18 C
Antananarivo
Fri 28 Jan 2022 23:29

NY VALOSOA 9 SEPT 1206_page 4

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
18 ° C
18 °
18 °
88 %
4.6kmh
75 %
Fri
18 °
Sat
28 °
Sun
27 °
Mon
27 °
Tue
24 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

LEO!LEO! ... TohinyFintinina

2 ora lasa

LEO!LEO!

Comment on Facebook 1764140243706142_4806801422773327

efa tsy rariny mihitsy ka ..efa isanandro zao ..nefa ny facture alefa fona !!!

Mety ka

Mankasitraka anareo. ... TohinyFintinina

6 ora lasa

Mankasitraka anareo.

Photos de la publication de Météo Madagascar ... TohinyFintinina

13 ora lasa

Mankasitraka anareo. ... TohinyFintinina

22 ora lasa

Mankasitraka anareo.

Mankasitraka anareo. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mankasitraka anareo.

MBOLA TSY FAY IHANY VE RY BOAIKELY ?

Mbola tsy fay ihany ve ry boaikely?
Sa dia tsy nosaininareo velively
Ny tranga tsy ampoizina tahak’ireny,
Nisiam-behivavy mba sahy niteny.

Satria be ny zava-tsy zakany intsony,
Ka dia noloarany ny tao am-pony.
Ary ianao no indro tena namatrapatrarany,
Sady nataony nahita ny anarany!

Mbola tsy fay ihany ve ry boaikely
Amin’ity vaovao tena haingam-piely,
Ka hita mazava sy tsy azo nafenina
Ireo izay nitranga sy ireo notenenina?

Toy ny porofo sy fanambaràna,
Fa hay efa leo iretsy “ambany tanàna”.
Efa leo, tena leon’ny fampanantenana,
Ka miandrandra mafy an’ilay fanovana!

…Dia mbola tsy fay ihany ve ry boaikely
Amin’ity toetra ratsy sy tsy mba modely,
Ary ireo teny maro tsy voalanjalanja
Rehefa mijoro sy miakatra kianja?

Tsarovy fa maro ireo efa nandao
Sy tsy vonona hiaraka intsony aminao,
Ka omàny re ny entana dia ahorony,
F’ianao efa tena tsy ho avotra intsony!

IRINA HO TAFITA (28-01-22)

(Rohin’ny horonantsary Miara-manonja – youtu.be/y0EYTFlAGx4?t=5650)

www.gvalosoa.net/2022/01/27/mbola-tsy-fay-ihany-ve-ry-boaikely/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

MBOLA TSY FAY IHANY VE RY BOAIKELY ?

Mbola tsy fay ihany ve ry boaikely?
Sa dia tsy nosaininareo velively
Ny tranga tsy ampoizina tahak’ireny,
Nisiam-behivavy mba sahy niteny.

Satria be ny zava-tsy zakany intsony,
Ka dia noloarany ny tao am-pony.
Ary ianao no indro tena namatrapatrarany,
Sady nataony nahita ny anarany!

Mbola tsy fay ihany ve ry boaikely
Amin’ity vaovao tena haingam-piely,
Ka hita mazava sy tsy azo nafenina
Ireo izay nitranga sy ireo notenenina?

Toy ny porofo sy fanambaràna,
Fa hay efa leo iretsy “ambany tanàna”.
Efa leo, tena leon’ny fampanantenana,
Ka miandrandra mafy an’ilay fanovana!

…Dia mbola tsy fay ihany ve ry boaikely
Amin’ity toetra ratsy sy tsy mba modely,
Ary ireo teny maro tsy voalanjalanja
Rehefa mijoro sy miakatra kianja?

Tsarovy fa maro ireo efa nandao
Sy tsy vonona hiaraka intsony aminao,
Ka omàny re ny entana dia ahorony,
F’ianao efa tena tsy ho avotra intsony!

            IRINA HO TAFITA (28-01-22)

(Rohin’ny horonantsary Miara-manonja – https://youtu.be/y0EYTFlAGx4?t=5650)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/mbola-tsy-fay-ihany-ve-ry-boaikely/

Tao aorian’ny andro ratsy – Niaka-bidy avokoa ny legioma any Toamasina

Niaina

Tao aorian’ny andro ratsy nisy teto amintsika andro maromaro izao, ka nahatapaka ny lalana tao Moramanga, niaka-bidy avokoa ny legioma any Toamasina faritra Atsinanana. Noho ny haratsian’ny làlana nateraky ny andro ratsy dia niato avokoa ny fifamoivoizana tamin’iny làlam-pirenena faharoa iny, nandritra ny roa andro teo. Ankehitriny efa miha-miverina amin’ny laoniny izany, ary efa afaka mandeha koa ireo fiara vaventy, satria efa voapetraka ilay “pont bailey” any Moramanga.

Ho an’ny mponina any Toamasina, izay manafatra ireo legioma avy aty an-drenivohitra sy ny manodidina dia nisy fiantraikany lehibe izany, satria nahitana fiakarany avokoa ny vidiny. Manomboka amin’ny 4000 Ar ka hatramin’ny 6000 Ar ny kilaon’ny voatabia. Ny karaoty kosa dia efa misy tafiakatra hatramin’ny 7000 Ar ny kilao. Vidiana amin’ny vidiny 5000 Ar ny kilaon’ny haricot vert, raha 4000 Ar ny ovy. Hita ihany koa fa samy manao izay vidiny hitiavany azy ny mpivarotra amin’izao. Andrasana izay ho fidinan’ireo vidina legioma ireo satria efa miverina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana any Moramanga.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/tao-aorianny-andro-ratsy-niaka-bidy-avokoa-ny-legioma-any-toamasina/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tao aorian’ny andro ratsy – Niaka-bidy avokoa ny legioma any Toamasina

Niaina

Tao aorian’ny andro ratsy nisy teto amintsika andro maromaro izao, ka nahatapaka ny lalana tao Moramanga, niaka-bidy avokoa ny legioma any Toamasina faritra Atsinanana. Noho ny haratsian’ny làlana nateraky ny andro ratsy dia niato avokoa ny fifamoivoizana tamin’iny làlam-pirenena faharoa iny, nandritra ny roa andro teo. Ankehitriny efa miha-miverina amin’ny laoniny izany, ary efa afaka mandeha koa ireo fiara vaventy, satria efa voapetraka ilay “pont bailey” any Moramanga.

Ho an’ny mponina any Toamasina, izay manafatra ireo legioma avy aty an-drenivohitra sy ny manodidina dia nisy fiantraikany lehibe izany, satria nahitana fiakarany avokoa ny vidiny. Manomboka amin’ny 4000 Ar ka hatramin’ny 6000 Ar ny kilaon’ny voatabia. Ny karaoty kosa dia efa misy tafiakatra hatramin’ny 7000 Ar ny kilao. Vidiana amin’ny vidiny 5000 Ar ny kilaon’ny haricot vert, raha 4000 Ar ny ovy. Hita ihany koa fa samy manao izay vidiny hitiavany azy ny mpivarotra amin’izao. Andrasana izay ho fidinan’ireo vidina legioma ireo satria efa miverina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana any Moramanga.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/tao-aorianny-andro-ratsy-niaka-bidy-avokoa-ny-legioma-any-toamasina/

Faritra avo – Misangy loza hatrany ny fitondrana ka ny vahoaka no mahita faisana

Ny Valosoa

Mahafinaritra an-dRajoelina sy ireo mpiaradia aminy ny manao hetsika tsy amim-piheverana eny amin’ny faritra avo, indrindra fa ao amin’ny Rovan’Antananarivo sy ny manodidina azy.

Ny Sabotsy 11 Desambra 2010 nametrahana ny Repoblika fahaefatra dia niakatra teny Anatirova ny Filoha ankehitriny mivady nanao fitafy, naka endrika mpanjaka izy roa, ireo mpiambina azy indray dia nampitafiana ny fanamiana fanaon’ny miaramila tamin’ny fahampanjaka. Mahatsikaiky ny toejavatra toy izany satria, fametrahana ny sata repoblikana no natao tamin’io andro io, kanefa dia toa kilalao mpanjakampanjaka no hita, marihina fa nandritra ny fitondrana tetezamita no tsy hita nanjavonana ilay satroboninahitrin’ny mpanjakavavy, izay tsy mbola hita hatramin’izao.

Ny 19 Janoary 2019 indray no nanao fianianana tetsy Imahamasina Ingahy Filoha amin’izao fotoana izao, ny harivan’io dia nikasa hanapoaka afomanga ao Anatirova ireo mpitondra vaovao, saingy tsy tanteraka izany fa voasakan’ny orana, ary io alina io dia nianjera ny vatobe roa niteraka fatiolona izany, raha araka ny fomba dia tokony ho tsy azo atao intsony ny manapoaka afomanga ao, satria efa afo no nandrava ny Rova.

Valo andro taorian’io indray ny Alahady 27 Janoary 2019 tapakandro maraina, dia tonga tao Anatirova Ingahy Filoha, niaraka taminy tao koa Ramatoa Minisitra Lalatiana, miadidy ny kolontsaina sy ny serasera. Herintaona taorian’izay dia nitsangana ilay “Colisée de la honte”, izay notsipahan’ny olompirenena manantsaina rehetra, ny azo antoka dia tamin’io fidirana tao Anatirova io no nanomboka ny fiketrehana ny hananganana ilay “Colisée” izay fanotana fady tanteraka ny Rova.

Ny Zoma 06 Novambra 2020 nahafeno 25 taona katroka ny nahamay ny Rovan’Antananarivo dia nofafan’Ingahy Filoha tanteraka ny tantara, ka novainy ho Rovan’i Madagasikara ny anaran’ilay Rova izay nimatimatesan’ireo mpanjaka nifandimby nanomboka tamin’ny 1610 namoronan’ny mpanjaka Andrianjaka ny Tanànan’Antananarivo.

Ny soratra Antananarivo izay fantsihana eo amin’ireo vatobe eo Ampahamarinana, izay efa nesorina nandritra ny fotoana naha Ben’ny Tanàna an’i Neny Lalao Ravalomanana, mbola naverin’ireo mpamantsika an’Antananarivo indray ankehitriny, tsy mahagaga raha mikomy mitady lalana ianjerana ireo vatobe.

Nandritra ny fihaonan’Ingahy Filoha tamin’ireo tompon’ny haino vaky jery teny Iavoloha no nanitrikitrihany mafy, fa tsy maintsy atao hono ilay teleferika, ka izay mitsipaka izany dia tsy tia fandrosoana. Efa nambara teto amin’ny gazetintsika fa ny lalan’io fitaterana mihantona io, dia mitovy amin’ny zotra nandehanan’ny fanafihana nataon’ny tafika frantsay izay niainga tey Ambatobe, niakatra an’Ankatso avy eo dia nitifitra namely ny Rova sy ny faritra avo, ny dikan’izany dia fanamasinana ny fandresena azon’ny frantsay fahiny ny fananganana io fitateranana hamoa-doza io. Izao anefa dia terena hiala eny amin’ny faritra avo ireo mponina eny, satria atahorana hono ny fianjeran’ireo vatobe, izay tsy mbola nandalovan’ny teleferika akory dia efa mampihorin-koditra.

Manana ny tantarany sy ny hasiny ny toerana rehetra indrindra fa ny Rovan’Antananarivo sy ny faritra manodidina azy, saingy indrisy fa sendra izay mpitondra manaotao foana, tsy mahalala afa tsy izay isehosehoana hatrany, ka ny tena mamohehitra dia ireo vahoaka monina eny amin’ny faritra iharan’ny fanosihosena no mizaka ny tsy eran’ny aina, ka ny vahaolana maharitra sy hampilamina dia tsy misy afa tsy ny famerenana ny anarana hoe Rovan’Antananarivo, ny fanesorana ny soratra Antananarivo fantsihana eo amin’ny vatobe ary ny goavana indrindra dia ny fampitsaharana ilay tetikasa teleferika sy ny fandravana ilay ” Colisée de la honte”.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/faritra-avo-misangy-loza-hatrany-ny-fitondrana-ka-ny-vahoaka-no-mahit...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Faritra avo – Misangy loza hatrany ny fitondrana ka ny vahoaka no mahita faisana

Ny Valosoa

Mahafinaritra an-dRajoelina sy ireo mpiaradia aminy ny manao hetsika tsy amim-piheverana eny amin’ny faritra avo, indrindra fa ao amin’ny Rovan’Antananarivo sy ny manodidina azy.

Ny Sabotsy 11 Desambra 2010 nametrahana ny Repoblika fahaefatra dia niakatra teny Anatirova ny Filoha ankehitriny mivady nanao fitafy, naka endrika mpanjaka izy roa, ireo mpiambina azy indray dia nampitafiana ny fanamiana fanaon’ny miaramila tamin’ny fahampanjaka. Mahatsikaiky ny toejavatra toy izany satria, fametrahana ny sata repoblikana no natao tamin’io andro io, kanefa dia toa kilalao mpanjakampanjaka no hita, marihina fa nandritra ny fitondrana tetezamita no tsy hita nanjavonana ilay satroboninahitrin’ny mpanjakavavy, izay tsy mbola hita hatramin’izao.

Ny 19 Janoary 2019 indray no nanao fianianana tetsy Imahamasina Ingahy Filoha amin’izao fotoana izao, ny harivan’io dia nikasa hanapoaka afomanga ao Anatirova ireo mpitondra vaovao, saingy tsy tanteraka izany fa voasakan’ny orana, ary io alina io dia nianjera ny vatobe roa niteraka fatiolona izany, raha araka ny fomba dia tokony ho tsy azo atao intsony ny manapoaka afomanga ao, satria efa afo no nandrava ny Rova.

Valo andro taorian’io indray ny Alahady 27 Janoary 2019 tapakandro maraina, dia tonga tao Anatirova Ingahy Filoha, niaraka taminy tao koa Ramatoa Minisitra Lalatiana, miadidy ny kolontsaina sy ny serasera. Herintaona taorian’izay dia nitsangana ilay “Colisée de la honte”, izay notsipahan’ny olompirenena manantsaina rehetra, ny azo antoka dia tamin’io fidirana tao Anatirova io no nanomboka ny fiketrehana ny hananganana ilay “Colisée” izay fanotana fady tanteraka ny Rova.

Ny Zoma 06 Novambra 2020 nahafeno 25 taona katroka ny nahamay ny Rovan’Antananarivo dia nofafan’Ingahy Filoha tanteraka ny tantara, ka novainy ho Rovan’i Madagasikara ny anaran’ilay Rova izay nimatimatesan’ireo mpanjaka nifandimby nanomboka tamin’ny 1610 namoronan’ny mpanjaka Andrianjaka ny Tanànan’Antananarivo.

Ny soratra Antananarivo izay fantsihana eo amin’ireo vatobe eo Ampahamarinana, izay efa nesorina nandritra ny fotoana naha Ben’ny Tanàna an’i Neny Lalao Ravalomanana, mbola naverin’ireo mpamantsika an’Antananarivo indray ankehitriny, tsy mahagaga raha mikomy mitady lalana ianjerana ireo vatobe.

Nandritra ny fihaonan’Ingahy Filoha tamin’ireo tompon’ny haino vaky jery teny Iavoloha no nanitrikitrihany mafy, fa tsy maintsy atao hono ilay teleferika, ka izay mitsipaka izany dia tsy tia fandrosoana. Efa nambara teto amin’ny gazetintsika fa ny lalan’io fitaterana mihantona io, dia mitovy amin’ny zotra nandehanan’ny fanafihana nataon’ny tafika frantsay izay niainga tey Ambatobe, niakatra an’Ankatso avy eo dia nitifitra namely ny Rova sy ny faritra avo, ny dikan’izany dia fanamasinana ny fandresena azon’ny frantsay fahiny ny fananganana io fitateranana hamoa-doza io. Izao anefa dia terena hiala eny amin’ny faritra avo ireo mponina eny, satria atahorana hono ny fianjeran’ireo vatobe, izay tsy mbola nandalovan’ny teleferika akory dia efa mampihorin-koditra.

Manana ny tantarany sy ny hasiny ny toerana rehetra indrindra fa ny Rovan’Antananarivo sy ny faritra manodidina azy, saingy indrisy fa sendra izay mpitondra manaotao foana, tsy mahalala afa tsy izay isehosehoana hatrany, ka ny tena mamohehitra dia ireo vahoaka monina eny amin’ny faritra iharan’ny fanosihosena no mizaka ny tsy eran’ny aina, ka ny vahaolana maharitra sy hampilamina dia tsy misy afa tsy ny famerenana ny anarana hoe Rovan’Antananarivo, ny fanesorana ny soratra Antananarivo fantsihana eo amin’ny vatobe ary ny goavana indrindra dia ny fampitsaharana ilay tetikasa teleferika sy ny fandravana ilay ” Colisée de la honte”.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/faritra-avo-misangy-loza-hatrany-ny-fitondrana-ka-ny-vahoaka-no-mahita-faisana/

Comment on Facebook Faritra avo – ...

Inona ny soa azonao nanao an’io prezidà? Tsy kiriko ve ianao mijery an’io na dia tsy tianao aza Madagasikara?

n' importe quoi!!

Nepotisme

Lasa Me Olala – Mpisolovava mpiaro ny tsy rariny

Stefa

Lavo ny andrarezina, lasa Me Olala na Me Willy Razafinjatovo, nodimandry afak’omaly teo amin’ny faha-76 taonany, tao amin’ny Hopitaly Andohatapenaka. Nahafantarana azy ny fiarovana ny tsy rariny samy hafa misy eto amin’ny firenena, ny fiarovana ireo raharaha mafampana nisy, nanampy ireo rehetra izay tratran’ny tsindry hazolena koa ity mpisolovava ity. Nitondra ny teny fampiononana ho an’ny fiankaviany ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny RMDM sy ny antoko TIM:” tamin’ny alahelo lehibe no nandrenesana ny fahalasanan’i Maître Willy RAZAFINJATOVO na i Maître Olala.

Nampiavaka azy ny fahasahiany sy ny fijoroany manoloana ireo tsy fahamarinana sy ny tsy rariny nisy teto amin’ny firenena. Koa amin’ny anaran’ny tenako manokana, sy ny ankohonako ary ny mpikambana ato amin’ny Tiako i Madagasikara (TIM), sy ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) dia maneho ny fiaraha-miory sy mitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakaviany”.

Omaly, tonga nitsapa alahelo ny fianakaviany tetsy Ankadifotsy koa, ny fianakaviambe ny RMDM sy TIM, nahitana ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM Rina Randriamasinoro, ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina, ny avy amin’ny RMDM, notarihan’ny filoha lefitra nasionaly avy amin’ny faritanin’i Toliara, Pasitera Edouard Tsarahame. Nisongadina tamin’izany fa very olomanga ny firenena, very ireo mpiaro azy, ireo iharan’ny tsy rariny samy hafa.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/lasa-me-olala-mpisolovava-mpiaro-ny-tsy-rariny/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Lasa Me Olala – Mpisolovava mpiaro ny tsy rariny

Stefa

Lavo ny andrarezina, lasa Me Olala na Me Willy Razafinjatovo, nodimandry afak’omaly teo amin’ny faha-76 taonany, tao amin’ny Hopitaly Andohatapenaka. Nahafantarana azy ny fiarovana ny tsy rariny samy hafa misy eto amin’ny firenena, ny fiarovana ireo raharaha mafampana nisy, nanampy ireo rehetra izay tratran’ny tsindry hazolena koa ity mpisolovava ity. Nitondra ny teny fampiononana ho an’ny fiankaviany ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny RMDM sy ny antoko TIM:” tamin’ny alahelo lehibe no nandrenesana ny fahalasanan’i Maître Willy RAZAFINJATOVO na i Maître Olala.

Nampiavaka azy ny fahasahiany sy ny fijoroany manoloana ireo tsy fahamarinana sy ny tsy rariny nisy teto amin’ny firenena. Koa amin’ny anaran’ny tenako manokana, sy ny ankohonako ary ny mpikambana ato amin’ny Tiako i Madagasikara (TIM), sy ny Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) dia maneho ny fiaraha-miory sy mitondra ny teny fampiononana ho an’ny fianakaviany”.

Omaly, tonga nitsapa alahelo ny fianakaviany tetsy Ankadifotsy koa, ny fianakaviambe ny RMDM sy TIM, nahitana ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM Rina Randriamasinoro, ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina, ny avy amin’ny RMDM, notarihan’ny filoha lefitra nasionaly avy amin’ny faritanin’i Toliara, Pasitera Edouard Tsarahame. Nisongadina tamin’izany fa very olomanga ny firenena, very ireo mpiaro azy, ireo iharan’ny tsy rariny samy hafa.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/lasa-me-olala-mpisolovava-mpiaro-ny-tsy-rariny/

Jean Bosco R, COMTIM Ambohitrolomahitsy – Haka fahefana matoa manao politika

Isambilo

Tontosa ny faran’ny herinandro teo ny fifidianana izay ho mpitantana ny rafitry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) eny anivon’ny kaominina, na ny COMTIM tany amin’ny kaominina Ambohitrolomahitsy distrikan’i Manjakandriana faritra Analamanga. Voafidy hitantana ity rafitra fototry ny antoko najoron’ny filoha Marc Ravalomanana ity tamin’izany i Jean Bosco Randriamparany, tanora mpanao politika avy amin’izany toerana izany. Tamin’io fotoana io koa no nanaovana ny fameloma-maso ny antoko, sy fifampiarahabana tratry ny taona, teo amin’ireo mpikatroka ao amin’ity kaominina Ambohitrolomahitsy ity.

Tonga maro tokoa ny mpikatroka TIM nandritra izany, na ratsy aza ny toetrandro ny faran’ny herinandro teo. Nanome voninahitra ny fotoana ny filohan’ny vondrona parlemantera TIM, sady depioten’Antananarivo faha-5 Fetra Ralambozafimbololona, ny filohan’ny DISTIM Manjakandriana Henri William Randriamanga, ny avy amin’ny Vehivavy TIM Analamanga nahitana ny filohany Rahelisoa Arphine sy ny mpikambana Ramatoa Bodoarilala.

Nambaran’ny filohan’ny COMTIM Ambohitrolomahitsy Jean Bosco Randriamparany nandritra io fotoana io, fa matoa manao politika dia vonona haka fahefana izay. Vonona haka fahefana hatrany ny antoko TIM hoy izy, amin’ny fotoana rehetra mampety izany. Notsiahiviny fa nahazo 80% mahery ny vaton’ny mpifidy, tany Ambohitrolomahitsy ny filoha Marc Ravalomanana, tamin’ny fifidianana filohampirenena natao farany teo teto amintsika ireny, mbola hanao ny tsaratsara kokoa noho izany hatrany Ambohitrolomahitsy amin’ny ho avy hoy izy, ka ny kinendry dia ny hamerina ny filoha Marc Ravalomanana indray eo amin’ny fitondrana.

Hanamafy ny fototra ihany koa ny COMTIM Ambohitrolomahitsy, ka hanangana ny FOKOTIM amin’ireo fokontany miisa 20 mandrafitra ity kaominina ity, hoy i Jean Bosco. Ny filohan’ny DISTIM Manjakandriana Henri William Randriamanga dia nampahatsiahy, fa tsy mora ny fanenjehana ny TIM hatramin’ny taona 2009, na izany aza dia mijoro ary vao mainka miha-matanjaka aza ity antoko natsangan’i Dada ity hoy izy, satria ny TIM no anisan’ny antoko manana ny rafitra fototra manerana an’i Madagasikara.

Noho izany, tsy hatahotra ireo vitsy an’isa mpandrombaka fahefana amin’ny tsy marina ireo isika, hoy ny depiote Fetra, nandritra ny lahateniny, tsy hatahotra intsony izay mety ho fampihorohoroana ataon’izy ireo. Ny filohan’ny Vehivavy TIM Analamanga, Rahelisoa Arphine kosa dia nanentana ireo vehivavy tany an-toerana hanao politika, handray anjara amin’ny raharaham-pirenena, nanentana azy ireo izy hanara-maso ny lisi-pifidianana.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/jean-bosco-r-comtim-ambohitrolomahitsy-haka-fahefana-matoa-manao-poli...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Jean Bosco R, COMTIM Ambohitrolomahitsy – Haka fahefana matoa manao politika

Isambilo

Tontosa ny faran’ny herinandro teo ny fifidianana izay ho mpitantana ny rafitry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) eny anivon’ny kaominina, na ny COMTIM tany amin’ny kaominina Ambohitrolomahitsy distrikan’i Manjakandriana faritra Analamanga. Voafidy hitantana ity rafitra fototry ny antoko najoron’ny filoha Marc Ravalomanana ity tamin’izany i Jean Bosco Randriamparany, tanora mpanao politika avy amin’izany toerana izany. Tamin’io fotoana io koa no nanaovana ny fameloma-maso ny antoko, sy fifampiarahabana tratry ny taona, teo amin’ireo mpikatroka ao amin’ity kaominina Ambohitrolomahitsy ity.

Tonga maro tokoa ny mpikatroka TIM nandritra izany, na ratsy aza ny toetrandro ny faran’ny herinandro teo. Nanome voninahitra ny fotoana ny filohan’ny vondrona parlemantera TIM, sady depioten’Antananarivo faha-5 Fetra Ralambozafimbololona, ny filohan’ny DISTIM Manjakandriana Henri William Randriamanga, ny avy amin’ny Vehivavy TIM Analamanga nahitana ny filohany Rahelisoa Arphine sy ny mpikambana Ramatoa Bodoarilala.

Nambaran’ny filohan’ny COMTIM Ambohitrolomahitsy Jean Bosco Randriamparany nandritra io fotoana io, fa matoa manao politika dia vonona haka fahefana izay. Vonona haka fahefana hatrany ny antoko TIM hoy izy, amin’ny fotoana rehetra mampety izany. Notsiahiviny fa nahazo 80% mahery ny vaton’ny mpifidy, tany Ambohitrolomahitsy ny filoha Marc Ravalomanana, tamin’ny fifidianana filohampirenena natao farany teo teto amintsika ireny, mbola hanao ny tsaratsara kokoa noho izany hatrany Ambohitrolomahitsy amin’ny ho avy hoy izy, ka ny kinendry dia ny hamerina ny filoha Marc Ravalomanana indray eo amin’ny fitondrana.

Hanamafy ny fototra ihany koa ny COMTIM Ambohitrolomahitsy, ka hanangana ny FOKOTIM amin’ireo fokontany miisa 20 mandrafitra ity kaominina ity, hoy i Jean Bosco. Ny filohan’ny DISTIM Manjakandriana Henri William Randriamanga dia nampahatsiahy, fa tsy mora ny fanenjehana ny TIM hatramin’ny taona 2009, na izany aza dia mijoro ary vao mainka miha-matanjaka aza ity antoko natsangan’i Dada ity hoy izy, satria ny TIM no anisan’ny antoko manana ny rafitra fototra manerana an’i Madagasikara.

Noho izany, tsy hatahotra ireo vitsy an’isa mpandrombaka fahefana amin’ny tsy marina ireo isika, hoy ny depiote Fetra, nandritra ny lahateniny, tsy hatahotra intsony izay mety ho fampihorohoroana ataon’izy ireo. Ny filohan’ny Vehivavy TIM Analamanga, Rahelisoa Arphine kosa dia nanentana ireo vehivavy tany an-toerana hanao politika, handray anjara amin’ny raharaham-pirenena, nanentana azy ireo izy hanara-maso ny lisi-pifidianana.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/jean-bosco-r-comtim-ambohitrolomahitsy-haka-fahefana-matoa-manao-politika/

Comment on Facebook Jean Bosco R, COMTIM...

Mankasitraka namana ary ny adidy hono tsy an olon dratsy,mahavità be o fa ato aorianao izahay

Antoko TIM – Manatona hatrany an-tranon’ireo traboina

Isambilo

Tsy mijery fotsiny ireo traboina vokatry ny andro ratsy teto amintsika farany teo ireny, ka niteraka tondra-drano, sy fihotsahan’ny tany, teto Antananarivo sy ny manodidina ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), fa nitondra ireo voatsirambin’ny tanana ho an’ireo traboina ireo.

Nirobo-drano, tonga hatrany an-tranon’ireo olona tra-boina ny avy amin’ity antoko najoron’ny filoha Marc Ravalomanana ity, notarihan’ny sekretera jeneralin’ny nasionalin’ny antoko Rina Randriamasinoro, sy ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina. Nitondra fanampiana izy ireo tao amin’ny Boriboritany faha-3 sy tao amin’ny Boriboritany faha-6, araka ny toro-mariky ny filoha mpanorina ny antoko: nitondra vary, menaka, savony, labozy,… sy ireo zavatra ilain’ireo mponina ireo, amin’izao fahasahiranana lalina mahazo azy ireo izao. Mbola hiitatra amin’ireo Boriboritany hafa eto Antananarivo, sy ny manodidina, izao fanampiana ataon’ny antoko TIM ny traboina izao.

Ankoatra izany, hitondra ny anjara birikiny, hanampy ireo vehivavy TIM traboina koa ny Vehivavy TIM amin’ny faritra Analamanga, tarihan’ny filohany Rahelisoa Arphine. Omaly izy ireo no nanangona ireo fanampiana hatolotra amin’izany, izay homena ireo vehivavy TIM traboina ny zoma ho avy izao. Ny fanampiana hataon’izy ireo dia tsipaipaikan’ireo mpikamabana, sy fanampian’ireo malala-tanana koa: na ny avy eto an-toerana izany, na ny avy any ivelany.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/antoko-tim-manatona-hatrany-an-tranonireo-traboina/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Antoko TIM – Manatona hatrany an-tranon’ireo traboina

Isambilo

Tsy mijery fotsiny ireo traboina vokatry ny andro ratsy teto amintsika farany teo ireny, ka niteraka tondra-drano, sy fihotsahan’ny tany, teto Antananarivo sy ny manodidina ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), fa nitondra ireo voatsirambin’ny tanana ho an’ireo traboina ireo.

Nirobo-drano, tonga hatrany an-tranon’ireo olona tra-boina ny avy amin’ity antoko najoron’ny filoha Marc Ravalomanana ity, notarihan’ny sekretera jeneralin’ny nasionalin’ny antoko Rina Randriamasinoro, sy ny mpandrindra nasionaly Jean Claude Rakotonirina. Nitondra fanampiana izy ireo tao amin’ny Boriboritany faha-3 sy tao amin’ny Boriboritany faha-6, araka ny toro-mariky ny filoha mpanorina ny antoko: nitondra vary, menaka, savony, labozy,… sy ireo zavatra ilain’ireo mponina ireo, amin’izao fahasahiranana lalina mahazo azy ireo izao. Mbola hiitatra amin’ireo Boriboritany hafa eto Antananarivo, sy ny manodidina, izao fanampiana ataon’ny antoko TIM ny traboina izao.

Ankoatra izany, hitondra ny anjara birikiny, hanampy ireo vehivavy TIM traboina koa ny Vehivavy TIM amin’ny faritra Analamanga, tarihan’ny filohany Rahelisoa Arphine. Omaly izy ireo no nanangona ireo fanampiana hatolotra amin’izany, izay homena ireo vehivavy TIM traboina ny zoma ho avy izao. Ny fanampiana hataon’izy ireo dia tsipaipaikan’ireo mpikamabana, sy fanampian’ireo malala-tanana koa: na ny avy eto an-toerana izany, na ny avy any ivelany.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/antoko-tim-manatona-hatrany-an-tranonireo-traboina/

Doro trano tamin’ny 26 janoary 2009 – Namela tantara ratsy ho an’ireo izay nanao azy

Ny Valosoa

Tsy mbola maty ao an-tsain’ny vahoaka Malagasy ny herisetra nataon’ireo mpandroba fahefana ny 26 JANOARY 2009, 13 taona lasa izay, dia ny doro-trano izay nanombohan’ny mpandetika firenena ny asa ratsiny, io ilay nantsoina hoe “lundi noir” na “Alatsinainy maizina”. Maizina tokoa satria nihorohoro Antananarivo iray vohitra satria nirehitra ny tanàna, noho ny nataon’ireo mpanongam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina.

Raha tsiahivina ny zava-nitranga, notokanana ny “kianjan’ny demokrasia” ny Sabotsy 17 Janoary 2009, herinandro taorian’io ny Sabotsy 24 Janoary 2009, dia nanambara Ingahy Rajoelina fa izy amin’izay no mibaiko ny polisy, ny zandary ,ny miaramila ary ny mpiasampanjakana, dia nolazainy koa fa mifarana ny hetsika teny Ambohijatovo , fa manomboka ny Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia eny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey amin’izay ny fihaonana ary atao isan’andro mandram-piongan’ny fitondrana tarihan’ny Filoha Ravalomanana.

Ny Alahady 25 Janoary 2009 dia tonga avy any Afrika Atsimo ny Filoha Ravalomanana, vahoaka marobe no tonga nitsena azy teny Ivato, sy nihoby azy tamin’ny lalana nolalovany niala teny Ivato hatreny Faravohitra.

Naharomotra ny mpomba an-dRajoelina sy ny forongony izany, ka tsy niandry ela ry zareo, fa ny Alatsinainy andro voalohany nidinana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey dia raikitra ny fitaomana olona ho eny Anosy, nambara tamin’izany fa nisy hono mpianatra voatana tao amin’ny Lapan’ny fitsarana, noho izany dia mila manao rodobe any ny vahoaka hamoaka ireo mpianatra ireo. Saingy tsy izay no nitranga fa niroso tamin’ny fandorana ny Rnm sy Tvm, sy fandrobana ireo entana tao amin’ireo toerana roa izy nitahiry ny vako-pirenena ireo. Very tanteraka ireo tahirimpirenena satria izay tsy may dia voaroba.

Taorian’ny tao Anosy, dia nanambara Ingahy Rajoelina teny Andavamamba, fa handeha hamonjy fodiana izy, ka notsofiny rano izay handeha handoro ny Mbs sy ny Tiko eny Tanjombato, tsy ireo ihany no voaroba sy may, fa tratra koa ny fananan’olontsotra teny Analakely, Behoririka, Ankorondrano, marihina fa nolalovan’ny mpandroba fotsiny ny Building Ramaroson, Savonnerie Tropicale, ny fananan’i Edgard Razafindravahy teny Ankorondrano fa tsy nokitihana.

Tsy ny teto Antananarivo ihany no nodorana sy norobaina ny fanananan’ny Filoha Ravalomanana, fa nitohy tany amin’ny faritra izany ary hatramin’izao dia mbola maro ireo fiaran’ny Tiko tsy mbola naverina. Hatramin’izao dia mbola mitohy ny antsojay atao amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny orinasany, tsiahivina fa nisy tamin’ireo mpomba an-dRajoelina nahavita niteny hoe:” potehina ny fananan-dRavalomanana, fa rehefa rava ny fananany dia tsy manambola intsony izy hanaovany politika”.

13 taona aty aoriana mbola eo ihany ny Filoha Ravalomanana, efa ho 8 taona izao izy no tafaverina avy any Afrika Atsimo, vao mainka mitombo ny fitiavan’ny vahoaka malagasy azy, sady efa mahatsiaro tena tanteraka ireo vahoaka ireo, fa tsy azo ianteherana ny mpandroba sy ny mpandoro.

Ny mampalahelo dia ankehitriny mbola misitraka ny voka-dratsin’ny nataon’ireo tsy mataho-tody ny vahoaka, satria ny tondra-drano izay iainana ankehitriny dia vokatry ny gaboraraka nataon’ireo nahazo fahefana tsy an-drariny, ny fahamaizana tesy sy eroa dia mbola tohin’ny vitan-dratsy nentin’ireo nilalao afo ary ny herisetra tsy an-drariny sedrain’ny vahoaka dia mbola farasisan’ny zava-doza noketrehin’ireo tsy mitsinjo ny farany.

Ny zava-nitranga tamin’ny 13 taona lasa, izay noheverin’ireo mpandroba fahefana ho ampinga nandreseny dia lasa vainafo tsy miala eo an-tampondohany, ary ny Filoha Ravalomanana, izy nofofoina dia vao mainka mitombo ny fitiavan’ny vahoaka azy.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/doro-trano-taminny-26-janoary-2009-namela-tantara-ratsy-ho-anireo-iza...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Doro trano tamin’ny 26 janoary 2009 – Namela tantara ratsy ho an’ireo izay nanao azy

Ny Valosoa

Tsy mbola maty ao an-tsain’ny vahoaka Malagasy ny herisetra nataon’ireo mpandroba fahefana ny 26 JANOARY 2009, 13 taona lasa izay, dia ny doro-trano izay nanombohan’ny mpandetika firenena ny asa ratsiny, io ilay nantsoina hoe “lundi noir” na “Alatsinainy maizina”. Maizina tokoa satria nihorohoro Antananarivo iray vohitra satria nirehitra ny tanàna, noho ny nataon’ireo mpanongam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina.

Raha tsiahivina ny zava-nitranga, notokanana ny “kianjan’ny demokrasia” ny Sabotsy 17 Janoary 2009, herinandro taorian’io ny Sabotsy 24 Janoary 2009, dia nanambara Ingahy Rajoelina fa izy amin’izay no mibaiko ny polisy, ny zandary ,ny miaramila ary ny mpiasampanjakana, dia nolazainy koa fa mifarana ny hetsika teny Ambohijatovo , fa manomboka ny Alatsinainy 26 Janoary 2009 dia eny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey amin’izay ny fihaonana ary atao isan’andro mandram-piongan’ny fitondrana tarihan’ny Filoha Ravalomanana.

Ny Alahady 25 Janoary 2009 dia tonga avy any Afrika Atsimo ny Filoha Ravalomanana, vahoaka marobe no tonga nitsena azy teny Ivato, sy nihoby azy tamin’ny lalana nolalovany niala teny Ivato hatreny Faravohitra.

Naharomotra ny mpomba an-dRajoelina sy ny forongony izany, ka tsy niandry ela ry zareo, fa ny Alatsinainy andro voalohany nidinana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey dia raikitra ny fitaomana olona ho eny Anosy, nambara tamin’izany fa nisy hono mpianatra voatana tao amin’ny Lapan’ny fitsarana, noho izany dia mila manao rodobe any ny vahoaka hamoaka ireo mpianatra ireo. Saingy tsy izay no nitranga fa niroso tamin’ny fandorana ny Rnm sy Tvm, sy fandrobana ireo entana tao amin’ireo toerana roa izy nitahiry ny vako-pirenena ireo. Very tanteraka ireo tahirimpirenena satria izay tsy may dia voaroba.

Taorian’ny tao Anosy, dia nanambara Ingahy Rajoelina teny Andavamamba, fa handeha hamonjy fodiana izy, ka notsofiny rano izay handeha handoro ny Mbs sy ny Tiko eny Tanjombato, tsy ireo ihany no voaroba sy may, fa tratra koa ny fananan’olontsotra teny Analakely, Behoririka, Ankorondrano, marihina fa nolalovan’ny mpandroba fotsiny ny Building Ramaroson, Savonnerie Tropicale, ny fananan’i Edgard Razafindravahy teny Ankorondrano fa tsy nokitihana.

Tsy ny teto Antananarivo ihany no nodorana sy norobaina ny fanananan’ny Filoha Ravalomanana, fa nitohy tany amin’ny faritra izany ary hatramin’izao dia mbola maro ireo fiaran’ny Tiko tsy mbola naverina. Hatramin’izao dia mbola mitohy ny antsojay atao amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny orinasany, tsiahivina fa nisy tamin’ireo mpomba an-dRajoelina nahavita niteny hoe:” potehina ny fananan-dRavalomanana, fa rehefa rava ny fananany dia tsy manambola intsony izy hanaovany politika”.

13 taona aty aoriana mbola eo ihany ny Filoha Ravalomanana, efa ho 8 taona izao izy no tafaverina avy any Afrika Atsimo, vao mainka mitombo ny fitiavan’ny vahoaka malagasy azy, sady efa mahatsiaro tena tanteraka ireo vahoaka ireo, fa tsy azo ianteherana ny mpandroba sy ny mpandoro.

Ny mampalahelo dia ankehitriny mbola misitraka ny voka-dratsin’ny nataon’ireo tsy mataho-tody ny vahoaka, satria ny tondra-drano izay iainana ankehitriny dia vokatry ny gaboraraka nataon’ireo nahazo fahefana tsy an-drariny, ny fahamaizana tesy sy eroa dia mbola tohin’ny vitan-dratsy nentin’ireo nilalao afo ary ny herisetra tsy an-drariny sedrain’ny vahoaka dia mbola farasisan’ny zava-doza noketrehin’ireo tsy mitsinjo ny farany.

Ny zava-nitranga tamin’ny 13 taona lasa, izay noheverin’ireo mpandroba fahefana ho ampinga nandreseny dia lasa vainafo tsy miala eo an-tampondohany, ary ny Filoha Ravalomanana, izy nofofoina dia vao mainka mitombo ny fitiavan’ny vahoaka azy.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/doro-trano-taminny-26-janoary-2009-namela-tantara-ratsy-ho-anireo-izay-nanao-azy/

3 taona nitondran-dRajoelina – Miady ny laharana gisitra hatrany i Madagasikara

Andry Tsiavalona

Mibosesika tsy misy fitsaharany ny loza mihàtra eto amin’ity Nosy ity, ka mikorisa manapa-dàlana sy mandrodana trano ary mamono olona, toy ny tany voton-drano ny toe-javatra eo amin’ny sehatra rehetra. Araka izany dia midaraboka avy eny ambony ny toekarem-pirenena sy ny faripiainan’ny Malagasy ary ny fiainana ara-tsosialin’ny ankamaroan’ny olompirenena. Nanaovan’ny fitondrana antso avo ny be atidoha gasy (cerveaux) maneran-tany hanafaka ity Firenena ity, ao anatin’izao fahantrana tsy roa aman-tany izao, ary hanandratra avo ny lafim-piainan’ny vahoaka, sy hanova ny tantaram-pirenena, ka ho sangany eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana sy manerana izao tontolo izao i Madagasikara.

Manitsaka ny faha efatra taona nitondrany ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, sy ny atidoha miara-miasa aminy kanefa dia mitodika aty tokoa ny mason’izao tontolo izao, satria miady gisitra ity Firenena manana harena tsy an-kibon’ny tany ihany, fa an-dranomasina sy ambonin’ny tany ihany koa. Mitodika aty ihany koa ny mason’izao tontolo izao, ka mahita ny loza mihàtra eto ka ankoatry ny areti-mandoza, covid 19, izay iaharan’ny firenena rehetra mizaka dia iainan’ny Malagasy ihany koa ny kere, ny tsy fandriampahalemana sy ny fahantrana ary manampy trotraka izany ny tondra-drano amin’izao fotoana izao.

Nanambara ny filohan’ny Repoblika, fa noho ny fiovaovan’ny toetr’andro no niteraka ny kere any Atsimon’ny Nosy. Tsy nanao na inona na inona niadiana tamin’izany ihany koa, hono, ny mpitondra nifandimby tato anatin’ny enim-polo taona. Izy kosa hametraka fantsona hitarihana rano hoentina manondraka ny tany famokarana sy hamatsiana rano fisotro madio ny mponina sy ny biby fiompy. Efa tamin’ny taona 2020 izay efa taonan’ny asa ihany koa ka angamba, ao anatin’ny fepotoana efatra mbola angatahiny vao ho vita ity tetikasa ity. Mitombo ny isan’ny lavon’ny kere amin’izao fotoana izao, ka soa ihany fa tsy tany Atsimon’ny Nosy no nandalo ny rivodoza « Anna ».

Miiba fito faingo roa (-7,2) ny harinkarena faobe tamin’ny taon-dasa ary efa nanafosafo ny dimy arivo ariary ny « euro » iray, ka ny valanaretina covid 19 no nanilihan’ny fitondrana ho antony nahatonga izany, kanefa vola efa nananika ny iray miliara dolara no natosaky ny mpiray antoka ara-teknika sy ara-bola (PTF) nentina niady tamin’ny ity valanaretina ity. Tsy voafehy ity valanaretina ity, na dia nodradradradraina koa aza, fa maro ireo CSB sy hopitaly manarapenitra natsangana manerana ny Nosy.

Tsy nisy ozinina niorina teto amin’ny Firenena na iray aza, mba hanomezana asa ny tanora kanefa ny orinasa gasy efa mitsangana indray no takiana hetra mihoa-pampana, izay midika ho famonoana ankolaka azy ireo, satria sarotra ny famotehana mivantana toy ny nanaovany ny orinasan’ny filoha Ravalomanana Marc. Takiana haban-tseranana ny orinasa afakahaba kanefa dia izay no nandrisika ireo mpandraharaha nampiasa ny volany ao amin’ity sehatra ity. Mampidi-bola vahiny ho an’ny Firenena anefa ny vokatra aondran’ny orinasa afakahaba, izay mampiakatra ny sandam-bola ariary. Manampy trotraka izany ny fanafarana entana ilain’ny mponina andavanandro (PPN), fa tsy ny vokatra eto an-toerana no atao izay fomba rehetra hanangonana azy, mba tsy hanipazana ny vola vahiny eny amin’ny varavarakely.

Tondraka ny rano manerana ny Faritra maro manerana ny Nosy, ka aman’alina ny traboina ary raha ny eto an-drenivohitra manokana dia nitsidika ny teny amin’ny Kianja mitafon’Ankorondrano ny filohan’ny Repoblika sady nampandry adrisa, fa tsy maintsy mifanohana ny Malagasy ary amin’ny toe-javatra toy izao no fampisehoana izany. Nilaza ihany koa izy fa hanome « tosika fameno » ho an’ny traboina rehefa miverina any an-tokantranony izy ireo. Ny zava-doza anefa dia mbola manavakavaka ihany ity “filohan’ny Malagasy” rehetra ity, satria izay manana “karnem-pokontany manarapenitra” ihany no hisitraka izany.

Fe-potoam-piasana iray (un mandat) ihany dia efa ho tratra ny tanjona ho an’ny mpitondra amin’izao fotoana izao dia ny fanapotehana ny firenena, fa miandry fe-potoam-piasana efatra, roapolo taona kosa, vao hisy masoandro hihiratra ho an’ny valala be mandry izay hantenaina fa ho fohazin’ny hanohanana, satria ny tsy fananana mahazaka maniraka, raha izao mpitondra tsy mahay mitantana, tsy manana vina ireo izao, no sanatriavina mbola hitondra eo.

www.gvalosoa.net/2022/01/27/3-taona-nitondran-drajoelina-miady-ny-laharana-gisitra-hatrany-i-mada...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

3 taona nitondran-dRajoelina – Miady ny laharana gisitra hatrany i Madagasikara

Andry Tsiavalona

Mibosesika tsy misy fitsaharany ny loza mihàtra eto amin’ity Nosy ity, ka mikorisa manapa-dàlana sy mandrodana trano ary mamono olona, toy ny tany voton-drano ny toe-javatra eo amin’ny sehatra rehetra. Araka izany dia midaraboka avy eny ambony ny toekarem-pirenena sy ny faripiainan’ny Malagasy ary ny fiainana ara-tsosialin’ny ankamaroan’ny olompirenena. Nanaovan’ny fitondrana antso avo ny be atidoha gasy (cerveaux) maneran-tany hanafaka ity Firenena ity, ao anatin’izao fahantrana tsy roa aman-tany izao, ary hanandratra avo ny lafim-piainan’ny vahoaka, sy hanova ny tantaram-pirenena, ka ho sangany eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana sy manerana izao tontolo izao i Madagasikara.

Manitsaka ny faha efatra taona nitondrany ny filohan’ny Repoblika Rajoelina, sy ny atidoha miara-miasa aminy kanefa dia mitodika aty tokoa ny mason’izao tontolo izao, satria miady gisitra ity Firenena manana harena tsy an-kibon’ny tany ihany, fa an-dranomasina sy ambonin’ny tany ihany koa. Mitodika aty ihany koa ny mason’izao tontolo izao, ka mahita ny loza mihàtra eto ka ankoatry ny areti-mandoza, covid 19, izay iaharan’ny firenena rehetra mizaka dia iainan’ny Malagasy ihany koa ny kere, ny tsy fandriampahalemana sy ny fahantrana ary manampy trotraka izany ny tondra-drano amin’izao fotoana izao.

Nanambara ny filohan’ny Repoblika, fa noho ny fiovaovan’ny toetr’andro no niteraka ny kere any Atsimon’ny Nosy. Tsy nanao na inona na inona niadiana tamin’izany ihany koa, hono, ny mpitondra nifandimby tato anatin’ny enim-polo taona. Izy kosa hametraka fantsona hitarihana rano hoentina manondraka ny tany famokarana sy hamatsiana rano fisotro madio ny mponina sy ny biby fiompy. Efa tamin’ny taona 2020 izay efa taonan’ny asa ihany koa ka angamba, ao anatin’ny fepotoana efatra mbola angatahiny vao ho vita ity tetikasa ity. Mitombo ny isan’ny lavon’ny kere amin’izao fotoana izao, ka soa ihany fa tsy tany Atsimon’ny Nosy no nandalo ny rivodoza « Anna ».

Miiba fito faingo roa (-7,2) ny harinkarena faobe tamin’ny taon-dasa ary efa nanafosafo ny dimy arivo ariary ny « euro » iray, ka ny valanaretina covid 19 no nanilihan’ny fitondrana ho antony nahatonga izany, kanefa vola efa nananika ny iray miliara dolara no natosaky ny mpiray antoka ara-teknika sy ara-bola (PTF) nentina niady tamin’ny ity valanaretina ity. Tsy voafehy ity valanaretina ity, na dia nodradradradraina koa aza, fa maro ireo CSB sy hopitaly manarapenitra natsangana manerana ny Nosy.

Tsy nisy ozinina niorina teto amin’ny Firenena na iray aza, mba hanomezana asa ny tanora kanefa ny orinasa gasy efa mitsangana indray no takiana hetra mihoa-pampana, izay midika ho famonoana ankolaka azy ireo, satria sarotra ny famotehana mivantana toy ny nanaovany ny orinasan’ny filoha Ravalomanana Marc. Takiana haban-tseranana ny orinasa afakahaba kanefa dia izay no nandrisika ireo mpandraharaha nampiasa ny volany ao amin’ity sehatra ity. Mampidi-bola vahiny ho an’ny Firenena anefa ny vokatra aondran’ny orinasa afakahaba, izay mampiakatra ny sandam-bola ariary. Manampy trotraka izany ny fanafarana entana ilain’ny mponina andavanandro (PPN), fa tsy ny vokatra eto an-toerana no atao izay fomba rehetra hanangonana azy, mba tsy hanipazana ny vola vahiny eny amin’ny varavarakely.

Tondraka ny rano manerana ny Faritra maro manerana ny Nosy, ka aman’alina ny traboina ary raha ny eto an-drenivohitra manokana dia nitsidika ny teny amin’ny Kianja mitafon’Ankorondrano ny filohan’ny Repoblika sady nampandry adrisa, fa tsy maintsy mifanohana ny Malagasy ary amin’ny toe-javatra toy izao no fampisehoana izany. Nilaza ihany koa izy fa hanome « tosika fameno » ho an’ny traboina rehefa miverina any an-tokantranony izy ireo. Ny zava-doza anefa dia mbola manavakavaka ihany ity “filohan’ny Malagasy” rehetra ity, satria izay manana “karnem-pokontany manarapenitra” ihany no hisitraka izany.

Fe-potoam-piasana iray (un mandat) ihany dia efa ho tratra ny tanjona ho an’ny mpitondra amin’izao fotoana izao dia ny fanapotehana ny firenena, fa miandry fe-potoam-piasana efatra, roapolo taona kosa, vao hisy masoandro hihiratra ho an’ny valala be mandry izay hantenaina fa ho fohazin’ny hanohanana, satria ny tsy fananana mahazaka maniraka, raha izao mpitondra tsy mahay mitantana, tsy manana vina ireo izao, no sanatriavina mbola hitondra eo.

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/3-taona-nitondran-drajoelina-miady-ny-laharana-gisitra-hatrany-i-madagasikara/

EDITO 27 Janoary – Mety mbola tsy hifarana ny fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena

Sôh’son

Anisan’ny vay an-kandrina ka sady maharary no mahamenatra, raha izay no azo ilazana azy, ny haremben’ny firenena izay tafavoaka any ivelany ary any vao sarona. Misongadina ao anatin’izany ireo volamena tao Afrika Atsimo, ny tao amin’ny Nosy Seychelles sy ny tao Comores. Ireo aloha no sarona, fa tsy fantatra intsony izay talohan’ireo. Voalaza aza fa misy efa aman-taonina no any Dubaï. Avy amin’ny alalan’iza no nahatongavan’ireo any ? Tsy vitan’olon-tsotra sy vahoaka madinika izany, fa tsy maintsy olo-maventy mifandray amin’ny manam-pahefana, sy mpitondra ambony izany matoa tafavoaka eto amin’ny firenena. Tsy adino ny nambaran’ny kapitenin-tsambo iray voatana teny amin’ny fonjan’Antanimora tamin’ny taona 2010 momba ilay raharaha andramena voatazona tatsy amin’ny Nosy Kaômoro. Niainga tao Mahajanga ny sambony nitondra andramena ary voatazona tao amin’io Nosy io. Nambarany tamin’izany ireo mpitondra ambony nifandray tendro tamin’izany, fa nisy resaka tsy fifanarahana no nahasarona ilay fanondranana antsokosoko. Tantara mipetraka izany.

Tato anatin’ny folo taona farany, tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Tsaroana hatrany, taona maromaro lasa izay, tao anaty tetezamita, nisy olom-boatendry sahy namaky bantsilana, fa nisy angidimby manangona volamena tany atsimo tany ary avy dia nivoaka an’i Madagasikara. Tsy nisy tohiny intsony ny resaka momba izany taorian’izay. Taty amin’ny taona 2021 sy 2022 izao, vao tena naresaka ity fanondranana volamena antsokosoko ity, ary any ivelany vao tratra. Raha tsy ilay fitondrana any aza no mamoaka ny raharaha, tsy fanta-bahoaka ny fisiany. Mahamenatra sy manala baraka ny firenena mihitsy izany toe-javatra izany. Ilay fiedinedin’ny fitondrana ankehitriny mihitsy miseho ho babany sy mihevitra ny hisongona ny firenen-kafa no mahavaka ao anatin’izany. Misy tsy milamina eny amin’ny seranam-piaramanidina na ny seranan-tsambo eto Madagasikara, matoa mitranga ny fivoahana antsokosoko ny harem-pirenena.

Ny mahavariana, dia misy sarona ary misy tafagorobaka. Ny an’iza no tafavoaka, dia ny an’iza no voasakana? Lasa mandeha amin’izany fisainan’ny olom-pirenena maro. Nambaran’ny minisitry ny fitsarana fa misy tambajotrana “mafia” goavana mihitsy ao anatin’izany fanondranana antsokosoko harem-pirenena izany. Mahalala izany ny mpandinika sy ny olom-pirenena maro, fa ny andrasana ny fihetsiky ny fitondrana mandrava izany, sy misambotra ny atidoha mpandroba ny harem-pirenena eto amin’ity firenena ity. Raha mbola tsy mitranga izany, dia fandrebirebena vahoaka fotsiny ihany no betsaka eto, ary sarotra ny isian’ny fifampitokisana. Tsy mbola hifarana ny fisian’ny harem-pirenena hivoaka an-tsokosoko…

www.gvalosoa.net/2022/01/27/edito-27-janoary-mety-mbola-tsy-hifarana-ny-fanondranana-an-tsokosoko...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 27 Janoary – Mety mbola tsy hifarana ny fanondranana an-tsokosoko harem-pirenena

Sôh’son

Anisan’ny vay an-kandrina ka sady maharary no mahamenatra, raha izay no azo ilazana azy, ny haremben’ny firenena izay tafavoaka any ivelany ary any vao sarona. Misongadina ao anatin’izany ireo volamena tao Afrika Atsimo, ny tao amin’ny Nosy Seychelles sy ny tao Comores. Ireo aloha no sarona, fa tsy fantatra intsony izay talohan’ireo. Voalaza aza fa misy efa aman-taonina no any Dubaï. Avy amin’ny alalan’iza no nahatongavan’ireo any ? Tsy vitan’olon-tsotra sy vahoaka madinika izany, fa tsy maintsy olo-maventy mifandray amin’ny manam-pahefana, sy mpitondra ambony izany matoa tafavoaka eto amin’ny firenena. Tsy adino ny nambaran’ny kapitenin-tsambo iray voatana teny amin’ny fonjan’Antanimora tamin’ny taona 2010 momba ilay raharaha andramena voatazona tatsy amin’ny Nosy Kaômoro. Niainga tao Mahajanga ny sambony nitondra andramena ary voatazona tao amin’io Nosy io. Nambarany tamin’izany ireo mpitondra ambony nifandray tendro tamin’izany, fa nisy resaka tsy fifanarahana no nahasarona ilay fanondranana antsokosoko. Tantara mipetraka izany.

Tato anatin’ny folo taona farany, tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Tsaroana hatrany, taona maromaro lasa izay, tao anaty tetezamita, nisy olom-boatendry sahy namaky bantsilana, fa nisy angidimby manangona volamena tany atsimo tany ary avy dia nivoaka an’i Madagasikara. Tsy nisy tohiny intsony ny resaka momba izany taorian’izay. Taty amin’ny taona 2021 sy 2022 izao, vao tena naresaka ity fanondranana volamena antsokosoko ity, ary any ivelany vao tratra. Raha tsy ilay fitondrana any aza no mamoaka ny raharaha, tsy fanta-bahoaka ny fisiany. Mahamenatra sy manala baraka ny firenena mihitsy izany toe-javatra izany. Ilay fiedinedin’ny fitondrana ankehitriny mihitsy miseho ho babany sy mihevitra ny hisongona ny firenen-kafa no mahavaka ao anatin’izany. Misy tsy milamina eny amin’ny seranam-piaramanidina na ny seranan-tsambo eto Madagasikara, matoa mitranga ny fivoahana antsokosoko ny harem-pirenena.

Ny mahavariana, dia misy sarona ary misy tafagorobaka. Ny an’iza no tafavoaka, dia ny an’iza no voasakana? Lasa mandeha amin’izany fisainan’ny olom-pirenena maro. Nambaran’ny minisitry ny fitsarana fa misy tambajotrana “mafia” goavana mihitsy ao anatin’izany fanondranana antsokosoko harem-pirenena izany. Mahalala izany ny mpandinika sy ny olom-pirenena maro, fa ny andrasana ny fihetsiky ny fitondrana mandrava izany, sy misambotra ny atidoha mpandroba ny harem-pirenena eto amin’ity firenena ity. Raha mbola tsy mitranga izany, dia fandrebirebena vahoaka fotsiny ihany no betsaka eto, ary sarotra ny isian’ny fifampitokisana. Tsy mbola hifarana ny fisian’ny harem-pirenena hivoaka an-tsokosoko…

http://www.gvalosoa.net/2022/01/27/edito-27-janoary-mety-mbola-tsy-hifarana-ny-fanondranana-an-tsokosoko-harem-pirenena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 27 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 27 Janoary 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Comment on Facebook Vidio ny ...

Gazette manimba saim-baoka

Misaotra anao ramatoa sahy mijoro nilaza ny marina. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Misaotra anao ramatoa sahy mijoro nilaza ny marina.

26/01/2009-26/01/2022. Nidiran-doza Madagasikara. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

26/01/2009-26/01/2022. Nidiran-doza Madagasikara.

Comment on Facebook LUNDI NOIR. 26 ...

Ireo no namotika firenena. Anaranao, anjarantsika no miheritreritra ny ho aviny nosintsika ity.

De anjaratsika malagasy tonga sisa no mitsara !zava nisy io ga tsy noforonona

Firaisankina no hery! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Firaisankina no hery!

MAROLAMBO. Miantso vonjy ny mponina. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

MAROLAMBO. Miantso vonjy ny mponina.

... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mankasitraka anareo. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mankasitraka anareo.

JIRAMA. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

JIRAMA.

... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook Tamin’ny alahelo ...

Rip

Tsy vitan’ny mandria ampiadanana fotsiny kosa izany e

Fa zhoana e???

Ny Valosoa Vaovao dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ny Valosoa Vaovao dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo.
Load more