17 C
Antananarivo
Sat 8 May 2021 06:43

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
17 ° C
17 °
17 °
82 %
3.1kmh
75 %
Sat
20 °
Sun
23 °
Mon
23 °
Tue
22 °
Wed
20 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Raharaha volamena 73,5kg (tohiny). ... TohinyFintinina

19 ora lasa

Raharaha volamena 73,5kg (tohiny).

Raharaha Antsirabe. Natahotra ny vahoaka tezitra dia nihemotra ragôva. Mba misaina vao manapa-kevitra @ manaraka! ... TohinyFintinina

19 ora lasa

Raharaha Antsirabe. Natahotra ny vahoaka tezitra dia nihemotra ragôva. Mba misaina vao manapa-kevitra @ manaraka!

TSISY ZAVATRA VOAFEHY

Ny fon’ireo vahoaka hatrany no tsaroany ho mivonto,
Manoloana ny hadalana sy hagegen’iretsy “donto”,
F’izy ireo tsy mety mihaino, tsy mivonona hivoatra,
Ka dia maro no efa tofoka ary miomana hitroatra!

Tsy voafehy ny sisintany, tena hoe mibanabana.
Misy foana ireo tafiditra, aiza re Rafanjakana?
Misy ve ny kolikoly, misy hatrany ve ny tsolotra,
Na dia manadio ny tenany ry vavàna sy bemolotra?

Tsy voafehy ny vidim-piainana fa midangana isan’andro.
Tena maina ny vilany, be ‘reo efa tsy mahandro.
Vary no efa valonjato, izany ny iray kapoaka,
Nefa mainka toa midehaka ireo mpampiesona vahoaka!

Ilay kapoaka nolazaina ho manara-penitra aza,
Toa tsy hita tabilao fa tena lasa resa-jaza!
Izany ilay mba fitondrana tena tia midihindihina.
(Ny tokonana tsy afaka dia ny rindrina no hanihina!)

Tsy voafehy ny corona, mitombo isa iretsy lavo,
Saingy indreo manodin-dresaka ry mitonona ho “favo”.
Vakisiny mbola miandry, sisasisa no ho tonga,
Nefa atao ny hoerahoera dia velezina ny amponga!

…Tsy voafehy ny rehetra rehetra, ny mpangalatra mitombo.
Ny vahoaka mihamahantra, ny aretina mitombo.
Ny hany tokana voafehy sy tena ezahina hidiana,
Dia ny vavan’ny mpanohitra sy ‘reo tsy azo novidiana!

DADAN’i ZINA (06-05-21)

www.gvalosoa.net/2021/05/06/tsisy-zavatra-voafehy/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

TSISY ZAVATRA VOAFEHY

Ny fon’ireo vahoaka hatrany no tsaroany ho mivonto,
Manoloana ny hadalana sy hagegen’iretsy “donto”,
F’izy ireo tsy mety mihaino, tsy mivonona hivoatra,
Ka dia maro no efa tofoka ary miomana hitroatra!

Tsy voafehy ny sisintany, tena hoe mibanabana.
Misy foana ireo tafiditra, aiza re Rafanjakana?
Misy ve ny kolikoly, misy hatrany ve ny tsolotra,
Na dia manadio ny tenany ry vavàna sy bemolotra?

Tsy voafehy ny vidim-piainana fa midangana isan’andro.
Tena maina ny vilany, be ‘reo efa tsy mahandro.
Vary no efa valonjato, izany ny iray kapoaka,
Nefa mainka toa midehaka ireo mpampiesona vahoaka!

Ilay kapoaka nolazaina ho manara-penitra aza,
Toa tsy hita tabilao fa tena lasa resa-jaza!
Izany ilay mba fitondrana tena tia midihindihina.
(Ny tokonana tsy afaka dia ny rindrina no hanihina!)

Tsy voafehy ny corona, mitombo isa iretsy lavo,
Saingy indreo manodin-dresaka ry mitonona ho “favo”.
Vakisiny mbola miandry, sisasisa no ho tonga,
Nefa atao ny hoerahoera dia velezina ny amponga!

…Tsy voafehy ny rehetra rehetra, ny mpangalatra mitombo.
Ny vahoaka mihamahantra, ny aretina mitombo.
Ny hany tokana voafehy sy tena ezahina hidiana,
Dia ny vavan’ny mpanohitra sy ‘reo tsy azo novidiana!

         DADAN’i ZINA (06-05-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/tsisy-zavatra-voafehy/

Korontana lavareny no volen’ity fitondrana ity fa tsy firenena milamina sy mirindra.

Hahafahana manohy ny asa ratsiny rehetra ve no amporisihana izany korontana lava ambony ambany izany?
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Korontana lavareny no volen’ity fitondrana ity fa tsy firenena milamina sy mirindra.

Hahafahana manohy ny asa ratsiny rehetra ve no amporisihana izany korontana lava ambony ambany izany?

Azo lazaina ho sarona ny Praiministra, tsy dia henoheno matetika

Andy Falimanana Mitchell : toa tsy dia henoheno matetika ny Praiministra eto amintsika. Mbola manana PM ve i Dago
toa tsy heno2 intsony, sa efa nosoloana ny ministra Lalatiana?

Raphael Randria : tsisy donc , izay no mahatonga lay Prezidà mety reraka sy tsy ampy torimaso , aiza ka na hatramin’ny kianjan’akoho ary mbola Raprezy ihany no mitotototo mitokana azy.

Kenny Dujardin : Raphael Randria : marina raika koa igny. Matiny tokiky za!

Maman Bodou : nampatorian’ny ministra Lalatiana izy ka...

Albert Ansley Andria : tena marina, nampatoriany !

Koto Vao : efa nosoloana an’i Lalatina Sary bakoly fotsiny i Ntsay.

Mathieu Rak : mbola mihiboka azafady.

Rakoto Nandrianina : mijereva Tvm izao fa jamba !

Ahmar Assani : efa hisondreo lery en fin de semaine ity.

Clémentine Rz : tsy ahita azy mihitsy ianao raha Mbs na Real tv no jerenao.

Papy Raïssa Chen Chao : LETY ZANY TENA BORIKIN'OLONA MINTSY!SAHIRANA @ ZAVATRA TSY AN'NY TENA. NIFIDY AZY NGA ELA?

Koloina Andrianavonison : mety doublon koa reny an!

Jacques Mamonjisoa : mahagaga tokoa ô, toa takona mihitsy ny PM Ntsay Christian, na dia hita ihany aza amin’ny TVM.

Prosper Randrianarivo : mety ho izy indray no hitafa amin'ny vahoaka amin'ilay 15jours manaraka. Satria te hanao surprise foana mantsy Rrafanja satria mety efa maro ny olona sorena aminy. Mampiakatra côte fa tsy mety tafakatra intsony.

Tamara Bébé Plam : atao inona kosa PM, fa efa azon'ilay iraika vavy daholo ny j'aime.

جيرو ازالي فيلازا : nosoloina GM.

Nadine Rajaosoa : tsy nosoloina GM fa BM.

Lens Ski : ka PM anie tsy misolelaka e !

Zoatsilavina Itokiana : nosalovanin’i Lalatiana ny asany ko !

Dera Randrianasolo : aleo soloiny any rehefa tsy hanao raha.

Émile Rakotonoely : misy fa mbola mifehy izy! Mifehy vava, mifehy teny, mifehy entana , mifehy tena ! Fehezin'ny fitsipi-pifehezana izy ary mahafehy tena sy mahatam-bava.

Lalao Anjasoa : tsy PM fa BM zao no malaza koooo.

Evah Olivia : misy PM ao ka! President Mamimbahoaka.
Sa tsy President Mamimbahoaka koa moa izany PM zany?

Tovo Miharisoa : ny filou aza efa tsy avelan’ny ministra Lalatiana hiteny ka maika fa ny PM. Saribakoly fotsn iny!

Kenny Dujardin : Tovo Miharisoa : henjana be le bacc+24. Anaz ny laka.

Rakotomanga Jose : nareo ve tsy maka aretim-po amin’ny fanenjehina lava ny fitondrana.

James Rakotondrandria: raha fitondrana mahavoa tsy misy hanenjika, fa tena tsy ao mihitsy, mila halavo any amin’izay.

Davin Samoelina Andriamanga : raha tsy diso aho misy PM tokoa eto Dago ka.

Triplet Grace Mahatoky : brain ministre, hihihiiiii !

RivoTina RivoTina : inona nga no idirako ozy, karama ihany no ilaiko ankoatra ny zay tsy ilaiko.

Jed Clopin : RivoTina RivoTina : mba misaina miankin @ zany ny karamakelinao io, ny fiainanao @ Zao sy ny hoahin taranakao.

Nyavosoa Rampa : ho ampanaovina ”sortie” kely indray izy rahampitso fa jereo ange e!

Fabyone Rand : mijere vaovao e!

Be Jaonary: tsy PM fo tsy hita sy tsy mamango, fa fitondrana jiaby manomboko amin’ny Président Rajoelina. Mila adoso any, tsy mamango jiaby.

Cathérine Ramavoarisoa: faible amin’ny communication PM, antony tsy ahitana azy, mahasarona azy miohatra amin’ny filoha sy ny ministry ny serasera. Fa ny fahitako azy, avy any an-tampony mihitsy no tsy mamely amin’ity fitondrana ity, ny lohany mihitsy no matsatso dia toy izay avokoa ny ao ambaniny rehetra. Kofehy kely sisa mitazona azy dia ireo herim-pamoretana!

Clément Rakotoarilala: Rajoelina aza sahin’i Lalatiana ny manarona azy, mainka fa ny PM, tena tsy hita tabilao tokoa.

Donné Rasamizanany: miha-masaka masaka hatrany ny manga, ho avy ny fotoana hidarabohany amin’izay.
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Azo lazaina ho sarona ny Praiministra, tsy dia henoheno matetika

Andy Falimanana Mitchell : toa tsy dia henoheno matetika ny Praiministra eto amintsika. Mbola manana PM ve i Dago 
toa tsy heno2 intsony, sa efa nosoloana ny ministra Lalatiana?

Raphael Randria : tsisy donc , izay no mahatonga lay Prezidà mety reraka sy tsy ampy torimaso , aiza ka na hatramin’ny kianjan’akoho ary mbola Raprezy ihany no mitotototo mitokana azy.

Kenny Dujardin : Raphael Randria : marina raika koa igny. Matiny tokiky za!
 
Maman Bodou : nampatorian’ny ministra Lalatiana izy ka...
 
Albert Ansley Andria : tena marina, nampatoriany !
 
Koto Vao : efa nosoloana an’i Lalatina Sary bakoly fotsiny i Ntsay.
 
Mathieu Rak : mbola mihiboka azafady.
 
Rakoto Nandrianina : mijereva Tvm izao fa jamba !
 
Ahmar Assani : efa hisondreo lery en fin de semaine ity.
 
Clémentine Rz : tsy ahita azy mihitsy ianao raha Mbs na Real tv no jerenao.
 
Papy Raïssa Chen Chao : LETY ZANY TENA BORIKINOLONA MINTSY!SAHIRANA @ ZAVATRA TSY ANNY TENA. NIFIDY AZY NGA ELA?
 
Koloina Andrianavonison : mety doublon koa reny an!
 
Jacques Mamonjisoa : mahagaga tokoa ô, toa takona mihitsy ny PM Ntsay Christian, na dia hita ihany aza amin’ny TVM.
 
Prosper Randrianarivo : mety ho izy indray no hitafa aminny vahoaka aminilay 15jours manaraka. Satria te hanao surprise foana mantsy Rrafanja satria mety efa maro ny olona sorena aminy. Mampiakatra côte fa tsy mety tafakatra intsony.
 
Tamara Bébé Plam : atao inona kosa PM, fa efa azonilay iraika vavy daholo ny jaime.
 
جيرو ازالي فيلازا : nosoloina GM.
 
Nadine Rajaosoa : tsy nosoloina GM fa BM.
 
Lens Ski : ka PM anie tsy misolelaka e !
 
Zoatsilavina Itokiana : nosalovanin’i Lalatiana ny asany ko !
 
Dera Randrianasolo : aleo soloiny any rehefa tsy hanao raha.
 
Émile Rakotonoely : misy fa mbola mifehy izy! Mifehy vava, mifehy teny, mifehy entana , mifehy tena ! Fehezinny fitsipi-pifehezana izy ary mahafehy tena sy mahatam-bava.
 
Lalao Anjasoa : tsy PM fa BM zao no malaza koooo.
 
Evah Olivia : misy PM ao ka! President Mamimbahoaka.
Sa tsy President Mamimbahoaka koa moa izany PM zany?
 
Tovo Miharisoa : ny filou aza efa tsy avelan’ny ministra Lalatiana hiteny ka maika fa ny PM. Saribakoly fotsn iny!
 
Kenny Dujardin : Tovo Miharisoa : henjana be le bacc+24. Anaz ny laka.
 
Rakotomanga Jose : nareo ve tsy maka aretim-po amin’ny fanenjehina lava ny fitondrana.
 
James Rakotondrandria: raha fitondrana mahavoa tsy misy hanenjika, fa tena tsy ao mihitsy, mila halavo any amin’izay.
 
Davin Samoelina Andriamanga : raha tsy diso aho misy PM tokoa eto Dago ka.
 
Triplet Grace Mahatoky : brain ministre, hihihiiiii !
 
RivoTina RivoTina : inona nga no idirako ozy, karama ihany no ilaiko ankoatra ny zay tsy ilaiko.
 
Jed Clopin : RivoTina RivoTina : mba misaina miankin @ zany ny karamakelinao io, ny fiainanao @ Zao sy ny hoahin taranakao.
 
Nyavosoa Rampa : ho ampanaovina ”sortie” kely indray izy rahampitso fa jereo ange e!
 
Fabyone Rand : mijere vaovao e!
 
Be Jaonary: tsy PM fo tsy hita sy tsy mamango, fa fitondrana jiaby manomboko amin’ny Président Rajoelina. Mila adoso any, tsy mamango jiaby.
 
Cathérine Ramavoarisoa: faible amin’ny communication PM, antony tsy ahitana azy, mahasarona azy miohatra amin’ny filoha sy ny ministry ny serasera. Fa ny fahitako azy, avy any an-tampony mihitsy no tsy mamely amin’ity fitondrana ity, ny lohany mihitsy no matsatso dia toy izay avokoa ny ao ambaniny rehetra. Kofehy kely sisa mitazona azy dia ireo herim-pamoretana!
 
Clément Rakotoarilala: Rajoelina aza sahin’i Lalatiana ny manarona azy, mainka fa ny PM, tena tsy hita tabilao tokoa.
 
Donné Rasamizanany: miha-masaka masaka hatrany ny manga, ho avy ny fotoana hidarabohany amin’izay.

Eric Rabesandratana – Hiezaka hampakatra ny Barea amin’ny Mondial 2022

Rainilita

Teny voalohany nambaran’i Eric Rabe, na Eric Rabesantratana, tao amin’ny France-Bleu, taorian’ny nanendren’ny filohan’ny FMF “Federation Malagasy de Football”, Arizaka Rabekoto Raoul azy ho mpanazatra ny BAREA hisolo toerana an’i Nicolas Dupuis ny hoe : “Tanjona hapetrako voalohany indrindra ny hamitàna ny BAREA hiatrika ny “Mondial 2022” ary hoezahako ihany koa, hoy izy, ny hamerina indray ny fahombiazana efa azon’ity ekipa ity, sy ny hafaliana nogohan’ny Malagasy tamin’izany. Paik’ady vaovao no hoentiko hanatanterahana an’izany, hoy hatrany izy, ka mila fantariko maika aloha ireo mpilalao mandrafitra an’ity ekipa ho tantanako ity”.

Araka ny fantatra dia tokony hanomboka ny 15 mey ho avy izao ny fampivondronana ny Barea eo amin’ny baolina kitra, hiatrika ny fifanintsanana amin’ny Mondial 2022. Iray vondrona amintsika amin’izany raha tsiahivina i Bénin, ny Repoblika Demokratikan’i Congo (RDC) ary Tanzania. Raha ny fahitan’ny mpitia baolina kitra azy, azoazo ihany ireo ekipam-pirenena iray vondrona amintsika Malagasy ireo, ka heverina ny hahatafavoaka ny ekipam-pirenena Malagasy amin’izany.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/eric-rabesandratana-hiezaka-hampakatra-ny-barea-aminny-mondial-2022/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Eric Rabesandratana – Hiezaka hampakatra ny Barea amin’ny Mondial 2022

Rainilita

Teny voalohany nambaran’i Eric Rabe, na Eric Rabesantratana, tao amin’ny France-Bleu, taorian’ny nanendren’ny filohan’ny FMF “Federation Malagasy de Football”, Arizaka Rabekoto Raoul azy ho mpanazatra ny BAREA hisolo toerana an’i Nicolas Dupuis ny hoe : “Tanjona hapetrako voalohany indrindra ny hamitàna ny BAREA hiatrika ny “Mondial 2022” ary hoezahako ihany koa, hoy izy, ny hamerina indray ny fahombiazana efa azon’ity ekipa ity, sy ny hafaliana nogohan’ny Malagasy tamin’izany. Paik’ady vaovao no hoentiko hanatanterahana an’izany, hoy hatrany izy, ka mila fantariko maika aloha ireo mpilalao mandrafitra an’ity ekipa ho tantanako ity”.

Araka ny fantatra dia tokony hanomboka ny 15 mey ho avy izao ny fampivondronana ny Barea eo amin’ny baolina kitra, hiatrika ny fifanintsanana amin’ny Mondial 2022. Iray vondrona amintsika amin’izany raha tsiahivina i Bénin, ny Repoblika Demokratikan’i Congo (RDC) ary Tanzania. Raha ny fahitan’ny mpitia baolina kitra azy, azoazo ihany ireo ekipam-pirenena iray vondrona amintsika Malagasy ireo, ka heverina ny hahatafavoaka ny ekipam-pirenena Malagasy amin’izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/eric-rabesandratana-hiezaka-hampakatra-ny-barea-aminny-mondial-2022/

Mpisolovava an-dRolly Mercia – Mangataka ny famotsorana azy tsy misy fepetra rahampitso 7 mey

Isambilo

Nanao fanambarana omaly, ireo mpisolovava vahiny 2 miaro ny ministra teo aloha Harry Laurent Rahajason, na Rolly Mercia, mangataka amin’ny fitsarana Malagasy ny hamotsorana ity mpanao gazety sady ministra teo aloha ity, amin’ny fitsarana ity raharaha ity rahampitso zoma 7 mey 2021 (amin’ny fiteny Frantsay pejy 😎. Miantso ireo mpitsara ity raharaha ity rahampitso izy ireo, ny hitsaran’ireo mpitsara Malagasy ara-drariny, am-pahamarinana, am-pahasahiana, ao anatin’ny fahaleovantenan’ny fitsarana tanteraka, ka hamotsorana ny olona arovany, izay ao anatin’ny tsy fahasalamana efa am-bolana maro.

Mahakasika ity raharaha ity, nandritra ny fotoam-pitsarana farany natrehana, nilaza ny mpitsara tamin’izany, fa tsy voarain’izy ireo ny taratasy izay napetraka tamin’ny fomba ofisialy tany amin’ny Tribonaly, taratasy izay misy fitomboka manamarina anefa fa voaray soa aman-tsara ny taratasy izay nataon’i Félicien, milaza fa tsy misy idiran’i Rolly Mercia velively ny raharaha teny Ambohipo, fa noterena izy hiampanga ity ministra teo aloha ity. Nilaza koa ireo mpitsara nandritra izany, fa tsy nandalo ny ambaratongam-pahefana tany amin’ny fonja ilay taratasy.

Noho izay antony izay, naka huissier na vaditany ny fianakavian’ny ministra teo aloha Harry Laurent, nanamarina raha nandalo ambaratongam-pahefan’ny fonja io taratasy nataon’i Félicien io. I Félicien dia nilaza fa nampandaloviny ambaratongam-pahefana izany taratasy izany. Rehefa nanamarina koa ny vaditany nalain’ny fianakaviana dia hita fa nandalo ny ambaratongam-pahefan’ny fonja ny taratasy nataon’i Félicien, milaza fa tsy meloka i Rolly Mercia momba ity raharaha ity.

Noho ireo antony ireo, tsy misy intsony arak’izany ny vesatra tokony hitazonana ny ministra teo aloha Harry Laurent Rahajason, mahatonga ireo mpisolovava sy ny fianakaviany, mangataka ny hamorampon’ny fitsarana hamotsotra azy tsy misy fepetra intsony rahampitso 7 mey.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/mpisolovava-an-drolly-mercia-mangataka-ny-famotsorana-azy-tsy-misy-fe...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Mpisolovava an-dRolly Mercia – Mangataka ny famotsorana azy tsy misy fepetra rahampitso 7 mey

Isambilo

Nanao fanambarana omaly, ireo mpisolovava vahiny 2 miaro ny ministra teo aloha Harry Laurent Rahajason, na Rolly Mercia, mangataka amin’ny fitsarana Malagasy ny hamotsorana ity mpanao gazety sady ministra teo aloha ity, amin’ny fitsarana ity raharaha ity rahampitso zoma 7 mey 2021 (amin’ny fiteny Frantsay pejy 😎. Miantso ireo mpitsara ity raharaha ity rahampitso izy ireo, ny hitsaran’ireo mpitsara Malagasy ara-drariny, am-pahamarinana, am-pahasahiana, ao anatin’ny fahaleovantenan’ny fitsarana tanteraka, ka hamotsorana ny olona arovany, izay ao anatin’ny tsy fahasalamana efa am-bolana maro.

Mahakasika ity raharaha ity, nandritra ny fotoam-pitsarana farany natrehana, nilaza ny mpitsara tamin’izany, fa tsy voarain’izy ireo ny taratasy izay napetraka tamin’ny fomba ofisialy tany amin’ny Tribonaly, taratasy izay misy fitomboka manamarina anefa fa voaray soa aman-tsara ny taratasy izay nataon’i Félicien, milaza fa tsy misy idiran’i Rolly Mercia velively ny raharaha teny Ambohipo, fa noterena izy hiampanga ity ministra teo aloha ity. Nilaza koa ireo mpitsara nandritra izany, fa tsy nandalo ny ambaratongam-pahefana tany amin’ny fonja ilay taratasy.

Noho izay antony izay, naka huissier na vaditany ny fianakavian’ny ministra teo aloha Harry Laurent, nanamarina raha nandalo ambaratongam-pahefan’ny fonja io taratasy nataon’i Félicien io. I Félicien dia nilaza fa nampandaloviny ambaratongam-pahefana izany taratasy izany. Rehefa nanamarina koa ny vaditany nalain’ny fianakaviana dia hita fa nandalo ny ambaratongam-pahefan’ny fonja ny taratasy nataon’i Félicien, milaza fa tsy meloka i Rolly Mercia momba ity raharaha ity.

Noho ireo antony ireo, tsy misy intsony arak’izany ny vesatra tokony hitazonana ny ministra teo aloha Harry Laurent Rahajason, mahatonga ireo mpisolovava sy ny fianakaviany, mangataka ny hamorampon’ny fitsarana hamotsotra azy tsy misy fepetra intsony rahampitso 7 mey.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/mpisolovava-an-drolly-mercia-mangataka-ny-famotsorana-azy-tsy-misy-fepetra-rahampitso-7-mey/

Roland Ratsiraka – Avelao handeha amin’ny canal satellite avokoa ny televiziôna rehetra

Isambilo

Nitondra fanehoan-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena ny filohan’ny antoko MTS, sady depioten’i Madagasikara voafidy tany Toamasina I, Roland Ratsiraka tamin’ity herinandro ity.

Tsy demokraty izany ny fitondrana ankehitriny hoy izy, tsy tokony hidoka tena amin’izany ny mpitondra satria lainga izany araka ny fanambarana nataony. Teboka maro mantsy no azo andrefesana an’izany hoy izy. Ka raha tena te ho demokraty tokoa ny mpitondra dia voalohany: tokony havelan’izy ireo handeha amin’ny « canal satellite » avokoa ny fahitalavitra rehetra.

Faharoa: avela ny olona rehetra hiteny sy haneho hevitra amin’ny televiziônam-panjakana. Ny zavatra nanenjehana ny mpitondra tamin’ny taona 2009 ihany, no mbola haverin’ny mpitondra ankehitriny, hoy ity mpanao politika ity.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/roland-ratsiraka-avelao-handeha-aminny-canal-satellite-avokoa-ny-tele...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Roland Ratsiraka – Avelao handeha amin’ny canal satellite avokoa ny televiziôna rehetra

Isambilo

Nitondra fanehoan-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena ny filohan’ny antoko MTS, sady depioten’i Madagasikara voafidy tany Toamasina I, Roland Ratsiraka tamin’ity herinandro ity.

Tsy demokraty izany ny fitondrana ankehitriny hoy izy, tsy tokony hidoka tena amin’izany ny mpitondra satria lainga izany araka ny fanambarana nataony. Teboka maro mantsy no azo andrefesana an’izany hoy izy. Ka raha tena te ho demokraty tokoa ny mpitondra dia voalohany: tokony havelan’izy ireo handeha amin’ny « canal satellite » avokoa ny fahitalavitra rehetra.

Faharoa: avela ny olona rehetra hiteny sy haneho hevitra amin’ny televiziônam-panjakana. Ny zavatra nanenjehana ny mpitondra tamin’ny taona 2009 ihany, no mbola haverin’ny mpitondra ankehitriny, hoy ity mpanao politika ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/roland-ratsiraka-avelao-handeha-aminny-canal-satellite-avokoa-ny-televiziona-rehetra/

Comment on Facebook Roland Ratsiraka –...

Tsy mahazaka namagna rôso anao araka ilay tononkira. Anao efa moins ! Mbola tononkira koa zeigny. Tsy nagnaraka ny FAHENDRENA nananan' ny Papahelinao ( Tmpklh Amiraly ) anao.

Marin

Nga izay tian'ialahy io ?

Filoha Rajoelina – Sarotra no hino fa mbola hiantso mpanao gazety tsy voaborosy

Ny Valosoa

Voaporofo tamin’ny fandaharana nandeha tamin’ny haino amanjery ny alahady 02 Mey 2021, fa tsy mahazaka fifanatrehana amin’ny olona ankoatran’ireo mpanao gazety efa voaborosy mialoha Ingahy Filoha Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Mbola vao i Gasikara Fenosoa, mpanao gazety tokana tsy mpiasan’ny orinasan-tserasera miaraka amin’Ingahy Filoha dia efa mipararetra izy mianakavy, mainka izany fa raha niampy iray na roa hafa, angamba dia asa fotsiny izay niseho.

Afo nandoro ny lamban’Ingahy Filoha iny tamin’ny alahady teo iny, fay tanteraka izy, toa tsy azo inoana ny mbola hisian’ny fandaharana ahitana mpanao gazety tsy miaradia amin’ny filoha sy ny forongony amin’ny manaraka, ary manomboka izao dia mety hataon’ny fitondrana fady tanteraka amin’izay ny manao fandaharana mivantana, fa dia tsy maintsy “faux direct” toy ny hatramin’izay no hisy.

Ny Antenimerampirenena dia nisafidy ny fivoriana amin’ny alalan’ny “visioconférence”, satria matahotra mafy ihany koa ny hifanehatra amin’ireo depiote Tim ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, ka ny fisian’ireo depiote maty no nambara fa antony mampisy ilay “visioconférence”. Azo lazaina ho toy ny manararaopaty ihany ireo maro an’isa ao Tsimbazaza eo ambany fitarihan-dRamatoa Filohany Christine Razanamahasoa ireo. Ny tanjona amin’ilay “visioconférence” izany dia ny fanilihana any amin’ny haharatsy na tsy fisian’ny “connexion”, ialana ilany amin’ireo ady hevitra mangotraka.

Tsy mataho-masomena ny tena mpitolona hoy ny hira fanevan’ny antoko Arema mitondra ny lohateny hoe: “Ao anaty boky mena”, mahagaga anefa fa dia kanosa tanteraka ilay filohantsika ankehitriny, kanefa dia mba anisan’ireo “ankizy ankehitriny, mpanangana ny ho avy, tompon’ny taona roa arivo” tamin’ny fotoanandro nampalaza ny Arema ary nifandray tanteraka tamin’ny Filoha mpanorina ny Arema, vao lasa tsy ela izay, saingy toa tsy nahay nandray izay lesona tokony ho notovozina itondrana ny firenena.

Ny firenen-drehetra dia miroso tanteraka amin’ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra, ireo mpitondra mitonona ho manana ny maro an’isa eto amintsika anefa, dia maha menatra fa dia tena andosirany mafy toy ny mandalo fasambao ny miatrika ady hevitra henom-bahoaka, ny antony dia tsotra, tsy madio eo amin’ny fitantanana ary tsy mahatana ny teny nomena na mety tsy ampy ihany koa ny fahaiza-manao.

Fa ny vahoaka tsy bado akory na kentrina, ka ho azo ambakaina lava izao, amin’ny hevitra taingina fa dia samia velonaina hahita ny tohiny.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/filoha-rajoelina-sarotra-no-hino-fa-mbola-hiantso-mpanao-gazety-tsy-v...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Filoha Rajoelina – Sarotra no hino fa mbola hiantso mpanao gazety tsy voaborosy

Ny Valosoa

Voaporofo tamin’ny fandaharana nandeha tamin’ny haino amanjery ny alahady 02 Mey 2021, fa tsy mahazaka fifanatrehana amin’ny olona ankoatran’ireo mpanao gazety efa voaborosy mialoha Ingahy Filoha Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy. Mbola vao i Gasikara Fenosoa, mpanao gazety tokana tsy mpiasan’ny orinasan-tserasera miaraka amin’Ingahy Filoha dia efa mipararetra izy mianakavy, mainka izany fa raha niampy iray na roa hafa, angamba dia asa fotsiny izay niseho.

Afo nandoro ny lamban’Ingahy Filoha iny tamin’ny alahady teo iny, fay tanteraka izy, toa tsy azo inoana ny mbola hisian’ny fandaharana ahitana mpanao gazety tsy miaradia amin’ny filoha sy ny forongony amin’ny manaraka, ary manomboka izao dia mety hataon’ny fitondrana fady tanteraka amin’izay ny manao fandaharana mivantana, fa dia tsy maintsy “faux direct” toy ny hatramin’izay no hisy.

Ny Antenimerampirenena dia nisafidy ny fivoriana amin’ny alalan’ny “visioconférence”, satria matahotra mafy ihany koa ny hifanehatra amin’ireo depiote Tim ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, ka ny fisian’ireo depiote maty no nambara fa antony mampisy ilay “visioconférence”. Azo lazaina ho toy ny manararaopaty ihany ireo maro an’isa ao Tsimbazaza eo ambany fitarihan-dRamatoa Filohany Christine Razanamahasoa ireo. Ny tanjona amin’ilay “visioconférence” izany dia ny fanilihana any amin’ny haharatsy na tsy fisian’ny “connexion”, ialana ilany amin’ireo ady hevitra mangotraka.

Tsy mataho-masomena ny tena mpitolona hoy ny hira fanevan’ny antoko Arema mitondra ny lohateny hoe: “Ao anaty boky mena”, mahagaga anefa fa dia kanosa tanteraka ilay filohantsika ankehitriny, kanefa dia mba anisan’ireo “ankizy ankehitriny, mpanangana ny ho avy, tompon’ny taona roa arivo” tamin’ny fotoanandro nampalaza ny Arema ary nifandray tanteraka tamin’ny Filoha mpanorina ny Arema, vao lasa tsy ela izay, saingy toa tsy nahay nandray izay lesona tokony ho notovozina itondrana ny firenena.

Ny firenen-drehetra dia miroso tanteraka amin’ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra, ireo mpitondra mitonona ho manana ny maro an’isa eto amintsika anefa, dia maha menatra fa dia tena andosirany mafy toy ny mandalo fasambao ny miatrika ady hevitra henom-bahoaka, ny antony dia tsotra, tsy madio eo amin’ny fitantanana ary tsy mahatana ny teny nomena na mety tsy ampy ihany koa ny fahaiza-manao.

Fa ny vahoaka tsy bado akory na kentrina, ka ho azo ambakaina lava izao, amin’ny hevitra taingina fa dia samia velonaina hahita ny tohiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/filoha-rajoelina-sarotra-no-hino-fa-mbola-hiantso-mpanao-gazety-tsy-voaborosy/

Comment on Facebook Filoha Rajoelina –...

D Inona no mahasempotra Anareo. Izy no Filoha zao de zay mety aminy

Gadra politika miisa 10 sy Berija – Nahazo fanampiana 2 hetsy Ar avy indray avy amin’ny vehivavy TIM

Helisoa

Mandritra ny fotoana ijanonan’ireo gadra politika miisa 12 eny amponja dia tsy mitazam-potsiny azy ireo ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), fa mikaroka ny fomba hanampiana ireo voafonja ireo.

Araka izany, nisy indray omaly, ny fanoloran’ny vehivavy Tiako i Madagasikara vola mitentina 2 hetsy ariary avy, ho azy 10 mianadahy mbola tavela any am-ponja noho ny raharaha 20 febroary 2021, miampy an’i Berija Ravelomanantsoa, izay mbola voatazona miandry ny didimpitsaràna, hampiakarana azy amin’ny fitsarana ambony nataon’ny mpisolovavany.

Ny vehivavy TIM dia manolotra fisaorana ho an’ireo tsara sitrapo nanampy azy tamin’ny fanampiana ireo voafonja, na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany. Teo ihany koa ny DIASPORA RMDM, ny hetsika Monpellier, Gtt La Reunion, nanampy tamin’ny hetsika hanampiana ireo voafonja tamin’ny andron’ny omaly 5 mey. Marobe ireo fikambanana nanampy ny vehivavy TIM tamin’izao fanangonana vola hanampiana ireo voafonja ireo izao, fa rehefa tafavoaka soa amantsara ireo nihàran’ny antsojay ireo dia mbola ho ampahafantarin’ny mpikarakara avokoa izy ireo.

Ny fianakavian’ireo voafonja dia nanolotra fisaorana ny vehivavy TIM, satria nanana reny mpiahy izy ireo. Ka na mafy aza hoy ireto farany ny mahazo azy dia tsy kivy izy satria tsy mijery azy fotsiny ny Tiako i Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/gadra-politika-miisa-10-sy-berija-nahazo-fanampiana-2-hetsy-ar-avy-in...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Gadra politika miisa 10 sy Berija – Nahazo fanampiana 2 hetsy Ar avy indray avy amin’ny vehivavy TIM

Helisoa

Mandritra ny fotoana ijanonan’ireo gadra politika miisa 12 eny amponja dia tsy mitazam-potsiny azy ireo ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), fa mikaroka ny fomba hanampiana ireo voafonja ireo.

Araka izany, nisy indray omaly, ny fanoloran’ny vehivavy Tiako i Madagasikara vola mitentina 2 hetsy ariary avy, ho azy 10 mianadahy mbola tavela any am-ponja noho ny raharaha 20 febroary 2021, miampy an’i Berija Ravelomanantsoa, izay mbola voatazona miandry ny didimpitsaràna, hampiakarana azy amin’ny fitsarana ambony nataon’ny mpisolovavany.

Ny vehivavy TIM dia manolotra fisaorana ho an’ireo tsara sitrapo nanampy azy tamin’ny fanampiana ireo voafonja, na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany. Teo ihany koa ny DIASPORA RMDM, ny hetsika Monpellier, Gtt La Reunion, nanampy tamin’ny hetsika hanampiana ireo voafonja tamin’ny andron’ny omaly 5 mey. Marobe ireo fikambanana nanampy ny vehivavy TIM tamin’izao fanangonana vola hanampiana ireo voafonja ireo izao, fa rehefa tafavoaka soa amantsara ireo nihàran’ny antsojay ireo dia mbola ho ampahafantarin’ny mpikarakara avokoa izy ireo.

Ny fianakavian’ireo voafonja dia nanolotra fisaorana ny vehivavy TIM, satria nanana reny mpiahy izy ireo. Ka na mafy aza hoy ireto farany ny mahazo azy dia tsy kivy izy satria tsy mijery azy fotsiny ny Tiako i Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/gadra-politika-miisa-10-sy-berija-nahazo-fanampiana-2-hetsy-ar-avy-indray-avy-aminny-vehivavy-tim/

Tsy ampy ny fanazavana momba ny vaksiny ampidirina eto amintsika

Radafy

Adihevitra be eto amin’ny firenena ny vaksiny sy ny fanaovana azy efa andro maro izao. Vao mainka nafana ny resaka rehefa niziriziry tsy haka sy hampanao izany ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, taorian’ny nanairan’ny vondron’ny mpanohitra ny amin’ny tokony hanaovana azy haingana hiarovana ny vahoaka Malagasy. Hita ho tsy niova hevitra mihitsy Andry Rajoelina raha tsy efa nisy ny fanerena sy indrindra niha-nitombo ny olona nitondra ny tranga vaovao ary indrindra ny olona nodimandry isan’andro. Niaraha-nahita sy nandre tsara izany tamin’ny alalan’ny haino vaky jery nivoaka isan’andro. Efa nandon-databatra sy nampiaka-peo mafy mihitsy ny avy amin’ny mpanohitra sy ny fikambanana samihafa, vao niova hevitra ny mpitondra firenena ary zary niaiky tsy sazoka aza raha ny fahitana azy. Tsy sazoka satria, mbola nisy indray ny fitavozavozana tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny amin’ny idirana ao anaty rafitra “covax”, izay sehatra hanampian’ireo firenena matanjaka sy mandroso ireo firenena mahantra eto ambonin’ny tany, mba hisitrahan’izy ireo vaksiny. Dia niaraha-nahita ihany koa ny vokatr’izany fitavozavozana izany, fa anisan’ny firenena farany hisitraka izany i Madagasikara. I Madagasikara no firenena taraiky amin’izany, ohatra, aty amin’ny Ranomasimbe Indiana nefa izy no be mponina indrindra.

Rehefa nilaza ho tapa-kevitra indray Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa aminy dia mbola naka andro sy fotoana indray nisafidianana ny vaksiny ampidirina eto. Nisy ny fifampidinihina tamin’ireo akademisiana siantifika amin’ny seha-pitsaboana. Mbola nisy andro maromaro indray vao nisy fanapahan-kevitra ny amin’izay vaksiny horaisina. Nisy ihany koa anefa fotoana izay tsy nampoizin’ny maro nipoiran’ireo andian-karana anaty fikambanana niseho ho mpikarakara ny vaksiny ho halaina sy hotaterina eto amin’ny firenena. Hita ho nanaraka ambokony fotsiny ny fitondrana tao anatin’izany. Naneho izany ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny fihaonan’izy ireo izay tsy hita ho misy fitsinjovana ny sarambabem-bahoaka mihitsy, fa sokajin’olom-bitsy no hisitraka ny vaksiny halainy. Mbola manamafy izay fihetsika toa mitory fanilihana na mampizarazara olona eto amin’ity firenena ity izay ihany koa, sy maneho toe-tsaim-bahiny hafahafa ny nambaran’ny mpikambana iray ao anatin’ny holafitry ny mpitsara. Ny nahenoina ny amin’ny fisian’ny vola tsy maintsy aloa ho an’izay te hanao vaksiny, izay miendrika “bizina” tsotra izao.

Ny filazana ny hahatongavan’ny vaksiny voalohany eto Madagasikara dia amin’ity herinandro ity. Tsy fantatra mazava ny niaviany sy ny vola lany tao anatin’ny fanafarana azy. Ny hany fantatra sy niteraka adihevitra indray dia ny filazan’ny mpitondra ireo sokajin’olona telo hisitraka izany. Tsy nisy nanohitra ny amin’ny mpitsabo no hisitraka sy hanao izany voalohany, fa ny adihevitra nitranga dia hoe, fa nahoana no mpitandro filaminana no faharoa alohan’ireo zokiolona izay marefo? Anisan’ny nilaza izany ny solombavambahoakan’i Toamasina. Hita ihany koa fa mbola sokajina olona vitsy ihany aloha izany izao no hanao izany amin’izao voalohany izao. Tsy mbola fantatra koa anefa ny amin’izay fotoana, volana sy andro hahatongavan’ny andiany faharoa sy ny manaraka. Rehefa dinihina lalina ny vaovao re rehetra momba ny amin’ity fanaovam-baksiny hotanterahina eto amin’ny firenena ity, dia tsotra no azo ambara. Tsy ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa mahery velively no hisitraka ity vaksiny ity ato anatin’ny volana maromaro ho avy na amin’ity taona ity mihitsy. Mazava loatra, ary tsy tokony hanonofy ny vahoaka Malagasy ny amin’izany, raha maharaka ny zava-misy maneran-tany. Ohatra, voalaza ary nalaza tokoa tato ho ato, fa anisan’ny nahavita be tamin’ny fanaovana ny vaksiny ny vahoaka any aminy i Israël. Tsy 100% anefa izany, fa tany amin’ny manodidina ny 70% tany ho any. Firenena mandroso io. Misy ihany koa firenena vitsivitsy ao Eôrôpa toy izany, tsy mahavita 100% ny mponina ao aminy; ary misy aza aty Afrika efa nisy firenena nahavita ampahany be amin’ny mponina ao aminy. Famitahana ny vahoaka Malagasy raha hisy sahy hilaza, fa ho vita vaksiny avokoa tsy ho ela. Kanefa raha misy tokoa ny finiavana sy ezaka mafy sy madio hatao ary tena fitiavana ny vahoaka sy mifofotra ny amin’izay hahasoa azy marina, dia mba mety ho afaka hitovitovy amin’ireny firenena ireny ihany isika eo amin’ity resaka fanaovam-baksiny ity. Fa ny hita ho manahirana hatreto, ilay fitondrana mihitsy no tsy manana fomba fiasa mazava sy hentitra. Tsy mahafehy ny eo am-pelatanany sy ny sangodim-pivoarana eo amin’ny sehatra iraiasam-pirenena izao fitondrana izao.

Iaraha-mandre ny fanapahan-kevitr’ireo firenena any ivelany amin’ny vaksiny. Misy ny firenena mihazakazaka amina karazam-baksiny iray dia avy eo indray mampiato izany ary soloiny vaksiny hafa, fa tsy mahafapo azy. Anisan’izany i Danemark, izay vao nampiato ny vaksiny Johnson & Johnson indray izao, noho ny voka-dratsy aterany ambadika na “effets secondaires”. Tsy izy ihany anefa no manao izany. Hanao ahoana ity vaksiny nambara ho entina eto amintsika ity? Hanao ahoana ny ho fizotran’ny fanaovam-baksiny sy ny ho fiantraikan’izay eo anivom-piarahamonina? “Aleo hiakatra hifanatrehana”, ary “eo am-pandrasàna mahita ny atiny”, hoy ny fitenenana; ary ny ampitso no hanambara ny valiny.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/tsy-ampy-ny-fanazavana-momba-ny-vaksiny-ampidirina-eto-amintsika/
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Tsy ampy ny fanazavana momba ny vaksiny ampidirina eto amintsika

Radafy

Adihevitra be eto amin’ny firenena ny vaksiny sy ny fanaovana azy efa andro maro izao. Vao mainka nafana ny resaka rehefa niziriziry tsy haka sy hampanao izany ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, taorian’ny nanairan’ny vondron’ny mpanohitra ny amin’ny tokony hanaovana azy haingana hiarovana ny vahoaka Malagasy. Hita ho tsy niova hevitra mihitsy Andry Rajoelina raha tsy efa nisy ny fanerena sy indrindra niha-nitombo ny olona nitondra ny tranga vaovao ary indrindra ny olona nodimandry isan’andro. Niaraha-nahita sy nandre tsara izany tamin’ny alalan’ny haino vaky jery nivoaka isan’andro. Efa nandon-databatra sy nampiaka-peo mafy mihitsy ny avy amin’ny mpanohitra sy ny fikambanana samihafa, vao niova hevitra ny mpitondra firenena ary zary niaiky tsy sazoka aza raha ny fahitana azy. Tsy sazoka satria, mbola nisy indray ny fitavozavozana tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny amin’ny idirana ao anaty rafitra “covax”, izay sehatra hanampian’ireo firenena matanjaka sy mandroso ireo firenena mahantra eto ambonin’ny tany, mba hisitrahan’izy ireo vaksiny. Dia niaraha-nahita ihany koa ny vokatr’izany fitavozavozana izany, fa anisan’ny firenena farany hisitraka izany i Madagasikara. I Madagasikara no firenena taraiky amin’izany, ohatra, aty amin’ny Ranomasimbe Indiana nefa izy no be mponina indrindra.

Rehefa nilaza ho tapa-kevitra indray Rajoelina, sy ireo mpiara-miasa aminy dia mbola naka andro sy fotoana indray nisafidianana ny vaksiny ampidirina eto. Nisy ny fifampidinihina tamin’ireo akademisiana siantifika amin’ny seha-pitsaboana. Mbola nisy andro maromaro indray vao nisy fanapahan-kevitra ny amin’izay vaksiny horaisina. Nisy ihany koa anefa fotoana izay tsy nampoizin’ny maro nipoiran’ireo andian-karana anaty fikambanana niseho ho mpikarakara ny vaksiny ho halaina sy hotaterina eto amin’ny firenena. Hita ho nanaraka ambokony fotsiny ny fitondrana tao anatin’izany. Naneho izany ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny fihaonan’izy ireo izay tsy hita ho misy fitsinjovana ny sarambabem-bahoaka mihitsy, fa sokajin’olom-bitsy no hisitraka ny vaksiny halainy. Mbola manamafy izay fihetsika toa mitory fanilihana na mampizarazara olona eto amin’ity firenena ity izay ihany koa, sy maneho toe-tsaim-bahiny hafahafa ny nambaran’ny mpikambana iray ao anatin’ny holafitry ny mpitsara. Ny nahenoina ny amin’ny fisian’ny vola tsy maintsy aloa ho an’izay te hanao vaksiny, izay miendrika “bizina” tsotra izao.

Ny filazana ny hahatongavan’ny vaksiny voalohany eto Madagasikara dia amin’ity herinandro ity. Tsy fantatra mazava ny niaviany sy ny vola lany tao anatin’ny fanafarana azy. Ny hany fantatra sy niteraka adihevitra indray dia ny filazan’ny mpitondra ireo sokajin’olona telo hisitraka izany. Tsy nisy nanohitra ny amin’ny mpitsabo no hisitraka sy hanao izany voalohany, fa ny adihevitra nitranga dia hoe, fa nahoana no mpitandro filaminana no faharoa alohan’ireo zokiolona izay marefo? Anisan’ny nilaza izany ny solombavambahoakan’i Toamasina. Hita ihany koa fa mbola sokajina olona vitsy ihany aloha izany izao no hanao izany amin’izao voalohany izao. Tsy mbola fantatra koa anefa ny amin’izay fotoana, volana sy andro hahatongavan’ny andiany faharoa sy ny manaraka. Rehefa dinihina lalina ny vaovao re rehetra momba ny amin’ity fanaovam-baksiny hotanterahina eto amin’ny firenena ity, dia tsotra no azo ambara. Tsy ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa mahery velively no hisitraka ity vaksiny ity ato anatin’ny volana maromaro ho avy na amin’ity taona ity mihitsy. Mazava loatra, ary tsy tokony hanonofy ny vahoaka Malagasy ny amin’izany, raha maharaka ny zava-misy maneran-tany. Ohatra, voalaza ary nalaza tokoa tato ho ato, fa anisan’ny nahavita be tamin’ny fanaovana ny vaksiny ny vahoaka any aminy i Israël. Tsy 100% anefa izany, fa tany amin’ny manodidina ny 70% tany ho any. Firenena mandroso io. Misy ihany koa firenena vitsivitsy ao Eôrôpa toy izany, tsy mahavita 100% ny mponina ao aminy; ary misy aza aty Afrika efa nisy firenena nahavita ampahany be amin’ny mponina ao aminy. Famitahana ny vahoaka Malagasy raha hisy sahy hilaza, fa ho vita vaksiny avokoa tsy ho ela. Kanefa raha misy tokoa ny finiavana sy ezaka mafy sy madio hatao ary tena fitiavana ny vahoaka sy mifofotra ny amin’izay hahasoa azy marina, dia mba mety ho afaka hitovitovy amin’ireny firenena ireny ihany isika eo amin’ity resaka fanaovam-baksiny ity. Fa ny hita ho manahirana hatreto, ilay fitondrana mihitsy no tsy manana fomba fiasa mazava sy hentitra. Tsy mahafehy ny eo am-pelatanany sy ny sangodim-pivoarana eo amin’ny sehatra iraiasam-pirenena izao fitondrana izao.

Iaraha-mandre ny fanapahan-kevitr’ireo firenena any ivelany amin’ny vaksiny. Misy ny firenena mihazakazaka amina karazam-baksiny iray dia avy eo indray mampiato izany ary soloiny vaksiny hafa, fa tsy mahafapo azy. Anisan’izany i Danemark, izay vao nampiato ny vaksiny Johnson & Johnson indray izao, noho ny voka-dratsy aterany ambadika na “effets secondaires”. Tsy izy ihany anefa no manao izany. Hanao ahoana ity vaksiny nambara ho entina eto amintsika ity? Hanao ahoana ny ho fizotran’ny fanaovam-baksiny sy ny ho fiantraikan’izay eo anivom-piarahamonina? “Aleo hiakatra hifanatrehana”, ary “eo am-pandrasàna mahita ny atiny”, hoy ny fitenenana; ary ny ampitso no hanambara ny valiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/tsy-ampy-ny-fanazavana-momba-ny-vaksiny-ampidirina-eto-amintsika/

EDITO 6 Mey – Fanaovan-dalàna – Miasa ao anaty tsy famatomombanana ny Parlemanta Malagasy

Sôh’son

Na mbola hisy 57 andro aza ny hivorian’ireo solombavambahoaka, dia efa nisy tsy fahatomombanana izany. Raha eo amin’ny sehatry ny fampianarana, ho an’ny mpampianatra amin’ny ambaratonga ambonimbony, amin’ny fanazavan-kevitra soratana, ohatra, raha vao tsy mety na ratsy ny teny fampidirana dia efa tsy ao izay ny lentam-pahaizan’ilay mpianatra, ary ho ratsy ny naoty azony. Dia toy izany no azo andraisana ny fivorian’ny solombavambahoaka izao.

Nambaran’ireo solombavambahoaka mahatsiaro mandrakariva ho manana adidy masina sy lehibe amin’ny vahoaka nifidy azy, sy ny fireneny ihany koa ny vaky bantsilana ny amin’ny lesoka lehibe amin’ny fisavihana lenta teknolojika tsy voafehy, sy tsy tsara toerana loatra ho azy ireo. Misy ny fahasahiranan’ireo tokony hivory miatrika izao fivoriana ara-potoana izao eo amin’ny fikirakirana ny fitaovana nambara ifandraisan’izy ireo. Handeha amin’ny laoniny hatramin’ny farany ve izao fivoriana izao? Sarotra ny hino izany raha ny fahitana sy fahenoina ny zava-misy tamin’ny andro voalohany sy omaly fotsiny aloha. Handany volam-bahoaka fotsiny izany ity antenimiera ity ao anatin’izao fivoriany izao? Niaraha-nandre rahateo ny volabe laniana ho an’ny tsirairay hahafahan’izy ireo mifandray sy miresaka, toy ny saram-pifandraisana fotsiny, izay tonga hatrany amin’ny roa hetsy ariary. Mbola eo anefa ny tambin-karama be raisin’izy ireo, sy ny tombontsoa marobe isan-karazany. Mazava loatra, fa tena andrim-panjakana iray andaniam-bola be eto amin’ny firenena io. Ary fantatra fa tsy maintsy omena ny volan’izy ireo satria miara-dia amin’ny fitondrana ny maro an’isa ao, ary efa niseho izany. Misy anefa eto amin’ny firenena miady mafy hiaro ny vahoaka amin’ny valanaretina, ireo mpitsabo mpanampy na “paramed”, nitaky ny vola izay zony tokony horaisina hatramin’ny taon-dasa, fa tsy namakiana loha akory. Misy ireo mpiasa hafa amin’ny orinasa mifandray amin’ny fanjakana efa am-bolana maro tsy nandray ny karamany, ary manao fitakiana hatrany, fa tsy mahazo rariny hatreto. Miendrika fivilian-dalan’izao fitondrana izao mankany amin’ny lalana tsy irim-bahoaka izany.

Fiarovan-tenan’ny fitondrana Rajoelina sy ny mpiaro azy, toy ny mpitandro filaminana, ny filazàny ho misy demôkrasia eto amin’ity firenena ity, satria misy ny Antenimierampirenena, izay lazainy ho efa misolo tena sy vava ny vahoaka. Tsy mitombina mihitsy anefa izany ary tsy azo inoana ho marina velively raha izao fomba fiasa amin’ny fiseraserana ampitain-davitra ataon’izy ireo izao. Sarotra ny hino ny hisian’ny fanehoan-kevitra malalaka sy mazava ary hanome fahafaham-po ny mpivory, ary efa misy fanahiana ny amin’izany sahady ny avy amin’ny antoko mpanohitra, raha ny filazan’izy ireo. Tsy hizotra amin’ny an-tsakany sy an-davany ary amin’ny ilàn’ny vahoaka sy andrandrainy azy araka izany izao fivoriana izao. Endrika iray indray izao maneho ny fomba fiasan’izao fitondrana ankehitriny izao, maneho ny tsy fahaizany mitantam-pirenena mihitsy.

www.gvalosoa.net/2021/05/06/edito-6-mey-fanaovan-dalana-miasa-ao-anaty-tsy-famatomombanana-ny-par...
... TohinyFintinina

1 andro lasa

EDITO 6 Mey – Fanaovan-dalàna – Miasa ao anaty tsy famatomombanana ny Parlemanta Malagasy

Sôh’son

Na mbola hisy 57 andro aza ny hivorian’ireo solombavambahoaka, dia efa nisy tsy fahatomombanana izany. Raha eo amin’ny sehatry ny fampianarana, ho an’ny mpampianatra amin’ny ambaratonga ambonimbony, amin’ny fanazavan-kevitra soratana, ohatra, raha vao tsy mety na ratsy ny teny fampidirana dia efa tsy ao izay ny lentam-pahaizan’ilay mpianatra, ary ho ratsy ny naoty azony. Dia toy izany no azo andraisana ny fivorian’ny solombavambahoaka izao.

Nambaran’ireo solombavambahoaka mahatsiaro mandrakariva ho manana adidy masina sy lehibe amin’ny vahoaka nifidy azy, sy ny fireneny ihany koa ny vaky bantsilana ny amin’ny lesoka lehibe amin’ny fisavihana lenta teknolojika tsy voafehy, sy tsy tsara toerana loatra ho azy ireo. Misy ny fahasahiranan’ireo tokony hivory miatrika izao fivoriana ara-potoana izao eo amin’ny fikirakirana ny fitaovana nambara ifandraisan’izy ireo. Handeha amin’ny laoniny hatramin’ny farany ve izao fivoriana izao? Sarotra ny hino izany raha ny fahitana sy fahenoina ny zava-misy tamin’ny andro voalohany sy omaly fotsiny aloha. Handany volam-bahoaka fotsiny izany ity antenimiera ity ao anatin’izao fivoriany izao? Niaraha-nandre rahateo ny volabe laniana ho an’ny tsirairay hahafahan’izy ireo mifandray sy miresaka, toy ny saram-pifandraisana fotsiny, izay tonga hatrany amin’ny roa hetsy ariary. Mbola eo anefa ny tambin-karama be raisin’izy ireo, sy ny tombontsoa marobe isan-karazany. Mazava loatra, fa tena andrim-panjakana iray andaniam-bola be eto amin’ny firenena io. Ary fantatra fa tsy maintsy omena ny volan’izy ireo satria miara-dia amin’ny fitondrana ny maro an’isa ao, ary efa niseho izany. Misy anefa eto amin’ny firenena miady mafy hiaro ny vahoaka amin’ny valanaretina, ireo mpitsabo mpanampy na “paramed”, nitaky ny vola izay zony tokony horaisina hatramin’ny taon-dasa, fa tsy namakiana loha akory. Misy ireo mpiasa hafa amin’ny orinasa mifandray amin’ny fanjakana efa am-bolana maro tsy nandray ny karamany, ary manao fitakiana hatrany, fa tsy mahazo rariny hatreto. Miendrika fivilian-dalan’izao fitondrana izao mankany amin’ny lalana tsy irim-bahoaka izany.

Fiarovan-tenan’ny fitondrana Rajoelina sy ny mpiaro azy, toy ny mpitandro filaminana, ny filazàny ho misy demôkrasia eto amin’ity firenena ity, satria misy ny Antenimierampirenena, izay lazainy ho efa misolo tena sy vava ny vahoaka. Tsy mitombina mihitsy anefa izany ary tsy azo inoana ho marina velively raha izao fomba fiasa amin’ny fiseraserana ampitain-davitra ataon’izy ireo izao. Sarotra ny hino ny hisian’ny fanehoan-kevitra malalaka sy mazava ary hanome fahafaham-po ny mpivory, ary efa misy fanahiana ny amin’izany sahady ny avy amin’ny antoko mpanohitra, raha ny filazan’izy ireo. Tsy hizotra amin’ny an-tsakany sy an-davany ary amin’ny ilàn’ny vahoaka sy andrandrainy azy araka izany izao fivoriana izao. Endrika iray indray izao maneho ny fomba fiasan’izao fitondrana ankehitriny izao, maneho ny tsy fahaizany mitantam-pirenena mihitsy.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/06/edito-6-mey-fanaovan-dalana-miasa-ao-anaty-tsy-famatomombanana-ny-parlemanta-malagasy/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 6 Mey 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 6 Mey 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

Fiaramanidina tonga teo Ivato nitondra mpandeha. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Raharaha Ravo Ramasomanana. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaha Ravo Ramasomanana.

Fahotana ve ny milaza ny marina eto Madagasikara? ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fahotana ve ny milaza ny marina eto Madagasikara?

Fepetra raisin’ny fitondrana – Efa misy vahoaka voa mafy hatrany vao misy fananamboarana atao

Sôh’son

Fitondrana tsy mahay miasa mihitsy ity fitondrana misy ankehitriny ity. Miseho mandrakariva izany indrindra rehefa nandray fepetra tao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.

Efa niseho io toe-javatra io aloha, tamin’ny hetsika nataon’ny Miara-manonja, toy ilay nankeny Imerinkasinina nanao fitsangatsanganana. Niaraha-nahita ny fihetsiky ny mpitandro filaminana tamin’ny fisakanana ireo fiarabe natao hitondra ireo mpitsangatsangana. Teo ihany koa izay tena nanorisory ny hafa ny fanapahan-dalana, sy ny niteraka fitohanana lehibe nanodidina teny Tanjombato tamin’iny fotoana iny. Niseho indray taorian’izany ny zava-nitranga tamin’ny fotoana saika hanaovan’ireo depiote Tim tatitra teny Ambohijatovo. Hasorenana tsy nisy toy izany ny an’ny olom-pirenena maro tamin’ny fanapahana làlana tampotampoka tsy nisy fampiomanana mialoha ny fotoana, izay very fotoana no very fihariana sy vola noho ny tsy maintsy fihodinan’ny fiara taxibe nandehanana. Nahoana izany no tsy vita mialoha ny filazana kanefa efa andro maro no nilazan’ireo nikasa hanao taitra fa ho eny izy ireo no hanao izany?

Ny farany teo indray, vao andro maromaro lasa izay, raha hiditra amin’ny fihibohana indray, ka notapahina ny làlana hiditra eo afovoan-tanàna amin’ny araben’ny fahaleovantena sy ny Analakely iny. Fitohanana tsy nisy toy izany no nitranga, satria tsy nampiomanina mialoha ny vahoaka. Nahoana izany no tsy hay mialoha ny nanao filazana tamin’ny haino aman-jery? Voa mafy ny ankamaroan’ny olona nikasa handalo teny. Fatiantoka ho azy ireo izany.

Nisy koa fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondrana tamin’ny namaritana ireo toeram-pivarotana tsy mahazo misokatra ny andro sabotsy sy alahady. Tsy voalanjalanja anefa ny fampiharana nataon’ny mpitandro filaminana, hany ka nosamborina hatramin’ny mpivarotra saribao maro izay tena ilain’ny sarambaem-bahoaka teo amin’ny fiainany andavanandro. Voa mafy ny vahoaka, toy izay koa ireo mpivarotra. Efa ho herinandro aty aoriana vao mody mahatsapa ny tsy fetezan’ny fepetra noraisina ny préfet, nefa jeneraly, vao mody nilaza fa hiresaka amin’ireo mpampihàtra ny fepetra. Efa tara, efa nisy fahavoazan’ny vahoaka izany.

Santionany ihany ireo, fa tranga maro no ahitana izany. Dia toy izany hatrany ny fomba fitantanana ny firenena, efa misy fahavoazam-bahoaka vao mody manova sy manalefaka fepetra, fa tsy afaka handinika ny ho fiantraikan’izany mialoha. Efa tsy fotoanan’ny kitsapatsapa intsony izao.

www.gvalosoa.net/2021/05/04/fepetra-raisinny-fitondrana-efa-misy-vahoaka-voa-mafy-hatrany-vao-mis...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fepetra raisin’ny fitondrana – Efa misy vahoaka voa mafy hatrany vao misy fananamboarana atao

Sôh’son

Fitondrana tsy mahay miasa mihitsy ity fitondrana misy ankehitriny ity. Miseho mandrakariva izany indrindra rehefa nandray fepetra tao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.

Efa niseho io toe-javatra io aloha, tamin’ny hetsika nataon’ny Miara-manonja, toy ilay nankeny Imerinkasinina nanao fitsangatsanganana. Niaraha-nahita ny fihetsiky ny mpitandro filaminana tamin’ny fisakanana ireo fiarabe natao hitondra ireo mpitsangatsangana. Teo ihany koa izay tena nanorisory ny hafa ny fanapahan-dalana, sy ny niteraka fitohanana lehibe nanodidina teny Tanjombato tamin’iny fotoana iny. Niseho indray taorian’izany ny zava-nitranga tamin’ny fotoana saika hanaovan’ireo depiote Tim tatitra teny Ambohijatovo. Hasorenana tsy nisy toy izany ny an’ny olom-pirenena maro tamin’ny fanapahana làlana tampotampoka tsy nisy fampiomanana mialoha ny fotoana, izay very fotoana no very fihariana sy vola noho ny tsy maintsy fihodinan’ny fiara taxibe nandehanana. Nahoana izany no tsy vita mialoha ny filazana kanefa efa andro maro no nilazan’ireo nikasa hanao taitra fa ho eny izy ireo no hanao izany?

Ny farany teo indray, vao andro maromaro lasa izay, raha hiditra amin’ny fihibohana indray, ka notapahina ny làlana hiditra eo afovoan-tanàna amin’ny araben’ny fahaleovantena sy ny Analakely iny. Fitohanana tsy nisy toy izany no nitranga, satria tsy nampiomanina mialoha ny vahoaka. Nahoana izany no tsy hay mialoha ny nanao filazana tamin’ny haino aman-jery? Voa mafy ny ankamaroan’ny olona nikasa handalo teny. Fatiantoka ho azy ireo izany.

Nisy koa fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondrana tamin’ny namaritana ireo toeram-pivarotana tsy mahazo misokatra ny andro sabotsy sy alahady. Tsy voalanjalanja anefa ny fampiharana nataon’ny mpitandro filaminana, hany ka nosamborina hatramin’ny mpivarotra saribao maro izay tena ilain’ny sarambaem-bahoaka teo amin’ny fiainany andavanandro. Voa mafy ny vahoaka, toy izay koa ireo mpivarotra. Efa ho herinandro aty aoriana vao mody mahatsapa ny tsy fetezan’ny fepetra noraisina ny préfet, nefa jeneraly, vao mody nilaza fa hiresaka amin’ireo mpampihàtra ny fepetra. Efa tara, efa nisy fahavoazan’ny vahoaka izany.

Santionany ihany ireo, fa tranga maro no ahitana izany. Dia toy izany hatrany ny fomba fitantanana ny firenena, efa misy fahavoazam-bahoaka vao mody manova sy manalefaka fepetra, fa tsy afaka handinika ny ho fiantraikan’izany mialoha. Efa tsy fotoanan’ny kitsapatsapa intsony izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/04/fepetra-raisinny-fitondrana-efa-misy-vahoaka-voa-mafy-hatrany-vao-misy-fananamboarana-atao/

Tompon’andraikitra ao amin’ny Prezidansa – Nanao izay amoahana vola tsy ara-dalàna tao amin’ny orinasa SMMC

Niaina

Manomboka mivoaka ny dosie mahakasika ny ataon’ireo olona miseho azy, ho henjana manodidina ny filohan’ny Repoblika amin’izao fotoana. Ity nivoaka tamin’ny faran’ny herinandro ity izao dia mikasika ny fanaovana sy fampiasana hosoka nataona ramatoa iray, tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, izay nentina namoahana vola be teo anivon’ny orinasa SMMC voalaza, fa hananganana “logement social” sy hanaovana ny tamboho mifefy ilay toerana ary hanaovana ny fikarakarana sy fanotofana tany ao Betainomby Toamasina.

Efa tafavoaka daholo ny 80% ny vola tamin’ireo tetikasa ireo, kanefa raha ny fantatra dia tsy mbola vita ny asa, ary ZONE INDUSTRIELLE ilay toerana ary ny SMMC no tompony, nefa dia nahazahoana PERMIS DE CONSTRUCTION. Fantatra fa mitentina 1 145 914 278,72 Ariary ny vola efa tafavoaka raha toa ka 1 394 967 848,40 Ariary ireo tetikasa manontolo. Orinasa iray ihany no voalaza fa nahazo ny tsenam-baro-panjakana tamin’ireo tetikasa telo ireo, izay fantatra fa olona misy ifandraisany ara- pitiavana amin’ilay tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika.

Araka ny vaovao voaray sy voamarina dia tsy nisy tolo-barotra natao tamin’ny nitadiavana ny orinasa nomena ireto tetikasa teo anivon’ny SMMC ireto, fa dia hosoka sy fampiasana hosoka no nataon’ireo mpiray tsikombakomba tamin’izany. Orinasa roa izay tena misy no natao sarintsariny ho nifaninanana tamin’ilay orinasa nomena ny tsena, saingy rehefa nisy ny fanadihadiana dia hosoka ny Sonia nampiasaina tamin’izany, satria ny tompon’ireo orinasa ireo dia nanamafy, fa tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana hahazo tsenam-baro-panjakana eo anivon’ny SMMC izany mihitsy. Eo ihany koa ny kitranoantrano natao tamin’io orinasa izay nomena ny tsena io, izay voalaza fa misy ifandraisany akaiky amin’ny tale jeneralin’ny SMMC ihany koa ny tompony.

Araka ny voalazan’ny andalana faha 72 ao amin’ny andinin-dalàna mikasika ny tsenam- baro-panjakana, dia 20% ihany ny « avances » azo omena ireo mpandraharaha nahazo ilay tsenam-baro-panjakana. Tao anatin’ity raharaha ity anefa dia efa mihoatra izany no nalain-dry zareo, izay tanisaina toy izao manaraka izao : 40% no «avances» nalain-dry zareo amin’ny marché mitentina 84 210 561 Ariary, izany hoe ny 33 684 224,64 Ariary, mikasika ilay trano antsoina hoe “maison témoin” contrat nosoniavina ny 21 Février 2019 – 50% no « avances » nomena an-dry zareo amin’ny marché mitentina 304 723 898,64 Ariary, izany hoe ny 152 057 331,79 Ariary, mikasika ilay fanamboarana ireo tamboho, fifanarahana nosoniavina ny 11 Novembre 2019.

Rehefa izany dia nampanantsoin’ny teo anivon’ny IGE ilay lehilahy fanta-daza, tompon’ilay orinasa, saingy tsy nipoitra ny tenany fa ilay ramatoa izay voalaza fa olon- tiany, tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika no tonga namaly ny antso sy nitondra fanazavana tany tamin’ny 11 febroary 2021 lasa teo, ary nilaza sy nanamafy fa azy io orinasa io, fa tsy an’ilay lehilahy. Nampanantena ny hitondra ny antontan-taratasy sy ny antontan-kevitra rehetra manodidina ity raharaha ity moa io ramatoa eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika io saingy hatramin’izao tsy nipoitra. Tsy efa miomana handeha hanao sesitany ny tenany izy izay?

Azo antoka fa horaisin’ny eny anivon’ny Bianco sy ny PAC tsy ho ela ity raharaha ity, ary na Andriamatoa Filoha aza, inoana fa tsy hipetra-potsiny manoloana izao fanodinkodinam-bolam-panjakana sy afera maizina manimba endrika ny fitondrana izao.

www.gvalosoa.net/2021/05/04/tomponandraikitra-ao-aminny-prezidansa-nanao-izay-amoahana-vola-tsy-a...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tompon’andraikitra ao amin’ny Prezidansa – Nanao izay amoahana vola tsy ara-dalàna tao amin’ny orinasa SMMC

Niaina

Manomboka mivoaka ny dosie mahakasika ny ataon’ireo olona miseho azy, ho henjana manodidina ny filohan’ny Repoblika amin’izao fotoana. Ity nivoaka tamin’ny faran’ny herinandro ity izao dia mikasika ny fanaovana sy fampiasana hosoka nataona ramatoa iray, tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, izay nentina namoahana vola be teo anivon’ny orinasa SMMC voalaza, fa hananganana “logement social” sy hanaovana ny tamboho mifefy ilay toerana ary hanaovana ny fikarakarana sy fanotofana tany ao Betainomby Toamasina.

Efa tafavoaka daholo ny 80% ny vola tamin’ireo tetikasa ireo, kanefa raha ny fantatra dia tsy mbola vita ny asa, ary ZONE INDUSTRIELLE ilay toerana ary ny SMMC no tompony, nefa dia nahazahoana PERMIS DE CONSTRUCTION. Fantatra fa mitentina 1 145 914 278,72 Ariary ny vola efa tafavoaka raha toa ka 1 394 967 848,40 Ariary ireo tetikasa manontolo. Orinasa iray ihany no voalaza fa nahazo ny tsenam-baro-panjakana tamin’ireo tetikasa telo ireo, izay fantatra fa olona misy ifandraisany ara- pitiavana amin’ilay tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika.

Araka ny vaovao voaray sy voamarina dia tsy nisy tolo-barotra natao tamin’ny nitadiavana ny orinasa nomena ireto tetikasa teo anivon’ny SMMC ireto, fa dia hosoka sy fampiasana hosoka no nataon’ireo mpiray tsikombakomba tamin’izany. Orinasa roa izay tena misy no natao sarintsariny ho nifaninanana tamin’ilay orinasa nomena ny tsena, saingy rehefa nisy ny fanadihadiana dia hosoka ny Sonia nampiasaina tamin’izany, satria ny tompon’ireo orinasa ireo dia nanamafy, fa tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana hahazo tsenam-baro-panjakana eo anivon’ny SMMC izany mihitsy. Eo ihany koa ny kitranoantrano natao tamin’io orinasa izay nomena ny tsena io, izay voalaza fa misy ifandraisany akaiky amin’ny tale jeneralin’ny SMMC ihany koa ny tompony.

Araka ny voalazan’ny andalana faha 72 ao amin’ny andinin-dalàna mikasika ny tsenam- baro-panjakana, dia 20% ihany ny « avances » azo omena ireo mpandraharaha nahazo ilay tsenam-baro-panjakana. Tao anatin’ity raharaha ity anefa dia efa mihoatra izany no nalain-dry zareo, izay tanisaina toy izao manaraka izao : 40% no «avances» nalain-dry zareo amin’ny marché mitentina 84 210 561 Ariary, izany hoe ny 33 684 224,64 Ariary, mikasika ilay trano antsoina hoe “maison témoin” contrat nosoniavina ny 21 Février 2019 – 50% no « avances » nomena an-dry zareo amin’ny marché mitentina 304 723 898,64 Ariary, izany hoe ny 152 057 331,79 Ariary, mikasika ilay fanamboarana ireo tamboho, fifanarahana nosoniavina ny 11 Novembre 2019.

Rehefa izany dia nampanantsoin’ny teo anivon’ny IGE ilay lehilahy fanta-daza, tompon’ilay orinasa, saingy tsy nipoitra ny tenany fa ilay ramatoa izay voalaza fa olon- tiany, tompon’andraikitra eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika no tonga namaly ny antso sy nitondra fanazavana tany tamin’ny 11 febroary 2021 lasa teo, ary nilaza sy nanamafy fa azy io orinasa io, fa tsy an’ilay lehilahy. Nampanantena ny hitondra ny antontan-taratasy sy ny antontan-kevitra rehetra manodidina ity raharaha ity moa io ramatoa eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika io saingy hatramin’izao tsy nipoitra. Tsy efa miomana handeha hanao sesitany ny tenany izy izay?

Azo antoka fa horaisin’ny eny anivon’ny Bianco sy ny PAC tsy ho ela ity raharaha ity, ary na Andriamatoa Filoha aza, inoana fa tsy hipetra-potsiny manoloana izao fanodinkodinam-bolam-panjakana sy afera maizina manimba endrika ny fitondrana izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/04/tomponandraikitra-ao-aminny-prezidansa-nanao-izay-amoahana-vola-tsy-ara-dalana-tao-aminny-orinasa-smmc/

Comment on Facebook Tompon’andraikitra...

Zao ve no handanian ny sasany ny volambahoaka nefa ny vahoaka mijaly tsy mananko hanina sady maro ireo.marary ts mahatakatra vidina oksizena. Mampalalo fa fanetriben ny firenena

Enjana reo ra handamindamindresaka

Mba iza lotra le ity ramatoa ity nefa nge de olona ao @ny Prezidansa e

Raha tsy ega kopaka isasahana.!

Dray dray tena paradisa ny halatra marina ny eto madagascar fa ny malagasy de. Miaina ny afobe ampitondrainy ny mpangakatra eto amin ity nosy ity tay be

Tena fitondram-poza e

Ny vahoaka mandoa hetra mampanan-karena ny sasany fotsiny.

Iza lotra l ramatoa?

Inona no mahagaga zvt efa hita tamin'ny teteza mitatra anie izao e!!! Hita izao fa tsy mamely nefa mbola nomena vaton'ny tena ihany. Mba mifohaza amin'izay ry vahoaka . Malagasy.

tafiditra anaty piege sahady ny dg smmc izany

Ka bande de pilleur no fidina ko.

Raha tsy miala any daholo ho aho ireo tsy misy zavatra vanona eto !!

Loooozah !!! De ho bombô su7 njay v???

Aza mamoaka vaovao rehefa tsy sahy miteny ny anaran'ilay olona ,

N'y sasany mbola mahita an'i Mada toy n'y paradisa eee

View more comments

RMDM Melaky – Mandiso ny filazan-dRajoelina fa tsy misy sehona corona any Melaky

Stefa

Manoloana ny fanambaran’ ny filoha Andry Rajoelina, fa tsy misy trangana valanaretina coronavirus any amin’ny faritra Melaky, mandiso izany ny vondron’ny mpanohitra RMDM Melaky.

Araka ny fanambarana nataony: “valinteny ho an’i Datoa Rajoely momba ny vokatry ny loza corona eto Melaky androany alahady 02 mey amin’ny 20h22 izao. 02 maty ny zoma 30 avril teo, 01 évacué any Antananarivo androany alahady. Tsy misy ny teste aty Melaky, ka iza no hatao teste eo?

Traitement symptomatique no atao aty. Samy mitsabo any an-tranony, fa na fanafody aza tsy complet na tsy ampy. ka iza no nanome vaovao anao ry datoa Prezidà Rajoelina? sa novainao ve ny marina? mamono anay aty ny resaka renay ataonao directa Prezidà nefa zahay aty miaina andriranantsy. Aza avilivily ny resaka fa mankaleo. Avelao hiditra hianatra iaby ny mpianatra rehefa samy afaka mifamorivory e! Confinement sadasada no ataonareo.

Tsy misy vokany fa fasana ihany no vahaolanareo. Rehefa inona no mahazo cas impérieux ny avy any an-dafy dia maninona no tsy mahazo mandeha ny eto an-toerana? Ny renin’i Ratompokolahy médecin commandant maty tany Diégo dia maty tao Manakara, satria tsy navela hamonjy io fatin-janany io tany Diégo”…

Tena tsy rariny mihitsy ny ataon’ity fitondrana Rajoelina ity, hoy ihany ny RMDM Melaky.

www.gvalosoa.net/2021/05/04/rmdm-melaky-mandiso-ny-filazan-drajoelina-fa-tsy-misy-sehona-corona-a...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

RMDM Melaky – Mandiso ny filazan-dRajoelina fa tsy misy sehona corona any Melaky

Stefa

Manoloana ny fanambaran’ ny filoha Andry Rajoelina, fa tsy misy trangana valanaretina coronavirus any amin’ny faritra Melaky, mandiso izany ny vondron’ny mpanohitra RMDM Melaky.

Araka ny fanambarana nataony: “valinteny ho an’i Datoa Rajoely momba ny vokatry ny loza corona eto Melaky androany alahady 02 mey amin’ny 20h22 izao. 02 maty ny zoma 30 avril teo, 01 évacué any Antananarivo androany alahady. Tsy misy ny teste aty Melaky, ka iza no hatao teste eo?

Traitement symptomatique no atao aty. Samy mitsabo any an-tranony, fa na fanafody aza tsy complet na tsy ampy. ka iza no nanome vaovao anao ry datoa Prezidà Rajoelina? sa novainao ve ny marina? mamono anay aty ny resaka renay ataonao directa Prezidà nefa zahay aty miaina andriranantsy. Aza avilivily ny resaka fa mankaleo. Avelao hiditra hianatra iaby ny mpianatra rehefa samy afaka mifamorivory e! Confinement sadasada no ataonareo.

Tsy misy vokany fa fasana ihany no vahaolanareo. Rehefa inona no mahazo cas impérieux ny avy any an-dafy dia maninona no tsy mahazo mandeha ny eto an-toerana? Ny renin’i Ratompokolahy médecin commandant maty tany Diégo dia maty tao Manakara, satria tsy navela hamonjy io fatin-janany io tany Diégo”…

Tena tsy rariny mihitsy ny ataon’ity fitondrana Rajoelina ity, hoy ihany ny RMDM Melaky.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/04/rmdm-melaky-mandiso-ny-filazan-drajoelina-fa-tsy-misy-sehona-corona-any-melaky/

Barea an’i Madagasikara – Misaotra Dupuis, miarahaba Eric R. – Sehatry ny baolina kitra malagasy – Tsy hisandratra mihitsy raha mbola ampidirana resaka politika

Radafy

Eric Rabesandratana no ho mpanazatra vaovaon’ny Barea an’i Madagasikara, hiatrika ny fifanintsanana amin’ny Mondial 2022, araka ny fanapahan-kevitry ny FMF , tamin’ny alalan’ny filohany Arizaka Rabekoto Raoul. Ny ankamaron’ny mpitia baolina kitra dia mankasitraka izay fanendrena izay ary misaotra ny coach Dupuis, noho ny zava-bitany tamin’ny Can 2019 tany Egypta. Nisy ny lesoka tamin’ny fiakarana amin’ny Can andiany manaraka, ka tonga tamin’izao fanalana azy izao, satria mila vokatra ny mpitia baolina kitra Malagasy. Na izany na tsy izany, ankasitrahana ny zava-bitan’ny mpanazatra Dupuis.

Ankoatra izany, efa fantatra tsara, fa tsy hisy fivoarana velively ary tsy hisandratra avo mihitsy ity sehatry ny baolina kitra malagasy ity raha mbola ampidirana resaka politika. Manapotika mihitsy ity sehatra ity izany raha ny tantara sy traikefa hita hatramin’izay. Mbola misy ihany anefa ny toe-tsaina tsy miahotra manao izany amin’izao fotoana izao. Tsikaritra mazava tsara izany tamin’ny adihevitra be tato ho ato momba ny fanalàna ny mpanazatra frantsay Nicolas Dupuis, indrindra tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray tamin’ny faran’ny herinandro iny.

Nanelingelina ny sain’ny maro mpitia baolina kitra ny nambara tao anaty adihevitra. Teo ny fahenoina fa mpanao politika no mitantana ny ligim-paritra iray, izay mazava loatra fa tsy maintsy misy eritreritra politikan’ny antokony hatrany ao ambadika ny fitantanany na tiana na tsy tiana. Tsy maintsy misy akony amin’ireo tanora ao anatin’ny liginy na ivelany izany, ary tsy mampandroso ny baolina kitra velively. Iaraha-mahita tsara izany any amin’ny misy azy. Vao mainka koa nambarany rahateo ny fampidirana ny filohan’ny Repoblika ao anatin’ilay adihevitra sy ny fanakianany ny federasiona.

Tsy mahafantatra sy tsy manana ifandraisana amin’ny filoha na ireo mpiara-miasa ao anaty federasiona akory isika eto. Fa tsy eken’ny saina velively dia ny amin’ny resaka filohan’ny Repoblika. N’inona n’inona ambara sy fanazavana iarovan-tena, dia izany filohan’ny Repoblika izany raha vao mandingana ny tokonam-baravaran’ny sehatr’io baolina kitra io izy, dia misy politika hatrany ao ambadik’izay. Fanaony rahateo mihitsy aza izany n’aiza n’aiza alehany hatramin’izay, fa tsy mandehandeha ho azy velively io. Ilay mpiady hevitra mpiara-dia aminy anefa dia tsy niahotra mihitsy tamin’ny fandresen-dahatra ny solontenan’ny federasiona ny tsy tokony handinganana azy amin’ny fanapahan-kevitra tokony horaisina toy izao.

Tena hanao fahadisoana ny federasiona raha mihaino izany. Hampihemotra ny fitiavan’ny Malagasy ny baolina kitra mihitsy aza izany, raha ikirizana tanterahina eto amin’ity firenena ity. Ny baolina kitra Malagasy tsy mila mpanao politika, raha tiana ny hisandratany dia mila mihataka ireo na mandevina ny loko politika tsy hielohelo eo amin’ity sehatra ity, io no anisan’ny olan’ny Dupuis, nijabaka nanao politika, nefa ny nitondra ny Barea no tokony ho andraikiny.

www.gvalosoa.net/2021/05/04/barea-ani-madagasikara-misaotra-dupuis-miarahaba-eric-r-sehatry-ny-ba...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Barea an’i Madagasikara – Misaotra Dupuis, miarahaba Eric R. – Sehatry ny baolina kitra malagasy – Tsy hisandratra mihitsy raha mbola ampidirana resaka politika

Radafy

Eric Rabesandratana no ho mpanazatra vaovaon’ny Barea an’i Madagasikara, hiatrika ny fifanintsanana amin’ny Mondial 2022, araka ny fanapahan-kevitry ny FMF , tamin’ny alalan’ny filohany Arizaka Rabekoto Raoul. Ny ankamaron’ny mpitia baolina kitra dia mankasitraka izay fanendrena izay ary misaotra ny coach Dupuis, noho ny zava-bitany tamin’ny Can 2019 tany Egypta. Nisy ny lesoka tamin’ny fiakarana amin’ny Can andiany manaraka, ka tonga tamin’izao fanalana azy izao, satria mila vokatra ny mpitia baolina kitra Malagasy. Na izany na tsy izany, ankasitrahana ny zava-bitan’ny mpanazatra Dupuis.

Ankoatra izany, efa fantatra tsara, fa tsy hisy fivoarana velively ary tsy hisandratra avo mihitsy ity sehatry ny baolina kitra malagasy ity raha mbola ampidirana resaka politika. Manapotika mihitsy ity sehatra ity izany raha ny tantara sy traikefa hita hatramin’izay. Mbola misy ihany anefa ny toe-tsaina tsy miahotra manao izany amin’izao fotoana izao. Tsikaritra mazava tsara izany tamin’ny adihevitra be tato ho ato momba ny fanalàna ny mpanazatra frantsay Nicolas Dupuis, indrindra tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray tamin’ny faran’ny herinandro iny.

Nanelingelina ny sain’ny maro mpitia baolina kitra ny nambara tao anaty adihevitra. Teo ny fahenoina fa mpanao politika no mitantana ny ligim-paritra iray, izay mazava loatra fa tsy maintsy misy eritreritra politikan’ny antokony hatrany ao ambadika ny fitantanany na tiana na tsy tiana. Tsy maintsy misy akony amin’ireo tanora ao anatin’ny liginy na ivelany izany, ary tsy mampandroso ny baolina kitra velively. Iaraha-mahita tsara izany any amin’ny misy azy. Vao mainka koa nambarany rahateo ny fampidirana ny filohan’ny Repoblika ao anatin’ilay adihevitra sy ny fanakianany ny federasiona.

Tsy mahafantatra sy tsy manana ifandraisana amin’ny filoha na ireo mpiara-miasa ao anaty federasiona akory isika eto. Fa tsy eken’ny saina velively dia ny amin’ny resaka filohan’ny Repoblika. N’inona n’inona ambara sy fanazavana iarovan-tena, dia izany filohan’ny Repoblika izany raha vao mandingana ny tokonam-baravaran’ny sehatr’io baolina kitra io izy, dia misy politika hatrany ao ambadik’izay. Fanaony rahateo mihitsy aza izany n’aiza n’aiza alehany hatramin’izay, fa tsy mandehandeha ho azy velively io. Ilay mpiady hevitra mpiara-dia aminy anefa dia tsy niahotra mihitsy tamin’ny fandresen-dahatra ny solontenan’ny federasiona ny tsy tokony handinganana azy amin’ny fanapahan-kevitra tokony horaisina toy izao.

Tena hanao fahadisoana ny federasiona raha mihaino izany. Hampihemotra ny fitiavan’ny Malagasy ny baolina kitra mihitsy aza izany, raha ikirizana tanterahina eto amin’ity firenena ity. Ny baolina kitra Malagasy tsy mila mpanao politika, raha tiana ny hisandratany dia mila mihataka ireo na mandevina ny loko politika tsy hielohelo eo amin’ity sehatra ity, io no anisan’ny olan’ny Dupuis, nijabaka nanao politika, nefa ny nitondra ny Barea no tokony ho andraikiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/04/barea-ani-madagasikara-misaotra-dupuis-miarahaba-eric-r-sehatry-ny-baolina-kitra-malagasy-tsy-hisandratra-mihitsy-raha-mbola-ampidirana-resaka-politika/

Fitondrana Rajoelina – Efa sangy mihoatry ny loha no ampiainany ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Tsy mbola nisy mpitondra nampindramin’ny vahoaka fahefana tahaka izay misy ankehitriny, nandritra izay enimpolo taona namerenan’ny mpanjanaka ny lazaina, fa fahaleovantena izay. Sarotra tokoa ny mahita voambolana entina mamaritra ny toetra sy ny fomba fiasa ary ny fanasokajian’izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy. Raha ny toetsaina no asian-teny dia hita fa tsy matotra amin’ny fanapahan-keviny izao fitondrana izao, ka tsy misy fandraisana andraikitra voasaina tsara (aucune décision rationnelle) mihitsy.

Eo amin’izao valanaretina miparitaka sy mahazo faka eto amin’ny Firenena izao dia tsy niaina ny zava-nisy nanerantany ny mpitondra, ka nanamaivana izany ny fihambahambana nandritra ny folo andro dia nitera-doza. Etsy ankilany ny fikilasiana ny valanaretina ho tsy loza natahorana tahaka ny pesta sy kolerà dia toetsaina olona tia manamaivana ny loza efa hita tany ivelany, fa mandripaka olona amana hetsiny. Ny fanapahankevitra nametraka ny hamehana ara-pahasalamana dia nifanipaka tamin’ny fanasokajiana ny covid-19, ho tsy mankaiza loatra. Fiheverana ny Malagasy ho zazakely tsy mahataka-davitra sy tsy afaka mandinika loatra ihany koa.

Araka izany dia mihevi-tena ho manam-pahaizana lavitra noho ny mpiray tanindrazana aminy ireto mpitondra ireto kanefa dia toetsaina baikon’ny fitiavan-tena sy fanambakana ny mpiara-belona amin’ny alàlan’ny fanaparam-pehefana sy fampiasana ireo rafitra mpamoritra sy mpanatanteraka baiko an-jambany sy tsy am-pisainana. Amin’izao onja faharoa (2ème vague) ny covid-19 izao dia tsapa indray fa mbola mampiseho toetsaina manambany ny vahoaka tsy mandady harona ny mpitondra, ka ny fivezivezena an-tanety mampifandray ny faritra sasany dia tsy azo atao saingy ny fitaterana an’habakabaka kosa dia malalaka tsara toy ny sidina avy any Frantsa farany na dia efa noraran’ny filankevitry ny minisitra aza izany.

Tsy mazava intsony araka izany iza no mampihàtra ny fanapahan-kevitra ary iza no afaka tsy manatanteraka izany? Raha ny fialana ilany nataon’ny tomponandraikitra voalohan’ny serasera ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika dia efa nahazo alàlana tamin’ny faran’ny volana martsa ny fidiran’iny sidina iny. Voaporofo tamin’ny fandaharana manokana ny alahady lasa teo, fa tsy misy fanajana izany ambaratongam-pahefana izany eo anivon’ny fitondrana mpanatanteraka, satria tsy nitovy hevitra ny filohan’ny Repoblika sy ny minisitry ny fahasalamana raha ny momba iny sidina iny. Toa tsy nahalala ny nolazain’ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika ihany koa ny filohan’ny Repoblika. Ny antony “mafonja” namelana ny sidina niditra ve ny nahalalan’ny tomponandraikitra fa nisy nitondra ny tsimokaretina 34 anisan’ny mpandeha tao, ka hoporofoina indray fa manana ny fanafody fanefitra sy fitsaboana ny covid-19 ny gasy. Efa ho avy rahateo koa ny vaksiny, ka tena manaporofo indray izao fa tena maranin-tsaina amin’ny fampiasana ny asan’ny maizina (machiavélisme) sy ny famonoana ny mpiray tanindrazana.

Azo hitarafana ny tsy fahamatoran’izao fitondrana izao koa ny fomba fiasany na ny fanatanterahany asa na tetikasa nampanantenainy. Maro ireo nolazain’ny filohan’ny Repoblika ho tanterahina haingana dia haingana sy tao anatin’ny fotoana fohy, ka anisan’izany ny fananganana ozinina fanamboarana fiarakodia sy môtô nomena ny anarana “Gasy car”. Nanaovana komandy tany ivelany ihany koa lokomotiva (lohamaisina) roa hanarenana ny fitaterana an-dàlamby Fianarantsoa-Manakara ary raha ny fantatra dia tonga izy ireo kanefa dia tsy fantatra hatramin’izao izao raha efa miverina amin’ny laoniny izany fitaterana izany na tsia.

Raha ny fahafantarana izao fitondrana izao dia tia doka sy mpihebohebo, ka raha mandeha tsara ity fitaterana ity dia efa nisy doka an-tserasera goavana izany. Tsy sakana amin’ny fanatanterahana ny “téléphérique” velively ny valanaretina covid-19, porofon’izany ny fanaovana ny kianjan’ny Barea eo Mahamasina, izay mizotra tsy misy sakantsakana. Raha ireo fotsiny ihany no jerena dia tsapa fa ataon’ny fitondrana kilalao mihitsy ny ain’ny vahoaka Malagasy, satria fasana no ihazakazahany hatao, fa tsy ny fitadiavana vahaolana eo amin’ny sehatry ny toekarena, ny olana ara-tsosialy, ny fiakaran’ny vidim-piainana, sns,…

Mionona ny Malagasy raha mendrika azy izao toe-draharaha izao, fa tsy maintsy mandray andraikitra ny tsirairay raha mahatsiaro fa efa sangy mihoatry ny loha kosa no iainany.

www.gvalosoa.net/2021/05/04/fitondrana-rajoelina-efa-sangy-mihoatry-ny-loha-no-ampiainany-ny-mala...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Efa sangy mihoatry ny loha no ampiainany ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Tsy mbola nisy mpitondra nampindramin’ny vahoaka fahefana tahaka izay misy ankehitriny, nandritra izay enimpolo taona namerenan’ny mpanjanaka ny lazaina, fa fahaleovantena izay. Sarotra tokoa ny mahita voambolana entina mamaritra ny toetra sy ny fomba fiasa ary ny fanasokajian’izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy. Raha ny toetsaina no asian-teny dia hita fa tsy matotra amin’ny fanapahan-keviny izao fitondrana izao, ka tsy misy fandraisana andraikitra voasaina tsara (aucune décision rationnelle) mihitsy.

Eo amin’izao valanaretina miparitaka sy mahazo faka eto amin’ny Firenena izao dia tsy niaina ny zava-nisy nanerantany ny mpitondra, ka nanamaivana izany ny fihambahambana nandritra ny folo andro dia nitera-doza. Etsy ankilany ny fikilasiana ny valanaretina ho tsy loza natahorana tahaka ny pesta sy kolerà dia toetsaina olona tia manamaivana ny loza efa hita tany ivelany, fa mandripaka olona amana hetsiny. Ny fanapahankevitra nametraka ny hamehana ara-pahasalamana dia nifanipaka tamin’ny fanasokajiana ny covid-19, ho tsy mankaiza loatra. Fiheverana ny Malagasy ho zazakely tsy mahataka-davitra sy tsy afaka mandinika loatra ihany koa.

Araka izany dia mihevi-tena ho manam-pahaizana lavitra noho ny mpiray tanindrazana aminy ireto mpitondra ireto kanefa dia toetsaina baikon’ny fitiavan-tena sy fanambakana ny mpiara-belona amin’ny alàlan’ny fanaparam-pehefana sy fampiasana ireo rafitra mpamoritra sy mpanatanteraka baiko an-jambany sy tsy am-pisainana. Amin’izao onja faharoa (2ème vague) ny covid-19 izao dia tsapa indray fa mbola mampiseho toetsaina manambany ny vahoaka tsy mandady harona ny mpitondra, ka ny fivezivezena an-tanety mampifandray ny faritra sasany dia tsy azo atao saingy ny fitaterana an’habakabaka kosa dia malalaka tsara toy ny sidina avy any Frantsa farany na dia efa noraran’ny filankevitry ny minisitra aza izany.

Tsy mazava intsony araka izany iza no mampihàtra ny fanapahan-kevitra ary iza no afaka tsy manatanteraka izany? Raha ny fialana ilany nataon’ny tomponandraikitra voalohan’ny serasera ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika dia efa nahazo alàlana tamin’ny faran’ny volana martsa ny fidiran’iny sidina iny. Voaporofo tamin’ny fandaharana manokana ny alahady lasa teo, fa tsy misy fanajana izany ambaratongam-pahefana izany eo anivon’ny fitondrana mpanatanteraka, satria tsy nitovy hevitra ny filohan’ny Repoblika sy ny minisitry ny fahasalamana raha ny momba iny sidina iny. Toa tsy nahalala ny nolazain’ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika ihany koa ny filohan’ny Repoblika. Ny antony “mafonja” namelana ny sidina niditra ve ny nahalalan’ny tomponandraikitra fa nisy nitondra ny tsimokaretina 34 anisan’ny mpandeha tao, ka hoporofoina indray fa manana ny fanafody fanefitra sy fitsaboana ny covid-19 ny gasy. Efa ho avy rahateo koa ny vaksiny, ka tena manaporofo indray izao fa tena maranin-tsaina amin’ny fampiasana ny asan’ny maizina (machiavélisme) sy ny famonoana ny mpiray tanindrazana.

Azo hitarafana ny tsy fahamatoran’izao fitondrana izao koa ny fomba fiasany na ny fanatanterahany asa na tetikasa nampanantenainy. Maro ireo nolazain’ny filohan’ny Repoblika ho tanterahina haingana dia haingana sy tao anatin’ny fotoana fohy, ka anisan’izany ny fananganana ozinina fanamboarana fiarakodia sy môtô nomena ny anarana “Gasy car”. Nanaovana komandy tany ivelany ihany koa lokomotiva (lohamaisina) roa hanarenana ny fitaterana an-dàlamby Fianarantsoa-Manakara ary raha ny fantatra dia tonga izy ireo kanefa dia tsy fantatra hatramin’izao izao raha efa miverina amin’ny laoniny izany fitaterana izany na tsia.

Raha ny fahafantarana izao fitondrana izao dia tia doka sy mpihebohebo, ka raha mandeha tsara ity fitaterana ity dia efa nisy doka an-tserasera goavana izany. Tsy sakana amin’ny fanatanterahana ny “téléphérique” velively ny valanaretina covid-19, porofon’izany ny fanaovana ny kianjan’ny Barea eo Mahamasina, izay mizotra tsy misy sakantsakana. Raha ireo fotsiny ihany no jerena dia tsapa fa ataon’ny fitondrana kilalao mihitsy ny ain’ny vahoaka Malagasy, satria fasana no ihazakazahany hatao, fa tsy ny fitadiavana vahaolana eo amin’ny sehatry ny toekarena, ny olana ara-tsosialy, ny fiakaran’ny vidim-piainana, sns,…

Mionona ny Malagasy raha mendrika azy izao toe-draharaha izao, fa tsy maintsy mandray andraikitra ny tsirairay raha mahatsiaro fa efa sangy mihoatry ny loha kosa no iainany.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/04/fitondrana-rajoelina-efa-sangy-mihoatry-ny-loha-no-ampiainany-ny-malagasy/

EDITO 4 Mey – Asa fanaovan-gazety – Mbola tery ny lalana ho amin’ny fahalalahana

Sôh’son

Fotoana iray nialan’ny lamba iray natao nanafinafenana ny endrika marina amin’izao fitondrana izao ny resaka nifanatrehan’ny filohan’ny Repoblika, niaraka tamin’ireo minisitra vitsivitsy sy ireo mpanao gazety vitsivitsy, nosinganina ny alahady alina teo tamin’ny haino aman-jerim-panjakana. Tao anatin’izany no nahitana indray ny refy sy ny lanjan’ny fitondrana ahafahany mitantana ny firenena. Avy amin’ny fomba fiteny sy fihetsik’izy ireo tamin’ny famaliana ny fanontaniana nipetraka no nahatarafina izany tsara.

Anisan’ny nahavariana sy nampikentrona ny olom-pirenena maro ny fahitana ny tsy firafetana mazava tsara, sy tsy fanajàna ny rafitra an-tanan-tohatra eo amin’ny fahefana mpanatanteraka. Inona intsony moa no ilazana izao fitondrana izao raha izany no zava-misy? Fanjakan’i Baroa môderin’ny taonjato faha-21? Mbola mitoetra mandraka ankehitriny mantsy ny “mpisehatra fototra” tamin’ny andro fahagola nisehon’izany, dia ny fisian’ny tandapa niseho ho tompom-pahefana voalohany teo amin’ny tany sy fanjakana, ary nanjakazaka sy nangoron-karena teo anivon’ny fiarahamonina…

Ity fitondrana Rajoelina ity, dia mpizahozaho sy miseho ho fara tampom-pahaizana noho ny hafa amin’ny fitantanam-pirenena hatramin’ny vao nipetrahany teo amin’ny seza. Maro no voafitaka tamin’izany, indrindra mazava loatra ireo ampahana vahoaka mpanindrahindra sy mpisolelaka azy, noho ny zavajavatra kely natoraka azy tamin’ny fampielezan-kevitra. Ireo ilay efa voafitaka ihany koa tamin’ny fotoana nanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009.

Moa tsy efa ho tokony ho tonga saina ve amin’izao fotoana izao? Fa firy amin’ny fampanantenana nataony no tanteraka? Ny delestazy nanakianana mafy ny filoha teo aloha, ka nidedahana fa ho voavahany ao anaty fotoana fohy aza rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy sy ny mpiara-dia aminy, mandraka ankehitriny mbola mitohy isan’andro izao, ary manakorontana ny fiainam-bahoaka. Ary ny azy ireo ankehitriny aza tena namoa-doza, satria namoizana ain’olona mihitsy tany amin’ny toeram-pitsaboana…

Niezaka nanadio ny lambany tamin’iny alahady alina iny, sy indrindra omaly alatsinainy 03 Mey, izay andro iraisam-pirenena amin’ny fahalalahana amin’ny asa fanaovan-gazety. Niseho ny minisitry ny serasera ho tena izy no voalohany amin’ny tomponandraikitra mandala marina fahalalahana amin’ny asa fanaovan-gazety eto amin’ity firenena ity tao anaty fanazavany na lahateniny. Fa tena marina ve izany? Maro ny mpanao gazety eto no mahita tsara ny fanavakavahana mpanao gazety amina zavatra tanterahin’ny fitondrana, misy ny voailika tsy antsoina hanatrika izany.

Mbola mitoetra, ny tsy fahazoana vaovao marina raha manadihady any anivon’ny minisitera sy andrim-panjakana samihafa any, indrindra raha mpanao gazety tsy anaty ekipa mpisolelaka fitondrana. Tery ny làlana, izany hoe tery ny fahalalahana amin’ny fanaovana ny asa. Misy ny mpanao gazety atao anjorom-bala amin’ny sehatra maro samihafa, satria tsy ekipa, sns… Ary ny tsikaritra tamin’ireo nanjo ny mpanao gazety nogadrain’izao fitondrana izao, dia niniana nikimpiana ny maha mpanao gazety, fa ny lalàna hafa ahafahana manenjika sy miampanga no ezahina karohina sy dradraina ary ampiharina. Mbola mampanahy aza ny teny nambara tamin’iny andro iny momba ny filazana ireo mpanao gazety manakiana ny fomba fitantanam-pirenena…

Mbola sarotra ny làlana eto amin’ny firenena amin’ny asa fanaovan-gazety. Ny “lamba noezahina nodiovina”, tsy ho afa-doto raha mbola tsy miova tanteraka ny fomba fisainana sy ny fomba fiasan’izao fitondrana izao amin’ny fitantanana ny firenena; ary ny fiainam-bahoaka tsy hisy fihatsaràny.

www.gvalosoa.net/2021/05/04/edito-4-mey-asa-fanaovan-gazety-mbola-tery-ny-lalana-ho-aminny-fahala...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 4 Mey – Asa fanaovan-gazety – Mbola tery ny lalana ho amin’ny fahalalahana

Sôh’son

Fotoana iray nialan’ny lamba iray natao nanafinafenana ny endrika marina amin’izao fitondrana izao ny resaka nifanatrehan’ny filohan’ny Repoblika, niaraka tamin’ireo minisitra vitsivitsy sy ireo mpanao gazety vitsivitsy, nosinganina ny alahady alina teo tamin’ny haino aman-jerim-panjakana. Tao anatin’izany no nahitana indray ny refy sy ny lanjan’ny fitondrana ahafahany mitantana ny firenena. Avy amin’ny fomba fiteny sy fihetsik’izy ireo tamin’ny famaliana ny fanontaniana nipetraka no nahatarafina izany tsara.

Anisan’ny nahavariana sy nampikentrona ny olom-pirenena maro ny fahitana ny tsy firafetana mazava tsara, sy tsy fanajàna ny rafitra an-tanan-tohatra eo amin’ny fahefana mpanatanteraka. Inona intsony moa no ilazana izao fitondrana izao raha izany no zava-misy? Fanjakan’i Baroa môderin’ny taonjato faha-21? Mbola mitoetra mandraka ankehitriny mantsy ny “mpisehatra fototra” tamin’ny andro fahagola nisehon’izany, dia ny fisian’ny tandapa niseho ho tompom-pahefana voalohany teo amin’ny tany sy fanjakana, ary nanjakazaka sy nangoron-karena teo anivon’ny fiarahamonina…

Ity fitondrana Rajoelina ity, dia mpizahozaho sy miseho ho fara tampom-pahaizana noho ny hafa amin’ny fitantanam-pirenena hatramin’ny vao nipetrahany teo amin’ny seza. Maro no voafitaka tamin’izany, indrindra mazava loatra ireo ampahana vahoaka mpanindrahindra sy mpisolelaka azy, noho ny zavajavatra kely natoraka azy tamin’ny fampielezan-kevitra. Ireo ilay efa voafitaka ihany koa tamin’ny fotoana nanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009.

Moa tsy efa ho tokony ho tonga saina ve amin’izao fotoana izao? Fa firy amin’ny fampanantenana nataony no tanteraka? Ny delestazy nanakianana mafy ny filoha teo aloha, ka nidedahana fa ho voavahany ao anaty fotoana fohy aza rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy sy ny mpiara-dia aminy, mandraka ankehitriny mbola mitohy isan’andro izao, ary manakorontana ny fiainam-bahoaka. Ary ny azy ireo ankehitriny aza tena namoa-doza, satria namoizana ain’olona mihitsy tany amin’ny toeram-pitsaboana…

Niezaka nanadio ny lambany tamin’iny alahady alina iny, sy indrindra omaly alatsinainy 03 Mey, izay andro iraisam-pirenena amin’ny fahalalahana amin’ny asa fanaovan-gazety. Niseho ny minisitry ny serasera ho tena izy no voalohany amin’ny tomponandraikitra mandala marina fahalalahana amin’ny asa fanaovan-gazety eto amin’ity firenena ity tao anaty fanazavany na lahateniny. Fa tena marina ve izany? Maro ny mpanao gazety eto no mahita tsara ny fanavakavahana mpanao gazety amina zavatra tanterahin’ny fitondrana, misy ny voailika tsy antsoina hanatrika izany.

Mbola mitoetra, ny tsy fahazoana vaovao marina raha manadihady any anivon’ny minisitera sy andrim-panjakana samihafa any, indrindra raha mpanao gazety tsy anaty ekipa mpisolelaka fitondrana. Tery ny làlana, izany hoe tery ny fahalalahana amin’ny fanaovana ny asa. Misy ny mpanao gazety atao anjorom-bala amin’ny sehatra maro samihafa, satria tsy ekipa, sns… Ary ny tsikaritra tamin’ireo nanjo ny mpanao gazety nogadrain’izao fitondrana izao, dia niniana nikimpiana ny maha mpanao gazety, fa ny lalàna hafa ahafahana manenjika sy miampanga no ezahina karohina sy dradraina ary ampiharina. Mbola mampanahy aza ny teny nambara tamin’iny andro iny momba ny filazana ireo mpanao gazety manakiana ny fomba fitantanam-pirenena…

Mbola sarotra ny làlana eto amin’ny firenena amin’ny asa fanaovan-gazety. Ny “lamba noezahina nodiovina”, tsy ho afa-doto raha mbola tsy miova tanteraka ny fomba fisainana sy ny fomba fiasan’izao fitondrana izao amin’ny fitantanana ny firenena; ary ny fiainam-bahoaka tsy hisy fihatsaràny.

http://www.gvalosoa.net/2021/05/04/edito-4-mey-asa-fanaovan-gazety-mbola-tery-ny-lalana-ho-aminny-fahalalahana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 4 Mey 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 4 Mey 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net

"LA LIBERTÉ DE S’EXPRIMER EST UN DROIT ABSOLU" ... TohinyFintinina

5 andro lasa

LA LIBERTÉ DE S’EXPRIMER EST UN DROIT ABSOLU

Vakisiny Covid-19 ho an’i Madagasikara – Sisa tsy lany avy any Congo, lany daty 24 jiona

Raha amin’ny volana septambra no novinavinaina ho tonga vakisiny fanefitra amin’ny coronavirus dia somary gaga ny tena amin’ny firosoan’izany fotoana izany araka ny nambaran’ny filoha tamin’ny fandaharana mivantana ny alahady 2 mey teo. Amin’ny zoma 7 mey ho avy izao izany no ho tonga eto an-toerana ny ampahany voalohany amin’izany vakisiny izany. Maivamaivana ihany ny fanazavana mikasika ny antsipiriany fa rehefa halalinina kely dia toy ny mahazatra ihany amin’ity fitondrana Rajoelina ity, tandrametaka.

Ny karazan’ilay vakisiny ho afarana aloha izany dia antsoina hoe ‘Covishield’, na ‘générique AstraZeneca’ vokarina any Inde. Maro ny manjavozavo manodidina io vakisiny io eto: hatraiza ny andraikitra sahanin’ny Fanjakana ary hatrainza ny amin’ny Fondation Akbaraly, ho maimaim-paona ve sa hisy resaka bizina indray, isa firy no ho tonga amin’ity ampahany voalohany ity, azo antoka ve hiaro tokoa amin’ny ireo ‘variant’ karazany toy ny ‘sud-africain’ na ny ‘indien’?

Fa araka ny antontambaovao vahiny dia fantatra fa tafiditra ho isan’ireo firenena hisitraka vakisiny sisa tsy ampiasain’ny firenena Congo (RDC) i Madagasikara. Vakisiny 1,7 tapitrisa no azon’ny Congo tamin’ny alalan’ny tetikasa Covax. Tara anefa ny fampiasana ireo vakisiny ireo. Raha ny 12 martsa no noeritreretina nanombohana ny fanaovana vakisiny ny mponina, dia ny 19 aprily izany vao nanomboka. Hany ka olona 2035 ihany no vita vakisiny tao anaty folo andro.

Ny faha-24 jiona anefa dia ho tapitra ny fe-potoana fampiasàna ireo vakisiny ireo, ka dia firenena efatra no hisitraka ny vakisiny 1,3 tapitrisa tsy ho lany ampiasaina. Vakisiny 500.000 aloha izao no efa lasan’i Angola. Isa 800.000 izany sisa no hifampizaran’i Ghana, Togo, République centraficaine sy Madagasikara.

Midika izany fa latsaky ny 800.000 ny vakisiny ho azo amin’ny ampahany voalohany io, ary azo heverina fa any amin’ny volana septambra indray ny ampahany manaraka, raha tsy hoe hisy sisan’izay firenena tsy ilaina indray. Dia iza izany no hahazo amin’ireo olona firy tapitrisa mila izany? Iza no ampiandrasana? Faritra iza no hisitraka? Hiaro amin’ireo ‘variant’ mahery vaika ve?

Ary rehefa tonga ireo vakisiny ireo, raha ny fitavozavazana sy tsy fahaiza-mitantana mampalaza ity fitondrana ity, raha tarafina araka ny tarehimari-panjakana ny isan’ny fitiliana vita isanandro, dia any amin’ny telo volana any na andaniana vakisiny 100.000. Kanefa eo amin’ny roa volana latsaka kely eo dia lany daty ny vakisiny.

Mitohy ihany ny tandrametaka sy fanaovana tsinontsinona ny vahoaka Malagasy, lalaovina ny ainy ary mandroso ihany ny fanatanterahana ny “fasan’ny firaisam-po”.

Lanzelo

Reuters, Congo starts re-deployment of expiring COVID-19 vaccines to other African countries
www.reuters.com/world/africa/congo-starts-re-deployment-expiring-covid-19-vaccines-other-african-...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vakisiny Covid-19 ho an’i Madagasikara – Sisa tsy lany avy any Congo, lany daty 24 jiona

Raha amin’ny volana septambra no novinavinaina ho tonga vakisiny fanefitra amin’ny coronavirus dia somary gaga ny tena amin’ny firosoan’izany fotoana izany araka ny nambaran’ny filoha tamin’ny fandaharana mivantana ny alahady 2 mey teo. Amin’ny zoma 7 mey ho avy izao izany no ho tonga eto an-toerana ny ampahany voalohany amin’izany vakisiny izany. Maivamaivana ihany ny fanazavana mikasika ny antsipiriany fa rehefa halalinina kely dia toy ny mahazatra ihany amin’ity fitondrana Rajoelina ity, tandrametaka.

Ny karazan’ilay vakisiny ho afarana aloha izany dia antsoina hoe ‘Covishield’, na ‘générique AstraZeneca’ vokarina any Inde. Maro ny manjavozavo manodidina io vakisiny io eto: hatraiza ny andraikitra sahanin’ny Fanjakana ary hatrainza ny amin’ny Fondation Akbaraly, ho maimaim-paona ve sa hisy resaka bizina indray, isa firy no ho tonga amin’ity ampahany voalohany ity, azo antoka ve hiaro tokoa amin’ny ireo ‘variant’ karazany toy ny ‘sud-africain’ na ny ‘indien’?

Fa araka ny antontambaovao vahiny dia fantatra fa tafiditra ho isan’ireo firenena hisitraka vakisiny sisa tsy ampiasain’ny firenena Congo (RDC) i Madagasikara. Vakisiny 1,7 tapitrisa no azon’ny Congo tamin’ny alalan’ny tetikasa Covax. Tara anefa ny fampiasana ireo vakisiny ireo. Raha ny 12 martsa no noeritreretina nanombohana ny fanaovana vakisiny ny mponina, dia ny 19 aprily izany vao nanomboka. Hany ka olona 2035 ihany no vita vakisiny tao anaty folo andro.

Ny faha-24 jiona anefa dia ho tapitra ny fe-potoana fampiasàna ireo vakisiny ireo, ka dia firenena efatra no hisitraka ny vakisiny 1,3 tapitrisa tsy ho lany ampiasaina. Vakisiny 500.000 aloha izao no efa lasan’i Angola. Isa 800.000 izany sisa no hifampizaran’i Ghana, Togo, République centraficaine sy Madagasikara.

Midika izany fa latsaky ny 800.000 ny vakisiny ho azo amin’ny ampahany voalohany io, ary azo heverina fa any amin’ny volana septambra indray ny ampahany manaraka, raha tsy hoe hisy sisan’izay firenena tsy ilaina indray. Dia iza izany no hahazo amin’ireo olona firy tapitrisa mila izany? Iza no ampiandrasana? Faritra iza no hisitraka? Hiaro amin’ireo ‘variant’ mahery vaika ve?

Ary rehefa tonga ireo vakisiny ireo, raha ny fitavozavazana sy tsy fahaiza-mitantana mampalaza ity fitondrana ity, raha tarafina araka ny tarehimari-panjakana ny isan’ny fitiliana vita isanandro, dia any amin’ny telo volana any na andaniana vakisiny 100.000. Kanefa eo amin’ny roa volana latsaka kely eo dia lany daty ny vakisiny.

Mitohy ihany ny tandrametaka sy fanaovana tsinontsinona ny vahoaka Malagasy, lalaovina ny ainy ary mandroso ihany ny fanatanterahana ny “fasan’ny firaisam-po”.

Lanzelo

Reuters, Congo starts re-deployment of expiring COVID-19 vaccines to other African countries
https://www.reuters.com/world/africa/congo-starts-re-deployment-expiring-covid-19-vaccines-other-african-countries-2021-04-29/

Comment on Facebook Vakisiny Covid-19 ho...

Fanontania 1: Ra tena vaccin ny vaholana maninona ny vaccin no mora vidy lavitra noho fitsabohana covid eny toeram-pitsaboana. Fanontaniana 2: vaccin Inde no nafarana. Nefa iharaha ny ady @ covid ao @ io firenena io za tsy iteny hoe manahoana ny bilan. Etsy andaniny ny resaka Fondation Abaraly. Iny tena marina @ io vacciny io. Fanontaniana 3: Nolazaina fa ny orinasa dia afak manafatra vaksiny saingy hoany mpiasa ao @ ihany ary tsy azo amidy. Orinasa tahaky inona zany no afak manafatra??? Maro karazana manko ny orinasa moa Orinasa malagasy ve, sa vahiny, sa zone franche ve, orinasampajakana vahiny ve ??? Fanontaniana 4 : Moa hanaovana sahala @ andafy ny fampiasana ity vaccin ka hoe mety hisy dose maromaro mifanesy vao azo heverina fa hahomby izty. Mbol lohahevitra tsy voa resaka ihany koa ary maro @ ireo misoratra anarana no tsy mahafantatra. Fanontaniana 5: inona no mety ho fihantrakaina fanaovana na tsy fanaovany olom-mpirenena Malagasy iray vakisiny eo fiharamonina. Tsihahiviny fa any ivelany toa Palestine dai no zaraina carte électronique " carte bleue" ireo zay nahavita tsindrona 2ème dose vaccin. Misy zo sy sakatsakana # restriction # haterakio rafitr io any @ zareo satria tsy manana io carte io dia mbol tsy mivezivez na manjifa eny @ grande surface Hoatra. Efa saika lasa paikady any ivelany ity fametrahana ity carte électronique ity mba hoentina hanamarinana ireo vita vaccin aradalana. Saingy iharamalala fa tsy olondrehetra akory no isitraka izany vakisiny izany. Ary manahoana indray ra lalana iraimpirenena ny fametrahana ity carte électronique ity. Aminy izay fotohana izay mety hiova koa lalanany fifamezivezen'iny olona @ sehatra iraisam-pirenena. Mety tsy hafak mivoka any Gasikara intsony izay tsy manana carte na dia ataontsik hoe bourse d'études sy Asa ny motif. Mazava izay olona tsy tia vakisiny voatery manao indray satria mila carte mba hafahana mivoak any Gasikara. Bref maro ny zone d'ombre @ resaka vaccin io.

vaccin chadox 1 ncov 19 na covichied le vacciny nafarana hoy ny ministra. Izany hoe astra zeneca zany. Vacciny efa niteraka thrombose na vivaninganandra any ivelany any ary betsaka ny firenena any ivelany no tsy mety mampiasa azy io intsony nohon'ny fahafatesan'olona tampoka avy nanao azy. Sao hamono anay nareo ireo ry foza sa inona no tena paik'adinareo ireto e. Mila fakafakana ao amin'ny miara manonja io

Za lo tsy atao vaccin zany e

Ny vahiny no tompon’ny tanàna. ... TohinyFintinina

6 andro lasa

Ny vahiny no tompon’ny tanàna.

Comment on Facebook 1764140243706142_3948884908564987

La Charette avant lesBOEUFS...MIHAINGO AMBONY TSIKOKO ....

Mada serait-il devenu un animal sans tête ? Du coup, ce sont les vahiny qui en profitent et se sentent au-dessus de la Loi.... 😢

Lasa gaigy

HIVORY INDRAY IREO SOLOMBAVA

Mahalasa saina ihany ireto solombavantsika.
Tena hivory ve no tanjony sa hampiasa fikafika?
Sao hihinam-bola fotsiny fa tsy hisy zava-banona,
Ka ny tsara indrindra angamba, tena mety raha hajanona!

Tena ekena f’izy ity dia fivoriana ara-potoana,
Saingy fantatra sahady fa ho fandanianiam-poana,
Raha iniana toa tefena sy ovàna indray ny tantana,
Ka tsy hisy ilay mba hoe “fifanatrehana mivantana”.

Lahitokana ny aina, ekena ny fiarovan-tena,
Saingy raha ny tetikady dia mifono hafetsena,
Ka natao izay tsy hisian’ny endrika fifanandrinana,
Fa tsy vitsy ireo minisitra no mataho-panadinana?

Sady iretsy solombava izay avy amin’ny fanoherana,
Dia nampiaka-peo mialoha fa tena tsy hanam-pandeferana,
Ka hitaky an-kitsirano izany hoe mangarahara,
F’efa maizina ny tany, rambony ilay Gasikara!

Moa ve ho tontosa marina ilay atao hoe fandaniana
Ny amin’ity ilay tetibola izay nasiana fanitsiana?
Sa hiseho hatrany hatrany ireo karazana letrezana,
Fa izao ilay fitondrana efa “zary fihomehezana”?

Dia ho hita izay hafitsok’ireo solombavantsika,
Na hifampijery sary na hifampidera bika.
Fa raha ’zany no hiseho dia tena ho avy ny ampamoaka.
Aleo dia tsy mivory akory ry mpamitaka vahoaka!

DADAN’i RIANA (02-05-21)

www.gvalosoa.net/2021/05/02/hivory-indray-ireo-solombava/
... TohinyFintinina

6 andro lasa

HIVORY INDRAY IREO SOLOMBAVA

Mahalasa saina ihany ireto solombavantsika.
Tena hivory ve no tanjony sa hampiasa fikafika?
Sao hihinam-bola fotsiny fa tsy hisy zava-banona,
Ka ny tsara indrindra angamba, tena mety raha hajanona!

Tena ekena f’izy ity dia fivoriana ara-potoana,
Saingy fantatra sahady fa ho fandanianiam-poana,
Raha iniana toa tefena sy ovàna indray ny tantana,
Ka tsy hisy ilay mba hoe “fifanatrehana mivantana”.

Lahitokana ny aina, ekena ny fiarovan-tena,
Saingy raha ny tetikady dia mifono hafetsena,
Ka natao izay tsy hisian’ny endrika fifanandrinana,
Fa tsy vitsy ireo minisitra no mataho-panadinana?

Sady iretsy solombava izay avy amin’ny fanoherana,
Dia nampiaka-peo mialoha fa tena tsy hanam-pandeferana,
Ka hitaky an-kitsirano izany hoe mangarahara,
F’efa maizina ny tany, rambony ilay Gasikara!

Moa ve ho tontosa marina ilay atao hoe fandaniana
Ny amin’ity ilay tetibola izay nasiana fanitsiana?
Sa hiseho hatrany hatrany ireo karazana letrezana,
Fa izao ilay fitondrana efa “zary fihomehezana”?

Dia ho hita izay hafitsok’ireo solombavantsika,
Na hifampijery sary na hifampidera bika.
Fa raha ’zany no hiseho dia tena ho avy ny ampamoaka.
Aleo dia tsy mivory akory ry mpamitaka vahoaka!

            DADAN’i RIANA (02-05-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/05/02/hivory-indray-ireo-solombava/

Comment on Facebook HIVORY INDRAY IREO ...

Vorivorinalika orokorobody no betsaka

Raha fivoriana tsy mitondra vokatra m8vaingana amin ny ady amin ny aretina sy ny sosialimbahoaka d tokony hajanona

Ka nga afaka ifanorokoroka tahaky ny alika kory fa sary no ifankahitana e

Load more