17 C
Antananarivo
Sat 28 May 2022 19:31

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
17 ° C
17 °
17 °
77 %
5.7kmh
20 %
Sat
16 °
Sun
21 °
Mon
21 °
Tue
20 °
Wed
22 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Mpanao koba sy saosisy Talata Volonondry – Mihàtra amin’ny taolana ny fidangan’ny vidin’ny akora

Ny Valosoa

Sehatra mampalaza ny kaominina Talata Volonondry distrikan’Antananarivo Avaradrano ny fanamboarana koba sy saosisy, izay maro ireo mividy rehefa mandalo eny an-toerana. Misedra olana anefa ankehitriny ireo mpivarotra sy mpiantoka, noho ny fidangan’ny akora, dia ny siramamy sy ny voanjo ho an’ny koba, ary ny ovy sy ny menaka ho an’ny saosisy.

Ny siramamy izay 2600 Ar teo aloha ny kg, lasa niakatra ho 3800 Ar, ny vodihazo 25000 Ar lasa 40000 Ar. Voatery miditra faty antoka izy ireo arak’izany, itazonana ny mpividy sy ahazoana vola iatrehana ny fandaniana sy ny fiainana andavanandro. Olana ho azy ireo koa ny tsy fisian’ny “parking” ahafahan’ny mpanjifa sy vahiny mijanona rehefa tonga eny an-toerana. Mahery ny 40 ireo mpisehatra amin’ity fitadiavana ity.

Mba hahafahana mivelona toy ny rehetra dia mangataka izy ireo ny mba hanaraha-maso ny vidin’entana ialàna amin’ny fanararaotana, indrindra ny siramamy sy ny menaka.

www.gvalosoa.net/2022/05/28/mpanao-koba-sy-saosisy-talata-volonondry-mihatra-aminny-taolana-ny-fi...
... TohinyFintinina

1 ora lasa

Mpanao koba sy saosisy Talata Volonondry – Mihàtra amin’ny taolana ny fidangan’ny vidin’ny akora

Ny Valosoa

Sehatra mampalaza ny kaominina Talata Volonondry distrikan’Antananarivo Avaradrano ny fanamboarana koba sy saosisy, izay maro ireo mividy rehefa mandalo eny an-toerana. Misedra olana anefa ankehitriny ireo mpivarotra sy mpiantoka, noho ny fidangan’ny akora, dia ny siramamy sy ny voanjo ho an’ny koba, ary ny ovy sy ny menaka ho an’ny saosisy.

Ny siramamy izay 2600 Ar teo aloha ny kg, lasa niakatra ho 3800 Ar, ny vodihazo 25000 Ar lasa 40000 Ar. Voatery miditra faty antoka izy ireo arak’izany, itazonana ny mpividy sy ahazoana vola iatrehana ny fandaniana sy ny fiainana andavanandro. Olana ho azy ireo koa ny tsy fisian’ny “parking” ahafahan’ny mpanjifa sy vahiny mijanona rehefa tonga eny an-toerana. Mahery ny 40 ireo mpisehatra amin’ity fitadiavana ity.

Mba hahafahana mivelona toy ny rehetra dia mangataka izy ireo ny mba hanaraha-maso ny vidin’entana ialàna amin’ny fanararaotana, indrindra ny siramamy sy ny menaka.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/28/mpanao-koba-sy-saosisy-talata-volonondry-mihatra-aminny-taolana-ny-fidanganny-vidinny-akora/

Filoha Ravalomanana tany Alarobia Vatosola – Tsy handefitra manana ny rariny intsony

Ny Valosoa

Nitsidika ny tany Alarobia Vatosola, any amin’ny distrikan’Andramasina, faritra Analamanga ny filoha Marc Ravalomanana, sy ny delegasiôna notarihany ny alarobia teo. Hentitra ny filoha nasiônalin’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM), sady filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, fa tsy hanaiky lembenana intsony izy sy ny ekipany ary ny vahoaka miaraka aminy amin’ny fifidianana ho avy:” tsy hanaiky lembenana, sy tsy handefitra manana ny rariny ingtsony isika,”hoy izy tany an-toerana. Nandritra izany, nitafa tamin’ny mpikatroky ny antoko TIM, sy ny mponina ao amin’ny distrikan’Andramasina ny filoha Marc Ravalomanana. Tsapa fa mila azy ny vahoaka Malagasy ary mahatsiaro ny zava-bitany teto amin’ny firenena ary anisan’izany ny fanamboaran-dalana.

Tsy lavitra ny distrikan’Antananarivo-Atsimondrano no misy an’Andramasina, saingy olana ho an’ny mponina ny faharatsian’ny lalana. Tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no nanamboarana farany ny lalana mankany. “Ianao no fanantenan’ny vahoaka raha ny ety ambanivohitra. Miezaka ny handroso ihany fa tsy afaka. Fandriampahalemana, fiainana rehetra, potika”, hoy ny tantsaha iray nitafa mivantana taminy.

Izay rehetra alehany dia feno vahoaka te-hiresaka sy hitafa aminy. Vahoaka be no nitsena ny filoha Marc Ravalomanana tao amin’ny kaominina Alarobia Vatosola. Ny tsapa dia mila ray aman-dreny tena vonona hiahy azy ny vahoaka Malagasy. Mahay mitsinjo ny fiainam-bahoaka, mahafantatra ny zavatra tena iainan’ny maro an’isa eto amin’ny firenena. Hoy ity ray aman-dreny ity tamin’io fotoana io: “Tsy afaka ny handroso mihitsy ity Alarobia Vatosola sy Ambohimiadana ary Andramasina ity raha tsy vita ny lalana. Izay no hilazantsika hoe: “Amboary ny lalana!”. Anisan’ny “priorité des priorités” io lalanareo io. Raha ela indrindra ny andro anaovana an’io, eo amin’ny folo andro dia vita. Sahy manome toky anareo aho fa vitantsika io lalana io. Rehefa tonga ny fotoana hoy izy. Tsy hitako izay lalana mba vitan’… Na inona na inona ny masomboly omena anareo, rehefa ratsy ny lalana, tsy hitako izay ilàna ny vokatra. Tena hitako ireo tanimbary fa vokatra tsara ny vary. Dia iny fa tonga indray ireny mpijirika ireny ary tonga dia vidiny mora be ny vokatra satria ratsy ny lalana. Izay no fahavoazana ety.”

Tso-drano no natolotry ny ray aman-dreny any an-toerana ho azy, amin’ny alalan’ny fanomezana manokana, amin’ny haha-ray aman-drenin’ny Malagasy rehetra azy indray.

www.gvalosoa.net/2022/05/28/filoha-ravalomanana-tany-alarobia-vatosola-tsy-handefitra-manana-ny-r...
... TohinyFintinina

1 ora lasa

Filoha Ravalomanana tany Alarobia Vatosola – Tsy handefitra manana ny rariny intsony

Ny Valosoa

Nitsidika ny tany Alarobia Vatosola, any amin’ny distrikan’Andramasina, faritra Analamanga ny filoha Marc Ravalomanana, sy ny delegasiôna notarihany ny alarobia teo. Hentitra ny filoha nasiônalin’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM), sady filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, fa tsy hanaiky lembenana intsony izy sy ny ekipany ary ny vahoaka miaraka aminy amin’ny fifidianana ho avy:” tsy hanaiky lembenana, sy tsy handefitra manana ny rariny ingtsony isika,”hoy izy tany an-toerana. Nandritra izany, nitafa tamin’ny mpikatroky ny antoko TIM, sy ny mponina ao amin’ny distrikan’Andramasina ny filoha Marc Ravalomanana. Tsapa fa mila azy ny vahoaka Malagasy ary mahatsiaro ny zava-bitany teto amin’ny firenena ary anisan’izany ny fanamboaran-dalana.

Tsy lavitra ny distrikan’Antananarivo-Atsimondrano no misy an’Andramasina, saingy olana ho an’ny mponina ny faharatsian’ny lalana. Tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha Marc Ravalomanana, no nanamboarana farany ny lalana mankany. “Ianao no fanantenan’ny vahoaka raha ny ety ambanivohitra. Miezaka ny handroso ihany fa tsy afaka. Fandriampahalemana, fiainana rehetra, potika”, hoy ny tantsaha iray nitafa mivantana taminy.

Izay rehetra alehany dia feno vahoaka te-hiresaka sy hitafa aminy. Vahoaka be no nitsena ny filoha Marc Ravalomanana tao amin’ny kaominina Alarobia Vatosola. Ny tsapa dia mila ray aman-dreny tena vonona hiahy azy ny vahoaka Malagasy. Mahay mitsinjo ny fiainam-bahoaka, mahafantatra ny zavatra tena iainan’ny maro an’isa eto amin’ny firenena. Hoy ity ray aman-dreny ity tamin’io fotoana io: “Tsy afaka ny handroso mihitsy ity Alarobia Vatosola sy Ambohimiadana ary Andramasina ity raha tsy vita ny lalana. Izay no hilazantsika hoe: “Amboary ny lalana!”. Anisan’ny “priorité des priorités” io lalanareo io. Raha ela indrindra ny andro anaovana an’io, eo amin’ny folo andro dia vita. Sahy manome toky anareo aho fa vitantsika io lalana io. Rehefa tonga ny fotoana hoy izy. Tsy hitako izay lalana mba vitan’… Na inona na inona ny masomboly omena anareo, rehefa ratsy ny lalana, tsy hitako izay ilàna ny vokatra. Tena hitako ireo tanimbary fa vokatra tsara ny vary. Dia iny fa tonga indray ireny mpijirika ireny ary tonga dia vidiny mora be ny vokatra satria ratsy ny lalana. Izay no fahavoazana ety.”

Tso-drano no natolotry ny ray aman-dreny any an-toerana ho azy, amin’ny alalan’ny fanomezana manokana, amin’ny haha-ray aman-drenin’ny Malagasy rehetra azy indray.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/28/filoha-ravalomanana-tany-alarobia-vatosola-tsy-handefitra-manana-ny-rariny-intsony/

Fahefana mpanatanteraka mibaiko ny fahefana rehetra – Mitorona fa tsy mandroso amin’ny lalana tokony hizorany ny firenena

Andry Tsiavalona

Tsy takona hafenina intsony fa ny fahefana mpanatanteraka no mibaiko ny fahefana rehetra eto amin’ny Firenena, ka tsy mahagaga raha mitorona fa tsy mandroso any amin’ny làlana tokony hizorany ny fianam-pirenena eo amin’ny sehatra rehetra. Entina manamarina izany ireto tranga manahirana ny sain’ny mpisehatra rehetra eo amin’ny fiainana ara-politika sy ara-pitantanana ary ara-toekarena. Tsy mbola nisy maneran-tany sy teto amin’ny Firenena, ka ny filohan’ny mpanatanteraka, no mampiantso ny fahefana mpanao lalàna, na ny parlemantera ho eny amin’ny Lapan’ny fiadidiana ny Repoblika, na ho eny amin’ny Lapan’ny Praiminisitra.

Iaraha-mahatadidy ny nampiantsoan’ny Praiminisitra ny parlemantera maro an’isa eny amin’ny Antenimieram-pirenena momba ny fandaniana ny lalàn’ny tetibola nasiam-panovàna ho amin’ity taona 2022 ity. Niaraha-nahita maika ny mandoka sy misaotra ny filohan’ny Repoblika na ny minisitra, ny depiote, rehefa mitokana fotodrafitrasa « manarapenitra », kanefa ny andraikitry ny depiote dia ny manakiana sy mijery izay tsy manaraka ny fepetra ara-teknika (normes techniques) teo amin’ny fandrafetana izany. Eo amin’ny sehatry ny fahefana mpitsara dia mazava fa misy dian-tànan’ny filohan’ny Repoblika avokoa ny famoahana didy eny anivon’ny fitsarana. Tsapa fa rehefa olompirenena tsy manohana na heverin’ny mpitondra fa mpifaninana na fahavalo ara-politikany no nanao hetsika na nampaneno lakolosy momba ny trangan-javatra tsy mifanaraka amin’ny lalàna dia samborina sy ampidirina am-ponja.

Tsy zoviana ireo mpanao politika sy mpanao gazety izay any am-ponja ary vao omaly ny omaly no nivoaka ny didim-pitsarana manameloka an’i Rajaonah Mbola, higadra mandritra ny dimy taona sy handoa lamandy 57 miliara ariary. Ny manahirana dia ireo voampanga rehetra niaraka tamin’iy mpanao politika ity dia nahazo fahafahana vonjimaika avokoa. Tsara ampahatsiahivina ihany koa ny raharaha Rolly Mercia sy Berija, izay rehefa dinihana lalina dia hetsika tsy manozongozona ny fitondrana velively. Amin’ny ankapobeny dia tsy manana fahaleovantena mihitsy ny fahefana mpitsara. Mifanindry an-dàlana amin’izany ny momba ireo « mpitandro ny filaminana » izay mpiaro ny olompirenena sy ny fananany no andraikiny kanefa dia ny mifanohitra amin’izany no hita satria rehefa misy hetsika ataon’ny mpianatra na ny mpandraharaha eny amin’ny sehatra samihafa na ny mpiasa mitaky ny zony dia mivadika ho herim-pamoretana ny vahoaka ireo heverina fa tokony hiaro azy.

Tsy azo adinoina ny raharaha « bonbons sucettes » sy « écrans plats » izay heloka bevava satria fanodinkodinam-bola nentina niady tamin’ny valanaretina covid-19. Tsy nisy fepetra noraisin’ny mpitandro ny filaminana ka nanaovana famotopotorana ireo voakasik’izany sy ny fahefana mpitsara. Mazava ho azy fa mpikambana tao amin’ny fahefana mpanatanteraka ireo manampahefana ireo ka tsy azo nokitikitihana satria ny filohan’ny Repoblika no mitondra ny familiana eo amin’ireo rafitra roa ireo. Tsy nisy ary tsy mbola misy ny hetsika nataon’ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana momba ny fisamboram-bola nataon’ny ben’ny tanàn’Antananarivo tao amin’ny CNaps kanefa dia fanodinkodinam-bolam-bahoaka izany. Nisy ireo hetsika saika nataon’ny solombavambahoaka TIM sy ny mpanohitra amin’ny ankapobeny tany Soavinandriana ny herinandro lasa teo kanefa dia ny olom-boatendry no manampatra fahefana manakana izany.

Iaraha-mahatadidy anefa fa fony mbola mpanohitra ny fitondrana, taona efatra lasa, ireo manampahefana ankehitriny dia nivazavaza fa zo fototry ny olompirenena ny maneho hevitra ankalamanjana sy midina an-dàlambe misy fitakiana ataony. Tonga eo amin’ny fitondrana ireto mpanohitra tamin’izany fotoana izany ankehitriny, ka manakana ny olompirenena tsy haneho hevitra indray. Maneho fahalemeny sy mampiseho ny fanaovana dia miverina toy ny fanaony ny mpitondra ankehitriny ireo toe-javatra rehetra ireo. Raha ny Lalàmpanorenana dia misaraka tanteraka ny fahefana rehetra ary samy manana ny andraikitra manandrify azy ny fahefana tsirairay, ka ny mpanatanteraka na ny olomboatendry izay rantsamangaikan’ny mpanatanteraka dia tsy afaka mibaiko velively ny mpanao lalàna.

Fahefana fahaefatra ny mpanao gazety kanefa dia ny eto amin’ity Firenena ity dia maro ny mpanao gazety izay mandray baiko sy mamerina izay lazain’ny lehibeny fotsiny ihany, ka mendrika ho azy ireny ilay famaritana « la voix de son maître ». Tsy mitsaha-mitorona sady jamba sy marenina izao fitondrana izao, hany ka tsy afaka mandroso ny Firenena, hatramin’ny mpiara-miombon’antoka avy no manitsy ny diany.

www.gvalosoa.net/2022/05/28/fahefana-mpanatanteraka-mibaiko-ny-fahefana-rehetra-mitorona-fa-tsy-m...
... TohinyFintinina

1 ora lasa

Fahefana mpanatanteraka mibaiko ny fahefana rehetra – Mitorona fa tsy mandroso amin’ny lalana tokony hizorany ny firenena

Andry Tsiavalona

Tsy takona hafenina intsony fa ny fahefana mpanatanteraka no mibaiko ny fahefana rehetra eto amin’ny Firenena, ka tsy mahagaga raha mitorona fa tsy mandroso any amin’ny làlana tokony hizorany ny fianam-pirenena eo amin’ny sehatra rehetra. Entina manamarina izany ireto tranga manahirana ny sain’ny mpisehatra rehetra eo amin’ny fiainana ara-politika sy ara-pitantanana ary ara-toekarena. Tsy mbola nisy maneran-tany sy teto amin’ny Firenena, ka ny filohan’ny mpanatanteraka, no mampiantso ny fahefana mpanao lalàna, na ny parlemantera ho eny amin’ny Lapan’ny fiadidiana ny Repoblika, na ho eny amin’ny Lapan’ny Praiminisitra.

Iaraha-mahatadidy ny nampiantsoan’ny Praiminisitra ny parlemantera maro an’isa eny amin’ny Antenimieram-pirenena momba ny fandaniana ny lalàn’ny tetibola nasiam-panovàna ho amin’ity taona 2022 ity. Niaraha-nahita maika ny mandoka sy misaotra ny filohan’ny Repoblika na ny minisitra, ny depiote, rehefa mitokana fotodrafitrasa « manarapenitra », kanefa ny andraikitry ny depiote dia ny manakiana sy mijery izay tsy manaraka ny fepetra ara-teknika (normes techniques) teo amin’ny fandrafetana izany. Eo amin’ny sehatry ny fahefana mpitsara dia mazava fa misy dian-tànan’ny filohan’ny Repoblika avokoa ny famoahana didy eny anivon’ny fitsarana. Tsapa fa rehefa olompirenena tsy manohana na heverin’ny mpitondra fa mpifaninana na fahavalo ara-politikany no nanao hetsika na nampaneno lakolosy momba ny trangan-javatra tsy mifanaraka amin’ny lalàna dia samborina sy ampidirina am-ponja.

Tsy zoviana ireo mpanao politika sy mpanao gazety izay any am-ponja ary vao omaly ny omaly no nivoaka ny didim-pitsarana manameloka an’i Rajaonah Mbola, higadra mandritra ny dimy taona sy handoa lamandy 57 miliara ariary. Ny manahirana dia ireo voampanga rehetra niaraka tamin’iy mpanao politika ity dia nahazo fahafahana vonjimaika avokoa. Tsara ampahatsiahivina ihany koa ny raharaha Rolly Mercia sy Berija, izay rehefa dinihana lalina dia hetsika tsy manozongozona ny fitondrana velively. Amin’ny ankapobeny dia tsy manana fahaleovantena mihitsy ny fahefana mpitsara. Mifanindry an-dàlana amin’izany ny momba ireo « mpitandro ny filaminana » izay mpiaro ny olompirenena sy ny fananany no andraikiny kanefa dia ny mifanohitra amin’izany no hita satria rehefa misy hetsika ataon’ny mpianatra na ny mpandraharaha eny amin’ny sehatra samihafa na ny mpiasa mitaky ny zony dia mivadika ho herim-pamoretana ny vahoaka ireo heverina fa tokony hiaro azy.

Tsy azo adinoina ny raharaha « bonbons sucettes » sy « écrans plats » izay heloka bevava satria fanodinkodinam-bola nentina niady tamin’ny valanaretina covid-19. Tsy nisy fepetra noraisin’ny mpitandro ny filaminana ka nanaovana famotopotorana ireo voakasik’izany sy ny fahefana mpitsara. Mazava ho azy fa mpikambana tao amin’ny fahefana mpanatanteraka ireo manampahefana ireo ka tsy azo nokitikitihana satria ny filohan’ny Repoblika no mitondra ny familiana eo amin’ireo rafitra roa ireo. Tsy nisy ary tsy mbola misy ny hetsika nataon’ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana momba ny fisamboram-bola nataon’ny ben’ny tanàn’Antananarivo tao amin’ny CNaps kanefa dia fanodinkodinam-bolam-bahoaka izany. Nisy ireo hetsika saika nataon’ny solombavambahoaka TIM sy ny mpanohitra amin’ny ankapobeny tany Soavinandriana ny herinandro lasa teo kanefa dia ny olom-boatendry no manampatra fahefana manakana izany.

Iaraha-mahatadidy anefa fa fony mbola mpanohitra ny fitondrana, taona efatra lasa, ireo manampahefana ankehitriny dia nivazavaza fa zo fototry ny olompirenena ny maneho hevitra ankalamanjana sy midina an-dàlambe misy fitakiana ataony. Tonga eo amin’ny fitondrana ireto mpanohitra tamin’izany fotoana izany ankehitriny, ka manakana ny olompirenena tsy haneho hevitra indray. Maneho fahalemeny sy mampiseho ny fanaovana dia miverina toy ny fanaony ny mpitondra ankehitriny ireo toe-javatra rehetra ireo. Raha ny Lalàmpanorenana dia misaraka tanteraka ny fahefana rehetra ary samy manana ny andraikitra manandrify azy ny fahefana tsirairay, ka ny mpanatanteraka na ny olomboatendry izay rantsamangaikan’ny mpanatanteraka dia tsy afaka mibaiko velively ny mpanao lalàna.

Fahefana fahaefatra ny mpanao gazety kanefa dia ny eto amin’ity Firenena ity dia maro ny mpanao gazety izay mandray baiko sy mamerina izay lazain’ny lehibeny fotsiny ihany, ka mendrika ho azy ireny ilay famaritana « la voix de son maître ». Tsy mitsaha-mitorona sady jamba sy marenina izao fitondrana izao, hany ka tsy afaka mandroso ny Firenena, hatramin’ny mpiara-miombon’antoka avy no manitsy ny diany.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/28/fahefana-mpanatanteraka-mibaiko-ny-fahefana-rehetra-mitorona-fa-tsy-mandroso-aminny-lalana-tokony-hizorany-ny-firenena/

EDITO 28 Mey – Fetin’ny Reny – Mahatsiaro an’i Neny Lalao Ravalomanana Antananarivo

Ny Valosoa

Higadona rahampitso 29 Mey 2022 ny fety natokana ho an’ny renim-pianakaviana, na dia fety nadikantsika tamin’ny vahiny aza io fetin’ny Reny io dia tsy mampaninona, satria isika Malagasy dia mpanaja ray amandreny, sady reny rahateo ny fototeny niavian’ny teny hoe “firenena”, midika izany fa manana ny lanjany ny vehivavy eto amin’ny tanindrazantsika.

Ho antsika eto Antananarivo Renivohitra manokana dia nananjara isika tamin’ny fotoan’andro, f’efa nanana Ben’ny tanàna tena nampiaina izany hoe fon-dreny izany dia i Neny Lalao Ravalomanana, voaporofo izany tamin’ny fifampitondrana tao amin’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra, mbola tsaroan’ny mpiasa tao amin’ny Cua ny nanambaran’i Neny: Ben’ny tanàna, fa tsy hisy ny fandroahana mpiasa na dia fantany aza fa maro ireo mpiasa no nampidirina fahatany vokatry ny gaboraraka nataon’ireo mpitondra ny tanàna teo alohany, indroa isan-taona ireo mpiasan’ny Cua no nahazo fanomezana avy amin’ny Ben’ny tanàna, ka afaka nanao fety tamim-pitoniana.

Ho an’ny vahoakan’Antananarivo indray dia ara-dalàna ny fandraofana ny fako na dia teo aza ny fingampingana nataon’ireo ambaratongam-pahefana samihafa, nilamina ny fifamoivoizana torak’izany koa ny tsena, afaka nitady tamin-kahalalahana ireo mpivarotra.
Saingy indrisy fa niova ny mpitantana ny tanàna, Ingahy Mera Vazahabe indray, no voafidy ho ben’ny tanàna,izay marihana fa nisy ny hoso-pifidianana, satria tokony ho ny lisi-pifidianana nampiasaina tamin’ny fifidianana solombavambahoaka ihany no nampiasaina, kanefa dia tsy izany no niseho fa nisy ny fanovana, dia lasan’ny Mapar ny fitantanana ny tanàna dia io iaraha-mahita io ny fahapotehana, maloto ny tanàna satria tsy voaroaka ny fako, mitaraina ny mpivarotra, fa tadiavin-dry Vazahabe amidy amim-bahiny ny eny Analakely, ary ny fifamoivoizana dia vao mainka mikatso tsy toy ny hatramin’izay, foronina avokoa izay ambara ho fiovana sy fanatsarana, kanefa dia aotra e! vokatry ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra ny tanàna no mahatonga ireo voalaza rehetra ireo.

Ka raha tonga ny fetin’ny Reny dia mahatsiaro an’i Neny sy ny soa vitany teto Antananarivo Renivohitra ireo mpiasan’ny Cua, ny 26 Jona rahateo efa ho avy, ary ny vahoakan’Iarivo efa niaina tamim-pitoniana tsy latsak’izany, ka tsy sasatra ny mitondra azy amim-bavaka, ahazo fahasalamana hatrany.

Isika eto amin’ny Gazety Ny Valosoa Vaovao dia miombom-peo amin’ny vahoakan’ Antananarivo Renivohitra mahatsiaro manokana an’i Neny Lalao Ravalomanana, sady miarahaba azy tratra ny fetin’ny Reny, mirary azy ho ela velona eo anilan’ny vadiny, satria manana andraikitra lehibe izy amin’ny fikarakarana ny Filoha Ravalomanana, izay mbola andrandraintsika Malagasy hanarina ny firenena.

www.gvalosoa.net/2022/05/28/edito-28-mey-fetinny-reny-mahatsiaro-ani-neny-lalao-ravalomanana-anta...
... TohinyFintinina

1 ora lasa

EDITO 28 Mey – Fetin’ny Reny – Mahatsiaro an’i Neny Lalao Ravalomanana Antananarivo

Ny Valosoa

Higadona rahampitso 29 Mey 2022 ny fety natokana ho an’ny renim-pianakaviana, na dia fety nadikantsika tamin’ny vahiny aza io fetin’ny Reny io dia tsy mampaninona, satria isika Malagasy dia mpanaja ray amandreny, sady reny rahateo ny fototeny niavian’ny teny hoe “firenena”, midika izany fa manana ny lanjany ny vehivavy eto amin’ny tanindrazantsika.

Ho antsika eto Antananarivo Renivohitra manokana dia nananjara isika tamin’ny fotoan’andro, f’efa nanana Ben’ny tanàna tena nampiaina izany hoe fon-dreny izany dia i Neny Lalao Ravalomanana, voaporofo izany tamin’ny fifampitondrana tao amin’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra, mbola tsaroan’ny mpiasa tao amin’ny Cua ny nanambaran’i Neny: Ben’ny tanàna, fa tsy hisy ny fandroahana mpiasa na dia fantany aza fa maro ireo mpiasa no nampidirina fahatany vokatry ny gaboraraka nataon’ireo mpitondra ny tanàna teo alohany, indroa isan-taona ireo mpiasan’ny Cua no nahazo fanomezana avy amin’ny Ben’ny tanàna, ka afaka nanao fety tamim-pitoniana.

Ho an’ny vahoakan’Antananarivo indray dia ara-dalàna ny fandraofana ny fako na dia teo aza ny fingampingana nataon’ireo ambaratongam-pahefana samihafa, nilamina ny fifamoivoizana torak’izany koa ny tsena, afaka nitady tamin-kahalalahana ireo mpivarotra.
Saingy indrisy fa niova ny mpitantana ny tanàna, Ingahy Mera Vazahabe indray, no voafidy ho ben’ny tanàna,izay marihana fa nisy ny hoso-pifidianana, satria tokony ho ny lisi-pifidianana nampiasaina tamin’ny fifidianana solombavambahoaka ihany no nampiasaina, kanefa dia tsy izany no niseho fa nisy ny fanovana, dia lasan’ny Mapar ny fitantanana ny tanàna dia io iaraha-mahita io ny fahapotehana, maloto ny tanàna satria tsy voaroaka ny fako, mitaraina ny mpivarotra, fa tadiavin-dry Vazahabe amidy amim-bahiny ny eny Analakely, ary ny fifamoivoizana dia vao mainka mikatso tsy toy ny hatramin’izay, foronina avokoa izay ambara ho fiovana sy fanatsarana, kanefa dia aotra e! vokatry ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra ny tanàna no mahatonga ireo voalaza rehetra ireo.

Ka raha tonga ny fetin’ny Reny dia mahatsiaro an’i Neny sy ny soa vitany teto Antananarivo Renivohitra ireo mpiasan’ny Cua, ny 26 Jona rahateo efa ho avy, ary ny vahoakan’Iarivo efa niaina tamim-pitoniana tsy latsak’izany, ka tsy sasatra ny mitondra azy amim-bavaka, ahazo fahasalamana hatrany.

Isika eto amin’ny Gazety Ny Valosoa Vaovao dia miombom-peo amin’ny vahoakan’ Antananarivo Renivohitra mahatsiaro manokana an’i Neny Lalao Ravalomanana, sady miarahaba azy tratra ny fetin’ny Reny, mirary azy ho ela velona eo anilan’ny vadiny, satria manana andraikitra lehibe izy amin’ny fikarakarana ny Filoha Ravalomanana, izay mbola andrandraintsika Malagasy hanarina ny firenena.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/28/edito-28-mey-fetinny-reny-mahatsiaro-ani-neny-lalao-ravalomanana-antananarivo/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 28 Mey 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

1 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 28 Mey 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Antsirabe - Famelomamaso - Redynamisation

Foana ny hetsika!

Hiova paikady ny mpanohitra!
... TohinyFintinina

1 ora lasa

Antsirabe - Famelomamaso - Redynamisation

Foana ny hetsika!

Hiova paikady ny mpanohitra!

Izy lany tamin’ny halabato hono no mba milaza fa misy kolikoly ao amin’ny Fitsaràna.

Jiolahy mampiesona an!… Aloavy daholo aloha ny volan’olona fa ilaozana mandrebireby!
... TohinyFintinina

18 ora lasa

Izy lany tamin’ny halabato hono no mba milaza fa misy kolikoly ao amin’ny Fitsaràna.

Jiolahy mampiesona an!… Aloavy daholo aloha ny volan’olona fa ilaozana mandrebireby!

Comment on Facebook Izy lany tamin’ny ...

Na mijery ny tarehiny makando

Manontany tena izy izao na Misy fanjakana eto na tsia. Mampihomehy

Efa nandroso Gasîkara raha olona nahay nanontany tena no nitondra teo

otrany oe vao izao zany no nisy ,asio caméra caché ao de itanao ny zavamisy marina ao

N' importe quoi!!!

Misy sefony anie izany e....

Tsy mahafehy ny mpiara-miasa @ny izany ny Mpitondra, ka mbola ilaina foana ve?

Tsarao Ary n'y fitsarana raha sahy ho jerena kely ,lazao Oe tsy anao politika intsony

Rainivoanjoihany anefa no justice ! kkkkk

Mody Fialana bala @ didy navoaka momba Mbola R.

View more comments

Antsirabe – TIM – Famelomamaso – Redynamisation – Manakantsakana indray ny fitondrana Rajoelina

Ny Valosoa

Araka ny efa nahiana dia tsy namela ny antoko TIM hanatanteraka ny hetsika fameloma-maso ao amin’ny kianjan’i Magro ao Antsirabe ny fitondrana Rajoelina. Nampiseho ny fahalemeny sy fahakanosàny indray izy ity manoloana ireo olona aman’arivo tonga mifanatrika amin’ny filoha Marc Ravalomanana n’aiza n’aiza alehany. Hany ka tadiavina daholo izay fomba rehetra hanelingelenana sy hampikatso ireo hetsika omanin’ny antoko. Tsy mandry saina ny fitondrana satria fahefana azo tamin’ny halatra no nahatonga azy eo, ary atahorana fatratra ny mpanohitra noho ny fahatsapan’ireo vahoaka ny soa vitan’i Marc Ravalomanana, mitaha amin’ity asa tsy misy vita sy fampanantenàna paokaty ataon’ity fitondra tsy mari-toerana ity.

Tsy voahaja ny zo fototra maha-olona, fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra. Manjaka ny fanaparam-pahefana amin’ny fampiasàna ireo mpitandro filaminana. Nandritra ny dia miala an’Antananarivo mihazo an’Antsirabe dia nosakanana in-telo ireo fiara nitondra ny delegasionan’ny antoko TIM, Ampangabe, Ilempona Antanifotsy, Andranomanelatra. Ary naharitra hatrany amin’ny fahefa-kadiny ny fanakanana.

Fantatra androany hariva fa nandritra ny fivoriana nataon’ny OMC izay notarihan’ny lehiben’ny distrika no nahafantarana fa nosakanana ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana sy ny delegasiona miaraka mba hahafahana mahafantatra ireo olona ao anaty ny fiara rehetra.

Etsy ankilany, raha efa tamin’ny 19 mey no nametraka fangatahana hanatanteraka ny hetsika famelomamason’ny antoko TIM rahampitso 28 mey, tamin’ny alalan’ny solontena roa dia androany hariva amin’ny 4 ora vao namoaka ny valiny ireo avy ao amin’ny OMC, fa tsy azo atao ny mamory olona ao amin’ny kianjan’ny Magro Avaratsena fa omena toerana ivelan’ny tanàna, toerana izay tsy an’ny fanjakana, CDA Vaotofotsy no natalotry ny prefe.

Dia mbola iharan’ny ramatahora sy fandrahonana ihany koa ireo mpitariky ny antoko TIM. Tsy azo atao koa na ny mandalo eo amin’ny kianjan’ny Magro mampahafantatra ny olona fa tsy eo ny hetsika fa any amin’ny toeran-kafa. Raha tsy izany dia efa rahonana hoe ho samborina tsy ho tafody any Antananarivo.

Manoloana izany jadona sy ezaka fanampenam-bava izany, dia hivory ny ny delegasiona sy ny mpitarika ny antoko TIM mahakasika ny fanapahankevitry ny mpitondra.

Ny miharihary aloha amin’izao dia fanjakana matahotra, malemy sy tsy mahatoky tena no misy eto.

www.gvalosoa.net/2022/05/27/antsirabe-tim-famelomamaso-redynamisation-manakantsakana-indray-ny-fi...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Antsirabe – TIM – Famelomamaso – Redynamisation – Manakantsakana indray ny fitondrana Rajoelina

Ny Valosoa

Araka ny efa nahiana dia tsy namela ny antoko TIM hanatanteraka ny hetsika fameloma-maso ao amin’ny kianjan’i Magro ao Antsirabe ny fitondrana Rajoelina. Nampiseho ny fahalemeny sy fahakanosàny indray izy ity manoloana ireo olona aman’arivo tonga mifanatrika amin’ny filoha Marc Ravalomanana n’aiza n’aiza alehany. Hany ka tadiavina daholo izay fomba rehetra hanelingelenana sy hampikatso ireo hetsika omanin’ny antoko. Tsy mandry saina ny fitondrana satria fahefana azo tamin’ny halatra no nahatonga azy eo, ary atahorana fatratra ny mpanohitra noho ny fahatsapan’ireo vahoaka ny soa vitan’i Marc Ravalomanana, mitaha amin’ity asa tsy misy vita sy fampanantenàna paokaty ataon’ity fitondra tsy mari-toerana ity.

Tsy voahaja ny zo fototra maha-olona, fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra. Manjaka ny fanaparam-pahefana amin’ny fampiasàna ireo mpitandro filaminana. Nandritra ny dia miala an’Antananarivo mihazo an’Antsirabe dia nosakanana in-telo ireo fiara nitondra ny delegasionan’ny antoko TIM, Ampangabe, Ilempona Antanifotsy, Andranomanelatra. Ary naharitra hatrany amin’ny fahefa-kadiny ny fanakanana.

Fantatra androany hariva fa nandritra ny fivoriana nataon’ny OMC izay notarihan’ny lehiben’ny distrika no nahafantarana fa nosakanana ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana sy ny delegasiona miaraka mba hahafahana mahafantatra ireo olona ao anaty ny fiara rehetra.

Etsy ankilany, raha efa tamin’ny 19 mey no nametraka fangatahana hanatanteraka ny hetsika famelomamason’ny antoko TIM rahampitso 28 mey, tamin’ny alalan’ny solontena roa dia androany hariva amin’ny 4 ora vao namoaka ny valiny ireo avy ao amin’ny OMC, fa tsy azo atao ny mamory olona ao amin’ny kianjan’ny Magro Avaratsena fa omena toerana ivelan’ny tanàna, toerana izay tsy an’ny fanjakana, CDA Vaotofotsy no natalotry ny prefe.

Dia mbola iharan’ny ramatahora sy fandrahonana ihany koa ireo mpitariky ny antoko TIM. Tsy azo atao koa na ny mandalo eo amin’ny kianjan’ny Magro mampahafantatra ny olona fa tsy eo ny hetsika fa any amin’ny toeran-kafa. Raha tsy izany dia efa rahonana hoe ho samborina tsy ho tafody any Antananarivo.

Manoloana izany jadona sy ezaka fanampenam-bava izany, dia hivory ny ny delegasiona sy ny mpitarika ny antoko TIM mahakasika ny fanapahankevitry ny mpitondra.

Ny miharihary aloha amin’izao dia fanjakana matahotra, malemy sy tsy mahatoky tena no misy eto.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/27/antsirabe-tim-famelomamaso-redynamisation-manakantsakana-indray-ny-fitondrana-rajoelina/

Comment on Facebook 1764140243706142_5141404032646396

Prefe vongany, OMC vongany, SEG vongany. Rehefa hiara-manonja ny vahoaka, izy indray no atody miady amam-bato. Alefa TIM. Tohizo ny famelomamaso. Tsy hainy io.

*Voageja manodidina izahay nefa tsy tery *. Maika koa hitombo fatratra ny fitiavan'ny olona azy fa ndao moa e!!!!ataovy ihany izay ierehan'ny olona amin'izao fanakantsakanana izao

Zany foana zany foana no averimberinao

Tsara raha mba hadika manontolo amin’ny teny frantsay izao fanazavana ny fampanjakana Jadona izao, mba ho fantatry ny any ivelany tsara. Ny gazety momba an’ity Fitondrana ity, izay manao lahatsoratra amn’ny teny frantsay mantsy, mety tsy hanazava ny marina toy izao. Tsy maintsy mandresy ny MARINA, fa MANÀNA FINOANA DAHOLO ISIKA !🙏

Fatahorana no lehibe indrindra tssss...

Fitondrana fozaorana

Tsy ny fanjakana no malemy , matanjaka matoa mahavoasakana, fa nareo mihitsy no kanosa sy malemy matoa manaiky lembenana izay lazainareo fa jadona, efa fantatsa fa tsy hahazo raha mangataka dia mbola atao ihany or anareo manokana ilay toerana, tsy haharesy tosika izay jadona hahazo anareo nareo amy 2023 fa toa kanosa loatsa

Mpitondra jiolahy mpanitsakitsaka ny lalàna sy ny Malagasy no mitondra an'i Madagasikara :fahavalompirenena!

Elisany manakan_tsakana Izay mody miafina ao ambadiky ny hoe manao ny asany IREO : efa nandini_tena ve elisany ? Tsy taspan'lisany mihitsy ve fa sarim_bavy elisany sady ATAON_drajoelina ohatry ny saribakoliny , aza dia DONDRONA OA !

Za vao avy tany tulear tsisy nanakana raha tsy tany lalana makany mangily izay mpianatra gendarme stagiere vavy eo ireto ny taratara savaina dia police mpanotra iray izay tao tampotanana tulear iany nefa 930 km mandroso sy niverina, mazava be ny tiany fitondrana atao e , tsy olona adala akory ny gasy e

View more comments

NY OLAN’NY ANJERIMANONTOLO

Tena tsisy tokotaniny ny tontolom-pampianarana.
Hetsika sy fitokonana, mbola nofy izay hifarana.
Saingy hatreto ny mpitondra, tsy mahita vahaolana,
Fa ny ataony, izao hatrany: ny mampanantena volana!

Miova sy mivoatra hatrany ny endriky ny fitokonana.
Ny hany asetry izany anefa: tsisy afa-tsy fandrahonana,
Miampy lainga, fitapitaka, vonoafo, tampi-maso.
Vahaolana tsy misy fa mitohy ny andrasoandraso!

Arirarira hatrany hatrany iretsy mpianatra mitokona,
Aparitaka amin’ny baomban-dry “bebaoty” sy ry “bokona”.
Izay mikiry ny hijoro dia matetika samborina.
(Tsisy fahalalahana eto raha fehezina sy tsorina!)

Tara lava ny karama ho an’ireo mpandraharaha.
Miverimberina hatrany, saingy hatreto tsy voavaha.
Raha mba ny anareo mpitondra ve no tapaka na tara,
Ahoana re hoy ry bemolotra? angamba hisy ny bagara!

Ireo mpampianatra mpikaroka, efa tofoka sy boboka.
Raha ny hetsi-pitakiany, hatreto aloha dia toa mijoboka,
Fa ny fitsarana avo toa mangina tsy miteny.
(Tampina inona mihitsy re ny mason’izy ireny?)

…Tena tsisy tokotaniny raha ny anjerimanontolo.
Ny mpitondra ve no jamba na koa pahina daholo?
Tsy nandia izay hoe tokonana eny Ankatso ry boaikely,
Ka izay olana ao, tsy fantany sy tsy hainy velively!

IRINA HO TAFITA (26-05-22)

www.gvalosoa.net/2022/05/27/ny-olanny-anjerimanontolo/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY OLAN’NY ANJERIMANONTOLO

Tena tsisy tokotaniny ny tontolom-pampianarana.
Hetsika sy fitokonana, mbola nofy izay hifarana.
Saingy hatreto ny mpitondra, tsy mahita vahaolana,
Fa ny ataony, izao hatrany: ny mampanantena volana!

Miova sy mivoatra hatrany ny endriky ny fitokonana.
Ny hany asetry izany anefa: tsisy afa-tsy fandrahonana,
Miampy lainga, fitapitaka, vonoafo, tampi-maso.
Vahaolana tsy misy fa mitohy ny andrasoandraso!

Arirarira hatrany hatrany iretsy mpianatra mitokona,
Aparitaka amin’ny baomban-dry “bebaoty” sy ry “bokona”.
Izay mikiry ny hijoro dia matetika samborina.
(Tsisy fahalalahana eto raha fehezina sy tsorina!)

Tara lava ny karama ho an’ireo mpandraharaha.
Miverimberina hatrany, saingy hatreto tsy voavaha.
Raha mba ny anareo mpitondra ve no tapaka na tara,
Ahoana re hoy ry bemolotra? angamba hisy ny bagara!

Ireo mpampianatra mpikaroka, efa tofoka sy boboka.
Raha ny hetsi-pitakiany, hatreto aloha dia toa mijoboka,
Fa ny fitsarana avo toa mangina tsy miteny.
(Tampina inona mihitsy re ny mason’izy ireny?)

…Tena tsisy tokotaniny raha ny anjerimanontolo.
Ny mpitondra ve no jamba na koa pahina daholo?
Tsy nandia izay hoe tokonana eny Ankatso ry boaikely,
Ka izay olana ao, tsy fantany sy tsy hainy velively!

     IRINA HO TAFITA (26-05-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/05/27/ny-olanny-anjerimanontolo/

Comment on Facebook NY OLAN’NY ...

Tsy tsapan'ny fanjakana mihitsy oe ampy ampiongaan azy @ sezany ireo , enjana ian le +24 ko

Ny mampalahelo dia zahay mpianatra atao drô fitaivana 😢

Mankasitraka@ tononkalo saingy hoy ny tanora hoe : misy mihaino ????

MITENY NY MPITSARA

Niala tamin’ny fahanginany ny sendikàn’ny mpitsara,
Ary tsy nihambahamba fa dia sahy nanambara
Ny amin’ny tokony hiverenana hanajana ny lalàna,
Ka voateniny manokana ireo mpitondra fanjakana.

Inoana fa tsy tonga ho azy ny endri-javatra toy izany,
F’efa marobe ny “tsindry” miala avy any ambony any,
Ka indreny ny mpitsara, heno mafy ny fitrenany,
Satria voakitika tanteraka ny amin’ny fahaleovantenany!

Maro ny olo-nanakiana, (tena nila ho fotsy rora!)
Ny amin’ny fomba nanendrena ity ilay hoe goverinora.
Tena tokony hofidiana fa tsy notendrena ireny,
Saingy “ny avo” ve voavidy ka nangina tsy niteny?

Misy ny olom-panjakana tena hita tato ho ato
Fa dia lasa vilam-bava, nefa maika hitari-bato.
Moa mahery ve ny vola ka dikaina ny lalàna?
(Indreo ny maro fa voavidin’ny sinoa sy ny karana!)

Ny vahoaka efa nitroatra sady nampiseho fandavana,
Saingy nisy ny najoro, tsy nahazo fankatoavana!
Amboletra no natao fa ny eny ambony ve no miaro?
Miakatrakatra ny feo sy ny hatezeran’olo-maro!

…Niala tamin’ny fahanginany ny sendikàn’ny mpitsara.
(Mbola tsy fahita izany teto Madagasikara!)
…Tanatin’ny enimpolo taona, sambany ny toy izao,
Ka mbà misaina sy mihevera ry efa tsisy kalitao!

DADAN’i RIANA (21-05-22)
... TohinyFintinina

2 andro lasa

MITENY NY MPITSARA

Niala tamin’ny fahanginany ny sendikàn’ny mpitsara,
Ary tsy nihambahamba fa dia sahy nanambara
Ny amin’ny tokony hiverenana hanajana ny lalàna,
Ka voateniny manokana ireo mpitondra fanjakana.

Inoana fa tsy tonga ho azy ny endri-javatra toy izany,
F’efa marobe ny “tsindry” miala avy any ambony any,
Ka indreny ny mpitsara, heno mafy ny fitrenany,
Satria voakitika tanteraka ny amin’ny fahaleovantenany!

Maro ny olo-nanakiana, (tena nila ho fotsy rora!)
Ny amin’ny fomba nanendrena ity ilay hoe goverinora.
Tena tokony hofidiana fa tsy notendrena ireny,
Saingy “ny avo” ve voavidy ka nangina tsy niteny?

Misy ny olom-panjakana tena hita tato ho ato
Fa dia lasa vilam-bava, nefa maika hitari-bato.
Moa mahery ve ny vola ka dikaina ny lalàna?
(Indreo ny maro fa voavidin’ny sinoa sy ny karana!)

Ny vahoaka efa nitroatra sady nampiseho fandavana,
Saingy nisy ny najoro, tsy nahazo fankatoavana!
Amboletra no natao fa ny eny ambony ve no miaro?
Miakatrakatra ny feo sy ny hatezeran’olo-maro!

…Niala tamin’ny fahanginany ny sendikàn’ny mpitsara.
(Mbola tsy fahita izany teto Madagasikara!)
…Tanatin’ny enimpolo taona, sambany ny toy izao,
Ka mbà misaina sy mihevera ry efa tsisy kalitao!

      DADAN’i RIANA (21-05-22)

Comment on Facebook MITENY NY MPITSARA ...

Diovy io fitsarana io, jereo ny mahantra sy tsy misy lamosina, aza hanaovana tsindry hazolena izy ireo. Averiko foana, REHEFA MANAO ZAVATRA TSAROVY NY FARANY???

Ra tena hiaro ny famarinana hianareo de reo trondro vavety manao ny tsy mety reo alo ataovy voaloany @ ny asananareo fa tsy ny madinika fona no mizaka ny tsy rariny eto

Il faut absolument lutter pour que la justice règne. C'est l'unique façon de bannir la corruption. Bon courage. 👏👏👏

ampanjakao ny fahamarinana fa any aminareo ny hoavin'ny firenena misaotra tompoko

De aza atao vava fotsiny ilay tsy fanekenareo ny pitondra fanjakana fa ampiaro azy ny lalàna ,de lasa lavitra Madagascar malalatsika

A qui de droit ! Dire pour dire, on a marre; et, Dire pour faire, n'est pas tard. J'assume 🙏🇲🇬🙏🇲🇬🙏🇲🇬🙏

Ef ELA ambato bevoka e ! Enga anie !

Diovy aloha ny ao an-tokantranonareo fa efa leo ko ny vahoaka madinika @ny fitsarana mitongilana miseho isanandro...atsaharo ny kolikoly avo lenta izay nanjaka efa ela eo anivon'ny fitsarana ary nampalaza anareo hatrizay...

Marina tompoko, tsy misy fahamari nana fa manjaka ny tsindry, ny koli koly.

Tena marina le pub nao tsy hita mo fa mena ambany ny mena nareo Zay tsy nisy tao anatin'ny 60 taona zao zava mitranga zao

Asa fa tsy kabary sy fampitahorana ary mampaneno lakolosy fotsiny ,toy ny nataon ny grands corps mila asa ny olona ary mila zavatra mivaingana ao aminareo ny hery arovy ny vahoaka fa mahantra sy mijaly

Misaotra tompoko fa tena tsara sy marina

Tsy hitako ze olana amzany, endrikin'ny demokrasia izany, zavatra tena normal amin'ny tany mandala ny fotokevitra demokratika: afaka maneho hevitra am-pilaminana daholo ny rehetra de mihaino ny fanjakana.

Misy fanamboarana ilaina hatao hoah' ny fahefàna samihafa ao anatin'ny Fitsaràna ao. Tsy maintsy voatsindrin'ny Mpanatanteraka ny Fitsaràna raha mbola ny Ministry ny Fitsaràna no lehiben'ny Mpampanoa Lalàna, manendry sy manasazy azy.

MARINA TOPOKO NY LALANA ETO MADAGASCAR TSY HO ANY MELOKA FA HO ANY ILAY TSY MANOMPO TSY MANOMPO NY ATOKO NY AO @ FITONDRANA. MITENY NY MARINA MIDITRY AMPONJA. TSY MISY LALANA MIFEHY NY FONJA. ITY MILA MIJANONA ELA AO AMPONJA ITY TSY MILA HAJANONA ELA AO AMPONJA IZANY NY FILOHAINANA AO MADAGASCAR. JADONA NO MANJAKA. MBOLA LAVITRA NY AFO NY KITAY MOMBA NY FANDRSOANA

Aiza ho aiza ilay fianianana natao

Io aoriana io ny sortie. Resaka ka mba hatao eeee.

Ary ny Administrateurs civils ve mba tena sahy sa mba formalités fotsiny?Asehoy ilay maha intellectuels élites de Madagascar anareo fa aza manaiky ho voavidy e

Marine n'y olona te hanao n'y tsara fa ny foza no manao pression azy ireo dia tsy afaka. Aza omena tsiny ry zareo fa mampalahelo

Be resaka fotsiny !

Io izany Dia ireo mpitondram-panjakana ambony rehetra aloha no fongorina. Any amin'ireo no fototry ny kolikoly. Ny irakiraka avy eo no mampalahelo

Grave à la situations

- Raha tena tiana ny hampanjaka ny FAHAMARINANA eto antanana dia ireo LEHIBE ny kolikoly no tokony handraisana andraikitra voalohany fa tsy ireo irakiraka . - Rehefa ianareo MPITSARA no mahatsapa fa misy zavatra tsy mandeha @ tokony izy ny fitantanana ny FIRENENA , dia efa fanomezan- TOKY ho any olona izany fa mbola mety hisy ny fanantenana handehanana sy HIVERENANA @ FAHAMARINANA * MAHATOKY anareo ny olona fa dia MAHAHEREZA mba hampanjaka izany fahamarinana izany . MISAOTRA TOMPOKO

Efa niverimberina indray ilay fitsarambahoaka tato ho ato. Tao n'y mpitandro filaminana nalain'ny olona ankeriny,izay mbola tsy ary nisy , tranga farany ilay didimpitsarana nivoaka vao hai gana 27milliard d'ariary!!! Izay tsy ary nisy tato anatin'ny 60 taona... Marina daholo n'y resak'olona hoe diovy n'y ao anatinareo,MBA aza avilana intsony Io fandanjana Io ré ry zareo ao eh fa n'y mahatra toa very hevitra matetika... Mankahery anao amin'ny ady hiatreanao. Am-pitiavana bé

MIJABAKA @ NY RAHARAHAM-PURSARANA NY FITONDRANA MPANATANTERAKA , EKENA . FA NY MARO @ MPITSARA KOA NO RESIN' NY KOLIKOLY E !

View more comments

Antoko TIM – Sabotsy 28 Mey – Famelomamaso – Redynamisation – Distrikan’Antsirabe I

Ny Valosoa

Ho fanomanana ny famelomamason’ny na redynamisation ho tanterahin(ny antoko TIM ao anaty ny distrikan’Antsirabe I ny asabotsy izao, dia nisy fanadiovana faobe notanterahina tao anaty ny kianjan’ny Magro Avaratsena.

Fanehoana firasiankina, fanehoana fiarahamientana no tazana teny ary niandahy, niambavy ny tanora sy ny lehibe izay nitondra fitaovana. Nentanin’ny faharisihana izy ireo tsy noterena, tsy novozonana, tsy nokaramaina.

Momba ny fahazoan-dalana hanao ny hetsika dia nanambara ny solombavambahoaka Jean François Michel fa tsy tokony hisy ny mizàna tsindrinila satria efa maro ny famoriham-bahoaka sy hetsika politika ataon’ny antokon’ny fitondrana any amin’ny faritra.

“Izaho efa niteny sy nananatra an-dry zareo hoe aleo tsy ho avy aminareo ny fanafintohinana, na ho atao zanak’ikalahafa fa tokony omena malalaka ny rehetra; efa mitety faritra daholo indrindra indrindra ny volomboasary. Tanindrazana iaraha-manana ity fa tsy an-dry zareo irery”, hoy i Jean François Michel.

Antenaina araka izany fa tsy hisy indray ny sakana toy ny nataon’ny prefen’i Soavinandriana, izay nanatrika taorian’izay, ny hetsika nokarakarain’ny volomboasatry tany an-toerana tamin’ny andro nifanandry tamin’ny an’ny antoko TIM ihany.

www.gvalosoa.net/2022/05/26/antoko-tim-sabotsy-28-mey-famelomamaso-redynamisation-distrikanantsir...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Antoko TIM – Sabotsy 28 Mey – Famelomamaso – Redynamisation – Distrikan’Antsirabe I

Ny Valosoa

Ho fanomanana ny famelomamason’ny na redynamisation ho tanterahin(ny antoko TIM ao anaty ny distrikan’Antsirabe I ny asabotsy izao, dia nisy fanadiovana faobe notanterahina tao anaty ny kianjan’ny Magro Avaratsena.

Fanehoana firasiankina, fanehoana fiarahamientana no tazana teny ary niandahy, niambavy ny tanora sy ny lehibe izay nitondra fitaovana. Nentanin’ny faharisihana izy ireo tsy noterena, tsy novozonana, tsy nokaramaina.

Momba ny fahazoan-dalana hanao ny hetsika dia nanambara ny solombavambahoaka Jean François Michel fa tsy tokony hisy ny mizàna tsindrinila satria efa maro ny famoriham-bahoaka sy hetsika politika ataon’ny antokon’ny fitondrana any amin’ny faritra.

“Izaho efa niteny sy nananatra an-dry zareo hoe aleo tsy ho avy aminareo ny fanafintohinana, na ho atao zanak’ikalahafa fa tokony omena malalaka ny rehetra; efa mitety faritra daholo indrindra indrindra ny volomboasary. Tanindrazana iaraha-manana ity fa tsy an-dry zareo irery”, hoy i Jean François Michel.

Antenaina araka izany fa tsy hisy indray ny sakana toy ny nataon’ny prefen’i Soavinandriana, izay nanatrika taorian’izay, ny hetsika nokarakarain’ny volomboasatry tany an-toerana tamin’ny andro nifanandry tamin’ny an’ny antoko TIM ihany.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/26/antoko-tim-sabotsy-28-mey-famelomamaso-redynamisation-distrikanantsirabe-i/

Tongava hiantsena ho any Neny ao aminy Magro Behoririka rahampitso zoma sy sabotsy izao .

Tongava maro e

www.facebook.com/100022624896995/posts/1202397927191026/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tongava hiantsena ho any Neny ao aminy Magro Behoririka rahampitso zoma sy sabotsy izao .

Tongava maro e

https://www.facebook.com/100022624896995/posts/1202397927191026/

Mahafinaritra! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mahafinaritra!

EFA FENO IREO FEPETRA

Efa feno ireo fepetra entina mba hilazana
Fa tsy misy fahombiazana ny ao anaty fitondrana.
Telo taona izay no lasa, jiro hatreto tapa-dava.
Tsisy ny fihatsarana fa nidify ny mazava.

Rano koa torak’izany, raha ny antoandro tsy afa-maka,
Fa dia tena sasak’alina, izay vao afaka mantsaka.
Amin’izany indrindra anefa ny halatra no toa mibahana,
Fa mahantra ny vahoaka ka mihabe ny fanendahana!

Efa feno ireo fepetra entina mba hitsarana
Sy hanomezana “aotra roa” ny ao anaty fitondrana.
Raha ny “lainga” kosa anefa dia mampiaiky ny tontolo,
F’amin’izay taranja izay dia azony ny “roapolo”.

Ho azy dia ny serasera no amboamboarina ho raitra.
Ny olony ao anefa, indrisy, efa tsy mba mahataitra.
Loza raha hivadibadika, ampangain’ny lela mainy.
(Efa olona lian’ady ka ny mihavana tsy hainy!)

Efa feno ireo fepetra entina hanaporofoana
Fa tsy adala ny vahoaka na koa be fanadinoana.
Tena samy nahatsiaro irony fitaka sy vandy,
Izay natao angoatenda tamin’ny propagandy!

Ka ny fomba tsara indrindra dia izay hoentina hanesorana
Sy hanalana hatramin’ny fakany ireo ekipam-pozaorana.
Tsy amin-kery anefa izany, (miomàna dieny anio),
Fa amin’ny tena fifidianana, marina ary koa madio!

TSIMIMALO (22-05-22)

www.gvalosoa.net/2022/05/24/efa-feno-ireo-fepetra/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EFA FENO IREO FEPETRA

Efa feno ireo fepetra entina mba hilazana
Fa tsy misy fahombiazana ny ao anaty fitondrana.
Telo taona izay no lasa, jiro hatreto tapa-dava.
Tsisy ny fihatsarana fa nidify ny mazava.

Rano koa torak’izany, raha ny antoandro tsy afa-maka,
Fa dia tena sasak’alina, izay vao afaka mantsaka.
Amin’izany indrindra anefa ny halatra no toa mibahana,
Fa mahantra ny vahoaka ka mihabe ny fanendahana!

Efa feno ireo fepetra entina mba hitsarana
Sy hanomezana “aotra roa” ny ao anaty fitondrana.
Raha ny “lainga” kosa anefa dia mampiaiky ny tontolo,
F’amin’izay taranja izay dia azony ny “roapolo”.

Ho azy dia ny serasera no amboamboarina ho raitra.
Ny olony ao anefa, indrisy, efa tsy mba mahataitra.
Loza raha hivadibadika, ampangain’ny lela mainy.
(Efa olona lian’ady ka ny mihavana tsy hainy!)

Efa feno ireo fepetra entina hanaporofoana
Fa tsy adala ny vahoaka na koa be fanadinoana.
Tena samy nahatsiaro irony fitaka sy vandy,
Izay natao angoatenda tamin’ny propagandy!

Ka ny fomba tsara indrindra dia izay hoentina hanesorana
Sy hanalana hatramin’ny fakany ireo ekipam-pozaorana.
Tsy amin-kery anefa izany, (miomàna dieny anio),
Fa amin’ny tena fifidianana, marina ary koa madio!

      TSIMIMALO (22-05-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/efa-feno-ireo-fepetra/

Fiarovana ny tontolo iainana – 10 taona ny 22 mey teo ny tambazotra Tafo Mihaavo

Aly

10 taona ny 22 mey ny fikambanana miaro ny tontolo iainana Tafo Mi-haavo eto amintsika. Ny Tafo Mihaavo dia Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana Harena Voajanahary eto Madagasikara.

Noho ny resaka fiarovana tontolo iainana izay, misy ny namoy ny ainy, misy ny mbola migadra ny mpikambana ao amin’ity fikambanana ity, noho ny fitiavany ny fiarovana sy ny fitantanana ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana eto amintsika. Tany am-piandohana, 482 ny fikambanana izay misy olombelona 925 000 no nanorina ity tambazotra ity, niainga tamin’ny Faritra 17 tamin’izay, amin’ izao fotoana izao, fikambanam-pokonolona miisa 685 ary misy olombelona 3 250 000 manerana ny Faritra 23, izay mahatsapa mahazo tombontsoa mivantana avy amin’ny Tafo Mihaavo no mpikam-bana ao amenity tambazotra ity, fa mbola an-tapitrisany no tsy mpikambana nefa mahazo tombontsoa ihany koa.

Tao anatin’izay 10 taona izay, tsy vitsy ireo tsindry nahazo ary mbola mitohy, ary maro ihany koa ireo fahombiazana azon’ity vondrom-pikambanana ity, ohatra amin’izany ny nahazoan’ny mpikambana miisa 5 avy amin’ny Tafo Mihaavo ny loka lehibe eran-tany mikasika ny fahaiza-mitantana ny harena Voajanahary ho Lovainjafy, eny ifotony ka misy fiantraikany tsara sy goavana eo amin’ny Fokonolona mpitantana sy ireo mpisehatra rehetra anaty faritra ifampivelomana.

Manana ny vina sy tanjona ary ny paikady hanatanterahana izany ny tambazotra ary miara-miasa amin’ny mpisehatra rehetra: Fanjakana, Firaisamonim-pirenena, mpanao gazety, sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombon’antoka ara-bola sy ara-teknika.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/fiarovana-ny-tontolo-iainana-10-taona-ny-22-mey-teo-ny-tambazotra-taf...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fiarovana ny tontolo iainana – 10 taona ny 22 mey teo ny tambazotra Tafo Mihaavo

Aly

10 taona ny 22 mey ny fikambanana miaro ny tontolo iainana Tafo Mi-haavo eto amintsika. Ny Tafo Mihaavo dia Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana Harena Voajanahary eto Madagasikara.

Noho ny resaka fiarovana tontolo iainana izay, misy ny namoy ny ainy, misy ny mbola migadra ny mpikambana ao amin’ity fikambanana ity, noho ny fitiavany ny fiarovana sy ny fitantanana ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana eto amintsika. Tany am-piandohana, 482 ny fikambanana izay misy olombelona 925 000 no nanorina ity tambazotra ity, niainga tamin’ny Faritra 17 tamin’izay, amin’ izao fotoana izao, fikambanam-pokonolona miisa 685 ary misy olombelona 3 250 000 manerana ny Faritra 23, izay mahatsapa mahazo tombontsoa mivantana avy amin’ny Tafo Mihaavo no mpikam-bana ao amenity tambazotra ity, fa mbola an-tapitrisany no tsy mpikambana nefa mahazo tombontsoa ihany koa.

Tao anatin’izay 10 taona izay, tsy vitsy ireo tsindry nahazo ary mbola mitohy, ary maro ihany koa ireo fahombiazana azon’ity vondrom-pikambanana ity, ohatra amin’izany ny nahazoan’ny mpikambana miisa 5 avy amin’ny Tafo Mihaavo ny loka lehibe eran-tany mikasika ny fahaiza-mitantana ny harena Voajanahary ho Lovainjafy, eny ifotony ka misy fiantraikany tsara sy goavana eo amin’ny Fokonolona mpitantana sy ireo mpisehatra rehetra anaty faritra ifampivelomana.

Manana ny vina sy tanjona ary ny paikady hanatanterahana izany ny tambazotra ary miara-miasa amin’ny mpisehatra rehetra: Fanjakana, Firaisamonim-pirenena, mpanao gazety, sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombon’antoka ara-bola sy ara-teknika.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/fiarovana-ny-tontolo-iainana-10-taona-ny-22-mey-teo-ny-tambazotra-tafo-mihaavo/

Andohanan’Analakely-Ambohijatovo

Tsy milamina ny fifamoivoizana, tamin’ny 7 ora maraina dia efa nanomboka ny fitohanana

Gazety Valosoa Rakoto : tsy milamina ny fifamoivoizana etsy Ambohidahy, Andohanan’Analakely, Ambohijatovo, tamin’ny 7 ora maraina dia efa nitohana ny fifamoivoizana omaly.

Ranoux Ramaholy: rond point miandry teleferika angamba e!

Fix Ntsoavina: aleo tazanina e. Toa tsy mahomby ny fandaminan’i Vazahabe sy ny akipany!

Haja Biomed: ho averiny amin taloha foana io rehefa mapmé eo!

Ikala Pakerety : efa nampoizina io fa aleo andeha e ! Zany ny hevitry ny manam-pahaizana eto amintsika.

Laurette Ampisafy Mafoaka: efa omaly alahady anie io no nampiharina e!

Arphine Rahelisoa Helisoa : gravy fa amin’ny 7 ora maraina dia ambotaka beeeee! Vao maika manakorontana ilay fandaminan’ny CUA.

Ernest Rakotovololona : gravy be e ! alahady avy misy ambotaka.

Rencho Mihari-ni: aiza ko alahady vitsy fiara mandeha no anaovana fanandramana avy eo dia lazaina hoe TENA METY. Asa mba manampahaizana sy teknisianina nianatra taiza no manaiky izany?

Sarah Lina Lucie Lalaoarisoa: mahareta rahavavy fa mbola ho avy Jesosy hanavaka ny ondry sy ny osy o!

Patrice Ratsimbason : tokony nanao modélisation tamin'ny ordinatera !

Caèl Mbola Randri : ye efa nataony d asa zay hiseho fa vato mibahan-dalana d gaga enw! TSY HITAKO ALOU ZAY MAHATSAR'AZY FA BE KORONTANA BE TSS !

Romel Mahafake: zay vao tena very zahay tambanivolo, tsy hahita ze bi sy bà am ty lalana vaovao ao Antananarivo ty, réf hitondra fiara, ho ataon’ny polisy fialamboly!

Flavien Rakotonarivo : mila fahaizana manokana ny gestion flux file d'attente en zone urbaine. Ity vao maika halavaina ny lalana! Tsy milamina e !

Rinasoa Ratovoarinjaka : EFE MIREDIREDY SISA RY VAZAHABE SY RY RAJOELINA SY NY FORONGONY.

Zo Rajaonasimanana : ry tampom-pahaizana isany !

Antsa Andrianarilala : io anie hoa resaka mandany jiro, fa zavatra ts hahava n’inon’ino na e !
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Andohanan’Analakely-Ambohijatovo

Tsy milamina ny fifamoivoizana, tamin’ny 7 ora maraina dia efa nanomboka ny fitohanana

Gazety Valosoa Rakoto : tsy milamina ny fifamoivoizana etsy Ambohidahy, Andohanan’Analakely, Ambohijatovo, tamin’ny 7 ora maraina dia efa nitohana ny fifamoivoizana omaly.

Ranoux Ramaholy: rond point miandry teleferika angamba e!

Fix Ntsoavina: aleo tazanina e. Toa tsy mahomby ny fandaminan’i Vazahabe sy ny akipany!

Haja Biomed: ho averiny amin taloha foana io rehefa mapmé eo!

Ikala Pakerety : efa nampoizina io fa aleo andeha e ! Zany ny hevitry ny manam-pahaizana eto amintsika.

Laurette Ampisafy Mafoaka: efa omaly alahady anie io no nampiharina e!

Arphine Rahelisoa Helisoa : gravy fa amin’ny 7 ora maraina dia ambotaka beeeee! Vao maika manakorontana ilay fandaminan’ny CUA.

Ernest Rakotovololona : gravy be e ! alahady avy misy ambotaka.

Rencho Mihari-ni: aiza ko alahady vitsy fiara mandeha no anaovana fanandramana avy eo dia lazaina hoe TENA METY. Asa mba manampahaizana sy teknisianina nianatra taiza no manaiky izany?

Sarah Lina Lucie Lalaoarisoa: mahareta rahavavy fa mbola ho avy Jesosy hanavaka ny ondry sy ny osy o!

Patrice Ratsimbason : tokony nanao modélisation taminny ordinatera !

Caèl Mbola Randri : ye efa nataony d asa zay hiseho fa vato mibahan-dalana d gaga enw! TSY HITAKO ALOU ZAY MAHATSARAZY FA BE KORONTANA BE TSS !

Romel Mahafake: zay vao tena very zahay tambanivolo, tsy hahita ze bi sy bà am ty lalana vaovao ao Antananarivo ty, réf hitondra fiara, ho ataon’ny polisy fialamboly!

Flavien Rakotonarivo : mila fahaizana manokana ny gestion flux file dattente en zone urbaine. Ity vao maika halavaina ny lalana! Tsy milamina e !

Rinasoa Ratovoarinjaka : EFE MIREDIREDY SISA RY VAZAHABE SY RY RAJOELINA SY NY FORONGONY.

Zo Rajaonasimanana : ry tampom-pahaizana isany !

Antsa Andrianarilala : io anie hoa resaka mandany jiro, fa zavatra ts hahava n’inon’ino na e !

Comment on Facebook Andohanan’Analakely-Ambohijatovo...

Hevitrin'tratrin'retour d'age va re ? D manaiky avy ny mponina eto Iarivo?

Anjerimanontolo – Mitohy ny Oniversite sy ny foibem-pikarohana « maty »

Stefa

Mbola tsy mivaly hatramin’izao ny fangatahan’ireo mpampianatra mpikaroka, sy mpikaroka mpampianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, mivondrona ao amin’ny Seces, na ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Madagasikara. Noho izay antony izay, mbola mitohy ny fanakatonana ny eny amin’ny ambaratonga ambony ataon’izy ireo, antsoina hoe: “Oniversite sy foibem-pikarohana maty”, na “Universites et CNRs morts”.

Nitohy omaly alatsinainy sy anio talata izany tsy fisokafan’ny Oniversite izany, satria mbola tsy mivaly ny fanomezana fizakantenan’ny Oniversite, ny fandoavana ireo tambin-karama sy karama ho an’ny mpampianatra sy ny mpandraharaha eny amin’ny ambaratonga ambony,… Momba ity raharaha ity, ny mpianatra no tena mizaka ny tsy eran’ny ainy, amin’izao olana eny amin’ny ambaratonga ambony izao.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/anjerimanontolo-mitohy-ny-oniversite-sy-ny-foibem-pikarohana-maty/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Anjerimanontolo – Mitohy ny Oniversite sy ny foibem-pikarohana « maty »

Stefa

Mbola tsy mivaly hatramin’izao ny fangatahan’ireo mpampianatra mpikaroka, sy mpikaroka mpampianatra eny amin’ny Anjerimanontolo, mivondrona ao amin’ny Seces, na ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Madagasikara. Noho izay antony izay, mbola mitohy ny fanakatonana ny eny amin’ny ambaratonga ambony ataon’izy ireo, antsoina hoe: “Oniversite sy foibem-pikarohana maty”, na “Universites et CNRs morts”.

Nitohy omaly alatsinainy sy anio talata izany tsy fisokafan’ny Oniversite izany, satria mbola tsy mivaly ny fanomezana fizakantenan’ny Oniversite, ny fandoavana ireo tambin-karama sy karama ho an’ny mpampianatra sy ny mpandraharaha eny amin’ny ambaratonga ambony,… Momba ity raharaha ity, ny mpianatra no tena mizaka ny tsy eran’ny ainy, amin’izao olana eny amin’ny ambaratonga ambony izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/anjerimanontolo-mitohy-ny-oniversite-sy-ny-foibem-pikarohana-maty/

Comment on Facebook Anjerimanontolo – ...

Mbola tsy nisy tao anatin'ny 60 taona

Ianja

Tanora TIM Ambohimanarina – Manofana maimaimpoana ireo hiditra hiasa amin’ny Call Center

Isambilo

Maro amin’izao fotoana ireo asa sosialy karakarain ‘ny Tanora TIM Ambohimanarina, ao amin’ny Boriboritany faha-6 eto Antananarivo Renivohitra, izay tarihan’ny filohany Lalaina RABEZANAHARY: eo ny fanofanana arak’asa maimaimpoana momba ny “Call CENTER”, vita ny fiofanana dia ampidirina miasa eny anivon’ireny orinasa ireny ireo tanora vita sivana, maro ireo orinasa miara-miasa, ka izay no ahafahana mampiditra ireo tanora miasa avy hatrany. Ireo tanora eny Ambohimanarina ihany aloha no hisitraka an’izay ary tsy mifidy na avy aiza na avy aiza, fa hisitraka izany avokoa.

Mitohy koa ny fampianarana maimaimpoana ho an’ny fampianarana Informatique sy Langue Anglaise, na fiteny anglisy, izay efa herintaona, no nanaovana azy. Amin’ny farany volana Jona dia hanomboka indray koa ny Cours Faradoboka ho an’ny mpanala fanadinana BACC, izay fanaony efa nandritra ny 4 taona.

Mila tanora tompon’andraikitra, vonona hanova rasa eo amin’ny sehatra ara-politika; tsy voatery hoe: manana andraikitra na toerana ambony vao afaka hanasoa ny mpiara-belona”, hoy ihany Lalaina Rabezanahary. 50 eo ireo andiany voalohany amin’io fampiofanana Call Center, hataon’ny Tanora TIM Ambohimanarina io.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/tanora-tim-ambohimanarina-manofana-maimaimpoana-ireo-hiditra-hiasa-am...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Tanora TIM Ambohimanarina – Manofana maimaimpoana ireo hiditra hiasa amin’ny Call Center

Isambilo

Maro amin’izao fotoana ireo asa sosialy karakarain ‘ny Tanora TIM Ambohimanarina, ao amin’ny Boriboritany faha-6 eto Antananarivo Renivohitra, izay tarihan’ny filohany Lalaina RABEZANAHARY: eo ny fanofanana arak’asa maimaimpoana momba ny “Call CENTER”, vita ny fiofanana dia ampidirina miasa eny anivon’ireny orinasa ireny ireo tanora vita sivana, maro ireo orinasa miara-miasa, ka izay no ahafahana mampiditra ireo tanora miasa avy hatrany. Ireo tanora eny Ambohimanarina ihany aloha no hisitraka an’izay ary tsy mifidy na avy aiza na avy aiza, fa hisitraka izany avokoa.

Mitohy koa ny fampianarana maimaimpoana ho an’ny fampianarana Informatique sy Langue Anglaise, na fiteny anglisy, izay efa herintaona, no nanaovana azy. Amin’ny farany volana Jona dia hanomboka indray koa ny Cours Faradoboka ho an’ny mpanala fanadinana BACC, izay fanaony efa nandritra ny 4 taona.

Mila tanora tompon’andraikitra, vonona hanova rasa eo amin’ny sehatra ara-politika; tsy voatery hoe: manana andraikitra na toerana ambony vao afaka hanasoa ny mpiara-belona”, hoy ihany Lalaina Rabezanahary. 50 eo ireo andiany voalohany amin’io fampiofanana Call Center, hataon’ny Tanora TIM Ambohimanarina io.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/tanora-tim-ambohimanarina-manofana-maimaimpoana-ireo-hiditra-hiasa-aminny-call-center/

Comment on Facebook Tanora TIM ...

Raha te hisoratra anarana d aiz kay azafad

Ten mety be. Mirary anareo ahavita soa e.

Mankasitraka

Mankasitraka@ asa atao ThT...Mirary soah.

Mankasitraka

Merci Président Lalaina

Bravo kosa ho anareo

Mankasitraka ralahy , tsara be

Mankasitraka

Mankasitraka e

Merci e Tohano ny Tanora

Ai kosa .

Hay moa misy anzan any? Bravooo

Aiza no hisoratana anarana @ ho TIM Ambohimanarina fa efa ela no lina amzany.

Mankasitraka anao mikarakara ireo tanora. Ho ela velona e!!

liana

Fah'byolah Andriam'mirindra izany ony

Fahombiazantsoa Tsanta Fiderana io misy formation aki a

Tiana Michaël

Lina be tmpk

Ty ry.zanak amboma à Maholisoa Rakotoarimanana sy Tahiana Rakotoarison araraoty lo n formation fa ilakna fona

Jessica Nomenjanahary io ki le izy ah

View more comments

Betroka faritra Anôsy – Am-polony ireo omby maty tamin’ny fomba mampiahiahy

Stefa

Am-polony ireo omby maty tamin’ny fomba mampiahiahy tany amin’ny distrikan’i Betroka faritra Anôsy. Nitrangana fahafatesan’omby 13 indray mandeha tao Aborano, kaominina Beapombo II, disitrikan’i Betroka ny faran’ny herinandro lasa teo iny.

Raha ny zava-nisy tamin’ny fotoana io raha tsiahivina dia nividy mangahazo tany amin’ny kaominina Isoanala ilay tompon’omby. Mangahazo izay kasaina hamainina ka novoasana araka izany. Rehefa avy teo dia nomena omby ny hoditr’ireo mangahazo, ka nampiampatra azy ireo.

Marihina moa fa tsy vao izao no nampihinana hoditra mangahazo omby ilay olona tompon’omby ireto, fa efa fanaonany hatramin’izay rehefa mamaofy mangahazo, fa tamin’ity indray mitoraka ity dia nampalahelo fa nisy ireo omby maty ireo. Mangataka ny fanaovana fanadihadiana amin’izao trnga izao noho izany ny tompon’ireo omby.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/betroka-faritra-anosy-am-polony-ireo-omby-maty-taminny-fomba-mampiahi...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Betroka faritra Anôsy – Am-polony ireo omby maty tamin’ny fomba mampiahiahy

Stefa

Am-polony ireo omby maty tamin’ny fomba mampiahiahy tany amin’ny distrikan’i Betroka faritra Anôsy. Nitrangana fahafatesan’omby 13 indray mandeha tao Aborano, kaominina Beapombo II, disitrikan’i Betroka ny faran’ny herinandro lasa teo iny.

Raha ny zava-nisy tamin’ny fotoana io raha tsiahivina dia nividy mangahazo tany amin’ny kaominina Isoanala ilay tompon’omby. Mangahazo izay kasaina hamainina ka novoasana araka izany. Rehefa avy teo dia nomena omby ny hoditr’ireo mangahazo, ka nampiampatra azy ireo.

Marihina moa fa tsy vao izao no nampihinana hoditra mangahazo omby ilay olona tompon’omby ireto, fa efa fanaonany hatramin’izay rehefa mamaofy mangahazo, fa tamin’ity indray mitoraka ity dia nampalahelo fa nisy ireo omby maty ireo. Mangataka ny fanaovana fanadihadiana amin’izao trnga izao noho izany ny tompon’ireo omby.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/betroka-faritra-anosy-am-polony-ireo-omby-maty-taminny-fomba-mampiahiahy/

TIM Frantsa – Miasa hampandresy ny filoha Ravalomanana amin’ny fifidianana

Isambilo

Nanatanteraka famelabelarana arahina ady hevitra tany Paris Frantsa, nantsoina hoe: Tim Talk, ny sabotsy teo ny antoko Tiako i Madagasikara any Frantsa, na TIM Frantsa. Nanehoan’izy ireo ny fahitany ny raharaham-pirenena eto amintsika amin’izao fotoana, izay tsy mandeha amin’ny laoniny.

Na any an-tany lavitra any aza izy ireo dia mahita sy mahatsapa ny fahasahiranana iainan’ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny, noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny fitondrana Rajoelina: tsy mijery izay tena mahasoa ny vahoaka, fa variana amin’ny rendrarendra sy rentirenty tsy mitondra soa ho an’ny sarambabem-bahoaka.

Anisan’ny nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenan’ireo mpandray anjara, izay nahitana ny TIM Frantsa, ny Vehivavy TIM Frantsa, ny Tanora TIM Frantsa, fa miasa ireo rantsana samihafa ireo, hampandresy ny filoha Marc Ravalomanana, amin’ny fifidianana filohampirenena ho avy hatao eto Madagasikara. Mbola manentana koa izy ireo, ireo diaspora any amin’ny toeran-kafa, hanatevina azy ireo amin’izany asa masina ho fanavotam-pirenena izany.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/tim-frantsa-miasa-hampandresy-ny-filoha-ravalomanana-aminny-fifidianana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

TIM Frantsa – Miasa hampandresy ny filoha Ravalomanana amin’ny fifidianana

Isambilo

Nanatanteraka famelabelarana arahina ady hevitra tany Paris Frantsa, nantsoina hoe: Tim Talk, ny sabotsy teo ny antoko Tiako i Madagasikara any Frantsa, na TIM Frantsa. Nanehoan’izy ireo ny fahitany ny raharaham-pirenena eto amintsika amin’izao fotoana, izay tsy mandeha amin’ny laoniny.

Na any an-tany lavitra any aza izy ireo dia mahita sy mahatsapa ny fahasahiranana iainan’ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny, noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny fitondrana Rajoelina: tsy mijery izay tena mahasoa ny vahoaka, fa variana amin’ny rendrarendra sy rentirenty tsy mitondra soa ho an’ny sarambabem-bahoaka.

Anisan’ny nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenan’ireo mpandray anjara, izay nahitana ny TIM Frantsa, ny Vehivavy TIM Frantsa, ny Tanora TIM Frantsa, fa miasa ireo rantsana samihafa ireo, hampandresy ny filoha Marc Ravalomanana, amin’ny fifidianana filohampirenena ho avy hatao eto Madagasikara. Mbola manentana koa izy ireo, ireo diaspora any amin’ny toeran-kafa, hanatevina azy ireo amin’izany asa masina ho fanavotam-pirenena izany.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/tim-frantsa-miasa-hampandresy-ny-filoha-ravalomanana-aminny-fifidianana/

Eliana Bezaza sy fanaovana Kianja Mitafo – Mihantsy ady amin’ny vahoakan’i Mahajanga ny fitondrana

Stefa

Manoloana ny fikasan’ny fitondrana hanatanteraka ny fanamboarana ny kianja mitafo vaovao any Mahajanga faritra Boeny, naneho hevitra mahakasika izany ny sekretera nasiônalin’ny antoko PSD (Parti Social Democrate), Eliana Bezaza. Tsy ny fanaovana io kianja mitafo hahazaka olona 4000 io no olana, hoy i Eliana Bezaza, fa ny fomba hanatanterahana izany. Tokony tsy narodana ny kianja mitafo teo teo aloha hoy izy, fa tokony nanangana kianja mitafo vaovao tany amin’ny toeran-kafa ny fitondrana. Hafa ny manana 2 noho ny 1, hoy ity mpanao politika ity.

Notsiahiviny fa 3 volana no nolazain’ny filoha Andry Rajoelina fa hananganana io kianja mitafo io, nefa hatramin’izao efa 3 taona aty aoriana mbola tsy vita izany. Tsy ekena hoy izy ny hanapenana lalana, mba hanaovana ity foto-drafitrasa ara-panatanjahantena ity, lalana izay be mpampiasa ao an-drenivohitry ny faritra Boeny. Toy izany koa ny nakana ny ampahany amin’ny kianja Rabemananjara, ka nanjary tsy maha-kianja iraisam-pirenena intsony izany kianja izany. Ny kianjana tennis namboarina manakaiky izany faritra izany koa dia nolazainy fa tsy manara-penitra.

Tsy tombontsoan’i Mahajanga ny fanaovana io foto-drafitrasa io, hoy ihany i Eliana Bezaza, fa resaka fahazoana tsenambaro-panjakana sy bizina fotsiny. Nosoritany ihany koa, fa tokony ho nisy ny fifampidinihana tamin’ny tompon’andraikitra ara-panatanjahantena, ny ray aman-dreny, ny tompon’andraikitra samihafa tany an-toerana, mialoha ny nandraisana fanapahan-kevitra ny amin’ny hanaovana izany foto-drafitrasa izany, sy ny fanapenana lalana amin’io toerana io. Ny nisy hoy izy, amboletra fotsiny no nataon’ny fitondrana Rajoelina. Tery ny toerana hanaovana io kianja mitafo io, tsy nahay nandrefy ireo tompon’andraikitra mikasa hanao izany, soso-kevitra hoy izy ny hamerenana ny fanaovana ny kianja mitafo efa teo, ary ny hanaovana ny kianja mitafo vaovao any amin’ny toeran-kafa malalaka, toy ny any Boanamary ohatra.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/eliana-bezaza-sy-fanaovana-kianja-mitafo-mihantsy-ady-aminny-vahoakan...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Eliana Bezaza sy fanaovana Kianja Mitafo – Mihantsy ady amin’ny vahoakan’i Mahajanga ny fitondrana

Stefa

Manoloana ny fikasan’ny fitondrana hanatanteraka ny fanamboarana ny kianja mitafo vaovao any Mahajanga faritra Boeny, naneho hevitra mahakasika izany ny sekretera nasiônalin’ny antoko PSD (Parti Social Democrate), Eliana Bezaza. Tsy ny fanaovana io kianja mitafo hahazaka olona 4000 io no olana, hoy i Eliana Bezaza, fa ny fomba hanatanterahana izany. Tokony tsy narodana ny kianja mitafo teo teo aloha hoy izy, fa tokony nanangana kianja mitafo vaovao tany amin’ny toeran-kafa ny fitondrana. Hafa ny manana 2 noho ny 1, hoy ity mpanao politika ity.

Notsiahiviny fa 3 volana no nolazain’ny filoha Andry Rajoelina fa hananganana io kianja mitafo io, nefa hatramin’izao efa 3 taona aty aoriana mbola tsy vita izany. Tsy ekena hoy izy ny hanapenana lalana, mba hanaovana ity foto-drafitrasa ara-panatanjahantena ity, lalana izay be mpampiasa ao an-drenivohitry ny faritra Boeny. Toy izany koa ny nakana ny ampahany amin’ny kianja Rabemananjara, ka nanjary tsy maha-kianja iraisam-pirenena intsony izany kianja izany. Ny kianjana tennis namboarina manakaiky izany faritra izany koa dia nolazainy fa tsy manara-penitra.

Tsy tombontsoan’i Mahajanga ny fanaovana io foto-drafitrasa io, hoy ihany i Eliana Bezaza, fa resaka fahazoana tsenambaro-panjakana sy bizina fotsiny. Nosoritany ihany koa, fa tokony ho nisy ny fifampidinihana tamin’ny tompon’andraikitra ara-panatanjahantena, ny ray aman-dreny, ny tompon’andraikitra samihafa tany an-toerana, mialoha ny nandraisana fanapahan-kevitra ny amin’ny hanaovana izany foto-drafitrasa izany, sy ny fanapenana lalana amin’io toerana io. Ny nisy hoy izy, amboletra fotsiny no nataon’ny fitondrana Rajoelina. Tery ny toerana hanaovana io kianja mitafo io, tsy nahay nandrefy ireo tompon’andraikitra mikasa hanao izany, soso-kevitra hoy izy ny hamerenana ny fanaovana ny kianja mitafo efa teo, ary ny hanaovana ny kianja mitafo vaovao any amin’ny toeran-kafa malalaka, toy ny any Boanamary ohatra.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/eliana-bezaza-sy-fanaovana-kianja-mitafo-mihantsy-ady-aminny-vahoakani-mahajanga-ny-fitondrana/

Comment on Facebook Eliana Bezaza sy ...

Tahaka izany iany no nahazo sy nanaovany ny kianjan i Mahamasina , atao amboletra .

Fameloma-maso ny antoko TIM – Tsy azo leferina intsony ny mahazo ny vahoaka hoy Ravalo

Isambilo

Anjaran’ny Boriboritany voalohany, eto Antananarivo Renivohitra, izay sady misy ny toeram-ponenan’ny filohan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana indray, no nanatanteraka ny famelomamaso, na redynamisation ny antoko tamin’ny sabotsy 21 mey lasa teo, niarahana tamin’ny birao politika. “Tsy azo leferina intsony ny zavatra mahazo ny vahoaka Malagasy, izay latsaka anatin’ny hantsana mangitsokitsoky ny fahoriana ankehitriny. Mitaraina sy mitalaho mafy. Tsy rariny intsony izao fiainana misy eto Madagasikara izao”, hoy ny filoha Marc Ravalomanana, nandritra izany, izay notanterahana tetsy amin’ny Live Hotel Andavamamba.

Notanisainy ireo loza izay anisan’ny mampikaikaika ny vahoaka: tsy amboarina ny lalana, tsy ariana ny fako, miaina amin’ny rano maloto, miaina amin’ny jiro maty lava, ny hetraketraky ny sasany. Nambarany koa, fa nodradradradraina ho ren’ireo vahiny toy ny Vondrona Eorôpeanina sy ny Amerikanina, ny fanitsakitsahan’izao fitondrana Rajoelina izao ny Lalampanorenena, ka nahitàna ny fametrapetrahana fotsiny izany “gouverneur” izany. Mody nolazaina fa “provisoire” kanefa avy eo tsy “provisoire”. Tsy najain’ny fitondrana toy ny anak’andriamaso ny fianianana nataony. Nampahatsiahiviny, fa nanaiky ny fanapahankevitra nataon’ny HCC izy tamin’ny taona 2019 mba hanajana ny filaminana teto amin’ny firenena tamin’izany fotoana izany, saingy misy fetrany ny fandeferana ary efa tapitra ilay fetra. “Afaka adidy amin’ny fatana isika”, hoy izy.

Nanome toky izy, fa tsy hamela ny vahoaka ho fadiranovana intsony ary miantso azy ireo ho sahy, hijoro ary hiray hina. Ary dieny izao dia efa ampandrenesina izay olona miomankomanana hangalatra sy hametsifetsy ary hamitapitaka eo, fa ho takiana ny marina sy ny mangarahara. Nanotrona izao famelomamaso ny antoko TIM tetsy Andavamamba izao, ny depiote voafidy tao amin’ny Boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa, ny filohan’ny vondrona parlemantera TIM, ny depiote Fetra Ralambozafimbololona, ny birao politika nasiônalin’ny antoko, nahitana ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro, sy ny mpandrindra nasiônalin’ny antoko TIM, Jean Claude Rakotonirina.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/fameloma-maso-ny-antoko-tim-tsy-azo-leferina-intsony-ny-mahazo-ny-vah...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fameloma-maso ny antoko TIM – Tsy azo leferina intsony ny mahazo ny vahoaka hoy Ravalo

Isambilo

Anjaran’ny Boriboritany voalohany, eto Antananarivo Renivohitra, izay sady misy ny toeram-ponenan’ny filohan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana indray, no nanatanteraka ny famelomamaso, na redynamisation ny antoko tamin’ny sabotsy 21 mey lasa teo, niarahana tamin’ny birao politika. “Tsy azo leferina intsony ny zavatra mahazo ny vahoaka Malagasy, izay latsaka anatin’ny hantsana mangitsokitsoky ny fahoriana ankehitriny. Mitaraina sy mitalaho mafy. Tsy rariny intsony izao fiainana misy eto Madagasikara izao”, hoy ny filoha Marc Ravalomanana, nandritra izany, izay notanterahana tetsy amin’ny Live Hotel Andavamamba.

Notanisainy ireo loza izay anisan’ny mampikaikaika ny vahoaka: tsy amboarina ny lalana, tsy ariana ny fako, miaina amin’ny rano maloto, miaina amin’ny jiro maty lava, ny hetraketraky ny sasany. Nambarany koa, fa nodradradradraina ho ren’ireo vahiny toy ny Vondrona Eorôpeanina sy ny Amerikanina, ny fanitsakitsahan’izao fitondrana Rajoelina izao ny Lalampanorenena, ka nahitàna ny fametrapetrahana fotsiny izany “gouverneur” izany. Mody nolazaina fa “provisoire” kanefa avy eo tsy “provisoire”. Tsy najain’ny fitondrana toy ny anak’andriamaso ny fianianana nataony. Nampahatsiahiviny, fa nanaiky ny fanapahankevitra nataon’ny HCC izy tamin’ny taona 2019 mba hanajana ny filaminana teto amin’ny firenena tamin’izany fotoana izany, saingy misy fetrany ny fandeferana ary efa tapitra ilay fetra. “Afaka adidy amin’ny fatana isika”, hoy izy.

Nanome toky izy, fa tsy hamela ny vahoaka ho fadiranovana intsony ary miantso azy ireo ho sahy, hijoro ary hiray hina. Ary dieny izao dia efa ampandrenesina izay olona miomankomanana hangalatra sy hametsifetsy ary hamitapitaka eo, fa ho takiana ny marina sy ny mangarahara. Nanotrona izao famelomamaso ny antoko TIM tetsy Andavamamba izao, ny depiote voafidy tao amin’ny Boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa, ny filohan’ny vondrona parlemantera TIM, ny depiote Fetra Ralambozafimbololona, ny birao politika nasiônalin’ny antoko, nahitana ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro, sy ny mpandrindra nasiônalin’ny antoko TIM, Jean Claude Rakotonirina.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/fameloma-maso-ny-antoko-tim-tsy-azo-leferina-intsony-ny-mahazo-ny-vahoaka-hoy-ravalo/

Comment on Facebook Fameloma-maso ny ...

Marina mintsu

Hitæ oa aiz Rwanda amzao nefa niaraka foana teo

Tena marina izany

Làlana sy lalàna ; fitokanana sy fitokonana

Beharo

Manakoako manerana ny Nosy, eny fa na tany ivelany tany aza tato ho ato, araka ny hitan’ny fikambanambe Eôrôpena ireny hoe: làlana sy lalàna, fitokanana sy fitokonana, izay maneho ny tsy fahaiza-mitantana ataon-dRajoelina sy ny ekipany, hoy ireo olona maro sendra ny gazety, satria ny fitokanana foana no mahamaika sy deraderain’izy ireo, fa ilay fahasahirana mahazo ny mahantra ety ambany tsy hitan’izy ireo, izy ireo ao ambony tsara toerana nefa tsy ampy fahazara-miaina, tsy mahatsapa fiainan-tsarotra, tsy ampy fandalinana ity firenena mahantra ity.

Làlana nanaovana fanamby toy ny RN 13, no atao antsoantso amin’ny kabary izay tanterahina, nefa ny làlana eto an-drenivohitra mikorontana tsy mifanaraka amin’ny mety sy sahaza, fa dia ataotao fotsiny eny hatrany, ka mahatonga ireo mpamily hilaza hoe: eny ambony birao ry zalahy no mandrafitra izay tiany, fa tsy mitondra fiara mifamezivezy toy ny rehetra dia milaza fa ara-dalàna.

Ny lalàna indray dia petatoko avokoa hoy ireo be antitra efa mpisotro ronono sendra anay, satria vao vita ny tsy rariny taona 2009, dia fifidianana tsy ara-drariny no natao taona 2010, ka na karinem-pokontany aza dia nety tamin’izany fotoana, nandaniana ilay lalàmpanorenana tsy rariny, ahitana lalàm-pifidiana tsy marim-pototra, governora sadasada, CENI manala baraka amin’ny hala-bato sy ny sisa… Entina handrafetana fotsiny ihany ny isa 13, toy ny laharana tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena, ny velirano 13, ny làlam-pirenena 13, ary indrindra koa izay 13 taona tsy rariny izay.

Maika ilay Filoha Boaikely amin’ny fitokanana nefa ireo fitokonana etsy sy eroa tsy tazany akory, na tsy raharahiany. Tsy mpianatra teny amin’ny Anjerimanontolo izy, ka tsy mahatsapa ny zava-manjo ireo mpianatra, hoy ireo mpampianatra, mpiasan’ny Oniversite, mpianatra, sy ireo mpitsabo mpanampy ary koa ireo mpiasam-panjakana maro efa tsy hay afenina amin’ ny rehetra, nefa dia hodian-tsy hita avokoa.

Ireny fitokanana ireny ve maha-sarona izao laharana maha-menatra eran-tany misy antsika izao? Faha-5 any amin’ny gisitra, nefa dia anaovana fandaniam-bolabe isaky ny fitokanana izay atao, izay mazava fa fitadiavam-boninahitra ho an’ny filoha sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy fotsiny ihany, nefa tsy mahalala izay laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka tantaniny.

Aiza ilay hoe manara-penitra raha io lohateny io fotsiny no fintinina, lalàna sy làlana efa ambony ambany, fitokonana sy fitokanana efa mankadilo sofina, tsy tambo isaina intsony. Tsy voavahan-dRajoelina sy ny forongony aloha hatreto.

www.gvalosoa.net/2022/05/24/lalana-sy-lalana-fitokanana-sy-fitokonana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Làlana sy lalàna ; fitokanana sy fitokonana

Beharo

Manakoako manerana ny Nosy, eny fa na tany ivelany tany aza tato ho ato, araka ny hitan’ny fikambanambe Eôrôpena ireny hoe: làlana sy lalàna, fitokanana sy fitokonana, izay maneho ny tsy fahaiza-mitantana ataon-dRajoelina sy ny ekipany, hoy ireo olona maro sendra ny gazety, satria ny fitokanana foana no mahamaika sy deraderain’izy ireo, fa ilay fahasahirana mahazo ny mahantra ety ambany tsy hitan’izy ireo, izy ireo ao ambony tsara toerana nefa tsy ampy fahazara-miaina, tsy mahatsapa fiainan-tsarotra, tsy ampy fandalinana ity firenena mahantra ity.

Làlana nanaovana fanamby toy ny RN 13, no atao antsoantso amin’ny kabary izay tanterahina, nefa ny làlana eto an-drenivohitra mikorontana tsy mifanaraka amin’ny mety sy sahaza, fa dia ataotao fotsiny eny hatrany, ka mahatonga ireo mpamily hilaza hoe: eny ambony birao ry zalahy no mandrafitra izay tiany, fa tsy mitondra fiara mifamezivezy toy ny rehetra dia milaza fa ara-dalàna.

Ny lalàna indray dia petatoko avokoa hoy ireo be antitra efa mpisotro ronono sendra anay, satria vao vita ny tsy rariny taona 2009, dia fifidianana tsy ara-drariny no natao taona 2010, ka na karinem-pokontany aza dia nety tamin’izany fotoana, nandaniana ilay lalàmpanorenana tsy rariny, ahitana lalàm-pifidiana tsy marim-pototra, governora sadasada, CENI manala baraka amin’ny hala-bato sy ny sisa… Entina handrafetana fotsiny ihany ny isa 13, toy ny laharana tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena, ny velirano 13, ny làlam-pirenena 13, ary indrindra koa izay 13 taona tsy rariny izay.

Maika ilay Filoha Boaikely amin’ny fitokanana nefa ireo fitokonana etsy sy eroa tsy tazany akory, na tsy raharahiany. Tsy mpianatra teny amin’ny Anjerimanontolo izy, ka tsy mahatsapa ny zava-manjo ireo mpianatra, hoy ireo mpampianatra, mpiasan’ny Oniversite, mpianatra, sy ireo mpitsabo mpanampy ary koa ireo mpiasam-panjakana maro efa tsy hay afenina amin’ ny rehetra, nefa dia hodian-tsy hita avokoa.

Ireny fitokanana ireny ve maha-sarona izao laharana maha-menatra eran-tany misy antsika izao? Faha-5 any amin’ny gisitra, nefa dia anaovana fandaniam-bolabe isaky ny fitokanana izay atao, izay mazava fa fitadiavam-boninahitra ho an’ny filoha sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy fotsiny ihany, nefa tsy mahalala izay laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka tantaniny.

Aiza ilay hoe manara-penitra raha io lohateny io fotsiny no fintinina, lalàna sy làlana efa ambony ambany, fitokonana sy fitokanana efa mankadilo sofina, tsy tambo isaina intsony. Tsy voavahan-dRajoelina sy ny forongony aloha hatreto.

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/lalana-sy-lalana-fitokanana-sy-fitokonana/

EDITO 24 Mey – Mijaly ny vahoaka Malagasy, maso hafa anefa no ijeren’ny mpitondra

Helisoa

Mitombo hatrany ny fahasahiranana mahazo ny Malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena ankehitriny. Mikorontana etsy sy eroa, grevy fitakiana ny zo sy ny karama isan-karazany mbola mitohy hatrany tsy misy fiafarany. Ny vidimpiainana efa mila tsy ho zakan’ny ankamaroan’ny Malagasy. Tsy hita intsony izany hoe: mihinana sakafo intelo isan’andro izany, fa zara raha mahita ny hatokona. Latsaka ao anaty fahasahiranana mangitsokitsoka ny Malagasy ankehitriny.

Etsy andaniny anefa ny fitondràna tarihan’ny filoha Andry Rajoelina dia mizahozaho amin’ny toerana izay alehany fa tsy misy toa azy ary ny zavatra tsy vitan’ireo mpitondra nifandimby tao anatin’ny 60 taona no ataony ankehitriny. Maso hafa no ijeren’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy, ka tsy fantany ny fahoriana mihàtra amin’izy ireo. Misy mba mahatsapa ihany ireo mpitondra sasany milaza fa ny aretina coronavirus sy ny ady any Ukraine no ialàn’izy ireo bala. Tratra daholo anie ny firenena eran’izao tontolo izao, fa tsy i Madagasikara irery e! izay ilay hoe raha tena mpitondra matsilo sy mahay dia mila mitsinjo ny ho avy. Ny vinan’izy ireo aza miovaova, tsy fantatra intsony hoe: inona: IEM ve sa, PEM sa, Plan Marshall sa inona?… Ny hita aloha amin’izao fotoana, mihinana ny iem ny ankamaroan’ny Malagasy!

www.gvalosoa.net/2022/05/24/edito-24-mey-mijaly-ny-vahoaka-malagasy-maso-hafa-anefa-no-ijerenny-m...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 24 Mey – Mijaly ny vahoaka Malagasy, maso hafa anefa no ijeren’ny mpitondra

Helisoa

Mitombo hatrany ny fahasahiranana mahazo ny Malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena ankehitriny. Mikorontana etsy sy eroa, grevy fitakiana ny zo sy ny karama isan-karazany mbola mitohy hatrany tsy misy fiafarany. Ny vidimpiainana efa mila tsy ho zakan’ny ankamaroan’ny Malagasy. Tsy hita intsony izany hoe: mihinana sakafo intelo isan’andro izany, fa zara raha mahita ny hatokona. Latsaka ao anaty fahasahiranana mangitsokitsoka ny Malagasy ankehitriny.

Etsy andaniny anefa ny fitondràna tarihan’ny filoha Andry Rajoelina dia mizahozaho amin’ny toerana izay alehany fa tsy misy toa azy ary ny zavatra tsy vitan’ireo mpitondra nifandimby tao anatin’ny 60 taona no ataony ankehitriny. Maso hafa no ijeren’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy, ka tsy fantany ny fahoriana mihàtra amin’izy ireo. Misy mba mahatsapa ihany ireo mpitondra sasany milaza fa ny aretina coronavirus sy ny ady any Ukraine no ialàn’izy ireo bala. Tratra daholo anie ny firenena eran’izao tontolo izao, fa tsy i Madagasikara irery e! izay ilay hoe raha tena mpitondra matsilo sy mahay dia mila mitsinjo ny ho avy. Ny vinan’izy ireo aza miovaova, tsy fantatra intsony hoe: inona: IEM ve sa, PEM sa, Plan Marshall sa inona?… Ny hita aloha amin’izao fotoana, mihinana ny iem ny ankamaroan’ny Malagasy!

http://www.gvalosoa.net/2022/05/24/edito-24-mey-mijaly-ny-vahoaka-malagasy-maso-hafa-anefa-no-ijerenny-mpitondra/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 24 Mey 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 24 Mey 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

ANJOZOROBE. ... TohinyFintinina

5 andro lasa

ANJOZOROBE.

ARAHABAINA RAINILAINGA

Manao hadisoana misesisesy
Fa efa matahotra ny ho resy?
Ny vina rehetra tsy misy miainga
Ka nahazo anarana ho Rainilainga?

Ny tanjona dia ny hampandihy vahoaka,
Satria efa tena tsy misy hapoaka?
Kanefa ny maro vao mainka fanina,
Satria efa reraka sy sahozanina!

Raha vao mba miseho dia efa ihomehezana,
Ianao Rainilainga mpanao letrezana.
Tsy miafina intsony ny sai-maloto
Sy fomba fanaon’ny jiolahimboto!

Ny tsy ho tanteraka no hiraina.
Ny nofin’ankizy no tanisaina!
Ny mbola any an-kibon’ny omby hatrany
No ventiventesina sesilany!

…F’izany ilay hoe Rainilaingantsika.
(Varia-manonofy teleferika!)
Ny sainy no hita ho misidintsidina.
(Tsy miafina intsony fa sain’angidina!)

DADAN’i ZINA (18-05-22)

www.gvalosoa.net/2022/05/21/arahabaina-rainilainga/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

ARAHABAINA RAINILAINGA

Manao hadisoana misesisesy
Fa efa matahotra ny ho resy?
Ny vina rehetra tsy misy miainga
Ka nahazo anarana ho Rainilainga?

Ny tanjona dia ny hampandihy vahoaka,
Satria efa tena tsy misy hapoaka?
Kanefa ny maro vao mainka fanina,
Satria efa reraka sy sahozanina!

Raha vao mba miseho dia efa ihomehezana,
Ianao Rainilainga mpanao letrezana.
Tsy miafina intsony ny sai-maloto
Sy fomba fanaon’ny jiolahimboto!

Ny tsy ho tanteraka no hiraina.
Ny nofin’ankizy no tanisaina!
Ny mbola any an-kibon’ny omby hatrany
No ventiventesina sesilany!

…F’izany ilay hoe Rainilaingantsika.
(Varia-manonofy teleferika!)
Ny sainy no hita ho misidintsidina.
(Tsy miafina intsony fa sain’angidina!)

      DADAN’i ZINA (18-05-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/05/21/arahabaina-rainilainga/

Comment on Facebook ARAHABAINA ...

Marina loatra..

Marina e!!! 🤣🤣🤣🤣🤣

Raindahiny ! Ataony sangodingodina @ny tsilaingalainga!

Plesidà mamimbahoaka. 13 fo...😂😂😂😂

Hahahahaha hihihihihihi 😂😂😂😂😂😂 hohohohohoho

Mba matsiaro ny sekoly nitaiza Zara aza mba???

Mafy izany te ho tian'ny vahoaka. Lany henatra

View more comments

Load more