“Henoko avokoa ny antso sy ny fitarainana nataonareo!”, hoy Marc Ravalomanana

(Source Marc Ravalomanana Ofisialy)