16 C
Antananarivo
Fri 14 Aug 2020 20:26

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
clear sky
16 ° C
16 °
16 °
63 %
5.1kmh
2 %
Fri
14 °
Sat
22 °
Sun
23 °
Mon
24 °
Tue
22 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

NY SARETY NO EO ALOHAN’NY OMBY ?

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izany foana ange no eto raha jerena ny tantara!
Atao ny fizaràna vary, ho an’olom-bitsy, ho fidedahana.
Avy eo vao :”iza ireo marefo ?”, izay ilay endri-pamitahana!

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izany foana ve no fomba mahazatra ny mapara?
‘ndeha jereo ireo tetikasa izay natao nipoapoaka.
Efa miainga, izay vao hoe: “andeha hierana ny vahoaka”.

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izany ve no hitantanana an’i Madagasikara?
‘Ndeha jereo ny colisée, natsangana mangina tao.
Tsy nisy izay mba fankatoavana ka miakatra ny hoe:”ravao”!

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izay ilay sarin-damasinina misosa tsy mandalo gara?
Ny bontolo hatrany hatrany, izay no masaka ao an-doha,
Na efa tena tazana aza izatsy fasana mivoha!

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Mba mihevera dia ilaozy ilay “toe-tsaina maramara”.
Ratsy be ny “dia mianòtra” izay fanaon’ny fozaorana,
Ka diniho, mba tsy hanenenana, ny lala-mendrika hizorana.

Dadan’i Zina (11-08-20)

www.gvalosoa.net/2020/08/14/ny-sarety-no-eo-alohanny-omby/
... TohinyFintinina

1 ora lasa

NY SARETY NO EO ALOHAN’NY OMBY ?

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izany foana ange no eto raha jerena ny tantara!
Atao ny fizaràna vary, ho an’olom-bitsy, ho fidedahana.
Avy eo vao :”iza ireo marefo ?”, izay ilay endri-pamitahana!

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izany foana ve no fomba mahazatra ny mapara?
‘ndeha jereo ireo tetikasa izay natao nipoapoaka.
Efa miainga, izay vao hoe: “andeha hierana ny vahoaka”.

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izany ve no hitantanana an’i Madagasikara?
‘Ndeha jereo ny colisée, natsangana mangina tao.
Tsy nisy izay mba fankatoavana ka miakatra ny hoe:”ravao”!

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Izay ilay sarin-damasinina misosa tsy mandalo gara?
Ny bontolo hatrany hatrany, izay no masaka ao an-doha,
Na efa tena tazana aza izatsy fasana mivoha!

Ny sarety indray no aloha fa ny omby atao eroa afara?
Mba mihevera dia ilaozy ilay “toe-tsaina maramara”.
Ratsy be ny “dia mianòtra” izay fanaon’ny fozaorana,
Ka diniho, mba tsy hanenenana, ny lala-mendrika hizorana.

     Dadan’i Zina (11-08-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/08/14/ny-sarety-no-eo-alohanny-omby/

Raharaha MBS – Anodinan’ny fitondrana ny tsy fahombiazany

Niaina

Mitana ny sain’ny maro indray amin’izao fotoana ny raharahan’ny haino aman-jery MBS, afaka 6 volana dia tokony hiala ao Anosipatrana ity haino aman-jery tsy miankina ity, araka ny navoakan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe: Naina Andriantsitohaina.

Raha ny fahitan’ny mpanara-baovao azy dia ahodin’ny fitondrana any ny sain’ny vahoaka, anafenany ny tsy fahombiazany, sy ireny famorimbahoaka tsy manara-dalàna ireny, sy ny fahantrana lalina iainan’ny vahoaka amin’izao fotoana, noho ny ataon’ny fitondrana Rajoelina ihany.

Momba ity raharaha ity, tsy rariny ny fanafoanana fifanarahana efa vita tany aloha, raha toy izany, tokony hojerena avokoa ireny antsoina hoe: « contrat de bail » ireny, ka raha sahin’ny CUA sy ny fitondrana ny manafoana ny fifanarahana tamin’ny vahiny momba azy ireny dia tsy misy ny fanavakavahana, fa raha tsy izany, dia ny mpandraharaha Malagasy ihany izany no tian’izy ireo anaovana antsojay.

Ankoatra izany momba ny MBS, adiny roa raha be indrindra dia potika sy may tanteraka ny MBS teny Anosipatrana nanaovan’ny mpanongam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina azy tamin’ny taona 2009, tanàna rava no teny nandritra ny tetezamita, rindrina miloko molaly no hany sisa tavela nandritra ny taona maro. Dia rehefa tafody ny mpanangana, nanambatra ny tapaporohana sisa tsy may, niezaka namerina tamin’ny laoniny ilay haino aman-jery ho tena harifomba tao anatin’ny fotoana fohy dia avy indray ny mpiara-dia amin’izao fitondrana mpandrava izao hamotika, sao mba tsy rariny, misy vady aman-janaka Malagasy madinika miasa ao. Mbola ho tantara mitohy ity raharaha ity.

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1747588728729475

www.gvalosoa.net/2020/08/13/raharaha-mbs-anodinanny-fitondrana-ny-tsy-fahombiazany/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Raharaha MBS – Anodinan’ny fitondrana ny tsy fahombiazany

Niaina

Mitana ny sain’ny maro indray amin’izao fotoana ny raharahan’ny haino aman-jery MBS, afaka 6 volana dia tokony hiala ao Anosipatrana ity haino aman-jery tsy miankina ity, araka ny navoakan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe: Naina Andriantsitohaina.

Raha ny fahitan’ny mpanara-baovao azy dia ahodin’ny fitondrana any ny sain’ny vahoaka, anafenany ny tsy fahombiazany, sy ireny famorimbahoaka tsy manara-dalàna ireny, sy ny fahantrana lalina iainan’ny vahoaka amin’izao fotoana, noho ny ataon’ny fitondrana Rajoelina ihany.

Momba ity raharaha ity, tsy rariny ny fanafoanana fifanarahana efa vita tany aloha, raha toy izany, tokony hojerena avokoa ireny antsoina hoe: « contrat de bail » ireny, ka raha sahin’ny CUA sy ny fitondrana ny manafoana ny fifanarahana tamin’ny vahiny momba azy ireny dia tsy misy ny fanavakavahana, fa raha tsy izany, dia ny mpandraharaha Malagasy ihany izany no tian’izy ireo anaovana antsojay.

Ankoatra izany momba ny MBS, adiny roa raha be indrindra dia potika sy may tanteraka ny MBS teny Anosipatrana nanaovan’ny mpanongam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina azy tamin’ny taona 2009, tanàna rava no teny nandritra ny tetezamita, rindrina miloko molaly no hany sisa tavela nandritra ny taona maro. Dia rehefa tafody ny mpanangana, nanambatra ny tapaporohana sisa tsy may, niezaka namerina tamin’ny laoniny ilay haino aman-jery ho tena harifomba tao anatin’ny fotoana fohy dia avy indray ny mpiara-dia amin’izao fitondrana mpandrava izao hamotika, sao mba tsy rariny, misy vady aman-janaka Malagasy madinika miasa ao. Mbola ho tantara mitohy ity raharaha ity. 

https://www.facebook.com/1089951131159908/posts/1747588728729475

http://www.gvalosoa.net/2020/08/13/raharaha-mbs-anodinanny-fitondrana-ny-tsy-fahombiazany/

Comment on Facebook Raharaha MBS – ...

Tena mampalahelo nefa io tsy ho apetrany .I dada mintsy no tiany ho potehina

Provocations et diversions izao e tsisy miala eo

Mbola ho'may sy ho potika koa andranobevava sy ilay ao ambohibao eeee indray andro any faa sangio ihaany ireo vahoaka efa Leo sy tofoka anareo ireo.

Maninona no tsy ireny karana sy sinoa mangalatra ny tanin'ny gasy ireny no ravaravaina fa tsy ny an'ny gasy efa milamina tsara no kitihana

Tiko may reo takio koa fa aminy fitondrana zareo zao

Takio indemnité reo fajakana ny foza reo fa reo nadrodana sy nadoro fananany MBS io taminy 2009 ary naro olo tsy niasa taminy fotoana io

Esory ra sa d oita eo ny toiny

Le hamotika fotsiny vé no nankana fahefana tompoko?

Diversion madiodio io e. Aza manaiky verezin-dia amnio zany tsika. Izy reo lo zao ni hita mibaribary fa tsy mahavoa d miezaka manafina ny tsy fahaizana

TsY misy miala eo Dada a sao tokony ry zareo doublon sy cin fosika no tokony hiala

Tsy mahagaga fa miseho lany ny tsy fahomniazana

MBA MISAINA VAO MAMOAKA VAOVAO RY DONDRONA A

View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 13 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mitory ny MBS. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tena gravy be!DISODISO KELY HATRANY

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina,
Ka mifanontany tena ny hendry sy ny manan-tsaina.
Moa tadidiny daholo irony teny nolazainy,
Sa dia fampandriana adrisa fa izay no tena hainy?

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina,
Ka dia maro no efa niesona ary tao ny niala maina.
“Hahazo tohana daholo rehefa mety ho tokantrano”.
Hatreto anefa ny rehetra , toa nitantarana angano!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina:
Mifanohitra hatrany ny asa atao sy ny lazaina.
Mody antso no natao fa hisy fizaràna vary.
Tsy azo atao ny hoe mivory , f`indro izy nikabary!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina.
Ny mangarahara hatrany no mazàna tanisaina.
Saingy indrisy fa tsy misy, tena hoe tsy misy izany,
Fa dia resaka an-databatra sy kabary fotsiny ihany!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina.
Marobe ireo vahoaka no efa tena tonga saina,
Ka tsy te hihaino intsony ireo kabary tsara rindra,
Fa toa hay “ny fidedahana” io no lehibe indrindra!

TSIMIMALO ( 07-08-20)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tena gravy be!

DISODISO KELY HATRANY

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina,
Ka mifanontany tena ny hendry sy ny manan-tsaina.
Moa tadidiny daholo irony teny nolazainy,
Sa dia fampandriana adrisa fa izay no tena hainy?

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina,
Ka dia maro no efa niesona ary tao ny niala maina.
“Hahazo tohana daholo rehefa mety ho tokantrano”.
Hatreto anefa ny rehetra , toa nitantarana angano!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina:
Mifanohitra hatrany ny asa atao sy ny lazaina.
Mody antso no natao fa hisy fizaràna vary.
Tsy azo atao ny hoe mivory , f`indro izy nikabary!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina.
Ny mangarahara hatrany no mazàna tanisaina.
Saingy indrisy fa tsy misy, tena hoe tsy misy izany,
Fa dia resaka an-databatra sy kabary fotsiny ihany!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina.
Marobe ireo vahoaka no efa tena tonga saina,
Ka tsy te hihaino intsony ireo kabary tsara rindra,
Fa toa hay “ny fidedahana” io no lehibe indrindra!

TSIMIMALO ( 07-08-20)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

DISODISO KELY HATRANY

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina,
Ka mifanontany tena ny hendry sy ny manan-tsaina.
Moa tadidiny daholo irony teny nolazainy,
Sa dia fampandriana adrisa fa izay no tena hainy?

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina,
Ka dia maro no efa niesona ary tao ny niala maina.
“Hahazo tohana daholo rehefa mety ho tokantrano”.
Hatreto anefa ny rehetra , toa nitantarana angano!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina:
Mifanohitra hatrany ny asa atao sy ny lazaina.
Mody antso no natao fa hisy fizaràna vary.
Tsy azo atao ny hoe mivory , f`indro izy nikabary!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina.
Ny mangarahara hatrany no mazàna tanisaina.
Saingy indrisy fa tsy misy, tena hoe tsy misy izany,
Fa dia resaka an-databatra sy kabary fotsiny ihany!

Disodiso kely hatrany ny filohanay hajaina.
Marobe ireo vahoaka no efa tena tonga saina,
Ka tsy te hihaino intsony ireo kabary tsara rindra,
Fa toa hay “ny fidedahana” io no lehibe indrindra!

     TSIMIMALO ( 07-08-20)

Comment on Facebook DISODISO KELY ...

Ndrenaivosoa Raz jereo ty

Misaotra an’i Tsimimalo fa tena tsara.

Ilay kaly pôp koa, dia tena diso be an!

View more comments

Vondron’ny mpanohitra RMDM – Sahy ho amin’ny fanavotana sy ny mahasoa ny firenena

Sôh’son

Tsy afaka hijery fotsiny ny zava-misy eto amin’ny firenena sy ny manjo ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao ny mpikambana eo anivon’ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demôkrasia eto Madagasikara na RMDM. Nikaon-doha ny amin’izany izy ireo niaraka tamin’ireo sokajin’olona maro samihafa eto amin’ny firenena, toy ny olon-tsotra, mpandraharaha, mpahay lalàna, mpahay toekarena, mpitondra fivavahana, antoko politika, fiarahamonina sivily, tomponandraikitra maro samihafa tsy voatanisa,… Fotoana ihany koa izao nanamarihana ny faha-herintaoan’ity vondron’ny antoko mpanohitra eto amintsika ity. Nandritry ny tontolo andro no nanatanterahan’izy ireo izany fikaonandoha nasionaly izany teny amin’ny foiben’ny RMDM Bel’air Ampandrana. Nizara ho vaomiera 6 ny mpivory ary nanàja ny lalàna sy fepetra ara-pahasalamana ao anatin’izao hamehana izao ny fivoriana. Tsy nihoatra ny 50 ny olona isaky ny vaomiera izay nahitana ny vaomiera ara-pahasalamana, ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-politika, ny momba ny lalàna, ary ny serasera. Nitarika ny fikaonan-doha nasionaly izao ny filohan’ny RMDM, Marc Ravalomanana, ary tonga avokoa ireo mpikambana eo anivon’ity vovonana ity izay eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny tany amin’ny faritra dia afaka nandray anjara tamin’ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana toy ny visioconférence, facebook,…

Feno fahavononana avokoa ireo mpivory rehetra ary resy lahatra fa tsy maintsy atao ny fanavotana ny firenena ao anatin’izao toerana misy azy izao, fijerena ny mahasoa no nojerena fa tsy ny mahafinaritra. Mitaky fahasahiana ny filazana ny zava-misy tsy mety eto amin’ny firenena. Iaraha-mahalala ihany mantsy ny geja misy eo amin’ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny eto amin’ity firenena ity. Hita ho tsy vonona amin’ny fifanatonana amin’ny mpanohitra rahateo ny fitondrana ho amin’ny fiaraha-miasa amin’izao ady amin’ny covid-19 izao. Niaraha-nahita izany rehefa misy ny fanehoan-kevitra ataon’ny mpanohitra na ireo tsy miombon-kevitra amin’ny fitondrana. Iaraha-mahita sy miaina koa anefa ny manjo ny vahoaka Malagasy fa tena tafahitsoka lalina ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka. Ny toekarena potika ary nitontongana izaitsizy. Ny hikaro-bahaolana sy hikatsaka izay hahasoa ny vahoaka no tanjon’izao fikaonan-doha nasionaly nokarakarain’ny RMDM izao. Manana olona amin’izany izy ireo, izay manana ny fahaizana sy ny traikefany. Taorian’ny asam-baomiera dia nisy ny fandravonana ireo fehin-kevitra rehetra nivoaka avy amin’izy ireo. Fahombiazana araka izany no azon’ny RMDM tamin’izao fikaonan-doha nasionaliny izao, no sady fanamarihana ny tsingerin-taona voalohany nijoroany araka ny efa voalaza teo.

www.gvalosoa.net/2020/08/12/vondronny-mpanohitra-rmdm-sahy-ho-aminny-fanavotana-sy-ny-mahasoa-ny-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3216621441791341

Maître ÔLALA mankasitraka.

Mankasitraka Tim, rmdm, panohatra matanjaka be

Haino amanjery MBS – Hoesorin’ ny ben’ny tanàna eo Anosipatrana

Helisoa

Mitohy hatrany ny antsojay ataon’ny fitondràna TGV amin’ireo lazainy fa mpanohitra manelingelina azy.

Nisy ny taratasy nalefan’ny ben’ny Tanàna, Naina Andriatsitoaina manafoana ny fifanarahana bail teo amin’ny roa tonta: CUA sy MBS tamin’ny taona 2000. Raha ny zavatra hita dia mitady ny fomba rehetra ity fitondràna ity, mba ho lalatokana ny vaovao hisy eto amin’ ny firenena. Tsy zakany mihintsy ny hoe ny filoha Ravalomanana Marc no tompon’ity onjampeo MBS ity, nefa araka ny nambaran’ity farany dia sasanangy samihafa izany satria tsy misy hidirany ny fitantanana ny MBS

Raha ny hita dia tena halako bika fotsiny no misy amin’izao, satria ny MBS dia nanaraka tsara ny fepetra rehetra napetraky ny fitondràna amin’ny fanaovana “requisition” ny haino amanjery eto amin’ny firenena… Mandefa ny vaovao miaraka amin’ireo onjampeo rehetra na misy zavatra tsy mety loatra amin’izany satria lasa anaovan’ny fitondràna recupération politique, na hanaovany propagandy politika, ny haino amanjery rehetra eto Madagasikara amin’izao. Koa maninona no amin’izao vanim-potoana misy eto amin’ny firenena tahaka izao no andefasana itony taratasy itony?

Ankoatra izany, ny fifanarahana bail izany dia tsy tokony ho azo ho foanana mandra-pahatapitry ny fifanekena. Toa manao bontolo, sy tsy manaja lalàna foana ihany koa ny ben’ny tanànan’Antananarivo amin’izao fotoana sy ny ekipany.

www.gvalosoa.net/2020/08/11/haino-amanjery-mbs-hoesorin-ny-benny-tanana-eo-anosipatrana/

www.facebook.com/457946964405287/posts/1510971602436146
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 3216588661794619

Magistrat de inona moa I M. Le maire. Sao ary mihevitra ny tenany ho Magistrat tena izy ka afaka mandrava contrat. Aiza ny lalàna ?

Modely ratsin’ny vahoaka ny mpitondra – Avy any ambony mihitsy ny lesoka

Andry Tsiavalona

Nanamarika ny herinandro farany tamin’ny volana jolay sy ny herinandro fiandohan’ity volana aogositra ity ny fizarana “tsinjo sosialim-bahoaka” nataon’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry.

Niteraka resabe ireny fizarana ireny satria nifanohitra tamin’ny fepetra navoakan’ny fitondrana izay nandrara ny famoriana olona nihoatry ny dimampolo. Na ny trano fiangonana aza tsy nahazo nisokatra. Toy ny fizarana fanampiana rehetra hatramin’izay moa dia nahavory vahoaka marobe izany. Modely mandrakariva anefa ny mpitondra, ka tsy mahagaga loatra raha tsy manaja lalàna loatra ny gasy. Niaraha-nahalala tamin’ireny tarehimarika navoakan’ny CCO ireny fa tamin’ny fotoana nampiakatra be ny isan’ny olona nitondra ny tsimokaretina teto amin’ny Faritra Analamanga ireo herinandro ireo. Tsapa ihany koa fa tena talentan’ny filohan’ny Repoblika amin’izao fotoana izao mihitsy ny midina mizara zavatra eny rehetra eny, tsy noho ny fitiavana mitakosina amin’ny vahoaka araka ny filazany azy, fa fisehosehoana sy famendrofendroana ireo olona mety tsy nahazo fanampiana tokoa, izy mihitsy noho izany no manome ny modely amin’ny tsy fanajana lalànan’ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fihibohana. Araka ny nambaran’ny tomponandraikitra iray ao amin’ny CCO anefa dia misy olona tsy ao amin’ny fokontany akory tonga eny ka mamorona korontana. Nampitandrina ity tomponandraikitra ity fa izay tratra dia ho saziana ary mety halefa eny amin’ny fitsarana mihitsy.

Tsapa ihany koa fa hain’ny filohan’ny Repoblika mihitsy ny manaitra ny fihetsempon’ny olona toy ny nataony tamin’ny 2009 niteraka ny fanonganam-panjakana. Tsapa koa fa izy mihitsy no manavakavaka satria niaraha-nahita ny fizarana ity andiana “tosika sosialim-bahoaka” ity tao amin’ny kianja Malacam sy teny Antsonjombe. Tsy mitovy velively ny sarangan’ny olona tonga teny amin’ireo toerana ireo. Raha ny teny Analamahitsy no jerena dia ny tao amin’ny Coliseum dia nanaja ny elanelana iray metatra ary notsongaina ny olona tao, fa ny taty ivelany kosa dia olona nifanitsa-kitro ary tena manamora ny fifindran’ny tsimokaretina. Naninona no tsy mba nanontaniana ireo teny ivelany raha nanana olana tamin’ny sefom-pokontany, toy ny nataony teny Alasora.

Efa mahatsapa ny tsy fahombiazan’ny nananganana rafitra petatoko, loharano, komity,… vao manenjika ny sefom-pokontany. Na ny solombavambahoaka voafidy tamin’ny vovonana nanohana azy, IRD, aza dia niaro ny sefom-pokontany satria tsy avy any amin’izy ireny ny lesoka ireny fa avy any ambony mihitsy. Tsy milaza izany fa misy tokoa ireo eny amin’ny fokotany sasany tratry ny fakam-panahy ihany satria mahita ny ataon’ny manampahefana sasany.

Efatra volana sy tapany aty aoriana izay vao manao fanisana olona isa-tokantrano indray satria na ireo olona notendrena tao amin’ireo rafitra ireo aza dia tsy azo nitokisana. Raha mangarahara tokoa mantsy ny fitantanana ireo fanampiana avy any amin’ny mpiara-miombonantoka sy ny fitsinjarana izany any ambony any dia tsy misy sahy hanodinkodina izany aty amin’ny rafitra ambany. Raha manara-dalàna ny manampahefana any ambony any dia tsy misy ho sahy handika izany ny vahoaka tsy mandadiharona. Ny fitondrana no namoaka ny fepetra tsy maintsy hajaina kanefa dia ny filohan’ny Repoblika mihitsy no manitsakitsaka izany. Na ny lafiny ara-panahy aza dia nandeferan’ny Kristiana satria tsy nisy namonjy ny trano fivavahana izay rehetra nangetaheta izany.

Niantsoantso firaisankina sy fiaraha-mientan’ny rehetra ny mpitondra iatrehana izao valanaretina izao kanefa niteraka fifampiandaniana sy fifanenjehana ary fialonana eo amin’ny olompirenena samy ianjadian’ny fahantrana sy tsy fahampiana ny fizarana ity lazaina fa fanampiana ity. Tsy mahagaga izany satria ny tena sahirana tsy mahazo, fa misy olona manana olona ambony dia manararaotra izany, hametsifetsena ny mpiarabelona aminy.

Nidina tany Fianarantsoa sy Toliara ny filohan’ny Repoblika nitondra ny anjara fanampiana ho an’ireo Faritra ireo. Mahagaga anefa fa ny tanàna nolazainy fa nahalatsahan’ny tavoniny aza nodinganiny fotsiny satria ny mpaminany tokoa, angamba, tsy masina an-taniny. Namoaka ny fepetra mandritra ny 15 andro manaraka indray ny filohan’ny Repoblika ny alahady teo. Tsy misy miova ankoatry ny fahafahana mivoaka sy miasa hatramin’ny 5 ora hariva. Mbola nampiseho ny fahaizany manaitra ny fihetsempon’ny gasy ihany ny filohan’ny Repoblika, ka nanao fampitahana ny vokatry ny aretina pesta sy ny covid-19, izay tsy tsapany fa ny nampisehoany ireo tarehimarika ireo dia hiteraka fiheverana fa tsy misy tokony hatahorana ity valanaretina ity, ary ambonin’izany dia misy ny CVO izay nanaovany dokambarotra fa tena mahasitrana tokoa. Raha izany tokoa dia efa nihazakazaka nangataka na nividy ity CVO ity daholo ireo firenena maro aty Afrika izay nomena maimaimpoana. Tsy mila fampijoroana vavolombelona na fiantsoana “mpaminany” ny mety ho fanasitranana ny valanaretina amin’ny CVO, fa ny vokatra ihany no manamarina izany.

www.gvalosoa.net/2020/08/11/modely-ratsinny-vahoaka-ny-mpitondra-avy-any-ambony-mihitsy-ny-lesoka/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Modely ratsin’ny vahoaka ny mpitondra – Avy any ambony mihitsy ny lesoka

Andry Tsiavalona

Nanamarika ny herinandro farany tamin’ny volana jolay sy ny herinandro fiandohan’ity volana aogositra ity ny fizarana “tsinjo sosialim-bahoaka” nataon’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry.

Niteraka resabe ireny fizarana ireny satria nifanohitra tamin’ny fepetra navoakan’ny fitondrana izay nandrara ny famoriana olona nihoatry ny dimampolo. Na ny trano fiangonana aza tsy nahazo nisokatra. Toy ny fizarana fanampiana rehetra hatramin’izay moa dia nahavory vahoaka marobe izany. Modely mandrakariva anefa ny mpitondra, ka tsy mahagaga loatra raha tsy manaja lalàna loatra ny gasy. Niaraha-nahalala tamin’ireny tarehimarika navoakan’ny CCO ireny fa tamin’ny fotoana nampiakatra be ny isan’ny olona nitondra ny tsimokaretina teto amin’ny Faritra Analamanga ireo herinandro ireo. Tsapa ihany koa fa tena talentan’ny filohan’ny Repoblika amin’izao fotoana izao mihitsy ny midina mizara zavatra eny rehetra eny, tsy noho ny fitiavana mitakosina amin’ny vahoaka araka ny filazany azy, fa fisehosehoana sy famendrofendroana ireo olona mety tsy nahazo fanampiana tokoa, izy mihitsy noho izany no manome ny modely amin’ny tsy fanajana lalànan’ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fihibohana. Araka ny nambaran’ny tomponandraikitra iray ao amin’ny CCO anefa dia misy olona tsy ao amin’ny fokontany akory tonga eny ka mamorona korontana. Nampitandrina ity tomponandraikitra ity fa izay tratra dia ho saziana ary mety halefa eny amin’ny fitsarana mihitsy.

Tsapa ihany koa fa hain’ny filohan’ny Repoblika mihitsy ny manaitra ny fihetsempon’ny olona toy ny nataony tamin’ny 2009 niteraka ny fanonganam-panjakana. Tsapa koa fa izy mihitsy no manavakavaka satria niaraha-nahita ny fizarana ity andiana “tosika sosialim-bahoaka” ity tao amin’ny kianja Malacam sy teny Antsonjombe. Tsy mitovy velively ny sarangan’ny olona tonga teny amin’ireo toerana ireo. Raha ny teny Analamahitsy no jerena dia ny tao amin’ny Coliseum dia nanaja ny elanelana iray metatra ary notsongaina ny olona tao, fa ny taty ivelany kosa dia olona nifanitsa-kitro ary tena manamora ny fifindran’ny tsimokaretina. Naninona no tsy mba nanontaniana ireo teny ivelany raha nanana olana tamin’ny sefom-pokontany, toy ny nataony teny Alasora.

Efa mahatsapa ny tsy fahombiazan’ny nananganana rafitra petatoko, loharano, komity,… vao manenjika ny sefom-pokontany. Na ny solombavambahoaka voafidy tamin’ny vovonana nanohana azy, IRD, aza dia niaro ny sefom-pokontany satria tsy avy any amin’izy ireny ny lesoka ireny fa avy any ambony mihitsy. Tsy milaza izany fa misy tokoa ireo eny amin’ny fokotany sasany tratry ny fakam-panahy ihany satria mahita ny ataon’ny manampahefana sasany.

Efatra volana sy tapany aty aoriana izay vao manao fanisana olona isa-tokantrano indray satria na ireo olona notendrena tao amin’ireo rafitra ireo aza dia tsy azo nitokisana. Raha mangarahara tokoa mantsy ny fitantanana ireo fanampiana avy any amin’ny mpiara-miombonantoka sy ny fitsinjarana izany any ambony any dia tsy misy sahy hanodinkodina izany aty amin’ny rafitra ambany. Raha manara-dalàna ny manampahefana any ambony any dia tsy misy ho sahy handika izany ny vahoaka tsy mandadiharona. Ny fitondrana no namoaka ny fepetra tsy maintsy hajaina kanefa dia ny filohan’ny Repoblika mihitsy no manitsakitsaka izany. Na ny lafiny ara-panahy aza dia nandeferan’ny Kristiana satria tsy nisy namonjy ny trano fivavahana izay rehetra nangetaheta izany.

Niantsoantso firaisankina sy fiaraha-mientan’ny rehetra ny mpitondra iatrehana izao valanaretina izao kanefa niteraka fifampiandaniana sy fifanenjehana ary fialonana eo amin’ny olompirenena samy ianjadian’ny fahantrana sy tsy fahampiana ny fizarana ity lazaina fa fanampiana ity. Tsy mahagaga izany satria ny tena sahirana tsy mahazo, fa misy olona manana olona ambony dia manararaotra izany, hametsifetsena ny mpiarabelona aminy.

Nidina tany Fianarantsoa sy Toliara ny filohan’ny Repoblika nitondra ny anjara fanampiana ho an’ireo Faritra ireo. Mahagaga anefa fa ny tanàna nolazainy fa nahalatsahan’ny tavoniny aza nodinganiny fotsiny satria ny mpaminany tokoa, angamba, tsy masina an-taniny. Namoaka ny fepetra mandritra ny 15 andro manaraka indray ny filohan’ny Repoblika ny alahady teo. Tsy misy miova ankoatry ny fahafahana mivoaka sy miasa hatramin’ny 5 ora hariva. Mbola nampiseho ny fahaizany manaitra ny fihetsempon’ny gasy ihany ny filohan’ny Repoblika, ka nanao fampitahana ny vokatry ny aretina pesta sy ny covid-19, izay tsy tsapany fa ny nampisehoany ireo tarehimarika ireo dia hiteraka fiheverana fa tsy misy tokony hatahorana ity valanaretina ity, ary ambonin’izany dia misy ny CVO izay nanaovany dokambarotra fa tena mahasitrana tokoa. Raha izany tokoa dia efa nihazakazaka nangataka na nividy ity CVO ity daholo ireo firenena maro aty Afrika izay nomena maimaimpoana. Tsy mila fampijoroana vavolombelona na fiantsoana “mpaminany” ny mety ho fanasitranana ny valanaretina amin’ny CVO, fa ny vokatra ihany no manamarina izany.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/11/modely-ratsinny-vahoaka-ny-mpitondra-avy-any-ambony-mihitsy-ny-lesoka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 11 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

📍VALIN-KAFATRA AVY AMIN'Atoa MARC RAVALOMANANA
📍Nahitsy ny fitenenana androany tetsy Bel'air momba ny raharaha MBS.
Niantso ny ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina mba hijery sy handinika tsara ny atao hoe "bail emphytéotique".
📍Jereo dia ianaro aloha, rehefa mahay ianao dia ho fantatrao hoe azo atao sa tsia ny manafoana azy, hoy hatrany izy.
Aza matikenamaso fotsiny ianao fa diniho tsara.
📍"Izao ianao vao mianatra politika ka aza miditra amin'ny zavatra tsy hay" hoy izy.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Misaotra ny tahirin-tsary. Ratsiraka mpamon’olona! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 3212205495566269

Tsy adino mandrakizay ny fijaliana t@ fitondran-dRatsiraka. Ny an-dRajoelina koa ity loza. Tsy kivy! Mitohy ny tolona!

N'y lasa tsy fanadino

Paris – 8 aogositra – Hetsika ‘Ravao io colisée io’

Fikambanana ‘Ravao io colisée io’

Tontosa soa aman-tsara ny hetsika nokarakarain’ny fikambanana ‘Ravao io colisée io’ ny sabotsy 8 aogositra teo anoloan’ny ambasady malagasy tao Paris. Ankasitrahana ireo olompirenena namaly ny antso na dia teo àry ny hafanana migaingaina.

Eto dia miondrika eo anatrehan’ireo Malagasy namoy ny ainy noho ny aretina coronavirus tsy voafehy ary mihanika eran’ny Nosy, ary mahatsiaro ireo rehetra mandalo fahasahiranana mafy vokatry ny fihibohana.

Etsy ankilany dia manohy ny hetsika natomboka ny fikambanana ‘Ravao io colisée io’ ary efa nifandray tamin’ny ministera sy ambasady vahiny maro hampahalala ny zavamisy sy hifanakalo hevitra amin’izy ireo. Voaray ny antso, nanohina azy ireo ny fanimbàna ny Rovan’Antananarivo, izay vakoka malaza erantany, ary efa namaly ny antso izy ireo.

Maro ireo vondrona naneho ny fitsipahana io fanorenana io. Misy ny fitoriana tafapetraka teo anivon’ny ‘Conseil d’Etat’. Miray fo sy saina amin’izy ireo ny fikambanana ‘Ravao io colisée io’, ary manohy araka izany ny tanjona tokana ijoroan’ny fikambanana dia ny fandravàna io colisée naorina ao Anatirova io, na ho ela na ho haingana.

Marihina fa noho ny fepetra noraisin’ny tomponandraikitra tao Paris hiarovana ny kalitaon-drivotra hiainana na ny ‘mesure anti-pollution’ ao Paris dia tsy nahazo niditra ny tanàna ireo fiara voakajy ho tsy mifanentana amin’ny fepetra ‘anti-pollution’ (Crit’Air 3, 4, 5), hany ka maro ireo namana voasakana tsy afaka nandray anjara tamin’ny hetsika.
Isan’ireo olona voasakana tamin’izany i Guy Raelison, ka nametraka hafatra tamin’ny filohan’ny fikambanana ny tenany ho vakiana amin’ny mpiatrika:

youtu.be/4s1Ebd2qsOI

www.gvalosoa.net/2020/08/09/paris-8-aogositra-hetsika-ravao-io-colisee-io/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Comment on Facebook 3209685589151593

Misaotra anareo f 'izahay aty maro n'y matahotra higadra , Sady Tonga Dia eny antanimora , nefa eny efa teribe n'y Corona virus mandringana , n'y fahantrana mandombaravarana n'y maro , fa dia misaotra e

👍👍👍

Tsy maharaka ny fivoaram-piarahamonina ny fitondrana

Radafy

Famaritana tranainy efa lany andro tanteraka no mbola ao an-tsain’ny fitondrana raha ny mikasika ny atao hoe « marefo » eto Madagasikara. Tsy maharaka ny fivoaran’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena, sa tena tsy fahaizana mihitsy ? Ny tsikaritra dia ny olom-pirenena eny anivon’ny vahoaka ifotony indray no mampahafantatra an’ilay fitondrana, fa efa miova ny famaritana ny atao hoe « marefo », fa tsy ny ao an-tsain’ny fitondrana ankehitriny intsony. Eo amin’ny fizarana fanampiana samihafa, ka hamaritan’ny fitondrana ny marefo na sahirana ara-pivelomana eto amin’ny firenena no ahitana izany. Tsapa fa tsy mbola raisin’ny fitondrana ho marefo ny ankoatran’ireo olona lazaina ho tena mahantra toy ny tsy manan-trano ialofana na manana ihany, fa tsizarizary na mitafy akanjo tsizarizary na zara angaha raha mahita vola ividianan-kanina isan’andro na ny mitovitovy amin’izany. Indraindray ireo ilay antsoina hoe « 4’mi ».

Ankehitriny anefa, indrindra tao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, dia tsy mitoetra intsony ny famaritana teo aloha fa tena misy fivoarany be. Saika ny ankamaroan’ny malagasy no sahirana mafy ara-pivelomana avokoa amin’izao fotoana izao. Tsy misy fidiram-bola tsara intsony noho ny fikatonan’ny orinasa, ohatra, ka lasa very asa. misy mbola orinasa mihodina fa mitsipozipozy mila tsy ahavelon-tena intsony. Ny mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina, ohatra, tsy mandray karama efa ho dimy volana. Ny mpitatitra, indrindra amin’ny nasionaly, tsy afa-nihetsika niasa am-bolana maro, sns… Maro tsy tambo ho isaina ireo sokajin’olona voa mafy ara-pihariana ireo ary manao izay ahavelona fotsiny sisa isan’andro. Anisan’ny olona marefo koa izy ireo amin’izao fotoana izao.

Voalaza nandritry ny taona maro, ny folo taona farany no raisina, dia mahatratra 92%-n’ny Malagasy ny anaty fahantrana. Latsaky ny roa dolara no vola raisin’izy ireo isan’andro. Mbola mitombo io taha io raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Mety misy mbola tsaratsara fitafiana na endrika ivelany, fa ny ao anatiny na ny ao an-tokantranony zara raha misy horaisina, na tsy misy n’inona n’inona, tsy misy vola, tsy misy sakafo hohanina, sns… Marobe ny olona toy izany amin’izao fotoana izao. Saika ny Malagasy rehetra no sahirana mafy, fa ny fitondrana sy ireo tompon’andraikitra samihafa mbola mahita avahana ihany. Moa tsy ireo mpiasam-panjakana na ireo mpiasa amin’ny banky angamba sisa no tsy voatohintohina ny karamany ary toy ny teo aloha ihany ny fiainany. Ny ankamaroan’ny Malagasy sahirana ara-pivelomana tanteraka avokoa, ary tena marefo amin’ny lafiny maro vokatr’izao krizy ara-pahasalamana eto amin’ny firenena izao.

Mahavariana mihitsy fa toy ny mbola tsy ao anaty kajin’ny fitondrana Rajoelina ireo sokajin’olona marefo vaovao ireo. Efa tena miova be ny “donne”, araka ny fitenenana, eo amin’ny rafitra sy ny fiainam-piarahamonina, ary hita ho taraiky ny fitondrana ary tsy mahafehy izany. Miseho miharihary izany amin’ireo fanampiana ara-tsosialy ataony isaky ny mihetsika. Tsy fahaizana mitondra firenena ve izany? Tsy tokony hadinoina ihany koa fa noho ny fahataran’ny fanakatonana mialoha ny sisintany ihany no fototr’izany trangan-javatra amin’ny fiovam-piarahamonina izany.

www.gvalosoa.net/2020/08/08/tsy-maharaka-ny-fivoaram-piarahamonina-ny-fitondrana/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy maharaka ny fivoaram-piarahamonina ny fitondrana

Radafy

Famaritana tranainy efa lany andro tanteraka no mbola ao an-tsain’ny fitondrana raha ny mikasika ny atao hoe « marefo » eto Madagasikara. Tsy maharaka ny fivoaran’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena, sa tena tsy fahaizana mihitsy ? Ny tsikaritra dia ny olom-pirenena eny anivon’ny vahoaka ifotony indray no mampahafantatra an’ilay fitondrana, fa efa miova ny famaritana ny atao hoe « marefo », fa tsy ny ao an-tsain’ny fitondrana ankehitriny intsony. Eo amin’ny fizarana fanampiana samihafa, ka hamaritan’ny fitondrana ny marefo na sahirana ara-pivelomana eto amin’ny firenena no ahitana izany. Tsapa fa tsy mbola raisin’ny fitondrana ho marefo ny ankoatran’ireo olona lazaina ho tena mahantra toy ny tsy manan-trano ialofana na manana ihany, fa tsizarizary na mitafy akanjo tsizarizary na zara angaha raha mahita vola ividianan-kanina isan’andro na ny mitovitovy amin’izany. Indraindray ireo ilay antsoina hoe « 4’mi ».

Ankehitriny anefa, indrindra tao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, dia tsy mitoetra intsony ny famaritana teo aloha fa tena misy fivoarany be. Saika ny ankamaroan’ny malagasy no sahirana mafy ara-pivelomana avokoa amin’izao fotoana izao. Tsy misy fidiram-bola tsara intsony noho ny fikatonan’ny orinasa, ohatra, ka lasa very asa. misy mbola orinasa mihodina fa mitsipozipozy mila tsy ahavelon-tena intsony. Ny mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina, ohatra, tsy mandray karama efa ho dimy volana. Ny mpitatitra, indrindra amin’ny nasionaly, tsy afa-nihetsika niasa am-bolana maro, sns… Maro tsy tambo ho isaina ireo sokajin’olona voa mafy ara-pihariana ireo ary manao izay ahavelona fotsiny sisa isan’andro. Anisan’ny olona marefo koa izy ireo amin’izao fotoana izao.

Voalaza nandritry ny taona maro, ny folo taona farany no raisina, dia mahatratra 92%-n’ny Malagasy ny anaty fahantrana. Latsaky ny roa dolara no vola raisin’izy ireo isan’andro. Mbola mitombo io taha io raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Mety misy mbola tsaratsara fitafiana na endrika ivelany, fa ny ao anatiny na ny ao an-tokantranony zara raha misy horaisina, na tsy misy n’inona n’inona, tsy misy vola, tsy misy sakafo hohanina, sns… Marobe ny olona toy izany amin’izao fotoana izao. Saika ny Malagasy rehetra no sahirana mafy, fa ny fitondrana sy ireo tompon’andraikitra samihafa mbola mahita avahana ihany. Moa tsy ireo mpiasam-panjakana na ireo mpiasa amin’ny banky angamba sisa no tsy voatohintohina ny karamany ary toy ny teo aloha ihany ny fiainany. Ny ankamaroan’ny Malagasy sahirana ara-pivelomana tanteraka avokoa, ary tena marefo amin’ny lafiny maro vokatr’izao krizy ara-pahasalamana eto amin’ny firenena izao.

Mahavariana mihitsy fa toy ny mbola tsy ao anaty kajin’ny fitondrana Rajoelina ireo sokajin’olona marefo vaovao ireo. Efa tena miova be ny “donne”, araka ny fitenenana, eo amin’ny rafitra sy ny fiainam-piarahamonina, ary hita ho taraiky ny fitondrana ary tsy mahafehy izany. Miseho miharihary izany amin’ireo fanampiana ara-tsosialy ataony isaky ny mihetsika. Tsy fahaizana mitondra firenena ve izany? Tsy tokony hadinoina ihany koa fa noho ny fahataran’ny fanakatonana mialoha ny sisintany ihany no fototr’izany trangan-javatra amin’ny fiovam-piarahamonina izany.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/08/tsy-maharaka-ny-fivoaram-piarahamonina-ny-fitondrana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 8 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy azo ekena! Mba nijery ireo mpiray tanin-drazana aminao matin’ny hanohanana sy ny aretina ve ianao? Sa ny fety no lehibe indrindra madama? ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy azo ekena! Mba nijery ireo mpiray tanin-drazana aminao matin’ny hanohanana sy ny aretina ve ianao? Sa ny fety no lehibe indrindra madama?Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3206381276148691

Henjana be ve ny Gasy Tim any la réunion de nandefasana an'ity Madama ity anangana bureau ny TGV ,,,aleo zala milamina fa jereo ity firenena mitokongana farany izay tsy izy ity e

marary izany endriny izany,sanatria vé de tsy sitrzna ao majunga na tana,tena nihaantitra be

Aza variana mizara vary sy mampitangoron’olona ianao prezidà a! Ampodio ireo Malagasy mitovy aminao tavela any ivelany fa tena mijaly! ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Aza variana mizara vary sy mampitangoron’olona ianao prezidà a! Ampodio ireo Malagasy mitovy aminao tavela any ivelany fa tena mijaly!Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3203526989767453

Ka prezida angaha mitovy @ rehetra. Sady ambonin’ny lalàna, gasy-vazaha, manao tsinontsinona ny vahoaka, ny werawera no lehibe indrindra... na lava-piringa aza tsy mendrika azy.

Propagande aloha

Mahereza e!

Tsy kilalao ‘polisy-volera’ intsony izao no malaza fa ‘polisy-zandary’ e... efa masiso ve ny lohany tsy hanao danin’ny kibony ry tontakely.

Alefa prezida a ... voafehinao irery daholo io e ... sady aty ny mason’izao tontolo izao!⚠️📌𝐙𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐘 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐍'𝐍𝐘 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐍'𝐍𝐘 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐒𝐘 (Zandary miasa ao amin'ny Toby Ratsimandrava)

🔴Efa tsy ampy an'ireo Zandary ihany koa ny karama izay omentsika azy ireo isambolana, na dia tsy miasa aza izy ireo fa dia mbola mandeha mangalatra ihany koa.

⚠️Lavon'ny balan'ny polisy teny amin'ny axe fasan-karana ny iray tamin'izy ireo rehefa avy nanao ny asa ratsiny teny Anosipatrana.

"La honte pour la nation"
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Tsy kilalao ‘polisy-volera’ intsony izao no malaza fa ‘polisy-zandary’ e... efa masiso ve ny lohany tsy hanao danin’ny kibony ry tontakely.

Alefa prezida a ... voafehinao irery daholo io e ... sady aty ny mason’izao tontolo izao!

Comment on Facebook ⚠️📌𝐙𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐘...

Bravo Police Soldat est mort(soldat universel)😃😃😃

L' example vient d' en haut

Efa ela io a

De mety hisy koa zao am manaraka hifamadika am io ndray

ILAINA NY MANGARAHARA

Izay olo-mitaky ny mangarahara
Ve dia kilasiana fa mpanakorontana?
Amboary ny saina mba hadio tsara.
Aza mora sendaotra, manao valy bontana.

Ambara fa zonay ny manadihady
Izay tena fandehan’ireo fanampiana,
Kanefa nahoana no toa mila ady,
Manao izay hisian’ny fifandrafiana?

Tsy ‘nareo ihany va re no niteny
Fa hoe tena ilaina ny mangarahara?
Sa teny manidina fotsiny ireny,
Fanaon’ny tsy marina sy ny mapara?

Dia tena kendaina ireo sahy manakiana,
Satria ao anatin’ilay fahamehana?
Mieritrereta fa sao dia variana
Manenjika ireo tsy mitovy firehana.

TSIMIMALO (28-07-20)

www.gvalosoa.net/2020/08/06/ilaina-ny-mangarahara/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

ILAINA NY MANGARAHARA

Izay olo-mitaky ny mangarahara
Ve dia kilasiana fa mpanakorontana?
Amboary ny saina mba hadio tsara.
Aza mora sendaotra, manao valy bontana.

Ambara fa zonay ny manadihady
Izay tena fandehan’ireo fanampiana,
Kanefa nahoana no toa mila ady,
Manao izay hisian’ny fifandrafiana?

Tsy ‘nareo ihany va re no niteny
Fa hoe tena ilaina ny mangarahara?
Sa teny manidina fotsiny ireny,
Fanaon’ny tsy marina sy ny mapara?

Dia tena kendaina ireo sahy manakiana,
Satria ao anatin’ilay fahamehana?
Mieritrereta fa sao dia variana
Manenjika ireo tsy mitovy firehana.

     TSIMIMALO (28-07-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/08/06/ilaina-ny-mangarahara/

Fitondrana Rajoelina: tsy mampanara-dalàna – Miiba lava ny fomba fandaminany

Sôh’son

« Tsy mety ny fandaminana », io no hatrany ambentin-tenin-dresak’izay mahita ny filaharambe ataon’ny vahoaka eny amin’ny faritra maro an-drenivohitra, sy ny manodidina hatramin’izay nisian’ny fizarana vatsy sosialim-bahoaka izay. Anisan’ny nisongadina sy nampiteny ny moana ny zava-nitranga teny amin’ny kaomina Bemasoandro eny Atsimondrano tato anatin’izao roa andro lasa izao. Tapaka hatramin’ny làlana mihitsy aza indraindray, ary ny fitohanana manaraka ho azy eo. Ahoana ny amin’ny fiarovan-tenan’ny vahoaka amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 ao anatin’ny filaharambe sy ny fifampikasohana ary ny fifanosehana? Dia Andriamanitra sisa no mahita sy mihevitra ny momba ny rehetra, fa sarotra ny zava-misy. Toa tsy misy mihevitra intsony ny amin’ny fahatahorana ny amin’ny valanaretina ny maro. Tsy tongatonga ho azy izany fiheverana izany.

Fandaminana tsy mahomby
Ity fitondrana ity no voalohany azo lazaina ho tsy manana fahaiza-mandamina amin’ny fizaran-javatra, indrindra ny sakafo ho an’ny vahoaka. Nisy fotoana nandalovan’ny firenena ao anaty krizy ara-tsakafo, nanomboka tamin’ny fotoana nitondran’ny capitaine de frigate Didier Ratsiraka tany amin’ny taoana 1982. Tsy nahomby ny fitantanan’ny fitondrana sosialista Malagasy tamin’izany ary tsy tafavoaka ny toekarena. Nijaly sy tena sahirana mafy ara-bary ny vahoaka Malagasy. Nisy ny fandaminana amin’ny fizaram-bary sy filaharana voalohany ho an’ny vahoaka teny anivon’ny fokontany rehetra, fa toa tsy nitranga toy ny tamin’ny ankehitriny izany. Ny ankehitriny tsy mandeha amin’izay laoniny ny fizarana eny anivon’ny fokontany sy kaomina. Tsy maintsy misy fisavorovoroana hatrany eny amin’izay tanàna isian’ny fizarana, ary nanomboka tamin’ny fizarana ny tambavin’ny fitondrana izany ary mandraka ankehitriny. Ny filaharana vao maraina mangiran-dratsy hatramin’ny hariva manontolo sy mitehin-ko alina mihitsy aza. Mazava loatra, fa mikorontana ny fiainam-bahoaka ao anatin’izany satria lany andro amin’ny filaharana, ary tsy fantatra na hahazo indray amin’iny andro iny na tsia. Efa nisy ny nody maina fa tsy nahazo tamin’ireo nozaraina hatramin’izay ireo. Harerahana, alahelo, hasorenana sy hatezerana no entina mody. Tsy misy manantena izany 15 andro izany, ary efa firy andro sahady izay no lasa. Tsy milamina sy tsy mahomby ny fandaminana ataon’ny fitondrana.

Tsy voahaja ny sakana ara-pahasalamana
Efa zary litania isan’andro vaky, hatramin’ny zaza mahay miteny no efa mahay ny amin’ny fepetra amin’ny sakana ara-pahasalamana (barrière sanitaire), tokony hataon’ny tsirairay raha vao mivoaka ny trano: aron-tava, fanasàna tànana ary ny elanelana iray metatra. Ity farany no tsy misy manàja intsony ary tsy voahaja intsony mihitsy ao anatin’ny fotoana hizarana ny fanampiana ho an’ny vahoaka. Miendrika fihatsarambelatsihy ny hita atao eny an-kianja toy ny teny amin’ny kianjan’i Malacam na Antaninkatsaka na Alasora na tany amin’ny hafa, izay toy ny voahaja izany. Fa eo am-bavahady sy ivelan’ireny kianja rehetra ireny, fifanosehana tsy ifankahitana miampy ny tabataba sy korontana. Tsy izany ve no tena nafatrafarana mafy tamin’ny haino aman-jery rehetra fa mila manàja ny iray metatra? Inona no dikan’izay fiarovan-tena sy fanajàna fepetra raha ny tapak’andro maraina na iray andro manontolo mifampikasoka, mifanosona sy mifanositosika ery an-dalambe ery ilay vahoaka? Antananarivo anefa no ivon’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 tato anatin’ny iray volana izao. Moa tsy tokony nandaniana ron-doha lalina ny fitadiavana vahaolana tsy hahatongavana amin’izao toe-javamisy manerana ny tanàna maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina izao, manoloana ny valanaretina? Tsy mahavita izany anefa ilay fitondrana Rajoelina hita miharihary mazava izany izao.

Mety hihevitra fa hanakaiky ny vahoaka kokoa ny fahatongavan’i Andry Rajoelina miresaka amin’ny vahoaka tezitra sy manahy mafy fa tsy hahazo fanampiana. Hadisoan-kevitra be mihitsy anefa izany, fa efa fitsaboana ny zava-misy sisa ireny, efa miseho ny olana, ary asa hanao ahoana ny hiafaràny? Efa tsy fahaizana manao zavatra mihitsy no hitan’ny vahoaka maso satria tsy indray mandeha na indroa intsony no mitranga ny tsy fahombiazana amin’ny fandaminana, ary efa ho lava izy ity. Raha tsy nihetsika toy ireny aza ny vahoaka nitabataba naneho ny tsy milamina eny aminy, angamba ho lasa lavitra ny fahalovana nitranga nataon’ireo “mpandoa-bary” akaikin’ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2020/08/06/fitondrana-rajoelina-tsy-mampanara-dalana-miiba-lava-ny-fomba-fandami...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fitondrana Rajoelina: tsy mampanara-dalàna – Miiba lava ny fomba fandaminany

Sôh’son

« Tsy mety ny fandaminana », io no hatrany ambentin-tenin-dresak’izay mahita ny filaharambe ataon’ny vahoaka eny amin’ny faritra maro an-drenivohitra, sy ny manodidina hatramin’izay nisian’ny fizarana vatsy sosialim-bahoaka izay. Anisan’ny nisongadina sy nampiteny ny moana ny zava-nitranga teny amin’ny kaomina Bemasoandro eny Atsimondrano tato anatin’izao roa andro lasa izao. Tapaka hatramin’ny làlana mihitsy aza indraindray, ary ny fitohanana manaraka ho azy eo. Ahoana ny amin’ny fiarovan-tenan’ny vahoaka amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 ao anatin’ny filaharambe sy ny fifampikasohana ary ny fifanosehana? Dia Andriamanitra sisa no mahita sy mihevitra ny momba ny rehetra, fa sarotra ny zava-misy. Toa tsy misy mihevitra intsony ny amin’ny fahatahorana ny amin’ny valanaretina ny maro. Tsy tongatonga ho azy izany fiheverana izany.

Fandaminana tsy mahomby
Ity fitondrana ity no voalohany azo lazaina ho tsy manana fahaiza-mandamina amin’ny fizaran-javatra, indrindra ny sakafo ho an’ny vahoaka. Nisy fotoana nandalovan’ny firenena ao anaty krizy ara-tsakafo, nanomboka tamin’ny fotoana nitondran’ny capitaine de frigate Didier Ratsiraka tany amin’ny taoana 1982. Tsy nahomby ny fitantanan’ny fitondrana sosialista Malagasy tamin’izany ary tsy tafavoaka ny toekarena. Nijaly sy tena sahirana mafy ara-bary ny vahoaka Malagasy. Nisy ny fandaminana amin’ny fizaram-bary sy filaharana voalohany ho an’ny vahoaka teny anivon’ny fokontany rehetra, fa toa tsy nitranga toy ny tamin’ny ankehitriny izany. Ny ankehitriny tsy mandeha amin’izay laoniny ny fizarana eny anivon’ny fokontany sy kaomina. Tsy maintsy misy fisavorovoroana hatrany eny amin’izay tanàna isian’ny fizarana, ary nanomboka tamin’ny fizarana ny tambavin’ny fitondrana izany ary mandraka ankehitriny. Ny filaharana vao maraina mangiran-dratsy hatramin’ny hariva manontolo sy mitehin-ko alina mihitsy aza. Mazava loatra, fa mikorontana ny fiainam-bahoaka ao anatin’izany satria lany andro amin’ny filaharana, ary tsy fantatra na hahazo indray amin’iny andro iny na tsia. Efa nisy ny nody maina fa tsy nahazo tamin’ireo nozaraina hatramin’izay ireo. Harerahana, alahelo, hasorenana sy hatezerana no entina mody. Tsy misy manantena izany 15 andro izany, ary efa firy andro sahady izay no lasa. Tsy milamina sy tsy mahomby ny fandaminana ataon’ny fitondrana.

Tsy voahaja ny sakana ara-pahasalamana
Efa zary litania isan’andro vaky, hatramin’ny zaza mahay miteny no efa mahay ny amin’ny fepetra amin’ny sakana ara-pahasalamana (barrière sanitaire), tokony hataon’ny tsirairay raha vao mivoaka ny trano: aron-tava, fanasàna tànana ary ny elanelana iray metatra. Ity farany no tsy misy manàja intsony ary tsy voahaja intsony mihitsy ao anatin’ny fotoana hizarana ny fanampiana ho an’ny vahoaka. Miendrika fihatsarambelatsihy ny hita atao eny an-kianja toy ny teny amin’ny kianjan’i Malacam na Antaninkatsaka na Alasora na tany amin’ny hafa, izay toy ny voahaja izany. Fa eo am-bavahady sy ivelan’ireny kianja rehetra ireny, fifanosehana tsy ifankahitana miampy ny tabataba sy korontana. Tsy izany ve no tena nafatrafarana mafy tamin’ny haino aman-jery rehetra fa mila manàja ny iray metatra? Inona no dikan’izay fiarovan-tena sy fanajàna fepetra raha ny tapak’andro maraina na iray andro manontolo mifampikasoka, mifanosona sy mifanositosika ery an-dalambe ery ilay vahoaka? Antananarivo anefa no ivon’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 tato anatin’ny iray volana izao. Moa tsy tokony nandaniana ron-doha lalina ny fitadiavana vahaolana tsy hahatongavana amin’izao toe-javamisy manerana ny tanàna maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina izao, manoloana ny valanaretina? Tsy mahavita izany anefa ilay fitondrana Rajoelina hita miharihary mazava izany izao.

Mety hihevitra fa hanakaiky ny vahoaka kokoa ny fahatongavan’i Andry Rajoelina miresaka amin’ny vahoaka tezitra sy manahy mafy fa tsy hahazo fanampiana. Hadisoan-kevitra be mihitsy anefa izany, fa efa fitsaboana ny zava-misy sisa ireny, efa miseho ny olana, ary asa hanao ahoana ny hiafaràny? Efa tsy fahaizana manao zavatra mihitsy no hitan’ny vahoaka maso satria tsy indray mandeha na indroa intsony no mitranga ny tsy fahombiazana amin’ny fandaminana, ary efa ho lava izy ity. Raha tsy nihetsika toy ireny aza ny vahoaka nitabataba naneho ny tsy milamina eny aminy, angamba ho lasa lavitra ny fahalovana nitranga nataon’ireo “mpandoa-bary” akaikin’ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2020/08/06/fitondrana-rajoelina-tsy-mampanara-dalana-miiba-lava-ny-fomba-fandaminany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 6 Aogositra 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Tena marina izany!⚠️📌Izy no Filoha "irresponsable" voalohany indrindra teto Madagasikara.

🔴Tsy hatao mahagaga intsony raha toa ka hitombo folo avo heny ny antotanisa izay ho taterin'i Pr Vololotiana Hanta M.D amintsika manomboka amin'ny herinandro ambony io.

⚠️📌Hatramin'izao ora anoratanay izay dia mbola mitangorona eny amin'ny fokotany ny ankamaroan'ny olona milahatra misoratra anarana mba ahazoana an'ilay sosialimbahoaka.

🔴Efa tapitra ihany koa ilay fihibohana kilaingalainga izay nisy tao amin'ny faritra Analamanga, efa tapitra satria mbola milahatra ny olona, afaka mitangorona ny olona, , sady ny Filoha mihitsy no miantso ny vahoaka mba hitangorona.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Tena marina izany!

Comment on Facebook ⚠️📌Izy no ...

Avelao ranga n olona hiasa s hamelotena f ianao ray amandteny tokony halaitahaka az izao n atao a s rhf n majinika n mivaritra d ts ekena f mampitangorona olona f rhf enw tss blem lazao n tena marina

Ridicule mihitsy ty rangah mamory olona amin zao fotoana Coronavirus izao. Aiza moa no tsy ataon olona SANS QUALITÉ PFFFF

Loza

Famonoan’olona izao ary ny fitondrana no tompon’andraikitra. ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_3198469836939835

DECONFINEO ANY FA TOA MIHATSARA IVELATSIHY FOTSINY...ZAHAY FOTSINY NO RERAKA MIHIBOKA ATO ANTRANO

Tosika famono no azo amzao a

Mafy ré refaory ,aleo maty rahapitso toizay maty androany ;Ka le Prezida tsika ane tokana fa le minisitriny mponona tsisy ilainy azy izy indray lasa minisitriny Ponona,mbola holasa minisitriny fiarovana koa izy atsioatsy,minisitriny fahalamana moa dia eee ,Raha izaho aloa ny minisitra d nametrapialana aho satria tsisy ilana ahy koa menatra aho

Mankasitraka anareo.RMDM: hanantateraka fakan-kevitra hitondrana vahaolana hoan'ny firenena.

Izay hiantsoan'izy ireo ny Hery velona rehetra amin'ny faha 10Aogositra hoavy izao.Hetsika tafiditra ao anaty fankalazana ny faha eritaona nijoron'ity vondrona antoko mpanohitra ity.
Nambaran'izy ireo moa fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fitsekerana ny RMDM fa mitondra vahaolana sy fanitsina ihany koa amin'ny tsy mety eto amin'ny Firenena.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Mankasitraka anareo.

4 Aogositra – Taratasin’ny mpamaky

Ny Mapar no nampianatra hoe rehefa tsara akanjo ny vadin’ny filoha dia mila critique. Nahazo anarana mananasy ilay akanjo. Ny Mapar no nampianatra anay hoe tsy azo hoanina ny lalana. Fa ankehitriny efa fihinana.

Ny Mapar sy Rajoelina no nampianatra anay hoe tsy laharampahamehana ny fanamboarana 5 etoiles, izao toa laharam-pahamehana indray. Fa rehefa izy no manao azy dia lasa laharampahamehana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila maneho hevitra ho marikin’ny fitiavana ny tanindrazana, fa izao izay mitsikera dia tsy tia tanindrazana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila midina andalam-be rehefa tsy mety ny ataon’ny mpitondra ary hetsi-bahoaka no anarany, fa izao izay mitady anao izay dia fahavalom-pirenena sy mpanakorontana ny anarany.

Rajoelina sy ny forongony no nampianatra hoe rehefa maneho hevitra dia afaka mitondra vatam-paty eny @ 13 mey, zao izay miteny dia rahonana hoe te hihinana mangahazo na gagazo angaha?

Tsy maintsy hisy farany raha jiaby e!

Miora Razanajatovo
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

www.gvalosoa.net/2020/08/04/4-aogositra-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

4 Aogositra – Taratasin’ny mpamaky

Ny Mapar no nampianatra hoe rehefa tsara akanjo ny vadin’ny filoha dia mila critique. Nahazo anarana mananasy ilay akanjo. Ny Mapar no nampianatra anay hoe tsy azo hoanina ny lalana. Fa ankehitriny efa fihinana.

Ny Mapar sy Rajoelina no nampianatra anay hoe tsy laharampahamehana ny fanamboarana 5 etoiles, izao toa laharam-pahamehana indray. Fa rehefa izy no manao azy dia lasa laharampahamehana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila maneho hevitra ho marikin’ny fitiavana ny tanindrazana, fa izao izay mitsikera dia tsy tia tanindrazana.

Ny Mapar no nampianatra anay hoe mila midina andalam-be rehefa tsy mety ny ataon’ny mpitondra ary hetsi-bahoaka no anarany, fa izao izay mitady anao izay dia fahavalom-pirenena sy mpanakorontana ny anarany.

Rajoelina sy ny forongony no nampianatra hoe rehefa maneho hevitra dia afaka mitondra vatam-paty eny @ 13 mey, zao izay miteny dia rahonana hoe te hihinana mangahazo na gagazo angaha?

Tsy maintsy hisy farany raha jiaby e!

Miora Razanajatovo
Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

http://www.gvalosoa.net/2020/08/04/4-aogositra-taratasinny-mpamaky/
Load more