19:30 > Rainilainga Rajoelina – Lainga sy fitaka, talentany io itompokolahy sy itompokovavy!

Andry Rajoelina ve moa hahagaga intsony amin’ny lainga sy fitaka!

Talentany io Itompokolahy sy Itompokovavy!