8.6 C
Antananarivo
Sat 13 Aug 2022 03:39

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
8.6 ° C
8.6 °
8.6 °
93 %
2.7kmh
35 %
Sat
18 °
Sun
21 °
Mon
24 °
Tue
27 °
Wed
20 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

NY TAHOTRA NO LEHIBE INDRINDRA

Disodisokely indray aho ry vahoaka Malagasy.
Asa raha ny kajikajiko no tsaroako ho tsy mirindra,
Fa na hoe voavidiko aza ireo bebaoty sy bebasy,
Hay ny tahotra rey olona, io no lehibe indrindra!

Miaina anaty tahotra aho na hitako aza sady tsapako
F’efa tena nohatevenina ireo natao hiaro ny aiko.
Tena tebiteby lava no iainako ao an-dapako.
Tahotra ny hoe hianjera no mibahana ato an-tsaiko!

Izay mihetsika rehetra toa mampihovitra ny foko.
(Tsy mba misy maminy amiko ny tontolo izay jerena!)
Ny mamiratra omaly, lasa tena niova loko.
Tonga matroka tanteraka, zary toa mahasorena!

… Hay ilay seza izay niriko, ilay nalaiko tamin-kery
Sy tsy tamim-pomba mendrika dia sy mitera-piadanana.
Tonga saina tampoka aho ka lasa te hiteny irery.
(Toy ny olona efa adala sy efa toa ondranondranana!)

IRINA HO TAFITA (09-08-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/13/ny-tahotra-no-lehibe-indrindra/
... TohinyFintinina

2 ora lasa

NY TAHOTRA NO LEHIBE INDRINDRA

Disodisokely indray aho ry vahoaka Malagasy.
Asa raha ny kajikajiko no tsaroako ho tsy mirindra,
Fa na hoe voavidiko aza ireo bebaoty sy bebasy,
Hay ny tahotra rey olona, io no lehibe indrindra!

Miaina anaty tahotra aho na hitako aza sady tsapako
F’efa tena nohatevenina ireo natao hiaro ny aiko.
Tena tebiteby lava no iainako ao an-dapako.
Tahotra ny hoe hianjera no mibahana ato an-tsaiko!

Izay mihetsika rehetra toa mampihovitra ny foko.
(Tsy mba misy maminy amiko ny tontolo izay jerena!)
Ny mamiratra omaly, lasa tena niova loko.
Tonga matroka tanteraka, zary toa mahasorena!

… Hay ilay seza izay niriko, ilay nalaiko tamin-kery
Sy tsy tamim-pomba mendrika dia sy mitera-piadanana.
Tonga saina tampoka aho ka lasa te hiteny irery.
(Toy ny olona efa adala sy efa toa ondranondranana!)

      IRINA HO TAFITA (09-08-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/ny-tahotra-no-lehibe-indrindra/

Ambasadaoron’I Etazonia – Nijery ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny haintany tany Atsimo

Aly

Sambany nitsidika ny faritra atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny Ambasadaoro Amerikana eto Madagasikara Claire Pierangelo. Nanamafy ny fanohanan’i Etazonia ny fampihenana ny tsy fanjariantsakafo sy ny fanamafisana ny fahaiza-miatrika na “résilience” ny Ambasadaoro amerikana vaovao. Nandritra ny herinandro voalohan’ny volana aogositra dia nitsidika ny faritra Atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany ny Ambasadaoro amerikanina Claire A. Pierangelo.

Nihaona tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny faritra, ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana, ireo manampahaizana manokana momba ny fanjariantsakafo ary ireo mpahazo tombontsoa ny Ambasadaoro. Teny ifotony ihany koa no nahitany mivantana ny voka-tsoa nateraky ny fanohanan’ny governementa amerikana ny mponina eny an-toerana, tamin’ny alalan’ny fomba fambolena manaraka ny fivoaran’ny toetrandro ary koa ny fotodrafitrasa maro samihafa mariky ny ezaka fampandrosoana ara-toekarena. Nandritra ny fitsidihana izay naharitra 5 andro, ny Ambasadaoro Pierangelo dia nanatri-maso ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro amin’ny mponina eny ifotony, sy ny maha-zava-dehibe ny fanohanan’i Etazonia, amin’ny alàlan’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisampirenena (USAID), ny fanjariantsakafo any Atsimo, izay iarahana miasa miaraka amin’ny Firenena Mikambana, ny ONG na fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ary ny Governemanta Malagasy. Amin’ny alalan’ireo fiaraha-miasa ireo, ny fandaharanasa tohanan’ny USAID dia manome sakafo ho an’ireo izay marefo indrindra, manatsara ny tolotra ara-pahasalamana, manitatra ny fivelomana, ary miaro ny biby sy zavamaniry atahorana ho lany tamingana.

Fototry ny fahantrana

“Ny governemanta amerikana dia manolo-tena bebe kokoa amin’ny fampihenana ny fahantrana, ny hanoanana ary ny tsy fanjariantsakafo eto Madagasikara”, hoy ny Ambasadaoro Pierangelo taorian’ny fitsidihana izay nataony. “Nandritra ity dia ity no nahitako fomba vaovao sy mahomby hamahana ny fototry ny fahantrana sy ireo olana maro samihafa mety aterak’izany.” Tao amin’ny Distrikan’Ampanihy ny alatsinainy lasa teo, dia nihaona tamin’ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana sy mpilatsaka an-tsitrapo, ho an’ny fahasalamam-bahoaka ny Ambasadaoro Pierangelo. Noresahana nandritra izany ny fiofanana notohanan’ny USAID, izay nanampy azy ireo hanome tolotra tsara kokoa momba ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny sakafo ary ny fisorohana ny tazomoka eny an-toerana. Tao Tanambao, ao amin’ny Distrikan’i Beloha, teo amin’ny toerana fanarahamaso ny fitomboan’ny zaza latsaky ny dimy taona izay tohanan’ny USAID, dia nitondra ny zanany ny renim-pianakaviana, mba hotiliana amin’ny tsy fanjariantsakafo. Nanatrika fiofanana ihany koa izy ireo momba ny fikarakarana sakafo be otrikaina, ho an’ny fianakaviana arakaraka ny karazan-tsakafo misy eny an-toerana. Renim-pianakaviana iray teny an-toerana antsoina hoe Mboae no nitantara fa voatily ho tsy ampy sakafo sy tsy ampy lanja ny zanany vavy, efa ho enim-bolana lasa izay, ka nomena karazan-tsakafo fanampiny natokana ho an’ny zaza tsy ampy lanja ilay zaza ho fitsaboana azy, ankoatra ny sakafo efa mahazatra azy. “Nandritra ny fanaraha-maso natao anio,” hoy izy tamin’ny Ambasadaoro, “dia nolazaina tamiko androany fa sitrana tanteraka ny zanako vavy.”

Sarotra nahitana rano

Tao amin’ny fokontany Vohibola ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa, no nahitan’ny Ambasadaoro Pierangelo ny fomba nanomezan’ny USAID masomboly sy ny nametrahana rano fisotro ary fitaovana fanondrahana ho an’ny tokantrano mpamboly. Rehefa nihaona tamin’ny mponina izy, dia nahare ny nahafahan’ity teknolojia vaovao ity nanampy azy ireo hiatrika ny hain-tany. “Sarotra nahitana rano teto an-tanànanay ary tena tsy afaka nanondraka ny voliko firy aho,” hoy i Tavesoae, renim-pianakaviana manan-janaka valo izay manana zaridaina fambolen’anana misitraka ny famatsian-drano vaovao izay namboarina teo akaikin’ny tranony. “Nanome masomboly sy rano ho an’ny voliko ilay fandaharanasa ary ny legioma isan-karazany amboleko ankehitriny dia manampy ny fianakaviako ho salama sy ho ampy sakafo.” Nihaona tamin’ireo mpanjono monina manodidina ny morontsirak’i Lavanono ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa ny Ambasadaoro ary ny jono no hany asa fivelomana eny an-toerana. Nandritra izany no nahafantaran’ny Ambasadaoro ny fomba nanampian’i Etazonia an’ity vondrom-piarahamonina ity amin’ny fananganana vondrona mpitahiry sy mpifampidram-bola hanatsarana ny fahefa-mividy sy hanangonana sy hampiasana ireo vola azon’izy ireo. Ireo vondrona ireo dia nanampy ihany koa ny vehivavy hanao asa fampidiram-bola ankoatra ny jono. Tany amin’ny Distrikan’Ambovombe dia nitsidika ireo mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny tantsaha mpamboly vomanga tohanan’ny USAID ny Ambasadaoro Pierangelo. Tao no nanandramany karazan-tsakafo vita amin’ny vomanga miaty volom-boasary, be otrikaina sy mahatanty ny fiovan’ny toetrandro. Nohazavain’ireo mpikambana ao amin’ny fikambanana fa tena nitondra fiovana lehibe teo amin’ny fanatsarana ny toekaren’ny faritra sy ny fahasalaman’ny fianakaviana eo an-toerana ny fampidirana ny vomanga be vitaminina A sy mora ambolena.

Atahorana ho lany tamingana

Ny Ambasadaoro Pierangelo koa dia nitsidika ny toerana ao Mahavelo izay namonjen’ny Turtle Alliance Survival (TSA) ireo sokatra aman’arivony atahorana ho lany tamingana ary nogiazana taorian’ny saika nanondranana azy ireo tany ivelany. Hatramin’ny nahazoan’ny TSA fanohanana avy amin’ny USAID tamin’ny taona 2020, dia sokatra maherin’ny 26.000 no nogiazana raha saika nisy nanondrana an-tsokosoko teto Madagasikara ary sokatra miisa 1.000 no efa naverina indray tany an’ala izay tena toeram-ponenan’izy ireo. Ny TSA koa dia mividy sakafo ho an’ny sokatra avy amin’ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, mba hampitomboana ny fidiram-bolan’izy ireo. Ny Ambasadaoro Pierangelo dia nifanakalo hevitra tamin’ireo mpanao gazety avy amin’ny radio sy fahitalavitra ao Taolagnaro , ka nohamafisiny tamin’izany ny fanampian’ny vahoaka amerikana, anisan’izany ny 2,1 tapitrisa dolara avy amin’ny Departemantan’ny Fiarovana ao Etazonia, izay nahafahana nanohana Malagasy maherin’ny 1,5 tapitrisa tamin’ny fiatrehana ny haintany ary nanavotana ain’olona maro nandritra ny hamehana sy ny mbola hanavotana fianakaviana maro amin’ny alalan’ny vahaolana lavitrezaka. “Nahita ny hakanton’i Madagasikara aho ary nahatsapa ny herim-pon’ny mponina izay nihaona tamiko ihany koa”, hoy ny Ambasadaoro. “Faly aho fa mbola afaka manampy an’i Madagasikara hiatrika ireo olana maro atrehany ireo hatrany ny governemanta amerikana. Ary mino aho fa indray andro any dia hanana fahafahana hitondra vahaolana maharitra i Madagasikara, mba hahafahan’ny Malagasy rehetra hanatsara ny fari-piainany bebe kokoa.” Nanomboka ny taona 2015, dia nanolotra vola mitentina 346 tapitrisa dolara ho an’ny fanampiana vonjy taitra sy ny fampandrosoana ho an’ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’i Madagasikara i Etazonia. Mifanindran-dalana amin’i Madagasikara toy ny “mpirahalahy mianala” i Etazonia ho fanamafisana ny fahaizan’ny Malagasy miatrika ireo mety ho hamehana ho avy.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/ambasadaoroni-etazonia-nijery-ny-tsy-fanjarian-tsakafo-sy-ny-haintany...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Ambasadaoron’I Etazonia – Nijery ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny haintany tany Atsimo

Aly

Sambany nitsidika ny faritra atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny Ambasadaoro Amerikana eto Madagasikara Claire Pierangelo. Nanamafy ny fanohanan’i Etazonia ny fampihenana ny tsy fanjariantsakafo sy ny fanamafisana ny fahaiza-miatrika na “résilience” ny Ambasadaoro amerikana vaovao. Nandritra ny herinandro voalohan’ny volana aogositra dia nitsidika ny faritra Atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany ny Ambasadaoro amerikanina Claire A. Pierangelo.

Nihaona tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny faritra, ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana, ireo manampahaizana manokana momba ny fanjariantsakafo ary ireo mpahazo tombontsoa ny Ambasadaoro. Teny ifotony ihany koa no nahitany mivantana ny voka-tsoa nateraky ny fanohanan’ny governementa amerikana ny mponina eny an-toerana, tamin’ny alalan’ny fomba fambolena manaraka ny fivoaran’ny toetrandro ary koa ny fotodrafitrasa maro samihafa mariky ny ezaka fampandrosoana ara-toekarena. Nandritra ny fitsidihana izay naharitra 5 andro, ny Ambasadaoro Pierangelo dia nanatri-maso ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro amin’ny mponina eny ifotony, sy ny maha-zava-dehibe ny fanohanan’i Etazonia, amin’ny alàlan’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisampirenena (USAID), ny fanjariantsakafo any Atsimo, izay iarahana miasa miaraka amin’ny Firenena Mikambana, ny ONG na fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ary ny Governemanta Malagasy. Amin’ny alalan’ireo fiaraha-miasa ireo, ny fandaharanasa tohanan’ny USAID dia manome sakafo ho an’ireo izay marefo indrindra, manatsara ny tolotra ara-pahasalamana, manitatra ny fivelomana, ary miaro ny biby sy zavamaniry atahorana ho lany tamingana.

Fototry ny fahantrana

“Ny governemanta amerikana dia manolo-tena bebe kokoa amin’ny fampihenana ny fahantrana, ny hanoanana ary ny tsy fanjariantsakafo eto Madagasikara”, hoy ny Ambasadaoro Pierangelo taorian’ny fitsidihana izay nataony. “Nandritra ity dia ity no nahitako fomba vaovao sy mahomby hamahana ny fototry ny fahantrana sy ireo olana maro samihafa mety aterak’izany.” Tao amin’ny Distrikan’Ampanihy ny alatsinainy lasa teo, dia nihaona tamin’ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana sy mpilatsaka an-tsitrapo, ho an’ny fahasalamam-bahoaka ny Ambasadaoro Pierangelo. Noresahana nandritra izany ny fiofanana notohanan’ny USAID, izay nanampy azy ireo hanome tolotra tsara kokoa momba ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny sakafo ary ny fisorohana ny tazomoka eny an-toerana. Tao Tanambao, ao amin’ny Distrikan’i Beloha, teo amin’ny toerana fanarahamaso ny fitomboan’ny zaza latsaky ny dimy taona izay tohanan’ny USAID, dia nitondra ny zanany ny renim-pianakaviana, mba hotiliana amin’ny tsy fanjariantsakafo. Nanatrika fiofanana ihany koa izy ireo momba ny fikarakarana sakafo be otrikaina, ho an’ny fianakaviana arakaraka ny karazan-tsakafo misy eny an-toerana. Renim-pianakaviana iray teny an-toerana antsoina hoe Mboae no nitantara fa voatily ho tsy ampy sakafo sy tsy ampy lanja ny zanany vavy, efa ho enim-bolana lasa izay, ka nomena karazan-tsakafo fanampiny natokana ho an’ny zaza tsy ampy lanja ilay zaza ho fitsaboana azy, ankoatra ny sakafo efa mahazatra azy. “Nandritra ny fanaraha-maso natao anio,” hoy izy tamin’ny Ambasadaoro, “dia nolazaina tamiko androany fa sitrana tanteraka ny zanako vavy.”

Sarotra nahitana rano

Tao amin’ny fokontany Vohibola ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa, no nahitan’ny Ambasadaoro Pierangelo ny fomba nanomezan’ny USAID masomboly sy ny nametrahana rano fisotro ary fitaovana fanondrahana ho an’ny tokantrano mpamboly. Rehefa nihaona tamin’ny mponina izy, dia nahare ny nahafahan’ity teknolojia vaovao ity nanampy azy ireo hiatrika ny hain-tany. “Sarotra nahitana rano teto an-tanànanay ary tena tsy afaka nanondraka ny voliko firy aho,” hoy i Tavesoae, renim-pianakaviana manan-janaka valo izay manana zaridaina fambolen’anana misitraka ny famatsian-drano vaovao izay namboarina teo akaikin’ny tranony. “Nanome masomboly sy rano ho an’ny voliko ilay fandaharanasa ary ny legioma isan-karazany amboleko ankehitriny dia manampy ny fianakaviako ho salama sy ho ampy sakafo.” Nihaona tamin’ireo mpanjono monina manodidina ny morontsirak’i Lavanono ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa ny Ambasadaoro ary ny jono no hany asa fivelomana eny an-toerana. Nandritra izany no nahafantaran’ny Ambasadaoro ny fomba nanampian’i Etazonia an’ity vondrom-piarahamonina ity amin’ny fananganana vondrona mpitahiry sy mpifampidram-bola hanatsarana ny fahefa-mividy sy hanangonana sy hampiasana ireo vola azon’izy ireo. Ireo vondrona ireo dia nanampy ihany koa ny vehivavy hanao asa fampidiram-bola ankoatra ny jono. Tany amin’ny Distrikan’Ambovombe dia nitsidika ireo mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny tantsaha mpamboly vomanga tohanan’ny USAID ny Ambasadaoro Pierangelo. Tao no nanandramany karazan-tsakafo vita amin’ny vomanga miaty volom-boasary, be otrikaina sy mahatanty ny fiovan’ny toetrandro. Nohazavain’ireo mpikambana ao amin’ny fikambanana fa tena nitondra fiovana lehibe teo amin’ny fanatsarana ny toekaren’ny faritra sy ny fahasalaman’ny fianakaviana eo an-toerana ny fampidirana ny vomanga be vitaminina A sy mora ambolena.

Atahorana ho lany tamingana

Ny Ambasadaoro Pierangelo koa dia nitsidika ny toerana ao Mahavelo izay namonjen’ny Turtle Alliance Survival (TSA) ireo sokatra aman’arivony atahorana ho lany tamingana ary nogiazana taorian’ny saika nanondranana azy ireo tany ivelany. Hatramin’ny nahazoan’ny TSA fanohanana avy amin’ny USAID tamin’ny taona 2020, dia sokatra maherin’ny 26.000 no nogiazana raha saika nisy nanondrana an-tsokosoko teto Madagasikara ary sokatra miisa 1.000 no efa naverina indray tany an’ala izay tena toeram-ponenan’izy ireo. Ny TSA koa dia mividy sakafo ho an’ny sokatra avy amin’ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, mba hampitomboana ny fidiram-bolan’izy ireo. Ny Ambasadaoro Pierangelo dia nifanakalo hevitra tamin’ireo mpanao gazety avy amin’ny radio sy fahitalavitra ao Taolagnaro , ka nohamafisiny tamin’izany ny fanampian’ny vahoaka amerikana, anisan’izany ny 2,1 tapitrisa dolara avy amin’ny Departemantan’ny Fiarovana ao Etazonia, izay nahafahana nanohana Malagasy maherin’ny 1,5 tapitrisa tamin’ny fiatrehana ny haintany ary nanavotana ain’olona maro nandritra ny hamehana sy ny mbola hanavotana fianakaviana maro amin’ny alalan’ny vahaolana lavitrezaka. “Nahita ny hakanton’i Madagasikara aho ary nahatsapa ny herim-pon’ny mponina izay nihaona tamiko ihany koa”, hoy ny Ambasadaoro. “Faly aho fa mbola afaka manampy an’i Madagasikara hiatrika ireo olana maro atrehany ireo hatrany ny governemanta amerikana. Ary mino aho fa indray andro any dia hanana fahafahana hitondra vahaolana maharitra i Madagasikara, mba hahafahan’ny Malagasy rehetra hanatsara ny fari-piainany bebe kokoa.” Nanomboka ny taona 2015, dia nanolotra vola mitentina 346 tapitrisa dolara ho an’ny fanampiana vonjy taitra sy ny fampandrosoana ho an’ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’i Madagasikara i Etazonia. Mifanindran-dalana amin’i Madagasikara toy ny “mpirahalahy mianala” i Etazonia ho fanamafisana ny fahaizan’ny Malagasy miatrika ireo mety ho hamehana ho avy.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/ambasadaoroni-etazonia-nijery-ny-tsy-fanjarian-tsakafo-sy-ny-haintany-tany-atsimo/

Andrianasolo Ravelonanosy Clovis – Tsy azo ihodivirana ny hanaovana ny fikaonandoham-pirenena

Franck Razakambelo

Mirefarefa amin’ny tany ny toe-tsain’ny fiarahamonina Malagasy amin’izao fotoana izao, satria miala tanteraka amin’ny soa-toavina maha-malagasy ny olom-pirenena hoy Andriamatoa Andrianasolo Revelonanosy Solomon Clovis filoha nasiônalin’ny antoko Fanare (Fitondrana Andriamanjaka miara-miasa amin’ny Repoblika), no sady mpikambana ao amin’ny vondrona Rmdm. Nanohy fanazavana ity mpanao politika ity, fa tokony haverina indray ny fitsaram-bahoaka any ambanivohitra izay fitsarana efa nataon’ny faha Mpanjaka taloha ary saziana araka ny heloka nataony ny olona, mba tsy hamerin-keloka intsony. Nanohy fanazavana ity farany, fa tsy azo ekena izany olona tsy maty manota izany eto amin’ny firenena ary tokony hamerim-bola na manao asa iombonana na migadra ireo olona tratra manao an’izany.

Nilaza Andriamatoa Andrianasolo Clovis, fa tokony ho saziana ihany koa ireo olona na solontenam-panjakana mindrana vola amin’ny vahiny satria mampahantra ny vahoaka ary ireto farany ihany no hamerina izany vola izany amin’ny alalan’ny fandoavan-ketra. Nanamafy ity mpanao politika ity, fa manatsara ny fitantanadraharaham-panjakana ny fanoloana ny Antenimierandoholona ho lasa Antenimieran’ny havan’Andriana izany hoe mijanona ho Andrimpanjakana mpanao lalàna sy olom-boafidy avokoa ny mpikambana ao aminy ary tsy manakorontana an’ireo rafi-panjakana hafa. Nanambara ity mpanao politika ity, fa tokony hiverina amin’ny fanorenana ifotony ny firenena amin’ny alalan’ny fifidianana ny Lalampanorenana vaovao mifanaraka amin’ny rafi-pitondrana maha Malagasy, fanjakan’Andriamanjaka: “Monarchie”, izay rafitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana.

Nilaza izy, fa tokony hitovy tantana sy ho ambanin’ny lalàna avokoa ireo kandida izay hifaninana amin’ny fifidianana rehetra izay hatao ary tanterahina ao anatin’ny fahalalahana izany, mba tsy hisian’ny kandida mangalatra “Depart”. Nanambara ny filohan’ny antoko Fanare, fa tokony hiala eo amin’ny fitondrana ny filoham-pirenena mandika ny Lalam-panorenana ary tsy azo ihodivirana ny fanatanterahana fikaonandoham-pirenena hitadiavam-bahaolana amin’izao Krizy izao, no sady miantso ny FFKM handray anjara mavitrika amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra hiara-hiasa aminy ny antoko Fanare, mba handrodana ny mandan’i Jericho, izay mamotika ny fiandrianam-pirenena ary hametraka ny rafitra “Monarchie”.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/andrianasolo-ravelonanosy-clovis-tsy-azo-ihodivirana-ny-hanaovana-ny-...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Andrianasolo Ravelonanosy Clovis – Tsy azo ihodivirana ny hanaovana ny fikaonandoham-pirenena

Franck Razakambelo

Mirefarefa amin’ny tany ny toe-tsain’ny fiarahamonina Malagasy amin’izao fotoana izao, satria miala tanteraka amin’ny soa-toavina maha-malagasy ny olom-pirenena hoy Andriamatoa Andrianasolo Revelonanosy Solomon Clovis filoha nasiônalin’ny antoko Fanare (Fitondrana Andriamanjaka miara-miasa amin’ny Repoblika), no sady mpikambana ao amin’ny vondrona Rmdm. Nanohy fanazavana ity mpanao politika ity, fa tokony haverina indray ny fitsaram-bahoaka any ambanivohitra izay fitsarana efa nataon’ny faha Mpanjaka taloha ary saziana araka ny heloka nataony ny olona, mba tsy hamerin-keloka intsony. Nanohy fanazavana ity farany, fa tsy azo ekena izany olona tsy maty manota izany eto amin’ny firenena ary tokony hamerim-bola na manao asa iombonana na migadra ireo olona tratra manao an’izany.

Nilaza Andriamatoa Andrianasolo Clovis, fa tokony ho saziana ihany koa ireo olona na solontenam-panjakana mindrana vola amin’ny vahiny satria mampahantra ny vahoaka ary ireto farany ihany no hamerina izany vola izany amin’ny alalan’ny fandoavan-ketra. Nanamafy ity mpanao politika ity, fa manatsara ny fitantanadraharaham-panjakana ny fanoloana ny Antenimierandoholona ho lasa Antenimieran’ny havan’Andriana izany hoe mijanona ho Andrimpanjakana mpanao lalàna sy olom-boafidy avokoa ny mpikambana ao aminy ary tsy manakorontana an’ireo rafi-panjakana hafa. Nanambara ity mpanao politika ity, fa tokony hiverina amin’ny fanorenana ifotony ny firenena amin’ny alalan’ny fifidianana ny Lalampanorenana vaovao mifanaraka amin’ny rafi-pitondrana maha Malagasy, fanjakan’Andriamanjaka: “Monarchie”, izay rafitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana.

Nilaza izy, fa tokony hitovy tantana sy ho ambanin’ny lalàna avokoa ireo kandida izay hifaninana amin’ny fifidianana rehetra izay hatao ary tanterahina ao anatin’ny fahalalahana izany, mba tsy hisian’ny kandida mangalatra “Depart”. Nanambara ny filohan’ny antoko Fanare, fa tokony hiala eo amin’ny fitondrana ny filoham-pirenena mandika ny Lalam-panorenana ary tsy azo ihodivirana ny fanatanterahana fikaonandoham-pirenena hitadiavam-bahaolana amin’izao Krizy izao, no sady miantso ny FFKM handray anjara mavitrika amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra hiara-hiasa aminy ny antoko Fanare, mba handrodana ny mandan’i Jericho, izay mamotika ny fiandrianam-pirenena ary hametraka ny rafitra “Monarchie”.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/andrianasolo-ravelonanosy-clovis-tsy-azo-ihodivirana-ny-hanaovana-ny-fikaonandoham-pirenena/

Fanomezana anarana Malagasy foto-drafitrasa – Rainilainga toy ny Filoha koa ny ministry ny serasera sy kolontsaina

Niaina

Tsy mbola hita hatramin’izao ny fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa manerana ny Nosy. Mba fantatry ny filoha Rajoelina ve, ireo fampanantena nataon’ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy, efa tamin’ny volana mey 2919, fa ho ampitondraina anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa maro samy hafa manerana ny Nosy toy ny sekoly, kianja, lalana, hopitaly, Toby miaramila, sns…

Tsy misy maharary izany, kanefa toa lasa fampanantenana tsy tanteraka toy ireo maro hafa ihany koa, ny mahakasika io fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa ireo, izay maro dia maro tokoa manerana ny Nosy. Tsy ireo any amin’ny Faritra ihany, fa na ny eto amin’ny faritra Analamanga dia somary efa tsy manantena intsony an’izany, kanefa raha ny marina dia efa vita ny asan’ireo commission, na ny vaomiera nampiandraiketina ny asa tamin’izany.

Hita koa amin’izao, fa miato trano hambara ho Mozea Koltoraly etsy Ambohitsorohitra. Santionany ihany ireo, fa be ny endrika fitaka misy eto Madagasikara ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/fanomezana-anarana-malagasy-foto-drafitrasa-rainilainga-toy-ny-filoha...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Fanomezana anarana Malagasy foto-drafitrasa – Rainilainga toy ny Filoha koa ny ministry ny serasera sy kolontsaina

Niaina

Tsy mbola hita hatramin’izao ny fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa manerana ny Nosy. Mba fantatry ny filoha Rajoelina ve, ireo fampanantena nataon’ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy, efa tamin’ny volana mey 2919, fa ho ampitondraina anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa maro samy hafa manerana ny Nosy toy ny sekoly, kianja, lalana, hopitaly, Toby miaramila, sns…

Tsy misy maharary izany, kanefa toa lasa fampanantenana tsy tanteraka toy ireo maro hafa ihany koa, ny mahakasika io fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa ireo, izay maro dia maro tokoa manerana ny Nosy. Tsy ireo any amin’ny Faritra ihany, fa na ny eto amin’ny faritra Analamanga dia somary efa tsy manantena intsony an’izany, kanefa raha ny marina dia efa vita ny asan’ireo commission, na ny vaomiera nampiandraiketina ny asa tamin’izany.

Hita koa amin’izao, fa miato trano hambara ho Mozea Koltoraly etsy Ambohitsorohitra. Santionany ihany ireo, fa be ny endrika fitaka misy eto Madagasikara ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/fanomezana-anarana-malagasy-foto-drafitrasa-rainilainga-toy-ny-filoha-koa-ny-ministry-ny-serasera-sy-kolontsaina/

Vovonana Gasy Leo – Hampiasa ny fahefam-bahoaka raha tsy handray andraikitra ny olom-boafidy

Franck Razakambelo

Nanatitra taratasy mampahafantatra an’ireo fandikan-dalàna rehetra nataon’ny filoham-pirenena Rajoelina, sy ny mpiara miasa aminy tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena omaly maraina ny vovonana Gasy Leo. Nitety an’ireo biraon’ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena etsy amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny solontenan’ny vovonana Gasy Leo ary notolorana an’ity taratasy fampahafantarana ity avokoa ireo Sekreteran’ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy amin’ny faritany miisa 6 manerana ny Nosy.

Nilaza Andriamatoa Raherimampianina Nambinina, mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy leo, fa manome fe-potoana an’ireo Solombavambahoaka ny vovonana Gay leo, mba hanao « Rappel à l’ordre » ny mpitondra fanjakana rehetra manoloana ny trangana fandikana lalàna velona, izay ataon’izy ireo ary raha sanatria ka tsy mandray ny andraikiny ny olom-boafidy dia miray tetika sy miray petsapetsa amin’ny filohampirenena ireto farany amin’izao fahoriam-bahoaka izao.

Nanohy fanazavana ity mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy Leo ity, fa ny Solombavambahoaka no tokony hitsangana hanaitra ny mpanapa-kevitra manoloana ny fisian’ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana misy amin’izao fotoana izao ary raha tsy mandray ny andraikiny ireto farany dia hitsangana ny Vovonana Gasy Leo handray fepetra amin’ny fampiasana ny fahefam-bahoaka.

Nilaza Andriamatoa Achim Kely, filoha lefitry ny Gasy Leo Faritany Mahajanga, fa manaitra ny fanjakana foibe ity farany hijery ny sosialim-bahoaka. Tsy manaja ny zon’olombelona ireo mpitondra ao Mahajanga, vokatr’izany maneho ny alahelony ny vahoaka any an-toerana, satria tsy misy asa ny tanora, no sady mirongatra manaraka izany tsy fandriampahalemana any an-toerana amin’izao fotoanaa izao. Nanohy fanazavana ity filoha lefitry ny vovonana Gasy Leo Faritany Mahajanga ity, fa raha tsy misy fivoarany ny toe-draharaham-pirenena any an-toerana dia tsy maintsy haverina amin’ny vahoaka ny fahefam-panjakana, homena ny mpitondra vaovao izay mahavaha ny olam-bahoaka.

Tsiahivina fa efa mitsangana ireo filoha lefitra mitantana ny vovonana Gasy Leo eo anivon’ny Faritany 6 eto Madagasikara ary miezaka manaraka ny lalàna velona ny fitakiana izay ataon’izy ireo hatreto, araka ny nambarany.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/vovonana-gasy-leo-hampiasa-ny-fahefam-bahoaka-raha-tsy-handray-andrai...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Vovonana Gasy Leo – Hampiasa ny fahefam-bahoaka raha tsy handray andraikitra ny olom-boafidy

Franck Razakambelo

Nanatitra taratasy mampahafantatra an’ireo fandikan-dalàna rehetra nataon’ny filoham-pirenena Rajoelina, sy ny mpiara miasa aminy tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena omaly maraina ny vovonana Gasy Leo. Nitety an’ireo biraon’ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena etsy amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny solontenan’ny vovonana Gasy Leo ary notolorana an’ity taratasy fampahafantarana ity avokoa ireo Sekreteran’ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy amin’ny faritany miisa 6 manerana ny Nosy.

Nilaza Andriamatoa Raherimampianina Nambinina, mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy leo, fa manome fe-potoana an’ireo Solombavambahoaka ny vovonana Gay leo, mba hanao « Rappel à l’ordre » ny mpitondra fanjakana rehetra manoloana ny trangana fandikana lalàna velona, izay ataon’izy ireo ary raha sanatria ka tsy mandray ny andraikiny ny olom-boafidy dia miray tetika sy miray petsapetsa amin’ny filohampirenena ireto farany amin’izao fahoriam-bahoaka izao.

Nanohy fanazavana ity mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy Leo ity, fa ny Solombavambahoaka no tokony hitsangana hanaitra ny mpanapa-kevitra manoloana ny fisian’ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana misy amin’izao fotoana izao ary raha tsy mandray ny andraikiny ireto farany dia hitsangana ny Vovonana Gasy Leo handray fepetra amin’ny fampiasana ny fahefam-bahoaka.

Nilaza Andriamatoa Achim Kely, filoha lefitry ny Gasy Leo Faritany Mahajanga, fa manaitra ny fanjakana foibe ity farany hijery ny sosialim-bahoaka. Tsy manaja ny zon’olombelona ireo mpitondra ao Mahajanga, vokatr’izany maneho ny alahelony ny vahoaka any an-toerana, satria tsy misy asa ny tanora, no sady mirongatra manaraka izany tsy fandriampahalemana any an-toerana amin’izao fotoanaa izao. Nanohy fanazavana ity filoha lefitry ny vovonana Gasy Leo Faritany Mahajanga ity, fa raha tsy misy fivoarany ny toe-draharaham-pirenena any an-toerana dia tsy maintsy haverina amin’ny vahoaka ny fahefam-panjakana, homena ny mpitondra vaovao izay mahavaha ny olam-bahoaka.

Tsiahivina fa efa mitsangana ireo filoha lefitra mitantana ny vovonana Gasy Leo eo anivon’ny Faritany 6 eto Madagasikara ary miezaka manaraka ny lalàna velona ny fitakiana izay ataon’izy ireo hatreto, araka ny nambarany.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/vovonana-gasy-leo-hampiasa-ny-fahefam-bahoaka-raha-tsy-handray-andraikitra-ny-olom-boafidy/

Afrobasket U18 vehivavy – Tafakatra amin’ny ½-dalana ny Ankoay Madagasikara

Lita

Nampitsanga-mitoetra ny lalao basket-ball: Afrobasket U18 vehivavy tany Antsirabe faritra Vakinankaratra omaly, teo amin’ny lalao ¼-dalan’ity fifaninanana Afrikana ity. Niady ny lalao teo amin’ny zazavavy Malagasy sy ny Tanzaniana, ety dia ety hatrany ny isa teny amin’ny tabilao nandritra izany lalao izany, hatramin’ny fiafaran’ny lalao, nahatontosana ireo ampaham-potoana miisa 4 nanaovana izany lalao izany. Tany amin’ny minitra farany no nahatafavoaka ny Ankoay Madagasikara, nanilika an’i Tanzania tamin’ny isa 61 no ho 58. Teo amin’ny sokajy zazalahy kosa, i Guinee no nikatroka tamin’ny Ankoay Madagasikara teo amin’ny lalao ¼-dalana omaly.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/afrobasket-u18-vehivavy-tafakatra-aminny-%C2%BD-dalana-ny-ankoay-mada...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Afrobasket U18 vehivavy – Tafakatra amin’ny ½-dalana ny Ankoay Madagasikara

Lita

Nampitsanga-mitoetra ny lalao basket-ball: Afrobasket U18 vehivavy tany Antsirabe faritra Vakinankaratra omaly, teo amin’ny lalao ¼-dalan’ity fifaninanana Afrikana ity. Niady ny lalao teo amin’ny zazavavy Malagasy sy ny Tanzaniana, ety dia ety hatrany ny isa teny amin’ny tabilao nandritra izany lalao izany, hatramin’ny fiafaran’ny lalao, nahatontosana ireo ampaham-potoana miisa 4 nanaovana izany lalao izany. Tany amin’ny minitra farany no nahatafavoaka ny Ankoay Madagasikara, nanilika an’i Tanzania tamin’ny isa 61 no ho 58. Teo amin’ny sokajy zazalahy kosa, i Guinee no nikatroka tamin’ny Ankoay Madagasikara teo amin’ny lalao ¼-dalana omaly.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/afrobasket-u18-vehivavy-tafakatra-aminny-%C2%BD-dalana-ny-ankoay-madagasikara/

Tiko Antsiranana – Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina ny hetsiky ny TIM

Niaina

Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina koa ny hetsika saika ataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny Tiko tany Antsiranana faritra Diana omaly. Araka ny nambaran’ny Prefet an’i Diego tsy azo anaovana fivoriana politika ny Tiko ao amin’ny Place Kabaro, izay toerana misy ny MBS any amin’ny faritra avaratry ny Nosy iny, na fananan’olon-tokona aza.

Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: saika mba hikoragna amin’ny filoha nasiônalin’ny antoko Tim ireo mpikatroka any an-toerana, manararaotra ny fandalovan’ny Filoha Ravalomanana any ireo mpomba azy any an-toerana, nefa dia famoretana sy fanakanana izao no nataon’ny mpitondra. Ny olona mipetraka sy miasa manodidina ity Tiko any Diego ity koa dia tsy nahazo niditra tamin’ny toerana nisy an’izy ireo, nandritra ny fanakanana nataon’ireo herim-pamoretana ireo. Raha ny nambaran’ireo tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana, tsy nahazoana alalana hono io hetsika famoriam-bahoaka saika nataon’ny antoko TIM io, nanao izany fanambarana izany ny mpitandro filaminana ao amin’ny OMC sy ny Prefet any an-toerana.

Feno mpitandro filaminana, herim-pamoretana noho izany ny tany amin’ny Tiko Antsiranana sy ny manodidina. Avy any Ramena Diego II, anisan’ny voaasa niatrika ny Fihaonambe faha-12 ny Sampana Dorkasy FJKM manerana ny Nosy ny Filoha Marc Ravalomanana, no saika hamonjy io fihaonana tao an-tampon-tanànan’Antsirananana io dia izao voasakana izao indray, na toerana fananana azy manokana aza ny Tiko. Tsy avela hivory ao an-tranony izany ny olona amin’izao fitondrana jadon-dRajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/tiko-antsiranana-nosakananny-herim-pamoretan-drajoelina-ny-hetsiky-ny...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Tiko Antsiranana – Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina ny hetsiky ny TIM

Niaina

Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina koa ny hetsika saika ataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny Tiko tany Antsiranana faritra Diana omaly. Araka ny nambaran’ny Prefet an’i Diego tsy azo anaovana fivoriana politika ny Tiko ao amin’ny Place Kabaro, izay toerana misy ny MBS any amin’ny faritra avaratry ny Nosy iny, na fananan’olon-tokona aza.

Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: saika mba hikoragna amin’ny filoha nasiônalin’ny antoko Tim ireo mpikatroka any an-toerana, manararaotra ny fandalovan’ny Filoha Ravalomanana any ireo mpomba azy any an-toerana, nefa dia famoretana sy fanakanana izao no nataon’ny mpitondra. Ny olona mipetraka sy miasa manodidina ity Tiko any Diego ity koa dia tsy nahazo niditra tamin’ny toerana nisy an’izy ireo, nandritra ny fanakanana nataon’ireo herim-pamoretana ireo. Raha ny nambaran’ireo tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana, tsy nahazoana alalana hono io hetsika famoriam-bahoaka saika nataon’ny antoko TIM io, nanao izany fanambarana izany ny mpitandro filaminana ao amin’ny OMC sy ny Prefet any an-toerana.

Feno mpitandro filaminana, herim-pamoretana noho izany ny tany amin’ny Tiko Antsiranana sy ny manodidina. Avy any Ramena Diego II, anisan’ny voaasa niatrika ny Fihaonambe faha-12 ny Sampana Dorkasy FJKM manerana ny Nosy ny Filoha Marc Ravalomanana, no saika hamonjy io fihaonana tao an-tampon-tanànan’Antsirananana io dia izao voasakana izao indray, na toerana fananana azy manokana aza ny Tiko. Tsy avela hivory ao an-tranony izany ny olona amin’izao fitondrana jadon-dRajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/tiko-antsiranana-nosakananny-herim-pamoretan-drajoelina-ny-hetsiky-ny-tim/

Fiainam-pirenena – Miaina ao anaty krizy tsy mbola nisy toy izao ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Tena miaina ao anaty fiadanana tokoa ny filohan’ny Repoblika Rajoelina sy ireo tandapa ary ireo mpanohana azy, ka jamba tanteraka manoloana ny zava-mihàtra amin’ny vahoaka, satria difotry ny harena azo tamin’ny fanodinkodinana ny volam-bahoaka. Miainga amin’ny zavatra hita sy tsapa ary iainan’ny vahoaka nandritra izay taona maro nitondran-dRajoelina Andry izay, no entina manaporofo fa misy krizy eto Madagasikara.

Ny tena niteraka ny krizy rehetra dia ny fahalovan’ny toe-tsain’ny mpitondra, izay tsy mikendry afa tsy hampisongadina ny tenany sy te-hampiseho amin’izao tontolo izao, fa mahay mitantana sy manana vina entina mampandroso ny Firenena. Tsy izany ny zava-misy satria rehefa asain’ny mpitondra mitodika aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao, kanefa poakaty sy manala-baraka no hitan’izay rehetra nanantena hanovo zava-tsoa eto. Ny zava-doza dia hahiliky ny mpitondra any amin’ny loza voajanahary sy ny ady misy any ivelany ary ny mpanohitra, no lazainy fa hisatra manatara ny fampandrosoana raketin’ireo “vina” tsy marim-pototra narosan-dRajoelina Andry.

Ny voalohany niteraka ny loza iainan’ny Malagasy dia ny krizy ara-politika satria ny hevitry ny “politika” dia làlantsaina entina mampandroso eo amin’ny sehatra rehetra ny tanàna iray. Araka izany dia rehefa tsy marin-toerana ny politikam-pitantanana dia tsy misy fampandrosoana azo antenanina avy amin’ny mpitondra. Politika politisiana mantsy no ataon’ny mahazo fahefana, fa tsy ilay politika araka ny namaritana azy tany am-boalohany, ka ny vokany dia misy ny krizy ara-pahefana (crise institutionnelle).

Hatrany am-boalohany dia misy fahefana telo, mpanao lalàna sy mpanatanteraka ary mpitsara, eo amin’ny fitantanana ny firenena ka mahaleotena tanteraka ireo fahefana ireo. Taty aoriana dia niampy iray ireo dia ny fahefana fanaovan-gazety. Manana ny andraikiny sy ny fahefany tsy mahazo mifanitsaka ny fahefana tsirairay. Ny fahefana mpanao lalàna dia manara-maso ny fanatanterahan’ny fahefana mpanatanteraka ny andraikitra sy ny asa napetraka aminy. Ny fahefana mpitsara kosa dia tsy mahazo mandray baiko na mandray toromarika avy amin’ireo fahefana roa ireo. Ny zava-misy iainana eto Madagasikara dia ny fahefana mpanatanteraka no tompomarika amin’ny toe-draharaha rehetra, mifamototra ny andraikitra ka ny fahefana mpanara-maso indray no mangataka amin’ny mpanatanteraka.

Araka izany dia fanjakana tsy tan-dalàna no misy eto amin’ity Firenena ity. Vokatra aterak’izany dia tsy voafehin’ny mpitondra intsony ny karazana krizy iainan’ny olompirenena tsy misy an-kanavaka. Iaraha-mahita ny krizy ara-tsosialy eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny asa ary ny tsy fahalemana. Eny amin’ny Anjerimanontolo dia tara lava ny fandraisan’ireo mpiasa ara-pitantanana sy ara-teknika (PAT) ny karamany, ka rehefa misy ny fitokonana vao mikoropaka ny minisitera mpiahy. Tsy nandray ny tambin-karamany nandritra ny taona maro ny mpitsara ny taratasim-panadinana kanefa ny eo misosoka ihany. Miparitaka ny diplaoma sandoka entin’olona mitady asa, ka tsy mazava intsony iza no tompon’antoka amin’izany. Tsy miafina ihany koa ny zava-manjo ireo mpiasa any amin’ireo orinasam-pirenena, Secren ohatra, izay tsy mandray karama efa amam-bolana maro. Tsy vitsy ireo mpiasa voaroaka amin’ny asany satria tsy mihodina ara-dalàna intsony ny orinasa niasany, ka very fanahy mbola velona izy ireny sady mampitombo isa ny mahantra sy tsy manan-kohanina indray.

Tsy vitan’izay fa mikoroso fahana tsy ankijanona ny toekarem-pirenena, ka ny firenena nidedahana fa hampiana indray no manampy an’i Madagasikara. Vokatr’ireo krizy ireo dia tsy mandry fahalemana ny tany, ka manjaka ny asan-jiolahy sy ny fanafihan-dahalo, izay mandripaka mpiray tanindrazana amin’ny fomba feno habibiana. Vidin’izao fitondrana izao ny fitaovam-piadiana, hampitomboina ny isan’ny mpitandro ny filaminana, kanefa tsy ampiasaina amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ireny, fa entina manakana ny tsy ao anatin’ny fitondrana (mpanohitra), tsy hiditra ao amin’ny tanànany.

Voarakitra ao amin’ny Lalàmpanorenana ny maha laika ny Fanjakana kanefa dia mitsabaka sy miandany amin’ny fiainam-piangonana hatramin’ny filohan’ny Repoblika, izay tsy nanaiky nanao fianihanana tamin’ny Baiboly tamin’ny nandraisany ny fahefana. Mahita ny tranga sy ny zava-misy rehetra eto Madagasikara ireo firenena sy vondrona iraisam-pirenena manana masoivoho eto, ka mbola nanala baraka tena indray ny filohan’ny Repoblika raha nilaza fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Tsy ny handrandrana indray no hanafenana ny loha sola ary tsy azo ekena ny manao ganagana tsy hari-nify nefa manakora saka banga.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/fiainam-pirenena-miaina-ao-anaty-krizy-tsy-mbola-nisy-toy-izao-ny-mal...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Fiainam-pirenena – Miaina ao anaty krizy tsy mbola nisy toy izao ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Tena miaina ao anaty fiadanana tokoa ny filohan’ny Repoblika Rajoelina sy ireo tandapa ary ireo mpanohana azy, ka jamba tanteraka manoloana ny zava-mihàtra amin’ny vahoaka, satria difotry ny harena azo tamin’ny fanodinkodinana ny volam-bahoaka. Miainga amin’ny zavatra hita sy tsapa ary iainan’ny vahoaka nandritra izay taona maro nitondran-dRajoelina Andry izay, no entina manaporofo fa misy krizy eto Madagasikara.

Ny tena niteraka ny krizy rehetra dia ny fahalovan’ny toe-tsain’ny mpitondra, izay tsy mikendry afa tsy hampisongadina ny tenany sy te-hampiseho amin’izao tontolo izao, fa mahay mitantana sy manana vina entina mampandroso ny Firenena. Tsy izany ny zava-misy satria rehefa asain’ny mpitondra mitodika aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao, kanefa poakaty sy manala-baraka no hitan’izay rehetra nanantena hanovo zava-tsoa eto. Ny zava-doza dia hahiliky ny mpitondra any amin’ny loza voajanahary sy ny ady misy any ivelany ary ny mpanohitra, no lazainy fa hisatra manatara ny fampandrosoana raketin’ireo “vina” tsy marim-pototra narosan-dRajoelina Andry.

Ny voalohany niteraka ny loza iainan’ny Malagasy dia ny krizy ara-politika satria ny hevitry ny “politika” dia làlantsaina entina mampandroso eo amin’ny sehatra rehetra ny tanàna iray. Araka izany dia rehefa tsy marin-toerana ny politikam-pitantanana dia tsy misy fampandrosoana azo antenanina avy amin’ny mpitondra. Politika politisiana mantsy no ataon’ny mahazo fahefana, fa tsy ilay politika araka ny namaritana azy tany am-boalohany, ka ny vokany dia misy ny krizy ara-pahefana (crise institutionnelle).

Hatrany am-boalohany dia misy fahefana telo, mpanao lalàna sy mpanatanteraka ary mpitsara, eo amin’ny fitantanana ny firenena ka mahaleotena tanteraka ireo fahefana ireo. Taty aoriana dia niampy iray ireo dia ny fahefana fanaovan-gazety. Manana ny andraikiny sy ny fahefany tsy mahazo mifanitsaka ny fahefana tsirairay. Ny fahefana mpanao lalàna dia manara-maso ny fanatanterahan’ny fahefana mpanatanteraka ny andraikitra sy ny asa napetraka aminy. Ny fahefana mpitsara kosa dia tsy mahazo mandray baiko na mandray toromarika avy amin’ireo fahefana roa ireo. Ny zava-misy iainana eto Madagasikara dia ny fahefana mpanatanteraka no tompomarika amin’ny toe-draharaha rehetra, mifamototra ny andraikitra ka ny fahefana mpanara-maso indray no mangataka amin’ny mpanatanteraka.

Araka izany dia fanjakana tsy tan-dalàna no misy eto amin’ity Firenena ity. Vokatra aterak’izany dia tsy voafehin’ny mpitondra intsony ny karazana krizy iainan’ny olompirenena tsy misy an-kanavaka. Iaraha-mahita ny krizy ara-tsosialy eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny asa ary ny tsy fahalemana. Eny amin’ny Anjerimanontolo dia tara lava ny fandraisan’ireo mpiasa ara-pitantanana sy ara-teknika (PAT) ny karamany, ka rehefa misy ny fitokonana vao mikoropaka ny minisitera mpiahy. Tsy nandray ny tambin-karamany nandritra ny taona maro ny mpitsara ny taratasim-panadinana kanefa ny eo misosoka ihany. Miparitaka ny diplaoma sandoka entin’olona mitady asa, ka tsy mazava intsony iza no tompon’antoka amin’izany. Tsy miafina ihany koa ny zava-manjo ireo mpiasa any amin’ireo orinasam-pirenena, Secren ohatra, izay tsy mandray karama efa amam-bolana maro. Tsy vitsy ireo mpiasa voaroaka amin’ny asany satria tsy mihodina ara-dalàna intsony ny orinasa niasany, ka very fanahy mbola velona izy ireny sady mampitombo isa ny mahantra sy tsy manan-kohanina indray.

Tsy vitan’izay fa mikoroso fahana tsy ankijanona ny toekarem-pirenena, ka ny firenena nidedahana fa hampiana indray no manampy an’i Madagasikara. Vokatr’ireo krizy ireo dia tsy mandry fahalemana ny tany, ka manjaka ny asan-jiolahy sy ny fanafihan-dahalo, izay mandripaka mpiray tanindrazana amin’ny fomba feno habibiana. Vidin’izao fitondrana izao ny fitaovam-piadiana, hampitomboina ny isan’ny mpitandro ny filaminana, kanefa tsy ampiasaina amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ireny, fa entina manakana ny tsy ao anatin’ny fitondrana (mpanohitra), tsy hiditra ao amin’ny tanànany.

Voarakitra ao amin’ny Lalàmpanorenana ny maha laika ny Fanjakana kanefa dia mitsabaka sy miandany amin’ny fiainam-piangonana hatramin’ny filohan’ny Repoblika, izay tsy nanaiky nanao fianihanana tamin’ny Baiboly tamin’ny nandraisany ny fahefana. Mahita ny tranga sy ny zava-misy rehetra eto Madagasikara ireo firenena sy vondrona iraisam-pirenena manana masoivoho eto, ka mbola nanala baraka tena indray ny filohan’ny Repoblika raha nilaza fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Tsy ny handrandrana indray no hanafenana ny loha sola ary tsy azo ekena ny manao ganagana tsy hari-nify nefa manakora saka banga.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/fiainam-pirenena-miaina-ao-anaty-krizy-tsy-mbola-nisy-toy-izao-ny-malagasy/

EDITO 11 Aogositra – Ny vahiny no toa mitari-dia ny fitondrana amin’ny tokony hataony

Sôh’son

Miharihary fa misy sehatra sy tranga nampanginginina na niniana nohadinoina eto amin’ny firenena, nataon’ny fitondrana ao anatin’izao mbola fotoam-piasany izao. Tranga izay tamin’ny fotoan’androny nandaniana ranomainty an-gazety sy noresahana be dia be tamin’ny haino aman-jery. Ninia nikimpy nanoloana izany ary tsy nandrenesam-peo velively momba ireny anefa ny tomponandraikitra samihafa isan-tsokajiny sy ny fitondrana. Dia zary nangingina teny ny raharaha, izay rahateo ve ny politika atao?

Ny fihaonana nifanaovan’ny mpitondra malagasy notarihan’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiministra tamin’ny Vondrona Eoropeana andro vitsy lasa izay no niresahana izany indray. Ireto vahiny manaraka akaiky ny toe-draharaha eto amin’ny firenena aza no nanokatra ny resaka izay vao nahitan-teny ireto mpitondra malagasy. Anisan’izany ny raharaha namonoan’ny sasany tamin’ny fomba feno habibiana ilay lehilahy mpiaro ny tontolo iainana, kanefa tsy hita akory izay tohin’ny fanadihadiana, na ny resaka fanafoanana ny fitiliana valanaretina eny amin’ny seranam-piaramanidina izay toa taraiky amin’izany i Madagasikara, sns… Ny hita sy re tamin’ny fampitam-baovao dia izay vao niezaka namaly ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ary niseho nanome ny fepetra horaisina toy ny fampiharana manomboka amin’ity andro alakamisy ity, ny fanafoanana ny fitiliana eny amin’ny seranam-piaramanidina.

Raha tsy efa ny vahiny ve no miteny vao mody mikoropaka mandray fepetra toy izany? Izany hoe ny mpitondra malagasy ankehitriny ireo, dia mbola tarihan’ny vahiny amin’ny zavatra tokony hataony eto amin’ny firenena, fa tsy hainy ny lalana tokony haleha. Izany hoe, ny vahiny no mpitari-dia azy amin’ny sehatra maro samihafa, fa tsy henoiny ny feon’ny malagasy mpiray tanindrazana. Efa hita rahateo izany tamin’ny tranga maro nidradradradran’ny sarambabem-bahoaka, na teo amin’ny sehatra ara-tsosialy toy ny fidangan’ny vidim-piainana izay tsy zaka intsony, ka nikasana hidinana an-dalambe fa noraràna mafy tamin-kery; na teo amin’ny resaka ara-toekarena sy fihariana, ary indrindra teo amin’ny resaka politika toy ny fanavaozana ny lisi-pifidianana fotsiny, ohatra.

Azo adika tsotra izao, fa tsy manana ny maha izy azy amin’ilay tena maha malagasy saropiaro amin’ny taniny sy tia ny tanindrazany ny fitondrana Rajoelina. Raha mbola manan-kalahatra ny vahiny, toy ireto Vondrona Eoropeana ireto manoro izay tokony ataon’ny fitondrana malagasy, ao anaty dinika toy ireny, dia firenena mampalahelo ny firenentsika ary anaovan’ny hafa tondro-molotra fotsiny.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/edito-11-aogositra-ny-vahiny-no-toa-mitari-dia-ny-fitondrana-aminny-t...
... TohinyFintinina

2 ora lasa

EDITO 11 Aogositra – Ny vahiny no toa mitari-dia ny fitondrana amin’ny tokony hataony

Sôh’son

Miharihary fa misy sehatra sy tranga nampanginginina na niniana nohadinoina eto amin’ny firenena, nataon’ny fitondrana ao anatin’izao mbola fotoam-piasany izao. Tranga izay tamin’ny fotoan’androny nandaniana ranomainty an-gazety sy noresahana be dia be tamin’ny haino aman-jery. Ninia nikimpy nanoloana izany ary tsy nandrenesam-peo velively momba ireny anefa ny tomponandraikitra samihafa isan-tsokajiny sy ny fitondrana. Dia zary nangingina teny ny raharaha, izay rahateo ve ny politika atao?

Ny fihaonana nifanaovan’ny mpitondra malagasy notarihan’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiministra tamin’ny Vondrona Eoropeana andro vitsy lasa izay no niresahana izany indray. Ireto vahiny manaraka akaiky ny toe-draharaha eto amin’ny firenena aza no nanokatra ny resaka izay vao nahitan-teny ireto mpitondra malagasy. Anisan’izany ny raharaha namonoan’ny sasany tamin’ny fomba feno habibiana ilay lehilahy mpiaro ny tontolo iainana, kanefa tsy hita akory izay tohin’ny fanadihadiana, na ny resaka fanafoanana ny fitiliana valanaretina eny amin’ny seranam-piaramanidina izay toa taraiky amin’izany i Madagasikara, sns… Ny hita sy re tamin’ny fampitam-baovao dia izay vao niezaka namaly ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ary niseho nanome ny fepetra horaisina toy ny fampiharana manomboka amin’ity andro alakamisy ity, ny fanafoanana ny fitiliana eny amin’ny seranam-piaramanidina.

Raha tsy efa ny vahiny ve no miteny vao mody mikoropaka mandray fepetra toy izany? Izany hoe ny mpitondra malagasy ankehitriny ireo, dia mbola tarihan’ny vahiny amin’ny zavatra tokony hataony eto amin’ny firenena, fa tsy hainy ny lalana tokony haleha. Izany hoe, ny vahiny no mpitari-dia azy amin’ny sehatra maro samihafa, fa tsy henoiny ny feon’ny malagasy mpiray tanindrazana. Efa hita rahateo izany tamin’ny tranga maro nidradradradran’ny sarambabem-bahoaka, na teo amin’ny sehatra ara-tsosialy toy ny fidangan’ny vidim-piainana izay tsy zaka intsony, ka nikasana hidinana an-dalambe fa noraràna mafy tamin-kery; na teo amin’ny resaka ara-toekarena sy fihariana, ary indrindra teo amin’ny resaka politika toy ny fanavaozana ny lisi-pifidianana fotsiny, ohatra.

Azo adika tsotra izao, fa tsy manana ny maha izy azy amin’ilay tena maha malagasy saropiaro amin’ny taniny sy tia ny tanindrazany ny fitondrana Rajoelina. Raha mbola manan-kalahatra ny vahiny, toy ireto Vondrona Eoropeana ireto manoro izay tokony ataon’ny fitondrana malagasy, ao anaty dinika toy ireny, dia firenena mampalahelo ny firenentsika ary anaovan’ny hafa tondro-molotra fotsiny.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/edito-11-aogositra-ny-vahiny-no-toa-mitari-dia-ny-fitondrana-aminny-tokony-hataony/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 11 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

2 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 11 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Mahafinaritra! ... TohinyFintinina

11 ora lasa

Tena efa simba ilay toetsaina. Ilay Colisée koa tena tsy mety. Samy manao izay tiany. ... TohinyFintinina

19 ora lasa

Tena efa simba ilay toetsaina. Ilay Colisée koa tena tsy mety. Samy manao izay tiany.

Comment on Facebook 1764140243706142_5354635314656599

Depuis 2009 io gaboraraka io , mpanongana sy mpandrava toekarena sy toetsaina!

Mahana ny ratsy natao. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mahana ny ratsy natao.

Mitohy ihany ny dian’ Atoa Filoha. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mitohy ihany ny dian’ Atoa Filoha.

Comment on Facebook 1764140243706142_5352729101513887

Miandry anao ny Firenena Tompoko

Tegn mbl mila anw zahay e

Ataovy tsara fona cecuritenao Dada a fa mbola mila anao ny Vahoka Malagasy e 🙏🙏🙏🙏

Hisy haka tahaka ndray zao io.

Iny dia faly ery prezidà. Mba mahalalà menatra! Ny fialàna teto ary nihafina ohatry ny mpangalatra. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Iny dia faly ery prezidà. Mba mahalalà menatra! Ny fialàna teto ary nihafina ohatry ny mpangalatra.

Comment on Facebook ANDRY RAJOELINA ...

71kg njay hono lasa suisse agny !

Mahafinaritra! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Mahafinaritra!

Fahatsiarovana ratsy. Tena fijaliana! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fahatsiarovana ratsy. Tena fijaliana!

Comment on Facebook 1764140243706142_5352266818226782

Mampalahelo loatra anakay Zao no porofo fa tena mahantra isika

Tsy misy kirizy wa eto.

Mbola misy no milaza fa tsy mahantra ny gasy

TSY CRISE IO KAA ! NORMAL BE LE MILAHATRA ARY METY TSARA AM MPITONDRA IZAO

Ka zay no maha biby mitorona azy ko.

Mitovy fa tsy sahala

Champions des industrialization des pauvres

View more comments

Inona ny atahoran’ ny prezidà mamim-bahoaka an’ ny TIM e? Tena efa tsy misaina intsony ity fitondrana ity? ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Inona ny atahoran’ ny prezidà mamim-bahoaka an’ ny TIM e? Tena efa tsy misaina intsony ity fitondrana ity?

Raharaha Mendrika (tohiny) ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaha Mendrika (tohiny)

Comment on Facebook MENDRIKA (Pouce ...

Courage

Misaotra Mendrika @ message, réussi iny

TSY MISY VONONA HANITSY ?

Tsisy foza mety hijoro mba hanitsy ny vazimba
N’inona n’inona ho rava, n’inona n’inona ho simba?
Sa ny tena foto-kevitra dia ny miaraka mirona,
N’inona n’inona mihàtra, n’inona n’inona midona?

Ny mpitarika modely, izay no tena hoe tsy ananana,
Ka dia misy ireo manivaka, mampiseho ny havendranana?
Tena zava-tsy fandre sy tsy fahita teto an-dasy,
Izany Malagasy iray hanambana olona amim-basy!

F’asa na mivadika ondana na koa misimisy kely,
Ity ambara ho fikìtra tena tia mampiady angely,
Ka manao izay tiany hatao sy tsy azon’iza mba tenenina,
Fa dia efa igagana ny amin’izy bemarenina!

Angamba tena hoe tampohiny mba nahazo toerana avo,
Ka tsy dia mahay mipetraka ity mirehaka ho “favo”.
Ary dia manindritsindry sady tia misotasota,
F’izy hono solombava ka “tsy maty raha manota”!

…Dia tsy hisy mihitsy ve mba foza iray ho sahy hijoro
Ka hananatra, hanitsy sady tena mba hanoro
Fa tsy mety, tena ambany sy tsy fomba Malagasy
Izany hanompa variraraka sady hanambana amim-basy?

Indrindra indrindra ilay nanao dia misongadina amin’ny lokony
Sy ny andraikitra izay tanany ao anatin’ny antokony?
Moa tsy fantany f’izany no efa manaratsy endrika
Ito sambo efa mijoboka sy madiva ny ho rendrika?

DADAN’i ZINA (07-08-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/09/tsy-misy-vonona-hanitsy/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

TSY MISY VONONA HANITSY ?

Tsisy foza mety hijoro mba hanitsy ny vazimba
N’inona n’inona ho rava, n’inona n’inona ho simba?
Sa ny tena foto-kevitra dia ny miaraka mirona,
N’inona n’inona mihàtra, n’inona n’inona midona?

Ny mpitarika modely, izay no tena hoe tsy ananana,
Ka dia misy ireo manivaka, mampiseho ny havendranana?
Tena zava-tsy fandre sy tsy fahita teto an-dasy,
Izany Malagasy iray hanambana olona amim-basy!

F’asa na mivadika ondana na koa misimisy kely,
Ity ambara ho fikìtra tena tia mampiady angely,
Ka manao izay tiany hatao sy tsy azon’iza mba tenenina,
Fa dia efa igagana ny amin’izy bemarenina!

Angamba tena hoe tampohiny mba nahazo toerana avo,
Ka tsy dia mahay mipetraka ity mirehaka ho “favo”.
Ary dia manindritsindry sady tia misotasota,
F’izy hono solombava ka “tsy maty raha manota”!

…Dia tsy hisy mihitsy ve mba foza iray ho sahy hijoro
Ka hananatra, hanitsy sady tena mba hanoro
Fa tsy mety, tena ambany sy tsy fomba Malagasy
Izany hanompa variraraka sady hanambana amim-basy?

Indrindra indrindra ilay nanao dia misongadina amin’ny lokony
Sy ny andraikitra izay tanany ao anatin’ny antokony?
Moa tsy fantany f’izany no efa manaratsy endrika
Ito sambo efa mijoboka sy madiva ny ho rendrika?

      DADAN’i ZINA (07-08-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/tsy-misy-vonona-hanitsy/

Comment on Facebook TSY MISY VONONA ...

Hihiihih, tsara ilay tonokalo

Iza moa ny hanitsy azy eo kotozafy ihany no lekisisy

Hay moa ity NY VALOSOA

Foulpointe – Mihena ny mpanao vakansy tonga noho ny faharatsian-dalana

Aly

Mihena amin’izao fotoana ny mpanao vakansy tonga any Mahavelona Foulpointe, distrikan’i Toamasina II, faritra Atsinanana, noho ny faharatsian’ny lalana mihazo izany tanàna mahasarika mpizahatany sy mpitsangatsangana ary mpiala sasatra izany. Mitaraina ireo mpandraharaha momba ny fizahantany any an-toerana noho izany. Ambaran’izy ireo, fa miha-vitsy ny mpizahatany tonga any Foulpointe noho ny haratsian’ny lalam-pirenena faha-5.

Be ny fampanantenana nataon’izao fitondrana Rajoelina izao ny amin’ny ho fanamboarana izany lalana izany, saingy hatramin’izao potika tanteraka ity RN5 ity. Lalana tokony ho vita 45 min ka hatramin’ny ora iray, adiny roa ora sasany izany vao vita, na maherin’izany akory aza.

Saika hanao hetsika ireo mpandraharaha ara-pizahantany ao an-toerana ho fanairana ny fitondram-panjakana hamahana ny olana, saingy tsy tanteraka izany noho ny fandrahonana azon’izy ireo.

www.gvalosoa.net/2022/08/09/foulpointe-mihena-ny-mpanao-vakansy-tonga-noho-ny-faharatsian-dalana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Foulpointe – Mihena ny mpanao vakansy tonga noho ny faharatsian-dalana

Aly

Mihena amin’izao fotoana ny mpanao vakansy tonga any Mahavelona Foulpointe, distrikan’i Toamasina II, faritra Atsinanana, noho ny faharatsian’ny lalana mihazo izany tanàna mahasarika mpizahatany sy mpitsangatsangana ary mpiala sasatra izany. Mitaraina ireo mpandraharaha momba ny fizahantany any an-toerana noho izany. Ambaran’izy ireo, fa miha-vitsy ny mpizahatany tonga any Foulpointe noho ny haratsian’ny lalam-pirenena faha-5.

Be ny fampanantenana nataon’izao fitondrana Rajoelina izao ny amin’ny ho fanamboarana izany lalana izany, saingy hatramin’izao potika tanteraka ity RN5 ity. Lalana tokony ho vita 45 min ka hatramin’ny ora iray, adiny roa ora sasany izany vao vita, na maherin’izany akory aza.

Saika hanao hetsika ireo mpandraharaha ara-pizahantany ao an-toerana ho fanairana ny fitondram-panjakana hamahana ny olana, saingy tsy tanteraka izany noho ny fandrahonana azon’izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/foulpointe-mihena-ny-mpanao-vakansy-tonga-noho-ny-faharatsian-dalana/

Fanambanana basy nataon-dRaholdina – Nitory eny amin’ny Antenimierampirenena ilay sefo fokontany

Stefa

Manoloana ilay raharaha fanambanana basy sy antsy nataon’ny depiote Naivo Raholdina ilay sefo fokontany, mitondra fanazavana ny mpisolovava ity sefo fokon,tany ity.
Nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly ny mpisolovava an’Andriamatoa RANDRIANANTOANINA Ny Nandrianina, ilay Sefo fokontanin’Analamahitsy. Tany tan-dalàna i Madagasikara, mbola tsy nitory izahay fa manaraka ny lalàna, hoy izy. Doleance na fitarainana tany amin’ny Filohan’ny Antenimiearampirenena no natao, satria manana ny “code d’ethique” izany Antenimiera izany, afaka mampiantso ny depiote ny Filohan’ny Antenimierampirenena raha misy ny fandikan-dalàna nataony, araka ny lalana art 73 alinea farany hoe afaka mi-saisir ny Antenimierampirenena raha ohatra ka misy olona manana tombontsoa ka voakitikitiky ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena.

Mbola miandry azy izahay hoe inona no valin-teniny, satria ilay “telephone” tazonin’ingahy Depiote no tianay alaina, misy ny mahakasika ny fiainan’Andriamatoa Andrianina manokana any sy ny asany. Manamafy Andriamatoa Andrianina, fa nisy ilay izy ary azo inoana izany, tsy ohatran’ny ambaran’ny filohan’ny fokontany 27, izay sady tsy tao an-toerana nefa milaza ny zavatra tsy hitany. Manamafy anefa izy ireo, fa fomban’ny solombavambahoaka ny maka ny findain’ny olona izay miresaka ao aminy, fa tamin’ity indray mitoraka ity tsy naveriny, tsy hay hoe nahoana. Tsy marina ny filazana fa taorian’ilay fanalana azy tsy ho, sefo fokontany no nitranga ity olana ity dia nororitina amin-javatra hafa, ka nilazana fa alahelo hoentina anenjehana ny solombavambahoaka, satria nanaiky ny fifandaminana ary vonona ny hanao famindram-pahefana ny filohan’ny fokontany Analamahitsy teo aloha, fahefana ho an’ny mpanatanteraka ny manolo ny sefo fokontany amin’izay fotoana tiany, na tsy misy antony akory aza.

Manamafy Andriamatoa Andrianina fa tena nisy ilay fanambanana antsy sy basy, izay ny fombany ary mampatahotra, lasa ohatran’ny hoe SHERIF ilay olona miaraka amin’ilay satroka sy basy , fa tsy solombavambahoaka intsony. Hametraka fitoriana izahay, ary tsy manana zo tsy handray fitoriana ny fitsarana, satria fanambanana basy sy antsy efa midika fikasana hamono olona. Ny fitazomana ny findain’olona dia efa halatra. Ny angatahanay dia atsaharo ny menace eny rehetra eny, dia avereno ilay findain’ilay sefo fokontany”, hoy ny mpisolovava Rasoloniaina Ramaromanana, mpisolovava ilay sefo fokontanin’Analamahitsy.

www.gvalosoa.net/2022/08/09/fanambanana-basy-nataon-draholdina-nitory-eny-aminny-antenimierampire...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fanambanana basy nataon-dRaholdina – Nitory eny amin’ny Antenimierampirenena ilay sefo fokontany

Stefa

Manoloana ilay raharaha fanambanana basy sy antsy nataon’ny depiote Naivo Raholdina ilay sefo fokontany, mitondra fanazavana ny mpisolovava ity sefo fokon,tany ity.
Nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly ny mpisolovava an’Andriamatoa RANDRIANANTOANINA Ny Nandrianina, ilay Sefo fokontanin’Analamahitsy. Tany tan-dalàna i Madagasikara, mbola tsy nitory izahay fa manaraka ny lalàna, hoy izy. Doleance na fitarainana tany amin’ny Filohan’ny Antenimiearampirenena no natao, satria manana ny “code d’ethique” izany Antenimiera izany, afaka mampiantso ny depiote ny Filohan’ny Antenimierampirenena raha misy ny fandikan-dalàna nataony, araka ny lalana art 73 alinea farany hoe afaka mi-saisir ny Antenimierampirenena raha ohatra ka misy olona manana tombontsoa ka voakitikitiky ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena.

Mbola miandry azy izahay hoe inona no valin-teniny, satria ilay “telephone” tazonin’ingahy Depiote no tianay alaina, misy ny mahakasika ny fiainan’Andriamatoa Andrianina manokana any sy ny asany. Manamafy Andriamatoa Andrianina, fa nisy ilay izy ary azo inoana izany, tsy ohatran’ny ambaran’ny filohan’ny fokontany 27, izay sady tsy tao an-toerana nefa milaza ny zavatra tsy hitany. Manamafy anefa izy ireo, fa fomban’ny solombavambahoaka ny maka ny findain’ny olona izay miresaka ao aminy, fa tamin’ity indray mitoraka ity tsy naveriny, tsy hay hoe nahoana. Tsy marina ny filazana fa taorian’ilay fanalana azy tsy ho, sefo fokontany no nitranga ity olana ity dia nororitina amin-javatra hafa, ka nilazana fa alahelo hoentina anenjehana ny solombavambahoaka, satria nanaiky ny fifandaminana ary vonona ny hanao famindram-pahefana ny filohan’ny fokontany Analamahitsy teo aloha, fahefana ho an’ny mpanatanteraka ny manolo ny sefo fokontany amin’izay fotoana tiany, na tsy misy antony akory aza.

Manamafy Andriamatoa Andrianina fa tena nisy ilay fanambanana antsy sy basy, izay ny fombany ary mampatahotra, lasa ohatran’ny hoe SHERIF ilay olona miaraka amin’ilay satroka sy basy , fa tsy solombavambahoaka intsony. Hametraka fitoriana izahay, ary tsy manana zo tsy handray fitoriana ny fitsarana, satria fanambanana basy sy antsy efa midika fikasana hamono olona. Ny fitazomana ny findain’olona dia efa halatra. Ny angatahanay dia atsaharo ny menace eny rehetra eny, dia avereno ilay findain’ilay sefo fokontany”, hoy ny mpisolovava Rasoloniaina Ramaromanana, mpisolovava ilay sefo fokontanin’Analamahitsy.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/fanambanana-basy-nataon-draholdina-nitory-eny-aminny-antenimierampirenena-ilay-sefo-fokontany/

Comment on Facebook Fanambanana basy ...

MISINTONA LAKOLOSY INGAHY SEFO FOKOTANY MBA ............

Menabe. Fitampoha 2022 – Tsinontsinoavin’ny fitondrana foibe ny kolontsaina Sakalava

Rajepa

Miditra amin’ny andro faha-6 amin’ny fankalazana sy fanatanterahana ny Fitampoha, fomban-drazan’ny foko Sakalava any Menabe ny any an-toerana amin’izao fotoana, izay hifarana ny faran’ny herinandro izao. Sambany teo amin’ny Fitampoha tsy nahitana minisitra, eny fa na dia efa nandefa fanasana aza ny fianakavian’ny Printsy, tsy hita ny minisitry ny serasera sy kolontsaina na dia solontena aza, tsy mba nanatrika ny fotoam-panokafana sy ny nanotrona ny Fitampoha, nefa dia isan’ny kolontsaina Malagasy sy haren’ny Malagasy ny Fitampoha. Toy izany koa ny minisitra Tinoka Roberto, izay mirehareha fa minisitra zanaky ny faritra Menabe sady minisitra mpiahy ny faritra Menabe ihany koa, nefa dia tsy mba nijery maso ny Fitampoha 2022 hatreto.

Ka velon-taraina ireo olom-boatendry sy olom-boafidy ary ireo vahoaka ato Menabe manoloana izao fihetsiky ny fitondrampan-jakana foibe izao, saingy tsy sahy manao antso avo noho ny politika, nefa na dia ireo vahiny avy any ivelany aza dia mahatsapa, fa zava-dehibe ho an’ny tantaran’i Madagasikara ny tantaran’ny foko Sakalava sy ny fanaovana Fitampoha, ka maro ireo mpizahantany no tonga aty Belo sur Tsiribihina, toa an’i Marco, izay avy any Italia dia nilaza mazava tsara fa isan’ny zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fananana ny fomban-drazana, izay miteraka fanamafisana ny fifankatiavana sy fahafantaran’ny taranaka aty aoriana ny tantara marina sy ny fototry ny fanjakana Sakalava.

Vory maro ato Menabe ny vahoaka sy ny mpizahantany aty Menabe, ka tsy maharaka intsony ny trano fandraisam-bahiny ; ireo mpivarotra koa dia samy mahazo ny anjarany avokoa, ka ankoatran’ny fomba amin’ny fomban-drazana ny Fitampoha dia tsapa fa mampivoatra sy mitondra fidiram-bola ho an’ny vahoaka ato amin’ny distrikan’i Belo Tsiribihina ihany koa ny Fitampoha.

Nandritra ny Fitampoha, nisy koa ny hetsika izay nataon’ny sampan-draharahan’ny fahasalamana ato Menabe, izay nahitana fanaovana ny vaksiny COVID-19, ka vinavinaina ny hahavitan’olona arivo vaksiny mantritra ny Fitampoha ary eo koa ny fanaovana fitiliana ny VIH/SIDA, sy ny diabeta ary ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevohoka, sy ireo izay hanao fandrindram-piterahana, izay maimaimpoana avokoa.

Mitohy hatrany ny hetsika rehetra mandram-pahatogan’ny zoma, izay hampandroana ireo Dady (taolam-balon’ireo Ampanjaka). Isaky ny hariva ny fampisehoana, izay iarahana amin’ireo mpanakanto avy aty an-toerana sy ny groupe Souvenir de Miandrivazo, izay noentin-dRamatoa Solombavambahoakan’i Miandrivazo manokana, hanafana ny Fitampoha.

www.gvalosoa.net/2022/08/09/menabe-fitampoha-2022-tsinontsinoavinny-fitondrana-foibe-ny-kolontsai...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Menabe. Fitampoha 2022 – Tsinontsinoavin’ny fitondrana foibe ny kolontsaina Sakalava

Rajepa

Miditra amin’ny andro faha-6 amin’ny fankalazana sy fanatanterahana ny Fitampoha, fomban-drazan’ny foko Sakalava any Menabe ny any an-toerana amin’izao fotoana, izay hifarana ny faran’ny herinandro izao. Sambany teo amin’ny Fitampoha tsy nahitana minisitra, eny fa na dia efa nandefa fanasana aza ny fianakavian’ny Printsy, tsy hita ny minisitry ny serasera sy kolontsaina na dia solontena aza, tsy mba nanatrika ny fotoam-panokafana sy ny nanotrona ny Fitampoha, nefa dia isan’ny kolontsaina Malagasy sy haren’ny Malagasy ny Fitampoha. Toy izany koa ny minisitra Tinoka Roberto, izay mirehareha fa minisitra zanaky ny faritra Menabe sady minisitra mpiahy ny faritra Menabe ihany koa, nefa dia tsy mba nijery maso ny Fitampoha 2022 hatreto.

Ka velon-taraina ireo olom-boatendry sy olom-boafidy ary ireo vahoaka ato Menabe manoloana izao fihetsiky ny fitondrampan-jakana foibe izao, saingy tsy sahy manao antso avo noho ny politika, nefa na dia ireo vahiny avy any ivelany aza dia mahatsapa, fa zava-dehibe ho an’ny tantaran’i Madagasikara ny tantaran’ny foko Sakalava sy ny fanaovana Fitampoha, ka maro ireo mpizahantany no tonga aty Belo sur Tsiribihina, toa an’i Marco, izay avy any Italia dia nilaza mazava tsara fa isan’ny zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fananana ny fomban-drazana, izay miteraka fanamafisana ny fifankatiavana sy fahafantaran’ny taranaka aty aoriana ny tantara marina sy ny fototry ny fanjakana Sakalava.

Vory maro ato Menabe ny vahoaka sy ny mpizahantany aty Menabe, ka tsy maharaka intsony ny trano fandraisam-bahiny ; ireo mpivarotra koa dia samy mahazo ny anjarany avokoa, ka ankoatran’ny fomba amin’ny fomban-drazana ny Fitampoha dia tsapa fa mampivoatra sy mitondra fidiram-bola ho an’ny vahoaka ato amin’ny distrikan’i Belo Tsiribihina ihany koa ny Fitampoha.

Nandritra ny Fitampoha, nisy koa ny hetsika izay nataon’ny sampan-draharahan’ny fahasalamana ato Menabe, izay nahitana fanaovana ny vaksiny COVID-19, ka vinavinaina ny hahavitan’olona arivo vaksiny mantritra ny Fitampoha ary eo koa ny fanaovana fitiliana ny VIH/SIDA, sy ny diabeta ary ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevohoka, sy ireo izay hanao fandrindram-piterahana, izay maimaimpoana avokoa.

Mitohy hatrany ny hetsika rehetra mandram-pahatogan’ny zoma, izay hampandroana ireo Dady (taolam-balon’ireo Ampanjaka). Isaky ny hariva ny fampisehoana, izay iarahana amin’ireo mpanakanto avy aty an-toerana sy ny groupe Souvenir de Miandrivazo, izay noentin-dRamatoa Solombavambahoakan’i Miandrivazo manokana, hanafana ny Fitampoha.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/menabe-fitampoha-2022-tsinontsinoavinny-fitondrana-foibe-ny-kolontsaina-sakalava/

Comment on Facebook Menabe. Fitampoha ...

Mba ambarao eto koa ny fagnampia izay niazo tao???ho renay soa matoky tokoa zahay fa ts nidariany fanjakana Fitampoha zao???

Ino koa ro itanrainanareo amizao!!? Morondava f voany fanaboka bokavinta.... Hôpital manarapenitra fa mandray service ao io koa nisokafana officiel sa tegna ro ts heniky!!!? Stade reo moa likantao ao avao,,...dabara moa miamby propagande manaraky koa hoany ze hilatraky b ranonivy ao.... Mampalahelo ny raha miseo ao, délestage f ts volany 😡

Filoha Ravalomanana – Mendrika ny fandraisan’ny ben’ny tanànan’Antsiranana azy

Isambilo

Nitsidika ny tany Antsiranana faritra Diana hatramin’ny omaly ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sy ny antoko TIM, ary amin’ny mpino nanana andraikitra azy tao amin’ny fiangonana FJKM ihany koa. Tamin’ny fahatongavany tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Arachart ny sabotsy, nahazo ny haja amin’ny maha anisan’ny ray aman-dreny eto amin’ny firenena azy ny filoha Marc Ravalomanana. Tonga nitsena azy tany amin’ny seranam-piaramanidin’i Diego, ny ben’ny tanànan’Antsiranana Djavojozara Jean Luc, mendrika ny nandraisan’ity olom-boafidy ity ny filoha Ravalomanana nandritra izany.

Fa ankoatra izany, feno dia feno ny fandaharam-potoanany tany amin’ny tapany avaratry ny Nosy izao, ny alahady niara-niombom-bavaka tany amin’ny FJKM Ramena Antsiranana faha-II izy, niatrika ihany koa avy eo ny fivoriamben’ny Dorkasy FJKM manerana an’i Madagasikara, izay natao tany amin’ny renivohitry ny faritra Diana.

Teny antsefantsefam-potoanany kosa no nisian’ny fihaonana tamin’ireo mpitarika ny antoko TIM, sy ny RMDM any amin’iny tapany avaratr’i Madagasikara iny.

www.gvalosoa.net/2022/08/09/filoha-ravalomanana-mendrika-ny-fandraisanny-benny-tanananantsiranana...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Mendrika ny fandraisan’ny ben’ny tanànan’Antsiranana azy

Isambilo

Nitsidika ny tany Antsiranana faritra Diana hatramin’ny omaly ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sy ny antoko TIM, ary amin’ny mpino nanana andraikitra azy tao amin’ny fiangonana FJKM ihany koa. Tamin’ny fahatongavany tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Arachart ny sabotsy, nahazo ny haja amin’ny maha anisan’ny ray aman-dreny eto amin’ny firenena azy ny filoha Marc Ravalomanana. Tonga nitsena azy tany amin’ny seranam-piaramanidin’i Diego, ny ben’ny tanànan’Antsiranana Djavojozara Jean Luc, mendrika ny nandraisan’ity olom-boafidy ity ny filoha Ravalomanana nandritra izany.

Fa ankoatra izany, feno dia feno ny fandaharam-potoanany tany amin’ny tapany avaratry ny Nosy izao, ny alahady niara-niombom-bavaka tany amin’ny FJKM Ramena Antsiranana faha-II izy, niatrika ihany koa avy eo ny fivoriamben’ny Dorkasy FJKM manerana an’i Madagasikara, izay natao tany amin’ny renivohitry ny faritra Diana.

Teny antsefantsefam-potoanany kosa no nisian’ny fihaonana tamin’ireo mpitarika ny antoko TIM, sy ny RMDM any amin’iny tapany avaratr’i Madagasikara iny.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/filoha-ravalomanana-mendrika-ny-fandraisanny-benny-tanananantsiranana-azy/

Fitsaboana ao am-ponja – Betsaka ny tandrevaka sy fakam-bola, ka tsy vitsy ny gadra maty

Ny Valosoa

Araka ny fanadihadiana natao, sy ny vaovao voaray teny amin’ny fonjan’Antanimora, ataon’ny mpitsabo ao fitadiavam-bola ny fitsaboana ny valanaretina coronavirus ao amin’ity fonja ity, sy ny fanomezana taratasy certificat medical. Ataon’ny dokotera fitadiavam-bola ny fisian’ny CTC ( centre de traitement Covid ) sy ny famoahana certificat médical. Ankoatr’ ilay administrateur civil izay nindaosin’ny fahafatesana dia vehivavy iray indray no namoy ny ainy ny 01 aogositra lasa teo noho ny fahataran’ny fitsaboana, noho ny tandrevaka. Betsaka ny olona maty eny aminy FONJAn’Antanimora ary fantatr’ ity mpitsabo ity ny mahazo ireo voafonja, saingy rehefa tsy misy vola dia tavela, maro ny fakam-bola noho ny resaka fitsaboana. Efa hatramin’ny ela hoy ny loharom-baovao no olana ho an’ny mpiandry FONJA ity dokotera ity satria na ny Chef d’établissements aza efa tsy asiany dikany intsony eo amin’ny resaka asa. Betsaka ny mitaraina mikasika ny fomba fiasany, fa mety ho manana olona ambony miaro azy izy matoa tsy misy fepetra raisina mihintsy hoy hatrany ny loharom-baovao hatreto.

Ny antony nanaovana ny CTC (Centre de traitement Covid) dia ny mba hahafahana mizaha ny toe pahasalaman’ilay olona mialohan’ny hampidirana azy. Tsy fonja akory ny CTC, fa trano fandalovana mandritra ny fizahana ara-pahasalamana. Rehefa hita misy soritra aretina ilay olona dia tazonina 5 hatramin 10 andro, fa rehefa tsy misy soritra aretina kosa dia ampidirina fonja avy hatrany.

Ny zava-misy anefa tazonin’ny dokotera mihoatra ny telo volana ao amin’ny CTC ireo olona ireo ary mandoa vola any aminy,misy aza ny mihoatra an’izay. Ho an’ireo izay tsy manambola kosa dia ampidirina avy hatrany na dia efa fantatra izao aza fa tsy salama.

Manodidina eo amin’ny 4 na 5 eo ireo olona izay efa tamin’ny volana Mey ary efa mahatratra 20 izany raha atambatra miaraka amin’ny volana jona sy jolay. 28 kosa no isan’ izy rehetra izay mbola tazonina ao amin’ny CTC ny herinandro lasa teo.

Ny hany ambetin-dresaka any rehefa misy ny fanontaniana dia ny hoe “misy intervention avy any ambony no antony mbola hitazonany ireo olona ireo ao”, misy ihany anefa no miresaka fa mandoa vola any amin’ny médecin chef no antony ahafahany mijanona ao. Misy ireo olona malotoloto tsy misy vola na dia hita izao fa marary aza dia tsy misy indrà fo, fa midoboka avy hatrany.

Misy havan’ny mpiara miasa amin’ny dokotera aza moa efa hitany izao fa tsy salama dia mbola sahiny ny miteny hoe “io tsy misy hoe havan’iza, fa rehefa tsy mandoa vola 5 millions dia miditra avy hatrany”, rehefa tsy nandoa ilay vola taminy dia nampidiriny.
Rehefa olona metimety aminy na mandoa vola dia tazonina ao amin’ny CTC.

Ho any resaka fahasalamana eny amin’ny fonja, maro amin’ireo olona no manatona ary mitaraina fa tsy salama, ka mila fizahana ara-pahasalamana, saingy ny valinteny azon ‘izy ireo avy amin’ny dokotera dia ny hoe: “izaho tsy manao consultation, fa raha haka certificat médical hampiasaina amin’ny fangatahana fahafahana vonjy maika dia 100.000 Ar”.

Vao tsy ela hoy hatrany ny loharom-baovao no nisy voafonja nakana vola 300.000 Ar nanaovana certificat médical natao complément de dossier tamina opposition teny amin’ny Fitsarana.

Ireo samy voafonja ihany no mifanampy amin’ny resaka fitsaboana, fa tsy misy dokotera ho tavandraina, eny fa na ny fanafody aza tsy misy ny ao, fa ny havan’ireo voafonja no mividy izany aty ivelany.

Manaitra ny ministera hijery akaiky ny zava-misy eny amin’ny Fonjan’Antanimora, na hanokatra fanadihadiana eo amin’ny mpiambina ny fonja na ihany koa eo amin’ireo voafonja, satria raha izao no mitohy dia mbola hitombo ny aina afoy, araka ny fanadihadiana.

www.gvalosoa.net/2022/08/09/fitsaboana-ao-am-ponja-betsaka-ny-tandrevaka-sy-fakam-bola-ka-tsy-vit...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitsaboana ao am-ponja – Betsaka ny tandrevaka sy fakam-bola, ka tsy vitsy ny gadra maty

Ny Valosoa

Araka ny fanadihadiana natao, sy ny vaovao voaray teny amin’ny fonjan’Antanimora, ataon’ny mpitsabo ao fitadiavam-bola ny fitsaboana ny valanaretina coronavirus ao amin’ity fonja ity, sy ny fanomezana taratasy certificat medical. Ataon’ny dokotera fitadiavam-bola ny fisian’ny CTC ( centre de traitement Covid ) sy ny famoahana certificat médical. Ankoatr’ ilay administrateur civil izay nindaosin’ny fahafatesana dia vehivavy iray indray no namoy ny ainy ny 01 aogositra lasa teo noho ny fahataran’ny fitsaboana, noho ny tandrevaka. Betsaka ny olona maty eny aminy FONJAn’Antanimora ary fantatr’ ity mpitsabo ity ny mahazo ireo voafonja, saingy rehefa tsy misy vola dia tavela, maro ny fakam-bola noho ny resaka fitsaboana. Efa hatramin’ny ela hoy ny loharom-baovao no olana ho an’ny mpiandry FONJA ity dokotera ity satria na ny Chef d’établissements aza efa tsy asiany dikany intsony eo amin’ny resaka asa. Betsaka ny mitaraina mikasika ny fomba fiasany, fa mety ho manana olona ambony miaro azy izy matoa tsy misy fepetra raisina mihintsy hoy hatrany ny loharom-baovao hatreto.

Ny antony nanaovana ny CTC (Centre de traitement Covid) dia ny mba hahafahana mizaha ny toe pahasalaman’ilay olona mialohan’ny hampidirana azy. Tsy fonja akory ny CTC, fa trano fandalovana mandritra ny fizahana ara-pahasalamana. Rehefa hita misy soritra aretina ilay olona dia tazonina 5 hatramin 10 andro, fa rehefa tsy misy soritra aretina kosa dia ampidirina fonja avy hatrany.

Ny zava-misy anefa tazonin’ny dokotera mihoatra ny telo volana ao amin’ny CTC ireo olona ireo ary mandoa vola any aminy,misy aza ny mihoatra an’izay. Ho an’ireo izay tsy manambola kosa dia ampidirina avy hatrany na dia efa fantatra izao aza fa tsy salama.

Manodidina eo amin’ny 4 na 5 eo ireo olona izay efa tamin’ny volana Mey ary efa mahatratra 20 izany raha atambatra miaraka amin’ny volana jona sy jolay. 28 kosa no isan’ izy rehetra izay mbola tazonina ao amin’ny CTC ny herinandro lasa teo.

Ny hany ambetin-dresaka any rehefa misy ny fanontaniana dia ny hoe “misy intervention avy any ambony no antony mbola hitazonany ireo olona ireo ao”, misy ihany anefa no miresaka fa mandoa vola any amin’ny médecin chef no antony ahafahany mijanona ao. Misy ireo olona malotoloto tsy misy vola na dia hita izao fa marary aza dia tsy misy indrà fo, fa midoboka avy hatrany.

Misy havan’ny mpiara miasa amin’ny dokotera aza moa efa hitany izao fa tsy salama dia mbola sahiny ny miteny hoe “io tsy misy hoe havan’iza, fa rehefa tsy mandoa vola 5 millions dia miditra avy hatrany”, rehefa tsy nandoa ilay vola taminy dia nampidiriny.
Rehefa olona metimety aminy na mandoa vola dia tazonina ao amin’ny CTC.

Ho any resaka fahasalamana eny amin’ny fonja, maro amin’ireo olona no manatona ary mitaraina fa tsy salama, ka mila fizahana ara-pahasalamana, saingy ny valinteny azon ‘izy ireo avy amin’ny dokotera dia ny hoe: “izaho tsy manao consultation, fa raha haka certificat médical hampiasaina amin’ny fangatahana fahafahana vonjy maika dia 100.000 Ar”.

Vao tsy ela hoy hatrany ny loharom-baovao no nisy voafonja nakana vola 300.000 Ar nanaovana certificat médical natao complément de dossier tamina opposition teny amin’ny Fitsarana.

Ireo samy voafonja ihany no mifanampy amin’ny resaka fitsaboana, fa tsy misy dokotera ho tavandraina, eny fa na ny fanafody aza tsy misy ny ao, fa ny havan’ireo voafonja no mividy izany aty ivelany.

Manaitra ny ministera hijery akaiky ny zava-misy eny amin’ny Fonjan’Antanimora, na hanokatra fanadihadiana eo amin’ny mpiambina ny fonja na ihany koa eo amin’ireo voafonja, satria raha izao no mitohy dia mbola hitombo ny aina afoy, araka ny fanadihadiana.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/fitsaboana-ao-am-ponja-betsaka-ny-tandrevaka-sy-fakam-bola-ka-tsy-vitsy-ny-gadra-maty/

EDITO 9 Aogositra – Leo ny fizahozahoan-dRaholdina sy ny mpiara-dia aminy ny olona

Beharo

Efa tena leo ny fizahozahoan’ny depiote Naivo Raholdina ny ankamaroan’ny mponina eny Analamahitsy ao amin’ny Boriboritany faha-5. Nanakoako tamin’ny faran’ny herinandro teo ny zava-nitranga teny amin’ny fokontany Analamahitsy tanàna Boriboritany faha-5, momba ny fanesorana ny sefom-pokontany, Randrianantoanina Ny Andrianina, izay tsy hafa fa olona napetrak’i Naivo Raholdina teo ihany, fony izy nahazo vahana teo ankilan-dRajoelina sy ny Antenimieram-pirenena misy azy. Nefa zavatra tsy azony atao na ny manendry na manondro olona misahana izany fokontany izany, fa dia hambo daholo hoy ireo sendra ny gazety.

Izy no nanala tamin’ ny fomba tsy rariny ny sefo tany aloha, izay nampalahelo ny rehetra ihany koa, izy ihany koa no nametraka ity sefo nifoteran’ ny rambony ity indray, ary dia nametraka ilay lefitra ho tompon-toerana mihitsy dia Ratovo Andriamanjato, nefa efa niray tsikombakomba tamin’ ny ratsy tao ireo hoy ny vaovao voaray, niantehitra tamin-dRaholdina betaintsofina hoy ny mpiserasera sasany, ka dia voafingana tamin’ny ora farany. Mpiray antoko samy TGV ihany izy ireo, nefa dia manao toy izao, vitan-dRaholdina mihitsy ny manambana basy sy antsy ny namany rehefa tsy levon’ny vavoniny, ary fanendrena kitoatoa no asetry izany avy eo, nefa voarara avokoa izany rehetra izany raha ny andinin-dalàna nojerena, fa dia ilay M’izaho’zaho no tena tsy maty ao an-tsainy. Ny fokonolona maro sendra ny gazety, dia nilaza fa hatramin’ireny fihibohana teo aloha ireny dia efa fanaon’izy ireo ny manotra olona volabe, izay efa nentina teto tany aloha, toy ny raha vao tara fanidy toeram-pivarotana, tsena, dia takiany vola 150.000Ar, ka tsy nahafay azy raha tsy nivoaka an-gazety toy izao, sehon-javatra nampalahelo ny maro tokoa.

Mazava araka izany fa sefom-pokontany lefitra mbola ratsy noho ny ratsy ity nomen-toerana ity, ka tokony ho jerena akaiky mihitsy hoy ireo mpivarotra anana, mpanao kiraro, mpiasan ‘ny kominina, ary vahoaka maro teny amin’iny faritry ny Boriboritany faha-5 iny.
Ho fehin’izao fizahozahoan’ny mpiara-dia amin’ny fitondrana izao, misy farany avokoa ny zava-drehetra, raha nitohy naniry naniry foana ny hazo hoy ny fomba fitenenana izay, tonga tany an-danitra ny totozy, fa tsy izay no zavatra iainana eto an-tany, tsy misy ny ho doria izany, manam-petra avokoa ny zava-drehetra,…

www.gvalosoa.net/2022/08/09/edito-9-aogositra-leo-ny-fizahozahoan-draholdina-sy-ny-mpiara-dia-ami...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 9 Aogositra – Leo ny fizahozahoan-dRaholdina sy ny mpiara-dia aminy ny olona

Beharo

Efa tena leo ny fizahozahoan’ny depiote Naivo Raholdina ny ankamaroan’ny mponina eny Analamahitsy ao amin’ny Boriboritany faha-5. Nanakoako tamin’ny faran’ny herinandro teo ny zava-nitranga teny amin’ny fokontany Analamahitsy tanàna Boriboritany faha-5, momba ny fanesorana ny sefom-pokontany, Randrianantoanina Ny Andrianina, izay tsy hafa fa olona napetrak’i Naivo Raholdina teo ihany, fony izy nahazo vahana teo ankilan-dRajoelina sy ny Antenimieram-pirenena misy azy. Nefa zavatra tsy azony atao na ny manendry na manondro olona misahana izany fokontany izany, fa dia hambo daholo hoy ireo sendra ny gazety.

Izy no nanala tamin’ ny fomba tsy rariny ny sefo tany aloha, izay nampalahelo ny rehetra ihany koa, izy ihany koa no nametraka ity sefo nifoteran’ ny rambony ity indray, ary dia nametraka ilay lefitra ho tompon-toerana mihitsy dia Ratovo Andriamanjato, nefa efa niray tsikombakomba tamin’ ny ratsy tao ireo hoy ny vaovao voaray, niantehitra tamin-dRaholdina betaintsofina hoy ny mpiserasera sasany, ka dia voafingana tamin’ny ora farany. Mpiray antoko samy TGV ihany izy ireo, nefa dia manao toy izao, vitan-dRaholdina mihitsy ny manambana basy sy antsy ny namany rehefa tsy levon’ny vavoniny, ary fanendrena kitoatoa no asetry izany avy eo, nefa voarara avokoa izany rehetra izany raha ny andinin-dalàna nojerena, fa dia ilay M’izaho’zaho no tena tsy maty ao an-tsainy. Ny fokonolona maro sendra ny gazety, dia nilaza fa hatramin’ireny fihibohana teo aloha ireny dia efa fanaon’izy ireo ny manotra olona volabe, izay efa nentina teto tany aloha, toy ny raha vao tara fanidy toeram-pivarotana, tsena, dia takiany vola 150.000Ar, ka tsy nahafay azy raha tsy nivoaka an-gazety toy izao, sehon-javatra nampalahelo ny maro tokoa.

Mazava araka izany fa sefom-pokontany lefitra mbola ratsy noho ny ratsy ity nomen-toerana ity, ka tokony ho jerena akaiky mihitsy hoy ireo mpivarotra anana, mpanao kiraro, mpiasan ‘ny kominina, ary vahoaka maro teny amin’iny faritry ny Boriboritany faha-5 iny.
Ho fehin’izao fizahozahoan’ny mpiara-dia amin’ny fitondrana izao, misy farany avokoa ny zava-drehetra, raha nitohy naniry naniry foana ny hazo hoy ny fomba fitenenana izay, tonga tany an-danitra ny totozy, fa tsy izay no zavatra iainana eto an-tany, tsy misy ny ho doria izany, manam-petra avokoa ny zava-drehetra,…

http://www.gvalosoa.net/2022/08/09/edito-9-aogositra-leo-ny-fizahozahoan-draholdina-sy-ny-mpiara-dia-aminy-ny-olona/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 9 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 9 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Inona ny asa vitan’ny filoha? Terenareo hitsitsy ny vahoaka hihinananareo. Porofo mivaingana (izao tava izao)!
!
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Inona ny asa vitan’ny filoha? Terenareo hitsitsy ny vahoaka hihinananareo. Porofo mivaingana (izao tava izao)!
!

Comment on Facebook Politika sy ny ...

Matavy be, voky !

20 l au 100 km

Mitsitsy hono 😄😁

Sady mandeha bus sy tongotra tonga d manempotsssaaaaa

Kay ty ilay niady t@ prof de gymn a,

Nareo mitavana nous vahoaka hitsitsy????

vidio ary e. anareo ny vola de ataovy @ izay itiavanareo azy eo. tsy ho lasa tranon'akoho e ihany io raha izao tsy fahaizana mitantana zao no no mitohy. de à izay fotoana izany ianao hiteny indray hoe ngaha volako no niala an'io

Ny vahoaka voatery tsy maintsy mitsitsy,fa ny pitondra dia migalabona ary manao zay danin'ny kibon'izy ireo ka tsy vitsy amin'izy ireo no be kibo sy takola fa ny vahoaka malagasy manifinify mampalahelo

Ef dongadonga tsara ery iz zany

Mbola lay 4X4 aza zany fa tokony ahena daolo ny carburant , credit ,indemnité De tsy manao trano mro koa kkkiii

Avelaho @ zaho mba ho lovainy manaraka e izy efa tsy ho lany intsony @ 2023 koa

V8 hiwerawerana eeeee

Mitsitsy satria lany tsy hita daholo ny vola rehetra

Efa nihena kosa izy fa nitsitsy e😂

Aza amidy zany rang ah fa tsar be ary sarinareo anaty V8 io toy zay anatin'ilay Mercedes legere nareo iny.

View more comments

Tamin’izany, Rajoelina, zanak’i Rainilaiarivony, no niketrika hamono ny rainy, rehefa tsy nahomby tamin’ny fanalàna azy tamin’ny toerany. ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tamin’izany, Rajoelina, zanak’i Rainilaiarivony, no niketrika hamono ny rainy, rehefa tsy nahomby tamin’ny fanalàna azy tamin’ny toerany.

Comment on Facebook Les déshérités de...

merci prezdà

6

Efa taranaka putschiste koa zegny rajoelina zegny?

Load more