Fotadrevo – 16 Okt – Fidio ny kandidà 25, Marc Ravalomanana

” FILIETSIKA RAVALOMANANA FA TSY HISY TY KERE NAHO I PRESIDENT ”

FOTADREVO
Teto Fotadrevo aho nanazava ilay fanomezan-toky sy fanamby “Manifesto” izay voarafitra ho azo avadika ho asa avy hatrany anaty ny MAP2. Hiantoka ny fitsinjaram-pahefana sy fanampariaham-pahefana tena izy, hiady amin’ny tsy fahampian-tsakafo, hanamboatra toeram-pitsaboana CSB sy hopitaly.