Mahajanga – MOE UE – Mihaino ny lesoka harenina ny mpanaramason’ny fifidianana avy amin’ny vondrona eoropeana

Une délégation de la Mission d’observation électorale de l’UE à Madagascar 2018 s’est rendue ce week-end à Mahajanga, au nord-ouest de la Grande Île pour écouter le démembrement de la CENI Madagascar à Mahajanga à propos des faiblesses et des leçons apprises lors du premier tour de l’élection présidentielle.

***
Nivahiny tany Mahajanga ny Iraky ny Vondrona eoropeana miandraikitra ny fifidianana eto Madagasikara 2018 ny faran’ny herinandro lasa teo. Nihaino ny hevitrin’ny rantsa-mangaikan’ny CENI eny an-toerana izy ireo mahakasika ny lesoka tokony harenina sy ny lesona azo nandritry ny fiodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena.

#MOEUEMada18 #MDG2018 #Madagascar

La Mission d’observation électorale de l’UE à Madagascar 2018, avec les membres des différentes structures de la CENI Madagascar de Mahajanga: la Commission électorale provinciale (CEP), la Commission électorale régionale (CER), la Commission électorale de district (CED) et la Commission électorale communale (CEC).

***
Ny Iraky ny Vondrona eoropeana miandraikitra ny fifidianana eto Madagsaikara 2018 sy ireo mpiandraikitra ao amin’ireo rantsa-mangaikan’ny CENI any anivon’ny faritany, faritra, distrika, ary kaominina ao Mahajanga.

La Mission d’observation électorale de l’UE à Madagascar 2018 s’est intéressée aux ressentis des responsables de la CENI à Mahajanga par rapport au premier tour et aux préparatifs du second tour prévu pour le 19 décembre.

***
Nahaliana ny Iraky ny Vondrona eoropeana miandraikitra ny fifidianana eto Madagasikara ny fijerin’ireo tomponandraikitry ny rantsa-mangaikan’ny CENI any Mahajanga ny fizotran’ny fiodinana voalohany amin’ny fifidianana sy ny fiomanana amin’ny fiodinana faharoa.

Le président de la Commission électorale provinciale de Mahajanga.

***
Ny filohan’ny rantsa-mangaikan’ny CENI eny anivon’ny faritra Mahajanga.

Des membres de la Commission électorale du district de Mahajanga I & II.

***
Mpikambana ao amin’ny ratsa-mangaikan’ny CENI eny anivon’ny distrikan’ny Mahajanga I & II.