8 C
Antananarivo
Sun 1 Aug 2021 07:36

Sabotsy 9 Febroary

Talata 19 Marsa

Talata 30 Jolay

Talata 10 Septambra

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
8 ° C
8 °
8 °
93 %
1.5kmh
20 %
Sun
18 °
Mon
23 °
Tue
22 °
Wed
16 °
Thu
18 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Mankasitraka. Mahereza daholo! ... TohinyFintinina

17 ora lasa

Mankasitraka. Mahereza daholo!

Loza! Loza! ... TohinyFintinina

19 ora lasa

Loza! Loza!

Lalampirenena faha-7 (RN7) – Voay niakatra an-tanety

Zavatra tsy dia fahita no nitranga tamin’ny lalampirenena faha-7 (RN7) omaly, niakatra an-tanety ny voay iray tany amin’izany lalampire-nena izany.

Nahitana voay niakatra an-tanety tany Nanarena, distrikan’Ihosy faritra Ihorombe, 46km miala an’Ihosy. Teny amoron-dàlana no nahitan’ny olona azy ka dia variana ireo mpandalo nijery ity farany. Voay iray eo an-tampon-tanety, teo amoron-dalana no hitan’ireo mpandeha fiara.

Tsy fantatra na avy aiza na avy aiza ity voay ity fa dia samy liana naka sary aloha ny rehetra. Hoy ny be vazivazy hoe, tsy misy voay miala rano izany, fa mba nitanina andro fotsiny angamba ity voay tafakatra an-tanety ity!

www.gvalosoa.net/2021/07/31/lalampirenena-faha-7-voay-niakatra-an-tanety/
... TohinyFintinina

20 ora lasa

Lalampirenena faha-7 (RN7) – Voay niakatra an-tanety

Zavatra tsy dia fahita no nitranga tamin’ny lalampirenena faha-7 (RN7) omaly, niakatra an-tanety ny voay iray tany amin’izany lalampire-nena izany.

Nahitana voay niakatra an-tanety tany Nanarena, distrikan’Ihosy faritra Ihorombe, 46km miala an’Ihosy. Teny amoron-dàlana no nahitan’ny olona azy ka dia variana ireo mpandalo nijery ity farany. Voay iray eo an-tampon-tanety, teo amoron-dalana no hitan’ireo mpandeha fiara.

Tsy fantatra na avy aiza na avy aiza ity voay ity fa dia samy liana naka sary aloha ny rehetra. Hoy ny be vazivazy hoe, tsy misy voay miala rano izany, fa mba nitanina andro fotsiny angamba ity voay tafakatra an-tanety ity!

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/lalampirenena-faha-7-voay-niakatra-an-tanety/

Tax Ramiaranjato – Ady anatin’ny fitondrana ny fifofoana ny ain’ny filoha

Nangonin’i Stefa

Mitondra ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana, ny tanora mpamakafaka politika, Tax Ramiaranjato. Nalaza sy niteraka resabe tato ho ato ny resaka fikasana hifofo ny ain’ny filohampirenena Rajoelina, nanaitra ny sain’ny maro tokoa izany ary nizara roa tanteraka ny eritreritry ny vahoaka, ireo mpomba ny fitondrana moa dia mahavita miseho fahitalavitra isan’andro ary manao fanambarana amin’ny fanamelohana izany teti-dratsy izany, lasa toy ny propagandy ka mampahatsiahy ny fifidianana tamin’ny 2018. Etsy ankilany anefa, mahatsapa koa ny mpanohitra sy ny mpomba azy fa cinéma fotsiny ihany io resaka io.

Amin’ny maha-mpamakafaka politika ahy hoy izy dia tsy hanome tsiny ny mpanohitra aho raha izay no tonga ao an-tsainy voalohany satria film efa nandeha io, tsy vao izao mantsy no nisy io tranga io fa efa nisy koa tany aloha tany. Ao anatin’ny fanadihadihana tanteraka ny raharaha ka eo ampiandrasana izay tohiny isika, saingy ny azo lazaina hatreto dia ady ao anatiny ao ihany izy io, manaporofo izany ny fisamborana ny mpiray donakafo izay namany ihany. Noho izany dia tokony hajanona avy hatrany ny endrikendrika izay ataon’ny “compte fake” ao anaty tambazotra an-tserasera, satria ny fahendrena dia miandry ny valin’ny famotorona ataon’ny manampahefana, saingy mandrapiandry izany anefa, dia tsy tokony ho voizina be ihany koa io resaka io, ny ady atao amin’ny fiakaran’ny vidimpiainana no tokony himasoana voalohany indrindra raha tena tia tanindrazana marina, fa tsy variana amin’ny politique de victimisation.

Eto aho dia manolotra vahaolana avy hatrany, raha toa ka resy lahatra tokoa ny filoha fa misy mikasa hifofo ny ainy, dia tokony hampitomboana avo dimy heny ny mpiambina azy sy ny vady aman-janany, zo-ny izany amin’ny maha filohampirenena amperin’asa azy, izay ihany no tokony hatao sy azo atao, ny ankoatran’izay dia resa-be tiana hateza. Ho fanampin’izany dia mila jerena akaiky ihany koa ny fiarovana ny aim-bahoaka amin’ny resaka tsy fandriampahalemana, amin’ny valanaretina covid 19, ary indrindra ny fidangan’ny vidimpiainana izay efa voalaza etsy ambony. Farany, samy malagasy isika, tokony ho sarobidy amintsika ny aina malagasy iray, na iza io na iza.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/tax-ramiaranjato-ady-anatinny-fitondrana-ny-fifofoana-ny-ainny-filoha/
... TohinyFintinina

20 ora lasa

Tax Ramiaranjato – Ady anatin’ny fitondrana ny fifofoana ny ain’ny filoha

Nangonin’i Stefa

Mitondra ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana, ny tanora mpamakafaka politika, Tax Ramiaranjato. Nalaza sy niteraka resabe tato ho ato ny resaka fikasana hifofo ny ain’ny filohampirenena Rajoelina, nanaitra ny sain’ny maro tokoa izany ary nizara roa tanteraka ny eritreritry ny vahoaka, ireo mpomba ny fitondrana moa dia mahavita miseho fahitalavitra isan’andro ary manao fanambarana amin’ny fanamelohana izany teti-dratsy izany, lasa toy ny propagandy ka mampahatsiahy ny fifidianana tamin’ny 2018. Etsy ankilany anefa, mahatsapa koa ny mpanohitra sy ny mpomba azy fa cinéma fotsiny ihany io resaka io.

Amin’ny maha-mpamakafaka politika ahy hoy izy dia tsy hanome tsiny ny mpanohitra aho raha izay no tonga ao an-tsainy voalohany satria film efa nandeha io, tsy vao izao mantsy no nisy io tranga io fa efa nisy koa tany aloha tany. Ao anatin’ny fanadihadihana tanteraka ny raharaha ka eo ampiandrasana izay tohiny isika, saingy ny azo lazaina hatreto dia ady ao anatiny ao ihany izy io, manaporofo izany ny fisamborana ny mpiray donakafo izay namany ihany. Noho izany dia tokony hajanona avy hatrany ny endrikendrika izay ataon’ny “compte fake” ao anaty tambazotra an-tserasera, satria ny fahendrena dia miandry ny valin’ny famotorona ataon’ny manampahefana, saingy mandrapiandry izany anefa, dia tsy tokony ho voizina be ihany koa io resaka io, ny ady atao amin’ny fiakaran’ny vidimpiainana no tokony himasoana voalohany indrindra raha tena tia tanindrazana marina, fa tsy variana amin’ny politique de victimisation.

Eto aho dia manolotra vahaolana avy hatrany, raha toa ka resy lahatra tokoa ny filoha fa misy mikasa hifofo ny ainy, dia tokony hampitomboana avo dimy heny ny mpiambina azy sy ny vady aman-janany, zo-ny izany amin’ny maha filohampirenena amperin’asa azy, izay ihany no tokony hatao sy azo atao, ny ankoatran’izay dia resa-be tiana hateza. Ho fanampin’izany dia mila jerena akaiky ihany koa ny fiarovana ny aim-bahoaka amin’ny resaka tsy fandriampahalemana, amin’ny valanaretina covid 19, ary indrindra ny fidangan’ny vidimpiainana izay efa voalaza etsy ambony. Farany, samy malagasy isika, tokony ho sarobidy amintsika ny aina malagasy iray, na iza io na iza.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/tax-ramiaranjato-ady-anatinny-fitondrana-ny-fifofoana-ny-ainny-filoha/

Eliana Bezaza sy fifofoana ny ain’ny filoha – Mifamahofaho ny resaka avoakan’ny mpanao fanadihadiana

Nangonin’Isambilo

Mahakasika ny fikasan’ny sasany voalaza fa nifofo ny ain’ny filoha Rajoelina, mitondra ny fanehoan-keviny momba izany ny antoko PSD amin’ny alalan’ny sekretera nasionaliny : Eliana Bezaza.

« Eto am-piandohana dia mampahatsiahy ny antoko PSD, fa manameloka foana rehefa misy ny fampiasana herisetra eto amin’ny firenena, na iza na iza lasibatr’izany, na mpitondra na olon-tsotra. Koa raha voamarina, ka nisy tokoa izany fikasana nifofo ny ain’ny Filoham-pirenena izany, dia mazava ho azy fa manameloka an’izany izahay. Raha voamarina hoy aho, satria milaza ny mpanao fanadihadiana fa mbola am-perin’asa, ary tsy mbola misy akory hatreto ny voatonona fa meloka avy ao amin’ny fitsarana. Aoka mba hanao ny asany am-pitoniana ny tokony hanao izany rehetra izany ary izahay PSD dia mitaky ny fikarohana ny marina hatramin’ny farany ary mba tsy ho atao tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy, ka tsy misy ho afenina azy ny ny porofo tsy azo lavina sy mandresy lahatra rehetra mba tena hahafantarana ny marina.

Hatreto mantsy dia mifamahofaho ny resaka avoakan’ny tompon’andraikitry ny fanadihadiana. Milaza ny minisitry ny filaminam-bahoaka fa efa manana porofo vokatry ny fanadihadiana efa aman-bolana, nefa tsy misy porofo nahafahana nampiditra am-ponja an’ireo voapanga hatreto, fa mbola any an-tranon’olona manokana ihany no mitohy hatramin’izao efa ho andro maromaro izao ny fanadihadiana. Tsy manara-dalàna izany, ary mahamenatra raha raharaha goavana ohatran’izao, izay aim-ben’ny firenena no tsy hanarahan-dalàna. Sa tsy azo antoka indray ny porofo? Sa matahotra ny frantsay satria manam-boninahitra frantsay ireo voapanga? Maninona tsy ampanarahana ny lalàna velona ary hatramin’ny oviana no ho tazonina « garde à vue » ireo olona ireo? Lasa aloha loatra angaha ny fanamborana ka rehefa voasambotra vao mikaroka porofo? Izany daholo no fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny malagasy mandinika ny fandehan’ny raharaha, satria amin’izao fotoana izao vao mivoaka tsikelikely ny mikasika io raharaha io sy ny eritreretina ho mpiray tsikombakomba eto Madagasikara ary manomboka ny fanamborana olona samihafa. Ny mahagaga dia toa olona akaiky ny fitondrana daholo hatreto na ny voasambotra na ny voatonona, hatramin’ny honohono aza. Misy artista, misy olom-piangonana, ary misy koa hono, ary tsindriko ny « hono », olom-panjakana am-perin’asa.

Araky ny fandinihanay dia tsy misy intsony ny firaisan-kina eo anivon’ny fitondram-panjakana eto Madagasikara. Matoa tsy misy ny firaisan-kina dia satria tsy misy intsony ny tanjona iombonana sy ny foto-kevitra tsy azo hozongozonina. Tokony ireo mantsy no fototra iankinan’ny fitondrana voalohany indrindra. Hita izao amin’ny fandehan’ny raharaha andavanandro fa hafa mihitsy no niankinana: tombontsoa manokana, vola, seza, hany ka rehefa mihàtra ny zara vilana sy ny fahadisoam-panantenàna, dia rava ny fototra ka ny ao anatiny ihany no manakorontana. Latsa-tokana ny Filoham-pirenena amin’ity raharaha ity, satria ny namany natokisany ihany no mamadika azy. Tsy misy hidiran’ny firenena frantsay ity raharaha ity fa raharahan-tokatranon-dry zareo samy akaikin’ny filoha.

Hafatra hoan’Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina : Misaotra an’Andriamanitra fa mbola velona soa aman-tsara ianao Andriamatoa Filoha, ary mbola Filoham-pirenenan’i Madagasikara. Raha mbola mibanjina fampandrosoana hoan’ny firenena ianao dia fotoana izao handraisana fanapahan-kevitra goavana hanadiovana ny manodidina anao sy hanovana tanteraka ny politika fitondrana, mba hifantoka kokoa amin’ny ara-ekonomika sy ny ara-tsosialy, ny famporisihana ny mpandraharaha mba hamoronana asa farany izay maro indrindra, fa izany no tena ilaintsika. Izahay dia tsy mitsahatra ny milaza fa ilaina ny fanovàna ny lalam-panorenana, ary ny safidin’ny antoko PSD dia ny federalisma ara-ekonomika, mba hitarika kokoa amin’ny fampandrosoana mirindra isam-paritra. Tsy misy mifampiandriandry fa samy mikarakara izay mahavelona ny mponina ao aminy ny faritra rehetra, izay no fomba hamongorana ny kere izay efa tsy any atsimo irery intsony, fa efa mihanaka eran’i Madagasikara amin’izao hasarotam-piainana izao”.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/eliana-bezaza-sy-fifofoana-ny-ainny-filoha-mifamahofaho-ny-resaka-avo...
... TohinyFintinina

20 ora lasa

Eliana Bezaza sy fifofoana ny ain’ny filoha – Mifamahofaho ny resaka avoakan’ny mpanao fanadihadiana

Nangonin’Isambilo

Mahakasika ny fikasan’ny sasany voalaza fa nifofo ny ain’ny filoha Rajoelina, mitondra ny fanehoan-keviny momba izany ny antoko PSD amin’ny alalan’ny sekretera nasionaliny : Eliana Bezaza.

« Eto am-piandohana dia mampahatsiahy ny antoko PSD, fa manameloka foana rehefa misy ny fampiasana herisetra eto amin’ny firenena, na iza na iza lasibatr’izany, na mpitondra na olon-tsotra. Koa raha voamarina, ka nisy tokoa izany fikasana nifofo ny ain’ny Filoham-pirenena izany, dia mazava ho azy fa manameloka an’izany izahay. Raha voamarina hoy aho, satria milaza ny mpanao fanadihadiana fa mbola am-perin’asa, ary tsy mbola misy akory hatreto ny voatonona fa meloka avy ao amin’ny fitsarana. Aoka mba hanao ny asany am-pitoniana ny tokony hanao izany rehetra izany ary izahay PSD dia mitaky ny fikarohana ny marina hatramin’ny farany ary mba tsy ho atao tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy, ka tsy misy ho afenina azy ny ny porofo tsy azo lavina sy mandresy lahatra rehetra mba tena hahafantarana ny marina.

Hatreto mantsy dia mifamahofaho ny resaka avoakan’ny tompon’andraikitry ny fanadihadiana. Milaza ny minisitry ny filaminam-bahoaka fa efa manana porofo vokatry ny fanadihadiana efa aman-bolana, nefa tsy misy porofo nahafahana nampiditra am-ponja an’ireo voapanga hatreto, fa mbola any an-tranon’olona manokana ihany no mitohy hatramin’izao efa ho andro maromaro izao ny fanadihadiana. Tsy manara-dalàna izany, ary mahamenatra raha raharaha goavana ohatran’izao, izay aim-ben’ny firenena no tsy hanarahan-dalàna. Sa tsy azo antoka indray ny porofo? Sa matahotra ny frantsay satria manam-boninahitra frantsay ireo voapanga? Maninona tsy ampanarahana ny lalàna velona ary hatramin’ny oviana no ho tazonina « garde à vue » ireo olona ireo? Lasa aloha loatra angaha ny fanamborana ka rehefa voasambotra vao mikaroka porofo? Izany daholo no fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny malagasy mandinika ny fandehan’ny raharaha, satria amin’izao fotoana izao vao mivoaka tsikelikely ny mikasika io raharaha io sy ny eritreretina ho mpiray tsikombakomba eto Madagasikara ary manomboka ny fanamborana olona samihafa. Ny mahagaga dia toa olona akaiky ny fitondrana daholo hatreto na ny voasambotra na ny voatonona, hatramin’ny honohono aza. Misy artista, misy olom-piangonana, ary misy koa hono, ary tsindriko ny « hono », olom-panjakana am-perin’asa.

Araky ny fandinihanay dia tsy misy intsony ny firaisan-kina eo anivon’ny fitondram-panjakana eto Madagasikara. Matoa tsy misy ny firaisan-kina dia satria tsy misy intsony ny tanjona iombonana sy ny foto-kevitra tsy azo hozongozonina. Tokony ireo mantsy no fototra iankinan’ny fitondrana voalohany indrindra. Hita izao amin’ny fandehan’ny raharaha andavanandro fa hafa mihitsy no niankinana: tombontsoa manokana, vola, seza, hany ka rehefa mihàtra ny zara vilana sy ny fahadisoam-panantenàna, dia rava ny fototra ka ny ao anatiny ihany no manakorontana. Latsa-tokana ny Filoham-pirenena amin’ity raharaha ity, satria ny namany natokisany ihany no mamadika azy. Tsy misy hidiran’ny firenena frantsay ity raharaha ity fa raharahan-tokatranon-dry zareo samy akaikin’ny filoha.

Hafatra hoan’Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina : Misaotra an’Andriamanitra fa mbola velona soa aman-tsara ianao Andriamatoa Filoha, ary mbola Filoham-pirenenan’i Madagasikara. Raha mbola mibanjina fampandrosoana hoan’ny firenena ianao dia fotoana izao handraisana fanapahan-kevitra goavana hanadiovana ny manodidina anao sy hanovana tanteraka ny politika fitondrana, mba hifantoka kokoa amin’ny ara-ekonomika sy ny ara-tsosialy, ny famporisihana ny mpandraharaha mba hamoronana asa farany izay maro indrindra, fa izany no tena ilaintsika. Izahay dia tsy mitsahatra ny milaza fa ilaina ny fanovàna ny lalam-panorenana, ary ny safidin’ny antoko PSD dia ny federalisma ara-ekonomika, mba hitarika kokoa amin’ny fampandrosoana mirindra isam-paritra. Tsy misy mifampiandriandry fa samy mikarakara izay mahavelona ny mponina ao aminy ny faritra rehetra, izay no fomba hamongorana ny kere izay efa tsy any atsimo irery intsony, fa efa mihanaka eran’i Madagasikara amin’izao hasarotam-piainana izao”.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/eliana-bezaza-sy-fifofoana-ny-ainny-filoha-mifamahofaho-ny-resaka-avoakanny-mpanao-fanadihadiana/

Comment on Facebook Eliana Bezaza sy ...

Ngah afaka ny hanadio ny manodidina azy izany rajoel e? Izay anie ny vokatry ny fanaovana ny tsy mety iarahana amin'ny olona maro e! Na maharary sy ahafaty aza, dia iharetana eo ihany fa miseho daholo ny ratsy nafenina rehetra vao miseho hanadio tanàna eo

Miara-manonja – Mandika ny lalàna velona hatrany ny fitondrana rajoelina

Nangonin’Isambilo

Olom-boafidy, depiote TIM, filohan’ny vehivavy TIM, mpanao politika mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra teo aloha, no vahiny tao amin’ny fandaharana Miara-Manonja omaly tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS. Nanentana ny fandaharana tamin’izany ny mpanao gazety isany: Rina Rabemananjara sy Faniry Razafy. Nisongadina tamin’izany fa mandika ny lalàna velona misy eto amin’ny firenena hatrany ny fitondrana Rajoelina, indrindra ny eo amin’ny resaka Fitsarana.

Ny depiote Mamy Rabenirina

Niresaka momba ny fitsarana izy, nosinganiny tamin’izany ny momba ny raharaha mafana amin’izao dia ny resaka fikasana hamono ny Filoha. Tsy voahaja hoy izy ny “présomption d’innocence”, na ny tsy mbola maha meloka ny olona atao famotorana sy fanadihadiana, lasa misy fitsarana amin’ny endriny hafa , ka tonga dia aseho eny amin’ny tambazotra sosialy ny sary sy ny anaran’ireo mbola vao ahiahiana fa misy ifandraisany amin’ity raharaha ity. Tsy manaja ny lalàna ny mpitondra hoy izy, izany dia mbola vokatry ny kolontsaina nitaizana ny olona nanomboka ny 2009, ka nahatonga azy ho lasa te-hanana fahefana, ary tsy miraharaha rafitra , matoa nivoaka ny sary toy ireny hoy izy dia izy tompon’ny vaovao ihany no namoaka azy.
Misalasala noho izany ny olona manana raharaham-pitsarana, tsy mipetraka intsony ny fahatokisana, satria ny didy koa aza raha tokony ho manasazy dia lasa didy mandamina, ka ny farany mety ho lasa fanjakan’ny baroa no hisy eto.

Arphine Rahelisoa, Vehivavy TIM

Ny mahakasika ny olana ara-tsosialin’ny mponina, indrindra ny olan’ireo renim-pianakaviana kosa no noresahan’ny filoha vonjy maikan’ny Vehivavy TIM Analamanga, Rahelisoa Arphine. Iray volana hoy izy no hiomanana ampidirana ny mpianatra hiverina hiditra antsekoly nefa ny fitaovana lafo vidy tokoa ankehitriny.
“Mafy ny mahazo ny ray aman-dreny amin’izao fotoana izao , iray volana monja no hanomana ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly , tsy mitaky zavatra manara-penitra ny tontolon’ny fampianarana fa zavatra ampy no ilaina, aza mbola mitomany randrana tsy manendrika ny tena fa efa iarahana mahita fa gisitra maneran-tany isika Malagasy.
Nandritra ny fitondrana teo aloha talohan’ny finonganam-panjakana, dia ny fitondrana Ravalomanana, nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana ny ray aman-dreny na dia teny amin’ny sekoly tsy miankina azy ny zaza no nianatra, misy aza no mbola dimbiasan’ny zandriny aty aoriana ny tablier tamin’izany andron’ny fitondrana Ravalomanana izany”.

Depiote Fetra Ralambozafivololona

Nanambara ny depiote Fetra voafidy tao amin’ny Boriboritny faha-5 Antananarivo fa mandeha any amin’ny tsy izy ny volam-panjakana.
“Mihitsoka ny fanamboaran-dalana eny amin’ny Art Malagasy hoy izy, nisy vola avy amin’ny mpamatsy vola ary ny 30% no avy amin’ny fanjakana malagasy.
Natomboka ny asa dia nihitsoka teo, satria tsy misy vola avy amin’ny fanjakana ka niala ny mpanao lalana teny an-toerana. Io lalana io araka ny nambaran’ity olom-boafidy ity dia tokony ho notokanana niaraka tamin’ny Rocade d’Iarivo.”

Yvon Rakotomalala, mpiasan’ny CUA teo aloha

Anisan’ny niresaka tao amin’ny Miara-manonja tao amin’ny radio sy ny televiziona MBS koa ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra teo aloha (CUA), Yvon Rakotomalala. Manitsakitsaka ny lalampanorenana sy ny demokrasia hatrany ny mpitondra misy amin’izao fotoana, tarihan’ny filoha Andry Rajoelina hoy izy.
“Nisy ny Miara-Manonja izay ho any Merikasinina volana vitsy lasa izay, nahazo baiko daholo ny rehetra : mpitandro ny filaminana, fa tsy mahazo mandalo ny iray fiara raha vao misy manao akanjo mena”. Ny 6 febroary 2021 no nitrangan’izany hoy ity mpiasa tao anivon’ny CUA teo aloha ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/miara-manonja-mandika-ny-lalana-velona-hatrany-ny-fitondrana-rajoelina/
... TohinyFintinina

20 ora lasa

Miara-manonja – Mandika ny lalàna velona hatrany ny fitondrana rajoelina

Nangonin’Isambilo

Olom-boafidy, depiote TIM, filohan’ny vehivavy TIM, mpanao politika mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra teo aloha, no vahiny tao amin’ny fandaharana Miara-Manonja omaly tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS. Nanentana ny fandaharana tamin’izany ny mpanao gazety isany: Rina Rabemananjara sy Faniry Razafy. Nisongadina tamin’izany fa mandika ny lalàna velona misy eto amin’ny firenena hatrany ny fitondrana Rajoelina, indrindra ny eo amin’ny resaka Fitsarana.

Ny depiote Mamy Rabenirina

Niresaka momba ny fitsarana izy, nosinganiny tamin’izany ny momba ny raharaha mafana amin’izao dia ny resaka fikasana hamono ny Filoha. Tsy voahaja hoy izy ny “présomption d’innocence”, na ny tsy mbola maha meloka ny olona atao famotorana sy fanadihadiana, lasa misy fitsarana amin’ny endriny hafa , ka tonga dia aseho eny amin’ny tambazotra sosialy ny sary sy ny anaran’ireo mbola vao ahiahiana fa misy ifandraisany amin’ity raharaha ity. Tsy manaja ny lalàna ny mpitondra hoy izy, izany dia mbola vokatry ny kolontsaina nitaizana ny olona nanomboka ny 2009, ka nahatonga azy ho lasa te-hanana fahefana, ary tsy miraharaha rafitra , matoa nivoaka ny sary toy ireny hoy izy dia izy tompon’ny vaovao ihany no namoaka azy.
Misalasala noho izany ny olona manana raharaham-pitsarana, tsy mipetraka intsony ny fahatokisana, satria ny didy koa aza raha tokony ho manasazy dia lasa didy mandamina, ka ny farany mety ho lasa fanjakan’ny baroa no hisy eto.

Arphine Rahelisoa, Vehivavy TIM

Ny mahakasika ny olana ara-tsosialin’ny mponina, indrindra ny olan’ireo renim-pianakaviana kosa no noresahan’ny filoha vonjy maikan’ny Vehivavy TIM Analamanga, Rahelisoa Arphine. Iray volana hoy izy no hiomanana ampidirana ny mpianatra hiverina hiditra antsekoly nefa ny fitaovana lafo vidy tokoa ankehitriny.
“Mafy ny mahazo ny ray aman-dreny amin’izao fotoana izao , iray volana monja no hanomana ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly , tsy mitaky zavatra manara-penitra ny tontolon’ny fampianarana fa zavatra ampy no ilaina, aza mbola mitomany randrana tsy manendrika ny tena fa efa iarahana mahita fa gisitra maneran-tany isika Malagasy.
Nandritra ny fitondrana teo aloha talohan’ny finonganam-panjakana, dia ny fitondrana Ravalomanana, nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana ny ray aman-dreny na dia teny amin’ny sekoly tsy miankina azy ny zaza no nianatra, misy aza no mbola dimbiasan’ny zandriny aty aoriana ny tablier tamin’izany andron’ny fitondrana Ravalomanana izany”.

Depiote Fetra Ralambozafivololona

Nanambara ny depiote Fetra voafidy tao amin’ny Boriboritny faha-5 Antananarivo fa mandeha any amin’ny tsy izy ny volam-panjakana.
“Mihitsoka ny fanamboaran-dalana eny amin’ny Art Malagasy hoy izy, nisy vola avy amin’ny mpamatsy vola ary ny 30% no avy amin’ny fanjakana malagasy.
Natomboka ny asa dia nihitsoka teo, satria tsy misy vola avy amin’ny fanjakana ka niala ny mpanao lalana teny an-toerana. Io lalana io araka ny nambaran’ity olom-boafidy ity dia tokony ho notokanana niaraka tamin’ny Rocade d’Iarivo.”

Yvon Rakotomalala, mpiasan’ny CUA teo aloha

Anisan’ny niresaka tao amin’ny Miara-manonja tao amin’ny radio sy ny televiziona MBS koa ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra teo aloha (CUA), Yvon Rakotomalala. Manitsakitsaka ny lalampanorenana sy ny demokrasia hatrany ny mpitondra misy amin’izao fotoana, tarihan’ny filoha Andry Rajoelina hoy izy.
“Nisy ny Miara-Manonja izay ho any Merikasinina volana vitsy lasa izay, nahazo baiko daholo ny rehetra : mpitandro ny filaminana, fa tsy mahazo mandalo ny iray fiara raha vao misy manao akanjo mena”. Ny 6 febroary 2021 no nitrangan’izany hoy ity mpiasa tao anivon’ny CUA teo aloha ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/miara-manonja-mandika-ny-lalana-velona-hatrany-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook 1764140243706142_4203659563087519

Za TIM f misy zavatra ts azoko dia izao oe maninona nareo samy Manana Radio nefa zavatra lazaina iray iany,f maninona raha mikambana nareo ireo f lasa mahazo aina ndray olona hafa maitanareo misaraka!raha tena tia anay mpanaradia nareo izahay dia hajanony hambopo zareo f mb jerevo vahoaka manaraka anareo🙏🙏🙏!mp rah mis tokony horesahina amiko

Tia tanindrazana sesitany tany Frantsa – 61 taona omaly ny niverenany an-tanindrazana

Ny Valosoa

Ny 30 Jolay 1960 no tafaverina izy fito mirahalahy nogadraina sy natao sesitany tany ivelany, noho izy ireo lohandohany tao amin’ny MDRM.

Raha tsiahivina fohy ny tantara dia nipoaka ny raharaha ny alin’ny Sabotsy 29 Martsa 1947, izay fantatra fa ny mpanjanantany ihany no nanao izany nandotoana ny MDRM, nahatratra sivy alina mahery ireo namoy ny ainy, maro ireo nampidirina am-ponja teto an-tanindrazana ary ireo mpitarika fito mirahalahy dia nalefa nigadra sesitany tany Frantsa taorian’ny nitsarana azy ireo tao amin’ny Lapan’Andafiavaratra.

Niverina ny fahaleovantena tamin’ny 26 Jona 1960, nampodiana an-tanindrazana izy fito mirahalahy ary notsenaina tamin’ny fomba manetriketrika teny amin’ny seranampiaramanidina Arivonimamo.

Ireto ireo fito mirahalahy tonga avy any antsesitany, Dr Raseta Joseph Delphin, Dr Ravoahangy Andrianavalona Joseph, Rabemananjara Jacques, Tata Max, Joel Sylvain, Rakotoarison Auguste, Rakotovao Martin.

Nampihetsipo ny fihetsik’i Dr Raseta vao nidina ny fiaramanidina, satria norohany ny tany ary nesoriny ny kirarony, izay midika hoe ny faladiany mihitsy no manitsaka ny tany eto Madagasikara, fa tsy ny kirarony. Vahoaka marobe no tonga nihoby ireto mahery fo ireto nanomboka tany Arivonimamo ka hatraty Antananarivo , tamin’ny 12 ora no tonga ny fiaramanidina ary efa tamin’ny fito ora alina vao tonga tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely izy fito mirahalahy. Ny tantara tsy fanadino.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/tia-tanindrazana-sesitany-tany-frantsa-61-taona-omaly-ny-niverenany-a...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Tia tanindrazana sesitany tany Frantsa – 61 taona omaly ny niverenany an-tanindrazana

Ny Valosoa

Ny 30 Jolay 1960 no tafaverina izy fito mirahalahy nogadraina sy natao sesitany tany ivelany, noho izy ireo lohandohany tao amin’ny MDRM.

Raha tsiahivina fohy ny tantara dia nipoaka ny raharaha ny alin’ny Sabotsy 29 Martsa 1947, izay fantatra fa ny mpanjanantany ihany no nanao izany nandotoana ny MDRM, nahatratra sivy alina mahery ireo namoy ny ainy, maro ireo nampidirina am-ponja teto an-tanindrazana ary ireo mpitarika fito mirahalahy dia nalefa nigadra sesitany tany Frantsa taorian’ny nitsarana azy ireo tao amin’ny Lapan’Andafiavaratra.

Niverina ny fahaleovantena tamin’ny 26 Jona 1960, nampodiana an-tanindrazana izy fito mirahalahy ary notsenaina tamin’ny fomba manetriketrika teny amin’ny seranampiaramanidina Arivonimamo.

Ireto ireo fito mirahalahy tonga avy any antsesitany, Dr Raseta Joseph Delphin, Dr Ravoahangy Andrianavalona Joseph, Rabemananjara Jacques, Tata Max, Joel Sylvain, Rakotoarison Auguste, Rakotovao Martin.

Nampihetsipo ny fihetsik’i Dr Raseta vao nidina ny fiaramanidina, satria norohany ny tany ary nesoriny ny kirarony, izay midika hoe ny faladiany mihitsy no manitsaka ny tany eto Madagasikara, fa tsy ny kirarony. Vahoaka marobe no tonga nihoby ireto mahery fo ireto nanomboka tany Arivonimamo ka hatraty Antananarivo , tamin’ny 12 ora no tonga ny fiaramanidina ary efa tamin’ny fito ora alina vao tonga tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely izy fito mirahalahy. Ny tantara tsy fanadino.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/tia-tanindrazana-sesitany-tany-frantsa-61-taona-omaly-ny-niverenany-an-tanindrazana/

Mpanivaiva fiangonana ny fitondrana misy eto

Ny Valosoa

Tsy mampino ny zava-nitranga tamin’ity herinandro ity dia ny famoahana an-gazety ny sarin’ ny Arsevekan’Antananarivo sy ny fanoratana ny anarany dia ny Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, izay nambara fa natao fanadihadiana mikasika ny fisian’ny fikasana hamono ny filohampirenena, sady izay indray natao lohateny mivandravandra sy nahazo ny takila voalohany.

Marihina fa mbola vao fanadihadiana no natao ary tsy mbola misy ny afaka mitompo teny fantatra amin’ny mahameloka na tsia, ny Arseveka amin’izao raharaha izao , kanefa kosa noho ny maha Ray aman-dRenimpiangonana azy dia tokony azo natao tsara ny nanao ny fanadihadiana mangingina sy nifehy ny vaovao, kanefa dia ny gazetin’ny tompon’andraikitra voalohany eo amin’ny serasera eto amin’ny firenena no nivoy ny vaovao. N’inona n’inona vokatry ny fanadihadiana eo dia tsy maintsy hisy fahasorenana ho an’ny mpino krisitiana katolika, izao fihetsika tsy voahevitra asehon’ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena izao. Mazava ny fanambarana nataon’ny Kardinaly Tsarahazana Desiré, izay nametraka amin’ny toerana mazava tsara ny fiangonana katolika ary teo anatrehan’ny filohampirenena no nanaovany izany.

Mitamberina ao an-tsaina ny zava-nitranga tetsy amin’ny Episcopat Antanimena ny 17 Martsa 2009, dia ny fanivaivana ny Mpitandrina Rasendrahasina Lala, Filohan’ny FJKM tamin’izany, ny mahavariana dia mbola ilay namoaka vavabe teny Antanimena ihany no nahavita namoaka an-gazety ny sary sy anaran’ny Arseveka, kanefa anterina hatrany fa azo natao tsara ny mifehy ny vaovao, itandroana ny hasin’ny finoana sy ny fiangonana, ministry ny serasera i Lalatiana Andriantogarivo Rakotondrazafy nefa toa tsy mahafehy akory ny farany bitika amin’ny fitsipika mifehy ny serasera akory.

Efa tsy mahagaga aloha raha manao tsinontsinona ny fivavahana ny fitondrana ankehitriny, satria niaraha-nahita ny fanarabiana nataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny fianianana nataon’ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’ny baiboly, fony izy nandray ny fahefana avy tamin’ny fifidianana madio, ary Ingahy Jean Eric Rakotoarisoa Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana dia niedinedina fatratra mihitsy nanitrikitrika, fa tsy misy ilana baiboly ny teny Mahamasina ny 19 Janoary 2019, izay azo lazaina hoe mety lojika ihany tokoa ny azy, satria fandresena azo tamin’ny hosoka tokoa ve ilamboatsiary amin’Andriamanitra, fa tsara tsiahivina etoana ihany fa ny alin’io Sabotsy 19 Janoary 2019 io dia nisy ny fianjeran’ ny vatobe niteraka fatiolona nikararana.

Tsy izay ihany fa hita taratra tamin’ny fomba fandraisana fepetra, fa tsy dia marisika loatra amin’ny fivavahana ny fitondrana, raha tsy hiresaka afa tsy ny amin’ny fiatrehana ny aretina koronaviriosy, satria raha navela hiasa ny toerampamorian’olona sasany, dia efa taty aoriana be vao nomena alalana hisokatra ny varavaram-piangonana, arak’izany dia vakiana fotsiny araka ny fitenin’ny tanora, fa tsy dia manome lanja loatra ny fiangonana ny fitondrana.

Olomboahosotr’Andriamanitra ny mpitondra fiangonana, ka raha vao ny ray amandreny ampanahy no voatonontonona dia mazava ho azy, fa manaraka ho azy ny anaram-piangonana ary dia tsy maintsy hiteraka fanafintohinana ho an’ny mpino kristiana izany.
Fahotana sy heloka eo anatrehan’ilay Nahary ny fanazimbazimbana ny Olomboahosotra, ka izay manao izany dia tsy maintsy ho tonga tsy ho ela aminy ny faharavana.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/mpanivaiva-fiangonana-ny-fitondrana-misy-eto/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Mpanivaiva fiangonana ny fitondrana misy eto

Ny Valosoa

Tsy mampino ny zava-nitranga tamin’ity herinandro ity dia ny famoahana an-gazety ny sarin’ ny Arsevekan’Antananarivo sy ny fanoratana ny anarany dia ny Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, izay nambara fa natao fanadihadiana mikasika ny fisian’ny fikasana hamono ny filohampirenena, sady izay indray natao lohateny mivandravandra sy nahazo ny takila voalohany.

Marihina fa mbola vao fanadihadiana no natao ary tsy mbola misy ny afaka mitompo teny fantatra amin’ny mahameloka na tsia, ny Arseveka amin’izao raharaha izao , kanefa kosa noho ny maha Ray aman-dRenimpiangonana azy dia tokony azo natao tsara ny nanao ny fanadihadiana mangingina sy nifehy ny vaovao, kanefa dia ny gazetin’ny tompon’andraikitra voalohany eo amin’ny serasera eto amin’ny firenena no nivoy ny vaovao. N’inona n’inona vokatry ny fanadihadiana eo dia tsy maintsy hisy fahasorenana ho an’ny mpino krisitiana katolika, izao fihetsika tsy voahevitra asehon’ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena izao. Mazava ny fanambarana nataon’ny Kardinaly Tsarahazana Desiré, izay nametraka amin’ny toerana mazava tsara ny fiangonana katolika ary teo anatrehan’ny filohampirenena no nanaovany izany.

Mitamberina ao an-tsaina ny zava-nitranga tetsy amin’ny Episcopat Antanimena ny 17 Martsa 2009, dia ny fanivaivana ny Mpitandrina Rasendrahasina Lala, Filohan’ny FJKM tamin’izany, ny mahavariana dia mbola ilay namoaka vavabe teny Antanimena ihany no nahavita namoaka an-gazety ny sary sy anaran’ny Arseveka, kanefa anterina hatrany fa azo natao tsara ny mifehy ny vaovao, itandroana ny hasin’ny finoana sy ny fiangonana, ministry ny serasera i Lalatiana Andriantogarivo Rakotondrazafy nefa toa tsy mahafehy akory ny farany bitika amin’ny fitsipika mifehy ny serasera akory.

Efa tsy mahagaga aloha raha manao tsinontsinona ny fivavahana ny fitondrana ankehitriny, satria niaraha-nahita ny fanarabiana nataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny fianianana nataon’ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’ny baiboly, fony izy nandray ny fahefana avy tamin’ny fifidianana madio, ary Ingahy Jean Eric Rakotoarisoa Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana dia niedinedina fatratra mihitsy nanitrikitrika, fa tsy misy ilana baiboly ny teny Mahamasina ny 19 Janoary 2019, izay azo lazaina hoe mety lojika ihany tokoa ny azy, satria fandresena azo tamin’ny hosoka tokoa ve ilamboatsiary amin’Andriamanitra, fa tsara tsiahivina etoana ihany fa ny alin’io Sabotsy 19 Janoary 2019 io dia nisy ny fianjeran’ ny vatobe niteraka fatiolona nikararana.

Tsy izay ihany fa hita taratra tamin’ny fomba fandraisana fepetra, fa tsy dia marisika loatra amin’ny fivavahana ny fitondrana, raha tsy hiresaka afa tsy ny amin’ny fiatrehana ny aretina koronaviriosy, satria raha navela hiasa ny toerampamorian’olona sasany, dia efa taty aoriana be vao nomena alalana hisokatra ny varavaram-piangonana, arak’izany dia vakiana fotsiny araka ny fitenin’ny tanora, fa tsy dia manome lanja loatra ny fiangonana ny fitondrana.

Olomboahosotr’Andriamanitra ny mpitondra fiangonana, ka raha vao ny ray amandreny ampanahy no voatonontonona dia mazava ho azy, fa manaraka ho azy ny anaram-piangonana ary dia tsy maintsy hiteraka fanafintohinana ho an’ny mpino kristiana izany.
Fahotana sy heloka eo anatrehan’ilay Nahary ny fanazimbazimbana ny Olomboahosotra, ka izay manao izany dia tsy maintsy ho tonga tsy ho ela aminy ny faharavana.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/mpanivaiva-fiangonana-ny-fitondrana-misy-eto/

Comment on Facebook Mpanivaiva ...

Ampafiriny n olo ambony s manakaja any ivelany zany,izay migadra mints az n sasany,réf mis TS mety ataony s TS mandika lalana d feheziny lalana TS misy ambony lalana,ar matou apetrak natao an'ol ndrehetr f TS mifid sokajin'ol.

Tsy maintsy mijoro amin’ny fahamarinana ny olom-boahosotra

Andry Tsiavalona

Tena tandindonin-doza marina, angamba ny ain’ny filohan’ny Repoblika-IV satria raha ny fizotry ny famotorana sy ny fisamborana amin’izao fotoana izao dia toa misy voasaringotra, na ny ao amin’ny foloalindahy, na ny sivily, na ny ao an-dapa eny hatramin’ny mpitondra fivavahana koa aza.

Araka ny vaovao mivoaka sy miparitaka amin’ny gazety sy amin’ny haino aman-jery omaly dia natao famotorana koa ny Arsevekan’ Antananarivo, Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, ny alakamisy lasa teo. Raha tsiahivina anefa ny lasa dia ity Raiamandreny ara-pivavahana ity no anisan’ny nanohana ny filohan’ny Repoblika ankehitriny tamin’ny raharaha 2009. Heverina fa izany no naha banga ny toeran’ny Kardinaly teo amin’ny Fiangonana Katolika nandritra ny tetezamita, satria fanonganam-panjakana no nisy ary dimy taona no naharetan’izany. Tsy mbola fantatra izay ho tohin’izany famotorana izany kanefa ny Fiangonana Katolika kosa, nanambara tamin’ny alàlan’ny Kardinaly, fa tsy mankasitraka velively ny herisetra sy ny famonoan’olona. Tsy ny Fiangonana irery ihany anefa no manameloka izany, fa izay misoratena ho Kristiana rehetra satria Didy iray amin’ireo Didy Folon’Andriamanitra nomeny an’i Mosesy izany ary voarakitra ao anaty Baiboly.

Azo inoana anefa fa antony politika no niteraka izao fikasan-dratsy izao kanefa lasa iainan’ny sehatra rehetra misy eto amin’ny fiarahamonina ny “politika”, ka eo anivon’izany dia ao foana ny mpamono olona na mivantana na ankolaka. Tsy ny mandatsaka aina amin’ny alàlan’ny fitaovana ihany anefa no manao izany, fa na izay mijoro vavolombelona mandainga manameloka ny marina koa aza, araka ny Didy Folo. Torak’izany koa ny mpangalatra, mpanao tsindry hazo lena, ny mpametsifetsy, ny mpanampatra fahefana, satria izay iharan’izany dia efa mijaly ara-batana sy ara-tsaina ka azo lazaina fa mamono olona ireo rehetra ireo. Tsy ety amin’ny fiarahamonina sivily ihany no ahitana ireo sokajin’olona ireo, fa hatrany am-piangonana, eny anivon’ny fahefana mpitsara, any amin’ny rafitra mpanao famotorana, eny hatrany amin’ny ambaratongam-pahefana rehetra any koa aza.

Araka izany, ny Olom-boahositra rehetra dia tsy maintsy mijoro amin’ny fahamarinana ary tsy maintsy sahy mandala ny fahamarinana, ka ho sahy mamotsipotsitra ny tsy marina, manameloka ny fifampiandaniana sy ny firaisana tsikombakomba ary mamaky bantsilana ny kolikoly. Mahazo vahana sy manjaka ireo toe-javatra ireo eto amin’ny Firenena koa raha sahy mijoro sy manitsy izay olompirenena mizotra amin’izany làlana izany ny Mpitondra Fivavahana dia tsy fanaovana politika izany, fa fanehoana ny sitrapon’Andriamanitra. Na izany na tsy izany dia tsy ny famonoana filohan’ny Repoblika no hanova na inona na inona, fa ny famerenana ny tsirairay hizotra amin’ny fitiavana ny namana tahaka ny fitiavany ny tenany.

Tandindonin-doza koa ny Firenena satria nivoaka tany amin’ny fampahalalam-baovao ary miparitaka ny fivakivakisana, tsy eo anivon’ny fitondrana ihany, fa ao amin’ny mpanohitra ihany koa. Ny zava-misy izay mampametram-panontaniana dia toa mitovy ihany ny tanjona eo amin’ny Vondrona Panorama sy ny Rmdm kanefa dia tsy afaka miara-dàlana izy ireo. Araka izany dia ny fisainana samy te ho lohany no mibaiko satria araka ny fantatra dia hametraka ho ara-dalàna ny maha mpanohitra azy koa, hono, ny Vondrona Panorama. Tsy eo amin’ireo vondron’ny mpanohitra roa ireo ihany no misy ny disadisa fa na eo amin’ny samy Rmdm koa aza. Toa efa mahazatra ny mpanao politisiana malagasy no miady ho lohany.

Raha itodiana ny tantara dia tany amin’ny Repoblika II no nanomboka nibaribary izany fivakisana izany. Iaraha-mahatadidy fa nisy ny Arema Ambohitsorohitra sy ny Arema Isoraka. Nivaky roa ho Akfm Fanavaozana sy Akfm Kdrsm ny antoko mpanohitra azo lazaina fa natanjaka indrindra. Torak’izany nizara telo ny Monima: Monima Ka Miviombio sy Monima Remanindry Jaona ary Monima Tsihozony Maharanga. Nandritra ny tolona nialàna tamin’ny Repoblika II dia nivaky roa ny mpanohitra ka teo ny Herivelona Rasalama sy ny Herivelona Rabearivelo. Tsy nitondra ny Firenena na taiza na taiza izany fa nitondra tany amin’ny adilahy politika sy ny fifankahalan’ny samy Malagasy ary ny tena loza dia niteraka valifaty tsy misy fitsaharany. Raha tena fikatsahana ny fampandrosoana ny Firenena sy famerenana ny hasin’ny Tanindrazana ary famoahana ny mpiray firenena ao anatin’izao lavaka mangitsokitsoky ny fahatrana izao no tanjona dia diso làlana izay mbola manan-tsaina hitady tombontsoa manokana hoan’ny tenany. Izay manandra-tena no hahetry, izay manetry tena no hasandratra.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/tsy-maintsy-mijoro-aminny-fahamarinana-ny-olom-boahosotra/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Tsy maintsy mijoro amin’ny fahamarinana ny olom-boahosotra

Andry Tsiavalona

Tena tandindonin-doza marina, angamba ny ain’ny filohan’ny Repoblika-IV satria raha ny fizotry ny famotorana sy ny fisamborana amin’izao fotoana izao dia toa misy voasaringotra, na ny ao amin’ny foloalindahy, na ny sivily, na ny ao an-dapa eny hatramin’ny mpitondra fivavahana koa aza.

Araka ny vaovao mivoaka sy miparitaka amin’ny gazety sy amin’ny haino aman-jery omaly dia natao famotorana koa ny Arsevekan’ Antananarivo, Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, ny alakamisy lasa teo. Raha tsiahivina anefa ny lasa dia ity Raiamandreny ara-pivavahana ity no anisan’ny nanohana ny filohan’ny Repoblika ankehitriny tamin’ny raharaha 2009. Heverina fa izany no naha banga ny toeran’ny Kardinaly teo amin’ny Fiangonana Katolika nandritra ny tetezamita, satria fanonganam-panjakana no nisy ary dimy taona no naharetan’izany. Tsy mbola fantatra izay ho tohin’izany famotorana izany kanefa ny Fiangonana Katolika kosa, nanambara tamin’ny alàlan’ny Kardinaly, fa tsy mankasitraka velively ny herisetra sy ny famonoan’olona. Tsy ny Fiangonana irery ihany anefa no manameloka izany, fa izay misoratena ho Kristiana rehetra satria Didy iray amin’ireo Didy Folon’Andriamanitra nomeny an’i Mosesy izany ary voarakitra ao anaty Baiboly.

Azo inoana anefa fa antony politika no niteraka izao fikasan-dratsy izao kanefa lasa iainan’ny sehatra rehetra misy eto amin’ny fiarahamonina ny “politika”, ka eo anivon’izany dia ao foana ny mpamono olona na mivantana na ankolaka. Tsy ny mandatsaka aina amin’ny alàlan’ny fitaovana ihany anefa no manao izany, fa na izay mijoro vavolombelona mandainga manameloka ny marina koa aza, araka ny Didy Folo. Torak’izany koa ny mpangalatra, mpanao tsindry hazo lena, ny mpametsifetsy, ny mpanampatra fahefana, satria izay iharan’izany dia efa mijaly ara-batana sy ara-tsaina ka azo lazaina fa mamono olona ireo rehetra ireo. Tsy ety amin’ny fiarahamonina sivily ihany no ahitana ireo sokajin’olona ireo, fa hatrany am-piangonana, eny anivon’ny fahefana mpitsara, any amin’ny rafitra mpanao famotorana, eny hatrany amin’ny ambaratongam-pahefana rehetra any koa aza.

Araka izany, ny Olom-boahositra rehetra dia tsy maintsy mijoro amin’ny fahamarinana ary tsy maintsy sahy mandala ny fahamarinana, ka ho sahy mamotsipotsitra ny tsy marina, manameloka ny fifampiandaniana sy ny firaisana tsikombakomba ary mamaky bantsilana ny kolikoly. Mahazo vahana sy manjaka ireo toe-javatra ireo eto amin’ny Firenena koa raha sahy mijoro sy manitsy izay olompirenena mizotra amin’izany làlana izany ny Mpitondra Fivavahana dia tsy fanaovana politika izany, fa fanehoana ny sitrapon’Andriamanitra. Na izany na tsy izany dia tsy ny famonoana filohan’ny Repoblika no hanova na inona na inona, fa ny famerenana ny tsirairay hizotra amin’ny fitiavana ny namana tahaka ny fitiavany ny tenany.

Tandindonin-doza koa ny Firenena satria nivoaka tany amin’ny fampahalalam-baovao ary miparitaka ny fivakivakisana, tsy eo anivon’ny fitondrana ihany, fa ao amin’ny mpanohitra ihany koa. Ny zava-misy izay mampametram-panontaniana dia toa mitovy ihany ny tanjona eo amin’ny Vondrona Panorama sy ny Rmdm kanefa dia tsy afaka miara-dàlana izy ireo. Araka izany dia ny fisainana samy te ho lohany no mibaiko satria araka ny fantatra dia hametraka ho ara-dalàna ny maha mpanohitra azy koa, hono, ny Vondrona Panorama. Tsy eo amin’ireo vondron’ny mpanohitra roa ireo ihany no misy ny disadisa fa na eo amin’ny samy Rmdm koa aza. Toa efa mahazatra ny mpanao politisiana malagasy no miady ho lohany.

Raha itodiana ny tantara dia tany amin’ny Repoblika II no nanomboka nibaribary izany fivakisana izany. Iaraha-mahatadidy fa nisy ny Arema Ambohitsorohitra sy ny Arema Isoraka. Nivaky roa ho Akfm Fanavaozana sy Akfm Kdrsm ny antoko mpanohitra azo lazaina fa natanjaka indrindra. Torak’izany nizara telo ny Monima: Monima Ka Miviombio sy Monima Remanindry Jaona ary Monima Tsihozony Maharanga. Nandritra ny tolona nialàna tamin’ny Repoblika II dia nivaky roa ny mpanohitra ka teo ny Herivelona Rasalama sy ny Herivelona Rabearivelo. Tsy nitondra ny Firenena na taiza na taiza izany fa nitondra tany amin’ny adilahy politika sy ny fifankahalan’ny samy Malagasy ary ny tena loza dia niteraka valifaty tsy misy fitsaharany. Raha tena fikatsahana ny fampandrosoana ny Firenena sy famerenana ny hasin’ny Tanindrazana ary famoahana ny mpiray firenena ao anatin’izao lavaka mangitsokitsoky ny fahatrana izao no tanjona dia diso làlana izay mbola manan-tsaina hitady tombontsoa manokana hoan’ny tenany. Izay manandra-tena no hahetry, izay manetry tena no hasandratra.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/tsy-maintsy-mijoro-aminny-fahamarinana-ny-olom-boahosotra/

EDITO 31 jolay – Saro-katsahina ny lala-mahitsy tokony hizoran’ny firenena

Sôh’son

Mifarana ity ny volana jolay, volana izay mbola isian’ny hirifirin’ny hatsiaka mamanala indrindra ny maraina sy ny hariva, ny toetr’andro koa mivadibadika be ihany. Tsy izay loatra kosa anefa ny zava-nisy eo amin’ny fiainam-pirenena fa misonga miakatra hatrany ny maripana eo amin’ny sehatra politika. Misy mandrirotra ihany koa amin’izay itiavany azy ny fahitana ny raharaha toy ny mahakasika ny filohan’ny Repoblika tato ho ato.

Aoka tsy sasàna ati-doha ny vahoaka amin’izay mampiasa saina ny olona eo amin’ny fitondrana sy ny mpanara-dia azy. Ny fiarovana ny filoha dia efa iaraha-mahalala sy mahita, fa mifanalavitra tanteraka amin’ny fiarovana ny vahoaka, ka toy ny mamendrofendro azy ihany izany, toy ny nataon’ny governora nidehaka tamin’ny volabe nolaniana taminy tamin’ny fitsaboana azy tany ivelany. Maneho miharihary ireny ny hantsana lehibe manelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra. Ny ezaky sy ny finiavan’ny fitondrana amin’ny fanarenana izany aza tsy hita soritra mazava mandraka ankehitriny.

Misy ny andrasan’ny vahoaka mafy amin’ny fitondrana hatramin’ny naha teo amin’ny fitondrana azy tato anatin’ny roa taona sy tapany izao. Zavatra hafa no ihazakazahan’ny fitondrana, satria may amin’izay maha maika azy izy. Tsy izany anefa no laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka. Ny an’ny vahoaka anefa tsotra sy mazava, vidim-piainana mihena ary ny fari-piainany mihatsara tsy mitsahatra. Ary io tsy ampahan’olona tsongantsongaina toy ny nataon’ny fitondrana tamin’ny fitsinjovana ara-tsosialy anaty krizy ara-pahasalamana ka misy tsy misitraka, fa ny daholobe tsy ankanavaka.

Fitondrana tsy mahatratra izay ilain’ny vahoaka izay, dia fitondrana tsy mahavita azy. Ka aoka ny mpisolelaka sy mpila ranondranony amin’izao fitondrana izao tsy hilaza fa hoe tena miasa ary hita soritra ny fanavotana ny firenena. Mpamita-bahoaka sy mpamahan-dalitra mihitsy ny sahy manao izany. Ny mpianatra raha nahazo naoty 03/20 teo aloha ka niakatra 04 na 05/20, dia mbola tsy mahay izany mpianatra izany ary mila ezaka be. Mamitaka izay sahy milaza fa efa mahay izany mpianatra izany.

Mbola lavitra ny asa fanarenana ny firenena ankehitriny, indrindra izy vao mainka miha-milentika lalina noho ny krizy nampidirana ny firenena, herintaona sy efa-bolana izao.
Raha mbola entina amin’ny làlana tsy misy mangaraharaha sy fanakonakonana ny marina ny firenena, dia tsy hisy zavatra hanjary. Ny firenena tsy miaina anaty fahamarinana dia firenena mandeha amin’ny làlana tandindonin-doza.

www.gvalosoa.net/2021/07/31/edito-31-jolay-saro-katsahina-ny-lala-mahitsy-tokony-hizoranny-firenena/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

EDITO 31 jolay – Saro-katsahina ny lala-mahitsy tokony hizoran’ny firenena

Sôh’son

Mifarana ity ny volana jolay, volana izay mbola isian’ny hirifirin’ny hatsiaka mamanala indrindra ny maraina sy ny hariva, ny toetr’andro koa mivadibadika be ihany. Tsy izay loatra kosa anefa ny zava-nisy eo amin’ny fiainam-pirenena fa misonga miakatra hatrany ny maripana eo amin’ny sehatra politika. Misy mandrirotra ihany koa amin’izay itiavany azy ny fahitana ny raharaha toy ny mahakasika ny filohan’ny Repoblika tato ho ato.

Aoka tsy sasàna ati-doha ny vahoaka amin’izay mampiasa saina ny olona eo amin’ny fitondrana sy ny mpanara-dia azy. Ny fiarovana ny filoha dia efa iaraha-mahalala sy mahita, fa mifanalavitra tanteraka amin’ny fiarovana ny vahoaka, ka toy ny mamendrofendro azy ihany izany, toy ny nataon’ny governora nidehaka tamin’ny volabe nolaniana taminy tamin’ny fitsaboana azy tany ivelany. Maneho miharihary ireny ny hantsana lehibe manelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra. Ny ezaky sy ny finiavan’ny fitondrana amin’ny fanarenana izany aza tsy hita soritra mazava mandraka ankehitriny.

Misy ny andrasan’ny vahoaka mafy amin’ny fitondrana hatramin’ny naha teo amin’ny fitondrana azy tato anatin’ny roa taona sy tapany izao. Zavatra hafa no ihazakazahan’ny fitondrana, satria may amin’izay maha maika azy izy. Tsy izany anefa no laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka. Ny an’ny vahoaka anefa tsotra sy mazava, vidim-piainana mihena ary ny fari-piainany mihatsara tsy mitsahatra. Ary io tsy ampahan’olona tsongantsongaina toy ny nataon’ny fitondrana tamin’ny fitsinjovana ara-tsosialy anaty krizy ara-pahasalamana ka misy tsy misitraka, fa ny daholobe tsy ankanavaka.

Fitondrana tsy mahatratra izay ilain’ny vahoaka izay, dia fitondrana tsy mahavita azy. Ka aoka ny mpisolelaka sy mpila ranondranony amin’izao fitondrana izao tsy hilaza fa hoe tena miasa ary hita soritra ny fanavotana ny firenena. Mpamita-bahoaka sy mpamahan-dalitra mihitsy ny sahy manao izany. Ny mpianatra raha nahazo naoty 03/20 teo aloha ka niakatra 04 na 05/20, dia mbola tsy mahay izany mpianatra izany ary mila ezaka be. Mamitaka izay sahy milaza fa efa mahay izany mpianatra izany.

Mbola lavitra ny asa fanarenana ny firenena ankehitriny, indrindra izy vao mainka miha-milentika lalina noho ny krizy nampidirana ny firenena, herintaona sy efa-bolana izao.
Raha mbola entina amin’ny làlana tsy misy mangaraharaha sy fanakonakonana ny marina ny firenena, dia tsy hisy zavatra hanjary. Ny firenena tsy miaina anaty fahamarinana dia firenena mandeha amin’ny làlana tandindonin-doza.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/31/edito-31-jolay-saro-katsahina-ny-lala-mahitsy-tokony-hizoranny-firenena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 31 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 31 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Tsy laharam-pahamenan’ny fitondrana ny fampianarana. ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy laharam-pahamenan’ny fitondrana ny fampianarana.

Comment on Facebook MIARA-MANONJA - ...

Tsy misy fahazotoana ihaino tsony tompoko ra tsy misy fanazavana avy aminaoreo Miara manonja 2 samy hafa ireo.

NY ANDRANANDRAN’I SOLA SY BOAIKELY

Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Tsisy zavatra manjary, tsisy zavatra “mamely”.
I Sola moa tsy mahagaga f’efa zatra “koposoroka”,
I Boaikely kosa indray dia ‘lay “sain-jaza mba maroroka”!

Nofinofy, revin-gadra no mihelina ao an-tsainy,
Dia indreny ry zareo manao ny zavatra tsy hainy!
Ka tsy mahagaga ny asany raha mamotaka daholo,
Toy ny fanirian-dry Sola ny ho mbola lava volo!

Izay manintonintona azy fony tany andafy tany,
No tereny haverina eto ka dia tsy mahomby hatrany.
Tsisy zavatra mirindra raha ny atao sy ny tenenina.
(Tavi-mofogasy ve dia mety hanaova-madalenina?)

Amin’izao “ny fitohanana”, henjana sy mahamay,
Saingy mbola tsy any ho any ny aloky ny “tramway”!
Ity ilay zotra hoe “kilasy” no nanaovana hoerahoera,
Hany ka mimenomenona ny ankamaroan’ireo saofera!

…Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Mba mpitondra saingy indrisy, tsy dia mendrika ho modely!
Be dia be no tena tofoka, tena boboka sy leo,
Ka sioka tokana no andrasana hanilihana an’ireo!

DADAN’i RIANA (28-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/30/ny-andranandrani-sola-sy-boaikely/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY ANDRANANDRAN’I SOLA SY BOAIKELY

Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Tsisy zavatra manjary, tsisy zavatra “mamely”.
I Sola moa tsy mahagaga f’efa zatra “koposoroka”,
I Boaikely kosa indray dia ‘lay “sain-jaza mba maroroka”!

Nofinofy, revin-gadra no mihelina ao an-tsainy,
Dia indreny ry zareo manao ny zavatra tsy hainy!
Ka tsy mahagaga ny asany raha mamotaka daholo,
Toy ny fanirian-dry Sola ny ho mbola lava volo!

Izay manintonintona azy fony tany andafy tany,
No tereny haverina eto ka dia tsy mahomby hatrany.
Tsisy zavatra mirindra raha ny atao sy ny tenenina.
(Tavi-mofogasy ve dia mety hanaova-madalenina?)

Amin’izao “ny fitohanana”, henjana sy mahamay,
Saingy mbola tsy any ho any ny aloky ny “tramway”!
Ity ilay zotra hoe “kilasy” no nanaovana hoerahoera,
Hany ka mimenomenona ny ankamaroan’ireo saofera!

…Andranandrana daholo ny an’i Sola sy Boaikely.
Mba mpitondra saingy indrisy, tsy dia mendrika ho modely!
Be dia be no tena tofoka, tena boboka sy leo,
Ka sioka tokana no andrasana hanilihana an’ireo!

      DADAN’i RIANA (28-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/30/ny-andranandrani-sola-sy-boaikely/

Sendikan’ny Paramedy – Hanao kongresy nasionaly any Morondava

Stefa

Hanao kongresy nasionaly any Morondava faritra Menabe ato ho ato ny sendikan’ny Paramedy eto Madagasikara, izay ivondronan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona manerana an’i Madagasikara. Izany kongresy nasionaly izany dia efa fanaon’izy ireo araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, fa tsy noho ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana akory no hanaovan’izy ireo izany.

Ho fanomana izany araka ny nambaran’ny filohan’ny sendikan’ny Paramedy Ralibera, hisy ny filankevi-pirenena hataon’izy ireo eto an-drenivohitra ny 5 sy ny 6 aogositra ho avy izao, handraisan’ireo mpitarika reziônaly sy ireo mpitarika any amin’ny distrika anjara, ka ireo tsy afaka hiakatra dia afka hiatrika izany amin’ny visioconférence. Ny kongresy nasionalin’ny Sendikan’ny Paramedy kosa dia hatao ny 23 hatramin’ny 27 aogositra any amin’ny renivohitry ny faritra Menabe.

Anisan’ny ho resahana amin’izany ireo zavatra manahirana ireo Paramedy eto amintsika, ny taona lasa teo ohatra, niasa maina izy ireo tamin’ny ady tamin’ny valanaretina coronavirus, satria mbola tsy voaray hatramin’izao ny tambin-karamany tamin’izany, efa ho an-tapitrisany Ariary vitsivitsy isan’olona anefa izany tambin-karaman’izy ireo tsy nefain’ny fitondrana Rajoelina izany hatramin’izao.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/sendikanny-paramedy-hanao-kongresy-nasionaly-any-morondava/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Sendikan’ny Paramedy – Hanao kongresy nasionaly any Morondava

Stefa

Hanao kongresy nasionaly any Morondava faritra Menabe ato ho ato ny sendikan’ny Paramedy eto Madagasikara, izay ivondronan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona manerana an’i Madagasikara. Izany kongresy nasionaly izany dia efa fanaon’izy ireo araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, fa tsy noho ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana akory no hanaovan’izy ireo izany.

Ho fanomana izany araka ny nambaran’ny filohan’ny sendikan’ny Paramedy Ralibera, hisy ny filankevi-pirenena hataon’izy ireo eto an-drenivohitra ny 5 sy ny 6 aogositra ho avy izao, handraisan’ireo mpitarika reziônaly sy ireo mpitarika any amin’ny distrika anjara, ka ireo tsy afaka hiakatra dia afka hiatrika izany amin’ny visioconférence. Ny kongresy nasionalin’ny Sendikan’ny Paramedy kosa dia hatao ny 23 hatramin’ny 27 aogositra any amin’ny renivohitry ny faritra Menabe.

Anisan’ny ho resahana amin’izany ireo zavatra manahirana ireo Paramedy eto amintsika, ny taona lasa teo ohatra, niasa maina izy ireo tamin’ny ady tamin’ny valanaretina coronavirus, satria mbola tsy voaray hatramin’izao ny tambin-karamany tamin’izany, efa ho an-tapitrisany Ariary vitsivitsy isan’olona anefa izany tambin-karaman’izy ireo tsy nefain’ny fitondrana Rajoelina izany hatramin’izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/sendikanny-paramedy-hanao-kongresy-nasionaly-any-morondava/

Tompon’andraikitry ny ONE – Manampatra fahefana amin’ny fandroahana mpiasa

Manoloana ny fandroahana mpiasa tsy mazava nataon’ny tale jeneralin’ny ONE (Office National pour l’Environnement), nanao fanambarana manakiana izany ny solontenan’ity ofisy ity:

“Manoloana ny fanapahan-kevitr’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky handroaka mpiasa anankiray nohon’ny antony tsy mazava sy tsy ara-dalàna eto anivon’ny ONE, sy manoloana ireo ahiahin’ny mpiara-miasa amin’ny mety hiitaran’izany amin’ny mpiasa hafa, dia sarotra aminay solontenan’ny mpiasa anisan’ny tompon’antoka amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpiasa sy ny orinasa ary ny firindran’ny fiaraha-monina eto anivon’ny orinasa (Articles 1.01 et 1.02 du RGP), no hitazam-potsiny na dia efa maromaro ihany ireo antony tokony ho nitenenanay fa, nisy fotoana, nisafidy nanatona mangingina an’Andriamatoa Tale Jeneraly aloha izahay amin’ny famahana trangana tsy rariny misy eto anivon’ny orinasa tamin’ny lafin-javatra sasantsasany. Tsy nampahafantarina ny maro moa izany nohon’ny antony maro samihafa na dia tsy afapo ary izahay solontenan’ny mpiasa tamin’izany, fa misy fotoanany ny zava-drehetra.

Tonga kosa angamba inty ny fotoana hitenenana.

Marihinay etoana, ho fampahatsiahivana aloha, fa amin’ny maha orinasam-panjakana ny ONE, dia misy lalàna mifehy azy toy ny orinasa rehetra ihany, dia ny RGP izany, izay ny « Direction générale » sy ny mpiasa amin’ny alalan’ny Solontenany (délégués du personnel) no niara-nandrafitra azy (Article 1.01 du RGP).
Ny tanjon’ny RGP raha ampahatsiahivina dia ny hampirindra ny fiaraha-monina sy ny asa mba hampisy vokatra tsara ho an’ny ONE (Article 1.02).
Izay tsy voasoratra ao amin’io RGP io dia ny code du travail no mameno azy (Article 1.05 du RGP).

Arak’izany, ny ONE dia tsy fananan’olon-tokana na antokon’olona, fa misy rafitra sy lalàna mifehy tahaka ny orinasam-panjakana rehetra.

Toy izany koa, ny Tale Jeneraly, araka ny fantatsika dia notendren’ny fanjakana sy karamainy hitantana ny ONE (Article 13 du décret 2008-600). Isika mpiara-miasa kosa nokaramain’ny fanjakana, tompon’ny orinasa, araka ny fahaiza-manaontsika tsirairay avy ireo, mba hanao ny asa araka ny « missions » nankinina tamin’ny ONE (Article 4.01 du RGP).

Raha iverenantsika amin’izay io fanapaha-kevitra fandroahana mpiasa tsy misy antony mazava noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky io, dia hitanay fa misy endrika tsy fanarahan-dalàna ny fomba nandraisana ilay fanapahan-kevitra sy ny fomba nilazana ilay izy tamin’ilay voakasika (victime) satria:

1) Raha ny voalaza ao amin’ny article 2.04 ny RGP dia manana zo amin’izany tokoa ny Tale Jeneraly, fa saingy misy antony mitombina sy mazava tsara ary maharesy lahatra, na ny mahakasika ny lafiny fandroahana (licenciement) izany na ny lafiny famindrana (mutation na promotion) mpiasa ho amina toerana anankiray.
Raha ny mahakasika ny fomba fandroahana mpiasa manokana dia, raha jerena ireo « natures des fautes » voalaza mazava ao amin’ny article 13.01 sy 13.02 ny RGP dia tsy nisy na dia iray tamin’ireo no nataon’io olona voakasika (victime) io.

2) Manaraka izany, amin’ny maha membres ny « comité d’entreprise » anay solontenan’ny mpiasa araka ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 – code du travail article 159 à 163 dia zo-nay feno ny nampahafantarina ny andinindininy nanosika anareo handroaka mpiasa iray ka nanontany ny hevitray alohan’ny nakana ny fanapahakevitra mahakasika izany. Mbola manamafy izany moa ny article 158 an’io lalàna 2003-044 voalaza etsy ambony io ihany. Indrisy moa fa tsy nisy mihintsy izany fakan-kevitra izany.

3) Ankoatr’ireo tsy fanarahan-dalàna voalaza etsy ambony ireo dia tsy misy akory ny « notification écrite » araka ny takian’ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 21 fa dia nolazain’Andriamatoa Tale Jeneraly ambava ilay olona horoahina ny andro alakamisy 09/07/2021 hariva, ka dia nasaina hanao « passation » avy hatrany nanomboka ny herinandro nanaraka an’iny. Na ilay olona eritreretin’Andriamatoa Tale Jeneraly handray ilay toerana ary mbola tsy nanana taratasy ihany koa tamin’io fotoana io araka ny voafaritra ao amin’ny article 4.06 ny RGP, fa izy no hisolo toerana ka mila afindra any aminy ny fitantanana.
Porofon’izany tsy fananany « lettre de notification » manendry azy hisolo toerana izany, ny tsy nahafahany nampiseho izany tamin’ilay olona « victime » raha tonga tsy nantsoina nikasa hanomboka hanao « passation » tao amin’ny biraon’ilay « victime » izy ny alarobia 14/07/2021 tolakandro.
Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, toy izany ve no endrim-pitantanana vaovao tiana hapetraka eto anivon’ny ONE?
Raha atao kisarisary tokoa mantsy izany zavamisy izany, dia toy ny hoe, misy mpiasa iray tonga ao amina birao anankiray eto amin’ny ONE miteny amin’ilay tompon-toerana hoe afindrao amiko ny fitantanana eto amin’ity toerana misy anao ity, dia mivoaka ny ONE ianao avy eo, nefa izy amin’io sady tsy manana taratasy mazava sy ara-dalàna akory fa avy miresaka any amin’izay iresahany any izy dia mihevitra fa afaka manao izay tiany ?

4) Eto izahay solontenan’ny mpiasa dia mahatsapa fa sao dia ho lasa endrika « harcèlement moral » ho an’ilay olona voakasika (victime) izany zavamisy rehetra izany raha jerena ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 5.
Eto ihany koa izahay, dia manamafy ny mahazava dehibe ny fitsinjovana ny mahaolona eto anivon’ny toeram-piasana.
Tsy sanatria akory ka ho fitaintainana sy ahiahy no ampiainana ny mpiasa ankehitriny, satria dia izany no fitarainana tonga aty aminay manoloana io fanapahan-kevitra noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy akaiky io.
Noho ireo voalaza rehetra ireo, dia mahatsapa izahay amin’ny tokon’ny hisian’ny fifanajana amin’ny fifampitondrana eto anivon’ny toeram-piasana, mba hampirindra tsara ny fiaraha-monina (article 1.01 à 1.03 ny RGP), sy hampisy vokatra tsara ho reharehan’ny orinasa.
Eto izahay, ho famaranana, sy manoloana ireo antony rehetra voatanisa etsy ambony ireo, dia manao antso amin’ny Tale Jeneraly sy ireo rehetra mandray anjara, na mivantana na ankolaka, mba hanajanona ny fanantanterahana ilay fikasana tsy marim-pototra sy tsy manara-dalàna eritreretinareo ho atao.

Izahay solontenan’ny mpiasa dia tsy afaka ny hiray tsikombakomba amin’izany velively na oviana na oviana, ho tombontsoan’ny orinasa sy ny mpiasa eto anivon’ny ONE, fa horaisinay ho toy ny mpiray tsikombakomba amin’ny fanomezana vahana ny tsy fanarahan-dalàna eto anivon’ny orinasa daholo ireo rehetra mbola minia mikimpy hanao izay fomba rehetra hahatanteraka izany tsy fanarahan-dalàna izany, na inona endriny na inona antony na ankolaka na mivantana”.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/tomponandraikitry-ny-one-manampatra-fahefana-aminny-fandroahana-mpiasa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tompon’andraikitry ny ONE – Manampatra fahefana amin’ny fandroahana mpiasa

Manoloana ny fandroahana mpiasa tsy mazava nataon’ny tale jeneralin’ny ONE (Office National pour l’Environnement), nanao fanambarana manakiana izany ny solontenan’ity ofisy ity:

“Manoloana ny fanapahan-kevitr’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky handroaka mpiasa anankiray nohon’ny antony tsy mazava sy tsy ara-dalàna eto anivon’ny ONE, sy manoloana ireo ahiahin’ny mpiara-miasa amin’ny mety hiitaran’izany amin’ny mpiasa hafa, dia sarotra aminay solontenan’ny mpiasa anisan’ny tompon’antoka amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpiasa sy ny orinasa ary ny firindran’ny fiaraha-monina eto anivon’ny orinasa (Articles 1.01 et 1.02 du RGP), no hitazam-potsiny na dia efa maromaro ihany ireo antony tokony ho nitenenanay fa, nisy fotoana, nisafidy nanatona mangingina an’Andriamatoa Tale Jeneraly aloha izahay amin’ny famahana trangana tsy rariny misy eto anivon’ny orinasa tamin’ny lafin-javatra sasantsasany. Tsy nampahafantarina ny maro moa izany nohon’ny antony maro samihafa na dia tsy afapo ary izahay solontenan’ny mpiasa tamin’izany, fa misy fotoanany ny zava-drehetra.

Tonga kosa angamba inty ny fotoana hitenenana.

Marihinay etoana, ho fampahatsiahivana aloha, fa amin’ny maha orinasam-panjakana ny ONE, dia misy lalàna mifehy azy toy ny orinasa rehetra ihany, dia ny RGP izany, izay ny « Direction générale » sy ny mpiasa amin’ny alalan’ny Solontenany (délégués du personnel) no niara-nandrafitra azy (Article 1.01 du RGP).
Ny tanjon’ny RGP raha ampahatsiahivina dia ny hampirindra ny fiaraha-monina sy ny asa mba hampisy vokatra tsara ho an’ny ONE (Article 1.02).
Izay tsy voasoratra ao amin’io RGP io dia ny code du travail no mameno azy (Article 1.05 du RGP).

Arak’izany, ny ONE dia tsy fananan’olon-tokana na antokon’olona, fa misy rafitra sy lalàna mifehy tahaka ny orinasam-panjakana rehetra.

Toy izany koa, ny Tale Jeneraly, araka ny fantatsika dia notendren’ny fanjakana sy karamainy hitantana ny ONE (Article 13 du décret 2008-600). Isika mpiara-miasa kosa nokaramain’ny fanjakana, tompon’ny orinasa, araka ny fahaiza-manaontsika tsirairay avy ireo, mba hanao ny asa araka ny « missions » nankinina tamin’ny ONE (Article 4.01 du RGP).

Raha iverenantsika amin’izay io fanapaha-kevitra fandroahana mpiasa tsy misy antony mazava noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky io, dia hitanay fa misy endrika tsy fanarahan-dalàna ny fomba nandraisana ilay fanapahan-kevitra sy ny fomba nilazana ilay izy tamin’ilay voakasika (victime) satria:

1) Raha ny voalaza ao amin’ny article 2.04 ny RGP dia manana zo amin’izany tokoa ny Tale Jeneraly, fa saingy misy antony mitombina sy mazava tsara ary maharesy lahatra, na ny mahakasika ny lafiny fandroahana (licenciement) izany na ny lafiny famindrana (mutation na promotion) mpiasa ho amina toerana anankiray.
Raha ny mahakasika ny fomba fandroahana mpiasa manokana dia, raha jerena ireo « natures des fautes » voalaza mazava ao amin’ny article 13.01 sy 13.02 ny RGP dia tsy nisy na dia iray tamin’ireo no nataon’io olona voakasika (victime) io.

2) Manaraka izany, amin’ny maha membres ny « comité d’entreprise » anay solontenan’ny mpiasa araka ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 – code du travail article 159 à 163 dia zo-nay feno ny nampahafantarina ny andinindininy nanosika anareo handroaka mpiasa iray ka nanontany ny hevitray alohan’ny nakana ny fanapahakevitra mahakasika izany. Mbola manamafy izany moa ny article 158 an’io lalàna 2003-044 voalaza etsy ambony io ihany. Indrisy moa fa tsy nisy mihintsy izany fakan-kevitra izany.

3) Ankoatr’ireo tsy fanarahan-dalàna voalaza etsy ambony ireo dia tsy misy akory ny « notification écrite » araka ny takian’ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 21 fa dia nolazain’Andriamatoa Tale Jeneraly ambava ilay olona horoahina ny andro alakamisy 09/07/2021 hariva, ka dia nasaina hanao « passation » avy hatrany nanomboka ny herinandro nanaraka an’iny. Na ilay olona eritreretin’Andriamatoa Tale Jeneraly handray ilay toerana ary mbola tsy nanana taratasy ihany koa tamin’io fotoana io araka ny voafaritra ao amin’ny article 4.06 ny RGP, fa izy no hisolo toerana ka mila afindra any aminy ny fitantanana.
Porofon’izany tsy fananany « lettre de notification » manendry azy hisolo toerana izany, ny tsy nahafahany nampiseho izany tamin’ilay olona « victime » raha tonga tsy nantsoina nikasa hanomboka hanao « passation » tao amin’ny biraon’ilay « victime » izy ny alarobia 14/07/2021 tolakandro.
Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, toy izany ve no endrim-pitantanana vaovao tiana hapetraka eto anivon’ny ONE?
Raha atao kisarisary tokoa mantsy izany zavamisy izany, dia toy ny hoe, misy mpiasa iray tonga ao amina birao anankiray eto amin’ny ONE miteny amin’ilay tompon-toerana hoe afindrao amiko ny fitantanana eto amin’ity toerana misy anao ity, dia mivoaka ny ONE ianao avy eo, nefa izy amin’io sady tsy manana taratasy mazava sy ara-dalàna akory fa avy miresaka any amin’izay iresahany any izy dia mihevitra fa afaka manao izay tiany ?

4) Eto izahay solontenan’ny mpiasa dia mahatsapa fa sao dia ho lasa endrika « harcèlement moral » ho an’ilay olona voakasika (victime) izany zavamisy rehetra izany raha jerena ny lalàna 2003-044 du 28 juillet 2004 ao amin’ny article 5.
Eto ihany koa izahay, dia manamafy ny mahazava dehibe ny fitsinjovana ny mahaolona eto anivon’ny toeram-piasana.
Tsy sanatria akory ka ho fitaintainana sy ahiahy no ampiainana ny mpiasa ankehitriny, satria dia izany no fitarainana tonga aty aminay manoloana io fanapahan-kevitra noraisin’Andriamatoa Tale Jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy akaiky io.
Noho ireo voalaza rehetra ireo, dia mahatsapa izahay amin’ny tokon’ny hisian’ny fifanajana amin’ny fifampitondrana eto anivon’ny toeram-piasana, mba hampirindra tsara ny fiaraha-monina (article 1.01 à 1.03 ny RGP), sy hampisy vokatra tsara ho reharehan’ny orinasa.
Eto izahay, ho famaranana, sy manoloana ireo antony rehetra voatanisa etsy ambony ireo, dia manao antso amin’ny Tale Jeneraly sy ireo rehetra mandray anjara, na mivantana na ankolaka, mba hanajanona ny fanantanterahana ilay fikasana tsy marim-pototra sy tsy manara-dalàna eritreretinareo ho atao.

Izahay solontenan’ny mpiasa dia tsy afaka ny hiray tsikombakomba amin’izany velively na oviana na oviana, ho tombontsoan’ny orinasa sy ny mpiasa eto anivon’ny ONE, fa horaisinay ho toy ny mpiray tsikombakomba amin’ny fanomezana vahana ny tsy fanarahan-dalàna eto anivon’ny orinasa daholo ireo rehetra mbola minia mikimpy hanao izay fomba rehetra hahatanteraka izany tsy fanarahan-dalàna izany, na inona endriny na inona antony na ankolaka na mivantana”.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/tomponandraikitry-ny-one-manampatra-fahefana-aminny-fandroahana-mpiasa/

Comment on Facebook Tompon’andraikitry...

Ny tsy an'asa ary ho ampidirina ko no oe hanal ndray!!!!

Tsy sahaza le toerana ny diplaoma sy traikefa ngamb matoa voadaka. Tsy zakan ny ankamaroan ny gasy zay teniko zay . tsy resahako ny mentalité miditra amin 9 sy mirava amin 4

INSTAT – Atao ambanin-javatra ireo mpiasa « de droit privé »

Niaina

Mitaraina amin’izao fotoana ireo mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ao amin’ny INSTAT, na ny Ivontoeram-pirenena momba ny Statistika, fa ataon’ny mpitondra ambanin-javatra izy ireo, na samy mitovy ihany aza ny fari-pahaizan’izy ireo sy ireo mpiasam-panjakana dia latsaka ambany ireto mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ireto.

Mitalaho ny mba hijerena haingana ny mikasika azy ireo manokana izy ireo. Nisy ny taratasy fangatahana fampidirana ireo mpiasa tranainy, izay efa amam-polo taona niasana farafahakeliny ho mpiasam-panjakana raikitra. Nolazain’ny mpitantana ao anivon’ny INSTAT sy ny minisitera mpiahy misahana ny toekarena sy ny tetibola, fa efa eny anivon’ny fiadidiana ny Praiminisitra ny fanapahana mikasika izany. Taitra sy sanganehana anefa ireo mpiasa voakasika ireo raha nahare tamin’ny filazam-baovao, fa efa mandeha avokoa ny eny amin’ny ministera hafa. Mitaraina ireo mpiasa ireo fa dia tsy mba nisitraka ny volan’ny CNaPS izy ireo hatramin’ny taona 1996. Tsy mba mahazo izany fikarakaràna ny fandaniana ara-pahasalamana sy ny ara-tsosialy izany ihany koa, noho io sata arak’asa mikasika azy ireo io.

Mandray anjara mavitrika amin’ny fampandehanana ny INSTAT anefa ireto mpiasa ireto amin’ny fikirakirana momba ny antontanin’isa, izay ilain’ny firenena tokoa amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Tsy maintsy mila statistika avokoa ny departemanta rehetra eto amin’ny firenena hanaovany sy hanatanterahany ny politikany.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/instat-atao-ambanin-javatra-ireo-mpiasa-de-droit-prive/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

INSTAT – Atao ambanin-javatra ireo mpiasa « de droit privé »

Niaina

Mitaraina amin’izao fotoana ireo mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ao amin’ny INSTAT, na ny Ivontoeram-pirenena momba ny Statistika, fa ataon’ny mpitondra ambanin-javatra izy ireo, na samy mitovy ihany aza ny fari-pahaizan’izy ireo sy ireo mpiasam-panjakana dia latsaka ambany ireto mpiasa antsoina hoe « de droit privé » ireto.

Mitalaho ny mba hijerena haingana ny mikasika azy ireo manokana izy ireo. Nisy ny taratasy fangatahana fampidirana ireo mpiasa tranainy, izay efa amam-polo taona niasana farafahakeliny ho mpiasam-panjakana raikitra. Nolazain’ny mpitantana ao anivon’ny INSTAT sy ny minisitera mpiahy misahana ny toekarena sy ny tetibola, fa efa eny anivon’ny fiadidiana ny Praiminisitra ny fanapahana mikasika izany. Taitra sy sanganehana anefa ireo mpiasa voakasika ireo raha nahare tamin’ny filazam-baovao, fa efa mandeha avokoa ny eny amin’ny ministera hafa. Mitaraina ireo mpiasa ireo fa dia tsy mba nisitraka ny volan’ny CNaPS izy ireo hatramin’ny taona 1996. Tsy mba mahazo izany fikarakaràna ny fandaniana ara-pahasalamana sy ny ara-tsosialy izany ihany koa, noho io sata arak’asa mikasika azy ireo io.

Mandray anjara mavitrika amin’ny fampandehanana ny INSTAT anefa ireto mpiasa ireto amin’ny fikirakirana momba ny antontanin’isa, izay ilain’ny firenena tokoa amin’ny sehatra rehetra mihitsy. Tsy maintsy mila statistika avokoa ny departemanta rehetra eto amin’ny firenena hanaovany sy hanatanterahany ny politikany.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/instat-atao-ambanin-javatra-ireo-mpiasa-de-droit-prive/

Fifamoivoizana Antanimena sy ny manodidina – Miseho ny kitoatoa sy tsy fahaizan’i Vazahabe sy ny ekipany

Niaina

Nanomboka nampiharina omaly ny zotram-pifamoivoizana vaovao teny Antanimena, Ankorondrano sy ny manodidina. Tsy nahomby izany fandaminana vaovao izany raha ny hita teny an-toerana, satria dia nitohana dia nitohana tanteraka ny fifamoivoizana, nanampy trotraka koa ny maha-andro alarobia ny omaly, tsenan’Andravoahangy.

Araka ny taraina sy ny fimenomenonan’ireo nampiasa izany lalana izany, tena manaonao foana, manao kitoatoa sy tsy mahay mihitsy ny ekipan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina, hoy izy ireo. Nitohana tanteraka ny fifamoivoizana teny amin’ny faritra Ankadifotsy, Antanimena, Behoririka, Ankorondrano, Ankazomanga. Nipaka hatrany amin’ny Kolejy Rasalama ihany koa izany fitohanana goavana izany.

Raha ny hetahetan’ireo mpampiasa lalana teny an-toerana, tokony haverina amin’ny teo aloha ihany ny fandaminana ny fifamoivoizana amin’ireo faritra ireo, hoy izy ireo.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/fifamoivoizana-antanimena-sy-ny-manodidina-miseho-ny-kitoatoa-sy-tsy-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fifamoivoizana Antanimena sy ny manodidina – Miseho ny kitoatoa sy tsy fahaizan’i Vazahabe sy ny ekipany

Niaina

Nanomboka nampiharina omaly ny zotram-pifamoivoizana vaovao teny Antanimena, Ankorondrano sy ny manodidina. Tsy nahomby izany fandaminana vaovao izany raha ny hita teny an-toerana, satria dia nitohana dia nitohana tanteraka ny fifamoivoizana, nanampy trotraka koa ny maha-andro alarobia ny omaly, tsenan’Andravoahangy.

Araka ny taraina sy ny fimenomenonan’ireo nampiasa izany lalana izany, tena manaonao foana, manao kitoatoa sy tsy mahay mihitsy ny ekipan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna Vazahabe, Naina Andriantsitohaina, hoy izy ireo. Nitohana tanteraka ny fifamoivoizana teny amin’ny faritra Ankadifotsy, Antanimena, Behoririka, Ankorondrano, Ankazomanga. Nipaka hatrany amin’ny Kolejy Rasalama ihany koa izany fitohanana goavana izany.

Raha ny hetahetan’ireo mpampiasa lalana teny an-toerana, tokony haverina amin’ny teo aloha ihany ny fandaminana ny fifamoivoizana amin’ireo faritra ireo, hoy izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/fifamoivoizana-antanimena-sy-ny-manodidina-miseho-ny-kitoatoa-sy-tsy-fahaizani-vazahabe-sy-ny-ekipany/

Vehivavy TIM Analamanga – Haneho ny tanjany, hanao fivoriambe ny sabotsy izao

Helisoa

Tsy mitazana fotsiny ny loza manjo ny firenena ankehitriny ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), izay rantsana lehibe ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara, fa vonona ary ho sahy hanabe voho ny antoko.

Manoloana izany dia nisy ny fidinana ifotony teny amin’ny boriborintany 6 teto Antananarivo renivohitra nanombohana ny asa nataon’ny birao mitantana vonjimaika ny vehivavy TIM Analamanga. Tsapa tao anatin’izany, fa mavitrika ireo vehivavy TIM solontena isampokotany mandrafitra ny boriboritany miisa 6, tonga namonjy ny fivoriana, satria na dia tao anatin’ny fotoana fohy aza no nanomanana izany dia tonga maro be izy ireo. Hisy ny ezaka ho an’ireo fokontany mbola tsy nahatonga solontena araka ny fanambarana, ka ao anatin’ny fotoana fohy no hanaovana izany.

Manaraka izay, ny sabotsy izao dia hisy ny fihaonambe hanasana ny vehivavy TIM rehetra eto amin’ny faritra Analamanga etsy Bel’Air Ampandrana, fotoana koa io hanehoan’ny Vehivavy TIM Analamanga ny tanjany. Ao anatin’izany no hanomezan’ireo birao politika nasionaly toromarika ho an’ny vehivavy TIM hampandrosoana ny antoko. Anio alakamisy amin’ny 2 ora tolakandro kosa ny fivoriana hanomanana ny fihaonambe ny sabotsy izao araka ny fanamarihana nataon’ny mpikarakara.

Vonona handray andraikitra amin’ny raharahampirenena ankehitriny ny Vehivavy TIM, fa tsy hijery fotsiny ny firenena miha-mikororosy fahana hatrany. Ny tanjona amin’izany dia ny hametrahana ny filoha Marc Ravalomanana hitantana ny firenena indray.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/vehivavy-tim-analamanga-haneho-ny-tanjany-hanao-fivoriambe-ny-sabotsy...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vehivavy TIM Analamanga – Haneho ny tanjany, hanao fivoriambe ny sabotsy izao

Helisoa

Tsy mitazana fotsiny ny loza manjo ny firenena ankehitriny ny vehivavy Tiako i Madagasikara (TIM), izay rantsana lehibe ao anatin’ny antoko Tiako i Madagasikara, fa vonona ary ho sahy hanabe voho ny antoko.

Manoloana izany dia nisy ny fidinana ifotony teny amin’ny boriborintany 6 teto Antananarivo renivohitra nanombohana ny asa nataon’ny birao mitantana vonjimaika ny vehivavy TIM Analamanga. Tsapa tao anatin’izany, fa mavitrika ireo vehivavy TIM solontena isampokotany mandrafitra ny boriboritany miisa 6, tonga namonjy ny fivoriana, satria na dia tao anatin’ny fotoana fohy aza no nanomanana izany dia tonga maro be izy ireo. Hisy ny ezaka ho an’ireo fokontany mbola tsy nahatonga solontena araka ny fanambarana, ka ao anatin’ny fotoana fohy no hanaovana izany.

Manaraka izay, ny sabotsy izao dia hisy ny fihaonambe hanasana ny vehivavy TIM rehetra eto amin’ny faritra Analamanga etsy Bel’Air Ampandrana, fotoana koa io hanehoan’ny Vehivavy TIM Analamanga ny tanjany. Ao anatin’izany no hanomezan’ireo birao politika nasionaly toromarika ho an’ny vehivavy TIM hampandrosoana ny antoko. Anio alakamisy amin’ny 2 ora tolakandro kosa ny fivoriana hanomanana ny fihaonambe ny sabotsy izao araka ny fanamarihana nataon’ny mpikarakara.

Vonona handray andraikitra amin’ny raharahampirenena ankehitriny ny Vehivavy TIM, fa tsy hijery fotsiny ny firenena miha-mikororosy fahana hatrany. Ny tanjona amin’izany dia ny hametrahana ny filoha Marc Ravalomanana hitantana ny firenena indray.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/vehivavy-tim-analamanga-haneho-ny-tanjany-hanao-fivoriambe-ny-sabotsy-izao/

Rina Randriamasinoro -Tsy manana olana amin’ny olom-boafidiny ny TIM

Isambilo

Vahiny no sady tompontrano no voaasa afak’omaly tao amin’ny fandaharana Miara-manonja, dia ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro, tonga nizara ny vaovao rehetra mikasika ny antoko TIM sy ny zavamisy ankehitriny.

Tsy mivaky

Momba ny antoko TIM no voalohantenin’i Rina Randriamasinoro dia mikasika ny tsaho miely sy tonga hatrany anaty gazety milaza ny fivakisan’ny antoko. Iray tsy mivaky ny antoko TIM, hoy izy. Ny hazo avo halan-drivotra, ka miezaka manely tsaho ireo mpanakorontana handemena ny antoko TIM. Rehefa tsy nahita ireo solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre sy Me Hanitra Razafimanantsoa tao anaty fandaharana ireo tsy mahazaka ny fandaharana dia nanely feo fa misy fivakisana. Ny tenin’i Rina Randriamasinoro dia tsotra: tsy manana olana ny antoko TIM amin’ireo olomboafidy ao aminy ary anjaran’ireo solombavambahoaka tsirairay avy no mifandimby mitafa amin’ny vahoaka.

Redynamisation na famelomamaso

Fanombohana ny atrikasa famelomamaso ho an’ny faritra Analamanga natao tao Alasora ny zoma faha-13 jolay hoy izy. Ireo olona tonga nivory avy amin’ny distrika dia ho eny amin’ny fokontany hanao fanisana sy hanavao ny rafitra eny ifotony. Hitarina any amin’ny faritra rehetra izany asa izany. Ny tanjona dia ny fampiroboroboana sy fanairana ary famerenana ny mpikambana handray anjara feno ao anatin’ny antoko sy hiatrika ny raharampirenena.

Fikaonandoha nasionaly 23 sy 24 jolay

Ny tena antony tsy maintsy nanaovana fikaonandoha nasionaly dia ny fahatsapàna ny zavamisy eto amin’ny firenena, manoloana ny roa taona sy tapany nitondran’ireo mpitondra ity firenena ity. Fahantrana lalina mihàtra aman’aina no hita. 75% ny Malagasy no miaina ambanin’ny tahan’ny fahantrana araka ny tarehimarika navoakan’ny Banky Iraisampirenena. Ny antony manaraka dia natao ikatsahana vahaolana miaraka amin’ny olompirenena rehetra tsy ankanavaka: ny RMDM, ny antoko politika, vondron’olontsotra, sendika, solontenana masoivoho vahiny, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana,… Ny tsoa-kevitra vokatry ny fikaonandoha dia nalefa any amin’ireo mpiara-mombon’antoka na ‘partenaires techniques financiers’ (PTF), ahitàna teboka fitakiana miisa 16. Mbola haterina any amin’ny fitondram-panjakana koa. Raha bangoina tokana ny fototry ny olana dia ratsy tantana ny firenena, hoy ihany ny sekretera jeneralin’ny TIM, ka hanana ny fahaiza-manao ve ny fitondram-panjakana hanavotra ity firenena ity, na dia hita izao fa eo am-pelantanany daholo ny fahefana rehetra ? Namarana ny teniny i Rina Randriamasinoro nanafatra, fa betsaka ny asa miandry ny mpanohitra, tsy ho avela ho latsaka an-kady sy ho rendrika ny firenena, ka hijery izay fomba rehetra hanavotana azy ny fanoherana, ao anatin’izany ny antoko Tiako i Madgasikara (TIM), hoy izy.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/rina-randriamasinoro-tsy-manana-olana-aminny-olom-boafidiny-ny-tim/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Rina Randriamasinoro -Tsy manana olana amin’ny olom-boafidiny ny TIM

Isambilo

Vahiny no sady tompontrano no voaasa afak’omaly tao amin’ny fandaharana Miara-manonja, dia ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM, Rina Randriamasinoro, tonga nizara ny vaovao rehetra mikasika ny antoko TIM sy ny zavamisy ankehitriny.

Tsy mivaky

Momba ny antoko TIM no voalohantenin’i Rina Randriamasinoro dia mikasika ny tsaho miely sy tonga hatrany anaty gazety milaza ny fivakisan’ny antoko. Iray tsy mivaky ny antoko TIM, hoy izy. Ny hazo avo halan-drivotra, ka miezaka manely tsaho ireo mpanakorontana handemena ny antoko TIM. Rehefa tsy nahita ireo solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre sy Me Hanitra Razafimanantsoa tao anaty fandaharana ireo tsy mahazaka ny fandaharana dia nanely feo fa misy fivakisana. Ny tenin’i Rina Randriamasinoro dia tsotra: tsy manana olana ny antoko TIM amin’ireo olomboafidy ao aminy ary anjaran’ireo solombavambahoaka tsirairay avy no mifandimby mitafa amin’ny vahoaka.

Redynamisation na famelomamaso

Fanombohana ny atrikasa famelomamaso ho an’ny faritra Analamanga natao tao Alasora ny zoma faha-13 jolay hoy izy. Ireo olona tonga nivory avy amin’ny distrika dia ho eny amin’ny fokontany hanao fanisana sy hanavao ny rafitra eny ifotony. Hitarina any amin’ny faritra rehetra izany asa izany. Ny tanjona dia ny fampiroboroboana sy fanairana ary famerenana ny mpikambana handray anjara feno ao anatin’ny antoko sy hiatrika ny raharampirenena.

Fikaonandoha nasionaly 23 sy 24 jolay

Ny tena antony tsy maintsy nanaovana fikaonandoha nasionaly dia ny fahatsapàna ny zavamisy eto amin’ny firenena, manoloana ny roa taona sy tapany nitondran’ireo mpitondra ity firenena ity. Fahantrana lalina mihàtra aman’aina no hita. 75% ny Malagasy no miaina ambanin’ny tahan’ny fahantrana araka ny tarehimarika navoakan’ny Banky Iraisampirenena. Ny antony manaraka dia natao ikatsahana vahaolana miaraka amin’ny olompirenena rehetra tsy ankanavaka: ny RMDM, ny antoko politika, vondron’olontsotra, sendika, solontenana masoivoho vahiny, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana,… Ny tsoa-kevitra vokatry ny fikaonandoha dia nalefa any amin’ireo mpiara-mombon’antoka na ‘partenaires techniques financiers’ (PTF), ahitàna teboka fitakiana miisa 16. Mbola haterina any amin’ny fitondram-panjakana koa. Raha bangoina tokana ny fototry ny olana dia ratsy tantana ny firenena, hoy ihany ny sekretera jeneralin’ny TIM, ka hanana ny fahaiza-manao ve ny fitondram-panjakana hanavotra ity firenena ity, na dia hita izao fa eo am-pelantanany daholo ny fahefana rehetra ? Namarana ny teniny i Rina Randriamasinoro nanafatra, fa betsaka ny asa miandry ny mpanohitra, tsy ho avela ho latsaka an-kady sy ho rendrika ny firenena, ka hijery izay fomba rehetra hanavotana azy ny fanoherana, ao anatin’izany ny antoko Tiako i Madgasikara (TIM), hoy izy.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/rina-randriamasinoro-tsy-manana-olana-aminny-olom-boafidiny-ny-tim/

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray tena manahirana ny Malagasy tokoa no andalovany amin’izao fotoana izao. Efa tsy takatry ny saina eritreretina intsony ny zava-manahirana iasan’ny saina, satria efa iainana isan’andro vaky izao ny fahantrana sy ny fidangan’ny vidim-piainana. Efa mampihorin-koditra sady tsy maintsy hitandremana sy hanaovana fiarovan-tena fatratra mba tsy ho tratry ny valanaretina covid-19 ny tsirairay. Ny fiainana ara-politika ho an’ny sarababem-bahoaka dia efa tsy eritreretina intsony, diso fanantenana tanteraka ny ankamaroany satria izay nanomezan’ny filohan’ny Repoblika toky nandritra ny fampielezan-kevitra dia tsy nisy nisitrahana na kely aza. Mitokana mitaky ny zony tsy nefain’ny mpitondra ny mpandraharaha sy ny mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, torak’izany koa ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy nanao vy very ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mpiray Tanindrazana tratry ny valanaretina covid-19. Raha ny eto an-drenivohitra manokana dia mitaky ny fialan’ny ben’ny tanàna ny mpivarotra amoron-dàlana izay esorina amin’ny toerana nivarotany. Ny ady tany etsy sy eroa dia tena mampiasa saina ireo tratry ny tsindry hazo lena sy fanaparam-pahefana. Ny tsy fahatokisana ny fitsarana dia efa tsy resahina intsony satria ny tsy manam-bola sy tsy manana olom-pantatra any amin’ny fitondrana dia tsy maintsy iharan’ny sazy, ka miditra am-ponja na dia heloka tsy natao aza. Ireo tsy mitovy hevitra na tsy manohana ny fitondrana dia tratry ny fampitahorana na filam-baniny na samborina mihitsy.

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy ary tsy hita intsony izay hasiana ny tongotra, mivezivezy ny fanahy ka tsy mbola misy tara-pahazavana tazana aloha eny amin’ny vodilanitra. Mbola lavitra ny roa taona sy tapany, ka tsy fantatra rahoviana no hamaranana izao toe-javatra izao. Tsy toy izany kosa no fahitan’ny mpitondra sy ny mpomba sasany azy fa mandroso ny Firenena, manga ny lanitra, fa be ny mpamendrofendro sy manakantsakana ny ezaka. Tsy takona hafenina anefa fa misy ao an-dapa sy mpiaradia hatramin’izay, no manakiana sy mampiseho ny tsy fandehanan’ny fiainam-pirenena amin’ny làlana tokony hizorany ary dia manakiana mafy ireo minia mikimpy manoloana ny hantsana mangotanatana ivarinan’ny mpiray Tanindrazana.

Ao anatin’izany safotofoto izany no miasa mafy, mihoatra ny tamin’ny tetezamita, ny sampam-pitsikolovana ka voalaza fa rakatra ny antokon’olona nikasa nifofo ny ain’ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena aloha dia ny ain’ny filohan’ny Repoblika indray izao. Ka misy tandapa sy olona ambony, zandary sy jeneraly ary ilay mpanakanto anisan’ny niara-dia tamin’ny filohan’ny Repoblika ihany koa voasaringotra amin’izany raharaha izany. Sarimihetsika tena izy mampangitakitaka izay tsy izy no hanaovana horonan-tsary kanefa sarom-pantarina iza no handresy ary iza no ho tavela rehefa hifarana ny tantara.

Ny tena mahalasa saina dia taorian’ny famoahan’ny mpanohitra ny fehin-kevitry ny fikaonandoham-pirenena nokarakarainy vao nipoitra izao fifanoherana sy fifampiampangana ary fifanenjehana izao eo anivon’ny “maro an’isa” mitantana ny Firenena. Arak’izany dia tsy hahomby velively ny hevitra hanaitra ny “fihetsehampon’ny Malagasy” manoloana ny fanaparitahana ny fifofoana ny ain’ny filohan’ny Repoblika, satria ao anivon’ny fitondrana ao ihany izany no sady misy mpamosavy malemy sy mpanipy hoditr’akondro ary mpamingana. Tsy azo lavina tokoa, fa ny zava-nisy niainan’ny Malagasy nandritra ny enimpolo taona dia tsy nahitàna ny tranga nifandimby nandritra ny roa taona sy tapany, nampitodika ny mason’izao tontolo izao aty amin’ity Firenena manan-karena fa mahantra vahoaka ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/sangodim-panina-tsy-voafehy-eo-aminny-sehatra-rehetra-no-iainanny-mal...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy

Andry Tsiavalona

Kihon-dàlana iray tena manahirana ny Malagasy tokoa no andalovany amin’izao fotoana izao. Efa tsy takatry ny saina eritreretina intsony ny zava-manahirana iasan’ny saina, satria efa iainana isan’andro vaky izao ny fahantrana sy ny fidangan’ny vidim-piainana. Efa mampihorin-koditra sady tsy maintsy hitandremana sy hanaovana fiarovan-tena fatratra mba tsy ho tratry ny valanaretina covid-19 ny tsirairay. Ny fiainana ara-politika ho an’ny sarababem-bahoaka dia efa tsy eritreretina intsony, diso fanantenana tanteraka ny ankamaroany satria izay nanomezan’ny filohan’ny Repoblika toky nandritra ny fampielezan-kevitra dia tsy nisy nisitrahana na kely aza. Mitokana mitaky ny zony tsy nefain’ny mpitondra ny mpandraharaha sy ny mpianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, torak’izany koa ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy nanao vy very ny ainy tamin’ny fitsaboana ireo mpiray Tanindrazana tratry ny valanaretina covid-19. Raha ny eto an-drenivohitra manokana dia mitaky ny fialan’ny ben’ny tanàna ny mpivarotra amoron-dàlana izay esorina amin’ny toerana nivarotany. Ny ady tany etsy sy eroa dia tena mampiasa saina ireo tratry ny tsindry hazo lena sy fanaparam-pahefana. Ny tsy fahatokisana ny fitsarana dia efa tsy resahina intsony satria ny tsy manam-bola sy tsy manana olom-pantatra any amin’ny fitondrana dia tsy maintsy iharan’ny sazy, ka miditra am-ponja na dia heloka tsy natao aza. Ireo tsy mitovy hevitra na tsy manohana ny fitondrana dia tratry ny fampitahorana na filam-baniny na samborina mihitsy.

Sangodim-panina tsy voafehy eo amin’ny sehatra rehetra no iainan’ny Malagasy ary tsy hita intsony izay hasiana ny tongotra, mivezivezy ny fanahy ka tsy mbola misy tara-pahazavana tazana aloha eny amin’ny vodilanitra. Mbola lavitra ny roa taona sy tapany, ka tsy fantatra rahoviana no hamaranana izao toe-javatra izao. Tsy toy izany kosa no fahitan’ny mpitondra sy ny mpomba sasany azy fa mandroso ny Firenena, manga ny lanitra, fa be ny mpamendrofendro sy manakantsakana ny ezaka. Tsy takona hafenina anefa fa misy ao an-dapa sy mpiaradia hatramin’izay, no manakiana sy mampiseho ny tsy fandehanan’ny fiainam-pirenena amin’ny làlana tokony hizorany ary dia manakiana mafy ireo minia mikimpy manoloana ny hantsana mangotanatana ivarinan’ny mpiray Tanindrazana.

Ao anatin’izany safotofoto izany no miasa mafy, mihoatra ny tamin’ny tetezamita, ny sampam-pitsikolovana ka voalaza fa rakatra ny antokon’olona nikasa nifofo ny ain’ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena aloha dia ny ain’ny filohan’ny Repoblika indray izao. Ka misy tandapa sy olona ambony, zandary sy jeneraly ary ilay mpanakanto anisan’ny niara-dia tamin’ny filohan’ny Repoblika ihany koa voasaringotra amin’izany raharaha izany. Sarimihetsika tena izy mampangitakitaka izay tsy izy no hanaovana horonan-tsary kanefa sarom-pantarina iza no handresy ary iza no ho tavela rehefa hifarana ny tantara.

Ny tena mahalasa saina dia taorian’ny famoahan’ny mpanohitra ny fehin-kevitry ny fikaonandoham-pirenena nokarakarainy vao nipoitra izao fifanoherana sy fifampiampangana ary fifanenjehana izao eo anivon’ny “maro an’isa” mitantana ny Firenena. Arak’izany dia tsy hahomby velively ny hevitra hanaitra ny “fihetsehampon’ny Malagasy” manoloana ny fanaparitahana ny fifofoana ny ain’ny filohan’ny Repoblika, satria ao anivon’ny fitondrana ao ihany izany no sady misy mpamosavy malemy sy mpanipy hoditr’akondro ary mpamingana. Tsy azo lavina tokoa, fa ny zava-nisy niainan’ny Malagasy nandritra ny enimpolo taona dia tsy nahitàna ny tranga nifandimby nandritra ny roa taona sy tapany, nampitodika ny mason’izao tontolo izao aty amin’ity Firenena manan-karena fa mahantra vahoaka ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/sangodim-panina-tsy-voafehy-eo-aminny-sehatra-rehetra-no-iainanny-malagasy/

EDITO 29 jolay – Misamboaravoara ny toe-draharaha politika – Manana ny heviny ny sarambabem-bahoaka

Sôh’son

Misamboaravoara ny toe-draharaha politika ny fahitana azy amin’izao fotoana izao. Mety hanana ny fijeriny samihafa ireo mpanao politika ao anatin’izany, na ny eo amin’ny fitondrana na ireo mpanohitra. Mazava loatra fa tsy hitovy ny fijerin’izy ireo manoloana izany. Raha mitovy dia mety tsy ho tsara ho an’ny firenena izany, satria ny mpanohitra natao ho aroriaka amin’ny mety ho fivilian-dalan’ny mpitondra amin’ny fitantanam-pirenena. Ho fiarovana ny vahoaka sy ny firenena izany, mba tsy ho potsitra ao anaty lalana tsy azony anoharana na fiainana tsy sitrany sy tsy mendrika ho azy. Tsy mahasoa ny firenena ny fandehanana ao anaty lalan-tokana tsy ananan-tsafidy. Niseho izany tranga izany tany amin’ny Repoblika faharoa nanomboka ny taona 1975. Dia niaraha-nahita ny zava-nanjo ny vahoaka vao dimy taona monja teo taty aoriana.

Ny tsikaritra ao anatin’izao resabe maro samihafa ara-politika toa mampivena ny firenena izao, dia toy ny mpitazana fotsiny na mpitan-damba ny vahoaka. Mihaino fotsiny no ataony dia hatreo. Ary misy diso hevitra ny mpanao politika na ny tomponandraikitra sasany amin’ny filazana fampitoniana ny vahoaka. Ny vahoaka dia tena tony mandrakariva, ary zary tsy miraika amin’ny zava-misy sy mitranga eto amin’ny firenena hatramin’izay nanombohany ho zatra miatrika izao valanaretina coronavirus izao sy ny fiainany andavanandro ao anatin’izany.

Manaporofo izay, tsy misy olona mihitsy mba miresaka ity tantara be momba ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ity any anaty fiara fitateram-bahoaka any, na any anivon’ny fiaraha-monina andavanandro. Miseho miresaka etsy sy eroa, amin’ny haino vaky jery ny tomponandraiki-panjakana, mampita vaovao, fa toa tsy mampihetsi-bolomaso ny sarambabem-bahoaka. Mampieritreritra lalina izany fihetsiky ny vahoaka izany ary mampanahy fatratra ho an’ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Antony iray mety nahatonga izany, dia noho ny nataon’ny olom-boafidy na olom-boatendry ihany amin’ny filazana fa tsy mila maneho hevitra an-dalambe ny vahoaka, fa efa eo ny solombavambahoakany. Avy amin’ny mpitondra ihany raha izay no nahatonga izany.

Raha ny vahoaka anefa no tsy miraika amin’ny zava-mitranga eo amin’ny firenena dia ratsy izany ho amin’ny hoaviny. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina amin’izany zava-misy izany izay mahatsiaro ho tompon’andraikitra rehetra eto amin’ity firenena ity, satria mety baomba hipoaka io atsy ho atsy, na ato ho ato.

www.gvalosoa.net/2021/07/29/edito-29-jolay-misamboaravoara-ny-toe-draharaha-politika-manana-ny-he...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 29 jolay – Misamboaravoara ny toe-draharaha politika – Manana ny heviny ny sarambabem-bahoaka

Sôh’son

Misamboaravoara ny toe-draharaha politika ny fahitana azy amin’izao fotoana izao. Mety hanana ny fijeriny samihafa ireo mpanao politika ao anatin’izany, na ny eo amin’ny fitondrana na ireo mpanohitra. Mazava loatra fa tsy hitovy ny fijerin’izy ireo manoloana izany. Raha mitovy dia mety tsy ho tsara ho an’ny firenena izany, satria ny mpanohitra natao ho aroriaka amin’ny mety ho fivilian-dalan’ny mpitondra amin’ny fitantanam-pirenena. Ho fiarovana ny vahoaka sy ny firenena izany, mba tsy ho potsitra ao anaty lalana tsy azony anoharana na fiainana tsy sitrany sy tsy mendrika ho azy. Tsy mahasoa ny firenena ny fandehanana ao anaty lalan-tokana tsy ananan-tsafidy. Niseho izany tranga izany tany amin’ny Repoblika faharoa nanomboka ny taona 1975. Dia niaraha-nahita ny zava-nanjo ny vahoaka vao dimy taona monja teo taty aoriana.

Ny tsikaritra ao anatin’izao resabe maro samihafa ara-politika toa mampivena ny firenena izao, dia toy ny mpitazana fotsiny na mpitan-damba ny vahoaka. Mihaino fotsiny no ataony dia hatreo. Ary misy diso hevitra ny mpanao politika na ny tomponandraikitra sasany amin’ny filazana fampitoniana ny vahoaka. Ny vahoaka dia tena tony mandrakariva, ary zary tsy miraika amin’ny zava-misy sy mitranga eto amin’ny firenena hatramin’izay nanombohany ho zatra miatrika izao valanaretina coronavirus izao sy ny fiainany andavanandro ao anatin’izany.

Manaporofo izay, tsy misy olona mihitsy mba miresaka ity tantara be momba ny filohan’ny Repoblika Rajoelina ity any anaty fiara fitateram-bahoaka any, na any anivon’ny fiaraha-monina andavanandro. Miseho miresaka etsy sy eroa, amin’ny haino vaky jery ny tomponandraiki-panjakana, mampita vaovao, fa toa tsy mampihetsi-bolomaso ny sarambabem-bahoaka. Mampieritreritra lalina izany fihetsiky ny vahoaka izany ary mampanahy fatratra ho an’ny mpandinika ny fiainam-pirenena. Antony iray mety nahatonga izany, dia noho ny nataon’ny olom-boafidy na olom-boatendry ihany amin’ny filazana fa tsy mila maneho hevitra an-dalambe ny vahoaka, fa efa eo ny solombavambahoakany. Avy amin’ny mpitondra ihany raha izay no nahatonga izany.

Raha ny vahoaka anefa no tsy miraika amin’ny zava-mitranga eo amin’ny firenena dia ratsy izany ho amin’ny hoaviny. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina amin’izany zava-misy izany izay mahatsiaro ho tompon’andraikitra rehetra eto amin’ity firenena ity, satria mety baomba hipoaka io atsy ho atsy, na ato ho ato.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/29/edito-29-jolay-misamboaravoara-ny-toe-draharaha-politika-manana-ny-heviny-ny-sarambabem-bahoaka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 29 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 29 Jolay 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Comment on Facebook Vidio ny ...

Na izany aza aloha misy raha tsy milamina ty miara-manonja mizara roa ty e.

Ary toa mahay an’izany ‘présomption d’innocence’ ihany kay ‘reto loza ‘reto?

Mpitolona a, mpitolona!!!…. Mpangalatra sy mpanohana mpangalatra no tena marina.
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Ary toa mahay an’izany ‘présomption d’innocence’ ihany kay ‘reto loza ‘reto?

Mpitolona a, mpitolona!!!…. Mpangalatra sy mpanohana mpangalatra no tena marina.

Comment on Facebook Ary toa mahay ...

Aleo hifampinan'ny t..... ao

Fikambanana jiolahy ka tsy maintsy miafara @ ohatra izao e!

tezitra v paul bert ??😂😂😂😂

Za aza gaga sady tsy nisy teny ratsy mintsy pp😂😂😂😂

Ataovy ihany koa io vert armée io e

Mifamonoa misy Maty ao ianareo mianakavy e

View more comments

LOZA! LOZA!

Ity vao loza, tena loza.
Mifanaikitra ny foza.
Sanatria tsy hoe angano
Fa dia tena miady an-trano!

Tsy hay afenina intsony:
Disadisa sy lonjony,
Indrindra indrindra ny ady seza
Ifanaovan’ireo ngeza!

Hatramin’ny fifofoana ny aina
No efa indro nodradraina,
Ka ny maso eran-tany
Any amin’ny foza irery ihany!

Fofom-poza no midoaka.
Tena kivy ny vahoaka!
Manamaimbo ny vilany,
Mila akifika any ho any!

…Efa antomotra ny farany,
Mombamomba ny tantarany.
Fanjakana miady an-trano,
Ho rava ho azy fa tazano!

DADAN’i ZINA (27-07-21)

www.gvalosoa.net/2021/07/27/loza-loza/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

LOZA! LOZA!

Ity vao loza, tena loza.
Mifanaikitra ny foza.
Sanatria tsy hoe angano
Fa dia tena miady an-trano!

Tsy hay afenina intsony:
Disadisa sy lonjony,
Indrindra indrindra ny ady seza
Ifanaovan’ireo ngeza!

Hatramin’ny fifofoana ny aina
No efa indro nodradraina,
Ka ny maso eran-tany
Any amin’ny foza irery ihany!

Fofom-poza no midoaka.
Tena kivy ny vahoaka!
Manamaimbo ny vilany,
Mila akifika any ho any!

…Efa antomotra ny farany,
Mombamomba ny tantarany.
Fanjakana miady an-trano,
Ho rava ho azy fa tazano!

      DADAN’i ZINA (27-07-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/loza-loza/

Comment on Facebook LOZA! LOZA! Ity vao...

Sur mts eee kkkkj

Tsianjeriny very fihinanana,ny afera ratsinareo no traingo eto,ar aza maika dadan'i zina fa hivoaka ts ho ela ny tena bolokim-bazaha e!

Aza maika nareo fa baolina io ka miodina be ka mbol mitady toerana iorenany fa aza mihevitr ka ts ho voasambotra @ io ny lohandohan' mpanohitra sy ny TIM fa cinéma fotsn fanamboran reo akama ireo

Kkkk, mahay raha koa dadan'i Zina ity😂

Kakern'ny amboa kely tiany

Niry Andrianarisoa 🤣🤣🤣

Izany ve ho loza

View more comments

Tsiroanomandidy-Maintirano – Mijaly ihany koa amin’ny faharatsian’ny lalana RN1 bis

Aly

Velon-taraina ihany koa amin’izao fotoana ireo mpampiasa ny lalampirenena RN1 bis, mampitohy an’i Tsiroanomandidy sy Maintirano iny. Ratsy dia ratsy tokoa izany lalana izany amin’izao fotoana, ka sahirana ireo mpampiasa izany lalana mampitohy ny faritr’i Bongolava sy ny faritra Melaky izany. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: 120000 Ar ka hatramin’ny 140000 Ar, miampy fanosehana fiara ny saran-dalana min’izany lalampirenena izany.

Mpitatitra iray no naneho ny alahelony: “tsy mampino ary mampalahelo ny zavatra iainan’ny Malagasy sasany toy ny aty Bongolava sy Melaky, lalana 407 km mampitohy an’i Tsiroamandidy sy Maintirano no andoavana saran-dalana hatramin’ny 140000 Ar io. 4 na 5 andro be zao vao tonga raha tokony ho vita iray andro izany. Ratsy ary tena ratsy ny lalana. Tsy vitan’ny hoe efa lafo ny saran-dalana, fa mbola tsy maintsy manosika. Mijaly ny vahoak’i Melaky, tsy mbola nisy mpitondra ka nahatsiaro iny faritra iny. Mampalahelo fa amin’ny faritra 22 dia ny faritra Melaky no anisan’ny tratra aoriana raha resaka fivoarana.

Ny faritra Melaky anefa no anisan’ny havokavok’i Madagasikara, ao amin’io faritra io no misy ny fitrandrana solitany sy menaka mavesatra: Bemolanga sy Tsimiroro. Tompony mangataka atiny raha ny aty amin’ny faritra aty no resahina. Amboary ny RN1 bis fa mijaly ny vahoaka, ampitovio ilay fivoarana fa aza asiana zanak’Ikalahafa”, hoy ny tarainan’ny any an-toerana.

Tamin’ny taona 2008 fony fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no efa niheverana ny anamboarana iny lalana Tsiroanomandidy- Maintirano iny, tsy tanteraka anefa izany noho ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’ny taona 2009.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/tsiroanomandidy-maintirano-mijaly-ihany-koa-aminny-faharatsianny-lala...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Tsiroanomandidy-Maintirano – Mijaly ihany koa amin’ny faharatsian’ny lalana RN1 bis

Aly

Velon-taraina ihany koa amin’izao fotoana ireo mpampiasa ny lalampirenena RN1 bis, mampitohy an’i Tsiroanomandidy sy Maintirano iny. Ratsy dia ratsy tokoa izany lalana izany amin’izao fotoana, ka sahirana ireo mpampiasa izany lalana mampitohy ny faritr’i Bongolava sy ny faritra Melaky izany. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: 120000 Ar ka hatramin’ny 140000 Ar, miampy fanosehana fiara ny saran-dalana min’izany lalampirenena izany.

Mpitatitra iray no naneho ny alahelony: “tsy mampino ary mampalahelo ny zavatra iainan’ny Malagasy sasany toy ny aty Bongolava sy Melaky, lalana 407 km mampitohy an’i Tsiroamandidy sy Maintirano no andoavana saran-dalana hatramin’ny 140000 Ar io. 4 na 5 andro be zao vao tonga raha tokony ho vita iray andro izany. Ratsy ary tena ratsy ny lalana. Tsy vitan’ny hoe efa lafo ny saran-dalana, fa mbola tsy maintsy manosika. Mijaly ny vahoak’i Melaky, tsy mbola nisy mpitondra ka nahatsiaro iny faritra iny. Mampalahelo fa amin’ny faritra 22 dia ny faritra Melaky no anisan’ny tratra aoriana raha resaka fivoarana.

Ny faritra Melaky anefa no anisan’ny havokavok’i Madagasikara, ao amin’io faritra io no misy ny fitrandrana solitany sy menaka mavesatra: Bemolanga sy Tsimiroro. Tompony mangataka atiny raha ny aty amin’ny faritra aty no resahina. Amboary ny RN1 bis fa mijaly ny vahoaka, ampitovio ilay fivoarana fa aza asiana zanak’Ikalahafa”, hoy ny tarainan’ny any an-toerana.

Tamin’ny taona 2008 fony fitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no efa niheverana ny anamboarana iny lalana Tsiroanomandidy- Maintirano iny, tsy tanteraka anefa izany noho ny fanonganam-panjakana nataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’ny taona 2009.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/tsiroanomandidy-maintirano-mijaly-ihany-koa-aminny-faharatsianny-lalana-rn1-bis/

Mividy menaka amin’ny sotro fihinanana – Tena latsaka ambany ny fari-piainan’ny vahoaka

Radafy

Miha-milentika hatrany ny fiainam-bahoaka ary miha- kizo fara ny Malagasy. Manomboka miseho eo amin’ny fiainana andavanandron’ny sarambabem-bahoaka amin’izao fotoana izao ny fividianana menaka amin’ny sotro fihinanana. Amin’izay indray, araka ny fantatra, io menaka vidiana amin’ny sotro io, menaka efa avy nanendasana toy ny saosisy na henankisoa na hafa. Izany hoe avy eny amin’ireo mpahandro sakafo amoron-dalana eny no ividianana azy.

Mponina miaina eto an-drenivohitra izany mividy menaka avy nanendasana izany noho ny fahantrany. Tsy voavidy intsony ny menaka tsy mbola nampiasaina amidy eny amin’ny mpivarotra enta-mandinika noho ny fidangan’ny vidiny tsy nitsahatra tato ho ato. Mahavita izay tsy mbola nataon’ny teo alohany tokoa ity fitondrana ity. Fidangan’ny vidin-javatra fanjifa andavanandro, anisan’ny tompon-daka amin’ny fahitana izany izao fe-potoana iasany izao. Miaka-bidy tsy mbola nisy hatramin’izay no hita sy iainan’ny vahoaka. Mba noheverina fa hoe hitsahatra eo amin’ny fampiasana kapoaka kely amin’ny voatabia amin’ny boaty ihany ny famarana ampiasain’ny mpivarotra sy voavidin’ny mpanjifa. Izao anefa ity tonga ampiasaina hatramin’ny sotro. Dia inona indray koa ny mbola hiseho amin’ny manaraka izay tsy azo hevitreverina akory?

Ity fampiasana menaka avy nampisaina ity koa anefa dia iaraha-mahalala fa tsy mahasoa ny fahasalamana, indrindra avy teny amin’ireo mpanendy laoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany, fa sendra tsy azo anoharana intsony ilay vahoaka. Ny hanao izay ahavelona isan’andro fotsiny sisa ny azy no ao an-tsainy. Mahantra tanteraka izy. Ekena tsy mbola mahazo laka tanteraka io tranga amin’ny fividianana menaka avy nampisaina io, fa hiitatra hitombo miandalana toa ireo hafa io vokatry ny fahantrana tsy mitsaha-mangeja isan’andro ny sarambabem-bahoaka io. Mpandainga sy mpamita-bahoaka ilay mpanao politika sy ny namany mbola sahy nilaza, fa efa miha-hita soritra ny ezaka fanavotana ity firenena ity.

www.gvalosoa.net/2021/07/27/mividy-menaka-aminny-sotro-fihinanana-tena-latsaka-ambany-ny-fari-pia...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Mividy menaka amin’ny sotro fihinanana – Tena latsaka ambany ny fari-piainan’ny vahoaka

Radafy

Miha-milentika hatrany ny fiainam-bahoaka ary miha- kizo fara ny Malagasy. Manomboka miseho eo amin’ny fiainana andavanandron’ny sarambabem-bahoaka amin’izao fotoana izao ny fividianana menaka amin’ny sotro fihinanana. Amin’izay indray, araka ny fantatra, io menaka vidiana amin’ny sotro io, menaka efa avy nanendasana toy ny saosisy na henankisoa na hafa. Izany hoe avy eny amin’ireo mpahandro sakafo amoron-dalana eny no ividianana azy.

Mponina miaina eto an-drenivohitra izany mividy menaka avy nanendasana izany noho ny fahantrany. Tsy voavidy intsony ny menaka tsy mbola nampiasaina amidy eny amin’ny mpivarotra enta-mandinika noho ny fidangan’ny vidiny tsy nitsahatra tato ho ato. Mahavita izay tsy mbola nataon’ny teo alohany tokoa ity fitondrana ity. Fidangan’ny vidin-javatra fanjifa andavanandro, anisan’ny tompon-daka amin’ny fahitana izany izao fe-potoana iasany izao. Miaka-bidy tsy mbola nisy hatramin’izay no hita sy iainan’ny vahoaka. Mba noheverina fa hoe hitsahatra eo amin’ny fampiasana kapoaka kely amin’ny voatabia amin’ny boaty ihany ny famarana ampiasain’ny mpivarotra sy voavidin’ny mpanjifa. Izao anefa ity tonga ampiasaina hatramin’ny sotro. Dia inona indray koa ny mbola hiseho amin’ny manaraka izay tsy azo hevitreverina akory?

Ity fampiasana menaka avy nampisaina ity koa anefa dia iaraha-mahalala fa tsy mahasoa ny fahasalamana, indrindra avy teny amin’ireo mpanendy laoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany, fa sendra tsy azo anoharana intsony ilay vahoaka. Ny hanao izay ahavelona isan’andro fotsiny sisa ny azy no ao an-tsainy. Mahantra tanteraka izy. Ekena tsy mbola mahazo laka tanteraka io tranga amin’ny fividianana menaka avy nampisaina io, fa hiitatra hitombo miandalana toa ireo hafa io vokatry ny fahantrana tsy mitsaha-mangeja isan’andro ny sarambabem-bahoaka io. Mpandainga sy mpamita-bahoaka ilay mpanao politika sy ny namany mbola sahy nilaza, fa efa miha-hita soritra ny ezaka fanavotana ity firenena ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/mividy-menaka-aminny-sotro-fihinanana-tena-latsaka-ambany-ny-fari-piainanny-vahoaka/

Comment on Facebook Mividy menaka ...

Tena manirikiry eh. Ny vola miditra tsy mihetsika, mihena mihitsy aza nefa ny vidim-piainana ty midangana amzay tsy eran'ny aina. Ny fanampina amin'io mirarakopana. Famonoana ankolaka 😡😡😡😡

Solution ?

Mbola Sotro ary io fa @ herinandro ambony @ Capsules.

Mahonena !!! Fa ts fantatr'ilay fanjakana!

Tena loza mihintsy eee ! Aty aminay 2000 ar mahazo vary . Menaka . Sira vaingany .pétrole. trondro maina kely . Tapaka jumbo . Voa-café kely . Sigara iray .. toa izany no hitako rehefa avy miasa hariva ny olona mba miantsena . Iza ao anatina fanjakana io no sahy sy mahavita izany fa omeko 2000 ar dia asaina manao izany . Fanjakana nahamenatra ny firenena hatrizay .

Tena looooza, mampalahelo !

Tsy mahagaga satria Tsy vao omaly ny faripianan i vahoaka no lasa ambany fa hatrizay. Ny toetaina te ho millionaire haingana , fetsy . Tia manaratsy namana ,kamo sy mifidy miasa. Tia manambaka namana, tsitia mahita fivoarana. Be manimanina .sns.... no mampahatra isika malagasy. Satraia lany andro itsikera namana fotsiny ny atao sasany.

Tsy miomehy loza aho...D ohatrinona NY sotro?

Indrisy tokoa .....

efa nanjo anay fahiny zany h@ vary @kapoka ny saribao misy ny vidy ny vovoka saribao! afatsiny mpitsipona légumes eny antsena , soa rano fa gratuits ny manasa lamba @ mpompe no mando10fmg,diloilo coco nafatra t@ sotro , FITONDRANY DEBA ll zany zao!

200 ariary tsy mahazo menaka madio fa 500farany ambany antanandehibe asa foana ny any ambala...

13 fo e

de combien ny 1 c. à soupe???

Mbola vao n'y menaka aza izany no vidina @ sotro koo! Mbola aiza zany rehefa n'y vary !loza marina!!!!!!

tena marina😢😢😢

View more comments

Fikaonan-doha nasionaly – Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony, hoy ny mpanohitra

Isambilo

Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony izany, hoy ny mpanohitra, nanao fikaonan-doha nasionaly teny amin’ny Ri La Tsio Bypass, nandritra ny 2 andro ny faran’ny herinandro teo.

Misy andininy 16 ny fehinkevitra nivoaka tamin’izany, avy amin’ireo mpivory izay avy amin’ny lafy valon’i madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa tokony hametra-pialana ny filoha Rajoelina, ravàna ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, na HCC, ka ireo mpitsara no hifampifidy izay handrafitra ny HCC vaovao.

Hirosoana ny fidirana amin’ny Repoblika faha-5, izany hoe rafetina ny Lalampanorenana vaovao fa ialàna ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-4, izay tsy voahaja sy itsakitsahan’ny fitondrana amin’izao fotoana.

Fehin-kevitra (rohy)
www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-mikasika-ny-raharaham-pirenena-23-sy-24-jolay...

Décisions (lien)
www.gvalosoa.net/2021/07/27/concertation-nationale-23-et-24-juillet-2021-resolutions/

www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-rendrika-ny-firenena-ka-tsy-ekena-intsony-hoy...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Fikaonan-doha nasionaly – Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony, hoy ny mpanohitra

Isambilo

Rendrika ny firenena ka tsy ekena intsony izany, hoy ny mpanohitra, nanao fikaonan-doha nasionaly teny amin’ny Ri La Tsio Bypass, nandritra ny 2 andro ny faran’ny herinandro teo.

Misy andininy 16 ny fehinkevitra nivoaka tamin’izany, avy amin’ireo mpivory izay avy amin’ny lafy valon’i madagasikara. Nisongadina tamin’izany fa tokony hametra-pialana ny filoha Rajoelina, ravàna ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, na HCC, ka ireo mpitsara no hifampifidy izay handrafitra ny HCC vaovao.

Hirosoana ny fidirana amin’ny Repoblika faha-5, izany hoe rafetina ny Lalampanorenana vaovao fa ialàna ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-4, izay tsy voahaja sy itsakitsahan’ny fitondrana amin’izao fotoana.

Fehin-kevitra (rohy)
http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-mikasika-ny-raharaham-pirenena-23-sy-24-jolay-2021-fehin-kevitra/

Décisions (lien)
http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/concertation-nationale-23-et-24-juillet-2021-resolutions/

http://www.gvalosoa.net/2021/07/27/fikaonan-doha-nasionaly-rendrika-ny-firenena-ka-tsy-ekena-intsony-hoy-ny-mpanohitra/
Load more