11 C
Antananarivo
Sun 26 Jun 2022 08:17

Enquête Parlementaire - Doublons - Matériels de guerre - COVID-19 - Tuerie Farafangana

Fikaonandoha nasionaly - Fehinkevitra - Concertation nationale - Décisions

Sehatry ny mpanohitra

RMDM sy Vondrona Panorama – Tsy manaiky ny sarintsarina fikaonandoha ataon’ny...

Stefa Nanatanteraka karazana fikaonandoha momba ny fifidianana sy ny lisi-pifidianana ny CENI, na ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana tamin’ity herinandro ity. Tsy manaiky izany sarintsarina...

Filoha Ravalomanana – Afaka mampandroso ny firenena ao anatin’ny fotoana fohy

Isambilo Efa hita teto amin’ny firenena, fa afaka nampandroso ny firenena tao anatin’ny fotoana fohy ny filoha Marc Ravalomanana. Tamin’ny fotoana nitondrany, tafakatra hatrany amin’ny...

Mpitandro filaminana – Tokony hijoro hiaraka amin’ny vahoaka amin’izay, hoy Ravalo

Nangonin’Isambilo Nanatanteraka fameloma-maso ny antoko TIM tao amin’ny Boriboritany faha-2, tao amin’ny tany malalaky ny Seminera Zandriny Ambohipo ny sabotsy teo, ireo mpitarika ity antoko...

Gasikarako

Mbola manangatra ao an-dapa i Gallieni hatramin’izao

Ny Valosoa Ny 27 Mey 1916 no maty tany Versailles tany Frantsa ny Jeneraly Joseph Gallieni, ilay Governora Jeneraly voalohany, nalefan’ny fitondrana frantsay nifehy antsika...

20 Mey 2010 – Nanamarika ny fiainan’ny Radio Fahazavana, tsy hay...

Sôh’son Mihazakazaka ny volana sy taona, tsy hitahita akory dia mitsingerina ny taona nisiana toe-javatra nanamarika ny fiainana na dia efa heverina ho ela aza....

13 mey 1972 – Fantaro ny atao hoe FRS sy ny...

Ny Valosoa Feno 50 taona katroka ny zoma teo ny 13 Mey 1972, nifanojo amin’ilay antsoin’ny vazaha hoe "Vendredi 13 " izy tamin’ity taona 2022...

Coronavirus - Covid-19

Fitondrana tsy mahaloa volan’olana – 3 volana tsy nomeny karama koa...

Stefa Fitondrana tsy mahaloa volan’olona, sy tsy mpandoa volan’olona marina ity fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana izao ity. Tsy vitsy ireo efa tsy naloany, na mbola tsy...

Valanaretina – Mananontanona antsika ny variant delta

Niaina Manontanona antsika eto Madagasikara amin’izao fotoana ny valanaretina coronavirus amin’ny endriny mahery vaika kokoa, variant delta. Raha ny zava-misy ankehitriny, efa ao amin’ireo firenena...

Ako - Sosialy sy Politika

FETIFETY TSY HAHAVOKY

Fetifety tsy hahavoky, izany indray no anasana Sy entina anampena-maso ny mahantra eto an-tanàna? Aoka izay ny fitapitaka, aoka izay ny vandivandy. Mbola tsy fotoana izao anaovanao propagandy! Fetifety tsy hahavoky no hanodinana ny saina Sy entina mandrebireby ireo vahoaka mitaraina? Volabe an-tapitrisa no nafafy ho amin'izany? Tsy naleo natao sakafo...

Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana – Zazalahy kely iray nisy nanala ny voamasony roa

Stefa Efa tena misy tsivalahara sy tsy mifaditrovana mihitsy ny olona amin’izao fotoana, raha ity tranga tany amin’ny distrikan’i Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana ity no...

Tanora RMDM Toamasina – Miantso ny FFKM hitarika ny fikaonandoham-pirenena

Nangonin’Isambilo Nanao fanambarana ny Tanora RMDM any Toamasina faritra Atsinanana, tanora avy amin’ny rodoben’ny mpanohitra ny an-toerana, tarihan’ny filohany Jean Claude Rakotoarisoa, ho fanamafisana ny...

Ny tena fototry ny hala-bato – Ny famenoana miafina ny vata fandatsaham-bato hoy Guy...

Nangonin’i Niaina Maneho ny heviny momba ny hala-bato nisy teto amintsika avy any ivelany ny mpanao politika Guy Rivo Randrianarisoa, avy amin’ny antoko TIM. “Dia averiko...

Echos - social et politique

Affaire Mahery Lanto Manandafy – La gendarmerie nationale se couvre de...

Ny Valosoa Le pouvoir actuel mène une répression croissante à l'encontre des opposants et lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte Mahery Lanto Manandafy a été condamné...

Réalité ou cinéma?… Tout ce qu’on n’a pu voir avec ses...

(Journal de l'Afrique 2 août 2021) A Madagascar 21 personnes arrêtées dont 5 généraux dans le cadre de la tentative d'assassinat "déjouée" contre le président...

Andry Rajoelina, définitivement président « sans qualité », voire pourri!

Estampillé, on se souvient à la tribune de l’ONU, de président « sans qualité », Andry Rajoelina ne cesse de multiplier les preuves confirmant...
video

Miara-manonja – Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à...

(Lien cagnotte Leetchi - https://www.leetchi.com/c/miara-manonja) Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à Madagascar Mandraisa anjara amin'ny fanomanana ny fihaonanan'ny Solombavambahoaka amin'ny vahoaka eny Soamandrakizay,...

Fifidianana kaominaly sy monisipaly - 27 Novambra 2019: vaovao, tranga, ady amin'ny halabato

Fikarakarana fifidianana – Miady an-trano koa ny CENI

Helisoa Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana eto amintsika. Tao aorian’ilay fanambarana nataon’ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo ny herinandro lasa teo, momba ny tsy fahatomombanana amin’ny lisi-pifidianana sy ireo karapanondrom-pirenena mitovy laharana nandritra ny fifidianana notanterahana teto amintsika. Izao dia miady an-trano ny ao amin’ity...

Karapanondro mitovy – Tsy avotra ny CENI na mandamin-dresaka aza

Ny Valosoa Mbola nitafa tamin’ny mpanao gazety indray ny CENI, notarihan’ny filohany Hery Rakotomanana omaly, teny Alarobia. Tsy avotra ity rafitra mpikarakara fifidianana ity na...

Anorotsangana-Ambanja – Misy mijoro manohitra ny vokatra fifidianana ben’ny tanàna

Niaina Misy mijoro manohitra ny voka-pidifianana Ben’ny tanàna farany teo amin’izao fotoana, any amin’ny kaominina Anorotsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana. Gaga sy talanjona ny vahoaka tany...

Rina Randriamasinoro – Tsy handroso ny firenena raha mbola manjaka ny tsy fahamarinana

Helisoa Manoloana ny fanambaràna miezinezina nataon'ny CENI tamin’ny nisian’ny karapanondro mitovy laharana miisa 1 tapitrisa mahery, tamin’ny lisi-pifidianana nampiasaina hatramin’izay, sy nikitihana ny lisi-pifidianana dia...

MIARA-MANONJA

Miara-manonja - Ny horonam-peo - Dingana 1

Ny Valosoa Vaovao FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

FETIFETY TSY HAHAVOKY

Fetifety tsy hahavoky, izany indray no anasana
Sy entina anampena-maso ny mahantra eto an-tanàna?
Aoka izay ny fitapitaka, aoka izay ny vandivandy.
Mbola tsy fotoana izao anaovanao propagandy!

Fetifety tsy hahavoky no hanodinana ny saina
Sy entina mandrebireby ireo vahoaka mitaraina?
Volabe an-tapitrisa no nafafy ho amin’izany?
Tsy naleo natao sakafo mba ho anay tanàna ambany!

Fetifety tsy hahavoky no natao mba hidedahana?
Tena hita ianao mpitondra fa madiva ho lany fahana,
Ka ny zavatra mirenty tsy mitera-pandrosoana,
Izay no tianao imasoana sy andanianao ny fotoana!

Fetifety tsy hahavoky sy afomanga indray mihelina,
Nefa raha fahoriana efa mangidy sy tsy telina?
‘Zay atao mba saino ihany ry mpitondra firenena,
F’efa tena maro loatra ny bontolo sy hagegena!

Fetifety tsy hahavoky nampiasana hafetsena:
Mody nitondrana am-bavaka an’izato firenena,
Kanjo niova ho fandihizan-dry tsy misy kalitao?
Very ianao ry firenena raha mitohy ny toy izao!

DADAN’i RIANA (21-06-22)

www.gvalosoa.net/2022/06/23/fetifety-tsy-hahavoky/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

FETIFETY TSY HAHAVOKY

Fetifety tsy hahavoky, izany indray no anasana
Sy entina anampena-maso ny mahantra eto an-tanàna?
Aoka izay ny fitapitaka, aoka izay ny vandivandy.
Mbola tsy fotoana izao anaovanao propagandy!

Fetifety tsy hahavoky no hanodinana ny saina
Sy entina mandrebireby ireo vahoaka mitaraina?
Volabe an-tapitrisa no nafafy ho amin’izany?
Tsy naleo natao sakafo mba ho anay tanàna ambany!

Fetifety tsy hahavoky no natao mba hidedahana?
Tena hita ianao mpitondra fa madiva ho lany fahana,
Ka ny zavatra mirenty tsy mitera-pandrosoana,
Izay no tianao imasoana sy andanianao ny fotoana!

Fetifety tsy hahavoky sy afomanga indray mihelina,
Nefa raha fahoriana efa mangidy sy tsy telina?
‘Zay atao mba saino ihany ry mpitondra firenena,
F’efa tena maro loatra ny bontolo sy hagegena!

Fetifety tsy hahavoky nampiasana hafetsena:
Mody nitondrana am-bavaka an’izato firenena,
Kanjo niova ho fandihizan-dry tsy misy kalitao?
Very ianao ry firenena raha mitohy ny toy izao!

      DADAN’i RIANA (21-06-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/fetifety-tsy-hahavoky/

23 Jona – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao mahakasika ilay gala evangelique tany Mahamasina Antananarivo tamin’ny dimanche lasa teo.

𝐎𝐥𝐨𝐦-𝐛𝐨𝐚𝐡𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐚… 𝐇𝐨 𝐞𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨𝐧𝐨… I𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢 𝐑𝐢𝐣𝐚 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄, 𝐭𝐬𝐲 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐢𝐳𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐦𝐩𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐢𝐡𝐚𝐧𝐲 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲. 𝐀𝐬𝐚 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲 𝐢𝐧𝐲 𝐧𝐚 𝐦𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐚𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐚𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐦𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐲 𝐳𝐚𝐯𝐚-𝐦𝐢𝐬𝐲 𝐞𝐭𝐨. 𝐓𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚 𝐡𝐨𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐤’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚? 𝐄𝐤𝐞𝐧’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚? 𝐀𝐧𝐤𝐚𝐭𝐨𝐚𝐯𝐢𝐧’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲?

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐳𝐚 𝐫𝐲 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐬𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐫𝐞𝐨?

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐨𝐧𝐲 500 A𝐫 𝐧𝐲 𝐤𝐢𝐥𝐚𝐨𝐦-𝐛𝐚𝐫𝐲? 𝐒𝐚 𝐑𝐢𝐣𝐚 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐟𝐚 𝐧𝐢𝐬𝐲 𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲?

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐨𝐧𝐲 2500 A𝐫 𝐧𝐲 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚? 𝐑𝐢𝐣𝐚 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐧𝐚𝐡𝐚𝐳𝐨 1 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐛𝐨𝐧𝐲 𝐬a𝐦𝐛𝐨 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐓𝐑𝐀𝐌𝐖𝐀𝐘? 𝐒𝐚 𝐢𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐡𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐰𝐚𝐲 𝐧𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧-𝐭𝐫𝐚𝐧𝐨𝐧𝐲 𝐧𝐚n𝐤𝐞𝐧𝐲 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐦𝐚𝐬𝐢𝐧𝐚?

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐭𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐚𝐭𝐚𝐨 𝐨𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧’𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬? 𝐌𝐞𝐭𝐲 𝐞𝐟𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄, 𝐤𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐠𝐚𝐠𝐚 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐭𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐧𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐛𝐞 𝐤𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐨𝐯𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬.

𝐓𝐬𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐞 𝐦𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐥𝐨 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐧𝐲 𝐏𝐏𝐍 ? 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐲 𝐦𝐛𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚 4500 Ar 𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐦𝐩𝐚𝐦𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐄́𝐭𝐡𝐚𝐧𝐨𝐥? 𝐍𝐲 𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐟𝐚 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐞 𝐚𝐢𝐳𝐚! 𝐌𝐞𝐭𝐲 𝐦𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐭𝐬𝐲 𝐨𝐦𝐞𝐤𝐨 𝐭𝐬𝐢𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐳𝐨𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚𝐧’𝐧𝐲 26 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝐞𝐟𝐚 𝐞𝐥𝐚 𝐧𝐲 𝐈̂𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐩𝐚𝐫𝐬𝐞𝐬? 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 ny 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐢𝐭𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐆𝐚𝐬𝐲 𝐂𝐚𝐫, 𝐧𝐞𝐟𝐚 𝐚𝐢𝐳𝐚? 𝐋𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐫’𝐢𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐞!

𝐓𝐬𝐲 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐚𝐡𝐚𝐳𝐨 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐬𝐚𝐦-𝐩𝐨𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐚𝐳𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐧𝐨𝐳𝐚𝐫𝐚𝐢𝐧𝐲? 𝐌𝐞𝐭𝐲 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐨𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐧𝐚𝐤𝐚 𝐟𝐢𝐟𝐢𝐧𝐝𝐫𝐚𝐦𝐨𝐧𝐢𝐧𝐚.

𝐓𝐬𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐨𝐛𝐨 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐤𝐚𝐫𝐢𝐧𝐲 400 𝐦𝐞𝐠𝐚𝐰𝐚𝐭𝐭 ny 𝐭𝐚𝐧𝐣𝐚𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐫𝐚𝐭𝐫𝐚, 𝐤𝐚 𝐡𝐨 𝐟𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐝e𝐥𝐞𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐌𝐢𝐩𝐞𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐝𝐢𝐚 𝐡𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐚!

𝐍𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄, 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨, 𝐚𝐦𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐲 𝐯𝐢𝐭𝐬𝐲 𝐤𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐡𝐨𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐚𝐧’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐡𝐢𝐧𝐭𝐬𝐲 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚, 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚, 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐦𝐛𝐚𝐤𝐚, 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐦𝐩𝐢𝐞𝐬𝐨𝐧𝐚? 𝐎𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐨 𝐡𝐨𝐞 𝐨𝐥𝐨𝐦-𝐛𝐨𝐚𝐡𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐚? 𝐇𝐚𝐟𝐚 𝐤𝐞𝐥𝐲 𝐚! 𝐒𝐚𝐨 𝐦𝐛𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐟𝐚 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐡𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐨 𝐟𝐚 𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐯𝐚𝐯𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚𝐲 𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚 𝐧𝐨 𝐚𝐬𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐡𝐨𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐟𝐚𝐭𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐭𝐨𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐞. 𝐎𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐨𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐞𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐭𝐨 𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐚𝐢𝐳𝐚 𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚, 𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐚𝐦𝐩𝐢𝐝𝐢𝐫𝐢𝐧𝐲 𝐤𝐢𝐳𝐨 𝐢𝐬𝐚𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐳𝐨 𝐟𝐚𝐡𝐞𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐳𝐲. 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐟𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐚!

Veloson Theophile
Androranga Toamasina

www.gvalosoa.net/2022/06/23/23-jona-taratasinny-mpamaky/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

23 Jona – Taratasin’ny mpamaky

Fanehoan-kevitra ampitaina amin’ny gazety Ny Valosoa Vaovao izao manaraka izao mahakasika ilay gala evangelique tany Mahamasina Antananarivo tamin’ny dimanche lasa teo.

𝐎𝐥𝐨𝐦-𝐛𝐨𝐚𝐡𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐚… 𝐇𝐨 𝐞𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨𝐧𝐨… I𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢 𝐑𝐢𝐣𝐚 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄, 𝐭𝐬𝐲 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐢𝐳𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐦𝐩𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐢𝐡𝐚𝐧𝐲 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲. 𝐀𝐬𝐚 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲 𝐢𝐧𝐲 𝐧𝐚 𝐦𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐚𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐚𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐦𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐲 𝐳𝐚𝐯𝐚-𝐦𝐢𝐬𝐲 𝐞𝐭𝐨. 𝐓𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚 𝐡𝐨𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐤’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚? 𝐄𝐤𝐞𝐧’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚? 𝐀𝐧𝐤𝐚𝐭𝐨𝐚𝐯𝐢𝐧’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲?

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐳𝐚 𝐫𝐲 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐬𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐫𝐞𝐨?

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐨𝐧𝐲 500 A𝐫 𝐧𝐲 𝐤𝐢𝐥𝐚𝐨𝐦-𝐛𝐚𝐫𝐲? 𝐒𝐚 𝐑𝐢𝐣𝐚 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐟𝐚 𝐧𝐢𝐬𝐲 𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲?

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐨𝐧𝐲 2500 A𝐫 𝐧𝐲 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚? 𝐑𝐢𝐣𝐚 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐧𝐚𝐡𝐚𝐳𝐨 1 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐛𝐨𝐧𝐲 𝐬a𝐦𝐛𝐨 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐓𝐑𝐀𝐌𝐖𝐀𝐘? 𝐒𝐚 𝐢𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐡𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐰𝐚𝐲 𝐧𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧-𝐭𝐫𝐚𝐧𝐨𝐧𝐲 𝐧𝐚n𝐤𝐞𝐧𝐲 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐦𝐚𝐬𝐢𝐧𝐚?

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐭𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐚𝐭𝐚𝐨 𝐨𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧’𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬? 𝐌𝐞𝐭𝐲 𝐞𝐟𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄, 𝐤𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐠𝐚𝐠𝐚 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐭𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚𝐳𝐚𝐤𝐚 𝐧𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐛𝐞 𝐤𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐨𝐯𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬.

𝐓𝐬𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐞 𝐦𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐥𝐨 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐧𝐲 𝐏𝐏𝐍 ? 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐲 𝐦𝐛𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐤𝐚 4500 Ar 𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐦𝐩𝐚𝐦𝐨𝐤𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐄́𝐭𝐡𝐚𝐧𝐨𝐥? 𝐍𝐲 𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐟𝐚 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐞 𝐚𝐢𝐳𝐚! 𝐌𝐞𝐭𝐲 𝐦𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐭𝐬𝐲 𝐨𝐦𝐞𝐤𝐨 𝐭𝐬𝐢𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐳𝐨𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚𝐧’𝐧𝐲 26 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝐞𝐟𝐚 𝐞𝐥𝐚 𝐧𝐲 𝐈̂𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐩𝐚𝐫𝐬𝐞𝐬? 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐧𝐲.

𝐓𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐤’𝐚𝐭𝐲 𝐯𝐞 ny 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐢𝐭𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐨𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐬𝐚 𝐆𝐚𝐬𝐲 𝐂𝐚𝐫, 𝐧𝐞𝐟𝐚 𝐚𝐢𝐳𝐚? 𝐋𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐫’𝐢𝐧𝐠𝐚𝐡𝐲 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐞!

𝐓𝐬𝐲 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐚𝐡𝐚𝐳𝐨 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐬𝐚𝐦-𝐩𝐨𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐚𝐳𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐧𝐨𝐳𝐚𝐫𝐚𝐢𝐧𝐲? 𝐌𝐞𝐭𝐲 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐨𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐧𝐚𝐤𝐚 𝐟𝐢𝐟𝐢𝐧𝐝𝐫𝐚𝐦𝐨𝐧𝐢𝐧𝐚.

𝐓𝐬𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐛𝐨𝐛𝐨 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐚𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐟𝐚 𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐤𝐚𝐫𝐢𝐧𝐲 400 𝐦𝐞𝐠𝐚𝐰𝐚𝐭𝐭 ny 𝐭𝐚𝐧𝐣𝐚𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧’𝐚𝐫𝐚𝐭𝐫𝐚, 𝐤𝐚 𝐡𝐨 𝐟𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐝e𝐥𝐞𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐌𝐢𝐩𝐞𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐞𝐭𝐨 𝐢𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐝𝐢𝐚 𝐡𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐚!

𝐍𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄, 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨, 𝐚𝐦𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐲 𝐯𝐢𝐭𝐬𝐲 𝐤𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐡𝐨𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐚𝐧’𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐡𝐢𝐧𝐭𝐬𝐲 𝐯𝐞 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚, 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚𝐤𝐚, 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐦𝐛𝐚𝐤𝐚, 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐦𝐩𝐢𝐞𝐬𝐨𝐧𝐚? 𝐎𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐚𝐨 𝐡𝐨𝐞 𝐨𝐥𝐨𝐦-𝐛𝐨𝐚𝐡𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐚? 𝐇𝐚𝐟𝐚 𝐤𝐞𝐥𝐲 𝐚! 𝐒𝐚𝐨 𝐦𝐛𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐟𝐚 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐡𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐨 𝐟𝐚 𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐯𝐚𝐯𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚𝐲 𝐚𝐥𝐨𝐡𝐚 𝐧𝐨 𝐚𝐬𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐡𝐨𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐟𝐚𝐭𝐲 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐭𝐨𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐢𝐤𝐨 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐞. 𝐎𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐨𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐞𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐩𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐭𝐨 𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐚𝐢𝐳𝐚 𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚, 𝐞𝐟𝐚 𝐧𝐚𝐦𝐩𝐢𝐝𝐢𝐫𝐢𝐧𝐲 𝐤𝐢𝐳𝐨 𝐢𝐬𝐚𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐦𝐚𝐡𝐚𝐳𝐨 𝐟𝐚𝐡𝐞𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐳𝐲. 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐟𝐚 𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐑𝐀𝐒𝐎𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐁𝐄 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐚!

Veloson Theophile
Androranga Toamasina

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/23-jona-taratasinny-mpamaky/

Comment on Facebook 23 Jona – ...

Tsy aleon'i Rija mihira fotsiny fa tsy mitory Teny? Lasa baraka niditra @ tenanao n'y vavaka nolazainy vavanao

Efa nivaropanahy ingahy Rija minia mikimpy noho n'y fitiavambola

io ngah mivelona eto Madagasikara ka ahatsapa ny fiainana iainan'ny Malagasy eto e

Mety niova taranja, lasa mpitantara angano sy aboba izy e

Andraisana lesona ny lesoka ,! Anatra ho an ny sisa ny manao asa fanompoana an' Andriamanitra nefa dera aman"olona no mameno ny fo hany ka lasa tafateniteny foana ny vava.🙃 Hiasa mahery lalandava ao aminao anie ny Fanahy masina ka hanitsy anao amin'ny fiheverana marina ry Rija.R . Mahereza foana .!

Mitomboa hosotra hatrany zoky Rija , miroso hatrany , efa voasoratra hoe halany olona rehetra ianareo nohony Anarako

Mba tena hafa llay Andriamanitr' Rija e ! Lasa mpaminany sandoka lery !

De gaga enao marina

Mahereza Rija an. Tohizo foana ny dia ny Tompo homba anao.

Tena nandiso fanantenana ahy le Rija kely

Mpaminany sandoka sady manimba ny tena mpivavaka amin'Andriamanitra.

Fiteny anjely 😂

Efa mihalehibe izy , de ny a droite lasa a gauche.

Samy efa classe exespitionelle 🤭🤭🤭 malahelo hanao ry Gasikarako 🦀🦑🦞

Misaotra anao, fantany Tsara ireo rehetra notanisainao ireo fa minia mikipy ny Masony satria nahazo malety. Mazava ho azy. Zao izy fatoran'ny hirany ihany. Mbola ho tsaraina enao Rija. Hay hypocrisie fotsiny ireny hiranao rehetra taloha ireny.

Mbola ho tsaraina e!Araka ny hirany ihany io........

Mpaminany sandoka ianao.

Io anie Tonga eto manao fampisehoana angalana vola d lasa e, tsy aminy zany , n'y fivavahana no entin'ny sasany zeahoana Bob (bizina) e,d Zay azony d babony

Naninona no tsy nirainao ry Rija ilay Mbola ho tsaraina . Sa matahotra ny feo manao hoe : tsy fantatro ianao na avy aiza na avy aiza mialà amiko ianao . Aza anie izany .

Mahery le vola e

tsy mpamitaka ny filoha fa voafitaka dé ôtrzay ihany ko rija

henat

Adino ny ampindrambola an i comore

Matoa io tsy mipetraka na miverina eto dia tsy mahazaka ny zavamisy eto. Ny olona no mbola hozonony hiaritra ela an'io olona mpamitaka sy mpandainga ary mpisandoka io.

Izao ry satanistes mety adrenochromés ko ngamba izao a Faolona efa mipotsoka no fahitako an'io faikamboto pion an'i bluestone io Pion ity foza dedaka kely ity ary tahaka ny misy fahavoazana ny sainy izany fa ireto olona voky lainga reto nontsy maharaka fa manao lohampoza te ho lasa langoustes dia mifitra vahoaka mandany volambahoaka amin'ny reviny no ataony dia ireto vahoaka dondrona maro mohaka voky lainga ko moa mihesona satria nobadoiny lava tao anaty television ko aiza ny gasy no tsy colonisés be tahak'itony? Mila psy bdb hiysabo ny vahoaka lasa maivandoha manaraka ny filou any ihany ireto izy a

View more comments

Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana – Zazalahy kely iray nisy nanala ny voamasony roa

Stefa

Efa tena misy tsivalahara sy tsy mifaditrovana mihitsy ny olona amin’izao fotoana, raha ity tranga tany amin’ny distrikan’i Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana ity no jerena. Zazalahy kely iray nisy nanala ny voamasony tany an-toerana. Raha ny vaovao voaray, zazalahy kely iray vao 5 taona, antsoina hoe RANGAHY no nisy nahita tao amin’ny trano fivoahana (WC) ny sabotsy teo, tokony ho tamin’ny 6 ora maraina tao Anandrotry, fokontany Fierena kaominina Ambodirano distrikan’i Vondrozo.

Ny zoma talohan’io, tamin’ny 4 ora tolakandro no tsy nahitana azy intsony. Ny ampitso izy no hita saingy efa tsy teo intsony ny masony roa. Zanak’i LOMY sy i MENA mipetraka ao Fierena ihany i Rangahy. Tadidin’ilay zaza ny nahavanon-doza ary fantatra fa fianakaviana ihany io olona io. Rehefa nohadihadiana ity farany dia niaiky ny heloka vitany ary nilaza fa efa lafo nisy nividy ireo maso.

Amin’izao fotoana dia ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka i RANGAHY sy ny fianakaviany amin’ny fitsaboana azy, ka nandray andraikitra avy hatrany ny tompon’andraikitra rehetra any an-toerana, raha vao nahare ny zava-nitranga ka nanao izay tandrify azy. Kasaina hampiakarina ao Farafangana hisitraka fitsaboana i RANGAHY izay natao ho maimaimpoana. Miantso ireo malala-tànana hatrany ny fianakaviany satria mila vonjy, tohana, fitiavana, fiahiana i RANGAHY mianakavy.

www.gvalosoa.net/2022/06/23/vondrozo-faritra-atsimo-atsinanana-zazalahy-kely-iray-nisy-nanala-ny-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana – Zazalahy kely iray nisy nanala ny voamasony roa

Stefa

Efa tena misy tsivalahara sy tsy mifaditrovana mihitsy ny olona amin’izao fotoana, raha ity tranga tany amin’ny distrikan’i Vondrozo faritra Atsimo Atsinanana ity no jerena. Zazalahy kely iray nisy nanala ny voamasony tany an-toerana. Raha ny vaovao voaray, zazalahy kely iray vao 5 taona, antsoina hoe RANGAHY no nisy nahita tao amin’ny trano fivoahana (WC) ny sabotsy teo, tokony ho tamin’ny 6 ora maraina tao Anandrotry, fokontany Fierena kaominina Ambodirano distrikan’i Vondrozo.

Ny zoma talohan’io, tamin’ny 4 ora tolakandro no tsy nahitana azy intsony. Ny ampitso izy no hita saingy efa tsy teo intsony ny masony roa. Zanak’i LOMY sy i MENA mipetraka ao Fierena ihany i Rangahy. Tadidin’ilay zaza ny nahavanon-doza ary fantatra fa fianakaviana ihany io olona io. Rehefa nohadihadiana ity farany dia niaiky ny heloka vitany ary nilaza fa efa lafo nisy nividy ireo maso.

Amin’izao fotoana dia ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka i RANGAHY sy ny fianakaviany amin’ny fitsaboana azy, ka nandray andraikitra avy hatrany ny tompon’andraikitra rehetra any an-toerana, raha vao nahare ny zava-nitranga ka nanao izay tandrify azy. Kasaina hampiakarina ao Farafangana hisitraka fitsaboana i RANGAHY izay natao ho maimaimpoana. Miantso ireo malala-tànana hatrany ny fianakaviany satria mila vonjy, tohana, fitiavana, fiahiana i RANGAHY mianakavy.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/vondrozo-faritra-atsimo-atsinanana-zazalahy-kely-iray-nisy-nanala-ny-voamasony-roa/

Tanora RMDM Toamasina – Miantso ny FFKM hitarika ny fikaonandoham-pirenena

Nangonin’Isambilo

Nanao fanambarana ny Tanora RMDM any Toamasina faritra Atsinanana, tanora avy amin’ny rodoben’ny mpanohitra ny an-toerana, tarihan’ny filohany Jean Claude Rakotoarisoa, ho fanamafisana ny antso efa nataon’ny filoha Marc Ravalomanana mahakasika ny raharaham-pirenena mikorosy fahana amin’izao fotoana izao.

Araka ny fanambarana : « noho ny fanahiana amin’ny zavatra mety hitranga amin’ny fifidianana ho avy, noho ny disadisa politika miseho lany amin’izao fotoana, noho ny fikorontanana sy ny fikorosoan’ny sôsialy sy ny toekarena eto amintsika mety hitarika savorovoro, miantso ny FFKM izahay hitarika ny fikaonandoham-pirenena, fikaonandoha hiantsoana ny hery velona rehetra eto amin’ny firenena, ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana tsotra, ny sendika, ny mpitandro filaminana, handray anjara amin’izany », hoy ny fanambaran’izy ireo.

www.gvalosoa.net/2022/06/23/tanora-rmdm-toamasina-miantso-ny-ffkm-hitarika-ny-fikaonandoham-piren...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tanora RMDM Toamasina – Miantso ny FFKM hitarika ny fikaonandoham-pirenena

Nangonin’Isambilo

Nanao fanambarana ny Tanora RMDM any Toamasina faritra Atsinanana, tanora avy amin’ny rodoben’ny mpanohitra ny an-toerana, tarihan’ny filohany Jean Claude Rakotoarisoa, ho fanamafisana ny antso efa nataon’ny filoha Marc Ravalomanana mahakasika ny raharaham-pirenena mikorosy fahana amin’izao fotoana izao.

Araka ny fanambarana : « noho ny fanahiana amin’ny zavatra mety hitranga amin’ny fifidianana ho avy, noho ny disadisa politika miseho lany amin’izao fotoana, noho ny fikorontanana sy ny fikorosoan’ny sôsialy sy ny toekarena eto amintsika mety hitarika savorovoro, miantso ny FFKM izahay hitarika ny fikaonandoham-pirenena, fikaonandoha hiantsoana ny hery velona rehetra eto amin’ny firenena, ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana tsotra, ny sendika, ny mpitandro filaminana, handray anjara amin’izany », hoy ny fanambaran’izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/tanora-rmdm-toamasina-miantso-ny-ffkm-hitarika-ny-fikaonandoham-pirenena/

Ny tena fototry ny hala-bato – Ny famenoana miafina ny vata fandatsaham-bato hoy Guy Rivo

Nangonin’i Niaina

Maneho ny heviny momba ny hala-bato nisy teto amintsika avy any ivelany ny mpanao politika Guy Rivo Randrianarisoa, avy amin’ny antoko TIM.

“Dia averiko eto ihany fa tsy ny resaka “doublons”no tena fisian’ny halabato. Ny doublons mbola mila olona mifidy miaraka amin’ny karapanondron’olonkafa, sns… Fa ny famenoana miafina ny vata fandatsaham-bato na “bourrage d’urnes” amin’ny fomba manarapenitra no tena fototr’izany hala-bato izany. Ity no zava-nisy ary niainanay farany tao Antsirabe. Marobe ireo solontenako tany amin’ny biraompifidianana. Nahazo tombony betsaka mihitsy izy ireo, satria dia nahazo penina iray avy, jiro kely iray avy ary solontsakafo avo telo eny noho ny mpifaninana. Na ny mpikarakara TIM Antsirabe aza niteny fa tena mba nilamina ny zavatra nataonay mpitarika ireto olona mpomba anay ireto. Izany hoe tokony tsy ho voavidy ireo.

Rehefa nisokatra ny biraom-pifidianana ka nidina nijery nanara-maso sy nitety ireo birao ireo ny mpikarakaranay tamin’ny 9 ora maraina dia izao no zava-misy. Ao anaty vata efa misy vato eo amin’ny 60 hatraminy 100 eo. Ny sonia etsy amin’ny lisi-pifidianana anefa vao 25 na 40 monja. Izany hoe amin’io amin’ny 9 ora maraina io dia 30% ihany ny isan’ny vato ao anaty vata no tena izy, fa ny 70% nasisika sy nalatsaka moramora rehefa mody nirahina na mivoaka ireo solontenan’ny kandidà ary mangina ny birao. Mety nomena vola koa dia nikimpy maso ny délégués na solontena ary tena inoako izany. Dia rehefa nanomboka tamin’ny 3 ora hariva dia tonga amin’izay ny famenoana sonia ny lisi-pifidianana moramora tsy misy mahita hifanaraka amin’ny vato nalatsaka hatramin’ny maraina.

Izany hoe raha mandatsaka vato ambadika 80 isaky ny biraom-pifidianana izany, ka 120 ny isan’ny biraom-pifidianana dia efa nahazo tombony 120×80=9600 ny mpanodina vato na mpangalabato. Ary sahiko ny miteny, fa ny lehiben’ny fokontany no sefobe voakarama amin’io. Marihako fa tsy misy mihitsy fanisana ny sonia rehefa hariva, ora fidian’ny biraom-pifidianana.

Raha te handresy isika arak’izany: ny fiarovana ny vatontsika mandritry ny tontolo andron’ny fifidianana no mila hilofosana mafy sy harovana toy ny anakandriamaso.
Mila délégués na solontena matotra tsy voavidy vola ary sahy miaro ny asa ampiandraiketina azy.”

www.gvalosoa.net/2022/06/23/ny-tena-fototry-ny-hala-bato-ny-famenoana-miafina-ny-vata-fandatsaham...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ny tena fototry ny hala-bato – Ny famenoana miafina ny vata fandatsaham-bato hoy Guy Rivo

Nangonin’i Niaina

Maneho ny heviny momba ny hala-bato nisy teto amintsika avy any ivelany ny mpanao politika Guy Rivo Randrianarisoa, avy amin’ny antoko TIM.

“Dia averiko eto ihany fa tsy ny resaka “doublons”no tena fisian’ny halabato. Ny doublons mbola mila olona mifidy miaraka amin’ny karapanondron’olonkafa, sns… Fa ny famenoana miafina ny vata fandatsaham-bato na “bourrage d’urnes” amin’ny fomba manarapenitra no tena fototr’izany hala-bato izany. Ity no zava-nisy ary niainanay farany tao Antsirabe. Marobe ireo solontenako tany amin’ny biraompifidianana. Nahazo tombony betsaka mihitsy izy ireo, satria dia nahazo penina iray avy, jiro kely iray avy ary solontsakafo avo telo eny noho ny mpifaninana. Na ny mpikarakara TIM Antsirabe aza niteny fa tena mba nilamina ny zavatra nataonay mpitarika ireto olona mpomba anay ireto. Izany hoe tokony tsy ho voavidy ireo.

Rehefa nisokatra ny biraom-pifidianana ka nidina nijery nanara-maso sy nitety ireo birao ireo ny mpikarakaranay tamin’ny 9 ora maraina dia izao no zava-misy. Ao anaty vata efa misy vato eo amin’ny 60 hatraminy 100 eo. Ny sonia etsy amin’ny lisi-pifidianana anefa vao 25 na 40 monja. Izany hoe amin’io amin’ny 9 ora maraina io dia 30% ihany ny isan’ny vato ao anaty vata no tena izy, fa ny 70% nasisika sy nalatsaka moramora rehefa mody nirahina na mivoaka ireo solontenan’ny kandidà ary mangina ny birao. Mety nomena vola koa dia nikimpy maso ny délégués na solontena ary tena inoako izany. Dia rehefa nanomboka tamin’ny 3 ora hariva dia tonga amin’izay ny famenoana sonia ny lisi-pifidianana moramora tsy misy mahita hifanaraka amin’ny vato nalatsaka hatramin’ny maraina.

Izany hoe raha mandatsaka vato ambadika 80 isaky ny biraom-pifidianana izany, ka 120 ny isan’ny biraom-pifidianana dia efa nahazo tombony 120×80=9600 ny mpanodina vato na mpangalabato. Ary sahiko ny miteny, fa ny lehiben’ny fokontany no sefobe voakarama amin’io. Marihako fa tsy misy mihitsy fanisana ny sonia rehefa hariva, ora fidian’ny biraom-pifidianana.

Raha te handresy isika arak’izany: ny fiarovana ny vatontsika mandritry ny tontolo andron’ny fifidianana no mila hilofosana mafy sy harovana toy ny anakandriamaso.
Mila délégués na solontena matotra tsy voavidy vola ary sahy miaro ny asa ampiandraiketina azy.”

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/ny-tena-fototry-ny-hala-bato-ny-famenoana-miafina-ny-vata-fandatsaham-bato-hoy-guy-rivo/

Comment on Facebook Ny tena fototry ny ...

Asio numéro mitovy ny bulletins sy ny souche

De aleo mitandrema zany fa tsy kely lalana ny ratsy

Hitany ve izany?

Aona mo 'no ahafantarany anzany?

Ho fiakaran’ny saran-dalana – Mitaintaina ny tokantrano maro

Helisoa

Raha ny vaovao miparitaka amin’ny onjampeo sy ny tambazotran-tserasera dia hiakatra avo roa heny ny sarandalana eto Antananarivo. Raha 500 ariary izany teo aloha dia re fa hiakatra ho 1000 ariary izany hanomboka ny voalohandohan’ny volana jolay iny, ny marimarina kokoa ny 5 jolay ho avy izao. Avy hatrany dia mitaintaina ny tokantrano maro hoe aiza no hahatakarana izany intsony?

Ny fahefa-mividy tsy ahafahana mandoa io sarandalana io. Ny fiakaran’ny vidim-piainana efa tsy takatry ny tokantrano Malagasy intsony. Ny fanjakàna izay mampanantena fa raha vao tonga teo amin’ny fitondràna Andry Rajoelina fa hamirapiratra i Madagasikara, efa nitady ny vahaolana rehetra amin’izany ny tenako hoy izy. Nampanatenaina daholo izao rehetra izao hambaboana ny fon’ny Malagasy efa ketraky ny adim-piainana. Inona anefa no mitranga, 3 taona sy tapany aty aoriana nandraisan’ny filoha Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena; latsaka any anaty fahantrana lalina ny firenena.

Ny delestazy izay nolazainy fa efa niara-niasa tamin’ny Amerikana nandritra ny 3 taona sy tapany ny tenany ary mahita vahaolana hialàna aminy delestazy ry zareo. Inona no teo? haizina andro aman’alina no mahazo ny tokantrano manerana an’i Madagasikara. Jiro tsy mandeha, ny rano manahirana. Tsy misy zavatra mandeha eto amin’ny firenena fa raha resaka bizina sy fisehosehoana ivelany dia tena mandeha tokoa ankehitriny. Hany ka very fanahy mbola velona ny Malagasy. Izay miseho miteny dia fonja sy ny ramatahora no miandry.

Ampy anefa ny fepetra ahafahan’ny olona mitaky sy midina andalambe raha izao zavamisy iainana izao hoy ny ny tenin’ilay iraikavavy nahazo fahefana ankehitriny, saingy adinony ny zavatra noteneniny fony izy tsy teo amin’ny fitondràna. Mbola valalabemandry aloha izao ny vahoaka Malagasy, kanefa raha mifoha eo dia hirongatra manerana ny firenena mihitsy raha izao zava-misy izao.

www.gvalosoa.net/2022/06/23/ho-fiakaranny-saran-dalana-mitaintaina-ny-tokantrano-maro/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ho fiakaran’ny saran-dalana – Mitaintaina ny tokantrano maro

Helisoa

Raha ny vaovao miparitaka amin’ny onjampeo sy ny tambazotran-tserasera dia hiakatra avo roa heny ny sarandalana eto Antananarivo. Raha 500 ariary izany teo aloha dia re fa hiakatra ho 1000 ariary izany hanomboka ny voalohandohan’ny volana jolay iny, ny marimarina kokoa ny 5 jolay ho avy izao. Avy hatrany dia mitaintaina ny tokantrano maro hoe aiza no hahatakarana izany intsony?

Ny fahefa-mividy tsy ahafahana mandoa io sarandalana io. Ny fiakaran’ny vidim-piainana efa tsy takatry ny tokantrano Malagasy intsony. Ny fanjakàna izay mampanantena fa raha vao tonga teo amin’ny fitondràna Andry Rajoelina fa hamirapiratra i Madagasikara, efa nitady ny vahaolana rehetra amin’izany ny tenako hoy izy. Nampanatenaina daholo izao rehetra izao hambaboana ny fon’ny Malagasy efa ketraky ny adim-piainana. Inona anefa no mitranga, 3 taona sy tapany aty aoriana nandraisan’ny filoha Andry Rajoelina ny fitantanana ny firenena; latsaka any anaty fahantrana lalina ny firenena.

Ny delestazy izay nolazainy fa efa niara-niasa tamin’ny Amerikana nandritra ny 3 taona sy tapany ny tenany ary mahita vahaolana hialàna aminy delestazy ry zareo. Inona no teo? haizina andro aman’alina no mahazo ny tokantrano manerana an’i Madagasikara. Jiro tsy mandeha, ny rano manahirana. Tsy misy zavatra mandeha eto amin’ny firenena fa raha resaka bizina sy fisehosehoana ivelany dia tena mandeha tokoa ankehitriny. Hany ka very fanahy mbola velona ny Malagasy. Izay miseho miteny dia fonja sy ny ramatahora no miandry.

Ampy anefa ny fepetra ahafahan’ny olona mitaky sy midina andalambe raha izao zavamisy iainana izao hoy ny ny tenin’ilay iraikavavy nahazo fahefana ankehitriny, saingy adinony ny zavatra noteneniny fony izy tsy teo amin’ny fitondràna. Mbola valalabemandry aloha izao ny vahoaka Malagasy, kanefa raha mifoha eo dia hirongatra manerana ny firenena mihitsy raha izao zava-misy izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/ho-fiakaranny-saran-dalana-mitaintaina-ny-tokantrano-maro/

EDITO 23 Jona – Filohan’ny FIFA – Tsy ekeny ho filoha i Victorien Andrianony fa filoha lefitra ihany

Lita

Nandefa taratasy tamin’ny FMF, na ny Federasiôna Malagasin’ny baolina kitra ny filohan’ny FIFA: Federasiôna Iraisam-pirenen’ny baolina kitra, Gianni Infantino, ny 20 jona lasa teo, nidera ny CFFA (Centre de Formation de Foot-Ball Andoharanofotsy), amin’ny nahavoahosotra ity ekipa eny Atsimondrano ity, ho tompon-dakan’i Madagasikara eo amin’ny baolina kitra. Amin’izany taratasy izany, voalaza mazava ao fa filoha lefitra voalohan’ny FMF i Victorien Andrianony, fa tsy filoha.

Amin’izany taratasy nosoratany izany no anambaran’ny filohan’ny FIFA, fa nisy ny ezaka nataon’ny rehetra ao anivon’ny CFFA nahazoany izao anaram-boninahitra izao, ary niangavy ny filoha lefitra voalohan’ny FMF izy hampita izany amin’ireo ao amin’ity kliobana baolina kitra ity. Ankoatra izany, nidera ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra koa i Gianni Infantino, amin’ny ezaka nataon’ny tompon’andraikitra amin’ny fampiroboroboana ny baolina kitra eto Madagasikara, sy amin’ny faritra misy antsika ary any Afrika.

Arak’io taratasy io, tsy eken’ny FIFA ho Président i Victorien, fa mbola i Raoul ihany, arak’io titre omeny an’i Victorien io. Noho izany, tsy nisy dikany izay vote interne, na fifidianana anatiny, mametraka vice-présidents sy commissions, fa ny mbola ny birao Raoul ihany no mbola manan-kery sy ôfisialy hatramin’izao, manoloana ny Federasiôna Iraisam-pirenena. Ho an’ny FIFA arak’izany, Raoul Romain ARIZAKA RABEKOTO ihany no mbola filohan’ny Federasiôna Malagasin’ny baolina kitra. Tsy azo atao tokoa ny bontolo sy ny letrezana amin’itony rafitra iraisam-pirenena itony.

www.gvalosoa.net/2022/06/23/edito-23-jona-filohanny-fifa-tsy-ekeny-ho-filoha-i-victorien-andriano...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 23 Jona – Filohan’ny FIFA – Tsy ekeny ho filoha i Victorien Andrianony fa filoha lefitra ihany

Lita

Nandefa taratasy tamin’ny FMF, na ny Federasiôna Malagasin’ny baolina kitra ny filohan’ny FIFA: Federasiôna Iraisam-pirenen’ny baolina kitra, Gianni Infantino, ny 20 jona lasa teo, nidera ny CFFA (Centre de Formation de Foot-Ball Andoharanofotsy), amin’ny nahavoahosotra ity ekipa eny Atsimondrano ity, ho tompon-dakan’i Madagasikara eo amin’ny baolina kitra. Amin’izany taratasy izany, voalaza mazava ao fa filoha lefitra voalohan’ny FMF i Victorien Andrianony, fa tsy filoha.

Amin’izany taratasy nosoratany izany no anambaran’ny filohan’ny FIFA, fa nisy ny ezaka nataon’ny rehetra ao anivon’ny CFFA nahazoany izao anaram-boninahitra izao, ary niangavy ny filoha lefitra voalohan’ny FMF izy hampita izany amin’ireo ao amin’ity kliobana baolina kitra ity. Ankoatra izany, nidera ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra koa i Gianni Infantino, amin’ny ezaka nataon’ny tompon’andraikitra amin’ny fampiroboroboana ny baolina kitra eto Madagasikara, sy amin’ny faritra misy antsika ary any Afrika.

Arak’io taratasy io, tsy eken’ny FIFA ho Président i Victorien, fa mbola i Raoul ihany, arak’io titre omeny an’i Victorien io. Noho izany, tsy nisy dikany izay vote interne, na fifidianana anatiny, mametraka vice-présidents sy commissions, fa ny mbola ny birao Raoul ihany no mbola manan-kery sy ôfisialy hatramin’izao, manoloana ny Federasiôna Iraisam-pirenena. Ho an’ny FIFA arak’izany, Raoul Romain ARIZAKA RABEKOTO ihany no mbola filohan’ny Federasiôna Malagasin’ny baolina kitra. Tsy azo atao tokoa ny bontolo sy ny letrezana amin’itony rafitra iraisam-pirenena itony.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/23/edito-23-jona-filohanny-fifa-tsy-ekeny-ho-filoha-i-victorien-andrianony-fa-filoha-lefitra-ihany/

Comment on Facebook EDITO 23 Jona – ...

Cc filoha lefitra ......engao handeha de ataovo nareo ndraiky

Mazava zany fa mbola Raoul ARIZAKA no Filoha n'ny FMF

Sosoa voatapondrano ndray ny sasany am zao

Peeee

Salama, mila manome fampindramam-bola amin'ny tahan'ny 2% ianao mba hanomezana ny filanao ara-bola na hanampiana anao hanatanteraka ny tetikasanao. Mifandraisa amin'i Ramatoa Kristina Rose raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fisoratana anarana www.facebook.com/profile.php?id=100081806627380 Mail:banquefinance747@gmail.com www.facebook.com/105007008905984/posts/105745832165435/?substory_index=0&app=fbl

Afaka tsara izay ny adalan'ireto mpanao pôlitika maloto ireto an

Tsy hanaiky anio indray ry zalah e

View more comments

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 23 Jona 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 23 Jona 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Mahamasina. Rija RASOLONDRAIBE ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mahamasina. Rija RASOLONDRAIBE

Comment on Facebook 𝐎𝐥𝐨𝐦-𝐛𝐨𝐚𝐡𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐚......

Mahamenatra! Tena miteniteny foana mihitsy.

Amiko rehefa mpitondra fivavahana tokony hipetraka ho neutre rehefa mahakasika raharaham-politika izany

Ka izy: Rija Rasolondraibe anie tsy miaina ny fiainana eto intsony e! Any ivelany izy,tsy voavaliny izany satria tsy iainany.

Ny baiboly milaza fa Andriamanitra dia fanahy, ary mbola tsy nisy olombelona nahita maso..., nefa ry Rija RASOLONDRAIBE ndray ity milaza fa nahita an'Andriamanitra niresaka t@ Rajoelina tany ambadiky ny mandrakizay..🤭😳!!!...

Tena tsy nampoizina mihitsy enao nefa mba tena nankafia ny hiranao mihitsy

Déception totale!!

Olo tsa sahy mikasika Baiboly akory ve dia ho olomboahositr Andriamanitra e ! Andriamanitra hafa mihintsy kosa angamba no hivavahan dreo sy rija rasolondraibe koah ! Asa vongatsary ? ??

Mahery ny VOLA ( Vol Légalement Autorisé)

andriamanitry ny vavivavy toetr re no mankasitrak izan a!

N'y secte hoa n'y azy ihany no marina mampisaraka fianakamsa n'y ankabeazany

Ka ra Prezy mbola ts teraka le izy mbola tany ankoatra no itan lery ko!😂😂😂😂

Miteniteny fona fahatany mihitsy

Ny Kristiana ihany koa de tsy manana fahavalo hafa tsy ny devoly. Ny tsy fahavitany ny asany tsy Antony tokony tsy hitiavana azy mihintsy. Ento ambavaka ftsn izy hanana fahendrena sy ahazo famindram-po de Zay. Fa na ho lasa toy ny an'ny Paris aza Madagascar tsy aharitra Mandrakizay zanye. Fiainanao aza ankinina amin'ny velirano fa ankino amin'i JESOSY 🙏

Amiko tokony tsy hafangaro mihintsy ny resaka politika sy ny hira haram-pilazantsara fa i Rija D tena oe topoteny fatratra mihintsy.

Manopa le malagasy lah r rija aa.. Nareo no ef tafa any

Tena tsy MBA nampoizina ty zavatra nataon Rija Rasolondraibe ty nefa ny tena tena MBA mmpakafy iany fa zao lasa tonga de Tofoka Tampoka😴😭😭😭😭😭😭

Tsy herin' finoana no miasa teto fa herin' ny vola. Aleo ihany tsy misoratena ho olona votompinoana otritony fa mahakivy tanteraka

N'y harena akibon'ny tany tokony ho an'ny vahoaka lasany daholo, ny volamena tsy hita ze asiany azy

Aza miverina Dago raha mbola vao mé hitarika hilentika kokoa

Mahery ny vola

Vola NGE koa no tadiaviny e,

Sao dia mba dizina ary lery

Adalana ny azy de atao akor eee

za mahita hoe devoly no niresaka taniny raha izany ary tany ko zany rija satry izy mpihira filazantsara fa tsy mpitory ny filazantsara ,ny mpihira mantsy mihira de ny ampahalaza azy no tanjona fa ny mpitory tsy ny ampalaza aay fa ilay naniraka azy

Ohtran diso daholo izany tsimpelina sorotana eto izany à!?😂ms 'W' warawara bé fotsiny 😂😂

View more comments

Aza mihatsaravelatsihy amin’ny hiram-pivavahana

Avoahay Ninie Donia miaro ny tanin’ny Malagasy madinika

Bernard Rasolonjatovo : AZA MAMPIESONA @ HIRA FIVAVAHANA MITORY FITIAVANA, NEFA MANAGADRA OLOM-PIRENENA TSY MANAN-TSINY MITAKY NY TANY HO AN'NY MALAGASY, FA TSY AN'IREO VAHINY. MIALA MIALA MIALA Rajoelina JADONA MPIHATSARA IVELAN-TSIHY SY MPAMITAKA VAHOAKA.

Celestin Rakotoarimanana: ovana kely indray ny anarana manomboka izao, raininainga ve sa rahip...ocrite ?

Manitra VatoSoa: Celestin Rakotoarimanana: anaô eiiiiiiinnnn ! Kkkkkkk!

Bernard Rasolonjatovo: tsy hita intsony izay iantsoana azy.

Jean Aurelien : corbeau izy koa nanova @ akanjo MAINTY.

Bernard Rasolonjatovo : Jean Aurelien : porte malheur.

Rakotomalala Maminiaina : mieritreritra zao ve reo hoe, manao demonstration de force, fa hifidy azy daholo ireo olona ireo, ho diso hevitra.

Raissa Razaka : ka tsy izay moa ilay tanjony ? ampiasainy daholo izay azony ampiasaina rehetra pour arriver à ses fins.

Bernard Rasolonjatovo : tsy ferana fa maro dia maro ireo mpiray tanindrazana tena marivo salosana...na ataony mifidy azy an-kolaka @ système doublon mahazatra.

Jamislal Ralal : vavaka tsisy BAIBOLY , mihambahamba .

Bernard Rasolonjatovo : toa MANITSAKA BAIBOLY MIHINTSY NY FIHETSIKA ATAONY.

Raissa Razaka: ireto mpihira evanjelika najobony koa no tena grave, mitady hanjono ny ondry ao ambala indray fa tsy tafa intsony , satria hoe mpivavaka ny gasy dia any no hanjonoana azy! ny lainga tohizana ihany, ny fampahantrana vahoaka mandeha ihany dia hoe niova …

Maryse La Sambavienne : mpihatsaravelatsihy.

Lala Mia : sady mpandainga !

Bernard Rasolonjatovo : TOMPON'NY LAINGA.

Ryand Ovin : Andriamanitra anie tsy hitady olo-marina fa hamonjy ny MPANOTA koa e !

Bernard Rasolonjatovo : Ryand Ovin: fa io Jodasy mpamadika efa tsy avotra intsony.

Madov Vazison : ndriiiiii mampalahelo ilay toe-tsaina. Fankahalana sisa no azonareo mpanohitra atao!

Bernard Rasolonjatovo: Madov Vazison: AZA MAPME EO! IZA NO FENO FANKAHALANA NY OLONA MILAZA NY ZAVAMISY TSY RARINY SA NY MPAMITA-BAHOAKA? AZA AHODINA ANY AMIN'NY RESAKA SENTIMENTS NY TSY FAHAMARINANA SY TSY FAOMBIAZANA ARY KOA NY TOETRA MAHAVOAFADIN'IO FILOU IO.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Aza mihatsaravelatsihy amin’ny hiram-pivavahana

Avoahay Ninie Donia miaro ny tanin’ny Malagasy madinika

Bernard Rasolonjatovo : AZA MAMPIESONA @ HIRA FIVAVAHANA MITORY FITIAVANA, NEFA MANAGADRA OLOM-PIRENENA TSY MANAN-TSINY MITAKY NY TANY HO ANNY MALAGASY, FA TSY ANIREO VAHINY. MIALA MIALA MIALA Rajoelina JADONA MPIHATSARA IVELAN-TSIHY SY MPAMITAKA VAHOAKA.

Celestin Rakotoarimanana: ovana kely indray ny anarana manomboka izao, raininainga ve sa rahip...ocrite ?

Manitra VatoSoa: Celestin Rakotoarimanana: anaô eiiiiiiinnnn ! Kkkkkkk!

Bernard Rasolonjatovo: tsy hita intsony izay iantsoana azy.

Jean Aurelien : corbeau izy koa nanova @ akanjo MAINTY.

Bernard Rasolonjatovo : Jean Aurelien : porte malheur.

Rakotomalala Maminiaina : mieritreritra zao ve reo hoe, manao demonstration de force, fa hifidy azy daholo ireo olona ireo, ho diso hevitra.

Raissa Razaka : ka tsy izay moa ilay tanjony ? ampiasainy daholo izay azony ampiasaina rehetra pour arriver à ses fins.

Bernard Rasolonjatovo : tsy ferana fa maro dia maro ireo mpiray tanindrazana tena marivo salosana...na ataony mifidy azy an-kolaka @ système doublon mahazatra.

Jamislal Ralal : vavaka tsisy BAIBOLY , mihambahamba .

Bernard Rasolonjatovo : toa MANITSAKA BAIBOLY MIHINTSY NY FIHETSIKA ATAONY.

Raissa Razaka: ireto mpihira evanjelika najobony koa no tena grave, mitady hanjono ny ondry ao ambala indray fa tsy tafa intsony , satria hoe mpivavaka ny gasy dia any no hanjonoana azy! ny lainga tohizana ihany, ny fampahantrana vahoaka mandeha ihany dia hoe niova …

Maryse La Sambavienne : mpihatsaravelatsihy.

Lala Mia : sady mpandainga !

Bernard Rasolonjatovo : TOMPONNY LAINGA.

Ryand Ovin : Andriamanitra anie tsy hitady olo-marina fa hamonjy ny MPANOTA koa e !

Bernard Rasolonjatovo : Ryand Ovin: fa io Jodasy mpamadika efa tsy avotra intsony.

Madov Vazison : ndriiiiii mampalahelo ilay toe-tsaina. Fankahalana sisa no azonareo mpanohitra atao!

Bernard Rasolonjatovo: Madov Vazison: AZA MAPME EO! IZA NO FENO FANKAHALANA NY OLONA MILAZA NY ZAVAMISY TSY RARINY SA NY MPAMITA-BAHOAKA? AZA AHODINA ANY AMINNY RESAKA SENTIMENTS NY TSY FAHAMARINANA SY TSY FAOMBIAZANA ARY KOA NY TOETRA MAHAVOAFADINIO FILOU IO.

Comment on Facebook Aza ...

Ary ravalo t@androny nga tsy nanagadra olom-pirenena kkkkk

Raharaha Brickaville 2022 – Tontosa ny fampihavanana ny mpiara-dia amin-dRavalo sy Ratsiraka

Stefa

Tontosa tany Nierenana Brickaville faritra Atsinanana ny sabotsy teo ny fampihavanana noho ny raharaha tamin’ny taona 2002 teo amin’ny avy amin’ny antoko TIM, sy ny antoko AREMA. Dingana iray eo amin’ny tantaram-pirenena no vita ny sabotsy 18 jona teo, satria notanterahina tany amin’ny PONT BAILEY NIERENANA BRICKAVILLE ny fandravonana ny disadisa nisy tamin’ny taona 2002 teo amin’ny FILOHA teo aloha ROA TONTA RATSIRAKA SY RAVALOMANANA, ka namoizana ain’olona, fananana potika, fampidirana AM-PONJA, fitondrana takaitra …

Ny SOLOMBAVAMBAHOAKA, kolonely RAMBOASALAMA Emilien sy ANDRIAMORASATA Julien no nisolotena ny FILOHA Marc RAVALOMANANA ary Ramatoa Annick RATSIRAKA zanaky ny Amiraly Ratsiraka no nisolotena ny FILOHA DIDIER RATSIRAKA. Nisy ny fomban-drazana natao, ho fifanekena amin’izy ireo, fa tsy hifandrafy intsony ary hamelona ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Nisy koa ny fitokanana ilay “TSANGAMBATO LEHIBE HO amin’ny FAMPIHAVANAM-PIRENENA”. Nandritra izany no nametrahan’ireo niharam-boina rehetra hafatra ho an’ny fitondram-panjakana, mba hanafainganana ny famoahana ny DECRET D’APPLICATION momba ny fanonerana ireo niharam-boina izay efa vita ao amin’ny MINISTERAN’NY FITSARANA ankehitriny.

Omby telo no natolotry ny CFM. Samy mahatsapa ny rehetra fa ilaina ny fitoniana eto amin’ny firenena. NY FILOHAN’NY CFM MAKA Alphonse dia nanindry mafy, fa tsy tokony hiverina eto amin’ny firenentsika intsony ny toa ireny tamin’ny taona 2002 ireny, sy ny korontana maro nisy teto ireny, fa tena loza mihàtra amin’ny firenena tokoa, ka ilaina apetraka eto amin’ny firenena ny FITONIANA sy filaminana. Santatry ny FAMPIHAVANAM-PIRENENA iny vita iny, fa mbola hitohy ny dingana, ny fanontaniana manitikitika ny rehetra dia hoe: vonona hanatanteraka izany ve izao fitondrana izao? Iza no hanohy izany FAMPIHAVANAM-PIRENENA izany, satria ho tapitra afaka 2 volana ny fe-potoana iasan’ny CFM?

www.gvalosoa.net/2022/06/22/raharaha-brickaville-2022-tontosa-ny-fampihavanana-ny-mpiara-dia-amin...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Raharaha Brickaville 2022 – Tontosa ny fampihavanana ny mpiara-dia amin-dRavalo sy Ratsiraka

Stefa

Tontosa tany Nierenana Brickaville faritra Atsinanana ny sabotsy teo ny fampihavanana noho ny raharaha tamin’ny taona 2002 teo amin’ny avy amin’ny antoko TIM, sy ny antoko AREMA. Dingana iray eo amin’ny tantaram-pirenena no vita ny sabotsy 18 jona teo, satria notanterahina tany amin’ny PONT BAILEY NIERENANA BRICKAVILLE ny fandravonana ny disadisa nisy tamin’ny taona 2002 teo amin’ny FILOHA teo aloha ROA TONTA RATSIRAKA SY RAVALOMANANA, ka namoizana ain’olona, fananana potika, fampidirana AM-PONJA, fitondrana takaitra …

Ny SOLOMBAVAMBAHOAKA, kolonely RAMBOASALAMA Emilien sy ANDRIAMORASATA Julien no nisolotena ny FILOHA Marc RAVALOMANANA ary Ramatoa Annick RATSIRAKA zanaky ny Amiraly Ratsiraka no nisolotena ny FILOHA DIDIER RATSIRAKA. Nisy ny fomban-drazana natao, ho fifanekena amin’izy ireo, fa tsy hifandrafy intsony ary hamelona ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Nisy koa ny fitokanana ilay “TSANGAMBATO LEHIBE HO amin’ny FAMPIHAVANAM-PIRENENA”. Nandritra izany no nametrahan’ireo niharam-boina rehetra hafatra ho an’ny fitondram-panjakana, mba hanafainganana ny famoahana ny DECRET D’APPLICATION momba ny fanonerana ireo niharam-boina izay efa vita ao amin’ny MINISTERAN’NY FITSARANA ankehitriny.

Omby telo no natolotry ny CFM. Samy mahatsapa ny rehetra fa ilaina ny fitoniana eto amin’ny firenena. NY FILOHAN’NY CFM MAKA Alphonse dia nanindry mafy, fa tsy tokony hiverina eto amin’ny firenentsika intsony ny toa ireny tamin’ny taona 2002 ireny, sy ny korontana maro nisy teto ireny, fa tena loza mihàtra amin’ny firenena tokoa, ka ilaina apetraka eto amin’ny firenena ny FITONIANA sy filaminana. Santatry ny FAMPIHAVANAM-PIRENENA iny vita iny, fa mbola hitohy ny dingana, ny fanontaniana manitikitika ny rehetra dia hoe: vonona hanatanteraka izany ve izao fitondrana izao? Iza no hanohy izany FAMPIHAVANAM-PIRENENA izany, satria ho tapitra afaka 2 volana ny fe-potoana iasan’ny CFM?

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/raharaha-brickaville-2022-tontosa-ny-fampihavanana-ny-mpiara-dia-amin-dravalo-sy-ratsiraka/

Comment on Facebook Raharaha Brickaville...

Fampihavanana tena izy Dia décentralisation effective. Samy tokony isitraka n'y harenan'i Gasikara n'y malagasy tsy vaky volo

Akoho tsy hainareo nampanenona ohatra izy dia efa lanin ny kary ka tsara raha miala amin izay ianareo CFM fa mandany volambahoaka fotsiny. Manao sary2 fihetsiketsehana manolotra omby 3 fa efa ho tapitra ny fetrandro nomena iasanareo mba ahazoana fanitarana fotoana fanampiny.

Cinéma pro max😂

Izany ahay ka mba bonne nouvelle

Tsara ny mihavana ary tsisy tombony @ ady fa tena MBA madio fo ve sa mifono hevitrao ambadika

Mety be 👍🙏

Mora adalaina isi'ka madinika f tsy mety Tonga saina mihitsy, Réhf AFAka kelikely EO Zao de hisy otranzao koa am 13/25 de n'y EO iany no eo

Angaha moa tsy fampihavanana no natao no nisy nahatsikaiky ry zandry?

Ohatra ny hoe nanao moraingy zany dia mifandray tanana

Kkkk

👍 x 10ⁿ

Fihatsaram-belatsihy ve?sa.....

efa.atram.2002 no nitaky.ny.anaovana.famoiavanana.ny.pr Zafy fa.tsy.noraharahina.fa.sad.mbola gafy.aza.nonnahazo.azy teo.Analakely.t@ 2005.nolazaina tamzany.fa.tsy nisy.vahoaka.niady teto fa.ny.mapanao.politika.no.niady.amzao.vao hoazakazaka hanao.fampiavanana.fa.naona.no.tsy.natao.atram.zay.aona.zany ireo.olona.marobe maty.sy nampijaliana.navotery.nitsoka tany.ivelany.noho.ny hazalambo.nahazonazy.ireo.vitavita.oazy ve.refa.ny.nu.orinasan'ny.sasany.ve nonpotika.sy rava.dia.mapalahelo.fa.refa.ny.an.sasany.dia.vorondolo.sanatria.tsy.manenjika.fa.ilay.toetsainaentía.manao. politika.mitsy no.hafahafa.

Mety zengy

Mila mailo ny AREMA fa maninona tsy Tonga Ravalomanana nefa mbola velona s'y Salama tsara. Loza be t@2002 iny ve solontena no heverina hahavoadio ireny. Trop kosa . Hoy Président Ratsiraka hoe" mamela aho fa TS manadino '' . Misy Antony Io teny io . N'y tsy fatongavan'i Ravalomanana Dia midika fa somary marivo ny te hihavana ( sarintsariny fotsiny )

Nisy zavatra somary nahatsikaiky @ io sary io.Ny niaram-boina avy @ CAMP RAVALO dia teo daholo saingy ny avy taty @ CAMP RATSIRAKA dia honjohonjon'i YANICK RATSIRAKA irery no teo,aiza ireo gadra politika Tonga tao no tsy mitsitsika niaraka teo,mbola tantara hafa koa iny. Ny gadra politika any Toamasina Moa dia manohitra an'iny hetsika Natao tao BRICKAVILLE iny

Tsara

Tsy dia misy antony fa mety tsara

View more comments

Tanora TIM Ambohimanarina – Namoaka mpianatra nahavita fiofanana momba ny infôrmatika

Isambilo

Tanora mpianatra miisa 50 nahavita fiofanana momba ny infôrmatika, no navoaka tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny Lycée Privé Les Rossignols Ambohimanarina ny sabotsy teo.

Mpikarakara izao fiofanana izao ny Tanora TIM ao amin’ny Boriboritany faha-6 Ambohimanarina, tarihan’ny filohany Lalaina Rabezanahary. Nanotrona ny fotoana teny an-toerana koa ny biraon’ny Tanora TIM Analamanga, notarihan’ny filohany Solofo Razanadrakoto.

Santatra ambava rano ihany izao fiofanana momba ny infôrmatika nataon’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6 izao, fa mbola hitohy ny hetsika. Mbola hanomana cours ho an’ireo mpanala fanadinana bacc izy ireo ato ho ato. Ho an’ireo tanora mitady asa, mikarakara fanofanana ho an’ireo tanora vonona hiasa amin’ny antsoina hoe: call center koa ny Tanora TIM Boriboritany faha-6.

www.gvalosoa.net/2022/06/22/tanora-tim-ambohimanarina-namoaka-mpianatra-nahavita-fiofanana-momba-...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tanora TIM Ambohimanarina – Namoaka mpianatra nahavita fiofanana momba ny infôrmatika

Isambilo

Tanora mpianatra miisa 50 nahavita fiofanana momba ny infôrmatika, no navoaka tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny Lycée Privé Les Rossignols Ambohimanarina ny sabotsy teo.

Mpikarakara izao fiofanana izao ny Tanora TIM ao amin’ny Boriboritany faha-6 Ambohimanarina, tarihan’ny filohany Lalaina Rabezanahary. Nanotrona ny fotoana teny an-toerana koa ny biraon’ny Tanora TIM Analamanga, notarihan’ny filohany Solofo Razanadrakoto.

Santatra ambava rano ihany izao fiofanana momba ny infôrmatika nataon’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6 izao, fa mbola hitohy ny hetsika. Mbola hanomana cours ho an’ireo mpanala fanadinana bacc izy ireo ato ho ato. Ho an’ireo tanora mitady asa, mikarakara fanofanana ho an’ireo tanora vonona hiasa amin’ny antsoina hoe: call center koa ny Tanora TIM Boriboritany faha-6.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/tanora-tim-ambohimanarina-namoaka-mpianatra-nahavita-fiofanana-momba-ny-informatika/

Vehivavy TIM Ambohimanarina – Mitombo isa isan’andro ny mpikambana TIM

Isambilo

Nanatanteraka fivoriambe sy fameloma-maso ny mpikatroka vehivavy TIM, ireo mpitarika ny Vehivavy TIM avy amin’ny fokontany miisa 31 ao amin’ny Boriboritany faha-6 ny sabotsy teo, teny amin’ny tranon’ny depiote Todisoa teny Ambatolampy Ambohimanarina. Mbola tsy ny vehivavy rehetra no nantsoina tamin’izany fa ireo mpitarika isam-pokontany, nahatratra 400 mahery izy ireo niatrika izao hetsika izao.

Nanome voninahitra ny fotoana ny depiote voafidy tamin’ny anaran’ny antoko TIM ao amin’ny Boriboritany faha-6 Todisoa Andriamampandry, ny filohan’ny Dis-TIM Celestin Ratsimbazafy, ny filohan’ny Vehivavy TIM Analamanga Arphine Rahelisoa, teo koa ireo mpanolotsainan’ny tanàna voafidy amin’ny anaran’ny antoko TIM, ny filohan’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6 Lalaina Rabezanahary.

Nambaran’ny filohan’ny Vehivavy TIM Ambohimanarina, Ramatoa Vololona nandritra izany, fa mitombo isan’andro ny mpikatroka vehivavy TIM, sy ny mpikatroka TIM amin’izao fotoana, noho ny hetsika fameloma-maso ny antoko atao. Notolorana fanomezana: vary, savony, paty ireo mpitarika tonga, vola azo avy amin’ny hetsika mofomamy nataon’izy ireo, sy fanomezana avy amin’ny depiote Todisoa mivady ihany koa.

Ny filohan’ny Vehivavy TIM Analamanga Arphine Rahelisoa dia nanamarika, fa tsara ny fiaraha-miasa eo amin’ny depiote, ny Dis-TIM, ny Vehivavy TIM ary ny Tanora TIM eny Ambohimanarina, mahantonga ny firoboroboan’ny antoko. Noho izany, voalohany eto Analamanga ny Vehivavy TIM Boriboritany faha-6 eo amin’ny isan’ny mpikambana hoy i Arphine.

Niresaka ny momba ny fijalian’ny vahoaka noho ny zavatra tsy mety ataon’ny fitondrana Rajoelina kosa ny depiote Todisoa. Momba ny FAHATAPAHAN-JIRO, AMPANDADIZIN’NY FANJAKANA MIHINTSY NY VAHOAKA MADINIKA SY SAHIRANA, hoy izy TSY MBOLA NISY MPITONDRA NAMPIJALY VAHOAKA TAHAKA ITY araka ny fanamarihana nataony. Ampahantrain’ny fanjakana ary tena ampandadiziny amin’ny tany mihintsy ny vahoaka madinika sy sahirana amin’ity resaka FAHATAPAHAN-JIRO ity, hoy ihany ity olom-boafidy ity. Maninona, eny amin’ny toerana avo na ny “quartier residentiel”, izay itoeran’ny mpanambola no tsy mba tapaka, nefa ireny olona ireny mety manana fahafahana hampiasa “groupe”, fa ilay mponina amin’ny toerana iva foana no mizaka ny tsy eran’ny ainy? Rehefa tsy vita na tsy zaka ilay fitantanana dia mialà ary havereno amin’ny vahoaka ilay fahefana nampindramina. Tena tsy rariny intsony mihitsy ny zavatra iainan’ny Malagasy, hoy izy.

www.gvalosoa.net/2022/06/22/vehivavy-tim-ambohimanarina-mitombo-isa-isanandro-ny-mpikambana-tim/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vehivavy TIM Ambohimanarina – Mitombo isa isan’andro ny mpikambana TIM

Isambilo

Nanatanteraka fivoriambe sy fameloma-maso ny mpikatroka vehivavy TIM, ireo mpitarika ny Vehivavy TIM avy amin’ny fokontany miisa 31 ao amin’ny Boriboritany faha-6 ny sabotsy teo, teny amin’ny tranon’ny depiote Todisoa teny Ambatolampy Ambohimanarina. Mbola tsy ny vehivavy rehetra no nantsoina tamin’izany fa ireo mpitarika isam-pokontany, nahatratra 400 mahery izy ireo niatrika izao hetsika izao.

Nanome voninahitra ny fotoana ny depiote voafidy tamin’ny anaran’ny antoko TIM ao amin’ny Boriboritany faha-6 Todisoa Andriamampandry, ny filohan’ny Dis-TIM Celestin Ratsimbazafy, ny filohan’ny Vehivavy TIM Analamanga Arphine Rahelisoa, teo koa ireo mpanolotsainan’ny tanàna voafidy amin’ny anaran’ny antoko TIM, ny filohan’ny Tanora TIM Boriboritany faha-6 Lalaina Rabezanahary.

Nambaran’ny filohan’ny Vehivavy TIM Ambohimanarina, Ramatoa Vololona nandritra izany, fa mitombo isan’andro ny mpikatroka vehivavy TIM, sy ny mpikatroka TIM amin’izao fotoana, noho ny hetsika fameloma-maso ny antoko atao. Notolorana fanomezana: vary, savony, paty ireo mpitarika tonga, vola azo avy amin’ny hetsika mofomamy nataon’izy ireo, sy fanomezana avy amin’ny depiote Todisoa mivady ihany koa.

Ny filohan’ny Vehivavy TIM Analamanga Arphine Rahelisoa dia nanamarika, fa tsara ny fiaraha-miasa eo amin’ny depiote, ny Dis-TIM, ny Vehivavy TIM ary ny Tanora TIM eny Ambohimanarina, mahantonga ny firoboroboan’ny antoko. Noho izany, voalohany eto Analamanga ny Vehivavy TIM Boriboritany faha-6 eo amin’ny isan’ny mpikambana hoy i Arphine.

Niresaka ny momba ny fijalian’ny vahoaka noho ny zavatra tsy mety ataon’ny fitondrana Rajoelina kosa ny depiote Todisoa. Momba ny FAHATAPAHAN-JIRO, AMPANDADIZIN’NY FANJAKANA MIHINTSY NY VAHOAKA MADINIKA SY SAHIRANA, hoy izy TSY MBOLA NISY MPITONDRA NAMPIJALY VAHOAKA TAHAKA ITY araka ny fanamarihana nataony. Ampahantrain’ny fanjakana ary tena ampandadiziny amin’ny tany mihintsy ny vahoaka madinika sy sahirana amin’ity resaka FAHATAPAHAN-JIRO ity, hoy ihany ity olom-boafidy ity. Maninona, eny amin’ny toerana avo na ny “quartier residentiel”, izay itoeran’ny mpanambola no tsy mba tapaka, nefa ireny olona ireny mety manana fahafahana hampiasa “groupe”, fa ilay mponina amin’ny toerana iva foana no mizaka ny tsy eran’ny ainy? Rehefa tsy vita na tsy zaka ilay fitantanana dia mialà ary havereno amin’ny vahoaka ilay fahefana nampindramina. Tena tsy rariny intsony mihitsy ny zavatra iainan’ny Malagasy, hoy izy.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/vehivavy-tim-ambohimanarina-mitombo-isa-isanandro-ny-mpikambana-tim/

Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina – Vita kitoatoa, vola nariana ny fanamboarana ny tany Morondava

Rajepa

Vola nariana fotsiny ny fanamboarana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina tany Morondava, noho ny baikon’ny minisitra Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy. Potika ary efa hirodana sahady ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Morondava, raha mbola ao anatin’ny asa famaranana tanteraka satria dia nihotsaka ny plafond, ka nitarika ny fahavakisan’ny rindrina.

Araka ny fanadihadiana natao dia nohon’ny baikon-dRamatoa minisitra Lalatiana no nahatonga ny fahasimbana, satria dia efa ho in-4 ny teknisianina no nilaza fa tokony hasiana andry mitazona ny plafond saingy nanda izany ny minisitera ary nanome baiko fa tsy ilaina izany, fa manakona ny mpijery satria hatao fanaovana fampisehoana io tranobe io. Rehefa nivoaka tamin’ny tambazotran-tserasera moa ny sahy naneho ny fahasimbana dia nilaza ramatoa minisitra fa olana eo amin’ny toerana nanaovana ny foto-drafitr’asa no nahatonga ny fahasimbana, izany hoe natao petatoko izany fa tsy nisy fitsirihana ny toerana akory. Ny asa koa tsy misy manara-maso fa dia mandeha ho azy ary araky ny nolazain’ireo olona mipetraka manodidina ity foto-drafitr’asa ity dia samy manao izay ahazoany ny anjarany na ny lehibe na ny madinika satria dia maro ireo simenitra avy ao no hamidy eo Bemanonga, izay kaominina misy ity foto-drafitr’asa ity. Tsara ho marihina fa eo anilany eo ny tranoben’ny mpianatra amin’ny Oniverisite na Campus Universitaire, izay efa notokanana nefa hatramin’izao tsy misy fitaovana sady ny Oniversite koa moa hatreto dia mbola tsy fantatra hoe aiza no asiana azy, satria dia efa in-3 no nanaovana hady fototra tamin’ny toerana samy hafa.

Raha ny resaka foto-drafitr’asa manara-penitra ato Menabe no jerena dia tsy mety vita toy ireo efitrano sekoly efitra roa, izay efa ho roa taona tsy vita. Ny entreprise ny solombavambahoaka no manao azy. Na koa zara fa vita ireo foto-drafitrasa aty Menabe, toy ny CSAO sy ity Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina ity, eo koa ny Kianja manara-penitra izay efa hatramin’ny tetezamita tsy vita hatramin’izao, efa nanomboka mitriatra amin’izao, saingy hafenina tsy azo alain’ny mpanao gazety sary.

Ka sao dia tsy foto-drafitr’asa manara-penitra no hatsangana fa famosaviana ny vahoaka manara-penitra? Hatreto dia sady tsy mahafa-po no tsy manaja fotoana ny fananganana ireo foto-drafitrasa lazaina fa manara-penitra ato Menabe. Raha ny fanadihadiana, orinasan’ny akamakama tsy matihanina no mana ireo asa ireny, ka kitoatoa ny fahavitany.

www.gvalosoa.net/2022/06/22/tranobenny-serasera-sy-ny-kolontsaina-vita-kitoatoa-vola-nariana-ny-f...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina – Vita kitoatoa, vola nariana ny fanamboarana ny tany Morondava

Rajepa

Vola nariana fotsiny ny fanamboarana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina tany Morondava, noho ny baikon’ny minisitra Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy. Potika ary efa hirodana sahady ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Morondava, raha mbola ao anatin’ny asa famaranana tanteraka satria dia nihotsaka ny plafond, ka nitarika ny fahavakisan’ny rindrina.

Araka ny fanadihadiana natao dia nohon’ny baikon-dRamatoa minisitra Lalatiana no nahatonga ny fahasimbana, satria dia efa ho in-4 ny teknisianina no nilaza fa tokony hasiana andry mitazona ny plafond saingy nanda izany ny minisitera ary nanome baiko fa tsy ilaina izany, fa manakona ny mpijery satria hatao fanaovana fampisehoana io tranobe io. Rehefa nivoaka tamin’ny tambazotran-tserasera moa ny sahy naneho ny fahasimbana dia nilaza ramatoa minisitra fa olana eo amin’ny toerana nanaovana ny foto-drafitr’asa no nahatonga ny fahasimbana, izany hoe natao petatoko izany fa tsy nisy fitsirihana ny toerana akory. Ny asa koa tsy misy manara-maso fa dia mandeha ho azy ary araky ny nolazain’ireo olona mipetraka manodidina ity foto-drafitr’asa ity dia samy manao izay ahazoany ny anjarany na ny lehibe na ny madinika satria dia maro ireo simenitra avy ao no hamidy eo Bemanonga, izay kaominina misy ity foto-drafitr’asa ity. Tsara ho marihina fa eo anilany eo ny tranoben’ny mpianatra amin’ny Oniverisite na Campus Universitaire, izay efa notokanana nefa hatramin’izao tsy misy fitaovana sady ny Oniversite koa moa hatreto dia mbola tsy fantatra hoe aiza no asiana azy, satria dia efa in-3 no nanaovana hady fototra tamin’ny toerana samy hafa.

Raha ny resaka foto-drafitr’asa manara-penitra ato Menabe no jerena dia tsy mety vita toy ireo efitrano sekoly efitra roa, izay efa ho roa taona tsy vita. Ny entreprise ny solombavambahoaka no manao azy. Na koa zara fa vita ireo foto-drafitrasa aty Menabe, toy ny CSAO sy ity Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina ity, eo koa ny Kianja manara-penitra izay efa hatramin’ny tetezamita tsy vita hatramin’izao, efa nanomboka mitriatra amin’izao, saingy hafenina tsy azo alain’ny mpanao gazety sary.

Ka sao dia tsy foto-drafitr’asa manara-penitra no hatsangana fa famosaviana ny vahoaka manara-penitra? Hatreto dia sady tsy mahafa-po no tsy manaja fotoana ny fananganana ireo foto-drafitrasa lazaina fa manara-penitra ato Menabe. Raha ny fanadihadiana, orinasan’ny akamakama tsy matihanina no mana ireo asa ireny, ka kitoatoa ny fahavitany.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/tranobenny-serasera-sy-ny-kolontsaina-vita-kitoatoa-vola-nariana-ny-fanamboarana-ny-tany-morondava/

Comment on Facebook Tranoben’ny ...

Mampalahelo izay tena injeniera na tena arsitekta nanao io marina!!

FFKM – Tsy afaka mialangalana amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena

Isambilo

Nanatanteraka fiombonam-bavaka ho an’ny tanindrazana, noho ny faha-62 taonan’ny fetim-pirenena 26 jona ny FFKM: Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara, ny alahady tolakandro teo, teny amin’ny EKAR Fanahy Masina Analamahitsy. Nitarika ny fotoana ireo filoham-piangonana 4 mirahalahy ao amin’ity fiombonambe ity, notarihan’ny filohany Mgr Ranarivelo Samoela Jaona.

Maro ireo olona tonga niatrika izany, anisan’izany ireo mpanao politika toa ny filoha Marc Ravalomanana avy amin’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasiônalin’ny antoko TIM; ny mpandrindra ny antoko HVM, Rivo Rakotovao; ny depiote Siteny Randrianasoloniaiko; ny filoha lefitra nasiônalin’ny RMDM avy amin’ny Faritanin’i Fianarantsoa Tabera Randriamanantsoa,…

Nambaran’ny filohan’ny FFKM nandritra izany, fa tsy afaka mialangalana ny fiangonana amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena, mila ny lalan’ny fahamarinana ny firenena amin’izao fotoana hoy izy. Andraikitry ny fiangonana ny fijoroana vavolombelona amin’ny fanapariahana ny filazan-tsara amin’ny sehatra rehetra. Ny fandresena sy ny fanavotana ny firenena dia miankina amin’ny herin’Andriamanitra.

Azo lazaina ho tsy nisy, na zara raha nisy solontenam-panjakana nandritra ity fotoam-bavaky ny FFKM ity, fa nanotrona an-dRajoelina tamin’ny antsam-piderana ho an’ny firenena tetsy Mahamasina ny ankamaroan’izy ireo. Tsy noraharahian’ny fitondrana arak’izany ny fanasana nataon’ny FFKM, ho amin’ny vavaka ho an’ny tanindrazana, tsy azo ihodivirana anefa ireo ray aman-dreny am-panahy ireo, sy ny rafitra tantaniny ara-pinoana io, amin’ny zava-misy sy ny fandaminana ny raharaham-pirenena. Ao aorian’ny fety amin’ny alahady izao, ho hitantsika ny tohiny amin’ity raharaham-pirenena mafana ity, na miditra amin’ny aty ririnina mangatsiaka aza isika eto Madagasikara, sy ny aty amin’ny ila bolantany atsimo manomboka anio 21 jona.

Fa ankoatra izany, tao aorian’ity fotoam-bavaka iraisam-pinoana ity, nanambara ny filoha Marc Ravalomanana fa zava-dehibe aminy ny fitondrana am-bavaka ny firenena, toy izao natao izao ary efa fanao hatramin’izay herinandro mialohan’ny fankalazana ny fetim-pirenena.

www.gvalosoa.net/2022/06/22/ffkm-tsy-afaka-mialangalana-aminny-zava-misy-eto-aminny-firenena/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

FFKM – Tsy afaka mialangalana amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena

Isambilo

Nanatanteraka fiombonam-bavaka ho an’ny tanindrazana, noho ny faha-62 taonan’ny fetim-pirenena 26 jona ny FFKM: Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara, ny alahady tolakandro teo, teny amin’ny EKAR Fanahy Masina Analamahitsy. Nitarika ny fotoana ireo filoham-piangonana 4 mirahalahy ao amin’ity fiombonambe ity, notarihan’ny filohany Mgr Ranarivelo Samoela Jaona.

Maro ireo olona tonga niatrika izany, anisan’izany ireo mpanao politika toa ny filoha Marc Ravalomanana avy amin’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasiônalin’ny antoko TIM; ny mpandrindra ny antoko HVM, Rivo Rakotovao; ny depiote Siteny Randrianasoloniaiko; ny filoha lefitra nasiônalin’ny RMDM avy amin’ny Faritanin’i Fianarantsoa Tabera Randriamanantsoa,…

Nambaran’ny filohan’ny FFKM nandritra izany, fa tsy afaka mialangalana ny fiangonana amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena, mila ny lalan’ny fahamarinana ny firenena amin’izao fotoana hoy izy. Andraikitry ny fiangonana ny fijoroana vavolombelona amin’ny fanapariahana ny filazan-tsara amin’ny sehatra rehetra. Ny fandresena sy ny fanavotana ny firenena dia miankina amin’ny herin’Andriamanitra.

Azo lazaina ho tsy nisy, na zara raha nisy solontenam-panjakana nandritra ity fotoam-bavaky ny FFKM ity, fa nanotrona an-dRajoelina tamin’ny antsam-piderana ho an’ny firenena tetsy Mahamasina ny ankamaroan’izy ireo. Tsy noraharahian’ny fitondrana arak’izany ny fanasana nataon’ny FFKM, ho amin’ny vavaka ho an’ny tanindrazana, tsy azo ihodivirana anefa ireo ray aman-dreny am-panahy ireo, sy ny rafitra tantaniny ara-pinoana io, amin’ny zava-misy sy ny fandaminana ny raharaham-pirenena. Ao aorian’ny fety amin’ny alahady izao, ho hitantsika ny tohiny amin’ity raharaham-pirenena mafana ity, na miditra amin’ny aty ririnina mangatsiaka aza isika eto Madagasikara, sy ny aty amin’ny ila bolantany atsimo manomboka anio 21 jona.

Fa ankoatra izany, tao aorian’ity fotoam-bavaka iraisam-pinoana ity, nanambara ny filoha Marc Ravalomanana fa zava-dehibe aminy ny fitondrana am-bavaka ny firenena, toy izao natao izao ary efa fanao hatramin’izay herinandro mialohan’ny fankalazana ny fetim-pirenena.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/ffkm-tsy-afaka-mialangalana-aminny-zava-misy-eto-aminny-firenena/

Fitondrana Rajoelina – Tratry ny aretina « adalàn’ny fanambonian-tena »

Andry Tsiavalona

Tratry ny aretina “adalàna fanambonian-tena” izao fitondrana izao ka jamba tanteraka tsy mahita izay tsy maintsy hatao sy tsy tokony hatao, manoloana ny toe-draharaha iainan’ny mpiray Tanindrazana aminy.

Mahantra zara raha mihinan-kanina, ary efa mananika ny roa tapitrisa no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon’ny Nosy kanefa dia namono omby amam-polony tany Avaratra. Angamba efa ampy iny hetsika nataon’ny filohan’ny Repoblika sy ny vadiny nandoatra vary ho an’ny mponina tany Atsimo iny. Na izany na tsy izany dia fisehosehoana manampi-maso miserana ihany ireny kanefa vahaolana maharitra sy voarindra no ilain’ny vahoaka mahantra 92% ny mponina eto Madagasikara. Alefa ny serasera am-bava mampamirapiratra ny zava-bita lazaina fa manara-penitra kanefa rehefa mivoaka ny sarin’izay nolazaina ho toy izany dia mamirapiratra ny lokom-boasary kanefa dia rindrina mitriatra sy vakivaky ary mihotsaka no mitanila aminy.

Averimberin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina foana isaky ny mitokana na mametraka “vato fototra”, fa tsy mbola nisy nahavita izay ataony ny fitondrana nifandimby teto nandritra ny 60 taona. Tena marina tokoa izany saingy amin’ny endriny miiba. Tsy mbola nisy filoham-pirenena nitokana toerana fampiadiana akoholahy toy ny nataon-dRajoelina Andry tany Antsiranana tokoa. Tsy mbola nisy filoham-pirenena tsy nahafantatra fa ny omby vositra dia tsy azo angalana taranaka izany. Tsy mbola nisy filoham-pirenena tsy mahalala fa misy Faritra mamokatra vary in-droa na in-telo isan-taona toa an-dRajoelina Andry, izay nilaza ampahibemaso fa 2 taona vao miakatra ny vary, ka aleo mamboly “artémesia”. Tsy mbola nisy Filohan’ny Fahefana Mpanatanteraka ka nanala takelaka manamarika fa efa nametrahan’ny teo aloha vato fehizoro ny fotodrafitrasan’ny làlana na trano iray, ka soloina takelaka milaza fa Rajoelina Andry no nanao izany.

Araka izany dia tsy mbola nisy Filoham-pirenena tsy nahalala, fa misy ny fitohizan’ny raharaham-panjakana (continuité de l’Etat), ka lasa misoloky fa izy no nahazo sy tompon’ny tetikasa. Entina manaporofo izany ny nanambaran’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny fitokanana ny “rocade’ fa tamin’ny taona 2011, no nanaovany sonia ny nahazoana famatsiam-bola nanamboarana izany. Tsy mbola fahita teto amin’ity Firenena ity ny fiezahana namafa izay nataon’ny mpitondra teo aloha, ka nilazan’ny filohan’ny Repoblika fa tsy nisy nahavita nanangana sekoly betsaka noho izy teto amin’ny firenena. Ny zavatra iainan’ny ankizy sy ny tanora ankehitriny eo amin’ny sehatry ny fanabeazana anefa dia tsy mbola hita teto nandritra ny 60 taona. Marina izany satria tsy mbola nisy fanadinana bakalorea naverina ho an’ny tsy afaka raha tsy tamin’ny taona 2019, noho ny nivoahan’ny laza adina mialohan’ny fotoana. Tsy hita teto amin’ity Firenena ity izany mpandraharaha eny amin’ny Anjerimanontolo sy eny amin’ny sehatra hafa mitokona izany noho ny tsy fandraisany karama raha tsy amin’izao Repoblika IV-2 izao.

Nisy ny famoahana antsokosoko harem-pirenena toy ny volamena sy andramena toy izay nisy tamin’ny tetezamita sy amin’izao fotoana izao, izay niteraka fahafaham-baraka ho an’ny mpitondra sy fatiantoka ho an’ny Firenena. Nirehareha Rajoelina Andry fa tsy mila ny famatsiambola avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola mahazatra fa mahavita tena ary hampisambotra an’i Kaomoro aza, kanefa tsy mbola nisy Filoham-pirenena nanao toa azy izay mijaridina ao afaran’ny minisitry ny Vola sy Toekarena sy ny mpamatsy vola manao sonia ny fifanarahana ara-bola hamatsiana tetikasa na fanampiana an’i Madagasikara.

Vao omaly indray dia nandatsa ny vahoaka tsy ampy sakafo any Atsimo, ka nanolotra omby 13 ho an’ny ben’ny tanàna any an-toerana ny filohan’ny Repoblika, raha nametraka ny “vato fototry” ny fanombohan’ny Làlam-pirenena 13, izay efa nidedahana fa tsy maintsy vita herintaona lasa izay ary nanambarana ihany koa fa “tsy hanao politika intsony raha tsy vita tamin’izany ity làlam-pirenena ity. Tsy mbola nisy Filoham-pirenena nandihy tamin’ny Fotoam-pivavahana toy izay nataon-dRajoelina Andry tao Mahamasina tamin’ny Alahady nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny Fetim-pirenena. Hanafatra jiro hanjelanjelatra manerana ny tanàna ny fitondrana mandritra izao “Asaramanitra” izao kanefa dia miaina delestazy tsy mbola nisy toy izany ny vahoaka. Ny faniriana dia tsy hitarika “fahajambana” ho an’ny valalabemandry mandritra ny taona maro ho avy indray izany “mamirapiratra” ao anatin’ny andro vitsivitsy izany!

www.gvalosoa.net/2022/06/22/fitondrana-rajoelina-tratry-ny-aretina-adalanny-fanambonian-tena/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Tratry ny aretina « adalàn’ny fanambonian-tena »

Andry Tsiavalona

Tratry ny aretina “adalàna fanambonian-tena” izao fitondrana izao ka jamba tanteraka tsy mahita izay tsy maintsy hatao sy tsy tokony hatao, manoloana ny toe-draharaha iainan’ny mpiray Tanindrazana aminy.

Mahantra zara raha mihinan-kanina, ary efa mananika ny roa tapitrisa no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon’ny Nosy kanefa dia namono omby amam-polony tany Avaratra. Angamba efa ampy iny hetsika nataon’ny filohan’ny Repoblika sy ny vadiny nandoatra vary ho an’ny mponina tany Atsimo iny. Na izany na tsy izany dia fisehosehoana manampi-maso miserana ihany ireny kanefa vahaolana maharitra sy voarindra no ilain’ny vahoaka mahantra 92% ny mponina eto Madagasikara. Alefa ny serasera am-bava mampamirapiratra ny zava-bita lazaina fa manara-penitra kanefa rehefa mivoaka ny sarin’izay nolazaina ho toy izany dia mamirapiratra ny lokom-boasary kanefa dia rindrina mitriatra sy vakivaky ary mihotsaka no mitanila aminy.

Averimberin’ny filohan’ny Repoblika Rajoelina foana isaky ny mitokana na mametraka “vato fototra”, fa tsy mbola nisy nahavita izay ataony ny fitondrana nifandimby teto nandritra ny 60 taona. Tena marina tokoa izany saingy amin’ny endriny miiba. Tsy mbola nisy filoham-pirenena nitokana toerana fampiadiana akoholahy toy ny nataon-dRajoelina Andry tany Antsiranana tokoa. Tsy mbola nisy filoham-pirenena tsy nahafantatra fa ny omby vositra dia tsy azo angalana taranaka izany. Tsy mbola nisy filoham-pirenena tsy mahalala fa misy Faritra mamokatra vary in-droa na in-telo isan-taona toa an-dRajoelina Andry, izay nilaza ampahibemaso fa 2 taona vao miakatra ny vary, ka aleo mamboly “artémesia”. Tsy mbola nisy Filohan’ny Fahefana Mpanatanteraka ka nanala takelaka manamarika fa efa nametrahan’ny teo aloha vato fehizoro ny fotodrafitrasan’ny làlana na trano iray, ka soloina takelaka milaza fa Rajoelina Andry no nanao izany.

Araka izany dia tsy mbola nisy Filoham-pirenena tsy nahalala, fa misy ny fitohizan’ny raharaham-panjakana (continuité de l’Etat), ka lasa misoloky fa izy no nahazo sy tompon’ny tetikasa. Entina manaporofo izany ny nanambaran’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny fitokanana ny “rocade’ fa tamin’ny taona 2011, no nanaovany sonia ny nahazoana famatsiam-bola nanamboarana izany. Tsy mbola fahita teto amin’ity Firenena ity ny fiezahana namafa izay nataon’ny mpitondra teo aloha, ka nilazan’ny filohan’ny Repoblika fa tsy nisy nahavita nanangana sekoly betsaka noho izy teto amin’ny firenena. Ny zavatra iainan’ny ankizy sy ny tanora ankehitriny eo amin’ny sehatry ny fanabeazana anefa dia tsy mbola hita teto nandritra ny 60 taona. Marina izany satria tsy mbola nisy fanadinana bakalorea naverina ho an’ny tsy afaka raha tsy tamin’ny taona 2019, noho ny nivoahan’ny laza adina mialohan’ny fotoana. Tsy hita teto amin’ity Firenena ity izany mpandraharaha eny amin’ny Anjerimanontolo sy eny amin’ny sehatra hafa mitokona izany noho ny tsy fandraisany karama raha tsy amin’izao Repoblika IV-2 izao.

Nisy ny famoahana antsokosoko harem-pirenena toy ny volamena sy andramena toy izay nisy tamin’ny tetezamita sy amin’izao fotoana izao, izay niteraka fahafaham-baraka ho an’ny mpitondra sy fatiantoka ho an’ny Firenena. Nirehareha Rajoelina Andry fa tsy mila ny famatsiambola avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola mahazatra fa mahavita tena ary hampisambotra an’i Kaomoro aza, kanefa tsy mbola nisy Filoham-pirenena nanao toa azy izay mijaridina ao afaran’ny minisitry ny Vola sy Toekarena sy ny mpamatsy vola manao sonia ny fifanarahana ara-bola hamatsiana tetikasa na fanampiana an’i Madagasikara.

Vao omaly indray dia nandatsa ny vahoaka tsy ampy sakafo any Atsimo, ka nanolotra omby 13 ho an’ny ben’ny tanàna any an-toerana ny filohan’ny Repoblika, raha nametraka ny “vato fototry” ny fanombohan’ny Làlam-pirenena 13, izay efa nidedahana fa tsy maintsy vita herintaona lasa izay ary nanambarana ihany koa fa “tsy hanao politika intsony raha tsy vita tamin’izany ity làlam-pirenena ity. Tsy mbola nisy Filoham-pirenena nandihy tamin’ny Fotoam-pivavahana toy izay nataon-dRajoelina Andry tao Mahamasina tamin’ny Alahady nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny Fetim-pirenena. Hanafatra jiro hanjelanjelatra manerana ny tanàna ny fitondrana mandritra izao “Asaramanitra” izao kanefa dia miaina delestazy tsy mbola nisy toy izany ny vahoaka. Ny faniriana dia tsy hitarika “fahajambana” ho an’ny valalabemandry mandritra ny taona maro ho avy indray izany “mamirapiratra” ao anatin’ny andro vitsivitsy izany!

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/fitondrana-rajoelina-tratry-ny-aretina-adalanny-fanambonian-tena/

EDITO 21 Jona – Ankatoky ny fanadinana CEPE – Voaelingelina indray ny fifamoivoizana

Stefa

Ankatoky ny fanadinana CEPE omaly, raha ny teto an-drenivohitra, voaelingelina ny fifamoivoizana. Vao maraina dia efa fitohana be teny amin’ny faritra Anosy sy Mahamasina sy ny manodidina, satria notapahana ny lalana manoloana ny Tribonaly anaovana podium. Tsy maintsy atao an-dalambe ve ny zavatra toy izany, maninona raha ao amin’ny kianja Barea no anaovana izany, na any amin’ny Coliseum Antsonojombe, fa tena mijaly ny mpitatitra sy ny mpitondra fiarakodia amin’ity fitohanan’ny fifamoivoizana lava ity. Ho sahirana noho izany koa ireo ray aman-dreny sy ny mpanala fanadinana anio, raha mbola hitohy io fanapahan-dalana io. Teny Ankadifotsy mankany Antanimena ihany koa dia nisy lalana tapaka omaly, niteraka fitohanana tsy nifankahitana ihany koa. Iriana tsy voatohintohin’izany anio ireo rehetra hiatrika ity fanadinana CEPE ity, na mpampianatra, na ray aman-dreny, na mpianatra.

Momba ity fanadinana ity, miisa 525.111 ny zaza malagasy manerana an’i Madagasikara hiatrika ny fanadinana CEPE/6eme amin’ity taom-pianarana 2021-2022 ity. 107 isa amin’ireo no manana fahasembanana, ka ny 16 amin’izy ireo dia tsy mahita, 19 manana olana ara-pahitana, 57 moana-marenina ary 15 manana tsy fahatomombanana ara-batana. Miisa 1997 ny foibem-panadinana hanaovana ny fanadinana CEPE/6eme izay ahitana efitrano 15 944. Samy hanana ny laza adiny kosa ny isam-paritra. Efa tonga any amin’ny foibem-panadinana avokoa ny laza adina raha ny vaovao voaray. Raha ny antontan’isa voaray avy amin’ny fari-piadidim-pampianaran’Antananarivo, nahitana fidinana hatramin’ny 7,43% ny mpiadina, raha miohatra tamin’ny taon-dasa. Amin’ny 4 ka hatramin’ny 7 jolay ho avy izao kosa ny fanadinam-panjakana BEPC. Mirary fahombiazana ho an’ireo ankizy mpianatra rehetra, hanala fanadinana anio ny gazety Ny Valosoa.

www.gvalosoa.net/2022/06/22/edito-21-jona-ankatoky-ny-fanadinana-cepe-voaelingelina-indray-ny-fif...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 21 Jona – Ankatoky ny fanadinana CEPE – Voaelingelina indray ny fifamoivoizana

Stefa

Ankatoky ny fanadinana CEPE omaly, raha ny teto an-drenivohitra, voaelingelina ny fifamoivoizana. Vao maraina dia efa fitohana be teny amin’ny faritra Anosy sy Mahamasina sy ny manodidina, satria notapahana ny lalana manoloana ny Tribonaly anaovana podium. Tsy maintsy atao an-dalambe ve ny zavatra toy izany, maninona raha ao amin’ny kianja Barea no anaovana izany, na any amin’ny Coliseum Antsonojombe, fa tena mijaly ny mpitatitra sy ny mpitondra fiarakodia amin’ity fitohanan’ny fifamoivoizana lava ity. Ho sahirana noho izany koa ireo ray aman-dreny sy ny mpanala fanadinana anio, raha mbola hitohy io fanapahan-dalana io. Teny Ankadifotsy mankany Antanimena ihany koa dia nisy lalana tapaka omaly, niteraka fitohanana tsy nifankahitana ihany koa. Iriana tsy voatohintohin’izany anio ireo rehetra hiatrika ity fanadinana CEPE ity, na mpampianatra, na ray aman-dreny, na mpianatra.

Momba ity fanadinana ity, miisa 525.111 ny zaza malagasy manerana an’i Madagasikara hiatrika ny fanadinana CEPE/6eme amin’ity taom-pianarana 2021-2022 ity. 107 isa amin’ireo no manana fahasembanana, ka ny 16 amin’izy ireo dia tsy mahita, 19 manana olana ara-pahitana, 57 moana-marenina ary 15 manana tsy fahatomombanana ara-batana. Miisa 1997 ny foibem-panadinana hanaovana ny fanadinana CEPE/6eme izay ahitana efitrano 15 944. Samy hanana ny laza adiny kosa ny isam-paritra. Efa tonga any amin’ny foibem-panadinana avokoa ny laza adina raha ny vaovao voaray. Raha ny antontan’isa voaray avy amin’ny fari-piadidim-pampianaran’Antananarivo, nahitana fidinana hatramin’ny 7,43% ny mpiadina, raha miohatra tamin’ny taon-dasa. Amin’ny 4 ka hatramin’ny 7 jolay ho avy izao kosa ny fanadinam-panjakana BEPC. Mirary fahombiazana ho an’ireo ankizy mpianatra rehetra, hanala fanadinana anio ny gazety Ny Valosoa.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/22/edito-21-jona-ankatoky-ny-fanadinana-cepe-voaelingelina-indray-ny-fifamoivoizana/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Jona 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 21 Jona 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Arabaina ny antoko TIM. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Arabaina ny antoko TIM.

Comment on Facebook 1764140243706142_5211061772347288

Mahafehy zavatra maro loha !!! Nahay ilay namorona !!!

Arahabaina isika zany ko

REHEFA TSY HANDRAY ANDRAIKITRA IREO….

Hay ianao ve nihalangalana tsy nikasa handray andraikitra,
Raha tsy teo ny tsindrom-paingotra izay tsaroanao ho nanaikitra?
Nanakiana ny vahiny sy ny iraisam-pirenena,
Izay ianao vao tonga saina, niezaka hanatsara tena?

Fa raha toa ny Malagasy toa anao no mba miteny,
Dia lazaina sy hafokaina fa mirediredy ireny?
“Tsy fitiavana no betsaka, tsy mankaiza ireo fa vitsy”.
Izany foana no hitsarana ireo mba miezaka ny hanitsy?

Praiminisitra, minisitra, ny tale sy ny eo ambany,
Moa tsy ianao, ianao daholo no nametraka an’izany?
Sa dia tongatonga ho azy ireo ilay tsy mahomby ireo,
Ka iny ianao no miala bala sy mampiakapiaka-peo?

Ianao no lohany ka aoka tsy hiafinafina endrika.
Ianao no kapitenin-tsambo na misosa io na ho rendrika,
K’aza ailika amin’ny hafa ireo rehetra tsy fetezana,
Fa ianao no tena sefo, sefon’ny mpanao letrezana!

…Koa anterina eto indray hoe: aza mialaala bala,
Fa ny mahatsara anao dia tsotra ihany: ny miala.
Efa zavatra tsy hay ka aoka re mba tsy hibitaka.
Ampy izay ny laingalainga sy karazam-pitapitaka!

DADAN’i ZINA (18-06-22)

www.gvalosoa.net/2022/06/21/rehefa-tsy-handray-andraikitra-ireo/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

REHEFA TSY HANDRAY ANDRAIKITRA IREO….

Hay ianao ve nihalangalana tsy nikasa handray andraikitra,
Raha tsy teo ny tsindrom-paingotra izay tsaroanao ho nanaikitra?
Nanakiana ny vahiny sy ny iraisam-pirenena,
Izay ianao vao tonga saina, niezaka hanatsara tena?

Fa raha toa ny Malagasy toa anao no mba miteny,
Dia lazaina sy hafokaina fa mirediredy ireny?
“Tsy fitiavana no betsaka, tsy mankaiza ireo fa vitsy”.
Izany foana no hitsarana ireo mba miezaka ny hanitsy?

Praiminisitra, minisitra, ny tale sy ny eo ambany,
Moa tsy ianao, ianao daholo no nametraka an’izany?
Sa dia tongatonga ho azy ireo ilay tsy mahomby ireo,
Ka iny ianao no miala bala sy mampiakapiaka-peo?

Ianao no lohany ka aoka tsy hiafinafina endrika.
Ianao no kapitenin-tsambo na misosa io na ho rendrika,
K’aza ailika amin’ny hafa ireo rehetra tsy fetezana,
Fa ianao no tena sefo, sefon’ny mpanao letrezana!

…Koa anterina eto indray hoe: aza mialaala bala,
Fa ny mahatsara anao dia tsotra ihany: ny miala.
Efa zavatra tsy hay ka aoka re mba tsy hibitaka.
Ampy izay ny laingalainga sy karazam-pitapitaka!

      DADAN’i ZINA (18-06-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/06/21/rehefa-tsy-handray-andraikitra-ireo/

Comment on Facebook REHEFA TSY HANDRAY ...

Tsy Miala Rajoelina ny anaran'ny vadiny fa Mialy Rajoelina.

Ndriiii mirediredy ndray nareo fa vo tsodrano teo mahamasina zandry a

O ai e. Diso lay sotra. MIALY RAJOELINA.

Amin ny 2023 ndray nareo mifampitady e.efa akaiky zany fa tsisy miala eo.aloha hatreto o.

MISY MIHAINO VE NY SENDIKA ?

Moa hitoetra ho resabe sa mba hanova ny tantara,
Ny hafatra ‘zay nampitain’ny sendikàn’ny mpitsara,
Raha nitaky ny hampiatoana, tsy handrenesana intsony
Ireo karazan-teritery sy ny tsindry avy any ambony?

Hanahoana ihany koa ny tenin-dry zareo synady?
Moa ireny ilay kabary ery ambony vavahady
Zary efa mahazatra sy fanao hatramin’ny ela,
Ho an ireo mpitady seza sy mpivadibadi-dela?

Enga anie mba tsy ho izany ry mpitsara sy admisy,
F’efa tena mankaleo ny tranga sy ny zava-misy.
Leon-kabary feno sira ny vahoaka manontolo,
Leo mpitantana, mpitsara, tanalahy mpiova volo!

…Asa raha hanàko marina ao am-pon’ireo mpitondra
Ny hafatra mba nampitaina, na hitohy ny lohan’ampondra.
Fa hatreto aloha tsy mihaino ny mpitondra fanjakana,
Ka dia antso an-tany efitra ny an’ny sendikà mazàna!

IRINA HO TAFITA (18-06-22)

www.gvalosoa.net/2022/06/21/misy-mihaino-ve-ny-sendika/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

MISY MIHAINO VE NY SENDIKA ?

Moa hitoetra ho resabe sa mba hanova ny tantara,
Ny hafatra ‘zay nampitain’ny sendikàn’ny mpitsara,
Raha nitaky ny hampiatoana, tsy handrenesana intsony
Ireo karazan-teritery sy ny tsindry avy any ambony?

Hanahoana ihany koa ny tenin-dry zareo synady?
Moa ireny ilay kabary ery ambony vavahady
Zary efa mahazatra sy fanao hatramin’ny ela,
Ho an ireo mpitady seza sy mpivadibadi-dela?

Enga anie mba tsy ho izany ry mpitsara sy admisy,
F’efa tena mankaleo ny tranga sy ny zava-misy.
Leon-kabary feno sira ny vahoaka manontolo,
Leo mpitantana, mpitsara, tanalahy mpiova volo!

…Asa raha hanàko marina ao am-pon’ireo mpitondra
Ny hafatra mba nampitaina, na hitohy ny lohan’ampondra.
Fa hatreto aloha tsy mihaino ny mpitondra fanjakana,
Ka dia antso an-tany efitra ny an’ny sendikà mazàna!

      IRINA HO TAFITA (18-06-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/06/21/misy-mihaino-ve-ny-sendika/

NY MPITONDRA SY NY DELESTAZY

Mbola sahy mijoro ihany ve ‘nareo mpitondra ireo,
Na efa miakatrakatra aza, tsy mijanona ny feo,
Dia feon’ireo vahoaka tezitra, miandry izay mba vahaolana
Notenenin’ny filoha fa aorian’ny enim-bolana?

Efa hifarana tokoa ilay enim-bolana voalazany,
Kanjo ingahy filoha mihitsy no ampangain’ny resa-jazany!
‘Ndeha jereo fa miha-mitombo ity ilay hoe delestazy,
Ka ny fitohizan’io dia ampy tena hampiongana azy!

Ny olana mitombo hatrany, ny eo anefa tsy voavahany.
Tsy araka ny hoerahoera sy kabary fidedahany.
Rahoviana ingahy filoha vao hiaiky hoe “tsy mahavita azy”
Fa tsy hainy sy tsy vitany ny hanala ny delestazy?

…O Rateloambinifolo, ry filohan’ny mpandrava,
Tena tsy talentanao ny hoe hitondra ny mazava.
Mety ny mandao ny seza sy miala am-pahendrena,
F’efa maizina ny tany, potika ny firenena!

TSIMIMALO (17-06-22)

www.gvalosoa.net/2022/06/21/ny-mpitondra-sy-ny-delestazy/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

NY MPITONDRA SY NY DELESTAZY

Mbola sahy mijoro ihany ve ‘nareo mpitondra ireo,
Na efa miakatrakatra aza, tsy mijanona ny feo,
Dia feon’ireo vahoaka tezitra, miandry izay mba vahaolana
Notenenin’ny filoha fa aorian’ny enim-bolana?

Efa hifarana tokoa ilay enim-bolana voalazany,
Kanjo ingahy filoha mihitsy no ampangain’ny resa-jazany!
‘Ndeha jereo fa miha-mitombo ity ilay hoe delestazy,
Ka ny fitohizan’io dia ampy tena hampiongana azy!

Ny olana mitombo hatrany, ny eo anefa tsy voavahany.
Tsy araka ny hoerahoera sy kabary fidedahany.
Rahoviana ingahy filoha vao hiaiky hoe “tsy mahavita azy”
Fa tsy hainy sy tsy vitany ny hanala ny delestazy?

…O Rateloambinifolo, ry filohan’ny mpandrava,
Tena tsy talentanao ny hoe hitondra ny mazava.
Mety ny mandao ny seza sy miala am-pahendrena,
F’efa maizina ny tany, potika ny firenena!

      TSIMIMALO (17-06-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/06/21/ny-mpitondra-sy-ny-delestazy/

Comment on Facebook NY MPITONDRA SY NY ...

Mbola misy toeran'ny goûter koa azakoa 😜

Fanafodin'ny dokotera

Tsy ratsy an !

😂😂😂😂😂😂

Tsy adino ny tsy fisiny rano👎👎

View more comments

MPITONDRA TSY MILAMIN-TSAINA

Efa seza mihozongozona, izany sisa no ipetrahana,
Hany ka manaotao foana f’efa tena lany fahana.
Ny alina efa tsy matory, toa tsy mamy ny miaina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Vao mifoha dia tsisy tsara na ny hita na ny re,
Fa olan-tsy ahitana vahany no vao mainka be dia be.
Tsy misy zavatra mamiratra na hoavy antenaina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Mila hahavaky loha ny disadisa politika,
Tapitra efa nampiasaina ireo karazam-pikafika.
Tebiteby, ratra am-po no hany entin’ny maraina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Ireo izay mihetsika rehetra, zary tena mampangovitra.
(Nefa ianao mitafy tsara fa tsy hoe akanjo rovitra!)
Vory nofo nefa indrisy fa dia toy ny taola-maina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Tsy hay fefena ny fotoana, ho avy indray ny fifidianana.
Ny mpanohitra kanefa indreo mitombo am-pandehanana.
Tena tsisy mba nandaitra ny hevi-dratsy nampiasaina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

DADAN’i ZINA (05-06-22)

www.gvalosoa.net/2022/06/21/mpitondra-tsy-milamin-tsaina/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

MPITONDRA TSY MILAMIN-TSAINA

Efa seza mihozongozona, izany sisa no ipetrahana,
Hany ka manaotao foana f’efa tena lany fahana.
Ny alina efa tsy matory, toa tsy mamy ny miaina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Vao mifoha dia tsisy tsara na ny hita na ny re,
Fa olan-tsy ahitana vahany no vao mainka be dia be.
Tsy misy zavatra mamiratra na hoavy antenaina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Mila hahavaky loha ny disadisa politika,
Tapitra efa nampiasaina ireo karazam-pikafika.
Tebiteby, ratra am-po no hany entin’ny maraina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Ireo izay mihetsika rehetra, zary tena mampangovitra.
(Nefa ianao mitafy tsara fa tsy hoe akanjo rovitra!)
Vory nofo nefa indrisy fa dia toy ny taola-maina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

Tsy hay fefena ny fotoana, ho avy indray ny fifidianana.
Ny mpanohitra kanefa indreo mitombo am-pandehanana.
Tena tsisy mba nandaitra ny hevi-dratsy nampiasaina.
Ontsa anao aho ry mpitondra tsisy filaminan-tsaina!

      DADAN’i ZINA (05-06-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/06/21/mpitondra-tsy-milamin-tsaina/

MITENY NY FIANGONANA

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Manaova dingana hirosoana ho amin’ny fifanatonana.
Araraoty ny fotoana fa mijaly ny vahoaka,
Aoka tsy ho lany andro miaro seza sy kapoaka!

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Ny fandavana ny teniny dia hitera-pifandonana.
Asehoy fa olon-kendry ianao izay iantefan’ny teny,
Ka araho ny soatoavina maha-gasy ray sy gasy reny!

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana,
Dia meteza hampiseho fa maminao ny fivondronana.
Ny misaraka dia fasika, ny mitambatra dia vato.
Adilahy sy fifandirana, aoka ireny mba haato!

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Avelao ny sakantsakana sy karazam-pandrahonana.
Atsaharo ny herisetra, ny ady sy fifampihantsiana.
Tombontsoam-pirenena, izay no tanjona hitodiana.

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Mila anao mba hampiseho fa misy ny fahavononana.
Malagasy miray hina sady tsy misara-bazana:
Izay no ataovy tarigetra. MASINA NY TANINDRAZANA!

TSIMIMALO (05-06-22)

www.gvalosoa.net/2022/06/21/miteny-ny-fiangonana/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

MITENY NY FIANGONANA

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Manaova dingana hirosoana ho amin’ny fifanatonana.
Araraoty ny fotoana fa mijaly ny vahoaka,
Aoka tsy ho lany andro miaro seza sy kapoaka!

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Ny fandavana ny teniny dia hitera-pifandonana.
Asehoy fa olon-kendry ianao izay iantefan’ny teny,
Ka araho ny soatoavina maha-gasy ray sy gasy reny!

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana,
Dia meteza hampiseho fa maminao ny fivondronana.
Ny misaraka dia fasika, ny mitambatra dia vato.
Adilahy sy fifandirana, aoka ireny mba haato!

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Avelao ny sakantsakana sy karazam-pandrahonana.
Atsaharo ny herisetra, ny ady sy fifampihantsiana.
Tombontsoam-pirenena, izay no tanjona hitodiana.

Aza avela ho fotsy rora raha miteny ny fiangonana.
Mila anao mba hampiseho fa misy ny fahavononana.
Malagasy miray hina sady tsy misara-bazana:
Izay no ataovy tarigetra. MASINA NY TANINDRAZANA!

      TSIMIMALO (05-06-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/06/21/miteny-ny-fiangonana/

Raharaha Ninie Donia (tohiny). ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Raharaha Ninie Donia (tohiny).

Ministra sy tale jeneralin’ny Jirama – Fahendrena no miala fa tsy voavaha ny delestazy

Ny Valosoa

Maro ireo maneho hevitra momba ny delestazy lavareny tato ho ato, fa fahendrena no miala ho an’ny ministry ny angôvo Andry Ramaroson, sy ny tale jeneralin’ny Jirama Rivo Radanielina, tsy ho voavahan’izy ireo mihitsy ny olan’ny fahatapahan-jiro lava. Andro vitsy izao, vao mainka miha-lava ny fahatapahana, raha tsy nisy afa-tsy indray mandeha teo aloha, ankehitriny tonga hatramin’ny indroa na in-3 ny fahatapahana. M

Efa manomboka mitroatra ny mpanjifa noho izany, toy izany no nitranga teny Itaosy Antananarivo Atsimondrano afak’omaly alina. Efa tsy rariny intsony hoy ny mponina ity ataon’ny ministeran’ny angôvo sy ny Jirama ity, ka mety amin’izy ireo ny manipy baolina fa tsy hiziriziry eo foana, ka hihàran’ny fahatezeram-bahoaka faobe eo ny farany. Efa tena ahiana izay fahatezeram-bahoaka izay ankehitriny, tonga amin’ilay fitenenana hoe: ”efa hipoaka ny sarom-bilany”, ka mety amin’ireo tompon’andraikitra ireo no miala, mba tsy hitobahan’ny rano mangotraka eo, raha hipoaka tokoa izay tena fahatezeram-bahoaka mafy izay. Am-bava homana, am-po mierotra izany, hoy ny fitenintsika izay!

www.gvalosoa.net/2022/06/18/ministra-sy-tale-jeneralinny-jirama-fahendrena-no-miala-fa-tsy-voavah...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Ministra sy tale jeneralin’ny Jirama – Fahendrena no miala fa tsy voavaha ny delestazy

Ny Valosoa

Maro ireo maneho hevitra momba ny delestazy lavareny tato ho ato, fa fahendrena no miala ho an’ny ministry ny angôvo Andry Ramaroson, sy ny tale jeneralin’ny Jirama Rivo Radanielina, tsy ho voavahan’izy ireo mihitsy ny olan’ny fahatapahan-jiro lava. Andro vitsy izao, vao mainka miha-lava ny fahatapahana, raha tsy nisy afa-tsy indray mandeha teo aloha, ankehitriny tonga hatramin’ny indroa na in-3 ny fahatapahana. M

Efa manomboka mitroatra ny mpanjifa noho izany, toy izany no nitranga teny Itaosy Antananarivo Atsimondrano afak’omaly alina. Efa tsy rariny intsony hoy ny mponina ity ataon’ny ministeran’ny angôvo sy ny Jirama ity, ka mety amin’izy ireo ny manipy baolina fa tsy hiziriziry eo foana, ka hihàran’ny fahatezeram-bahoaka faobe eo ny farany. Efa tena ahiana izay fahatezeram-bahoaka izay ankehitriny, tonga amin’ilay fitenenana hoe: ”efa hipoaka ny sarom-bilany”, ka mety amin’ireo tompon’andraikitra ireo no miala, mba tsy hitobahan’ny rano mangotraka eo, raha hipoaka tokoa izay tena fahatezeram-bahoaka mafy izay. Am-bava homana, am-po mierotra izany, hoy ny fitenintsika izay!

http://www.gvalosoa.net/2022/06/18/ministra-sy-tale-jeneralinny-jirama-fahendrena-no-miala-fa-tsy-voavaha-ny-delestazy/

Comment on Facebook Ministra sy tale ...

FA IZA NO HANOME ANTOKA FA RAHA MIALA IREO DIA HO VOAVAHA VETIVETY NY DELESTAZY E ? Vavan'ny very seza izany ! Courage zalahy a !!!

Ny mpanendry ministra mitsy no ts mahay mijery ny olona tokony apetrany, am lafiny maro f ts delestage iany, iza zany n tokony ametra pelana ?

Tanora RMDM – Miala ny mpitondra rehefa tsy hanao fikaonandoham-pirenena

Isambilo

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air omaly ny Jeunes RMDM, na ny Tanora RMDM, rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demôkrasia eto Madagasikara. Nasongadin’izy ireo nandritra izany, fa ny fikaonandoham-pirenena ihany no hamaha ireo olana samy hafa misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.

Noho izay antony izay hoy izy ireo, tokony hiala ny fitondrana tarihan’ny Filoha Andry Rajoelina, rehefa tsy hety hanao izay fikaonandoham-pirenenja izay. Izay ihany no vahaolana amin’izao, mba hialana amin’ny korontana mety hisy mialoha, mandritra ary aorianan’ny fifidianana, hoy ny fanambarana. Efa feno ny fepetra rehetra noho izay hadalana sy fahotana mahafaty ataon’ity fitondrana ity. Mpitondra fanjakana «Tompon-toerana » no misy eto fa tsy «Tompon’andraikitra».

Hitsangana izahay hiteny ny marina eto amin’ny firenena, araka ny fanamafisana nataony. Mitaky ny fikaonandoham-pirenena izahay, satria izahay ato amin’ny FIAM na ny Fanarenana Ifotony an’i Madagasikara, dia mahita ohatra, fa mampisavorovoro ny andinin-dalàna sasany misy. Ny mpanohitra dia tsy mila seza, izany seza izany tsy rombahina fa tonga hoazy aminao raha mety tsara ny ataonao, ary ipetrahan’ny fitombenana izany fa tsy lolohavina an-tampon’ny loha.

Miantso ny FFKM, ny mpitandro filaminana, ny «Communauté internationale» na fianakaviambe iraisam-pirenena, ny vahoaka malagasy rehetra, hampiray feo hanaovana izany fikaonandoham-pirenena izany. Miantso ny «grand corps» rehetra koa izy ireo hanara-dia ny Synad, ka tsy ho baikon’ny mpanao politika, fa hipetraka tsy momba ny atsy na ny aroa hatrany. Fivarotana tanindrazana hoy ihany izy ireo ny fanakantsakanana ny fanatanterahana an’io fihaonambem-pirenena io. Hisy io fikaonandoha nasionaly io hoy ny mpandaha-teny ary hosantarina amin’ny fikaonandohan’ny tanora rehetra, izay hatao eny Mahamasina ato ho ato.

www.gvalosoa.net/2022/06/18/tanora-rmdm-miala-ny-mpitondra-rehefa-tsy-hanao-fikaonandoham-pirenena/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Tanora RMDM – Miala ny mpitondra rehefa tsy hanao fikaonandoham-pirenena

Isambilo

Nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Bel’Air omaly ny Jeunes RMDM, na ny Tanora RMDM, rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demôkrasia eto Madagasikara. Nasongadin’izy ireo nandritra izany, fa ny fikaonandoham-pirenena ihany no hamaha ireo olana samy hafa misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.

Noho izay antony izay hoy izy ireo, tokony hiala ny fitondrana tarihan’ny Filoha Andry Rajoelina, rehefa tsy hety hanao izay fikaonandoham-pirenenja izay. Izay ihany no vahaolana amin’izao, mba hialana amin’ny korontana mety hisy mialoha, mandritra ary aorianan’ny fifidianana, hoy ny fanambarana. Efa feno ny fepetra rehetra noho izay hadalana sy fahotana mahafaty ataon’ity fitondrana ity. Mpitondra fanjakana «Tompon-toerana » no misy eto fa tsy «Tompon’andraikitra».

Hitsangana izahay hiteny ny marina eto amin’ny firenena, araka ny fanamafisana nataony. Mitaky ny fikaonandoham-pirenena izahay, satria izahay ato amin’ny FIAM na ny Fanarenana Ifotony an’i Madagasikara, dia mahita ohatra, fa mampisavorovoro ny andinin-dalàna sasany misy. Ny mpanohitra dia tsy mila seza, izany seza izany tsy rombahina fa tonga hoazy aminao raha mety tsara ny ataonao, ary ipetrahan’ny fitombenana izany fa tsy lolohavina an-tampon’ny loha.

Miantso ny FFKM, ny mpitandro filaminana, ny «Communauté internationale» na fianakaviambe iraisam-pirenena, ny vahoaka malagasy rehetra, hampiray feo hanaovana izany fikaonandoham-pirenena izany. Miantso ny «grand corps» rehetra koa izy ireo hanara-dia ny Synad, ka tsy ho baikon’ny mpanao politika, fa hipetraka tsy momba ny atsy na ny aroa hatrany. Fivarotana tanindrazana hoy ihany izy ireo ny fanakantsakanana ny fanatanterahana an’io fihaonambem-pirenena io. Hisy io fikaonandoha nasionaly io hoy ny mpandaha-teny ary hosantarina amin’ny fikaonandohan’ny tanora rehetra, izay hatao eny Mahamasina ato ho ato.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/18/tanora-rmdm-miala-ny-mpitondra-rehefa-tsy-hanao-fikaonandoham-pirenena/

Antoko TIM any Nosy-be – Manameloka tanteraka sy mitaky ny hamoahana an’i Ninie Donia

Helisoa

Manoloana ny fampidirana am-ponja an’i Ninie Donia, mpanakanto no sady filohan’ny DISTIM ao Nosy –be Hell Ville faritra Diana dia namoaka fanambaràna ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao an-toerana. Manameloka ny fanagadràna tsy ara-drariny noho ny tsy fitovian-kevitra na firehana, nefa ady madio ny raharaham-pitsaràna misy.

Manoloana izany, miantso ny tompon’andraiki-panjakàna rehetra ao Nosy-be, mba handinika tsara sy handray fanapahan-kevitra hamahana izao olana izao ao anatin’ny fotoana fohy, satria mety hiteraka savorovoro, sy tsy filaminana eo amin’ny tanànantsika araka ny fanambaràna izao zava-misy izao, indrindra amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao.

Noho izany, mangataka ny hamoahana ny filohan’ny DISTIM ao Nosy-be, Ninie Donia sy ireo olona sasany migadra miaraka aminy ao, tsy misy hatak’andro sy tsy misy fepetra izahay. Manentana ihany koa ireo vahoaka ao Nosy-be ho tony manoloana izao toe-javatra izao, hoy ny fanambarana.

www.gvalosoa.net/2022/06/18/antoko-tim-any-nosy-be-manameloka-tanteraka-sy-mitaky-ny-hamoahana-an...
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Antoko TIM any Nosy-be – Manameloka tanteraka sy mitaky ny hamoahana an’i Ninie Donia

Helisoa

Manoloana ny fampidirana am-ponja an’i Ninie Donia, mpanakanto no sady filohan’ny DISTIM ao Nosy –be Hell Ville faritra Diana dia namoaka fanambaràna ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao an-toerana. Manameloka ny fanagadràna tsy ara-drariny noho ny tsy fitovian-kevitra na firehana, nefa ady madio ny raharaham-pitsaràna misy.

Manoloana izany, miantso ny tompon’andraiki-panjakàna rehetra ao Nosy-be, mba handinika tsara sy handray fanapahan-kevitra hamahana izao olana izao ao anatin’ny fotoana fohy, satria mety hiteraka savorovoro, sy tsy filaminana eo amin’ny tanànantsika araka ny fanambaràna izao zava-misy izao, indrindra amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao.

Noho izany, mangataka ny hamoahana ny filohan’ny DISTIM ao Nosy-be, Ninie Donia sy ireo olona sasany migadra miaraka aminy ao, tsy misy hatak’andro sy tsy misy fepetra izahay. Manentana ihany koa ireo vahoaka ao Nosy-be ho tony manoloana izao toe-javatra izao, hoy ny fanambarana.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/18/antoko-tim-any-nosy-be-manameloka-tanteraka-sy-mitaky-ny-hamoahana-ani-ninie-donia/

Fitondrana Rajoelina – Hiongana ho azy fa tsy mila haongana hoy Rina

Isambilo

Nanatitra taratasy fitarainana teny amin’ny HCDDED, na ny filankevitra ambony ho amin’ny fanajana ny demôkrasia sy ny fanjakana tan-dalàna teny Soanierana afak’omaly, ny vondron’ny mpanohitra RMDM notarihan’ny filoha lefitra nasiônaly Alain Andriamiseza, sy ny avy amin’ny antoko TIM, nahitana ny sekretera jeneraliny Rina Randriamasinoro. Tsy voahaja ny demôkrasia eto amintsika, maro ireo tsy fandikan-dalàna ataon’izao fitondrana Rajoelina izao, ka nahatonga azy ireo nanatitra izay fitarainana izay.

Nanambara ny filohan’ny HCDDED Pierre Lenoble, fa misokatra sy mandray ny rehetra ny andrim-panjakana izay tarihany. Fa nararaotin’ny mpanao gazety ny nanontany ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM mahakasika ny raharaham-pirenena, tsy fanonganam-panjakana araka ny filazan’ny mpomba ny fitondrana izao atao izao hoy Rina, io fitondrana Rajoelina io hoy izy dia tsy mila haongana fa hiongana ho azy araka ny zavatra tsy mety isan-karazany, sy ny tsy fahaiza-mitantana misy.

Io ihany koa dia tonga amin’ny fitenin’ny depiote Fidèle hoe:”manga masaka io fitondrana Rajoelina io, ka hihintsana ho azy”. Efa tena mijaly tokoa ny vahoaka ankehitriny, ka ny firarian’izy ireo dia ny haha-tanteraka izany fialan’ny fitondrana Rajoelina mpampijaly vahoaka izany.

www.gvalosoa.net/2022/06/18/fitondrana-rajoelina-hiongana-ho-azy-fa-tsy-mila-haongana-hoy-rina/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Fitondrana Rajoelina – Hiongana ho azy fa tsy mila haongana hoy Rina

Isambilo

Nanatitra taratasy fitarainana teny amin’ny HCDDED, na ny filankevitra ambony ho amin’ny fanajana ny demôkrasia sy ny fanjakana tan-dalàna teny Soanierana afak’omaly, ny vondron’ny mpanohitra RMDM notarihan’ny filoha lefitra nasiônaly Alain Andriamiseza, sy ny avy amin’ny antoko TIM, nahitana ny sekretera jeneraliny Rina Randriamasinoro. Tsy voahaja ny demôkrasia eto amintsika, maro ireo tsy fandikan-dalàna ataon’izao fitondrana Rajoelina izao, ka nahatonga azy ireo nanatitra izay fitarainana izay.

Nanambara ny filohan’ny HCDDED Pierre Lenoble, fa misokatra sy mandray ny rehetra ny andrim-panjakana izay tarihany. Fa nararaotin’ny mpanao gazety ny nanontany ny sekretera jeneralin’ny antoko TIM mahakasika ny raharaham-pirenena, tsy fanonganam-panjakana araka ny filazan’ny mpomba ny fitondrana izao atao izao hoy Rina, io fitondrana Rajoelina io hoy izy dia tsy mila haongana fa hiongana ho azy araka ny zavatra tsy mety isan-karazany, sy ny tsy fahaiza-mitantana misy.

Io ihany koa dia tonga amin’ny fitenin’ny depiote Fidèle hoe:”manga masaka io fitondrana Rajoelina io, ka hihintsana ho azy”. Efa tena mijaly tokoa ny vahoaka ankehitriny, ka ny firarian’izy ireo dia ny haha-tanteraka izany fialan’ny fitondrana Rajoelina mpampijaly vahoaka izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/06/18/fitondrana-rajoelina-hiongana-ho-azy-fa-tsy-mila-haongana-hoy-rina/

Comment on Facebook Fitondrana Rajoelina...

Tsss ny MPANOHITRA no tena MOTRAKA eto a ! Tsy misy HAPOAKA mihitsy. Inona ny fanamby fa 2023 dia tsy maintsy mbola ny mpitondra amin'izao no tsy maintsy ho lany eo ary GIDRAGIDRA io vao tsy izy no eo. Ny mpanohitra dia matahotra sy miforitra manoloana GIDRAGIDRA. 😀BE vava fotsiny fa tsy misy HERY mihitsy

Izany ve

Load more

VAOVAO MBS TV

Taratasin'ny mpamaky

Podcasts

International

Tsy rariny kosa e!

Mahajanga
clear sky
17 ° C
17 °
17 °
77 %
2.1kmh
0 %
Sun
29 °
Mon
29 °
Tue
28 °
Wed
29 °
Thu
29 °
Toliara
clear sky
17.1 ° C
17.1 °
17.1 °
84 %
3.7kmh
0 %
Sun
25 °
Mon
26 °
Tue
26 °
Wed
26 °
Thu
26 °
Antsiranana
few clouds
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
64 %
5.1kmh
20 %
Sun
27 °
Mon
27 °
Tue
26 °
Wed
26 °
Thu
27 °
Antananarivo
broken clouds
11 ° C
11 °
11 °
93 %
2.6kmh
75 %
Sun
20 °
Mon
20 °
Tue
14 °
Wed
17 °
Thu
15 °
Toamasina
broken clouds
18 ° C
18 °
18 °
94 %
3.1kmh
75 %
Sun
23 °
Mon
23 °
Tue
21 °
Wed
21 °
Thu
22 °
Fianarantsoa
clear sky
8.3 ° C
8.3 °
8.3 °
94 %
0.2kmh
3 %
Sun
19 °
Mon
13 °
Tue
12 °
Wed
14 °
Thu
15 °