodobe : voahosihosy tanteraka ny kolontsaintsika malagasy, mitovy amin'ny very faty ihany anie izany tsy milevina ampasandrazana izany e, raha tsy hoe avadika angaha any aoriana be any, asa !

Lalahery Ranaivo: mbola hisy hanao merci indray izao Prezidà fa nahazo fasana!

Arp Helisoa : ianao koa a!

Lalahery Ranaivo : Arp Helisoa : ndao asiana fanamby ary e? Kkkkk!

Rojo Razaf Rnvs : marenina alou !

Lalaina Andrianaivoson : tena hita mihitsy ny maha Prezidà incapable an’i Andry Rajoelina. Mpitsabo incapable, satria tsy maharaka nohon’ny toe-java-misy ny fanafody, sns... Dia lasa solution ny hanao fasana firaisampo ?!

Tovo Miharisoa : hisy hanisy soratra zao lay fasana hoe TONGASOA, tena fitondrana mampalahelo, sady mahasosotra.

Arp helisoa : dia inona ilay hoe fasan"ny firaisampo ?

Juliette Ranaivoarisoa : vaovao izany ilay fasan’ny firaisampo.

Cedric Mevalaza : ho fasandrazan'i Rajoelina izany ve ?

Fafah Razafindratsima : miray fo angamba izay voa zany.

Nivo Rakitriniela : Fasana manarapenitra ngeza indrindra aty Afrika tompokolahy sy tompokovavyyy !!

Rasolo Cla : novaina indray ny langage fa tsy natao hoe lehibe indrindrà sy manarapenitra ! Hotokanany rahoviana indray zany ?

Jocelyn Rasolofo : fosse commune ohatrany ny any Brésil ngeza indrindra aty Afrika angamba, natao ho an'ireo tokony hilevina any @faritra ivelan'i Analamanga nefa voarara ny fasan’ny firaisampo.

Bakoly Ranaivoarivelo : miray fo ny maty, izany angamba no tiany ho lazaina.

Bakoliarisoa Andriamiseza : fasan’ny covid, ny fasan’ny firaisampo.

Harivel Patrick : fasana manarapenitra ngeza indrindra eto Afrika, asiana hoe tongasoa eo @ fidirana, izay angamba no hiheveran’ny fitondrana Rajoelina ny fasan’ny firaisampo.

Lemora Rasanana : fasana ho an'ny olona maty noho ny corona, ka tsy afaka aterina @ faritra tokony handevenana azy ny fasan’ny firaisampo ry vahoaka a!

Ramamonjiarisoa Nicette : dia gaga elah !!

Fenohanitra Tianasoa : verifaty !

An Ndry : toerana manara-penitra handevenana olona 4 na 5 lavon'ny covid19 isan-kerinandro ny fasan’ny firaisampo.

Mihaja Fanantenana Andriamamonjy : Mosaulée II.

Jeanne Françoise Razafimalala : voambolana vaovao jereo ny rakibolana ny fasan’ny firaisampo.

Mamt Ratsimba : fasambahiny vaovao handevenana ireo lavon’ ny aretina ao Tana nefa tsy azo entina any an-tanindrazany, izay ny fasan’ny firaisampo.

Mahery Ny Fitiavan-Tanindrazana : sao dia ho atsangana isakiny DISTRIKA koa?

Hanitriniala Nofy Mamifitia : tsy te hahita soratra ohatr’izao eo am-bavahady fidirana ny fasan'ny firaisam-po za hoe: Tonga Soa!

Billy Chaumier : tsy ozona ve izany ? Ahiana tsy ho voafehy ny pandémie, dia ny toerana fanafenana ny lavo sanatria no homanina mialoha .

Manjatiana Miialy : mitovy @ tonga dia mivarotra vatampaty ihany io e! Efa tsy fomba daholo izany!

FY Fy : toa fomban’ny mpamosavy, satria maniry ny marary ho faty.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsy fomba loatra ny tonga dia miresaka fasana rehefa misy ny tsy salama
 
Lalahery Ranaivo : tsy fomba ny tonga dia manao fasana rehefa misy tsy salama. Tena efa ovan’izao fitondrana Rajoelina izao mihitsy njy fomba sy ny kolontsaina eto amintsika.
 
Elly Sou : raha azony natao aza ny niteny hoe matesa daholo dia nataony ko, toerana hanaterana aretina aza atao tongasoa.

Lalahery Ranaivo : Elly Sou : ka iny tongasoa tamin’ny Hopitaly sy CTC iny, sy ity fasana fasana ity mihitsy no mahalasasaina anie e!

Elly Sou : Lalahery Ranaivo: te hamono olona fa diso kajy eo izy ka, Andriamanitra anie mijery midina e!

Arp Helisoa : tena tsy mety izao ataon’ny mpitondra momba ny resa-pasana sy tonga soa eny amin’ny CTC19 izao a!

Lalahery Ranaivo : zavatra iray tena tsy zakanny sainny Malagasy izany tsy hilevina ampasandrazana izany, rehefa tonga ny fotoana hiverenana ho vovoka. Na ilaina aza ny fanokanana ireo matinny covid19 dia tsy tokony natao kabarimpanjakana ny fanaovampasana...
Najabaky ny mpanomana ny kabariny foana ranamana.

Blaise Dodobe : voahosihosy tanteraka ny kolontsaintsika malagasy, mitovy aminny very faty ihany anie izany tsy milevina ampasandrazana izany e, raha tsy hoe avadika angaha any aoriana be any, asa !

Lalahery Ranaivo: mbola hisy hanao merci indray izao Prezidà fa nahazo fasana!

Arp Helisoa : ianao koa a!

Lalahery Ranaivo : Arp Helisoa : ndao asiana fanamby ary e? Kkkkk!

Rojo Razaf Rnvs : marenina alou !

Lalaina Andrianaivoson : tena hita mihitsy ny maha Prezidà incapable an’i Andry Rajoelina. Mpitsabo incapable, satria tsy maharaka nohon’ny toe-java-misy ny fanafody, sns... Dia lasa solution ny hanao fasana firaisampo ?!

Tovo Miharisoa : hisy hanisy soratra zao lay fasana hoe TONGASOA, tena fitondrana mampalahelo, sady mahasosotra.

Arp helisoa : dia inona ilay hoe fasanny firaisampo ?

Juliette Ranaivoarisoa : vaovao izany ilay fasan’ny firaisampo.

Cedric Mevalaza : ho fasandrazani Rajoelina izany ve ?

Fafah Razafindratsima : miray fo angamba izay voa zany.

Nivo Rakitriniela : Fasana manarapenitra ngeza indrindra aty Afrika tompokolahy sy tompokovavyyy !!

Rasolo Cla : novaina indray ny langage fa tsy natao hoe lehibe indrindrà sy manarapenitra ! Hotokanany rahoviana indray zany ?

Jocelyn Rasolofo : fosse commune ohatrany ny any Brésil ngeza indrindra aty Afrika angamba, natao ho anireo tokony hilevina any @faritra ivelani Analamanga nefa voarara ny fasan’ny firaisampo.

Bakoly Ranaivoarivelo : miray fo ny maty, izany angamba no tiany ho lazaina.

Bakoliarisoa Andriamiseza : fasan’ny covid, ny fasan’ny firaisampo.

Harivel Patrick : fasana manarapenitra ngeza indrindra eto Afrika, asiana hoe tongasoa eo @ fidirana, izay angamba no hiheveran’ny fitondrana Rajoelina ny fasan’ny firaisampo.
 
Lemora Rasanana : fasana ho anny olona maty noho ny corona, ka tsy afaka aterina @ faritra tokony handevenana azy ny fasan’ny firaisampo ry vahoaka a!

Ramamonjiarisoa Nicette : dia gaga elah !!

Fenohanitra Tianasoa : verifaty !

An Ndry : toerana manara-penitra handevenana olona 4 na 5 lavonny covid19 isan-kerinandro ny fasan’ny firaisampo.

Mihaja Fanantenana Andriamamonjy : Mosaulée II.

Jeanne Françoise Razafimalala : voambolana vaovao jereo ny rakibolana ny fasan’ny firaisampo.

Mamt Ratsimba : fasambahiny vaovao handevenana ireo lavon’ ny aretina ao Tana nefa tsy azo entina any an-tanindrazany, izay ny fasan’ny firaisampo.

Mahery Ny Fitiavan-Tanindrazana : sao dia ho atsangana isakiny DISTRIKA koa?

Hanitriniala Nofy Mamifitia : tsy te hahita soratra ohatr’izao eo am-bavahady fidirana ny fasanny firaisam-po za hoe: Tonga Soa!

Billy Chaumier : tsy ozona ve izany ? Ahiana tsy ho voafehy ny pandémie, dia ny toerana fanafenana ny lavo sanatria no homanina mialoha .

Manjatiana Miialy : mitovy @ tonga dia mivarotra vatampaty ihany io e! Efa tsy fomba daholo izany!

FY Fy : toa fomban’ny mpamosavy, satria maniry ny marary ho faty.

Comment on Facebook Tsy fomba loatra ny ...

Ny fomba fisainana sy ny toe-panahin’ity flou sy ireto mpitondra fanjakana ireto mihitsy no mahavariana sy mahavalalanina ! Atao hoe mianinkazo ve na mafoka mahadomelina, dia mahita zavatra tsy takatry ny endry sy normal, sa fanaporofoina ny maha-mitombona ilay anarana nomena azy hatrany amin’ny voalohany hoe F.za ? ..., Mahavariana e ....!😊😂

Mijery midina Andriamanitra fa mibebaha ry malagasy ( 2 Tantara 7 : 14 )

IREO MPILOMANO ANATY FOTAKA

Moa lany olo-marina ny firenena,
Fa raha vao mijery ireo vao notendrena,
Dia kivy ny saina, ny fo sy fanahy,
Hoe akarina an-tsehatra ve ny jiolahy?

Sa dia inona loatra no tena kendrena,
Fa dia valaketraka ihany ny tena,
Mahita ireo havana akaikin’ny ngeza,
Nakarina lapa sy nomena seza.

Manjaka ny resaka fianakaviana,
Fanilikilihana ireo ‘zay tsy tiana,
Fa ranona ihany sy ny havany foana,
No hita mibahana eroa anoloana.

Tsy ‘reo efa hita ho madio sady tsotra,
No mba nofantenana hiara-mizotra.
Fa ny efa mpibizina sady mpanotra,
Dia ‘reo voky tsolotra ka botrabotra!

Manjaka ny resaka kitranoantrano.
Mitombo ireo olo-mahay milomano,
Ka fota-mandrevo dia hita irobohana,
F’izany hono izy raha hoe mifanohana!

DADAN’i ZINA (19-04-21)
... TohinyFintinina

3 andro lasa

IREO MPILOMANO ANATY FOTAKA

Moa lany olo-marina ny firenena,
Fa raha vao mijery ireo vao notendrena,
Dia kivy ny saina, ny fo sy fanahy,
Hoe akarina an-tsehatra ve ny jiolahy?

Sa dia inona loatra no tena kendrena,
Fa dia valaketraka ihany ny tena,
Mahita ireo havana akaikin’ny ngeza,
Nakarina lapa sy nomena seza.

Manjaka ny resaka fianakaviana,
Fanilikilihana ireo ‘zay tsy tiana,
Fa ranona ihany sy ny havany foana,
No hita mibahana eroa anoloana.

Tsy ‘reo efa hita ho madio sady tsotra,
No mba nofantenana hiara-mizotra.
Fa ny efa mpibizina sady mpanotra,
Dia ‘reo voky tsolotra ka botrabotra!

Manjaka ny resaka kitranoantrano.
Mitombo ireo olo-mahay milomano,
Ka fota-mandrevo dia hita irobohana,
F’izany hono izy raha hoe mifanohana!

      DADAN’i ZINA (19-04-21)

Comment on Facebook IREO MPILOMANO ANATY...

Mahay ny mpanoratra. Misaotra e!

Orinasam-pianakaviana mits!!!

Ireto indray izany ny ho miliardera vaovao

Fampidirana amponja ireo mpamonjy Miara-manonja – Ho vita ihany ny 3 volana fa asakasak’ireo mpanagadra

Ny Valosoa

Tandravadikoditra amin’ny fitondrana Rajoelina ny fampidirana amponja ireo heverina fa tsy nanao heloka , na tamin’ny fitondrana tetezamita izany na amin’izao efa fitondrana lazaina fa ara-dalàna izao.

Iza no tsy mahatadidy ny fampidirana amponja tamin’ny fotoanan’ny tetezamita ireo mpanao gazety toa an’i Evariste Ramanantsoavina sy ireo avy ao amin’ny Radio Fahazavana, indroa miantoana, ny nanagadrana tany Ambatolampy an’Andriamatoa isany Fetison Rakoto Andrianirina, Zafilahy Stanislas, Pasitera Edouard Tsarahame. Tsy ireo ihany, fa maro tsy tambo isaina ireo nampidirina teny Antanimora noho ny fahasahiana nijoro niady nitaky ny fiverenenan’ny Filoha Ravalomanana.

Fa amin’izao Repoblika fahaefatra sy efa nahavoafidy an’Ingahy Rajoelina ho Filoha neken’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana izao, dia tsy mbola mitsahatra ny fampidirana amponja ireo tsy mitovy hevitra, ny miavaka indrindra dia ny fitazonana an-tranomaizina an’izy 9 mianadahy, izay nikasa hanatrika ny tatitra nokasain’ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo Renivohitra notanterahina ny Sabotsy 20 Febroary 2021, tsy nisy ny vakitrano, na fiara nirehitra na rà latsaka, na olona naratra teny Analakely, saingy nisy ireo voasambotra satria niakanjo mena, lokon’ny “Miara-manonja”, ka tsy maintsy nandraisana fepetra hentitra. 3 volana an-tranomaizina sazy mihàtra no didy navoakan’ny fitsarana.

Nisy ny fanambarana nataon’ny Filoha Ravalomanana, naneho ampahibemaso ny fanaparampahefana, kanefa tsy te hahalala izany ny fitondrana fa miziriziry hatrany.
Afaka iray volana eo dia tsy maintsy ho tapitra ny telo volana nodidian’ny fitsarana, antenaina fa hahazaka ny iray volana sisa avokoa izy 9 mianadahy ireo, ary hivoaka ny fonja amin’ny 20 Mey 2021 izao, mafy tokoa izany hoe nigadra noho ny heloka tsy natao sy vokatry ny fanaparampahefana , saingy fantatra ihany koa fa manana ny herintsaina sy herimpo ary herimpanahy ireo nogadraina tsy an-drariny ireo , satria mahatsapa izy ireo fa nahavita adidy ho an’ny tanindrazany sady tsy nahatsiaro irery izy ireo, satria tsy namela azy ireo sy ny fianakaviany ho irery ny Filoha Ravalomanana sy ireo Solombavambahoaka avy amin’ny “Miara-manonja”, ireo namana rehetra tsy manary amin’ny andro sarotra, na ny avy eto antoerana na ireo mpiray tanindrazana avy any dilambato nahafoy vola aminkarena niara-niasa tamin’ny Vehivavy “Tiako i Madagasikara” (TIM) avy eto Analamanga, izay nanao vaindohandraharaha ny fanampiana amin’ny fomba rehetra ireo voafonja, sady nankahery azy ireo hatrany sy nitondra am-bavaka ny fiatrehan’izy ireo ny tsy rariny nihàtra tamin’izy ireo.

Ho tapitra tsy ho ela ny iray volana sisa tavela, ho raisina amim-boninahitra ireo nogadraina tsy meloka, fa ny an’ireo mpanagadra kosa manomboka amin’ny andro ivoahan’izy 9 mianadahy dia hitambesatra eo an-dohan’izy ireo isan’andro ny nataony tamin’ireo tsy manan-tsiny ireo.

www.gvalosoa.net/2021/04/20/fampidirana-amponja-ireo-mpamonjy-miara-manonja-ho-vita-ihany-ny-3-vo...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fampidirana amponja ireo mpamonjy Miara-manonja – Ho vita ihany ny 3 volana fa asakasak’ireo mpanagadra

Ny Valosoa

Tandravadikoditra amin’ny fitondrana Rajoelina ny fampidirana amponja ireo heverina fa tsy nanao heloka , na tamin’ny fitondrana tetezamita izany na amin’izao efa fitondrana lazaina fa ara-dalàna izao.

Iza no tsy mahatadidy ny fampidirana amponja tamin’ny fotoanan’ny tetezamita ireo mpanao gazety toa an’i Evariste Ramanantsoavina sy ireo avy ao amin’ny Radio Fahazavana, indroa miantoana, ny nanagadrana tany Ambatolampy an’Andriamatoa isany Fetison Rakoto Andrianirina, Zafilahy Stanislas, Pasitera Edouard Tsarahame. Tsy ireo ihany, fa maro tsy tambo isaina ireo nampidirina teny Antanimora noho ny fahasahiana nijoro niady nitaky ny fiverenenan’ny Filoha Ravalomanana.

Fa amin’izao Repoblika fahaefatra sy efa nahavoafidy an’Ingahy Rajoelina ho Filoha neken’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana izao, dia tsy mbola mitsahatra ny fampidirana amponja ireo tsy mitovy hevitra, ny miavaka indrindra dia ny fitazonana an-tranomaizina an’izy 9 mianadahy, izay nikasa hanatrika ny tatitra nokasain’ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo Renivohitra notanterahina ny Sabotsy 20 Febroary 2021, tsy nisy ny vakitrano, na fiara nirehitra na rà latsaka, na olona naratra teny Analakely, saingy nisy ireo voasambotra satria niakanjo mena, lokon’ny “Miara-manonja”, ka tsy maintsy nandraisana fepetra hentitra. 3 volana an-tranomaizina sazy mihàtra no didy navoakan’ny fitsarana.

Nisy ny fanambarana nataon’ny Filoha Ravalomanana, naneho ampahibemaso ny fanaparampahefana, kanefa tsy te hahalala izany ny fitondrana fa miziriziry hatrany.
Afaka iray volana eo dia tsy maintsy ho tapitra ny telo volana nodidian’ny fitsarana, antenaina fa hahazaka ny iray volana sisa avokoa izy 9 mianadahy ireo, ary hivoaka ny fonja amin’ny 20 Mey 2021 izao, mafy tokoa izany hoe nigadra noho ny heloka tsy natao sy vokatry ny fanaparampahefana , saingy fantatra ihany koa fa manana ny herintsaina sy herimpo ary herimpanahy ireo nogadraina tsy an-drariny ireo , satria mahatsapa izy ireo fa nahavita adidy ho an’ny tanindrazany sady tsy nahatsiaro irery izy ireo, satria tsy namela azy ireo sy ny fianakaviany ho irery ny Filoha Ravalomanana sy ireo Solombavambahoaka avy amin’ny “Miara-manonja”, ireo namana rehetra tsy manary amin’ny andro sarotra, na ny avy eto antoerana na ireo mpiray tanindrazana avy any dilambato nahafoy vola aminkarena niara-niasa tamin’ny Vehivavy “Tiako i Madagasikara” (TIM) avy eto Analamanga, izay nanao vaindohandraharaha ny fanampiana amin’ny fomba rehetra ireo voafonja, sady nankahery azy ireo hatrany sy nitondra am-bavaka ny fiatrehan’izy ireo ny tsy rariny nihàtra tamin’izy ireo.

Ho tapitra tsy ho ela ny iray volana sisa tavela, ho raisina amim-boninahitra ireo nogadraina tsy meloka, fa ny an’ireo mpanagadra kosa manomboka amin’ny andro ivoahan’izy 9 mianadahy dia hitambesatra eo an-dohan’izy ireo isan’andro ny nataony tamin’ireo tsy manan-tsiny ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/fampidirana-amponja-ireo-mpamonjy-miara-manonja-ho-vita-ihany-ny-3-volana-fa-asakasakireo-mpanagadra/

Comment on Facebook Fampidirana amponja ...

Mamonoa tena ry fake faikanolona a

Fitantanana ny valanaretina – Tsy voafehy matoa resaka fasana no maha maika

Ny Valosoa

Azo lazaina fa nisongadina tamin’ny tafa nataon’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy ny alahady teo, fa resaka fasana aloha no noresahany sy ny naha maika azy fa tsy vaksiny. Ny dikany, tsy voafehy ny fitantanana ny valanaretina covid-19 eto amintsika matoa resaka fasana indray no lasa voaresaka mialoha, fa tsy ny fisorohana sy ny fiarovana mahakasika ny hahatongavan’ny vaksiny haingana eto amintsika.

Tsindrindaona ny vahoaka malagasy niandry izay nolazain’Ingahy Filoha tamin’ny alahady 18 Aprily 2021 teo, izay marihina fa tokony ho ny Sabotsy 17 Aprily 2021 no natao ny fanambarana, satria io Sabotsy io no feno tapabolana ny nandraisany fitenenana farany. Tsetsatsetsa tsy aritra ihany iny, fa ny nandrasan’ny vahoaka fatratra dia ny mikasika ny vaksiny, fa toa mangatakandro lava ny fitondrana.

Raha tsiahivina dia efa tamin’ny 07 Desambra 2020 ny fepotoana farany fangatahana ny vaksiny tamin’ilay antsoina hoe « initiative covax » ho an’ny firenena madinika, nahavita izany avokoa ireo tany Afrikana maro, f’isika malagasy no nitavozavoza sady niavonavona nanao tsinontsinona ny tolotanana avy amin’ny « Oms », na ny Fikambanan’ny Firenena Mikambana misahana ny fahasalamana. Ny 17 Martsa 2021 tao anatin’ny fandaharana “Miara-manonja “ dia nanitrikitrika ny Filoha Ravalomanana, fa tsy maintsy hiova hevitra ny fitondrana ary hiroso amin’ny fanafarana vaksiny .

Raha nitafatafa tao amin’ny haino amanjery Ingahy Filoha ny Sabotsy 20 Marsa 2021 dia mbola niedinedina nanambara, fa tsy ilaina ny vaksiny, ary raha tonga hoy izy ny vaksiny dia ireo mpanohitra no hatao voalohany, izay marihina fa niendrika esonteny izany. Tapabolana taorian’io ny, Sabotsy 03 Aprily 2021 dia niova hevitra araka ny efa nambaran’ny Filoha Ravalomanana Ingahy Rajoelina, fa hanafatra vaksiny indray hono, ka ny miaramila sy ireo mpiasan’ny fahasalamana indray no hatao vaksiny voalohany.

Velombolo ny vahoaka malagasy satria hisy ihany ny tsirim-panantenana, ary efa nisy mihitsy aza ny feo nivoaka avy tamin’ny mpitondra, f’efa hita ny karazam-baksiny roa hafarana, ary efa mikarakara ny antontan-taratasy momba izany ny ministera miadidy ny fahasalamana. Akory anefa ny fahatairana raha nandre ny fanazavana avy amin’Ingahy Filoha, fa mbola amin’ity herinandro ity indray vao handinika sy handray ny fanapahan-kevitra farany ny Akademian’ireo Mpitsabo, ny dikan’izany dia mbola aorian’izay vao tena hiroso tanteraka amin’ny ambaratonga samihafa fanafarana ilay vaksiny isika malagasy. Araka ny re ny faran’ny herinandro teo nambaran’ny ao amin’ny ministeran’ny fahasalamana anefa dia any amin’ny tapaky ny volana jolay any vao ho tonga eto amintsika ny vaksinin’ny covid-19.

Ankoatra izany, nanaitra ny nanambaran’Ingahy Filoha Rajoelina fa efa vonona ny toerana roa hanaovana ny fasana ho an’ireo lavon’ny koronaviriosy, ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina , midika ve izany fa na ny mpitondra aza dia tsy mahatoky ny vokatry ny fitantanana ny fitsaboana ny aretina , ary efa miomana ihany koa fa tsy hivaly vetivety ny fangataham-baksiny.

Tsy azo sangiana ny fasana eo amintsika malagasy, misy ny fomba amam-panao izay tsy azo tsinontsinoavina momba ny fanorenam-pasana, tsy finoanoampoana akory ireny, fa soatoavina nahitana traikefa, amin’ny fahendrena, ny fomba fanao raha mahavita fasana ny fianakaviana iray dia tsy maintsy asiana vatan’akondro aloha ao anatiny ary razana maina no ampidirina ao vao azo andevenana, f’ity ataon’ny fitondrana toa fasana tonga dia miandry mahazo, satria na ny mpanorina azy aza tsy mahatoky ny fandraisany andraikitra amin’ny fiatrehana ny koronaviriosy, sady toa efa mahalala fa tsy ho tonga vetivety ilay vaksiny, ny fanampiana ara-tsakafo rahateo moa efa tsy misy tokontaniny intsony, k’izay tsy lavon’ny aretina azeran’ny hanoanana. Tsy tonga tao an-tsain-dRajoelina sy ny forongony ve fa ratsy amintsika Malagasy izany resa-pasana izany, indrindra ny fasana vaovao: “alaviro toy ny fasam-bao”, hoy ny fomba fiteny iray izay!

www.gvalosoa.net/2021/04/20/fitantanana-ny-valanaretina-tsy-voafehy-matoa-resaka-fasana-no-maha-m...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitantanana ny valanaretina – Tsy voafehy matoa resaka fasana no maha maika

Ny Valosoa

Azo lazaina fa nisongadina tamin’ny tafa nataon’ny filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy ny alahady teo, fa resaka fasana aloha no noresahany sy ny naha maika azy fa tsy vaksiny. Ny dikany, tsy voafehy ny fitantanana ny valanaretina covid-19 eto amintsika matoa resaka fasana indray no lasa voaresaka mialoha, fa tsy ny fisorohana sy ny fiarovana mahakasika ny hahatongavan’ny vaksiny haingana eto amintsika.

Tsindrindaona ny vahoaka malagasy niandry izay nolazain’Ingahy Filoha tamin’ny alahady 18 Aprily 2021 teo, izay marihina fa tokony ho ny Sabotsy 17 Aprily 2021 no natao ny fanambarana, satria io Sabotsy io no feno tapabolana ny nandraisany fitenenana farany. Tsetsatsetsa tsy aritra ihany iny, fa ny nandrasan’ny vahoaka fatratra dia ny mikasika ny vaksiny, fa toa mangatakandro lava ny fitondrana.

Raha tsiahivina dia efa tamin’ny 07 Desambra 2020 ny fepotoana farany fangatahana ny vaksiny tamin’ilay antsoina hoe « initiative covax » ho an’ny firenena madinika, nahavita izany avokoa ireo tany Afrikana maro, f’isika malagasy no nitavozavoza sady niavonavona nanao tsinontsinona ny tolotanana avy amin’ny « Oms », na ny Fikambanan’ny Firenena Mikambana misahana ny fahasalamana. Ny 17 Martsa 2021 tao anatin’ny fandaharana “Miara-manonja “ dia nanitrikitrika ny Filoha Ravalomanana, fa tsy maintsy hiova hevitra ny fitondrana ary hiroso amin’ny fanafarana vaksiny .

Raha nitafatafa tao amin’ny haino amanjery Ingahy Filoha ny Sabotsy 20 Marsa 2021 dia mbola niedinedina nanambara, fa tsy ilaina ny vaksiny, ary raha tonga hoy izy ny vaksiny dia ireo mpanohitra no hatao voalohany, izay marihina fa niendrika esonteny izany. Tapabolana taorian’io ny, Sabotsy 03 Aprily 2021 dia niova hevitra araka ny efa nambaran’ny Filoha Ravalomanana Ingahy Rajoelina, fa hanafatra vaksiny indray hono, ka ny miaramila sy ireo mpiasan’ny fahasalamana indray no hatao vaksiny voalohany.

Velombolo ny vahoaka malagasy satria hisy ihany ny tsirim-panantenana, ary efa nisy mihitsy aza ny feo nivoaka avy tamin’ny mpitondra, f’efa hita ny karazam-baksiny roa hafarana, ary efa mikarakara ny antontan-taratasy momba izany ny ministera miadidy ny fahasalamana. Akory anefa ny fahatairana raha nandre ny fanazavana avy amin’Ingahy Filoha, fa mbola amin’ity herinandro ity indray vao handinika sy handray ny fanapahan-kevitra farany ny Akademian’ireo Mpitsabo, ny dikan’izany dia mbola aorian’izay vao tena hiroso tanteraka amin’ny ambaratonga samihafa fanafarana ilay vaksiny isika malagasy. Araka ny re ny faran’ny herinandro teo nambaran’ny ao amin’ny ministeran’ny fahasalamana anefa dia any amin’ny tapaky ny volana jolay any vao ho tonga eto amintsika ny vaksinin’ny covid-19.

Ankoatra izany, nanaitra ny nanambaran’Ingahy Filoha Rajoelina fa efa vonona ny toerana roa hanaovana ny fasana ho an’ireo lavon’ny koronaviriosy, ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina , midika ve izany fa na ny mpitondra aza dia tsy mahatoky ny vokatry ny fitantanana ny fitsaboana ny aretina , ary efa miomana ihany koa fa tsy hivaly vetivety ny fangataham-baksiny.

Tsy azo sangiana ny fasana eo amintsika malagasy, misy ny fomba amam-panao izay tsy azo tsinontsinoavina momba ny fanorenam-pasana, tsy finoanoampoana akory ireny, fa soatoavina nahitana traikefa, amin’ny fahendrena, ny fomba fanao raha mahavita fasana ny fianakaviana iray dia tsy maintsy asiana vatan’akondro aloha ao anatiny ary razana maina no ampidirina ao vao azo andevenana, f’ity ataon’ny fitondrana toa fasana tonga dia miandry mahazo, satria na ny mpanorina azy aza tsy mahatoky ny fandraisany andraikitra amin’ny fiatrehana ny koronaviriosy, sady toa efa mahalala fa tsy ho tonga vetivety ilay vaksiny, ny fanampiana ara-tsakafo rahateo moa efa tsy misy tokontaniny intsony, k’izay tsy lavon’ny aretina azeran’ny hanoanana. Tsy tonga tao an-tsain-dRajoelina sy ny forongony ve fa ratsy amintsika Malagasy izany resa-pasana izany, indrindra ny fasana vaovao: “alaviro toy ny fasam-bao”, hoy ny fomba fiteny iray izay!

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/fitantanana-ny-valanaretina-tsy-voafehy-matoa-resaka-fasana-no-maha-maika/

Fitsaboana ny coronavirus – Tsy maharaka ny fanafody zarain’ny fitondrana

Helisoa

Mitaraina ireo olona voan’ny aretina CORONAVIRUS, fa tsy misy ny fanafody eny amin’ny tobim-pahasalamana izay nampanantenan’ny fitondràna TGV, fa hoe misy ny fanafody omena maimaimpoana ny marary hiadiana amin’ny valanaretina covid-19. Nisy ny fanambaràna an-gazety sy teny amin’ny tambazotran-tserasera fa misy mivarotra lafo ireny fanafody tokony ho zaraina fotsiny eny amin’ny toeram-pitsaboana ireny. Mety ho marina izany filazàna izany, fa ny zavatra hita dia lasa fialàna pà araka ny fitenin’ny tanora indray ny filazàna izany, satria hita sy tsapa fa tsy maharaka ireo fanafody zaraina ireo.

Amin’ny faritra sasany toy ny any Antsiranana aza araka ny vaovao voaray dia vidiana izany fanafody izany, tsy marina ny filazana fa maimaimpoana. Zara aza misy azo ialàna fa tsy tompon’andraikitra ny fanjakàna, amin’ny tsy fahampian’ny fanafody ankehitriny. Ny zavatra hita anefa dia tsy ahitàna ireo fanafody ireo ihany koa eny amin’ny farmasia izay vidiana vola be koa amin’izao fotoana izao.

Ny filoha Rajoelina anefa etsy andaniny mampanantena fa ampy ny fanafody, ary omena maimaimpoana, toy izany koa ny scanner. Tsy azo ekena hoy izy ny fanararaotana amin’ny fanafody CORONAVIRUS. Raha betsaka io fanafody io Andriamatoa filoha dia tsy nifampitadiavana toy izao! ianareo mpitondra fanjakàna no tompon’andraikitra voalohany, fa aza ailika hoe lasa any amin’ny varomaizina ny fanafody. Ny fanaraha-maso ataon’ny fanjakàna no tsy misy, fa raha hentitra ny fitondrana tsy tokony ho hisy an’izany.

www.gvalosoa.net/2021/04/20/fitsaboana-ny-coronavirus-tsy-maharaka-ny-fanafody-zarainny-fitondrana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitsaboana ny coronavirus – Tsy maharaka ny fanafody zarain’ny fitondrana

Helisoa

Mitaraina ireo olona voan’ny aretina CORONAVIRUS, fa tsy misy ny fanafody eny amin’ny tobim-pahasalamana izay nampanantenan’ny fitondràna TGV, fa hoe misy ny fanafody omena maimaimpoana ny marary hiadiana amin’ny valanaretina covid-19. Nisy ny fanambaràna an-gazety sy teny amin’ny tambazotran-tserasera fa misy mivarotra lafo ireny fanafody tokony ho zaraina fotsiny eny amin’ny toeram-pitsaboana ireny. Mety ho marina izany filazàna izany, fa ny zavatra hita dia lasa fialàna pà araka ny fitenin’ny tanora indray ny filazàna izany, satria hita sy tsapa fa tsy maharaka ireo fanafody zaraina ireo.

Amin’ny faritra sasany toy ny any Antsiranana aza araka ny vaovao voaray dia vidiana izany fanafody izany, tsy marina ny filazana fa maimaimpoana. Zara aza misy azo ialàna fa tsy tompon’andraikitra ny fanjakàna, amin’ny tsy fahampian’ny fanafody ankehitriny. Ny zavatra hita anefa dia tsy ahitàna ireo fanafody ireo ihany koa eny amin’ny farmasia izay vidiana vola be koa amin’izao fotoana izao.

Ny filoha Rajoelina anefa etsy andaniny mampanantena fa ampy ny fanafody, ary omena maimaimpoana, toy izany koa ny scanner. Tsy azo ekena hoy izy ny fanararaotana amin’ny fanafody CORONAVIRUS. Raha betsaka io fanafody io Andriamatoa filoha dia tsy nifampitadiavana toy izao! ianareo mpitondra fanjakàna no tompon’andraikitra voalohany, fa aza ailika hoe lasa any amin’ny varomaizina ny fanafody. Ny fanaraha-maso ataon’ny fanjakàna no tsy misy, fa raha hentitra ny fitondrana tsy tokony ho hisy an’izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/fitsaboana-ny-coronavirus-tsy-maharaka-ny-fanafody-zarainny-fitondrana/

Comment on Facebook Fitsaboana ny ...

Tsy dokotera aho fa magitailay fomba hitantana. Ity aretina ity aho dia lasa saina ihany. Aiza ka ny fanjakana mihitsy no miteny fa raha vao misy soritr- aretina dia tonga dia omeo fanafody fa tsy mila miandry test, normal raa tsy aharaka ny fanafody. Na inona na inona atao raha tsy izay message izany no ovaina dia tsy ho aharaka izany io fanafody io. Mazava ho azy fa tsy maintsy his ny hivarotra io eny an- saina satria tsy noampiasaina akory ila izy dia afaka ny soritr- aretina taminy ny vahoaka raha teo mahantra. Mety misy mihintsy aza no mihevitra hoe iny no mba anjarany tamin' ilay vola nosamborina tamin' ny anaran' ny vahoaka Malagasy fa tsy hita ny nampiasana aza dia maka ny anjarany izy?

Mpivarotra sy mpanasa lamba – Hitabataba tsy hangina fa mafy loatra ny adim-piainana

Stefa

Araka ny fanadihadiana nataona fahitalavitra tsy mainkina iray, teny Ambohimanarina Boriboritany faha-6, tamina mpivarotra sy mpanasa lamba teny an-toerana, naneho ny fitarainany izy ireo, fa tsy zaka intsony ny adim-piainana amin’izao fotoana.

“Zahay hitabataba, hikapoka vilany, tsy hangina intsony fa tena mafy loatra ny fiainana, tsy izao zava-misy izao no nampanantenaina anay. Sakafo tsizarizary no haninay. Ny hariva ihany izahay no misakafo isanandro. Tsy zakanay intsony izao , ny vidim-bary efa tsy zakanay intsony. Hisintona lakilosy izahay, aiza ny mpitondra fanjakana , tsy izaho no nampanantenaina. Aza minia manampin-tsofina”, hoy ny fitarainan’ireo mpivarotra sy mpanasa lamba teny an-toerana.

Tsy mahavaha ny olana amin’ny ankapobeny misy eto amin’ny firenena ny fitondrana Rajoelina, ka tsy ho taitra intsony isika ato ho ato raha handeha isan’ambaratongany izao zavatra fanairana fampanenoana lakolosy izao, fa tena tsy zaka intsony tokoa ny olam-piainana maro samy hafa. Hanaitra ireo mpitondra ireo olona sahirana ireo, satria araka ny voalazany, efa tsy zaka intsony ny fiainana: zara raha mahita hohanina isan’andro, satria dia zara raha misy ny karama, kanefa dia miha-lafo isan’andro ny fiainana.

Mikasa ny hitabataba sy hively vilany izy ireo hanehoany izany fahasahiranana lalina izany.Aza manam-pitsofina hoy izy ireo ianareo mpitondra fanjakana, fa ny feon’ny ny vahoaka no feon’ Andriamanitra. Ny vahoaka tokoa no tompon’ny fahefana, fa ny mpitondra dia mpindrana io fahefana avy amin’ny vahoaka io ihany izy ireo.

www.gvalosoa.net/2021/04/20/mpivarotra-sy-mpanasa-lamba-hitabataba-tsy-hangina-fa-mafy-loatra-ny-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mpivarotra sy mpanasa lamba – Hitabataba tsy hangina fa mafy loatra ny adim-piainana

Stefa

Araka ny fanadihadiana nataona fahitalavitra tsy mainkina iray, teny Ambohimanarina Boriboritany faha-6, tamina mpivarotra sy mpanasa lamba teny an-toerana, naneho ny fitarainany izy ireo, fa tsy zaka intsony ny adim-piainana amin’izao fotoana.

“Zahay hitabataba, hikapoka vilany, tsy hangina intsony fa tena mafy loatra ny fiainana, tsy izao zava-misy izao no nampanantenaina anay. Sakafo tsizarizary no haninay. Ny hariva ihany izahay no misakafo isanandro. Tsy zakanay intsony izao , ny vidim-bary efa tsy zakanay intsony. Hisintona lakilosy izahay, aiza ny mpitondra fanjakana , tsy izaho no nampanantenaina. Aza minia manampin-tsofina”, hoy ny fitarainan’ireo mpivarotra sy mpanasa lamba teny an-toerana.

Tsy mahavaha ny olana amin’ny ankapobeny misy eto amin’ny firenena ny fitondrana Rajoelina, ka tsy ho taitra intsony isika ato ho ato raha handeha isan’ambaratongany izao zavatra fanairana fampanenoana lakolosy izao, fa tena tsy zaka intsony tokoa ny olam-piainana maro samy hafa. Hanaitra ireo mpitondra ireo olona sahirana ireo, satria araka ny voalazany, efa tsy zaka intsony ny fiainana: zara raha mahita hohanina isan’andro, satria dia zara raha misy ny karama, kanefa dia miha-lafo isan’andro ny fiainana.

Mikasa ny hitabataba sy hively vilany izy ireo hanehoany izany fahasahiranana lalina izany.Aza manam-pitsofina hoy izy ireo ianareo mpitondra fanjakana, fa ny feon’ny ny vahoaka no feon’ Andriamanitra. Ny vahoaka tokoa no tompon’ny fahefana, fa ny mpitondra dia mpindrana io fahefana avy amin’ny vahoaka io ihany izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/mpivarotra-sy-mpanasa-lamba-hitabataba-tsy-hangina-fa-mafy-loatra-ny-adim-piainana/

Comment on Facebook Mpivarotra sy ...

Iza moa no nandatsabato be ho an'io filoha io tsy ianareo ihany va misaina sy mandinika tsara @manaraka vao mandatsa-bato

ZAREO REO no mpifidy MAPAR avelao ITANY havany ao

Aleo hinana mafy any ,nareo reo tena nifidy an'ireo Mafia ireo ,zakao izay ataony !

Fihibohana sabotsy sy alahady – Fanakanana ny fiangonana tsy hisokatra no tena dikany

Andry Tsiavalona

Mampiteny ny moana mihitsy izao fitondrana izao manoloana ny fanapahankevitra raisiny. Niandry vahaolana tena matotra sy mitsinjo ny fiainam-baoaka avy amin’ny kabarin’ny filohan’ny Repoblika ny vahoaka Malagasy ny alahady lasa teo. Nanaitra ny maro anefa fa nivoana tanteraka tamin’izany no henony nambaran’ny filoha.

Voalohany amin’izany ny fanorenana “fasan’ny fiombonam-po” ho an’izay nindaosin’ny fahafatesana noho ny aretina covid-19. Karazan’irony fasana antsoina “fosse commune” irony izany, izay tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina sy soatoavina malagasy velively satria tsy eken’ny sainy izany havany tsy hiditra fasan-drazana izany ary mbola azony ekena ny fasana anirotra. Anisan’ny nandiso fanantenana ihany koa ny fangatahan’andro amin’ny fanafarana ny vaksiny kanefa ny firenena maro any ivelany mihazakazaka amin’izany. Etsy an-kilany koa dia mbola anaovana “essai clinique” indray ny Ed1 izay efa ifanotofan’ny vahoaka ny fanjifana azy. Tsy azo lavina fa mety misy fiantraikany ratsy (effet secondaire) ho an’ny marary sasany ity fanafody ity, kanefa tsy vitsy ny efa sitrana tamin’ny fampiasana azy. Na eo aza izany dia mbola mitohy ihany ny dokam-barotra ataon’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina momba ny CVO sy CVO+. Raha tena hifarimbona amin’ny nahita ity fanafody ity ny fitondrana dia tsy miresaka ny efa nampiasaina herintaona lasa izay niteraka fahafaham-baraka tsy ho an’ny mpitondra ihany fa ho an’i Madagasikara ihany koa. Tsy mbola nisy nahavita izany tokoa ireo filoham-pirenena nifandimby tao anatin’ny enimpolo taona.

Anisan’ireo faritra mihidy tanteraka ny Faritra Analamanga satria eto no misy tratry ny aretina maro indrindra. Tsy tokony hadinoina koa anefa fa ny eto an-drenivohitra no loharano voalohany amin’ny fidiram-bola ho an’ny fitondrana, ka raha vao ny eto no ampiharana ny hamehana ara-pahasalamana dia hiteraka fatiantoka ho an’ny fitondrana, izay tsapa fa difotra tanteraky ny tsy fananam-bola. Porofon’izany ny tsy fahafahana mandoa ireo karama na tambin-karama na vatsim-pianarana ho an’ny mpitsabo mpanampy, ny mpitsirika asa (inspecteurs et contrôleurs de travail), ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony. Tsy mbola mahazo mianatra ny mpianatra amin’ny ambaratonga rehetra, na any amin’ny sekoly tsy miankina na miankina, kanefa dia tsy misy fepetra manamaivana (mesures d’accompanement) mifanaraka amin’izany.

Ny tena zava-doza dia fandraisana hamehana ara-pahasalamana mandritra ny andro roa amin’ny faran’ny herinandro: sabotsy sy alahady, toa milaza fa amin’ireo andro ireo no tena mirongatra ny valanaretina, fa misitrika izy ao anatin’ny andro dimy: alatsinainy ka hatramin’ny zoma. Tsy afaka miasa ny fitateram-bahoaka, tsy misy mpivarotra mahazo misokatra ny faran’ny herinandro ary na Trano fivavahana aza dia mikatona avokoa. Tsy vitsy ny kristiana no mivavaka any an-tranony kanefa kosa any am-piangonana no manovo aim-panahy hoentiny miatrika ny herinandro vaovao ny rehetra, ary hoy ny Soratra Masina hoe: “Aza manadino ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny sasany.” Efa ampy ny famerana ny mpivavaka ho zato na dia efa miteraka fimenomenonana aza izany. Kristiana avokoa ireo lehiben’ny andrimpanjakana misy ary misy loholona any amin’ny fiangonana misy azy mihitsy aza, ka mahagaga ny faneken’izy ireo izany fandrarana ny fiangonana tsy hisokatra izany. Na dia mba mitsodrano ny vahoaka Malagasy ho tahian’Andriamanitra aza ny filohan’ny Repoblika dia heverina fa fihatsaram-belatsihy ihany izany, satria manome herim-panahy ho an’ny Kristiana ny fahazoany manatona ny Latabatra Masina, sy ny fandraisany ny tsodrano avy amin’ireo Raiamandreny ara-panahy any am-piangonana.

Ny ao amin’ny fitondrana ao angamba no efa zatra miala sasatra, ka tsy mivavaka rehefa alahady, ka heveriny ho zava-maivana sy tsy misy lanjany ny fandehanana any amin’ny Tempolin’Andriamanitra. Ny tsy fahazoan’ny fitateram-bahoaka miasa ihany koa dia efa sakana ho an’ireo Kristiana te-hamonjy trano fiangonana. Efa azo heverina fa na dia avela hiasa aza ny fiara karetsaka dia tsy hisy mpanjifa, satria ny rehetra dia tsy hisy hivoaka ny tranony ny faran’ny herinandro, indrindra ny alahady. Sady efa marefo ara-batana noho ny tsy fisian’ny vola hividianana sakafo sy fanafody no ho reraka ara-panahy ihany koa noho izao hamehana ara-pahasalamana “manara-penitra” izao.

www.gvalosoa.net/2021/04/20/fihibohana-sabotsy-sy-alahady-fanakanana-ny-fiangonana-tsy-hisokatra-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fihibohana sabotsy sy alahady – Fanakanana ny fiangonana tsy hisokatra no tena dikany

Andry Tsiavalona

Mampiteny ny moana mihitsy izao fitondrana izao manoloana ny fanapahankevitra raisiny. Niandry vahaolana tena matotra sy mitsinjo ny fiainam-baoaka avy amin’ny kabarin’ny filohan’ny Repoblika ny vahoaka Malagasy ny alahady lasa teo. Nanaitra ny maro anefa fa nivoana tanteraka tamin’izany no henony nambaran’ny filoha.

Voalohany amin’izany ny fanorenana “fasan’ny fiombonam-po” ho an’izay nindaosin’ny fahafatesana noho ny aretina covid-19. Karazan’irony fasana antsoina “fosse commune” irony izany, izay tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina sy soatoavina malagasy velively satria tsy eken’ny sainy izany havany tsy hiditra fasan-drazana izany ary mbola azony ekena ny fasana anirotra. Anisan’ny nandiso fanantenana ihany koa ny fangatahan’andro amin’ny fanafarana ny vaksiny kanefa ny firenena maro any ivelany mihazakazaka amin’izany. Etsy an-kilany koa dia mbola anaovana “essai clinique” indray ny Ed1 izay efa ifanotofan’ny vahoaka ny fanjifana azy. Tsy azo lavina fa mety misy fiantraikany ratsy (effet secondaire) ho an’ny marary sasany ity fanafody ity, kanefa tsy vitsy ny efa sitrana tamin’ny fampiasana azy. Na eo aza izany dia mbola mitohy ihany ny dokam-barotra ataon’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina momba ny CVO sy CVO+. Raha tena hifarimbona amin’ny nahita ity fanafody ity ny fitondrana dia tsy miresaka ny efa nampiasaina herintaona lasa izay niteraka fahafaham-baraka tsy ho an’ny mpitondra ihany fa ho an’i Madagasikara ihany koa. Tsy mbola nisy nahavita izany tokoa ireo filoham-pirenena nifandimby tao anatin’ny enimpolo taona.

Anisan’ireo faritra mihidy tanteraka ny Faritra Analamanga satria eto no misy tratry ny aretina maro indrindra. Tsy tokony hadinoina koa anefa fa ny eto an-drenivohitra no loharano voalohany amin’ny fidiram-bola ho an’ny fitondrana, ka raha vao ny eto no ampiharana ny hamehana ara-pahasalamana dia hiteraka fatiantoka ho an’ny fitondrana, izay tsapa fa difotra tanteraky ny tsy fananam-bola. Porofon’izany ny tsy fahafahana mandoa ireo karama na tambin-karama na vatsim-pianarana ho an’ny mpitsabo mpanampy, ny mpitsirika asa (inspecteurs et contrôleurs de travail), ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony. Tsy mbola mahazo mianatra ny mpianatra amin’ny ambaratonga rehetra, na any amin’ny sekoly tsy miankina na miankina, kanefa dia tsy misy fepetra manamaivana (mesures d’accompanement) mifanaraka amin’izany.

Ny tena zava-doza dia fandraisana hamehana ara-pahasalamana mandritra ny andro roa amin’ny faran’ny herinandro: sabotsy sy alahady, toa milaza fa amin’ireo andro ireo no tena mirongatra ny valanaretina, fa misitrika izy ao anatin’ny andro dimy: alatsinainy ka hatramin’ny zoma. Tsy afaka miasa ny fitateram-bahoaka, tsy misy mpivarotra mahazo misokatra ny faran’ny herinandro ary na Trano fivavahana aza dia mikatona avokoa. Tsy vitsy ny kristiana no mivavaka any an-tranony kanefa kosa any am-piangonana no manovo aim-panahy hoentiny miatrika ny herinandro vaovao ny rehetra, ary hoy ny Soratra Masina hoe: “Aza manadino ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny sasany.” Efa ampy ny famerana ny mpivavaka ho zato na dia efa miteraka fimenomenonana aza izany. Kristiana avokoa ireo lehiben’ny andrimpanjakana misy ary misy loholona any amin’ny fiangonana misy azy mihitsy aza, ka mahagaga ny faneken’izy ireo izany fandrarana ny fiangonana tsy hisokatra izany. Na dia mba mitsodrano ny vahoaka Malagasy ho tahian’Andriamanitra aza ny filohan’ny Repoblika dia heverina fa fihatsaram-belatsihy ihany izany, satria manome herim-panahy ho an’ny Kristiana ny fahazoany manatona ny Latabatra Masina, sy ny fandraisany ny tsodrano avy amin’ireo Raiamandreny ara-panahy any am-piangonana.

Ny ao amin’ny fitondrana ao angamba no efa zatra miala sasatra, ka tsy mivavaka rehefa alahady, ka heveriny ho zava-maivana sy tsy misy lanjany ny fandehanana any amin’ny Tempolin’Andriamanitra. Ny tsy fahazoan’ny fitateram-bahoaka miasa ihany koa dia efa sakana ho an’ireo Kristiana te-hamonjy trano fiangonana. Efa azo heverina fa na dia avela hiasa aza ny fiara karetsaka dia tsy hisy mpanjifa, satria ny rehetra dia tsy hisy hivoaka ny tranony ny faran’ny herinandro, indrindra ny alahady. Sady efa marefo ara-batana noho ny tsy fisian’ny vola hividianana sakafo sy fanafody no ho reraka ara-panahy ihany koa noho izao hamehana ara-pahasalamana “manara-penitra” izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/fihibohana-sabotsy-sy-alahady-fanakanana-ny-fiangonana-tsy-hisokatra-no-tena-dikany/

EDITO 20 Aprily – Fitondrana Rajoelina – Tsy manana vina lavitra mahomby ho fiatrehana ny valanaretina

Sôh’son

Tsy hita izay jery lavitra ataon’izao fitondrana izao manoloana ny fiatrehana izao fihanaky ny valanaretina covid-19 andiany faharoa, izay mahery vaika sy zary mampivarahontsana ny maro izao. Miha-mitombo ny tranga vaovao, izany hoe, ireo olona voan’ny aretina eto amin’ny firenena ary mitarika amin’izany ny faritra Analamanga. Torak’izany koa ny isan’ny maty, ary mihazakazaka ny tarehimarika tsy toy ny tamin’ny taon-dasa tamin’ny volana toy izao. Raha atao kisarisary, dia indroa miantoana izao ny valanaretina mitranga, ary azo lazaina ho an-kamely havia havanana izany raha resaka ady totohondry. Mbola tsy tonga amin’ny « pic » anefa isika raha ny nolazain’ny filohan’ny Repoblika, izany hoe mbola ho avy izany ny isa ambony dia ambony, izay irariana tsy hampitanondrika ny firenena.

Tsy manambara lalan-kivoahana mazava, sy hahomby ny fitondrana hatramin’izao ialàna ny totohondry an-kisesy mamely hanapotika ny firenena. Aorian’ny “pic”, inona no hotanterahina haingana, eny fa na dia ao anatin’izao krizy mafy izao aza? Ary aorian’izay aiza no lalan-kizoran’ny firenena? Tsy mahavita maneho sy milaza izany ny fitondrana izay miseho babany noho ny hafa ity. Ka inona izany no mampiavaka azy ho mahay?

“Gouverner c’est prévoir”, toa tsy eo am-pelatanan’ity fitondrana ity mihitsy izany raha ny zavatra hita hatramin’izay nitondrany efa ho roa taona mahery izay. Tsy afaka hilaza velively ny ho zavatra ataony, sy ho vitany hahasoa ny vahoaka sy ny firenena izao fitondrana izao, mandrapahatapitry ny fe-potoam-piasany. Mampieritreritra, nefa miseho mahay ary manaratsy ny hafa ho “dondrona”. Ny olana ihany koa dia tsy hisy hatoky intsony azy, satria efa be loatra izay fampanantenana izay kanefa iaraha-mahita ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Ohatra iray lehibe amin’izany, nokianina mafy ny fitondrana Rajaonarimampianina, fa nanome toky ny amin’ny hoe ao anaty telovolana dia ho foana ny delestazy. Izao fitondrana Rajoelina izao, niseho hahavita mihoatra noho izy, kanefa roa taona sy telovolana izao, mbola misy ihany ny delestazy, izay miverimberina matetika, ary voalaza aza fa namono olona mihitsy noho ny fahasemporan’ireo marary satria tapaka ny jiro dia tsy nandeha koa ny fitaovana mpamokatra entona oksizena. F’angaha nisy izany tranga ratsy izany tany aloha?

Sarotra inoana ny hahatrarana ny taham-pitomboana ara-toekarena nofaritana hotratrarina amin’ity taona ity, manolaona ny efa hita tamin’ny taona 2019, sy ny zava-misy ankehitriny. Ny drafitra nambara hiarenana ara-toekarena toa hevitr’olona tsy mipàka amin’ny tany ny tongony tany am-pamolavolana sy am-pitenenana azy. Maizin-kitroka ny ho avy ho an’ny vahoaka Malagasy, ary mampanahy lalina. Tsy misy sahy afaka hiteny hatreto n’iza n’iza, raha izao fomba fiasan’ny fitondrana izao no tsy ovainy, ny amin’ny hahatafavoahan’ny firenena ao anatin’izao fahantrana lalina misy azy izao. Aoka tsy hanonofy sy tsy hampanofinofisina ny vahoaka.

www.gvalosoa.net/2021/04/20/edito-20-aprily-fitondrana-rajoelina-tsy-manana-vina-lavitra-mahomby-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 20 Aprily – Fitondrana Rajoelina – Tsy manana vina lavitra mahomby ho fiatrehana ny valanaretina

Sôh’son

Tsy hita izay jery lavitra ataon’izao fitondrana izao manoloana ny fiatrehana izao fihanaky ny valanaretina covid-19 andiany faharoa, izay mahery vaika sy zary mampivarahontsana ny maro izao. Miha-mitombo ny tranga vaovao, izany hoe, ireo olona voan’ny aretina eto amin’ny firenena ary mitarika amin’izany ny faritra Analamanga. Torak’izany koa ny isan’ny maty, ary mihazakazaka ny tarehimarika tsy toy ny tamin’ny taon-dasa tamin’ny volana toy izao. Raha atao kisarisary, dia indroa miantoana izao ny valanaretina mitranga, ary azo lazaina ho an-kamely havia havanana izany raha resaka ady totohondry. Mbola tsy tonga amin’ny « pic » anefa isika raha ny nolazain’ny filohan’ny Repoblika, izany hoe mbola ho avy izany ny isa ambony dia ambony, izay irariana tsy hampitanondrika ny firenena.

Tsy manambara lalan-kivoahana mazava, sy hahomby ny fitondrana hatramin’izao ialàna ny totohondry an-kisesy mamely hanapotika ny firenena. Aorian’ny “pic”, inona no hotanterahina haingana, eny fa na dia ao anatin’izao krizy mafy izao aza? Ary aorian’izay aiza no lalan-kizoran’ny firenena? Tsy mahavita maneho sy milaza izany ny fitondrana izay miseho babany noho ny hafa ity. Ka inona izany no mampiavaka azy ho mahay?

“Gouverner c’est prévoir”, toa tsy eo am-pelatanan’ity fitondrana ity mihitsy izany raha ny zavatra hita hatramin’izay nitondrany efa ho roa taona mahery izay. Tsy afaka hilaza velively ny ho zavatra ataony, sy ho vitany hahasoa ny vahoaka sy ny firenena izao fitondrana izao, mandrapahatapitry ny fe-potoam-piasany. Mampieritreritra, nefa miseho mahay ary manaratsy ny hafa ho “dondrona”. Ny olana ihany koa dia tsy hisy hatoky intsony azy, satria efa be loatra izay fampanantenana izay kanefa iaraha-mahita ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Ohatra iray lehibe amin’izany, nokianina mafy ny fitondrana Rajaonarimampianina, fa nanome toky ny amin’ny hoe ao anaty telovolana dia ho foana ny delestazy. Izao fitondrana Rajoelina izao, niseho hahavita mihoatra noho izy, kanefa roa taona sy telovolana izao, mbola misy ihany ny delestazy, izay miverimberina matetika, ary voalaza aza fa namono olona mihitsy noho ny fahasemporan’ireo marary satria tapaka ny jiro dia tsy nandeha koa ny fitaovana mpamokatra entona oksizena. F’angaha nisy izany tranga ratsy izany tany aloha?

Sarotra inoana ny hahatrarana ny taham-pitomboana ara-toekarena nofaritana hotratrarina amin’ity taona ity, manolaona ny efa hita tamin’ny taona 2019, sy ny zava-misy ankehitriny. Ny drafitra nambara hiarenana ara-toekarena toa hevitr’olona tsy mipàka amin’ny tany ny tongony tany am-pamolavolana sy am-pitenenana azy. Maizin-kitroka ny ho avy ho an’ny vahoaka Malagasy, ary mampanahy lalina. Tsy misy sahy afaka hiteny hatreto n’iza n’iza, raha izao fomba fiasan’ny fitondrana izao no tsy ovainy, ny amin’ny hahatafavoahan’ny firenena ao anatin’izao fahantrana lalina misy azy izao. Aoka tsy hanonofy sy tsy hampanofinofisina ny vahoaka.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/20/edito-20-aprily-fitondrana-rajoelina-tsy-manana-vina-lavitra-mahomby-ho-fiatrehana-ny-valanaretina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 20 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 20 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

... TohinyFintinina

4 andro lasa

... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3912460882207390

Sarotra be!

FZ !!

Lay vazaha an-taratasy....

Ilay fahavalo pirenena nanaiky atao fitaovana hanapotika an ny mada

Doublon.

Za lay bandy mamim- bahoaka 😂

Ra weraka?

View more comments

Indrisy ry vahoaka Malagasy fa efa miakatra any an-dohan’ny filoham-pirenena ilay fahefana ka izay sisa no hitany mendrika ireo Malagasy 27 tapitrisa, FASANA!

Fifandaminan-dry zareo mpanambola aloha izao no vain-dohan-draharaha fa matesa eo ianareo.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Indrisy ry vahoaka Malagasy fa efa miakatra any an-dohan’ny filoham-pirenena ilay fahefana ka izay sisa no hitany mendrika ireo Malagasy 27 tapitrisa, FASANA!

Fifandaminan-dry zareo mpanambola aloha izao no vain-dohan-draharaha fa matesa eo ianareo.

Comment on Facebook Indrisy ry vahoaka ...

Fa mihehevitra ny tsy hofaty vé

Aretina mamono anie io eh ? Sa oe tokony atsipitsipy eny am rehetra eny ftsn ?

f za nga no nifid an'io teo?

Fasana no ilain'ny malagasy hoy ny fisainany fa tsy fanafody, oxygène sy vaccin Maninona raha avy de tsorina e!

NY sakafo sy NY fanafody.no.mahamaika

FIRENENANA ISANY TENA MATANJAKA INDRINDRA ETO AN-TANY I ETAZONIA IZAY TENA LASIBATRY NY COVID 19. FIRY NO MATY??? TAIZA NO NALEVINA IREO MATY??? MOA VE TSY FASANA IOMBONANA??? SA AVELA HOHANIN'NY ALIKA VE LE FATY??? MBA MISIA SAINA DE MBA MAHAIZA MIJERY LAVITRA FA AZA NY AMBANY VOAMASO IHANY NO JERENA. RAHA RA8 VAO NO FILOHA, INONA NO TONONY HATAONY???

Fitsinjovana namana tsisy ohatr'izany.

' NY mampalahelo dia NY fisian'ny fanavakavahana ara-tsaranga tôy NY hoe : bus-clas, hopital-clas, fasan'ny mahery fo. Dia taraiky eo izany NY tsy clas rehetra.

Indrisy fa tanamasoandro niova fasan ny firaisampo!!!!!

FASAN'NY FIRAISAM-PO SA FIRAISAM-PATY! KKK

Mampalahelo fa iriny ho faty isika Malagasy tsy nampoiziko hisy filoha otran izany .Leo Leo leo

Aona hoy Fidel zay le we, DOSCRODOSCRO2223 mo le izy

Ny manakatao no maita mety am le izy fatsy ny madinika miasa vao homana,

Asany

Alefaso lavitra ny saina!

Mora atao no tanamasoandro ngamb

Ssst

Inona mo fa efa nanomanana fasana zan

Nampahantraina ianao ry vahoaka Malagasy, ary ...izao sisa.

Tena tsy mbola natao ary tsy vitan'ny Filoha nitondra nandritra ny 60 taona kosa io fanamboarana fasan'ny firaisampo io , ny mpanolon-tsaina ve Razoky no de tena maivan-doha mihintsy ka tsy mba misaina hoe "MALAGASY "anie isika e ? Sa samy manao izay mampetimpety azy?

Olana olana anaty fb de toy izao tsy mihaino fa miandry buz ataony olona fotsiny ho ela handroso Madagascar raha mbola toy izao no toetsaina ntsika olom-pirenena

Zavatra tsy mbola vitan'ny filoha nifandimby teto nandritra ny 60 taona ,izao izany ilay hoe fihovana nodradradraina 12 taona lasa.

Ka tsmet ny manao soa tapany ee,ref nampanantena tanamasoandro,de tsmaintsy manomana fasana iany koa,merci pzd aa,solution 13 eeee,kkk

Tokony ho Tonga saina ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka fa efa iriana hofaty sy ozonina

Zay sisa anamboarany fasana lah ny velona ty irina ofaty!

View more comments

Ireo teboka manan-danja. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Ireo teboka manan-danja.

Izao ve no hitondra antsika? Mijoroa, sahia ry Malagasy! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Izao ve no hitondra antsika? Mijoroa, sahia ry Malagasy!
Load more