DINIKA ALAHADY 8 DESAMBRA 2019 – Paul Mpody – MCFIE – Avereno ny fifidianana

Avereno ny fifidianana mba tsy hisian’ny korontana eto amin’ny tanindrazantsika, mba tsy hilatsahan’i Madagasikara anaty lavaka indray. Fa alohan’ny ameranana ny fifidianana dia am boary aloha io CENI io, ravao aloha ilay olona ao anatiny ao. Amboary ny lalànan’ny CENI araka ny nazavaiko teo.