Arahabaina ny Filoha Marc Ravalomanana – Happy Birthday – Joyeux Anniversaire

Arahabaina tratry ny tsingerintaona nahaterahana ianao ry filoha Marc Ravalomanana.

Andriamanitra Tompo hitahy anao sy ny ankohonanao mandrakariva, ary hitantana anao sy ny mpiara-dia aminao rehetra manerana an’i Madagasikara sy any an-dilambato, amin’izao tolona masina izao.