12 C
Antananarivo
Tue 7 Jul 2020 02:22
Home Pub rehetra Rina-Antananarivo-N2

Rina-Antananarivo-N2

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
12 ° C
12 °
12 °
87 %
3.1kmh
75 %
Mon
12 °
Tue
21 °
Wed
23 °
Thu
19 °
Fri
18 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Rahoviana no hifarana ity lainganareo ity ry mpitondra a! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Video image

Comment on Facebook Tongasoa Lehiretsy E...

Indrisy 💔💔

Mankahery anareo mpiasany fahasalamana

Eeee..râ mba tsapan'ny gasy mantsy faa....anjely ange reo pitondra tsika reo EE...tsy mba mandaingalainga zany reo aaa

Paris – Sabotsy 4 Jolay 2020 – Hetsika “Ravao io Colisée io”

Ny Fikambanana ‘Ravao io Colisée io’

Misaotra sy mankasitraka ireo rehetra namaly ny antso ‘Ravao io Colisée io’ teo anoloan’ny ambasady malagasy tao Paris.

Tafatsangana androany faha-4 Jolay ny biraon’ny fikambanana entina manohy izany hetsika izany.

Raha nanontaniana ny hevitry ny mpahay lalàna Alezra Georges dia izao no nambarany raha atao dikanteny malalaka: “Tsy nisy ny fifampiresehana na teo anivon’ny vahoaka, na teo anivon’ny antenimierampirenena mikasika ny fanovàna ny endriky ny vako-pirenena. Ovaina araka izany ny tantara malagasy, kanefa tsy an’olon-tokana ny tantara ary tsy azo ovaina. Izany dia manome rariny sy lanjany ny fikambanana hijoro amin’ny fitakiana ataony”.

“La modification apportée à un monument national n’a pas été l’objet d’un débat à l’intérieur du peuple, ni au sein de l’Assemblée Nationale malgache. On a apporté une modification à l’histoire malgache alors que l’histoire n’appartient à personne, et on ne doit pas y toucher. Cela donne plus de droit à l’association d’intervenir.”

Isaorana manokana ity mpahay lalàna amin’ny teny sy hevitra nentiny ary fanohanana amin’ny izao hetsiky ny olompirenena malagasy izao, mitaky ny fanajàna ny vako-pirenena.

Ny vaovao dia ampitaina amin’ny rehetra ihany amin’ny alalan’ny tambazotra serasera. Azo atao koa ny mifandray avy hatrany amin’ny tompon’andraikitra, dia i Ralimo amin’ny laharana 01.74.34.99.11 na 06.25.79.03.98.

www.gvalosoa.net/2020/07/05/paris-sabotsy-4-jolay-2020-hetsika-ravao-io-colisee-io/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Paris – Sabotsy 4 Jolay 2020 – Hetsika “Ravao io Colisée io”

Ny Fikambanana ‘Ravao io Colisée io’

Misaotra sy mankasitraka ireo rehetra namaly ny antso ‘Ravao io Colisée io’ teo anoloan’ny ambasady malagasy tao Paris.

Tafatsangana androany faha-4 Jolay ny biraon’ny fikambanana entina manohy izany hetsika izany.

Raha nanontaniana ny hevitry ny mpahay lalàna Alezra Georges dia izao no nambarany raha atao dikanteny malalaka: “Tsy nisy ny fifampiresehana na teo anivon’ny vahoaka, na teo anivon’ny antenimierampirenena mikasika ny fanovàna ny endriky ny vako-pirenena. Ovaina araka izany ny tantara malagasy, kanefa tsy an’olon-tokana ny tantara ary tsy azo ovaina. Izany dia manome rariny sy lanjany ny fikambanana hijoro amin’ny fitakiana ataony”.

“La modification apportée à un monument national n’a pas été l’objet d’un débat à l’intérieur du peuple, ni au sein de l’Assemblée Nationale malgache. On a apporté une modification à l’histoire malgache alors que l’histoire n’appartient à personne, et on ne doit pas y toucher. Cela donne plus de droit à l’association d’intervenir.”

Isaorana manokana ity mpahay lalàna amin’ny teny sy hevitra nentiny ary fanohanana amin’ny izao hetsiky ny olompirenena malagasy izao, mitaky ny fanajàna ny vako-pirenena.

Ny vaovao dia ampitaina amin’ny rehetra ihany amin’ny alalan’ny tambazotra serasera. Azo atao koa ny mifandray avy hatrany amin’ny tompon’andraikitra, dia i Ralimo amin’ny laharana 01.74.34.99.11 na 06.25.79.03.98.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/05/paris-sabotsy-4-jolay-2020-hetsika-ravao-io-colisee-io/

03-07-2020 ANTOKO TIM 18 TAONA-NANDALO SEDRA MARO FA MIJORO HATRANY ... TohinyFintinina

2 andro lasa

COVID-19.Tatitry ny Filankevitry ny Minisitra natao androany 4 jolay 2020 ... TohinyFintinina

2 andro lasa

COVID-19.

4 Jolay – Taratasin’ny mpamaky

Tsy azo omena tsiny ireo mpiasan’ny fahasalamam-bahoaka miady mafy raha hiteny hoe: tsy afaka handray mararin’ny covid- 19 intsony fa fefika ny hôpitaly, ny marary ahiana ny ainy ihany no azo raisina sisa.

Kanefa, ny olana lehibe amin’ilay hoe asaina mitsabo tena any an-trano ireo marary tsy misy fambara manahirana dia izao: tsy hahatandrin-tena ny olona fa hivoaka hamindra amin’ny hafa : tsy tokony hohadinoina fa olona avy any ivelany nasaina nanao engagement fa hanao “mise en quarantaine” ny tenany no niantombohan’ny fifamindran’ny covid-19 : tranga 3 lasa 2.400.

Azon’ny Fanjakana atao ny manao réquisition toerana lehibe tsy miankina amin’ny Fanjakana iray: hôtely lehibe, hametrahana ireo olona testés positifs, farafaharatsiny hanokanana toerana azy ireo tsy hisian’ny fifampikasohana amin’ny olona hafa. Iaraha- mahalala ny zava-misy iainan’ny Malagasy fa ankohonana iray mipetraka amin’ny efitrano 1, ka sarotra ny fitsaboana tena ao an-trano, kolontsaina sy fiarahamonina malagasy rahateo ny tsy misaramianakavy ka dia hifamindra ao sanatria.

Azon’ny Fanjakana atao no manao réquisition mpitsabo tsy miankina amin’ny Fanjakana sy ireo travailleurs sociaux hanara-maso ny fahasalaman’ireo olona atoka-monina ireo ary omena fitaovana fiarovana sy fitsaboana araka izay zakan’ny Fanjakana.

Ny anisan’ireo antony nahatonga ny Firenena mandroso nanao confinement ihany koa dia noho ny fahafenoan’ny hôpitaly, isika tsy afaka hiverina hanao confinement intsony satria tsy ho zakan’ny toekarena sy fihariana izany, ka aleo vahaolana hafa no heverina.

Hevitra tera-bary fa aim-bahoaka no resaka eto!

Rakoto Tatou Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

www.gvalosoa.net/2020/07/04/4-jolay-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

4 Jolay – Taratasin’ny mpamaky

Tsy azo omena tsiny ireo mpiasan’ny fahasalamam-bahoaka miady mafy raha hiteny hoe: tsy afaka handray mararin’ny covid- 19 intsony fa fefika ny hôpitaly, ny marary ahiana ny ainy ihany no azo raisina sisa.

Kanefa, ny olana lehibe amin’ilay hoe asaina mitsabo tena any an-trano ireo marary tsy misy fambara manahirana dia izao: tsy hahatandrin-tena ny olona fa hivoaka hamindra amin’ny hafa : tsy tokony hohadinoina fa olona avy any ivelany nasaina nanao engagement fa hanao “mise en quarantaine” ny tenany no niantombohan’ny fifamindran’ny covid-19 : tranga 3 lasa 2.400.

Azon’ny Fanjakana atao ny manao réquisition toerana lehibe tsy miankina amin’ny Fanjakana iray: hôtely lehibe, hametrahana ireo olona testés positifs, farafaharatsiny hanokanana toerana azy ireo tsy hisian’ny fifampikasohana amin’ny olona hafa. Iaraha- mahalala ny zava-misy iainan’ny Malagasy fa ankohonana iray mipetraka amin’ny efitrano 1, ka sarotra ny fitsaboana tena ao an-trano, kolontsaina sy fiarahamonina malagasy rahateo ny tsy misaramianakavy ka dia hifamindra ao sanatria.

Azon’ny Fanjakana atao no manao réquisition mpitsabo tsy miankina amin’ny Fanjakana sy ireo travailleurs sociaux hanara-maso ny fahasalaman’ireo olona atoka-monina ireo ary omena fitaovana fiarovana sy fitsaboana araka izay zakan’ny Fanjakana.

Ny anisan’ireo antony nahatonga ny Firenena mandroso nanao confinement ihany koa dia noho ny fahafenoan’ny hôpitaly, isika tsy afaka hiverina hanao confinement intsony satria tsy ho zakan’ny toekarena sy fihariana izany, ka aleo vahaolana hafa no heverina.

Hevitra tera-bary fa aim-bahoaka no resaka eto!

Rakoto Tatou Mpamaky gazety Ny Valosoa Vaovao

http://www.gvalosoa.net/2020/07/04/4-jolay-taratasinny-mpamaky/

Raharaham-pirenena – Aty ny mason’izao tontolo izao satria tsy mazava ny lalan’ireo vola azo

Andry Tsiavalona

Valo ambinifolo volana izao no napetraky ny ampahan’ny vahoaka malagasy eo amin’ny fitondrana izao Repoblika IV-2 izao Rajoelina Andry.

Maro ny fampanantenana nataony tao anatin’ilay nantsoiny hoe « velirano ». Nisy fampanantenana nitsimoka anefa teny antsefatsefany teny arakaraky ny fihetsempon’ny filoha nanoloana ny tranga nisy. Tsy dia maro ny mahafantatra ny tena voarakitr’ilay finiavana hampisandratra an’i Madagasikara (IEM), fa ny fampielezan-kevitra nataony no nanomezany toky fa ho tanterahany izatsy sy izaroa. Efa niaraha-nahalala ny Miami sy Paris, ka ny tena nanombohany ny asa dia ny làlam-pirenena faha-13 (RN 13), tsy dia nahagaga loatra izany satria io laharana io no nentiny tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena. Nararaotiny tamin’ny fandalovany tany Atsimo ihany koa ny fanamafisana sy fanatsarana ny famatsian-drano ny Faritra Androy sy Anôsy. Ny tany Alaotra Mangoro dia nisy ny làlam-pirenena faha-44 (RN 44). Ny any Avaratry ny Nosy dia ny làlana mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar (RN 5bis), izay efa nametrahan’ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina Hery vato fehizoro.

Raha tsy hijery afa tsy ireo dia tsara ny mampahatsiahy fa tsy mbola misy misandratra ireo fampanantenana ireo amin’izao fotoana na dia tany amin’ny filohan’ny Repoblika daholo aza ny mason’ny mponina any amin’ireo toerana ireo. Mbola tany aminy ihany koa ny mason’ny mponina eny Ambohitrimanjaka tamin’ilay tetikasa “Tanamasoandro”, saingy maso vilana nampitandrina fa fihantsiana sy famonoana ny mponina eny an-toerana izany satria tantsaha ny maro an’isa ary mivelona amin’ny tanimbary kasaina ho totofana. Araka ny vaovao miely dia any an-toeran-kafa, any andrefana any, izay tsy tena mbola voafaritra mazava tsara no hanatanterahana ny tetikasa.

Tany amin-dRajoelina Andry sy ny mpikambana sasany ao amin’ny governemanta ihany koa ny mason’ny mponina eto an-drenivohitra rehefa nampanantena ny hanarina ny Rovan’Antananarivo izy ary nilaza fa ho tokanana ny 26 jona 2020 ny fahavitan’ny Rova. Nampitroatra ny maro anefa ny zava-nitranga satria efa nihoatry ny haavon’ny fefy ny fotodrafitrasa “colisée” vao fantatra fa tsy misy ifandraisana tamin’ilay “Lapa Masoandro” no kasain’ny Mpanjakavavy Ranavalona III natsangana. Gaga koa ny rehetra fa tsy famerenana amin’ny endriny, araka ny maha “vakoka” azy ny Rovan’i Manjakamiadana. Maso manakiana tsy manaiky ny “fanimbazimbana” sy ny “ota fady” atao ao amin’ity Lapa ity no mitsipalotra any amin’ny filohan’ny Repoblika. Araka ny vaovao moa dia naato ny asa satria mbola mifantoka amin’ny ady amin’ny fahavalo tsy hita maso ny Malagasy, ka ho hita eo ny tohiny.

Malaza indray ankehitriny fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao. Marina amin’ny ampahany izany satria malaza, indrindra aty amin’ny kaontinanta afrikana, ny vokatry ny fikarohan’ny manampahaizana Malagasy ilay Covid Organics (CVO), izay efa tena lasa lavitra tokoa satria efa tafatsangana hatramin’ny ozinina hamokarana “gélule”entina hitsaboana ny covid-19. Raha tena hahitana vokany araka ny niheverana azy tokoa ity fanafody ity dia hisandratra tokoa i Madagasikara kanefa amin’ny maha fanafody vita malagasy azy dia ny mponina eto Madagasikara no hisitraka izany voalohany, indrindra noho ny fahitana fa mirongatra tokoa ity valanaretina ity tato anatin’ny herinandro vitsivitsy izao.

Aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao satria maizina mikitroka ny manodidina ny fampiasana ny vola fanampiana nomen’ireo mpiray antoka ara-bola iraisam-pirenena ary tsy misy mangirana mihitsy ny momba ny fitantanana izany vola be efa ho dimanjato tapitrisa dolara amerikana izany. Efa nivoaka tamin’ny serasera any ivelany fa misy vola be niala teto ary narotsaka any amin’ireo tany antsoina hoe “paradis fiscal”. Aty Madagasikara tokoa ny mason’izao tontolo izao satria mety hihanjaka tanteraka izao fitondrana izao na dia hahita ny fanafodin’ny covid-19 aza ny manampahaizana malagasy sy izay vahiny miara-manao fikarohana aminy. Tsy ho voaverina velively ny hambompom-pirenena ary tsy mbola izao no hisy izany fiandrianam-pirenena izany satria toa loza mihantona indray ity raharaha ity.

www.gvalosoa.net/2020/07/04/raharaham-pirenena-aty-ny-masonizao-tontolo-izao-satria-tsy-mazava-ny...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaham-pirenena – Aty ny mason’izao tontolo izao satria tsy mazava ny lalan’ireo vola azo

Andry Tsiavalona

Valo ambinifolo volana izao no napetraky ny ampahan’ny vahoaka malagasy eo amin’ny fitondrana izao Repoblika IV-2 izao Rajoelina Andry.

Maro ny fampanantenana nataony tao anatin’ilay nantsoiny hoe « velirano ». Nisy fampanantenana nitsimoka anefa teny antsefatsefany teny arakaraky ny fihetsempon’ny filoha nanoloana ny tranga nisy. Tsy dia maro ny mahafantatra ny tena voarakitr’ilay finiavana hampisandratra an’i Madagasikara (IEM), fa ny fampielezan-kevitra nataony no nanomezany toky fa ho tanterahany izatsy sy izaroa. Efa niaraha-nahalala ny Miami sy Paris, ka ny tena nanombohany ny asa dia ny làlam-pirenena faha-13 (RN 13), tsy dia nahagaga loatra izany satria io laharana io no nentiny tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena. Nararaotiny tamin’ny fandalovany tany Atsimo ihany koa ny fanamafisana sy fanatsarana ny famatsian-drano ny Faritra Androy sy Anôsy. Ny tany Alaotra Mangoro dia nisy ny làlam-pirenena faha-44 (RN 44). Ny any Avaratry ny Nosy dia ny làlana mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar (RN 5bis), izay efa nametrahan’ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina Hery vato fehizoro.

Raha tsy hijery afa tsy ireo dia tsara ny mampahatsiahy fa tsy mbola misy misandratra ireo fampanantenana ireo amin’izao fotoana na dia tany amin’ny filohan’ny Repoblika daholo aza ny mason’ny mponina any amin’ireo toerana ireo. Mbola tany aminy ihany koa ny mason’ny mponina eny Ambohitrimanjaka tamin’ilay tetikasa “Tanamasoandro”, saingy maso vilana nampitandrina fa fihantsiana sy famonoana ny mponina eny an-toerana izany satria tantsaha ny maro an’isa ary mivelona amin’ny tanimbary kasaina ho totofana. Araka ny vaovao miely dia any an-toeran-kafa, any andrefana any, izay tsy tena mbola voafaritra mazava tsara no hanatanterahana ny tetikasa.

Tany amin-dRajoelina Andry sy ny mpikambana sasany ao amin’ny governemanta ihany koa ny mason’ny mponina eto an-drenivohitra rehefa nampanantena ny hanarina ny Rovan’Antananarivo izy ary nilaza fa ho tokanana ny 26 jona 2020 ny fahavitan’ny Rova. Nampitroatra ny maro anefa ny zava-nitranga satria efa nihoatry ny haavon’ny fefy ny fotodrafitrasa “colisée” vao fantatra fa tsy misy ifandraisana tamin’ilay “Lapa Masoandro” no kasain’ny Mpanjakavavy Ranavalona III natsangana. Gaga koa ny rehetra fa tsy famerenana amin’ny endriny, araka ny maha “vakoka” azy ny Rovan’i Manjakamiadana. Maso manakiana tsy manaiky ny “fanimbazimbana” sy ny “ota fady” atao ao amin’ity Lapa ity no mitsipalotra any amin’ny filohan’ny Repoblika. Araka ny vaovao moa dia naato ny asa satria mbola mifantoka amin’ny ady amin’ny fahavalo tsy hita maso ny Malagasy, ka ho hita eo ny tohiny.

Malaza indray ankehitriny fa aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao. Marina amin’ny ampahany izany satria malaza, indrindra aty amin’ny kaontinanta afrikana, ny vokatry ny fikarohan’ny manampahaizana Malagasy ilay Covid Organics (CVO), izay efa tena lasa lavitra tokoa satria efa tafatsangana hatramin’ny ozinina hamokarana “gélule”entina hitsaboana ny covid-19. Raha tena hahitana vokany araka ny niheverana azy tokoa ity fanafody ity dia hisandratra tokoa i Madagasikara kanefa amin’ny maha fanafody vita malagasy azy dia ny mponina eto Madagasikara no hisitraka izany voalohany, indrindra noho ny fahitana fa mirongatra tokoa ity valanaretina ity tato anatin’ny herinandro vitsivitsy izao.

Aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao satria maizina mikitroka ny manodidina ny fampiasana ny vola fanampiana nomen’ireo mpiray antoka ara-bola iraisam-pirenena ary tsy misy mangirana mihitsy ny momba ny fitantanana izany vola be efa ho dimanjato tapitrisa dolara amerikana izany. Efa nivoaka tamin’ny serasera any ivelany fa misy vola be niala teto ary narotsaka any amin’ireo tany antsoina hoe “paradis fiscal”. Aty Madagasikara tokoa ny mason’izao tontolo izao satria mety hihanjaka tanteraka izao fitondrana izao na dia hahita ny fanafodin’ny covid-19 aza ny manampahaizana malagasy sy izay vahiny miara-manao fikarohana aminy. Tsy ho voaverina velively ny hambompom-pirenena ary tsy mbola izao no hisy izany fiandrianam-pirenena izany satria toa loza mihantona indray ity raharaha ity.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/04/raharaham-pirenena-aty-ny-masonizao-tontolo-izao-satria-tsy-mazava-ny-lalanireo-vola-azo/Image attachment

Tsy misy marina tsy hiseho – Hay Rinah Rakotomanga no nampidoboka an’i Arphine Rahelisoa

Ny Valosoa

Na niafina tao ambadiky ny filoha Andry Rajoelina aza ny nitory ny talen’ny famoahana Ny gazety Ny valosoa Vaovao, ARPHINE Rahelisoa dia nipoitra ny marina ankehitriny.

Tao anatin’ny tsy nampoizina no nahafantarana izany, izay tao anatin’ny ady mangatsiaka lasa nivadika ady mafana misy eo amin’ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, Rinah Rakotomanga sy ny minisitry ny serasera Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy. Efa ela ihany no nahenoina feo fa tsy mifanaraka izy mirahavavy , fa honohono fotsiny izany fa izao izy efa miseho mibaribary. Afabaraka ny TVM ary tsikera mivaivay no nahazo azy ireo satria tsy nandeha tamin’izay laoniny ny fandefasana mivantana ny matso teny amin’ny araben’ny fahaleovantena nandritra ny fankalazàna ny faha 60 TAONA niverenan’ny fahaleovantena.

Ny tambazotran-tserasera manakaiky ny minisitry ny serasera no nanambara, fa ny fototry ny tsy fahombiazana tamin’ny fandefasana mivantana ny lanonana eto amin’ny firenena ataon’ny fahitalavim-panjakàna dia avy amin’i Rinah Rakotomanga. Ny fanaovana tsindry amin’ireo minisitera, mba hanomezana tsenam-barotra moa tsy lazaina intsony araka ny publication na lahatsorany nataony ihany. Fa ny tena tsy nampoizin’ny maro dia ny tenan’ny vadin’ny minisitry ny serasera Andry Andriatongarivo mihitsy no namoaka publication tamin’ny pejy facebook fampiasany satria angamba mety nisy vava tsy zakany nataon’ny talen’ny seraseran’ny presidansa, ka novaliany hoe ‘torio araka ny nitorianao an’i Arphine ilay olona Rinah Rakotomanga a! dia vita fa aza be menomenona, Oay, dia avereno avokoa ny …..’

Izay adiny any tsy asiana resaka fa mazava eto ny resaka, Rinah Rakotomanga no nitory ka nampigadra ny mpanao gazety Arphine Rahelisoa tany Antanimora nandritra ny iray volana. Nisy tombontsoa ho an’io tompon’andraikitra eo amin’ny seraseran’ny prezidansa io ve ny nampigadra ny mpanao gazety namany? Nampitombo hasina ny filohampirenena izay mampiasa azy ve izany? Izao ka izy samy mpiara-miasa no mifanala baraka. Zakao ao ihany ny anao Prezidà mamim-bahoaka a! Tsy maintsy ho avy ny farany e, misy farany raha jiaby!

www.gvalosoa.net/2020/07/04/tsy-misy-marina-tsy-hiseho-hay-rinah-rakotomanga-no-nampidoboka-ani-a...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tsy misy marina tsy hiseho – Hay Rinah Rakotomanga no nampidoboka an’i Arphine Rahelisoa

Ny Valosoa

Na niafina tao ambadiky ny filoha Andry Rajoelina aza ny nitory ny talen’ny famoahana Ny gazety Ny valosoa Vaovao, ARPHINE Rahelisoa dia nipoitra ny marina ankehitriny.

Tao anatin’ny tsy nampoizina no nahafantarana izany, izay tao anatin’ny ady mangatsiaka lasa nivadika ady mafana misy eo amin’ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, Rinah Rakotomanga sy ny minisitry ny serasera Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy. Efa ela ihany no nahenoina feo fa tsy mifanaraka izy mirahavavy , fa honohono fotsiny izany fa izao izy efa miseho mibaribary. Afabaraka ny TVM ary tsikera mivaivay no nahazo azy ireo satria tsy nandeha tamin’izay laoniny ny fandefasana mivantana ny matso teny amin’ny araben’ny fahaleovantena nandritra ny fankalazàna ny faha 60 TAONA niverenan’ny fahaleovantena.

Ny tambazotran-tserasera manakaiky ny minisitry ny serasera no nanambara, fa ny fototry ny tsy fahombiazana tamin’ny fandefasana mivantana ny lanonana eto amin’ny firenena ataon’ny fahitalavim-panjakàna dia avy amin’i Rinah Rakotomanga. Ny fanaovana tsindry amin’ireo minisitera, mba hanomezana tsenam-barotra moa tsy lazaina intsony araka ny publication na lahatsorany nataony ihany. Fa ny tena tsy nampoizin’ny maro dia ny tenan’ny vadin’ny minisitry ny serasera Andry Andriatongarivo mihitsy no namoaka publication tamin’ny pejy facebook fampiasany satria angamba mety nisy vava tsy zakany nataon’ny talen’ny seraseran’ny presidansa, ka novaliany hoe ‘torio araka ny nitorianao an’i Arphine ilay olona Rinah Rakotomanga a! dia vita fa aza be menomenona, Oay, dia avereno avokoa ny …..’

Izay adiny any tsy asiana resaka fa mazava eto ny resaka, Rinah Rakotomanga no nitory ka nampigadra ny mpanao gazety Arphine Rahelisoa tany Antanimora nandritra ny iray volana. Nisy tombontsoa ho an’io tompon’andraikitra eo amin’ny seraseran’ny prezidansa io ve ny nampigadra ny mpanao gazety namany? Nampitombo hasina ny filohampirenena izay mampiasa azy ve izany? Izao ka izy samy mpiara-miasa no mifanala baraka. Zakao ao ihany ny anao Prezidà mamim-bahoaka a! Tsy maintsy ho avy ny farany e, misy farany raha jiaby!

http://www.gvalosoa.net/2020/07/04/tsy-misy-marina-tsy-hiseho-hay-rinah-rakotomanga-no-nampidoboka-ani-arphine-rahelisoa/Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3109109299209223

Ianareo samy ambaniandro ihany ireo ko

Rehefa avy eo mi s'exiler tena any andafy dia lazaina fa Andriamatoa Ravalomanana no antony kanefa ny hadalana no be dia be, tsy leo ny afabaraka

Marina zany

Zay IFANARAHANAREO AO , SAMBY ZANAKINN I RAJOELINA

À

Panier de crabes..

Isaorana anie ny tompo (de mivaha mafy isika ho @ mangarahara e!)

Baikony izay te hibaiko NY FITSARANA ...mahamenatra ny ataon'ity fitondrana ity

Toetsaina mamoheatra

Hay tena manao toetrana makorelimbavy mihitsy ity Rinah ity. Izany no endriky ny fiadidiana ny repoblika. Tsy atao mahagaga ny gaboraraka sy ny fanararaotam-pahefana.

Tena vehivavy tsy mandeha ra iny hanody azy ny ranomasony i arphine

Samy vehivavy reo ary samy Maman hiany fa aoka Andriamanitra no mamaly ny ratsy

Ka rehefa manao ny marina enao d asehon'Andriamanitra eny foana zany

Looza

Marin zan

Samy maizina otran'ny mpam's sy mak'rel reo! Misia ny mazava 😂😂

View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 4 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 4 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Comment on Facebook Vidio ny ...

Tay am emany alo ty Gazety ty e!!

Tsisy ilana azy ireo,

Fantatra ihany ilay mpitory tsy fantatra .Kay mpanao gazety mba sendra nandalovan'ny fahefana grrrr

Manja kosa Arphine eto a 👍👍

Voafehy ve ilay valan’aretina ry filoha hajaina mamimbahoaka a?

Raha ny angom-baovao mantsy dia mahery lavitra ny antontan’isa ofisialy ny zava-marina.

Ka ho vitanareo irery ve io?... sa ...#COVID-19 #Hery #velona

Raha sanatria tonga ny fotoana hanomezantsiny noho ny fanaovana bemarenina sy ny tsy fananana fanetren-tena, ho fitsinjovana ny ain’ny malagasy, dia aoka mba samy ho tompon’andraikitra amin’ny fanapahankevitra noraisiny.

Efa mihanaka ny valan’aretina. Tsy rehefa handripaka io vao hikoropaka sy hanaonao foana. Ary "tsy vitanao irery io". Koa antsoy ry filoha ny hery velona rehetra hiray hina aminao sy hiaraka hanohitra ity coronavirus ity.

Atsipy ihany ny teny na dia enina isanjato aza no misy ny tena.

Lanzelo

www.gvalosoa.net/2020/03/23/covid-19-marc-ravalomanana-tsy-vitanareo-irery-io-ady-iombonana-ity/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Voafehy ve ilay valan’aretina ry filoha hajaina mamimbahoaka a?

Raha ny angom-baovao mantsy dia mahery lavitra ny antontan’isa ofisialy ny zava-marina.

Ka ho vitanareo irery ve io?... sa ...

Comment on Facebook #COVID-19 #Hery ...

Taiza moa nisy an'zany hoe urgence sanitaire nefa tsy Ministre ny Sante no mibaiko sy miteny?

Emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa – L’instigatrice venait de la présidence, Rinah Rakotomanga, directrice de la communication à la présidence

On sait maintenant que l’ordre venait de la présidence, quant à la convocation suivie de l’emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa. Il s’agit de la directrice de la communication à la présidence, Rinah Rakotomanga.

L’information a fuité sur la page Facebook d’Andry Andriatongarivo, secrétaire général du ministère de l’énergie et des hydrocarbures, et non moins époux de la ministre de la communication, Lalatiana Rakotozafy.

C’est en dénonçant l’hésitation de l’effrontée de la présidence, à procéder de la même sorte avec le député issu de l’opposition Fidèle Razara Pierre, que la vérité a jailli. Fidèle Razara Pierre, député du parti TIM et journaliste également, est très suivi dans ses émissions quotidiennes d’une heure dans lesquelles il apostrophe régulièrement la mauvaise gouvernance des dirigeants actuels pour ne citer que les nombreux dossiers épineux touchant son district d’Ambatondrazaka, mais aussi des sujets tels que le projet Tanamasoandro (finalement avorté!) sur les rizières d’Ambohitrimanjaka, la gestion catastrophique de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’opacité (au parfum de détournement) sur les aides internationales pour plus de 444 millions de dollars, les conflits d’intérêts liés au fameux remède COVID-Organics, le Colisée juché sur le Rova d’Antananarivo, le budget lié à la Loi de finances rectificative qui vient d’être votée,…

Les deux fameuses actrices de la communication que sont Rinah et Lalatiana, sont célèbres dans les médias pour leurs propos à l’emporte-pièces, qui raillent tous ceux qui n’épousent pas les idées du pouvoir actuel, usant et abusant de leur pouvoir. Mais les bisbilles qui commencent à s’installer au sein des hautes sphères du pouvoir font surgir des révélations intéressantes. On ne peut que les inciter à continuer dans ce sens afin que tout un chacun puisse accéder à la vérité. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

On attend plus de détails et des explications, bien qu’on en doute, de la part de Rinah Rakotomanga sur les réels motifs qui l’ont poussées à emprisonner une journaliste durant un mois. La situation actuelle sur la crise liée au COVID-19 n’est-elle pas aujourd’hui à un point catastrophique qui mérite de qualifier Andry Rajoelina d’assassin? Le soi-disant motif ayant conduit à l’emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa!

Lanzelo

www.gvalosoa.net/2020/07/03/emprisonnement-de-la-journaliste-arphine-rahelisoa-linstigatrice-vena...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa – L’instigatrice venait de la présidence, Rinah Rakotomanga, directrice de la communication à la présidence

On sait maintenant que l’ordre venait de la présidence, quant à la convocation suivie de l’emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa. Il s’agit de la directrice de la communication à la présidence, Rinah Rakotomanga.

L’information a fuité sur la page Facebook d’Andry Andriatongarivo, secrétaire général du ministère de l’énergie et des hydrocarbures, et non moins époux de la ministre de la communication, Lalatiana Rakotozafy.

C’est en dénonçant l’hésitation de l’effrontée de la présidence, à procéder de la même sorte avec le député issu de l’opposition Fidèle Razara Pierre, que la vérité a jailli. Fidèle Razara Pierre, député du parti TIM et journaliste également, est très suivi dans ses émissions quotidiennes d’une heure dans lesquelles il apostrophe régulièrement la mauvaise gouvernance des dirigeants actuels pour ne citer que les nombreux dossiers épineux touchant son district d’Ambatondrazaka, mais aussi des sujets tels que le projet Tanamasoandro (finalement avorté!) sur les rizières d’Ambohitrimanjaka, la gestion catastrophique de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’opacité (au parfum de détournement) sur les aides internationales pour plus de 444 millions de dollars, les conflits d’intérêts liés au fameux remède COVID-Organics, le Colisée juché sur le Rova d’Antananarivo, le budget lié à la Loi de finances rectificative qui vient d’être votée,…

Les deux fameuses actrices de la communication que sont Rinah et Lalatiana, sont célèbres dans les médias pour leurs propos à l’emporte-pièces, qui raillent tous ceux qui n’épousent pas les idées du pouvoir actuel, usant et abusant de leur pouvoir. Mais les bisbilles qui commencent à s’installer au sein des hautes sphères du pouvoir font surgir des révélations intéressantes. On ne peut que les inciter à continuer dans ce sens afin que tout un chacun puisse accéder à la vérité. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

On attend plus de détails et des explications, bien qu’on en doute, de la part de Rinah Rakotomanga sur les réels motifs qui l’ont poussées à emprisonner une journaliste durant un mois. La situation actuelle sur la crise liée au COVID-19 n’est-elle pas aujourd’hui à un point catastrophique qui mérite de qualifier Andry Rajoelina d’assassin? Le soi-disant motif ayant conduit à l’emprisonnement de la journaliste Arphine Rahelisoa!

Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2020/07/03/emprisonnement-de-la-journaliste-arphine-rahelisoa-linstigatrice-venait-de-la-presidence-rinah-rakotomanga-directrice-de-la-communication-a-la-presidence/Image attachment

Comment on Facebook 1764140243706142_3107271439393009

On dirait que cette guerre intestinale a eu beaucoup d'effet puisqu'on vient d'apprendre la libération de Ny Rado Rafalimanana . Il vient de poster sur son page Facebook. Que les loups se mangent entre eux ça ne fera que du bien.

Manao chèque sans provision koa kay ????

ooooooooooo!!!"

Humm

rabekoto ity MISY DIKANY NY NAMOHANA ANY RADO IZA AMY IRETO SIPA FOZA NY NAPIDITRA RADO ENY ANTANIMORA MISY HIFANDRAISANA IREO MATAHOTRA MIALY RAJOELINA FA SAO MIVOAKA TAMPOKA NY USINE METHANOL SY BIOMEX FIANARANTSOA TENA TSARA SIPA RA RESAKA FITOKISANA FA RA MISY MAHATEZITRA AZY VELOMA MIVOAKA DAHOLO NY TAY REHETRA EO ISIKA IZAO MIANDRY NY EPISODE MANARAKA IO TSY MIJANONA

View more comments

Mpitondra eto Madagasikara: tsy hisy fivoarana antenaina avy aminy

Andry Tsiavalona

Tsy mazava intsony na efa tafiditra ao amin’ilay IEM daholo ireo fotodrafitrasa tanisaina etsy sy eroa fa ho tanterahina. Raha atao tamberina mantsy ny fampielezankevitra nataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina tao anatin’ny « velirano » dia toa miverina any amin’izany vanim-potoana izany indray ny eto Madagasikara. Tsy nisy resaka « Tanamasoandro » na « Kianjamasoandro » (Colisée) tamin’izany fotoana izany, fa « Miami » sy « Paris » no nalaza sy nampanantenaina. Ny fanarenana ny làlam-pirenena faha-44 no nolazaina fa vitaina haingana kanefa ny làlam-pirenena efa nametrahan’ny filohan’ny Repoblika teo aloha vato fehizoro no nihazakazahana nametrahana « vato fototra » indray. Ny fotodrafitrasa, tohodrano sy lakandrano, any Bas Mangoky efa notokanan’ny filohan’ny Repoblika teo aloha no nomena ny arabo hamokarana vary, ka sady tsy namidy, hono, no tsy nampanofaina fa dia ny vokatra miakatra no hanomezana ampahany kely ny fitondra fa ny ampahany betsaka dia an’ilay orinasa arabo.

Tsy dia fantatry ny Malagasy maro tokoa ny tena votoatin’ilay IEM satria tany Paris no namoahana azy tamin’ny fomba ofisialy. Iaraha-mahatadidy fa samy nanana “vina” avokoa ireo filoham-pirenena nifandimby teto, ka ampahatsiahivina amin’izany ny “Boky Manga” tany amin’ny Repoblika I, ny “Boky Mena” tamin’ny Repobika II, ny “MAP” tamin’ny Repoblika III-2. Nanao izay nanapariahana ireo ho fantatry ny vahoaka Malagasy rehetra, ny fitondrana tamin’ireo vanim-potoana ireo. Azo lazaina fa niainga avy amin’ny vondrom-bahoaka fototra ny drafitra fampandrosoana, fa tsy mivoaka avy amin’ny nofinofin’izay nanana fikasana hitondra ny firenena. Azo asongadina amin’izany ny MAP izay nifototra tamin’ilay “Madagasikara ara-boajanahary” (Madagascar Naturellement).

Tsiahivina ihany fa ny alin’ny nanaovan’ny filohan’ny Repoblika IV fianianana dia nisy loza nitranga teo Ampahamarinana, vato be no nikorisa ka trano maro no rava ary nisy ihany koa ny aina nafoy. Taorian’izany dia tsy teto an-drenivohitra ihany no nisy loza nitranga fa iaraha-mahatsiaro ny tondra-drano tany amin’ny Faritra. Tsy vitan’izany fa nirongatra izay tsy izy ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy izay niteraka famoizan’aina sy famoizana fananana. Tsy vitsy ihany koa ny hain-trano ka tsy fantatra marina intsony na vokatry ny tsy fitandremana tokoa ve? Tsapa fa nanomboka nisavoritaka ny mpitondra teo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka lasa nanao “improvisation” hany ka toa manao fampielezan-kevitra sy mampanantena zavatra hafa ankoatry ny velirano indray. Mbola nanamarika iny taona voalohany nitondran-dRajoelina Andry iny ihany koa ny fahatapahan-jiro (délestage) sy ny fahatapahan’ny rano izay niteraka fihetsiketsehana teny amin’ny kartie maro teto an-drenivohitra.

Ny faran’ny taona 2019 no nitranga tany Chine ity areti-mandoza ity, Covid 19, izay niparitaka maneran-tany haingana dia haingana. Tsy ilaina ny mampahatsiahy fa tara loatra ny fandraisan’ny mpitondra fepetra ary namaivaniny loatra ny loza mety haterak’ity aretina ity, tsy eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ihany fa eo amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Ny tena manahirana dia mbola mifangaro voraka amin-javatra hafa ny fifehezana ny aretina sy ny fanarenana ny toekarena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, ka atsofoky ny fitondrana ny fananganana ozinina, tsy famokarana fanafody ihany fa nipoitra ho azy, tsy fanta-pihaviana, ny fananganana ozinina hanamboarana fiarakodia izay zavatra roa tsy misy ifandraisany mihitsy. Ny resaka “Nosy Malagasy” izay nambaran’ny filohan’ny Repoblika fa tsy maintsy hisy vokany ny fifampidinihana amin’ny frantsay mialohan’ny 26 jona teo dia tsy nisy resaka intsony fa mamerivery amin-javatra hafa indray ny mpitondra.

Araka izany dia tsy matotra mihitsy izao fitondrana izao fa sahirana miezaka manodina ny saim-bahoaka any amin-javatra tsy miteraka tombontsoa mivantana: na ho an’ny firenena, na ho an’ny mponina.

www.gvalosoa.net/2020/07/02/mpitondra-eto-madagasikara-tsy-hisy-fivoarana-antenaina-avy-aminy/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mpitondra eto Madagasikara: tsy hisy fivoarana antenaina avy aminy

Andry Tsiavalona

Tsy mazava intsony na efa tafiditra ao amin’ilay IEM daholo ireo fotodrafitrasa tanisaina etsy sy eroa fa ho tanterahina. Raha atao tamberina mantsy ny fampielezankevitra nataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina tao anatin’ny « velirano » dia toa miverina any amin’izany vanim-potoana izany indray ny eto Madagasikara. Tsy nisy resaka « Tanamasoandro » na « Kianjamasoandro » (Colisée) tamin’izany fotoana izany, fa « Miami » sy « Paris » no nalaza sy nampanantenaina. Ny fanarenana ny làlam-pirenena faha-44 no nolazaina fa vitaina haingana kanefa ny làlam-pirenena efa nametrahan’ny filohan’ny Repoblika teo aloha vato fehizoro no nihazakazahana nametrahana « vato fototra » indray. Ny fotodrafitrasa, tohodrano sy lakandrano, any Bas Mangoky efa notokanan’ny filohan’ny Repoblika teo aloha no nomena ny arabo hamokarana vary, ka sady tsy namidy, hono, no tsy nampanofaina fa dia ny vokatra miakatra no hanomezana ampahany kely ny fitondra fa ny ampahany betsaka dia an’ilay orinasa arabo.

Tsy dia fantatry ny Malagasy maro tokoa ny tena votoatin’ilay IEM satria tany Paris no namoahana azy tamin’ny fomba ofisialy. Iaraha-mahatadidy fa samy nanana “vina” avokoa ireo filoham-pirenena nifandimby teto, ka ampahatsiahivina amin’izany ny “Boky Manga” tany amin’ny Repoblika I, ny “Boky Mena” tamin’ny Repobika II, ny “MAP” tamin’ny Repoblika III-2. Nanao izay nanapariahana ireo ho fantatry ny vahoaka Malagasy rehetra, ny fitondrana tamin’ireo vanim-potoana ireo. Azo lazaina fa niainga avy amin’ny vondrom-bahoaka fototra ny drafitra fampandrosoana, fa tsy mivoaka avy amin’ny nofinofin’izay nanana fikasana hitondra ny firenena. Azo asongadina amin’izany ny MAP izay nifototra tamin’ilay “Madagasikara ara-boajanahary” (Madagascar Naturellement).

Tsiahivina ihany fa ny alin’ny nanaovan’ny filohan’ny Repoblika IV fianianana dia nisy loza nitranga teo Ampahamarinana, vato be no nikorisa ka trano maro no rava ary nisy ihany koa ny aina nafoy. Taorian’izany dia tsy teto an-drenivohitra ihany no nisy loza nitranga fa iaraha-mahatsiaro ny tondra-drano tany amin’ny Faritra. Tsy vitan’izany fa nirongatra izay tsy izy ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy izay niteraka famoizan’aina sy famoizana fananana. Tsy vitsy ihany koa ny hain-trano ka tsy fantatra marina intsony na vokatry ny tsy fitandremana tokoa ve? Tsapa fa nanomboka nisavoritaka ny mpitondra teo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka lasa nanao “improvisation” hany ka toa manao fampielezan-kevitra sy mampanantena zavatra hafa ankoatry ny velirano indray. Mbola nanamarika iny taona voalohany nitondran-dRajoelina Andry iny ihany koa ny fahatapahan-jiro (délestage) sy ny fahatapahan’ny rano izay niteraka fihetsiketsehana teny amin’ny kartie maro teto an-drenivohitra.

Ny faran’ny taona 2019 no nitranga tany Chine ity areti-mandoza ity, Covid 19, izay niparitaka maneran-tany haingana dia haingana. Tsy ilaina ny mampahatsiahy fa tara loatra ny fandraisan’ny mpitondra fepetra ary namaivaniny loatra ny loza mety haterak’ity aretina ity, tsy eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ihany fa eo amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Ny tena manahirana dia mbola mifangaro voraka amin-javatra hafa ny fifehezana ny aretina sy ny fanarenana ny toekarena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, ka atsofoky ny fitondrana ny fananganana ozinina, tsy famokarana fanafody ihany fa nipoitra ho azy, tsy fanta-pihaviana, ny fananganana ozinina hanamboarana fiarakodia izay zavatra roa tsy misy ifandraisany mihitsy. Ny resaka “Nosy Malagasy” izay nambaran’ny filohan’ny Repoblika fa tsy maintsy hisy vokany ny fifampidinihana amin’ny frantsay mialohan’ny 26 jona teo dia tsy nisy resaka intsony fa mamerivery amin-javatra hafa indray ny mpitondra.

Araka izany dia tsy matotra mihitsy izao fitondrana izao fa sahirana miezaka manodina ny saim-bahoaka any amin-javatra tsy miteraka tombontsoa mivantana: na ho an’ny firenena, na ho an’ny mponina.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/02/mpitondra-eto-madagasikara-tsy-hisy-fivoarana-antenaina-avy-aminy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 2 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 2 Jolay 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Miandry ny fanazavana avy aminareo mpitondra izahay. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Miandry ny fanazavana avy aminareo mpitondra izahay.Image attachment

Mankahery anao sy ny mpiasan’ny fahasalamana eo ampanatanterahana ny asany.Ry namako sy havako,
Nanapa- kevitra aho androany ny hijoro vavolombelona amin’ny maha mpiasan ny fahasalamana ny tenako, koa mampahafantatra antsika aho fa nanao ny test Covid 19 ka testé positif. Mijoro ho vavolombelona aho ankehitriny satria tao anatin ny fanatanterahana ny asa maha mpitsabo ahy no nahazaoako ny tsimok’aretina ary maro izahay mpitsabo mamonjy ain’olona no tratran ny tsimokaretina ankehitriny.
Tsy azoko antsoratra ny valin´ny fitiliana ary mety tsy hisy ahalala koa fa mitondra izany tsimokaretina izany aho raha tsy mijoro ho vavolombelona. Ny anton izao fijoroako izao dia ho fampahafantarana antsika fa efa miparitaka tokoa ny aretina ka tokony hitandrina amin ny fomba rehetra izay nanentanana isika.
Izahay mpiasan ny fahasalamana dia mahatsapa fa manao ny ainay tsy ho zavatra hamonjy ny ain ny marary araka izay eo am-pelatananay nefa mbola misy ny lalana hahatafidiran’ny aretina.
Tsy kivy anefa ary mino fa azo tsaboina tsara satria efa manaraka izany aho ankehitriny.
Mankahery indrindra ireo namako rehetra izay misedra izany koa, ary manentana antsika rehetra hitandrina hatrany ary ho mailo manoloana ity valan aretina Covid 19 ity. Mila matanja tsaina isika ary tonga saina ihany koa fa ny Covid 19 dia mety hahavoa sy hifindra amin’ ny olona rehetra tsy ankanavaka na dia azo tsaboina aza.
Eo ampanatanterahana ny asantsika isika mpiasan ny fahasalamana dia entanina ho mailo sy hitandrina eo anatrehan ny aretina ka handray ny fepetra rehetra mba hanalavirana farak izay azo atao izay mety hahazoantsika ny aretina Covid19.
Hamaranako azy dia zaraiko aminareo ity teniko ity:
« Ny fomba fijery positif ny olana no hahafahana mifehy ny tranga rehetra na dia mampanahy aza”.
Ho tahin Andriamanitra isika rehetra.
Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo
#Pr_Lalatiana

—————————————————————

Mes chers amis,
Je fais ce témoignage aujourd’hui car j’ai contracté le virus dans l’exercice de mes fonctions. J’ai effectué le test Covid 19 et le résultat est positif. En tant que personnel de santé, nous sommes nombreux à en être victime aujourd’hui bien qu’on pense avoir pris toutes les mesures nécessaires pour nous protéger. Je n ‘ai pas reçu le résultat écrit et personne n’aurait su que j’ai contracté le virus si je ne témoigne pas aujourd’hui.
Aussi, je vous invite tous à toujours respecter toutes les mesures barrieres pour vous protéger contre ce virus, car il se propage partout actuellement.
Nous personnel de santé nous nous donnons corps et âme pour sauver des vies avec les moyens en notre possession mais il se trouve que cela n’a jamais été assez pour nous protéger.
Je ne désespère pas et reste fort psychologiquement car je suis les traitements qui m’ont été prodigués. Physiquement je me porte bien avec quelques symptômes. J’encourage ici mes collègues qui sont dans le même cas que moi. Je vous invite tous à être vigilants face au Covid19. Nous nous devons tous d’être forts et conscients que le Covid19 peut contaminer tout le monde sans distinction bien qu il peut être soigné. Dans l’exercice de notre fonction de personnels soignants soyons conscients des risques et faisons en sorte de les rabaisser au plus bas pour ne pas en être victime et ne pas contaminer les autres.
“Une approche positive des problèmes aide toujours à maîtriser une situation même dangereuse”.
Que Dieu nous protège tous.
Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo

# Pr_Lalatiana
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mankahery anao sy ny mpiasan’ny fahasalamana eo ampanatanterahana ny asany.

Tsy misy olona ambon’ny lalàna na iza izy na iza!𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈È𝐑𝐄

⚠️Averiko indray, rehefa iza no :
▪️mahazo mirenireny tsy manao kasibosy
▪️miresaka amin'olona manala kasibosy
▪️tsy manaja ny elanelana iray metatra

📌Tadidio fa ny Filohampirenena no mampianatra an'izany fandikan-dalàna rehetra izany ny vahoaka Malagasy ➡️ www.facebook.com/104867521159278/posts/159127752399921/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsy misy olona ambon’ny lalàna na iza izy na iza!

Comment on Facebook 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄...

Novonoindreo ndray nga io olona io?

☠️👹

Paris – Asabotsy 4 Jolay – Hetsika “Ravao io Colisée io”

Ny vondrona “Ravao io Colisée io” dia manao antso avo antsika vonona rehetra hiray feo hitaky ny fandravàna ity zavatra MALOTO ao Anatirova ity.

Ny fotoana dia eo amin’ny jaridaina manoloana ny ambasady malagasy ao Paris, ny Asabotsy 4 Jolay 2020 amin’ny 6 ora hariva.

www.gvalosoa.net/2020/07/01/paris-asabotsy-4-jolay-hetsika-ravao-io-colisee-io/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Paris – Asabotsy 4 Jolay – Hetsika “Ravao io Colisée io”

Ny vondrona “Ravao io  Colisée  io” dia manao antso avo antsika vonona rehetra hiray feo hitaky ny fandravàna ity zavatra MALOTO ao Anatirova ity.

Ny fotoana dia eo amin’ny jaridaina manoloana ny ambasady malagasy ao Paris, ny Asabotsy 4 Jolay 2020 amin’ny 6 ora hariva.

http://www.gvalosoa.net/2020/07/01/paris-asabotsy-4-jolay-hetsika-ravao-io-colisee-io/

Comment on Facebook Paris – Asabotsy 4...

Mba mangataka koa raha mety de mba ampina we avereno n îles eparses raha mety sosokevitra iany n ahy

Ny Malagasy eto antoerana mihintsy no mila mifoha na dia ny fandaniana @ tsy tokony ho izy manoloana izao fandripahany aretina izao fotsiny aza.

Mazotoa

Azapotehina fa aleo hafindra hampiadianay akoho

Efa fantatra ny valiny? ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Efa fantatra ny valiny?

Comment on Facebook Efa fantatra ny ...

Hihiboka eny @lapa😂😂😂

Tsy andairan'izany Covid 19 izany ny henjana😁😱😷👍✌

TIKO – Vokatra Malagasy
01/07/2020

Isan’ny vokatra reherehan’ny Malagasy amin’izao tontolo izao ny vokatra TIKO.

Raha vao tonga ao Botswana 🇧🇼 South Africa 🇿🇦 Namibie 🇳🇦 Malawi 🇲🇼 Congo 🇨🇩 ary Zambie 🇿🇲 ny vokatra Malagasy TIKO dia fandrobahan’ireo namantsika Afrikanina. Produit de luxe sy Produit de qualité ny feheveran’ny Afrikanina azy.

Indrindra moa ny Marna Gold izay mahagaga azy ireo satria margarine matsiro noho ny tobera misy any amin’izy ireo nefa dia margarine. Ny bon beurre kosa dia tena mampiaiky volana azy ireo ny tsirony. Manjary mifantoka ao an-tsaina ireo Afrikanina namantsika ny hoe « Mahay zavatra ny Malagasy ».
Made in Madagasikara, tompony Malagasy, TIKO vita Malagasy.

Azo lazaina fa isika no mpamokatra tobera sy margarine tsara indrindra aty Afrika. Nanaiky ny fahaizantsika mihintsy mantsy ireo firenena Scandinave sy Nordique tamin’ny fahaizana manao tobera io dia ny Marna Gold sy Good Butter 🧈 izay tsara tsiro hoy izy ireo.

Ny mpamorina ny TIKO raha teo dia nandrato fianarana Agroalimentaire tany Helsinki (Finlande) tamin’ny taona 1975-1979 ary nanangana ny Groupe TIKO ny taona 1982.

FB Aina Rasolo
www.facebook.com/100007920066152/posts/2709051729368803

www.gvalosoa.net/2020/07/01/tiko-vokatra-malagasy/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

TIKO – Vokatra Malagasy
01/07/2020

Isan’ny vokatra reherehan’ny Malagasy amin’izao tontolo izao ny vokatra TIKO.

Raha vao tonga ao Botswana 🇧🇼 South Africa 🇿🇦 Namibie 🇳🇦 Malawi 🇲🇼 Congo 🇨🇩 ary Zambie 🇿🇲 ny vokatra Malagasy TIKO dia fandrobahan’ireo namantsika Afrikanina. Produit de luxe sy Produit de qualité ny feheveran’ny Afrikanina azy.

Indrindra moa ny Marna Gold izay mahagaga azy ireo satria margarine matsiro noho ny tobera misy any amin’izy ireo nefa dia margarine. Ny bon beurre kosa dia tena mampiaiky volana azy ireo ny tsirony. Manjary mifantoka ao an-tsaina ireo Afrikanina namantsika ny hoe « Mahay zavatra ny Malagasy ».
Made in Madagasikara, tompony Malagasy, TIKO vita Malagasy.

Azo lazaina fa isika no mpamokatra tobera sy margarine tsara indrindra aty Afrika. Nanaiky ny fahaizantsika mihintsy mantsy ireo firenena Scandinave sy Nordique tamin’ny fahaizana manao tobera io dia ny Marna Gold sy Good Butter 🧈 izay tsara tsiro hoy izy ireo.

Ny mpamorina ny TIKO raha teo dia nandrato fianarana Agroalimentaire tany Helsinki (Finlande) tamin’ny taona 1975-1979 ary nanangana ny Groupe TIKO ny taona 1982.

FB Aina Rasolo
https://www.facebook.com/100007920066152/posts/2709051729368803

http://www.gvalosoa.net/2020/07/01/tiko-vokatra-malagasy/

Comment on Facebook TIKO – Vokatra ...

Nandramana daholo zay nisy ,fa tsy misy ohatran'ireo ,sarotra aloha ny mandainga e

TIKO, tena vita malagasy ary @ vokatra malagasy fa sao dia misy mihevitra fa tahaka ny "GasyCar".

Ovina no misokatra ny aty ivato aéroport 👌👌👌👌

Manjifa vita gasy e

Efa t@ 1989 zah no naheno an'ilay "tsara mahasalama, tiko vita Malagasy"

Tena tsara mahasalama

Tena izy Amen

Tsara'''''mahasalama !!!! Mankasitraka eee

Ay ve nareo koa mba manao ilay werawera tsy maintsy mandeha eee!! 😂😂😂

Zaraiko fa mahafinaritra ahy

Tena tiako.. Tsara b

Meilleures au monde mihintsy e !

Io ihn no tsara

TIAKO

tsara mahasalama an io tiko

Sao lasa any Afrika dia tsy misitraka ny eto antoerana. Tsara e

TSARA......MAHASALAMA

Tsara mahasalama!

View more comments

Mila mangarahara ny vahoaka ry mpitondra a!🟥𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐌-𝐁𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀

⚠️📌Befotaka: Olona 32 no namoy ny ainy ary tsy fantatra ny antony izay nahafaty azy ireo.
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mila mangarahara ny vahoaka ry mpitondra a!

26 jona 2020: tsy fetim-pirenena fa fetin’ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana

Andry Tsiavalona

Afaka milaza izany izao ny mpitondra amin’izao Repoblika IV-2 izao, fa tena manana ny fiandrianany sy ny hambom-pony tokoa ny Firenena malagasy tamin’ny fankalazana ny faha enim’polo taonan’ny namerenan’ny mpanjanaka ny fahaleovantenany, satria nosakanana tsy nanatrika ny matso nataon’ny foloalindahy teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena ny vahoaka Malagasy, izay maha firenena ny firenena.

Tsy misy afaka mandà fa ny vahoaka tokoa no « Fanjakana » ary miaro azy ny foloalindahy, kanefa amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao dia tsy izy no narovana tamin’ity 26 jona 2020 ity, fa ny mpitondra satria ny vahoaka no manaparitaka ny Covid-19, ka tsy mahazo miharo amin’ireo nomeny ny fahefana izay sarobidy tokoa ny ainy noho ny an’ny mponina mpampindrana fahefana sy mpandoa ny karamany.

Nivadika ho faritra mena mantsy ny teny Analakely, ka voasakana avokoa ny làlana sy ny elakelan-trano nahafahana niditra tao. Toa toy ireny nahiana nanani-dapa ireny ny vahoaka ary toa tsy misy ny fandriampahalemana satria raha sakana tsotra no natao dia tsy miaramila zandary ary polisy mirongo fiadiana no nanao ny sakana. Azo heverina fa tsy misy ny fiandrianam-pirenena, ny hambompom-pirenena raha tsy miaina ao anatin’ny fandriampahalemana, manana fari-piainana mendrika ny maha olona, fa tsy mahantra fadiranovana, misitraka ny vokatry ny harena misy ao amin’ny taniny, manana falalahana maneho hevitra ny mponina rehetra tsy misy ankanavaka.

Raha ny toe-javatra iainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao dia mbola lavitry ny afo ny kitay satria ao anatan’ireo firenena efatra mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara ary ny 92% ny vahoaka dia miaina ao amin’ny taham-pahantrana ambany indrindra (au-dessous du seuil de pauvreté). Tsy mbola mahavita tena ara-tsakafo, mbola manjaka ny tsy fanjarian-tsakafo ary tsy vitsy ny misakafo ambany foitra sy tsy mihinana afa-tsy indray mandeha isan’andro sisa. Tsizarizary ny fitsaboana ary rehefa tsy manam-bola dia tsy afaka mitsabo tena any amin’ny hopitalim-panjakana kanefa dradraina fa maimaimpoana izany. Very tanteraka ny vakoka sy ny kolontsaina ary ny soa toavina maha malagasy.

Amin’izao fotoana izao dia milaza ny hanova ny tantaram-pirenena ny mpitondra satria tsy nisy zava-bitan’ny fitondrana nifanesy nandritra ny enim-polo taona, ka hanangana izao fotodrafitrasa nofisina ao anaty ririnina rehetra izao kanefa dia ny efa nataon’ny mpitondra teo aloha ihany no japiana dia lokoina amin’ny lokon’ny antoko politika eo amin’ny fitondrana.

Marary ny firenena kanefa tsy manana vahaolana aroso hanasitranana ny aretina mihàtra amin’ny sehatra rehetra fa mitsambiki-mikipy, ka mbola mitondra ny firenena sy ny vahoaka ho any amin’ny lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana sy ny fikorosoam-pahana. Tsy ny fananganana trano mijoalajoala etsy sy eroa, tsy ny fanorenana ozinina hanaovana fiarakodia, tsy ny fanorenana sekoly manara-penitra amin’arivony, tsy ny fananganana ozinina mpanao fanafody no hampivoatra ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy satria toa bizina ataon’ny mpitondra hampitombo ny vola ho any am-paosiny izany.

Raha izao toe-draharaha izao no mitohy dia tsy hisy izany hambompom-pirenena sy fiandrianam-pirenena izany ary mbola maro ny ho menatra amin’ny maha Malagasy azy.

www.gvalosoa.net/2020/06/30/26-jona-2020-tsy-fetim-pirenena-fa-fetinireo-nampindraminny-vahoaka-f...
... TohinyFintinina

7 andro lasa

26 jona 2020: tsy fetim-pirenena fa fetin’ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana

Andry Tsiavalona

Afaka milaza izany izao ny mpitondra amin’izao Repoblika IV-2 izao, fa tena manana ny fiandrianany sy ny hambom-pony tokoa ny Firenena malagasy tamin’ny fankalazana ny faha enim’polo taonan’ny namerenan’ny mpanjanaka ny fahaleovantenany, satria nosakanana tsy nanatrika ny matso nataon’ny foloalindahy teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena ny vahoaka Malagasy, izay maha firenena ny firenena.

Tsy misy afaka mandà fa ny vahoaka tokoa no « Fanjakana » ary miaro azy ny foloalindahy, kanefa amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao dia tsy izy no narovana tamin’ity 26 jona 2020 ity, fa ny mpitondra satria ny vahoaka no manaparitaka ny Covid-19, ka tsy mahazo miharo amin’ireo nomeny ny fahefana izay sarobidy tokoa ny ainy noho ny an’ny mponina mpampindrana fahefana sy mpandoa ny karamany.

Nivadika ho faritra mena mantsy ny teny Analakely, ka voasakana avokoa ny làlana sy ny elakelan-trano nahafahana niditra tao. Toa toy ireny nahiana nanani-dapa ireny ny vahoaka ary toa tsy misy ny fandriampahalemana satria raha sakana tsotra no natao dia tsy miaramila zandary ary polisy mirongo fiadiana no nanao ny sakana. Azo heverina fa tsy misy ny fiandrianam-pirenena, ny hambompom-pirenena raha tsy miaina ao anatin’ny fandriampahalemana, manana fari-piainana mendrika ny maha olona, fa tsy mahantra fadiranovana, misitraka ny vokatry ny harena misy ao amin’ny taniny, manana falalahana maneho hevitra ny mponina rehetra tsy misy ankanavaka.

Raha ny toe-javatra iainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao dia mbola lavitry ny afo ny kitay satria ao anatan’ireo firenena efatra mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara ary ny 92% ny vahoaka dia miaina ao amin’ny taham-pahantrana ambany indrindra (au-dessous du seuil de pauvreté). Tsy mbola mahavita tena ara-tsakafo, mbola manjaka ny tsy fanjarian-tsakafo ary tsy vitsy ny misakafo ambany foitra sy tsy mihinana afa-tsy indray mandeha isan’andro sisa. Tsizarizary ny fitsaboana ary rehefa tsy manam-bola dia tsy afaka mitsabo tena any amin’ny hopitalim-panjakana kanefa dradraina fa maimaimpoana izany. Very tanteraka ny vakoka sy ny kolontsaina ary ny soa toavina maha malagasy.

Amin’izao fotoana izao dia milaza ny hanova ny tantaram-pirenena ny mpitondra satria tsy nisy zava-bitan’ny fitondrana nifanesy nandritra ny enim-polo taona, ka hanangana izao fotodrafitrasa nofisina ao anaty ririnina rehetra izao kanefa dia ny efa nataon’ny mpitondra teo aloha ihany no japiana dia lokoina amin’ny lokon’ny antoko politika eo amin’ny fitondrana.

Marary ny firenena kanefa tsy manana vahaolana aroso hanasitranana ny aretina mihàtra amin’ny sehatra rehetra fa mitsambiki-mikipy, ka mbola mitondra ny firenena sy ny vahoaka ho any amin’ny lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana sy ny fikorosoam-pahana. Tsy ny fananganana trano mijoalajoala etsy sy eroa, tsy ny fanorenana ozinina hanaovana fiarakodia, tsy ny fanorenana sekoly manara-penitra amin’arivony, tsy ny fananganana ozinina mpanao fanafody no hampivoatra ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy satria toa bizina ataon’ny mpitondra hampitombo ny vola ho any am-paosiny izany.

Raha izao toe-draharaha izao no mitohy dia tsy hisy izany hambompom-pirenena sy fiandrianam-pirenena izany ary mbola maro ny ho menatra amin’ny maha Malagasy azy.

http://www.gvalosoa.net/2020/06/30/26-jona-2020-tsy-fetim-pirenena-fa-fetinireo-nampindraminny-vahoaka-fahefana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 30 Jona 2020.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

7 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 30 Jona 2020.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Andry Rajoelina Eto ihany ve sa lasa any ivelany ?

29/06/2020

Miely amin’ny tambajotran-tserasera ny resaka amin’izao fotoana izao, fa lasa nisidina any ampitan-dranomasina ny faran’ny herinandro teo ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.

Tsy nisy ny fandisoana na fanamarinana an’io avy amin’ny seraseran’ny fiadidian’ny Repoblika na ny mpitondra tenin’ny governemanta. Toa manaporofo an’io feo io nandeha io kosa ny fanambarana na firesahana ny fepetra vaovao mahazatra isaky tapa-bolana, izay tsy ny tenany no nanao izany omaly fa ny Praiminisitra. Raha lasa tokoa izy, dia tsy fantatra mazava hatreto ny anton-diany na hiala sasatra na koa noho ny asa maha Filoham-pirenena azy. Tsy mbola fantatra ihany koa ny fotoana hiverenenany raha toa ka efa tsy eto an-toerana tokoa. Ny sidina ana habakabaka mivoaka sy miditra ny firenena Malagasy rahateo mbola tsy tena misy, ankoatra ireo mitondra entana na fiaramanidina nahazo fahazoan-dàlana manokana haka teratany vahiny na manatitra teratany Malagasy. Ny any amin’ny firenena maro, dia efa voafaritra amin’ny ankapobeny ny programa na “agenda” ho an’ny Filoha iray amin’ny diany ao anatiny sy mankany ivelany, fa tsy mbola manarapenitra tahaka izany kosa ny aty amintsika, hatreto aloha.

Toky R

tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=44424
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Andry Rajoelina Eto ihany ve sa lasa any ivelany ?

29/06/2020

Miely amin’ny tambajotran-tserasera ny resaka amin’izao fotoana izao, fa lasa nisidina any ampitan-dranomasina ny faran’ny herinandro teo ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina.

Tsy nisy ny fandisoana na fanamarinana an’io avy amin’ny seraseran’ny fiadidian’ny Repoblika na ny mpitondra tenin’ny governemanta. Toa manaporofo an’io feo io nandeha io kosa ny fanambarana na firesahana ny fepetra vaovao mahazatra isaky tapa-bolana, izay tsy ny tenany no nanao izany omaly fa ny Praiminisitra. Raha lasa tokoa izy, dia tsy fantatra mazava hatreto ny anton-diany na hiala sasatra na koa noho ny asa maha Filoham-pirenena azy. Tsy mbola fantatra ihany koa ny fotoana hiverenenany raha toa ka efa tsy eto an-toerana tokoa. Ny sidina ana habakabaka mivoaka sy miditra ny firenena Malagasy rahateo mbola tsy tena misy, ankoatra ireo mitondra entana na fiaramanidina nahazo fahazoan-dàlana manokana haka teratany vahiny na manatitra teratany Malagasy. Ny any amin’ny firenena maro, dia efa voafaritra amin’ny ankapobeny ny programa na “agenda” ho an’ny Filoha iray amin’ny diany ao anatiny sy mankany ivelany, fa tsy mbola manarapenitra tahaka izany kosa ny aty amintsika, hatreto aloha.

Toky R

https://tiatanindrazana.com/pages/modules.php?id=44424

Comment on Facebook Andry Rajoelina Eto ...

Tso azony coronavirus eh nandeha nitaha any ivelany 🤣🤣🤣

Andry Rajoelina – Nivoaka nisidina ivelany mangingina, fa misy inona?

Raha marina ny feo mandeha fa lasa nisidina any ampitan-dranomasina ny filoha Andry Rajoelina tao aorian’ny matso natsatso nankalazàna ny faha-60 taonan’ny fahaleovantena ny zoma 26 jona teo iny, dia mahagaga fa toa nangingina ary amin’ny fomba ankinafina tsy araky ny fomba fidedahana fanaony.

Mahazatra loatra ny fampanantenana poakaty, ny lainga tsara lahatra, ny hadedahana, ny tsy fisian’ny mangarahara, ny fitantanana gaboraraka ka mampanontany tena indray hoe inona indray ity? Voaantso sa hikononkonona tetika bizina sy fampanantenana hafahafa indray, toy ny fiara na moto Gasy Car? Sa nandeha naka rivotra lany henatra sy reraky ny mandainga? Hivarotra CVO ve? Hiresaka momba ny Colisée ve? Mandeha daholo ny lokaloka.

Raha marina tokoa izany fivoahana any ivelany izany dia mazava ny antony nandraisan’ny praiministra an-tanana ny fitenenana teo amin’ny haino amanjerim-pirenena momba ny fepetra mikasika ny hamehana ara-pahasamana sy ny vaovao mikasika ny ady amin’ny valanaretina coronavirus. Tsy eto an-toerana ny filoha. Tsy eto tokoa izy hilaza hoe tsy voafehy ny valan’aretina. Ny praiministra no niandraikitra nitondra ny teny fa miezaka mifehy ny valan’aretina indray izao fa tsy hoe voafehy intsony no fiteny.

Na inona na inona antony nandehanan’ny filoha any ivelany, indrindra amin’izao fotoana mbola mampiato ny sidina izao, dia kely raha tsy azo atao hoe tsy misy ny fanantenana hampisy fiantraikan’izany eo amin’ny sosialimbahoaka sy ny ara-toekarena. Efa reraky ny fampiesonana ny vahoaka. Mitohy ny fitadiavana isanandro.

Lanzelo

www.gvalosoa.net/2020/06/29/andry-rajoelina-nivoaka-nisidina-ivelany-mangingina-fa-misy-inona/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Andry Rajoelina – Nivoaka nisidina ivelany mangingina, fa misy inona?

Raha marina ny feo mandeha fa lasa nisidina any ampitan-dranomasina ny filoha Andry Rajoelina tao aorian’ny matso natsatso nankalazàna ny faha-60 taonan’ny fahaleovantena ny zoma 26 jona teo iny, dia mahagaga fa toa nangingina ary amin’ny fomba ankinafina tsy araky ny fomba fidedahana fanaony.

Mahazatra loatra ny fampanantenana poakaty, ny lainga tsara lahatra, ny hadedahana, ny tsy fisian’ny mangarahara, ny fitantanana gaboraraka ka mampanontany tena indray hoe inona indray ity? Voaantso sa hikononkonona tetika bizina sy fampanantenana hafahafa indray, toy ny fiara na moto Gasy Car? Sa nandeha naka rivotra lany henatra sy reraky ny mandainga? Hivarotra CVO ve? Hiresaka momba ny Colisée ve? Mandeha daholo ny lokaloka.

Raha marina tokoa izany fivoahana any ivelany izany dia mazava ny antony nandraisan’ny praiministra an-tanana ny fitenenana teo amin’ny haino amanjerim-pirenena momba ny fepetra mikasika ny hamehana ara-pahasamana sy ny vaovao mikasika ny ady amin’ny valanaretina coronavirus. Tsy eto an-toerana ny filoha. Tsy eto tokoa izy hilaza hoe tsy voafehy ny valan’aretina. Ny praiministra no niandraikitra nitondra ny teny fa miezaka mifehy ny valan’aretina indray izao fa tsy hoe voafehy intsony no fiteny.

Na inona na inona antony nandehanan’ny filoha any ivelany, indrindra amin’izao fotoana mbola mampiato ny sidina izao, dia kely raha tsy azo atao hoe tsy misy ny fanantenana hampisy fiantraikan’izany eo amin’ny sosialimbahoaka sy ny ara-toekarena. Efa reraky ny fampiesonana ny vahoaka. Mitohy ny fitadiavana isanandro.

Lanzelo

http://www.gvalosoa.net/2020/06/29/andry-rajoelina-nivoaka-nisidina-ivelany-mangingina-fa-misy-inona/

Comment on Facebook Andry Rajoelina – ...

Atovo mis en quarantaine izy rehefa miverina avy any

Ndeh hanao sonia izy Fa efa antsika talohan'ny 26 juin teo ny zeparsa

Mampalehelo ny mahazo atsika vahoaka ty ee, ny olona tokony hampiova ny firenena ndray manitsoka.

Ay ay ay... dia ho atoka-monina eny Anosiala 14 andro ve izany rehefa miverina sa hihiboka ao Ambohibao sy anaterana sakafo eo am-baravarana?... maty aho ry filoha mamimbahoaka !

Mbola naka NY zeparsa izy fa miandry isika.

Hiverindalana eny @habakabaka eny n atahorako 😂😂😂

aiza ny tompon andraikitra serasera amin zany eee ! sa ve marina voalaza matoa tsy miteny . ....... asa alo ko

Mifanena@ Corona any iny

D iza zany le mitokana farmagasy

Mitady vola hanantanterahana ny colisee sy kianja barea kosa ngamba fa tsy ampy ny nalaina isaky ny minisitera

Mampalahelo le malagasy

fa nga tsy oe mihidy ny Habakabaky gasikara e !##

Misy mise en quarantaine zn eto a

Sô d mba lasa naka an'zany îles éparses izany izy? Ôtran hoe alohan'ny 26 juin manko le izy no tokony efa eto Madagasikara.

Nandeha nanao mise en quarantaine izy.

maro be ny malagasy hoe nahoana ny PM no nitafa fa tsy ny PRM?Hita eo moa rehefa miseho vahoaka indray izy hilaza hoe ahoana marina fa izahay efa malahelo be an'azy sahady,filoha maminay vahoaka iny

Tsik atao mise en quarantaine eto mada satry ts voafehy n aretina ,,,d zay enjan ian no tafavoak

Tsy maintsy mandeha ny werawera

Tena tsy mety raha tsy atokamonina ny FILOHA sy ny olona Miaraka taminy tany ivelany raha miverina eto Mscar

F'angaha tsy hoe foana ny sidina

Azony coronavirus 🤣🤣🤣

oooseee inona koa ianao zay gasy kely io Zay tiko iha.y io fa za ny roi zao

💊💊💊💊🍭🍭🚗🚗🚗🦞🦞🦞📽🎬📺✅🇲🇬👎

Fa ngah efa nivoaha ny sisintany ee..😳😳😳😳???????

Misy miaramila miaraka aminy haka ny nosy manodidina hono

View more comments

26 Jona 2020 – Paris – Asaramanitra – Arovako ny Rova fa Lovako – Hetsika Maitso Fotsy Mena

Teo anoloan’ny Ambasady Malagasy tao Paris, ny zoma 26 Jona 2020, andro fankalazana ny fetimpirenena, no nosafidianan’ny “Hetsika Maitso Fotsy Mena” hanehoana ny tsy fankatoavana ny fananganana ny Colisée ao Anatirova.

Nanazava ny ara-tantara Andriamatoa Andrianaivoravelona, mpanao hosodoko fanta-daza, izay nampiaraka izany fanazavana izany tamin’ny alalan’ny sary tanana izay nataony tamin’io fotoana io.

Tao anaty ny resaka nifanaovan’ireo nanotrona dia nisongadina mafy ny hevitra fitakiana ny fandrodànana io Colisée io izay mamono ny hasina maha-vakoka ny Rova Manjakamiadana.

Tao anaty firahalahiana no namarànana ny fotoana tamin’ny resadresaka niarahana tsakitsaky sy fialàna hetaheta.

Mitohy ny hetsika ny asabotsy 4 Jolay.

Ny Valosoa Vaovao

www.gvalosoa.net/2020/06/28/26-jona-2020-paris-asaramanitra-arovako-ny-rova-fa-lovako-hetsika-mai...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Mankasitraka anareo avy ao La Réunion. RAVAO IO COLISÉE IO! ... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

NIDIRAN-TSAMPONA NY FETIM-PIRENENA

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena,
Fa nangina sy tsaroana ho natsatso.
“Manan-kaja” no indreo nanava-tena,
F’izy irery no nanotrona ny matso!

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena.
(Ireo nanao harendrina aza, norarana!)
Fahaenimpolo taona mahonena.
Avy amin’iza ry mpitondra fanjakana?

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena,
Fa ny aretina vao mainka tena mihanaka.
Ry mpitondra vonton’ny fitiavantena,
Mihevera fa mijaly ireo taranaka!

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena.
Moa ny velirano ve no lasa ozona?
Ry mpitondra o! mba meteza handini-tena
Fa ny sezanao toa efa mihozongozona!

TSIMIMALO (26-06-20)

www.gvalosoa.net/2020/06/28/nidiran-tsampona-ny-fetim-pirenena/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

NIDIRAN-TSAMPONA NY FETIM-PIRENENA

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena,
Fa nangina sy tsaroana ho natsatso.
“Manan-kaja” no indreo nanava-tena,
F’izy irery no nanotrona ny matso!

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena.
(Ireo nanao harendrina aza, norarana!)
Fahaenimpolo taona mahonena.
Avy amin’iza ry mpitondra fanjakana?

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena,
Fa ny aretina vao mainka tena mihanaka.
Ry mpitondra vonton’ny fitiavantena,
Mihevera fa mijaly ireo taranaka!

Nidiran-tsampona ny fetim-pirenena.
Moa ny velirano ve no lasa ozona?
Ry mpitondra o! mba meteza handini-tena
Fa ny sezanao toa efa mihozongozona!

        TSIMIMALO (26-06-20)

http://www.gvalosoa.net/2020/06/28/nidiran-tsampona-ny-fetim-pirenena/

Comment on Facebook NIDIRAN-TSAMPONA NY ...

Indraindray anie k ny safid ihan no manapotik sy mamon d samia mamisavis........

Mampieritreritra tokoa aa???????

Sampona koa ny ivoahany eo

ity fitondrana ity efa voahozona hatrany ampia_tombohany eh !ary io tsy mahavita inona izany mihitsy io fa tsy maintsy misy zavatra miseho foana isaky ny manao zavatra io , ,NY toera_masina rehetra ezahana ravana ,fa Rajoelina no iza,NY malagasy manana ny hasina na ampiasainy daholo'aza ny pouvoir eo an_tanany hanosihoseny azy ,NY filoha rehetra nifandimby teo ,tsy nisy iray tsy nijoro teo anoloan'ny vatobean'i Mahamasina entina hangatahana fitahiana ary hanomezam_boninahitra ireo Mpanjaka izay nanao ny vaton'imahamasina ho andrim_pirenena ,NY an'i Rajoelina niezaka nanala ary nanao tsinotsinona iny vato iny satria angamba saininy hoe tsy miteny iny ka tsy misy dikany ,samy velon'aina ahita ny tohin'ny tantara fa misy olona milaza azy ho manan_kasina noho ny zanahary masin'i madagasikara ,Masina ny tanindrazana !

Ka mijery antsika izao tontolo izao... hahafahan’ny filoha mampiseho fa tsy misy hoatrazy raha hanao sampona. Mora kokoa ho an’ny rameva ny hiditra ao anaty vodi-fanjaitra noho ny handinihan’i Andry Rajoelina tena izany, ka hampiato ny lainga sy ny hadedahana ary ny fankahalàna.

NY vatobe teo ampahamarinana tompoko tsy kisendrasendra ny nianjeran'iny ,wait and see !

Nidirantsampona NY fetimprenena Satria mpitarika azy lava lela Tsy mamadika impito NY teny Dia manome toky tsy ho efainy

View more comments

Mbola tsy voafehy ny COVID-19 dia aleo aloha mihiboka.🟥26 jona: Manaja ny fepetra fihibohana Marc Ravalomanana - Ofisialy

Nandritra ny fankalazana ny faha 60 taona niverenan'ny fahaleovantena, sy ny fijoroan'ny Foloalindahy, dia nisy matso lehibe tsy azo natreham-bahoaka tetsy amin'ny araben'ny fahalevantena Analakely ny 26 jona.

Nisy ny fanasana ireo filoham-pirenena teo aloha hanatrika an'izany, nasaina ihany koa ny filohan'ny andrim-panjakana, ireo filoham-piangonana, ireo mpanjaka, Tangalamena, mpitana Hazomanga, ireo masoivoho, ny solotenan'ny Governemanta, ireo tompon'andraikitry ny Foloalindahy, ary ireo mpanao gazety.

Raha tazana teny an-toerana ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka, ny praiminisitra nitantana ny tetezamita Norbert Lala Ratsirahonana, dia tsy hita teny kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, sy Hery Rajaonarimampianina.

Ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimanana dia tsy eto an-tanindrazana amin'izao.

Rehefa nanontaniana kosa ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, dia nanazava izy, fa ny mpitondra no tokony hanome ohatra voalohany ho an'ny rehetra.

Nahazo fanasana tokoa izy, fa noho ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny mpitondra amin'ny fihibohana, dia voarara ny fivorivoriana mihoatra ny 50, ka manaja izany lalànan'ny fihibohana izany, amin'ny maha tompon'andraikitra manome ohatra amin'ny fanajàna ny lalàna azy izay izy.

(Dika mitovy © GasyPatriote)
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Mbola tsy voafehy ny COVID-19 dia aleo aloha mihiboka.
Load more