18 C
Antananarivo
Tue 2 Mar 2021 02:02

Sabotsy 5 Oktobra

Talata 17 Desambra

Sabotsy 14 Martsa

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
18 ° C
18 °
18 °
88 %
2.1kmh
75 %
Tue
25 °
Wed
26 °
Thu
24 °
Fri
22 °
Sat
20 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tongava maro! Ny firaisankina no hery. ... TohinyFintinina

14 ora lasa

Tongava maro! Ny firaisankina no hery.

Comment on Facebook 1764140243706142_3772657009521112

TONGAVA JIABY E

Hoavy Zahay avy aty mahajanga madame député aza mataotra fa avy Zay raha tsy Dray n'y sakana

OMEO NY VOLAN’OLONA

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aoka izay ny andraso andraso.
Tsisy mihaino izay kabary fa ny vola no alefaso.
Be dia be ny fidedahana kanjo hay tsy misy hapoaka?
Vola, vola no alefaso fa mijaly ny vahoaka!

‘Ndeha omeo ny volan’olona f’aza dia mirediredy,
Na hanodinkodin-dresaka momba iretsy “paramedy”.
Omeo ny vidin-katsembohany, aoka izay ny hatak’ andro,
F’aza tia miziriziry na koa hifanahim-bandro!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, zony ny mitaky izany.
Ananan-trosa anie ‘nareo kanefa dia be vava hatrany!
Efao ny trosa dia hangina ireo rehetra izay mitaky,
Sao vao mainka tsy ho tanty ny fiavin-drano vaky.

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza atao tsipotipotika,
Fa ny mpiasan’orinasa, maro no efa tena lotika,
Noho ny afitsokao mpitondra sy mpitantana tsy marina,
Ka ny kely izay anjarany, sahinao mbola angalarina!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza odiana bemarenina,
Fa ny adala no tsy mihaino sady sarotra tenenina.
Tsy fananan-tsamirerinao mpitondra ity tantanina,
Ka ataovy tsara zara ry “malaza ho sain-kanina”!

‘Ndeha omeo ny volan’olona ry mpitondra mpihetraketraka,
Ary izao no hafatray hoe: mba mahaiza re mipetraka!
Fahefana anie mandalo, vola manam-pahataperana,
K’aza miandry ny hosorohina vao hiala eo amin’ny toerana!

DADAN’i ZINA (25-02-21)

www.gvalosoa.net/2021/02/28/omeo-ny-volanolona/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

OMEO NY VOLAN’OLONA

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aoka izay ny andraso andraso.
Tsisy mihaino izay kabary fa ny vola no alefaso.
Be dia be ny fidedahana kanjo hay tsy misy hapoaka?
Vola, vola no alefaso fa mijaly ny vahoaka!

‘Ndeha omeo ny volan’olona f’aza dia mirediredy,
Na hanodinkodin-dresaka momba iretsy “paramedy”.
Omeo ny vidin-katsembohany, aoka izay ny hatak’ andro,
F’aza tia miziriziry na koa hifanahim-bandro!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, zony ny mitaky izany.
Ananan-trosa anie ‘nareo kanefa dia be vava hatrany!
Efao ny trosa dia hangina ireo rehetra izay mitaky,
Sao vao mainka tsy ho tanty ny fiavin-drano vaky.

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza atao tsipotipotika,
Fa ny mpiasan’orinasa, maro no efa tena lotika,
Noho ny afitsokao mpitondra sy mpitantana tsy marina,
Ka ny kely izay anjarany, sahinao mbola angalarina!

‘Ndeha omeo ny volan’olona, aza odiana bemarenina,
Fa ny adala no tsy mihaino sady sarotra tenenina.
Tsy fananan-tsamirerinao mpitondra ity tantanina,
Ka ataovy tsara zara ry “malaza ho sain-kanina”!

‘Ndeha omeo ny volan’olona ry mpitondra mpihetraketraka,
Ary izao no hafatray hoe: mba mahaiza re mipetraka!
Fahefana anie mandalo, vola manam-pahataperana,
K’aza miandry ny hosorohina vao hiala eo amin’ny toerana!

            DADAN’i ZINA (25-02-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/02/28/omeo-ny-volanolona/

Erikerika Madagasikara any Frantsa – Hanampy ireo voafonja 12 mianadahy

Helisoa

Maneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao eto amintsika, ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, ary nanambara izy ireo fa hanampy ireo voafonja 12 mianadahy voasambotra ny 20 febroary 2021 lasa teo.

Jadona amin’ny fomba mirantiranty no nasehon’ny fitondrana Rajoelina ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo tamin’ny fampiasan-kery sy fitaovana raitra, tamin’ny fanakanana ny fifamoivoizana teo amin’ny lalam-pirenena sy ny fivezivezena, izany rehetra izany dia ho fanakanana ny tatitra izay nokasain’ny solombavambahoaka natao am-pilaminana, araka ny voarakitra ao amin’ny Lalampanorenana, teo amin’ny Kianjan’ny 13 mey, hoy ny fanambarana.

Apetraky ny fitondrana ao an-tsaina ny tahotra eo anivon’ny fiaraha-monina. Ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja dia rahonana amin’ny fisamborana na fifofoana aina mihitsy. Nosamborina ny olompirenena tsotra miisa 12, lazaina fa nanatrika fivoriana tsy nahazoana alalana. Nisy ny voasambotra noho ny fanaovana akanjo mena, na koa noho ny tondro molotra. Mivadika ho firenena jadona i Madagasikara amin’izao fotoana.

Nahare ny antson’ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, izay niompana hatramin’izao teo amin’ny sehatry ny fanabeazana ny ankizy, na dia mihoatra an’izany ny sehatra ijoroany, dia ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy andavanandro.

Etoana dia hipàka tanteraka amin’ny fanohanana ny Miara-manonja ny fikambanana. Maro tsy tambo isaina ny ezaka mila fifanomezan-tanana, ka am-panetren-tena no hiraisanay hina amin’ireo mpiradia amin’ny Miara-manonja. Hanombohana izany dia handray anjara 400.000 Ar amin’ny tsipaipaika ho fanampiana ireo namana miisa 12 voagadra tsy ara-drariny ny fikambanana amin’izao andro sabotsy 27 febroary ho avy izao, ho fiaraha-mientany amin’ny vehivavy TIM ao amin’ny QG Bel’Air Ampandrana. Tsiahivina, ireto avy ireo namana 12 voatazona am-ponja: Ramamonjisoa Daniel; Rakotoarimanana Ambinintsoa Judickael; Raveloson Fanoboha; Rakotomalala Lynah; Andrianarimanana Haja Tahiry; Ramiaranjatovo Fanantenana; Randriamboavonjy Roger; Rabenandrasana Jean Michel; Rakotoarisoa Jean Felicien; Rakotonarivo Serge Alain; Rakotoarimanana Parfait.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/erikerika-madagasikara-any-frantsa-hanampy-ireo-voafonja-12-mianadahy/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Erikerika Madagasikara any Frantsa – Hanampy ireo voafonja 12 mianadahy

Helisoa

Maneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao eto amintsika, ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, ary nanambara izy ireo fa hanampy ireo voafonja 12 mianadahy voasambotra ny 20 febroary 2021 lasa teo.

Jadona amin’ny fomba mirantiranty no nasehon’ny fitondrana Rajoelina ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo tamin’ny fampiasan-kery sy fitaovana raitra, tamin’ny fanakanana ny fifamoivoizana teo amin’ny lalam-pirenena sy ny fivezivezena, izany rehetra izany dia ho fanakanana ny tatitra izay nokasain’ny solombavambahoaka natao am-pilaminana, araka ny voarakitra ao amin’ny Lalampanorenana, teo amin’ny Kianjan’ny 13 mey, hoy ny fanambarana.

Apetraky ny fitondrana ao an-tsaina ny tahotra eo anivon’ny fiaraha-monina. Ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja dia rahonana amin’ny fisamborana na fifofoana aina mihitsy. Nosamborina ny olompirenena tsotra miisa 12, lazaina fa nanatrika fivoriana tsy nahazoana alalana. Nisy ny voasambotra noho ny fanaovana akanjo mena, na koa noho ny tondro molotra. Mivadika ho firenena jadona i Madagasikara amin’izao fotoana.

Nahare ny antson’ny mpitarika ao amin’ny Miara-manonja ny fikambanana Erikerika Madagasikara any Frantsa, izay niompana hatramin’izao teo amin’ny sehatry ny fanabeazana ny ankizy, na dia mihoatra an’izany ny sehatra ijoroany, dia ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy andavanandro.

Etoana dia hipàka tanteraka amin’ny fanohanana ny Miara-manonja ny fikambanana. Maro tsy tambo isaina ny ezaka mila fifanomezan-tanana, ka am-panetren-tena no hiraisanay hina amin’ireo mpiradia amin’ny Miara-manonja. Hanombohana izany dia handray anjara 400.000 Ar amin’ny tsipaipaika ho fanampiana ireo namana miisa 12 voagadra tsy ara-drariny ny fikambanana amin’izao andro sabotsy 27 febroary ho avy izao, ho fiaraha-mientany amin’ny vehivavy TIM ao amin’ny QG Bel’Air Ampandrana. Tsiahivina, ireto avy ireo namana 12 voatazona am-ponja: Ramamonjisoa Daniel; Rakotoarimanana Ambinintsoa Judickael; Raveloson Fanoboha; Rakotomalala Lynah; Andrianarimanana Haja Tahiry; Ramiaranjatovo Fanantenana; Randriamboavonjy Roger; Rabenandrasana Jean Michel; Rakotoarisoa Jean Felicien; Rakotonarivo Serge Alain; Rakotoarimanana Parfait.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/erikerika-madagasikara-any-frantsa-hanampy-ireo-voafonja-12-mianadahy/

Comment on Facebook 1764140243706142_3768255603294586

Makasitraka Tompoko

Mankasitraka anareo Erikerika M ADAGASIKARA any Frantsa sy ireo zay nanampy ary ny mbola ho avy hanampy fa izany tokoa no maha-iray antsika rehetra eo @ny fitiavan-tanindrazana Misaotra tompoko

Misaotra sy mankasitraka. Fotoana tokoa izao hiadiana @ haizim-panahy sy haizin-tsaina napetrakin’ny mpitondra nanomboka ny taona 2009. Mitsangàna ry Malagasy tandrovy ary arovy ny hasin’ny firenenao Madagasikara.

Mankasitrak e ! Mba samy ho hahazo zay iriny .

Makasitraka anareo tompoko Andriamanitra anie hitatana dianareo s'y hombanareo ts1 avy any alavitrany

Mankasitraka eee 👍👍👍

View more comments

Vehivavy TIM – Hanampy ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 mianadahy

Helisoa

Anio sabotsy manomboka amin’ny 10 ora maraina, no hitondra ny anjara birikiny, hanampiana ireo voafonja miisa 12, noho ny raharaha tamin’ny 20 febroary 2021 teo, ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), ao amin’ny QG Bel’Air. Tsy vitan’ny vehivavy irery anefa izany, koa mitaona ireo tsara sitrapo rehetra tsy ankanavaka malalatanana: na eto an-toerana, na any ivelany, ny vehivavy TIM, hifanohana aminy amin’izany, ary ny eto an-toerana hifanotrona amin’izy ireo amin’io fotoana io, satria zavadehibe ny firaisankina hanamaivànana ny fahasahiranan’ireo fianakavian’ny voafonja.

Eto ny vehivavy TIM dia maneho fisaorana ireo rehetra hanome tanana , fa ataontsika ao anatin’ny mangarahara tanteraka no hanaovana izany. Ny alatsinainy 1 martsa 2021 ho avy izao amin’ny 3 ora tolakandro, no hizaràna ny vola sy zavatra voahangona rehetra, ho an’ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 ao amin’ny QG Bel’Air ihany.

<<< Vaovao farany mikasika ny hetsika >>>

Nahatratra 1.373.000 ariary na 6.865.000 fmg ny vola voahangon’ny vehivavy TIAKO I MADAGASIKARA TIM tao amin’ny QG BEL’AIR ho entina hanampiana ireo voafonja miisa 12 mianadahy ny maraina teo. Maro ny mbola nilaza hanampy fa tsy afaka noho ny fahasahiranana amin’ny fianakaviana, koa nanapakevitra ny vehivavy TIM fa ho tohizana ny alatsinainy ny tolotanana. Ny hariva amin’ny 3 ORA kosa no atolotra mivantana ireo fianakaviana ny vola voahangona rehetra. Mbola mamerina ny fankasitrahana hatrany ho antsika.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/vehivavy-tim-hanampy-ny-fianakavianireo-voafonja-miisa-12-mianadahy/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vehivavy TIM – Hanampy ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 mianadahy

Helisoa

Anio sabotsy manomboka amin’ny 10 ora maraina, no hitondra ny anjara birikiny, hanampiana ireo voafonja miisa 12, noho ny raharaha tamin’ny 20 febroary 2021 teo, ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), ao amin’ny QG Bel’Air. Tsy vitan’ny vehivavy irery anefa izany, koa mitaona ireo tsara sitrapo rehetra tsy ankanavaka malalatanana: na eto an-toerana, na any ivelany, ny vehivavy TIM, hifanohana aminy amin’izany, ary ny eto an-toerana hifanotrona amin’izy ireo amin’io fotoana io, satria zavadehibe ny firaisankina hanamaivànana ny fahasahiranan’ireo fianakavian’ny voafonja.

Eto ny vehivavy TIM dia maneho fisaorana ireo rehetra hanome tanana , fa ataontsika ao anatin’ny mangarahara tanteraka no hanaovana izany. Ny alatsinainy 1 martsa 2021 ho avy izao amin’ny 3 ora tolakandro, no hizaràna ny vola sy zavatra voahangona rehetra, ho an’ny fianakavian’ireo voafonja miisa 12 ao amin’ny QG Bel’Air ihany.

>

Nahatratra 1.373.000 ariary na 6.865.000 fmg ny vola voahangon’ny vehivavy TIAKO I MADAGASIKARA TIM tao amin’ny QG BEL’AIR ho entina hanampiana ireo voafonja miisa 12 mianadahy ny maraina teo. Maro ny mbola nilaza hanampy fa tsy afaka noho ny fahasahiranana amin’ny fianakaviana, koa nanapakevitra ny vehivavy TIM fa ho tohizana ny alatsinainy ny tolotanana. Ny hariva amin’ny 3 ORA kosa no atolotra mivantana ireo fianakaviana ny vola voahangona rehetra. Mbola mamerina ny fankasitrahana hatrany ho antsika.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/vehivavy-tim-hanampy-ny-fianakavianireo-voafonja-miisa-12-mianadahy/

Comment on Facebook 1764140243706142_3768246693295477

Msaotr nitsinjo n af ret an .n sasan ti to mb mjer on nf jamb mairatr kai

Misaotra betsaka anareo Vehivavy TIM @ fitiavanareo ny mpiara-monina sy ny tanindrazana iombonana.

Filoha Ravalomanana – Maro ireo tsy rariny ataon’ny mpitondra

Isambilo

Nanao fandaharana manokana tao amin’ ny fahitalavitra MBS afak’omaly alina ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), sady filoha nasionalin’ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara), mahakasika ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Nangataka ny famoahana tsy misy fepetra ireo olona 11 nampidirina am-ponja, noho ny tatitra saika ataon’ireo depiote TIM miisa 6 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey izy nandritra izany. « Tsy sanatria akory ka :”Etat de siège” Antananarivo tamin’ny sabotsy teo, ka nofenoina mpitandro ny filaminana marobe nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ireny ».

Noresahany ihany koa ny mahakasika ny volamena 73,5 kg, ny krizy ara-pahasalamana, sy ara-tsosialy, ary ara-toekarena, izay mahatonga ny firenena ho gisitra amin’izao fotoana, noho ny tsy fananan’ny mpitondra ankehitriny mamaha ireo olana. Teo ihany koa ny niresahany ny lafiny tsy fandriampahalemana, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo daholo tany Atsimo, taany Betroka : olona 9 sy biby fiompy no may izay tena mampalahelo tokoa. Voaresany koa ny mahakasika ny demokrasia eto Madagasikara, izay tsy voahaja satria miditra mankany amin’ny didy jadona ny firenena amin’izao fitondrana Rajoelina izao. Niantso ny firaisankinan’ny mpanohitra ny filoha Marc Ravalomanana, handresena ny jadona sy ny fanaparam-pahefana eto amintsika ankehitriny.

Ny mahakasika ny grevy eny amin’ireo Oniversite, izay efa namoizana ain’ny mpianatra 1, voan’ny « balle réelle » tany Toamasina. Miondrika eo anatrehan’ilay mpianatra namoy ny ainy i Dada ary manameloka ny fampiasan-kery amin’ny mpianatra mitaky ny zony ara-drariny.

Tsy maintsy mijoro ny tenako hoy izy, mampahafantatra ny vahoaka malagasy ny tsy rariny sy ny fanampaheram-pahefana misy eto amin’ ny firenena.

Mahakasika ny fametrahana ireo mpitandro filaminana maro be manoloana ny tranony eny Faravohitra, nolazainy fa fihatsaram-belatsihy no ataon’izy ireo, satria tsy miaro no ataony eo, fa maka sary izay olona mivoaka sy miditra. Manalabaraka tena ireo mpitandro filaminana ireo hoy izy.

Ankoatra izany, nanambara ny filoha Ravalomanana, fa mila mahay mifanaja, mifampihaino, ary miray hina, satria rehefa tsy misy ny fahamarinan-toerana ara-politika dia tsy misy ny fampandrosoana.

Ary farany, nanambara ihany koa izy, fa tsy hahasakana ny olona manerana ny nosy tsy hihaino ny Miara-manonja, ny fanajanonana ny MBS amin’ireo fahitalavitra satelita, noho ny fivoaran’ny teknôlôjia. Afaka manaraka ny MBS Radio sy TV ny any amin’ny faritra, sy eran’izao tontolo izao satria mbola eo ny youtube, ny facebook,…

youtu.be/xvaixAiG56s

www.facebook.com/1089951131159908/posts/1926931454128534

www.gvalosoa.net/2021/02/27/filoha-ravalomanana-maro-ireo-tsy-rariny-ataonny-mpitondra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Maro ireo tsy rariny ataon’ny mpitondra

Isambilo

Nanao fandaharana manokana tao amin’ ny fahitalavitra MBS afak’omaly alina ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara), sady filoha nasionalin’ny antoko TIM (Tiako i Madagasikara), mahakasika ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Nangataka ny famoahana tsy misy fepetra ireo olona 11 nampidirina am-ponja, noho ny tatitra saika ataon’ireo depiote TIM miisa 6 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey izy nandritra izany. « Tsy sanatria akory ka :”Etat de siège” Antananarivo tamin’ny sabotsy teo, ka nofenoina mpitandro ny filaminana marobe nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ireny ».

Noresahany ihany koa ny mahakasika ny volamena 73,5 kg, ny krizy ara-pahasalamana, sy ara-tsosialy, ary ara-toekarena, izay mahatonga ny firenena ho gisitra amin’izao fotoana, noho ny tsy fananan’ny mpitondra ankehitriny mamaha ireo olana. Teo ihany koa ny niresahany ny lafiny tsy fandriampahalemana, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo daholo tany Atsimo, taany Betroka : olona 9 sy biby fiompy no may izay tena mampalahelo tokoa. Voaresany koa ny mahakasika ny demokrasia eto Madagasikara, izay tsy voahaja satria miditra mankany amin’ny didy jadona ny firenena amin’izao fitondrana Rajoelina izao. Niantso ny firaisankinan’ny mpanohitra ny filoha Marc Ravalomanana, handresena ny jadona sy ny fanaparam-pahefana eto amintsika ankehitriny.

Ny mahakasika ny grevy eny amin’ireo Oniversite, izay efa namoizana ain’ny mpianatra 1, voan’ny « balle réelle » tany Toamasina. Miondrika eo anatrehan’ilay mpianatra namoy ny ainy i Dada ary manameloka ny fampiasan-kery amin’ny mpianatra mitaky ny zony ara-drariny.

Tsy maintsy mijoro ny tenako hoy izy, mampahafantatra ny vahoaka malagasy ny tsy rariny sy ny fanampaheram-pahefana misy eto amin’ ny firenena.

Mahakasika ny fametrahana ireo mpitandro filaminana maro be manoloana ny tranony eny Faravohitra, nolazainy fa fihatsaram-belatsihy no ataon’izy ireo, satria tsy miaro no ataony eo, fa maka sary izay olona mivoaka sy miditra. Manalabaraka tena ireo mpitandro filaminana ireo hoy izy.

Ankoatra izany, nanambara ny filoha Ravalomanana, fa mila mahay mifanaja, mifampihaino, ary miray hina, satria rehefa tsy misy ny fahamarinan-toerana ara-politika dia tsy misy ny fampandrosoana.

Ary farany, nanambara ihany koa izy, fa tsy hahasakana ny olona manerana ny nosy tsy hihaino ny Miara-manonja, ny fanajanonana ny MBS amin’ireo fahitalavitra satelita, noho ny fivoaran’ny teknôlôjia. Afaka manaraka ny MBS Radio sy TV ny any amin’ny faritra, sy eran’izao tontolo izao satria mbola eo ny youtube, ny facebook,…

https://youtu.be/xvaixAiG56s

https://www.facebook.com/1089951131159908/posts/1926931454128534

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/filoha-ravalomanana-maro-ireo-tsy-rariny-ataonny-mpitondra/

Tsy fahaizan’ny fitondrana no misy eto – Fa tsy adin’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina

Ny Valosoa

Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia miverimberina matetika ao ambavan’izay mahazo fitenenana ny anaran’ny Filoha Ravalomanana, sy Ingahy Filoha amin’izao fotoana izao Andry Rajoelina, dia ezahina ampitoviana sy atao anaty lasitra iray.

Ny Hetsika Rohy ( Rindran’ny Olompirenena Hiarovana ny Iarahamanana), izay fivondronan’ireo firaisamonina sivily manohitra ny kolikoly, ny jadona, ny hosoka amin’ny endriny rehetra, dia mamoaka fanambarana momba ny toe-draharahampirenena toy ny efa fanaony.

Nomelohin’ny Rohy ny fampiasan-kery namono nahafaty mpianatra iray tany Toamasina. Nodisoin’ny Rohy ihany koa ny fanamparampahefana nataon’ny mpitondra nampihetsika mpitandro filaminana nisakanana ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo Renivohitra.

Ny nanaitra tamin’ny fanambarana nataon’ny Rohy anefa dia ny nilazany, fa tsy afaka miteny ho mahafehy ny vahoaka hono ny Filoha Ravalomanana, sy ny Filoha ankehitriny satria hoy ny Rohy ny ampahany betsaka tamin’ny vahoaka mpifidy dia tsy tonga nisafidy tamin’ireo olona roa ireo, dia nolazain’ny Rohy ihany koa fa mahafehy ny serasera hono ireo kandida roa ireo, fa tsy mahafehy ny vahoaka, ary tokony hitondra vahaolana koa hono ny mpanohitra fa tsy hitsikera fotsiny, ary ny mpitondra tokony hihaino ny mpanohitra.

Mikasika ny hoe mahafehy ny serasera dia asa raha tsapan’ny Rohy, fa tsy mitovy ny fomba fifehezan’ny roa tonta ny serasera, ny an’ny mpomba ny Filoha Ravalomanana dia ady madio amin’ny alalan’ny fandefasana fandaharana ara-dalàna amin’ny haino amanjery ary fandresen-dahatra tsy misy lainga, fa miainga amin’ny zavamisy iainan’ny vahoaka no taterina, ao anatin’ny fifanajana tanteraka no nanaovana izany.

Ho an’ny fitondrana indray ny fomba ifehezany ny serasera dia amin’ny alalan’ny fangejana ny fampahalalambaovao, tapahina tsy avela handeha amin’ny Canalplus, Startimes, Parabole ny MBS , ny Rnm sy Tvm dia efa ampihimamban’ny fitondrana, rahonana amin’ ny alalan’ny fampiantsoana eny amin’ny Tobin’ny Zandary ireo mpiteny ao amin’ny Miara-manonja, ampitenenina ireo mpanao gazetin’ny fitondrana sy ireo parlemantera Irk asaina mitanisa ny hoe ny avy eto Antananarivo no manakorontana.

Ny mahavariana dia ny mahatonga ny Rohy hiteny hoe mahafehy ny serasera ny ao amin’ny fitondrana, satria raha izany no marina tsy nila miaramila ny fitondrana niatrika ireo solombavambahoaka hanao tatitra.

Momba ny filazan’ny Rohy, fa vitsy an’isa ny mpifidy, tamin’ny fifidianana filohampirenena, dia aoka hazava fa manana andraikitra tamin’ny fahavitsian’ny mpifidy ireo firaisamonina sivily tsy ankanavaka, nahazo vola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka iraisampirenena ireo firaisamonina sivily hanentana ny mpifidy ho tonga maro, ka matoa vitsy ny tonga nandatsa-bato dia tsy nahavita ny asany izany ny firaisamonina sivily. Mazàna koa anie ny asan’ny firaisamonina sivily dia asa tsy misy antoka, fa na mahomby na tsia dia tsy maintsy raisina foana ny vola, sahala amin’ny vola lasan’ny mpampanofa vatana, tsy misy famerim-bola.

Mikasika ny filazan’ny Rohy, fa tsy mitondra vahaolana ny mpomba ny Filoha Ravalomanana, fa lany andro mitsikera fotsiny, dia mahamenatra raha mpitantana avy amin’ny firaisamonina sivily no tsy mahatakatra, fa ny mpanohitra anie ka natao hitsikera, ary izay fitsikerana izay no anjara biriky entiny hanitsian’ny mpitondra ny tsy mety ataony, fa ny mpitondra matoa mandefa mpitandro filaminana misakana ny tatitra tokony ho nataon’ny solombavambahoaka dia tsy vonona hihaino.

Tsy ny Rohy ihany no mivoy hevitra sadasada ankehitriny, fa misy ireo mpanao politika, sy ireo mitonona ho mpamakafaka politika, sy mpandinika fiarahamonina no mitanisa ny hoe adin’olon-droa no misy eto amin’ny firenena dia ny adin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny, asa raha inona no mijery ny an’ireny olona miteniteny foana ireny, ka tsy mahita, fa ny fototry ny olana eto amin’ny firenena anie dia ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny tsy fisian’ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny volambahoaka, ka raha miteny ireo mpiaradia amin’ny Filoha Ravalomanana dia lazaina, fa manome vahana ny adin’olon-droa, misy an’ireo solombavambahoaka Tim miteny aza, mbola sahy manao ny ataony ny mpitondra , mainka fa raha avela hanao banga mihomehy alina eo. Ny tena marina, ny fitondrana Rajoelina dia mamaky ady amin’ny vahoaka mpandoa hetra, satria tsy hita izay tamberina amin’ny hetra naloam-bahoaka, ary ny tena mahatofoka dia tsy miady amin’ny fahantrana ny mpitondra, fa miady amin’ny vahoaka mahantra.

Ireo izay mitanisa ny fitoviana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny dia mazava ny ao antsain’izy ireny, fa fanamaivanana ny Filoha Ravalomanana sy fisarihana ny sain’ny vahoaka malagasy tsy ahatadidy ny zavadoza nateraky ny fanonganampanjakana , izay mbola mamela takaitra mandrak’androany.

Eto ampamaranana dia voaporofo fa miaina ao anatin’ny tsy fisiana ny vahoaka malagasy, satria na ny firaisamonina sivily na ireo mpitarika politika sasantsasany miampy ireo lazaina mpamakafaka politika, sy mpandinika firahamonina dia efa manao ny tsy fanao satria toa lasa manao mpisolovava ny fitondrana amin’ny alalan’ny famotsifotsiana ny Filoha Ravalomanana.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/tsy-fahaizanny-fitondrana-no-misy-eto-fa-tsy-adinny-filoha-ravalomana...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy fahaizan’ny fitondrana no misy eto – Fa tsy adin’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina

Ny Valosoa

Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay dia miverimberina matetika ao ambavan’izay mahazo fitenenana ny anaran’ny Filoha Ravalomanana, sy Ingahy Filoha amin’izao fotoana izao Andry Rajoelina, dia ezahina ampitoviana sy atao anaty lasitra iray.

Ny Hetsika Rohy ( Rindran’ny Olompirenena Hiarovana ny Iarahamanana), izay fivondronan’ireo firaisamonina sivily manohitra ny kolikoly, ny jadona, ny hosoka amin’ny endriny rehetra, dia mamoaka fanambarana momba ny toe-draharahampirenena toy ny efa fanaony.

Nomelohin’ny Rohy ny fampiasan-kery namono nahafaty mpianatra iray tany Toamasina. Nodisoin’ny Rohy ihany koa ny fanamparampahefana nataon’ny mpitondra nampihetsika mpitandro filaminana nisakanana ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo Renivohitra.

Ny nanaitra tamin’ny fanambarana nataon’ny Rohy anefa dia ny nilazany, fa tsy afaka miteny ho mahafehy ny vahoaka hono ny Filoha Ravalomanana, sy ny Filoha ankehitriny satria hoy ny Rohy ny ampahany betsaka tamin’ny vahoaka mpifidy dia tsy tonga nisafidy tamin’ireo olona roa ireo, dia nolazain’ny Rohy ihany koa fa mahafehy ny serasera hono ireo kandida roa ireo, fa tsy mahafehy ny vahoaka, ary tokony hitondra vahaolana koa hono ny mpanohitra fa tsy hitsikera fotsiny, ary ny mpitondra tokony hihaino ny mpanohitra.

Mikasika ny hoe mahafehy ny serasera dia asa raha tsapan’ny Rohy, fa tsy mitovy ny fomba fifehezan’ny roa tonta ny serasera, ny an’ny mpomba ny Filoha Ravalomanana dia ady madio amin’ny alalan’ny fandefasana fandaharana ara-dalàna amin’ny haino amanjery ary fandresen-dahatra tsy misy lainga, fa miainga amin’ny zavamisy iainan’ny vahoaka no taterina, ao anatin’ny fifanajana tanteraka no nanaovana izany.

Ho an’ny fitondrana indray ny fomba ifehezany ny serasera dia amin’ny alalan’ny fangejana ny fampahalalambaovao, tapahina tsy avela handeha amin’ny Canalplus, Startimes, Parabole ny MBS , ny Rnm sy Tvm dia efa ampihimamban’ny fitondrana, rahonana amin’ ny alalan’ny fampiantsoana eny amin’ny Tobin’ny Zandary ireo mpiteny ao amin’ny Miara-manonja, ampitenenina ireo mpanao gazetin’ny fitondrana sy ireo parlemantera Irk asaina mitanisa ny hoe ny avy eto Antananarivo no manakorontana.

Ny mahavariana dia ny mahatonga ny Rohy hiteny hoe mahafehy ny serasera ny ao amin’ny fitondrana, satria raha izany no marina tsy nila miaramila ny fitondrana niatrika ireo solombavambahoaka hanao tatitra.

Momba ny filazan’ny Rohy, fa vitsy an’isa ny mpifidy, tamin’ny fifidianana filohampirenena, dia aoka hazava fa manana andraikitra tamin’ny fahavitsian’ny mpifidy ireo firaisamonina sivily tsy ankanavaka, nahazo vola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka iraisampirenena ireo firaisamonina sivily hanentana ny mpifidy ho tonga maro, ka matoa vitsy ny tonga nandatsa-bato dia tsy nahavita ny asany izany ny firaisamonina sivily. Mazàna koa anie ny asan’ny firaisamonina sivily dia asa tsy misy antoka, fa na mahomby na tsia dia tsy maintsy raisina foana ny vola, sahala amin’ny vola lasan’ny mpampanofa vatana, tsy misy famerim-bola.

Mikasika ny filazan’ny Rohy, fa tsy mitondra vahaolana ny mpomba ny Filoha Ravalomanana, fa lany andro mitsikera fotsiny, dia mahamenatra raha mpitantana avy amin’ny firaisamonina sivily no tsy mahatakatra, fa ny mpanohitra anie ka natao hitsikera, ary izay fitsikerana izay no anjara biriky entiny hanitsian’ny mpitondra ny tsy mety ataony, fa ny mpitondra matoa mandefa mpitandro filaminana misakana ny tatitra tokony ho nataon’ny solombavambahoaka dia tsy vonona hihaino.

Tsy ny Rohy ihany no mivoy hevitra sadasada ankehitriny, fa misy ireo mpanao politika, sy ireo mitonona ho mpamakafaka politika, sy mpandinika fiarahamonina no mitanisa ny hoe adin’olon-droa no misy eto amin’ny firenena dia ny adin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny, asa raha inona no mijery ny an’ireny olona miteniteny foana ireny, ka tsy mahita, fa ny fototry ny olana eto amin’ny firenena anie dia ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny tsy fisian’ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny volambahoaka, ka raha miteny ireo mpiaradia amin’ny Filoha Ravalomanana dia lazaina, fa manome vahana ny adin’olon-droa, misy an’ireo solombavambahoaka Tim miteny aza, mbola sahy manao ny ataony ny mpitondra , mainka fa raha avela hanao banga mihomehy alina eo. Ny tena marina, ny fitondrana Rajoelina dia mamaky ady amin’ny vahoaka mpandoa hetra, satria tsy hita izay tamberina amin’ny hetra naloam-bahoaka, ary ny tena mahatofoka dia tsy miady amin’ny fahantrana ny mpitondra, fa miady amin’ny vahoaka mahantra.

Ireo izay mitanisa ny fitoviana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha ankehitriny dia mazava ny ao antsain’izy ireny, fa fanamaivanana ny Filoha Ravalomanana sy fisarihana ny sain’ny vahoaka malagasy tsy ahatadidy ny zavadoza nateraky ny fanonganampanjakana , izay mbola mamela takaitra mandrak’androany.

Eto ampamaranana dia voaporofo fa miaina ao anatin’ny tsy fisiana ny vahoaka malagasy, satria na ny firaisamonina sivily na ireo mpitarika politika sasantsasany miampy ireo lazaina mpamakafaka politika, sy mpandinika firahamonina dia efa manao ny tsy fanao satria toa lasa manao mpisolovava ny fitondrana amin’ny alalan’ny famotsifotsiana ny Filoha Ravalomanana.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/tsy-fahaizanny-fitondrana-no-misy-eto-fa-tsy-adinny-filoha-ravalomanana-sy-rajoelina/

Comment on Facebook Tsy fahaizan’ny ...

Rohy tsy mandinika n’y tena zava-misy fa misabaka mieritreritra fa mahay s’y mahafehy n’y tontolo politika. N’y Filoha Ravalomanana ve dia ampitoviany @ izay mpitondra fanjakana izay io? Sanatria. Mila ampahafantarina tsara n’y Rohy fa ady @ DidyJadona izao no atao hanavotana ny ambanilanitra sy ny firenena. Ankoatr’izay amiko dia fampiesonana sy manipulation. Ary ahoana hoy n’y Rohy mikasika ireny volamena 73kg ireny?

Mila vola ROHI apandehanana ilay fikambanany dia miteniteny foana ,matetika ny fikambanana eto mada sadasada mila vola daholo fa mora vidiana au plus offrant

Iombonanay tanteraka sy manontolo ny Famakafakana sy Fandalinana Mafonja nataon'ny Gazety ary Isaoranay azy, satria ny Olona Madio Fo sy Saina dia Mahatakatra tsara ny Voalaza Rehetra. ☺👍👌

Ny fanehoankevitry ny MFM, dia mahagaga fa mitady hivohy izao zava-miseho izao ho adin'olon-droa, ary mitady haka toerana eo afovoany sy hampiendanja ny ezaka efa nataon'ny Miara-Manonja hatramin'izao ary ohatra ny mitady hitarika ny olona andeha any amin'ny Directoire Militaire itarika fifidianana tsisy an'izy 2 lahy intsony (<=> tsisy TIM sy TGV) ?! Asa aloha fa fanahiana tiana avoaka izany, mba isorohana ny tsy ampoizina ☺

Mazava hoazy fa ny mpitondra no tompony fa miafina ao ambadikin'ny fanaovan-gazety neutre, io indray izao no fomba famonoana afo ny ao amin'ny fitondrana, mody miaiky ny tsy mety ataon'ny mpitondra nefa manakiana ny mpanohana ihany koa. Rehefa ametrahanao fanotaniana anefa ry zareo tsy mamaly intsony satria tsy misy avaly.

View more comments

Anio etsy Ambohijatovo, 6 Martsa eny Soamandrakizay – Sahy foana ny vahoaka

Ny Valosoa

Hetsiky ny mpanohitra, tsy kivy ny vahoaka fa mbola sahy foana. Tafapetraka ny alakamisy teo, eny amin’ny Préfet de Police Tsimbazaza ireo taratasy roa avy amin’ny mpanohitra : fangatahana fazahoan-dalana nalefan’ny RMDM momba ny fanehoan-kevitra eo amin’ny Kianjan’Amohijatovo anio sabotsy 27 Febroary 2021. Ny faha-2: fampahafantarana ny Préfet de Police, momba ny tatitra hataon’ireo Depiote TIM amin’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka. Eny Soamandrakizay ny fotoana amin’ny heriny anio, sabotsy 6 martsa 2021.

Ankoatra izany, misy ireo mpanaty rankena mamendrofendro vahoaka, sahy milaza fa faharesena hono ny tsy fahatanterahan’ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka Tim teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey tamin’ny Sabotsy 20 Febroary 2021 lasa teo, ary manaraby amin’ny filazana hoe tsy nipoitra ireo mpitarika, namela ny vahoaka ho irery.

Tsy adala akory ny vahoaka ka ho azo fitahina amin’ny hevitra taingina toy izany, satria ireo vahoaka ireo anie ka saro-piaro amin’ny ain’ireo mpitarika, ka raha nisy ny tsy fahatongavan’ireo solombavambahoaka teny Analakely, dia samy mahatakatra ny antony ary samy mangina tsy mitady fanazavana. Ny herisetra nihàtra tamin’ny zanak’i Me Hanitra Razafimanantsoa, ny Sabotsy hariva teo dia efa ampy ampahazava ny tsy fahatongavan’ireo depiote 6 mianadahy.

Anio Sabotsy 27 Febroary 2021 indray dia hanao hetsika eny Ambohijatovo ny RMDM, izay efa nanohitra hatramin’izay ny fanovana ny Kianjan’Ambohijatovo ho “parc botanique”, nanamafy ny Pasitera Tsarahame Edouard Filoha Lefitra ao amin’ny RMDM , fa tsy misy dikany ny nametrahana ny sarivongan’ny Pr Zafy Albert tao Ambohijatovo raha mbola ho kianja voarara ny ao amin’ny zaridainan’ Ambohijatovo. Nisy ny fangatahana ara-dalàna natao amin’io hetsika anio io, izay efa fantatra fa ho fandavana no valiny ary hameno tanàna indray ireo mpitandro filaminana, sy ireo fitaovam-piadiana raitra dia raitra.

Raha tsy raikitra io rehefa avy eo io, dia efa miomana isika ho eny Soamandrakizay amin’ny heriny anio Sabotsy 6 Martsa 2021, azo antoka fa hiloko mena tanteraka ny kianja amin’io, satria Imerinkasinina any Avaradrano, 20 km eo miala an’Antananarivo aza tongan’ny olona, mainka fa ny etsy amin’ny Boriborintany fahadimy, hanao tsy omby aloha ny rehetra ho eny. Ny Préfet an’Antananarivo rahateo efa nanambara fa rariny ary mifanaraka amin’ny lalàna ny tatitra ataon’ireo solombavambahoka, ary Soamandrakizay hoy ity tompon’andraikitra ity dia mbola ao anatin’ny boriborintany fahadimy, ka dia azo antoka fa ny manampahefana toa an’Ingahy Préfet dia tsy hivadika amin’ny efa nambarany.

Malalaka tsara ny fotoana ifanentanantsika fa dia samia mandray andraikitra hanohitra ny DJ: Didy Jadona.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/anio-etsy-ambohijatovo-6-martsa-eny-soamandrakizay-sahy-foana-ny-vaho...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Anio etsy Ambohijatovo, 6 Martsa eny Soamandrakizay – Sahy foana ny vahoaka

Ny Valosoa

Hetsiky ny mpanohitra, tsy kivy ny vahoaka fa mbola sahy foana. Tafapetraka ny alakamisy teo, eny amin’ny Préfet de Police Tsimbazaza ireo taratasy roa avy amin’ny mpanohitra : fangatahana fazahoan-dalana nalefan’ny RMDM momba ny fanehoan-kevitra eo amin’ny Kianjan’Amohijatovo anio sabotsy 27 Febroary 2021. Ny faha-2: fampahafantarana ny Préfet de Police, momba ny tatitra hataon’ireo Depiote TIM amin’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka. Eny Soamandrakizay ny fotoana amin’ny heriny anio, sabotsy 6 martsa 2021.

Ankoatra izany, misy ireo mpanaty rankena mamendrofendro vahoaka, sahy milaza fa faharesena hono ny tsy fahatanterahan’ny tatitra tokony ho nataon’ireo solombavambahoaka Tim teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey tamin’ny Sabotsy 20 Febroary 2021 lasa teo, ary manaraby amin’ny filazana hoe tsy nipoitra ireo mpitarika, namela ny vahoaka ho irery.

Tsy adala akory ny vahoaka ka ho azo fitahina amin’ny hevitra taingina toy izany, satria ireo vahoaka ireo anie ka saro-piaro amin’ny ain’ireo mpitarika, ka raha nisy ny tsy fahatongavan’ireo solombavambahoaka teny Analakely, dia samy mahatakatra ny antony ary samy mangina tsy mitady fanazavana. Ny herisetra nihàtra tamin’ny zanak’i Me Hanitra Razafimanantsoa, ny Sabotsy hariva teo dia efa ampy ampahazava ny tsy fahatongavan’ireo depiote 6 mianadahy.

Anio Sabotsy 27 Febroary 2021 indray dia hanao hetsika eny Ambohijatovo ny RMDM, izay efa nanohitra hatramin’izay ny fanovana ny Kianjan’Ambohijatovo ho “parc botanique”, nanamafy ny Pasitera Tsarahame Edouard Filoha Lefitra ao amin’ny RMDM , fa tsy misy dikany ny nametrahana ny sarivongan’ny Pr Zafy Albert tao Ambohijatovo raha mbola ho kianja voarara ny ao amin’ny zaridainan’ Ambohijatovo. Nisy ny fangatahana ara-dalàna natao amin’io hetsika anio io, izay efa fantatra fa ho fandavana no valiny ary hameno tanàna indray ireo mpitandro filaminana, sy ireo fitaovam-piadiana raitra dia raitra.

Raha tsy raikitra io rehefa avy eo io, dia efa miomana isika ho eny Soamandrakizay amin’ny heriny anio Sabotsy 6 Martsa 2021, azo antoka fa hiloko mena tanteraka ny kianja amin’io, satria Imerinkasinina any Avaradrano, 20 km eo miala an’Antananarivo aza tongan’ny olona, mainka fa ny etsy amin’ny Boriborintany fahadimy, hanao tsy omby aloha ny rehetra ho eny. Ny Préfet an’Antananarivo rahateo efa nanambara fa rariny ary mifanaraka amin’ny lalàna ny tatitra ataon’ireo solombavambahoka, ary Soamandrakizay hoy ity tompon’andraikitra ity dia mbola ao anatin’ny boriborintany fahadimy, ka dia azo antoka fa ny manampahefana toa an’Ingahy Préfet dia tsy hivadika amin’ny efa nambarany.

Malalaka tsara ny fotoana ifanentanantsika fa dia samia mandray andraikitra hanohitra ny DJ: Didy Jadona.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/anio-etsy-ambohijatovo-6-martsa-eny-soamandrakizay-sahy-foana-ny-vahoaka/

Sabotsy 20 febroary teo, kihon-dalana iray nolalovan’ny firenena indray

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray nolalovan’ny Firenena indray ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo, andro nikasan’ireo solombavambahoaka enina mianadahy, voafidy tao amin’ny boriboritany enina eto an-drenivohitra, nanao tatitra momba ny asan’ny Antenimierampirenena.

Tato anatin’ny dimy ambiroapolo volana nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana dia efa kihon-dàlana fahatelo, na fahaefatra ny tamin’iny sabotsy iny. Ny andro nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fianianana ny 19 janoary 2019 dia niaraha-nahatadidy, fa tsy nisy Baiboly nametrahany tànana sy nanaovany izany fianianana izany kanefa dia tsy maintsy nisy izany tamin’ny andro nanaovan’ireo Filoham-pirenena rehetra nifandimby teo amin’ny Repoblika telo teo aloha. Tamin’iny andro iny ihany koa no nampisehoana voalohany ireo fitaovam-piadina mahery vaika, izay voalaza fa nampidirina antsokosoko teto. Kihon-dàlana iny andro iny satria toa nanambara sahady, fa ireo fanao (pratiques) raràn’ny Soratra Masina: fitiavan-tena, fankahalana ny rahalahy, kolikoly, halatra, fanaovana vavolombelona mandainga, tsy fahamarinana, sns,…dia tranga hita eto amin’ny Firenena avokoa taorian’iny andro iny. Tsy ny “fitiavana” intsony no lehibe indrindra, fa ny “velirano”, satria kapaina tsy hita fery, ka tsy fantatra hoe ny taiza ho aiza no novelesina ary na ny “vato fototra” aza toa lasa rano ihany koa.

Amin’izao fotoana izao dia manjaka tanteraka ny kolikoly sy ny halatra ary fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Miha-maro ireo nampidirina am-ponja noho ny fiampangana lainga na ny tondro molotra na ny famoronana dosie. Kihon-dàlana ihany koa ny nidiran’ny valanaretina covid-19 satria namboly hevi-dratsy teo amin’ny mpitondra, izay nanararaotra ny toe-javatra nandidy ny “hamehana ara-pahasalamana” nanitsakitsahana am-paladia ny lalàna fototra, ny Lalàmpanorenana ohatra, sy nangatahana fanampiana ara-bola avy any amin’ireo mpiara-miombon’antoka kanefa natao tari-drano ankilahila izany, ka ny very no betsaka. Ny fiahiana ara-tsosialy sy toekarena no nanomezan’ny vondrona iraisam-pirenena ny fanampiana, efa hiherina ny taona nidiran’ny valanaretina teto kanefa dia maro no tsy nisitraka ny zony nifandraika tamin’iny tranga iny, toa ny mpitsabo mpanampy. Tsy hadino koa ireo tranga nanafintohina teo amin’ny nampiasana ny vola fanampiana: “bonbons sucettes, “écrans plats”, ka nampisaoty ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena ho an’itsy voalohany kanefa tsy voahozongozona kosa ny ministry ny atitany tamin’ny raharaha faharoa.

Kihon-dàlana iray nampivarahontsana ihany koa ny niverenan’ny “kere” tany Atsimon’ny Nosy na teo aza ny velirano hanaovana fantson-drano hiatrehana izany. Tsy nampiraika firy ny mpitondra anefa iny loza nihàtra tamin’ny mpiray Firenena iny kanefa nampisehoan’ny Malagasy kosa ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha- mizaka ny loza tahaka ireny. Kihon-dàlana iray lehibe tsy hay kosehina ao an-tsain’ny Malagasy ny raharaha volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Sambany tokoa lasa raharaham-pirenena ary nanaitra ny hambompon’ny vahoaka ity tranga ity noho ny fihetsiky ny mpitondra nampiahiahy izay nitady ny fomba rehetra nanafenana ny tena marina, sady nampiditra am-ponja ireo mpiasa ao amin’ny seranana, izay mety ho mpiray tsikombakomba, angamba, kanefa tsy ho afaka namoaka ity harem-pirenena ity raha ny fahefana ananany, fa azo antoka kosa fa misy tandapa ao andamosin’ity raharaha ity.

Mifanindry an-dàlana amin’ity raharaha ity ny fikasan’ny solombavambahoaka enina mianadahy nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Antananarivo tamin’ny sabotsy 20 febroary lasa teo. Niaraha-niaina fa tsy nisy nahazo niditra teto Antananarivo ny avy any amin’ny Faritany na avy any amin’ny Faritra. Ny teto an-tanàna moa dia tsy nisy afaka niditra tao afovoan’ny tanàna izay nihidy tanteraka toy ny tanàna maty ireny. Ny tena loza dia miaramila, zandary, polisy amin’arivony nilanja basy niampy fiara mifono vy no nanakana ny fivezivezen’ny olompirenena eto amin’ny Nosy. Mazava izao fa ny mpitondra ankehitriny no nanafatra ireny fitaovam-piadiana ireny satria tamin’ny andro nanaovan-dRajoelina Andry fianianana no nampirantiana azy voalohany, ary amin’izao fotoana dia entina iarovana ny mpitondra. Tsy vitan’izany fa heloka be vava ihany koa ny nanao akanjo miloko mena tamin’io andro io, ka folo mahery no voasambotra ary any am-ponja amin’izao fotoana izao.

Zo fototra ny maneho hevitra, zo fototra ny manao fihetsiketsehana kanefa toy ny mahazatra ny mpitondra ankehitriny folo taona lasa izay dia sady tapenam-bava ny vahoaka no hampihorohoroana ihany koa, mba tsy hihetsika. Hitelina “voa tsy manadino” izao zavatra iainany izao ny olompirenena tia ny Tanindrazany, ka hijoro hanohitra izao didy jadona tadiavin’ny mpitondra hampiharina izao.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/sabotsy-20-febroary-teo-kihon-dalana-iray-nolalovanny-firenena-indray/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Sabotsy 20 febroary teo, kihon-dalana iray nolalovan’ny firenena indray

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray nolalovan’ny Firenena indray ny sabotsy 20 febroary 2021 lasa teo, andro nikasan’ireo solombavambahoaka enina mianadahy, voafidy tao amin’ny boriboritany enina eto an-drenivohitra, nanao tatitra momba ny asan’ny Antenimierampirenena.

Tato anatin’ny dimy ambiroapolo volana nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana dia efa kihon-dàlana fahatelo, na fahaefatra ny tamin’iny sabotsy iny. Ny andro nanaovan’ny filohan’ny Repoblika fianianana ny 19 janoary 2019 dia niaraha-nahatadidy, fa tsy nisy Baiboly nametrahany tànana sy nanaovany izany fianianana izany kanefa dia tsy maintsy nisy izany tamin’ny andro nanaovan’ireo Filoham-pirenena rehetra nifandimby teo amin’ny Repoblika telo teo aloha. Tamin’iny andro iny ihany koa no nampisehoana voalohany ireo fitaovam-piadina mahery vaika, izay voalaza fa nampidirina antsokosoko teto. Kihon-dàlana iny andro iny satria toa nanambara sahady, fa ireo fanao (pratiques) raràn’ny Soratra Masina: fitiavan-tena, fankahalana ny rahalahy, kolikoly, halatra, fanaovana vavolombelona mandainga, tsy fahamarinana, sns,…dia tranga hita eto amin’ny Firenena avokoa taorian’iny andro iny. Tsy ny “fitiavana” intsony no lehibe indrindra, fa ny “velirano”, satria kapaina tsy hita fery, ka tsy fantatra hoe ny taiza ho aiza no novelesina ary na ny “vato fototra” aza toa lasa rano ihany koa.

Amin’izao fotoana izao dia manjaka tanteraka ny kolikoly sy ny halatra ary fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Miha-maro ireo nampidirina am-ponja noho ny fiampangana lainga na ny tondro molotra na ny famoronana dosie. Kihon-dàlana ihany koa ny nidiran’ny valanaretina covid-19 satria namboly hevi-dratsy teo amin’ny mpitondra, izay nanararaotra ny toe-javatra nandidy ny “hamehana ara-pahasalamana” nanitsakitsahana am-paladia ny lalàna fototra, ny Lalàmpanorenana ohatra, sy nangatahana fanampiana ara-bola avy any amin’ireo mpiara-miombon’antoka kanefa natao tari-drano ankilahila izany, ka ny very no betsaka. Ny fiahiana ara-tsosialy sy toekarena no nanomezan’ny vondrona iraisam-pirenena ny fanampiana, efa hiherina ny taona nidiran’ny valanaretina teto kanefa dia maro no tsy nisitraka ny zony nifandraika tamin’iny tranga iny, toa ny mpitsabo mpanampy. Tsy hadino koa ireo tranga nanafintohina teo amin’ny nampiasana ny vola fanampiana: “bonbons sucettes, “écrans plats”, ka nampisaoty ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena ho an’itsy voalohany kanefa tsy voahozongozona kosa ny ministry ny atitany tamin’ny raharaha faharoa.

Kihon-dàlana iray nampivarahontsana ihany koa ny niverenan’ny “kere” tany Atsimon’ny Nosy na teo aza ny velirano hanaovana fantson-drano hiatrehana izany. Tsy nampiraika firy ny mpitondra anefa iny loza nihàtra tamin’ny mpiray Firenena iny kanefa nampisehoan’ny Malagasy kosa ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha- mizaka ny loza tahaka ireny. Kihon-dàlana iray lehibe tsy hay kosehina ao an-tsain’ny Malagasy ny raharaha volamena 73,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Sambany tokoa lasa raharaham-pirenena ary nanaitra ny hambompon’ny vahoaka ity tranga ity noho ny fihetsiky ny mpitondra nampiahiahy izay nitady ny fomba rehetra nanafenana ny tena marina, sady nampiditra am-ponja ireo mpiasa ao amin’ny seranana, izay mety ho mpiray tsikombakomba, angamba, kanefa tsy ho afaka namoaka ity harem-pirenena ity raha ny fahefana ananany, fa azo antoka kosa fa misy tandapa ao andamosin’ity raharaha ity.

Mifanindry an-dàlana amin’ity raharaha ity ny fikasan’ny solombavambahoaka enina mianadahy nanao tatitra tamin’ny vahoakan’Antananarivo tamin’ny sabotsy 20 febroary lasa teo. Niaraha-niaina fa tsy nisy nahazo niditra teto Antananarivo ny avy any amin’ny Faritany na avy any amin’ny Faritra. Ny teto an-tanàna moa dia tsy nisy afaka niditra tao afovoan’ny tanàna izay nihidy tanteraka toy ny tanàna maty ireny. Ny tena loza dia miaramila, zandary, polisy amin’arivony nilanja basy niampy fiara mifono vy no nanakana ny fivezivezen’ny olompirenena eto amin’ny Nosy. Mazava izao fa ny mpitondra ankehitriny no nanafatra ireny fitaovam-piadiana ireny satria tamin’ny andro nanaovan-dRajoelina Andry fianianana no nampirantiana azy voalohany, ary amin’izao fotoana dia entina iarovana ny mpitondra. Tsy vitan’izany fa heloka be vava ihany koa ny nanao akanjo miloko mena tamin’io andro io, ka folo mahery no voasambotra ary any am-ponja amin’izao fotoana izao.

Zo fototra ny maneho hevitra, zo fototra ny manao fihetsiketsehana kanefa toy ny mahazatra ny mpitondra ankehitriny folo taona lasa izay dia sady tapenam-bava ny vahoaka no hampihorohoroana ihany koa, mba tsy hihetsika. Hitelina “voa tsy manadino” izao zavatra iainany izao ny olompirenena tia ny Tanindrazany, ka hijoro hanohitra izao didy jadona tadiavin’ny mpitondra hampiharina izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/sabotsy-20-febroary-teo-kihon-dalana-iray-nolalovanny-firenena-indray/

EDITO 27 Febroary – Ny hery tsy mahaleo ny fanahy

Helisoa

Miaina ao anaty fahantrana tanteraka ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Tsy misy intsony ny kilasy salantsalalany fa dia tratry ny fahasahiranana avokoa ny 90% ny Malagasy. Ny mpitondra sy ny manana fahefana anefa migalabona ao anatin’ny harembe tsy hita noanoa miha-matavy isan’andro. Ao anatin’izany indrindra, vao mainka manampatra fahefana ny mpitondra satria tsy fantany izany hoe miaina ao anaty fahantrana izany. Hany ka ny fitadiavana ataon’ny olona madinika mitady izay ho hanina isan’andro aza ilàny kisa avokoa.

Tao anatin’ny andro maromaro izao, mitaraina ireo mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo manerana ny Nosy, fa tsy voaloan’ny fanjakana ny vatsimpianarana efa ho 4 volana. Ny tany Toamasina dia namoizana aina mihintsy, ny tany Antsiranana misy ireo nogadraina. Manoloana izany, tsy misy vahaolana raisin’ny tompon’andraiki-panjakàna, mba matotra fa famonoana afo ihany no mba hainy atao. Mampieritreritra sy mampanontany tena ny zavamisy any Toliara satria mifamono ny mpianatra samy mpianatra, fa inona ity e? Mbola tsy nisy ohatra izany angamba tao anatin’ny 60 taona. Ho entina mankaiza ary ity firenena ity?

Rehefa misy ny mitaky ny tsy rariny eto amin’ny firenena, na mpianatra mitaky ny zony, ny sendika manao hetsika, ny solombavambahoaka hanao tatitra amin’ny vahoaka hanamparana fahefana amin’ny fampiasana fitaovampiadiana mahery vaika. Mandrampahoviana ny fanamparana ny fahefana eo ampelatanana vao hijanona? Tadidio fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy hoy ny Ntaolo izay.

www.gvalosoa.net/2021/02/27/edito-27-febroary-ny-hery-tsy-mahaleo-ny-fanahy/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 27 Febroary – Ny hery tsy mahaleo ny fanahy

Helisoa

Miaina ao anaty fahantrana tanteraka ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Tsy misy intsony ny kilasy salantsalalany fa dia tratry ny fahasahiranana avokoa ny 90% ny Malagasy. Ny mpitondra sy ny manana fahefana anefa migalabona ao anatin’ny harembe tsy hita noanoa miha-matavy isan’andro. Ao anatin’izany indrindra, vao mainka manampatra fahefana ny mpitondra satria tsy fantany izany hoe miaina ao anaty fahantrana izany. Hany ka ny fitadiavana ataon’ny olona madinika mitady izay ho hanina isan’andro aza ilàny kisa avokoa.

Tao anatin’ny andro maromaro izao, mitaraina ireo mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo manerana ny Nosy, fa tsy voaloan’ny fanjakana ny vatsimpianarana efa ho 4 volana. Ny tany Toamasina dia namoizana aina mihintsy, ny tany Antsiranana misy ireo nogadraina. Manoloana izany, tsy misy vahaolana raisin’ny tompon’andraiki-panjakàna, mba matotra fa famonoana afo ihany no mba hainy atao. Mampieritreritra sy mampanontany tena ny zavamisy any Toliara satria mifamono ny mpianatra samy mpianatra, fa inona ity e? Mbola tsy nisy ohatra izany angamba tao anatin’ny 60 taona. Ho entina mankaiza ary ity firenena ity?

Rehefa misy ny mitaky ny tsy rariny eto amin’ny firenena, na mpianatra mitaky ny zony, ny sendika manao hetsika, ny solombavambahoaka hanao tatitra amin’ny vahoaka hanamparana fahefana amin’ny fampiasana fitaovampiadiana mahery vaika. Mandrampahoviana ny fanamparana ny fahefana eo ampelatanana vao hijanona? Tadidio fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy hoy ny Ntaolo izay.

http://www.gvalosoa.net/2021/02/27/edito-27-febroary-ny-hery-tsy-mahaleo-ny-fanahy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 27 Febroary 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 27 Febroary 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Toliara (tohiny). ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Toliara (tohiny).

27 febroary 2021. Toliara ... TohinyFintinina

3 andro lasa

27 febroary 2021. Toliara

Oniversite Toliary. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Oniversite Toliary.

Mankasitraka anareo. Mahafinaritra e! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mankasitraka anareo. Mahafinaritra e!

Andraso tsara ny vavahady! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Andraso tsara ny vavahady!

Comment on Facebook 1764140243706142_3767358910050922

Oh la la ! Fa ahoana marina ???? Tsy misy liberté de mouvement mihitsy ? Fa inona àry no tena atahoranao et mpitondra ô ????

Zao rehefa pangalatra fahefana no mitondra lazainy anazy daholo,zao mihitsy nahatonga azy tsy nofidin ny olona dia aleony nividy tafika

tena mampihome ity resaka ity marina!

27 febroary 2021 ANALAKELY. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

27 febroary 2021 ANALAKELY.

Comment on Facebook 1764140243706142_3767113596742120

Ny mahagaga anie de misy mpivarotra ihany ao ohatran't@ 20 fevrier nefa efa nosakanana vao maraina we tsis mahazo miditra. Sa ve voakarama dray reny hanosika ny akanjo mena?

Rainitetaka ,manao vovon'alika lava izao ,omeko brave ny mpanohatra aloha hatreto,ataon'ny 6%mihorohoro lava izao ny 125%

Hahahaha 🤣🤣🤣 tena loza ty😲😲😲fa anga efa tonga ao analakely le volamena🤔🤔🤔

DiA gaga ianao @ zavatra miseho eto @ tanana !

driiiy! tena mandry andriraantsy ry zalahy! calme fotsiny isika ry vahoaka ! misy vidiny ny fandeferana sy ny fahendrena ary fanginantsika!

Aleo koa ao ireo mpivarotra amorondalana ao eh, tsy misy hividy ny entany, ny mpanohitra izao maka Aina any antrano nijery ny adalan'ny mpitondra ftsn

Fa inona ity ? Fanampenam-bava ??? Iza àry no matahotra ????

View more comments

Rajoelina, boaikely ‘dictateur’ et traître à la Nation!

(FR)
Samedi 20 février 2021, Andry Rajoelina n'a pas hésité à utiliser des milices serbes, et s'apprêtait à massacrer la population. De source sûre, ces hommes ont logé dans un hôtel bien connu à Ankorondrano.

Andry Rajoelina ne se cache plus, et malgré une culpabilité flagrante de haute trahison envers le pays, il continue de fanfaronner, en promettant de construire 'son téléphérique' dans la capitale.

L'opposition gonfle et gronde sans discontinuer. Les mouvements d'étudiants à travers toute l'île s'amplifient. Le pays est en voie de cessation de paiement.

La guerre est présente entre un peuple affamé, appauvri, oppressé et la mafia Rajoelina arborant sa force, ses blindés, ses mercenaires, et continuant de piller, d'emprisonner, de bafouer les droits de l'homme.

Le 'petit dictateur' va-t-il longtemps continuer ce rythme?

(MG)
Ny asabotsy 20 febroary 2021 lasa teo dia nirangarangan ny fahasahian'i Andry Rajoelina nampiasa mpikarama an'ady, izay lazaina fa avy any Serbie raha ny vaovao miely, ary vonona ny handatsa-drà. Araka ny vaovao mari-pototra dia tao amin'ny hotely lehibe mora fantatra ao Ankorondrano izy ireo no nipetraka.

Tsy manafina ny haratsiany intsony i Andry Rajoelina, na dia mazava fa meloka eo anatrehan'ny firenena ho manao fahotana mahafaty.

Etsy ankilany dia mitombo isa ny mpanohitra ary miha-manonja hatrany. Ny hetsiky ny mpianatra manerana ny Nosy dia mitomba hatrany. Mirona mankany amin'ny tsy fahafahana mandoa vola intsony ny fanjakana.

Vaky ny ady eo amin'ny vahoaka noana, mahantra, voageja ary etsy ankilany ny mafia Rajoelina manabontsina ny sandriny, miaraka amin'ireo fitaovana mahery vaika, sy mpikarama an'ady, tsy mitsahatra ny mandroba ny firenena, managadra sy manitsakitsaka ny zo fototra maha-olombelona.

Mbola hitohy ela ve izao hafainganam-pandehan'ity boaikely 'dictateur' ity?

(Horonantsary)

www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2021/02/20210226-Madagascar-Rajoelina-Dictature-MercenairesSe...

www.gvalosoa.net/2021/02/26/rajoelina-boaikely-dicateur-et-traitre-a-la-nation/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rajoelina, boaikely ‘dictateur’ et traître à la Nation!

(FR)
Samedi 20 février 2021, Andry Rajoelina na pas hésité à utiliser des milices serbes, et sapprêtait à massacrer la population. De source sûre, ces hommes ont logé dans un hôtel bien connu à Ankorondrano.

Andry Rajoelina ne se cache plus, et malgré une culpabilité flagrante de haute trahison envers le pays, il continue de fanfaronner, en promettant de construire son téléphérique dans la capitale.

Lopposition gonfle et gronde sans discontinuer. Les mouvements détudiants à travers toute lîle samplifient. Le pays est en voie de cessation de paiement.

La guerre est présente entre un peuple affamé, appauvri, oppressé et la mafia Rajoelina arborant sa force, ses blindés, ses mercenaires, et continuant de piller, demprisonner, de bafouer les droits de lhomme.

Le petit dictateur va-t-il longtemps continuer ce rythme?

(MG)
Ny asabotsy 20 febroary 2021 lasa teo dia nirangarangan ny fahasahiani Andry Rajoelina nampiasa mpikarama anady, izay lazaina fa avy any Serbie raha ny vaovao miely, ary vonona ny handatsa-drà. Araka ny vaovao mari-pototra dia tao aminny hotely lehibe mora fantatra ao Ankorondrano izy ireo no nipetraka.

Tsy manafina ny haratsiany intsony i Andry Rajoelina, na dia mazava fa meloka eo anatrehanny firenena ho manao fahotana mahafaty.

Etsy ankilany dia mitombo isa ny mpanohitra ary miha-manonja hatrany. Ny hetsiky ny mpianatra manerana ny Nosy dia mitomba hatrany. Mirona mankany aminny tsy fahafahana mandoa vola intsony ny fanjakana.

Vaky ny ady eo aminny vahoaka noana, mahantra, voageja ary etsy ankilany ny mafia Rajoelina manabontsina ny sandriny, miaraka aminireo fitaovana mahery vaika, sy mpikarama anady, tsy mitsahatra ny mandroba ny firenena, managadra sy manitsakitsaka ny zo fototra maha-olombelona.

Mbola hitohy ela ve izao hafainganam-pandehanity boaikely dictateur ity?

(Horonantsary)

http://www.gvalosoa.net/wp-content/uploads/2021/02/20210226-Madagascar-Rajoelina-Dictature-MercenairesSerbes.mp4

http://www.gvalosoa.net/2021/02/26/rajoelina-boaikely-dicateur-et-traitre-a-la-nation/

Comment on Facebook 1764140243706142_3764707860316027

NA IZANY NA TSY IZANY DIA NY VOLA-MBAHOAKA IHANY NO HANAKARAMANA IREO #MILICES# IREO, TOHIZO RADOMELINA Â........TSAROVY FA TSY MISY NY MANDRAKIZAY ARY IREO VAOHAKA VOAFITAKA IREO IHANY NO HITSARA. 👺👺👺👎👎👎

Tojoniaina Tsilavina West Rasoarijaona

Mbola misy malagasy miaro ihany anefa ,sady faly ery hoe tsy nahavaky barage ny mpanohatra kanefa tsy ao an-tsain'izy ireo mihintsy hoe efa iakaran'ny terroristes anie ny taniny fa dia ny hamaivanan-doha fankahalana ilay olona hanala azy ireo @loza efa mananontanona no antony .

Adalanze mbola t hifid anaz am manaraka, asa we mahavoky n lamba wany a T shirt orange, 13 jusqu'à la faim.

Tena efa nivonona t@ rah mandrika mihitsy tsy mendrika hitondra firenena olona tsivanona

Efa tsy rariny izan maka vahiny hamono NY malagasy izan... Aiza ho aiza ny position'ireo bebaoty??? Tenue ampiasan'i Police tsika nge no isaloranreo jiolahy ireo e??? De hanaiky vé nareo fa ireo no hamono ny rahalahinareo??? Sao de efa voan'aody ary nareo toa mangina tsy miteny??? Avela ho maty isika t'y vao ho tonga saina????

Ko raha tsy ravalo izy ko hanafatra miaramilan'ny sadec?

Dia efa misy terroristes zany eto am tanana ko.Indrisy ry fireneko sisa ity niafaranao.😥😥

Ny mahagaga de ireo manakora ny mpanohitra.. tsy fantany ny loza mihantra amin firenena sa efa sambatra

Indrisy Ianao ry fireneko

View more comments

Efa vita angaha ilay parc botanique? ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Efa vita angaha ilay parc botanique?

Tena marina izany. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antsirabe androany. Mitokona ny mpianatry ny IES-AV. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antsirabe androany. Mitokona ny mpianatry ny IES-AV.

Oniversite Toliara (tohiny). ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Oniversite Toliara (tohiny).

Aty amintsika ny mason’izao tontolo izao! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Load more