Marc Ravalomanana – Antalaha – Vonona handray an-tanana ny hoaviny

Ny fifarimbonana sy ny fiarahamiasa no hahavitan-javatra lehibe sy ahafahana manarina sy mampandroso ny faritra tsirairay avy.Antalaha vonona handray antanana ny hoaviny no hitako teto androany.