27 C
Antananarivo
Thu 16 Sep 2021 17:56

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
27 ° C
27 °
27 °
34 %
2.1kmh
20 %
Thu
24 °
Fri
30 °
Sat
31 °
Sun
21 °
Mon
21 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Rina Randriamasinoro – Tsy mahazaka ny fahamarinana avoakany ny samy mpitondra

Helisoa

Nomarihana omaly 15 septambra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny demokrasia. Naneho ny heviny mahakasika izany ny Sekretera Jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro araky ny famaritana ny antsoina hoe demokrasia dia fahefana avy amin’ny vahoaka ary hampiasaina ho an’ny fampandrosoana, izay ny vahoaka no mamaritra azy. Zo fototry ny olona iray ny maneho hevitra sy mivezivezy an-kalalahana, ao anatin’izany ihany koa ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mahakasika an’i Madagasikara manokana, na ny samy mpitondra aza dia tsy mazaka ny fahamarinana avoakany, ary mazava ho azy fa rehefa misy fahamarinana tian’ny mpanohitra havoaka dia tsy zakany izany tsikera izany.

Raha fintinina dia mbola manjaka ny teritery sy ny tsy fahalalahana maneho hevitra, aoka anefa tsy adino, fa hahatonga saina ny vahoaka malagasy ny fihetsika tahaka izany ary hiteraka zavatra hafa ihany koa ny fanelingelenana ny zon’ny olona raha ny nambarany hatrany.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/rina-randriamasinoro-tsy-mahazaka-ny-fahamarinana-avoakany-ny-samy-mp...
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Rina Randriamasinoro – Tsy mahazaka ny fahamarinana avoakany ny samy mpitondra

Helisoa

Nomarihana omaly 15 septambra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny demokrasia. Naneho ny heviny mahakasika izany ny Sekretera Jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro araky ny famaritana ny antsoina hoe demokrasia dia fahefana avy amin’ny vahoaka ary hampiasaina ho an’ny fampandrosoana, izay ny vahoaka no mamaritra azy. Zo fototry ny olona iray ny maneho hevitra sy mivezivezy an-kalalahana, ao anatin’izany ihany koa ny fangaraharana eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mahakasika an’i Madagasikara manokana, na ny samy mpitondra aza dia tsy mazaka ny fahamarinana avoakany, ary mazava ho azy fa rehefa misy fahamarinana tian’ny mpanohitra havoaka dia tsy zakany izany tsikera izany.

Raha fintinina dia mbola manjaka ny teritery sy ny tsy fahalalahana maneho hevitra, aoka anefa tsy adino, fa hahatonga saina ny vahoaka malagasy ny fihetsika tahaka izany ary hiteraka zavatra hafa ihany koa ny fanelingelenana ny zon’ny olona raha ny nambarany hatrany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/rina-randriamasinoro-tsy-mahazaka-ny-fahamarinana-avoakany-ny-samy-mpitondra/

Tontolon’ny fanaovan-gazety – Simbain’ny ministra Lalatiana

Beharo

Simba ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety amin’izao fotoana, hita sy tsapa fa ny fanaovan’ny ministra Lalatiana tsinontsinona ireo namana mpanao gazety amin’ny haino aman-jery sy gazety an-tsoratra maro samihafa, no tena anton’izany, ao ny fijerena mitongilana ataon’ny minisitra, ny halako bika tsy tiako tarehy ary ny tena olana dia ny tsy fanajana intsony ny holafitry ny mpanao gazety (OJM ) manao fampandehanan-draharaha ary miezaka hatrany amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Mazava ankehitriny, fa mitsabaka diso tafahoatra amin’ny asan’ny holafitra ny minisitra, ka tsy mitetika afa-tsy ny tombotsoany sy ny antokony sy ny ho aviny, fa tsy mijery ireo namana mbola mitantana sy manan-kery, fa dia mitetika ny hanova io holafitry ny mpanao gazety io, mba ho mpiray tetika ara-politika aminy avokoa, ka hahafahany manendry izay olon-tiany amin’ny solontenan’ny mpanao gazety eny amin ‘ny CENI ohatra, sy hahazoany manova ireo tsy tiany eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa.

Ny 16 oktobra 2021 ho avy izao moa no voalaza sy nambaran’ny minisitra, fa hanatanterahana ny fifidianana izay ho filohan’ny holafitra vaovao, sy ireo mpikambana marobe miisa 94 ao amin’ity holafitra manara-penitra hafakely ity, sy hanimbana ny lazan’ireo mpitantana mbola am-perin’asa tarihin’i Gérard Rakotonirina. Ataon’ity mpitantana ny ministeran’ny serasera ity koa, ny fanimbana ny karatra, izay efa nanomboka tamin’ny taona 2018
ary mbola manankery hatramin’ny taona 2022. Lazaina fa 1500 mahery kely ireo afaka hifidy, izay tsorina fa vaovao eo amin’ny tontolon’ny asa an-gazety amin’ny ankapobeny, misy tsy nianatra momba ny serasera akory na journaliste fantôme, no betsaka, fa ireo efa ela niasana, ampy traikefa dia tsy te-handray anjara, noho ny tsy rariny kasain-dRamatoa minisitra atao amin’izany, ka mahatonga ny OJM hilaza hoe: esory amin’ny toerany sao hamimba ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/tontolonny-fanaovan-gazety-simbainny-ministra-lalatiana/
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Tontolon’ny fanaovan-gazety – Simbain’ny ministra Lalatiana

Beharo

Simba ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety amin’izao fotoana, hita sy tsapa fa ny fanaovan’ny ministra Lalatiana tsinontsinona ireo namana mpanao gazety amin’ny haino aman-jery sy gazety an-tsoratra maro samihafa, no tena anton’izany, ao ny fijerena mitongilana ataon’ny minisitra, ny halako bika tsy tiako tarehy ary ny tena olana dia ny tsy fanajana intsony ny holafitry ny mpanao gazety (OJM ) manao fampandehanan-draharaha ary miezaka hatrany amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Mazava ankehitriny, fa mitsabaka diso tafahoatra amin’ny asan’ny holafitra ny minisitra, ka tsy mitetika afa-tsy ny tombotsoany sy ny antokony sy ny ho aviny, fa tsy mijery ireo namana mbola mitantana sy manan-kery, fa dia mitetika ny hanova io holafitry ny mpanao gazety io, mba ho mpiray tetika ara-politika aminy avokoa, ka hahafahany manendry izay olon-tiany amin’ny solontenan’ny mpanao gazety eny amin ‘ny CENI ohatra, sy hahazoany manova ireo tsy tiany eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa.

Ny 16 oktobra 2021 ho avy izao moa no voalaza sy nambaran’ny minisitra, fa hanatanterahana ny fifidianana izay ho filohan’ny holafitra vaovao, sy ireo mpikambana marobe miisa 94 ao amin’ity holafitra manara-penitra hafakely ity, sy hanimbana ny lazan’ireo mpitantana mbola am-perin’asa tarihin’i Gérard Rakotonirina. Ataon’ity mpitantana ny ministeran’ny serasera ity koa, ny fanimbana ny karatra, izay efa nanomboka tamin’ny taona 2018
ary mbola manankery hatramin’ny taona 2022. Lazaina fa 1500 mahery kely ireo afaka hifidy, izay tsorina fa vaovao eo amin’ny tontolon’ny asa an-gazety amin’ny ankapobeny, misy tsy nianatra momba ny serasera akory na journaliste fantôme, no betsaka, fa ireo efa ela niasana, ampy traikefa dia tsy te-handray anjara, noho ny tsy rariny kasain-dRamatoa minisitra atao amin’izany, ka mahatonga ny OJM hilaza hoe: esory amin’ny toerany sao hamimba ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/tontolonny-fanaovan-gazety-simbainny-ministra-lalatiana/

Fanoherana – Morondava ny manaraka, tsy mihemotra ny RMDM

Isambiloa

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air Ampandrana omaly, ny mpitarika ny RMDM. Fantatra tamin’izany fa tsy hihemotra ity vondrona mpanohitra eto Madagasikara ity manoloana ny ramatahora sy ny antsojay ataon’ny mpitandro filaminana sy ny fitondrana.

Nitondra teny omaly io Pasitera Edouard TSARAHAME. Mahakasika ny zava-misy tany Antsirabe, fampihorohoroana tanteraka amin’ny olona tsy mitovy hevitra aminy no nataon’ny mpitondra. Nisafidy ny hametraka jadona ny mpitondra, ka amin’ny anaran’ny RMDM iray manontolo dia manameloka tanteraka ny jadona tadiavina hapetraka eto amin’ny firenena. Ianareo no mitondra ny haizina eto amin’ny firenena, fa izahay kosa hitondra ny fahazavana hoy Pasitera Edouard. Izahay tsy hijanona amin’izao intsony, fa hiroso mandrapaha-tanteraka ireo fehinkevitra nivoaka tamin’ny 23 sy 24 jolay teny amin’ny By Pass, ary io no vahaolana hitan’ny maro na dia tsy mety aminareo aza, hoy ihany ity pasitera mpanao politika ity.

Amin’ny 1 Oktobra ho avy izao dia hidina ny Morondava ny RMDM, ary manasa anareo mpitandro filaminana hiaraka aminay, satria izay alehanay dia misy anareo daholo hoy izy nanohy ny teniny. Ekenay ny fisian’ny mpitandro filaminana, fa tsy ekenay ny hanaovana azy ireo ho herim-pamoretana. Ny ramatahora nataon’ny mpitondra dia nisy fiantraikany amin’ny toetsain’ny vahoaka ary hita taratra izany tany Antsirabe tamin’ny hetsika RMDM. Raha ny zava-nisy anefa dia hita taratra tao ANTSIRABE ny fahavononan’ny vahoaka, saingy very fanahy mbola velona izy ireo nohon’ny ramatahora nataon’ny mpitondra. Hiaro ny vahoaka sy ny fananany, no tarigetra sy filamatry ny mpitandro filaminana, saingy ny fanenjehina ny mpanohitra no asa ataony, ho setrin’ny fanakaraman’ny vahoaka azy.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/fanoherana-morondava-ny-manaraka-tsy-mihemotra-ny-rmdm/
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Fanoherana – Morondava ny manaraka, tsy mihemotra ny RMDM

Isambiloa

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air Ampandrana omaly, ny mpitarika ny RMDM. Fantatra tamin’izany fa tsy hihemotra ity vondrona mpanohitra eto Madagasikara ity manoloana ny ramatahora sy ny antsojay ataon’ny mpitandro filaminana sy ny fitondrana.

Nitondra teny omaly io Pasitera Edouard TSARAHAME. Mahakasika ny zava-misy tany Antsirabe, fampihorohoroana tanteraka amin’ny olona tsy mitovy hevitra aminy no nataon’ny mpitondra. Nisafidy ny hametraka jadona ny mpitondra, ka amin’ny anaran’ny RMDM iray manontolo dia manameloka tanteraka ny jadona tadiavina hapetraka eto amin’ny firenena. Ianareo no mitondra ny haizina eto amin’ny firenena, fa izahay kosa hitondra ny fahazavana hoy Pasitera Edouard. Izahay tsy hijanona amin’izao intsony, fa hiroso mandrapaha-tanteraka ireo fehinkevitra nivoaka tamin’ny 23 sy 24 jolay teny amin’ny By Pass, ary io no vahaolana hitan’ny maro na dia tsy mety aminareo aza, hoy ihany ity pasitera mpanao politika ity.

Amin’ny 1 Oktobra ho avy izao dia hidina ny Morondava ny RMDM, ary manasa anareo mpitandro filaminana hiaraka aminay, satria izay alehanay dia misy anareo daholo hoy izy nanohy ny teniny. Ekenay ny fisian’ny mpitandro filaminana, fa tsy ekenay ny hanaovana azy ireo ho herim-pamoretana. Ny ramatahora nataon’ny mpitondra dia nisy fiantraikany amin’ny toetsain’ny vahoaka ary hita taratra izany tany Antsirabe tamin’ny hetsika RMDM. Raha ny zava-nisy anefa dia hita taratra tao ANTSIRABE ny fahavononan’ny vahoaka, saingy very fanahy mbola velona izy ireo nohon’ny ramatahora nataon’ny mpitondra. Hiaro ny vahoaka sy ny fananany, no tarigetra sy filamatry ny mpitandro filaminana, saingy ny fanenjehina ny mpanohitra no asa ataony, ho setrin’ny fanakaraman’ny vahoaka azy.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/fanoherana-morondava-ny-manaraka-tsy-mihemotra-ny-rmdm/

Fiainam-pirenena – Tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra

Andry Tsiavalona

Maro loatra ny fiezahan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao, hanarotsarona ireo adalana nataony nandritra izay roa taona sy sivy volana, nanomezan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fahefana azy izay. Saika naharitra valo ambinifolo volana koa ny hamehana ara-pahasalamana (état d’urgence sanitaire), ka nahafahan’ny mpitondra nanao izay tiany natao teo amin’ny fitantanana ny Firenena.

Nitsakitsahana ny Lalàmpanorenana, ka namoahana lalàna mizotra any amin’ny jadona sy tsy refesi-mandidy ary fanaparam-pahefana. Ny tena manahirana dia na ny fahefana atao hiaro (Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana) sy hanitsy izany lalàna mivoana izany aza dia mamoaka didy manana endrika politika, izay toa midika fa mijoro amin’ny fitongilanana ity andrimpanjakana ity, angamba, noho ny trosa ara-moraly amin’ny filohan’ny Repoblika izay nanendry azy ireo. Manampy trotraka izany ny fahitana fa toa manana ilay zo tsy azo enjehina (immunité) toy ny parlemantera ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Tsara ho fantatra anefa, fa na ny filohan’ny Repoblika aza dia tsy misitraka izany zo izany. Anisan’ny lehibe amin’izany tsy fanajana ny Lalàmpanorenana izany ny fanendrena governora ho solon’ny Lehiben’ny faritra, kanefa dia nanambara ny andrimpanjakana voalaza etsy ambony, fa vonjimaika ihany izany anarana izany. Tsy vitan’izany fa araka ny Lalàmpanorenana ihany dia fidian’ny mpifidy vaventy (grands lecteurs), ny Lehiben’ny Faritra, fidiana kanefa dia neken’ity mpiaro ny Lalàmpanorenana ity ihany koa ny fanendrena.

Iaraha-mahalala ihany koa ny nanaovan’izao fitondrana izao ny Antenimierandoholona izay mpifidy vaventy, anisan’izany ny Ben’ny tanàna sy ny mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny tanàna, no mifidy ny Loholona kanefa dia misy tanàna eo amin’ny roapolo eo no tsy mbola afaka nifidy, satria mbola tokony haverina ny fifidianana. Neken’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana anefa ny voka-pifidianana, satria vitsy an’isa ireo tanàna ireo raha miohatra amin’ny kaominina rehetra manerana ny Nosy. Nahena ho efa ampahatelon’ny mpikambana teo aloha ny isan’ny Loholona satria hono, mpandany vola ity Andrimpanjakana ity, kanefa dia mitovy amin’ny tetibola teo aloha ihany no nomena ity rafitra ity. Tsy mbola nisy teto amin’ny Firenena izany parlemantera nantsoina nivory tany amin’ny Lapam-panjakana hafa, ankoatry ny eny amin’ny Lapany, momba ny resaka tetibola, raha tsy amin’izao fitondran-dRajoelina Andry izao. Mazava ho azy izany, fa ny rafitra mpanara-maso indray no mandray baiko avy amin’ny rafitra arahi-maso.

Manaporofo fa manana ny zo tsy azo enjehina ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny raharaha “bonbons sucettes” sy “écrans plats”, satria tsy nisy nenjehina teo amin’ny fitsarana ireo minisitra voakasik’izany. Toy izany koa ilay tandapa nanodinkodim-bola tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, izay nalefa any amin’ny Masoivoho any Frantsa. Amin’izao fotoana izao dia miparitaka, azo lazaina fa maneran-tany mihitsy, ny raharaha mahakasika ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina. Niaiky ny Préefet de Police eto an-drenivohitra, fa nisy ny poabasy ary efa nasaina nanatitra ny basy any amin’ny mpitandro ny filaminana ilay nitifitra. Manamarina izany, fa ny vadin’ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina no nitifitra. Nisy finiavana namono olona (tentative de meurtre), izay voaheloky ny lalàna izany tao amin’ity rangahy ity. Amin’ny maha tomponandraikitra ambony azy (sekretera jeneralin’ny minisitera iray) ve dia tsy afaka misambotra sy manao famotorana azy ny mpitandro ny filaminana, sa amin’ny maha vadina minisitra azy?

Tsiahivina fa rehefa nandrara ny solombavambahoaka tsy nanao tatitra tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna ny “Préfet de Police” dia nosamborina ny olona iraika ambinifolo nanao akanjo mena, ny 20 Febroary 2021, kanefa tsy nisy basy nipoaka. Tsy sahy manala ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sy ity sekretera jeneraly ity, na ny filohan’ny Repoblika, na ny Praiministra hatreto, ka te-hahafantatra ny anton’izany ny mpiray Tanindrazana, satria tsy manafoana ilay tranga teny Ambatobe velively ny fanadiovantena nataon’ny minisitra tao amin’ny haino amanjerim-pirenena. Efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, tsy tokony ho afaka hanao izay tiany hatao intsony izao fitondrana izao, ka tsy ny tantara no hitsara fa tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/fiainam-pirenena-tsy-maintsy-hifarana-ny-sarimihetsika-rehetra/
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Fiainam-pirenena – Tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra

Andry Tsiavalona

Maro loatra ny fiezahan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao, hanarotsarona ireo adalana nataony nandritra izay roa taona sy sivy volana, nanomezan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fahefana azy izay. Saika naharitra valo ambinifolo volana koa ny hamehana ara-pahasalamana (état d’urgence sanitaire), ka nahafahan’ny mpitondra nanao izay tiany natao teo amin’ny fitantanana ny Firenena.

Nitsakitsahana ny Lalàmpanorenana, ka namoahana lalàna mizotra any amin’ny jadona sy tsy refesi-mandidy ary fanaparam-pahefana. Ny tena manahirana dia na ny fahefana atao hiaro (Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana) sy hanitsy izany lalàna mivoana izany aza dia mamoaka didy manana endrika politika, izay toa midika fa mijoro amin’ny fitongilanana ity andrimpanjakana ity, angamba, noho ny trosa ara-moraly amin’ny filohan’ny Repoblika izay nanendry azy ireo. Manampy trotraka izany ny fahitana fa toa manana ilay zo tsy azo enjehina (immunité) toy ny parlemantera ireo mpikambana ao amin’ny governemanta. Tsara ho fantatra anefa, fa na ny filohan’ny Repoblika aza dia tsy misitraka izany zo izany. Anisan’ny lehibe amin’izany tsy fanajana ny Lalàmpanorenana izany ny fanendrena governora ho solon’ny Lehiben’ny faritra, kanefa dia nanambara ny andrimpanjakana voalaza etsy ambony, fa vonjimaika ihany izany anarana izany. Tsy vitan’izany fa araka ny Lalàmpanorenana ihany dia fidian’ny mpifidy vaventy (grands lecteurs), ny Lehiben’ny Faritra, fidiana kanefa dia neken’ity mpiaro ny Lalàmpanorenana ity ihany koa ny fanendrena.

Iaraha-mahalala ihany koa ny nanaovan’izao fitondrana izao ny Antenimierandoholona izay mpifidy vaventy, anisan’izany ny Ben’ny tanàna sy ny mpikambana ao amin’ny Filankevitry ny tanàna, no mifidy ny Loholona kanefa dia misy tanàna eo amin’ny roapolo eo no tsy mbola afaka nifidy, satria mbola tokony haverina ny fifidianana. Neken’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana anefa ny voka-pifidianana, satria vitsy an’isa ireo tanàna ireo raha miohatra amin’ny kaominina rehetra manerana ny Nosy. Nahena ho efa ampahatelon’ny mpikambana teo aloha ny isan’ny Loholona satria hono, mpandany vola ity Andrimpanjakana ity, kanefa dia mitovy amin’ny tetibola teo aloha ihany no nomena ity rafitra ity. Tsy mbola nisy teto amin’ny Firenena izany parlemantera nantsoina nivory tany amin’ny Lapam-panjakana hafa, ankoatry ny eny amin’ny Lapany, momba ny resaka tetibola, raha tsy amin’izao fitondran-dRajoelina Andry izao. Mazava ho azy izany, fa ny rafitra mpanara-maso indray no mandray baiko avy amin’ny rafitra arahi-maso.

Manaporofo fa manana ny zo tsy azo enjehina ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny raharaha “bonbons sucettes” sy “écrans plats”, satria tsy nisy nenjehina teo amin’ny fitsarana ireo minisitra voakasik’izany. Toy izany koa ilay tandapa nanodinkodim-bola tao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika, izay nalefa any amin’ny Masoivoho any Frantsa. Amin’izao fotoana izao dia miparitaka, azo lazaina fa maneran-tany mihitsy, ny raharaha mahakasika ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina. Niaiky ny Préefet de Police eto an-drenivohitra, fa nisy ny poabasy ary efa nasaina nanatitra ny basy any amin’ny mpitandro ny filaminana ilay nitifitra. Manamarina izany, fa ny vadin’ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina no nitifitra. Nisy finiavana namono olona (tentative de meurtre), izay voaheloky ny lalàna izany tao amin’ity rangahy ity. Amin’ny maha tomponandraikitra ambony azy (sekretera jeneralin’ny minisitera iray) ve dia tsy afaka misambotra sy manao famotorana azy ny mpitandro ny filaminana, sa amin’ny maha vadina minisitra azy?

Tsiahivina fa rehefa nandrara ny solombavambahoaka tsy nanao tatitra tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna ny “Préfet de Police” dia nosamborina ny olona iraika ambinifolo nanao akanjo mena, ny 20 Febroary 2021, kanefa tsy nisy basy nipoaka. Tsy sahy manala ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, sy ity sekretera jeneraly ity, na ny filohan’ny Repoblika, na ny Praiministra hatreto, ka te-hahafantatra ny anton’izany ny mpiray Tanindrazana, satria tsy manafoana ilay tranga teny Ambatobe velively ny fanadiovantena nataon’ny minisitra tao amin’ny haino amanjerim-pirenena. Efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, tsy tokony ho afaka hanao izay tiany hatao intsony izao fitondrana izao, ka tsy ny tantara no hitsara fa tsy maintsy hifarana ny sarimihetsika rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/fiainam-pirenena-tsy-maintsy-hifarana-ny-sarimihetsika-rehetra/

EDITO 16 septambra – Ny hasin’ny firenena – Voahosihosy raha fifidianana tsy madio no hatao

Sôh’son

Mila manamafy ny hetsika ataony ny mpanohitra raha te hisoroka ny tsy iverenan’ny trangan-javatra tamin’ny fifidianana ny 2018 sy 2019. Samy mibaby ny vokatr’ izany amin’izao fotoana izao, na ireo nifidy ny olona eo amin’ny fitondrana ankehitriny, na ireo niezaka ny tsy hahalanian’ireo. Iaraha-mahita ny tsy fahombiazany na dia miseho mihetsiketsika etsy sy eroa aza mitaingina ny vavaasa nataon’ny mpitondra teo alohany. Namaky bantsilana sy nanao ampamoaka izany indray tamin’ity herinandro ity ny olona eo anivon’ny antoko miara-dia amin’ny filoha Rajaonarimampianina.

Tsy tokony hohadinoina velively ny trangan-javatra tamin’ireo taona ireo momba ny fifidianana, ka nanakonana ny fahamarinana tsy hiseho masoandro ho fanta-bahoaka. Anisan’ny voalohany misongadina amin’izany ny tsy fahamarinan’ny voka-pifidianana. Niseho izany tamin’ny faritra sy toerana maro, ary nisy tena nampiteny ny moana mihitsy. Saika noezahan’ireo mandala ny fahamarinana nampahafantarina ny vahoaka teny anoloan’ny Lapan’ny tanàna izany, fa nihazakazahana nanaovana herisetra sy noraofina ireo fitaovana nampiasaina tamin’izany. Teo ihany koa ny resaka “doublon” marobe, izay nohamafisin’ny mpikambana iray teo anivon’ny Ceni ny fisiany. Niaraha-nahita ny nanaovana io olona io sy ny niafaràny. Nisy ihany koa, olona niteny avy anatin’io vaomiera io ny momba ny fitaovana ampiasain-dry zareo tamin’ireny izay manahirana ihany.

Ankoatra ireo, teo amin’ny voka-pifidianana, raha tsy horesahana ny tsy milamina araka ny fahitan’ny mpanara-baovao azy, dia mahavariana ny tsy namerenana ny fifidianana tamin’ireo toerana maro, toy ny tao amin’ny kaomina Moramanga. Momba ny fifidianana ben’ny tanàna io. Ary fantatra fa maro ny kaomina tsy manana ny ben’ny tanànany hatramin’izao.
Maro ny tranga tsy milamina amin’io seha-pifidianana io. Ho an’ny mpanadihady dia mifandray tendro ny mpitondra, ny eo anivon’ny Ceni, ary ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana. Mahalala izany ary manana ny heviny ny olom-pirenena momba ireo.

Ankehitriny dia sadasada manan-tsoratra ny zava-misy eo amin’izy ireo. Efa nisy nampiaka-peo ny antoko na fikambanana, izay nitsinjo fa mampanahy ny amin’ny fifidianana amin’ny ho avy. Misy sahady ny “ahiahy tsy ihavanana”, mbola firy taona aty aloha sahady. Manahy sao hiverina ny paipaik’ady samihafa entina mandrombaka ny fahefana. Raha tena mandala na mba mihevitra ny hamerina ny fahamarinana izao fitondrana izao dia mila ezahina marina ny hanàla izany ahiahin’ny olom-pirenena izany amin’ny alalan’ny fihetsika na fiteny ary indrindra fepetra raisiny. Fa hihodinkodina eto fotsiny tsy hisy fivoarana mazava sy fandrosoana misongadina ny firenena raha miverina ny zava-nisy teo aloha. Tsy hahasoa ny firenena izany. Anjaran’ny mpanohitra ny mitady ny fomba tsy iverenan’izany intsony, fa handeha amin’ny mangarahara sy amim-pahamarinana ary am-pahamendrehana ny fifidianana izay hotanterahany eto amin’ity firenena ity. Amin’izay ho voatandro ny hasin’ny firenena.

www.gvalosoa.net/2021/09/16/edito-16-septambra-ny-hasinny-firenena-voahosihosy-raha-fifidianana-t...
... TohinyFintinina

7 ora lasa

EDITO 16 septambra – Ny hasin’ny firenena – Voahosihosy raha fifidianana tsy madio no hatao

Sôh’son

Mila manamafy ny hetsika ataony ny mpanohitra raha te hisoroka ny tsy iverenan’ny trangan-javatra tamin’ny fifidianana ny 2018 sy 2019. Samy mibaby ny vokatr’ izany amin’izao fotoana izao, na ireo nifidy ny olona eo amin’ny fitondrana ankehitriny, na ireo niezaka ny tsy hahalanian’ireo. Iaraha-mahita ny tsy fahombiazany na dia miseho mihetsiketsika etsy sy eroa aza mitaingina ny vavaasa nataon’ny mpitondra teo alohany. Namaky bantsilana sy nanao ampamoaka izany indray tamin’ity herinandro ity ny olona eo anivon’ny antoko miara-dia amin’ny filoha Rajaonarimampianina.

Tsy tokony hohadinoina velively ny trangan-javatra tamin’ireo taona ireo momba ny fifidianana, ka nanakonana ny fahamarinana tsy hiseho masoandro ho fanta-bahoaka. Anisan’ny voalohany misongadina amin’izany ny tsy fahamarinan’ny voka-pifidianana. Niseho izany tamin’ny faritra sy toerana maro, ary nisy tena nampiteny ny moana mihitsy. Saika noezahan’ireo mandala ny fahamarinana nampahafantarina ny vahoaka teny anoloan’ny Lapan’ny tanàna izany, fa nihazakazahana nanaovana herisetra sy noraofina ireo fitaovana nampiasaina tamin’izany. Teo ihany koa ny resaka “doublon” marobe, izay nohamafisin’ny mpikambana iray teo anivon’ny Ceni ny fisiany. Niaraha-nahita ny nanaovana io olona io sy ny niafaràny. Nisy ihany koa, olona niteny avy anatin’io vaomiera io ny momba ny fitaovana ampiasain-dry zareo tamin’ireny izay manahirana ihany.

Ankoatra ireo, teo amin’ny voka-pifidianana, raha tsy horesahana ny tsy milamina araka ny fahitan’ny mpanara-baovao azy, dia mahavariana ny tsy namerenana ny fifidianana tamin’ireo toerana maro, toy ny tao amin’ny kaomina Moramanga. Momba ny fifidianana ben’ny tanàna io. Ary fantatra fa maro ny kaomina tsy manana ny ben’ny tanànany hatramin’izao.
Maro ny tranga tsy milamina amin’io seha-pifidianana io. Ho an’ny mpanadihady dia mifandray tendro ny mpitondra, ny eo anivon’ny Ceni, ary ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana. Mahalala izany ary manana ny heviny ny olom-pirenena momba ireo.

Ankehitriny dia sadasada manan-tsoratra ny zava-misy eo amin’izy ireo. Efa nisy nampiaka-peo ny antoko na fikambanana, izay nitsinjo fa mampanahy ny amin’ny fifidianana amin’ny ho avy. Misy sahady ny “ahiahy tsy ihavanana”, mbola firy taona aty aloha sahady. Manahy sao hiverina ny paipaik’ady samihafa entina mandrombaka ny fahefana. Raha tena mandala na mba mihevitra ny hamerina ny fahamarinana izao fitondrana izao dia mila ezahina marina ny hanàla izany ahiahin’ny olom-pirenena izany amin’ny alalan’ny fihetsika na fiteny ary indrindra fepetra raisiny. Fa hihodinkodina eto fotsiny tsy hisy fivoarana mazava sy fandrosoana misongadina ny firenena raha miverina ny zava-nisy teo aloha. Tsy hahasoa ny firenena izany. Anjaran’ny mpanohitra ny mitady ny fomba tsy iverenan’izany intsony, fa handeha amin’ny mangarahara sy amim-pahamarinana ary am-pahamendrehana ny fifidianana izay hotanterahany eto amin’ity firenena ity. Amin’izay ho voatandro ny hasin’ny firenena.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/16/edito-16-septambra-ny-hasinny-firenena-voahosihosy-raha-fifidianana-tsy-madio-no-hatao/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

7 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 16 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

KIANJA BAREA

Kianja raitra saingy hatreto tsy ahitana fahombiazana,
Ka mihomehy anakampo ireo rehetra izay mitazana.
Ireo natsangan’ny mpitondra, mampisaina avokoa,
Fa raha hoe nisy zato angamba, iray dia iray no mahasoa.

Tena tsy hainy ny manavaka “ny maika” sy “ny lohalaharana”,
Fa ny masaka ao an-tsainy, revirevy tsy mifarana.
Fitokanana kianja no natao nipoapoaka.
Izany ve no fanafody raha mahantra ny vahoaka?

Indroa misesy izao ny gasy no efa niakatra ilay kianja,
Saingy hatreto aloha ny vokatra, tsisy iray izay manjamanja!
Fa dia resy teto an-taniny, na tsy nahavaky atody,
Ka dia sento sy alahelo hatrany no indro nenti-nody!

Angamba indray dia hiova anarana itsy kianja tena raitra,
Raha mitohy ny fahavoazana, hifandimby ny mafaitra.
Ho lasa “kianja foza” indray fa io ihany no mahery,
Ka ny hany hiakatra ao dia mety ho ny mapara irery!

IRINA HO TAFITA (14-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/09/15/kianja-barea/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

KIANJA BAREA

Kianja raitra saingy hatreto tsy ahitana fahombiazana,
Ka mihomehy anakampo ireo rehetra izay mitazana.
Ireo natsangan’ny mpitondra, mampisaina avokoa,
Fa raha hoe nisy zato angamba, iray dia iray no mahasoa.

Tena tsy hainy ny manavaka “ny maika” sy “ny lohalaharana”,
Fa ny masaka ao an-tsainy, revirevy tsy mifarana.
Fitokanana kianja no natao nipoapoaka.
Izany ve no fanafody raha mahantra ny vahoaka?

Indroa misesy izao ny gasy no efa niakatra ilay kianja,
Saingy hatreto aloha ny vokatra, tsisy iray izay manjamanja!
Fa dia resy teto an-taniny, na tsy nahavaky atody,
Ka dia sento sy alahelo hatrany no indro nenti-nody!

Angamba indray dia hiova anarana itsy kianja tena raitra,
Raha mitohy ny fahavoazana, hifandimby ny mafaitra.
Ho lasa “kianja foza” indray fa io ihany no mahery,
Ka ny hany hiakatra ao dia mety ho ny mapara irery!

      IRINA HO TAFITA (14-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/09/15/kianja-barea/

Comment on Facebook KIANJA BAREA Kianja...

Tsifitiavana fotsiny nobe

KIANJAN'NY FAHARESENA KOA IO AN!

Izao no sekoly manara-penitra. Merci prezidà. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Izao no sekoly manara-penitra. Merci prezidà.

Ny fanabeazana ny ankizy ho tonga olom-banona no tokony imasoan’ny fitondrana, ny mifanohitra an’ izany no ataony. Ohatra ratsy no omeny manomboka hatramin’ny filoha. Potika ny firenena! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Ny fanabeazana ny ankizy ho tonga olom-banona no tokony imasoan’ny fitondrana, ny mifanohitra an’ izany no ataony. Ohatra ratsy no omeny manomboka hatramin’ny filoha. Potika ny firenena!

Fehin-kevitry ny fikaonandoham-paritra – Tsy miandry 2023 ny vondron’ny mpanohitra RMDM

Helisoa

Na nisy aza ny sakana, dia tontosa tany Antsirabe tao amin’ny CDA Vatofotsy ny fihaonambe rezionaly faritra Vakinakaratra, ny RMDM: Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Tonga nanatrika ny fotoana ny RMDM foibe nasionaly, sy ny avy any amin’ny faritra toy ny tany Toamasina, Mahajanga, Toliara. Teo ihany koa ny birao politika ny antoko TIM notarihin’ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro ary ireo senatera teo aloha ao anatin’ny birao ny RMDM sy ny depiote, indrindra ny tao Vakinankaratra.

Raha akapoka ny resaka araka ny fanambaràna nataon’ireo avy any amin’ny faritra dia tsy misy zavatra mandeha eto amin’ny firenena. Noho izany , tsy maintsy mijoro ny mpanohitra milaza ny tsy mety. Tsy afaka hiandry ny 2023 izahay hoy Achim Kely avy any Mahajanga satria tena sahirana ny vahoaka. Ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Rina Randriamasinoro indray dia nanambara rehefa nandray fitenena ny tenany, fa tsy tongatonga ho azy izao fahantrana mahazo ny Malagasy izao, fa misy ny tompon’andraikitra nahatonga izany. Raha tiana anefa ny hialàna ao anatin’ny fahasahiranana dia tsy vitan’ny miteny fotsiny, fa mitaky andraikitra amintsika tsirairay avy. Ny vahaolana dia mila haverina eo amin’ny fitondràna ny filoha Marc Ravalomanana, hoy izy. Mialohan’izany anefa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia mila mandray andraikitra isika ary miara manaramaso ihany koa. Eo ny fandravàna ny CENI sy ny fanadiovana ny lisi-pifidianana manerana ny Nosy.

Ny filoha lefitry ny RMDM faritany Toliara ny pasitera Edouard Tsarahame ihany koa dia nanamafy fa tsy miandry 2023 ny RMDM, satria tena efa mijaly tanteraka ny ankamaroan’ny Malagasy amin’ny fahasarotam-piainana. Nanambara ihany koa izy, fa mila fenoina RMDM i Madagasikara amin’izay miasa tsara ny mpitandro filaminana. Nambarany mantsy fa nanomboka tany Antananarivo ny tenany dia efa voasakantsakana teny andalana hihazo an’Antsirabe. Tao Antsirabe indray dia feno mpitandro filaminana ny toerana hanaovana ny fivoriana tao amin’ny CDA Vatofotsy. Ny depiote Michel AMBALAVATO voafidy tao Antsirabe voalohany dia nisaotra ireo tonga namonjy ny fivoriana. Nambarany tamin’izany, fa fikaonandoham-paritra no natao androany, ka solontena isaky ny fokontany no nantsoina. Mbola hisy ny fotoana hoy izy, hiantsoana ny vahoaka rehetra eto Vakinakaratra eny amin’ny Magro Avaratsena. Namafisin’ny depiote Michel ihany koa, fa tsy mbola nisy fahantrana manara-penitra ohatra izao mahazo antsika izao teto Madagasikara nandritra ny 60 taona.

Tena mangirifiry ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Ny filoha Marc Ravalomanana, raha niditra mivantana tamin’ny antso antarobia dia nampanantena, fa manana vahaoloana izy hialàna amin’izao fahantrana izao. Noho izany hoy Dada dia araho tsara ny tokony hatao ahafahana mampiseho, fa misy mpanohitra mijery ny mahasoa ny vahoaka eto. Isika koa dia mijery ny lalana hanaovana fanovàna mba handeha araka ny lalana tokony ho izy, mba tsy hisy ny fanagadragàdrana. Fa ankoatra izany, mila sahy ary tsy tokony hatahotra ny antoko mpanohitra. Rehefa vita ny kabary samihafa dia novakiana ny fehinkevitra nivoaka, izay tsy mifanalavitra amin’ny fikaonandoha nasionaly natao teto Antananarivo; fa ny nampiavaka ny tany Vakinankaratra dia ny fangatahan’izy ireo ny fialan’ny governora Vivato, satria marobe ny fitantanana tsy mety ataony ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Teo ampamaranana ny fotoana ny fandidiana ny mofomamy fankalazàna ny faha2 taonan’ny RMDM eto Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/09/15/fehin-kevitry-ny-fikaonandoham-paritra-tsy-miandry-2023-ny-vondronny-...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fehin-kevitry ny fikaonandoham-paritra – Tsy miandry 2023 ny vondron’ny mpanohitra RMDM

Helisoa

Na nisy aza ny sakana, dia tontosa tany Antsirabe tao amin’ny CDA Vatofotsy ny fihaonambe rezionaly faritra Vakinakaratra, ny RMDM: Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Tonga nanatrika ny fotoana ny RMDM foibe nasionaly, sy ny avy any amin’ny faritra toy ny tany Toamasina, Mahajanga, Toliara. Teo ihany koa ny birao politika ny antoko TIM notarihin’ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro ary ireo senatera teo aloha ao anatin’ny birao ny RMDM sy ny depiote, indrindra ny tao Vakinankaratra.

Raha akapoka ny resaka araka ny fanambaràna nataon’ireo avy any amin’ny faritra dia tsy misy zavatra mandeha eto amin’ny firenena. Noho izany , tsy maintsy mijoro ny mpanohitra milaza ny tsy mety. Tsy afaka hiandry ny 2023 izahay hoy Achim Kely avy any Mahajanga satria tena sahirana ny vahoaka. Ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Rina Randriamasinoro indray dia nanambara rehefa nandray fitenena ny tenany, fa tsy tongatonga ho azy izao fahantrana mahazo ny Malagasy izao, fa misy ny tompon’andraikitra nahatonga izany. Raha tiana anefa ny hialàna ao anatin’ny fahasahiranana dia tsy vitan’ny miteny fotsiny, fa mitaky andraikitra amintsika tsirairay avy. Ny vahaolana dia mila haverina eo amin’ny fitondràna ny filoha Marc Ravalomanana, hoy izy. Mialohan’izany anefa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia mila mandray andraikitra isika ary miara manaramaso ihany koa. Eo ny fandravàna ny CENI sy ny fanadiovana ny lisi-pifidianana manerana ny Nosy.

Ny filoha lefitry ny RMDM faritany Toliara ny pasitera Edouard Tsarahame ihany koa dia nanamafy fa tsy miandry 2023 ny RMDM, satria tena efa mijaly tanteraka ny ankamaroan’ny Malagasy amin’ny fahasarotam-piainana. Nanambara ihany koa izy, fa mila fenoina RMDM i Madagasikara amin’izay miasa tsara ny mpitandro filaminana. Nambarany mantsy fa nanomboka tany Antananarivo ny tenany dia efa voasakantsakana teny andalana hihazo an’Antsirabe. Tao Antsirabe indray dia feno mpitandro filaminana ny toerana hanaovana ny fivoriana tao amin’ny CDA Vatofotsy. Ny depiote Michel AMBALAVATO voafidy tao Antsirabe voalohany dia nisaotra ireo tonga namonjy ny fivoriana. Nambarany tamin’izany, fa fikaonandoham-paritra no natao androany, ka solontena isaky ny fokontany no nantsoina. Mbola hisy ny fotoana hoy izy, hiantsoana ny vahoaka rehetra eto Vakinakaratra eny amin’ny Magro Avaratsena. Namafisin’ny depiote Michel ihany koa, fa tsy mbola nisy fahantrana manara-penitra ohatra izao mahazo antsika izao teto Madagasikara nandritra ny 60 taona.

Tena mangirifiry ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Ny filoha Marc Ravalomanana, raha niditra mivantana tamin’ny antso antarobia dia nampanantena, fa manana vahaoloana izy hialàna amin’izao fahantrana izao. Noho izany hoy Dada dia araho tsara ny tokony hatao ahafahana mampiseho, fa misy mpanohitra mijery ny mahasoa ny vahoaka eto. Isika koa dia mijery ny lalana hanaovana fanovàna mba handeha araka ny lalana tokony ho izy, mba tsy hisy ny fanagadragàdrana. Fa ankoatra izany, mila sahy ary tsy tokony hatahotra ny antoko mpanohitra. Rehefa vita ny kabary samihafa dia novakiana ny fehinkevitra nivoaka, izay tsy mifanalavitra amin’ny fikaonandoha nasionaly natao teto Antananarivo; fa ny nampiavaka ny tany Vakinankaratra dia ny fangatahan’izy ireo ny fialan’ny governora Vivato, satria marobe ny fitantanana tsy mety ataony ao amin’ny faritra Vakinankaratra. Teo ampamaranana ny fotoana ny fandidiana ny mofomamy fankalazàna ny faha2 taonan’ny RMDM eto Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/15/fehin-kevitry-ny-fikaonandoham-paritra-tsy-miandry-2023-ny-vondronny-mpanohitra-rmdm/

Comment on Facebook Fehin-kevitry ny ...

MERCI ! BYE BYE FOZA ! 💥💥💥💥💥

Mbola ho tsaraina !!!!!!

Tsy mahgg ity tsy mahandry ny andro zoma sahala ny akoho ity

Fitondrana Rajoelina – Mbola mihevitra ny Malagasy ho mora manadino

Andry Tsiavalona

Mbola mihevitra ny Malagasy ho mora manadino foana izao fitondrana efa ifantohan’ny mason’izao tontolo izao. Mihevitra ihany koa fa tsy mahita ny fitantanana “manara-penitra” ataon’ny mpiara- milona ao anaty rano maloton’ny kolikoly sy fanaovana gaboraraka ny harem-pirenena ary ny fanaparam-pahefana ny mpiara-miombona’antoka rehetra avy any ivelany.

Mirazotra amin’izao fotoana izao ny fanamarinan-tena sy fiheveran-tena ho sangany sy manam-pahaizana noho ny hafa ataon’ny filohan’ny Repoblika sy ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina. Tany Avaratry ny Nosy ny filohan’ny Repoblika tamin’iny herinandro lasa iny ary nametraka vato “fototra” (vato fehizoro angamba no tiana lazaina) tamin’ny fanamboarana ny Làlampirenena faha-6, mampitohy an’Ambanja sy Antsiranana. Ny mahavariana dia efa ho roa taona izao no nametrahany izany vato izany koa ny fanamboarana ny làlana mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar, kanefa tsy mbola hita izay eo. Nikabary anefa ny filohan’ny Repoblika izao farany izao, fa “asa no hasetriny ny fanakianana” ataon’ny mpanohitra aminy. Naderadera ny fitaovana vaventy hanatanerahana ny asa. Miverimberina izany fanambarana izany, tsy indroa na intelo fa efa inteloambinifolo.

Vita ny kianja manara-penitra eo Mahamasina, tsy hitondra vary iray lovia ho an’ny Malagasy anefa izany. Miverina ao an-tsaina ny fanambaran-dry zareo fony izy mpanohitra tamin’ny fitondran-Ravalomanana Marc hoe “ny làlana tsy azo hohanina” kanefa tamin’izany fotoana izany tsy sahirana tamin’ny fividianana ny zavatra ilainy andavanandro tahaka izao ny mponina manerana ny Nosy. Tsy mipetraka eto an-tany mihitsy ny tongotry ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, satria tsy ao an-tsainy mihitsy, angamba, fa eo amin’ny fitondrana izy, ka tsy mila manao akanjo miloko volom-boasary tahaka ireny manao fampielezankevitra ireny. Notadiavian’ny olona nalatsaka ny ainy tamin’ny raharaha omena anarana “Apollo 21”, izay sambon-danitra izay tsy tadidy intsony moa ny isany. Raharaha izay tsy hita izay tohiny amin’izao fotoana. Nahavita asa izao fitondrana izao, satria nolokoina volom-boasary ny toeram-pitsaboana sy sekoly ary tranom-panjakana talaky maso rehetra. Nahavita asa ihany koa fa nitokana ny “rocade” izay tetikasa efa nahazo famatsiam-bola tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina Hery. Rehefa atao ny tambatra dia ny hafa no namono ny voay, ka Rajoelina Andry sy ny mpiaradia aminy no te-hiseho miravaka ny vanginy.

Nalaza tamin’iny herinandro iny ihany koa ny raharaha momba ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina. Miseho ho lasibatry ny tsy tia azy (ny mpanohitra indrindra indrindra) ity minisitra vehivavy ity, noho ny fandraisany andraikitra eo amin’ny fampandrosoana ny Firenena, hono, miaraka amin’ny filohan’ny Repoblika. Tsy hihemotra amin’izany tarigetrany izany hono izy na dia nalaim-baraka sy nanelezana izao hatsanga tsy aman’orana rehetra izao aza. Misy tranga tena azo anamarinana izany tsy fihemoran’ity minisitra ity izany tokoa ka hasongadina amin’izany ny namingavingany sy nikasihany tànana ny Mpitondra fivavahana teny amin’ny “Episcopa Antanimena” ny volana martsa 2009.

Tsy mihemotra ihany koa ity minisitra ity, na dia fanaka malemy aza”, amin’ny fitsabahany amin’ny asan’ny Holafitry ny Mpanao Gazety amin’ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpanao gazety, sy ny fanomanana ny fifidianana mpikambana vaovao ao amin’ny birao. Araka ny fantatra dia tsy afaka mitsabaka amin’ny asan’ny Holafitry ny Mpisolovava ny minisiteran’ny Fitsarana, torak’izany koa ny Holafitry ny Mpitsabo (Ordre des médecins), izay tsy misy idiran’ny Minisiteran’ny Fahasalamana ny raharaha anatiny. Tsy mahagaga anefa ity minisitry ny Serasera sy Kolontsaina ity, raha misalovana amin’ny andraikitry ny hafa, satria na ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin’ny filohan’ny Repoblika aza dia izy no namaly azy nandritra ny fandaharana manokana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray. Tsy mahagaga raha mitsabaka amin’ny raharaha tsy misy idirany ny mpiasan’ny haino aman-jerim-pirenena. Tsy mpiasan’ny minisitra ireo mpiasa ireo, fa mpiasam-bahoaka ary tsy tokony hiditra amin’ny raharahan’ny minisitra manokana any ivelany.

Ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia tsy mitanila (neutre), fa efa mahazatra izao fitondrana izao ny manao ny tsy fanao ka tsy mahagaga intsony izay tranga rehetra, fa mifanohitra amin’ny fenitra ara-dalàna sady tsy mizotra amin’ny lojikam-piainana.

www.gvalosoa.net/2021/09/15/fitondrana-rajoelina-mbola-mihevitra-ny-malagasy-ho-mora-manadino/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Mbola mihevitra ny Malagasy ho mora manadino

Andry Tsiavalona

Mbola mihevitra ny Malagasy ho mora manadino foana izao fitondrana efa ifantohan’ny mason’izao tontolo izao. Mihevitra ihany koa fa tsy mahita ny fitantanana “manara-penitra” ataon’ny mpiara- milona ao anaty rano maloton’ny kolikoly sy fanaovana gaboraraka ny harem-pirenena ary ny fanaparam-pahefana ny mpiara-miombona’antoka rehetra avy any ivelany.

Mirazotra amin’izao fotoana izao ny fanamarinan-tena sy fiheveran-tena ho sangany sy manam-pahaizana noho ny hafa ataon’ny filohan’ny Repoblika sy ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina. Tany Avaratry ny Nosy ny filohan’ny Repoblika tamin’iny herinandro lasa iny ary nametraka vato “fototra” (vato fehizoro angamba no tiana lazaina) tamin’ny fanamboarana ny Làlampirenena faha-6, mampitohy an’Ambanja sy Antsiranana. Ny mahavariana dia efa ho roa taona izao no nametrahany izany vato izany koa ny fanamboarana ny làlana mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar, kanefa tsy mbola hita izay eo. Nikabary anefa ny filohan’ny Repoblika izao farany izao, fa “asa no hasetriny ny fanakianana” ataon’ny mpanohitra aminy. Naderadera ny fitaovana vaventy hanatanerahana ny asa. Miverimberina izany fanambarana izany, tsy indroa na intelo fa efa inteloambinifolo.

Vita ny kianja manara-penitra eo Mahamasina, tsy hitondra vary iray lovia ho an’ny Malagasy anefa izany. Miverina ao an-tsaina ny fanambaran-dry zareo fony izy mpanohitra tamin’ny fitondran-Ravalomanana Marc hoe “ny làlana tsy azo hohanina” kanefa tamin’izany fotoana izany tsy sahirana tamin’ny fividianana ny zavatra ilainy andavanandro tahaka izao ny mponina manerana ny Nosy. Tsy mipetraka eto an-tany mihitsy ny tongotry ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, satria tsy ao an-tsainy mihitsy, angamba, fa eo amin’ny fitondrana izy, ka tsy mila manao akanjo miloko volom-boasary tahaka ireny manao fampielezankevitra ireny. Notadiavian’ny olona nalatsaka ny ainy tamin’ny raharaha omena anarana “Apollo 21”, izay sambon-danitra izay tsy tadidy intsony moa ny isany. Raharaha izay tsy hita izay tohiny amin’izao fotoana. Nahavita asa izao fitondrana izao, satria nolokoina volom-boasary ny toeram-pitsaboana sy sekoly ary tranom-panjakana talaky maso rehetra. Nahavita asa ihany koa fa nitokana ny “rocade” izay tetikasa efa nahazo famatsiam-bola tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina Hery. Rehefa atao ny tambatra dia ny hafa no namono ny voay, ka Rajoelina Andry sy ny mpiaradia aminy no te-hiseho miravaka ny vanginy.

Nalaza tamin’iny herinandro iny ihany koa ny raharaha momba ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina. Miseho ho lasibatry ny tsy tia azy (ny mpanohitra indrindra indrindra) ity minisitra vehivavy ity, noho ny fandraisany andraikitra eo amin’ny fampandrosoana ny Firenena, hono, miaraka amin’ny filohan’ny Repoblika. Tsy hihemotra amin’izany tarigetrany izany hono izy na dia nalaim-baraka sy nanelezana izao hatsanga tsy aman’orana rehetra izao aza. Misy tranga tena azo anamarinana izany tsy fihemoran’ity minisitra ity izany tokoa ka hasongadina amin’izany ny namingavingany sy nikasihany tànana ny Mpitondra fivavahana teny amin’ny “Episcopa Antanimena” ny volana martsa 2009.

Tsy mihemotra ihany koa ity minisitra ity, na dia fanaka malemy aza”, amin’ny fitsabahany amin’ny asan’ny Holafitry ny Mpanao Gazety amin’ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpanao gazety, sy ny fanomanana ny fifidianana mpikambana vaovao ao amin’ny birao. Araka ny fantatra dia tsy afaka mitsabaka amin’ny asan’ny Holafitry ny Mpisolovava ny minisiteran’ny Fitsarana, torak’izany koa ny Holafitry ny Mpitsabo (Ordre des médecins), izay tsy misy idiran’ny Minisiteran’ny Fahasalamana ny raharaha anatiny. Tsy mahagaga anefa ity minisitry ny Serasera sy Kolontsaina ity, raha misalovana amin’ny andraikitry ny hafa, satria na ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin’ny filohan’ny Repoblika aza dia izy no namaly azy nandritra ny fandaharana manokana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray. Tsy mahagaga raha mitsabaka amin’ny raharaha tsy misy idirany ny mpiasan’ny haino aman-jerim-pirenena. Tsy mpiasan’ny minisitra ireo mpiasa ireo, fa mpiasam-bahoaka ary tsy tokony hiditra amin’ny raharahan’ny minisitra manokana any ivelany.

Ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia tsy mitanila (neutre), fa efa mahazatra izao fitondrana izao ny manao ny tsy fanao ka tsy mahagaga intsony izay tranga rehetra, fa mifanohitra amin’ny fenitra ara-dalàna sady tsy mizotra amin’ny lojikam-piainana.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/15/fitondrana-rajoelina-mbola-mihevitra-ny-malagasy-ho-mora-manadino/

EDITO 14 septambra – Fitondrana Rajoelina – Miezaka manarona ny tsy fahombiazany hatrany

Sôh’son

Miezaka manarona hatrany ny tsy fahombiazany lehibe eo amin’ny fitantanam-pirenena amin’ny zavatra hany vita, ka tokanany ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana izao. Ary ny mahavariana dia abaribariny mihitsy ny tsy finiavany hamerina ny hasin’ny fihavanana, sy hitandro izany eo amin’ny samy mpiray firenena. Tsy olom-panjakana manana fahendrena no hanisy teny an’avona amin’ny tsy mitovy hevitra aminy rehefa eny imasom-bahoaka, na sendra misy fitenenana atao. Tsy fahendrena mpitondra Malagasy mandala ny soatoavina maha Malagasy izany. Tsikaritra hatramin’izao fa izao fitondrana Rajoelina izao, dia tsy ahitana taratra mihitsy ny amin’ny finiavana na kely aza ny hizotra amin’ny famitranana ny fihavanana eto amin’ity firenena ity. Miteny “fihavanana” izy na “firaisankina”, fa zary fitenenana fe fitenenana fotsiny ihany izany, fa tsy anaty fo velively. Hita tamin’ny asa samihafa efa vita teto amin’ny firenena izany raha tena avy amin’ny fo sy saina. Ny ataony indray aza dia zary toa mandefa teny manisika ao anaty sain’ny vahoaka ny fanosehana na fanilihana ny hafa tsy hiara-dia aminy, toy ny mpanohitra, ireo mitsikera sy manakiana, ireo tsy miombon-kevitra aminy. Niseho izany tany avaratry ny Nosy iny tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Ny olona tena ilain’ny firenena amin’izao fotoana izao anefa ary afaka hampandroso azy dia olona mpampitambatra “rassembleur”. Tsy tamin’izao fitondrana izao velively anefa no ahitana taratra izany hatreto. Iaraha-mahita ny manjo ireo mpanohitra sy ireo tsy mitovy hevitra aminy tao anatin’izay roa taona sy tapany nitondrany izay. Ary vao niseho tamin’ny faran’ny herinandro iny indray ny fihetsika efa fanaony hatramin’izay tamin’ireo nanao hetsika tany Antsirabe.

Sehatra marobe samihafa no ahitana taratra ny tsy fahombiazan’izao fitondrana izao. Ny iray lehibe amin’izany dia ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fahantrany lalina. Tsy misy vahaolana maika mba vita hamahana ny olam-piainana hatramin’izao. Notazanim-potsiny teo, ohatra, ny nanjo ireo ray aman-dreny Malagasy maro sahirana nampiditra ny zanany hianatra, amin’ny taom-pianarana fahatelo ao anaty fitondrany. Ity seha-pampianarana ity izay tsy mbola milamina hatramin’izao, fa mba mizotra dia mba mizotra fotsiny. Mangirifiry amin’ny vahoaka Malagasy ny zava-misy, kanefa iniana ikimpiana satria tsy mahavaha olana. Ny vidim-piainana tsy misy fihatsaràny, fa ny atao dia mody hoe hitazona ny tsy hiakarany intsony. Maro amin’ireo sakafo fanjifan’ny mponina andavanandro anefa no iharan’izany, ary tonga hatrany amin’ireo tsy azony ialàna na heverina ho madinika aza. Ny seha-pitaterana dia efa iaraha-mahita sy miaina, fa tsy misy afitsoka amin’ireo olana manjo ny vahoaka isan’andro izao fitondrana izao. Ary ny mahavariana dia toa faly mitokana lalana vita fotsiny ilay fitondrana, f’angaha hihena ny saran-dalana na ho maimaimpoana ho an’ny mpandeha ao anatin’izany?

Tany amin’ny faritra avaratra, raha nasiaka tamin’ny fitenenana sy nolazainy ho mpanaratsy sy manao fanaratsiana fotsiny ny hafa, izao fitondrana Rajoelina izao, ialan-tsiny amin’ny fanoharana, fa toy ny “akoho maika hivoaka maraina, fa tsy lasa lavitra”.

www.gvalosoa.net/2021/09/15/edito-14-septambra-fitondrana-rajoelina-miezaka-manarona-ny-tsy-fahom...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 14 septambra – Fitondrana Rajoelina – Miezaka manarona ny tsy fahombiazany hatrany

Sôh’son

Miezaka manarona hatrany ny tsy fahombiazany lehibe eo amin’ny fitantanam-pirenena amin’ny zavatra hany vita, ka tokanany ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana izao. Ary ny mahavariana dia abaribariny mihitsy ny tsy finiavany hamerina ny hasin’ny fihavanana, sy hitandro izany eo amin’ny samy mpiray firenena. Tsy olom-panjakana manana fahendrena no hanisy teny an’avona amin’ny tsy mitovy hevitra aminy rehefa eny imasom-bahoaka, na sendra misy fitenenana atao. Tsy fahendrena mpitondra Malagasy mandala ny soatoavina maha Malagasy izany. Tsikaritra hatramin’izao fa izao fitondrana Rajoelina izao, dia tsy ahitana taratra mihitsy ny amin’ny finiavana na kely aza ny hizotra amin’ny famitranana ny fihavanana eto amin’ity firenena ity. Miteny “fihavanana” izy na “firaisankina”, fa zary fitenenana fe fitenenana fotsiny ihany izany, fa tsy anaty fo velively. Hita tamin’ny asa samihafa efa vita teto amin’ny firenena izany raha tena avy amin’ny fo sy saina. Ny ataony indray aza dia zary toa mandefa teny manisika ao anaty sain’ny vahoaka ny fanosehana na fanilihana ny hafa tsy hiara-dia aminy, toy ny mpanohitra, ireo mitsikera sy manakiana, ireo tsy miombon-kevitra aminy. Niseho izany tany avaratry ny Nosy iny tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Ny olona tena ilain’ny firenena amin’izao fotoana izao anefa ary afaka hampandroso azy dia olona mpampitambatra “rassembleur”. Tsy tamin’izao fitondrana izao velively anefa no ahitana taratra izany hatreto. Iaraha-mahita ny manjo ireo mpanohitra sy ireo tsy mitovy hevitra aminy tao anatin’izay roa taona sy tapany nitondrany izay. Ary vao niseho tamin’ny faran’ny herinandro iny indray ny fihetsika efa fanaony hatramin’izay tamin’ireo nanao hetsika tany Antsirabe.

Sehatra marobe samihafa no ahitana taratra ny tsy fahombiazan’izao fitondrana izao. Ny iray lehibe amin’izany dia ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fahantrany lalina. Tsy misy vahaolana maika mba vita hamahana ny olam-piainana hatramin’izao. Notazanim-potsiny teo, ohatra, ny nanjo ireo ray aman-dreny Malagasy maro sahirana nampiditra ny zanany hianatra, amin’ny taom-pianarana fahatelo ao anaty fitondrany. Ity seha-pampianarana ity izay tsy mbola milamina hatramin’izao, fa mba mizotra dia mba mizotra fotsiny. Mangirifiry amin’ny vahoaka Malagasy ny zava-misy, kanefa iniana ikimpiana satria tsy mahavaha olana. Ny vidim-piainana tsy misy fihatsaràny, fa ny atao dia mody hoe hitazona ny tsy hiakarany intsony. Maro amin’ireo sakafo fanjifan’ny mponina andavanandro anefa no iharan’izany, ary tonga hatrany amin’ireo tsy azony ialàna na heverina ho madinika aza. Ny seha-pitaterana dia efa iaraha-mahita sy miaina, fa tsy misy afitsoka amin’ireo olana manjo ny vahoaka isan’andro izao fitondrana izao. Ary ny mahavariana dia toa faly mitokana lalana vita fotsiny ilay fitondrana, f’angaha hihena ny saran-dalana na ho maimaimpoana ho an’ny mpandeha ao anatin’izany?

Tany amin’ny faritra avaratra, raha nasiaka tamin’ny fitenenana sy nolazainy ho mpanaratsy sy manao fanaratsiana fotsiny ny hafa, izao fitondrana Rajoelina izao, ialan-tsiny amin’ny fanoharana, fa toy ny “akoho maika hivoaka maraina, fa tsy lasa lavitra”.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/15/edito-14-septambra-fitondrana-rajoelina-miezaka-manarona-ny-tsy-fahombiazany-hatrany/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 14 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 14 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

FILMA GIDRAGIDRA

Indro fa nivoaka indray ny horonantsary vaovao,
Na mbola tsy nifarana aza ilay nalaza tao ho ao.
Tsy hay na zava-nisy marina ity navadika ho tantara
Na karazam-pingampingana ifanaovan’ny mapara!

Indro fa nivoaka indray ny horonantsary vaovao,
Ka ny henjana amin’ny serasera no indro lasa mpilalao.
Tsy hay na zava-noforonina na koa resaka nitarina,
Fa ny ampitso no hanambara hoe inona no tena marina.

Ny iombonan’izy ireo dia zava-tokana hatrany:
Misy ny “kitifitifitra” izay nomanina any ho any.
Tena fandatsahana aina, filma mampalahelo.
Asa raha hijanona eo na mbola hisy fahatelo.

Ny mpandray anjara fototra amin’ity ilay vao nivoaka,
Dia ilay akohovavy mampiaiky ny vahoaka.
Tena hainy ny maneno, izay ilay mampiavaka azy.
(Efa tokony hoesorina sy haiditra garazy!)

Saingy dia mitohy hatrany ny hasomparana fanaony.
Ny mamely fantsy moa dia efa tena kilalaony.
Voa anefa ankehitriny ity akoho mpihetraketraka,
Ka dia asa raha hiova sy efa mba hahay hipetraka!

…Sasa-miandry ny rehetra, hifarana eo ve ny tantara,
F’efa “maizina ny sary” raha ho an’ireo mapara.
Tsy hay sitranina ny fery fa nivadika ho dridra.
Ity ilay hoe horonantsary tena feno gidragidra!

TSIMIMALO(10-10-21)

www.gvalosoa.net/2021/09/14/filma-gidragidra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

FILMA GIDRAGIDRA

Indro fa nivoaka indray ny horonantsary vaovao,
Na mbola tsy nifarana aza ilay nalaza tao ho ao.
Tsy hay na zava-nisy marina ity navadika ho tantara
Na karazam-pingampingana ifanaovan’ny mapara!

Indro fa nivoaka indray ny horonantsary vaovao,
Ka ny henjana amin’ny serasera no indro lasa mpilalao.
Tsy hay na zava-noforonina na koa resaka nitarina,
Fa ny ampitso no hanambara hoe inona no tena marina.

Ny iombonan’izy ireo dia zava-tokana hatrany:
Misy ny “kitifitifitra” izay nomanina any ho any.
Tena fandatsahana aina, filma mampalahelo.
Asa raha hijanona eo na mbola hisy fahatelo.

Ny mpandray anjara fototra amin’ity ilay vao nivoaka,
Dia ilay akohovavy mampiaiky ny vahoaka.
Tena hainy ny maneno, izay ilay mampiavaka azy.
(Efa tokony hoesorina sy haiditra garazy!)

Saingy dia mitohy hatrany ny hasomparana fanaony.
Ny mamely fantsy moa dia efa tena kilalaony.
Voa anefa ankehitriny ity akoho mpihetraketraka,
Ka dia asa raha hiova sy efa mba hahay hipetraka!

…Sasa-miandry ny rehetra, hifarana eo ve ny tantara,
F’efa “maizina ny sary” raha ho an’ireo mapara.
Tsy hay sitranina ny fery fa nivadika ho dridra.
Ity ilay hoe horonantsary tena feno gidragidra!

      TSIMIMALO(10-10-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/09/14/filma-gidragidra/

Tsara ny voka-panadinana bacc 58,02% ny afaka tamin’ny ankapobeny; 64,50% ny teknika

Aly

Azo lazaina ho tsara ny voka-panadinana bakalôrea (bacc) tamin’ny taom-pianarana 2020- 2021 teo. Raha ho an’ny bacc ankapobeny: 58,02% ny taham-pahafahana, ho an’ny bacc teknika sy teknôlôjika ary arak’asa, nahatratra 64,50% ny taham-pahafahana tamin’ny taom-pianarana teo, ho an’Antananarivo araka ny antontan’isa navoakan’ny ministeran’ny fampianarana ambaratonga ambony.

Raha atambatra kosa ny taham-pahafahana ho an’ny sokajy rehetra: ankapobeny sy teknika miaraka, nahatratra 58,48% ny taham-pahafahana: 46325 ny mpianatra afa-panadinana tamin’ireo mpiadina miisa 79066 ho an’Antananarivo. Ho an’ ny bacc ankapobeny: 42610 no afaka tamin’ireo mpiadina miisa 73446. Ho an’ny bacc teknika, 3625 no afaka tamin’ireo mpiadina miisa 5620.

Toy izao ny fitsinjaran’ny fahafahan’ireo mpiadina isaky ny sokajy na série: A1: 61,34%; A2: 57,76%; L: 61,07%; C: 59,18%; D:60,99%; S: 31,06%; OSE: 42,84%. Arak’izany, ny sokajy A1 no be mpiadina afaka indrindra ho an’An-tananarivo: 61,34%.

Ny gazety Ny Valosoa Vaovao dia miarahaba ireo rehetra afaka fanadinana bacc tamin’ny taom-pianarana lasa teo iny, ho an’ireo tsy nahomby kosa, amin’ny herintaona indraymanarina, ataovy sambo-balala main’andro io fanadinana io, raha tsy azonao anio, ho azonao izany rahampitso!

www.gvalosoa.net/2021/09/11/tsara-ny-voka-panadinana-bacc-5802-ny-afaka-taminny-ankapobeny-6450-n...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsara ny voka-panadinana bacc 58,02% ny afaka tamin’ny ankapobeny; 64,50% ny teknika

Aly

Azo lazaina ho tsara ny voka-panadinana bakalôrea (bacc) tamin’ny taom-pianarana 2020- 2021 teo. Raha ho an’ny bacc ankapobeny: 58,02% ny taham-pahafahana, ho an’ny bacc teknika sy teknôlôjika ary arak’asa, nahatratra 64,50% ny taham-pahafahana tamin’ny taom-pianarana teo, ho an’Antananarivo araka ny antontan’isa navoakan’ny ministeran’ny fampianarana ambaratonga ambony.

Raha atambatra kosa ny taham-pahafahana ho an’ny sokajy rehetra: ankapobeny sy teknika miaraka, nahatratra 58,48% ny taham-pahafahana: 46325 ny mpianatra afa-panadinana tamin’ireo mpiadina miisa 79066 ho an’Antananarivo. Ho an’ ny bacc ankapobeny: 42610 no afaka tamin’ireo mpiadina miisa 73446. Ho an’ny bacc teknika, 3625 no afaka tamin’ireo mpiadina miisa 5620.

Toy izao ny fitsinjaran’ny fahafahan’ireo mpiadina isaky ny sokajy na série: A1: 61,34%; A2: 57,76%; L: 61,07%; C: 59,18%; D:60,99%; S: 31,06%; OSE: 42,84%. Arak’izany, ny sokajy A1 no be mpiadina afaka indrindra ho an’An-tananarivo: 61,34%.

Ny gazety Ny Valosoa Vaovao dia miarahaba ireo rehetra afaka fanadinana bacc tamin’ny taom-pianarana lasa teo iny, ho an’ireo tsy nahomby kosa, amin’ny herintaona indraymanarina, ataovy sambo-balala main’andro io fanadinana io, raha tsy azonao anio, ho azonao izany rahampitso!

http://www.gvalosoa.net/2021/09/11/tsara-ny-voka-panadinana-bacc-5802-ny-afaka-taminny-ankapobeny-6450-ny-teknika/

Christelle Viera – Avoahay Berija, famotehana olona izao atao azy izao

Isambilo

Vahiny tao amin’ny fandaharana Sahia Lasa Zao, tao amin’ny Radio Mada, ny Radio sy ny Televiziona MBS omaly alina, i Christelle Viera, vehivavy tanora mpanao politika avy any Toliara, faritra Atsimo Andrefana. Voaresaka nandritra izany fandaharana izany toy ny mahazatra ny momba ny resaka tanora, sy ny vehivavy ary ny politika. Ny mpanentana ny fandaharana dia ny mpanao gazety sy ny mpanao politika isany: Arphine Rahelisoa sy Bao Razafimahefa. Amin’ny maha andriambavilanitra avy any amin’ny faritra Atsimo Andrefana azy, voaresaka tao ny momba ny tetikasa Base Toliara, mitsipaka ity tetikasa ity ny tenany, satria voalazany fa manimba tontolo iainana izany.

Mahakasika ny raharaha Berija, izay tanora mpanao politika gadrain’ny fitondrana Rajoelina 44 volana an-tranomaizina amin’izao fotoana, fanapotehana ny tanora manam-pahaizana Malagasy izao ataon-dRajoelina sy ny forongony izao hoy izy, satria i Berija dia dokotera, olona manam-pahaizana toy izany ve hoy ity vehivavy tanora mpanao politika ity dia simbaina toy izao ny fiainany sy ny fianam-pianakaviany?

Avoahay noho izany Berija hoy i Christelle Viera, anisan’ny antoka amin’ny famerenana ny fampihavanana eto amintsika koa izany.

www.gvalosoa.net/2021/09/11/christelle-viera-avoahay-berija-famotehana-olona-izao-atao-azy-izao/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Christelle Viera – Avoahay Berija, famotehana olona izao atao azy izao

Isambilo

Vahiny tao amin’ny fandaharana Sahia Lasa Zao, tao amin’ny Radio Mada, ny Radio sy ny Televiziona MBS omaly alina, i Christelle Viera, vehivavy tanora mpanao politika avy any Toliara, faritra Atsimo Andrefana. Voaresaka nandritra izany fandaharana izany toy ny mahazatra ny momba ny resaka tanora, sy ny vehivavy ary ny politika. Ny mpanentana ny fandaharana dia ny mpanao gazety sy ny mpanao politika isany: Arphine Rahelisoa sy Bao Razafimahefa. Amin’ny maha andriambavilanitra avy any amin’ny faritra Atsimo Andrefana azy, voaresaka tao ny momba ny tetikasa Base Toliara, mitsipaka ity tetikasa ity ny tenany, satria voalazany fa manimba tontolo iainana izany.

Mahakasika ny raharaha Berija, izay tanora mpanao politika gadrain’ny fitondrana Rajoelina 44 volana an-tranomaizina amin’izao fotoana, fanapotehana ny tanora manam-pahaizana Malagasy izao ataon-dRajoelina sy ny forongony izao hoy izy, satria i Berija dia dokotera, olona manam-pahaizana toy izany ve hoy ity vehivavy tanora mpanao politika ity dia simbaina toy izao ny fiainany sy ny fianam-pianakaviany?

Avoahay noho izany Berija hoy i Christelle Viera, anisan’ny antoka amin’ny famerenana ny fampihavanana eto amintsika koa izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/11/christelle-viera-avoahay-berija-famotehana-olona-izao-atao-azy-izao/

Comment on Facebook Christelle Viera –...

Maivana b ko aloha ilay argument anty gazety ty e,matahotra v sa oe..?tsy maharesy lahatra loatra

Ny olona ahitana megaphone 1,sy ilay voahendrlikendrika gadraina f ny mitana fitaovampiadina sy nitifitra olona avela miriaria

Misy farany raha jiaby

Mba mampalahelo aika ny mahazo an'i Berija marina ! Fa ny tody moa ry Lalatiana tsy misy e, ny ataonao ihany hony no miverina ! Ka asakasakao io raha hifoana ianao alohan'ny fihitsanana an'io fanjakananareo mianakavy io na hiandry ny vely kibay voa tonga saina, hay amin'izany efa tara loatra a

View more comments

Holafitry ny mpanao gazety (OJM) – Manala baraka ny ministra Lalatiana, ka tokony hoesorina

Niaina

Manoloana ny vaovao nitranga tamin’ity herinandro ity, mahakasika ny ministra Lalatiana Andriantogarivo Rakotondrazafy, nisy ny fanambarana nataon’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM), izay mbola amperinasa, milaza fa manala baraka ity ministra ity, noho izany tokony hoesorina amin’ny toerany.

“Esory i Lalatiana Rakotondrazafy! Ongoty ao anatin’ny governemanta ao ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy, fa sady mamotika ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety, no manimba endrika ny fitondrana, hoy ry zareo mpikambana ao anivon’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety. Tsy vitan’izay fa manao tsinontsinona sy manitsakitsaka ny hasin’ny olom-boafidy sy ny manam-pahefana toy ny filohan’ny repoblika”, hoy hatrany izy ireo.

Manao antso amin’ny filoham-pirenena handray fanapahan-kevitra mikasika an’io minisitra io ny holafitry ny mpanao gazety, ary nanambara, fa tokony ho olona manam-pahendrena no hotendrena eo amin’io toerana io. Taorian’ny fivoriambe notanterahan’ny mpikambana ao amin’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) eto Madagasikara, no nanaovany io fanambarana io. Ankoatra izay dia naneho ny firaisankinany amin’ny gazety “la Gazette de la Grande Ile” izay torian’io minisitra io sy ny vadiny ny OJM. Matoa nahasahy namoaka zavatra toy ireny io gazety io, hoy ny fanamarihana, dia manana ny loharanom-baovaony azony antoka izy ireo, ankoatra ny porofo manamarina izany.

Mikasika ny fanolorana ny solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI dia tsotra ny nambaran’i Gérard Rakotonirina, filohan’ny holafitra: “ny OJM no nandefasan’ny CENI ny taratasy, noho izany mbola ny OJM izay misy anay ireto no ankatoavin’ity vaomiera ity. Araka izany dia hanao antso amin’ireo mpanao gazety liana te hiditra ao anatin’ity vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity ny OJM ato ho ato ary avy amin’ireo no hivoaka izay mendrika indrindra hatolotra ny CENI. Tsy misy hidiran’ny minisitera ny raharahan’ny OJM, hoy hatrany ny fanambarana, satria tsy rantsa-mangaikan’ny minisitera ny holafitry ny mpanao gazety, no tsy eo ambany vahohony, ary tsy mpiasa an-tranon’ny minisitry ny serasera ny mpanao gazety manerana an’i Madagasikara.

Hatreto, araka ny fanamarihana ihany dia mbola ny OJM, tarihan’i Gérard Rakotonirina, no eken’ny sehatra rehetra na eto an-toerana na any ivelany, satria lany tamin’ny alalan’ny fifidianana ary tsy misy lalàna afaka manala azy ireo amin’izay asany izay, raha tsy ny fifandimbiasan-toerana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany. Ka na inona na inona fihetsiketsehana ataon’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo irakirany dia fandikan-dalàna sy famotehana ny asa fanaovan-gazety ary fanararaotam-pahefana no ataony.

www.gvalosoa.net/2021/09/11/holafitry-ny-mpanao-gazety-ojm-manala-baraka-ny-ministra-lalatiana-ka...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Holafitry ny mpanao gazety (OJM) – Manala baraka ny ministra Lalatiana, ka tokony hoesorina

Niaina

Manoloana ny vaovao nitranga tamin’ity herinandro ity, mahakasika ny ministra Lalatiana Andriantogarivo Rakotondrazafy, nisy ny fanambarana nataon’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM), izay mbola amperinasa, milaza fa manala baraka ity ministra ity, noho izany tokony hoesorina amin’ny toerany.

“Esory i Lalatiana Rakotondrazafy! Ongoty ao anatin’ny governemanta ao ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy, fa sady mamotika ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety, no manimba endrika ny fitondrana, hoy ry zareo mpikambana ao anivon’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety. Tsy vitan’izay fa manao tsinontsinona sy manitsakitsaka ny hasin’ny olom-boafidy sy ny manam-pahefana toy ny filohan’ny repoblika”, hoy hatrany izy ireo.

Manao antso amin’ny filoham-pirenena handray fanapahan-kevitra mikasika an’io minisitra io ny holafitry ny mpanao gazety, ary nanambara, fa tokony ho olona manam-pahendrena no hotendrena eo amin’io toerana io. Taorian’ny fivoriambe notanterahan’ny mpikambana ao amin’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) eto Madagasikara, no nanaovany io fanambarana io. Ankoatra izay dia naneho ny firaisankinany amin’ny gazety “la Gazette de la Grande Ile” izay torian’io minisitra io sy ny vadiny ny OJM. Matoa nahasahy namoaka zavatra toy ireny io gazety io, hoy ny fanamarihana, dia manana ny loharanom-baovaony azony antoka izy ireo, ankoatra ny porofo manamarina izany.

Mikasika ny fanolorana ny solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI dia tsotra ny nambaran’i Gérard Rakotonirina, filohan’ny holafitra: “ny OJM no nandefasan’ny CENI ny taratasy, noho izany mbola ny OJM izay misy anay ireto no ankatoavin’ity vaomiera ity. Araka izany dia hanao antso amin’ireo mpanao gazety liana te hiditra ao anatin’ity vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity ny OJM ato ho ato ary avy amin’ireo no hivoaka izay mendrika indrindra hatolotra ny CENI. Tsy misy hidiran’ny minisitera ny raharahan’ny OJM, hoy hatrany ny fanambarana, satria tsy rantsa-mangaikan’ny minisitera ny holafitry ny mpanao gazety, no tsy eo ambany vahohony, ary tsy mpiasa an-tranon’ny minisitry ny serasera ny mpanao gazety manerana an’i Madagasikara.

Hatreto, araka ny fanamarihana ihany dia mbola ny OJM, tarihan’i Gérard Rakotonirina, no eken’ny sehatra rehetra na eto an-toerana na any ivelany, satria lany tamin’ny alalan’ny fifidianana ary tsy misy lalàna afaka manala azy ireo amin’izay asany izay, raha tsy ny fifandimbiasan-toerana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany. Ka na inona na inona fihetsiketsehana ataon’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo irakirany dia fandikan-dalàna sy famotehana ny asa fanaovan-gazety ary fanararaotam-pahefana no ataony.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/11/holafitry-ny-mpanao-gazety-ojm-manala-baraka-ny-ministra-lalatiana-ka-tokony-hoesorina/

Comment on Facebook Holafitry ny mpanao ...

Be raha atao lotra rampela ti Ka ratsi fiafara io mahavoa an io mahai be io diso nianatra be 😂😂😂 Ka lasa manao2 fona

Loza zany, fa mba misy afaka mamintina kely ilay tantara natonganzay ve azfd,

Fitondrana Rajoelina – Ireo fahafaham-baraka nihàtra sy mihàtra aminy

Andry Tsiavalona

Na misafotofoto tsy ifankahitana aza ny toe-draharaha eo amin’ny sehatra rehetra eto amin’ny Firenena dia zavatra hafa mihitsy, no ifantohan’ny saina sy ny ataon’ny mpitondra. Tsy azo adinoina tokoa ireo fahafam-baraka isan-karazany nateraky ny tsy fahaiza-mitantana, na fanararaotam-pahefana sy familiviliana ny saim-bahoaka nandritra ny hamehana ara-pahasalamana. Eo amin’ny sehatry ny fanabeazana dia iaraha-mahatadidy ny fivoahan’ny laza adina (fuite de sujet) tamin’ny fanadinana bakalorea ny taona 2019, ka nisian’ny fihodinana faharoa ho an’ireo tsy afaka tamin’ny fihodinana voalohany. Tsy mbola nisy toy ity toe-draharaha ity nandritra ny enimpolo taona niverenan’ny fahaleovantena.

Ny nisian’ny fahafahambaraka be indrindra dia tamin’ny fitantanan’ny mpitondra ny fanampiana azo noho ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Ny voalohany indrindra tamin’izany ny fanampiana ara-tsosialy : « vatsy tsinjo », « tosika fameno », « kaly mora », sns… izay tsy nazava ny fomba nitsinjarana azy ireny. Teo koa ny fandaniam-bola valo miliara ariary nividianan’ny tao amin’ny minsiteran’ny fanabeazam-pirenena « bonbons sucettes). Marina fa nesorina ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ary nisy ny olona naiditra am-ponja izay azo antoka, fa tsy ireo olona ireo no tomponandraikitra voalohany tamin’izany. Tsy vitan’ireo fa nisy ilay « écran plat » teo anivon’ny CCO izay foibe tamin’ny fitantanana ny ady tamin’ny valanaretina. Tamin’ny fananganana ny governemanta vaovao telo herinandro lasa izay, nesorina tamin’ny toerany ny minisitry ny Atitany izay tomponandraikitra voalohany tamin’ity raharaha farany ity.

Nalaza koa ny volamena 73,5 kg tratra tatsy Afrika Atsimo, ka nampidirana am-ponja ny mpanamory fiaramanidina sy ireo mpiasan’ny fadin-tseranana ary voatazona am-ponja any Afrika Atsimo koa ny nitondra ny volamena. Tsy mbola hita ihany koa izay tohin’ity tantara ity, na dia efa ho sivy volana aza ny tranga. Novakian’ny minisitry Vola sy Toekarena vaovao ny kolikoly sy fanodinkodinam-bola any amin’ny tsy tokony halehany nisy teo anivon’ny minisitera ity. Fahafaham-baraka ny nanesorana ny tetibolan’ny Antenimierandoholona, izay nolazaina fa nalefa any Atsimo ho fanampiana tratry ny kere. Ny tetibola nomena ny Antenimierandoholona vao nitsangana anefa dia be lavitra noho ny an’ny teo aloha na dia ny am-pahatelon’ny isan’ny teo aloha aza ny mpikambana ao. Mety ho anisan’ny nanesorana ny tale jeneralin’ny tahirimbolam-pirenena ity toe-draharaha iray ity.

Nahamenatra sy nanala baraka ny mpitondra ihany koa ny adin’ireo vehivavy ao an-dapa ao. Samy nanandra-tena ho tsy azo atao na inona na inona ary nihevi-tena ho tanana ankavanan’ny filohan’ny Repoblika. Tsy maintsy nosarahan-toerana izy ireo kanefa tsy manakana ny fiparitahan’ny fahafaham-baraka izany. Iray tamin’ireo vehivavy ireo ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina izay namoahan’ny gazety an-tsoratra vaovao mamaky bantsilana ny fiainany « manokana », tsy mendrika ny toerana misy azy eo amin’ny fitantanana ny Firenena. Manampy trotraka izany ny nataon’ny vadiny izay nampiasa fitaovam-piadiana nifofona ain’olona. Tsy ho voasakana tsy hiparitaka any ivelany ity vaovao ity, ka hiteraka fahafaham-baraka, tsy ho an’ny minisitra ihany, fa ho an’ny fitondrana iray manontolo mihitsy. Ho fanakonana sa ho fialana andraikitra manoloana ity toe-draharaha ity ve ny antony nandehanan’ny filohan’ny Repoblika any Avaratry ny Nosy any? Anisan’ireo toa mpisolovava ny filohan’ny Repoblika mantsy ity iharan’ny fanenjehana mavaivay ity.

Mampandry adrisa amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra indray ny filohan’ny Repoblika, ka mampanantena fa hatomboka ny fanamboarana ny Làlampirenena faha-6. Tsy fantany ary ve fa fahafaham-baraka ho azy, tsy eo anatrehan’ny vahoaka ihany, fa hatrany amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny tsy mbola fahavitan’ireo làlam-pirenena faha-5bis sy faha-44 ary faha-13, kanefa mampanantena indray izy satria tsy fantatry ny mponina any Avaratra any ireto roa farany. Izao tokoa no tonga amin’ny fitenenana hoe: “ny an-tratra tsy lavo, ka alao koa rainilahibe” ary izao fitondrana izao no matin-delany toa toho, ary matin-tanany toa foza.

www.gvalosoa.net/2021/09/11/fitondrana-rajoelina-ireo-fahafaham-baraka-nihatra-sy-mihatra-aminy/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Ireo fahafaham-baraka nihàtra sy mihàtra aminy

Andry Tsiavalona

Na misafotofoto tsy ifankahitana aza ny toe-draharaha eo amin’ny sehatra rehetra eto amin’ny Firenena dia zavatra hafa mihitsy, no ifantohan’ny saina sy ny ataon’ny mpitondra. Tsy azo adinoina tokoa ireo fahafam-baraka isan-karazany nateraky ny tsy fahaiza-mitantana, na fanararaotam-pahefana sy familiviliana ny saim-bahoaka nandritra ny hamehana ara-pahasalamana. Eo amin’ny sehatry ny fanabeazana dia iaraha-mahatadidy ny fivoahan’ny laza adina (fuite de sujet) tamin’ny fanadinana bakalorea ny taona 2019, ka nisian’ny fihodinana faharoa ho an’ireo tsy afaka tamin’ny fihodinana voalohany. Tsy mbola nisy toy ity toe-draharaha ity nandritra ny enimpolo taona niverenan’ny fahaleovantena.

Ny nisian’ny fahafahambaraka be indrindra dia tamin’ny fitantanan’ny mpitondra ny fanampiana azo noho ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Ny voalohany indrindra tamin’izany ny fanampiana ara-tsosialy : « vatsy tsinjo », « tosika fameno », « kaly mora », sns… izay tsy nazava ny fomba nitsinjarana azy ireny. Teo koa ny fandaniam-bola valo miliara ariary nividianan’ny tao amin’ny minsiteran’ny fanabeazam-pirenena « bonbons sucettes). Marina fa nesorina ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ary nisy ny olona naiditra am-ponja izay azo antoka, fa tsy ireo olona ireo no tomponandraikitra voalohany tamin’izany. Tsy vitan’ireo fa nisy ilay « écran plat » teo anivon’ny CCO izay foibe tamin’ny fitantanana ny ady tamin’ny valanaretina. Tamin’ny fananganana ny governemanta vaovao telo herinandro lasa izay, nesorina tamin’ny toerany ny minisitry ny Atitany izay tomponandraikitra voalohany tamin’ity raharaha farany ity.

Nalaza koa ny volamena 73,5 kg tratra tatsy Afrika Atsimo, ka nampidirana am-ponja ny mpanamory fiaramanidina sy ireo mpiasan’ny fadin-tseranana ary voatazona am-ponja any Afrika Atsimo koa ny nitondra ny volamena. Tsy mbola hita ihany koa izay tohin’ity tantara ity, na dia efa ho sivy volana aza ny tranga. Novakian’ny minisitry Vola sy Toekarena vaovao ny kolikoly sy fanodinkodinam-bola any amin’ny tsy tokony halehany nisy teo anivon’ny minisitera ity. Fahafaham-baraka ny nanesorana ny tetibolan’ny Antenimierandoholona, izay nolazaina fa nalefa any Atsimo ho fanampiana tratry ny kere. Ny tetibola nomena ny Antenimierandoholona vao nitsangana anefa dia be lavitra noho ny an’ny teo aloha na dia ny am-pahatelon’ny isan’ny teo aloha aza ny mpikambana ao. Mety ho anisan’ny nanesorana ny tale jeneralin’ny tahirimbolam-pirenena ity toe-draharaha iray ity.

Nahamenatra sy nanala baraka ny mpitondra ihany koa ny adin’ireo vehivavy ao an-dapa ao. Samy nanandra-tena ho tsy azo atao na inona na inona ary nihevi-tena ho tanana ankavanan’ny filohan’ny Repoblika. Tsy maintsy nosarahan-toerana izy ireo kanefa tsy manakana ny fiparitahan’ny fahafaham-baraka izany. Iray tamin’ireo vehivavy ireo ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina izay namoahan’ny gazety an-tsoratra vaovao mamaky bantsilana ny fiainany « manokana », tsy mendrika ny toerana misy azy eo amin’ny fitantanana ny Firenena. Manampy trotraka izany ny nataon’ny vadiny izay nampiasa fitaovam-piadiana nifofona ain’olona. Tsy ho voasakana tsy hiparitaka any ivelany ity vaovao ity, ka hiteraka fahafaham-baraka, tsy ho an’ny minisitra ihany, fa ho an’ny fitondrana iray manontolo mihitsy. Ho fanakonana sa ho fialana andraikitra manoloana ity toe-draharaha ity ve ny antony nandehanan’ny filohan’ny Repoblika any Avaratry ny Nosy any? Anisan’ireo toa mpisolovava ny filohan’ny Repoblika mantsy ity iharan’ny fanenjehana mavaivay ity.

Mampandry adrisa amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra indray ny filohan’ny Repoblika, ka mampanantena fa hatomboka ny fanamboarana ny Làlampirenena faha-6. Tsy fantany ary ve fa fahafaham-baraka ho azy, tsy eo anatrehan’ny vahoaka ihany, fa hatrany amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny tsy mbola fahavitan’ireo làlam-pirenena faha-5bis sy faha-44 ary faha-13, kanefa mampanantena indray izy satria tsy fantatry ny mponina any Avaratra any ireto roa farany. Izao tokoa no tonga amin’ny fitenenana hoe: “ny an-tratra tsy lavo, ka alao koa rainilahibe” ary izao fitondrana izao no matin-delany toa toho, ary matin-tanany toa foza.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/11/fitondrana-rajoelina-ireo-fahafaham-baraka-nihatra-sy-mihatra-aminy/

EDITO 11 septambra – Fisiana herisetra samihafa – Tsy mahazo vahana ny fanomezan-kasina ny lafiny maha olona

Sôh’son

Feno 20 taona katroka amin’ity andro ity no nisian’ny herisetra mahery vaika nitranga, tamin’ny asa fampihorohoroana tany Etazonia ny 11 septambra 2001. Olona 3000 no voalaza fa namoy ny ainy vokatr’izany. Misy ny herisetra toy izany no hamoizana aina. Misy koa anefa ny avy amin’ny tenan’ilay olona ihany no hahafatesany, izany hoe mamono tena. Mpitranga eto amin’ny firenena io tranga farany io, indrindra tato anatin’ny 10 taona farany. Nosoritan’ny ray aman-dreny iray izay, fa taloha, efa ao anaty fotoana niverenan’ny fahaleovantena, dia tsy mba nisy Malagasy namono tena izany, ankoatra an-dRabeniomby sy Ravolahanta. Resaka ara-pitiavana izany, iaraha-mahalala ny tantara. Mbola misy io tranga io ankehitriny, saingy miseho amin’ny antony samihafa. Anisan’izany ny tsy fahazakana ny onjam-piainana sy ny fahasahiranana lalina. Dia ireny misy mitsoraka mamono tena amin’ny ranon’Ikopa eny amin’ny tetezan’ny Tanjombato ireny ny sasany. Marihina, fa omaly ny andro manerantany amin’ny fisorohana ny famonoan-tena.

Endriky ny fiharatsiam-piainana misy amin’izao fotoana eto amin’ny firenena ireny trangana famonoan-tena ireny. Olana ara-tsosialy izay tsy hita mazava ny fomba entin’ny fitondrana mamaha na manamaivana azy hatreto. Mazava loatra fa misy ifandraisana be dia be amin’ny lafiny fanabeazana olom-pirenena izany. Ao anatin’izay ihany koa ny lafiny kolontsaina izay manome lanja ambony sy hasina lehibe ny aina. Mbola mila ezaka be ny amin’ny fitaizana ny saina hirona amin’ny faniriana sy hijanona ho olom-banona mendrika an’ity firenena ity. Mampanahy ny maro ny fahitana amina fotoana samihafa ny fizoran’ny fiarahamonina mankany amin’ny fahasiahana; ny toe-tsaina jiolahy sy dahalo izay mampitovy laharana ny tenany amin’ny biby, ka mahavita habibiana amin’ny olona tafihiny anaovany ny asa ratsiny.

Tsy misy dikany ny asa fampandrosoana raha manjaka ny herisetra, ny habibiana eo anivon’ny fiarahamonina, na ny firenena manontolo. Raha mbola variana be amin’ny resaka politika ny fitondrana amin’ny asa rehetra izay ataony dia tsy hisy fivoarany na fihatsaràny io fiharatsiana io. Raha tsy manome môdely tsara hitam-bahoaka ihany koa ny mpitondra amin’ny fanomezan-danja sy hasiny ny lafiny maha olona, dia mihodinkodina fotsiny ny ezaka rehetra, fa tsy ahitam-bokany tsara. Mifampiankina ny asa fampandrosoana sy ny fivoaran’ny toe-tsaina ary tomponandraikitra voalohany amin’izany ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2021/09/11/edito-11-septambra-fisiana-herisetra-samihafa-tsy-mahazo-vahana-ny-fa...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 11 septambra – Fisiana herisetra samihafa – Tsy mahazo vahana ny fanomezan-kasina ny lafiny maha olona

Sôh’son

Feno 20 taona katroka amin’ity andro ity no nisian’ny herisetra mahery vaika nitranga, tamin’ny asa fampihorohoroana tany Etazonia ny 11 septambra 2001. Olona 3000 no voalaza fa namoy ny ainy vokatr’izany. Misy ny herisetra toy izany no hamoizana aina. Misy koa anefa ny avy amin’ny tenan’ilay olona ihany no hahafatesany, izany hoe mamono tena. Mpitranga eto amin’ny firenena io tranga farany io, indrindra tato anatin’ny 10 taona farany. Nosoritan’ny ray aman-dreny iray izay, fa taloha, efa ao anaty fotoana niverenan’ny fahaleovantena, dia tsy mba nisy Malagasy namono tena izany, ankoatra an-dRabeniomby sy Ravolahanta. Resaka ara-pitiavana izany, iaraha-mahalala ny tantara. Mbola misy io tranga io ankehitriny, saingy miseho amin’ny antony samihafa. Anisan’izany ny tsy fahazakana ny onjam-piainana sy ny fahasahiranana lalina. Dia ireny misy mitsoraka mamono tena amin’ny ranon’Ikopa eny amin’ny tetezan’ny Tanjombato ireny ny sasany. Marihina, fa omaly ny andro manerantany amin’ny fisorohana ny famonoan-tena.

Endriky ny fiharatsiam-piainana misy amin’izao fotoana eto amin’ny firenena ireny trangana famonoan-tena ireny. Olana ara-tsosialy izay tsy hita mazava ny fomba entin’ny fitondrana mamaha na manamaivana azy hatreto. Mazava loatra fa misy ifandraisana be dia be amin’ny lafiny fanabeazana olom-pirenena izany. Ao anatin’izay ihany koa ny lafiny kolontsaina izay manome lanja ambony sy hasina lehibe ny aina. Mbola mila ezaka be ny amin’ny fitaizana ny saina hirona amin’ny faniriana sy hijanona ho olom-banona mendrika an’ity firenena ity. Mampanahy ny maro ny fahitana amina fotoana samihafa ny fizoran’ny fiarahamonina mankany amin’ny fahasiahana; ny toe-tsaina jiolahy sy dahalo izay mampitovy laharana ny tenany amin’ny biby, ka mahavita habibiana amin’ny olona tafihiny anaovany ny asa ratsiny.

Tsy misy dikany ny asa fampandrosoana raha manjaka ny herisetra, ny habibiana eo anivon’ny fiarahamonina, na ny firenena manontolo. Raha mbola variana be amin’ny resaka politika ny fitondrana amin’ny asa rehetra izay ataony dia tsy hisy fivoarany na fihatsaràny io fiharatsiana io. Raha tsy manome môdely tsara hitam-bahoaka ihany koa ny mpitondra amin’ny fanomezan-danja sy hasiny ny lafiny maha olona, dia mihodinkodina fotsiny ny ezaka rehetra, fa tsy ahitam-bokany tsara. Mifampiankina ny asa fampandrosoana sy ny fivoaran’ny toe-tsaina ary tomponandraikitra voalohany amin’izany ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/11/edito-11-septambra-fisiana-herisetra-samihafa-tsy-mahazo-vahana-ny-fanomezan-kasina-ny-lafiny-maha-olona/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 11 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 11 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Misaotra ny Prefe nanamafy ny fahamarinan’ny vaovao. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Misaotra ny Prefe nanamafy ny fahamarinan’ny vaovao.

Tsy rariny! Fitondrana matahotra RMDM. Kanosa! ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tsy rariny! Fitondrana matahotra RMDM. Kanosa!

AO ANTSIRABE NY FOTOANAN-TSIKA RAHAMPITSO. TONGAVA MARO! ... TohinyFintinina

6 andro lasa

AO ANTSIRABE NY FOTOANAN-TSIKA RAHAMPITSO. TONGAVA MARO!

Comment on Facebook RMDM : na inona ...

Aza hadin ny mitondra karaoty sy ovy eo kelivozona refa mody,

NAREO RMDM TSY MISY RA VITANAREO MANAO CINEMA

Makasitraka eeee

Load more