27 C
Antananarivo
Tue 7 Feb 2023 17:10

Talata 24 Janoary

Talata 17 Janoary

Sabotsy 14 Janoary

Talata 10 Janoary

Sabotsy 7 Janoary

Alakamisy 5 Janoary

Talata 3 Janoary

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
light rain
27 ° C
27 °
27 °
54 %
6.7kmh
40 %
Tue
27 °
Wed
24 °
Thu
25 °
Fri
24 °
Sat
26 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

#Rajoelina #Coup

Tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fanonganam-panjakana sy fandatsahan-drà ny 7 febroary 2009 iny Andry Nirina Rajoelina.

Ary vokatr’izany izao fahantrana lalina mangitsokitsoka mianjady amin’ny vahoaka sy ny firenena izao.
... TohinyFintinina

5 ora lasa

#Rajoelina #Coup

Tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fanonganam-panjakana sy fandatsahan-drà ny 7 febroary 2009 iny Andry Nirina Rajoelina.

Ary vokatr’izany izao fahantrana lalina mangitsokitsoka mianjady amin’ny vahoaka sy ny firenena izao.

An’ny malagasy rehetra ny Barea fa tsy an’ny fitondrana

Randriamamizafy Ignace : fony nijery Cub M novaina Scorpion (equipe nationale) henjana izany Club M contre Egypte na contre Cameroun izany. Amin ny telo maraina efa milahatra eo Mahamasina. Nalaza izany Asca (Antalaha) contre Zambie izany natao teo Mahamasina fa tsy tany Antalaha, fa tsisy niresaka faritra na fiaviany fa equipe gasy io. Champion de Mada Fortior Majunga contre Corps Enseignant Tulear ( match dans le match Rene sy Kira), fa feno hipoka io Mahamasina io tsisy resaka hoe Toleara sy.Majunga ireo fa Malagasy. Efa nifanandrina teo Mahamasina ny afrikana sy ny Sotema ; Fortior ( Majunga) Corps Enseignant (Tulear), As Port, Mmm (Toamasina), Maitsovolo, Akon’Ambatomena (Fianarantsoa) Jos (Nosibe), St Michel , Bfv. Btm, Adema . Domoina (Antananarivo Atsimondrano), sns… Mety nisy tsy tsaroako champion des club champion na club de vainqueurs de coupe ary Bfv no tonga 1/2 finale fa tsisy resaka politika na faritra na inona, fa malagasy. Teto Antananarivo daholo ny match rehetra, fa feno hipoka io Mahamasina io. Ireo rehetra ireo teo. Mahamasina avokoa no natao.fa tokana ny Malagasy tonga nijery tao. Misy izany hoe milahatra amin’ny telo maraina sao. tsy.tafiditra.tsisy resaka politika tao, tsisy resaka faritra na fiaviana. Fa simbainareo resaka politika hatramin’ny sport nanomboka tamin’ny 2009, hoe: Barea an’ny fanjakana. Tsia tompoko.

rija tours : tena marina zany. tsy nisy resaka politic. nalaza ry Kiki sy Alban tamin’izany. Tamin’zany dia cinema sy football no mba fialambolin’ny olona.

Naivo Rahamefy : ny olana eto amintsika eto Madagasikara dia izao : atao fitaovana politika entina hisehoana ny fanatanjahantena. Politika entina hampivelatra ny fanatanjahantena anefa no tokony hapetraka ; izany hoe tokony hatao laharampahamehana ny fanatanjahantena. raha mbola ny tenanao no tianao hisongadina, fa tsy ny zavatra hatao ny tena himasoana mba ho vita tsara, dia aza manana eritreritra ny hahavita zavatra misongadina izany eh !

tsironiaina jose rakotomalala : rehefa tsy mahavita zavatra @ tena asany ny mpitondra dia misavika ny zavabitan’ny hafa. tsy mahalala menatra intsony.
... TohinyFintinina

8 ora lasa

An’ny malagasy rehetra ny Barea fa tsy an’ny fitondrana
 
Randriamamizafy Ignace : fony nijery Cub M novaina Scorpion (equipe nationale) henjana izany Club M contre Egypte na contre Cameroun izany. Amin ny telo maraina efa milahatra eo Mahamasina. Nalaza izany Asca (Antalaha) contre Zambie izany natao teo Mahamasina fa tsy tany Antalaha, fa tsisy niresaka faritra na fiaviany fa equipe gasy io. Champion de Mada Fortior Majunga contre Corps Enseignant Tulear ( match dans le match Rene sy Kira), fa feno hipoka io Mahamasina io tsisy resaka hoe Toleara sy.Majunga ireo fa Malagasy. Efa nifanandrina teo Mahamasina ny afrikana sy ny Sotema ; Fortior ( Majunga) Corps Enseignant (Tulear), As Port, Mmm (Toamasina), Maitsovolo, Akon’Ambatomena (Fianarantsoa) Jos (Nosibe), St Michel , Bfv. Btm, Adema . Domoina (Antananarivo Atsimondrano), sns… Mety nisy tsy tsaroako champion des club champion na club de vainqueurs de coupe ary Bfv no tonga 1/2 finale fa tsisy resaka politika na faritra na inona, fa malagasy. Teto Antananarivo daholo ny match rehetra, fa feno hipoka io Mahamasina io. Ireo rehetra ireo teo. Mahamasina avokoa no natao.fa tokana ny Malagasy tonga nijery tao. Misy izany hoe milahatra amin’ny telo maraina sao. tsy.tafiditra.tsisy resaka politika tao, tsisy resaka faritra na fiaviana. Fa simbainareo resaka politika hatramin’ny sport nanomboka tamin’ny 2009, hoe: Barea an’ny fanjakana. Tsia tompoko.
 
rija tours : tena marina zany. tsy nisy resaka politic. nalaza ry Kiki sy Alban tamin’izany. Tamin’zany dia cinema sy football no mba fialambolin’ny olona.
 
Naivo Rahamefy : ny olana eto amintsika eto Madagasikara dia izao : atao fitaovana politika entina hisehoana ny fanatanjahantena. Politika entina hampivelatra ny fanatanjahantena anefa no tokony hapetraka ; izany hoe tokony hatao laharampahamehana ny fanatanjahantena. raha mbola ny tenanao no tianao hisongadina, fa tsy ny zavatra hatao ny tena himasoana mba ho vita tsara, dia aza manana eritreritra ny hahavita zavatra misongadina izany eh !
 
tsironiaina jose rakotomalala : rehefa tsy mahavita zavatra @ tena asany ny mpitondra dia misavika ny zavabitan’ny hafa. tsy mahalala menatra intsony.

Comment on Facebook An’ny malagasy ...

Marina ireo voalaza ary raha atao bango tokana dia izao no mahalaza azy aza ampidirana politika ny sport fa manimba azy izany ary aza asiana resampihaviana fa mahatonga fisarahambazana

TSY HADISOANA NY MIOVA FITÀNA

Fahadimy eo alohan’ny farany,
Izay no misy an’ilay Gasikarany.
Saingy hatreto toa mbola tsy taitra,
Ilay mpitarika miseho ho raitra.

Fa ny dihiny no indro tohizany,
Ny hadalany no mbola ikirizany,
Ka dia mazavabe ny tantarany
Fa tsy maintsy any an-kady no farany!

Raha ny momba harin-karena,
Efa tena mampanongo tena.
Miiba fito isan-jato any ho any
Tao anaty fotoam-pitondràny!

…Ka dia mihevitrevera ry gasy,
Fa rah’ zao no mitohy eto an-dasy,
Tena ho gisitra isika atsy ho atsy
F’efa maina ary koa lany vatsy!

Tsy hadisoana ny miova fitàna,
Rehefa diso ny lala-nombana.
Ivereno ny lala-mazava,
Andosiro ny olo-mpandrava!

IRINA HO TAFITA (05-02-23)

www.gvalosoa.net/2023/02/07/tsy-hadisoana-ny-miova-fitana/
... TohinyFintinina

8 ora lasa

TSY HADISOANA NY MIOVA FITÀNA

Fahadimy eo alohan’ny farany,
Izay no misy an’ilay Gasikarany.
Saingy hatreto toa mbola tsy taitra,
Ilay mpitarika miseho ho raitra.

Fa ny dihiny no indro tohizany,
Ny hadalany no mbola ikirizany,
Ka dia mazavabe ny tantarany
Fa tsy maintsy any an-kady no farany!

Raha ny momba harin-karena,
Efa tena mampanongo tena.
Miiba fito isan-jato any ho any
Tao anaty fotoam-pitondràny!

…Ka dia mihevitrevera ry gasy,
Fa rah’ zao no mitohy eto an-dasy,
Tena ho gisitra isika atsy ho atsy
F’efa maina ary koa lany vatsy!

Tsy hadisoana ny miova fitàna,
Rehefa diso ny lala-nombana.
Ivereno ny lala-mazava,
Andosiro ny olo-mpandrava!

      IRINA HO TAFITA (05-02-23)

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/tsy-hadisoana-ny-miova-fitana/

Antoko TIM Ivato – Sahy, tsy hanaiky lembenana amin’ny raharaham-pirenena

Niaina

Nifampiarahaba tratry ny Asaramanitry ny taom-baovao, tany amin’ny Espace Le Millenium Andradindravola Ivato ny alahady teo, ny avy amin’ny antoko TIM Ivato. Nanome voninahitra ny fotoana tamin’izany ny depiote voafidy tany Ambohidratrimo sady kestoran’ny Antenimierampirenena, Mamy Rabenirina, teo ihany koa ny avy amin’ny birao politikan’ny antoko nahitana ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina, sy Julien Andriamorasata.

Nisongadina tamin’ny lahateny nifandimbiasana nandritra izany, fa hijoro hatrany, ho sahy, tsy hanaiky lembenana amin’ny raharaham-pirenena ny mpikatroka avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara eny Ivato. Nisy ny omby novonoina, ho nofon-kena mitam-pihavanana nandritra izao lanonana izao. tsy nanadino ny Tim Ivato, fa nanolotra solombodiakoho ho an’ny birao politikan’ny antoko amin’izao tonon-taona izao.

Anisan’ny nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka izao lanonana izao koa ny Jeune Tim Ivato. Ny masoandro nilentika, no nampalahelo tamin’io fotoana io tany an-toerana.

www.gvalosoa.net/2023/02/07/antoko-tim-ivato-sahy-tsy-hanaiky-lembenana-aminny-raharaham-pirenena/
... TohinyFintinina

8 ora lasa

Antoko TIM Ivato – Sahy, tsy hanaiky lembenana amin’ny raharaham-pirenena

Niaina

Nifampiarahaba tratry ny Asaramanitry ny taom-baovao, tany amin’ny Espace Le Millenium Andradindravola Ivato ny alahady teo, ny avy amin’ny antoko TIM Ivato. Nanome voninahitra ny fotoana tamin’izany ny depiote voafidy tany Ambohidratrimo sady kestoran’ny Antenimierampirenena, Mamy Rabenirina, teo ihany koa ny avy amin’ny birao politikan’ny antoko nahitana ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina, sy Julien Andriamorasata.

Nisongadina tamin’ny lahateny nifandimbiasana nandritra izany, fa hijoro hatrany, ho sahy, tsy hanaiky lembenana amin’ny raharaham-pirenena ny mpikatroka avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara eny Ivato. Nisy ny omby novonoina, ho nofon-kena mitam-pihavanana nandritra izao lanonana izao. tsy nanadino ny Tim Ivato, fa nanolotra solombodiakoho ho an’ny birao politikan’ny antoko amin’izao tonon-taona izao.

Anisan’ny nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka izao lanonana izao koa ny Jeune Tim Ivato. Ny masoandro nilentika, no nampalahelo tamin’io fotoana io tany an-toerana.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/antoko-tim-ivato-sahy-tsy-hanaiky-lembenana-aminny-raharaham-pirenena/

Fametrahana ny Eveka tompon-toerana – Ho fety be any Mahajanga mandritra ny 4 andro

Aly

Hapetraka amin’ny fomba ofisialy, sy hamasinina amin’ny faran’ity herinandro ity ny Eveka vaovao tompon-toerana any amin’ny diosezin’i Mahajanga, Mgr Zygmunt Robaszkiewicz. Arak’izany, ho fety be any amin’ny Diosezin’i Mahajanga mandritra ny 4 andro, hanomboka ny alakamisy ho avy izao. Evekan’i Diosezin’i Morondava izy teo aloha, fa notendren’ny Papa Ray Masina ho Evekan’ny Diosezin’ny renivohitr’i Boeny indray manomboka izao.

Ny alakamisy 9 febroary izao dia efa hanomboka ny hetsika rehetra amin’izao lanonana ara-pinoana izao. Ny alakamisy io, hanomboka amin’ny 3 ora tolakandro manoloana ny Lapan’ny Tanànan’i Mahajanga: fanentanana lehibe miaraka amin’ny antoko mpihira rehetra. Amin’ny 4 ora, fitsenana manetriketrika ny Eveka vaovao any Ampariamahitsy. Amin’ny 5 ora, fandraisana ny Eveka vaovao ao amin’ny Katedraly Mahajanga, harahana fitsaohana ny Sakramenta Masina. Ny zoma 10 febroary amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro, fitsenana amin’ny fomba miavaka ny Nonce Apostolika any amin’ny seranam-piaramanidina Amborovy. Amin’ny 7 ora hariva, fitsenana manetriketrika ireo Eveka rehetra eto Madagasikara, ao amin’ny Katedraly. Ny sabotsy 11 febroary, amin’ny 7 ora hariva, alim-bavaka harahana fijoroana vavolombelona, sy antsam-panahy lehibe ao amin’ny Katedraly. Ny alahady 12 febroary, amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny Katedraly, Sorona Masina lehibe hametrahana amin’ny fiketrahana maha-Evekan’ny Diosezin’i Mahajanga azy, Mgr Zygmunt Robaszkiewicz.

Teny filamatr’izao fety ara-pinoana eo amin’ny EKAR, na ny Eglizy Katolika Apostolika Romana any an-drenivohitr’i Boeny izao dia ny teny ao amin’ny Evanjely Masina: Md Joany 17- 17: ”ankamasino amin’ny fahamarinana izahay, ny Teninao no fahamarinana.”

www.gvalosoa.net/2023/02/07/fametrahana-ny-eveka-tompon-toerana-ho-fety-be-any-mahajanga-mandritr...
... TohinyFintinina

8 ora lasa

Fametrahana ny Eveka tompon-toerana – Ho fety be any Mahajanga mandritra ny 4 andro

Aly

Hapetraka amin’ny fomba ofisialy, sy hamasinina amin’ny faran’ity herinandro ity ny Eveka vaovao tompon-toerana any amin’ny diosezin’i Mahajanga, Mgr Zygmunt Robaszkiewicz. Arak’izany, ho fety be any amin’ny Diosezin’i Mahajanga mandritra ny 4 andro, hanomboka ny alakamisy ho avy izao. Evekan’i Diosezin’i Morondava izy teo aloha, fa notendren’ny Papa Ray Masina ho Evekan’ny Diosezin’ny renivohitr’i Boeny indray manomboka izao.

Ny alakamisy 9 febroary izao dia efa hanomboka ny hetsika rehetra amin’izao lanonana ara-pinoana izao. Ny alakamisy io, hanomboka amin’ny 3 ora tolakandro manoloana ny Lapan’ny Tanànan’i Mahajanga: fanentanana lehibe miaraka amin’ny antoko mpihira rehetra. Amin’ny 4 ora, fitsenana manetriketrika ny Eveka vaovao any Ampariamahitsy. Amin’ny 5 ora, fandraisana ny Eveka vaovao ao amin’ny Katedraly Mahajanga, harahana fitsaohana ny Sakramenta Masina. Ny zoma 10 febroary amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro, fitsenana amin’ny fomba miavaka ny Nonce Apostolika any amin’ny seranam-piaramanidina Amborovy. Amin’ny 7 ora hariva, fitsenana manetriketrika ireo Eveka rehetra eto Madagasikara, ao amin’ny Katedraly. Ny sabotsy 11 febroary, amin’ny 7 ora hariva, alim-bavaka harahana fijoroana vavolombelona, sy antsam-panahy lehibe ao amin’ny Katedraly. Ny alahady 12 febroary, amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny Katedraly, Sorona Masina lehibe hametrahana amin’ny fiketrahana maha-Evekan’ny Diosezin’i Mahajanga azy, Mgr Zygmunt Robaszkiewicz.

Teny filamatr’izao fety ara-pinoana eo amin’ny EKAR, na ny Eglizy Katolika Apostolika Romana any an-drenivohitr’i Boeny izao dia ny teny ao amin’ny Evanjely Masina: Md Joany 17- 17: ”ankamasino amin’ny fahamarinana izahay, ny Teninao no fahamarinana.”

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/fametrahana-ny-eveka-tompon-toerana-ho-fety-be-any-mahajanga-mandritra-ny-4-andro/

Barea Chan – Nahazo “Prime” mitentina 200 tapitrisa Ar avy amin’ny Telma

Rainilita

Ny orinasa Telma sy ireo tambatr’orinasa mivondrona aminy, ao amin’ny Axian, izay “Sponsort N°1” ny Kitra Malagasy, no voalohany nanolotra “Primes” hoan’ireo mpilalaon’ny Barea Chan tany Algérie, sy ireo “Staff technique” niaraka tamin’izy ireo, nanandratra ny voninahi-pirenena tamin’ny nahatafakarana tamin’ny dingana ankatoky ny famaranana tamin’ny fifaninanana Chan andiany faha-7 notontosaina tany Algérie.

Raha ny tena marina dia nahazo “Prime” mitentina 200 tapitrisa Ar avy amin’ny Telma izy ireo, ka tao anatin’izany ny lelavola 136 tapitrisa nomena an’ireo mpilalao ary ny fanolorana Smartphnes Samsung 4G S22 sy A22 tsirairay avy an’ireo delegasiôna niisa 40 ary koa ny “abonnement Telma ET 25 GO mandritra ny 12 volana ary Carte Visa M-Vola tsirairay avy sy “Gillet Telma” tsirairay avy ihany koa. Teny amin’ny “Campus Telma Andraharo”, no nanoloran’ny “Administrateur Directeur Général de Telma”, Andriamatoa Patrick Pisal Hamida, an’ireo rehetra ireo, nanoloana ny mpanao gazety sy ny filoha lefitry ny FMF nisolotena ny filohany ary ny Ambasadaoron’i Algérie miasa eto Madagasikara.

Tena nampientana ny fo sy nampiray saina ary nanome fahafinaretana tanteraka anay taty alavitra ny nataonareo tany Algérie, hoy Andriamatoa Patrick Pisal Hamida “Administrateur Directeur Général de Telma”, ka mendri-pankasitrahana ary irarianay mba ho ianareo mpilalaon’ny Barea Chan ireo, no ho “Ossature”-n’ny Barea Can amin’ny lalao rehetra mbola hataony. Mbola hanohy ny fanohanana ny Kitra Malagasy hatrany toy izay efa 15 taona nataony izay ny Telma, hoy izy.

www.gvalosoa.net/2023/02/07/barea-chan-nahazo-prime-mitentina-200-tapitrisa-ar-avy-aminny-telma/
... TohinyFintinina

8 ora lasa

Barea Chan – Nahazo “Prime” mitentina 200 tapitrisa Ar avy amin’ny Telma

Rainilita

Ny orinasa Telma sy ireo tambatr’orinasa mivondrona aminy, ao amin’ny Axian, izay “Sponsort N°1” ny Kitra Malagasy, no voalohany nanolotra “Primes” hoan’ireo mpilalaon’ny Barea Chan tany Algérie, sy ireo “Staff technique” niaraka tamin’izy ireo, nanandratra ny voninahi-pirenena tamin’ny nahatafakarana tamin’ny dingana ankatoky ny famaranana tamin’ny fifaninanana Chan andiany faha-7 notontosaina tany Algérie.

Raha ny tena marina dia nahazo “Prime” mitentina 200 tapitrisa Ar avy amin’ny Telma izy ireo, ka tao anatin’izany ny lelavola 136 tapitrisa nomena an’ireo mpilalao ary ny fanolorana Smartphnes Samsung 4G S22 sy A22 tsirairay avy an’ireo delegasiôna niisa 40 ary koa ny “abonnement Telma ET 25 GO mandritra ny 12 volana ary Carte Visa M-Vola tsirairay avy sy “Gillet Telma” tsirairay avy ihany koa. Teny amin’ny “Campus Telma Andraharo”, no nanoloran’ny “Administrateur Directeur Général de Telma”, Andriamatoa Patrick Pisal Hamida, an’ireo rehetra ireo, nanoloana ny mpanao gazety sy ny filoha lefitry ny FMF nisolotena ny filohany ary ny Ambasadaoron’i Algérie miasa eto Madagasikara.

Tena nampientana ny fo sy nampiray saina ary nanome fahafinaretana tanteraka anay taty alavitra ny nataonareo tany Algérie, hoy Andriamatoa Patrick Pisal Hamida “Administrateur Directeur Général de Telma”, ka mendri-pankasitrahana ary irarianay mba ho ianareo mpilalaon’ny Barea Chan ireo, no ho “Ossature”-n’ny Barea Can amin’ny lalao rehetra mbola hataony. Mbola hanohy ny fanohanana ny Kitra Malagasy hatrany toy izay efa 15 taona nataony izay ny Telma, hoy izy.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/barea-chan-nahazo-prime-mitentina-200-tapitrisa-ar-avy-aminny-telma/

KMMR, TIM, RMDM, PPMR, HVM, Toliara – Miaray hina hanilika ny fitondrana tsy mahomby amin’izao

Niaina

Nifampitaona tao amin’ny Magro Toliara, faritra Atsimo Andrefana, ireo mpikambana KMMR any Toliara ny faran’ny herinandro teo, nanao fifampiarahabana tratra ny taona. Nisy fiaraha-misakafo ho nofon-kena mitam-pihavanana sy fanalana hetaheta. Samy niara-nientana tamin’izany koa ny TIM, ny RMDM, PPMR, ny HVM any an-toerana.

Nanampy tamin’ny hoenti-manana ny filoha Marc Ravalomanana araka ny nambaran’ny iray amin’ireo mpikarakara, kolonely Rabe Jules, izay filohan’ny KMMR any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Nanambara izy tamin’izany fa: ”raha atao bango tokana ny zava-nisy dia mankasitraka antsika rehetra isam-pokontany, arrondissements, isika avy agny Toliara-II, ianareo vahiny nasaina namana mpitolona: TIM-HVM-PPMR-RMDM, ianareo association rehetra. Tonga tokoa ianareo nanome voninahitra izao lanona fiarahabana tratra ny taona nataon’ny KMMR izao. Mahavelo bevata rolahy. Gny solidarité izay efa misy amintsika no hatombontsika sy hampirorobointsika mba hihamafy hatrany hatrany. NDAO TSY HO TARA SAMBO”.

Naneho firaisankina ihany koa izy ireo ho fanilihana ny fitondrana tsy mahomby amin’izao fotoana.

www.gvalosoa.net/2023/02/07/kmmr-tim-rmdm-ppmr-hvm-toliara-miaray-hina-hanilika-ny-fitondrana-tsy...
... TohinyFintinina

9 ora lasa

KMMR, TIM, RMDM, PPMR, HVM, Toliara – Miaray hina hanilika ny fitondrana tsy mahomby amin’izao

Niaina

Nifampitaona tao amin’ny Magro Toliara, faritra Atsimo Andrefana, ireo mpikambana KMMR any Toliara ny faran’ny herinandro teo, nanao fifampiarahabana tratra ny taona. Nisy fiaraha-misakafo ho nofon-kena mitam-pihavanana sy fanalana hetaheta. Samy niara-nientana tamin’izany koa ny TIM, ny RMDM, PPMR, ny HVM any an-toerana.

Nanampy tamin’ny hoenti-manana ny filoha Marc Ravalomanana araka ny nambaran’ny iray amin’ireo mpikarakara, kolonely Rabe Jules, izay filohan’ny KMMR any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Nanambara izy tamin’izany fa: ”raha atao bango tokana ny zava-nisy dia mankasitraka antsika rehetra isam-pokontany, arrondissements, isika avy agny Toliara-II, ianareo vahiny nasaina namana mpitolona: TIM-HVM-PPMR-RMDM, ianareo association rehetra. Tonga tokoa ianareo nanome voninahitra izao lanona fiarahabana tratra ny taona nataon’ny KMMR izao. Mahavelo bevata rolahy. Gny solidarité izay efa misy amintsika no hatombontsika sy hampirorobointsika mba hihamafy hatrany hatrany. NDAO TSY HO TARA SAMBO”.

Naneho firaisankina ihany koa izy ireo ho fanilihana ny fitondrana tsy mahomby amin’izao fotoana.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/kmmr-tim-rmdm-ppmr-hvm-toliara-miaray-hina-hanilika-ny-fitondrana-tsy-mahomby-aminizao/

48 taona lasa ny 05 febroary 1975 – Tsy azo kosehana amin’ny tantaram-pirenena Kolonely Ratsimandrava

Ny Valosoa

Anarana tsy azo kosehina eo amin’ny tantaran’ny firenena malagasy ny anaran’ny Kolonely Richard Ratsimandrava, feno 48 taona katroka ny alahady 05 Febroary teo, ny nandraisan’ity kolonely ity ny fahefana feno avy tany amin’ny Jeneraly Ramanantsoa nahafahany nitondra ny firenena.

MINISITRA ROA NO TENA NISONGADINA

Raha tsiahivina somary alavidavitra ny tantara dia ny 18 Mey 1972, no nahazo ny fahefana feno avy tamin’ny Filoha Philibert Tsiranana Filohan’ny Repoblika ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa ho Lehiben’ ny governemanta , izay marihana fa ny Filoha Tsiranana ihany no Filohan’ny Repoblika.
Minisitra 10 no tao anatin’ny governemantan’ny Jeneraly Ramanantsoa, ka manamboninahitra ny 4 ary teknisianina ny 6.
Minisitra 2 no tena nisongadina tamin’izany dia ny Kolonely Ratsimandrava minisitry ny atitany , izay namelona ny rafitra fokonolona sy nahavita nitety an’i Madagasikara nitafa nivantana tamin’ny vahoaka tany ifotony ary nanome ny ‘’alaolana’’, sahy nanafoana ny sivana teo amin’ny fampahalalambaovao ihany koa ny Minisitra Richard Ratsimandrava, ny Minisitra faharoa dia ny Capitaine de Fregate Didier Ratsiraka, Ministra nisahana ny raharahambahiny, izay nanavao ny fifanarahana teo amin’ny fiarahamiasa frantsay sy malagasy, nanapaka ny fifandraisantsika malagasy tamin’i Afrika Atsimo mpanavakava-bolon-koditra tamin’izany, nanokatra ny fifandraisantsika tamin’ireo firenena tatsinanana toa an’i Sina entimbahoaka, ny Firaisana Sovietika, Korea Avaratra ary ireo firenena Eoropeana sosialista toa an’i Rda, Romania, Hongria, Polonina, Tsekoslovakia, sns…

NAMINDRA FAHEFANA NY JENERALY RAMANANTSOA

Ny 08 Oktobra 1972 dia nampanao fitsapankevibahoaka ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa, nahazoany ny fahefana feno nitondra ny firenena mandritran’ny 5 taona, izay nidika hoe lasa filohampirenena izy taorian’ny fandresen’ny ‘’ Eny ‘’ tamin’ilay fitsapankevibahoaka ary niala ny Filoha Philibert Tsiranana.
Nisy andininy iray tao amin’ilay lalàna momba ny fitsapankevibahoaka nolaniana, nanome alalana ny Jeneraly Ramanantsoa mamindra ny fahefana teo ampelatanany, ho an’olona iray izay safidiany raha tonga ny fotoana tsy ahafahany mitondra intsony ny firenena.
Ny Sabotsy 25 Janoary 1975 dia nanapakevitra ny Jeneraly Ramanantsoa nandrava ny governemanta notarihiny, ny antony nambarany ho nahatonga ilay fandravana dia ny fahatsapany fa tsy nisy ny firaisankina tao anatin’izany governemanta izany , kabary miaramila fohy sady hentitra no nataon’ny Jeneraly Ramanantsoa tamin’izany , ary nampanantena izy fa hijoro tsy ho ela ny governemanta vaovao, kanefa tsy izany no nitranga, satria ny Alarobia 05 Febroary 1975 , dia nandray fanapahankevitra ny Jeneraly Ramanantsoa nampiasa ilay andininy iray tao amin’ilay lalàna momba ny fitsapankevibahoaka , ka nanolotra ny fahefana feno tany amin’ny Kolonely Richard Ratsimandrava.

‘’ TSY HIAMBOHO ADIDY MON GENERAL ‘’

Io no teny nivoaka ny vavan’ny Kolonely Ratsimandrava, fantatro hoy izy fa mila olona sahy sy vonona handray andraikitra ny fotoantsarotra diavin’ny firenena, ny Jeneraly Ramanantsoa dia nitsodrano ny Kolonely Ratsimandrava hahaleo hahalasa tamin’izany .
Tonga dia natolotra nandritran’io famindrampahefana io koa ireo mpikambana tao amin’ny governemanta izay nahitana minisitra 15, ka manamboninahitra ny 6 ary teknisianina ny 9.
Tamin’ireo minisitra teknisianina 06 tao amin’ny governemanta notarihan’ny Jeneraly Ramanantsoa dia i Daniel Rajakoba Minisitra ny asa sy ny asampanjakana sisa tafiditra tao amin’ny govenemanta notarihan’ny Kolonely Ratsimandrava, ary tamin’ireo minisitra manamboninahitra teo aloha dia ny Capitaine de Fregate Didier Ratsiraka Minisitra niadidy ny raharahambahiny ihany no tsy tao anatin’ilay governemanta notarihan’ny Kolonely Richard Ratsimandrava.

MENDRIKA HO TAHAFINA IZY MIANAKA

Tsy mahay maka lesona tamin’ny tantarampirenena ny mpitondra ankehitriny , satria mety sady tsy mahalala no tsy mahafehy ny tantara izy ireo.
Fahasahiana goavana no nataon’ny Jeneraly Ramanantsoa nandrava governemanta ny 25 Janoary 1975 , rehefa tsapany fa tsy niray hina ireo minisitra niaraka taminy ary sahy nametra-pialana namindra fahefana ny 05 Febroary 1975, tsy mba toy izany kosa ny fitondrana ankehitriny, fa na dia efa mahatratra 105 aza ny sonia voahangona nanesorana ny Praiminisitra dia Ingahy Filoha indray no midibingo miaro anjambany an’Ingahy Praiminisitra, izay tsy tahotra tsy henatra koa nilaza tamin’ny fahitalavitra fa nahomby hono ny fitondrana , tratra hono ny 80 isanjaton’ny asa, kanefa efa maherin’ny 80 isanjaton’nymalagasy no miaina ao amin’ny fahantrana lalina, tsy izay ihany fa efa mifanalabaraka ankalamanjana aza ny Depiote Ird sy ny governora any Bongolava sy Itasy , eto Antananarivo indray Depiote Ird no midina andalambe milanja sorabaventy mitaky ny fialan’ny minisitra iray ary mbola Depiote Ird ihany koa no mitety haino amanjery mitanisa ny tsy fahombiazan’ireo minisitra maromaro, kanefa dia tsy hita izay andraikitra raisin’Ingahy Filoha sy Ingahy Praiminisitra , manala ireo tsy mahomby, izy roalahy mpanendry moa dia mamikitra mafy amin’ny toerany na dia efa tsy mamokatra aza.
Ny Kolonely Ratsimandrava tsy niamboho adidy fa nandray andraikitra tao anatin’ny fotoantsarotra , f’ireto ‘’mpitondra antsika’’midongy seza fotsiny faly hitavana ny hatsemboham-bahoaka , fa tsy hita izay fandraisan’andraikitra hanala ny fahasahiranambahoaka fa dia miamboho adidy tsotra izao ny filaza azy .
(Hitohy)

www.gvalosoa.net/2023/02/07/48-taona-lasa-ny-05-febroary-1975-tsy-azo-kosehana-aminny-tantaram-pi...
... TohinyFintinina

9 ora lasa

48 taona lasa ny 05 febroary 1975 – Tsy azo kosehana amin’ny tantaram-pirenena Kolonely Ratsimandrava

Ny Valosoa

Anarana tsy azo kosehina eo amin’ny tantaran’ny firenena malagasy ny anaran’ny Kolonely Richard Ratsimandrava, feno 48 taona katroka ny alahady 05 Febroary teo, ny nandraisan’ity kolonely ity ny fahefana feno avy tany amin’ny Jeneraly Ramanantsoa nahafahany nitondra ny firenena.

MINISITRA ROA NO TENA NISONGADINA

Raha tsiahivina somary alavidavitra ny tantara dia ny 18 Mey 1972, no nahazo ny fahefana feno avy tamin’ny Filoha Philibert Tsiranana Filohan’ny Repoblika ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa ho Lehiben’ ny governemanta , izay marihana fa ny Filoha Tsiranana ihany no Filohan’ny Repoblika.
Minisitra 10 no tao anatin’ny governemantan’ny Jeneraly Ramanantsoa, ka manamboninahitra ny 4 ary teknisianina ny 6.
Minisitra 2 no tena nisongadina tamin’izany dia ny Kolonely Ratsimandrava minisitry ny atitany , izay namelona ny rafitra fokonolona sy nahavita nitety an’i Madagasikara nitafa nivantana tamin’ny vahoaka tany ifotony ary nanome ny ‘’alaolana’’, sahy nanafoana ny sivana teo amin’ny fampahalalambaovao ihany koa ny Minisitra Richard Ratsimandrava, ny Minisitra faharoa dia ny Capitaine de Fregate Didier Ratsiraka, Ministra nisahana ny raharahambahiny, izay nanavao ny fifanarahana teo amin’ny fiarahamiasa frantsay sy malagasy, nanapaka ny fifandraisantsika malagasy tamin’i Afrika Atsimo mpanavakava-bolon-koditra tamin’izany, nanokatra ny fifandraisantsika tamin’ireo firenena tatsinanana toa an’i Sina entimbahoaka, ny Firaisana Sovietika, Korea Avaratra ary ireo firenena Eoropeana sosialista toa an’i Rda, Romania, Hongria, Polonina, Tsekoslovakia, sns…

NAMINDRA FAHEFANA NY JENERALY RAMANANTSOA

Ny 08 Oktobra 1972 dia nampanao fitsapankevibahoaka ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa, nahazoany ny fahefana feno nitondra ny firenena mandritran’ny 5 taona, izay nidika hoe lasa filohampirenena izy taorian’ny fandresen’ny ‘’ Eny ‘’ tamin’ilay fitsapankevibahoaka ary niala ny Filoha Philibert Tsiranana.
Nisy andininy iray tao amin’ilay lalàna momba ny fitsapankevibahoaka nolaniana, nanome alalana ny Jeneraly Ramanantsoa mamindra ny fahefana teo ampelatanany, ho an’olona iray izay safidiany raha tonga ny fotoana tsy ahafahany mitondra intsony ny firenena.
Ny Sabotsy 25 Janoary 1975 dia nanapakevitra ny Jeneraly Ramanantsoa nandrava ny governemanta notarihiny, ny antony nambarany ho nahatonga ilay fandravana dia ny fahatsapany fa tsy nisy ny firaisankina tao anatin’izany governemanta izany , kabary miaramila fohy sady hentitra no nataon’ny Jeneraly Ramanantsoa tamin’izany , ary nampanantena izy fa hijoro tsy ho ela ny governemanta vaovao, kanefa tsy izany no nitranga, satria ny Alarobia 05 Febroary 1975 , dia nandray fanapahankevitra ny Jeneraly Ramanantsoa nampiasa ilay andininy iray tao amin’ilay lalàna momba ny fitsapankevibahoaka , ka nanolotra ny fahefana feno tany amin’ny Kolonely Richard Ratsimandrava.

‘’ TSY HIAMBOHO ADIDY MON GENERAL ‘’

Io no teny nivoaka ny vavan’ny Kolonely Ratsimandrava, fantatro hoy izy fa mila olona sahy sy vonona handray andraikitra ny fotoantsarotra diavin’ny firenena, ny Jeneraly Ramanantsoa dia nitsodrano ny Kolonely Ratsimandrava hahaleo hahalasa tamin’izany .
Tonga dia natolotra nandritran’io famindrampahefana io koa ireo mpikambana tao amin’ny governemanta izay nahitana minisitra 15, ka manamboninahitra ny 6 ary teknisianina ny 9.
Tamin’ireo minisitra teknisianina 06 tao amin’ny governemanta notarihan’ny Jeneraly Ramanantsoa dia i Daniel Rajakoba Minisitra ny asa sy ny asampanjakana sisa tafiditra tao amin’ny govenemanta notarihan’ny Kolonely Ratsimandrava, ary tamin’ireo minisitra manamboninahitra teo aloha dia ny Capitaine de Fregate Didier Ratsiraka Minisitra niadidy ny raharahambahiny ihany no tsy tao anatin’ilay governemanta notarihan’ny Kolonely Richard Ratsimandrava.

MENDRIKA HO TAHAFINA IZY MIANAKA

Tsy mahay maka lesona tamin’ny tantarampirenena ny mpitondra ankehitriny , satria mety sady tsy mahalala no tsy mahafehy ny tantara izy ireo.
Fahasahiana goavana no nataon’ny Jeneraly Ramanantsoa nandrava governemanta ny 25 Janoary 1975 , rehefa tsapany fa tsy niray hina ireo minisitra niaraka taminy ary sahy nametra-pialana namindra fahefana ny 05 Febroary 1975, tsy mba toy izany kosa ny fitondrana ankehitriny, fa na dia efa mahatratra 105 aza ny sonia voahangona nanesorana ny Praiminisitra dia Ingahy Filoha indray no midibingo miaro anjambany an’Ingahy Praiminisitra, izay tsy tahotra tsy henatra koa nilaza tamin’ny fahitalavitra fa nahomby hono ny fitondrana , tratra hono ny 80 isanjaton’ny asa, kanefa efa maherin’ny 80 isanjaton’nymalagasy no miaina ao amin’ny fahantrana lalina, tsy izay ihany fa efa mifanalabaraka ankalamanjana aza ny Depiote Ird sy ny governora any Bongolava sy Itasy , eto Antananarivo indray Depiote Ird no midina andalambe milanja sorabaventy mitaky ny fialan’ny minisitra iray ary mbola Depiote Ird ihany koa no mitety haino amanjery mitanisa ny tsy fahombiazan’ireo minisitra maromaro, kanefa dia tsy hita izay andraikitra raisin’Ingahy Filoha sy Ingahy Praiminisitra , manala ireo tsy mahomby, izy roalahy mpanendry moa dia mamikitra mafy amin’ny toerany na dia efa tsy mamokatra aza.
Ny Kolonely Ratsimandrava tsy niamboho adidy fa nandray andraikitra tao anatin’ny fotoantsarotra , f’ireto ‘’mpitondra antsika’’midongy seza fotsiny faly hitavana ny hatsemboham-bahoaka , fa tsy hita izay fandraisan’andraikitra hanala ny fahasahiranambahoaka fa dia miamboho adidy tsotra izao ny filaza azy .
(Hitohy)

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/48-taona-lasa-ny-05-febroary-1975-tsy-azo-kosehana-aminny-tantaram-pirenena-kolonely-ratsimandrava/

EDITO 7 Febroary – Filoha Rajoelina – Tompon-daka tsy mba notsenaina tamin’ny fomba makotroka

Andry Tsiavalona

Tafakatra teo amin’ny manasa-dàlana ny Barea tamin’ny CHAN baolina kitra natao tany Algérie kanefa resy tamin’izany. Rehefa nifandona tamin’i Niger kosa izy ny Zoma 03 Janoary lasa teo dia nandresy ary nahazo ny laharana faha-3, ka nitondra nody ny medaly Alimo. Vao nahita izany ny gasy dia nihorakoraka namakivaky ny tanàna teto an-drenivohitra naneho ny hafaliana, ny tsy azo ekena kosa dia nisy ny fanimban-javatr’olona nataona andian’olona toy ny teny Ambohipo izay mitory fahambanian-tsaina.

Tsiahivina fa na dia latsaka teo amin’ny ampahefa-dàlana aza ny Barea tamin’ny CAN 2021 dia neverina fa zava-dehibe koa izany teo amin’ny baolina kitra malagasy. Nakotroka ny fitsenana ny ekipam-pirenena tamin’izany ary tsy latsa-danja ny tamin’ny Alahady teo no nitsenana ny Barea CHAN. Raha ny filazan’ny filohan’ny Repoblika dia nivavaka ho an’ny Barea hono izy tamin’ny CAN 2021, ka izany no nahatafakatra ny ekipa tamin’ny ampahefa-dàlana. Nitondra am-bavaka ny ekipa ihany koa hono izy mba ho tonga tamin’ny dingan’ny famaranana ny ekipa CHAN kanjo tsy nahazo valim-bavaka. Na izany na tsy izany dia nitondra medaly nody ny Barea, noho ny ezaky ny mpilalao sy ny mpanazatra ary ireo mpitarika tany an-toerana.

Ankoatra izany, nireharehan’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ny zava-bita sasany, ho tsy nisy na tsy vita na nahazo, raha tsy amin’izao fitondrany izao, ka tsara ny hampahatsiahivina azy ireny raha niteraka fahombiazana sy fampandrosoana ho an’ny Firenena ary nampivoatra ny fiainan’ny Malagasy tokoa. Raha ny eto an-toerana no hiverenana dia tompondaka amin’ny fibodoana seza ny filohan’ny Repoblika, ka porofon’izany ny tetezamiitatra izay roa taona no nifanarahana kanefa dia dimy toana izy teo ihany. Tompondaka ihany koa izy raha eo amin’ny kobaka ambava sy fivadibadian-dela, ka sodoka ny gasy rehefa mikabary izy ka mirefodrefotra ny tehaka satria nanantena zavatra. Iaraha-mahatadidy ny resaka “Miami”, ka notanisainy mihitsy ireo torapasika malaza any Etazonia sy any Frantsa. Kanefa dia nolazainy indray fa diso fandray ny Malagasy fa “miray hina sy mifankatia” hono no tiany nolazaina. Tsy hisy hino mihitsy fa tsy baiko avy any amin’ny filohan’ny Repoblika ny fisamborana sy fanagadrana ireo politisiana na mpanao gazety na mpampaneno lakolosy ireny.

Voahosotra ho tompondaka, tsy fantatra na aty Afrika io na maneran-tany, amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Rajoelina Andry, ka heverina fa tokony tany Atsimon’ny Nosy misy ny kere izy no notsenaina tamin’ny fomba makotrokotroka tamin’ny fiverenany teto Madagasikara taorian’iny nanosorana azy ho tompondaka iny. Tadidy tokoa fa nizara sakafo masaka tany izy tamin’ny fotoan’andro kanefa tsy izany velively no azo lazaina fa ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, satria tsy nahavita taona izany fa nitohy nihinana ny tsy fihinany ny vahoaka (hoditr’omby maina fanaovana kapa nandrahoina). Tsy mendrika izany tompondaka izany ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara satria raha nikabary izy tany Senegal dia nanao hoe “ny faniriako dia hihinana sakafo sahaza azy avokoa ny olombelona rehetra”. Raha ny eto Madagasikara manokana no resahina dia misakafo ambany foitra ny sivifolo isanjato maherin’ny vahoaka. Torak’izany koa, voahositra ho tompondaka amin’ny fananganana indostria ihany koa Rajoelina Andry, ka raha izay no jerena dia tokony ho nanomana fitsenana azy ho toy ny mahery fo ny tandapa, tamin’ny fotoana niverenany ary tany amin’ny tanàna misy indostria maro no natao izany, ka nofaranana tamin’ny afomanga. Raha tena mendrika izany toeram-boninahitra “tompondaka” izany Rajoelina Andry dia nitodika taty Madagasikara daholo ny mason’izao tontolo izao ary niarahaba azy ny filoham-pirenena na filoham-panjakana any ivelany rehetra.

Laharana fahatelo, nahazo medaly alimo, tamin’ny CHAN ny Barea, nanetriketrika ny nitsenana azy ary ireo vahoaka sahirana sy mahantra no tena nihazakazaka nankeny Mahamasina, asa nanantena inona, kanefa afomanga no niafaran’ny fitsenana fa tsy nisy ady tamin’ny hanohanana.

www.gvalosoa.net/2023/02/07/edito-7-febroary-filoha-rajoelina-tompon-daka-tsy-mba-notsenaina-tami...
... TohinyFintinina

9 ora lasa

EDITO 7 Febroary – Filoha Rajoelina – Tompon-daka tsy mba notsenaina tamin’ny fomba makotroka

Andry Tsiavalona

Tafakatra teo amin’ny manasa-dàlana ny Barea tamin’ny CHAN baolina kitra natao tany Algérie kanefa resy tamin’izany. Rehefa nifandona tamin’i Niger kosa izy ny Zoma 03 Janoary lasa teo dia nandresy ary nahazo ny laharana faha-3, ka nitondra nody ny medaly Alimo. Vao nahita izany ny gasy dia nihorakoraka namakivaky ny tanàna teto an-drenivohitra naneho ny hafaliana, ny tsy azo ekena kosa dia nisy ny fanimban-javatr’olona nataona andian’olona toy ny teny Ambohipo izay mitory fahambanian-tsaina.

Tsiahivina fa na dia latsaka teo amin’ny ampahefa-dàlana aza ny Barea tamin’ny CAN 2021 dia neverina fa zava-dehibe koa izany teo amin’ny baolina kitra malagasy. Nakotroka ny fitsenana ny ekipam-pirenena tamin’izany ary tsy latsa-danja ny tamin’ny Alahady teo no nitsenana ny Barea CHAN. Raha ny filazan’ny filohan’ny Repoblika dia nivavaka ho an’ny Barea hono izy tamin’ny CAN 2021, ka izany no nahatafakatra ny ekipa tamin’ny ampahefa-dàlana. Nitondra am-bavaka ny ekipa ihany koa hono izy mba ho tonga tamin’ny dingan’ny famaranana ny ekipa CHAN kanjo tsy nahazo valim-bavaka. Na izany na tsy izany dia nitondra medaly nody ny Barea, noho ny ezaky ny mpilalao sy ny mpanazatra ary ireo mpitarika tany an-toerana.

Ankoatra izany, nireharehan’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ny zava-bita sasany, ho tsy nisy na tsy vita na nahazo, raha tsy amin’izao fitondrany izao, ka tsara ny hampahatsiahivina azy ireny raha niteraka fahombiazana sy fampandrosoana ho an’ny Firenena ary nampivoatra ny fiainan’ny Malagasy tokoa. Raha ny eto an-toerana no hiverenana dia tompondaka amin’ny fibodoana seza ny filohan’ny Repoblika, ka porofon’izany ny tetezamiitatra izay roa taona no nifanarahana kanefa dia dimy toana izy teo ihany. Tompondaka ihany koa izy raha eo amin’ny kobaka ambava sy fivadibadian-dela, ka sodoka ny gasy rehefa mikabary izy ka mirefodrefotra ny tehaka satria nanantena zavatra. Iaraha-mahatadidy ny resaka “Miami”, ka notanisainy mihitsy ireo torapasika malaza any Etazonia sy any Frantsa. Kanefa dia nolazainy indray fa diso fandray ny Malagasy fa “miray hina sy mifankatia” hono no tiany nolazaina. Tsy hisy hino mihitsy fa tsy baiko avy any amin’ny filohan’ny Repoblika ny fisamborana sy fanagadrana ireo politisiana na mpanao gazety na mpampaneno lakolosy ireny.

Voahosotra ho tompondaka, tsy fantatra na aty Afrika io na maneran-tany, amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Rajoelina Andry, ka heverina fa tokony tany Atsimon’ny Nosy misy ny kere izy no notsenaina tamin’ny fomba makotrokotroka tamin’ny fiverenany teto Madagasikara taorian’iny nanosorana azy ho tompondaka iny. Tadidy tokoa fa nizara sakafo masaka tany izy tamin’ny fotoan’andro kanefa tsy izany velively no azo lazaina fa ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, satria tsy nahavita taona izany fa nitohy nihinana ny tsy fihinany ny vahoaka (hoditr’omby maina fanaovana kapa nandrahoina). Tsy mendrika izany tompondaka izany ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara satria raha nikabary izy tany Senegal dia nanao hoe “ny faniriako dia hihinana sakafo sahaza azy avokoa ny olombelona rehetra”. Raha ny eto Madagasikara manokana no resahina dia misakafo ambany foitra ny sivifolo isanjato maherin’ny vahoaka. Torak’izany koa, voahositra ho tompondaka amin’ny fananganana indostria ihany koa Rajoelina Andry, ka raha izay no jerena dia tokony ho nanomana fitsenana azy ho toy ny mahery fo ny tandapa, tamin’ny fotoana niverenany ary tany amin’ny tanàna misy indostria maro no natao izany, ka nofaranana tamin’ny afomanga. Raha tena mendrika izany toeram-boninahitra “tompondaka” izany Rajoelina Andry dia nitodika taty Madagasikara daholo ny mason’izao tontolo izao ary niarahaba azy ny filoham-pirenena na filoham-panjakana any ivelany rehetra.

Laharana fahatelo, nahazo medaly alimo, tamin’ny CHAN ny Barea, nanetriketrika ny nitsenana azy ary ireo vahoaka sahirana sy mahantra no tena nihazakazaka nankeny Mahamasina, asa nanantena inona, kanefa afomanga no niafaran’ny fitsenana fa tsy nisy ady tamin’ny hanohanana.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/07/edito-7-febroary-filoha-rajoelina-tompon-daka-tsy-mba-notsenaina-taminny-fomba-makotroka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 7 Febroary 2023.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

9 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 7 Febroary 2023.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Henjana mihitsy ity rangahy ity! Vitsy angamba izany mandohalika mivavaka any @ toilettes izany. Ary maninona moa no tsy nataonao fffooo izao fahantrana mahafaty olona maro izao dia mba foana sa tsy ilaina izany? ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook 644501801008822

Ntsoooooooo🤣

Tsisy hidirana politika @ fiangonana 'efa ry zareo io manao

Mba lazao ilay karazana môly fohanao rajoelina fa tena mahery vaika !

FIFIDIANANA 2023

Hatreto tsisy fanondroana tetikandrom-pifidianana,
Fa dia mbola tsy mazava sy mifono misitery.
Ny mpitondra mody seriny ny amin’izay ho fanomanana,
Saingy raha ny zava-misy, tena mampiteny irery!

Ny komitim-pifidianana toa mivadibadi-dela.
Miankina amin’ny vola, hono, no hahafahana mamaritra.
Izy anefa dia mazava sy efa fantatra hatry ny ela,
Fa tsy mahaleotena raha ny hita sy tsikaritra.

Ka dia “pasipasy baolina”, izany izao no ifanaovana.
Miala bala ireo mpitondra ny amin’ny zavatra hanadinana.
Feno fotaka mandrevo iretsy kianja filalaovana,
Tsisy ny mangarahara, very ny fahamarinana!

Tena toy ny nofinofy ny hisian’ny fifidianana
Amin’ny endriny madio no sady eken’ny rehetra,
Fa aty am-panombohana, eny aty am-panomanana
Dia miseho ny kajikajy miharo tetika voretra!

DADAN’i ZINA (02-02-23)

www.gvalosoa.net/2023/02/06/fifidianana-2023-2/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

FIFIDIANANA 2023

Hatreto tsisy fanondroana tetikandrom-pifidianana,
Fa dia mbola tsy mazava sy mifono misitery.
Ny mpitondra mody seriny ny amin’izay ho fanomanana,
Saingy raha ny zava-misy, tena mampiteny irery!

Ny komitim-pifidianana toa mivadibadi-dela.
Miankina amin’ny vola, hono, no hahafahana mamaritra.
Izy anefa dia mazava sy efa fantatra hatry ny ela,
Fa tsy mahaleotena raha ny hita sy tsikaritra.

Ka dia “pasipasy baolina”, izany izao no ifanaovana.
Miala bala ireo mpitondra ny amin’ny zavatra hanadinana.
Feno fotaka mandrevo iretsy kianja filalaovana,
Tsisy ny mangarahara, very ny fahamarinana!

Tena toy ny nofinofy ny hisian’ny fifidianana
Amin’ny endriny madio no sady eken’ny rehetra,
Fa aty am-panombohana, eny aty am-panomanana
Dia miseho ny kajikajy miharo tetika voretra!

      DADAN’i ZINA (02-02-23)

http://www.gvalosoa.net/2023/02/06/fifidianana-2023-2/

Tsy mahalala fomba Rajoelina

Tsy fanao ny lehilahy mandray sotrobe


Marcel Razafimahatratra : TENA TSA FANAO LOATSA HO ANAY BETSILEO NY LIHILAHY MANDRAY SAOKA (SOTROBE).
MAHAMEGNATSA NY ATAON'OLO HOE: "Mamehy Toko".
Kona Ratsirahonana : tena tsa fanao, tsa mba nanaran ray aman dreny nefa mba nitoatsa tao amn betsileo iany.
Cornaline Raharimalala : tokoa.
Christian Laurent : dedaka.
Pierre Michel Ralaivelo : ary nisy betsileo faly any tamin'ny propagandy fa hoe betsileo ny anareo kkk!
Leonid Dassaiev : c'est vrai.
Jacques Rasabotsy : manomboka tapitsa ny fantako...
Mp Ravelomiantraniaina : olona firy hoy ra prezy sady michame be ingah! anao nga mahay an izany ra Maro!
Thomas Paul Thomas : marina zany, Sy ny lehilahy miantsena koa.
Hermann Ralay : Thomas Paul Thomas : za betsileo fa za mpiantsena isanandro satria noho ny asany dia tsy afaka miantsena madama.
Thomas Paul Thomas : Hermann Ralay : mifehy harona hono ny dikan'izany hoy ny olona taloha; indrindra ny raim-pianakaviana no tsy tokony hanao an'izany fa saingy efa miova moa zany ankehitriny nohon'ny antony maro.
Calaraseanu Romy : hihihi...


Tessycreation Rajarison : na ny any atsimo koa dia tsy fanao mihintsy izany.
Jeannot Rakotonomena: na ny Merina koa aza, tsy misy lehilahy mitana sotrobe izany, ny vehivavy ihany no mpandoa-bary.
Andrinirina Germain Ofisialy : ko i mialy TSA eo !
Ma Tina : magnala baraka. Io fomba io tsa ny Betsileo irery no fady an' io.
Christophe Deleau : ny rehetra mitandro ny soatoavina Malagasy, no tsy dia manaiky an’ity lehilahy lehibe mandoatra sakafo avy ao am-bilany ity.
Ralisoa Marie Thérèse : Christophe Deleau : eny ho aho.
Mbahiny Ralaimiaratsoa : aoka litsy zalah e !
Fidy Razafindrabesa : ny sary tiana aseho:"Aza miady @ mpandaobary" sinon !
Gérard Andrialemirovason : il paraît que cette personne est un Betsileo électoral pour récolter les suffrages des Betsileo.
Marcel Razafimahatratra : Gérard Andrialemirovason : nouveau concept ?!
Raloum Razafy : taoko izy re vazaha a !
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsy mahalala fomba Rajoelina
 
Tsy fanao ny lehilahy mandray sotrobe
 
 
Marcel Razafimahatratra : TENA TSA FANAO LOATSA HO ANAY BETSILEO NY LIHILAHY MANDRAY SAOKA (SOTROBE).
MAHAMEGNATSA NY ATAONOLO HOE: Mamehy Toko.
Kona Ratsirahonana : tena tsa fanao, tsa mba nanaran ray aman dreny nefa mba nitoatsa tao amn betsileo iany.
Cornaline Raharimalala : tokoa.
Christian Laurent : dedaka.
Pierre Michel Ralaivelo : ary nisy betsileo faly any taminny propagandy fa hoe betsileo ny anareo kkk!
Leonid Dassaiev : cest vrai.
 Jacques Rasabotsy : manomboka tapitsa ny fantako...
Mp Ravelomiantraniaina : olona firy hoy ra prezy sady michame be ingah! anao nga mahay an izany ra Maro!
Thomas Paul Thomas : marina zany, Sy ny lehilahy miantsena koa.
Hermann Ralay : Thomas Paul Thomas : za betsileo fa za mpiantsena isanandro satria noho ny asany dia tsy afaka miantsena madama.
Thomas Paul Thomas : Hermann Ralay : mifehy harona hono ny dikanizany hoy ny olona taloha; indrindra ny raim-pianakaviana no tsy tokony hanao anizany fa saingy efa miova moa zany ankehitriny nohonny antony maro.
Calaraseanu Romy : hihihi...
 
 
Tessycreation Rajarison : na ny any atsimo koa dia tsy fanao mihintsy izany.
Jeannot Rakotonomena: na ny Merina koa aza, tsy misy lehilahy mitana sotrobe izany, ny vehivavy ihany no mpandoa-bary.
Andrinirina Germain Ofisialy : ko i mialy TSA eo !
Ma Tina : magnala baraka. Io fomba io tsa ny Betsileo irery no fady an io.
Christophe Deleau : ny rehetra mitandro ny soatoavina Malagasy, no tsy dia manaiky an’ity lehilahy lehibe mandoatra sakafo avy ao am-bilany ity.
Ralisoa Marie Thérèse : Christophe Deleau : eny ho aho.
Mbahiny Ralaimiaratsoa : aoka litsy zalah e !
Fidy Razafindrabesa : ny sary tiana aseho:Aza miady @ mpandaobary sinon !
Gérard Andrialemirovason : il paraît que cette personne est un Betsileo électoral pour récolter les suffrages des Betsileo.
Marcel Razafimahatratra : Gérard Andrialemirovason : nouveau concept ?!
Raloum Razafy : taoko izy re vazaha a !

Comment on Facebook Tsy mahalala fomba ...

Noho ny werawera, de nampiseho fa : « Mpando-bary manarapenitra » ilay prezdà 🤣🤣🤣

Zatra miwer d ts mahalala ny tokn atao kkkk

Inona aky no ivakiko lôha ! Ny populisme tsy maintsy ataoko !

Hasinarivo, mapalahelo fa de azo nina loatsa le gasy 😞

MISY LEHILAHY ANIE MPAHANDRO SY MPANAO SAKAFO E???

View more comments

Boriboritany faha-3 – Nanome fanampiana ireo may trano ny depiote Feno R.

Niaina

Mitohy hatrany ny asa sosialy ataon’ny depiote Feno Ralambomanana, sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin’ny Boriboritany faha-3. Ankoatra ireo fanampiana: vola sy fitaovana, izay efa naterin’ny Solombavambahoaka Feno Ralambomanana, ho an’ireo niharam-boina may trano tetsy Ankorondrano Andrefana sy Ankorondrano Atsinanana, dia mbola nandefa ireo mpiara-miasa aminy indray izy omaly, nanatitra tafo fanitso maromaro ho fanampiana azy ireo amin’ny fanarenana ny trano ravan’ny afo, araka ny fangatahan’ireto mponina ireto ihany. Faly ary nankasitraka ny depiote Feno sy ny mpiara-miasa aminy ireto olona traboina ireto, noho izao fanampiana nataon’ity olom-boafidy ity azy ireo.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/boriboritany-faha-3-nanome-fanampiana-ireo-may-trano-ny-depiote-feno-r/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Boriboritany faha-3 – Nanome fanampiana ireo may trano ny depiote Feno R.

Niaina

Mitohy hatrany ny asa sosialy ataon’ny depiote Feno Ralambomanana, sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin’ny Boriboritany faha-3. Ankoatra ireo fanampiana: vola sy fitaovana, izay efa naterin’ny Solombavambahoaka Feno Ralambomanana, ho an’ireo niharam-boina may trano tetsy Ankorondrano Andrefana sy Ankorondrano Atsinanana, dia mbola nandefa ireo mpiara-miasa aminy indray izy omaly, nanatitra tafo fanitso maromaro ho fanampiana azy ireo amin’ny fanarenana ny trano ravan’ny afo, araka ny fangatahan’ireto mponina ireto ihany. Faly ary nankasitraka ny depiote Feno sy ny mpiara-miasa aminy ireto olona traboina ireto, noho izao fanampiana nataon’ity olom-boafidy ity azy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/boriboritany-faha-3-nanome-fanampiana-ireo-may-trano-ny-depiote-feno-r/

Com-TIM Ivato – Hifampiarahaba tratra ny Asaramanitra rahampitso alahady

Isambilo

Na efa miditra amin’ny volana febroary aza isika izao, mbola misy ihany ny fifampiarahabana tratra ny taona vaovao ho an’ny tsy nahavita izany tamin’ny volana janoary teo iny. Toy ny fary lava vany izay fifampiarahabana nahatratra ny Asaramanitra izay, ka tsy lany hamamiana. Noho izay antony izay, hifampiarahaba nahatratra ny taona 2023 ny Antoko Tim Ivato rahampitso alahady 05 Febroary 2023 ao amin’ny Espace Le Millenium Ankadindravola Ivato, hanasan’ny mpikarakara ny mpikatroka Tim Ivato rehetra, ho fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao, hisy ny nofon-kena mitam- pihavanana amin’izany hoy izy ireo. Ireo hiatrika izany dia samy mitondra ny fitaovam-pihinanany.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/com-tim-ivato-hifampiarahaba-tratra-ny-asaramanitra-rahampitso-alahady/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Com-TIM Ivato – Hifampiarahaba tratra ny Asaramanitra rahampitso alahady

Isambilo

Na efa miditra amin’ny volana febroary aza isika izao, mbola misy ihany ny fifampiarahabana tratra ny taona vaovao ho an’ny tsy nahavita izany tamin’ny volana janoary teo iny. Toy ny fary lava vany izay fifampiarahabana nahatratra ny Asaramanitra izay, ka tsy lany hamamiana. Noho izay antony izay, hifampiarahaba nahatratra ny taona 2023 ny Antoko Tim Ivato rahampitso alahady 05 Febroary 2023 ao amin’ny Espace Le Millenium Ankadindravola Ivato, hanasan’ny mpikarakara ny mpikatroka Tim Ivato rehetra, ho fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao, hisy ny nofon-kena mitam- pihavanana amin’izany hoy izy ireo. Ireo hiatrika izany dia samy mitondra ny fitaovam-pihinanany.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/com-tim-ivato-hifampiarahaba-tratra-ny-asaramanitra-rahampitso-alahady/

Boriboritany faha-6 – Nanampy ireo mpijinja vary ny depiote Todisoa

Stefa

Depiote Todisoa Andriamampandry ao amin’ny Boriboritany faha-6, nanampy ireo mpijinja vary amin’ny lemak’i Betsimitatatra ny tenany tamin’ity herinandro ity. Vokatra tokoa ny vary eny an-toerana amin’izao fotoana. Fararano ny eny amin’ny lemak’I Betsimitatatra sy Laniera ankehitriny: AMBOHIMANARINA sy ANTEHIROKA. NIJINJA VARY, NITAONA, NIVELY vary ary nanala tsikafona niaraka tamin’ireo tantsaha teny an-toerana ity olom-boafidy avy amin’ny antoko TIM ity, mba hanamora ny fivoahan’ny rano. Nitondra fanampiana ihany koa izy, ho an’ireo traboina sady nankahery azy rehetra ary nampionona izay namoy Havana, noho ny fiakaran’ny rano, ka nandrodana ny trano fonenana. Anisan’ny olom-boafidy tena miara-mihosona amin’ny vahoaka tokoa ity olom-boafidin’ny antoko TIM eny Ambohimanarina ity.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/boriboritany-faha-6-nanampy-ireo-mpijinja-vary-ny-depiote-todisoa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Boriboritany faha-6 – Nanampy ireo mpijinja vary ny depiote Todisoa

Stefa

Depiote Todisoa Andriamampandry ao amin’ny Boriboritany faha-6, nanampy ireo mpijinja vary amin’ny lemak’i Betsimitatatra ny tenany tamin’ity herinandro ity. Vokatra tokoa ny vary eny an-toerana amin’izao fotoana. Fararano ny eny amin’ny lemak’I Betsimitatatra sy Laniera ankehitriny: AMBOHIMANARINA sy ANTEHIROKA. NIJINJA VARY, NITAONA, NIVELY vary ary nanala tsikafona niaraka tamin’ireo tantsaha teny an-toerana ity olom-boafidy avy amin’ny antoko TIM ity, mba hanamora ny fivoahan’ny rano. Nitondra fanampiana ihany koa izy, ho an’ireo traboina sady nankahery azy rehetra ary nampionona izay namoy Havana, noho ny fiakaran’ny rano, ka nandrodana ny trano fonenana. Anisan’ny olom-boafidy tena miara-mihosona amin’ny vahoaka tokoa ity olom-boafidin’ny antoko TIM eny Ambohimanarina ity.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/boriboritany-faha-6-nanampy-ireo-mpijinja-vary-ny-depiote-todisoa/

Fanjakana tsy mahaloa volan’olona – Nitaky ny volany ireo orinasa mbola tsy nahazo ny karamany

Niaina

Tsy mahaloa volan’olona hatrany izao fitondrana Rajoelina izao. Noho izay antony izay, nitaky ny karamany ireo orinasa mbola tsy nahazo ny tambin’ny asa nataon’izy ireo. Nanao hetsika fanairana ireo fournisseurs sy entrepreneurs nanao asampanjakana toy ny fournitures de bureau, consommables informatiques, panier garni, tolotra sakafombiby, asa amin’ireo manara-penitra… teny amin’ny Tahirimbolam-panjakana Antaninarenina. Efa vita na “consommé” avokoa ny asa. Efa nahazo “ordre de virement”, nefa tsy mbola tonga any amin’ny kaontin’izy ireo ny vola hatramin’izao. Izy ireo anefa efa rahonan’ny karana tompon’entana hogadraina satria tsy mahaloa vola.

An’arivony izy ireo manerana ny Nosy no tratran’izany. Saingy ireo teto Antananarivo no nanao hetsika nanoloana ny Paierie Générale Antaninarenina. Amina miliara Ariary maromaro ny fitambaran’ny volan’izy ireo tsy voaloa, ka hanaovany antso avo amin’ny Filohampirenena sy ny tompon’andraikitra mahefa, mba hamaha ny olany fa tena sahirana mafy izy ireo.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/fanjakana-tsy-mahaloa-volanolona-nitaky-ny-volany-ireo-orinasa-mbola-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fanjakana tsy mahaloa volan’olona – Nitaky ny volany ireo orinasa mbola tsy nahazo ny karamany

Niaina

Tsy mahaloa volan’olona hatrany izao fitondrana Rajoelina izao. Noho izay antony izay, nitaky ny karamany ireo orinasa mbola tsy nahazo ny tambin’ny asa nataon’izy ireo. Nanao hetsika fanairana ireo fournisseurs sy entrepreneurs nanao asampanjakana toy ny fournitures de bureau, consommables informatiques, panier garni, tolotra sakafombiby, asa amin’ireo manara-penitra… teny amin’ny Tahirimbolam-panjakana Antaninarenina. Efa vita na “consommé” avokoa ny asa. Efa nahazo “ordre de virement”, nefa tsy mbola tonga any amin’ny kaontin’izy ireo ny vola hatramin’izao. Izy ireo anefa efa rahonan’ny karana tompon’entana hogadraina satria tsy mahaloa vola.

An’arivony izy ireo manerana ny Nosy no tratran’izany. Saingy ireo teto Antananarivo no nanao hetsika nanoloana ny Paierie Générale Antaninarenina. Amina miliara Ariary maromaro ny fitambaran’ny volan’izy ireo tsy voaloa, ka hanaovany antso avo amin’ny Filohampirenena sy ny tompon’andraikitra mahefa, mba hamaha ny olany fa tena sahirana mafy izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/fanjakana-tsy-mahaloa-volanolona-nitaky-ny-volany-ireo-orinasa-mbola-tsy-nahazo-ny-karamany/

CRAAD-OI, MA.ZO.TO, FI.MA , F.A.R.M ary ny RJDD – Manohitra ny tetikasa fasimainty an’ny Base Toliara

Helisoa

Nanao fanambarana miaraka manohitra ny fitrandrahana fasimaity ao Toliara ny fikambanana maro: toy ny centre de recherche et l’appui pour l’alternatives de developpement – Ocean Indien (CRAAD-OI ) ny fikambanana Miaro Aina Zon’olombelona Tontolo (MA.ZO.TO)iainana, Femme en Action Rurale de Madagascar (F.A.R.M ); ny Réseau des jeunes pour le Developpement Durable (RJDD ) ary ny Fikambanan’ny Masikoro Arivolahy ( FI.MA). Nambaran’izy ireo tamin’izany, fa tokony hanatsahatra ny firaisana tsikombakomba eo amin’ny olomboafidy amin’ny orin’asa avy any ivelany hanaovana tery vaimanta ny fokonolona voakasika hanaiky ny fitrandrahana mampidi-doza Base Toliara, izay efa nolavina ankitsirano hatramin’izay.

Tsapa hoy ireto fikambanana ireto, fa tao anatin’ny volana vitsivitsy teny amin’ny haino amanjery dia mandefa fanambaràna tsy ankijanona ireo manampahefana sy olomboafidy ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana izay hita fa niova soratra ho mpanera sy mpikolikolim-pifandraisan’ny orin’asa Australiana Base Resources, mba hahafahany miverina mandray ny asa fitrandrahana amin’io Base Toliara io. Manoloana ny fiparitahan’ny tsaho momba ny fanambaràna tsy azo ivalozana hiverenan’ny asan’ny Base Toliara dia manambara ireo fikambanana maro voatonona etsy ambony, mampahatsiahy ny filohampirenena sy ny manam-pahefàna voakasika, fa amin’ny olom-pirenena izay nifidy azy no hananany tamberin’andraikitra voalohany amin’ny fanajàna sy fiarovana ary fanatanterahana ny zon’ireo olompirenena ireo.

Noho izany, manao antso avo amin’ireo mpitondra izahay hoy izy ireo, mba hihaino ny feon’ny fokonolona izay tsy mitsahatra mitaky isan-taona ny hanajanonana tsy misy hatak’andro ity tetik’asa Base Toliara ity, ary ny fanampiana azy amin’ny fomba sahaza ho fampandrosoana ny seha-pihariana ivelomany amin’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono nentim-paharazana.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/craad-oi-ma-zo-to-fi-ma-f-a-r-m-ary-ny-rjdd-manohitra-ny-tetikasa-fas...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

CRAAD-OI, MA.ZO.TO, FI.MA , F.A.R.M ary ny RJDD – Manohitra ny tetikasa fasimainty an’ny Base Toliara

Helisoa

Nanao fanambarana miaraka manohitra ny fitrandrahana fasimaity ao Toliara ny fikambanana maro: toy ny centre de recherche et l’appui pour l’alternatives de developpement – Ocean Indien (CRAAD-OI ) ny fikambanana Miaro Aina Zon’olombelona Tontolo (MA.ZO.TO)iainana, Femme en Action Rurale de Madagascar (F.A.R.M ); ny Réseau des jeunes pour le Developpement Durable (RJDD ) ary ny Fikambanan’ny Masikoro Arivolahy ( FI.MA). Nambaran’izy ireo tamin’izany, fa tokony hanatsahatra ny firaisana tsikombakomba eo amin’ny olomboafidy amin’ny orin’asa avy any ivelany hanaovana tery vaimanta ny fokonolona voakasika hanaiky ny fitrandrahana mampidi-doza Base Toliara, izay efa nolavina ankitsirano hatramin’izay.

Tsapa hoy ireto fikambanana ireto, fa tao anatin’ny volana vitsivitsy teny amin’ny haino amanjery dia mandefa fanambaràna tsy ankijanona ireo manampahefana sy olomboafidy ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana izay hita fa niova soratra ho mpanera sy mpikolikolim-pifandraisan’ny orin’asa Australiana Base Resources, mba hahafahany miverina mandray ny asa fitrandrahana amin’io Base Toliara io. Manoloana ny fiparitahan’ny tsaho momba ny fanambaràna tsy azo ivalozana hiverenan’ny asan’ny Base Toliara dia manambara ireo fikambanana maro voatonona etsy ambony, mampahatsiahy ny filohampirenena sy ny manam-pahefàna voakasika, fa amin’ny olom-pirenena izay nifidy azy no hananany tamberin’andraikitra voalohany amin’ny fanajàna sy fiarovana ary fanatanterahana ny zon’ireo olompirenena ireo.

Noho izany, manao antso avo amin’ireo mpitondra izahay hoy izy ireo, mba hihaino ny feon’ny fokonolona izay tsy mitsahatra mitaky isan-taona ny hanajanonana tsy misy hatak’andro ity tetik’asa Base Toliara ity, ary ny fanampiana azy amin’ny fomba sahaza ho fampandrosoana ny seha-pihariana ivelomany amin’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono nentim-paharazana.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/craad-oi-ma-zo-to-fi-ma-f-a-r-m-ary-ny-rjdd-manohitra-ny-tetikasa-fasimainty-anny-base-toliara/

Barea CHAN, an’ny Malagasy rehetra – Ho tsenaina amin’ny fomba makotroka rahampitso alahady

Rainilita

Hifarana anio sabotsy ny fiadiana ny ho tompon-dakan’i Afrika ho an’ny ekipam-pirenena na ny CHAN 2022 atao any Algeria. Nitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara ny Barea Chan, satria tafakatra tamin’ny dingan’ny manasa-dalan’ity fifaninanana baolina kitra Afrikana ity, niady ny laharana faha-3 tamin’i Niger omaly, ho taterina amintsika eto ihany ny vokatr’izay. Fa noho ny nahatafakaran’ny Barea Chan tamin’ny ½-dalana, sambany eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra Malagasy, hotsenaina amin’ ny fomba makotroka rahampitso alahady ny Barea, amin’ny 1 ora 40 min no ho tonga eny Ivato izy ireo rahampitso.

Hiainga eo Ivato ny rehetra, hihazo an’i Talatamaty, Ambohibao, 67 ha, Ampefiloha ary hifarana ao amin’ny kianja Barea Mahamasina. An’ny Malagasy rehetra ny Barea Chan, ka tsy tokony hampidirana resaka politika, ny mpitondra anefa mbola hampiditra resaka politika amin’izay fitsenana an-dry Rôrô sy ny ekipany izay.

Fa momba ity fifaninanana Afrikana ity, anio sabotsy 04 febroary 2023 ao amin’ny kianja “stade Nelson Mandela de Baraki (Alger)”, no hanatanterahana ny famaranana ny fifaninanana baolina kitra “Chan 2022 – Algérie 2023”, izay notanterahina tany Algérie nanomboka tamin’ny zoma 13 janoary 2023. Ekipam-pirenena tototanana 2, tamin’ireo 17 nandray anjara, no hiatrika an’izany lalao famaranana izany dia ny “Fennecs d’Algérie” sy ny “Lions de l’Atlas du Sénégal” manomboka amin’ny 10 ora sy 30 min alina Malagasy.

Tombanan’ny mpanaraka baolina kitra maro manerana an’izao tontolo izao ho “favoris” amin’ity fihaonana ity i Algérie mpampiantrano, noho izy milalao an-taniny, ka ho tohanan’ireo mpijery baolina an’alinalina ao aminy. Tsy latsa-danja kosa anefa, etsy an-kilany, ny ekipam-pirenen’i Sénégal noho izy mbola mitoetra ho sangany aty Afrika hatreto eo amin’ity sehatry ny baolina kitra ity. Ho hita eo ny vokany fa ny “Baolina boribory”.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/barea-chan-anny-malagasy-rehetra-ho-tsenaina-aminny-fomba-makotroka-r...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Barea CHAN, an’ny Malagasy rehetra – Ho tsenaina amin’ny fomba makotroka rahampitso alahady

Rainilita

Hifarana anio sabotsy ny fiadiana ny ho tompon-dakan’i Afrika ho an’ny ekipam-pirenena na ny CHAN 2022 atao any Algeria. Nitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara ny Barea Chan, satria tafakatra tamin’ny dingan’ny manasa-dalan’ity fifaninanana baolina kitra Afrikana ity, niady ny laharana faha-3 tamin’i Niger omaly, ho taterina amintsika eto ihany ny vokatr’izay. Fa noho ny nahatafakaran’ny Barea Chan tamin’ny ½-dalana, sambany eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra Malagasy, hotsenaina amin’ ny fomba makotroka rahampitso alahady ny Barea, amin’ny 1 ora 40 min no ho tonga eny Ivato izy ireo rahampitso.

Hiainga eo Ivato ny rehetra, hihazo an’i Talatamaty, Ambohibao, 67 ha, Ampefiloha ary hifarana ao amin’ny kianja Barea Mahamasina. An’ny Malagasy rehetra ny Barea Chan, ka tsy tokony hampidirana resaka politika, ny mpitondra anefa mbola hampiditra resaka politika amin’izay fitsenana an-dry Rôrô sy ny ekipany izay.

Fa momba ity fifaninanana Afrikana ity, anio sabotsy 04 febroary 2023 ao amin’ny kianja “stade Nelson Mandela de Baraki (Alger)”, no hanatanterahana ny famaranana ny fifaninanana baolina kitra “Chan 2022 – Algérie 2023”, izay notanterahina tany Algérie nanomboka tamin’ny zoma 13 janoary 2023. Ekipam-pirenena tototanana 2, tamin’ireo 17 nandray anjara, no hiatrika an’izany lalao famaranana izany dia ny “Fennecs d’Algérie” sy ny “Lions de l’Atlas du Sénégal” manomboka amin’ny 10 ora sy 30 min alina Malagasy.

Tombanan’ny mpanaraka baolina kitra maro manerana an’izao tontolo izao ho “favoris” amin’ity fihaonana ity i Algérie mpampiantrano, noho izy milalao an-taniny, ka ho tohanan’ireo mpijery baolina an’alinalina ao aminy. Tsy latsa-danja kosa anefa, etsy an-kilany, ny ekipam-pirenen’i Sénégal noho izy mbola mitoetra ho sangany aty Afrika hatreto eo amin’ity sehatry ny baolina kitra ity. Ho hita eo ny vokany fa ny “Baolina boribory”.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/barea-chan-anny-malagasy-rehetra-ho-tsenaina-aminny-fomba-makotroka-rahampitso-alahady/

Fifidianana – Mbola tsy nanolotra datim-pifidianana hatreto ny CENI

Stefa

Mbola tsy nanolotra datim-pifidianana hatreto ny CENI, na ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana, na dia efa nanambara aza izy ireo fa ho amin’ity taona ity ny fifidianana. Ny antony araka ny efa iaraha-mahalala araka ny efa voalazany, tsy ampy ny eo am-pelatanana, ny mpamatsy vola koa hatreto mbola tsy nandrotsaka, satria raha ny fiheverany toy ny fahitan’ny maro azy koa dia tsy mahaleotena ity rafitra ity, toy ny HCC ihany koa. Tsy nisy resaka io tetiandro amin’ny fifidianana io, na nanatontosa valandresaka ho an’ny mpanao gazety aza ny CENI omaly.

Navoitra kosa nandritra izany ireo dingana efa vita sy ireo dingana manaraka amin’ny asa fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy ny rejisi-pifidianana nasionaly. Natao izao hoy izy ireo, mba hampisy mangarahara amin’ny fanatanterahana ny asa sy mba ho fanomezam-baovao ny olompirenena ary fangatahana fiaraha-miasa amin’ireo Haino Vaky Jery amin’ny fizarana vaovao marina sy asa fanentanana ary fanabeazana.

Nambaran’ny Filohan’ny CENI, fa ny fanisana isan-tokantrano no nifarana tamin’ny 31 janoary 2023, fa ny fanoratana anarana eny anivon’ny biraom-pokontany kosa dia mbola mitohy. Manentana hatrany ireo olompirenena amin’izany fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy izany ny CENI ary nampahatsiahy ihany koa ny anjara andraikitr’ireo hery velona rehetra amin’izany.

Raha ny tarehimarika vonjimaika : 9 675 145 hatreto ireo mpifidy nisoratra anarana ao anatin’izany lisitra izany.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/fifidianana-mbola-tsy-nanolotra-datim-pifidianana-hatreto-ny-ceni/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fifidianana – Mbola tsy nanolotra datim-pifidianana hatreto ny CENI

Stefa

Mbola tsy nanolotra datim-pifidianana hatreto ny CENI, na ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana, na dia efa nanambara aza izy ireo fa ho amin’ity taona ity ny fifidianana. Ny antony araka ny efa iaraha-mahalala araka ny efa voalazany, tsy ampy ny eo am-pelatanana, ny mpamatsy vola koa hatreto mbola tsy nandrotsaka, satria raha ny fiheverany toy ny fahitan’ny maro azy koa dia tsy mahaleotena ity rafitra ity, toy ny HCC ihany koa. Tsy nisy resaka io tetiandro amin’ny fifidianana io, na nanatontosa valandresaka ho an’ny mpanao gazety aza ny CENI omaly.

Navoitra kosa nandritra izany ireo dingana efa vita sy ireo dingana manaraka amin’ny asa fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy ny rejisi-pifidianana nasionaly. Natao izao hoy izy ireo, mba hampisy mangarahara amin’ny fanatanterahana ny asa sy mba ho fanomezam-baovao ny olompirenena ary fangatahana fiaraha-miasa amin’ireo Haino Vaky Jery amin’ny fizarana vaovao marina sy asa fanentanana ary fanabeazana.

Nambaran’ny Filohan’ny CENI, fa ny fanisana isan-tokantrano no nifarana tamin’ny 31 janoary 2023, fa ny fanoratana anarana eny anivon’ny biraom-pokontany kosa dia mbola mitohy. Manentana hatrany ireo olompirenena amin’izany fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy izany ny CENI ary nampahatsiahy ihany koa ny anjara andraikitr’ireo hery velona rehetra amin’izany.

Raha ny tarehimarika vonjimaika : 9 675 145 hatreto ireo mpifidy nisoratra anarana ao anatin’izany lisitra izany.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/fifidianana-mbola-tsy-nanolotra-datim-pifidianana-hatreto-ny-ceni/

Fanampiana vonjy tavanandro ny traboina – Anakonan-dry Rajoelina ny tsy fahaiza-mitondra firenena

Sôh’son

Miharihary ankehitriny ny tsy fahafehezan’izao fitondrana izao ny fitantanana ny firenena, ary tsikaritra ny fahabangam-pahalalana ao aminy. Tsy atao hahagaga velively raha toy izao ny zava-misy iainan’ny vahoaka malagasy. Miharitra ny mafy sy fadiranovana amin’ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro. Hatramin’ny entana madinika indrindra toy ny fanjifan’ny zaza ankizy, ny biscuits sy ny karazam-batomamy no iharan’izany, fa tsy ireo fanjifan’ny mponina andavanandro na ny PPN fotsiny. Tsy misy izay tsy misondro-bidy na koa ny sasany nihena ny habeny. Amin’ny sehatra rehetra mihitsy amin’ny filan’ny mponina no tsy voafehin’izao fitondrana izao intsony ny vidiny, ka mifafa ny kihony ny sarambabem-bahoaka. Tsy olan’ireo vitsy an’isa mpanefoefo mpangoron-karena eto amin’ity firenena ity izany, dia ireo 8% ny malagasy. Ireo ilay tsy manao vain-drahalahy tsy mba marary, tsy mba mijery ny maha fadiranovana ny vahoaka, fa mirona mankany amin’ny fanasohasoana ny fitondrana sy misolelaka azy. Ireo olona tsy miraika amin’ny fahoriam-bahoaka sy milaza ho mandroso ny firenena no tena azo lazaina ho manapotika sy manimba izao firenena ho toy izao. Tsy mendrika ny Malagasy izao zava-misy iainany izao, ary tsy eken’ny saina ny mbola haharetan’izany.

Nambara teto tamin’ny farany, fa akorontan-dRajoelina ny fahalalana efa nomena ny mpianatra any an-tsekoly any momba ny atao hoe “fotodrafitrasa”. Talohan’izany ny efa nandisoany sy ireo mpiara-dia aminy ny amin’ny hoe « Plan Marshall », ankoatra ny tantaran’ny fiangonana. Ankehitriny dia miseho hanao laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka ny tenany. Ho voafehy koa ve anefa ny atao hoe lafiny “sosialy”? Nazava ny nambaran’ny mpahay sy mpamakafaka, tsy vitan’ny kitolotolotra kely vonjimaika etsy sy eroa na any amin’ny faritra samihafa ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Tsy hoe rehefa midina an-tsehatra miaraka amin’ny vahoaka traboina sy manao fanomezana kely ho azy ireo dia tena miasa sy mijery ny sosialim-bahoaka. Asa tsy maintsy ataon’izay mpitondra rehetra eo amin’ny fitondrana sy amin’ny tranga toy izao izany, ary andraikitra napetraka aminy izany.

Aoka tsy hamitaka vahoaka fa efa be dia be izay fitaka natao azy izay tato anatin’ny efa-taona mahery izay. Famitahana ny sarambabem-bahoaka sy fanararaotana ny manjo azy eo amin’ny fiainana ho amin’ny fiarovana-tseza sy tombontsoa manokana no nampikorosy fahana ny firenena ho toy izao eo amin’ny lafiny maro. Ny fanatsarana ny sosialim-bahoka sy ny fitsinjovana izay hahasoa ny vahoaka dia vao manomboka handraisana fitondrana dia efa tanterahina izany. Tsy mila miandry akory ny vola fanampiana avy any ivelany aza izany. Tsy miandry efa hamarana ny fotoam-piasana vao mody mihetsika. Efa fihatsarambelatsihy anakonana ny tsy fahaiza-mitondra firenena izany, n’inona n’inona fanazavana.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/fanampiana-vonjy-tavanandro-ny-traboina-anakonan-dry-rajoelina-ny-tsy...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fanampiana vonjy tavanandro ny traboina – Anakonan-dry Rajoelina ny tsy fahaiza-mitondra firenena

Sôh’son

Miharihary ankehitriny ny tsy fahafehezan’izao fitondrana izao ny fitantanana ny firenena, ary tsikaritra ny fahabangam-pahalalana ao aminy. Tsy atao hahagaga velively raha toy izao ny zava-misy iainan’ny vahoaka malagasy. Miharitra ny mafy sy fadiranovana amin’ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro. Hatramin’ny entana madinika indrindra toy ny fanjifan’ny zaza ankizy, ny biscuits sy ny karazam-batomamy no iharan’izany, fa tsy ireo fanjifan’ny mponina andavanandro na ny PPN fotsiny. Tsy misy izay tsy misondro-bidy na koa ny sasany nihena ny habeny. Amin’ny sehatra rehetra mihitsy amin’ny filan’ny mponina no tsy voafehin’izao fitondrana izao intsony ny vidiny, ka mifafa ny kihony ny sarambabem-bahoaka. Tsy olan’ireo vitsy an’isa mpanefoefo mpangoron-karena eto amin’ity firenena ity izany, dia ireo 8% ny malagasy. Ireo ilay tsy manao vain-drahalahy tsy mba marary, tsy mba mijery ny maha fadiranovana ny vahoaka, fa mirona mankany amin’ny fanasohasoana ny fitondrana sy misolelaka azy. Ireo olona tsy miraika amin’ny fahoriam-bahoaka sy milaza ho mandroso ny firenena no tena azo lazaina ho manapotika sy manimba izao firenena ho toy izao. Tsy mendrika ny Malagasy izao zava-misy iainany izao, ary tsy eken’ny saina ny mbola haharetan’izany.

Nambara teto tamin’ny farany, fa akorontan-dRajoelina ny fahalalana efa nomena ny mpianatra any an-tsekoly any momba ny atao hoe “fotodrafitrasa”. Talohan’izany ny efa nandisoany sy ireo mpiara-dia aminy ny amin’ny hoe « Plan Marshall », ankoatra ny tantaran’ny fiangonana. Ankehitriny dia miseho hanao laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka ny tenany. Ho voafehy koa ve anefa ny atao hoe lafiny “sosialy”? Nazava ny nambaran’ny mpahay sy mpamakafaka, tsy vitan’ny kitolotolotra kely vonjimaika etsy sy eroa na any amin’ny faritra samihafa ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Tsy hoe rehefa midina an-tsehatra miaraka amin’ny vahoaka traboina sy manao fanomezana kely ho azy ireo dia tena miasa sy mijery ny sosialim-bahoaka. Asa tsy maintsy ataon’izay mpitondra rehetra eo amin’ny fitondrana sy amin’ny tranga toy izao izany, ary andraikitra napetraka aminy izany.

Aoka tsy hamitaka vahoaka fa efa be dia be izay fitaka natao azy izay tato anatin’ny efa-taona mahery izay. Famitahana ny sarambabem-bahoaka sy fanararaotana ny manjo azy eo amin’ny fiainana ho amin’ny fiarovana-tseza sy tombontsoa manokana no nampikorosy fahana ny firenena ho toy izao eo amin’ny lafiny maro. Ny fanatsarana ny sosialim-bahoka sy ny fitsinjovana izay hahasoa ny vahoaka dia vao manomboka handraisana fitondrana dia efa tanterahina izany. Tsy mila miandry akory ny vola fanampiana avy any ivelany aza izany. Tsy miandry efa hamarana ny fotoam-piasana vao mody mihetsika. Efa fihatsarambelatsihy anakonana ny tsy fahaiza-mitondra firenena izany, n’inona n’inona fanazavana.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/fanampiana-vonjy-tavanandro-ny-traboina-anakonan-dry-rajoelina-ny-tsy-fahaiza-mitondra-firenena/

EDITO 4 Febroary – Tsy fanampiana tsy mahavita taona ny sosialim-bahoaka

Helisoa

Resaka sosialimbahoaka indray hono no jerena manomboka izao, hoy i Andry Rajoelina, raha namboly hazo tany Ilaka Est Vatomandry ny tenany. Hajanona daholo hoy izy ny fotodrafitr’asa, fa hifantoka tanteraka amin’ny sosialy amin’izay ny fitondram-panjakàna. Tampoka teo indray tany Marovoay faritra Boeny dia nilaza izy, fa tohizana hatrany ny fotodrafitr’asa izay efa natomboka ary tsy maintsy faranana. Izay ilay hoe tsy hay intsony ny drafitra tena itondràna ny firenena.

Maro ny naneho ny heviny tamin’ireny kabary tany Ilaka Est ireny tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny haino amanjery dia niova indray ny fomba fiteny tany Marovoay. Dia toy izany hatrany, aiza moa no andeha ity firenena ity? Raha tena hijery ny sosialimbahoaka ny fanjakàna dia tsy ny fizaràna vary masaka tsy mahavita taona no ilain’ny vahoaka, fa ny fanomezana asa ho an’ny vahoaka Malagasy marobe tsy an’asa ankehitriny, ny fifehezana ny vidim-piainana, fampitomboana ny fahefa-mividin’ny vahoaka,… Mila sokafana araka izany ireo orin’asa nanaovan’ny fanjakàna antsojay; mila hamoraina ny fanokafana orin’asa. Ankoatra izay, tsy mandoa vola eny amin’ny hopitaly fa io no tena mampijaly ny vahoaka, eo ny resaka fanabeazana; ny fambolena sy fiompiana sns …

Marobe ny fampanantenana poakaty nandritra ny propavandy fa tsy nisy tanteraka izany. Tsy misy olona hihaino ronono an-tavy intsony amin’izao 2023 izao, fa efa tonga saina ny vahoaka Malagasy. Fa na izany aza mila atao madio ny fifidianana, tsy ekena anjaka intsony ny halabato be vata.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/edito-4-febroary-tsy-fanampiana-tsy-mahavita-taona-ny-sosialim-bahoaka/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 4 Febroary – Tsy fanampiana tsy mahavita taona ny sosialim-bahoaka

Helisoa

Resaka sosialimbahoaka indray hono no jerena manomboka izao, hoy i Andry Rajoelina, raha namboly hazo tany Ilaka Est Vatomandry ny tenany. Hajanona daholo hoy izy ny fotodrafitr’asa, fa hifantoka tanteraka amin’ny sosialy amin’izay ny fitondram-panjakàna. Tampoka teo indray tany Marovoay faritra Boeny dia nilaza izy, fa tohizana hatrany ny fotodrafitr’asa izay efa natomboka ary tsy maintsy faranana. Izay ilay hoe tsy hay intsony ny drafitra tena itondràna ny firenena.

Maro ny naneho ny heviny tamin’ireny kabary tany Ilaka Est ireny tamin’ny tambazotran-tserasera sy ny haino amanjery dia niova indray ny fomba fiteny tany Marovoay. Dia toy izany hatrany, aiza moa no andeha ity firenena ity? Raha tena hijery ny sosialimbahoaka ny fanjakàna dia tsy ny fizaràna vary masaka tsy mahavita taona no ilain’ny vahoaka, fa ny fanomezana asa ho an’ny vahoaka Malagasy marobe tsy an’asa ankehitriny, ny fifehezana ny vidim-piainana, fampitomboana ny fahefa-mividin’ny vahoaka,… Mila sokafana araka izany ireo orin’asa nanaovan’ny fanjakàna antsojay; mila hamoraina ny fanokafana orin’asa. Ankoatra izay, tsy mandoa vola eny amin’ny hopitaly fa io no tena mampijaly ny vahoaka, eo ny resaka fanabeazana; ny fambolena sy fiompiana sns …

Marobe ny fampanantenana poakaty nandritra ny propavandy fa tsy nisy tanteraka izany. Tsy misy olona hihaino ronono an-tavy intsony amin’izao 2023 izao, fa efa tonga saina ny vahoaka Malagasy. Fa na izany aza mila atao madio ny fifidianana, tsy ekena anjaka intsony ny halabato be vata.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/edito-4-febroary-tsy-fanampiana-tsy-mahavita-taona-ny-sosialim-bahoaka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 4 Febroary 2023.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 4 Febroary 2023.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

CHAN 2022 – 3 Febroary – Barea Madagasikara nandresy an’i Niger ( 0 – 1)
M

Tao anaty minitra faran’ny fe-potoana 90’ no nahatafiditra baolina i Jean Razafindrakoto, ka nibata ny fandresen’ny Barea any Niger 1-0 ary manandratra ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny laharana faha-telo amin’izay lalao afrikana CHAN2022 ity.

www.gvalosoa.net/2023/02/04/chan-2022-3-febroary-barea-madagasikara-nandresy-ani-niger-0-1/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

CHAN 2022 – 3 Febroary – Barea Madagasikara nandresy an’i Niger ( 0 – 1)
M

Tao anaty minitra faran’ny fe-potoana 90’ no nahatafiditra baolina i Jean Razafindrakoto, ka nibata ny fandresen’ny Barea any Niger 1-0 ary manandratra ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny laharana faha-telo amin’izay lalao afrikana CHAN2022 ity.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/04/chan-2022-3-febroary-barea-madagasikara-nandresy-ani-niger-0-1/

Sao dia efa lasa mitapy ilay vendrana! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Sao dia efa lasa mitapy ilay vendrana!

Comment on Facebook Tia miaina anaty ...

D gaga enao

Efa tsy mahagaga tsny, Mpandainga, Mpampiesona..

Zao V sisa

Mifoka zava-maha domelina!🤣

Andry Rajoelina mandadilady amin’ny SADEC – Tapidalan-kaleha ka mitady hanalava fe-potoana roa taona

Ny Valosoa

Nandritry ny fandalovan’ny SADEC teto Madagasikara ny volana novambra teo dia nangataka fanalavam-potoam-piasana roa taona tamin’izy ireo i Andry Rajoelina, hoy i Paraina Auguste, kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena 2023.

Nambaran’ny solombavambahoaka TIM Todisoa Andriamampandry fa tsy hanaiky izany ny SADEC sy ny vahoaka Malagasy.

Ny Lalampanorenana no iorenan’ny firenena sy arahina, ary milaza mazava fa dimy taona ihany ny fe-potoana iasan’ny filoham-pirenena, izany hoe tapitra amin’ity taona 2023 ity ny an’i Andry Rajoelina. Ka raha sahy milatsaka ho kandida ity farany amin’izao zavamisy izao dia ny 19 septambra no tokony hametra-pialana ary roa volana aorian’izay dia tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena.

“Raha sanatria misy ny ady an-trano na tena misy krizy dia izay vao tokony miditra ny SADEC, fa raha tsy izany dia raharahan’ny firenena manokana ny fanatanterahana ny fifidianana, manaraka ny atao hoe “principe de subsidiarité”. Lalampanorenana no tsy maintsy arahina ary tsy misy fifidianana mihemotra izany eo. Anjaran’ny fanjakana no mitady ny vola anatanterahina izany”, hoy ihany I Todisoa Andrimampandry. “Ny mpiara-miombonantoka dia efa vonona hanara-maso ny fifidianana, ary isaorana manokana ny FFKM nanolo-tena amin’izany”.

“Ataovy madio sy mangarahara ny fifidianana, dia aleo ny vahoaka hisafidy izay tiany. Aza itsahina no hosihosehina ny zon’ny vahoaka fa aleo fifidianana madio dia hita eo izay lany”, hoy izy namarana ny teniny tamin’ny mpanao gazety.

fb.watch/irQbj48LkP

www.gvalosoa.net/2023/02/02/andry-rajoelina-mandadilady-aminny-sadec-tapidalan-kaleha-ka-mitady-h...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Andry Rajoelina mandadilady amin’ny SADEC – Tapidalan-kaleha ka mitady hanalava fe-potoana roa taona

Ny Valosoa

Nandritry ny fandalovan’ny SADEC teto Madagasikara ny volana novambra teo dia nangataka fanalavam-potoam-piasana roa taona tamin’izy ireo i Andry Rajoelina, hoy i Paraina Auguste, kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena 2023.

Nambaran’ny solombavambahoaka TIM Todisoa Andriamampandry fa tsy hanaiky izany ny SADEC sy ny vahoaka Malagasy.

Ny Lalampanorenana no iorenan’ny firenena sy arahina, ary milaza mazava fa dimy taona ihany ny fe-potoana iasan’ny filoham-pirenena, izany hoe tapitra amin’ity taona 2023 ity ny an’i Andry Rajoelina. Ka raha sahy milatsaka ho kandida ity farany amin’izao zavamisy izao dia ny 19 septambra no tokony hametra-pialana ary roa volana aorian’izay dia tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena.

“Raha sanatria misy ny ady an-trano na tena misy krizy dia izay vao tokony miditra ny SADEC, fa raha tsy izany dia raharahan’ny firenena manokana ny fanatanterahana ny fifidianana, manaraka ny atao hoe “principe de subsidiarité”. Lalampanorenana no tsy maintsy arahina ary tsy misy fifidianana mihemotra izany eo. Anjaran’ny fanjakana no mitady ny vola anatanterahina izany”, hoy ihany I Todisoa Andrimampandry. “Ny mpiara-miombonantoka dia efa vonona hanara-maso ny fifidianana, ary isaorana manokana ny FFKM nanolo-tena amin’izany”.

“Ataovy madio sy mangarahara ny fifidianana, dia aleo ny vahoaka hisafidy izay tiany. Aza itsahina no hosihosehina ny zon’ny vahoaka fa aleo fifidianana madio dia hita eo izay lany”, hoy izy namarana ny teniny tamin’ny mpanao gazety.

https://fb.watch/irQbj48LkP

http://www.gvalosoa.net/2023/02/02/andry-rajoelina-mandadilady-aminny-sadec-tapidalan-kaleha-ka-mitady-hanalava-fe-potoana-roa-taona/

Comment on Facebook Andry Rajoelina ...

Fa ny sadeky angaha no iza ? Ranakombe ? sa Dadarabe ?

Loza amin'atambo zany fa MBA MIFOHAZA RY VALALABEMANDRY AA

Tsisy hanaiky an'zany sa le numéro 13 mai ndray no hanonganana azy rehefa tsy manara dalana

Ataovy sanatry zay vita zay aza efa hafaty olo

Fa inona zany SADEC? 🙄🙄🤣🤣

Tetezamitatra eo indray io😂😂😂

Jiolahimboto hatrany am-bohoka!

View more comments

Potika tsy vita ny lalana eto Antananarivo

Jerem-potsiny ny ankamaroan’ny any amin’ny faritra

Jonathan Rabemiafara : O ry fanjakana ah. Tsy hitako izay lalana tsy misy lavaka eto Antananarivo ( simba ).
Piece fiara anefa miakatra lava ny vidiny. Fa nankaiza ny vola tokony hanaovana entretient an' ilay lalana?
Eto am ville dia efa K.O ny route, mainka fa ny any amin’ny faritra dia jerem-potsiny. Mba mandehana nareo mitsofoka eny am ville dia mba araho maso fa tsy faly manao ( Pimp Pimp ) fotsny mba marina eh. Izahay vahoaka efa mijaly amle fiainana.

Smith Brith : ao Mada ngah misy fanjakana zany eee; mpanao politika no misy ao tompoko!

Kanto Rabedaoro : tena leo, fiainan’ reo ataon mlay b, fa izahay madinika mahita mihitsy.

Thomas Ratavilahy : n'iza n'iza no ho eo dia saribakoly daholo, ts hilazako kokoa hoe Rajakom-bazaha.

Tiana Marco : mampalahelo tanteraka zao ve nama ny lalana @ ville, tena tsy izy intsony mihitsy ity fitondrana Rajoelina sy ny ben’ny tanàna Vazahabe ity.

Rahelinivo Juliette : mampalahelo be ilay Mada izaho sisa, potika tsy misy fanamboarana avokoa ny lalampirenena, satria tsy hit any volan’ny fikojakojana.

Justin Rajerison : lay gasy koa adala: hira sy 5000 ar kely dia nifidy, zao potika lay firenena. Tokon tsy hasiana artiste lay propagandy fa aleo hevitra no hampiadiana, vita ny propagande dia zay lany eo mampirevy ( maka artiste ).

Bodo Bakoly : ohatran’ny tany tsisy mpitondra anie eto e, avela ho potika tanteraka Madagasikara dia vonoina ankolaka ny vahoaka.

Tanjona Randriamanantena : N°13 fo, tanimbarin’olona nopotehina dia miahaka fotsiny ao aloha hatreto koa ny autoroute.

Gustave Rahatoka : commune = fanjakana foana: tsy afa misaraka ireo, famille iray ireo. Rehefa tsy mahavita ny commune izay mitovy loko ihany amin’ny fanjakana foibe dia mimbo koa ny fitondrana Rajoelina.
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Potika tsy vita ny lalana eto Antananarivo
 
Jerem-potsiny ny ankamaroan’ny any amin’ny faritra
 
Jonathan Rabemiafara : O ry fanjakana ah. Tsy hitako izay lalana tsy misy lavaka eto Antananarivo ( simba ).
Piece fiara anefa miakatra lava ny vidiny. Fa nankaiza ny vola tokony hanaovana entretient an ilay lalana?
Eto am ville dia efa K.O ny route, mainka fa ny any amin’ny faritra dia jerem-potsiny. Mba mandehana nareo mitsofoka eny am ville dia mba araho maso fa tsy faly manao ( Pimp Pimp ) fotsny mba marina eh. Izahay vahoaka efa mijaly amle fiainana.
 
Smith Brith : ao Mada ngah misy fanjakana zany eee; mpanao politika no misy ao tompoko!
 
Kanto Rabedaoro : tena leo, fiainan’ reo ataon mlay b, fa izahay madinika mahita mihitsy.
 
Thomas Ratavilahy : niza niza no ho eo dia saribakoly daholo, ts hilazako kokoa hoe Rajakom-bazaha.
 
Tiana Marco : mampalahelo tanteraka zao ve nama ny lalana @ ville, tena tsy izy intsony mihitsy ity fitondrana Rajoelina sy ny ben’ny tanàna Vazahabe ity.
 
Rahelinivo Juliette : mampalahelo be ilay Mada izaho sisa, potika tsy misy fanamboarana avokoa ny lalampirenena, satria tsy hit any volan’ny fikojakojana.
 
Justin Rajerison : lay gasy koa adala: hira sy 5000 ar kely dia nifidy, zao potika lay firenena. Tokon tsy hasiana artiste lay propagandy fa aleo hevitra no hampiadiana, vita ny propagande dia zay lany eo mampirevy ( maka artiste ).
 
Bodo Bakoly : ohatran’ny tany tsisy mpitondra anie eto e, avela ho potika tanteraka Madagasikara dia vonoina ankolaka ny vahoaka.
 
Tanjona Randriamanantena : N°13 fo, tanimbarin’olona nopotehina dia miahaka fotsiny ao aloha hatreto koa ny autoroute.
 
Gustave Rahatoka : commune = fanjakana foana: tsy afa misaraka ireo, famille iray ireo. Rehefa tsy mahavita ny commune izay mitovy loko ihany amin’ny fanjakana foibe dia mimbo koa ny fitondrana Rajoelina.

RY “ZEFA” MIANAKAVY !

Rehefa mahatsiaro ny tena ho “zefa”,
Dia mba mitadiava olo-manan-traikefa
Hanome vahaolana sy hanolo-tsaina,
F’izany no maika ary tena ilaina!

Atsaharo amin’izay ny kabary poakaty
Satria tratra aoriana ary koa lany daty.
Raha ‘zao vao hihevitra ny “sosialy”
Dia efa mpitondra “tsy dia norimaly”!

Farano, farano ny ronono an-tavy,
Efa leo an’izany ‘zahay mianakavy.
Moa hatramin’izay dia tsy nanan-katolotra?
Faly midola amin’ikala bemolotra?

Amboary ny sera fa tonga ny lera.
Aza miandry ny ongotana na koa azera,
F’aleo miala mora, aleo miala mazava,
Ry zatra mpamotika sady mpandrava!

IRINA HO TAFITA (01-02-23)

www.gvalosoa.net/2023/02/02/ry-zefa-mianakavy/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

RY “ZEFA” MIANAKAVY !

Rehefa mahatsiaro ny tena ho “zefa”,
Dia mba mitadiava olo-manan-traikefa
Hanome vahaolana sy hanolo-tsaina,
F’izany no maika ary tena ilaina!

Atsaharo amin’izay ny kabary poakaty
Satria tratra aoriana ary koa lany daty.
Raha ‘zao vao hihevitra ny “sosialy”
Dia efa mpitondra “tsy dia norimaly”!

Farano, farano ny ronono an-tavy,
Efa leo an’izany ‘zahay mianakavy.
Moa hatramin’izay dia tsy nanan-katolotra?
Faly midola amin’ikala bemolotra?

Amboary ny sera fa tonga ny lera.
Aza miandry ny ongotana na koa azera,
F’aleo miala mora, aleo miala mazava,
Ry zatra mpamotika sady mpandrava!

      IRINA HO TAFITA (01-02-23)

http://www.gvalosoa.net/2023/02/02/ry-zefa-mianakavy/

Filoha Rajoelina – Nakorontany indray ny fahalalana efa ao an-tsain’ny mpianatra

Sôh’son

Nakorontan’i Andry Rajoelina indray ny fahaizana na ny fahalalana efa ao an-tsain’ny mpianatra. Tany Atsinanana nandritry ny lahateniny tamin’ny fambolen-kazo no nitrangan’izany. Zavatra mifanohitra no ambarany, ary asa izy raha mba misy mpanolotsaina akaiky ihany amin’izany. Ny nambarany dia ny amin’ny fampiatoana ny fanaovana fotodrafitrasa aloha fa ny sosialim-bahoaka no ho laharam-pahamehana izao. Taorian’izay anefa dia nilaza izy, fa hatao haingana ny fanamboarana ireo lalana simba, indrindra ireo lalam-pirenena.

Ny tsy fantany na tsy voafehin’ny filohan’ny Repoblika, dia ny atao hoe fotodrafitrasa. Ny lalana anie ka ao anatiny ny fotodrafitrasa, fa afangarony tsotra izao. Ny mpianatra any an-dakilasy mianatra izany, indrindra ny ao amin’ny kilasy famaranana. Impiry handiso zavatra toy izany i Andry Rajoelina? Hatramin’ny tantara rahateo aza efa nodisoany. Lesoka lehibe eo amin’ny fitantanam-pirenena izany, tsy fizarana fahalalana marina ho an’ny vahoaka izany. Mpitranga anefa izany tato anatin’izao fitondrana efa-taona mahery izao.

Etsy ankilan’izany, dia iny niaraha-nahita sy nahalala iny ny voka-dalao nataon’ny Barea tamin’ny fihaonany tamin-dry zareo sônegaly. Samy manana ny fahitany azy ny tsirairay, ary tsy horesahana be eto izany, fa ny hotsindriana hatrany, dia ny tsy fanekena ny tsy idiran’ny resaka politika amin’ny taranja baolina kitra na ihany koa amin’ny sehatry ny fanatanjahantena manontolo mihitsy. Efa nambara teto amin’ny gazety, fotoana elaela izay, tamin’ny andron’ny Barea CAN sy ny nidiran’ny Filohan’ny Repoblika na ireo filohana ligy tamin’ny raharahan’ny Federasiona. Tamin’izany no nilazana fa haratra io taranja baolina kitra io, dia izao niaraha-nahita ny zava-niseho teto na tamin’ny Barea na tamin’ny Federasiona. Saika sy nahiana hiseho indray izany tamin’ireo Barea CHAN izao, izay miatrika lalao any Alzeria. Manimba io taranja io ny fidiran’ny politika.

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2023/02/20230202-Rajoelina-Vendrana.jpg
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Filoha Rajoelina – Nakorontany indray ny fahalalana efa ao an-tsain’ny mpianatra

Sôh’son

Nakorontan’i Andry Rajoelina indray ny fahaizana na ny fahalalana efa ao an-tsain’ny mpianatra. Tany Atsinanana nandritry ny lahateniny tamin’ny fambolen-kazo no nitrangan’izany. Zavatra mifanohitra no ambarany, ary asa izy raha mba misy mpanolotsaina akaiky ihany amin’izany. Ny nambarany dia ny amin’ny fampiatoana ny fanaovana fotodrafitrasa aloha fa ny sosialim-bahoaka no ho laharam-pahamehana izao. Taorian’izay anefa dia nilaza izy, fa hatao haingana ny fanamboarana ireo lalana simba, indrindra ireo lalam-pirenena.

Ny tsy fantany na tsy voafehin’ny filohan’ny Repoblika, dia ny atao hoe fotodrafitrasa. Ny lalana anie ka ao anatiny ny fotodrafitrasa, fa afangarony tsotra izao. Ny mpianatra any an-dakilasy mianatra izany, indrindra ny ao amin’ny kilasy famaranana. Impiry handiso zavatra toy izany i Andry Rajoelina? Hatramin’ny tantara rahateo aza efa nodisoany. Lesoka lehibe eo amin’ny fitantanam-pirenena izany, tsy fizarana fahalalana marina ho an’ny vahoaka izany. Mpitranga anefa izany tato anatin’izao fitondrana efa-taona mahery izao.

Etsy ankilan’izany, dia iny niaraha-nahita sy nahalala iny ny voka-dalao nataon’ny Barea tamin’ny fihaonany tamin-dry zareo sônegaly. Samy manana ny fahitany azy ny tsirairay, ary tsy horesahana be eto izany, fa ny hotsindriana hatrany, dia ny tsy fanekena ny tsy idiran’ny resaka politika amin’ny taranja baolina kitra na ihany koa amin’ny sehatry ny fanatanjahantena manontolo mihitsy. Efa nambara teto amin’ny gazety, fotoana elaela izay, tamin’ny andron’ny Barea CAN sy ny nidiran’ny Filohan’ny Repoblika na ireo filohana ligy tamin’ny raharahan’ny Federasiona. Tamin’izany no nilazana fa haratra io taranja baolina kitra io, dia izao niaraha-nahita ny zava-niseho teto na tamin’ny Barea na tamin’ny Federasiona. Saika sy nahiana hiseho indray izany tamin’ireo Barea CHAN izao, izay miatrika lalao any Alzeria. Manimba io taranja io ny fidiran’ny politika.

http://www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2023/02/20230202-Rajoelina-Vendrana.jpg

Rado Ramparaoelina – Ny tsy fahaiza-mitantana no mampikorosy ny firenena fa tsy ny mpanao politika

Franck Razakambelo

Ny tsy fananan’ny mpitondra firenena ankehitriny traikefa eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena, no mampikorosy fahana ny firenena, fa tsy ny mpanao politika velively, hoy Andriamatoa Ramparaoelina Rado, Ben’ny tanànan’ny Kaominina Ampitatafika Distrikan’Antananarivo Atsimondrano, voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM).

Nanohy fanazavana ity olom-boafidy ity, fa iaraha-mahalala fa tsy ampy ny fampananan’asa eto Madagasikara, kanefa ireo mpanao politika izay mihazona ny fahefam-panjakana mihitsy no sahy manao antsojay an’ireo vondrona orin’asa tsy mitovy hevitra aminy, amin’ny alalan’ny sakantsakana amin’ny lafiny rehetra ary miafara amin’ny fikatonan’ny orinasa ny zavamisy, satria tsy misy fiahiana avy amin’ny fitondram-panjakana.

Nanambara i Ramparaoelina Rado, fa mampitontongana ny firenena ihany koa ny tsy fihainoan’ny mpitondra ny hevitry ny hafa rehefa manapa-kevitra eo amin’ny fitantanandraharaham-panjakana ary tsy sahy miteny ny marina ihany koa ireo mpanao politika manodidina ny mpitondra satria matahotra ny sezany ho very. Nanamafy ity olom-boafidy ity, fa rehefa miatrika fitantanana ny raharaham-pirenena ny mpitondra sy ny mpiara-miasa aminy dia tokony hivory aloha, izay vao manapa-kevitra fa tsy hoe mamoaka hevitra tsy voahevitra eny an-dampihazo, izay vao miverina mivory indray.

Nanambara Andriamatoa Ramparaoelina Rado, fa vahaolana ho an’ny firenena ny mpanao politika, satria mamolavola paikady entina hampandrosoana ny tanàna ary mpanao politika mahafehy ny zavatra ataony ity farany, fa ny olana fotsiny dia tsy manana fahalalahana sy fahatokisana avy amin’ny mpitondra ahafahana mampivelatra ny traikefa izay ananany.

Nampatsiahy ny Ben’ny tanànan’Ampitatafika fa Andriamanitra izay nahary an’izao rehetra izao dia mpanao politika ary mbola politika ihany koa ny famonjen’i Jesosy Kristy ny olombelona amin’ny alalan’ny fandatsahana ny ràny. Namarana ny fanehoan-keviny ity farany, fa mila fanovana ny fanaovaana politika eto Madagasikara, satria ny famoronana asa ihany no vahaolana ho an’ny firenena, mba hialana amin’izao fahasahiranana lalina manjo ny firenena izao.

www.gvalosoa.net/2023/02/02/rado-ramparaoelina-ny-tsy-fahaiza-mitantana-no-mampikorosy-ny-firenen...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Rado Ramparaoelina – Ny tsy fahaiza-mitantana no mampikorosy ny firenena fa tsy ny mpanao politika

Franck Razakambelo

Ny tsy fananan’ny mpitondra firenena ankehitriny traikefa eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena, no mampikorosy fahana ny firenena, fa tsy ny mpanao politika velively, hoy Andriamatoa Ramparaoelina Rado, Ben’ny tanànan’ny Kaominina Ampitatafika Distrikan’Antananarivo Atsimondrano, voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM).

Nanohy fanazavana ity olom-boafidy ity, fa iaraha-mahalala fa tsy ampy ny fampananan’asa eto Madagasikara, kanefa ireo mpanao politika izay mihazona ny fahefam-panjakana mihitsy no sahy manao antsojay an’ireo vondrona orin’asa tsy mitovy hevitra aminy, amin’ny alalan’ny sakantsakana amin’ny lafiny rehetra ary miafara amin’ny fikatonan’ny orinasa ny zavamisy, satria tsy misy fiahiana avy amin’ny fitondram-panjakana.

Nanambara i Ramparaoelina Rado, fa mampitontongana ny firenena ihany koa ny tsy fihainoan’ny mpitondra ny hevitry ny hafa rehefa manapa-kevitra eo amin’ny fitantanandraharaham-panjakana ary tsy sahy miteny ny marina ihany koa ireo mpanao politika manodidina ny mpitondra satria matahotra ny sezany ho very. Nanamafy ity olom-boafidy ity, fa rehefa miatrika fitantanana ny raharaham-pirenena ny mpitondra sy ny mpiara-miasa aminy dia tokony hivory aloha, izay vao manapa-kevitra fa tsy hoe mamoaka hevitra tsy voahevitra eny an-dampihazo, izay vao miverina mivory indray.

Nanambara Andriamatoa Ramparaoelina Rado, fa vahaolana ho an’ny firenena ny mpanao politika, satria mamolavola paikady entina hampandrosoana ny tanàna ary mpanao politika mahafehy ny zavatra ataony ity farany, fa ny olana fotsiny dia tsy manana fahalalahana sy fahatokisana avy amin’ny mpitondra ahafahana mampivelatra ny traikefa izay ananany.

Nampatsiahy ny Ben’ny tanànan’Ampitatafika fa Andriamanitra izay nahary an’izao rehetra izao dia mpanao politika ary mbola politika ihany koa ny famonjen’i Jesosy Kristy ny olombelona amin’ny alalan’ny fandatsahana ny ràny. Namarana ny fanehoan-keviny ity farany, fa mila fanovana ny fanaovaana politika eto Madagasikara, satria ny famoronana asa ihany no vahaolana ho an’ny firenena, mba hialana amin’izao fahasahiranana lalina manjo ny firenena izao.

http://www.gvalosoa.net/2023/02/02/rado-ramparaoelina-ny-tsy-fahaiza-mitantana-no-mampikorosy-ny-firenena-fa-tsy-ny-mpanao-politika/
Load more