27/11/2019 – 12:30: Toromarika sy fepetra raisintsika manoloana ny hala-bato

o Misy andrimasom-pokonolona ajorontsika isaky ny biraom-pifidianana (bureau de vote)

o Natao hanara-maso ireo olona mifidy anaty birao mba tsy hisian’ny fifidianana in-2 (miala ao @ birao iray dia mandeha ao ambadika indray na @ ilay efitra na salle iray ihany fa miverina in-2 @ fampiasana kara-panondro iray ihany )

o Ny andrimasom-pokonolona no miroso avy hatrany @ fisamborana izay olona manao izany ka manolotra azy ny manam-pahefana na ny mpitandro ny filaminana

o Tokony hisy fifandraisana sy fiaraha-miasa ny delegué de candidat sy ny andrimasom-pokonolona

o Tokony hanana ireo lisitra misy hosoka na anarana miverina in-2 ny andrimasom-pokonolona mba ahafahana mandray ny fepetra sy manamora ny asa

o Misy amintsika andrimasom-pokonolona no mahafantatra mihitsy ilay olona manana anarana miverina in-2 ka dia manamora ny fisamborana ilay olona

o Tsy miala @ birao fandatsaham-bato isika raha tsy mifarana ny ffifidianana (vita ny fanisam-bato ary feno ny PV)

Mila malina tanteraka isika

APARITAHO

FB Mamonjy Ny Rina