11:00 > Manatrika ny vavaka sy fifadian-kanina miaraka amin’ny sahan’ny FJKM Sampana Fifohazana eto amin’ny Palais des sports Mahamasina

 
“Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy hangovitra ny hato-tongotro.” II Sam 22:37