12:30 > Fotodrafitr’asa vaovao CEG Analamahitsy

Toy izao ny fotodrafitr’asa vaovao ahorina eo amin’ny tany nomen ‘ny CUA hanorenana ny CEG Analamahitsy vaovao, Nanome ny tany no nataon ‘ny kaominina , amin ‘izay tsy misy afaka milaza intsony fa hoe tany manatompo, Io dia tsy misy zavatra hafa na tombontsoa manokana ho any CUA fa ny fijerena ny tombontsoan ‘ny zaza Malagasy no tena himasoan’ny ben ‘ny tanana Lalao Ravalomanana amin ‘izany.

Sary CEG amin’izao

 

Sary CEG vaovao