Halatra bevava vato 606.233 tamin’ny birao miisa 5.452