15 C
Antananarivo
Tue 20 Oct 2020 00:29

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
15 ° C
15 °
15 °
87 %
3.6kmh
20 %
Tue
26 °
Wed
26 °
Thu
25 °
Fri
24 °
Sat
20 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

AIZA IZAO IREO NOFINOFY ?

Aiza izao ireo nofinofy? misy ve ny mba tanteraka?
Ilay Ambato hoe bevohoka, rahoviana no ho teraka?
Sasa-miandry ny vahoaka izay nomem-panantenana,
Saingy hatreto toa tsy misy izay mba sombim-piovana !

Aiza ho aiza ilay Toamasina be mpitia sy mpankafy?
Ilay efa tena nohiraina fa ho lasa Miami?
Ny tazana ao dia fandravana nolaroina fandrobana,
Fa izay tena fanorenana dia mitoetra ho “fikasana”!

Tranobe mijoalajoala. Aiza ireny? Rahoviana?
Fa ny fototra aza hatreto toa tsy mbola nohadiana!
Mbola tsisy ve ny vola sa vao eo am-pikarohana?
Moa tsy efa be no azo tao anaty fihibohana?

Aiza ho aiza ity Ambato izay kasaina atao Parisy?
Revin-gadra hoy ny maro fa hatreto aloha tsy hisy !
Fanamboaran-dalana aza, mihisatra fa tsy misosa
Ka ahoana no hinoana fa izany no ho tontosa?

“Roaka alika” no mahazo ireo madinika mpivarotra,
Manoloana itony fiainana efa tena mihasarotra.
Saingy ireo vahiny kosa, ireny indray no omena vahana
Ka manao izay tiany hatao, mividy tany an-kahalalahana !

… Aiza izao ireo nofinofy, taona firy no efa lasa.
Ny kabary izay natao dia tsy nivadika ho asa.
Ka dia lozanao mpitondra mampandihy sy mampibitaka,
Fa izao ilay azo ambara ho tena “kobaka” sy “fitaka” !

TSIMIMALO (16-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/19/aiza-izao-ireo-nofinofy/
... TohinyFintinina

1 ora lasa

Fikambanan’ny Malagasy atsy La Réunion – Hanorina trano feta miisa 80 any Atsimo

Stefa

Manoloana ny fahasahiranan’ireo mponina any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara iny, noho ny haintany sy ny kere ary ny haintrano, hanampy ireo mponina any an-toerana ny fikambanan’ny Malagasy monina atsy amin’ny Nosy La Réunion, avy amin’ny fikambanana Les Indignés de Madagascar sy ny fikambanana Soleil Marmailles.

Misy ireo tanàna tratran’ny kere sy ny haintrano any amin’iny faritra iny, noho ny fahasimban’ny tranon’izy ireo, eny am-body hazo ireo mponina no matory amin’ny alina nanomboka tamin’ny tapaky ny volana septambra ka hatramin’izao.

Tsy mba hitan’ny filoha Rajoelina akory izany tamin’izy nanao “cinéma” tany Atsimo, hoy ireto Malagasy atsy La Réunion ireto, nefa dia tanàna manamorona ny lalam-pirenena…

Saingy izy moa nitaingina helikôptera dia tsy nahita ny tena fahoriam-bahoaka. Noho izany antony izany, nanapak’hevitra ny fikambanana Les Indignés de Madagascar sy ny Association Soleil Marmailles, fa hanampy amin’ny FANORENANA TRANO FETA MIISA 80, HO AN’IRETO MPONINA IRETO. Miantso ihany koa izy ireo ny malala-tanana hanampy azy ireo amin’izany ezaka hataony any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara izany.

youtu.be/97j9q1j_8qI

www.gvalosoa.net/2020/10/19/fikambananny-malagasy-atsy-la-reunion-hanorina-trano-feta-miisa-80-an...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Zon’ny vahoaka zany mahafantatra ny marina ary zon’ny solombavambahoaka ny mampahafantatra izany tsy misy fanakantsakanana.

AZ TV - Manazava ny depiote Hanitra Razafimanantsoa sy Fidèle Razara Pierre

www.facebook.com/azradiotelevisionofisialy/videos/2817292518595978/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

NY FAHA-60 TAONAN’NY FAHALEOVANTENA

Tsy nandrenesam-peo intsony ny mpanao lohan’angidina,
Ny amin’izay ho famerenana iretsy nosy manodidina.
Asa na voavidy indray fa tsy tena tsy ahitana teny,
Tsy araka ny fihoerahoerany, tsy araka ny vavabeny!

Teo aloha dia nodradraina sy nitsofana mozika,
Fa ho azo iretsy nosy, tena hiverina amintsika.
Kanjo hatreto dia indrisy, tsy izany velively
Fa “fiarahana mitantana”, izany indray no toa haely!

Hita ho mandrirarira ry zareo frantsay.
Sahiny aza ny mihantsy, manao teny mahamay.
Ry boaikely anefa, indrisy, tsy misaina hanova “pasy”.
Tena tsy hainy ny manetsika ny hambom-pon-dRamalagasy!

Ny mangina indray no ataony, molotra no toa kaikeriny.
Etsy ankilany i Frantsa, mampiasa ny “olony” sy ny “heriny”.
Ka dia asa indray ny “gasy” raha hitafy lamban-tsaona,
Fa hatreto aloha dia maizina ny fahaenimpolo taona!

DADAN’I ZINA (20-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/18/ny-faha-60-taonanny-fahaleovantena/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook NY FAHA-60 ...

Ici !!!!pourri la france

Rajoelina izany bolokin'ny frantsay sy karana ka raha treromin'ireo fotsiny dia miforitra

Ka I boay kely ko pondro ko....asaivo mianatra aloha

Hetsika MAHAJANGA (tohiny) ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3415372905249526

Makasitra eeee ✊✊✊✊❤️❤️❤️

Matahotra!

Fa in zàny no ataoranareo fitondrana reo raha mahatsapa nareo fa tiany olone

Mpitondra tsy mahatoky tena ireo

Manahy fisamborana aho.

Fa in loatra ty atahorana e...

View more comments

Filohan’ny HCC, filohana andrim-panjakana mampidi-kizo firenena

Voahangy Randria : tena filohana andrim-panjakana mampidi-kizo ny firenena mihitsy ny filohan’ny HCC, Jean Eric Rakotoarisoa, satria mamy ny vola!

Tojo Ravelonarivo : ts azo alain-tahaka.

Frank Ram : dia mino sy manantena hono izy izany fa dia hitondra ho an'ny filaminana sy fandrosoana izao decision raisiny lava izao, nefa tena mampivarina an-kady ny firenena.

Rijasoloharilala Raveloson : tandremo fa mpanabe io an!

MFlo Rahary Manantsoa : fantatray tsara fa Professeur izy, fa tsy io ataony io mihintsy no nampianariny , fa diso lalana mintsy izy@ izao ataony izao. fa inona loatra? Samy ho tsarain'ny Tantara éto é!!

Hari'njaka Fana : HIPOAKA EO IHANY IO LOHANY IO REHEFA LANY FIKA IZY.

Veve Nomenjanahary : lany henatra.

Rayann Rowan Fitia : mbola ho tsaraina izy.

Voniarisoa Riavololomboahangy : vola daholo ny anton'izany.

Giostino Ursulla : misy ny hatao hoe mahalala menatra dia misy ny hira manao hoe tsy mahalala menatra ...

Elysan Razafindrazaka : mba iza loatra ary no nametraka an'io teo? Tokony ho efa hesorina any amin’izay io filohan’ny HCC Jean Eric Rakotoarisoa io fa mamarina an-kady firenena.

Zacharie Rakotoarisoa : ory loatra ilay kibo niteraka anao andriamatoa!!

Léonie Ravo : vola ihany, vola hatrany, maty eritreritra !

TiNa Ratinarison : VOARAY NY FANANKIANANAO FA TS MITOMBINA.

Tahiana Malagasy : fanetribe ny firenena , tsy mahasoa ny firenena mihitsy raha ataony fa voatamby vola avy @ ireo mpitondra mipetraka eo , décision forcine zany foana dia hoe tsy azo hivalozana , misy farany raha jiaby…

Iary Malala : ry azo raisina fa tsy mitombina.

Lovaniaina Doenherry Andriamalalah : merci Mr Le Président. Maromaroa ny olon-kendry sy manam-pahalalana toa anao.

Charles Rabearison : ndre mahita azy da mahasosotry, k’az miseho télé fa mahasosotra ny olo maro mahita anao miseho Télé eo.

Bernard Rasolonjatovo : MPAMORIKA FIRENENA, NEFA MPAHAY LALANA ANISAN’NY MBA MAHAY IHANY.

Hanitra Nico Ralantonisainana : kikisan'ny nenina io filohan’ny HCC io.

Lalao Anjasoa : mbola ho avy ny mafy indrindra hahazo an’io, tsy manozona!

Razeroma Bean : mahay mandihy io an , nianatra danse de salon mihitsy, efa mahay Jerosalem izy izao.

Malala Vero : voalazanao.

Georges Randriamanana : ilay taranja ampianariny mihintsy no tena tsy misy ilana azy raha toa ka toy ireny ny fihetsika ataony.

Zamalahy Mijery Atriky : olona sarimbavy io.

Verohanitra Nimaro : manao jupe. Hihihiiiii !
Harimanga Adrien Andriamilanto : bögôsy ery izy izany.

Mamie Rakotomalala : tsarao aminy endriny fotsiny e!

Martial Tovonirina : raha ny Ozona sy ny Ompa no nahafaty dia io no efa lasa razana efa ela be ! Mampanjaka ny tsy fahamarinana eto amin’ny firenena.

Raharimanana Jean Herique : ilay fahaizan-dalàna hireharehavana ve dia atao resin’ny vola.

Razafindrakoto Jean Olivier : io rangahy io no tena nampitondra mangirifiry ny firenena ohatr’izao, mbola ao koa ry CENI, tsy maintsy ho a vy ny an’ireo.

Hillary Holiniaina Rajaofetra : zany mintsy.

Aza Atao Hitako Fotsiny : ianareo tsy mila azy fa ny MAPAR- IRK IRMAR-TGV, sns… mila azy a. Raha tsy nisy an'io manko dia tsy filoha i andradroelina a!

Artinah Onor Ny Ala : oul marikivy lava otran mihinamboamadilo foana zany ty izy, tsy milamin-tsaina.

Orlando Rakoto : f'anga moa izy tsy nanao fihanianana e ?

Lety Rabeary : aleoko zany dia ts miteny tsony.

Andriamora Babah Rakotoarinelina : izany mihitsy no fanafody, aleo tsy miteny!

Rasoanandrasana Erline : za mbo gaga!!!!

Nehemia Rakotoarivony : mahantra.ny.taranaka.fara.mandimby.
feno.hozona.alahelo..fahoriana.tsy.misy.masoandro mihiratra.intsony.ny.androny..


Rem's Andriamiadamanana : tena râ otran'itony ny manmpahaizana mahamenatra.

Roland Dinho Gift : nefa t@ izy mbola tsy tao , tena hoe zavatra.

Rayan Ramino : efa voky be!
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook Filohan’ny HCC, ...

"tsy afaka manompo tompo roa" efa $ no safidiny.

Raharaham-pirenena – Mpanavakavaka ny fitondrana misy eto amintsika hoy ny HVM

Niaina

Nanatanteraka fivoriana teny amin’ny foiben-toerany afak’omaly ny avy amin’ny antoko HVM (Hery Vaovaon’i Madagasikara), ny mahakasika ireo raharaha mafanafana eto amin’ny firenena no voaresak’izy ireo tamin’izany. Nilaza ireo mpivory fa filohampirenena mpanavakavaka no misy eto amintsika. Mamparary anaty ny antoko HVM ihany koa ny fahenona ny nanagadrana ny mpanao gazety, ministra teo aloha, Rolly Mercia. Milaza ihany koa ny ao amin’ity antoko ity: “tsy trano nianjera, tsy basy nipoaka ary tsy nisy ny maty, ny fananana fahefana izany dia hanapotehina izay tsy mitovy hevitra amin’ny tena ? haharitra hatramin’ny oviana izany”, hoy izy ireo.

Mazava ihany koa izao, fa ny olona mandrafitra ny Antenimierandoholona no tsy tian’ny mpitondra, fa tsy ilay rafitra hoy ity antoko teo aloha teo amin’ny fitondrana ity. Tsy ilaina sy mandany vola marina io rafitra io, koa inona no antony mbola androtsahan’ny fitondrana kandida, hoy hatrany izy ireo.

Halako bika tsy tiako tarehy no misy eto ary tsy mahazaka ny mpiray tanindrazana tsy mitovy firehana aminy ny fitondrana Rajoelina, hoy ny fanehoan-kevitry ny HVM, ka ny fampiasaina ny fahefana no entina hamotehina izay tsy mitovy hevitra. Raha izany rehetra izany no fomba itondrana ity firenena ity dia ho potika tsy ho ela ny fitondrana Rajoelina, satria ny rariny no itsakitsahina sy atao tsinontsinona.

www.gvalosoa.net/2020/10/17/raharaham-pirenena-mpanavakavaka-ny-fitondrana-misy-eto-amintsika-hoy...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook Raharaham-pirenena ...

Samy nanao daholo ihany nareo fa Samy nanana ny fanaovana azy

Mahajanga – Manamafy ny fototra ny antoko TIM

Isambilo

Tao aorian’ny tany Toamasina, faritra Atsinanana ny herinandro lasa teo, ny tany Mahajanga faritra Boeny indray no nanaovan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ny fanamafisana ny fototry ny antoko.

Ao anatin’ izay asa famelomamaso sy fanamafisana ny fototry ny antoko Tiako i Madagasikara izay, nihaona tamin’ ireo tompon’andraikitra ny antoko any amin’ny faritra Boeny, dia ny avy amin’ny Faritra: RegTim), ny avy amin’ny Distrika: DisTim tao an-drenivohitra Boeny, ny solontena avy amin’ny Birao Politika Foibe, izay tarihin’ny sekretera jeneraly, Rina Randriamasinoro, nahitana koa ny mpandrindra nasionaly, Jean Claude Rakotonirina.

Maneho hatrany ny fahavononany, handray anjara mavitrika amin’ izany asa famelomamaso ny antoko izany ny tsirairay any an-toerana ary mijoro hatrany ireo mpikambana, hitondra avo sy hanatanjaka hatrany ny antoko, ao anatin’ny filamatra napetraky ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana hoe: TIM FOREVER, TEAM DYNAMIC, na TIM foana foana, sady ekipa mavitrika lalandava.

(Sary: Ny fihaonan’ny solontena avy amin’ny Birao politika foiben’ny antoko TIM, sy ireo mpitarika ny antoko any amin’ny faritra Boeny.)

www.gvalosoa.net/2020/10/17/mahajanga-manamafy-ny-fototra-ny-antoko-tim/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitakiana ireo Nosy Malagasy – Tsy andrenesam-peo intsony ny Filoha Rajoelina

Sôh’son

Maro ireo soso-kevitra mipoitra ankehitriny momba ny amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy bodoin’ny fitondrana frantsay. Nosy izay tokony hiverina amin’ny Malagasy rehefa niverina ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Ankoatra ny famoahana fehin-kevitra teny Ivato, dia misy ny olom-pirenena mampahatsiaro izany, no misy ihany koa ireo hevi-baovao. Hatraiza anefa ny handraisan’ny fanjakana tomponandraikitra ireny rehetra ireny.

Tsy andrenesam-peo intsony momba an’io resaka fitakiana ny amin’ny famerenana ireo Nosy Malagasy ireo ny filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, nanomboka ny volana jona ankatoky ny fanamarihana ny fetim-pirenena. Izy izay nanao angoan-tenda fa tsy maintsy tafaverina amin’ny Malagasy ireo alohan’ny 26 Jona. Nisy ny fihaonany tamin’ny tomponandraikitra frantsay volana vitsy lasa izay, fa tsy nisy resaka momba izany mba nantenain’ny Malagasy.

Mazava loatra, hita miharihary ny hakely endaky ny fitondrana Rajoelina amin’ny fifanatrehana amin’ny fitondrana frantsay. Ity farany izay hita miharihary fa mandrirarira fotsiny ny mpitondra Malagasy eo amin’ny resaka fifampidinihina sy amin’ny hahatongavana amin’ny famerenana ireo ampaha-tanin’ny Malagasy ireo. Tsy misy anefa ny mangarahara momba izany ataon’ny fitondrana, kanefa tena ilain’ny vahoaka izany amin’izay tokony hataony. Mitaky fiaraha-mientana amin’ny rehetra sy ny vahoaka ny mpitondra, kanefa manafinafina izay dingana nataony marina amin’ny fifanatrehana amin’ny mpitondra frantsay, ankoatra ireo ambaran’ny tomponandraikitra Malagasy amin’ny fomba ofisialy aparitaka amin’ny haino vaky jery.

Raha tsy mangarahara tsara ny raharaha, fa tsy afinafenina na misy zavatra atao mangingina, indrindra amin’ny politika sy foto-kevitra ijoroan’ny fitondrana, dia mbola sarotra ny hanetsika ny hambompon’ny vahoaka Malagasy manontolo. Manonofy ny fitondrana raha toa ka mihevitra ny hahita fientanam-bahoaka toy ny tamin’i Barea ireny. Raha mbola misy ny ahiahin’ny vahoaka amin’ny fitondrana, toy ny amin’ny hoe firaisana petsapetsa ataony miaraka amin’ny frantsay, ohatra, dia tsy hisy izany. Ny filohan’ny Repoblika rahateo sy olona maro ao amin’ny fitondrana, dia samy manana ny fizakàna ny zom-pirenena frantsay avokoa, izany hoe misabaka, fa tsy mifototra amin’ny maha Malagasy madio mangarahara.

Araka izany, dia tsy ampy ny serasera ataon’ny fitondrana amin’ny vahoaka momba ity resaka famerenana ireo Nosy ireo hatreto. Efa ampy anefa izay 60 taona, ankoatra ny taona maro nanjanahana an’i Madagasikara izay, ka hametrahana ny tena fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena marina. Fotoana izao, fa tsy miala iandrasana ny rahampitso, izay karazan’ny ho fialàna bala sy fanilihana andraikitra amin’ny taranaka any aoriana.

www.gvalosoa.net/2020/10/17/fitakiana-ireo-nosy-malagasy-tsy-andrenesam-peo-intsony-ny-filoha-raj...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook Fitakiana ireo Nosy ...

Mataotra ny voaongana ko

Mbola heno iany siosio sisa, fa nisy fihaonana tam ambassadeur France farany teo , vao 1moiq zay raha lavitra dia vita !! Mangina tanteraka Nisy raiamandreny b ambassadeur taloha gamb izy iny tam invite du jour réal TV tam 2 semaines lasa na'azava tsara anzay

In no ho feo avaokany eo...koa voa maika natsatok'i Macron any ny saina Frantsay, ici c' est la France hoy izy, nangina ho azy teo ny filoha nefa ny vahoaka nomeny fotoana t@ 26 juin.. hahaha

Courage fa mbola hiverina @tsika ireo! Tsy maintsy! Raha mbola velona koa i Jesosy Kristy.

EDITO 17 Oktobra – HCC – Tsy mahita ny vahaolana marina momba ity firenena ity

Sôh’son

Manana andraikitra lehibe ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) amin’ireo fanapahan-kevitra raisiny isaky ny voka-pifidianana avoakany, indrindra nanomboka tao anatin’ireo fifidianana nahatongavan’izao fitondrana izao eo amin’ny toerany. Nanambara ny filohany, fa mifamatotra amin’ny fisorohana ny krizy politika mety hisy eto amin’ny firenena no tsinjoviny amin’izay fanapahan-keviny.

Eo anefa dia samy manana ny fiheverany ny amin’izay hoe krizy politika izay. Ho an’ny Hcc dia rehefa tsy misy korontana ve izany dia nety ny fanapahan-kevitra noraisiny? Ho an’ny hafa kosa anefa, na eo aza izany nataony izany, dia misy ny krizy politika rehefa tsy voatsinjo ny heverin’ny hafa fa tokony ho havoakany.

Nanomboka tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, izay nisian’ny fitoriana marobe izay nahitana porofo, kanefa nolavina izany ary nolazaina fa tsy mitombina. Moa tsy olom-pirenena aman-tapitrisany mpifidy na mbamin’ny tsy nifidy koa aza sy ireo efa zatovo fa manaraka ny fiainam-pirenena, no sorena sy feno hatezerana tamin’izany? Nisy ny fitakiana ny fahamarinana momba ny fizotry ny fifidianana tamin’ireny, ary nisy mihitsy aza ny nitondra fanazavana ho an’ny vahoaka teny anoloan’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Nodiana tsy hita sy nikimpiana mihitsy aza ireny fihetsika tokony hampanjakaina eto amin’ny firenena ireny. Amin’ireny fotoana ireny anefa, no torontoronina ny krizy politika eto amin’ny firenena. Ka na nihevitra ny hisoroka krizy aza ny Hcc, raha ny eritreriny manokana, dia tsy izany velively no zava-misy eo anivom-piarahamonina. Miha-mitombo sy mitambatra mivaingana eo io toe-javatra io arakaraky ny zava-mitranga amin’ny fizotry ny fifidianana sy ny fapahan-kevitra raisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana.

Efa fifidianana maromaro izay no notanterahina teto taorian’ny fifidianana filoham-pirenena indroa miantaona. Hita taratra hatrany ilay tsy fitovian-kevitry ny olom-pirenena maro amin’ny Hcc. Misy akony ratsy eo amin’ny fomba fiheveram-bahoaka sy ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny izany, fa tsy mandeha ho azy na vitavita ho azy amin’izao fotsiny. Miotrika eo anivom-piarahamonina eo io, ary ratsy izany.

Araka izany, raha mihevitra ireo mpikambana eo anivon’ny Hcc, fa nahasoroka ny krizy politika teto amin’ny firenena tamin’izay fanapahan-kevitra noraisiny izay, dia hadisoan-kevitra ihany izany. Mbola mitady hitohy anefa io fomba fiasana io amin’io fifidianana loholon’i Madagasikara kasaina hotanterahina amin’ny volana novambra io.

Raha oharina amin’ny fitsaboana, dia miendrika manala fanaintainana fotsiny ihany no ataon’ny Hcc, fa tsy mahita fanafody mahomby manasitrana ny fototr’aretina. Mbola harary ihany ny marary. Ny fototry ny olan’ity firenena ity tsy voavahany, fa karazany vonjy tavan’andro ihany handaminan-draharaha ao anaty vanim-potoana voafaritra, izay tsy maintsy hipoaka rehefa feno ny fepetra ho amin’izany.

www.gvalosoa.net/2020/10/17/edito-17-oktobra-hcc-tsy-mahita-ny-vahaolana-marina-momba-ity-firenen...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 17 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

MPAMILY TSY MISY KALITAO

Any ianao ry ilay mpamily mafy loha sy bemarenina,
Ka tsy vonona hihaino sady sarotra tenenina.
Reraka izahay mpandeha, tsy vitsy no efa mitaraina.
Tsy milamina ny dia ka mikorontana ny saina!

Lalan-tsara sy mahitsy no voasoritra hizorana,
Saingy ianao tia misafidy irony lalam-pozaorana,
Dia ny lala-miolakolaka sady tena mahafanina,
Hidedahanao irery saingy tsy hahitanay hanina!

Izato akanjonao, indrisy, miharihary fa nindramina!
Tena hita ho diso refy, hany ianao ka tsy milamina!
Fitafiana nampianjaika ny any Eraopa sy Amerika,
Saingy manavia anao sy tsy fitondra eto amintsika!

Ianao koa moa be sitrapo ka dia ‘zahay mpandeha no valaka,
Fa ianao dia miato lava, faly ny mandihy kilalaka.
Eny an-tany karankaina, eny ianao no miala janona,
Fa ho anao ny tena maika dia ny hifety sy hilanona!

Ry mpamily dedadahy, tsy miasa loha, tsy miasa saina,
Tena marina ilay hoe: ny tonga ihany no arahabaina.
Saingy raha dia ela loatra sy maharitra ny dia,
Ho tonga ihany ireo mpandeha fa be no harary sy hahia.

Koa aza dia variana loatra mampaneno anjomara,
Sy mandefa jiro lava re ry ilay mpamily fiara.
Fanirian’ireo mpandeha ny hoe ho tonga ara-potoana,
K’avelao ny rendrarendra sy ny zavajava-poana!

TSIMIMALO (14-10-20)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vaovao avy any Mahajanga. Matahotra mafy ny mpitondra! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3414883325298484

An’ny fanjakana angaha ny Magro?

Tsy mataty demokrasy wa reo pitondra reo

Ce sont les operateurs qui font tout ça avec les gendarmes comme ça ils peuvent magouiller sur le port de mahajanga

Ka tsy mizara tosika fameno nge zareo de ravaina e!!

Foza mataotra an Ravalo

Fanjakana kanosa lotra e! Bontolo ihany no tena MBA ahalalana azy reo . ndriiiisy mantsy ry fireneko

Lazaina fa vitsy an'isa nefa atahorana mafy

View more comments

“Tokana ny Vatovavy ary ao anatiny Ikongo” – Rajoelina nanome toky tao amin’ny Tranobe Masina

Horonantsary
FB www.facebook.com/tvpresse.mg/videos/1418057328585082
Youtube youtu.be/Y3IyGGJuu-k

Ampanjaka sy Oloben’Ikongo « Tsy afa-misaraka amin’i Vatovavy izahay »
(J. Mirija sy Toky R, tiatanindrazana.com, 14/10/2020)
tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=45960

Nivory tao amin’ny tranobe Satrokefa ny taranak’i Ravaloarivo ny alakamisy teo. Ao ny avy ao Ikongo, Andrianony, Mananjary, Ambohisara, Nosy Varika, Ifanadiana ary nanao fanambarana fa Vatovavy dia tokana iray tsy mivaky.

Atao ren-tany, ren-danitra fa tokana i Vatovavy ary ireto mpanjaka ireto no misolo tena hanao ny fanambarana, hoy ny solontenan’ireo olobe tao an-toerana. I Namorona dia miaraka amin’i Vatovavy noho ny fangatahan’ireto raiamandreny ampanjaka ireto. Nanao fanambarana tato amin’ity tranobe masina ity ianao fa hanome ny faritra Vatovavy raha tafaverina amin’ny toeranao, hoy hatrany ny fanambarana nataon’izy ireo niantefa tany amin’ny filoham-pirenena. Ikongo, Ifanadiana, Nosy Varika, Namorona ary i Mananjary, izay renivohitra no mameno ny Vatovavy. Nanamafy ny fanambarana moa ireo olobe sy solontenan’ny vahoakan’Ikongo ny sabotsy. Tsy ampy andriamatoa filoha ny fizaram-paritra ara-jeografia fotsiny fa ilaina ny fijerena ny antony sy ny lafin-javatra hafa maro, hoy izy ireo. Tsy afa-misaraka amin’ny faritr’i Vatovavy izahay raha ny tantara sy kolontsaina no jerena. Mitovy ny fomba amam-panao ara-drazana. Izany dia midika ny maha iray tsy azo sarahana. Mitovy ny harin-karena eo amin’ny distrika miisa 4. Tsy misy tombontsoa mihitsy tao amin’ny Fitovinany nandritry ny taona maro. Foto-drafitrasa tsy misy. Noho ireo antony maro voatanisa ireo dia hamafisinay fa Ikongo dia miaraka amin’i Vatovavy, hoy hatrany ny fanambarana izay nosoniavin’ny Ndrianonibe, Razafimandimby Dilofera Bertrand. Midongy ho isan’ny faritr’i Vatovavy ihany koa, araka izany, Ikongo ka ho hita eo ny fandaminana. An-jatony, hoy ny fanamarihana, ireo Mpanjaka, Ampanjaka, Anakandria, ary Andriambavy nanao ireto fanambarana ireto tany Ikongo sy Mananjary.

Tsy manaiky ilay fizaram-paritra nambaran’ny filoham-pirenena tany Mananjary ny alatsinainy teo izany ireto Ampanjaka sy Oloben’Ikongo ireto raha ity fanambaana ity, satria milaza io fizarana io fa i Vatovavy dia hahitana an’i Mananjary, Nosy Varika ary Ifanadiana. I Fitovinany kosa hahitana an’i Manakara, Vohipeno ary Ikongo.

www.gvalosoa.net/2020/10/16/tokana-ny-vatovavy-ary-ao-anatiny-ikongo-rajoelina-nanome-toky-tao-am...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3412302372223246

Sahia foana miteny.

Mampalahelo ny toe-tsainareo Ikongo ao. Refa Zay no tapaka d'efa izy zay. Fantatry ny filoham-pirenena ny tsy mahamety izany fizarana araka ny hevitrareo izany matoa io no notapahiny. Tsy Zaranay sy vohipeno fotsiny ra ho atao faritra iray fa io tapaka de izy io.

Ela ve zandry mandefa saina lavitra iany no hitonantonana any mananjary sa nareo kou fady kambana? Ny anay aty ikongo tsy manary anaka zany zah mo tena tagnala fa tsy foiko nh zanako ary jamais hariako

Aza miteniteny foana fa matoa ireo Ray aman-dReny sy vahoaka Ikongo, Namorona,Mananjary,Nosy -varika,Ifanadiana, mitaky ny ho faritra iray misy ny antony

Ka heveriko afaka mitambatra foana anie @izay zavatra rehetra atao hafa tsy ny resaka administrations ihany no mampisaraka

De aza gaga rehefa very sy potika ny kolontsaina izay misy any @ nareo satria lasa politique izy zao ary zay no tanjona @ nio ny hanapotehana ny kolontsaina de zarazaraina mba tsy hisy ny firaisankina fa ny tombotsoan 'olo mbintsy no tiana harovana @ nio

tsis idiran toetsaina zany ramse a! samy maneho ny heviny

tsimaninona rahoatrak mitondra fampandrosoana zany

Fandriana koa teho faritra satria tena hadino tsy mba misy fotodrafitr'asa manarampenitra izany any ?Mitokamonina miala ny lalampirenena faha fito de mahonena!Ny ankamaroan'ny mpampianatra Fram!

Aza hasina resaka politika ragnandria fa na io misy na io samy tsy misy

Ho votso-droa izany ianareo raha miziriziry eo fa Président tsy hanaiky fizarana 4/2 izany, raha fahitako azy.

Dia rah mazavabe igny aro die mbola tsy azonao mandy e? Fizarana ara- taratasimpajakana na ara administratifs fa tsy fizarana razana. sa sarotra gny teny gasy ma? Sa te atao governora ianao io? Azo atao anie zany raha ilaina amzany ianao tsy olana mitsy.

Iza @ region eto madagascara kay no distrika roa fotsiny e! Ra misy io de manana finoana fa hoany a vatovavy ikongo. Fa raha ts mahita nw de roa ny safidy mety ho misy na mijanona v7v na mijara roa ny distrika 6. Ts misy akotrizay io.

Miadia hatramin farany.

View more comments

Fomba demokratika sy fampihavanampirenena amin’ny fiheveran’ny ministry ny fitantanambola ny manapaka ny famatsiambola ahafahan’ny antenimierandoholona hivory. Vola efa lany tao anaty tetibola no tazomina. Mitohy ny hetraketraky ny fitondrana Rajoelina.

www.facebook.com/2134980646609677/posts/3322485581192505/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tao anatin’ny propagandy nataonao ve izao mse le mera Franck Michel Naina Andriantsitohaina? ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha Rolly Mercia. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fankalazana ny 14 oktobra – Samy naka ho azy ny antoko PSD sy ny fitondrana

Isambilo

Samy naka ho azy ny antoko PSD sy ny fitondrana tamin’ny fanamarihana ny 14 oktobra omaly, izay daty nijoroan’ny Repoblika teto amintsika. Mbola tsy tena fahaleovantena no azo tamin’izany satria mbola niankina tamin’i Frantsa i Madagasikara, na najoro aza ny Repoblika. Ny antoko PSD no nitondra tamin’izany, tamin’ny alalan’ny filoha Philibert Tsiranana, arak’izany ity fetin’ny 14 oktobra ity dia fetin’ny PSD ihany koa. Tsy niara-nanamarika izany tamin’ny fitondrana misy anefa izy ireo omaly. Ny fitondrana nanamarika ity fotoana ity tany Anahidrano, misy trano fonenan’ny Filoha Philibert Tsiranana ary misy ny fasana ilevenany koa, ny antoko PSD izay tarihan-dRamatoa Eliana Bezaza kosa dia nanamarika izany tany Mandritsara faritra Sofia, izay tena misy ny tanindrazan’ny filoha Philibert Tsiranana. Niavaka ny fankalazana 14 oktobra tany Mandritsara. Tontosa ny alatsinainy teo ny fanokafana ny fankalazana ny fitsingerenana’ny taona nahaterahan’ny Repoblika voalohany, ny 14 oktobra 1958, izay efa 62 taona izao.

Miavaka ny fankalazana izany ao amin’ny Distrika Mandritsara manokana satria tao Marosely kaominina Ambarikorano distrikan’i Mandritsara, no nilatsahan’ny tavonin’ny filoha Philibert Tsiranana. Nanomboka tamin’ny sabotsy 10 oktobra 2020 no nolokoina volamena ny tsangambaton’i Philibert Tsiranana eo amin’ny Tranompokonolona Mandritsara vaovao sy ny ao Bazarin-tsarety sady novana endrika ny tao Bazarin-tsarety, natodika miantsinanana raha nitodika atsimo izany teo aloha.

Mbola ho fankalazana ny maha Repoblika an’i Madagasikara dia misy fampirantiana ny tantaram-pirenena nanomboka tamin’ny nahaterahan’ny Repoblika ny 14 oktobra 1958 hatramin’izao, izay nakana mpitahiry sary eto Madagasikara, ny mpaka sary matihanina, Rakotobe Michel.

Tamin’izany ihany koa no nametrahana ireo Sojabe mpitan-jiny na mpitana kobay ao amin’ny Distrikan’i Mandritsara, ka ireo ray aman-dreny zokiny no sady mipetraka any Mandritsara no napetraka ho sojabe fitaratra. Sady natao nosaronana ireo ray aman-dreny ireto dia Indriamanesy Armand, Velonkavana François Dassise ary Manampity Armand.

Napetraka sojabe izy ireo ho mpiambin-jiny ny distrikan’i Mandritsara. Teo ihany koa no nanokafana tamin’ny fomba miavaka ny fampirantiana, izay tsy natrehin’ny fitondram-panjaka fa ny Sekretera Nationaly ny antoko PSD Bezaza Eliana no nanome voninahitra ity lanonana ity.

Isany voasarona ihany koa Ramatoa Bezaza Eliana, noho izy mitondra lio na ràn’ny filoha teo aloha ity. Mandritra ny herinandro ny fankalazana any amin’ny renivohitr’Androna, izay tarihan’ny ntoko PSD sy ny Sojabe mpiambin-jiny.

Marihana fa efa tsy mankalaza ity 14 oktobra ity intsony ny eto amintsika, fa ny 26 jona ihany no tena fankalazana ny fetin’ny fahaleovantena, sarintsarim-pahaleovantena ny tamin’ny 14 oktobra 1958.

(Sary: Ny fanokafana ny fankalazana ny 14 oktobra tany Mandritsara)

www.gvalosoa.net/2020/10/15/fankalazana-ny-14-oktobra-samy-naka-ho-azy-ny-antoko-psd-sy-ny-fitond...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 15 Oktobra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Manohana anareo ray aman-dreny sy ny RMDM ao Nosy Be. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

TONGA SAINA IHANY ANGAHA ?

Tonga saina ihany angaha ny mpampihomehy eto an-tanàna,
Ka mba efa nampitandrina ireo mpiteniteny foana?
Hadino angaha ny hatsikan-dratsy izay mifono hadalana,
Sa natao ririnin-dasa ka nodiana tsy tsaroana?

Hita ho faly ery ‘nareo nampihorika an’ireo mpijery,
Saingy, indrisy, ny olon-kendry, velon-tsento raha nitazana.
Tamin’ireny anie tsarovy, maro no niteny irery:
“Izany ve no zavakanto entina mba hanabeazana?”

Saingy ny “olona malaza”, angaha dia mety mihaino teny,
Fa toa ny azy hatrany hatrany no derainy ho tena mety !
Ary indreo fa maka tahaka sy manohy ny hagegeny
Ireo tanora vao misandratra , mba maniry ny ho “vedety”!

Soa fa tonga saina ihany ny mpanao hatsikan-dratsy,
(Fa ny adala no tsy miova sy tsy mihaino fananarana).
Enga anie ny fampihomehezana hisy tsirony atsy ho atsy.
Tsy hirefarefa intsony fa mba hisy fivoarana!

TSIMIMALO (10-10-20)

www.gvalosoa.net/2020/10/13/tonga-saina-ihany-angaha/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Comment on Facebook TONGA SAINA IHANY ...

"Nanao ririnindasa tsy tsaroana , toa hodia tsy fantatra tokoa ireny teny fampihomehezana izay mifangaro teny tsy dia maontina sy ny fanehoana ny , fomba fitafy. Mahagaga tokoa ny olona rehefa nahazo fahefana sy seza.

Marina izany. Ianao mampia-dratsy, angaha ireny mety ho fafana .

Pilokely hoy P. R

Mangarahara amin’ny fandrobana ny TIKO tamin’ny tetezamita

Politika Avo Lenta Malagasy : FIDELE RAZARA PIERRE: NISY NY FANANGANANA « CELLULE OPERATIONNELLE» NANDROBANA NY TIKO TAMIN’NY TETEZAMITA. Saingy hodiana fanina ny zava-nisy ankehitriny. Vavolombelon’ny tantara ity solombavambahoaka ity, ary anisany nandray anjara tamin’ny hetsika 2009, ka tsy nisalasala nilaza ny zava-misy marina. Indroa miantoana hoy izy ny fandrobana ny TIKO, ny voalohany dia nandritra ireny korontana, ka nahantonga ny « lundi noir » ireny. Faharoa nandritra ny fitondrana tetezamita, izany hoe efa tsy nisy intsony ny korontana. Kanefa dia nanangana ilay antsoina hoe « cellule Operationnelle » ny mpitondra tamin’izany, mba hahafahana maka ny entan’ny orinasa TIKO tao amin’ny seranan-tsambo Toamasina. Ary mpitsara no nitarika io rafitra manokana io, ka samy naka izay tiany nalaina daholo rehefa nilatsaka ny baiko. Saingy hisorohana ny rà mandriaka sy amin’ny maha ray aman-dreny ny filoha Marc RAVALOMANANA, dia navelany naka izay tiany nalaina ireo mpandroba , saingy nanagatahany tamin’izany ny tsy hanimbana na hanapotehina ny orinasa. Kanefa inona no ataon’ity fitondrana ity ankehitriny, efa tsy vitan’ny hoe nandroba fananan’ny TIKO tao Toamasina tamin’ny 2009, fa mbola mamotika koa ankehitriny.

Jimmy Rinoh : Tim tsy resy akory ny olo mangina!

Fhaja Ramahaimandimby : Tonga ny fanehoana ny marina t@ 7 février koa . IZA NO NITONDRA IREO POLISY SY ZANDARY EFA VOAROAKA HITIFITRA TENY @ TAFOTRANO HÔTEL DE LOUVRE .? NAMPIASA BASY FM KELY RENY ?

Oliva Rakotomalala : avoahay daholo ny tena marina eh !

Fi'tia Tym : fa marina tsika tsy maty, ka aza mitanondrik zany an courage foana tsika mpomba an’i Dada e! Hivoaka tsikelikely avokoa io fahamarinana io.

Heriniaina Razafy : mankasitraka Del kely fa olon'ny fahamarinana ianao, ka tsy menatra manambara ny marina na dia anisan'ny olona tao anatin'izany fitondrana vonjimaika izany aza ary nahita no sady vavolombelona . TIM, vonona sy sahy !

Robin Jaona : havoahay ho rehan'ny vahoaka tsy misy ankanavaka ny zava-misy marina e. Alefa Ledel !!!

Keyzard Karrère : loza ho an’ny vahoaka, feno alahelo lehibe no misy amin'ity fitondrana ity, masina Anao Andriamanitra afaho ho lavitra loza ny vahoakanao Malagasy sy ny firenena manerana ny tany.

Haja Ranti : efa ela no fantatra zany fa mila actions amin’izay.

Jean Richard Adenol : alefa FIDELE a! ataovy mahita fa manaotao foana Rajoelina sy ny forongony.

Solofo Rakotoandrianaly : ny marina tsy MBA Maty, izao no tena taratry ny fitiavan- tanindrazana. Anisan'ny fanovana toe-tsaina avokoa izao, koa mankasitraka anareo nanatsikafona ny marina. Ny marina tokoa tsy mba maty.

Gulda Kennedy : mankasitraka Mr deputé Fidèle.

Mamy Flo Raharim : alefa Del a. vavolombelon'ny tantara ianao.. tonga dia révélation ho anao io... hay ve loza amin'atambo mihintsy ilay fangalarana nataon'ny TGV dia izao mbola norobaina indray ireo fitaovana rehetra ny usines, izay misy contrat ara-dalàna tao @ Port…

Jopela Yvan Jopela Yvan : tena tsara sy atao fa tsy maty na very ny marina, tsy avela hi-jeste ny mpanao ratsy misaotra an'i Depiote Razara Piere sy depute Maitre Hanitra, mahereza e!

Fenitra Rakotomanga : mampalahelo lay toe-tsaina, feno fialonana sy fankahalana ny Filoha Marc Ravalomanana loatra Rajoelina sy ireo mpomba azy.

Philbert Rambolamanana : tsy idirako fa aferan’izy roalahy: Ravalo sy Rajoelina ity raharaha ity.

Firmin Rakotonombana: vonoina tsy maty, potehana tsy potika ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny TIKO.

Fisandratana Finoana Fanantenana : aleo hivoaka daholo tokoa ny marina! Fotoanany izao.

Ratovo Rakotovao Valonisa : aza manaiky !

Be Girard : mafy be Président Ravalomanana, mila appui antsika jiaby izy fa mafy fanenjehana izy izao io. Ny marina tsy maintsy miboaka!
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena – Tokony haneho hevitra ireo avarapianarana hoy Tax Ramiaranjato

Nangonin’Isambilo

Tafaresaka tamin’ny mpamakafaka politika tanora, Tax Ramiaranjato ny gazety Ny Valosoa Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena, indrindra ny hanaovana amboletra ny fifidianana senateran’i Madagasikara.

Dinidinika :

–Gazety Ny Valosoa Vaovao (GNVV) : ho tanterahan’ny fitondrana ihany ny fifidianana senatera ny fahitanao an’izay?
–Tax Ramiaranjato (TR) : raha ny didy kofehy lehibe sy didy jadona hita hatramin’izao dia tsy maintsy ho ataony amboletra ny fifidianana Loholona, firifiry ny tsy fifankahazoan-kevitra nisy teo amin’ny samy mpanao politika, fa nahasakana ny mpitondra tsy anao izay tiany sy ny maha metimety azy ve ? Azy ny fanjakana sy fahefana, ka na hamadihany ny lalàna velona sy ny lalampanorenana aza dia tsy maintsy ataony, hiaraha-mahita izany. Satria fifidianana tsy manara-dalàna, dia tsy handray anjara ny antoko politika hafa, mazava ho azy fa ny IRD daholo no ho lany eo. Ny tsara ho fantatry ny mpitondra anefa dia ity, tsy IRD daholo ny vahoaka na terena ho lany aza.

–GNVV : inona no fihetsika tokony hananan’ny olom-pirenena amin’izao amboletra ataon’ny fitondrana izao, momba io fifidianana io?
–TR : kofehy manara-panjaitra ny olompirenena hatreto, kanefa kosa, misy fetrany ihany izany, eto aho dia manentana ireo avarapianarana sy ireo tanora avarapianarana tsy mpanara-drenirano sy tsy mpisolelaka, mba haneho hevitra fa tsy hiandry fotsiny toy ny vatolampy angerezam-borona lava izao. Manaiky matoa tsy miteny, ka anaiky ny tsy mety lava izao ve ? Anjaran’ny olompirenena koa no mampanara-dalàna ny mpitondra rehefa misy mibirioka, adidy izany.

–GNVV: hahena 18 ny Loholona, fanomezan-danja ity andrim-panjakana ity ve izany?
–TR : araka ny lalampanorenana dia ny Antenimierampirenena sy Antenimierandoholona no mandrafitra ny Antenimiera, mazava izany fa tsy azo foanana ity farany, hevi-taingina izany eto ilay propagandy manao hoe ho foanana ny Antenimierandoholona. Izao indray hoe ahena 18 ny isan’ny loholona kanefa 63 teo aloha. Dia mino ve isika fa hahahasolo tena ny vondrom-bahoaka itsinjarampahefana, sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy ireo loholona 2 isam-paritra ireo ? Raha izany, maninona koa raha ahena atsasany ny isan’ny minisitra sy solombavambahoaka dia ho hitatsika ny tohiny raha mety ? Samy “budgetivore” ireo tompoko, sa ny sasany tsy avela hihinana fa ny hafa tsy maninona ?

–GNVV: ahoana ny fahitanao ireo andrimpanjakana samihafa misy eto amintsika amin’izao fotoana?
–TR: mila averina eto amin’ny tany sy ny firenena ny fisaraham-pahefana “séparation de pouvoir”, satria hita fa mijabaka amin’ny fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpanatanteraka, porofo miharihary ilazana fa misy ny tsy fanarahan-dalàna. Ary aoka re mba hajanona hatreo ny teritery atao amin’ny andrimpanjakana sy ny rafitra rehetra misy toy ny HCC sy CENI, mila tsaroana lalandava fa tsy tokony hataon’ny mpitondra fitaovana ireo.

www.gvalosoa.net/2020/10/13/tsy-fandehananny-raharaham-pirenena-tokony-haneho-hevitra-ireo-avarap...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Load more