Mampikony – Fokontany – Komajia – K13 mitsangana vavolombelona amin’ny halabato