13 C
Antananarivo
Tue 16 Aug 2022 07:47

LAHATSORATRA FARANY

TOETRANDRO ANDROANY

Antananarivo
broken clouds
13 ° C
13 °
13 °
100 %
2.6kmh
75 %
Tue
27 °
Wed
25 °
Thu
25 °
Fri
25 °
Sat
26 °
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

15/08/2022. MAHAJANGA (tohiny). ... TohinyFintinina

13 ora lasa

15/08/2022. MAHAJANGA (tohiny).

15/08/2022 « État terroriste » no misy eto. ... TohinyFintinina

13 ora lasa

15/08/2022 « État terroriste » no misy eto.

15/08/2022. Jadona hatrany no misy eto. ... TohinyFintinina

13 ora lasa

15/08/2022. Jadona hatrany no misy eto.

Comment on Facebook 1764140243706142_491828532942817

Ataovy eo @ arabe NY fankalazana rehefa tsy avelany hiditra e !

Misaotra NY zandary nandamina EE..!!

Kkkkk...Tahotra no Lehibe indrindra.... Efa Akaiky ny 2023 Ho avy DADA ..ho Foana @ zay ny Jadona syFahantrana... Hamiratra MADAGASCAR... Merci DADA

Mampalahelo

Tongava maro ry vahoakan’i Mahajanga.

Anio amin’ny 3 ora ny fotoana ao amin’ny MAGRO!
... TohinyFintinina

21 ora lasa

Tongava maro ry vahoakan’i Mahajanga.

Anio amin’ny 3 ora ny fotoana ao amin’ny MAGRO!

Aoka hizotra malalaka sady am-pilaminana ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny antoko TIM! ... TohinyFintinina

21 ora lasa

Aoka hizotra malalaka sady am-pilaminana ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny antoko TIM!

Comment on Facebook 1764140243706142_491553246303679

Io nge tsotra kely ee,râ dada mitarika eo tonga d vita io

Hi hi, politique sarimbavy ve

Ny lainga, ny fampiesonana, ny fampanantenana paokaty, ny havendranana ary ny hoerahoera, dia tsy maintsy mandeha foana, n’inon-kidona n’inon-kihatra.

Mbola 13 foana ve e? Mbola merci prezidà foana ve e? Mbola vitanao irery foana ve prezidà a!
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Ny lainga, ny fampiesonana, ny fampanantenana paokaty, ny havendranana ary ny hoerahoera, dia tsy maintsy mandeha foana, n’inon-kidona n’inon-kihatra.

Mbola 13 foana ve e? Mbola merci prezidà foana ve e? Mbola vitanao irery foana ve prezidà a!

SASATRY NY MIADY GISITRA

Gasy noana, gasy reraka, efa tena lany vatsy,
Izay no misy ka aza gaga raha mitombo ny olon-dratsy.
Diso paika ny mpitondra raha atao ny tomban’ezaka,
Tsy voajery ny vahoaka fa vao mainka mitofezaka!

Ny mpitondra, mihamatavy, ny fiainany misosa.
Ny vahoaka, mihamanavy sy vao mainka bokan-trosa.
Izany izao no zava-misy raha somary aseho an-tsary.
Mandry ve ny sainareo ry Rainilainga be kabary?

Izay laharam-pahamehana, toa tsy fantatra mihitsy.
Tena tsy hay ampandeferina ny tombontsoan’olom-bitsy.
Izany hoe hifehy ny kibony, tena tsy hain’iretsy sasany.
Ny mangorona ny tsy azy, izany hatrany no lahasany!

K’aza gaga raha mihemotra isan-taona ny laharana,
F’efa fahantrana lalina no indro fa manarangarana.
Kintankely mitsilopy sisa no mipendrampendrana,
Te haneso sy hanakora iretsy Tena Gasy Vendrana!

TSIMIMALO (11-08-22)

(Sary nindramina)

www.gvalosoa.net/2022/08/14/sasatry-ny-miady-gisitra/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

SASATRY NY MIADY GISITRA

Gasy noana, gasy reraka, efa tena lany vatsy,
Izay no misy ka aza gaga raha mitombo ny olon-dratsy.
Diso paika ny mpitondra raha atao ny tomban’ezaka,
Tsy voajery ny vahoaka fa vao mainka mitofezaka!

Ny mpitondra, mihamatavy, ny fiainany misosa.
Ny vahoaka, mihamanavy sy vao mainka bokan-trosa.
Izany izao no zava-misy raha somary aseho an-tsary.
Mandry ve ny sainareo ry Rainilainga be kabary?

Izay laharam-pahamehana, toa tsy fantatra mihitsy.
Tena tsy hay ampandeferina ny tombontsoan’olom-bitsy.
Izany hoe hifehy ny kibony, tena tsy hain’iretsy sasany.
Ny mangorona ny tsy azy, izany hatrany no lahasany!

K’aza gaga raha mihemotra isan-taona ny laharana,
F’efa fahantrana lalina no indro fa manarangarana.
Kintankely mitsilopy sisa no mipendrampendrana,
Te haneso sy hanakora iretsy Tena Gasy Vendrana!

TSIMIMALO (11-08-22)

(Sary nindramina)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/sasatry-ny-miady-gisitra/

Kaominina Ivato – Nahazo lalana vita amin’ny beton ny K4

Niaina

Nahazo lalana vita amin’ny beton ny faritra K4 eny amin’ny kaominina Ivato, distrikan’Ambohidratrimo. Nitokana izao zava-bita tao amin’ity kaominina ity izao, ny ben’ny tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa, notronin’ny solombavambahoakan’Ambohidratrimo Johnny, teo koa ny lehiben’ny distrikan’Ambohidratrimo. Nolokoina ho endriky ny tanàna ihany koa ny rindrina. Nankasitraka izao zava-bita izao ny mponina ao amin’ny K4, satria afaka tamin’ny loto sy ny fofona maimbo izay nampalaza ratsy iny toerana iny izy ireo.

www.gvalosoa.net/2022/08/14/kaominina-ivato-nahazo-lalana-vita-aminny-beton-ny-k4/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Kaominina Ivato – Nahazo lalana vita amin’ny beton ny K4

Niaina

Nahazo lalana vita amin’ny beton ny faritra K4 eny amin’ny kaominina Ivato, distrikan’Ambohidratrimo. Nitokana izao zava-bita tao amin’ity kaominina ity izao, ny ben’ny tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa, notronin’ny solombavambahoakan’Ambohidratrimo Johnny, teo koa ny lehiben’ny distrikan’Ambohidratrimo. Nolokoina ho endriky ny tanàna ihany koa ny rindrina. Nankasitraka izao zava-bita izao ny mponina ao amin’ny K4, satria afaka tamin’ny loto sy ny fofona maimbo izay nampalaza ratsy iny toerana iny izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/kaominina-ivato-nahazo-lalana-vita-aminny-beton-ny-k4/

Biraon’ny fokontany Ambohipo – Tafiditra ny rano nampanantenain’ny depiote Rastany

Niaina

Tafiditra amin’izao fotoana ny rano nampanantenain’ny depiote Rastany, na Randrianarisoa Stanislas ao amin’ny biraon’ny fokontany Ambohipo Boriboritany faharoa eto Antananarivo Renivohitra. Nanambara ity olom-boafidy ity fa tafiditra soa aman-tsara izany rano izany. Efa nohavaozina (rehabilité) rahateo ihany koa hoy izy izany birao izany, araka ny fangatahan’ny filohan’ny fokontany eny an-toerana. Nanamafy ny depiote RASTANY, fa araka izay efa nolazainy dia tsy misy atao ambanin-javatra ny Fokontany 24 ao amin’ny boriboritany faharoa fa samy tsy maintsy hanaovany asa sôsialy sy fampandrosoana avokoa.

“Tsy mba mampanantena zavatra tsy ho vita aho, fa avy dia manao sy manolotra araka izay azoko atao,” hoy hatrany ity solombavambahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ity.

www.gvalosoa.net/2022/08/14/biraonny-fokontany-ambohipo-tafiditra-ny-rano-nampanantenainny-depiot...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Biraon’ny fokontany Ambohipo – Tafiditra ny rano nampanantenain’ny depiote Rastany

Niaina

Tafiditra amin’izao fotoana ny rano nampanantenain’ny depiote Rastany, na Randrianarisoa Stanislas ao amin’ny biraon’ny fokontany Ambohipo Boriboritany faharoa eto Antananarivo Renivohitra. Nanambara ity olom-boafidy ity fa tafiditra soa aman-tsara izany rano izany. Efa nohavaozina (rehabilité) rahateo ihany koa hoy izy izany birao izany, araka ny fangatahan’ny filohan’ny fokontany eny an-toerana. Nanamafy ny depiote RASTANY, fa araka izay efa nolazainy dia tsy misy atao ambanin-javatra ny Fokontany 24 ao amin’ny boriboritany faharoa fa samy tsy maintsy hanaovany asa sôsialy sy fampandrosoana avokoa.

“Tsy mba mampanantena zavatra tsy ho vita aho, fa avy dia manao sy manolotra araka izay azoko atao,” hoy hatrany ity solombavambahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ity.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/biraonny-fokontany-ambohipo-tafiditra-ny-rano-nampanantenainny-depiote-rastany/

Miandrivazo faritra Menabe – Mitotongana vidin’ny tsaramaso

Aly

Faritra mpamokatra tsaramaso ny any amin’ny distrikan’i Miandrivazo faritra Menabe. Mitotongana anefa ny vidin’izany tsaramaso izany any an-toerana amin’izao fotoana, noho ny fanararaotana ataon’ireo mpanangom-bokatra sasany amin’ny tantsaha. Tafidina 2800 Ar ny iray kg amin’izao fotoana, raha 3500 Ar izany ny herinandro lasa teo. Novidina 1200 Ar anefa ny iray kapoaka tamin’ny fividianana masomboly ho an’ireo tantsaha, ka maty antoka izy ireo ankehitriny amin’izay varotra tsaramaso izay, ka iantsoany mpandraharaha hafa koa hividy ny vokatr’izy ireo any ifotony.

Distrika anisan’ny sangany amin’ny vokatra tsaramaso i Miandrivazo, ary mamatsy faritra maro. Tafakatra 10000 ha ny faritra voavoly tsaramaso any an-toerana tamin’ity taona ity, noho ny fisian’ny rotsak’orana sy ny tohana ary fampitaovana avy amin’ny foibem-paritry ny fambolena sy ny tetikasa AD2M, tohanan’ny FIDA. Notombanana ho 22000 t ny vokatra ho an’ny faritra Menabe manontolo, ary ao Miandrivazo ny ankamaroany.

www.gvalosoa.net/2022/08/14/miandrivazo-faritra-menabe-mitotongana-vidinny-tsaramaso/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Miandrivazo faritra Menabe – Mitotongana vidin’ny tsaramaso

Aly

Faritra mpamokatra tsaramaso ny any amin’ny distrikan’i Miandrivazo faritra Menabe. Mitotongana anefa ny vidin’izany tsaramaso izany any an-toerana amin’izao fotoana, noho ny fanararaotana ataon’ireo mpanangom-bokatra sasany amin’ny tantsaha. Tafidina 2800 Ar ny iray kg amin’izao fotoana, raha 3500 Ar izany ny herinandro lasa teo. Novidina 1200 Ar anefa ny iray kapoaka tamin’ny fividianana masomboly ho an’ireo tantsaha, ka maty antoka izy ireo ankehitriny amin’izay varotra tsaramaso izay, ka iantsoany mpandraharaha hafa koa hividy ny vokatr’izy ireo any ifotony.

Distrika anisan’ny sangany amin’ny vokatra tsaramaso i Miandrivazo, ary mamatsy faritra maro. Tafakatra 10000 ha ny faritra voavoly tsaramaso any an-toerana tamin’ity taona ity, noho ny fisian’ny rotsak’orana sy ny tohana ary fampitaovana avy amin’ny foibem-paritry ny fambolena sy ny tetikasa AD2M, tohanan’ny FIDA. Notombanana ho 22000 t ny vokatra ho an’ny faritra Menabe manontolo, ary ao Miandrivazo ny ankamaroany.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/miandrivazo-faritra-menabe-mitotongana-vidinny-tsaramaso/

Jesosy Mamonjy any amin’ny faritra Avaratra – Misy tsy manaiky ny voka-pifidianana natao tao Ankorondrano

Stefa

Nivavaka ho an’ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny mpino ao aminy ny farany herinandro teo tany Antsiranana faritra Diana. Olana iainan’ity fiangonana ity amin’izao fotoana, ny fitsabahana ataon’ny mpanao politika sasany, izay no ambaran’ny any an-toerana, fa rangory fototry ny afo amin’ny korontana misy. Nanambara izany, sy nikarakara ny vavaka tany Diego izao : Soeurs HOLIJA, Soeurs Maimouna Masimina, ary Frère Lucien.

Miantso ny fitondrana koa izy ireo handinika lalina amin’ny fanapahan-kevitra nentiny tamin’ny fifidiana izay filoha mpitarika ny fiangonana, ka niafara amin’izao savorovoro izao. Tsy manaiky ny voka-pifidiana nisy, natao tao Ankorondrano iny ny mpino any avaratry ny Nosy, araka ny fanambarana nataon’izy ireo.

www.gvalosoa.net/2022/08/14/jesosy-mamonjy-any-aminny-faritra-avaratra-misy-tsy-manaiky-ny-voka-p...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Jesosy Mamonjy any amin’ny faritra Avaratra – Misy tsy manaiky ny voka-pifidianana natao tao Ankorondrano

Stefa

Nivavaka ho an’ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny mpino ao aminy ny farany herinandro teo tany Antsiranana faritra Diana. Olana iainan’ity fiangonana ity amin’izao fotoana, ny fitsabahana ataon’ny mpanao politika sasany, izay no ambaran’ny any an-toerana, fa rangory fototry ny afo amin’ny korontana misy. Nanambara izany, sy nikarakara ny vavaka tany Diego izao : Soeurs HOLIJA, Soeurs Maimouna Masimina, ary Frère Lucien.

Miantso ny fitondrana koa izy ireo handinika lalina amin’ny fanapahan-kevitra nentiny tamin’ny fifidiana izay filoha mpitarika ny fiangonana, ka niafara amin’izao savorovoro izao. Tsy manaiky ny voka-pifidiana nisy, natao tao Ankorondrano iny ny mpino any avaratry ny Nosy, araka ny fanambarana nataon’izy ireo.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/jesosy-mamonjy-any-aminny-faritra-avaratra-misy-tsy-manaiky-ny-voka-pifidianana-natao-tao-ankorondrano/

Vokatry ny disadisam-pirahamonina – Olona 10 maty nokapaina antsy avy eo nodorana ny tranony

Stefa

Vokatry ny disadisam-pirahamonina tany Ihabohazo distrikan’i Farafangana faritra Atsimo Atsinanana, zava-doza no nitranga, olona 10 no namoy ny ainy tamin’izany, ka zaza ny 7, trano miisa 5 no may.

Izao tranga mampalahelo sy mampivarahontsana nahafatesan’olona miisa 10 tao Tsapoka kaominina Ihabohazo distrikan’i Farafangana faritra Atsimo Atsinanana izao dia nitranga afak’omaly tamin’ny 8 ora alina. Raha vao nandre izany ny Komandin’ny Faripiadidian’ny Zandarimaria Fianarantsoa sy ny Vondron-tobim-pileovana Sud-Est ary ny Vondron-tobim-paritra Farafangana dia nidina any ifotony niaraka amin’ireo Toby rehetra manodidina.

Araka ny angom-baovao teo an-tsehatra dia nanapoaka basy ireo andian’olona tsivalahara nanafika, niditra amboletra tamin’ny tokantrano miisa 5 ary notetehin’izy ireo tamin’ny fibara izay olona 10 hitan’izy ireo ary farany dia nodoran’izy ireo ny trano mialoha ny nandosirany.

Anatin’ny fanadihadiana lalina ireo Zandary any an-toerana, ka efa fantatra ireo olona nahavanon-doza sy ny toerana fiaviany ary ny nitsoahany, ka efa manomboka ny hazalambo. Marihina fa samy zanam-poko Zaramanampy Antefasy izy ireo, fa tsy hoe mpifahavalo akory na dahalo hangalatr’omby. Lonilonim-piarahamonina nihombo ho valifaty ary niafara amin’izao habibiana izao no namoizana ireo olona 10, ka zazakely ny 07 ary 03 olon-dehibe.

www.gvalosoa.net/2022/08/14/vokatry-ny-disadisam-pirahamonina-olona-10-maty-nokapaina-antsy-avy-e...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vokatry ny disadisam-pirahamonina – Olona 10 maty nokapaina antsy avy eo nodorana ny tranony

Stefa

Vokatry ny disadisam-pirahamonina tany Ihabohazo distrikan’i Farafangana faritra Atsimo Atsinanana, zava-doza no nitranga, olona 10 no namoy ny ainy tamin’izany, ka zaza ny 7, trano miisa 5 no may.

Izao tranga mampalahelo sy mampivarahontsana nahafatesan’olona miisa 10 tao Tsapoka kaominina Ihabohazo distrikan’i Farafangana faritra Atsimo Atsinanana izao dia nitranga afak’omaly tamin’ny 8 ora alina. Raha vao nandre izany ny Komandin’ny Faripiadidian’ny Zandarimaria Fianarantsoa sy ny Vondron-tobim-pileovana Sud-Est ary ny Vondron-tobim-paritra Farafangana dia nidina any ifotony niaraka amin’ireo Toby rehetra manodidina.

Araka ny angom-baovao teo an-tsehatra dia nanapoaka basy ireo andian’olona tsivalahara nanafika, niditra amboletra tamin’ny tokantrano miisa 5 ary notetehin’izy ireo tamin’ny fibara izay olona 10 hitan’izy ireo ary farany dia nodoran’izy ireo ny trano mialoha ny nandosirany.

Anatin’ny fanadihadiana lalina ireo Zandary any an-toerana, ka efa fantatra ireo olona nahavanon-doza sy ny toerana fiaviany ary ny nitsoahany, ka efa manomboka ny hazalambo. Marihina fa samy zanam-poko Zaramanampy Antefasy izy ireo, fa tsy hoe mpifahavalo akory na dahalo hangalatr’omby. Lonilonim-piarahamonina nihombo ho valifaty ary niafara amin’izao habibiana izao no namoizana ireo olona 10, ka zazakely ny 07 ary 03 olon-dehibe.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/vokatry-ny-disadisam-pirahamonina-olona-10-maty-nokapaina-antsy-avy-eo-nodorana-ny-tranony/

Filoha Ravalomanana – Rano sy vary tamin’ireo any Antsiranana

Isambilo

Tamana tany Antsiranana faritra Diana, izay no azo ilazana ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ity herinandro ity, sy tamin’ny herinandro lasa teo. Araka ny efa nanarahana azy, nahazo fanasana, ka nanatrika ny fivoriamben’ny Dôrkasin’ny fiangonana FJKM manerana ny Nosy tany Diego izy. Avy eo saika hihaona tamin’ny mponin’Antsiranana tao amin’ny Tiko Palce Kabaro Diego, saingy nosakanan’ireo herim-pamoretan’ny fitondrana Rajoelina. Na izany aza anefa, afaka nihaona sy nitafa tamin’ireo vitsivitsy lohandohan’ny mpisorona avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any amin’ny faritra avaratry ny Nosy, tao amin’io toerana io ihany ny filoha Ravalomanana.

Toy ny fanaony amin’ny toerana rehetra alehany, mitafa sy mikoragna mivantana amin’ireo rehetra sendra azy izy, na olon-tsotra, na mpanjono toy ny tany Ramena, na mpivarotra sy mpividy toy ny nataony tao amin’ny Bazar Antsiranana. Hita ho tena rano sy vary, amin’ireo olona rehetra mihaona aminy ny filoha Marc Ravalomanana, tsy misy ny elanelana fa mitafa mivantana amin’izy ireo, mihaino ny hetahetany ihany koa ity filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasiônalin’ny antoko TIM ity. Nambarany nandritra izany fa:” hafaliana sy fitsikiana no nandraisan’ireo mpivarotra sy olona nifanena tamiko raha niantsena tao Bazarikely teto Antsiranana aho. Mitaraina izy ireo, fa tsy zaka intsony ny fiakaran’ny vidim-piainana ary miantso ny hanavotana azy ireo. ”

www.gvalosoa.net/2022/08/14/filoha-ravalomanana-rano-sy-vary-taminireo-any-antsiranana/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Filoha Ravalomanana – Rano sy vary tamin’ireo any Antsiranana

Isambilo

Tamana tany Antsiranana faritra Diana, izay no azo ilazana ny filoha Marc Ravalomanana tamin’ity herinandro ity, sy tamin’ny herinandro lasa teo. Araka ny efa nanarahana azy, nahazo fanasana, ka nanatrika ny fivoriamben’ny Dôrkasin’ny fiangonana FJKM manerana ny Nosy tany Diego izy. Avy eo saika hihaona tamin’ny mponin’Antsiranana tao amin’ny Tiko Palce Kabaro Diego, saingy nosakanan’ireo herim-pamoretan’ny fitondrana Rajoelina. Na izany aza anefa, afaka nihaona sy nitafa tamin’ireo vitsivitsy lohandohan’ny mpisorona avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any amin’ny faritra avaratry ny Nosy, tao amin’io toerana io ihany ny filoha Ravalomanana.

Toy ny fanaony amin’ny toerana rehetra alehany, mitafa sy mikoragna mivantana amin’ireo rehetra sendra azy izy, na olon-tsotra, na mpanjono toy ny tany Ramena, na mpivarotra sy mpividy toy ny nataony tao amin’ny Bazar Antsiranana. Hita ho tena rano sy vary, amin’ireo olona rehetra mihaona aminy ny filoha Marc Ravalomanana, tsy misy ny elanelana fa mitafa mivantana amin’izy ireo, mihaino ny hetahetany ihany koa ity filohan’ny rodoben’ny mpanohitra RMDM, sady filoha nasiônalin’ny antoko TIM ity. Nambarany nandritra izany fa:” hafaliana sy fitsikiana no nandraisan’ireo mpivarotra sy olona nifanena tamiko raha niantsena tao Bazarikely teto Antsiranana aho. Mitaraina izy ireo, fa tsy zaka intsony ny fiakaran’ny vidim-piainana ary miantso ny hanavotana azy ireo. ”

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/filoha-ravalomanana-rano-sy-vary-taminireo-any-antsiranana/

Tsy araka ny nambaran-dRoland Ratsiraka – Tsy ho lany intsony na hangala-bato aza ny filoha Rajoelina

Ny Valosoa

Tsara fanahy sady mitsinjo ny fihavanana ny Depiote Roland Ratsiraka, izay nilaza fa tsy ho lany intsony ny filoha ankehitriny raha tsy mangalabato, izay naheno io fanambarana io dia samy niaiky fa marina io voalazan’ny Solombavambahoakan’i Toamasina io.

Tena marina tokoa ary tsy diso mihitsy, mazava ny tian’ny Depiote Roland Ratsiraka ho lazaina, tokony hizotra amin’ny fahadiovana sy amin-kalalahana ny fifidianana, tsy hisian’ny “doublons”sy izay endriky ny hosoka mety hitranga.

Mbola mahakely finoana anefa, ny hisian’ny fahadio-van’ny fifidianana raha mbola ireo olona ao anatin’ny rafitra misy amin’izao fotoana izao toy ny “Ceni “sy “Hcc”, no mbola hikirakira ny fifidianana, kanefa tsy misy ny fomba hahafahana manala ny fahefana amin’ireo rafitra ireo raha tsy ny fihaonambem-pirenena ihany.

Fa rehefa dinihina amin’ny saina tony, sanatria tsy hoe mandiso ny nambaran’ny “Honorable Roland Ratsiraka”, fa efa hita mibaribary fa tena mihendanja tanteraka ny filoha ankehitriny, manerana an’i Madagasikara manontolo mihitsy, tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny sehatra rehetra, ary manaporofo izany ny tsy fahafahana mandoa ara-potoana ireo “karama, vatsimpianarana, volan’ny orinasa, sns…”, tsy voafehy ny vidin’entana, ny lalana rehetra manerana ny Nosy potika tanteraka tsy misy fanamboarana, izay nampanantenaina tsy nisy tanteraka, fa miala ilany sy manilika ny tsy fahombiazana amin’ny “koronaviriosy” sy ny ady any “Ukraine”, fa ny tena manahirana tsy misy ny tamberin’andraikitra sitrahan’ireo vahoaka izay trongisina lava amin’ny fandoavambola isak’izay mihetsika, ny tsy fisian’ny fandriampahalemana manginy fotsiny, ireo mpitandro ny filaminana anefa karamaina hiambina ny ” Kianjan’i Magro”. Any amin’ny toerana sasany mahamay be ny herisetra tsy ahitana na dia tamingan’ny mpitandro filaminana aza, fa ny tena tsy zakan’ny saina eritreretina sanatria tsy hoe “manao ory havamanana”, f’ireo mpitondra dia migalabona amin’ny harembe kanefa ny vahoaka zara raha mahita harapaka.

Ireo voalaza rehetra ireo dia ahatsapan’ny olompirenena rehetra, fa tsy afaka intsony ny fitondrana amin’izao fotoana izao sy efa ampy ilazana fa efa miala tanteraka amin’i Andry Rajoelina ny vahoaka rehetra manerana an’i Madagasikara, ka na hangalabato aza izy sy ny forongony tsy ho tafavoaka intsony, satria efa tena latsaka ambany tanteraka ny lanjany, izany anefa tsy milaza hoe tsy tokony harahimaso ny fifidianana na havela hanao izay danin’ny kibony ireo olona ao anatin’ny “Ceni” sy ” Hcc”, na koa tsy tokony hirosoana ny fihaonambemprenena, fa mila mahatoky ny vahoaka tofoky ny fahantrana fa tsy ho voafitak’i Andry Rajoelina intsony ireo izay nifidy azy, ary ny azo antoka dia tsy azo ihodivirana ny tsy maintsy haneken’i Andry Rajoelina ny firosoana amin’ny fihaonambempirenena, amin’izay fotoana izay dia mila mailo tanteraka ny olompirenena rehetra, fa mety ao indray izy no hametraka ny teti-dratsiny.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/tsy-araka-ny-nambaran-droland-ratsiraka-tsy-ho-lany-intsony-na-hangal...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Tsy araka ny nambaran-dRoland Ratsiraka – Tsy ho lany intsony na hangala-bato aza ny filoha Rajoelina

Ny Valosoa

Tsara fanahy sady mitsinjo ny fihavanana ny Depiote Roland Ratsiraka, izay nilaza fa tsy ho lany intsony ny filoha ankehitriny raha tsy mangalabato, izay naheno io fanambarana io dia samy niaiky fa marina io voalazan’ny Solombavambahoakan’i Toamasina io.

Tena marina tokoa ary tsy diso mihitsy, mazava ny tian’ny Depiote Roland Ratsiraka ho lazaina, tokony hizotra amin’ny fahadiovana sy amin-kalalahana ny fifidianana, tsy hisian’ny “doublons”sy izay endriky ny hosoka mety hitranga.

Mbola mahakely finoana anefa, ny hisian’ny fahadio-van’ny fifidianana raha mbola ireo olona ao anatin’ny rafitra misy amin’izao fotoana izao toy ny “Ceni “sy “Hcc”, no mbola hikirakira ny fifidianana, kanefa tsy misy ny fomba hahafahana manala ny fahefana amin’ireo rafitra ireo raha tsy ny fihaonambem-pirenena ihany.

Fa rehefa dinihina amin’ny saina tony, sanatria tsy hoe mandiso ny nambaran’ny “Honorable Roland Ratsiraka”, fa efa hita mibaribary fa tena mihendanja tanteraka ny filoha ankehitriny, manerana an’i Madagasikara manontolo mihitsy, tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny sehatra rehetra, ary manaporofo izany ny tsy fahafahana mandoa ara-potoana ireo “karama, vatsimpianarana, volan’ny orinasa, sns…”, tsy voafehy ny vidin’entana, ny lalana rehetra manerana ny Nosy potika tanteraka tsy misy fanamboarana, izay nampanantenaina tsy nisy tanteraka, fa miala ilany sy manilika ny tsy fahombiazana amin’ny “koronaviriosy” sy ny ady any “Ukraine”, fa ny tena manahirana tsy misy ny tamberin’andraikitra sitrahan’ireo vahoaka izay trongisina lava amin’ny fandoavambola isak’izay mihetsika, ny tsy fisian’ny fandriampahalemana manginy fotsiny, ireo mpitandro ny filaminana anefa karamaina hiambina ny ” Kianjan’i Magro”. Any amin’ny toerana sasany mahamay be ny herisetra tsy ahitana na dia tamingan’ny mpitandro filaminana aza, fa ny tena tsy zakan’ny saina eritreretina sanatria tsy hoe “manao ory havamanana”, f’ireo mpitondra dia migalabona amin’ny harembe kanefa ny vahoaka zara raha mahita harapaka.

Ireo voalaza rehetra ireo dia ahatsapan’ny olompirenena rehetra, fa tsy afaka intsony ny fitondrana amin’izao fotoana izao sy efa ampy ilazana fa efa miala tanteraka amin’i Andry Rajoelina ny vahoaka rehetra manerana an’i Madagasikara, ka na hangalabato aza izy sy ny forongony tsy ho tafavoaka intsony, satria efa tena latsaka ambany tanteraka ny lanjany, izany anefa tsy milaza hoe tsy tokony harahimaso ny fifidianana na havela hanao izay danin’ny kibony ireo olona ao anatin’ny “Ceni” sy ” Hcc”, na koa tsy tokony hirosoana ny fihaonambemprenena, fa mila mahatoky ny vahoaka tofoky ny fahantrana fa tsy ho voafitak’i Andry Rajoelina intsony ireo izay nifidy azy, ary ny azo antoka dia tsy azo ihodivirana ny tsy maintsy haneken’i Andry Rajoelina ny firosoana amin’ny fihaonambempirenena, amin’izay fotoana izay dia mila mailo tanteraka ny olompirenena rehetra, fa mety ao indray izy no hametraka ny teti-dratsiny.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/tsy-araka-ny-nambaran-droland-ratsiraka-tsy-ho-lany-intsony-na-hangala-bato-aza-ny-filoha-rajoelina/

EDITO 13 Aogositra – Antsiranana – Tena sahirana sy fadiranovana koa ny ankamaroan’ny vahoaka

Andry Tsiavalona

Tsy misy krizy eto Madagasikara hoy ny filohan’ny Repoblika Rajoelina teo anatrehan’ny Vondrona Eorôpeana. Tsy maha vahaolana ara-toekarena sy ara-tsosialy hono rehefa mivaha ny olana ara-politika, hoy ny minisitra iray.

Nitety faritra maro ny filoha, Ra-valomanana Marc ary niaraha-niaina sy nahita ny fanakantsakanana sy filàna sotasota nataon’ireo « mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ». Ary na ny « préfet de Police », na ny lehiben’ny Distrika, na ny governora dia nampiseho fitongilanana sy fitondrana mitanila. Entina manaprofo izany ny tranga tany Tsiroanomandidy, izay tsy namelàna ny Filoha Ravalomanana Marc tsy navela na dia ny fanatrehana Fotoam-pivavahana aza. Naterin’ireo “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” hatrany Antsirabe mihitsy kanefa dia navela namory vahoaka ny antoko mampiakanjo lokom-boasary, ka nolazaina fa lanonam-panjakana no natao tao Tsiroanomandidy. Tsy nomena alàlana namory ny mpiaradia aminy tao amin’ny tanànany, Magro ihany koa izy tao Antsirabe. Navela nalalaka ihany kosa anefa ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina. Namory vahoaka nizara kara-tany notronin’ireo olona nampitafiana akanjo lokom-boasary misy soratra KMAR izay toa manambara fa manao fampielezan-kevitra ny Filohan’ny Repoblika, satria vaovao be ary na tiana na tsy tiana dia vao avy nampanamboarina ireny fitafiana ireny nentina namalifaliana ny gasy mahantra, tsy manan-kitafy, pi-maso entina milaza fa mahafantatra tsara ny fahantran’ny vahoaka ny filohan’ny Repoblika.

Nikasa nanao hetsika tao amin’ny Magro Behoririka, tanàna manokan’ny Filoha, Ravalomanana Marc, indray ny Rodoben’ny Mpanohitra RMDM roa herinandro lasa izay kanefa dia feno “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” indray manodidina ity toerana ity teny amin’ny manodidina, hatreny Ambohijatovo sy Soarano ary Antaninarenina aza. Nifanindry an-dàlana tamin’izany anefa ny famoriana gasy mitafy akanjo lokom-boasary teny amin’ny Kianja Maintson’Analamahitsy ny depiote Ird voafidy eny amin’ny Boriboritany faha-V.

“Tsy misy tokoa ny roa raha tsy misy telo” hoy ny fitenenana, ka tsy mbola navela niditra tao amin’ny tanànany indray ny Filoha Ravalomanana Marc tany Antsiranana. Tsy fantatra intsony izay nanome ny baiko, fa dia mbola ny “mpiaro ny vahoaka sy ny fanany” indray no nanambara fa tsy navela niditra tao ny vahoaka. Soa, ihany fa tsy nosakanana izy tamin’ny fihaonany tamin’ny Fikambanana Dôrkasy FJKM toy izay nitranga tany Tsiroanomandidy. Tsy nahasakana ny fitafan-dRavalomanana Marc tamin’ny mponina tena sahirana anefa izany, ka nahafantarany indray fa tena mahantra fadiranovana, toy ny any amin’ny Faritra rehetra, ihany koa ny vahoaka any Antsiranana. Tsy misy ny asa, mananika ny arivo ariary ny kapoakan’ny vary, ka nitaky ny fiverenan’i Dada eo amin’ny fitantanana ny Firenena ireo vahoaka nitafa taminy. Tsy ireo ihany no sahirana ao Antsiranana, fa iaraha-mahalala ny loza mianjady amin’ny mpiasan’ny Secren izay tsy nandray karama folo volana.

Tsy misy krizy tokoa eto Madagasikara ho an’ny mpitondra satria tsy manana olana eo amin’ny lafiny rehetra izy ireo ary izy ireo no mitondra, ka izay lazainy dia tsy misy afaka mandà izany satria ny jamba ihany no tsy mahita ny fandrosoana vitany. Raha ireo no jerena dia tsy “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” ireo antsoina ho “grande muette” fa “mpanakana ny vahoaka tsy hiditra ao an-tanànany”. Nanana ireo noheveriny fa mpiaro azy ny mpitondra nifandimby, ka nampiasa azy ireny namoretana ny vahoaka. Ny hery anefa tsy mahaleo ny fanahy hoy ny fahendrena Malagasy.

www.gvalosoa.net/2022/08/14/edito-13-aogositra-antsiranana-tena-sahirana-sy-fadiranovana-koa-ny-a...
... TohinyFintinina

2 andro lasa

EDITO 13 Aogositra – Antsiranana – Tena sahirana sy fadiranovana koa ny ankamaroan’ny vahoaka

Andry Tsiavalona

Tsy misy krizy eto Madagasikara hoy ny filohan’ny Repoblika Rajoelina teo anatrehan’ny Vondrona Eorôpeana. Tsy maha vahaolana ara-toekarena sy ara-tsosialy hono rehefa mivaha ny olana ara-politika, hoy ny minisitra iray.

Nitety faritra maro ny filoha, Ra-valomanana Marc ary niaraha-niaina sy nahita ny fanakantsakanana sy filàna sotasota nataon’ireo « mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ». Ary na ny « préfet de Police », na ny lehiben’ny Distrika, na ny governora dia nampiseho fitongilanana sy fitondrana mitanila. Entina manaprofo izany ny tranga tany Tsiroanomandidy, izay tsy namelàna ny Filoha Ravalomanana Marc tsy navela na dia ny fanatrehana Fotoam-pivavahana aza. Naterin’ireo “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” hatrany Antsirabe mihitsy kanefa dia navela namory vahoaka ny antoko mampiakanjo lokom-boasary, ka nolazaina fa lanonam-panjakana no natao tao Tsiroanomandidy. Tsy nomena alàlana namory ny mpiaradia aminy tao amin’ny tanànany, Magro ihany koa izy tao Antsirabe. Navela nalalaka ihany kosa anefa ny minisitry ny Serasera sy Kolontsaina. Namory vahoaka nizara kara-tany notronin’ireo olona nampitafiana akanjo lokom-boasary misy soratra KMAR izay toa manambara fa manao fampielezan-kevitra ny Filohan’ny Repoblika, satria vaovao be ary na tiana na tsy tiana dia vao avy nampanamboarina ireny fitafiana ireny nentina namalifaliana ny gasy mahantra, tsy manan-kitafy, pi-maso entina milaza fa mahafantatra tsara ny fahantran’ny vahoaka ny filohan’ny Repoblika.

Nikasa nanao hetsika tao amin’ny Magro Behoririka, tanàna manokan’ny Filoha, Ravalomanana Marc, indray ny Rodoben’ny Mpanohitra RMDM roa herinandro lasa izay kanefa dia feno “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” indray manodidina ity toerana ity teny amin’ny manodidina, hatreny Ambohijatovo sy Soarano ary Antaninarenina aza. Nifanindry an-dàlana tamin’izany anefa ny famoriana gasy mitafy akanjo lokom-boasary teny amin’ny Kianja Maintson’Analamahitsy ny depiote Ird voafidy eny amin’ny Boriboritany faha-V.

“Tsy misy tokoa ny roa raha tsy misy telo” hoy ny fitenenana, ka tsy mbola navela niditra tao amin’ny tanànany indray ny Filoha Ravalomanana Marc tany Antsiranana. Tsy fantatra intsony izay nanome ny baiko, fa dia mbola ny “mpiaro ny vahoaka sy ny fanany” indray no nanambara fa tsy navela niditra tao ny vahoaka. Soa, ihany fa tsy nosakanana izy tamin’ny fihaonany tamin’ny Fikambanana Dôrkasy FJKM toy izay nitranga tany Tsiroanomandidy. Tsy nahasakana ny fitafan-dRavalomanana Marc tamin’ny mponina tena sahirana anefa izany, ka nahafantarany indray fa tena mahantra fadiranovana, toy ny any amin’ny Faritra rehetra, ihany koa ny vahoaka any Antsiranana. Tsy misy ny asa, mananika ny arivo ariary ny kapoakan’ny vary, ka nitaky ny fiverenan’i Dada eo amin’ny fitantanana ny Firenena ireo vahoaka nitafa taminy. Tsy ireo ihany no sahirana ao Antsiranana, fa iaraha-mahalala ny loza mianjady amin’ny mpiasan’ny Secren izay tsy nandray karama folo volana.

Tsy misy krizy tokoa eto Madagasikara ho an’ny mpitondra satria tsy manana olana eo amin’ny lafiny rehetra izy ireo ary izy ireo no mitondra, ka izay lazainy dia tsy misy afaka mandà izany satria ny jamba ihany no tsy mahita ny fandrosoana vitany. Raha ireo no jerena dia tsy “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany” ireo antsoina ho “grande muette” fa “mpanakana ny vahoaka tsy hiditra ao an-tanànany”. Nanana ireo noheveriny fa mpiaro azy ny mpitondra nifandimby, ka nampiasa azy ireny namoretana ny vahoaka. Ny hery anefa tsy mahaleo ny fanahy hoy ny fahendrena Malagasy.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/14/edito-13-aogositra-antsiranana-tena-sahirana-sy-fadiranovana-koa-ny-ankamaroanny-vahoaka/

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 13 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao amin'ny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
www.gvalosoa.net/tahiry/
... TohinyFintinina

2 andro lasa

Vidio ny gazetintsika NY VALOSOA VAOVAO androany Sabotsy 13 Aogositra 2022.
Ho hitanao koa ao aminny www.gvalosoa.com na www.gvalosoa.net
Ivereno ireo laharana rehetra ao amin’ny rohy
http://www.gvalosoa.net/tahiry/

MAHAJANGA (tohiny). ... TohinyFintinina

3 andro lasa

MAHAJANGA (tohiny).

Mazava be fa ianareo no tompon’ny lalàna. Jadona! ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mazava be fa ianareo no tompon’ny lalàna. Jadona!

Comment on Facebook 1764140243706142_5357653511021446

Ny tahotra no lehibe indrindra.

ataovy za anie mahazo kapifidianana eo Tonga de DADA no fidiako

2009-2022

Mihorohoro ny vahoaka. ... TohinyFintinina

3 andro lasa

Mihorohoro ny vahoaka.

NY TAHOTRA NO LEHIBE INDRINDRA

Disodisokely indray aho ry vahoaka Malagasy.
Asa raha ny kajikajiko no tsaroako ho tsy mirindra,
Fa na hoe voavidiko aza ireo bebaoty sy bebasy,
Hay ny tahotra rey olona, io no lehibe indrindra!

Miaina anaty tahotra aho na hitako aza sady tsapako
F’efa tena nohatevenina ireo natao hiaro ny aiko.
Tena tebiteby lava no iainako ao an-dapako.
Tahotra ny hoe hianjera no mibahana ato an-tsaiko!

Izay mihetsika rehetra toa mampihovitra ny foko.
(Tsy mba misy maminy amiko ny tontolo izay jerena!)
Ny mamiratra omaly, lasa tena niova loko.
Tonga matroka tanteraka, zary toa mahasorena!

… Hay ilay seza izay niriko, ilay nalaiko tamin-kery
Sy tsy tamim-pomba mendrika dia sy mitera-piadanana.
Tonga saina tampoka aho ka lasa te hiteny irery.
(Toy ny olona efa adala sy efa toa ondranondranana!)

IRINA HO TAFITA (09-08-22)

www.gvalosoa.net/2022/08/13/ny-tahotra-no-lehibe-indrindra/
... TohinyFintinina

3 andro lasa

NY TAHOTRA NO LEHIBE INDRINDRA

Disodisokely indray aho ry vahoaka Malagasy.
Asa raha ny kajikajiko no tsaroako ho tsy mirindra,
Fa na hoe voavidiko aza ireo bebaoty sy bebasy,
Hay ny tahotra rey olona, io no lehibe indrindra!

Miaina anaty tahotra aho na hitako aza sady tsapako
F’efa tena nohatevenina ireo natao hiaro ny aiko.
Tena tebiteby lava no iainako ao an-dapako.
Tahotra ny hoe hianjera no mibahana ato an-tsaiko!

Izay mihetsika rehetra toa mampihovitra ny foko.
(Tsy mba misy maminy amiko ny tontolo izay jerena!)
Ny mamiratra omaly, lasa tena niova loko.
Tonga matroka tanteraka, zary toa mahasorena!

… Hay ilay seza izay niriko, ilay nalaiko tamin-kery
Sy tsy tamim-pomba mendrika dia sy mitera-piadanana.
Tonga saina tampoka aho ka lasa te hiteny irery.
(Toy ny olona efa adala sy efa toa ondranondranana!)

            IRINA HO TAFITA (09-08-22)

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/ny-tahotra-no-lehibe-indrindra/

Ambasadaoron’I Etazonia – Nijery ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny haintany tany Atsimo

Aly

Sambany nitsidika ny faritra atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny Ambasadaoro Amerikana eto Madagasikara Claire Pierangelo. Nanamafy ny fanohanan’i Etazonia ny fampihenana ny tsy fanjariantsakafo sy ny fanamafisana ny fahaiza-miatrika na “résilience” ny Ambasadaoro amerikana vaovao. Nandritra ny herinandro voalohan’ny volana aogositra dia nitsidika ny faritra Atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany ny Ambasadaoro amerikanina Claire A. Pierangelo.

Nihaona tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny faritra, ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana, ireo manampahaizana manokana momba ny fanjariantsakafo ary ireo mpahazo tombontsoa ny Ambasadaoro. Teny ifotony ihany koa no nahitany mivantana ny voka-tsoa nateraky ny fanohanan’ny governementa amerikana ny mponina eny an-toerana, tamin’ny alalan’ny fomba fambolena manaraka ny fivoaran’ny toetrandro ary koa ny fotodrafitrasa maro samihafa mariky ny ezaka fampandrosoana ara-toekarena. Nandritra ny fitsidihana izay naharitra 5 andro, ny Ambasadaoro Pierangelo dia nanatri-maso ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro amin’ny mponina eny ifotony, sy ny maha-zava-dehibe ny fanohanan’i Etazonia, amin’ny alàlan’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisampirenena (USAID), ny fanjariantsakafo any Atsimo, izay iarahana miasa miaraka amin’ny Firenena Mikambana, ny ONG na fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ary ny Governemanta Malagasy. Amin’ny alalan’ireo fiaraha-miasa ireo, ny fandaharanasa tohanan’ny USAID dia manome sakafo ho an’ireo izay marefo indrindra, manatsara ny tolotra ara-pahasalamana, manitatra ny fivelomana, ary miaro ny biby sy zavamaniry atahorana ho lany tamingana.

Fototry ny fahantrana

“Ny governemanta amerikana dia manolo-tena bebe kokoa amin’ny fampihenana ny fahantrana, ny hanoanana ary ny tsy fanjariantsakafo eto Madagasikara”, hoy ny Ambasadaoro Pierangelo taorian’ny fitsidihana izay nataony. “Nandritra ity dia ity no nahitako fomba vaovao sy mahomby hamahana ny fototry ny fahantrana sy ireo olana maro samihafa mety aterak’izany.” Tao amin’ny Distrikan’Ampanihy ny alatsinainy lasa teo, dia nihaona tamin’ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana sy mpilatsaka an-tsitrapo, ho an’ny fahasalamam-bahoaka ny Ambasadaoro Pierangelo. Noresahana nandritra izany ny fiofanana notohanan’ny USAID, izay nanampy azy ireo hanome tolotra tsara kokoa momba ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny sakafo ary ny fisorohana ny tazomoka eny an-toerana. Tao Tanambao, ao amin’ny Distrikan’i Beloha, teo amin’ny toerana fanarahamaso ny fitomboan’ny zaza latsaky ny dimy taona izay tohanan’ny USAID, dia nitondra ny zanany ny renim-pianakaviana, mba hotiliana amin’ny tsy fanjariantsakafo. Nanatrika fiofanana ihany koa izy ireo momba ny fikarakarana sakafo be otrikaina, ho an’ny fianakaviana arakaraka ny karazan-tsakafo misy eny an-toerana. Renim-pianakaviana iray teny an-toerana antsoina hoe Mboae no nitantara fa voatily ho tsy ampy sakafo sy tsy ampy lanja ny zanany vavy, efa ho enim-bolana lasa izay, ka nomena karazan-tsakafo fanampiny natokana ho an’ny zaza tsy ampy lanja ilay zaza ho fitsaboana azy, ankoatra ny sakafo efa mahazatra azy. “Nandritra ny fanaraha-maso natao anio,” hoy izy tamin’ny Ambasadaoro, “dia nolazaina tamiko androany fa sitrana tanteraka ny zanako vavy.”

Sarotra nahitana rano

Tao amin’ny fokontany Vohibola ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa, no nahitan’ny Ambasadaoro Pierangelo ny fomba nanomezan’ny USAID masomboly sy ny nametrahana rano fisotro ary fitaovana fanondrahana ho an’ny tokantrano mpamboly. Rehefa nihaona tamin’ny mponina izy, dia nahare ny nahafahan’ity teknolojia vaovao ity nanampy azy ireo hiatrika ny hain-tany. “Sarotra nahitana rano teto an-tanànanay ary tena tsy afaka nanondraka ny voliko firy aho,” hoy i Tavesoae, renim-pianakaviana manan-janaka valo izay manana zaridaina fambolen’anana misitraka ny famatsian-drano vaovao izay namboarina teo akaikin’ny tranony. “Nanome masomboly sy rano ho an’ny voliko ilay fandaharanasa ary ny legioma isan-karazany amboleko ankehitriny dia manampy ny fianakaviako ho salama sy ho ampy sakafo.” Nihaona tamin’ireo mpanjono monina manodidina ny morontsirak’i Lavanono ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa ny Ambasadaoro ary ny jono no hany asa fivelomana eny an-toerana. Nandritra izany no nahafantaran’ny Ambasadaoro ny fomba nanampian’i Etazonia an’ity vondrom-piarahamonina ity amin’ny fananganana vondrona mpitahiry sy mpifampidram-bola hanatsarana ny fahefa-mividy sy hanangonana sy hampiasana ireo vola azon’izy ireo. Ireo vondrona ireo dia nanampy ihany koa ny vehivavy hanao asa fampidiram-bola ankoatra ny jono. Tany amin’ny Distrikan’Ambovombe dia nitsidika ireo mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny tantsaha mpamboly vomanga tohanan’ny USAID ny Ambasadaoro Pierangelo. Tao no nanandramany karazan-tsakafo vita amin’ny vomanga miaty volom-boasary, be otrikaina sy mahatanty ny fiovan’ny toetrandro. Nohazavain’ireo mpikambana ao amin’ny fikambanana fa tena nitondra fiovana lehibe teo amin’ny fanatsarana ny toekaren’ny faritra sy ny fahasalaman’ny fianakaviana eo an-toerana ny fampidirana ny vomanga be vitaminina A sy mora ambolena.

Atahorana ho lany tamingana

Ny Ambasadaoro Pierangelo koa dia nitsidika ny toerana ao Mahavelo izay namonjen’ny Turtle Alliance Survival (TSA) ireo sokatra aman’arivony atahorana ho lany tamingana ary nogiazana taorian’ny saika nanondranana azy ireo tany ivelany. Hatramin’ny nahazoan’ny TSA fanohanana avy amin’ny USAID tamin’ny taona 2020, dia sokatra maherin’ny 26.000 no nogiazana raha saika nisy nanondrana an-tsokosoko teto Madagasikara ary sokatra miisa 1.000 no efa naverina indray tany an’ala izay tena toeram-ponenan’izy ireo. Ny TSA koa dia mividy sakafo ho an’ny sokatra avy amin’ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, mba hampitomboana ny fidiram-bolan’izy ireo. Ny Ambasadaoro Pierangelo dia nifanakalo hevitra tamin’ireo mpanao gazety avy amin’ny radio sy fahitalavitra ao Taolagnaro , ka nohamafisiny tamin’izany ny fanampian’ny vahoaka amerikana, anisan’izany ny 2,1 tapitrisa dolara avy amin’ny Departemantan’ny Fiarovana ao Etazonia, izay nahafahana nanohana Malagasy maherin’ny 1,5 tapitrisa tamin’ny fiatrehana ny haintany ary nanavotana ain’olona maro nandritra ny hamehana sy ny mbola hanavotana fianakaviana maro amin’ny alalan’ny vahaolana lavitrezaka. “Nahita ny hakanton’i Madagasikara aho ary nahatsapa ny herim-pon’ny mponina izay nihaona tamiko ihany koa”, hoy ny Ambasadaoro. “Faly aho fa mbola afaka manampy an’i Madagasikara hiatrika ireo olana maro atrehany ireo hatrany ny governemanta amerikana. Ary mino aho fa indray andro any dia hanana fahafahana hitondra vahaolana maharitra i Madagasikara, mba hahafahan’ny Malagasy rehetra hanatsara ny fari-piainany bebe kokoa.” Nanomboka ny taona 2015, dia nanolotra vola mitentina 346 tapitrisa dolara ho an’ny fanampiana vonjy taitra sy ny fampandrosoana ho an’ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’i Madagasikara i Etazonia. Mifanindran-dalana amin’i Madagasikara toy ny “mpirahalahy mianala” i Etazonia ho fanamafisana ny fahaizan’ny Malagasy miatrika ireo mety ho hamehana ho avy.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/ambasadaoroni-etazonia-nijery-ny-tsy-fanjarian-tsakafo-sy-ny-haintany...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Ambasadaoron’I Etazonia – Nijery ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny haintany tany Atsimo

Aly

Sambany nitsidika ny faritra atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny Ambasadaoro Amerikana eto Madagasikara Claire Pierangelo. Nanamafy ny fanohanan’i Etazonia ny fampihenana ny tsy fanjariantsakafo sy ny fanamafisana ny fahaiza-miatrika na “résilience” ny Ambasadaoro amerikana vaovao. Nandritra ny herinandro voalohan’ny volana aogositra dia nitsidika ny faritra Atsimon’i Madagasikara, izay tratry ny haintany ny Ambasadaoro amerikanina Claire A. Pierangelo.

Nihaona tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny faritra, ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana, ireo manampahaizana manokana momba ny fanjariantsakafo ary ireo mpahazo tombontsoa ny Ambasadaoro. Teny ifotony ihany koa no nahitany mivantana ny voka-tsoa nateraky ny fanohanan’ny governementa amerikana ny mponina eny an-toerana, tamin’ny alalan’ny fomba fambolena manaraka ny fivoaran’ny toetrandro ary koa ny fotodrafitrasa maro samihafa mariky ny ezaka fampandrosoana ara-toekarena. Nandritra ny fitsidihana izay naharitra 5 andro, ny Ambasadaoro Pierangelo dia nanatri-maso ny fiantraikan’ny fikorontanan’ny toetrandro amin’ny mponina eny ifotony, sy ny maha-zava-dehibe ny fanohanan’i Etazonia, amin’ny alàlan’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisampirenena (USAID), ny fanjariantsakafo any Atsimo, izay iarahana miasa miaraka amin’ny Firenena Mikambana, ny ONG na fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ary ny Governemanta Malagasy. Amin’ny alalan’ireo fiaraha-miasa ireo, ny fandaharanasa tohanan’ny USAID dia manome sakafo ho an’ireo izay marefo indrindra, manatsara ny tolotra ara-pahasalamana, manitatra ny fivelomana, ary miaro ny biby sy zavamaniry atahorana ho lany tamingana.

Fototry ny fahantrana

“Ny governemanta amerikana dia manolo-tena bebe kokoa amin’ny fampihenana ny fahantrana, ny hanoanana ary ny tsy fanjariantsakafo eto Madagasikara”, hoy ny Ambasadaoro Pierangelo taorian’ny fitsidihana izay nataony. “Nandritra ity dia ity no nahitako fomba vaovao sy mahomby hamahana ny fototry ny fahantrana sy ireo olana maro samihafa mety aterak’izany.” Tao amin’ny Distrikan’Ampanihy ny alatsinainy lasa teo, dia nihaona tamin’ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana sy mpilatsaka an-tsitrapo, ho an’ny fahasalamam-bahoaka ny Ambasadaoro Pierangelo. Noresahana nandritra izany ny fiofanana notohanan’ny USAID, izay nanampy azy ireo hanome tolotra tsara kokoa momba ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny sakafo ary ny fisorohana ny tazomoka eny an-toerana. Tao Tanambao, ao amin’ny Distrikan’i Beloha, teo amin’ny toerana fanarahamaso ny fitomboan’ny zaza latsaky ny dimy taona izay tohanan’ny USAID, dia nitondra ny zanany ny renim-pianakaviana, mba hotiliana amin’ny tsy fanjariantsakafo. Nanatrika fiofanana ihany koa izy ireo momba ny fikarakarana sakafo be otrikaina, ho an’ny fianakaviana arakaraka ny karazan-tsakafo misy eny an-toerana. Renim-pianakaviana iray teny an-toerana antsoina hoe Mboae no nitantara fa voatily ho tsy ampy sakafo sy tsy ampy lanja ny zanany vavy, efa ho enim-bolana lasa izay, ka nomena karazan-tsakafo fanampiny natokana ho an’ny zaza tsy ampy lanja ilay zaza ho fitsaboana azy, ankoatra ny sakafo efa mahazatra azy. “Nandritra ny fanaraha-maso natao anio,” hoy izy tamin’ny Ambasadaoro, “dia nolazaina tamiko androany fa sitrana tanteraka ny zanako vavy.”

Sarotra nahitana rano

Tao amin’ny fokontany Vohibola ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa, no nahitan’ny Ambasadaoro Pierangelo ny fomba nanomezan’ny USAID masomboly sy ny nametrahana rano fisotro ary fitaovana fanondrahana ho an’ny tokantrano mpamboly. Rehefa nihaona tamin’ny mponina izy, dia nahare ny nahafahan’ity teknolojia vaovao ity nanampy azy ireo hiatrika ny hain-tany. “Sarotra nahitana rano teto an-tanànanay ary tena tsy afaka nanondraka ny voliko firy aho,” hoy i Tavesoae, renim-pianakaviana manan-janaka valo izay manana zaridaina fambolen’anana misitraka ny famatsian-drano vaovao izay namboarina teo akaikin’ny tranony. “Nanome masomboly sy rano ho an’ny voliko ilay fandaharanasa ary ny legioma isan-karazany amboleko ankehitriny dia manampy ny fianakaviako ho salama sy ho ampy sakafo.” Nihaona tamin’ireo mpanjono monina manodidina ny morontsirak’i Lavanono ao amin’ny Distrikan’i Beloha ihany koa ny Ambasadaoro ary ny jono no hany asa fivelomana eny an-toerana. Nandritra izany no nahafantaran’ny Ambasadaoro ny fomba nanampian’i Etazonia an’ity vondrom-piarahamonina ity amin’ny fananganana vondrona mpitahiry sy mpifampidram-bola hanatsarana ny fahefa-mividy sy hanangonana sy hampiasana ireo vola azon’izy ireo. Ireo vondrona ireo dia nanampy ihany koa ny vehivavy hanao asa fampidiram-bola ankoatra ny jono. Tany amin’ny Distrikan’Ambovombe dia nitsidika ireo mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny tantsaha mpamboly vomanga tohanan’ny USAID ny Ambasadaoro Pierangelo. Tao no nanandramany karazan-tsakafo vita amin’ny vomanga miaty volom-boasary, be otrikaina sy mahatanty ny fiovan’ny toetrandro. Nohazavain’ireo mpikambana ao amin’ny fikambanana fa tena nitondra fiovana lehibe teo amin’ny fanatsarana ny toekaren’ny faritra sy ny fahasalaman’ny fianakaviana eo an-toerana ny fampidirana ny vomanga be vitaminina A sy mora ambolena.

Atahorana ho lany tamingana

Ny Ambasadaoro Pierangelo koa dia nitsidika ny toerana ao Mahavelo izay namonjen’ny Turtle Alliance Survival (TSA) ireo sokatra aman’arivony atahorana ho lany tamingana ary nogiazana taorian’ny saika nanondranana azy ireo tany ivelany. Hatramin’ny nahazoan’ny TSA fanohanana avy amin’ny USAID tamin’ny taona 2020, dia sokatra maherin’ny 26.000 no nogiazana raha saika nisy nanondrana an-tsokosoko teto Madagasikara ary sokatra miisa 1.000 no efa naverina indray tany an’ala izay tena toeram-ponenan’izy ireo. Ny TSA koa dia mividy sakafo ho an’ny sokatra avy amin’ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, mba hampitomboana ny fidiram-bolan’izy ireo. Ny Ambasadaoro Pierangelo dia nifanakalo hevitra tamin’ireo mpanao gazety avy amin’ny radio sy fahitalavitra ao Taolagnaro , ka nohamafisiny tamin’izany ny fanampian’ny vahoaka amerikana, anisan’izany ny 2,1 tapitrisa dolara avy amin’ny Departemantan’ny Fiarovana ao Etazonia, izay nahafahana nanohana Malagasy maherin’ny 1,5 tapitrisa tamin’ny fiatrehana ny haintany ary nanavotana ain’olona maro nandritra ny hamehana sy ny mbola hanavotana fianakaviana maro amin’ny alalan’ny vahaolana lavitrezaka. “Nahita ny hakanton’i Madagasikara aho ary nahatsapa ny herim-pon’ny mponina izay nihaona tamiko ihany koa”, hoy ny Ambasadaoro. “Faly aho fa mbola afaka manampy an’i Madagasikara hiatrika ireo olana maro atrehany ireo hatrany ny governemanta amerikana. Ary mino aho fa indray andro any dia hanana fahafahana hitondra vahaolana maharitra i Madagasikara, mba hahafahan’ny Malagasy rehetra hanatsara ny fari-piainany bebe kokoa.” Nanomboka ny taona 2015, dia nanolotra vola mitentina 346 tapitrisa dolara ho an’ny fanampiana vonjy taitra sy ny fampandrosoana ho an’ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’i Madagasikara i Etazonia. Mifanindran-dalana amin’i Madagasikara toy ny “mpirahalahy mianala” i Etazonia ho fanamafisana ny fahaizan’ny Malagasy miatrika ireo mety ho hamehana ho avy.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/ambasadaoroni-etazonia-nijery-ny-tsy-fanjarian-tsakafo-sy-ny-haintany-tany-atsimo/

Andrianasolo Ravelonanosy Clovis – Tsy azo ihodivirana ny hanaovana ny fikaonandoham-pirenena

Franck Razakambelo

Mirefarefa amin’ny tany ny toe-tsain’ny fiarahamonina Malagasy amin’izao fotoana izao, satria miala tanteraka amin’ny soa-toavina maha-malagasy ny olom-pirenena hoy Andriamatoa Andrianasolo Revelonanosy Solomon Clovis filoha nasiônalin’ny antoko Fanare (Fitondrana Andriamanjaka miara-miasa amin’ny Repoblika), no sady mpikambana ao amin’ny vondrona Rmdm. Nanohy fanazavana ity mpanao politika ity, fa tokony haverina indray ny fitsaram-bahoaka any ambanivohitra izay fitsarana efa nataon’ny faha Mpanjaka taloha ary saziana araka ny heloka nataony ny olona, mba tsy hamerin-keloka intsony. Nanohy fanazavana ity farany, fa tsy azo ekena izany olona tsy maty manota izany eto amin’ny firenena ary tokony hamerim-bola na manao asa iombonana na migadra ireo olona tratra manao an’izany.

Nilaza Andriamatoa Andrianasolo Clovis, fa tokony ho saziana ihany koa ireo olona na solontenam-panjakana mindrana vola amin’ny vahiny satria mampahantra ny vahoaka ary ireto farany ihany no hamerina izany vola izany amin’ny alalan’ny fandoavan-ketra. Nanamafy ity mpanao politika ity, fa manatsara ny fitantanadraharaham-panjakana ny fanoloana ny Antenimierandoholona ho lasa Antenimieran’ny havan’Andriana izany hoe mijanona ho Andrimpanjakana mpanao lalàna sy olom-boafidy avokoa ny mpikambana ao aminy ary tsy manakorontana an’ireo rafi-panjakana hafa. Nanambara ity mpanao politika ity, fa tokony hiverina amin’ny fanorenana ifotony ny firenena amin’ny alalan’ny fifidianana ny Lalampanorenana vaovao mifanaraka amin’ny rafi-pitondrana maha Malagasy, fanjakan’Andriamanjaka: “Monarchie”, izay rafitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana.

Nilaza izy, fa tokony hitovy tantana sy ho ambanin’ny lalàna avokoa ireo kandida izay hifaninana amin’ny fifidianana rehetra izay hatao ary tanterahina ao anatin’ny fahalalahana izany, mba tsy hisian’ny kandida mangalatra “Depart”. Nanambara ny filohan’ny antoko Fanare, fa tokony hiala eo amin’ny fitondrana ny filoham-pirenena mandika ny Lalam-panorenana ary tsy azo ihodivirana ny fanatanterahana fikaonandoham-pirenena hitadiavam-bahaolana amin’izao Krizy izao, no sady miantso ny FFKM handray anjara mavitrika amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra hiara-hiasa aminy ny antoko Fanare, mba handrodana ny mandan’i Jericho, izay mamotika ny fiandrianam-pirenena ary hametraka ny rafitra “Monarchie”.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/andrianasolo-ravelonanosy-clovis-tsy-azo-ihodivirana-ny-hanaovana-ny-...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Andrianasolo Ravelonanosy Clovis – Tsy azo ihodivirana ny hanaovana ny fikaonandoham-pirenena

Franck Razakambelo

Mirefarefa amin’ny tany ny toe-tsain’ny fiarahamonina Malagasy amin’izao fotoana izao, satria miala tanteraka amin’ny soa-toavina maha-malagasy ny olom-pirenena hoy Andriamatoa Andrianasolo Revelonanosy Solomon Clovis filoha nasiônalin’ny antoko Fanare (Fitondrana Andriamanjaka miara-miasa amin’ny Repoblika), no sady mpikambana ao amin’ny vondrona Rmdm. Nanohy fanazavana ity mpanao politika ity, fa tokony haverina indray ny fitsaram-bahoaka any ambanivohitra izay fitsarana efa nataon’ny faha Mpanjaka taloha ary saziana araka ny heloka nataony ny olona, mba tsy hamerin-keloka intsony. Nanohy fanazavana ity farany, fa tsy azo ekena izany olona tsy maty manota izany eto amin’ny firenena ary tokony hamerim-bola na manao asa iombonana na migadra ireo olona tratra manao an’izany.

Nilaza Andriamatoa Andrianasolo Clovis, fa tokony ho saziana ihany koa ireo olona na solontenam-panjakana mindrana vola amin’ny vahiny satria mampahantra ny vahoaka ary ireto farany ihany no hamerina izany vola izany amin’ny alalan’ny fandoavan-ketra. Nanamafy ity mpanao politika ity, fa manatsara ny fitantanadraharaham-panjakana ny fanoloana ny Antenimierandoholona ho lasa Antenimieran’ny havan’Andriana izany hoe mijanona ho Andrimpanjakana mpanao lalàna sy olom-boafidy avokoa ny mpikambana ao aminy ary tsy manakorontana an’ireo rafi-panjakana hafa. Nanambara ity mpanao politika ity, fa tokony hiverina amin’ny fanorenana ifotony ny firenena amin’ny alalan’ny fifidianana ny Lalampanorenana vaovao mifanaraka amin’ny rafi-pitondrana maha Malagasy, fanjakan’Andriamanjaka: “Monarchie”, izay rafitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana.

Nilaza izy, fa tokony hitovy tantana sy ho ambanin’ny lalàna avokoa ireo kandida izay hifaninana amin’ny fifidianana rehetra izay hatao ary tanterahina ao anatin’ny fahalalahana izany, mba tsy hisian’ny kandida mangalatra “Depart”. Nanambara ny filohan’ny antoko Fanare, fa tokony hiala eo amin’ny fitondrana ny filoham-pirenena mandika ny Lalam-panorenana ary tsy azo ihodivirana ny fanatanterahana fikaonandoham-pirenena hitadiavam-bahaolana amin’izao Krizy izao, no sady miantso ny FFKM handray anjara mavitrika amin’ny fandaminana ny raharaham-pirenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra hiara-hiasa aminy ny antoko Fanare, mba handrodana ny mandan’i Jericho, izay mamotika ny fiandrianam-pirenena ary hametraka ny rafitra “Monarchie”.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/andrianasolo-ravelonanosy-clovis-tsy-azo-ihodivirana-ny-hanaovana-ny-fikaonandoham-pirenena/

Fanomezana anarana Malagasy foto-drafitrasa – Rainilainga toy ny Filoha koa ny ministry ny serasera sy kolontsaina

Niaina

Tsy mbola hita hatramin’izao ny fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa manerana ny Nosy. Mba fantatry ny filoha Rajoelina ve, ireo fampanantena nataon’ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy, efa tamin’ny volana mey 2919, fa ho ampitondraina anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa maro samy hafa manerana ny Nosy toy ny sekoly, kianja, lalana, hopitaly, Toby miaramila, sns…

Tsy misy maharary izany, kanefa toa lasa fampanantenana tsy tanteraka toy ireo maro hafa ihany koa, ny mahakasika io fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa ireo, izay maro dia maro tokoa manerana ny Nosy. Tsy ireo any amin’ny Faritra ihany, fa na ny eto amin’ny faritra Analamanga dia somary efa tsy manantena intsony an’izany, kanefa raha ny marina dia efa vita ny asan’ireo commission, na ny vaomiera nampiandraiketina ny asa tamin’izany.

Hita koa amin’izao, fa miato trano hambara ho Mozea Koltoraly etsy Ambohitsorohitra. Santionany ihany ireo, fa be ny endrika fitaka misy eto Madagasikara ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/fanomezana-anarana-malagasy-foto-drafitrasa-rainilainga-toy-ny-filoha...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Fanomezana anarana Malagasy foto-drafitrasa – Rainilainga toy ny Filoha koa ny ministry ny serasera sy kolontsaina

Niaina

Tsy mbola hita hatramin’izao ny fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa manerana ny Nosy. Mba fantatry ny filoha Rajoelina ve, ireo fampanantena nataon’ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy, efa tamin’ny volana mey 2919, fa ho ampitondraina anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa maro samy hafa manerana ny Nosy toy ny sekoly, kianja, lalana, hopitaly, Toby miaramila, sns…

Tsy misy maharary izany, kanefa toa lasa fampanantenana tsy tanteraka toy ireo maro hafa ihany koa, ny mahakasika io fanomezana anarana Malagasy ireo foto-drafitrasa samy hafa ireo, izay maro dia maro tokoa manerana ny Nosy. Tsy ireo any amin’ny Faritra ihany, fa na ny eto amin’ny faritra Analamanga dia somary efa tsy manantena intsony an’izany, kanefa raha ny marina dia efa vita ny asan’ireo commission, na ny vaomiera nampiandraiketina ny asa tamin’izany.

Hita koa amin’izao, fa miato trano hambara ho Mozea Koltoraly etsy Ambohitsorohitra. Santionany ihany ireo, fa be ny endrika fitaka misy eto Madagasikara ataon’izao fitondrana Rajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/fanomezana-anarana-malagasy-foto-drafitrasa-rainilainga-toy-ny-filoha-koa-ny-ministry-ny-serasera-sy-kolontsaina/

Comment on Facebook Fanomezana anarana ...

La radio des mille collines.

HAY VE NY VALOSOA VAOVAO ITY E 😂😂😂

Vovonana Gasy Leo – Hampiasa ny fahefam-bahoaka raha tsy handray andraikitra ny olom-boafidy

Franck Razakambelo

Nanatitra taratasy mampahafantatra an’ireo fandikan-dalàna rehetra nataon’ny filoham-pirenena Rajoelina, sy ny mpiara miasa aminy tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena omaly maraina ny vovonana Gasy Leo. Nitety an’ireo biraon’ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena etsy amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny solontenan’ny vovonana Gasy Leo ary notolorana an’ity taratasy fampahafantarana ity avokoa ireo Sekreteran’ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy amin’ny faritany miisa 6 manerana ny Nosy.

Nilaza Andriamatoa Raherimampianina Nambinina, mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy leo, fa manome fe-potoana an’ireo Solombavambahoaka ny vovonana Gay leo, mba hanao « Rappel à l’ordre » ny mpitondra fanjakana rehetra manoloana ny trangana fandikana lalàna velona, izay ataon’izy ireo ary raha sanatria ka tsy mandray ny andraikiny ny olom-boafidy dia miray tetika sy miray petsapetsa amin’ny filohampirenena ireto farany amin’izao fahoriam-bahoaka izao.

Nanohy fanazavana ity mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy Leo ity, fa ny Solombavambahoaka no tokony hitsangana hanaitra ny mpanapa-kevitra manoloana ny fisian’ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana misy amin’izao fotoana izao ary raha tsy mandray ny andraikiny ireto farany dia hitsangana ny Vovonana Gasy Leo handray fepetra amin’ny fampiasana ny fahefam-bahoaka.

Nilaza Andriamatoa Achim Kely, filoha lefitry ny Gasy Leo Faritany Mahajanga, fa manaitra ny fanjakana foibe ity farany hijery ny sosialim-bahoaka. Tsy manaja ny zon’olombelona ireo mpitondra ao Mahajanga, vokatr’izany maneho ny alahelony ny vahoaka any an-toerana, satria tsy misy asa ny tanora, no sady mirongatra manaraka izany tsy fandriampahalemana any an-toerana amin’izao fotoanaa izao. Nanohy fanazavana ity filoha lefitry ny vovonana Gasy Leo Faritany Mahajanga ity, fa raha tsy misy fivoarany ny toe-draharaham-pirenena any an-toerana dia tsy maintsy haverina amin’ny vahoaka ny fahefam-panjakana, homena ny mpitondra vaovao izay mahavaha ny olam-bahoaka.

Tsiahivina fa efa mitsangana ireo filoha lefitra mitantana ny vovonana Gasy Leo eo anivon’ny Faritany 6 eto Madagasikara ary miezaka manaraka ny lalàna velona ny fitakiana izay ataon’izy ireo hatreto, araka ny nambarany.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/vovonana-gasy-leo-hampiasa-ny-fahefam-bahoaka-raha-tsy-handray-andrai...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Vovonana Gasy Leo – Hampiasa ny fahefam-bahoaka raha tsy handray andraikitra ny olom-boafidy

Franck Razakambelo

Nanatitra taratasy mampahafantatra an’ireo fandikan-dalàna rehetra nataon’ny filoham-pirenena Rajoelina, sy ny mpiara miasa aminy tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena omaly maraina ny vovonana Gasy Leo. Nitety an’ireo biraon’ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena etsy amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ny solontenan’ny vovonana Gasy Leo ary notolorana an’ity taratasy fampahafantarana ity avokoa ireo Sekreteran’ny Filoha lefitry ny Antenimierampirenena avy amin’ny faritany miisa 6 manerana ny Nosy.

Nilaza Andriamatoa Raherimampianina Nambinina, mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy leo, fa manome fe-potoana an’ireo Solombavambahoaka ny vovonana Gay leo, mba hanao « Rappel à l’ordre » ny mpitondra fanjakana rehetra manoloana ny trangana fandikana lalàna velona, izay ataon’izy ireo ary raha sanatria ka tsy mandray ny andraikiny ny olom-boafidy dia miray tetika sy miray petsapetsa amin’ny filohampirenena ireto farany amin’izao fahoriam-bahoaka izao.

Nanohy fanazavana ity mpikambana ao amin’ny vovonana Gasy Leo ity, fa ny Solombavambahoaka no tokony hitsangana hanaitra ny mpanapa-kevitra manoloana ny fisian’ny fanitsakitsahana ny Lalampanorenana misy amin’izao fotoana izao ary raha tsy mandray ny andraikiny ireto farany dia hitsangana ny Vovonana Gasy Leo handray fepetra amin’ny fampiasana ny fahefam-bahoaka.

Nilaza Andriamatoa Achim Kely, filoha lefitry ny Gasy Leo Faritany Mahajanga, fa manaitra ny fanjakana foibe ity farany hijery ny sosialim-bahoaka. Tsy manaja ny zon’olombelona ireo mpitondra ao Mahajanga, vokatr’izany maneho ny alahelony ny vahoaka any an-toerana, satria tsy misy asa ny tanora, no sady mirongatra manaraka izany tsy fandriampahalemana any an-toerana amin’izao fotoanaa izao. Nanohy fanazavana ity filoha lefitry ny vovonana Gasy Leo Faritany Mahajanga ity, fa raha tsy misy fivoarany ny toe-draharaham-pirenena any an-toerana dia tsy maintsy haverina amin’ny vahoaka ny fahefam-panjakana, homena ny mpitondra vaovao izay mahavaha ny olam-bahoaka.

Tsiahivina fa efa mitsangana ireo filoha lefitra mitantana ny vovonana Gasy Leo eo anivon’ny Faritany 6 eto Madagasikara ary miezaka manaraka ny lalàna velona ny fitakiana izay ataon’izy ireo hatreto, araka ny nambarany.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/vovonana-gasy-leo-hampiasa-ny-fahefam-bahoaka-raha-tsy-handray-andraikitra-ny-olom-boafidy/

Afrobasket U18 vehivavy – Tafakatra amin’ny ½-dalana ny Ankoay Madagasikara

Lita

Nampitsanga-mitoetra ny lalao basket-ball: Afrobasket U18 vehivavy tany Antsirabe faritra Vakinankaratra omaly, teo amin’ny lalao ¼-dalan’ity fifaninanana Afrikana ity. Niady ny lalao teo amin’ny zazavavy Malagasy sy ny Tanzaniana, ety dia ety hatrany ny isa teny amin’ny tabilao nandritra izany lalao izany, hatramin’ny fiafaran’ny lalao, nahatontosana ireo ampaham-potoana miisa 4 nanaovana izany lalao izany. Tany amin’ny minitra farany no nahatafavoaka ny Ankoay Madagasikara, nanilika an’i Tanzania tamin’ny isa 61 no ho 58. Teo amin’ny sokajy zazalahy kosa, i Guinee no nikatroka tamin’ny Ankoay Madagasikara teo amin’ny lalao ¼-dalana omaly.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/afrobasket-u18-vehivavy-tafakatra-aminny-%C2%BD-dalana-ny-ankoay-mada...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Afrobasket U18 vehivavy – Tafakatra amin’ny ½-dalana ny Ankoay Madagasikara

Lita

Nampitsanga-mitoetra ny lalao basket-ball: Afrobasket U18 vehivavy tany Antsirabe faritra Vakinankaratra omaly, teo amin’ny lalao ¼-dalan’ity fifaninanana Afrikana ity. Niady ny lalao teo amin’ny zazavavy Malagasy sy ny Tanzaniana, ety dia ety hatrany ny isa teny amin’ny tabilao nandritra izany lalao izany, hatramin’ny fiafaran’ny lalao, nahatontosana ireo ampaham-potoana miisa 4 nanaovana izany lalao izany. Tany amin’ny minitra farany no nahatafavoaka ny Ankoay Madagasikara, nanilika an’i Tanzania tamin’ny isa 61 no ho 58. Teo amin’ny sokajy zazalahy kosa, i Guinee no nikatroka tamin’ny Ankoay Madagasikara teo amin’ny lalao ¼-dalana omaly.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/afrobasket-u18-vehivavy-tafakatra-aminny-%C2%BD-dalana-ny-ankoay-madagasikara/

Tiko Antsiranana – Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina ny hetsiky ny TIM

Niaina

Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina koa ny hetsika saika ataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny Tiko tany Antsiranana faritra Diana omaly. Araka ny nambaran’ny Prefet an’i Diego tsy azo anaovana fivoriana politika ny Tiko ao amin’ny Place Kabaro, izay toerana misy ny MBS any amin’ny faritra avaratry ny Nosy iny, na fananan’olon-tokona aza.

Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: saika mba hikoragna amin’ny filoha nasiônalin’ny antoko Tim ireo mpikatroka any an-toerana, manararaotra ny fandalovan’ny Filoha Ravalomanana any ireo mpomba azy any an-toerana, nefa dia famoretana sy fanakanana izao no nataon’ny mpitondra. Ny olona mipetraka sy miasa manodidina ity Tiko any Diego ity koa dia tsy nahazo niditra tamin’ny toerana nisy an’izy ireo, nandritra ny fanakanana nataon’ireo herim-pamoretana ireo. Raha ny nambaran’ireo tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana, tsy nahazoana alalana hono io hetsika famoriam-bahoaka saika nataon’ny antoko TIM io, nanao izany fanambarana izany ny mpitandro filaminana ao amin’ny OMC sy ny Prefet any an-toerana.

Feno mpitandro filaminana, herim-pamoretana noho izany ny tany amin’ny Tiko Antsiranana sy ny manodidina. Avy any Ramena Diego II, anisan’ny voaasa niatrika ny Fihaonambe faha-12 ny Sampana Dorkasy FJKM manerana ny Nosy ny Filoha Marc Ravalomanana, no saika hamonjy io fihaonana tao an-tampon-tanànan’Antsirananana io dia izao voasakana izao indray, na toerana fananana azy manokana aza ny Tiko. Tsy avela hivory ao an-tranony izany ny olona amin’izao fitondrana jadon-dRajoelina izao.

www.gvalosoa.net/2022/08/13/tiko-antsiranana-nosakananny-herim-pamoretan-drajoelina-ny-hetsiky-ny...
... TohinyFintinina

3 andro lasa

Tiko Antsiranana – Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina ny hetsiky ny TIM

Niaina

Nosakanan’ny herim-pamoretan-dRajoelina koa ny hetsika saika ataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tao amin’ny Tiko tany Antsiranana faritra Diana omaly. Araka ny nambaran’ny Prefet an’i Diego tsy azo anaovana fivoriana politika ny Tiko ao amin’ny Place Kabaro, izay toerana misy ny MBS any amin’ny faritra avaratry ny Nosy iny, na fananan’olon-tokona aza.

Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana: saika mba hikoragna amin’ny filoha nasiônalin’ny antoko Tim ireo mpikatroka any an-toerana, manararaotra ny fandalovan’ny Filoha Ravalomanana any ireo mpomba azy any an-toerana, nefa dia famoretana sy fanakanana izao no nataon’ny mpitondra. Ny olona mipetraka sy miasa manodidina ity Tiko any Diego ity koa dia tsy nahazo niditra tamin’ny toerana nisy an’izy ireo, nandritra ny fanakanana nataon’ireo herim-pamoretana ireo. Raha ny nambaran’ireo tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana, tsy nahazoana alalana hono io hetsika famoriam-bahoaka saika nataon’ny antoko TIM io, nanao izany fanambarana izany ny mpitandro filaminana ao amin’ny OMC sy ny Prefet any an-toerana.

Feno mpitandro filaminana, herim-pamoretana noho izany ny tany amin’ny Tiko Antsiranana sy ny manodidina. Avy any Ramena Diego II, anisan’ny voaasa niatrika ny Fihaonambe faha-12 ny Sampana Dorkasy FJKM manerana ny Nosy ny Filoha Marc Ravalomanana, no saika hamonjy io fihaonana tao an-tampon-tanànan’Antsirananana io dia izao voasakana izao indray, na toerana fananana azy manokana aza ny Tiko. Tsy avela hivory ao an-tranony izany ny olona amin’izao fitondrana jadon-dRajoelina izao.

http://www.gvalosoa.net/2022/08/13/tiko-antsiranana-nosakananny-herim-pamoretan-drajoelina-ny-hetsiky-ny-tim/
Load more