11 C
Antananarivo
Mon 18 Oct 2021 04:45

KIANJA BAREA

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
11 ° C
11 °
11 °
93 %
2.1kmh
20 %
Mon
28 °
Tue
29 °
Wed
29 °
Thu
30 °
Fri
25 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

OJM – Holafitry ny mpanao gazety – Fifidianana amboletran’ny ministry ny serasera Lalatiana – Tsipahan’ny “cellule de crise”

Ny Valosoa

Nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ny “cellule de crise” manoloana ny famotehan’ny ministry ny serasera Lalatiana ny tontolo’ny asa an-gazety.

Nandray fitenena ny mpanao gazety Fernand Cello ary nanambara fa:
“Manohitra ny latsabato izay natao amboletra anio sabotsy 16 oktobra 2021
Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsahambato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety, na eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana na privé. Anisan’izany ohatra ny famoriana mpanao gazety amin’ny androm-pifidianana any amin’ny faritra Farafangana, izay niendrika fisakafoanana kanefa fampielezankevitra amin’ny andro fandatsahambato.

Nisy ihany koa mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava, izay nandray anjara tamin’ny fandaharana omaly, izay niresaka ny lisitra nisy an’i Monica. Nitomany ilay mpanao gazety satria nisy fandrahonana azony. Ka mbola ho arahina eo ihany ny tohiny.
Manameloka ny herisetra nahazo ny mpanao gazety any amin’ny faritra Sofia izay nataon’ny assistant sy mpamilin’ny solombavambahoaka (ndlr, Jao Jean) any an-toerana.
Manameloka ny hestsika nataon’ny minisitry ny serasera tamin’ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainan’i Annie Andrianaivonirina manokana rehefa tsy nitovy hevitra aminy na tsy nety nanaraka ny amboletra izay ataony amin’izao fotoana izao.

Farany, izahay dia hiaro ireo izay nanao vato fotsy ary izay nandatsabato anio, ary nametraka requête any amin’ny Conseil d’Etat handeha amin’iny herinandro iny.
Ny “cellule de crise” dia hanamafy ny hetsika ary milaza fa toy ny tsy misy ny fifidiana izay natao anio.”

Nanamafy ny teny ny mpanao gazety Heninkaja Rakotomanantsoa nanambara momba ny ho tohin’ny “cellule de crise” ary nilaza fa:
“Hisy ny rafitra izay ho atsangana isaky ny faritra. Fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety. Rafitra hiombonan’ireo mpanao gazety rehetra ity.”

www.facebook.com/100007920066152/posts/3078249512449021/

www.gvalosoa.net/2021/10/17/ojm-holafitry-ny-mpanao-gazety-fifidianana-amboletranny-ministry-ny-s...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

OJM – Holafitry ny mpanao gazety – Fifidianana amboletran’ny ministry ny serasera Lalatiana – Tsipahan’ny “cellule de crise”

Ny Valosoa

Nanao fanambarana tamin’ny mpanao gazety ny “cellule de crise” manoloana ny famotehan’ny ministry ny serasera Lalatiana ny tontolo’ny asa an-gazety.

Nandray fitenena ny mpanao gazety Fernand Cello ary nanambara fa:
“Manohitra ny latsabato izay natao amboletra anio sabotsy 16 oktobra 2021
Maro ireo fandikan-dalàna izay tsikaritra nandritra ny fandatsahambato androany. Teo ny faneriterena mpanao gazety, na eo amin’ny haino aman-jerim-panjakana na privé. Anisan’izany ohatra ny famoriana mpanao gazety amin’ny androm-pifidianana any amin’ny faritra Farafangana, izay niendrika fisakafoanana kanefa fampielezankevitra amin’ny andro fandatsahambato.

Nisy ihany koa mpanao gazety izay nahazo fandrahonana tany Morondava, izay nandray anjara tamin’ny fandaharana omaly, izay niresaka ny lisitra nisy an’i Monica. Nitomany ilay mpanao gazety satria nisy fandrahonana azony. Ka mbola ho arahina eo ihany ny tohiny.
Manameloka ny herisetra nahazo ny mpanao gazety any amin’ny faritra Sofia izay nataon’ny assistant sy mpamilin’ny solombavambahoaka (ndlr, Jao Jean) any an-toerana.
Manameloka ny hestsika nataon’ny minisitry ny serasera tamin’ny fandaharana tsy miankina omaly izay niresahana ny fiainan’i Annie Andrianaivonirina manokana rehefa tsy nitovy hevitra aminy na tsy nety nanaraka ny amboletra izay ataony amin’izao fotoana izao.

Farany, izahay dia hiaro ireo izay nanao vato fotsy ary izay nandatsabato anio, ary nametraka requête any amin’ny Conseil d’Etat handeha amin’iny herinandro iny.
Ny “cellule de crise” dia hanamafy ny hetsika ary milaza fa toy ny tsy misy ny fifidiana izay natao anio.”

Nanamafy ny teny ny mpanao gazety Heninkaja Rakotomanantsoa nanambara momba ny ho tohin’ny “cellule de crise” ary nilaza fa:
“Hisy ny rafitra izay ho atsangana isaky ny faritra. Fotoana izao tsy maintsy hanamafisana ny fiarovana ireo mpanao gazety. Rafitra hiombonan’ireo mpanao gazety rehetra ity.”

https://www.facebook.com/100007920066152/posts/3078249512449021/

http://www.gvalosoa.net/2021/10/17/ojm-holafitry-ny-mpanao-gazety-fifidianana-amboletranny-ministry-ny-serasera-lalatiana-tsipahanny-cellule-de-crise/

Asan-gazety – Fantaro ny atao hoe holafitry ny mpanao gazety (OJM)

Nangonin’i Niaina

Misy olana amin’izao fotoana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, noho ny fitsaban’ny ministeran’ny serasera amin’ny asa tokony ho sahanin’ny holafitry ny mpanao gazety. Fantaro ary, inona no atao hoe: holafitry ny mpanao gazety (OJM) izany?

Fandaminana anatiny andrindrana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety amin’ny fanatanterahany ny asany ny holafitra. Miantoka sy manara-maso ny fanajana ny etika sy deôntôlôjian’ny asa. Miaro sady mitaky hatrany ny isian’ny fahalalahana eo amin’ny fanatanterahana ny asa, ho fitandroana ny fahalalahana maneho hevitra, sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Miaro ny tombontsoan’ny mpanao gazety, ary iarahana miasa amin’ny tompon’ny orinasa izany, ho fampivelarana sy fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety, mba hisitrahan’ny malagasy vaovao marolafy (pluralisme).

Ny OJM dia najoro ho solontenan’ny mpanao gazety eo anatrehan’ireo andrimpanjakana samihafa misy eto amin’ny firenena, na ireo sampandraharaha sy masoivoho iraisam-pirenena manana fifandraisana amin’i Madagasikara (Interlocuteur). Iantohan’ny Lalampanorenana ny code de la communication ny DUDH ny fahalalahana (liberté d’expression; d’opinion; de presse) ary manana andraikitra lehibe ho fampanajana sy fiarovana izany fahalalahana izany ny OJM. FANDAMINANA sy FANDRINDRANA NY RAHARAHA ANATINY EO AMIN’NY SAMY MPANAO GAZETY, izay mpikambana avy hatrany raha vao miditra eo amin’ny sehatry ny asa. Ny OJM dia TSY AZON’NY FAHEFANA IVELANY (Ministera, Fanjakana. Mpandraharaha…) ITSABAHANA IO FANDAMINANA NY RAFITRA IFAMPITONDRANA AO ANATINY io, FA MAMPISARA-BAZANA ny SAMY MPANAO GAZETY.

Inona no zava-misy ankehitriny ? Ny tsy fanekena ny kandidà tokana noho ny lalàna 2020-006 nikendrena HANILIHANA izay mpanao gazety manana zo hirotsaka hofidiana sy hifidy izay hisolo tena azy EKEN’NY REHETRA TSY HITSABATSABAHAN’NY MINISTERA.
Tsy mety ny commission des cartes navadika ho commission electorale. Io dia tsy CENI, Commission efa niandany io. Ny article 55 bis nouveau, dia manilika ny mpanao gazety te ho kandida, satria any amin’ny faritra izay tsy misy mpanao gazety afa tsy ny mpanao gazetim-panjakana dia mazava ho azy, fa tsy hanana ireo izay tsy kandidam-panjakana. Io kandidam-panjakana io aza efa noterena ary tsy nahafantatra akory ireo mpiray lisitra aminy, fa efa nahavita ny firotsahana izay vao nangonina sy navoaka tsikelikely ny lisitra.

Ny mpanao gazety ao amin’ny ORTM no voakasiky ny OJM fa tsy ny minisitera. Tahaka ny amin’ny privée, izay ny mpanao gazety no voakasika fa tsy ny patron de presse, na ny tompon’ny orinasan-gazety, satria ny mpanao gazety no mpikambana mivantana fa tsy ny holafitra.
Porofo izany fa mitsabaka amin’ny raharahan’ny OJM ny minisitera ankehitriny. Tsy misy olona ivelan’ny ao anatin’ny holafitra afaka mitsabaka amin’ny raharahan’ny holafitra.
Ny zava-misy amin’izao fotoana dia manaporofo, fa miditra lalina amin’ny raharahan’ny holafitra ny minisitera anaovany ny politika malotony. Mampisara-bazana ny mpanao gazety no tanjon’ny ministera amin’io.

Ny holafitra tian’ny ministera hajoro eo dia tsy holafitra apetraky ny minisitera hiaro ny asany, fa sady manapotika ny mpanao gazety no mampisaraka.

Hoy ny ao amin’ny ministera, tsy azo ovana intsony ny lalàna. Deuxième session ordinaire ny parlement izao, ka azo atao ny manao proposition d’amendements hatolotra ny antenimiera roa tonta.
Ny lalàna dia azo ovana sy amboarina araka ny procedure ahafahana manao izany rehefa hita fa tsy mety.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/asan-gazety-fantaro-ny-atao-hoe-holafitry-ny-mpanao-gazety-ojm/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Asan-gazety – Fantaro ny atao hoe holafitry ny mpanao gazety (OJM)

Nangonin’i Niaina

Misy olana amin’izao fotoana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, noho ny fitsaban’ny ministeran’ny serasera amin’ny asa tokony ho sahanin’ny holafitry ny mpanao gazety. Fantaro ary, inona no atao hoe: holafitry ny mpanao gazety (OJM) izany?

Fandaminana anatiny andrindrana ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety amin’ny fanatanterahany ny asany ny holafitra. Miantoka sy manara-maso ny fanajana ny etika sy deôntôlôjian’ny asa. Miaro sady mitaky hatrany ny isian’ny fahalalahana eo amin’ny fanatanterahana ny asa, ho fitandroana ny fahalalahana maneho hevitra, sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Miaro ny tombontsoan’ny mpanao gazety, ary iarahana miasa amin’ny tompon’ny orinasa izany, ho fampivelarana sy fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety, mba hisitrahan’ny malagasy vaovao marolafy (pluralisme).

Ny OJM dia najoro ho solontenan’ny mpanao gazety eo anatrehan’ireo andrimpanjakana samihafa misy eto amin’ny firenena, na ireo sampandraharaha sy masoivoho iraisam-pirenena manana fifandraisana amin’i Madagasikara (Interlocuteur). Iantohan’ny Lalampanorenana ny code de la communication ny DUDH ny fahalalahana (liberté d’expression; d’opinion; de presse) ary manana andraikitra lehibe ho fampanajana sy fiarovana izany fahalalahana izany ny OJM. FANDAMINANA sy FANDRINDRANA NY RAHARAHA ANATINY EO AMIN’NY SAMY MPANAO GAZETY, izay mpikambana avy hatrany raha vao miditra eo amin’ny sehatry ny asa. Ny OJM dia TSY AZON’NY FAHEFANA IVELANY (Ministera, Fanjakana. Mpandraharaha…) ITSABAHANA IO FANDAMINANA NY RAFITRA IFAMPITONDRANA AO ANATINY io, FA MAMPISARA-BAZANA ny SAMY MPANAO GAZETY.

Inona no zava-misy ankehitriny ? Ny tsy fanekena ny kandidà tokana noho ny lalàna 2020-006 nikendrena HANILIHANA izay mpanao gazety manana zo hirotsaka hofidiana sy hifidy izay hisolo tena azy EKEN’NY REHETRA TSY HITSABATSABAHAN’NY MINISTERA.
Tsy mety ny commission des cartes navadika ho commission electorale. Io dia tsy CENI, Commission efa niandany io. Ny article 55 bis nouveau, dia manilika ny mpanao gazety te ho kandida, satria any amin’ny faritra izay tsy misy mpanao gazety afa tsy ny mpanao gazetim-panjakana dia mazava ho azy, fa tsy hanana ireo izay tsy kandidam-panjakana. Io kandidam-panjakana io aza efa noterena ary tsy nahafantatra akory ireo mpiray lisitra aminy, fa efa nahavita ny firotsahana izay vao nangonina sy navoaka tsikelikely ny lisitra.

Ny mpanao gazety ao amin’ny ORTM no voakasiky ny OJM fa tsy ny minisitera. Tahaka ny amin’ny privée, izay ny mpanao gazety no voakasika fa tsy ny patron de presse, na ny tompon’ny orinasan-gazety, satria ny mpanao gazety no mpikambana mivantana fa tsy ny holafitra.
Porofo izany fa mitsabaka amin’ny raharahan’ny OJM ny minisitera ankehitriny. Tsy misy olona ivelan’ny ao anatin’ny holafitra afaka mitsabaka amin’ny raharahan’ny holafitra.
Ny zava-misy amin’izao fotoana dia manaporofo, fa miditra lalina amin’ny raharahan’ny holafitra ny minisitera anaovany ny politika malotony. Mampisara-bazana ny mpanao gazety no tanjon’ny ministera amin’io.

Ny holafitra tian’ny ministera hajoro eo dia tsy holafitra apetraky ny minisitera hiaro ny asany, fa sady manapotika ny mpanao gazety no mampisaraka.

Hoy ny ao amin’ny ministera, tsy azo ovana intsony ny lalàna. Deuxième session ordinaire ny parlement izao, ka azo atao ny manao proposition d’amendements hatolotra ny antenimiera roa tonta.
Ny lalàna dia azo ovana sy amboarina araka ny procedure ahafahana manao izany rehefa hita fa tsy mety.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/asan-gazety-fantaro-ny-atao-hoe-holafitry-ny-mpanao-gazety-ojm/

Mpanao gazety manohitra fifidianana – Hanangana ilay rafitra mahaleotenan’ny mpano gazety anio

Ny Valosoa

Hanangana ilay rafitra mahaleotenaa ho an’ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara anio, ireo mpanao gazety manohitra ny fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety ataon’ny ministeran’ny serasera amboletra nefa fifidianana tsy ara-dalàna. Etsy amin’ny Cnpc Antanimena no hanao izany fivoriambe fananganana ity rafitra ity izany, ny mpanao gazety rehetra, na miankina, na tsy miankina amin’ny fanjakana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.

Fa mahakasika ilay fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) atao amboletra, nipoitra amin’izao fotoana ny nafenina, satria noteren’i Ministra Veta: Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy sy ny tale jeneralin’ny serasera Fetra Rakotondrasoava hirotsaka ny kandidà Monica Rasoloarison.

Navoakan’ireo ao amin’ny “cellule de crise” ny mpanao gazety ny feo mahakasika izany nambaran’i Monica: « Tsy misy zava-pantako izany OJM izany, ary tsy manana fotoana amin’izany aho, noterena hanao io filohan’ny OJM io aho rehefa tsy nisy ny kandidà nirotsaka tamin’izany».

Olona tsy mahafantatra ny resaka OJM ary tsy manana fotoana ny amin’izany akory ve no tendren’ny Ministera hiaro mpanao gazety? Lasa ihany ny sain’ny rehetra mahakasika ity fifidianana kasaina hatao anio ity noho izany. Ny fanafoanana an’io fifidianana io ihany noho izany no vahaolana, ary miverina mifampidinika ny rehetra voakasik’ity raharaha ity.

Tsy tokony ho zarazarain’i Ministra Veta noho ny politika malotony ny mpanao gazety!

( Rohin’ilay horonampeo)
fb.watch/8HwolfohrX/

www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-manohitra-fifidianana-hanangana-ilay-rafitra-mahaleoten...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mpanao gazety manohitra fifidianana – Hanangana ilay rafitra mahaleotenan’ny mpano gazety anio

Ny Valosoa

Hanangana ilay rafitra mahaleotenaa ho an’ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara anio, ireo mpanao gazety manohitra ny fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety ataon’ny ministeran’ny serasera amboletra nefa fifidianana tsy ara-dalàna. Etsy amin’ny Cnpc Antanimena no hanao izany fivoriambe fananganana ity rafitra ity izany, ny mpanao gazety rehetra, na miankina, na tsy miankina amin’ny fanjakana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.

Fa mahakasika ilay fifidianana ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) atao amboletra, nipoitra amin’izao fotoana ny nafenina, satria noteren’i Ministra Veta: Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy sy ny tale jeneralin’ny serasera Fetra Rakotondrasoava hirotsaka ny kandidà Monica Rasoloarison.

Navoakan’ireo ao amin’ny “cellule de crise” ny mpanao gazety ny feo mahakasika izany nambaran’i Monica: « Tsy misy zava-pantako izany OJM izany, ary tsy manana fotoana amin’izany aho, noterena hanao io filohan’ny OJM io aho rehefa tsy nisy ny kandidà nirotsaka tamin’izany».

Olona tsy mahafantatra ny resaka OJM ary tsy manana fotoana ny amin’izany akory ve no tendren’ny Ministera hiaro mpanao gazety? Lasa ihany ny sain’ny rehetra mahakasika ity fifidianana kasaina hatao anio ity noho izany. Ny fanafoanana an’io fifidianana io ihany noho izany no vahaolana, ary miverina mifampidinika ny rehetra voakasik’ity raharaha ity.

Tsy tokony ho zarazarain’i Ministra Veta noho ny politika malotony ny mpanao gazety!

( Rohin’ilay horonampeo)
https://fb.watch/8HwolfohrX/

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-manohitra-fifidianana-hanangana-ilay-rafitra-mahaleotenanny-mpano-gazety-anio/

Comment on Facebook Mpanao gazety ...

Hanohitra moa zany dia ho aiza ny Fifidianana aza efa vita

NY MINISITERAN’NY SERASERA

Tena may ve ny endim-boanjo ka tsy misy tsy tsabahana?
Ny holafitra mihitsy no tsy omena fahafahana?
Izay handoatra ny am-bilaniny, ‘nareo mihitsy no hanendry?
Izany ve dia foto-kevitra sy fisainan’olon-kendry?

Hatramin’ny fifidianana avy no anaovana hafetsena,
Ka dia kandida iray, izay ihany no nekena?
Izany ve ry Mamasaosy dia mba resaka lojika,
Sa demokrasiam-poza no atao eto amintsika?

Raha izay hoe minisitera, “inona àry akia no hidirany”,
Ny amin’ny resaka holafitra sy ny zava-manahirany?
Efa fantatra mazava fa ny hangeja sy hanasazy
Ireo “mpanao gazety henjana”, izay no mahadodona azy.

Ka aleo mipetrapetraka ianareo minisitera,
F’aza tia manefitefy sy manao aferafera.
Aleo ny holafitra hijoro, hiaro ireo mpanao gazety.
Zon’ireo ny manakiana sy milaza ny tsy mety!

DADAN’i RIANA (14-10-21)
... TohinyFintinina

1 andro lasa

NY MINISITERAN’NY SERASERA

Tena may ve ny endim-boanjo ka tsy misy tsy tsabahana?
Ny holafitra mihitsy no tsy omena fahafahana?
Izay handoatra ny am-bilaniny, ‘nareo mihitsy no hanendry?
Izany ve dia foto-kevitra sy fisainan’olon-kendry?

Hatramin’ny fifidianana avy no anaovana hafetsena,
Ka dia kandida iray, izay ihany no nekena?
Izany ve ry Mamasaosy dia mba resaka lojika,
Sa demokrasiam-poza no atao eto amintsika?

Raha izay hoe minisitera, “inona àry akia no hidirany”,
Ny amin’ny resaka holafitra sy ny zava-manahirany?
Efa fantatra mazava fa ny hangeja sy hanasazy
Ireo “mpanao gazety henjana”, izay no mahadodona azy.

Ka aleo mipetrapetraka ianareo minisitera,
F’aza tia manefitefy sy manao aferafera.
Aleo ny holafitra hijoro, hiaro ireo mpanao gazety.
Zon’ireo ny manakiana sy milaza ny tsy mety!

      DADAN’i RIANA (14-10-21)

Depioten’Antsohihy sy ny namany – Midaroka ireo mpanao gazety manao ny asany

Stefa

Midaroka sy mandrahona mpanao gazety amin’izao fotoana ny depioten’Antsohihy Jao Jean, sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo namany. Nitranga izany afak’omaly tany Anahidrano distrikan’Antsohihy faritra Sofia, nandritra ny fankalazana ny 14 oktobra 1958 tany an-toerana, fety nijoroan’ny Repoblika voalohany teto Madagasikara. Voadaroka nandritra izany ny mpanao gazety Jean Damascène. Vono sy ratra niniana natao, fanalam-baraka, fanambaniana tsy nisy toa izany teo imason’ireo mpitondra fanjakana isan-tsokajiny, sy ny vahoaka no nanjo ny mpanao gazety Jean Damascène Ratiarivelo sy ny mpiaramiasa aminy iray. Volana vitsy lasa izay, efa nahazo fandrahonana ho faty tamin’olona tsy fantatra i Jean Damascène Ratiarivelo. Niantso azy io olona io. Nisy fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana, saingy nangina tsy nisy vokany hatramin’izao.

Tsy fantatra ny anton’izao fifofoana aina izao, fa mihorohoro sy mandry andriran’antsy ny namana Damascène. Tamin’ny lanonana tany Anahidrano io, tsy nisy alaharo alaharo, fa namely totohondry azy avy hatrany ny mpamilin’ny depiote iray any an-toerana. Efa novelesin’izy ireo lovia ihany koa ilay mpanao gazety naman’i Damascène, saingy tsy namaly. Giana, samy tsy nisy nahateny ireo manam-pahefana rehetra. Na izany aza, voatery nasintaka ilay mpamily sy ny namany. Nivazavaza izy ireo, fa tsy maintsy ho fatiny ilay mpanao gazety. Mbola nanambany ihany koa, fa inona no dikan’izay mpanao gazety kely karama, tsy mahavelona.

Niandry teny am-bavahady indray ilay mpamily sy ny assistant parlémentaire ary ireo namany hidaroka an’i Damascène. Voatery nantsoina ny polisy mba haka sy hiaro ny ain’ireto mpanao gazety ireto. Hatreto, miafina izy ireo, satria mitady ny fomba rehetra hanaperana ny ainy, ireo mpiara-miasa amin’ny depiote. Mendrika famaizana ny depioten’Antsohihy sy ny mpiara-miasa aminy, amin’izao herisetra sy fandrahonana ataony amin’ny mpampita vaovao izao.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/depiotenantsohihy-sy-ny-namany-midaroka-ireo-mpanao-gazety-manao-ny-a...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Depioten’Antsohihy sy ny namany – Midaroka ireo mpanao gazety manao ny asany

Stefa

Midaroka sy mandrahona mpanao gazety amin’izao fotoana ny depioten’Antsohihy Jao Jean, sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo namany. Nitranga izany afak’omaly tany Anahidrano distrikan’Antsohihy faritra Sofia, nandritra ny fankalazana ny 14 oktobra 1958 tany an-toerana, fety nijoroan’ny Repoblika voalohany teto Madagasikara. Voadaroka nandritra izany ny mpanao gazety Jean Damascène. Vono sy ratra niniana natao, fanalam-baraka, fanambaniana tsy nisy toa izany teo imason’ireo mpitondra fanjakana isan-tsokajiny, sy ny vahoaka no nanjo ny mpanao gazety Jean Damascène Ratiarivelo sy ny mpiaramiasa aminy iray. Volana vitsy lasa izay, efa nahazo fandrahonana ho faty tamin’olona tsy fantatra i Jean Damascène Ratiarivelo. Niantso azy io olona io. Nisy fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana, saingy nangina tsy nisy vokany hatramin’izao.

Tsy fantatra ny anton’izao fifofoana aina izao, fa mihorohoro sy mandry andriran’antsy ny namana Damascène. Tamin’ny lanonana tany Anahidrano io, tsy nisy alaharo alaharo, fa namely totohondry azy avy hatrany ny mpamilin’ny depiote iray any an-toerana. Efa novelesin’izy ireo lovia ihany koa ilay mpanao gazety naman’i Damascène, saingy tsy namaly. Giana, samy tsy nisy nahateny ireo manam-pahefana rehetra. Na izany aza, voatery nasintaka ilay mpamily sy ny namany. Nivazavaza izy ireo, fa tsy maintsy ho fatiny ilay mpanao gazety. Mbola nanambany ihany koa, fa inona no dikan’izay mpanao gazety kely karama, tsy mahavelona.

Niandry teny am-bavahady indray ilay mpamily sy ny assistant parlémentaire ary ireo namany hidaroka an’i Damascène. Voatery nantsoina ny polisy mba haka sy hiaro ny ain’ireto mpanao gazety ireto. Hatreto, miafina izy ireo, satria mitady ny fomba rehetra hanaperana ny ainy, ireo mpiara-miasa amin’ny depiote. Mendrika famaizana ny depioten’Antsohihy sy ny mpiara-miasa aminy, amin’izao herisetra sy fandrahonana ataony amin’ny mpampita vaovao izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/depiotenantsohihy-sy-ny-namany-midaroka-ireo-mpanao-gazety-manao-ny-asany/

Mpanao gazety ho ao amin’ny CENI – Marc Antoine ao amin’ny Groupe Matv no voafidy

Isambilo

Voafidy omaly ny solontenan’ny mpanao gazety ho ao anivon’ny CENI, na ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana. Marc Antoine Klimchand mpanao gazety ao amin’ny Groupe Matv : mpanao gazetin’ny Malaza Madagascar sy fahitalavitra Matv izy.

Nanatanteraka izany fifidianana izany omaly, ireo mpikambana ao amin’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) amperin’asa, tarihan’i Gérard Rakotonirina araka ny taratasy nalefan’ny CENI tamin’izy ireo. Araka ny vokatry ny fifidianana nataon’ny ny mpikambana miisa 12 ao anatin’ny Biraon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara (OJM) amperinasa, rehefa avy nijery sy nihaino azy telo (03) mirahalahy dia:
Vato enina (06) no azon’i Marc Antoine KLIMCHAND.
Vato dimy (05) no azon’i HERINIRINA LALAO RAZAFIMAHEFA.
Vato iray (01) no azon’i Jean Luc RAHAGA.

Marihina fa miisa 15 ny mpikambana saingy, ny Mpitam-bola dia efa tsy afaka manantotosa ny asa intsony noho ny aretina nahao azy, ny Mpanolontsaina ao Antsiranana dia tsy mipetraka sy tsy miasa intsony eto Madagasikara, ny Mpanolontsaina ao Toamasina dia tsy namaly ny antso natao azy nandritra ity fifidianana ny solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI.

Araka izany dia natolotra ny CENI ny anaran’i Marc Antoine KLIMCHAND ho solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI hoy ny fanambarana nataon’ny OJM amin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny Miary RASOLOFOARIJAONA.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-ho-ao-aminny-ceni-marc-antoine-ao-aminny-groupe-matv-no...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mpanao gazety ho ao amin’ny CENI – Marc Antoine ao amin’ny Groupe Matv no voafidy

Isambilo

Voafidy omaly ny solontenan’ny mpanao gazety ho ao anivon’ny CENI, na ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana. Marc Antoine Klimchand mpanao gazety ao amin’ny Groupe Matv : mpanao gazetin’ny Malaza Madagascar sy fahitalavitra Matv izy.

Nanatanteraka izany fifidianana izany omaly, ireo mpikambana ao amin’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM) amperin’asa, tarihan’i Gérard Rakotonirina araka ny taratasy nalefan’ny CENI tamin’izy ireo. Araka ny vokatry ny fifidianana nataon’ny ny mpikambana miisa 12 ao anatin’ny Biraon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara (OJM) amperinasa, rehefa avy nijery sy nihaino azy telo (03) mirahalahy dia:
Vato enina (06) no azon’i Marc Antoine KLIMCHAND.
Vato dimy (05) no azon’i HERINIRINA LALAO RAZAFIMAHEFA.
Vato iray (01) no azon’i Jean Luc RAHAGA.

Marihina fa miisa 15 ny mpikambana saingy, ny Mpitam-bola dia efa tsy afaka manantotosa ny asa intsony noho ny aretina nahao azy, ny Mpanolontsaina ao Antsiranana dia tsy mipetraka sy tsy miasa intsony eto Madagasikara, ny Mpanolontsaina ao Toamasina dia tsy namaly ny antso natao azy nandritra ity fifidianana ny solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI.

Araka izany dia natolotra ny CENI ny anaran’i Marc Antoine KLIMCHAND ho solontenan’ny OJM eo anivon’ny CENI hoy ny fanambarana nataon’ny OJM amin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny Miary RASOLOFOARIJAONA.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/mpanao-gazety-ho-ao-aminny-ceni-marc-antoine-ao-aminny-groupe-matv-no-voafidy/

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe – Tsy miala ireo mpanolotsaina folo mianadahy

Niaina

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina, tsy miala amin’ny toerany, fa mijanona ho mpanolotsainan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ihany izy 10 miandahy notorian’ny ben’ny tanànan’Antananarivo fa hoesorina. Io no vokatry ny didy tetsy amin’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana Anosy omaly.

Nanambara ireo mpanolotsainan’ny tanàna tao aorian’izany, fa fandresena ho an’ny fahamarinana izany, satria nolavin’ny fitsaràna avokoa ireo fitoriana rehetra tao, izay nataon’ny Sefo Fokontany sy ny ben’ny tanàna. Mijanona ho mpanolotsainan’ny tanàna avokoa arak’izany ireo olom-boafidy 10 mianadahy.

Ankoatr’izany, nolavin’ny fitsarana koa ny fitoriana nataon-dRamatoa Clémence Raharinirina hanesorana ny Ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina. Naharesy ireo mpanolotsaina teo anatrehan’ny Ben’ny tanàna sy ny Prefektiora. Me Willy Razafinjatovo na Olala sy Me Eloi Ratefimahefamijoro, ary mpisolo vava mianadahy nanampy azy ireo, no nisahana ny fiarovana an’ireo mpanolotsaina.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/resy-ny-benny-tanana-vazahabe-tsy-miala-ireo-mpanolotsaina-folo-miana...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe – Tsy miala ireo mpanolotsaina folo mianadahy

Niaina

Resy ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina, tsy miala amin’ny toerany, fa mijanona ho mpanolotsainan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ihany izy 10 miandahy notorian’ny ben’ny tanànan’Antananarivo fa hoesorina. Io no vokatry ny didy tetsy amin’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana Anosy omaly.

Nanambara ireo mpanolotsainan’ny tanàna tao aorian’izany, fa fandresena ho an’ny fahamarinana izany, satria nolavin’ny fitsaràna avokoa ireo fitoriana rehetra tao, izay nataon’ny Sefo Fokontany sy ny ben’ny tanàna. Mijanona ho mpanolotsainan’ny tanàna avokoa arak’izany ireo olom-boafidy 10 mianadahy.

Ankoatr’izany, nolavin’ny fitsarana koa ny fitoriana nataon-dRamatoa Clémence Raharinirina hanesorana ny Ben’ny Tanàna Naina Andriantsitohaina. Naharesy ireo mpanolotsaina teo anatrehan’ny Ben’ny tanàna sy ny Prefektiora. Me Willy Razafinjatovo na Olala sy Me Eloi Ratefimahefamijoro, ary mpisolo vava mianadahy nanampy azy ireo, no nisahana ny fiarovana an’ireo mpanolotsaina.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/resy-ny-benny-tanana-vazahabe-tsy-miala-ireo-mpanolotsaina-folo-mianadahy/

Vokatry ny teniteny foanan’ny Praiministra – Mafana ny fitokonan’ny mpianatra eny Ankatso

Niaina

Nandritra ny fitokanana trano fanampiny, ho fitaizana zaza kambotin’ny zandarimariam-pirenena tany Arivonimamo faritra Itasy, afak’omaly, nanambara ny Praiministra Ntsay Christian, fa tsy voatery hamoaka vola ho an’ireo rehetra izay manao fitakiana ny fitondrana, be loatra hoy izy ny fanodinkodinam-bola nisy teto. Nahatsiaro ho tohina tamin’izany fanambaran’ny Praiministra izany ny mpianatra eny amin’ny Anjerimananontolo eny Ankatso, nisy ny fitokonana nahery vaika fanakanan-dalana nataon’izy ireo omaly.

Mbola be vava ihany koa ny lehiben’ny governemanta nanambara fa manam-bola ny fanjakana, fa tsy araka ny voalaza hoe tsy misy vola. Raha manam-bola tokoa ary ny fitondrana, haloavy daholo ary ny volan’olona tsy voaloa: ny an’ireo mpandraharahan’ny Oniversite, ny mpiasan’ny CNRO Nosy-Be, ny volan’ireo orinasa mpanao lalana madinidika, ny mpiasan’ny Secren any Antsiranana, ny karaman’ireo ao amin’ny CNEMD,…

www.gvalosoa.net/2021/10/16/vokatry-ny-teniteny-foananny-praiministra-mafana-ny-fitokonanny-mpian...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vokatry ny teniteny foanan’ny Praiministra – Mafana ny fitokonan’ny mpianatra eny Ankatso

Niaina

Nandritra ny fitokanana trano fanampiny, ho fitaizana zaza kambotin’ny zandarimariam-pirenena tany Arivonimamo faritra Itasy, afak’omaly, nanambara ny Praiministra Ntsay Christian, fa tsy voatery hamoaka vola ho an’ireo rehetra izay manao fitakiana ny fitondrana, be loatra hoy izy ny fanodinkodinam-bola nisy teto. Nahatsiaro ho tohina tamin’izany fanambaran’ny Praiministra izany ny mpianatra eny amin’ny Anjerimananontolo eny Ankatso, nisy ny fitokonana nahery vaika fanakanan-dalana nataon’izy ireo omaly.

Mbola be vava ihany koa ny lehiben’ny governemanta nanambara fa manam-bola ny fanjakana, fa tsy araka ny voalaza hoe tsy misy vola. Raha manam-bola tokoa ary ny fitondrana, haloavy daholo ary ny volan’olona tsy voaloa: ny an’ireo mpandraharahan’ny Oniversite, ny mpiasan’ny CNRO Nosy-Be, ny volan’ireo orinasa mpanao lalana madinidika, ny mpiasan’ny Secren any Antsiranana, ny karaman’ireo ao amin’ny CNEMD,…

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/vokatry-ny-teniteny-foananny-praiministra-mafana-ny-fitokonanny-mpianatra-eny-ankatso/

Tsingerin-taona faha-63 ny Repoblika ny 14 oktobra 1958 – Mbola voahosihosy ny sata Repoblikana eto Madagasikara

Ny Valosoa

Feno 63 taona tamin’ny alakamisy 14 Oktobra teo ny nijoroan’ny Repoblika voalohany. Mifandray amin’ ny tantaran’izao tontolo izao ny tantaran’ny firenentsika, satria isika dia zanatany frantsay ary nanampy an-dry zareo frantsay tamin’ny ady lehibe roa (1914-1918) sy (1939-1945).

Nony vita ny ady lehibe faharoa(1939-1945 ) dia nifanaraka ireo firenen-dehibe , ka nanangana ny Firenena Mikambana (ONU) , ny tanjona dia ny isian’ny filaminana sy ny fandriampahalemana amin’izay , satria niteraka famoizana aina be dia be sy faharavana ara-toekarena ny ady. Fa ankoatr’izay dia mitsinjo ny fiainan’ny rehetra ny Firenena Mikambana , izay no antony nampijoroana ireo sampana samihafa toy ny : “ Unicef, Unesco, Oms, Bit, Fnuap, Pnud, Pam, sns… ), fa ambonin’ireo , nisy ny fifanarahana teo amin’ireo firenen-dehibe nanangana ny Firenena Mikambana, ka izay fifanarahana izay dia niompana tamin’ny fanomezana ny fahaleovantena ho an’ireo firenena voazanaka. Nahatsapa avy hatrany izany ireo tia tanindrazana malagasy nonina tany Frantsa, ka tsy niandry ela fa nanangana avy hatrany ny MDRM na Mouvement Democratique pour la Renovation Malgache, ny tanjon’ny MDRM dia ny hitaky amimpilaminana ny fahaleovantena, saingy nandamoka izany satria ny kajin’ny frantsay dia ny famotsorana ny zanatany afaka 15 taona, kendrena ho tamin’ny 1960.

Ny volana Septambra 1958 dia nampanao fitsapan-kevibahoaka tany amin’ireo zanatany frantsay taty amin’ny kaontinanta Afrikana ny fitondrana frantsay, fanontaniana mitovy no novaliana tamin’ny ‘’ eny’’ na ‘’tsia ‘’, izay manao hoe : ‘’ Ekenao ve ny Repoblika anatin’ny Firaisambe frantay ?’’ Ny 28 Setambra 1958 no natao ny fitsapankevi-bahoaka ho antsika malagasy ka nandresy ny ‘’eny’’, dia nambara ho rentany ho rendanitra tao amin’ny ‘’Amphithéâtre ‘’ ny Lycée Galieni Andohalo, ny fijoroan’ny Repoblika malagasy ny 14 Oktobra 1958 , teo amin’ny Kianjan’Andohalo no naorina ny tsangambaton’ny Repoblika.
Ny dikan’ny hoe fitondrana repoblikana dia fitondrana tsy entin’ny mpanjaka, fa fitondrana entin’ny olomboafidy, nyrepoblika dia manana lalampanorenana, hirampirenena, sainampirenena, teny filamatra ary fitombokasem-panjakana.

Efa repoblika fahaefatra isika izao, ny hirampirenentsika hatramin’ny repoblika voalohany dia: ‘’ Ry tanindrazanay malala o ‘’, ny sainampirenena koa dia tsy niova fa ‘’Fotsy, Mena, Maintso ‘’ hatrany, ny fomba fiantsoana sy ny teny filamatra dia niova hatrany,’’ Repoblika Malagasy’’ ny voalohany ‘’Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosona’’ no teny filamatra,’’ Repoblika Demokratika Malagasy ‘’ ny repoblika faharoa ary ‘’Tanindrazana ,Tolompiavotana, Fahafahana’’ no teny filamatra , nanomboka tamin’ny repoblika fahatelo ka hatramin’izao fahaefatra izao dia ‘’Repoblikan’i Madagasikara ‘’ no fiantsoana ny repoblika saingy ny teny filamatra no miova lava, ‘’ Tanindrazana, Fahamarinana, Fahafahana ‘’ aloha, nikitika lalampanorenana ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 1998 dia niverina tamin’ny teny filamatra tamin’ny Repoblika voalohany indray’’ Tanindrazana, Fahafahana ,Fandrosoana ‘’, tsikaritra fa tao anatin’ny teny filamatra foana ny fahafahana nandritra ny repoblika telo voalohany, fa nony tonga ny repoblika fahaefatra dia notsoahina tao ilay fahafahana, izay izany no mahatonga ny fanampenam-bava ny mpanao gazety ahazo vahana ary nosoloina ny hoe ‘’fitiavana’’ ilay fahafahana, ny mampiomehy dia toa tsy ilay fitiavana avy amin’Andriamanitra no ampanjakaina eto amin’ny firenena f’ilay fitiavana fahita any amin’ny ‘’boite de nuit’’, tsy mahagaga izany satria mpikosoka kapila sy mpampandihy ny filoha.

Fa ny tena fotokevi-dehibe ijoroan’ny fitondrana repoblikana dia ny fifidianana manaraka ny fomba demokratika, isika rehetra dia samy mahatsapa fa ny fifidianana rehetra taorian’ny taona 2018 dia fifidianana feno hosoka, mazava ny fanambarana nataon’Andriamatoa Rakotonarivo Thierry mikasika ny fisian’ny ‘’doublons’’ an-tapitrisa, ny lisi-pifidianana tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana Depiote volana Mey 2019 sy Ben’ny tanàna ary Mpanolotsainan’ny tanàna tamin’ny faran’ny taona 2019. Ary amin’ny manaraka eo indray vao miha ho loza satria na ny ‘’Ceni ‘’na ny ‘’ Hcc’’, indrindra fa ny minisitry ny atitany dia samy olon-dRajoelina hiringiriny avokoa.

Raha ny tokony ho izy tokony handroso mankany amin’ny tsaratsara kokoa isika rehefa miova repoblika , saingy indrisy fa toa vao mainka miha-ratsy sahala amin’ny amboa nosasana, satria ilay fifidianana fototry ny maha-Repoblika ny Repoblika no feno hosoka , ny mpitondra rahateo tsy vonon-kanova satria ny hosoka no nahazoany fahefana.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/tsingerin-taona-faha-63-ny-repoblika-ny-14-oktobra-1958-mbola-voahosi...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsingerin-taona faha-63 ny Repoblika ny 14 oktobra 1958 – Mbola voahosihosy ny sata Repoblikana eto Madagasikara

Ny Valosoa

Feno 63 taona tamin’ny alakamisy 14 Oktobra teo ny nijoroan’ny Repoblika voalohany. Mifandray amin’ ny tantaran’izao tontolo izao ny tantaran’ny firenentsika, satria isika dia zanatany frantsay ary nanampy an-dry zareo frantsay tamin’ny ady lehibe roa (1914-1918) sy (1939-1945).

Nony vita ny ady lehibe faharoa(1939-1945 ) dia nifanaraka ireo firenen-dehibe , ka nanangana ny Firenena Mikambana (ONU) , ny tanjona dia ny isian’ny filaminana sy ny fandriampahalemana amin’izay , satria niteraka famoizana aina be dia be sy faharavana ara-toekarena ny ady. Fa ankoatr’izay dia mitsinjo ny fiainan’ny rehetra ny Firenena Mikambana , izay no antony nampijoroana ireo sampana samihafa toy ny : “ Unicef, Unesco, Oms, Bit, Fnuap, Pnud, Pam, sns… ), fa ambonin’ireo , nisy ny fifanarahana teo amin’ireo firenen-dehibe nanangana ny Firenena Mikambana, ka izay fifanarahana izay dia niompana tamin’ny fanomezana ny fahaleovantena ho an’ireo firenena voazanaka. Nahatsapa avy hatrany izany ireo tia tanindrazana malagasy nonina tany Frantsa, ka tsy niandry ela fa nanangana avy hatrany ny MDRM na Mouvement Democratique pour la Renovation Malgache, ny tanjon’ny MDRM dia ny hitaky amimpilaminana ny fahaleovantena, saingy nandamoka izany satria ny kajin’ny frantsay dia ny famotsorana ny zanatany afaka 15 taona, kendrena ho tamin’ny 1960.

Ny volana Septambra 1958 dia nampanao fitsapan-kevibahoaka tany amin’ireo zanatany frantsay taty amin’ny kaontinanta Afrikana ny fitondrana frantsay, fanontaniana mitovy no novaliana tamin’ny ‘’ eny’’ na ‘’tsia ‘’, izay manao hoe : ‘’ Ekenao ve ny Repoblika anatin’ny Firaisambe frantay ?’’ Ny 28 Setambra 1958 no natao ny fitsapankevi-bahoaka ho antsika malagasy ka nandresy ny ‘’eny’’, dia nambara ho rentany ho rendanitra tao amin’ny ‘’Amphithéâtre ‘’ ny Lycée Galieni Andohalo, ny fijoroan’ny Repoblika malagasy ny 14 Oktobra 1958 , teo amin’ny Kianjan’Andohalo no naorina ny tsangambaton’ny Repoblika.
Ny dikan’ny hoe fitondrana repoblikana dia fitondrana tsy entin’ny mpanjaka, fa fitondrana entin’ny olomboafidy, nyrepoblika dia manana lalampanorenana, hirampirenena, sainampirenena, teny filamatra ary fitombokasem-panjakana.

Efa repoblika fahaefatra isika izao, ny hirampirenentsika hatramin’ny repoblika voalohany dia: ‘’ Ry tanindrazanay malala o ‘’, ny sainampirenena koa dia tsy niova fa ‘’Fotsy, Mena, Maintso ‘’ hatrany, ny fomba fiantsoana sy ny teny filamatra dia niova hatrany,’’ Repoblika Malagasy’’ ny voalohany ‘’Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosona’’ no teny filamatra,’’ Repoblika Demokratika Malagasy ‘’ ny repoblika faharoa ary ‘’Tanindrazana ,Tolompiavotana, Fahafahana’’ no teny filamatra , nanomboka tamin’ny repoblika fahatelo ka hatramin’izao fahaefatra izao dia ‘’Repoblikan’i Madagasikara ‘’ no fiantsoana ny repoblika saingy ny teny filamatra no miova lava, ‘’ Tanindrazana, Fahamarinana, Fahafahana ‘’ aloha, nikitika lalampanorenana ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 1998 dia niverina tamin’ny teny filamatra tamin’ny Repoblika voalohany indray’’ Tanindrazana, Fahafahana ,Fandrosoana ‘’, tsikaritra fa tao anatin’ny teny filamatra foana ny fahafahana nandritra ny repoblika telo voalohany, fa nony tonga ny repoblika fahaefatra dia notsoahina tao ilay fahafahana, izay izany no mahatonga ny fanampenam-bava ny mpanao gazety ahazo vahana ary nosoloina ny hoe ‘’fitiavana’’ ilay fahafahana, ny mampiomehy dia toa tsy ilay fitiavana avy amin’Andriamanitra no ampanjakaina eto amin’ny firenena f’ilay fitiavana fahita any amin’ny ‘’boite de nuit’’, tsy mahagaga izany satria mpikosoka kapila sy mpampandihy ny filoha.

Fa ny tena fotokevi-dehibe ijoroan’ny fitondrana repoblikana dia ny fifidianana manaraka ny fomba demokratika, isika rehetra dia samy mahatsapa fa ny fifidianana rehetra taorian’ny taona 2018 dia fifidianana feno hosoka, mazava ny fanambarana nataon’Andriamatoa Rakotonarivo Thierry mikasika ny fisian’ny ‘’doublons’’ an-tapitrisa, ny lisi-pifidianana tsy ara-dalàna tamin’ny fifidianana Depiote volana Mey 2019 sy Ben’ny tanàna ary Mpanolotsainan’ny tanàna tamin’ny faran’ny taona 2019. Ary amin’ny manaraka eo indray vao miha ho loza satria na ny ‘’Ceni ‘’na ny ‘’ Hcc’’, indrindra fa ny minisitry ny atitany dia samy olon-dRajoelina hiringiriny avokoa.

Raha ny tokony ho izy tokony handroso mankany amin’ny tsaratsara kokoa isika rehefa miova repoblika , saingy indrisy fa toa vao mainka miha-ratsy sahala amin’ny amboa nosasana, satria ilay fifidianana fototry ny maha-Repoblika ny Repoblika no feno hosoka , ny mpitondra rahateo tsy vonon-kanova satria ny hosoka no nahazoany fahefana.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/tsingerin-taona-faha-63-ny-repoblika-ny-14-oktobra-1958-mbola-voahosihosy-ny-sata-repoblikana-eto-madagasikara/

EDITO 16 oktobra – Sakafo hanin’ny Malagasy – Mbola lavitry ny fahatomombanana ara-dalàna

Sôh’son

Ny zava-misy eto amin’ny firenena dia maneho mazava ny olan’ny vahoaka malagasy eo amin’ny lafiny sakafo. Olom-bitsy ihany no tsy tafiditra ao anatin’izany eto amin’ity firenena ity, noho ny figalabonany amin’ny vola miditra aminy sy ny harena azony eo am-pelatanana, fa amin’ny ankapobeny, ny ankamaroan’ny malagasy dia manana olana amin’izany avokoa. Tranga lehibe miharihary ny fisian’ny kere any atsimo, ary na dia eo aza ny ezaka amin’ny fanampiana samihafa ho azy ireo na avy amin’ny fitondrana na ivelan’izany, dia mbola tsy mahasehaka ny fahalavorarian’ny sakafo hohanin’izy ireo. Voalaza mihitsy aza, fa misy ireo mponina tsy mbola nisitraka ny fanampiana any an-toerana kanefa ao anatin’ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa. Tsy any amin’ny faritra atsimo ihany anefa no isian’izay tsy fanjarian-tsakafo izay, fa saika ahitana izany ny faritra maro manerana ny Nosy.

Olana eo amin’ny fanjifana sakafo noho ny fahafaha-mividy ambany, ny tsy fanjarian’ny sakafo ara-kalitao, ary eo ny tsy fahampiana amin’ny habetsahana. Saika manao izay ivelomany fotsiny isan’andro ny vahoaka, fa ny fikajiana ny kalitao sy ny habetsahan’ny sakafo hohanina mandeha an-jambany fotsiny sy manao izay hahavitavita ho azy amin’izao. Iaraha-mahita tsara izany amin’ireo mpiasa madinika marobe, hatrany amin’ireo orinasa maro ny fanaovana an-tsirambina ny sakafo maraina, izay vitaina amin’ny mofo kely iray sy kafe dia lasa miasa. Mazava loatra, fa misy fiantraikany amin’ny hery sy tanjaka enti-miasa izany ary mipàka any amin’ny vokatra azo.

Eo ihany koa ireo mpianatra, ohatra, izay misy tena antsirambina, mba tsy ilazana hoe tsizarizary ny sakafo maraina. Miankina amin’izany anefa ny fiatrehana ny fianarana, ny fahazotoana ara-batana na ara-tsaina. Misy fiantraikany hatrany amin’ny ara-pahasalamana izany. Karazany vahaolana maimaika ihany ny an’ny fitondrana raha nidehaka fa manome sakafo ireo mpianatra, fa ankoatra ny any an-dakilasy sy ivelan’ny fotoam-pianarana dia ahoana? Iaraha-mahalala ny fiainam-bahoaka amin’izao fotoana izao izay gejain’ny fahasahiranana sy fahantrana lalina.

Marefo ara-tsakafo ny vahoaka Malagasy amin’ny ankapobeny, ary tafiditra anisan’ny firenena marefo koa izy amin’izao fotoana izao. Marefo amin’ny lafiny maro. Tsy mbola ato anatin’izao fotoam-piasan’ny fitondrana izao, no hahatafarina ity olana manjo ny Malagasy ara-tsakafo ity. Tsy vitan’ny entana afarana avy any ivelany entina sambo roapolo izany, no sady tsy vahaolana maharitra. Ny manahirana ho an’ny mpandinika, dia atao fitaovana politika hanampena-maso ny vahoaka ny fanaovana fizarana vatsy na sakafo amin’ny fotoana samihafa azo araraotina, na indrindra amin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra izay manomboka angalarana fiaingàna sahady tato ho ato.

www.gvalosoa.net/2021/10/16/edito-16-oktobra-sakafo-haninny-malagasy-mbola-lavitry-ny-fahatomomba...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 16 oktobra – Sakafo hanin’ny Malagasy – Mbola lavitry ny fahatomombanana ara-dalàna

Sôh’son

Ny zava-misy eto amin’ny firenena dia maneho mazava ny olan’ny vahoaka malagasy eo amin’ny lafiny sakafo. Olom-bitsy ihany no tsy tafiditra ao anatin’izany eto amin’ity firenena ity, noho ny figalabonany amin’ny vola miditra aminy sy ny harena azony eo am-pelatanana, fa amin’ny ankapobeny, ny ankamaroan’ny malagasy dia manana olana amin’izany avokoa. Tranga lehibe miharihary ny fisian’ny kere any atsimo, ary na dia eo aza ny ezaka amin’ny fanampiana samihafa ho azy ireo na avy amin’ny fitondrana na ivelan’izany, dia mbola tsy mahasehaka ny fahalavorarian’ny sakafo hohanin’izy ireo. Voalaza mihitsy aza, fa misy ireo mponina tsy mbola nisitraka ny fanampiana any an-toerana kanefa ao anatin’ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa. Tsy any amin’ny faritra atsimo ihany anefa no isian’izay tsy fanjarian-tsakafo izay, fa saika ahitana izany ny faritra maro manerana ny Nosy.

Olana eo amin’ny fanjifana sakafo noho ny fahafaha-mividy ambany, ny tsy fanjarian’ny sakafo ara-kalitao, ary eo ny tsy fahampiana amin’ny habetsahana. Saika manao izay ivelomany fotsiny isan’andro ny vahoaka, fa ny fikajiana ny kalitao sy ny habetsahan’ny sakafo hohanina mandeha an-jambany fotsiny sy manao izay hahavitavita ho azy amin’izao. Iaraha-mahita tsara izany amin’ireo mpiasa madinika marobe, hatrany amin’ireo orinasa maro ny fanaovana an-tsirambina ny sakafo maraina, izay vitaina amin’ny mofo kely iray sy kafe dia lasa miasa. Mazava loatra, fa misy fiantraikany amin’ny hery sy tanjaka enti-miasa izany ary mipàka any amin’ny vokatra azo.

Eo ihany koa ireo mpianatra, ohatra, izay misy tena antsirambina, mba tsy ilazana hoe tsizarizary ny sakafo maraina. Miankina amin’izany anefa ny fiatrehana ny fianarana, ny fahazotoana ara-batana na ara-tsaina. Misy fiantraikany hatrany amin’ny ara-pahasalamana izany. Karazany vahaolana maimaika ihany ny an’ny fitondrana raha nidehaka fa manome sakafo ireo mpianatra, fa ankoatra ny any an-dakilasy sy ivelan’ny fotoam-pianarana dia ahoana? Iaraha-mahalala ny fiainam-bahoaka amin’izao fotoana izao izay gejain’ny fahasahiranana sy fahantrana lalina.

Marefo ara-tsakafo ny vahoaka Malagasy amin’ny ankapobeny, ary tafiditra anisan’ny firenena marefo koa izy amin’izao fotoana izao. Marefo amin’ny lafiny maro. Tsy mbola ato anatin’izao fotoam-piasan’ny fitondrana izao, no hahatafarina ity olana manjo ny Malagasy ara-tsakafo ity. Tsy vitan’ny entana afarana avy any ivelany entina sambo roapolo izany, no sady tsy vahaolana maharitra. Ny manahirana ho an’ny mpandinika, dia atao fitaovana politika hanampena-maso ny vahoaka ny fanaovana fizarana vatsy na sakafo amin’ny fotoana samihafa azo araraotina, na indrindra amin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra izay manomboka angalarana fiaingàna sahady tato ho ato.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/16/edito-16-oktobra-sakafo-haninny-malagasy-mbola-lavitry-ny-fahatomombanana-ara-dalana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 16 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 16 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

... TohinyFintinina

1 andro lasa

Fiantsoana. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fiantsoana.

Raharaha ny mpanolontsain’ny tanànan’Antananarivo. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Raharaha ny mpanolontsain’ny tanànan’Antananarivo.

Rehefa tsy tianareo higrevy ny olona PM dia aloavy ara-potoana ny volany. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rehefa tsy tianareo higrevy ny olona PM dia aloavy ara-potoana ny volany.

Hetsika politika faran’ny herinandro – Hafampana ny any Mahajanga anio sy rahampitso

Isambilo

Hetsika politika amin’izao faran’ny herinandro izao, hafampana ny any Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny anio alakamisy 14 oktobra, sy rahampitso zoma 15 oktobra. Hetsika 2 sosona no hisy any an-toerana, ny anio dia ny hetsika fameloma-maso sy fanabeazamboho ny antoko Tiako i Madagasikara, na redynamisation ny antoko TIM. Rahampitso zoma kosa dia kongresim-paritry ny RMDM no hatao any amin’ny Magro ao Majunga Be ihany, sady tafiditra ihany koa amin’ny fankalazana ny tsingerin-taonan’ity vondron’ny antoko mpanohitra ity. Ho an’ny TIM, ao anatin’ny famerenana famondronana ny hery izy ireo ankehitriny: miantso ireo nisintaka hiverina, manamafy ny fanentanana ireo efa ao anatin’ny antoko ary miantso ireo olom-baovao koa hiditra ao amin’ity antoko najoron’ny filoha Marc Ravalomanana ity. Ho an’ny RMDM, hafana ny fanakianana ny fitondrana, ho tsiahivina any ny fehin-kevitra nasionaly tapaka teny amin’ny Bypass, anisan’ny misongadina amin’izany ny tsy fahombiazan’izao fitondrana Rajoelina izao, ka tokony hametrahany fialana. Eo koa ny famolavolana ny fehin-kevitra ho an’ny RMDM any amin’ny faritra Boeny manokana. Ho taterina eto amin’ny gazety manaraka ihany ny akon’izany rehetra izany.

www.gvalosoa.net/2021/10/14/hetsika-politika-faranny-herinandro-hafampana-ny-any-mahajanga-anio-s...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Hetsika politika faran’ny herinandro – Hafampana ny any Mahajanga anio sy rahampitso

Isambilo

Hetsika politika amin’izao faran’ny herinandro izao, hafampana ny any Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny anio alakamisy 14 oktobra, sy rahampitso zoma 15 oktobra. Hetsika 2 sosona no hisy any an-toerana, ny anio dia ny hetsika fameloma-maso sy fanabeazamboho ny antoko Tiako i Madagasikara, na redynamisation ny antoko TIM. Rahampitso zoma kosa dia kongresim-paritry ny RMDM no hatao any amin’ny Magro ao Majunga Be ihany, sady tafiditra ihany koa amin’ny fankalazana ny tsingerin-taonan’ity vondron’ny antoko mpanohitra ity. Ho an’ny TIM, ao anatin’ny famerenana famondronana ny hery izy ireo ankehitriny: miantso ireo nisintaka hiverina, manamafy ny fanentanana ireo efa ao anatin’ny antoko ary miantso ireo olom-baovao koa hiditra ao amin’ity antoko najoron’ny filoha Marc Ravalomanana ity. Ho an’ny RMDM, hafana ny fanakianana ny fitondrana, ho tsiahivina any ny fehin-kevitra nasionaly tapaka teny amin’ny Bypass, anisan’ny misongadina amin’izany ny tsy fahombiazan’izao fitondrana Rajoelina izao, ka tokony hametrahany fialana. Eo koa ny famolavolana ny fehin-kevitra ho an’ny RMDM any amin’ny faritra Boeny manokana. Ho taterina eto amin’ny gazety manaraka ihany ny akon’izany rehetra izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/14/hetsika-politika-faranny-herinandro-hafampana-ny-any-mahajanga-anio-sy-rahampitso/

Clémence Raharinirina – Hitory ho fanalana ny ben’ny tanàna Vazahabe koa

Stefa

Namaly bontana ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo Clémence Raharinirina amin’izao fotoana, mahakasika ireo fitoriana sesilany nataon’ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina azy. Fantatra izao fa nitory ity ben’ny tanànan’ny Renivohitra ity, ho fanalana azy i Cémence. Toy izao ny fanambarana nataony momba izany: “im-betsaka ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Naina Andriantsitohaina no nitory ahy Clémence Raharinirina ary im-betsaka koa nangataka any amin’ny fitsarana ny hanesorana ahy tsy ho mpanolotsaina. Fa tsy nionona tamin’ny tenako izy, fa dia takiany koa ankehitriny ny hanesorana ny mpanolotsaina 09 mianadahy hafa amin’ny toerany: mpanolotsaina TIM miisa 8 ary KOMBA 1. DIA BETSAKA IANAREO NO NITENY HOE: FA IANAREO VE IZANY DIA TSY AFAKA NY HITORY AZY MIHITSY FA DIA HANAIKY FOANA. Fantaro ary fa mangataka amin’ny fitsarana ny hanesorana azy tsy ho Ben’ny Tanànan’Antananarivo ihany koa ny tenako. Hiara-hiakatra ao amin’ny tribunal administratif arak’izany izahay amin’ny zoma izao 15 oktobra amin’ny 10 ora sy sasany, koa any no ambohimpihaonantsika amin’io fotoana io”. Hitodika eny Anosy noho izany ny mason’ny mpanara-baovao eto an-drenivohitra, sy eto Madagasikara mihitsy rahampitso zoma.

www.gvalosoa.net/2021/10/14/clemence-raharinirina-hitory-ho-fanalana-ny-benny-tanana-vazahabe-koa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Clémence Raharinirina – Hitory ho fanalana ny ben’ny tanàna Vazahabe koa

Stefa

Namaly bontana ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo Clémence Raharinirina amin’izao fotoana, mahakasika ireo fitoriana sesilany nataon’ny ben’ny tanàna Vazahabe Naina Andriantsitohaina azy. Fantatra izao fa nitory ity ben’ny tanànan’ny Renivohitra ity, ho fanalana azy i Cémence. Toy izao ny fanambarana nataony momba izany: “im-betsaka ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Naina Andriantsitohaina no nitory ahy Clémence Raharinirina ary im-betsaka koa nangataka any amin’ny fitsarana ny hanesorana ahy tsy ho mpanolotsaina. Fa tsy nionona tamin’ny tenako izy, fa dia takiany koa ankehitriny ny hanesorana ny mpanolotsaina 09 mianadahy hafa amin’ny toerany: mpanolotsaina TIM miisa 8 ary KOMBA 1. DIA BETSAKA IANAREO NO NITENY HOE: FA IANAREO VE IZANY DIA TSY AFAKA NY HITORY AZY MIHITSY FA DIA HANAIKY FOANA. Fantaro ary fa mangataka amin’ny fitsarana ny hanesorana azy tsy ho Ben’ny Tanànan’Antananarivo ihany koa ny tenako. Hiara-hiakatra ao amin’ny tribunal administratif arak’izany izahay amin’ny zoma izao 15 oktobra amin’ny 10 ora sy sasany, koa any no ambohimpihaonantsika amin’io fotoana io”. Hitodika eny Anosy noho izany ny mason’ny mpanara-baovao eto an-drenivohitra, sy eto Madagasikara mihitsy rahampitso zoma.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/14/clemence-raharinirina-hitory-ho-fanalana-ny-benny-tanana-vazahabe-koa/

Comment on Facebook Clémence ...

Vazah be tsy mahay miara monina @ malagasy.,fa mitona tonana

Vitanao io madama

Fifidianana amboletra ny holafitry ny mpanao gazety – Fisintonana ny OJM ho fehezin’i Ministra Veta

Stefa

Vahiny tao amin’ny fandaharana Miara-manonja tao amin’ny Radio Mada, sy tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS ny mpanao gazety Fernand Cello ao amin’ny “cellule de crise” ny asa fanaovan-gazety. Voaresany tamin’izany ny olana eo amin’ny fifidianana holafitry ny mpanao gazety kasain’ny ministeran’ny serasera hatao amboletra amin’ny sabotsy izao. Nilaza Cello fa tsy olona no olana eo fa rafitra. Tokony hahatsiaro ny ministra Lalatiana hoy izy, fa izy mihintsy tamin’ny fitondrana teo aloha, no nitaona ny holafitra hanangana “conféderation” rehefa niziriziry tamin’ny heviny ny ministra Rolly Mercia tamin’izany. Tokony hotsaroany ihany koa fa efa tany am-ponja ny tongony ilany, nohon’ny fitoriana nataon’ny filohan’ny Antenimierandoholona tamin’izany, Honoré Rakotomanana; kanefa nijoro ny OJM tarihan’i Gérard Rakotnorina niaro azy , dia nijanona ilay fanenjehana. Fantatr’i ramatoa ministra ihany koa, fa avy ao amin’ny holafitra no miainga ny lisitry ny mpanao gazety, satria ny holafitra ihany no mahafantatra ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy. Tonga teo amin’io toerany io nefa ny ministra, dia nizotra tamin’ny làlan’ny teo aloha ihany. Herintaona izy tsy sahy nanao fifidianana kanefa tampoka teo dia taitra, satria niantso ny CENI, mba hametrahana ny solontenan’ny holafitry ny mpanao gazety ao anatiny, ka nihazakazaka amin’izay ramatoa ministra. Marihana fa tsy ny fametrahana ny olon’ny antoko Freedom izay antokon-dramatoa ministra ao amin’ny CENI ihany no tanjony, fa efa misy kajikajy hatrany amin’ny fifidiananan 2023 ihany koa. Nalany daholo koa ireo Ecd tao amin’ny Tvm sy Rnm, hoy ihany Cello. Nijoro ny holafitra niaro izany, ka nanomboka teo ny fankahalana olona. Nanomboka teo koa ny kajikajin-dramatoa ministra Lalatiana, hisintona ny OJM ho an’ny ministera, ka nanaovany ilay lalàna 55 bis, izay miteraka olana hatramin’izao. Nanomboka teo ny fisandohany andraikitra tamin’ny nananganany “commission”, hikarakara fifidianana, izay olona notendreny no mandrafitra azy. Mahakasika ilay fifidianana kasaina hatao: karapanondrom-pirenena dia ahafahana mifidy. Ny fitsipika momba an’io koa tsy fantatra . Ny “caution”aloha midangana. Ahoana ny fomba ahitana mpanao gazety 93 eran’ny faritra handrafitra ny birao, kanefa tsy misy mpanao gazety “privé” maro any amin’ny faritra ankoatran’ny mpiasan’ny Rnm sy Tvm, izay efa mahazo tsindry sy teritery, amin’ny fandrahonana fandroahana raha tsy mifidy amin’io andro sabotsy io. Ny kandida izay notendreny, ramatoa Monica mpiasa ao amin’ny Rnm, dia efa niresaka tamin’ny “cellule de crise” ary efa vonona, fa hanajanona ny fifidianana satria tsapany hoe mikorontana. Nitady fiarovana tamin’ireo mpanao gazety tao amin’ny “cellule de crise” izy ary nanome toky azy ny “cellule”. Tsy niandry ela anefa, fa taoriana kelin’io dia nanao fampielezan-kevitra izy tsy nitana ny teniny. Marihina fa amin’ny holafitry ny sokajin’asa hafa eto amintsika, tsy misy izany fitsabahan’ny ministera izany mihitsy: toy ny holfitry ny mpisolovava, ny holafitry ny farmasiana, ny holafitry ny dokotera, ny holafitry ny dokotera veterinera, ny holafitry ny injeniera,… Fa i ministra veta ihany no mikasa hifehy ny holafitry ny mpanaao gazety.

www.gvalosoa.net/2021/10/14/fifidianana-amboletra-ny-holafitry-ny-mpanao-gazety-fisintonana-ny-oj...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fifidianana amboletra ny holafitry ny mpanao gazety – Fisintonana ny OJM ho fehezin’i Ministra Veta

Stefa

Vahiny tao amin’ny fandaharana Miara-manonja tao amin’ny Radio Mada, sy tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS ny mpanao gazety Fernand Cello ao amin’ny “cellule de crise” ny asa fanaovan-gazety. Voaresany tamin’izany ny olana eo amin’ny fifidianana holafitry ny mpanao gazety kasain’ny ministeran’ny serasera hatao amboletra amin’ny sabotsy izao. Nilaza Cello fa tsy olona no olana eo fa rafitra. Tokony hahatsiaro ny ministra Lalatiana hoy izy, fa izy mihintsy tamin’ny fitondrana teo aloha, no nitaona ny holafitra hanangana “conféderation” rehefa niziriziry tamin’ny heviny ny ministra Rolly Mercia tamin’izany. Tokony hotsaroany ihany koa fa efa tany am-ponja ny tongony ilany, nohon’ny fitoriana nataon’ny filohan’ny Antenimierandoholona tamin’izany, Honoré Rakotomanana; kanefa nijoro ny OJM tarihan’i Gérard Rakotnorina niaro azy , dia nijanona ilay fanenjehana. Fantatr’i ramatoa ministra ihany koa, fa avy ao amin’ny holafitra no miainga ny lisitry ny mpanao gazety, satria ny holafitra ihany no mahafantatra ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy. Tonga teo amin’io toerany io nefa ny ministra, dia nizotra tamin’ny làlan’ny teo aloha ihany. Herintaona izy tsy sahy nanao fifidianana kanefa tampoka teo dia taitra, satria niantso ny CENI, mba hametrahana ny solontenan’ny holafitry ny mpanao gazety ao anatiny, ka nihazakazaka amin’izay ramatoa ministra. Marihana fa tsy ny fametrahana ny olon’ny antoko Freedom izay antokon-dramatoa ministra ao amin’ny CENI ihany no tanjony, fa efa misy kajikajy hatrany amin’ny fifidiananan 2023 ihany koa. Nalany daholo koa ireo Ecd tao amin’ny Tvm sy Rnm, hoy ihany Cello. Nijoro ny holafitra niaro izany, ka nanomboka teo ny fankahalana olona. Nanomboka teo koa ny kajikajin-dramatoa ministra Lalatiana, hisintona ny OJM ho an’ny ministera, ka nanaovany ilay lalàna 55 bis, izay miteraka olana hatramin’izao. Nanomboka teo ny fisandohany andraikitra tamin’ny nananganany “commission”, hikarakara fifidianana, izay olona notendreny no mandrafitra azy. Mahakasika ilay fifidianana kasaina hatao: karapanondrom-pirenena dia ahafahana mifidy. Ny fitsipika momba an’io koa tsy fantatra . Ny “caution”aloha midangana. Ahoana ny fomba ahitana mpanao gazety 93 eran’ny faritra handrafitra ny birao, kanefa tsy misy mpanao gazety “privé” maro any amin’ny faritra ankoatran’ny mpiasan’ny Rnm sy Tvm, izay efa mahazo tsindry sy teritery, amin’ny fandrahonana fandroahana raha tsy mifidy amin’io andro sabotsy io. Ny kandida izay notendreny, ramatoa Monica mpiasa ao amin’ny Rnm, dia efa niresaka tamin’ny “cellule de crise” ary efa vonona, fa hanajanona ny fifidianana satria tsapany hoe mikorontana. Nitady fiarovana tamin’ireo mpanao gazety tao amin’ny “cellule de crise” izy ary nanome toky azy ny “cellule”. Tsy niandry ela anefa, fa taoriana kelin’io dia nanao fampielezan-kevitra izy tsy nitana ny teniny. Marihina fa amin’ny holafitry ny sokajin’asa hafa eto amintsika, tsy misy izany fitsabahan’ny ministera izany mihitsy: toy ny holfitry ny mpisolovava, ny holafitry ny farmasiana, ny holafitry ny dokotera, ny holafitry ny dokotera veterinera, ny holafitry ny injeniera,… Fa i ministra veta ihany no mikasa hifehy ny holafitry ny mpanaao gazety.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/14/fifidianana-amboletra-ny-holafitry-ny-mpanao-gazety-fisintonana-ny-ojm-ho-fehezini-ministra-veta/

5 taona sesitany politika – 7 taona ny 13 oktobra 2021 no niverenan-dRavalo an-tanindrazana

Niaina

7 taona omaly ny niverenan’ny filoha Marc Ravalomanana an-tsesitany, rehefa avy nanao sesitany politika ny tenany tatsy Swaziland sy tatsy Afrika Atsimo izy. Ny alatsinainy 13 oktobra 2014 tokoa no tafaverina an-tanindrazana i Dada rehefa nanao sesitany ny tenany tany ivelany. Ny 17 martsa 2009 izy sy ny fianakaviany no niala teto Madagasikara, rehefa nisy ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina ary notohanan’ny ampahana miaramila tamin’izany fotoana izany. Mbola mistery hatreto no nialan’ny filoha Ravalomanana teto an-tanindrazana tamin’izany ary mistery toy izany koa ny naha-tafaverina azy tamin’io datin’ny 13 oktobra 2014 io. Herinandro taty aoriana izy tamin’ny 2009 vao fantatra fa nivantana tany Swaziland, avy eo vao nifindra tatsy amin’ny firenen’i Nelson Mandela tatsy Afrika Atsimo ary tao izy no nanao sesitany politika ny tenany nandritra ny 5 taona, mialoha io fiverenany an-tanindrazana io, kaa tafiditra soa aman-tsara teto. Efa indroa izy sy ny fianakaviany no nikasa hiverina an-tanindrazana, satria voarakitra tao amin’ny tondro zotra, na feuille de route ho fandaminana ny raharahan’i Madagasikara tao aorian’ny krizy noho ny fanonganam-panjakanan-dRajoelina tamin’ny taona 2009 izany. Tsy tafiditra teto anefa ireo fiaramanidina nitondra azy tamin’ireo fotoana roa ireo, satria voasakana, namoaka Notam (Note for Air-men) ny fitondrana mpanongam-panjakana tamin’izany, ka dia niverina tany Afrika Atsimo hatrany ireo fiaaramanidina nitondra azy, fa tamin’ny13 oktobra 2014 vao tafiditra teto i Dada, tsy mbola fantatra hatramin’izao hoe: tamin’ny fomba ahoana?

www.gvalosoa.net/2021/10/14/5-taona-sesitany-politika-7-taona-ny-13-oktobra-2021-no-niverenan-dra...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

5 taona sesitany politika – 7 taona ny 13 oktobra 2021 no niverenan-dRavalo an-tanindrazana

Niaina

7 taona omaly ny niverenan’ny filoha Marc Ravalomanana an-tsesitany, rehefa avy nanao sesitany politika ny tenany tatsy Swaziland sy tatsy Afrika Atsimo izy. Ny alatsinainy 13 oktobra 2014 tokoa no tafaverina an-tanindrazana i Dada rehefa nanao sesitany ny tenany tany ivelany. Ny 17 martsa 2009 izy sy ny fianakaviany no niala teto Madagasikara, rehefa nisy ny fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina ary notohanan’ny ampahana miaramila tamin’izany fotoana izany. Mbola mistery hatreto no nialan’ny filoha Ravalomanana teto an-tanindrazana tamin’izany ary mistery toy izany koa ny naha-tafaverina azy tamin’io datin’ny 13 oktobra 2014 io. Herinandro taty aoriana izy tamin’ny 2009 vao fantatra fa nivantana tany Swaziland, avy eo vao nifindra tatsy amin’ny firenen’i Nelson Mandela tatsy Afrika Atsimo ary tao izy no nanao sesitany politika ny tenany nandritra ny 5 taona, mialoha io fiverenany an-tanindrazana io, kaa tafiditra soa aman-tsara teto. Efa indroa izy sy ny fianakaviany no nikasa hiverina an-tanindrazana, satria voarakitra tao amin’ny tondro zotra, na feuille de route ho fandaminana ny raharahan’i Madagasikara tao aorian’ny krizy noho ny fanonganam-panjakanan-dRajoelina tamin’ny taona 2009 izany. Tsy tafiditra teto anefa ireo fiaramanidina nitondra azy tamin’ireo fotoana roa ireo, satria voasakana, namoaka Notam (Note for Air-men) ny fitondrana mpanongam-panjakana tamin’izany, ka dia niverina tany Afrika Atsimo hatrany ireo fiaaramanidina nitondra azy, fa tamin’ny13 oktobra 2014 vao tafiditra teto i Dada, tsy mbola fantatra hatramin’izao hoe: tamin’ny fomba ahoana?

http://www.gvalosoa.net/2021/10/14/5-taona-sesitany-politika-7-taona-ny-13-oktobra-2021-no-niverenan-dravalo-an-tanindrazana/

Firenena Malagasy – Migorisa moramora mankany amin’ny lavaky ny fahantrana

Andry Tsiavalona

Migorisa moramora ho any amin’ny lavaky ny fahantrana tsy azo iverenana intsony ny Firenena malagasy, fa manonga mankany amin’ny paradisan’ny fahafinaretana sy migoka ny harena tsetsefina avy amin’ny mpiray Firenena aminy kosa ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Tsy misy afaka mandà tokoa mantsy fa tsy vola avy any am-paosin-dRajoelina Andry sy ny miaradia aminy no entiny mitety faritra, fa vola avy ao amin’ny kitapom-bolam-bahoaka. Tsy vola avy any am-paosiny ihany koa hampireveny ireo olona terena mitsena sy mitehaka, izay fampanantenana avoaky ny vavany sy itokanana izay fotodrafitrasa manarapenitra. Tsy vola avy any am-paosiny no lany amin’ny solika trohan’ny fiarakodia, na fiaramanidina mitondra azy any amin’izay toerana alehany. Tsy mamoaka vola avy any am-paosiny ireo manampahefana mirodorodo manotrona ny filohan’ny Repoblika andoavana ny sakafo ohaniny, fa toy ny vola azon’izay mandeha mamita iraka rehetra.

Ny mifanohitra amin’izany kosa ny an’ireo vahoaka tonga manatrika, satria harerahana sy kibo noana no ialàny eo. Mety mahazo fahafinaretan’ny maso sy sofina izay entina manonofy, angamba, fa hiverina iaina amin’ny fahoriana andavanandro indray ny vahoaka. Etsy ankilany koa dia mitaky ny vola laniny, odian’ny mpitondra tsy fantatra, tamin’ny asa fikojakojan-dàlana nataony ny orinasa maro. Tsy voaloa ny karaman’ny mpiasa any amin’ireo toby fandanjana fiara vaventy (station de pesage) sy ny Secren any Antsiranana. Torak’izany koa ny mpandraharaha eny amin’ny Oniversite sy ny mpampianatra ao amin’ny Sekoly ambony fampiofanana ara-pedagojika (ENS) tsy mandray karama, ka nitarika ny fitokonan’ny mpianatra izay mitaky ny andoavana izany karama izany, mba hitohizan’ny fampianarana. Tsy voloa ny karaman’ireo mpiara-miasa amin’ireo parlemantera (assistants parlémentaires) kanefa dia ny parlemanta no mandany ny tetibola ho an’ny andrimpanjakana isatokony. Mihoatra ny tetibola nampiasain’ny Antenimierandoholona nisy mpikambana telo-ambienimpolo no mampihodina ity andrimpanjakana misy mpikambana valo ambinifolo ity.

Araka izany dia toa ohatry ny tsy misy vola ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana, ka ny fanontaniana mipetraka dia avy aiza ny vola entin-dRajoelina Andry manao izao fihetsiketsehana sy fampielezankevitra alohan’ny fotoana rehetra izao. Lazaina fa entina manatanteraka ny tetikasan’ny filohan’ny Repoblika ny tahirim-bola manokana (fonds souverain) kanefa tsy mbola misy tetikasa voafaritra ho amin’izany, na miainga aloha hatramin’izao. Manambara ny minisitry Vola sy ny Toekarena, fa azo tombanana ho arivo miliara dolara maromaro hahavita antsika volana maro ny tahirim-bola vahiny (devises) ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Raha izay tokoa ny zava-misy dia tsy tokony hitotongana ho miiba enina ny tahan’ ny harinkarena faobe (Taux de croissance économique = – 6%). Hifantoka amin’ny fanarenana ny fiainana ara-tsosialin’ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny, ka nahazo ny vola 332 tapitrisa dolara (DTS) avy any amin’ny Tahirimbola Iraisam-pirenena (FMI). Ny tsapa dia vao nahita io tarehimarika io Rajoelina Andry dia nanafatra sambo miisa roapolo hitatitra vary sy kojakoja ilain’ny mponina andavanandro hono kanefa ny vola mbola any ankibon’ny omby. Vola avy aiza na volan’iza indray no nalaina nanaovana izany fihetsiketsehana izany?

Manomboka izao dia tsy ho aty Madagasikara intsony ny mason’izao tontolo izao, fa “hasandratra eto Madagasikara indray ny nofinofin’izao tontolo izao”. Tsy tokony hohadinoina fa tsy manonofy na mampanonofy ny vahoaka any amin’ny fireneny avy ny mpitondra eran’izao tontolo izao, fa mampiaina fiainana mirindra sy mivoatra azy. Ny mpitondra eto Madagasikara no mampandrevirevy sy mampanonofy ny mpiray firenena aminy kanefa amin’ny ankapobeny dia mivadika ho nofy ratsy izy ireny, ka tsy mandray karama ny sasany, very asa ny hafa ary mirenireny tsy misy atao ny tanora maro.

www.gvalosoa.net/2021/10/14/firenena-malagasy-migorisa-moramora-mankany-aminny-lavaky-ny-fahantrana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Firenena Malagasy – Migorisa moramora mankany amin’ny lavaky ny fahantrana

Andry Tsiavalona

Migorisa moramora ho any amin’ny lavaky ny fahantrana tsy azo iverenana intsony ny Firenena malagasy, fa manonga mankany amin’ny paradisan’ny fahafinaretana sy migoka ny harena tsetsefina avy amin’ny mpiray Firenena aminy kosa ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Tsy misy afaka mandà tokoa mantsy fa tsy vola avy any am-paosin-dRajoelina Andry sy ny miaradia aminy no entiny mitety faritra, fa vola avy ao amin’ny kitapom-bolam-bahoaka. Tsy vola avy any am-paosiny ihany koa hampireveny ireo olona terena mitsena sy mitehaka, izay fampanantenana avoaky ny vavany sy itokanana izay fotodrafitrasa manarapenitra. Tsy vola avy any am-paosiny no lany amin’ny solika trohan’ny fiarakodia, na fiaramanidina mitondra azy any amin’izay toerana alehany. Tsy mamoaka vola avy any am-paosiny ireo manampahefana mirodorodo manotrona ny filohan’ny Repoblika andoavana ny sakafo ohaniny, fa toy ny vola azon’izay mandeha mamita iraka rehetra.

Ny mifanohitra amin’izany kosa ny an’ireo vahoaka tonga manatrika, satria harerahana sy kibo noana no ialàny eo. Mety mahazo fahafinaretan’ny maso sy sofina izay entina manonofy, angamba, fa hiverina iaina amin’ny fahoriana andavanandro indray ny vahoaka. Etsy ankilany koa dia mitaky ny vola laniny, odian’ny mpitondra tsy fantatra, tamin’ny asa fikojakojan-dàlana nataony ny orinasa maro. Tsy voaloa ny karaman’ny mpiasa any amin’ireo toby fandanjana fiara vaventy (station de pesage) sy ny Secren any Antsiranana. Torak’izany koa ny mpandraharaha eny amin’ny Oniversite sy ny mpampianatra ao amin’ny Sekoly ambony fampiofanana ara-pedagojika (ENS) tsy mandray karama, ka nitarika ny fitokonan’ny mpianatra izay mitaky ny andoavana izany karama izany, mba hitohizan’ny fampianarana. Tsy voloa ny karaman’ireo mpiara-miasa amin’ireo parlemantera (assistants parlémentaires) kanefa dia ny parlemanta no mandany ny tetibola ho an’ny andrimpanjakana isatokony. Mihoatra ny tetibola nampiasain’ny Antenimierandoholona nisy mpikambana telo-ambienimpolo no mampihodina ity andrimpanjakana misy mpikambana valo ambinifolo ity.

Araka izany dia toa ohatry ny tsy misy vola ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana, ka ny fanontaniana mipetraka dia avy aiza ny vola entin-dRajoelina Andry manao izao fihetsiketsehana sy fampielezankevitra alohan’ny fotoana rehetra izao. Lazaina fa entina manatanteraka ny tetikasan’ny filohan’ny Repoblika ny tahirim-bola manokana (fonds souverain) kanefa tsy mbola misy tetikasa voafaritra ho amin’izany, na miainga aloha hatramin’izao. Manambara ny minisitry Vola sy ny Toekarena, fa azo tombanana ho arivo miliara dolara maromaro hahavita antsika volana maro ny tahirim-bola vahiny (devises) ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Raha izay tokoa ny zava-misy dia tsy tokony hitotongana ho miiba enina ny tahan’ ny harinkarena faobe (Taux de croissance économique = – 6%). Hifantoka amin’ny fanarenana ny fiainana ara-tsosialin’ny vahoaka ny mpitondra ankehitriny, ka nahazo ny vola 332 tapitrisa dolara (DTS) avy any amin’ny Tahirimbola Iraisam-pirenena (FMI). Ny tsapa dia vao nahita io tarehimarika io Rajoelina Andry dia nanafatra sambo miisa roapolo hitatitra vary sy kojakoja ilain’ny mponina andavanandro hono kanefa ny vola mbola any ankibon’ny omby. Vola avy aiza na volan’iza indray no nalaina nanaovana izany fihetsiketsehana izany?

Manomboka izao dia tsy ho aty Madagasikara intsony ny mason’izao tontolo izao, fa “hasandratra eto Madagasikara indray ny nofinofin’izao tontolo izao”. Tsy tokony hohadinoina fa tsy manonofy na mampanonofy ny vahoaka any amin’ny fireneny avy ny mpitondra eran’izao tontolo izao, fa mampiaina fiainana mirindra sy mivoatra azy. Ny mpitondra eto Madagasikara no mampandrevirevy sy mampanonofy ny mpiray firenena aminy kanefa amin’ny ankapobeny dia mivadika ho nofy ratsy izy ireny, ka tsy mandray karama ny sasany, very asa ny hafa ary mirenireny tsy misy atao ny tanora maro.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/14/firenena-malagasy-migorisa-moramora-mankany-aminny-lavaky-ny-fahantrana/

EDITO 14 oktobra – Fitantanam-pirenena tsy mety ialan’olana

Sôh’son

Izao fitondrana ankehitriny izao, dia fitondrana tsy afak’olana handritry ny fotoam-piasany izay efa mamarana ny taona fahatelony amin’izao fotoana izao. Isam-bolana, mba tsy ilazana hoe isan-kerinandro, dia ipoiran’izany olana izany hatrany eo amin’ny sehatra maro samihafa. Anisan’ny sehatra tsy afak’olana ny eo amin’ny seha-pampianarana. Milamina ny atsy mipoitra ny aroa ao anatin’izany tontolo izany. Eny amin’ny ambaratonga ambony no tena misy olana matetika, amin’ireo mpisehatra isan-tsokajiny ao anatiny mampihodina azy: mpampianatra, mpandraharaha, ary mpianatra. Ny manahirana ny saina dia ny mpianatra hatrany no ifaharan’ny rihitra farany sy iharan’ny famoretan’ny mpitandro filaminana.

Ho an’ny mpamakafaka, ny olana mitranga eo amin’ny fiainam-pirenena, dia miainga avy amin’ny fomba fiasa sy ny ataon’ny fitondrana ihany. Ohatra vao tsy ela, ny nitranga teny amin’ny hopitaly HJRA, tamin’ny raharaha Eddy bois de rose, izay voalazan’ny fitondrana fa nikasa handositra. Lasa voarohirohy tao anatin’izany ny mpitsabo izay heverin’ny maro, fa tsy tokony ho tafiditra amin’izany velively. Tsy misy afaka mandà, fa ny asan’ny mpitsabo dia mitsabo ny marary tonga eo aminy, fa tsy miandry na mpiambina misolo toerana ny mpiambina ny fonja. Dia nipoitra ny fitokonan’ireo mpitsabo mpiara-miasa rehetra noho ny fitazonana ny namany. Tsy maintsy nisy fiantraikany tany amin’ny seha-pitsaboana ihany koa ny fotoana nisian’izay fitokonana izay. Tsy niankina avy amin’izy ireo anefa ny antony niavian’izany. Raha tsy manao hetsika toy ireny ihany koa izy ireo, dia inoana marimarina fa tsy maintsy mbola hisy tranga toy izany na hitovitovy amin’izany amin’ny manaraka. Fantatra ihany ny fomba fiasan’izao fitondrana izao.

Misy ireo sehatr’asa tsy vitan’izao fitondrana izao ny nandoa ny vola tokony haloany amin’ireo nisahana izany. Anisan’izany ireo orinasa aman-jatony nanao lalana, izay nanao hetsika fitakiana ny volany amam-bolana na efa aman-taonany mihitsy aza tsy azony. Miseho ho manam-bola ny fitondrana kanefa tsy aloa ny volan’olona. Asa, rehefa tonga hatraiza indray ny alavitry ny toe-draharaha vao hikoropaka ny fitondrana ary hanilika ny tompon’antoka amin’ny hafa tsy mitovy hevitra aminy, na avadika ho resaka politika. Izay hatrany no mitranga eto amin’ity firenena ity.

Tsy atao hahagaga loatra, raha tsy ho afak’olana izao fitondrana izao, na dia nanana tombony be dia be tamin’ny fitoniana ara-politika teto amin’ny firenena, sy eo am-pelatanany feheziny avokoa amin’ny ankapobeny ireo rantsamangaika rehetra amin’ny andrim-panjakana. Ny fototra niaingàny tany am-piandohana mihitsy mantsy no tsy mazava, fa nanarontsarona ny fahamarinana.

www.gvalosoa.net/2021/10/14/edito-14-oktobra-fitantanam-pirenena-tsy-mety-ialanolana/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 14 oktobra – Fitantanam-pirenena tsy mety ialan’olana

Sôh’son

Izao fitondrana ankehitriny izao, dia fitondrana tsy afak’olana handritry ny fotoam-piasany izay efa mamarana ny taona fahatelony amin’izao fotoana izao. Isam-bolana, mba tsy ilazana hoe isan-kerinandro, dia ipoiran’izany olana izany hatrany eo amin’ny sehatra maro samihafa. Anisan’ny sehatra tsy afak’olana ny eo amin’ny seha-pampianarana. Milamina ny atsy mipoitra ny aroa ao anatin’izany tontolo izany. Eny amin’ny ambaratonga ambony no tena misy olana matetika, amin’ireo mpisehatra isan-tsokajiny ao anatiny mampihodina azy: mpampianatra, mpandraharaha, ary mpianatra. Ny manahirana ny saina dia ny mpianatra hatrany no ifaharan’ny rihitra farany sy iharan’ny famoretan’ny mpitandro filaminana.

Ho an’ny mpamakafaka, ny olana mitranga eo amin’ny fiainam-pirenena, dia miainga avy amin’ny fomba fiasa sy ny ataon’ny fitondrana ihany. Ohatra vao tsy ela, ny nitranga teny amin’ny hopitaly HJRA, tamin’ny raharaha Eddy bois de rose, izay voalazan’ny fitondrana fa nikasa handositra. Lasa voarohirohy tao anatin’izany ny mpitsabo izay heverin’ny maro, fa tsy tokony ho tafiditra amin’izany velively. Tsy misy afaka mandà, fa ny asan’ny mpitsabo dia mitsabo ny marary tonga eo aminy, fa tsy miandry na mpiambina misolo toerana ny mpiambina ny fonja. Dia nipoitra ny fitokonan’ireo mpitsabo mpiara-miasa rehetra noho ny fitazonana ny namany. Tsy maintsy nisy fiantraikany tany amin’ny seha-pitsaboana ihany koa ny fotoana nisian’izay fitokonana izay. Tsy niankina avy amin’izy ireo anefa ny antony niavian’izany. Raha tsy manao hetsika toy ireny ihany koa izy ireo, dia inoana marimarina fa tsy maintsy mbola hisy tranga toy izany na hitovitovy amin’izany amin’ny manaraka. Fantatra ihany ny fomba fiasan’izao fitondrana izao.

Misy ireo sehatr’asa tsy vitan’izao fitondrana izao ny nandoa ny vola tokony haloany amin’ireo nisahana izany. Anisan’izany ireo orinasa aman-jatony nanao lalana, izay nanao hetsika fitakiana ny volany amam-bolana na efa aman-taonany mihitsy aza tsy azony. Miseho ho manam-bola ny fitondrana kanefa tsy aloa ny volan’olona. Asa, rehefa tonga hatraiza indray ny alavitry ny toe-draharaha vao hikoropaka ny fitondrana ary hanilika ny tompon’antoka amin’ny hafa tsy mitovy hevitra aminy, na avadika ho resaka politika. Izay hatrany no mitranga eto amin’ity firenena ity.

Tsy atao hahagaga loatra, raha tsy ho afak’olana izao fitondrana izao, na dia nanana tombony be dia be tamin’ny fitoniana ara-politika teto amin’ny firenena, sy eo am-pelatanany feheziny avokoa amin’ny ankapobeny ireo rantsamangaika rehetra amin’ny andrim-panjakana. Ny fototra niaingàny tany am-piandohana mihitsy mantsy no tsy mazava, fa nanarontsarona ny fahamarinana.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/14/edito-14-oktobra-fitantanam-pirenena-tsy-mety-ialanolana/

Comment on Facebook EDITO 14 oktobra –...

Marina loatra ! Tsy maintsy hisy farany anefa ary handrinay !🙏🙏🙏

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 14 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 14 oktobra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry

Kivorivorin-drizareo « cerveaux ». Tsy hita mihitsy ny farany! ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Kivorivorin-drizareo « cerveaux ». Tsy hita mihitsy ny farany!

Comment on Facebook 1764140243706142_4430199397100200

Bon restons obtimiste Il ne reste plus que cela melda

Té hi-comente fa mavozo gadra e.

ENS Ampefiloha mitokona. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

ENS Ampefiloha mitokona.

ENTANO NY FANAOVAM-BAKISINY

Tsy dia marisika mihitsy ny mpitondra ankehitriny,
Ny amin’ny teny fanentanana ho fanaovam-bakisiny?
Moa va re ny fidedahana, izay no lehibe indrindra,
Ka dia ny tambavy hatrany, izay no tiana hahindrahindra?

Efa hita ilay tambavy fa tsy dia nahomby firy,
Ka nahoana re ‘nareo no mbola toa miziriziry?
Sa dia ny artemesia no voly tiana ho lohalaharana,
Fa ny vary, tsy dia maika sady moramora hafarana?

… Inona no tena maika ho fisorohana ny tsiny?
Entano Andriamatoa filoha ilay fanaovam-bakisiny.
Ianao inoana fa nanao matoa nihazo an’i Amerika,
Koa entano ireo vahoaka sao ho ringana eto isika.

Kaomoro ilay fanebakao, jereo fa efa ery aloha,
Ka aoka izay ny “vava tsy ambina”, dia totofy tsy hifoha.
Atsaharo ny hadisoana tamin’iny lalana iny.
Mijoroa mba ho modelin’ny fanaovam-bakisiny!

DADAN’i ZINA (09-10-21)
... TohinyFintinina

6 andro lasa

ENTANO NY FANAOVAM-BAKISINY

Tsy dia marisika mihitsy ny mpitondra ankehitriny,
Ny amin’ny teny fanentanana ho fanaovam-bakisiny?
Moa va re ny fidedahana, izay no lehibe indrindra,
Ka dia ny tambavy hatrany, izay no tiana hahindrahindra?

Efa hita ilay tambavy fa tsy dia nahomby firy,
Ka nahoana re ‘nareo no mbola toa miziriziry?
Sa dia ny artemesia no voly tiana ho lohalaharana,
Fa ny vary, tsy dia maika sady moramora hafarana?

… Inona no tena maika ho fisorohana ny tsiny?
Entano Andriamatoa filoha ilay fanaovam-bakisiny.
Ianao inoana fa nanao matoa nihazo an’i Amerika,
Koa entano ireo vahoaka sao ho ringana eto isika.

Kaomoro ilay fanebakao, jereo fa efa ery aloha,
Ka aoka izay ny “vava tsy ambina”, dia totofy tsy hifoha.
Atsaharo ny hadisoana tamin’iny lalana iny.
Mijoroa mba ho modelin’ny fanaovam-bakisiny!

      DADAN’i ZINA (09-10-21)

Ministeran’ny serasera – Miziriziry amin’ny hevi-diso sy tsy ara-dalàna hoy ny OJM

Ny Valosoa

Tsy loza mitatao no miseho amin’ny asa fampahalalambaovao f’efa loza mihàtra mihitsy, tsy alohalika ny ranombary f’efa miakatra eny an-tendakely, ary tsy ho ela dia handifotra ny loha, tsy hafa tsy akory no mahatonga izany fa ny minisitera mpiahy ny asa fampahalalambaovao ihany, izay manao amboletra ny fifidianana ny birao hitantana ny Holafitry ny Mpanao Gazety.

Amin’ny Sabotsy 16 Oktobra 2021 izao, no kendren’ny minisitera hanaovana io fifidianana amboletra io, efa notaterina teto amin’ny gazetintsika fa tsy nipetra-potsiny ireo mpanao gazety tsy manaiky lembenana sy saro-piaro amin’ny hasin’ilay asa, fa dia nanangana ny “cellule de crise”, izay anehoana fa tena mandalo krizy ny asa fampahalalambaovao. Ny minisitera etsy andaniny tsy milefitra fa mikiribiby, ary efa nanolotra kandidà saribakoly.
Samy manao izay ho afany ny andaniny izay ahitana ny “cellule de crise”, sy ny ankilany izay misy ireo olon’ny minisitera, ka ny fitetezana haino amanjery, sy ny fandrakofana ny gazety an-tsoratra miampy ny fampiasana ireo tambazotran-tserasera isankarazany no fomba fiadin’ny roa tonta, tsetsatsetsa tsy aritra anaovana fanamarihana ny fahamarinan’ny fanadihadiana nataon’ilay mpanao gazety malagasy miasa ao amin’ny “France 24”, izay nanitrikitrika ny fampiasan’ny minisitera ny kaonty fako iarovana ny asa-ratsin’izy ireo.

Matetitetika no mifanehatra amin’ny fandaharana amin’ny haino amanjery ny andaniny sy ny ankilany, ireo solombavambahoaka roalahy, Fidèle Razara Pierre sy Fetra Rakotondrasoa, no nisantatra ny fifanatrehana, tsikaritra nandritra izany fa dia tsy nifandanja ny fihaonana, satria maivana loatra teo anatrehan’ny Depioten’Ambatondrazaka ilay Depioten’i Miarinarivo. Nandeha indray ny fifanatrehana faharoa nahitana ny Sekretera Jeneralin’ny Holafitra amin’izao fotoana izao Miary Rasolofoarijaona sy ny Tale Jeneralin’ny serasera ao amin’ny minisitera Rakotondrasoava Fetraniaina, mitovy amin’ny teo aloha ihany, fa tsy manan-katokona ny solontenan’ny minisitera, fa dia manao boloky fotsiny sy miaro an-jambany ny hevi-dison’ny fitondrana ary mitanisa ny hoe, ianareo midongy toerana , ianareo tsy manaiky ny fifandimbiasam-pahefana, sns…

Ny fihaonana farany dia ny fifanatrehana tao amin’ny fahitalavitra iray, izay an’ny mpomba ny fitondrana, na izany aza dia mendri-piderana ny fahamatorana nasehon’izy mianadahy nitarika ny ady hevitra, satria tsy nahitana fitanilana. Teo amin’ireo mpiady hevitra no tsikaritra ny fihetsika tsy dia matotra loatra nasehon’ny tao amin’ny andaniny iraky ny minisitera, izay manao tsianjery maimbo ny hoe tokony hatao ny fifidianana, f’efa ela ianareo no teo, satria ny filohan’ny Holafitra amin’izao fotoana izao sy ny Talen’ny onjampeo sy fahitalavitra tsy miankina iray no nifanazava tamin’ireo bolokin’ny minisitera.

Niainga hatrany amin’izay voalaza tao amin’ny lalàna sy efa neken-dRamatoa Minisitra ny fanazavana nentin’ny Filohan’ny Holafitra , nampatsiahiviny ny andinin-dalàna izay milaza fa ny biraon’ny Holafitra dia manao ny asany ara-dalàna mandra-pitsangan’ny birao vaovao fa tsy manao fampandehanan-draharaha fotsiny akory, nanamafy izany ny Filohan’ny Holafitra, fa ho tendrena amin’ity herinandro ity ny solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ny Ceni, satria efa nisy ireo mpanao gazety nametraka ny antonta-taratasy firotsahana, sady efa vonona ihany koa ireo manampahaizana nofidian’ny Holafitra hisahana ny fifantenana, ny Ceni rahateo matoa nandefa ny taratasy tany amin’ny Holafitra amin’izao fotoana izao, dia fantany fa mbola manankery soa amantsara ireo mpitantana ao, marihana f’ireo fikambanana malagasy sy iraisampirenena isankarazany dia mbola samy mankatoa ny maha ara-dalàna ny birao tarihan’ny Filoha Rakotonirina Gerard.
Ny mampalahelo nanditra ny ady hevitra dia ny fiarovana anjambany ny hevi-dison’ny minisitera izay nataon’Ingahy Tale Jeneraly sy ny fiventesan’ilay mpanao gazety iray ny hoe, ny mpanao gazety any amin’ny faritra dia efa vonona amin’ny fifidianana, izay mazava fa fampizarazarana sy fampiadiana ny mpanao gazety any amin’ny faritra sy ny eto Antananarivo.

Iray tsy mivaky ary tsy azo saratsarahana ny mpanao gazety na ny avy eto Antananarivo, na ireo monina any amin’ny faritra ary iraisana ny olana dia ny tsy fahalalahana eo amin’ny fanatontosana ny asa, anisan’izany ny fikatonan’ny loharanombaovao sy ny sakantsakana amin’ny endriny samihafa.

www.gvalosoa.net/2021/10/12/ministeranny-serasera-miziriziry-aminny-hevi-diso-sy-tsy-ara-dalana-h...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Ministeran’ny serasera – Miziriziry amin’ny hevi-diso sy tsy ara-dalàna hoy ny OJM

Ny Valosoa

Tsy loza mitatao no miseho amin’ny asa fampahalalambaovao f’efa loza mihàtra mihitsy, tsy alohalika ny ranombary f’efa miakatra eny an-tendakely, ary tsy ho ela dia handifotra ny loha, tsy hafa tsy akory no mahatonga izany fa ny minisitera mpiahy ny asa fampahalalambaovao ihany, izay manao amboletra ny fifidianana ny birao hitantana ny Holafitry ny Mpanao Gazety.

Amin’ny Sabotsy 16 Oktobra 2021 izao, no kendren’ny minisitera hanaovana io fifidianana amboletra io, efa notaterina teto amin’ny gazetintsika fa tsy nipetra-potsiny ireo mpanao gazety tsy manaiky lembenana sy saro-piaro amin’ny hasin’ilay asa, fa dia nanangana ny “cellule de crise”, izay anehoana fa tena mandalo krizy ny asa fampahalalambaovao. Ny minisitera etsy andaniny tsy milefitra fa mikiribiby, ary efa nanolotra kandidà saribakoly.
Samy manao izay ho afany ny andaniny izay ahitana ny “cellule de crise”, sy ny ankilany izay misy ireo olon’ny minisitera, ka ny fitetezana haino amanjery, sy ny fandrakofana ny gazety an-tsoratra miampy ny fampiasana ireo tambazotran-tserasera isankarazany no fomba fiadin’ny roa tonta, tsetsatsetsa tsy aritra anaovana fanamarihana ny fahamarinan’ny fanadihadiana nataon’ilay mpanao gazety malagasy miasa ao amin’ny “France 24”, izay nanitrikitrika ny fampiasan’ny minisitera ny kaonty fako iarovana ny asa-ratsin’izy ireo.

Matetitetika no mifanehatra amin’ny fandaharana amin’ny haino amanjery ny andaniny sy ny ankilany, ireo solombavambahoaka roalahy, Fidèle Razara Pierre sy Fetra Rakotondrasoa, no nisantatra ny fifanatrehana, tsikaritra nandritra izany fa dia tsy nifandanja ny fihaonana, satria maivana loatra teo anatrehan’ny Depioten’Ambatondrazaka ilay Depioten’i Miarinarivo. Nandeha indray ny fifanatrehana faharoa nahitana ny Sekretera Jeneralin’ny Holafitra amin’izao fotoana izao Miary Rasolofoarijaona sy ny Tale Jeneralin’ny serasera ao amin’ny minisitera Rakotondrasoava Fetraniaina, mitovy amin’ny teo aloha ihany, fa tsy manan-katokona ny solontenan’ny minisitera, fa dia manao boloky fotsiny sy miaro an-jambany ny hevi-dison’ny fitondrana ary mitanisa ny hoe, ianareo midongy toerana , ianareo tsy manaiky ny fifandimbiasam-pahefana, sns…

Ny fihaonana farany dia ny fifanatrehana tao amin’ny fahitalavitra iray, izay an’ny mpomba ny fitondrana, na izany aza dia mendri-piderana ny fahamatorana nasehon’izy mianadahy nitarika ny ady hevitra, satria tsy nahitana fitanilana. Teo amin’ireo mpiady hevitra no tsikaritra ny fihetsika tsy dia matotra loatra nasehon’ny tao amin’ny andaniny iraky ny minisitera, izay manao tsianjery maimbo ny hoe tokony hatao ny fifidianana, f’efa ela ianareo no teo, satria ny filohan’ny Holafitra amin’izao fotoana izao sy ny Talen’ny onjampeo sy fahitalavitra tsy miankina iray no nifanazava tamin’ireo bolokin’ny minisitera.

Niainga hatrany amin’izay voalaza tao amin’ny lalàna sy efa neken-dRamatoa Minisitra ny fanazavana nentin’ny Filohan’ny Holafitra , nampatsiahiviny ny andinin-dalàna izay milaza fa ny biraon’ny Holafitra dia manao ny asany ara-dalàna mandra-pitsangan’ny birao vaovao fa tsy manao fampandehanan-draharaha fotsiny akory, nanamafy izany ny Filohan’ny Holafitra, fa ho tendrena amin’ity herinandro ity ny solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ny Ceni, satria efa nisy ireo mpanao gazety nametraka ny antonta-taratasy firotsahana, sady efa vonona ihany koa ireo manampahaizana nofidian’ny Holafitra hisahana ny fifantenana, ny Ceni rahateo matoa nandefa ny taratasy tany amin’ny Holafitra amin’izao fotoana izao, dia fantany fa mbola manankery soa amantsara ireo mpitantana ao, marihana f’ireo fikambanana malagasy sy iraisampirenena isankarazany dia mbola samy mankatoa ny maha ara-dalàna ny birao tarihan’ny Filoha Rakotonirina Gerard.
Ny mampalahelo nanditra ny ady hevitra dia ny fiarovana anjambany ny hevi-dison’ny minisitera izay nataon’Ingahy Tale Jeneraly sy ny fiventesan’ilay mpanao gazety iray ny hoe, ny mpanao gazety any amin’ny faritra dia efa vonona amin’ny fifidianana, izay mazava fa fampizarazarana sy fampiadiana ny mpanao gazety any amin’ny faritra sy ny eto Antananarivo.

Iray tsy mivaky ary tsy azo saratsarahana ny mpanao gazety na ny avy eto Antananarivo, na ireo monina any amin’ny faritra ary iraisana ny olana dia ny tsy fahalalahana eo amin’ny fanatontosana ny asa, anisan’izany ny fikatonan’ny loharanombaovao sy ny sakantsakana amin’ny endriny samihafa.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/12/ministeranny-serasera-miziriziry-aminny-hevi-diso-sy-tsy-ara-dalana-hoy-ny-ojm/

Tanora TIM boriboritany faha-6 – Manome fiofanana tanora 250 momba ny informatika

Stefa

Tanora 16 taona no ho mihoatra, ao amin’ny Boriboritany faha-6, no hahazo fiofanana momba ny informatika mandritra ny 4 volana avy amin’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6, tarihan’i Lalaina Rabezanahary. Miara-miasa amin’ireto Tanora TIM Boriboritany faha-6 ireto amin’izao hetsika ara-panabeazana izao, ny Rossignols Mada Groupe eny Ambohimanarina.

Vita ny efa-bolana, hahazo certificat ara-panjakana ireo hahavita ny fiofanana ary ho afaka hiditra amin’ny tsenan’ny asa avy hatrany. Fa afaka mbola manohy efa-bolana manaraka indray ireo hahavita izao fiofanana andiany voalohany izao.

Ao aorian’izay koa, hisy ny tanora mpiofana 250 hafa andiany faha-2 manaraka indray, ho raisin’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6 sy ny Rossignols Mada Groupe, amin’izay fiofanana sy fandalinana momba ny ordinatera sy ny informatika izay. Isaky ny sabotsy maraina ireo tanora, no miofana momba ny informatika, nanomboka ny sabotsy teo.

www.gvalosoa.net/2021/10/12/tanora-tim-boriboritany-faha-6-manome-fiofanana-tanora-250-momba-ny-i...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Tanora TIM boriboritany faha-6 – Manome fiofanana tanora 250 momba ny informatika

Stefa

Tanora 16 taona no ho mihoatra, ao amin’ny Boriboritany faha-6, no hahazo fiofanana momba ny informatika mandritra ny 4 volana avy amin’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6, tarihan’i Lalaina Rabezanahary. Miara-miasa amin’ireto Tanora TIM Boriboritany faha-6 ireto amin’izao hetsika ara-panabeazana izao, ny Rossignols Mada Groupe eny Ambohimanarina.

Vita ny efa-bolana, hahazo certificat ara-panjakana ireo hahavita ny fiofanana ary ho afaka hiditra amin’ny tsenan’ny asa avy hatrany. Fa afaka mbola manohy efa-bolana manaraka indray ireo hahavita izao fiofanana andiany voalohany izao.

Ao aorian’izay koa, hisy ny tanora mpiofana 250 hafa andiany faha-2 manaraka indray, ho raisin’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6 sy ny Rossignols Mada Groupe, amin’izay fiofanana sy fandalinana momba ny ordinatera sy ny informatika izay. Isaky ny sabotsy maraina ireo tanora, no miofana momba ny informatika, nanomboka ny sabotsy teo.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/12/tanora-tim-boriboritany-faha-6-manome-fiofanana-tanora-250-momba-ny-informatika/

Comment on Facebook Tanora TIM ...

BRAVOOOooooo!!!!!

BRAVOOOOOoooooo!!!!!

Mbola tsy toa an’i Miami i Toamasina – Mbola tsy toa an’i Paris koa hatreto Ambatondrazaka

Andry Tsiavalona

Tsy mbola nisy filoha mitovy amin-dRajoelina Andry tokoa, nandritra izay enimpolo taona namerenan’ny mpanjanaka ny fahaleovantena izay. Tia zavatra mamirapiratra sy misarika maso, toy ny kilalaon-jiro (jeu de lumières) hita any amin’ny trano fampandihizana, sy ny kapila mangirana ny filohan’ny Repoblika IV-2. Nentiny nanao fampielezan-kevitra ny fampivezivezena eran’ny tanàna ilay fiara nisy fahita lavitra nampirentirenty « maquettes »-na trano mijoalajoala sy tanàna mamirapiratra. Nampanantenainy hitovy amin’ny tanànan’i Miami any Floride, Etats-Unis ny tanànan’i Toamasina ary ho toa an’i Paris Ambatondrazaka. Mamirapiratra novaina ho lokon-doranjy ireo sekoly sy toera-pitsaboana kanefa ny fitaovana ampiasaina ao anatiny dia nindramina vonjimaika avy any amin’ny toerana hafa. Ny mpiasa ao anatiny ihany koa dia tsy voaloa ny karamany tao anatin’ny volana maro.

Ankehitriny tsy mbola toa an’i Miami i Toamasina ary na ny làlam-pirenena faha-2 mihazo any aza misy azo ilomanosana. Toy izany koa ny mankany Paris (Ambatondrazaka), satria ny làlam-pirenena faha-44 mizotra mankao aza efapolo kilometatra tsy mety vita hatramin’izao, ka angamba, tokony ho ny “Tour Eiffel” aloha no natsangana na nanao làlambe migodàna toa ny “Champs Elysées”. Kely loatra moa raha any amin’ny toeram-pandihizana no mamory sy mampandihy vahoaka ka eny an-kianja no mamory olona, mirentirenty ny akanjo milokon-doranjy ary ny afomanga (feux d’artifices) amin’ny alina no misolo ny kilalaon-jiro. Ny zava-doza tsy maintsy atao ao an-tsaina dia mandalo miserana toy ny fahafinaretana rehetra ihany izany, fa ny fahoriana sy ny fahantrana dia mitoetra ihany.

Vao roa herinandro lasa izay dia fety be, tsy lanonana nojerena ihany fa hatramin’ny hanim-pito loha, tao Mahamasina nandritra ny fitokanana ny “Kianja Barea”. Nitohy tamin’ny afomanga koa izany ny alina ary tsy tonga tao an-tsain’ny mpitondra mihitsy, fa tsy lavitra eo ny Hopitaly Befelatànana sy ny hopitaly fiterahana (maternité) ary amin’ny arabe manodidina eny aza dia misy plaky manambara fa tsy maintsy hajaina ny fahanginana. Andro iray taorian’izay dia niondrika sy nalahelo noho ny fandresen’ny bibikely (écureuils) azy ny ekipam-pirenena ary niara-kory tamin’ireto mpilalao ihany koa ny mpitia baolina kitra eto Madagasikara. Nisekoseko ny filohan’ny Repoblika Rajoelina rehefa tafaverina avy any Lafrantsa, fa nasainy nifindra tao amin’ny “classe affaire” ny mpilalao Barea avy any Amerika tafaradia taminy tao anaty fiaramanidina, fa tsy navelany niforitra kely tao amin’ny “classe économique”. Roa herinandro taty aoriana fotsiny dia tsy noraharahian-dRajoelina Andry indray ny mpilalao Barea, fa niverina tamin’ny “classe économique” indray ary tsy vitan’izay, fa tsy nisy fandaminana matotra hatramin’ny dian’izy ireo aza. Angamba mbola sahirana tamin’ny fanomanana ny fitokanana ny “gouvernorat” tany Mananjary ny fitondrana, ka tsy nanam-potoana nieritreretana izany. Azo inoana fa nitamberina tao an-tsain’ireto mpilalao ao amin’ny ekipam-pirenena ireto ny tranga teo aloha, ka tsy nahagaga ny faharesena roa sy aotra (2-0) tany amin’ny République Démocratique du Congo. Avy any Mananjary indray ny filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry dia nampirentirenty makety, mba hizarany ny nofinofiny amin’ny vahoakan’i Fianarantsoa. Mbola tsy nolazainy aloha hoe hatao mitovy amin’ny tanàna iza any ivelany any indray Fianarantsoa, fa tsy ho tanàna maty intsony, hono, ity renivohitr’i Matsiatra Ambony ity, ka dia hadio sy handroso toy ilay hita tamin’ny makety.

Na tiana na tsy tiana dia manana endriny eo amin’ny sehatra politika ireo fihetsiketsehana ireo, satria fambaboana ny fon’ny olompirenena tsy mahafantatra ny tena tian-dRajoelina Andry hatongavana dia fanomanana ny fifidianana amin’ny taona 2023. Araka izany dia manitsakitsaka ny Lalàmpanorenana indray ity filohan’ny Repoblika ity, ka manao fampielezankevitra mialohan’ny fotoana sahady. Tsy ho valalabe mandry intsony anefa ny Malagasy fa hibanjina ny telo taona nitondran-dRajoelina Andry, ka hahay handanjalanja izay vitany, mba tsy hihanteherana amin’ny hazo lo sy boboka intsony, satria azo oharina amin’izay izaao fitondrana tsy mamaha ny olam-bahoaka izao.

www.gvalosoa.net/2021/10/12/mbola-tsy-toa-ani-miami-i-toamasina-mbola-tsy-toa-ani-paris-koa-hatre...
... TohinyFintinina

6 andro lasa

Mbola tsy toa an’i Miami i Toamasina – Mbola tsy toa an’i Paris koa hatreto Ambatondrazaka

Andry Tsiavalona

Tsy mbola nisy filoha mitovy amin-dRajoelina Andry tokoa, nandritra izay enimpolo taona namerenan’ny mpanjanaka ny fahaleovantena izay. Tia zavatra mamirapiratra sy misarika maso, toy ny kilalaon-jiro (jeu de lumières) hita any amin’ny trano fampandihizana, sy ny kapila mangirana ny filohan’ny Repoblika IV-2. Nentiny nanao fampielezan-kevitra ny fampivezivezena eran’ny tanàna ilay fiara nisy fahita lavitra nampirentirenty « maquettes »-na trano mijoalajoala sy tanàna mamirapiratra. Nampanantenainy hitovy amin’ny tanànan’i Miami any Floride, Etats-Unis ny tanànan’i Toamasina ary ho toa an’i Paris Ambatondrazaka. Mamirapiratra novaina ho lokon-doranjy ireo sekoly sy toera-pitsaboana kanefa ny fitaovana ampiasaina ao anatiny dia nindramina vonjimaika avy any amin’ny toerana hafa. Ny mpiasa ao anatiny ihany koa dia tsy voaloa ny karamany tao anatin’ny volana maro.

Ankehitriny tsy mbola toa an’i Miami i Toamasina ary na ny làlam-pirenena faha-2 mihazo any aza misy azo ilomanosana. Toy izany koa ny mankany Paris (Ambatondrazaka), satria ny làlam-pirenena faha-44 mizotra mankao aza efapolo kilometatra tsy mety vita hatramin’izao, ka angamba, tokony ho ny “Tour Eiffel” aloha no natsangana na nanao làlambe migodàna toa ny “Champs Elysées”. Kely loatra moa raha any amin’ny toeram-pandihizana no mamory sy mampandihy vahoaka ka eny an-kianja no mamory olona, mirentirenty ny akanjo milokon-doranjy ary ny afomanga (feux d’artifices) amin’ny alina no misolo ny kilalaon-jiro. Ny zava-doza tsy maintsy atao ao an-tsaina dia mandalo miserana toy ny fahafinaretana rehetra ihany izany, fa ny fahoriana sy ny fahantrana dia mitoetra ihany.

Vao roa herinandro lasa izay dia fety be, tsy lanonana nojerena ihany fa hatramin’ny hanim-pito loha, tao Mahamasina nandritra ny fitokanana ny “Kianja Barea”. Nitohy tamin’ny afomanga koa izany ny alina ary tsy tonga tao an-tsain’ny mpitondra mihitsy, fa tsy lavitra eo ny Hopitaly Befelatànana sy ny hopitaly fiterahana (maternité) ary amin’ny arabe manodidina eny aza dia misy plaky manambara fa tsy maintsy hajaina ny fahanginana. Andro iray taorian’izay dia niondrika sy nalahelo noho ny fandresen’ny bibikely (écureuils) azy ny ekipam-pirenena ary niara-kory tamin’ireto mpilalao ihany koa ny mpitia baolina kitra eto Madagasikara. Nisekoseko ny filohan’ny Repoblika Rajoelina rehefa tafaverina avy any Lafrantsa, fa nasainy nifindra tao amin’ny “classe affaire” ny mpilalao Barea avy any Amerika tafaradia taminy tao anaty fiaramanidina, fa tsy navelany niforitra kely tao amin’ny “classe économique”. Roa herinandro taty aoriana fotsiny dia tsy noraharahian-dRajoelina Andry indray ny mpilalao Barea, fa niverina tamin’ny “classe économique” indray ary tsy vitan’izay, fa tsy nisy fandaminana matotra hatramin’ny dian’izy ireo aza. Angamba mbola sahirana tamin’ny fanomanana ny fitokanana ny “gouvernorat” tany Mananjary ny fitondrana, ka tsy nanam-potoana nieritreretana izany. Azo inoana fa nitamberina tao an-tsain’ireto mpilalao ao amin’ny ekipam-pirenena ireto ny tranga teo aloha, ka tsy nahagaga ny faharesena roa sy aotra (2-0) tany amin’ny République Démocratique du Congo. Avy any Mananjary indray ny filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry dia nampirentirenty makety, mba hizarany ny nofinofiny amin’ny vahoakan’i Fianarantsoa. Mbola tsy nolazainy aloha hoe hatao mitovy amin’ny tanàna iza any ivelany any indray Fianarantsoa, fa tsy ho tanàna maty intsony, hono, ity renivohitr’i Matsiatra Ambony ity, ka dia hadio sy handroso toy ilay hita tamin’ny makety.

Na tiana na tsy tiana dia manana endriny eo amin’ny sehatra politika ireo fihetsiketsehana ireo, satria fambaboana ny fon’ny olompirenena tsy mahafantatra ny tena tian-dRajoelina Andry hatongavana dia fanomanana ny fifidianana amin’ny taona 2023. Araka izany dia manitsakitsaka ny Lalàmpanorenana indray ity filohan’ny Repoblika ity, ka manao fampielezankevitra mialohan’ny fotoana sahady. Tsy ho valalabe mandry intsony anefa ny Malagasy fa hibanjina ny telo taona nitondran-dRajoelina Andry, ka hahay handanjalanja izay vitany, mba tsy hihanteherana amin’ny hazo lo sy boboka intsony, satria azo oharina amin’izay izaao fitondrana tsy mamaha ny olam-bahoaka izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/12/mbola-tsy-toa-ani-miami-i-toamasina-mbola-tsy-toa-ani-paris-koa-hatreto-ambatondrazaka/

EDITO 12 oktobra – Tsy matotra ny politika fitantanana ny tanora Malagasy

Sôh’son

Lesoka lehibe amin’izao fitondrana izao ny tsy fananana politika mazava momba ny mponina, indrindra ny tanora. Tsy hita hoe mifototra amin’inona ny asa ataon’ny fitondrana momba azy ireo. Midehaka sy manao angoan-tenda amin’ny fisehoana ho manorina sekoly amin’ny faritra samihafa ny fitondrana. Tsy misy anefa sori-dalana mazava ho amin’ny fiahiana ny fianaran’ireo ankizy, ny zatovo sy ny tanora malagasy, hitantanana azy ho tonga any amin’ny fampianarana ambaratonga ambony, sy ny fidirana eo amin’ny tsenan’asa. Maneho tsy fahamatorana amin’ny seha-pitantanana izany. Miendrika fampielezan-kevitra fotsiny no atao amin’ny asa fanorenana amin’ny toerana samihafa, fisehoana mirentirenty amin’ny lanonana maro samihafa. Ny fahitana azy, fanampena-maso sy fanarian-dia ny vahoaka fotsiny ihany.

Tsy fantatra hatreto ny tanjona mazava amin’ny tiana hanabeazana ny zatovo sy tanora. Tanora Malagasy toy inona no heverina amin’ny ho avy hitantana ity firenena ity? Manao ahoana anefa ny ho avin’izy ireo manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana izao eo amin’ny seha-pitantanana ny firenena. Ny fitondrana tsy manome môdely tsara, fa leson-dratsy aza no tsikaritra ampiainana azy ireo. Miharihary amin’izany, ohatra, ny famoretana atao ireo mpianatra eny amin’ny Oniversite isaky ny mba mitaky zavatra izy ireo. Tsy sorohina mialoha ny mety hanjo azy ireo eo am-piatrehana ny fianarany, fa rehefa tsy tantin’izy ireo dia mihetsika izy, satria tsy misy mivaky loha ny tomponandraikitra. Setrin’izany, famoretana sy filazana izany hatrany ho misy resaka ambadika politika. Miafara amin’ny rà latsaka sy aina nafoy aza ny hetsika nataon’izy ireo. Izany no môdely omen’ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Ireo izay manelingelina dia rahonana anaovana ramatahora sy misy ampidirina am-ponja. Raha mpandraharaha manana orinasa, ka mpanohitra ny fitondrana, anaovana herisetra amin’ny fitakiana hetra sy akatona. Misy ny sokajin’olona iangarana eo amin’ny lafiny sosialy rehefa ao anaty krizy ary misy ny omena tombontsoa manokana. Izany ve no itaizana azy ireo, sy anomanana azy?

Ny firenena Malagasy dia mponina tanora. Tsy natao holalaovina amin’ny resaka politika izy ireo, fa fomba fiasa maloto izany. Ireo dia otrikarena goavambe ho an’ny firenena. Tsy ampy anefa ary lesoka lehibe ny tsy fahaizana mitantana azy ireo. Mandringa mihitsy aza ny politika fiahiana azy ireo. Loza mitatao amin’ny ho avin’ny firenena izany. Miada-piasa na mihisatra mihitsy amin’ny fametrahana politika matotra feno fahendrena amin’izany anefa ny fitondrana Rajoleina tato anatin’ny telo taona izao.

www.gvalosoa.net/2021/10/12/edito-12-oktobra-tsy-matotra-ny-politika-fitantanana-ny-tanora-malagasy/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

EDITO 12 oktobra – Tsy matotra ny politika fitantanana ny tanora Malagasy

Sôh’son

Lesoka lehibe amin’izao fitondrana izao ny tsy fananana politika mazava momba ny mponina, indrindra ny tanora. Tsy hita hoe mifototra amin’inona ny asa ataon’ny fitondrana momba azy ireo. Midehaka sy manao angoan-tenda amin’ny fisehoana ho manorina sekoly amin’ny faritra samihafa ny fitondrana. Tsy misy anefa sori-dalana mazava ho amin’ny fiahiana ny fianaran’ireo ankizy, ny zatovo sy ny tanora malagasy, hitantanana azy ho tonga any amin’ny fampianarana ambaratonga ambony, sy ny fidirana eo amin’ny tsenan’asa. Maneho tsy fahamatorana amin’ny seha-pitantanana izany. Miendrika fampielezan-kevitra fotsiny no atao amin’ny asa fanorenana amin’ny toerana samihafa, fisehoana mirentirenty amin’ny lanonana maro samihafa. Ny fahitana azy, fanampena-maso sy fanarian-dia ny vahoaka fotsiny ihany.

Tsy fantatra hatreto ny tanjona mazava amin’ny tiana hanabeazana ny zatovo sy tanora. Tanora Malagasy toy inona no heverina amin’ny ho avy hitantana ity firenena ity? Manao ahoana anefa ny ho avin’izy ireo manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana izao eo amin’ny seha-pitantanana ny firenena. Ny fitondrana tsy manome môdely tsara, fa leson-dratsy aza no tsikaritra ampiainana azy ireo. Miharihary amin’izany, ohatra, ny famoretana atao ireo mpianatra eny amin’ny Oniversite isaky ny mba mitaky zavatra izy ireo. Tsy sorohina mialoha ny mety hanjo azy ireo eo am-piatrehana ny fianarany, fa rehefa tsy tantin’izy ireo dia mihetsika izy, satria tsy misy mivaky loha ny tomponandraikitra. Setrin’izany, famoretana sy filazana izany hatrany ho misy resaka ambadika politika. Miafara amin’ny rà latsaka sy aina nafoy aza ny hetsika nataon’izy ireo. Izany no môdely omen’ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Ireo izay manelingelina dia rahonana anaovana ramatahora sy misy ampidirina am-ponja. Raha mpandraharaha manana orinasa, ka mpanohitra ny fitondrana, anaovana herisetra amin’ny fitakiana hetra sy akatona. Misy ny sokajin’olona iangarana eo amin’ny lafiny sosialy rehefa ao anaty krizy ary misy ny omena tombontsoa manokana. Izany ve no itaizana azy ireo, sy anomanana azy?

Ny firenena Malagasy dia mponina tanora. Tsy natao holalaovina amin’ny resaka politika izy ireo, fa fomba fiasa maloto izany. Ireo dia otrikarena goavambe ho an’ny firenena. Tsy ampy anefa ary lesoka lehibe ny tsy fahaizana mitantana azy ireo. Mandringa mihitsy aza ny politika fiahiana azy ireo. Loza mitatao amin’ny ho avin’ny firenena izany. Miada-piasa na mihisatra mihitsy amin’ny fametrahana politika matotra feno fahendrena amin’izany anefa ny fitondrana Rajoleina tato anatin’ny telo taona izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/10/12/edito-12-oktobra-tsy-matotra-ny-politika-fitantanana-ny-tanora-malagasy/
Load more