14 C
Antananarivo
Fri 24 Sep 2021 23:41

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
14 ° C
14 °
14 °
88 %
3.1kmh
20 %
Fri
14 °
Sat
24 °
Sun
24 °
Mon
20 °
Tue
24 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Mankasitraka ary manohana ny fahamarinana. ... TohinyFintinina

5 ora lasa

Mankasitraka ary manohana ny fahamarinana.

Manaotao foana mihitsy ireto @ fitondrana ireto! Tsy lasa! ... TohinyFintinina

5 ora lasa

Manaotao foana mihitsy ireto @ fitondrana ireto! Tsy lasa!

Tena mitsinjo ny mpiasa tao sy ny vita Malagasy ve ity fitondrana ity? ... TohinyFintinina

10 ora lasa

Tena mitsinjo ny mpiasa tao sy ny vita Malagasy ve ity fitondrana ity?

Député Velomahazo Patrice (IRD). ... TohinyFintinina

15 ora lasa

Député Velomahazo Patrice (IRD).

Rajoelina sy ny forongony – Teleferika mahavoky, lalana tsy azo hanina

Beharo

Nanambara Rajoelina sy ny forongony tany aloha fa lalana tsy azo hanina. Izao izy ireo hametraka teleferika. Mipetraka ankehitriny ny fanontaniana, ny teleferika ve mahavoky ny vahoaka efa mitofezaky ny fahantrana amin’izao fotoana, noho ny tsy fahaizan’ny mpitondra ihany no mahatonga izany? Ny tsapa, tsy manintona olona ity fitaterana vaovao dradradradraina etsy sy eroa ity na ny teleferika, raha ny feo azo sy ny valin-teny nomena ny gazety no fintinina.

Nambaran’ny rehetra mantsy, fa na zotra firy na firy no hifamezivezy eny dia tsy mba vaha-olana mihitsy, fa ho zary lasa eboebo, na werawera fotsiny no ilazana azy. Tsy aleo ve hoy ny rehetra mamelona amin’ny fomba haingana ny fitaterana an-dalamby sy lamasinina ireny ihany, mba hahafahan’ny rehetra miverina amin’ny tany niaviany, sady afaka miasa any an-toerana no miasa amin’ny lalamby indray, sady mba miala eto an-drenivohitra no tsy mitangorona eny ho eny intsony. Raha tanteraka izany hoy ireo mpamboly sy mpiompy dia hitombo ireo mpivezivezy, ireo vokatra koa mba ho azo antoka, ny kere mety ho voavaha, fa tsy atao petatoko toy izao indray. Tsorina fa mbola ho lafo noho ny “bus class ” koa ny sarandalana raha io fitaterana vaovao tsy manintona io no hanaovana trosa be indray, sady na maika aza, sarotra ihany koa ny hoe: misy miala etsy na eroa, ny delestazy efa manahirana, sady mbola tombontsoa sy voninahitr’i Rajoelina indray no omen-dahatra amin’izany fa tsy ny vahoaka mihitsy, hoy ihany ny fanehoan-kevitra.

Eto am-pamaranana dia tsipihina ihany fa rendrarendran’ny filoha io, mbola tsy sahaza antsika amin’izao vanim-potoana izao ary tena tsy azo ho hanina tsy mahavoky, noho ilay làlana namelezana ny filoha Marc Ravalomanana tany aloha, fa tena mosavy indray aza. Mba jereo maika ny lalamby, havaozy haingana ireo Gara mampalahelo efa manala baraka, hareno mazava ny fiantsonana etsy Soarano, fa io no manintona ny rehetra sy ireo mpizahatany izao, hoy izy ireo.

www.gvalosoa.net/2021/09/24/rajoelina-sy-ny-forongony-teleferika-mahavoky-lalana-tsy-azo-hanina/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Rajoelina sy ny forongony – Teleferika mahavoky, lalana tsy azo hanina

Beharo

Nanambara Rajoelina sy ny forongony tany aloha fa lalana tsy azo hanina. Izao izy ireo hametraka teleferika. Mipetraka ankehitriny ny fanontaniana, ny teleferika ve mahavoky ny vahoaka efa mitofezaky ny fahantrana amin’izao fotoana, noho ny tsy fahaizan’ny mpitondra ihany no mahatonga izany? Ny tsapa, tsy manintona olona ity fitaterana vaovao dradradradraina etsy sy eroa ity na ny teleferika, raha ny feo azo sy ny valin-teny nomena ny gazety no fintinina.

Nambaran’ny rehetra mantsy, fa na zotra firy na firy no hifamezivezy eny dia tsy mba vaha-olana mihitsy, fa ho zary lasa eboebo, na werawera fotsiny no ilazana azy. Tsy aleo ve hoy ny rehetra mamelona amin’ny fomba haingana ny fitaterana an-dalamby sy lamasinina ireny ihany, mba hahafahan’ny rehetra miverina amin’ny tany niaviany, sady afaka miasa any an-toerana no miasa amin’ny lalamby indray, sady mba miala eto an-drenivohitra no tsy mitangorona eny ho eny intsony. Raha tanteraka izany hoy ireo mpamboly sy mpiompy dia hitombo ireo mpivezivezy, ireo vokatra koa mba ho azo antoka, ny kere mety ho voavaha, fa tsy atao petatoko toy izao indray. Tsorina fa mbola ho lafo noho ny “bus class ” koa ny sarandalana raha io fitaterana vaovao tsy manintona io no hanaovana trosa be indray, sady na maika aza, sarotra ihany koa ny hoe: misy miala etsy na eroa, ny delestazy efa manahirana, sady mbola tombontsoa sy voninahitr’i Rajoelina indray no omen-dahatra amin’izany fa tsy ny vahoaka mihitsy, hoy ihany ny fanehoan-kevitra.

Eto am-pamaranana dia tsipihina ihany fa rendrarendran’ny filoha io, mbola tsy sahaza antsika amin’izao vanim-potoana izao ary tena tsy azo ho hanina tsy mahavoky, noho ilay làlana namelezana ny filoha Marc Ravalomanana tany aloha, fa tena mosavy indray aza. Mba jereo maika ny lalamby, havaozy haingana ireo Gara mampalahelo efa manala baraka, hareno mazava ny fiantsonana etsy Soarano, fa io no manintona ny rehetra sy ireo mpizahatany izao, hoy izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/24/rajoelina-sy-ny-forongony-teleferika-mahavoky-lalana-tsy-azo-hanina/

Fernand Cello – Avoahay Berija fa samy cybercriminalité ny azy sy Arphine

Ny Valosoa

Nisy ny fandaharana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny faran’ny herinandro teo mikasika ny resaka « cybercriminalité », na ny heloka amin’ny tambazotran-tserasera, izay nandraisan’ny mpanao politika mpandinika raharahampirenena, mpanao gazety ary ireo tompon’andraikitra mandray fitoriana mikasika ny raharaha cybercriminalité ao amin’ny zandary sy ny polisy anjara. Maro ireo efa niditra am-ponja mikasika ity resaka raharaha amin’ny tambazotran-tserasera ity, indrindra ireo mpanohitra ny fitondràna ankehitriny. Isan’ny lasibatra tamin’izany ny mpanao gazety Arphine Rahelisoa ao amin’ny gazety Ny valosoa Vaovao izay nampidirina amponja nandritra ny 1 volana amin’ny zavatra tsy nataony, na dia efa nanambara aza ny mpanao ny site nanao ny publication, fa tsy Arphine Rahelisoa no nanao io. Na izany aza no zavatra nisy dia tsy nisy adihevitra, fa tonga dia nampidirina amponja ny tenany. Nisy ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety Fernand Cello ary namafisin’ireo mpanolotra ny fandaharana, ny tompon’andraikitra amin’ity resaka cybercriminalité ity, mahakasika ny fitanilàna atao amin’ireo olona toriana hoe misy ny haingana be ny fandraisan’andraikitra rehefa tsy mitovy hevitra amin’ny fitondràna, nefa raha vao mpomba ny fitondràna no misy mitory dia tsy misy tohiny io resaka io, fa dia mivalona any ambany latabatra. Tsy nisy valiny moa ny fanontaniana na nipetraka foana aza, mety misy antony ao.

Manoloana izany dia nanambara ny mpanao gazety Fernand Cello, fa misy ny fitanilàna eo amin’ny mpitondra fanjakàna amin’ny fandraisana fanapahankevitra. Arphine Rahelisoa rehefa nisy ny hetsika maro nataon’ny olom-pirenena dia ny filohan’ny Repoblika mihintsy no namoaka azy tao amin’ny fonja. Ny dokotera Berija Ravelomanantsoa avela hihitsoka 44 volana any amponja, nefa samy cybercriminalité mitovy ihany. Misy fanavakavahana sy fitanilana mihitsy ataon’ny filoha Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy momba ity resaka fitsarana sy fonja ity. Misy ve ny atahorana eto amin’ny firenena, ka avela hihitsoka any ampigadràna hoy hatrany Fernand Cello. Noho izany avoahay Berija hoy izy.

www.gvalosoa.net/2021/09/24/fernand-cello-avoahay-berija-fa-samy-cybercriminalite-ny-azy-sy-arphine/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Fernand Cello – Avoahay Berija fa samy cybercriminalité ny azy sy Arphine

Ny Valosoa

Nisy ny fandaharana tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray ny faran’ny herinandro teo mikasika ny resaka « cybercriminalité », na ny heloka amin’ny tambazotran-tserasera, izay nandraisan’ny mpanao politika mpandinika raharahampirenena, mpanao gazety ary ireo tompon’andraikitra mandray fitoriana mikasika ny raharaha cybercriminalité ao amin’ny zandary sy ny polisy anjara. Maro ireo efa niditra am-ponja mikasika ity resaka raharaha amin’ny tambazotran-tserasera ity, indrindra ireo mpanohitra ny fitondràna ankehitriny. Isan’ny lasibatra tamin’izany ny mpanao gazety Arphine Rahelisoa ao amin’ny gazety Ny valosoa Vaovao izay nampidirina amponja nandritra ny 1 volana amin’ny zavatra tsy nataony, na dia efa nanambara aza ny mpanao ny site nanao ny publication, fa tsy Arphine Rahelisoa no nanao io. Na izany aza no zavatra nisy dia tsy nisy adihevitra, fa tonga dia nampidirina amponja ny tenany. Nisy ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety Fernand Cello ary namafisin’ireo mpanolotra ny fandaharana, ny tompon’andraikitra amin’ity resaka cybercriminalité ity, mahakasika ny fitanilàna atao amin’ireo olona toriana hoe misy ny haingana be ny fandraisan’andraikitra rehefa tsy mitovy hevitra amin’ny fitondràna, nefa raha vao mpomba ny fitondràna no misy mitory dia tsy misy tohiny io resaka io, fa dia mivalona any ambany latabatra. Tsy nisy valiny moa ny fanontaniana na nipetraka foana aza, mety misy antony ao.

Manoloana izany dia nanambara ny mpanao gazety Fernand Cello, fa misy ny fitanilàna eo amin’ny mpitondra fanjakàna amin’ny fandraisana fanapahankevitra. Arphine Rahelisoa rehefa nisy ny hetsika maro nataon’ny olom-pirenena dia ny filohan’ny Repoblika mihintsy no namoaka azy tao amin’ny fonja. Ny dokotera Berija Ravelomanantsoa avela hihitsoka 44 volana any amponja, nefa samy cybercriminalité mitovy ihany. Misy fanavakavahana sy fitanilana mihitsy ataon’ny filoha Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy momba ity resaka fitsarana sy fonja ity. Misy ve ny atahorana eto amin’ny firenena, ka avela hihitsoka any ampigadràna hoy hatrany Fernand Cello. Noho izany avoahay Berija hoy izy.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/24/fernand-cello-avoahay-berija-fa-samy-cybercriminalite-ny-azy-sy-arphine/

Filoha Rajoelina – Filoha « sans qualité » tokoa

Ny Valosoa

Filoha Rajoelina, filoha tsy misy kalitao tokoa, na « sans qualité », hoy ny maro nahita azy nilahatra tamin’ny ministra delege Frantsay tany amin’ny birao fiasany tany Paris. Tsy fanao amin’ny arofenitra iraisam-pirenena ny filoham-pirenena, milahatra, na mandrorona any amina ministra izany. Amin’izay koa resaka fitrosana, amina zavatra tsy laharam-pahamehana eto amin’ny firenena no natao. Tena fampiharana arofenitra tsy nisy nandritra ny 60 taona no niseho.

Nanamafy izany nampandrorona ny Filoha Malagasy izany ny Ambasdaoro Malagasy teo aloha tany Sénégal, Paraina Auguste. Afa-baraka miaraka amin’ny Filoha ny Malagasy rehetra, noho ny tsy fahaizany ny fenitra iraisam-pirenena, hoy ity filohan’ny Antenimierampirenena teo aloha ity ihany koa. Nilaza izy fa nivarahontsana avokoa ny masoivoho taty Afrika sy any Frantsa, izay tafaresaka taminy raha naheno, fa nisy filoham-pirenenena nidina tamina biraona minisitra tao Frantsa. Afa-baraka miaraka amin’i Rajoelina ny vahoaka malagasy rehetra, satria fenitra iraisam-pirenenena mihintsy no tsy hainy. Tsy mba nisy mpanolotsaina afaka nampahafantatra ny tokony sy ny tsy tokony nataony ve? Hoy ihany ny fanamarihana. Tokony ho hentitra ny mpanolotsaina nanakana ny filoha Rajoelina tsy hanatrika iny findramam-bola tany Frantsa iny, satria mbola tsy nisy mihintsy ny tahaka izany, sady manimba endrika ny firenena ny tsy fahaizana aro-fenitra kanefa mba filoha ihany, hoy ihany Paraina.

www.gvalosoa.net/2021/09/24/filoha-rajoelina-filoha-sans-qualite-tokoa/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Filoha Rajoelina – Filoha « sans qualité » tokoa

Ny Valosoa

Filoha Rajoelina, filoha tsy misy kalitao tokoa, na « sans qualité », hoy ny maro nahita azy nilahatra tamin’ny ministra delege Frantsay tany amin’ny birao fiasany tany Paris. Tsy fanao amin’ny arofenitra iraisam-pirenena ny filoham-pirenena, milahatra, na mandrorona any amina ministra izany. Amin’izay koa resaka fitrosana, amina zavatra tsy laharam-pahamehana eto amin’ny firenena no natao. Tena fampiharana arofenitra tsy nisy nandritra ny 60 taona no niseho.

Nanamafy izany nampandrorona ny Filoha Malagasy izany ny Ambasdaoro Malagasy teo aloha tany Sénégal, Paraina Auguste. Afa-baraka miaraka amin’ny Filoha ny Malagasy rehetra, noho ny tsy fahaizany ny fenitra iraisam-pirenena, hoy ity filohan’ny Antenimierampirenena teo aloha ity ihany koa. Nilaza izy fa nivarahontsana avokoa ny masoivoho taty Afrika sy any Frantsa, izay tafaresaka taminy raha naheno, fa nisy filoham-pirenenena nidina tamina biraona minisitra tao Frantsa. Afa-baraka miaraka amin’i Rajoelina ny vahoaka malagasy rehetra, satria fenitra iraisam-pirenenena mihintsy no tsy hainy. Tsy mba nisy mpanolotsaina afaka nampahafantatra ny tokony sy ny tsy tokony nataony ve? Hoy ihany ny fanamarihana. Tokony ho hentitra ny mpanolotsaina nanakana ny filoha Rajoelina tsy hanatrika iny findramam-bola tany Frantsa iny, satria mbola tsy nisy mihintsy ny tahaka izany, sady manimba endrika ny firenena ny tsy fahaizana aro-fenitra kanefa mba filoha ihany, hoy ihany Paraina.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/24/filoha-rajoelina-filoha-sans-qualite-tokoa/

Comment on Facebook Filoha Rajoelina –...

Izay ilay fahazaran-dratsy atao eto Madagasikara, ny tsy fahaizana mitsinjara ny fahefana fa angoniny ho azy irery, tsabahiny daholo na asa, ny fitokanana foto-drafitr'asa rehetra hatrany @ fokontany, commune, sns ... . Ny fitiavana te-hisehoseho etsy sy eroa (geste technique) ka hatrany ivelany avy no lasa manaonao foana. Rehefa tsy ny fampandrosoana no imasoana dia tsy maintsy fahafaham-baraka sy henatra no azo.

Efa ts mahagaga

Fivoriamben’ny mpitarika Tily eto Madagasikara – Nanome fanofanana momba ny fahaiza-mitarika Ravalo

Isambilo

Tanterahana any Moramanga, any amin’ny faritra Alaotra Mangoro amin’izao fotoana, ny fivoriamben’ny mpitarika Tily eto Madagasikara. Tily avy amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagsikara (FJKM). Tonga nizara traikefa tamin’izy ireo tany an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana, ny momba ny fahaiza-mitarika eo amin’ny kristiana, na leadership kristiana no anisan’ny novahavahany tamin’ireo mpizaika tamin’izany. Nanambara ny filoha Ravalomana fa : « faly aho nifampizara taminareo Tily androany ary resy lahatra aho satria ny Tily dia manana anjara lehibe amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ho olom-banona eto amin’ny firenenentsika. Izany dia araka ny tenin’ny Soratra Masina koa : “tano ny finoana ho ampinga “:Efes 6- 16a”.

www.gvalosoa.net/2021/09/24/fivoriambenny-mpitarika-tily-eto-madagasikara-nanome-fanofanana-momba...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Fivoriamben’ny mpitarika Tily eto Madagasikara – Nanome fanofanana momba ny fahaiza-mitarika Ravalo

Isambilo

Tanterahana any Moramanga, any amin’ny faritra Alaotra Mangoro amin’izao fotoana, ny fivoriamben’ny mpitarika Tily eto Madagasikara. Tily avy amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagsikara (FJKM). Tonga nizara traikefa tamin’izy ireo tany an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana, ny momba ny fahaiza-mitarika eo amin’ny kristiana, na leadership kristiana no anisan’ny novahavahany tamin’ireo mpizaika tamin’izany. Nanambara ny filoha Ravalomana fa : « faly aho nifampizara taminareo Tily androany ary resy lahatra aho satria ny Tily dia manana anjara lehibe amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ho olom-banona eto amin’ny firenenentsika. Izany dia araka ny tenin’ny Soratra Masina koa : “tano ny finoana ho ampinga “:Efes 6- 16a”.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/24/fivoriambenny-mpitarika-tily-eto-madagasikara-nanome-fanofanana-momba-ny-fahaiza-mitarika-ravalo/

Fitaovana fitateram-bahoaka vaovao – Tsy hampiova ny fiainam-bahoaka velively

Radafy

Manaotao foana ve ny Firenena Mikambana nisafidy ny andro omaly ho andro iraisam-pirenena tsy hisy na tsy hampiasana fiarakodia? Mazava loatra, fa antony ara-piarovana ny tontolo iainana no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Niditra tamin’ny andro faharoa amin’ny fihaonana an-tampony eo anivon’ny mpikamban’ny Firenena Mikambana ihany koa iny andro iny ary asa izay resaka tao anatin’izany ? Fa hoan’ny tany an-dalam-pandrosoana na firenena mahantra toa an’i Madagasikara dia sarotra ny hiala amin’izany, fa tsy maintsy mampiasa izany. Ny tomponandraiki-panjakana ve dia hivaky loha amin’izany ? Tsy afaka araka izany ny fitohanana an-drenivohitra isan’andro indrindra rehefa niditra an-tsekoly ny mpianatra. Toy ny isan’andro ifandrotehan’ny fitohanana sy ny firotorotoana ny zava-nisy. Efa aman-taonany izany no nitranga ary izay indrindra ve no nahatonga ny tompoandraikitra miadidy ny tanànan’Antananarivo renivohitra hanonofinofy, ka hihevitra fa tokony hampiasaina ny « bus class », ny « tramway », ary ny « téléphérique », izay fifamoivoizana tsy ambony tsy ambany sady tsy an’habakabaka no tsy an-tanety, fa misababaka eo.

Tena ilain’ny vahoaka malagasy sy ny mponin’Antananarivo ve izany amin’izao fotoana izao ? Tsy maintsy andaniam-bola be mantsy izany, ary izany dia tsy maintsy misy setriny ambadika takian’ny orinasa vahiny hametraka izany eto, fa tsy mandeha ho azy amin’izao fotsiny, na fiantrana ny vahoaka malagasy fa mahantra loatra. Tsia, tsy izany velively, fa resaka fandraharahana io na bizina, ka aoka tsy ho voafitaka ny vahoaka. Ny mpandraharaha vahiny miasa eto, izy rehetra, dia tsy misy izay tsy mihevitra ny haka sy hangoron-karena eto, satria manana izany be dia be ity firenena ity. Misy dikany lehibe matoa miharitra eto ry zareo sinoa. Efa nambara fa tsy mandeha ho azy amin’izao ny fihetsik’ireo sinoa ireo niara-niasa tamin’ny fitondrana namita ny kianjan’i Mahamasina io. Nisy volabe ambadika nampiasaina tao avy aminy. Iza no tsy mahalala, fa ry zareo sinoa dia miezaka maka laka aty Afrika, satria firenena sahirana sy mahantra ny aty ary azo trandrahana tsara ahazoana tombontsoa tsy eo amin’ny lafiny fiaraha-miasa toy izany ihany fa hatramin’ny resaka politika. Tany malemy tsara azo anorenam-pangady i Madagasikara, fa mila mampiasa vola fotsiny sy miresaka diplômasia. Ny fitondrana rahateo malemy tsy azo ifampiraharahana tsara. Dia tsy atao hahagaga ny zava-bita sy ny mbola hisian’ny sehatr’asa hafa amin’ny manaraka. Dia tsy atao hahagaga ihany koa raha misy mponina taitra sy mitaraina, fa misy teratany sinoa tonga any aminy hitrandraka harena ankibon’ny tany.

Miverina amin’ny fifamoivoizana an-tanety eto, miharihary avy hatrany fa tsy hahavaha ny olana amin’ny fitohanana eto an-drenivohitra ireo vahaolana aroson’ny fitondrana, na ny eto amin’ny kaomina Antananarivo renivohitra, na eo anivon’ny fitondrana foibe izany. Mazava loatra fa natao fotsiny ihany hamitaham-bahoaka tsotra izao izany, satria tsy mahavaha ary tsy hahavaha mihitsy ny olana fototra manjo ny vahoaka Malagasy. Vahoaka efa tsara fari-piainana sy mandroso no mety amin’ireo fitaovam-pitaterana ireo, fa tsy natao ho an’ny vahoaka mahantra ankehitriny izany. Aza mamita-bahoaka fa efa ampy izay natao hatramin’izay mba hifikirana amin’ny tombontsoa sy ny fahefana. Sa hamita-bahoaka indray fa mandroso ny firenena ary miasa ny fitondrana? Hampitombo ny vola anaty kitapom-bolan’ny sarambabem-bahoaka ve ny fisian’izy ireo ary hanatsara ny vola miditra aminy? Tsia avy hatrany ny valiny, n’inona n’inona fanazavana sy teny mampandry adrisa atao, satria tsy ho mamaimaimpoana ny fandehana amin’ireo ary ho ambony noho ny an’ny taxibe aza ny saran-dalana. Etsy ankilan’izay, ny fidiram-bolan’ny vahoaka Malagasy tsy mitombo, ny teo am-pelatanana aza very noho ny orinasa sy fihariana nikatona. Fehiny, azo atao ny mametraka ireo fitaovam-pitaterana ireo, fa ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka ankapobeny tsy misy. Asakasak’izay mety ho voafitaka ihany, fa fanampena-maso ny vahoaka izany fikasan’ny fitondrana izany. Fanarian-dia ihany koa satria hanaovana hoerahoera sy vely vilanin’ny fitondrana indray amin’ny fivoizana izany eny anivon’ny haino vaky jery mpomba azy izany resaka izany. Etsy ankilan’izay, hitohy ihany ny fahasaharinam-bahoaka sy ny fiainany anaty fahantrana lalina ary mbola ho rambony amin’ny laharana manerantany amin’ny firenena mahantra ihany i Madagasikara.

www.gvalosoa.net/2021/09/23/fitaovana-fitateram-bahoaka-vaovao-tsy-hampiova-ny-fiainam-bahoaka-ve...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Fitaovana fitateram-bahoaka vaovao – Tsy hampiova ny fiainam-bahoaka velively

Radafy

Manaotao foana ve ny Firenena Mikambana nisafidy ny andro omaly ho andro iraisam-pirenena tsy hisy na tsy hampiasana fiarakodia? Mazava loatra, fa antony ara-piarovana ny tontolo iainana no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Niditra tamin’ny andro faharoa amin’ny fihaonana an-tampony eo anivon’ny mpikamban’ny Firenena Mikambana ihany koa iny andro iny ary asa izay resaka tao anatin’izany ? Fa hoan’ny tany an-dalam-pandrosoana na firenena mahantra toa an’i Madagasikara dia sarotra ny hiala amin’izany, fa tsy maintsy mampiasa izany. Ny tomponandraiki-panjakana ve dia hivaky loha amin’izany ? Tsy afaka araka izany ny fitohanana an-drenivohitra isan’andro indrindra rehefa niditra an-tsekoly ny mpianatra. Toy ny isan’andro ifandrotehan’ny fitohanana sy ny firotorotoana ny zava-nisy. Efa aman-taonany izany no nitranga ary izay indrindra ve no nahatonga ny tompoandraikitra miadidy ny tanànan’Antananarivo renivohitra hanonofinofy, ka hihevitra fa tokony hampiasaina ny « bus class », ny « tramway », ary ny « téléphérique », izay fifamoivoizana tsy ambony tsy ambany sady tsy an’habakabaka no tsy an-tanety, fa misababaka eo.

Tena ilain’ny vahoaka malagasy sy ny mponin’Antananarivo ve izany amin’izao fotoana izao ? Tsy maintsy andaniam-bola be mantsy izany, ary izany dia tsy maintsy misy setriny ambadika takian’ny orinasa vahiny hametraka izany eto, fa tsy mandeha ho azy amin’izao fotsiny, na fiantrana ny vahoaka malagasy fa mahantra loatra. Tsia, tsy izany velively, fa resaka fandraharahana io na bizina, ka aoka tsy ho voafitaka ny vahoaka. Ny mpandraharaha vahiny miasa eto, izy rehetra, dia tsy misy izay tsy mihevitra ny haka sy hangoron-karena eto, satria manana izany be dia be ity firenena ity. Misy dikany lehibe matoa miharitra eto ry zareo sinoa. Efa nambara fa tsy mandeha ho azy amin’izao ny fihetsik’ireo sinoa ireo niara-niasa tamin’ny fitondrana namita ny kianjan’i Mahamasina io. Nisy volabe ambadika nampiasaina tao avy aminy. Iza no tsy mahalala, fa ry zareo sinoa dia miezaka maka laka aty Afrika, satria firenena sahirana sy mahantra ny aty ary azo trandrahana tsara ahazoana tombontsoa tsy eo amin’ny lafiny fiaraha-miasa toy izany ihany fa hatramin’ny resaka politika. Tany malemy tsara azo anorenam-pangady i Madagasikara, fa mila mampiasa vola fotsiny sy miresaka diplômasia. Ny fitondrana rahateo malemy tsy azo ifampiraharahana tsara. Dia tsy atao hahagaga ny zava-bita sy ny mbola hisian’ny sehatr’asa hafa amin’ny manaraka. Dia tsy atao hahagaga ihany koa raha misy mponina taitra sy mitaraina, fa misy teratany sinoa tonga any aminy hitrandraka harena ankibon’ny tany.

Miverina amin’ny fifamoivoizana an-tanety eto, miharihary avy hatrany fa tsy hahavaha ny olana amin’ny fitohanana eto an-drenivohitra ireo vahaolana aroson’ny fitondrana, na ny eto amin’ny kaomina Antananarivo renivohitra, na eo anivon’ny fitondrana foibe izany. Mazava loatra fa natao fotsiny ihany hamitaham-bahoaka tsotra izao izany, satria tsy mahavaha ary tsy hahavaha mihitsy ny olana fototra manjo ny vahoaka Malagasy. Vahoaka efa tsara fari-piainana sy mandroso no mety amin’ireo fitaovam-pitaterana ireo, fa tsy natao ho an’ny vahoaka mahantra ankehitriny izany. Aza mamita-bahoaka fa efa ampy izay natao hatramin’izay mba hifikirana amin’ny tombontsoa sy ny fahefana. Sa hamita-bahoaka indray fa mandroso ny firenena ary miasa ny fitondrana? Hampitombo ny vola anaty kitapom-bolan’ny sarambabem-bahoaka ve ny fisian’izy ireo ary hanatsara ny vola miditra aminy? Tsia avy hatrany ny valiny, n’inona n’inona fanazavana sy teny mampandry adrisa atao, satria tsy ho mamaimaimpoana ny fandehana amin’ireo ary ho ambony noho ny an’ny taxibe aza ny saran-dalana. Etsy ankilan’izay, ny fidiram-bolan’ny vahoaka Malagasy tsy mitombo, ny teo am-pelatanana aza very noho ny orinasa sy fihariana nikatona. Fehiny, azo atao ny mametraka ireo fitaovam-pitaterana ireo, fa ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka ankapobeny tsy misy. Asakasak’izay mety ho voafitaka ihany, fa fanampena-maso ny vahoaka izany fikasan’ny fitondrana izany. Fanarian-dia ihany koa satria hanaovana hoerahoera sy vely vilanin’ny fitondrana indray amin’ny fivoizana izany eny anivon’ny haino vaky jery mpomba azy izany resaka izany. Etsy ankilan’izay, hitohy ihany ny fahasaharinam-bahoaka sy ny fiainany anaty fahantrana lalina ary mbola ho rambony amin’ny laharana manerantany amin’ny firenena mahantra ihany i Madagasikara.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/23/fitaovana-fitateram-bahoaka-vaovao-tsy-hampiova-ny-fiainam-bahoaka-velively/

EDITO 23 septambra – Fiharian-karena – Isehoan’ny tsy rariny ny sehatra fanondranana lavanila

Sôh’son

Tsy milamina ny sehatry ny vokatra lavanila, izay no azo amehezana ny fahenoina ny zava-misy. Misy politika an-kefetsena ratsy, mba tsy ilazana hoe politika maloto ataon’ny fitondrana, na ny manam-pahefana eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Ny vokatra lavanila izay anisany voalohany mampidi-bola vahiny ho an’ny firenena, ary anisany mampanan-daza azy. Faritra maro no ahitana fanaovana ity voly lavanila ity eto amin’ny firenena. Saika amin’ny faritra atsinanana no ahitana ny famokarana azy, izay mifandraika amin’ny ara—tantara ihany dia ny vanim-potoanan’ny fanjanahantany. Voly fanondrana no nanaovana azy hambolena eto ary mbola mitoetra izany mandrak’ankehitriny, satria ny 99% ny vokatra dia aondrantsika avokoa.

Nambara, fa tsy nisy afa-tsy 66 amin’ireo mpandraharaha 300 nangataka fankatoavana avy amin’ny fanjakana hanondrana vokatra any ivelany ihany, no nanaja ny fepetra tamin’ny mason-tsivana napetraka. Izy ireo izany no nahazo alalana hanondrana vokatra lavanila any ivelany amin’ity taona ity. Novakian’ny tomponandraikitra iray bantsilana ary taorian’ny famoahana ny lisitra fa misy ny akamakama sy ny kinamanaman’ny fitondrana izay tsy mbola nisehatra tamin’io resaka io no tafiditra ao anatiny, fa nisy efa mpanao izany no tsy tafiditra. Tsy milamina izany. Nolazainy ihany koa, fa misy fanaovana ampihimamba ao anatin’izany. Izany hoe, misy fanilihana ny hafa te hisehatra sy efa mpisehatra amin’ity fanondranana vokatra lavanila any ivelany ity. Efa resaka efa nandeha tato ho ato ny momba izany. Talohan’izao fitondrana izao anefa tsy nisy an’izany.

Nikorontana ny vidin’ny vokatra lavanila tato anatin’ny taona roa izao, ary tamin’izao fotoam-panondranana izao dia tena ratsy tanteraka, na dia voalaza fa somary nitombo kely ny vokatra miohatra ny tamin’ny taon-dasa izay efa nidina io raha oharina ny tamin’ny taona 2019. Izany hoe, tsy voafehy izany na misy fanaovana kajikajy politika ao ambadik’izany rehetra izany. Iza no voa mafy ao anatin’izany, ny tantsaha mpamboly satria nidina hatrany amin’ny 15000 Ariary mihitsy ny vidin’ny lavanila maitso raha nolazaina fa hoferana ho 75000 Ariary.

Raha fehezina izany, izao fitondrana dia niteraka fatiantoka ho an’ny tantsaha mpamboly lavanila, nandona mafy ireo olom-pirenena maro nikasa hisehatra amin’ity sehatra ity, ary nampiditra fomba ratsy. Tsy mba re ambaran’izao fitondrana izao sy tomponandraikitra ao aminy misahana izany ny fanaovana ampihimamba ny fanondranana vokatra lavanila. Ity fomba ity anefa no nanakianan’i Andry Rajoelina sy ny ekipany tamin’ny fotoan’andro an-dRavalomanana. Izany hoe fihetsika tsy azo leferina ny zava-misy eo amin’ity sehatry ny fanondranana lavanila amin’izao fotoana izao ity. Raha mety amin’ny fitondrana Rajoelina ankehitriny izany, dia midika tsotra izao fa nofitahiny tanteraka ny vahoaka tamin’ny taona 2009-2010. Izany hoe, olona mpamita-bahoaka no nandrombaka fahefana sy nitondra ny fitondrana tetezamita nandritra ny dimy taona ngarangidiny sy ny amin’izao fotoana izao. Heloka bevava (haute trahison) eo anatrehan’ny firenena izany, fa tsy misy adihevitra be.

www.gvalosoa.net/2021/09/23/edito-23-septambra-fiharian-karena-isehoanny-tsy-rariny-ny-sehatra-fa...
... TohinyFintinina

23 ora lasa

EDITO 23 septambra – Fiharian-karena – Isehoan’ny tsy rariny ny sehatra fanondranana lavanila

Sôh’son

Tsy milamina ny sehatry ny vokatra lavanila, izay no azo amehezana ny fahenoina ny zava-misy. Misy politika an-kefetsena ratsy, mba tsy ilazana hoe politika maloto ataon’ny fitondrana, na ny manam-pahefana eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Ny vokatra lavanila izay anisany voalohany mampidi-bola vahiny ho an’ny firenena, ary anisany mampanan-daza azy. Faritra maro no ahitana fanaovana ity voly lavanila ity eto amin’ny firenena. Saika amin’ny faritra atsinanana no ahitana ny famokarana azy, izay mifandraika amin’ny ara—tantara ihany dia ny vanim-potoanan’ny fanjanahantany. Voly fanondrana no nanaovana azy hambolena eto ary mbola mitoetra izany mandrak’ankehitriny, satria ny 99% ny vokatra dia aondrantsika avokoa.

Nambara, fa tsy nisy afa-tsy 66 amin’ireo mpandraharaha 300 nangataka fankatoavana avy amin’ny fanjakana hanondrana vokatra any ivelany ihany, no nanaja ny fepetra tamin’ny mason-tsivana napetraka. Izy ireo izany no nahazo alalana hanondrana vokatra lavanila any ivelany amin’ity taona ity. Novakian’ny tomponandraikitra iray bantsilana ary taorian’ny famoahana ny lisitra fa misy ny akamakama sy ny kinamanaman’ny fitondrana izay tsy mbola nisehatra tamin’io resaka io no tafiditra ao anatiny, fa nisy efa mpanao izany no tsy tafiditra. Tsy milamina izany. Nolazainy ihany koa, fa misy fanaovana ampihimamba ao anatin’izany. Izany hoe, misy fanilihana ny hafa te hisehatra sy efa mpisehatra amin’ity fanondranana vokatra lavanila any ivelany ity. Efa resaka efa nandeha tato ho ato ny momba izany. Talohan’izao fitondrana izao anefa tsy nisy an’izany.

Nikorontana ny vidin’ny vokatra lavanila tato anatin’ny taona roa izao, ary tamin’izao fotoam-panondranana izao dia tena ratsy tanteraka, na dia voalaza fa somary nitombo kely ny vokatra miohatra ny tamin’ny taon-dasa izay efa nidina io raha oharina ny tamin’ny taona 2019. Izany hoe, tsy voafehy izany na misy fanaovana kajikajy politika ao ambadik’izany rehetra izany. Iza no voa mafy ao anatin’izany, ny tantsaha mpamboly satria nidina hatrany amin’ny 15000 Ariary mihitsy ny vidin’ny lavanila maitso raha nolazaina fa hoferana ho 75000 Ariary.

Raha fehezina izany, izao fitondrana dia niteraka fatiantoka ho an’ny tantsaha mpamboly lavanila, nandona mafy ireo olom-pirenena maro nikasa hisehatra amin’ity sehatra ity, ary nampiditra fomba ratsy. Tsy mba re ambaran’izao fitondrana izao sy tomponandraikitra ao aminy misahana izany ny fanaovana ampihimamba ny fanondranana vokatra lavanila. Ity fomba ity anefa no nanakianan’i Andry Rajoelina sy ny ekipany tamin’ny fotoan’andro an-dRavalomanana. Izany hoe fihetsika tsy azo leferina ny zava-misy eo amin’ity sehatry ny fanondranana lavanila amin’izao fotoana izao ity. Raha mety amin’ny fitondrana Rajoelina ankehitriny izany, dia midika tsotra izao fa nofitahiny tanteraka ny vahoaka tamin’ny taona 2009-2010. Izany hoe, olona mpamita-bahoaka no nandrombaka fahefana sy nitondra ny fitondrana tetezamita nandritra ny dimy taona ngarangidiny sy ny amin’izao fotoana izao. Heloka bevava (haute trahison) eo anatrehan’ny firenena izany, fa tsy misy adihevitra be.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/23/edito-23-septambra-fiharian-karena-isehoanny-tsy-rariny-ny-sehatra-fanondranana-lavanila/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 23 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

23 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 23 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Arlette Ramaroson – Mangataka ny mpitondra hitondra ny resaka Nosy Malagasy amin’ny Fivoriambe faha-76 ny ONU

Isambilo

Hanomboka amin’ity herinandro ity any New-York Etazonia, misy ny foiben-toeran’ny Firenena Mikambana (ONU), ny Fivoriambe faha-76 an’ity fikambanana iraisam-pirenena, anisan’ny lehibe indrindra maneran-tany ity. Araka ny fantatra dia handray anjara amin’izany ny delegasiona Malagasy tarihan’ny filoha Andry Rajoelina. Noho izay antony izay, miantso ny mpitondra eto amintsika Ramatoa Arlette Ramaroson avy amin’ny fikambanana ANM: Association Nosy Malagasy, mangataka ny mpitondra eto Madagasikara hitondra ny resaka momba ireo Nosy ireo sy ny famerenana azy amintsika, ao amin’ity Fivoriamben’ny ONU ity.

Nanambara ity mpitsara iraisam-pirenena teo aloha ity, fa “isan-taona, isan-taona dia ahemotra ny fandinihina ny fomba famerenana ny nosy malagasy amin’ny Malagasy, satria tsy mangataka isika. Tamin’ny 71ème Assemblée Générale des Nations Unies dia nametraka projet de résolution nationale ny fikambanana Nosy Malagasy na ANM tamin’ny governemanta Malagasy, mba holaniana ny fomba famerenana ny Nosy Malagasy sy ny fialàn’ny frantsay ao, nefa tsy napetraky ny fanjakàna. Nangataka koa izahay ANM, mba ho mambran’ny délégation sy hijoro ao amin’ny commission mandinika ny décolonisation hitaky ny Nosy Malagasy fa tsy nisy valiny. Ny malagasy manaiky fa ny volonté politique no tsy misy. Mangataka anareo fanjakàna mba hijoro amin’ity 76ème session ity”, hoy izy.

Nanambara koa Ramatoa Arlette Ramaroson fa ny vaomiera nasionaly ny Nosy Malagasy dia mandrakotra fikambanana maro, antoko politika sy vahoaka tsotra mitaky ny Nosy Malagasy. Dia ho hita eo indray amin’ity indray mitoraka ity ny mahakasika izay raharaha izay, satria efa ho any ihany ilay “Filoha sans qualité”!

www.gvalosoa.net/2021/09/22/arlette-ramaroson-mangataka-ny-mpitondra-hitondra-ny-resaka-nosy-mala...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Arlette Ramaroson – Mangataka ny mpitondra hitondra ny resaka Nosy Malagasy amin’ny Fivoriambe faha-76 ny ONU

Isambilo

Hanomboka amin’ity herinandro ity any New-York Etazonia, misy ny foiben-toeran’ny Firenena Mikambana (ONU), ny Fivoriambe faha-76 an’ity fikambanana iraisam-pirenena, anisan’ny lehibe indrindra maneran-tany ity. Araka ny fantatra dia handray anjara amin’izany ny delegasiona Malagasy tarihan’ny filoha Andry Rajoelina. Noho izay antony izay, miantso ny mpitondra eto amintsika Ramatoa Arlette Ramaroson avy amin’ny fikambanana ANM: Association Nosy Malagasy, mangataka ny mpitondra eto Madagasikara hitondra ny resaka momba ireo Nosy ireo sy ny famerenana azy amintsika, ao amin’ity Fivoriamben’ny ONU ity.

Nanambara ity mpitsara iraisam-pirenena teo aloha ity, fa “isan-taona, isan-taona dia ahemotra ny fandinihina ny fomba famerenana ny nosy malagasy amin’ny Malagasy, satria tsy mangataka isika. Tamin’ny 71ème Assemblée Générale des Nations Unies dia nametraka projet de résolution nationale ny fikambanana Nosy Malagasy na ANM tamin’ny governemanta Malagasy, mba holaniana ny fomba famerenana ny Nosy Malagasy sy ny fialàn’ny frantsay ao, nefa tsy napetraky ny fanjakàna. Nangataka koa izahay ANM, mba ho mambran’ny délégation sy hijoro ao amin’ny commission mandinika ny décolonisation hitaky ny Nosy Malagasy fa tsy nisy valiny. Ny malagasy manaiky fa ny volonté politique no tsy misy. Mangataka anareo fanjakàna mba hijoro amin’ity 76ème session ity”, hoy izy.

Nanambara koa Ramatoa Arlette Ramaroson fa ny vaomiera nasionaly ny Nosy Malagasy dia mandrakotra fikambanana maro, antoko politika sy vahoaka tsotra mitaky ny Nosy Malagasy. Dia ho hita eo indray amin’ity indray mitoraka ity ny mahakasika izay raharaha izay, satria efa ho any ihany ilay “Filoha sans qualité”!

http://www.gvalosoa.net/2021/09/22/arlette-ramaroson-mangataka-ny-mpitondra-hitondra-ny-resaka-nosy-malagasy-aminny-fivoriambe-faha-76-ny-onu/

Fampianarana – Tsy voatery ho tsara avokoa ireo sekoly ambony mijoro eto

Radafy

Ao anaty fotoana tanteraka amin’ny fiomanana amin’ny fomba hidiran’ny mpianatra afa-panadinana bakalorea, amin’ireo ivontoerana na sekoly amin’ny ambaratonga ambony izao. Heno sy hita etsy sy eroa ireo toerana anatanterahan’ireo sekoly ambony maro samihafa na miankina na tsia amin’ny fanjakana ny velatseho isan-karazany, ho fampahafantarana ny mpianatra izay tokony ho lalan-kizorany manomboka izao raha hanohy fianarana. Tsy tokony hohadinoina, fa sahirana tokoa ny ankamaroan’izy ireo, mba tsy ilazana ho saika izy rehetra mihitsy, nandritry ny krizy ara-pahasalamana sy ny fepetra noraisin’ny fitondrana tao anatin’izany. Misy hatramin’izao fotoana izao tsy mbola tafarina mihitsy, ka tsy mahaloa ny karaman’ireo mpampianatra ao aminy. Araka izany dia tena fotoana mety amin’izy ireo tokoa ny fotoana toy izao, hisintonana ny mpianatra hiditra ao aminy amin’ny alalan’ireo tolotra amin’ny lalam-piofanana misy ao aminy. Tsy voatery ho tsara avokoa anefa ireo sekoly ambony mijoro eto, ny lalam-piofanana ao aminy sy ny kalitaon’ny fampianarana na ny toeram-pianarana ihany koa. Mila mijery tsara izay ny mpianatra sy mamakafaka tsara, alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra amin’izay safidy hatao, mba tsy hanenina avy eo sy ho very fotoana sy lany andro. Efa nisy sekoly ambony tsy miankina namitaka mpianatra teto ary nampalahelo tokoa izy ireo, fa nikatona antenatenam-potoana amin’ny taom-pianarana ilay sekoly. Avy eo sahirana ireo mpianatra nitady sekoly hafa nifindrana satria misy ireo tsy mety mandray azy noho ny fahafantarana ny zava-nitranga.

Rehefa jerena koa anefa tsy sekoly ambony maro no manao ilay velatseho, fa vitsivitsy ihany. Misy antony tsy ahavitan’izy ireo izany, ary tsy isalasalana ny antony iray lehibe dia resaka ara-bola takiana amin’ny fandraisana anjara. Ilay sekoly rahateo koa vizana amin’io lafiny io noho ny zava-nitranga teto amin’ny firenena. Etsy ankilan’izay, tena nanampy sy namaha ny olan’ny mpianatra ve ireny hetsika ireny? Tsy lavina, mety ho maro tokoa no voatoro lalana sy tsy diso safidy, ary tena ilaina ireny. Mety mbola hisy ihany koa anefa ireo tsy tafavoaka na dia nisy aza ireny hetsika ireny indrindra, ny zanaka Malagasy tsy afa-miditra sy mitsidika ny fampirantiana noho ny tsy fahafahana ara-bola firy. Manaporofo izay ny mbola fisian’ireo mamerin-taona ary misy aza tsy tafavoaka mihitsy ao amin’ny taona voalohany amin’ny sampam-pianarana nosafidiany ary ny niafaràny voatery miàla ao amin’ilay sampam-pianarana. Fahita izany eny amin’ny Anjerimanontolo. Araka izany, antony roa eo no mahatonga izany: ny tsy nahazoana toro-lalana sy toro-hevitra mazava amin’ny safidy nataony ilay mpianatra, na izy mihitsy no efa ratsy fototra ara-pahaizana sy fahalalana tany amin’ny sekoly ambany. Amin’ity tranga farany ity, dia azo lazaina ho kisendrasendra ihany no nahaa afa-panadinana ilay mpianatra na ny mpitsara fanadinana ihany koa no manao kitoatoa sy an-tsirambina, fa maika hahavita asa fitsarana sy maim-bola fotsiny ihany. Iaraha-mahita ihany ny fitondrantenan’izy ireo rehefa haka ny “vacation” tamin’ny fitsarana fanadinana nataony, fa tsy ahitana taratra izany maha mpampianatra sy mpanabe azy intsony amin’ny fisisihana sy fifanosehana na fisongonan’olona eo am-pilaharana. Misy lesoka koa ve ny fanabeazana azon’izy ireny nefa asa fampianarana no ataony? Tsy atao hahagaga araka izany koa raha misy lesoka ny fanabeazana azon’ny mpianatra sy tanora.

Na dia efa tara aza, ary maro no lasibatra amin’izany rehetra izany dia mbola fotoana izao hanarenana ny lesoka sy hamahana ny olana maro samihafa. Izay tsy mety anarina ihany sy tsy vonona hiova famindra sy fomba fiasa no tsy misy azo atao aminy. Fatiantoka hoan’ny firenena izany ary fositra tsy mampandroso azy.

www.gvalosoa.net/2021/09/22/fampianarana-tsy-voatery-ho-tsara-avokoa-ireo-sekoly-ambony-mijoro-eto/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fampianarana – Tsy voatery ho tsara avokoa ireo sekoly ambony mijoro eto

Radafy

Ao anaty fotoana tanteraka amin’ny fiomanana amin’ny fomba hidiran’ny mpianatra afa-panadinana bakalorea, amin’ireo ivontoerana na sekoly amin’ny ambaratonga ambony izao. Heno sy hita etsy sy eroa ireo toerana anatanterahan’ireo sekoly ambony maro samihafa na miankina na tsia amin’ny fanjakana ny velatseho isan-karazany, ho fampahafantarana ny mpianatra izay tokony ho lalan-kizorany manomboka izao raha hanohy fianarana. Tsy tokony hohadinoina, fa sahirana tokoa ny ankamaroan’izy ireo, mba tsy ilazana ho saika izy rehetra mihitsy, nandritry ny krizy ara-pahasalamana sy ny fepetra noraisin’ny fitondrana tao anatin’izany. Misy hatramin’izao fotoana izao tsy mbola tafarina mihitsy, ka tsy mahaloa ny karaman’ireo mpampianatra ao aminy. Araka izany dia tena fotoana mety amin’izy ireo tokoa ny fotoana toy izao, hisintonana ny mpianatra hiditra ao aminy amin’ny alalan’ireo tolotra amin’ny lalam-piofanana misy ao aminy. Tsy voatery ho tsara avokoa anefa ireo sekoly ambony mijoro eto, ny lalam-piofanana ao aminy sy ny kalitaon’ny fampianarana na ny toeram-pianarana ihany koa. Mila mijery tsara izay ny mpianatra sy mamakafaka tsara, alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra amin’izay safidy hatao, mba tsy hanenina avy eo sy ho very fotoana sy lany andro. Efa nisy sekoly ambony tsy miankina namitaka mpianatra teto ary nampalahelo tokoa izy ireo, fa nikatona antenatenam-potoana amin’ny taom-pianarana ilay sekoly. Avy eo sahirana ireo mpianatra nitady sekoly hafa nifindrana satria misy ireo tsy mety mandray azy noho ny fahafantarana ny zava-nitranga.

Rehefa jerena koa anefa tsy sekoly ambony maro no manao ilay velatseho, fa vitsivitsy ihany. Misy antony tsy ahavitan’izy ireo izany, ary tsy isalasalana ny antony iray lehibe dia resaka ara-bola takiana amin’ny fandraisana anjara. Ilay sekoly rahateo koa vizana amin’io lafiny io noho ny zava-nitranga teto amin’ny firenena. Etsy ankilan’izay, tena nanampy sy namaha ny olan’ny mpianatra ve ireny hetsika ireny? Tsy lavina, mety ho maro tokoa no voatoro lalana sy tsy diso safidy, ary tena ilaina ireny. Mety mbola hisy ihany koa anefa ireo tsy tafavoaka na dia nisy aza ireny hetsika ireny indrindra, ny zanaka Malagasy tsy afa-miditra sy mitsidika ny fampirantiana noho ny tsy fahafahana ara-bola firy. Manaporofo izay ny mbola fisian’ireo mamerin-taona ary misy aza tsy tafavoaka mihitsy ao amin’ny taona voalohany amin’ny sampam-pianarana nosafidiany ary ny niafaràny voatery miàla ao amin’ilay sampam-pianarana. Fahita izany eny amin’ny Anjerimanontolo. Araka izany, antony roa eo no mahatonga izany: ny tsy nahazoana toro-lalana sy toro-hevitra mazava amin’ny safidy nataony ilay mpianatra, na izy mihitsy no efa ratsy fototra ara-pahaizana sy fahalalana tany amin’ny sekoly ambany. Amin’ity tranga farany ity, dia azo lazaina ho kisendrasendra ihany no nahaa afa-panadinana ilay mpianatra na ny mpitsara fanadinana ihany koa no manao kitoatoa sy an-tsirambina, fa maika hahavita asa fitsarana sy maim-bola fotsiny ihany. Iaraha-mahita ihany ny fitondrantenan’izy ireo rehefa haka ny “vacation” tamin’ny fitsarana fanadinana nataony, fa tsy ahitana taratra izany maha mpampianatra sy mpanabe azy intsony amin’ny fisisihana sy fifanosehana na fisongonan’olona eo am-pilaharana. Misy lesoka koa ve ny fanabeazana azon’izy ireny nefa asa fampianarana no ataony? Tsy atao hahagaga araka izany koa raha misy lesoka ny fanabeazana azon’ny mpianatra sy tanora.

Na dia efa tara aza, ary maro no lasibatra amin’izany rehetra izany dia mbola fotoana izao hanarenana ny lesoka sy hamahana ny olana maro samihafa. Izay tsy mety anarina ihany sy tsy vonona hiova famindra sy fomba fiasa no tsy misy azo atao aminy. Fatiantoka hoan’ny firenena izany ary fositra tsy mampandroso azy.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/22/fampianarana-tsy-voatery-ho-tsara-avokoa-ireo-sekoly-ambony-mijoro-eto/

EDITO 21 septambra – Sisintany – Tsy hita ho nihidy tanteraka akory

Sôh’son

Natao naresaka fa hoe hisokatra amin’ny fiandohan’ny volana oktobra izao ny sisintany, sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara, ao anatin’izany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Niainga avy amin’ny resaka tany Paris-Frantsa izany, izay nataon’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, ary dia nitohy teto an-toerana mandraka ankehitriny. Niteraka resabe io fampahafantarana io ary samy nanana ny heviny ny olom-pirenena. Fa ny fanontaniana mipetraka mazava dia hoe: tena nihidy marina ve ny sisintany sy ny seranam-piaramanidina teto amintsika?

Raha araka ny re ambaran’ny haino aman-jery samihafa avy amin’ny fampitam-baovao, tao anaty filazana ny fepetra ny amin’ny hoe mihidy, dia misy hatrany fiaramanidina avy ivelany, indrindra ny avy amin’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka frantsay, toa isan-kerinandro, misy indroa mihitsy mitondra olona avy any ivelany. Tsy resahina intsony ny hafa. Heno ihany koa ny fisian’olona samihafa tafavoaka teto Madagasikara ary misy aza ireo ivelany tsy ao anaty sokajin’olona nofaritan’ny fitondrana akory. Anisan’izany ireo olona maromaro saika hivoaka eto Madagasikara tamin’iny herinandro lasa teo iny. Toa tsy misy ifandraisany amin’ny andraikitra tanany eto amin’ny firenena no saika hivoahany any ivelany. Toy izany koa ireo olona samihafa nentin’ny Filohan’ny Repoblika tany Frantsa, nanoherana ny hetsiky ny RMDM tany an-toerana. Izany hoe nisy hatrany ny fivezivezen’ny fiaramanidina sy olona samihafa na dia nambara aza fa mihidy ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara. Koa inona izany no lazaina hoe hosokafana? Tsy karazany nisy famitaham-bahoaka ve izany? Ny vahoaka Malagasy rahateo efa ataon’izao fitondrana izao ho tompon-trano mihono mandrakariva.

Varavarana ndeha ambara hoe nitafitafy, mba tsy ilazana hoe nivoha ny seranam-piaramanidina teto Madagasikara tao anatin’izay fotoana nilazana ho nandraisana fepetra izay. Ka tokony hambara mazava amin’ny vahoaka izany, ary ny tokony holazaina dia ny amin’ny fanamafisana ny fisokafany bebe kokoa amin’izay. Ny adihevitra iray lehibe ao anatin’izany ihany koa dia hoe ho voafehy sy ho araky ny tomponandraikitra ve ny fanaraha-maso ny olona hampidirina eto amintsika, raha hisokatra malalaka be amin’izay ny seranana, indrindra eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana? Ny valanaretina mantsy iaraha-mahalala ihany, fa tsy mbola foana tanteraka akory, indrindra ny any ivelany. Ka sao dia hampirongatra ny valanaretina andiany faha-3, na 3ème vague indray, izao ho fanokafana midanadana amin’izay ny sisintany izao!

www.gvalosoa.net/2021/09/22/edito-21-septambra-sisintany-tsy-hita-ho-nihidy-tanteraka-akory/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 21 septambra – Sisintany – Tsy hita ho nihidy tanteraka akory

Sôh’son

Natao naresaka fa hoe hisokatra amin’ny fiandohan’ny volana oktobra izao ny sisintany, sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara, ao anatin’izany ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Niainga avy amin’ny resaka tany Paris-Frantsa izany, izay nataon’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina, ary dia nitohy teto an-toerana mandraka ankehitriny. Niteraka resabe io fampahafantarana io ary samy nanana ny heviny ny olom-pirenena. Fa ny fanontaniana mipetraka mazava dia hoe: tena nihidy marina ve ny sisintany sy ny seranam-piaramanidina teto amintsika?

Raha araka ny re ambaran’ny haino aman-jery samihafa avy amin’ny fampitam-baovao, tao anaty filazana ny fepetra ny amin’ny hoe mihidy, dia misy hatrany fiaramanidina avy ivelany, indrindra ny avy amin’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka frantsay, toa isan-kerinandro, misy indroa mihitsy mitondra olona avy any ivelany. Tsy resahina intsony ny hafa. Heno ihany koa ny fisian’olona samihafa tafavoaka teto Madagasikara ary misy aza ireo ivelany tsy ao anaty sokajin’olona nofaritan’ny fitondrana akory. Anisan’izany ireo olona maromaro saika hivoaka eto Madagasikara tamin’iny herinandro lasa teo iny. Toa tsy misy ifandraisany amin’ny andraikitra tanany eto amin’ny firenena no saika hivoahany any ivelany. Toy izany koa ireo olona samihafa nentin’ny Filohan’ny Repoblika tany Frantsa, nanoherana ny hetsiky ny RMDM tany an-toerana. Izany hoe nisy hatrany ny fivezivezen’ny fiaramanidina sy olona samihafa na dia nambara aza fa mihidy ny seranam-piaramanidin’i Madagasikara. Koa inona izany no lazaina hoe hosokafana? Tsy karazany nisy famitaham-bahoaka ve izany? Ny vahoaka Malagasy rahateo efa ataon’izao fitondrana izao ho tompon-trano mihono mandrakariva.

Varavarana ndeha ambara hoe nitafitafy, mba tsy ilazana hoe nivoha ny seranam-piaramanidina teto Madagasikara tao anatin’izay fotoana nilazana ho nandraisana fepetra izay. Ka tokony hambara mazava amin’ny vahoaka izany, ary ny tokony holazaina dia ny amin’ny fanamafisana ny fisokafany bebe kokoa amin’izay. Ny adihevitra iray lehibe ao anatin’izany ihany koa dia hoe ho voafehy sy ho araky ny tomponandraikitra ve ny fanaraha-maso ny olona hampidirina eto amintsika, raha hisokatra malalaka be amin’izay ny seranana, indrindra eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana? Ny valanaretina mantsy iaraha-mahalala ihany, fa tsy mbola foana tanteraka akory, indrindra ny any ivelany. Ka sao dia hampirongatra ny valanaretina andiany faha-3, na 3ème vague indray, izao ho fanokafana midanadana amin’izay ny sisintany izao!

http://www.gvalosoa.net/2021/09/22/edito-21-septambra-sisintany-tsy-hita-ho-nihidy-tanteraka-akory/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Izany ny henjana. Loza! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Izany ny henjana. Loza!

Hafakely mihitsy ity prezidà ity. Afabaraka indray ny Malagasy. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Hafakely mihitsy ity prezidà ity.  Afabaraka indray ny Malagasy.

Eliana Bezaza – Tsy adim-poko ny rafitra Federaly

Ny Valosoa

Vahinin’ny fandaharana “Sahia Lasa Zao” tao amin’ny Radio Mada, ny Radio MBS ary ny televiziona MBS omaly alina, ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza, izay tsy iza fa zafikelin’ny filoha Philibert Tsiranana, filohan’ny Repobika voalohany, nitondra an’i Madagasikara taorian’ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Tao anatin’izany no niresahana mikasika ny vehivavy manao politika, sy ny fiainan-pirenena amin’ny ankapobeany ary ny zavamisy any Mahajanga sy ny faritra Sofia fiaviany.

Ny antoko PSD dia mbola tsy nifidy niaraka amin’ny mpanohitra hatreto, saingy efa mahatsapa izahay hoy Eliana Bezaza, fa efa ampy ny 100 andro nanomezana ny fitondrana ireo fe-potoana, ka tsy nitenenany mihitsy, satria sarotra ny mitondra firenena. Ankehitriny efa misasaka mahery ny fotoam-piasan’ny mpitondra nefa tsy misy tanteraka ny fampanantenana izay natao. Mikasika ny any Sofia tanindrazany dia nanambara ny sekretera nasionalin’ny antoko PSP Eliana Bezaza, fa manjaka ny tsy fandriampahalemana, nefa governora mpitari-tafika no any antoerana. Ny fampanantenana nataon’ny mpitondra fanjakàna toy ny hananganana Oniversite any Anahidrano distrikan’Antsohihy, tanindrazan’ny filoha Dadabe Tsiranana, efa hoe herintaona lasa izao ny 14 oktobra 2020 fahatsiarovana ny nijoroan’ny Repoblika teto Madagasikara, bozaka no lava be maniry, fa tsy misy zavatra mandeha hatramin’izao. Ao Mahajanga dia manao zavatra tsy mifanaraka amin’ny filan’ny mponina, fa tombontsoa an’olon-tokana no omena tombondahiny. Raha resaka demokrasia eto Madagasikara dia tsy manjaka ny demokrasia amin’ny fanagadragàna olona maneho hevitra . Ny haino amanjerim-panjakàna toy ny RNM sy TVM dia voarara tsy azo idiran’ny olona heverina ho tsy mitovy hevitra amin’ny fanjakàna. Raha nilaza ny mpitondra ankehitriny, fa tsy nisy zavabitan’ireo mpitondra nifandimby teto nandritra ny 60 taona, fa izao vao manarina ny tsy vitan’ny teo aloha dia tokony havadibadika ihany ny lela vao miteny, satria manjary any aminao no mifatratra ny zavatra rehetra hoy izy. Maro ny zavabitan’ny mpitondra teo aloha ary tsy ho voafafa izany na takonana aza.

Mikasika ny governemanta dia hita fa tsy manana olona ity fitondràna ity. Maro ny zavatra tsy fampiseho masoandro hita ao araka ny hita amin’ny gazety sy tambazotran-tserasera. Fa raha ny tokony hitondràna ny firenena ankehitriny indray dia tokony ho rafitra federalista hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy, mba hahazo tombontsoa avokoa ny Malagasy 25 tapitrisa, no tokony hampiharina eto Madagasaikara hoy ihany ity mpanao politika vehivavy ity. Mahakasika izay indrindra dia tokony hoesorina ao antsaina ny resaka adim-poko, satria izay foana no voizina hoy Eliana Bezaza raha vao miresaka io rafitra federaly io. Tokony hahazo tombontsoa ny zavatra misy any amin’ny toerana misy azy ny Malagasy tsirairay. Rehefa hanao taratasy mikasika ny hazan-dranomasina ohatra dia tsy maintsy aty Antananarivo no manao ny taratasy rehetra, nefa tokony ho vita any Mahajanga izany hoy izy.

Raha akapoka ny nambaran’ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza dia tsy manome naoty ity fitondràna ity ny tenany. Hita ny tsy fijeren’ny mpitondra amin’izao ny lafiny sosialy, izay nampiavaka ny antoko PSD tamin’ny fotoana nitondràny. Politikan’ny kibo no nanjaka tamin’izany; tsy nandoa vola ny mpianatra ary ny fitsaboana maimaimpoana.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/eliana-bezaza-tsy-adim-poko-ny-rafitra-federaly/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Eliana Bezaza – Tsy adim-poko ny rafitra Federaly

Ny Valosoa

Vahinin’ny fandaharana “Sahia Lasa Zao” tao amin’ny Radio Mada, ny Radio MBS ary ny televiziona MBS omaly alina, ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza, izay tsy iza fa zafikelin’ny filoha Philibert Tsiranana, filohan’ny Repobika voalohany, nitondra an’i Madagasikara taorian’ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Tao anatin’izany no niresahana mikasika ny vehivavy manao politika, sy ny fiainan-pirenena amin’ny ankapobeany ary ny zavamisy any Mahajanga sy ny faritra Sofia fiaviany.

Ny antoko PSD dia mbola tsy nifidy niaraka amin’ny mpanohitra hatreto, saingy efa mahatsapa izahay hoy Eliana Bezaza, fa efa ampy ny 100 andro nanomezana ny fitondrana ireo fe-potoana, ka tsy nitenenany mihitsy, satria sarotra ny mitondra firenena. Ankehitriny efa misasaka mahery ny fotoam-piasan’ny mpitondra nefa tsy misy tanteraka ny fampanantenana izay natao. Mikasika ny any Sofia tanindrazany dia nanambara ny sekretera nasionalin’ny antoko PSP Eliana Bezaza, fa manjaka ny tsy fandriampahalemana, nefa governora mpitari-tafika no any antoerana. Ny fampanantenana nataon’ny mpitondra fanjakàna toy ny hananganana Oniversite any Anahidrano distrikan’Antsohihy, tanindrazan’ny filoha Dadabe Tsiranana, efa hoe herintaona lasa izao ny 14 oktobra 2020 fahatsiarovana ny nijoroan’ny Repoblika teto Madagasikara, bozaka no lava be maniry, fa tsy misy zavatra mandeha hatramin’izao. Ao Mahajanga dia manao zavatra tsy mifanaraka amin’ny filan’ny mponina, fa tombontsoa an’olon-tokana no omena tombondahiny. Raha resaka demokrasia eto Madagasikara dia tsy manjaka ny demokrasia amin’ny fanagadragàna olona maneho hevitra . Ny haino amanjerim-panjakàna toy ny RNM sy TVM dia voarara tsy azo idiran’ny olona heverina ho tsy mitovy hevitra amin’ny fanjakàna. Raha nilaza ny mpitondra ankehitriny, fa tsy nisy zavabitan’ireo mpitondra nifandimby teto nandritra ny 60 taona, fa izao vao manarina ny tsy vitan’ny teo aloha dia tokony havadibadika ihany ny lela vao miteny, satria manjary any aminao no mifatratra ny zavatra rehetra hoy izy. Maro ny zavabitan’ny mpitondra teo aloha ary tsy ho voafafa izany na takonana aza.

Mikasika ny governemanta dia hita fa tsy manana olona ity fitondràna ity. Maro ny zavatra tsy fampiseho masoandro hita ao araka ny hita amin’ny gazety sy tambazotran-tserasera. Fa raha ny tokony hitondràna ny firenena ankehitriny indray dia tokony ho rafitra federalista hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy, mba hahazo tombontsoa avokoa ny Malagasy 25 tapitrisa, no tokony hampiharina eto Madagasaikara hoy ihany ity mpanao politika vehivavy ity. Mahakasika izay indrindra dia tokony hoesorina ao antsaina ny resaka adim-poko, satria izay foana no voizina hoy Eliana Bezaza raha vao miresaka io rafitra federaly io. Tokony hahazo tombontsoa ny zavatra misy any amin’ny toerana misy azy ny Malagasy tsirairay. Rehefa hanao taratasy mikasika ny hazan-dranomasina ohatra dia tsy maintsy aty Antananarivo no manao ny taratasy rehetra, nefa tokony ho vita any Mahajanga izany hoy izy.

Raha akapoka ny nambaran’ny sekretera nasionalin’ny antoko PSD Eliana Bezaza dia tsy manome naoty ity fitondràna ity ny tenany. Hita ny tsy fijeren’ny mpitondra amin’izao ny lafiny sosialy, izay nampiavaka ny antoko PSD tamin’ny fotoana nitondràny. Politikan’ny kibo no nanjaka tamin’izany; tsy nandoa vola ny mpianatra ary ny fitsaboana maimaimpoana.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/eliana-bezaza-tsy-adim-poko-ny-rafitra-federaly/

Comment on Facebook Eliana Bezaza – ...

Rafitra federaly tsy mety amin.ny Firenena mahantra amiko fizarana toerana fotsiny.Vola be no miasa amin 'izany.Eto anie misy faritany tsy mahavita tena.Nosy ity misy antsika ity ka tsy azo vakivakina.Raha tia ny handroso dia mila manova toe.tsaina ny tsirairay.Ny mpitondra hanompo Vahoaka fa tsy tompona ny fifanajana no tokony hanjaka.Enjehina hatramin.ny farany izay manao tantely hafandrakotra ny harem.pirenena.Foanana ny ankamaroan.ireo finona manirysahalan.ny ahitra izao.

Resaka lalana no mamaritra ny fitsinjara mpahefana. Ny federaly dia mbola tohin'ny zarazarao hanjakana. Ary fitadiavana toerana hoan'ny mpanao politika tsy mety mahazo izany. Efa nisy kandida nitondra iorafitra io, fa tsy nahazo 1 % akory. Fa raha mpanao politika fa tsy vahoaka no mifidy io rafitra io dia lany 90 % io Ok merci.

Governemanta – Ratsy toerana ilay ministra voalaza fa “veta”

Beharo

Mibaribary hatrany ny tsy rariny sy ny zavatra tsy mety fanaon’ny ministra Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy sy ny vadiny manoloana ny fiaraha-monina, ny fitondram-panjakana ary indrindra eo amin’ny sehatry ny fanaovan-gazety. Maro ny tsy rariny izay nahitana porofo avokoa nanomboka tamin’ny 2009 mandraka ankehitriny, hita ankehitriny fa mpanao tsindry aloka eo amin’ny filaminam-bahoaka sy amin’ny fiarahamonina izy ireo, manao fitondran-tena tsy mendrika na dia mpivady azo lazaina ho tsara toerana tao amin’ny fitondrana.

Ankehitriny, azo lazaina ho ratsy toerana ao anivon’ny governemanta ny ministra Lalatiana, izay ambaran’ny gazety mpiseho isan’andro iray hoe: ministra “veta”, noho ny zava-tsy mendrika natao sy ataon’ireto mpivady ireto. Tamin’ny fahitalavitra iray dia mbola tsy nisalasala ireo roalahy Fernand Cello mpanao gazety, sy Mahery Lanto Manadafy mpandinika ara-politika, nilaza fa fanerena an-kolaka, fampitahorana, fitaka, fizahozahoana no mampalaza ireto mpivady ireto, ka hita sy tsapa, fa raha tsy misy tohiny ny fanadihadiana dia azo ambara fa fahatahoran’ny filoha Rajoelina sy ny Praiministra Ntsay azy ireo no izany.

Tsy mifidy asiana mihitsy ry zareo, fa na jeneraly tompon’andraikitra ambony, na mpisolo vava, na mpanakanto, mpanao gazety dia efa nahazo fandrahonana taminy avokoa, miampy ireo tsy mazava toy ny raharaha Ilakaka, ny 2009, 2012, 2016, depute 73 sy ny maro hafa dia efa laza ratsy ho an’ity ramatoa ministra ity. Eto am-pamaranana, na ny mpomba ny fitondrana aza dia efa mandetika azy mivady ireo, satria tsy vitsy no nahita faisana taminy ireo efa niara-dia taminy. Arak’izany, mety tsy ho ela ny fametrahany fialana, na ny fanesorana azy amin’ny toerany.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/governemanta-ratsy-toerana-ilay-ministra-voalaza-fa-veta/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Governemanta – Ratsy toerana ilay ministra voalaza fa “veta”

Beharo

Mibaribary hatrany ny tsy rariny sy ny zavatra tsy mety fanaon’ny ministra Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy sy ny vadiny manoloana ny fiaraha-monina, ny fitondram-panjakana ary indrindra eo amin’ny sehatry ny fanaovan-gazety. Maro ny tsy rariny izay nahitana porofo avokoa nanomboka tamin’ny 2009 mandraka ankehitriny, hita ankehitriny fa mpanao tsindry aloka eo amin’ny filaminam-bahoaka sy amin’ny fiarahamonina izy ireo, manao fitondran-tena tsy mendrika na dia mpivady azo lazaina ho tsara toerana tao amin’ny fitondrana.

Ankehitriny, azo lazaina ho ratsy toerana ao anivon’ny governemanta ny ministra Lalatiana, izay ambaran’ny gazety mpiseho isan’andro iray hoe: ministra “veta”, noho ny zava-tsy mendrika natao sy ataon’ireto mpivady ireto. Tamin’ny fahitalavitra iray dia mbola tsy nisalasala ireo roalahy Fernand Cello mpanao gazety, sy Mahery Lanto Manadafy mpandinika ara-politika, nilaza fa fanerena an-kolaka, fampitahorana, fitaka, fizahozahoana no mampalaza ireto mpivady ireto, ka hita sy tsapa, fa raha tsy misy tohiny ny fanadihadiana dia azo ambara fa fahatahoran’ny filoha Rajoelina sy ny Praiministra Ntsay azy ireo no izany.

Tsy mifidy asiana mihitsy ry zareo, fa na jeneraly tompon’andraikitra ambony, na mpisolo vava, na mpanakanto, mpanao gazety dia efa nahazo fandrahonana taminy avokoa, miampy ireo tsy mazava toy ny raharaha Ilakaka, ny 2009, 2012, 2016, depute 73 sy ny maro hafa dia efa laza ratsy ho an’ity ramatoa ministra ity. Eto am-pamaranana, na ny mpomba ny fitondrana aza dia efa mandetika azy mivady ireo, satria tsy vitsy no nahita faisana taminy ireo efa niara-dia taminy. Arak’izany, mety tsy ho ela ny fametrahany fialana, na ny fanesorana azy amin’ny toerany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/governemanta-ratsy-toerana-ilay-ministra-voalaza-fa-veta/

Comment on Facebook Governemanta – ...

Na ny zavatra vitsivitsy volaza hanenjahana azy ireo fotsiny aza, dia tsy mendrika ny hitazonana azy ireo intsony ny eo @-ny fitanantanana ny raharaham-pirenenena fa manaratsy endrika ny fitondrana ihany koh ! Mbola tsy naverina ny la clé ny birao ny ministra . Loza inona re ity !

veta angaha????

Ingrat

KELIVETA

Tsy mendrika

Loooza

Tena maharikoriko na minjery azy miampy toetra ratsy koa

View more comments

Misy tsy maty manota tokoa ny mpitondra ankehitriny

Andry Tsiavalona

Tsy misy afaka mandà intsony amin’izao fotoana izao, fa misy tsy maty manota tokoa ao amin’ny tomponandraikitra isan’ambaratom-pitantanana eto amin’ny Firenena. Tsy tokony hadinoina fa efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, izay nararaotin’ny mpitondra nanaovany izay tiany natao. Tapa-bolana lasa izay no nanafoanana ity hamehana ity, ka tsy azo ekena intsony ny mbola hanohizan’ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana ireo ny fanao mamohehitra sy fiheverana ny mpiray Tanindrazana ho « dondrona » tokoa, araka ny famaritana nataon’izy ireo.

Tsy adino ireo minisitra nongotana teo amin’ny toerany, noho ny fitsikerana tamin’ny tambazotran-tserasera ny adalàna nataony. Nisy koa ny nihàran’izany fitsikerana izany, noho ny fahotana mahafaty nataony tany aloha tany. Amin’izao fotoana izao dia mitohy tsy ankijanona ny fitakiana ny fanalàna, na ny fanesorana, na fametraham-pialàn’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Angôvo vadiny. Ny alakamisy alina dia mbola nitaky izany, tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, no namoaka ity raharaha basy nipoaka ity voalohany, satria ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo dia nanendry tomponandraikitra ambony any amin’ny minisitera sasany any, fa tsy sahy nanisy resaka momba ity raharaha ity mihitsy. Toa midika izany fa ny filohan’ny Repoblika, ny Praiministra sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta roambitelopolo dia miara-manaiky, fa samy manana ilay « zo tsy azo enjehina » (immunité) sahala amin’ny parlemantera rehefa eo am-perinasa. Ny minisitra vehivavy moa dia, angamba, efa manaiky ny antson’ny minisitry ny serasera tsy hilefitra, fa hijoro satria nandray andraikitra. Izany tokoa, angamba, no manamarina ilay fitenenana vahiny « solidarité féminine » ary tafiditra ao anatin’ity sokajin’olona ity koa ireo lehilahy rehetra ao amin’ny governemanta matoa tsy misy manohitra. Izany tokoa, angamba, no fampisehoana ny firaisankinan’ny governemanta (solidarité gouvernementale) na firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy ary satria azo antoka fa ho fanao lasa azo haverina amin’ny ho avy (jurisprudence) izany.

Azo antoka koa fa tsy misy velively ny famotorana ara-moraly (enquête de moralité) natao tamin’ireo olom-boatendry mialohan’ny fanendrena azy ireo. Manaporofo izany ny fanendrena ilay minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany nametra-pialàna valoambiefapolo ora taorian’ny fanendrena azy, sy ilay tale jeneraly vao notendrena tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo, izay namoahan’ny tambazotran-tserasera ny korotam-by taritarihany ora vitsy taorian’ny nanendrena azy. Azo eritreretina ihany koa, fa matahotra ny filohan’ny Repoblika avokoa ny mpikambana ao amin’ny governemanta, satria izy no nanendry azy ireo, ka hananany trosa ara-moraly. Fantatra ihany koa fa tsy sarotra ho an’ny filohan’ny Repoblika ny hanome baiko hamoronana antontan-taratasy fanamelohana izay miseho manohitra ny heviny. Raha midradradradra ny mpitondra fa « masina ny Tanindrazana » dia midika izany fa ny « fahamarinana » sy ny « fahamasinana » izany no tsy maintsy manjaka eto, kanefa tsy hita na aiza na aiza eny anivon’ny sehatry ny fitantanana ny Firenena no manjaka ireo fepetra ara-pitantanana ireo. Tsy fahaiza-miasa sa mampiasa ny fahaiza-manao amin’ny fanodinkodinana no ataon’ny mpitondra, satria dia mitokona indray ny any amin’ny Anjerimanontolo, Andrianjato, ao Fianarantsoa.

Ny mahavariana dia tsy manan-katao hafa tsy ny mamono afo izao mpitondra izao, ka rehefa mirehitra ny afo vao mitady rano amonoana izany. Efa manaraka akaiky ny fomba fiasan’ny mpitondra ary tsy azo badoina intsony ny olompirenena maro, ka na inona na inona fanampena-maso atao dia tsy mahataitra ary tsy manova ny fahitany ny fomba fitantanana tsy mahomby intsony izany.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/misy-tsy-maty-manota-tokoa-ny-mpitondra-ankehitriny/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Misy tsy maty manota tokoa ny mpitondra ankehitriny

Andry Tsiavalona

Tsy misy afaka mandà intsony amin’izao fotoana izao, fa misy tsy maty manota tokoa ao amin’ny tomponandraikitra isan’ambaratom-pitantanana eto amin’ny Firenena. Tsy tokony hadinoina fa efa foana ny hamehana ara-pahasalamana, izay nararaotin’ny mpitondra nanaovany izay tiany natao. Tapa-bolana lasa izay no nanafoanana ity hamehana ity, ka tsy azo ekena intsony ny mbola hanohizan’ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana ireo ny fanao mamohehitra sy fiheverana ny mpiray Tanindrazana ho « dondrona » tokoa, araka ny famaritana nataon’izy ireo.

Tsy adino ireo minisitra nongotana teo amin’ny toerany, noho ny fitsikerana tamin’ny tambazotran-tserasera ny adalàna nataony. Nisy koa ny nihàran’izany fitsikerana izany, noho ny fahotana mahafaty nataony tany aloha tany. Amin’izao fotoana izao dia mitohy tsy ankijanona ny fitakiana ny fanalàna, na ny fanesorana, na fametraham-pialàn’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Angôvo vadiny. Ny alakamisy alina dia mbola nitaky izany, tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, no namoaka ity raharaha basy nipoaka ity voalohany, satria ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo dia nanendry tomponandraikitra ambony any amin’ny minisitera sasany any, fa tsy sahy nanisy resaka momba ity raharaha ity mihitsy. Toa midika izany fa ny filohan’ny Repoblika, ny Praiministra sy ireo mpikambana ao amin’ny governemanta roambitelopolo dia miara-manaiky, fa samy manana ilay « zo tsy azo enjehina » (immunité) sahala amin’ny parlemantera rehefa eo am-perinasa. Ny minisitra vehivavy moa dia, angamba, efa manaiky ny antson’ny minisitry ny serasera tsy hilefitra, fa hijoro satria nandray andraikitra. Izany tokoa, angamba, no manamarina ilay fitenenana vahiny « solidarité féminine » ary tafiditra ao anatin’ity sokajin’olona ity koa ireo lehilahy rehetra ao amin’ny governemanta matoa tsy misy manohitra. Izany tokoa, angamba, no fampisehoana ny firaisankinan’ny governemanta (solidarité gouvernementale) na firaisana tsikombakomba amin’ny ratsy ary satria azo antoka fa ho fanao lasa azo haverina amin’ny ho avy (jurisprudence) izany.

Azo antoka koa fa tsy misy velively ny famotorana ara-moraly (enquête de moralité) natao tamin’ireo olom-boatendry mialohan’ny fanendrena azy ireo. Manaporofo izany ny fanendrena ilay minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany nametra-pialàna valoambiefapolo ora taorian’ny fanendrena azy, sy ilay tale jeneraly vao notendrena tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo, izay namoahan’ny tambazotran-tserasera ny korotam-by taritarihany ora vitsy taorian’ny nanendrena azy. Azo eritreretina ihany koa, fa matahotra ny filohan’ny Repoblika avokoa ny mpikambana ao amin’ny governemanta, satria izy no nanendry azy ireo, ka hananany trosa ara-moraly. Fantatra ihany koa fa tsy sarotra ho an’ny filohan’ny Repoblika ny hanome baiko hamoronana antontan-taratasy fanamelohana izay miseho manohitra ny heviny. Raha midradradradra ny mpitondra fa « masina ny Tanindrazana » dia midika izany fa ny « fahamarinana » sy ny « fahamasinana » izany no tsy maintsy manjaka eto, kanefa tsy hita na aiza na aiza eny anivon’ny sehatry ny fitantanana ny Firenena no manjaka ireo fepetra ara-pitantanana ireo. Tsy fahaiza-miasa sa mampiasa ny fahaiza-manao amin’ny fanodinkodinana no ataon’ny mpitondra, satria dia mitokona indray ny any amin’ny Anjerimanontolo, Andrianjato, ao Fianarantsoa.

Ny mahavariana dia tsy manan-katao hafa tsy ny mamono afo izao mpitondra izao, ka rehefa mirehitra ny afo vao mitady rano amonoana izany. Efa manaraka akaiky ny fomba fiasan’ny mpitondra ary tsy azo badoina intsony ny olompirenena maro, ka na inona na inona fanampena-maso atao dia tsy mahataitra ary tsy manova ny fahitany ny fomba fitantanana tsy mahomby intsony izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/misy-tsy-maty-manota-tokoa-ny-mpitondra-ankehitriny/

EDITO 18 septambra – Laharam-pahamehan’ny vahoaka – Tsy mahamaika sy tsy ifotoran’ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miharihary ankehitriny ny tsy fifandraisan’ny tadin-dokanga eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka. Sanatria tsy ho ganagana manasa loha ka samy manao izay mahametimety ny tenany. Ho very ny firenena raha izay no mitranga, ary asa izay hantenain’ny taranaka amin’ny ho avy sy ny avela ho azy ireo. Miankina amin’izay asa sy zavatra tanterahina ankehitriny ny momba izany, fa tsy misy fahagagana akory.

Samihafa ny laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny mpitondra manana izay mahamaika azy, ary ny vahoaka manana ny azy ihany koa. Mihazakazaka amin’ny asa miharo politika fiarovana seza sy tombontsoa ny fitondrana hatramin’ny niakarany teo amin’ny toerana fihininy mafy, satria niriany fatratra hatramin’ny ela. Nahatonga azy hanakorontana ny firenena sy nandrombahana ny fitondrana tamin-kery aza izany tamin’ny taona 2009. Mbola tsikaritra mazava ihany koa izany tamin’ny taona 2018-2019 ireny, izay nidirana tamin’ny fifidianana. Zavatra hafa anefa no tena fototry ny paik’ady politikan’izy ireo, fa tsy ny fahamaizana hanarina ny fiainan’ny vahoaka Malagasy latsaka an-davaka ary ny firenena zary mena-mitaha amin’ny hafa. Tato anatin’izao fitondrana Rajoelina izao dia toa mora ny naka ny laharana farany na rambony amin’ny laharana amin’ny firenena mahantra. Tsy mifanaraka ny “veliranon’izao fitondrana izao “, ny amin’ny hanandratra ny firenena, kanefa ary amin’ny gidany sy rambony ny firenena.

Ny tena mahasakodiavatra ihany koa matetika, aseho izay hanalana baraka sy hampietry voninahitra ny firenena eo imason’izao tontolo izao. Niaraha-nahita ireny, talohan’izay efa nisy hatramin’ny taona maro izay, ny zava-nitranga tany Frantsa. Ilay filohan’ny Repoblika mihitsy no mitondra olona avy eto an-tanindrazana hanentana ny Malagasy tany, hanohitra ny hetsiky ny mpanohitra any an-toerana. Any an-tanin’olona mahay mampihàtra ny demôkrasia no mitonantonana mikasa hampihàtra ny fanaovana didy jadona. Hihomehezan’ny olona fotsiny, satria tsy mahay manàja tena sy ny firenena. Tsy atao ho hahagaga raha arirariran’ny mpitondra frantsay fotsiny ny mpitondra Malagasy momba ny resaka Nosy Sambatra na ireo Nosy hafa manodidina izay bodoiny. Ianao aza tsy mahay manàja ny mpiray tanindrazana aminao, fa anaovanao resaka politika mamohehitra tsy mametraka amin’ny toerany ny hasin’ilay firenena sy ny maha izy azy iavahany amin’ny maro.

Raha mbola mikiry biby mitazona ny toe-tsainy sy ny fomba fiasany hatramin’izay izao fitondrana Rajoelina izao, dia ho volan-kankafotra ny zava-misy sy ny fiainam-bahoaka. Ny hiafaràny mety ho tonga amin’ilay fandinihan’ny mpamakafaka izy ity amin’ny lalan-kizoran’izao fitondrana Rajoelina izao: hanjelajelatra, hamirapiratra hahafinaritra ny maso izay jerena sy tazanina, fa io tsy misy na iray aza an’ilay sarambabem-bahoaka, ny any am-paosiny sy ny kitapom-bolany any an-tokantrano tsy misy vola, ary izy ho tompony mangatak’atiny fa Malagasy vitsy an’isa mpanefoefo sy teratany vahiny, no hanjakazaka ho masi-mandidy. Zary vahiny eo amin’ny tanindrazany ilay Malagasy mpandova. Sanatriavina ny hahatongavan’izany eto, fa ho ozona ho an’ny taranaka fara aman-dimby.

www.gvalosoa.net/2021/09/19/edito-18-septambra-laharam-pahamehanny-vahoaka-tsy-mahamaika-sy-tsy-i...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 18 septambra – Laharam-pahamehan’ny vahoaka – Tsy mahamaika sy tsy ifotoran’ny fitondrana Rajoelina

Sôh’son

Miharihary ankehitriny ny tsy fifandraisan’ny tadin-dokanga eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka. Sanatria tsy ho ganagana manasa loha ka samy manao izay mahametimety ny tenany. Ho very ny firenena raha izay no mitranga, ary asa izay hantenain’ny taranaka amin’ny ho avy sy ny avela ho azy ireo. Miankina amin’izay asa sy zavatra tanterahina ankehitriny ny momba izany, fa tsy misy fahagagana akory.

Samihafa ny laharam-pahamehana ho an’ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny mpitondra manana izay mahamaika azy, ary ny vahoaka manana ny azy ihany koa. Mihazakazaka amin’ny asa miharo politika fiarovana seza sy tombontsoa ny fitondrana hatramin’ny niakarany teo amin’ny toerana fihininy mafy, satria niriany fatratra hatramin’ny ela. Nahatonga azy hanakorontana ny firenena sy nandrombahana ny fitondrana tamin-kery aza izany tamin’ny taona 2009. Mbola tsikaritra mazava ihany koa izany tamin’ny taona 2018-2019 ireny, izay nidirana tamin’ny fifidianana. Zavatra hafa anefa no tena fototry ny paik’ady politikan’izy ireo, fa tsy ny fahamaizana hanarina ny fiainan’ny vahoaka Malagasy latsaka an-davaka ary ny firenena zary mena-mitaha amin’ny hafa. Tato anatin’izao fitondrana Rajoelina izao dia toa mora ny naka ny laharana farany na rambony amin’ny laharana amin’ny firenena mahantra. Tsy mifanaraka ny “veliranon’izao fitondrana izao “, ny amin’ny hanandratra ny firenena, kanefa ary amin’ny gidany sy rambony ny firenena.

Ny tena mahasakodiavatra ihany koa matetika, aseho izay hanalana baraka sy hampietry voninahitra ny firenena eo imason’izao tontolo izao. Niaraha-nahita ireny, talohan’izay efa nisy hatramin’ny taona maro izay, ny zava-nitranga tany Frantsa. Ilay filohan’ny Repoblika mihitsy no mitondra olona avy eto an-tanindrazana hanentana ny Malagasy tany, hanohitra ny hetsiky ny mpanohitra any an-toerana. Any an-tanin’olona mahay mampihàtra ny demôkrasia no mitonantonana mikasa hampihàtra ny fanaovana didy jadona. Hihomehezan’ny olona fotsiny, satria tsy mahay manàja tena sy ny firenena. Tsy atao ho hahagaga raha arirariran’ny mpitondra frantsay fotsiny ny mpitondra Malagasy momba ny resaka Nosy Sambatra na ireo Nosy hafa manodidina izay bodoiny. Ianao aza tsy mahay manàja ny mpiray tanindrazana aminao, fa anaovanao resaka politika mamohehitra tsy mametraka amin’ny toerany ny hasin’ilay firenena sy ny maha izy azy iavahany amin’ny maro.

Raha mbola mikiry biby mitazona ny toe-tsainy sy ny fomba fiasany hatramin’izay izao fitondrana Rajoelina izao, dia ho volan-kankafotra ny zava-misy sy ny fiainam-bahoaka. Ny hiafaràny mety ho tonga amin’ilay fandinihan’ny mpamakafaka izy ity amin’ny lalan-kizoran’izao fitondrana Rajoelina izao: hanjelajelatra, hamirapiratra hahafinaritra ny maso izay jerena sy tazanina, fa io tsy misy na iray aza an’ilay sarambabem-bahoaka, ny any am-paosiny sy ny kitapom-bolany any an-tokantrano tsy misy vola, ary izy ho tompony mangatak’atiny fa Malagasy vitsy an’isa mpanefoefo sy teratany vahiny, no hanjakazaka ho masi-mandidy. Zary vahiny eo amin’ny tanindrazany ilay Malagasy mpandova. Sanatriavina ny hahatongavan’izany eto, fa ho ozona ho an’ny taranaka fara aman-dimby.

http://www.gvalosoa.net/2021/09/19/edito-18-septambra-laharam-pahamehanny-vahoaka-tsy-mahamaika-sy-tsy-ifotoranny-fitondrana-rajoelina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 18 Septambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Ny vaovao avoakanareo ao @ fitondrana ao no tena mila adihadina tsara satria feno lainga. Tsy vendrana daholo akory ny Malagasy ka hanaiky foana izay lazainareo. ... TohinyFintinina

7 andro lasa

Ny vaovao avoakanareo ao @ fitondrana ao no tena mila adihadina tsara satria feno lainga. Tsy vendrana daholo akory ny Malagasy ka hanaiky foana izay lazainareo.

Comment on Facebook Manoloana ny ...

Hafa ny gazety gasy kah .Ny vazaha angaha hitsitsy anao eo .Maninona raha samborina fa mamafy lainga .sa oe an an an 😂😂😂😂😂😂

..... Manakaiky vahoaka!!!!!????? Fandriampahalemana!!!!???? Causes tjrs.

Load more