Marc Ravalomanana – Ho lazaiko marina ny zavatra nisy isan’andro

Maro loatra ireo mpanao politika manome fampanantenana poakaty. Tsy anisan’izany aho!

Noho izany dia ho lazaiko eto isan’andro ny zava-nisy marina nandritra ny fotoana naha Filoham-pirenena ahy.

Ny zava-misy holazaiko eto dia mari-pototra ary miainga avy amin’ny tatitra mazava avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, UNICEF, ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny sakafo sns.

Ny politika dia tokony miainga amin’ny zava-misy marina fa tsy ho fampanantenana poakaty ihany.

Marc Ravalomanana

#ZavaMisyMarinaIsanAndro
#TsyFampanantenanaPoakaty
#MarcRavalomanana

Manasa anao hizara ity hafatra ity raha toa ka miombon-kevitra amiko ianao!