18 C
Antananarivo
Fri 3 Dec 2021 22:31

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
few clouds
18 ° C
18 °
18 °
82 %
3.1kmh
20 %
Fri
17 °
Sat
27 °
Sun
29 °
Mon
28 °
Tue
28 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ahiana ny varo-maizina, 13 monja ireo mivarotra ilay simenitra mora eto Antananarivo

Raharimanana Patrick : simenitra nafaran’ny Fanjakana : 13 ny mpandraharaha mivarotra azy manerana an’Antananarivo. 1891 taonina no tonga ho an’ny Faritra Analamanga. 13 ny isan’ireo mpandraharaha mivarotra azy, ary hita eto an’Antananarivo izany : Andravoahangy, 67Ha, Anjomakely, Ivato, Ivandry, Ambatolampy, Talatamaty, Mahitsy, ary Ambohitrimanjaka. Tonga tamin’ny sabotsy lasa teo, ary hamidy 29 000Ar ny any Morondava sy Miandrivazo izay samy nahazo ny simenitra Lucky 32 taonina avy.
Ho an’ny faritra hafa dia simenitra 1401 taonina any Anôsy, 1108 taonina ho an’ny DIANA ary 708,5 taonina ny an’ny Atsinanana.
Nilaza ny teo anivon’ny ministeran’ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa andiany voalohany ny 35 000 taonina tonga fa mbola hisy ny manaraka.
Ny SPM SA - State Procurement of Madagascar no nanafatra ny entana tamina orinasa any Marseille France, Global Transit, ary tany Lucky Cement Limited, Karachi Pakistan no niainga ny simenitra.
Ny tetibolam-panjakana no mandoa ny haba-tseranana, trosa tokony haloan'ny ministeran'ny varotra (EBLEU).

Ra Mika : 39000 ar fa tsy 29000 ! zay no ividiananay azy ! ny olona nihevitra fa ciment mora kay ohatran’ilay vary nafarana 600 Ar ihany ty izy ! looooooooza!

Jocelyn Tahina : ary Fianarantsoa ve mba mahazo? Aiza no hividianana azy azafady?

Naly : 13 ?!

Lala Rami : mba omeo ny lisitry ny mpivarotra e!

Lala Rami : Andravoahangy, 67ha aiza ? anaran'ny trano fivarotana azafady sao ho lany ihany.

Alain Andrianina : ary ny aty Ambatondrazaka ve mba anisany?

Aina Vats : Mahanjanga?

Tantelyah Sundy : RAHA JIABY ITY MOA LASA HAFARANA IABY KOA, EFA TSY MISY RAHA INTSONY IZANY ETO MADAGASIKARA !

Nini Nini : Tantelyah Sundy : efa vita kony ny tantaran'i Madagasikara e ! mba mangalà honogno atsika ty fa efa ho botey tanteraka ty nosy malakantsika ty.

Diamant d'Antevoasary : tsy vahaolana lay izy, ilaharana jiaby hatramin’ny hividy simenitra. Fampidinana ny vidiny maharitra no tena ilaina.

Marina Jeanne Chantal : resak bizna lay raha eto. Efa misy va Toliara ao ? Rah iaby zao hafara iaby.

Haja Ny Rina Eric : ts ao antsain'n fanjakana mihitsy zany amorona orinasa MALAGASY Zany. maninona raha tsika malagasy mihitsy mamokatra azy. ao anatin'izany ny menaka, siramamy, sns... Zany hoe orinasam-panjakana zany. atao izay anenana ny entana avy any ivelana, mba hiakaran'ny sandambola malagasy.

Tanjoniaina Ezekia : mbola tsy sahaza @ fahefafa-mividy ny malagasy zany 29000ar zany e, aleo manao trano fotaka ihany aloha raha mbola zany ny prix.

Barzilai Ratianarivony : Raharimanana Patrick : kisendrasendra ve lay hoe "13" ny isan'ireo mivarotra? aleo hihomehezana e!

Mamy Rakotoarisoa : aiza no mivarotra ny eto Morondava ho an'reo zay mahafantatra e?

Andrï Tah Îna : Mamy Rakotoarisoa : 38 000 ar izy tonga aty an!

Nicolas Hubert Rafalinjatovo : aiza mivarotra azy eto Mahajanga ?

Ignace Rasolofondraibe : ary aty Atsimondrano aza ôtran tsy misy an!

Sahondra Mampionona Sue : ça fait ireo toerana ireo ihany no misy eto @Nosy fa ny sisa efa heverin-dreo fa firenena hafa mihitsy ve?

Somby Ony Fy : 13 fô sôlisiô... Hihiiiiii! Mampitokiky!

Marcelle Kleine : Somby Ony Fy : sao hisy hamaky 13 faux no ahiako.

Yves Nandrasana Nandrasana Rakotonandrasana : vonjy tavan'andro zany e !

Anna Anna : bizina manarapenitra !

Antoline Razafindrasoa : alefaso aminay Sava agny bak zio fa zey fa miandry.

Ra Luc Olivier : iza no mivarotra an lay izy eto Miandrivazo?

Razafindralambo Anjaniaina Mahefa : aiza eo Anjomakely hono io? Anjomakely Tana 102 sa Anjomakely Ivato? Aty Atsimo manokana mantsy tsy misy an’io an!

Hubert Andrianarisoa: any Chine tena mora be ny ciment, ahoana no tsy ahitan’ny fanjakana sy ny mpanafatra an’izany?
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Ahiana ny varo-maizina, 13 monja ireo mivarotra ilay simenitra mora eto Antananarivo
 
Raharimanana Patrick : simenitra nafaran’ny Fanjakana : 13 ny mpandraharaha mivarotra azy manerana an’Antananarivo. 1891 taonina no tonga ho an’ny Faritra Analamanga. 13 ny isan’ireo mpandraharaha mivarotra azy, ary hita eto an’Antananarivo izany : Andravoahangy, 67Ha, Anjomakely, Ivato, Ivandry, Ambatolampy, Talatamaty, Mahitsy, ary Ambohitrimanjaka. Tonga tamin’ny sabotsy lasa teo, ary hamidy 29 000Ar ny any Morondava sy Miandrivazo izay samy nahazo ny simenitra Lucky 32 taonina avy.
Ho an’ny faritra hafa dia simenitra 1401 taonina any Anôsy, 1108 taonina ho an’ny DIANA ary 708,5 taonina ny an’ny Atsinanana.
Nilaza ny teo anivon’ny ministeran’ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa andiany voalohany ny 35 000 taonina tonga fa mbola hisy ny manaraka.
Ny SPM SA - State Procurement of Madagascar no nanafatra ny entana tamina orinasa any Marseille France, Global Transit, ary tany Lucky Cement Limited, Karachi Pakistan no niainga ny simenitra.
Ny tetibolam-panjakana no mandoa ny haba-tseranana, trosa tokony haloanny ministeranny varotra (EBLEU).

Ra Mika : 39000 ar fa tsy 29000 ! zay no ividiananay azy ! ny olona nihevitra fa ciment mora kay ohatran’ilay vary nafarana 600 Ar ihany ty izy ! looooooooza!

Jocelyn Tahina : ary Fianarantsoa ve mba mahazo? Aiza no hividianana azy azafady?

Naly : 13 ?!

Lala Rami : mba omeo ny lisitry ny mpivarotra e!
 
Lala Rami : Andravoahangy, 67ha aiza ? anaranny trano fivarotana azafady sao ho lany ihany.

Alain Andrianina : ary ny aty Ambatondrazaka ve mba anisany?

Aina Vats : Mahanjanga?

Tantelyah Sundy : RAHA JIABY ITY MOA LASA HAFARANA IABY KOA, EFA TSY MISY RAHA INTSONY IZANY ETO MADAGASIKARA !

Nini Nini : Tantelyah Sundy : efa vita kony ny tantarani Madagasikara e ! mba mangalà honogno atsika ty fa efa ho botey tanteraka ty nosy malakantsika ty.

Diamant dAntevoasary : tsy vahaolana lay izy, ilaharana jiaby hatramin’ny hividy simenitra. Fampidinana ny vidiny maharitra no tena ilaina.

Marina Jeanne Chantal : resak bizna lay raha eto. Efa misy va Toliara ao ? Rah iaby zao hafara iaby.

Haja Ny Rina Eric : ts ao antsainn fanjakana mihitsy zany amorona orinasa MALAGASY Zany. maninona raha tsika malagasy mihitsy mamokatra azy. ao anatinizany ny menaka, siramamy, sns... Zany hoe orinasam-panjakana zany. atao izay anenana ny entana avy any ivelana, mba hiakaranny sandambola malagasy.

Tanjoniaina Ezekia : mbola tsy sahaza @ fahefafa-mividy ny malagasy zany 29000ar zany e, aleo manao trano fotaka ihany aloha raha mbola zany ny prix.

Barzilai Ratianarivony : Raharimanana Patrick : kisendrasendra ve lay hoe 13 ny isanireo mivarotra? aleo hihomehezana e!

Mamy Rakotoarisoa : aiza no mivarotra ny eto Morondava ho anreo zay mahafantatra e?

Andrï Tah Îna : Mamy Rakotoarisoa : 38 000 ar izy tonga aty an!

Nicolas Hubert Rafalinjatovo : aiza mivarotra azy eto Mahajanga ?

Ignace Rasolofondraibe : ary aty Atsimondrano aza ôtran tsy misy an!

Sahondra Mampionona Sue : ça fait ireo toerana ireo ihany no misy eto @Nosy fa ny sisa efa heverin-dreo fa firenena hafa mihitsy ve?

Somby Ony Fy : 13 fô sôlisiô... Hihiiiiii! Mampitokiky!

Marcelle Kleine : Somby Ony Fy : sao hisy hamaky 13 faux no ahiako. 

Yves Nandrasana Nandrasana Rakotonandrasana : vonjy tavanandro zany e !

Anna Anna : bizina manarapenitra !

Antoline Razafindrasoa : alefaso aminay Sava agny bak zio fa zey fa miandry.

Ra Luc Olivier : iza no mivarotra an lay izy eto Miandrivazo?

Razafindralambo Anjaniaina Mahefa : aiza eo Anjomakely hono io? Anjomakely Tana 102 sa Anjomakely Ivato? Aty Atsimo manokana mantsy tsy misy an’io an!

Hubert Andrianarisoa: any Chine tena mora be ny ciment, ahoana no tsy ahitan’ny fanjakana sy ny mpanafatra an’izany?

Comment on Facebook Ahiana ny ...

Tsy naleo 25 ahay … izao ataon’ny V mihinan’iem daholo na dia 13 aza.

Izany ve AHAGAGA e! Il fallait s'y attendre.

Tsy solution.io ciments io. Tsy misy hahavita trano aminio eny Fa na dalle aza. Lalotsa wc angaha ka mety ho vitan.ciments 3 sacs.

13 indray ve? ???

Bonjour, tena werawera hatraminy fivarotana simenitra dia 13 koa ny isany mpivarotra. Mandrovitsy ireto mpitondra ireto marina a!

bola 13 KO de gagaela

View more comments

Ministra Patrick Rajoelina – Polisy mandositra depiote

Ny Valosoa

Efa fomba fanao isaky ny fivoriana ara-potoan’ireo fahefana mpanao lalàna, ny fifanatrehana eo amin’ny fahefana mpanatanteraka dia ny governemanta izany, sy ny fahefana mpanao lalàna dia ireo solombavambahoaka sy loholona. Efa voalahatra mialoha ny fotoana hihaonana ary samy mahafantatra ny tetiandro voatondro ny fahefana andaniny sy ny ankilany, noho izany dia tokony efa samy handamina mialoha ny fandaharampotoanany ny tsirairay.

Anio Alakamisy 02 Desambra 2021 sy rahampitso Zoma 03 Desambra 2021 no hifanatrika eny amin’ny “C C Ivato” ireo solombavambahoaka tarihan’ny Filohany, sy ireo minisitra tarihan’ny Praminisitra, marihina fa nozaraina roa ireo solombavambahoaka, ka ny laharana 01 hatramin’ny 75 no ho tonga amin’ny anio, fa ny laharana 76 hatramin’ny 151 kosa dia rahampitso no anjaran’izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia ny governemanta iray manontolo tsy misy banga no tokony hihaona amin’ireo depiote, saingy fantatra izao fa tsy hanatrika izany fihaonana lehibe izany Ingahy Rajoelina Patrick, minisitra miadidy ny raharahambahiny, satria mbola any ivelany mamita iraka hono.

Efa iaraha-mahalala fa tsy mahay ny tenindrazany ity minisitra ity, ka azo an-tsaina fa tsy hahavita hiresaka amin’ireo depiote amin’ny teny malagasy dia naleony mifitsaka any ivelany aloha, satria sarotra ho azy ny hitafatafa amin’ny teny frantsay, sady tsy fomba fanao koa izany satria governemanta malagasy sy Antenimierampirenena malagasy no hifanatrika ary eto Madagasikara no hihaona, fa ny azo antoka amin’ny fotoana izay ifanatrehan’ny governemanta malagasy sy ny Antenimierandoholona malagasy dia efa eto an-tanindrazana Ingahy Minisitra ary tsy hanahirana azy ny handray fitenenana sy hitafa amin’ireo loholona amin’ny teny frantsay, satria ny ao Anosikely dia olon’ny fitondrana zato isanjato izy 18 mianadahy, izay tsy ho sarotiny amin’ny fanomezan-danja na tsia ny tenindrazana, fa any amin’ny Antenimierampirenena kosa dia ho sarotra izany hoe tsy hiteny malagasy izany, satria ireo depiote mpanohitra dia saropiaro tanteraka amin’ny fanomezan-kasina ny tenindrazana, fa ny olana izay tsy azo amaivanina ihany koa raha, hanao kabary sy fanazavana amin’ny teny frantsay Ingahy Minisitra manoloana ireo depiote, dia mety ho maro ihany koa ireo depiote mety tsy mahafehy ny teny frantsay.
Ny antontaratasy mirakitra ny tatitra izay ataon’ ireo minisitra isanisany dia azo antoka fa voasoratra amin’ny teny frantsay, ka ny tanjon’ireo minisitra ireo dia ny hahavitsy ny fanontaniana ho valiana, satria fantatr’ireo minisitra tsara fa tsy hahavaky manontolo ny antontataratasy ireo depiote, ka na nahavaky aza maro ireo tsy hahazo izay voasoratra ao, dia tsy maintsy hifitsaka sy hikombom-bava mandritra ny fifanatrehana.

Fahafahambaraka ho an’ny firenena sady henatra ho an’ny mpanendry ny fisian’ny minisitra tendrena tsy mahay miteny malagasy, kanefa raha izany henatr’olona izany aloha dia azo lazaina ho efa tsy mandaitra amin’ ireo mpitondra intsony, Ingahy Filoha moa dia sady tsy mahafehy ny tenindrazana no sady tsy dia azo lazaina ho havanana amin’ny teny vahiny, tsy mahagaga raha tsy tanteraka hatramin’izao ny fanamby nataony tamin’ny volana Janoary 2020, izay nilazany fa vonona hono izy hitafatafa matetika amin’ny mpanao gazety malagasy, efa volana desambra 2021 izao, tsy nisy ilay fihaonana fa dia navilivily amin’ny “demokr’ankizy” ny resaka, ka asa na mety hihaona amin’ny “antenimieran’ankizy” koa Ingahy minisitra tsy mahay teny malagasy, hanao tatitra momba ny fifandraisana iraisampirenena, amin’izay fihaonana izay dia ireo ankizy tsy mahay ny tenindrazany no antsoina hihaino ny tatitra.

Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana f’Ingahy minisitra dia mpitandro filaminana no asany taloha tany Frantsa, kanefa dia mampalahelo fa polisy tsy sahy mifanatrika amin’ireo depiote malagasy ity izy.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-patrick-rajoelina-polisy-mandositra-depiote/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Ministra Patrick Rajoelina – Polisy mandositra depiote

Ny Valosoa

Efa fomba fanao isaky ny fivoriana ara-potoan’ireo fahefana mpanao lalàna, ny fifanatrehana eo amin’ny fahefana mpanatanteraka dia ny governemanta izany, sy ny fahefana mpanao lalàna dia ireo solombavambahoaka sy loholona. Efa voalahatra mialoha ny fotoana hihaonana ary samy mahafantatra ny tetiandro voatondro ny fahefana andaniny sy ny ankilany, noho izany dia tokony efa samy handamina mialoha ny fandaharampotoanany ny tsirairay.

Anio Alakamisy 02 Desambra 2021 sy rahampitso Zoma 03 Desambra 2021 no hifanatrika eny amin’ny “C C Ivato” ireo solombavambahoaka tarihan’ny Filohany, sy ireo minisitra tarihan’ny Praminisitra, marihina fa nozaraina roa ireo solombavambahoaka, ka ny laharana 01 hatramin’ny 75 no ho tonga amin’ny anio, fa ny laharana 76 hatramin’ny 151 kosa dia rahampitso no anjaran’izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia ny governemanta iray manontolo tsy misy banga no tokony hihaona amin’ireo depiote, saingy fantatra izao fa tsy hanatrika izany fihaonana lehibe izany Ingahy Rajoelina Patrick, minisitra miadidy ny raharahambahiny, satria mbola any ivelany mamita iraka hono.

Efa iaraha-mahalala fa tsy mahay ny tenindrazany ity minisitra ity, ka azo an-tsaina fa tsy hahavita hiresaka amin’ireo depiote amin’ny teny malagasy dia naleony mifitsaka any ivelany aloha, satria sarotra ho azy ny hitafatafa amin’ny teny frantsay, sady tsy fomba fanao koa izany satria governemanta malagasy sy Antenimierampirenena malagasy no hifanatrika ary eto Madagasikara no hihaona, fa ny azo antoka amin’ny fotoana izay ifanatrehan’ny governemanta malagasy sy ny Antenimierandoholona malagasy dia efa eto an-tanindrazana Ingahy Minisitra ary tsy hanahirana azy ny handray fitenenana sy hitafa amin’ireo loholona amin’ny teny frantsay, satria ny ao Anosikely dia olon’ny fitondrana zato isanjato izy 18 mianadahy, izay tsy ho sarotiny amin’ny fanomezan-danja na tsia ny tenindrazana, fa any amin’ny Antenimierampirenena kosa dia ho sarotra izany hoe tsy hiteny malagasy izany, satria ireo depiote mpanohitra dia saropiaro tanteraka amin’ny fanomezan-kasina ny tenindrazana, fa ny olana izay tsy azo amaivanina ihany koa raha, hanao kabary sy fanazavana amin’ny teny frantsay Ingahy Minisitra manoloana ireo depiote, dia mety ho maro ihany koa ireo depiote mety tsy mahafehy ny teny frantsay.
Ny antontaratasy mirakitra ny tatitra izay ataon’ ireo minisitra isanisany dia azo antoka fa voasoratra amin’ny teny frantsay, ka ny tanjon’ireo minisitra ireo dia ny hahavitsy ny fanontaniana ho valiana, satria fantatr’ireo minisitra tsara fa tsy hahavaky manontolo ny antontataratasy ireo depiote, ka na nahavaky aza maro ireo tsy hahazo izay voasoratra ao, dia tsy maintsy hifitsaka sy hikombom-bava mandritra ny fifanatrehana.

Fahafahambaraka ho an’ny firenena sady henatra ho an’ny mpanendry ny fisian’ny minisitra tendrena tsy mahay miteny malagasy, kanefa raha izany henatr’olona izany aloha dia azo lazaina ho efa tsy mandaitra amin’ ireo mpitondra intsony, Ingahy Filoha moa dia sady tsy mahafehy ny tenindrazana no sady tsy dia azo lazaina ho havanana amin’ny teny vahiny, tsy mahagaga raha tsy tanteraka hatramin’izao ny fanamby nataony tamin’ny volana Janoary 2020, izay nilazany fa vonona hono izy hitafatafa matetika amin’ny mpanao gazety malagasy, efa volana desambra 2021 izao, tsy nisy ilay fihaonana fa dia navilivily amin’ny “demokr’ankizy” ny resaka, ka asa na mety hihaona amin’ny “antenimieran’ankizy” koa Ingahy minisitra tsy mahay teny malagasy, hanao tatitra momba ny fifandraisana iraisampirenena, amin’izay fihaonana izay dia ireo ankizy tsy mahay ny tenindrazany no antsoina hihaino ny tatitra.

Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana f’Ingahy minisitra dia mpitandro filaminana no asany taloha tany Frantsa, kanefa dia mampalahelo fa polisy tsy sahy mifanatrika amin’ireo depiote malagasy ity izy.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-patrick-rajoelina-polisy-mandositra-depiote/

Comment on Facebook Ministra Patrick ...

S'il est élu sur cette fonction, c'est qu'il avait des électeurs qui l'avaient misent là. La responsabilité revient aussi à ces derniers. C'est facile de juger, de critiquer etc... mais soyons responsables de nos actes. On désigne n'importe qui, on vote n'importe comment... et après on critique facilement. Tsy handroso mihintsy i Madagasikara satria ny toe-tsaintsika malagasy efa tsy mendrika intsony. Tia kely, tia tena, ary be fialonana. Mila fiovana lehibe.

Pour ne pas juger sans savoir. Est-ce qu'on a la raison de pourquoi il ne se présente pas. Ou bien, c'est de la supposition comme d'habitude ? Car si c'est juste, parce qu'il s'exprime en langue étrangère qu'on le juge pas apte, là c'est autre chose. Il est Malagasy, il est élu par les malagasy pour le bien de notre Madagasikara. Alors, où est le problème ? Et ceux qui critiquent, ils font quoi? Qu'ils démontrent aux malagasy qu'ils arrivent à sortir Madagasikara de la galère qui ne cesse de s'empirer . Mora tokoa ny manondro ....

Kkkkk grave koa araiky zegny

Kkkk ka mataotra fitsarambahok iz zan koooo

Resa.pianakaviana ny seza e...tsy nahita asa na retraité tany ivelany da nahazo tany malemy hanorena.pangady...🤣

tao izy omaly koa !

Minisitra fôpla

Tenamahatanjona.

Brigadier io

Sambany tao anaty 60 taona, Minisitra tsy mahay ny fitenindrazany😪 minisitra vazah voalohany teto Madagasikara🙄

😯😯😯🤔

View more comments

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina – 70 Ar monja ny kilao ny letchis any Ikongo

Niaina

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina ny distrikan’Ikongo, noho izay antony izay, tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy ny vokatra any an-toerana, na vokatra amidy eto an-toerana izany, na vokatra aondrana any ivelany koa.

Toy izany ny mahazo ny vokatra letchis amin’izao fotoana any Ikongo, ambany ny vidiny, satria 70 Ar monja ny 1 kg. Noho ny haratsian’ny lalana dia 70 Ar ny kilo ny letchis an’Ikongo na dia tsara kalitao aza.

Efa an-taonany maro no tsy nisy taxi-brousse niasa intsony any. Raha ny fiaran-dalamby indray dia mahalana. Araka ny nambaran’ny depiote voafidy tany amin’ity distrika ity, Razafitsiandraofa Brunelle anefa, tsy mbola hita soritra tamin’ny tetibolam-panjakana lany teo ny hanamboarana ny lalana any an-toerana, lalana mampitohy an’Ifanadiana sy Ikongo.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/distrika-azo-lazaina-ho-mitoka-monina-70-ar-monja-ny-kilao-ny-letchis...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina – 70 Ar monja ny kilao ny letchis any Ikongo

Niaina

Distrika azo lazaina ho mitoka-monina ny distrikan’Ikongo, noho izay antony izay, tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy ny vokatra any an-toerana, na vokatra amidy eto an-toerana izany, na vokatra aondrana any ivelany koa.

Toy izany ny mahazo ny vokatra letchis amin’izao fotoana any Ikongo, ambany ny vidiny, satria 70 Ar monja ny 1 kg. Noho ny haratsian’ny lalana dia 70 Ar ny kilo ny letchis an’Ikongo na dia tsara kalitao aza.

Efa an-taonany maro no tsy nisy taxi-brousse niasa intsony any. Raha ny fiaran-dalamby indray dia mahalana. Araka ny nambaran’ny depiote voafidy tany amin’ity distrika ity, Razafitsiandraofa Brunelle anefa, tsy mbola hita soritra tamin’ny tetibolam-panjakana lany teo ny hanamboarana ny lalana any an-toerana, lalana mampitohy an’Ifanadiana sy Ikongo.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/distrika-azo-lazaina-ho-mitoka-monina-70-ar-monja-ny-kilao-ny-letchis-any-ikongo/

Faniry Razafimanantany – Tsy tana ny vahoaka rehefa hitroatra raha feno ny kapoaka

Niaina

Manoloana ny olana samy hafa eto amin’ny firenena amin’izao fotoana, nilaza ny heviny tao amin’ny fandaharana Miara-Manonja, tao amin’ny Radio Mada, sy tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS ny mpanao gazety Faniry Razafimanantany. Nambarany tamin’izany fa rehefa tonga amin’izay fahatapahan-keviny izay ny vahoaka, rehefa feno ny kapoaka, rehefa mipoaka ny sarom-bilany, na dia miseho azy ho matanjaka aza ny fitondrana, dia tsy ho voasakana izy ireo hihetsika.

Izay aleha rehetra, miha-mafana, misy “tension” mafàna amin’izao fotoana, hoy Faniry. Misy zavatra maro, ara-tsosialy izay miteraka adi-hevitra, miteraka fihetsehana ihany koa, miseho amin’ny endriny samihafa, ohatra: mahakasika ny rano, nampitokona ny mponina teny Itaosy ka nilanjana sora-baventy na “pancarte” , misy soratra hoe LBP- SNBV izay milaza ny tsy fahafalian’ny mponina. Torak’izany ihany koa ny teny Ankatso vao afak’omaly alina, ny teny Ambatomaro, samy resaka rano daholo. Isehoan’izany ihany koa ny resaka ady tany, izay matetika iadiana amin’ireo karana, toa an’ny ey Amboanjobe, ny eny Laniera, izay mahatratra 50 ha, ny eny Ambolonkandrina, ny any Nosy Be Hell-Ville, ny any Toamasina,… Misy ihany koa ny fanalàna ireo mpivarotra eny Alakamisy-Anosiala, izay ny Ben’ny Tanàna mihitsy no manao fanaparam-pahefana. Niakatra fitsarana ity raharaha ity, ka amin’ny 8 desambra izao no voalaza fa hivoahan’ny didy. Ao koa ireo mpitondra Taxi-moto, izay nosamborina nisesisesy kanefa narovan’ny olona. Izany rehetra izany hoy i Faniry, no nahatonga ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa hanao hetsika mialohan’ny 15 desambra, satria ao anatin’ny mpanjifa daholo ny ankamaroan’izany rehetra izany.

Mamofompofona fipoahana ara-tsosialy ny zava-misy eto amintsika.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/faniry-razafimanantany-tsy-tana-ny-vahoaka-rehefa-hitroatra-raha-feno...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Faniry Razafimanantany – Tsy tana ny vahoaka rehefa hitroatra raha feno ny kapoaka

Niaina

Manoloana ny olana samy hafa eto amin’ny firenena amin’izao fotoana, nilaza ny heviny tao amin’ny fandaharana Miara-Manonja, tao amin’ny Radio Mada, sy tao amin’ny Radio sy ny Televiziona MBS ny mpanao gazety Faniry Razafimanantany. Nambarany tamin’izany fa rehefa tonga amin’izay fahatapahan-keviny izay ny vahoaka, rehefa feno ny kapoaka, rehefa mipoaka ny sarom-bilany, na dia miseho azy ho matanjaka aza ny fitondrana, dia tsy ho voasakana izy ireo hihetsika.

Izay aleha rehetra, miha-mafana, misy “tension” mafàna amin’izao fotoana, hoy Faniry. Misy zavatra maro, ara-tsosialy izay miteraka adi-hevitra, miteraka fihetsehana ihany koa, miseho amin’ny endriny samihafa, ohatra: mahakasika ny rano, nampitokona ny mponina teny Itaosy ka nilanjana sora-baventy na “pancarte” , misy soratra hoe LBP- SNBV izay milaza ny tsy fahafalian’ny mponina. Torak’izany ihany koa ny teny Ankatso vao afak’omaly alina, ny teny Ambatomaro, samy resaka rano daholo. Isehoan’izany ihany koa ny resaka ady tany, izay matetika iadiana amin’ireo karana, toa an’ny ey Amboanjobe, ny eny Laniera, izay mahatratra 50 ha, ny eny Ambolonkandrina, ny any Nosy Be Hell-Ville, ny any Toamasina,… Misy ihany koa ny fanalàna ireo mpivarotra eny Alakamisy-Anosiala, izay ny Ben’ny Tanàna mihitsy no manao fanaparam-pahefana. Niakatra fitsarana ity raharaha ity, ka amin’ny 8 desambra izao no voalaza fa hivoahan’ny didy. Ao koa ireo mpitondra Taxi-moto, izay nosamborina nisesisesy kanefa narovan’ny olona. Izany rehetra izany hoy i Faniry, no nahatonga ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa hanao hetsika mialohan’ny 15 desambra, satria ao anatin’ny mpanjifa daholo ny ankamaroan’izany rehetra izany.

Mamofompofona fipoahana ara-tsosialy ny zava-misy eto amintsika.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/faniry-razafimanantany-tsy-tana-ny-vahoaka-rehefa-hitroatra-raha-feno-ny-kapoaka/

RMDM sy ny vahoaka tsy ankanavaka – Hirohotra ao Behoririka hitondra tolo-tanana ho an’i Farafangana

Isambilo

Hirohotra ao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny avy amin’ny RMDM, Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, sy ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka rahafak’ampitso sabotsy 4 desambra 2021, hitondra tolo-tanana ho an’ireo havana maro may trano tany Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana.

Handray anjara amin’izany voin-kava-mahatratra izany avokoa ireo antoko sy fikambanana rehetra ao anatin’ny vondron’ny mpanohitra RMDM, ary tsy izy ireo ihany, fa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mpanao asa soa ihany koa. Ny fanomezana amin’izany dia mety ho vola, lamba fitafy, sakafo, zavatra samy hafa,… izay heverin’ireo mpanome fa ilain’ireo tra-boina any amin’ny renivohitry ny faritra Atsimo Atsinanana ireo.

Amin’ny 9 ora maraina no hanomboka ny fandraisana ireo voatsirambin’ny tanana amin’ny sabotsy io, tsy hifarana raha tsy hariva ny andro. Heverina fa anisan’ny handray anjara amin’izao asa soa hatao izao, ny filohan’ny RMDM, sady filoha nasionalin’ny antoko TIM, ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy hilaza ny heviny izy mandritra izany, ny amin’ny fijoroan’ny CENI nanao fianianana omaly tetsy Anosy iny, hanamafy fa rafitra mitanila io rafitra mpikarakara fifidianana io, amin’izao endrika sy firafiny izao, ka tokony ho ravana. Hilaza koa izy ny momba ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny izay tsy mandeha amin’ny laoniny. Sabotsy izany mifankahita ao Behoririka.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/rmdm-sy-ny-vahoaka-tsy-ankanavaka-hirohotra-ao-behoririka-hitondra-to...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

RMDM sy ny vahoaka tsy ankanavaka – Hirohotra ao Behoririka hitondra tolo-tanana ho an’i Farafangana

Isambilo

Hirohotra ao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny avy amin’ny RMDM, Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, sy ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka rahafak’ampitso sabotsy 4 desambra 2021, hitondra tolo-tanana ho an’ireo havana maro may trano tany Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana.

Handray anjara amin’izany voin-kava-mahatratra izany avokoa ireo antoko sy fikambanana rehetra ao anatin’ny vondron’ny mpanohitra RMDM, ary tsy izy ireo ihany, fa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mpanao asa soa ihany koa. Ny fanomezana amin’izany dia mety ho vola, lamba fitafy, sakafo, zavatra samy hafa,… izay heverin’ireo mpanome fa ilain’ireo tra-boina any amin’ny renivohitry ny faritra Atsimo Atsinanana ireo.

Amin’ny 9 ora maraina no hanomboka ny fandraisana ireo voatsirambin’ny tanana amin’ny sabotsy io, tsy hifarana raha tsy hariva ny andro. Heverina fa anisan’ny handray anjara amin’izao asa soa hatao izao, ny filohan’ny RMDM, sady filoha nasionalin’ny antoko TIM, ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy hilaza ny heviny izy mandritra izany, ny amin’ny fijoroan’ny CENI nanao fianianana omaly tetsy Anosy iny, hanamafy fa rafitra mitanila io rafitra mpikarakara fifidianana io, amin’izao endrika sy firafiny izao, ka tokony ho ravana. Hilaza koa izy ny momba ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny izay tsy mandeha amin’ny laoniny. Sabotsy izany mifankahita ao Behoririka.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/rmdm-sy-ny-vahoaka-tsy-ankanavaka-hirohotra-ao-behoririka-hitondra-tolo-tanana-ho-ani-farafangana/

Parlemantan’ny tanora hono – Tandrametaka sy bontolo ny fanaovana ny fifidianana

Ny Valosoa

Miteraka resabe manerana ny faritra ny fifidianana izay hisolotena ny tanora, eo anivon’ny antenimiera roa tonta, manerana ny faritra amin’izao fotoana, satria ny fifidianana dia atao tandrametaka sy bontolo ary misy kajikajy koa, satria dia sarintsarina fifidianana no atao, fa ireo Governora sy ny talem-paritry ny tanora isam-paritra, efa manendry olona hisolotena ny tanora ao amin’ny faritra iadidiany, ka amin’ny alalan’ireo association eo anivon’ny renivohitry ny faritra izay miray petsapetsa aminy no antsoina mifidy.

Azo antoka fa tsy hahasolo tena ny tanora ireo tanora tafapetraka eo, satria tsy ny tanora rehetra no mandray anjara amin’ny fifidianana izay hitondra ny hetahetan’izy ireo eo anivon’ny antenimiera roa tonta. Raha tokony ho natao ny 30 novambra teo ity fifidianana ity dia nahemotra ny 3 desambra izao, ho an’ny faritra sasany, raha misy kosa ireo efa nahavita, satria tokony hiakatra aty Antananarivo ny 4 desambra izao ireo lany. Misy amin’ireo faritra efa nahavita fifidianana no efa andalana ny solontenan’izy ireo, izay ny ministera vao nilaza fa ny 13 desambra indray ny fivoriana ho an’ireo mpitondra tenin’ny tanora lany. Isan’ny tratran’izay ny avy any Maintirano, satria noho ny halavirana dia niala ny 30 novambra maraina izy ireo, ka asa izay momba an’izy ireo amin’izao fotoana, fa izany no zava-misy.

Raha izao zava-mitranga izao dia tsy hisy fifidianana madio izany intsony eto Madagasikara, satria toy ny natao tamin’ny fananganana ny CENI sy ny holafitry ny mpanao gazety teo ireny daholo ny zavatra hitranga, fifidianana kitoatoa sy amboletra fotsiny.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/parlemantanny-tanora-hono-tandrametaka-sy-bontolo-ny-fanaovana-ny-fif...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Parlemantan’ny tanora hono – Tandrametaka sy bontolo ny fanaovana ny fifidianana

Ny Valosoa

Miteraka resabe manerana ny faritra ny fifidianana izay hisolotena ny tanora, eo anivon’ny antenimiera roa tonta, manerana ny faritra amin’izao fotoana, satria ny fifidianana dia atao tandrametaka sy bontolo ary misy kajikajy koa, satria dia sarintsarina fifidianana no atao, fa ireo Governora sy ny talem-paritry ny tanora isam-paritra, efa manendry olona hisolotena ny tanora ao amin’ny faritra iadidiany, ka amin’ny alalan’ireo association eo anivon’ny renivohitry ny faritra izay miray petsapetsa aminy no antsoina mifidy.

Azo antoka fa tsy hahasolo tena ny tanora ireo tanora tafapetraka eo, satria tsy ny tanora rehetra no mandray anjara amin’ny fifidianana izay hitondra ny hetahetan’izy ireo eo anivon’ny antenimiera roa tonta. Raha tokony ho natao ny 30 novambra teo ity fifidianana ity dia nahemotra ny 3 desambra izao, ho an’ny faritra sasany, raha misy kosa ireo efa nahavita, satria tokony hiakatra aty Antananarivo ny 4 desambra izao ireo lany. Misy amin’ireo faritra efa nahavita fifidianana no efa andalana ny solontenan’izy ireo, izay ny ministera vao nilaza fa ny 13 desambra indray ny fivoriana ho an’ireo mpitondra tenin’ny tanora lany. Isan’ny tratran’izay ny avy any Maintirano, satria noho ny halavirana dia niala ny 30 novambra maraina izy ireo, ka asa izay momba an’izy ireo amin’izao fotoana, fa izany no zava-misy.

Raha izao zava-mitranga izao dia tsy hisy fifidianana madio izany intsony eto Madagasikara, satria toy ny natao tamin’ny fananganana ny CENI sy ny holafitry ny mpanao gazety teo ireny daholo ny zavatra hitranga, fifidianana kitoatoa sy amboletra fotsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/parlemantanny-tanora-hono-tandrametaka-sy-bontolo-ny-fanaovana-ny-fifidianana/

Ministra sy ministra lefitra – Vaky tanteraka ny ady ao amin’ny tontolo iainana ao

Isambilo

Vaky tanteraka ny ady amin’izao fotoana ao amin’ny ministeran’ny tontolo iainana ao, ny marimarina kokoa eo amin’ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Baomiavotse Raharinirina, sy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eto amintsika Haingosoa Hortencia A.

Nangataka tamin’ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala, ny hanohanana ny volan’ny ministera tsy havoaka. Misy antony matoa nanao izany ity ministra lefitra ity, iaraha-mahalala ny kiantranoantrano misy ao amin’ny ministeran’i Baomiavotse Raharinirina ity, eo koa ny raharaha tsy mazava tamin’ny nahamay ny ONE, sy ny CNRE farany teo. Efa hitam-poko hitam-pirenena ihany koa aloha, fa tsy mifanaraka ireo ministra roa vavy ireo.

Tsara ho marihina fa tsy aferan’izy roa vavy irery anefa ny resaka tontolo iainana, fa an’ny Malagasy manontolo mihitsy, indrindra amin’izao fiovaovan’ny toetr’andro izao. Ny nanendry azy ireo mihitsy no nanaotao foana dia ny filoha Rajoelina, sy ny Praiministra Ntsay, efa hita fa vanja sy afo dia mbola ampiraisina ao ihany. Ny mety dia izy rehetra mihitsy no tokony hiala, na ny mpanendry, na ireo notendrena.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-sy-ministra-lefitra-vaky-tanteraka-ny-ady-ao-aminny-tontolo-...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Ministra sy ministra lefitra – Vaky tanteraka ny ady ao amin’ny tontolo iainana ao

Isambilo

Vaky tanteraka ny ady amin’izao fotoana ao amin’ny ministeran’ny tontolo iainana ao, ny marimarina kokoa eo amin’ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Baomiavotse Raharinirina, sy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eto amintsika Haingosoa Hortencia A.

Nangataka tamin’ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala, ny hanohanana ny volan’ny ministera tsy havoaka. Misy antony matoa nanao izany ity ministra lefitra ity, iaraha-mahalala ny kiantranoantrano misy ao amin’ny ministeran’i Baomiavotse Raharinirina ity, eo koa ny raharaha tsy mazava tamin’ny nahamay ny ONE, sy ny CNRE farany teo. Efa hitam-poko hitam-pirenena ihany koa aloha, fa tsy mifanaraka ireo ministra roa vavy ireo.

Tsara ho marihina fa tsy aferan’izy roa vavy irery anefa ny resaka tontolo iainana, fa an’ny Malagasy manontolo mihitsy, indrindra amin’izao fiovaovan’ny toetr’andro izao. Ny nanendry azy ireo mihitsy no nanaotao foana dia ny filoha Rajoelina, sy ny Praiministra Ntsay, efa hita fa vanja sy afo dia mbola ampiraisina ao ihany. Ny mety dia izy rehetra mihitsy no tokony hiala, na ny mpanendry, na ireo notendrena.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/ministra-sy-ministra-lefitra-vaky-tanteraka-ny-ady-ao-aminny-tontolo-iainana-ao/

Comment on Facebook Ministra sy ministra...

ADY VOLA KAY KOOO

Mifankatiava iany ra mbola velon'aina!

Ho avy ny fety – Ny omaly tsy miova ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka miha-sahirana

Helisoa

Tonga indray ity ny volana desambra, ho avy tsy ho ela ny fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sy ny taona vaovao. Ny omaly tsy miova ihany anefa ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka aza mitsotsorika, mijotso midina hatrany. Tsy hita intsony izay ho sarangotina fa ohatra ny tsy misy mpitondra eto Madagasikara. Very fanahy mbola velona tsy mba hisy fanantenana intsony.

Ankilany anefa, misy ireo olona mbola mahatsiaro tena, fa tsy misy mpitondra mitsinjo vahoaka ohatra ny misy amin’izao hono, hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena. Tsy hita soritra amin’ireny olona nahazo fahefana ireny ny fahantrana, fa tena hita mivantana amin’ny vatany miha-bolangina hatrany. Nahavita nanangana fotodrafitr’asa mbola tsy vitan’ny mpitondra nifandimby hono Andry Rajoelina. Nitondra inona ho an’ny Malagasy 25 tapitrisa mahery anefa ireny zavabita tsy miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny VAHOAKA ireny? Toa ny zavatra vitan’ny fitondràna Hery Rajaonarimampianina aza no lokolokoina lokona volomboasary. Ny kianjan’i Mahamasina nideraderàna fa manara-penitra ity dobo rano.

Ny fantatra aloha dia manao ny ataony rehetra ny fitondràna TGV misy amin’izao hanao izay hijanonana eo amin’ny toerany, satria efa ho avy sahady ny 2023 hanaovana fifidianana. Araka ny zavatra hita mantsy izao dia mitsotsorika toy ny fiainan’ny Malagasy ny fitiavan’ny olona an’i Andry Rajoelina, dia mitady hevi-dratsy mba hahafahana mitazona ny fahefana izy ireo. Re omaly fa napetraka amin’ny fomba ofisialy ny CENI vaovao hitantana ny fifidianana izay olon’ny TGV no maro an’isa ao. Mifamatopatotra be ihany satria misy mpivady, ny iray minisitra, ny vadiny mpikambana amin’ny CENI natolotry ny filoha Andry Rajoelina, sns… Ny solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ity rafitra ity dia talen’ny famoahana ao amin’ny Televiziona Viva, izay an’ny filoha Rajoelina. Tsy afaka ny tsy hitanila izany rehefa tonga ny fifidianana, satria samy efa mpiara-misaosy sy mpiray petsapetsa ao ihany! Dia hisy antenaina fa hitondra ny fifidianana araka ny fahamarinana araka ny nambaran’ny ray amandreny FFKM ve io CENI vao natsangana io?

Ny mpanohitra eto Madagasikara toy ny RMDM sy ny Vondrona PANORAMA ary ny olom-pirenena maro dia efa nanao fanambaràna ny handravàna ny CENI amin’ny endriny izao io. Toy izany koa ireo ao amin’ny HCC izay mitovy tsy misy valaka amin’ny CENI no nanendrena azy. Mbola ho raharaha ny hiseho eto Madagasikara, fa raha ny fahitàna ny zavamisy hatrehina amin’izao dia azo eritreretina ny hisian’ny fipoahana ara-tsosialy, satria efa tena mahatsiaro mijaly ny vahoaka, nefa tsy misy ny vahaolana, fa mamono afo fotsiny no betsaka. Mpitondra mpameno paosy sisa no hita fa ny vahoaka mitanatana vava , nefa tadidio fa misy farany ny zavatra rehetra.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/ho-avy-ny-fety-ny-omaly-tsy-miova-ny-fiainan-dramalagasy-vao-mainka-m...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Ho avy ny fety – Ny omaly tsy miova ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka miha-sahirana

Helisoa

Tonga indray ity ny volana desambra, ho avy tsy ho ela ny fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sy ny taona vaovao. Ny omaly tsy miova ihany anefa ny fiainan-dRamalagasy, vao mainka aza mitsotsorika, mijotso midina hatrany. Tsy hita intsony izay ho sarangotina fa ohatra ny tsy misy mpitondra eto Madagasikara. Very fanahy mbola velona tsy mba hisy fanantenana intsony.

Ankilany anefa, misy ireo olona mbola mahatsiaro tena, fa tsy misy mpitondra mitsinjo vahoaka ohatra ny misy amin’izao hono, hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena. Tsy hita soritra amin’ireny olona nahazo fahefana ireny ny fahantrana, fa tena hita mivantana amin’ny vatany miha-bolangina hatrany. Nahavita nanangana fotodrafitr’asa mbola tsy vitan’ny mpitondra nifandimby hono Andry Rajoelina. Nitondra inona ho an’ny Malagasy 25 tapitrisa mahery anefa ireny zavabita tsy miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny VAHOAKA ireny? Toa ny zavatra vitan’ny fitondràna Hery Rajaonarimampianina aza no lokolokoina lokona volomboasary. Ny kianjan’i Mahamasina nideraderàna fa manara-penitra ity dobo rano.

Ny fantatra aloha dia manao ny ataony rehetra ny fitondràna TGV misy amin’izao hanao izay hijanonana eo amin’ny toerany, satria efa ho avy sahady ny 2023 hanaovana fifidianana. Araka ny zavatra hita mantsy izao dia mitsotsorika toy ny fiainan’ny Malagasy ny fitiavan’ny olona an’i Andry Rajoelina, dia mitady hevi-dratsy mba hahafahana mitazona ny fahefana izy ireo. Re omaly fa napetraka amin’ny fomba ofisialy ny CENI vaovao hitantana ny fifidianana izay olon’ny TGV no maro an’isa ao. Mifamatopatotra be ihany satria misy mpivady, ny iray minisitra, ny vadiny mpikambana amin’ny CENI natolotry ny filoha Andry Rajoelina, sns… Ny solontenan’ny mpanao gazety ao amin’ity rafitra ity dia talen’ny famoahana ao amin’ny Televiziona Viva, izay an’ny filoha Rajoelina. Tsy afaka ny tsy hitanila izany rehefa tonga ny fifidianana, satria samy efa mpiara-misaosy sy mpiray petsapetsa ao ihany! Dia hisy antenaina fa hitondra ny fifidianana araka ny fahamarinana araka ny nambaran’ny ray amandreny FFKM ve io CENI vao natsangana io?

Ny mpanohitra eto Madagasikara toy ny RMDM sy ny Vondrona PANORAMA ary ny olom-pirenena maro dia efa nanao fanambaràna ny handravàna ny CENI amin’ny endriny izao io. Toy izany koa ireo ao amin’ny HCC izay mitovy tsy misy valaka amin’ny CENI no nanendrena azy. Mbola ho raharaha ny hiseho eto Madagasikara, fa raha ny fahitàna ny zavamisy hatrehina amin’izao dia azo eritreretina ny hisian’ny fipoahana ara-tsosialy, satria efa tena mahatsiaro mijaly ny vahoaka, nefa tsy misy ny vahaolana, fa mamono afo fotsiny no betsaka. Mpitondra mpameno paosy sisa no hita fa ny vahoaka mitanatana vava , nefa tadidio fa misy farany ny zavatra rehetra.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/ho-avy-ny-fety-ny-omaly-tsy-miova-ny-fiainan-dramalagasy-vao-mainka-miha-sahirana/

EDITO 2 Desambra – Fiaraha-monina mandrimandry – Manana aretina, misy olana mikiky, toa miroso kanefa miha-milentika

Sôh’son

Ny zava-nitranga tato ho ato teo anivon’ny fiaraha-monina, dia misarika ny saina fatratra. Toy ny fiaraha-monina mandrimandry izany kanefa manana aretina; toa milamina kanefa misy olana mikiky saro-bahana; toa miroso kanefa miha-milentika, mba tsy hilazana hoe mihemotra.

Nanaitra ny saina ny fihetsik’ireo mpianatra amin’ny sekoly teknika roa eto an-drenivohitra saika hifanafika hiady. Efa aman-taona ela dia ela no nisy an’izany teto amin’ny resaka sekoly sy mpianatra toy izany, dia izao mipoitra tampotampoka izao. Izany eo ihany, fa ny tiana horesahana dia ny toe-tsaina maneho fihetsika mahery setra ataona vondron’olona eo anivon’ny fiaraha-monina amin’ny zavatra tsy eken’ny sainy ka toheriny. Mbola tsaroana tsara ny zava-nitranga teny Mahazo izay niteraka resabe teo amin’ny sehatra maro samihafa, indrindra tamin’ny haino vaky jery. Ny sinton-kevitra nataon’ny mpamakafaka dia hoe: marefo ve ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao? Izany hoe raha vao misy zavatra mitranga iray mety hahakasika ny fiainam-piarahamonina dia miseho ny zavatra toy izany? Manana ny heviny ilay fiaraha-monina. Amin’ny fijery iray hafa, dia miha-masiaka ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao. Raha mizotra amin’izany tokoa anefa, dia misy fitantanam-pirenena tsy mahomby ataon’ny fitondrana. Miankina amin’ny mpitondra ny endriky ny fiainam-piarahamonina.

Midika ihany koa izany, fa tsy mandroso ny firenena. Mariky ny fandrosoan’ny firenena, ny fomba fisainana mankany amin’ny fahamendrehana sy fomba fitondran-tena môdely. Nanana fiainam-piarahamonina nanana ny naha izy azy ny malagasy fahiny. Nisy vanim-potoana nisehon’ny fahatsarana tokoa ary hita taratra amin’ny fomba amam-panaony sy ny fandaminam-piainany izany. Tsy tafaverina intsony izany rehefa nandalo ny fanjanahantany, noho ny fanapotehana nataon’ireo mpanjakazaka an-tanin’olona frantsay. Ny fitondrana ankehitriny tsy hita taratra ho manana vahaolana mahomby hamerenana izany. Eny, tsy voatery ho tafaverina tanteraka, fa mba misy amin’ny ankapobeny no tafapetraka indray. Ny fototr’izany fiainam-piarahamonina izany anefa no tsikaritra fa hamaivanin’ny fitondrana.

Fitondrana manana fahaiza-mitantana, no mahita vahaolana sy lalana ivoahana amin’izao trangam-piarahamonina izao, izay tsy ananan’ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana. Tsy azo avela hijanona amin’izao ny zotrany satria tsy hahasoa ny firenena sy ny taranaka any aoriana izany.

www.gvalosoa.net/2021/12/03/edito-2-desambra-fiaraha-monina-mandrimandry-manana-aretina-misy-olan...
... TohinyFintinina

21 ora lasa

EDITO 2 Desambra – Fiaraha-monina mandrimandry – Manana aretina, misy olana mikiky, toa miroso kanefa miha-milentika

Sôh’son

Ny zava-nitranga tato ho ato teo anivon’ny fiaraha-monina, dia misarika ny saina fatratra. Toy ny fiaraha-monina mandrimandry izany kanefa manana aretina; toa milamina kanefa misy olana mikiky saro-bahana; toa miroso kanefa miha-milentika, mba tsy hilazana hoe mihemotra.

Nanaitra ny saina ny fihetsik’ireo mpianatra amin’ny sekoly teknika roa eto an-drenivohitra saika hifanafika hiady. Efa aman-taona ela dia ela no nisy an’izany teto amin’ny resaka sekoly sy mpianatra toy izany, dia izao mipoitra tampotampoka izao. Izany eo ihany, fa ny tiana horesahana dia ny toe-tsaina maneho fihetsika mahery setra ataona vondron’olona eo anivon’ny fiaraha-monina amin’ny zavatra tsy eken’ny sainy ka toheriny. Mbola tsaroana tsara ny zava-nitranga teny Mahazo izay niteraka resabe teo amin’ny sehatra maro samihafa, indrindra tamin’ny haino vaky jery. Ny sinton-kevitra nataon’ny mpamakafaka dia hoe: marefo ve ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao? Izany hoe raha vao misy zavatra mitranga iray mety hahakasika ny fiainam-piarahamonina dia miseho ny zavatra toy izany? Manana ny heviny ilay fiaraha-monina. Amin’ny fijery iray hafa, dia miha-masiaka ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao. Raha mizotra amin’izany tokoa anefa, dia misy fitantanam-pirenena tsy mahomby ataon’ny fitondrana. Miankina amin’ny mpitondra ny endriky ny fiainam-piarahamonina.

Midika ihany koa izany, fa tsy mandroso ny firenena. Mariky ny fandrosoan’ny firenena, ny fomba fisainana mankany amin’ny fahamendrehana sy fomba fitondran-tena môdely. Nanana fiainam-piarahamonina nanana ny naha izy azy ny malagasy fahiny. Nisy vanim-potoana nisehon’ny fahatsarana tokoa ary hita taratra amin’ny fomba amam-panaony sy ny fandaminam-piainany izany. Tsy tafaverina intsony izany rehefa nandalo ny fanjanahantany, noho ny fanapotehana nataon’ireo mpanjakazaka an-tanin’olona frantsay. Ny fitondrana ankehitriny tsy hita taratra ho manana vahaolana mahomby hamerenana izany. Eny, tsy voatery ho tafaverina tanteraka, fa mba misy amin’ny ankapobeny no tafapetraka indray. Ny fototr’izany fiainam-piarahamonina izany anefa no tsikaritra fa hamaivanin’ny fitondrana.

Fitondrana manana fahaiza-mitantana, no mahita vahaolana sy lalana ivoahana amin’izao trangam-piarahamonina izao, izay tsy ananan’ny fitondrana Rajoelina amin’izao fotoana. Tsy azo avela hijanona amin’izao ny zotrany satria tsy hahasoa ny firenena sy ny taranaka any aoriana izany.

http://www.gvalosoa.net/2021/12/03/edito-2-desambra-fiaraha-monina-mandrimandry-manana-aretina-misy-olana-mikiky-toa-miroso-kanefa-miha-milentika/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 2 Desambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 2 Desambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaha Ravo Nambinina – Hampakatra fitsarana ambony ny fianakaviana, tsy afa-po tamin’ny didy

Niaina

Nivoaka omaly maraina io ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha mahavoasaringotra an’i Ravo Nambinina, na Ravo Ramasomanana, mpiasan’ny fahasalamana sahy namotsipotsitra ny kolikoly tao anivon’ny ministeran’ny fahasalamana ary nitory teny amin’ny Bianco, nefa ankilany notorian’ny ministeran’ny fahasalamana koa fa hoe: manohintohina ny filaminam-bahoaka, sy manila Baraka ny fitondrana.

Araka ny didy nivoaka: voasazy handoa onitra 1 tapitrisa ariary amin’ny fanjakana Malagasy izy, noho ny fanalana baraka ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany dia afaka noho ny fisalasalana tamin’ny raharaha fanohintohinana ny filaminam-bahoaka izay nitoriana azy i Ravo Nambinina. Tsy afa-po tamin’ny didy ny fianakaviana, ka hampiakatra ny raharaha amin’ny fitsarana ambony.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/raharaha-ravo-nambinina-hampakatra-fitsarana-ambony-ny-fianakaviana-t...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Raharaha Ravo Nambinina – Hampakatra fitsarana ambony ny fianakaviana, tsy afa-po tamin’ny didy

Niaina

Nivoaka omaly maraina io ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha mahavoasaringotra an’i Ravo Nambinina, na Ravo Ramasomanana, mpiasan’ny fahasalamana sahy namotsipotsitra ny kolikoly tao anivon’ny ministeran’ny fahasalamana ary nitory teny amin’ny Bianco, nefa ankilany notorian’ny ministeran’ny fahasalamana koa fa hoe: manohintohina ny filaminam-bahoaka, sy manila Baraka ny fitondrana.

Araka ny didy nivoaka: voasazy handoa onitra 1 tapitrisa ariary amin’ny fanjakana Malagasy izy, noho ny fanalana baraka ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany dia afaka noho ny fisalasalana tamin’ny raharaha fanohintohinana ny filaminam-bahoaka izay nitoriana azy i Ravo Nambinina. Tsy afa-po tamin’ny didy ny fianakaviana, ka hampiakatra ny raharaha amin’ny fitsarana ambony.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/raharaha-ravo-nambinina-hampakatra-fitsarana-ambony-ny-fianakaviana-tsy-afa-po-taminny-didy/

Comment on Facebook Raharaha Ravo ...

Tena tsara b! Aleeefaaa, masahia mijoro miady amin'ny tsy rariny!

Dobo rano ny kianja Barea Mahamasina

Tsy manara-penitra ilay kianja lazaina fa manara-penitra

Raharimanana Patrick : dobo rano, tsy nanao Etude d'impact Environnemental. Ny lalàna mifehy ny tontolo iainana dia mazava, LOI n° 2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy, ny fotodrafitrasa fampiasam-bola rehetra, na miankina amin'ny fanjakana, na tsy miankina, dia tsy maintsy anaovana fanadihadiana amin'ny mety vokatra aterany amin'ny tontolo iainana. Fantatra anefa fa ny Stade Barea Mahamasina dia tsy nanaovana fanadihadiana ara-tontolo iainana, izay mitaky ny fandinihana ara-teknika rehetra ny mety fiovana aterany sy ny mety voka-dratsy ho an'ilay fotodrafitrasa sy ny manodidina azy. Tsy mila injeniera dia mahita, fa ny rano rehetra, sy ireo vato mety mihotsaka avy eny ambonin'Ampamarinana ambanin'ny Rova Manjakamiadana, izay efa nanaovan'ny BNGRC sy ny CUA fanairana matetika, ary nananganana saina mena maro be, dia efa hita, fa hamefika ny aty ambany avokoa ireo rano sy riaka avy eny ambony ireo, nefa natao béton avokoa ny toerana ety ambany, ka dia mitady lalana ny rano. Midika izany fa nisy fanadihadiana ara-teknika tsy nilamina izany ny famoahan-drano, na tsy nahazaka namoaka izay rano izay ny famoahan-drano efa nisy hizoran'ireto rano vaovao hiaraka hiditra ireto. Ny tompon'ny asa no tokony nanao izay fanadihadiana ara-teknika izay, ary ny orinasa nanara-maso ny asa no tompon'antoka raha nisy asa natao tsy nifanaraka tamin'ny tetikasa efa voadinika mialoha.

Rhasa Dianne : Tim ndray ny ao ambadik'izao Mahamasina tondaraka zao. Hihihiiiii!

Vonimbola Manantsoa : sao dia ny sira no nahatonga an’zao. Tsy ni-etude ny sira nampiasaina.

Mamy Tiana : nataon'ny TIM be sira ny orana artifisialy dia tondraka i Mahamasina. Tena tsy tia fandrosoana mihitsy reoTIM reo, tadidinay daholo nareo reo!

Gabriel Rahamefy : mamiratra fotsiny ilay kianja Barea izany, fa hay tsy manara-penitra akory. Tondra-drano, tsy misy tafo ihany koa, nefa taloha izy nisy tafo.

Bènn Allih : TSY MAHAGAGA SATRIA MADE IN CHINA KO!

Hoby Arisoa : Bènn Allih : tsy nahasahy Colas fa lafo be hono. Zao rehefa vita sinoa ve?

Randriaharimanana Iavotra'Antsa Rinaa'Rah : diso kosa ilay hoe made in China nahatonga an’io e, foto- drafitrasa bien dimensionnée io, fa ny evacuation avy aty ivelany no tsentsina noho ny fako, fanotorana tany, sns… ka tsy tafavoaka mihintsy ny rano.

Edouard Edouard : Bènn Allih : firenena matanjaka zany Chine zany, tena Sambatra tsika raha ohatr'azy.

Naivo Rabe : Bènn Allih : Palais des Sports Mahamasima anie ka vita sinoa eh. Ny tena marina rehefa ny bizina no mandeha alohan’ny mahasoa ny vahoaka dia zao no vokany. Ny vola lany nefa ny fotodrafitrasa omena ny vahoaka tsizarizary.

Naivo Rabe : Malala Ny Aina : inona moa lay nolazainy hoe izy no vahaolana ho an’ ny firenena? tsy izy no nilaza hi- regler ireo problème rehetra reo? tsy izy no nilaza hoe efa vonona ao ny vola ary hampindrana aza isika? zay ny nifidiananan'izay nifidy azy, nefa aiza zany zao?

Malala Ny Aina : Naivo Rabe : problème-na plan d'urbanisme efa tamin’ny andron’i Dadabe kosa no mahatonga an’zao e. Ny anareo efa fanakianana diso tafahoatra dia zara aza misy hirika foana anehoana azy.

Rv's Gah : zao ny volanao kely mitetika manarapenitra? Mdr!

Mino Hery Rabenjason : ngah moa tsy efa tokony ho fantany ny tokony ho ataony e , ary minoa ahy fa ireny stades any ampita rehetra ireny tsy maintsy misy évacuation d'eau daholo , any ambanin'ny tany any... mbola mila baikoana ve zareo ny amin'izany ?

Eric Andrianasolo : tsy any @zany voatanisanao izany no tsiny fa lay nanova azy ho manarapenitra mihitsy no fôpla fa diso miwerawera loatra.

Justin Rajeriniaina: fehiny: tsy manara-penitra indray ilay manarara-penitra e!
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Dobo rano ny kianja Barea Mahamasina
 
Tsy manara-penitra ilay kianja lazaina fa manara-penitra
 
Raharimanana Patrick : dobo rano, tsy nanao Etude dimpact Environnemental. Ny lalàna mifehy ny tontolo iainana dia mazava, LOI n° 2015-003 portant Charte de l’Environnement Malagasy, ny fotodrafitrasa fampiasam-bola rehetra, na miankina aminny fanjakana, na tsy miankina, dia tsy maintsy anaovana fanadihadiana aminny mety vokatra aterany aminny tontolo iainana. Fantatra anefa fa ny Stade Barea Mahamasina dia tsy nanaovana fanadihadiana ara-tontolo iainana, izay mitaky ny fandinihana ara-teknika rehetra ny mety fiovana aterany sy ny mety voka-dratsy ho anilay fotodrafitrasa sy ny manodidina azy. Tsy mila injeniera dia mahita, fa ny rano rehetra, sy ireo vato mety mihotsaka avy eny amboninAmpamarinana ambaninny Rova Manjakamiadana, izay efa nanaovanny BNGRC sy ny CUA fanairana matetika, ary nananganana saina mena maro be, dia efa hita, fa hamefika ny aty ambany avokoa ireo rano sy riaka avy eny ambony ireo, nefa natao béton avokoa ny toerana ety ambany, ka dia mitady lalana ny rano. Midika izany fa nisy fanadihadiana ara-teknika tsy nilamina izany ny famoahan-drano, na tsy nahazaka namoaka izay rano izay ny famoahan-drano efa nisy hizoranireto rano vaovao hiaraka hiditra ireto. Ny tomponny asa no tokony nanao izay fanadihadiana ara-teknika izay, ary ny orinasa nanara-maso ny asa no tomponantoka raha nisy asa natao tsy nifanaraka taminny tetikasa efa voadinika mialoha.

Rhasa Dianne : Tim ndray ny ao ambadikizao Mahamasina tondaraka zao. Hihihiiiii!

Vonimbola Manantsoa : sao dia ny sira no nahatonga an’zao. Tsy ni-etude ny sira nampiasaina.

Mamy Tiana : nataonny TIM be sira ny orana artifisialy dia tondraka i Mahamasina. Tena tsy tia fandrosoana mihitsy reoTIM reo, tadidinay daholo nareo reo!

Gabriel Rahamefy : mamiratra fotsiny ilay kianja Barea izany, fa hay tsy manara-penitra akory. Tondra-drano, tsy misy tafo ihany koa, nefa taloha izy nisy tafo.

Bènn Allih : TSY MAHAGAGA SATRIA MADE IN CHINA KO!

Hoby Arisoa : Bènn Allih : tsy nahasahy Colas fa lafo be hono. Zao rehefa vita sinoa ve?

Randriaharimanana IavotraAntsa RinaaRah : diso kosa ilay hoe made in China nahatonga an’io e, foto- drafitrasa bien dimensionnée io, fa ny evacuation avy aty ivelany no tsentsina noho ny fako, fanotorana tany, sns… ka tsy tafavoaka mihintsy ny rano.

Edouard Edouard : Bènn Allih : firenena matanjaka zany Chine zany, tena Sambatra tsika raha ohatrazy.

Naivo Rabe : Bènn Allih : Palais des Sports Mahamasima anie ka vita sinoa eh. Ny tena marina rehefa ny bizina no mandeha alohan’ny mahasoa ny vahoaka dia zao no vokany. Ny vola lany nefa ny fotodrafitrasa omena ny vahoaka tsizarizary.

Naivo Rabe : Malala Ny Aina : inona moa lay nolazainy hoe izy no vahaolana ho an’ ny firenena? tsy izy no nilaza hi- regler ireo problème rehetra reo? tsy izy no nilaza hoe efa vonona ao ny vola ary hampindrana aza isika? zay ny nifidianananizay nifidy azy, nefa aiza zany zao?

Malala Ny Aina : Naivo Rabe : problème-na plan durbanisme efa tamin’ny andron’i Dadabe kosa no mahatonga an’zao e. Ny anareo efa fanakianana diso tafahoatra dia zara aza misy hirika foana anehoana azy.

Rvs Gah : zao ny volanao kely mitetika manarapenitra? Mdr!
 
Mino Hery Rabenjason : ngah moa tsy efa tokony ho fantany ny tokony ho ataony e , ary minoa ahy fa ireny stades any ampita rehetra ireny tsy maintsy misy évacuation deau daholo , any ambaninny tany any... mbola mila baikoana ve zareo ny aminizany ?

Eric Andrianasolo : tsy any @zany voatanisanao izany no tsiny fa lay nanova azy ho manarapenitra mihitsy no fôpla fa diso miwerawera loatra.

Justin Rajeriniaina: fehiny: tsy manara-penitra indray ilay manarara-penitra e!

Antoko Arema – Manabe voho ny eny ifotony koa

Niaina

Manabe voho ny eny ifotony koa ny antoko Arema amin’izao fotoana. Nitety faritra tato ho ato ny avy amin’ny birao politika nasionalin’ny antoko. Fantatra tamin’izany fa hifarana amin’ny alalan’ny « Bazar de Noel » eto Antananarivo ny 10,11,12 desambra ao amin’ny Hotel Restaurant La rotonde ny fankalazana ny faha-45 taonan’ ny Antoko Arema, anisan’ny nambaran’ny mpitarika izany, raha nitety ny faritan’i FIANARANTSOA izy ireo, tamin’ny « Tombazoliky sy Zamanosika » ary fitsidihana ny akanin-jaza izay mbola miasa ao amin’io Faritany io.

Nanomboka tao Ambositra ireo delegasiona tarihan’ny Sekretera Nasionaly Annick Ratsiraka dia nitodidoha tany Ambohimahasoa, Ifanadiana, Vohipeno, Vangaindrano, Farafangana, Manakara, Mananjary, Ihosy, ary nifarana tao an-tampon-tanànan’i FIANARANTSOA tao amin’ny Espace Royal. Nararaotina tamin’izany ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitra tao amin’ny kongresin’ny antoko, izay natao tamin’ny 20 Martsa 2020.

Fotoana ihany koa izany nahafahana nitafatafa sy nandray ny hetaheta sy soso-kevitry ny mpikambana AREMA hampiroboroboana ny antoko. Resadresaka izay niafara tamin’ sakafo mitam-pihavanana natolotr’ireo mpikambana any an-toerana. Nifarana tamin’ny fambolena zana-kazo 1000 fototra: voasary, ananambo, kafe, eucalyptus sy kininina, tany Isandra, toerana ilevenan’ny raiben’ny Sekretera Nasionaly ny hetsika. Nisy fotoam-pivavahana ho an’ny fanahin’ny Amiraly Didier Ratsiraka tao amin’ny Sœur Reparatrices, talohan’ny niverenan’ny delegasiona any amin’ny faritany fihaviany tsirairay avy.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/antoko-arema-manabe-voho-ny-eny-ifotony-koa/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Antoko Arema – Manabe voho ny eny ifotony koa

Niaina

Manabe voho ny eny ifotony koa ny antoko Arema amin’izao fotoana. Nitety faritra tato ho ato ny avy amin’ny birao politika nasionalin’ny antoko. Fantatra tamin’izany fa hifarana amin’ny alalan’ny « Bazar de Noel » eto Antananarivo ny 10,11,12 desambra ao amin’ny Hotel Restaurant La rotonde ny fankalazana ny faha-45 taonan’ ny Antoko Arema, anisan’ny nambaran’ny mpitarika izany, raha nitety ny faritan’i FIANARANTSOA izy ireo, tamin’ny « Tombazoliky sy Zamanosika » ary fitsidihana ny akanin-jaza izay mbola miasa ao amin’io Faritany io.

Nanomboka tao Ambositra ireo delegasiona tarihan’ny Sekretera Nasionaly Annick Ratsiraka dia nitodidoha tany Ambohimahasoa, Ifanadiana, Vohipeno, Vangaindrano, Farafangana, Manakara, Mananjary, Ihosy, ary nifarana tao an-tampon-tanànan’i FIANARANTSOA tao amin’ny Espace Royal. Nararaotina tamin’izany ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitra tao amin’ny kongresin’ny antoko, izay natao tamin’ny 20 Martsa 2020.

Fotoana ihany koa izany nahafahana nitafatafa sy nandray ny hetaheta sy soso-kevitry ny mpikambana AREMA hampiroboroboana ny antoko. Resadresaka izay niafara tamin’ sakafo mitam-pihavanana natolotr’ireo mpikambana any an-toerana. Nifarana tamin’ny fambolena zana-kazo 1000 fototra: voasary, ananambo, kafe, eucalyptus sy kininina, tany Isandra, toerana ilevenan’ny raiben’ny Sekretera Nasionaly ny hetsika. Nisy fotoam-pivavahana ho an’ny fanahin’ny Amiraly Didier Ratsiraka tao amin’ny Sœur Reparatrices, talohan’ny niverenan’ny delegasiona any amin’ny faritany fihaviany tsirairay avy.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/antoko-arema-manabe-voho-ny-eny-ifotony-koa/

Tamin’ity fitondrana Rajoelina ity – Tsy misy henomby amidy ny Bazar-n’i Morondava

Jean Patrick R.

Morondava faritra Menabe, resaka fandraharana omby, tamin’ity fitondrana Rajoelina ity vao tsy nisy hen’omby amidy ny bazar–n’i Morondava.

Ny talata faha 02 novembra dia nivory ireo lehiben’ny boriboritany rehetra tato amin’ny faritra Menabe nohon’ny olana sedrain’izy ireo eo amin’ny fanantanterahany ny asany, ka mitaky ny fampiharana ny ARRETE INTERMINISTERIEL N°17916/2020 fixant modalités d’application du Décret N° 2017-023 DU 10/01/17 rélatif au recensement d’identification ; à la circulation et la commercialisation des bovins; indrindra ny andininy faha-05 ary miandry ny hananan’ny mpiompy ny bokin’omby, izay voalaza ao amin’ny andininy faha-05 io ny CAA, vao miroso amin’ny famoahana FIB araky ny fitanana an-tsorana nataon’izy ireo.

Vokatr’izany dia lany tamin’ny talata faha-23 novembra teo ny tahiry ho an’ireo mpivaro-kena, ka tsy misy intsony ny omby ho vonoina raha ny eto Morondava manokana. Raha omby folo isan’andro no vonoina amidy manerana an’i Morondava amin’ny andavanandro, fa avo roa heny izany rehefa fety sy ankatoky ny fety toy izao. Raha ny fanadihadiana natao tamin’ireo mpivaro-kena dia milaza izy ireo, fa tsy mitokona akory ny mpivaro-kena, fa noho ny olana misy eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo biby ary ny Delege no lasa tsy hiasan’izy ireo, izay lasa miteraka olana ho azy ireo, satria dia tokantrano maro no mivelona amin’ny fivarotan-kena eto Morondava. Koa manao antso avo amin’ny mpitondra foibe ireto mpivaro-kena ato Morondava ireto, mba hijery vahaolana mikasika ity olana ity, fa sahirana izy ireo. Ny mpitondra aty an-toerana tsy mahavaha ny olana na dia niezaka nanatona ireo tompon-andraikitra aza izy ireo dia toa ifanilihan’ny mpitondra aty an-toerana fotsiny.

Ny mahagaga azy ireo dia rehefa ny mpitondra aty an-toerana no hamono omby dia toa mandeha ho azy ary tsy misy resaka na dia ny fanamarinana aza, tsy misy fa tonga dia entina izay omby hita avy any; ary ireo mpitondra omby miakatra koa dia mbola mandeha foana, izany hoe misy ihany izany ny mahazo taratasy sa ve olona ambony no tompon’ireny, ka mahita lalana ambanin’ny tany? hoy hatrany ireo mpivaro-kena. Takian’izy ireo ny hisian’ny service minimum na dia misy aza ny fitokonana, fa tsy ny fiveloman’izy ireo no atao sorona manoloana ny olan’ny samy mpiasampanajakana; ahiana koa ny mety hiakaran’ny vidin’ny henomby amin’izao fotoana maha sarotra ny omby izao, hoy hatrany ireo mpivaro-kena.

Etsy ankilany koa dia mitaraina ireo mpanjifa, satria dia isan’ireo faritra maro fady kisoa ny aty Morondava ary ilain’ny fahasalamana ny fihinana hena, koa manao antso avo amin’ny mpitondra izy ireo, mba hamaha ny olan’ny fivarotan-kena faran’izay malaky, satria ny fety ho avy ary efa manararaotra koa ireo mpivarotra akoho amam-borona, satria tsy misy ny henomby dia tsy maintsy mividy akoho na vorona izay mahatakatra hoy ny mpanjifa.

Ireo mpiompy kosa dia very fanahy mbola velona, satria ny fihariana omby, no mba bankin’ny tantsaha aty; na dia sarotra aza ny famarotana omby teo noho ny pitsompitsony maro, eo koa ireo karazana vola alain’ny tompon-andraikitra dia izao indray misy izao olana izao nefa ny fomba aty Menabe dia mamono omby rehefa misy fety sy fahoriana, eo koa rehefa misy fahasahiranana dia tsy maintsy mivarotra omby nefa izao dia tsy afaka hamidy ny omby.

Koa manontany tena ny rehetra hoe fa mbola misy mpitondra afaka mijery ny vahoaka ve eto? satria raha nangingina ny halatr’omby dia izao nogiazana izao indray ny resaka fandraharana omby.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/taminity-fitondrana-rajoelina-ity-tsy-misy-henomby-amidy-ny-bazar-ni-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tamin’ity fitondrana Rajoelina ity – Tsy misy henomby amidy ny Bazar-n’i Morondava

Jean Patrick R.

Morondava faritra Menabe, resaka fandraharana omby, tamin’ity fitondrana Rajoelina ity vao tsy nisy hen’omby amidy ny bazar–n’i Morondava.

Ny talata faha 02 novembra dia nivory ireo lehiben’ny boriboritany rehetra tato amin’ny faritra Menabe nohon’ny olana sedrain’izy ireo eo amin’ny fanantanterahany ny asany, ka mitaky ny fampiharana ny ARRETE INTERMINISTERIEL N°17916/2020 fixant modalités d’application du Décret N° 2017-023 DU 10/01/17 rélatif au recensement d’identification ; à la circulation et la commercialisation des bovins; indrindra ny andininy faha-05 ary miandry ny hananan’ny mpiompy ny bokin’omby, izay voalaza ao amin’ny andininy faha-05 io ny CAA, vao miroso amin’ny famoahana FIB araky ny fitanana an-tsorana nataon’izy ireo.

Vokatr’izany dia lany tamin’ny talata faha-23 novembra teo ny tahiry ho an’ireo mpivaro-kena, ka tsy misy intsony ny omby ho vonoina raha ny eto Morondava manokana. Raha omby folo isan’andro no vonoina amidy manerana an’i Morondava amin’ny andavanandro, fa avo roa heny izany rehefa fety sy ankatoky ny fety toy izao. Raha ny fanadihadiana natao tamin’ireo mpivaro-kena dia milaza izy ireo, fa tsy mitokona akory ny mpivaro-kena, fa noho ny olana misy eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo biby ary ny Delege no lasa tsy hiasan’izy ireo, izay lasa miteraka olana ho azy ireo, satria dia tokantrano maro no mivelona amin’ny fivarotan-kena eto Morondava. Koa manao antso avo amin’ny mpitondra foibe ireto mpivaro-kena ato Morondava ireto, mba hijery vahaolana mikasika ity olana ity, fa sahirana izy ireo. Ny mpitondra aty an-toerana tsy mahavaha ny olana na dia niezaka nanatona ireo tompon-andraikitra aza izy ireo dia toa ifanilihan’ny mpitondra aty an-toerana fotsiny.

Ny mahagaga azy ireo dia rehefa ny mpitondra aty an-toerana no hamono omby dia toa mandeha ho azy ary tsy misy resaka na dia ny fanamarinana aza, tsy misy fa tonga dia entina izay omby hita avy any; ary ireo mpitondra omby miakatra koa dia mbola mandeha foana, izany hoe misy ihany izany ny mahazo taratasy sa ve olona ambony no tompon’ireny, ka mahita lalana ambanin’ny tany? hoy hatrany ireo mpivaro-kena. Takian’izy ireo ny hisian’ny service minimum na dia misy aza ny fitokonana, fa tsy ny fiveloman’izy ireo no atao sorona manoloana ny olan’ny samy mpiasampanajakana; ahiana koa ny mety hiakaran’ny vidin’ny henomby amin’izao fotoana maha sarotra ny omby izao, hoy hatrany ireo mpivaro-kena.

Etsy ankilany koa dia mitaraina ireo mpanjifa, satria dia isan’ireo faritra maro fady kisoa ny aty Morondava ary ilain’ny fahasalamana ny fihinana hena, koa manao antso avo amin’ny mpitondra izy ireo, mba hamaha ny olan’ny fivarotan-kena faran’izay malaky, satria ny fety ho avy ary efa manararaotra koa ireo mpivarotra akoho amam-borona, satria tsy misy ny henomby dia tsy maintsy mividy akoho na vorona izay mahatakatra hoy ny mpanjifa.

Ireo mpiompy kosa dia very fanahy mbola velona, satria ny fihariana omby, no mba bankin’ny tantsaha aty; na dia sarotra aza ny famarotana omby teo noho ny pitsompitsony maro, eo koa ireo karazana vola alain’ny tompon-andraikitra dia izao indray misy izao olana izao nefa ny fomba aty Menabe dia mamono omby rehefa misy fety sy fahoriana, eo koa rehefa misy fahasahiranana dia tsy maintsy mivarotra omby nefa izao dia tsy afaka hamidy ny omby.

Koa manontany tena ny rehetra hoe fa mbola misy mpitondra afaka mijery ny vahoaka ve eto? satria raha nangingina ny halatr’omby dia izao nogiazana izao indray ny resaka fandraharana omby.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/taminity-fitondrana-rajoelina-ity-tsy-misy-henomby-amidy-ny-bazar-ni-morondava/

Comment on Facebook Tamin’ity ...

Ny omby eto Vakinankaratra aza moa izao nampidirany an io aretin omby io dia ripadripaka aby.

Avelao mba ho velona ny omby dia hiroborobo ny seham-piompiana omby eto gasikara

Eh!!! tsy mahafaty ange ny Henakisoa na Fahotana e. 🤣😂

Mazava be kosa izany satria , voaramaso tsra ny dalo ko , tsy misy mpivarotra omby isan andro izany koa ange ee!!

Fandikan-dalàna tany Mahanoro faritra Atsinanana – Kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy nosalorana samboady

Ny Valosoa

Nahitana fandikan-dalàna nataon’ny solontenam-panjakana sy olom-boafidy tany Mahanoro faritra Atsinanana ny sabotsy teo, Ramatoa kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy tany amin’ny kaominina Masomeloka Mahanoro, Vavisoa Line, no nosalorana samboady tamin’io andro io, niaraka tamin’ireo ben’ny tanàna hafa miisa 11 voafidy ara-dalàna tamin’ny fifidianana.

Nanatanteraka izany fanolorana samboady izany ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena Naharimamy Irma, ny senateran’i Madagasikara Manasoa Donnah Tang, ny depioten’i Madagasikara voafidy tany Mahanoro Rakotoson Hubert na depiote Salo, ny governoran’ny faritra Atsinanana Rafidison Richard, ny Prefet an’i Toamasina, ary ny lehiben’ny distrikan’i Mahanoro Reziky Nestor.

Efa nofoanan’ny filan-kevi-panjakana ny didy nahavoafidy an’ity kandidà ben’ny tanànan’i Masomeloka avy amin’ny IRD ity, nataon’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjkakana tamin’ny volana Febroary 2021. Ny antony, ny kandidà tsy miankina Farouk no tena voafidim-bahoaka tao amin’izany kaominina izany, nisy 985 ny elanelam-bato teo amin’izy ireo, nefa navadiky ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny vokatra, ka io nofoanan’ny filankevi-panjakana io rehefa nitory ny kandidà Farouk, ary tokony mbola haverina ny fifidianana any amin’ity kaominina Masomeloka ity, toy ny any amin’ireo kaominina hafa nahitana olana teto Madagasikara, nefa mbola tsy vita hatramin’izao.

Ny volana jolay lasa teo araka ny vaovao voaray, olom-boafidy sy solontenam-panjakana any amin’ny faritra Atsinanana, no namerina an’ity kandidà ben’ny tanàna Vavisoa Line ity niasa nitantana ny kaominina nefa zavatra tsy ara-dalàna izany. Dia mbola nohamafisin’izy ireo tamin’ny sabotsy teo izany tsy fanarahan-dalàna izany, tamin’ny nampisalorana samboady ity Ramatoa ity. Ahiana hiteraka savorovoro any Masomeloka indray iny zava-nitranga tany Mahanoro ny sabotsy teo iny.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/fandikan-dalana-tany-mahanoro-faritra-atsinanana-kandida-benny-tanana...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fandikan-dalàna tany Mahanoro faritra Atsinanana – Kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy nosalorana samboady

Ny Valosoa

Nahitana fandikan-dalàna nataon’ny solontenam-panjakana sy olom-boafidy tany Mahanoro faritra Atsinanana ny sabotsy teo, Ramatoa kandidà ben’ny tanàna tsy voafidy tany amin’ny kaominina Masomeloka Mahanoro, Vavisoa Line, no nosalorana samboady tamin’io andro io, niaraka tamin’ireo ben’ny tanàna hafa miisa 11 voafidy ara-dalàna tamin’ny fifidianana.

Nanatanteraka izany fanolorana samboady izany ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena Naharimamy Irma, ny senateran’i Madagasikara Manasoa Donnah Tang, ny depioten’i Madagasikara voafidy tany Mahanoro Rakotoson Hubert na depiote Salo, ny governoran’ny faritra Atsinanana Rafidison Richard, ny Prefet an’i Toamasina, ary ny lehiben’ny distrikan’i Mahanoro Reziky Nestor.

Efa nofoanan’ny filan-kevi-panjakana ny didy nahavoafidy an’ity kandidà ben’ny tanànan’i Masomeloka avy amin’ny IRD ity, nataon’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjkakana tamin’ny volana Febroary 2021. Ny antony, ny kandidà tsy miankina Farouk no tena voafidim-bahoaka tao amin’izany kaominina izany, nisy 985 ny elanelam-bato teo amin’izy ireo, nefa navadiky ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny vokatra, ka io nofoanan’ny filankevi-panjakana io rehefa nitory ny kandidà Farouk, ary tokony mbola haverina ny fifidianana any amin’ity kaominina Masomeloka ity, toy ny any amin’ireo kaominina hafa nahitana olana teto Madagasikara, nefa mbola tsy vita hatramin’izao.

Ny volana jolay lasa teo araka ny vaovao voaray, olom-boafidy sy solontenam-panjakana any amin’ny faritra Atsinanana, no namerina an’ity kandidà ben’ny tanàna Vavisoa Line ity niasa nitantana ny kaominina nefa zavatra tsy ara-dalàna izany. Dia mbola nohamafisin’izy ireo tamin’ny sabotsy teo izany tsy fanarahan-dalàna izany, tamin’ny nampisalorana samboady ity Ramatoa ity. Ahiana hiteraka savorovoro any Masomeloka indray iny zava-nitranga tany Mahanoro ny sabotsy teo iny.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/fandikan-dalana-tany-mahanoro-faritra-atsinanana-kandida-benny-tanana-tsy-voafidy-nosalorana-samboady/

Filoha Ravalomanana – Leo amin’ny tsy mety ataon’ny mpitondra ny vahoaka

Helisoa

Notanterahina ny sabotsy teo, tao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka, ny famaranana ny famelomamaso ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny boriboritany voalohany. Tao anatin’io fotoana io no namaranana ny famelomamaso na redynamisation ny TIM manerana ny boriboritany 6 eto Antananarivo Renivohitra.

Tonga teny an-toerana nanome voninahitra ny fotoana ny filoha nasionalin’ny antoko, ny filoha Marc Ravalomanana. Teo koa ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa sy ireo solombavambahoaka miaraka aminy, filohan’ny vondrona parlemantera TIM, Fetra Ralambozafivololona ary ny avy amin’ny birao politika nasionaly nahitana ny sekretera jeneraly faha-2, Mamy Rabenirina ary ireo DISTIM Antananarivo Renivohitra.

Ny mpandrindra nasionaly ny antoko TIM no nanome toromarika amin’ny fanaovana ny famelomamaso ny TIM: antsoina avokoa ireo mpikambana hatramin’izay, sy ireo mbola tsy niala ary ireo izay hiditra ho mpikambana vaovao hoy izy. Miainga eny amin’ny fototra FOKO-TIM ny hifidianana ny rafitra ao anatin’ny antoko ary tsy hisy intsony hoy izy ny olona harotsaka avy any ambony, na parachutage, fa tsy maintsy ho fidian’ny fototra, satria io no nampisy disadisa sy olana tao anatin’ny antoko.

Ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa dia nanambara mazava, fa tsy miandry ny depiote, na Distim na birao politika ny eny amin’ny fototra, fa avy hatrany dia mandray andraikitra. Nanentana ny rehetra koa izy hijery ny anarana sy hanoratra anarana raha sanatria ka tsy tafiditra rehefa tonga ny fotoana hanaovana izany. Efa miomana amin’ny fangalaram-bato ny mpitondra ankehitriny, ka aoka ho mailo isika hoy izy.

Ny filoha Marc Ravalomanana indray raha nandray anjara fitenenana dia nanambara mazava fa leo amin’ny zavatra ataon’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy. Tsy misy mandeha amin’izay izy ny fiainana fa tena tafiditra ao anaty fahantrana lalina ny tokantrano Malagasy. Samia miomana isika hoy izy, fa efa tonga ny farany fandeferana. Sahia amin’ny lafiny rehetra avokoa. Ireo omby nafaran’ny mpitondra hoy izy no nitondra aretina ka mandripaka any Antsirabe sy ny manodidina. Tsy tokony ho entina amin’ny fiaramanidina ny omby vavy bevohoka. Tokony hilaza ampahibemaso ny mpitondra hoe: firy ny omby nafarana ary firy sisa no velona ao raha sahy ka atao mangarahara izany. Mbola nampiany hoe: izaho Ravalomanana Marc dia mpiompy omby efa an-taonany maro ary nianatra manokana momba an’io.

Fa mikasika ny famelomamaso ny antoko TIM dia nilaza ny filoha Ravalomanana fa ny redynamisation dia tsy hoe atao betsaka fotsiny ny mpanaraka, fa ny antoko TIM dia efa tokony hanaraka ny toetr’andro ihany koa. Ho avy any amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara manomboka izao ny antoko TIM hoy izy, fa tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny. Mahakasika ny vola tao amin’ny Jirama takian’ny Banky Iraisam-pirenena, maha menatra ny zavatra ataon’ny mpitondra eto amintsika toy izany hoy Dada.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/filoha-ravalomanana-leo-aminny-tsy-mety-ataonny-mpitondra-ny-vahoaka/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Leo amin’ny tsy mety ataon’ny mpitondra ny vahoaka

Helisoa

Notanterahina ny sabotsy teo, tao amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka, ny famaranana ny famelomamaso ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny boriboritany voalohany. Tao anatin’io fotoana io no namaranana ny famelomamaso na redynamisation ny TIM manerana ny boriboritany 6 eto Antananarivo Renivohitra.

Tonga teny an-toerana nanome voninahitra ny fotoana ny filoha nasionalin’ny antoko, ny filoha Marc Ravalomanana. Teo koa ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa sy ireo solombavambahoaka miaraka aminy, filohan’ny vondrona parlemantera TIM, Fetra Ralambozafivololona ary ny avy amin’ny birao politika nasionaly nahitana ny sekretera jeneraly faha-2, Mamy Rabenirina ary ireo DISTIM Antananarivo Renivohitra.

Ny mpandrindra nasionaly ny antoko TIM no nanome toromarika amin’ny fanaovana ny famelomamaso ny TIM: antsoina avokoa ireo mpikambana hatramin’izay, sy ireo mbola tsy niala ary ireo izay hiditra ho mpikambana vaovao hoy izy. Miainga eny amin’ny fototra FOKO-TIM ny hifidianana ny rafitra ao anatin’ny antoko ary tsy hisy intsony hoy izy ny olona harotsaka avy any ambony, na parachutage, fa tsy maintsy ho fidian’ny fototra, satria io no nampisy disadisa sy olana tao anatin’ny antoko.

Ny depiote voafidy tao amin’ny boriboritany voalohany Me Hanitra Razafimanantsoa dia nanambara mazava, fa tsy miandry ny depiote, na Distim na birao politika ny eny amin’ny fototra, fa avy hatrany dia mandray andraikitra. Nanentana ny rehetra koa izy hijery ny anarana sy hanoratra anarana raha sanatria ka tsy tafiditra rehefa tonga ny fotoana hanaovana izany. Efa miomana amin’ny fangalaram-bato ny mpitondra ankehitriny, ka aoka ho mailo isika hoy izy.

Ny filoha Marc Ravalomanana indray raha nandray anjara fitenenana dia nanambara mazava fa leo amin’ny zavatra ataon’ny mpitondra ny vahoaka Malagasy. Tsy misy mandeha amin’izay izy ny fiainana fa tena tafiditra ao anaty fahantrana lalina ny tokantrano Malagasy. Samia miomana isika hoy izy, fa efa tonga ny farany fandeferana. Sahia amin’ny lafiny rehetra avokoa. Ireo omby nafaran’ny mpitondra hoy izy no nitondra aretina ka mandripaka any Antsirabe sy ny manodidina. Tsy tokony ho entina amin’ny fiaramanidina ny omby vavy bevohoka. Tokony hilaza ampahibemaso ny mpitondra hoe: firy ny omby nafarana ary firy sisa no velona ao raha sahy ka atao mangarahara izany. Mbola nampiany hoe: izaho Ravalomanana Marc dia mpiompy omby efa an-taonany maro ary nianatra manokana momba an’io.

Fa mikasika ny famelomamaso ny antoko TIM dia nilaza ny filoha Ravalomanana fa ny redynamisation dia tsy hoe atao betsaka fotsiny ny mpanaraka, fa ny antoko TIM dia efa tokony hanaraka ny toetr’andro ihany koa. Ho avy any amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara manomboka izao ny antoko TIM hoy izy, fa tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny. Mahakasika ny vola tao amin’ny Jirama takian’ny Banky Iraisam-pirenena, maha menatra ny zavatra ataon’ny mpitondra eto amintsika toy izany hoy Dada.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/filoha-ravalomanana-leo-aminny-tsy-mety-ataonny-mpitondra-ny-vahoaka/

Fidangan’ny vidin-javatra – Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro

Sôh’son

Hiroso mankaiza ny firenena hiditra amin’ny volana farany amin’ity taona ity? Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro ny fidangan’ny vidin-javatra. Tsy misy izay tsy misondrotra ny entana fanjifa andavanandro.

Ankoatra ny sakafo, eo ihany koa ny hafa. Anisan’izany ny labozia, izay tena miasa ao anaty fotoam-pahavaratra izao noho ny fahatapahan’ny jiro lava isan’andro vaky izao. Tsy ao anaty fotoam-pahavaratra aza misy ny fahatapahan’ny rian’aratra mainka fa izao. Manimba zavatra betsaka, tsy any amin’ny orinasa mampiasa izany ihany, fa hatrany amin’ny isan-tokantrano izany. Tsy mbola nisy aloha hita fa hoe nanonitra ny fahavoazana amin’izany ny orinasa Jirama. Efa manamboatra saina sisa ny mpanjifa amin’izany toe-javatra izany, ary mahatsiaro fa tena mahantra tokoa ny firenena.

Ankoatra ny labozia, eo ihany koa ny savony izay niteraka resabe tato ho ato. Aoka anefa hazava, fa n’inona n’inona adihevitra be natao teo ireny, dia ho an’ny sarambabem-bahoaka mpanjifa, miha-lafo ny savony ary mora lany, indrindra rehefa manasa lamba. Tsy fantatry ny tomponandraiki-panjakana sy ireo olom-boafidy maro angamba izany, satria ny lamban’izy ireo alefa any amin’ny orinasa mpanasa lamba. Mikiky haingana ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano ireo zavatra ireo kanefa tsy maintsy jifainy.

Maro ireo sehatra na teboka lehibe tsy voavahan’ny fitondrana tao anatin’ny fitantanany ny firenena, na tamin’ity taona afaka iray volana hivalona ity. Ireo anefa mikasika be dia be ny fiainam-bahoaka andavanandro. Mijanona ho fampanantenana ihany ny filazana ny amin’ny hiakaran’ny tahan’ny fitomboan-karena ho 4, 5%. Ny fiharian-karenan’ny sarambabem-bahoaka maro an’isa tsy misy fitomboany fa ny eo ihany no ho eo. Ny an’ny olom-bitsy efa mpanefoefo no mahatonga io tarehimarika io. Izany hoe hisy famitahana vahoaka indray ny amin’izany. Ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka tsy misy, ary mbola tsy hisy. Ny vola miditra ao amin’ny kitapom-bolany no resahina amin’izany, fa ny tsy ivelambelany anaovan’ny fitondrana kajikajy, toy ny teleferika, sy ny bus class, na ny kianjan’i Mahamasina, na ny rentirenty amin’ny jiro manjelatra sy mamirapiratra samihafa ho hapetraka indray tsy ho ela, sns… Tsy mampitombo akory ny ao amin’ny kitapom-bolan’ny sarambabem-bahoaka ireny, fa vao mainka aza managorobaka. Amin’izao fotoana izao aza mbola misy fepetra raisina kanefa tsy misy setriny, ka manohintohina ny fiharian’ny olona.

Raha fintinina, mitombo ny vidin-javatra jifain’ny vahoaka ary mbola hitombo, ny fiainany anefa tsy misy fihatsaràny, ary famitahana ivelambelany hamitaha-maso sisa no ataon’ny fitondrana. Ankoatra izany, ny hiafaràn’izao fitomboana miandalana ny trangana valanaretina izao tsy mbola fantatra indray.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/fidanganny-vidin-javatra-mively-kanota-ny-sarambabem-bahoaka-isanandro/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fidangan’ny vidin-javatra – Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro

Sôh’son

Hiroso mankaiza ny firenena hiditra amin’ny volana farany amin’ity taona ity? Mively kanota ny sarambabem-bahoaka isan’andro ny fidangan’ny vidin-javatra. Tsy misy izay tsy misondrotra ny entana fanjifa andavanandro.

Ankoatra ny sakafo, eo ihany koa ny hafa. Anisan’izany ny labozia, izay tena miasa ao anaty fotoam-pahavaratra izao noho ny fahatapahan’ny jiro lava isan’andro vaky izao. Tsy ao anaty fotoam-pahavaratra aza misy ny fahatapahan’ny rian’aratra mainka fa izao. Manimba zavatra betsaka, tsy any amin’ny orinasa mampiasa izany ihany, fa hatrany amin’ny isan-tokantrano izany. Tsy mbola nisy aloha hita fa hoe nanonitra ny fahavoazana amin’izany ny orinasa Jirama. Efa manamboatra saina sisa ny mpanjifa amin’izany toe-javatra izany, ary mahatsiaro fa tena mahantra tokoa ny firenena.

Ankoatra ny labozia, eo ihany koa ny savony izay niteraka resabe tato ho ato. Aoka anefa hazava, fa n’inona n’inona adihevitra be natao teo ireny, dia ho an’ny sarambabem-bahoaka mpanjifa, miha-lafo ny savony ary mora lany, indrindra rehefa manasa lamba. Tsy fantatry ny tomponandraiki-panjakana sy ireo olom-boafidy maro angamba izany, satria ny lamban’izy ireo alefa any amin’ny orinasa mpanasa lamba. Mikiky haingana ny kitapom-bolan’ny isan-tokantrano ireo zavatra ireo kanefa tsy maintsy jifainy.

Maro ireo sehatra na teboka lehibe tsy voavahan’ny fitondrana tao anatin’ny fitantanany ny firenena, na tamin’ity taona afaka iray volana hivalona ity. Ireo anefa mikasika be dia be ny fiainam-bahoaka andavanandro. Mijanona ho fampanantenana ihany ny filazana ny amin’ny hiakaran’ny tahan’ny fitomboan-karena ho 4, 5%. Ny fiharian-karenan’ny sarambabem-bahoaka maro an’isa tsy misy fitomboany fa ny eo ihany no ho eo. Ny an’ny olom-bitsy efa mpanefoefo no mahatonga io tarehimarika io. Izany hoe hisy famitahana vahoaka indray ny amin’izany. Ny fihatsaran’ny fiainam-bahoaka tsy misy, ary mbola tsy hisy. Ny vola miditra ao amin’ny kitapom-bolany no resahina amin’izany, fa ny tsy ivelambelany anaovan’ny fitondrana kajikajy, toy ny teleferika, sy ny bus class, na ny kianjan’i Mahamasina, na ny rentirenty amin’ny jiro manjelatra sy mamirapiratra samihafa ho hapetraka indray tsy ho ela, sns… Tsy mampitombo akory ny ao amin’ny kitapom-bolan’ny sarambabem-bahoaka ireny, fa vao mainka aza managorobaka. Amin’izao fotoana izao aza mbola misy fepetra raisina kanefa tsy misy setriny, ka manohintohina ny fiharian’ny olona.

Raha fintinina, mitombo ny vidin-javatra jifain’ny vahoaka ary mbola hitombo, ny fiainany anefa tsy misy fihatsaràny, ary famitahana ivelambelany hamitaha-maso sisa no ataon’ny fitondrana. Ankoatra izany, ny hiafaràn’izao fitomboana miandalana ny trangana valanaretina izao tsy mbola fantatra indray.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/fidanganny-vidin-javatra-mively-kanota-ny-sarambabem-bahoaka-isanandro/

EDITO 30 Novambra – Fakana tanin’olona sy ny propavandin-dRajoelina

Helisoa

Nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ny kandida Andry Rajoelina tamin’ny fotoan’androny, no nitenenan’ity farany tamin’ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa mahery, fa tsy haka ny tanin’ny Malagasy ny tenany na iray metatra aza rehefa tonga eo amin’ny fitondràna izy. Fanampin’izany aza dia hanome tany 1 ha ho an’ny tanora izy mba hivelomana. Ankehitriny anefa, ny mifanohitra amin’iany no misy, satria dia maro ireo mponina no mitaraina fa alain’ny fanjakàna ny taniny, na omen’ny fanjakana ny vahiny ny taniny.

Toy izany ny zavatra mitranga any amin’ny kaominina Amboditandroroho Toamasina II, nalaina ny tanin’ireo fokonolona ary efa tonga any amin’ny fitsaràna mihintsy ity ady tany ifanolanan’ny fokonolona ao anatin’ny fianakaviana 300 sy ny FILATEX ity. Raha ny tantara dia nisy tany tamin’ny taona 1923 no nalain’ny colon na voanjo, ka rehefa lasa izy ireo, dia ny fokonolona no nanamasaka sy nanajary ny tany. Ny taona 2018 anefa dia tampoka teo ny Orinasa Filatex, no nilaza fa nahazo ny tany, ka anaovana famokarana rianaratra mandeha amin’ny masoandro, veliranon’ny Filoham-pirenena hono, amin’ny tany mirefy 14ha.

Ny fikambanana FIPAMA (FIKAMBANAN’NY MPAMBOLY MANAMBATSIO), ivondronan’ireo fokonolona no efa nanajary sy nahazo taratasy momba ny tany. Ankehitriny dia tonga namefy ny tany ny Filatex, ary rehefa nanao hetsika ny fokonolona, dia nosamborin’ny zandary ny Ben’ny tanàna lefitra, isan’ny miaro ireto fokonolona ireto, ka nametrahan’ny préfet any an-toerana EMMO ao anatin’ilay tany nofefena.

Izay ary ny zavamisy, koa mitana ny teny nomeny ve ny filoha Andry Rajoelina? Tsy any Toamasina ihany, fa misy ihany koa ny any Nosy-Be, nahatonga ny mpanakanto Ninie Donia niady tsy hanaiky hatramin’ny farany ny angalàna ny taniny. Izay tokoa ilay propavandy hakana ny fon’ny olona fotsiny, satria io aditany io no tena iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny.

www.gvalosoa.net/2021/11/30/edito-30-novambra-fakana-taninolona-sy-ny-propavandin-drajoelina/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 30 Novambra – Fakana tanin’olona sy ny propavandin-dRajoelina

Helisoa

Nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ny kandida Andry Rajoelina tamin’ny fotoan’androny, no nitenenan’ity farany tamin’ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa mahery, fa tsy haka ny tanin’ny Malagasy ny tenany na iray metatra aza rehefa tonga eo amin’ny fitondràna izy. Fanampin’izany aza dia hanome tany 1 ha ho an’ny tanora izy mba hivelomana. Ankehitriny anefa, ny mifanohitra amin’iany no misy, satria dia maro ireo mponina no mitaraina fa alain’ny fanjakàna ny taniny, na omen’ny fanjakana ny vahiny ny taniny.

Toy izany ny zavatra mitranga any amin’ny kaominina Amboditandroroho Toamasina II, nalaina ny tanin’ireo fokonolona ary efa tonga any amin’ny fitsaràna mihintsy ity ady tany ifanolanan’ny fokonolona ao anatin’ny fianakaviana 300 sy ny FILATEX ity. Raha ny tantara dia nisy tany tamin’ny taona 1923 no nalain’ny colon na voanjo, ka rehefa lasa izy ireo, dia ny fokonolona no nanamasaka sy nanajary ny tany. Ny taona 2018 anefa dia tampoka teo ny Orinasa Filatex, no nilaza fa nahazo ny tany, ka anaovana famokarana rianaratra mandeha amin’ny masoandro, veliranon’ny Filoham-pirenena hono, amin’ny tany mirefy 14ha.

Ny fikambanana FIPAMA (FIKAMBANAN’NY MPAMBOLY MANAMBATSIO), ivondronan’ireo fokonolona no efa nanajary sy nahazo taratasy momba ny tany. Ankehitriny dia tonga namefy ny tany ny Filatex, ary rehefa nanao hetsika ny fokonolona, dia nosamborin’ny zandary ny Ben’ny tanàna lefitra, isan’ny miaro ireto fokonolona ireto, ka nametrahan’ny préfet any an-toerana EMMO ao anatin’ilay tany nofefena.

Izay ary ny zavamisy, koa mitana ny teny nomeny ve ny filoha Andry Rajoelina? Tsy any Toamasina ihany, fa misy ihany koa ny any Nosy-Be, nahatonga ny mpanakanto Ninie Donia niady tsy hanaiky hatramin’ny farany ny angalàna ny taniny. Izay tokoa ilay propavandy hakana ny fon’ny olona fotsiny, satria io aditany io no tena iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny.

http://www.gvalosoa.net/2021/11/30/edito-30-novambra-fakana-taninolona-sy-ny-propavandin-drajoelina/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 30 Novambra 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Talata 30 Novambra 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

AKOMBONY RE NY VAVA

O ry vendrana rehetra misonanina eny ambony,
‘Ndeha efao ny trosabe, ny vava kosa akombòny,
F’efa fantatra eran-tany ny hagegenareo rehetra,
Ry mpanodinkodim-bola, mpanao bizina voretra.

Raha ‘nareo no mbola hiteny, tena tsisy hihaino intsony.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Ataovy ny mangarahara ry mpitantana tsy marina,
Avereno f’aza giazana ‘reo rehetra nangalarina!

Fitapitaka misesy, laingalainga, ajanòny.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Izay ialanareo milamina ‘zany sisa no hany andrasana,
F’aza miandry ny hosorohina sy haiditra ao am-pasana.

Ny vahoaka Malagasy, efa nihodina ny fony,
Ka tsy mila olon-dratsy sy mpamitaka intsony.
Raha izay V dia aok’izay fa Veta, Vendrana, Vorosoka.
Tsy mba tia manao ny tsara fa miaina anaty hosoka!

IRINA HO TAFITA (28-11-21)

www.gvalosoa.net/2021/11/29/akombony-re-ny-vava/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

AKOMBONY RE NY VAVA

O ry vendrana rehetra misonanina eny ambony,
‘Ndeha efao ny trosabe, ny vava kosa akombòny,
F’efa fantatra eran-tany ny hagegenareo rehetra,
Ry mpanodinkodim-bola, mpanao bizina voretra.

Raha ‘nareo no mbola hiteny, tena tsisy hihaino intsony.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Ataovy ny mangarahara ry mpitantana tsy marina,
Avereno f’aza giazana ‘reo rehetra nangalarina!

Fitapitaka misesy, laingalainga, ajanòny.
Mbola averina eto indray hoe ‘zany vava no akombòny.
Izay ialanareo milamina ‘zany sisa no hany andrasana,
F’aza miandry ny hosorohina sy haiditra ao am-pasana.

Ny vahoaka Malagasy, efa nihodina ny fony,
Ka tsy mila olon-dratsy sy mpamitaka intsony.
Raha izay V dia aok’izay fa Veta, Vendrana, Vorosoka.
Tsy mba tia manao ny tsara fa miaina anaty hosoka!

      IRINA HO TAFITA (28-11-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/11/29/akombony-re-ny-vava/

Comment on Facebook AKOMBONY RE NY VAVA...

Inon zan banque mondiale ,mpanofa-tran miarak amintsik ve??kkkk

Noheverin'ilay ramatoa iray ho olona ilay hoe BM, de tezitra br izy nanao hoe : i BM aza no tokony enjehina KO : izy indray vé nous homena! Hihi

Nanala baraka ahoana? ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Nanala baraka ahoana?

Comment on Facebook RAVO NAMBININA ...

Tsy manan-kambara angaha ny Bianco? Sa miray petsapetsa amin’ny ministeran’ny fahasalamana?

tandremo lesy zany fa mtady vola ne zao rafanja e

mihaiky aho izay

AZA MBA HO ISAN’NY V INTSONY!

Fitaovam-piadiana indray, izany ve no mahamaika,
Fa ny fahoriam-bahoaka zary toa tsy mampiraika?
Ny hampidirana an’izany mialoha ny fifidianana,
Izay no tapaky ny vendrana sy naroso hotohanana?

Tena hevitra fanary sy fisainan’olon-donto!
(Volo no hosora-menaka nefa nify no mivonto?)
Kibo fisaka sy noana ve dia mbola omena toky,
Hoe “raha mijery ilay kianja barea io dia ho voky”!

Sambo am-polony aza hatreto toa tsy re hoe efa tonga,
Na dia efa nohiraina, nidobohana amponga.
Nolazaina hitondra vatsy sy sakafo marobe,
Kinanjo reraka ny tanana na dia “nomena aza ny V”!

…Koa aza ho isan’izay V ry Malagasy tonga saina,
Fa raha mbola ireo no eo dia tsisy zavatra antenaina.
Mila ny firaisankina sy fiaraha-mientanao,
Fa efa lo ny fitondrana raha ny endriny amin’izao!

DADAN’I ZINA (27-11-21)

www.gvalosoa.net/2021/11/29/aza-mba-ho-isanny-v-intsony/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

AZA MBA HO ISAN’NY V INTSONY!

Fitaovam-piadiana indray, izany ve no mahamaika,
Fa ny fahoriam-bahoaka zary toa tsy mampiraika?
Ny hampidirana an’izany mialoha ny fifidianana,
Izay no tapaky ny vendrana sy naroso hotohanana?

Tena hevitra fanary sy fisainan’olon-donto!
(Volo no hosora-menaka nefa nify no mivonto?)
Kibo fisaka sy noana ve dia mbola omena toky,
Hoe “raha mijery ilay kianja barea io dia ho voky”!

Sambo am-polony aza hatreto toa tsy re hoe efa tonga,
Na dia efa nohiraina, nidobohana amponga.
Nolazaina hitondra vatsy sy sakafo marobe,
Kinanjo reraka ny tanana na dia “nomena aza ny V”!

…Koa aza ho isan’izay V ry Malagasy tonga saina,
Fa raha mbola ireo no eo dia tsisy zavatra antenaina.
Mila ny firaisankina sy fiaraha-mientanao,
Fa efa lo ny fitondrana raha ny endriny amin’izao!

     DADAN’I ZINA (27-11-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/11/29/aza-mba-ho-isanny-v-intsony/

Comment on Facebook 1764140243706142_4578657615587710

Mety aminizao fotoana izao vao alohany ny vidin-ireny fitaovampiadiana nampidirina antsokosoko ireny .

Load more