10:00 > AZ TV – Iray sy iray – Me Hanitra Razafimanantsoa nasain’i Fidèle Razara Pierre