19 C
Antananarivo
Sun 11 Apr 2021 21:41
Home Pub rehetra Rina-Antananarivo-N2

Rina-Antananarivo-N2

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
19 ° C
19 °
19 °
82 %
3.6kmh
20 %
Sun
19 °
Mon
24 °
Tue
23 °
Wed
22 °
Thu
24 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

EFA TENA TSY TO TENY

Taona iray no efa lasa saingy tsisy fiovana.
Mitavozavoza hatrany ny mpitondra fanjakana.
Tena tsisy fivoarana azo mba tsapaina tanana,
Fa dia mihanaka ny aretina ary tena tsy hay sakanana.

Tena tsisy zava-banona ny fandraisana marary.
Fitsaboana, fanafody, tsisy iray mba lavorary.
Ny mpitsabo toa mikiry sy manao izay fara heriny,
Saingy misy fetra ihany, tsy araky ny noheveriny.

Mikabary ny filoha, mametraka an’ireo fepetra,
Saingy vitsy ireo manaja, tsy ny olona rehetra.
Tokony ho tonga saina ny amin’izany ny mpitarika,
Manoloana ireo rehetra tsy mandray ny toromarika.

Moa ny maro ve variana ny mitady izay harapany
Ka ny fihanaky ny aretina, tena mila tsy ho tsapany?
Raha izany ny mpitondra, tokony hanova tantana,
Ka tsy handefa baiko fotsiny fa hanohana mivantana.

Fa rehefa ny kabary no atao miraradraraka,
Nefa toa tsy misy mihaino sy tsy misy mba manaraka,
Dia midika ho lakolosy te hampita feo ireny,
Fa ny olona mitondra no efa tena tsy to teny!

Vakisiny no andrasana, ary koa ny vatsy tohana.
Raha tsy izany dia ho loza, ho avy indray ny fihibohana!
Saingy indrisy, ny mpitondra, zava-kafa no ao an-tsainy.
Tsy ny ho an’ireo vahoaka fa ny hameno ny tsinainy!

DADAN’i RIANA (11-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/11/efa-tena-tsy-to-teny/
... TohinyFintinina

2 ora lasa

EFA TENA TSY TO TENY

Taona iray no efa lasa saingy tsisy fiovana.
Mitavozavoza hatrany ny mpitondra fanjakana.
Tena tsisy fivoarana azo mba tsapaina tanana,
Fa dia mihanaka ny aretina ary tena tsy hay sakanana.

Tena tsisy zava-banona ny fandraisana marary.
Fitsaboana, fanafody, tsisy iray mba lavorary.
Ny mpitsabo toa mikiry sy manao izay fara heriny,
Saingy misy fetra ihany, tsy araky ny noheveriny.

Mikabary ny filoha, mametraka an’ireo fepetra,
Saingy vitsy ireo manaja, tsy ny olona rehetra.
Tokony ho tonga saina ny amin’izany ny mpitarika,
Manoloana ireo rehetra tsy mandray ny toromarika.

Moa ny maro ve variana ny mitady izay harapany
Ka ny fihanaky ny aretina, tena mila tsy ho tsapany?
Raha izany ny mpitondra, tokony hanova tantana,
Ka tsy handefa baiko fotsiny fa hanohana mivantana.

Fa rehefa ny kabary no atao miraradraraka,
Nefa toa tsy misy mihaino sy tsy misy mba manaraka,
Dia midika ho lakolosy te hampita feo ireny,
Fa ny olona mitondra no efa tena tsy to teny!

Vakisiny no andrasana, ary koa ny vatsy tohana.
Raha tsy izany dia ho loza, ho avy indray ny fihibohana!
Saingy indrisy, ny mpitondra, zava-kafa no ao an-tsainy.
Tsy ny ho an’ireo vahoaka fa ny hameno ny tsinainy!

    DADAN’i RIANA (11-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/11/efa-tena-tsy-to-teny/

Comment on Facebook EFA TENA TSY TO TENY...

Mila mihaino ny mpanohitra ihany ry pitondra ianareo! fa raha toa ka tsy mety hihaino dia ho zava-doza no hiseho. Aretina efa mby ankoditra ny fahoriana efa mafy. Ny tsy fisiana koa etsy ankilany manampy trotraka. Tsy bodofotsy no maha ory ny vahoaka ankehitriny fa ny fanafody ! sy sakafo ary koa ny Vaksiny.

Kapoaka mangidy!

Lanzelo

Kapoaka mangidy firy no mbola ho ampisotroin’ity fitondrana ity sy ireo ao avara-patana, ny Malagasy an-tapitrisany?

Raha ny halabato nampandaniana an’i Andry Rajoelina izay navohitry ny fanadihadiana nataon’ireo loholona tamin’ny alalan’ny « enquête parlementaire » dia miharihary fa voahitsaka ankitsirano ny safidimbahoaka an-tapitrisany. Ary raha ampiana ireo olona mitambatra ankehitriny ao anaty ny rodoben’ny mpanohitra na ny RMDM izany, dia azo lazaina fa vitsy an’isa lavitra i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy amin’izao fotoana izao. Dia raha mbola ampiana koa ireo tonga saina sy manenina nifidy azy izany dia sisa tavela ireo mpandroba fahefana sy mpisolelaka ary ao avara-patana mahazo ranondranony.

Maro ireo tonga saina sy nanenina, voafitaky ny fampanantenana poakaty sy lainga tsara lahatra. Tsy vitan’izany ihany fa ao ireo very asa, ireo very na rava fananana, ireo gadraina amin’ny tsy antony sy tsy fitovian-kevitra, ampiana fanesoana, fanambanimbaniana sy dingin-drambo. Saingy mbola tsy ampy ihany izany fa ambaraky ny efa nahodinkodina ireo fanampiana an-tapitrisa dolara izay tokony ho sitrahan’ny sarababembahoaka, indrindra amin’izao kizotra sy mangirifiry ateraky ny valanaretina Covid izao dia mitohy ny filalaovana ny aim-bahaoka ka be ny aina afoy ary mbola hitohy izany noho ny fitavozavozana sy saina ratsy. Asiana fanesoana kely ihany eny am-pandehana toy ny hoe nahavita vakisiny tany an-dafy ny solombavambahoaka Siteny na koa hoe misy ny toerana fitsaboana vaovao andoavambola ary hanasàna ireo mpitsabo tsara sitrapo mba hanampy.

Efa nozarina hisotro mangidy tokoa ny Malagasy ka na kapaoka firy aza dia sotroina hatramin’ny fialàn’ny fofonaina. Efa resy sy reraka ny vahoaka ka tsy mahatohitra intsony ity fitondrana ity izay tsy mitsahatra mirehareha sy midedaka, manampatra hery sy fahefana, amin’ny alalan’ny herimpamoretana sy ny fitsaràna. Ireo andrimpanjakana izay natao ho arofanina amin’izany dia nofeheziny eo ambany fahefany daholo.

Izay ve no sitrapon’Andriamanitra sa tena efa resy ka tsy afaka intsony mampitambatra ny hery ireo voahitsaka sy voahosihosy? Mbola mitoetra ve ny hoe “mamy ny aina” eo anatrehan’ireto namana sy havana tsy tamby isaina “ndaozin’ny fahafatesana”? Dia miandry ny kapoaka mangidy manaraka indray aloha ny vahoaka an-tapitrisany mandra-pigoka ny mamy!

www.gvalosoa.net/2021/04/11/kapoaka-mangidy/
... TohinyFintinina

3 ora lasa

Kapoaka mangidy!

Lanzelo

Kapoaka mangidy firy no mbola ho ampisotroin’ity fitondrana ity sy ireo ao avara-patana, ny Malagasy an-tapitrisany?

Raha ny halabato nampandaniana an’i Andry Rajoelina izay navohitry ny fanadihadiana nataon’ireo loholona tamin’ny alalan’ny « enquête parlementaire » dia miharihary fa voahitsaka ankitsirano ny safidimbahoaka an-tapitrisany. Ary raha ampiana ireo olona mitambatra ankehitriny ao anaty ny rodoben’ny mpanohitra na ny RMDM izany, dia azo lazaina fa vitsy an’isa lavitra i Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy amin’izao fotoana izao. Dia raha mbola ampiana koa ireo tonga saina sy manenina nifidy azy izany dia sisa tavela ireo mpandroba fahefana sy mpisolelaka ary ao avara-patana mahazo ranondranony.

Maro ireo tonga saina sy nanenina, voafitaky ny fampanantenana poakaty sy lainga tsara lahatra. Tsy vitan’izany ihany fa ao ireo very asa, ireo very na rava fananana, ireo gadraina amin’ny tsy antony sy tsy fitovian-kevitra, ampiana fanesoana, fanambanimbaniana sy dingin-drambo. Saingy mbola tsy ampy ihany izany fa ambaraky ny efa nahodinkodina ireo fanampiana an-tapitrisa dolara izay tokony ho sitrahan’ny sarababembahoaka, indrindra amin’izao kizotra sy mangirifiry ateraky ny valanaretina Covid izao dia mitohy ny filalaovana ny aim-bahaoka ka be ny aina afoy ary mbola hitohy izany noho ny fitavozavozana sy saina ratsy. Asiana fanesoana kely ihany eny am-pandehana toy ny hoe nahavita vakisiny tany an-dafy ny solombavambahoaka Siteny na koa hoe misy ny toerana fitsaboana vaovao andoavambola ary hanasàna ireo mpitsabo tsara sitrapo mba hanampy.

Efa nozarina hisotro mangidy tokoa ny Malagasy ka na kapaoka firy aza dia sotroina hatramin’ny fialàn’ny fofonaina. Efa resy sy reraka ny vahoaka ka tsy mahatohitra intsony ity fitondrana ity izay tsy mitsahatra mirehareha sy midedaka, manampatra hery sy fahefana, amin’ny alalan’ny herimpamoretana sy ny fitsaràna. Ireo andrimpanjakana izay natao ho arofanina amin’izany dia nofeheziny eo ambany fahefany daholo.

Izay ve no sitrapon’Andriamanitra sa tena efa resy ka tsy afaka intsony mampitambatra ny hery ireo voahitsaka sy voahosihosy? Mbola mitoetra ve ny hoe “mamy ny aina” eo anatrehan’ireto namana sy havana tsy tamby isaina “ndaozin’ny fahafatesana”? Dia miandry ny kapoaka mangidy manaraka indray aloha ny vahoaka an-tapitrisany mandra-pigoka ny mamy!

http://www.gvalosoa.net/2021/04/11/kapoaka-mangidy/

Mitohy ihany ny famonoan’olona ataon’ity fitondrana jiolahim-boto ity. Mijoroa ry Malagasy fa tapitra eto isika raha izao no mitohy. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mitohy ihany ny famonoan’olona ataon’ity fitondrana jiolahim-boto ity. Mijoroa ry Malagasy fa tapitra eto isika raha izao no mitohy.

Comment on Facebook 1764140243706142_3886726661447479

Mazava be ilay tsy fahaiza mitantana , ary tena famonoana ny malagasy ary fanapotehana ny firenena mihintsy ny politika ho entin ity fitondrana ity . 2009 mandrak androany dia niazakazaka be ny fitontongany ny fiainana ny malagasy. Indrisy anefa fa dia tsy manampotoana ieritreritra afa tsy ny hoanina isanandro sisa isika satria sahirana . Zay anefa le tena tanjona hoe rehefa tena mahantra ilay firenena dia azo lalaovina @ zay satria tsy manan aina ijoroana intsony

MBOLA MIANA-DRAHARAHA ?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha,
Sa dia variana mihoerahoera na koa manonofy antoandro?
Ny olana eto, mivangongo, tsisy iray izay mba voavaha,
Kanefa fohazina indray ny momba ilay “Tanamasoandro”!

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Ny mahamaika ny vahoaka toa odiana tsy jerena.
Tena mihevitra mihitsy ho eo mandrakizay angaha,
No sahy miteny tsy voahevitra, toy ny tsy ampy fahendrena?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Matetika aza raha tsy tairina, indro fa mandeha an-jamba.
Ny firain’izato vava, mahatratra fito saha,
Fa raha ny zava-bita kosa, tena hoe “voantondro” angamba!

Telo taona nitondrana, mampisento ny mpitazana,
Fa toa rendrarendra hatrany no mba andaniany ny orany!
Raha fehezina dia tsotra: tsy mitondra fahombiazana
F’efa tena any amin’ny “tsy izy” izato lalana izorany!

TSIMIMALO (07-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/10/mbola-miana-draharaha/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

MBOLA MIANA-DRAHARAHA ?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha,
Sa dia variana mihoerahoera na koa manonofy antoandro?
Ny olana eto, mivangongo, tsisy iray izay mba voavaha,
Kanefa fohazina indray ny momba ilay “Tanamasoandro”!

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Ny mahamaika ny vahoaka toa odiana tsy jerena.
Tena mihevitra mihitsy ho eo mandrakizay angaha,
No sahy miteny tsy voahevitra, toy ny tsy ampy fahendrena?

Telo taona nitondrana, mbola miana-draharaha.
Matetika aza raha tsy tairina, indro fa mandeha an-jamba.
Ny firain’izato vava, mahatratra fito saha,
Fa raha ny zava-bita kosa, tena hoe “voantondro” angamba!

Telo taona nitondrana, mampisento ny mpitazana,
Fa toa rendrarendra hatrany no mba andaniany ny orany!
Raha fehezina dia tsotra: tsy mitondra fahombiazana
F’efa tena any amin’ny “tsy izy” izato lalana izorany!

      TSIMIMALO (07-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/mbola-miana-draharaha/

Comment on Facebook MBOLA ...

3 taona nidedahana. 3taona nahitan ny vahoaka ny mafy sy mangidy. Tamin ity fitondrana ity no niainanay izany oe vary 1kp 900 Ar 😭.

10 Aprily – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao : MANGATAKA @ FANJAKANA MBA HANOKANA TANY HANDEVENAN’IREO TSY AFAKA MITONDRA RAZANA MIVOAKA NY RÉGION NOHIDIANA NOHO NY CORONAVIRUS.

Nanomboka tamin’ny fihibohana noho ny valan’aretina corona t@ 2020 dia nisy hatrany ireo olona matin’ny corona izay tsy maintsy nalevina tao anatin’ny 24 ora nahafatesany nefa tsy mahazo mivoaka ny Région nohidiana . Misy amin’ireny razana ireny anefa no tsy manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana nefa voatery alevina ao. Vokatr’izany dia sahirana ireo olona avy any amin’ny Région hafa mitady toerana handevenana ny havany matin’ny coronavirus ao amin’ilay Région nohidiana, toy ny Région Analamanga.

Misy ihany olona avy any amin’ny Faritra nahavidy tany ao @ ilay Région nohidiana, ka mierireritra fa eo amin’ilay tany novidiany no handevenany ny maty, na hilevenany raha sanatriavina matin’ny coronavirus. Mety hiteraka fisian’ny fasana maro ety afovoan-tanàna, na anaty tambohon’olona maro izany, koa tsy mety hoan’ny fahasalamàna sy ny mpiray vody rindrina manodidina.

Misy koa olona avy any amin’ny Région hafa no mindrana fasana amin’izay olona tsy havany, fa nifankahazo aminy nefa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana, na mindrana tany atao anirotra eo akaikin’ny fasandrazan’ilay olona mifankahazo aminy, mba handevenana ny maty.

Misy koa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana saingy vao avy nandevenana, ka tsy mbola azo vohaina handevenana indray, ka sahirana mitady toerana handevenanana raha tery ny tokontanim-pasana, ka tsy azo anaovana anirotra.
Misy milaza fa misy olona tsy fantatra mandevina antsokosoko amin’ny tanin’olon-tsotra tsy fantany akory , dia ireny tany mangingina tsy be mpandalo ireny.

Tsy mety amin’ny maro amin’ ireo olona tsy manana fasandrazana ao anatin’ny Région nohidiana noho ny coronavirus koa anefa ny hoe handevina eny amin’ny ” fasam-bazaha” satria tsy vazaha ny havany nodimandry no lafo rahateo ny saran’ny toeram-pandevenana amin’ireny fasam-bazaha ireny.

Izany indrindra no angatahana amin’ny Fanjakàna, mba hanokana tany 2 ha amin’ny tanimpanjakana eny Soamandrakizay ,ohatra , na amin’ny tanimpanjakana lasan’ny karàna, mba handevenan’ireo tsy manana fasandrazana eto Analamanga ny maty mandritra izao ady amin’ny valan’aretina coronavirus izao ary tsy asiana sarany/hofany isan-taona ny tanim-pasana.

Rangorindralesoka Zanakandriana
Mpamaky gazety Ny Valosoa

www.gvalosoa.net/2021/04/10/10-aprily-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

10 Aprily – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao : MANGATAKA @ FANJAKANA MBA HANOKANA TANY HANDEVENAN’IREO TSY AFAKA MITONDRA RAZANA MIVOAKA NY RÉGION NOHIDIANA NOHO NY CORONAVIRUS.

Nanomboka tamin’ny fihibohana noho ny valan’aretina corona t@ 2020 dia nisy hatrany ireo olona matin’ny corona izay tsy maintsy nalevina tao anatin’ny 24 ora nahafatesany nefa tsy mahazo mivoaka ny Région nohidiana . Misy amin’ireny razana ireny anefa no tsy manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana nefa voatery alevina ao. Vokatr’izany dia sahirana ireo olona avy any amin’ny Région hafa mitady toerana handevenana ny havany matin’ny coronavirus ao amin’ilay Région nohidiana, toy ny Région Analamanga.

Misy ihany olona avy any amin’ny Faritra nahavidy tany ao @ ilay Région nohidiana, ka mierireritra fa eo amin’ilay tany novidiany no handevenany ny maty, na hilevenany raha sanatriavina matin’ny coronavirus. Mety hiteraka fisian’ny fasana maro ety afovoan-tanàna, na anaty tambohon’olona maro izany, koa tsy mety hoan’ny fahasalamàna sy ny mpiray vody rindrina manodidina.

Misy koa olona avy any amin’ny Région hafa no mindrana fasana amin’izay olona tsy havany, fa nifankahazo aminy nefa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana, na mindrana tany atao anirotra eo akaikin’ny fasandrazan’ilay olona mifankahazo aminy, mba handevenana ny maty.

Misy koa manana fasandrazana ao amin’ilay Région nohidiana saingy vao avy nandevenana, ka tsy mbola azo vohaina handevenana indray, ka sahirana mitady toerana handevenanana raha tery ny tokontanim-pasana, ka tsy azo anaovana anirotra.
Misy milaza fa misy olona tsy fantatra mandevina antsokosoko amin’ny tanin’olon-tsotra tsy fantany akory , dia ireny tany mangingina tsy be mpandalo ireny.

Tsy mety amin’ny maro amin’ ireo olona tsy manana fasandrazana ao anatin’ny Région nohidiana noho ny coronavirus koa anefa ny hoe handevina eny amin’ny ” fasam-bazaha” satria tsy vazaha ny havany nodimandry no lafo rahateo ny saran’ny toeram-pandevenana amin’ireny fasam-bazaha ireny.

Izany indrindra no angatahana amin’ny Fanjakàna, mba hanokana tany 2 ha amin’ny tanimpanjakana eny Soamandrakizay ,ohatra , na amin’ny tanimpanjakana lasan’ny karàna, mba handevenan’ireo tsy manana fasandrazana eto Analamanga ny maty mandritra izao ady amin’ny valan’aretina coronavirus izao ary tsy asiana sarany/hofany isan-taona ny tanim-pasana.

Rangorindralesoka Zanakandriana
Mpamaky gazety Ny Valosoa

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/10-aprily-taratasinny-mpamaky/

Arlette Ramaroson – Tsy to teny amin’ny vahoaka ny fitondrana Rajoelina

Helisoa

Manoloana ny firongatry ny valanaretina CORONAVIRUS dia nanoratra any amin’ny filoha Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana, ny manampahaizana iraisam-pirenena mikasika ny lalàna, Arlette Ramaroson:
“Ianareo no namoaka lalàna momban’ny hoe «état d’urgence sanitaire» sady hatramin’izay, nataonareo hazalambo ny olona sasany tsy mitondra cache-bouche sy tsy manao geste barrière ho fampiharana ny lalâna. Ekena izany satria anjaranareo no mampihàtra lalàna, koa nahoana no tsy niaro ireo vahoaka nifanitsa-kitro tao Toamasina amin’ny aretina ianareo tamin’ny fety teo? amin’ny voalazan’ ny teny baiko hoe : vous n’avez pas bougé le petit doigt. Tianay ho fantatra ny antony, tompon’andraikitra 100% ianareo raha misy manjo ireo, ka voan’ny covid izy ireo.
Etsy andaniny, hita fa tsy tó teny amin’ny vahoaka matoa izy mandà ankitsirano ny fepetra voalazan’ny lalàna toy ny fivorian’olona maro sy ny gestes barrières. Mmanao désobéissance civile ry zareo. Leo ny promesse na fampanantenanareo. Tsy misy fanampiana, tsy misy respirateur, tsy ampy dokotera, ets….
Hiteraka zava-doza ireo fihetsika tamin’ny Lundi de Pâques teo. Tompon’andraikitra 100 % ianareo raha mipoitra ny covid19 amin’ireo olona ireo.
Hita fa tsy voafehy intsony ny firongan’ ity aretina ity, ankoatran’ny filaminam-bahoaka, izay tsy voafehy koa noho ny asan-jiolhay sy ny asan-dahalo.
Koa mangataka vaha-olana mahomby aminareo ny vahoaka, fa trotraky ny fahoriana sy ny fahantràna.”

www.gvalosoa.net/2021/04/10/arlette-ramaroson-tsy-to-teny-aminny-vahoaka-ny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Arlette Ramaroson – Tsy to teny amin’ny vahoaka ny fitondrana Rajoelina

Helisoa

Manoloana ny firongatry ny valanaretina CORONAVIRUS dia nanoratra any amin’ny filoha Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana, ny manampahaizana iraisam-pirenena mikasika ny lalàna, Arlette Ramaroson:
“Ianareo no namoaka lalàna momban’ny hoe «état d’urgence sanitaire» sady hatramin’izay, nataonareo hazalambo ny olona sasany tsy mitondra cache-bouche sy tsy manao geste barrière ho fampiharana ny lalâna. Ekena izany satria anjaranareo no mampihàtra lalàna, koa nahoana no tsy niaro ireo vahoaka nifanitsa-kitro tao Toamasina amin’ny aretina ianareo tamin’ny fety teo? amin’ny voalazan’ ny teny baiko hoe : vous n’avez pas bougé le petit doigt. Tianay ho fantatra ny antony, tompon’andraikitra 100% ianareo raha misy manjo ireo, ka voan’ny covid izy ireo.
Etsy andaniny, hita fa tsy tó teny amin’ny vahoaka matoa izy mandà ankitsirano ny fepetra voalazan’ny lalàna toy ny fivorian’olona maro sy ny gestes barrières. Mmanao désobéissance civile ry zareo. Leo ny promesse na fampanantenanareo. Tsy misy fanampiana, tsy misy respirateur, tsy ampy dokotera, ets….
Hiteraka zava-doza ireo fihetsika tamin’ny Lundi de Pâques teo. Tompon’andraikitra 100 % ianareo raha mipoitra ny covid19 amin’ireo olona ireo.
Hita fa tsy voafehy intsony ny firongan’ ity aretina ity, ankoatran’ny filaminam-bahoaka, izay tsy voafehy koa noho ny asan-jiolhay sy ny asan-dahalo.
Koa mangataka vaha-olana mahomby aminareo ny vahoaka, fa trotraky ny fahoriana sy ny fahantràna.”

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/arlette-ramaroson-tsy-to-teny-aminny-vahoaka-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook Arlette Ramaroson ...

Mar nio

Mankasitraka tompoko

Toa antso an'efitra izany resaka ataonao izany ramatoa Arlette hajaina satria tsy takany ny heviny,fa misaotra @fahasahiana mandray andraikitra

Makasitraka tompoko

Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina – Tena Vazahabe tokoa, ka tsy mahay ny olan’ny vahoaka

Helisoa

Herintaona mahery no nitantana ny tanànan’Antananarivo ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina: Vazahabe.

Raha ny fihetsiketsehana teo aloha nandritra ny fampielezan-kevitra dia velirano marobe no nampanantenaina ny vahoakan’Iarivo. Ny singaninana manokana amin’izany dia ny fanamboarana trano maro be; fananganana Wc public roanjato isan-taona, fijerena manokana ireo mpivarotra, tramway, hadio Antananarivo sns…

Lasa ity ny taona, tsy nisy zava-bita na kely aza mba hita misongadina eto amin’ny Tanàna fa werawera sy zavatra tsy misy fiantraikany amin’ny vahoaka sy ny sosialim-bahoaka no atao. Nolanian’ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo ny tetibola fanampiny nomen’ny fanjakàna foibe ny kaominina Antananarivo Renivohitra.

Raha ny zavatra hita dia toa mamofompofona kolikoly hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Riana Randriamasinoro, sady efa talen’ny volan’ny CUA tamin’ny fotoana nitantanan’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny Renivohitra, ny fandaniana io tetibola io, satria tsy sahy ny mpitantana ny Tanàna manao tsangan-tanana amin’ny fandaniana azy, fa atao latsabato miafina rehefa misy fanapahankevitra lehibe raisina. Nisy ny mpanolotsaina TIM tafiditra tao anatin’ny vela-pandrika tamin’izany dia nandany io lalàna io. Ao anatin’izany tetibola izany dia vola 2 miliara ariary be izao no hanamboarana zaridaina botanique ao amin’ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo. Vola anie izany rey olona e! mbola tsy nisy fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina anefa namafa io kianjan’ny demokrasia io araka ny fanambarana heno tamin’izy ireo.

Vao omaly ny omaly indray dia niedinedina ny ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina naka sary niaraka tamin’ny bus, teny amin’ny lapan’ny Tanàna, fa ho sokafana eto Antananarivo hono ny Bus Class, ka 1500 ariary ny sarandalana amin’izany. Maro ny naneho hevitra tamin’ny tambazotran-tserasera sy teny an-dalambe vao nahita io vaovao io. Tena laharam-pahamehana ho an’ny vahoakan’Antananarivo ve izany Bus Class izany? tsy fantatr’ity ben’ny Tanàna ity ve hoe ny sarandalana 500 Ar aza tsy takatry ny Malagasy, koa ahoana no ahatakarany 1500 Ar be izao? efa mba miezaka ihany anie ny zotra manatsara ny fiarany e! Ny taxibe tsotra amin’izao dia 500 ariary ny sarandalana ary 4 isaky ny seza. Koa tsy misarika ny taxibe tsy Class hampiakatra ny sarandalana ho 1000 ariary ve izany, satria 1 fotsiny ny elanelana misy amin’izany. Samy ho tratran’ny fitohanan’ny fiara avokoa sy handeha amin’ny lalana ratsy eto Antananarivo na class na tsy class. Ny arabe potika sy lavadavaka andehanan’ny bus class amin’izao tsy hitan’ingahy ben’ny Tanàna izay atao hanamboarana azy ireny.

Ny fakobe miavosa eran’ny Tanàna tsy ahitàny vahaolana, nefa efa naverina tamin’ny CUA ny SAMVA. Ny eny ambany Tanàna tototry ny rano maloto isaky ny fahavaratra tsy misy mba vahaolana kely mba haroso. Ny mahasoa sy ny mahafinaritra ny maso izany izao no atao laharam-pahamehana. Ny fanomezana laka ny mpanambola no atao zavadehibe. Ny fanapotehana ny tsenan’ireo mpandraharaha kely sahirana tamin’ny fitadiavana vola hanamboarana ny trano fivarotana manaraka ny ara-dalàna potehina tsy misy indrafo.

Raha ny tetibolan’ ny CUA dia tsy ahafahana manangana fotodrafitr’asa toy ny tsena lehibe. Ka mampametram-panontaniana ihany ireo tsena eny Behoririka sy eny Anosikely nisy ny parking Antenimierandoholona. Ahoana ny fomba nananganana azy ireny? iza no namatsy vola? Fanjakan’ny manambola sy fanomezana tombondahiny ho an’ny manan-katao no misy eto Antananarivo Renivohitra ankehitriny, ka izay no hitenenana hoe tena ‘Vazaha be’ tokoa ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina, ka tsy mahay izy ny tena olam-bahoaka, tsy mahay ny olan’ny Malagasy!

www.gvalosoa.net/2019/11/25/fa-iza-moa-i-naina-andriantsitohaina-kandida-ird-fifidianana-benny-ta...

www.gvalosoa.net/2021/04/10/benny-tanana-naina-andriantsitohaina-tena-vazahabe-tokoa-ka-tsy-mahay...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina – Tena Vazahabe tokoa, ka tsy mahay ny olan’ny vahoaka

Helisoa

Herintaona mahery no nitantana ny tanànan’Antananarivo ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina: Vazahabe.

Raha ny fihetsiketsehana teo aloha nandritra ny fampielezan-kevitra dia velirano marobe no nampanantenaina ny vahoakan’Iarivo. Ny singaninana manokana amin’izany dia ny fanamboarana trano maro be; fananganana Wc public roanjato isan-taona, fijerena manokana ireo mpivarotra, tramway, hadio Antananarivo sns…

Lasa ity ny taona, tsy nisy zava-bita na kely aza mba hita misongadina eto amin’ny Tanàna fa werawera sy zavatra tsy misy fiantraikany amin’ny vahoaka sy ny sosialim-bahoaka no atao. Nolanian’ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo ny tetibola fanampiny nomen’ny fanjakàna foibe ny kaominina Antananarivo Renivohitra.

Raha ny zavatra hita dia toa mamofompofona kolikoly hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Riana Randriamasinoro, sady efa talen’ny volan’ny CUA tamin’ny fotoana nitantanan’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny Renivohitra, ny fandaniana io tetibola io, satria tsy sahy ny mpitantana ny Tanàna manao tsangan-tanana amin’ny fandaniana azy, fa atao latsabato miafina rehefa misy fanapahankevitra lehibe raisina. Nisy ny mpanolotsaina TIM tafiditra tao anatin’ny vela-pandrika tamin’izany dia nandany io lalàna io. Ao anatin’izany tetibola izany dia vola 2 miliara ariary be izao no hanamboarana zaridaina botanique ao amin’ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo. Vola anie izany rey olona e! mbola tsy nisy fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina anefa namafa io kianjan’ny demokrasia io araka ny fanambarana heno tamin’izy ireo.

Vao omaly ny omaly indray dia niedinedina ny ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina naka sary niaraka tamin’ny bus, teny amin’ny lapan’ny Tanàna, fa ho sokafana eto Antananarivo hono ny Bus Class, ka 1500 ariary ny sarandalana amin’izany. Maro ny naneho hevitra tamin’ny tambazotran-tserasera sy teny an-dalambe vao nahita io vaovao io. Tena laharam-pahamehana ho an’ny vahoakan’Antananarivo ve izany Bus Class izany? tsy fantatr’ity ben’ny Tanàna ity ve hoe ny sarandalana 500 Ar aza tsy takatry ny Malagasy, koa ahoana no ahatakarany 1500 Ar be izao? efa mba miezaka ihany anie ny zotra manatsara ny fiarany e! Ny taxibe tsotra amin’izao dia 500 ariary ny sarandalana ary 4 isaky ny seza. Koa tsy misarika ny taxibe tsy Class hampiakatra ny sarandalana ho 1000 ariary ve izany, satria 1 fotsiny ny elanelana misy amin’izany. Samy ho tratran’ny fitohanan’ny fiara avokoa sy handeha amin’ny lalana ratsy eto Antananarivo na class na tsy class. Ny arabe potika sy lavadavaka andehanan’ny bus class amin’izao tsy hitan’ingahy ben’ny Tanàna izay atao hanamboarana azy ireny.

Ny fakobe miavosa eran’ny Tanàna tsy ahitàny vahaolana, nefa efa naverina tamin’ny CUA ny SAMVA. Ny eny ambany Tanàna tototry ny rano maloto isaky ny fahavaratra tsy misy mba vahaolana kely mba haroso. Ny mahasoa sy ny mahafinaritra ny maso izany izao no atao laharam-pahamehana. Ny fanomezana laka ny mpanambola no atao zavadehibe. Ny fanapotehana ny tsenan’ireo mpandraharaha kely sahirana tamin’ny fitadiavana vola hanamboarana ny trano fivarotana manaraka ny ara-dalàna potehina tsy misy indrafo.

Raha ny tetibolan’ ny CUA dia tsy ahafahana manangana fotodrafitr’asa toy ny tsena lehibe. Ka mampametram-panontaniana ihany ireo tsena eny Behoririka sy eny Anosikely nisy ny parking Antenimierandoholona. Ahoana ny fomba nananganana azy ireny? iza no namatsy vola? Fanjakan’ny manambola sy fanomezana tombondahiny ho an’ny manan-katao no misy eto Antananarivo Renivohitra ankehitriny, ka izay no hitenenana hoe tena ‘Vazaha be’ tokoa ny ben’ny Tanàna Naina Andriatsitohaina, ka tsy mahay izy ny tena olam-bahoaka, tsy mahay ny olan’ny Malagasy!

http://www.gvalosoa.net/2019/11/25/fa-iza-moa-i-naina-andriantsitohaina-kandida-ird-fifidianana-benny-tanananantananarivo-renivohitra/

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/benny-tanana-naina-andriantsitohaina-tena-vazahabe-tokoa-ka-tsy-mahay-ny-olanny-vahoaka/

Comment on Facebook 1764140243706142_3886683434785135

Hirotsaka zao io am 2024, dia manantena be mihitsy datria namoaka bisy liks, ary mety izy indray no apetraky reny malala eo, 😊

Pour moi c’est du n’importe quoi mbola masahy fière eo manaboaka bus mass kara ty au lieu mandeha manome fanafody olo marary agny

Tsy hainy loatra ny tena olana mianjady @ vahoaka

2023 anareo no tompiny 6% io fa tsy misy raha hilana anareo mitsy

Fay NY bakar amin'io

Olo foiré io ai

View more comments

Tsy misy fitsinjovana ny valala bemandry mihitsy ny ataon’ny fitondrana

Andry Tsiavalona

Ao anatin’izao fasahiranana tsy roa aman-tany mianjady amin’ny vahoaka Malagasy izao dia mbola manan-tsaina hampiaina ny olompirenena, amin’ny haitraitra sy rendrarendra mahajamba, ny fitondrana tarihin-dRajoelina Andry. Ankoatry ny fikasana sy fanorenana fotodrafitrasa sy trano mijoalajoala izay tsy ny iray isan-jaton’ny vahoaka akory no afaka hanofa azy dia adino tanteraka ny « trano sosialy », izay mba mety ho tratry ny fahefa-mividin’ireo tanora izay manorina tokantrano.

Tsara ampahatsiahivina ny fivoaran’ny saran-dàlana nefain’ny mpanjifa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny Repoblika II. Ariary roa na 10 fmg tamin’ny koperativam-pitaterana rehetra nisy. Mbola vitsy ny zotra tamin’izany fotoana izany. Tsaroan’ny efa nahazo taona tsara ny fisian’ireo kaoperativa izay notantanan’ny mpitondra na ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo: toy ny “Fibata” sy “Fima”. Ny entina manamarina fa notantanan’ny mpitondra tamin’izany fotoana izany ireo kaoperativa ireo dia ny fanjavonany rehefa rava ny Repoblika II.

Tsy nitsaha-nisondrotra ny saran-dàlana ary ny mifanohitra tamin’izany kosa ny fidinan’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa. Dimanjato ariary ankehitriny ny saran-dàlana kanefa dia efa mampikaikaika ny mponina eto an-drenivohitra, eny hatrany amin’ireo tanàn-dehibe hafa aza. Na ny mpitatitra koa aza anefa etsy an-kilany dia mbola milaza fa tsy araka ny tokony ho izy izany saran-dàlana izany satria ny fitohanana sy ny haratsian’ny làlana efa tsy hahavitana mandroso sy miverina (tour) tahaka ny taloha intsony.

Ny tsapa dia te-hanao bizina amin’ny sehatra rehetra ny fitondrana Rajoelina Andry raha vao tonga teo amin’ny fitondrana. Izy no nihevitra ny hametraka fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra amin’ny alàlan’ny “tramway”. Sarotra angamba ny fanatanterahana izany, ka niova indray ny heviny, ka ny « téléphérique » no noheveriny hapetraka kanefa tsy mbola nofaritany ny saran-dàlana amin’izany. Tsy vitan’ny fientanam-po ihany koa satria mila fanadihadiana (études) lalina izany fa tsy vitan’ny vava fotsiny. Angamba mahatsapa izao fitondrana izao, fa sarotra ny hanatanterahana ireo tetikasa ireo satria vola avy aiza na sorabolan’ny departemanta minisiterialy iza no ahitàna izany.

Nivoaka indray ny hevitra avy ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa hametraka fitateram-bahoaka tena raitra mifanaraka amin’ny fepetra ara-pahasalamana (gestes barrières) amin’izao fotoana izao. Angamba hiara-monina amin’ny covid-19 izao tontolo izao kanefa tsy mbola misy mpitondra firenena any ivelany mamorona fitateram-bahoaka raitra tahaka ny mpitantana ny renivohitr’i Madagasikara. Mbola tsy mazava ihany koa na efa tapaka tao amin’ny filankevitry ny tanàna ity raharaha ity, na fanapahan-kevitry ny ben’ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ihany. Na izany na tsy izany dia manaitra maso sy mahasodoka tokoa ny endrika ivelan’ny santionany naseho. Afaka manova ny fiara fitaterana hitovy amin’izany ny tompon’ny fiara te hanao izany.

Ny olana dia ny saran’izany fanovana izany izay azo inoana fa ireo mpitondra amin’izao fotoana izao izay manana fiara fitaterana ihany no afaka hanao izany fanovana izany. Ny mahavaka ihany koa dia tsy fantatra iza na ampahafirin’ny vahoaka Malagasy no kendrena (cibles) hanjifa na hitaingina ity fitaterana ity amin’ny saran-dàlana dimanjato sy arivo ariary (1 500 ariary). Tsy ny valala bemandry mihitsy satria dimanjato ariary aza efa mikaikaika ny olona, ka raha làlana mbola vita an-tongotra dia ataony izany.

Hita sy azo tsapain-tànana fa tsy misy fitsinjovana ny valala be mandry mihitsy izay ataon’izao fitondrana izao, fa bizina no mahamaika azy. Araka izany dia tsy ny “tramway” na “téléphérique” na ity “bus manara-penitra” kasaina havoaka ity no manahirana ny vahoaka Malagasy, fa ny fikatsahana vahaolana ivoahana amin’izao fahantrana, kere, areti-mandoza misy eto amin’ny Firenena izao. Olon’ny rendrarendra sy ny fireharehana ary ny fisehosehoana ivelany no misy amin’izao fitondrana izao, ka minia tsy mijery ny zavatra marina iainan’ny vahoaka entiny.

www.gvalosoa.net/2021/04/10/tsy-misy-fitsinjovana-ny-valala-bemandry-mihitsy-ny-ataonny-fitondrana/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsy misy fitsinjovana ny valala bemandry mihitsy ny ataon’ny fitondrana

Andry Tsiavalona

Ao anatin’izao fasahiranana tsy roa aman-tany mianjady amin’ny vahoaka Malagasy izao dia mbola manan-tsaina hampiaina ny olompirenena, amin’ny haitraitra sy rendrarendra mahajamba, ny fitondrana tarihin-dRajoelina Andry. Ankoatry ny fikasana sy fanorenana fotodrafitrasa sy trano mijoalajoala izay tsy ny iray isan-jaton’ny vahoaka akory no afaka hanofa azy dia adino tanteraka ny « trano sosialy », izay mba mety ho tratry ny fahefa-mividin’ireo tanora izay manorina tokantrano.

Tsara ampahatsiahivina ny fivoaran’ny saran-dàlana nefain’ny mpanjifa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny Repoblika II. Ariary roa na 10 fmg tamin’ny koperativam-pitaterana rehetra nisy. Mbola vitsy ny zotra tamin’izany fotoana izany. Tsaroan’ny efa nahazo taona tsara ny fisian’ireo kaoperativa izay notantanan’ny mpitondra na ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo: toy ny “Fibata” sy “Fima”. Ny entina manamarina fa notantanan’ny mpitondra tamin’izany fotoana izany ireo kaoperativa ireo dia ny fanjavonany rehefa rava ny Repoblika II.

Tsy nitsaha-nisondrotra ny saran-dàlana ary ny mifanohitra tamin’izany kosa ny fidinan’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa. Dimanjato ariary ankehitriny ny saran-dàlana kanefa dia efa mampikaikaika ny mponina eto an-drenivohitra, eny hatrany amin’ireo tanàn-dehibe hafa aza. Na ny mpitatitra koa aza anefa etsy an-kilany dia mbola milaza fa tsy araka ny tokony ho izy izany saran-dàlana izany satria ny fitohanana sy ny haratsian’ny làlana efa tsy hahavitana mandroso sy miverina (tour) tahaka ny taloha intsony.

Ny tsapa dia te-hanao bizina amin’ny sehatra rehetra ny fitondrana Rajoelina Andry raha vao tonga teo amin’ny fitondrana. Izy no nihevitra ny hametraka fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra amin’ny alàlan’ny “tramway”. Sarotra angamba ny fanatanterahana izany, ka niova indray ny heviny, ka ny « téléphérique » no noheveriny hapetraka kanefa tsy mbola nofaritany ny saran-dàlana amin’izany. Tsy vitan’ny fientanam-po ihany koa satria mila fanadihadiana (études) lalina izany fa tsy vitan’ny vava fotsiny. Angamba mahatsapa izao fitondrana izao, fa sarotra ny hanatanterahana ireo tetikasa ireo satria vola avy aiza na sorabolan’ny departemanta minisiterialy iza no ahitàna izany.

Nivoaka indray ny hevitra avy ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa hametraka fitateram-bahoaka tena raitra mifanaraka amin’ny fepetra ara-pahasalamana (gestes barrières) amin’izao fotoana izao. Angamba hiara-monina amin’ny covid-19 izao tontolo izao kanefa tsy mbola misy mpitondra firenena any ivelany mamorona fitateram-bahoaka raitra tahaka ny mpitantana ny renivohitr’i Madagasikara. Mbola tsy mazava ihany koa na efa tapaka tao amin’ny filankevitry ny tanàna ity raharaha ity, na fanapahan-kevitry ny ben’ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ihany. Na izany na tsy izany dia manaitra maso sy mahasodoka tokoa ny endrika ivelan’ny santionany naseho. Afaka manova ny fiara fitaterana hitovy amin’izany ny tompon’ny fiara te hanao izany.

Ny olana dia ny saran’izany fanovana izany izay azo inoana fa ireo mpitondra amin’izao fotoana izao izay manana fiara fitaterana ihany no afaka hanao izany fanovana izany. Ny mahavaka ihany koa dia tsy fantatra iza na ampahafirin’ny vahoaka Malagasy no kendrena (cibles) hanjifa na hitaingina ity fitaterana ity amin’ny saran-dàlana dimanjato sy arivo ariary (1 500 ariary). Tsy ny valala bemandry mihitsy satria dimanjato ariary aza efa mikaikaika ny olona, ka raha làlana mbola vita an-tongotra dia ataony izany.

Hita sy azo tsapain-tànana fa tsy misy fitsinjovana ny valala be mandry mihitsy izay ataon’izao fitondrana izao, fa bizina no mahamaika azy. Araka izany dia tsy ny “tramway” na “téléphérique” na ity “bus manara-penitra” kasaina havoaka ity no manahirana ny vahoaka Malagasy, fa ny fikatsahana vahaolana ivoahana amin’izao fahantrana, kere, areti-mandoza misy eto amin’ny Firenena izao. Olon’ny rendrarendra sy ny fireharehana ary ny fisehosehoana ivelany no misy amin’izao fitondrana izao, ka minia tsy mijery ny zavatra marina iainan’ny vahoaka entiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/tsy-misy-fitsinjovana-ny-valala-bemandry-mihitsy-ny-ataonny-fitondrana/

EDITO 10 Aprily – Ady sy fiarovana amin’ny coronavirus – Mitanila sy miangatra hatrany ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miditra amin’ny volana faha-efatra amin’ity taona diavina ity isika ankehitriny ary misoka ao anaty volana faharoa, irongatan’ny valanaretina covid-19 andiany faharoa, sy amin’ny endriny vaovao. Niaraha-nahita ihany koa ny fanesoana sy fampangotsohana ny sarambabem-bahoaka, ny Malagasy, nataon’ireo tomponandraiki-panjakana ambony eo anivon’ny fitondrana, sy indrindra ny governoran’ny faritra Analamanga ny amin’ny nahafahany nitsabo tena tany ivelany, sy ny vola lany tamin’izany, izay toa nidedahana mihitsy. Manampy izay ireo olom-boafidy sasantsasany miara-dia amin’ny fitondrana nanao vaksiny tany ivelany ihany koa, ary isehosehoana mihitsy ny nahavitany izany. Toa midika izany sy toy ny milaza hoe: Eo ianareo vahoaka fa izahay tsy toa anareo amin’ny fiarovan-tena amin’ity valanaretina ity, izahay manam-bola…

Tena mahatsiaro tomponandraikitra marina amin’ny fiahiana ny vahoaka ve ireo olona eo anivon’ny fitondrana ireo? Miendrika fitiavan-tena no be dia be tsapa ao anatin’izany, ary zary manamafy izany ny nitranga tato ho ato. Iray amin’izany, ohatra, ny fampitam-baovao tamin’ny fitsinjovana ireo “mpitandro filaminana” tamin’ny famatsiana azy ireo fitaovana ilaina amin’ny fiatrehana ny valanaretina. Teo indrindra ihany koa ny filazan’ny filohan’ny Repoblika, izay nivadika amin’ny teny nambarany ary tsy atao hahagaga loatra, fa ny mpitandro filaminana, no iray anisany hisitraka voalohany amin’ny vaksiny hatao eto amin’ny firenena. Tany aloha anefa dia nanao vavabe ny tenany, fa ny mpanohitra no hatao izany voalohany.

Fa nahoana no mpitandro filaminana no voatsinjo voalohany hatrany eto, ary tsy tapaka isam-bolana ny fanambatambazana azy ireo? Ireo ve no tena am-bava ady miatrika ny valanaretina? Tsia, fa eo voalohany indrindra ireo mpitsabo ary ny maro amin’ireo dia ireo mpitsabo mpanampy na “paramedy” izay maro an’isa eto amin’ny firenena. Izy ireo anefa dia nitaky efa am-bolana maro izao ny vola anjarany tamin’ny asa nataony tamin’ny taon-dasa, fa tsy nahazo na ariary aza hatramin’izao raha ny nambaran’ny filohany. Natao an-tsirambina ny volan’izy ireo ary narirarira mandraka ankehitriny; ny fitaovana entiny miaro tena tsizarizary ary nianto-tena namoaka vola am-paosy mihitsy aza izy ireo. Izy ireo anefa no tena mitakosina amin’ny marary. Nisy mihitsy aza fotoana nampitahorana na nampihorohoroana azy ireo, toy ny fisavana trano fonenana, ny tsy famelana hanao fivoriana, sns… Ankehitriny dia mody mahita zavatra hafa indray ny fitondrana…

Miharihary eo anatrehan’izany ny fitanilana sy ny fiangarana ataon’ny fitondrana Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa akaiky ary ireo miara-dia aminy amin’ny vahoaka malagasy. Misy tsinjovina tsy mitsahatra, satria ireo no miaro ny seza sy ny tombontsoany manokana, fa misy kosa ireo zara fa topaza-maso sy ambinambin-javatra kely na tsy mahazo n’inona n’inona mihitsy. Midika tsotra izao ho tsy fahaizana mitondra firenena izany n’inona n’inona fanazavana. Santionany ihany ary ireo fa, tranga maro no tsy mandeha amin’ny laoniny eto ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana faharoa izao, izay midona mafy kokoa noho ny tamin’ny voalohany. Mazava izao, ary manamafy ny filazana hatrany, fa tsy izay olona rehetra izao te hitondra akory dia miana-kendry mitondra firenena, lasa ilay vahoaka no mifafa ny kihony fotsiny.

www.gvalosoa.net/2021/04/10/edito-10-aprily-ady-sy-fiarovana-aminny-coronavirus-mitanila-sy-miang...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 10 Aprily – Ady sy fiarovana amin’ny coronavirus – Mitanila sy miangatra hatrany ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miditra amin’ny volana faha-efatra amin’ity taona diavina ity isika ankehitriny ary misoka ao anaty volana faharoa, irongatan’ny valanaretina covid-19 andiany faharoa, sy amin’ny endriny vaovao. Niaraha-nahita ihany koa ny fanesoana sy fampangotsohana ny sarambabem-bahoaka, ny Malagasy, nataon’ireo tomponandraiki-panjakana ambony eo anivon’ny fitondrana, sy indrindra ny governoran’ny faritra Analamanga ny amin’ny nahafahany nitsabo tena tany ivelany, sy ny vola lany tamin’izany, izay toa nidedahana mihitsy. Manampy izay ireo olom-boafidy sasantsasany miara-dia amin’ny fitondrana nanao vaksiny tany ivelany ihany koa, ary isehosehoana mihitsy ny nahavitany izany. Toa midika izany sy toy ny milaza hoe: Eo ianareo vahoaka fa izahay tsy toa anareo amin’ny fiarovan-tena amin’ity valanaretina ity, izahay manam-bola…

Tena mahatsiaro tomponandraikitra marina amin’ny fiahiana ny vahoaka ve ireo olona eo anivon’ny fitondrana ireo? Miendrika fitiavan-tena no be dia be tsapa ao anatin’izany, ary zary manamafy izany ny nitranga tato ho ato. Iray amin’izany, ohatra, ny fampitam-baovao tamin’ny fitsinjovana ireo “mpitandro filaminana” tamin’ny famatsiana azy ireo fitaovana ilaina amin’ny fiatrehana ny valanaretina. Teo indrindra ihany koa ny filazan’ny filohan’ny Repoblika, izay nivadika amin’ny teny nambarany ary tsy atao hahagaga loatra, fa ny mpitandro filaminana, no iray anisany hisitraka voalohany amin’ny vaksiny hatao eto amin’ny firenena. Tany aloha anefa dia nanao vavabe ny tenany, fa ny mpanohitra no hatao izany voalohany.

Fa nahoana no mpitandro filaminana no voatsinjo voalohany hatrany eto, ary tsy tapaka isam-bolana ny fanambatambazana azy ireo? Ireo ve no tena am-bava ady miatrika ny valanaretina? Tsia, fa eo voalohany indrindra ireo mpitsabo ary ny maro amin’ireo dia ireo mpitsabo mpanampy na “paramedy” izay maro an’isa eto amin’ny firenena. Izy ireo anefa dia nitaky efa am-bolana maro izao ny vola anjarany tamin’ny asa nataony tamin’ny taon-dasa, fa tsy nahazo na ariary aza hatramin’izao raha ny nambaran’ny filohany. Natao an-tsirambina ny volan’izy ireo ary narirarira mandraka ankehitriny; ny fitaovana entiny miaro tena tsizarizary ary nianto-tena namoaka vola am-paosy mihitsy aza izy ireo. Izy ireo anefa no tena mitakosina amin’ny marary. Nisy mihitsy aza fotoana nampitahorana na nampihorohoroana azy ireo, toy ny fisavana trano fonenana, ny tsy famelana hanao fivoriana, sns… Ankehitriny dia mody mahita zavatra hafa indray ny fitondrana…

Miharihary eo anatrehan’izany ny fitanilana sy ny fiangarana ataon’ny fitondrana Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa akaiky ary ireo miara-dia aminy amin’ny vahoaka malagasy. Misy tsinjovina tsy mitsahatra, satria ireo no miaro ny seza sy ny tombontsoany manokana, fa misy kosa ireo zara fa topaza-maso sy ambinambin-javatra kely na tsy mahazo n’inona n’inona mihitsy. Midika tsotra izao ho tsy fahaizana mitondra firenena izany n’inona n’inona fanazavana. Santionany ihany ary ireo fa, tranga maro no tsy mandeha amin’ny laoniny eto ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana faharoa izao, izay midona mafy kokoa noho ny tamin’ny voalohany. Mazava izao, ary manamafy ny filazana hatrany, fa tsy izay olona rehetra izao te hitondra akory dia miana-kendry mitondra firenena, lasa ilay vahoaka no mifafa ny kihony fotsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/10/edito-10-aprily-ady-sy-fiarovana-aminny-coronavirus-mitanila-sy-miangatra-hatrany-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook EDITO 10 Aprily – ...

Ny miaramila omena vaksiny mba hanana. Hery b hitorahana ny vahoka @ lacrymogene. V

Tena mba tsy menatra koa ve ny miarmila amin' izany e! Ny miaramila no sokajiana ho tomady sy matanjaka eto amin' ny firenena dia ry zareo indray no hiady atao vaksiny voalohany.

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 10 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 10 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

VENDRANA SA NANDRA ?

Toa mamotaka daholo na tanora na ny sola.
(Tena hita miharihary ilay fisainana tia vola!)
Hoentina aiza re ry sola sy boaikely izay angonina?
Fa ny ataonareo rehetra, tsisy mahasoa ny mponina!

Zotra atao “manara-penitra”, tsisy maharatsy izany,
Saingy moa ve ny mpandeha dia ireo izay manam-bola ihany?
Fa raha ny olona sahirana, saino kely ka tsahivo,
Sarotra aminy ny sara dimanjato miampy arivo!

Dimanjato aza, tsarovy, f’efa ela no tsy takany,
Ka raha avo telo heny dia vao mainka tsy ho zakany.
Saingy ny anareo dia hafa, f’ianareo dia tia mamorona,
Ny fijery anefa, indrisy, tena hatreo an-tendron’orona!

O! ry sola nandrandraina mba hanitsy ny boaikely.
Nantenaina ianao “hanirina”, hay tsy izany velively,
Fa vao mainka kosa indray toa tena « mampivandravandra »,
Ka dia iza re no vendrana, iza kosa ilay hoe nandra?

IRINA HO TAFITA (09-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/09/vendrana-sa-nandra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

VENDRANA SA NANDRA ?

Toa mamotaka daholo na tanora na ny sola.
(Tena hita miharihary ilay fisainana tia vola!)
Hoentina aiza re ry sola sy boaikely izay angonina?
Fa ny ataonareo rehetra, tsisy mahasoa ny mponina!

Zotra atao “manara-penitra”, tsisy maharatsy izany,
Saingy moa ve ny mpandeha dia ireo izay manam-bola ihany?
Fa raha ny olona sahirana, saino kely ka tsahivo,
Sarotra aminy ny sara dimanjato miampy arivo!

Dimanjato aza, tsarovy, f’efa ela no tsy takany,
Ka raha avo telo heny dia vao mainka tsy ho zakany.
Saingy ny anareo dia hafa, f’ianareo dia tia mamorona,
Ny fijery anefa, indrisy, tena hatreo an-tendron’orona!

O! ry sola nandrandraina mba hanitsy ny boaikely.
Nantenaina ianao “hanirina”, hay tsy izany velively,
Fa vao mainka kosa indray toa tena « mampivandravandra »,
Ka dia iza re no vendrana, iza kosa ilay hoe nandra?

      IRINA HO TAFITA (09-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/09/vendrana-sa-nandra/

Comment on Facebook VENDRANA SA NANDRA ?...

Anaty fotoana sarotra lalovana ny firenena. Ny ady amin.ny aretina no mahamaik ny vahoaka izao.Ny an ndry Sola hafa mitsy fa Bus manara penitra aloha amin.ny sarany 1500Ar no.mahamaika.

Lol, manina ra hamptombona 2000 Ar ko n frais an bus rehetra ho haingana? Refa hitan mptondra bus tsotra we mahatakatra n frais an bus class n akamaron olna d aptombony ko nenaz, ts aiko we ina lotra n tadiavnareo, ny hapiakatra n fari piainanan malagasy v? Tena lol b, tsitako ze maha priorité anze bus class eo 😑. # VP 😂

Ary ny lalana sy ny fako ve efa milamina msé lé mera class?

Nandra no izy e,vendrana ko tsy lavitra

VENAN!!!🤣🤣🤣

Mankasitraka e! tena tsara ilay tononkalo no sady miantefa ao am-pon'ny mahalala.

View more comments

Misaina ve ianareo nanao io fanapaha-kevitra io? Hopitaly manara-penitrareo tsy mitovy velively ny any ivelany! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Misaina ve ianareo nanao io fanapaha-kevitra io? Hopitaly manara-penitrareo tsy mitovy velively ny any ivelany!

Comment on Facebook ADY AMIN'NY COVID-19...

Dia iza no manadio ny loto (caca , pipi...)sy manasa ny marary?

Very tsika aaaaa!!!!

MPITONDRA ZATRA DONIN-DAVA

Mahagaga ity ‘nareo toa miandry donina hatrany,
Nefa dedaka hijoro, te hitondra firenena.
Tsy mpitondra midororo, tsy mpitondra toy izany
No ilain’ireo vahoaka maty noana, mosarena!

Hijery iretsy mpanabe izay hendry fa tsy dia miteny,
Dia miandry donin-dava sady tena tsy miraika.
Raha tsy atao ny fitakiana sy grevy lava reny
Dia tsy omena ny karamany fa “bebaoty” aloha no maika?

Hanafatra ilay vakisiny dia matory, miandry donina.
(Nefa avy eo dia ratsy vava, feno avona tanteraka!)
Izany anefa izao no maika, miandry izany iretsy mponina,
Na ny an-tsaha na ny an-tanàna, mila izany f’efa reraka!

Ny mpanohitra no esoina ho tena mila vaksiny,
Fa sokajin’ny marefo sy olona fadiranovana?
Nefa izany tsy midika f’ianao deba ankehitriny
Dia tsy voan’ny corona fa efa tsara fiarovana.

Ianao no mila mba mijoro sy miseho an-karihary
Fa nanao ny vaksiny sy ho modely mba hianarana.
Fa tsy ianao ilay donin-dava sy ho faly hanao kabary
Mampiseho ny saina ratsy sy mifono hasomparana!

Vaksiny no hafaro ho an’ireo rehetra mila,
F’efa izay no irosoan’ny eran-tany ankehitriny.
Tsy mpitsabo irery ihany na iretsy miaramila,
Fa ny gasy tsy ankanavaka, samy mila vaksiny.

Mifohaza,mijoroa, aza matoritory intsony
Ry mpitondra midororo nefa tsy dia tsara vava.
Ny modely faka tahaka dia ianao izay eny ambony,
Ka meteza mba havitrika f’aza miandry hodonin-dava!

DADAN’i RIANA (07-04-21)

www.gvalosoa.net/2021/04/08/mpitondra-zatra-donin-dava/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

MPITONDRA ZATRA DONIN-DAVA

Mahagaga ity ‘nareo toa miandry donina hatrany,
Nefa dedaka hijoro, te hitondra firenena.
Tsy mpitondra midororo, tsy mpitondra toy izany
No ilain’ireo vahoaka maty noana, mosarena!

Hijery iretsy mpanabe izay hendry fa tsy dia miteny,
Dia miandry donin-dava sady tena tsy miraika.
Raha tsy atao ny fitakiana sy grevy lava reny
Dia tsy omena ny karamany fa “bebaoty” aloha no maika?

Hanafatra ilay vakisiny dia matory, miandry donina.
(Nefa avy eo dia ratsy vava, feno avona tanteraka!)
Izany anefa izao no maika, miandry izany iretsy mponina,
Na ny an-tsaha na ny an-tanàna, mila izany f’efa reraka!

Ny mpanohitra no esoina ho tena mila vaksiny,
Fa sokajin’ny marefo sy olona fadiranovana?
Nefa izany tsy midika f’ianao deba ankehitriny
Dia tsy voan’ny corona fa efa tsara fiarovana.

Ianao no mila mba mijoro sy miseho an-karihary
Fa nanao ny vaksiny sy ho modely mba hianarana.
Fa tsy ianao ilay donin-dava sy ho faly hanao kabary
Mampiseho ny saina ratsy sy mifono hasomparana!

Vaksiny no hafaro ho an’ireo rehetra mila,
F’efa izay no irosoan’ny eran-tany ankehitriny.
Tsy mpitsabo irery ihany na iretsy miaramila,
Fa ny gasy tsy ankanavaka, samy mila vaksiny.

Mifohaza,mijoroa, aza matoritory intsony
Ry mpitondra midororo nefa tsy dia tsara vava.
Ny modely faka tahaka dia ianao izay eny ambony,
Ka meteza mba havitrika f’aza miandry hodonin-dava!

      DADAN’i RIANA (07-04-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/mpitondra-zatra-donin-dava/

Comment on Facebook MPITONDRA ZATRA ...

Fa inona tena mampalaelo anareo amin'ilay fitondrana e, sao mba hananareo vola ary fanjakana ny vahoaka aza tsy miteny hoe zao sy zao ko nareo ndray toa malaelo aloha tompomanjo

Ny anarana fona no manja fa ny toetsaina tena ratsy noho. Ny ratsy ka

Izao mahafantatra an’i Madagasikara izao tontolo izao hoe manana mpitondra nul et incompétent du monde. Porofo ny maha gidany ny firenena sy ny fahantrana mitombo isan’andro nefa ny trosa miavosa.

8 Aprily – Taratasin’ny mpamaky

Taratasy ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao fanehoan-kevitra manaraka izao.

Talohan’ny fifidianana izaho dia namaky tsara ny IEM , sy Manifesto, efa nijery ny projet de société-ana candidat hafa ihany koa .

Mba nianatra momba ny fitantanana sy ekonomia ary ny tantara ihany koa ny tenako, fa raha namaky ny IEM t@ izany dia nahatsapa, fa tsy maharesy lahatra ahy mihitsy ilay IEM , indrindra ve ireo mpamatsy vola ? Satria dia tsy misy laharam-pahamehana mihitsy ny ao anatiny, toa mamaky ireny angano sy arirarira ireny , ohatry ny lasa revin – gadra ilay fanaovana azy …

Ny mpamatsy vola anefa dia mijery hoe inona no azo atomboka mialoha , dia inona ny manaraka , ….

Hatreto aloha dia na ireo namany (karana sy sinoa) aza sadaikatra hanampy azy, satria na zareo koa aza matahotra.

Anthony Rakotomalala
Mpamaky gazety Ny Valosoa

www.gvalosoa.net/2021/04/08/8-aprily-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

8 Aprily – Taratasin’ny mpamaky

Taratasy ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao fanehoan-kevitra manaraka izao.

Talohan’ny fifidianana izaho dia namaky tsara ny IEM , sy Manifesto, efa nijery ny projet de société-ana candidat hafa ihany koa .

Mba nianatra momba ny fitantanana sy ekonomia ary ny tantara ihany koa ny tenako, fa raha namaky ny IEM t@ izany dia nahatsapa, fa tsy maharesy lahatra ahy mihitsy ilay IEM , indrindra ve ireo mpamatsy vola ? Satria dia tsy misy laharam-pahamehana mihitsy ny ao anatiny, toa mamaky ireny angano sy arirarira ireny , ohatry ny lasa revin – gadra ilay fanaovana azy …

Ny mpamatsy vola anefa dia mijery hoe inona no azo atomboka mialoha , dia inona ny manaraka , ….

Hatreto aloha dia na ireo namany (karana sy sinoa) aza sadaikatra hanampy azy, satria na zareo koa aza matahotra.

Anthony Rakotomalala
Mpamaky gazety Ny Valosoa 

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/8-aprily-taratasinny-mpamaky/

Comment on Facebook 8 Aprily – ...

Misaotra an'ny gazety Ny Valosoa vaovao

Fitondrana Rajoelina – Miala daholo fa tsy mahavaha olana hoy ny Miara-manonja

Stefa

Mitohy hatrany ny fandaharana Miara-manonja ao amin’ny onjampeo MBS, Az Radio, ny Soa Radio, ny Radio Mada, ny IBC Radio ary ny fahitalavitra MBS. Misongadina amin’izany ny filazana ny marina sy ny tena zava-misy eto amin’ny firenena, izay noezahan’ny fitondrana nosarontsaronana hatramin’izay. Nambaran’ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa nandritra izany omaly, fa tsy mahavaha ireo olana maro samy hafa misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana ny fitondrana Rajoelina, anisan’izany ny tsy fahafehezan’izy ireo ny ady amin’ny valanaretina coronavirus.

Tsy ampy ny fitaovana ampiasaina itsaboana ireo marary toy ny fanafody, ny entona oksizena izay tena ilaina tokoa amin’ny fitsaboana ireo marary manana fahasarotana, karazam-panafody maromaro amin’izao fotoana no tsy hita intsony eny amin’ny toeram-pivarotana azy ireny. Ny fitaovam-piarovana ireo mpiasan’ny fahasalamana ihany koa dia tsy ampy. Voalaza fa tsy mahazo tambin-karama ireo mpisehatra amin’izany sehatry ny fahasalamana izany, ka sahirana izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany, ary tsy maharaka mihitsy,…

Noho ireo antony ireo, mialà avokoa ianareo mpitondra rehetra, fa tsy mahavita ny andraikitrareo, hoy ny depiote voafidy tao amin’ny Boriboritany voalohany teto Antananarivo, Me Hanitra. Tena famonoan’olona izao ataonareo mpitondra ankehitriny izao, hoy ity olom-boafidy, izay mpamakafaka politika ihany koa ankehitriny.

Nohamafisiny, fa tsy miendrika hitondra intsony izao fitondrana Rajoelina izao, satria tena tsy mahay ny asany, sy ny tokony hataony, fa dia ny werawera araka ny fitenin-jatovo amin’izao dotoana fotsiny no be, fa raha ny asa vita mipaka amin’ny vahoaka dia aotra.

www.gvalosoa.net/2021/04/08/fitondrana-rajoelina-miala-daholo-fa-tsy-mahavaha-olana-hoy-ny-miara-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Miala daholo fa tsy mahavaha olana hoy ny Miara-manonja

Stefa

Mitohy hatrany ny fandaharana Miara-manonja ao amin’ny onjampeo MBS, Az Radio, ny Soa Radio, ny Radio Mada, ny IBC Radio ary ny fahitalavitra MBS. Misongadina amin’izany ny filazana ny marina sy ny tena zava-misy eto amin’ny firenena, izay noezahan’ny fitondrana nosarontsaronana hatramin’izay. Nambaran’ny depiote Me Hanitra Razafimanantsoa nandritra izany omaly, fa tsy mahavaha ireo olana maro samy hafa misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana ny fitondrana Rajoelina, anisan’izany ny tsy fahafehezan’izy ireo ny ady amin’ny valanaretina coronavirus.

Tsy ampy ny fitaovana ampiasaina itsaboana ireo marary toy ny fanafody, ny entona oksizena izay tena ilaina tokoa amin’ny fitsaboana ireo marary manana fahasarotana, karazam-panafody maromaro amin’izao fotoana no tsy hita intsony eny amin’ny toeram-pivarotana azy ireny. Ny fitaovam-piarovana ireo mpiasan’ny fahasalamana ihany koa dia tsy ampy. Voalaza fa tsy mahazo tambin-karama ireo mpisehatra amin’izany sehatry ny fahasalamana izany, ka sahirana izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany, ary tsy maharaka mihitsy,…

Noho ireo antony ireo, mialà avokoa ianareo mpitondra rehetra, fa tsy mahavita ny andraikitrareo, hoy ny depiote voafidy tao amin’ny Boriboritany voalohany teto Antananarivo, Me Hanitra. Tena famonoan’olona izao ataonareo mpitondra ankehitriny izao, hoy ity olom-boafidy, izay mpamakafaka politika ihany koa ankehitriny.

Nohamafisiny, fa tsy miendrika hitondra intsony izao fitondrana Rajoelina izao, satria tena tsy mahay ny asany, sy ny tokony hataony, fa dia ny werawera araka ny fitenin-jatovo amin’izao dotoana fotsiny no be, fa raha ny asa vita mipaka amin’ny vahoaka dia aotra.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/fitondrana-rajoelina-miala-daholo-fa-tsy-mahavaha-olana-hoy-ny-miara-manonja/

Vondron’ny mpanohitra RMDM – Avoahay avokoa ireo enjehina noho ny resaka politika

Helisoa

Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety, tao amin’ny foiben-toeran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao Bel’Air Ampandrana, ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara: RMDM afak’omaly, mahakasika ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny, indrindra manoloana ny valanaretina Coronavirus izay hita, fa tsy voafehin’ny fitondràna tarihin’i Andry Rajoelina amin’izao fotoana izao.

Manoloana izany dia mangataka izahay mpanohitra hoy ny filoha lefitry ny RMDM ao Toliara, ny Pasitera Tsarahame Edouard, ny hananganana ny filankevi-pirenena hiady amin’ny CORONAVIRUS. Mirongatra ankehitriny io valanaretina io ary marobe ireo namoy ny ainy vokatr’izany, ka mila fandraisan’andraikitry ny olom-pirenena rehetra.

Ankoatra izay, mba hampilamina ny firenena ihany koa dia tsy fotoanan’ny fanagadràna olona tsy misy antony intsony izao andro izao, hoy ny filohan’ny tanora RMDM: Frero. Nisy ny fisamborana olona manao akanjo mena sy handeha hiantsena ny 20 febroary lasa teo, izay avy hatrany dia nogadraina. Tsy rariny hoy i Frero ny mbola hamerenana azy ireo any amponja, fa tokony hivoaka avokoa ireo enjehina noho ny resaka politika rehetra. Ao anatin’izany ry Berija, izay mpikambana ao amin’ny tanora RMDM, ny minisitra Rolly Mercia sns…

Mampanantena ny vahoaka ny RMDM, fa hiady amin’ny fitantanana tsy mahomby eto amin’ny firenena ankehitriny ary hiady amin’ny aretina CORONAVIRUS. Noho izany , ny RMDM dia hamokatra fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe «LASA IZAO » isaky ny zoma amin’ny 8 ora sy sasany alina ao amin’ny MBS radio sy Tv, araka ny fanambaràna nataony nandritra ny valan-dresaka nataony tamin’ny mpanao gazety.

www.gvalosoa.net/2021/04/08/vondronny-mpanohitra-rmdm-avoahay-avokoa-ireo-enjehina-noho-ny-resaka...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vondron’ny mpanohitra RMDM – Avoahay avokoa ireo enjehina noho ny resaka politika

Helisoa

Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety, tao amin’ny foiben-toeran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao Bel’Air Ampandrana, ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara: RMDM afak’omaly, mahakasika ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny, indrindra manoloana ny valanaretina Coronavirus izay hita, fa tsy voafehin’ny fitondràna tarihin’i Andry Rajoelina amin’izao fotoana izao.

Manoloana izany dia mangataka izahay mpanohitra hoy ny filoha lefitry ny RMDM ao Toliara, ny Pasitera Tsarahame Edouard, ny hananganana ny filankevi-pirenena hiady amin’ny CORONAVIRUS. Mirongatra ankehitriny io valanaretina io ary marobe ireo namoy ny ainy vokatr’izany, ka mila fandraisan’andraikitry ny olom-pirenena rehetra.

Ankoatra izay, mba hampilamina ny firenena ihany koa dia tsy fotoanan’ny fanagadràna olona tsy misy antony intsony izao andro izao, hoy ny filohan’ny tanora RMDM: Frero. Nisy ny fisamborana olona manao akanjo mena sy handeha hiantsena ny 20 febroary lasa teo, izay avy hatrany dia nogadraina. Tsy rariny hoy i Frero ny mbola hamerenana azy ireo any amponja, fa tokony hivoaka avokoa ireo enjehina noho ny resaka politika rehetra. Ao anatin’izany ry Berija, izay mpikambana ao amin’ny tanora RMDM, ny minisitra Rolly Mercia sns…

Mampanantena ny vahoaka ny RMDM, fa hiady amin’ny fitantanana tsy mahomby eto amin’ny firenena ankehitriny ary hiady amin’ny aretina CORONAVIRUS. Noho izany , ny RMDM dia hamokatra fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe «LASA IZAO » isaky ny zoma amin’ny 8 ora sy sasany alina ao amin’ny MBS radio sy Tv, araka ny fanambaràna nataony nandritra ny valan-dresaka nataony tamin’ny mpanao gazety.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/vondronny-mpanohitra-rmdm-avoahay-avokoa-ireo-enjehina-noho-ny-resaka-politika/

CSBII Ambohitrimanjaka – Notokanana ny trano ho an’ny mpiandry mpiteraka

Aly

Notokanana omaly tany amin’ny CSBII Ambohitrimanjaka, distrikan’Ambohidratrimo, ny trano vaovao ho an’ny mpiandry mpiteraka ao amin’ity toeram-pitsaboana ity.

Efa antitra sy simba ny trano teo aloha, ka nanao trano vaovao ny kaominina Ambohitrimanjaka, fiaraha-miasa tamin’ny fikambanana Soleil Marmailles avy atsy amin’ny Nosy La Réunion, tarihan’i Dokotera Sylvie sy Tiana Razafintsalama. Ity fikambanana Malagasy atsy amin’ny Nosy rahavavy ity no niantoka manontolo ny fanamboarana izany trano vaovao izany, nisy ihany koa ny fiaraha-miombon’antoka tamin’ny Inner Wheel district 901.

Noho ny fahasahiranana nahazo ireo mpanaraka mpiteraka no nanaovana izao trano izao, ny toeram-piterahana dia efa misy ao amin’ity toeram-pitsaboana ity. Nitokana izany tany an-toerana ny depioten’Ambohidratrimo Mamy Rabenirina, nanotrona azy tamin’io fotoana io ny ben’ny tanànan’Ambohitrimanjaka Ihajason Randriamanalintsoa, ny solontenan’ny fikambanana Soleil Marmailles eto Madagasikara, notarihan’i Zo Rarivoson. Fijerena ireo tanora sahirana ara-pivelomana indray no anisan’ny asa sosialy hataon’ny fikambanana Soleil Marmailles manaraka.

www.gvalosoa.net/2021/04/08/csbii-ambohitrimanjaka-notokanana-ny-trano-ho-anny-mpiandry-mpiteraka/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

CSBII Ambohitrimanjaka – Notokanana ny trano ho an’ny mpiandry mpiteraka

Aly

Notokanana omaly tany amin’ny CSBII Ambohitrimanjaka, distrikan’Ambohidratrimo, ny trano vaovao ho an’ny mpiandry mpiteraka ao amin’ity toeram-pitsaboana ity.

Efa antitra sy simba ny trano teo aloha, ka nanao trano vaovao ny kaominina Ambohitrimanjaka, fiaraha-miasa tamin’ny fikambanana Soleil Marmailles avy atsy amin’ny Nosy La Réunion, tarihan’i Dokotera Sylvie sy Tiana Razafintsalama. Ity fikambanana Malagasy atsy amin’ny Nosy rahavavy ity no niantoka manontolo ny fanamboarana izany trano vaovao izany, nisy ihany koa ny fiaraha-miombon’antoka tamin’ny Inner Wheel district 901.

Noho ny fahasahiranana nahazo ireo mpanaraka mpiteraka no nanaovana izao trano izao, ny toeram-piterahana dia efa misy ao amin’ity toeram-pitsaboana ity. Nitokana izany tany an-toerana ny depioten’Ambohidratrimo Mamy Rabenirina, nanotrona azy tamin’io fotoana io ny ben’ny tanànan’Ambohitrimanjaka Ihajason Randriamanalintsoa, ny solontenan’ny fikambanana Soleil Marmailles eto Madagasikara, notarihan’i Zo Rarivoson. Fijerena ireo tanora sahirana ara-pivelomana indray no anisan’ny asa sosialy hataon’ny fikambanana Soleil Marmailles manaraka.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/csbii-ambohitrimanjaka-notokanana-ny-trano-ho-anny-mpiandry-mpiteraka/

Covid-19 – Vakisiny rosiana “Spoutnik V” – Mitohy ny tsy mangarahara sy filalaovana aim-bahoaka

Mbola resaka bizina indray ve ilay fanaovana tandrevaka?

Efa mahazatra loatra ny tandrametaka raha tsy hilaza fa fanahy iniana ratsy ataon’ity fitondran-dRajoelina ity eo amin’ny ady atrehina amin’ny Covid. Mitondra inona ho an’ny vahoaka izao ny filazàna tamin’iny kabary asabotsy iny fa hisy vakisiny karazany roa fiadivana amin’ny Covid no ho afarana? Tsy fantatra ny anaran’ny vakisiny fa dia samy maminany. Tsy fantatra hoe rahoviana no ho tonga. Tsy fantatra na ny mpanohitra no atao tsindrona voalohany araky ny vava feno eson’ny filoha, sa izy tenany indray no hidedaka ho atao voalohany. Tsy misy paikady mazava atolotra ny vahoaka. Sa ho atao bizina toy ny mahazatra indray?

Ahiana indray ny fifanarahana antsokosoko ataon’ny fitondrana amin’ny rosianina ny amin’ny vakisiny « Spoutnik V » entiny miady amin’ny Covid. Kanefa re fa mbola tratran’ny aretina ihany ny filohan’i Argentina na dia efa nahazo ny tsindrona faharoa aza. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe mbola ho atao kilalao tahaky ny amin’ny CVO ihany ve ny ain-dRamalagasy?

Efa tsy vitan’ity fitondrana ity ihany ny miady amin’ny valanaretina ity ka nanao antso avo amin’i Andry Rajoelina ny mpanohitra mba hanangana ny filankevitra nasionaly iarahan’ny hery velona rehetra hiady amin’ny coronavirus amin’ny fomba maty paika sy mangarahara. Na dia avonavona foana aza no nasetrin-dRajoelina ny tolo-tanana tanana nataon’ny mpanohitra dia tsy mitsahatra ny mandray ny andraikiny izy ireo. Vao tsy ela no ny filohan’ny mpanohitra nilaza hoe na ela na haingana dia tsy maintsy hiverina amin’ny teniny ny fitondrana mikasika ny fampidirana vakisiny, dia ireny menamenatra ireny ny filoha nilaza fa hampiditra vakisiny. Efa manomboka mihaino ny mpanohitra ihany ve izany i Andry Rajoelina na dia be tandrevaka aza? Hihaino indray ve izy amin’ity sosonkevitra fananganana filankevitra nasionaly handrindràna ny ady amin’ny Covid ity? Dia ho hita eo fa hatreto aloha dia mbola ny mahafinaritra ihany alohan’ny mahasoa no laharampahamehana hitantanan’ny mpitondra ity firenena ity.

www.gvalosoa.net/2021/04/08/covid-19-spoutnik-v-mitohy-ny-tsy-mangarahara-sy-filalaovana-aim-baho...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Covid-19 – Vakisiny rosiana “Spoutnik V” – Mitohy ny tsy mangarahara sy filalaovana aim-bahoaka

Mbola resaka bizina indray ve ilay fanaovana tandrevaka?

Efa mahazatra loatra ny tandrametaka raha tsy hilaza fa fanahy iniana ratsy ataon’ity fitondran-dRajoelina ity eo amin’ny ady atrehina amin’ny Covid. Mitondra inona ho an’ny vahoaka izao ny filazàna tamin’iny kabary asabotsy iny fa hisy vakisiny karazany roa fiadivana amin’ny Covid no ho afarana? Tsy fantatra ny anaran’ny vakisiny fa dia samy maminany. Tsy fantatra hoe rahoviana no ho tonga. Tsy fantatra na ny mpanohitra no atao tsindrona voalohany araky ny vava feno eson’ny filoha, sa izy tenany indray no hidedaka ho atao voalohany. Tsy misy paikady mazava atolotra ny vahoaka. Sa ho atao bizina toy ny mahazatra indray?

Ahiana indray ny fifanarahana antsokosoko ataon’ny fitondrana amin’ny rosianina ny amin’ny vakisiny « Spoutnik V » entiny miady amin’ny Covid. Kanefa re fa mbola tratran’ny aretina ihany ny filohan’i Argentina na dia efa nahazo ny tsindrona faharoa aza. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe mbola ho atao kilalao tahaky ny amin’ny CVO ihany ve ny ain-dRamalagasy?

Efa tsy vitan’ity fitondrana ity ihany ny miady amin’ny valanaretina ity ka nanao antso avo amin’i Andry Rajoelina ny mpanohitra mba hanangana ny filankevitra nasionaly iarahan’ny hery velona rehetra hiady amin’ny coronavirus amin’ny fomba maty paika sy mangarahara. Na dia avonavona foana aza no nasetrin-dRajoelina ny tolo-tanana tanana nataon’ny mpanohitra dia tsy mitsahatra ny mandray ny andraikiny izy ireo. Vao tsy ela no ny filohan’ny mpanohitra nilaza hoe na ela na haingana dia tsy maintsy hiverina amin’ny teniny ny fitondrana mikasika ny fampidirana vakisiny, dia ireny menamenatra ireny ny filoha nilaza fa hampiditra vakisiny. Efa manomboka mihaino ny mpanohitra ihany ve izany i Andry Rajoelina na dia be tandrevaka aza? Hihaino indray ve izy amin’ity sosonkevitra fananganana filankevitra nasionaly handrindràna ny ady amin’ny Covid ity? Dia ho hita eo fa hatreto aloha dia mbola ny mahafinaritra ihany alohan’ny mahasoa no laharampahamehana hitantanan’ny mpitondra ity firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/covid-19-spoutnik-v-mitohy-ny-tsy-mangarahara-sy-filalaovana-aim-bahoaka/

Comment on Facebook Covid-19 – ...

Ny vava tsy atao be ihany ny an’ilay filoha vendrana ity. Ny lazaina hafa, ny atao hafa. Ny sosonkevitra iavonavonana, aloa mihitsy, avy eo miverina @ nalohany hoatry ny al... ihany.

Fiarovana sy fanafodin’ny covid19 – Lava dia lava ny filaharana fividianana ny Ed1

Andry Tsiavalona

Lava dia lava ny filaharana fividianana ilay Ed1, fiarovana sy fanafodin’ny valanaretina coronavirus eto an-drenivohitra : eny Ambatoroka, sy eny Mahazoarivo. Vokatr’izay fahombiazan’ity vokatra vitan’i Edmond Rakotomalala ity, misy ireo mpanararaotra ao anatin’izay.

Iainana amin’ny fiainana andavanandro nanomboka ny taona 2009, fa miha-mahazo laka ny gaboraraka sy ny fitiavan-kely ary ny fitiavan-tenan’ny olompirenena eo anivon’ny saranga isan’ambaratongany. Raha ny marina dia ny mpitondra no alain’ny entina tahaka, satria rehefa manao ny tsy fanao ny manam-pahefana dia heverin’ny sasany fa azo atao izany. Rehefa nomena tsodrano sy namporisihana nandroba sy nandoro fananan’olona, eny hatramin’ny fananana iombonana aza tamin’ny alatsinainy mainty, 26 janoary 2009, dia nihevitra ny sasany fa azo atao tsara izany na aiza na aiza ary na amin’ny fotoana inona, na amin’ny fomba ahoana. Tsy misy tsy mahatsikaritra fa rehefa andro maromaro mialohan’ny fety dia misondrotra daholo izay ilaina rehetra iatrehana izany vanin’andro izany: ny ilaina amin’ny sakafo, ny fitafiana, sns,… Azo lazaina fa mandalo ihany ny fety ary tsy mahavita taona ny fanararaotana atao amin’izany.

Niaraha-nahalala fa tsy toko tsy forohana ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena nandritra ny tetezamita. Na dia tratra tany ivelany aza izy ireny dia tsy nisy fantatra izay nalehan’ny vola vidiny fa nanjavona izy roa. Azo antoka fa nisy olona ambony tao amin’ny fitondrana tetezamita nahafantatra ny nalehan’ny entana sy ny vola, saingy tsy misy afaka miteny satria tsy nisy afaka na sahy nanao fanadihadiana momba izany. Azo lazaina kosa anefa fa misy amin’ireo manam-pahefana tamin’izany fotoana izany manana petrabola any ivelany any ary afaka nividy trano. Halatra ankolaka izany ary mbola mitohy hatramin’izao, porofon’izany ny resaka volamena telo ambifitopolo kilao sy sasany tratra tatsy Afrika Atsimo, saingy na dia nisy koa aza ny bolabolana andramena, telonjato taonina tratra tatsy amin’ny nosy Kaomoro dia tsy nisy tribonaly toy ny raharaha volamena tatsy Afrika Atsimo. Nisy tribonaly ihany koa ny tany Malayzia saingy nanjavona ihany ny bolabolana andramena sy ny vola vidiny. Fametsifetsena ny mpiray tanindrazana izany fihetsika izany ary heverin’ny sarangan’olona sasany fa azo atao tsara izany, hany ka ny samy vahoaka madinika ihany no mifampitsentsitra.

Nararaotin’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny valanaretina covid-19, ka toy ny tari-drano ankilahila ny vola fanampiana nomen’ny mpiara-miombon’antoka niatrehana izany. Tsy nahomby na dia nireharehana fatratra aza ny CVO ary namidy teny amin’ny tsena lehibe ( grande surface) kanefa dia tsy nampiraika loatra ny olompirenena ny nanjifa azy. Tsy afaka nanao na inona na inona ny mpitondra nanoloana izany toe-javatra izany, ka rehefa nivoaka ny Ed1, izay misarika olona maro tokoa dia efa saika nosakanana indray ny famarotana izany, satria mpifaninana matanjaka amin’ny CVO. Soa fa niverina tamin’ny fanapahan-keviny ny mpitondra satria zon’ny olompirenena tsirairay ny mitsabo tena araka izay fantany fa mety aminy. Ny olana dia vao manomboka mirohatra manjifa ity fanafody ity ny mponina eto an-drenivohitra dia mahazo vahana sahady ny fametsifetsena sy fanararaotana ary fitsetsefana ny mpiray Firenena. Mety ho tsy fahaiza-mandamina sy tsy fahazarana eo ny fomba entina mandrindra ny filaharana eny amin’ny toerana fivarotana ny Ed1, satria dia misy manao làlam-poza, ka mahazo fanafody na dia tsy milahatra akory aza. Misy koa etsy andaniny ireo olona mipetraka any amin’ny manodidina miambina filaharana, ka mivarotra izany amin’ireo tonga aty aoriana be. Misy koa mahazo nomerao dia mividy fanafody ary mivarotra izany indray amin’ny olona efa nifanaraka taminy.

Fametsifetsena sy fanambakana ary fanaovana tsinontsinona ny mpiray Firenena izany, satria samy mba te-hisitraka izany ny tsirairay ary miainga vao mangiran-dratsy any an-trano kanefa dia ny olona tonga aoriana indray no mahazo fahafaham-po mialoha azy. Maro ny olona efa nilahatra omaly kanefa dia nody maina ary toy izany koa androany. Ilain’ny olona ny Ed1 matoa midodododo izy kanefa mitaky fandaminana hentitra sy mahomby avy amin’ny mpamokatra ity fanafody ity ary mitaky fanetren-tena sy fitsinjovana ny hafa avy amin’ireo mpanararao-paty ary ho torak’izany koa ny mpividy tsy mahafehy tena, sy tia-tena ka manao tsinontsinona ny mpiarabelona aminy.
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fiarovana sy fanafodin’ny covid19 – Lava dia lava ny filaharana fividianana ny Ed1

Andry Tsiavalona

Lava dia lava ny filaharana fividianana ilay Ed1, fiarovana sy fanafodin’ny valanaretina coronavirus eto an-drenivohitra : eny Ambatoroka, sy eny Mahazoarivo. Vokatr’izay fahombiazan’ity vokatra vitan’i Edmond Rakotomalala ity, misy ireo mpanararaotra ao anatin’izay.

Iainana amin’ny fiainana andavanandro nanomboka ny taona 2009, fa miha-mahazo laka ny gaboraraka sy ny fitiavan-kely ary ny fitiavan-tenan’ny olompirenena eo anivon’ny saranga isan’ambaratongany. Raha ny marina dia ny mpitondra no alain’ny entina tahaka, satria rehefa manao ny tsy fanao ny manam-pahefana dia heverin’ny sasany fa azo atao izany. Rehefa nomena tsodrano sy namporisihana nandroba sy nandoro fananan’olona, eny hatramin’ny fananana iombonana aza tamin’ny alatsinainy mainty, 26 janoary 2009, dia nihevitra ny sasany fa azo atao tsara izany na aiza na aiza ary na amin’ny fotoana inona, na amin’ny fomba ahoana. Tsy misy tsy mahatsikaritra fa rehefa andro maromaro mialohan’ny fety dia misondrotra daholo izay ilaina rehetra iatrehana izany vanin’andro izany: ny ilaina amin’ny sakafo, ny fitafiana, sns,… Azo lazaina fa mandalo ihany ny fety ary tsy mahavita taona ny fanararaotana atao amin’izany.

Niaraha-nahalala fa tsy toko tsy forohana ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena nandritra ny tetezamita. Na dia tratra tany ivelany aza izy ireny dia tsy nisy fantatra izay nalehan’ny vola vidiny fa nanjavona izy roa. Azo antoka fa nisy olona ambony tao amin’ny fitondrana tetezamita nahafantatra ny nalehan’ny entana sy ny vola, saingy tsy misy afaka miteny satria tsy nisy afaka na sahy nanao fanadihadiana momba izany. Azo lazaina kosa anefa fa misy amin’ireo manam-pahefana tamin’izany fotoana izany manana petrabola any ivelany any ary afaka nividy trano. Halatra ankolaka izany ary mbola mitohy hatramin’izao, porofon’izany ny resaka volamena telo ambifitopolo kilao sy sasany tratra tatsy Afrika Atsimo, saingy na dia nisy koa aza ny bolabolana andramena, telonjato taonina tratra tatsy amin’ny nosy Kaomoro dia tsy nisy tribonaly toy ny raharaha volamena tatsy Afrika Atsimo. Nisy tribonaly ihany koa ny tany Malayzia saingy nanjavona ihany ny bolabolana andramena sy ny vola vidiny. Fametsifetsena ny mpiray tanindrazana izany fihetsika izany ary heverin’ny sarangan’olona sasany fa azo atao tsara izany, hany ka ny samy vahoaka madinika ihany no mifampitsentsitra.

Nararaotin’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny valanaretina covid-19, ka toy ny tari-drano ankilahila ny vola fanampiana nomen’ny mpiara-miombon’antoka niatrehana izany. Tsy nahomby na dia nireharehana fatratra aza ny CVO ary namidy teny amin’ny tsena lehibe ( grande surface) kanefa dia tsy nampiraika loatra ny olompirenena ny nanjifa azy. Tsy afaka nanao na inona na inona ny mpitondra nanoloana izany toe-javatra izany, ka rehefa nivoaka ny Ed1, izay misarika olona maro tokoa dia efa saika nosakanana indray ny famarotana izany, satria mpifaninana matanjaka amin’ny CVO. Soa fa niverina tamin’ny fanapahan-keviny ny mpitondra satria zon’ny olompirenena tsirairay ny mitsabo tena araka izay fantany fa mety aminy. Ny olana dia vao manomboka mirohatra manjifa ity fanafody ity ny mponina eto an-drenivohitra dia mahazo vahana sahady ny fametsifetsena sy fanararaotana ary fitsetsefana ny mpiray Firenena. Mety ho tsy fahaiza-mandamina sy tsy fahazarana eo ny fomba entina mandrindra ny filaharana eny amin’ny toerana fivarotana ny Ed1, satria dia misy manao làlam-poza, ka mahazo fanafody na dia tsy milahatra akory aza. Misy koa etsy andaniny ireo olona mipetraka any amin’ny manodidina miambina filaharana, ka mivarotra izany amin’ireo tonga aty aoriana be. Misy koa mahazo nomerao dia mividy fanafody ary mivarotra izany indray amin’ny olona efa nifanaraka taminy.

Fametsifetsena sy fanambakana ary fanaovana tsinontsinona ny mpiray Firenena izany, satria samy mba te-hisitraka izany ny tsirairay ary miainga vao mangiran-dratsy any an-trano kanefa dia ny olona tonga aoriana indray no mahazo fahafaham-po mialoha azy. Maro ny olona efa nilahatra omaly kanefa dia nody maina ary toy izany koa androany. Ilain’ny olona ny Ed1 matoa midodododo izy kanefa mitaky fandaminana hentitra sy mahomby avy amin’ny mpamokatra ity fanafody ity ary mitaky fanetren-tena sy fitsinjovana ny hafa avy amin’ireo mpanararao-paty ary ho torak’izany koa ny mpividy tsy mahafehy tena, sy tia-tena ka manao tsinontsinona ny mpiarabelona aminy.

Comment on Facebook Fiarovana sy ...

Le fanafody anie tokony halefanzareo eny amn Pharmacie e? Lasa aretina ndray no azo amzao filaharana zao

EDITO 8 Aprily – Tsy misy vahaolana ny faharefon’ny fahasalamam-bahoaka

Sôh’son

Ao anaty krizy ara-pahasalamana tanteraka ny firenena Malagasy ankehitriny. Zava-tsarotra no lalovana ary miatrika ady izay tsy fantatra ny iafaràny, manoloana tsy fahatomombanana samihafa. Ny sehatry ny fahasalamana, anisan’ny olana lehibe eto Madagasikara nandritry ny taona maro. Voasokajy anisan’ny firenena mahantra indrindra eto amin’izao tontolo izao ny firenena Malagasy. Endrika iray isehon’izany, ka amaritana azy ho izany ny tsy fanjarian’ny fahasalamam-bahoaka. Marefo ara-pahasalamana ny Malagasy amin’ny ankapobeny nandritry ny taona maro ary mbola miha-mafy izany amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina covid-19 “amin’ny endriny vaovao” izao. Tsy ampy ny lafiny fitaovam-pitsaboana, ny mpitsabo sy ny toeram-pitsaboana, ny fanafody enti-mitsabo, ary indrindra ny fanaraha-maso ihany koa, ka zara raha voatsabo ny marary.

Io tsy fahatomombanana ara-pahasalamana io, dia mifamatotra amin’ny sakafo hohanin’ny vahoaka. Iaraha-mahalala anefa, fa tsy milamina araka ny fitenenana ihany koa, io sakafony io. Zara raha mihinana ny Malagasy isan’andro, fa ny fatran’ny otrikaina amin’ny sakafony latsaky ny tokony ho izy mandrakariva, dia ny eo amin’ny 2500 kilao kaloria isan’andro isam-batan’olona eo. Mbola manjaka eto amin’ny firenena ny tsy fanjarian-tsakafo, sy ny tsy fahampian-tsakafo. Olana lehibe iainam-bahoaka isan’andro tsy voavahan’ny fitondrana mazava sy ao anaty fotoana fohy izany. Ankehitriny aza, ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, mbola mitohy ihany ny fanilikilihana sokajin’olona ataon’ny fitondrana, kanefa saika ny Malagasy amin’ny ankapobreny mihitsy no voadona mafy amin’ny fahasahiranana.

Tsy tokony hadinoina koa anefa, fa ireo lafiny roa ireo, dia mifamatotra tanteraka amin’ny fihariana sy ny vola miditra amin’ny isam-pianakaviana. Gorobaka tanteraka ny kitapom-bolan’ny fianakaviana Malagasy ary mihena ny vola miditra aminy hatramin’ny taona 2020 nidiran’ny valanaretina covid-19. Tsy vitan’ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny nanarina ny fiainam-bahoaka hatreto. Tsy manana vahaolana matotra sy haingana amin’izany ny fitondrana. Ny hita miharihary dia avela hiady irery amin’ny fiainana andavanandrony ilay vahoaka Malagasy. Tsy hita mazava izay tena finiavan’ny fitondrana ao anatin’izany.

Tsy vitan’ny fananganana toeram-pitsaboana ny fanarenana ny faharefon’ny fahasalamam-bahoaka. Tsy vitan’ny resabe ihany koa io. Fitondrana mahay mitondra firenena no mahavaha io olam-bahoaka io, fa raha mbola ny eo ihany no eo, dia “tsy mamely” izany n’inona n’inona fanazavana sy resaka mampandry adrisa sy ny fiarovan-tena mbamin’ny fanilihana andraikitra.

www.gvalosoa.net/2021/04/08/edito-8-aprily-tsy-misy-vahaolana-ny-faharefonny-fahasalamam-bahoaka/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 8 Aprily – Tsy misy vahaolana ny faharefon’ny fahasalamam-bahoaka

Sôh’son

Ao anaty krizy ara-pahasalamana tanteraka ny firenena Malagasy ankehitriny. Zava-tsarotra no lalovana ary miatrika ady izay tsy fantatra ny iafaràny, manoloana tsy fahatomombanana samihafa. Ny sehatry ny fahasalamana, anisan’ny olana lehibe eto Madagasikara nandritry ny taona maro. Voasokajy anisan’ny firenena mahantra indrindra eto amin’izao tontolo izao ny firenena Malagasy. Endrika iray isehon’izany, ka amaritana azy ho izany ny tsy fanjarian’ny fahasalamam-bahoaka. Marefo ara-pahasalamana ny Malagasy amin’ny ankapobeny nandritry ny taona maro ary mbola miha-mafy izany amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina covid-19 “amin’ny endriny vaovao” izao. Tsy ampy ny lafiny fitaovam-pitsaboana, ny mpitsabo sy ny toeram-pitsaboana, ny fanafody enti-mitsabo, ary indrindra ny fanaraha-maso ihany koa, ka zara raha voatsabo ny marary.

Io tsy fahatomombanana ara-pahasalamana io, dia mifamatotra amin’ny sakafo hohanin’ny vahoaka. Iaraha-mahalala anefa, fa tsy milamina araka ny fitenenana ihany koa, io sakafony io. Zara raha mihinana ny Malagasy isan’andro, fa ny fatran’ny otrikaina amin’ny sakafony latsaky ny tokony ho izy mandrakariva, dia ny eo amin’ny 2500 kilao kaloria isan’andro isam-batan’olona eo. Mbola manjaka eto amin’ny firenena ny tsy fanjarian-tsakafo, sy ny tsy fahampian-tsakafo. Olana lehibe iainam-bahoaka isan’andro tsy voavahan’ny fitondrana mazava sy ao anaty fotoana fohy izany. Ankehitriny aza, ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, mbola mitohy ihany ny fanilikilihana sokajin’olona ataon’ny fitondrana, kanefa saika ny Malagasy amin’ny ankapobreny mihitsy no voadona mafy amin’ny fahasahiranana.

Tsy tokony hadinoina koa anefa, fa ireo lafiny roa ireo, dia mifamatotra tanteraka amin’ny fihariana sy ny vola miditra amin’ny isam-pianakaviana. Gorobaka tanteraka ny kitapom-bolan’ny fianakaviana Malagasy ary mihena ny vola miditra aminy hatramin’ny taona 2020 nidiran’ny valanaretina covid-19. Tsy vitan’ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny nanarina ny fiainam-bahoaka hatreto. Tsy manana vahaolana matotra sy haingana amin’izany ny fitondrana. Ny hita miharihary dia avela hiady irery amin’ny fiainana andavanandrony ilay vahoaka Malagasy. Tsy hita mazava izay tena finiavan’ny fitondrana ao anatin’izany.

Tsy vitan’ny fananganana toeram-pitsaboana ny fanarenana ny faharefon’ny fahasalamam-bahoaka. Tsy vitan’ny resabe ihany koa io. Fitondrana mahay mitondra firenena no mahavaha io olam-bahoaka io, fa raha mbola ny eo ihany no eo, dia “tsy mamely” izany n’inona n’inona fanazavana sy resaka mampandry adrisa sy ny fiarovan-tena mbamin’ny fanilihana andraikitra.

http://www.gvalosoa.net/2021/04/08/edito-8-aprily-tsy-misy-vahaolana-ny-faharefonny-fahasalamam-bahoaka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 8 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 8 Aprily 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Sahia! Fa lasa izao!

Isaky ny Alarobia sy Zoma amin’ny 8 ora sy sasany alina hariva eo amin’ny MBS Radio TV
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Sahia! Fa lasa izao!

Isaky ny Alarobia sy Zoma amin’ny 8 ora sy sasany alina hariva eo amin’ny MBS Radio TV

Comment on Facebook Sahia! Fa lasa izao!...

mba ataovy direct @fb fa mba liana teahita izahay a Miamy

Covid 19 - Bodo - “Roa andro monja dia potika 40% n’ny avokavoko”
07.04.2021

Nitantara i Bodo Mpihira “Roa andro monja dia potika 40% n’ny avokavoko”
Elaela tsy hita tamin’ny tambajotran-tserasera ny Mpanakanto Bodo, ka nitantara ny antony sy ny nanjo azy izy omaly.

Nambarany fa tratry ny covid-19 izy, ary tena mafy sy nahery vaika. Voan’ny sery ny fiatombohany. Nanao fampisehoana tany Fianarantsoa ny 01 martsa. Roa alina niari-tory rehefa niverina avy any. Tonga teto Antananarivo mbola tsy dia naninona, fa voan’ny sery. Niantso dokotera ary nomena Fervex, Vitamine, Magnésium,… Nasaina nihinana an’ireo aloha ary raha misy fiovana dia miantso ny dokotera. Niantso avy eo ny Minisitera fa hoe: “positif” ity mpanakanto ity satria nisy olona iray voa ihany koa tao amin’izy ireo. Nanaovana fakana singa rahateo izy satria natao “tracing contact” na fanarahana ireo mety ho nifanerasera tamin’ilay olona voa voalohany ny Minisitera. Rehefa nanao “scanner” taorian’ny kohaka indray alina, dia simba 15 hatramin’ny 25% ny havovakoa, ary haingana be ny fahasimbana. Natao avy hatrany ny fitsaboana covid-19, izay nisy fanafody maro. Tsy misy hevitra fa tsy maintsy nampidirina hopitaly, ary nampiasana “oxygène”. Niverina nanao “scanner” fanindroany, ary vao mainka niakatra 40% ny fahasimban’ny avokavoka, hoy I Bodo. Tamin’ny “analyse” ho an’ny rà, dia hita fa nisy soritr’aretina hafa tafiditra. Tena lafo dia lafo ny fanafody. Vao misy tsy azoazo, dia tonga dia mandehana fa indray alina dia efa goaka ny avokavoka, hoy I Bodo.

TSY TENA MAIMAIMPOANA

Tsy misy maimaimpoana, ary ireo fanafody maimaimpoana, dia vitsy sy voafetra ny isany. Ny antibiotika tsindrona iray, dia 56000Ar kanefa ao anatin’ny 4 andro. Voalaza fa nandany hatrany amin’ny 3 hetsy isan’andro teo ity mpanakanto ity. Ny “oxygène” dia tena hifandrotehana hoe vita ny an’ny iray, dia halaina haingana. Nisaotra ny mpitsabo izay mandray an-tànana ny marary rehetra izy. Tanora, mavitrika, manana fahaiza-manao,… ny mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana. Aza mieritreritra mihitsy hoe angamba izany sery, ary eritrereto hoe mikohaka indray alina aho, dia simba 15% ny avokavoka sy ny tratra, ary roa andro ny elanelana dia efa miakatra 40% ka tsy tokony hiandriandry, hoy hatrany izy nanamafy. Ny Village Voara ihany amin’izao no maimaimpoana, fa ny ankoatra izay tena sarotsarotra, hoy hatrany i Bodo. Tsy miandry valina PCR, fa vao misy soritr’aretina, dia mandeha avy hatrany ny fitsaboana. Tsy eritreretinao akory dia potika sy loaka ny havokavokao, hoy ity mpanakanto ity nanentana ny rehetra.

Toky R

www.tiatanindrazana.mg/covid-19/nitantara-i-bodo-mpihira-roa-andro-monja-dia-potika-40-nny-avokav...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Covid 19 - Bodo - “Roa andro monja dia potika 40% n’ny avokavoko”
07.04.2021

Nitantara i Bodo Mpihira “Roa andro monja dia potika 40% n’ny avokavoko”
Elaela tsy hita tamin’ny tambajotran-tserasera ny Mpanakanto Bodo, ka nitantara ny antony sy ny nanjo azy izy omaly.

 Nambarany fa tratry ny covid-19 izy, ary tena mafy sy nahery vaika. Voan’ny sery ny fiatombohany. Nanao fampisehoana tany Fianarantsoa ny 01 martsa. Roa alina niari-tory rehefa niverina avy any. Tonga teto Antananarivo mbola tsy dia naninona, fa voan’ny sery. Niantso dokotera ary nomena Fervex, Vitamine, Magnésium,… Nasaina nihinana an’ireo aloha ary raha misy fiovana dia miantso ny dokotera. Niantso avy eo ny Minisitera fa hoe: “positif” ity mpanakanto ity satria nisy olona iray voa ihany koa tao amin’izy ireo. Nanaovana fakana singa rahateo izy satria natao “tracing contact” na fanarahana ireo mety ho nifanerasera tamin’ilay olona voa voalohany ny Minisitera. Rehefa nanao “scanner” taorian’ny kohaka indray alina, dia simba 15 hatramin’ny 25% ny havovakoa, ary haingana be ny fahasimbana. Natao avy hatrany ny fitsaboana covid-19, izay nisy fanafody maro. Tsy misy hevitra fa tsy maintsy nampidirina hopitaly, ary nampiasana “oxygène”. Niverina nanao “scanner” fanindroany, ary vao mainka niakatra 40% ny fahasimban’ny avokavoka, hoy I Bodo. Tamin’ny “analyse” ho an’ny rà, dia hita fa nisy soritr’aretina hafa tafiditra. Tena lafo dia lafo ny fanafody. Vao misy tsy azoazo, dia tonga dia mandehana fa indray alina dia efa goaka ny avokavoka, hoy I Bodo.

TSY TENA MAIMAIMPOANA

Tsy misy maimaimpoana, ary ireo fanafody maimaimpoana, dia vitsy sy voafetra ny isany. Ny antibiotika tsindrona iray, dia 56000Ar kanefa ao anatin’ny 4 andro. Voalaza fa nandany hatrany amin’ny 3 hetsy isan’andro teo ity mpanakanto ity. Ny “oxygène” dia tena hifandrotehana hoe vita ny an’ny iray, dia halaina haingana. Nisaotra ny mpitsabo izay mandray an-tànana ny marary rehetra izy. Tanora, mavitrika, manana fahaiza-manao,… ny mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana. Aza mieritreritra mihitsy hoe angamba izany sery, ary eritrereto hoe mikohaka indray alina aho, dia simba 15% ny avokavoka sy ny tratra, ary roa andro ny elanelana dia efa miakatra 40% ka tsy tokony hiandriandry, hoy hatrany izy nanamafy. Ny Village Voara ihany amin’izao no maimaimpoana, fa ny ankoatra izay tena sarotsarotra, hoy hatrany i Bodo. Tsy miandry valina PCR, fa vao misy soritr’aretina, dia mandeha avy hatrany ny fitsaboana. Tsy eritreretinao akory dia potika sy loaka ny havokavokao, hoy ity mpanakanto ity nanentana ny rehetra.

Toky R

https://www.tiatanindrazana.mg/covid-19/nitantara-i-bodo-mpihira-roa-andro-monja-dia-potika-40-nny-avokavoko-48305.php

Comment on Facebook Covid 19 - Bodo - ...

Mirary fahasalamana tanteraka ho anao, ny Tompo anie homba anao hatrany.

Mirary fahasalamana tanteraka

Mirary fahasitranana feno sy haingana ho anao Bodo a!!!

Aza mampiomehy ry Nosy Be a! Hitanay ange ireny fiangaran’i prezidà anareo ireny e! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Aza mampiomehy ry Nosy Be a! Hitanay ange ireny fiangaran’i prezidà anareo ireny e!
Load more