18 C
Antananarivo
Wed 26 Jan 2022 20:27

Enquête Parlementaire - Doublons - Matériels de guerre - COVID-19 - Tuerie Farafangana

Fikaonandoha nasionaly - Fehinkevitra - Concertation nationale - Décisions

Sehatry ny mpanohitra

JAMES RATSIMA VE ?

Izy ilay tsy miolakolaka fa mahitsy raha miteny, Ilay mpitolona modely, reharehan'ny fireneny, Ilay nitaky ny hamerenana iretsy nosy manodidina, Tsy nanaiky hiombon-kevitra amin'iretsy lohan'angidina! Tsy voavidividim-bola toy...

Vondrona Panorama – Nanolotra soso-kevitra amin’ny FFKM ho fandaminana ny fifidianana

Franck Razakambelo Naharitra adiny ora iray sy sasany ny fihaonana teo amin’ny vondrona Panorama sy ny Sefip, izay natao tetsy Andohalo omaly. Fifampidinihana izay nandraisana...

Filoha Marc Ravalomanana – Fikaonandoham-pirenena, tokony hatao amin’ity taona ity

Helisoa Nisy ny fivoriana voalohany nataon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara: RMDM taorian’ny fankalazàna ny krismasy sy taona vaovao, izay nisian’ny fiatoana ara-politika,...

Gasikarako

17 Janoary 2009 – 17 Janoary – Lasa kianja voarara ilay...

Ny Valosoa Ny Talata 13 Janoary 2009 no nanao fanambarana ny Ben’ny tananan’Antananarivo tamin’izany fotoana, izay filoha amin’izao fotoana, fa hatao "Kianjan’ny Demokrasia" ny kianjan’Ambohijatovo,...

Horonantsary Nampoina – Hanahirana an’Ingahy Filoha Rajoelina

Ny Valosoa Mendri-piderana ny finiavana sy ny fahasahiana avy amin’ny Pr Ranjeva Raymond, hamoaka ny horonantsary nampitondraina ny lohateny hoe "Nampoina", na koa "Ny riaka...

06 NOVAMBRA 1995 – 06 NOVAMBRA 2021 – Mbola mitohy...

Ny Valosoa Nampivarahontsana ny zava-nitranga ny Alatsinainy 06 Novambra 1995 nahamay ny Rovan’Antananarivo, latsa-dranomaso i Madagasikara manontolo, satria kila hotohoto tao anatin’ny ora vitsivitsy ireo...

Coronavirus - Covid-19

Fitondrana tsy mahaloa volan’olana – 3 volana tsy nomeny karama koa...

Stefa Fitondrana tsy mahaloa volan’olona, sy tsy mpandoa volan’olona marina ity fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana izao ity. Tsy vitsy ireo efa tsy naloany, na mbola tsy...

Valanaretina – Mananontanona antsika ny variant delta

Niaina Manontanona antsika eto Madagasikara amin’izao fotoana ny valanaretina coronavirus amin’ny endriny mahery vaika kokoa, variant delta. Raha ny zava-misy ankehitriny, efa ao amin’ireo firenena...

Ako - Sosialy sy Politika

NY LOHANY INDRAY NO MATSATSO

Rehefa mpitondra no tsy modely Tahaka ny ataonao ry boaikely, Dia mino izahay fa tsy hanarangarana Sy tsy hisy eto ny fivoarana! Hanao arovava aza dia tsy mety. Manivaka foana, te ho vedety? Dia inona izany no hevitrao Amin’ny hanasaziana ireo tsy manao? Raha ny amin’ny fanaovana vakisiny, Dia tena ianao no mahazo...

HO AN’IZA NY AMBASADY ?

Iza marina àry izany ireo mameno ny ambasady? Ireo mpamadi-palitao, mpanao afera, kamarady, Sy ireo efa ratsy laza, tena mendrika hogadraina, Saingy alefa mba hitsoaka fa “iray...

ANDEHA JEREO IREO TRA-BOINA

Lany tamin’ny rendrarendra ve ny volam-panjakana? Lany tamin’ny hoerahoera sy karazam-pilibana, Ka “mpanao an-tsitrapo” no hany sisa mba antsoina, Hijery sy hanome sakafo iretsy havana tra-boina? Be ireo...

RY BEBAOTY NALEFA HANDOATRA O !

Izao sisa ve ireo akama mavitrika Fatra-panohana volomboasary? Tsy aleo ve ry nama mba misitritsitrika Fa mahamenatra be amin’ny sary? Ny rano efa tondraka sy tena nihoatra, Dia izay...

Echos - social et politique

Réalité ou cinéma?… Tout ce qu’on n’a pu voir avec ses...

(Journal de l'Afrique 2 août 2021) A Madagascar 21 personnes arrêtées dont 5 généraux dans le cadre de la tentative d'assassinat "déjouée" contre le président...

Andry Rajoelina, définitivement président « sans qualité », voire pourri!

Estampillé, on se souvient à la tribune de l’ONU, de président « sans qualité », Andry Rajoelina ne cesse de multiplier les preuves confirmant...
video

Miara-manonja – Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à...

(Lien cagnotte Leetchi - https://www.leetchi.com/c/miara-manonja) Soyez Acteur de la lutte contre la dictature à Madagascar Mandraisa anjara amin'ny fanomanana ny fihaonanan'ny Solombavambahoaka amin'ny vahoaka eny Soamandrakizay,...

Rajoelina, boaikely ‘dictateur’ et traître à la Nation!

Lanzelo Samedi 20 février 2021, Andry Rajoelina n'a pas hésité à utiliser des milices serbes, et s'apprêtait à massacrer la population. De source sûre, ces...

Fifidianana kaominaly sy monisipaly - 27 Novambra 2019: vaovao, tranga, ady amin'ny halabato

Fikarakarana fifidianana – Miady an-trano koa ny CENI

Helisoa Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana eto amintsika. Tao aorian’ilay fanambarana nataon’ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo ny herinandro lasa teo, momba ny tsy fahatomombanana amin’ny lisi-pifidianana sy ireo karapanondrom-pirenena mitovy laharana nandritra ny fifidianana notanterahana teto amintsika. Izao dia miady an-trano ny ao amin’ity...

Karapanondro mitovy – Tsy avotra ny CENI na mandamin-dresaka aza

Ny Valosoa Mbola nitafa tamin’ny mpanao gazety indray ny CENI, notarihan’ny filohany Hery Rakotomanana omaly, teny Alarobia. Tsy avotra ity rafitra mpikarakara fifidianana ity na...

Anorotsangana-Ambanja – Misy mijoro manohitra ny vokatra fifidianana ben’ny tanàna

Niaina Misy mijoro manohitra ny voka-pidifianana Ben’ny tanàna farany teo amin’izao fotoana, any amin’ny kaominina Anorotsangana, distrikan’Ambanja, faritra Diana. Gaga sy talanjona ny vahoaka tany...

Rina Randriamasinoro – Tsy handroso ny firenena raha mbola manjaka ny tsy fahamarinana

Helisoa Manoloana ny fanambaràna miezinezina nataon'ny CENI tamin’ny nisian’ny karapanondro mitovy laharana miisa 1 tapitrisa mahery, tamin’ny lisi-pifidianana nampiasaina hatramin’izay, sy nikitihana ny lisi-pifidianana dia...

MIARA-MANONJA

Miara-manonja - Ny horonam-peo - Dingana 1

Ny Valosoa Vaovao FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

MAROLAMBO. Miantso vonjy ny mponina. ... TohinyFintinina

2 ora lasa

MAROLAMBO. Miantso vonjy ny mponina.

... TohinyFintinina

10 ora lasa

Mankasitraka. ... TohinyFintinina

22 ora lasa

Mankasitraka.

JIRAMA. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

JIRAMA.

... TohinyFintinina

1 andro lasa

Comment on Facebook Tamin’ny alahelo ...

Rip

Tsy vitan’ny mandria ampiadanana fotsiny kosa izany e

Fa zhoana e???

Ny Valosoa Vaovao dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo. ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Ny Valosoa Vaovao dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo.

... TohinyFintinina

1 andro lasa

Hay ve mbola tao ity minisitra ity e? Mialà fa tsy zakanao io toeran’io! ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Hay ve mbola tao ity minisitra ity e? Mialà fa tsy zakanao io toeran’io!

Comment on Facebook 1764140243706142_4790651404388329

Mody midina hifotony nefa manao études de marché, oe otrin ndray ny bizna azontsika am ty fandalovan'i ANA ty🤔

Rehefa hiletra ny volan’ny malagasy izy tsy miantso mihitsy hoe handao hiara-hihinana nefa

NY LOHANY INDRAY NO MATSATSO

Rehefa mpitondra no tsy modely
Tahaka ny ataonao ry boaikely,
Dia mino izahay fa tsy hanarangarana
Sy tsy hisy eto ny fivoarana!

Hanao arovava aza dia tsy mety.
Manivaka foana, te ho vedety?
Dia inona izany no hevitrao
Amin’ny hanasaziana ireo tsy manao?

Raha ny amin’ny fanaovana vakisiny,
Dia tena ianao no mahazo tsiny
Raha toa mbola telo amin’ny gasy zato
No hany nanao izany tato ho ato!

Ianao no fitaratra ho amin’izany,
Jeren’ireo olona ery ambany.
Kanefa tsy tantiny sy tsy tohany
Rehefa tsy ianao indray no indro “lohany”!

Ka aoka ho fianarana ho an’ny hafa
Rehefa mijoro ary koa mitafa,
Fa aza manivaka n’aiza n’aiza
Tahaka ny zaza tsy tsara taiza!

TSIMIMALO (24-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/25/ny-lohany-indray-no-matsatso/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY LOHANY INDRAY NO MATSATSO

Rehefa mpitondra no tsy modely
Tahaka ny ataonao ry boaikely,
Dia mino izahay fa tsy hanarangarana
Sy tsy hisy eto ny fivoarana!

Hanao arovava aza dia tsy mety.
Manivaka foana, te ho vedety?
Dia inona izany no hevitrao
Amin’ny hanasaziana ireo tsy manao?

Raha ny amin’ny fanaovana vakisiny,
Dia tena ianao no mahazo tsiny
Raha toa mbola telo amin’ny gasy zato
No hany nanao izany tato ho ato!

Ianao no fitaratra ho amin’izany,
Jeren’ireo olona ery ambany.
Kanefa tsy tantiny sy tsy tohany
Rehefa tsy ianao indray no indro “lohany”!

Ka aoka ho fianarana ho an’ny hafa
Rehefa mijoro ary koa mitafa,
Fa aza manivaka n’aiza n’aiza
Tahaka ny zaza tsy tsara taiza!

      TSIMIMALO (24-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/25/ny-lohany-indray-no-matsatso/

HO AN’IZA NY AMBASADY ?

Iza marina àry izany ireo mameno ny ambasady?
Ireo mpamadi-palitao, mpanao afera, kamarady,
Sy ireo efa ratsy laza, tena mendrika hogadraina,
Saingy alefa mba hitsoaka fa “iray vatsy iray aina”?

Ny ambasady no novana ho karazana garazy
Entina mba hialofany ary hanavotana azy,
Fa raha mbola eto an-tanàna, tsy hijanona ny feo,
Ka hiakatrakatra hatrany ho fanenjehana azy ireo?

Iza marina àry izany ireo mameno ny ambasady?
Sa iretsy “gasy tapany” izay mpamarina any an-kady?
Havanana amin’ny teny ratsy, indrindra indrindra ny ompa reny,
Sady mpanandevo ny hafa no tsy dia madio fiteny?

Inona àry no antenaina ny amin’ny olona toy ireny
Izay hambara tsotr’izao fa “henatry ny fireneny”?
Ry mpitondra o! mihevera, dia meteza hanadihady.
Tsy hitoeran-jiolahy no nanokafana ambasady!

DADAN’i RIANA (23-01-22)

www.gvalosoa.net/2022/01/25/ho-aniza-ny-ambasady/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

HO AN’IZA NY AMBASADY ?

Iza marina àry izany ireo mameno ny ambasady?
Ireo mpamadi-palitao, mpanao afera, kamarady,
Sy ireo efa ratsy laza, tena mendrika hogadraina,
Saingy alefa mba hitsoaka fa “iray vatsy iray aina”?

Ny ambasady no novana ho karazana garazy
Entina mba hialofany ary hanavotana azy,
Fa raha mbola eto an-tanàna, tsy hijanona ny feo,
Ka hiakatrakatra hatrany ho fanenjehana azy ireo?

Iza marina àry izany ireo mameno ny ambasady?
Sa iretsy “gasy tapany” izay mpamarina any an-kady?
Havanana amin’ny teny ratsy, indrindra indrindra ny ompa reny,
Sady mpanandevo ny hafa no tsy dia madio fiteny?

Inona àry no antenaina ny amin’ny olona toy ireny
Izay hambara tsotr’izao fa “henatry ny fireneny”?
Ry mpitondra o! mihevera, dia meteza hanadihady.
Tsy hitoeran-jiolahy no nanokafana ambasady!

      DADAN’i RIANA (23-01-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/01/25/ho-aniza-ny-ambasady/

Tsy fotoan’ny fanomezan-tsiny fa tsetsatsetsa tsy aritra e! Alefa prezidà a, vitanao irery io! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy fotoan’ny fanomezan-tsiny fa tsetsatsetsa tsy aritra e! Alefa prezidà a, vitanao irery io!

Comment on Facebook Tsy fotoan’ny ...

Hazavao aminy aloha ny atao hoe « dam » fa tsy hainy. 13+6=18.

tsi itako izay hainy...

VAOVAO MAIKA 24/01/2022 ... TohinyFintinina

2 andro lasa

VAOVAO MAIKA 24/01/2022

Comment on Facebook 🔴🔴VAOVAO MAIKA...

Aza atao hoe iangaviana izany Mon Général fa baiko no omeo hoe tsy maintsy miala teo ianareo ho fiarovana ny ainareo. Raha tsy mahita hatoriana dia mandehana eny amin'ny BAREA

Photos de la publication de Météo Madagascar ... TohinyFintinina

2 andro lasa

ANKADIFOTSY 24/01/2022 ... TohinyFintinina

2 andro lasa

ANKADIFOTSY 24/01/2022

24/01/2022 ... TohinyFintinina

2 andro lasa

24/01/2022

Photos de la publication de Météo Madagascar ... TohinyFintinina

2 andro lasa

24/01/2022 ... TohinyFintinina

2 andro lasa

24/01/2022

Photos de la publication de Météo Madagascar ... TohinyFintinina

2 andro lasa

24/01/2022 ... TohinyFintinina

2 andro lasa

24/01/2022

23/01/2022 ... TohinyFintinina

3 andro lasa

23/01/2022

23/01/2022 ... TohinyFintinina

3 andro lasa

23/01/2022

23/01/2022 ... TohinyFintinina

3 andro lasa

23/01/2022

Mankasitraka. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mankasitraka.

Comment on Facebook 1764140243706142_4783823328404470

Misaotra azy reo 🙏🙏🙏

IZAO NO TENA IZY FA TSY MANDROKA RANOTAY

refa miasa de miasa fa TSY werawera fona fa itany ny olona fona refa miasa e

Photos de la publication de Chasse-info ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Comment on Facebook 1764140243706142_4783816321738504

Jeannie Mamitiana Solofomandimbiharisoa

23/01/2022 ... TohinyFintinina

3 andro lasa

23/01/2022
Load more

VAOVAO MBS TV

Taratasin'ny mpamaky

Podcasts

International

Tsy rariny kosa e!

Mahajanga
overcast clouds
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
73 %
1.1kmh
100 %
Wed
26 °
Thu
29 °
Fri
30 °
Sat
30 °
Sun
30 °
Toliara
clear sky
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
62 %
4.8kmh
0 %
Wed
27 °
Thu
30 °
Fri
31 °
Sat
31 °
Sun
32 °
Antsiranana
moderate rain
25 ° C
25 °
25 °
89 %
3.7kmh
99 %
Wed
25 °
Thu
30 °
Fri
30 °
Sat
28 °
Sun
28 °
Antananarivo
few clouds
18 ° C
18 °
18 °
82 %
4.1kmh
20 %
Wed
18 °
Thu
25 °
Fri
26 °
Sat
27 °
Sun
25 °
Toamasina
overcast clouds
25.2 ° C
25.2 °
25.2 °
74 %
4kmh
100 %
Wed
25 °
Thu
27 °
Fri
27 °
Sat
28 °
Sun
28 °
Fianarantsoa
few clouds
18.2 ° C
18.2 °
18.2 °
88 %
3.8kmh
15 %
Wed
17 °
Thu
25 °
Fri
25 °
Sat
27 °
Sun
26 °