27 C
Antananarivo
Wed 3 Mar 2021 15:03

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
27 ° C
27 °
27 °
50 %
2.6kmh
75 %
Wed
26 °
Thu
24 °
Fri
23 °
Sat
21 °
Sun
25 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Mba jereo itony ry fitondrana a! ... TohinyFintinina

15 ora lasa

Mba jereo itony ry fitondrana a!

Comment on Facebook Tsy ampy ny dabilio ...

ny epp sisa ts migrevy

Velirano

Erikerika Madagasikara any Frantsa – Miantso ny fitondrana hampitsahatra ny herisetra sy fanapotehana fiaraha-monina ataony

Nangonin’Isambilo

Hiresaka amin’ny mpitarika ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa ny gazety Ny Valosoa Vaovao androany, mahakasika ny momba ity fikambanana ity, sy ny anjara biriky entiny amin’ny fampandrosoana ny toekarena sy ny sosialin’ny mponina aty Madagasikara. Dinidinika:

– Gazety Ny Valosoa Vaovao (GNVV): Faly miarahaba anao izahay mpanao gazety eto amin’Ny Valosoa ary misaotra anao filohan’ny fikambanana Erikerika Madagasikara namaly ny antso, hampahafantatra misimisy momba ny fikambanana.

-Erikerika Madagasikara (EM): dia faly miarahaba anareo mpanao gazety rehetra koa ny tenako, Jean Philippe Rafidison, misolo tena ny fikambanana Erikerika Madagasikara (EM).Miarahaba koa an’ireo mpamaky ary misaotra sy mankatelina amin’ny fanasàna.

-GNVV: vao tamin’ny herinandro lasa teo ny EM no niseho tamin’ny gazety nandray anjara namaly ny antson’ny vehivavy TIM, hifanohana hanampy ireo olona miisa 12 voafonja tsy ara-drariny, noho ny tatitra nokasain’ireo depiote enina mianadahy natao ny sabotsy 20 febroary 2021 lasat teo. Azonao ampahafantarina misimisy aloha ve ny mikasika ny fikambanana?

-EM: marina tokoa fa namaly ny antson’ireo vehivavy TIM izahay. Nanohina an’izao tontolo izao ny zava-niseho tamin’iny andron’ny sabotsy 20 febroary lasa teo iny. Nanohina anay izany satria lalana mankany amin’ny jadona no miseho ankehitriny any Madagasikara ary tsy afaka ny hitazana fotsiny ny fikambanana. Fa hamaly kely ny fanontanianao aho aloha.

Ny EM dia fikambanana manaraka ny lalàna frantsay, na ‘Association Loi 1901’, mankalaza ny faha-folo taonany amin’ity taona ity, niorina ny volana aprily 2011. Ny foibe dia ao amin’ny kaominina antsoina hoe Brétigny sur Orge, faritra Essonne, miala eo amin’ny 30km avy any Paris. Efatra mianadahy izahay no nanorina ny fikambanana, mpikambana mavitrika tao anatin’ny fikambanana GTT, na Gasy Tia Tanindrazana izahay, ary nanapa-kevitra rehefa nahazo lesona, fa hiompana kokoa amin’ny sosialy manoloana ny fahoriana tsy nitsahatra ny nitombo taorian’ny fanonganam-panjakana. Ary izay lafiny sosialy izay moa no azo tarafina ao anaty ny sata manambara ny tanjon’ny fikambanana dia ny “handray anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara eo anivon’ny sehatra samihafa fahantrana, fahasalamana, fanatanjahantena, fanabeazana, sns… ary fanatsaràna ny fiainana andavanandron’ny Malagasy”.

Avo dia avo sy manara-penitra tokoa izany tanjona izany, toa mikasa hanakatra ny tsy takatra, raha ny enti-manana eo anivon’ny fikambanana no jerena. Saingy tsy midika akory izany, fa ho indray atrehina daholo ireo sehatra ireo na koa ireo sarangan’olona rehetra. Izay indrindra no nahatonga anay nisafidy ity anarana hoe ‘Erikerika’ ity araka ny ohabolan-drazana miteny hoe “Ny erikerika maha-tondradrano”. Raha indramina ny teny frantsay dia hoe “Les petits ruisseaux font les grandes rivières”. Am-panetren-tena no hanatanterahanay ny asa anjara biriky ary ao anatin’ny fomba fiasanay mihitsy ny hoe : tahaka ny erikerika, tsikelikely ary atao mateti-piavy araka izay vita eo. Ny hetsika ataonay na andraisana anjara dia tianay hipaka avy hatrany any amin’ireo izay tokony hisitraka izany. Raha indramina indray ny teny anglisy dia hoe “quick wins”. Izay angamba aloha no azo lazaina tsotsotra mikasika ny fikambanana.

-GNVV: misaotra nanome fanazavana mikasika an’ny Erikerika. Fa alohan’ny hidirana amin’ny fanontaniana manaraka dia tiako singanina kely ny teny nampiasainao hoe “rehefa nahazo lesona”. Azonay fantarina ve ny mikasika izany lesona izany?

-EM: azo fantarina tokoa. Ny toe-javatra iainana sy sedraina moa dia azo raisina ho lesona avokoa. Fa raha singanina ny vitsivitsy amin’ireo dia voalohany ohatra ny fitantanana.

Azo lazaina fa eo anivon’ny fikambanana iray dia arakaraky ny hamaroan’ny tompon’andraikitra eo amin’ny fitantanana, no mahasarotra ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fandrindràna sy ny fanatanterahana ny asa. Tsy mora ny mamory olona noho ny fahalaviran-toerana, ny fitadiavana toeram-pivoriana, ny fotoana mampalalaka ny tsirairay. Ary rehefa tafavory ny olona dia araky ny hamaroan’izy ireo ny hevitra miposaka. Tsy mety anefa ny tsy mifanakalo hevitra ary an-tsitrapo koa no fahatongavan’ny tsirairay, hany ka mila omena fotoana izany.

Ny faharoa dia resaka miverimberina eny anivon’ny fikambanana rehetra tsy ankanavaka, dia ny resaka vola. Na fanangonana ny vola io toy ny fanomezan-toky tsy voahaja, na fitantanana io toy ny fanaovana mazava eo amin’ny miditra sy mivoaka, na fanaovana mangarahara amin’ireo te-hahalala, izany rehetra izany dia mety mametraka olana avokoa. Mampisy disadisa sy tsy fifampitokisana akory àry, ary mampikatso mihitsy ny tanjona nokendrena tany am-boalohany.

Ny fahatelo dia tranga hita eo anivon’ny fikambanana maro ihany koa, dia ny ady anaty hahatongavana eo amin’ny fitantanana. Dia miseho ny paikady samihafa rehefa tonga ny fifidianana.

Araka izany dia tsy zava-baovao hita eo anivon’ny fiainan’ny fikambanana izany. Ka lesona noraisina daholo izany nentina nitantanana ny fiainan’ny fikambanana. Ny fahavitsianay eo amin’ny fanapahan-kevitra dia manafaingana ny raharaha. Ny rafitra napetrakay koa ny hoe “naman’ny Erikerika”. Ny olona ao anatin’io rafitra io dia mahazo vaovao, voaasa rehefa misy fihaonambe tanterahina toy ny “Journée Erikerika”, voaantso handray anjara arakaraky ny hetsika.

GNVV: misaotra anao amin’ny fanazavàna. Ny fanontaniana manaraka dia mikasika ny asa sosialy tanterahinareo. Azonao zaraina aminay ve ny zava-bitan’ny Erikerika?

-EM: Ha! ha! Misaotra amin’ny fanontaniana. Vonona ve ianareo hiharitra ny tantara nandritra izay folo taona izay? Vazivazy ihany fa hetsika madinidinika no notanterahinay hatramin’izay, ary hetsika mipaka avy hatrany any amin’ny fiainan’ny tsirairay.

Ny hetsika voalohany nataonay dia tao amin’ny EPP Ankadifotsy ny volana desambra 2011, ka nisitrahan’ireo mpianatra 400 sakafo krismasy. Niara-nisalahy daholo, na ny mpampianatra, na ny ray aman-drenin’ny mpianatra (FRAM).

Nisy koa ohatra ny fanampiana ireo niharam-boina tamin’ny rivodoza Giovanna ny taona 2012 tao Andohatapenaka: PPN, fanamboarana lalantany mba tsy hiroboka anaty rano ireo mponina mandeha tongotra, fiantohana saram-pianarana.

Teo anatrehan’ny fahasahiranana miavosa dia nanao seminera ny fikambanana, nandinihana ireo mpisitraka ny asa sy fanampiana tokony hiompanan’ny fikambanana. Tao anatin’izany no nanapahana fa ny ankizy ihany aloha. Nanomboka nanome sakafo krismasy sy saram-pidirana tamina EPP no nifantohan’ny fanampiana. Ary nifindra EPP ny fikambanana rehefa tojo toe-javatra tsy mampety ny fiaraha-miasa. Ny EPP farany namatsian’ny fikambanana sakafo krismasy dia tany Analapatsy, faritra Anôsy. Ny fifampitokisana no fenitra voalohany hanatanterahana sy hanohizan’ny fikambanana ny asa soa amina toerana iray.

Ankehitriny, araka ny voalaza teo am-boalohany dia hiova tanteraka ny hiompanan’ny ezaka ho ataon’ny fikambanana. Tsikaritray fa simbain’ity fitondrana ity ny rivotra eny anivon’ny fanatanterahan’ny fikambanana ny asa soa. Etsy ankilany dia tonga tety aminay ny antso nataon’ireo mpitarika ao amin’ny Miara-manonja hiray hina amin’ny ady amin’ny jadona. Ka dia iny fanampiana ny fianakavian’ireo olompirenena 12 voafonja tsy ara-drariny iny, no hetsika voalohany ataonay. Maniry dia maniry izahay ny hanatsaharan’ity fitondrana ity ny herisetra sy fanapotehana fiaraha-monina, ary hifona amin’ny vahoaka. Ho reny ve izany antso izany?

Izay aloha no azoko ambara fohifohy ny amin’ny zava-bita.

-GNVV: misaotra anareo mpikambana rehetra ao amin’ny Erikerika ary mankasitraka amin’ny soa vitanareo amin’ny mpiray tanindrazana. Na dia lavi-tanàna aza ianareo dia tsy manadino ny firenena.

-EM: Misaotra anareo mpanao gazety ato amin’ny Ny Valosoa koa izahay amin’ny fampahalalana vaovao, sy fanabeazana amin’ny alalan’ny lahatsoratra fanadihadiana sy fampieritreretana. Azo vakiana maneran-tany izao ny gazety Ny Valosoa Vaovao ity, izay miseho in-telo isan-kerinandro ao amin’ny tranonkala (www.gvalosoa.com na www.gvalosoa .net). Tadidiko manokana, efa-polo taona lasa no nahatongavako taty Frantsa dia tsy afaka namaky vaovao tamin’ny teny malagasy raha tsy misy olona nitondra gazety avy any Madagasikara. Ankehitriny dia ny ivoahan’ny vaovao ao anaty fitaovana serasera toy ny Facebook sy YouTube, no ela fa dia azo arahina eo noho eo maneran-tany ny vaovao rehetra any Madagasikara. Ny vaovao an-tsary MBS sy ny fandaharana Miara-manonja dia azo arahina ny andron’iny ihany.

Mamerina fisaorana anareo ary mankasitraka amin’ny fampitam-baovao. Mirary fahombiazana an’ny gazety Ny Valosoa Vaovao.

www.gvalosoa.net/2021/03/02/erikerika-madagasikara-any-frantsa-miantso-ny-fitondrana-hampitsahatr...
... TohinyFintinina

24 ora lasa

Erikerika Madagasikara any Frantsa – Miantso ny fitondrana hampitsahatra ny herisetra sy fanapotehana fiaraha-monina ataony

Nangonin’Isambilo

Hiresaka amin’ny mpitarika ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa ny gazety Ny Valosoa Vaovao androany, mahakasika ny momba ity fikambanana ity, sy ny anjara biriky entiny amin’ny fampandrosoana ny toekarena sy ny sosialin’ny mponina aty Madagasikara. Dinidinika:

– Gazety Ny Valosoa Vaovao (GNVV): Faly miarahaba anao izahay mpanao gazety eto amin’Ny Valosoa ary misaotra anao filohan’ny fikambanana Erikerika Madagasikara namaly ny antso, hampahafantatra misimisy momba ny fikambanana.

-Erikerika Madagasikara (EM): dia faly miarahaba anareo mpanao gazety rehetra koa ny tenako, Jean Philippe Rafidison, misolo tena ny fikambanana Erikerika Madagasikara (EM).Miarahaba koa an’ireo mpamaky ary misaotra sy mankatelina amin’ny fanasàna.

-GNVV: vao tamin’ny herinandro lasa teo ny EM no niseho tamin’ny gazety nandray anjara namaly ny antson’ny vehivavy TIM, hifanohana hanampy ireo olona miisa 12 voafonja tsy ara-drariny, noho ny tatitra nokasain’ireo depiote enina mianadahy natao ny sabotsy 20 febroary 2021 lasat teo. Azonao ampahafantarina misimisy aloha ve ny mikasika ny fikambanana?

-EM: marina tokoa fa namaly ny antson’ireo vehivavy TIM izahay. Nanohina an’izao tontolo izao ny zava-niseho tamin’iny andron’ny sabotsy 20 febroary lasa teo iny. Nanohina anay izany satria lalana mankany amin’ny jadona no miseho ankehitriny any Madagasikara ary tsy afaka ny hitazana fotsiny ny fikambanana. Fa hamaly kely ny fanontanianao aho aloha.

Ny EM dia fikambanana manaraka ny lalàna frantsay, na ‘Association Loi 1901’, mankalaza ny faha-folo taonany amin’ity taona ity, niorina ny volana aprily 2011. Ny foibe dia ao amin’ny kaominina antsoina hoe Brétigny sur Orge, faritra Essonne, miala eo amin’ny 30km avy any Paris. Efatra mianadahy izahay no nanorina ny fikambanana, mpikambana mavitrika tao anatin’ny fikambanana GTT, na Gasy Tia Tanindrazana izahay, ary nanapa-kevitra rehefa nahazo lesona, fa hiompana kokoa amin’ny sosialy manoloana ny fahoriana tsy nitsahatra ny nitombo taorian’ny fanonganam-panjakana. Ary izay lafiny sosialy izay moa no azo tarafina ao anaty ny sata manambara ny tanjon’ny fikambanana dia ny “handray anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara eo anivon’ny sehatra samihafa fahantrana, fahasalamana, fanatanjahantena, fanabeazana, sns… ary fanatsaràna ny fiainana andavanandron’ny Malagasy”.

Avo dia avo sy manara-penitra tokoa izany tanjona izany, toa mikasa hanakatra ny tsy takatra, raha ny enti-manana eo anivon’ny fikambanana no jerena. Saingy tsy midika akory izany, fa ho indray atrehina daholo ireo sehatra ireo na koa ireo sarangan’olona rehetra. Izay indrindra no nahatonga anay nisafidy ity anarana hoe ‘Erikerika’ ity araka ny ohabolan-drazana miteny hoe “Ny erikerika maha-tondradrano”. Raha indramina ny teny frantsay dia hoe “Les petits ruisseaux font les grandes rivières”. Am-panetren-tena no hanatanterahanay ny asa anjara biriky ary ao anatin’ny fomba fiasanay mihitsy ny hoe : tahaka ny erikerika, tsikelikely ary atao mateti-piavy araka izay vita eo. Ny hetsika ataonay na andraisana anjara dia tianay hipaka avy hatrany any amin’ireo izay tokony hisitraka izany. Raha indramina indray ny teny anglisy dia hoe “quick wins”. Izay angamba aloha no azo lazaina tsotsotra mikasika ny fikambanana.

-GNVV: misaotra nanome fanazavana mikasika an’ny Erikerika. Fa alohan’ny hidirana amin’ny fanontaniana manaraka dia tiako singanina kely ny teny nampiasainao hoe “rehefa nahazo lesona”. Azonay fantarina ve ny mikasika izany lesona izany?

-EM: azo fantarina tokoa. Ny toe-javatra iainana sy sedraina moa dia azo raisina ho lesona avokoa. Fa raha singanina ny vitsivitsy amin’ireo dia voalohany ohatra ny fitantanana.

Azo lazaina fa eo anivon’ny fikambanana iray dia arakaraky ny hamaroan’ny tompon’andraikitra eo amin’ny fitantanana, no mahasarotra ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fandrindràna sy ny fanatanterahana ny asa. Tsy mora ny mamory olona noho ny fahalaviran-toerana, ny fitadiavana toeram-pivoriana, ny fotoana mampalalaka ny tsirairay. Ary rehefa tafavory ny olona dia araky ny hamaroan’izy ireo ny hevitra miposaka. Tsy mety anefa ny tsy mifanakalo hevitra ary an-tsitrapo koa no fahatongavan’ny tsirairay, hany ka mila omena fotoana izany.

Ny faharoa dia resaka miverimberina eny anivon’ny fikambanana rehetra tsy ankanavaka, dia ny resaka vola. Na fanangonana ny vola io toy ny fanomezan-toky tsy voahaja, na fitantanana io toy ny fanaovana mazava eo amin’ny miditra sy mivoaka, na fanaovana mangarahara amin’ireo te-hahalala, izany rehetra izany dia mety mametraka olana avokoa. Mampisy disadisa sy tsy fifampitokisana akory àry, ary mampikatso mihitsy ny tanjona nokendrena tany am-boalohany.

Ny fahatelo dia tranga hita eo anivon’ny fikambanana maro ihany koa, dia ny ady anaty hahatongavana eo amin’ny fitantanana. Dia miseho ny paikady samihafa rehefa tonga ny fifidianana.

Araka izany dia tsy zava-baovao hita eo anivon’ny fiainan’ny fikambanana izany. Ka lesona noraisina daholo izany nentina nitantanana ny fiainan’ny fikambanana. Ny fahavitsianay eo amin’ny fanapahan-kevitra dia manafaingana ny raharaha. Ny rafitra napetrakay koa ny hoe “naman’ny Erikerika”. Ny olona ao anatin’io rafitra io dia mahazo vaovao, voaasa rehefa misy fihaonambe tanterahina toy ny “Journée Erikerika”, voaantso handray anjara arakaraky ny hetsika.

GNVV: misaotra anao amin’ny fanazavàna. Ny fanontaniana manaraka dia mikasika ny asa sosialy tanterahinareo. Azonao zaraina aminay ve ny zava-bitan’ny Erikerika?

-EM: Ha! ha! Misaotra amin’ny fanontaniana. Vonona ve ianareo hiharitra ny tantara nandritra izay folo taona izay? Vazivazy ihany fa hetsika madinidinika no notanterahinay hatramin’izay, ary hetsika mipaka avy hatrany any amin’ny fiainan’ny tsirairay.

Ny hetsika voalohany nataonay dia tao amin’ny EPP Ankadifotsy ny volana desambra 2011, ka nisitrahan’ireo mpianatra 400 sakafo krismasy. Niara-nisalahy daholo, na ny mpampianatra, na ny ray aman-drenin’ny mpianatra (FRAM).

Nisy koa ohatra ny fanampiana ireo niharam-boina tamin’ny rivodoza Giovanna ny taona 2012 tao Andohatapenaka: PPN, fanamboarana lalantany mba tsy hiroboka anaty rano ireo mponina mandeha tongotra, fiantohana saram-pianarana.

Teo anatrehan’ny fahasahiranana miavosa dia nanao seminera ny fikambanana, nandinihana ireo mpisitraka ny asa sy fanampiana tokony hiompanan’ny fikambanana. Tao anatin’izany no nanapahana fa ny ankizy ihany aloha. Nanomboka nanome sakafo krismasy sy saram-pidirana tamina EPP no nifantohan’ny fanampiana. Ary nifindra EPP ny fikambanana rehefa tojo toe-javatra tsy mampety ny fiaraha-miasa. Ny EPP farany namatsian’ny fikambanana sakafo krismasy dia tany Analapatsy, faritra Anôsy. Ny fifampitokisana no fenitra voalohany hanatanterahana sy hanohizan’ny fikambanana ny asa soa amina toerana iray.

Ankehitriny, araka ny voalaza teo am-boalohany dia hiova tanteraka ny hiompanan’ny ezaka ho ataon’ny fikambanana. Tsikaritray fa simbain’ity fitondrana ity ny rivotra eny anivon’ny fanatanterahan’ny fikambanana ny asa soa. Etsy ankilany dia tonga tety aminay ny antso nataon’ireo mpitarika ao amin’ny Miara-manonja hiray hina amin’ny ady amin’ny jadona. Ka dia iny fanampiana ny fianakavian’ireo olompirenena 12 voafonja tsy ara-drariny iny, no hetsika voalohany ataonay. Maniry dia maniry izahay ny hanatsaharan’ity fitondrana ity ny herisetra sy fanapotehana fiaraha-monina, ary hifona amin’ny vahoaka. Ho reny ve izany antso izany?

Izay aloha no azoko ambara fohifohy ny amin’ny zava-bita.

-GNVV: misaotra anareo mpikambana rehetra ao amin’ny Erikerika ary mankasitraka amin’ny soa vitanareo amin’ny mpiray tanindrazana. Na dia lavi-tanàna aza ianareo dia tsy manadino ny firenena.

-EM: Misaotra anareo mpanao gazety ato amin’ny Ny Valosoa koa izahay amin’ny fampahalalana vaovao, sy fanabeazana amin’ny alalan’ny lahatsoratra fanadihadiana sy fampieritreretana. Azo vakiana maneran-tany izao ny gazety Ny Valosoa Vaovao ity, izay miseho in-telo isan-kerinandro ao amin’ny tranonkala (http://www.gvalosoa.com na http://www.gvalosoa .net). Tadidiko manokana, efa-polo taona lasa no nahatongavako taty Frantsa dia tsy afaka namaky vaovao tamin’ny teny malagasy raha tsy misy olona nitondra gazety avy any Madagasikara. Ankehitriny dia ny ivoahan’ny vaovao ao anaty fitaovana serasera toy ny Facebook sy YouTube, no ela fa dia azo arahina eo noho eo maneran-tany ny vaovao rehetra any Madagasikara. Ny vaovao an-tsary MBS sy ny fandaharana Miara-manonja dia azo arahina ny andron’iny ihany.

Mamerina fisaorana anareo ary mankasitraka amin’ny fampitam-baovao. Mirary fahombiazana an’ny gazety Ny Valosoa Vaovao.

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/erikerika-madagasikara-any-frantsa-miantso-ny-fitondrana-hampitsahatra-ny-herisetra-sy-fanapotehana-fiaraha-monina-ataony/

Kianja nohamasinin’i Papa – Eny Soamandrakizay no hanavotana ny firenena

Ny Valosoa

Tsy ankandasitra intsony, fa dia ho raikitra ny fanaovan’izy 6 mianadahy Solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo Renivohitra tamin’ny anaran’ny Antoko Tiako i Madagasikara (TIM) tatitra, eny amin’ny Kianja Soamandrakizay amin’ny Sabotsy 6 Martsa2021 ho avy izao.

Kianja Masina io

Tamin’ny fandalovan’ny Ray Masina François teto Madagasikara, tamin’ny voalondohan’ny volana Septambra 2019 dia teo amin’ny Kianja Soamandrakizay, no notanterahina ny fotoambavaka lehibe notarihan’ity Ray amandrenimpiangonana eken’izao tontolo izao ity, teo koa no nitanisan’i Papa ny mahazavadehibe ny fifankatiavana sy ny fihavanana, ary indrindra ny nanambarany ny maharatsy ny kolikoly, ny herisetra, ny fanamparampahefana amin’ny endriny samihafa ary ny fanavakavahana tsy mitondra fampandrosoana.

Miendrika ho fanamasinana ny kianja nataon’i Papa François ny fanaovana ny fotoampivavahana goavana teny Soamandrakizay, satria io izany no “Basilic” n’i Masindahy Piera toy ny ao “ Vatican” raha eto amintsika.

Nilatsahan’ny Fanahy Masina ingahy Préfet

Ny Sabotsy 20 Febroary 2021 dia nanam-pikasana hanao tatitra ho an’ny vahoakan’Antananarivo teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey ireo Solombavambahoaka 6 mianadahy voafidy teto Antananarivo Renivohitra, rehefa nolavin’ny Ben’ny tanàna Vazahabe ny fidirana tao Ambohijatovo.

Ny zoma 19 Febroary2021 dia nanambara Ingahy Préfet, fa tsy azo ekena ny fidirana ao amin’ny kianjan’ny 13 Mey, fa omena ny Kianja Soamandrakizay ireo depiote, satria mifanaraka amin’ny lalàna ny fanaovan’izy ireo tatitra amin’ny vahoaka, saingy tsy nanaiky izany izy 6 mianadahy, satria fohy loatra ny fotoana tsy nahafahana nampiomana ireo vahoaka hihaino tatitra.

Ankehitriny ampy tsara ny fotoana niomanana na ho an’ny vahoaka na ho an’ireo Depiote, dia raikitra izany amin’ny Sabotsy 6 martsa izao, azo antoka fa tsy ny Préfet no ho sakana amin’ny fanantontosana izany, satria hevitra nivoaka avy any aminy ny fandehanana eny Soamandrakizay, ary azo inoana mihitsy fa ny Fanahy Masina no nibitsika tamin’ity tompon’andraikitra eto an-tanàna ity, ny anarany rahateo dia miteny ho azy ny hoe: “Ravelonarivo” natao hamelona ny vahoakan’Iarivo, mbola miampy ho “Angelo”, avy amin’ny anjely anie izany e! f’angaha izay ihany fa mbola misy fanampiny koa hoe “Christian”, vao mainka fatratra fa avy amin’ny hoe “Kristy”.

Misy ireo manely tsaho fa mety tsy ahazo fankatoavana amin’ny tompon’ny tany hono, tsy iza io fa ilay mpandraharaha karana efa tompontany Rajabaly, izay tsy azo inoana ny isian’ny fandavana, satria azo lazaina hoe efa tena malagasy ry Rajabaly mianakavy, satria efa niara-niaina sy nifamelona tamin’ny malagasy nandritra ny taona maro, ary vahoakan’Antananarivo tokony hahazo tatitra izy mianakavy. Mikasika an’Ingahy Ben’ny Tanàna Vazahabe dia tsy hanan-kambara intsony izy, satria tsy ho azony hamoronana “parc” hafa intsony eo amin’ny Soamandrakizay.

Hilamina ny tanàna

Toerana somary mihataka kely i Soamandrakizay, na dia mbola ao anatin’ny boriborintany fahadimy aza, tongan’ny taksibe soamantsara, ary tsy mampalain-komana ireo vahoaka vonona hihaino tatitra, tsy ampahafirin’ny mankany Imerinkasinina izay tongan’ny maro dia an-tongotra.

Azo antoka fa hanjaka ny filaminana ary hidorehitra mena sy hangorom-potsy ny eny Soamandrakizay, satria vahoaka hendry sy milamina ireo vahoaka ho tonga eny.
Tsiahivina f’efa nisy ny fotoana nanaovana ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF) teny Antsonjombe sy teny amin’ny Kianjan’Alarobia, teo koa ny fitsenana ny Filoha Ravalomanana tamin’ny 19 Febroary 2011 sy 21 Janoary 2012 teny Ivato, tonga tena marobe hatrany ireo vahoaka ary rehefa nirava dia maro ireo nandeha an-tongotra namonjy fodiana, tsy nisy tamin’ireo vahoaka ireo no nandroba, fa vao mainka aza nividy zavatra: sakafo, rano fisotro, sns… nanjifa ny entan’ireo mpivarotra mpiray tanindrazana, ary ireo nandeha tamin’ny fiara fitaterambahoaka dia nandoa sarandalana ara-dalàna avokoa, koa azo inoana fa na ny mandroso mankeny Soamandrakizay, na rehefa hamonjy fodiana amin’ny Sabotsy izao ireo vahoaka avy nihaino tatitra, dia azo antoka fa hampitombo indray ny vola miditra amin’ireo mpivarotra lalovany.

Feno ny fepetra ahafahan’ireo Solombavambahoaka manao ny tatitra amin’ny Sabotsy izao, koa dia miandry amim-pilaminana sy amim-pahatoniana ny vahoaka leon’ny DJ, na ny Didy Jadona mampahory sy tsy mitondra n’inona n’inona amin’ny fampandrosoana, ary manantena fatratra, f’izay tatitra ho heno eo dia tsy vahaolana petatoko sy vonjy tavan’andro, fa hitondra SOA MANDRAKIZAY ho an’ny andavanandrom-piainan’ny vahoaka Malagasy, satria na ny mpitatitra, na ireo hitaterana dia samy vonona amin’ny fanandratana ny firenena ary samy hitondra ambavaka izany, ny kianja hihaonana rahateo efa nohamasinin’i Papa François.

www.gvalosoa.net/2021/03/02/kianja-nohamasinini-papa-eny-soamandrakizay-no-hanavotana-ny-firenena/
... TohinyFintinina

24 ora lasa

Kianja nohamasinin’i Papa – Eny Soamandrakizay no hanavotana ny firenena

Ny Valosoa

Tsy ankandasitra intsony, fa dia ho raikitra ny fanaovan’izy 6 mianadahy Solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo Renivohitra tamin’ny anaran’ny Antoko Tiako i Madagasikara (TIM) tatitra, eny amin’ny Kianja Soamandrakizay amin’ny Sabotsy 6 Martsa2021 ho avy izao.

Kianja Masina io

Tamin’ny fandalovan’ny Ray Masina François teto Madagasikara, tamin’ny voalondohan’ny volana Septambra 2019 dia teo amin’ny Kianja Soamandrakizay, no notanterahina ny fotoambavaka lehibe notarihan’ity Ray amandrenimpiangonana eken’izao tontolo izao ity, teo koa no nitanisan’i Papa ny mahazavadehibe ny fifankatiavana sy ny fihavanana, ary indrindra ny nanambarany ny maharatsy ny kolikoly, ny herisetra, ny fanamparampahefana amin’ny endriny samihafa ary ny fanavakavahana tsy mitondra fampandrosoana.

Miendrika ho fanamasinana ny kianja nataon’i Papa François ny fanaovana ny fotoampivavahana goavana teny Soamandrakizay, satria io izany no “Basilic” n’i Masindahy Piera toy ny ao “ Vatican” raha eto amintsika.

Nilatsahan’ny Fanahy Masina ingahy Préfet

Ny Sabotsy 20 Febroary 2021 dia nanam-pikasana hanao tatitra ho an’ny vahoakan’Antananarivo teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey ireo Solombavambahoaka 6 mianadahy voafidy teto Antananarivo Renivohitra, rehefa nolavin’ny Ben’ny tanàna Vazahabe ny fidirana tao Ambohijatovo.

Ny zoma 19 Febroary2021 dia nanambara Ingahy Préfet, fa tsy azo ekena ny fidirana ao amin’ny kianjan’ny 13 Mey, fa omena ny Kianja Soamandrakizay ireo depiote, satria mifanaraka amin’ny lalàna ny fanaovan’izy ireo tatitra amin’ny vahoaka, saingy tsy nanaiky izany izy 6 mianadahy, satria fohy loatra ny fotoana tsy nahafahana nampiomana ireo vahoaka hihaino tatitra.

Ankehitriny ampy tsara ny fotoana niomanana na ho an’ny vahoaka na ho an’ireo Depiote, dia raikitra izany amin’ny Sabotsy 6 martsa izao, azo antoka fa tsy ny Préfet no ho sakana amin’ny fanantontosana izany, satria hevitra nivoaka avy any aminy ny fandehanana eny Soamandrakizay, ary azo inoana mihitsy fa ny Fanahy Masina no nibitsika tamin’ity tompon’andraikitra eto an-tanàna ity, ny anarany rahateo dia miteny ho azy ny hoe: “Ravelonarivo” natao hamelona ny vahoakan’Iarivo, mbola miampy ho “Angelo”, avy amin’ny anjely anie izany e! f’angaha izay ihany fa mbola misy fanampiny koa hoe “Christian”, vao mainka fatratra fa avy amin’ny hoe “Kristy”.

Misy ireo manely tsaho fa mety tsy ahazo fankatoavana amin’ny tompon’ny tany hono, tsy iza io fa ilay mpandraharaha karana efa tompontany Rajabaly, izay tsy azo inoana ny isian’ny fandavana, satria azo lazaina hoe efa tena malagasy ry Rajabaly mianakavy, satria efa niara-niaina sy nifamelona tamin’ny malagasy nandritra ny taona maro, ary vahoakan’Antananarivo tokony hahazo tatitra izy mianakavy. Mikasika an’Ingahy Ben’ny Tanàna Vazahabe dia tsy hanan-kambara intsony izy, satria tsy ho azony hamoronana “parc” hafa intsony eo amin’ny Soamandrakizay.

Hilamina ny tanàna

Toerana somary mihataka kely i Soamandrakizay, na dia mbola ao anatin’ny boriborintany fahadimy aza, tongan’ny taksibe soamantsara, ary tsy mampalain-komana ireo vahoaka vonona hihaino tatitra, tsy ampahafirin’ny mankany Imerinkasinina izay tongan’ny maro dia an-tongotra.

Azo antoka fa hanjaka ny filaminana ary hidorehitra mena sy hangorom-potsy ny eny Soamandrakizay, satria vahoaka hendry sy milamina ireo vahoaka ho tonga eny.
Tsiahivina f’efa nisy ny fotoana nanaovana ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF) teny Antsonjombe sy teny amin’ny Kianjan’Alarobia, teo koa ny fitsenana ny Filoha Ravalomanana tamin’ny 19 Febroary 2011 sy 21 Janoary 2012 teny Ivato, tonga tena marobe hatrany ireo vahoaka ary rehefa nirava dia maro ireo nandeha an-tongotra namonjy fodiana, tsy nisy tamin’ireo vahoaka ireo no nandroba, fa vao mainka aza nividy zavatra: sakafo, rano fisotro, sns… nanjifa ny entan’ireo mpivarotra mpiray tanindrazana, ary ireo nandeha tamin’ny fiara fitaterambahoaka dia nandoa sarandalana ara-dalàna avokoa, koa azo inoana fa na ny mandroso mankeny Soamandrakizay, na rehefa hamonjy fodiana amin’ny Sabotsy izao ireo vahoaka avy nihaino tatitra, dia azo antoka fa hampitombo indray ny vola miditra amin’ireo mpivarotra lalovany.

Feno ny fepetra ahafahan’ireo Solombavambahoaka manao ny tatitra amin’ny Sabotsy izao, koa dia miandry amim-pilaminana sy amim-pahatoniana ny vahoaka leon’ny DJ, na ny Didy Jadona mampahory sy tsy mitondra n’inona n’inona amin’ny fampandrosoana, ary manantena fatratra, f’izay tatitra ho heno eo dia tsy vahaolana petatoko sy vonjy tavan’andro, fa hitondra SOA MANDRAKIZAY ho an’ny andavanandrom-piainan’ny vahoaka Malagasy, satria na ny mpitatitra, na ireo hitaterana dia samy vonona amin’ny fanandratana ny firenena ary samy hitondra ambavaka izany, ny kianja hihaonana rahateo efa nohamasinin’i Papa François.

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/kianja-nohamasinini-papa-eny-soamandrakizay-no-hanavotana-ny-firenena/

Vehivavy TIM – Naangona 1861000 Ar nanampiana ireo voafonja miisa 12

Helisoa

Ny sabotsy teo sy omaly alatsinainy no nanangona vola anampiana ireo voafonja miisa 12 mianadahy, voasambotra tamin’ny 20 febroary 2021 lasa teo ny Vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), tetsy amin’ny QG Bel’Air Ampandrana.

Nandritra izany vola mitentina 1861000 Ar no voaangon’izy ireo, avy amin’ireo malalatanana eto an-toerana, sy avy any ivelany nahitana: ny Erikerika Madagasikara any Frantsa, olon-tsotra tsara sitrapo avy any Frantsa, sy avy atsy amin’ny Nosy La Réunion koa.

Natolotra mivantana ho an’ny fianakavian’ireo voafonja ny vola voaangon’ny vehivavy TIM rehetra hatramin’ny 3 ora hariva teo omaly, ka nahatratra 150000 Ariary na 750000 fmg avy, isaky ny fianakaviana no nozaraina tamin’izany. Mbola mitohy hatrany ny ezaka hitsinjovana azy ireo, ka ny 8 martsa ho avy izao indray, andron’ny vehivavy no hanolorana izay ho voaangona rehetra.

Nanatrika ny fotoana ny birao politikan’ny antoko TIM, notarihin’ny Sekretera jeneraly, Riana Randriamasinoro, nahitana ny mpandrindra nasionaly: Jean Claude Rakotonirina ary ny mpikambana amin’ny birao politikan’ny antoko: Julien Andriamorasata.

www.gvalosoa.net/2021/03/02/vehivavy-tim-naangona-1861000-ar-nanampiana-ireo-voafonja-miisa-12/
... TohinyFintinina

24 ora lasa

Vehivavy TIM – Naangona 1861000 Ar nanampiana ireo voafonja miisa 12

Helisoa

Ny sabotsy teo sy omaly alatsinainy no nanangona vola anampiana ireo voafonja miisa 12 mianadahy, voasambotra tamin’ny 20 febroary 2021 lasa teo ny Vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), tetsy amin’ny QG Bel’Air Ampandrana.

Nandritra izany vola mitentina 1861000 Ar no voaangon’izy ireo, avy amin’ireo malalatanana eto an-toerana, sy avy any ivelany nahitana: ny Erikerika Madagasikara any Frantsa, olon-tsotra tsara sitrapo avy any Frantsa, sy avy atsy amin’ny Nosy La Réunion koa.

Natolotra mivantana ho an’ny fianakavian’ireo voafonja ny vola voaangon’ny vehivavy TIM rehetra hatramin’ny 3 ora hariva teo omaly, ka nahatratra 150000 Ariary na 750000 fmg avy, isaky ny fianakaviana no nozaraina tamin’izany. Mbola mitohy hatrany ny ezaka hitsinjovana azy ireo, ka ny 8 martsa ho avy izao indray, andron’ny vehivavy no hanolorana izay ho voaangona rehetra.

Nanatrika ny fotoana ny birao politikan’ny antoko TIM, notarihin’ny Sekretera jeneraly, Riana Randriamasinoro, nahitana ny mpandrindra nasionaly: Jean Claude Rakotonirina ary ny mpikambana amin’ny birao politikan’ny antoko: Julien Andriamorasata.

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/vehivavy-tim-naangona-1861000-ar-nanampiana-ireo-voafonja-miisa-12/

Lalampirenena faha-32 (RN32) – Tena ratsy ny lalana Antsohihy- Mandritsara

Niaina

Tena ratsy ary mampitaraina ireo mpampiasa azy amin’izao fotoana, ny lalam-pirenena faha-32 (RN32), mampitohy an’Antsohihy, Befandriana Avaratra, tonga hatrany Mandritsara, any amin’ny faritra Sofia. Alaina adiny 8 ny lalana mirefy 81 km mampitohy an’Antsohihy sy Befandriana Avaratra, raha eo amin’ny salan’ny hafainganam-pandeha izany, 10 km/h eo no afak’ireo fiarakodia mampiasa izany lalana izany. Taona maro aty aoriana tsy misy fanamboarana ny lalam-pirenena faha-32, izay mampitohy ny distrikan’i Antsohihy sy Befandriana Avaratra ary Mandritsara.

Amin’ny fotoanan’ny andro fahavaratra toy izao dia potika tanteraka ny lalam-pirenena faha-32. Tena mijaly ny fiara mpitatitra entana sy fitateran’olona mandalo amin’ity lalana ity amin’izao. Araka ny fanazavana azo avy amin’ireo mpamily mpampiasa ny lalana dia alaina adiny 8 be izao ny lalana mirefy 81 km, izay mampitohy ny distrikan’i Antsohihy sy Befandriana Avaratra, izay efa voalaza teo. Azo iafiana ihany ny lalana mankany Mandritsara na dia isan’ny ahitana fahapotehana ihany koa aza. Fanirian’ny any an-toerana ny hanamboarana ity RN32 ity, satria anisan’ny faritra mahavokatra izany faritra izany.

www.gvalosoa.net/2021/03/02/lalampirenena-faha-32-rn32-tena-ratsy-ny-lalana-antsohihy-mandritsara/
... TohinyFintinina

24 ora lasa

Lalampirenena faha-32 (RN32) – Tena ratsy ny lalana Antsohihy- Mandritsara

Niaina

Tena ratsy ary mampitaraina ireo mpampiasa azy amin’izao fotoana, ny lalam-pirenena faha-32 (RN32), mampitohy an’Antsohihy, Befandriana Avaratra, tonga hatrany Mandritsara, any amin’ny faritra Sofia. Alaina adiny 8 ny lalana mirefy 81 km mampitohy an’Antsohihy sy Befandriana Avaratra, raha eo amin’ny salan’ny hafainganam-pandeha izany, 10 km/h eo no afak’ireo fiarakodia mampiasa izany lalana izany. Taona maro aty aoriana tsy misy fanamboarana ny lalam-pirenena faha-32, izay mampitohy ny distrikan’i Antsohihy sy Befandriana Avaratra ary Mandritsara.

Amin’ny fotoanan’ny andro fahavaratra toy izao dia potika tanteraka ny lalam-pirenena faha-32. Tena mijaly ny fiara mpitatitra entana sy fitateran’olona mandalo amin’ity lalana ity amin’izao. Araka ny fanazavana azo avy amin’ireo mpamily mpampiasa ny lalana dia alaina adiny 8 be izao ny lalana mirefy 81 km, izay mampitohy ny distrikan’i Antsohihy sy Befandriana Avaratra, izay efa voalaza teo. Azo iafiana ihany ny lalana mankany Mandritsara na dia isan’ny ahitana fahapotehana ihany koa aza. Fanirian’ny any an-toerana ny hanamboarana ity RN32 ity, satria anisan’ny faritra mahavokatra izany faritra izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/lalampirenena-faha-32-rn32-tena-ratsy-ny-lalana-antsohihy-mandritsara/

Comment on Facebook Lalampirenena ...

Téléphérique no mahamay ny fitondrana nefa izao ny fahoriana ny vahoaka. Asa Inona no misaina ny an’ireo?

Ny RN na Lalampirenena rehetra, izay tena Lalandrà lehiben’ny Fampandrosoana ny Firenena, izay efa mba niarina talohan’ny 2009, no tena potika tanteraka amin’izao fotoana izao, kanefa tsy hita ao anaty programan’ ity Fitondrana ity. Ny RIP sy hapahan-dalana kely zay mba vita no hanaovana werawera, dia faly ery ireo mpomba azy. Iomehezana ve sa mampalahelo ?

lalana tsy hoanina

HENATRAO

Henatrao mpanankarena sy mpitondra ankehitriny
Ny miletra tsy mijanona miaraka amin’ireo vahiny.
Tena voky hatreny an-tenda saingy tsy mahalala onony,
Fa mikepoka izay azo ka laniana hatramin’ny fonony!

Etsy andaniny kanefa, ‘ndeha jereo ny manodidina:
Olo-maro maty noana sy efa mila hitsingidina!
Ny fitoeram-pakonao no lasa toeram-pihinanany,
Itsindrohany izay kely hampitoniany ny hanoanany!

Iny ianao fa misonanina amin’ny fiara tena raitra,
Sy miakanjo ireo fitafy lafo vidy, tsara zaitra.
Ireto zanakao tsy eto fa nandao ilay Gasikara,
Ka ny vatsiny isan-taona, re fa amana miliara!

Etsy ankilany kanefa, indreo ireo ory sy tsy manana,
Mba mananika an’Ankatso ka maniry ny hotohanana!
Saingy izay mba vatsy keliny dia tsy omena ara-potoana,
Fa anaovana antsojay ka dia mazàna tara foana!

Ianareo, migoka foana, hany ka mirehareha.
Tsy mahalala jiro tapaka, na koa rano tsy mandeha.
Dia tena mihevitra mihitsy f’eo an-tampom-piadanana,
Fa ny zavatra rehetra efa tsisy izay tsy ananana!

Izany anefa dia fisainana tena ilana fanitsiana,
F’ianareo mihitsy anie ilay tokony hitomaniana!
Noho ‘nareo tsy menatra olona amin-“tsarim-piadanana”,
Nefa mila halevina haingana f’efa maty am-pitsanganana!

DADAN’i ZINA (28-02-21)

www.gvalosoa.net/2021/03/02/henatrao/
... TohinyFintinina

24 ora lasa

HENATRAO

Henatrao mpanankarena sy mpitondra ankehitriny
Ny miletra tsy mijanona miaraka amin’ireo vahiny.
Tena voky hatreny an-tenda saingy tsy mahalala onony,
Fa mikepoka izay azo ka laniana hatramin’ny fonony!

Etsy andaniny kanefa, ‘ndeha jereo ny manodidina:
Olo-maro maty noana sy efa mila hitsingidina!
Ny fitoeram-pakonao no lasa toeram-pihinanany,
Itsindrohany izay kely hampitoniany ny hanoanany!

Iny ianao fa misonanina amin’ny fiara tena raitra,
Sy miakanjo ireo fitafy lafo vidy, tsara zaitra.
Ireto zanakao tsy eto fa nandao ilay Gasikara,
Ka ny vatsiny isan-taona, re fa amana miliara!

Etsy ankilany kanefa, indreo ireo ory sy tsy manana,
Mba mananika an’Ankatso ka maniry ny hotohanana!
Saingy izay mba vatsy keliny dia tsy omena ara-potoana,
Fa anaovana antsojay ka dia mazàna tara foana!

Ianareo, migoka foana, hany ka mirehareha.
Tsy mahalala jiro tapaka, na koa rano tsy mandeha.
Dia tena mihevitra mihitsy f’eo an-tampom-piadanana,
Fa ny zavatra rehetra efa tsisy izay tsy ananana!

Izany anefa dia fisainana tena ilana fanitsiana,
F’ianareo mihitsy anie ilay tokony hitomaniana!
Noho ‘nareo tsy menatra olona amin-“tsarim-piadanana”,
Nefa mila halevina haingana f’efa maty am-pitsanganana!

      DADAN’i ZINA (28-02-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/henatrao/

Comment on Facebook HENATRAO Henatrao ...

Ratoa ka misaina ny MPANOHANA ny fitondrana de azony tiany mpanoratra ambara

Miverina ireo nanakianana ny fitondrana teo aloha ary miha-mafy aza izany

Andry Tsiavalona

Mampanahy ny tsy hisian’ny filaminana eto amin’ny Firenena raha ny tranga, tsy eto an-drenivohitra ihany, fa hatrany amin’ny faritra koa. Nisy ny fitokonan’ny mpianatry ny Anjerimanontolo tany Toamasina sy Toliara ary ny mpianatry « Ecole Normale Supérieure » Antsiranana. Tsy resahina ny teny amin’ny « Polytechnique » Vontovorona. Nisy ny fioharam-pefy tany Toliara satria nisy ny fandrobana. Tsy mahagaga loatra iny tranga iny, satria raha ny fiarovana sy fampanantenana ataon’ny mpomba ny fitondrana any an-toerana sady tera-tany avy any rahateo, dia tsy mifanaraka amin’ny zavatra iainan’ny mponina velively ary tsy mitondra vahaolana rahateo. Tsapa fa amin’ny toerana itrangana toe-draharaha mafana sahala amin’ireny ka amin’arivony no mihetsika dia mirodorodo midina mamaha olana ny mpitondra.

Amin’ny toerana toa an’Antananarivo izay heverin’ny mpitondra, fa aman’hetsiny no hanohina ny antso dia fandrahonana sy fanapariahana manerana ny tanàna mpitandro ny filaminana, izay lasa herim-pamoretana no hasetry izany. Tsy vitan’izany fa manao fisamborana olona tsy manan-tsiny sy namoronana izao hatsanga tsy aman’orana rehetra izao entina andefasana eny amin’ny fitsarana, izay mampiditra azy ireny eny am-ponja, asa noho ny baiko? Araka izany dia tsy afaka maneho hevitra sy midina an-dàlambe intsony ny vahoaka eto amin’ity Nosy ity, na voasoratra mazava tsara ao anatin’ny Lalàmpanorenana aza izany, fa anisan’ny zo fototry ny olompirenena rehetra.

Nodradradradrain’ny ministry ny serasera ankehitriny ireo zo fototra ireo, sivy volana taorian’ny nandraisan’ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina Hery, ny fitondrana, ka tao anatin’ny fanoherana izy. Delestazy izay nambaran’ny filoha teo aloha, fa ho foana tao anatin’ny telo volana kanefa tsy tanteraka na dia azo lazaina fa nisy ezaka ihany aza. Tetsy andaniny koa ny tsy fahampian-drano, ka nahatonga ny fidinan’ny mponina an-dàlambe.

Ankehitriny dia miverina ireo nanakianana ny fitondrana teo aloha ary miha-mafy aza izany, kanefa dia ataon’ny fitondrana Rajoelina Andry ny sakana sy ny antsojay rehetra anakanana ny vahoaka tsy haneho hevitra, sy hivory an-kianja hanehoany ny tsy fankasitrahany izany toe-javatra izany. Mandrisika ny vahoaka hanao hetsika ihany koa ny fidangan’ny vidim-piainana tsy mbola nisy toy izany. Mihevitra ny mpitondra fa ny fanambatambazana ny olona amin’ny “vary tsinjo” amin’ny vidiny zato ariary mandritra ny telo volana dia hampisy ny fitoniana. Anisan’ny mampitroatra ny any amin’ny faritra ihany koa io tsy fanapariahana ity “vary tsinjo” ity any ivelan’Antananarivo, satria tsy ny Renivohitra ihany akory no Madagasikara ary tsy ny eto ihany koa no efa tsy takatry ny fahefa-mividin’ny mponina intsony ny vidim-piainana.

Efa tsy navela niditra tao amin’ny Kianjan’Ambohijatovo ny solombavambahoaka enina eto an-drenivohitra ary torak’izany koa ny mpanohitra tamin’ny alàlan’ny RMDM ny sabotsy 27 febroary lasa teo. Rehefa nolavin’ny Prefet de Police ny fidirana teo Ambohijatovo dia nosakanana ihany koa ny fivezivezena teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, sy ny fidirana tao Analakely. Rehefa nolavina ny nanaovan’ny solombavambahoaka tatitra tao Ambohijatovo dia efatra ambiroapolo ora talohan’iny andro iny dia nomena azy ireo ny eny Somandrakizay kanefa dia tsy tanteraka izany fanaovana tatitra izany noho ny tsy fahampian’ny fotoana fanomanana. Nanapakevitra ny solombavambahoaka enina mianadahy, fa ho eny Soamandrakizay amin’ny sabotsy 06 Martsa ho aavy izao ary efa manao ny fanentanana mifanandrify amin’izany ny ao amin’ny “Miara- Manonja”.

Ny ho avy no hanambara izay ho fihetsiky ny mpitondra, satria efa nanaiky ny toerana nomeny ny solombavambahoaka. Tsy mahagaga intsony mantsy ny fomba fanaon’ny mpitondra, izay mitsapatsapa ny halalin’ny rano, ka rehefa lalina dia miverina amin’ny teniny indray. Tsy misy mahasakana izany “rivotry ny fiovàna” izany rehefa mitsoka ary mbola manampy trotraka azy ny “rivotry ny fahafahana maneho hevitra sy ny fanoherana ny DJ: Didy Jadona”.

www.gvalosoa.net/2021/03/02/miverina-ireo-nanakianana-ny-fitondrana-teo-aloha-ary-miha-mafy-aza-i...
... TohinyFintinina

24 ora lasa

Miverina ireo nanakianana ny fitondrana teo aloha ary miha-mafy aza izany

Andry Tsiavalona

Mampanahy ny tsy hisian’ny filaminana eto amin’ny Firenena raha ny tranga, tsy eto an-drenivohitra ihany, fa hatrany amin’ny faritra koa. Nisy ny fitokonan’ny mpianatry ny Anjerimanontolo tany Toamasina sy Toliara ary ny mpianatry « Ecole Normale Supérieure » Antsiranana. Tsy resahina ny teny amin’ny « Polytechnique » Vontovorona. Nisy ny fioharam-pefy tany Toliara satria nisy ny fandrobana. Tsy mahagaga loatra iny tranga iny, satria raha ny fiarovana sy fampanantenana ataon’ny mpomba ny fitondrana any an-toerana sady tera-tany avy any rahateo, dia tsy mifanaraka amin’ny zavatra iainan’ny mponina velively ary tsy mitondra vahaolana rahateo. Tsapa fa amin’ny toerana itrangana toe-draharaha mafana sahala amin’ireny ka amin’arivony no mihetsika dia mirodorodo midina mamaha olana ny mpitondra.

Amin’ny toerana toa an’Antananarivo izay heverin’ny mpitondra, fa aman’hetsiny no hanohina ny antso dia fandrahonana sy fanapariahana manerana ny tanàna mpitandro ny filaminana, izay lasa herim-pamoretana no hasetry izany. Tsy vitan’izany fa manao fisamborana olona tsy manan-tsiny sy namoronana izao hatsanga tsy aman’orana rehetra izao entina andefasana eny amin’ny fitsarana, izay mampiditra azy ireny eny am-ponja, asa noho ny baiko? Araka izany dia tsy afaka maneho hevitra sy midina an-dàlambe intsony ny vahoaka eto amin’ity Nosy ity, na voasoratra mazava tsara ao anatin’ny Lalàmpanorenana aza izany, fa anisan’ny zo fototry ny olompirenena rehetra.

Nodradradradrain’ny ministry ny serasera ankehitriny ireo zo fototra ireo, sivy volana taorian’ny nandraisan’ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina Hery, ny fitondrana, ka tao anatin’ny fanoherana izy. Delestazy izay nambaran’ny filoha teo aloha, fa ho foana tao anatin’ny telo volana kanefa tsy tanteraka na dia azo lazaina fa nisy ezaka ihany aza. Tetsy andaniny koa ny tsy fahampian-drano, ka nahatonga ny fidinan’ny mponina an-dàlambe.

Ankehitriny dia miverina ireo nanakianana ny fitondrana teo aloha ary miha-mafy aza izany, kanefa dia ataon’ny fitondrana Rajoelina Andry ny sakana sy ny antsojay rehetra anakanana ny vahoaka tsy haneho hevitra, sy hivory an-kianja hanehoany ny tsy fankasitrahany izany toe-javatra izany. Mandrisika ny vahoaka hanao hetsika ihany koa ny fidangan’ny vidim-piainana tsy mbola nisy toy izany. Mihevitra ny mpitondra fa ny fanambatambazana ny olona amin’ny “vary tsinjo” amin’ny vidiny zato ariary mandritra ny telo volana dia hampisy ny fitoniana. Anisan’ny mampitroatra ny any amin’ny faritra ihany koa io tsy fanapariahana ity “vary tsinjo” ity any ivelan’Antananarivo, satria tsy ny Renivohitra ihany akory no Madagasikara ary tsy ny eto ihany koa no efa tsy takatry ny fahefa-mividin’ny mponina intsony ny vidim-piainana.

Efa tsy navela niditra tao amin’ny Kianjan’Ambohijatovo ny solombavambahoaka enina eto an-drenivohitra ary torak’izany koa ny mpanohitra tamin’ny alàlan’ny RMDM ny sabotsy 27 febroary lasa teo. Rehefa nolavin’ny Prefet de Police ny fidirana teo Ambohijatovo dia nosakanana ihany koa ny fivezivezena teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, sy ny fidirana tao Analakely. Rehefa nolavina ny nanaovan’ny solombavambahoaka tatitra tao Ambohijatovo dia efatra ambiroapolo ora talohan’iny andro iny dia nomena azy ireo ny eny Somandrakizay kanefa dia tsy tanteraka izany fanaovana tatitra izany noho ny tsy fahampian’ny fotoana fanomanana. Nanapakevitra ny solombavambahoaka enina mianadahy, fa ho eny Soamandrakizay amin’ny sabotsy 06 Martsa ho aavy izao ary efa manao ny fanentanana mifanandrify amin’izany ny ao amin’ny “Miara- Manonja”.

Ny ho avy no hanambara izay ho fihetsiky ny mpitondra, satria efa nanaiky ny toerana nomeny ny solombavambahoaka. Tsy mahagaga intsony mantsy ny fomba fanaon’ny mpitondra, izay mitsapatsapa ny halalin’ny rano, ka rehefa lalina dia miverina amin’ny teniny indray. Tsy misy mahasakana izany “rivotry ny fiovàna” izany rehefa mitsoka ary mbola manampy trotraka azy ny “rivotry ny fahafahana maneho hevitra sy ny fanoherana ny DJ: Didy Jadona”.

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/miverina-ireo-nanakianana-ny-fitondrana-teo-aloha-ary-miha-mafy-aza-izany/

EDITO 2 Marsa – Fampandrosoana mitsingevaheva tsy hipaka amin’ny fiainam-bahoaka

Sôh’son

Miditra amin’ny volana fahatelo amin’ity taona ity sahady isika. Mihazakazaka ny andro sy volana. Toa mihazakazaka manaraka izay ihany koa ny fizotry ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Ny fizotrany ihany anefa no mihazakazaka, fa ny fomba fiasa sy ny fitantanam-pirenena tsy miara-dalana amin’izany. Niharihary ny tsy fahombiazan’ny fitondrana eo amin’ny tontolon’ny fampianarana. Saiky nanerana ny renivohi-paritany ny hetsika sy fitakiana teny amin’ireo Oniversite nataon’ny mpianatra. Lasa zavatra hafa indray no nandehanan’ny sain’ny mpianatra, fa tsy afa-nifantoka tamin’ny fandrantoana fahaizana amam-pahalalana, izay antony andehanany eny amin’ireny sekoly ambony ireny. Tsy inian’ireo mpianatra izany, fa ny fomba fitantanana mihitsy no tsy mahomby sy misy lesoka hatrany. Zana-bahoaka no mandranto fahaizana amin’ireny toerana ireny. Efa ho roa taona mahery eo amin’ny fitondrana dia tsy nahay nisoroka ny tsy itrangan’ireny toe-javatra ireny izay nampalahelo mihitsy, fa niafara tamin’ny famoizana aina mpianatra sy nisy rà latsaka.

Mihazakazaka hananika ny vovonana ny fitondrana kanefa ny tokonana aza tsy afaka. Izay no fahitana ny fihetsiny tato ho ato. Ny fototra tena ilaina sy zava-dehibe ho amin’ny fampiorenana marina ny firenena mba hahavanona azy aza atao antsirambina. Miha- mahazo vahana eny anivom-piarahamonina ny toe-tsaina mikoroso fahana noho ny an-tandrevaka amin’ny fitaizana sy fanabeazana ny olom-pirenena. Hita sy re ao anatin’izao fitondrana izao ny toe-tsaina tsy manome hasina intsony ny aina, ny hasarobidin’ny menaky ny aina, ny fanajana ny rariny sy hitsiny. Nihataka lavitra amin’ny lalan’ny fahendrena voafaritry ny soatoavina maha Malagasy madio ny fiainam-bahoaka. N’inona n’inona fanazavana dia tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny fitondrana. N’inona n’inoa koa anefa asa na ezaka fampandrosoana ataon’izao fitondrana izao dia hiàla maina ihany izy tsy hahita fahombiazana satria ny fototra tena ilaina mihitsy no ataony an-tandrevaka. Ny fampisaraham-bazana ny mponina amin’ny fitanilan’ny fanomezana sy fanampiana ataony mandraka ankehitriny dia fositra iray lehibe manimba ny firaisankinam-bahoaka. Izay misaraka anefa fasika, hoy ny fahendren’ny Ntaolo. Hinia hikimpy anoloan’izany ny fitondrana, ka mihevitra fa ho voasaron’ny asa atao toy ny fanaovana fiara mihantona mikorisa amin’ny tariby sy ny zavatra samihafa toy izany dia hampilamina na hampirindra ny fiaraha-monina. Hadisoan-kevitra lehibe raha izany. Matetika koa anefa no diso hevitra sy tetika ny fitondrana hany ka misy fiantraikany ratsy eo amin’ny fiainam-bahoaka izany. Dia izao iaraha-mahita mbola ao anaty fahantrana lalina izao ny sarambabem-bahoaka.

Raha fehezina, mbola “valala eny an-danitra” ny asa fampandrosoana ambaran’ny fitondrana hotanterahiny. Izany hoe mbola tsy hisy fiovàna antenaina aloha amin’ny fiainam-bahoaka ao anatin’izao fitondrana ankehitriny izao. Fampandrosoana mitsingevaheva ihany, fa tsy manana fototra marina mifanaraka amin’ny sitraky ny vahoaka Malagasy.

www.gvalosoa.net/2021/03/02/edito-2-marsa-fampandrosoana-mitsingevaheva-tsy-hipaka-aminny-fiainam...
... TohinyFintinina

24 ora lasa

EDITO 2 Marsa – Fampandrosoana mitsingevaheva tsy hipaka amin’ny fiainam-bahoaka

Sôh’son

Miditra amin’ny volana fahatelo amin’ity taona ity sahady isika. Mihazakazaka ny andro sy volana. Toa mihazakazaka manaraka izay ihany koa ny fizotry ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Ny fizotrany ihany anefa no mihazakazaka, fa ny fomba fiasa sy ny fitantanam-pirenena tsy miara-dalana amin’izany. Niharihary ny tsy fahombiazan’ny fitondrana eo amin’ny tontolon’ny fampianarana. Saiky nanerana ny renivohi-paritany ny hetsika sy fitakiana teny amin’ireo Oniversite nataon’ny mpianatra. Lasa zavatra hafa indray no nandehanan’ny sain’ny mpianatra, fa tsy afa-nifantoka tamin’ny fandrantoana fahaizana amam-pahalalana, izay antony andehanany eny amin’ireny sekoly ambony ireny. Tsy inian’ireo mpianatra izany, fa ny fomba fitantanana mihitsy no tsy mahomby sy misy lesoka hatrany. Zana-bahoaka no mandranto fahaizana amin’ireny toerana ireny. Efa ho roa taona mahery eo amin’ny fitondrana dia tsy nahay nisoroka ny tsy itrangan’ireny toe-javatra ireny izay nampalahelo mihitsy, fa niafara tamin’ny famoizana aina mpianatra sy nisy rà latsaka.

Mihazakazaka hananika ny vovonana ny fitondrana kanefa ny tokonana aza tsy afaka. Izay no fahitana ny fihetsiny tato ho ato. Ny fototra tena ilaina sy zava-dehibe ho amin’ny fampiorenana marina ny firenena mba hahavanona azy aza atao antsirambina. Miha- mahazo vahana eny anivom-piarahamonina ny toe-tsaina mikoroso fahana noho ny an-tandrevaka amin’ny fitaizana sy fanabeazana ny olom-pirenena. Hita sy re ao anatin’izao fitondrana izao ny toe-tsaina tsy manome hasina intsony ny aina, ny hasarobidin’ny menaky ny aina, ny fanajana ny rariny sy hitsiny. Nihataka lavitra amin’ny lalan’ny fahendrena voafaritry ny soatoavina maha Malagasy madio ny fiainam-bahoaka. N’inona n’inona fanazavana dia tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny fitondrana. N’inona n’inoa koa anefa asa na ezaka fampandrosoana ataon’izao fitondrana izao dia hiàla maina ihany izy tsy hahita fahombiazana satria ny fototra tena ilaina mihitsy no ataony an-tandrevaka. Ny fampisaraham-bazana ny mponina amin’ny fitanilan’ny fanomezana sy fanampiana ataony mandraka ankehitriny dia fositra iray lehibe manimba ny firaisankinam-bahoaka. Izay misaraka anefa fasika, hoy ny fahendren’ny Ntaolo. Hinia hikimpy anoloan’izany ny fitondrana, ka mihevitra fa ho voasaron’ny asa atao toy ny fanaovana fiara mihantona mikorisa amin’ny tariby sy ny zavatra samihafa toy izany dia hampilamina na hampirindra ny fiaraha-monina. Hadisoan-kevitra lehibe raha izany. Matetika koa anefa no diso hevitra sy tetika ny fitondrana hany ka misy fiantraikany ratsy eo amin’ny fiainam-bahoaka izany. Dia izao iaraha-mahita mbola ao anaty fahantrana lalina izao ny sarambabem-bahoaka.

Raha fehezina, mbola “valala eny an-danitra” ny asa fampandrosoana ambaran’ny fitondrana hotanterahiny. Izany hoe mbola tsy hisy fiovàna antenaina aloha amin’ny fiainam-bahoaka ao anatin’izao fitondrana ankehitriny izao. Fampandrosoana mitsingevaheva ihany, fa tsy manana fototra marina mifanaraka amin’ny sitraky ny vahoaka Malagasy.

http://www.gvalosoa.net/2021/03/02/edito-2-marsa-fampandrosoana-mitsingevaheva-tsy-hipaka-aminny-fiainam-bahoaka/

Comment on Facebook EDITO 2 Marsa – ...

Efa fito taona mahery fa tsy roa taona mahery azafady. Tetezamita 5 taona + +2

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 2 Marsa 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 2 Marsa 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Tongava maro! Ny firaisankina no hery. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tongava maro! Ny firaisankina no hery.

Comment on Facebook 1764140243706142_3772657009521112

Fotoana tsy misy otranio! Tongava maro o!

Hoavy Zahay avy aty mahajanga madame député aza mataotra fa avy Zay raha tsy Dray n'y sakana

TONGAVA JIABY E

OMEO NY VOLAN’OLONA

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aoka izay ny andraso andraso.
Tsisy mihaino izay kabary fa ny vola no alefaso.
Be dia be ny fidedahana kanjo hay tsy misy hapoaka?
Vola, vola no alefaso fa mijaly ny vahoaka!

‘Ndeha omeo ny volan’olona f’aza dia mirediredy,
Na hanodinkodin-dresaka momba iretsy “paramedy”.
Omeo ny vidin-katsembohany, aoka izay ny hatak’ andro,
F’aza tia miziriziry na koa hifanahim-bandro!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, zony ny mitaky izany.
Ananan-trosa anie ‘nareo kanefa dia be vava hatrany!
Efao ny trosa dia hangina ireo rehetra izay mitaky,
Sao vao mainka tsy ho tanty ny fiavin-drano vaky.

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza atao tsipotipotika,
Fa ny mpiasan’orinasa, maro no efa tena lotika,
Noho ny afitsokao mpitondra sy mpitantana tsy marina,
Ka ny kely izay anjarany, sahinao mbola angalarina!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza odiana bemarenina,
Fa ny adala no tsy mihaino sady sarotra tenenina.
Tsy fananan-tsamirerinao mpitondra ity tantanina,
Ka ataovy tsara zara ry “malaza ho sain-kanina”!

‘Ndeha omeo ny volan’olona ry mpitondra mpihetraketraka,
Ary izao no hafatray hoe: mba mahaiza re mipetraka!
Fahefana anie mandalo, vola manam-pahataperana,
K’aza miandry ny hosorohina vao hiala eo amin’ny toerana!

DADAN’i ZINA (25-02-21)

www.gvalosoa.net/2021/02/28/omeo-ny-volanolona/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

OMEO NY VOLAN’OLONA

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aoka izay ny andraso andraso.
Tsisy mihaino izay kabary fa ny vola no alefaso.
Be dia be ny fidedahana kanjo hay tsy misy hapoaka?
Vola, vola no alefaso fa mijaly ny vahoaka!

‘Ndeha omeo ny volan’olona f’aza dia mirediredy,
Na hanodinkodin-dresaka momba iretsy “paramedy”.
Omeo ny vidin-katsembohany, aoka izay ny hatak’ andro,
F’aza tia miziriziry na koa hifanahim-bandro!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, zony ny mitaky izany.
Ananan-trosa anie ‘nareo kanefa dia be vava hatrany!
Efao ny trosa dia hangina ireo rehetra izay mitaky,
Sao vao mainka tsy ho tanty ny fiavin-drano vaky.

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza atao tsipotipotika,
Fa ny mpiasan’orinasa, maro no efa tena lotika,
Noho ny afitsokao mpitondra sy mpitantana tsy marina,
Ka ny kely izay anjarany, sahinao mbola angalarina!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza odiana bemarenina,
Fa ny adala no tsy mihaino sady sarotra tenenina.
Tsy fananan-tsamirerinao mpitondra ity tantanina,
Ka ataovy tsara zara ry “malaza ho sain-kanina”!

‘Ndeha omeo ny volan’olona ry mpitondra mpihetraketraka,
Ary izao no hafatray hoe: mba mahaiza re mipetraka!
Fahefana anie mandalo, vola manam-pahataperana,
K’aza miandry ny hosorohina vao hiala eo amin’ny toerana!

      DADAN’i ZINA (25-02-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/02/28/omeo-ny-volanolona/

Erikerika Madagasikara any Frantsa – Hanampy ireo voafonja 12 mianadahy

Helisoa

Maneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao eto amintsika, ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, ary nanambara izy ireo fa hanampy ireo voafonja 12 mianadahy voasambotra ny 20 febroary 2021 lasa teo.

Jadona amin’ny fomba mirantiranty no nasehon’ny fitondrana Rajoelina ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo tamin’ny fampiasan-kery sy fitaovana raitra, tamin’ny fanakanana ny fifamoivoizana teo amin’ny lalam-pirenena sy ny fivezivezena, izany rehetra izany dia ho fanakanana ny tatitra izay nokasain’ny solombavambahoaka natao am-pilaminana, araka ny voarakitra ao amin’ny Lalampanorenana, teo amin’ny Kianjan’ny 13 mey, hoy ny fanambarana.

Apetraky ny fitondrana ao an-tsaina ny tahotra eo anivon’ny fiaraha-monina. Ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja dia rahonana amin’ny fisamborana na fifofoana aina mihitsy. Nosamborina ny olompirenena tsotra miisa 12, lazaina fa nanatrika fivoriana tsy nahazoana alalana. Nisy ny voasambotra noho ny fanaovana akanjo mena, na koa noho ny tondro molotra. Mivadika ho firenena jadona i Madagasikara amin’izao fotoana.

Nahare ny antson’ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, izay niompana hatramin’izao teo amin’ny sehatry ny fanabeazana ny ankizy, na dia mihoatra an’izany ny sehatra ijoroany, dia ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy andavanandro.

Etoana dia hipàka tanteraka amin’ny fanohanana ny Miara-manonja ny fikambanana. Maro tsy tambo isaina ny ezaka mila fifanomezan-tanana, ka am-panetren-tena no hiraisanay hina amin’ireo mpiradia amin’ny Miara-manonja. Hanombohana izany dia handray anjara 400.000 Ar amin’ny tsipaipaika ho fanampiana ireo namana miisa 12 voagadra tsy ara-drariny ny fikambanana amin’izao andro sabotsy 27 febroary ho avy izao, ho fiaraha-mientany amin’ny vehivavy TIM ao amin’ny QG Bel’Air Ampandrana. Tsiahivina, ireto avy ireo namana 12 voatazona am-ponja: Ramamonjisoa Daniel; Rakotoarimanana Ambinintsoa Judickael; Raveloson Fanoboha; Rakotomalala Lynah; Andrianarimanana Haja Tahiry; Ramiaranjatovo Fanantenana; Randriamboavonjy Roger; Rabenandrasana Jean Michel; Rakotoarisoa Jean Felicien; Rakotonarivo Serge Alain; Rakotoarimanana Parfait.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/erikerika-madagasikara-any-frantsa-hanampy-ireo-voafonja-12-mianadahy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Erikerika Madagasikara any Frantsa – Hanampy ireo voafonja 12 mianadahy

Helisoa

Maneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao eto amintsika, ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, ary nanambara izy ireo fa hanampy ireo voafonja 12 mianadahy voasambotra ny 20 febroary 2021 lasa teo.

Jadona amin’ny fomba mirantiranty no nasehon’ny fitondrana Rajoelina ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo tamin’ny fampiasan-kery sy fitaovana raitra, tamin’ny fanakanana ny fifamoivoizana teo amin’ny lalam-pirenena sy ny fivezivezena, izany rehetra izany dia ho fanakanana ny tatitra izay nokasain’ny solombavambahoaka natao am-pilaminana, araka ny voarakitra ao amin’ny Lalampanorenana, teo amin’ny Kianjan’ny 13 mey, hoy ny fanambarana.

Apetraky ny fitondrana ao an-tsaina ny tahotra eo anivon’ny fiaraha-monina. Ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja dia rahonana amin’ny fisamborana na fifofoana aina mihitsy. Nosamborina ny olompirenena tsotra miisa 12, lazaina fa nanatrika fivoriana tsy nahazoana alalana. Nisy ny voasambotra noho ny fanaovana akanjo mena, na koa noho ny tondro molotra. Mivadika ho firenena jadona i Madagasikara amin’izao fotoana.

Nahare ny antson’ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, izay niompana hatramin’izao teo amin’ny sehatry ny fanabeazana ny ankizy, na dia mihoatra an’izany ny sehatra ijoroany, dia ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy andavanandro.

Etoana dia hipàka tanteraka amin’ny fanohanana ny Miara-manonja ny fikambanana. Maro tsy tambo isaina ny ezaka mila fifanomezan-tanana, ka am-panetren-tena no hiraisanay hina amin’ireo mpiradia amin’ny Miara-manonja. Hanombohana izany dia handray anjara 400.000 Ar amin’ny tsipaipaika ho fanampiana ireo namana miisa 12 voagadra tsy ara-drariny ny fikambanana amin’izao andro sabotsy 27 febroary ho avy izao, ho fiaraha-mientany amin’ny vehivavy TIM ao amin’ny QG Bel’Air Ampandrana. Tsiahivina, ireto avy ireo namana 12 voatazona am-ponja: Ramamonjisoa Daniel; Rakotoarimanana Ambinintsoa Judickael; Raveloson Fanoboha; Rakotomalala Lynah; Andrianarimanana Haja Tahiry; Ramiaranjatovo Fanantenana; Randriamboavonjy Roger; Rabenandrasana Jean Michel; Rakotoarisoa Jean Felicien; Rakotonarivo Serge Alain; Rakotoarimanana Parfait.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/erikerika-madagasikara-any-frantsa-hanampy-ireo-voafonja-12-mianadahy/

Comment on Facebook 1764140243706142_3768255603294586

Makasitraka Tompoko

Mankasitraka anareo Erikerika M ADAGASIKARA any Frantsa sy ireo zay nanampy ary ny mbola ho avy hanampy fa izany tokoa no maha-iray antsika rehetra eo @ny fitiavan-tanindrazana Misaotra tompoko

Mankasitrak e ! Mba samy ho hahazo zay iriny .

Misaotra sy mankasitraka. Fotoana tokoa izao hiadiana @ haizim-panahy sy haizin-tsaina napetrakin’ny mpitondra nanomboka ny taona 2009. Mitsangàna ry Malagasy tandrovy ary arovy ny hasin’ny firenenao Madagasikara.

Makasitraka anareo tompoko Andriamanitra anie hitatana dianareo s'y hombanareo ts1 avy any alavitrany

Mankasitraka eee 👍👍👍

View more comments

Vehivavy TIM – Hanampy ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 mianadahy

Helisoa

Anio sabotsy manomboka amin’ny 10 ora maraina, no hitondra ny anjara birikiny, hanampiana ireo voafonja miisa 12, noho ny raharaha tamin’ny 20 febroary 2021 teo, ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), ao amin’ny QG Bel’Air. Tsy vitan’ny vehivavy irery anefa izany, koa mitaona ireo tsara sitrapo rehetra tsy ankanavaka malalatanana: na eto an-toerana, na any ivelany, ny vehivavy TIM, hifanohana aminy amin’izany, ary ny eto an-toerana hifanotrona amin’izy ireo amin’io fotoana io, satria zavadehibe ny firaisankina hanamaivànana ny fahasahiranan’ireo fianakavian’ny voafonja.

Eto ny vehivavy TIM dia maneho fisaorana ireo rehetra hanome tanana , fa ataontsika ao anatin’ny mangarahara tanteraka no hanaovana izany. Ny alatsinainy 1 martsa 2021 ho avy izao amin’ny 3 ora tolakandro, no hizaràna ny vola sy zavatra voahangona rehetra, ho an’ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 ao amin’ny QG Bel’Air ihany.

<<< Vaovao farany mikasika ny hetsika >>>

Nahatratra 1.373.000 ariary na 6.865.000 fmg ny vola voahangon’ny vehivavy TIAKO I MADAGASIKARA TIM tao amin’ny QG BEL’AIR ho entina hanampiana ireo voafonja miisa 12 mianadahy ny maraina teo. Maro ny mbola nilaza hanampy fa tsy afaka noho ny fahasahiranana amin’ny fianakaviana, koa nanapakevitra ny vehivavy TIM fa ho tohizana ny alatsinainy ny tolotanana. Ny hariva amin’ny 3 ORA kosa no atolotra mivantana ireo fianakaviana ny vola voahangona rehetra. Mbola mamerina ny fankasitrahana hatrany ho antsika.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/vehivavy-tim-hanampy-ny-fianakavianireo-voafonja-miisa-12-mianadahy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vehivavy TIM – Hanampy ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 mianadahy

Helisoa

Anio sabotsy manomboka amin’ny 10 ora maraina, no hitondra ny anjara birikiny, hanampiana ireo voafonja miisa 12, noho ny raharaha tamin’ny 20 febroary 2021 teo, ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), ao amin’ny QG Bel’Air. Tsy vitan’ny vehivavy irery anefa izany, koa mitaona ireo tsara sitrapo rehetra tsy ankanavaka malalatanana: na eto an-toerana, na any ivelany, ny vehivavy TIM, hifanohana aminy amin’izany, ary ny eto an-toerana hifanotrona amin’izy ireo amin’io fotoana io, satria zavadehibe ny firaisankina hanamaivànana ny fahasahiranan’ireo fianakavian’ny voafonja.

Eto ny vehivavy TIM dia maneho fisaorana ireo rehetra hanome tanana , fa ataontsika ao anatin’ny mangarahara tanteraka no hanaovana izany. Ny alatsinainy 1 martsa 2021 ho avy izao amin’ny 3 ora tolakandro, no hizaràna ny vola sy zavatra voahangona rehetra, ho an’ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 ao amin’ny QG Bel’Air ihany.

>

Nahatratra 1.373.000 ariary na 6.865.000 fmg ny vola voahangon’ny vehivavy TIAKO I MADAGASIKARA TIM tao amin’ny QG BEL’AIR ho entina hanampiana ireo voafonja miisa 12 mianadahy ny maraina teo. Maro ny mbola nilaza hanampy fa tsy afaka noho ny fahasahiranana amin’ny fianakaviana, koa nanapakevitra ny vehivavy TIM fa ho tohizana ny alatsinainy ny tolotanana. Ny hariva amin’ny 3 ORA kosa no atolotra mivantana ireo fianakaviana ny vola voahangona rehetra. Mbola mamerina ny fankasitrahana hatrany ho antsika.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/vehivavy-tim-hanampy-ny-fianakavianireo-voafonja-miisa-12-mianadahy/

Comment on Facebook 1764140243706142_3768246693295477

Msaotr nitsinjo n af ret an .n sasan ti to mb mjer on nf jamb mairatr kai

Misaotra betsaka anareo Vehivavy TIM @ fitiavanareo ny mpiara-monina sy ny tanindrazana iombonana.

Filoha Ravalomanana – Maro ireo tsy rariny ataon’ny mpitondra

Isambilo

Nanao fandaharana manokana tao amin’ ny fahitalavitra MBS afak’omaly alina ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), sady filoha nasionalin’ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara), mahakasika ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Nangataka ny famoahana tsy misy fepetra ireo olona 11 nampidirina am-ponja, noho ny tatitra saika ataon’ireo depiote TIM miisa 6 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey izy nandritra izany. « Tsy sanatria akory ka :”Etat de siège” Antananarivo tamin’ny sabotsy teo, ka nofenoina mpitandro ny filaminana marobe nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ireny ».

Noresahany ihany koa ny mahakasika ny volamena 73,5 kg, ny krizy ara-pahasalamana, sy ara-tsosialy, ary ara-toekarena, izay mahatonga ny firenena ho gisitra amin’izao fotoana, noho ny tsy fananan’ny mpitondra ankehitriny mamaha ireo olana. Teo ihany koa ny niresahany ny lafiny tsy fandriampahalemana, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo daholo tany Atsimo, taany Betroka : olona 9 sy biby fiompy no may izay tena mampalahelo tokoa. Voaresany koa ny mahakasika ny demokrasia eto Madagasikara, izay tsy voahaja satria miditra mankany amin’ny didy jadona ny firenena amin’izao fitondrana Rajoelina izao. Niantso ny firaisankinan’ny mpanohitra ny filoha Marc Ravalomanana, handresena ny jadona sy ny fanaparam-pahefana eto amintsika ankehitriny.

Ny mahakasika ny grevy eny amin’ireo Oniversite, izay efa namoizana ain’ny mpianatra 1, voan’ny « balle réelle » tany Toamasina. Miondrika eo anatrehan’ilay mpianatra namoy ny ainy i Dada ary manameloka ny fampiasan-kery amin’ny mpianatra mitaky ny zony ara-drariny.

Tsy maintsy mijoro ny tenako hoy izy, mampahafantatra ny vahoaka malagasy ny tsy rariny sy ny fanampaheram-pahefana misy eto amin’ ny firenena.

Mahakasika ny fametrahana ireo mpitandro filaminana maro be manoloana ny tranony eny Faravohitra, nolazainy fa fihatsaram-belatsihy no ataon’izy ireo, satria tsy miaro no ataony eo, fa maka sary izay olona mivoaka sy miditra. Manalabaraka tena ireo mpitandro filaminana ireo hoy izy.

Ankoatra izany, nanambara ny filoha Ravalomanana, fa mila mahay mifanaja, mifampihaino, ary miray hina, satria rehefa tsy misy ny fahamarinan-toerana ara-politika dia tsy misy ny fampandrosoana.

Ary farany, nanambara ihany koa izy, fa tsy hahasakana ny olona manerana ny nosy tsy hihaino ny Miara-manonja, ny fanajanonana ny MBS amin’ireo fahitalavitra satelita, noho ny fivoaran’ny teknôlôjia. Afaka manaraka ny MBS Radio sy TV ny any amin’ny faritra, sy eran’izao tontolo izao satria mbola eo ny youtube, ny facebook,…

youtu.be/xvaixAiG56s

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1926931454128534

www.gvalosoa.net/2021/02/27/filoha-ravalomanana-maro-ireo-tsy-rariny-ataonny-mpitondra/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Maro ireo tsy rariny ataon’ny mpitondra

Isambilo

Nanao fandaharana manokana tao amin’ ny fahitalavitra MBS afak’omaly alina ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), sady filoha nasionalin’ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara), mahakasika ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Nangataka ny famoahana tsy misy fepetra ireo olona 11 nampidirina am-ponja, noho ny tatitra saika ataon’ireo depiote TIM miisa 6 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey izy nandritra izany. « Tsy sanatria akory ka :”Etat de siège” Antananarivo tamin’ny sabotsy teo, ka nofenoina mpitandro ny filaminana marobe nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ireny ».

Noresahany ihany koa ny mahakasika ny volamena 73,5 kg, ny krizy ara-pahasalamana, sy ara-tsosialy, ary ara-toekarena, izay mahatonga ny firenena ho gisitra amin’izao fotoana, noho ny tsy fananan’ny mpitondra ankehitriny mamaha ireo olana. Teo ihany koa ny niresahany ny lafiny tsy fandriampahalemana, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo daholo tany Atsimo, taany Betroka : olona 9 sy biby fiompy no may izay tena mampalahelo tokoa. Voaresany koa ny mahakasika ny demokrasia eto Madagasikara, izay tsy voahaja satria miditra mankany amin’ny didy jadona ny firenena amin’izao fitondrana Rajoelina izao. Niantso ny firaisankinan’ny mpanohitra ny filoha Marc Ravalomanana, handresena ny jadona sy ny fanaparam-pahefana eto amintsika ankehitriny.

Ny mahakasika ny grevy eny amin’ireo Oniversite, izay efa namoizana ain’ny mpianatra 1, voan’ny « balle réelle » tany Toamasina. Miondrika eo anatrehan’ilay mpianatra namoy ny ainy i Dada ary manameloka ny fampiasan-kery amin’ny mpianatra mitaky ny zony ara-drariny.

Tsy maintsy mijoro ny tenako hoy izy, mampahafantatra ny vahoaka malagasy ny tsy rariny sy ny fanampaheram-pahefana misy eto amin’ ny firenena.

Mahakasika ny fametrahana ireo mpitandro filaminana maro be manoloana ny tranony eny Faravohitra, nolazainy fa fihatsaram-belatsihy no ataon’izy ireo, satria tsy miaro no ataony eo, fa maka sary izay olona mivoaka sy miditra. Manalabaraka tena ireo mpitandro filaminana ireo hoy izy.

Ankoatra izany, nanambara ny filoha Ravalomanana, fa mila mahay mifanaja, mifampihaino, ary miray hina, satria rehefa tsy misy ny fahamarinan-toerana ara-politika dia tsy misy ny fampandrosoana.

Ary farany, nanambara ihany koa izy, fa tsy hahasakana ny olona manerana ny nosy tsy hihaino ny Miara-manonja, ny fanajanonana ny MBS amin’ireo fahitalavitra satelita, noho ny fivoaran’ny teknôlôjia. Afaka manaraka ny MBS Radio sy TV ny any amin’ny faritra, sy eran’izao tontolo izao satria mbola eo ny youtube, ny facebook,…

https://youtu.be/xvaixAiG56s

https://www.facebook.com/1089951131159908/posts/1926931454128534

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/filoha-ravalomanana-maro-ireo-tsy-rariny-ataonny-mpitondra/

Comment on Facebook Filoha Ravalomanana ...

ianao pitenio tena anatinizani r8

Tsy fahaizan’ny fitondrana no misy eto – Fa tsy adin’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina

Ny Valosoa

Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia miverimberina matetika ao ambavan’izay mahazo fitenenana ny anaran’ny Filoha Ravalomanana, sy Ingahy Filoha amin’izao fotoana izao Andry Rajoelina, dia ezahina ampitoviana sy atao anaty lasitra iray.

Ny Hetsika Rohy ( Rindran’ny Olompirenena Hiarovana ny Iarahamanana), izay fivondronan’ireo firaisamonina sivily manohitra ny kolikoly, ny jadona, ny hosoka amin’ny endriny rehetra, dia mamoaka fanambarana momba ny toe-draharahampirenena toy ny efa fanaony.

Nomelohin’ny Rohy ny fampiasan-kery namono nahafaty mpianatra iray tany Toamasina. Nodisoin’ny Rohy ihany koa ny fanamparampahefana nataon’ny mpitondra nampihetsika mpitandro filaminana nisakanana ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo Renivohitra.

Ny nanaitra tamin’ny fanambarana nataon’ny Rohy anefa dia ny nilazany, fa tsy afaka miteny ho mahafehy ny vahoaka hono ny Filoha Ravalomanana, sy ny Filoha ankehitriny satria hoy ny Rohy ny ampahany betsaka tamin’ny vahoaka mpifidy dia tsy tonga nisafidy tamin’ireo olona roa ireo, dia nolazain’ny Rohy ihany koa fa mahafehy ny serasera hono ireo kandida roa ireo, fa tsy mahafehy ny vahoaka, ary tokony hitondra vahaolana koa hono ny mpanohitra fa tsy hitsikera fotsiny, ary ny mpitondra tokony hihaino ny mpanohitra.

Mikasika ny hoe mahafehy ny serasera dia asa raha tsapan’ny Rohy, fa tsy mitovy ny fomba fifehezan’ny roa tonta ny serasera, ny an’ny mpomba ny Filoha Ravalomanana dia ady madio amin’ny alalan’ny fandefasana fandaharana ara-dalàna amin’ny haino amanjery ary fandresen-dahatra tsy misy lainga, fa miainga amin’ny zavamisy iainan’ny vahoaka no taterina, ao anatin’ny fifanajana tanteraka no nanaovana izany.

Ho an’ny fitondrana indray ny fomba ifehezany ny serasera dia amin’ny alalan’ny fangejana ny fampahalalambaovao, tapahina tsy avela handeha amin’ny Canalplus, Startimes, Parabole ny MBS , ny Rnm sy Tvm dia efa ampihimamban’ny fitondrana, rahonana amin’ ny alalan’ny fampiantsoana eny amin’ny Tobin’ny Zandary ireo mpiteny ao amin’ny Miara-manonja, ampitenenina ireo mpanao gazetin’ny fitondrana sy ireo parlemantera Irk asaina mitanisa ny hoe ny avy eto Antananarivo no manakorontana.

Ny mahavariana dia ny mahatonga ny Rohy hiteny hoe mahafehy ny serasera ny ao amin’ny fitondrana, satria raha izany no marina tsy nila miaramila ny fitondrana niatrika ireo solombavambahoaka hanao tatitra.

Momba ny filazan’ny Rohy, fa vitsy an’isa ny mpifidy, tamin’ny fifidianana filohampirenena, dia aoka hazava fa manana andraikitra tamin’ny fahavitsian’ny mpifidy ireo firaisamonina sivily tsy ankanavaka, nahazo vola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka iraisampirenena ireo firaisamonina sivily hanentana ny mpifidy ho tonga maro, ka matoa vitsy ny tonga nandatsa-bato dia tsy nahavita ny asany izany ny firaisamonina sivily. Mazàna koa anie ny asan’ny firaisamonina sivily dia asa tsy misy antoka, fa na mahomby na tsia dia tsy maintsy raisina foana ny vola, sahala amin’ny vola lasan’ny mpampanofa vatana, tsy misy famerim-bola.

Mikasika ny filazan’ny Rohy, fa tsy mitondra vahaolana ny mpomba ny Filoha Ravalomanana, fa lany andro mitsikera fotsiny, dia mahamenatra raha mpitantana avy amin’ny firaisamonina sivily no tsy mahatakatra, fa ny mpanohitra anie ka natao hitsikera, ary izay fitsikerana izay no anjara biriky entiny hanitsian’ny mpitondra ny tsy mety ataony, fa ny mpitondra matoa mandefa mpitandro filaminana misakana ny tatitra tokony ho nataon’ny solombavambahoaka dia tsy vonona hihaino.

Tsy ny Rohy ihany no mivoy hevitra sadasada ankehitriny, fa misy ireo mpanao politika, sy ireo mitonona ho mpamakafaka politika, sy mpandinika fiarahamonina no mitanisa ny hoe adin’olon-droa no misy eto amin’ny firenena dia ny adin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny, asa raha inona no mijery ny an’ireny olona miteniteny foana ireny, ka tsy mahita, fa ny fototry ny olana eto amin’ny firenena anie dia ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny tsy fisian’ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny volambahoaka, ka raha miteny ireo mpiaradia amin’ny Filoha Ravalomanana dia lazaina, fa manome vahana ny adin’olon-droa, misy an’ireo solombavambahoaka Tim miteny aza, mbola sahy manao ny ataony ny mpitondra , mainka fa raha avela hanao banga mihomehy alina eo. Ny tena marina, ny fitondrana Rajoelina dia mamaky ady amin’ny vahoaka mpandoa hetra, satria tsy hita izay tamberina amin’ny hetra naloam-bahoaka, ary ny tena mahatofoka dia tsy miady amin’ny fahantrana ny mpitondra, fa miady amin’ny vahoaka mahantra.

Ireo izay mitanisa ny fitoviana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny dia mazava ny ao antsain’izy ireny, fa fanamaivanana ny Filoha Ravalomanana sy fisarihana ny sain’ny vahoaka malagasy tsy ahatadidy ny zavadoza nateraky ny fanonganampanjakana , izay mbola mamela takaitra mandrak’androany.

Eto ampamaranana dia voaporofo fa miaina ao anatin’ny tsy fisiana ny vahoaka malagasy, satria na ny firaisamonina sivily na ireo mpitarika politika sasantsasany miampy ireo lazaina mpamakafaka politika, sy mpandinika firahamonina dia efa manao ny tsy fanao satria toa lasa manao mpisolovava ny fitondrana amin’ny alalan’ny famotsifotsiana ny Filoha Ravalomanana.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/tsy-fahaizanny-fitondrana-no-misy-eto-fa-tsy-adinny-filoha-ravalomana...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tsy fahaizan’ny fitondrana no misy eto – Fa tsy adin’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina

Ny Valosoa

Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia miverimberina matetika ao ambavan’izay mahazo fitenenana ny anaran’ny Filoha Ravalomanana, sy Ingahy Filoha amin’izao fotoana izao Andry Rajoelina, dia ezahina ampitoviana sy atao anaty lasitra iray.

Ny Hetsika Rohy ( Rindran’ny Olompirenena Hiarovana ny Iarahamanana), izay fivondronan’ireo firaisamonina sivily manohitra ny kolikoly, ny jadona, ny hosoka amin’ny endriny rehetra, dia mamoaka fanambarana momba ny toe-draharahampirenena toy ny efa fanaony.

Nomelohin’ny Rohy ny fampiasan-kery namono nahafaty mpianatra iray tany Toamasina. Nodisoin’ny Rohy ihany koa ny fanamparampahefana nataon’ny mpitondra nampihetsika mpitandro filaminana nisakanana ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo Renivohitra.

Ny nanaitra tamin’ny fanambarana nataon’ny Rohy anefa dia ny nilazany, fa tsy afaka miteny ho mahafehy ny vahoaka hono ny Filoha Ravalomanana, sy ny Filoha ankehitriny satria hoy ny Rohy ny ampahany betsaka tamin’ny vahoaka mpifidy dia tsy tonga nisafidy tamin’ireo olona roa ireo, dia nolazain’ny Rohy ihany koa fa mahafehy ny serasera hono ireo kandida roa ireo, fa tsy mahafehy ny vahoaka, ary tokony hitondra vahaolana koa hono ny mpanohitra fa tsy hitsikera fotsiny, ary ny mpitondra tokony hihaino ny mpanohitra.

Mikasika ny hoe mahafehy ny serasera dia asa raha tsapan’ny Rohy, fa tsy mitovy ny fomba fifehezan’ny roa tonta ny serasera, ny an’ny mpomba ny Filoha Ravalomanana dia ady madio amin’ny alalan’ny fandefasana fandaharana ara-dalàna amin’ny haino amanjery ary fandresen-dahatra tsy misy lainga, fa miainga amin’ny zavamisy iainan’ny vahoaka no taterina, ao anatin’ny fifanajana tanteraka no nanaovana izany.

Ho an’ny fitondrana indray ny fomba ifehezany ny serasera dia amin’ny alalan’ny fangejana ny fampahalalambaovao, tapahina tsy avela handeha amin’ny Canalplus, Startimes, Parabole ny MBS , ny Rnm sy Tvm dia efa ampihimamban’ny fitondrana, rahonana amin’ ny alalan’ny fampiantsoana eny amin’ny Tobin’ny Zandary ireo mpiteny ao amin’ny Miara-manonja, ampitenenina ireo mpanao gazetin’ny fitondrana sy ireo parlemantera Irk asaina mitanisa ny hoe ny avy eto Antananarivo no manakorontana.

Ny mahavariana dia ny mahatonga ny Rohy hiteny hoe mahafehy ny serasera ny ao amin’ny fitondrana, satria raha izany no marina tsy nila miaramila ny fitondrana niatrika ireo solombavambahoaka hanao tatitra.

Momba ny filazan’ny Rohy, fa vitsy an’isa ny mpifidy, tamin’ny fifidianana filohampirenena, dia aoka hazava fa manana andraikitra tamin’ny fahavitsian’ny mpifidy ireo firaisamonina sivily tsy ankanavaka, nahazo vola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka iraisampirenena ireo firaisamonina sivily hanentana ny mpifidy ho tonga maro, ka matoa vitsy ny tonga nandatsa-bato dia tsy nahavita ny asany izany ny firaisamonina sivily. Mazàna koa anie ny asan’ny firaisamonina sivily dia asa tsy misy antoka, fa na mahomby na tsia dia tsy maintsy raisina foana ny vola, sahala amin’ny vola lasan’ny mpampanofa vatana, tsy misy famerim-bola.

Mikasika ny filazan’ny Rohy, fa tsy mitondra vahaolana ny mpomba ny Filoha Ravalomanana, fa lany andro mitsikera fotsiny, dia mahamenatra raha mpitantana avy amin’ny firaisamonina sivily no tsy mahatakatra, fa ny mpanohitra anie ka natao hitsikera, ary izay fitsikerana izay no anjara biriky entiny hanitsian’ny mpitondra ny tsy mety ataony, fa ny mpitondra matoa mandefa mpitandro filaminana misakana ny tatitra tokony ho nataon’ny solombavambahoaka dia tsy vonona hihaino.

Tsy ny Rohy ihany no mivoy hevitra sadasada ankehitriny, fa misy ireo mpanao politika, sy ireo mitonona ho mpamakafaka politika, sy mpandinika fiarahamonina no mitanisa ny hoe adin’olon-droa no misy eto amin’ny firenena dia ny adin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny, asa raha inona no mijery ny an’ireny olona miteniteny foana ireny, ka tsy mahita, fa ny fototry ny olana eto amin’ny firenena anie dia ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny tsy fisian’ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny volambahoaka, ka raha miteny ireo mpiaradia amin’ny Filoha Ravalomanana dia lazaina, fa manome vahana ny adin’olon-droa, misy an’ireo solombavambahoaka Tim miteny aza, mbola sahy manao ny ataony ny mpitondra , mainka fa raha avela hanao banga mihomehy alina eo. Ny tena marina, ny fitondrana Rajoelina dia mamaky ady amin’ny vahoaka mpandoa hetra, satria tsy hita izay tamberina amin’ny hetra naloam-bahoaka, ary ny tena mahatofoka dia tsy miady amin’ny fahantrana ny mpitondra, fa miady amin’ny vahoaka mahantra.

Ireo izay mitanisa ny fitoviana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny dia mazava ny ao antsain’izy ireny, fa fanamaivanana ny Filoha Ravalomanana sy fisarihana ny sain’ny vahoaka malagasy tsy ahatadidy ny zavadoza nateraky ny fanonganampanjakana , izay mbola mamela takaitra mandrak’androany.

Eto ampamaranana dia voaporofo fa miaina ao anatin’ny tsy fisiana ny vahoaka malagasy, satria na ny firaisamonina sivily na ireo mpitarika politika sasantsasany miampy ireo lazaina mpamakafaka politika, sy mpandinika firahamonina dia efa manao ny tsy fanao satria toa lasa manao mpisolovava ny fitondrana amin’ny alalan’ny famotsifotsiana ny Filoha Ravalomanana.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/tsy-fahaizanny-fitondrana-no-misy-eto-fa-tsy-adinny-filoha-ravalomanana-sy-rajoelina/

Comment on Facebook Tsy fahaizan’ny ...

Rohy tsy mandinika n’y tena zava-misy fa misabaka mieritreritra fa mahay s’y mahafehy n’y tontolo politika. N’y Filoha Ravalomanana ve dia ampitoviany @ izay mpitondra fanjakana izay io? Sanatria. Mila ampahafantarina tsara n’y Rohy fa ady @ DidyJadona izao no atao hanavotana ny ambanilanitra sy ny firenena. Ankoatr’izay amiko dia fampiesonana sy manipulation. Ary ahoana hoy n’y Rohy mikasika ireny volamena 73kg ireny?

Mila vola ROHI apandehanana ilay fikambanany dia miteniteny foana ,matetika ny fikambanana eto mada sadasada mila vola daholo fa mora vidiana au plus offrant

Iombonanay tanteraka sy manontolo ny Famakafakana sy Fandalinana Mafonja nataon'ny Gazety ary Isaoranay azy, satria ny Olona Madio Fo sy Saina dia Mahatakatra tsara ny Voalaza Rehetra. ☺👍👌

Ny fanehoankevitry ny MFM, dia mahagaga fa mitady hivohy izao zava-miseho izao ho adin'olon-droa, ary mitady haka toerana eo afovoany sy hampiendanja ny ezaka efa nataon'ny Miara-Manonja hatramin'izao ary ohatra ny mitady hitarika ny olona andeha any amin'ny Directoire Militaire itarika fifidianana tsisy an'izy 2 lahy intsony (<=> tsisy TIM sy TGV) ?! Asa aloha fa fanahiana tiana avoaka izany, mba isorohana ny tsy ampoizina ☺

Mazava hoazy fa ny mpitondra no tompony fa miafina ao ambadikin'ny fanaovan-gazety neutre, io indray izao no fomba famonoana afo ny ao amin'ny fitondrana, mody miaiky ny tsy mety ataon'ny mpitondra nefa manakiana ny mpanohana ihany koa. Rehefa ametrahanao fanotaniana anefa ry zareo tsy mamaly intsony satria tsy misy avaly.

View more comments

Anio etsy Ambohijatovo, 6 Martsa eny Soamandrakizay – Sahy foana ny vahoaka

Ny Valosoa

Hetsiky ny mpanohitra, tsy kivy ny vahoaka fa mbola sahy foana. Tafapetraka ny alakamisy teo, eny amin’ny Préfet de Police Tsimbazaza ireo taratasy roa avy amin’ny mpanohitra : fangatahana fazahoan-dalana nalefan’ny RMDM momba ny fanehoan-kevitra eo amin’ny Kianjan’Amohijatovo anio sabotsy 27 Febroary 2021. Ny faha-2: fampahafantarana ny Préfet de Police, momba ny tatitra hataon’ireo Depiote TIM amin’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka. Eny Soamandrakizay ny fotoana amin’ny heriny anio, sabotsy 6 martsa 2021.

Ankoatra izany, misy ireo mpanaty rankena mamendrofendro vahoaka, sahy milaza fa faharesena hono ny tsy fahatanterahan’ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka Tim teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey tamin’ny Sabotsy 20 Febroary 2021 lasa teo, ary manaraby amin’ny filazana hoe tsy nipoitra ireo mpitarika, namela ny vahoaka ho irery.

Tsy adala akory ny vahoaka ka ho azo fitahina amin’ny hevitra taingina toy izany, satria ireo vahoaka ireo anie ka saro-piaro amin’ny ain’ireo mpitarika, ka raha nisy ny tsy fahatongavan’ireo solombavambahoaka teny Analakely, dia samy mahatakatra ny antony ary samy mangina tsy mitady fanazavana. Ny herisetra nihàtra tamin’ny zanak’i Me Hanitra Razafimanantsoa, ny Sabotsy hariva teo dia efa ampy ampahazava ny tsy fahatongavan’ireo depiote 6 mianadahy.

Anio Sabotsy 27 Febroary 2021 indray dia hanao hetsika eny Ambohijatovo ny RMDM, izay efa nanohitra hatramin’izay ny fanovana ny Kianjan’Ambohijatovo ho “parc botanique”, nanamafy ny Pasitera Tsarahame Edouard Filoha Lefitra ao amin’ny RMDM , fa tsy misy dikany ny nametrahana ny sarivongan’ny Pr Zafy Albert tao Ambohijatovo raha mbola ho kianja voarara ny ao amin’ny zaridainan’ Ambohijatovo. Nisy ny fangatahana ara-dalàna natao amin’io hetsika anio io, izay efa fantatra fa ho fandavana no valiny ary hameno tanàna indray ireo mpitandro filaminana, sy ireo fitaovam-piadiana raitra dia raitra.

Raha tsy raikitra io rehefa avy eo io, dia efa miomana isika ho eny Soamandrakizay amin’ny heriny anio Sabotsy 6 Martsa 2021, azo antoka fa hiloko mena tanteraka ny kianja amin’io, satria Imerinkasinina any Avaradrano, 20 km eo miala an’Antananarivo aza tongan’ny olona, mainka fa ny etsy amin’ny Boriborintany fahadimy, hanao tsy omby aloha ny rehetra ho eny. Ny Préfet an’Antananarivo rahateo efa nanambara fa rariny ary mifanaraka amin’ny lalàna ny tatitra ataon’ireo solombavambahoka, ary Soamandrakizay hoy ity tompon’andraikitra ity dia mbola ao anatin’ny boriborintany fahadimy, ka dia azo antoka fa ny manampahefana toa an’Ingahy Préfet dia tsy hivadika amin’ny efa nambarany.

Malalaka tsara ny fotoana ifanentanantsika fa dia samia mandray andraikitra hanohitra ny DJ: Didy Jadona.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/anio-etsy-ambohijatovo-6-martsa-eny-soamandrakizay-sahy-foana-ny-vaho...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Anio etsy Ambohijatovo, 6 Martsa eny Soamandrakizay – Sahy foana ny vahoaka

Ny Valosoa

Hetsiky ny mpanohitra, tsy kivy ny vahoaka fa mbola sahy foana. Tafapetraka ny alakamisy teo, eny amin’ny Préfet de Police Tsimbazaza ireo taratasy roa avy amin’ny mpanohitra : fangatahana fazahoan-dalana nalefan’ny RMDM momba ny fanehoan-kevitra eo amin’ny Kianjan’Amohijatovo anio sabotsy 27 Febroary 2021. Ny faha-2: fampahafantarana ny Préfet de Police, momba ny tatitra hataon’ireo Depiote TIM amin’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka. Eny Soamandrakizay ny fotoana amin’ny heriny anio, sabotsy 6 martsa 2021.

Ankoatra izany, misy ireo mpanaty rankena mamendrofendro vahoaka, sahy milaza fa faharesena hono ny tsy fahatanterahan’ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka Tim teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey tamin’ny Sabotsy 20 Febroary 2021 lasa teo, ary manaraby amin’ny filazana hoe tsy nipoitra ireo mpitarika, namela ny vahoaka ho irery.

Tsy adala akory ny vahoaka ka ho azo fitahina amin’ny hevitra taingina toy izany, satria ireo vahoaka ireo anie ka saro-piaro amin’ny ain’ireo mpitarika, ka raha nisy ny tsy fahatongavan’ireo solombavambahoaka teny Analakely, dia samy mahatakatra ny antony ary samy mangina tsy mitady fanazavana. Ny herisetra nihàtra tamin’ny zanak’i Me Hanitra Razafimanantsoa, ny Sabotsy hariva teo dia efa ampy ampahazava ny tsy fahatongavan’ireo depiote 6 mianadahy.

Anio Sabotsy 27 Febroary 2021 indray dia hanao hetsika eny Ambohijatovo ny RMDM, izay efa nanohitra hatramin’izay ny fanovana ny Kianjan’Ambohijatovo ho “parc botanique”, nanamafy ny Pasitera Tsarahame Edouard Filoha Lefitra ao amin’ny RMDM , fa tsy misy dikany ny nametrahana ny sarivongan’ny Pr Zafy Albert tao Ambohijatovo raha mbola ho kianja voarara ny ao amin’ny zaridainan’ Ambohijatovo. Nisy ny fangatahana ara-dalàna natao amin’io hetsika anio io, izay efa fantatra fa ho fandavana no valiny ary hameno tanàna indray ireo mpitandro filaminana, sy ireo fitaovam-piadiana raitra dia raitra.

Raha tsy raikitra io rehefa avy eo io, dia efa miomana isika ho eny Soamandrakizay amin’ny heriny anio Sabotsy 6 Martsa 2021, azo antoka fa hiloko mena tanteraka ny kianja amin’io, satria Imerinkasinina any Avaradrano, 20 km eo miala an’Antananarivo aza tongan’ny olona, mainka fa ny etsy amin’ny Boriborintany fahadimy, hanao tsy omby aloha ny rehetra ho eny. Ny Préfet an’Antananarivo rahateo efa nanambara fa rariny ary mifanaraka amin’ny lalàna ny tatitra ataon’ireo solombavambahoka, ary Soamandrakizay hoy ity tompon’andraikitra ity dia mbola ao anatin’ny boriborintany fahadimy, ka dia azo antoka fa ny manampahefana toa an’Ingahy Préfet dia tsy hivadika amin’ny efa nambarany.

Malalaka tsara ny fotoana ifanentanantsika fa dia samia mandray andraikitra hanohitra ny DJ: Didy Jadona.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/anio-etsy-ambohijatovo-6-martsa-eny-soamandrakizay-sahy-foana-ny-vahoaka/

Sabotsy 20 febroary teo, kihon-dalana iray nolalovan’ny firenena indray

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray nolalovan’ny Firenena indray ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo, andro nikasan’ireo solombavambahoaka enina mianadahy, voafidy tao amin’ny boriboritany enina eto an-drenivohitra, nanao tatitra momba ny asan’ny Antenimierampirenena.

Tato anatin’ny dimy ambiroapolo volana nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana dia efa kihon-dàlana fahatelo, na fahaefatra ny tamin’iny sabotsy iny. Ny andro nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fianianana ny 19 janoary 2019 dia niaraha-nahatadidy, fa tsy nisy Baiboly nametrahany tànana sy nanaovany izany fianianana izany kanefa dia tsy maintsy nisy izany tamin’ny andro nanaovan’ireo Filoham-pirenena rehetra nifandimby teo amin’ny Repoblika telo teo aloha. Tamin’iny andro iny ihany koa no nampisehoana voalohany ireo fitaovam-piadina mahery vaika, izay voalaza fa nampidirina antsokosoko teto. Kihon-dàlana iny andro iny satria toa nanambara sahady, fa ireo fanao (pratiques) raràn’ny Soratra Masina: fitiavan-tena, fankahalana ny rahalahy, kolikoly, halatra, fanaovana vavolombelona mandainga, tsy fahamarinana, sns,…dia tranga hita eto amin’ny Firenena avokoa taorian’iny andro iny. Tsy ny “fitiavana” intsony no lehibe indrindra, fa ny “velirano”, satria kapaina tsy hita fery, ka tsy fantatra hoe ny taiza ho aiza no novelesina ary na ny “vato fototra” aza toa lasa rano ihany koa.

Amin’izao fotoana izao dia manjaka tanteraka ny kolikoly sy ny halatra ary fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Miha-maro ireo nampidirina am-ponja noho ny fiampangana lainga na ny tondro molotra na ny famoronana dosie. Kihon-dàlana ihany koa ny nidiran’ny valanaretina covid-19 satria namboly hevi-dratsy teo amin’ny mpitondra, izay nanararaotra ny toe-javatra nandidy ny “hamehana ara-pahasalamana” nanitsakitsahana am-paladia ny lalàna fototra, ny Lalàmpanorenana ohatra, sy nangatahana fanampiana ara-bola avy any amin’ireo mpiara-miombon’antoka kanefa natao tari-drano ankilahila izany, ka ny very no betsaka. Ny fiahiana ara-tsosialy sy toekarena no nanomezan’ny vondrona iraisam-pirenena ny fanampiana, efa hiherina ny taona nidiran’ny valanaretina teto kanefa dia maro no tsy nisitraka ny zony nifandraika tamin’iny tranga iny, toa ny mpitsabo mpanampy. Tsy hadino koa ireo tranga nanafintohina teo amin’ny nampiasana ny vola fanampiana: “bonbons sucettes, “écrans plats”, ka nampisaoty ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena ho an’itsy voalohany kanefa tsy voahozongozona kosa ny ministry ny atitany tamin’ny raharaha faharoa.

Kihon-dàlana iray nampivarahontsana ihany koa ny niverenan’ny “kere” tany Atsimon’ny Nosy na teo aza ny velirano hanaovana fantson-drano hiatrehana izany. Tsy nampiraika firy ny mpitondra anefa iny loza nihàtra tamin’ny mpiray Firenena iny kanefa nampisehoan’ny Malagasy kosa ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha- mizaka ny loza tahaka ireny. Kihon-dàlana iray lehibe tsy hay kosehina ao an-tsain’ny Malagasy ny raharaha volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Sambany tokoa lasa raharaham-pirenena ary nanaitra ny hambompon’ny vahoaka ity tranga ity noho ny fihetsiky ny mpitondra nampiahiahy izay nitady ny fomba rehetra nanafenana ny tena marina, sady nampiditra am-ponja ireo mpiasa ao amin’ny seranana, izay mety ho mpiray tsikombakomba, angamba, kanefa tsy ho afaka namoaka ity harem-pirenena ity raha ny fahefana ananany, fa azo antoka kosa fa misy tandapa ao andamosin’ity raharaha ity.

Mifanindry an-dàlana amin’ity raharaha ity ny fikasan’ny solombavambahoaka enina mianadahy nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Antananarivo tamin’ny sabotsy 20 febroary lasa teo. Niaraha-niaina fa tsy nisy nahazo niditra teto Antananarivo ny avy any amin’ny Faritany na avy any amin’ny Faritra. Ny teto an-tanàna moa dia tsy nisy afaka niditra tao afovoan’ny tanàna izay nihidy tanteraka toy ny tanàna maty ireny. Ny tena loza dia miaramila, zandary, polisy amin’arivony nilanja basy niampy fiara mifono vy no nanakana ny fivezivezen’ny olompirenena eto amin’ny Nosy. Mazava izao fa ny mpitondra ankehitriny no nanafatra ireny fitaovam-piadiana ireny satria tamin’ny andro nanaovan-dRajoelina Andry fianianana no nampirantiana azy voalohany, ary amin’izao fotoana dia entina iarovana ny mpitondra. Tsy vitan’izany fa heloka be vava ihany koa ny nanao akanjo miloko mena tamin’io andro io, ka folo mahery no voasambotra ary any am-ponja amin’izao fotoana izao.

Zo fototra ny maneho hevitra, zo fototra ny manao fihetsiketsehana kanefa toy ny mahazatra ny mpitondra ankehitriny folo taona lasa izay dia sady tapenam-bava ny vahoaka no hampihorohoroana ihany koa, mba tsy hihetsika. Hitelina “voa tsy manadino” izao zavatra iainany izao ny olompirenena tia ny Tanindrazany, ka hijoro hanohitra izao didy jadona tadiavin’ny mpitondra hampiharina izao.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/sabotsy-20-febroary-teo-kihon-dalana-iray-nolalovanny-firenena-indray/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Sabotsy 20 febroary teo, kihon-dalana iray nolalovan’ny firenena indray

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray nolalovan’ny Firenena indray ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo, andro nikasan’ireo solombavambahoaka enina mianadahy, voafidy tao amin’ny boriboritany enina eto an-drenivohitra, nanao tatitra momba ny asan’ny Antenimierampirenena.

Tato anatin’ny dimy ambiroapolo volana nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana dia efa kihon-dàlana fahatelo, na fahaefatra ny tamin’iny sabotsy iny. Ny andro nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fianianana ny 19 janoary 2019 dia niaraha-nahatadidy, fa tsy nisy Baiboly nametrahany tànana sy nanaovany izany fianianana izany kanefa dia tsy maintsy nisy izany tamin’ny andro nanaovan’ireo Filoham-pirenena rehetra nifandimby teo amin’ny Repoblika telo teo aloha. Tamin’iny andro iny ihany koa no nampisehoana voalohany ireo fitaovam-piadina mahery vaika, izay voalaza fa nampidirina antsokosoko teto. Kihon-dàlana iny andro iny satria toa nanambara sahady, fa ireo fanao (pratiques) raràn’ny Soratra Masina: fitiavan-tena, fankahalana ny rahalahy, kolikoly, halatra, fanaovana vavolombelona mandainga, tsy fahamarinana, sns,…dia tranga hita eto amin’ny Firenena avokoa taorian’iny andro iny. Tsy ny “fitiavana” intsony no lehibe indrindra, fa ny “velirano”, satria kapaina tsy hita fery, ka tsy fantatra hoe ny taiza ho aiza no novelesina ary na ny “vato fototra” aza toa lasa rano ihany koa.

Amin’izao fotoana izao dia manjaka tanteraka ny kolikoly sy ny halatra ary fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Miha-maro ireo nampidirina am-ponja noho ny fiampangana lainga na ny tondro molotra na ny famoronana dosie. Kihon-dàlana ihany koa ny nidiran’ny valanaretina covid-19 satria namboly hevi-dratsy teo amin’ny mpitondra, izay nanararaotra ny toe-javatra nandidy ny “hamehana ara-pahasalamana” nanitsakitsahana am-paladia ny lalàna fototra, ny Lalàmpanorenana ohatra, sy nangatahana fanampiana ara-bola avy any amin’ireo mpiara-miombon’antoka kanefa natao tari-drano ankilahila izany, ka ny very no betsaka. Ny fiahiana ara-tsosialy sy toekarena no nanomezan’ny vondrona iraisam-pirenena ny fanampiana, efa hiherina ny taona nidiran’ny valanaretina teto kanefa dia maro no tsy nisitraka ny zony nifandraika tamin’iny tranga iny, toa ny mpitsabo mpanampy. Tsy hadino koa ireo tranga nanafintohina teo amin’ny nampiasana ny vola fanampiana: “bonbons sucettes, “écrans plats”, ka nampisaoty ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena ho an’itsy voalohany kanefa tsy voahozongozona kosa ny ministry ny atitany tamin’ny raharaha faharoa.

Kihon-dàlana iray nampivarahontsana ihany koa ny niverenan’ny “kere” tany Atsimon’ny Nosy na teo aza ny velirano hanaovana fantson-drano hiatrehana izany. Tsy nampiraika firy ny mpitondra anefa iny loza nihàtra tamin’ny mpiray Firenena iny kanefa nampisehoan’ny Malagasy kosa ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha- mizaka ny loza tahaka ireny. Kihon-dàlana iray lehibe tsy hay kosehina ao an-tsain’ny Malagasy ny raharaha volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Sambany tokoa lasa raharaham-pirenena ary nanaitra ny hambompon’ny vahoaka ity tranga ity noho ny fihetsiky ny mpitondra nampiahiahy izay nitady ny fomba rehetra nanafenana ny tena marina, sady nampiditra am-ponja ireo mpiasa ao amin’ny seranana, izay mety ho mpiray tsikombakomba, angamba, kanefa tsy ho afaka namoaka ity harem-pirenena ity raha ny fahefana ananany, fa azo antoka kosa fa misy tandapa ao andamosin’ity raharaha ity.

Mifanindry an-dàlana amin’ity raharaha ity ny fikasan’ny solombavambahoaka enina mianadahy nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Antananarivo tamin’ny sabotsy 20 febroary lasa teo. Niaraha-niaina fa tsy nisy nahazo niditra teto Antananarivo ny avy any amin’ny Faritany na avy any amin’ny Faritra. Ny teto an-tanàna moa dia tsy nisy afaka niditra tao afovoan’ny tanàna izay nihidy tanteraka toy ny tanàna maty ireny. Ny tena loza dia miaramila, zandary, polisy amin’arivony nilanja basy niampy fiara mifono vy no nanakana ny fivezivezen’ny olompirenena eto amin’ny Nosy. Mazava izao fa ny mpitondra ankehitriny no nanafatra ireny fitaovam-piadiana ireny satria tamin’ny andro nanaovan-dRajoelina Andry fianianana no nampirantiana azy voalohany, ary amin’izao fotoana dia entina iarovana ny mpitondra. Tsy vitan’izany fa heloka be vava ihany koa ny nanao akanjo miloko mena tamin’io andro io, ka folo mahery no voasambotra ary any am-ponja amin’izao fotoana izao.

Zo fototra ny maneho hevitra, zo fototra ny manao fihetsiketsehana kanefa toy ny mahazatra ny mpitondra ankehitriny folo taona lasa izay dia sady tapenam-bava ny vahoaka no hampihorohoroana ihany koa, mba tsy hihetsika. Hitelina “voa tsy manadino” izao zavatra iainany izao ny olompirenena tia ny Tanindrazany, ka hijoro hanohitra izao didy jadona tadiavin’ny mpitondra hampiharina izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/sabotsy-20-febroary-teo-kihon-dalana-iray-nolalovanny-firenena-indray/

EDITO 27 Febroary – Ny hery tsy mahaleo ny fanahy

Helisoa

Miaina ao anaty fahantrana tanteraka ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Tsy misy intsony ny kilasy salantsalalany fa dia tratry ny fahasahiranana avokoa ny 90% ny Malagasy. Ny mpitondra sy ny manana fahefana anefa migalabona ao anatin’ny harembe tsy hita noanoa miha-matavy isan’andro. Ao anatin’izany indrindra, vao mainka manampatra fahefana ny mpitondra satria tsy fantany izany hoe miaina ao anaty fahantrana izany. Hany ka ny fitadiavana ataon’ny olona madinika mitady izay ho hanina isan’andro aza ilàny kisa avokoa.

Tao anatin’ny andro maromaro izao, mitaraina ireo mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo manerana ny Nosy, fa tsy voaloan’ny fanjakana ny vatsimpianarana efa ho 4 volana. Ny tany Toamasina dia namoizana aina mihintsy, ny tany Antsiranana misy ireo nogadraina. Manoloana izany, tsy misy vahaolana raisin’ny tompon’andraiki-panjakàna, mba matotra fa famonoana afo ihany no mba hainy atao. Mampieritreritra sy mampanontany tena ny zavamisy any Toliara satria mifamono ny mpianatra samy mpianatra, fa inona ity e? Mbola tsy nisy ohatra izany angamba tao anatin’ny 60 taona. Ho entina mankaiza ary ity firenena ity?

Rehefa misy ny mitaky ny tsy rariny eto amin’ny firenena, na mpianatra mitaky ny zony, ny sendika manao hetsika, ny solombavambahoaka hanao tatitra amin’ny vahoaka hanamparana fahefana amin’ny fampiasana fitaovampiadiana mahery vaika. Mandrampahoviana ny fanamparana ny fahefana eo ampelatanana vao hijanona? Tadidio fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy hoy ny Ntaolo izay.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/edito-27-febroary-ny-hery-tsy-mahaleo-ny-fanahy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 27 Febroary – Ny hery tsy mahaleo ny fanahy

Helisoa

Miaina ao anaty fahantrana tanteraka ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Tsy misy intsony ny kilasy salantsalalany fa dia tratry ny fahasahiranana avokoa ny 90% ny Malagasy. Ny mpitondra sy ny manana fahefana anefa migalabona ao anatin’ny harembe tsy hita noanoa miha-matavy isan’andro. Ao anatin’izany indrindra, vao mainka manampatra fahefana ny mpitondra satria tsy fantany izany hoe miaina ao anaty fahantrana izany. Hany ka ny fitadiavana ataon’ny olona madinika mitady izay ho hanina isan’andro aza ilàny kisa avokoa.

Tao anatin’ny andro maromaro izao, mitaraina ireo mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo manerana ny Nosy, fa tsy voaloan’ny fanjakana ny vatsimpianarana efa ho 4 volana. Ny tany Toamasina dia namoizana aina mihintsy, ny tany Antsiranana misy ireo nogadraina. Manoloana izany, tsy misy vahaolana raisin’ny tompon’andraiki-panjakàna, mba matotra fa famonoana afo ihany no mba hainy atao. Mampieritreritra sy mampanontany tena ny zavamisy any Toliara satria mifamono ny mpianatra samy mpianatra, fa inona ity e? Mbola tsy nisy ohatra izany angamba tao anatin’ny 60 taona. Ho entina mankaiza ary ity firenena ity?

Rehefa misy ny mitaky ny tsy rariny eto amin’ny firenena, na mpianatra mitaky ny zony, ny sendika manao hetsika, ny solombavambahoaka hanao tatitra amin’ny vahoaka hanamparana fahefana amin’ny fampiasana fitaovampiadiana mahery vaika. Mandrampahoviana ny fanamparana ny fahefana eo ampelatanana vao hijanona? Tadidio fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy hoy ny Ntaolo izay.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/edito-27-febroary-ny-hery-tsy-mahaleo-ny-fanahy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 27 Febroary 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 27 Febroary 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Toliara (tohiny). ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Toliara (tohiny).

27 febroary 2021. Toliara ... TohinyFintinina

4 andro lasa

27 febroary 2021. Toliara

Oniversite Toliary. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Oniversite Toliary.

Mankasitraka anareo. Mahafinaritra e! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Mankasitraka anareo. Mahafinaritra e!
Load more