14 C
Antananarivo
Sat 21 Sep 2019 23:05

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
14 ° C
14 °
14 °
76 %
4.6kmh
75 %
Sat
11 °
Sun
21 °
Mon
24 °
Tue
28 °
Wed
30 °

Fiainam-pirenena sy politika – Miseho lany ny aretina Alzheimer eto amintsika

Ny Valosoa

Ny volana Septambra dia natokana ho iray volana iadiana amin’ny aretina Alzheimer, na aretina fahaverezan’ny fitadidiana. Ny fikambanana Madagascar Alzheimer Masoandro Mody dia mamporisika amin’ny famakiana boky sy gazety ary manentana koa handray anjara amin’ny kilalao an-tsoratra mba ho fikolokoloana ny fitadidiana. Ny Alzheimer raha tsorina dia fatiarika manjo ireo efa nahazoazo taona, azo tsaboina sy azo sorohina io aretina io kanefa ilana fahamalinana.

Ny olana eto amintsika, tsy ireo efa nahazoazo taona no manahirana, fa misy ireo mbola tsy very saina no toa mitelina voamanadino, ka tsy mahatsiaro ny hoe: Iza no efa namoa-doza teto amin’ity firenena ity? Toa zary adino ireo mpandoro tanàna, ireo nandroba fananan’olona, ireo mpanani-dapa niteraka fatiolona, ireo fisamboran’olona tsy marim-pototra, toa adino ireo mpanongam-panjakana tarihan’i Andry Rajoelina, izay nanimba firenena tamin’ny taona 2009 ary mbola mitohy hatramin’izao, sns… Ao amin’ny soratra masina dia ahitana toy izao: tsy misy jamba noho ireo minia manakimpy ny masony ary tsy misy marenina mihoatra ireo manentsina ny sofiny. Maro izy ireo nanomboka tamin’ny taona 2009 ka hatramin’izao, misy amin’izy ireo no manana andraikitra eto amin’ny firenena, koa azonao an-tsaina avy hatrany fa miezaka mafy hampanadino ny vahoaka ny tena zava-nisy marina teto amin’ny firenena izy ireny.

Mbola zava-doza noho ny aretina Alezheimer ny fiantraikan’ny ataon’ireo minia mamafa ny ratsy vitan’izy ireo teto amin’ity tanindrazantsika ity. Soa fa mbola maro ny vahoaka Malagasy no nitelina voamahatsiahy, tsy matiarika akory fa miandry fotoana hamoahana ny marina nokendrena ho totofana, zava-dehibe ny famporisihana ataon’ny Madagascar Alzheimer hamaky boky sy gazety, indrindra fa raha samy hamaky ihany dia aleo ireo gazety nitantara ny hagaigen’ireo mpanimba firenena no tokony ho vakian’ny olompirenena tsy ahavery tadidy azy.

www.gvalosoa.net/2019/09/21/fiainam-pirenena-sy-politika-miseho-lany-ny-aretina-alzheimer-eto-ami...

Sary nindramina:
Nadia (MBS) Razafilahy (Tsioka Vao) Didier (Tale Radio Fahazavàna) Lalatiana (Free FM) Rocco, filoha sindikà mpanao gazety
... TohinyFintinina

12 ora lasa

Fiainam-pirenena sy politika – Miseho lany ny aretina Alzheimer eto amintsika

Ny Valosoa

Ny volana Septambra dia natokana ho iray volana iadiana amin’ny aretina Alzheimer, na aretina fahaverezan’ny fitadidiana. Ny fikambanana Madagascar Alzheimer Masoandro Mody dia mamporisika amin’ny famakiana boky sy gazety ary manentana koa handray anjara amin’ny kilalao an-tsoratra mba ho fikolokoloana ny fitadidiana. Ny Alzheimer raha tsorina dia fatiarika manjo ireo efa nahazoazo taona, azo tsaboina sy azo sorohina io aretina io kanefa ilana fahamalinana.

Ny olana eto amintsika, tsy ireo efa nahazoazo taona no manahirana, fa misy ireo mbola tsy very saina no toa mitelina voamanadino, ka tsy mahatsiaro ny hoe: Iza no efa namoa-doza teto amin’ity firenena ity? Toa zary adino ireo mpandoro tanàna, ireo nandroba fananan’olona, ireo mpanani-dapa niteraka fatiolona, ireo fisamboran’olona tsy marim-pototra, toa adino ireo mpanongam-panjakana tarihan’i Andry Rajoelina, izay nanimba firenena tamin’ny taona 2009 ary mbola mitohy hatramin’izao, sns… Ao amin’ny soratra masina dia ahitana toy izao: tsy misy jamba noho ireo minia manakimpy ny masony ary tsy misy marenina mihoatra ireo manentsina ny sofiny. Maro izy ireo nanomboka tamin’ny taona 2009 ka hatramin’izao, misy amin’izy ireo no manana andraikitra eto amin’ny firenena, koa azonao an-tsaina avy hatrany fa miezaka mafy hampanadino ny vahoaka ny tena zava-nisy marina teto amin’ny firenena izy ireny.

Mbola zava-doza noho ny aretina Alezheimer ny fiantraikan’ny ataon’ireo minia mamafa ny ratsy vitan’izy ireo teto amin’ity tanindrazantsika ity. Soa fa mbola maro ny vahoaka Malagasy no nitelina voamahatsiahy, tsy matiarika akory fa miandry fotoana hamoahana ny marina nokendrena ho totofana, zava-dehibe ny famporisihana ataon’ny Madagascar Alzheimer hamaky boky sy gazety, indrindra fa raha samy hamaky ihany dia aleo ireo gazety nitantara ny hagaigen’ireo mpanimba firenena no tokony ho vakian’ny olompirenena tsy ahavery tadidy azy.

http://www.gvalosoa.net/2019/09/21/fiainam-pirenena-sy-politika-miseho-lany-ny-aretina-alzheimer-eto-amintsika/

Sary nindramina:
Nadia (MBS) Razafilahy (Tsioka Vao) Didier (Tale Radio Fahazavàna) Lalatiana (Free FM) Rocco, filoha sindikà mpanao gazety

 

Comment on Facebook

Mafy anie izay fanenjehan'i Lalatiana ani Rajoelina izay rey olona eh, mafy toy ilay nidirany violon, izao izy mandoka ny vadin'ny filoha sy ny fitondrany no asany, mafy koa izay nanenjehany ani Voahangy Rajaonarimampianina izay raha nanao détournement avion ho ani interêt personnel izy, dia minoa ianareo fa raha mbola ho velona ny HVM olona toa an'itony amin'ny serasera itony tsy hahamenatra azy indray ny handokandoka any Voahangy. Io ny azy no sera hainy. Mandiniha ry vahoaka fa tsy fankahalana olona izy ity fa tena filazana olona efa very fanahy.

😂😂😂😂😂😂😂😂

Rehefa azo ny seza niriana dia adino daholo ny lasa !!! Ny seza no lehibe indrindra

Sady izy ireo no nomena toerana tsara karama

Nefa de mbola tanora le olona. Krkrkkr

Ny Fanahy Masina no hanazava ny filohampirenena satry izy dia tena kristianina izy.Mivavaka ho azy aho mba tena halalany ny tena mpiaramiasa aminy. Ho avahany tsara ny sanatry manipy hoditrakondro azy.

+ View more comments

Raharaha helikôptera – Mpanao gazety 3: Ampakatra ny raharaha hatramin’ny fara-tampony

Helisoa

Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny Karibotel Analakely omaly ny mpisolovava ny mpanao gazety 3 dia Nadia Raonimanalina, Rahelisoa Arphine ary Mahery Rabearivony mikasika ny resaka Angidimby teo Mahamasina, izay nitorian’ny tafika Malagasy, fa hoe nanely vaovao tsy marina ireto farany. Tsy afapo tamin’ny didy navoakan’ny fitsarana ny mpisolovava, ka nampiakatra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana ambony ary mbola hampakatra hatramin’ny fara-tampon’ny fitsarana misy eto amintsika momba ity raharaha ity.

Nambaran’i Me RATEFIMAHEFAMIJORO Eloi, izay misolovava ireo mpanao gazety, fa tsy manaraka ny lalàna ny dingana ara-pitsarana narahana, nanomboka tamin’ny fiantsoana sy fanaovana fanadihadiana ireo olona arovany. Anisan’izany ny tsy nahitana mazava ny anarana sy ny andraikitra ary ny anton’ny fiantsoana. Tsy mazava ihany koa ny mikasika ny fehezan-dalàna nampiharina tamin’ny famoahana ny didim-pitsarana, izay manameloka an’i Nadia RAONIMANALINA sy Mahery RABEARIVONY, izay samy mpanao gazety. Fanamelohana hanefa lamandy 10 tapitrisa ariary miampy 1 ariary onitra nangatahan’ny mpitory sy fahafahana noho ny fisalasalana ny an’i RAHELISOA Arphine.

Mahavariana ny mpanara-baovao ny tetibidin’ilay lamandy, izay mampifamototra fehezandalàna karazany roa. Andaniny ny lalàna 2016-029, mifehy ny asa fanaovan-gazety, na “code de la communication médiatisée”, izay mihàtra amin’ny raharaha fitoriana mpanao gazety ao anaty fanatanterahana ny asany toy izao. Voasoratra ao amin’ny andininy faha 28, 30 sy 31 ireo karazana lamandy izay tsy misy mihoatra ny 6 tapitrisa ariary. Ankilany, raha ny lalana 2016-031 mifehy ny « cybercriminalité », ao amin’ny andininy vaovao faha 20 no nanapahana ny didim-pitsarana dia mitombina ny fidangan’ilay lamandy. Raha izay anefa dia tsy tokony amin’ny maha mpanao gazety no nanenjehana azy telo mianadahy ireo, fa toy ny olon-tsotra rehetra manana fahafahana mikirakira ny tambazotran-tserasera.

Manameloka tanteraka ny fanambarana mampihetry ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny Filohan’ny holafitry ny mpanao gazety Gérard RAKOTONIRINA sy ny depiote sady mpanao gazety Fidèle Razarapiera. Lasa mandalo fotoantarotra ny asa fanaovangazety, raha mitohy izao fomba hamonoana ny fahalalahana eto Madagasikara izao.

www.gvalosoa.net/2019/09/21/raharaha-helikoptera-mpanao-gazety-3-ampakatra-ny-raharaha-hatraminny...
... TohinyFintinina

12 ora lasa

Raharaha helikôptera – Mpanao gazety 3: Ampakatra ny raharaha hatramin’ny fara-tampony

Helisoa

Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny Karibotel Analakely omaly ny mpisolovava ny mpanao gazety 3 dia Nadia Raonimanalina, Rahelisoa Arphine ary Mahery Rabearivony mikasika ny resaka Angidimby teo Mahamasina, izay nitorian’ny tafika Malagasy, fa hoe nanely vaovao tsy marina ireto farany. Tsy afapo tamin’ny didy navoakan’ny fitsarana ny mpisolovava, ka nampiakatra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana ambony ary mbola hampakatra hatramin’ny fara-tampon’ny fitsarana misy eto amintsika momba ity raharaha ity.

Nambaran’i Me RATEFIMAHEFAMIJORO Eloi, izay misolovava ireo mpanao gazety, fa tsy manaraka ny lalàna ny dingana ara-pitsarana narahana, nanomboka tamin’ny fiantsoana sy fanaovana fanadihadiana ireo olona arovany. Anisan’izany ny tsy nahitana mazava ny anarana sy ny andraikitra ary ny anton’ny fiantsoana. Tsy mazava ihany koa ny mikasika ny fehezan-dalàna nampiharina tamin’ny famoahana ny didim-pitsarana, izay manameloka an’i Nadia RAONIMANALINA sy Mahery RABEARIVONY, izay samy mpanao gazety. Fanamelohana hanefa lamandy 10 tapitrisa ariary miampy 1 ariary onitra nangatahan’ny mpitory sy fahafahana noho ny fisalasalana ny an’i RAHELISOA Arphine.

Mahavariana ny mpanara-baovao ny tetibidin’ilay lamandy, izay mampifamototra fehezandalàna karazany roa. Andaniny ny lalàna 2016-029, mifehy ny asa fanaovan-gazety, na “code de la communication médiatisée”, izay mihàtra amin’ny raharaha fitoriana mpanao gazety ao anaty fanatanterahana ny asany toy izao. Voasoratra ao amin’ny andininy faha 28, 30 sy 31 ireo karazana lamandy izay tsy misy mihoatra ny 6 tapitrisa ariary. Ankilany, raha ny lalana 2016-031 mifehy ny « cybercriminalité », ao amin’ny andininy vaovao faha 20 no nanapahana ny didim-pitsarana dia mitombina ny fidangan’ilay lamandy. Raha izay anefa dia tsy tokony amin’ny maha mpanao gazety no nanenjehana azy telo mianadahy ireo, fa toy ny olon-tsotra rehetra manana fahafahana mikirakira ny tambazotran-tserasera.

Manameloka tanteraka ny fanambarana mampihetry ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny Filohan’ny holafitry ny mpanao gazety Gérard RAKOTONIRINA sy ny depiote sady mpanao gazety Fidèle Razarapiera. Lasa mandalo fotoantarotra ny asa fanaovangazety, raha mitohy izao fomba hamonoana ny fahalalahana eto Madagasikara izao.

http://www.gvalosoa.net/2019/09/21/raharaha-helikoptera-mpanao-gazety-3-ampakatra-ny-raharaha-hatraminny-fara-tampony/

 

Comment on Facebook

Courage e!

Hoy ilay hira iray izay hoe : "Fitsaran'olombelona, misy fetrany ihany".

Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo

Lay faratampony nge izy mianakavy ihany eh! nga misy mahaleo tena izany eto.

Akaro ho ita e

+ View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 21 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

13 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 21 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

 

Comment on Facebook

Tsy te ho eny izy fa tsy te hihinana ny IEM e

Cancre Premier enterre les paysans

Avec son projet Tanamasoandro – synonyme également de tournesol – Cancre Premier va balayer d’un coup de crayon la vie de dizaines de milliers de petits paysans qui vivent des rizières d’Ambabohitrimanjaka sur une superficie de 1000 hectares.

L’argument-phare récurrent est le développement d’infrastructures immobilières et routières pour répondre à une demande croissante dans la capitale. Une route principale à deux fois trois voies. Des grandes tours ou “bildina”. De l’immobilier grand standing. Des services, des bureaux, des installations sportives,… Du grand marketing bling-bling comme d’habitude mais une offre en décalage complet pour les besoins d’un pays où 90% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté (1,70€ ou 7000 ariary par jour). Et les problèmes d’eau, d’électricité, d’insécurité, de pouvoir d’achat, de spéculation sur les produits de première nécessité, de corruption restent pléthores. Et pas plus tard que le mois dernier, le budget de l’Education Nationale et de la Santé divisé par deux, en catimini par un petit décret présidentiel. Du grand Cancre Premier dans toute sa splendeur!

Certes, le problème démographique est réel et même à supposer que le projet en soit une réponse, le choix de l’emplacement est loin de faire preuve de bon sens. Il menace des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects vivant des activités liées à ces rizières telles que la culture du riz, les élevages de volaille et de poisson, les briqueteries artisanales, sans parler de toute une vie de société avec des familles, des enfants. Ceux-là ne risquent pas de bénéficier des retombées du projet Tanamasoandro, qui s’adressent plus aux spéculateurs et aux prédateurs – dont certains sont faciles à trouver parmi les individus les plus riches de Madagascar.

Aucune étude environnementale – et Dieu sait si c’est d’actualité – connue et mise à disposition du citoyen n’est disponible, et nul besoin d’être un expert en aménagement pour s’imaginer que le remblaiement de 1000 hectares de rizières aura un impact sur les flots qui vont se retrouver bloqués en saison de pluie et par conséquent, venir noyer des endroits jusqu’ici épargnés. Sans parler d’absence totale de débat public sur l’utilité et la pertinence du projet, ce qui est loin des manières de Sa Suffisance Cancre Premier.

Mais, … Cancre Premier a montré lors des tueries du 7 février 2009 à Ambohitsirohitra que la vie des citoyens Malagasy a peu de valeur à ses yeux et que, des états d’âme, il n’en a point à se référer aux malversations des dernières élections présidentielles et législatives, pour arriver à ses fins. Le “Tena Gasy Vendrana” avec son zéro pointé depuis ces neuf mois au pouvoir, osera-t-il poursuivre cette fuite en avant et envoyer ses “forces de répression” face à la population d’Ambohitrimanjaka qui se disent prêts à en découdre?

Lanzelo

www.gvalosoa.net/2019/09/20/cancre-premier-enterre-les-paysans/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Cancre Premier enterre les paysans

Avec son projet Tanamasoandro – synonyme également de tournesol – Cancre Premier va balayer d’un coup de crayon la vie de dizaines de milliers de petits paysans qui vivent des rizières d’Ambabohitrimanjaka sur une superficie de 1000 hectares.

L’argument-phare récurrent est le développement d’infrastructures immobilières et routières pour répondre à une demande croissante dans la capitale. Une route principale à deux fois trois voies. Des grandes tours ou “bildina”. De l’immobilier grand standing. Des services, des bureaux, des installations sportives,… Du grand marketing bling-bling comme d’habitude mais une offre en décalage complet pour les besoins d’un pays où 90% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté (1,70€ ou 7000 ariary par jour). Et les problèmes d’eau, d’électricité, d’insécurité, de pouvoir d’achat, de spéculation sur les produits de première nécessité, de corruption restent pléthores. Et pas plus tard que le mois dernier, le budget de l’Education Nationale et de la Santé divisé par deux, en catimini par un petit décret présidentiel. Du grand Cancre Premier dans toute sa splendeur!

Certes, le problème démographique est réel et même à supposer que le projet en soit une réponse, le choix de l’emplacement est loin de faire preuve de bon sens. Il menace des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects vivant des activités liées à ces rizières telles que la culture du riz, les élevages de volaille et de poisson, les briqueteries artisanales, sans parler de toute une vie de société avec des familles, des enfants. Ceux-là ne risquent pas de bénéficier des retombées du projet Tanamasoandro, qui s’adressent plus aux spéculateurs et aux prédateurs – dont certains sont faciles à trouver parmi les individus les plus riches de Madagascar.

Aucune étude environnementale – et Dieu sait si c’est d’actualité – connue et mise à disposition du citoyen n’est disponible, et nul besoin d’être un expert en aménagement pour s’imaginer que le remblaiement de 1000 hectares de rizières aura un impact sur les flots qui vont se retrouver bloqués en saison de pluie et par conséquent, venir noyer des endroits jusqu’ici épargnés. Sans parler d’absence totale de débat public sur l’utilité et la pertinence du projet, ce qui est loin des manières de Sa Suffisance Cancre Premier.

Mais, … Cancre Premier a montré lors des tueries du 7 février 2009 à Ambohitsirohitra que la vie des citoyens Malagasy a peu de valeur à ses yeux et que, des états d’âme, il n’en a point à se référer aux malversations des dernières élections présidentielles et législatives, pour arriver à ses fins. Le “Tena Gasy Vendrana” avec son zéro pointé depuis ces neuf mois au pouvoir, osera-t-il poursuivre cette fuite en avant et envoyer ses “forces de répression” face à la population d’Ambohitrimanjaka qui se disent prêts à en découdre?

Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2019/09/20/cancre-premier-enterre-les-paysans/

 

Comment on Facebook

c' est une vraie triste realité le peuple d' Ambohitrimanjaka ils vont resistees en face de cette dictature jusqu' a la fin

Tena Gasy Vendrana mihitsy. Ny jiro sy rano tsy voavaha, ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly isankarazany, ny ao @ domaine mangony fotsiny, ny fangalarantany, ny fanabeazana, fahasalamana, sosialimbahoaka, dia ny ampanankarena ny vitsy an’isa foana foana. Leo, leo, leo. Hatr@ rahoviana ity fitondrana jiolahimboto ity fa mangidy dia mangidy ilay kapoaka.

Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana – Be ny zava-bita nandritra izay 4 taona izay

Helisoa

Nifarana omaly 18 septambra ny fotoam-piasan’ny ben’ny tanàna manerana an’i Madagasikara . Raha ho an’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), tarihin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana dia nahavita zavatra manakaiky ny vahoaka izy na maro aza ny sakana nandritra ny fitantanany. Maro ny fanaratsiana ataon’ny sasany , nefa ny mponina eto Iarivo mahafantatra tsara ny zava-misy, ka tsy hanaiky ho rebirebena amin’ny filazàna fa hoe tsy nahavita na inona na inona ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana.

Niasa sy nahay nitantana ny tanànan’Antananarivo i Neny na dia kely aza ny vola teo am-pelatananan’ny CUA hampandrosoana ny asa toy ny: fandoavana ny karaman’ny mpiasa, ny fandaminana ny tanàna, ny fanadiovana ny tanàna, sns,.. Tsy moramora ihany koa rehefa tsy ankatoavin’ny mpitondra fanjakana ny fipetrahan’ny ben’ny tanàna izay tsy mitovy firehana politika sy heveriny fa fahavalo politikany. Na izany aza no nahazo ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana dia mbola nahavita nandamina sy nikolokolo ny tanàna ihany izy tao anatin’ny asa mangina izay tsy nireharehany akory izany.

Tamin’ny andron’ny filoha Marc Ravalomanana dia nisy ny fanampiany ny Ben’ny Tanàna teto Iarivo na dia antoko nanohitra aza, tsy nanilika ny andraikitra irery tamin’ny Ben’ny tanàna ny Filoha Ravalomanana tamin’izany fa nanampy hatrany izy.

Ho an’ireo te-hanamarina hoe nahavita ve ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, sa tsia nandritra izay 4 taona nitondrany ny Renivohitra izay dia afaka mijery izy ireo ao amin’ny Facebook ny CUA dia ny CUA Serasera Ofisialy!

www.gvalosoa.net/2019/09/20/benny-tanana-lalao-ravalomanana-be-ny-zava-bita-nandritra-izay-4-taon...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana – Be ny zava-bita nandritra izay 4 taona izay

Helisoa

Nifarana omaly 18 septambra ny fotoam-piasan’ny ben’ny tanàna manerana an’i Madagasikara . Raha ho an’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), tarihin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana dia nahavita zavatra manakaiky ny vahoaka izy na maro aza ny sakana nandritra ny fitantanany. Maro ny fanaratsiana ataon’ny sasany , nefa ny mponina eto Iarivo mahafantatra tsara ny zava-misy, ka tsy hanaiky ho rebirebena amin’ny filazàna fa hoe tsy nahavita na inona na inona ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana.

Niasa sy nahay nitantana ny tanànan’Antananarivo i Neny na dia kely aza ny vola teo am-pelatananan’ny CUA hampandrosoana ny asa toy ny: fandoavana ny karaman’ny mpiasa, ny fandaminana ny tanàna, ny fanadiovana ny tanàna, sns,.. Tsy moramora ihany koa rehefa tsy ankatoavin’ny mpitondra fanjakana ny fipetrahan’ny ben’ny tanàna izay tsy mitovy firehana politika sy heveriny fa fahavalo politikany. Na izany aza no nahazo ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana dia mbola nahavita nandamina sy nikolokolo ny tanàna ihany izy tao anatin’ny asa mangina izay tsy nireharehany akory izany.

Tamin’ny andron’ny filoha Marc Ravalomanana dia nisy ny fanampiany ny Ben’ny Tanàna teto Iarivo na dia antoko nanohitra aza, tsy nanilika ny andraikitra irery tamin’ny Ben’ny tanàna ny Filoha Ravalomanana tamin’izany fa nanampy hatrany izy.

Ho an’ireo te-hanamarina hoe nahavita ve ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, sa tsia nandritra izay 4 taona nitondrany ny Renivohitra izay dia afaka mijery izy ireo ao amin’ny Facebook ny CUA dia ny CUA Serasera Ofisialy!

http://www.gvalosoa.net/2019/09/20/benny-tanana-lalao-ravalomanana-be-ny-zava-bita-nandritra-izay-4-taona-izay/Image attachment

 

Comment on Facebook

Misaotra anao fa tena nahavita be ianao. Hita ny fitiavanao an’ Antananarivo.

Karama toa misy tsy vita aaan

Merci Neny

Mankasitraka Neny a! Ho tahin'ny Tompo Jesosy lalandava ianao !

Anisany vehivavy mahery fo eto Madagasikara i Neny satria afaka nitondra tanan-dehibe renivohitra nefa ny fitondam-pajakana foibe nifanesisesy dia ataoko hoe adversaire nefa nahavita zavatra,ary mbola nampisongadina ny tanjaky ny antoko misy azy tao @ faritany Antananarivo ary indrinadra ny fanaperany ny manda hatramin'ny farany satria tena betsaka ny sakantakana sy fanaratsiana nahazo azy sy ny vadiny izay.

Efa be ny zavatra vita sy nosedrain’izy mivady n’iza n’iza hanaratsy. Ary fanetrehan-tena sy tena fitiavan-tanindrazana sy fitsinjovana ny maro an’isa. Ankasitrahana sy isaorana izany. Mbola be no ho sisa ary izay no irìna f’efa mipetraka anaty tantaran’i Madagasikara izy mivady. Andriamanitra hitahy azy sy ny ankohonany ary ny taranaka.

Mankasitraka tompoko, Andriamanitra homba anareo mandrakariva.

Mankasitraka Neny a

Mankasitraka Neny a.

Mankasitraka Neny ah

mankasitra neny

Mankasitra Neny a. Tahin'Andriamanitra

Merc bcp

Ho aminao anie ny fiadanan ny Tompo. Amen. Misaotra anao mme le maire

Misaotra tompoko!

Mankasitraka e ! Na teo aza ny sakana isan-karazany sy ny fingampingana natao t@nao dia voatantana tsara ny CUA t@ lafiny rehetra.

Mankasitraka an'i Neny Ravalomanana tamin'n'y zavabitany hatramin'izay ♥️♥️😘😘

mankasitra indrindra fa tena nahavita tokoa ianao,Andriamanitra anie hamaly soa ho anao

Mankatrika Mme lemaire fa nahavita enao.Asa angamba takona inona maso-le mpandrabiraby ireo no faly manasoketa foana no ao ntsain'ny taimbodino miertre2 hit à mihtsy fa oranga foza...!

Zaho manokana ihany koa de midera azy ary tsy dia nidedaka loatra @ andraikitra izay nosahaniny

Misaotra anao Mme le Maire

Makasitraka azi fa nahavita be

Misaotra anao reny sahy mandray andraikitra maro2 n'y tahaka anao mirary soa e

+ View more comments

AMBOHITRIMANJAKA SY NY TANAMASOANDRO

Meteza hijoro ry Ambohitrimanjaka.
(Ry mpanao biriky, ry mpamboly vary!)
Ka ‘ndeha hotoherina tsy hahazo laka
‘Lay paika hanotofana “tany voajary”.

Ny vary ny antsika no foto-tsakafo.
(Manao bemarenina ny fitondrana ).
Ny vidin’ny vary efa lafo dia lafo,
Ka ‘ndeha hotoherina ilay fikasana.

Ny “tanamasoandron-dry zareo mpandrava”,
Tsy mety amintsika fa mety hahavalaka.
Isika efa zatra diavola-mazava,
K’aleo izy hitady tanety malalaka.

Izay “be no basy” ry Ambohitrimanjaka.
Voleo vary hatrany ny tanin’ny razana.
Isika vahoaka no tompon’ny laka,
Aza mety ho voavidy ka hisara-bazana!

DADAN’i ZINA (18-9-19)

www.gvalosoa.net/2019/09/20/ambohitrimanjaka-sy-ny-tanamasoandro/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

AMBOHITRIMANJAKA SY NY TANAMASOANDRO

Meteza hijoro ry Ambohitrimanjaka.
(Ry mpanao biriky, ry mpamboly vary!)
Ka ‘ndeha hotoherina tsy hahazo laka
‘Lay paika hanotofana “tany voajary”.

Ny vary ny antsika no foto-tsakafo.
(Manao bemarenina ny fitondrana ).
Ny vidin’ny vary efa lafo dia lafo,
Ka ‘ndeha hotoherina ilay fikasana.

Ny “tanamasoandron-dry zareo mpandrava”,
Tsy mety amintsika fa mety hahavalaka.
Isika efa zatra diavola-mazava,
K’aleo izy hitady tanety malalaka.

Izay “be no basy” ry Ambohitrimanjaka.
Voleo vary hatrany ny tanin’ny razana.
Isika vahoaka no tompon’ny laka,
Aza mety ho voavidy ka hisara-bazana!

DADAN’i ZINA (18-9-19)

http://www.gvalosoa.net/2019/09/20/ambohitrimanjaka-sy-ny-tanamasoandro/

 

Comment on Facebook

Aleo miady hatrany fa ahoana moa no hanekena fa ho foanana ny tanimbary sy ny dobo ho an'ny sinoa sy karana? Dia ho mpiasam-bazaha izany ny mpanao biriky? dia hatao agent de surface ny mpivaro-trondro? Miady ny fahafahana isika ka tsy hanaiky ny baikom-bahiny e. Masina ny tanindrazana.

Tampon ny Horombe sy eny Tampokeketsa mbola malalaka be eny atao ny tanana vaovao

TS ilaina ny fivoarana raha natao hamotika

fa eto antananarivo ve mbola misy tany tsy titré(TERRAIN DOMANIAL) ka azon IEM anaovana botolo,fa angah tsy misy fifanarahana @tompony vao manototra

Ty zany le hoe hamidy tsika @mpandraharaha ny tany 1000ha fotsiny de mahavita ny route ny lalana, ny tetezana , ilay noteneniny teo @coulisium t@ propagande iny mitehaka koa ny sasany (dondrona). Ka raha ilay cimenterie no atao aloha, éoliennes, tohan_drano, fizarana tany hoany tanora hamboleny tsimisy ady ary tsy sarotra avieo tonga dia asa avy hatrany, ilay karama nao isam_bolana izay no faritany efa nandray de mivantana @iza

projet amboletra

Tsy hanaiky hatraminy farany e tanety malalaka be any antampony Ihorombe maninona ra atao any fa tsy eto

Tena tsara ary tohanako

Aza manaiky ry Vahoaka,tohero atr@ farany💪💪💪💪💪✊✊✊✊✊

Efa nanao fitsapan kevi vahoaka ireo dia efa neken ny CENI e, kkkk

Mila mijoro sy manohitra mihitsy hatramin' ny farany ny tampotanety be dia ka nahoana ny tanimbary mbahoaka no halaina ankeriny ny PPN miakatra araka ny mpianatra lasa tsy afampanadinana daholo eny izay tsy tokony ho izy na dia ny mahay aza efa tena leo sahady na dia vao 9 volana aza ity fanjakana

Vao mikitika io eo izy dia vita ny aminy

Tsy nataotao foana tao Iavoloha ny sary hoso-dokon'Ambohitrimanjaka, fa efa tsy ho ela dia hanjavona ny tena izy

eny antamponketsa malalaka be fa aza dia misahirana

aleon dry zalahy hanafatra vary plastika avy any aminy kely maso

Tanana mafinaritra zao de ho sombaina

Tena tsi ekena kosa lo tani bari fivelomani olona miatoka ni sakafoni mandritrani taona de ototofana

Tokony iara hijoro @Ambohitrimanjaka Antananarivo, fts avela hiady irery izy ireo. Satria fiveloma fianakavina maro tanimbary ary manome fitadiavana hoany tokatrano marobe

Fangaha tsy maintsy hoe eo e?

Vao maika ho potika hatrany ny Totolon'ny fambolena , nefa ny voka-bary aza efa tsy ampy

Tong d arodan io fitondrana foza io

Hisy rà latera

ka nareo Ambohitrimanjaka koa anie be no nifidy ny IEM de ho tratran velirano koa zao zany nareo koh , de mifidiana Mapar ihany @ fifidianana maire fa ho tonga eny @nareo tsy ho ela nytanana vaovao tanamasoandro

Tsy mety vé?madagasikara mbola malalaka,Antananarivo efa tena charge loatra ,maninona raha mijery toerana mivoaka kely anantananarivo NY fananganana ilay tanana vaovao?NY tsy manana trano art efa tena betsaka ,la NY MBA manana indray vé no arodana?

Apetrakatsika eo anatrehan iJesoa Kristy ny adintsika koa matokia isika fa na iray dia aza tsy avelany halana amintsika .Mila mivonona hatrany isika mba handresentsika fa ny herin Izy Tompo no hiaraka amintsika e mahereza daholo e

+ View more comments

Ambohitrimanjaka – Building tsy misy vary, tsy atakalo tanimbary

Helisoa

Mitady hikiry ihany ny fitondràna tarihin’ny filoha Andry Rajoelina, hanao ny tetik’asa Tanamasoandro eny amin’ny tanimbarin’Ambohitrimpanjaka, izay mirefy 1000 ha.

Manoloana izany, miaka-peo ny mponina fa tsy manaiky ny hanotofana ny tanimbarin’izy ireo satria ny 90 % ny vahoaka ao Ambotrimanjaka dia mivelona amin’ny tanimbary ao an-toerana. Ao ny fambolena vary izay tena mampalaza an’Ambohitrimanjaka; ary efa ao anatin’ny famafazana ketsa izy ireo amin’izao. Eo ny biriky izay mamelona tokantrano maro ary ny trondro nampiavaka ny tao an-toerana izay efa lasa fomba fiteny hoe “hafa ihany ny trondron’Ambotrimanjaka”.

Nanambara ireto farany fa na hihàtra hatramin’ny famoizana ny ainy aza dia handà hatramin’ny farany ny tetik’asa izay ataon’ny fitondrana ao an-toerana izy ireo. Mbola maro ny tany azo ahetry hanaovana io tetik’asa io fa tsy ny tanimbary indray no ho totofana. Ny bulding tsy misy vary hoy izy ireo tsy atakalo tanimbary. Dradrain’izao fitondrana izao tokoa fa tokony hampitomboina ny voka-bary, ka tsy amin’ny fanotofana tanimbary mihitsy no hahatanteraka izany.

www.gvalosoa.net/2019/09/19/ambohitrimanjaka-building-tsy-misy-vary-tsy-atakalo-tanimbary/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ambohitrimanjaka – Building tsy misy vary, tsy atakalo tanimbary

Helisoa

Mitady hikiry ihany ny fitondràna tarihin’ny filoha Andry Rajoelina, hanao ny tetik’asa Tanamasoandro eny amin’ny tanimbarin’Ambohitrimpanjaka, izay mirefy 1000 ha.

Manoloana izany, miaka-peo ny mponina fa tsy manaiky ny hanotofana ny tanimbarin’izy ireo satria ny 90 % ny vahoaka ao Ambotrimanjaka dia mivelona amin’ny tanimbary ao an-toerana. Ao ny fambolena vary izay tena mampalaza an’Ambohitrimanjaka; ary efa ao anatin’ny famafazana ketsa izy ireo amin’izao. Eo ny biriky izay mamelona tokantrano maro ary ny trondro nampiavaka ny tao an-toerana izay efa lasa fomba fiteny hoe “hafa ihany ny trondron’Ambotrimanjaka”.

Nanambara ireto farany fa na hihàtra hatramin’ny famoizana ny ainy aza dia handà hatramin’ny farany ny tetik’asa izay ataon’ny fitondrana ao an-toerana izy ireo. Mbola maro ny tany azo ahetry hanaovana io tetik’asa io fa tsy ny tanimbary indray no ho totofana. Ny bulding tsy misy vary hoy izy ireo tsy atakalo tanimbary. Dradrain’izao fitondrana izao tokoa fa tokony hampitomboina ny voka-bary, ka tsy amin’ny fanotofana tanimbary mihitsy no hahatanteraka izany.

http://www.gvalosoa.net/2019/09/19/ambohitrimanjaka-building-tsy-misy-vary-tsy-atakalo-tanimbary/

 

Comment on Facebook

Tena fitondrana tsy misy saina. Famonoana ny vahoaka io tetik’asa io. Mankahery antsika rehetra hanohitra an’io.

Ataovy ao @ SOAMANDRAKIZAY ao malalaka tsara

Tsy tokony Ambohitrimanjaka irery no hanohitra izany eto fa tokony hijoro izay mahatsapa fa TSY rariny izao... Mahereza a

Ny maha gaga dia zavatra à l envers foana no ataon io filoha io. Ohatra ny kely loha tsy misaina izy fa izay ao anaty ilay loha poak atiny no ataony

Eny atampony Horombe sieur ke prezida no asivo ny tanamasoandronao faza manimba ny fiainambahoka otrizai

Une population résignée qui ignore qu'elle a le plein droit de réclamer justice en demandant l'introduction des enquêtes sur l'origine exacte de tous ces armes, véhicules blindés, hélicoptères, mais le malgache est de nature " paisible" qui ne cherche pas trop à se créer des problèmes, il sait que derrière tout cela il y a un réseau de mafia puissante, depuis les simples fonctionnaires de police aux juges et magistrats, de tout cela, toute une population dans la somnolence totale, endormie par un système pourri Prochainement, Andrinirina Rajoelina et consorts pourraient être traduit à la cour pénale internationale à la Haye, au vu de l'adoption de la résolution sur la hiérarchisation des affaires, de la procureure générale de la Cour Pénale Internationale, Fatou Bensouda pour des faits définis dans le cadre de cette nouvelle résolution onusienne adoptée au mois de septembre 2016,

tendrombohatr bedeb reo eto M/kara manin rah manetr anakiray tsis bed toy zay mbol anototr tanin olon sad alahelon vahok,

Mapalahelo le zava misy ovina gasy iray mantolo vo hiray hina

Tsy ratsy le tetik asa kah. Fa aza totofana fotsiny ny tanimbary. Mbola malalaka antananarivo fa tsy voatery ho ny tanimbary no totorana.

13 fo aiza izay noana eo!!!!

Mijery ny toerana tena malalaka be @ lalana miakandrefana sy ny miantsinanana d tena malalaka tokoa ka asa Tsy mety mihitsy vé ny hanitarana ny tanana mivoaka any ry Tomponandraikitra oh!

Ny zavatra mahagaga de miala 10km manodidina an'Antananarivo de efa tany ngazana daholo fa maninona raha any no manorina tanàna vaovao fa tsy ny tanimbary indray no ifaninanareo mpanambola totofana.

Antampon Ihorombe agny mbo malalaky fa ataovy any e

Lac Alaotr anotofana f io mbol mallk b,sd ts mbl mait ny antsasan akor r 1000 HA zn,kkkk...

Eny antampoketsa zao malalaka be de maninona raha any no aorina ilay nouvelle ville

Miertreritra ngamba zandrikely io tanamasoandro io no ifidy azy aminy manaraka fa tsy vahoaka tampony ihorombe malalaka faritra bongolava tampolketsa sns fa de forcing fotsiny atao eto dago

Tena tsar le projet TANAMASOANDRO,FA TOKONY ENY ANTAPOTANETY NO HATAO FA TSY ENY ANTANIMBARY KOSA RA NY HEVITRO.MBOL B NY TAPOTANETY AZO TRANDRAHANA MANODIDINA AN'ANTANANARIVO

Sosokevitra ny ahy ity ANDRIAMATOA FILOA misy toerana malalaka aty @ tampon'ny horombe 45 km ny halavany fa ny sakany no tsihaiko diso vé aho raha milaza izany misaotra Tompoko

Tampketsa s tamphorbe mlalk an manw sd tnn vao2b

Aty @ distrika ambatolampy atao e ! Sady any misy vazaha mitrandraka volamena zay saody mba izay no totofana anaovana fotodrafitrasa 4o km miala an' atananarivo

ze ifanarahanareo any an, safidinareo io d miaritr nareo

Nefa Hoe Solution Numero 13. magaga kosa an

Soa ihany za f ts nifidy an io ka tsis nanenenako fa nareo nifidy azy zao no nataony minan IEMANY

Velirano ooooooo,. Veli kibay huhuhu

Met maro sin n ts d mafatatr f ref ilain'ny fanjakan n tany na d anao ara-dalàna d didy aman-dalàn n analany an'io eo antanan'ny tompony d tsis inn azo ato rah hanaovan fotodrafitrasa ho an'ny be sy n maro ilay iz. Ef maro ian zan nitak zay f tsis nahazo rarny

+ View more comments

Hassanein Hiridjee sy Andry Rajoelina – Mitohy ny akamakama

Trosa miavosa tsy hita pesipesenina no vesarin’ny fanjakana amin’ireo mpamatsy solika. Efa niangona nandritra ny taona maromaro ny solika nojifaina tamin’ireo mpamatsy kanefa tsy naloa vola, izany dia mba hampandehanana ny orinasa Jirama. Hany ka niangona foana ny trosa.

Isany mpikambanana mpamatsy solika eto Madagasikara ny Jovena, Total, Vivo, Galana ary LPSA. Ny Jovena dia orinasa mpamatsy ao anaty ny vondrona Axian, izay tantanan’i Hassanein Hiridjee. Teo anivon’ireo mpamatsy maro ireo dia niangaran’ny fitondran-dRajoelina ny Jovena ka namerenana trosa mitentina 110 alinisa ariary (26,3 tapitrisa euros) tamin’ny volana Aogositra teo.

Tsikaritr’ireo mpamatsy sasany izany fiangarana izany ka ny Galana no re fa niangavy ny ministry ny fitantanambola mba hamerina ny anjarany koa.

Maro ny akamakama ifanaovan’ireo mpaneofoefon’i Madagasikara ireo miaraka amin’i Andry Rajoelina. Raha vitan’izay ihany dia azo noleferina, saingy mipaka any amin’ny fiainambahoaka amana tapitrisa izay miaina amin’ny vola latsaka ny iray alina ariary isanandro, ary ny foto-pivelomanana toy ny tanimbary mihitsy no voan’ny fandraharahan’izy ireo.

Notsongain’i Lanzelo tao amin’ny gazety Jeune Afrique
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Hassanein Hiridjee sy Andry Rajoelina – Mitohy ny akamakama

Trosa miavosa tsy hita pesipesenina no vesarin’ny fanjakana amin’ireo mpamatsy solika. Efa niangona nandritra ny taona maromaro ny solika nojifaina tamin’ireo mpamatsy kanefa tsy naloa vola, izany dia mba hampandehanana ny orinasa Jirama. Hany ka niangona foana ny trosa.

Isany mpikambanana mpamatsy solika eto Madagasikara ny Jovena, Total, Vivo, Galana ary LPSA. Ny Jovena dia orinasa mpamatsy ao anaty ny vondrona Axian, izay tantanan’i Hassanein Hiridjee. Teo anivon’ireo mpamatsy maro ireo dia niangaran’ny fitondran-dRajoelina ny Jovena ka namerenana trosa mitentina 110 alinisa ariary (26,3 tapitrisa euros) tamin’ny volana Aogositra teo.

Tsikaritr’ireo mpamatsy sasany izany fiangarana izany ka ny Galana no re fa niangavy ny ministry ny fitantanambola mba hamerina ny anjarany koa.

Maro ny akamakama ifanaovan’ireo mpaneofoefon’i Madagasikara ireo miaraka amin’i Andry Rajoelina. Raha vitan’izay ihany dia azo noleferina, saingy mipaka any amin’ny fiainambahoaka amana tapitrisa izay miaina amin’ny vola latsaka ny iray alina ariary isanandro, ary ny foto-pivelomanana toy ny tanimbary mihitsy no voan’ny fandraharahan’izy ireo.

Notsongain’i Lanzelo tao amin’ny gazety Jeune Afrique

 

Comment on Facebook

Haaaaaaa

Miamby antsika

Mampalahelo isika Malagasy 😏😣

Ito hiridjee ito ve le consul n espagne eto ?

Marina ve!

Mba looozaa ko zany. De aona zan???

olona bac - 20 io mpamily ankady. Tsy mahay mikaoty io tsy mahay mamaky teny io. Mpanao boloky rehefa miteny. aza gaga fa ambakain'ny mahery. Tsy amponja no mendrika io fa ny afobe.

+ View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 19 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 19 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

 

Comment on Facebook

5 hetsy isan-taona hoe ? matory maty mandrevy sa mifoka rongony ilay io e ? iza no hiverin-dalana tsy jiro tsy rano horobaina raha vao mitsaika etsy sy eroa ? tena lany heritreritra sa vody no misaina ?

NY MPAMAFY FIADANANA SY NY MPAMAFY TADIO

Ilay vahiny dia voatonona ho mpamafy fiadanana,
F’ianareo mpamafy inona mialoha ny fifidianana?
Moa dia tena mbola hijanona ho mpamafy lainga foana,
Sa mba hisy fiovana fa mandroso ny fotoana ?

Falifaly ery ‘nareo fa toy ny niombon-daza taminy,
Tamin’ny hafatra nataony sy karazan-teny maminy.
Saingy ireny teny ireny ve hanova ny mpitondra,
Sa tsy hisy fiovana fa hitohy ny lohan’ampondra?

Raha hijanona ho mpamafy rivotra ary koa tadio,
Ka tsy hijery ny ampitso fa voafatotry ny anio,
Dia mahatsara ny mangina, mety ny manampim-bava.
‘Ndeha aloha mandini-tena ry mpanimba sy mpandrava !

Aoka izay ny fomba ratsy f’aza tia mampanantena.
(Ny nataonareo omaly, nampietry firenena !)
Aza tia manilikilika fa meteza hanolo-tanana,
Amin’izay ‘nareo vao ho isan’ny mpamafy fiadanana!.

DADAN’i ZINA (19-9-19)

www.gvalosoa.net/2019/09/19/ny-mpamafy-fiadanana-sy-ny-mpamafy-tadio/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

NY MPAMAFY FIADANANA SY NY MPAMAFY TADIO

Ilay vahiny dia voatonona ho mpamafy fiadanana,
F’ianareo mpamafy inona mialoha ny fifidianana?
Moa dia tena mbola hijanona ho mpamafy lainga foana,
Sa mba hisy fiovana fa mandroso ny fotoana ?

Falifaly ery ‘nareo fa toy ny niombon-daza taminy,
Tamin’ny hafatra nataony sy karazan-teny maminy.
Saingy ireny teny ireny ve hanova ny mpitondra,
Sa tsy hisy fiovana fa hitohy ny lohan’ampondra?

Raha hijanona ho mpamafy rivotra ary koa tadio,
Ka tsy hijery ny ampitso fa voafatotry ny anio,
Dia mahatsara ny mangina, mety ny manampim-bava.
‘Ndeha aloha mandini-tena ry mpanimba sy mpandrava !

Aoka izay ny fomba ratsy f’aza tia mampanantena.
(Ny nataonareo omaly, nampietry firenena !)
Aza tia manilikilika fa meteza hanolo-tanana,
Amin’izay ‘nareo vao ho isan’ny mpamafy fiadanana!.

DADAN’i ZINA (19-9-19)

http://www.gvalosoa.net/2019/09/19/ny-mpamafy-fiadanana-sy-ny-mpamafy-tadio/

 

Comment on Facebook

Marina logea

Antananarivo Boriboritany faha-III – Bedaina ny 80 tapitrisa ariary ary omanina ny halabato

Tia Tanindrazana

Kajikajy politika – Sefo fokontany 5 indray nesorina

Mandeha ny kajikajy politika amin’ny resaka fifidianana ben’ny tanàna izay hatao tsy ho ela.

Sefo fokontany 5 ato anatin’ny Boriborintany fahatelo no indray nalana tamin’ny toerany, ny alakamisy sy ny zomà lasa teo. Nambaran’ireo sefo fokontany nesorina, izay tsy nitonona anarana fa izay fokontany nahazoana vato kely tamin’ny fifidianana depiote farany teo, dia tsy maintsy nalana tamin’ny toerany. Eo koa ny filazana fa namofompofona Tim ireo sefo fokontany ireo.

Araka ny fanazavana voaray, nahavita “projet lalankely” ohatra ny fokontany Ampandrana, izay tokony hanomboka amin’ny volana ambony io tetikasa io. Nahazoan’ny fokontany vola mitentina 80 tapitrisa Ariary ireo tetikasa rehetra ao amin’io fokontany Ampandrana io, nefa ny mpandimby ny sefo fokontany nalana no handray io vola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka io, hoy ny fanazavana.

Sefo fokontany Ankorondrano andrefana, Antanimena, Ankadifotsy, Ampandrana ary Ankadifotsy Mandialaza ireo nesorina tamin’ny toerany ireo. Mbola misy tambikaramana enim-bolana tsy noraisin’izy ireo koa, raha ny fantatra. Marihana, fa tsy ny fokontany Ampandrana ihany no nanana io “projet lalankely” io, fa ireo fokontany dimy voalaza ireo anisan’ny nahazo izay famatsiam-bola hanaovana ny tetikasa rehetra ao amin’ny fokontany izay.

Sitraka r.

www.gvalosoa.net/?p=13227
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antananarivo Boriboritany faha-III – Bedaina ny 80 tapitrisa ariary ary omanina ny halabato

Tia Tanindrazana

Kajikajy politika – Sefo fokontany 5 indray nesorina

Mandeha ny kajikajy politika amin’ny resaka fifidianana ben’ny tanàna izay hatao tsy ho ela.

Sefo fokontany 5 ato anatin’ny Boriborintany fahatelo no indray nalana tamin’ny toerany, ny alakamisy sy ny zomà lasa teo. Nambaran’ireo sefo fokontany nesorina, izay tsy nitonona anarana fa izay fokontany nahazoana vato kely tamin’ny fifidianana depiote farany teo, dia tsy maintsy nalana tamin’ny toerany. Eo koa ny filazana fa namofompofona Tim ireo sefo fokontany ireo.

Araka ny fanazavana voaray, nahavita “projet lalankely” ohatra ny fokontany Ampandrana, izay tokony hanomboka amin’ny volana ambony io tetikasa io. Nahazoan’ny fokontany vola mitentina 80 tapitrisa Ariary ireo tetikasa rehetra ao amin’io fokontany Ampandrana io, nefa ny mpandimby ny sefo fokontany nalana no handray io vola avy amin’ny mpiara-miombon’antoka io, hoy ny fanazavana.

Sefo fokontany Ankorondrano andrefana, Antanimena, Ankadifotsy, Ampandrana ary Ankadifotsy Mandialaza ireo nesorina tamin’ny toerany ireo. Mbola misy tambikaramana enim-bolana tsy noraisin’izy ireo koa, raha ny fantatra. Marihana, fa tsy ny fokontany Ampandrana ihany no nanana io “projet lalankely” io, fa ireo fokontany dimy voalaza ireo anisan’ny nahazo izay famatsiam-bola hanaovana ny tetikasa rehetra ao amin’ny fokontany izay.

Sitraka r.

http://www.gvalosoa.net/?p=13227

 

Comment on Facebook

Kna soloiny chef fokotany. Tsk vahoka tkn hijoro. Ts hanaiky kajy politika fa hanery ampanjaka famarinanana

Za woua tena mbola tsy nahita tahak izao kosa ka ! Vidimbola daholo hatram olona ! Mba mijoro ry malagasy zareo reo anie ka rehefa ritrany i Madagascar dia mody any Europe é, isika vahoaka madinika no vita eo,olona double nationalité daholo anie reo é

Ndry lozanao ry fireneko aza d manaiky vidina vola ry vaoka Malagasy

aleo hanao fa ny hetsim_ bahoaka no handrasany dia tsy maintsy ho avy izany

Dia izao ve no atao hoe lanimbahoaka e?

Esorina hampidirana olona hafa voavidy

Olona kanosa nge le Ird reo e! tsisy valeur

Mapalaelo le toetsaina!

Izay no herindreo, atahorako hisy olona tsy hahazo hifidy indray fa mety hanalana ny anaranizay tsy momba anzareo,mampalahelo ry taniko.Manjaka ny halatra sy kolikoly.Dia izao fona ve no hiainana e?

Kay ts ny ety amnay rery novain ny sefompokotany???raitetak kely zareo zan😅😅😅

+ View more comments

Amin'ireto ambaran'ny gazety Forbes ho nampiditra vola mihoatra ny 100 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2017, iza no miavaka sy mitsinjo ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka?

Mazava ho azy fa rehefa tsy manaraka ireo maro an'isa dia anaovany izy ireo tamba-be.

1- Ylias Akbaraly

2- Ravatomanga

3-Hassanein Hiridjee

4-Marc Ravalomanana

5-Naina Andriantsitohaina

6-Iqbal Rahim

7-Karim Barday

8-Salim Ismail

9-Henri Fraise

10-Edgard Razafindravahy

Classement Forbes 2017

bit.ly/2kO6xlK

1- Ylias Akbaraly

Sipromad Group: agribusiness, private aviation and hotels to security services, pay television, utilities and consumer goods.

2- Ravatomanga

Groupe Sodiat: extensive interests in real estate, construction, transportation and luxury hotels. Azura group of hotels in Madagascar. Auto Diffusion biggest dealer for Toyota, Lexus and Foton vehicles in the Indian Ocean. Ravatomanga is a trusted adviser to Andry Rajoelina.

3-Hassanein Hiridjee

Axian Group, an investment holding company that owns large stakes in BNI Madagascar. Axian also owns Telma, the 3rd largest mobile network in Madagascar with more than 2 million customers and fuel marketing giant Jovenna.

4-Marc Ravalomanana

Madagascar’s former president is also one of its most successful businessmen. Ravalaomanana, who was president up until 2009, is the founder of Tiko, Madagascar’s largest producer of fresh milk, yoghurt and butter. The company has revenues of more than $150 million per annum. Ravalomanana also owns a stake in Tiko Air, an airline charter company.

5-Naina Andriantsitohaina

In 2009 Naina Andriantsitohaina, 54, took control of the Andriantsitohaina Group from his legendary father, Jean-Charles Andriantsitohaina, who founded the group. The businesses in the conglomerate include printers NIAG, chemicals distributor Prochimad, leading commercial bank BMOI and the Ultima Media press group.

6-Iqbal Rahim

founded the Galana Group in 1991, specializing in Trading, Shipping, Terminal Storage and Distribution of refined petroleum products in East and Southern Africa, as well as the Indian Ocean Islands. According to a representative of Galana, the company recorded more than $1.8 billion in revenue in 2016. Rahim owns at least 50% of the company.

7-Karim Barday

head of the Basan Group, arguably the largest food distribution company in Madagascar. B

8-Salim Ismail

Chairman & CEO Groupe Socota, a conglomerate which is most famous for its textile manufacturing business.

9-Henri Fraise

Henri Fraise is the leader of the powerful Fraise family that owns the Henri Fraise Fils & Cie group. The Fraise group, which was created in 1921, has the sole distribution rights in Madagascar for John Deere, Atlas Copco and Caterpillar equipment. It is also involved in power generation, insurance, airplane charter services and owns the Carlton Hotel.

10-Edgard Razafindravahy

Razafindravahy, 56, is the chairman of the Prey group, a conglomerate which today comprises more than 10 companies including trading company Sitram Ecoprim and the L’ Express de Madagascar daily newspaper, Madagascar’s bestselling newspaper.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Aminireto ambaranny gazety Forbes ho nampiditra vola mihoatra ny 100 tapitrisa dolara taminny taona 2017, iza no miavaka sy mitsinjo ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka?

Mazava ho azy fa rehefa tsy manaraka ireo maro anisa dia anaovany izy ireo tamba-be.

1- Ylias Akbaraly

2- Ravatomanga

3-Hassanein Hiridjee

4-Marc Ravalomanana

5-Naina Andriantsitohaina

6-Iqbal Rahim

7-Karim Barday

8-Salim Ismail

9-Henri Fraise

10-Edgard Razafindravahy

Classement Forbes 2017

https://bit.ly/2kO6xlK

1- Ylias Akbaraly

Sipromad Group: agribusiness, private aviation and hotels to security services, pay television, utilities and consumer goods.

2- Ravatomanga

Groupe Sodiat: extensive interests in real estate, construction, transportation and luxury hotels. Azura group of hotels in Madagascar. Auto Diffusion biggest dealer for Toyota, Lexus and Foton vehicles in the Indian Ocean. Ravatomanga is a trusted adviser to Andry Rajoelina.

3-Hassanein Hiridjee

Axian Group, an investment holding company that owns large stakes in BNI Madagascar. Axian also owns Telma, the 3rd largest mobile network in Madagascar with more than 2 million customers and fuel marketing giant Jovenna.

4-Marc Ravalomanana

Madagascar’s former president is also one of its most successful businessmen. Ravalaomanana, who was president up until 2009, is the founder of Tiko, Madagascar’s largest producer of fresh milk, yoghurt and butter. The company has revenues of more than $150 million per annum. Ravalomanana also owns a stake in Tiko Air, an airline charter company.

5-Naina Andriantsitohaina

In 2009 Naina Andriantsitohaina, 54, took control of the Andriantsitohaina Group from his legendary father, Jean-Charles Andriantsitohaina, who founded the group. The businesses in the conglomerate include printers NIAG, chemicals distributor Prochimad, leading commercial bank BMOI and the Ultima Media press group.

6-Iqbal Rahim

founded the Galana Group in 1991, specializing in Trading, Shipping, Terminal Storage and Distribution of refined petroleum products in East and Southern Africa, as well as the Indian Ocean Islands. According to a representative of Galana, the company recorded more than $1.8 billion in revenue in 2016. Rahim owns at least 50% of the company.

7-Karim Barday

head of the Basan Group, arguably the largest food distribution company in Madagascar. B

8-Salim Ismail

Chairman & CEO Groupe Socota, a conglomerate which is most famous for its textile manufacturing business.

9-Henri Fraise

Henri Fraise is the leader of the powerful Fraise family that owns the Henri Fraise Fils & Cie group. The Fraise group, which was created in 1921, has the sole distribution rights in Madagascar for John Deere, Atlas Copco and Caterpillar equipment. It is also involved in power generation, insurance, airplane charter services and owns the Carlton Hotel.

10-Edgard Razafindravahy

Razafindravahy, 56, is the chairman of the Prey group, a conglomerate which today comprises more than 10 companies including trading company Sitram Ecoprim and the L’ Express de Madagascar daily newspaper, Madagascar’s bestselling newspaper.

 

Comment on Facebook

Alefa Rina an!👍👍👍👍

Raha vao miray petsa2ami karana dia tsisy fitiavantanindrazana ao ! Ny vola azondreo @ny haren'i Madagascar mivoaka any ivelany daholo !

OL AFERISTE.MIOMANA RY ATANANARIVO FA RAHA SANATRY IO NO LANY DIA HIVADIKA LAY HIRA WE LASAN VAZAHA NY VADIKO ARY HIOVA WE LASAN VAZAHA NY TANIKO INDRINDRA FA REO FARITRA IVA

Dia mbola hifidy olona mpivarotra tanindrazana sy mpamotika ny firenena ve? Miray petsapetsa @ dry monsieur delestazy. Raha misy voan’ny sery ireo mpandraharaha ireo dia ny vahoaka Malagasy no voatery mamafa ny lelony. www.facebook.com/groups/277170612678736/permalink/633468623715598

Tsy ny vola foana no fiainana fa ny fitiavana koa

Rajabaly no tena mpanapitrisa

aiza o aiza izany Rajabaly?

+ View more comments

Lehilahy tanora, vonona, mavitrika, mahalala, ankatoavin’i Dada sy ho tohanany no soa ho an’Antananarivo Renivohitra. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Lehilahy tanora, vonona, mavitrika, mahalala, ankatoavin’i Dada sy ho tohanany no soa ho an’Antananarivo Renivohitra.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 17 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 17 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Raharaha helikôptera – Ny alakamisy 19 septambra izao ny didim-pitsarana

Ny Valosoa

Niakatra fitsarana omaly tolakandro ilay raharaha helikôptera tetsy Mahamasina, ka nitorian’ny tafika Malagasy olona miisa 4 dia ny talen’ny kolontsaina sy ny fiainam-piaraha-monina ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) Patrick Andriamisa, mpanao gazety 3 dia ny mpanao gazety ao amin’ny 24h Mada Mahery Rabearivony, Nadia Raonimanalina Le Quotidien sy MBS-Tv, ary Rahelisoa Arphine gazety Ny Valosoa Vaovao sady ao amin’ny seraseran’ny CUA. Naharitra ora 3 teo ny fotoam-pitsarana, mpisolovava miisa 5 mianadahy no niaro ireo notoriana.

Nahaliana ny maro ity raharaha ity satria feno hipoka ny efitrano laharana voalohany ao amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy, ary anisan’ny maro an’isa tamin’izany ny mpanao gazety izay naneho firaisankina tamin’ireo mpanao gazety namany, toy izany koa ny mpiasan’ny CUA naneho firaisankina tamin’ny taleny, sy ny anisan’ny mpiandraikitra ny seraserany. Tao aorian’ny fakana am-bavany sy ny fifandresen-dahatra dia nanambara ny filohan’ny fitsarana, izay nandray ity raharaha ity, fa ny alakamisy 19 septambra ho avy izao no hivoaka ny didy.

Ankoatra izany mahakasika ny raharaha toy izao, vao herinandro izay no vita ny dian’ny Ray Masina Fransoà teto Madagasikara, sanatria tsy hoe lasa izy dia hohadinoina ny hafatra napetrany fa vao mainka aza tokony hatao miraikitra ao an-doha ary mendrika ny hatao filamatra amin’ny asa atao. Ny Alatsinainy 9 Septambra 2019 dia nandalo tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny Ray Masina Fransoà, nampihetsipo ny fandraisan’ny vahoaka maorisiana azy, satria firenena tsy katolika ry zareo fa ny mpanaraka ny fivavahana Hindou no maro an’isa any, kanefa dia tonga maro ny vahoaka nandray sy nihoby azy.

Tsy izay ihany fa mendri-piderana ny fihetsiky ny mpitondra maorisiana, izay nanome famotsorankeloka ireo voafonja miisa 114 noho ny fandalovan’ny Ray Masina Fransoà, tsy mba toy izany ny zava-nitranga teto amintsika fa andro vitsivitsy nialohan’ny nahatongavan’ity ray amandreny ampanahy ity dia nisy fiantsoana mpanao gazety teny amin’ny fitsarana ary mbola niakatra fitsarana omaly, sy ny Talen’ny Kolontsaina sy ny Fiainampiarahamonina ao amin’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra araka ny efa voalaza teo, tsy mbola nivoaka ny didimpitsarana fa amin’ny Alakamisy 19 Septambra izao no hivoaka ny didy.

Antenaina fa hijoro hametraka ny hasin’ny fitsarana sy ny fahamarinana ny fitsarana, isika Malagasy rahateo tsy tokony ho ambaka ny maorisiana satria isika no firenena lehibe indrindra aty amin’ny Ranomasimbe Indiana ary ny filohantsika aza mitonona ho katolika hiringiriny.

www.gvalosoa.net/2019/09/17/raharaha-helikoptera-ny-alakamisy-19-septambra-izao-ny-didim-pitsarana/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Raharaha helikôptera – Ny alakamisy 19 septambra izao ny didim-pitsarana

Ny Valosoa

Niakatra fitsarana omaly tolakandro ilay raharaha helikôptera tetsy Mahamasina, ka nitorian’ny tafika Malagasy olona miisa 4 dia ny talen’ny kolontsaina sy ny fiainam-piaraha-monina ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) Patrick Andriamisa, mpanao gazety 3 dia ny mpanao gazety ao amin’ny 24h Mada Mahery Rabearivony, Nadia Raonimanalina Le Quotidien sy MBS-Tv, ary Rahelisoa Arphine gazety Ny Valosoa Vaovao sady ao amin’ny seraseran’ny CUA. Naharitra ora 3 teo ny fotoam-pitsarana, mpisolovava miisa 5 mianadahy no niaro ireo notoriana.

Nahaliana ny maro ity raharaha ity satria feno hipoka ny efitrano laharana voalohany ao amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy, ary anisan’ny maro an’isa tamin’izany ny mpanao gazety izay naneho firaisankina tamin’ireo mpanao gazety namany, toy izany koa ny mpiasan’ny CUA naneho firaisankina tamin’ny taleny, sy ny anisan’ny mpiandraikitra ny seraserany. Tao aorian’ny fakana am-bavany sy ny fifandresen-dahatra dia nanambara ny filohan’ny fitsarana, izay nandray ity raharaha ity, fa ny alakamisy 19 septambra ho avy izao no hivoaka ny didy.

Ankoatra izany mahakasika ny raharaha toy izao, vao herinandro izay no vita ny dian’ny Ray Masina Fransoà teto Madagasikara, sanatria tsy hoe lasa izy dia hohadinoina ny hafatra napetrany fa vao mainka aza tokony hatao miraikitra ao an-doha ary mendrika ny hatao filamatra amin’ny asa atao. Ny Alatsinainy 9 Septambra 2019 dia nandalo tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny Ray Masina Fransoà, nampihetsipo ny fandraisan’ny vahoaka maorisiana azy, satria firenena tsy katolika ry zareo fa ny mpanaraka ny fivavahana Hindou no maro an’isa any, kanefa dia tonga maro ny vahoaka nandray sy nihoby azy.

Tsy izay ihany fa mendri-piderana ny fihetsiky ny mpitondra maorisiana, izay nanome famotsorankeloka ireo voafonja miisa 114 noho ny fandalovan’ny Ray Masina Fransoà, tsy mba toy izany ny zava-nitranga teto amintsika fa andro vitsivitsy nialohan’ny nahatongavan’ity ray amandreny ampanahy ity dia nisy fiantsoana mpanao gazety teny amin’ny fitsarana ary mbola niakatra fitsarana omaly, sy ny Talen’ny Kolontsaina sy ny Fiainampiarahamonina ao amin’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra araka ny efa voalaza teo, tsy mbola nivoaka ny didimpitsarana fa amin’ny Alakamisy 19 Septambra izao no hivoaka ny didy.

Antenaina fa hijoro hametraka ny hasin’ny fitsarana sy ny fahamarinana ny fitsarana, isika Malagasy rahateo tsy tokony ho ambaka ny maorisiana satria isika no firenena lehibe indrindra aty amin’ny Ranomasimbe Indiana ary ny filohantsika aza mitonona ho katolika hiringiriny.

http://www.gvalosoa.net/2019/09/17/raharaha-helikoptera-ny-alakamisy-19-septambra-izao-ny-didim-pitsarana/

Cancre Premier se prépare à tricher

Finalement, Cancre Premier a décidé de faire parler de lui en mal. Le Pape est loin et Cancre Premier a repris ses mauvaises habitudes, la machine à fraudes électorales est en marche. L’imprimeur des bulletins uniques pour les prochaines élections communales et municipales vient de voir son directeur général “remplacé” en Conseil de gouvernement, le mercredi 11 septembre 2019.

On se souvient qu’au cours des élections présidentielles qui se sont tenues en 2018, Angelson Andriamboavonjy a osé témoigner devant les médias l’existence de nombreuses cartes d’électeur et cartes d’identité falsifiées et a démontré que celles-ci ne pouvaient en aucun cas provenir de l’Imprimerie Nationale dont il était le responsable. Mal lui en a pris car le pouvoir en place n’a pas apprécié, il est sanctionné à la veille de l’impression des bulletins uniques de vote pour les élections municipales et communales, et se trouve remplacé par Andry Nirina Rajaofetra. Pourquoi cette sanction-nomination, la veille même de la clôture de dépôt de candidatures? Pure coïncidence? Et l’impression des bulletins démarre dans deux semaines. Le nouveau sera-t-il aussi prompt à réveler toute la vérité en cas de malversations ou sera-t-il “plus malléable”?

Jamais deux sans trois, après les fraudes des présidentielles et celles des législatives, la troisième semble se préparer pour ces élections du 27 novembre. En effet, quoi de plus efficace que de maîtriser la machine à fabriquer les bulletins uniques? L’enjeu est la Capitale où Cancre Premier est impopulaire mais veut régner en maître. Son poulain, Franck Naina Andriantsitohaina doit absolument gagner pour que mafieux et spéculateurs puissent se gaver encore plus sur le dos des citoyens.

Lanzelo

www.gvalosoa.net/2019/09/16/cancre-premier-se-prepare-a-tricher/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Cancre Premier se prépare à tricher

Finalement, Cancre Premier a décidé de faire parler de lui en mal. Le Pape est loin et Cancre Premier a repris ses mauvaises habitudes, la machine à fraudes électorales est en marche. L’imprimeur des bulletins uniques pour les prochaines élections communales et municipales vient de voir son directeur général “remplacé” en Conseil de gouvernement, le mercredi 11 septembre 2019.

On se souvient qu’au cours des élections présidentielles qui se sont tenues en 2018, Angelson Andriamboavonjy a osé témoigner devant les médias l’existence de nombreuses cartes d’électeur et cartes d’identité falsifiées et a démontré que celles-ci ne pouvaient en aucun cas provenir de l’Imprimerie Nationale dont il était le responsable. Mal lui en a pris car le pouvoir en place n’a pas apprécié, il est sanctionné à la veille de l’impression des bulletins uniques de vote pour les élections municipales et communales, et se trouve remplacé par Andry Nirina Rajaofetra. Pourquoi cette sanction-nomination, la veille même de la clôture de dépôt de candidatures? Pure coïncidence? Et l’impression des bulletins démarre dans deux semaines. Le nouveau sera-t-il aussi prompt à réveler toute la vérité en cas de malversations ou sera-t-il “plus malléable”?

Jamais deux sans trois, après les fraudes des présidentielles et celles des législatives, la troisième semble se préparer pour ces élections du 27 novembre. En effet, quoi de plus efficace que de maîtriser la machine à fabriquer les bulletins uniques? L’enjeu est la Capitale où Cancre Premier est impopulaire mais veut régner en maître. Son poulain, Franck Naina Andriantsitohaina doit absolument gagner pour que mafieux et spéculateurs puissent se gaver encore plus sur le dos des citoyens.

Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2019/09/16/cancre-premier-se-prepare-a-tricher/

 

Comment on Facebook

C est à vomir !! Bande de malfaiteurs😳

Fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina – Miala any sahady indray ve ny halabato?

Fotoana hatomotra hanomanana ny fifidianana kaominaly izao no nanoloan’ny fitondrana tampotampoka ny tale jeneralin’ny tranoprintim-pirenena na ny “Imprimerie Nationale”, izay fantatra fa hanatonta amin’ity indray mitoraka ity ny bileta tokana ampiasaina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny faha-27 novambra ho avy izao.

Tamin’ny alaraobia 11 septambra teo no nanapahan’ny filankevitry ny governemanta fa soloina ny tale jeneralin’ny “Imprimerie Nationale” Angelson Andriamboavonjy, ka i Andry Nirina Rajaofetra no voatendry ho tale jeneraly vaovao.

Miloko ho fanasaziana izao fanalàna ny tale jeneraly Angelson Andriamboavonjy izao, indrindra amin’izao fotoana manakaiky fifidanana izao satria raha tsaroana tamin’ny volana desambra nanatanterahana ny fifidianana filohampirenena dia namaky bantsilana tamin’ny haino amanjery ny fisian’ny karapanondro sy karapifidianana hosoka ny tenany ary nanazava tsara tamin’ny antsipiriany ny andraikitra mazava sahanin’ny “Imprimerie Nationale”.

Rohy horonantsary: youtu.be/w5MfUI5UxEs

Ho sahy hanao mangarahara tahaka ny tale jeneraly teo aloha ve ity vaovao voatendry ity raha misy indray ny hosoka? Vidìna lafo ankehitriny ny milaza ny marina.

Nangonin’i Lanzelo

www.gvalosoa.net/2019/09/16/fifidianana-benny-tanana-sy-mpanolotsaina-miala-any-sahady-indray-ve-...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina – Miala any sahady indray ve ny halabato?

Fotoana hatomotra hanomanana ny fifidianana kaominaly izao no nanoloan’ny fitondrana tampotampoka ny tale jeneralin’ny tranoprintim-pirenena na ny “Imprimerie Nationale”, izay fantatra fa hanatonta amin’ity indray mitoraka ity ny bileta tokana ampiasaina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny faha-27 novambra ho avy izao.

Tamin’ny alaraobia 11 septambra teo no nanapahan’ny filankevitry ny governemanta fa  soloina ny tale jeneralin’ny “Imprimerie Nationale” Angelson Andriamboavonjy, ka i Andry Nirina Rajaofetra no voatendry ho tale jeneraly vaovao.

Miloko ho fanasaziana izao fanalàna ny tale jeneraly Angelson Andriamboavonjy izao, indrindra amin’izao fotoana manakaiky fifidanana izao satria raha tsaroana tamin’ny volana desambra nanatanterahana ny fifidianana filohampirenena dia namaky bantsilana tamin’ny haino amanjery ny fisian’ny karapanondro sy karapifidianana hosoka ny tenany ary nanazava tsara tamin’ny antsipiriany ny andraikitra mazava sahanin’ny “Imprimerie Nationale”.

Rohy horonantsary: https://youtu.be/w5MfUI5UxEs

Ho sahy hanao mangarahara tahaka ny tale jeneraly teo aloha ve ity vaovao voatendry ity raha misy indray ny hosoka? Vidìna lafo ankehitriny ny milaza ny marina.

Nangonin’i Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2019/09/16/fifidianana-benny-tanana-sy-mpanolotsaina-miala-any-sahady-indray-ve-ny-halabato/

 

Comment on Facebook

Ataovy mafy ny vavaka sy fiarovana fa ny devoly dia hanao ny azy koa

Ny any HVM no mety tsy mandrotsaka olona na iray aza

Aleo hangala-bato zay tsy mahazaka vahoaka,fa ireo vahoaka ireo ihany no hanangatra azy @ farany e.

Tena loza izy ity e

Tsy mahagaga !

Tandremo fa rhf trop lotra io de mitrotra ny vahoka. Ty ts Madagasikara tsn fa Antananarivo

+ View more comments

HAZAKAZAKA ETO IARIVO

Fa nankaiza ny tanora no “goaika antitra” no ajoro?
(Nefa ireny anie mazàna, tena sarotra atoro!)
Ny tanora gasy vonona, moa tsy nisy nifidianana,
Sa voafitaka fa hoe hirotsaka Ravalomanana?

Diso kajy izany izao satria niseho ny tsy nampoizina?
(Ary dia tsy nety koa ireo hevi-dratsy izay novoizina?)
Ny hamingana an’i dada, izay no masaka ao an-tsaina,
Kanjo niala fandrika izy dia izao ‘nareo nangaina !

Dadabe sy zafikely, izany izao no hifaninana,
Ary dia tsy hay intsony izay ho voka-panadinana.
Ny azo antoka dia izao, mpandresy tsy hahazo laza
I dadabe raha toa mandresy ka mandavo an’ito zaza.

Nefa izay ilay hazakazaka izay andrasana ato ho ato.
(Ny irina dia tsy hisy ny hosoka sy ny hala-bato.)
Miomàna, miomàna, hafana indray ny renivohitra.
Sarimihetsika mitohy: ny mpiara-dia sa ny mpanohitra?

SEDERA RAVALISON (15-09-19)

www.gvalosoa.net/2019/09/15/hazakazaka-eto-iarivo/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

HAZAKAZAKA ETO IARIVO

Fa nankaiza ny tanora no “goaika antitra” no ajoro?
(Nefa ireny anie mazàna, tena sarotra atoro!)
Ny tanora gasy vonona, moa tsy nisy nifidianana,
Sa voafitaka fa hoe hirotsaka Ravalomanana?

Diso kajy izany izao satria niseho ny tsy nampoizina?
(Ary dia tsy nety koa ireo hevi-dratsy izay novoizina?)
Ny hamingana an’i dada, izay no masaka ao an-tsaina,
Kanjo niala fandrika izy dia izao ‘nareo nangaina !

Dadabe sy zafikely, izany izao no hifaninana,
Ary dia tsy hay intsony izay ho voka-panadinana.
Ny azo antoka dia izao, mpandresy tsy hahazo laza
I dadabe raha toa mandresy ka mandavo an’ito zaza.

Nefa izay ilay hazakazaka izay andrasana ato ho ato.
(Ny irina dia tsy hisy ny hosoka sy ny hala-bato.)
Miomàna, miomàna, hafana indray ny renivohitra.
Sarimihetsika mitohy: ny mpiara-dia sa ny mpanohitra?

SEDERA RAVALISON (15-09-19)

http://www.gvalosoa.net/2019/09/15/hazakazaka-eto-iarivo/

 

Comment on Facebook

Kkkk .papi voafitakin natao kk

Alefa tanora a Alefa TIM a Alefa misotro ronono @zay dadabe TGV a.

😃😃😃😃😯!Ny vava no tsy atao .be anie ka ny mamerina azy no tsy zaka e ! Merci Dada a ! Mahay ianao ka !👏👏👏👏👏

Oatry ny DadaBe Noely ity izy e . Andana mitaiza zafikely RaPapa Be o . Tsy lany match

Tanora iany

tena marina io an tratran" ny tsy nampoizina mihitsy tonga dia kenda

Aza atao tsinotsinona ny antipanahy fa vao teo isika no nohamaivamaivan'ny sasany, ny mety tsara ho vita lazaina fa mianatra ny ratsy ataon'ny sasany tsy mety 🤔

Alefa tanora tim aaa

Kkkk atr@ minisitra efa nitabataba tatsy ambadika kay trayra nu ts nampoizina

Tanora

Alefa Tanora aaaaaaa

io ve mahay hiady hevitra @teny gasy?

Hiditra affaires étranges zany ny futur ex-min. affaires étrangères. Ao àry ahitàna azy. Ndao entina mientsena eny Anosibe. Tsy maninona omena iray alina ariary dia mividy izay ilaina ampisakafoanana ankohonana olona efatra. 😄

+ View more comments

Alefa Rina a! ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Alefa Rina a!

Matoky ary manohana izahay. Iarivo soa iombonantsika.Izy no Kandidà atolotry ny TIM ho Ben’ny Tanan’Antananarivo. Tahiry Ny Rina Randriamasinoro no anarany. 36 taona, manambady, niteraka mianadahy ary manana taiza mianadahy hafa koa.

Tanora zanak’Antananarivo, mipetraka ao amin’ny Firaisana faha V, tena tia fanatanjahantena, manam-pahaizana sady matahotra an’Andriamanitra.

Nianatra teny amin’ny EPP, CEG sy Lycée Nanisana izy.
Ary nanohy nanao Master II option Finance, specialisation contrôle de gestion, Diplôme de Hautes études en Administration, specialisation Administration Financière ENAM.

Refa vita fianarana i Tahiry Ny Rina dia niasa:

2007 à 2016 responsable financier des projets de developpement
finance à la Banque Mondiale

2016 à 2019 Directeur Administratif et Financier (DAF) CUA

Ny tsara ho fantatra momba an’i Tahiry Ny Rina koa dia zanak’olon-tsotra izy, efa nandalo lalam-piainana samihafa ary mahalala tsara ny hetahetan’ny vahaoka eto Antananarivo. Ny risim-pony te hanao zavatra tsara sy ny zava-bitany tamin’ny fapandrosoana ny Firenena no antony nosafidianako, Marc Ravalomanana, azy. Mahatokisa isika vahoaka fa olona mendrika hitantana sy hitondra an’Antananarivo izy. Mifalia isika fa manana tanora hitondra fanantenana vaovao. Tiako Iarivo
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Matoky ary manohana izahay. Iarivo soa iombonantsika.Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Zay maka anao e!!!

alefa ZANDRY a ! Tanora Gasy Vrai io zandry kely io (fa tsy....) satria : ampy solaitra mandray andraikitra eo anivon’ny fiangonana mahatoky valeurs tsara fa tsy mpanao bizina. ny « mendrika » mendrika eny foana e .... fa tsy fôpla !

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 14 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 14 Septambra 2019.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Load more