Mahamasina – Famaranana ny jobily faha 50 taona ny FJKM sy faha 200 taona LMS