23:30 > MBS – Malagasy mitaky ny fahamarinana sy ny mangarahara – Fandaharana “zo sy andraikitra” sy “fandalinana sy famakafakana”

Mpanolotra – Nantenaina Ratsimbazafy sy Rina Rabemananjara

Vavolombelona – Voahangy Raharimanarivo sy Hanitra Razafimanantsoa