20 C
Antananarivo
Tue 15 Jun 2021 18:09

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
scattered clouds
20 ° C
20 °
20 °
56 %
5.7kmh
40 %
Tue
20 °
Wed
19 °
Thu
20 °
Fri
21 °
Sat
20 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Oniversite Toliary. Herisetra ve ry mpitondra no hitanareo hamaliana ny fitakian’ireo mpianatra ireo ny zony? ... TohinyFintinina

3 ora lasa

Oniversite Toliary. Herisetra ve ry mpitondra no hitanareo hamaliana ny fitakian’ireo mpianatra ireo ny zony?

Fitsarana inona ary no misy eto Madagasikara ity? ... TohinyFintinina

17 ora lasa

Fitsarana inona ary no misy eto Madagasikara ity?

Comment on Facebook 1764140243706142_4074717422648401

Izay anie no mahatonga ny fitsaram-bahoaka ee

?????????

???

Mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana. ... TohinyFintinina

18 ora lasa

Mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana.

NY MPITONDRA SY NY VAKISINY

Toa tsy taitra, toa tsy maika ny mpitondra ankehitriny
Ny hitsangana ho modelin’ny fanaovam-bakisiny?
Be no toa misalasala, mihodinkodina fizotra.
Efa vita tany ho any ve fa menatra hitsotra?

Raha natao ny dokam-barotra nisotroana ilay tambavy,
Ny filoha mihitsy anie no niantso ny mpianakavy,
Dia nandray ka nahalany hatramin`ny iray tavoahangy.
…Ho resy hatreo ny corona, hatao veloma mampamangy…

Tena tsisy handrara akory, tena tsisy koa ny tsiny,
Raha ‘nareo nankany andafy no nanao ilay vakisiny.
Saingy tena mba tsy rariny ny nambara taminay
Hoe avelao ny vakisiny, CVO ‘zao no milay!

Nisy teny an’avona aza izay nataon’Ingahy filoha,
Hoe ny mpanohitra no alaina sy hosedraina mialoha.
Dia niandry, niandry ireo mpanohitra, ary mbola miandry foana.
Saingy hatreto, miandry vasoka fa tsy nisy fiantsoana!

Tonga ity ny vakisiny, toa tsy tazanay ‘nareo.
Nisitrika sa dia nankaiza no tsy nandrenesam-peo?
Somary menamenatra olona noho ireo fanarabiana?
Saino tsara ny hotenenina mba tsy hanenenana any aoriana!

IRINA HO TAFITA (12-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/14/ny-mpitondra-sy-ny-vakisiny/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

NY MPITONDRA SY NY VAKISINY

Toa tsy taitra, toa tsy maika ny mpitondra ankehitriny
Ny hitsangana ho modelin’ny fanaovam-bakisiny?
Be no toa misalasala, mihodinkodina fizotra.
Efa vita tany ho any ve fa menatra hitsotra?

Raha natao ny dokam-barotra nisotroana ilay tambavy,
Ny filoha mihitsy anie no niantso ny mpianakavy,
Dia nandray ka nahalany hatramin`ny iray tavoahangy.
…Ho resy hatreo ny corona, hatao veloma mampamangy…

Tena tsisy handrara akory, tena tsisy koa ny tsiny,
Raha ‘nareo nankany andafy no nanao ilay vakisiny.
Saingy tena mba tsy rariny ny nambara taminay
Hoe avelao ny vakisiny, CVO ‘zao no milay!

Nisy teny an’avona aza izay nataon’Ingahy filoha,
Hoe ny mpanohitra no alaina sy hosedraina mialoha.
Dia niandry, niandry ireo mpanohitra, ary mbola miandry foana.
Saingy hatreto, miandry vasoka fa tsy nisy fiantsoana!

Tonga ity ny vakisiny, toa tsy tazanay ‘nareo.
Nisitrika sa dia nankaiza no tsy nandrenesam-peo?
Somary menamenatra olona noho ireo fanarabiana?
Saino tsara ny hotenenina mba tsy hanenenana any aoriana!

     IRINA HO TAFITA (12-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/14/ny-mpitondra-sy-ny-vakisiny/

Comment on Facebook NY MPITONDRA SY NY ...

Le maso ?????

Tena mety efa vita tany ho any mitsy izy a 🤠🤠

LASA RAKOTO DIA TONGA RAKOTO

Indro lasa Ingahy Rakoto dia nandimby Ingahy Rakoto.
(Lakolosin’ny mompera hoy ny jiolahimboto!)
Tsisy zavatra antenaina raha ny ampitso sy ny hoavy,
Fa hitohy ny hadalan’ireo mpitondra mianakavy!

Indro lasa Ingahy Rakoto dia nandimby Ingahy Rakoto.
Nodiovina ny loto saingy tonga indray ny loto.
Tsy ny vao sy manimanitra, tsy izany no nasolo,
Fa ny konka no nandimby ity ilay iray mihintsam-bolo!

Efa tazana any ho any indray ny lisitra vorosoka,
Ary miaraka amin’izany ny hafetsena sy ny hosoka.
“Tsangan’olona” no tazana hobaikoina sy hoterena.
Raha fehezina dia tsotra: very ianao ry firenena!

Tsisy zavatra antenaina ny amin’izay ho fifidianana.
Olona no nosoloina, fomba ratsy mbola tanana.
Ny tsy marina hatrany no hibata fandresena.
Mbola haverina eto indray fa very ianao ry firenena!

…Na ny lasa na ny tonga, samy tsisy nampiraika.
Ny hohaninay anio, izay ny anay no mahamaika!
Raha ‘zay ireo mpitondra ireo no mbola hajoro sy hoekena,
Dia haverina eto indray fa very ianao ry firenena!

DADAN’i ZINA (12-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/14/lasa-rakoto-dia-tonga-rakoto/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

LASA RAKOTO DIA TONGA RAKOTO

Indro lasa Ingahy Rakoto dia nandimby Ingahy Rakoto.
(Lakolosin’ny mompera hoy ny jiolahimboto!)
Tsisy zavatra antenaina raha ny ampitso sy ny hoavy,
Fa hitohy ny hadalan’ireo mpitondra mianakavy!

Indro lasa Ingahy Rakoto dia nandimby Ingahy Rakoto.
Nodiovina ny loto saingy tonga indray ny loto.
Tsy ny vao sy manimanitra, tsy izany no nasolo,
Fa ny konka no nandimby ity ilay iray mihintsam-bolo!

Efa tazana any ho any indray ny lisitra vorosoka,
Ary miaraka amin’izany ny hafetsena sy ny hosoka.
“Tsangan’olona” no tazana hobaikoina sy hoterena.
Raha fehezina dia tsotra: very ianao ry firenena!

Tsisy zavatra antenaina ny amin’izay ho fifidianana.
Olona no nosoloina, fomba ratsy mbola tanana.
Ny tsy marina hatrany no hibata fandresena.
Mbola haverina eto indray fa very ianao ry firenena!

…Na ny lasa na ny tonga, samy tsisy nampiraika.
Ny hohaninay anio, izay ny anay no mahamaika!
Raha ‘zay ireo mpitondra ireo no mbola hajoro sy hoekena,
Dia haverina eto indray fa very ianao ry firenena!

      DADAN’i ZINA (12-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/14/lasa-rakoto-dia-tonga-rakoto/

Comment on Facebook LASA RAKOTO DIA ...

La closin' ny mompera ....zany hoy ilay hira zay . Ny teo ihany teo . Kkkk

2e mandat assuré miarak am kitranoantrano sy doublons

copie coller sa doublon?????

Hoavy tsy hoela i Vomanga Rakotoarisoa. Sy Laisoa Rakotoarisoa sn Paiso Rakotoarisoa.

Mankasitraka f voaray n hafatra

Resaka rakotoarisoa le rah

Doublon ty zany à!

View more comments

Filoha Rajoelina – “Mikôtikôty” ben’ny tanàna TIM fa tsy manana olona

Stefa

Hita sy tsapa amin’izao fotoana fa tena tsy manana olona ny fitondrana Rajoelina, ka dia “mikôtikôty” araka ny fitenin-jatovo azy, na manambitamby ben’ny tanàna voafidy tamin’ny anaran’ny antoko mpanohitra, toy ny avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), hita izany tamin’ny zava-nitranga ny alakamisy teo teny amin’ny kaominina Ivato distrikan’Ambohidratrimo. Fanomezana fiara lehibe mpitatitra fako, sy dabam-pako lehibe maromaro no natolotry ny filoha Rajoelina ny kaominina tarihan’ny ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa tamin’izany. Nisy avy eo ny fampanantenana sesilany toy ny fanaony mahazatra, izay tsy ho fantatra na ho tanteraka na tsia: fanaovana kianja mitafo e, fanaovana kianja, sekoly, katsaka tsaramaso voanjobory… Ny toky fitaka fa ny hatao no ho hita hoy ny fitenenana Malagasy izay.

Ny tsy tao an-tsain’Ingahy filoha Rajoelina, tsy vao izao akory no miara-miasa amin’ny fitondrana ity kaominina Ivato ity, fa tamin’ny fitondrana teo aloha, tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina, nahazo tsena lehibe dia lehibe tokoa tamin’izany fitondrana teo aloha izany Ivato, izay tsy sahin’ny fitondrana Rajoelina notokanana hatramin’izao, fa tonga dia nampiasaina.

Marina fa vavahadin’i Madagasikara Ivato, tokony hahazo izay ho azony amin’ny fitondrana, fa misy kaominina firy eto amintsika, hahazo toy ny azon’Ivato koa ve ny kaominina lavitra Andriana, any ambany ravin-kazo rehetra any? Hita hoe ambadika politika no nataon’ny filoha DJ ny alakamisy lasa teo iny, satria ambany ny fitiavan’ny maro azy ankehitriny noho ny fahasahiranana maro eto amin’ny firenena, mahazo vahana ihany koa ny mpanohitra tato ho ato eto amintsika, dia izay no anisan’ny heveriny hanoherana izany.

Tsy eo amin’ny sehatry ny kaominina ihany no ahitana fa tsy manana olona izao fitondrana izao, ny talen’ny seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika vao notendreny farany teo dia olon’ny TIM teo aloha. Ireo ministra efa hita fa tsy mahomby ao amin’ny governemanta hatramin’izao dia tsy misy soloina fa eo ihany, satria tsy mahita olona ny filoha sy ny forongony, tsy manana olona araka ny voalaza teo.

www.gvalosoa.net/2021/06/12/filoha-rajoelina-mikotikoty-benny-tanana-tim-fa-tsy-manana-olona/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Filoha Rajoelina – “Mikôtikôty” ben’ny tanàna TIM fa tsy manana olona

Stefa

Hita sy tsapa amin’izao fotoana fa tena tsy manana olona ny fitondrana Rajoelina, ka dia “mikôtikôty” araka ny fitenin-jatovo azy, na manambitamby ben’ny tanàna voafidy tamin’ny anaran’ny antoko mpanohitra, toy ny avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), hita izany tamin’ny zava-nitranga ny alakamisy teo teny amin’ny kaominina Ivato distrikan’Ambohidratrimo. Fanomezana fiara lehibe mpitatitra fako, sy dabam-pako lehibe maromaro no natolotry ny filoha Rajoelina ny kaominina tarihan’ny ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa tamin’izany. Nisy avy eo ny fampanantenana sesilany toy ny fanaony mahazatra, izay tsy ho fantatra na ho tanteraka na tsia: fanaovana kianja mitafo e, fanaovana kianja, sekoly, katsaka tsaramaso voanjobory… Ny toky fitaka fa ny hatao no ho hita hoy ny fitenenana Malagasy izay.

Ny tsy tao an-tsain’Ingahy filoha Rajoelina, tsy vao izao akory no miara-miasa amin’ny fitondrana ity kaominina Ivato ity, fa tamin’ny fitondrana teo aloha, tamin’ny fitondrana Rajaonarimampianina, nahazo tsena lehibe dia lehibe tokoa tamin’izany fitondrana teo aloha izany Ivato, izay tsy sahin’ny fitondrana Rajoelina notokanana hatramin’izao, fa tonga dia nampiasaina.

Marina fa vavahadin’i Madagasikara Ivato, tokony hahazo izay ho azony amin’ny fitondrana, fa misy kaominina firy eto amintsika, hahazo toy ny azon’Ivato koa ve ny kaominina lavitra Andriana, any ambany ravin-kazo rehetra any? Hita hoe ambadika politika no nataon’ny filoha DJ ny alakamisy lasa teo iny, satria ambany ny fitiavan’ny maro azy ankehitriny noho ny fahasahiranana maro eto amin’ny firenena, mahazo vahana ihany koa ny mpanohitra tato ho ato eto amintsika, dia izay no anisan’ny heveriny hanoherana izany.

Tsy eo amin’ny sehatry ny kaominina ihany no ahitana fa tsy manana olona izao fitondrana izao, ny talen’ny seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika vao notendreny farany teo dia olon’ny TIM teo aloha. Ireo ministra efa hita fa tsy mahomby ao amin’ny governemanta hatramin’izao dia tsy misy soloina fa eo ihany, satria tsy mahita olona ny filoha sy ny forongony, tsy manana olona araka ny voalaza teo.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/12/filoha-rajoelina-mikotikoty-benny-tanana-tim-fa-tsy-manana-olona/

Comment on Facebook Filoha Rajoelina –...

resaka politika avolenta ny andry rajoelina

Ary misy maharaka le fika fa otran'ny tsy mamely ny tandapa miray loko an

Olana noho ny resaka tany – Nidoboka am-ponja Alain Cotisse, PDG ny Cotisse

Stefa

Nidoboka am-ponja noho ny resaka olana tamin’ny resaka fananan-tany i ALAIN COTISSE: nampidirina am-ponja vonjimaika afak’omaly alina RAKOTOARISOA Alain Eddie Nantenaina na i Alain COTISSE, Filoha Tale jeneraly na PDG ny orinasam-pitaterana COTISSE, taorian’ny fanadihadiana natao azy teny amin’ny PAC.

Raha ny fantatra dia resaka fividianana tany teny Antsofinondry Antananarivo Avaradrano no antony. Mahakasika ity raharaha dia milaza ho mahafantatra izany raharaha izany ny mpitsara Fanirisoa Ernaivo: “ mahakasika ity afera ity dia mba hisaotra ireo mpitsara nanao io dossier io satria dia HOSOKA RANORAY no nataon’io Alain io ary dossier mbola en cours na mbola mandeha sy amin’ny appel na niakatra fitsarana ambony no nahazoany grosse sy certificat de non recours ka nanaovany mutation tanin’olona. Aty amiko daholo ny dossier ary efa 3 taona no miady mafy eny amin’ny Fitsarana ireo tompon’ny tany izay saika hangalarin’ity Alain Cotisse ity fotsiny ary efa herintaona mahery no nitoriana azy io, izao vao azon’ny Fitsarana izy. Ka ianareo izay milaza, fa mampalahelo izy fa mpandraharaha malagasy kanefa gadraina, dia aoka ho fantatrareo izany fa dia nanao hosoka marobe hangalatra tanin’olona no nampigadra azy ary maro ireo olona nanaovany kolikoly avo lenta nahafahany nanao izao hosoka izao. Tany lazainy fa novidiany tamin’olona iray, nefa tamin’ny date ny acte de vente aza efa maty efa nalevina ilay olona, ary tanin’olona misy trano sy construction marobe io tadiaviny nalaina an-keriny nanaovany mutation hosoka io”, hoy ny fanambarana nataon’i Fanirisoa Ernaivo.

Momba ny raharaha olana tany ity, tokony hojerena koa ny momba ny ady eo amin’ilay orinasa karana sy ireo Malagasy mpandova eny Antanandrano Avaradrano iny ihany. Tsy tokony hisy ny tombo sy hala amin’ny olana toy izao.

www.gvalosoa.net/2021/06/12/olana-noho-ny-resaka-tany-nidoboka-am-ponja-alain-cotisse-pdg-ny-coti...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Olana noho ny resaka tany – Nidoboka am-ponja Alain Cotisse, PDG ny Cotisse

Stefa

Nidoboka am-ponja noho ny resaka olana tamin’ny resaka fananan-tany i ALAIN COTISSE: nampidirina am-ponja vonjimaika afak’omaly alina RAKOTOARISOA Alain Eddie Nantenaina na i Alain COTISSE, Filoha Tale jeneraly na PDG ny orinasam-pitaterana COTISSE, taorian’ny fanadihadiana natao azy teny amin’ny PAC.

Raha ny fantatra dia resaka fividianana tany teny Antsofinondry Antananarivo Avaradrano no antony. Mahakasika ity raharaha dia milaza ho mahafantatra izany raharaha izany ny mpitsara Fanirisoa Ernaivo: “ mahakasika ity afera ity dia mba hisaotra ireo mpitsara nanao io dossier io satria dia HOSOKA RANORAY no nataon’io Alain io ary dossier mbola en cours na mbola mandeha sy amin’ny appel na niakatra fitsarana ambony no nahazoany grosse sy certificat de non recours ka nanaovany mutation tanin’olona. Aty amiko daholo ny dossier ary efa 3 taona no miady mafy eny amin’ny Fitsarana ireo tompon’ny tany izay saika hangalarin’ity Alain Cotisse ity fotsiny ary efa herintaona mahery no nitoriana azy io, izao vao azon’ny Fitsarana izy. Ka ianareo izay milaza, fa mampalahelo izy fa mpandraharaha malagasy kanefa gadraina, dia aoka ho fantatrareo izany fa dia nanao hosoka marobe hangalatra tanin’olona no nampigadra azy ary maro ireo olona nanaovany kolikoly avo lenta nahafahany nanao izao hosoka izao. Tany lazainy fa novidiany tamin’olona iray, nefa tamin’ny date ny acte de vente aza efa maty efa nalevina ilay olona, ary tanin’olona misy trano sy construction marobe io tadiaviny nalaina an-keriny nanaovany mutation hosoka io”, hoy ny fanambarana nataon’i Fanirisoa Ernaivo.

Momba ny raharaha olana tany ity, tokony hojerena koa ny momba ny ady eo amin’ilay orinasa karana sy ireo Malagasy mpandova eny Antanandrano Avaradrano iny ihany. Tsy tokony hisy ny tombo sy hala amin’ny olana toy izao.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/12/olana-noho-ny-resaka-tany-nidoboka-am-ponja-alain-cotisse-pdg-ny-cotisse/

Ravalo teny amin’ny ONU Andraharo – Mbola manentana ny rehetra hanao vaksinin’ny covid-19

Isambilo

Vita vaksiny covishield/ Astrazeneca, ho fiarovana amin’ny valanaretina coronavirus, teny amin’ny foiben-toeran’ny ONU eto amintsika, eny Andraharo, afak’omaly, ny filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasionalin’ny ny antoko TIM, Marc Ravalomanana mivady. Natao vaksiny tamin’izany koa ireo ao amin’ny birao politikan’ny antoko TIM, sy ireo depiote voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara.

Tao aorian’ny fahavitany vaksiny, nanambara ny filoha Marc Ravalomanana, fa ny fanaovana vaksiny no fomba mahomby indrindra, ho fiarovana sy iadiana amin’ny valanaretina covid-19. Noho izay antony izay, mbola manentana ny Malagasy rehetra izy hanao vaksiny, satria mbola misy ny fotoana. Niandry ny mpitondra ihany aho hoy izy, satria izy ireo no tokony ho modely nanao izany vaksiny izany mialoha, toy ny tany amin’ny firenena hafa: ny Filohampirenena, ny Praiministra no natao voalohany,… nefa tsy nanao izany izy ireo, koa dia tonga aho filohan’ny rodoben’ny mpanohitra naka hery fiarovana amin’ity valanaretina ity ary manentana ny Malagasy rehetra hanao izany vaksiny izany aho, fa azo antoka io. Na izany aza mila arahana foana ny fepetra sakana ara-pahasalamana rehetra mahazatra: ny fanaovana arovava sy orona, ny fanajana ny elanelana 1 m, ny fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony, na fampiasana gel hydroalcoolique,…

Fa nararaotin’ny mpanao gazety ihany koa ny nanontaniana azy ny mahakasika ny mbola fisakanana nataon’ny zandary azy, teny Ambohimangakely. Nilaza ny filoha Marc Ravalomanana, fa tsy maintsy misy foana ny sakana, fa tsy maintsy “hi-sauter-na”, na hita foana ny hialana an’ireny hoy izy. Fahafaham-baraka ho an’ny fitondrana ny fanovana ireny sakantsakana ireny eo imason’izao tontolo izao hoy ity filohan’ny mpanohitra ity.

Mahakasika ny tombana momba ny zava-bitan’ny fitondrana amin’izao fotoana, nandritra izay 2 taona sy tapany izay, nilaza ny filoha Ravalomanana, fa négative na miiba ny bilan-n’izy ireo, tsy hanome naoty aho hoy izy hoe 5/20 ny naotin’izy ireo, fa négatif ny bilan-n’izao fitondrana izao, satria mbola tsy voafehiny ny valanaretina covid-19, tena mahantra sy sahirana ny vahoaka, manjaka ny tsy fandriampahalemana, tsy voafehy ny vidim-piainana…

Mbola hitohy mialohan’ny 17 jona ho avy izao ny fanaovana vaksinin’ny coronavirus eto amintsika, any amin’ny volana aogositra any kosa ny famerenana fanamafisana izany vaksiny izany fanindroany ho an’ireo nahavita ny tsindrona voalohany.

www.gvalosoa.net/2021/06/12/ravalo-teny-aminny-onu-andraharo-mbola-manentana-ny-rehetra-hanao-vak...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ravalo teny amin’ny ONU Andraharo – Mbola manentana ny rehetra hanao vaksinin’ny covid-19

Isambilo

Vita vaksiny covishield/ Astrazeneca, ho fiarovana amin’ny valanaretina coronavirus, teny amin’ny foiben-toeran’ny ONU eto amintsika, eny Andraharo, afak’omaly, ny filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasionalin’ny ny antoko TIM, Marc Ravalomanana mivady. Natao vaksiny tamin’izany koa ireo ao amin’ny birao politikan’ny antoko TIM, sy ireo depiote voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara.

Tao aorian’ny fahavitany vaksiny, nanambara ny filoha Marc Ravalomanana, fa ny fanaovana vaksiny no fomba mahomby indrindra, ho fiarovana sy iadiana amin’ny valanaretina covid-19. Noho izay antony izay, mbola manentana ny Malagasy rehetra izy hanao vaksiny, satria mbola misy ny fotoana. Niandry ny mpitondra ihany aho hoy izy, satria izy ireo no tokony ho modely nanao izany vaksiny izany mialoha, toy ny tany amin’ny firenena hafa: ny Filohampirenena, ny Praiministra no natao voalohany,… nefa tsy nanao izany izy ireo, koa dia tonga aho filohan’ny rodoben’ny mpanohitra naka hery fiarovana amin’ity valanaretina ity ary manentana ny Malagasy rehetra hanao izany vaksiny izany aho, fa azo antoka io. Na izany aza mila arahana foana ny fepetra sakana ara-pahasalamana rehetra mahazatra: ny fanaovana arovava sy orona, ny fanajana ny elanelana 1 m, ny fanasana tanana matetika amin’ny rano sy savony, na fampiasana gel hydroalcoolique,…

Fa nararaotin’ny mpanao gazety ihany koa ny nanontaniana azy ny mahakasika ny mbola fisakanana nataon’ny zandary azy, teny Ambohimangakely. Nilaza ny filoha Marc Ravalomanana, fa tsy maintsy misy foana ny sakana, fa tsy maintsy “hi-sauter-na”, na hita foana ny hialana an’ireny hoy izy. Fahafaham-baraka ho an’ny fitondrana ny fanovana ireny sakantsakana ireny eo imason’izao tontolo izao hoy ity filohan’ny mpanohitra ity.

Mahakasika ny tombana momba ny zava-bitan’ny fitondrana amin’izao fotoana, nandritra izay 2 taona sy tapany izay, nilaza ny filoha Ravalomanana, fa négative na miiba ny bilan-n’izy ireo, tsy hanome naoty aho hoy izy hoe 5/20 ny naotin’izy ireo, fa négatif ny bilan-n’izao fitondrana izao, satria mbola tsy voafehiny ny valanaretina covid-19, tena mahantra sy sahirana ny vahoaka, manjaka ny tsy fandriampahalemana, tsy voafehy ny vidim-piainana…

Mbola hitohy mialohan’ny 17 jona ho avy izao ny fanaovana vaksinin’ny coronavirus eto amintsika, any amin’ny volana aogositra any kosa ny famerenana fanamafisana izany vaksiny izany fanindroany ho an’ireo nahavita ny tsindrona voalohany.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/12/ravalo-teny-aminny-onu-andraharo-mbola-manentana-ny-rehetra-hanao-vaksininny-covid-19/

Fiainam-pirenena – Diso lasibatra tanteraka izao fitondrana izao

Sôh’son

Lainga marivo tototra no re amin’ny fiarovan-tenan’ireo mpitandro filaminana, sy ny lehibeny tamin’ny fanazavana nataony, momba ny fisakanana ny fiaran’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ireo mba fivoahana kely nataony tamin’ny toerana samihafa notsidihiny ary indrindra avy eny Ambohimangakely Avaradrano vao tsy ela izay. Asa raha mba azon’ity jeneraly an-tsaina tsy maintsy nomena toerana eo amin’ny fitondrana ity, fa vao mainka nampiharihary ny tsy fahaizan’ny fitondrana miasa ireny ho an’ny vahoaka n’inona n’inona fanazavany. Malagasy no sakananao, fa omeo porofo izy raha mahavita maneho fa nisy vahiny nosakanan’ny zandariny. Jeneraly ambony grady kanefa milaza toe-javatra mirefarefa matetika. Izany ireo nomena galona jeneraly maromaro eto amin’ny firenena. Tsy hita marina sy mazava, fa tena mendrika ny firenena amin’ny fiarovana amim-pahendrena lalina ilay vahoaka sy ny firenena izy ireo. Sanatria ve ny ankamaroany dia mbola lasa miverina mifikitra amin’ny fisainan’ireo fahiny tamin’ny faha-mpanjaka fony nanita-panjakana? Hain’izy ireo ny tantara momba izany. Marobe anefa izy ireo ary andaniam-bolam-bahoaka kanefa aiza ny setrin’izany ho an’ny vahoaka? Toa tsy mahita tombontsoa amin’izy ireo ny vahoaka.

Ity fitondrana ity dia miha-miseho fa diso lasibatra amin’ny fitantanam-pirenena. Hita ho tsy mifantoka sy mifofotra tanteraka amin’ny fampandrosoana izy ireo, fa manapotika ity firenena ity ny fomba fiasany. Efa nambara hatrany fa ny mpanohitra dia tena ilain’ny fitondrana raha tiany ny hahita fahombiazana eo amin’ny fitondrana. Tsy izany loatra anefa, iaraha-mahita no mitranga. Ireo indray no enjehina ary itadiavan-kevitra isan’andro. Tsy mbola nahavita mihitsy izao fitondrana ankehitriny izao nametraka mazava sy mahitsy am-pahatsorana ao an-tsain’ny vahoaka rehetra ny amin’ny fahavalo iombonana tsy maintsy ho resena haingana anaty fotoana fohy, mba tsy hampikorosy ny firenena ao anaty fahantrana lalina. Ny asehon’ny fitondrana indray anefa, dia ireo mpiray tanindrazana, mipetraka ho mpanohitra indray no anehoany “vangy” mihitsy ny fanenjehana azy ireo ary tsy miahotra fa aseho amin’ny vahoaka izany. Hadisoana bevava eo amin’ny fitantanam-pirenena izany.

Saika isan’andro no ahenoina ny fitarainam-bahoaka, fa misy vahiny mibodo sy maka an-keriny ny taniny. Fa iza no tokony ho arovan’ny fitondrana Rajoelina voalohany indrindra? Tsy ahenoina teny momba ireny anefa ny fitondrany. Ireo vahoaka miaro ny taniny indray aza no andefasana miaramila mirongo basy. Santionany ireny fa sary maneho indrindra ny hadisoan’ny lasibatra ataon’izao fitondrana izao izany. Ka na iray alehany, manana olana amin’ny “maso” ny fitondrana, na ilay fijery sy saina namaritana ny lasibatra mihitsy no diso hatrany am-boalohany. Tsy maintsy hampisy olana eo amin’ny fitantanam-pirenena anefa izany ary tsy maintsy any amin’ny vahoaka hatrany no mifatratra ny ngidiny sy ny voka-dratsiny.

www.gvalosoa.net/2021/06/12/fiainam-pirenena-diso-lasibatra-tanteraka-izao-fitondrana-izao/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fiainam-pirenena – Diso lasibatra tanteraka izao fitondrana izao

Sôh’son

Lainga marivo tototra no re amin’ny fiarovan-tenan’ireo mpitandro filaminana, sy ny lehibeny tamin’ny fanazavana nataony, momba ny fisakanana ny fiaran’ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ireo mba fivoahana kely nataony tamin’ny toerana samihafa notsidihiny ary indrindra avy eny Ambohimangakely Avaradrano vao tsy ela izay. Asa raha mba azon’ity jeneraly an-tsaina tsy maintsy nomena toerana eo amin’ny fitondrana ity, fa vao mainka nampiharihary ny tsy fahaizan’ny fitondrana miasa ireny ho an’ny vahoaka n’inona n’inona fanazavany. Malagasy no sakananao, fa omeo porofo izy raha mahavita maneho fa nisy vahiny nosakanan’ny zandariny. Jeneraly ambony grady kanefa milaza toe-javatra mirefarefa matetika. Izany ireo nomena galona jeneraly maromaro eto amin’ny firenena. Tsy hita marina sy mazava, fa tena mendrika ny firenena amin’ny fiarovana amim-pahendrena lalina ilay vahoaka sy ny firenena izy ireo. Sanatria ve ny ankamaroany dia mbola lasa miverina mifikitra amin’ny fisainan’ireo fahiny tamin’ny faha-mpanjaka fony nanita-panjakana? Hain’izy ireo ny tantara momba izany. Marobe anefa izy ireo ary andaniam-bolam-bahoaka kanefa aiza ny setrin’izany ho an’ny vahoaka? Toa tsy mahita tombontsoa amin’izy ireo ny vahoaka.

Ity fitondrana ity dia miha-miseho fa diso lasibatra amin’ny fitantanam-pirenena. Hita ho tsy mifantoka sy mifofotra tanteraka amin’ny fampandrosoana izy ireo, fa manapotika ity firenena ity ny fomba fiasany. Efa nambara hatrany fa ny mpanohitra dia tena ilain’ny fitondrana raha tiany ny hahita fahombiazana eo amin’ny fitondrana. Tsy izany loatra anefa, iaraha-mahita no mitranga. Ireo indray no enjehina ary itadiavan-kevitra isan’andro. Tsy mbola nahavita mihitsy izao fitondrana ankehitriny izao nametraka mazava sy mahitsy am-pahatsorana ao an-tsain’ny vahoaka rehetra ny amin’ny fahavalo iombonana tsy maintsy ho resena haingana anaty fotoana fohy, mba tsy hampikorosy ny firenena ao anaty fahantrana lalina. Ny asehon’ny fitondrana indray anefa, dia ireo mpiray tanindrazana, mipetraka ho mpanohitra indray no anehoany “vangy” mihitsy ny fanenjehana azy ireo ary tsy miahotra fa aseho amin’ny vahoaka izany. Hadisoana bevava eo amin’ny fitantanam-pirenena izany.

Saika isan’andro no ahenoina ny fitarainam-bahoaka, fa misy vahiny mibodo sy maka an-keriny ny taniny. Fa iza no tokony ho arovan’ny fitondrana Rajoelina voalohany indrindra? Tsy ahenoina teny momba ireny anefa ny fitondrany. Ireo vahoaka miaro ny taniny indray aza no andefasana miaramila mirongo basy. Santionany ireny fa sary maneho indrindra ny hadisoan’ny lasibatra ataon’izao fitondrana izao izany. Ka na iray alehany, manana olana amin’ny “maso” ny fitondrana, na ilay fijery sy saina namaritana ny lasibatra mihitsy no diso hatrany am-boalohany. Tsy maintsy hampisy olana eo amin’ny fitantanam-pirenena anefa izany ary tsy maintsy any amin’ny vahoaka hatrany no mifatratra ny ngidiny sy ny voka-dratsiny.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/12/fiainam-pirenena-diso-lasibatra-tanteraka-izao-fitondrana-izao/

EDITO 12 Jona – Lanonana teny Ivato – Rajoelina no misisika amin’i Penjy, fa tsy ny mifanohitra amin’izay

Ny Valosoa

Novoizin’ny mpampahalala vaovao mpomba ny fitondrana farany izay mafy ny fanomezana fiarabe sy dabampako ny Kaomina Ivato, ary natao mirentirenty ny sarin’Ingahy Filoha Rajoelina miaraka amin’ny Ben’ny Tanànan’Ivato, izay voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara, tsy iza io fa ny namana mpanao gazety Penjy Randrianarisoa.

Ny tanjon’ny seraseran’ny fitondrana dia ny fanehoana, fa miaraka amin’ny fitondrana Ingahy Ben’ny Tanàna, kanefa hita mibaribary f’Ingahy Filoha mihitsy no misisika maka sary eo akaikin’i Penjy.

Ny namana Penjy araka ny efa nahafantarana azy hatramin’izay dia miara-miasa amin’izay mpitondra eo, iza no tsy nahalala fa niara-niasa tamin’ny fitondrana Hvm izy, sady izany koa no izy, satria ny olomboafidy iray rehefa lanimbahoaka dia an’ny vahoaka rehetra, fa tsy an’ny antoko izay nanolotra azy fotsiny ary raha fampandrosoana no resahina dia mila mivelatra ilay ben’ny tanàna, ka ny tombontsoan’ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka no tokony ho banjinina.

Ingahy Filoha anefa hatramin’izao dia mbola tsy miala amin’ny fitafy vonimboasary, mivoy ny antokony, midika izany fa miaraka amin’ny vitsy an’isa izy ankehitriny, satria maro ireo efa manomboka tsy sahy miseho masoandro ireo mpiaradia aminy. Ireo kianja lazainy fa “manarapenitra” tokanan’Ingahy Filoha dia lokoina vonimboasary avokoa hatramin’ny Kianjan’i Barikadimy any Toamasina, izay zavabitan’ny Filoha Rajaonarimampianaina, fa ny Kianjan’i Mahamasina no tsy sahiny nolokoina satria volan’ny Fifa no nananganana an’io kianja io.

Ireo fampahalalambaovaon’ny fitondrana dia mampiakapeo, fa tsy manavaka antoko hono Ingahy Filoha, nampiana hono ny ben’ny tanànan’ Ivato satria Ivato no vavahadin’i Madagasikara, kanefa Ramatoa Lalao Ravalomanana Ben’ny Tanàna teto Antananarivo Renivohitra, renivohitr’i Madagasikara manontolo dia tsy nahazo ny sorabola efa voafaritra fa anjaran’Kaomina Antananarivo Renivohitra, nandritra ny herintaona nitondran-dRajoelina mbola nahaben’ny tanàna an’i Neny, iza koa no tsy mahatadidy ny fandikan-dalàna goavana nataon’Ingahy Filoha izay sahy niteny ampahibemaso tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra farany teo, fa ben’ny tanàna miaraka amin’ny fitondrana hono no tokony ho fidiana eto andrenivohitra hanamora ny fanampiana. Fandikan-dalàna tsotr’izao izany kanefa dia samy tsy nisy nahahetsika na ny Ceni na ny fitsarana nisahana ny fifidianana.

Tsikaritra aloha fa mahay manararaotra ny namana mpanao gazety sady tsapany fa manao pimaso tanteraka aminy Ingahy Filoha, tsy tahaka an’Ingahy Mera vazahabe efa iangaran’ny fitondrana mbola tsy mahavita mandroaka fako sy mandamina tsena, ny tsenan’Izaimaika aza moa efa ho herintaona sy tapany mbola tsy tafarina ihany, ny tena marina dia tsy mitsinjo ny fiveloman’ny hafa Ingahy Mera Vazahabe fa mbola miketrika bizina.

Manomboka izao izany dia hijery sy hanaramaso ny vahoaka Malagasy, fa Ingahy Rajoelina dia tsy manavaka antoko, dia ho hita eo.

www.gvalosoa.net/2021/06/12/edito-12-jona-lanonana-teny-ivato-rajoelina-no-misisika-amini-penjy-f...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

EDITO 12 Jona – Lanonana teny Ivato – Rajoelina no misisika amin’i Penjy, fa tsy ny mifanohitra amin’izay

Ny Valosoa

Novoizin’ny mpampahalala vaovao mpomba ny fitondrana farany izay mafy ny fanomezana fiarabe sy dabampako ny Kaomina Ivato, ary natao mirentirenty ny sarin’Ingahy Filoha Rajoelina miaraka amin’ny Ben’ny Tanànan’Ivato, izay voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara, tsy iza io fa ny namana mpanao gazety Penjy Randrianarisoa.

Ny tanjon’ny seraseran’ny fitondrana dia ny fanehoana, fa miaraka amin’ny fitondrana Ingahy Ben’ny Tanàna, kanefa hita mibaribary f’Ingahy Filoha mihitsy no misisika maka sary eo akaikin’i Penjy.

Ny namana Penjy araka ny efa nahafantarana azy hatramin’izay dia miara-miasa amin’izay mpitondra eo, iza no tsy nahalala fa niara-niasa tamin’ny fitondrana Hvm izy, sady izany koa no izy, satria ny olomboafidy iray rehefa lanimbahoaka dia an’ny vahoaka rehetra, fa tsy an’ny antoko izay nanolotra azy fotsiny ary raha fampandrosoana no resahina dia mila mivelatra ilay ben’ny tanàna, ka ny tombontsoan’ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka no tokony ho banjinina.

Ingahy Filoha anefa hatramin’izao dia mbola tsy miala amin’ny fitafy vonimboasary, mivoy ny antokony, midika izany fa miaraka amin’ny vitsy an’isa izy ankehitriny, satria maro ireo efa manomboka tsy sahy miseho masoandro ireo mpiaradia aminy. Ireo kianja lazainy fa “manarapenitra” tokanan’Ingahy Filoha dia lokoina vonimboasary avokoa hatramin’ny Kianjan’i Barikadimy any Toamasina, izay zavabitan’ny Filoha Rajaonarimampianaina, fa ny Kianjan’i Mahamasina no tsy sahiny nolokoina satria volan’ny Fifa no nananganana an’io kianja io.

Ireo fampahalalambaovaon’ny fitondrana dia mampiakapeo, fa tsy manavaka antoko hono Ingahy Filoha, nampiana hono ny ben’ny tanànan’ Ivato satria Ivato no vavahadin’i Madagasikara, kanefa Ramatoa Lalao Ravalomanana Ben’ny Tanàna teto Antananarivo Renivohitra, renivohitr’i Madagasikara manontolo dia tsy nahazo ny sorabola efa voafaritra fa anjaran’Kaomina Antananarivo Renivohitra, nandritra ny herintaona nitondran-dRajoelina mbola nahaben’ny tanàna an’i Neny, iza koa no tsy mahatadidy ny fandikan-dalàna goavana nataon’Ingahy Filoha izay sahy niteny ampahibemaso tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra farany teo, fa ben’ny tanàna miaraka amin’ny fitondrana hono no tokony ho fidiana eto andrenivohitra hanamora ny fanampiana. Fandikan-dalàna tsotr’izao izany kanefa dia samy tsy nisy nahahetsika na ny Ceni na ny fitsarana nisahana ny fifidianana.

Tsikaritra aloha fa mahay manararaotra ny namana mpanao gazety sady tsapany fa manao pimaso tanteraka aminy Ingahy Filoha, tsy tahaka an’Ingahy Mera vazahabe efa iangaran’ny fitondrana mbola tsy mahavita mandroaka fako sy mandamina tsena, ny tsenan’Izaimaika aza moa efa ho herintaona sy tapany mbola tsy tafarina ihany, ny tena marina dia tsy mitsinjo ny fiveloman’ny hafa Ingahy Mera Vazahabe fa mbola miketrika bizina.

Manomboka izao izany dia hijery sy hanaramaso ny vahoaka Malagasy, fa Ingahy Rajoelina dia tsy manavaka antoko, dia ho hita eo.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/12/edito-12-jona-lanonana-teny-ivato-rajoelina-no-misisika-amini-penjy-fa-tsy-ny-mifanohitra-aminizay/

Comment on Facebook EDITO 12 Jona – ...

Ra ny marina de tsy tokony hiseho @loko orange tsony ny flou sy ireo mitondra fanjakana miray antoko aminy fa.efa an'ny vahoaka izireo fa tsy an'ny antoko misy azy ireo fotsiny, sady na ny vahoaka tsy manana.firehana politika aza de nandray anjara t@fifidianana, sady voararan'ny lalam

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 12 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 12 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

Izao ve sisa ny asan’ny jeneraly? Latsaka ambany dia ambany! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Izao ve sisa ny asan’ny jeneraly? Latsaka ambany dia ambany!

Comment on Facebook 1764140243706142_4067584630028347

Manao sainjaza😁😁😁

Lasa anarana fotsiny ilay general @tony personnage tony fa tsy misy hajany rehefa avy nanonga panjakana ,nanafika toby ,manadondrona ny manam pahaizana malagasy dia manenjika ny filoham pirenena nahavita lavitra no izy ,tena manalabaraka ny malagasy mihitsy ty rangahy ty

Ka tokony mofo gasy nge no hovidiny e!!

ZANDARY AHOANA IREO ?

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary,
Tsy afenina intsoy f’aseho an-karihary.
Jerena sy savaina izay ho etsy Faravohitra,
Satria ao Ingahy Ravalo, lehiben’ny mpanohitra.

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary.
Ny sainy mihitsy ve no efa toa marary,
F’izay mamofompofona ho avy amin’ny fanoherana,
Dia indro fa savaina na aiza n’aiza toerana!

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary.
Matsatso be ny lohany, manahaka ny fary.
Raha hiaro ireo vahoaka no tokony hataony,
Manenjika mpanohitra no lasa kilalaony!

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary.
Ny asany rehetra, tsy misy iray manjary!
Zandary ahoana ireo? Sao lahy mba diso toerana.
Mpampihorohoro ve? Ilana fiheverana!

TSIMIMALO (09-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/12/zandary-ahoana-ireo/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

ZANDARY AHOANA IREO ?

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary,
Tsy afenina intsoy f’aseho an-karihary.
Jerena sy savaina izay ho etsy Faravohitra,
Satria ao Ingahy Ravalo, lehiben’ny mpanohitra.

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary.
Ny sainy mihitsy ve no efa toa marary,
F’izay mamofompofona ho avy amin’ny fanoherana,
Dia indro fa savaina na aiza n’aiza toerana!

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary.
Matsatso be ny lohany, manahaka ny fary.
Raha hiaro ireo vahoaka no tokony hataony,
Manenjika mpanohitra no lasa kilalaony!

Mitohy ny antsojay ataon’ireo zandary.
Ny asany rehetra, tsy misy iray manjary!
Zandary ahoana ireo? Sao lahy mba diso toerana.
Mpampihorohoro ve? Ilana fiheverana!

     TSIMIMALO (09-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/12/zandary-ahoana-ireo/

Comment on Facebook ZANDARY AHOANA IREO ...

Matahotra an ra8 la frantsa

Lehilahy lehibe tsisy fahendrena

Andriamanitra tsy handron’ireo, handritsika hatrany e ! Tsy maintsy misy ny farany ary izay mamafy tsy maintsy mijinja !

Jeneraly saribakolin'ilay sarimbavy mba tsy menatra izay fianankavian'ireny

FAHAVALO NY MPANOHITRA ?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Fa ny sainao no maloto sy efa diso fiheverana?
Ny hany tanjona kendrena sady tena ikoropahana,
Dia ny hanomezan-danja ity ilay hoe “fisolelahana “?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Ka vao mihetsika izy ireo dia feno fatra ny hatezerana?
Hatramin’i Dada andeha hiantsena sy hihaino ireo vahoaka,
Dia efa tena maharomotra ary koa mampisafoaka?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Ka novana ny lalàna tsy hahazoan’i Dada toerana?
Dia “mpanohitra namboarina”, izany indray no hajoro angamba,
Ka ho toy ilay sarin-jaza vita tamin’ny vorodamba?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Ka tadiavina hopotehina ireo rehetra izay miserana?
Inona no firenena mety ho vanona amin’izany,
Fa ny adala no hanohy hatrany hatrany ny hadalany!

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana?
Ny hetsikay vahoaka anefa tena tsy azon’iza ferana,
F’izahay dia manan-jo haneho ny hevitray an-kianja,
Na hirefotra ny basy, na hipoaka koa ny vanja!

DADAN’i RIANA (01-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/11/fahavalo-ny-mpanohitra/
... TohinyFintinina

4 andro lasa

FAHAVALO NY MPANOHITRA ?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Fa ny sainao no maloto sy efa diso fiheverana?
Ny hany tanjona kendrena sady tena ikoropahana,
Dia ny hanomezan-danja ity ilay hoe “fisolelahana “?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Ka vao mihetsika izy ireo dia feno fatra ny hatezerana?
Hatramin’i Dada andeha hiantsena sy hihaino ireo vahoaka,
Dia efa tena maharomotra ary koa mampisafoaka?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Ka novana ny lalàna tsy hahazoan’i Dada toerana?
Dia “mpanohitra namboarina”, izany indray no hajoro angamba,
Ka ho toy ilay sarin-jaza vita tamin’ny vorodamba?

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana,
Ka tadiavina hopotehina ireo rehetra izay miserana?
Inona no firenena mety ho vanona amin’izany,
Fa ny adala no hanohy hatrany hatrany ny hadalany!

Fahavalonao mpitondra ny ao anaty fanoherana?
Ny hetsikay vahoaka anefa tena tsy azon’iza ferana,
F’izahay dia manan-jo haneho ny hevitray an-kianja,
Na hirefotra ny basy, na hipoaka koa ny vanja!

     DADAN’i RIANA (01-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/11/fahavalo-ny-mpanohitra/

Jeneraly tsy mahalala menatra! ... TohinyFintinina

4 andro lasa

Comment on Facebook 4064945826958894

Mamono afo refa itany fa mamay ol mirediredy

Dia tifiro indray ny mpianatra mitaky ny zony! ... TohinyFintinina

5 andro lasa

Dia tifiro indray ny mpianatra mitaky ny zony!

Comment on Facebook 1764140243706142_4063171387136338

Aoka mba tsy hisy mpianatra ho faty eo indray

SETRIN’NY LAHATSORATRA AN-GAZETY NAVOAKAN’NY GAZETY NY VALOSOA NY TALATA 08 JONA 2021

NDLR Gazety Valosoa: Tsara ny mampahafantatra ny rehetra fa jeneraly misotro ronono ny SEG, fa tsy am-perinasa intsony, feno sy mazava ny “titre-ny” amin’izay nanaovan’ny gazety azy izay. Ny fisavana ny olona miditra sy mivoaka ao Faravohitra nataon’ny zandary dia fampihorohoroana ny filazana izany na tiana na tsy tiana.

youtu.be/iiN0hRxeziw?t=320

SEG, jeneraly misotro ronono. Mamaly mahakasika an’izany ny infocom. seg, seraseran’ny Zanda-rimariam-pirenena:

Ho setrin’ny lahatsoratra nivoaka tao amin’ny Gazety NY VALOSOA laharana 1170, pejy fahatelo, ny Talata 08 jona 2021 dia manao izao fanamarihana izao ny avy amin’ny Sampan-draharahan’ny Fampahalalam-baovao sy Serasera eo anivon’ny Sekretariam-panjakàna miadidy Zandarimariam-pirenena.

1°)- Adidin’ny manana fahalalana madio saina, ny mampianatra ny mpiray tanindrazana tsy mahay na tsy mahalala, indrindra fa mpanao gazety, izay vakian’ny olona rehetra ny lahatsoratra avoakany. Ny andraikitra Minisitra dia andraikitra politika, ka tsy misy resaka misotro na tsy misotro ronono izany. Toy ny an’ny Filohan’ny Repoblika, Praiminisitra ary olomboafidy io, ka na efa 72 taona aza mbola afaka misahana izany. Misy aza mbola tanora kely, tsy mbola niasa tamin’ilay ministera mihitsy afaka misahana andraikitra minisitra. Tsy eto Madagasikara ihany io fa maneran-tany. Ka ho fiarovana ny voninahitry ny Malagasy, dia na mba mijery zava-misy na mandrato fianarana mameno ny traikefa, na eto an-toe-rana na any ivelany, fa isika Malagasy no afa-baraka rehefa misy manoratsoratra fahatany toy izao.

2)°- Momba ny fitsikerana ny zandary manao ny asany, lazaina fa hoe mampihorohoro ny Filoha teo aloha Marc RAVALOMANANA, noho ny antony ara-politika, dia tsara koa ny mampianatra ny tsy mahay, fa “Police administrative” no nataon’ny zandary. Raha hazavaina tsotra dia fandrindràna ny fifamoivoizana, fisorohana ny fandikàna ny lalànan’ny fifamoivoizana sy ny heloka hafa toy ny asan-jiolahy na trafics, ary ny fiparitahan’ny coronavirus. Efa teo foana ireo zandary ireo, toy ny eny amin’ny lalam-pirenena hafa ary mbola ao hatra-min’izao. Tsy nisy naha-fantatra hoe handalo ao ny Filoha teo aloha Marc RAVALOMANANA sy ny mpiara-dia aminy, satria handeha hividy mofo gasy any Mangamila. Fiaran’olon-tsotra, plaque noire, fa tsy fiara mitondra marary, na an’ny mpamonjy voina, na an’ny mpitandro ny filaminana (polisy, zandary, tafika); vitre fumée no nitondra azy, notarihin’ny véhicule prioritaire fiaran’olon-tso-tra ihany koa, nandeha mafy, tsy nanaja ny fandaminana ny fandrindràna ny fifamoivoizana nataon’ ny zandary, ka izay no nanakanana azy ary mbola hanakanana azy raha mbola mamerina izay. Tsy hitanay izay hifandraisan’izany amin’ny “droit” omena ny Filoha teo aloha. Ny talen’ny fanoratana ato amin’ny Gazety “NY VALOSOA”, dia vadin’ny Manamboninahitra efa nodimandry, dia tokony hahalala izany. Tsy nisy nahafantatra koa hoe ny filoha teo aloha Marc RAVALOMANANA no nandalo teo, ka tsy maintsy nohamarinina. Raha ny tena izy aza, dia tokony ho niafara tamin’ny fisintonana ny “permis de conduire”-n’ilay mpamily sy fampidirana “fourrière” ny fiara nandika lalànan’ny fifamoivoizana no niseho. Saingy nandeferana izany, fa atao fampitrandremana am-bava fotsiny aloha. Ny hafatra ampitaina re, mba tsy hisian’ny olana, dia aoka mba hajaina ny lalàna araka izay azo atao, indrindra ny momba ny fifamoivoizana. Nianarana izany tamin’ny fiofanana hahazahoana ny “permis de conduire”, ka raha permis-mborontsiloza ny an’ilay mpamily, dia mila miverina miofana izy fa “lahy tokana ny aina” ary tsara izany ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Aoka ihany koa mba tsy hisetrasetra amin’ny zan-dary manao ny asany, na lazainareo fa “zandary kely” aza ireo. Ampianarina hatrany ianareo fa manana qualité OPJ sy APJ ireo zandary ireo, araka ny andininy faha 126 sy 127 ao amin’ny” Code de procédure pénale” malagasy. Na ianareo “gros poissons” aza dia azon’ireo atao fanadihadihana sy andraisana fepetra rehefa mandika lalàna.

Antananarivo, faha 08 jona 2021.

Ny Kolonely RANDRIAMIARANA Mamisoa, Lehiben’ny Sampandraharahan’ny Fampahalalam-baovao sy Serasera eo anivon’ny Sekretariam-panjakàna miadidy ny Zandarimariam-pirenena.

www.gvalosoa.net/2021/06/10/setrinny-lahatsoratra-an-gazety-navoakanny-gazety-ny-valosoa-ny-talat...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

SETRIN’NY LAHATSORATRA AN-GAZETY NAVOAKAN’NY GAZETY NY VALOSOA NY TALATA 08 JONA 2021

NDLR Gazety Valosoa: Tsara ny mampahafantatra ny rehetra fa jeneraly misotro ronono ny SEG, fa tsy am-perinasa intsony, feno sy mazava ny “titre-ny” amin’izay nanaovan’ny gazety azy izay. Ny fisavana ny olona miditra sy mivoaka ao Faravohitra nataon’ny zandary dia fampihorohoroana ny filazana izany na tiana na tsy tiana.

https://youtu.be/iiN0hRxeziw?t=320

SEG, jeneraly misotro ronono. Mamaly mahakasika an’izany ny infocom. seg, seraseran’ny Zanda-rimariam-pirenena:

Ho setrin’ny lahatsoratra nivoaka tao amin’ny Gazety NY VALOSOA laharana 1170, pejy fahatelo, ny Talata 08 jona 2021 dia manao izao fanamarihana izao ny avy amin’ny Sampan-draharahan’ny Fampahalalam-baovao sy Serasera eo anivon’ny Sekretariam-panjakàna miadidy Zandarimariam-pirenena.

1°)- Adidin’ny manana fahalalana madio saina, ny mampianatra ny mpiray tanindrazana tsy mahay na tsy mahalala, indrindra fa mpanao gazety, izay vakian’ny olona rehetra ny lahatsoratra avoakany. Ny andraikitra Minisitra dia andraikitra politika, ka tsy misy resaka misotro na tsy misotro ronono izany. Toy ny an’ny Filohan’ny Repoblika, Praiminisitra ary olomboafidy io, ka na efa 72 taona aza mbola afaka misahana izany. Misy aza mbola tanora kely, tsy mbola niasa tamin’ilay ministera mihitsy afaka misahana andraikitra minisitra. Tsy eto Madagasikara ihany io fa maneran-tany. Ka ho fiarovana ny voninahitry ny Malagasy, dia na mba mijery zava-misy na mandrato fianarana mameno ny traikefa, na eto an-toe-rana na any ivelany, fa isika Malagasy no afa-baraka rehefa misy manoratsoratra fahatany toy izao.

2)°- Momba ny fitsikerana ny zandary manao ny asany, lazaina fa hoe mampihorohoro ny Filoha teo aloha Marc RAVALOMANANA, noho ny antony ara-politika, dia tsara koa ny mampianatra ny tsy mahay, fa “Police administrative” no nataon’ny zandary. Raha hazavaina tsotra dia fandrindràna ny fifamoivoizana, fisorohana ny fandikàna ny lalànan’ny fifamoivoizana sy ny heloka hafa toy ny asan-jiolahy na trafics, ary ny fiparitahan’ny coronavirus. Efa teo foana ireo zandary ireo, toy ny eny amin’ny lalam-pirenena hafa ary mbola ao hatra-min’izao. Tsy nisy naha-fantatra hoe handalo ao ny Filoha teo aloha Marc RAVALOMANANA sy ny mpiara-dia aminy, satria handeha hividy mofo gasy any Mangamila. Fiaran’olon-tsotra, plaque noire, fa tsy fiara mitondra marary, na an’ny mpamonjy voina, na an’ny mpitandro ny filaminana (polisy, zandary, tafika); vitre fumée no nitondra azy, notarihin’ny véhicule prioritaire fiaran’olon-tso-tra ihany koa, nandeha mafy, tsy nanaja ny fandaminana ny fandrindràna ny fifamoivoizana nataon’ ny zandary, ka izay no nanakanana azy ary mbola hanakanana azy raha mbola mamerina izay. Tsy hitanay izay hifandraisan’izany amin’ny “droit” omena ny Filoha teo aloha. Ny talen’ny fanoratana ato amin’ny Gazety “NY VALOSOA”, dia vadin’ny Manamboninahitra efa nodimandry, dia tokony hahalala izany. Tsy nisy nahafantatra koa hoe ny filoha teo aloha Marc RAVALOMANANA no nandalo teo, ka tsy maintsy nohamarinina. Raha ny tena izy aza, dia tokony ho niafara tamin’ny fisintonana ny “permis de conduire”-n’ilay mpamily sy fampidirana “fourrière” ny fiara nandika lalànan’ny fifamoivoizana no niseho. Saingy nandeferana izany, fa atao fampitrandremana am-bava fotsiny aloha. Ny hafatra ampitaina re, mba tsy hisian’ny olana, dia aoka mba hajaina ny lalàna araka izay azo atao, indrindra ny momba ny fifamoivoizana. Nianarana izany tamin’ny fiofanana hahazahoana ny “permis de conduire”, ka raha permis-mborontsiloza ny an’ilay mpamily, dia mila miverina miofana izy fa “lahy tokana ny aina” ary tsara izany ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Aoka ihany koa mba tsy hisetrasetra amin’ny zan-dary manao ny asany, na lazainareo fa “zandary kely” aza ireo. Ampianarina hatrany ianareo fa manana qualité OPJ sy APJ ireo zandary ireo, araka ny andininy faha 126 sy 127 ao amin’ny” Code de procédure pénale” malagasy. Na ianareo “gros poissons” aza dia azon’ireo atao fanadihadihana sy andraisana fepetra rehefa mandika lalàna.

Antananarivo, faha 08 jona 2021.

Ny Kolonely RANDRIAMIARANA Mamisoa, Lehiben’ny Sampandraharahan’ny Fampahalalam-baovao sy Serasera eo anivon’ny Sekretariam-panjakàna miadidy ny Zandarimariam-pirenena.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/10/setrinny-lahatsoratra-an-gazety-navoakanny-gazety-ny-valosoa-ny-talata-08-jona-2021/

Comment on Facebook 1764140243706142_4062719253848218

Ty seg ty oa dia miseho mahay noho ny rehetra mihitsy nefa fokontany iza moa no mba efa noentiny na efa napandrosoiny hatreto aloha ny nahafataran ny rehetra azy dia ny fandraisany anjara t@fanongana panjakana ,sy fifapitifirana samy tafika ary ny fanadondronana manapahaizana Malagasy nefa dia manenjika mafy ny filoha Ravalomanana Marc izay nahazo mari pankasitrahana avy any ivelany fa ty général retraité ty inona le mba prix azony ahafahany miteny fa izy no tena grand ,ny tsy afaka ihany marina no mibohaka ary fialonana an izany no tena mahatonga zao toetrany Zao,quel triste personnage ,ataon ny olona fitaovana fotsiny ianao fa mandinihia tena

Manaja lalana ianareo koa maninona tsy ajainareo ny lalana momban ny fanoherana . Ny lehiben mpanohitra dia mananana zo toy ny an andrimpanjakana

Mirefarefa @ tany mihitsy izany tompon’andraikitra ao @ SEG izany. Henatra tsy roa aman-tany. Tsy misy hajany intsony ny zandary noho ilay mpisotro ronono adala mpanitsaka lalampanorenana.

Omeo ny sazy sahaza azy izay mandika làlana e

Fa ilay SEG nidina teny analakely tamin'ny etsikin'ny miara manonja zany nandeha nisotro ronono teo am IZAY MAIKA sa aona kkkkk

Ary mahay massage mihintsy ry zalahy an!

Zah aloha miaiky ireto mpitandro filaminana ireto raha hanadio tena eh, tsy mbola nahita aho oe nisy fahadisoana tao amin'ny ministerany na nataon'ny element fa dia tsy maintsy oe Marina foana. Henjana ilay manupilation de masse ah tena oe politika Marina no lalaovina eto amin'ny tanàna. Mampalahelo .😆😆😷😷

Na inona na inona ho lazaina d efa tsy tsy mahafantatra oe fampitahorana ny filoha teo aloha ny ataonareo io, ary hatraminy zaza mahay mamaky teny sy mijery sera2aza d tsisy tsy mahafantatra anio fihetsikareo io fa mba ataovy @ tkny ho izy iany fa sao iteraka olana hoanareo iany ao afara toerana ange mandalo e, tsika gasy olona sarotra atao

Tsy fantany hoe handalo eo Atoa Ravalomanana fa fantany hoe handeha hividy mofogasy

Izay zany no asany.misakana an Dada isaky ny mandeha

Tsy voahaja ny zo maha filoha,aiza no tsy hafatarana fa ny filoha iny izay araha maso mivoaka sy miditra,miala tsiny fa amiko ny marina dia marina foana?

Valiteny politika.

tpt koa za amle terme andry zareo hoe " handeha hividy mofo gasy any Mangamila"

View more comments

Depiote Fetra Razafitsimialona – Noho ny tahotra, tsy sahy miatrika ny depiote mivantana ny governemanta

Niaina

Ny tahotra tokoa no lehibe indrindra ho an’izao fitondrana Andry Rajoelina izao: noho izay tahotra izay tokoa, tsy sahy miatrika ny depiote mivantana ny governemanta, hoy ny depiote voafidy tamin’ny antoko TIM ao amin’ny Boriboritany faha-5 Antananarivo, Fetra Razafitsimialona. Na dia efa misokatra, sy hita ho mihena aza tato ho ato ny tahan’ireo mararin’ny covid-19, ny vaksiny efa mandeha dia mbola atao visioconférence ihany ny fivoriana ataon’ny Antenimierampirenena, hoy hatrany ity olom-boafidy ity. Izany hoe mbola ampitain-davitra foana ny fivoriana eny amin’ny Antenimieram-pirenena, kanefa efa tokony hifanatrika amin’izay.

Ilaina izay fihaonana mivantana izay amin’izao anaovan’ny parlemanta tombana ny mpikambana ao anatin’ny governemanta izao. Miankina indrindra amin’izany tomban’ezaka izany no hametrahana fanontaniana azy ireo, hoy ny depiote Fetra. Misy mantsy hoy ny solombavambahoaka ireo minisitra tsy mahavita ny asany, satria dia tena sahirana daholo ny anaty vilanin’ny olona ankehitriny manerana ny Nosy mihitsy io. Ary tsy ny fitanisan’ny governemanta ny zava-bita no tena ilaina, fa mila fantarina hoe : laharam-pahamehana hoan’ny vahoaka ve izany ? hoy ihany ity depiote mpanentana ao amin’ny fandaharana Miara-manonja ity koa.

www.gvalosoa.net/2021/06/10/depiote-fetra-razafitsimialona-noho-ny-tahotra-tsy-sahy-miatrika-ny-d...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Depiote Fetra Razafitsimialona – Noho ny tahotra, tsy sahy miatrika ny depiote mivantana ny governemanta

Niaina

Ny tahotra tokoa no lehibe indrindra ho an’izao fitondrana Andry Rajoelina izao: noho izay tahotra izay tokoa, tsy sahy miatrika ny depiote mivantana ny governemanta, hoy ny depiote voafidy tamin’ny antoko TIM ao amin’ny Boriboritany faha-5 Antananarivo, Fetra Razafitsimialona. Na dia efa misokatra, sy hita ho mihena aza tato ho ato ny tahan’ireo mararin’ny covid-19, ny vaksiny efa mandeha dia mbola atao visioconférence ihany ny fivoriana ataon’ny Antenimierampirenena, hoy hatrany ity olom-boafidy ity. Izany hoe mbola ampitain-davitra foana ny fivoriana eny amin’ny Antenimieram-pirenena, kanefa efa tokony hifanatrika amin’izay.

Ilaina izay fihaonana mivantana izay amin’izao anaovan’ny parlemanta tombana ny mpikambana ao anatin’ny governemanta izao. Miankina indrindra amin’izany tomban’ezaka izany no hametrahana fanontaniana azy ireo, hoy ny depiote Fetra. Misy mantsy hoy ny solombavambahoaka ireo minisitra tsy mahavita ny asany, satria dia tena sahirana daholo ny anaty vilanin’ny olona ankehitriny manerana ny Nosy mihitsy io. Ary tsy ny fitanisan’ny governemanta ny zava-bita no tena ilaina, fa mila fantarina hoe : laharam-pahamehana hoan’ny vahoaka ve izany ? hoy ihany ity depiote mpanentana ao amin’ny fandaharana Miara-manonja ity koa.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/10/depiote-fetra-razafitsimialona-noho-ny-tahotra-tsy-sahy-miatrika-ny-depiote-mivantana-ny-governemanta/

Antanandrano – Manao barofo ilay orinasana karana, tsy manaiky ireo mpandova

Helisoa

Raharaha ady tany eny Antanandrano, kaominina Ankadikely distrikan’Antananarivo Avaradrano, mitohy manao barofo amin’izao fotoana ilay orinasa karana, tsy manaiky kosa anefa ireo mpandova izany tany misy olana izany.

Araka ny hita eny an-toerana, hatramin’ny alakamisy lasa teo no mankaty dia tsikaritra ho mitohy mampiditra fitaovana ao anatin’ilay tany mirefy 30 ha mbola iadiany amin’ireo olona an-jatony mahery, milaza ho mpandova izany tany izany ilay orinasa ana teratany Karana, araka ny fanazavan’ny solontenan’ireto mponina milaza azy ho mpandova. Manoloana izany dia nanamafy ireto teratany malagasy ireto, fa izy ireo no tompon’ity toerana etsy Antanandrano, kaominin’Ankadikely ity. Efa nandresy teny amin’ny fitsarana izahay, hoy izy ireo, fa ny ben’ny tanàna izay nanome fahazoan-dalana io orinasa io kosa no tomponandraikitra voalohany amin’ity savorovoro ity. Noho izay antony izay, hiha-mafy ny hetsika fanoherana ny fibodoana tany raha mbola miziriziry tsy miala eo ity orinasa ity, hoy hatrany ny solontenan’ireo mponina. Mbola tsikaritra teny an-toerana koa moa ireo mpitandro filaminana omaly.

Arak’izany, mety ho tapaka ny tady raha mbola samy hiziriziry ny andaniny sy ny ankilany momba ity raharaha ity, ahiana ny hipoahan’ny fifandonana. Ho arahantsika eo ihany arak’izany ny ho tohiny…

www.gvalosoa.net/2021/06/10/antanandrano-manao-barofo-ilay-orinasana-karana-tsy-manaiky-ireo-mpan...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Antanandrano – Manao barofo ilay orinasana karana, tsy manaiky ireo mpandova

Helisoa

Raharaha ady tany eny Antanandrano, kaominina Ankadikely distrikan’Antananarivo Avaradrano, mitohy manao barofo amin’izao fotoana ilay orinasa karana, tsy manaiky kosa anefa ireo mpandova izany tany misy olana izany.

Araka ny hita eny an-toerana, hatramin’ny alakamisy lasa teo no mankaty dia tsikaritra ho mitohy mampiditra fitaovana ao anatin’ilay tany mirefy 30 ha mbola iadiany amin’ireo olona an-jatony mahery, milaza ho mpandova izany tany izany ilay orinasa ana teratany Karana, araka ny fanazavan’ny solontenan’ireto mponina milaza azy ho mpandova. Manoloana izany dia nanamafy ireto teratany malagasy ireto, fa izy ireo no tompon’ity toerana etsy Antanandrano, kaominin’Ankadikely ity. Efa nandresy teny amin’ny fitsarana izahay, hoy izy ireo, fa ny ben’ny tanàna izay nanome fahazoan-dalana io orinasa io kosa no tomponandraikitra voalohany amin’ity savorovoro ity. Noho izay antony izay, hiha-mafy ny hetsika fanoherana ny fibodoana tany raha mbola miziriziry tsy miala eo ity orinasa ity, hoy hatrany ny solontenan’ireo mponina. Mbola tsikaritra teny an-toerana koa moa ireo mpitandro filaminana omaly.

Arak’izany, mety ho tapaka ny tady raha mbola samy hiziriziry ny andaniny sy ny ankilany momba ity raharaha ity, ahiana ny hipoahan’ny fifandonana. Ho arahantsika eo ihany arak’izany ny ho tohiny…

http://www.gvalosoa.net/2021/06/10/antanandrano-manao-barofo-ilay-orinasana-karana-tsy-manaiky-ireo-mpandova/

Comment on Facebook Antanandrano – ...

Fanga tsy efa niteny honorable Raholdine e, sa tsy misy mihaino fa mitady hanipaka ny grand

Aza manaiky ry #Malagasy a,na hisy rà mandriaka aza

Ataovy mahitan jakoba e..tss

Ny arsiva, aroriaka amin’ny tantaran’ny firenena

Radafy

Vao tsy ela izay, fa andro vitsivitsy lasa, nampahatsiarovan’ny Filohampirenena teo aloha, sady filohan’ny Rodoben’ny mpanohitra RMDM ankehitriny, ny filoha Ravalomanana Marc, ny teny nambaran’i Andry Rajoelina voarakitra an-tsary sy feo, tamin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra fifanatrehan’izy roa kandidà mpifaninana tamin’ny fihodinana faharoa. Nazava ny sary sy ny teny tamin’izany, izay naneho mazava tamin’ny vahoaka, fa ninia nivadika tamin’ny teny nambarany ankehitriny i Andry Rajoelina. Nilaza sy nanaiky ho ren-tany ren-danitra izy tamin’izany, fa ho ekeny ny haha filohan’ny mpanohitra an-dRavalomanana Marc, raha izy no tonga eo amin’ny fitondrana. Iaraha-mahita tsara anefa ny zava-misy sy ketrehin’ireo parlemanta roa hotanterahina eto amin’ny firenena momba io sata sy toeran’ny mpanohitra io. Nazava ny fandavana marindrano nataon’ny RMDM momba izany.

Fantatry ny vahoaka araka izany ny fandehan’ny raharaha. Izay no maha zava-dehibe ny fampahatsiahivana toy ireny amin’ny alalan’ny rakitsary sy rakipeo, ary ny raki-tsoratra ihany koa. Zava-dehibe ny arsiva toy ireny ary tena tokony hotandrovina fatratra ny fiarovana azy, mba ho lovain’ny taranaka fara aman-dimby hahafantarany ny marina momba ny tantaran’ny fireneny. Ny firenena tsy manana arsiva, dia toy ny firenena tsy manam-pototra mazava sy tsy manana ny maha izy azy, fa toy ny firenem-poana, zara fa misy fotsiny. Firenena miongom-paka, hoy ny raiamandreny am-panahy iray feno fahendrena lalina izay tany aloha tany.

Hatraiza ny fahafantaran’ny vahoaka sy ny fanomezany lanja ny arsiva, indrindra raha momba ny fiainam-pirenena no resahina? Azo andrefesana izany ny tsy fahafantarany ireo toerana isan-karazany mitahiry azy ireny sy ny maha zava-dehibe azy ary ny lanjany sy ny anjara toerany eto amin’ny firenena. Eny hatramin’ny mpianatra aza dia ampahany kely ihany no mahalala izany. Miankina amin’ny fampahafantarana sy ny fifankahazarany amin’ny toerana sy ny arsiva anefa no iredaredan’ny afon’ny fitiavany ny tanindrazany, sy ny hasarotam-piarony amin’ny fiandrianam-pirenena. Tsy atao hahagaga loatra, raha amin’ny sehatra manokana, toy ny fisandratan’ny ekipam-pirenena miady ny amboaran’i Afrika, ohatra, vao mba mitsiry kely sy mipoitra izany. Aiza ho aiza amin’ireny fihetsiny manoloana ny fibodoan’ny fitondrana frantsay ireo Nosy manodidina izay an’ny Malagasy?
Ny arsiva dia manana ireo endrika telo ireo amin’izao fotoana izao. Raha tany aloha, dia tsy nisy afa-tsy soratra no nisy, indrindra raha ho an’ny teto amin’ny firenena, toy ny tany amin’ny faha-mpanjaka sy ny fiandohan’ny fanjanahantany, ankehitriny efa mivoatra be ny fandrosoana, ka miha-mahazo vahana ny sary sy feo. Eo ihany ireo fitaovana fandreketana azy izay manaraka ny fivoaran’ny fandrosoana sy ny teknolojia miha avo lenta hatrany. Efa mampihàtra izay rahateo ny tomponandraikitra eny amin’ny foiben’ny arsivam-pirenena eny Tsaralalana.

Manana toerana sy trano maro samihafa ihany koa ny firenena itehirizana ireny arsiva ireny. Ankoatra ny an’ny firenena dia eo ihany koa ary anisan’ny misongadina ny an’ny fiangonan-dehibe, toy ny an’ny Fjkm eny Faravohitra. Misy ihany koa anefa ireo fikambanana sy olon-tsotra. Ny lesoka lehibe hita miharihary dia ny mbola tsy firoboroboan’ireny toerana ireny. Eo amin’ny fampahafantarana ireo zavatra tehiriziny koa no tsy ampy. Antony maro samihafa no mahatonga izany, ary anisan’ny iray amin’izany iombonana ny fahafahana manao izany, na dia mety ho eo aza ny ahiahy amin’ny tsy fandriampahalemana. Eo ihany koa anefa ny tsy fanomezan-danja mazava azy eo anivon’ny minisitera mpiahy. Porofon’izany, misy olona tena mandala tanteraka ny fitehirizana arsiva ary mpanangona izany no anisan’ny antom-piainany. Efa nisy ny nanao fampirantiana ny zavatra ananany ho fanata-bahoaka, fa tsy nisy na ariary aza mba fanampiana nataon’ny fitondram-panjakana, ary tsy nisy mba nitsidika izany akory nandritry ny andro maromaro nanaovany izany. Herin’ny tenany sy vola tany am-paosiny madiodio no nanatanterahany izany.

Eto amin’ny firenena, dia misy sokajy na andian’olona mikendry ny hanova na hanamboamboatra na hamily làlana mihitsy ny tantaran’ny firenena, ka tadiaviny hifanitsy amin’izay mety aminy sy mahasoasoa ny mpiara-dia aminy rehetra. Ireo ilay fositr’ity firenena ity ary mpanao politika maloto. Ny fisian’ny arsiva dia aroriaka amin’izany, mba tsy ho tantara diso no hiditra any an-tsain’ny taranaka any aoriana. Mila arovana fatratra araka izany izy ireny. Marihina fa ny 09 Jona, izany hoe omaly, no andro anamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny arsiva.

www.gvalosoa.net/2021/06/10/ny-arsiva-aroriaka-aminny-tantaranny-firenena/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Ny arsiva, aroriaka amin’ny tantaran’ny firenena

Radafy

Vao tsy ela izay, fa andro vitsivitsy lasa, nampahatsiarovan’ny Filohampirenena teo aloha, sady filohan’ny Rodoben’ny mpanohitra RMDM ankehitriny, ny filoha Ravalomanana Marc, ny teny nambaran’i Andry Rajoelina voarakitra an-tsary sy feo, tamin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra fifanatrehan’izy roa kandidà mpifaninana tamin’ny fihodinana faharoa. Nazava ny sary sy ny teny tamin’izany, izay naneho mazava tamin’ny vahoaka, fa ninia nivadika tamin’ny teny nambarany ankehitriny i Andry Rajoelina. Nilaza sy nanaiky ho ren-tany ren-danitra izy tamin’izany, fa ho ekeny ny haha filohan’ny mpanohitra an-dRavalomanana Marc, raha izy no tonga eo amin’ny fitondrana. Iaraha-mahita tsara anefa ny zava-misy sy ketrehin’ireo parlemanta roa hotanterahina eto amin’ny firenena momba io sata sy toeran’ny mpanohitra io. Nazava ny fandavana marindrano nataon’ny RMDM momba izany.

Fantatry ny vahoaka araka izany ny fandehan’ny raharaha. Izay no maha zava-dehibe ny fampahatsiahivana toy ireny amin’ny alalan’ny rakitsary sy rakipeo, ary ny raki-tsoratra ihany koa. Zava-dehibe ny arsiva toy ireny ary tena tokony hotandrovina fatratra ny fiarovana azy, mba ho lovain’ny taranaka fara aman-dimby hahafantarany ny marina momba ny tantaran’ny fireneny. Ny firenena tsy manana arsiva, dia toy ny firenena tsy manam-pototra mazava sy tsy manana ny maha izy azy, fa toy ny firenem-poana, zara fa misy fotsiny. Firenena miongom-paka, hoy ny raiamandreny am-panahy iray feno fahendrena lalina izay tany aloha tany.

Hatraiza ny fahafantaran’ny vahoaka sy ny fanomezany lanja ny arsiva, indrindra raha momba ny fiainam-pirenena no resahina? Azo andrefesana izany ny tsy fahafantarany ireo toerana isan-karazany mitahiry azy ireny sy ny maha zava-dehibe azy ary ny lanjany sy ny anjara toerany eto amin’ny firenena. Eny hatramin’ny mpianatra aza dia ampahany kely ihany no mahalala izany. Miankina amin’ny fampahafantarana sy ny fifankahazarany amin’ny toerana sy ny arsiva anefa no iredaredan’ny afon’ny fitiavany ny tanindrazany, sy ny hasarotam-piarony amin’ny fiandrianam-pirenena. Tsy atao hahagaga loatra, raha amin’ny sehatra manokana, toy ny fisandratan’ny ekipam-pirenena miady ny amboaran’i Afrika, ohatra, vao mba mitsiry kely sy mipoitra izany. Aiza ho aiza amin’ireny fihetsiny manoloana ny fibodoan’ny fitondrana frantsay ireo Nosy manodidina izay an’ny Malagasy?
Ny arsiva dia manana ireo endrika telo ireo amin’izao fotoana izao. Raha tany aloha, dia tsy nisy afa-tsy soratra no nisy, indrindra raha ho an’ny teto amin’ny firenena, toy ny tany amin’ny faha-mpanjaka sy ny fiandohan’ny fanjanahantany, ankehitriny efa mivoatra be ny fandrosoana, ka miha-mahazo vahana ny sary sy feo. Eo ihany ireo fitaovana fandreketana azy izay manaraka ny fivoaran’ny fandrosoana sy ny teknolojia miha avo lenta hatrany. Efa mampihàtra izay rahateo ny tomponandraikitra eny amin’ny foiben’ny arsivam-pirenena eny Tsaralalana.

Manana toerana sy trano maro samihafa ihany koa ny firenena itehirizana ireny arsiva ireny. Ankoatra ny an’ny firenena dia eo ihany koa ary anisan’ny misongadina ny an’ny fiangonan-dehibe, toy ny an’ny Fjkm eny Faravohitra. Misy ihany koa anefa ireo fikambanana sy olon-tsotra. Ny lesoka lehibe hita miharihary dia ny mbola tsy firoboroboan’ireny toerana ireny. Eo amin’ny fampahafantarana ireo zavatra tehiriziny koa no tsy ampy. Antony maro samihafa no mahatonga izany, ary anisan’ny iray amin’izany iombonana ny fahafahana manao izany, na dia mety ho eo aza ny ahiahy amin’ny tsy fandriampahalemana. Eo ihany koa anefa ny tsy fanomezan-danja mazava azy eo anivon’ny minisitera mpiahy. Porofon’izany, misy olona tena mandala tanteraka ny fitehirizana arsiva ary mpanangona izany no anisan’ny antom-piainany. Efa nisy ny nanao fampirantiana ny zavatra ananany ho fanata-bahoaka, fa tsy nisy na ariary aza mba fanampiana nataon’ny fitondram-panjakana, ary tsy nisy mba nitsidika izany akory nandritry ny andro maromaro nanaovany izany. Herin’ny tenany sy vola tany am-paosiny madiodio no nanatanterahany izany.

Eto amin’ny firenena, dia misy sokajy na andian’olona mikendry ny hanova na hanamboamboatra na hamily làlana mihitsy ny tantaran’ny firenena, ka tadiaviny hifanitsy amin’izay mety aminy sy mahasoasoa ny mpiara-dia aminy rehetra. Ireo ilay fositr’ity firenena ity ary mpanao politika maloto. Ny fisian’ny arsiva dia aroriaka amin’izany, mba tsy ho tantara diso no hiditra any an-tsain’ny taranaka any aoriana. Mila arovana fatratra araka izany izy ireny. Marihina fa ny 09 Jona, izany hoe omaly, no andro anamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny arsiva.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/10/ny-arsiva-aroriaka-aminny-tantaranny-firenena/

EDITO 10 Jona – Fiainam-pirenena – Maro ireo tranga mandeha ila toy ny kiraron’i B…

Sôh’son

Toy ny politika fikiraroan’i B… na i Beminahy ihany koa, no ampiharin’ny fitondrana ankehitriny, tarihan’i Andry Rajoelina, eo amin’ny fitantanam-pirenena, tato anatin’ny roa sy tapany nahateo amin’ny fitondrana azy izay. Mandeha ila. Izany hoe, misy tsy ara-dalàna na mandringa be ihany.

Iaraha-mahalala tsara ny toe-draharaha tsy mbola milamina tanteraka amin’ny fifidianana ben’ny tanàna, raha tsy hilaza afa-tsy izay fotsiny aloha. Nisy ny fitoriana ny amin’ny tsy fahatomombanan’ny fifidianana sy ny “doublon”, izay voaporofo ny fisiany. Tsy nisy valiny mazava ireny hatramin’izao. Misy fahabangana ny toeran’ny ben’ny tanàna amin’ny kaomina sasany, fa tsy hita izay fiasa ataon’ny fitondrana hamenoana izany. Dia ahoana ny momba ireny kaomina tsy misy ben’ny tanàna ireny? Mandeha ila izany fitantanam-pirenena izany. Iaraha-mahita tsara ihany koa ny tsy fananan’ny faritra sasany “lehiben”ny faritra”, izay navadika ho “governora” ny anarany izay tsy voafaritra ao anaty Lalampanorenana akory ny amin’izany, kanefa dia izorana ihany. Tsy misy filankevi-paritra, na Conseil Régional ny faritra amin’izao fotoana, izany hoe tsy misy arofanina ny zavatra ataon’ny governora. Efa rafitra mandeha ila ihany koa izany. Dia misy araka izany manana sy tsy manana ao anatin’ny fitantanana; ary toy izany ihany koa ny Antenimieran-doholona, izay tsy misy afa-tsy 18 monja, dia misy tsy manana solontena ny faritra sasany. Ao amin’ity andrim-panjakana iray ity, izay tokony hisehoan’ny fahendrena Malagasy, satria izany ataoa hoe “loholona” izany dia tena manana ny lanjany amin’ny Malagasy, dia mandeha ila satria tsy misy olona avy amin’ny antoko mpanohitra.

Tsy eo amin’ny lafiny politika ihany, fa miharihary tanteraka koa izany mandringa izany, indrindra eo amin’ny lafiny sosialy. Ny mpanefoefo mpangoron-karena izay olom-bitsy eto amin’ny firenena, izay misy mpiray tokontany amin’ny fitondrana, dia mitombo andro aman’alina ny harenany. Etsy ankilan’izay kosa, eo ireo sarambabem-bahoaka, valalabemandry, miha-mitontongana hatrany ny fiainany ary misoka ao anaty fahantrana. Tsy miara-dalana ny fiakaran’ny fihatsaram-piainan’ny vahoaka. Miharihary ihany koa ny fanampiana amin’ny fitsinjovana ara-tsosialy ny vahoaka hatramin’ny Martsa 2020 nidirana tao anaty krizy ara-pahasalamana, ka mandraka ankehitriny. Zara raha misy ny ampahan’ny vahoaka mahazo fanampiana hatramin’izay, ary misy aza mbola misitraka izany ihany; nisy araka izany ireo niàla maina na dia sahirana mafy dia mafy aza niatrika ny krizy.

Tranga iray lehibe tsy aritra ihany koa, ny fisian’ny delestazy lava izao, izay tsy araka ny fampanantenana sy fiedinedenana tamin’ny fampielezan-kevitra, fa hoe ho vahany raha tonga eo amin’ny fitondrana. Iaraha-mahalala anefa, fa misy ireo faritra tsy mba mandalo izany, esorina ny toeram-pitsaboana izay tena mila rianaratra mandrakariva. Anisan’ny ohatra, ireo lazaina ho “quartier residentiel”. Tsy lavina, tokony ho izany tokoa ireny faritra ireny, fa nahoana no ikimpiana ny fisian’izany amin’ireo tanàna sy faritra hafa?

Maro ny tranga, fa raha fehezina, tsy maha haja ny teny filamatra ity fitondrana Rajoelina ity, izay midehaka fa rehefa manao zavatra dia ara-dalàna manara-penitra. Zary teny fe teny no ataony amitahana ny maro, porofon’izany ireo vitsivitsy notanisaina ireo. Ny hita anefa, dia tsy vonona na tsy manam-piniavana hanarina haingana ireo tranga mandringa ireo ny fitondrana.

www.gvalosoa.net/2021/06/10/edito-10-jona-fiainam-pirenena-maro-ireo-tranga-mandeha-ila-toy-ny-ki...
... TohinyFintinina

5 andro lasa

EDITO 10 Jona – Fiainam-pirenena – Maro ireo tranga mandeha ila toy ny kiraron’i B…

Sôh’son

Toy ny politika fikiraroan’i B… na i Beminahy ihany koa, no ampiharin’ny fitondrana ankehitriny, tarihan’i Andry Rajoelina, eo amin’ny fitantanam-pirenena, tato anatin’ny roa sy tapany nahateo amin’ny fitondrana azy izay. Mandeha ila. Izany hoe, misy tsy ara-dalàna na mandringa be ihany.

Iaraha-mahalala tsara ny toe-draharaha tsy mbola milamina tanteraka amin’ny fifidianana ben’ny tanàna, raha tsy hilaza afa-tsy izay fotsiny aloha. Nisy ny fitoriana ny amin’ny tsy fahatomombanan’ny fifidianana sy ny “doublon”, izay voaporofo ny fisiany. Tsy nisy valiny mazava ireny hatramin’izao. Misy fahabangana ny toeran’ny ben’ny tanàna amin’ny kaomina sasany, fa tsy hita izay fiasa ataon’ny fitondrana hamenoana izany. Dia ahoana ny momba ireny kaomina tsy misy ben’ny tanàna ireny? Mandeha ila izany fitantanam-pirenena izany. Iaraha-mahita tsara ihany koa ny tsy fananan’ny faritra sasany “lehiben”ny faritra”, izay navadika ho “governora” ny anarany izay tsy voafaritra ao anaty Lalampanorenana akory ny amin’izany, kanefa dia izorana ihany. Tsy misy filankevi-paritra, na Conseil Régional ny faritra amin’izao fotoana, izany hoe tsy misy arofanina ny zavatra ataon’ny governora. Efa rafitra mandeha ila ihany koa izany. Dia misy araka izany manana sy tsy manana ao anatin’ny fitantanana; ary toy izany ihany koa ny Antenimieran-doholona, izay tsy misy afa-tsy 18 monja, dia misy tsy manana solontena ny faritra sasany. Ao amin’ity andrim-panjakana iray ity, izay tokony hisehoan’ny fahendrena Malagasy, satria izany ataoa hoe “loholona” izany dia tena manana ny lanjany amin’ny Malagasy, dia mandeha ila satria tsy misy olona avy amin’ny antoko mpanohitra.

Tsy eo amin’ny lafiny politika ihany, fa miharihary tanteraka koa izany mandringa izany, indrindra eo amin’ny lafiny sosialy. Ny mpanefoefo mpangoron-karena izay olom-bitsy eto amin’ny firenena, izay misy mpiray tokontany amin’ny fitondrana, dia mitombo andro aman’alina ny harenany. Etsy ankilan’izay kosa, eo ireo sarambabem-bahoaka, valalabemandry, miha-mitontongana hatrany ny fiainany ary misoka ao anaty fahantrana. Tsy miara-dalana ny fiakaran’ny fihatsaram-piainan’ny vahoaka. Miharihary ihany koa ny fanampiana amin’ny fitsinjovana ara-tsosialy ny vahoaka hatramin’ny Martsa 2020 nidirana tao anaty krizy ara-pahasalamana, ka mandraka ankehitriny. Zara raha misy ny ampahan’ny vahoaka mahazo fanampiana hatramin’izay, ary misy aza mbola misitraka izany ihany; nisy araka izany ireo niàla maina na dia sahirana mafy dia mafy aza niatrika ny krizy.

Tranga iray lehibe tsy aritra ihany koa, ny fisian’ny delestazy lava izao, izay tsy araka ny fampanantenana sy fiedinedenana tamin’ny fampielezan-kevitra, fa hoe ho vahany raha tonga eo amin’ny fitondrana. Iaraha-mahalala anefa, fa misy ireo faritra tsy mba mandalo izany, esorina ny toeram-pitsaboana izay tena mila rianaratra mandrakariva. Anisan’ny ohatra, ireo lazaina ho “quartier residentiel”. Tsy lavina, tokony ho izany tokoa ireny faritra ireny, fa nahoana no ikimpiana ny fisian’izany amin’ireo tanàna sy faritra hafa?

Maro ny tranga, fa raha fehezina, tsy maha haja ny teny filamatra ity fitondrana Rajoelina ity, izay midehaka fa rehefa manao zavatra dia ara-dalàna manara-penitra. Zary teny fe teny no ataony amitahana ny maro, porofon’izany ireo vitsivitsy notanisaina ireo. Ny hita anefa, dia tsy vonona na tsy manam-piniavana hanarina haingana ireo tranga mandringa ireo ny fitondrana.

http://www.gvalosoa.net/2021/06/10/edito-10-jona-fiainam-pirenena-maro-ireo-tranga-mandeha-ila-toy-ny-kiraroni-b/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 10 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

5 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Alakamisy 10 Jona 2021.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

MINISITRA KAPOAKA ?

Tsisy zava-mahagaga fa “minisitra kapoaka”,
No miandraikitra ny varotra ka dia ory ny vahoaka!
Ny karana no nomeny tombondahiny eto an-dasy,
Fa niniana nopotehina ny orinasa Malagasy.

Ankehitriny, mihamahantra sy mitolona ady sarotra,
Iretsy Malagasy kely izay mivelona amin’ny varotra.
Tsenan’ny karana hatrany no mivelatra sy mitatra,
K’aza gaga raha ny menaka, ho iray alina ny litatra!

Hatreto izao dia mbola andrasana ny hiavian’ilay kapoaka,
‘Zay hatao manara-penitra hanodinan-tsaim-bahoaka.
Endriky ny fampiesonana izay natao an-karihary,
Nony injay fa tsy voafehy ny fiakatry ny vidim-bary.

…Moa ve tena mbola hitohy ny sondro-bidy tsy hay fefena,
Sa mba hidina amin’izay ny vidin’entana eny an-tsena?
Fa raha tena tsy voafehy dia hisy zavatra hipoaka,
Vokatry ny tsy fahaizan’ny “minisitra kapoaka”!

IRINA HO TAFITA (07-06-21)

www.gvalosoa.net/2021/06/08/minisitra-kapoaka/
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

MINISITRA KAPOAKA ?

Tsisy zava-mahagaga fa “minisitra kapoaka”,
No miandraikitra ny varotra ka dia ory ny vahoaka!
Ny karana no nomeny tombondahiny eto an-dasy,
Fa niniana nopotehina ny orinasa Malagasy.

Ankehitriny, mihamahantra sy mitolona ady sarotra,
Iretsy Malagasy kely izay mivelona amin’ny varotra.
Tsenan’ny karana hatrany no mivelatra sy mitatra,
K’aza gaga raha ny menaka, ho iray alina ny litatra!

Hatreto izao dia mbola andrasana ny hiavian’ilay kapoaka,
‘Zay hatao manara-penitra hanodinan-tsaim-bahoaka.
Endriky ny fampiesonana izay natao an-karihary,
Nony injay fa tsy voafehy ny fiakatry ny vidim-bary.

…Moa ve tena mbola hitohy ny sondro-bidy tsy hay fefena,
Sa mba hidina amin’izay ny vidin’entana eny an-tsena?
Fa raha tena tsy voafehy dia hisy zavatra hipoaka,
Vokatry ny tsy fahaizan’ny “minisitra kapoaka”!

     IRINA HO TAFITA (07-06-21)

http://www.gvalosoa.net/2021/06/08/minisitra-kapoaka/

Comment on Facebook MINISITRA KAPOAKA ?...

Lanja miakatra ny fiainana fa tsy mbola nisy mintsy teto @ ity firenetsika ity lanja nidina ka faly anakiana foana ! Koa samia mahazaka fa iaramizaka @ rehetra io ô !

Atao ahoana fa fisolelafana @karana no baiko midina hitazomana toerana ,ireo pibaiko pamadika tanindrazana no fototry io olana io

MERCI PRESIDENT!

Ity le ministre manao pataloha.....🙄

elle n a meme pas honte...kkk

View more comments

Raharaham-pirenena – Ny tahotra an-dRavalo no lehibe indrindra

Ny Valosoa

Ny andinintsoratra masina mivaky hoe :”ny fitiavana no lehibe indrindra “no ampiasain’ireo olon’ ny fitondrana rehefa te handresy lahatra ny vahoaka ry zareo. Ny teny hoe “ fitiavana “ rahateo dia ao anatin’ny teny filamatrin’ny Repoblika fahaefatra, kanefa ny fahitana ny zavamisy tsy ilay fitiavana nambaran’ny baiboly no mahazo vahana, fa toa ilay fitiavana fahita any amin’ny “boite de nuit”, tsy mahagaga satria Dj no mpiantsehatra, miampy fitiavantena sy fitiavandratsy, satria hita sy azo tsapaintanana fa ny fankahalana ny Filoha Ravalomanana no mibaiko ny fomba fiasan’ny fitondrana ankehitriny, izay ny mahatonga ireo sakantsakana samihafa, kanefa ihany koa dia tsy takona afenina fa tsy hery fa tahotra no mahatonga izany rehetra izany.

Efa tsapan’ny mpitondra fa manana ny lanjany ny Filoha Ravalomanana ka ny hevidravina hitan’ireo mpamotika firenena dia ny mampiady an’i Dada amin’ireo vonona hanarina ny firenena miaraka aminy.

Ny fanovana ny lalàna momba ny fanoherana dia vakiana fotsiny araka ny fitenin’ny tanora, fa tetika ampiadiana ny Filoha Ravalomanana amin’ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antoko Tiako I Madagasikara, mihevitra ireo mpomba andRajoelina fa olona marivo salosana ireo solombavambahoaka Tim, ka ho tafiditra amin’ny velampandrika.

Rehefa tsy voajono tamin’ny hevitra taingina ireo solombavambahoaka Tim dia ireo antoko mpikambana ao amin’ny RMDM na Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara indray no ikarohana hevitra ifandoto amin’ny Filoha Ravalomanana, dia misy ny mamorondresaka tsy mitombina fotsiny izao, milaza fa tsy mankasitraka ny ahazoan’ny Filoha Ravalomanana ny toeran’ny filohan’ny mpanohitra hono ny Hvm na ny antoko “Hery Vaovao ho an’ny Madagasikara”, ny mahatsikaiky dia tsy ny tompon’andraikitra ao amin’ny antoko Hvm no mamoaka ilay vaovao fa mpanao gazety izay efa diso fantatra fa mpiaro bontolo andRajoelina.

Tsy mampihetsibolomaso ireo mpikambana ao amin’ny Rmdm anefa izany satria ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha Rajaonarimampianina dia mifandray aradalana ary ireo mpikambana ao amin’ny Antoko Hvm tarihin’ny mpandrindra nasionaly Rivo Rakotovao sy ireo mpikambana ao amin’ny Antoko Tiako i Madagasikara eo ambany ny fandrindran’i Rina Randriamasinoro dia manga dia manga toy ny kravaton’ny Hvm ny resaka, tsy misy olana na dia kely aza,ny dikan’izany dia lahatsoratrin’ny nahazo felaka ny filazana fa tsy mifankahazo ny Hvm sy ny Tim.

Tsy ny fositra akory no tsy ambolemboavahy, sady tsy mampalaikomana ny vahoaka tia fanovana ny vavan’ny maty andrano fa vonona hiroso hatrany ny Rmdm, asakasak’izay torakovitra satria ny azy ireny dia ny tahotra an’i Dada no lehibe indrindra.
... TohinyFintinina

1 herinandro lasa

Raharaham-pirenena – Ny tahotra an-dRavalo no lehibe indrindra

Ny Valosoa

Ny andinintsoratra masina mivaky hoe :”ny fitiavana no lehibe indrindra “no ampiasain’ireo olon’ ny fitondrana rehefa te handresy lahatra ny vahoaka ry zareo. Ny teny hoe “ fitiavana “ rahateo dia ao anatin’ny teny filamatrin’ny Repoblika fahaefatra, kanefa ny fahitana ny zavamisy tsy ilay fitiavana nambaran’ny baiboly no mahazo vahana, fa toa ilay fitiavana fahita any amin’ny “boite de nuit”, tsy mahagaga satria Dj no mpiantsehatra, miampy fitiavantena sy fitiavandratsy, satria hita sy azo tsapaintanana fa ny fankahalana ny Filoha Ravalomanana no mibaiko ny fomba fiasan’ny fitondrana ankehitriny, izay ny mahatonga ireo sakantsakana samihafa, kanefa ihany koa dia tsy takona afenina fa tsy hery fa tahotra no mahatonga izany rehetra izany.

Efa tsapan’ny mpitondra fa manana ny lanjany ny Filoha Ravalomanana ka ny hevidravina hitan’ireo mpamotika firenena dia ny mampiady an’i Dada amin’ireo vonona hanarina ny firenena miaraka aminy.

Ny fanovana ny lalàna momba ny fanoherana dia vakiana fotsiny araka ny fitenin’ny tanora, fa tetika ampiadiana ny Filoha Ravalomanana amin’ireo solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antoko Tiako I Madagasikara, mihevitra ireo mpomba andRajoelina fa olona marivo salosana ireo solombavambahoaka Tim, ka ho tafiditra amin’ny velampandrika.

Rehefa tsy voajono tamin’ny hevitra taingina ireo solombavambahoaka Tim dia ireo antoko mpikambana ao amin’ny RMDM na Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara indray no ikarohana hevitra ifandoto amin’ny Filoha Ravalomanana, dia misy ny mamorondresaka tsy mitombina fotsiny izao, milaza fa tsy mankasitraka ny ahazoan’ny Filoha Ravalomanana ny toeran’ny filohan’ny mpanohitra hono ny Hvm na ny antoko “Hery Vaovao ho an’ny Madagasikara”, ny mahatsikaiky dia tsy ny tompon’andraikitra ao amin’ny antoko Hvm no mamoaka ilay vaovao fa mpanao gazety izay efa diso fantatra fa mpiaro bontolo andRajoelina.

Tsy mampihetsibolomaso ireo mpikambana ao amin’ny Rmdm anefa izany satria ny Filoha Ravalomanana sy ny Filoha Rajaonarimampianina dia mifandray aradalana ary ireo mpikambana ao amin’ny Antoko Hvm tarihin’ny mpandrindra nasionaly Rivo Rakotovao sy ireo mpikambana ao amin’ny Antoko Tiako i Madagasikara eo ambany ny fandrindran’i Rina Randriamasinoro dia manga dia manga toy ny kravaton’ny Hvm ny resaka, tsy misy olana na dia kely aza,ny dikan’izany dia lahatsoratrin’ny nahazo felaka ny filazana fa tsy mifankahazo ny Hvm sy ny Tim.

Tsy ny fositra akory no tsy ambolemboavahy, sady tsy mampalaikomana ny vahoaka tia fanovana ny vavan’ny maty andrano fa vonona hiroso hatrany ny Rmdm, asakasak’izay torakovitra satria ny azy ireny dia ny tahotra an’i Dada no lehibe indrindra.

Comment on Facebook Raharaham-pirenena ...

Ankehitriny de ireto telo reto no misy : ny lainga sy ny fahantrana ary ny fihemorana ; fa ny lainga mampahantra vahoaka mitondra fihemorana no mitoetra

Load more