14 C
Antananarivo
Sat 19 Jun 2021 22:05

No posts to display

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
14 ° C
14 °
14 °
72 %
3.6kmh
20 %
Sat
14 °
Sun
15 °
Mon
14 °
Tue
17 °
Wed
16 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Aiza ianareo ry jiramaty? ... TohinyFintinina

1 andro lasa

Oniversite TOLIARY(tohiny).
Avy aminareo no nahatonga ny mpianatra nikorontana!
... TohinyFintinina

1 andro lasa

Oniversite TOLIARY(tohiny).
Avy aminareo no nahatonga ny mpianatra nikorontana!

Comment on Facebook MINISITERAN'NY ...

Zahay koa de manameloka ny mpamono olona.... manameloka ny tsy nizara ara potoana ny vatsim pianarana ve ianao

art le nitifitra sy namono olona toa tsy nomelohina sa avi amnareo reny de tsy meloka

omeo fotsiny ny bourse de Vita fa aza asina resaBe eh tsotra kely !!!

Oniversite TOLIARY(tohiny). ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Oniversite TOLIARY(tohiny).

Fitondrana tsy matotra! ... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondrana tsy matotra!

Comment on Facebook FANAMBARAN'NY ...

rehefa mpitondra imbécile de ataon'ny an'izao sisa

Kaominina Alasora – Farany vao nirodorodo nanao vaksiny ny olona

Rajo

Nambaran’ny ben’ny tanànan’Alasora distrikan’Antananarivo Avaradrano, Randriantsoa Jimmy fa farany vao tena nirodorodo nanatanteraka vaksinin’ny covid-19, izay tokony hifarana amin’ity anio ity ny olona. Nahatratra 80 hatramin’ny 100 isan’andro no tonga nanao vaksiny raha ny fanazavany, satria anio no tokony hifarana izay fanaovana vaksiny fanefitry ny covid-19 izay.

Nanamafy anefa ny ben’ny tanàna omaly, fa mbola manentana hatrany ny mponina izy, mba hanao vaksiny satria zava-dehibe loatra ny fanaovana vaksiny mba hiarovana amin’ny aretina coronavirus. Ireo olona nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa izao vao tena tapa-kevitra, satria matahotra aretina.

Ankoatr’izay, dia nilaza ihany koa ireo olona nanaovana fanadihadiana, fa tsy misy afa-tsy fiarovan-tena ihany no zava-dehibe amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Nilaza ihany koa ny ben’ny tanàna, fa miara-miasa foana amin’ny médecin chef eny an-toerana ny kaominina amin’izao ady tsy iparitahan’ny valanaretina coronavirus izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/kaominina-alasora-farany-vao-nirodorodo-nanao-vaksiny-ny-olona/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Kaominina Alasora – Farany vao nirodorodo nanao vaksiny ny olona

Rajo

Nambaran’ny ben’ny tanànan’Alasora distrikan’Antananarivo Avaradrano, Randriantsoa Jimmy fa farany vao tena nirodorodo nanatanteraka vaksinin’ny covid-19, izay tokony hifarana amin’ity anio ity ny olona. Nahatratra 80 hatramin’ny 100 isan’andro no tonga nanao vaksiny raha ny fanazavany, satria anio no tokony hifarana izay fanaovana vaksiny fanefitry ny covid-19 izay.

Nanamafy anefa ny ben’ny tanàna omaly, fa mbola manentana hatrany ny mponina izy, mba hanao vaksiny satria zava-dehibe loatra ny fanaovana vaksiny mba hiarovana amin’ny aretina coronavirus. Ireo olona nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa izao vao tena tapa-kevitra, satria matahotra aretina.

Ankoatr’izay, dia nilaza ihany koa ireo olona nanaovana fanadihadiana, fa tsy misy afa-tsy fiarovan-tena ihany no zava-dehibe amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Nilaza ihany koa ny ben’ny tanàna, fa miara-miasa foana amin’ny médecin chef eny an-toerana ny kaominina amin’izao ady tsy iparitahan’ny valanaretina coronavirus izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/kaominina-alasora-farany-vao-nirodorodo-nanao-vaksiny-ny-olona/

Comment on Facebook Kaominina Alasora ...

kala tsy mitady afa tsy ny tombotsoany. Dia mangina ny PAC sy ny hafa. Sa hifampizaranareo ny harempirenena nangon'ity ramatoa ty??

Rinah Rakotomanga – Nandositra na nampandosirina any Frantsa

Niaina

Fantatra izao fa lasa any Frantsa afak’omaly alina ny talen’ny seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha, Rinah Rakotomanga. Araka ny fahitan’ny mpanara-baovao izao fandehanany any ivelany izao, dia na nandositra na nampandosirana izy. Andro maromaro tokoa izao no efa niseho tamin’ny gazety sy ny haino aman-jery ny raharaha mahakasika azy ao amin’ilay orinasa SMMC any Toamasina, izay mahavoarohirohy azy amina vola an’arivony tapitrisa ariary.

Araka ny vaovao voaray, Passeport diplaomatika vao nalaina ny 08 jona 2021 no nampiasainy, nanainga ny 15 jona 2021 tamin’ny 8 ora hiazo an’i Paris CDG, sidina AF935. Araka ny voalaza teo anefa, misy ny afera maloto nataon’ity olona tafaporitsaka ity, toy ny raharaha SMMC, izay tokony hiantsoan’ny BIANCO azy. Ho an’ity Ramatoa ity, mitoetra foana ny fomba fiteny izay hoe: ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao noza mihantona. Hihantona maneloelo eo an-dohany eo foana ny ratsy nataony teto izay, nandritra izay 2 taona sy tapany nitondran-dRajoelina izay.

Ny zavatra mampalahelo eto amin’ity Madagasikara ity dia izay lava tanana, na koa akaman’ny mpitondra, na izay eo amin’io fitondrana io dia tsy mba hihàran’izany atao hoe lalàna izany. Mbola sarotra amin’ity firenena ity ny handroso raha sahala amin’izao foana no mitranga. Ny kely sy ny madinika no azo enjehina sy gadraina, fa ny tompon’ny vola vita mora, mivadika fotsy hatramin’ny mainty. Ny vahoaka Malagasy sempotry ny fahantrana : ny kely ananany aza mbola alaina aminy toy ny ataon’ny TELMA amin’ny fibodona tanin’olona eny Antanandrano.

Ireo mpianatra mitaky ny zony dobohana lakrimôzena, ireo vakoka sy ny maha Malagasy mampiavaka antsika amin’ny firenen-kafa sahin’ity fitondrana Rajoelina ity ny namafa azy, nanova ary tapitra notany fady avokoa ireo toerana masina.

Mila tonga saina noho izany ny maro an’isa, satria ireo manana, manana foana ary ireo mahantra kosa dia mbola hahantra lavitra noho izao, nohon’ny trosa be baben’ny taranaky ny Malagasy ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/rinah-rakotomanga-nandositra-na-nampandosirina-any-frantsa/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Rinah Rakotomanga – Nandositra na nampandosirina any Frantsa

Niaina

Fantatra izao fa lasa any Frantsa afak’omaly alina ny talen’ny seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha, Rinah Rakotomanga. Araka ny fahitan’ny mpanara-baovao izao fandehanany any ivelany izao, dia na nandositra na nampandosirana izy. Andro maromaro tokoa izao no efa niseho tamin’ny gazety sy ny haino aman-jery ny raharaha mahakasika azy ao amin’ilay orinasa SMMC any Toamasina, izay mahavoarohirohy azy amina vola an’arivony tapitrisa ariary.

Araka ny vaovao voaray, Passeport diplaomatika vao nalaina ny 08 jona 2021 no nampiasainy, nanainga ny 15 jona 2021 tamin’ny 8 ora hiazo an’i Paris CDG, sidina AF935. Araka ny voalaza teo anefa, misy ny afera maloto nataon’ity olona tafaporitsaka ity, toy ny raharaha SMMC, izay tokony hiantsoan’ny BIANCO azy. Ho an’ity Ramatoa ity, mitoetra foana ny fomba fiteny izay hoe: ny soa atao levenam-bola, fa ny ratsy atao noza mihantona. Hihantona maneloelo eo an-dohany eo foana ny ratsy nataony teto izay, nandritra izay 2 taona sy tapany nitondran-dRajoelina izay.

Ny zavatra mampalahelo eto amin’ity Madagasikara ity dia izay lava tanana, na koa akaman’ny mpitondra, na izay eo amin’io fitondrana io dia tsy mba hihàran’izany atao hoe lalàna izany. Mbola sarotra amin’ity firenena ity ny handroso raha sahala amin’izao foana no mitranga. Ny kely sy ny madinika no azo enjehina sy gadraina, fa ny tompon’ny vola vita mora, mivadika fotsy hatramin’ny mainty. Ny vahoaka Malagasy sempotry ny fahantrana : ny kely ananany aza mbola alaina aminy toy ny ataon’ny TELMA amin’ny fibodona tanin’olona eny Antanandrano.

Ireo mpianatra mitaky ny zony dobohana lakrimôzena, ireo vakoka sy ny maha Malagasy mampiavaka antsika amin’ny firenen-kafa sahin’ity fitondrana Rajoelina ity ny namafa azy, nanova ary tapitra notany fady avokoa ireo toerana masina.

Mila tonga saina noho izany ny maro an’isa, satria ireo manana, manana foana ary ireo mahantra kosa dia mbola hahantra lavitra noho izao, nohon’ny trosa be baben’ny taranaky ny Malagasy ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/rinah-rakotomanga-nandositra-na-nampandosirina-any-frantsa/

Comment on Facebook Rinah Rakotomanga ...

Ny fitsaran'ny tany no nandosirany fa ilay fitsaran'ny Lanitra tsy taitra,tsy maika nefa tsy tara fa mitsara ny ts'iray iray ary tsy mitanila.

directeure Tu

Mbola tsimaina akory ve ny ravina nihinanana 🙈

Mafy zareo aloha zao ka. Ny vahoaka koa nahay nisafidy tsara ny loza hitondra azy eto amin firenena.

Fanaovana vaksinin’ny coronavirus – Tonga maro ny vehivavy TIM

Helisoa

Zavadehibe amin’ny fiadiana amin’ny valanaretina COVID-19 ny fanaovana vaksiny. Io ihany no tena vahaolana anisan’ny mahomby indrindra hoy ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sady filohan’ny rodoben’ny mpanohitra eto Madagasikara: RMDM, rehefa avy nanao vaksiny ny tenany ny herinandro lasa teo. Noho izany antony izany dia tapakevitra ny vehivavy Tiako i Madagasikara, vehivavy TIM, nanao vaksiny, na dia nisalasala aza tamin’ny voalohany ny hanao vaksiny.

Ny antony nanaovana vaksiny araka ny nambaran’izy ireo dia fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny fianakaviana sy ny mpiarabelona, mba tsy ho tratry ny aretina, ka afaka miasa indray hamelomana ny ankohonana. Teo ihany koa ny ohatra velona nataon’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fanentanana nataony nampiseho tamin’ny Malagasy, fa tsy misy atahorana ny fanaovana vaksiny.

Ny vehivavy TIM dia mbola manentana hatrany ny vahoaka hanao vaksiny na dia anio 17 jona aza ny fetra farany tokonjy hanaovana ny vaksiny amin’ity andiany voalohany ity.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/fanaovana-vaksininny-coronavirus-tonga-maro-ny-vehivavy-tim/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fanaovana vaksinin’ny coronavirus – Tonga maro ny vehivavy TIM

Helisoa

Zavadehibe amin’ny fiadiana amin’ny valanaretina COVID-19 ny fanaovana vaksiny. Io ihany no tena vahaolana anisan’ny mahomby indrindra hoy ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) sady filohan’ny rodoben’ny mpanohitra eto Madagasikara: RMDM, rehefa avy nanao vaksiny ny tenany ny herinandro lasa teo. Noho izany antony izany dia tapakevitra ny vehivavy Tiako i Madagasikara, vehivavy TIM, nanao vaksiny, na dia nisalasala aza tamin’ny voalohany ny hanao vaksiny.

Ny antony nanaovana vaksiny araka ny nambaran’izy ireo dia fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny fianakaviana sy ny mpiarabelona, mba tsy ho tratry ny aretina, ka afaka miasa indray hamelomana ny ankohonana. Teo ihany koa ny ohatra velona nataon’ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fanentanana nataony nampiseho tamin’ny Malagasy, fa tsy misy atahorana ny fanaovana vaksiny.

Ny vehivavy TIM dia mbola manentana hatrany ny vahoaka hanao vaksiny na dia anio 17 jona aza ny fetra farany tokonjy hanaovana ny vaksiny amin’ity andiany voalohany ity.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/fanaovana-vaksininny-coronavirus-tonga-maro-ny-vehivavy-tim/

Varotra sy fanjifana – Midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra

Aly

Mikaikaika avokoa ankehitriny ny sarambabem-bahoaka fa midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra samy hafa eto amintsika, indrindra fa ireo zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainany andavanandro.

Ny mofo dipaina : 500Ar ny iray amin’izao fotoana. Ny atody : 700Ar ka hatramin’ny 800 Ar ny iray, tonga amin’ilay hiran’ny mpanakanto Sareraka hoe: “tsy takatry ny kely vola izao ny atody!”. Ny vary : 3 000Ar ny kg, izany hoe manodidina ny 800Ar eo ny iray kapoaka. Ny siramamy : 4 000Ar ny kg. Ny menaka mananika ny 1 alina Ar ny litatra: ny menaka Huilor: 10 000Ar ny litatra. Ny Lafatra: 8 000Ar ny litatra. Ny menaka Spéciale : 8 000Ar/l. Ny menaka madio: 7 000Ar/l. Ny menaka mandry: 6000Ar/l. Ny hen’omby : 13 000Ar ny kg. Ny akoho gasy voavolo : 18000Ar ny kg. Ny saribao: 25000Ar ny gony iray. Zavatra hafa ilain’ny olona ihany koa: simenitra: 29500Ar ny lasaka iray. Vato fanaovan-trano: 600Ar ny iray. Ny biriky : 100Ar ny iray eny ampotony. 120Ar ny iray miaraka amin’ny fitaterana azy.

Tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy hatramin’izao io vidin-javatra io, satria ny mahafinaritra ny azy ny laharam-pahamehana, fa tsy ny mahasoa izay tena ilain’ny vahoaka. Kianja manara-penitra tsy hiditra any am-bilanin’ny olona, tsy ny amin’ny faritry ny renivohitra ihany no voakasik’izany, fa indrindra indrindra ny any amin’ny faritra tratra ny kere eto amintsika. Kianja manara-penitra tsy hahafongana ny kere!

www.gvalosoa.net/2021/06/17/varotra-sy-fanjifana-midangana-tsy-mety-mijotso-ny-vidin-javatra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Varotra sy fanjifana – Midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra

Aly

Mikaikaika avokoa ankehitriny ny sarambabem-bahoaka fa midangana tsy mety mijotso ny vidin-javatra samy hafa eto amintsika, indrindra fa ireo zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainany andavanandro.

Ny mofo dipaina : 500Ar ny iray amin’izao fotoana. Ny atody : 700Ar ka hatramin’ny 800 Ar ny iray, tonga amin’ilay hiran’ny mpanakanto Sareraka hoe: “tsy takatry ny kely vola izao ny atody!”. Ny vary : 3 000Ar ny kg, izany hoe manodidina ny 800Ar eo ny iray kapoaka. Ny siramamy : 4 000Ar ny kg. Ny menaka mananika ny 1 alina Ar ny litatra: ny menaka Huilor: 10 000Ar ny litatra. Ny Lafatra: 8 000Ar ny litatra. Ny menaka Spéciale : 8 000Ar/l. Ny menaka madio: 7 000Ar/l. Ny menaka mandry: 6000Ar/l. Ny hen’omby : 13 000Ar ny kg. Ny akoho gasy voavolo : 18000Ar ny kg. Ny saribao: 25000Ar ny gony iray. Zavatra hafa ilain’ny olona ihany koa: simenitra: 29500Ar ny lasaka iray. Vato fanaovan-trano: 600Ar ny iray. Ny biriky : 100Ar ny iray eny ampotony. 120Ar ny iray miaraka amin’ny fitaterana azy.

Tsy voafehin’ny fitondrana mihitsy hatramin’izao io vidin-javatra io, satria ny mahafinaritra ny azy ny laharam-pahamehana, fa tsy ny mahasoa izay tena ilain’ny vahoaka. Kianja manara-penitra tsy hiditra any am-bilanin’ny olona, tsy ny amin’ny faritry ny renivohitra ihany no voakasik’izany, fa indrindra indrindra ny any amin’ny faritra tratra ny kere eto amintsika. Kianja manara-penitra tsy hahafongana ny kere!

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/varotra-sy-fanjifana-midangana-tsy-mety-mijotso-ny-vidin-javatra/

Comment on Facebook Varotra sy fanjifana...

Eo ampelatanan'ny karana ny PPN

Karama sy vatsim-pianarana tsy voaloa – Mihetsika koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa

Isambilo

Miitatra toy ny sima misioka indray amin’izao fotoana ny hetsika eny anivon’ny Anjerimanontolo eto amintsika. Tao aorian’ny tany Toliara afak’omaly, nihetsika ihany koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa omaly. Fitokonana mahakasika ny fitakiana ny karaman’ny mpiasa sy mpandraharahan’ny Oniversite tsy voaloa, sy fitokonan’ny mpianatra, noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny vatsim-pianarany.

Raha nafampana ny tany amin’ny Oniversiten’i Toliara afak’omaly, fifandonana teo amin’ny Mpianatra sy Mpitandro filaminana, nisy ihany ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa mahakasika ny ezaka ataon’ny Mpitondra Fanjakana amin’ny famahana ny olana. Izany dia tsy sakana ny mbola mampitokona indray ireo Mpianatra ao amin’ny Oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa omaly marainan’ny alarobia 16 jona 2021.

Tsara ho marihina fa tsy afaka mamaha izany samirery ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, fa miankina indrindra ihany koa amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Teti-bola ary ny Fanjakana foibe ny famahana ity olan’ny mpianatra ity araka ny voalaza.

Tsy mahafapo ireo mpianatra sy mpiasa ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, ka nahatonga izao hetsika izao. Fitondrana tsy mahaloa volan’olona ity fitondrana Rajoelina ity, ary tsy mahalala menatra mihitsy mahakasika an’izany.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/karama-sy-vatsim-pianarana-tsy-voaloa-mihetsika-koa-ny-any-aminny-oni...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Karama sy vatsim-pianarana tsy voaloa – Mihetsika koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa

Isambilo

Miitatra toy ny sima misioka indray amin’izao fotoana ny hetsika eny anivon’ny Anjerimanontolo eto amintsika. Tao aorian’ny tany Toliara afak’omaly, nihetsika ihany koa ny any amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa omaly. Fitokonana mahakasika ny fitakiana ny karaman’ny mpiasa sy mpandraharahan’ny Oniversite tsy voaloa, sy fitokonan’ny mpianatra, noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny vatsim-pianarany.

Raha nafampana ny tany amin’ny Oniversiten’i Toliara afak’omaly, fifandonana teo amin’ny Mpianatra sy Mpitandro filaminana, nisy ihany ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa mahakasika ny ezaka ataon’ny Mpitondra Fanjakana amin’ny famahana ny olana. Izany dia tsy sakana ny mbola mampitokona indray ireo Mpianatra ao amin’ny Oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa omaly marainan’ny alarobia 16 jona 2021.

Tsara ho marihina fa tsy afaka mamaha izany samirery ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, fa miankina indrindra ihany koa amin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Teti-bola ary ny Fanjakana foibe ny famahana ity olan’ny mpianatra ity araka ny voalaza.

Tsy mahafapo ireo mpianatra sy mpiasa ny fanambarana nataon’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana ara-Tsiansa, ka nahatonga izao hetsika izao. Fitondrana tsy mahaloa volan’olona ity fitondrana Rajoelina ity, ary tsy mahalala menatra mihitsy mahakasika an’izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/karama-sy-vatsim-pianarana-tsy-voaloa-mihetsika-koa-ny-any-aminny-oniversiteni-fianarantsoa/

Fitondrana malagasy – Nosy malagasy – Anjakazakan’ny fitondrana frantsay ny raharaha

Sôh’son

Mahavariana ihany ny nahita sy nandre tamin’ny haino aman-jery, ny fihetsiky fitondrana nanoloana ny fepetra noraisin’ny fitondrana frantsay amin’ny fibodoana ny Nosy Sambatra (Iles Glorieuses). Nambara fa efa misy ny taratasy hatao halefa any amin’ny fitondrana frantsay sy paik’ady miaraka aminy. Niseho ihany koa ireo solombavambahoakany eny Tsimbazaza, fa hanohana ny fitondrana. Ilay fanohanana amin’io tsy hita mazava. Ny fanohanana mazava andrasan’ny vahoaka amin’izany dia fihetsika hita maso sy feno fahasahiana.

Efa hatramin’ny taon-dasa no hita fa arirariran’ny fitondrana frantsay ity raharaha fitakian’ny malagasy ireo nosy manodidina bodoin’ny fitondrana frantsay ireo. Vao tsy nilaza sy tsy nahenoina teny ny amin’izay tohin’ny fivoriana tokony hatao any Frantsa ny mpitondra frantsay dia efa tokony hazava amin’ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivon’ny raharaham-bahiny ny ao an-tsainy, sy ny politika malotony. Mahavariana ihany ny tsy niheveran’ny fitondrana Rajoelina izany, na mety takany ihany, fa ilay fahasahiana sy ny dingana ho hatao mihitsy no tsy misy sy tsy antenainy hahomby, no sady mety misy ihany koa ny fatopatotra any ambadimbadika any tsy fanta-bahoaka.

Mody notambatambazany tamin’ny famerenana ny tataron’ny fiandrianan’ny mpanjaka ve, dia niahotrahotra nanao ny fitakiana? Eo rahateo ny fanambatambazana lava izay tampi-maso amin’ny alalan’ny fanampiana ara-bola ataon’ny frantsay dia nangingina raha tsy efa misy indray izao fihetsiny tao amin’ny Nosy Glorieuses izao. Maneho ny hakelin’ny herin’ny fitondrana izany sy tsy fananana vahaolana sy paik’ady mahomby manoloana izao raharaha izao. Lesoka sy tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina izany.

Ny ahiana amin’izao raharaha izao, rehefa hitan’ilay fitondrana fa tsy tafavoaka izy, dia mody manao zavatra hafa hanariana dia ny vahoaka malagasy. Iray amin’izany, ohatra, ity fankalazana ny Asaramanitra ity, izay hisehosehoana eny amin’ny kianjan’i Mahamasina na « kianjan’ny Barea », ny andron’ny 26 Jona izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-malagasy-nosy-malagasy-anjakazakanny-fitondrana-frantsay-n...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondrana malagasy – Nosy malagasy – Anjakazakan’ny fitondrana frantsay ny raharaha

Sôh’son

Mahavariana ihany ny nahita sy nandre tamin’ny haino aman-jery, ny fihetsiky fitondrana nanoloana ny fepetra noraisin’ny fitondrana frantsay amin’ny fibodoana ny Nosy Sambatra (Iles Glorieuses). Nambara fa efa misy ny taratasy hatao halefa any amin’ny fitondrana frantsay sy paik’ady miaraka aminy. Niseho ihany koa ireo solombavambahoakany eny Tsimbazaza, fa hanohana ny fitondrana. Ilay fanohanana amin’io tsy hita mazava. Ny fanohanana mazava andrasan’ny vahoaka amin’izany dia fihetsika hita maso sy feno fahasahiana.

Efa hatramin’ny taon-dasa no hita fa arirariran’ny fitondrana frantsay ity raharaha fitakian’ny malagasy ireo nosy manodidina bodoin’ny fitondrana frantsay ireo. Vao tsy nilaza sy tsy nahenoina teny ny amin’izay tohin’ny fivoriana tokony hatao any Frantsa ny mpitondra frantsay dia efa tokony hazava amin’ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivon’ny raharaham-bahiny ny ao an-tsainy, sy ny politika malotony. Mahavariana ihany ny tsy niheveran’ny fitondrana Rajoelina izany, na mety takany ihany, fa ilay fahasahiana sy ny dingana ho hatao mihitsy no tsy misy sy tsy antenainy hahomby, no sady mety misy ihany koa ny fatopatotra any ambadimbadika any tsy fanta-bahoaka.

Mody notambatambazany tamin’ny famerenana ny tataron’ny fiandrianan’ny mpanjaka ve, dia niahotrahotra nanao ny fitakiana? Eo rahateo ny fanambatambazana lava izay tampi-maso amin’ny alalan’ny fanampiana ara-bola ataon’ny frantsay dia nangingina raha tsy efa misy indray izao fihetsiny tao amin’ny Nosy Glorieuses izao. Maneho ny hakelin’ny herin’ny fitondrana izany sy tsy fananana vahaolana sy paik’ady mahomby manoloana izao raharaha izao. Lesoka sy tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina izany.

Ny ahiana amin’izao raharaha izao, rehefa hitan’ilay fitondrana fa tsy tafavoaka izy, dia mody manao zavatra hafa hanariana dia ny vahoaka malagasy. Iray amin’izany, ohatra, ity fankalazana ny Asaramanitra ity, izay hisehosehoana eny amin’ny kianjan’i Mahamasina na « kianjan’ny Barea », ny andron’ny 26 Jona izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-malagasy-nosy-malagasy-anjakazakanny-fitondrana-frantsay-ny-raharaha/

Comment on Facebook Fitondrana malagasy ...

raha mbola io bandy io no eo @fitondrana lasan' vahiny ambongadiny ny tanindrazana. Sady ny manampahaizana mangina daholo. Ny foloalindahy tsy misy azo hiateherana fa toa ny amboa asaina mamono olona dia mamono, akoatry ny tsikombany @ dahalo , malaso. Jereo ny fandaroany ny mpianatra rehefa mitaky vatsimpianarana. Asa rongony firy isanandro no lanin'ireo fololindahy mpamono vahoaka ireo??? Ohatran'tsy malagasy ry kely andro

Ka inona no nataon ny fitondrana t@ zany raha nahavita ? pff

Fitondrana Rajoelina – Hafa ny teny lazainy, hafa ny zavatra ataony sy hataony

Andry Tsiavalona

Raha fampiasana teny sy makety dia tompondaka eran-tany izao fitondrana izao, indrindra ny filohan’ny Repoblika Rajoelina. Nandritra ny tetezamita dia nentina nampandry adrisa, ka naverimberin’ny filohan’ny tetezamita ny voambolana “hambompom-pirenena” sy ny “fitiavan-tanindrazana” ary ny “fiandrianam-pirenena”. Amin’izao fotoana izao dia ny “fitiavana no lehibe indrindra”, ny “velirano” sy ny “firaisankina” ary ny “tany tan-dalàna”.

Rehefa dinihana anefa ny tranga sy ny nataon’ny fitondrana dia tsy misy azo itarafana ny zavatra nataony na ataony ireo voambolana ireo. Tamin’ny tetezamita dia azo lazaina fa tsy nisy izany “hambompom-pirenena” izany, satria ny olona iray raha manana izany dia tsy mitambitamby na amin’iza na iza ary tsy mitady izay ahazoana zavatra iray na amin’ny fomba ahoana na ahoana. Iaraha-mahatsiaro fa tsy nisy fiaraha-miasa tamin’ireo mpiaramiombon’antoka, indrindra ara-bola, tamin’ny fitondrana tetezamita. Taratry ny tsy fisin’izany “hambom-pirenena” izany dia ny fanerena ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany, Wisco sy Ambatovy, nandoa vola zato tapitrisa ariary isanisany. Teo koa ny famarotana ilay “Air Force One II” tamin’ny vidiny ampahatelon’ny tokony ho izy.

Tsy nisy teo amin’ny mpitondra ny tetezamita izany “fitiavan-tanindrazana” izany, satria raha tsy tia ny mpiray firenena ny olona dia sarotra ny hino fa tia ny tany ipetrahany izay tsy afaka haneho izany aminy. Tsy tia ny mpiray firenena taminy anefa ny mpitondra tamin’ny tetezamita, satria nanao sorona aina maro, tsy teny Ambohitsorohitra ihany fa hatreny Tanjombato ary tsy vitan’izany, fa nampandoro sy nampandroba fananan’olona Malagasy. Rehefa mankahala mpiray Firenena araka izany dia tsy azo lazaina ho tia tanindrazana.

Raha ny resaka “fiandrianam-pirenena” indray dia tsy nanana ny fiandrianany ity Firenena ity nandritra ny tetezamita, satria tsy nisy nanaiky izany fitondrana izany ny firenena maneran-tany ary tsy nisy nanasa tamin’ireo fivoriana iraisam-pirenena ny filohan’ny tetezamita na dia teo aza ny fiaraha-mitantana tamin’ny ankolafy hafa nisy. Nanana teny filamatra “ny fitiavana no lehibe indrindra” tena nampitsiry fanantenana tao am-pon’ny maro io teny io, tsy fanehoana fitiavana ny mpiray firenena anefa no ataon’ny mpitondra ankehitriny, fa fitiavana mitongilana any amin’ireo vahiny ary porofon’izany ireo ady tany etsy sy eroa, kanefa dia ireto farany no arovan’ny mpitondra amin’ny alàlan’ny fandefasana “mpitandro ny filaminana” izay gasy ihany.

Tsy fanehoam-pitiavana ihany koa ny tsy fanomezana zon’ireo mpianatra tsy omena ny vatsim-pianarana sy ny tsy fandoavana ny karaman’ny mpiasa, tsy ny eny amin’ny Oniversite ihany, fa hatrany amin’ireo orinasa miankina amin’ny fanjakana koa. Natao “ny velirano” kanefa rehefa velesinao ny rano dia mitsoaka daholo ny hazan-drano ao, ka tsy hahazo na inona na inona izay mikasa hanjono na hanarato ao.

Tsy mahagaga raha tsy misy asa mivaingana vita tao anatin’ny roa taona sy tapany nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana. Tsikaritra fa isaky ny mikabary ny filohan’ny Repoblika dia toa mitaky “firaisankina” foana. Tsy mazava intsony raha tsy misy izany firaisankina izany eo anivon’izy samy mpitondra, sy samy mpomba dia atao ny fiantsoana. Raha ny tsapa amin’ny fihetsika sy ny fomba anaovana ny antso dia tsy miantefa amin’ny mpanohitra na amin’ireo fiarahamonim-pirenena, na amin’ireo hery velona samihafa misy eto amin’ny Firenena.

Mandrangaranga fa “tany tan-dalàna” i Madagasikara, ka tsy misy olom-pirenena ambonin’ny lalàna izany eto, fa izay mandika lalàna na manao hetsika mifanohitra amin’ny lalàna dia tsy maintsy hampiharina aminy ny lalàna manankery. Iaraha-mahalala sy mahita anefa fa izao fitondrana izao no mpanitsakitsaka lalàna ary tsy mahamenatra azy ireo ny manao toy ny tsy misy na dia ny Lalàmpanorenana aza. Tsy hitady lavitra isika fa porofon’izany dia ny tsy fampiharana ny sata mifehy ny mpanohitra, izay voasoratra mazava tsara tsy azo kosehina ao anaty Lalàmpanorenana. “Kabary zato, teny arivo fa iray ihany no marina”, fa ny an’izao fitondrana izao kosa na marina iray aza tsy misy.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-rajoelina-hafa-ny-teny-lazainy-hafa-ny-zavatra-ataony-sy-h...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Hafa ny teny lazainy, hafa ny zavatra ataony sy hataony

Andry Tsiavalona

Raha fampiasana teny sy makety dia tompondaka eran-tany izao fitondrana izao, indrindra ny filohan’ny Repoblika Rajoelina. Nandritra ny tetezamita dia nentina nampandry adrisa, ka naverimberin’ny filohan’ny tetezamita ny voambolana “hambompom-pirenena” sy ny “fitiavan-tanindrazana” ary ny “fiandrianam-pirenena”. Amin’izao fotoana izao dia ny “fitiavana no lehibe indrindra”, ny “velirano” sy ny “firaisankina” ary ny “tany tan-dalàna”.

Rehefa dinihana anefa ny tranga sy ny nataon’ny fitondrana dia tsy misy azo itarafana ny zavatra nataony na ataony ireo voambolana ireo. Tamin’ny tetezamita dia azo lazaina fa tsy nisy izany “hambompom-pirenena” izany, satria ny olona iray raha manana izany dia tsy mitambitamby na amin’iza na iza ary tsy mitady izay ahazoana zavatra iray na amin’ny fomba ahoana na ahoana. Iaraha-mahatsiaro fa tsy nisy fiaraha-miasa tamin’ireo mpiaramiombon’antoka, indrindra ara-bola, tamin’ny fitondrana tetezamita. Taratry ny tsy fisin’izany “hambom-pirenena” izany dia ny fanerena ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany, Wisco sy Ambatovy, nandoa vola zato tapitrisa ariary isanisany. Teo koa ny famarotana ilay “Air Force One II” tamin’ny vidiny ampahatelon’ny tokony ho izy.

Tsy nisy teo amin’ny mpitondra ny tetezamita izany “fitiavan-tanindrazana” izany, satria raha tsy tia ny mpiray firenena ny olona dia sarotra ny hino fa tia ny tany ipetrahany izay tsy afaka haneho izany aminy. Tsy tia ny mpiray firenena taminy anefa ny mpitondra tamin’ny tetezamita, satria nanao sorona aina maro, tsy teny Ambohitsorohitra ihany fa hatreny Tanjombato ary tsy vitan’izany, fa nampandoro sy nampandroba fananan’olona Malagasy. Rehefa mankahala mpiray Firenena araka izany dia tsy azo lazaina ho tia tanindrazana.

Raha ny resaka “fiandrianam-pirenena” indray dia tsy nanana ny fiandrianany ity Firenena ity nandritra ny tetezamita, satria tsy nisy nanaiky izany fitondrana izany ny firenena maneran-tany ary tsy nisy nanasa tamin’ireo fivoriana iraisam-pirenena ny filohan’ny tetezamita na dia teo aza ny fiaraha-mitantana tamin’ny ankolafy hafa nisy. Nanana teny filamatra “ny fitiavana no lehibe indrindra” tena nampitsiry fanantenana tao am-pon’ny maro io teny io, tsy fanehoana fitiavana ny mpiray firenena anefa no ataon’ny mpitondra ankehitriny, fa fitiavana mitongilana any amin’ireo vahiny ary porofon’izany ireo ady tany etsy sy eroa, kanefa dia ireto farany no arovan’ny mpitondra amin’ny alàlan’ny fandefasana “mpitandro ny filaminana” izay gasy ihany.

Tsy fanehoam-pitiavana ihany koa ny tsy fanomezana zon’ireo mpianatra tsy omena ny vatsim-pianarana sy ny tsy fandoavana ny karaman’ny mpiasa, tsy ny eny amin’ny Oniversite ihany, fa hatrany amin’ireo orinasa miankina amin’ny fanjakana koa. Natao “ny velirano” kanefa rehefa velesinao ny rano dia mitsoaka daholo ny hazan-drano ao, ka tsy hahazo na inona na inona izay mikasa hanjono na hanarato ao.

Tsy mahagaga raha tsy misy asa mivaingana vita tao anatin’ny roa taona sy tapany nandraisan’izao fitondrana izao ny fahefana. Tsikaritra fa isaky ny mikabary ny filohan’ny Repoblika dia toa mitaky “firaisankina” foana. Tsy mazava intsony raha tsy misy izany firaisankina izany eo anivon’izy samy mpitondra, sy samy mpomba dia atao ny fiantsoana. Raha ny tsapa amin’ny fihetsika sy ny fomba anaovana ny antso dia tsy miantefa amin’ny mpanohitra na amin’ireo fiarahamonim-pirenena, na amin’ireo hery velona samihafa misy eto amin’ny Firenena.

Mandrangaranga fa “tany tan-dalàna” i Madagasikara, ka tsy misy olom-pirenena ambonin’ny lalàna izany eto, fa izay mandika lalàna na manao hetsika mifanohitra amin’ny lalàna dia tsy maintsy hampiharina aminy ny lalàna manankery. Iaraha-mahalala sy mahita anefa fa izao fitondrana izao no mpanitsakitsaka lalàna ary tsy mahamenatra azy ireo ny manao toy ny tsy misy na dia ny Lalàmpanorenana aza. Tsy hitady lavitra isika fa porofon’izany dia ny tsy fampiharana ny sata mifehy ny mpanohitra, izay voasoratra mazava tsara tsy azo kosehina ao anaty Lalàmpanorenana. “Kabary zato, teny arivo fa iray ihany no marina”, fa ny an’izao fitondrana izao kosa na marina iray aza tsy misy.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/fitondrana-rajoelina-hafa-ny-teny-lazainy-hafa-ny-zavatra-ataony-sy-hataony/

EDITO 17 Jona – Miankina amin’ny fahamarinana ny fisandratan’ny firenena

Sôh’son

Mila olo-marina ity firenena satria tena mahantra izany izy, izay fositra iray lehibe io mahatonga azy ho amin’izao toerany izao. Ny firenena izay feno 61 taona niverenan’ny fahaleovantena, ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy, gisitra ny firenena amin’ny laharana izay mahantra indrindra maneran-tany, manjaka ny tsy fandriampahalemana amin’ny asan-jiolahy sy dahalo, tsy mihena ny kolikoly, mbola mamaka lalina ny fahalovana.

N’inona n’inona atao eto, tsy misy zavatra hanjary raha mbola tsy mitoetra sy manjaka izay fahamarinana izay. Tsy mahavaha olana ny fotodrafitrasa anaovan’i Andry Rajoelina sy ny fitondrany angoan-tenda sy resabe amin’ny haino aman-jery. Miankina amin’ny toe-tsaina io fivoarana sy fandrosoana io, fa tsy amin’ny zavatra toy izany. Mihevitra mantsy izao fitondrana ankehitriny izao, fa rehefa misy asa mivoitra, dia mandeha ho azy tsy hisy olana ny zava-drehetra. Hadisoana bevava eo amin’ny seha-pitantanana izany. Ny zavatra atao ankinafinafina rehetra eo amin’ny fitantanam-pirenena dia tsy fahamarinana avokoa na inona endriny. Misy fiantraikany eo amin’ny fitantanam-pirenena sy amin’ny vahoaka izany.

Izao fitondrana izao, dia hitam-bahoaka sy fantany fa tsy ahafantarana ny tena marina. Vao niandoha fotsiny tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena izany no niainga, ary nitohy tamin’ny fiakarana teo amin’ny fitondrana, sy ny sisa manaraka rehetra taorian’izay mandraka ankehitriny. Tany am-piandohana aza niseho mihitsy ny fanenjehana ireo olom-pirenena mitady ny marina momba ny fifidianana sy ny voka-pifidianana, izay niaraha-nahita tsara ireny teny anoloan’ny lapan’ny tanàna ireny. Midika zavatra be dia be ireny ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka lalina ny raharaham-pirenena. Maro ireo tranga samihafa heverina ho raharaha lehibe mifono kimaizimaizina no ilàna fanazavana marina avy amin’ny fitondrana no nampanginina moramora tany ho any.

Nisarika ny sain’ny maro ny fahasahiana lehibe nataon’ilay tovolahy, niasa tao amin’ny ministeran’ny fahasalamana namaky bantsilana ny fomba fiasa nataon’izy ireo tao izay tsy araka ny rariny sy tsy hitsiny raha araka ny fanazavany. Nanamafy izay ihany koa, naneho hevitra tamin’ny tambazotra serasera ny rahalahiny. Finiavana hamoaka ny marina amin’ny zava-misy eny anivon’ny sampan-draharaham-panjakana izany, ary zava-dehibe satria mila mahafantatra ny vahoaka. Irariana ny mbola hisian’ny olona hafa mpiasam-panjakana hanaraka izany nataon’izy ireo izany, satria izany no tena fanavotana sy fanarenam-pirenena raha tiana hisandratra marina ity firenena Malagasy ity.

Ny fanandratana an’i Madagasikara tsy amin’ny fisehosehoana ivelany fotsiny izay misy fiantraikany any amin’ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano sy ny ati-vilanin’ny sarambem-bahoaka, fa mila miainga any anaty fo sy toe-tsaina mandala ny fahamarinana, manàja ny rariny sy hitsiny.

www.gvalosoa.net/2021/06/17/edito-17-jona-miankina-aminny-fahamarinana-ny-fisandratanny-firenena/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 17 Jona – Miankina amin’ny fahamarinana ny fisandratan’ny firenena

Sôh’son

Mila olo-marina ity firenena satria tena mahantra izany izy, izay fositra iray lehibe io mahatonga azy ho amin’izao toerany izao. Ny firenena izay feno 61 taona niverenan’ny fahaleovantena, ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy, gisitra ny firenena amin’ny laharana izay mahantra indrindra maneran-tany, manjaka ny tsy fandriampahalemana amin’ny asan-jiolahy sy dahalo, tsy mihena ny kolikoly, mbola mamaka lalina ny fahalovana.

N’inona n’inona atao eto, tsy misy zavatra hanjary raha mbola tsy mitoetra sy manjaka izay fahamarinana izay. Tsy mahavaha olana ny fotodrafitrasa anaovan’i Andry Rajoelina sy ny fitondrany angoan-tenda sy resabe amin’ny haino aman-jery. Miankina amin’ny toe-tsaina io fivoarana sy fandrosoana io, fa tsy amin’ny zavatra toy izany. Mihevitra mantsy izao fitondrana ankehitriny izao, fa rehefa misy asa mivoitra, dia mandeha ho azy tsy hisy olana ny zava-drehetra. Hadisoana bevava eo amin’ny seha-pitantanana izany. Ny zavatra atao ankinafinafina rehetra eo amin’ny fitantanam-pirenena dia tsy fahamarinana avokoa na inona endriny. Misy fiantraikany eo amin’ny fitantanam-pirenena sy amin’ny vahoaka izany.

Izao fitondrana izao, dia hitam-bahoaka sy fantany fa tsy ahafantarana ny tena marina. Vao niandoha fotsiny tany amin’ny fifidianana filoham-pirenena izany no niainga, ary nitohy tamin’ny fiakarana teo amin’ny fitondrana, sy ny sisa manaraka rehetra taorian’izay mandraka ankehitriny. Tany am-piandohana aza niseho mihitsy ny fanenjehana ireo olom-pirenena mitady ny marina momba ny fifidianana sy ny voka-pifidianana, izay niaraha-nahita tsara ireny teny anoloan’ny lapan’ny tanàna ireny. Midika zavatra be dia be ireny ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka lalina ny raharaham-pirenena. Maro ireo tranga samihafa heverina ho raharaha lehibe mifono kimaizimaizina no ilàna fanazavana marina avy amin’ny fitondrana no nampanginina moramora tany ho any.

Nisarika ny sain’ny maro ny fahasahiana lehibe nataon’ilay tovolahy, niasa tao amin’ny ministeran’ny fahasalamana namaky bantsilana ny fomba fiasa nataon’izy ireo tao izay tsy araka ny rariny sy tsy hitsiny raha araka ny fanazavany. Nanamafy izay ihany koa, naneho hevitra tamin’ny tambazotra serasera ny rahalahiny. Finiavana hamoaka ny marina amin’ny zava-misy eny anivon’ny sampan-draharaham-panjakana izany, ary zava-dehibe satria mila mahafantatra ny vahoaka. Irariana ny mbola hisian’ny olona hafa mpiasam-panjakana hanaraka izany nataon’izy ireo izany, satria izany no tena fanavotana sy fanarenam-pirenena raha tiana hisandratra marina ity firenena Malagasy ity.

Ny fanandratana an’i Madagasikara tsy amin’ny fisehosehoana ivelany fotsiny izay misy fiantraikany any amin’ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano sy ny ati-vilanin’ny sarambem-bahoaka, fa mila miainga any anaty fo sy toe-tsaina mandala ny fahamarinana, manàja ny rariny sy hitsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/edito-17-jona-miankina-aminny-fahamarinana-ny-fisandratanny-firenena/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 17 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

ZARA MIRA NO ATAOVY

Zara mira no ataovy ry filohanay hajaina,
Fa tsy ‘reo vangianao ihany ho hahazo izay ilaina.
Tsy propagandy foana, tsy propagandy hatrany
No iainanay vahoaka k’aza faly ny amin’izany.

Raha rain’ny Malagasy dia fadio ny zara vilana,
ry ialao hatrany hatrany ilay fijery mitongilana.
‘Ndeha tohano ny rehetra, aza asiana fanavahana,
Fa tsy ianao no hanangana eto ny efitry ny fisarahana!

Soa ho anay vahoaka hatrany, izay no tanjona ifikiro.
Amin’ny sehatra rehetra, mijoroa ho tena jiro.
Tsy ho jiro diso toerana, any ambany farafara
Ka dia hanazava irery ireo mitonona ho mapara!

Raha rain’ny Malagasy, tsy an’antoko iray intsony,
Dia meteza ho modely sy fitaratra eny ambony.
Zara mira no ataovy, tsisy tombo tsisy hala,
Dia hiadana, ho finaritra ‘ty tanindrazana malala!

IRINA HO TAFITA (16-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/17/zara-mira-no-ataovy/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

ZARA MIRA NO ATAOVY

Zara mira no ataovy ry filohanay hajaina,
Fa tsy ‘reo vangianao ihany ho hahazo izay ilaina.
Tsy propagandy foana, tsy propagandy hatrany
No iainanay vahoaka k’aza faly ny amin’izany.

Raha rain’ny Malagasy dia fadio ny zara vilana,
ry ialao hatrany hatrany ilay fijery mitongilana.
‘Ndeha tohano ny rehetra, aza asiana fanavahana,
Fa tsy ianao no hanangana eto ny efitry ny fisarahana!

Soa ho anay vahoaka hatrany, izay no tanjona ifikiro.
Amin’ny sehatra rehetra, mijoroa ho tena jiro.
Tsy ho jiro diso toerana, any ambany farafara
Ka dia hanazava irery ireo mitonona ho mapara!

Raha rain’ny Malagasy, tsy an’antoko iray intsony,
Dia meteza ho modely sy fitaratra eny ambony.
Zara mira no ataovy, tsisy tombo tsisy hala,
Dia hiadana, ho finaritra ‘ty tanindrazana malala!

      IRINA HO TAFITA (16-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/17/zara-mira-no-ataovy/

MPITONDRA DEDAKA NEFA TSY MAHALOA TROSA!

Ahoana ireo vola tsy misy voaloa
Fa ny trosanareo ity toa miakatra foana?
Tsy izao ve no sarin’ny kitoatoa
Mahazatra ny ekipanareo “mamba noana”?

Tsy sehatra iray intsony izao no mitaky
Fa maro ireo efa manao fitokonana.
Asio vahaolana tena malaky,
Sao lasa miafara amin’ny fifandonana!

Avia ka jereo, itondray vahaolana
Ireo mpiasa maro mitaky ny zony,
Fa efa mananika ny dimy volana,
No tsy nandray izay karamany intsony.

Ny mpianatra moa tena mihafy dia mihafy.
(Ny vatsim-pianarany, mazàna tara!)
Ny zanakareo nefa izao any Andafy,
Ny vatsy isan-taonany iray miliara!

Ny mpandraharaha, efa maina dia maina.
(Ireo asa, efa vita, ny vola mihitsoka!)
Sendra mpitondra izay te hoderaina,
Kanefa azo ambara fa tsy misy hafitsoka!

…Tsotra ny teny izay tiana hampitaina,
Ho anareo ry mpitondra tsy mahefa trosa.
Mialà, mipetraha, dia meteza haka saina,
Fa tena efa be ireo no sady miavosa.

Ny akoho tsy naneno roa taona sy tapany,
Angamba efa maimbo, efa ho lanin’ny kary.
K’aleo dia halevina rehefa tsy tsapany,
Sao dia ho poizina tena hankarary!

TSIMIMALO (15-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/16/mpitondra-dedaka-nefa-tsy-mahaloa-trosa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

MPITONDRA DEDAKA NEFA TSY MAHALOA TROSA!

Ahoana ireo vola tsy misy voaloa
Fa ny trosanareo ity toa miakatra foana?
Tsy izao ve no sarin’ny kitoatoa
Mahazatra ny ekipanareo “mamba noana”?

Tsy sehatra iray intsony izao no mitaky
Fa maro ireo efa manao fitokonana.
Asio vahaolana tena malaky,
Sao lasa miafara amin’ny fifandonana!

Avia ka jereo, itondray vahaolana
Ireo mpiasa maro mitaky ny zony,
Fa efa mananika ny dimy volana,
No tsy nandray izay karamany intsony.

Ny mpianatra moa tena mihafy dia mihafy.
(Ny vatsim-pianarany, mazàna tara!)
Ny zanakareo nefa izao any Andafy,
Ny vatsy isan-taonany iray miliara!

Ny mpandraharaha, efa maina dia maina.
(Ireo asa, efa vita, ny vola mihitsoka!)
Sendra mpitondra izay te hoderaina,
Kanefa azo ambara fa tsy misy hafitsoka!

…Tsotra ny teny izay tiana hampitaina,
Ho anareo ry mpitondra tsy mahefa trosa.
Mialà, mipetraha, dia meteza haka saina,
Fa tena efa be ireo no sady miavosa.

Ny akoho tsy naneno roa taona sy tapany,
Angamba efa maimbo, efa ho lanin’ny kary.
K’aleo dia halevina rehefa tsy tsapany,
Sao dia ho poizina tena hankarary!

     TSIMIMALO (15-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/16/mpitondra-dedaka-nefa-tsy-mahaloa-trosa/

Comment on Facebook MPITONDRA DEDAKA ...

😂😂😂 dia inona ko

Tsy tafavoaka tsony Io fa Samia mieritreritra

Aloavy le trosan'olona ry mpitondra a

Mahereza maromaro ho an'ny Pejy oh

Mpamitabahoaka zao vaccin tsy fiable tsy manaraka norme international no nampidirina teto madagascar

Jereo akaiky le firenena 2 farany ao aorinan-tsika ndrao tafa-poritsaka

Orin'asa no tokony atao fa tsy fanampiana ary fanampiana aty .sy profiter la pauvreté les autres baika misy anaovana hoe zaho nanao io.bako voa haramasony zavatra nomena .mbohitanao angalarindreo io.

View more comments

Oniversite Fianarantsoa. Mitaky ny vatsim-pianarana ihany koa. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Oniversite Fianarantsoa. Mitaky ny vatsim-pianarana ihany koa.

Iles Eparses

Mety hatao veloma satria izao fitondrana izao no tena mivarotra tanindrazana

Cécile Vavisoa: mety hatao veloma Iles Eparses antsika Malagasy, satria tsy hita izay raha ataon’ny fitondrana Rajoelina ho famerenana izy reo.

Sahondra Mampionona Sue : bye bye vé zany izy ity, sa mbl azo antenaina?

Firehana Sôsialista : didim-panjakana frantsay manendry ny Nosy Glorieuses ho réserve naturelle nationale eo ambany fiahiany. Ankatoky ny 26 Jona tokoa isika, fahelovantena hono pfff !

Jean Aurelien : taratasy io nataon’ny Frantsay io, azo ovaina taratasy koa. Anjaran'ireo parlementaires mihetsika,dia manao référence ny exécutif, manentana ny ratsamangaika tia Tanindrazana sy teratany. AIZA IREO TE HO MALAGASY , MIHETSEHA HO HITA.

Karim's Mouhamed Ali : efa lafo io! Nalafon’ny mpitondra reo.

Orimbato Zara : zao ka! Ry lerony zavatra hafa no enjehina fa tsy ny tena ilain'ny firenena!! ... Mpitondra mivarotra tanindrazana?

Hugues Rakotomanana: efa tamin’ny faha-60 taonan’ny fahaleovantena tamin’ny 2020 ny Iles Eparses, no nambaran-dRajoelina fa hiverina amin’ny Malagasy, hatramin’izao tsy hita izay marina, izao ny Frantsay manamafy fa azy ny Nosy. Mamofompofona fivarotan-tanindrazana no ataon’ny fitondrana Rajoelina.

Donald Randria : ny fitondrana mbola variana manenjika an-dRa8!

Dabe Randrianavony : fa ny fitiavana no lehibe indrindra e!! Fitiavana mpanjanaka frantsay e!!! Efa mi-tourne, mi-tourne hatrany2 Rajoelina sy ny forongony.

Ilontsoa Sarobidy : tsaroanareo mpanohana 13 ireo tsara tamin'ny mbola Hery Rajaonarimampianina no nitondra, dia noresahan'ny Frantsay tamin'ny alalan'i Hollande Filoha Frantsay, sy Hery Rajaonarimampianina, fa ho atao Co-Gestion ny hitantanana ireo Nosy ireo! Nivazavaza ary tena niteny ratsy daholo ianareo fa hoe tsy azo ekena izany fa antsika ireo! Amiko dia famarotana Tanindrazana ary faharesena lehibe izay tsapa fa toa vao mainka nanamora ny nahazoan'i La Frantsa ireo Nosy ireo i Andry Rajoelina, nanomboka 2009 ka hatramin'izao. Etsy ankilany ireo Karana maka tanin'ny Malagasy dia tohanan'ny Fanjakana ankehitriny, fehiny: tena mpivarotra Tanindrazana izao Fitondrana izao ary mbola Porofo iray ilay mody ampidiran'ilay Dr Lova ilay lalàna ahazoan'ireo Karana Zom-pirenena Malagasy izay MIDIKA fa hahazo hividy mandrakizay izay tany rehetra eto ary hanapaka eto izy ireo! Dia mbola inona indray? Tsy amidy Madagasikara nefa jereo ireo mpitrandraka any BRIEVILLE, fa Karana daholo ary natao izay nanapotehina ilay orinasa Malagasy Kraomita, mba hahazoan'izy ireo mitrandraka ny harem-pirenena!

Jean Aurelien : Ilontsoa SarobidyIlontsoa Sarobidy : efa tonga ny tambin'izao rehetra izao: 4×4 ao Tsimbazaza ao io, aza manantena intsony oh!

Simon Robera : hoy izy tam propagandy hoe : mbola misy mpitondra ihany ve eto Madagasikara ?

Clément Ravohitra: hay amin’izao fitondrana Rajoelina izao no tena tsy misy mpitondra, mpitondra tsangan’olona sy saribakolim-bazaha fotsiny.

Simon Robera : tena kivy tanteraka aho, mba marina e, dia mbola tsy tonga saina ihany ve isika hatramin’izao, tena mpitondra mpandainga sy tsy mahavita azy no misy eto Madagasikara amin’izao. Ilay jeneraly raika iny aloha tena bômba be mitsy, baombina ny tena marina e! izany hoe tsy izy mihitsy. Mahereza fa mbola ho avy ny maraina vao2.

Kanto Miray : SENDRA IZAY VAZAHA MODY MIADY NY MALAGASY . MPANENJIKA TOUJOURS MAPAR ITY.

Richarad Razanajatovo : herin-taona ,izao no nandrenesako ilay FEO hoe tsy maintsy miverina amintsika ireo, nefa aiza hatramin’izao?

Marie Dinvan : aza mapme moa, raha niteny moa ny tena hoe : hena antanan-tsaka, d nisy tezitra fa hoe tsy tia tanindrazana hono. Sady nampiako hoe nga ny malagasy koa no ho tompony raha ho azo ireo Nosy?

Marie Dinvan : oh heverin zalah mandeha ho azy toy ny voka-pifidianana doublons lay raha! Zao mba tratran’ny azo raisina fa ts mitombina koa.

Simon Robera : aza de mandatsa e, sao dia hiteny ny fampindramambola an'i Comores ndray ary, aoka re zay e!

Cléo Razanamprany: tena mpitondra mpivarotra tanindrazana, Rajoelina sy ny ekipany.
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Iles Eparses
 
Mety hatao veloma satria izao fitondrana izao no tena mivarotra tanindrazana
 
Cécile Vavisoa: mety hatao veloma Iles Eparses antsika Malagasy, satria tsy hita izay raha ataon’ny fitondrana Rajoelina ho famerenana izy reo.
 
Sahondra Mampionona Sue : bye bye vé zany izy ity, sa mbl azo antenaina?
 
Firehana Sôsialista : didim-panjakana frantsay manendry ny Nosy Glorieuses ho réserve naturelle nationale eo ambany fiahiany. Ankatoky ny 26 Jona tokoa isika, fahelovantena hono pfff !

Jean Aurelien : taratasy io nataon’ny Frantsay io, azo ovaina taratasy koa. Anjaranireo parlementaires mihetsika,dia manao référence ny exécutif, manentana ny ratsamangaika tia Tanindrazana sy teratany. AIZA IREO TE HO MALAGASY , MIHETSEHA HO HITA.

Karims Mouhamed Ali : efa lafo io! Nalafon’ny mpitondra reo.

Orimbato Zara : zao ka! Ry lerony zavatra hafa no enjehina fa tsy ny tena ilainny firenena!! ... Mpitondra mivarotra tanindrazana?

Hugues Rakotomanana: efa tamin’ny faha-60 taonan’ny fahaleovantena tamin’ny 2020 ny Iles Eparses, no nambaran-dRajoelina fa hiverina amin’ny Malagasy, hatramin’izao tsy hita izay marina, izao ny Frantsay manamafy fa azy ny Nosy. Mamofompofona fivarotan-tanindrazana no ataon’ny fitondrana Rajoelina.

Donald Randria : ny fitondrana mbola variana manenjika an-dRa8!

Dabe Randrianavony : fa ny fitiavana no lehibe indrindra e!! Fitiavana mpanjanaka frantsay e!!! Efa mi-tourne, mi-tourne hatrany2 Rajoelina sy ny forongony.

Ilontsoa Sarobidy : tsaroanareo mpanohana 13 ireo tsara taminny mbola Hery Rajaonarimampianina no nitondra, dia noresahanny Frantsay taminny alalani Hollande Filoha Frantsay, sy Hery Rajaonarimampianina, fa ho atao Co-Gestion ny hitantanana ireo Nosy ireo! Nivazavaza ary tena niteny ratsy daholo ianareo fa hoe tsy azo ekena izany fa antsika ireo! Amiko dia famarotana Tanindrazana ary faharesena lehibe izay tsapa fa toa vao mainka nanamora ny nahazoani La Frantsa ireo Nosy ireo i Andry Rajoelina, nanomboka 2009 ka hatraminizao. Etsy ankilany ireo Karana maka taninny Malagasy dia tohananny Fanjakana ankehitriny, fehiny: tena mpivarotra Tanindrazana izao Fitondrana izao ary mbola Porofo iray ilay mody ampidiranilay Dr Lova ilay lalàna ahazoanireo Karana Zom-pirenena Malagasy izay MIDIKA fa hahazo hividy mandrakizay izay tany rehetra eto ary hanapaka eto izy ireo! Dia mbola inona indray? Tsy amidy Madagasikara nefa jereo ireo mpitrandraka any BRIEVILLE, fa Karana daholo ary natao izay nanapotehina ilay orinasa Malagasy Kraomita, mba hahazoanizy ireo mitrandraka ny harem-pirenena!

Jean Aurelien : Ilontsoa SarobidyIlontsoa Sarobidy : efa tonga ny tambinizao rehetra izao: 4×4 ao Tsimbazaza ao io, aza manantena intsony oh!

Simon Robera : hoy izy tam propagandy hoe : mbola misy mpitondra ihany ve eto Madagasikara ?

Clément Ravohitra: hay amin’izao fitondrana Rajoelina izao no tena tsy misy mpitondra, mpitondra tsangan’olona sy saribakolim-bazaha fotsiny.

Simon Robera : tena kivy tanteraka aho, mba marina e, dia mbola tsy tonga saina ihany ve isika hatramin’izao, tena mpitondra mpandainga sy tsy mahavita azy no misy eto Madagasikara amin’izao. Ilay jeneraly raika iny aloha tena bômba be mitsy, baombina ny tena marina e! izany hoe tsy izy mihitsy. Mahereza fa mbola ho avy ny maraina vao2.

Kanto Miray : SENDRA IZAY VAZAHA MODY MIADY NY MALAGASY . MPANENJIKA TOUJOURS MAPAR ITY.

Richarad Razanajatovo : herin-taona ,izao no nandrenesako ilay FEO hoe tsy maintsy miverina amintsika ireo, nefa aiza hatramin’izao?

Marie Dinvan : aza mapme moa, raha niteny moa ny tena hoe : hena antanan-tsaka, d nisy tezitra fa hoe tsy tia tanindrazana hono. Sady nampiako hoe nga ny malagasy koa no ho tompony raha ho azo ireo Nosy?

Marie Dinvan : oh heverin zalah mandeha ho azy toy ny voka-pifidianana doublons lay raha! Zao mba tratran’ny azo raisina fa ts mitombina koa.

Simon Robera : aza de mandatsa e, sao dia hiteny ny fampindramambola ani Comores ndray ary, aoka re zay e!

Cléo Razanamprany: tena mpitondra mpivarotra tanindrazana, Rajoelina sy ny ekipany.

Faniry Razafy – Samy nanao izay vitany tany Atsimo avokoa ny mpitondra nifandimby

Stefa

Samy nanao izay vitany avokoa ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenena, mahakasika ny fampandrosoana ny any Atsimo, fa tsy araka ny nambaran’ny filoha Rajoelina ny alahady alina lasa teo, hoy Faniry Razafy, mpanao gazety, sady mpanao politika. Tsy nitazam-potsiny ny faritanin’I Toliara teo aloha izy ireo, hoy izy. Tamin’ny fitondran’ny antoko HVM sy ny filoha Rajaonarimampianina, efa nisy tetikasa fitarihan-drano nanomboka tany Efaho, izay nambaran-dRajoelina fa vao hatao io. Ny Amiraly Ratsiraka nametraka ny AES, sy ireo orinasam-panjakana maro tao atsimo toy ny Toly sy ny Hasyma… ary nanosika opérateur économique Malagasy avy any atsimo maro. Nitondra ny fotokevitra sy tetikasa IDÉE 21 : Humaniste Écologique, niainga avy any Atsimo, ka tao Jafaro no nitondrana ny jiro avy tamin’ny angôvo azo avy amin’ny masoandro voalohany teto Madagasikara.

Profesora Zafy Albert namerina nanokatra an’i Dabaraha hisarihan-drano indray. Nitety Fokontany maro tao Androy sy Anôsy ary nanamafy ny fanomezana rano sy sakafo ary masomboly ho an’ny tantsaha.

Ny filoha Marc Ravalomanana nanamora ny lalan’ny RN7 taty Ihorombe hatrany Toliara. Nanome fiofanana ny mpamboly avy any Atsimo tamin’ny vitrine de Madagasikara. Nanome rijiky ny tantsaha mpanamboatra tapis tamin’ny foire iraisampirenena. Nampiakatra Maires, na ben’ny tanàna sy Sefo Fokontany, tao Iavoloha, nanome fiofanana leadership, sy nihaino ny tarainan’izy ireo amin’ny fampandrosoana ifotony. Efa nisy ihany koa ny tetikasa famokarana sorgho, novolavolain’ny filoha Ravalomanana iadiana amin’ny kere tany Atsimo, saingy tsy tontosa noho ny krizy 2009.

Niha-nahazo vahana anefa ny tsy fandriampahalemana sy ny haintany tany atsimo vokatry ny fahapotehana ara-toekarena, noho ny krizy politika 2009 teto Madagasikara, izay fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina. Noho izany, anisan’ny tompon’antoka amin’izao tsy fandrosoan’ny any Atsimo izao Rajoelina, efa mpitondra teto izy tamin’ny tetezamita nandritra ny 5 taona, ka manakiana tena izy raha milaza, fa tsy nisy nahavita ny tany Atsimo ny mpitondra nifandimby teto nandritra ny 60 taona, fa izy ireo no tena zavatra amin’izao fotoana. Manao toy ny ririnin-dasa tsy tsaroana Rajoelina ary mitombo ihany ireo fampanantenany, izay tsy ho tanteraka akory ny ankamaroany.

www.gvalosoa.net/2021/06/15/faniry-razafy-samy-nanao-izay-vitany-tany-atsimo-avokoa-ny-mpitondra-...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Faniry Razafy – Samy nanao izay vitany tany Atsimo avokoa ny mpitondra nifandimby

Stefa

Samy nanao izay vitany avokoa ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenena, mahakasika ny fampandrosoana ny any Atsimo, fa tsy araka ny nambaran’ny filoha Rajoelina ny alahady alina lasa teo, hoy Faniry Razafy, mpanao gazety, sady mpanao politika. Tsy nitazam-potsiny ny faritanin’I Toliara teo aloha izy ireo, hoy izy. Tamin’ny fitondran’ny antoko HVM sy ny filoha Rajaonarimampianina, efa nisy tetikasa fitarihan-drano nanomboka tany Efaho, izay nambaran-dRajoelina fa vao hatao io. Ny Amiraly Ratsiraka nametraka ny AES, sy ireo orinasam-panjakana maro tao atsimo toy ny Toly sy ny Hasyma… ary nanosika opérateur économique Malagasy avy any atsimo maro. Nitondra ny fotokevitra sy tetikasa IDÉE 21 : Humaniste Écologique, niainga avy any Atsimo, ka tao Jafaro no nitondrana ny jiro avy tamin’ny angôvo azo avy amin’ny masoandro voalohany teto Madagasikara.

Profesora Zafy Albert namerina nanokatra an’i Dabaraha hisarihan-drano indray. Nitety Fokontany maro tao Androy sy Anôsy ary nanamafy ny fanomezana rano sy sakafo ary masomboly ho an’ny tantsaha.

Ny filoha Marc Ravalomanana nanamora ny lalan’ny RN7 taty Ihorombe hatrany Toliara. Nanome fiofanana ny mpamboly avy any Atsimo tamin’ny vitrine de Madagasikara. Nanome rijiky ny tantsaha mpanamboatra tapis tamin’ny foire iraisampirenena. Nampiakatra Maires, na ben’ny tanàna sy Sefo Fokontany, tao Iavoloha, nanome fiofanana leadership, sy nihaino ny tarainan’izy ireo amin’ny fampandrosoana ifotony. Efa nisy ihany koa ny tetikasa famokarana sorgho, novolavolain’ny filoha Ravalomanana iadiana amin’ny kere tany Atsimo, saingy tsy tontosa noho ny krizy 2009.

Niha-nahazo vahana anefa ny tsy fandriampahalemana sy ny haintany tany atsimo vokatry ny fahapotehana ara-toekarena, noho ny krizy politika 2009 teto Madagasikara, izay fanonganam-panjakana notarihan’i Andry Rajoelina. Noho izany, anisan’ny tompon’antoka amin’izao tsy fandrosoan’ny any Atsimo izao Rajoelina, efa mpitondra teto izy tamin’ny tetezamita nandritra ny 5 taona, ka manakiana tena izy raha milaza, fa tsy nisy nahavita ny tany Atsimo ny mpitondra nifandimby teto nandritra ny 60 taona, fa izy ireo no tena zavatra amin’izao fotoana. Manao toy ny ririnin-dasa tsy tsaroana Rajoelina ary mitombo ihany ireo fampanantenany, izay tsy ho tanteraka akory ny ankamaroany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/faniry-razafy-samy-nanao-izay-vitany-tany-atsimo-avokoa-ny-mpitondra-nifandimby/

Comment on Facebook Faniry Razafy – ...

Misaitra anao nnazava.

mahafinaritra izy io a! efa niara_nitolona taminy aho

Mi aboutir ve ry Faniry a

Mpanao politika. Zaza vao miana-mamindra.

Tsy mpanao gazety ianao fa tsy misy masony .fa izay lazain'ny mpanohitra anao no ambarako. Milatsaha @ fifidianana izay ho Filoham-pirenena fa hahazo vato ,0,001/100 ianao

Aparitaho ho hitany longo atimo agny eee Apidiro tsara ao antsaindrzareo fa marobe n'y andairany FANDREKIREKENA

Ho lasa Dubaï ny faritra atsimo atsy ho atsy ary ho foana io keré keré io .

Marina loatra izay voalaza ny mpanoratra, fa ity fitondrana ity no tsy mankasitraka ny vitany teo aloha, na izy tsy Tonga tam zao toerany zao ra tsy nanao inoninona ny mpitondra izay nifandimby teo

Félicitations!!..., mazava sy raitra ny explications-nao!

Mpitondra mampom

Tena tsarabe ny fanazavanao, misaotra indrindra

Ka anao io mba ino koa nataonao tompoko, sady tsy hahazo place no tsy manao...

Misaotra anao milaza ny ezaka vitan'ireo mpitondra nifandimby,tena ilaina ny mitanisa ny vitan'ny hafa,fa misy miravaka ny vohangin'ny voay matin'ny hafa! Mamahan-dalitra ny marivo salosana.Efa fadiranovana ny firenena dia tsy mahalala menatra,midehaka sy miwerawera ihany.........

Olona mpihebohebo ireo Ary tsy mahalala ny Fototra hiorenan ny atao hoe FANDROSOANA zany anory izy mianakavy ao fa ny KIANJA Kianja zany fôna no zavatra milentika ao anaty Lohan izy rehetra ao fa tsy misy zavatra hafa intsony !!!

fa aiza no tsy hita tsony sa .... nivadika dray tandremo an

Variana tany @ boaty nikosoka kapila izy d tsy nahalala an'zany

sampona nahazo fitondrana anie ireo

Misaotra manazava

Misaotra anao nanambara 'ny asa vitan'ny mpitondra teto rehetra tao anatin'ny 60taona

Ra ireo nambarany Io milaza mpanao gazety Io tokony efa milamina n'y kere ,n'y jiro hono azo,n'y rano hono tonga ,sns... Saingy inona no vokany ramose à ? Ny vokatra no ilaina fa tsy blablabla .ny mpamatsy anefa nanome fanampiana foana nankaiza ary.

Masoko koa no nahita ireny projets 2007 ireny ka

Tena betsaka ny tetikasa nataon ny Fitondrana Ravalomanana tany atsimo nefa mampalahelo fa raha nandehaa tany izy dia nisy vondron olona avy any atsimo nila sotasota sy nandroaka azy. Dia io fa mbola kere foana. Sao ny toetsaina mihitsy no mila ovana. Io Rajoelina io nomen ny tany atsimo 150 % satria dia tany atsimo no tena betsaka doublon sy taux de participation manakaiky ny 100%. Mila mijery fitaratra ireo manampahaizana avy any atsimo fa tsy faly manenjika ny hafa. Efa Praiministra i Emmanuel Rakotovahiny, efa Praiministra i Monja Roindefo, efa Praiministra i Camille Vital. Samy avy any atsimo ireo fa inona no nataony ho an ny faritra niaviany ? Aty amin'ny Filoha Ravalomanana no mila vaniny. Fehiny: Ovay ny toetsaina ary aza manaiky atao tohatra fiakarana.

" HOTOTOFAKO ANOSY DIA AHETRIKO AMBOHIJANAHARY " zavatra rehetra tsy ho vita io no lazain'ny vava, vary ohanina aza mbola manahirana be antsika hatramin'izao

Tsy mahay ve ity filoha ity raha tsy manaratsy n'y hafa s'y n'y midoka tena

Ary ilay dahalo manara- penitra atao hoe re-orange bila t@ zan?

View more comments

Mpitatira Sabotsy Namehana – Manome 72 ora ny CUA sy ny ATT

Niaina

Manome fe-potoana 72 ora, izany hoe 3 andro, ny CUA: kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny ATT, sampan-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ny mpitatitra eny Sabotsy Namehana Antananarivo Avardrano hamaha ny olan’izy ireo. Nitokona avokoa ny fiara fitateram-bahoaka nampitohy an’i Sabotsy Namehana sy eto an-drenivohitra omaly. Noho ny fanafoanan’ny kaomina Antananarivo Renivohitra ny fiantsonana eo Analamahitsy no anton’izany. Miteraka olana lehibe ho an’ny mpitatitra sy ny mpanjifa io fanovana io. Manoloana izany dia manome 72 ora ny kaomina Antananarivo Renivohitra sy ny ATT, ny mpitatitra sy ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa eny an-toerana, hamaha izany olana izany.

www.gvalosoa.net/2021/06/15/mpitatira-sabotsy-namehana-manome-72-ora-ny-cua-sy-ny-att/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Mpitatira Sabotsy Namehana – Manome 72 ora ny CUA sy ny ATT

Niaina

Manome fe-potoana 72 ora, izany hoe 3 andro, ny CUA: kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny ATT, sampan-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ny mpitatitra eny Sabotsy Namehana Antananarivo Avardrano hamaha ny olan’izy ireo. Nitokona avokoa ny fiara fitateram-bahoaka nampitohy an’i Sabotsy Namehana sy eto an-drenivohitra omaly. Noho ny fanafoanan’ny kaomina Antananarivo Renivohitra ny fiantsonana eo Analamahitsy no anton’izany. Miteraka olana lehibe ho an’ny mpitatitra sy ny mpanjifa io fanovana io. Manoloana izany dia manome 72 ora ny kaomina Antananarivo Renivohitra sy ny ATT, ny mpitatitra sy ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa eny an-toerana, hamaha izany olana izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/mpitatira-sabotsy-namehana-manome-72-ora-ny-cua-sy-ny-att/

Fiarovana amin’ny covid-19 – Maro ireo nirohotra nanao vaksiny

Helisoa

Somary nalaindaina sy niroharoa saina ny vahoaka Malagasy hoe hanao vaksiny ve sa tsy hanao? Ny hita mantsy dia na ny mpitondra fanjakàna aza, ny filohan’ny Repoblika na ny Praiminisitra tsy mba hita nanome ohatra ho an’ny vahoaka, fa ny mifanohitra amin’izay no noteneniny sy nataony. Naratsiana fa mampivongana rà ny vaksiny, ny ahy ny CVO ihany hoy ny filoha no nahasitrana ahy, ka dia namporisihina amin’ny dokambarotra ao amin’ny fahitalavitra maro ny vahoaka Malagasy, mba hampiasa io tambavy io.

Ny firenen-dehibe manerana izao tontolo izao anefa efa mampiasa vaksiny avokoa, ireo firenena mahantra indray dia efa maro no nisitraka nanao ny fifanarahana COVAX, izay anomezana vaksiny omena fotsiny, fa tsy vidiana hiarahana amin’ny Firenena Mikambana amin’ny alalan’ny OMS. Ny filohan’ny mpanohitra RMDM sady filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, efa nanome torohevitra ny fanjakàna mba hanafaran’izy ireo vaksiny satria io ihany no vahaolana iadiana amin’ity valanaretina mampididoza ity; nefa tsy nisy nihaino izy.

Taty aoriana kely anefa dia nivadika tamin’ny teny nataony ny mpitondra, ka nandray ny vaksiny COVISHIELD ihany. Manoloana izany, nalaindaina ihany ny Malagasy tamin’ny fanaovana ny vaksiny araka ny nambara teny ambony. Ankehitriny anefa, niroso nanao vaksiny ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany ary ireo ao anatin’ny fanoherana eto amin’ny firenena ny herinandro lasa teo, mba hanome ohatra ho an’ny rehetra. Nahita izany ny maro dia lasa nirohotra nanao vaksiny, ka lasa filaharana be ny fanaovana izany tato anatin’ny andro vitsivitsy izao. Izay tokoa ilay hoe tokony hanao fitaratra ho an’ny vahoaka Malagasy ny mpitondra; satria ny ohatra dia avy any ambony foana.

Anisan’ny nanao vaksiny omaly ny zanaky ny filoha Ravalomanana, Sarah Ravalomanana, ny tarika Ambondrona, ny mpihira Stéphanie, tanora maro mpianatry ny Oniversite eny Ankatso sy Vontovorona, olon-tsotra maro. Mbola mitohy hatramin’ny alakamisy izay fanaovam-baksiny andiany voalohany izay, karapanondro ihany no ilaina entina.

www.gvalosoa.net/2021/06/15/fiarovana-aminny-covid-19-maro-ireo-nirohotra-nanao-vaksiny/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fiarovana amin’ny covid-19 – Maro ireo nirohotra nanao vaksiny

Helisoa

Somary nalaindaina sy niroharoa saina ny vahoaka Malagasy hoe hanao vaksiny ve sa tsy hanao? Ny hita mantsy dia na ny mpitondra fanjakàna aza, ny filohan’ny Repoblika na ny Praiminisitra tsy mba hita nanome ohatra ho an’ny vahoaka, fa ny mifanohitra amin’izay no noteneniny sy nataony. Naratsiana fa mampivongana rà ny vaksiny, ny ahy ny CVO ihany hoy ny filoha no nahasitrana ahy, ka dia namporisihina amin’ny dokambarotra ao amin’ny fahitalavitra maro ny vahoaka Malagasy, mba hampiasa io tambavy io.

Ny firenen-dehibe manerana izao tontolo izao anefa efa mampiasa vaksiny avokoa, ireo firenena mahantra indray dia efa maro no nisitraka nanao ny fifanarahana COVAX, izay anomezana vaksiny omena fotsiny, fa tsy vidiana hiarahana amin’ny Firenena Mikambana amin’ny alalan’ny OMS. Ny filohan’ny mpanohitra RMDM sady filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, efa nanome torohevitra ny fanjakàna mba hanafaran’izy ireo vaksiny satria io ihany no vahaolana iadiana amin’ity valanaretina mampididoza ity; nefa tsy nisy nihaino izy.

Taty aoriana kely anefa dia nivadika tamin’ny teny nataony ny mpitondra, ka nandray ny vaksiny COVISHIELD ihany. Manoloana izany, nalaindaina ihany ny Malagasy tamin’ny fanaovana ny vaksiny araka ny nambara teny ambony. Ankehitriny anefa, niroso nanao vaksiny ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany ary ireo ao anatin’ny fanoherana eto amin’ny firenena ny herinandro lasa teo, mba hanome ohatra ho an’ny rehetra. Nahita izany ny maro dia lasa nirohotra nanao vaksiny, ka lasa filaharana be ny fanaovana izany tato anatin’ny andro vitsivitsy izao. Izay tokoa ilay hoe tokony hanao fitaratra ho an’ny vahoaka Malagasy ny mpitondra; satria ny ohatra dia avy any ambony foana.

Anisan’ny nanao vaksiny omaly ny zanaky ny filoha Ravalomanana, Sarah Ravalomanana, ny tarika Ambondrona, ny mpihira Stéphanie, tanora maro mpianatry ny Oniversite eny Ankatso sy Vontovorona, olon-tsotra maro. Mbola mitohy hatramin’ny alakamisy izay fanaovam-baksiny andiany voalohany izay, karapanondro ihany no ilaina entina.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/fiarovana-aminny-covid-19-maro-ireo-nirohotra-nanao-vaksiny/

Distrika sy Kaominina – Tokony hisy fanamarihana ny 26 jona ihany koa

Aris

Mamaritra ny fiainan’ny malagasy ary tena ao anaty kolontsainy ny fankalazana ny fetin’ny 26 Jona niverenan’ny fahaleovantena. Andro lehibe ho azy io andro io, ankoatra ny andro hanamarihany ny taom-baovao. Ny taom-baovao sy ny 26 jona no tena fety lehibe indrindra amin’ny Malagasy. Tsy ny mponina an-drenivohitra ihany, fa hatrany ambanivohtira lavitra rehetra any dia tena manome lanja io andron’ny fetim-pirenena io. Anisan’ny iray lehibe anehoany ny maha Malagasy azy io ary manoritra ao an-tsainy ny fahatsiarovany mandrakariva, fa nomen’ny razany ho lovainy ity Nosy ity.

Tsy azo anaovana antsirambina sy vitavitaina ho azy amin’izao izany hasin’ny 26 Jona omen’ny vahoaka izany. Azo lazaina ho hadisoana atao aminy sy amin’ny firenena ny tsy fahaizana mandanjalanja ny faritra hametrahana renty sy lanonana hankalazana ny Asaramanitra. Sarotra ny hisaina ankehitriny ny amin’ny mbola hisian’ny olom-pirenena Malagasy eto amin’ny tany sy ny fanjakana, handeha dia an-tongotra lavitra an-kilaometatra maro, na handeha hiakatra any an-tanàn-dehibe, fa tsy mijanona ao amin’ny kaomina misy azy farafahakeliny, hijery fety aman-danonana na ireo renty maro samihafa haingon-tanàna. Fankalazana tsy manara-penitra izany. Ity fitondrana ity miseho sy mihambo milaza ho mahavita zavatra. Aoka tsy anaovana fampielezan-kevitra indray toy ny natao tany Atsimo, ny amin’izany, satria miendrika famitaham-bahoaka tsotra izao.

Hatreto azo lazaina fa tsy mahafehy ny momba ny toe-tsain’ny Malagasy ny fitondrana. Mety azo ekena ihany ny amin’ny fahafantarany izany, fa ny famaliana ny hetahetan’ny sainy izay no tsy misy afitsoka ny fitondrana. Entanina mandrakariva amin’ny fitiavan-tanindrazana ny rehetra, ka ilazana ny amin’ny mba hametrahany ny sainam-pirenena amin’ny trano fonenany. Tsy hisy malagasy hiara-hientana ny amin’izany raha mbola misy vahoaka Malagasy atao anjorom-bala amin-javatra maro. Raha tena mahalala ny Malagasy, dia hahafantatra, fa io Malagasy io tsy mila entaniny izany akory, fa miainga ho azy izy rehefa tena hitany mivaingana ny fanatsaràna sy fanasoavana atao aminy. Aiza ka amin’izao fotoana izao mbola misy olom-pirenena mitomany, fa tadiavina vahiny bodoina fotsiny izao ny tanindrazany. Ny depiote iray ihany koa tsy hahavita hiaro sy hampiakatra ny kaontin’ny fitondrana izany amin’ny toe-javatra toy izany. Iaraha-mahalala fa marobe rahateo ny tranga manageja ny firenena sy ijalian’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao.

Ankoatr’izany, any amin’ireo distrika sy kaominina maro eto amin’ny Nosy, tsy tonga tany ny valanaretina coronavirus, ka nahoana izy ireo no ferana tsy hankalaza ny 26 jona. Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa aza no tena nisy, sy misy covid-19, ka tokony mbola hitandrina isika amin’ireo renivohi-paritany 5 ireo, fa ny any amin’ny toerana ankoatra izay no tokony ho tena ho marihana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Tena tsy maharaka ny zava-misy ve ny fitondrana Rajoelina, sa mody adala?

www.gvalosoa.net/2021/06/15/distrika-sy-kaominina-tokony-hisy-fanamarihana-ny-26-jona-ihany-koa/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Distrika sy Kaominina – Tokony hisy fanamarihana ny 26 jona ihany koa

Aris

Mamaritra ny fiainan’ny malagasy ary tena ao anaty kolontsainy ny fankalazana ny fetin’ny 26 Jona niverenan’ny fahaleovantena. Andro lehibe ho azy io andro io, ankoatra ny andro hanamarihany ny taom-baovao. Ny taom-baovao sy ny 26 jona no tena fety lehibe indrindra amin’ny Malagasy. Tsy ny mponina an-drenivohitra ihany, fa hatrany ambanivohtira lavitra rehetra any dia tena manome lanja io andron’ny fetim-pirenena io. Anisan’ny iray lehibe anehoany ny maha Malagasy azy io ary manoritra ao an-tsainy ny fahatsiarovany mandrakariva, fa nomen’ny razany ho lovainy ity Nosy ity.

Tsy azo anaovana antsirambina sy vitavitaina ho azy amin’izao izany hasin’ny 26 Jona omen’ny vahoaka izany. Azo lazaina ho hadisoana atao aminy sy amin’ny firenena ny tsy fahaizana mandanjalanja ny faritra hametrahana renty sy lanonana hankalazana ny Asaramanitra. Sarotra ny hisaina ankehitriny ny amin’ny mbola hisian’ny olom-pirenena Malagasy eto amin’ny tany sy ny fanjakana, handeha dia an-tongotra lavitra an-kilaometatra maro, na handeha hiakatra any an-tanàn-dehibe, fa tsy mijanona ao amin’ny kaomina misy azy farafahakeliny, hijery fety aman-danonana na ireo renty maro samihafa haingon-tanàna. Fankalazana tsy manara-penitra izany. Ity fitondrana ity miseho sy mihambo milaza ho mahavita zavatra. Aoka tsy anaovana fampielezan-kevitra indray toy ny natao tany Atsimo, ny amin’izany, satria miendrika famitaham-bahoaka tsotra izao.

Hatreto azo lazaina fa tsy mahafehy ny momba ny toe-tsain’ny Malagasy ny fitondrana. Mety azo ekena ihany ny amin’ny fahafantarany izany, fa ny famaliana ny hetahetan’ny sainy izay no tsy misy afitsoka ny fitondrana. Entanina mandrakariva amin’ny fitiavan-tanindrazana ny rehetra, ka ilazana ny amin’ny mba hametrahany ny sainam-pirenena amin’ny trano fonenany. Tsy hisy malagasy hiara-hientana ny amin’izany raha mbola misy vahoaka Malagasy atao anjorom-bala amin-javatra maro. Raha tena mahalala ny Malagasy, dia hahafantatra, fa io Malagasy io tsy mila entaniny izany akory, fa miainga ho azy izy rehefa tena hitany mivaingana ny fanatsaràna sy fanasoavana atao aminy. Aiza ka amin’izao fotoana izao mbola misy olom-pirenena mitomany, fa tadiavina vahiny bodoina fotsiny izao ny tanindrazany. Ny depiote iray ihany koa tsy hahavita hiaro sy hampiakatra ny kaontin’ny fitondrana izany amin’ny toe-javatra toy izany. Iaraha-mahalala fa marobe rahateo ny tranga manageja ny firenena sy ijalian’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao.

Ankoatr’izany, any amin’ireo distrika sy kaominina maro eto amin’ny Nosy, tsy tonga tany ny valanaretina coronavirus, ka nahoana izy ireo no ferana tsy hankalaza ny 26 jona. Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa aza no tena nisy, sy misy covid-19, ka tokony mbola hitandrina isika amin’ireo renivohi-paritany 5 ireo, fa ny any amin’ny toerana ankoatra izay no tokony ho tena ho marihana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Tena tsy maharaka ny zava-misy ve ny fitondrana Rajoelina, sa mody adala?

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/distrika-sy-kaominina-tokony-hisy-fanamarihana-ny-26-jona-ihany-koa/

Foloalindahy – Jeneraly misotro ronono maromaro mbola mibodo toerana

Stefa

Misy ihany ny fimenomenonana ao anivon’ny Foloalindahy Malagasy amin’izao fotona izao, na tsy heno mivantana aza izany, noho ny fisian’ireo jeneraly maromaro misotro ronono nefa azo lazaina mbola mibodo toerana.

Tsy vitsy arak’izany ireo zandary sy miaramila am-perinasa, no tsy miasa amin’ny toerana tokony hisy azy satria misy ireo be kintana namana midongy sehatra. 9 eo amin’izao fotoana ireo jeneraly misotro ronono tokony hosoloina: eo aloha ao anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly misotro ronono Richard Ravalomanana SEG: sekreteram-panjakana amin’ny zandarimariam-pirenena. Ny tale jeneralin’ny CIS (DG CIS), ny jeneraly misotro ronono Dominique, zaodahin’ny Praiministra Ntsay Christian. Ny CAB mil an’ny Praiministra, ny jeneraly misotro ronono Syvain. Ny HCDN/ PRM (ao amin’ny Prezidansa), Vice Amiral Lucien. Ny Directeur Affaires Militaires (DAM/PRM), Général Razafimahatratra. Ny DSNGR MDN (ao amin’ny Ministeran’ny Fiarovampirenena), ny jeneraly misotro ronono Solo. Ny CEMA, ny jeneraly Rabenaivoarivelo. Ny CAB MDN, ny jeneraly Alexandre. Ankoatra izay, mbola vao notendrena koa ny jeneraly misotro ronono Voahangy Haja Andriamanalinarivo, tale jeneraly (DG) ny ANAF. Olona efa misotro ronono koa sady marary.

Noho ireo antony ireo, misy ny fimenomenonana any ambadika any ao amin’ny Foloalindahy, midika tsy fahatokisana ny amperin’asa hoy izy ireo ny fitazonana olona misotro ronono toy izao. Ny ministry ny fiarovampirenena ny général de corps d’armée Rakotonirina Léon Richard, no fototry ny fanendrena na tsy fanendrena ao amin’ny Foloalindahy. Izy no ambony grady indrindra mbola miasa ( général de corps d’armée, kintana 4. Midika izany, fa raha misy ny korontana, ka lasan’ny miaramila ny fahefana dia izy no ho filoha, mitondra ny tetezamita. Midika koa izany, fa manana tombony izy, ny tsy hisian’ny fanendrena eo anivon’ny miaramila sy ny zandary.

Araka ny vaovao voaray sy ny fanadihadiana natao ny zavatra ataon’ny jeneraly ministra amin’izao fotoana dia manilika ny miaramila nianatra tsy hahazo toerana, mba ho izy irery ihany no fantatry ny mpitondra fa hoe mahay. Maromaro ireo kolonely sy jeneraly amperinasa nahavita fianarana ambony, école de guerres no ailiny. Ny antony dia sao manelingelina azy sy haka ny toerany.

Ankoatra izany, raha tsy misy fanendrena SEG jeneraly amperinasa mihitsy dia tsy hisy ihany koa izany fiakarana grady kintana 4 ao amin’ny zandary, dia ny ministra ihany no hijanona ho be grady indrindra ao anivon’ny Foloalindahy. Momba ny fanavaozana na restructuration ao anivon’ny tafika sy ny zandary : copie coller fandikana ny zava-misy any Frantsa fotsiny no nataon’ny ao amin’ny Fiarovampirenena. Ny fanavaozana dia tokony hiainga amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana, ny boky fotsy na Livre blanc, ary ny paikady momba ny fiarovana. Ireo rehetra ireo anefa voadingana fa tsy natao.

www.gvalosoa.net/2021/06/15/foloalindahy-jeneraly-misotro-ronono-maromaro-mbola-mibodo-toerana/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Foloalindahy – Jeneraly misotro ronono maromaro mbola mibodo toerana

Stefa

Misy ihany ny fimenomenonana ao anivon’ny Foloalindahy Malagasy amin’izao fotona izao, na tsy heno mivantana aza izany, noho ny fisian’ireo jeneraly maromaro misotro ronono nefa azo lazaina mbola mibodo toerana.

Tsy vitsy arak’izany ireo zandary sy miaramila am-perinasa, no tsy miasa amin’ny toerana tokony hisy azy satria misy ireo be kintana namana midongy sehatra. 9 eo amin’izao fotoana ireo jeneraly misotro ronono tokony hosoloina: eo aloha ao anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly misotro ronono Richard Ravalomanana SEG: sekreteram-panjakana amin’ny zandarimariam-pirenena. Ny tale jeneralin’ny CIS (DG CIS), ny jeneraly misotro ronono Dominique, zaodahin’ny Praiministra Ntsay Christian. Ny CAB mil an’ny Praiministra, ny jeneraly misotro ronono Syvain. Ny HCDN/ PRM (ao amin’ny Prezidansa), Vice Amiral Lucien. Ny Directeur Affaires Militaires (DAM/PRM), Général Razafimahatratra. Ny DSNGR MDN (ao amin’ny Ministeran’ny Fiarovampirenena), ny jeneraly misotro ronono Solo. Ny CEMA, ny jeneraly Rabenaivoarivelo. Ny CAB MDN, ny jeneraly Alexandre. Ankoatra izay, mbola vao notendrena koa ny jeneraly misotro ronono Voahangy Haja Andriamanalinarivo, tale jeneraly (DG) ny ANAF. Olona efa misotro ronono koa sady marary.

Noho ireo antony ireo, misy ny fimenomenonana any ambadika any ao amin’ny Foloalindahy, midika tsy fahatokisana ny amperin’asa hoy izy ireo ny fitazonana olona misotro ronono toy izao. Ny ministry ny fiarovampirenena ny général de corps d’armée Rakotonirina Léon Richard, no fototry ny fanendrena na tsy fanendrena ao amin’ny Foloalindahy. Izy no ambony grady indrindra mbola miasa ( général de corps d’armée, kintana 4. Midika izany, fa raha misy ny korontana, ka lasan’ny miaramila ny fahefana dia izy no ho filoha, mitondra ny tetezamita. Midika koa izany, fa manana tombony izy, ny tsy hisian’ny fanendrena eo anivon’ny miaramila sy ny zandary.

Araka ny vaovao voaray sy ny fanadihadiana natao ny zavatra ataon’ny jeneraly ministra amin’izao fotoana dia manilika ny miaramila nianatra tsy hahazo toerana, mba ho izy irery ihany no fantatry ny mpitondra fa hoe mahay. Maromaro ireo kolonely sy jeneraly amperinasa nahavita fianarana ambony, école de guerres no ailiny. Ny antony dia sao manelingelina azy sy haka ny toerany.

Ankoatra izany, raha tsy misy fanendrena SEG jeneraly amperinasa mihitsy dia tsy hisy ihany koa izany fiakarana grady kintana 4 ao amin’ny zandary, dia ny ministra ihany no hijanona ho be grady indrindra ao anivon’ny Foloalindahy. Momba ny fanavaozana na restructuration ao anivon’ny tafika sy ny zandary : copie coller fandikana ny zava-misy any Frantsa fotsiny no nataon’ny ao amin’ny Fiarovampirenena. Ny fanavaozana dia tokony hiainga amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana, ny boky fotsy na Livre blanc, ary ny paikady momba ny fiarovana. Ireo rehetra ireo anefa voadingana fa tsy natao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/foloalindahy-jeneraly-misotro-ronono-maromaro-mbola-mibodo-toerana/

Fitondrana Rajoelina – Tafahoatra ny tranga manaporofo ny kitoatoa ataony

Andry Tsiavalona

Tafahoatra loatra ny tranga manaporofo ny kitotoa ataon’izao fitondrana Rajoelina, nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), ho fahefana ara-dalàna izao raha tsy iresaka ny “doublons” roa hetsy sy iray tapitrisa nambaran’ny filoha lefitry ny Vaomiera Mahaleotena miandraikitra ny Fifidianana (CENI) ny volana febroary 2019. Efa manomboka adinon’ny vahoaka Malagasy ny ankamaroan’izy ireny, ka tsara ihany ny mampatsiahy azy ireny.

Ny voalohany tamin’izany, ny fanambarana fa raha ireo mpiaramiombon’antoka ara-bola mahazatra ireo no hianteherana dia tsy handroso i Madagasikara na amin’ny 2030 na 2050 na 2060. Nanomboka tamin’ny nidiran’ny valanaretina covid-19 anefa dia ireo mpamatsy vola ireo no manampy betsaka ny firenena, saingy tsy mazava ny fitantanana izany vola tsy toko tsy forohana, efa ho arivo tapitrisa dolara izany. Taoriana kelin’io fotoana io dia nanambara indray ny filohan’ny Repoblika, fa hitodika aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao rehefa nanaparitaka ny CVO izy. Namafisin’ilay “mpaminany vavy” avy any Brezila tamin’ny fanambarany ihany koa moa, fa avy eto no hivoaka ny fanafody hanasitrana ny valanaretina. Niaraha-nahalala fa fahafaham-baraka maneran-tany no vokatr’ireo fanambarana ireo. Rehefa nalaza eran-tany indray ny vaksiny dia nanambara ny filoha, fa tsy ilaina izany fa ny CVO no nanasitrana azy sy ny fianakaviany ary naratsiany ny vaksiny na dia misy karazany fito aza nambarany. Namafisin’ny minisitra vehivavin’ny serasera sy ny kolontsaina koa ny fanaratsiana. Nanafatra vaksiny “covishield” 250 000 daozy ihany anefa saingy ireo lohan’ny fahefana mpanatanteraka tsy nisy tonga nitsena teny Ivato kanefa maro ireo masoivohon’ny firenena any ivelany sy ny solontenan’ny fikambanana iraisam-pirenena tonga teny avokoa. Tsy nazava ihany koa moa, iza marina no nanafatra ireo ary volan’iza na vola avy aiza. Ny zava-misy teo aloha teo dia sahiran-tsaina ny vahoaka ary tsy narisika hanao vaksiny ny ankamaroany satria etsy andaniny dia teo ny fanaratsiana nataon’ny mpitondra ary ankilany dia tsy misy fanentanana momba izany mihitsy. Napetraka foana ny fepetra sy ny fihiboana kanefa tsy nisy fanampiana mifanandrify tamin’izany, fa dia nisedra ny tsy eran’ny aina ny vahoaka satria tapaka tanteraka ny fitadiavana ho an’ireo mpanao asa-tena toy ny mpivarotra ohatra.

Tsy azo hadinoina ihany koa ny resaka volamena 73, 5 kilao tratra tatsy Afrika tsimo. Ny trondro madinika na pirina izay tsy mahafantatra na inona na inona, fa fitaovana fotsiny ihany no any am-ponja, fa ny “foza be” dia mbola miriorio any ihany. Na dia nesorina amin’ny toerany enim-bolana aty aoriana aza ny tale jeneralin’ny ACM dia tsy manova ny tsy rariny mihàtra amin’ireo any am-ponja izany satria azo inoana fa ho voatendry amin’ny hafa any ho any ihany izy.

Tokony tsy ho azo fafana ao an-tsain’ny mpiray tanindrazana ihany koa ny jadona mahazo vahana eto amin’ny Firenena, ka tsy manana fahafahana maneho hevitra sy mivezivezy malalaka intsony ny olompirenena malagasy. Tsapa fa tsy manana ny fahaleovantenany ny mpitsara, fa avy any amin’ny faratampon’ny fahefana no manindry amin’ny didy tsy maintsy avoaka, ka tsy voahaja intsony ny fisaraham-pahefana, fa ny mpanatanteraka no mibaiko eo amin’ny sehatra rehetra. Santionany amin’izany ny raharaha Rolly Mercia, Berija, ireo 12 mianadahy nikasa namonjy ny tatitra nataon’ny depiote eto Antananarivo Renivohitra, ireo telolahy namono karana tetsy Ivandry izay soa ihany fa nanome baiko ny nitazonana na namerenana ireto farany any am-ponja, andro maro aty aoriana, ny minisitry ny Fitsarana. Porofo ihany koa ity tranga ity, fa tsy manana ilay hakingan-tsaina (réflexe) eo no eo entina miatrika ny zava-misy ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Manamafy ny tsy fananan’ny Fahefana mpitsara fahaleovantena ihany koa ny raharaha ady tany etsy Antanandrano.

Tsapa kosa anefa etsy ankilany, fa tena manao izay tiany atao ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ka tena nanaitra sy nanafintohina ny maro ny nanaovan’ny zandary ny filoha Ravalomanana Marc, tsy indray mandeha fa indroa tao anatin’ny andro vitsivitsy. Ny tena manahirana dia tsy ny mpanome baiko velively no mety hifoteran’ny rambony, fa ireo mpanatanteraka izany toy izay nitranga tamin’ny raharaha 1972. Tsy azo ekena ho tantara mipetraka fotsiny ny fanafihan-dahalo tany Midongy Atsimo, satria namoizana aina Malagasy sy nahaverezana omby manakaiky ny arivo ary ny fahamaizan’ny trano aman-jatony kanefa dia efa mitady ho hadinoina sahady, satria veriverezina amin’izao kabary tsara lahatra sy fandefasana horonan-tsary manaitra ny maso sy ny matoritoria fa hanaterako hena ny gasy. Mitohy ny fampandriana adrisa ataon’ny filohan’ny Repoblika, ka niaraha-nahalala ny nataony tany Soalala sy ny tany Faradofay farany teo.

Tena marina ny nolazainy, fa ny tsy vitan’ireo mpitondra nifandimby tao anatin’ny enimpolo taona dia vitany tato anatin’izay roa taona sy tapany nitantanany ny Firenena izay ny fampanantenana poakaty maro tsy ho tanteraka. Tsy afaka hiandry ny tantara hitsara ny Malagasy, fa azo inoana kosa fa hitsara hanapaka ny geja hamatorana azy sy handrodana ny jadona nampizakain’ny mpitondra azy.

www.gvalosoa.net/2021/06/15/fitondrana-rajoelina-tafahoatra-ny-tranga-manaporofo-ny-kitoatoa-ataony/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

Fitondrana Rajoelina – Tafahoatra ny tranga manaporofo ny kitoatoa ataony

Andry Tsiavalona

Tafahoatra loatra ny tranga manaporofo ny kitotoa ataon’izao fitondrana Rajoelina, nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), ho fahefana ara-dalàna izao raha tsy iresaka ny “doublons” roa hetsy sy iray tapitrisa nambaran’ny filoha lefitry ny Vaomiera Mahaleotena miandraikitra ny Fifidianana (CENI) ny volana febroary 2019. Efa manomboka adinon’ny vahoaka Malagasy ny ankamaroan’izy ireny, ka tsara ihany ny mampatsiahy azy ireny.

Ny voalohany tamin’izany, ny fanambarana fa raha ireo mpiaramiombon’antoka ara-bola mahazatra ireo no hianteherana dia tsy handroso i Madagasikara na amin’ny 2030 na 2050 na 2060. Nanomboka tamin’ny nidiran’ny valanaretina covid-19 anefa dia ireo mpamatsy vola ireo no manampy betsaka ny firenena, saingy tsy mazava ny fitantanana izany vola tsy toko tsy forohana, efa ho arivo tapitrisa dolara izany. Taoriana kelin’io fotoana io dia nanambara indray ny filohan’ny Repoblika, fa hitodika aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao rehefa nanaparitaka ny CVO izy. Namafisin’ilay “mpaminany vavy” avy any Brezila tamin’ny fanambarany ihany koa moa, fa avy eto no hivoaka ny fanafody hanasitrana ny valanaretina. Niaraha-nahalala fa fahafaham-baraka maneran-tany no vokatr’ireo fanambarana ireo. Rehefa nalaza eran-tany indray ny vaksiny dia nanambara ny filoha, fa tsy ilaina izany fa ny CVO no nanasitrana azy sy ny fianakaviany ary naratsiany ny vaksiny na dia misy karazany fito aza nambarany. Namafisin’ny minisitra vehivavin’ny serasera sy ny kolontsaina koa ny fanaratsiana. Nanafatra vaksiny “covishield” 250 000 daozy ihany anefa saingy ireo lohan’ny fahefana mpanatanteraka tsy nisy tonga nitsena teny Ivato kanefa maro ireo masoivohon’ny firenena any ivelany sy ny solontenan’ny fikambanana iraisam-pirenena tonga teny avokoa. Tsy nazava ihany koa moa, iza marina no nanafatra ireo ary volan’iza na vola avy aiza. Ny zava-misy teo aloha teo dia sahiran-tsaina ny vahoaka ary tsy narisika hanao vaksiny ny ankamaroany satria etsy andaniny dia teo ny fanaratsiana nataon’ny mpitondra ary ankilany dia tsy misy fanentanana momba izany mihitsy. Napetraka foana ny fepetra sy ny fihiboana kanefa tsy nisy fanampiana mifanandrify tamin’izany, fa dia nisedra ny tsy eran’ny aina ny vahoaka satria tapaka tanteraka ny fitadiavana ho an’ireo mpanao asa-tena toy ny mpivarotra ohatra.

Tsy azo hadinoina ihany koa ny resaka volamena 73, 5 kilao tratra tatsy Afrika tsimo. Ny trondro madinika na pirina izay tsy mahafantatra na inona na inona, fa fitaovana fotsiny ihany no any am-ponja, fa ny “foza be” dia mbola miriorio any ihany. Na dia nesorina amin’ny toerany enim-bolana aty aoriana aza ny tale jeneralin’ny ACM dia tsy manova ny tsy rariny mihàtra amin’ireo any am-ponja izany satria azo inoana fa ho voatendry amin’ny hafa any ho any ihany izy.

Tokony tsy ho azo fafana ao an-tsain’ny mpiray tanindrazana ihany koa ny jadona mahazo vahana eto amin’ny Firenena, ka tsy manana fahafahana maneho hevitra sy mivezivezy malalaka intsony ny olompirenena malagasy. Tsapa fa tsy manana ny fahaleovantenany ny mpitsara, fa avy any amin’ny faratampon’ny fahefana no manindry amin’ny didy tsy maintsy avoaka, ka tsy voahaja intsony ny fisaraham-pahefana, fa ny mpanatanteraka no mibaiko eo amin’ny sehatra rehetra. Santionany amin’izany ny raharaha Rolly Mercia, Berija, ireo 12 mianadahy nikasa namonjy ny tatitra nataon’ny depiote eto Antananarivo Renivohitra, ireo telolahy namono karana tetsy Ivandry izay soa ihany fa nanome baiko ny nitazonana na namerenana ireto farany any am-ponja, andro maro aty aoriana, ny minisitry ny Fitsarana. Porofo ihany koa ity tranga ity, fa tsy manana ilay hakingan-tsaina (réflexe) eo no eo entina miatrika ny zava-misy ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Manamafy ny tsy fananan’ny Fahefana mpitsara fahaleovantena ihany koa ny raharaha ady tany etsy Antanandrano.

Tsapa kosa anefa etsy ankilany, fa tena manao izay tiany atao ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ka tena nanaitra sy nanafintohina ny maro ny nanaovan’ny zandary ny filoha Ravalomanana Marc, tsy indray mandeha fa indroa tao anatin’ny andro vitsivitsy. Ny tena manahirana dia tsy ny mpanome baiko velively no mety hifoteran’ny rambony, fa ireo mpanatanteraka izany toy izay nitranga tamin’ny raharaha 1972. Tsy azo ekena ho tantara mipetraka fotsiny ny fanafihan-dahalo tany Midongy Atsimo, satria namoizana aina Malagasy sy nahaverezana omby manakaiky ny arivo ary ny fahamaizan’ny trano aman-jatony kanefa dia efa mitady ho hadinoina sahady, satria veriverezina amin’izao kabary tsara lahatra sy fandefasana horonan-tsary manaitra ny maso sy ny matoritoria fa hanaterako hena ny gasy. Mitohy ny fampandriana adrisa ataon’ny filohan’ny Repoblika, ka niaraha-nahalala ny nataony tany Soalala sy ny tany Faradofay farany teo.

Tena marina ny nolazainy, fa ny tsy vitan’ireo mpitondra nifandimby tao anatin’ny enimpolo taona dia vitany tato anatin’izay roa taona sy tapany nitantanany ny Firenena izay ny fampanantenana poakaty maro tsy ho tanteraka. Tsy afaka hiandry ny tantara hitsara ny Malagasy, fa azo inoana kosa fa hitsara hanapaka ny geja hamatorana azy sy handrodana ny jadona nampizakain’ny mpitondra azy.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/fitondrana-rajoelina-tafahoatra-ny-tranga-manaporofo-ny-kitoatoa-ataony/

EDITO 15 Jona – Fitondrana Rajoelina – Nosy Sambatra – Tsy mahita asetry ny fihetsiky ny fitondrana frantsay

Sôh’son

Hatreto tsy heno ny valin-kafatra avy amin’ny fitondrana Rajoelina, momba ny fihetsiky ny fitondrana frantsay ao amin’ny Nosy Sambatra (îles Glorieuses), tamin’iny herinandro lasa iny. Ny fitondrana frantsay izay efa mitompo teny fantatra, fa azy io Nosy io ary anatanterahany tetikasa momba ny tontolo iainana. Izany hoe efa tsy misy antenain’ny malagasy intsony izany, fa lasan’ny frantsay ambongadiny ny Nosy Malagasy, ary ahiana mbola hanaraka aza ireo hafa raha ny fihetsiny izay nilaza vao tsy ela izay hanao asa ihany koa amin’ireo. Nahoana no tsy andrenesam-pitenenena ny fitondrana Rajoelina manoloana izany. Izy ilay nilaza, herintaona lasa izao, fa tsy maintsy tafaverina amin’ny Malagasy ireo Nosy manodidina mialoha ny 26 Jona nanamarihana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantena. Hatramin’izao tsy andrenesam-peo momba izany intsony ny tenany. Resy eo anoloan’ny fitondrana frantsay ny fitondrana Malagasy?

Tsy ny vahoaka Malagasy sy tsy toe-tsainy no manaiky ho resy tsy miady izany. Ny zava-misy anefa, miseho hahavita irery izany ny fitondrana, ary mirehaka mihitsy ny amin’izany. Ny vahoaka ailika sy atao antsisiny amin’ny raharaha, ary tsy henoina mihitsy. Porofon’izany, tsy mbola naheno na nahita ny maro, fa niantso ireo fikambanana saropiaro amin’ity tany ity sy ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana hidinika amin’izay atao. Tsy lavina, efa nisy fikaonan-doha natao momba izany nefa toa tsy hita izay vokany hatreto. Anisan’ny mitarika amin’ny fitakiana ny hiverenan’ireo Nosy ireo amin’ny Malagasy ny antoko Otrikafo. Tsy hita anefa izay fihainoina ireny fikambanana ireny. Nankarary fo ny maro mihitsy aza ny nandefasana mpitandro filaminana handroaka azy ireo raha nanao hetsika teny anoloan’ny Hotel Carlton Anosy raha nandalo taty ny filoha frantsay teo aloha. Izany hoe, tsy mihevitra velively ny momba ny hevitry ny vahoaka Malagasy ny fitondrana. Mety nihevitra izy fa hahatafavoaka baolina irery, ka hidehaka ny amin’izany toy ny fanaony, fa tsy misy hoatra azy ireo teo aloha. Izao anefa iaraha-mahita, fa hanahirana manomboka izao ity raharaha ity, noho ny fitavozavozana, sy izay fomba fiasa tsy mahomby sy ny fiheverana ny vahoaka.

Lesoka lehibe sy tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina izao nambaboana ny Nosy Sambatra izao, sy amin-javatra hafa ihany koa. Mba tsy hikorontanan’ny saim-bahoaka amin’izany, dia atao izay rehetra hanodinana ny sainy. Anisany ny tampi-maso amin’ny fanehoana, fa hoe miasa ny fitondrana, ka mandeha miolomay etsy sy eroa na dia tsy mbola misy asa mivaingana aza. Ny zavatra ataony hatreto anefa, tsy hita misongadina mampitombo ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano sy ny sakafo miditra eo am-bilaniny akory. Ny zavatra mahamaika ny vahoaka no ilàny vahàna haingana, fa tsy fotodrafitrasa izay mety hanagorobaka hatrany ny any am-paosiny.

www.gvalosoa.net/2021/06/15/edito-15-jona-fitondrana-rajoelina-nosy-sambatra-tsy-mahita-asetry-ny...
... TohinyFintinina

4 andro lasa

EDITO 15 Jona – Fitondrana Rajoelina – Nosy Sambatra – Tsy mahita asetry ny fihetsiky ny fitondrana frantsay

Sôh’son

Hatreto tsy heno ny valin-kafatra avy amin’ny fitondrana Rajoelina, momba ny fihetsiky ny fitondrana frantsay ao amin’ny Nosy Sambatra (îles Glorieuses), tamin’iny herinandro lasa iny. Ny fitondrana frantsay izay efa mitompo teny fantatra, fa azy io Nosy io ary anatanterahany tetikasa momba ny tontolo iainana. Izany hoe efa tsy misy antenain’ny malagasy intsony izany, fa lasan’ny frantsay ambongadiny ny Nosy Malagasy, ary ahiana mbola hanaraka aza ireo hafa raha ny fihetsiny izay nilaza vao tsy ela izay hanao asa ihany koa amin’ireo. Nahoana no tsy andrenesam-pitenenena ny fitondrana Rajoelina manoloana izany. Izy ilay nilaza, herintaona lasa izao, fa tsy maintsy tafaverina amin’ny Malagasy ireo Nosy manodidina mialoha ny 26 Jona nanamarihana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantena. Hatramin’izao tsy andrenesam-peo momba izany intsony ny tenany. Resy eo anoloan’ny fitondrana frantsay ny fitondrana Malagasy?

Tsy ny vahoaka Malagasy sy tsy toe-tsainy no manaiky ho resy tsy miady izany. Ny zava-misy anefa, miseho hahavita irery izany ny fitondrana, ary mirehaka mihitsy ny amin’izany. Ny vahoaka ailika sy atao antsisiny amin’ny raharaha, ary tsy henoina mihitsy. Porofon’izany, tsy mbola naheno na nahita ny maro, fa niantso ireo fikambanana saropiaro amin’ity tany ity sy ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana hidinika amin’izay atao. Tsy lavina, efa nisy fikaonan-doha natao momba izany nefa toa tsy hita izay vokany hatreto. Anisan’ny mitarika amin’ny fitakiana ny hiverenan’ireo Nosy ireo amin’ny Malagasy ny antoko Otrikafo. Tsy hita anefa izay fihainoina ireny fikambanana ireny. Nankarary fo ny maro mihitsy aza ny nandefasana mpitandro filaminana handroaka azy ireo raha nanao hetsika teny anoloan’ny Hotel Carlton Anosy raha nandalo taty ny filoha frantsay teo aloha. Izany hoe, tsy mihevitra velively ny momba ny hevitry ny vahoaka Malagasy ny fitondrana. Mety nihevitra izy fa hahatafavoaka baolina irery, ka hidehaka ny amin’izany toy ny fanaony, fa tsy misy hoatra azy ireo teo aloha. Izao anefa iaraha-mahita, fa hanahirana manomboka izao ity raharaha ity, noho ny fitavozavozana, sy izay fomba fiasa tsy mahomby sy ny fiheverana ny vahoaka.

Lesoka lehibe sy tsy fahombiazan’ny fitondrana Rajoelina izao nambaboana ny Nosy Sambatra izao, sy amin-javatra hafa ihany koa. Mba tsy hikorontanan’ny saim-bahoaka amin’izany, dia atao izay rehetra hanodinana ny sainy. Anisany ny tampi-maso amin’ny fanehoana, fa hoe miasa ny fitondrana, ka mandeha miolomay etsy sy eroa na dia tsy mbola misy asa mivaingana aza. Ny zavatra ataony hatreto anefa, tsy hita misongadina mampitombo ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano sy ny sakafo miditra eo am-bilaniny akory. Ny zavatra mahamaika ny vahoaka no ilàny vahàna haingana, fa tsy fotodrafitrasa izay mety hanagorobaka hatrany ny any am-paosiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/15/edito-15-jona-fitondrana-rajoelina-nosy-sambatra-tsy-mahita-asetry-ny-fihetsiky-ny-fitondrana-frantsay/

Comment on Facebook EDITO 15 Jona – ...

Nareo mihintsy no tsy sahy miady ka mandreraka Tonga de resy tsy miady foana

Load more