MAGRO BEHORIRIKA – SABOTSY 4 JANOARY 2020 – AHOANA MARINA