image image


LISTE DES CANDIDATS VALIDES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES DU 27 MAI 2019


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : AMBOHIDRATRIMO1


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)

TITULAIRES :

 1. RABENIRINA Maminiaina Solondraibe

 2. RAZAFINDRATSIRA Jean Baptiste WilliamSUPPLEANTS :

RASOAFARA Antenaina Marie Georgette RANAIVOARISOA Tiarison


M M


M


FTITULAIRES :

1 ANDRIANARISON Fy


F


INDEPENDANT FY ANDRIANARISON


2 RANDRIAMAHANDRY Henintsoa Nirina


M


2SUPPLEANTS :

RAVALISON Rakotovololona

M
RAZAFINDRASOA Ivelohanta Gilberte


F


3


INDEPENDANT MADAME FENITRA

TITULAIRES :

 1. RAFENOMANANA Oniarisoa Fenitriniaina

 2. ANDRIANARIVO Solomampionona Hilaire Israël


SUPPLEANTS :

RAKOTOMPANAHATRA Tahina Mamy Julien RAKOTONDRANALY Maminiaina Jhonny


M


M M


F4


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

 1. RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny

 2. DELMOTTE Angéline JaquieSUPPLEANTS :

RASOAMANARIVO Vololonirina Lydia MIARAMISAINA


M


M


F


F


5


INDEPENDANT RANAIVOARISOA NINA

TITULAIRES :

1 RANAIVOARISOA Norotiana Nina Aina 2 RAKOTOARIMANANA Charle Yollant


SUPPLEANTS :


RAZAKANDRAINY Bakoharisoa Patricia RAMANANTSOA Parson Dominique


M


M


F


FTITULAIRES :

 1. HERINIRINA RATSIMBAZAFY Luc

 2. ANDRIANAMPINARIVO Herimbolatiana Max


M M


6

INDEPENDANT LUC RATSIMBAZAFY


Albert
SUPPLEANTS :

RABARIVELO Andriamahefa Lova RANAIVOJAONA Hery Tina Jimmy


M MTITULAIRES :

1 RABEMIHOATRA Mino Mbolatiana

MINDEPENDANT MINO


2 RAKOTOARIMALA Rija Raymond


M


7SUPPLEANTS :

RAJAMARISOA Hantanirina


FRAZANAPARANY Victor

M

TITULAIRES :

1 ANDRIANARIVO Harimampianina Razakarivelo

M
2 MAKA NÉE RAZAFINIARINORO Hélène


F

8SUPPLEANTS :
INDEPENDANT HARY ANDRIANARIVO


RAKOTOVAO Solonirina Jacques Marcelin


M
RAFANOMIAZANANTOLOJANAHARY Fernand

M
TITULAIRES :

1 ANDRIANASOLO Andoniaina Yani

M
2 RAHANTASOA Florence


F

9SUPPLEANTS :
INDEPENDANT ANDONIAINA


ANDRIANTSOA Tovohery Fidy Harilala


M
RIVOARILALA Onja Tiana

M

TITULAIRES :

1 RAZAFINDRAZAKA Mamy Hambinintsoa

MAINGA LAVITRA EZAKA HO AN'NY

FANOVANA (ALEFA)


2 ANDRIAMBELONONY Soloarilala Rija


M


10SUPPLEANTS :

RAZAFINDRAHANTA Maminirina Jeannine


FRAKOTONDRAMANANA Fidy Andriamihaja

Mimage

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANDRAMASINA1


INDEPENDANT RABESOELINA

TITULAIRES :

1 RABESOELINA Rinah Hary


SUPPLEANTS :

RAHAJAMANDIMBY Solange Wilson


M


FTITULAIRES :

1 ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina

M

2

TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


SUPPLEANTS :
RALAIARITINA Jeannot

M


3


INDEPENDANT JUSTIN VALI

TITULAIRES :

1 RAKOTONDRASOA Justin


SUPPLEANTS :

LAZAHARIVONY ANDRIAMAHOLISON

Nivondranto Honorette


M


F4


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 RAKOTOMANGA Ralaiary Andrianarisaina


SUPPLEANTS :


RANAIVOMANANA Celestin


M


M
TITULAIRES :

1 RANDRIANARIVONIZANDRINY Celestin

M


PARTI TRAVAILLISTE MALAGASY (PATRAM)5


SUPPLEANTS :
RANDRIAMANANTSOA Jean Frederic

MTITULAIRES :

1 RABETOKOTANY Herinjato Jacques Yves

M

6


SUPPLEANTS :DINA IOMBONAN-KEVITRA (DINIKE)


RANDRIANOMANANA Mandimbihery Roger


MTITULAIRES :

1 RAZANADRAKOTO Thomas Alfred Fidèle

M


INDEPENDANT OMBALAHY MAZAVALOHA7


SUPPLEANTS :
RANDRIAMIANDRISOA Nomenjanahary Riri

M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANJOZOROBE
TITULAIRES :

1 DODIER ANDRIANANTENAINA Zafinialy

M


INDEPENDANT DODIER Andrianantenaina Z1


SUPPLEANTS :
RALISON Aimé Claude

MTITULAIRES :

1 RAVELOMANAMISATA Andrianaina Jose

M


INDEPENDANT RAVELOMANAMISATA
ANDRIANAINA JOSE PEDERSEN


Pedersen


2


SUPPLEANTS :
RAKOTOMAROLAHY Albertin Jean Denis

MTITULAIRES :

1 RASOLOFOSON Desiré

M


INDEPENDANT RASOLOFOSON Desiré3


SUPPLEANTS :
RAKOTONOELY Philippe Roger

M
TITULAIRES :

1 RAZAFINTSIHOARANA Edison

M


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)4


SUPPLEANTS :
RANDRIAMBOLOLONA Basile

M


5


INDEPENDANT ANDRIAMANANTSOA

Veloharinosy Lovalalaina

TITULAIRES :

1 ANDRIAMANANTSOA Veloharinosy Lovalalaina


SUPPLEANTS :

ANDRIAMIZANASOA Jeannot


M


M
TITULAIRES :

1 RASOANAIVO Jean Joseph

M


INDEPENDANT RASOANAIVO Jean Joseph6


SUPPLEANTS :
TAKALO Mahavariana Abraham

M


7


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odon


SUPPLEANTS :

RANDRIAMAHERISON Emile


M


M
8


INDEPENDANT RAZANADRAKOTO

TITULAIRES :

1 RAZANADRAKOTO


SUPPLEANTS :

ANDRIANALINJATO Manitrahasinarivo Rakotondrasoa


M


M
TITULAIRES :

1 ANDRIANTAHIAMBOAVONJY Fanomezantsoa

M


INDEPENDANT ANDRIATAHIAMBOAVONJY
Ndimbihery


Ndimbihery


9


SUPPLEANTS :
RANDRIANAIVOSOA Noelson Bernard

M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANKAZOBE1


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 RALALASON Dera Harinjafimino


SUPPLEANTS :

RASOAVA RAKOTOARISOA Rija Jean


M


M
TITULAIRES :

1 RAVELONANOSY Mamy Tiana Telesphore

M


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


Gerard


2


SUPPLEANTS :
RAMANANDRAIBE

M


3


INDEPENDANT RABENJA

TITULAIRES :

1 RAHARISON Benja Richard


SUPPLEANTS :

RASOLONIRINA Lydia Marie Esperance


M


F


PROVINCE : ANTANANARIVO

REGION : ANALAMANGA

image

DISTRICT : ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

TITULAIRES :

1 RAKOTOARISOA José Henri

M


INDEPENDANT RAKOTOARISOA José Henri


2 RANDRIAMBOLOLONA Andrianirina Luc Ny Aina


M

1


SUPPLEANTS :
MASIMANANA Géo Lili Marie Naina

MANDRIAMIHARISOA Liva Hugues

MTITULAIRES :

1 RANDRIARIMALALA Harijaona

MINDEPENDANT RANDRIARIMALALA

Harijaona


2 RANAIVOJAONA Maminiaina Martin MarieF

2


Francia

SUPPLEANTS :

RANDRIANASOLO Jean Remi

M
RANAIVOARISOA Henri Daniel

M
TITULAIRES :

1 HAINGOHARIJAONA Nofy Lalaina


F


INDEPENDANT HAINGOHARIJAONA Nofy

Lalaina


2 ANDRIANARIJAONA Elie Mamitiana


M


3SUPPLEANTS :

RANDRIAMIHARISOA Andriamahery

M
RAVALINOMENJANAHARY Mamihery

M
4


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

 1. RATSIVAHINISOLO Andriniony

 2. RABARISON Radolala Rindraniaina


SUPPLEANTS :

RALAIVITA Velonandro Tsilavonarivo ANDRIANAIVO Hery Lala


M M


M M
TITULAIRES :

1 RABEMANANTSOA Mialisoa Claude

M
2 RAZAFINJATOVO Tiana Tobia


F

5SUPPLEANTS :
INDEPENDANT RABEMANANTSOA Mialisoa

Claude

RAKOTOARISOA Mihajanotahiana Fahafahana


M
RALAMBONIRINA Ny Ony Sabrina


FTITULAIRES :

1 RAHARIMANARIVO Voahanginirina Berthine


F


DINA IOMBONAN KEVITRA (DINIKE)


2 RAKOTONDRABE Maurice


M


6SUPPLEANTS :

RAKOTONDRAMANANA Saholiarivelo


FRALAIARIMANANA Faralahy Jacques Tina

M
TITULAIRES :

 1. RATSIMBAZAFY Alain Jean

 2. RALAIHARINAIVO Herilanjarison Charles


SUPPLEANTS :

RASAMISON Fanomezantsoa Hajanirina RATOVONARIVO Réné


MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


M

7

MM
TITULAIRES :

1 RANDRIANIRINA Jean Ignace

MINDEPENDANT RANDRIANIRINA Jean Ignace


2 RAZAFINJOELINA RindraF

8SUPPLEANTS :

MARTELLE Jean Riche Francisca

M
RAZAFINDRAKOTO Armand

M
TITULAIRES :

 1. RATOBISON Nanah Félicité

 2. ANDRIANASOLO Raharimbolatiana RoimemySUPPLEANTS :

MAHERY Prisca Elisa RAVOLOLONIRINA Tiana ErnestineF


INDEPENDANT RATOBISON Nanah Félicité


F

9

FF


10


INDEPENDANT RAHANTAVOLOLONA

Herimananjara Tahina

TITULAIRES :

1 RAHANTAVOLOLONA Herimananjara Tahina 2 ANDRIAMBOAVY Rindrahasina Niaina


SUPPLEANTS :


RALIJAONA Nomenjanahary Harihanitra ANDRIANASOLO Andrivola Daniel


M


M


F


F


11


INDEPENDANT RATSIMBA Christian

Andomiray

TITULAIRES :

 1. RATSIMBA Christian Ando Mireille Sylvia

 2. RALAISEHENO Hasinjaka Guy MaximeSUPPLEANTS :

ANDRIANASOLO Rolland Michel Olivier RAVAONIRINA Holisoa Hanitra Tatamo


M


M


F


F


PROVINCE : ANTANANARIVO

REGION : ANALAMANGA

image

DISTRICT : ANTANANARIVO AVARADRANO

TITULAIRES :

1 RALITERA NEE RAHARIMALALA Lisy Charlotte


F


ANTOKOM BAHOAKA (ABA)


2 RAKOTOSON Herintsoa Dany


M


1SUPPLEANTS :

RATOVONDRAHONA Daisy Saholy


FRAMAHENINORO Jocelyne Marie Brigitte


FTITULAIRES :

 1. ANDRIAMOSA Benjamin Avotraina Rajaobelina

 2. RAKOTOLAVA Jean Marie


Mary Thomasson


SUPPLEANTS :

RAKOTONDRAMANANA Raymond

RASOLOHAINGOMANANA Andriamanantena


MINDEPENDANT AVOTANTSIKAAVARADRANO


2


MMMTITULAIRES :

 1. RANDRIAMBOLAINA Gerry

 2. RATSIMBA Julien TovomampiandriariveloSUPPLEANTS :

ANDRIANJAFY Christian Olivier FANOMBOHA Raveloson


MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


M

3

MM
TITULAIRES :

1 ANDRIAMITANTSOA Ramasindraibe Benjamin

M


INDEPENDANT FIHAVANAN’AVARADRANO

MANDROSO (FAMA)


2 ANDRIAMASIMANITRA Rivo Nambinina


M

4


SUPPLEANTS :
RANDRIANANDRASANA Fidele

MRAKOTO Emile Gasikara

MTITULAIRES :


M


M


M M1 ANDRIAMBELOSOA Heriniaina

ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

RAJOELINA


2 RANAIVONJATOVO Fidimalala Solomone

SUPPLEANTS :


ANDRIANARISON Hariniaina Olivier


RAMIAKAMANANA Mangaharinivo


6


ANDRY SY RIHANA ENTI MANAVOTRA AN I MADAGASIKARA (AREMA)

TITULAIRES :

 1. RAMANANA Rene

 2. RAHASINARIVO Haja Tianaharisolo Stephano Albert


SUPPLEANTS :

RAMAROSANDRATANA Tsiorimbola RAVELOARIMANANA Mialintsoa Sandra


M


M


M


F


7


FAHEFA MIVIDY IZAO NO ILAIN I MALAGASY (FMI-MA)

TITULAIRES :

 1. RANDRIANASOLO Haingonirina Patrick Thierry

 2. ANDRIANARIVELO Radomaharimanampy Lala NaivosoaSUPPLEANTS :

RASOLOFONIAINA Fanomezantsoa Sitraka Tantely

ANDRIANARIVELO Manasoa Hobinantenaina


M


M


F F
TITULAIRES :

1 RASAMISON Augustin

M


8

INDEPENDANT AROVANTSIKA NY MAHA

OLONA

2 RAKOTOARISOA Jean Denis


SUPPLEANTS :

RAKOTONIRINA Solofo

RAMAMONJISOA Avotra Mamisoa


M
M
MTITULAIRES :

1 RAOILIJON Vololoniriana Lala Marie Francine


F


INDEPENDANT KINTANA


Mercia9


2 RALAINARIVO RAZAFINDRAMAMBA Benja

Andriniaina

M
SUPPLEANTS :

ANDRIANANTENAINA Herivelo

M
RAFITOARIVONY Tiana Gino

M10


ANTOKA SY DINAN NY NOSY (ADN)

TITULAIRES :

1 RAMAROSON Rahelivololona Victorine 2 RAZAFINJATOVO Jean Paul


SUPPLEANTS :

RAKOTOHARIMALALA Haingotiana Vonintsoa RAMAHEFASON Voahirana Lily


M


M


F


F


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANTANANARIVO_I
TITULAIRES :

1 RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina


F


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 RANDRIAMISATA Roger


M


1SUPPLEANTS :

RAVELOJAONA Vivianne


FRAKOTOARIVELO Benjaniaina Mandimby

M
TITULAIRES :

1 RAZAFIMBELO Arinosy Jacques

M


INDEPENDANT JACQUES ARINOSY

RAZAFIMBELO


2 ANDRIAMIARANA Mbolatiana


M

2


SUPPLEANTS :
RAKOTOMAMONJY Philippe Auguste

MRANDRIAMANIVO Hajanirina Jean Claude

MTITULAIRES :

 1. ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jocelyn

 2. DIMBINDRAIBE Ratafika Andriamalazamanga


SUPPLEANTS :


RAKOTOVOHITRA Andriamanampisoa Richard RANDRIANAINA Harrisson Jeannot


M


3


M


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRYRAJOELINA


MM
TITULAIRES :

1 RAMANAMPISOA Ndrenja Heriniaina

M


INDEPENDANT HERY GASY MANANKASINA


2 ANDRIANTSOA Fidinarivo Nantenaina


M

4


SUPPLEANTS :
ANDRIANAIVO Jac Clark

MRASOLOFOMAMPIONONA Alain Samuel

MTITULAIRES :

1 RABENANDRASANA Mahazaka Louison

MINDEPENDANT RABENANDRASANA

MAHAZAKA


2 RAZAFINDRAVANOMBOATRA RufineF

5SUPPLEANTS :

RAZAFISOAMAZAVA Amelie Paule


FRAVAOARISOLO Louisette


FTITULAIRES :

1 RAKOTOMALALA Martial Aimé

MMIENTANA HOAN'NY DEMOKRASIA ETO

MADAGASIKARA (MDM)


2 RAZAFINIRINA Lalao JeannineF

6SUPPLEANTS :

RANAIVOARISOA Bernardin

M
RAZANADRAHETY RAZAFIMANDIMBY


FBakoniaina
image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANTANANARIVO_II
TITULAIRES :

1 RATIHARISON Jean Navandahy

MINDEPENDANT RATIHARISON Jean

Navandahy


2 RAHERINAIVO Rija Justin Landry


M


1SUPPLEANTS :

RATOMAHENINA Johanne Lalatiana


FRAHAJASON Victor

M
TITULAIRES :

1 RANDRIANARISOA Stanislas

MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 RABENANDRASANDRARAVOLA Tahinjanahary


M


2


David

SUPPLEANTS :

RAZANDRINDRAINY Longin

M
RAVOMANANA Mamy Nirina


FTITULAIRES :

1 ANDRIAMANANTSOA Lalanirina Viviane


F


INDEPENDANT ANDRIAMANANTSOA

LALANIRINA VIVIANE


2 RALAIVAO François


M


3SUPPLEANTS :

RAVELOJAONA Christian Etienne

M
RANDRIAMAHENINA Jean Jacques

M

TITULAIRES :

1 RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera


F2 JAOJOBY Eusebe

M


4SUPPLEANTS :
ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

RAJOELINA


RANDRIATAVY Jean Regis


M
RAKOTONINDRINA Georges

M
TITULAIRES :

1 ANDRIANARIMALALA Heritiana

MAINGA LAVITRA EZAKA HO AN'NY FANOVANA

(ALEFA)


2 ANDRIAMANANTENA Ernest Robertson


M


5SUPPLEANTS :

RALALANIRINA Leonie


FRAZAIVELO Harino Mamitiana

M6


INDEPENDANT RABENANDRASANA Lalao

François

TITULAIRES :

 1. RABENANDRASANA Lalao François

 2. RAFANOMEZANA Francklin Jean CelesteSUPPLEANTS :

ANDRIARILALA Mamy Nirina Erick François AKBAR HOUSSEN Hery Sakina


M


M


M


F


7


INDEPENDANT RABEZANAHARY ZO MANJAKA

TITULAIRES :

 1. RABEZANAHARY Zo Manjaka

 2. RABEZANAHARY RianjakaSUPPLEANTS :

RABEZANAHARY Rovaharivolanjaka Mahery RABEZANAHARY Andriamisetra Narahinjaka


M


M


M M
8


INDEPENDANT RAVELONAHINA Harivola

Hubert

TITULAIRES :

 1. RAVELONAHINA Harivola Hubert

 2. RAOBISON Tsiriniaina NjarasoaSUPPLEANTS :

RAHELIARISOA Elisabeth Jeanine RANDRIAMANALINA Claude Urbain Joseph


M


M


M


FTITULAIRES :

1 ZAFIMAHOVA Serge Nirina Leon Alexandre 2 ANDRIAMPENO Rabefiringa Ravo


SUPPLEANTS :

RANDRIAMANANTENA Lanto Harison Joseph ANDRIANIFAHANANA Raodson Gabriel


MDINA IOMBANAN-KEVITRA (DINIKE)


M

9

MM


10

ENTITE/PARTI


UNION NATIONALE POUR LA REFONDATION ET LA RECONSTRUCTION DE MADAGASCAR (UNRRM)

TITULAIRES :

 1. RAFIDISON José Christian

 2. FIDISOA Nicolas ModesteSUPPLEANTS :

RABIA Germaine

RAVOLOLONIRINA Fanomezantsoa Joseline


M


M


F F
TITULAIRES :


1 RAZAFIMANDIMBY Mamitiana Henri

M
INDEPENDANT RAZAFIMANDIMBY

11

MAMITIANA HENRI


2 RANDRIANOMENJANAHARY Lovasoa


M


a

SUPPLEANTS : RASOAMANITRA Irina


F
ANDRIANTSEHENO Jose Dominique

M


image

image

image

image

image

image
12


INDEPENDANT RANDRIATSARAFARA PASCAL


TITULAIRES :

-RANDRIATSARAFARA Pascal

-ANDRIANAFEROSON Hanitranja


SUPPLEANTS :

-RATSIANANINARIVO Flovino Olivine

-RANDRIANOELINA Sandratra Oliva
image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANTANANARIVO_III
TITULAIRES :

1 RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina


F


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

RAJOELINA


2 RAHANTASON Mamy


M


1SUPPLEANTS :

RAKOTOARISOA Marcel

M
RAZAFIMPANJA Manisarivoniaina Rija

M2


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)

TITULAIRES :

 1. RALAMBOMANANA Fenoherintsoa

 2. RAZAFINDRAZAKA Bodoharisoa Faliherinantenaina


SUPPLEANTS :

RABENJASON Minosoa Andriambelo RAVELOMANANTSOA Richard


M


M M


FTITULAIRES :

1 RAKOTOARISOA Tsilavina


F


INDEPENDANT RAKOTOARISOA TSILAVINA

2 ANDRIAMIHAJA Salohy Aliçia


M


3SUPPLEANTS :

RAMANANDRAISOA Dominique RASOLOFOARISON Sebastien Yvon Tsiorinirina


M

F
TITULAIRES :

1 RALANDISON RAZAFINDRASOA Fenosoa


F


INDEPENDANT RALANDISON

RAZAFINDRASOA FENOSOA Harivola


Harivola4


2 RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Aro Ilon'

Aina Soloarilala

SUPPLEANTS : 1- ANDRIANAVALOMAHALEO

Solo Harinjaka

2-RAKOTONIAINA Rolland Jean Pierre

M
TITULAIRES :

1 RAKOTOMALALA Rivoniaina Rija

MINDEPENDANT RAKOTOMALALA RIJA


2 RAVOHALISOA RAKITRINIELA Nivo Anjara AinaF

5SUPPLEANTS :

RAVONIARISOA Mamy


FRANDRIANARISOA Manampy Harifetra

M
TITULAIRES :

1 NIAINA Nova Colombe


F


INDEPENDANT NIAINA NOVA COLOMBE


2 RAJAONARIMALALA Rado Fabrice


M


6SUPPLEANTS :

RANJAMALALA Dina Valisoa Nivoary


FRANDIMBISOA Lala Samueline


FTITULAIRES :

1 ANDRIANARISOA Ange Christphe Felix

MANDRY SY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN'I

MADAGASIKARA (AREMA)


2 RANDRIANARISOA Diamondra MamyF

7


Hanitriniala

SUPPLEANTS :

RAKOTONANDRASANA Maurice

M
RAHARISOA Emelie


F


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANTANANARIVO_IV
TITULAIRES :

1 RAMBOASALAMA Emilien

M


1

TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 RAMAROSANDY Landry


MSUPPLEANTS :

RAKOTOARISON Jean Arsene


MRALAIMORA Ezekiela

MTITULAIRES :

1 RAHANITRINIAINA Tsiory Rinasoa

MINDEPENDANT TSIORY Rahanitriniaina


2 RAHAHEFASON Mamy Tahina


M


2SUPPLEANTS :

RAHANTANIRINA Miora Iholisoa


FRAHANITRINIAINA Tsihoarana Mandimbisoa

M
TITULAIRES :

1 RANDRIAMANDIMBISOA Félix Marie Louis

M


DINA IOMBANAN-KEVITRA (DINIKE)


2 RAZAFINDRASOLO Livasoa


M

3


SUPPLEANTS :
RAKOTOMANANA Gilbert

MRATSITEVAINA Rabesohelina Eugene

M
TITULAIRES :

1 RAZAFIMANDIMBY Andriantahiana Johnson

M


INDEPENDANT RAZAFIMANDIMBY

ANDRIANTAHIANA JOHNSON


2 RAHAJARIMANANA Onja Romulus


M

4


SUPPLEANTS :
RABEHANITRINIONY Mamitiana

MKOLO MANANTSOA Brice

MTITULAIRES :

1 RAHASIMANANA Paul Bert

M


5

ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

RAJOELINA


2 RASOARIMALALA Marie JoséphineFSUPPLEANTS :

RAZAFINASOLO Jean Victorien Nirina

M
ALIARIVELO Maromanana

M
TITULAIRES :

1 ANDRIAMAMPIONONA Razafindrazaka Rommel

MINDEPENDANT ANDRIAMAMPIONONA

RAZAFINDRAZAKA ROMMEL


2 RASENDRANIVO Marc Elian God


M


6SUPPLEANTS :

RATSIMBAZAFY Lantoniaina


FRAHARIMANDIMBY Jean Serge

M
TITULAIRES :

1 RAOELISON Nhory Lilian

M


INDEPENDANT RAOELISON NHORY LILIAN


2 RATOLOJANAHARY Tiana Nantenaina


M

7


SUPPLEANTS :
RALAMBO Solo Nirina

MRAHERINIAINARINAIVO José

M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANTANANARIVO_V1


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

 1. RAHOLDINA NAIVO HERINANTSOINA

 2. RAKOTOMANANA Fanantenana Hanitriniala


SUPPLEANTS :


RANDRIAMALALAHASINIRINA Sitraka

Solomboahangy Tojofilanandrian Ginah RAZAFINDRAHOVA Sahondranirina Victorine


M


F


F FTITULAIRES :

1 RALAMBOZAFIMBOLOLONA

M
RAZAFITSIMIALONA Andriantsivoafetra22 RAMBOARIVELO ANDRIANANTENAINA Jocelyn

MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)

Willy

SUPPLEANTS :FRATSIVERINORO Razafindrainibe

M
ANDRIAMANANTSOA Elie

TITULAIRES :

1 RAJERISON Nicole Véronique


F


UNION NATIONALE POUR LA REFONDATION

ET LA RECONSTRUCTION DE MADAGASCAR

(UNRRM)


2 ANDRIAMAHEFAHARINJAKA Fenohaja


M


3


Haingoson Mamitiana

SUPPLEANTS :

RAKOTOMAVO Allain

M
RANDRIAMANGA Jean Christian

M

TITULAIRES :

1 RAHARIJAONA Jean Francois

MINDEPENDANT PDT HARY


2 RAKOTOARIMANANA Tovonirina


M


4SUPPLEANTS :

VOLOLONIRINA Ranivoarisoa Florine


FRAZAFIMAHEFA Jaotiana Jimmy Adrien

M
TITULAIRES :

1 RAKOTOHARINIASY William Daniel

MVONONA SY VANONA ISIKA (V V I)


2 RAKOTOARIMANANA Victor Alain


M


5SUPPLEANTS :

RASOLOFONIAINA Jean Patrick

M
RAFARAMALALA Julie


FTITULAIRES :

1 RAZAFINDRATSIMA Ndremahery Marie Gerard

MDINA IOMBONAN-KEVITRA (DINIKE)


2 RAKOTONIRINA Honore


M


6SUPPLEANTS :

SOLOHERITIANA Prisca


FRANDRIANOMANAMAHALEO Narcisse Michel

Mimage

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : ANTANANARIVO VI
TITULAIRES :

1 ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy

MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 ANDRIAMANANJEZIKA ANDRIANAMBOSATA


M


1


Lantonirina Fehizoro Ony

SUPPLEANTS :

RASOANOROMALALA Marie Horace


FRABEZANAHARY Andry Lalaina Alain

M2


AINGA LAVITRA EZAKA HO AN'NY FANOVANA (ALEFA)

TITULAIRES :

1 JEMISON Andriamiarisoa Miarikofeno 2 RASOLONIAINA Jerry Léonce

SUPPLEANTS :

RAZAFINDRAKOTO Helimihamina Fanja ANDRIAMANDIA Hajason Godefroy Nestor


M


M


M


FTITULAIRES :

1 RATSIMANDRATRA Hariniaina


MAMPELA MANAO POLITIKA (AMP)


2 RASAMOELINA Joël


M


3SUPPLEANTS :

RANDRIANATOANDRO Tina Laurence RALIMANDIMBIARISOA Njivamalala AnnetteF F
TITULAIRES :

1 RANDRIANASOLO Jean Claude Philibert

MINDEPENDANT FAMPANDROSOANA

AN'AMBOHIMANARINA


2 RAHARIMALALA Mamisoa PrincaF

4SUPPLEANTS :

RAFALIMANANTSOA Jacky Tantely

M
RASOLONOMENJANAHARY Jean Gervais

M
TITULAIRES :

1 RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime

M
2 RAHOBINOROSOA Aline Thèses


F

5SUPPLEANTS :
ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY NIRINA

RAJOELINA


RABENASOLOMALALA Dina NirinaFRAHAJARIMANANA Solofo Heriniaina

M
TITULAIRES :

1 RAHERISOA VOLOLONA Victorine


F


INDEPENDANT HAFA MIHITSY


2 RAHARISON Joseph


M


6SUPPLEANTS :

RAVOLOLONIRINA Olga


FRANDRIA Roland Léonard

M
TITULAIRES :

1 AVANAMIARANTSOA Vinifanja Tania


F


INDEPENDANT TANIA AVANAMIARANTSOA


2 AVANAMIARANTSOA Mario Mampianina


M


7SUPPLEANTS :

RASAMOELISON Claudie Patricia


FRAMISARIJAONA Aristide Michel

M

TITULAIRES :

1 RAZAFINDAMBO Andrianjato Vonison

M


8

INDEPENDANT HEVITRA FA TSY VOLA


2 RAKOTO Armand Jean


MSUPPLEANTS :

RAKOTONDRAZAKA Jean De Dieu


MANDRIAMASIMANANA Joseph Gabriel

M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ANALAMANGA DISTRICT : MANJAKANDRIANA1


INDEPENDANT DOKOTERA FIDY BARINIAINA

TITULAIRES :

1 BARINIAINA Fidy


SUPPLEANTS :

BARINIAINA Rivo Eric


M


M
TITULAIRES :

1 RANDRIAMANGA William Henri

M


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)2


SUPPLEANTS :
RANDRIAMANALIMANANA Jeannot Bertrand

M


3


DINA IOMBONAN-KEVITRA (DINIKE)

TITULAIRES :

1 RAKOTONJATOVO Anto Arilafa


SUPPLEANTS :

RAHARISOAVOLOLONA Nivo Hanitra


M


F4


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 ANDRIAMIASASOA Doda Nirimboavonjy


SUPPLEANTS :

ANDRIAMAHERY Fanomezantsoa


M


Mimage

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : BONGOLAVA DISTRICT : FENOARIVOBE1


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène


SUPPLEANTS :


RAKOTOARISOA Clovis Louis


M


M2


INDEPENDANT NJAKA RANAIVOSON

TITULAIRES :

1 RANAIVOSON Andrianavalona Fanomezanjaka Pierrot


SUPPLEANTS :

RATOVOARIVELO Léonard


M


M
TITULAIRES :

1 RAZAFINDRAMBOA Fidy Andriatsarafara

M


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)3


SUPPLEANTS :
RAMONJIARIVELO Fetra Fenosoa

M


Page 37 sur 2994


INDEPENDANT FENOARIVOBE MANDROSO AMIN'IZAY

TITULAIRES :

1 ETHEVE Georges Arcade Bruno


SUPPLEANTS :


ANDRIAMBELOHERY Razafindrakoto Joseph Olives


M


M
TITULAIRES :

1 RANDRIANASOLO Malalatiana Lovasoa

M

5


SUPPLEANTS :INDEPENDANT LOVA RANDRIANASOLO


RABENIRINA Honoré Davidson


MTITULAIRES :

1 RAKOTOARIVONY Nirina Martial

M


INDEPENDANT TAFAJIABY6


SUPPLEANTS :
RAKOTOARIVONY Soloniaina Tahina

M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : BONGOLAVA DISTRICT : TSIROANOMANDIDY
TITULAIRES :

1 RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto

M


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

RAJOELINA


2 RAMANANJATOVO


M

1


SUPPLEANTS :
RAFENOANJARA Haridinasoa Elie Sosthene

MRAKOTONDRAMIARANA Harilala Tiana

MTITULAIRES :

1 RAHOLIJAONA Harson

M


INDEPENDANT RAHOLIJAONA HARSON


2 RAZAFINJATO Tsialona


M

2


SUPPLEANTS :
TAHIRIMBOAZANOKOLONA Tolojanahary Manoa

MMANANTSOA Felicitin

M


3


INDEPENDANT NDIMBIARISOA SOLONIRINA JOSE

TITULAIRES :

 1. NDIMBIARISOA Solonirina Jose

 2. RAMANITRARIVO Solofo NarindraSUPPLEANTS :

SOLONIAINA Chantal Jeannine Claudia RABEVAHOAKA Frederic


M


M


M


F
TITULAIRES :

1 RAKOTONDRAINY Tsialonana Tinasoa 2 RABENJA Tsehenoarisoa


SUPPLEANTS :

RANARIVAHOAKA Nirintsoa Andry RAMAROSON Rojo Heritsoa


MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


M

4

MMTITULAIRES :

1 RAKOTONIRINA Jaona

M


INDEPENDANT ZOKY JAONA


2 RAMORASATA Mamy Zoarifidy


M

5


SUPPLEANTS :
ANDRIANANTOANINA Gilbert

MANDRIAMASINORO Argentin Boby

MTITULAIRES :

1 RANDIMBIELSON William

M


6

INDEPENDANT RANDIMBIELSON WILLIAM

2 RAZAKAMAHADIMBISON Pierre Angelito Hermann


MSUPPLEANTS :

ANDRIANTSIFERANA Emmanuel

RAKOTONANDRASANA Falimanana Jean Bosco


M M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ITASY DISTRICT : ARIVONIMAMO
TITULAIRES :

1 RANDRIAMAMPIANINA Rajerison Antoine

M


FIOVANA IVOARAN'NY ENY IFOTONY (FIVOI)


2 NANDRASANARISOA Samuel Sedera


M

1


SUPPLEANTS :
RAKOTOARIVONY Andriamampionona Solo

MTantely
ANDRIANINA Rado Tiana

MTITULAIRES :

1 RAKOTONDRASOA Edmond

M


INDEPENDANT MIJORO HAMPANDROSO NY

DISTRIKA ARIVONIMAMO


2 RASOLOMAMPIANINA Justin


M

2


SUPPLEANTS :

RANAIVOARISON Georges
RAHERIARIJAONA Bruno Nirina

M
MTITULAIRES :

1 RAVONJISAONINA Njakaharison Tsirisoa

M


INDEPENDANT ADIDY SY FANAOVAN-TSOA


2 RANDIMBIARIVONINA Marcellin


M

3


SUPPLEANTS :
RAMIAKANTSOA Tojonirina

MRANDRIARILALA Rodolphe

M
TITULAIRES :

1 ANDRIAMANANTENASOA Razafindrabetrena


M4

INDEPENDANT SEFO


Maxime

2 RATOLOJANAHARY Edmond


MSUPPLEANTS :

RAZAFINDRABE Manda Heritiana RANDRIANIRINA Hery Malala Marcellin


M MTITULAIRES :

1 RANDRIAMAMPIANINA Andrilalaina

M


INDEPENDENT RANDRIAMAMPIANINA

ANDRILALAINA


2 RABEARIVELO Armand


M

5


SUPPLEANTS :
RATAFITASOA Nirina

MBENJANIAINA Fanomezantsoa Rado Martial

MTITULAIRES :

1 RAMANANDRAISOA Celestine


F


INDEPENDANT IZAY TIA MIZARA


2 RAFARALAHISOA Roland Aimé


M


6SUPPLEANTS :

RAZAFINDRAMASO Nomenjanahary Harijaona

M
RANDRIAMAMPIANINA André

M
TITULAIRES :

1 RAJAONARISON Volaranto Mamy Ravaka


F


INDEPENDANT MIARA-MANDROSO MIARA-

MANDRESY


Rinala7


2 RAKOTOARIMALALA Martial Olivier

M
SUPPLEANTS :

RAKOTONDRAVAO Joseph Ignace

M
RAKOTOMANJATO Gerard

M

TITULAIRES :

1 RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolona

MAndriniaina


8

ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

2 RANDRIAMAROLAFY Florent


SUPPLEANTS :


RAZANAMANDIMBISOA Tantely

M


MRAZAFINARIVO Justin

MTITULAIRES :

1 RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges

M

9

TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 ROBINSON ANDRIANAFETRA Falinirina


MSUPPLEANTS :
RANDRIANARY Johson Jean Ernest

MRANDRIANANTENAINA Tovoson Rodain

MTITULAIRES :

1 RAZANAMALALA Henriette Rakotonanahary


F


INDEPENDANT FITIAVANA NO MIFEHY NY

FAHATANTERAHANA


2 ANDRIATSISAVA Manoelina


M


10SUPPLEANTS :

RANDRIAMANOELINA Brian Fréderic

M
RAKOTOMALALA Eugène

M
TITULAIRES :

1 RAOELINA Fanomezantsoa Christian

MINDEPENDENT RAOELINA

FANOMEZANTSOA CHRISTIAN


2 RANDRIANARISON Felix


M


11SUPPLEANTS :

RAMAROSON Martin

M
NAMBININJANAHARY Tsilavina Lilia


F12


AINGA LAVITRA EZAKA HO AN'NY FANOVANA (ALEFA)

TITULAIRES :

 1. RANDRIAMIANDRA Germain

 2. RAKOTONDRAMANANA Jean ChrisostopheSUPPLEANTS :

RAKOTOMAMONJY Daniel

RAJEMISANDRATRA Andrianandrasana Hery Maharavo Jacob


M


M


M M
TITULAIRES :

1 ANDRIANAMBININTSOA Nomenjanahary Liva


M13

INDEPENDENT LIVA TIANA


Tiana

2 RAKOTOARISOA Grégoire Jean Donné


MSUPPLEANTS :

RAMIANDRARIVONY ANDRIANANDRASANA

Justin

SAHOBILALAO Rakotoarisoa

M M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : ITASY DISTRICT : MIARINARIVO1


INDEPENDANT NJAKA

TITULAIRES :

1 RATOVOHERINAVALONA Zafinjaka Valimanana Jean Chrysostome


SUPPLEANTS :


RAHERIFENOMANANA Jean Polyvalent


M


M
TITULAIRES :

1 RAVELONJATO Bernard Anselme

M


2SUPPLEANTS :
GROUPEMENT LIBERALE DE MADAGASCAR

(GLM)


RAMAVOARISOA Hantarivony IsabelleF


3


INDEPENDANT RAVAHIMANANA

TITULAIRES :

1 RAVAHIMANANA Guillaume Marie Ubald


SUPPLEANTS :


RAKOTOARIVELO Herinirina Gerard Hubert


M


M

TITULAIRES :

1 RAKOTONDRASOA Fetra

M


4SUPPLEANTS :
ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

RAJOELINA


RANDRIAMISATA Marie RegineF


5


FAHAZAVAN'I MADAGASIKARA (FAIMA)

TITULAIRES :

1 RANDRIAMAVO Antsasambatriniaina Jean Audrey


SUPPLEANTS :

RANDRIANOMANANA Georges Faustin


M


M6


INDEPENDANT RAZAFIARIMANANA

TITULAIRES :

1 RAZAFIARIMANANA RAMBELOHARISON

Jocelyn


SUPPLEANTS :


RAMANDRAISOA Fenohery


M


FTITULAIRES :

1 RATOVOARILALA Alexandre

M

7


SUPPLEANTS :TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


RANDRIAMAHARITRA Jean Rene


M
TITULAIRES :

1 RAKOTOSEHENOARISON Armand

M

8


SUPPLEANTS :INDEPENDANT ARMAND


RAKOTOARISON Seheno Simon


M


9


INDEPENDANT RAHOLDINA EL COLOMBE

TITULAIRES :

1 RAHOLDINA Nivohery Malalaharinjara Masy El Colombe


SUPPLEANTS :


RAKOTOVAO Jean Louis Marius


M


FTITULAIRES :

1 ANDRIAMANANTENA Jose

M

10


SUPPLEANTS :INDEPENDANT JOSE


RAKOTOMALALA Rolland


MTITULAIRES :

1 RAZANAJATOVO Andriamparany Simon

M

11


SUPPLEANTS :INDEPENDANT MPARANY RAZANAJATOVO


RAMILIARISOA Andriahasina Nirina


M12


INDEPENDANT RAKOTONDRANDRIA CHARLES

TITULAIRES :

1 RAKOTONDRANDRIA Charles Joachin


SUPPLEANTS :


ANDRIAMANGA Solohery Jean Richard


M


M
TITULAIRES :

1 RAKOTOARILALA Rijason Andre Leonard

M

13


SUPPLEANTS :INDEPENDANT MR RIJA


RANDRIANANTENAINA Jean De Dieu


M


PROVINCE : ANTANANARIVO

REGION : ITASY

image

DISTRICT : SOAVINANDRIANA
1


INDEPENDANT PR RANTO

TITULAIRES :

1 RANTOMALALA Harinirina Yoel Honora


SUPPLEANTS :

RAZANAMANITRA Norohanta


M


FTITULAIRES :

1 HARINOSY RABENERIKA Charlot

M


INDEPENDANT RA-LOLOT2


SUPPLEANTS :
HARINOSY Tolojanahary Safidy Rabenerika

MTITULAIRES :

1 RAZAIHARIMALALA Harizaka


F


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

Fiainantsoa
RAJOELINA
3SUPPLEANTS :


M
RAMAROLAHY Remy


TITULAIRES :

1 RAKOTOMAHEVITRA

M


INDEPENDANT Pr ANDRY

Andrianelison


4


SUPPLEANTS :

MRANDRIANARISON Jean Bruno
TITULAIRES :

1 RAKOTOARIMANANA Patrick Olivier

M

5


SUPPLEANTS :INDEPENDANT OLIVIER


RAKOTOMANDIMBY Francois


MTITULAIRES :

1 ANDRIANARY MANDIMBISOA

M


TIAKO IMADAGASIKARA (TIM)

Mampianina


6


SUPPLEANTS :

MRAKOTONDRASAMY Léon Germain
TITULAIRES :

1 RATAFIKA William

M


INDEPENDANT RATAFIKA WILLIAM7


SUPPLEANTS :
ANDRIANISARINOSY Jacques Antoine Ludovic

M8


ANTOKO ZAMA

TITULAIRES :

1 RABEARIVONONA Nantonisoa


SUPPLEANTS :


RAOILITINASOA Rado Sarobidy


M


M9


ANTOKO HARENA

TITULAIRES :

1 MODESTE RAKOTO Albert


SUPPLEANTS :

RASAMOELINA Volatanteliniaina


M


F


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : VAKINANKARATRA DISTRICT : AMBATOLAMPY
TITULAIRES :

1 RANDRIANINDRIANA Dieudonné

M


INDEPENDANT FIJERY VAOVAO1


SUPPLEANTS :
RAFIDIMANANTSOA Pierre

M


2


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 RANDRIANJANAHARY Soloniaina Olivier


SUPPLEANTS :

RAKOTOARISOA Fiacre Bazin


M


M
TITULAIRES :

1 JIMMYALISON Gabriella

M

3


SUPPLEANTS :TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


RAKOTOARIMANANA Solonirina Elysé


M
TITULAIRES :

1 RANAIVOARISON Felix

M


4SUPPLEANTS :
INDEPENDANT AMBATOLAMPY

FIHAVANANA, AMBATOLAMPY MANDROSO


RAFARASOA Vololona PerlineF


5


INDEPENDANT RAMIM'S

TITULAIRES :

1 RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta Emmanuel Marie


SUPPLEANTS :


RANDRIANOELINA Andriamiakanirina Jean Claudia Herman


M


M
TITULAIRES :

1 RAKOTOMANDIMBINDRAIBE Mamisoa

M

6


SUPPLEANTS :INDEPENDANT MAMISOA


RATEFIMAHARAVO Maminiaina Fidiarivelo


M


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : VAKINANKARATRA DISTRICT : ANTANIFOTSY
TITULAIRES :

1 RANDRIAMAMPIANINA Ramilison

M


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 RAZAFIMAHEFA Serge Remi


M

1


SUPPLEANTS :
RABENOELINE Arinahary Hery Lalao

MRANDRIAMBOLOLONA Philippe

MTITULAIRES :

1 RAFIDIMANANTSOA Narson

M


INDEPENDANT RAY DIA


2 RAFAMATANANTSOA Jean Dieudonné


M

2


SUPPLEANTS :
RAMAMONJIARISOA Edmond

MANDRINIVOSETA Joseph Léonard

M


3


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny 2 RASAMIMANANA Ravotina Clément


SUPPLEANTS :


RABETAFIKA Solohery Robson Norbert Michel RAHANDRISON Jean Ernest


M M


M M

TITULAIRES :

1 RAKOTONDRAZAFY Justin

M


UNION NATINALE POUR LA REFONDATION ET
LA RECONSTRUCTION DE MADAGASCAR
(UNRRM)


2 RABEMANANJATO Etienne


M

4


SUPPLEANTS :
RABEVASON

MRAKOTOSON Léon

MTITULAIRES :

1 RASOLOFONOMENJANAHARY Jean Jules

M
2 RAVOAJANAHARY Ernest

M


5SUPPLEANTS :
INDEPENDANT SOLOFO


RAKOTOARIMANANA Olivier Harinaivo


M
RAZAFIARIMAMY Antoinie Charline


FTITULAIRES :

1 RASOARIMALALA Angèle


F2 RANDRIANARISOA Jules Odilon

M


6SUPPLEANTS :
INDEPENDANT EMERGENCE


RAKOTONIRINA Jacquit


M
RANAIVOSON Rochel

M
TITULAIRES :

1 RAFALIMANANA Bernard Auguste

M2 RAMAROSAONA Jean Marie

M

7


SUPPLEANTS :INDEPENDANT FALY MENDRIKA


RAZAFINDRAIBE


MRAKOTONIAINA Jean De Dieu

M8


INDEPENDANT DIT MARTHE

TITULAIRES :

1 RAZANANIVO Dit Marthe 2 RAKOTONDRAZAFY


SUPPLEANTS :


RAHARIMANARIVO Julia Balbine RAKOTONIRINA Heriniaina Jean Bosco


M


M


F


FTITULAIRES :

1 RAZOELIARISOA Haingo Fanova


F


LEADER FANILO


2 HERISANDRATRA Setranirina Jean Marc


M


9SUPPLEANTS :

RALAIALITIANA Marie Joseph

M
RANDRIANANTENAINA

Mimage

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : VAKINANKARATRA DISTRICT : ANTSIRABE I1


INDEPENDANT RAFANOMEZANTSOA Jean

Maurice Olivier

TITULAIRES :

1 RAFANOMEZANTSOA Jean Maurice Olivier


SUPPLEANTS :

RATOVOHANDRINIAINA Jimmy Jean Charles


M


M
TITULAIRES :

1 JEAN FRANCOIS Michel

M


TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)2


SUPPLEANTS :
RAKOTONDRASOA Nicolas Patrick

MTITULAIRES :

1 ANDRIALALANIRINA Anselme

MAntonio


3

ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY

SUPPLEANTS :RAJOELINAMRANDRIAMPARANY Jean Pierre
4


INDEPENDANT RAMILIARISON

Andriamampianina Emile

TITULAIRES :

1 RAMILIARISON Andriamampianina Emile


SUPPLEANTS :

RAFENOARISOA Tiana Erick


M


M
TITULAIRES :

1 SAHONDRANIRINA Jeanne


F


INDEPENDANT SAHONDRANIRINA Jeanne

Aimée
Aimée
5SUPPLEANTS :


M
RAPARSON Rivoniaina Olivier
image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : VAKINANKARATRA DISTRICT : ANTSIRABE II
TITULAIRES :

1 RAVELOHANITRA Nirina


F2 RAMARSON Andrianjafy David

M


1SUPPLEANTS :
INDEPENDANT NIRINA RAVELOHANITRA


RABENJAMINA Fanomezantsoa Richard


M
SOLOFONIRINA Anselme

M
TITULAIRES :

1 RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José

MTIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


2 ANDRIATSILAVO Herinandrasana Franck


M


2SUPPLEANTS :

RASOARILALAO Marie Meltine


FRANDRIANALA Jean Garvais

M
TITULAIRES :

1 RANDRIAMANAMPISOA Alfred

M2 RASOLOFONDRAMARIA Andriamiarisoa

M

3


Renand Emile
SUPPLEANTS :ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY
RAJOELINA


RAKOTOMALALA Pierre Pascal


MANDRIAMAMISOA Fanomezanirina David

M
TITULAIRES :

1 RANDRIATINARIVO Lala

M
2 RANDRIANASOLO René

M


4SUPPLEANTS :
INDEPENDANT RANDRIATINARIVO LALA


RADAOROSON Isaia


M
RAKOTONIRINA Odile


FTITULAIRES :

1 ANDRIANARISOA Ratovondrahona

M


I

2 RATOVOHERY Panoël Arnold

M

5


SUPPLEANTS :NDEPENDANT ANDRIANARISOA
Ratovondrahona


RAMAROSON Edmond


MLANTOSOA Jean Léa

MTITULAIRES :

1 RAKOTONDRAMAVONIRINA Joseph

M2 RAZAFIARISON André

M

6SUPPLEANTS :INDEPENDANT RAKOTONDRAMAVONIRINA
JOSEPH


RALAIARITIANA Rolland Fidinirina


MRAKOTONDRAHOVA Didier

M


7


HARENA

TITULAIRES : RAVAONASOLO Marthe

ANDRIANAJY Telolahy Jean Théophile

SUPPLEANTS :

ANDRIANIAINA Toky Henri RAFANANTENASOA Simon
image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : VAKINANKARATRA DISTRICT : BETAFO
TITULAIRES :

1 RANDRIATAHIANAMALALA Livasoa Moratiavina

M


INDEPENDANT FIRAISANKINA1


SUPPLEANTS :
FANOMEZANJANAHARY Malala Augustin

M


2


INDEPENDANT RAFANOMEZANTSOA PASKA NA SEFO

TITULAIRES :

1 RAFANOMEZANTSOA Paska


SUPPLEANTS :

RAHAJASOLOTIANA Herintsoa


M


M3


INDEPENDANT HETSIKA BETAFO

TITULAIRES :

1 RAKOTOMANDIMBY

Andriambololontsoa Jocelyn Helson Felix


SUPPLEANTS :

RASOARINIRINA Veroniaina Arlette


M


F
TITULAIRES :

1 RAKOTOARISOA Robinson Francis

M


INDEPENDANT NY FIHAVANANA

Romain


4


SUPPLEANTS :

MRAZAFIMAHATRATRA Elson
TITULAIRES :

1 RASOLOFOSON Benjanirina

M


INDEPENDANT FIVOARANA

Tantely


5


SUPPLEANTS :

MANDRIAMPARANY Rivo Herizo
TITULAIRES :

1 RAZAFINDRAKOTO William Jean

MJosé


6

TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)

SUPPLEANTS :


MRALAIVELOTALATA Tite Desiré7


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 FIAROVANA Lovanirina Celestin


SUPPLEANTS :


RAKOTOARIMANANA Andriamandimby Rolland


M


M

TITULAIRES :

1 RA JEAN FIDY Jeannot

M

8


SUPPLEANTS :INDEPENDANT RA-JEAN FIDY JEANNOT


RAFALIARIVO Solo Hery


M


9


INDEPENDANT BAINGA

TITULAIRES :

1 RAMBOLAMANANA Jean Guy Honoré


SUPPLEANTS :

RIVOSOAMANANJARA Razafimbelo


M


F


10


INDEPENDANT RAKOTONIAINA HERIVOLOLONA ALAIN

TITULAIRES :

1 RAKOTONIAINA Herivololona Alain


SUPPLEANTS :


M


M


RAKOTOARIVELO Zoniaina


image

PROVINCE : ANTANANARIVO REGION : VAKINANKARATRA DISTRICT : FARATSIHO1


AINGA LAVITRA EZAKA HO AN'NY FANOVANA (ALEFA)

TITULAIRES :

1 ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana


SUPPLEANTS :

RANIRISON Valoherimampionona


M


M
TITULAIRES :

1 RAMAROHELIJAONA Jean

M

2


SUPPLEANTS :TIAKO I MADAGASIKARA (TIM)


RAKOTOARISON Richard


M


3


ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA

TITULAIRES :

1 RASOLONJATOVO Honoré


SUPPLEANTS :


RAMBELOARISOA Flavien Marie Gerard


M


M
4


INDEPENDANT TANORA VONONA, SAHY MANDRAY ANDRAIKITRA OLON'NY FIFANDRAISANA

TITULAIRES :

1 RAMILISON Andriamampionona Nomenjanahary


SUPPLEANTS :


RAFIDISON François De Sales


M


M